Toll og Logistikk - «Innføring til speditør yrke»

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Toll og Logistikk - «Innføring til speditør yrke»"

Transkript

1 Toll og Logistikk - «Innføring til speditør yrke» Generell Informasjon Versjon 1 Url Ekstern anbuds ID M263336/JUL Saksnummer Toll og Logistikk - «Innføring til speditør yrke» Konkurranse type: Anbudskonkurranse Dokument type Anbudsinnbydelse Prosedyre Konkurranse med forhandling Kontrakt Service kontrakt Tildelingskriterier Det mest økonomiske anbudet URL Vedlegg ID=JUL Dato for offentliggjørelse :02 Tilbudsfrist :00 Dokumentfrist :00 Endret dato :02 Oppdragsgiver Firma NAV Tiltak Akershus Adresse Torvet 6, Postboks 304 Postnr/By 2001 Lillestrøm Norge Telefon Faks E-post Hjemmeside Beskrivelse Side 1 av 11

2 Målsetning Deltagerne skal gjennom kvalifisering innen logistikk og tollbehandling, aktiv jobbsøking med nettverksbygging, samt relevant praksis, komme i arbeid innenfor logistikk og tollbehandling. Kurset skal kvalifisere til arbeid i forskjellige spedisjonsbedrifter og andre bedrifter som jobber med fortolling av varer eller ordinært arbeid på generell basis. Opptakskrav: Deltagere må ha noe kompetanse innen grunnleggende data, og gjerne ha erfaring fra kontor, logistikk eller transport. Deltagere med innvandrerbakgrunn må ha gode norskkunnskaper, både skriftlig og muntlig. Alle aktuelle deltagere vil bli innkalt til informasjonsmøte med intervju. Endelig opptak vil gjøres på bakgrunn av dette. Antall deltagere: 15 Kurssted: Sentralt i -Oslo -eller Akershus Leverandører kan tilby et eller flere leveringssteder. Det må presiseres hvilket kurssted tilbudet gjelder for. Gjennomføringsstedet/stedene skal ha sentral beliggenhet med nærhet til offentlig kommunikasjon. Det viktigste for oss er å ta hensyn til brukernes behov/utfordring ift transport, reisetid og reisekostnader. Det bes om at tilbyder gjør rede for hvilke former for offentlig kommunikasjon som er tilgjengelige i forhold til tilbudte lokaler, samt avstand til aktuelle holdeplasser. Beliggenhet ift. offentlig kommunikasjon vil bli vektlagt i evalueringen. Varighet: 24 uker, med henholdsvis: -12 uker teori -12 uker praksis Rammeavtalens varighet: Avtalen har en varighet på 2 år fra signering. Oppdragsgiver (Kunden) har opsjon på forlengelse av avtalen i ytterligere [2 (ev )] år Faglig innhold / Fagplan: Introduksjon til fagområdet og karrieremuligheter Kvalifisering innen logistikk og tollbehandling, innføring til speditør yrke. Tilbudet skal inneholde en fullstendig og relevant fagplan for kurset. Kursets emner/moduler må være godt beskrevet og begrunnet i tilbudet. Fagplanen må tilfredsstille krav til kvalitet og øvrige kriterier som er oppgitt i konkurransegrunnlaget. Logisitikk: -Innføring til Logistikk som fagområdet -Logistikk utvikling og perspektiver samt yrkesperspektiver og muligheter Side 2 av 11

3 -Prinsipper for å skape effektive logistikkprosesser -Verdikjeder og vareflyt -Prognoseteknikk og lagerstyring -Transportkalkyle -Innkjøp og gode leverandørrelasjoner -IKT og logistikk/fortolling (Tollvesenet/innføring til programvarer) -Incoterms -Rammebetingelser i transport og distribusjon - -Distribusjon -Gods, godstransport og logistikkbedriftene -Gjennomgang av NSAB 2000, Norsk standard for transport. Toll og innføring til Speditør: -Fortollingsprosessen -Tolldeklarering, -Forsikring i transportforhold -Tolltariff, tariffering av varer -Handelsavtaler og preferansetollbehandling -Tollverdibestemmelser -Tollagerbevilling -Særavgifter & gebyrer -Transittering/tollager, innførsel, utførsel deklarasjonsplikt -Transportlover (internasjonalt) -Transportdokumenter -Forhåndsvarsling og AEO -Viktigste tollregler/prosedyrer -Tollverdibestemmelser -Særavgifter pliktige ved innførsel og UTB og restriksjonsbelagte varer Første hjelpekurs Casearbeid og undervisning i følgende temaer: -Banetransport -Lufttransport -Veitransport -Sjøtransport Side 3 av 11

4 -Kombinerte transporter -Matvarer, mm. Leverandør har anledning til å supplere kursets faglige innhold med andre emner hvis det vurderes som hensiktsmessig. Undervisningen i jobbsøking skal inneholde 1. Kompetansekartlegging og handlingsplan 2. Et arbeidslivsprosjekt 3. Jobbsøk teknikker Verktøy: Undervisningen i jobbsøking skal inneholde utarbeidelse av CV og jobbsøking mot utlyste/ikke utlyste stillinger, jobber der søknaden registreres på internett, veiledning/trening i intervju, kontakt med arbeidsgivere og oppfølging av søknader, bruk av egne referanser samt nettverksbygging, mm. Det legges vekt på omstillingsmuligheter og det settes positive krav til deltakerne, målet er å formidle deltakerne til jobb og å få høy formidlingsresultat. Det legges vekt på jobbsøk etter kurslutt for dem som ikke får seg jobb, her kombineres teknikken, realitetsorientering, arbeidsplan/struktur i det daglige, motivasjon, empowerment, oppfølgingsmuligheter. Dermed vil coach arbeid vurderes som avgjørende ift jobbsøk, det skal være fokus på ansettelse, framtid, sterke sider, muligheter og videreutviklings muligheter etter ansettelsen. Praksis i bedrift Deltakerne skal etter kursets undervisningsdel gjennomføre minimum 12 uker praksis ved et arbeidssted. Metodikk og bruk av ressurser for oppfølging og veiledning i praksisdel og organisering av gjennomføringen av denne må beskrives og begrunnes. Praksis skal fortrinnsvis skje hos arbeidsgivere som rekrutterer personell, da det er ønskelig at praksisplassene fører til vikariater, engasjementer eller fast jobb underveis (Fast ansettelser er hovedmål et). Det ønskes fokus på Supported Employment. Deltakere og faddere/bedriften skal i praksisperioden følges opp og veiledes av en «Coach» hos leverandøren. Ordning for dette skal beskrives i tilbudet. Leverandør skal sikre at deltakerne tilegner seg relevant, teoretisk og praktisk kunnskap i praksisperioden. Leverandør skal gjøre rede for hvordan det jobbes med deltakeren i overgang fra praksisplass til jobb. Det anses som hensiktsmessig at deltakerne selv blir ansvarliggjort i forhold til å opprette kontakt med arbeidsgivere. Likevel er det leverandørs ansvar å framskaffe praksisplasser. Attesten og rapportering ift. praksisen: Bedriften skriver en attest i slutten av praksisperioden. Attesten vil bla. Inneholde: 1. en beskrivelse av fagområder deltakeren har jobbet med 2. hvordan vedkommende har utført disse oppgavene 3. Deltakerens Sterke sider og egenskaper ift bransjen Merk: For å melde din interesse i denne kunngjøringen og motta tilleggsinformasjon vennligst besøk Doffin nettsiden Utvidet beskrivelse Side 4 av 11

