Overspenningsbeskyttelse og strømforsyninger 2013 / 2014

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Overspenningsbeskyttelse og strømforsyninger 2013 / 2014"

Transkript

1 Overspenningsbeskyttelse og strømforsyninger 2013 /

2 Kretskorttilkoblingsteknikk og elektronikkhus Kretskortklemmer og -pluggforbindere Elektronikkhus Tilkoblingsteknikk for feltutstyr Pluggforbindere Kabler og ledninger Rekkeklemmer Rekkeklemmer Sensor-/aktuatorkabling og industripluggforbindere Sensor-/aktuatorkabling Kabler og ledninger Pluggforbindere Merkesystemer, verktøy og monteringsmateriell Merking og påføring av tekst Verktøy Installerings- og monteringsmateriell Overspenningsbeskyttelse og strømforsyninger Interfaceteknikk og koblingsutstyr Elektronisk koblingsutstyr og motorstyring Måle-, styre- og reguleringsteknikk Monitoring/overvåking Relemoduler Systemkabling til styringer Styreteknikk, I/O-systemer og infrastruktur Ethernet-nettverk Funksjonell sikkerhet MI-er og industri-pc-er I/O-systemer Industriell belysning og signalisering Industriell kommunikasjonsteknikk Feltbusskomponenter og -systemer Trådløs datakommunikasjon Prosessinfrastruktur Programvare Styringer

3 Innholdsfortegnelse Oversikt Innholdsfortegnelsen inneholder bilder og leder deg raskere til riktig produkt 2 Lynstrømmålesystem 5 Overspenningsbeskyttelse og støyfilter 11 Strømforsyninger og UPS 161 eskyttelsesutstyr 253 Teknisk informasjon 278 Register 292

4 Innledning Produktoversikt Lynstrømmålesystem Overspenningsbeskyttelse til strømforsyningen LM-S Side 8 Lynstrømavleder T1 FLASTRA Side 28 POWERTRA Side 32 VALVETRA T1/T2 Side 34 Løsninger i sett Lynstrøm- og overspenningsavlederkombinasjon type 1+2 FLASTRA compact Side 36 Overspenningsavleder type 2 VALVETRA compact Side 40 VALVETRA MS Side 42 Kombiavleder Side 52 Utstyrsbeskyttelse type 3 Side 56 ygningssett Side 65 Avledere til PV-anlegg Side 64 oksløsning til PV-anlegg Side 66 oksløsning til det amerikanske markedet Side 68 Overspenningsbeskyttelse til måle-, styre- og reguleringsteknikk Overspenningsbeskyttelse til informasjonsteknikk Monteringsskinnemoduler PLUGTRA Side 72 LINETRA Side 90 TERMITRA Side 94 Spesielle systemer Side 100 LSA-PLUS-moduler Side 102 Til nettverk Side 114 Til grensesnitt Side 116 Overspenningsbeskyttelse til sende- og mottaksanlegg EMC-løsninger Testutstyr Telekommunikasjonsanlegg Side 126 Til radiosignaler Side 136 Til videokommunikasjon Side POENIX CONTACT Til radio- og TV-apparater Side 142 Nettstøyfilter med integrert overspenningsbeskyttelse Side 146 Støyfilter Side 148 CECKMASTER Side 152 Prøveadapter Side 152

5 Innledning Produktoversikt Strømforsyninger QUINT POWER Side 166 TRIO POWER Side 174 MINI POWER Side 180 UNO POWER Side 184 C/C-omformer Redundansmoduler STEP POWER Side 186 QUINT POWER, dypplakkert Side 194 QUINT C/C-omformer Side 198 MINI C/C-omformer Side 202 UPS til automatikkskapet QUINT ORING Side 206 TRIO IOE Side 208 QUINT IOE Side 210 STEP IOE Side 210 QUINT UPS-IQ Side 218 Energiakkumulator til QUINT UPS-IQ Side 222 UPS til 19"-rack/tower UPS med integrert energiakkumulator QUINT UPS Side 230 QUINT UFFER Side 231 STEP UPS Side 232 eskyttelsesutstyr UPS med integrert strømforsyning TRIO UPS Side 234 MINI UPS Side 235 UPS-utstyr Side 244 atterimoduler Side 246 Tilbehør Side 248 Automatsikringer C Side 256 Vernebrytere Side 263 Termiske vernebrytere TCP Side 264 Sikringsrekkeklemmer, se katalog 3 Nærmere informasjon, se POENIX CONTACT 3

6 4 POENIX CONTACT

7 Lynstrømmålesystem LM-S Lynnedslag utgjør ofte en fare for konstruksjoner som står utsatt til, som vindparker offshore, radiosignalmaster, fritidsanlegg og høye bygninger. Lynstrømmålesystemet LM-S registrerer og analyserer lynnedslag i sanntid. På bakgrunn av typiske lynparametere informerer systemet online om nedslagets styrke. ermed har man til enhver tid informasjon om hvor stor belastning anlegget utsettes for. enne informasjonen gjør at kontroller og vedlikehold kan planlegges bedre enn tidligere. Lynstrømmålesystem Innledning 6 LM-S Sensor 8 Kontaktledning 8 Evalueringsenhet 9 Optoelektronisk modul 9 POENIX CONTACT 5

8 Lynstrømmålesystem Innledning lynstrømmålesystem Lynnedslag kan forårsake ekstremt store skader på bygninger og anlegg. Kontinuerlig overvåking ved hjelp av personer er tilnærmet umulig på utsatte eller store anlegg. Ødeleggelser oppdages derfor ofte altfor sent. Registrere lyn ved hjelp av lynstrømmålesystemet Med lynstrømmålesystemet LM-S har man en kontinuerlig overvåking. et gir til enhver tid informasjon om hvor stor belastning anlegget utsettes for på grunn av lynnedslag, og vedlikeholdsarbeidet kan planlegges optimalt. Lynstrømmålesystemet LM-S består av følgende komponenter: Sensor Kontaktledning O/E-modul Evalueringsenhet 6 POENIX CONTACT

