Offentlig journal for Hvaler kommune

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Offentlig journal for Hvaler kommune"

Transkript

1 , Dokumenttype:,, Status: J,A Nytt brev om varsel av oppsigelse av samarbeidsavtale. Kystmuseet 2004/ / KLTR/Torkel Varfjell C56 Mottaker Kystmuseet Hvaler Oppsigelse av samarbeidsavtale Kystmuseet 2004/ / KLTR/Torkel Varfjell C56 Mottaker Kystmuseet Hvaler Samarbeid mellom Kystmuseet og Hvaler kommune. Kystmuseet 2004/ / KLTR/Torkel Varfjell C56 Mottaker Kystmuseet Hvaler Side: 1 av 39

2 , Dokumenttype:,, Status: J,A Disponering av Kornmagasinet. Kystmuseet 2004/ / KLTR/Torkel Varfjell C56 Mottaker Kystmuseet Hvaler Tømming av Kornmagasinet Kystmuseet 2004/ / KLTR/Torkel Varfjell C56 Mottaker Kystmuseet Hvaler (Hvaler Kulturvernforening) Arbeidstøy Personalmappe - tilsettingsforhold - Mikael Nikolaysen 2011/ / BVT/Lisa Solberg Mottaker Mikael Nikolaysen Side: 2 av 39

3 , Dokumenttype:,, Status: J,A Oversendelse av turavtale tilknyttet tidligere godkjent arbeidsplan Personalmappe - tilsettingsforhold - Kai Erik Herlovsen 2010/ / BVT/Gøran Jansen Mottaker Fagforbundet, Kompetansesenteret Adkomsten til Stiftelsen Østheim Adressenummer - Storerødveien 2012/ / PM/Jan Torp Pharo L32 Mottaker Stiftelsen Østheim Oversender for uttalelse søknad om dispensasjon for legging av V/A-ledninger i strid med planformål og pbl 1-8 Søknad om tillatelse til tiltak - dispensasjon for planformålet i området - 5/1 og 5/15 Koltorpneset 2011/ / BS/Knut Kristian Skjolden 5 Mottaker Fylkesmannen i Østfold Mottaker Østfold fylkeskommune Side: 3 av 39

4 , Dokumenttype:,, Status: J,A Byggetillatelse - gjenoppføring av enebolig etter brann på eiendom - gnr 1 bnr 3 fnr 25, Skjærhalden Lillesand 3 - gnr 3, bnr 1, fnr 25 - Gjenoppføring av enebolig 2011/ /2012 BS/Anette Hansen 3/1/25 Mottaker Tveit & Torgersen byggemester AS Behandling av søknad om dispensasjon for fasadeendring på fritidsbolig i 100-metersbeltet, gnr 53 bnr 36, Skjelsbu, Vesterøy Skjelsbu 29 - gnr 53 bnr 36 - Rehabilitering, fasadeendring 2011/ /2012 BS/Anette Hansen 53/36 Mottaker Eiendomsservice Ringerike AS Arbeidsavtale - Anette Hansen Personalmappe - tilsettingsforhold - Anette Hansen 2011/ / PM/Anna Auganes Mottaker Anette Hansen Side: 4 av 39

5 , Dokumenttype:,, Status: J,A tfyllende dokumentasjon for V/A-ledninger Etablering av tilkobling til vann og avløp, gnr 23 bnr 15 fnr 77, Bølingshavn 2009/ / BS/Knut Kristian Skjolden 23/15/77 Avsender Rune Engen Varsel om oppmålingsforretning. Gnr 53, bnr 10, fnr Skjelsbu - nnløsing 2012/ / GO/Tormod Dahlberg 53/10/193 Mottaker John Henrik Andersen Mottaker Mottaker Mottaker Nils Kristian Andersen Byggvest AS Ragnar O. Pedersen Oppnevning av setteverge anmodning om Oppnevning av setteverge 2012/ / S/Einar G Nilsen X47 Mottaker Side: 5 av 39

6 , Dokumenttype:,, Status: J,A Svar på etterspurte opplysninger fra Hvaler kommune - Klage på vedtak om godtgjørelse for egen transport. Refusjon - egen transport av skolebarn 2011/ / OPK/Astri Tanderø Engblad 223 Mottaker Oversendelse av oppfølgningsplan Personalmappe 2012/ / OT/Lene Hedin Jensen P Mottaker Tildeling av adresser, Storefjellveien 84 og 86 Adressenummer - etterarbeid og komplettering 2011/ / PM/Jan Torp Pharo L32 Mottaker Jenny C. Akselsen Mottaker Ellen C. Sundfør Halden Side: 6 av 39

7 , Dokumenttype:,, Status: J,A Oversendelse av oppfølgingsplan Personalmappe / / OT/Vibeke Kaas bsen P Mottaker Reguleringsplanforslag - Ødegårdskilen boligområde Bankerød boligområde - Detaljplan 2011/ / PLAN/Håvard Skaaden L12 Avsender Arkitektkontoret Konrad Halvorsen AS Søknad om dispensasjon fra delingsforbudene som følger av planstatus LNF og pbl 1-8 for fradeling av tilleggsareal ved innløsning av 21 festetomter på Kjempeholmen i Hvaler - høringsuttalelse Søknad om dispensasjon for fradeling av festetomter på Kjemepeholmen Nord 2012/ / BS/Per Otto Rød 53/10 Mottaker Fylkesmannen i Østfold Mottaker Østfold fylkeskommune Side: 7 av 39

8 , Dokumenttype:,, Status: J,A Oversendelse av tjenesteavtale nettbank bedrift - Hvaler Avtale nettbank bedrift - Hvaler Overformynderi 2012/ / S/Einar G Nilsen X47 Mottaker Fredrikstad tingrett - Hvaler overformynderi - avklaring av godkjenning av nye hjelpeverger - sekretariat - gitte fullmakter Hvaler overformynderi - sekretariat - gitte fullmakter 2012/ / S/Einar G Nilsen X47 Mottaker Fredrikstad tingrett Søknad om sommerjobb/ ekstravakt i helger Søknad om jobb i omsorgstjenesten / / Saksbehandler OT/Kirsten Piil (enhet/navn): Off.loven Avsender Side: 8 av 39

9 , Dokumenttype:,, Status: J,A Nytt tidspunkt oppmåling. Deling - Gnr 30, bnr 20, fnr 38 - Søndre Sandøy 2011/ / GO/Halvor S Reff 30/20/38 Mottaker 'lf Ristebråten' Tildeling av adresse - Papperveien 155 Adressenummer - Papperveien 2012/ /2012 PM/Jan Torp Pharo L32 Mottaker Ragnar Abrahamsen Søknad om tillatelse til anlegging av utvendig VA-anlegg - gnr 41, bnr 1, fnr 3, 85, 96 Gnr 41, bnr 1, fnr 3, 85, 96 - VA-anlegg 2012/ / BS/Knut Kristian Skjolden 41/1/3 Avsender Hvaler VVS AS Side: 9 av 39

10 , Dokumenttype:,, Status: J,A Forespørsel om utvidelse av veranda på fritidsbolig - gnr 29, bnr 64 - Søndre Sandøy Gnr 29, bnr 64 - Søndre Sandøy - tvidelse av veranda 2012/ / BS/rina Bjørnevald 29/64 Avsender Goodtech Projects & Services AS, Fredrikstad Oversendelse av bilder - plassering bryggeanlegg - gnr 34, bnr 23 - Tisler Oppføring av hytte og brygge på eiendom gnr 34 bnr 23 på Tisler 2011/ / BS/Trine Lise Johnsen 34/23 Avsender Einar Bødtker Siger Spørsmål om behandling av dispenasjonssøknad og byggesøknad - gnr 29, bnr 30 - Søndre Sandøy Ombygging av bryggerhus, gnr 29 bnr 30, Søndre Sandøy 2010/ / BS/Anette Hansen 29/30 Avsender ngvild Johansen Side: 10 av 39

11 , Dokumenttype:,, Status: J,A Oversendelse - bilder av parsell - gnr 43, bnr 12 - Sand, Vesterøy Gnr 43, bnr 12 Sand, Vesterøy - Søknad om deling/rekvisisjon av oppmåling 2011/ / BS/Per Otto Rød 43/12 Avsender Espen Thøgersen Oversendelse av supplerende dokumentasjon - Lillesand 3 - gnr 3, bnr 1, fnr 25 Lillesand 3 - gnr 3, bnr 1, fnr 25 - Gjenoppføring av enebolig 2011/ /2012 BS/Anette Hansen 3/1/25 Avsender Tveit & Torgersen byggemester AS Anmodning om møte - tilbygg/påbygg eksisterende bolig - Ørekrokveien 19 - gnr 23, bnr 22 - Kirkeøy Ørekrokveien 19 - gnr 23, bnr 22 - Kirkeøy - Tilbygg/påbygg eksisterende bolig 2012/ /2012 BS/rina Bjørnevald 23/22 Mottaker Willy Jørgensen Side: 11 av 39

12 , Dokumenttype:,, Status: J,A Hvaler samfunnshus - anmodning om sluttutbetaling Spillemidler - Hvaler samfunnshus 2011/ /2012 F/Thomas Holmen Olsen 233 Mottaker Østfold fylkeskommune Tildeling adresser Bølingshavnfjellet Adressenummer - Bølingshavnfjellet 2011/ /2012 PM/Jan Torp Pharo L32 Mottaker John L. Jones Foreløpig svar - tilsvar på brev av angående eiendommen gnr 53, bnr 24 på Vesterøy Delvis riving av eksisterende fritidsbolig og uthus - oppføring av to nye bygninger på samme grunnmur - gnr 53, bnr 24 - Skjelsbu 2010/ /2012 BS/rina Bjørnevald 53/24 Mottaker Poul Jelling Mottaker Avdelingsleder plan v/ Anna Karin Hellstrøm Side: 12 av 39