5 NASJONAL KUNNGJØRING AV KONKURRANSEDEL I: OPPDRAGSGIVERI.1)KONTAKTPUNKTOrganisasjon NAV Tiltak AkershusAdresse Torvet 6, Postboks 304Poststed LillestrømPostnummer 2001Land NOKontaktpunkt: Ved: Jean-Francois CardetTelefon E-post Oppdragsgivers nettadresse (URL): Nettadresse kjøperprofil (URL): Kontaktpunkt for ytterligere informasjon om denne kunngjøringen kan fås:[ ]Som i I.1 [X] Annet, benytt Bilag A.IKontaktpunkt for å få tilsendt/tilgang til konkurransegrunnlag og/eller andre dokument:[ ]Som i I.1 [X] Annet, benytt Bilag A.IIKontaktpunkt hvor tilbud, anmodning om deltakelse, eller melding om interesse skal sendes:[ ]Som i I.1 [X] Annet, benytt Bilag A.IIII.2)TYPE OFFENTLIG OPPDRAGSGIVER OG HOVEDAKTIVITET(ER)[X]Departement eller underliggende etat[ ]Statlig virksomhet eller annen nasjonal myndighet[ ]Fylkeskommune/ kommune administrasjon[ ] Fylkeskommunal/kommunal virksomhet[ ]Offentligrettslig organ[ ]EU institusjon eller internasjonal organisasjon[x]offentlig administrasjon[ ]Forsvarsektoren[ ]Justissektoren[ ]Miljøvern[ ]Økonomiske og finansielle tjenester[ ]Helsesektoren[ ]Boliger og eiendomsforvaltning[ ]Sosialomsorg[ ]Fritid, religion og kultur[x]utdannelseoppdragsgiver anskaffer på vegne av andre oppdragsgivere NeiDEL II: KONTRAKTENS GJENSTANDII.1)BESKRIVELSEII.1.1)OPPDRAGSGIVERS NAVN PÅ ANSKAFFELSEN Toll og Logistikk - «Innføring til speditør yrke» II.1.2(a))Type Bygge- og AnleggsanskaffelseII.1.2(b))Type VareanskaffelseII.1.2(c))Type Tjenesteanskaffelse Tjenestekategori: 24II.1.2)Utførelsessted/leveringssted(er) for hovedandelen av ytelsensentralt i Oslo eller Akershus NUTS-kode II.1.3)Kunngjøringen gjelderkontrakt[ ]Etablering av dynamisk innkjøpsordning[ ]Inngåelse av rammeavtale[x] II.1.4)Opplysninger om rammeavtale (hvis relevant)rammeavtale med kun en leverandør[ ]Rammeavtale med flere leverandører[x]antatt antall leverandører forestillt til rammeavtalenantall: 1Rammeavtalens varighetperiode i år: 4Hvis relevant, begrunnelse for bruk av rammeavtale som varer lengre enn fire år: Rammeavtalens varighet: Avtalen har en varighet på 2 år fra signering. Oppdragsgiver (Kunden) har opsjon på forlengelse av avtalen i ytterligere [2 (ev )] år Anslå samlet verdi av kontraktene i løpet av hele rammeavtalens varighetanslått verdi ekskl. MVA : ,00 Valuta: NOK Hvis kjent, angi hyppighet og verdi på kontraktene som planleggesii.1.5)kort beskrivelse av anskaffelsens art og omfang Målsetning Deltagerne skal gjennom kvalifisering innen logistikk og tollbehandling, aktiv jobbsøking med nettverksbygging, samt relevant praksis, komme i arbeid innenfor logistikk og tollbehandling. Kurset skal kvalifisere til arbeid i forskjellige spedisjonsbedrifter og andre bedrifter som jobber med fortolling av varer eller ordinært arbeid på generell basis. Opptakskrav: Deltagere må ha noe kompetanse innen grunnleggende data, og gjerne ha erfaring fra kontor, logistikk eller transport. Deltagere med innvandrerbakgrunn må ha gode norskkunnskaper, både skriftlig og muntlig. Alle aktuelle deltagere vil bli innkalt til informasjonsmøte med intervju. Endelig opptak vil gjøres på bakgrunn av dette. Antall deltagere: 15 Kurssted: Sentralt i -Oslo Side 5 av 11

6 -eller Akershus Leverandører kan tilby et eller flere leveringssteder. Det må presiseres hvilket kurssted tilbudet gjelder for. Gjennomføringsstedet/stedene skal ha sentral beliggenhet med nærhet til offentlig kommunikasjon. Det viktigste for oss er å ta hensyn til brukernes behov/utfordring ift transport, reisetid og reisekostnader. Det bes om at tilbyder gjør rede for hvilke former for offentlig kommunikasjon som er tilgjengelige i forhold til tilbudte lokaler, samt avstand til aktuelle holdeplasser. Beliggenhet ift. offentlig kommunikasjon vil bli vektlagt i evalueringen. Varighet: 24 uker, med henholdsvis: -12 uker teori -12 uker praksis Rammeavtalens varighet: Avtalen har en varighet på 2 år fra signering. Oppdragsgiver (Kunden) har opsjon på forlengelse av avtalen i ytterligere [2 (ev )] år Faglig innhold / Fagplan: Introduksjon til fagområdet og karrieremuligheter Kvalifisering innen logistikk og tollbehandling, innføring til speditør yrke. Tilbudet skal inneholde en fullstendig og relevant fagplan for kurset. Kursets emner/moduler må være godt beskrevet og begrunnet i tilbudet. Fagplanen må tilfredsstille krav til kvalitet og øvrige kriterier som er oppgitt i konkurransegrunnlaget. Logisitikk: -Innføring til Logistikk som fagområdet -Logistikk utvikling og perspektiver samt yrkesperspektiver og muligheter -Prinsipper for å skape effektive logistikkprosesser -Verdikjeder og vareflyt -Prognoseteknikk og lagerstyring -Transportkalkyle -Innkjøp og gode leverandørrelasjoner -IKT og logistikk/fortolling (Tollvesenet/innføring til programvarer) -Incoterms -Rammebetingelser i transport og distribusjon - -Distribusjon -Gods, godstransport og logistikkbedriftene -Gjennomgang av NSAB 2000, Norsk standard for transport. Side 6 av 11

7 Toll og innføring til Speditør: -Fortollingsprosessen -Tolldeklarering, -Forsikring i transportforhold -Tolltariff, tariffering av varer -Handelsavtaler og preferansetollbehandling -Tollverdibestemmelser -Tollagerbevilling -Særavgifter & gebyrer -Transittering/tollager, innførsel, utførsel deklarasjonsplikt -Transportlover (internasjonalt) -Transportdokumenter -Forhåndsvarsling og AEO -Viktigste tollregler/prosedyrer -Tollverdibestemmelser -Særavgifter pliktige ved innførsel og UTB og restriksjonsbelagte varer Første hjelpekurs Casearbeid og undervisning i følgende temaer: -Banetransport -Lufttransport -Veitransport -Sjøtransport -Kombinerte transporter -Matvarer, mm. Leverandør har anledning til å supplere kursets faglige innhold med andre emner hvis det vurderes som hensiktsmessig. Undervisningen i jobbsøking skal inneholde 1. Kompetansekartlegging og handlingsplan 2. Et arbeidslivsprosjekt 3. Jobbsøk teknikker Verktøy: Undervisningen i jobbsøking skal inneholde utarbeidelse av CV og jobbsøking mot utlyste/ikke utlyste stillinger, jobber der søknaden registreres på internett, veiledning/trening i intervju, kontakt med arbeidsgivere og oppfølging av søknader, bruk av egne referanser samt nettverksbygging, mm. Det legges vekt på omstillingsmuligheter og det settes positive krav til deltakerne, målet er å formidle deltakerne til jobb og å få høy formidlingsresultat. Side 7 av 11

