Møteprotokoll LØRENSKOG KOMMUNE. For: Helse- og sosialutvalget

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Møteprotokoll LØRENSKOG KOMMUNE. For: Helse- og sosialutvalget"

Transkript

1 LØRENSKOG KOMMUNE Møteprotokoll For: Helse- og sosialutvalget Møtested: Rådhuset, rom 230 Møtedato: Fra kl. 18:00 til kl. 20:30 Fra sak nr./til sak nr. 016/08-025/08 Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer møtte 9 av 9. Forfall meldt fra følgende medlemmer: Per Sannes (H), Ellen T. Deilkås (DnA) Følgende varamedlemmer møtte: Bjørn Jahr (KrF), Geir Høibråten (SV) Diverse merknader: Møtet ble ledet av Åshild Bjørnstad. Protokollen ble ført av Mette Rist Hauge. Underskrifter: Åshild Bjørnstad (DnA)(s) Aslam Ahsan (DnA) (s) Geir Høibråten (SV) (s) Anne Berger Sørli (H) (s) Per O. Høibraaten (Frp) (s) Marianne O. Nysæter(Frp) (s) Hilde Palmgren (V) (s) Inger Betsy Torp (SP) (s) Bjørn Jahr (KrF) (s)

2 Sakliste Saksnummer Tittel 016/08 Godkjenning av møteprotokoll 017/08 Årsrapport Rådet for funksjonshemmede 018/08 Budsjettjustering ved Lørenskog sykehjem 019/08 Alkoholpolitisk plan /08 Fornyelse av salgsbevillinger for perioden 1. juli 2008 til 30. juni /08 Fornyelse av skjenkebevillinger for perioden 1. juli 2008 til 30. juni /08 Trygghetsalarmtjenesten i Lørenskog kommune 023/08 Budsjett- og regnskapsoppfølging 1. kvartal helsetjenesten 024/08 Budsjett- og regnskapsrapportering per 30. mars Tiltak og sosiale tjenester 025/08 Budsjett- og regnskapsoppfølging 1. kvartal pleie- og omsorgstjenesten

3 016/08: Godkjenning av møteprotokoll Forslag til vedtak: Møteprotokoll fra helse- og sosialutvalgets møte godkjennes. Ingen. Rådmannens forslag ble enstemmig vedtatt. HS-016/08 Vedtak: Møteprotokoll fra helse- og sosialutvalgets møte godkjennes. 017/08: Årsrapport Rådet for funksjonshemmede Rådmannens forslag til innstilling: Årsrapport 2007 tas til orientering. Anne Berger Sørli (H) fremmet følgende tilleggsforslag på vegne av H, Frp og KrF: Ber om at det innføres en rutine som sikrer at rådet for funksjonshemmede får de saker som de skal til behandling. Rådmannens forslag ble enstemmig vedtatt. Anne Berger Sørlis tilleggsforslag ble enstemmig vedtatt.

4 HS-017/08 Vedtak: Årsrapport 2007 tas til orientering. Ber om at det innføres en rutine som sikrer at rådet for funksjonshemmede får de saker som de skal til behandling. 018/08: Budsjettjustering ved Lørenskog sykehjem Rådmannens forslag til vedtak: Helse- og sosialutvalget vedtar følgende budsjettjustering mellom ansvar under Lørenskog sykehjem: Art Ansvar Tjeneste Navn Merutgifter/- Besparelse/- inntektssvikt merinntekter Medisinsk forbruksmatr Medikamenter Annet forbruksmatr Telefonutg Transportutg Inventar og utstyr Merverdiavgift Medisinsk forbruksmatr Medikamenter Annet forbruksmatr Telefonutg Transportutg Inventar og utstyr Merverdiavgift Ingen. Enstemmig.

5 HS-018/08 Vedtak: Helse- og sosialutvalget vedtar følgende budsjettjustering mellom ansvar under Lørenskog sykehjem: Art Ansvar Tjeneste Navn Merutgifter/- Besparelse/- inntektssvikt merinntekter Medisinsk forbruksmatr Medikamenter Annet forbruksmatr Telefonutg Transportutg Inventar og utstyr Merverdiavgift Medisinsk forbruksmatr Medikamenter Annet forbruksmatr Telefonutg Transportutg Inventar og utstyr Merverdiavgift /08: Alkoholpolitisk plan Rådmannens forslag til vedtak: Helse- og sosialutvalget anbefaler at kommunestyret slutter seg til anførte mål og virkemidler slik de fremkommer i forslag til alkoholpolitisk handlingsplan for Anne Berger Sørli (H) fremmet følgende endringsforslag på vegne av H, Frp og KrF: Side 4, 4. avsnitt, siste setning:.. samt at det, etter nærmere vurdering, kan gis skjenkebevilling for alkoholholdig drikk med inntil 60 volumprosent alkohol til spisesteder med høyere standard. Aslam Ahsan (DnA) fremmet følgende tilleggsforslag på vegne alle: Brudd på alkoholservering kombinert med pengespill karakteriseres som alvorlig.

6 Rådmannens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. Anne Berger Sørlis tilleggsforslag falt med 4 mot 5 stemmer. Aslam Ahsans tilleggsforslag ble enstemmig vedtatt. HS-019/08 Vedtak: Helse- og sosialutvalget anbefaler at kommunestyret slutter seg til anførte mål og virkemidler slik de fremkommer i forslag til alkoholpolitisk handlingsplan for Brudd på alkoholservering kombinert med pengespill karakteriseres som alvorlig. 020/08: Fornyelse av salgsbevillinger for perioden 1. juli 2008 til 30. juni Sosialsjefens forslag til innstilling: Helse- og sosialutvalget anbefaler at følgende salgssteder får bevilling for salg av alkoholholdig drikk med lavere alkoholinnhold enn 4,7 volumprosent alkohol. 1. Meny Rasta, v/ingvild Lauvsnes, Gamleveien 45, 1476 Rasta 2. Matvarehuset Ultra, v/linda Jarål, Gamleveien 88, 1476 Rasta 3. Rimi Finstadjordet, v/fredrik Nielsen, Finstadlia 3, 1475 Finstadjordet 4. Ica Maxi Skårer, v/rune Nygaard, Solheimveien 91, 1473 Lørenskog 5. Rimi Triaden, v/øydis Gylterud, Gamleveien 88, 1476 Rasta 6. Rimi Fjellhamar, v/inger Henden, Fjellhamarveien 58, 1472 Fjellhamar 7. Rema 1000 Skårer, v/farhad Ezligini, Skårersletta 55, 1473 Lørenskog 8. Hugo Karlsen (Spar Visperud), v/hugo Karlsen, Solheimveien 29, 1473 Lørenskog 9. Coop Mega Fjellhamar, avd. 241, v/christian Langeid Pedersen, Haneborgveien 91, 1472 Fjellhamar 10. Coop Mega Metro, avd. 243, v/iren Thøgersen Mardal, Solheimveien 85, 1473 Lørenskog 11. Coop Prix Kurland, avd. 242, v/bjørn Thore Skjerden-Jensen, Kurlandsåsen 2, 2006 Løvenstad 12. Kiwi Nordbyhagen, v/knut Olimb, Nordbyringen 1, 1474 Nordbyhagen 13. Kiwi 301 Solheim, v/roger Brattrud, Skårersletta 10, 1473 Lørenskog 14. Bunnpris Skårer AS, v/thomas Helmersen, Skårersletta 60, 1473 Lørenskog 15. Lørenskog Brusshop AS, v/linda Wenzel, Solheimveien 72, 1473 Lørenskog

