Jobb og muligheter Follo

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Jobb og muligheter Follo"

Transkript

1 Jobb og muligheter Follo Generell Informasjon Versjon 1 Url Ekstern anbuds ID M310598/NOV Saksnummer Jobb og muligheter Follo Konkurranse type: Tildeling Dokument type Kontraktstildeling Prosedyre Konkurranse med forhandling Kontrakt Service kontrakt Tildelingskriterier Det mest økonomiske anbudet URL Vedlegg ID=NOV Dato for offentliggjørelse :20 Endret dato :20 Oppdragsgiver Firma NAV Tiltak Akershus Adresse Torvet 6, Postboks 304 Postnr/By 2001 Lillestrøm Norge Telefon Faks E-post Hjemmeside Beskrivelse Tildeling Side 1 av 9

2 Målsettinger Kurset skal ut fra den enkeltes forutsetninger, føre kursdeltaker i eller nærmere ordinært arbeid. Gjennom god veiledning og oppfølging av både deltaker og praksisstedet/arbeidsgiver skal deltagerne oppleve økt innsikt i egne muligheter i arbeidslivet og økt bevissthet om egne ressurser. En tilpasset Supported employment-tankegang skal være gjennomgående i konseptet. Leverandøren må tenke utadrettet, og ha som rettesnor at mest mulig av opplæringen skal skje ute i bedriftene. Det må derfor jobbes aktivt også mot praksisstedet/arbeidsgiver under hele praksisperioden av kurset, nettopp med tanke på å sikre varig tilknytning til arbeidslivet etter endt kursperiode. I tillegg skal deltakerne få jobbsøker kompetanse, kunnskap om norske arbeidslivforhold, samt relevant arbeidserfaring. Deltakerne skal oppleve en bedring av sin funksjonsevne og bedre livskvalitet etter gjennomført kursperiode. Målgruppe Målgruppen består av en differensiert gruppe av mennesker med ulike behov. De fleste av deltakerne har vært lenge ute av eller har en svak tilknytning til arbeidslivet, og står i fare for å komme i en passiv situasjon preget av inntektsfattigdom og andre levekårsproblemer av helsemessig og/eller sosial karakter. Deltakerne vil ha behov for tett individuell oppfølging. Antall deltakere 12 eller 20 deltakere pr gjennomføring. Det må utarbeides pristilbud på begge alternativer, jf. vedlegg 3. Kurssted Det skal etableres en rammeavtale for Follo regionen, med mulighet for å levere på tre forskjellige gjennomførings-steder, det vil si sentralt på: Ski Nesodden Vestby Det bes om at tilbyder gjør rede for hvilke former for offentlig kommunikasjon som er tilgjengelige i forhold til tilbudte lokaler, samt avstand til aktuelle holdeplasser. Beliggenhet ift. offentlig kommunikasjon vil bli vektlagt i evalueringen. Leverandører kan levere tilbud for et eller flere av kursstedene. Det må presiseres hvilket kurssted tilbudet gjelder for. Varighet 22 uker (3 uker teori og 19 uker praksis) Organisering og pedagogiske metoder Det skal legges opp til at deltakerne har en fast kontaktperson/veileder å forholde seg til gjennom hele kurset. Det må også beskrives hvordan det er tenkt gjennomført. Kurset har to hoveddeler; 3 uker med teori og 19 uker med praksis. Modul A (teori) skal ha en varighet på 3 uker og er felles for alle deltakerne. Målet med teoridelen er å få avklart hva deltakeren kan jobbe med. Alle har ressurser i seg, og disse skal gjennom modul A knyttes opp til arbeidslivet. En gruppebasert metodikk bør legges til grunn for undervisningen, og under visningen skal inneholde både teori, praktiske øvelser og diskusjoner. Tilbudet skal inneholde en nærmere beskrivelse av hvordan undervisningen skal legges opp med en begrunnelse for valgt metode. Det skal benyttes pedagogiske metoder som utvikler deltakernes ressurser og som aktiviserer deltakerne. Og det må i tilbudet beskrives hvilke pedagogiske metoder som er tenkt anvendt. Modul B (praksis) Side 2 av 9

3 skal ha en varighet på 19 uker. Målet med praksisdelen er å oppnå varig tilknytning til arbeidslivet. Praksis skal være i en ordinær virksomhet og deltakerne skal få individuell tilpasset oppfølging fra kursleverandør. Her kan det også legges opp til at de deltakerne som har behov for det får en primærkontakt/fadder på arbeidsplassen. Deltakerne skal i størst mulig grad etterfølge ordinær arbeidstid og forholde seg til de krav som er naturlig å stille til ordinært ansatte. Instruktører Hver av instruktørene må ha evne til å motivere, skape engasjement og ha gode mellommenneskelige ferdigheter. Instruktørene må like å jobbe med mennesker, både deltakere og arbeidsgivere/praksisplass. Fokuset må hele tiden være mot å se utfordringer, ikke hindringer til tross for at deltakeren har mye bagasje med seg i livet og inn i kurset. Fokuset til hver enkelt instruktør skal hele tiden være rettet mot at alle har muligheter for deltakelse i arbeidslivet, selv om det vil kreve en innsats fra alle parter for å komme i mål. Videre må instruktørene ha: -God markedskunnskap, både lokalt og regionalt. Herunder må instruktørene ha kunnskap om hvem det blir riktig å ta kontakt med i bedriften for å sikre praksisplass til en konkret deltaker -Gode kunnskaper om jobbsøking og jobbformidling, både i det formelle og uformelle arbeidsmarkedet -Godt nettverk i regionen, og evne og vilje til å anvende dette nettverket blant annet slik at det skapes gode relasjoner mellom deltaker og praksisplass -Være gode på kvalitetssikring av praksisplasser -Ha god kompetanse på jobbmatch og jobbsnekring -Ha god kompetanse på veiledning (coaching eller tilsvarende utdanning må ligge i bunn) -Ha kjennskap til SE-tankegangen, og ha evnen til å aktivt anvende verktøyene inn i dette konseptet -God kompetanse på oppfølging på arbeidsplass, herunder å kunne skape gode relasjoner -God forhandlingskompetanse med tanke på sikt å sikre ansettelse -God kjennskap til det offentlige hjelpeapparatet Videre må instruktørene som skal benyttes på kurset må ha høy kompetanse i temaene som er angitt i tilbudet vedrørende kursets fagplan (modul A). Med kompetanse menes både kunnskaper, ferdigheter og holdninger. Instruktørenes kompetanse må være godt beskrevet i tilbudet, og dokumentert med vedlagt CV. Det må fremgå av tilbudet hvilke instruktører som har ansvar for de ulike aktivitetene og valg og prioriteringer må begrunnes. Leverandør skal i tilbudet beskrive sine arbeidsmetoder med hensyn til rekruttering og opplæring av instruktører, samt kompetansepåfyll. Instruktørressurser Leverandør er ansvarlig for å disponere instruktør/veilederressursene slik at deltakerne ivaretas i alle modulene, samt at innholdet i modul A gjennomføres på en faglig god måte. Det skal benyttes 2 instruktører pr. kursgjennomføring med 12 deltakere, og 3 instruktører pr kursgjennomføring med 20 deltakere. Det vektlegges godt samsvar mellom instruktørene som tilbys, det faglige innholdet og den pedagogiske metoden. En av instruktørene skal ha rollen som koordinator og Leverandøren må informere NAV Tiltak om hvem som skal ha denne rollen. Tilbyders valg av instruktører må fremgå av tilbudet og presenteres ift en reell avropsløsning. Side 3 av 9