8 Det legges vekt på jobbsøk etter kurslutt for dem som ikke får seg jobb, her kombineres teknikken, realitetsorientering, arbeidsplan/struktur i det daglige, motivasjon, empowerment, oppfølgingsmuligheter. Dermed vil coach arbeid vurderes som avgjørende ift jobbsøk, det skal være fokus på ansettelse, framtid, sterke sider, muligheter og videreutviklings muligheter etter ansettelsen. Praksis i bedrift Deltakerne skal etter kursets undervisningsdel gjennomføre minimum 12 uker praksis ved et arbeidssted. Metodikk og bruk av ressurser for oppfølging og veiledning i praksisdel og organisering av gjennomføringen av denne må beskrives og begrunnes. Praksis skal fortrinnsvis skje hos arbeidsgivere som rekrutterer personell, da det er ønskelig at praksisplassene fører til vikariater, engasjementer eller fast jobb underveis (Fast ansettelser er hovedmål et). Det ønskes fokus på Supported Employment. Deltakere og faddere/bedriften skal i praksisperioden følges opp og veiledes av en «Coach» hos leverandøren. Ordning for dette skal beskrives i tilbudet. Leverandør skal sikre at deltakerne tilegner seg relevant, teoretisk og praktisk kunnskap i praksisperioden. Leverandør skal gjøre rede for hvordan det jobbes med deltakeren i overgang fra praksisplass til jobb. Det anses som hensiktsmessig at deltakerne selv blir ansvarliggjort i forhold til å opprette kontakt med arbeidsgivere. Likevel er det leverandørs ansvar å framskaffe praksisplasser. Attesten og rapportering ift. praksisen: Bedriften skriver en attest i slutten av praksisperioden. Attesten vil bla. Inneholde: 1. en beskrivelse av fagområder deltakeren har jobbet med 2. hvordan vedkommende har utført disse oppgavene 3. Deltakerens Sterke sider og egenskaper ift bransjen Merk: For å melde din interesse i denne kunngjøringen og motta tilleggsinformasjon vennligst besøk Doffin nettsiden II.1.6)CPV-KLASSIFISERINGHovedvokabularTilleggsvokabular (hvis relevant)hoved-anskaffelsen tilleggs-leveranse(r) II.1.7)Er denne anskaffelsen omfattet av GPA/WTO?[ ]II.1.8)Vil kontrakten bestå av delarbeid og/eller delleveranser? Nei II.1.9)Vil alternative tilbud bli tatt i betraktning? NeiII.2)KONTRAKTENS MENGDE ELLER OMFANGII.2.1)Samlet mengde eller omfang inkludert eventuelle delarbeid, delleveranser og opsjoner Hvis kjent, anslå totalverdi ekskl. MVA: ,00 Valuta: NOKII.2.2)Opsjoner Avtalen har en varighet på 2 år fra signering. Oppdragsgiver (Kunden) har opsjon på forlengelse av avtalen i ytterligere [2 (ev )] år Hvis kjent, oppgi foreløpig tidsramme for anvendelse av disse opsjonenehvis relevant, oppgi antall mulige forlengelser2 Hvis kjent og i tilfelle av en vare- eller tjenestekontrakt som kan forlenges, anslå tidslengde for de påfølgende kontraktene 12 i måneder (fra kontraktstildeling)ii.3)kontraktens VARIGHET ELLER TIDSFRIST FOR FERDIGSTILLELSEVarighet i måneder: 24 (fra kontraktstildeling)del III: JURIDISKE, ØKONOMISKE, FINANSIELLE OG TEKNISKE OPPLYSNINGERIII.1)VILKÅR I KONTRAKTENIII.1.1)Sikkerhetsstillelse og garantier som kreves (hvis relevant)iii.1.2)de viktigste finansierings- og betalingsvilkår og/eller henvisninger til relevante bestemmelseriii.1.3)krav til foretaksform for eventuell leverandørgruppering kontrakten tildeles (hvis relevant)iii.1.4)andre særlige vilkår som gjelder utførelsen av kontrakten: III.2)KVALIFIKASJONSKRAVIII.2.1)Sett opp krav til tilbyders organisatoriske og juridiske stillingdokumentasjonskrav knyttet til leverandørens organisatoriske og juridiske stilling: (1) Firmaattest (2) Erklæring fra foretaket om tilknytning til offentlig godkjente lærlingordninger som gjelder ved kontraktsgjennomføring (3) Krav til å fremlegge skatteattest for merverdiavgift (Nasjonale krav) (4) Krav til å fremlegge skatteattest for skatt (Nasjonale krav) Side 8 av 11

9 (5) Krav til å fremlegge egenerklæring i samsvar med forskriftens vedlegg 2 om HMS (Nasjonale krav) Norske leverandører skal fremlegge skatteattester for merverdiavgift og skatt (skjema RF-1244). Skatteattestene for både skatt og merverdiavgift kan bestilles fra Leverandørens lokale skatteoppkreverkontor eller skattefogdkontor. Attestene skal foreligge innen tilbudsfristens utløp, og de skal ikke være eldre enn 6 måneder regnet fra tilbudsfristens utløp. Leverandører som skal utføre arbeid i Norge, skal framlegge en egenerklæring om at Leverandøren oppfyller, eller ved eventuelt tildeling av kontrakt vil oppfylle, lovbestemte krav i Norge når det gjelder helse, miljø og sikkerhet. Skjema for HMS-egenerklæring følger som vedlegg 1. III.2.2) Sett opp krav til tilbyders økonomiske og finansielle kapasitetdokumentasjonskrav knyttet til leverandørens økonomiske og finansielle kapasitet: (1) Foretakets siste års beretning, samt nyere opplysninger som har relevans til foretakets regnskapstall (2) Framleggelse av foretakets årsregnskap eller utdrag fra dette (3) Annet (vennligst presiser dokumentasjonskrav under): Se konkurransegrunnlag del I Krav til tilbyders økonomiske og finansielle kapasitet III.2.3) Sett opp krav til tilbyders tekniske og faglige kvalifikasjonerdokumentasjonskrav knyttet til tilbyders tekniske og faglige kvalifikasjoner: (1) Annet (vennligst presiser dokumentasjonskrav under): Se konkurransegrunnlag del I Krav til tilbyders tekniske og faglige kvalifikasjoner III.2.4) RESERVERT KONTRAKT (hvis relevant)kontrakten er forbeholdt vernede virksomheter[ ]Utførelsen av kontrakten er forbeholdt program for vernet arbeid[ ]III.3)SÆRSKILTE BETINGELSER I FORBINDELSE MED TJENESTEKONTRAKTERIII.3.1)Er utførelsen av tjenesten forbeholdt en spesiell yrkesgruppe? NeiIII.3.2)Vil juridiske personer måtte oppgi navnene og de faglige kvalifikasjonene for de personer som er ansvarlige for utførelsen de aktuelle ytelser: JaDEL IV: PROSEDYREIV.1) TYPE ANSKAFFELSESPROSEDYRE Åpen anbudskonkurranse[ ]Begrenset anbudskonkurranse[ ]Konkurransepreget dialog[ ]Konkurranse med forhandling[ ] Forhandlet - Ett trinns[x]iv.1.1)er tilbydere allerede utvalgt: NeiIV.1.2)Begrensninger på antall leverandører som vil bli invitert til å delta (hvis relevant)planlagt minimum List opp de objektive og ikke-diskriminerende kriterier eller regler som vil bli benyttet for å begrense antall kvalifiserte tilbydereiv.1.3)redusering av antall tilbydere under forhandlingene eller konkurransepreget dialogvil det bli benyttet en faseoppdelt prosedyre for å gradvis redusere antall løsninger som skal drøftes eller tilbud det skal forhandles om:[ ]IV.2)TILDELINGSKRITERIERLaveste pris Nei Økonomisk mest fordelaktig tilbud vurdert på grunnlag av: Kriterier fastsatt i konkurransegrunnlaget: Ja Kriteriene listet under (Tildelingskriteriene skal stå i prioritetsrekkefølge dersom det av påviselige grunner ikke er mulig å foreta en vekting): Nei KritererVektingIV.2.2)Vil det bli avholdt en elektronisk auksjon: Nei IV.3 ADMINISTRATIV INFORMASJONIV.3.1)Saksnummer hos oppdragsgiver (hvis relevant) Toll og Logistikk - «Innføring til speditør yrke» IV.3.2)Forutgående kunngjøring knyttet til samme kontraktveiledende kunngjøring[ ]Kunngjøring på en kjøperprofil[ ] Andre tidligere kunngjøringer (hvis relevant)iv.3.3)vilkår for å få utlevert eller tilgang til konkurransegrunnlag og/eller andre dokumentfrist for når forespørsel om utlevering/tilgang til konkurransegrunnlag og/eller andre dokument, må være mottatt oppgi pris (hvis relevant) Valuta: Betalingsvilkår og betalingsmetode IV.3.4)Tidsfrist for mottak av tilbud eller anmodning om deltakelse :00IV.3.5)Hvis relevant, frist for å sende ut invitasjon til å inngi tilbud eller deltagelse til utvalgte tilbyderedato: IV.3.6)Språk som skal anvendes ved utforming av tilbud eller forespørsel om deltagelsenorsk Side 9 av 11

10 IV.3.7)Vedståelsesplikt 3 periode i måneder: IV.3.8)TilbudsåpningDato Sted Personer som kan være til stedet ved tilbudsåpning (hvis relevant): DEL VI: SUPPLERENDE OPPLYSNINGERVI.1)BERØRER KUNNGJØRINGEN PERIODISKE INNKJØPHvis ja, anslå tidspunkt for ytterligere kunngjøringer VI.2)VEDRØRER KONTRAKTEN ER PROSJEKT/PROGRAM SOM ER FINANSIERT MED EU-MIDLER? Nei Hvis ja, angi henvisning til prosjekt og/eller program VI.3)TILLEGGSINFORMASJON (hvis relevant) (NT Ref:263336) VI.4)PROSEDYRE FOR KLAGEBEHANDLINGVI.4.1) Instans som er ansvarlig for klageprosedyrene (hvis relevant)organisasjon Adresse Poststed Postnummer Land E-post Telefon Nettadresse (URL): Faks Instans som er ansvarlig for mekling (hvis relevant)organisasjon Adresse Poststed Postnummer Land E-post Telefon Nettadresse (URL): Faks VI.4.2)Innsendelse av klage (Benytt VI.4.2 ELLER VI.4.3 om nødvendig) Informasjon vedrørende tidsfrist for innsendelse av klage: VI.4.3)Kontaktpunkt for å innhente informasjon om klagebehandling og prosess for innsendelse av klager Organisasjon NAV Tiltak AkershusAdresse Postboks 304 Torvet 6Poststed LillestrømPostnummer 2001Land NOE-post Nettadresse (URL): VI.4.5)DATO FOR OVERSENDELSE AV DENNE KUNNGJØRINGEN BILAG AKONTAKTPUNKT FOR YTTERLIGERE INFORMASJON OM DENNE KUNNGJØRINGEN:I)KONTAKTPUNKT FOR YTTERLIGERE INFORMASJON OM DENNE KUNNGJØRINGEN: Organisasjon NAV Tiltak AkershusAdresse Torvet 6, Postboks 304Poststed LillestrømPostnummer 2001Land NOKontaktpunkt: Ved: Jean-Francois CardetTelefon E-post Faks Nettadresse (URL): FOR UTLEVERING/TILGANG TIL KONKURRANSEGRUNNLAG OG/ELLER ANDRE DOKUMENT Organisasjon NAV Tiltak AkershusAdresse Torvet 6, Postboks 304Poststed LillestrømPostnummer 2001Land NOKontaktpunkt: Ved: Jean-Francois CardetTelefon E-post Side 10 av 11