7 16. Rett Hjem Norge AS (levering til kunder i Lørenskog) v/roy Berg-Paulsen, Sandakerveien 104 B, 0484 Oslo Helse- og sosialutvalget Saken utsettes til neste møte. Enstemmig. HS-009/08 Vedtak: Saken utsettes til neste møte. Protokolltilførsel: Sosialsjef Lars Uglem påpekte feil i saksframlegget. Nummereringen av søkerne er blitt feil i forslag til innstilling. Bjørn Jahr (KrF) fremmet følgende motforslag på vegne av KrF: Rett Hjem Norge AS får ikke bevilgning til salg av alkohol i Lørenskog. Sosialsjefens forslag til innstilling ble vedtatt med 7 mot 2 stemmer. Bjørn Jahrs motforslag falt med 4 mot 5 stemmer.

8 HS-020/08 Vedtak: Helse- og sosialutvalget anbefaler at følgende salgssteder får bevilling for salg av alkoholholdig drikk med lavere alkoholinnhold enn 4,7 volumprosent alkohol. 1. Meny Rasta, v/ingvild Lauvsnes, Gamleveien 45, 1476 Rasta 2. Matvarehuset Ultra, v/linda Jarål, Gamleveien 88, 1476 Rasta 3. Rimi Finstadjordet, v/fredrik Nielsen, Finstadlia 3, 1475 Finstadjordet 4. Ica Maxi Skårer, v/rune Nygaard, Solheimveien 91, 1473 Lørenskog 5. Rimi Triaden, v/øydis Gylterud, Gamleveien 88, 1476 Rasta 6. Rimi Fjellhamar, v/inger Henden, Fjellhamarveien 58, 1472 Fjellhamar 7. Rema 1000 Skårer, v/farhad Ezligini, Skårersletta 55, 1473 Lørenskog 8. Hugo Karlsen (Spar Visperud), v/hugo Karlsen, Solheimveien 29, 1473 Lørenskog 9. Coop Mega Fjellhamar, avd. 241, v/christian Langeid Pedersen, Haneborgveien 91, 1472 Fjellhamar 10. Coop Mega Metro, avd. 243, v/iren Thøgersen Mardal, Solheimveien 85, 1473 Lørenskog 11. Coop Prix Kurland, avd. 242, v/bjørn Thore Skjerden-Jensen, Kurlandsåsen 2, 2006 Løvenstad 12. Kiwi Nordbyhagen, v/knut Olimb, Nordbyringen 1, 1474 Nordbyhagen 13. Kiwi 301 Solheim, v/roger Brattrud, Skårersletta 10, 1473 Lørenskog 14. Bunnpris Skårer AS, v/thomas Helmersen, Skårersletta 60, 1473 Lørenskog 15. Lørenskog Brusshop AS, v/linda Wenzel, Solheimveien 72, 1473 Lørenskog 16. Rett Hjem Norge AS (levering til kunder i Lørenskog) v/roy Berg-Paulsen, Sandakerveien 104 B, 0484 Oslo 021/08: Fornyelse av skjenkebevillinger for perioden 1. juli 2008 til 30. juni 2012 Sosialsjefens forslag til innstilling: Helse- og sosialutvalget anbefaler at det gis nedenstående skjenkebevillinger for perioden 1. juli 2008 til 30. juni For alle skjenkestedene unntatt hotellene, gjelder maksimal skjenketid til kl 0200 med åpningstid til kl 0230.

9 1. Selskapet Losby Gods AS gis bevilling for skjenking av all alkoholholdig drikk til Losby Gods, Losbyveien 270, 1475 Finstadjordet. Bevillingen gjelder Losby Gods som helhet. Skjenketiden for alkoholholdig drikk med alkoholinnhold lavere enn 22 volumprosent alkohol er til kl For alkoholholdige drikker med 22 volumprosent eller mer e skjenketiden til kl Bevillingen gjelder for beskrevet driftskonsept. 2. Selskapet Rainbow Hotells AS gis bevilling for skjenking av all alkoholholdig drikk til Thon Hotell Triaden, Gamleveien 88, 1476 Rasta. Bevillingen gjelder for hotellet som helhet. Skjenketiden for alkoholholdig drikk med alkoholinnhold lavere enn 22 volumprosent alkohol er til kl For alkoholholdige drikker med 22 volumprosent eller mer er skjenketiden til kl Bevilling til uteservering begrenses til alkoholholdig drikk med alkoholinnhold lavere enn 22 volumprosent alkohol. Bevillingen gjelder for beskrevet driftskonsept. 3. Selskapet Egon Triaden AS gis bevilling for skjenking av alkoholholdig drikk med alkoholinnhold lavere enn 22 volumprosent alkohol til Egon Restaurant Triaden, Gamleveien 88, 1476 Rasta. Bevillingen gjelder også uteserveringen. Bevillingen gjelder for beskrevet driftskonsept. 4. Rocky Pub, Boss Øl & Pizza AS gis bevilling for skjenking av alkoholholdig drikk med alkoholinnhold lavere enn 22 volumprosent til Rocky Pub, Boss Øl & Pizza, Skårersletta 60, 1473 Lørenskog kommune. Vilkår for bevilling er 18 års aldersgrense, dørvakt fredag, lørdag og andre dager det forventes økt besøkstall, samt i forbindelse med større ungdomsarrangementer på aktivitetshuset Volt. Vilkåret er gitt for å hindre at barn og unge under 18 år får tilgang til lokalene. Bevillingen gjelder for øvrig for beskrevet driftskonsept. 5. Lørenskog Catering og Szechuan Restaurant Kin Yein Yung, gis bevilling for skjenking av all alkoholholdig drikk til Lørenskog Catering og Szechuan Restaurant, Skårersletta 18, 1473 Lørenskog. Bevillingen gjelder for beskrevet driftskonsept. 6. Pizzeria Trattoria Roma AS gis bevilling for skjenking av all alkoholholdig drikk til Pizzeria Trattoria Roma, Solheimveien 112, 1473 Lørenskog. For uteservering begrenses bevillingen til å gjelde alkoholholdig drikk med mindre enn 22 volumprosent alkohol. Bevillingen gjelder for beskrevet driftskonsept. 7. Bippat China Restaurant DA gis bevilling for skjenking av all alkoholholdig drikk til Bippat Restaurant, Solheimveien 85/87, 1473 Lørenskog. Bevillingen gjelder for beskrevet driftskonsept. 8. Mr Chens Restaurant og Cafe Chen Hong Lie, gis bevilling for skjenking av alkoholholdig drikk med alkoholinnhold lavere enn 22 volumprosent alkohol til Fjellhamar Bistro, Fjellhamarveien 56, 1472 Fjellhamar. Bevillingen gjelder for beskrevet driftskonsept. 9. Sørlikroa Ghulam Abbas gis bevilling for skjenking av alkoholholdig drikk med alkoholinnhold lavere enn 22 volumprosent alkohol til Sørlikroa, Gamleveien 149, 1473 Lørenskog. Bevillingen gjelder for beskrevet driftskonsept. 9

