Offentlig journal for Hvaler kommune

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Offentlig journal for Hvaler kommune"

Transkript

1 , Dokumenttype:,, Status: J,A Referat fra møte Personalmappe - personalsak - ***** ***** ***** 2011/ / BVT/Lisa Solberg Tilg.kode P Hjemmel: Off.loven 13, 1. ledd/forv.loven 13, 1 ledd nr 1 ***** Mottaker ***** A -samtale Personalmappe - A - ***** ***** 2011/ / BVT/Lisa Solberg Tilg.kode P Hjemmel: Off.loven 13, 1. ledd/forv.loven 13, 1 ledd nr 1 ***** Mottaker ***** Ødegårskilen - tilbakemelding på planforslag Bankerød boligområde - Detaljplan 2011/ / PLAN/Håvard Skaaden L12 Mottaker Arkitektkontoret Konrad Halvorsen Side: 1 av 38

2 , Dokumenttype:,, Status: J,A Arbeidskontrakt Personalmappe - Tilsettingsforhold - Kristin Fauske Wenstøb 2011/ / BVT/Lisa Solberg ***** Mottaker Kristin Fauske Wenstøb Arbeidskontrakt Personalmappe- tilsettingsforhold - Kari Kristin Andreassen 2012/ / BVT/Lisa Solberg ***** Mottaker Kari Kristin Andreassen Oversendelse av sak for uttalelse - søknad om dispensasjon Oppføring av ny enebolig Eiendom gnr 49 bnr Løkkevika - Vesterøy Gnr 49, bnr 370 Løkkevika - Ny bolig 2011/ / BS/Trine Lise Johnsen 49/370 Mottaker Fylkesmannen i Østfold Mottaker Østfold fylkeskommune Side: 2 av 38

3 , Dokumenttype:,, Status: J,A Anmodning om utfyllelse av søknadsskjema Kommunale avgifter - reduksjon/fritak / / KTE/Maryanne Ågård Hansen 231 Mottaker Tom Jacobsen Tilbakemelding på forslag til planavgrensing Dypedalsåsen detaljplan 2011/ / PLAN/Håvard Skaaden L12 Mottaker Håvard Skaaden Rammeavtale Personalmappe - tilsettingsforhold - Hadi Halimi 2012/ / OT/Birgit Lunde Kristiansen ***** Mottaker Hadi Halimi Side: 3 av 38

4 , Dokumenttype:,, Status: J,A Bekreftelse på arbeidsforhold Personalmappe - tilsettingsforhold - Christina Lorentzen 2011/ / BVT/Amund Bjørke ***** Mottaker Christina Lorentzen Søknad om fritak for kommunale avgifter, anmodning om skjema Kommunale avgifter - reduksjon/fritak / / KTE/Maryanne Ågård Hansen 231 Mottaker Tom Jacobsen Søknad om fritak for kommunale avgifter Kommunale avgifter - reduksjon/fritak / / KTE/Maryanne Ågård Hansen 231 Mottaker Tom Jacobsen Side: 4 av 38

5 , Dokumenttype:,, Status: J,A Oversender for uttalelse søknad om dispensasjon for legging av V/A-ledninger i strid med planformål og pbl 1-8 Søknad om tillatelse til tiltak - legging av nye felles- og stikkledninger for VA på 46/1 Ovnsberget, Sauvika 2011/ / BS/Knut Kristian Skjolden 46/1 Mottaker Fylkesmannen i Østfold Mottaker Østfold fylkeskommune Oppdatering av orienteringsplan Dypedalåsen sykehjem Brannalarmanlegg 2012/ / Saksbehandler OT/Kirsten Piil (enhet/navn): M76 Mottaker Autronica fire og security AS Bekreftelse på forhold tilknyttet videreutdanning Personalmappe - tilsettingsforhold - Christina Lorentzen 2011/ / BVT/Amund Bjørke ***** Mottaker Christina Lorentzen Side: 5 av 38

6 , Dokumenttype:,, Status: J,A Foreløpig svar - søknad om tillatelse til rehabilitering av anneks/uthus - gnr 53, bnr 31 - Skjelsbusundet, Vesterøy Gnr 53, bnr 31 - Skjelsbusundet - Rehabilitering av anneks/uthus 2012/ / BS/Anette Hansen 53/31 Mottaker Hein Mathisen Foreløpig tilbakemelding på innsendt planforslag datert Bankerød boligområde - Detaljplan 2011/ / PLAN/Håvard Skaaden L12 Mottaker Arkitektkontoret Konrad Halvorsen AS Tidsbegrenset arbeidsavtale Personalmappe - tilsettingsforhold - Monica Stokker Andersen 2010/ / OT/Per Åge Pettersen ***** Mottaker Monica S. Andersen Side: 6 av 38

7 , Dokumenttype:,, Status: J,A Tidsbegrenset arbeidsavtale Personalmappe - tilsettingsforhold - Lise Gudesen 2011/ / OT/Birgit Lunde Kristiansen ***** Mottaker Lise Gudesen Oversendelse av naboliste og andre berørte parter Detaljregulering - fisketurismeanlegg i Dypedal 2012/ / PLAN/Håvard Skaaden L12 Mottaker Rambøll AS Rapportering kompetansemidler fylkesmannen Satsing på kommunalt barnevern 2011/ / BVT/Beate Pedersen 233 Mottaker Fylkesmannen i Østfold Side: 7 av 38

8 , Dokumenttype:,, Status: J,A Eksisterende bod på eiendom gnr 1 bnr 3 fnr 25 på Skjærhalden, Kirkeøy Lillesand 3 - gnr 3, bnr 1, fnr 25 - Gjenoppføring av enebolig 2011/ /2012 BS/Anette Hansen 3/1/25 Mottaker Tveit & Torgersen byggemester AS Byggetillatelse - tilbygg til hytte på eiendommen gnr 29, bnr 154 på Søndre Sandøy Gnr 29, bnr Søndre Sandøy - Tilbygg fritidsbolig 2012/ / BS/rina Bjørnevald 29/154 Mottaker Byggmester Geir Morten Olsen AS Ferdigattest - gnr 53, bnr Norderhaugveien 112 Gnr 53, bnr Norderhaugveien Ny bolig 2011/ /2012 BS/Per Otto Rød 53/228 Mottaker Byggkompaniet Østfold AS Side: 8 av 38

9 , Dokumenttype:,, Status: J,A Byggetillatelse - Skomakerveien 2 - gnr 3, bnr 1, fnr 186 Skomakerveien 2 - gnr 3, bnr 1, fnr Rehabilitering/fasadeendring 2012/ /2012 BS/Per Otto Rød 3/1/186 Mottaker Martin Barry-Berg Søknad om sanitærabonnement - gnr 48, bnr 188 Gnr 48, bnr Stikkledning 2012/ /2012 VAR/mar Askhabov 48/188 Mottaker Hvaler Rørleggerbedrift AS Rammeavtale Personalmappe - tilsettingsforhold - Aina Marie Larsen 2012/ /2012 TF/Veronika Kopreitan ***** Mottaker Aina Marie Larsen Side: 9 av 38

10 , Dokumenttype:,, Status: J,A Oversendelse av naboliste og andre berørte parter Detaljregulering - fisketurismeanlegg i Dypedal 2012/ / PLAN/Håvard Skaaden L12 Avsender Rambøll AS Klage konsesjonsvedtak Fylkemannen i Østføld - Bankerød Gård AS gnr 51 bnr 8 i Hvaler kommune - ønske om tilbakemelding Søknad om konsesjon på erverv av fast eiendom gnr 51 bnr 8, Bankerød 2010/ /2012 BS/Per Otto Rød 51/8 Avsender Advokatfirmaet Hellerøy & Co DA Forespørsel om bruk av hittil ubenyttet byggetillatelse for tilbygg av våtrom på hytte - gnr 38, bnr 15, 16 - hytte Brattestø Gnr 38, bnr 15, 16 - hytte Brattestø - Tilbygg - forespørsel 2012/ /2012 BS/Knut Kristian Skjolden 38/15 Avsender Norbygg AS Side: 10 av 38

11 , Dokumenttype:,, Status: J,A Behandling av sak PS 21/12 i MT møte 14. mars Gnr 42, bnr Sand, Spjærøy - Riving og oppføring av fritidsbolig med veranda 2011/ /2012 BS/Anette Hansen 42/352 Mottaker Würth Norge AS Båtplass på Kroksand Båtplass - Kroksand Brygge 2011/ /2012 HAVN/Gunn Karin Karlsen P23 Mottaker Karin Hansen Mottaker Mottaker Mottaker Mottaker Mottaker Mottaker Mottaker Mottaker Mottaker Mottaker Mottaker Mottaker Tor Kr Johansen Gordon Notto Hans Jørgen Berg Bjørg og Atle Bugdø-Petersen Olav Neeraas Håvard Hedlo Ellen Østbye Frølich Johan Magnus Evertsen Arild Haugstad Jeanett Salomonsen Harald J. Bjelvin Anne Lise Holmen Side: 11 av 38

12 , Dokumenttype:,, Status: J,A Bekreftelse på mottatt søknad - dispensasjon fra bestemmelse i reguleringsplan for Kroken for oppføring av enebolig på eiendom gnr 39, bnr 91 - Asmaløy Kroken 9 - gnr 39, bnr 91 - Ny enebolig 2012/ /2012 BS/Anette Hansen 39/91 Mottaker Arkitektkontoret Adalbjarnarson Bekreftelse på arbeid Personalmappe - tilsettingsforhold - Monica Stokker Andersen 2010/ /2012 OT/Birgit Lunde Kristiansen ***** Mottaker Monica Stokker Andersen Boligutbygging - gnr 42, bnr 10 Detaljregulering - fisketurismeanlegg i Dypedal 2012/ / PLAN/Håvard Skaaden L12 Avsender Rambøll AS Side: 12 av 38