11 Nettadresse (URL): HVOR TILBUD ELLER ANMODNING OM DELTAKELSE SKAL SENDES Organisasjon NAV Tiltak AkershusAdresse Torvet 6, Postboks 304Poststed LillestrømPostnummer 2001Land NOKontaktpunkt: Ved: Jean-Francois CardetTelefon E-post Nettadresse (URL): SF 82 CPV koder Kode Beskrivelse Voksenundervisning og annen undervisning Utdannelsesprogrammer Yrkesutdannelse Opplæringstjenester Side 11 av 11

Kurs i Motiverende Intervju for NAV Oslo

Kurs i Motiverende Intervju for NAV Oslo Kurs i Motiverende Intervju for NAV Oslo Generell Informasjon Versjon 1 Url http://com.mercell.com/permalink/38753906.aspx Ekstern anbuds ID M292333/APR196666 Konkurranse type: Anbudskonkurranse Dokument

Detaljer

Kantine, forpleining og renhold

Kantine, forpleining og renhold Kantine, forpleining og renhold Generell Informasjon Versjon 1 Url http://com.mercell.com/permalink/32661969.aspx Ekstern anbuds ID M255203/APR176160 Konkurranse type: Anbudskonkurranse Dokument type Anbudsinnbydelse

Detaljer

Arbeidsmarkedsopplæring (AMO) - Kvalifisering on- og offshore med utplassering, Sandnessjøen

Arbeidsmarkedsopplæring (AMO) - Kvalifisering on- og offshore med utplassering, Sandnessjøen Arbeidsmarkedsopplæring (AMO) - Kvalifisering on- og offshore med utplassering, Sandnessjøen Generell Informasjon Versjon 1 Url http://com.mercell.com/permalink/33247856.aspx Ekstern anbuds ID M258007/MAY178189

Detaljer

Arbeidskvalifisering for fremmedspråklige

Arbeidskvalifisering for fremmedspråklige Arbeidskvalifisering for fremmedspråklige Generell Informasjon Versjon 1 Url http://com.mercell.com/permalink/33385824.aspx Ekstern anbuds ID M259206/MAY178687 Konkurranse type: Anbudskonkurranse Dokument

Detaljer

Forberedende helsefagarbeider for Asker og Bærum

Forberedende helsefagarbeider for Asker og Bærum Forberedende helsefagarbeider for Asker og Bærum Generell Informasjon Versjon 1 Url http://com.mercell.com/permalink/32646904.aspx Ekstern anbuds ID M255108/APR176021 Konkurranse type: Anbudskonkurranse

Detaljer

Barnehageassistent for minoritetsspråklige

Barnehageassistent for minoritetsspråklige Barnehageassistent for minoritetsspråklige Generell Informasjon Versjon 1 Url http://com.mercell.com/permalink/38073227.aspx Ekstern anbuds ID M286649/MAR193924 Konkurranse type: Anbudskonkurranse Dokument

Detaljer

Rammeavtale Advokattjenester for Agder Kollektivtrafikk AS

Rammeavtale Advokattjenester for Agder Kollektivtrafikk AS Rammeavtale Advokattjenester for Agder Kollektivtrafikk AS Generell Informasjon Versjon 1 Url http://com.mercell.com/permalink/37388787.aspx Ekstern anbuds ID 2013-280037/JAN190932 Konkurranse type: Anbudskonkurranse

Detaljer

Rammeavtale Kjøp og levering av legemidler - pakking og levering av multidose

Rammeavtale Kjøp og levering av legemidler - pakking og levering av multidose Rammeavtale Kjøp og levering av legemidler - pakking og levering av multidose Generell Informasjon Versjon 1 Url http://com.mercell.com/permalink/31537863.aspx Ekstern anbuds ID 2012-247515/JAN171542 Konkurranse

Detaljer

Brukte Arbeidsbiler Arendal Eiendom KF

Brukte Arbeidsbiler Arendal Eiendom KF Brukte Arbeidsbiler Arendal Eiendom KF Generell Informasjon Versjon 1 Url http://com.mercell.com/permalink/40210513.aspx Ekstern anbuds ID M297879/JUL201510 Konkurranse type: Anbudskonkurranse Dokument

Detaljer

Spesialbil/Dykkerbil til Gjøvik brannvesen

Spesialbil/Dykkerbil til Gjøvik brannvesen Spesialbil/Dykkerbil til Gjøvik brannvesen Generell Informasjon Versjon 1 Url http://com.mercell.com/permalink/32303107.aspx Ekstern anbuds ID M252661/MAR174555 Konkurranse type: Anbudskonkurranse Dokument

Detaljer

Leie av kontorlokaler i Hamar - Prekvalfisering

Leie av kontorlokaler i Hamar - Prekvalfisering Leie av kontorlokaler i Hamar - Prekvalfisering Generell Informasjon Versjon 1 Url http://com.mercell.com/permalink/31987287.aspx Ekstern anbuds ID M250199/FEB173186 Saksnummer 2011178216 Konkurranse type:

Detaljer

Arbeidrettet tiltak - Jobbklubb

Arbeidrettet tiltak - Jobbklubb Arbeidrettet tiltak - Jobbklubb Generell Informasjon Versjon 1 Url http://com.mercell.com/permalink/40755305.aspx Ekstern anbuds ID M304229/AUG203194 Konkurranse type: Anbudskonkurranse Dokument type Anbudsinnbydelse

Detaljer

Utredning om system om avregning av betalingsanksjoner ifm ladestasjoner for elbiler i Norge

Utredning om system om avregning av betalingsanksjoner ifm ladestasjoner for elbiler i Norge Utredning om system om avregning av betalingsanksjoner ifm ladestasjoner for elbiler i Norge Generell Informasjon Versjon 1 Url http://com.mercell.com/permalink/38736479.aspx Ekstern anbuds ID M292190/APR196605

Detaljer

Drivstoffanlegg på Jan Maien, Ny Ålesund, Hopen og Bjørnøya.

Drivstoffanlegg på Jan Maien, Ny Ålesund, Hopen og Bjørnøya. Drivstoffanlegg på Jan Maien, Ny Ålesund, Hopen og Bjørnøya. Generell Informasjon Versjon 1 Url http://com.mercell.com/permalink/35320574.aspx Ekstern anbuds ID M265763/AUG182892 Konkurranse type: Anbudskonkurranse

Detaljer

Kurs for arbeidssøkere innen salg og service

Kurs for arbeidssøkere innen salg og service Kurs for arbeidssøkere innen salg og service Info Versioon 1 URL http://com.mercell.com/permalink/32101915.aspx Väline hanke ID M251206/FEB173622 Nr. 2012/1564 Hanke liik Hange Dokumendi liik Hanketeade

Detaljer

Alcoa miljøpark. Ny flerbrukshall, fotballhall og garderobeanlegg

Alcoa miljøpark. Ny flerbrukshall, fotballhall og garderobeanlegg Alcoa miljøpark. Ny flerbrukshall, fotballhall og garderobeanlegg Generell Informasjon Versjon 1 Url http://com.mercell.com/permalink/37654631.aspx Ekstern anbuds ID 2013-282202/FEB192064 Konkurranse type:

Detaljer

Kontormedarbeider. Generell Informasjon. Oppdragsgiver. Versjon 1. Dato for offentliggjørelse 27.03.2013 12:15. Tilbudsfrist 15.04.

Kontormedarbeider. Generell Informasjon. Oppdragsgiver. Versjon 1. Dato for offentliggjørelse 27.03.2013 12:15. Tilbudsfrist 15.04. Kontormedarbeider Generell Informasjon Versjon 1 Url http://com.mercell.com/permalink/38340148.aspx Ekstern anbuds ID M289021/MAR195149 Konkurranse type: Anbudskonkurranse Dokument type Anbudsinnbydelse

Detaljer

Innsamling og behandling av kloakkslam for VØR.

