Offentlig journal for Hvaler kommune

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Offentlig journal for Hvaler kommune"

Transkript

1 , Dokumenttype:,, Status: J,A 2010/ / TF/Anders Bekkevold u9 Ofl. 13, fvl / / TF/Anders Bekkevold u9 Ofl. 13, fvl / / TF/Anders Bekkevold u9 Ofl. 13, fvl. 13 Side: 1 av 66

2 , Dokumenttype:,, Status: J,A Bekreftelse på mottatt søknad om parkeringstillatelse for forflytningshemmede 2010/ / TF/Anders Bekkevold u9 Ofl. 13, fvl. 13 Søknad om parkeringstillatelse for forflytningshemmede 2010/ / TF/Anders Bekkevold u9 Ofl. 13, fvl. 13 Søknad om parkeringstillatelse for forflytningshemmede 2010/ / TF/Anders Bekkevold u9 Ofl. 13, fvl. 13 Side: 2 av 66

3 , Dokumenttype:,, Status: J,A nnhenting av opplysninger jmf. søknad om parkeringstillatelse for forflytningshemmede 2010/ / TF/Anders Bekkevold u9 Ofl. 13, fvl. 13 Søknad om parkeringstillatelse for forflytningshemmede 2010/ / TF/Anders Bekkevold u9 Ofl. 13, fvl. 13 Søknad om parkeringstillatelse for forflytningshemmede 2010/ / TF/Anders Bekkevold u9 Ofl. 13, fvl. 13 Side: 3 av 66

4 , Dokumenttype:,, Status: J,A Søknad om parkeringstillatelse for forflytningshemmede 2010/ / TF/Anders Bekkevold u9 Ofl. 13, fvl. 13 Søknad om parkeringstillatelse for forflytningshemmede 2010/ / TF/Anders Bekkevold u9 Ofl. 13, fvl. 13 Søknad om parkeringstillatelse for forflytningshemmede 2010/ / TF/Anders Bekkevold u9 Ofl. 13, fvl. 13 Side: 4 av 66

5 , Dokumenttype:,, Status: J,A Søknad om parkeringstillatelse for forflytningshemmede 2010/ / TF/Anders Bekkevold u9 Ofl. 13, fvl. 13 Bekreftelse på mottatt søknad 2010/ / TF/Anders Bekkevold u9 Ofl. 13, fvl. 13 Bekreftelse på mottatt søknad om parkeringstillatelse for forflytningshemmede 2010/ / TF/Anders Bekkevold u9 Ofl. 13, fvl. 13 Side: 5 av 66

6 , Dokumenttype:,, Status: J,A Midlertidig svar/ innhenting av opplysninger ift søknad om parkeringstillatelse for forfltytningshemmede 2010/ / TF/Anders Bekkevold u9 Ofl. 13, fvl. 13 Søknad om parkeringstillatelse for forflytningshemmede - midlertidig svar 2010/ / TF/Anders Bekkevold u9 Ofl. 13, fvl. 13 Vedtak på søknad om parkeringstillatelse for forflytningshemmede 2010/ / TF/Anders Bekkevold u9 Ofl. 13, fvl. 13 Side: 6 av 66

7 , Dokumenttype:,, Status: J,A Vedtak på søknad om parkeringstillatelse for forflytningshemmede 2010/ / TF/Anders Bekkevold u9 Ofl. 13, fvl. 13 Vedtak på søknad om parkeringstillatelse for forflytningshemmede 2010/ / TF/Anders Bekkevold KL Vedtak på søknad om parkeringstillatelse for forflytningshemmede 2010/ / TF/Anders Bekkevold u9 Ofl. 13, fvl. 13 Side: 7 av 66

8 , Dokumenttype:,, Status: J,A Vedtak på søknad om parkeringstillatelse for forflytningshemmede 2010/ / TF/Anders Bekkevold u9 Ofl. 13, fvl. 13 Endringsvedtak på bakgrunn av klage på avslag pm parkeringsbevis for funksjonshemmede 2010/ / TF/Anders Bekkevold u9 Ofl. 13, fvl. 13 Vedtak på søknad om parkeringstillatelse for forflytningshemmede 2010/ / TF/Anders Bekkevold u9 Ofl. 13, fvl. 13 Side: 8 av 66

9 , Dokumenttype:,, Status: J,A Vedtak på søknad om parkeringstillatelse for forflytningshemmede 2010/ / TF/Anders Bekkevold u9 Ofl. 13, fvl. 13 Midlertidig svar på søknad om parkeringstillatelse for forflytningshemmede 2010/ / TF/Anders Bekkevold u9 Ofl. 13, fvl. 13 Midlertidig svar på søknad om parkeringstillatelse for forflytningshemmede 2010/ / TF/Anders Bekkevold u9 Ofl. 13, fvl. 13 Side: 9 av 66

10 , Dokumenttype:,, Status: J,A Vedtak på søknad om parkeringstillatelse for forflytningshemmede / / TF/Anders Bekkevold u9 Ofl. 13, fvl. 13 Vedtak på søknad om parkeringstillatelse for forflytningshemmede / / TF/Anders Bekkevold u9 Ofl. 13, fvl. 13 Vedta på søknad om parkeringstillatelse for forflytningshemmede / / TF/Anders Bekkevold u9 Ofl. 13, fvl. 13 Side: 10 av 66

11 , Dokumenttype:,, Status: J,A Oversender for uttalelse søknad om dispensasjon for legging av V/A-ledninger i strid med planformålet 37/6 Huser, Asmaløy - Søknad om tillatelse til tiltak 2010/ / BS/Knut Kristian Skjolden 37/6 Mottaker Fylkesmannen i Østfold Mottaker Østfold fylkeskommune Søknad om dispensasjon for tiltak på 37/6 - orientering om saksframdrift 37/6 Huser, Asmaløy - Søknad om tillatelse til tiltak 2010/ /2010 BS/Knut Kristian Skjolden 37/6 Mottaker Rigmor Johansen Svar på klage på avslag på søknad om parkeringstillatelse for forflytningshemmede 2010/ / TF/Anders Bekkevold KL Side: 11 av 66

12 , Dokumenttype:,, Status: J,A Barnekonsert lys, lyd utstyr og rigging Leie av skole til arrangement 2011/ / F/Thomas Holmen Olsen C30 Mottaker Hvaler Musikkforening Samtykke til fradeling av to boligtomter fra eiendom gnr 31 bnr 1 på Ekeberget - Herføl Søknad om deling/rekvisisjon av oppmåling - 31/1/1 og 31/1/3 Ekeberget Herføl 2011/ / BS/Trine Lise Johnsen 31/1 Mottaker Veronica Berge Rød Svar på søknad om ambulerende skjenkebevilling Ambulerende skjenkebevilling / / S/Torunn Akselsen Engum 63 Mottaker Hvaler Trivselskor Side: 12 av 66

13 , Dokumenttype:,, Status: J,A Pålegg om tilbakeføring av terreng samt innsendelse av søknad om tillatelse til tiltak Oppheving av deler av stoppordre Eiendom gnr 39 bnr 85 - Asmaløy Ombygging og påbygging av hytte Geitvika Asmaløy gnr 39/ / / BS/Trine Lise Johnsen 39/85 Mottaker Einar Tollehaug Samtykke til deling av eiendommen Westberg, gnr 37 bnr 5 på Asmaløy i Hvaler Deling grunneiendom 37/5, Asmaløy 2008/ / BS/Per Otto Rød 37/5 Mottaker var Larsen Svar på brev vedrørende varsel om felles nasjonalt tilsyn med Hvaler kommune Felles nasjonalt tilsyn med Hvaler kommune - elevenes rett til et godt psykososialt skolemiljø 2011/ / OPK/Astri Tanderø Engblad B08 Mottaker Fylkesmannen i Østfold v/kjerstin Stølen Side: 13 av 66

14 , Dokumenttype:,, Status: J,A Byggetillatelse gnr 6 bnr 1 fnr 27 på Kirkeøy Tilbygg hytte 4768, gnr 6 bnr 1 fnr 27, Kirkeøy 2010/ / BS/rina Bjørnevald 6/1/27 Mottaker Byggmester Rune Harboe AS Sluttoppgjør tgårdskilen - anbefaling om sluttoppgjør Nye bryggepirer ved molo i tgårdskilen 2009/ / HAVN/Gunn Karin Karlsen P20 Avsender Atle Rene Bjørge Parkeringskort rådhuset. Parkering Skjærhalden rådhuset/kirken / / HVALER KOMMNE/Kari Ringstad Avsender Kjersti Johansen Side: 14 av 66

15 , Dokumenttype:,, Status: J,A Regional transportplan. Offentlig ettersyn planprogram Regional transportplan i Østfold 2010/ / VAE/Odd Magne lvund N00 Avsender Østfold fylkeskommune v/kari Ottestad Søknad om midlertidig dispensasjon fra forbudet om kjøring på veiene på Søndre Sandøy Midlertidig dispensasjon fra forbudet om kjøring på veiene på Herføl,Nordre- og Søndre Sandøy 2010/ / HVALER KOMMNE/Roger Storehjelm Q80 Avsender Vidar Johan Sandvik Søknad om midlertidig dispensasjon fra forbudet om kjøring på veiene på Søndre Sandøy Midlertidig dispensasjon fra forbudet om kjøring på veiene på Herføl,Nordre- og Søndre Sandøy 2010/ / HVALER KOMMNE/Tone Ruscelli Q80 Avsender Rannveig Thoren Lund Side: 15 av 66

16 , Dokumenttype:,, Status: J,A Søknad om tillatelse til tiltak - 10/33 Pilestrand, Skjærhalden Søknad om tillatelse til tiltak - 10/33 Pilestrand, Skjærhalden 2011/ / BS/Trine Lise Johnsen 10/33 Avsender PLS arkitekter as Søknad om tillatelse til tiltak - 47/11/113 Bastangen, Vesterøy Søknad om tillatelse til tiltak - 47/11/113 Bastangen, Vesterøy 2011/ / BS/rina Bjørnevald 47/11 Avsender Arkadia v/j. Chr. Thorkildsen Oversendelse av søknad om dispensasjon fra kommuneplanens arealdel 1 nr 4 for riving og nybygg av hytte i strandsonen på eiendommen gnr 25 bnr 134 på Kirkeøy - til høring Søknad om tillatelse til tiltak - 25/137 Pulservikfjellet - riving av eksisterende hytte og bygging av ny hytte 2010/ /2011 BS/rina Bjørnevald 25/137 Mottaker Fylkesmannen i Østfold Mottaker Østfold fylkeskommune Side: 16 av 66

17 , Dokumenttype:,, Status: J,A Melding om avsluttet sak Avsluttet Jorskiftesak 2011/ / GO/Halvor S Reff 48/19 Avsender Østfold Jorskifterett Hytte på Søndre Sandøy - Riving/nybygg hytte 29/3/91 Søndre Sandøy Riving/nybygg hytte 29/3/91 Søndre Sandøy 2008/ / BS/rina Bjørnevald 29/3/91 Avsender Marit Sylte Redegjørelse om adkomst Deling av tomt, gnr 49 bnr 214, Vesterøy 2010/ / BS/Per Otto Rød 49/214 Avsender Erik Solheim Side: 17 av 66

18 , Dokumenttype:,, Status: J,A Melding om avsluttet sak nr Viker Matrikkelføring jordskiftesak nr Viker. 2011/ / GO/Halvor S Reff 35/6 Avsender Kjølle, Synnøve Helårsparkering Parkering Skjærhalden rådhuset/kirken / / HVALER KOMMNE/Kari Ringstad Avsender Aksel Arstad Søknadfrist Riving/oppføring hytte 5132, eiendom 23/17/67, Kjerringholmen 2009/ / BS/Trine Lise Johnsen 23/17/67 Avsender Knut Midtgaard Side: 18 av 66

19 , Dokumenttype:,, Status: J,A Vedtak om plass i barnehage Elevmappe - barnehage / /2011 OPK/Anne Høyby Pedersen KL Søknad om permisjon Personalmappe - tilsettingsforhold - Birgit Lunde Kristiansen 2010/ /2011 HSO/Lars H Larsen Mottaker Birgit Lunde Kristiansen Søknad om permisjon Personalmappe - tilsettingsforhold - Birgit Lunde Kristiansen 2010/ /2011 HSO/Lars H Larsen Mottaker Birgit Lunde Kristiansen Side: 19 av 66

