Offentlig journal for Hvaler kommune

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Offentlig journal for Hvaler kommune"

Transkript

1 , Dokumenttype:,, Status: J,A 2010/ / TF/Anders Bekkevold u9 Ofl. 13, fvl / / TF/Anders Bekkevold u9 Ofl. 13, fvl / / TF/Anders Bekkevold u9 Ofl. 13, fvl. 13 Side: 1 av 66

2 , Dokumenttype:,, Status: J,A Bekreftelse på mottatt søknad om parkeringstillatelse for forflytningshemmede 2010/ / TF/Anders Bekkevold u9 Ofl. 13, fvl. 13 Søknad om parkeringstillatelse for forflytningshemmede 2010/ / TF/Anders Bekkevold u9 Ofl. 13, fvl. 13 Søknad om parkeringstillatelse for forflytningshemmede 2010/ / TF/Anders Bekkevold u9 Ofl. 13, fvl. 13 Side: 2 av 66

3 , Dokumenttype:,, Status: J,A nnhenting av opplysninger jmf. søknad om parkeringstillatelse for forflytningshemmede 2010/ / TF/Anders Bekkevold u9 Ofl. 13, fvl. 13 Søknad om parkeringstillatelse for forflytningshemmede 2010/ / TF/Anders Bekkevold u9 Ofl. 13, fvl. 13 Søknad om parkeringstillatelse for forflytningshemmede 2010/ / TF/Anders Bekkevold u9 Ofl. 13, fvl. 13 Side: 3 av 66

4 , Dokumenttype:,, Status: J,A Søknad om parkeringstillatelse for forflytningshemmede 2010/ / TF/Anders Bekkevold u9 Ofl. 13, fvl. 13 Søknad om parkeringstillatelse for forflytningshemmede 2010/ / TF/Anders Bekkevold u9 Ofl. 13, fvl. 13 Søknad om parkeringstillatelse for forflytningshemmede 2010/ / TF/Anders Bekkevold u9 Ofl. 13, fvl. 13 Side: 4 av 66

5 , Dokumenttype:,, Status: J,A Søknad om parkeringstillatelse for forflytningshemmede 2010/ / TF/Anders Bekkevold u9 Ofl. 13, fvl. 13 Bekreftelse på mottatt søknad 2010/ / TF/Anders Bekkevold u9 Ofl. 13, fvl. 13 Bekreftelse på mottatt søknad om parkeringstillatelse for forflytningshemmede 2010/ / TF/Anders Bekkevold u9 Ofl. 13, fvl. 13 Side: 5 av 66

6 , Dokumenttype:,, Status: J,A Midlertidig svar/ innhenting av opplysninger ift søknad om parkeringstillatelse for forfltytningshemmede 2010/ / TF/Anders Bekkevold u9 Ofl. 13, fvl. 13 Søknad om parkeringstillatelse for forflytningshemmede - midlertidig svar 2010/ / TF/Anders Bekkevold u9 Ofl. 13, fvl. 13 Vedtak på søknad om parkeringstillatelse for forflytningshemmede 2010/ / TF/Anders Bekkevold u9 Ofl. 13, fvl. 13 Side: 6 av 66

7 , Dokumenttype:,, Status: J,A Vedtak på søknad om parkeringstillatelse for forflytningshemmede 2010/ / TF/Anders Bekkevold u9 Ofl. 13, fvl. 13 Vedtak på søknad om parkeringstillatelse for forflytningshemmede 2010/ / TF/Anders Bekkevold KL Vedtak på søknad om parkeringstillatelse for forflytningshemmede 2010/ / TF/Anders Bekkevold u9 Ofl. 13, fvl. 13 Side: 7 av 66

8 , Dokumenttype:,, Status: J,A Vedtak på søknad om parkeringstillatelse for forflytningshemmede 2010/ / TF/Anders Bekkevold u9 Ofl. 13, fvl. 13 Endringsvedtak på bakgrunn av klage på avslag pm parkeringsbevis for funksjonshemmede 2010/ / TF/Anders Bekkevold u9 Ofl. 13, fvl. 13 Vedtak på søknad om parkeringstillatelse for forflytningshemmede 2010/ / TF/Anders Bekkevold u9 Ofl. 13, fvl. 13 Side: 8 av 66

9 , Dokumenttype:,, Status: J,A Vedtak på søknad om parkeringstillatelse for forflytningshemmede 2010/ / TF/Anders Bekkevold u9 Ofl. 13, fvl. 13 Midlertidig svar på søknad om parkeringstillatelse for forflytningshemmede 2010/ / TF/Anders Bekkevold u9 Ofl. 13, fvl. 13 Midlertidig svar på søknad om parkeringstillatelse for forflytningshemmede 2010/ / TF/Anders Bekkevold u9 Ofl. 13, fvl. 13 Side: 9 av 66

10 , Dokumenttype:,, Status: J,A Vedtak på søknad om parkeringstillatelse for forflytningshemmede / / TF/Anders Bekkevold u9 Ofl. 13, fvl. 13 Vedtak på søknad om parkeringstillatelse for forflytningshemmede / / TF/Anders Bekkevold u9 Ofl. 13, fvl. 13 Vedta på søknad om parkeringstillatelse for forflytningshemmede / / TF/Anders Bekkevold u9 Ofl. 13, fvl. 13 Side: 10 av 66

11 , Dokumenttype:,, Status: J,A Oversender for uttalelse søknad om dispensasjon for legging av V/A-ledninger i strid med planformålet 37/6 Huser, Asmaløy - Søknad om tillatelse til tiltak 2010/ / BS/Knut Kristian Skjolden 37/6 Mottaker Fylkesmannen i Østfold Mottaker Østfold fylkeskommune Søknad om dispensasjon for tiltak på 37/6 - orientering om saksframdrift 37/6 Huser, Asmaløy - Søknad om tillatelse til tiltak 2010/ /2010 BS/Knut Kristian Skjolden 37/6 Mottaker Rigmor Johansen Svar på klage på avslag på søknad om parkeringstillatelse for forflytningshemmede 2010/ / TF/Anders Bekkevold KL Side: 11 av 66

12 , Dokumenttype:,, Status: J,A Barnekonsert lys, lyd utstyr og rigging Leie av skole til arrangement 2011/ / F/Thomas Holmen Olsen C30 Mottaker Hvaler Musikkforening Samtykke til fradeling av to boligtomter fra eiendom gnr 31 bnr 1 på Ekeberget - Herføl Søknad om deling/rekvisisjon av oppmåling - 31/1/1 og 31/1/3 Ekeberget Herføl 2011/ / BS/Trine Lise Johnsen 31/1 Mottaker Veronica Berge Rød Svar på søknad om ambulerende skjenkebevilling Ambulerende skjenkebevilling / / S/Torunn Akselsen Engum 63 Mottaker Hvaler Trivselskor Side: 12 av 66

13 , Dokumenttype:,, Status: J,A Pålegg om tilbakeføring av terreng samt innsendelse av søknad om tillatelse til tiltak Oppheving av deler av stoppordre Eiendom gnr 39 bnr 85 - Asmaløy Ombygging og påbygging av hytte Geitvika Asmaløy gnr 39/ / / BS/Trine Lise Johnsen 39/85 Mottaker Einar Tollehaug Samtykke til deling av eiendommen Westberg, gnr 37 bnr 5 på Asmaløy i Hvaler Deling grunneiendom 37/5, Asmaløy 2008/ / BS/Per Otto Rød 37/5 Mottaker var Larsen Svar på brev vedrørende varsel om felles nasjonalt tilsyn med Hvaler kommune Felles nasjonalt tilsyn med Hvaler kommune - elevenes rett til et godt psykososialt skolemiljø 2011/ / OPK/Astri Tanderø Engblad B08 Mottaker Fylkesmannen i Østfold v/kjerstin Stølen Side: 13 av 66

14 , Dokumenttype:,, Status: J,A Byggetillatelse gnr 6 bnr 1 fnr 27 på Kirkeøy Tilbygg hytte 4768, gnr 6 bnr 1 fnr 27, Kirkeøy 2010/ / BS/rina Bjørnevald 6/1/27 Mottaker Byggmester Rune Harboe AS Sluttoppgjør tgårdskilen - anbefaling om sluttoppgjør Nye bryggepirer ved molo i tgårdskilen 2009/ / HAVN/Gunn Karin Karlsen P20 Avsender Atle Rene Bjørge Parkeringskort rådhuset. Parkering Skjærhalden rådhuset/kirken / / HVALER KOMMNE/Kari Ringstad Avsender Kjersti Johansen Side: 14 av 66

15 , Dokumenttype:,, Status: J,A Regional transportplan. Offentlig ettersyn planprogram Regional transportplan i Østfold 2010/ / VAE/Odd Magne lvund N00 Avsender Østfold fylkeskommune v/kari Ottestad Søknad om midlertidig dispensasjon fra forbudet om kjøring på veiene på Søndre Sandøy Midlertidig dispensasjon fra forbudet om kjøring på veiene på Herføl,Nordre- og Søndre Sandøy 2010/ / HVALER KOMMNE/Roger Storehjelm Q80 Avsender Vidar Johan Sandvik Søknad om midlertidig dispensasjon fra forbudet om kjøring på veiene på Søndre Sandøy Midlertidig dispensasjon fra forbudet om kjøring på veiene på Herføl,Nordre- og Søndre Sandøy 2010/ / HVALER KOMMNE/Tone Ruscelli Q80 Avsender Rannveig Thoren Lund Side: 15 av 66

16 , Dokumenttype:,, Status: J,A Søknad om tillatelse til tiltak - 10/33 Pilestrand, Skjærhalden Søknad om tillatelse til tiltak - 10/33 Pilestrand, Skjærhalden 2011/ / BS/Trine Lise Johnsen 10/33 Avsender PLS arkitekter as Søknad om tillatelse til tiltak - 47/11/113 Bastangen, Vesterøy Søknad om tillatelse til tiltak - 47/11/113 Bastangen, Vesterøy 2011/ / BS/rina Bjørnevald 47/11 Avsender Arkadia v/j. Chr. Thorkildsen Oversendelse av søknad om dispensasjon fra kommuneplanens arealdel 1 nr 4 for riving og nybygg av hytte i strandsonen på eiendommen gnr 25 bnr 134 på Kirkeøy - til høring Søknad om tillatelse til tiltak - 25/137 Pulservikfjellet - riving av eksisterende hytte og bygging av ny hytte 2010/ /2011 BS/rina Bjørnevald 25/137 Mottaker Fylkesmannen i Østfold Mottaker Østfold fylkeskommune Side: 16 av 66

17 , Dokumenttype:,, Status: J,A Melding om avsluttet sak Avsluttet Jorskiftesak 2011/ / GO/Halvor S Reff 48/19 Avsender Østfold Jorskifterett Hytte på Søndre Sandøy - Riving/nybygg hytte 29/3/91 Søndre Sandøy Riving/nybygg hytte 29/3/91 Søndre Sandøy 2008/ / BS/rina Bjørnevald 29/3/91 Avsender Marit Sylte Redegjørelse om adkomst Deling av tomt, gnr 49 bnr 214, Vesterøy 2010/ / BS/Per Otto Rød 49/214 Avsender Erik Solheim Side: 17 av 66

18 , Dokumenttype:,, Status: J,A Melding om avsluttet sak nr Viker Matrikkelføring jordskiftesak nr Viker. 2011/ / GO/Halvor S Reff 35/6 Avsender Kjølle, Synnøve Helårsparkering Parkering Skjærhalden rådhuset/kirken / / HVALER KOMMNE/Kari Ringstad Avsender Aksel Arstad Søknadfrist Riving/oppføring hytte 5132, eiendom 23/17/67, Kjerringholmen 2009/ / BS/Trine Lise Johnsen 23/17/67 Avsender Knut Midtgaard Side: 18 av 66

19 , Dokumenttype:,, Status: J,A Vedtak om plass i barnehage Elevmappe - barnehage / /2011 OPK/Anne Høyby Pedersen KL Søknad om permisjon Personalmappe - tilsettingsforhold - Birgit Lunde Kristiansen 2010/ /2011 HSO/Lars H Larsen Mottaker Birgit Lunde Kristiansen Søknad om permisjon Personalmappe - tilsettingsforhold - Birgit Lunde Kristiansen 2010/ /2011 HSO/Lars H Larsen Mottaker Birgit Lunde Kristiansen Side: 19 av 66