Innsamling og behandling av kloakkslam for VØR. Innsamling og behandling av kloakkslam for VØR. Generell Informasjon Versjon 1 Url http://com.mercell.com/permalink/39704128.aspx Ekstern anbuds ID 2013-298822/JUN200329 Konkurranse type: Anbudskonkurranse

Detaljer

bygdebok for sund - layout og trykking

bygdebok for sund - layout og trykking bygdebok for sund - layout og trykking Generell Informasjon Versjon 1 Url http://com.mercell.com/permalink/31673354.aspx Ekstern anbuds ID M247602/JAN171927 Saksnummer bygdebok for sund Konkurranse type:

Detaljer

Barns samvær og bosted i familier der foreldrene ikke bor sammen - forskningsoppdrag

Barns samvær og bosted i familier der foreldrene ikke bor sammen - forskningsoppdrag Barns samvær og bosted i familier der foreldrene ikke bor sammen - forskningsoppdrag Generell Informasjon Versjon 1 Url http://com.mercell.com/permalink/41761932.aspx Ekstern anbuds ID 2013-307780/NOV206352

Detaljer

Helseassistent med medisinkurs

Helseassistent med medisinkurs Helseassistent med medisinkurs Info Version 1 Url http://com.mercell.com/permalink/31321173.aspx External tender id M246629/DEC170929 Ajour number Tiltaksnummer 2011/6439 Tender type Tender Document type

Detaljer

Jubileumsbok Statsbygg 200 år

Jubileumsbok Statsbygg 200 år Jubileumsbok Statsbygg 200 år Generell Informasjon Versjon 1 Url http://com.mercell.com/permalink/33295438.aspx Ekstern anbuds ID M258769/MAY178384 Konkurranse type: Anbudskonkurranse Dokument type Anbudsinnbydelse

Detaljer

Tysfjord kommune - vanninntak Kjøpsvik vannverk

Tysfjord kommune - vanninntak Kjøpsvik vannverk Tysfjord kommune - vanninntak Kjøpsvik vannverk Generell Informasjon Versjon 1 Url http://com.mercell.com/permalink/41598790.aspx Ekstern anbuds ID M308466/OCT205837 Konkurranse type: Anbudskonkurranse

Detaljer

Kontroll på rester av veterinærlegemidler og forurensninger i animalsk mat

Kontroll på rester av veterinærlegemidler og forurensninger i animalsk mat Kontroll på rester av veterinærlegemidler og forurensninger i animalsk mat Generell Informasjon Versjon 1 Url http://com.mercell.com/permalink/40085444.aspx Ekstern anbuds ID 2013-300014/JUL201009 Konkurranse

Detaljer

Tolketjenester norsk-russisk/russisk-norsk

Tolketjenester norsk-russisk/russisk-norsk Tolketjenester norsk-russisk/russisk-norsk Generell Informasjon Versjon 1 Url http://com.mercell.com/permalink/34705889.aspx Ekstern anbuds ID M262279/JUN180623 Konkurranse type: Anbudskonkurranse Dokument

Detaljer

Kjøp av renholdstjenester til NAV i Finnmark

Kjøp av renholdstjenester til NAV i Finnmark Kjøp av renholdstjenester til NAV i Finnmark Info Versioon 1 URL http://com.mercell.com/permalink/42203310.aspx Väline hanke ID M312041/DEC207776 Hanke liik Hange Dokumendi liik Hanketeade Hankemenetlus

Detaljer

Varme-/kjøle- og varmevogner til Bærum sykehus

Varme-/kjøle- og varmevogner til Bærum sykehus Varme-/kjøle- og varmevogner til Bærum sykehus Generell Informasjon Versjon 1 Url http://com.mercell.com/permalink/37987364.aspx Ekstern anbuds ID M285830/MAR193543 Saksnummer 13/00809 Konkurranse type:

Detaljer

Åpen anbudskonkurranse vedrørende renholdstjenester ved Høgskolen i Harstad

Åpen anbudskonkurranse vedrørende renholdstjenester ved Høgskolen i Harstad Åpen anbudskonkurranse vedrørende renholdstjenester ved Høgskolen i Harstad Info Version 1 Url http://com.mercell.com/permalink/32438453.aspx External tender id 2012-253631/MAR175189 Tender type Tender

Detaljer

TOTALENTREPRISE " BRO OVER ØRFISKEBEKKEN " NITTEDAL KOMMUNE

TOTALENTREPRISE  BRO OVER ØRFISKEBEKKEN  NITTEDAL KOMMUNE TOTALENTREPRISE " BRO OVER ØRFISKEBEKKEN " NITTEDAL KOMMUNE Инфо Версия 1 URL http://dk.mercell.com/permalink/32340174.aspx Внешний ID тендера M252921/MAR174747 Тип закупки Тендер Тип документа Contract

Detaljer

Rammeavtale - Karbonkilde til denitrifikasjon

Rammeavtale - Karbonkilde til denitrifikasjon Rammeavtale - Karbonkilde til denitrifikasjon Generell Informasjon Versjon 1 Url http://com.mercell.com/permalink/31496890.aspx Ekstern anbuds ID 2012-247379/JAN171422 Konkurranse type: Anbudskonkurranse

Detaljer

Ventilasjon i helseavdelingen ved Refstad mottak

Ventilasjon i helseavdelingen ved Refstad mottak Ventilasjon i helseavdelingen ved Refstad mottak Generell Informasjon Versjon 2 Url http://com.mercell.com/permalink/31913296.aspx Ekstern anbuds ID M249430/FEB172770 Saksnummer Dl.nr. 201200224 Konkurranse

Detaljer

ANSK-2040-13 Profilerende mikrostruktur sonde for studier av grenselag i hav

ANSK-2040-13 Profilerende mikrostruktur sonde for studier av grenselag i hav ANSK-2040-13 Profilerende mikrostruktur sonde for studier av grenselag i hav Generell Informasjon Versjon 1 Url http://com.mercell.com/permalink/41722609.aspx Ekstern anbuds ID 150/OCT206202 Saksnummer

Detaljer

Pleie og omsorgskurs for minoritetsspråklige i Akershus

Pleie og omsorgskurs for minoritetsspråklige i Akershus Pleie og omsorgskurs for minoritetsspråklige i Akershus Generell Informasjon Versjon 1 Url http://com.mercell.com/permalink/31570858.aspx Ekstern anbuds ID M247846/JAN171636 Konkurranse type: Anbudskonkurranse

Detaljer

72903 Etterladerapparat brakyterapi til OUS Radiumhospitalet

72903 Etterladerapparat brakyterapi til OUS Radiumhospitalet 72903 Etterladerapparat brakyterapi til OUS Radiumhospitalet Generell Informasjon Versjon 1 Url http://com.mercell.com/permalink/36059804.aspx Ekstern anbuds ID 2012-270418/OCT185911 Konkurranse type:

Detaljer

Kjerneoppgaver i NAV-kontor, avklaring og oppfølging

Kjerneoppgaver i NAV-kontor, avklaring og oppfølging Kjerneoppgaver i NAV-kontor, avklaring og oppfølging Generell Informasjon Versjon 1 Url http://com.mercell.com/permalink/35897557.aspx Ekstern anbuds ID 2012-269285/OCT185204 Saksnummer 12/6602 Konkurranse

Detaljer

Utstyr til Øye-avdeling

Utstyr til Øye-avdeling Utstyr til Øye-avdeling Generell Informasjon Versjon 1 Url http://com.mercell.com/permalink/37201194.aspx Ekstern anbuds ID 2013-278701/JAN190290 Konkurranse type: Anbudskonkurranse Dokument type Anbudsinnbydelse

Detaljer

Birkebeiner Skistadion

Birkebeiner Skistadion Birkebeiner Skistadion Generell Informasjon Versjon 1 Url http://com.mercell.com/permalink/32809049.aspx Ekstern anbuds ID M255783/APR176486 Konkurranse type: Anbudskonkurranse Dokument type Anbudsinnbydelse

Detaljer

Etablering av dagkirurgisk enhet på Ålesund sykehus.