4 Tilbyder vil bli bedt om å stille med aktuelle instruktører i et eventuelt forhandlingsmøte. Instruktørene som presenteres på forhandling skal være instruktører på kurset. Disse ressursene skal benyttes i direkte arbeid med deltakerne eller ut mot arbeidsmarkedet. Lærerressursene skal være tilstede i hele kurstiden og skal være tilgjengelige for deltakerne i henhold til coaching, individuell kartlegging, karriererådgiving, debrifing, individuell oppfølging mm. Andre medarbeidere som jobber med administrative oppgaver vurderes ikke som lærressurser og slikt arbeid skal ikke regnes som veiledningstimer i budsjettet. Antall opplæringstimer: Modul A: Undervisningstiden skal være 6 timer hver dag fra kl , mandag fredag, med muligheter for individuelle tilpasninger. Antall opplæringstimer skal være 30 timer pr. uke, totalt 90 timer. Modul B Deltakerne skal i utgangspunktet følge ordinær arbeidstid, men med individuell tilpassing. Deltakerne skal ha tilstrekkelig oppfølging og veiledning tilpasset den enkelte deltakers behov. Kontraktstildeling Tittel: Jobb og muligheter- Follo Dato for kontraktstildeling: Antall mottatte tilbud: 6 Kontaktpunkt for leverandøren som har blitt tildelt kontrakten: Din Utvikling AS, Grenseveien 107, 0663 Oslo, NO, Telefon: , E-post: Nettadresse (URL): Utvidet beskrivelse Side 4 av 9

5 NASJONAL KUNNGJØRING AV KONTRAKTSTILDELINGDEL I: OPPDRAGSGIVERI.1)KONTAKTPUNKTOrganisasjon NAV Tiltak AkershusAdresse Torvet 6, Postboks 304Poststed LillestrømPostnummer 2001Land NOKontaktpunkt: Offentlige Anskaffelser Ved: Jean-Francois Cardet & Line Johanna HanøyTelefon E-post Oppdragsgivers nettadresse (URL): Nettadresse kjøperprofil (URL): I.2)TYPE OPPDRAGSGIVER OG HOVEDAKTIVITET(ER)[X]Departement eller underliggende etat[ ]Statlig virksomhet eller annen nasjonal myndighet[ ]Fylkeskommunal/kommunal administrasjon[ ]Fylkeskommunal/kommunal virksomhet[ ]Offentligrettslig organ[ ]EU institusjon eller internasjonal organisasjon[x]offentlig administrasjon[ ]Forsvarsektoren[ ]Justissektoren[ ]Miljøvern [ ]Økonomiske og finansielle tjenester[ ]Helsesektoren[ ]Boliger og eiendomsforvaltning[ ]Sosialomsorg[ ]Fritid, religion og kultur[x]utdannelseoppdragsgiver anskaffer på vegne av andre oppdragsgivere NeiDEL II: KONTRAKTENS GJENSTANDII.1) BESKRIVELSEII.1.1)Oppdragsgivers navn på anskaffelsen Jobb og muligheter Follo II.1.2(a))Type bygge- og anleggsanskaffelseii.1.2(b))type vareleveranseanskaffelseii.1.2(c))type Tjenesteanskaffelse Tjenestekategori 24 Samtykkes det i offentliggjøring av kunngjøringen dersom denne gjelder for tjenestekategori 17-27? JaII.1.2) Utførelsessted/leveringssted(er) for hovedandelen av ytelsen Follo (med mulighet for å levere på tre forskjellige gjennomførings-steder: Ski, Nesodden og/eller Vestby) NUTS Kode II.1.3)Kunngjøringen omfatterinngåelse av rammeavtale[x] Kontrakt basert på en dynamisk innkjøpsordning[ ]II.1.4)Kort beskrivelse av anskaffelsens art eller omfang Målsettinger Kurset skal ut fra den enkeltes forutsetninger, føre kursdeltaker i eller nærmere ordinært arbeid. Gjennom god veiledning og oppfølging av både deltaker og praksisstedet/arbeidsgiver skal deltagerne oppleve økt innsikt i egne muligheter i arbeidslivet og økt bevissthet om egne ressurser. En tilpasset Supported employment-tankegang skal være gjennomgående i konseptet. Leverandøren må tenke utadrettet, og ha som rettesnor at mest mulig av opplæringen skal skje ute i bedriftene. Det må derfor jobbes aktivt også mot praksisstedet/arbeidsgiver under hele praksisperioden av kurset, nettopp med tanke på å sikre varig tilknytning til arbeidslivet etter endt kursperiode. I tillegg skal deltakerne få jobbsøker kompetanse, kunnskap om norske arbeidslivforhold, samt relevant arbeidserfaring. Deltakerne skal oppleve en bedring av sin funksjonsevne og bedre livskvalitet etter gjennomført kursperiode. Målgruppe Målgruppen består av en differensiert gruppe av mennesker med ulike behov. De fleste av deltakerne har vært lenge ute av eller har en svak tilknytning til arbeidslivet, og står i fare for å komme i en passiv situasjon preget av inntektsfattigdom og andre levekårsproblemer av helsemessig og/eller sosial karakter. Deltakerne vil ha behov for tett individuell oppfølging. Antall deltakere 12 eller 20 deltakere pr gjennomføring. Det må utarbeides pristilbud på begge alternativer, jf. vedlegg 3. Kurssted Det skal etableres en rammeavtale for Follo regionen, med mulighet for å levere på tre forskjellige gjennomførings-steder, det vil si sentralt på: Ski Nesodden Vestby Side 5 av 9

6 Det bes om at tilbyder gjør rede for hvilke former for offentlig kommunikasjon som er tilgjengelige i forhold til tilbudte lokaler, samt avstand til aktuelle holdeplasser. Beliggenhet ift. offentlig kommunikasjon vil bli vektlagt i evalueringen. Leverandører kan levere tilbud for et eller flere av kursstedene. Det må presiseres hvilket kurssted tilbudet gjelder for. Varighet 22 uker (3 uker teori og 19 uker praksis) Organisering og pedagogiske metoder Det skal legges opp til at deltakerne har en fast kontaktperson/veileder å forholde seg til gjennom hele kurset. Det må også beskrives hvordan det er tenkt gjennomført. Kurset har to hoveddeler; 3 uker med teori og 19 uker med praksis. Modul A (teori) skal ha en varighet på 3 uker og er felles for alle deltakerne. Målet med teoridelen er å få avklart hva deltakeren kan jobbe med. Alle har ressurser i seg, og disse skal gjennom modul A knyttes opp til arbeidslivet. En gruppebasert metodikk bør legges til grunn for undervisningen, og under visningen skal inneholde både teori, praktiske øvelser og diskusjoner. Tilbudet skal inneholde en nærmere beskrivelse av hvordan undervisningen skal legges opp med en begrunnelse for valgt metode. Det skal benyttes pedagogiske metoder som utvikler deltakernes ressurser og som aktiviserer deltakerne. Og det må i tilbudet beskrives hvilke pedagogiske metoder som er tenkt anvendt. Modul B (praksis) skal ha en varighet på 19 uker. Målet med praksisdelen er å oppnå varig tilknytning til arbeidslivet. Praksis skal være i en ordinær virksomhet og deltakerne skal få individuell tilpasset oppfølging fra kursleverandør. Her kan det også legges opp til at de deltakerne som har behov for det får en primærkontakt/fadder på arbeidsplassen. Deltakerne skal i størst mulig grad etterfølge ordinær arbeidstid og forholde seg til de krav som er naturlig å stille til ordinært ansatte. Instruktører Hver av instruktørene må ha evne til å motivere, skape engasjement og ha gode mellommenneskelige ferdigheter. Instruktørene må like å jobbe med mennesker, både deltakere og arbeidsgivere/praksisplass. Fokuset må hele tiden være mot å se utfordringer, ikke hindringer til tross for at deltakeren har mye bagasje med seg i livet og inn i kurset. Fokuset til hver enkelt instruktør skal hele tiden være rettet mot at alle har muligheter for deltakelse i arbeidslivet, selv om det vil kreve en innsats fra alle parter for å komme i mål. Videre må instruktørene ha: -God markedskunnskap, både lokalt og regionalt. Herunder må instruktørene ha kunnskap om hvem det blir riktig å ta kontakt med i bedriften for å sikre praksisplass til en konkret deltaker -Gode kunnskaper om jobbsøking og jobbformidling, både i det formelle og uformelle arbeidsmarkedet -Godt nettverk i regionen, og evne og vilje til å anvende dette nettverket blant annet slik at det skapes gode relasjoner mellom deltaker og praksisplass -Være gode på kvalitetssikring av praksisplasser -Ha god kompetanse på jobbmatch og jobbsnekring -Ha god kompetanse på veiledning (coaching eller tilsvarende utdanning må ligge i bunn) -Ha kjennskap til SE-tankegangen, og ha evnen til å aktivt anvende verktøyene inn i dette konseptet Side 6 av 9