20 , Dokumenttype:,, Status: J,A Søknad om permisjon Personalmappe - tilsettingsforhold - Birgit Lunde Kristiansen 2010/ /2011 HSO/Lars H Larsen Mottaker Birgit Lunde Kristiansen Søknad om rammetillatelse 41/6 - Nytt anlegg, basestasjon for mobiltelefoni, Løperholmen 2011/ / BS/Knut Kristian Skjolden 41/6 Avsender Technogarden Engineering Resources AS ttalelse fra ledelsen - Hvaler kommunes regnskap for 2010 Årsregnskapet / / S/Kurt Skarning 210 Avsender Østfold kommunerevisjon KS Side: 20 av 66

21 , Dokumenttype:,, Status: J,A Samtykke til fradeling fra eiendom gnr/bnr 30/20, 31/1, 31/2 - oppretting av ny grunneiendom Holmen, Jomfruland, Tøfte Søknad om deling/rekvisisjon av oppmåling - oppretting av ny grunneiendom - 30/20, 31/1, 31/2 Jomfruland 2011/ /2011 BS/Trine Lise Johnsen 30/20 Mottaker Hans Kr. Rød Skjønnssak Skjærhalden - avtale om båtfester Sikring friareal Krokstrand 2004/ / HAVN/Gunn Karin Karlsen D30 Avsender Advokatfirmaet Haavind AS Skjønnssak Skjærhalden - avtale om båtfester Sikring friareal Krokstrand 2004/ / HAVN/Gunn Karin Karlsen D30 Avsender Advokatfirmaet Haavind AS Side: 21 av 66

22 , Dokumenttype:,, Status: J,A Kopi: Søknad om tillatelse til å spille i Brottet på Spjærøy sommeren 2011 Brottet / / S/Torunn Akselsen Engum C30 Avsender Østfold politidistrikt Hvaler lensmannskontor Reguleringsplan for Kjenvik småbåthavn - klage Reguleringsarbeid Kjenvik Småbåthavn, Kirkeøy 2007/ / PLAN/Anna Karin Hellstrøm L12 Avsender Advokathuset Fredrikstad Rapport etter helseundersøkelser seksjon Miljø og teknikk - november 2010-januar 2011 Rapport etter helseundersøkelser seksjon Miljø og teknikk - november 2010-januar / / TEK/Heidi Vildskog 411 Avsender Fredrikstad kommune v/økonomi- og organisasjonsutvikling, HMS-avdeling Side: 22 av 66

23 , Dokumenttype:,, Status: J,A Forskrift om endring av forskrift 14 mars 2008 nr 294 om fartsbegrensning i sjøen, sjøkart nr 1 og 470, Hvaler kommune, Østfold Endring av fartsforskrift i sjøen, Hvaler kommune. 2011/ / HAVN/Eivind Børresen Q81 Avsender Kystverket Merknader til brev om boplikt og søknad om utsettelse av denne samt informasjon om riktig gbnr 4/264 Eiendommen gnr 4 bnr 1 fnr 157 i Hvaler 2011/ / NF/Laila Kjølbo Rød 30/42 Avsender Odd-Egil Bjørthun og nn Bjørthun Søknad om permisjon - Personalmappe - tilsettingsforhold - Camilla Aasen 2010/ / Saksbehandler OT/Kirsten Piil (enhet/navn): Mottaker Camilla Aasen Side: 23 av 66

24 , Dokumenttype:,, Status: J,A Søknad om dispensasjon for anlegging av vann- og avløpsledninger på 50/19 Vesterøy - uttalelse Søknad om tillatelse til tiltak og dispensasjon for legging av ledninger for vann og kloakk fra Granholmen til Skansen - 50/19 Vesterøy 2011/ / BS/Christine Stene 50/19 Avsender Fylkesmannen i Østfold Søknad om dsipensasjon for tilbygg til hytte på 50/70 - uttalelse Forhåndsmøte om tiltak på eksisterende fritidseiendom - tilbygg til hytte - gnr 50 bnr / / BS/Einar G Nilsen 50/70 Avsender Fylkesmannen i Østfold Søknad om dispensasjon for oppføring av tilbygg til hytte samt fremføring av vann- og avløpsledninger på 41/77 Asmaløy - uttalelse Tilbygg på hytte nr 3415 Sandholmen gnr 41 bnr / / BS/Per Otto Rød 41/77 Avsender Fylkesmannen i Østfold Side: 24 av 66

25 , Dokumenttype:,, Status: J,A nformasjon om nytt firma til boring med nye søknadspapirer tvendig/innvendig sanitæranlegg, eiendom 42/152, Spjærøy 2008/ / BS/Knut Kristian Skjolden 42/152 Avsender VAF Søknad om tiltak uten ansvarsrett - 53/20 SKjelsbu Søknad om tiltak uten ansvarsrett - 53/20 SKjelsbu 2011/ / BS/Per Otto Rød 53/20 Avsender Trond Martinsen og Journ Ellefsen Sending av etterspurte søknadspapirer til søknad om oppføring av enebolig med tilhørende anneks - 29/243 Nedgården Oppføring av enebolig med tilhørende anneks gnr 29 bnr 243, Nedgården 2010/ / BS/rina Bjørnevald 29/243 Avsender Berg Byggteknikk Side: 25 av 66

26 , Dokumenttype:,, Status: J,A Merknader til søknad om påbygg på fritidsbolig på 19/70 Kirkøy Tilbygg hytte 4201, gnr 19 bnr 70, Kirkeøy 2010/ / BS/Trine Lise Johnsen 19/70 Avsender Anne Karin Thori og Lars Lind Klage på Hvaler kommunes vedtak om å gi tillatelse til bruksendring fra hytte til helårsbolig - 23/10/52 Tobakksbukta Bruksendring fra hytte 4442 til bolig, gnr 23 bnr 10 fnr 52, Tobakksbukta 2009/ / BS/Einar G Nilsen 23/10/52 Avsender Fylkesmannen i Vestfold Oppfølging av brev vedrørende organisering av Hvaler overformynderi. Overformynderi i Hvaler kommune 2009/ /2011 HVALER KOMMNE/Torleif Gjellebæk X47 Avsender Fredrikstad Overformynderi v/siri L.Pedersen Side: 26 av 66

27 , Dokumenttype:,, Status: J,A Årsabonnement for parkering ved Hvaler Rådhus / Hvaler kirke 2011 Parkering Skjærhalden rådhuset/kirken / /2011 HVALER KOMMNE/Kari Ringstad Mottaker Kjersti Johansen Årsabonnement for parkering ved Hvaler Rådhus / Hvaler kirke 2011 Parkering Skjærhalden rådhuset/kirken / /2011 HVALER KOMMNE/Kari Ringstad Mottaker Aksel Arstad Oppheving av stoppordre Oppføring av enebolig med integrert garasje Eiendom gnr 53 bnr 227 Vesterøy Oppføring enebolig, gnr 53 bnr 227, Vesterøy 2010/ /2011 BS/Trine Lise Johnsen 53/227 Mottaker Christoffer de Brucq Side: 27 av 66

28 , Dokumenttype:,, Status: J,A Brev vedrørende bruk av bryggeanlegg Eiendom gnr 30 bnr 85 - Søndre Sandøy Oppføring av brygge på 30/ / /2011 BS/Trine Lise Johnsen 30/85 Mottaker Føyen Advokatfirma DA v/roar Lillebergen Godkjent søknad om endring av ansvarsrett - oppføring av enebolig Norderhaugveien 71 - gnr 53 bnr Vesterøy 53/198 Norderhaugveien - Søknad om tillatelse i ett trinn 2010/ /2011 BS/Trine Lise Johnsen 53/198 Mottaker Byggkompaniet Østfold A/S Hvaler Overformynderi Overformynderi i Hvaler kommune 2009/ /2011 HVALER KOMMNE/Torleif Gjellebæk X47 Avsender Sverre Johnsen Side: 28 av 66

29 , Dokumenttype:,, Status: J,A Parkering tgårdskilen Parkering Garnberget/ tgårdskilen / /2011 HVALER KOMMNE/Kari Ringstad Q52 Avsender Lisa Jacobsen Spørsmål i forbindelse med søknad om tiltak til og etablere våtrom på hytte Søknad om VA-ledninger gnr 48 bnr 83, Vesterøy 2011/ /2011 BS/Knut Kristian Skjolden 48/83 Avsender Aqua Flis v/stian Leidland Årsabonnementsplasser Hvaler Rådhus/ Hvaler kirke Parkering Skjærhalden rådhuset/kirken / /2011 HVALER KOMMNE/Kari Ringstad Avsender Espen Vaager Side: 29 av 66

30 , Dokumenttype:,, Status: J,A Årsmøtepapirer 2011 Overformynderi i Hvaler kommune 2009/ /2011 HVALER KOMMNE/Torleif Gjellebæk X47 Avsender Nettverk for overformynderien i Norge Vedtak - Søknad om diverse tiltak på gbnr 23/148 Fasadeendring/innvendige arbeider på fritidsbolig 23/148 Røsshue 2010/ /2011 BS/Einar G Nilsen 23/148 Avsender Aase Richter Gbn 40/1 - Hvalerhallen - Tilsynsrapport - tilsyn etter brann og eksplosjonsvernlovens 13 Hvalerhallen - tilsyn etter brann og eksplosjonvernlovens / /2011 F/Thomas Holmen Olsen M71 Mottaker Brann og redningskorps Side: 30 av 66

31 , Dokumenttype:,, Status: J,A Påmelding til møte for nye talspersoner Rekruttering av talspersoner for barn i saker for fylkesnemda 2011/ / HSO/Lars H Larsen F47 Avsender Fylkesnemda for barnevern og sosiale saker Svar på søknad om skolefri - Elevmappe - Åttekanten skole / /2011 ÅTTS/Rita Wiborg KL Svar på søknad om skolefri - Elevmappe - Åttekanten skole / /2011 ÅTTS/Rita Wiborg KL Side: 31 av 66

32 , Dokumenttype:,, Status: J,A Svar på brev fra Hvaler kommune i forbindelse med tilsyn deres ref 2011/953 Felles nasjonalt tilsyn med Hvaler kommune - elevenes rett til et godt psykososialt skolemiljø 2011/ /2011 OPK/Astri Tanderø Engblad B08 Mottaker Fylkesmannen i Østfold Tillegg til svarbrev vedr. Felles nasjonalt tilsyn med Hvaler kommune - korrigering. Felles nasjonalt tilsyn med Hvaler kommune - elevenes rett til et godt psykososialt skolemiljø 2011/ /2011 OPK/Astri Tanderø Engblad B08 Mottaker 'Stølen Kjerstin' Vurdering fra politiet Skjenkebevilling Nadir Hvaler Fjordcruise AS 2011/ / S/Torunn Akselsen Engum 63 Avsender Erik Hulleberg Side: 32 av 66

33 , Dokumenttype:,, Status: J,A Oversendelse av søknad om dispensasjon for riving og nybygg av hytte i 100-metersbeltet på eiendommen gnr 30 bnr 152 på Søndre Sandøy - til høring Søknad om tillatelse til tiltak - 30/152 Søndre Sandø 2011/ /2011 BS/rina Bjørnevald 30/152 Mottaker Fylkesmannen i Østfold Mottaker Østfold fylkeskommune Komplettering av søknad - 42/12/86 Sand, Spjærøy Søknad om dispensasjon - 42/12/86 Sand, Spjærøy 2010/ / BS/Knut Kristian Skjolden 42/12/86 Avsender Ole & Peder Ødegaard A/S Forslag til detaljreguleringsplan for ny sentrumsskole, Valaskjold gård - offentlig ettersyn Forslag til detaljreguleringsplan for ny sentrumsskole, Valaskjold gård - offentlig ettersyn 2011/ / PLAN/Anna Karin Hellstrøm L12 Avsender Sarpsborg kommune Side: 33 av 66

34 , Dokumenttype:,, Status: J,A Salgs- og skjenkeavgifter - Alkoholomsetning Kiwi 511 Skjærhalden Alkoholomsetning / / NAV/Knut Tore Eide 63 Avsender Kiwi 511 Skjærhalden Merknad til nabovarsel for søknad om ny fritidsbolig på 31/20 Venneren, Søndre Sandøy - kopi til Hvaler kommune Søknad om tillatelse til tiltak - ny fritidsbolig på 31/20 Venneren, Søndre Sandøy 2011/ / BS/Trine Lise Johnsen 31/20 Avsender Stephan Alnæs Søknad om dispensasjon og tiltak for å legge ledninger for vann og kloakk i sjøen og på land fra Rød til Nordenga på 40/3, 47 Asmaløy Sjøledninger fra Rød til Nordenga, Asmaløy 2010/ / BS/Christine Stene 40 Avsender Kystmiljø AS Side: 34 av 66

