Scandic Seilet v/adm.dir Vanja Braute Solid Engineering v/hms/ks sjef Stine Røyrvik Serit IT partner Møre v/adm.dir Frank Rødseth BDO Molde v/partner

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Scandic Seilet v/adm.dir Vanja Braute Solid Engineering v/hms/ks sjef Stine Røyrvik Serit IT partner Møre v/adm.dir Frank Rødseth BDO Molde v/partner"

Transkript

1 Velkommen!

2 Scandic Seilet v/adm.dir Vanja Braute Solid Engineering v/hms/ks sjef Stine Røyrvik Serit IT partner Møre v/adm.dir Frank Rødseth BDO Molde v/partner Jarle Mellingen Planor AS v/daglig leder Bernt Vågseter Kleive Betongbygg AS v/daglig leder Odd Kåre Amundsgård Roseby v/senterleder Anne Lise Simonsen Avinor AS v/lufthavnsjef John Offenberg Sparebanken Møre v/finansiell rådgiver Kaare Jakob Hasselø Sparebank 1 SMN v/banksjef Karin Norli DNB v/banksjef Rune Hoddevik Hva er de tre viktigste grepene som må gjøres for å hjelpe bedrifter og dempe arbeidsledigheten i vår region? Else May Botten Helge Orten Hans Christian Gabrielsen Slutt

3

4 CREATING AN UNRIVALLED NORDIC NETWORK Spitsbergen hotel, Svalbard 4

5 VÅRE VERDIER

6 TILGJENGELIGHET Handicap ambassadør Magnus Berglund 100 punkts program for universell utforming Vunnet flere utmerkelser for vårt arbeid med universell utforming.

7 SCANDIC KONSEPTER

8 ALLTID PÅ SCANDIC

9 ONLINE CHECK-OUT

10 IN ROOM ENTERTAINMENT

11 SCANDIC FRIENDS Vi er nå over 1,5 million medlemmer.

12 BEST DEAL ONLINE

13 STATUS MARKEDSUTSIKTER 13

14 14 TAKK!

15 - Om oss - Status i dag - Framtidsutsikter

16 Molde Næringsforum Frokostmøte Frank Rødseth Adm. dir. Status og markedsutsikter

17 Utvikling ! konsulenttimer fakturert! Erfaringsdatabasen vår!

18 Vår posisjon ERP Time Prosjekt Fagsystem Integrasjoner Utvikling Drift Rådgivning Private Hybrid Public Serit IT Partner skal være kjent i markedet som en behovsorientert rådgiver med solid teknologisk innsikt Mobilitet Dokument AV/Møterom Klientteknologi som sikrer kunden en enklere IT-hverdag, økt produktivitet og driftssikkerhet.

19 Bransjeutvikling

20 Markedsutvikling og tiltak IT kompetanse (Rådgivning og Drift) Forstå kundens behov Serit IT Partner skal være kjent i markedet som en behovsorientert rådgiver med solid teknologisk innsikt som sikrer kunden en enklere IT-hverdag, økt produktivitet og driftssikkerhet. Eget program for kompetanseheving innenfor rådgivende salg. Vi har etablert Serit Academy som et tilbud om kompetanseheving for våre kunder. Serit Trusted Advisory Selling (STAS) Riktige tjenester Definere tydelige tjenester med kunden og kundens behov i fokus. Tjenestekatalog Forutsigbar og effektiv drift Samler alle funksjoner knyttet til Helpdesk, plattformdrift og applikasjonsdrift i én felles enhet. Lokalt datasenter. Standardisere driftstjenester basert på fast pris. Helpdesk Sikkerhet Tiltak for å sikre en trygg behandling av våre kunders data og informasjon. Norsk Helsenett sertifisering som tjeneste-leverandør. Kommunikasjonsstrategi Informasjonssikkerhet