13 , Dokumenttype:,, Status: J,A Svar på søknad om ambulerende skjenkebevilling Ambulerende skjenkebevilling / /2012 S/Torunn Akselsen Engum 63 Mottaker Lions Club Hvaler/Kirkøy Søknad om dispensasjon for legging av V/A-ledninger til eiendommene 5/1/54 og 5/15/37 - orientering om saksframdrift Søknad om tillatelse til tiltak - dispensasjon for planformålet i området - 5/1 og 5/15 Koltorpneset 2011/ /2012 BS/Knut Kristian Skjolden 5 Mottaker Ole & Peder Ødegaard A/S Søknad om leie av torgplass for sesongen 2012 Torgplasser / /2012 HVALER KOMMNE/Tone Ruscelli 62 Avsender Eyrin S. Larsen Side: 13 av 39

14 , Dokumenttype:,, Status: J,A Søknad om årsabonnement for parkering ved rådhuset / kirken Parkering Skjærhalden - rådhuset / kirken / /2012 HVALER KOMMNE/Tone Ruscelli Q50 Avsender Hilde Hultberg Teigen Protokoll fra styremøte i Østfoldhelsa Østfoldhelsa /folkehelsekoordinator 2011/ /2012 TEK/Odd Magne lvund G00 Avsender Østfold fylkeskommune v/kjerstin Berg Søknadsskjema - parkeringskort for forflytningshemmede Fellesmappe - parkeringskort for forflytningshemmede 2011/ /2012 HSO/Britt Norum KL Mottaker Side: 14 av 39

15 , Dokumenttype:,, Status: J,A Søknad om parkeringstillatelse for forflytningshemmede Parkeringstillatelse for forflytningshemmede 2012/ /2012 HSO/Britt Norum KL Mottaker Søknad om årsabonnement for parkering ved rådhuset / kirken Parkering Skjærhalden - rådhuset / kirken / /2012 HVALER KOMMNE/Tone Ruscelli Q50 Avsender Per Harald Nilsen Ferdigattest - Skomakerveien 12 - Kirkeøy Skomakerveien 12 - Kirkeøy - Bruksendring 2010/ /2012 BS/Per Otto Rød 3/233 Mottaker Byggmester Ole Lunde Side: 15 av 39

16 , Dokumenttype:,, Status: J,A Foreløpig svar - anmodning om ferdigattest - gnr 10, bnr 52, på Kirkeøy Tilbygg/ombygging hytte 4223, eiendom 10/52, Kilebrygga 2007/ /2012 BS/rina Bjørnevald 10/52 Mottaker Byggmester Ole Lunde Anmodning om innsyn nnsynsbegjæringer / /2012 HVALER KOMMNE/Elin Karlsen 041 Avsender Marianne Holøien Tilbud om parkering på Skjærhalden - rådhuset / kirken 2012 Parkering Skjærhalden - rådhuset / kirken / /2012 HVALER KOMMNE/Tone Ruscelli Q50 Mottaker Beate Stosul Side: 16 av 39

17 , Dokumenttype:,, Status: J,A Matrikkelrapport - gnr 53, bnr 31 - Skjelsbusundet Gnr 53, bnr 31 - Skjelsbusundet - Rehabilitering av anneks/uthus 2012/ /2012 BS/Anette Hansen 53/31 Avsender Avdeling Plan Godkjent dispensasjon for kjøring på Søndre Sandøy Midlertidig dispensasjon fra forbudet om kjøring på veiene på Herføl. Nordre og Søndre Sandøy 2012/ /2012 HVALER KOMMNE/Tone Ruscelli Q80 Avsender Amund Lorentsen Husleieøkning korrigert husleie Husleiekontrakter kommunale boliger 2011/ /2012 Saksbehandler S/Britt Norum (enhet/navn): F17 Mottaker Mottaker Side: 17 av 39

18 , Dokumenttype:,, Status: J,A Svar vedrørende byggesaksgebyr Gnr 30 bnr Riving, fasadeendring på hytte 2011/ /2012 BS/Per Otto Rød 30/150 Mottaker Egil F. Jensen Fradeling av tomt fra gnr 47 bnr 31 Søknad om deling/rekvisisjon av oppmåling - 49/31, 57, 88 Neset 2011/ /2012 GO/Halvor S Reff 49/31 Mottaker Statens Kartverk Kopi: Reguleringsplanarbeid fv 108, Tangenbekken - Skjærhalden, tiltak for myke trafikanter - innspill Reguleringsplan for gang- og sykkelveg Tangenbekken - Skjærhalden 2011/ / PLAN/Håvard Skaaden L12 Avsender Oslofjordens Friluftsråd Side: 18 av 39

19 , Dokumenttype:,, Status: J,A Fakturering for reguleringsplan for Stuthavna Stutehavna reguleringsplan 2007/ /2012 PLAN/Anna Karin Hellstrøm L12 Mottaker Stuthavna bryggelag v/ Øystein Falch Kvalitetssikring for Østerhaug Kjølholtveien, gnr 4, bnr 11, 12 - Vann- og avløpsanlegg 2011/ /2012 VAR/Per Kåre Rubach 4/11 Avsender Ole & Peder Ødegaard AS Søknad om sanitærabonnement - gnr 48, bnr 188 Gnr 48, bnr Stikkledning 2012/ /2012 VAR/mar Askhabov 48/188 Avsender Frank Askeli Side: 19 av 39

20 , Dokumenttype:,, Status: J,A Komplett søknad om tillatelse til etablering av vannledning for tilkobling til offentlig vann - gnr 48, bnr 188 Gnr 48, bnr Stikkledning 2012/ / BS/Knut Kristian Skjolden 48/188 Avsender Hvaler Rørleggerbedrift AS Søknad om slettiing av fravær for Elevmappe - Hvaler ungdomsskole / / HVS/Svein Syversen KL Avsender Søknad om sanitærabonnement - gnr 5, bnr 79 Gnr 5, bnr 79 - Stikkledning 2012/ /2012 VAR/mar Askhabov 5/79 Avsender Bjørn Christensen Side: 20 av 39

21 , Dokumenttype:,, Status: J,A Komplett søknad om etablering av stikkledning - gnr 5, bnr 79 Gnr 5, bnr 79 - Stikkledning 2012/ / BS/Knut Kristian Skjolden 5/79 Avsender Hvaler Rørleggerbedrift AS Søknad om tillatelse til tilbygg/rehabilitering av fritidsbolig - gnr 48, bnr 242 Gnr 48, bnr Rehabilitering fritidsbolig 2012/ / BS/rina Bjørnevald 48/242 Avsender Byggmester Thor Tangen Tillatelse til tiltak - ny ansvarlig søker - utlegging av molok i Tordenskjoldbukta, Nordre Sandøy Flytebrygge med dypoppsamlere for avfallshåndtering, gnr 27 bnr 2, Nordre Sandøy 2009/ /2012 BS/rina Bjørnevald 27/2 Avsender Oslofjordens Friluftsråd Side: 21 av 39

22 , Dokumenttype:,, Status: J,A Tilleggsinformasjon til søknad om rammetillatelse - gnr 30, bnr 82 - Nedgården Gnr 30, bnr 82 - Nedgården - Tilbygg og rehabilitering av hytte 2012/ / BS/Anette Hansen 30/82 Avsender Rambøll Norge AS Hvaler Vindkraft AS / Endring av postadresse Vindkraftanlegg på Kirkeøy 2012/ /2012 PLAN/Anna Karin Hellstrøm S82 Mottaker Skjolden Knut Kristian Mottaker Avsender Rød Laila Kjølbo Hvaler Vindkraft A/S v/morten Mørk Søknad om dispensasjon for oppføring av trapp og brygge - utfyllende klage - gnr 30, bnr 85 Oppføring av brygge på eiendom gnr 30 bnr / / BS/Trine Lise Johnsen 30/85 Avsender Føyen Advokatfirma DA Side: 22 av 39

23 , Dokumenttype:,, Status: J,A Spørsmål om videre saksbehandling og orientering om at vilkår i vedtak PA - 20/12 godtas - Skjelsbu 29 - gnr 53 bnr 36 Skjelsbu 29 - gnr 53 bnr 36 - Rehabilitering, fasadeendring 2011/ /2012 BS/Anette Hansen 53/36 Avsender Tor B. Aslaksrud Spørsmål om saksgang - gnr 42, bnr Sand, Spjærøy Gnr 42, bnr Sand, Spjærøy - Riving og oppføring av fritidsbolig med veranda 2011/ / BS/Anette Hansen 42/352 Avsender Rune Clasen Spørsmål om saksgang - gnr 42, bnr Sand, Spjærøy Gnr 42, bnr Sand, Spjærøy - Riving og oppføring av fritidsbolig med veranda 2011/ / BS/Anette Hansen 42/352 Mottaker Rune Clasen Side: 23 av 39

24 , Dokumenttype:,, Status: J,A nnsyn i saksfremlegg til utvalget til miljø og teknikk (MT) Gnr 42, bnr Sand, Spjærøy - Riving og oppføring av fritidsbolig med veranda 2011/ / BS/Anette Hansen 42/352 Mottaker Rune Clasen nnsyn i saksfremlegg til utvalget til miljø og teknikk (MT) Gnr 42, bnr Sand, Spjærøy - Riving og oppføring av fritidsbolig med veranda 2011/ /2012 BS/Anette Hansen 42/352 Avsender Rune Clasen nnsyn i saksfremlegg til utvalget til miljø og teknikk (MT) Gnr 42, bnr Sand, Spjærøy - Riving og oppføring av fritidsbolig med veranda 2011/ /2012 BS/Anette Hansen 42/352 Mottaker Rune Clasen Side: 24 av 39