7 -God kompetanse på oppfølging på arbeidsplass, herunder å kunne skape gode relasjoner -God forhandlingskompetanse med tanke på sikt å sikre ansettelse -God kjennskap til det offentlige hjelpeapparatet Videre må instruktørene som skal benyttes på kurset må ha høy kompetanse i temaene som er angitt i tilbudet vedrørende kursets fagplan (modul A). Med kompetanse menes både kunnskaper, ferdigheter og holdninger. Instruktørenes kompetanse må være godt beskrevet i tilbudet, og dokumentert med vedlagt CV. Det må fremgå av tilbudet hvilke instruktører som har ansvar for de ulike aktivitetene og valg og prioriteringer må begrunnes. Leverandør skal i tilbudet beskrive sine arbeidsmetoder med hensyn til rekruttering og opplæring av instruktører, samt kompetansepåfyll. Instruktørressurser Leverandør er ansvarlig for å disponere instruktør/veilederressursene slik at deltakerne ivaretas i alle modulene, samt at innholdet i modul A gjennomføres på en faglig god måte. Det skal benyttes 2 instruktører pr. kursgjennomføring med 12 deltakere, og 3 instruktører pr kursgjennomføring med 20 deltakere. Det vektlegges godt samsvar mellom instruktørene som tilbys, det faglige innholdet og den pedagogiske metoden. En av instruktørene skal ha rollen som koordinator og Leverandøren må informere NAV Tiltak om hvem som skal ha denne rollen. Tilbyders valg av instruktører må fremgå av tilbudet og presenteres ift en reell avropsløsning. Tilbyder vil bli bedt om å stille med aktuelle instruktører i et eventuelt forhandlingsmøte. Instruktørene som presenteres på forhandling skal være instruktører på kurset. Disse ressursene skal benyttes i direkte arbeid med deltakerne eller ut mot arbeidsmarkedet. Lærerressursene skal være tilstede i hele kurstiden og skal være tilgjengelige for deltakerne i henhold til coaching, individuell kartlegging, karriererådgiving, debrifing, individuell oppfølging mm. Andre medarbeidere som jobber med administrative oppgaver vurderes ikke som lærressurser og slikt arbeid skal ikke regnes som veiledningstimer i budsjettet. Antall opplæringstimer: Modul A: Undervisningstiden skal være 6 timer hver dag fra kl , mandag fredag, med muligheter for individuelle tilpasninger. Antall opplæringstimer skal være 30 timer pr. uke, totalt 90 timer. Modul B Deltakerne skal i utgangspunktet følge ordinær arbeidstid, men med individuell tilpassing. Deltakerne skal ha tilstrekkelig oppfølging og veiledning tilpasset den enkelte deltakers behov. II.1.5)CPV-KLASSIFISERINGHovedvokabularTilleggsvokabular (hvis relevant)hoved-anskaffelsen tilleggs-leveranse(r) II.1.6)Er denne anskaffelsen omfattet av GPA/WTO NeiII.2)ANSLÅTT SAMLET VERDI II.2.1)ANSLÅTT SAMLET VERDI AV KONTRAKTENDEL IV: PROSEDYREIV.1)TYPE PROSEDYREIV.1.1)Type prosedyreforhandlet - Ett trinnsiv.2)tildelingskriterieriv.2.1)tildelingskriterierlaveste pris[ ] Økonomisk mest fordelaktig tilbud vurdert på grunnlag av[x]kriterervekting1kvalitet62pris 4IV.2.2)Ble elektronisk auksjon avholdt Nei IV.3)ADMINISTRATIVE OPPLYSNINGERIV.3.1)Saksnummer hos oppdragsgiver (hvis relevant) Jobb og muligheter Follo Side 7 av 9

8 IV.3.2)Andre tidligere kunngjøringer (hvis relevant)andre tidligere kunngjøringer (hvis relevant)del V: KONTRAKTSTILDELINGKontraktsnummer: 2013/4696 Tittel: Jobb og muligheter- FolloV.1)DATO FOR KONTRAKTSTILDELING V.2)ANTALL MOTTATTE TILBUD6V.3)KONTAKTPUNKT FOR LEVERANDØREN SOM HAR BLITT TILDELT KONTRAKTEN Organisasjon Din Utvikling ASAdresse Grenseveien 107Poststed OsloPostnummer 0663Land NOE-post Nettadresse (URL): V.4)OPPLYSNINGER OM KONTRAKTSVERDIEN ELLER LAVESTE/HØYESTE TILBUD EVALUERT (bruk kun tall)foreløpig anslått totalverdi av kontrakten: NOK Hvis verdi er beskrevet på årsbasis, eller månedsbasis, angi antall: 4 ÅrV.5)Er det sannsynlig at deler av kontrakten vil bli gitt til underleverandør Nei Hvis ja, angi den verdi eller andel som kan bli gitt til underleverandør: (Bruk kun tall) Hvis kjent, gi en kort beskrivelse av verdien/andelen av kontrakten som kan bli tildelt underleverandørdel VI: SUPPLERENDE OPPLYSNINGERVI.1)VEDRØRER KONTRAKTEN ET PROSJEKT/PROGRAM SOM ER FINANSIERT MED EU-MIDLER? Nei Hvis ja, henvisning til prosjekt og/eller program VI.2)TILLEGGSINFORMASJON (hvis relevant) (NT Ref:310598) VI.3)PROSEDYRE FOR KLAGEBEHANDLINGVI.3.1)Instans som er ansvarlig for klageprosedyreneorganisasjon Adresse Poststed Postnummer Land E-post Telefon Nettadresse (URL): Faks Kontaktpunkt for meklingsprosedyrer (hvis relevant)organisasjon Adresse Poststed Postnummer Land E-post Telefon Nettadresse (URL): Faks VI.3.2)Framføring av klager Informasjon vedrørende tidsfrist for innsendelse av klage:vi.3.3)kontaktpunkt for å innhente informasjon om klagebehandling og prosess for innsendelse av klagerorganisasjon NAV Tiltak AkershusAdresse NAV Tiltak Akershus Torvet 6, Postboks LillestrømPoststed lipostnummer 2001Land NOE-post Nettadresse (URL): VI.4)DATO FOR OVERSENDELSE AV DENNE KUNNGJØRINGEN SF 83 Side 8 av 9

9 CPV koder Kode Beskrivelse Voksenundervisning og annen undervisning Utdannelsestilbud Opplæringstjenester Veiledning og rådgivning Veiledning Rådgivning Side 9 av 9

Arbeidsmarkedstiltaket Oppfølging - Jobbklubb for polskspråklige arbeidssøkere

Arbeidsmarkedstiltaket Oppfølging - Jobbklubb for polskspråklige arbeidssøkere Arbeidsmarkedstiltaket Oppfølging - Jobbklubb for polskspråklige arbeidssøkere Generell Informasjon Versjon 1 Url http://com.mercell.com/permalink/31286894.aspx Ekstern anbuds ID M246342/DEC170783 Saksnummer

Detaljer

Driftsassistanse for avløpsrenseanlegg

Driftsassistanse for avløpsrenseanlegg Driftsassistanse for avløpsrenseanlegg Generell Informasjon Versjon 1 Url http://com.mercell.com/permalink/31792201.aspx Ekstern anbuds ID M249080/FEB172351 Konkurranse type: Tildeling Dokument type Kontraktstildeling

Detaljer

Statlig mottak med tre avdelinger

Statlig mottak med tre avdelinger Statlig mottak med tre avdelinger Generell Informasjon Versjon 1 Url http://com.mercell.com/permalink/36687516.aspx Ekstern anbuds ID M273301/NOV188256 Konkurranse type: Tildeling Dokument type Kontraktstildeling