10 10. Peppes Pizza Metro AS gis bevilling for skjenking av alkoholholdig drikk med alkoholinnhold lavere enn 22 volumprosent alkohol til Peppes Pizza Metro, Solheimveien 85, 1473 Lørenskog. Bevillingen gjelder for beskrevet driftskonsept. 11. Akershus Universitetssykehus gis bevilling for skjenking av all alkoholholdig drikk til Akershus Universitetssykehus, Sykehusveien 27, 1474 Nordbyhagen. Bevillingen gjelder for beskrevet driftskonsept. 12. Rolvsrudhjemmet gis bevilling for skjenking av all alkoholholdig drikk til Rolvsrudhjemmet, Margarethasvei 11, 1473 Lørenskog. Bevilli0ngen gjelder for beskrevet driftskonsept. Marianne O. Nysæter (Frp) fremmet følgende motforslag til rådmannens pkt. 3 på vegne av H, Frp: Selskapet Egon Triaden A/S gis bevilling for skjenking av all alkoholholdig drikk til Egon Restaurant, Gamleveien 88, 1476 Rasta. For uteservering begrenses bevillingen til å gjelde alkoholholdig drikk med mindre enn 22 volumprosent alkohol. Bevilling gjelder for beskrevet driftskonsept. Geir Høibråten (SV) fremmet følgende endringsforslag på vegne av SV, DnA og V: 2. punktum endres slik: Vilkår for bevilling er 18 års aldersgrense, uniformert og synlig dørvakt fredag, osv. Bjørn Jahr (KrF) fremmet følgende endringsforslag på vegne av KrF: Losby Gods, Triaden Thon Hotell, Ahus og Rolvsrudhjemmet få full bevilgning. De andre restaurantene får bevilgning opp til 22 %. 10

11 Bjørn Jahrs motforslag falt med 1 mot 8. Sosialsjefens forslag innstilling pkt. 1 og 2 vedtatt med 7 mot 2. Marianne O. Nysæters motforslag til pkt. 3 vedtatt med 6 mot 3 stemmer. Sosialsjefens forslag til innstilling pkt. 3 falt med 1 mot 8 stemmer. Sosialsjefens forslag til innstilling pkt 4 ble vedtatt med 7 mot 2 stemmer. Geir Høibråtens tilleggsforslag til sosialsjefens pkt.4 ble enstemmig vedtatt. Sosialsjefens forslag til innstilling pkt 5 ble vedtatt med 6 mot 3 stemmer. Sosialsjefens forslag til innstilling pkt 6 ble vedtatt med 6 mot 3 stemmer. Sosialsjefens forslag til innstilling pkt 7 ble vedtatt med 6 mot 3 stemmer. Sosialsjefens forslag til innstilling pkt 8 ble vedtatt med 7 mot 2 stemmer. Sosialsjefens forslag til innstilling pkt 9 ble vedtatt med 7 mot 2 stemmer. Sosialsjefens forslag til innstilling pkt 10 ble vedtatt med 7 mot 2 stemmer. Sosialsjefens forslag til innstilling pkt 11 ble vedtatt med 7 mot 2 stemmer. Sosialsjefens forslag til innstilling pkt 12 ble vedtatt med 7 mot 2 stemmer. HS-021/08 Vedtak: Helse- og sosialutvalget anbefaler at det gis nedenstående skjenkebevillinger for perioden 1. juli 2008 til 30. juni For alle skjenkestedene unntatt hotellene, gjelder maksimal skjenketid til kl 0200 med åpningstid til kl Selskapet Losby Gods AS gis bevilling for skjenking av all alkoholholdig drikk til Losby Gods, Losbyveien 270, 1475 Finstadjordet. Bevillingen gjelder Losby Gods som helhet. Skjenketiden for alkoholholdig drikk med alkoholinnhold lavere enn 22 volumprosent alkohol er til kl For alkoholholdige drikker med 22 volumprosent eller mer e skjenketiden til kl Bevillingen gjelder for beskrevet driftskonsept. 2. Selskapet Rainbow Hotells AS gis bevilling for skjenking av all alkoholholdig drikk til Thon Hotell Triaden, Gamleveien 88, 1476 Rasta. Bevillingen gjelder for hotellet som helhet. Skjenketiden for alkoholholdig drikk med alkoholinnhold lavere enn 22 volumprosent alkohol er til kl For alkoholholdige drikker med 22 volumprosent eller mer er skjenketiden til kl Bevilling til uteservering begrenses til alkoholholdig drikk med alkoholinnhold lavere enn 22 volumprosent alkohol. Bevillingen gjelder for beskrevet driftskonsept. 3. Selskapet Egon Triaden A/S gis bevilling for skjenking av all alkoholholdig drikk til Egon Restaurant, Gamleveien 88, 1476 Rasta. For uteservering begrenses bevillingen til å gjelde alkoholholdig drikk med mindre enn 22 volumprosent alkohol. Bevilling gjelder for beskrevet driftskonsept. 4. Rocky Pub, Boss Øl & Pizza AS gis bevilling for skjenking av alkoholholdig drikk med alkoholinnhold lavere enn 22 volumprosent til Rocky Pub, Boss Øl & Pizza, Skårersletta 60, 1473 Lørenskog kommune. Vilkår for bevilling er 18 års aldersgrense, uniformert og synlig dørvakt fredag, lørdag og andre dager det forventes økt besøkstall, samt i forbindelse med større ungdomsarrangementer på aktivitetshuset Volt. Vilkåret er gitt for å hindre at barn og unge under 18 år får tilgang til lokalene. Bevillingen gjelder for øvrig for beskrevet driftskonsept. 11

