Profesjonell klimaservice informasjon 2020

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Profesjonell klimaservice informasjon 2020"

Transkript

1 Profesjonell klimaservice informasjon 2020 Vi opplever at bilen er mer kompleks i dag en bare for noen år tilbake, slik er det også med klimaanlegg. Verkstedet må håndtere tre forskjellige kjølegasser 134a, R1234yf & R744 CO2) som bilfabrikanter har godkjent. Nye drivlinjer, 100 % elektrisk, Ladbar hybrid og Hybrid, som igjen påvirker hvilken kompressor bilen utstyres med og hvilken olje som skal brukes. Ett komplekst bilde som krever profesjonalitet når A/C jobben skal utføres. Med Elektro Partner AS på ditt lag, vil vi veilede deg til å utføre A/C jobben profesjonelt. Vår leverandør, ERRECOM, ett dynamisk og innovativt selskap, som ble startet i 2001, utvikler og produserer egne A/C produkter som olje, UV sporstoff og kjemiske produkter, for å løse hverdags problemer som fagfolk i bilbransjen ofte møter. ERRECOM er en av de største produsenter og leverandør til mobile A/C systemer, er representert i mer enn 100 land. Tlf

2 Falsk kjølegass Hva defineres som FALSK KJØLEGASS? Alle kjølegasser som IKKE er godkjent brukt av bilfabrikanter. R12, også kalt FREON, ble brukt til 1995 avløst av R134a. Fra modellåret 2011 ble R1234yf innført og alle biler inntil totalvekt kg. Bilindustrien måtte innen 1 januar 2017 kun fylle nye biler med R1234yf. Det pr nå 2 bilmerker som har noen modeller med R744 (CO2) det ventes at det kommer flere, spesielt sammen med varmepumper på elektriske biler. Produksjon og salg av falske kjølegasser skjer oftest ved å blande et billigere kuldemedium som R-40 (metyl klorid), R-22, R-290 (PROPAN) og R-142b (ekstremt brennbar) På beholderen står det R134a, som ikke er tilfelle. Kjølegassen R152a kan kjøpes i Norge, denne gassen er ekstremt brannfarlig og skal definitivt IKKE brukes i et klimaanlegg for kjøretøy. Vi har sett at noen har blandet tre forskjellige kjølegasser R134a, R1234yf og R152a som er påfylt klimaanlegget!! Bruken av disse kjølegassene kan føre til kostbare problemer, korrosjon innenfra og dårlig smøring. AC servicestasjonen er ikke utviklet for disse gassene, noe som gir seg utslag i feil fylling. Det er også en fare for eksplosjon / brann på grunn av blandingens ustabilitet. Problemet er når det skal utføres en A/C-service som verkstedet antar er fylt med R134a / R1234yf, men som er fylt med falsk kjølegass. Først vil kjølegassen påfylt servicestasjon bli forurenset ved gjenvinning. Neste bil som er til service vil også få den falske kjølegassen. For å sikre seg er det løsninger på markedet som indentifiserer kjølegassen før man tar servicestasjonen i bruk. Service personell utsettes for en potensiell fare ved at de ikke vet hvilken gass de håndterer. Tenk HMS. Gass identifisering MENTOR Funksjoner Analyserer nøyaktig renheten i R-1234yf og R-134a Identifiserer R-12, R-22 og HC som forurensninger Kan velge mellom to forskjellige normer SAE / VDA Utformet for å møte SAE-standarder. (SAE viser prosentvis hva som er i gassprøven) VDA Den tysk normen, brukes på servicestasjoner som kommer med kjølegass identifisering. (VDA normen, viser JA for godkjent og NEI for IKKE godkjent. Ingen info om hva som er feil

3 Hvilken spesifikasjon skal oljen ha? Hvilken olje er den korrekte? Mange velger en olje, ikke nødvendigvis den korrekte. Det slurves generelt mye på bilverksteder om det er et frittstående eller merkeverksted. Det å velge olje med den korrekte spesifikasjon er komplekst i dag kontra for noen år tilbake. I 2020 har vi tre forskjellige kjølegasser R134a / R1234yf og R744 (CO2.) Vi har mekaniske kompressorer og elektriske kompressorer som ikke bruker samme type olje og med forskjellige spesifikasjoner. I dag så må mekaniker bruke teknisk informasjon for å være sikker på at det fylles korrekt olje på klimaanlegget. Smøring Det er kjølegassen som frakter oljen rundt i A/C systemet. Oljen skal smøre bevegelige deler og pakninger, O-ringer og ventiler. Det er derfor viktig at oljen er kompatibel med kjølegassen slik at man får en god sirkulasjon av olje i A/C systemet. Ester olje (POE) En olje som ofte brukes i HVAC-bransjen. Ble brukt til å konvertere R12 A/C system til R134a A/C system. Brukes ofte på busser. Den er meget hygroskopisk og ubrukelig etter 24 timer i atmosfæretrykk. Egen POE olje for elektriske kompressorer som krever POE olje. Polyalkylen Glykol olje (PAG) Dette er den foretrukne oljen for alle bilprodusenter. Det er fire forskjellige viskositeter for R134a, og 150. De deles inn i to kategorier: Single End Capped (SEC) og Double End Capped (DEC). Forskjellen er tilsetningen av additiver. Singel End Capped - olje for etter markedet og selges normalt til en lav pris ofte som en universal olje som nærmest kan brukes til alt, noe som ikke er tilfelle. Dobbel End Capped brukes av OE og er laget av en god base olje. Additiver tilsettes for å tåle høyere varme, tåle mere fukt, termisk stabil, flytende ved lave temperaturer, viktig for kompressorer uten clutch. PAG er meget hygroskopisk, bør ikke brukes om den har stått i atmosfæretrykk mere en 1 time. Elektro Partner AS lagerfører kun Double End Cap olje

4 PAG olje for R1234yf leveres i to viskositeter 46 eller 100. Denne oljen kan også brukes i R134a systemer da spesifikasjonene overgår det R134a bruker. Tilsvarer Sanden SP A2 som brukes av flere europeiske bilprodusenter som f.eks BMW I3 Golf E. ERRECOM Premium PAG olje - for kjølegassene R134a / R1234yf for mekaniske og elektriske kompressorer som krever PAG olje. En Double End Capped olje med en formel som gir en forbedret kjemisk og termisk stabilitet. En olje som dekker svært mange områder. Fordeler er Høy smøreevne Forbedret kjemisk og termisk stabilitet Større komponent sikkerhet. Møter Sanden SP A2 kravet for elektriske kompressorer Hybrid, Ladbar Hybrid og Elektriske biler bruker normalt en elektrisk kompressor. Som tegningen viser så sirkulerer olje/kjølegass i høyspent delen ( volt) Slike A/C systemer må bruke en olje som har en isolerende effekt, dvs. at den ikke skal lede strøm. På generelt grunnlag kan man dele in elektriske kompressorer slik: Biler med Asiatisk opprinnelse, Ford, Opel og US biler bruker POE olje ofte ND11 eller Errecom POE100 hybrid olje. Biler med Europeisk opprinnelse, unntatt Ford / Opel, bruker PAG olje referert til SANDEN SP A2 olje. Errecom PAG olje for R1234yf eller PAG Premium tilfredsstiller SP A2 spesifikasjon. Det er personen som utfører A/C servicen som har ansvaret for å utføre servicen i henhold til fabrikantens anvisninger. Sjekk med informasjon i motorrom eller teknisk litteratur. NB! Opel bygget på PSA plattform bruker PAG olje og SP A2 olje.