13 , Dokumenttype:,, Status: J,A Søknad om ambulerende skjenkebevilling - Sandbrekke Gjestegård 02, 09, 16 og Ambulerende skjenkebevilling / /2012 S/Torunn Akselsen Engum 63 Avsender Sandbrekke Gjestegård S ANSTEM Søknad om ambulerende skjenkebevilling - Sandbrekke Gjestegård 27 og Ambulerende skjenkebevilling / /2012 S/Torunn Akselsen Engum 63 Avsender Sandbrekke Gjestegård S ANSTEM Søknad om ambulerende skjenkebevilling - Sandbrekke Gjestegård Ambulerende skjenkebevilling / /2012 S/Torunn Akselsen Engum 63 Avsender Hanne Møller Side: 13 av 38

14 , Dokumenttype:,, Status: J,A Søknad om ambulerende skjenkebevilling - Sandbrekke Gjestegård Ambulerende skjenkebevilling / /2012 S/Torunn Akselsen Engum 63 Avsender Sandbrekke Gjestegård S ANSTEM Eiendomsopplysninger 25/138 Eiendomsopplysninger 2012/ /2012 PM/Siw Bankerud L30 Mottaker Poul Jelling Manglende rapportering om oppfølging av sykmeldt arbeidstaker - Forhåndsvarsel om sanksjon Personalmappe - A - ***** ***** 2012/ / HAB/Grete Lemme Abrahamsen Tilg.kode P Hjemmel: Off.loven 13, 1. ledd/forv.loven 13, 1 ledd nr 1 ***** Avsender ***** Side: 14 av 38

15 , Dokumenttype:,, Status: J,A Enkeltvedtak om spesialundervisning skoleåret Elevmappe - Floren skole ***** ***** ***** ***** 2010/ / OPK/Astri Tanderø Engblad Tilg.kode KL Hjemmel: Off.loven 13, 1. ledd/forv.loven 13, 1 ledd nr 1 ***** Avsender ***** Søknad om skolefri Elevmappe - Åttekanten skole - ***** ***** 2011/ / ÅTTS/Rita Wiborg Tilg.kode KL Hjemmel: Off.loven 13, 1. ledd/forv.loven 13, 1 ledd nr 1 ***** Avsender ***** Søknad om bruk av helikopter i Hvaler nasjonalpark Bruk av kommunal eiendom i Vikerhavn 2012/ /2012 HAVN/Gunn Karin Karlsen 35/303 Avsender Kystverket - Horten VTS Side: 15 av 38

16 , Dokumenttype:,, Status: J,A Søknad om bruk av helikopter i Hvaler nasjonalpark Bruk av kommunal eiendom i Vikerhavn 2012/ /2012 HAVN/Gunn Karin Karlsen 35/303 Mottaker Kystverket - Horten VTS ttalelse til nødhavner i region Kysverket Sørøst - Hvaler kommune Nødhavner i region Kystverket Sørøst 2012/ /2012 HAVN/Gunn Karin Karlsen 143 Mottaker Kystverket Sørøst Byggetillatelse - Liløkkeveien 5, Vesterøy Liløkkeveien 5, Vesterøy - Garasje 2012/ /2012 BS/Per Otto Rød 40/25 Mottaker Tone Nordhagen Side: 16 av 38

17 , Dokumenttype:,, Status: J,A Søknad om leie av torgplass Torgplasser / /2012 HVALER KOMMNE/Tone Ruscelli 62 Avsender ABC Førstehjelp & Sikkerhet AS Høring av reguleringsplanforslag for Garnberget på Vesterøy Garnberget detaljplan 2010/ /2012 PLAN/Håvard Skaaden L12 Avsender Ellen Kasa Søknad om parkering ved Floren skole sommeren 2012 Parkering Floren skole / /2012 HVALER KOMMNE/Tone Ruscelli Q50 Avsender Ketil Eriksen Side: 17 av 38

18 , Dokumenttype:,, Status: J,A Forhåndsvarsel om møte i samarbeidsrådet for Osloregionen i Oslo Rådhus Samarbeidsalliansen for Osloregionen 2011/ /2012 RÅDMANN/Torleif Gjellebæk 026 Avsender Sekretariatet for Osloregionen Signert avtale - samarbeid mellom Fredrikstad kommune og Hvaler kommune innen miljørettet helsevern og smittevern Avtale mellom Fredrikstad kommune og Hvaler kommune om samarbeid innen miljørettet helsevern og smittevern 2012/ / HSO/Lars H Larsen G00 Avsender Fredrikstad kommune Søknad om parkeringstillatelse for forflytningshemmede Parkeringstillatelse for forflytningshemmede - ***** ***** 2012/ / HSO/Britt Norum Tilg.kode KL Hjemmel: Off.loven 13, 1. ledd/forv.loven 13, 1 ledd nr 1 ***** Avsender ***** Side: 18 av 38

19 , Dokumenttype:,, Status: J,A Søknad - støttekontakt Stillinger som støttekontakter - Tiltak for funksjonshemmede 2012/ / TF/Veronika Kopreitan Tilg.kode Hjemmel: Off.loven Avsender ***** Eiendomsopplysninger 39/4 Eiendomsopplysninger 2012/ /2012 PM/Siw Bankerud L30 Mottaker Blå Bolig Tilskudd til liggekai tgårdskilen og oversendelse av forslag til avtale - Tilskudd til infrastruktur i fiskerihavner, statsbudsjettets kap 1062 post 60 Nye bryggepirer ved molo i tgårdskilen 2009/ / HAVN/Gunn Karin Karlsen P20 Avsender Kystverket Sørøst Side: 19 av 38

20 , Dokumenttype:,, Status: J,A Søknad om årsabonnement for parkering ved rådhuset / kirken Parkering Skjærhalden - rådhuset / kirken / /2012 HVALER KOMMNE/Tone Ruscelli Q50 Avsender Tore Sævig Helårsboliger Heggane/Mosterholte - søknad om dispensasjon fra kommuneplanen Rullering av kommuneplan for Hvaler 2011/ / PLAN/Anna Karin Hellstrøm 140 Avsender Hans Hartvig Seilø Status angående dispensasjonssøknad på eiendom Kroken 9 - gnr 39, bnr 91 Kroken 9 - gnr 39, bnr 91 - Ny enebolig 2012/ /2012 BS/Anette Hansen 39/91 Mottaker Arkitektkontoret Adalbjarnarson Side: 20 av 38

21 , Dokumenttype:,, Status: J,A Bekreftelse på mottatt søknad - fasadeendring og nytt våtrom - gnr 43, bnr 15 - Spjærholmen Gnr 43, bnr 15 - Spjærholmen - Fasadeendring 2012/ /2012 BS/Anette Hansen 43/15 Mottaker Arkitektkontor Enger/Nordin AS Tidligere sendt søknad om etablering av VA-anlegg 48/206 og 48/5/32 Gnr 48, bnr 5, fnr 32 og gnr 48, bnr Stikkledning/VA-anlegg 2011/ /2012 BS/Knut Kristian Skjolden 48/5/32 Avsender Hvaler Rørleggerbedrift AS Søknad om abonnement for parkering ved Floren skole sommeren 2012 Parkering Floren skole / /2012 HVALER KOMMNE/Tone Ruscelli Q50 Avsender Karlsen Jørgen Side: 21 av 38

22 , Dokumenttype:,, Status: J,A Garnberget, Vesterøy - detaljreguleringsplan - uttalelse ved offentlig ettersyn Garnberget detaljplan 2010/ / PLAN/Håvard Skaaden L12 Avsender Østfold fylkeskommune Gravemelding - Brattestø - eiendom 38/19 Sjøbod - Brattestø gnr 38 bnr / /2012 VAR/Per Kåre Rubach 38/26 Avsender Hvaler Rørleggerbedrft AS ttalelse til søknad om dispensasjon for tilbygg til to hytter på gnr 49, bnr Vesterøy Gnr 49 bnr hytte 299 og hytte 300 Hvalsund - Restaurering og tilbygg 2011/ / BS/rina Bjørnevald 49/452 Avsender Østfold fylkeskommune Side: 22 av 38

23 , Dokumenttype:,, Status: J,A Søknad om torgplass for sommeren 2012 Torgplasser / / HVALER KOMMNE/Tone Ruscelli 62 Avsender Cosimo Curci Gnr 49, bnr Søknad om dispensasjon for tilbygg til to hytter - uttalelse Gnr 49 bnr hytte 299 og hytte 300 Hvalsund - Restaurering og tilbygg 2011/ / BS/rina Bjørnevald 49/452 Avsender Fylkesmannen i Østfold Søknad om tillatelse til oppføring av tilbygg på hytte - gnr 42, bnr 12, fnr Basto, Spjærøy Gnr 42, bnr 12, fnr Basto, Spjærøy - Tilbygg hytte 2011/ / BS/Knut Kristian Skjolden 42/12/314 Avsender Morten Hellevang og Helle Fossberg Side: 23 av 38

24 , Dokumenttype:,, Status: J,A Kopi: Statens vegvesen innvilger søknad om å flytte avkjørsel fra fylkesveg 473 til eiendom gnr 48, bnr 48 - Vesterøy Gnr 48, bnr 48 - Flytting av avkjørsel fra fylkesveg / / BS/Knut Kristian Skjolden 48/48 Avsender Statens vegvesen region øst Søknad om sanitærabonnement - gnr 40, bnr 185 Tømmerholtet 25 - gnr 40, bnr nye eneboliger med garasjer 2012/ /2012 VAR/mar Askhabov 40/185 Avsender Arca Nova Bolig AS Tegninger - fasade mot Syd Gnr 47, bnr 45 - Carport 2012/ / BS/Trine Lise Johnsen 47/45 Avsender John Victor Eriksen Side: 24 av 38

25 , Dokumenttype:,, Status: J,A Tegninger - fasade mot Nord Gnr 47, bnr 45 - Carport 2012/ / BS/Trine Lise Johnsen 47/45 Avsender John Viktor Eriksen Tegninger - fasade mot Vest Gnr 47, bnr 45 - Carport 2012/ / BS/Trine Lise Johnsen 47/45 Avsender John Viktor Eriksen Tegninger - fasade mot Øst Gnr 47, bnr 45 - Carport 2012/ / BS/Trine Lise Johnsen 47/45 Avsender John Viktor Eriksen Side: 25 av 38