Detaljer

2012-006 Busstransport

2012-006 Busstransport Generell Informasjon Versjon 1 Url http://com.mercell.com/permalink/42113544.aspx Ekstern anbuds ID 2013-311493/NOV207483 Saksnummer Konkurranse type: Tildeling Dokument type Kontraktstildeling Prosedyre

Detaljer

Snøggbåt Hordaland - Nettokontraktar

Snøggbåt Hordaland - Nettokontraktar Snøggbåt Hordaland - Nettokontraktar Generell Informasjon Versjon 1 Url http://com.mercell.com/permalink/39984510.aspx Ekstern anbuds ID M299495/JUL200464 Konkurranse type: Tildeling Dokument type Kontraktstildeling

Detaljer

Renholdstjenester legevakt Drammen

Renholdstjenester legevakt Drammen Renholdstjenester legevakt Drammen Generell Informasjon Versjon 1 Url http://com.mercell.com/permalink/41189491.aspx Ekstern anbuds ID 2013-306584/SEP204685 Saksnummer 13/36 Konkurranse type: Tildeling

Detaljer

HELSEekspress (sak 2013/100)

HELSEekspress (sak 2013/100) HELSEekspress (sak 2013/100) Generell Informasjon Versjon 1 Url http://com.mercell.com/permalink/40360691.aspx Ekstern anbuds ID 2013-300586/JUL201924 Konkurranse type: Tildeling Dokument type Kontraktstildeling

Detaljer

Full BREDDE 5.0 - Felles bredbåndsprosjekt i Sør-Trøndelag - Kommunene Malvik, Rissa og Ørland

Full BREDDE 5.0 - Felles bredbåndsprosjekt i Sør-Trøndelag - Kommunene Malvik, Rissa og Ørland Full BREDDE 5.0 - Felles bredbåndsprosjekt i Sør-Trøndelag - Kommunene Malvik, Rissa og Ørland Generell Informasjon Versjon 1 Url http://com.mercell.com/permalink/37569286.aspx Ekstern anbuds ID 2013-281811/FEB191680

Detaljer

Rammeavtale for drift, hosting, vedlikehold, støtte og videreutvikling av websider

Rammeavtale for drift, hosting, vedlikehold, støtte og videreutvikling av websider Rammeavtale for drift, hosting, vedlikehold, støtte og videreutvikling av websider Generell Informasjon Versjon 1 Url http://com.mercell.com/permalink/41167164.aspx Ekstern anbuds ID 2013-303479/SEP204578

Detaljer

Konsulentbistand - utvikling av nytt kontorbygg

Konsulentbistand - utvikling av nytt kontorbygg Konsulentbistand - utvikling av nytt kontorbygg Generell Informasjon Versjon 1 Url http://com.mercell.com/permalink/42482042.aspx Ekstern anbuds ID 2013-313509/DEC208738 Konkurranse type: Tildeling Dokument

Detaljer

Banktjenester. Generell Informasjon. Oppdragsgiver. Beskrivelse. Versjon 1. Dato for offentliggjørelse 30.11.2012 15:00. Endret dato 30.11.

Banktjenester. Generell Informasjon. Oppdragsgiver. Beskrivelse. Versjon 1. Dato for offentliggjørelse 30.11.2012 15:00. Endret dato 30.11. Banktjenester Generell Informasjon Versjon 1 Url http://com.mercell.com/permalink/36710551.aspx Ekstern anbuds ID 2012-273976/NOV188309 Konkurranse type: Tildeling Dokument type Kontraktstildeling Prosedyre

Detaljer

Kjøp av WAN og internett

Kjøp av WAN og internett Kjøp av WAN og internett Generell Informasjon Versjon 1 Url http://com.mercell.com/permalink/39541821.aspx Ekstern anbuds ID 2013-297821/JUN199626 Saksnummer 13/00507 Konkurranse type: Tildeling Dokument

Detaljer

Anskaffelse Rør og Rørdeler 2013

Anskaffelse Rør og Rørdeler 2013 Anskaffelse Rør og Rørdeler 2013 Generell Informasjon Versjon 1 Url http://com.mercell.com/permalink/40611252.aspx Ekstern anbuds ID 2013-303257/AUG202698 Saksnummer 12/9076 Konkurranse type: Tildeling

Detaljer

Kjøp av renholdstjenester

Kjøp av renholdstjenester Kjøp av renholdstjenester Generell Informasjon Versjon 1 Url http://com.mercell.com/permalink/36312247.aspx Ekstern anbuds ID 2012-271981/NOV186847 Konkurranse type: Tildeling Dokument type Kontraktstildeling

Detaljer

Skade- og personforsikringer

Skade- og personforsikringer Skade- og personforsikringer Generell Informasjon Versjon 1 Url http://com.mercell.com/permalink/42464450.aspx Ekstern anbuds ID 2013-313048/DEC208697 Konkurranse type: Tildeling Dokument type Kontraktstildeling

Detaljer

NRK-EA2623/11E - Rammeavtale gartnerarbeid NRK Marienlyst

NRK-EA2623/11E - Rammeavtale gartnerarbeid NRK Marienlyst NRK-EA2623/11E - Rammeavtale gartnerarbeid NRK Marienlyst Generell Informasjon Versjon 1 Url http://com.mercell.com/permalink/32848738.aspx Ekstern anbuds ID 2012-256040/APR176656 Konkurranse type: Tildeling

Detaljer

Hurdal kommune 1-10 skole og idrettshall

Hurdal kommune 1-10 skole og idrettshall Hurdal kommune 1-10 skole og idrettshall Generell Informasjon Versjon 1 Url http://com.mercell.com/permalink/36287772.aspx Ekstern anbuds ID 2012-271898/OCT186737 Saksnummer Anskaffelsessak 2012-08 Konkurranse

Detaljer

Hell-Værnes, assisterende prosjekteringsleder / delprosjektleder

Hell-Værnes, assisterende prosjekteringsleder / delprosjektleder Hell-Værnes, assisterende prosjekteringsleder / delprosjektleder Generell Informasjon Versjon 1 Url http://com.mercell.com/permalink/34605446.aspx Ekstern anbuds ID 2012-261352/JUN180091 Saksnummer 2011/00389

Detaljer

Snøoverbygg Hallingskeid

Snøoverbygg Hallingskeid Snøoverbygg Hallingskeid Generell Informasjon Versjon 1 Url http://com.mercell.com/permalink/36579357.aspx Ekstern anbuds ID 2012-273723/NOV187817 Konkurranse type: Tildeling Dokument type Kontraktstildeling

Detaljer

Billettsystem. Generell Informasjon. Oppdragsgiver. Beskrivelse. Dato for offentliggjørelse 26.04.2013 12:31. Versjon 1

Billettsystem. Generell Informasjon. Oppdragsgiver. Beskrivelse. Dato for offentliggjørelse 26.04.2013 12:31. Versjon 1 Billettsystem Generell Informasjon Versjon 1 Url http://com.mercell.com/permalink/38794474.aspx Ekstern anbuds ID 2013-292478/APR196851 Saksnummer 12002 Konkurranse type: Tildeling Dokument type Kontraktstildeling

Detaljer

Parallell rammeavtale Byggevarer som trelast, bygningsartikler og byggerelatert verktøy

Parallell rammeavtale Byggevarer som trelast, bygningsartikler og byggerelatert verktøy Parallell rammeavtale Byggevarer som trelast, bygningsartikler og byggerelatert verktøy Generell Informasjon Versjon 1 Url http://com.mercell.com/permalink/41756278.aspx Ekstern anbuds ID 2013-309491/NOV206320

Detaljer

Rammeavtale Plast og papirprodukter

Rammeavtale Plast og papirprodukter Rammeavtale Plast og papirprodukter Generell Informasjon Versjon 1 Url http://com.mercell.com/permalink/31259853.aspx Ekstern anbuds ID M246112/DEC170705 Saksnummer 11/00573 Konkurranse type: Tildeling