9 Lynstrømmålesystem Innledning lynstrømmålesystem Faraday-effekt som pålitelig målemetode LM-S har et internt måleprinsipp som tar utgangspunkt i faraday-effekten. er dreies polarisert lys målbart i et bestemt medium gjennom et magnetfelt i definert lengde. Jo høyere strømstyrken (i) er som genereres av et lyn, desto større er den magnetiske flukstettheten () og dermed det polariserte lysets rotasjon. Lightning-Monitoring-systemet registrerer endringen i lyssignalet og avleder de forskjellige måleverdiresultatene ut i fra dette. Registrere og evaluere Sensorene monteres på avlederne som leder lynstrøm. e registrerer magnetfeltet som oppstår rundt lederen som følge av lynstøtstrømmen. Optiske fibre overfører måleresultatet til evalueringsenhetens O/E-modul ved at de omformer det optiske signalet til et elektrisk signal. På bakgrunn av verdiene fastsetter evalueringsenheten lynkarakteristikken med typiske parametere som maksimal lynstrømstyrke, lynstrømstigning, ladning og energi. Resultatene kan videreføres til et overvåkingssystem via Ethernet-grensesnittet. Fjernovervåking i sanntid Evalueringsenheten implementeres lett i standard nettverkssystemer via RJ-45 Ethernet-grensesnittet. åde tilgangen til data og konfigureringen av systemet foregår med en intern nettserver. Nettgrensesnittet kalles opp via nettleseren til en tilkoblet PC ved hjelp av IP-adresse. Nærmere informasjon, se POENIX CONTACT 7

10 Lynstrømmålesystem LM-S Sensor Optisk lynsensor for måling av lynstøtstrøm kan monteres i ettertid Robust utførelse Uømfintlig mot vibrasjoner, temperaturer og fuktighet God UV-bestandighet God oljebestandighet Sensor Verdier som kan registreres Maks. strømstyrke 250 ka FO-grensesnitt Tilkoblingstype SCRJ-bøssing med push-pull-konnektor, IP67 Generelle data Omgivelsestemperatur (drift) -30 C C Omgivelsestemperatur (lagring/transport) -40 C C eskyttelsesgrad IP67 estillingsdata eskrivelse Type Art.nr. Stk./pakn. Sensor LM-S-LS Kontaktledning CS-ledning for tilkobling av LM-S-sensorer på O/E-modulen Robust ledning for bruk i røffe omgivelser God UV-bestandighet God oljebestandighet Merk: Ved bruk av kontaktledningen i lynmålesystemet LM-S er angitt pluggkonfigurering (se bestillingseksempel) absolutt nødvendig. Anbefalt lengde: 10 til 200 m Kontaktledning for LM-S estillingseksempel på LM-S-kontaktledning med variabel kabellengde: Prefabrikkert kontaktledning for lynstrømmålesystemet LM-S, med en push-pull-pluggforbinder i metall, en -FOC-plugg og ledningslengde 10 m. Generelle data Omgivelsestemperatur (drift) - 40 C C Omgivelsestemperatur (lagring/transport) - 40 C C eskyttelsesgrad IP20 (-FOC) / IP67 (PPCME) estillingsinformasjon Artikkelnr. Lengde [m] maks. 200 m / FOC-CS-FOC/1018/PPCME / 10,0 Trinnavstander: 10,0 m m = 1,0 m eskrivelse Type Artikkelnr. Stk./pakn. Kontaktledning variabel FOC-CS-FOC/1018/PPCME/ POENIX CONTACT

11 Evalueringsenhet Lynstrømmålesystem LM-S Komplett modul inklusive O/E-modul for tilkobling av opptil tre LM-S-sensorer Evaluering og lagring av strømstyrke, strømstigningsgrad og spesifikk energi Sanntidsanalyse og nøyaktig tilordning av tidspunkt Status- og diagnostikkindikator Kommunikasjon via Ethernet etjening og konfigurering via Webinterface Monteres på skinne Evalueringsenhet med O/E-modul Forsyningsspenning 24 V C ± 4 V Ethernet-grensesnitt Tilkoblingstype RJ45 Overføringshastighet 10/100 Mbit/s FO-grensesnitt Grensesnitt -FOC (ST ) Antall porter 3 Sensor grensesnitt Tilkoblingstype Rack for pluggbar inn-/utgangsmodul Fjernmeldekontakt Tilkoblingstype M12 -kodet Maks. driftsspenning 60 V C Generelle data Omgivelsestemperatur (drift) -30 C C eskyttelsesgrad IP20 estillingsdata eskrivelse Type Art.nr. Stk./pakn. Evalueringsenhet med O/E-modul LM-S-A/C-3S-ET Optoelektronisk modul Reserve-O/E-modul til evalueringsenhet Tilkobling av opptil tre LM-S-sensorer Status- og diagnostikkvisning via evalueringsenhet O/E-modul FO-grensesnitt Grensesnitt -FOC (ST ) Antall porter 3 Generelle data Omgivelsestemperatur (drift) -40 C C Omgivelsestemperatur (lagring/transport) -40 C C eskyttelsesgrad IP20 estillingsdata eskrivelse Type Art.nr. Stk./pakn. Optoelektronisk modul LM-S-C-3LS Nærmere informasjon, se POENIX CONTACT 9

12 10 POENIX CONTACT

13 Overspenningsbeskyttelse og støyfilter Skader etter overspenning For hvert år ødelegger overspenning stadig flere elektriske innretninger. Konsekvensene er reparasjoner og svikt. Farene begrenser seg ikke bare til anlegg og utstyr på industrielle områder - for også bygningsteknikk, og da også privatboliger, blir berørt. Støyspenning Mekanisk eller elektronisk utløste koblingsforløp genererer impulslignende og høyfrekvente støyspenninger. isse spenningene brer seg uhindret over ledningsnettet. Alt utstyr som befinner seg i dette ledningsnettet blir da berørt. Spesielt ofte oppstår datafeil, ukontrollerte funksjoner og systemsvikt på elektronisk utstyr for databehandling. Valgkriterier og applikasjoner 12 Overspenningsbeskyttelse for strømforsyningen 26 Lynstrømavleder type 1 28 Lynstrøm-/overspenningsavleder type Overspenningsavleder type 2 40 ransjeløsninger 50 Kombinerte løsninger type 2 52 Utstyrsbeskyttelse type 3 56 Regenerativ energi 64 Løsninger i sett 65 Overspenningsbeskyttelse for måle-, styre- og reguleringsteknikk Monteringsskinnemoduler - PLUGTRA PT-IQ - MCR-PLUGTRA - LINETRA - TERMITRA Spesielle systemer - SURGETRA Moduler til LSA-PLUS-teknikk - COMTRA modulær - COMTRA Overspenningsbeskyttelse for informasjonsteknikk 112 ussystemer 114 Telekommunikasjon 126 Overspenningsbeskyttelse for sende- og mottaksanlegg 134 Sende- og mottaksteknikk 136 TV- og radiosystemer 140 Støyfilter 144 Filter med overspenningsbeskyttelse type Filter 149 Testapparat for avledere 150 Godkjennelser 154 POENIX CONTACT 11