35 , Dokumenttype:,, Status: J,A Søknad til uttalelse om mudring ved brygge på 30/28 og 30/42 Herføl - uttalelse Mudring ved brygge gnr 30 bnr 28 Skjæret, Herføl 2009/ / HAVN/Eivind Børresen 30/28 Avsender Fiskeridirektoratet Nabovarsel til eier av 511/36 for rammesøknad til 30(295, 296, 297, 298 og 299 Nabovarsel til eier av 511/36 for rammesøknad til 30(295, 296, 297, 298 og / /2011 VAR/Roy Hansen 511/36 Avsender Cowi AS Søknad om konsesjon på erverv av fast eiendom - 43/169 Rød, Asmaløy Søknad om konsesjon på erverv av fast eiendom - 43/169 Rød, Asmaløy 2011/ / BS/Per Otto Rød 43/169 Avsender Advokathuset Fredrikstad Side: 35 av 66

36 , Dokumenttype:,, Status: J,A Retur av tinglyst dokument Søknad om deling - innløsing av festegrunn (med oppmålingsforretning) - 4/1/23 Kjølholt 2010/ /2011 GO/Halvor S Reff 4/1 Avsender Statens Kartverk Søknad om dispensasjon for oppføring av tilbygg til fritidsbolig på 12/32 Edholmen, Kirkøy - uttalelse Søknad om tiltak uten ansvarsrett - 12/32 Edholmen, Kirkøy 2010/ / BS/Trine Lise Johnsen 12/32 Avsender Fylkesmannen i Østfold Fylkesveg søknad om avkjørselstillatelse og søknad om dispensasjon fra veglovens byggegrense for fradeling av boligtomt 38/53 mfl i Hvaler kommune Deling grunneiendom 38/ / / BS/Per Otto Rød 38/53 Avsender Statens vegvesen Side: 36 av 66

37 , Dokumenttype:,, Status: J,A Tilbakemelding vedrørende barnehageplass Elevmappe - Asmaløy barnehage / / OPK/Anne Høyby Pedersen KL Avsender Tilbakemelding vedrørende barnehageplass Elevmappe - Hauge barnehage / / OPK/Anne Høyby Pedersen KL Avsender Søknad om tillatelse til tiltak - søknad om etablering av V/A anlegg på 47/151, 166 tgårdskilen Søknad om tillatelse til tiltak - søknad om etablering av V/A anlegg på 47/151, 166 tgårdskilen 2011/ /2011 BS/Christine Stene 47/151 Avsender Anne Mette Karlsen Side: 37 av 66

38 , Dokumenttype:,, Status: J,A Sakkyndig vurdering, utredning og tilråding Elevmappe - Brekke barnehage / / OPK/Anne Høyby Pedersen KL Avsender Fredrikstad kommune PPT nnkalling til arbeidsmøte Elevmappe - Åttekanten skole / / ÅTTS/Rita Wiborg KL Avsender Tilbakemelding vedrørende barnehageplass Elevmappe -Hauge barnehage / / OPK/Anne Høyby Pedersen KL Avsender Side: 38 av 66

39 , Dokumenttype:,, Status: J,A Tilbakemelding vedrørende barnehageplass Elevmappe - Hauge barnehage / / OPK/Anne Høyby Pedersen KL Avsender Opphør sykepenger Personalmappe - A / / Saksbehandler BVR/Rita Nilsen (enhet/navn): P Avsender Hvaler kommune Tilrettelegging/omplassering grunnet graviditet Personalmappe - A / /2011 ÅTTS/Rita Wiborg P Avsender Side: 39 av 66

40 , Dokumenttype:,, Status: J,A Søknad på stilling som barnehageassistent Åpen søknad på stilling 2011/ / BREB/Grete Lemme Abrahamsen Off.loven Avsender Søknad på stilling som barnehageassistent Åpen søknad på stilling 2011/ / HAB/Mona J Abrahamsen Off.loven Avsender Gruppe av tillitsvalgte Tillitsvalgte / /2011 S/Liv Schi Eriksen 401 Avsender Delta Hvaler Side: 40 av 66

41 , Dokumenttype:,, Status: J,A Arbeidstakerorganisajoner oversikter verv, kontaktpersoner Tillitsvalgte / /2011 S/Liv Schi Eriksen 401 Avsender tdanningsforbundet nfo-nsf. Tillitsvalgte / /2011 S/Liv Schi Eriksen 401 Avsender Norsk Sykepleierforbund Tillitsvalgte Tillitsvalgte / /2011 S/Liv Schi Eriksen 401 Avsender Akademikerne Side: 41 av 66

42 , Dokumenttype:,, Status: J,A Søknad om båtplass Båtplass i Papperhavn 2010/ / HAVN/Eivind Børresen P24 Avsender Knut Terje Adolfsen Søknad om tillatelse til tiltak - 53/10/143 Vesterøy Søknad om tillatelse til tiltak - 53/10/143 Vesterøy 2011/ / BS/Trine Lise Johnsen 53/10 Avsender Lasse Kristiansen Alt innen bygg Oversendelse av søknad om godkjenning av eksisterende vannledning fra Kroksand til Herføl, Hvaler kommune Sjøledning, gnr 30 bnr 20 fnr 120, Kroksand - Herføl 2010/ /2011 HAVN/Gunn Karin Karlsen 30/20/120 Mottaker Fiskeridirektoratet region sør Mottaker Mottaker Mottaker Mottaker Mottaker Fredrikstad EnergiNETT AS Fylkesmannen i Østfold Kystverket Norsk maritimt museum Telenor Telecom Solutions AS Side: 42 av 66

43 , Dokumenttype:,, Status: J,A Spesialundervisning for vårhalvåret Elevmappe - Åttekanten skole / /2011 ÅTTS/Rita Wiborg KL Mottaker Mottaker Særskilt språkopplæring - Elevmappe - Åttekanten skole / /2011 ÅTTS/Rita Wiborg KL Mottaker Varsel om risiko for redusert karakter i oppførsel Elevmappe - Hvaler ungdomsskole / /2011 HVS/Petter Spæren KL Side: 43 av 66

44 , Dokumenttype:,, Status: J,A Sanitærabonnement - søknad/melding om endring - 47/166 tgårdskilen Søknad om tillatelse til tiltak - søknad om etablering av V/A anlegg på 47/151, 166 tgårdskilen 2011/ /2011 KTE/Mette Ekstrand 47/151 Avsender var Alnæs Sanitærabonnement - søknad/melding om endring - 47/151 tgårdskilen Søknad om tillatelse til tiltak - søknad om etablering av V/A anlegg på 47/151, 166 tgårdskilen 2011/ /2011 KTE/Mette Ekstrand 47/151 Avsender Sigrid Huse Kreppen Attestasjon avslått - egenerklæring for konsesjonsfrihet gnr 42 bnr 19 fnr 28 Egenerklæring om konsesjonsfrihet gnr 42 bnr 19 fnr / /2011 TEK/Jan Torp Pharo 42/19/28 Mottaker Rett & Rimelig Side: 44 av 66

45 , Dokumenttype:,, Status: J,A Varsel om risiko for redusert karakter i oppførsel Elevmappe - Hvaler ungdomsskole / /2011 HVS/Svein Syversen KL Oversendelse av dokument Søknad om deling/rekvisisjon av oppmåling gnr 47 bnr 21, Vesterøy 2010/ /2011 GO/Tormod Dahlberg 47/21 Mottaker Jan Erling Aleksandersen Ønsker kommunens vurdering i forbindelse med spørsmål vedrørende oppdeling av eiendom gnr 37 bnr 91, Huser Spørsmål vedrørende oppdeling av eiendom gnr 37 bnr 91, Huser 2011/ /2011 BS/Per Otto Rød 37/91 Avsender Knut Ramberg Side: 45 av 66

46 , Dokumenttype:,, Status: J,A Spørsmål til byggesak tvidelse av bruksareal på hytte gnr 29 bnr 160 Søndre Sandøy 2009/ /2011 BS/Per Otto Rød 29/160 Avsender Bård Beldring Høisand - Hvaler - bruksendring - Fylkeskonservatorens uttalelse Bruksendring fra hytte til helårsbolig gnr 23 bnr / /2011 BS/Trine Lise Johnsen 23/56 Avsender Tryggve Csisar Vardeveien på Asmaløy - VA-ledninger - Fylkeskonservatorens uttalelse Søknad om vann- og avløpsledninger gnr 37 m.fl 2010/ /2011 BS/Christine Stene 37 Avsender Tryggve Csisar Side: 46 av 66

47 , Dokumenttype:,, Status: J,A Oppmålingsforretning gnr. 47 bnr Søknad om deling/rekvisisjon av oppmåling gnr 47 bnr 21, Vesterøy 2010/ /2011 GO/Tormod Dahlberg 47/21 Mottaker Karl Fredrik Karlsen Mottaker Mottaker Mottaker Rolf Gunnar Aleksandersen Ruth Aleksandersen Tove Arntsen Årsabonnementsplass for parkering ved Hvaler Rådhus/ Hvaler kirke 2011 Parkering Skjærhalden rådhuset/kirken / /2011 HVALER KOMMNE/Kari Ringstad Mottaker Espen Vaager nformasjon rundt beboelse av eiendommen på 29/96 i Hvaler Eiendom gnr 29 bnr 96 i Hvaler 2011/ /2011 NF/Laila Kjølbo Rød 30/42 Avsender Henning Andre Lilleng Side: 47 av 66

48 , Dokumenttype:,, Status: J,A Bekreftelse på oppfylt boplikt på 31/5 på Hvaler Egenerklæring om konsesjonsfrihet for bebygd eiendom med nedsatt konsesjonsgrense 2009/ / NF/Laila Kjølbo Rød 31/5 Avsender Tom Vidar Hoel og da Marie Jahren Komplettering av meldingssak - 42/339 Hvaler kommune Fasadeendring og utvendig bod, hytte 1031, gnr 42 bnr 339, Spjærøy 2009/ / BS/Knut Kristian Skjolden 42/339 Avsender Thore H. Bjørnerud Oppføring av nytt bryggeanlegg (langs land) - søknad om tillatelse til tiltak - rammetillatelse - Grønnetkilen 43/18, 20 Spjærøy Oppføring av nytt bryggeanlegg, gnr 43 bnr 18 & 20, Spjærøy 2009/ /2011 BS/Einar G Nilsen 43/18 Avsender Bjar Arkitekter AS Side: 48 av 66

49 , Dokumenttype:,, Status: J,A Søknad om igangsettingstillatelse - riving/gjenoppføring bolighus og garasje, eiendom 48/48, 117 Papperhavn Riving/gjenoppføring bolighus og garasje, eiendom 48/48, Papperhavn 2009/ /2011 BS/Knut Kristian Skjolden 48/48 Avsender Bjar Arkitekter AS Salgs- og skjenkeavgifter - Alkoholomsetning Kirkeøy Blomster Jan Romberg Enk Alkoholomsetning / / NAV/Knut Tore Eide 63 Avsender Kirkeøy Blomster Jan Romberg Enk Søknad om dispensasjon for anlegging av vann- og avløpsledninger i sjøen og på land fra Granholmen til Skansen på 50/19 Vesterøy - uttalelse Søknad om tillatelse til tiltak og dispensasjon for legging av ledninger for vann og kloakk fra Granholmen til Skansen - 50/19 Vesterøy 2011/ / BS/Christine Stene 50/19 Avsender Østfold fylkeskommune v/regionalavdelingen, Kulturminneseksjonen Side: 49 av 66

50 , Dokumenttype:,, Status: J,A Søknad om oppføring av tilbygg på 12/32 Edholmen, Kirkeøy, Hvaler kommune - uttalelse Søknad om tiltak uten ansvarsrett - 12/32 Edholmen, Kirkøy 2010/ / BS/Trine Lise Johnsen 12/32 Avsender Østfold fylkeskommune v/regionalavdelingen, Kulturminneseksjonen Søknad om dispensasjon for riving og nybygg av anneks/uthus og uthus/garasje - 29/32, 46 Søndre Sandøy - uttalelse Riving/gjenoppføring og tilbygg på eiendom 29/32, Søndre Sandøy 2007/ / BS/rina Bjørnevald 29/32 Avsender Fylkesmannen i Østfold Endring av ansvarlig utførende - tomannsboliger på 3/194,195,196, Prestegårdsskogen Oppføring rekkehus, eiendom 3/194,195,196, Prestegårdsskogen 2007/ /2011 BS/rina Bjørnevald 3/194 Avsender Link Arkitektur AS v/team Fredrikstad Side: 50 av 66