5 PAG-POE Id er utviklet for raskt og enkelt kunne sjekke om det er PAG eller POE olje påfylt kompressor. Det er meget viktig at det fylles korrekt olje på kompressor. Spesielt elektriske kompressorer. Hvordan virker det? Ta en prøve av oljen og drypp noen dråper i test glasset som inneholder en væske. Er det PAG olje forblir væsken klar er det POE blir væsken gråaktig. POE-PAG ID kit inneholder 4 testglass Informasjon om kjemi for klimaanlegg. A/C lekkasjestoppere eller tettemiddel er det mange varianter av på markedet og det er mange fallgruver. En god lekkasje stopper må: IKKE inneholde polymer (plast) IKKE inneholde løsemidler (skader klimaanlegget over tid og A/C servicestasjon) IKKE reagere på luft (noe som alltid er tilstede) IKKE reagere på fuktighet (kan blokkerer tørkefilter i A/C system og A/C maskin) ERRECOM har en linje med egenutviklede kjemi produkter som er unike for vedlikehold av klimaanlegg, all kjemi er olje basert. ERRECOM Extreme Ultra (lekkasjestopper) er olje basert med tilsatt UV sporstoff. Reduserer kompressor støy og vibrasjoner, helt ufarlig for klimaanlegget og servicestasjonen. Kompatibel med kjølegassene R12 R134a & R1234yf. Virker forebyggende reagerer på lekkasjer gjennom 12 måneder. ERRECOM Cool-Shot brukes når klimaanlegget har lav ytelse. Når du vet at korrekt mengde kjølegass og olje er på, kjølevifte fungerer på alle trinn, kupe filter skiftet, alt er ok men det virker ikke tilfredsstillende. I klimaanlegg kan det oppstå «oil fouling» dvs. at det har dannet seg en oljefilm på innsiden av A/C systemets komponenter, som gjør at fordamper ikke tiltrekker seg varmen og fuktigheten fra kupeen og kondensator ikke kan frigjøre varmen.

6 Med Cool-Shot vil denne filmen brytes ned og føres tilbake til oljen i klimaanlegget. Noen av fordelene er: Forbedrer ytelsen i klimaanlegget med inntil 30 % Spesielt effektiv på eldre A/C systemer Leverer 2 3 grader kaldere luft ut av vent dyser Minimum 20 % energisparing Øker kjølekapasiteten med inntil 30 % Forbedrer varmevekslingen med opptil 73 % Reduserer CO2 utslipp Gir 54 % høyere smøreevne ERRECOM Superdry er et dehydrende produkt for A/C systemer. Kan brukes når klimaanlegget har stått åpnet / tomt for kjølegass over tid. Ved mye fuktighet anbefales det å skifte tørkefilter. Om kunde ikke ønsker dette kan Superdry brukes, ikke som en fullverdig erstatning, men det vil definitivt hindre skader på klimaanlegget og verkstedet spare seg for en reklamasjon. Eliminerer effekten av fuktighet i et A/C-system Skader eller påvirker ikke ytelsen til A/C systemet Forebygger dannelse av syrer i A/C systemet Fri for metanol Sikker for servicestasjon.

7 Flushing av klimaanlegg. Hva menes med flushing / skylling av et klimaanlegg. Når det har kommet fremmed partikler inn i klimaanlegget, som metall partikler eller om oljen inneholder mye fukt, som endres til syre så skal klimaanlegget skylles. Vi sier da at klimaanlegget er kjemisk ustabilt. Kjemisk stabilt er det når korrekt mengde kjølegass og olje er påfylt og ytelsen er som forventet i henhold til fabrikantens spesifikasjoner. Når skal vi skylle klimaanlegget? Ved skifte av kompressor, Ved mistanke om feil olje / oljemengde, krever kompressor fabrikant at det skal skylles. Det er nok med noen små korn av fremmedpartikler, dette vil forstyrre den kjemiske balansen. Kompressorer uten clutch er mere utsatt for driftsforstyrrelser da kompressor er styrt av en ECV ventil. Hva flusher / skyller vi med. Det finnes flere måter å gjøre dette på, felles er at det er ingen snarvei til et godt resultat. Husk at kompressor og tørkefilter skal skiftes, så man må skylle klimaanlegget seksjonsvis og koble seg på der det er enklest. På servicestasjonen som bruker kjølegass til skyllingen, kan det monteres et skylle Kit, det leveres med en koffert med adaptere som må brukes mot rør / slange koblinger % kan en servicestasjon rense ut av partikler. Maskinen er også i bruk over lang tid og kunne vært brukt på en annen servicejobb. Errecom Belnet Aerosol Fast Flush. Er det mest direkte, trygge og enkle løsningen for skylling av A/C systemer og komponenter. Flasken er fylt med CO2 som gir et arbeidstrykk på 9 bar og opprettholder et høyt trykk til flasken er tom ca. 3 bar. Leveres med en spesiell pistol. Behandlingen avsluttes med å bruke nitrogen for å få ut rester av væsken.

8 Errecom Belnet /Nitrogen Fast Flush. Er det mest direkte, trygge og enkle løsningen for skylling av A/C systemer og komponenter. Flasken er fylt med CO2 som gir et arbeidstrykk på 9 bar og opprettholder et høyt trykk til flasken er tom ca. 3 bar. Leveres med en spesiell pistol. Behandlingen avsluttes med å bruke nitrogen for å få ut rester av væsken. Errecom Easy Flush. Dette er en kraftig og effektiv skylle maskin for A/C systemer, har egen tank på 20 liter, innebygget elmotor som driver en pumpe med en kapasitet på 14 l/min. Brukes sammen med rensevæsken Alpha Flush. Behandlingen avsluttes med nitrogen for å få ut rester av rense væsken. Easy Flush er for den proffe. Informasjon om lekkasjesøking. Vi kommer ofte over systemer som ikke virker på grunn av for lite kjølegass eller at klimaanlegget er helt tomt for kjølegass. Før klimaanlegget fylles igjen bør man ta en lekkasje test for å finne årsaken. Det er flere metoder å bruke, som vises under. Lekkasjesøking med ultrafiolett lampe og UV sporstoff, som fylles på klimaanlegget. Det tar ca 30 min før sporstoffet og olje har sirkulert en gang gjennom klimaanlegget. Bruk briller og UV lys for å se etter lekkasjer.

9 Elektronisk lekkasje detektor H2/N2 Detektor spesielt utviklet for kjølegassene R134a - R1234yf - R410a - R404a - R407c - R32 - R502 - R600 - R290 og N2/H2 (nitrogen tilsatt 5% hydrogen). Lekkasjesøking med nitrogen. Fordelen med nitrogen er at du her kan sette trykk på klimaanlegget 10 bar. Ved små lekkasjer vil det høres et pipe / plystre lyd. Nitrogen tilsatt 5 % hydrogen kan også brukes, men for å få full effekt brukes dette sammen med Elektronisk detektor som er for N2/H2 blandingen. Markedet tilbyr engangs beholdere med manometer og regulator eller 10 kg beholdere som bør stå i en vogn og med manometer og slange. Ett adapter brukes for å velge R134a / R1234yf. COMPRESSOR+ Additiv som brukes etter kompressor bytte eller ved A/C system flushing COMPRESSOR + er et additiv som gjenskaper de optimale arbeidsforholdene i klimaanlegget når du har skiftet kompressoren eller flushet A/C systemet. På grunn av kompressor havari kommer det forurensinger til systemet (hydrogenfluorid, saltsyre og kullsyre, som fuktighet og tunge rester av rensevæske) som påvirker varigheten av hovedkomponentene i systemet. Før du installerer ny kompressor for A/C systemet er det nødvendig å demontere de ulike delene av kretsen og skylle dem med en rensevæske som kan sikre fjerning av disse forurensningene.