20 , Dokumenttype:,, Status: J,A Søknad om permisjon Personalmappe - tilsettingsforhold - Birgit Lunde Kristiansen 2010/ /2011 HSO/Lars H Larsen Mottaker Birgit Lunde Kristiansen Søknad om rammetillatelse 41/6 - Nytt anlegg, basestasjon for mobiltelefoni, Løperholmen 2011/ / BS/Knut Kristian Skjolden 41/6 Avsender Technogarden Engineering Resources AS ttalelse fra ledelsen - Hvaler kommunes regnskap for 2010 Årsregnskapet / / S/Kurt Skarning 210 Avsender Østfold kommunerevisjon KS Side: 20 av 66

21 , Dokumenttype:,, Status: J,A Samtykke til fradeling fra eiendom gnr/bnr 30/20, 31/1, 31/2 - oppretting av ny grunneiendom Holmen, Jomfruland, Tøfte Søknad om deling/rekvisisjon av oppmåling - oppretting av ny grunneiendom - 30/20, 31/1, 31/2 Jomfruland 2011/ /2011 BS/Trine Lise Johnsen 30/20 Mottaker Hans Kr. Rød Skjønnssak Skjærhalden - avtale om båtfester Sikring friareal Krokstrand 2004/ / HAVN/Gunn Karin Karlsen D30 Avsender Advokatfirmaet Haavind AS Skjønnssak Skjærhalden - avtale om båtfester Sikring friareal Krokstrand 2004/ / HAVN/Gunn Karin Karlsen D30 Avsender Advokatfirmaet Haavind AS Side: 21 av 66

22 , Dokumenttype:,, Status: J,A Kopi: Søknad om tillatelse til å spille i Brottet på Spjærøy sommeren 2011 Brottet / / S/Torunn Akselsen Engum C30 Avsender Østfold politidistrikt Hvaler lensmannskontor Reguleringsplan for Kjenvik småbåthavn - klage Reguleringsarbeid Kjenvik Småbåthavn, Kirkeøy 2007/ / PLAN/Anna Karin Hellstrøm L12 Avsender Advokathuset Fredrikstad Rapport etter helseundersøkelser seksjon Miljø og teknikk - november 2010-januar 2011 Rapport etter helseundersøkelser seksjon Miljø og teknikk - november 2010-januar / / TEK/Heidi Vildskog 411 Avsender Fredrikstad kommune v/økonomi- og organisasjonsutvikling, HMS-avdeling Side: 22 av 66

23 , Dokumenttype:,, Status: J,A Forskrift om endring av forskrift 14 mars 2008 nr 294 om fartsbegrensning i sjøen, sjøkart nr 1 og 470, Hvaler kommune, Østfold Endring av fartsforskrift i sjøen, Hvaler kommune. 2011/ / HAVN/Eivind Børresen Q81 Avsender Kystverket Merknader til brev om boplikt og søknad om utsettelse av denne samt informasjon om riktig gbnr 4/264 Eiendommen gnr 4 bnr 1 fnr 157 i Hvaler 2011/ / NF/Laila Kjølbo Rød 30/42 Avsender Odd-Egil Bjørthun og nn Bjørthun Søknad om permisjon - Personalmappe - tilsettingsforhold - Camilla Aasen 2010/ / Saksbehandler OT/Kirsten Piil (enhet/navn): Mottaker Camilla Aasen Side: 23 av 66

24 , Dokumenttype:,, Status: J,A Søknad om dispensasjon for anlegging av vann- og avløpsledninger på 50/19 Vesterøy - uttalelse Søknad om tillatelse til tiltak og dispensasjon for legging av ledninger for vann og kloakk fra Granholmen til Skansen - 50/19 Vesterøy 2011/ / BS/Christine Stene 50/19 Avsender Fylkesmannen i Østfold Søknad om dsipensasjon for tilbygg til hytte på 50/70 - uttalelse Forhåndsmøte om tiltak på eksisterende fritidseiendom - tilbygg til hytte - gnr 50 bnr / / BS/Einar G Nilsen 50/70 Avsender Fylkesmannen i Østfold Søknad om dispensasjon for oppføring av tilbygg til hytte samt fremføring av vann- og avløpsledninger på 41/77 Asmaløy - uttalelse Tilbygg på hytte nr 3415 Sandholmen gnr 41 bnr / / BS/Per Otto Rød 41/77 Avsender Fylkesmannen i Østfold Side: 24 av 66

25 , Dokumenttype:,, Status: J,A nformasjon om nytt firma til boring med nye søknadspapirer tvendig/innvendig sanitæranlegg, eiendom 42/152, Spjærøy 2008/ / BS/Knut Kristian Skjolden 42/152 Avsender VAF Søknad om tiltak uten ansvarsrett - 53/20 SKjelsbu Søknad om tiltak uten ansvarsrett - 53/20 SKjelsbu 2011/ / BS/Per Otto Rød 53/20 Avsender Trond Martinsen og Journ Ellefsen Sending av etterspurte søknadspapirer til søknad om oppføring av enebolig med tilhørende anneks - 29/243 Nedgården Oppføring av enebolig med tilhørende anneks gnr 29 bnr 243, Nedgården 2010/ / BS/rina Bjørnevald 29/243 Avsender Berg Byggteknikk Side: 25 av 66

26 , Dokumenttype:,, Status: J,A Merknader til søknad om påbygg på fritidsbolig på 19/70 Kirkøy Tilbygg hytte 4201, gnr 19 bnr 70, Kirkeøy 2010/ / BS/Trine Lise Johnsen 19/70 Avsender Anne Karin Thori og Lars Lind Klage på Hvaler kommunes vedtak om å gi tillatelse til bruksendring fra hytte til helårsbolig - 23/10/52 Tobakksbukta Bruksendring fra hytte 4442 til bolig, gnr 23 bnr 10 fnr 52, Tobakksbukta 2009/ / BS/Einar G Nilsen 23/10/52 Avsender Fylkesmannen i Vestfold Oppfølging av brev vedrørende organisering av Hvaler overformynderi. Overformynderi i Hvaler kommune 2009/ /2011 HVALER KOMMNE/Torleif Gjellebæk X47 Avsender Fredrikstad Overformynderi v/siri L.Pedersen Side: 26 av 66

27 , Dokumenttype:,, Status: J,A Årsabonnement for parkering ved Hvaler Rådhus / Hvaler kirke 2011 Parkering Skjærhalden rådhuset/kirken / /2011 HVALER KOMMNE/Kari Ringstad Mottaker Kjersti Johansen Årsabonnement for parkering ved Hvaler Rådhus / Hvaler kirke 2011 Parkering Skjærhalden rådhuset/kirken / /2011 HVALER KOMMNE/Kari Ringstad Mottaker Aksel Arstad Oppheving av stoppordre Oppføring av enebolig med integrert garasje Eiendom gnr 53 bnr 227 Vesterøy Oppføring enebolig, gnr 53 bnr 227, Vesterøy 2010/ /2011 BS/Trine Lise Johnsen 53/227 Mottaker Christoffer de Brucq Side: 27 av 66

28 , Dokumenttype:,, Status: J,A Brev vedrørende bruk av bryggeanlegg Eiendom gnr 30 bnr 85 - Søndre Sandøy Oppføring av brygge på 30/ / /2011 BS/Trine Lise Johnsen 30/85 Mottaker Føyen Advokatfirma DA v/roar Lillebergen Godkjent søknad om endring av ansvarsrett - oppføring av enebolig Norderhaugveien 71 - gnr 53 bnr Vesterøy 53/198 Norderhaugveien - Søknad om tillatelse i ett trinn 2010/ /2011 BS/Trine Lise Johnsen 53/198 Mottaker Byggkompaniet Østfold A/S Hvaler Overformynderi Overformynderi i Hvaler kommune 2009/ /2011 HVALER KOMMNE/Torleif Gjellebæk X47 Avsender Sverre Johnsen Side: 28 av 66

29 , Dokumenttype:,, Status: J,A Parkering tgårdskilen Parkering Garnberget/ tgårdskilen / /2011 HVALER KOMMNE/Kari Ringstad Q52 Avsender Lisa Jacobsen Spørsmål i forbindelse med søknad om tiltak til og etablere våtrom på hytte Søknad om VA-ledninger gnr 48 bnr 83, Vesterøy 2011/ /2011 BS/Knut Kristian Skjolden 48/83 Avsender Aqua Flis v/stian Leidland Årsabonnementsplasser Hvaler Rådhus/ Hvaler kirke Parkering Skjærhalden rådhuset/kirken / /2011 HVALER KOMMNE/Kari Ringstad Avsender Espen Vaager Side: 29 av 66

30 , Dokumenttype:,, Status: J,A Årsmøtepapirer 2011 Overformynderi i Hvaler kommune 2009/ /2011 HVALER KOMMNE/Torleif Gjellebæk X47 Avsender Nettverk for overformynderien i Norge Vedtak - Søknad om diverse tiltak på gbnr 23/148 Fasadeendring/innvendige arbeider på fritidsbolig 23/148 Røsshue 2010/ /2011 BS/Einar G Nilsen 23/148 Avsender Aase Richter Gbn 40/1 - Hvalerhallen - Tilsynsrapport - tilsyn etter brann og eksplosjonsvernlovens 13 Hvalerhallen - tilsyn etter brann og eksplosjonvernlovens / /2011 F/Thomas Holmen Olsen M71 Mottaker Brann og redningskorps Side: 30 av 66

31 , Dokumenttype:,, Status: J,A Påmelding til møte for nye talspersoner Rekruttering av talspersoner for barn i saker for fylkesnemda 2011/ / HSO/Lars H Larsen F47 Avsender Fylkesnemda for barnevern og sosiale saker Svar på søknad om skolefri - Elevmappe - Åttekanten skole / /2011 ÅTTS/Rita Wiborg KL Svar på søknad om skolefri - Elevmappe - Åttekanten skole / /2011 ÅTTS/Rita Wiborg KL Side: 31 av 66

32 , Dokumenttype:,, Status: J,A Svar på brev fra Hvaler kommune i forbindelse med tilsyn deres ref 2011/953 Felles nasjonalt tilsyn med Hvaler kommune - elevenes rett til et godt psykososialt skolemiljø 2011/ /2011 OPK/Astri Tanderø Engblad B08 Mottaker Fylkesmannen i Østfold Tillegg til svarbrev vedr. Felles nasjonalt tilsyn med Hvaler kommune - korrigering. Felles nasjonalt tilsyn med Hvaler kommune - elevenes rett til et godt psykososialt skolemiljø 2011/ /2011 OPK/Astri Tanderø Engblad B08 Mottaker 'Stølen Kjerstin' Vurdering fra politiet Skjenkebevilling Nadir Hvaler Fjordcruise AS 2011/ / S/Torunn Akselsen Engum 63 Avsender Erik Hulleberg Side: 32 av 66

33 , Dokumenttype:,, Status: J,A Oversendelse av søknad om dispensasjon for riving og nybygg av hytte i 100-metersbeltet på eiendommen gnr 30 bnr 152 på Søndre Sandøy - til høring Søknad om tillatelse til tiltak - 30/152 Søndre Sandø 2011/ /2011 BS/rina Bjørnevald 30/152 Mottaker Fylkesmannen i Østfold Mottaker Østfold fylkeskommune Komplettering av søknad - 42/12/86 Sand, Spjærøy Søknad om dispensasjon - 42/12/86 Sand, Spjærøy 2010/ / BS/Knut Kristian Skjolden 42/12/86 Avsender Ole & Peder Ødegaard A/S Forslag til detaljreguleringsplan for ny sentrumsskole, Valaskjold gård - offentlig ettersyn Forslag til detaljreguleringsplan for ny sentrumsskole, Valaskjold gård - offentlig ettersyn 2011/ / PLAN/Anna Karin Hellstrøm L12 Avsender Sarpsborg kommune Side: 33 av 66

34 , Dokumenttype:,, Status: J,A Salgs- og skjenkeavgifter - Alkoholomsetning Kiwi 511 Skjærhalden Alkoholomsetning / / NAV/Knut Tore Eide 63 Avsender Kiwi 511 Skjærhalden Merknad til nabovarsel for søknad om ny fritidsbolig på 31/20 Venneren, Søndre Sandøy - kopi til Hvaler kommune Søknad om tillatelse til tiltak - ny fritidsbolig på 31/20 Venneren, Søndre Sandøy 2011/ / BS/Trine Lise Johnsen 31/20 Avsender Stephan Alnæs Søknad om dispensasjon og tiltak for å legge ledninger for vann og kloakk i sjøen og på land fra Rød til Nordenga på 40/3, 47 Asmaløy Sjøledninger fra Rød til Nordenga, Asmaløy 2010/ / BS/Christine Stene 40 Avsender Kystmiljø AS Side: 34 av 66