21 Serit Datasenter Fremtidsrettet og moderne datasenter med ubegrenset kapasitet Direkte tilgang via fiber Fleksibilitet (kapasitet etter behov) Kostnadseffektivt (leie kapasitet) Forutsigbare kostnader Bedrifter Offentlige virksomheter Avtale signert med HP Drift: Høst 2015

22 TEMPERATUREN PÅ NÆRINGSLIVET I MOLDEREGIONEN TEMPERATUREN PÅ NÆRINGSLIVET I MOLDEREGIONEN Molde, 27. august 2015 Statsautorisert revisor Jarle Mellingen

23 KOMPETANSEHUSET BDO kontorer over hele landet ansatte globalt Over kontorer 144 Tilstede i 144 land 1250 Over 1250 ansatte 1,3 Over 1,3 milliard NOK i omsetning BDO Norge BDO International

24 Sterk vekst innen revisjon og rådgivning 60 Omsetningsutvikling BDO MOLDE tall i mill

25 Hvorfor denne utviklingen? - Større markedsandeler - Fokus på nærhet/tilgjengelighet til kundene - Økt rådgivning innenfor skatt, avgift og eiers situasjon - Bistand ved transaksjoner, omorganisering, salg, fusjoner Hva med fremtiden? - Sterkt fokus på revisjon - Bistand på revisjonsrelaterte tjenester - Fokus på det vi kan - Behov for ny kompetanse / rekruttere talenter

26 Noen store kunder hos BDO Bussbygg

27 Hvordan er status blant selskapene i regionen Tall hentet fra Br.sund Sjekket de 100 største Mangler en del regnskap for 2014 noe usikkerhet i tallene Mange leverer lik/bedre resultater store lokale lokomotiv Både omsetning og resultat er forbedret God likviditet og soliditet Svært få med røde tall men noen med negativ utvikling høst 2014 Svakere tendens utover i 2015 blant selskaper innen utsatte næringer Knappe marginer innen generell varehandel Få konkurser i forhold til andre deler av landet

28 Markedsutsikter / utvikling Globalt Fallende råvare/oljepriser Lavere investeringer i oljesektor Negativ utvikling i Kina Børsnedgang og frykt I Molderegionen I stor grad «buisness as usual» Foreløpig er utfordringene begrenset til oljesektoren Merker noen små ringvirkninger Reiselivs bransjen positiv Handel på det normale Næringseiendom noe usikkerhet Produksjon/anlegg bra med unntak av oljerelaterte virksomheter Tjenesteytende næringer i god utvikling

29 Hvilke trender vil vi se fremover? Hvis langvarig nedgangsperiode? Kostnadskutt, lavere sysselsetting Lavere inflasjon, lavere prisstigning og lavere rente mot 0 Nedgang i handel kjøpesenter omsetning m.m. Vanskeligere utleiemarked Synkende boligpriser Men etter hvert Ny glød og entusiasme Sterkere konkurranseevne Nye muligheter/nye medarbeider/nye produkter Rom for oppkjøp/innovasjon Har bankene is i magen/ eller bidrar de til å forsterke den negative utviklingen?

30 Planor Bolig AS Vår erfaring og lidenskap ditt nye hjem

31 Planor Bolig AS Et boligutviklingsselskap. Fra tomtekjøp til nøkkelferdige boliger Startet i 1987 Kontor i Molde og Ålesund. 10 ansatte. Kjøper alle tjenester utenom prosjektledelse. Vår styrke er godt utdannede medarbeidere med stor kunnskap om boligbygging og gode lokalkunnskaper. Sitter i dag på flere attraktive tomteområder ? Omsetning Resultat før skatt

32 Boligmarkedet utklipp fra dn.no Ikke lett å tolke Gjennom StorOslo-briller. Store regionale forskjeller Ingen boligboble

33 Dagens boligsituasjon i Molde Fra Møre og Romsdal Fylkeskommunes statistikk for 2013

34 Endring i befolkningssammensetning 2024 Folketal og framskrive folketal (MMMM) dei neste 10 åra fordelt på aldersgrupper 67 år år år år 6-12 år 1-5 år år 6-12 år år år år 67 år Tal personar Fra Møre og Romsdal Fylkeskommunes statistikk for 2013

35 Ny kommuneplan Molde Nye boligområder 437 daa fordelt på 16 områder Stor grad av enebolig/rekkehusområder. Fortetting Viser hvor fortetting kan/ikke kan påregnes. Etterlengtet og bra.