25 , Dokumenttype:,, Status: J,A nnsyn i saksfremlegg til utvalget til miljø og teknikk (MT) Gnr 42, bnr Sand, Spjærøy - Riving og oppføring av fritidsbolig med veranda 2011/ /2012 BS/Anette Hansen 42/352 Avsender Rune Clasen Ber om mottaksbekreftelse vedrørerende prosessvarsel av på vegne av 34 medlemmer av Spjær- og Holmetangen vann- og avløpslag BA og purring av Klage på administrative krav på tilknytningsavgift og årlig vann og avløpsavgift i Spjær- og Holmentangen vann- og avløpslag BA 2011/ /2012 VAR/Arnt Otto Arntsen 43 Avsender Advokat Vibeke Olavesen Søknad om tillatesle til opføring av sanitæranlegg - Gnr 53, bnr 155, Ødegårdskilen Gnr 53, bnr 155, Ødegårdskilen - Sanitæranlegg 2012/ / VAR/mar Askhabov 53/155 Avsender Hvaler Rørleggerbedrift AS Side: 25 av 39

26 , Dokumenttype:,, Status: J,A Søknad om skolefri Elevmappe - Floren skole / / FLOS/Bjørn Tore Schulstad KL Avsender Signert arbeidsavtale Personalmappe - tilsettingsforhold - Stine Kristiansen 2011/ / FLOS/Bjørn Tore Schulstad Avsender Stine Kristiansen Signert arbeidsavtale Personalmappe - tilsettingforhold - Heidi Anita Pedersen 2010/ / FLOS/Bjørn Tore Schulstad Avsender Heidi Anita Pedersen Side: 26 av 39

27 , Dokumenttype:,, Status: J,A Manglende rapportering om oppfølging av sykmeldt arbeidstaker - Forhåndsvarsel om sanksjon Personalmappe - A / / ÅTTS/Rita Wiborg P Avsender Melding om ressursbehov - spesialundervisning skoleåret 2012/13 - Meldinger om ressursbehov - spesialundervisning skoleåret 2011/12, 2012/ / / OPK/Astri Tanderø Engblad KL A24 Avsender Tilbakesending av planforslag - mangler kart Bankerød boligområde - Detaljplan 2011/ /2012 PLAN/Håvard Skaaden L12 Mottaker Arkitektkontoret Konrad Halvorsen AS Side: 27 av 39

28 , Dokumenttype:,, Status: J,A Melding om ressursbehov - spesialundervisning skoleåret 2012/13 - Meldinger om ressursbehov - spesialundervisning skoleåret 2011/12, 2012/ / / OPK/Astri Tanderø Engblad KL A24 Avsender Tilbakemelding - barnehageplass Elevmappe - Brekke barnehage / / OPK/Anne Høyby Pedersen KL Avsender Oversendelse av dokumenter. Gnr 49, bnr 5, fnr nnløsing 2011/ /2012 GO/Tormod Dahlberg 49/5/305 Mottaker Advokatfirmaet Bjørge - Skaaraas & Co AS Side: 28 av 39

29 , Dokumenttype:,, Status: J,A Søknad om skolefri Elevmappe - Åttekanten skole / / ÅTTS/Rita Wiborg KL Avsender Søknad om skolefri Elevmappe - Åttekanten skole / / ÅTTS/Rita Wiborg KL Avsender Endring - til halv ettermiddagsplass - Ole Petter Knold SFO-plass skoleåret 2011/ Åttekanten skole 2011/ / ÅTTS/Anne Grethe Breivik A22 Avsender Kristine iversen og Henning Knold Side: 29 av 39

30 , Dokumenttype:,, Status: J,A Søknad på stilling som miljøterapeut Miljøterapeut ved Strandbakken bofellesskap - 100% stilling 2012/ / BVT/Beate Pedersen Off.loven Avsender Manglende rapportering om oppfølging av sykmeldt arbeidstaker - Forhåndsvarsel om sanksjon Personalmappe - A / / ÅTTS/Rita Wiborg P Avsender Manglende rapportering om oppfølging av sykmeldt arbeidstaker - Forhåndsvarsel om sanksjon Personalmappe - A / / HAB/Grete Lemme Abrahamsen P Avsender Side: 30 av 39

31 , Dokumenttype:,, Status: J,A Statstilskudd til tiltak for å bedre språkforståelsen blant minoritetsspråklige barn i førskolealder Statstilskudd - tiltak for å bedre språkforståelsen blant minoritetsspråklige barn i førskolealder 2011/ / OPK/Astri Tanderø Engblad 233 Avsender Fylkesmannen i Østfold Forespørsel om kjøp av eiendom 53/41 - kommunebrygga på Skjelsbu Skjelsbu brygge - Hjemmel til gnr 53 bnr / / HAVN/Gunn Karin Karlsen 53/41 Avsender Advokat Helge Skaaraas - Advokatfirmaet Bjørge-Skaaraas & Co AS Eiendom 12/33 Orely - Søknad om hjemmekompostering Søknad om hjemmekompostering 2011/ /2012 KTE/Maryanne Ågård Hansen M66 Avsender Mona Johannessen Side: 31 av 39

32 , Dokumenttype:,, Status: J,A Svar på forespørsel om utvidelse av veranda på fritidsbolig - gnr 29, bnr 64 - Søndre Sandøy Gnr 29, bnr 64 - Søndre Sandøy - tvidelse av veranda 2012/ /2012 BS/rina Bjørnevald 29/64 Mottaker Goodtech Projects & Services AS, Fredrikstad nnvilget permisjon Personalmappe - tilsettingsforhold - Elisabeth M. Bekkevold 2012/ / Saksbehandler OT/Kirsten Piil (enhet/navn): Mottaker Marit Elisabeth Bekkevold nnvilget permisjon Personalmappe - tilsettingsforhold - Birgit Lunde Kristiansen 2010/ / Saksbehandler OT/Kirsten Piil (enhet/navn): Mottaker Birgit Lunde Kristiansen Side: 32 av 39

33 , Dokumenttype:,, Status: J,A Kursbevis - 6 timers videreførende kurs i legemiddelhåndtering Personalmappe - tilsettingsforhold - Grete Kristin Kile 2010/ / Saksbehandler OT/Kirsten Piil (enhet/navn): Avsender Grete Kile Kursbevis - 6 timers videreførende kurs i legemiddelhåndtering Personalmappe - tilsettingsforhold - Kari F. Skjelbred 2010/ / Saksbehandler OT/Kirsten Piil (enhet/navn): Avsender Kari Skjelbred Oversendelse av brev - ny vurdering av offentlig tjenestepensjon Personalmappe - A / / Saksbehandler OT/Kirsten Piil (enhet/navn): P Avsender DNB Livsforsikring ASA Side: 33 av 39

34 , Dokumenttype:,, Status: J,A Søknad om omdisponering av skjenkeareal Skjenkebevilling - Strandcafeen 2011/ / S/Torunn Akselsen Engum 63 Avsender Strandcaféen AS Startlån - fortsatt et viktig boligsosialt virkemidel for kommunen Boligsosialt arbeid 2011/ /2012 NAV/Knut Tore Eide 233 Avsender Husbanken Region Øst Søknad om konsesjon - Skjelsbo - gnr 53 bnr 26 og 27 Skjelsbo - gnr 53 bnr 26 og 27, - Konsesjonssøknad 2012/ / BS/Per Otto Rød 53/26 Avsender Advokatfirmaet Bjørge Skaaraas & Co AS Side: 34 av 39

35 , Dokumenttype:,, Status: J,A Bekreftelse på mottatt prosessvarsel av på vegne av 34 medlemmer av Spjær- og Holmetangen vann- og avløpslag BA og purring av Klage på administrative krav på tilknytningsavgift og årlig vann og avløpsavgift i Spjær- og Holmentangen vann- og avløpslag BA 2011/ /2012 VAR/Arnt Otto Arntsen 43 Mottaker Advokat Vibeke Olavesen Offentlig tjenestepensjon - endring i uføregrad Personalmappe - A / / Saksbehandler BVR/Rita Nilsen (enhet/navn): P Avsender DNB Livsforskring ASA Søknad om permisjon Personalmappe - tilsettingsforhold - Monica Akselsen 2011/ /2012 Saksbehandler BVR/Rita Nilsen (enhet/navn): P Avsender Monica Akselsen Side: 35 av 39

36 , Dokumenttype:,, Status: J,A SV: Bekreftelse på mottatt bilder av uthus på eiendom gnr 30 bnr 129 samt forespørsel om platting Ombygging av bryggerhus, gnr 29 bnr 30, Søndre Sandøy 2010/ /2012 BS/Anette Hansen 29/30 Avsender ngvild Johansen Purring på svar - Gnr 50, bnr 77 - Sanitæranlegg hytte Gnr 50, bnr 77 - Sanitæranlegg hytte 2011/ /2012 VAR/mar Askhabov 50/77 Avsender Jan Stangerhaugen tlysning av midler i Den naturlige skolesekken Den naturlige skolesekken 2011/ /2012 OPK/Astri Tanderø Engblad B00 Avsender Naturfagsenteret Side: 36 av 39

37 , Dokumenttype:,, Status: J,A Søknad om sanitærabonnement - Gnr 3, bnr 4 - Homlungen fyrstasjon Gnr 3, bnr 4 - Homlungen fyrstasjon - Bruksendring samt nyanlegg 2010/ /2012 VAR/mar Askhabov 3/4 Avsender Hvaler Rørleggerbedrift AS Husk at dine lærere kan søke videreutdanning innen 15. mars! Videreutdanning for lærere - kompetanse for kvalitet 2012/ /2012 OPK/Astri Tanderø Engblad 233 Avsender tdanningsdirektoratet tlysing av stipend - minoritetsspråklige lærere Stipend til minoritetsspråklige lærere / /2012 OPK/Astri Tanderø Engblad 243 Avsender Fylkesmannen i Østfold Side: 37 av 39

38 , Dokumenttype:,, Status: J,A Årsberetning og regnskap Oslofjordens friluftsråd - Vedtatt Oslofjordens friluftsråd 2011/ / HAVN/Gunn Karin Karlsen XX C20 Avsender Oslofjordens Friluftsråd Søknad om ferdigattest - Kjølholtveien - gnr 4, bnr 11, 12 Kjølholtveien, gnr 4, bnr 11, 12 - Vann- og avløpsanlegg 2011/ / BS/Knut Kristian Skjolden 4/11 Avsender Ole og Peder Ødegaard A/S Søknad om tillatelse til rehabilitering og fasadeendring - Skomakerveien 2 - gnr 3, bnr 1, fnr 186 Skomakerveien 2 - gnr 3, bnr 1, fnr Rehabilitering/fasadeendring 2012/ / BS/Per Otto Rød 3/1/186 Avsender Martin Barry-Berg Side: 38 av 39