35 , Dokumenttype:,, Status: J,A Søknad til uttalelse om mudring ved brygge på 30/28 og 30/42 Herføl - uttalelse Mudring ved brygge gnr 30 bnr 28 Skjæret, Herføl 2009/ / HAVN/Eivind Børresen 30/28 Avsender Fiskeridirektoratet Nabovarsel til eier av 511/36 for rammesøknad til 30(295, 296, 297, 298 og 299 Nabovarsel til eier av 511/36 for rammesøknad til 30(295, 296, 297, 298 og / /2011 VAR/Roy Hansen 511/36 Avsender Cowi AS Søknad om konsesjon på erverv av fast eiendom - 43/169 Rød, Asmaløy Søknad om konsesjon på erverv av fast eiendom - 43/169 Rød, Asmaløy 2011/ / BS/Per Otto Rød 43/169 Avsender Advokathuset Fredrikstad Side: 35 av 66

36 , Dokumenttype:,, Status: J,A Retur av tinglyst dokument Søknad om deling - innløsing av festegrunn (med oppmålingsforretning) - 4/1/23 Kjølholt 2010/ /2011 GO/Halvor S Reff 4/1 Avsender Statens Kartverk Søknad om dispensasjon for oppføring av tilbygg til fritidsbolig på 12/32 Edholmen, Kirkøy - uttalelse Søknad om tiltak uten ansvarsrett - 12/32 Edholmen, Kirkøy 2010/ / BS/Trine Lise Johnsen 12/32 Avsender Fylkesmannen i Østfold Fylkesveg søknad om avkjørselstillatelse og søknad om dispensasjon fra veglovens byggegrense for fradeling av boligtomt 38/53 mfl i Hvaler kommune Deling grunneiendom 38/ / / BS/Per Otto Rød 38/53 Avsender Statens vegvesen Side: 36 av 66

37 , Dokumenttype:,, Status: J,A Tilbakemelding vedrørende barnehageplass Elevmappe - Asmaløy barnehage / / OPK/Anne Høyby Pedersen KL Avsender Tilbakemelding vedrørende barnehageplass Elevmappe - Hauge barnehage / / OPK/Anne Høyby Pedersen KL Avsender Søknad om tillatelse til tiltak - søknad om etablering av V/A anlegg på 47/151, 166 tgårdskilen Søknad om tillatelse til tiltak - søknad om etablering av V/A anlegg på 47/151, 166 tgårdskilen 2011/ /2011 BS/Christine Stene 47/151 Avsender Anne Mette Karlsen Side: 37 av 66

38 , Dokumenttype:,, Status: J,A Sakkyndig vurdering, utredning og tilråding Elevmappe - Brekke barnehage / / OPK/Anne Høyby Pedersen KL Avsender Fredrikstad kommune PPT nnkalling til arbeidsmøte Elevmappe - Åttekanten skole / / ÅTTS/Rita Wiborg KL Avsender Tilbakemelding vedrørende barnehageplass Elevmappe -Hauge barnehage / / OPK/Anne Høyby Pedersen KL Avsender Side: 38 av 66

39 , Dokumenttype:,, Status: J,A Tilbakemelding vedrørende barnehageplass Elevmappe - Hauge barnehage / / OPK/Anne Høyby Pedersen KL Avsender Opphør sykepenger Personalmappe - A / / Saksbehandler BVR/Rita Nilsen (enhet/navn): P Avsender Hvaler kommune Tilrettelegging/omplassering grunnet graviditet Personalmappe - A / /2011 ÅTTS/Rita Wiborg P Avsender Side: 39 av 66

40 , Dokumenttype:,, Status: J,A Søknad på stilling som barnehageassistent Åpen søknad på stilling 2011/ / BREB/Grete Lemme Abrahamsen Off.loven Avsender Søknad på stilling som barnehageassistent Åpen søknad på stilling 2011/ / HAB/Mona J Abrahamsen Off.loven Avsender Gruppe av tillitsvalgte Tillitsvalgte / /2011 S/Liv Schi Eriksen 401 Avsender Delta Hvaler Side: 40 av 66

41 , Dokumenttype:,, Status: J,A Arbeidstakerorganisajoner oversikter verv, kontaktpersoner Tillitsvalgte / /2011 S/Liv Schi Eriksen 401 Avsender tdanningsforbundet nfo-nsf. Tillitsvalgte / /2011 S/Liv Schi Eriksen 401 Avsender Norsk Sykepleierforbund Tillitsvalgte Tillitsvalgte / /2011 S/Liv Schi Eriksen 401 Avsender Akademikerne Side: 41 av 66

42 , Dokumenttype:,, Status: J,A Søknad om båtplass Båtplass i Papperhavn 2010/ / HAVN/Eivind Børresen P24 Avsender Knut Terje Adolfsen Søknad om tillatelse til tiltak - 53/10/143 Vesterøy Søknad om tillatelse til tiltak - 53/10/143 Vesterøy 2011/ / BS/Trine Lise Johnsen 53/10 Avsender Lasse Kristiansen Alt innen bygg Oversendelse av søknad om godkjenning av eksisterende vannledning fra Kroksand til Herføl, Hvaler kommune Sjøledning, gnr 30 bnr 20 fnr 120, Kroksand - Herføl 2010/ /2011 HAVN/Gunn Karin Karlsen 30/20/120 Mottaker Fiskeridirektoratet region sør Mottaker Mottaker Mottaker Mottaker Mottaker Fredrikstad EnergiNETT AS Fylkesmannen i Østfold Kystverket Norsk maritimt museum Telenor Telecom Solutions AS Side: 42 av 66

43 , Dokumenttype:,, Status: J,A Spesialundervisning for vårhalvåret Elevmappe - Åttekanten skole / /2011 ÅTTS/Rita Wiborg KL Mottaker Mottaker Særskilt språkopplæring - Elevmappe - Åttekanten skole / /2011 ÅTTS/Rita Wiborg KL Mottaker Varsel om risiko for redusert karakter i oppførsel Elevmappe - Hvaler ungdomsskole / /2011 HVS/Petter Spæren KL Side: 43 av 66

44 , Dokumenttype:,, Status: J,A Sanitærabonnement - søknad/melding om endring - 47/166 tgårdskilen Søknad om tillatelse til tiltak - søknad om etablering av V/A anlegg på 47/151, 166 tgårdskilen 2011/ /2011 KTE/Mette Ekstrand 47/151 Avsender var Alnæs Sanitærabonnement - søknad/melding om endring - 47/151 tgårdskilen Søknad om tillatelse til tiltak - søknad om etablering av V/A anlegg på 47/151, 166 tgårdskilen 2011/ /2011 KTE/Mette Ekstrand 47/151 Avsender Sigrid Huse Kreppen Attestasjon avslått - egenerklæring for konsesjonsfrihet gnr 42 bnr 19 fnr 28 Egenerklæring om konsesjonsfrihet gnr 42 bnr 19 fnr / /2011 TEK/Jan Torp Pharo 42/19/28 Mottaker Rett & Rimelig Side: 44 av 66

45 , Dokumenttype:,, Status: J,A Varsel om risiko for redusert karakter i oppførsel Elevmappe - Hvaler ungdomsskole / /2011 HVS/Svein Syversen KL Oversendelse av dokument Søknad om deling/rekvisisjon av oppmåling gnr 47 bnr 21, Vesterøy 2010/ /2011 GO/Tormod Dahlberg 47/21 Mottaker Jan Erling Aleksandersen Ønsker kommunens vurdering i forbindelse med spørsmål vedrørende oppdeling av eiendom gnr 37 bnr 91, Huser Spørsmål vedrørende oppdeling av eiendom gnr 37 bnr 91, Huser 2011/ /2011 BS/Per Otto Rød 37/91 Avsender Knut Ramberg Side: 45 av 66

46 , Dokumenttype:,, Status: J,A Spørsmål til byggesak tvidelse av bruksareal på hytte gnr 29 bnr 160 Søndre Sandøy 2009/ /2011 BS/Per Otto Rød 29/160 Avsender Bård Beldring Høisand - Hvaler - bruksendring - Fylkeskonservatorens uttalelse Bruksendring fra hytte til helårsbolig gnr 23 bnr / /2011 BS/Trine Lise Johnsen 23/56 Avsender Tryggve Csisar Vardeveien på Asmaløy - VA-ledninger - Fylkeskonservatorens uttalelse Søknad om vann- og avløpsledninger gnr 37 m.fl 2010/ /2011 BS/Christine Stene 37 Avsender Tryggve Csisar Side: 46 av 66

47 , Dokumenttype:,, Status: J,A Oppmålingsforretning gnr. 47 bnr Søknad om deling/rekvisisjon av oppmåling gnr 47 bnr 21, Vesterøy 2010/ /2011 GO/Tormod Dahlberg 47/21 Mottaker Karl Fredrik Karlsen Mottaker Mottaker Mottaker Rolf Gunnar Aleksandersen Ruth Aleksandersen Tove Arntsen Årsabonnementsplass for parkering ved Hvaler Rådhus/ Hvaler kirke 2011 Parkering Skjærhalden rådhuset/kirken / /2011 HVALER KOMMNE/Kari Ringstad Mottaker Espen Vaager nformasjon rundt beboelse av eiendommen på 29/96 i Hvaler Eiendom gnr 29 bnr 96 i Hvaler 2011/ /2011 NF/Laila Kjølbo Rød 30/42 Avsender Henning Andre Lilleng Side: 47 av 66

48 , Dokumenttype:,, Status: J,A Bekreftelse på oppfylt boplikt på 31/5 på Hvaler Egenerklæring om konsesjonsfrihet for bebygd eiendom med nedsatt konsesjonsgrense 2009/ / NF/Laila Kjølbo Rød 31/5 Avsender Tom Vidar Hoel og da Marie Jahren Komplettering av meldingssak - 42/339 Hvaler kommune Fasadeendring og utvendig bod, hytte 1031, gnr 42 bnr 339, Spjærøy 2009/ / BS/Knut Kristian Skjolden 42/339 Avsender Thore H. Bjørnerud Oppføring av nytt bryggeanlegg (langs land) - søknad om tillatelse til tiltak - rammetillatelse - Grønnetkilen 43/18, 20 Spjærøy Oppføring av nytt bryggeanlegg, gnr 43 bnr 18 & 20, Spjærøy 2009/ /2011 BS/Einar G Nilsen 43/18 Avsender Bjar Arkitekter AS Side: 48 av 66

49 , Dokumenttype:,, Status: J,A Søknad om igangsettingstillatelse - riving/gjenoppføring bolighus og garasje, eiendom 48/48, 117 Papperhavn Riving/gjenoppføring bolighus og garasje, eiendom 48/48, Papperhavn 2009/ /2011 BS/Knut Kristian Skjolden 48/48 Avsender Bjar Arkitekter AS Salgs- og skjenkeavgifter - Alkoholomsetning Kirkeøy Blomster Jan Romberg Enk Alkoholomsetning / / NAV/Knut Tore Eide 63 Avsender Kirkeøy Blomster Jan Romberg Enk Søknad om dispensasjon for anlegging av vann- og avløpsledninger i sjøen og på land fra Granholmen til Skansen på 50/19 Vesterøy - uttalelse Søknad om tillatelse til tiltak og dispensasjon for legging av ledninger for vann og kloakk fra Granholmen til Skansen - 50/19 Vesterøy 2011/ / BS/Christine Stene 50/19 Avsender Østfold fylkeskommune v/regionalavdelingen, Kulturminneseksjonen Side: 49 av 66

50 , Dokumenttype:,, Status: J,A Søknad om oppføring av tilbygg på 12/32 Edholmen, Kirkeøy, Hvaler kommune - uttalelse Søknad om tiltak uten ansvarsrett - 12/32 Edholmen, Kirkøy 2010/ / BS/Trine Lise Johnsen 12/32 Avsender Østfold fylkeskommune v/regionalavdelingen, Kulturminneseksjonen Søknad om dispensasjon for riving og nybygg av anneks/uthus og uthus/garasje - 29/32, 46 Søndre Sandøy - uttalelse Riving/gjenoppføring og tilbygg på eiendom 29/32, Søndre Sandøy 2007/ / BS/rina Bjørnevald 29/32 Avsender Fylkesmannen i Østfold Endring av ansvarlig utførende - tomannsboliger på 3/194,195,196, Prestegårdsskogen Oppføring rekkehus, eiendom 3/194,195,196, Prestegårdsskogen 2007/ /2011 BS/rina Bjørnevald 3/194 Avsender Link Arkitektur AS v/team Fredrikstad Side: 50 av 66