36 Ønsker fremover Flere nye områder for bolig Større grad av urbanisering For de som allerede bor her For å tiltrekke oss flere

37 Boligkarrieren Første leilighet Leilighet som ung Enebolig/rekkehus som familie Leilighet som eldre seniorbolig leilighet/ rekkehus Karrieren kan stoppe opp leilighet Unge får ikke lån Eiere av eneboliger finner ikke passende leilighet Familiene finner ikke enebolig Tap av inntekt/usikkerhet i arbeidsmarkedet Enebolig/ 2-mannsbolig Stopp i karrieren ødelegger den naturlige dynamikken

38

39

40

41 FAKTA OM SENTERET Eier, Amfi Bygg AS Byggeår, 5. mars 1987 omprofilert til Amfi senter i Vi er det 6. største Amfisenteret i Norge, målt i Omsetning. 73 leietakere, 46 i hovedbygget. Største bransje er «klær, sko og reiseffekter», tett etterfulgt av «Hus og Hjem» Senterets produktive areal, m2 Antall besøkende kunder i 2014; 1, 4 mill 880 gratis parkeringsplasser

42 MARKEDSPOSISJON Amfi Roseby har en sterk posisjon i markedet, både i primærmarkedet og i regionen. Vi skal være det beste familiesenteret i regionen. Vi er kjent som ett tradisjonelt familiesenter, men har samtidig maktet å fornye oss både m. h. t butikkmiks og utbygging av senteret. Vi økte produktivt areal i 2014 med Lingedalsveien 9, og har ytterligere styrket oss med nye leietakere og økt omsetning.

43 STATUS 2015 STATUS pr ,7 % omsetningsøkning totalt, 5 % så langt i år. I nærheten av optimal butikk og bransjemiks, med en god miks av nasjonale/internasjonale kjeder og lokale grundere. fullt utleid med stabile leietakere. FOKUSOMRÅDER i 2015 Øke besøkstallet på senteret Øke servicegraden blant senterets ansatte Videreutvikle kvalitet på kampanjer og aktiviteter, i tråd med kundenes ønsker.

44 MARKEDSUTSIKTER Gode utsikter for Amfi Roseby fremover! Vi øker omsetningen og har «fullt» hus, gode grep er blitt gjort for å styrke oss i markedet. En eier som satser på Molde, og planer om utbygning og fornyelse innen 5 år ligger klar Vi har venteliste på sentrale lokaler i Roseby kjeder som ikke er representert i Molde vil gjerne etablere seg her. En vridning mot digitale medier, kunder blir mer kravstor i forhold til hva de vil oppleve på kjøpesenter UTFORDRINGER i årene fremover arbeidsmarkedet i regionen.. konkurransen mot taxfreehandel, storbyshopping, netthandel og ferieshopping. Amfi Moa bygger ut og blir ett av de største kjøpesenteret i Norge Tror på gode positive år fremover, hvor vi hele tiden må være fremoverlent på hva som skjer i markedet, - og hva kundene ønsker seg av butikker og aktiviteter

45

46

47 TEAM ROSEBY

48

49 MOLDE LUFTHAVN ÅRØ

50 Status? Sprudlende utvikling i 2015 all time high for tredje år på rad Est pax 2015: ca. 455 innland + 50 utland (all time high) Veksten har kommet på flere ruter

51 Wizzair har vært en suksess Trondheim har gått i hele sommer Charter fra Stord/Stavanger for Kværner Oslo ruten vokser Bergen har nedgang Knallvær i fjor sommer vedfyring og drenering denne sommeren