14 Overspenningsbeskyttelse og støydempingsfilter Valgkriterier og applikasjoner Generell informasjon om etterfølgende applikasjonstegninger Eksemplene er ment som en hjelp ved valg av riktig overspenningsbeskyttelse. e er ikke nødvendigvis fullstendige med hensyn til foreskrevne beskyttelsestiltak. Fremstilte koblingsskjemaer er ikke en erstatning for planlegging av et beskyttelseskonsept i henhold til standard ved hjelp av el-fagpersonell eller fagpersonell for lynbeskyttelse. Inngrep i faste el-installeringer skal kun foretas av fagpersonell med all nødvendig opplæring. For at produktene skal brukes korrekt, må de forskjellige monteringsanvisningene alltid følges før installering og før idriftsettelse. All informasjon/anvisninger kan lastes ned under artikkeldokumentasjonen, se Vesentlige egenskaper som skiller beskyttelsesutstyr for strømforsyningen fra hverandre Type 1 Type 1+2 Type 1/2 Type 2 Type 3 Lynbeskyttelsessoneovergang / Uten detaljert beregning av lynstøtstrøm på monteringsstedet kan den brukes i lynbeskyttelsesklasse I-IV I-IV III-IV Type 1 og type 2 kombinert i en enhet universell i bruk Tretrinns beskyttelse til strømforsyningen, type 1 og type 2 adskilt installert + type 3 TN-S/TT 230 / 400 V AC 240 / 415 V AC L1 L2 L3 N PE F2* F2* F2* F1 F1 F1 L1 L2 L3 N PE Type 1 Type 2 Type 3 FLT-CP-PLUS-3S-350 VAL-CP-3S-350 PT 4-PE/S-230AC/FM Side 28 Side 40 Side 56 * F2 kan bortfalle hvis F1 forsikring maks. iht. IEC 12 POENIX CONTACT

15 Overspenningsbeskyttelse og støydempingsfilter Valgkriterier og applikasjoner Totrinns beskyttelse av strømforsyningen, type 1/2-kombinasjon på varistorbasis + type 3 TN-S/TT 230 / 400 V AC 240 / 415 V AC L1 L2 L3 N PE F1 F2* F2* F2* F1 L1 L2 L3 N PE Type 1/2 Type 3 VAL-MS-T1/T2 335/12.5/3+1-FM MNT Side 34 Side 60 Tretrinns beskyttelse til strømforsyningen, type 1 og type 2 adskilt installert + type 3 F1 L1 L2 L3 N PE F2* TN-S/TT 230 / 400 V AC 240 / 415 V AC L1 L2 L3 N PE F1 F2* F1 F2* L1 L2 L3 N PE Type 1 Type 2 Type 3 FLT-CP-PLUS-3S-350 VAL-CP-RC-3S/40/0.3/SEL PRT-C-A1 + PRT-S-230/FM Side 28 Side 52 Side 58 * F2 kan bortfalle hvis F1 forsikring maks. iht. IEC Nærmere informasjon, se POENIX CONTACT 13

16 Overspenningsbeskyttelse og støydempingsfilter Valgkriterier og applikasjoner Tretrinns beskyttelse til strømforsyningen, type 1 og type 2 adskilt installert + type 3 TN-C-S 230 / 400 V AC 240 / 415 V AC L1 L2 L3 PEN F2* F2* F2* F1 F1 F1 L1 L2 L3 N PE Type 1 Type 2 Type 3 FLT-CP-PLUS-3C-350 VAL-CP-3S-350 PT 2-PE/S-230AC/FM Side 28 Side 40 Side 56 Totrinns beskyttelse av strømforsyningen, type 1/2-kombinasjon på varistorbasis + type 3 TN-C-S 230 / 400 V AC 240 / 415 V AC L1 L2 L3 PEN F1 F2* F2* F1 F2* L1 L2 L3 N PE Type 1/2 Type 3 VAL-MS-T1/T2 335/12.5/3+0-FM MNT Side 34 Side 60 * F2 kan bortfalle hvis F1 forsikring maks. iht. IEC 14 POENIX CONTACT

17 Overspenningsbeskyttelse og støydempingsfilter Valgkriterier og applikasjoner Tretrinns beskyttelse til strømforsyningen, type 1 og type 2 kombinert i en enhet + type 3 TN-C-S 230 / 400 V AC 240 / 415 V AC L1 L2 L3 PEN F1 F2* F1 F2* L1 L2 L3 N PE * F2 kan bortfalle hvis F1 forsikring maks. iht. IEC Type 1+2 Type 3 FLT-CP-3C-350 T-1S-230AC/A Side 36 Side 58 Nærmere informasjon, se POENIX CONTACT 15

18 Overspenningsbeskyttelse og støydempingsfilter Valgkriterier og applikasjoner Totrinns beskyttelse til strømforsyningen, type 1 og type 2 adskilt installert TN-C 400 / 690 V AC 554 / 960 V AC L1 L2 L3 F1 F2* F1 F2* L1 L2 L3 PEN PEN * F2 kan bortfalle hvis F1 forsikring maks. iht. IEC Type 1 Type 2 PWT AC-FM VAL-MS 750/30/3+0-FM Side 32 Side POENIX CONTACT

19 Overspenningsbeskyttelse og støydempingsfilter Valgkriterier og applikasjoner Totrinns beskyttelse til strømforsyningen, type 1 og type 2 adskilt installert IT 500 V AC L1 L2 L3 F1 F2* F1 F2* L1 L2 L3 PE Type 1 Type 2 ** PWT AC-FM VAL-MS 580/3+0-FM Side 32 Side 42 Totrinns beskyttelse til strømforsyningen, type 1 og type 2 adskilt installert IT 690 V AC L1 L2 L3 F1 F2* F1 F2* L1 L2 L3 PE Type 1 Type 2** PWT AC-FM VAL-MS 750/30/3+0-FM Side 32 Side 51 * F2 kan bortfalle hvis F1 forsikring maks. iht. IEC ** Applikasjon kun i IT-systemer med lavspenningsforsyning Nærmere informasjon, se POENIX CONTACT 17