26 , Dokumenttype:,, Status: J,A Båtplass på Kroksand Båtplass - Kroksand Brygge 2011/ /2012 HAVN/Gunn Karin Karlsen P23 Mottaker Anne Marie Østby Monssen Omfang av samvittighetsbegrunnede reservasjoner mot å utføre visse oppgaver i den kommunale helse- og omsorgstjenesten Reservasjoner mot å utføre visse oppgaver i den kommunale helse- og omsorgstjenesten 2012/ /2012 HSO/Lars H Larsen G21 Avsender Fylkesmannen i Østfold ttalelse til søknad om dispensasjon for legging av V/A-ledninger gnr 46, bnr 1, fnr 21, 29, 33, 37 og 38 i Hvaler kommune Søknad om tillatelse til tiltak - legging av nye felles- og stikkledninger for VA på 46/1 Ovnsberget, Sauvika 2011/ /2012 BS/Knut Kristian Skjolden 46/1 Avsender Østfold fylkeskommune Side: 26 av 38

27 , Dokumenttype:,, Status: J,A Brygge på Kroksand - Skjærhalden Båtplass - Kroksand Brygge 2011/ /2012 HAVN/Gunn Karin Karlsen P23 Mottaker Cecilie og Petter Hesstvedt nfo om mulig brudd på "Lov om offentlige anskaffelser" ved T-samarbeid etter vertskommunemodellen Mulig brudd på "Lov om offentlige anskaffelser" ved T-samarbeid etter vertskommunemodellen 2012/ /2012 S/Kurt Skarning 056 Avsender Taransvar/Forvaltningsnett Søknad om leie av parkeringsplass ved skolen sommeren 2012 Parkering Floren skole / /2012 HVALER KOMMNE/Tone Ruscelli Q50 Avsender Turid Gerd Bremsrud Side: 27 av 38

28 , Dokumenttype:,, Status: J,A nfo om kommende spørreundersøkelse om kommunenes styring og kontroll for å nå nasjonale mål - tjenesteområdene grunnskole, pleie og omsorg og avløp Spørreundersøkelse om kommunenes styring og kontroll for å nå nasjonale mål - tjenesteområdene grunnskole, pleie og omsorg og avløp 2012/ /2012 S/Heidi Vildskog 216 Avsender Riksrevisjonen Kroksand - båtplassnummer for den femte plassen Båtplass - Kroksand Brygge 2011/ /2012 HAVN/Gunn Karin Karlsen P23 Mottaker Miriam Henriksen Båtplass på Kroksand brygge Båtplass - Kroksand Brygge 2011/ /2012 HAVN/Gunn Karin Karlsen P23 Mottaker Arne Holmstøen Side: 28 av 38

29 , Dokumenttype:,, Status: J,A Båtplass på Kroksand Båtplass - Kroksand Brygge 2011/ /2012 HAVN/Gunn Karin Karlsen P23 Mottaker Birgitte Jølberg Berntsen Båtplass Kroksand brygge Båtplass - Kroksand Brygge 2011/ /2012 HAVN/Gunn Karin Karlsen P23 Mottaker Håkon Øverås Oppdatert status for leveranse av bygg 125 Ny båt til skjærgårdstjenesten 2011/ / HAVN/Eivind Børresen 652 Mottaker Eivind Børresen Avsender Promek AS Side: 29 av 38

30 , Dokumenttype:,, Status: J,A Eiendom 4/258 Kjølholtveien 14 - Søknad om fritak for kommuanle avgifter Kommunale avgifter - reduksjon/fritak / / KTE/Maryanne Ågård Hansen 231 Avsender Tom Jacobsen Eiendom 17/5,6 Oppegård Reff - Svar på søknad om hjemmekompostering Søknad om hjemmekompostering 2011/ / KTE/Maryanne Ågård Hansen M66 Mottaker nni Lorentzen Eiendom 12/33 Orely - Svar på søknad om hjemmekompostering Søknad om hjemmekompostering 2011/ /2012 KTE/Maryanne Ågård Hansen M66 Mottaker Mona Johannessen Side: 30 av 38

31 , Dokumenttype:,, Status: J,A Eiendom 4/258 Kjølholtveien 14 - Svar på søknad om fritak for kommuanle avgifter Kommunale avgifter - reduksjon/fritak / /2012 KTE/Maryanne Ågård Hansen 231 Mottaker Tom Jacobsen nnvilget permisjon Personalmappe - tilsettingsforhold - Maria Leister 2011/ /2012 Saksbehandler OT/Kirsten Piil (enhet/navn): ***** Mottaker Maria Leister nnvilget permisjon og Personalmappe - tilsettingsforhold - Tina Reinertsen 2011/ / Saksbehandler OT/Kirsten Piil (enhet/navn): ***** Mottaker Tina Reinertsen Side: 31 av 38

32 , Dokumenttype:,, Status: J,A NAV Østfold og samarbeid med kommunene - møte 15. februar - ønsker tilbakemelding Samarbeid tiltak mellom NAV og kommunen / / S/Liv Schi Eriksen F06 Avsender NAV Østfold Taushetserklæring Personalmappe - tilsettingsforhold - Hadi Halimi 2012/ / Saksbehandler OT/Kirsten Piil (enhet/navn): ***** Avsender Hadi Halimi Oppsigelse av båtplass i tgårdskilen Båtplass tgårdskilen / /2012 HAVN/Gunn Karin Karlsen P23 Avsender Ketil Solstad Side: 32 av 38

33 , Dokumenttype:,, Status: J,A nfo om overgangen til elektronisk kunnskapsprøve Elektronisk kunnskapsprøve i alkoholloven 2012/ /2012 S/Torunn Akselsen Engum 60 Avsender Helsedirektoratet Tilskudd til brukerstyrt personlig assistanse Brukerstyrt personlig assistanse - stimuleringstilskudd 2011/ /2012 Saksbehandler OT/Kirsten Piil (enhet/navn): F22 Avsender Helsedirektoratet Åpen søknad om stilling i avdeling for vann, avløp, renovasjon og vei Åpen søknad om stilling i virksomhet Kommunal teknikk 2012/ / VAR/Roy Hansen Tilg.kode Hjemmel: Off.loven Avsender ***** Side: 33 av 38

34 , Dokumenttype:,, Status: J,A Melding om at motorer er avsendt til Promek AS Ny båt til skjærgårdstjenesten 2011/ /2012 HAVN/Eivind Børresen 652 Avsender Promek As v/arne Gulla Hvaler samfunnshus - Sluttutbetaling av midler til desentralisert ordning for kulturhus Spillemidler - Hvaler samfunnshus 2011/ / F/Thomas Holmen Olsen 233 Avsender Østfold fylkeskommune Tilskudd 2. halvår 2011 Korrespondanse med fagopplæringskontoret / /2012 S/Liv Schi Eriksen 417 Avsender Østfold fylkeskommune, Opplæringsavdelingen Side: 34 av 38

35 , Dokumenttype:,, Status: J,A Søknad om tillatelse til oppføring av tilbygg tilknyttet utescenen Brottet - gnr 42, bnr 280 Gnr 42, bnr Tilleggsrom, toalettanlegg 2012/ / BS/Anette Hansen 42/280 Avsender Bjar Arkitekter AS Søknad om ferdigattest - gnr 38, bnr 4 - Kasene, Asmaløy Gnr 38, bnr 4 - Kasene, Asmaløy - Tilbygg med bad 2011/ / BS/rina Bjørnevald 38/4 Avsender Byggmester Ole Lunde Ettersendelse av kontrollerklæring for søknad om ferdigattest - gnr 10, bnr 52, Kilebrygga Tilbygg/ombygging hytte 4223, eiendom 10/52, Kilebrygga 2007/ / BS/rina Bjørnevald 10/52 Avsender Byggmester Ole Lunde Side: 35 av 38

36 , Dokumenttype:,, Status: J,A Søknad om konsesjon på erverv av fast eiendom i henhold til konsesjonsloven Søknad om konsesjon på erverv av fast eiendom i henhold til konsesjonsloven 2012/ / BS/Per Otto Rød 23/11 Avsender Morten Mørk nnløsing - Eiendom 46/17 nnløsing - Eiendom 46/ / / BS/Per Otto Rød 46/17 Avsender Per Kvakkestad Registreringsskjema - gnr 35, bnr 133 Eiendomsopplysninger 2012/ /2012 PM/Siw Bankerud L30 Avsender Tove Søland Side: 36 av 38

37 , Dokumenttype:,, Status: J,A Retur av tinglyst dokument nr Sletting av festetomt - Gnr 42, bnr 12, fnr 268 Sletting av festetomt - Gnr 42, bnr 12, fnr / /2012 GO/Halvor S Reff 42/12/268 Avsender Statens kartverk Registreringsskjema - gnr 53, bnr 213 Eiendomsopplysninger 2012/ /2012 PM/Siw Bankerud L30 Avsender Geir Søberg Orientering - Adressenummer - Tuten, Papper Adressenummer - Tuten, Papper 2012/ / PM/Jan Torp Pharo L32 Avsender Knut Harald Johansen Side: 37 av 38

38 , Dokumenttype:,, Status: J,A Søknad om årsabonnement for parkering ved rådhuset Parkering Skjærhalden - rådhuset / kirken / / HVALER KOMMNE/Tone Ruscelli Q50 Avsender Erlend Olsen Side: 38 av 38

Offentlig journal for Hvaler kommune

Offentlig journal for Hvaler kommune -, Dokumenttype:,U, Status: J,A Boplikt på ervervet tilleggstomt i Bølingshavn Spørsmål i forbindelse med boplikt på ervervet tilleggstomt i Bølingshavn - gnr 22 gnr 100 2013/2931-1 19388/2013 PM/Siw Bankerud