12 5. Lørenskog Catering og Szechuan Restaurant Kin Yein Yung, gis bevilling for skjenking av all alkoholholdig drikk til Lørenskog Catering og Szechuan Restaurant, Skårersletta 18, 1473 Lørenskog. Bevillingen gjelder for beskrevet driftskonsept. 6. Pizzeria Trattoria Roma AS gis bevilling for skjenking av all alkoholholdig drikk til Pizzeria Trattoria Roma, Solheimveien 112, 1473 Lørenskog. For uteservering begrenses bevillingen til å gjelde alkoholholdig drikk med mindre enn 22 volumprosent alkohol. Bevillingen gjelder for beskrevet driftskonsept. 7. Bippat China Restaurant DA gis bevilling for skjenking av all alkoholholdig drikk til Bippat Restaurant, Solheimveien 85/87, 1473 Lørenskog. Bevillingen gjelder for beskrevet driftskonsept. 8. Mr Chens Restaurant og Cafe Chen Hong Lie, gis bevilling for skjenking av alkoholholdig drikk med alkoholinnhold lavere enn 22 volumprosent alkohol til Fjellhamar Bistro, Fjellhamarveien 56, 1472 Fjellhamar. Bevillingen gjelder for beskrevet driftskonsept. 9. Sørlikroa Ghulam Abbas gis bevilling for skjenking av alkoholholdig drikk med alkoholinnhold lavere enn 22 volumprosent alkohol til Sørlikroa, Gamleveien 149, 1473 Lørenskog. Bevillingen gjelder for beskrevet driftskonsept. 10. Peppes Pizza Metro AS gis bevilling for skjenking av alkoholholdig drikk med alkoholinnhold lavere enn 22 volumprosent alkohol til Peppes Pizza Metro, Solheimveien 85, 1473 Lørenskog. Bevillingen gjelder for beskrevet driftskonsept. 11. Akershus Universitetssykehus gis bevilling for skjenking av all alkoholholdig drikk til Akershus Universitetssykehus, Sykehusveien 27, 1474 Nordbyhagen. Bevillingen gjelder for beskrevet driftskonsept. 12. Rolvsrudhjemmet gis bevilling for skjenking av all alkoholholdig drikk til Rolvsrudhjemmet, Margarethasvei 11, 1473 Lørenskog. Bevilli0ngen gjelder for beskrevet driftskonsept. 022/08: Trygghetsalarmtjenesten i Lørenskog kommune Rådmannens forslag til vedtak: 1. Helse- og sosialutvalget vedtar mål og kriterier for trygghetsalarmtjeneste i Lørenskog kommune slik de fremkommer i vedlegg Helse- og sosialutvalget gir sin tilslutning til at Lørenskog kommune innleder samarbeid med andre kommuner på Nedre Romerike med sikte på samarbeid om trygghetsalarmtjenesten. 3. Rådmannen gis fullmakt til å inngå avtale om trygghetsalarmtjeneste. 12

13 Ingen. Rådmannens forslag pkt 1 ble enstemmig vedtatt. Rådmannens forslag pkt 2 ble enstemmig vedtatt. Rådmannens forslag pkt 3 ble enstemmig vedtatt. HS-022/08 Vedtak: 1. Helse- og sosialutvalget vedtar mål og kriterier for trygghetsalarmtjeneste i Lørenskog kommune slik de fremkommer i vedlegg Helse- og sosialutvalget gir sin tilslutning til at Lørenskog kommune innleder samarbeid med andre kommuner på Nedre Romerike med sikte på samarbeid om trygghetsalarmtjenesten. 3. Rådmannen gis fullmakt til å inngå avtale om trygghetsalarmtjeneste 023/08: Budsjett- og regnskapsoppfølging 1. kvartal helsetjenesten Rådmannens forslag til vedtak: Helse- og sosialutvalget tar rapport fra helsetjenesten om budsjettsituasjonen per 1. kvartal 2008 til orientering. Ingen. Rådmannens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. HS-023/08 Vedtak: Helse- og sosialutvalget tar rapport fra helsetjenesten om budsjettsituasjonen per 1. kvartal 2008 til orientering. 13

14 024/08: Budsjett- og regnskapsrapportering per 30. mars Tiltak og sosiale tjenester Rådmannens forslag til vedtak: Helse- og sosialutvalget tar regnskapsrapporten per 31. mars 2008 til orientering. Ingen. Rådmannens forslag ble enstemmig vedtatt. HS-024/08 Vedtak: Helse- og sosialutvalget tar regnskapsrapporten per 31. mars 2008 til orientering. 025/08: Budsjett- og regnskapsoppfølging 1. kvartal pleie- og omsorgstjenesten Rådmannens forslag til vedtak: Helse- og sosialutvalget tar rapporten om budsjettsituasjonen per 1. kvartal 2008 i pleie- og omsorgstjenesten til orientering. Ingen. Rådmannens forslag ble enstemmig vedtatt. HS-025/08 Vedtak: Helse- og sosialutvalget tar rapporten om budsjettsituasjonen per 1. kvartal 2008 i pleie- og omsorgstjenesten til orientering. 14

15 15

Møteprotokoll. Ellers møtte helsesjef Per Wium, pleie- og omsorgssjef Idar H. Simonsen og sosialsjef Lars Uglem.

Møteprotokoll. Ellers møtte helsesjef Per Wium, pleie- og omsorgssjef Idar H. Simonsen og sosialsjef Lars Uglem. LØRENSKOG KOMMUNE Møteprotokoll For: Helse- og sosialutvalget Møtested: Lørenskog rådhus, rom 230 Møtedato: 06.03.2008 Fra kl. 18:00 til kl. 20:00 Fra sak nr./til sak nr. 007/08-015/08 Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer

Detaljer

Møteinnkalling for Helse- og sosialutvalget

Møteinnkalling for Helse- og sosialutvalget LØRENSKOG KOMMUNE Tid: 24.04.2008 kl 18:00 Sted: Rådhuset, rom 230 Møteinnkalling for Helse- og sosialutvalget Eventuelle forfall meldes på telefon 67 93 46 22 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

Detaljer

Møteprotokoll LØRENSKOG KOMMUNE. For: Helse- og sosialutvalget

Møteprotokoll LØRENSKOG KOMMUNE. For: Helse- og sosialutvalget LØRENSKOG KOMMUNE Møteprotokoll For: Helse- og sosialutvalget Møtested: Lørenskog rådhus, rom 230 Møtedato: 12.06.2008 Fra kl. 18:00 til kl. 19:45 Fra sak nr./til sak nr. 026/08-042/08 Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer

Detaljer

Møteinnkalling for Helse- og sosialutvalget

Møteinnkalling for Helse- og sosialutvalget LØRENSKOG KOMMUNE Tid: 06.03.2008 kl 18:00 Sted: Lørenskog rådhus, rom 230 Møteinnkalling for Helse- og sosialutvalget Eventuelle forfall meldes Mette Rist Hauge på telefon 67 93 46 22. Varamedlemmer møter

Detaljer

Møteprotokoll. Behandling av sakene 055/08 075/08 til kommunestyrets møte 18.06.08

Møteprotokoll. Behandling av sakene 055/08 075/08 til kommunestyrets møte 18.06.08 LØRENSKOG KOMMUNE Møteprotokoll For: Formannskapet Behandling av sakene 055/08 075/08 til kommunestyrets møte 18.06.08 Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 11.06.2008 Fra kl. 19.00 til kl. 22.45 Fra sak

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. Formannskapet

HOVEDUTSKRIFT. Formannskapet Båtsfjord kommune HOVEDUTSKRIFT Formannskapet Møtested: Hamningberg kapell Møtedato: 21.06.2012 Fra: kl. 14:40 Til: kl. 15:20 Tilstede: Geir Knutsen. Anne Olavson, Ståle Olsen, Stein Kollstrøm, Chris-Johnny

Detaljer

Alta kommune. Møteprotokoll. Hovedutvalg for helse- og sosial

Alta kommune. Møteprotokoll. Hovedutvalg for helse- og sosial Alta kommune Møteprotokoll Hovedutvalg for helse- og sosial Møtested: Borras Alta helsesenter Møtedato: 15.01.2007 Tid: 10.00 12.30 Til stede på møtet: SV Ole Simonsen leder Leif Birger Mækinen vararepr.