10 Informasjon om UV sporstoff for Automotive klimaanlegg. UV Sporstoff må produseres i henhold til SAE J2297 /J2298, da kan bruker være trygg på at produktet er trygt å bruke. Det er dessverre mange UV sporstoff som inneholder løsemidler og ikke er egnet til sin oppgave. Løsemidler vil over tid skade selve klimaanlegget og A/C servicestasjon. I Europa er ERRECOM alene om å produsere sporstoff. Produksjon etter SAE J2297 / J2298 de samme strenge krav som OE bruker. Merkenavnet er Brilliant. Inneholder ikke løsemidler Tetter ikke klimaanlegget eller servicestasjonen. Finn lekkasjer enkelt med UV lys Green Brilliant for R134a og R1234yf systemer som krever PAG olje mekanisk / elektriske kompressor. Leveres også i sprøyter med dosering på 7,5 ml. RED Brilliant kun for elektriske kompressorer som krever POE olje. Brukes på R134a og R1234yf systemer. Leveres også i sprøyter med dosering på 7,5 ml. Oljebasen er ester olje, kun for systemer som bruker POE100 hybrid

11 Rens av kupe Rens av kupe så er det flere forskjellige løsninger på markedet, verkstedet velger gjerne den løsningen de synes er best. Forstøvere er det flere å velge i på markedet. Errecom har Atom Machine 12 volt, som leveres med 48 flasker med behandling Rens av fordamper, brukes det først et skum som skal virke noen minutter for å løse opp bakterier. Etter skummet brukes en interiør spray som forstøves via klimaanlegget som renser kupeen. Errecom leverer 200 ml bokser for å sikre godt resultat. Ozon generator brukes ofte når det er en svært vond lukt. Ozon etterlater ikke lukt det blir bare rent. En interiør spray kan brukes om en ønsker en god lukt i bilen.

12 Elektro Partner er leverandør av TEXA produkter i Skandinavia. Diagnose systemer for fem kjøretøy grupper. CAR (person og varebil (Supercar) TRUCK (lastebil, buss, tilhengere, industrimotor) BIKE (moped, scooter, motorsykkel, ATV, Snøscooter) OHW (traktor, anleggsmaskiner) Marine (påhengsmotor og innenbords motor) ADAS kalibrering for CAR & Truck Servicestasjoner for klimaanlegg for R134a & R1234yf Avgass målere innebygget batteri med trådløs overføring av måleresultater. Velg mellom PC løsning eller håndholdte Gasmobile TPMS verktøyet ATEQ VT56 for koding av TPMS sensorer. Konfort 700 serien TEXA ADAS løsning (radar/ kamerakalibrering Kontakt informasjon Besøksadresse Gilhusveien 7A 3414 Lierstranda Postadresse Postboks Drammen Sentralbord E-post Hjemmeside Sindre Jensen Tlf Selger testutstyr Morten Sumstad Tlf Konsulent alltid på kontoret Ole Fredrik Havaska Tlf Avd. leder/ Selger testutstyr.

Profesjonell klimaservice informasjon 2019

Profesjonell klimaservice informasjon 2019 Profesjonell klimaservice informasjon 2019 Vi opplever at bilen er mer kompleks i dag en bare for noen år tilbake, slik et det også med klimaanlegg. Verkstedet må håndtere tre forskjellige kjølegasser

Detaljer

ERRECOM. Service utstyr og forbruks materiell for klimaanlegg

ERRECOM. Service utstyr og forbruks materiell for klimaanlegg ERRECOM Service utstyr og forbruks materiell for klimaanlegg Errecom er ett dynamisk og innovativt selskap som ble startet i 2001. De utvikler og produserer sine kjemi produkter, for å løse hverdags problemer

Detaljer

Profesjonell klimaservice informasjon 2018

Profesjonell klimaservice informasjon 2018 Profesjonell klimaservice informasjon 2018 Vi opplever at bilen er mer kompleks i dag en bare for noen år tilbake, slik et det også med klimaanlegg. I 2018 skal vi håndtere tre forskjellige kjølegasser

Detaljer

Det illegale A/C markedet

Det illegale A/C markedet Det illegale A/C markedet Ole Fredrik Havaska www.elektropartner.com Elektro Partner 3 land: Ansatte: Norge Danmark Sverige Totalt 40 ansatte Herav 12 i Hotline Fokus område: Test og diagnoseustyr for

Detaljer

BRUKER VEILEDNING FOR KONFORT 760R & 780R BI GAS

BRUKER VEILEDNING FOR KONFORT 760R & 780R BI GAS BRUKER VEILEDNING FOR KONFORT 760R & 780R BI GAS WWW.ELEKTROPARTNER.DK/NO INNHOLDSFORTEGNELSE Side Emne 3 Innledning for Konfort 3 Beskrivelse komponenter / funksjoner 4 Tastatur & Printer 5 Maskin sett

Detaljer

Klima & AC utstyr. Deler og utstyr til vedlikehold og reparasjon av klimaanlegg.

Klima & AC utstyr. Deler og utstyr til vedlikehold og reparasjon av klimaanlegg. 2019 Klima & AC utstyr Deler og utstyr til vedlikehold og reparasjon av klimaanlegg. AC gass R134a gass Kjølemedium/gass, 12 kg på gjenfyllbar flaske. Adapter for tømming av flaske kan bestilles på varenr:

Detaljer

CAR.

CAR. CAR www.elektropartner.dk/no Hovedbilde i IDC5 Her velger du type kjøretøy for diagnosen. IDC5 kan du starte med en Software for siden å utvide til andre Softwarer som kan bestilles i Texa App. I Update

Detaljer

KLIMA KOMPRESSOROLJE. PAG-, PAO- og POE-oljer

KLIMA KOMPRESSOROLJE. PAG-, PAO- og POE-oljer KLIMA KOMPRESSOROLJE PAG-, PAO- og POE-oljer OLJE DET FINNES MANGE OLJETYPER, HVILKEN AN BEFALES? Olje spiller en viktig rolle i klimaanlegget: Både når kompressoren skiftes ut og når det skal etterfylles

Detaljer

KONFORT 700 Designet for effektiv service

KONFORT 700 Designet for effektiv service KONFORT 700 SERIES KONFORT 700 Designet for effektiv service Fra 1. Januar 2011 skal alle nye typegodkjente biler bruke den nye kjølegassen (R1234yf) i klimaanlegget i forhold til Europeisk lovgivning.

Detaljer

AUTOMOTIVE 2017 CATALOGUE / NO

AUTOMOTIVE 2017 CATALOGUE / NO AUTOMOTIVE 2017 CATALOGUE / NO Proud to be members of BYTTE A/C KOMPRESSOR ELLER A/C SYSTEM FLUSHING? ADDITIV FOR KOMPRESSOR BYTTE ELLER VED A/C SYSTEM FLUSHING Additiv for Kompressor Bytte eller ved A/C

Detaljer

Aircondition Fremragende kvalitet Helautomatisk Svært brukervennlig

Aircondition Fremragende kvalitet Helautomatisk Svært brukervennlig Aircondition 2018 Fremragende kvalitet Helautomatisk Svært brukervennlig Dette er siste generasjons full-automatiske AC maskiner Maskinen oppererer med en elektronisk kontroll av de forskjelige arbeidsoppgavene

Detaljer

Brukerhåndbok Hydromist 55 tepperenser

Brukerhåndbok Hydromist 55 tepperenser Brukerhåndbok Hydromist 55 tepperenser Munnstykker finnes i flere alternativer som tilbehør. 1 Innledende kommentarer: Takk for at du valgte en Hydromist tepperenser. Denne maskinen er beregnet for profesjonell

Detaljer

KONFORT 700 Series. www.texa.com

KONFORT 700 Series. www.texa.com KONFORT 700 Series www.texa.com KONFORT 700 Designet for effektiv service Fra 1. Januar 2011 skal alle nye typegodkjente biler bruke den nye kjølegassen (R1234yf) i klimaanlegget i forhold til Europeisk

Detaljer

HVA ER HYBRIDBIL HVORDAN VIRKER DET OG HVORFOR ER DET VIKTIG FOR OSS I BILBRANSJEN?