Detaljer

Offentlig journal for Hvaler kommune

Offentlig journal for Hvaler kommune 08.03.12-11.03.12, Dokumenttype:,, Status: J,A Nytt brev om varsel av oppsigelse av samarbeidsavtale. Kystmuseet 2004/271-10 590/2004 10.05.2004 KLTR/Torkel Varfjell C56 Mottaker Kystmuseet Hvaler Oppsigelse

Detaljer

Offentlig journal for Hvaler kommune

Offentlig journal for Hvaler kommune -, Dokumenttype:,U, Status: J,A Svar på anmodning om opplysninger - ***** ***** ***** Elevmappe - Åttekanten skole - ***** ***** ***** ***** U 2011/186-19 3776/2013 28.02.2013 ÅTTS/Rita Wiborg KL Off.loven

Detaljer

Offentlig journal for Hvaler kommune

Offentlig journal for Hvaler kommune -, Dokumenttype:,U, Status: J,A Utbetaling av vakttilskudd til smådyrklinikker juni - juli - august 2013 Veterinærvakt 2011-2012 - 2013 2011/96-14 20249/2013 V50 Avsender Postmottak Fredrikstad Kommune

Detaljer

Offentlig journal for Hvaler kommune

Offentlig journal for Hvaler kommune -, Dokumenttype:,U, Status: J,A Foreløpig svar vedrørende søknad om tillatelse til tiltak Søknad om tillatelse til tiltak - riving hele bygg - gnr 25 bnr 75 U 2013/1661-9 15597/2013 02.09.2013 BS/Trine

Detaljer

Offentlig journal for Hvaler kommune

Offentlig journal for Hvaler kommune -, Dokumenttype:,, Status: J,A Ber om tilbakemelding Ekspropriasjon - Vikerhavn 2012/980-43 19862/2013 30.10.2013 HAVN/Gunn Karin Karlsen P23 Mottaker Reff Halvor Avtale om toalett ved Kroksand Kroksand

Detaljer

Offentlig journal for Hvaler kommune

Offentlig journal for Hvaler kommune -, Dokumenttype:,U, Status: J,A Arbeidsbekreftelse Personalmappe - tilsettingsforhold - Heidi Aasen Nilsen U 2010/232-1 977/2010 02.02.2010 HAUB/Kirsten Elvsveen ***** Mottaker Heidi Aasen Nilsen Utvidelse

Detaljer

Offentlig journal for Hvaler kommune

Offentlig journal for Hvaler kommune -, Dokumenttype:,U, Status: J,A Underinstansens behandling - klage - eiendomsskatt - gnr 46 bnr 53 - Skjelsbusundet 323 Klage - eiendomsskatt - gnr 46 bnr 53 - Skjelsbusundet 323 U 2013/2219-5 23354/2013

Detaljer

Offentlig journal for Hvaler kommune

Offentlig journal for Hvaler kommune -, Dokumenttype:,, Status: J,A Godkjent søknad om midlertidig dispensasjon Søknad om midlertidig dispensasjon fra forbudet om kjøring på veiene på Søndre Sandøy - 2013 2013/165-213 11471/2013 26.06.2013

Detaljer

Offentlig journal for Hvaler kommune

Offentlig journal for Hvaler kommune -, Dokumenttype:,, Status: J,A Orientering om boplikt ved erverv av boligeiendom Egenerklæring om konsesjonsfrihet - gnr 48 bnr 44 2013/3114-4 21420/2013 21.11.2013 PM/Jan Torp Pharo 48/44 Mottaker Jan

Detaljer

Dok.dato: 18.09.2014. Klassering: Q50 VARV/ARNARN

Dok.dato: 18.09.2014. Klassering: Q50 VARV/ARNARN Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 19.11-19.11, Dokumenttype:,, Status: J,A 20.11.2014 Behandling av klage vedrørende parkeringsgebyr/tilleggsavgift Parkeringsgebyr 2014 2014/830-67 18790/2014

Detaljer

Offentlig journal for Hvaler kommune

Offentlig journal for Hvaler kommune -, Dokumenttype:,U, Status: J,A Søknad om refusjon av parkeringsavgift. Parkeringsavgifter 2010 U 2010/894-3 4828/2010 03.06.2010 Saksbehandler BVR/Rita Nilsen (enhet/navn): Q50 Mottaker Eidis Winnje Søknad

Detaljer

Offentlig journal for Hvaler kommune

Offentlig journal for Hvaler kommune -, Dokumenttype:,, Status: J,A Søknad om ferdigattest med vedlegg Gnr 35, bnr 158 med flere - Felles vannledningsnett Håbutangen 2012/590-19 2720/2014 07.02.2014 BS/Anette Hansen 35/158 Avsender Hvaler

Detaljer

Offentlig journal for Hvaler kommune

Offentlig journal for Hvaler kommune -, Dokumenttype:,, Status: J,A Vedrørende klage over vedtak om avvisning av klage - båtrettighet Skjærhalden Båtrettighet - Skjærhalden 2010/1321-36 15270/2013 28.08.2013 HAVN/Gunn Karin Karlsen P24 Mottaker

Detaljer

Offentlig journal for Hvaler kommune

Offentlig journal for Hvaler kommune -, Dokumenttype:,, Status: J,A Vedrørende trekk i lønn Personalmappe - personalsak - ***** ***** 2011/1226-3 22619/2013 10.12.2013 BVT/Beate Pedersen KL Off.loven 13, 1. ledd/forv.loven 13, 1 ledd nr 1

Detaljer

Offentlig journal for Hvaler kommune

Offentlig journal for Hvaler kommune -, Dokumenttype:,, Status: J,A Vedrørende søknad om byggetillatelse - gnr./bnr./snr. 4/70/3 Seksjonering gnr 4 bnr 70 snr 3 2013/804-18 7004/2014 BS/Per-Erik Johansen 4/70/3 Mottaker Lone og Bernt Erik

Detaljer

Offentlig journal for Hvaler kommune

Offentlig journal for Hvaler kommune -, Dokumenttype:,U, Status: J,A Foresøpørsel om arbeid i NAV - åpen søknad Forespørsel om arbeid i NAV - åpen søknad 2013/2842-2 20433/2013 05.11.2013 NAV/Knut Tore Eide 416 Rullering av regional kystsoneplan

Detaljer

Offentlig journal. Kommentar til avisoppslag 2.12.2014 2014/2864-8 24274/2014 05.12.2014 12.02.2015

Offentlig journal. Kommentar til avisoppslag 2.12.2014 2014/2864-8 24274/2014 05.12.2014 12.02.2015 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 11.02-11.02, Dokumenttype:,, Status: J,A, Arkivdel: HVA-SA-1,HVA-EEN-A 12.02.2015 Kommentar til avisoppslag 2.12.2014 Avvik skjenkekontroll 2014 2014/2864-8

Detaljer

Offentlig journal. Spørsmål om byggegrense Ødegårdskilen torg 2013/2742-27 4695/2015 10.03.2015 12.03.2015

Offentlig journal. Spørsmål om byggegrense Ødegårdskilen torg 2013/2742-27 4695/2015 10.03.2015 12.03.2015 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 11.03-11.03, Dokumenttype:,, Status: J,A, Arkivdel: HVA-SA-1,HVA-EEN-A 12.03.2015 Spørsmål om byggegrense Ødegårdskilen torg Ødegårdskilen Torg detaljplan

Detaljer

Offentlig journal for Hvaler kommune

Offentlig journal for Hvaler kommune -, Dokumenttype:,U, Status: J,A Eiendomsskatt på Sjøbod Eiendomsskatt - spørsmål - mulig klage Sak/dok nr: 2013/1460-229 Løpenr.: 21295/2013 19.11.2013 RÅDMANN/Knut Kristian Skjolden 232 Avsender Hanna-Karin

Detaljer

Offentlig journal. Tilbud om stilling ved Hvaler ungdomsskole 2015/2804-15 1174/2016 25.01.2016 22.04.2016. Melding til tinglysing.

Offentlig journal. Tilbud om stilling ved Hvaler ungdomsskole 2015/2804-15 1174/2016 25.01.2016 22.04.2016. Melding til tinglysing. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 21.04-21.04, Dokumenttype:,, Status: J,A, Arkivdel: HVA-SA-1,HVA-EEN-A 22.04.2016 Tilbud om stilling ved Hvaler ungdomsskole Stilling lærer 100% - Hvaler

Detaljer

Offentlig journal for Hvaler kommune

Offentlig journal for Hvaler kommune -, Dokumenttype:,U, Status: J,A nnhold: Søknad om midlertidig brukstillatelse Søknad om tillatelse til tiltak - bolig gnr 47 bnr 8 2013/581-9 4392/2014 03.03.2014 BS/rina Bjørnevald 47/8 Avsender Byggmester

Detaljer

Offentlig journal for Hvaler kommune

Offentlig journal for Hvaler kommune - 09.02.2014, Dokumenttype:,U, Status: J,A Rammeavtale - signert Personalmappe - tilsettingsforhold - Vera Larsen 2010/2581-14 2605/2014 09.12.2013 Avsender Vera Larsen Tidsbegrenset arbeidsavtale - signert

Detaljer

Offentlig journal for Hvaler kommune

Offentlig journal for Hvaler kommune -, Dokumenttype:,U, Status: J,A Utbetaling av særskilt tilskudd for enslige mindreårige flyktninger ntergreringstilskudd og særskilt tilskudd for enslige mindreårige flyktninger 2011/717-42 20905/2013

Detaljer

Offentlig journal for Hvaler kommune

Offentlig journal for Hvaler kommune -, Dokumenttype:,U, Status: J,A nnhold: CV - Karakterutskrift Personalmappe - tilsettingsforhold - Stian Bernhard Syversen 2013/3251-4 60/2014 02.01.2014 HVUS/Svein Syversen Tilg.kode P Hjemmel: Off.loven

Detaljer

Offentlig journal for Hvaler kommune

Offentlig journal for Hvaler kommune -, Dokumenttype:,U, Status: J,A nnhold: Søknad om etablering av fellesanlegg for VA for 3 eiendommer på Sand Gnr.43 Bnr.119 Gnr.38 m/fler Etablering fellesanlegg for VA gnr 43 bnr 119 fnr 38 og 69 - gnr

Detaljer

Dok.dato: 30.12.2015. Dok.dato: 07.01.2016. Dok.dato: 08.02.2016

Dok.dato: 30.12.2015. Dok.dato: 07.01.2016. Dok.dato: 08.02.2016 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 09.02-09.02, Dokumenttype:,, Status: J,A, Arkivdel: HVA-SA-1,HVA-EEN-A 10.02.2016 nnhold: Varsel om vedtak rettet til eiendom 42/242 vedrørende vegetasjon

Detaljer

Offentlig journal. Svar på etterlyser svar på spørsmål om eiendomsskatt for ***** ***** - Hvaler kommune 2013/1460-266 26.03.2015 25.03.