39 , Dokumenttype:,, Status: J,A Søknad om deling av grunneiendom - tgårdsveien 96 - gnr 47, bnr 1 tgårdsveien 96 - gnr 47, bnr 1 - Deling av grunneiendom 2012/ /2012 BS/Per Otto Rød 47/1 Avsender Karl Fredrik Karlsgård Side: 39 av 39

Offentlig journal for Hvaler kommune

Offentlig journal for Hvaler kommune -, Dokumenttype:,U, Status: J,A Boplikt på ervervet tilleggstomt i Bølingshavn Spørsmål i forbindelse med boplikt på ervervet tilleggstomt i Bølingshavn - gnr 22 gnr 100 2013/2931-1 19388/2013 PM/Siw Bankerud

Detaljer

Offentlig journal for Hvaler kommune

Offentlig journal for Hvaler kommune -, Dokumenttype:,U, Status: J,A Foreløpig svar vedrørende søknad om tillatelse til tiltak Søknad om tillatelse til tiltak - riving hele bygg - gnr 25 bnr 75 U 2013/1661-9 15597/2013 02.09.2013 BS/Trine

Detaljer

Offentlig journal for Hvaler kommune

Offentlig journal for Hvaler kommune -, Dokumenttype:,, Status: J,A Ber om tilbakemelding Ekspropriasjon - Vikerhavn 2012/980-43 19862/2013 30.10.2013 HAVN/Gunn Karin Karlsen P23 Mottaker Reff Halvor Avtale om toalett ved Kroksand Kroksand

Detaljer

Offentlig journal for Hvaler kommune

Offentlig journal for Hvaler kommune 15.03.12-18.03.12, Dokumenttype:,, Status: J,A Referat fra møte 29.11.2011 Personalmappe - personalsak - ***** ***** ***** 2011/1749-5 15990/2011 29.11.2011 BVT/Lisa Solberg Tilg.kode P Hjemmel: Off.loven

Detaljer

Offentlig journal for Hvaler kommune

Offentlig journal for Hvaler kommune -, Dokumenttype:,U, Status: J,A Arbeidsbekreftelse Personalmappe - tilsettingsforhold - Heidi Aasen Nilsen U 2010/232-1 977/2010 02.02.2010 HAUB/Kirsten Elvsveen ***** Mottaker Heidi Aasen Nilsen Utvidelse

Detaljer

Dok.dato: 18.09.2014. Klassering: Q50 VARV/ARNARN

Dok.dato: 18.09.2014. Klassering: Q50 VARV/ARNARN Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 19.11-19.11, Dokumenttype:,, Status: J,A 20.11.2014 Behandling av klage vedrørende parkeringsgebyr/tilleggsavgift Parkeringsgebyr 2014 2014/830-67 18790/2014

Detaljer

Offentlig journal for Hvaler kommune

Offentlig journal for Hvaler kommune -, Dokumenttype:,U, Status: J,A Underinstansens behandling - klage - eiendomsskatt - gnr 46 bnr 53 - Skjelsbusundet 323 Klage - eiendomsskatt - gnr 46 bnr 53 - Skjelsbusundet 323 U 2013/2219-5 23354/2013

Detaljer

Offentlig journal for Hvaler kommune

Offentlig journal for Hvaler kommune -, Dokumenttype:,, Status: J,A Vedrørende søknad om byggetillatelse - gnr./bnr./snr. 4/70/3 Seksjonering gnr 4 bnr 70 snr 3 2013/804-18 7004/2014 BS/Per-Erik Johansen 4/70/3 Mottaker Lone og Bernt Erik

Detaljer

Offentlig journal for Hvaler kommune

Offentlig journal for Hvaler kommune -, Dokumenttype:,U, Status: J,A Svar på anmodning om opplysninger - ***** ***** ***** Elevmappe - Åttekanten skole - ***** ***** ***** ***** U 2011/186-19 3776/2013 28.02.2013 ÅTTS/Rita Wiborg KL Off.loven

Detaljer

Offentlig journal for Hvaler kommune

Offentlig journal for Hvaler kommune -, Dokumenttype:,U, Status: J,A nnhold: Søknad om midlertidig brukstillatelse Søknad om tillatelse til tiltak - bolig gnr 47 bnr 8 2013/581-9 4392/2014 03.03.2014 BS/rina Bjørnevald 47/8 Avsender Byggmester

Detaljer

Offentlig journal for Hvaler kommune

Offentlig journal for Hvaler kommune - 16.03.2014, Dokumenttype:,, Status: J,A innsynsbegjæring - lønnsutbetalinger til takstmenn nnsynsbegjæringer - 2014 2014/32-41 5232/2014 RÅDMANN/Britt Norum 041 Mottaker Fredrikstad Blad Søknad om permisjon

Detaljer

Offentlig journal for Hvaler kommune

Offentlig journal for Hvaler kommune -, Dokumenttype:,, Status: J,A Orientering om boplikt ved erverv av boligeiendom Egenerklæring om konsesjonsfrihet - gnr 48 bnr 44 2013/3114-4 21420/2013 21.11.2013 PM/Jan Torp Pharo 48/44 Mottaker Jan

Detaljer

Offentlig journal. Søknad om jobb 2014/1239-6 12567/2014 OT/LIKL 25.06.2014 TO 23.04.2014 OT/LIKL. Søknad om jobb 2010/2619-15 12568/2014 OT/LIKL

Offentlig journal. Søknad om jobb 2014/1239-6 12567/2014 OT/LIKL 25.06.2014 TO 23.04.2014 OT/LIKL. Søknad om jobb 2010/2619-15 12568/2014 OT/LIKL Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: -, Dokumenttype:,, Status: J,A 03.07.2014 nnhold: Søknad om jobb Personalmappe - tilsettingsforhold ***** ***** ***** ***** 2014/1239-6 12567/2014 23.04.2014

Detaljer

Offentlig journal. Vannledning Røssholmen 2013/3101-1 21068/2013 07.04.2015 15.11.2013. Behandling av søknad om sanitærabonnement 46/50

Offentlig journal. Vannledning Røssholmen 2013/3101-1 21068/2013 07.04.2015 15.11.2013. Behandling av søknad om sanitærabonnement 46/50 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 17.04-19.04, Dokumenttype:,, Status: J,A, Arkivdel: HVA-SA-1,HVA-EEN-A 20.04.2015 Vannledning Røssholmen Vannledning Røssholmen 2013/3101-1 21068/2013 15.11.2013

Detaljer

Offentlig journal for Hvaler kommune

Offentlig journal for Hvaler kommune -, Dokumenttype:,, Status: J,A Godkjent søknad om midlertidig dispensasjon Søknad om midlertidig dispensasjon fra forbudet om kjøring på veiene på Søndre Sandøy - 2013 2013/165-213 11471/2013 26.06.2013

Detaljer

Offentlig journal for Hvaler kommune

Offentlig journal for Hvaler kommune -, Dokumenttype:,, Status: J,A Svar - oppsigelse barnehageplass Elevmappe - Asmaløy barnehage - 2012/935-7 6459/2014 27.03.2014 ASMB/Kirsten Elvsveen Off.loven 13, 1. ledd/forv.loven 13, 1 ledd nr 1 Mottaker

Detaljer

Offentlig journal for Hvaler kommune

Offentlig journal for Hvaler kommune -, Dokumenttype:,, Status: J,A Vedrørende klage over vedtak om avvisning av klage - båtrettighet Skjærhalden Båtrettighet - Skjærhalden 2010/1321-36 15270/2013 28.08.2013 HAVN/Gunn Karin Karlsen P24 Mottaker

Detaljer

Offentlig journal for Hvaler kommune

Offentlig journal for Hvaler kommune -, Dokumenttype:,, Status: J,A Godkjent endring av ansvarsforhold for byggetiltak på eiendom gnr/bnr 40/164 Firemannsboliger - gnr 40 bnr 164 2013/844-9 8818/2014 05.05.2014 BS/Trine Lise Johnsen 40/164

Detaljer

Offentlig journal. Annonse for høring av Ødegårdskilen torg reguleringsplan 2013/2742-42 11260/2015 16.06.2015 19.06.2015

Offentlig journal. Annonse for høring av Ødegårdskilen torg reguleringsplan 2013/2742-42 11260/2015 16.06.2015 19.06.2015 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 16.06-16.06, Dokumenttype:,, Status: J,A, Arkivdel: HVA-SA-1,HVA-EEN-A 19.06.2015 Annonse for høring av Ødegårdskilen torg reguleringsplan Ødegårdskilen Torg

Detaljer

Offentlig journal for Hvaler kommune

Offentlig journal for Hvaler kommune -, Dokumenttype:,U, Status: J,A Søknad om refusjon av parkeringsavgift. Parkeringsavgifter 2010 U 2010/894-3 4828/2010 03.06.2010 Saksbehandler BVR/Rita Nilsen (enhet/navn): Q50 Mottaker Eidis Winnje Søknad

Detaljer

Offentlig journal for Hvaler kommune

Offentlig journal for Hvaler kommune -, Dokumenttype:,, Status: J,A Søknad om ferdigattest med vedlegg Gnr 35, bnr 158 med flere - Felles vannledningsnett Håbutangen 2012/590-19 2720/2014 07.02.2014 BS/Anette Hansen 35/158 Avsender Hvaler

Detaljer

Offentlig journal. Krav om dekning av sakskostnader imøtekommes ikke Gnr 49, bnr 370 Løkkevika - Ny bolig 2011/2855-79 19343/2015 27.10.