Detaljer

MØTEINNKALLING. Hovedutvalg for helse og sosial. har møte i Forsamlingssalen - Åslund. 22.08.2007 kl. 19.00

MØTEINNKALLING. Hovedutvalg for helse og sosial. har møte i Forsamlingssalen - Åslund. 22.08.2007 kl. 19.00 MØTEINNKALLING Hovedutvalg for helse og sosial har møte i Forsamlingssalen - Åslund 22.08.2007 kl. 19.00 Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken i flg lov er unntatt fra offentlighet.

Detaljer

PROTOKOLL. Møtets varighet; kl 09.00 12.00 Utvalget fikk omvisning på Sørreisa Omsorgssenter i etterkant av møtet. SAKSLISTE

PROTOKOLL. Møtets varighet; kl 09.00 12.00 Utvalget fikk omvisning på Sørreisa Omsorgssenter i etterkant av møtet. SAKSLISTE SØRREISA KOMMUNE PROTOKOLL Utvalg: Helse- og sosialutvalget Møtedato: 04.05.2012 Tilstede: Ole G. Koch H Evy Nordby AP Tor Ivar Olsen AP Hanne Fredriksen Saml Erlend Dårflot Olsen Saml * Fra adm: Ann Kristin

Detaljer

Møteprotokoll. Ragnar Kristoffersen (DnA) Salma Ali (DnA) Rolf Nyberg (DnA)

Møteprotokoll. Ragnar Kristoffersen (DnA) Salma Ali (DnA) Rolf Nyberg (DnA) LØRENSKOG KOMMUNE Møteprotokoll For: Miljø- og samferdselsutvalget Møtested: Blåkollen, Fjellhamarveien 51 Møtedato: 31.01.2008 Fra kl. 18:00 til kl. 19:45 Fra sak nr./til sak nr. 001/08-011/08 Av utvalgets

Detaljer

STYRE/RÅD/UTVALG MØTESTED MØTEDATO

STYRE/RÅD/UTVALG MØTESTED MØTEDATO ÅS KOMMUNE PROTOKOLL STYRE/RÅD/UTVALG MØTESTED MØTEDATO Hovedutvalg for helse og sosial Moer sykehjem, 1.etasje, rom 2 og 3. 03.06.2009 FRA SAKSNR: 15/09 FRA KL: 19.00 TIL SAKSNR: 17/09 TIL KL: 21.50 Av

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Omsorgsutvalget

MØTEPROTOKOLL. Omsorgsutvalget Vefsn kommune Møtested: Rådhuset Møtedato: 30.10.2012 Tid: 09.00 MØTEPROTOKOLL Omsorgsutvalget Innkalte: Funksjon Navn Forfall Møtt for Fast representant Cathrine Tokle FO Fast representant Per Hansen

Detaljer

PROTOKOLL. Med bakgrunn i reglementets pkt. 2.11.3, ble det gitt anledning til bruk av åpen talerstol. Ingen benyttet denne.

PROTOKOLL. Med bakgrunn i reglementets pkt. 2.11.3, ble det gitt anledning til bruk av åpen talerstol. Ingen benyttet denne. SØRREISA KOMMUNE PROTOKOLL Utvalg: Kommunestyret Møtedato: 07.06.2012 Tilstede: Arbeiderpartiet: Paul Dahlø Jan-Eirik Nordahl May-Tove Grytnes Stein-Morten Gulbrandsen Tor Ivar Olsen Høyre: Ole G Koch

Detaljer

PROTOKOLL. STYRE/RÅD/UTVALG MØTESTED MØTEDATO Hovedutvalg for helse og sosial Moer sykehjem, møterom 1-2, 1.etg 09.11.2011

PROTOKOLL. STYRE/RÅD/UTVALG MØTESTED MØTEDATO Hovedutvalg for helse og sosial Moer sykehjem, møterom 1-2, 1.etg 09.11.2011 ÅS KOMMUNE PROTOKOLL STYRE/RÅD/UTVALG MØTESTED MØTEDATO Hovedutvalg for helse og sosial Moer sykehjem, møterom 1-2, 1.etg 09.11.2011 Fra HS-sak: 23/11 Fra kl.: 19.00 Til HS-sak: 25/11 Til kl.: 20.35 Av

Detaljer

Møteprotokoll. Sakliste. Utvalg for omsorg og helse 30.05.2012 OH-7/12 KONKURRANSEUTSETTING AV HELE ELLER DELER AV FINSTADTUNET

Møteprotokoll. Sakliste. Utvalg for omsorg og helse 30.05.2012 OH-7/12 KONKURRANSEUTSETTING AV HELE ELLER DELER AV FINSTADTUNET Møteprotokoll Utvalg for omsorg og helse 30.05.2012 Sakliste OH-7/12 KONKURRANSEUTSETTING AV HELE ELLER DELER AV FINSTADTUNET OH-8/12 SØKNADER OM SKJENKEBEVILLINGER 2012-2016 OH-9/12 SØKNADER OM SALGSBEVILLINGER

Detaljer

MØTEINNKALLING TILLEGGSSAKLISTE 16/12 FORNYELSE AV BEVILLING 2012 FOLDVIK BRYGGER OG RESTAURANT 17/12 SØKNAD OM SALGSBEVILLING - FORNYELSE ICA NÆR AS

MØTEINNKALLING TILLEGGSSAKLISTE 16/12 FORNYELSE AV BEVILLING 2012 FOLDVIK BRYGGER OG RESTAURANT 17/12 SØKNAD OM SALGSBEVILLING - FORNYELSE ICA NÆR AS GRATANGEN KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON MØTEINNKALLING Utvalg: Helse, sosial- og omsorg Møtested: Gratangen rådhus Møtedato: 14.06.2012 Tid: 13:00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 77 02 18 00 Varamedlemmer

Detaljer

Møteprotokoll. Fra administrasjonen møtte: kst. teknisk sjef Håkon Pedersen, miljøvernkoordinator Kari Westgaard Berg, landbrukssjef Knut Samseth