Offentlig journal. Svar på etterlyser svar på spørsmål om eiendomsskatt for ***** ***** - Hvaler kommune 2013/1460-266 26.03.2015 25.03. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 25.03-25.03, Dokumenttype:,, Status: J,A, Arkivdel: HVA-SA-1,HVA-EEN-A 26.03.2015 Svar på etterlyser svar på spørsmål om eiendomsskatt for - Hvaler kommune

Detaljer

Offentlig journal for Hvaler kommune

Offentlig journal for Hvaler kommune -, Dokumenttype:,, Status: J,A Svar - oppsigelse barnehageplass Elevmappe - Asmaløy barnehage - 2012/935-7 6459/2014 27.03.2014 ASMB/Kirsten Elvsveen Off.loven 13, 1. ledd/forv.loven 13, 1 ledd nr 1 Mottaker

Detaljer

Offentlig journal. Krav om dekning av sakskostnader imøtekommes ikke Gnr 49, bnr 370 Løkkevika - Ny bolig 2011/2855-79 19343/2015 27.10.

Offentlig journal. Krav om dekning av sakskostnader imøtekommes ikke Gnr 49, bnr 370 Løkkevika - Ny bolig 2011/2855-79 19343/2015 27.10. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 17.11-17.11, Dokumenttype:,, Status: J,A, Arkivdel: HVA-SA-1,HVA-EEN-A 18.11.2015 Krav om dekning av sakskostnader imøtekommes ikke Gnr 49, bnr 370 Løkkevika

Detaljer

Offentlig journal. Svar på søknad om kjøring i utmark - Søndre Sandøy 2015/2006-2 16309/2015 08.09.2015 21.04.2016

Offentlig journal. Svar på søknad om kjøring i utmark - Søndre Sandøy 2015/2006-2 16309/2015 08.09.2015 21.04.2016 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 20.04-20.04, Dokumenttype:,, Status: J,A, Arkivdel: HVA-SA-1,HVA-EEN-A 21.04.2016 Svar på søknad om kjøring i utmark - Søndre Sandøy Søknad om kjøring i utmark

Detaljer

Offentlig journal for Hvaler kommune

Offentlig journal for Hvaler kommune -, Dokumenttype:,U, Status: J,A nformasjon i saken Forespørsel om terrengoppfylling og etablering av mur på hytteiendom - gnr 23 bnr 234, Kjerringholmen 2012/1798-48 21819/2013 BS/Per-Erik Johansen 23/234

Detaljer

Offentlig journal. Innvilget søknad om dispensasjon for tilbygg og oppføring av garasje - 49/78 og 49/79 - Vesterøy 2015/1084-4 15431/2015 26.08.

Offentlig journal. Innvilget søknad om dispensasjon for tilbygg og oppføring av garasje - 49/78 og 49/79 - Vesterøy 2015/1084-4 15431/2015 26.08. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 28.08-30.08, Dokumenttype:,, Status: J,A, Arkivdel: HVA-SA-1,HVA-EEN-A 31.08.2015 nnvilget søknad om dispensasjon for tilbygg og oppføring av garasje - 49/78

Detaljer

Offentlig journal for Hvaler kommune

Offentlig journal for Hvaler kommune - 16.02.2014, Dokumenttype:,, Status: J,A Svar på søknad om ledsagerbevis Ledsagerbevis - 2013/658-2 6761/2013 18.04.2013 HVALER KOMMNE/Bjørg Næss, 1 ledd nr 1 F00 Mottaker Svar på søknad om fornyelse

Detaljer

Offentlig journal for Hvaler kommune

Offentlig journal for Hvaler kommune - 22.12.2013, Dokumenttype:,U, Status: J,A Høring - Forslang til endring i forskrift om arbeidsavklaringspenger 2 - om maksimal stønaperiode Høring - Forslang til endring i forskrift om arbeidsavklaringspenger

Detaljer

Offentlig journal for Hvaler kommune

Offentlig journal for Hvaler kommune - 16.03.2014, Dokumenttype:,, Status: J,A innsynsbegjæring - lønnsutbetalinger til takstmenn nnsynsbegjæringer - 2014 2014/32-41 5232/2014 RÅDMANN/Britt Norum 041 Mottaker Fredrikstad Blad Søknad om permisjon

Detaljer

Offentlig journal. Tidsbegrenset arbeidsavtale Ferievikariat 2013/900-11 11519/2014 OT/PEPEAA 16.07.2014 11.06.2014 OT/LIKL

Offentlig journal. Tidsbegrenset arbeidsavtale Ferievikariat 2013/900-11 11519/2014 OT/PEPEAA 16.07.2014 11.06.2014 OT/LIKL Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 16.07.14-16.07.14, Dokumenttype:,, Status: J,A 29.07.2014 Tidsbegrenset arbeidsavtale Ferievikariat Personalmappe - tilsettingsforhold - Gurjit Kaur Garcha

Detaljer

Offentlig journal. Politiske planverksteder - våren 2016 2014/2649-28 22038/2015 15.12.2015 06.01.2016. Offentlig søkerliste HR-konsulent vikariat

Offentlig journal. Politiske planverksteder - våren 2016 2014/2649-28 22038/2015 15.12.2015 06.01.2016. Offentlig søkerliste HR-konsulent vikariat Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 05.01-05.01, Dokumenttype:,, Status: J,A, Arkivdel: HVA-SA-1,HVA-EEN-A 06.01.2016 Politiske planverksteder - våren 2016 Rullering av kommuneplan 2016-2028

Detaljer

Offentlig journal for Hvaler kommune

Offentlig journal for Hvaler kommune -, Dokumenttype:,, Status: J,A Godkjent endring av ansvarsforhold for byggetiltak på eiendom gnr/bnr 40/164 Firemannsboliger - gnr 40 bnr 164 2013/844-9 8818/2014 05.05.2014 BS/Trine Lise Johnsen 40/164

Detaljer

Offentlig journal for Hvaler kommune

Offentlig journal for Hvaler kommune -, Dokumenttype:,, Status: J,A Delegering av fullmakt fra rådmannen Tillegg til vedtatt delegeringsregelement av 29.09.05 Delegering av fullmakt fra rådmannen Tillegg til vedtatt delegeringsregelement

Detaljer

Offentlig journal. Vedrørende merknad til nabovarsel - 48/6, Vesterøy 2015/900-5 10877/2015 08.06.2015 02.09.2015

Offentlig journal. Vedrørende merknad til nabovarsel - 48/6, Vesterøy 2015/900-5 10877/2015 08.06.2015 02.09.2015 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 01.09-01.09, Dokumenttype:,, Status: J,A, Arkivdel: HVA-SA-1,HVA-EEN-A 02.09.2015 Vedrørende merknad til nabovarsel - 48/6, Vesterøy Oppføring bolig - veirett

Detaljer

Dok.dato: 08.09.2015. Dok.dato: 08.09.2015. Dok.dato: 08.09.2015

Dok.dato: 08.09.2015. Dok.dato: 08.09.2015. Dok.dato: 08.09.2015 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 09.09-09.09, Dokumenttype:,, Status: J,A, Arkivdel: HVA-SA-1,HVA-EEN-A 10.09.2015 Midlertidig brukstillatelse - gnr/bnr 49/401, Vesterøy Søknad ett trinn

Detaljer

Dok.dato: 24.11.2014. Underinstansens behandling - klage eiendomsskatt gnr 50 bnr 116 snr 34 og snr 35 - Økholmen 43 og 45. Dok.dato: 24.11.

Dok.dato: 24.11.2014. Underinstansens behandling - klage eiendomsskatt gnr 50 bnr 116 snr 34 og snr 35 - Økholmen 43 og 45. Dok.dato: 24.11. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 02.02-02.02, Dokumenttype:,, Status: J,A, Arkivdel: HVA-SA-1,HVA-EEN-A 04.02.2015 nnhold: nderinstansens behandling - klage eiendomsskatt gnr 49 bnr 14 fnr

Detaljer

Offentlig journal. Varsel om vedtak rettet til eiendom 3/104 vedrørende vegetasjon og trafikksikkerhet 2015/2367-6 21026/2015 25.11.2015 12.01.

Offentlig journal. Varsel om vedtak rettet til eiendom 3/104 vedrørende vegetasjon og trafikksikkerhet 2015/2367-6 21026/2015 25.11.2015 12.01. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 11.01-11.01, Dokumenttype:,, Status: J,A, Arkivdel: HVA-SA-1,HVA-EEN-A 12.01.2016 Varsel om vedtak rettet til eiendom 3/104 vedrørende vegetasjon og trafikksikkerhet

Detaljer

Journaldato: 18.05.2015-18.05.2015, Dokumenttype: I,U, Status: J,A, Arkivdel: HVA-SA-1,HVA-EIEN-A. Dok.dato: 13.05.2015. Dok.dato: 13.05.