Offentlig journal. Krav om dekning av sakskostnader imøtekommes ikke Gnr 49, bnr 370 Løkkevika - Ny bolig 2011/2855-79 19343/2015 27.10. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 17.11-17.11, Dokumenttype:,, Status: J,A, Arkivdel: HVA-SA-1,HVA-EEN-A 18.11.2015 Krav om dekning av sakskostnader imøtekommes ikke Gnr 49, bnr 370 Løkkevika

Detaljer

Offentlig journal for Hvaler kommune

Offentlig journal for Hvaler kommune - 02.02.2014, Dokumenttype:,U, Status: J,A Tilbakemelding på henvendelse - "tomt på Hvaler", Spjærøy Byggetillatelse på tomt - Bekkene gnr 42 bnr 226 U 2012/1550-4 37/2014 06.01.2014 BS/Anette Hansen 42/226

Detaljer

Journaldato: 18.05.2015-18.05.2015, Dokumenttype: I,U, Status: J,A, Arkivdel: HVA-SA-1,HVA-EIEN-A. Dok.dato: 13.05.2015. Dok.dato: 13.05.

Journaldato: 18.05.2015-18.05.2015, Dokumenttype: I,U, Status: J,A, Arkivdel: HVA-SA-1,HVA-EIEN-A. Dok.dato: 13.05.2015. Dok.dato: 13.05. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: -, Dokumenttype:,, Status: J,A, Arkivdel: HVA-SA-1,HVA-EEN-A 19.05.2015 Åpen søknad og CV Søknad om fast jobb i omsorgstjenesten 2015 2015/5-8 9268/2015 P

Detaljer

Offentlig journal. Varsel om vedtak rettet til eiendom 3/104 vedrørende vegetasjon og trafikksikkerhet 2015/2367-6 21026/2015 25.11.2015 12.01.

Offentlig journal. Varsel om vedtak rettet til eiendom 3/104 vedrørende vegetasjon og trafikksikkerhet 2015/2367-6 21026/2015 25.11.2015 12.01. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 11.01-11.01, Dokumenttype:,, Status: J,A, Arkivdel: HVA-SA-1,HVA-EEN-A 12.01.2016 Varsel om vedtak rettet til eiendom 3/104 vedrørende vegetasjon og trafikksikkerhet

Detaljer

Offentlig journal for Hvaler kommune

Offentlig journal for Hvaler kommune -, Dokumenttype:,U, Status: J,A Utbetaling av vakttilskudd til smådyrklinikker juni - juli - august 2013 Veterinærvakt 2011-2012 - 2013 2011/96-14 20249/2013 V50 Avsender Postmottak Fredrikstad Kommune

Detaljer

Offentlig journal. Behandling av søknad om dispensasjon - og byggetillatelse - gnr 4 bnr 1 fnr 106 - Kirkøy 2013/527-12 61/2015 12.01.2015 14.01.

Offentlig journal. Behandling av søknad om dispensasjon - og byggetillatelse - gnr 4 bnr 1 fnr 106 - Kirkøy 2013/527-12 61/2015 12.01.2015 14.01. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 13.01-13.01, Dokumenttype:,, Status: J,A, Arkivdel: HVA-SA-1,HVA-EEN-A 14.01.2015 Behandling av søknad om dispensasjon - og byggetillatelse - gnr 4 bnr 1

Detaljer

Offentlig journal for Hvaler kommune

Offentlig journal for Hvaler kommune - 09.03.2014, Dokumenttype:,U, Status: J,A nnhold: Søknad om ferdigattest - Huserveien 71 Byggesak - riving av eksisterende bolig og oppføring av ny - gnr 38 bnr 1 - Huserveien 71 2012/2414-14 4615/2014

Detaljer

Offentlig journal for Hvaler kommune

Offentlig journal for Hvaler kommune - 16.02.2014, Dokumenttype:,, Status: J,A Svar på søknad om ledsagerbevis Ledsagerbevis - 2013/658-2 6761/2013 18.04.2013 HVALER KOMMNE/Bjørg Næss, 1 ledd nr 1 F00 Mottaker Svar på søknad om fornyelse

Detaljer

Offentlig journal for Hvaler kommune

Offentlig journal for Hvaler kommune - 22.12.2013, Dokumenttype:,U, Status: J,A Høring - Forslang til endring i forskrift om arbeidsavklaringspenger 2 - om maksimal stønaperiode Høring - Forslang til endring i forskrift om arbeidsavklaringspenger

Detaljer

Offentlig journal. Innløsing av festetomt gnr 49 bnr 13. 2015/234-9 10402/2015 02.06.2015 18.01.2016. Innkalling til oppmålingsforretning.

Offentlig journal. Innløsing av festetomt gnr 49 bnr 13. 2015/234-9 10402/2015 02.06.2015 18.01.2016. Innkalling til oppmålingsforretning. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 15.01-17.01, Dokumenttype:,, Status: J,A, Arkivdel: HVA-SA-1,HVA-EEN-A 18.01.2016 nnløsing av festetomt gnr 49 bnr 13. Oppretting av ny grunneiendom - 49/13

Detaljer

Offentlig journal for Hvaler kommune

Offentlig journal for Hvaler kommune -, Dokumenttype:,, Status: J,A Vedrørende trekk i lønn Personalmappe - personalsak - ***** ***** 2011/1226-3 22619/2013 10.12.2013 BVT/Beate Pedersen KL Off.loven 13, 1. ledd/forv.loven 13, 1 ledd nr 1

Detaljer

Offentlig journal for Hvaler kommune

Offentlig journal for Hvaler kommune -, Dokumenttype:,U, Status: J,A nnhold: CV - Karakterutskrift Personalmappe - tilsettingsforhold - Stian Bernhard Syversen 2013/3251-4 60/2014 02.01.2014 HVUS/Svein Syversen Tilg.kode P Hjemmel: Off.loven

Detaljer

Offentlig journal for Hvaler kommune

Offentlig journal for Hvaler kommune -, Dokumenttype:,U, Status: J,A Utbetaling av særskilt tilskudd for enslige mindreårige flyktninger ntergreringstilskudd og særskilt tilskudd for enslige mindreårige flyktninger 2011/717-42 20905/2013

Detaljer

Offentlig journal. Vedrørende merknad til nabovarsel - 48/6, Vesterøy 2015/900-5 10877/2015 08.06.2015 02.09.2015

Offentlig journal. Vedrørende merknad til nabovarsel - 48/6, Vesterøy 2015/900-5 10877/2015 08.06.2015 02.09.2015 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 01.09-01.09, Dokumenttype:,, Status: J,A, Arkivdel: HVA-SA-1,HVA-EEN-A 02.09.2015 Vedrørende merknad til nabovarsel - 48/6, Vesterøy Oppføring bolig - veirett

Detaljer

Offentlig journal. Arbeidsavtale 2015/1389-2 10613/2015 04.06.2015 17.07.2015. Turavtale sommer 2015 2011/699-16 13318/2015 09.07.2015 17.07.

Offentlig journal. Arbeidsavtale 2015/1389-2 10613/2015 04.06.2015 17.07.2015. Turavtale sommer 2015 2011/699-16 13318/2015 09.07.2015 17.07. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: -, Dokumenttype:,, Status: J,A 20.07.2015 Arbeidsavtale Personalmappe - tilsettingsforhold - Ragnhild Svennes 2015/1389-2 10613/2015 04.06.2015 Ragnhild Svennes

Detaljer

Offentlig journal. Orientering om protokoll og godkjenning. 2012/2361-12 2147/2014 30.01.2014 16.01.2015. Oppmålingsforretning Edholmen.

Offentlig journal. Orientering om protokoll og godkjenning. 2012/2361-12 2147/2014 30.01.2014 16.01.2015. Oppmålingsforretning Edholmen. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 14.01-14.01, Dokumenttype:,, Status: J,A, Arkivdel: HVA-SA-1,HVA-EEN-A 16.01.2015 Orientering om protokoll og godkjenning. Gnr 13 bnr 4 - Søknad om rekvisisjon

Detaljer

Dok.dato: 30.12.2015. Dok.dato: 07.01.2016. Dok.dato: 08.02.2016

Dok.dato: 30.12.2015. Dok.dato: 07.01.2016. Dok.dato: 08.02.2016 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 09.02-09.02, Dokumenttype:,, Status: J,A, Arkivdel: HVA-SA-1,HVA-EEN-A 10.02.2016 nnhold: Varsel om vedtak rettet til eiendom 42/242 vedrørende vegetasjon

Detaljer

Offentlig journal. Tilbud om stilling ved Hvaler ungdomsskole 2015/2804-15 1174/2016 25.01.2016 22.04.2016. Melding til tinglysing.

Offentlig journal. Tilbud om stilling ved Hvaler ungdomsskole 2015/2804-15 1174/2016 25.01.2016 22.04.2016. Melding til tinglysing. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 21.04-21.04, Dokumenttype:,, Status: J,A, Arkivdel: HVA-SA-1,HVA-EEN-A 22.04.2016 Tilbud om stilling ved Hvaler ungdomsskole Stilling lærer 100% - Hvaler

Detaljer

Offentlig journal. Innvilget søknad om dispensasjon for tilbygg og oppføring av garasje - 49/78 og 49/79 - Vesterøy 2015/1084-4 15431/2015 26.08.