20 Overspenningsbeskyttelse og støydempingsfilter Valgkriterier og applikasjoner eskyttelse av binærsignal med aktuatorkobling, referansepotensial jordpotensialfritt IN OUT PLC 24 V 24 V 0 V 0 V L+ L- 6 f.eks. 24 V koblet pluggbar Push-In-tilkobling 1 x PT-IQ-PT-PT + 2 x PT-IQ-4X1+F-24C-PT ekstra skrutilkobling 1 x PT-IQ-PT-UT + 2 x PT-IQ-4X1+F-24C-UT Side 74 Side 72 eskyttelse av binærsignal med aktuatorkobling, referansepotensial jordet IN OUT PLC 24 V 24 V 0 V 0 V L+ 6 L- f.eks. 24 V koblet pluggbar Skrutilkobling 1 x PT-IQ-PT-UT + 2 x PT-IQ-4X1-24C-UT ekstra Push-In-tilkobling 1 x PT-IQ-PT-PT + 2 x PT-IQ-4X1-24C-PT Side 72 Side 74 eskyttelse av binærsignal med aktuatorkobling, felles referansepotensial (minuspol) jordet IN OUT PLC f.eks. 24 V koblet L+ L- PE udelt Skrutilkobling TT-2/2-M-24C alternativ TT-ST-M-2/2-24C Fjærkrafttilkobling Side 94 Side POENIX CONTACT

21 Overspenningsbeskyttelse og støydempingsfilter Valgkriterier og applikasjoner eskyttelse av binærsignal med aktuatorkobling, felles referansepotensial (minuspol) jordpotensialfritt IN OUT PLC f.eks. 24 V koblet L+ L- PE udelt Fjærkrafttilkobling TT-ST-M-2/2-24C alternativ TT-2/2-M-24C Skrutilkobling Side 96 Side 94 eskyttelse av fireledermåling OUT IN IN OUT f.eks. Temperaturmåling I U U I PE Power pluggbar PT 4-24C-ST + PT 4-E PT 4-24C-ST + PT 4-E Side 84 Side 84 eskyttelse av fireledermåling, til Ex- og Non-Ex-anvendelser OUT IN IN OUT f.eks. Temperaturmåling 5 I U U I Power PE udelt LIT 4-24 LIT Side 92 Side 92 Nærmere informasjon, se POENIX CONTACT 19

22 Overspenningsbeskyttelse og støydempingsfilter Valgkriterier og applikasjoner eskyttelse av analog måling 0(4) ma V pluggbar Push-In-tilkobling 1 x PT-IQ-PT-PT + 1 x PT-IQ-PT-UT + ekstra skrutilkobling 2 x PT-IQ-1X2-24C-PT 2 x PT-IQ-1X2-24C-UT Side 74 Side 72 eskyttelse av analog måling OUT IN IN OUT PLC PE ma 0(4) ma V ma udelt Skrutilkobling TT-2-PE-M-24C alternativ TT-ST-2-PE-24C Fjærkrafttilkobling Side 94 Side 96 eskyttelse av analog måling, egensikre strømkretser OUT IN IN OUT PLC PE ma 0(4) ma V ma udelt Fjærkrafttilkobling TT-ST-M-EX(I)-24C alternativ TT-EX(I)-M-24C Skrutilkobling Side 96 Side POENIX CONTACT

23 Overspenningsbeskyttelse og støydempingsfilter Valgkriterier og applikasjoner eskyttelse av analog måling, egensikre strømkretser 0(4) ma V pluggbar PT 2XEX(I)-24C-ST + PT 2XEX(I)-E PT 2XEX(I)-24C-ST + PT 2XEX(I)-E Side 87 Side 87 eskyttelse av analog måling, egensikre strømkretser IN OUT PLC ma 0(4) ma V ma PE udelt S-PT-EX-24C TT-ST-M-EX(I)- 24C Side 100 Side 96 eskyttelse av analog måling, egensikre strømkretser 0(4) ma V udelt S-PT-EX(I)-24C PT 2XEX(I)-24C-ST + PT 2XEX(I)-E Side 100 Side 87 Nærmere informasjon, se POENIX CONTACT 21

24 Overspenningsbeskyttelse og støydempingsfilter Valgkriterier og applikasjoner eskyttelse av Profibus P PT-IQ-PT-UT + PT-IQ-5F-12C-UT PT 5-F-12C-ST + alternativ PT 2X2-E Side 78 Side 88 eskyttelse av Profibus PA PT 2XEX(I)-24C + PT 2XEX(I)-E Side 87 eskyttelse av Can-us / evicenet PT 5-F-12C-ST + PT 2X2-E PT 2-PE/S-24AC/FM PT 3-F-12C-ST + PT 1X2-E Side 88 Side 56 Side POENIX CONTACT

25 Overspenningsbeskyttelse og støydempingsfilter Valgkriterier og applikasjoner eskyttelse av et RS485-grensesnitt PT-IQ-PT-PT + PT-IQ-5-F-12C-PT PT 5-F-12C-ST + alternativ PT 2X2-E Side 79 Side 88 eskyttelse av et ETERNET-grensesnitt (inkl. PoE) 100aseT 1000aseT 10GaseT T-LAN-CAT Side 114 eskyttelse av et SL-grensesnitt ASL SL VSL PT 2-TELE MNT-TAE /W Side 129 Side 130 Nærmere informasjon, se POENIX CONTACT 23

26 Overspenningsbeskyttelse og støydempingsfilter Valgkriterier og applikasjoner eskyttelse av videosignaler IN OUT C-UF 5C PT 3-F-12C-ST + PT 1X2-E Side 140 Side 116 eskyttelse av SAT-antennetilkoblingen C-SAT-OX Side 142 eskyttelse av kabel-tv-tilkoblingen MNT-TV-SAT Side POENIX CONTACT

27 Overspenningsbeskyttelse og støydempingsfilter Valgkriterier og applikasjoner eskyttelse av antennesignaler GPS GSM UMTS CN-U-280C-3- alternativ CN-LAMA/ Side 136 Side 138 Nærmere informasjon, se POENIX CONTACT 25