51 , Dokumenttype:,, Status: J,A Søknad om ambulerende skjenkebevilling Kornmagasinet og i Hvaler Rådhus Ambulerende skjenkebevilling / /2011 S/Torunn Akselsen Engum 63 Avsender Lions Club Hvaler/Kirkøy innskrevet Elevmappe - Hvaler ungdomsskole / /2011 HVS/Svein Syversen KL Avsender Midlertidig overføring Elevmappe - Hvaler ungdomsskole / /2011 HVS/Svein Syversen KL Avsender Side: 51 av 66

52 , Dokumenttype:,, Status: J,A Midlertidig overføring Elevmappe - Hvaler ungdomsskole / /2011 HVS/Svein Syversen KL Avsender Klage på beregnet arealbehov for grovfor Produksjonstilskudd landbruk / / NF/Laila Kjølbo Rød V13 Avsender Korsvold v/else H. Skålsvoll Thorenfeldt Søknad om reduksjon/fritak for kommunale avgifter Søknad om reduksjon/fritak for kommunale avgifter 2011/ / KTE/Maryanne Ågård Hansen 49/344 Avsender Rita Kure Johansen Side: 52 av 66

53 , Dokumenttype:,, Status: J,A Søknad om tillatelse for kjøring av traktor til nasjonalparkens område på 36/1 Landfasten, Asmaløy Søknad om tillatelse for kjøring av traktor til nasjonalparkens område på 36/1 Landfasten, Asmaløy 2011/ / NF/Laila Kjølbo Rød N08 Avsender Ole Kristian Skibstad Tilbakemelding vedrørende barnehageplass Elevmappe - Asmaløy barnehage / / OPK/Anne Høyby Pedersen KL Avsender Orientering om avsluttet sak tvidelse av utedo 37/1/66 Huser Søndre, Asmaløy tedo, eiendom 37/1/66, Asmaløy 2009/ /2011 BS/Christine Stene 37/1/66 Mottaker Birger Mølbach Side: 53 av 66

54 , Dokumenttype:,, Status: J,A Problemer med vannledning til Sauholmen Oppfølging av privat felles V/A-anlegg, gnr 29, Sauholmen 2010/ /2011 VAR/Arnt Otto Arntsen 29 Avsender Vannmiljø AS Strømskap Sauholmen Oppfølging av privat felles V/A-anlegg, gnr 29, Sauholmen 2010/ /2011 VAR/Arnt Otto Arntsen 29 Avsender Vannmiljø AS Dokumentasjon på pumpekum Oppfølging av privat felles V/A-anlegg, gnr 29, Sauholmen 2010/ /2011 VAR/Arnt Otto Arntsen 29 Avsender Vannmiljø AS Side: 54 av 66

55 , Dokumenttype:,, Status: J,A Varsel om fullbyrdelse av utkastelse - kopi til Hvaler kommune Psykiatriboliger Hauge 2010/ /2011 HSO/Lars H Larsen L70 Avsender Søknad om tillatelse i ett trinn - 4/223 Stenkroken, Skjærhalden Søknad om tillatelse i ett trinn - 4/223 Stenkroken, Skjærhalden 2011/ /2011 BS/Per Otto Rød 4/223 Avsender Tveit og Torgersen Byggmester AS Bestilling av helårsparkering Skjærhallen Parkering Skjærhalden rådhuset/kirken / /2011 HVALER KOMMNE/Kari Ringstad Avsender Kjell Svanholm Side: 55 av 66

56 , Dokumenttype:,, Status: J,A Skolevegstiltak Søknadsskjema og frister for tilskudd til sikring av skoleveg i Østfold Skolevegstiltak 2007/2008 og 2008/2009 og 2010/2011. Orientering om tildeling av midler til kommunene i Østfold 2007/ /2011 VAE/Odd Magne lvund 233 Avsender Claudius Jørn Søknad om sanitærabonnement - 4/223 Stenkroken, Skjærhalden Søknad om tillatelse i ett trinn - 4/223 Stenkroken, Skjærhalden 2011/ /2011 VAR/mar Askhabov 4/223 Avsender Trond Skjefstad Tegninger til forhåndskonferanse tbygging og inndeling av tomter på 22/62 og 22/ / /2011 BS/Per Otto Rød 22 Avsender Carsten anke Side: 56 av 66

57 , Dokumenttype:,, Status: J,A Gravemelding/-tillatelse - 4/223 Stenkroken, Skjærhalden Søknad om tillatelse i ett trinn - 4/223 Stenkroken, Skjærhalden 2011/ /2011 VAR/Per Kåre Rubach 4/223 Avsender Trond Skjefstad nnvilgelse av dispensasjon - godkjent søknad om oppføring av tilbygg til fritidsbolig Edholmen gnr 12 bnr 32 Kirkeøy Søknad om tiltak uten ansvarsrett - 12/32 Edholmen, Kirkøy 2010/ /2011 BS/Trine Lise Johnsen 12/32 Mottaker Thor Helge Saastad Rapport Elevmappe - Åttekanten skole / / ÅTTS/Rita Wiborg KL Avsender Fredrikstad kommune v/ppt Side: 57 av 66

58 , Dokumenttype:,, Status: J,A Sakkyndig vurdering tilråding om hva som vil være et forsvarlig opplæringstilbud Elevmappe - Åttekanten skole / / ÅTTS/Rita Wiborg KL Avsender Fredrikstad kommune v/ppt Svar på melding til PP-tjenesten Elevmappe - Åttekanten skole / / ÅTTS/Rita Wiborg KL Avsender Fredrikstad kommune v/ppt nnvilgelse av dispensasjon Godkjent søknad om ombygging og utvidelse av fritidsbolig samt riving av uthus Eiendom gnr 30 bnr 191 Herføl 30/191 Søknad om tillatelse til tiltak - ombygging, Herføl, Skjærhalden 2010/ /2011 BS/Trine Lise Johnsen 30/191 Mottaker Jelling Arkitekter AS Side: 58 av 66

59 , Dokumenttype:,, Status: J,A Varsel om pålegg om retting av bryggeanlegg Seiløsund eiendom gr 49 bnr 3 fnr 66 Vesterøy tbedring av tidligere bryggeanlegg 49/3/66 Vesterøy 2009/ /2011 BS/Trine Lise Johnsen 49/3/66 Mottaker Advokatfirma DLA Piper Norway DA Eksamenstrekk skriftlig vår 2011 Eksamen i grunnskolen våren / / OPK/Astri Tanderø Engblad e9 Ofl. 13, fvl. 13 B65 Bekreftelse på mottatt søknad Fradeling og oppføring av ny fritidsbolig Venneren - gnr 31 bnr 20 - Søndre Sandøy Søknad om tillatelse til tiltak - ny fritidsbolig på 31/20 Venneren, Søndre Sandøy 2011/ /2011 BS/Trine Lise Johnsen 31/20 Mottaker Byggmester Ole Lunde Side: 59 av 66

60 , Dokumenttype:,, Status: J,A Oversendelse av dokument Deling grunneiendom 49/84, Hellebu, Vesterøy 2005/ /2011 GO/Tormod Dahlberg 49/84 Mottaker Statens kartverk Vedtak om grunnskoleopplæring for voksne etter Opplæringslovens 4A-1 Grunnskoleopplæring - flyktninger 2009/ /2011 OPK/Astri Tanderø Engblad B03 Sending av e-post med søknad om ansvarsrett - riving av bryggerhus og oppføring kårbolig 31/1 Søndre Sandøy Riving bryggerhus/oppføring kårbolig, gnr 31 bnr 1, Søndre Sandøy 2010/ /2011 BS/rina Bjørnevald 31/1 Avsender Byggmester Geir Morten Side: 60 av 66

61 , Dokumenttype:,, Status: J,A Merknad ved tilbud på arbeidsbåt for Skjærgårdstjenesten Hvaler Båt for Skjærgårdstjenesten 2008/ /2011 HAVN/Eivind Børresen P70 Avsender Svein Roksvåg nformasjon om kontaktperson Personalmappe - Personalsak / /2011 S/Liv Schi Eriksen P Justering av kommuneplanbestemmelser - Kommuneplan for Hvaler Vurdering i regionalt planmøte Rullering av kommuneplan for Hvaler Sak/dok nr: 2006/ Løpenr.: 2630/2011 PLAN/Anna Karin Hellstrøm 140 Avsender Kari Ottestad Side: 61 av 66

62 , Dokumenttype:,, Status: J,A Søknad om parkeringstillatelse for forflytningshemmede Søknad om parkeringstillatelse for forflytningshemmede 2011/ / HSO/Anders Bekkevold KL Avsender Purring - Vedrørende delegasjonsreglement - gbnr. 53/169 Skjelsbo Tiltak på eiendom 53/169, Skjelsbu 2007/ /2011 BS/Per Otto Rød 53/169 Avsender Fylkesmannen i Østfold v/anne Danielsen Haugland Situasjonkart hvor tilkoplingspunktet kommer frem - V/A-anlegg på 47/151, 166 tgårdskilen Søknad om tillatelse til tiltak - søknad om etablering av V/A anlegg på 47/151, 166 tgårdskilen 2011/ /2011 BS/Christine Stene 47/151 Avsender Vegard Johansen Side: 62 av 66

63 , Dokumenttype:,, Status: J,A Oppsigelse av stilling som pedagogisk leder Personalmappe - tilsettingsforhold - Kristin Benedikte Aas 2011/ / BREB/Grete Lemme Abrahamsen Avsender Kristin Benedikte Aas Orientering om avsluttet sak Søknad om flytting og etablering av ny gangsti Eiendom 29/23, Havna, Søndre Sandøy Krav om reguleringsplan og søknad om opparbeidelse av gangsti 2008/ /2011 BS/Christine Stene 29/23 Mottaker Odd Arild Olsen og Elin Tyse nnkalling til ansvarsgruppemøte Elevmappe - Åttekanten skole / /2011 ÅTTS/Rita Wiborg KL Avsender Side: 63 av 66

64 , Dokumenttype:,, Status: J,A Søknad om dispensasjon for 5 år fra forbudet om kjøring på Søndre Sandøy Dispensasjon for 5 år fra forbudet om kjøring på Herføl,Nordre-og Søndre Sandøy 2010/ / HVALER KOMMNE/Tone Ruscelli Q80 Avsender nger-lise Baardsen Søknad om dispensasjon for 5 år fra forbudet om kjøring på Herføl,Nordre-og Søndre Sandøy Dispensasjon for 5 år fra forbudet om kjøring på Herføl,Nordre-og Søndre Sandøy 2010/ / HVALER KOMMNE/Tone Ruscelli Q80 Avsender Hvaler Rørleggerbedrift AS v/rune Svennes Ombygging hytte Søndre Sandøy 29/6/137 Tilbygg hytte på 29/6/ / /2011 BS/Knut Kristian Skjolden 29/6/137 Avsender Tor Olav Austigard Side: 64 av 66

65 , Dokumenttype:,, Status: J,A Melding om endring - 40/154 Tømmerholtet, Vesterøy 2 stk. rekkehus, eiendom 40/154, Tømmerholtet, Vesterøy 2004/ /2011 BS/Knut Kristian Skjolden 40/154 Avsender Susanne Wilkens Søknad om ferie - Elevmappe - Åttekanten skole / / ÅTTS/Rita Wiborg KL Avsender Søknad om ferie - Elevmappe - Åttekanten skole / / ÅTTS/Rita Wiborg KL Avsender Side: 65 av 66

66 , Dokumenttype:,, Status: J,A Søknad om ferie - Elevmappe - Åttekanten skole / / ÅTTS/Rita Wiborg KL Avsender Politiattest Personalmappe - tilsettingsforhold - Mette Lien 2011/ / BVT/Beate Pedersen P Avsender Mette Lien Melding om avsluttet sak nr Djupedal Avsluttet jordskiftesak 42/ / / GO/Halvor S Reff Avsender Østfold Jordskifterett Side: 66 av 66

Offentlig journal for Hvaler kommune

Offentlig journal for Hvaler kommune -, Dokumenttype:,U, Status: J,A Underinstansens behandling - klage - eiendomsskatt - gnr 46 bnr 53 - Skjelsbusundet 323 Klage - eiendomsskatt - gnr 46 bnr 53 - Skjelsbusundet 323 U 2013/2219-5 23354/2013

Detaljer

Offentlig journal for Hvaler kommune

Offentlig journal for Hvaler kommune -, Dokumenttype:,U, Status: J,A Boplikt på ervervet tilleggstomt i Bølingshavn Spørsmål i forbindelse med boplikt på ervervet tilleggstomt i Bølingshavn - gnr 22 gnr 100 2013/2931-1 19388/2013 PM/Siw Bankerud

Detaljer

Offentlig journal for Hvaler kommune

Offentlig journal for Hvaler kommune -, Dokumenttype:,U, Status: J,A nnhold: Søknad om midlertidig brukstillatelse Søknad om tillatelse til tiltak - bolig gnr 47 bnr 8 2013/581-9 4392/2014 03.03.2014 BS/rina Bjørnevald 47/8 Avsender Byggmester

Detaljer

Offentlig journal. Krav om dekning av sakskostnader imøtekommes ikke Gnr 49, bnr 370 Løkkevika - Ny bolig 2011/2855-79 19343/2015 27.10.