Offentlig journal. Innvilget søknad om dispensasjon for tilbygg og oppføring av garasje - 49/78 og 49/79 - Vesterøy 2015/1084-4 15431/2015 26.08. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 28.08-30.08, Dokumenttype:,, Status: J,A, Arkivdel: HVA-SA-1,HVA-EEN-A 31.08.2015 nnvilget søknad om dispensasjon for tilbygg og oppføring av garasje - 49/78

Detaljer

Offentlig journal for Hvaler kommune

Offentlig journal for Hvaler kommune -, Dokumenttype:,U, Status: J,A Vedtak om barnehageplass i Asmaløy barnehage Elevmappe - Asmaløy barnehage - ***** ***** ***** U 2014/210-3 3980/2014 RÅDMANN/Anne Høyby Pedersen KL Off.loven 13, 1. ledd/forv.loven

Detaljer

Offentlig journal for Hvaler kommune

Offentlig journal for Hvaler kommune 28.02.11-06.03.11, Dokumenttype:,, Status: J,A 2010/21-4 517/2010 21.01.2010 TF/Anders Bekkevold u9 Ofl. 13, fvl. 13 2010/21-5 568/2010 22.01.2010 TF/Anders Bekkevold u9 Ofl. 13, fvl. 13 2010/21-6 569/2010

Detaljer

Offentlig journal. Innkalling til oppmålingsforretning 2015/404-5 5350/2015 13.04.2015 18.03.2015

Offentlig journal. Innkalling til oppmålingsforretning 2015/404-5 5350/2015 13.04.2015 18.03.2015 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 10.04-12.04, Dokumenttype:,, Status: J,A, Arkivdel: HVA-SA-1,HVA-EEN-A 13.04.2015 nnkalling til oppmålingsforretning Søknad om deling/rekvisisjon av oppmåling

Detaljer

Offentlig journal for Hvaler kommune

Offentlig journal for Hvaler kommune -, Dokumenttype:,, Status: J,A Delegering av fullmakt fra rådmannen Tillegg til vedtatt delegeringsregelement av 29.09.05 Delegering av fullmakt fra rådmannen Tillegg til vedtatt delegeringsregelement

Detaljer

Offentlig journal. Oversendelse av dispensasjonssak for uttalelse - Brygge- Brattholmene 2015/417-6 11174/2015 19.06.2015 16.06.

Offentlig journal. Oversendelse av dispensasjonssak for uttalelse - Brygge- Brattholmene 2015/417-6 11174/2015 19.06.2015 16.06. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 17.06-17.06, Dokumenttype:,, Status: J,A, Arkivdel: HVA-SA-1,HVA-EEN-A 19.06.2015 Oversendelse av dispensasjonssak for uttalelse - Brygge- Brattholmene Flytting

Detaljer

Dok.dato: 18.08.2015. Dok.dato: 20.08.2015

Dok.dato: 18.08.2015. Dok.dato: 20.08.2015 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 20.08-20.08, Dokumenttype:,, Status: J,A, Arkivdel: HVA-SA-1,HVA-EEN-A 21.08.2015 Tilskudd til tiltak for å bedre språkforståelsen blant min.språklige barn

Detaljer

Offentlig journal for Hvaler kommune

Offentlig journal for Hvaler kommune -, Dokumenttype:,U, Status: J,A Purring - parkering på Skjærhalden. Parkeringsgebyr 2013 2013/349-36 3/2014 24.12.2013 VARV/Arnt Otto Arntsen U Off.loven 13, 1. ledd/forv.loven 13, 1 ledd nr 1 Q50 Avsender

Detaljer

Offentlig journal for Hvaler kommune

Offentlig journal for Hvaler kommune -, Dokumenttype:,U, Status: J,A nformasjon i saken Forespørsel om terrengoppfylling og etablering av mur på hytteiendom - gnr 23 bnr 234, Kjerringholmen 2012/1798-48 21819/2013 BS/Per-Erik Johansen 23/234

Detaljer

Offentlig journal for Hvaler kommune

Offentlig journal for Hvaler kommune - 09.02.2014, Dokumenttype:,U, Status: J,A Rammeavtale - signert Personalmappe - tilsettingsforhold - Vera Larsen 2010/2581-14 2605/2014 09.12.2013 Avsender Vera Larsen Tidsbegrenset arbeidsavtale - signert

Detaljer

Offentlig journal. Tidsbegrenset arbeidsavtale Ferievikariat 2013/900-11 11519/2014 OT/PEPEAA 16.07.2014 11.06.2014 OT/LIKL

Offentlig journal. Tidsbegrenset arbeidsavtale Ferievikariat 2013/900-11 11519/2014 OT/PEPEAA 16.07.2014 11.06.2014 OT/LIKL Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 16.07.14-16.07.14, Dokumenttype:,, Status: J,A 29.07.2014 Tidsbegrenset arbeidsavtale Ferievikariat Personalmappe - tilsettingsforhold - Gurjit Kaur Garcha

Detaljer

Offentlig journal for Hvaler kommune

Offentlig journal for Hvaler kommune -, Dokumenttype:,U, Status: J,A Foresøpørsel om arbeid i NAV - åpen søknad Forespørsel om arbeid i NAV - åpen søknad 2013/2842-2 20433/2013 05.11.2013 NAV/Knut Tore Eide 416 Rullering av regional kystsoneplan

Detaljer

Sakstittel: Søknad om midlertidig dispensasjon fra forbudet om kjøring på veien på Søndre og Nordre Sandøy - Herføl - 2015. Dok.dato: 13.05.

Sakstittel: Søknad om midlertidig dispensasjon fra forbudet om kjøring på veien på Søndre og Nordre Sandøy - Herføl - 2015. Dok.dato: 13.05. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 07.01-07.01, Dokumenttype:,, Status: J,A, Arkivdel: HVA-SA-1,HVA-EEN-A 08.01.2016 Godkjent dispensasjon for kjøring på Søndre Sandøy - 13-15.05.15 Søknad

Detaljer

Offentlig journal for Hvaler kommune

Offentlig journal for Hvaler kommune 23.07.12-29.07.12, Dokumenttype:,, Status: J,A Arbeidsavtale Personalmappe - tilsettingsforhold - Karin Olsen 2011/1642-4 10342/2011 10.08.2011 HAB/Grete Lemme Abrahamsen ***** Mottaker Karin Olsen Feriestenging

Detaljer

Offentlig journal for Hvaler kommune

Offentlig journal for Hvaler kommune -, Dokumenttype:,U, Status: J,A Endring av tidligere innsendt søknad sak Søknad etablering stikkledning VA gnr 31 bnr 67 2013/978-13 21099/2013 09.10.2013 BS/Anette Hansen 31/67 Avsender Hvaler Rørleggerbedrift

Detaljer

Offentlig journal. Bekreftelse på motatt søknad 2012/546-37 5198/2012 16.10.2015 11.04.2012. Krav om refusjon for perioden 01.01.2012-31.03.

Offentlig journal. Bekreftelse på motatt søknad 2012/546-37 5198/2012 16.10.2015 11.04.2012. Krav om refusjon for perioden 01.01.2012-31.03. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 13.10-13.10, Dokumenttype:,, Status: J,A, Arkivdel: HVA-SA-1,HVA-EEN-A 16.10.2015 Bekreftelse på motatt søknad Miljøterapeut ved Strandbakken bofellesskap

Detaljer

Offentlig journal. Tidsbegrenset avtale om praksisplass 2015/1139-1 8521/2015 13.05.2015 05.05.2015

Offentlig journal. Tidsbegrenset avtale om praksisplass 2015/1139-1 8521/2015 13.05.2015 05.05.2015 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 12.05-12.05, Dokumenttype:,, Status: J,A, Arkivdel: HVA-SA-1,HVA-EEN-A 13.05.2015 Tidsbegrenset avtale om praksisplass Arbeidspraksis - Eiendomsavdelingen

Detaljer

Journaldato: 09.12.2015-09.12.2015, Dokumenttype: I,U, Status: J,A, Arkivdel: HVA-SA-1,HVA-EIEN-A. Dok.dato: 02.12.2015

Journaldato: 09.12.2015-09.12.2015, Dokumenttype: I,U, Status: J,A, Arkivdel: HVA-SA-1,HVA-EIEN-A. Dok.dato: 02.12.2015 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: -, Dokumenttype:,, Status: J,A, Arkivdel: HVA-SA-1,HVA-EEN-A 10.12.2015 Samarbeidsavtale mellom Hvaler kommune og Hvaler Kulturvernforening, kulturminnearbeid

Detaljer

Offentlig journal. Svar på søknad 2014/2198-2 18056/2014 10.09.2014 HVALER KOMMUNE/EIKA 08.09.2014 HVALER KOMMUNE/EIKA

Offentlig journal. Svar på søknad 2014/2198-2 18056/2014 10.09.2014 HVALER KOMMUNE/EIKA 08.09.2014 HVALER KOMMUNE/EIKA Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 09.09-09.09, Dokumenttype:,, Status: J,A 10.09.2014 Svar på søknad Startlån - 2014/2198-2 18056/2014 HVALER KOMMNE/EKA 252 Mottaker Elin Karlsen HVALER KOMMNE/EKA

Detaljer

Svar på søknad om dispensasjon for riving av eksisterende hytte og bygging av ny hytte - 37/155 Asmaløy. Dok.dato: 27.06.2011. Dok.dato: 27.11.