28 Overspenningsbeskyttelse og støydempingsfilter Overspenningsbeskyttelse for strømforsyningen et komplette systemet eskyttelsesutstyret i "compact"-serien har et gjennomgående installasjonskonsept. For tilnærmet alle strømforsyningssystemer finnes det enhetlige moduler med høy ytelse. et være seg lynstrømavledere, overspenningsavledere eller en kombinasjon av begge - konseptet overbeviser med konsekvente og gjennomgående egenskaper. Og det over hele verden. ruk over hele verden Energiforsyningene utsettes for spenningssvingninger som er forskjellige fra land til land. isse korte (temporære) spenningssvingningene er også noe som overspenningsbeskyttelsen må kunne takle. På grunn av den høye merkespenningen på 350 V AC har avlederne i "compact"-serien ingen begrensninger, og kan brukes i systemer opptil 240 / 415 V. FLASTRA compact PLUS Kraftige lynstrømavledere type 1 med lavt beskyttelsesnivå med utgangspunkt i radiosignalteknologi for strømforsyningssystemer opptil 240 / 415 V. FLASTRA compact Kombinasjon av lynstrøm- og overspenningsavleder for strømforsyningssystemer opptil 240 / 415 V. VALVETRA compact Plassbesparende overspenningsavleder for alle vanlige strømforsyningssystemer opptil 240 / 415 V. Kombinerte løsninger Type 2-overspenningsavlederne VALVETRA compact er kombi-rc-overspenningsbeskyttelse med jordfeilbryter og kombi-mc-overspenningsbeskyttelse med koordinert forsikring og utstyrt med ytterligere funksjoner. Utstyrsbeskyttelse i mange varianter Meget ømfintlige enheter kan beskyttes med utstyrsbeskyttelse type 3. Avhengig av installasjonssted kan man blant annet velge følgende beskyttende utstyr: For skinnemontering PLUGTRA PT For kabelkanaler LOCKTRA Stikkontaktadapterplugg MAINTRA 26 POENIX CONTACT

29 Overspenningsbeskyttelse og støydempingsfilter Overspenningsbeskyttelse for strømforsyningen Fullkommen pluggbarhet Gjennomgående pluggbarhet gir automatisk høy komfort, f.eks. ved isolasjonsmålinger på anlegget. I stedet for inngrep i installasjonen, trekkes støpselet bare ut. Symmetrisk pluggkonstruksjon gjør at man kan plugge i begge retninger innenfor basiselementet. Med den variable monteringsanordningen kan beskyttelsesutstyret monteres i alle automatikkskapomgivelser. Nyskapende teknologi e gode utkoblingsegenskapene til de innovative gnistgapene åpner også for bruk i lavspennings-sterkstrømsanlegg med kortslutningsstrøm på opptil 50 ka. e kapslede lynstrømavlederne begrenser også høy nettfølgestrøm. ermed berøres heller ikke små forsikringer. Med statusen i blikket en mekaniske statusindikatoren gir informasjon umiddelbart på stedet. Fjernmelding en felles, potensialfrie fjernmeldekontakten muliggjør fjernmelding uten ekstra plassbehov. Forskjellige byggformer For de forskjellige bruksområdene kan man velge mellom avledere i ulike byggformer. Nærmere informasjon, se POENIX CONTACT 27

30 Overspenningsbeskyttelse og støydempingsfilter Overspenningsbeskyttelse for strømforsyningen Lynstrømavleder type 1 FLASTRA compact PLUS Kan plugges (også N/PE-gnistgap) Termisk skilleanordning for hver enkelt plugg Optisk mekanisk statusindikator for de enkelte avlederne Med potensialfri fjernmeldekontakt Plugg kan testes med CECKMASTER øy varig spenning på 350 V AC for 230/400 V AC-nett med sterke spenningssvingninger Merk: Godkjennelser, se side ledersystem, L1, L2, L3, N, PE 4-ledersystem, L1, L2, L3, PEN Total bredde 142,8 mm N Total bredde 106,9 mm PEN 11 FM FM PE L1 L2 L3 L1 L2 L3 Elektriske data IEC-prøveklasse/EN-type I / T1 I / T1 Nominell spenning U N 240 V AC (230/400 V AC /415 V AC) 240 V AC (230/400 V AC /415 V AC) øyeste varig spenning U C L-N / N-PE / L-PEN 350 V AC / 350 V AC / - - / - / 350 V AC Lynteststrøm I imp (10/350)μs Nominell avlederstøtstrøm I n (8/20)μs strømtoppverdi 100 ka 75 ka ladning 50 As 37,5 As Spesifikk energi 2,50 MJ/Ω 1,40 MJ/Ω L-N / N-PE / L-PEN 25 ka / 100 ka / - - / - / 75 ka (3L-PEN) Følgestrømslukkeevne I fi L-N / N-PE / L-PEN 50 ka (264 V AC) / 100 A / - - / - / 50 ka (264 V AC) eskyttelsesnivå U P L-N / N-PE / L-PEN 1,5 kv / 1,5 kv / - - / - / 1,5 kv A L-N / N-PE / L-PEN 100 ns / 100 ns / - - / - / 100 ns Forsikring maks. iht. IEC 315 A (gl / gg) 315 A (gl / gg) Kortslutningssikkerhet (ved maks. forsikring) I P 50 ka 50 ka Generelle data imensjoner b / h / d 142,8 mm / 97 mm / 71,5 mm 106,9 mm / 95,8 mm / 70 mm Tilkoblingsdata entrådet / flertrådet / AWG 2, mm² / 2, mm² / , mm² / 2, mm² / 13-2 Temperaturområde -40 C C -40 C C rennbarhetsklasse iht. UL 94 V0 V0 Prøvestandarder IEC / EN / EN /A11 / IEC / EN / EN /A11 / UL 1449 UL 1449 Fjernmeldekontakt Vekselkontakt Vekselkontakt Tilkoblingsdata entrådet / flertrådet / AWG 0, ,5 mm² / 0, ,5 mm² / , ,5 mm² / 0, ,5 mm² / Maks. driftsspenning 250 V AC / 125 V C 250 V AC / 125 V C Maks. driftsstrøm 1 A AC / 200 ma C 1 A AC / 200 ma C estillingsdata estillingsdata eskrivelse Type Art.nr. Stk./pakn. Type Art.nr. Stk./pakn. FLASTRA compact PLUS Reservestikker FLT-CP-PLUS-3S FLT-CP-PLUS-3C Tilbehør Tilbehør L-N / L-PEN FLT-CP-PLUS-350-ST FLT-CP-PLUS-350-ST N-PE FLT-CP-N/PE-350-ST Merkemateriell ZN 18..., se side 63 ZN 18..., se side POENIX CONTACT