52 Det blir nedgang i 2016 kanskje også i 2017 Likevel er det ruter vi jobber med Men hovedfokus i dagens marked er konsolidering Avinor AS er inne i et omfattende omstillingsprogram Gjelder alle lufthavner og flysikringseneheter OBS Etter hvert forsvinner ny innsjekking ved ankomst fra utlandet til Oslo lufthavn

53 Status og markedsutsikter Kaare Jakob Hasselø Sparebanken Møre

54 Uro i makrobildet Psykologi eller reell grunn til bekymring Børsfallet i Kina var tirsdag på 38%. Dette kommer i etterkant av en vekst siden sommeren 2014 på 155%. Vekstmålet på 7% vil trolig ikke bli nådd. Veksten i den globale økonomien er forventet å bli 3,3% i år og 3,8% neste år. USA og delvis Eurosonen balanserer her ut den noe svakere veksten i Kina. Korreksjonen vi så en periode på internasjonale børser og i oljeprisen som følge av fallet i Kina virker overdrevet og vil normalisere seg side 54

55 Lavere oljepris betyr redusert vekst i Norge Lavere oljepris vil føre til: Lavere oljeinvesteringer Lavere produksjon i leverandørindustrien Reduserte statlige inntekter Lavere lønnsvekst Høyere arbeidsledighet Men det er også ekspansive virkninger: Svakere kronekurs (økt nettoeksport) Lavere renter Muligheter for en mer ekspansiv finanspolitikk (på kort sikt) Økte offentlige utgifter Skattelettelser Høyere global vekst IMF anslår at en varig nedgang i oljeprisen på 10 prosent vil føre til en oppgang i globalt BNP på 0,2 prosent side 55

56 Hva så med Møre og Romsdal? side 56

57 Fylket skiller seg ut fra norsk økonomi på fiskeri/mat, industri, maritime næringer, olje og privat tjenesteyting 50 Sysselsetting fordelt på hovednæringer Primærnæringer Industri Bygg og anlegg Markedsrettet tjenesteyting Offentlig tjenesteyting Andre næringer Møre og Romsdal Fastlands-Norge Kilde: Statistisk sentralbyrå side 57

58 Industrifylket Møre og Romsdal Et fylke med store og små industrinæringer Transportmiddelindustri 15 % Kilde: Statistisk sentralbyrå Maskinreparasjon og installasjon 6 % Møbelindustri 11 % Maskin og motorkjøretøyindustri 14 % Konsumvareindustri 18 % Metallindustri 5 % Metallvareindustri Data og elektroteknisk 11 % industri 4 % Tekstil og bekledning 3 % Trelast-, trevare- og papirindustri 3 % Grafisk industri 1 % Kjemisk og farmasøytisk industri 3 % Gummivare- og plast 3 % Mineralproduktindustri 3 % side 58

59 Tjenestesektoren i fylket er stor Helse og sosialtjenester, og varehandel dominerer Personlig tjenesteyting 5 % Varehandel 19 % Helse og sosialtjenester 29 % Transport 10 % Kilde: Statistisk sentralbyrå Undervisning 11 % Offentlig administrasjon 6 % Forretningsmessig tjenesteyting 6 % Overnatting og servering 4 % Informasjon og kommunikasjon 2 % Finansiering og forsikring 2 % Teknisk tjenesteyting og eiendomsdrift 6 % side 59

60 Utsiktene fremover Fremdeles høyt aktivitetsnivå i fylket - Utsikter til moderat produksjonsvekst på mellomlang sikt Tilfredsstillende aktivitet innenfor skipsbygging i Økt usikkerhet neste år. Høy produksjon i primærnæringene. Sjømateksporten ser ut til å vokse Økt aktivitet i offentlig sektor Tiltakende vekst innenfor eksportindustrien Moderat vekst i privat tjenesteyting utenom oljerelaterte næringer Kraftig nedgang i oljeinvesteringene og leveransene til oljesektoren Noe stigende arbeidsledighet Mest åpenbare risikofaktorer: Oljeprisen og ringvirkningene av nedgangen i oljeinvesteringene på norsk sokkel Den økonomiske og politiske utviklingen i EMUområdet. Vekst og eiendomspriser i Kina. Boligprisene i Norge side 60