Svar på søknad om dispensasjon for riving av eksisterende hytte og bygging av ny hytte - 37/155 Asmaløy. Dok.dato: 27.06.2011. Dok.dato: 27.11. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 27.11-29.11, Dokumenttype:,, Status: J,A, Arkivdel: HVA-SA-1,HVA-EEN-A 30.11.2015 Svar på søknad om dispensasjon for riving av eksisterende hytte og bygging

Detaljer

Offentlig journal for Hvaler kommune

Offentlig journal for Hvaler kommune -, Dokumenttype:,U, Status: J,A Svar på søknad om fritak fra politisk verv Permisjon - fritak fra politiske verv U 2011/2469-72 19119/2013 14.10.2013 RÅDMANN/Torunn Akselsen Engum C83 Mottaker Bjørn Bothne

Detaljer

Offentlig journal. Svar på søknad om kjøring i utmark - Søndre Sandøy 2015/2006-2 16309/2015 08.09.2015 21.04.2016

Offentlig journal. Svar på søknad om kjøring i utmark - Søndre Sandøy 2015/2006-2 16309/2015 08.09.2015 21.04.2016 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 20.04-20.04, Dokumenttype:,, Status: J,A, Arkivdel: HVA-SA-1,HVA-EEN-A 21.04.2016 Svar på søknad om kjøring i utmark - Søndre Sandøy Søknad om kjøring i utmark

Detaljer

Dok.dato: 21.10.2015. Dok.dato: 11.11.2015. Dok.dato: 11.11.2015

Dok.dato: 21.10.2015. Dok.dato: 11.11.2015. Dok.dato: 11.11.2015 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 16.11-16.11, Dokumenttype:,, Status: J,A, Arkivdel: HVA-SA-1,HVA-EEN-A 18.11.2015 nnhold: Budsjettforslag Hvaler Sokn 2016 Økonomiplan og årsbudsjett 2016-2019

Detaljer

Offentlig journal. Svar på ad Klage på Underinstansens behandling 2013/2225-8 9755/2014 20.05.2014 23.12.2014. Registrering av vannmåler

Offentlig journal. Svar på ad Klage på Underinstansens behandling 2013/2225-8 9755/2014 20.05.2014 23.12.2014. Registrering av vannmåler Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 22.12-22.12, Dokumenttype:,, Status: J,A 23.12.2014 Svar på ad Klage på nderinstansens behandling Klage - eiendomsskatt - gnr 23 bnr 219 - Tobakksbukta Kirkeøy

Detaljer

Offentlig journal for Hvaler kommune

Offentlig journal for Hvaler kommune - 23.12.2012, Dokumenttype:,, Status: J,A Tildeling av adresser - Venneren, Søndre Sandøy Adressenummer - Venneren, Søndre Sandøy 2012/2417-1 18035/2012 27.11.2012 PM/Jan Torp Pharo L32 Jorunn E. Fjeldberg

Detaljer

Offentlig journal. Svar på etterlyser svar på spørsmål om eiendomsskatt for ***** ***** - Hvaler kommune 2013/1460-266 26.03.2015 25.03.

Offentlig journal. Svar på etterlyser svar på spørsmål om eiendomsskatt for ***** ***** - Hvaler kommune 2013/1460-266 26.03.2015 25.03. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 25.03-25.03, Dokumenttype:,, Status: J,A, Arkivdel: HVA-SA-1,HVA-EEN-A 26.03.2015 Svar på etterlyser svar på spørsmål om eiendomsskatt for - Hvaler kommune

Detaljer

Dok.dato: 14.08.2013. Dok.dato: 14.08.2013. Dok.dato: 14.08.2013

Dok.dato: 14.08.2013. Dok.dato: 14.08.2013. Dok.dato: 14.08.2013 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 06.05-06.05, Dokumenttype:,, Status: J,A, Arkivdel: HVA-SA-1,HVA-EEN-A 08.05.2015 Svar på søknad om sanitærabonnement - 49/2/150 Søknad om sanitærabonnement

Detaljer

Offentlig journal for Hvaler kommune

Offentlig journal for Hvaler kommune -, Dokumenttype:,U, Status: J,A nnhold: Søknad om etablering av fellesanlegg for VA for 3 eiendommer på Sand Gnr.43 Bnr.119 Gnr.38 m/fler Etablering fellesanlegg for VA gnr 43 bnr 119 fnr 38 og 69 - gnr

Detaljer

Offentlig journal for Hvaler kommune

Offentlig journal for Hvaler kommune -, Dokumenttype:,U, Status: J,A Eiendomsskatt på Sjøbod Eiendomsskatt - spørsmål - mulig klage Sak/dok nr: 2013/1460-229 Løpenr.: 21295/2013 19.11.2013 RÅDMANN/Knut Kristian Skjolden 232 Avsender Hanna-Karin

Detaljer

Offentlig journal. Innspill til detaljplan Bankerød gård fra FEN 2011/2472-41 8606/2014 28.04.2014 29.02.2016

Offentlig journal. Innspill til detaljplan Bankerød gård fra FEN 2011/2472-41 8606/2014 28.04.2014 29.02.2016 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 29.02-29.02, Dokumenttype:,, Status: J,A, Arkivdel: HVA-SA-1,HVA-EEN-A 03.03.2016 nnhold: nnspill til detaljplan Bankerød gård fra FEN Bankerød boligområde

Detaljer

Dok.dato: 15.09.2015. Dok.dato: 22.09.2015

Dok.dato: 15.09.2015. Dok.dato: 22.09.2015 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 08.10-08.10, Dokumenttype:,, Status: J,A, Arkivdel: HVA-SA-1,HVA-EEN-A 09.10.2015 nnkalling til oppmålingsforretning. Grensejustering med oppmålingsforretning

Detaljer

Offentlig journal. Dispensasjon og byggetillatelse - oppføring av pumpestasjon på gnr/bnr 30/20- Søndre Sandøy 2015/ /

Offentlig journal. Dispensasjon og byggetillatelse - oppføring av pumpestasjon på gnr/bnr 30/20- Søndre Sandøy 2015/ / Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 13.04-13.04, Dokumenttype:,, Status: J,A, Arkivdel: HVA-SA-1,HVA-EEN-A 14.04.2015 nnhold: Dispensasjon og byggetillatelse - oppføring av pumpestasjon på gnr/bnr

Detaljer

Offentlig journal for Hvaler kommune

Offentlig journal for Hvaler kommune -, Dokumenttype:,, Status: J,A Krav om per capitatilskudd 2013-4. kvartal Krav om per capitatilskudd 2012, 2013 og 2014 2012/2067-10 3081/2014 13.02.2014 RÅDMANN/Anne Høyby Pedersen KL 233 Svar på søknad

Detaljer

Offentlig journal. Søknad sanitærabonnement 35/362 2014/151-13 19705/2015 05.11.2015 02.11.2015

Offentlig journal. Søknad sanitærabonnement 35/362 2014/151-13 19705/2015 05.11.2015 02.11.2015 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 04.11-04.11, Dokumenttype:,, Status: J,A, Arkivdel: HVA-SA-1,HVA-EEN-A 05.11.2015 Søknad sanitærabonnement 35/362 Søknad om tillatelse til tiltak - gnr 35

Detaljer

Dispensasjon- og rammetillatelse - riving av eksisterende hytte, oppføring av ny hytte - gnr 31 br 85, Søndre Sandøy. Dok.dato: 09.12.2014. Dok.

Dispensasjon- og rammetillatelse - riving av eksisterende hytte, oppføring av ny hytte - gnr 31 br 85, Søndre Sandøy. Dok.dato: 09.12.2014. Dok. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 15.12-15.12, Dokumenttype:,, Status: J,A 16.12.2014 Dispensasjon- og rammetillatelse - riving av eksisterende hytte, oppføring av ny hytte - gnr 31 br 85,

Detaljer

Journaldato: , Dokumenttype: I,U, Status: J,A, Arkivdel: HVA-SA-1,HVA-EIEN-A. Dok.dato: Dok.dato:

Journaldato: , Dokumenttype: I,U, Status: J,A, Arkivdel: HVA-SA-1,HVA-EIEN-A. Dok.dato: Dok.dato: Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: -, Dokumenttype:,, Status: J,A, Arkivdel: HVA-SA-1,HVA-EEN-A 31.10.2016 Egenerklæring om konsesjonsfrihet gnr. 28 bnr. 25 Egenerklæring om konsesjonsfrihet

Detaljer

Offentlig journal for Hvaler kommune

Offentlig journal for Hvaler kommune 24.05.2014 -, Dokumenttype:,, Status: J,A Arbeidsavtale økt stilling 72,5 % Personalmappe - tilsettingsforhold - Hanne Fredriksen 2011/516-23 8612/2014 30.04.2014 TF/Veronika Kopreitan ***** Mottaker Hanne

Detaljer

Offentlig journal. Svar på deres henvendelse vedrørende klagesak 2013/687-20 9246/2015 13.05.2015 08.03.2016

Offentlig journal. Svar på deres henvendelse vedrørende klagesak 2013/687-20 9246/2015 13.05.2015 08.03.2016 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 08.03-08.03, Dokumenttype:,, Status: J,A, Arkivdel: HVA-SA-1,HVA-EEN-A 11.03.2016 Svar på deres henvendelse vedrørende klagesak Startlån - kjøp av bolig 2013/687-20

Detaljer

Journaldato: 21.05.2015-21.05.2015, Dokumenttype: I,U, Status: J,A, Arkivdel: HVA-SA-1,HVA-EIEN-A. Dok.dato: 19.05.2015. Dok.dato: 19.05.

Journaldato: 21.05.2015-21.05.2015, Dokumenttype: I,U, Status: J,A, Arkivdel: HVA-SA-1,HVA-EIEN-A. Dok.dato: 19.05.2015. Dok.dato: 19.05. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: -, Dokumenttype:,, Status: J,A, Arkivdel: HVA-SA-1,HVA-EEN-A 22.05.2015 Ferdigattest - 40/199 Oppføring bolig/garasje - 40/199 2014/2756-9 9361/2015 nger

Detaljer

Offentlig journal. Melding til tinglysing 2014/2379-8 4139/2015 02.03.2015 30.03.2015

Offentlig journal. Melding til tinglysing 2014/2379-8 4139/2015 02.03.2015 30.03.2015 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 27.03-29.03, Dokumenttype:,, Status: J,A, Arkivdel: HVA-SA-1,HVA-EEN-A 30.03.2015 Melding til tinglysing Oppretting av ny grunneiendom med oppmålingsforretning

Detaljer

Offentlig journal for Hvaler kommune

Offentlig journal for Hvaler kommune 17.02.12-19.02.12, Dokumenttype:,, Status: J,A Oversendelse av kopi av dokumenter i sakene 04/651 og 04/185 Byggesak, eiendom 48/217, Papperhavn 2004/651-7 9526/2005 08.12.2005 48/217 Mottaker Carl-Jørgen

Detaljer

Offentlig journal for Hvaler kommune

Offentlig journal for Hvaler kommune -, Dokumenttype:,, Status: J,A Oversendelse av behandling av klage på avslått dispensasjon PA-91/13 for ulovlig oppført trapp til hytte på eiendommen gnr./bnr. 29/250 - Søndre Sandøy Forespørsel om tiltak

Detaljer

Offentlig journal for Hvaler kommune

Offentlig journal for Hvaler kommune -, Dokumenttype:,U, Status: J,A Vedrørend henvendelse om eiendomsskatt - 31/21 Klage - eiendomsskatt - gnr 31 bnr 21 U 2013/2828-3 21016/2013 15.11.2013 RÅDMANN/Knut Kristian Skjolden 31/21 Mottaker Jonas

Detaljer

Dok.dato: 03.06.2014. Klassering: 43/165 KTE/HANFUR. Dok.dato: 12.08.2014. Klassering: ***** ÅTTS/RITW. Dok.dato: 28.08.2014.