Etablering av dagkirurgisk enhet på Ålesund sykehus. Etablering av dagkirurgisk enhet på Ålesund sykehus. Generell Informasjon Versjon 1 Url http://com.mercell.com/permalink/36457060.aspx Ekstern anbuds ID M272118/NOV187329 Konkurranse type: Anbudskonkurranse

Detaljer

Leie av ambulansestasjon på Notodden

Leie av ambulansestasjon på Notodden Leie av ambulansestasjon på Notodden Generell Informasjon Versjon 1 Url http://com.mercell.com/permalink/40085385.aspx Ekstern anbuds ID M300304/JUL200995 Konkurranse type: Anbudskonkurranse Dokument type

Detaljer

Kjøp av redningsbil og lederstøttebil/røykdykkerbil Østre Agder Brannvesen, Arendal stasjon

Kjøp av redningsbil og lederstøttebil/røykdykkerbil Østre Agder Brannvesen, Arendal stasjon Kjøp av redningsbil og lederstøttebil/røykdykkerbil Østre Agder Brannvesen, Arendal stasjon Info Version 1 Url http://com.mercell.com/permalink/32581918.aspx External tender id 2012-254433/MAR175808 Tender

Detaljer

Drift av Kantine Bjerkvik Garnison

Drift av Kantine Bjerkvik Garnison Drift av Kantine Bjerkvik Garnison Info Versioon 1 URL http://com.mercell.com/permalink/38953220.aspx Väline hanke ID M292180/MAY197523 Hanke liik Hange Dokumendi liik Hanketeade Hankemenetlus Läbirääkimistega

Detaljer

http://www.doffin.no/authority/notice_unpubview.aspx?id=280168

http://www.doffin.no/authority/notice_unpubview.aspx?id=280168 Side 1 av 6 KUNNGJØRING AV KONKURRANSE DEL I: OPPDRAGSGIVER I.1) KONTAKTPUNKT Hedmark Trafikk FKF Disenstrandvegen 4, Poststed Hamar Kontaktpunkt: Ved: Per Christer Konterud innkjop@hedmark-trafikk.no

Detaljer

OFA-F2013.008 OFA Multifunksjonsmaskiner

OFA-F2013.008 OFA Multifunksjonsmaskiner OFA-F2013.008 OFA Multifunksjonsmaskiner Generell Informasjon Versjon 1 Url http://com.mercell.com/permalink/40967677.aspx Ekstern anbuds ID 2013-305384/SEP203891 Saksnummer 13/03656 / OFA-F2013.008 Konkurranse

Detaljer

Messinginstrumenter "Grovmessing groover"

Messinginstrumenter Grovmessing groover Messinginstrumenter "Grovmessing groover" Generell Informasjon Versjon 1 Url http://com.mercell.com/permalink/36099413.aspx Ekstern anbuds ID M270866/OCT186034 Konkurranse type: Anbudskonkurranse Dokument

Detaljer

Mobilt vakthold Markedsområde Trøndelag og Markedsområde Vest

Mobilt vakthold Markedsområde Trøndelag og Markedsområde Vest Mobilt vakthold Markedsområde Trøndelag og Markedsområde Vest Info Version 1 Url http://com.mercell.com/permalink/34975403.aspx External tender id M264110/JUL181826 Ajour number 201201017 Tender type Tender

Detaljer

Innleie av Byggeleder grunnarbeider og jernbaneteknikk; Oslo-Ski

Innleie av Byggeleder grunnarbeider og jernbaneteknikk; Oslo-Ski Innleie av Byggeleder grunnarbeider og jernbaneteknikk; Oslo-Ski Generell Informasjon Versjon 1 Url http://com.mercell.com/permalink/39658517.aspx Ekstern anbuds ID M298810/JUN200149 Konkurranse type:

Detaljer

Publish date 3/13/2013 3:11 PM. Bid due date 4/15/2013 12:00 PM. Document due date 4/8/2013 12:00 AM. Change date 3/13/2013 3:11 PM

Publish date 3/13/2013 3:11 PM. Bid due date 4/15/2013 12:00 PM. Document due date 4/8/2013 12:00 AM. Change date 3/13/2013 3:11 PM IAM system Info Version 1 Url http://com.mercell.com/permalink/38136232.aspx External tender id 2013-286952/MAR194176 Tender type Tender Document type Contract notice Procurement procedure Negotiated procedure

Detaljer

Telefon n/a. Faks n/a

Telefon n/a. Faks n/a 1 av 5 02.09.2009 13:06 KUNNGJØRING AV KONKURRANSE DEL I: OPPDRAGSGIVER I.1) KONTAKTPUNKT Norges Teknisk Naturvitenskapelige universitet (NTNU), Innkjøp -Høgskoleringen 1, Poststed - Trondheim Kontaktpunkt:

Detaljer

Tilbudsfrist 14.08.2013 12:00. Dokumentfrist 14.08.2013 00:00. Endret dato 02.07.2013 12:31

Tilbudsfrist 14.08.2013 12:00. Dokumentfrist 14.08.2013 00:00. Endret dato 02.07.2013 12:31 Linjetrafikk Posten Generell Informasjon Versjon 1 Url http://com.mercell.com/permalink/40004103.aspx Ekstern anbuds ID 2013-299014/JUL200550 Konkurranse type: Anbudskonkurranse Dokument type Anbudsinnbydelse

Detaljer

Norsk villreinsenter Sør -Skinnarbu - toalettanlegg

Norsk villreinsenter Sør -Skinnarbu - toalettanlegg Norsk villreinsenter Sør -Skinnarbu - toalettanlegg Info Version 1 Url http://com.mercell.com/permalink/40080039.aspx External tender id M300189/JUL200922 Tender type Tender Document type Contract notice

Detaljer

Prosjekt 69046, Kontrakt 12V112 Universell utforming, Høgskolen i Volda, Berte Kanutte

Prosjekt 69046, Kontrakt 12V112 Universell utforming, Høgskolen i Volda, Berte Kanutte Prosjekt 69046, Kontrakt 12V112 Universell utforming, Høgskolen i Volda, Berte Kanutte Info Version 1 URL http://com.mercell.com/permalink/35496579.aspx Ekstern udbuds ID M266945/SEP183610 Ajour nummer

Detaljer

Elektro og mekanisk utrustning til vannkraftverk

Elektro og mekanisk utrustning til vannkraftverk Elektro og mekanisk utrustning til vannkraftverk Generell Informasjon Versjon 1 Url http://com.mercell.com/permalink/32240490.aspx Ekstern anbuds ID 2012-251857/MAR174268 Saksnummer Juvsåna Kraftverk Konkurranse

Detaljer

Konsulentoppdrag i Litauen, Saksnummer: 2013/100523.

Konsulentoppdrag i Litauen, Saksnummer: 2013/100523. Konsulentoppdrag i Litauen, Saksnummer: 2013/100523. Info Version 1 Url http://com.mercell.com/permalink/37261458.aspx External tender id M278975/JAN190434 Tender type Tender Document type Contract notice

Detaljer

Statsbyggs utleieboliger Varer K901 møbler

Statsbyggs utleieboliger Varer K901 møbler Statsbyggs utleieboliger Varer K901 møbler Info Version 1 Url http://com.mercell.com/permalink/36515502.aspx External tender id 2012-273167/NOV187526 Tender type Tender Document type Contract notice Procurement

Detaljer

KUNNGJØRING AV KONKURRANSE

KUNNGJØRING AV KONKURRANSE Detaljer Tittel: Kjøp av prosjektledelse, framtidsprosjektet Midt-Troms 2020 Publisert av: Lenvik kommune Publiseringsdato: 16.11.2009 Dokumenter tilgjengelige inntil: Kunngjøring Tidsfrist: 08.01.2010

Detaljer

13789 Operaen Renhold : H001

13789 Operaen Renhold : H001 13789 Operaen Renhold : H001 Generell Informasjon Versjon 1 Url http://com.mercell.com/permalink/34836672.aspx Ekstern anbuds ID 2012-262958/JUL181373 Konkurranse type: Anbudskonkurranse Dokument type

Detaljer

Konkurranse om rammeavtale for produksjon, montering og utvikling av skilt

Konkurranse om rammeavtale for produksjon, montering og utvikling av skilt Konkurranse om rammeavtale for produksjon, montering og utvikling av skilt Generell Informasjon Versjon 1 Url http://com.mercell.com/permalink/38340260.aspx Ekstern anbuds ID 2013-288707/MAR195162 Konkurranse

Detaljer

Computertomograf (CT)

Computertomograf (CT) Computertomograf (CT) Инфо Версия 1 URL http://dk.mercell.com/permalink/42292369.aspx Внешний ID тендера 2013-312489/DEC208021 Ajour number 2013/4339 Тип закупки Тендер Тип документа Contract notice Процедура

Detaljer

Etter- og videreutdanning for prester i Agder og Telemark bispedømme

Etter- og videreutdanning for prester i Agder og Telemark bispedømme Etter- og videreutdanning for prester i Agder og Telemark bispedømme Info Version 1 Url http://com.mercell.com/permalink/39586659.aspx External tender id M297806/JUN199789 Tender type Tender Document type

Detaljer

Bilpremier til FLAX 2013

Bilpremier til FLAX 2013 Bilpremier til FLAX 2013 Info Version 1 Url http://com.mercell.com/permalink/35924390.aspx External tender id 2012-269634/OCT185320 Ajour number Handel-070-12 Tender type Tender Document type Contract