61 side 61

62 Frokostmøte Molde Næringsforum Karin Norli Banksjef Næringsliv Nordmøre og Romsdal SpareBank 1 SMN

63 Fra tilnærmet stopp i økonomien i 2008, 2009 og 2010 til bra aktivitet i 2013/2014 Hva skjer i 2015 og 2016?? Brent priser, 2008 til 17. mars 2015

64 Hvor hardt blir vår region rammet av oljeprisfallet?

65 Når oljelokomotivet drar i bremsene, så merkes det godt for leverandørene Presentasjon text

66 Næringsliv Nordmøre og Romsdal!

67 Så det oppsummerte bildet er litt delt: Redusert aktivitet i oljerelatert sektor gir negative effekter for bransjer som er relatert til denne Positive effekter for annen eksportindustri og importkonkurrerende virksomheter Generell utvikling i norsk økonomi usikker Generell utvikling i internasjonal økonomi usikker

68 Takk for oppmerksomheten!

69 Molde Næringsforum

70 Regionalt næringsliv om 2-5 år Endringstakten øker Ingen grunn til panikk, men heller ingen grunn til å sitte rolig Vil det regionale næringslivet utvikle seg på linje med makrobildet eller vil vi se lokale variasjoner?

71 Hovedtrekk i makrobildet Ny rapport fra DNB Markets forrige uke Økonomiske utsikter Redusert global vekstevne Varig fall i produktiviteten Fortsatt deflasjonsfare Høyt geopolitisk spenningsnivå Tilpasning til ny teknologi og nye miljøkrav Økt volatilitet i valutamarkedene Hever USA rentene for tidlig? Har Hellas-problematikken funnet sin endelige løsning Kinesisk devaluering global valutakrig?

72 Ser vi oljeprisen i 30$? Tilbudet overstiger etterspørselen Høyere ledighet og avtagende lønns- og prisvekst Stabile og lave vekstanslag for Fastlands BNP Forventningsindikatorene går ned Do we have more to fear but fear itself? Tilgang på kapital?

73

74

Konjunkturbarometeret

Konjunkturbarometeret Konjunkturbarometeret for Agder - Februar 2012 Det går bra hvis ikke alt går galt Stor usikkerhet preger situasjonen ved inngangen til 2012, men bedriftslederne i Agderfylkene er optimistiske. Hva er viktig

Detaljer

01:2005 Utarbeidet av Asplan Viak

01:2005 Utarbeidet av Asplan Viak Konjunkturbarometeret for Rogaland er utgitt av SpareBank 1 SR-Bank, Aetat, NHO Rogaland, Rogaland fylkeskommune, ARNE-prosjektet, Innovasjon Norge Rogaland og LO Rogaland Rogaland, januar 2005 01:2005

Detaljer

Rogaland, oktober 2003

Rogaland, oktober 2003 Konjunkturbarometeret for Rogaland er utgitt av SpareBank 1 SR-Bank,, NHO Rogaland, Rogaland fylkeskommune, ARNE-prosjektet, SND Rogaland og LO Rogaland Rogaland, oktober 23 Utarbeidet av Asplan Viak Innhold

Detaljer

Konjunkturbarometeret 2013. SpareBank 1 SMN

Konjunkturbarometeret 2013. SpareBank 1 SMN Konjunkturbarometeret 2013 SpareBank 1 SMN 1 Konjunkturbarometeret 2013 Konjunkturer Verden/Europa/Norge Trøndelag og Nordvestlandett 1 Utvalgte bransjer 1. Landbruk 8. Bank/Finans 2. Havbruk og fiskeri