Offentlig journal. Krav om dekning av sakskostnader imøtekommes ikke Gnr 49, bnr 370 Løkkevika - Ny bolig 2011/2855-79 19343/2015 27.10. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 17.11-17.11, Dokumenttype:,, Status: J,A, Arkivdel: HVA-SA-1,HVA-EEN-A 18.11.2015 Krav om dekning av sakskostnader imøtekommes ikke Gnr 49, bnr 370 Løkkevika

Detaljer

Offentlig journal for Hvaler kommune

Offentlig journal for Hvaler kommune -, Dokumenttype:,U, Status: J,A Foreløpig svar vedrørende søknad om tillatelse til tiltak Søknad om tillatelse til tiltak - riving hele bygg - gnr 25 bnr 75 U 2013/1661-9 15597/2013 02.09.2013 BS/Trine

Detaljer

Offentlig journal for Hvaler kommune

Offentlig journal for Hvaler kommune -, Dokumenttype:,U, Status: J,A Svar på anmodning om opplysninger - ***** ***** ***** Elevmappe - Åttekanten skole - ***** ***** ***** ***** U 2011/186-19 3776/2013 28.02.2013 ÅTTS/Rita Wiborg KL Off.loven

Detaljer

Offentlig journal for Hvaler kommune

Offentlig journal for Hvaler kommune -, Dokumenttype:,U, Status: J,A Arbeidsbekreftelse Personalmappe - tilsettingsforhold - Heidi Aasen Nilsen U 2010/232-1 977/2010 02.02.2010 HAUB/Kirsten Elvsveen ***** Mottaker Heidi Aasen Nilsen Utvidelse

Detaljer

Offentlig journal for Hvaler kommune

Offentlig journal for Hvaler kommune -, Dokumenttype:,, Status: J,A Godkjent søknad om midlertidig dispensasjon Søknad om midlertidig dispensasjon fra forbudet om kjøring på veiene på Søndre Sandøy - 2013 2013/165-213 11471/2013 26.06.2013

Detaljer

Offentlig journal for Hvaler kommune

Offentlig journal for Hvaler kommune -, Dokumenttype:,, Status: J,A Ber om tilbakemelding Ekspropriasjon - Vikerhavn 2012/980-43 19862/2013 30.10.2013 HAVN/Gunn Karin Karlsen P23 Mottaker Reff Halvor Avtale om toalett ved Kroksand Kroksand

Detaljer

Offentlig journal for Hvaler kommune

Offentlig journal for Hvaler kommune -, Dokumenttype:,, Status: J,A Vedrørende søknad om byggetillatelse - gnr./bnr./snr. 4/70/3 Seksjonering gnr 4 bnr 70 snr 3 2013/804-18 7004/2014 BS/Per-Erik Johansen 4/70/3 Mottaker Lone og Bernt Erik

Detaljer

Offentlig journal for Hvaler kommune

Offentlig journal for Hvaler kommune -, Dokumenttype:,U, Status: J,A Søknad om refusjon av parkeringsavgift. Parkeringsavgifter 2010 U 2010/894-3 4828/2010 03.06.2010 Saksbehandler BVR/Rita Nilsen (enhet/navn): Q50 Mottaker Eidis Winnje Søknad

Detaljer

Offentlig journal for Hvaler kommune

Offentlig journal for Hvaler kommune -, Dokumenttype:,, Status: J,A Søknad om ferdigattest med vedlegg Gnr 35, bnr 158 med flere - Felles vannledningsnett Håbutangen 2012/590-19 2720/2014 07.02.2014 BS/Anette Hansen 35/158 Avsender Hvaler

Detaljer

Offentlig journal. Svar på søknad om kjøring i utmark - Søndre Sandøy 2015/2006-2 16309/2015 08.09.2015 21.04.2016

Offentlig journal. Svar på søknad om kjøring i utmark - Søndre Sandøy 2015/2006-2 16309/2015 08.09.2015 21.04.2016 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 20.04-20.04, Dokumenttype:,, Status: J,A, Arkivdel: HVA-SA-1,HVA-EEN-A 21.04.2016 Svar på søknad om kjøring i utmark - Søndre Sandøy Søknad om kjøring i utmark

Detaljer

Dok.dato: 18.09.2014. Klassering: Q50 VARV/ARNARN

Dok.dato: 18.09.2014. Klassering: Q50 VARV/ARNARN Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 19.11-19.11, Dokumenttype:,, Status: J,A 20.11.2014 Behandling av klage vedrørende parkeringsgebyr/tilleggsavgift Parkeringsgebyr 2014 2014/830-67 18790/2014

Detaljer

Offentlig journal. Svar på etterlyser svar på spørsmål om eiendomsskatt for ***** ***** - Hvaler kommune 2013/1460-266 26.03.2015 25.03.

Offentlig journal. Svar på etterlyser svar på spørsmål om eiendomsskatt for ***** ***** - Hvaler kommune 2013/1460-266 26.03.2015 25.03. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 25.03-25.03, Dokumenttype:,, Status: J,A, Arkivdel: HVA-SA-1,HVA-EEN-A 26.03.2015 Svar på etterlyser svar på spørsmål om eiendomsskatt for - Hvaler kommune

Detaljer

Offentlig journal for Hvaler kommune

Offentlig journal for Hvaler kommune 08.03.12-11.03.12, Dokumenttype:,, Status: J,A Nytt brev om varsel av oppsigelse av samarbeidsavtale. Kystmuseet 2004/271-10 590/2004 10.05.2004 KLTR/Torkel Varfjell C56 Mottaker Kystmuseet Hvaler Oppsigelse

Detaljer

Offentlig journal. Tilbud om stilling ved Hvaler ungdomsskole 2015/2804-15 1174/2016 25.01.2016 22.04.2016. Melding til tinglysing.

Offentlig journal. Tilbud om stilling ved Hvaler ungdomsskole 2015/2804-15 1174/2016 25.01.2016 22.04.2016. Melding til tinglysing. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 21.04-21.04, Dokumenttype:,, Status: J,A, Arkivdel: HVA-SA-1,HVA-EEN-A 22.04.2016 Tilbud om stilling ved Hvaler ungdomsskole Stilling lærer 100% - Hvaler

Detaljer

Offentlig journal for Hvaler kommune

Offentlig journal for Hvaler kommune -, Dokumenttype:,, Status: J,A Orientering om boplikt ved erverv av boligeiendom Egenerklæring om konsesjonsfrihet - gnr 48 bnr 44 2013/3114-4 21420/2013 21.11.2013 PM/Jan Torp Pharo 48/44 Mottaker Jan

Detaljer

Offentlig journal for Hvaler kommune

Offentlig journal for Hvaler kommune 15.03.12-18.03.12, Dokumenttype:,, Status: J,A Referat fra møte 29.11.2011 Personalmappe - personalsak - ***** ***** ***** 2011/1749-5 15990/2011 29.11.2011 BVT/Lisa Solberg Tilg.kode P Hjemmel: Off.loven

Detaljer

Offentlig journal. Innvilget søknad om dispensasjon for tilbygg og oppføring av garasje - 49/78 og 49/79 - Vesterøy 2015/1084-4 15431/2015 26.08.

Offentlig journal. Innvilget søknad om dispensasjon for tilbygg og oppføring av garasje - 49/78 og 49/79 - Vesterøy 2015/1084-4 15431/2015 26.08. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 28.08-30.08, Dokumenttype:,, Status: J,A, Arkivdel: HVA-SA-1,HVA-EEN-A 31.08.2015 nnvilget søknad om dispensasjon for tilbygg og oppføring av garasje - 49/78

Detaljer

Offentlig journal for Hvaler kommune

Offentlig journal for Hvaler kommune -, Dokumenttype:,U, Status: J,A Utbetaling av vakttilskudd til smådyrklinikker juni - juli - august 2013 Veterinærvakt 2011-2012 - 2013 2011/96-14 20249/2013 V50 Avsender Postmottak Fredrikstad Kommune

Detaljer

Offentlig journal for Hvaler kommune

Offentlig journal for Hvaler kommune -, Dokumenttype:,, Status: J,A Svar - oppsigelse barnehageplass Elevmappe - Asmaløy barnehage - 2012/935-7 6459/2014 27.03.2014 ASMB/Kirsten Elvsveen Off.loven 13, 1. ledd/forv.loven 13, 1 ledd nr 1 Mottaker

Detaljer

Dok.dato: 30.12.2015. Dok.dato: 07.01.2016. Dok.dato: 08.02.2016

Dok.dato: 30.12.2015. Dok.dato: 07.01.2016. Dok.dato: 08.02.2016 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 09.02-09.02, Dokumenttype:,, Status: J,A, Arkivdel: HVA-SA-1,HVA-EEN-A 10.02.2016 nnhold: Varsel om vedtak rettet til eiendom 42/242 vedrørende vegetasjon

Detaljer

Dispensasjon- og rammetillatelse - riving av eksisterende hytte, oppføring av ny hytte - gnr 31 br 85, Søndre Sandøy. Dok.dato: 09.12.2014. Dok.

Dispensasjon- og rammetillatelse - riving av eksisterende hytte, oppføring av ny hytte - gnr 31 br 85, Søndre Sandøy. Dok.dato: 09.12.2014. Dok. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 15.12-15.12, Dokumenttype:,, Status: J,A 16.12.2014 Dispensasjon- og rammetillatelse - riving av eksisterende hytte, oppføring av ny hytte - gnr 31 br 85,

Detaljer

Offentlig journal. Behandling av søknad om dispensasjon - og byggetillatelse - gnr 4 bnr 1 fnr 106 - Kirkøy 2013/527-12 61/2015 12.01.2015 14.01.

Offentlig journal. Behandling av søknad om dispensasjon - og byggetillatelse - gnr 4 bnr 1 fnr 106 - Kirkøy 2013/527-12 61/2015 12.01.2015 14.01. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 13.01-13.01, Dokumenttype:,, Status: J,A, Arkivdel: HVA-SA-1,HVA-EEN-A 14.01.2015 Behandling av søknad om dispensasjon - og byggetillatelse - gnr 4 bnr 1

Detaljer

Dok.dato: 14.08.2013. Dok.dato: 14.08.2013. Dok.dato: 14.08.2013

Dok.dato: 14.08.2013. Dok.dato: 14.08.2013. Dok.dato: 14.08.2013 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 06.05-06.05, Dokumenttype:,, Status: J,A, Arkivdel: HVA-SA-1,HVA-EEN-A 08.05.2015 Svar på søknad om sanitærabonnement - 49/2/150 Søknad om sanitærabonnement

Detaljer

Offentlig journal for Hvaler kommune

Offentlig journal for Hvaler kommune -, Dokumenttype:,, Status: J,A Godkjent endring av ansvarsforhold for byggetiltak på eiendom gnr/bnr 40/164 Firemannsboliger - gnr 40 bnr 164 2013/844-9 8818/2014 05.05.2014 BS/Trine Lise Johnsen 40/164

Detaljer

Offentlig journal for Hvaler kommune

Offentlig journal for Hvaler kommune - 16.02.2014, Dokumenttype:,, Status: J,A Svar på søknad om ledsagerbevis Ledsagerbevis - 2013/658-2 6761/2013 18.04.2013 HVALER KOMMNE/Bjørg Næss, 1 ledd nr 1 F00 Mottaker Svar på søknad om fornyelse

Detaljer

Offentlig journal. Søknad om jobb 2014/1239-6 12567/2014 OT/LIKL 25.06.2014 TO 23.04.2014 OT/LIKL. Søknad om jobb 2010/2619-15 12568/2014 OT/LIKL