Detaljer

Side 1 av 6 NASJONAL KUNNGJØRING AV KONKURRANSE DEL I: OPPDRAGSGIVER I.1) KONTAKTPUNKT Fylkeshuset, Prinsens g. 100, +47 75650444 Oppdragsgivers nettadresse (URL): http://www.nfk.no Nettadresse kjøperprofil

Detaljer

Anbud 13-006 - Service Vinmonopolets kjøle- og ventilasjonsanlegg

Anbud 13-006 - Service Vinmonopolets kjøle- og ventilasjonsanlegg Anbud 13-006 - Service Vinmonopolets kjøle- og ventilasjonsanlegg Info Version 1 Url http://com.mercell.com/permalink/38030125.aspx External tender id M286238/MAR193701 Tender type Tender Document type

Detaljer

201303655 - UUT-20 Forberedende entreprise Arna

201303655 - UUT-20 Forberedende entreprise Arna 201303655 - UUT-20 Forberedende entreprise Arna Info Version 1 Url http://com.mercell.com/permalink/39286720.aspx External tender id 2013-573604/MAY198610 Ajour number 86152 Tender type Tender Document

Detaljer

Rammeavtale UngINN Porsgrunn

Rammeavtale UngINN Porsgrunn Rammeavtale UngINN Porsgrunn Generell Informasjon Versjon 1 Url http://com.mercell.com/permalink/41763194.aspx Ekstern anbuds ID M309646/NOV206361 Konkurranse type: Anbudskonkurranse Dokument type Anbudsinnbydelse

Detaljer

Det hele mennesket - Akershus - leveringssted: Follo (Sentralt i Ski)

Det hele mennesket - Akershus - leveringssted: Follo (Sentralt i Ski) Det hele mennesket - Akershus - leveringssted: Follo (Sentralt i Ski) Info Version 1 Url http://com.mercell.com/permalink/36500598.aspx External tender id M273338/NOV187510 Tender type Tender Document

Detaljer

C-buer sak 12/144. Инфо. Покупатель. Дата публикации 20.01.2012 15:11. Версия 1. URL http://dk.mercell.com/permalink/31642957.aspx

C-buer sak 12/144. Инфо. Покупатель. Дата публикации 20.01.2012 15:11. Версия 1. URL http://dk.mercell.com/permalink/31642957.aspx C-buer sak 12/144 Инфо Версия 1 URL http://dk.mercell.com/permalink/31642957.aspx Внешний ID тендера 2012-248209/JAN171839 Ajour number 12/144 Тип закупки Тендер Тип документа Contract notice Процедура

Detaljer

Rammeavtale Innføringskurs plate/ sveis i Grenland

Rammeavtale Innføringskurs plate/ sveis i Grenland Rammeavtale Innføringskurs plate/ sveis i Grenland Generell Informasjon Versjon 1 Url http://com.mercell.com/permalink/41829411.aspx Ekstern anbuds ID M310067/NOV206568 Konkurranse type: Anbudskonkurranse

Detaljer

AMO - Å: Arbeidslivsorientering med norskopplæring og arbeidspraksis

AMO - Å: Arbeidslivsorientering med norskopplæring og arbeidspraksis AMO - Å: Arbeidslivsorientering med norskopplæring og arbeidspraksis Info Version 1 Url http://com.mercell.com/permalink/37563206.aspx External tender id M281819/FEB191652 Ajour number 2013/736 Tender

Detaljer

Kontrakt - Styresekretær Rogfast AS

Kontrakt - Styresekretær Rogfast AS Kontrakt - Styresekretær Rogfast AS Info Version 1 Url http://com.mercell.com/permalink/33103286.aspx External tender id M257612/MAY177633 Tender type Tender Document type Contract notice Procurement procedure

Detaljer

Side 1 av 6 NASJONAL KUNNGJØRING AV KONKURRANSE DEL I: OPPDRAGSGIVER I.1) KONTAKTPUNKT Averøy kommune Bruhagen, Poststed Averøy Kontaktpunkt: Ved: Rådmann Olaug Haugen olaug.haugen@averoy.kommune.no Oppdragsgivers

Detaljer

AMO kurs pleieassistent Oppland

AMO kurs pleieassistent Oppland AMO kurs pleieassistent Oppland Generell Informasjon Versjon 1 Url http://com.mercell.com/permalink/42631542.aspx Ekstern anbuds ID 2014-643807 Saksnummer REF14/27 Konkurranse type: Anbudskonkurranse Dokument

Detaljer

Kjøp av MGCP high resolution vector data (HRVD)

Kjøp av MGCP high resolution vector data (HRVD) Kjøp av MGCP high resolution vector data (HRVD) Info Version 1 Url http://com.mercell.com/permalink/37961570.aspx External tender id 2013-284892/MAR193422 Ajour number Prekvalifisering NDLO/CIS/2013/012

Detaljer

KUNNGJØRING AV KONKURRANSE

KUNNGJØRING AV KONKURRANSE Page 1 of 12 Detaljer Tittel: EØS 034-2011 Hellen skole - Rehabilitering og tilbygg Publisert av: Bergen kommune Publiseringsdato: 31.08.2011 Dokumenter tilgjengelige inntil: 30.09.2011 Kunngjøring Tidsfrist:

Detaljer

Løsning for produksjonsplanlegging for mikrobiologisk lab ved Oslo Universitetssykehus (OUS)

Løsning for produksjonsplanlegging for mikrobiologisk lab ved Oslo Universitetssykehus (OUS) Løsning for produksjonsplanlegging for mikrobiologisk lab ved Oslo Universitetssykehus (OUS) Generell Informasjon Versjon 1 Url http://com.mercell.com/permalink/40199466.aspx Ekstern anbuds ID 2013-300570/JUL201490

Detaljer

Arbeidsmarkedstiltaket opplæring (AMO) Transportfagmoduler Førerkortopplæring buss og lastebil

Arbeidsmarkedstiltaket opplæring (AMO) Transportfagmoduler Førerkortopplæring buss og lastebil Arbeidsmarkedstiltaket opplæring (AMO) Transportfagmoduler Førerkortopplæring buss og lastebil Info Version 1 Url http://com.mercell.com/permalink/32506547.aspx External tender id M254210/MAR175525 Ajour

Detaljer

Innleie av lastebiler, traktorer og redskapsbærere med sjåfør vintervedlikehold i Skien kommune

Innleie av lastebiler, traktorer og redskapsbærere med sjåfør vintervedlikehold i Skien kommune Innleie av lastebiler, traktorer og redskapsbærere med sjåfør vintervedlikehold i Skien kommune Info Version 1 Url http://com.mercell.com/permalink/32356740.aspx External tender id M253081/MAR174808 Tender

Detaljer

Konsulenttjenester i Ungarn, Tsjekkia, Slovakia og Slovenia. Saksnr. 2012/110568

Konsulenttjenester i Ungarn, Tsjekkia, Slovakia og Slovenia. Saksnr. 2012/110568 Konsulenttjenester i Ungarn, Tsjekkia, Slovakia og Slovenia. Saksnr. 2012/110568 Info Version 1 Url http://com.mercell.com/permalink/36192126.aspx External tender id M271372/OCT186356 Tender type Tender

Detaljer

Publish date 7/3/2012 1:07 PM. Bid due date 8/20/2012 12:00 PM. Change date 7/3/2012 1:07 PM

Publish date 7/3/2012 1:07 PM. Bid due date 8/20/2012 12:00 PM. Change date 7/3/2012 1:07 PM Arbeidsdrakter Info Version 1 Url http://com.mercell.com/permalink/34738663.aspx External tender id 2012-262184/JUL180789 Tender type Tender Document type Contract notice Procurement procedure Negotiated

Detaljer

Arbeidsmarkedstiltaket Oppfølging - Jobbklubb for polskspråklige arbeidssøkere

Arbeidsmarkedstiltaket Oppfølging - Jobbklubb for polskspråklige arbeidssøkere Arbeidsmarkedstiltaket Oppfølging - Jobbklubb for polskspråklige arbeidssøkere Generell Informasjon Versjon 1 Url http://com.mercell.com/permalink/31286894.aspx Ekstern anbuds ID M246342/DEC170783 Saksnummer

Detaljer

http://www.doffin.no/authority/notice_unpubview.aspx?id=133582

http://www.doffin.no/authority/notice_unpubview.aspx?id=133582 Page 1 of 6 NASJONAL KUNNGJØRING AV KONKURRANSE DEL I: OPPDRAGSGIVER I.1) KONTAKTPUNKT Gautefall Biathlon KF/ kommune Gudbrandsveien 7, Oppdragsgivers nettadresse (URL): 35997099 Nettadresse kjøperprofil