Detaljer

Levering av storhusholdning / matvarer til kommunene

Levering av storhusholdning / matvarer til kommunene Levering av storhusholdning / matvarer til kommunene Generell Informasjon Versjon 1 Url http://com.mercell.com/permalink/39588359.aspx Ekstern anbuds ID 2013-297968/JUN199815 Konkurranse type: Tildeling

Detaljer

Anskaffelse av avtale for kjøp av renholdstjenester til Lånekassen

Anskaffelse av avtale for kjøp av renholdstjenester til Lånekassen Anskaffelse av avtale for kjøp av renholdstjenester til Lånekassen Info Version 1 Url http://com.mercell.com/permalink/35352401.aspx External tender id 2012-265874/AUG182959 Ajour number 201200036 Tender

Detaljer

C02 Prosjektering av verksted og depot for Bybanen

C02 Prosjektering av verksted og depot for Bybanen C02 Prosjektering av verksted og depot for Bybanen Generell Informasjon Versjon 1 Url http://com.mercell.com/permalink/34684255.aspx Ekstern anbuds ID 2012-262055/JUN180455 Konkurranse type: Tildeling

Detaljer

01/2013 PS - Ambulansebåttjenster hovedområde 2 A - Aukra

01/2013 PS - Ambulansebåttjenster hovedområde 2 A - Aukra 01/2013 PS - Ambulansebåttjenster hovedområde 2 A - Aukra Info Version 1 Url http://com.mercell.com/permalink/40522469.aspx External tender id 2013-344250/AUG202343 Ajour number 79685 Tender type Contract

Detaljer

Kurs i Motiverende Intervju for NAV Oslo

Kurs i Motiverende Intervju for NAV Oslo Kurs i Motiverende Intervju for NAV Oslo Generell Informasjon Versjon 1 Url http://com.mercell.com/permalink/38753906.aspx Ekstern anbuds ID M292333/APR196666 Konkurranse type: Anbudskonkurranse Dokument

Detaljer

Kjøp av lønns- og personalsystem til Vefsn kommune

Kjøp av lønns- og personalsystem til Vefsn kommune Kjøp av lønns- og personalsystem til Vefsn kommune Info Version 1 Url http://com.mercell.com/permalink/33502596.aspx External tender id M259877/JUN179071 Ajour number Sak 12/116 Tender type Contract Award

Detaljer

Rammeavtale for tjenester i tilknytning brannvarslingsanlegg og nødlysanlegg

Rammeavtale for tjenester i tilknytning brannvarslingsanlegg og nødlysanlegg Rammeavtale for tjenester i tilknytning brannvarslingsanlegg og nødlysanlegg Info Version 1 Url http://com.mercell.com/permalink/36962075.aspx External tender id 2012-270107/DEC189266 Ajour number 11/1150

Detaljer

Forberedende helsefagarbeider for Asker og Bærum

Forberedende helsefagarbeider for Asker og Bærum Forberedende helsefagarbeider for Asker og Bærum Generell Informasjon Versjon 1 Url http://com.mercell.com/permalink/32646904.aspx Ekstern anbuds ID M255108/APR176021 Konkurranse type: Anbudskonkurranse

Detaljer

Anskaffelse felles skoleadministrativt system

Anskaffelse felles skoleadministrativt system Anskaffelse felles skoleadministrativt system Info Version 1 Url http://com.mercell.com/permalink/42463100.aspx External tender id 2013-313370/DEC208654 Ajour number 2012/11 Tender type Contract Award

Detaljer

Arbeidskvalifisering for fremmedspråklige

Arbeidskvalifisering for fremmedspråklige Arbeidskvalifisering for fremmedspråklige Generell Informasjon Versjon 1 Url http://com.mercell.com/permalink/33385824.aspx Ekstern anbuds ID M259206/MAY178687 Konkurranse type: Anbudskonkurranse Dokument

Detaljer

Kantine, forpleining og renhold

Kantine, forpleining og renhold Kantine, forpleining og renhold Generell Informasjon Versjon 1 Url http://com.mercell.com/permalink/32661969.aspx Ekstern anbuds ID M255203/APR176160 Konkurranse type: Anbudskonkurranse Dokument type Anbudsinnbydelse

Detaljer

Barnehageassistent for minoritetsspråklige

Barnehageassistent for minoritetsspråklige Barnehageassistent for minoritetsspråklige Generell Informasjon Versjon 1 Url http://com.mercell.com/permalink/38073227.aspx Ekstern anbuds ID M286649/MAR193924 Konkurranse type: Anbudskonkurranse Dokument

Detaljer

POD2013-002 Rammeavtale for trykking av trykksaker og informasjonsmateriell

POD2013-002 Rammeavtale for trykking av trykksaker og informasjonsmateriell POD2013-002 Rammeavtale for trykking av trykksaker og informasjonsmateriell Info Version 1 Url http://com.mercell.com/permalink/40183134.aspx External tender id 2013-300829/JUL201404 Ajour number POD2013-002

Detaljer

Utredning om system om avregning av betalingsanksjoner ifm ladestasjoner for elbiler i Norge

Utredning om system om avregning av betalingsanksjoner ifm ladestasjoner for elbiler i Norge Utredning om system om avregning av betalingsanksjoner ifm ladestasjoner for elbiler i Norge Generell Informasjon Versjon 1 Url http://com.mercell.com/permalink/38736479.aspx Ekstern anbuds ID M292190/APR196605

Detaljer

Arbeidsmarkedsopplæring (AMO) - Kvalifisering on- og offshore med utplassering, Sandnessjøen

Arbeidsmarkedsopplæring (AMO) - Kvalifisering on- og offshore med utplassering, Sandnessjøen Arbeidsmarkedsopplæring (AMO) - Kvalifisering on- og offshore med utplassering, Sandnessjøen Generell Informasjon Versjon 1 Url http://com.mercell.com/permalink/33247856.aspx Ekstern anbuds ID M258007/MAY178189

Detaljer

12/2761 Forbruksmateriell og verktøy

12/2761 Forbruksmateriell og verktøy 12/2761 Forbruksmateriell og verktøy Info Version 1 Url http://com.mercell.com/permalink/35709985.aspx External tender id 2012-268100/SEP184489 Tender type Contract Award Document type Contract award Procurement

Detaljer

Kontroll på rester av veterinærlegemidler og forurensninger i animalsk mat

Kontroll på rester av veterinærlegemidler og forurensninger i animalsk mat Kontroll på rester av veterinærlegemidler og forurensninger i animalsk mat Generell Informasjon Versjon 1 Url http://com.mercell.com/permalink/40085444.aspx Ekstern anbuds ID 2013-300014/JUL201009 Konkurranse

Detaljer

C-buer sak 12/144. Info. Buyer. Description. Publish date 4/25/2012 1:52 PM. Version 1. Url http://com.mercell.com/permalink/32952278.