51 , Dokumenttype:,, Status: J,A Søknad om ambulerende skjenkebevilling Kornmagasinet og i Hvaler Rådhus Ambulerende skjenkebevilling / /2011 S/Torunn Akselsen Engum 63 Avsender Lions Club Hvaler/Kirkøy innskrevet Elevmappe - Hvaler ungdomsskole / /2011 HVS/Svein Syversen KL Avsender Midlertidig overføring Elevmappe - Hvaler ungdomsskole / /2011 HVS/Svein Syversen KL Avsender Side: 51 av 66

52 , Dokumenttype:,, Status: J,A Midlertidig overføring Elevmappe - Hvaler ungdomsskole / /2011 HVS/Svein Syversen KL Avsender Klage på beregnet arealbehov for grovfor Produksjonstilskudd landbruk / / NF/Laila Kjølbo Rød V13 Avsender Korsvold v/else H. Skålsvoll Thorenfeldt Søknad om reduksjon/fritak for kommunale avgifter Søknad om reduksjon/fritak for kommunale avgifter 2011/ / KTE/Maryanne Ågård Hansen 49/344 Avsender Rita Kure Johansen Side: 52 av 66

53 , Dokumenttype:,, Status: J,A Søknad om tillatelse for kjøring av traktor til nasjonalparkens område på 36/1 Landfasten, Asmaløy Søknad om tillatelse for kjøring av traktor til nasjonalparkens område på 36/1 Landfasten, Asmaløy 2011/ / NF/Laila Kjølbo Rød N08 Avsender Ole Kristian Skibstad Tilbakemelding vedrørende barnehageplass Elevmappe - Asmaløy barnehage / / OPK/Anne Høyby Pedersen KL Avsender Orientering om avsluttet sak tvidelse av utedo 37/1/66 Huser Søndre, Asmaløy tedo, eiendom 37/1/66, Asmaløy 2009/ /2011 BS/Christine Stene 37/1/66 Mottaker Birger Mølbach Side: 53 av 66

54 , Dokumenttype:,, Status: J,A Problemer med vannledning til Sauholmen Oppfølging av privat felles V/A-anlegg, gnr 29, Sauholmen 2010/ /2011 VAR/Arnt Otto Arntsen 29 Avsender Vannmiljø AS Strømskap Sauholmen Oppfølging av privat felles V/A-anlegg, gnr 29, Sauholmen 2010/ /2011 VAR/Arnt Otto Arntsen 29 Avsender Vannmiljø AS Dokumentasjon på pumpekum Oppfølging av privat felles V/A-anlegg, gnr 29, Sauholmen 2010/ /2011 VAR/Arnt Otto Arntsen 29 Avsender Vannmiljø AS Side: 54 av 66

55 , Dokumenttype:,, Status: J,A Varsel om fullbyrdelse av utkastelse - kopi til Hvaler kommune Psykiatriboliger Hauge 2010/ /2011 HSO/Lars H Larsen L70 Avsender Søknad om tillatelse i ett trinn - 4/223 Stenkroken, Skjærhalden Søknad om tillatelse i ett trinn - 4/223 Stenkroken, Skjærhalden 2011/ /2011 BS/Per Otto Rød 4/223 Avsender Tveit og Torgersen Byggmester AS Bestilling av helårsparkering Skjærhallen Parkering Skjærhalden rådhuset/kirken / /2011 HVALER KOMMNE/Kari Ringstad Avsender Kjell Svanholm Side: 55 av 66

56 , Dokumenttype:,, Status: J,A Skolevegstiltak Søknadsskjema og frister for tilskudd til sikring av skoleveg i Østfold Skolevegstiltak 2007/2008 og 2008/2009 og 2010/2011. Orientering om tildeling av midler til kommunene i Østfold 2007/ /2011 VAE/Odd Magne lvund 233 Avsender Claudius Jørn Søknad om sanitærabonnement - 4/223 Stenkroken, Skjærhalden Søknad om tillatelse i ett trinn - 4/223 Stenkroken, Skjærhalden 2011/ /2011 VAR/mar Askhabov 4/223 Avsender Trond Skjefstad Tegninger til forhåndskonferanse tbygging og inndeling av tomter på 22/62 og 22/ / /2011 BS/Per Otto Rød 22 Avsender Carsten anke Side: 56 av 66

57 , Dokumenttype:,, Status: J,A Gravemelding/-tillatelse - 4/223 Stenkroken, Skjærhalden Søknad om tillatelse i ett trinn - 4/223 Stenkroken, Skjærhalden 2011/ /2011 VAR/Per Kåre Rubach 4/223 Avsender Trond Skjefstad nnvilgelse av dispensasjon - godkjent søknad om oppføring av tilbygg til fritidsbolig Edholmen gnr 12 bnr 32 Kirkeøy Søknad om tiltak uten ansvarsrett - 12/32 Edholmen, Kirkøy 2010/ /2011 BS/Trine Lise Johnsen 12/32 Mottaker Thor Helge Saastad Rapport Elevmappe - Åttekanten skole / / ÅTTS/Rita Wiborg KL Avsender Fredrikstad kommune v/ppt Side: 57 av 66

58 , Dokumenttype:,, Status: J,A Sakkyndig vurdering tilråding om hva som vil være et forsvarlig opplæringstilbud Elevmappe - Åttekanten skole / / ÅTTS/Rita Wiborg KL Avsender Fredrikstad kommune v/ppt Svar på melding til PP-tjenesten Elevmappe - Åttekanten skole / / ÅTTS/Rita Wiborg KL Avsender Fredrikstad kommune v/ppt nnvilgelse av dispensasjon Godkjent søknad om ombygging og utvidelse av fritidsbolig samt riving av uthus Eiendom gnr 30 bnr 191 Herføl 30/191 Søknad om tillatelse til tiltak - ombygging, Herføl, Skjærhalden 2010/ /2011 BS/Trine Lise Johnsen 30/191 Mottaker Jelling Arkitekter AS Side: 58 av 66

59 , Dokumenttype:,, Status: J,A Varsel om pålegg om retting av bryggeanlegg Seiløsund eiendom gr 49 bnr 3 fnr 66 Vesterøy tbedring av tidligere bryggeanlegg 49/3/66 Vesterøy 2009/ /2011 BS/Trine Lise Johnsen 49/3/66 Mottaker Advokatfirma DLA Piper Norway DA Eksamenstrekk skriftlig vår 2011 Eksamen i grunnskolen våren / / OPK/Astri Tanderø Engblad e9 Ofl. 13, fvl. 13 B65 Bekreftelse på mottatt søknad Fradeling og oppføring av ny fritidsbolig Venneren - gnr 31 bnr 20 - Søndre Sandøy Søknad om tillatelse til tiltak - ny fritidsbolig på 31/20 Venneren, Søndre Sandøy 2011/ /2011 BS/Trine Lise Johnsen 31/20 Mottaker Byggmester Ole Lunde Side: 59 av 66

60 , Dokumenttype:,, Status: J,A Oversendelse av dokument Deling grunneiendom 49/84, Hellebu, Vesterøy 2005/ /2011 GO/Tormod Dahlberg 49/84 Mottaker Statens kartverk Vedtak om grunnskoleopplæring for voksne etter Opplæringslovens 4A-1 Grunnskoleopplæring - flyktninger 2009/ /2011 OPK/Astri Tanderø Engblad B03 Sending av e-post med søknad om ansvarsrett - riving av bryggerhus og oppføring kårbolig 31/1 Søndre Sandøy Riving bryggerhus/oppføring kårbolig, gnr 31 bnr 1, Søndre Sandøy 2010/ /2011 BS/rina Bjørnevald 31/1 Avsender Byggmester Geir Morten Side: 60 av 66

61 , Dokumenttype:,, Status: J,A Merknad ved tilbud på arbeidsbåt for Skjærgårdstjenesten Hvaler Båt for Skjærgårdstjenesten 2008/ /2011 HAVN/Eivind Børresen P70 Avsender Svein Roksvåg nformasjon om kontaktperson Personalmappe - Personalsak / /2011 S/Liv Schi Eriksen P Justering av kommuneplanbestemmelser - Kommuneplan for Hvaler Vurdering i regionalt planmøte Rullering av kommuneplan for Hvaler Sak/dok nr: 2006/ Løpenr.: 2630/2011 PLAN/Anna Karin Hellstrøm 140 Avsender Kari Ottestad Side: 61 av 66

62 , Dokumenttype:,, Status: J,A Søknad om parkeringstillatelse for forflytningshemmede Søknad om parkeringstillatelse for forflytningshemmede 2011/ / HSO/Anders Bekkevold KL Avsender Purring - Vedrørende delegasjonsreglement - gbnr. 53/169 Skjelsbo Tiltak på eiendom 53/169, Skjelsbu 2007/ /2011 BS/Per Otto Rød 53/169 Avsender Fylkesmannen i Østfold v/anne Danielsen Haugland Situasjonkart hvor tilkoplingspunktet kommer frem - V/A-anlegg på 47/151, 166 tgårdskilen Søknad om tillatelse til tiltak - søknad om etablering av V/A anlegg på 47/151, 166 tgårdskilen 2011/ /2011 BS/Christine Stene 47/151 Avsender Vegard Johansen Side: 62 av 66

63 , Dokumenttype:,, Status: J,A Oppsigelse av stilling som pedagogisk leder Personalmappe - tilsettingsforhold - Kristin Benedikte Aas 2011/ / BREB/Grete Lemme Abrahamsen Avsender Kristin Benedikte Aas Orientering om avsluttet sak Søknad om flytting og etablering av ny gangsti Eiendom 29/23, Havna, Søndre Sandøy Krav om reguleringsplan og søknad om opparbeidelse av gangsti 2008/ /2011 BS/Christine Stene 29/23 Mottaker Odd Arild Olsen og Elin Tyse nnkalling til ansvarsgruppemøte Elevmappe - Åttekanten skole / /2011 ÅTTS/Rita Wiborg KL Avsender Side: 63 av 66

64 , Dokumenttype:,, Status: J,A Søknad om dispensasjon for 5 år fra forbudet om kjøring på Søndre Sandøy Dispensasjon for 5 år fra forbudet om kjøring på Herføl,Nordre-og Søndre Sandøy 2010/ / HVALER KOMMNE/Tone Ruscelli Q80 Avsender nger-lise Baardsen Søknad om dispensasjon for 5 år fra forbudet om kjøring på Herføl,Nordre-og Søndre Sandøy Dispensasjon for 5 år fra forbudet om kjøring på Herføl,Nordre-og Søndre Sandøy 2010/ / HVALER KOMMNE/Tone Ruscelli Q80 Avsender Hvaler Rørleggerbedrift AS v/rune Svennes Ombygging hytte Søndre Sandøy 29/6/137 Tilbygg hytte på 29/6/ / /2011 BS/Knut Kristian Skjolden 29/6/137 Avsender Tor Olav Austigard Side: 64 av 66

65 , Dokumenttype:,, Status: J,A Melding om endring - 40/154 Tømmerholtet, Vesterøy 2 stk. rekkehus, eiendom 40/154, Tømmerholtet, Vesterøy 2004/ /2011 BS/Knut Kristian Skjolden 40/154 Avsender Susanne Wilkens Søknad om ferie - Elevmappe - Åttekanten skole / / ÅTTS/Rita Wiborg KL Avsender Søknad om ferie - Elevmappe - Åttekanten skole / / ÅTTS/Rita Wiborg KL Avsender Side: 65 av 66

66 , Dokumenttype:,, Status: J,A Søknad om ferie - Elevmappe - Åttekanten skole / / ÅTTS/Rita Wiborg KL Avsender Politiattest Personalmappe - tilsettingsforhold - Mette Lien 2011/ / BVT/Beate Pedersen P Avsender Mette Lien Melding om avsluttet sak nr Djupedal Avsluttet jordskiftesak 42/ / / GO/Halvor S Reff Avsender Østfold Jordskifterett Side: 66 av 66

Offentlig journal for Hvaler kommune

Offentlig journal for Hvaler kommune -, Dokumenttype:,U, Status: J,A Underinstansens behandling - klage - eiendomsskatt - gnr 46 bnr 53 - Skjelsbusundet 323 Klage - eiendomsskatt - gnr 46 bnr 53 - Skjelsbusundet 323 U 2013/2219-5 23354/2013

Detaljer

Offentlig journal for Hvaler kommune

Offentlig journal for Hvaler kommune -, Dokumenttype:,U, Status: J,A Boplikt på ervervet tilleggstomt i Bølingshavn Spørsmål i forbindelse med boplikt på ervervet tilleggstomt i Bølingshavn - gnr 22 gnr 100 2013/2931-1 19388/2013 PM/Siw Bankerud

Detaljer

Offentlig journal for Hvaler kommune

Offentlig journal for Hvaler kommune -, Dokumenttype:,U, Status: J,A nnhold: Søknad om midlertidig brukstillatelse Søknad om tillatelse til tiltak - bolig gnr 47 bnr 8 2013/581-9 4392/2014 03.03.2014 BS/rina Bjørnevald 47/8 Avsender Byggmester

Detaljer

Offentlig journal. Krav om dekning av sakskostnader imøtekommes ikke Gnr 49, bnr 370 Løkkevika - Ny bolig 2011/2855-79 19343/2015 27.10.