Offentlig journal. Søknad om jobb 2014/1239-6 12567/2014 OT/LIKL 25.06.2014 TO 23.04.2014 OT/LIKL. Søknad om jobb 2010/2619-15 12568/2014 OT/LIKL Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: -, Dokumenttype:,, Status: J,A 03.07.2014 nnhold: Søknad om jobb Personalmappe - tilsettingsforhold ***** ***** ***** ***** 2014/1239-6 12567/2014 23.04.2014

Detaljer

Offentlig journal for Hvaler kommune

Offentlig journal for Hvaler kommune - 16.03.2014, Dokumenttype:,, Status: J,A innsynsbegjæring - lønnsutbetalinger til takstmenn nnsynsbegjæringer - 2014 2014/32-41 5232/2014 RÅDMANN/Britt Norum 041 Mottaker Fredrikstad Blad Søknad om permisjon

Detaljer

Offentlig journal. Kommentar til avisoppslag 2.12.2014 2014/2864-8 24274/2014 05.12.2014 12.02.2015

Offentlig journal. Kommentar til avisoppslag 2.12.2014 2014/2864-8 24274/2014 05.12.2014 12.02.2015 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 11.02-11.02, Dokumenttype:,, Status: J,A, Arkivdel: HVA-SA-1,HVA-EEN-A 12.02.2015 Kommentar til avisoppslag 2.12.2014 Avvik skjenkekontroll 2014 2014/2864-8

Detaljer

Offentlig journal for Hvaler kommune

Offentlig journal for Hvaler kommune - 02.02.2014, Dokumenttype:,U, Status: J,A Tilbakemelding på henvendelse - "tomt på Hvaler", Spjærøy Byggetillatelse på tomt - Bekkene gnr 42 bnr 226 U 2012/1550-4 37/2014 06.01.2014 BS/Anette Hansen 42/226

Detaljer

Offentlig journal. Svar på søknad 2014/2198-2 18056/2014 10.09.2014 HVALER KOMMUNE/EIKA 08.09.2014 HVALER KOMMUNE/EIKA

Offentlig journal. Svar på søknad 2014/2198-2 18056/2014 10.09.2014 HVALER KOMMUNE/EIKA 08.09.2014 HVALER KOMMUNE/EIKA Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 09.09-09.09, Dokumenttype:,, Status: J,A 10.09.2014 Svar på søknad Startlån - 2014/2198-2 18056/2014 HVALER KOMMNE/EKA 252 Mottaker Elin Karlsen HVALER KOMMNE/EKA

Detaljer

Offentlig journal. Oversendelse av dispensasjonssak for uttalelse - Brygge- Brattholmene 2015/417-6 11174/2015 19.06.2015 16.06.

Offentlig journal. Oversendelse av dispensasjonssak for uttalelse - Brygge- Brattholmene 2015/417-6 11174/2015 19.06.2015 16.06. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 17.06-17.06, Dokumenttype:,, Status: J,A, Arkivdel: HVA-SA-1,HVA-EEN-A 19.06.2015 Oversendelse av dispensasjonssak for uttalelse - Brygge- Brattholmene Flytting

Detaljer

Offentlig journal for Hvaler kommune

Offentlig journal for Hvaler kommune -, Dokumenttype:,, Status: J,A Vedrørende klage over vedtak om avvisning av klage - båtrettighet Skjærhalden Båtrettighet - Skjærhalden 2010/1321-36 15270/2013 28.08.2013 HAVN/Gunn Karin Karlsen P24 Mottaker

Detaljer

Offentlig journal for Hvaler kommune

Offentlig journal for Hvaler kommune - 22.12.2013, Dokumenttype:,U, Status: J,A Høring - Forslang til endring i forskrift om arbeidsavklaringspenger 2 - om maksimal stønaperiode Høring - Forslang til endring i forskrift om arbeidsavklaringspenger

Detaljer

Offentlig journal for Hvaler kommune

Offentlig journal for Hvaler kommune - 09.02.2014, Dokumenttype:,U, Status: J,A Rammeavtale - signert Personalmappe - tilsettingsforhold - Vera Larsen 2010/2581-14 2605/2014 09.12.2013 Avsender Vera Larsen Tidsbegrenset arbeidsavtale - signert

Detaljer

Dok.dato: 08.09.2015. Dok.dato: 08.09.2015. Dok.dato: 08.09.2015

Dok.dato: 08.09.2015. Dok.dato: 08.09.2015. Dok.dato: 08.09.2015 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 09.09-09.09, Dokumenttype:,, Status: J,A, Arkivdel: HVA-SA-1,HVA-EEN-A 10.09.2015 Midlertidig brukstillatelse - gnr/bnr 49/401, Vesterøy Søknad ett trinn

Detaljer

Offentlig journal for Hvaler kommune

Offentlig journal for Hvaler kommune -, Dokumenttype:,U, Status: J,A Foresøpørsel om arbeid i NAV - åpen søknad Forespørsel om arbeid i NAV - åpen søknad 2013/2842-2 20433/2013 05.11.2013 NAV/Knut Tore Eide 416 Rullering av regional kystsoneplan

Detaljer

Offentlig journal for Hvaler kommune

Offentlig journal for Hvaler kommune -, Dokumenttype:,U, Status: J,A Vedtak om barnehageplass i Asmaløy barnehage Elevmappe - Asmaløy barnehage - ***** ***** ***** U 2014/210-3 3980/2014 RÅDMANN/Anne Høyby Pedersen KL Off.loven 13, 1. ledd/forv.loven

Detaljer

Offentlig journal. Vannledning Røssholmen 2013/3101-1 21068/2013 07.04.2015 15.11.2013. Behandling av søknad om sanitærabonnement 46/50

Offentlig journal. Vannledning Røssholmen 2013/3101-1 21068/2013 07.04.2015 15.11.2013. Behandling av søknad om sanitærabonnement 46/50 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 17.04-19.04, Dokumenttype:,, Status: J,A, Arkivdel: HVA-SA-1,HVA-EEN-A 20.04.2015 Vannledning Røssholmen Vannledning Røssholmen 2013/3101-1 21068/2013 15.11.2013

Detaljer

Offentlig journal. Varsel om vedtak rettet til eiendom 3/104 vedrørende vegetasjon og trafikksikkerhet 2015/2367-6 21026/2015 25.11.2015 12.01.

Offentlig journal. Varsel om vedtak rettet til eiendom 3/104 vedrørende vegetasjon og trafikksikkerhet 2015/2367-6 21026/2015 25.11.2015 12.01. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 11.01-11.01, Dokumenttype:,, Status: J,A, Arkivdel: HVA-SA-1,HVA-EEN-A 12.01.2016 Varsel om vedtak rettet til eiendom 3/104 vedrørende vegetasjon og trafikksikkerhet

Detaljer

Offentlig journal. Dispensasjon og byggetillatelse - oppføring av pumpestasjon på gnr/bnr 30/20- Søndre Sandøy 2015/ /

Offentlig journal. Dispensasjon og byggetillatelse - oppføring av pumpestasjon på gnr/bnr 30/20- Søndre Sandøy 2015/ / Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 13.04-13.04, Dokumenttype:,, Status: J,A, Arkivdel: HVA-SA-1,HVA-EEN-A 14.04.2015 nnhold: Dispensasjon og byggetillatelse - oppføring av pumpestasjon på gnr/bnr

Detaljer

Offentlig journal for Hvaler kommune

Offentlig journal for Hvaler kommune 23.07.12-29.07.12, Dokumenttype:,, Status: J,A Arbeidsavtale Personalmappe - tilsettingsforhold - Karin Olsen 2011/1642-4 10342/2011 10.08.2011 HAB/Grete Lemme Abrahamsen ***** Mottaker Karin Olsen Feriestenging

Detaljer

Offentlig journal. Samtykke til deling av eiendommen gnr 42 bnr 160 - Dypedal 2015/298-2 3517/2015 06.03.2015 10.03.2015. Grensepåvisning Løkkeberg

Offentlig journal. Samtykke til deling av eiendommen gnr 42 bnr 160 - Dypedal 2015/298-2 3517/2015 06.03.2015 10.03.2015. Grensepåvisning Løkkeberg Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 06.03-08.03, Dokumenttype:,, Status: J,A, Arkivdel: HVA-SA-1,HVA-EEN-A 10.03.2015 Samtykke til deling av eiendommen gnr 42 bnr 160 - Dypedal Søknad om deling/rekvisisjon

Detaljer

Offentlig journal for Hvaler kommune

Offentlig journal for Hvaler kommune -, Dokumenttype:,U, Status: J,A Utbetaling av særskilt tilskudd for enslige mindreårige flyktninger ntergreringstilskudd og særskilt tilskudd for enslige mindreårige flyktninger 2011/717-42 20905/2013

Detaljer

Offentlig journal. Annonse for høring av Ødegårdskilen torg reguleringsplan 2013/2742-42 11260/2015 16.06.2015 19.06.2015

Offentlig journal. Annonse for høring av Ødegårdskilen torg reguleringsplan 2013/2742-42 11260/2015 16.06.2015 19.06.2015 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 16.06-16.06, Dokumenttype:,, Status: J,A, Arkivdel: HVA-SA-1,HVA-EEN-A 19.06.2015 Annonse for høring av Ødegårdskilen torg reguleringsplan Ødegårdskilen Torg

Detaljer

Offentlig journal for Hvaler kommune

Offentlig journal for Hvaler kommune -, Dokumenttype:,U, Status: J,A nnhold: Søknad om etablering av fellesanlegg for VA for 3 eiendommer på Sand Gnr.43 Bnr.119 Gnr.38 m/fler Etablering fellesanlegg for VA gnr 43 bnr 119 fnr 38 og 69 - gnr

Detaljer

Offentlig journal. Behandling av søknad om sanitærabonnement 40/13/22 2015/1111-3 9394/2015 14.09.2015 15.05.2015

Offentlig journal. Behandling av søknad om sanitærabonnement 40/13/22 2015/1111-3 9394/2015 14.09.2015 15.05.2015 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 11.09-13.09, Dokumenttype:,, Status: J,A, Arkivdel: HVA-SA-1,HVA-EEN-A 14.09.2015 Behandling av søknad om sanitærabonnement 40/13/22 Dispensasjon for bygging

Detaljer

Offentlig journal. Oversendelse av sak - søknad om dispensasjon fra plankrav - 48/6 - Papper på Vesterøy 2015/900-17 14019/2015 09.09.2015 29.07.

Offentlig journal. Oversendelse av sak - søknad om dispensasjon fra plankrav - 48/6 - Papper på Vesterøy 2015/900-17 14019/2015 09.09.2015 29.07. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 07.09-07.09, Dokumenttype:,, Status: J,A, Arkivdel: HVA-SA-1,HVA-EEN-A 09.09.2015 Oversendelse av sak - søknad om dispensasjon fra plankrav - 48/6 - Papper

Detaljer

Offentlig journal for Hvaler kommune

Offentlig journal for Hvaler kommune -, Dokumenttype:,, Status: J,A Vedrørende trekk i lønn Personalmappe - personalsak - ***** ***** 2011/1226-3 22619/2013 10.12.2013 BVT/Beate Pedersen KL Off.loven 13, 1. ledd/forv.loven 13, 1 ledd nr 1

Detaljer

Offentlig journal for Hvaler kommune

Offentlig journal for Hvaler kommune -, Dokumenttype:,, Status: J,A Delegering av fullmakt fra rådmannen Tillegg til vedtatt delegeringsregelement av 29.09.05 Delegering av fullmakt fra rådmannen Tillegg til vedtatt delegeringsregelement

Detaljer

Offentlig journal. Orientering om protokoll og godkjenning. 2012/2361-12 2147/2014 30.01.2014 16.01.2015. Oppmålingsforretning Edholmen.