HVA ER HYBRIDBIL HVORDAN VIRKER DET OG HVORFOR ER DET VIKTIG FOR OSS I BILBRANSJEN? HVA ER HYBRIDBIL HVORDAN VIRKER DET OG HVORFOR ER DET VIKTIG FOR OSS I BILBRANSJEN? Presentasjon om Hybrid med Ole Myklebust 10/10/2016 1 MÅL FOR UNDERVISNINGEN Presentasjon om Hybrid med Ole Myklebust

Detaljer

LPG/GASSVARMER / BYGGTØRKER

LPG/GASSVARMER / BYGGTØRKER LPG/GASSVARMER / BYGGTØRKER BRUKSANVISNING Det er viktig å lese manualen før bruk. Ta vare på manualen for senere referanse. Kjære kunde, Gratulerer med ditt nye produkt. For å få fullt utbytte og sikker

Detaljer

NOEN FAKTA OM SCANIA FILTERE

NOEN FAKTA OM SCANIA FILTERE NOEN FAKTA OM SCANIA FILTERE SCANIA FILTERE Scania filtere er utviklet og omfattende testet sammen med tilhørende Scaniakomponenter i henhold til strenge krav til funksjon, kvalitet, service og holdbarhet.

Detaljer

Sikker transport av gass

Sikker transport av gass Sikker transport av gass Sikker transport av gass Gassflasker er svært tunge og under transport har de samme hastighet som ditt kjøretøy. I motsetning til kjøretøyet er gassflasker ikke utstyrt med brems

Detaljer

RvR samling Tromsø avfukter 31. mai 2012. Proff Norge/RvR

RvR samling Tromsø avfukter 31. mai 2012. Proff Norge/RvR RvR samling Tromsø avfukter 31. mai 2012 Proff Norge/RvR Proff Norge AS v/jan Terje Moe/Erik.Eliassen Samarbeidsavtale / RvR / kurs / utstyr: Vifter/slanger Avfuktere (tema i dag) Vannsuger med lensepumpe

Detaljer

PROFESJONELL TEPPERENSER PROFI 50, PROFI 50.1

PROFESJONELL TEPPERENSER PROFI 50, PROFI 50.1 PROFESJONELL TEPPERENSER PROFI 50, PROFI 50.1 BRUKERVEILEDNING NORGE NORSK IMPORTØR: Viking Cimex AS Professor Birkelandds vei 24 A, 1081 OSLO Tel. (+47) 22 79 35 35, Fax. (+47) 22 79 35 40 www.vikingcimex.no

Detaljer

Denne guiden skal brukes kun som hjelp til å identifisere et problem. Problem Mulig feil Forslag til løsning

Denne guiden skal brukes kun som hjelp til å identifisere et problem. Problem Mulig feil Forslag til løsning VI Drift, rengjøring og vedlikehold For å få isbiter uten forurensninger bør vannet i tanken byttes hver 24 time. Hvis kompressoren stopper pga. lite vann eller for mye is bør du vente 3 minutter før den

Detaljer

Nye krav til opplæring av personer som jobber med AC anlegg i biler. Hva betyr dette?

Nye krav til opplæring av personer som jobber med AC anlegg i biler. Hva betyr dette? Nye krav til opplæring av personer som jobber med AC anlegg i biler Hva betyr dette? Spørsmål: 1. Hva innebærer krav til kompetansebevis? 2. Hvorfor er dette kravet innført? 3. F-gassforordningen hva er

Detaljer

Fremragende kvalitet Helautomatisk Svært brukervennlig

Fremragende kvalitet Helautomatisk Svært brukervennlig 6 1 0 2 n o i t i d n o c r i A Fremragende kvalitet Helautomatisk Svært brukervennlig Dette er siste generasjons fullautomatiske AC maskiner Maskinen oppererer med en elektronisk kontroll av de forskjelige

Detaljer

MARK skruekompressor serie MSM N 2. med dobbelt uttak TRYKKLUFT + NITROGEN

MARK skruekompressor serie MSM N 2. med dobbelt uttak TRYKKLUFT + NITROGEN N 2 - NITROGEN MARK skruekompressor serie MSM N 2 med dobbelt uttak TRYKKLUFT + NITROGEN Leveringsmengde trykkluft fra 0,470 m 3 /min opptil 0,732 m 3 /min Leveringsmengde Nitrogen fra 0,240 m 3 /min opptil

Detaljer

RvR samling Tromsø vifter/klorider 30. mai 2012. Proff Norge/RvR

RvR samling Tromsø vifter/klorider 30. mai 2012. Proff Norge/RvR RvR samling Tromsø vifter/klorider 30. mai 2012 Proff Norge/RvR Introduksjon Proff Norge Proff Norge AS v/jan Terje Moe og Erik.Eliassen Samarbeid/RvR/kurs/utstyr: Vifter/slanger (tema 30.5) Avfuktere

Detaljer

Service - Kontroll - Igangkjøring

Service - Kontroll - Igangkjøring Service - Kontroll - Igangkjøring SKI - 03 Vindusapparater INNHOLD: Oppstart Service Feilsøking Vi håper de får stor glede av et Novema kulde produkt! www.novemakulde.no Les dette! Alt for mange anlegg

Detaljer

SERVICEMANUAL INVERTER V2-2009. Feilkoder alle modeller ASY9LSACW ASY12LSACW. Utvidet feilsøkingsrutiner. Inverter utedeler ASY9LSACW ASY12LSACW

SERVICEMANUAL INVERTER V2-2009. Feilkoder alle modeller ASY9LSACW ASY12LSACW. Utvidet feilsøkingsrutiner. Inverter utedeler ASY9LSACW ASY12LSACW Feilkoder alle modeller ASY9LSACW ASYLSACW Utvidet feilsøkingsrutiner på Fujitsu Inverter utedeler ASY9LSACW ASYLSACW ASY9LSBCW ASYLSBCW SERVICEMANUAL ASYA0LCC ASYA09LCC ARCTIC LCC ARCTIC 9LCC ASYALCC

Detaljer

- DOM Group Safety AS

- DOM Group Safety AS Made in Italy - DOM Group Safety AS Presenterer Supertech Den eneste løsningen som virker direkte inne i tanken Spar Miljøet med opp til 75% reduksjon i avgasser Spar opp til 12% drivstoff «SUPERTECH optimaliserer

Detaljer

DIN KILDE TIL OEM REPARASJONS- OPPLYSNINGER

DIN KILDE TIL OEM REPARASJONS- OPPLYSNINGER DIN KILDE TIL OEM REPARASJONS- OPPLYSNINGER DIN KILDE TIL OEM REPARASJONSOPPLYSNINGER DIAGNOSE- OG REPARASJONSOPPLYSNINGER DIREKTE FRA PRODUSENTEN Du er stolt over å utføre arbeidet riktig så start med

Detaljer

Sauermann EE1750 Sauermann SI 1805 og SI 1820 PE 5000

Sauermann EE1750 Sauermann SI 1805 og SI 1820 PE 5000 Sauermann EE1750 Sauermann SI 1805 og SI 1820 PE 5000 Hvordan installere pumpen Sauermann EE1750 1. Sensor: Dimensjoner: L 55 x B 40 x H 35 mm Sensor monteres enten direkte i dryppanne eller i dreneringsrør.

Detaljer

VARMT ELLER KALDT ENDELØSE MULIGHETER MED PROPAN. my.aga.no

VARMT ELLER KALDT ENDELØSE MULIGHETER MED PROPAN. my.aga.no VARMT ELLER KALDT ENDELØSE MULIGHETER MED PROPAN my.aga.no Propan Gled deg over sikker og miljøvennlig energi I denne brosjyren får du vite mer om propan og hvordan du med noen enkle grunnregler kan dra

Detaljer

Hvordan installere pumpen Sauermann EE1750

Hvordan installere pumpen Sauermann EE1750 Hvordan installere pumpen Sauermann EE1750 1. Sensor: Dimensjoner: L 55 x B 40 x H 35 mm Sensor monteres enten direkte i dryppanne eller i dreneringsrør. OBS! Vær påpasselig med å gjøre rent filteret hver

Detaljer

TVERS IGJENNOM NOHA KVALITET! TRYKKLADETE PULVERSLOKKERE FRITYR SPESIAL HÅNDSLOKKER

TVERS IGJENNOM NOHA KVALITET! TRYKKLADETE PULVERSLOKKERE FRITYR SPESIAL HÅNDSLOKKER RANNSLOKKERE TVERS IGJENNOM NOHA KVALITET! TRYKKLADETE PULVERSLOKKERE NOHA NORWAY AS er ledende innen salg og service av brannslokkingsutstyr, samt produksjon av brannslangetromler. Vi tilbyr et bredt

Detaljer

TVERS IGJENNOM NOHA KVALITET!