31 Overspenningsbeskyttelse og støydempingsfilter Overspenningsbeskyttelse for strømforsyningen 4-ledersystem, L1, L2, N, PE 3-ledersystem, L1, L2, PEN 3-ledersystem, L, N, PE Total bredde 106,9 mm Total bredde 71,6 mm Total bredde 71,6 mm N PEN N 11 FM 11 FM FM PE L1 L2 L1 L2 PE L1 I / T1 I / T1 I / T1 240 V AC (230/400 V AC /415 V AC) 240 V AC (230/400 V AC /415 V AC) 240 V AC (230/400 V AC /415 V AC) 350 V AC / 350 V AC / - - / - / 350 V AC 350 V AC / 350 V AC / - 75 ka 50 ka 50 ka 37,5 As 25 As 25 As 1,40 MJ/Ω 625,00 kj/ω 625,00 kj/ω 25 ka / 100 ka / - - / - / 25 ka 25 ka / 100 ka / - 50 ka (264 V AC) / 100 A / - - / - / 50 ka (264 V AC) 50 ka (264 V AC) / 100 A / - 1,5 kv / 1,5 kv / - - / - / 1,5 kv 1,5 kv / 1,5 kv / ns / 100 ns / - - / - / 100 ns 100 ns / 100 ns / A (gl / gg) 315 A (gl / gg) 315 A (gl / gg) 50 ka 50 ka 50 ka 106,9 mm / 95,8 mm / 70 mm 71,6 mm / 95,8 mm / 70 mm 71,6 mm / 95,8 mm / 70 mm 2, mm² / 2, mm² / , mm² / 2, mm² / , mm² / 2, mm² / C C -40 C C -40 C C V0 V0 V0 IEC / EN / EN /A11 / IEC / EN / EN /A11 / IEC / EN / EN /A11 / UL 1449 UL 1449 UL 1449 Vekselkontakt Vekselkontakt Vekselkontakt 0, ,5 mm² / 0, ,5 mm² / , ,5 mm² / 0, ,5 mm² / , ,5 mm² / 0, ,5 mm² / V AC / 125 V C 250 V AC / 125 V C 250 V AC / 125 V C 1 A AC / 200 ma C 1 A AC / 200 ma C 1 A AC / 200 ma C estillingsdata estillingsdata estillingsdata Type Art.nr. Stk./pakn. Type Art.nr. Stk./pakn. Type Art.nr. Stk./pakn. FLT-CP-PLUS-2S FLT-CP-PLUS-2C FLT-CP-PLUS-1S Tilbehør Tilbehør Tilbehør FLT-CP-PLUS-350-ST FLT-CP-PLUS-350-ST FLT-CP-PLUS-350-ST FLT-CP-N/PE-350-ST FLT-CP-N/PE-350-ST ZN 18..., se side 63 ZN 18..., se side 63 ZN 18..., se side 63 Nærmere informasjon, se POENIX CONTACT 29

32 Overspenningsbeskyttelse og støydempingsfilter Overspenningsbeskyttelse for strømforsyningen Lynstrømavleder type 1 FLASTRA compact PLUS Kan plugges (også N/PE-gnistgap) Termisk skilleanordning for hver enkelt plugg Optisk mekanisk statusindikator for de enkelte avlederne Med potensialfri fjernmeldekontakt Plugg kan testes med CECKMASTER øy varig spenning på 350 V AC for 230/400 V AC-nett med sterke spenningssvingninger Merk: Godkjennelser, se side ledersystem, L, PEN N-PE-gnistgap, for lynbeskyttelsesklasse 1 Total bredde 35,8 mm PEN Total bredde 35,8 mm N 11 FM FM L1 PE Elektriske data IEC-prøveklasse/EN-type I / T1 I / T1 Nominell spenning U N 240 V AC (230/400 V AC /415 V AC) 240 V AC (N-PE) øyeste varig spenning U C L-N / N-PE / L-PEN 350 V AC / - / 350 V AC - / 350 V AC / - Lynteststrøm I imp (10/350)μs Nominell avlederstøtstrøm I n (8/20)μs strømtoppverdi 25 ka 100 ka ladning 12,5 As 50 As Spesifikk energi 160,00 kj/ω 2,50 MJ/Ω L-N / N-PE / L-PEN 25 ka / - / 25 ka - / 100 ka / - Følgestrømslukkeevne I fi L-N / N-PE / L-PEN 50 ka (264 V AC) / - / 50 ka (264 V AC) - / 100 A / - eskyttelsesnivå U P L-N / N-PE / L-PEN 1,5 kv / - / 1,5 kv - / 1,5 kv / - A L-N / N-PE / L-PEN - / - / 100 ns - / 100 ns / - Forsikring maks. iht. IEC 315 A (gl / gg) - Kortslutningssikkerhet (ved maks. forsikring) I P 50 ka 25 ka Generelle data imensjoner b / h / d 35,8 mm / 95,8 mm / 70 mm 35,8 mm / 95,8 mm / 70 mm Tilkoblingsdata entrådet / flertrådet / AWG 2, mm² / 2, mm² / , mm² / 2, mm² / 13-2 Temperaturområde -40 C C -40 C C rennbarhetsklasse iht. UL 94 V0 V0 Prøvestandarder IEC / EN / EN /A11 / IEC / EN / EN /A11 / UL 1449 UL 1449 Fjernmeldekontakt Vekselkontakt Vekselkontakt Tilkoblingsdata entrådet / flertrådet / AWG 0, ,5 mm² / 0, ,5 mm² / , ,5 mm² / 0, ,5 mm² / Maks. driftsspenning 250 V AC / 125 V C 250 V AC / 125 V C Maks. driftsstrøm 1 A AC / 200 ma C 1 A AC / 200 ma C estillingsdata estillingsdata eskrivelse Type Art.nr. Stk./pakn. Type Art.nr. Stk./pakn. FLASTRA compact PLUS FLASTRA compact Reservestikker FLT-CP-PLUS-1C Tilbehør FLT-CP-N/PE Tilbehør L-N / L-PEN FLT-CP-PLUS-350-ST N-PE FLT-CP-N/PE-350-ST Merkemateriell ZN 18..., se side 63 ZN 18..., se side POENIX CONTACT

TBS Katalog 2010/2011. Overspennings- og lynvernsystemer

TBS Katalog 2010/2011. Overspennings- og lynvernsystemer TBS Katalog 2010/2011 Overspennings- og lynvernsystemer elkoen til kundeservice Servicetelefon: 64802220 Telefaks for forespørsler: 64802249 Telefaks for ordrer: 64802249 E-post: bestilling@obo-bettermann.no

Detaljer

Håndbok NEK400. Montørhåndbok. valg av vern og løsninger i hht. NEK 400:2010. Klart vi hjelper deg

Håndbok NEK400. Montørhåndbok. valg av vern og løsninger i hht. NEK 400:2010. Klart vi hjelper deg Håndbok NEK400 Montørhåndbok valg av vern og løsninger i hht. NEK 400:2010 Klart vi hjelper deg 904 Innledning Schneider Electric s Montørhåndbok er basert på installasjonsnormen NEK 400 og forskrifter

Detaljer

STORE BLÅ HÅNDBOK. for Inntak i boliger og elektriske installasjoner etter FEL og NEK 400 IT, TT og TN-S-nett