C-buer sak 12/144. Info. Buyer. Description. Publish date 4/25/2012 1:52 PM. Version 1. Url http://com.mercell.com/permalink/32952278. C-buer sak 12/144 Info Version 1 Url http://com.mercell.com/permalink/32952278.aspx External tender id 2012-256665/APR177037 Ajour number 12/144 Tender type Contract Award Document type Contract award

Detaljer

Rammeavtale Kjøp og levering av legemidler - pakking og levering av multidose

Rammeavtale Kjøp og levering av legemidler - pakking og levering av multidose Rammeavtale Kjøp og levering av legemidler - pakking og levering av multidose Generell Informasjon Versjon 1 Url http://com.mercell.com/permalink/31537863.aspx Ekstern anbuds ID 2012-247515/JAN171542 Konkurranse

Detaljer

Spesialbil/Dykkerbil til Gjøvik brannvesen

Spesialbil/Dykkerbil til Gjøvik brannvesen Spesialbil/Dykkerbil til Gjøvik brannvesen Generell Informasjon Versjon 1 Url http://com.mercell.com/permalink/32303107.aspx Ekstern anbuds ID M252661/MAR174555 Konkurranse type: Anbudskonkurranse Dokument

Detaljer

MA 2583/12E Personal- og lønnssytem

MA 2583/12E Personal- og lønnssytem MA 2583/12E Personal- og lønnssytem Info Version 1 Url http://com.mercell.com/permalink/39639841.aspx External tender id 2013-298603/JUN200040 Ajour number 2013/34 Tender type Contract Award Document type

Detaljer

2012-032592 Kjøp av treningssko, sandaler og badesko til Forsvaret

2012-032592 Kjøp av treningssko, sandaler og badesko til Forsvaret 2012-032592 Kjøp av treningssko, sandaler og badesko til Forsvaret Info Version 1 Url http://com.mercell.com/permalink/40182604.aspx External tender id 2013-300838/JUL201397 Tender type Contract Award

Detaljer

Arbeidrettet tiltak - Jobbklubb

Arbeidrettet tiltak - Jobbklubb Arbeidrettet tiltak - Jobbklubb Generell Informasjon Versjon 1 Url http://com.mercell.com/permalink/40755305.aspx Ekstern anbuds ID M304229/AUG203194 Konkurranse type: Anbudskonkurranse Dokument type Anbudsinnbydelse

Detaljer

Drivstoffanlegg på Jan Maien, Ny Ålesund, Hopen og Bjørnøya.

Drivstoffanlegg på Jan Maien, Ny Ålesund, Hopen og Bjørnøya. Drivstoffanlegg på Jan Maien, Ny Ålesund, Hopen og Bjørnøya. Generell Informasjon Versjon 1 Url http://com.mercell.com/permalink/35320574.aspx Ekstern anbuds ID M265763/AUG182892 Konkurranse type: Anbudskonkurranse

Detaljer

bygdebok for sund - layout og trykking

bygdebok for sund - layout og trykking bygdebok for sund - layout og trykking Generell Informasjon Versjon 1 Url http://com.mercell.com/permalink/31673354.aspx Ekstern anbuds ID M247602/JAN171927 Saksnummer bygdebok for sund Konkurranse type:

Detaljer

Barns samvær og bosted i familier der foreldrene ikke bor sammen - forskningsoppdrag

Barns samvær og bosted i familier der foreldrene ikke bor sammen - forskningsoppdrag Barns samvær og bosted i familier der foreldrene ikke bor sammen - forskningsoppdrag Generell Informasjon Versjon 1 Url http://com.mercell.com/permalink/41761932.aspx Ekstern anbuds ID 2013-307780/NOV206352

Detaljer

Helseassistent med medisinkurs

Helseassistent med medisinkurs Helseassistent med medisinkurs Info Version 1 Url http://com.mercell.com/permalink/31321173.aspx External tender id M246629/DEC170929 Ajour number Tiltaksnummer 2011/6439 Tender type Tender Document type

Detaljer

Leie av kontorlokaler i Hamar - Prekvalfisering

Leie av kontorlokaler i Hamar - Prekvalfisering Leie av kontorlokaler i Hamar - Prekvalfisering Generell Informasjon Versjon 1 Url http://com.mercell.com/permalink/31987287.aspx Ekstern anbuds ID M250199/FEB173186 Saksnummer 2011178216 Konkurranse type:

Detaljer

Jubileumsbok Statsbygg 200 år

Jubileumsbok Statsbygg 200 år Jubileumsbok Statsbygg 200 år Generell Informasjon Versjon 1 Url http://com.mercell.com/permalink/33295438.aspx Ekstern anbuds ID M258769/MAY178384 Konkurranse type: Anbudskonkurranse Dokument type Anbudsinnbydelse

Detaljer

960270 Værnes holdeplass - E3 Stål og betongkonstruksjoner

960270 Værnes holdeplass - E3 Stål og betongkonstruksjoner 960270 Værnes holdeplass - E3 Stål og betongkonstruksjoner Info Version 1 Url http://com.mercell.com/permalink/42091695.aspx External tender id 2013-311235/NOV207444 Ajour number 201300227 Tender type

Detaljer

Ås kommune - intensjonskunngjøring - prosjektledelse

Ås kommune - intensjonskunngjøring - prosjektledelse Ås kommune - intensjonskunngjøring - prosjektledelse Generell Informasjon Versjon 1 Url http://com.mercell.com/permalink/42292362.aspx Ekstern anbuds ID M312402/DEC208020 Konkurranse type: Tildeling Dokument

Detaljer

Kjøp av polikliniske radiologitjenester fra private leverandører

Kjøp av polikliniske radiologitjenester fra private leverandører Kjøp av polikliniske radiologitjenester fra private leverandører Generell Informasjon Versjon 1 Url http://com.mercell.com/permalink/35504131.aspx Ekstern anbuds ID M267107/SEP183686 Saksnummer Saksnr.

Detaljer

Kurs for arbeidssøkere innen salg og service

Kurs for arbeidssøkere innen salg og service Kurs for arbeidssøkere innen salg og service Info Versioon 1 URL http://com.mercell.com/permalink/32101915.aspx Väline hanke ID M251206/FEB173622 Nr. 2012/1564 Hanke liik Hange Dokumendi liik Hanketeade

Detaljer

Kontormedarbeider. Generell Informasjon. Oppdragsgiver. Versjon 1. Dato for offentliggjørelse 27.03.2013 12:15. Tilbudsfrist 15.04.

Kontormedarbeider. Generell Informasjon. Oppdragsgiver. Versjon 1. Dato for offentliggjørelse 27.03.2013 12:15. Tilbudsfrist 15.04. Kontormedarbeider Generell Informasjon Versjon 1 Url http://com.mercell.com/permalink/38340148.aspx Ekstern anbuds ID M289021/MAR195149 Konkurranse type: Anbudskonkurranse Dokument type Anbudsinnbydelse

Detaljer

Rammeavtale Advokattjenester for Agder Kollektivtrafikk AS

Rammeavtale Advokattjenester for Agder Kollektivtrafikk AS Rammeavtale Advokattjenester for Agder Kollektivtrafikk AS Generell Informasjon Versjon 1 Url http://com.mercell.com/permalink/37388787.aspx Ekstern anbuds ID 2013-280037/JAN190932 Konkurranse type: Anbudskonkurranse

Detaljer

Tolketjenester norsk-russisk/russisk-norsk

Tolketjenester norsk-russisk/russisk-norsk Tolketjenester norsk-russisk/russisk-norsk Generell Informasjon Versjon 1 Url http://com.mercell.com/permalink/34705889.aspx Ekstern anbuds ID M262279/JUN180623 Konkurranse type: Anbudskonkurranse Dokument

Detaljer

Utstyr til Øye-avdeling

Utstyr til Øye-avdeling Utstyr til Øye-avdeling Generell Informasjon Versjon 1 Url http://com.mercell.com/permalink/37201194.aspx Ekstern anbuds ID 2013-278701/JAN190290 Konkurranse type: Anbudskonkurranse Dokument type Anbudsinnbydelse

Detaljer

Kjøp av renholdstjenester til NAV i Finnmark

Kjøp av renholdstjenester til NAV i Finnmark Kjøp av renholdstjenester til NAV i Finnmark Info Versioon 1 URL http://com.mercell.com/permalink/42203310.aspx Väline hanke ID M312041/DEC207776 Hanke liik Hange Dokumendi liik Hanketeade Hankemenetlus

Detaljer

64/2012 Rammeavtale: Drivstoff (bensin og diesel)

64/2012 Rammeavtale: Drivstoff (bensin og diesel) 64/2012 Rammeavtale: Drivstoff (bensin og diesel) Generell Informasjon Versjon 1 Url http://com.mercell.com/permalink/38162832.aspx Ekstern anbuds ID 2013-287174/MAR194310 Konkurranse type: Tildeling Dokument

Detaljer

ANSK-2040-13 Profilerende mikrostruktur sonde for studier av grenselag i hav

ANSK-2040-13 Profilerende mikrostruktur sonde for studier av grenselag i hav ANSK-2040-13 Profilerende mikrostruktur sonde for studier av grenselag i hav Generell Informasjon Versjon 1 Url http://com.mercell.com/permalink/41722609.aspx Ekstern anbuds ID 150/OCT206202 Saksnummer