Detaljer

Gjøvik Boligstiftelse - Heimdalsgate 9

Gjøvik Boligstiftelse - Heimdalsgate 9 Gjøvik Boligstiftelse - Heimdalsgate 9 Инфо Версия 1 URL http://dk.mercell.com/permalink/32161095.aspx Внешний ID тендера M248460/FEB173850 Тип закупки Тендер Тип документа Contract notice Процедура приобретения

Detaljer

FOR-00577 Oppgradering av T-banestasjonene Vestli, Stovner og Romsås

FOR-00577 Oppgradering av T-banestasjonene Vestli, Stovner og Romsås FOR-00577 Oppgradering av T-banestasjonene Vestli, Stovner og Romsås Generell Informasjon Versjon 1 Url http://com.mercell.com/permalink/36911266.aspx Ekstern anbuds ID 2012-275897/DEC189081 Konkurranse

Detaljer

Leie av tråler for forsøksfiske etter torsk, hyse og sei - overvåking av fiskefelt i 2013

Leie av tråler for forsøksfiske etter torsk, hyse og sei - overvåking av fiskefelt i 2013 Leie av tråler for forsøksfiske etter torsk, hyse og sei - overvåking av fiskefelt i 2013 Info Versija 1 Nuoroda http://com.mercell.com/permalink/36871839.aspx Išorinis pasiūlimas M275970/DEC188922 Skelbimo

Detaljer

Eliborg kulturhus, Gratangen - Rehabilitering tak

Eliborg kulturhus, Gratangen - Rehabilitering tak Eliborg kulturhus, Gratangen - Rehabilitering tak Info Version 1 Url http://com.mercell.com/permalink/37742129.aspx External tender id M282798/FEB192452 Ajour number 5125283 Tender type Tender Document

Detaljer

http://www.doffin.no/authority/notice_unpubview.aspx?id=285856

http://www.doffin.no/authority/notice_unpubview.aspx?id=285856 Side 1 av 6 KUNNGJØRING AV KONKURRANSE DEL I: OPPDRAGSGIVER I.1) KONTAKTPUNKT Statens vegvesen Region nord Ytterøra 22, Poststed Mosjøen Kontaktpunkt: Prosjekt fv 78 Halsøya-Leirosen, parsell Arm Ømmervatn

Detaljer

Samlekontrakt Vikna 2012 - fylkesveger

Samlekontrakt Vikna 2012 - fylkesveger Samlekontrakt Vikna 2012 - fylkesveger Info Version 1 Url http://com.mercell.com/permalink/32624966.aspx External tender id M255002/APR175975 Tender type Tender Document type Contract notice Procurement

Detaljer

Transport og sluttbehandling av farlig avfall i småkolli fra Haugaland Interkommunale Miljøverk IKS

Transport og sluttbehandling av farlig avfall i småkolli fra Haugaland Interkommunale Miljøverk IKS Transport og sluttbehandling av farlig avfall i småkolli fra Haugaland Interkommunale Miljøverk IKS Info Versioon 1 URL http://com.mercell.com/permalink/41397653.aspx Väline hanke ID 2013-305168/OCT205209

Detaljer

Revisjon av Fjellinjen AS

Revisjon av Fjellinjen AS Revisjon av Fjellinjen AS Info Version 1 Url http://com.mercell.com/permalink/37523484.aspx External tender id M281112/FEB191490 Tender type Tender Document type Contract notice Procurement procedure Open

Detaljer

154/2011 PARALLELLE RAMMEAVTALER OM LEIE AV SUGE-/SPYLEBILER OG SUPERSUGER-/VAKUUMLASTER

154/2011 PARALLELLE RAMMEAVTALER OM LEIE AV SUGE-/SPYLEBILER OG SUPERSUGER-/VAKUUMLASTER 154/2011 PARALLELLE RAMMEAVTALER OM LEIE AV SUGE-/SPYLEBILER OG SUPERSUGER-/VAKUUMLASTER Info Version 1 Url http://com.mercell.com/permalink/32276922.aspx External tender id 2012-252302/MAR174376 Tender

Detaljer

Rammeavtale Ung Framtid i Vestmar

Rammeavtale Ung Framtid i Vestmar Rammeavtale Ung Framtid i Vestmar Generell Informasjon Versjon 1 Url http://com.mercell.com/permalink/31806340.aspx Ekstern anbuds ID M249209/FEB172373 Konkurranse type: Anbudskonkurranse Dokument type

Detaljer

2013/59 - Etterisolering og tekking av tak - Mellombygg mellom Aud max og Studentersamfunnet

2013/59 - Etterisolering og tekking av tak - Mellombygg mellom Aud max og Studentersamfunnet 2013/59 - Etterisolering og tekking av tak - Mellombygg mellom Aud max og Studentersamfunnet Info Version 1 Url http://com.mercell.com/permalink/39117999.aspx External tender id 2013-773162/MAY198088 Ajour

Detaljer

Jobb og muligheter Follo

Jobb og muligheter Follo Jobb og muligheter Follo Generell Informasjon Versjon 1 Url http://com.mercell.com/permalink/42097867.aspx Ekstern anbuds ID M310598/NOV207464 Saksnummer Jobb og muligheter Follo Konkurranse type: Tildeling

Detaljer

Rammeavtaler EØ-maler/byggtapetser arb i Østfold,Akershus,Oppland,Hedm;Glomdal,Hedmarken,Østerdalen

Rammeavtaler EØ-maler/byggtapetser arb i Østfold,Akershus,Oppland,Hedm;Glomdal,Hedmarken,Østerdalen Rammeavtaler EØ-maler/byggtapetser arb i Østfold,Akershus,Oppland,Hedm;Glomdal,Hedmarken,Østerdalen Info Version 1 Url http://com.mercell.com/permalink/38913697.aspx External tender id 2013-293411/MAY197390

Detaljer

Rammeavtale reklamebyråtjenester Keno og Nabolaget

Rammeavtale reklamebyråtjenester Keno og Nabolaget Rammeavtale reklamebyråtjenester Keno og Nabolaget Info Version 1 Url http://com.mercell.com/permalink/39402413.aspx External tender id 2013-296759/JUN198967 Ajour number HANDL-040-13 Tender type Tender

Detaljer

Page 1 of 6 KUNNGJØRING AV KONKURRANSE DEL I: OPPDRAGSGIVER I.1) KONTAKTPUNKT Statens vegvesen Region vest Askedalen 4, Poststed Leikanger Kontaktpunkt: Vegseksjon Fjordane Ved: Einar Kåre Hovland einar.hovland@vegvesen.no

Detaljer

Anskaffelse - Kjøp av middag, 2013 (3)

Anskaffelse - Kjøp av middag, 2013 (3) Anskaffelse - Kjøp av middag, 2013 (3) Tieto Versio 1 URL http://dk.mercell.com/permalink/42099061.aspx Ulkoinen hankinta ID 2013-311334/NOV207466 Ajour numero 13/7110 Hankinnan tyyppi Hankintailmoitus

Detaljer

Renholdstjenester legevakt Drammen

Renholdstjenester legevakt Drammen Renholdstjenester legevakt Drammen Generell Informasjon Versjon 1 Url http://com.mercell.com/permalink/41189491.aspx Ekstern anbuds ID 2013-306584/SEP204685 Saksnummer 13/36 Konkurranse type: Tildeling

Detaljer

Full BREDDE 5.0 - Felles bredbåndsprosjekt i Sør-Trøndelag - Kommunene Malvik, Rissa og Ørland

Full BREDDE 5.0 - Felles bredbåndsprosjekt i Sør-Trøndelag - Kommunene Malvik, Rissa og Ørland Full BREDDE 5.0 - Felles bredbåndsprosjekt i Sør-Trøndelag - Kommunene Malvik, Rissa og Ørland Generell Informasjon Versjon 1 Url http://com.mercell.com/permalink/37569286.aspx Ekstern anbuds ID 2013-281811/FEB191680

Detaljer

Innleie av Byggeleder totalentreprise, Oslo-Ski Delprosjekt Ski

Innleie av Byggeleder totalentreprise, Oslo-Ski Delprosjekt Ski Innleie av Byggeleder totalentreprise, Oslo-Ski Delprosjekt Ski Info Version 1 URL http://com.mercell.com/permalink/38486701.aspx Externt anbuds-id M290073/APR195529 Anbudstyp Upphandling Dokument typ

Detaljer

Kjøp av lastebil. Info. Buyer. Version 1. Publish date 9/30/2013 5:57 PM. Bid due date 10/16/2013 12:00 PM

Kjøp av lastebil. Info. Buyer. Version 1. Publish date 9/30/2013 5:57 PM. Bid due date 10/16/2013 12:00 PM Kjøp av lastebil Info Version 1 Url http://com.mercell.com/permalink/41187969.aspx External tender id M306423/SEP204662 Tender type Tender Document type Contract notice Procurement procedure Open procedure

Detaljer