Detaljer

Situasjonen innen petroleumsnæringen side 12. Bygg og anlegg side 14. Industri side 16. Oljeutvinning, bergverksdrift, kraft- og vannforsyning side 18

Situasjonen innen petroleumsnæringen side 12. Bygg og anlegg side 14. Industri side 16. Oljeutvinning, bergverksdrift, kraft- og vannforsyning side 18 Konjunkturbarometeret for Rogaland er utgitt av Aetat, SpareBank 1 SR-Bank, NHO Rogaland, Rogaland fylkeskommune, ARNE-prosjektet, SND Rogaland og LO Rogaland Rogaland, juni 2003 Innhold Felles innsats

Detaljer

FREMTIDENS HELGELAND. Helgeland i dag og frem mot 2020. Utgitt av Helgeland Sparebank

FREMTIDENS HELGELAND. Helgeland i dag og frem mot 2020. Utgitt av Helgeland Sparebank FREMTIDENS HELGELAND Helgeland i dag og frem mot 2020 Utgitt av Helgeland Sparebank 2010 1 FORORD I forbindelse med Helgeland Sparebank sitt 150 års jubileum i 2010 ønsket banken å få utarbeidet en rapport

Detaljer

Økonomisk overblikk 1/2015

Økonomisk overblikk 1/2015 Økonomisk overblikk 1/2015 Utsikter for 2015-2016 Økonomisk overblikk 1/2015 Utsikter for 2015-2017 Næringslivets Hovedorganisasjon Mars 2015 Adresse: Middelthunsgate 27 Postadresse: Postboks 5250 Majorstuen

Detaljer

Økonomisk overblikk 1/2015 Utsikter for 2015-2017

Økonomisk overblikk 1/2015 Utsikter for 2015-2017 Økonomisk overblikk 1/2015 Utsikter for 2015-2017 Næringslivets Hovedorganisasjon Mars 2015 Adresse: Middelthunsgate 27 Postadresse: Postboks 5250 Majorstuen 0303 Oslo Telefon: 23 08 80 00 www.nho.no Kontaktpersoner

Detaljer

Rogaland, oktober 2004

Rogaland, oktober 2004 Konjunkturbarometeret for Rogaland er utgitt av SpareBank 1 SR-Bank, Aetat, NHO Rogaland, Rogaland fylkeskommune, ARNE-prosjektet, Innovasjon Norge Rogaland og LO Rogaland Rogaland, oktober 2004 02:2004

Detaljer

Verden i 2013. Sulten på Mathall

Verden i 2013. Sulten på Mathall Rosenkilden Næringslivs magasinet nr. 1 2013 årgang 20 Verden i 2013 Arbeidsmarkedet Økonomien Energi og industri Bolig- og varehandel Side 4-11 Oljemesser i kø ONS Norway arrangeres for første gang i

Detaljer

Konjunkturbarometeret i stikkord:

Konjunkturbarometeret i stikkord: Konjunkturbarometeret i stikkord: UTFLATING/NEDGANG I ETTERSPØRSEL FRA NORSK SOKKEL GJØR AT ØKONOMIEN I ROGALAND FLATER UT PÅ ET HØYT AKTIVITETSNIVÅ; 96 % AV VIRKSOMHETENE MELDER OM UENDRET ELLER BEDRET

Detaljer

Rogaland, årsskiftet 2003/2004. Utarbeidet av Asplan Viak

Rogaland, årsskiftet 2003/2004. Utarbeidet av Asplan Viak Konjunkturbarometeret for Rogaland er utgitt av SpareBank 1 SR-Bank,, NHO Rogaland, Rogaland fylkeskommune, ARNE-prosjektet, SND Rogaland og LO Rogaland Rogaland, årsskiftet 23/24 Utarbeidet av Asplan

Detaljer

basalerapporten 1. Halvår 2014

basalerapporten 1. Halvår 2014 basalerapporten 1. Halvår 2014 TEMA: Ekstern forvaltning og NØKKELTALL leder INNHOLD Hilmar Auran Adm. direktør Basale AS Basale er et tverrfaglig kompetansehus med hovedfokus på å levere forvaltnings-