Offentlig journal. Krav om dekning av sakskostnader imøtekommes ikke Gnr 49, bnr 370 Løkkevika - Ny bolig 2011/2855-79 19343/2015 27.10. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 17.11-17.11, Dokumenttype:,, Status: J,A, Arkivdel: HVA-SA-1,HVA-EEN-A 18.11.2015 Krav om dekning av sakskostnader imøtekommes ikke Gnr 49, bnr 370 Løkkevika

Detaljer

Offentlig journal for Hvaler kommune

Offentlig journal for Hvaler kommune -, Dokumenttype:,U, Status: J,A Foreløpig svar vedrørende søknad om tillatelse til tiltak Søknad om tillatelse til tiltak - riving hele bygg - gnr 25 bnr 75 U 2013/1661-9 15597/2013 02.09.2013 BS/Trine

Detaljer

Offentlig journal for Hvaler kommune

Offentlig journal for Hvaler kommune -, Dokumenttype:,U, Status: J,A Svar på anmodning om opplysninger - ***** ***** ***** Elevmappe - Åttekanten skole - ***** ***** ***** ***** U 2011/186-19 3776/2013 28.02.2013 ÅTTS/Rita Wiborg KL Off.loven

Detaljer

Offentlig journal for Hvaler kommune

Offentlig journal for Hvaler kommune -, Dokumenttype:,U, Status: J,A Arbeidsbekreftelse Personalmappe - tilsettingsforhold - Heidi Aasen Nilsen U 2010/232-1 977/2010 02.02.2010 HAUB/Kirsten Elvsveen ***** Mottaker Heidi Aasen Nilsen Utvidelse

Detaljer

Offentlig journal for Hvaler kommune

Offentlig journal for Hvaler kommune -, Dokumenttype:,, Status: J,A Godkjent søknad om midlertidig dispensasjon Søknad om midlertidig dispensasjon fra forbudet om kjøring på veiene på Søndre Sandøy - 2013 2013/165-213 11471/2013 26.06.2013

Detaljer

Offentlig journal for Hvaler kommune

Offentlig journal for Hvaler kommune -, Dokumenttype:,, Status: J,A Ber om tilbakemelding Ekspropriasjon - Vikerhavn 2012/980-43 19862/2013 30.10.2013 HAVN/Gunn Karin Karlsen P23 Mottaker Reff Halvor Avtale om toalett ved Kroksand Kroksand

Detaljer

Offentlig journal for Hvaler kommune

Offentlig journal for Hvaler kommune -, Dokumenttype:,, Status: J,A Vedrørende søknad om byggetillatelse - gnr./bnr./snr. 4/70/3 Seksjonering gnr 4 bnr 70 snr 3 2013/804-18 7004/2014 BS/Per-Erik Johansen 4/70/3 Mottaker Lone og Bernt Erik

Detaljer

Offentlig journal for Hvaler kommune

Offentlig journal for Hvaler kommune -, Dokumenttype:,U, Status: J,A Søknad om refusjon av parkeringsavgift. Parkeringsavgifter 2010 U 2010/894-3 4828/2010 03.06.2010 Saksbehandler BVR/Rita Nilsen (enhet/navn): Q50 Mottaker Eidis Winnje Søknad

Detaljer

Offentlig journal for Hvaler kommune

Offentlig journal for Hvaler kommune -, Dokumenttype:,, Status: J,A Søknad om ferdigattest med vedlegg Gnr 35, bnr 158 med flere - Felles vannledningsnett Håbutangen 2012/590-19 2720/2014 07.02.2014 BS/Anette Hansen 35/158 Avsender Hvaler

Detaljer

Offentlig journal. Svar på søknad om kjøring i utmark - Søndre Sandøy 2015/2006-2 16309/2015 08.09.2015 21.04.2016

Offentlig journal. Svar på søknad om kjøring i utmark - Søndre Sandøy 2015/2006-2 16309/2015 08.09.2015 21.04.2016 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 20.04-20.04, Dokumenttype:,, Status: J,A, Arkivdel: HVA-SA-1,HVA-EEN-A 21.04.2016 Svar på søknad om kjøring i utmark - Søndre Sandøy Søknad om kjøring i utmark

Detaljer

Dok.dato: 18.09.2014. Klassering: Q50 VARV/ARNARN

Dok.dato: 18.09.2014. Klassering: Q50 VARV/ARNARN Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 19.11-19.11, Dokumenttype:,, Status: J,A 20.11.2014 Behandling av klage vedrørende parkeringsgebyr/tilleggsavgift Parkeringsgebyr 2014 2014/830-67 18790/2014

Detaljer

Offentlig journal. Svar på etterlyser svar på spørsmål om eiendomsskatt for ***** ***** - Hvaler kommune 2013/1460-266 26.03.2015 25.03.

Offentlig journal. Svar på etterlyser svar på spørsmål om eiendomsskatt for ***** ***** - Hvaler kommune 2013/1460-266 26.03.2015 25.03. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 25.03-25.03, Dokumenttype:,, Status: J,A, Arkivdel: HVA-SA-1,HVA-EEN-A 26.03.2015 Svar på etterlyser svar på spørsmål om eiendomsskatt for - Hvaler kommune

Detaljer

Offentlig journal for Hvaler kommune

Offentlig journal for Hvaler kommune 08.03.12-11.03.12, Dokumenttype:,, Status: J,A Nytt brev om varsel av oppsigelse av samarbeidsavtale. Kystmuseet 2004/271-10 590/2004 10.05.2004 KLTR/Torkel Varfjell C56 Mottaker Kystmuseet Hvaler Oppsigelse

Detaljer

Offentlig journal. Tilbud om stilling ved Hvaler ungdomsskole 2015/2804-15 1174/2016 25.01.2016 22.04.2016. Melding til tinglysing.

Offentlig journal. Tilbud om stilling ved Hvaler ungdomsskole 2015/2804-15 1174/2016 25.01.2016 22.04.2016. Melding til tinglysing. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 21.04-21.04, Dokumenttype:,, Status: J,A, Arkivdel: HVA-SA-1,HVA-EEN-A 22.04.2016 Tilbud om stilling ved Hvaler ungdomsskole Stilling lærer 100% - Hvaler

Detaljer

Offentlig journal for Hvaler kommune

Offentlig journal for Hvaler kommune -, Dokumenttype:,, Status: J,A Orientering om boplikt ved erverv av boligeiendom Egenerklæring om konsesjonsfrihet - gnr 48 bnr 44 2013/3114-4 21420/2013 21.11.2013 PM/Jan Torp Pharo 48/44 Mottaker Jan

Detaljer

Offentlig journal for Hvaler kommune

Offentlig journal for Hvaler kommune 15.03.12-18.03.12, Dokumenttype:,, Status: J,A Referat fra møte 29.11.2011 Personalmappe - personalsak - ***** ***** ***** 2011/1749-5 15990/2011 29.11.2011 BVT/Lisa Solberg Tilg.kode P Hjemmel: Off.loven

Detaljer

Offentlig journal. Innvilget søknad om dispensasjon for tilbygg og oppføring av garasje - 49/78 og 49/79 - Vesterøy 2015/1084-4 15431/2015 26.08.

Offentlig journal. Innvilget søknad om dispensasjon for tilbygg og oppføring av garasje - 49/78 og 49/79 - Vesterøy 2015/1084-4 15431/2015 26.08. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 28.08-30.08, Dokumenttype:,, Status: J,A, Arkivdel: HVA-SA-1,HVA-EEN-A 31.08.2015 nnvilget søknad om dispensasjon for tilbygg og oppføring av garasje - 49/78

Detaljer

Offentlig journal for Hvaler kommune

Offentlig journal for Hvaler kommune -, Dokumenttype:,U, Status: J,A Utbetaling av vakttilskudd til smådyrklinikker juni - juli - august 2013 Veterinærvakt 2011-2012 - 2013 2011/96-14 20249/2013 V50 Avsender Postmottak Fredrikstad Kommune

Detaljer

Offentlig journal for Hvaler kommune

Offentlig journal for Hvaler kommune -, Dokumenttype:,, Status: J,A Svar - oppsigelse barnehageplass Elevmappe - Asmaløy barnehage - 2012/935-7 6459/2014 27.03.2014 ASMB/Kirsten Elvsveen Off.loven 13, 1. ledd/forv.loven 13, 1 ledd nr 1 Mottaker

Detaljer

Dok.dato: 30.12.2015. Dok.dato: 07.01.2016. Dok.dato: 08.02.2016

Dok.dato: 30.12.2015. Dok.dato: 07.01.2016. Dok.dato: 08.02.2016 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 09.02-09.02, Dokumenttype:,, Status: J,A, Arkivdel: HVA-SA-1,HVA-EEN-A 10.02.2016 nnhold: Varsel om vedtak rettet til eiendom 42/242 vedrørende vegetasjon

Detaljer

Dispensasjon- og rammetillatelse - riving av eksisterende hytte, oppføring av ny hytte - gnr 31 br 85, Søndre Sandøy. Dok.dato: 09.12.2014. Dok.

Dispensasjon- og rammetillatelse - riving av eksisterende hytte, oppføring av ny hytte - gnr 31 br 85, Søndre Sandøy. Dok.dato: 09.12.2014. Dok. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 15.12-15.12, Dokumenttype:,, Status: J,A 16.12.2014 Dispensasjon- og rammetillatelse - riving av eksisterende hytte, oppføring av ny hytte - gnr 31 br 85,

Detaljer

Offentlig journal. Behandling av søknad om dispensasjon - og byggetillatelse - gnr 4 bnr 1 fnr 106 - Kirkøy 2013/527-12 61/2015 12.01.2015 14.01.

Offentlig journal. Behandling av søknad om dispensasjon - og byggetillatelse - gnr 4 bnr 1 fnr 106 - Kirkøy 2013/527-12 61/2015 12.01.2015 14.01. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 13.01-13.01, Dokumenttype:,, Status: J,A, Arkivdel: HVA-SA-1,HVA-EEN-A 14.01.2015 Behandling av søknad om dispensasjon - og byggetillatelse - gnr 4 bnr 1

Detaljer

Dok.dato: 14.08.2013. Dok.dato: 14.08.2013. Dok.dato: 14.08.2013

Dok.dato: 14.08.2013. Dok.dato: 14.08.2013. Dok.dato: 14.08.2013 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 06.05-06.05, Dokumenttype:,, Status: J,A, Arkivdel: HVA-SA-1,HVA-EEN-A 08.05.2015 Svar på søknad om sanitærabonnement - 49/2/150 Søknad om sanitærabonnement

Detaljer

Offentlig journal for Hvaler kommune

Offentlig journal for Hvaler kommune -, Dokumenttype:,, Status: J,A Godkjent endring av ansvarsforhold for byggetiltak på eiendom gnr/bnr 40/164 Firemannsboliger - gnr 40 bnr 164 2013/844-9 8818/2014 05.05.2014 BS/Trine Lise Johnsen 40/164

Detaljer

Offentlig journal for Hvaler kommune

Offentlig journal for Hvaler kommune - 16.02.2014, Dokumenttype:,, Status: J,A Svar på søknad om ledsagerbevis Ledsagerbevis - 2013/658-2 6761/2013 18.04.2013 HVALER KOMMNE/Bjørg Næss, 1 ledd nr 1 F00 Mottaker Svar på søknad om fornyelse

Detaljer

Offentlig journal. Søknad om jobb 2014/1239-6 12567/2014 OT/LIKL 25.06.2014 TO 23.04.2014 OT/LIKL. Søknad om jobb 2010/2619-15 12568/2014 OT/LIKL