Detaljer

Tysfjord kommune - vanninntak Kjøpsvik vannverk

Tysfjord kommune - vanninntak Kjøpsvik vannverk Tysfjord kommune - vanninntak Kjøpsvik vannverk Generell Informasjon Versjon 1 Url http://com.mercell.com/permalink/41598790.aspx Ekstern anbuds ID M308466/OCT205837 Konkurranse type: Anbudskonkurranse

Detaljer

Varme-/kjøle- og varmevogner til Bærum sykehus

Varme-/kjøle- og varmevogner til Bærum sykehus Varme-/kjøle- og varmevogner til Bærum sykehus Generell Informasjon Versjon 1 Url http://com.mercell.com/permalink/37987364.aspx Ekstern anbuds ID M285830/MAR193543 Saksnummer 13/00809 Konkurranse type:

Detaljer

Alcoa miljøpark. Ny flerbrukshall, fotballhall og garderobeanlegg

Alcoa miljøpark. Ny flerbrukshall, fotballhall og garderobeanlegg Alcoa miljøpark. Ny flerbrukshall, fotballhall og garderobeanlegg Generell Informasjon Versjon 1 Url http://com.mercell.com/permalink/37654631.aspx Ekstern anbuds ID 2013-282202/FEB192064 Konkurranse type:

Detaljer

System for varsling av befolkning

System for varsling av befolkning System for varsling av befolkning Generell Informasjon Versjon 1 Url http://com.mercell.com/permalink/42290763.aspx Ekstern anbuds ID 2013-312383/DEC208042 Konkurranse type: Tildeling Dokument type Kontraktstildeling

Detaljer

Leie av ambulansestasjon på Notodden

Leie av ambulansestasjon på Notodden Leie av ambulansestasjon på Notodden Generell Informasjon Versjon 1 Url http://com.mercell.com/permalink/40085385.aspx Ekstern anbuds ID M300304/JUL200995 Konkurranse type: Anbudskonkurranse Dokument type

Detaljer

Ventilasjon i helseavdelingen ved Refstad mottak

Ventilasjon i helseavdelingen ved Refstad mottak Ventilasjon i helseavdelingen ved Refstad mottak Generell Informasjon Versjon 2 Url http://com.mercell.com/permalink/31913296.aspx Ekstern anbuds ID M249430/FEB172770 Saksnummer Dl.nr. 201200224 Konkurranse

Detaljer

Innsamling og behandling av kloakkslam for VØR.

Innsamling og behandling av kloakkslam for VØR. Innsamling og behandling av kloakkslam for VØR. Generell Informasjon Versjon 1 Url http://com.mercell.com/permalink/39704128.aspx Ekstern anbuds ID 2013-298822/JUN200329 Konkurranse type: Anbudskonkurranse

Detaljer

Nytt boliganlegg for yngre med funksjonsnedsettelser - totalentreprise - Gjøvik Boligstiftelse

Nytt boliganlegg for yngre med funksjonsnedsettelser - totalentreprise - Gjøvik Boligstiftelse Nytt boliganlegg for yngre med funksjonsnedsettelser - totalentreprise - Generell Informasjon Versjon 1 Url http://com.mercell.com/permalink/42179714.aspx Ekstern anbuds ID M311757/NOV207666 Konkurranse

Detaljer

Drift/koordinering av partnerskapsavtale,telemark Fylkeskommune og Lubielskie-regionen i Polen:

Drift/koordinering av partnerskapsavtale,telemark Fylkeskommune og Lubielskie-regionen i Polen: Drift/koordinering av partnerskapsavtale,telemark Fylkeskommune og Lubielskie-regionen i Polen: Generell Informasjon Versjon 1 Url http://com.mercell.com/permalink/41020674.aspx Ekstern anbuds ID M305849/SEP204106

Detaljer

Rammeavtale UngINN Porsgrunn

Rammeavtale UngINN Porsgrunn Rammeavtale UngINN Porsgrunn Generell Informasjon Versjon 1 Url http://com.mercell.com/permalink/41763194.aspx Ekstern anbuds ID M309646/NOV206361 Konkurranse type: Anbudskonkurranse Dokument type Anbudsinnbydelse

Detaljer

ANSK-0962-12 Vaskedekontaminatorer med innsatser til steriler, Nytt Odontologi bygg (NOB)

ANSK-0962-12 Vaskedekontaminatorer med innsatser til steriler, Nytt Odontologi bygg (NOB) ANSK-0962-12 Vaskedekontaminatorer med innsatser til steriler, Nytt Odontologi bygg (NOB) Generell Informasjon Versjon 1 Url http://com.mercell.com/permalink/36519610.aspx Ekstern anbuds ID M273452/NOV187542

Detaljer

Kjøp av tjenester i forbindelse med etablering av pensjonskasse

Kjøp av tjenester i forbindelse med etablering av pensjonskasse Kjøp av tjenester i forbindelse med etablering av pensjonskasse Generell Informasjon Versjon 1 Url http://com.mercell.com/permalink/41034183.aspx Ekstern anbuds ID 2013-305791/SEP204149 Saksnummer 13/00013

Detaljer

Kjerneoppgaver i NAV-kontor, avklaring og oppfølging

Kjerneoppgaver i NAV-kontor, avklaring og oppfølging Kjerneoppgaver i NAV-kontor, avklaring og oppfølging Generell Informasjon Versjon 1 Url http://com.mercell.com/permalink/35897557.aspx Ekstern anbuds ID 2012-269285/OCT185204 Saksnummer 12/6602 Konkurranse

Detaljer

Innleie av Byggeleder grunnarbeider og jernbaneteknikk; Oslo-Ski

Innleie av Byggeleder grunnarbeider og jernbaneteknikk; Oslo-Ski Innleie av Byggeleder grunnarbeider og jernbaneteknikk; Oslo-Ski Generell Informasjon Versjon 1 Url http://com.mercell.com/permalink/39658517.aspx Ekstern anbuds ID M298810/JUN200149 Konkurranse type:

Detaljer

Rammeavtale Innføringskurs plate/ sveis i Grenland

Rammeavtale Innføringskurs plate/ sveis i Grenland Rammeavtale Innføringskurs plate/ sveis i Grenland Generell Informasjon Versjon 1 Url http://com.mercell.com/permalink/41829411.aspx Ekstern anbuds ID M310067/NOV206568 Konkurranse type: Anbudskonkurranse

Detaljer

Brukte Arbeidsbiler Arendal Eiendom KF

Brukte Arbeidsbiler Arendal Eiendom KF Brukte Arbeidsbiler Arendal Eiendom KF Generell Informasjon Versjon 1 Url http://com.mercell.com/permalink/40210513.aspx Ekstern anbuds ID M297879/JUL201510 Konkurranse type: Anbudskonkurranse Dokument

Detaljer

Åpen anbudskonkurranse vedrørende renholdstjenester ved Høgskolen i Harstad

Åpen anbudskonkurranse vedrørende renholdstjenester ved Høgskolen i Harstad Åpen anbudskonkurranse vedrørende renholdstjenester ved Høgskolen i Harstad Info Version 1 Url http://com.mercell.com/permalink/32438453.aspx External tender id 2012-253631/MAR175189 Tender type Tender

Detaljer

Hotelltjenester. Info. Buyer. Description. Version 1. Publish date 6/29/2012 2:54 PM. Change date 6/29/2012 2:54 PM

Hotelltjenester. Info. Buyer. Description. Version 1. Publish date 6/29/2012 2:54 PM. Change date 6/29/2012 2:54 PM Hotelltjenester Info Version 1 Url http://com.mercell.com/permalink/34701070.aspx External tender id 2012-520316/JUN180517 Tender type Contract Award Document type Contract award Procurement procedure