Detaljer

for Rogaland Mai 2008 Konjunkturbarometeret

for Rogaland Mai 2008 Konjunkturbarometeret konjunkturbarometeret for rogaland er utarbeidet av asplan ANALYSE og utgitt av sparebank 1 SR-Bank, NAV Rogaland, nho rogaland, rogaland fylkeskommune, stavanger-regionen næringsutvikling, innovasjon

Detaljer

Rosenkilden. Det blir et skifte i 2015

Rosenkilden. Det blir et skifte i 2015 ROSENKILDEN ER 20 ÅR side 28 VI MÅ TA LÆRLINGEANSVAR side 65 2014 FRA A TIL Å side 24 NÆRINGSLIVSMAGASINET NR. 1 2015 ÅRGANG 21 Rosenkilden Det blir et skifte i 2015 Næringslivet i Stavanger-regionen forbereder

Detaljer

for Rogaland Høsten 2009 Konjunkturbarometeret

for Rogaland Høsten 2009 Konjunkturbarometeret KONJUNKTURBAROMETERET FOR ROGALAND ER UTARBEIDET AV ASPLAN ANALYSE OG UTGITT AV SPAREBANK 1 SR-BANK, NAV ROGALAND, NHO ROGALAND, ROGALAND FYLKESKOMMUNE, STAVANGER-REGIONEN NÆRINGSUTVIKLING, INNOVASJON

Detaljer

BRÅBREMS I NORSK ØKONOMI

BRÅBREMS I NORSK ØKONOMI BRÅBREMS I NORSK ØKONOMI GIR RENTEKUTT I SEPTEMBER 10. august 2015 Oljeprisen har falt med USD 17 pr. fat siden Norges Bank la frem forrige strategirapport. Svak vekst i Kina, avtale mellom Iran og USA,

Detaljer

tar utfordringen innhold: 5-7 8-10 11-13 14-15 16-17 18-25 26-27 28-29 30-31 Nordland: Karsten Nestvold Leder Styringsgruppen Direktør

tar utfordringen innhold: 5-7 8-10 11-13 14-15 16-17 18-25 26-27 28-29 30-31 Nordland: Karsten Nestvold Leder Styringsgruppen Direktør INDEKS NORDLAND 2010 c Nordland: tar utfordringen 2 innhold: 5-7 Tøffe tider, men lys rundt svingen 8-10 Næringslivets aktivitetsnivå 11-13 driftsresultat og rentabilitet 14-15 egenkapital 16-17 eksport

Detaljer

Konjunkturbarometer. Høst 2007

Konjunkturbarometer. Høst 2007 Konjunkturbarometer Høst 2007 SPAREBANKEN MØRE Innhold INNHOLD 3 Utviklingen i Møre og Romsdal 4 Utviklingen i norsk økonomi 8 Petroleumsvirksomheten 9 Kraftforsyning 10 Møre og Romsdal 10 Primærnæringene

Detaljer

Copyright 2013 Pöyry Management Consulting (Norway) AS

Copyright 2013 Pöyry Management Consulting (Norway) AS Norsk økonomi Vol. 2, nr. 1 2013 Konjunktursituasjonen internasjonalt og i Norge Prognoser for norsk økonomi Prognoser for boligmarkedet, nasjonalt og regionalt Analyse av petroleumssektoren og kraftmarkedet

Detaljer

Økonomisk overblikk 2/2015

Økonomisk overblikk 2/2015 Økonomisk overblikk 2/2015 Utsikter for 2015-2016 Økonomisk overblikk 2/2015 Utsikter for 2015-2017 Næringslivets Hovedorganisasjon Juni 2015 Adresse: Middelthunsgate 27 Postadresse: Postboks 5250 Majorstuen