Offentlig journal. Søknad om jobb 2014/1239-6 12567/2014 OT/LIKL 25.06.2014 TO 23.04.2014 OT/LIKL. Søknad om jobb 2010/2619-15 12568/2014 OT/LIKL Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: -, Dokumenttype:,, Status: J,A 03.07.2014 nnhold: Søknad om jobb Personalmappe - tilsettingsforhold ***** ***** ***** ***** 2014/1239-6 12567/2014 23.04.2014

Detaljer

Offentlig journal for Hvaler kommune

Offentlig journal for Hvaler kommune - 16.03.2014, Dokumenttype:,, Status: J,A innsynsbegjæring - lønnsutbetalinger til takstmenn nnsynsbegjæringer - 2014 2014/32-41 5232/2014 RÅDMANN/Britt Norum 041 Mottaker Fredrikstad Blad Søknad om permisjon

Detaljer

Offentlig journal. Kommentar til avisoppslag 2.12.2014 2014/2864-8 24274/2014 05.12.2014 12.02.2015

Offentlig journal. Kommentar til avisoppslag 2.12.2014 2014/2864-8 24274/2014 05.12.2014 12.02.2015 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 11.02-11.02, Dokumenttype:,, Status: J,A, Arkivdel: HVA-SA-1,HVA-EEN-A 12.02.2015 Kommentar til avisoppslag 2.12.2014 Avvik skjenkekontroll 2014 2014/2864-8

Detaljer

Offentlig journal for Hvaler kommune

Offentlig journal for Hvaler kommune - 02.02.2014, Dokumenttype:,U, Status: J,A Tilbakemelding på henvendelse - "tomt på Hvaler", Spjærøy Byggetillatelse på tomt - Bekkene gnr 42 bnr 226 U 2012/1550-4 37/2014 06.01.2014 BS/Anette Hansen 42/226

Detaljer

Offentlig journal. Svar på søknad 2014/2198-2 18056/2014 10.09.2014 HVALER KOMMUNE/EIKA 08.09.2014 HVALER KOMMUNE/EIKA

Offentlig journal. Svar på søknad 2014/2198-2 18056/2014 10.09.2014 HVALER KOMMUNE/EIKA 08.09.2014 HVALER KOMMUNE/EIKA Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 09.09-09.09, Dokumenttype:,, Status: J,A 10.09.2014 Svar på søknad Startlån - 2014/2198-2 18056/2014 HVALER KOMMNE/EKA 252 Mottaker Elin Karlsen HVALER KOMMNE/EKA

Detaljer

Offentlig journal. Oversendelse av dispensasjonssak for uttalelse - Brygge- Brattholmene 2015/417-6 11174/2015 19.06.2015 16.06.

Offentlig journal. Oversendelse av dispensasjonssak for uttalelse - Brygge- Brattholmene 2015/417-6 11174/2015 19.06.2015 16.06. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 17.06-17.06, Dokumenttype:,, Status: J,A, Arkivdel: HVA-SA-1,HVA-EEN-A 19.06.2015 Oversendelse av dispensasjonssak for uttalelse - Brygge- Brattholmene Flytting

Detaljer

Offentlig journal for Hvaler kommune

Offentlig journal for Hvaler kommune -, Dokumenttype:,, Status: J,A Vedrørende klage over vedtak om avvisning av klage - båtrettighet Skjærhalden Båtrettighet - Skjærhalden 2010/1321-36 15270/2013 28.08.2013 HAVN/Gunn Karin Karlsen P24 Mottaker

Detaljer

Offentlig journal for Hvaler kommune

Offentlig journal for Hvaler kommune - 22.12.2013, Dokumenttype:,U, Status: J,A Høring - Forslang til endring i forskrift om arbeidsavklaringspenger 2 - om maksimal stønaperiode Høring - Forslang til endring i forskrift om arbeidsavklaringspenger

Detaljer

Offentlig journal for Hvaler kommune

Offentlig journal for Hvaler kommune - 09.02.2014, Dokumenttype:,U, Status: J,A Rammeavtale - signert Personalmappe - tilsettingsforhold - Vera Larsen 2010/2581-14 2605/2014 09.12.2013 Avsender Vera Larsen Tidsbegrenset arbeidsavtale - signert

Detaljer

Dok.dato: 08.09.2015. Dok.dato: 08.09.2015. Dok.dato: 08.09.2015

Dok.dato: 08.09.2015. Dok.dato: 08.09.2015. Dok.dato: 08.09.2015 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 09.09-09.09, Dokumenttype:,, Status: J,A, Arkivdel: HVA-SA-1,HVA-EEN-A 10.09.2015 Midlertidig brukstillatelse - gnr/bnr 49/401, Vesterøy Søknad ett trinn

Detaljer

Offentlig journal for Hvaler kommune

Offentlig journal for Hvaler kommune -, Dokumenttype:,U, Status: J,A Foresøpørsel om arbeid i NAV - åpen søknad Forespørsel om arbeid i NAV - åpen søknad 2013/2842-2 20433/2013 05.11.2013 NAV/Knut Tore Eide 416 Rullering av regional kystsoneplan

Detaljer

Offentlig journal for Hvaler kommune

Offentlig journal for Hvaler kommune -, Dokumenttype:,U, Status: J,A Vedtak om barnehageplass i Asmaløy barnehage Elevmappe - Asmaløy barnehage - ***** ***** ***** U 2014/210-3 3980/2014 RÅDMANN/Anne Høyby Pedersen KL Off.loven 13, 1. ledd/forv.loven

Detaljer

Offentlig journal. Vannledning Røssholmen 2013/3101-1 21068/2013 07.04.2015 15.11.2013. Behandling av søknad om sanitærabonnement 46/50

Offentlig journal. Vannledning Røssholmen 2013/3101-1 21068/2013 07.04.2015 15.11.2013. Behandling av søknad om sanitærabonnement 46/50 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 17.04-19.04, Dokumenttype:,, Status: J,A, Arkivdel: HVA-SA-1,HVA-EEN-A 20.04.2015 Vannledning Røssholmen Vannledning Røssholmen 2013/3101-1 21068/2013 15.11.2013

Detaljer

Offentlig journal. Varsel om vedtak rettet til eiendom 3/104 vedrørende vegetasjon og trafikksikkerhet 2015/2367-6 21026/2015 25.11.2015 12.01.

Offentlig journal. Varsel om vedtak rettet til eiendom 3/104 vedrørende vegetasjon og trafikksikkerhet 2015/2367-6 21026/2015 25.11.2015 12.01. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 11.01-11.01, Dokumenttype:,, Status: J,A, Arkivdel: HVA-SA-1,HVA-EEN-A 12.01.2016 Varsel om vedtak rettet til eiendom 3/104 vedrørende vegetasjon og trafikksikkerhet

Detaljer

Offentlig journal. Dispensasjon og byggetillatelse - oppføring av pumpestasjon på gnr/bnr 30/20- Søndre Sandøy 2015/ /

Offentlig journal. Dispensasjon og byggetillatelse - oppføring av pumpestasjon på gnr/bnr 30/20- Søndre Sandøy 2015/ / Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 13.04-13.04, Dokumenttype:,, Status: J,A, Arkivdel: HVA-SA-1,HVA-EEN-A 14.04.2015 nnhold: Dispensasjon og byggetillatelse - oppføring av pumpestasjon på gnr/bnr

Detaljer

Offentlig journal for Hvaler kommune

Offentlig journal for Hvaler kommune 23.07.12-29.07.12, Dokumenttype:,, Status: J,A Arbeidsavtale Personalmappe - tilsettingsforhold - Karin Olsen 2011/1642-4 10342/2011 10.08.2011 HAB/Grete Lemme Abrahamsen ***** Mottaker Karin Olsen Feriestenging

Detaljer

Offentlig journal. Samtykke til deling av eiendommen gnr 42 bnr 160 - Dypedal 2015/298-2 3517/2015 06.03.2015 10.03.2015. Grensepåvisning Løkkeberg

Offentlig journal. Samtykke til deling av eiendommen gnr 42 bnr 160 - Dypedal 2015/298-2 3517/2015 06.03.2015 10.03.2015. Grensepåvisning Løkkeberg Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 06.03-08.03, Dokumenttype:,, Status: J,A, Arkivdel: HVA-SA-1,HVA-EEN-A 10.03.2015 Samtykke til deling av eiendommen gnr 42 bnr 160 - Dypedal Søknad om deling/rekvisisjon

Detaljer

Offentlig journal for Hvaler kommune

Offentlig journal for Hvaler kommune -, Dokumenttype:,U, Status: J,A Utbetaling av særskilt tilskudd for enslige mindreårige flyktninger ntergreringstilskudd og særskilt tilskudd for enslige mindreårige flyktninger 2011/717-42 20905/2013

Detaljer

Offentlig journal. Annonse for høring av Ødegårdskilen torg reguleringsplan 2013/2742-42 11260/2015 16.06.2015 19.06.2015

Offentlig journal. Annonse for høring av Ødegårdskilen torg reguleringsplan 2013/2742-42 11260/2015 16.06.2015 19.06.2015 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 16.06-16.06, Dokumenttype:,, Status: J,A, Arkivdel: HVA-SA-1,HVA-EEN-A 19.06.2015 Annonse for høring av Ødegårdskilen torg reguleringsplan Ødegårdskilen Torg

Detaljer

Offentlig journal for Hvaler kommune

Offentlig journal for Hvaler kommune -, Dokumenttype:,U, Status: J,A nnhold: Søknad om etablering av fellesanlegg for VA for 3 eiendommer på Sand Gnr.43 Bnr.119 Gnr.38 m/fler Etablering fellesanlegg for VA gnr 43 bnr 119 fnr 38 og 69 - gnr

Detaljer

Offentlig journal. Behandling av søknad om sanitærabonnement 40/13/22 2015/1111-3 9394/2015 14.09.2015 15.05.2015

Offentlig journal. Behandling av søknad om sanitærabonnement 40/13/22 2015/1111-3 9394/2015 14.09.2015 15.05.2015 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 11.09-13.09, Dokumenttype:,, Status: J,A, Arkivdel: HVA-SA-1,HVA-EEN-A 14.09.2015 Behandling av søknad om sanitærabonnement 40/13/22 Dispensasjon for bygging

Detaljer

Offentlig journal for Hvaler kommune

Offentlig journal for Hvaler kommune -, Dokumenttype:,, Status: J,A Vedrørende trekk i lønn Personalmappe - personalsak - ***** ***** 2011/1226-3 22619/2013 10.12.2013 BVT/Beate Pedersen KL Off.loven 13, 1. ledd/forv.loven 13, 1 ledd nr 1

Detaljer

Offentlig journal. Oversendelse av sak - søknad om dispensasjon fra plankrav - 48/6 - Papper på Vesterøy 2015/900-17 14019/2015 09.09.2015 29.07.

Offentlig journal. Oversendelse av sak - søknad om dispensasjon fra plankrav - 48/6 - Papper på Vesterøy 2015/900-17 14019/2015 09.09.2015 29.07. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 07.09-07.09, Dokumenttype:,, Status: J,A, Arkivdel: HVA-SA-1,HVA-EEN-A 09.09.2015 Oversendelse av sak - søknad om dispensasjon fra plankrav - 48/6 - Papper

Detaljer

Offentlig journal. Orientering om protokoll og godkjenning. 2012/2361-12 2147/2014 30.01.2014 16.01.2015. Oppmålingsforretning Edholmen.