STORE BLÅ HÅNDBOK. for Inntak i boliger og elektriske installasjoner etter FEL og NEK 400 IT, TT og TN-S-nett STORE BLÅ HÅNDBOK for Inntak i boliger og elektriske installasjoner etter FEL og NEK 400 IT, TT og TN-S-nett 1 TIL MONTØREN Kjære bruker av Store Blå! Denne versjonen av Store Blå vil ta for seg hvilke

Detaljer

Brukerveiledning UR5/CB3. Oversettelse av de originale instruksjonene (no)

Brukerveiledning UR5/CB3. Oversettelse av de originale instruksjonene (no) Brukerveiledning UR5/CB3 Oversettelse av de originale instruksjonene (no) Brukerveiledning UR5/CB3 Euromap67 Versjon 3.1 (rev. 18026) Oversettelse av de originale instruksjonene (no) Serienummer UR5:

Detaljer

ELIT AS INSTRUMENTER

ELIT AS INSTRUMENTER ELIT AS Når fagkunnskap og kompetanse teller 2012/2013 INSTRUMENTER Hellenvegen 9, 2022 gjerdrum telefon: 63 93 88 80 fax: 63 93 88 81 mail: firmapost@elit.no ELIT ELIT FORORD Takk for at du tar deg tid

Detaljer

NEK 400-2010. Introduksjon og endringer mot 2006-utgaven

NEK 400-2010. Introduksjon og endringer mot 2006-utgaven NEK 400-2010 Introduksjon og endringer mot 2006-utgaven NEK400:2010 For å oppnå et forskriftsmessig anlegg: NEK400 + FEL NEK 400: 1998 Elektriske lavspenningsinsanlegg - Installasjoner NEK400:2010 Normen

Detaljer

MASE MCSE. Tilbehør. Generelt Tilbehør. Side Paneler. Dører. Separasjons plate. Pakning. Bunn og tak plater. Sammen koblingssett.

MASE MCSE. Tilbehør. Generelt Tilbehør. Side Paneler. Dører. Separasjons plate. Pakning. Bunn og tak plater. Sammen koblingssett. 262 EMC SKAP MASE 266 IP 55, NEMA 12, IK 10 H: 400-1000 B: 400-800 D: 210-300 268 MCSE IP 54, NEMA 12, IK 10 H: 2000 B: 800 D: 600-800 Tilbehør Side Paneler Dører Separasjons plate Pakning Bunn og tak

Detaljer

Auguste SF6 isolert lastskillebryter for 24/36kV luftlinjenett

Auguste SF6 isolert lastskillebryter for 24/36kV luftlinjenett Auguste SF6 isolert lastskillebryter for 24/36kV luftlinjenett Introduksjon Auguste er en SF6 isolert lastskillebryter designed for å ta last-avbrudd på inntil 630 A for distribusjonslinjer inntil 36 kv.

Detaljer

INFO. Halvleder relèer for spesielle applikasjoner. BBP-31 Merkemaskin Enkel å bruke og fullpakket med funksjoner

INFO. Halvleder relèer for spesielle applikasjoner. BBP-31 Merkemaskin Enkel å bruke og fullpakket med funksjoner JFK INFO Nr. 02 / 2011 JFK INFO Nr. 01 / 2011 Produktnytt Nr. 02 / 2011 JFK INFO INFO Halvleder relèer for spesielle applikasjoner Side 8 BBP-31 Merkemaskin Enkel å bruke og fullpakket med funksjoner Side

Detaljer

LexCom Home. Det mest fleksible hjemmenettverk med TV, tele og data i samme kabel

LexCom Home. Det mest fleksible hjemmenettverk med TV, tele og data i samme kabel . et mest fleksible hjemmenettverk med, tele og data i samme kabel TEKNISK KTLOG / PROSJEKTERING 2001:12 LEX22660 Et strukturert nettverk for private boliger er et fleksibelt og fremtidsrettet nettverk

Detaljer

Desentral energiproduksjon

Desentral energiproduksjon 3 14 Kundemagasinet fra PHOENIX CONTACT September 2014 Desentral energiproduksjon Produkter og løsninger for en bærekraftig energiforsyning 02 Redaksjonelt UPDATE 3 14 Lederen 02 Henning Grorud Intervju

Detaljer

Nyhet! Enkel monitorering av vannkvalitet! Kalibrering, Automatisering, Prosess-, Elektro-, Elektronikk instrumenter

Nyhet! Enkel monitorering av vannkvalitet! Kalibrering, Automatisering, Prosess-, Elektro-, Elektronikk instrumenter Mars 2007 25. årgang, nr. 69. 1 2007 Kalibrering, Automatisering, Prosess-, Elektro-, Elektronikk instrumenter Til sirkulasjon Navn Dato Sign. Nyhet! Se side 3 Enkel monitorering av vannkvalitet! Moody

Detaljer

nødbelysning Systemer, applikasjoner og produkter

nødbelysning Systemer, applikasjoner og produkter nødbelysning Systemer, applikasjoner og produkter Nødbelysning Det er mange måter å løse nødbelysningen i et bygg på. Denne brosjyren kan ses som en liten veiledning for å velge et egnet system. Den tar

Detaljer

Wilo-VeroLine IP-E Wilo-VeroTwin DP-E

Wilo-VeroLine IP-E Wilo-VeroTwin DP-E Wilo-VeroLine IP-E Wilo-VeroTwin DP-E N Monterings- og driftsveiledning 2 110 034-Ed.01 N-PDF-2010-04-Wilo AUX L H IN2 GND IN1 GND +24V Ext. off MP 10V/20mA DDG Fig. 1: IF-Modul Fig. 2: Fig. 3: M16 M12

Detaljer

Reguleringssystem EnergyLogic Touchline Wave

Reguleringssystem EnergyLogic Touchline Wave Reguleringssystem EnergyLogic Touchline Wave BRUKERHÅNDBOK BIOENERGI- OG SANITÆRSYSTEMER Roth Nordic AS Postboks 20 1306 Bærum Postterminal Telefon +47 67 57 54 00 Fax +47 67 57 54 09 Mail service@roth-nordic.no

Detaljer

løsninger Produkter i fokus

løsninger Produkter i fokus 1 14 løsninger Produktinformasjon fra ABB AS, Low Voltage Products Produkter i fokus Komplett serie AF kontaktorer 03 Innovativ teknologi ABB Produktdagene 06 Stor suksess Kombisentraler 13 Fleksible og