Journaldato: 18.05.2015-18.05.2015, Dokumenttype: I,U, Status: J,A, Arkivdel: HVA-SA-1,HVA-EIEN-A. Dok.dato: 13.05.2015. Dok.dato: 13.05. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: -, Dokumenttype:,, Status: J,A, Arkivdel: HVA-SA-1,HVA-EEN-A 19.05.2015 Åpen søknad og CV Søknad om fast jobb i omsorgstjenesten 2015 2015/5-8 9268/2015 P

Detaljer

Offentlig journal for Hvaler kommune

Offentlig journal for Hvaler kommune 23.07.12-29.07.12, Dokumenttype:,, Status: J,A Arbeidsavtale Personalmappe - tilsettingsforhold - Karin Olsen 2011/1642-4 10342/2011 10.08.2011 HAB/Grete Lemme Abrahamsen ***** Mottaker Karin Olsen Feriestenging

Detaljer

Offentlig journal for Hvaler kommune

Offentlig journal for Hvaler kommune -, Dokumenttype:,U, Status: J,A Purring - parkering på Skjærhalden. Parkeringsgebyr 2013 2013/349-36 3/2014 24.12.2013 VARV/Arnt Otto Arntsen U Off.loven 13, 1. ledd/forv.loven 13, 1 ledd nr 1 Q50 Avsender

Detaljer

Offentlig journal. Behandling av søknad om dispensasjon fra pbl 29-4 (2) - 3/238 - Lillesand - Kirkøy 2011/2783-71 515/2015 27.05.2015 29.05.

Offentlig journal. Behandling av søknad om dispensasjon fra pbl 29-4 (2) - 3/238 - Lillesand - Kirkøy 2011/2783-71 515/2015 27.05.2015 29.05. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 29.05-31.05, Dokumenttype:,, Status: J,A, Arkivdel: HVA-SA-1,HVA-EEN-A 03.06.2015 Behandling av søknad om dispensasjon fra pbl 29-4 (2) - 3/238 - Lillesand

Detaljer

Offentlig journal. Arbeidsavtale 2015/1389-2 10613/2015 04.06.2015 17.07.2015. Turavtale sommer 2015 2011/699-16 13318/2015 09.07.2015 17.07.

Offentlig journal. Arbeidsavtale 2015/1389-2 10613/2015 04.06.2015 17.07.2015. Turavtale sommer 2015 2011/699-16 13318/2015 09.07.2015 17.07. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: -, Dokumenttype:,, Status: J,A 20.07.2015 Arbeidsavtale Personalmappe - tilsettingsforhold - Ragnhild Svennes 2015/1389-2 10613/2015 04.06.2015 Ragnhild Svennes

Detaljer

Offentlig journal. Vannledning Røssholmen 2013/3101-1 21068/2013 07.04.2015 15.11.2013. Behandling av søknad om sanitærabonnement 46/50

Offentlig journal. Vannledning Røssholmen 2013/3101-1 21068/2013 07.04.2015 15.11.2013. Behandling av søknad om sanitærabonnement 46/50 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 17.04-19.04, Dokumenttype:,, Status: J,A, Arkivdel: HVA-SA-1,HVA-EEN-A 20.04.2015 Vannledning Røssholmen Vannledning Røssholmen 2013/3101-1 21068/2013 15.11.2013

Detaljer

Offentlig journal for Hvaler kommune

Offentlig journal for Hvaler kommune - 09.03.2014, Dokumenttype:,U, Status: J,A nnhold: Søknad om ferdigattest - Huserveien 71 Byggesak - riving av eksisterende bolig og oppføring av ny - gnr 38 bnr 1 - Huserveien 71 2012/2414-14 4615/2014

Detaljer

Offentlig journal for Hvaler kommune

Offentlig journal for Hvaler kommune 28.02.11-06.03.11, Dokumenttype:,, Status: J,A 2010/21-4 517/2010 21.01.2010 TF/Anders Bekkevold u9 Ofl. 13, fvl. 13 2010/21-5 568/2010 22.01.2010 TF/Anders Bekkevold u9 Ofl. 13, fvl. 13 2010/21-6 569/2010

Detaljer

Journaldato: , Dokumenttype: I,U, Status: J,A, Arkivdel: HVA-SA-1,HVA-EIEN-A

Journaldato: , Dokumenttype: I,U, Status: J,A, Arkivdel: HVA-SA-1,HVA-EIEN-A Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: -, Dokumenttype:,, Status: J,A, Arkivdel: HVA-SA-1,HVA-EEN-A 10.01.2017 Vedrørende utbedring av krysset mellom fylkesveg 108 og fylkesveg 491 ved Rød på Asmaløy

Detaljer

Offentlig journal. Delvis innvilget dispensasjon - endring av tiltak og VA - 29/261 2014/1128-27 21605/2015 14.12.2015 07.12.2015

Offentlig journal. Delvis innvilget dispensasjon - endring av tiltak og VA - 29/261 2014/1128-27 21605/2015 14.12.2015 07.12.2015 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 11.12-13.12, Dokumenttype:,, Status: J,A, Arkivdel: HVA-SA-1,HVA-EEN-A 14.12.2015 nnhold: Delvis innvilget dispensasjon - endring av tiltak og VA - 29/261

Detaljer

Offentlig journal for Hvaler kommune

Offentlig journal for Hvaler kommune -, Dokumenttype:,U, Status: J,A Endring av tidligere innsendt søknad sak Søknad etablering stikkledning VA gnr 31 bnr 67 2013/978-13 21099/2013 09.10.2013 BS/Anette Hansen 31/67 Avsender Hvaler Rørleggerbedrift

Detaljer

Dok.dato: 14.08.2013. Dok.dato: 14.08.2013. Dok.dato: 14.08.2013

Dok.dato: 14.08.2013. Dok.dato: 14.08.2013. Dok.dato: 14.08.2013 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 06.05-06.05, Dokumenttype:,, Status: J,A, Arkivdel: HVA-SA-1,HVA-EEN-A 08.05.2015 Svar på søknad om sanitærabonnement - 49/2/150 Søknad om sanitærabonnement

Detaljer

Offentlig journal. Søknad om jobb 2014/1239-6 12567/2014 OT/LIKL 25.06.2014 TO 23.04.2014 OT/LIKL. Søknad om jobb 2010/2619-15 12568/2014 OT/LIKL

Offentlig journal. Søknad om jobb 2014/1239-6 12567/2014 OT/LIKL 25.06.2014 TO 23.04.2014 OT/LIKL. Søknad om jobb 2010/2619-15 12568/2014 OT/LIKL Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: -, Dokumenttype:,, Status: J,A 03.07.2014 nnhold: Søknad om jobb Personalmappe - tilsettingsforhold ***** ***** ***** ***** 2014/1239-6 12567/2014 23.04.2014

Detaljer

Dok.dato: 20.05.2014. Dok.dato: 14.08.2015. Dok.dato: 18.08.2015

Dok.dato: 20.05.2014. Dok.dato: 14.08.2015. Dok.dato: 18.08.2015 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 10.09-10.09, Dokumenttype:,, Status: J,A, Arkivdel: HVA-SA-1,HVA-EEN-A 11.09.2015 Svar på opprettholdelse av klage gnr 53 bnr 152 Eiendomsskatt 2014-2015

Detaljer

Offentlig journal. Innspill til detaljplan Bankerød gård fra FEN 2011/2472-41 8606/2014 28.04.2014 29.02.2016

Offentlig journal. Innspill til detaljplan Bankerød gård fra FEN 2011/2472-41 8606/2014 28.04.2014 29.02.2016 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 29.02-29.02, Dokumenttype:,, Status: J,A, Arkivdel: HVA-SA-1,HVA-EEN-A 03.03.2016 nnhold: nnspill til detaljplan Bankerød gård fra FEN Bankerød boligområde

Detaljer

Svar på søknad om disponering av Skjærhalden Torg i forbindelse med havnefestivaldagene 20.6-22.6.2014. Dok.dato: 25.11.2013

Svar på søknad om disponering av Skjærhalden Torg i forbindelse med havnefestivaldagene 20.6-22.6.2014. Dok.dato: 25.11.2013 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 03.02-03.02, Dokumenttype:,, Status: J,A, Arkivdel: HVA-SA-1,HVA-EEN-A 04.02.2015 nnhold: Svar på søknad om disponering av Skjærhalden Torg i forbindelse

Detaljer

Dok.dato: Dok.dato: Dok.dato:

Dok.dato: Dok.dato: Dok.dato: Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 11.12-11.12, Dokumenttype:,, Status: J,A 12.12.2014 Svar på henvendelse ang. boplikt Gnr 48 Bnr 27 Oppfølging av boplikt - gnr 48 bnr 27 2013/1031-6 23148/2013

Detaljer

Offentlig journal for Hvaler kommune

Offentlig journal for Hvaler kommune 17.02.12-19.02.12, Dokumenttype:,, Status: J,A Oversendelse av kopi av dokumenter i sakene 04/651 og 04/185 Byggesak, eiendom 48/217, Papperhavn 2004/651-7 9526/2005 08.12.2005 48/217 Mottaker Carl-Jørgen

Detaljer

Offentlig journal. Behandling av søknad om dispensasjon - og byggetillatelse - gnr 4 bnr 1 fnr 106 - Kirkøy 2013/527-12 61/2015 12.01.2015 14.01.