Møteprotokoll. Fra administrasjonen møtte: kst. teknisk sjef Håkon Pedersen, miljøvernkoordinator Kari Westgaard Berg, landbrukssjef Knut Samseth LØRENSKOG KOMMUNE Møteprotokoll For: Miljø- og samferdselsutvalget Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Møtedato: 06.03.2008 Fra kl. 18:00 til kl. 19:00 Fra sak nr./til sak nr. 012/08-017/08 Av utvalgets

Detaljer

MØTEPROTOKOLL Hovedutvalg for helse og sosial

MØTEPROTOKOLL Hovedutvalg for helse og sosial Ås kommune Møtetid: 19.08.2015 kl. 18:50 20:15 Sted: Moer sykehjem MØTEPROTOKOLL Hovedutvalg for helse og sosial Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer møtte 9 av 9. Møtende medlemmer: Anne Odenmarck (Ap),

Detaljer

PROTOKOLL SAKSLISTE PS 1/13 13/31 REFERATSAKER HELSE- OG SOSIALUTVALGET 19.02.2013

PROTOKOLL SAKSLISTE PS 1/13 13/31 REFERATSAKER HELSE- OG SOSIALUTVALGET 19.02.2013 SØRREISA KOMMUNE PROTOKOLL Utvalg: Helse- og sosialutvalget Møtedato: 21.02.2013 Tilstede: Ole G Koch H Evy Nordby AP Tor Ivar Olsen AP Hanne Fredriksen Samlingslista Forfall: Erlend Dårflot Olsen Samlingslista

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret Gamvik kommune Møtested: Rådhuset, restauranten Møtedato: 25.06.04 Tid: 11.00 MØTEPROTOKOLL Kommunestyret Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Fra adm. (evt. andre): AP: Roger Hansen,

Detaljer

MØTEPROTOKOLL Hovedutvalg for helse og sosial

MØTEPROTOKOLL Hovedutvalg for helse og sosial Ås kommune MØTEPROTOKOLL Hovedutvalg for helse og sosial Møtetid: 17.02.2016 kl. 18:30 20:55 Sted: Moer sykehjem, 1.etasje, møterom 1-3 Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer møtte 7 av 7. Møtende medlemmer:

Detaljer

PROTOKOLL. STYRE/RÅD/UTVALG MØTESTED MØTEDATO Hovedutvalg for helse og sosial Moer sykehjem, møterom 1-2, 2.etg

PROTOKOLL. STYRE/RÅD/UTVALG MØTESTED MØTEDATO Hovedutvalg for helse og sosial Moer sykehjem, møterom 1-2, 2.etg ÅS KOMMUNE PROTOKOLL STYRE/RÅD/UTVALG MØTESTED MØTEDATO Hovedutvalg for helse og sosial Moer sykehjem, møterom 1-2, 2.etg. 28.04.2010 Fra HS-sak: 5/10 Fra kl.: 19.00 Til HS-sak: 8/10 Til kl.: 21.00 Av

Detaljer

PROTOKOLL. STYRE/RÅD/UTVALG MØTESTED MØTEDATO Hovedutvalg for helse og sosial Moer sykehjem, møterom 1-2, 1.etg 28.09.2011

PROTOKOLL. STYRE/RÅD/UTVALG MØTESTED MØTEDATO Hovedutvalg for helse og sosial Moer sykehjem, møterom 1-2, 1.etg 28.09.2011 ÅS KOMMUNE PROTOKOLL STYRE/RÅD/UTVALG MØTESTED MØTEDATO Hovedutvalg for helse og sosial Moer sykehjem, møterom 1-2, 1.etg 28.09.2011 Fra HS-sak: 19/11 Fra kl.: 19.00 Til HS-sak: 22/11 Til kl.: 21.05 Av

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR SALGS- OG SKJENKEBEVILLINGER I RAUMA KOMMUNE 2012-2016

RETNINGSLINJER FOR SALGS- OG SKJENKEBEVILLINGER I RAUMA KOMMUNE 2012-2016 Rauma kommune RETNINGSLINJER FOR SALGS- OG SKJENKEBEVILLINGER I RAUMA KOMMUNE 2012-2016 Vedtatt av kommunestyret i K-sak 018/12 av 28.02.12 RETNINGSLINJER FOR SALGS- OG SKJENKEBEVILLINGER I RAUMA KOMMUNE

Detaljer

SAKSDOKUMENT. Møteinnkalling. Hovedutvalg for helse- og sosial har møte den 13.05.2008 kl. 10.00 i møterom Lille Haldde Alta helsesenter.

SAKSDOKUMENT. Møteinnkalling. Hovedutvalg for helse- og sosial har møte den 13.05.2008 kl. 10.00 i møterom Lille Haldde Alta helsesenter. SAKSDOKUMENT Møteinnkalling Hovedutvalg for helse- og sosial har møte den 13.05.2008 kl. 10.00 i møterom Lille Haldde Alta helsesenter Eventuelle forfall meldes til tlf. 78455194. Varamedlemmer møter etter

Detaljer

Hovedutvalg for helsevern og sosial omsorg

Hovedutvalg for helsevern og sosial omsorg Selbu kommune Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Hovedutvalg for helsevern og sosial omsorg Møterom HS, Selbu Helsesenter Dato: 27.05.2015 Tidspunkt: 18:00-19:45 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Rep.

Detaljer

MELDAL KOMMUNE Møteprotokoll

MELDAL KOMMUNE Møteprotokoll MELDAL KOMMUNE Møteprotokoll Formannskapet Møtested: Formannskapssalen Møtetid: 11.05.2016 Kl. 09:00-12:00 Innkalling med sakliste ble sendt medlemmene 04.05.2016. Møte med sakliste er kunngjort på kommunens

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf. 78496300 eller e-mail: seko@gamvik.kommune.no SAKSLISTE

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf. 78496300 eller e-mail: seko@gamvik.kommune.no SAKSLISTE Gamvik kommune Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Lillesalen, Mehamn samfunnshus Møtedato: 07.06.2012 Tid: 08:30 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes til tlf. 78496300 eller e-mail: seko@gamvik.kommune.no

Detaljer

Saksprotokoll. B. Følgende bevillinger for skjenking av alkohol gis for perioden 1. juli 2008 30. juni 2012:

Saksprotokoll. B. Følgende bevillinger for skjenking av alkohol gis for perioden 1. juli 2008 30. juni 2012: Saksprotokoll Utvalg: Økonomi- og administrasjonsutvalget Møtedato: 04.06.2008 Utvalgsak: 56/08 Arkivsak: 08/1366 Tittel: SAKSPROTOKOLL: FORNYELSE AV BEVILLINGER FOR SALG ELL... ALKOHOL FOR PERIODEN 01.07.2008-30.06.2012,

Detaljer

MØTEPROTOKOLL Kontrollutvalget for omsetning av alkohol. Møtesekretær: Asle Moe, enhet for personal, organisasjon og politiske tjenester