Detaljer

INFO. PREfabrikerte løsninger. Eliaden. Alfra Pressbenker. TermSeries Relèer. Mykje Meir gründeren - Yngvar Andersen: Treningsekspert for amatører

INFO. PREfabrikerte løsninger. Eliaden. Alfra Pressbenker. TermSeries Relèer. Mykje Meir gründeren - Yngvar Andersen: Treningsekspert for amatører JFK INFO Nr. 01 / 2012 JFK INFO Nr. 01 / 2011 Produktnytt Nr. 01 / 2012 JFK INFO INFO PREfabrikerte løsninger Side 6-17 Eliaden Side 18 Alfra Pressbenker Side 24 TermSeries Relèer Side 28 Mykje Meir gründeren

Detaljer

TBS Overspennings- og lynvernsystemer. Med omfattende planleggingsverktøy for sikker installasjon

TBS Overspennings- og lynvernsystemer. Med omfattende planleggingsverktøy for sikker installasjon TBS Overspennings- og lynvernsystemer Med omfattende planleggingsverktøy for sikker installasjon TBS Overspennings- og lynvernsystemer 2008 OBO. Slik jobber proffer. OBO vet hva proffene trenger: Perfekte

Detaljer

INFO. Fra lilleputt til gigant. Kabelbeskyttelse. Overspenningsvern. Merking av kabel. AS-i, enkel og effektiv infrastruktur.

INFO. Fra lilleputt til gigant. Kabelbeskyttelse. Overspenningsvern. Merking av kabel. AS-i, enkel og effektiv infrastruktur. JFK INFO Nr. 01 / 2015 JFK INFO Nr. 01 / 2011 Produktnytt Nr. 01 / 2013 JFK INFO INFO Kabelbeskyttelse Side 10 Overspenningsvern Side 14 Merking av kabel Side 24 AS-i, enkel og effektiv infrastruktur Side

Detaljer

Innholdsoversikt. Muligheter som bare trådløst kan gi

Innholdsoversikt. Muligheter som bare trådløst kan gi xcomfort RF-abc Innholdsoversikt Muligheter som bare trådløst kan gi Med enkle midler kan det gamle huset bli som nytt. Energieffektivt, stilig og med moderne funksjonalitet. Kort sagt, smarte funksjoner

Detaljer

Airborne DC 8. Installasjonsmanual. Wireless Security Communications. Manual Revisjon 4 September 2011

Airborne DC 8. Installasjonsmanual. Wireless Security Communications. Manual Revisjon 4 September 2011 Wireless Security Communications Safetel AS Boks 6715 Etterstad 0609 Oslo Tel: 911 33 700 Web: www.safetel.no Installasjonsmanual Airborne DC 8 Manual Revisjon 4 September 2011 Denne manualen gjelder for

Detaljer

Data og kommunikasjon

Data og kommunikasjon Data og kommunikasjon Vg1 elektrofag Oppgaver Elforlaget 1 1 Innledning 1.1 Gjennom praktiske øvinger i boka skal du lære å arbeide på ulike typer data- og kommunikasjonsanlegg. Etter at et anlegg er koblet

Detaljer

BRUKERMANUAL CIRWATT TYPE B AVANSERTE 3-FASE MÅLER

BRUKERMANUAL CIRWATT TYPE B AVANSERTE 3-FASE MÅLER BRUKERMANUAL CIRWATT TYPE B AVANSERTE 3-FASE MÅLER E X C E L L E N C E I N E L E C T R I C Scandinavian Electric AS Janaflaten 10 N 5179 Bergen Tlf.: 55 50 60 70 Faks: 55 50 60 99 www.scel.no se.mail@scel.no

Detaljer

Brukerhåndbok GSM ECO-Starter. Versjon 1.3

Brukerhåndbok GSM ECO-Starter. Versjon 1.3 Brukerhåndbok GSM ECO-Starter Versjon 1.3 Innhold 2 INNHOLD... 2 INFORMASJON... 4 VIKTIGE SIKKERHETSINSTRUKSJONER... 4 INTRODUKSJON... 5 HVORDAN VIRKER GSM ECO-STARTER... 5 MER INFORMASJON... 5 FØR DU

Detaljer

Brukerhåndbok GSM ECO-Starter. Versjon 1.0

Brukerhåndbok GSM ECO-Starter. Versjon 1.0 Brukerhåndbok GSM ECO-Starter Versjon 1.0 Innhold 2 INNHOLD... 2 INFORMASJON... 4 VIKTIGE SIKKERHETSINSTRUKSJONER... 4 INTRODUKSJON... 5 HVORDAN VIRKER GSM ECO-STARTER... 5 MER INFORMASJON... 5 FØR DU

Detaljer

ET SELSKAP I GYLLING-GRUPPEN

ET SELSKAP I GYLLING-GRUPPEN KRAFTPAKKER ET SELSKAP I GYLLING-GRUPPEN 1 20 års erfaring med alternative strømløsninger i det norske markedet Sunwind brings innovations into business Sunwind Gylling er en del av det svenske selskapet

Detaljer

og Elektronikkprodukter

og Elektronikkprodukter Innføring i Analog Signalbehandling og Elektronikkprodukter Nettbutikk: jfknudtzen.no E-post: firmapost@jfknudtzen.no eller bestilling@jfknudtzen.no Telefon: 66 98 33 50 Telefaks: 66 98 09 55 Teknisk support:

Detaljer

getek - katalog GETEK Alternativ energiforsyning GETEK KATALOG 1 utgitt juni 2014

getek - katalog GETEK Alternativ energiforsyning GETEK KATALOG 1 utgitt juni 2014 getek - katalog utgitt juni 2014 GETEK Alternativ energiforsyning GETEK KATALOG 1 Mange er flinke til å snakke - vi kan det vi snakker om! Med 30 års erfaring innen alternativ energiforsyning, og kunder

Detaljer

Fra glassfiberski til ringbanesystemer!

Fra glassfiberski til ringbanesystemer! 3. årgang - Desember 4l2002 Automatos NYTTIG LESESTOFF FOR DEG SOM A&D-KUNDE I SIEMENS www.siemens.no/ad Fra glassfiberski til ringbanesystemer! Vi har utviklet emballasje, pakkemaskiner og systemer for

Detaljer

Jord- og lynvern av bygninger og industri anlegg

Jord- og lynvern av bygninger og industri anlegg Jord- og lynvern av bygninger og industri anlegg TOTAL JORDING- OG LYNVERN ERICO ble grunnlagt i 1903 som Electric Railway Improvement Company. I 1938 lanserte ERICO den eksotermiske sveiseprosessen, CADWELD.

Detaljer