Offentlig journal. Behandling av søknad om dispensasjon - og byggetillatelse - gnr 4 bnr 1 fnr 106 - Kirkøy 2013/527-12 61/2015 12.01.2015 14.01. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 13.01-13.01, Dokumenttype:,, Status: J,A, Arkivdel: HVA-SA-1,HVA-EEN-A 14.01.2015 Behandling av søknad om dispensasjon - og byggetillatelse - gnr 4 bnr 1

Detaljer

Offentlig journal. Ferdigattest byggesak - VA på Venneren - nytt anlegg 31/20 m. fl. - Søndre Sandøy 2011/ /

Offentlig journal. Ferdigattest byggesak - VA på Venneren - nytt anlegg 31/20 m. fl. - Søndre Sandøy 2011/ / Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 12.02-14.02, Dokumenttype:,, Status: J,A, Arkivdel: HVA-SA-1,HVA-EEN-A 15.02.2016 Ferdigattest byggesak - VA på Venneren - nytt anlegg 31/20 m. fl. - Søndre

Detaljer

Offentlig journal. Indeksregulering 2014 for festetomt 43/17/12 2014/747-1 7482/2014 19.12.2014 09.04.2014

Offentlig journal. Indeksregulering 2014 for festetomt 43/17/12 2014/747-1 7482/2014 19.12.2014 09.04.2014 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 18.12-18.12, Dokumenttype:,, Status: J,A 19.12.2014 ndeksregulering 2014 for festetomt 43/17/12 Regulering av festeavgift 2014 - gnr 43- bnr 17- fnr 12 2014/747-1

Detaljer

Journaldato: , Dokumenttype: I,U, Status: J,A, Arkivdel: HVA-SA-1,HVA-EIEN-A. Dok.dato: Dok.dato:

Journaldato: , Dokumenttype: I,U, Status: J,A, Arkivdel: HVA-SA-1,HVA-EIEN-A. Dok.dato: Dok.dato: Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: -, Dokumenttype:,, Status: J,A, Arkivdel: HVA-SA-1,HVA-EEN-A 09.06.2017 Orientering om saksgang- brygge 29/3, Kåvika, Søndre Sandøy Søknad om brygge - 29/3

Detaljer

Offentlig journal. Søknad om hjemmekompostering - 23/11/68 2014/2257-19 4203/2015 03.03.2015 07.09.2015

Offentlig journal. Søknad om hjemmekompostering - 23/11/68 2014/2257-19 4203/2015 03.03.2015 07.09.2015 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 02.09-02.09, Dokumenttype:,, Status: J,A, Arkivdel: HVA-SA-1,HVA-EEN-A 07.09.2015 Søknad om hjemmekompostering - 23/11/68 Søknad om hjemmekompostering 2014/2257-19

Detaljer

Dispensasjon- og rammetillatelse - riving av eksisterende hytte, oppføring av ny hytte - gnr 31 br 85, Søndre Sandøy. Dok.dato: 09.12.2014. Dok.

Dispensasjon- og rammetillatelse - riving av eksisterende hytte, oppføring av ny hytte - gnr 31 br 85, Søndre Sandøy. Dok.dato: 09.12.2014. Dok. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 15.12-15.12, Dokumenttype:,, Status: J,A 16.12.2014 Dispensasjon- og rammetillatelse - riving av eksisterende hytte, oppføring av ny hytte - gnr 31 br 85,

Detaljer

Offentlig journal. Oversendelse av sak - søknad om dispensasjon fra plankrav - 48/6 - Papper på Vesterøy 2015/900-17 14019/2015 09.09.2015 29.07.

Offentlig journal. Oversendelse av sak - søknad om dispensasjon fra plankrav - 48/6 - Papper på Vesterøy 2015/900-17 14019/2015 09.09.2015 29.07. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 07.09-07.09, Dokumenttype:,, Status: J,A, Arkivdel: HVA-SA-1,HVA-EEN-A 09.09.2015 Oversendelse av sak - søknad om dispensasjon fra plankrav - 48/6 - Papper

Detaljer

Dok.dato: 07.11.2012. Sakstittel: Søknad om midlertidig dispensasjon fra forbudet om kjøring på veien på Søndre og Nordre Sandøy - Herføl - 2014

Dok.dato: 07.11.2012. Sakstittel: Søknad om midlertidig dispensasjon fra forbudet om kjøring på veien på Søndre og Nordre Sandøy - Herføl - 2014 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 03.03-03.03, Dokumenttype:,, Status: J,A, Arkivdel: HVA-SA-1,HVA-EEN-A 04.03.2015 Svar på søknad om dispensasjon Dispensasjon for 5 år fra forbudet om kjøring

Detaljer

Offentlig journal. Orientering om protokoll og godkjenning. 2012/2361-12 2147/2014 30.01.2014 16.01.2015. Oppmålingsforretning Edholmen.

Offentlig journal. Orientering om protokoll og godkjenning. 2012/2361-12 2147/2014 30.01.2014 16.01.2015. Oppmålingsforretning Edholmen. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 14.01-14.01, Dokumenttype:,, Status: J,A, Arkivdel: HVA-SA-1,HVA-EEN-A 16.01.2015 Orientering om protokoll og godkjenning. Gnr 13 bnr 4 - Søknad om rekvisisjon

Detaljer

Journaldato: , Dokumenttype: I,U, Status: J,A, Arkivdel: HVA-SA-1,HVA-EIEN-A. Dok.dato: Dok.dato:

Journaldato: , Dokumenttype: I,U, Status: J,A, Arkivdel: HVA-SA-1,HVA-EIEN-A. Dok.dato: Dok.dato: Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: -, Dokumenttype:,, Status: J,A, Arkivdel: HVA-SA-1,HVA-EEN-A 31.10.2016 Egenerklæring om konsesjonsfrihet gnr. 28 bnr. 25 Egenerklæring om konsesjonsfrihet

Detaljer

Offentlig journal. Annonse for høring av Ødegårdskilen torg reguleringsplan 2013/2742-42 11260/2015 16.06.2015 19.06.2015

Offentlig journal. Annonse for høring av Ødegårdskilen torg reguleringsplan 2013/2742-42 11260/2015 16.06.2015 19.06.2015 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 16.06-16.06, Dokumenttype:,, Status: J,A, Arkivdel: HVA-SA-1,HVA-EEN-A 19.06.2015 Annonse for høring av Ødegårdskilen torg reguleringsplan Ødegårdskilen Torg

Detaljer

Offentlig journal for Hvaler kommune

Offentlig journal for Hvaler kommune - 02.02.2014, Dokumenttype:,U, Status: J,A Tilbakemelding på henvendelse - "tomt på Hvaler", Spjærøy Byggetillatelse på tomt - Bekkene gnr 42 bnr 226 U 2012/1550-4 37/2014 06.01.2014 BS/Anette Hansen 42/226

Detaljer

Offentlig journal for Hvaler kommune

Offentlig journal for Hvaler kommune -, Dokumenttype:,U, Status: J,A Vedtak om barnehageplass i Asmaløy barnehage Elevmappe - Asmaløy barnehage - ***** ***** ***** U 2014/210-3 3980/2014 RÅDMANN/Anne Høyby Pedersen KL Off.loven 13, 1. ledd/forv.loven

Detaljer

Offentlig journal for Hvaler kommune

Offentlig journal for Hvaler kommune -, Dokumenttype:,U, Status: J,A Vedrørend henvendelse om eiendomsskatt - 31/21 Klage - eiendomsskatt - gnr 31 bnr 21 U 2013/2828-3 21016/2013 15.11.2013 RÅDMANN/Knut Kristian Skjolden 31/21 Mottaker Jonas

Detaljer

Offentlig journal for Hvaler kommune

Offentlig journal for Hvaler kommune 22.03.12-25.03.12, Dokumenttype:,, Status: J,A Svar på henvendelse - renovasjonsavgift Kornmagasinet Renovasjonsavgift Kornmagasinet 2009/1783-1 8866/2009 12.11.2009 TKD/Maryanne Ågård Hansen 231 Astrid

Detaljer

Offentlig journal. Eiendomsopplysninger - gnr 22 bnr 94 2014/16-156 16473/2014 18.08.2014 PM/SIWB 19.08.2014 PM/SIWB

Offentlig journal. Eiendomsopplysninger - gnr 22 bnr 94 2014/16-156 16473/2014 18.08.2014 PM/SIWB 19.08.2014 PM/SIWB Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 19.08.14-19.08.14, Dokumenttype:,, Status: J,A 20.08.2014 Eiendomsopplysninger - gnr 22 bnr 94 Eiendomsopplysninger 2014 2014/16-156 16473/2014 PM/SWB L30

Detaljer

Journaldato: , Dokumenttype: I,U, Status: J,A, Arkivdel: HVA-SA-1,HVA-EIEN-A. Dok.dato: Dok.dato:

Journaldato: , Dokumenttype: I,U, Status: J,A, Arkivdel: HVA-SA-1,HVA-EIEN-A. Dok.dato: Dok.dato: Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: -, Dokumenttype:,, Status: J,A, Arkivdel: HVA-SA-1,HVA-EEN-A 30.06.2016 Svar på søknad om sanitærabonnement - gnr 36 bnr 4 Søknad tillatelse tiltak gnr 36

Detaljer

Offentlig journal. Svar - Søknad om nedsettelse av byggesaksgebyr gbn. 48/300 2012/1899-70 21424/2014 27.10.2014 30.10.2015

Offentlig journal. Svar - Søknad om nedsettelse av byggesaksgebyr gbn. 48/300 2012/1899-70 21424/2014 27.10.2014 30.10.2015 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 30.10-01.11, Dokumenttype:,, Status: J,A, Arkivdel: HVA-SA-1,HVA-EEN-A 02.11.2015 Svar - Søknad om nedsettelse av byggesaksgebyr gbn. 48/300 Gnr 48 bnr 300

Detaljer

Offentlig journal. Innløsing av festetomt gnr 49 bnr 13. 2015/234-9 10402/2015 02.06.2015 18.01.2016. Innkalling til oppmålingsforretning.

Offentlig journal. Innløsing av festetomt gnr 49 bnr 13. 2015/234-9 10402/2015 02.06.2015 18.01.2016. Innkalling til oppmålingsforretning. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 15.01-17.01, Dokumenttype:,, Status: J,A, Arkivdel: HVA-SA-1,HVA-EEN-A 18.01.2016 nnløsing av festetomt gnr 49 bnr 13. Oppretting av ny grunneiendom - 49/13

Detaljer

Journaldato: , Dokumenttype: I,U, Status: J,A, Arkivdel: HVA-SA-1,HVA-EIEN-A. Dok.dato: Dok.dato:

Journaldato: , Dokumenttype: I,U, Status: J,A, Arkivdel: HVA-SA-1,HVA-EIEN-A. Dok.dato: Dok.dato: Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: -, Dokumenttype:,, Status: J,A, Arkivdel: HVA-SA-1,HVA-EEN-A 13.02.2017 Egenerklæring om konsesjonsfrihet - 51/73 Egenerklæring om konsesjonsfrihet - gnr

Detaljer

Journaldato: , Dokumenttype: I,U, Status: J,A, Arkivdel: HVA-SA-1,HVA-EIEN-A. Dok.dato: Dok.dato:

Journaldato: , Dokumenttype: I,U, Status: J,A, Arkivdel: HVA-SA-1,HVA-EIEN-A. Dok.dato: Dok.dato: Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: -, Dokumenttype:,, Status: J,A, Arkivdel: HVA-SA-1,HVA-EEN-A 31.10.2016 Svar på søknad om årsabonnement for parkering på Garnberget i tgårdskilen Parkering

Detaljer

Offentlig journal for Hvaler kommune

Offentlig journal for Hvaler kommune -, Dokumenttype:,, Status: J,A Tilbakemelding på henvendelse vedrørende tilsetting som driftsoperatør i Hvaler kommune. Klage - tilsettingssak - driftsoperatør Vann og Avløp 2013/1659-3 15462/2013 30.08.2013

Detaljer

Innvilget dispensasjon for anleggelse av stikkledning, riving av uthus/anneks og tilbygg til hytte 29/158 - Søndre Sandøy. Dok.dato: 18.03.