MØTEPROTOKOLL Kontrollutvalget for omsetning av alkohol. Møtesekretær: Asle Moe, enhet for personal, organisasjon og politiske tjenester Frogn kommune MØTEPROTOKOLL Møtetid: 09.10.2014 kl. 18:00 18.30 Sted: Oscarsborg møterom, rådhuset Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer møtte 3 av 3. Møtende medlemmer: Odd Falch (Ap) Brit Østby Fredriksen

Detaljer

Helse- og servicesenteret, 15/01248. Marit Mikkelsplass (leder tildelingskontor)

Helse- og servicesenteret, 15/01248. Marit Mikkelsplass (leder tildelingskontor) MØTEPROTOKOLL Helse- og sosialutvalget Dato: 27.04.2016 kl. 15:00 16:45 Sted: Arkivsak: Helse- og servicesenteret, 15/01248 møterom HOS 030 hi-eatts Møtende medlemmer: Andre: Møtesekretær: Audun Aasheim

Detaljer

MØTEPROTOKOLL Hovedutvalg for helse og sosial

MØTEPROTOKOLL Hovedutvalg for helse og sosial Ås kommune Møtetid: 08.04.2015 kl. 18:30 20:00 Sted: NAV-Ås, Moerveien 2 MØTEPROTOKOLL Hovedutvalg for helse og sosial Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer møtte 9 av 9. Møtende medlemmer: Anne Odenmarck

Detaljer

SAKSDOKUMENT. Alkoholloven ble endret, stort sett i samsvar med forslaget, den 12. desember 2014.

SAKSDOKUMENT. Alkoholloven ble endret, stort sett i samsvar med forslaget, den 12. desember 2014. SAKSDOKUMENT Arkivsaknr.: 15/00293-114 Arkivkode: 0, U63 Saksbehandler Tom Kristoffersen Kvernhaugen Saksgang Møtedato Hovedutvalg for helse og omsorg 02.05.2016 FORSLAG TIL ENDRING AV «FORSKRIFT OM ÅPNINGSTIDER

Detaljer

Saksframlegg. Som styrer godkjennes Güven Bulduk og som stedfortreder Rahim Akdemir.

Saksframlegg. Som styrer godkjennes Güven Bulduk og som stedfortreder Rahim Akdemir. Saksframlegg SØKNAD OM SKJENKEBEVILLING - OVERDRAGELSE FELLINI RESTAURANTE PIZZERIA AS Arkivsaksnr.: 09/43770 ::: Sett inn innstillingen under denne linja Forslag til vedtak: Formannskapet innvilger skjenkebevilling

Detaljer

PROTOKOLL. STYRE/RÅD/UTVALG MØTESTED MØTEDATO Hovedutvalg for helse og sosial Ås rådhus, Store salong

PROTOKOLL. STYRE/RÅD/UTVALG MØTESTED MØTEDATO Hovedutvalg for helse og sosial Ås rådhus, Store salong ÅS KOMMUNE PROTOKOLL STYRE/RÅD/UTVALG MØTESTED MØTEDATO Hovedutvalg for helse og sosial Ås rådhus, Store salong 19.01.2012 Fra HS-sak: 1/12 Fra kl.: 18.30 Til HS-sak: 5/12 Til kl.: 20.55 Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Vi bekrefter med våre underskrifter at møtebokens blad er ført i samsvar med det som ble bestemt på møtet.

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Vi bekrefter med våre underskrifter at møtebokens blad er ført i samsvar med det som ble bestemt på møtet. Gamvik kommune Møtested: Rådmannens kontor Møtedato: 30.08.2013 Tid: 10.00 MØTEPROTOKOLL Formannskapet Innkalte: Funksjon Navn Forfall Møtt for Til stede på møtet Medlemmer: Inga Manndal, Oddbjørg Vatndal

Detaljer

Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen Dato: Tid: 10:00 12:40 Møteprotokoll

Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen Dato: Tid: 10:00 12:40 Møteprotokoll Formannskapet Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen Dato: 29.09.2011 Tid: 10:00 12:40 Møteprotokoll Faste medlemmer som møtte: Kristine Jørstad Bock Varaordfører AP Snorre Sundquist Medlem

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Hamningberg Møtedato: 21.06.2012 Tid: Avreise fra Båtsfjord kl. 08:00

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Hamningberg Møtedato: 21.06.2012 Tid: Avreise fra Båtsfjord kl. 08:00 MØTEINNKALLING Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Hamningberg : 21.06.2012 Tid: Avreise fra Båtsfjord kl. 08:00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 78985300 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. SAKSLISTE

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 38/13 13/504 GODKJENNING AV INNKALLINGEN OG SISTE PROTOKOLL VALG AV PROTOKOLLUNDERSKRIVERE

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 38/13 13/504 GODKJENNING AV INNKALLINGEN OG SISTE PROTOKOLL VALG AV PROTOKOLLUNDERSKRIVERE Gamvik kommune Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Rådmannens kontor Møtedato: 30.08.2013 Tid: 10.00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 78496300 Varamedlemmer innkalles særskilt ved forfall. MØTEINNKALLING

Detaljer

Fauske Kommune FORMANNSKAP

Fauske Kommune FORMANNSKAP Møteprotokoll Fauske Kommune FORMANNSKAP Møtedato: 29.03.2016 Fra kl. 10:00 Til behandling: Sakene 064/16-070/16 Møte nr: 7/2016 Til kl. 12:25 Møtested: Administrasjonsbygget, kantina TILSTEDE PÅ MØTET:

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Steigen formannskap. Møtested: Steigen Vekst, 8283 Leinesfjord Møtedato: 07.06.2012 Tid: kl 09:00 15:00

MØTEPROTOKOLL. Steigen formannskap. Møtested: Steigen Vekst, 8283 Leinesfjord Møtedato: 07.06.2012 Tid: kl 09:00 15:00 Steigen kommune MØTEPROTOKOLL Steigen formannskap Møtested: Steigen Vekst, 8283 Leinesfjord Møtedato: 07.06.2012 Tid: kl 09:00 15:00 Til stede på møtet Medlemmer: Asle Schrøder, Fred Eliassen, Lisa Hetzler,

Detaljer

TILDELING AV SALGS- OG SKJENKEBEVILLINGER

TILDELING AV SALGS- OG SKJENKEBEVILLINGER RETNINGSLINJER FOR TILDELING AV SALGS- OG SKJENKEBEVILLINGER HØRINGSVERSJON MED FORSLAG TIL ENDRINGER, MARS 2016 Vedtatt av Risør bystyre 25. februar 2010 med endringer av 24. mars 2011, 31. mai 2012 og

Detaljer

MØTEPROTOKOLL GRATANGEN KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON. Helse, sosial- og omsorg. Møtested: Gratangen rådhus Møtedato: 14.06.2012 Tid: 13:00 15:15

MØTEPROTOKOLL GRATANGEN KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON. Helse, sosial- og omsorg. Møtested: Gratangen rådhus Møtedato: 14.06.2012 Tid: 13:00 15:15 GRATANGEN KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON MØTEPROTOKOLL Helse, sosial- og omsorg Møtested: Gratangen rådhus Møtedato: 14.06.2012 Tid: 13:00 15:15 Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Yngvar Mikkelsen Bodil

Detaljer

Inger Turid Tonstad (Kr F), Emma Martinovic (Ap)

Inger Turid Tonstad (Kr F), Emma Martinovic (Ap) VENNESLA KOMMUNE Levekårsutvalget Dato: 19.04.2012 kl. 9:00-14.00 Sted: Sal 2 Arkivsak: 12/00010 Arkivkode: 033 Tilstede: Møtende varamedlemmer: Forfall: Andre: Protokollfører: Tor Søren Drivenes (H),

Detaljer

Møteprotokoll. Fra administrasjonen møtte Edina, fagsjef for regulering og Magne Wold, fagsjef for byggesak.