Offentlig journal. Orientering om protokoll og godkjenning. 2012/2361-12 2147/2014 30.01.2014 16.01.2015. Oppmålingsforretning Edholmen. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 14.01-14.01, Dokumenttype:,, Status: J,A, Arkivdel: HVA-SA-1,HVA-EEN-A 16.01.2015 Orientering om protokoll og godkjenning. Gnr 13 bnr 4 - Søknad om rekvisisjon

Detaljer

Offentlig journal for Hvaler kommune

Offentlig journal for Hvaler kommune -, Dokumenttype:,, Status: J,A Delegering av fullmakt fra rådmannen Tillegg til vedtatt delegeringsregelement av 29.09.05 Delegering av fullmakt fra rådmannen Tillegg til vedtatt delegeringsregelement

Detaljer

Offentlig journal. Innspill til detaljplan Bankerød gård fra FEN 2011/2472-41 8606/2014 28.04.2014 29.02.2016

Offentlig journal. Innspill til detaljplan Bankerød gård fra FEN 2011/2472-41 8606/2014 28.04.2014 29.02.2016 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 29.02-29.02, Dokumenttype:,, Status: J,A, Arkivdel: HVA-SA-1,HVA-EEN-A 03.03.2016 nnhold: nnspill til detaljplan Bankerød gård fra FEN Bankerød boligområde

Detaljer

Offentlig journal. Behandling av klage på pålegg om å selge gnr 10 gnr 8 2013/1125-27 17480/2015 19.11.2015 19.11.2015

Offentlig journal. Behandling av klage på pålegg om å selge gnr 10 gnr 8 2013/1125-27 17480/2015 19.11.2015 19.11.2015 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 19.11-19.11, Dokumenttype:,, Status: J,A, Arkivdel: HVA-SA-1,HVA-EEN-A 24.11.2015 Behandling av klage på pålegg om å selge gnr 10 gnr 8 Boplikt gnr 10 bnr

Detaljer

Offentlig journal. Tillatelse utvidelse av gårdsplass, terrenginngrep, 49/441 2014/2905-43 5205/2016 06.04.2016 07.04.2016

Offentlig journal. Tillatelse utvidelse av gårdsplass, terrenginngrep, 49/441 2014/2905-43 5205/2016 06.04.2016 07.04.2016 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 07.04-07.04, Dokumenttype:,, Status: J,A, Arkivdel: HVA-SA-1,HVA-EEN-A 11.04.2016 Tillatelse utvidelse av gårdsplass, terrenginngrep, 49/441 Søknad om tillatelse

Detaljer

Offentlig journal for Hvaler kommune

Offentlig journal for Hvaler kommune -, Dokumenttype:,U, Status: J,A nformasjon i saken Forespørsel om terrengoppfylling og etablering av mur på hytteiendom - gnr 23 bnr 234, Kjerringholmen 2012/1798-48 21819/2013 BS/Per-Erik Johansen 23/234

Detaljer

Offentlig journal. Innløsing av festetomt gnr 49 bnr 13. 2015/234-9 10402/2015 02.06.2015 18.01.2016. Innkalling til oppmålingsforretning.

Offentlig journal. Innløsing av festetomt gnr 49 bnr 13. 2015/234-9 10402/2015 02.06.2015 18.01.2016. Innkalling til oppmålingsforretning. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 15.01-17.01, Dokumenttype:,, Status: J,A, Arkivdel: HVA-SA-1,HVA-EEN-A 18.01.2016 nnløsing av festetomt gnr 49 bnr 13. Oppretting av ny grunneiendom - 49/13

Detaljer

Dok.dato: Dok.dato: Dok.dato:

Dok.dato: Dok.dato: Dok.dato: Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 11.12-11.12, Dokumenttype:,, Status: J,A 12.12.2014 Svar på henvendelse ang. boplikt Gnr 48 Bnr 27 Oppfølging av boplikt - gnr 48 bnr 27 2013/1031-6 23148/2013

Detaljer

Offentlig journal. Politiske planverksteder - våren 2016 2014/2649-28 22038/2015 15.12.2015 06.01.2016. Offentlig søkerliste HR-konsulent vikariat

Offentlig journal. Politiske planverksteder - våren 2016 2014/2649-28 22038/2015 15.12.2015 06.01.2016. Offentlig søkerliste HR-konsulent vikariat Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 05.01-05.01, Dokumenttype:,, Status: J,A, Arkivdel: HVA-SA-1,HVA-EEN-A 06.01.2016 Politiske planverksteder - våren 2016 Rullering av kommuneplan 2016-2028

Detaljer

Offentlig journal for Hvaler kommune

Offentlig journal for Hvaler kommune 24.05.2014 -, Dokumenttype:,, Status: J,A Arbeidsavtale økt stilling 72,5 % Personalmappe - tilsettingsforhold - Hanne Fredriksen 2011/516-23 8612/2014 30.04.2014 TF/Veronika Kopreitan ***** Mottaker Hanne

Detaljer

Offentlig journal. Behandling av søknad om omdisponering av dyrkbar mark på 36/5 2013/550-9 6238/2014 18.02.2015 25.03.2014

Offentlig journal. Behandling av søknad om omdisponering av dyrkbar mark på 36/5 2013/550-9 6238/2014 18.02.2015 25.03.2014 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 17.02-17.02, Dokumenttype:,, Status: J,A, Arkivdel: HVA-SA-1,HVA-EEN-A 18.02.2015 nnhold: Behandling av søknad om omdisponering av dyrkbar mark på 36/5 Riving

Detaljer

Dok.dato: 24.11.2014. Underinstansens behandling - klage eiendomsskatt gnr 50 bnr 116 snr 34 og snr 35 - Økholmen 43 og 45. Dok.dato: 24.11.

Dok.dato: 24.11.2014. Underinstansens behandling - klage eiendomsskatt gnr 50 bnr 116 snr 34 og snr 35 - Økholmen 43 og 45. Dok.dato: 24.11. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 02.02-02.02, Dokumenttype:,, Status: J,A, Arkivdel: HVA-SA-1,HVA-EEN-A 04.02.2015 nnhold: nderinstansens behandling - klage eiendomsskatt gnr 49 bnr 14 fnr

Detaljer

Offentlig journal. Innkalling til oppmålingsforretning. 2015/2140-4 18139/2015 28.10.2015 08.10.2015. Oversendelse av dokumenter.

Offentlig journal. Innkalling til oppmålingsforretning. 2015/2140-4 18139/2015 28.10.2015 08.10.2015. Oversendelse av dokumenter. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 27.10-27.10, Dokumenttype:,, Status: J,A, Arkivdel: HVA-SA-1,HVA-EEN-A 28.10.2015 nnkalling til oppmålingsforretning. Søknad om deling/justering av grunneiendom

Detaljer

Dok.dato: 18.08.2015. Dok.dato: 20.08.2015

Dok.dato: 18.08.2015. Dok.dato: 20.08.2015 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 20.08-20.08, Dokumenttype:,, Status: J,A, Arkivdel: HVA-SA-1,HVA-EEN-A 21.08.2015 Tilskudd til tiltak for å bedre språkforståelsen blant min.språklige barn

Detaljer

Offentlig journal for Hvaler kommune

Offentlig journal for Hvaler kommune -, Dokumenttype:,U, Status: J,A Svar på søknad om fritak fra politisk verv Permisjon - fritak fra politiske verv U 2011/2469-72 19119/2013 14.10.2013 RÅDMANN/Torunn Akselsen Engum C83 Mottaker Bjørn Bothne

Detaljer

Journaldato: , Dokumenttype: I,U, Status: J,A, Arkivdel: HVA-SA-1,HVA-EIEN-A. Dok.dato: Dok.dato:

Journaldato: , Dokumenttype: I,U, Status: J,A, Arkivdel: HVA-SA-1,HVA-EIEN-A. Dok.dato: Dok.dato: Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: -, Dokumenttype:,, Status: J,A, Arkivdel: HVA-SA-1,HVA-EEN-A 18.11.2016 Tillatelse tilbygg 5/68 Tilbygg fritidsbolig - 5/68 2016/2074-3 17235/2016 12.10.2016

Detaljer

Offentlig journal. Søknad sanitærabonnement 35/362 2014/151-13 19705/2015 05.11.2015 02.11.2015

Offentlig journal. Søknad sanitærabonnement 35/362 2014/151-13 19705/2015 05.11.2015 02.11.2015 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 04.11-04.11, Dokumenttype:,, Status: J,A, Arkivdel: HVA-SA-1,HVA-EEN-A 05.11.2015 Søknad sanitærabonnement 35/362 Søknad om tillatelse til tiltak - gnr 35

Detaljer

Journaldato: , Dokumenttype: I,U, Status: J,A, Arkivdel: HVA-SA-1,HVA-EIEN-A. Dok.dato: Dok.dato:

Journaldato: , Dokumenttype: I,U, Status: J,A, Arkivdel: HVA-SA-1,HVA-EIEN-A. Dok.dato: Dok.dato: Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: -, Dokumenttype:,, Status: J,A, Arkivdel: HVA-SA-1,HVA-EEN-A 09.05.2017 Svar på søknad om sanitærabonnement trykkavløp for eiendom 47/1/106 - tgårdskilen

Detaljer

Offentlig journal. Innkalling til oppmålingsforretning 2015/404-5 5350/2015 13.04.2015 18.03.2015

Offentlig journal. Innkalling til oppmålingsforretning 2015/404-5 5350/2015 13.04.2015 18.03.2015 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 10.04-12.04, Dokumenttype:,, Status: J,A, Arkivdel: HVA-SA-1,HVA-EEN-A 13.04.2015 nnkalling til oppmålingsforretning Søknad om deling/rekvisisjon av oppmåling

Detaljer

Dok.dato: 15.09.2015. Dok.dato: 22.09.2015

Dok.dato: 15.09.2015. Dok.dato: 22.09.2015 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 08.10-08.10, Dokumenttype:,, Status: J,A, Arkivdel: HVA-SA-1,HVA-EEN-A 09.10.2015 nnkalling til oppmålingsforretning. Grensejustering med oppmålingsforretning

Detaljer

Innvilget dispensasjon for anleggelse av stikkledning, riving av uthus/anneks og tilbygg til hytte 29/158 - Søndre Sandøy. Dok.dato: 18.03.

Innvilget dispensasjon for anleggelse av stikkledning, riving av uthus/anneks og tilbygg til hytte 29/158 - Søndre Sandøy. Dok.dato: 18.03. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 20.03-22.03, Dokumenttype:,, Status: J,A, Arkivdel: HVA-SA-1,HVA-EEN-A 23.03.2015 nnvilget dispensasjon for anleggelse av stikkledning, riving av uthus/anneks

Detaljer

Journaldato: , Dokumenttype: I,U, Status: J,A, Arkivdel: HVA-SA-1,HVA-EIEN-A. Dok.dato: Dok.dato:

Journaldato: , Dokumenttype: I,U, Status: J,A, Arkivdel: HVA-SA-1,HVA-EIEN-A. Dok.dato: Dok.dato: Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: -, Dokumenttype:,, Status: J,A, Arkivdel: HVA-SA-1,HVA-EEN-A 31.10.2016 Svar på søknad om årsabonnement for parkering på Garnberget i tgårdskilen Parkering

Detaljer

Journaldato: 18.05.2015-18.05.2015, Dokumenttype: I,U, Status: J,A, Arkivdel: HVA-SA-1,HVA-EIEN-A. Dok.dato: 13.05.2015. Dok.dato: 13.05.

Journaldato: 18.05.2015-18.05.2015, Dokumenttype: I,U, Status: J,A, Arkivdel: HVA-SA-1,HVA-EIEN-A. Dok.dato: 13.05.2015. Dok.dato: 13.05. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: -, Dokumenttype:,, Status: J,A, Arkivdel: HVA-SA-1,HVA-EEN-A 19.05.2015 Åpen søknad og CV Søknad om fast jobb i omsorgstjenesten 2015 2015/5-8 9268/2015 P

Detaljer

Offentlig journal for Hvaler kommune

Offentlig journal for Hvaler kommune - 09.03.2014, Dokumenttype:,U, Status: J,A nnhold: Søknad om ferdigattest - Huserveien 71 Byggesak - riving av eksisterende bolig og oppføring av ny - gnr 38 bnr 1 - Huserveien 71 2012/2414-14 4615/2014

Detaljer

Offentlig journal. Oversendelse av sak til uttalelse - søknad om dispensasjon for oppføring av brygge - gnr/bnr 36/131 - Krossholmen

Offentlig journal. Oversendelse av sak til uttalelse - søknad om dispensasjon for oppføring av brygge - gnr/bnr 36/131 - Krossholmen Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 22.04-24.04, Dokumenttype:,, Status: J,A, Arkivdel: HVA-SA-1,HVA-EEN-A 25.04.2016 Oversendelse av sak til uttalelse - søknad om dispensasjon for oppføring

Detaljer

Offentlig journal. Samtykke til deling av eiendom 4/64 - Kirkeøy 2015/1931-4 15585/2015 04.09.2015 07.09.2015

Offentlig journal. Samtykke til deling av eiendom 4/64 - Kirkeøy 2015/1931-4 15585/2015 04.09.2015 07.09.2015 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 04.09-06.09, Dokumenttype:,, Status: J,A, Arkivdel: HVA-SA-1,HVA-EEN-A 07.09.2015 Samtykke til deling av eiendom 4/64 - Kirkeøy Søknad om deling/rekvisisjon

Detaljer

Offentlig journal for Hvaler kommune

Offentlig journal for Hvaler kommune - 30.03.2014, Dokumenttype:,U, Status: J,A nnhold: Forespørsel om byggetillatelse Forespørsel om byggetillatelse - gnr 28 bnr 67 2014/653-1 6539/2014 BS/er Otto Rød 28/67 Avsender Jan Erik Bakkevik nnhold:

Detaljer

Offentlig journal for Hvaler kommune

Offentlig journal for Hvaler kommune -, Dokumenttype:,U, Status: J,A Purring - parkering på Skjærhalden. Parkeringsgebyr 2013 2013/349-36 3/2014 24.12.2013 VARV/Arnt Otto Arntsen U Off.loven 13, 1. ledd/forv.loven 13, 1 ledd nr 1 Q50 Avsender

Detaljer

Dok.dato: 20.05.2014. Dok.dato: 14.08.2015. Dok.dato: 18.08.2015

Dok.dato: 20.05.2014. Dok.dato: 14.08.2015. Dok.dato: 18.08.2015 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 10.09-10.09, Dokumenttype:,, Status: J,A, Arkivdel: HVA-SA-1,HVA-EEN-A 11.09.2015 Svar på opprettholdelse av klage gnr 53 bnr 152 Eiendomsskatt 2014-2015

Detaljer

Offentlig journal. Indeksregulering 2014 for festetomt 43/17/12 2014/747-1 7482/2014 19.12.2014 09.04.2014

Offentlig journal. Indeksregulering 2014 for festetomt 43/17/12 2014/747-1 7482/2014 19.12.2014 09.04.2014 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 18.12-18.12, Dokumenttype:,, Status: J,A 19.12.2014 ndeksregulering 2014 for festetomt 43/17/12 Regulering av festeavgift 2014 - gnr 43- bnr 17- fnr 12 2014/747-1

Detaljer

Journaldato: , Dokumenttype: I,U, Status: J,A, Arkivdel: HVA-SA-1,HVA-EIEN-A. Dok.dato: Dok.dato:

Journaldato: , Dokumenttype: I,U, Status: J,A, Arkivdel: HVA-SA-1,HVA-EIEN-A. Dok.dato: Dok.dato: Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 18.03.2017 -, Dokumenttype:,, Status: J,A, Arkivdel: HVA-SA-1,HVA-EEN-A 22.03.2017 nnvilget dispensasjon og byggetillatelse for fremføring av VA-anlegg -

Detaljer

Offentlig journal. Vedrørende merknad til nabovarsel - 48/6, Vesterøy 2015/900-5 10877/2015 08.06.2015 02.09.2015

Offentlig journal. Vedrørende merknad til nabovarsel - 48/6, Vesterøy 2015/900-5 10877/2015 08.06.2015 02.09.2015 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 01.09-01.09, Dokumenttype:,, Status: J,A, Arkivdel: HVA-SA-1,HVA-EEN-A 02.09.2015 Vedrørende merknad til nabovarsel - 48/6, Vesterøy Oppføring bolig - veirett

Detaljer

Offentlig journal. Innkalling til oppmålingsforretning. 2015/1000-5 8542/2015 05.05.2015 18.08.2015. Oversendelse av sak - påbygg hytte - 40/161

Offentlig journal. Innkalling til oppmålingsforretning. 2015/1000-5 8542/2015 05.05.2015 18.08.2015. Oversendelse av sak - påbygg hytte - 40/161 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 17.08-17.08, Dokumenttype:,, Status: J,A, Arkivdel: HVA-SA-1,HVA-EEN-A 18.08.2015 nnkalling til oppmålingsforretning. Søknad om fradeling - 51/15, 50/9 2015/1000-5

Detaljer

Journaldato: 27.07.2015-27.07.2015, Dokumenttype: I,U, Status: J,A, Arkivdel: HVA-SA-1,HVA-EIEN-A. Dok.dato: 13.04.2015. Dok.dato: 17.04.

Journaldato: 27.07.2015-27.07.2015, Dokumenttype: I,U, Status: J,A, Arkivdel: HVA-SA-1,HVA-EIEN-A. Dok.dato: 13.04.2015. Dok.dato: 17.04. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: -, Dokumenttype:,, Status: J,A, Arkivdel: HVA-SA-1,HVA-EEN-A 28.07.2015 Rekvisisjon - Elkjøp 186 6814/2015 13.04.2015 Elkjøp Rekvisisjon Elkjøp 187 7338/2015

Detaljer

Offentlig journal. Svar på ad Klage på Underinstansens behandling 2013/2225-8 9755/2014 20.05.2014 23.12.2014. Registrering av vannmåler

Offentlig journal. Svar på ad Klage på Underinstansens behandling 2013/2225-8 9755/2014 20.05.2014 23.12.2014. Registrering av vannmåler Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 22.12-22.12, Dokumenttype:,, Status: J,A 23.12.2014 Svar på ad Klage på nderinstansens behandling Klage - eiendomsskatt - gnr 23 bnr 219 - Tobakksbukta Kirkeøy

Detaljer

Offentlig journal. Aksept av tilbakemelding etter tilsyn i bolig 2009 2015/710-2 3628/2015 17.08.2015 24.08.2015

Offentlig journal. Aksept av tilbakemelding etter tilsyn i bolig 2009 2015/710-2 3628/2015 17.08.2015 24.08.2015 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 22.08.2015 -, Dokumenttype:,, Status: J,A 27.10.2015 Aksept av tilbakemelding etter tilsyn i bolig 2009 Gnr 90/1/1 Brannforebyggende tiltak 2015/710-2 3628/2015

Detaljer

Dok.dato: 29.04.2014. Klassering: 30/22/78 VARV/UMAASK. Dok.dato: 30.09.2014. Klassering: 43/27 BS/TOMBE. Dok.dato: 25.09.2014.

Dok.dato: 29.04.2014. Klassering: 30/22/78 VARV/UMAASK. Dok.dato: 30.09.2014. Klassering: 43/27 BS/TOMBE. Dok.dato: 25.09.2014. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 26.09-28.09, Dokumenttype:,, Status: J,A 30.09.2014 Behandling av søknad om sanitærabonnement 30/22/78 Søknad om tillatelse til tiltak uten ansvarsrett -

Detaljer

Offentlig journal. Innsyn i saksdokumenter - gnr 43 gnr / /

Offentlig journal. Innsyn i saksdokumenter - gnr 43 gnr / / Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 26.03-26.03, Dokumenttype:,, Status: J,A, Arkivdel: HVA-SA-1,HVA-EEN-A 27.03.2015 nnsyn i saksdokumenter - gnr 43 gnr 149 Søknad om dispensasjon - gnr 43

Detaljer

Offentlig journal. Søknad om hjemmekompostering - 23/11/68 2014/2257-19 4203/2015 03.03.2015 07.09.2015

Offentlig journal. Søknad om hjemmekompostering - 23/11/68 2014/2257-19 4203/2015 03.03.2015 07.09.2015 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 02.09-02.09, Dokumenttype:,, Status: J,A, Arkivdel: HVA-SA-1,HVA-EEN-A 07.09.2015 Søknad om hjemmekompostering - 23/11/68 Søknad om hjemmekompostering 2014/2257-19

Detaljer

Journaldato: , Dokumenttype: I,U, Status: J,A, Arkivdel: HVA-SA-1,HVA-EIEN-A. Dok.dato:

Journaldato: , Dokumenttype: I,U, Status: J,A, Arkivdel: HVA-SA-1,HVA-EIEN-A. Dok.dato: Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: -, Dokumenttype:,, Status: J,A, Arkivdel: HVA-SA-1,HVA-EEN-A 20.04.2017 Oversendelse av sak til uttalelse - eksisterende hytte - gnr/bnr/fnr 37/1/42 Søknad

Detaljer

Journaldato: , Dokumenttype: I,U, Status: J,A, Arkivdel: HVA-SA-1,HVA-EIEN-A. Dok.dato: Dok.dato:

Journaldato: , Dokumenttype: I,U, Status: J,A, Arkivdel: HVA-SA-1,HVA-EIEN-A. Dok.dato: Dok.dato: Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: -, Dokumenttype:,, Status: J,A, Arkivdel: HVA-SA-1,HVA-EEN-A 02.05.2017 Oversendelse av sak til uttalelse - opparbeidelse av voll - gnr/bnr 23/45 Søknad om

Detaljer

Offentlig journal. Arbeidsavtale 2015/1389-2 10613/2015 04.06.2015 17.07.2015. Turavtale sommer 2015 2011/699-16 13318/2015 09.07.2015 17.07.

Offentlig journal. Arbeidsavtale 2015/1389-2 10613/2015 04.06.2015 17.07.2015. Turavtale sommer 2015 2011/699-16 13318/2015 09.07.2015 17.07. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: -, Dokumenttype:,, Status: J,A 20.07.2015 Arbeidsavtale Personalmappe - tilsettingsforhold - Ragnhild Svennes 2015/1389-2 10613/2015 04.06.2015 Ragnhild Svennes

Detaljer

Journaldato: , Dokumenttype: I,U, Status: J,A, Arkivdel: HVA-SA-1,HVA-EIEN-A. Dok.dato: Dok.dato:

Journaldato: , Dokumenttype: I,U, Status: J,A, Arkivdel: HVA-SA-1,HVA-EIEN-A. Dok.dato: Dok.dato: Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: -, Dokumenttype:,, Status: J,A, Arkivdel: HVA-SA-1,HVA-EEN-A 09.06.2017 Orientering om saksgang- brygge 29/3, Kåvika, Søndre Sandøy Søknad om brygge - 29/3

Detaljer

Offentlig journal. Foreløpig svar - søknad om tillatelse og støtte til solcelleanlegg - gnr/bnr 23/65, Granholmen 2015/1592-2 12647/2015 29.06.

Offentlig journal. Foreløpig svar - søknad om tillatelse og støtte til solcelleanlegg - gnr/bnr 23/65, Granholmen 2015/1592-2 12647/2015 29.06. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 06.08-06.08, Dokumenttype:,, Status: J,A, Arkivdel: HVA-SA-1,HVA-EEN-A 07.08.2015 nnhold: Foreløpig svar - søknad om tillatelse og støtte til solcelleanlegg

Detaljer

Offentlig journal. Samarbeidsmøte hjem / BVT / skole 21.11.14. Referat. ***** ***** ***** ***** ***** 2011/545-49 23544/2014 19.12.2014 25.11.

Offentlig journal. Samarbeidsmøte hjem / BVT / skole 21.11.14. Referat. ***** ***** ***** ***** ***** 2011/545-49 23544/2014 19.12.2014 25.11. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 19.12-21.12, Dokumenttype:,, Status: J,A 22.12.2014 Samarbeidsmøte hjem / BVT / skole 21.11.14. Referat. ***** ***** ***** ***** ***** Elevmappe - Hvaler

Detaljer

Journaldato: , Dokumenttype: I,U, Status: J,A, Arkivdel: HVA-SA-1,HVA-EIEN-A. Dok.dato: Dok.dato:

Journaldato: , Dokumenttype: I,U, Status: J,A, Arkivdel: HVA-SA-1,HVA-EIEN-A. Dok.dato: Dok.dato: Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: -, Dokumenttype:,, Status: J,A, Arkivdel: HVA-SA-1,HVA-EEN-A 24.11.2016 Test Postmappe - arkivar - Henrik Kristiansen 2013/185-124 19299/2016 16.11.2016 Henrik

Detaljer

Offentlig journal. Tidsbegrenset arbeidsavtale Ferievikariat 2013/900-11 11519/2014 OT/PEPEAA 16.07.2014 11.06.2014 OT/LIKL

Offentlig journal. Tidsbegrenset arbeidsavtale Ferievikariat 2013/900-11 11519/2014 OT/PEPEAA 16.07.2014 11.06.2014 OT/LIKL Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 16.07.14-16.07.14, Dokumenttype:,, Status: J,A 29.07.2014 Tidsbegrenset arbeidsavtale Ferievikariat Personalmappe - tilsettingsforhold - Gurjit Kaur Garcha

Detaljer

Offentlig journal. Retting av krav gnr 49, bnr 370 Løkkevika - Ny bolig 2011/ /

Offentlig journal. Retting av krav gnr 49, bnr 370 Løkkevika - Ny bolig 2011/ / Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 26.08-26.08, Dokumenttype:,, Status: J,A, Arkivdel: HVA-SA-1,HVA-EEN-A 30.08.2016 Retting av krav gnr 49, bnr 370 Løkkevika - Ny bolig Gnr 49, bnr 370 Løkkevika

Detaljer

Offentlig journal for Hvaler kommune

Offentlig journal for Hvaler kommune -, Dokumenttype:,U, Status: J,A Sak er matrikkelført Gnr 49, bnr 454 - hytte 500 - Utvidelse av hytte - forespørsel 2012/837-13 21107/2013 15.11.2013 BS/rina Bjørnevald 49/454 Avsender Fredrikstad kommune

Detaljer