Innvilget dispensasjon for anleggelse av stikkledning, riving av uthus/anneks og tilbygg til hytte 29/158 - Søndre Sandøy. Dok.dato: 18.03. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 20.03-22.03, Dokumenttype:,, Status: J,A, Arkivdel: HVA-SA-1,HVA-EEN-A 23.03.2015 nnvilget dispensasjon for anleggelse av stikkledning, riving av uthus/anneks

Detaljer

Offentlig journal. Dispensasjon og byggetillatelse - oppføring av pumpestasjon på gnr/bnr 30/20- Søndre Sandøy 2015/ /

Offentlig journal. Dispensasjon og byggetillatelse - oppføring av pumpestasjon på gnr/bnr 30/20- Søndre Sandøy 2015/ / Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 13.04-13.04, Dokumenttype:,, Status: J,A, Arkivdel: HVA-SA-1,HVA-EEN-A 14.04.2015 nnhold: Dispensasjon og byggetillatelse - oppføring av pumpestasjon på gnr/bnr

Detaljer

Journaldato: , Dokumenttype: I,U, Status: J,A, Arkivdel: HVA-SA-1,HVA-EIEN-A. Dok.dato: Dok.dato:

Journaldato: , Dokumenttype: I,U, Status: J,A, Arkivdel: HVA-SA-1,HVA-EIEN-A. Dok.dato: Dok.dato: Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: -, Dokumenttype:,, Status: J,A, Arkivdel: HVA-SA-1,HVA-EEN-A 13.10.2016 Kyststi Sydengen Kyststi over privat eiendom, Sydengen 2015/2016-5 2103/2016 09.02.2016

Detaljer

Offentlig journal for Hvaler kommune

Offentlig journal for Hvaler kommune -, Dokumenttype:,U, Status: J,A Svar på søknad om fritak fra politisk verv Permisjon - fritak fra politiske verv U 2011/2469-72 19119/2013 14.10.2013 RÅDMANN/Torunn Akselsen Engum C83 Mottaker Bjørn Bothne

Detaljer

Journaldato: , Dokumenttype: I,U, Status: J,A, Arkivdel: HVA-SA-1,HVA-EIEN-A. Dok.dato:

Journaldato: , Dokumenttype: I,U, Status: J,A, Arkivdel: HVA-SA-1,HVA-EIEN-A. Dok.dato: Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: -, Dokumenttype:,, Status: J,A, Arkivdel: HVA-SA-1,HVA-EEN-A 09.12.2016 Samtykke til innløsning av festetomt nr. 210 fra eiendom 42/12 nnløsning av festetomt

Detaljer

Offentlig journal. Søknad for vurdering/klargjøring av vann og avløp til anneks på 4/170 tilhørende boligeiendom 4/58 2011/836-2 8642/2011 30.06.

Offentlig journal. Søknad for vurdering/klargjøring av vann og avløp til anneks på 4/170 tilhørende boligeiendom 4/58 2011/836-2 8642/2011 30.06. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 08.05-10.05, Dokumenttype:,, Status: J,A, Arkivdel: HVA-SA-1,HVA-EEN-A 12.05.2015 Søknad for vurdering/klargjøring av vann og avløp til anneks på 4/170 tilhørende

Detaljer

Offentlig journal. Innkalling til oppmålingsforretning 2015/404-5 5350/2015 13.04.2015 18.03.2015

Offentlig journal. Innkalling til oppmålingsforretning 2015/404-5 5350/2015 13.04.2015 18.03.2015 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 10.04-12.04, Dokumenttype:,, Status: J,A, Arkivdel: HVA-SA-1,HVA-EEN-A 13.04.2015 nnkalling til oppmålingsforretning Søknad om deling/rekvisisjon av oppmåling

Detaljer

Journaldato: , Dokumenttype: I,U, Status: J,A, Arkivdel: HVA-SA-1,HVA-EIEN-A. Dok.dato: Dok.dato:

Journaldato: , Dokumenttype: I,U, Status: J,A, Arkivdel: HVA-SA-1,HVA-EIEN-A. Dok.dato: Dok.dato: Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: -, Dokumenttype:,, Status: J,A, Arkivdel: HVA-SA-1,HVA-EEN-A 24.11.2016 Test Postmappe - arkivar - Henrik Kristiansen 2013/185-124 19299/2016 16.11.2016 Henrik

Detaljer

Journaldato: , Dokumenttype: I,U, Status: J,A, Arkivdel: HVA-SA-1,HVA-EIEN-A. Dok.dato: Dok.dato:

Journaldato: , Dokumenttype: I,U, Status: J,A, Arkivdel: HVA-SA-1,HVA-EIEN-A. Dok.dato: Dok.dato: Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: -, Dokumenttype:,, Status: J,A, Arkivdel: HVA-SA-1,HVA-EEN-A 04.11.2016 Svar på søknad om disponering av Skjærhalden Torg i forbindelse med Havnefestivaldagene

Detaljer

Offentlig journal. Oversendelse av sak 2015/2101-6 16557/2015 14.12.2015 16.12.2015. Innkalling til oppmålingsforretning 2015/2365-3 19022/2015

Offentlig journal. Oversendelse av sak 2015/2101-6 16557/2015 14.12.2015 16.12.2015. Innkalling til oppmålingsforretning 2015/2365-3 19022/2015 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 14.12-14.12, Dokumenttype:,, Status: J,A, Arkivdel: HVA-SA-1,HVA-EEN-A 16.12.2015 Oversendelse av sak Tillatelse til tiltak stikkledning for VA 23/10/79 2015/2101-6

Detaljer

Journaldato: , Dokumenttype: I,U, Status: J,A, Arkivdel: HVA-SA-1,HVA-EIEN-A. Dok.dato: Dok.dato:

Journaldato: , Dokumenttype: I,U, Status: J,A, Arkivdel: HVA-SA-1,HVA-EIEN-A. Dok.dato: Dok.dato: Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: -, Dokumenttype:,, Status: J,A, Arkivdel: HVA-SA-1,HVA-EEN-A 09.05.2017 Svar på søknad om sanitærabonnement trykkavløp for eiendom 47/1/106 - tgårdskilen

Detaljer

Offentlig journal. Svar på søknad 2014/2198-2 18056/2014 10.09.2014 HVALER KOMMUNE/EIKA 08.09.2014 HVALER KOMMUNE/EIKA

Offentlig journal. Svar på søknad 2014/2198-2 18056/2014 10.09.2014 HVALER KOMMUNE/EIKA 08.09.2014 HVALER KOMMUNE/EIKA Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 09.09-09.09, Dokumenttype:,, Status: J,A 10.09.2014 Svar på søknad Startlån - 2014/2198-2 18056/2014 HVALER KOMMNE/EKA 252 Mottaker Elin Karlsen HVALER KOMMNE/EKA

Detaljer

Journaldato: , Dokumenttype: I,U, Status: J,A, Arkivdel: HVA-SA-1,HVA-EIEN-A. Dok.dato: Dok.dato:

Journaldato: , Dokumenttype: I,U, Status: J,A, Arkivdel: HVA-SA-1,HVA-EIEN-A. Dok.dato: Dok.dato: Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: - 02.04.2017, Dokumenttype:,, Status: J,A, Arkivdel: HVA-SA-1,HVA-EEN-A 04.04.2017 Oversendelse av dokumenter Søknad om deling/rekvisisjon av oppmåling 37/1

Detaljer

Offentlig journal. Oversendelse av dispensasjonssak for uttalelse - Brygge- Brattholmene 2015/417-6 11174/2015 19.06.2015 16.06.

Offentlig journal. Oversendelse av dispensasjonssak for uttalelse - Brygge- Brattholmene 2015/417-6 11174/2015 19.06.2015 16.06. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 17.06-17.06, Dokumenttype:,, Status: J,A, Arkivdel: HVA-SA-1,HVA-EEN-A 19.06.2015 Oversendelse av dispensasjonssak for uttalelse - Brygge- Brattholmene Flytting

Detaljer

Offentlig journal. Retting av krav gnr 49, bnr 370 Løkkevika - Ny bolig 2011/ /

Offentlig journal. Retting av krav gnr 49, bnr 370 Løkkevika - Ny bolig 2011/ / Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 26.08-26.08, Dokumenttype:,, Status: J,A, Arkivdel: HVA-SA-1,HVA-EEN-A 30.08.2016 Retting av krav gnr 49, bnr 370 Løkkevika - Ny bolig Gnr 49, bnr 370 Løkkevika

Detaljer

Dok.dato: 21.10.2015. Dok.dato: 11.11.2015. Dok.dato: 11.11.2015

Dok.dato: 21.10.2015. Dok.dato: 11.11.2015. Dok.dato: 11.11.2015 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 16.11-16.11, Dokumenttype:,, Status: J,A, Arkivdel: HVA-SA-1,HVA-EEN-A 18.11.2015 nnhold: Budsjettforslag Hvaler Sokn 2016 Økonomiplan og årsbudsjett 2016-2019

Detaljer