Detaljer

Utarbeidet av Asplan Viak

Utarbeidet av Asplan Viak Konjunkturbarometeret for Rogaland er utgitt av SpareBank 1 SR-Bank, Aetat, NHO Rogaland, Rogaland fylkeskommune, ARNE-prosjektet, Innovasjon Norge Rogaland og LO Rogaland Rogaland, juni 24 Utarbeidet

Detaljer

haugesund sparebank årsrapport 2008

haugesund sparebank årsrapport 2008 ÅRSRAPPORT 2008 haugesund sparebank årsrapport 2008 Haugesund Sparebank er hovedsponsor for Havnedagene i Haugesund. MILJØMERKET 241 Trykksak 600 Denne årsrapporten er produsert ved HBO som er et miljøsertifisert

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE INNHOLD BANKSJEFEN HAR ORDET 4 STYRETS BERETNING 6

INNHOLDSFORTEGNELSE INNHOLD BANKSJEFEN HAR ORDET 4 STYRETS BERETNING 6 INNHOLDSFORTEGNELSE INNHOLD BANKSJEFEN HAR ORDET 4 STYRETS BERETNING 6 Makroøkonomi 6 Lokalt næringsliv 10 Vang kommune 13 Vang Sparebank 14 Styrets kommentar til årsregnskapet 16 Valdres Eiendomskontor

Detaljer

Meld. St. 2. (2013 2014) Melding til Stortinget. Revidert nasjonalbudsjett 2014

Meld. St. 2. (2013 2014) Melding til Stortinget. Revidert nasjonalbudsjett 2014 Meld. St. 2 (213 214) Melding til Stortinget Meld. St. 2 (213 214) Melding til Stortinget Innhold 1 Hovedlinjer i den økonomiske politikken og utsiktene for norsk økonomi... 5 2 De økonomiske utsiktene...

Detaljer

[Thi June Tran og Shpetim Salihu] [Verdsettelse av Selvaag Bolig ASA] [Ved bruk av DCF-metoden og Relativ Prising]

[Thi June Tran og Shpetim Salihu] [Verdsettelse av Selvaag Bolig ASA] [Ved bruk av DCF-metoden og Relativ Prising] [Thi June Tran og Shpetim Salihu] [Verdsettelse av Selvaag Bolig ASA] [Ved bruk av DCF-metoden og Relativ Prising] Masteroppgave i økonomi og administrasjon Høgskolen i Oslo og Akershus, Fakultet for samfunnsfag

Detaljer

Nytt rentekutt i mai eller juni

Nytt rentekutt i mai eller juni Nytt rentekutt i mai eller juni 13. april 2015 Norges Bank valgte å holde renten uendret på møtet i mars, men presenterte en ny prognose som viser at renten vil bli satt ned enten i mai eller juni. Det

Detaljer

STATISTIKK OG TRENDER

STATISTIKK OG TRENDER STATISTIKK OG TRENDER INNHOLD Forord NHO Service i et nøtteskall Hvorfor kommer rapporten nå? Vi blir hørt! Innovasjon i servicenæringen Tariff 2013 et mellomoppgjør Konjunkturutviklingen Utviklingen i

Detaljer

Årsrapport2014. 178.foretningsår

Årsrapport2014. 178.foretningsår Årsrapport2014 178.foretningsår INNHOLD: STYRETS BERETNING...side 1 RESULTATREGNSKAP.. side 11 BALANSE... side 13 KONTANTSTRØMOPPSTILLING... side 15 NOTER TIL REGNSKAPET...side 16 SAMFUNNSANSVAR... side

Detaljer

Konjunkturbarometeret

Konjunkturbarometeret KONJUNKTURBAROMETERET FOR ROGALAND ER UTARBEIDET AV ASPLAN VIAK OG UTGITT AV SPAREBANK 1 SR-BANK, NAV ROGALAND, NHO ROGALAND, ROGALAND FYLKESKOMMUNE, STAVANGER-REGIONEN NÆRINGSUTVIKLING, INNOVASJON NORGE

Detaljer