Dok.dato: 03.06.2014. Klassering: 43/165 KTE/HANFUR. Dok.dato: 12.08.2014. Klassering: ***** ÅTTS/RITW. Dok.dato: 28.08.2014. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 01.09-01.09, Dokumenttype:,, Status: J,A 02.09.2014 nnhold: Anmodning om å installere vannmåler med varsel om at det vil komme krav for 43/165 Anmodning installasjon

Detaljer

Journaldato: , Dokumenttype: I,U, Status: J,A, Arkivdel: HVA-SA-1,HVA-EIEN-A. Dok.dato: Dok.dato:

Journaldato: , Dokumenttype: I,U, Status: J,A, Arkivdel: HVA-SA-1,HVA-EIEN-A. Dok.dato: Dok.dato: Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: -, Dokumenttype:,, Status: J,A, Arkivdel: HVA-SA-1,HVA-EEN-A 09.06.2017 Orientering om saksgang- brygge 29/3, Kåvika, Søndre Sandøy Søknad om brygge - 29/3

Detaljer

Offentlig journal. Søknad om hjemmekompostering - 23/11/68 2014/2257-19 4203/2015 03.03.2015 07.09.2015

Offentlig journal. Søknad om hjemmekompostering - 23/11/68 2014/2257-19 4203/2015 03.03.2015 07.09.2015 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 02.09-02.09, Dokumenttype:,, Status: J,A, Arkivdel: HVA-SA-1,HVA-EEN-A 07.09.2015 Søknad om hjemmekompostering - 23/11/68 Søknad om hjemmekompostering 2014/2257-19

Detaljer

Offentlig journal for Hvaler kommune

Offentlig journal for Hvaler kommune -, Dokumenttype:,, Status: J,A Bekreftelse på mottatt brev - klage på resultat av endret eiendomsskatt fra forrige klage Eiendomsskatt - klage - gnr 28 bnr 133 - Granholmene 31 2013/1914-11 7071/2014 04.04.2014

Detaljer

Sakstittel: Spørsmål om eventuelle byggetiltak/endret bruk av sjøbu på eiendommen gr 23 bnr 17 på Kjerringholmen. Dok.dato: 06.02.2015. Dok.

Sakstittel: Spørsmål om eventuelle byggetiltak/endret bruk av sjøbu på eiendommen gr 23 bnr 17 på Kjerringholmen. Dok.dato: 06.02.2015. Dok. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 03.06-03.06, Dokumenttype:,, Status: J,A, Arkivdel: HVA-SA-1,HVA-EEN-A 05.06.2015 nformasjon om videre saksgang - på bakgrunn av henvendelse. Spørsmål om

Detaljer

Offentlig journal. Oversendelse av sak 2015/2101-6 16557/2015 14.12.2015 16.12.2015. Innkalling til oppmålingsforretning 2015/2365-3 19022/2015

Offentlig journal. Oversendelse av sak 2015/2101-6 16557/2015 14.12.2015 16.12.2015. Innkalling til oppmålingsforretning 2015/2365-3 19022/2015 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 14.12-14.12, Dokumenttype:,, Status: J,A, Arkivdel: HVA-SA-1,HVA-EEN-A 16.12.2015 Oversendelse av sak Tillatelse til tiltak stikkledning for VA 23/10/79 2015/2101-6

Detaljer

Dok.dato: Dok.dato: Dok.dato:

Dok.dato: Dok.dato: Dok.dato: Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 11.12-11.12, Dokumenttype:,, Status: J,A 12.12.2014 Svar på henvendelse ang. boplikt Gnr 48 Bnr 27 Oppfølging av boplikt - gnr 48 bnr 27 2013/1031-6 23148/2013

Detaljer

Journaldato: , Dokumenttype: I,U, Status: J,A, Arkivdel: HVA-SA-1,HVA-EIEN-A. Dok.dato: Dok.dato:

Journaldato: , Dokumenttype: I,U, Status: J,A, Arkivdel: HVA-SA-1,HVA-EIEN-A. Dok.dato: Dok.dato: Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: -, Dokumenttype:,, Status: J,A, Arkivdel: HVA-SA-1,HVA-EEN-A 30.06.2016 Svar på søknad om sanitærabonnement - gnr 36 bnr 4 Søknad tillatelse tiltak gnr 36

Detaljer

Offentlig journal. Politiske planverksteder - våren 2016 2014/2649-28 22038/2015 15.12.2015 06.01.2016. Offentlig søkerliste HR-konsulent vikariat

Offentlig journal. Politiske planverksteder - våren 2016 2014/2649-28 22038/2015 15.12.2015 06.01.2016. Offentlig søkerliste HR-konsulent vikariat Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 05.01-05.01, Dokumenttype:,, Status: J,A, Arkivdel: HVA-SA-1,HVA-EEN-A 06.01.2016 Politiske planverksteder - våren 2016 Rullering av kommuneplan 2016-2028

Detaljer

Offentlig journal. Svar - Søknad om nedsettelse av byggesaksgebyr gbn. 48/300 2012/1899-70 21424/2014 27.10.2014 30.10.2015

Offentlig journal. Svar - Søknad om nedsettelse av byggesaksgebyr gbn. 48/300 2012/1899-70 21424/2014 27.10.2014 30.10.2015 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 30.10-01.11, Dokumenttype:,, Status: J,A, Arkivdel: HVA-SA-1,HVA-EEN-A 02.11.2015 Svar - Søknad om nedsettelse av byggesaksgebyr gbn. 48/300 Gnr 48 bnr 300

Detaljer

Dok.dato: 08.09.2015. Dok.dato: 08.09.2015. Dok.dato: 08.09.2015

Dok.dato: 08.09.2015. Dok.dato: 08.09.2015. Dok.dato: 08.09.2015 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 09.09-09.09, Dokumenttype:,, Status: J,A, Arkivdel: HVA-SA-1,HVA-EEN-A 10.09.2015 Midlertidig brukstillatelse - gnr/bnr 49/401, Vesterøy Søknad ett trinn

Detaljer

Offentlig journal. Spørsmål om byggegrense Ødegårdskilen torg 2013/2742-27 4695/2015 10.03.2015 12.03.2015

Offentlig journal. Spørsmål om byggegrense Ødegårdskilen torg 2013/2742-27 4695/2015 10.03.2015 12.03.2015 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 11.03-11.03, Dokumenttype:,, Status: J,A, Arkivdel: HVA-SA-1,HVA-EEN-A 12.03.2015 Spørsmål om byggegrense Ødegårdskilen torg Ødegårdskilen Torg detaljplan

Detaljer

Offentlig journal. Endring av gitt tillatelse - anleggelse av VA-anlegg fra Nordengåsen til Havtunet - Vesterøy 2013/174-21 7203/2015 20.08.

Offentlig journal. Endring av gitt tillatelse - anleggelse av VA-anlegg fra Nordengåsen til Havtunet - Vesterøy 2013/174-21 7203/2015 20.08. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 21.08-23.08, Dokumenttype:,, Status: J,A, Arkivdel: HVA-SA-1,HVA-EEN-A 24.08.2015 Endring av gitt tillatelse - anleggelse av VA-anlegg fra Nordengåsen til

Detaljer

Dok.dato: 24.11.2014. Underinstansens behandling - klage eiendomsskatt gnr 50 bnr 116 snr 34 og snr 35 - Økholmen 43 og 45. Dok.dato: 24.11.

Dok.dato: 24.11.2014. Underinstansens behandling - klage eiendomsskatt gnr 50 bnr 116 snr 34 og snr 35 - Økholmen 43 og 45. Dok.dato: 24.11. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 02.02-02.02, Dokumenttype:,, Status: J,A, Arkivdel: HVA-SA-1,HVA-EEN-A 04.02.2015 nnhold: nderinstansens behandling - klage eiendomsskatt gnr 49 bnr 14 fnr

Detaljer

Offentlig journal. Vedrørende oppmåling 29.5/ / / /

Offentlig journal. Vedrørende oppmåling 29.5/ / / / Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: -, Dokumenttype:,, Status: J,A 20.12.2016 Vedrørende oppmåling 29.5/08.6-47/10 2011/1892 2012/1213-1 8793/2012 11.06.2012 Ola Eide Svar på søknad om sanitærabonnement

Detaljer

Offentlig journal for Hvaler kommune

Offentlig journal for Hvaler kommune 17.10.11-23.10.11, Dokumenttype:,, Status: J,A Søknad om skjenkebevilling - enkeltarrangement 11.03.06 Søknad om skjenkebevilling - enkeltarrangement 11.03.06 2006/417-2 1696/2006 27.02.2006 S/Astrid Sæten

Detaljer

Offentlig journal for Hvaler kommune

Offentlig journal for Hvaler kommune - 03.11.2013, Dokumenttype:,U, Status: J,A Angående besøk Kommunale boliger U 2013/870-2 19593/2013 23.10.2013 Saksbehandler EF/Rita Nilsen (enhet/navn): U 613 Mottaker Søknad på ledig stilling - Ledig

Detaljer

Offentlig journal for Hvaler kommune

Offentlig journal for Hvaler kommune - 30.03.2014, Dokumenttype:,U, Status: J,A nnhold: Forespørsel om byggetillatelse Forespørsel om byggetillatelse - gnr 28 bnr 67 2014/653-1 6539/2014 BS/er Otto Rød 28/67 Avsender Jan Erik Bakkevik nnhold:

Detaljer