TVERS IGJENNOM NOHA KVALITET! RANNSLOKKERE TVERS IGJENNOM NOHA KVALITET! NOHA NORWAY AS er ledende innen salg og service av brannslokkingsutstyr, samt produksjon av brannslangetromler. Vi tilbyr et bredt spekter av branne som tilfredsstiller

Detaljer

RITMO XL vann-kontakt, kobler vann fra vanntilførsel her

RITMO XL vann-kontakt, kobler vann fra vanntilførsel her Sørg for å blande bin er tørr. Hvis våt deretter tørke før bruk. Koble på strømen - Hvis du bruker en generator sørg for at den er minst 20KVA for 230V. Pass på at bryteren på innsiden av kontrollboksen

Detaljer

Kvalitetsprodukter fremstilt i Sverige

Kvalitetsprodukter fremstilt i Sverige OZONGENERATOR Produkter for effektiv luktfjerning! Bærbare for rask og effektiv luktfjerning. Luktfjerning i bil, båt, bopel, søppelrom, luftsjakt og ozonskap. Kvalitetsprodukter fremstilt i Sverige Hvorfor

Detaljer

HELLA NUSSBAUM SOLUTIONS GmbH Oststraße 1 77694 Kehl /Germany E-Mail: service@hella-nussbaum.com www. hella-nussbaum.com

HELLA NUSSBAUM SOLUTIONS GmbH Oststraße 1 77694 Kehl /Germany E-Mail: service@hella-nussbaum.com www. hella-nussbaum.com Vertrieb und weitere Informationen über: HELLA KGaA Hueck & Co. Kunden-Service-Center Rixbecker Straße 75 59552 Lippstadt /Germany Internet: www.hella.de HELLA NUSSBAUM SOLUTIONS GmbH Oststraße 1 77694

Detaljer

Truck & Trailer - totalleverandør av Bosch

Truck & Trailer - totalleverandør av Bosch Truck & Trailer - totalleverandør av Bosch www.tti.no Fremtidens dieselsystemer Sett din lit til en ledende leverandør Ekspertise innen skreddersydde systemer Bosch utvikler dieselkomponenter spesielt

Detaljer

«Erfaringer med kompakt provere»

«Erfaringer med kompakt provere» «Erfaringer med kompakt provere» Presentasjon på temadag for NFOGM 10.mars 2016 Classification: Open Oppbygging av kompaktprovere Det finnes på markedet 3 forskjellige fabrikat av kompaktprovere. Alle

Detaljer

UK/IRL. Produktkatalog. Product Catalogue. CIM Norge AS Nedre Rommen 5K, 0988 Oslo Tel.: 22707910 Fax 22707911 info@cimnorge.no - www.cimnorge.

UK/IRL. Produktkatalog. Product Catalogue. CIM Norge AS Nedre Rommen 5K, 0988 Oslo Tel.: 22707910 Fax 22707911 info@cimnorge.no - www.cimnorge. UK/IRL NO Product Catalogue Produktkatalog CIM Norge AS Nedre Rommen 5K, 0988 Oslo Tel.: 22707910 Fax 22707911 info@cimnorge.no - www.cimnorge.no Vannbehandlingsprodukter Alle produktene på denne siden

Detaljer

RITMO L vann-kontakt, kobler vann fra vanntilførsel her

RITMO L vann-kontakt, kobler vann fra vanntilførsel her Sørg for att trakt er tørr. Hvis våt tørk før bruk. Koble strøm - Hvis du bruker en generator sørge for at det er minst 20KVA. Koble vann til Ritmo L. ¾ "slange er den beste, men du kan også bruke ½".

Detaljer

BETJENING OG REGULERING AV ANLEGGET ISVANNSANLEGG

BETJENING OG REGULERING AV ANLEGGET ISVANNSANLEGG BETJENING OG REGULERING AV ANLEGGET ISVANNSANLEGG INNHOLDSFORTEGNELSE 5. INNLEDNING 2 5.1 Kjølemaskin 2 5.1.1 Generelt 2 5.1.2 Styring av anlegget 2 5.1.3 Betjeningspanel 2 5.1.4 Beskrivelse av knappenes

Detaljer

Henkel Sørger for løsninger

Henkel Sørger for løsninger Henkel Sørger for løsninger Henkel Bilindustriens partner Med utgangspunkt i innovative kjemiske løsninger og prosesskunnskap, hjelper Henkel produsenter med å sikre en ekstraordinær kvalitet i en jevn

Detaljer

Trykkluft- og verktøyteknikk. Service. Servicetjenester fra NTT AS

Trykkluft- og verktøyteknikk. Service. Servicetjenester fra NTT AS Service Servicetjenester fra NTT AS Hvem er vi? Våre tjenester Kontakt oss: service@ntt.no Kompressorservice NTT har i mer enn 25 år levert trykkluftog verktøyteknikk fra verdens ledende produsenter. Dette

Detaljer

SPYLING AV RØR OG RØRSYSTEMER I HYDRAULIKKANLEGG

SPYLING AV RØR OG RØRSYSTEMER I HYDRAULIKKANLEGG SPYLING AV RØR OG RØRSYSTEMER I HYDRAULIKKANLEGG WWW.SERVI.NO INNHOLDSFORTEGNELSE GENERELT Langt de fleste problemer med og driftsforstyrrelser i hydraulikkanlegg skyldes forurensninger i rørene som føres

Detaljer

Afumex halogenfrie kabler. Et trygt og sikkert valg!

Afumex halogenfrie kabler. Et trygt og sikkert valg! Afumex halogenfrie kabler Et trygt og sikkert valg! Fokuserer du på brannsikkerhet er halogenfrie kabler det beste og eneste fornuftige valget. Halogenfrie kabler redder liv når uhellet er ute. Andre

Detaljer

DIVERSE HØSTKAMPANJER GJELDENDE T.O.M 31.12.12. Pon Equipment AS 815 66 500 www.pon-cat.com

DIVERSE HØSTKAMPANJER GJELDENDE T.O.M 31.12.12. Pon Equipment AS 815 66 500 www.pon-cat.com ER DIN MASKIN KLAR FOR VINTEREN?! DIVERSE HØSTKAMPANJER GJELDENDE T.O.M 31.12.12 Pon Equipment AS 815 66 500 www.pon-cat.com 30% rabatt på filterkit Optimal filtrering er lønnsomt. Cat filter har følgende

Detaljer

Biologisk renseanlegg

Biologisk renseanlegg Biologisk renseanlegg Prinsipp, oppbygging og styring Sondre Kvitli Innholdsfortegnelse INNHOLDSFORTEGNELSE 2 PRINSIPP 3 OPPBYGGING 4 FORSEDIMENTERING 4 BIOLOGISK RENSING 4 DOSERING 4 ETTERSEDIMENTERING

Detaljer

ALbee TM. Den moderne gassflasken som gjør arbeidet ditt enklere. Finn din nærmeste ALbee forhandler eller bestill din ALbee online

ALbee TM. Den moderne gassflasken som gjør arbeidet ditt enklere. Finn din nærmeste ALbee forhandler eller bestill din ALbee online ALbee TM Den moderne gassflasken som gjør arbeidet ditt enklere Finn din nærmeste ALbee forhandler eller bestill din ALbee online www.albee.no ALbee TM Weld ArgonMix med 18% CO 2 Beskyttelsesgass for:

Detaljer

KLIMAANLEGGS- VEILEDNING CITROËN GIR RÅD FOR BEDRE VEDLIKEHOLD

KLIMAANLEGGS- VEILEDNING CITROËN GIR RÅD FOR BEDRE VEDLIKEHOLD KLIMAANLEGGS- VEILEDNING CITROËN GIR RÅD FOR BEDRE VEDLIKEHOLD CITROËN GIR RÅD FOR BEDRE VEDLIKEHOLD KLIMAANLEGGET ER VIKTIG IKKE BARE FOR KOMFORTEN, MEN OGSÅ FOR SIKKERHETEN Klimaanlegget virker begge

Detaljer

Delenr. Beskrivelse Antall 1 Trykkmåler 1 2 Nylonring 1 3 Løftearm 1

Delenr. Beskrivelse Antall 1 Trykkmåler 1 2 Nylonring 1 3 Løftearm 1 20-TONNS HYDRAULISK PRESSJEKK BRUKSANVISNING Vennligst les denne bruksanvisningen grundig før bruk. DELELISTE Delenr. Beskrivelse Antall 1 Trykkmåler 1 2 Nylonring 1 3 Løftearm 1 4 Låsemutter M6 1 5 Takket

Detaljer

Bilverksteder. Alt du trenger for å holde verkstedet rent, trygt og effektivt

Bilverksteder. Alt du trenger for å holde verkstedet rent, trygt og effektivt Bilverksteder Alt du trenger for å holde verkstedet rent, trygt og effektivt Gi verkstedet ditt et løft Kjøretøyeksos og sveiserøyk, støv fra pussing og fresing, oljesøl og uryddige slanger dette er bare

Detaljer

PÅLITELIG TEKNISK INFORMASJON TIL DET BILTEKNISKE ETTERMARKEDET

PÅLITELIG TEKNISK INFORMASJON TIL DET BILTEKNISKE ETTERMARKEDET DISTRIBUTOR PÅLITELIG TEKNISK INFORMASJON TIL DET BILTEKNISKE ETTERMARKEDET OMFATTENDE - INNOVATIVT - FORRETNINGSFOKUSERET Om oss Nøkkeltall Hva vi gjør Autodata er Europas ledende leverandør av teknisk

Detaljer

Om Autodata. innen teknisk informasjon til ettermarkedet for biler

Om Autodata. innen teknisk informasjon til ettermarkedet for biler Omfattende Nyskapende Driftsorientert En anerkjent bransjeleder innen teknisk informasjon til ettermarkedet for biler EN Om Autodata Autodata ble opprettet i 1975 og er den ledende leverandøren av teknisk

Detaljer

FDV Fujitsu innedeler for næring.

FDV Fujitsu innedeler for næring. ! Tfn 23 16 95 00 FDV Fujitsu innedeler for næring. Drift AUTO (i kjøleanlegg) Når AUTO modus er valgt, vil viften operere på veldig lav hastighet i noen minutter, mens innedelen overvåker forholdene og

Detaljer

Kvalitetsprodukter fremstilt i Sverige!

Kvalitetsprodukter fremstilt i Sverige! OZONGENERATOR Produkter for effektiv luktfjerning! Bærbare for rask og effektiv luktfjerning. Luktfjerning i bil, båt, bopel, søppelrom, luftsjakt og ozonskap. Kvalitetsprodukter fremstilt i Sverige! Hvorfor

Detaljer

XPRESS Transmission feilsøkingsveiledning. XPRESS Transmission. feilsøkingsveiledning. + Side 1 av 6 +

XPRESS Transmission feilsøkingsveiledning. XPRESS Transmission. feilsøkingsveiledning. + Side 1 av 6 + XPRESS Transmission feilsøkingsveiledning + Side 1 av 6 + Bruk vernebriller for å beskytte øynene. Bruk Nitrile Neoprene eller PVC-hansker for å beskytte hendene Bruk en langermet skjorte for å beskytte

Detaljer

OLJESKIFTVEILEDNING CITROËN GIR RÅD FOR BEDRE VEDLIKEHOLD

OLJESKIFTVEILEDNING CITROËN GIR RÅD FOR BEDRE VEDLIKEHOLD OLJESKIFTVEILEDNING CITROËN GIR RÅD FOR BEDRE VEDLIKEHOLD HVA ER HENSIKTEN MED Å SMØRE MOTOREN? 1. OLJE Reduserer friksjonen Reduserer slitasjen på de bevegelige delene i motoren (stenger, stempler osv.)

Detaljer

Enheten må ikke installeres av kunden selv. (Vi kan i så fall ikke garantere for sikkerhet og yteevne.)

Enheten må ikke installeres av kunden selv. (Vi kan i så fall ikke garantere for sikkerhet og yteevne.) LOSSNAY TIL HJEMMEBRUK TYPE VL-100U-E BRUKSANVISNING (Til kunden) Før denne Lossnay-ventilatoren tas i bruk, må bruksanvisningen leses. Oppbevar deretter bruksanvisningen på et sted hvor den er lett å

Detaljer

æske Pumper Generatorer Snekke gir julsgir Frekvensomformer Kjølevæske ektriske motorer Generatorer Snekke ulsgir Elektriske motorer Tannhjulsgir

æske Pumper Generatorer Snekke gir julsgir Frekvensomformer Kjølevæske ektriske motorer Generatorer Snekke ulsgir Elektriske motorer Tannhjulsgir æske Pumper Generatorer Snekke gir julsgir Frekvensomformer Kjølevæske ektriske motorer Generatorer Snekke ulsgir Elektriske motorer Tannhjulsgir ormer Kjølevæske Pumper Snekke gir torer Tannhjulsgir Frekvensomformer

Detaljer

Tekniskhåndbok. Hilti byggskum CF 125 5W50. Monteringsanvisning. Egenskaper: Produkt tips:

Tekniskhåndbok. Hilti byggskum CF 125 5W50. Monteringsanvisning. Egenskaper: Produkt tips: Hilti byggskum CF 125 5W50 Rist boksen og skru pistolen på boksen Fukt overflatene før påføring Hvis man skal bygge skummet lagvis for fylling av store sprekker/hulrom, anbefales å fukte skummet mellom

Detaljer

Produkter for effektiv luktfjerning!

Produkter for effektiv luktfjerning! Produkter for effektiv luktfjerning! Bærbare for rask og effektiv luktfjerning Fast installerte for luktfjerning i blant annet søppelrom, luftsjakt og ozonskap. Kvalitetsprodukter fremstilt i Sverige!

Detaljer

B r u k e r m a n u a l

B r u k e r m a n u a l Eminent CSE Split aircondition E-CSE rev.1 Himlingsmontasje AS-44-67 AS-18-25-30 CSE Arbeidsprinsipp Airconditioneren er designet for å gi et idealt klima i rommet som den er montert i. Den kan helt automatisk

Detaljer

Rutiner for kvalitetskontroll av pusteluft. Skade/Lakk-konferansen 2019 Heidi Chr. Lund NBF

Rutiner for kvalitetskontroll av pusteluft. Skade/Lakk-konferansen 2019 Heidi Chr. Lund NBF Rutiner for kvalitetskontroll av pusteluft Skade/Lakk-konferansen 2019 Heidi Chr. Lund NBF Undersøkelse for å kartlegge rutiner for vedlikehold av kompressor og måling av kvaliteten av pusteluft Bakgrunn

Detaljer

Sikre virksomhetens fremtid

Sikre virksomhetens fremtid Sikre virksomhetens fremtid R-507A R-404A ved å slutte å installere R404A og R507A HVORFOR HASTER DET MED HANDLING? Den omfattende HFK-nedfasingen i 2018 og den øvre grensen på 2 500 for GWP (Global Warming

Detaljer

Proff Norge/RvR. RvR/Harstad 4.juni 2019

Proff Norge/RvR. RvR/Harstad 4.juni 2019 Proff Norge/RvR RvR/Harstad 4.juni 2019 Introduksjon Proff Norge Proff Norge AS v/jan Terje Moe RvR utstyr: Vifter/slanger Avfuktere Vannsuger med lensepumpe Møbelklosser Lerrets tape/ plast Kjemi Klorid

Detaljer

Varmepumpe. Bruksanvisning GWHN12A3NK3AD. Les hele bruksanvisningen nøye før du tar i bruk enheten.