Offentlig journal. Orientering om protokoll og godkjenning. 2012/2361-12 2147/2014 30.01.2014 16.01.2015. Oppmålingsforretning Edholmen. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 14.01-14.01, Dokumenttype:,, Status: J,A, Arkivdel: HVA-SA-1,HVA-EEN-A 16.01.2015 Orientering om protokoll og godkjenning. Gnr 13 bnr 4 - Søknad om rekvisisjon

Detaljer

Offentlig journal. Innspill til detaljplan Bankerød gård fra FEN 2011/2472-41 8606/2014 28.04.2014 29.02.2016

Offentlig journal. Innspill til detaljplan Bankerød gård fra FEN 2011/2472-41 8606/2014 28.04.2014 29.02.2016 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 29.02-29.02, Dokumenttype:,, Status: J,A, Arkivdel: HVA-SA-1,HVA-EEN-A 03.03.2016 nnhold: nnspill til detaljplan Bankerød gård fra FEN Bankerød boligområde

Detaljer

Offentlig journal. Behandling av klage på pålegg om å selge gnr 10 gnr 8 2013/1125-27 17480/2015 19.11.2015 19.11.2015

Offentlig journal. Behandling av klage på pålegg om å selge gnr 10 gnr 8 2013/1125-27 17480/2015 19.11.2015 19.11.2015 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 19.11-19.11, Dokumenttype:,, Status: J,A, Arkivdel: HVA-SA-1,HVA-EEN-A 24.11.2015 Behandling av klage på pålegg om å selge gnr 10 gnr 8 Boplikt gnr 10 bnr

Detaljer

Offentlig journal. Tillatelse utvidelse av gårdsplass, terrenginngrep, 49/441 2014/2905-43 5205/2016 06.04.2016 07.04.2016

Offentlig journal. Tillatelse utvidelse av gårdsplass, terrenginngrep, 49/441 2014/2905-43 5205/2016 06.04.2016 07.04.2016 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 07.04-07.04, Dokumenttype:,, Status: J,A, Arkivdel: HVA-SA-1,HVA-EEN-A 11.04.2016 Tillatelse utvidelse av gårdsplass, terrenginngrep, 49/441 Søknad om tillatelse

Detaljer

Offentlig journal for Hvaler kommune

Offentlig journal for Hvaler kommune -, Dokumenttype:,U, Status: J,A nformasjon i saken Forespørsel om terrengoppfylling og etablering av mur på hytteiendom - gnr 23 bnr 234, Kjerringholmen 2012/1798-48 21819/2013 BS/Per-Erik Johansen 23/234

Detaljer

Offentlig journal. Innløsing av festetomt gnr 49 bnr 13. 2015/234-9 10402/2015 02.06.2015 18.01.2016. Innkalling til oppmålingsforretning.

Offentlig journal. Innløsing av festetomt gnr 49 bnr 13. 2015/234-9 10402/2015 02.06.2015 18.01.2016. Innkalling til oppmålingsforretning. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 15.01-17.01, Dokumenttype:,, Status: J,A, Arkivdel: HVA-SA-1,HVA-EEN-A 18.01.2016 nnløsing av festetomt gnr 49 bnr 13. Oppretting av ny grunneiendom - 49/13

Detaljer

Offentlig journal. Politiske planverksteder - våren 2016 2014/2649-28 22038/2015 15.12.2015 06.01.2016. Offentlig søkerliste HR-konsulent vikariat

Offentlig journal. Politiske planverksteder - våren 2016 2014/2649-28 22038/2015 15.12.2015 06.01.2016. Offentlig søkerliste HR-konsulent vikariat Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 05.01-05.01, Dokumenttype:,, Status: J,A, Arkivdel: HVA-SA-1,HVA-EEN-A 06.01.2016 Politiske planverksteder - våren 2016 Rullering av kommuneplan 2016-2028

Detaljer

Offentlig journal for Hvaler kommune

Offentlig journal for Hvaler kommune 24.05.2014 -, Dokumenttype:,, Status: J,A Arbeidsavtale økt stilling 72,5 % Personalmappe - tilsettingsforhold - Hanne Fredriksen 2011/516-23 8612/2014 30.04.2014 TF/Veronika Kopreitan ***** Mottaker Hanne

Detaljer

Offentlig journal. Behandling av søknad om omdisponering av dyrkbar mark på 36/5 2013/550-9 6238/2014 18.02.2015 25.03.2014

Offentlig journal. Behandling av søknad om omdisponering av dyrkbar mark på 36/5 2013/550-9 6238/2014 18.02.2015 25.03.2014 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 17.02-17.02, Dokumenttype:,, Status: J,A, Arkivdel: HVA-SA-1,HVA-EEN-A 18.02.2015 nnhold: Behandling av søknad om omdisponering av dyrkbar mark på 36/5 Riving

Detaljer

Dok.dato: 24.11.2014. Underinstansens behandling - klage eiendomsskatt gnr 50 bnr 116 snr 34 og snr 35 - Økholmen 43 og 45. Dok.dato: 24.11.

Dok.dato: 24.11.2014. Underinstansens behandling - klage eiendomsskatt gnr 50 bnr 116 snr 34 og snr 35 - Økholmen 43 og 45. Dok.dato: 24.11. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 02.02-02.02, Dokumenttype:,, Status: J,A, Arkivdel: HVA-SA-1,HVA-EEN-A 04.02.2015 nnhold: nderinstansens behandling - klage eiendomsskatt gnr 49 bnr 14 fnr

Detaljer

Offentlig journal. Innkalling til oppmålingsforretning. 2015/2140-4 18139/2015 28.10.2015 08.10.2015. Oversendelse av dokumenter.

Offentlig journal. Innkalling til oppmålingsforretning. 2015/2140-4 18139/2015 28.10.2015 08.10.2015. Oversendelse av dokumenter. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 27.10-27.10, Dokumenttype:,, Status: J,A, Arkivdel: HVA-SA-1,HVA-EEN-A 28.10.2015 nnkalling til oppmålingsforretning. Søknad om deling/justering av grunneiendom

Detaljer

Dok.dato: 18.08.2015. Dok.dato: 20.08.2015

Dok.dato: 18.08.2015. Dok.dato: 20.08.2015 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 20.08-20.08, Dokumenttype:,, Status: J,A, Arkivdel: HVA-SA-1,HVA-EEN-A 21.08.2015 Tilskudd til tiltak for å bedre språkforståelsen blant min.språklige barn

Detaljer

Dok.dato: Dok.dato: Dok.dato:

Dok.dato: Dok.dato: Dok.dato: Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 11.12-11.12, Dokumenttype:,, Status: J,A 12.12.2014 Svar på henvendelse ang. boplikt Gnr 48 Bnr 27 Oppfølging av boplikt - gnr 48 bnr 27 2013/1031-6 23148/2013

Detaljer

Offentlig journal for Hvaler kommune

Offentlig journal for Hvaler kommune -, Dokumenttype:,U, Status: J,A Svar på søknad om fritak fra politisk verv Permisjon - fritak fra politiske verv U 2011/2469-72 19119/2013 14.10.2013 RÅDMANN/Torunn Akselsen Engum C83 Mottaker Bjørn Bothne

Detaljer

Journaldato: , Dokumenttype: I,U, Status: J,A, Arkivdel: HVA-SA-1,HVA-EIEN-A. Dok.dato: Dok.dato:

Journaldato: , Dokumenttype: I,U, Status: J,A, Arkivdel: HVA-SA-1,HVA-EIEN-A. Dok.dato: Dok.dato: Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: -, Dokumenttype:,, Status: J,A, Arkivdel: HVA-SA-1,HVA-EEN-A 18.11.2016 Tillatelse tilbygg 5/68 Tilbygg fritidsbolig - 5/68 2016/2074-3 17235/2016 12.10.2016

Detaljer

Offentlig journal. Søknad sanitærabonnement 35/362 2014/151-13 19705/2015 05.11.2015 02.11.2015

Offentlig journal. Søknad sanitærabonnement 35/362 2014/151-13 19705/2015 05.11.2015 02.11.2015 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 04.11-04.11, Dokumenttype:,, Status: J,A, Arkivdel: HVA-SA-1,HVA-EEN-A 05.11.2015 Søknad sanitærabonnement 35/362 Søknad om tillatelse til tiltak - gnr 35

Detaljer

Journaldato: , Dokumenttype: I,U, Status: J,A, Arkivdel: HVA-SA-1,HVA-EIEN-A. Dok.dato: Dok.dato:

Journaldato: , Dokumenttype: I,U, Status: J,A, Arkivdel: HVA-SA-1,HVA-EIEN-A. Dok.dato: Dok.dato: Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: -, Dokumenttype:,, Status: J,A, Arkivdel: HVA-SA-1,HVA-EEN-A 09.05.2017 Svar på søknad om sanitærabonnement trykkavløp for eiendom 47/1/106 - tgårdskilen

Detaljer

Offentlig journal. Innkalling til oppmålingsforretning 2015/404-5 5350/2015 13.04.2015 18.03.2015

Offentlig journal. Innkalling til oppmålingsforretning 2015/404-5 5350/2015 13.04.2015 18.03.2015 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 10.04-12.04, Dokumenttype:,, Status: J,A, Arkivdel: HVA-SA-1,HVA-EEN-A 13.04.2015 nnkalling til oppmålingsforretning Søknad om deling/rekvisisjon av oppmåling

Detaljer

Dok.dato: 15.09.2015. Dok.dato: 22.09.2015

Dok.dato: 15.09.2015. Dok.dato: 22.09.2015 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 08.10-08.10, Dokumenttype:,, Status: J,A, Arkivdel: HVA-SA-1,HVA-EEN-A 09.10.2015 nnkalling til oppmålingsforretning. Grensejustering med oppmålingsforretning

Detaljer

Innvilget dispensasjon for anleggelse av stikkledning, riving av uthus/anneks og tilbygg til hytte 29/158 - Søndre Sandøy. Dok.dato: 18.03.

Innvilget dispensasjon for anleggelse av stikkledning, riving av uthus/anneks og tilbygg til hytte 29/158 - Søndre Sandøy. Dok.dato: 18.03. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 20.03-22.03, Dokumenttype:,, Status: J,A, Arkivdel: HVA-SA-1,HVA-EEN-A 23.03.2015 nnvilget dispensasjon for anleggelse av stikkledning, riving av uthus/anneks

Detaljer

Journaldato: , Dokumenttype: I,U, Status: J,A, Arkivdel: HVA-SA-1,HVA-EIEN-A. Dok.dato: Dok.dato:

Journaldato: , Dokumenttype: I,U, Status: J,A, Arkivdel: HVA-SA-1,HVA-EIEN-A. Dok.dato: Dok.dato: Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: -, Dokumenttype:,, Status: J,A, Arkivdel: HVA-SA-1,HVA-EEN-A 31.10.2016 Svar på søknad om årsabonnement for parkering på Garnberget i tgårdskilen Parkering

Detaljer

Offentlig journal for Hvaler kommune

Offentlig journal for Hvaler kommune - 09.03.2014, Dokumenttype:,U, Status: J,A nnhold: Søknad om ferdigattest - Huserveien 71 Byggesak - riving av eksisterende bolig og oppføring av ny - gnr 38 bnr 1 - Huserveien 71 2012/2414-14 4615/2014

Detaljer

Journaldato: 18.05.2015-18.05.2015, Dokumenttype: I,U, Status: J,A, Arkivdel: HVA-SA-1,HVA-EIEN-A. Dok.dato: 13.05.2015. Dok.dato: 13.05.

Journaldato: 18.05.2015-18.05.2015, Dokumenttype: I,U, Status: J,A, Arkivdel: HVA-SA-1,HVA-EIEN-A. Dok.dato: 13.05.2015. Dok.dato: 13.05. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: -, Dokumenttype:,, Status: J,A, Arkivdel: HVA-SA-1,HVA-EEN-A 19.05.2015 Åpen søknad og CV Søknad om fast jobb i omsorgstjenesten 2015 2015/5-8 9268/2015 P

Detaljer

Offentlig journal. Oversendelse av sak til uttalelse - søknad om dispensasjon for oppføring av brygge - gnr/bnr 36/131 - Krossholmen

Offentlig journal. Oversendelse av sak til uttalelse - søknad om dispensasjon for oppføring av brygge - gnr/bnr 36/131 - Krossholmen Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 22.04-24.04, Dokumenttype:,, Status: J,A, Arkivdel: HVA-SA-1,HVA-EEN-A 25.04.2016 Oversendelse av sak til uttalelse - søknad om dispensasjon for oppføring

Detaljer

Offentlig journal. Samtykke til deling av eiendom 4/64 - Kirkeøy 2015/1931-4 15585/2015 04.09.2015 07.09.2015

Offentlig journal. Samtykke til deling av eiendom 4/64 - Kirkeøy 2015/1931-4 15585/2015 04.09.2015 07.09.2015 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 04.09-06.09, Dokumenttype:,, Status: J,A, Arkivdel: HVA-SA-1,HVA-EEN-A 07.09.2015 Samtykke til deling av eiendom 4/64 - Kirkeøy Søknad om deling/rekvisisjon

Detaljer

Offentlig journal for Hvaler kommune

Offentlig journal for Hvaler kommune - 30.03.2014, Dokumenttype:,U, Status: J,A nnhold: Forespørsel om byggetillatelse Forespørsel om byggetillatelse - gnr 28 bnr 67 2014/653-1 6539/2014 BS/er Otto Rød 28/67 Avsender Jan Erik Bakkevik nnhold:

Detaljer

Offentlig journal for Hvaler kommune

Offentlig journal for Hvaler kommune -, Dokumenttype:,U, Status: J,A Purring - parkering på Skjærhalden. Parkeringsgebyr 2013 2013/349-36 3/2014 24.12.2013 VARV/Arnt Otto Arntsen U Off.loven 13, 1. ledd/forv.loven 13, 1 ledd nr 1 Q50 Avsender

Detaljer

Dok.dato: 20.05.2014. Dok.dato: 14.08.2015. Dok.dato: 18.08.2015

Dok.dato: 20.05.2014. Dok.dato: 14.08.2015. Dok.dato: 18.08.2015 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 10.09-10.09, Dokumenttype:,, Status: J,A, Arkivdel: HVA-SA-1,HVA-EEN-A 11.09.2015 Svar på opprettholdelse av klage gnr 53 bnr 152 Eiendomsskatt 2014-2015

Detaljer

Offentlig journal. Indeksregulering 2014 for festetomt 43/17/12 2014/747-1 7482/2014 19.12.2014 09.04.2014

Offentlig journal. Indeksregulering 2014 for festetomt 43/17/12 2014/747-1 7482/2014 19.12.2014 09.04.2014 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 18.12-18.12, Dokumenttype:,, Status: J,A 19.12.2014 ndeksregulering 2014 for festetomt 43/17/12 Regulering av festeavgift 2014 - gnr 43- bnr 17- fnr 12 2014/747-1

Detaljer

Journaldato: , Dokumenttype: I,U, Status: J,A, Arkivdel: HVA-SA-1,HVA-EIEN-A. Dok.dato: Dok.dato:

Journaldato: , Dokumenttype: I,U, Status: J,A, Arkivdel: HVA-SA-1,HVA-EIEN-A. Dok.dato: Dok.dato: Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 18.03.2017 -, Dokumenttype:,, Status: J,A, Arkivdel: HVA-SA-1,HVA-EEN-A 22.03.2017 nnvilget dispensasjon og byggetillatelse for fremføring av VA-anlegg -

Detaljer

Offentlig journal. Vedrørende merknad til nabovarsel - 48/6, Vesterøy 2015/900-5 10877/2015 08.06.2015 02.09.2015

Offentlig journal. Vedrørende merknad til nabovarsel - 48/6, Vesterøy 2015/900-5 10877/2015 08.06.2015 02.09.2015 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 01.09-01.09, Dokumenttype:,, Status: J,A, Arkivdel: HVA-SA-1,HVA-EEN-A 02.09.2015 Vedrørende merknad til nabovarsel - 48/6, Vesterøy Oppføring bolig - veirett

Detaljer

Offentlig journal. Innkalling til oppmålingsforretning. 2015/1000-5 8542/2015 05.05.2015 18.08.2015. Oversendelse av sak - påbygg hytte - 40/161

Offentlig journal. Innkalling til oppmålingsforretning. 2015/1000-5 8542/2015 05.05.2015 18.08.2015. Oversendelse av sak - påbygg hytte - 40/161 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 17.08-17.08, Dokumenttype:,, Status: J,A, Arkivdel: HVA-SA-1,HVA-EEN-A 18.08.2015 nnkalling til oppmålingsforretning. Søknad om fradeling - 51/15, 50/9 2015/1000-5

Detaljer

Journaldato: 27.07.2015-27.07.2015, Dokumenttype: I,U, Status: J,A, Arkivdel: HVA-SA-1,HVA-EIEN-A. Dok.dato: 13.04.2015. Dok.dato: 17.04.

Journaldato: 27.07.2015-27.07.2015, Dokumenttype: I,U, Status: J,A, Arkivdel: HVA-SA-1,HVA-EIEN-A. Dok.dato: 13.04.2015. Dok.dato: 17.04. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: -, Dokumenttype:,, Status: J,A, Arkivdel: HVA-SA-1,HVA-EEN-A 28.07.2015 Rekvisisjon - Elkjøp 186 6814/2015 13.04.2015 Elkjøp Rekvisisjon Elkjøp 187 7338/2015

Detaljer

Offentlig journal. Svar på ad Klage på Underinstansens behandling 2013/2225-8 9755/2014 20.05.2014 23.12.2014. Registrering av vannmåler

Offentlig journal. Svar på ad Klage på Underinstansens behandling 2013/2225-8 9755/2014 20.05.2014 23.12.2014. Registrering av vannmåler Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 22.12-22.12, Dokumenttype:,, Status: J,A 23.12.2014 Svar på ad Klage på nderinstansens behandling Klage - eiendomsskatt - gnr 23 bnr 219 - Tobakksbukta Kirkeøy

Detaljer

Offentlig journal. Innsyn i saksdokumenter - gnr 43 gnr / /

Offentlig journal. Innsyn i saksdokumenter - gnr 43 gnr / / Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 26.03-26.03, Dokumenttype:,, Status: J,A, Arkivdel: HVA-SA-1,HVA-EEN-A 27.03.2015 nnsyn i saksdokumenter - gnr 43 gnr 149 Søknad om dispensasjon - gnr 43

Detaljer

Offentlig journal. Aksept av tilbakemelding etter tilsyn i bolig 2009 2015/710-2 3628/2015 17.08.2015 24.08.2015

Offentlig journal. Aksept av tilbakemelding etter tilsyn i bolig 2009 2015/710-2 3628/2015 17.08.2015 24.08.2015 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 22.08.2015 -, Dokumenttype:,, Status: J,A 27.10.2015 Aksept av tilbakemelding etter tilsyn i bolig 2009 Gnr 90/1/1 Brannforebyggende tiltak 2015/710-2 3628/2015

Detaljer

Dok.dato: 29.04.2014. Klassering: 30/22/78 VARV/UMAASK. Dok.dato: 30.09.2014. Klassering: 43/27 BS/TOMBE. Dok.dato: 25.09.2014.

Dok.dato: 29.04.2014. Klassering: 30/22/78 VARV/UMAASK. Dok.dato: 30.09.2014. Klassering: 43/27 BS/TOMBE. Dok.dato: 25.09.2014. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 26.09-28.09, Dokumenttype:,, Status: J,A 30.09.2014 Behandling av søknad om sanitærabonnement 30/22/78 Søknad om tillatelse til tiltak uten ansvarsrett -

Detaljer

Offentlig journal. Søknad om hjemmekompostering - 23/11/68 2014/2257-19 4203/2015 03.03.2015 07.09.2015

Offentlig journal. Søknad om hjemmekompostering - 23/11/68 2014/2257-19 4203/2015 03.03.2015 07.09.2015 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 02.09-02.09, Dokumenttype:,, Status: J,A, Arkivdel: HVA-SA-1,HVA-EEN-A 07.09.2015 Søknad om hjemmekompostering - 23/11/68 Søknad om hjemmekompostering 2014/2257-19

Detaljer

Journaldato: , Dokumenttype: I,U, Status: J,A, Arkivdel: HVA-SA-1,HVA-EIEN-A. Dok.dato:

Journaldato: , Dokumenttype: I,U, Status: J,A, Arkivdel: HVA-SA-1,HVA-EIEN-A. Dok.dato: Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: -, Dokumenttype:,, Status: J,A, Arkivdel: HVA-SA-1,HVA-EEN-A 20.04.2017 Oversendelse av sak til uttalelse - eksisterende hytte - gnr/bnr/fnr 37/1/42 Søknad

Detaljer

Journaldato: , Dokumenttype: I,U, Status: J,A, Arkivdel: HVA-SA-1,HVA-EIEN-A. Dok.dato: Dok.dato:

Journaldato: , Dokumenttype: I,U, Status: J,A, Arkivdel: HVA-SA-1,HVA-EIEN-A. Dok.dato: Dok.dato: Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: -, Dokumenttype:,, Status: J,A, Arkivdel: HVA-SA-1,HVA-EEN-A 02.05.2017 Oversendelse av sak til uttalelse - opparbeidelse av voll - gnr/bnr 23/45 Søknad om

Detaljer

Offentlig journal. Arbeidsavtale 2015/1389-2 10613/2015 04.06.2015 17.07.2015. Turavtale sommer 2015 2011/699-16 13318/2015 09.07.2015 17.07.

Offentlig journal. Arbeidsavtale 2015/1389-2 10613/2015 04.06.2015 17.07.2015. Turavtale sommer 2015 2011/699-16 13318/2015 09.07.2015 17.07. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: -, Dokumenttype:,, Status: J,A 20.07.2015 Arbeidsavtale Personalmappe - tilsettingsforhold - Ragnhild Svennes 2015/1389-2 10613/2015 04.06.2015 Ragnhild Svennes

Detaljer

Journaldato: , Dokumenttype: I,U, Status: J,A, Arkivdel: HVA-SA-1,HVA-EIEN-A. Dok.dato: Dok.dato:

Journaldato: , Dokumenttype: I,U, Status: J,A, Arkivdel: HVA-SA-1,HVA-EIEN-A. Dok.dato: Dok.dato: Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: -, Dokumenttype:,, Status: J,A, Arkivdel: HVA-SA-1,HVA-EEN-A 09.06.2017 Orientering om saksgang- brygge 29/3, Kåvika, Søndre Sandøy Søknad om brygge - 29/3

Detaljer

Offentlig journal. Foreløpig svar - søknad om tillatelse og støtte til solcelleanlegg - gnr/bnr 23/65, Granholmen 2015/1592-2 12647/2015 29.06.

Offentlig journal. Foreløpig svar - søknad om tillatelse og støtte til solcelleanlegg - gnr/bnr 23/65, Granholmen 2015/1592-2 12647/2015 29.06. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 06.08-06.08, Dokumenttype:,, Status: J,A, Arkivdel: HVA-SA-1,HVA-EEN-A 07.08.2015 nnhold: Foreløpig svar - søknad om tillatelse og støtte til solcelleanlegg

Detaljer

Offentlig journal. Samarbeidsmøte hjem / BVT / skole 21.11.14. Referat. ***** ***** ***** ***** ***** 2011/545-49 23544/2014 19.12.2014 25.11.

Offentlig journal. Samarbeidsmøte hjem / BVT / skole 21.11.14. Referat. ***** ***** ***** ***** ***** 2011/545-49 23544/2014 19.12.2014 25.11. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 19.12-21.12, Dokumenttype:,, Status: J,A 22.12.2014 Samarbeidsmøte hjem / BVT / skole 21.11.14. Referat. ***** ***** ***** ***** ***** Elevmappe - Hvaler

Detaljer

Journaldato: , Dokumenttype: I,U, Status: J,A, Arkivdel: HVA-SA-1,HVA-EIEN-A. Dok.dato: Dok.dato:

Journaldato: , Dokumenttype: I,U, Status: J,A, Arkivdel: HVA-SA-1,HVA-EIEN-A. Dok.dato: Dok.dato: Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: -, Dokumenttype:,, Status: J,A, Arkivdel: HVA-SA-1,HVA-EEN-A 24.11.2016 Test Postmappe - arkivar - Henrik Kristiansen 2013/185-124 19299/2016 16.11.2016 Henrik

Detaljer

Offentlig journal. Tidsbegrenset arbeidsavtale Ferievikariat 2013/900-11 11519/2014 OT/PEPEAA 16.07.2014 11.06.2014 OT/LIKL

Offentlig journal. Tidsbegrenset arbeidsavtale Ferievikariat 2013/900-11 11519/2014 OT/PEPEAA 16.07.2014 11.06.2014 OT/LIKL Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 16.07.14-16.07.14, Dokumenttype:,, Status: J,A 29.07.2014 Tidsbegrenset arbeidsavtale Ferievikariat Personalmappe - tilsettingsforhold - Gurjit Kaur Garcha

Detaljer

Offentlig journal. Retting av krav gnr 49, bnr 370 Løkkevika - Ny bolig 2011/ /

Offentlig journal. Retting av krav gnr 49, bnr 370 Løkkevika - Ny bolig 2011/ / Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 26.08-26.08, Dokumenttype:,, Status: J,A, Arkivdel: HVA-SA-1,HVA-EEN-A 30.08.2016 Retting av krav gnr 49, bnr 370 Løkkevika - Ny bolig Gnr 49, bnr 370 Løkkevika

Detaljer

Offentlig journal for Hvaler kommune

Offentlig journal for Hvaler kommune -, Dokumenttype:,U, Status: J,A Sak er matrikkelført Gnr 49, bnr 454 - hytte 500 - Utvidelse av hytte - forespørsel 2012/837-13 21107/2013 15.11.2013 BS/rina Bjørnevald 49/454 Avsender Fredrikstad kommune

Detaljer