Detaljer

Rammeavtale - Karbonkilde til denitrifikasjon

Rammeavtale - Karbonkilde til denitrifikasjon Rammeavtale - Karbonkilde til denitrifikasjon Generell Informasjon Versjon 1 Url http://com.mercell.com/permalink/31496890.aspx Ekstern anbuds ID 2012-247379/JAN171422 Konkurranse type: Anbudskonkurranse

Detaljer

K-37 Kjørestrømforsyning

K-37 Kjørestrømforsyning K-37 Kjørestrømforsyning Generell Informasjon Versjon 1 Url http://com.mercell.com/permalink/33231043.aspx Ekstern anbuds ID 2012-258246/MAY178117 Saksnummer FOR-00416 / KON-00451 Konkurranse type: Tildeling

Detaljer

Stavanger DPS, Grunn-, betong- og utomhusarbeider

Stavanger DPS, Grunn-, betong- og utomhusarbeider Stavanger DPS, Grunn-, betong- og utomhusarbeider Info Version 1 Url http://com.mercell.com/permalink/36628581.aspx External tender id 2012-273763/NOV188004 Ajour number 3110628 - B02 Grunn-, betong- og

Detaljer

Rammeavtale juridiske tjenester

Rammeavtale juridiske tjenester Rammeavtale juridiske tjenester Generell Informasjon Versjon 1 Url http://com.mercell.com/permalink/35314545.aspx Ekstern anbuds ID M265771/AUG182854 Saksnummer STAB-260-11 Konkurranse type: Tildeling

Detaljer

Rammeavtale på årskontroll og service av system for brannvarslingsanlegg og nødlys (ledesystem)

Rammeavtale på årskontroll og service av system for brannvarslingsanlegg og nødlys (ledesystem) Rammeavtale på årskontroll og service av system for brannvarslingsanlegg og nødlys (ledesystem) Generell Informasjon Versjon 2 Url http://com.mercell.com/permalink/32810488.aspx Ekstern anbuds ID 2012-255684/APR176505

Detaljer

Pleie og omsorgskurs for minoritetsspråklige i Akershus

Pleie og omsorgskurs for minoritetsspråklige i Akershus Pleie og omsorgskurs for minoritetsspråklige i Akershus Generell Informasjon Versjon 1 Url http://com.mercell.com/permalink/31570858.aspx Ekstern anbuds ID M247846/JAN171636 Konkurranse type: Anbudskonkurranse

Detaljer

Kjøp av redningsbil og lederstøttebil/røykdykkerbil Østre Agder Brannvesen, Arendal stasjon

Kjøp av redningsbil og lederstøttebil/røykdykkerbil Østre Agder Brannvesen, Arendal stasjon Kjøp av redningsbil og lederstøttebil/røykdykkerbil Østre Agder Brannvesen, Arendal stasjon Info Version 1 Url http://com.mercell.com/permalink/32581918.aspx External tender id 2012-254433/MAR175808 Tender

Detaljer

Veg- og skinnegående sporrengjøringsvogn

Veg- og skinnegående sporrengjøringsvogn Veg- og skinnegående sporrengjøringsvogn Generell Informasjon Versjon 1 Url http://com.mercell.com/permalink/38046854.aspx Ekstern anbuds ID 2013-286089/MAR193797 Konkurranse type: Tildeling Dokument type

Detaljer

Drift av Kantine Bjerkvik Garnison

Drift av Kantine Bjerkvik Garnison Drift av Kantine Bjerkvik Garnison Info Versioon 1 URL http://com.mercell.com/permalink/38953220.aspx Väline hanke ID M292180/MAY197523 Hanke liik Hange Dokumendi liik Hanketeade Hankemenetlus Läbirääkimistega

Detaljer

AMO kurs pleieassistent Oppland

AMO kurs pleieassistent Oppland AMO kurs pleieassistent Oppland Generell Informasjon Versjon 1 Url http://com.mercell.com/permalink/42631542.aspx Ekstern anbuds ID 2014-643807 Saksnummer REF14/27 Konkurranse type: Anbudskonkurranse Dokument

Detaljer

Avtale om bruk av Eiendomsverdi 3.0

Avtale om bruk av Eiendomsverdi 3.0 Avtale om bruk av Eiendomsverdi 3.0 Generell Informasjon Versjon 1 Url http://com.mercell.com/permalink/36996727.aspx Ekstern anbuds ID 2012-276885/DEC189491 Saksnummer 20120055 Konkurranse type: Tildeling

Detaljer

Catering for Forbrukerrådet

Catering for Forbrukerrådet Catering for Forbrukerrådet Generell Informasjon Versjon 1 Url http://com.mercell.com/permalink/43468560.aspx Ekstern anbuds ID 2014-172814 Saksnummer websak nr. 13/983 Konkurranse type: Tildeling Dokument

Detaljer

Forsvaret har til hensikt å inngå kontrakt for kjøp av Tempus Pro (militær utgave)

Forsvaret har til hensikt å inngå kontrakt for kjøp av Tempus Pro (militær utgave) Forsvaret har til hensikt å inngå kontrakt for kjøp av Tempus Pro (militær utgave) Info Version 1 Url http://com.mercell.com/permalink/41110340.aspx External tender id M306215/SEP204397 Ajour number 2013000113-132

Detaljer

Kjøp av Hypernet Barnehage/SFO

Kjøp av Hypernet Barnehage/SFO Kjøp av Hypernet Barnehage/SFO Generell Informasjon Versjon 1 Url http://com.mercell.com/permalink/36826193.aspx Ekstern anbuds ID 2012-275328/DEC188791 Konkurranse type: Tildeling Dokument type Voluntary

Detaljer

Det hele mennesket - Akershus - leveringssted: Follo (Sentralt i Ski)

Det hele mennesket - Akershus - leveringssted: Follo (Sentralt i Ski) Det hele mennesket - Akershus - leveringssted: Follo (Sentralt i Ski) Info Version 1 Url http://com.mercell.com/permalink/36500598.aspx External tender id M273338/NOV187510 Tender type Tender Document

Detaljer

TOTALENTREPRISE " BRO OVER ØRFISKEBEKKEN " NITTEDAL KOMMUNE

TOTALENTREPRISE  BRO OVER ØRFISKEBEKKEN  NITTEDAL KOMMUNE TOTALENTREPRISE " BRO OVER ØRFISKEBEKKEN " NITTEDAL KOMMUNE Инфо Версия 1 URL http://dk.mercell.com/permalink/32340174.aspx Внешний ID тендера M252921/MAR174747 Тип закупки Тендер Тип документа Contract

Detaljer

Anskaffelse av nytt nødstrømsaggregat til Sykehuset Østfold Moss

Anskaffelse av nytt nødstrømsaggregat til Sykehuset Østfold Moss Anskaffelse av nytt nødstrømsaggregat til Sykehuset Østfold Moss Generell Informasjon Versjon 1 Url http://com.mercell.com/permalink/40225147.aspx Ekstern anbuds ID M301172/JUL201569 Konkurranse type:

Detaljer

Rammeavtale for kjøp av idrettsmateriell og utstyr

Rammeavtale for kjøp av idrettsmateriell og utstyr Rammeavtale for kjøp av idrettsmateriell og utstyr Generell Informasjon Versjon 1 Url http://com.mercell.com/permalink/40374147.aspx Ekstern anbuds ID 2013-301840/JUL201946 Konkurranse type: Tildeling

Detaljer

Lisens for databasen «IHS Fairplay World Register of Ships».

Lisens for databasen «IHS Fairplay World Register of Ships». Generell Informasjon Versjon 1 Url http://com.mercell.com/permalink/40609611.aspx Ekstern anbuds ID 2013-298324/AUG202674 Konkurranse type: Tildeling Dokument type Voluntary ex ante transparency notice

Detaljer

Etablering av dagkirurgisk enhet på Ålesund sykehus.

Etablering av dagkirurgisk enhet på Ålesund sykehus. Etablering av dagkirurgisk enhet på Ålesund sykehus. Generell Informasjon Versjon 1 Url http://com.mercell.com/permalink/36457060.aspx Ekstern anbuds ID M272118/NOV187329 Konkurranse type: Anbudskonkurranse

Detaljer