Varmepumpe. Bruksanvisning GWHN12A3NK3AD. Les hele bruksanvisningen nøye før du tar i bruk enheten. Varmepumpe Bruksanvisning GWHN12A3NK3AD Les hele bruksanvisningen nøye før du tar i bruk enheten. 1 Viktige sikkerhetsregler 2 3 Oversikt over komponenter og funksjoner 4 Bruke fjernkontrollen Fjernkontrollens

Detaljer

B r u k e r m a n u a l

B r u k e r m a n u a l Eminent EER Split aircondition E-EER rev.1 Brukermanual Tak- og veggmodell EER AS-44-67 AS-18-25-30 Arbeidsprinsipp Airconditioneren er designet for å gi et idealt klima i rommet som den er montert i.

Detaljer

Pentex rens. Presentasjon av. tatt under våre siste. industrien i Norge og

Pentex rens. Presentasjon av. tatt under våre siste. industrien i Norge og Presentasjon av produkter og resultater innen industrien. Presentasjon av Pentex Rens og bilder tatt under våre siste renseoperasjoner for industrien i Norge og Sverige. Pentex rens Pentex rens Pentex(r)

Detaljer

AERO 21/26/31. Kompakt støv-/våtsuger for produktivitet på et nytt nivå. works for you

AERO 21/26/31. Kompakt støv-/våtsuger for produktivitet på et nytt nivå. works for you AERO 21/26/31 Kompakt støv-/våtsuger for produktivitet på et nytt nivå works for you Øk produktiviteten med bedre rengjøring, enklere håndtering og tidsbesparende vedlikehold. Uansett om du arbeider med

Detaljer

Brukermanual. Samsung Mini 4 Way kassett AVXCM**/TH***EAV*/MH***FM**

Brukermanual. Samsung Mini 4 Way kassett AVXCM**/TH***EAV*/MH***FM** Brukermanual Samsung Mini 4 Way kassett AVCM**/TH***EAV*/MH***FM** 07.11.2008 Innhold Sikkerhetsanvisninger... Side 2 Oversikt innedel... Side 4 Vedlikeholdsintervaller... Side 4 Beskyttelsesfunksjoner

Detaljer

2 www.all4spas.no Vannkvalitet Testing og justering Det første du må gjøre, er å teste om vannet i spabadet er i balanse. Vannet skal ikke være for surt eller for basisk, men derimot nøytralt (altså i

Detaljer

LES MER PÅ Brannvesenets aller viktigste råd!

LES MER PÅ   Brannvesenets aller viktigste råd! LES MER PÅ WWW.NRBR.NO Brannvesenets aller viktigste råd! Røykvarslere Du må ha røykvarslere i hver etasje, stue, kjøkken og utenfor soverommene. Vi anbefaler å ha røykvarsler inne på soverommet også.

Detaljer

PN30 ( ) for spylere opp til 145 bar. Grønn prikk. PN31 ( ) for spylere opp til 160 bar. Blå prikk.

PN30 ( ) for spylere opp til 145 bar. Grønn prikk. PN31 ( ) for spylere opp til 160 bar. Blå prikk. AVA Skumkanon AVA skumkanon kommer i to ulike varianter: PN30 (11-120-300) for spylere opp til 145 bar. Grønn prikk. PN31 (11-120-301) for spylere opp til 160 bar. Blå prikk. 100 bar 110 bar 120 bar 130

Detaljer

BRUKSANVISNING. MANDERA SPA med BALBOA SYSTEM. Versjon 11

BRUKSANVISNING. MANDERA SPA med BALBOA SYSTEM. Versjon 11 BRUKSANVISNING MANDERA SPA med BALBOA SYSTEM Versjon 11 MONTERING Det elektriske bør ligge klart, spesielt om vinteren med minus grader, slik at massasjekaret ikke står for lenge ute uten strøm. Det kan

Detaljer

www.bagges.no Ventiler Pakninger Ensinger

www.bagges.no Ventiler Pakninger Ensinger Ventiler Pakninger Termisk isolasjon Passiv brannbeskyttelse Ensinger Elektrisk isolasjon Teknisk plast Ventiler Gjennom tider med spennende utvikling i både miljø og teknologi, har det gode samarbeidet

Detaljer

www.amcarservice.com

www.amcarservice.com Vi fører tilsatsprodukter fra den anerkjente produsenten Wynn s. Wynn s har vært verdenskjent for sine velfungerende tilsatser helt siden oppstarten i 1939. Flere av produktene er TÜV-godkjente, og har

Detaljer

A TOOL FOR EVERY JOB

A TOOL FOR EVERY JOB A TOOL FOR EVERY JOB THE ORIGINAL WD-40 Multispray har vært med på å løse tøffe jobber siden 1953 og blitt et foretrukket produkt blant forbrukere, samt innen industri. Med gjenkjennelsesnivå på 99%, er

Detaljer

Marine aggregater 4-16 kw

Marine aggregater 4-16 kw Marine aggregater 4-16 kw Kvalitetssterke aggregater fra Lombardini Marine Marine aggregatet. Lombardini Marine generatorer er resultatet av mange års studier, utviklet etter nøye markedsundersøkelser

Detaljer

BRUKSANVISNING HYDRAULISK CAPSTAN C3000 RØR

BRUKSANVISNING HYDRAULISK CAPSTAN C3000 RØR BRUKSANVISNING HYDRAULISK CAPSTAN C3000 RØR VENNLIGST LES DETTE FØR INNSTALLASJON OG BRUK AV UTSTYRET Postboks 74 (Storgata) 8309 Kabelvåg Sentralbord Telefon daglig leder Telefon lager Telefax 76 06 63

Detaljer

FDV Luft og smussutskillere. 1. Automatisk lufteventil 2. 3 veis ventil/bløder 3. Dreneringsventil

FDV Luft og smussutskillere. 1. Automatisk lufteventil 2. 3 veis ventil/bløder 3. Dreneringsventil FDV Luft og smussutskillere 1. Automatisk lufteventil 2. 3 veis ventil/bløder 3. Dreneringsventil Dimensjoner og mål Dimensjoner (mm) Type A B C D E F G Testtrykk SS CVAD-50 50 430 300 170 25 380 680 21

Detaljer

TRYKKLUFT TRYKKLUFT VAKUUM PNEUMATIKK

TRYKKLUFT TRYKKLUFT VAKUUM PNEUMATIKK w TRYKKLUFT TRYKKLUFT VAKUUM PNEUMATIKK OM TEROX En ledende aktør i Vestfold og Telemark TEROX har mer en 25 år erfaring med trykkluft, vakuum og pneumatikk. Vi leverer kun kjente merkevarer, som ligger

Detaljer

OLJE & DIESEL. www.waagene.no VEDLIKEHOLD. Kontinuerlig vedlikehold av olje og diesel gir det beste resultatet på renhetsgrad. www.waagene.

OLJE & DIESEL. www.waagene.no VEDLIKEHOLD. Kontinuerlig vedlikehold av olje og diesel gir det beste resultatet på renhetsgrad. www.waagene. OLJE & DIESEL VEDLIKEHOLD Kontinuerlig vedlikehold av olje og diesel gir det beste resultatet på renhetsgrad www.waagene.no www.waagene.no 1 Historien bak Ing. Åge S. Wågene startet sitt teknisk firma

Detaljer

Tekniske data Vers Modell

Tekniske data Vers Modell Luft vann varmepumpe type ANL-H kapasitet 61 141 kw ANL 290 650H Luft vann varmepumpe. Leveres komplett ferdig Leveres med R410a. 7 størrelser. MODELLER Kan leveres med innbygget pumpe og tank Standard

Detaljer

2995,- Vårkampanje VINKELMUTTERTREKKER 1/2. En interessant nyhet fra Rodcraft. Kampanjeperiode 1. mars mai

2995,- Vårkampanje VINKELMUTTERTREKKER 1/2. En interessant nyhet fra Rodcraft. Kampanjeperiode 1. mars mai Vårkampanje Kampanjeperiode 1. mars - 31. mai Alle priser eks. mva. 2017 VINKELMUTTERTREKKER 1/2 En interessant nyhet fra Rodcraft Vi presenterer nå en kraftig og kompakt vinkelmuttertrekker der byggehøyden

Detaljer

CR700/CR700JUK* CR700E CR700J CR700S. 20 cm (8 ) bred x 37 cm (14,5 ) lang x 30,5 cm (12 ) høy

CR700/CR700JUK* CR700E CR700J CR700S. 20 cm (8 ) bred x 37 cm (14,5 ) lang x 30,5 cm (12 ) høy Tømmeaggregat CR700 Spesifikasjoner CR700/CR700JUK* CR700E CR700J CR700S Kompressortype 1HP oljefri stempelkompressor Dimensjon 20 cm (8 ) bred x 37 cm (14,5 ) lang x 30,5 cm (12 ) høy Vekt 15,3 kg Driftsområde

Detaljer

Miljøløsninger i praksis

Miljøløsninger i praksis Miljøløsninger i praksis ExxonMobil bruker årlig 1,2 milliarder kroner til forskning innen miljø, helse og sikkerhet ExxonMobil samarbeider om fremtidens miljøbil med General Motors og Toyota En mulig

Detaljer

Brukermanual for gassdetektor

Brukermanual for gassdetektor Brukermanual for gassdetektor For din sikkerhet, vennligst ta vare på denne manualen Gassalarm 230 volt MODELL: PXB-G100AC El nummer 6230208 FUNKSJONER Gassalarm for brennbar gass for 230VAC Semikonduktor

Detaljer

Dinitrol rustbeskyttelse er basert på mer enn 60 års erfaring, forskning og utvikling.

Dinitrol rustbeskyttelse er basert på mer enn 60 års erfaring, forskning og utvikling. Dinitrol rustbeskyttelse er basert på mer enn 60 års erfaring, forskning og utvikling. Dinitrol etablerte seg selv som verdens ledende leverandør av spesialiserte behandlingssystemer samt praktisk rustbeskyttelse.

Detaljer

Proff Norge/RvR. RvR samling Bergen 18-20. mai 2011

Proff Norge/RvR. RvR samling Bergen 18-20. mai 2011 Proff Norge/RvR RvR samling Bergen 18-20. mai 2011 Proff Norge AS v/jan Terje Moe Samarbeid/RvR /kurs /utstyr Fuktteori Kondens og adsorpsjons avfukter Vannsuger m/lensepumpe Vifter/slanger Annet Kjemi,

Detaljer

Ultralydmålinger og analyse

Ultralydmålinger og analyse Ultralydmålinger og analyse Kontroll på energikostnader og forbedret produktkvalitet IKM Instrutek AS IKM Instrutek er en samarbeidspartner med fokus på kvalitet, bredde og kompetanse som leverer produkter

Detaljer

Froth-Pak 600. Froth-Pak 600

Froth-Pak 600. Froth-Pak 600 Froth-Pak 600 Froth-Pak 600 Reparasjons kit (Komponent A +B) Polyuretan skum Ekspansjon 1 dm 3 gir 3 dm 3 Gir 1420 dm 3 skum Brannklasse B2 (DIN 4102/1) Side 1 av 5 Revisjon 01 revisjonsdato 18.05.200

Detaljer

Hydrogen-fylling og Standarder

Hydrogen-fylling og Standarder Hydrogen-fylling og Standarder Bjørn Gregert Halvorsen Technology specialist HYDROGEN Kjemisk formel H 2, forbrenner med oksygen (i luft) og danner vann (H 2 O) En lett, luktfri og usynlig gass Hydrogen/luftblanding

Detaljer

Espresso maskin (cb 171)

Espresso maskin (cb 171) Espresso maskin (cb 171) Viktige sikkerhets instruksjoner Når en bruker elektriske produkter skal en alltid følge visse sikkerhets instruksjoner, inkludert følgende: 1. Les alle instruksjonene nøye. 2.

Detaljer

IFEA Sikkerhetssystemkonferansen

IFEA Sikkerhetssystemkonferansen 1 IFEA Sikkerhetssystemkonferansen Gardermoen 3.-4. Nov 2011 NTMOS H2S Ny halvlederteknologi for rask deteksjon Tradisjonelle måleprinsipper for deteksjon av gasser Katalytisk forbrenning: Måling av HC

Detaljer

RIKTIGOLJE SPESIALNUMMER: OVERSIKT OVER ACEA OG API KLASSIFISERINGER PUNKTUM NO NR 5/2016

RIKTIGOLJE SPESIALNUMMER: OVERSIKT OVER ACEA OG API KLASSIFISERINGER PUNKTUM NO NR 5/2016 RIKTIGOLJE PUNKTUM NO NR 5/2016 SPESIALNUMMER: OVERSIKT OVER ACEA OG API KLASSIFISERINGER 1 Tribologi er alfa & omega for motoroljer. Men hva betyr ACEA og API spesifikasjonene? Tribologi er vitenskapen

Detaljer

PROFESJONELLE VASKERIMASKINER HC 60 HC 65 HC 75 HC 100 HC 135 HC 165

PROFESJONELLE VASKERIMASKINER HC 60 HC 65 HC 75 HC 100 HC 135 HC 165 PROFESONELLE VASKERIMASKINER HC 60 HC 65 HC 75 HC 100 HC 135 HC 165 HC 60 - HC 65 - HC 75 - HC 100 - HC 135 - HC 165 Nytt design Dørene i matt stål, alle fronter like. Ergonomiske håndtak; lettere å håndtere

Detaljer

ISBITMASKIN INSTRUKSJONSBOK

ISBITMASKIN INSTRUKSJONSBOK ISBITMASKIN INSTRUKSJONSBOK ISBITMASKIN DELELISTE 1. Indre isolasjon 2. Vannreservoar 3. Isbeholder 4. Isbitekurv 5. Sensor 6. Isskuff 7. Vannbeholder 8. Kjøleelement 9. Vannslange 10. Vannutslipp 11.

Detaljer

Installasjon anvisning. Tak kassett Split System luftkjøler

Installasjon anvisning. Tak kassett Split System luftkjøler Installasjon anvisning Tak kassett Split System luftkjøler 1. Sikkerhetsforanstaltninger Installasjon and service på luftkjølings utstyr kan være farlig på grunn av høyt arbeidstrykk og elektriske komponenter.

Detaljer

Gass hvordan sikre seg mot risiko (gassbiler, gassflasker m. m) Lisbeth Solgaard

Gass hvordan sikre seg mot risiko (gassbiler, gassflasker m. m) Lisbeth Solgaard Gass hvordan sikre seg mot risiko (gassbiler, gassflasker m. m) Lisbeth Solgaard 10.11.16 Stiftelsen Returgass/Isovator AS SRG mottar hovedsakelig kjølegass HFK, HKFK, KFK, PFK Gasser som inneholder fluor,

Detaljer

(CuroCell S.A.M,, CuroCell S.A.M. CF10, CuroCell S.A.M. CF16) Service manual 2012/05. takes the pressure off

(CuroCell S.A.M,, CuroCell S.A.M. CF10, CuroCell S.A.M. CF16) Service manual 2012/05. takes the pressure off CuroCell S.A.M. (CuroCell S.A.M,, CuroCell S.A.M. CF10, CuroCell S.A.M. CF16) Service manual 2012/05 takes the pressure off Innhold 1 Illustrasjoner 3 1.1 Frontpanel 3 1.2 Frontdekse 3 1.3 Sidebilde 3

Detaljer