Møteprotokoll. Fra administrasjonen møtte Edina, fagsjef for regulering og Magne Wold, fagsjef for byggesak. LØRENSKOG KOMMUNE Møteprotokoll For: Planutvalget Møtested: Rådhuset, rom 230 Møtedato: 28.03.2011 Fra kl. 18:00 til kl. 19:00 Fra sak nr./til sak nr. 007/11-012/11 Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer

Detaljer

Levanger kommune Møteprotokoll

Levanger kommune Møteprotokoll Levanger kommune Møteprotokoll Utvalg: Levanger formannskap Møtested: Levanger v.g. skole Dato: 09.11.2005 Tid: 11:30 14:45 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Odd E Thraning Ordfører

Detaljer

Sørum økonomi- og administrasjonsutvalg 02.05.2007 Side 1 av 5. Møteprotokoll SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF 63 82 53 00

Sørum økonomi- og administrasjonsutvalg 02.05.2007 Side 1 av 5. Møteprotokoll SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF 63 82 53 00 Sørum økonomi- og administrasjonsutvalg 02.05.2007 Side 1 av 5 Møteprotokoll SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF 63 82 53 00 Utvalg: Møtested: Møtedato: Økonomi- og administrasjonsutvalget

Detaljer

Møteprotokoll. Rådhuset, formannskapssalen Møtedato: 15.05.2013 Fra kl. 18:00 til kl. 20:00 Fra sak nr./til sak nr. 030/13-043/13

Møteprotokoll. Rådhuset, formannskapssalen Møtedato: 15.05.2013 Fra kl. 18:00 til kl. 20:00 Fra sak nr./til sak nr. 030/13-043/13 Møteprotokoll For: Teknisk utvalg Møtested: Rådhuset, formannskapssalen Møtedato: 15.05.2013 Fra kl. 18:00 til kl. 20:00 Fra sak nr./til sak nr. 030/13-043/13 Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer møtte

Detaljer

Hovedutvalg for helsevern og sosial omsorg

Hovedutvalg for helsevern og sosial omsorg Selbu kommune Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Hovedutvalg for helsevern og sosial omsorg Selbu Helsesenter Dato: 07.06.2016 Tidspunkt: 19:00-21:15 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Rep. Navn Rep. Oddvar

Detaljer

DØNNA KOMMUNE MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Vi bekrefter med våre underskrifter at møtebokens blad er ført i samsvar med det som ble bestemt på møtet.

DØNNA KOMMUNE MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Vi bekrefter med våre underskrifter at møtebokens blad er ført i samsvar med det som ble bestemt på møtet. DØNNA KOMMUNE Møtested: Møtedato: 17.03.2009 Tid: 09.00 MØTEPROTOKOLL Formannskapet Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Fra adm. (evt. andre): * tilstede: (autokorr.) Behandlede saker:

Detaljer

Styret for kultur, omsorg og undervisning

Styret for kultur, omsorg og undervisning Styret for kultur, omsorg og undervisning Utvalg: Møtested: kommunestyreslaen, Hammerfest rådhus Dato: 26.09.2011 Tid: 09:00 13:50 Møteprotokoll Faste medlemmer som møtte: Bente Orvik Medlem SV Håkon Rønbeck

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Rådmann, økonomisjef, formannskapssekretær. Budsjettsjef møtte t.o.m. sak 18/05.

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Rådmann, økonomisjef, formannskapssekretær. Budsjettsjef møtte t.o.m. sak 18/05. KARMØY KOMMUNE Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 31.01.05 Tid : Kl. 16.00 Til stede på møtet Medlemmer: 11 MØTEPROTOKOLL Formannskapet Forfall: Varamedlemmer: Fra adm. (evt. andre): Bjørn Nedreaas

Detaljer

LILLESAND KOMMUNE Alkoholpolitisk handlingsplan 2016-2020. Vedtatt: Bystyret 27.04.16. BS-sak 048/16

LILLESAND KOMMUNE Alkoholpolitisk handlingsplan 2016-2020. Vedtatt: Bystyret 27.04.16. BS-sak 048/16 LILLESAND KOMMUNE Alkoholpolitisk handlingsplan 2016-2020 Vedtatt: Bystyret 27.04.16. BS-sak 048/16 Alkoholpolitisk handlingsplan Innhold 1.0 Hovedmål... 3 2.0 Innledning/bakgrunn... 3 3.0 Salgs- og skjenkebevillinger...

Detaljer

MØTEBOK. Hovedutvalg for oppvekst og omsorg. Gáivuona suohkan Kåfjord kommune. Møtested: Kantina på rådhuset Møtedato: 26.05.04 Tid: 10.

MØTEBOK. Hovedutvalg for oppvekst og omsorg. Gáivuona suohkan Kåfjord kommune. Møtested: Kantina på rådhuset Møtedato: 26.05.04 Tid: 10. Gáivuona suohkan Kåfjord kommune Møtested: Kantina på rådhuset Møtedato: 26.05.04 Tid: 10.00 MØTEBOK Hovedutvalg for oppvekst og omsorg Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Levin Mikkelsen

Detaljer

Saksframlegg. Skjenkearealet godkjennes slik det fremkommer av vedlagte tegninger og arealbeskrivelse.

Saksframlegg. Skjenkearealet godkjennes slik det fremkommer av vedlagte tegninger og arealbeskrivelse. SØKNAD OM SKJENKEBEVILLING VIDA RESTAURANT AS - PARKKAFEEN Arkivsaksnr.: 09/37493 Saksframlegg ::: Sett inn innstillingen under denne linja Forslag til vedtak: 1. Formannskapet innvilger skjenkebevilling

Detaljer

ALKOHOLPOLITISK HANDLINGSPLAN FOR RINGEBU KOMMUNE FOR PERIODEN 1. JULI 2012 TIL 30. JUNI 2016.

ALKOHOLPOLITISK HANDLINGSPLAN FOR RINGEBU KOMMUNE FOR PERIODEN 1. JULI 2012 TIL 30. JUNI 2016. ALKOHOLPOLITISK HANDLINGSPLAN FOR RINGEBU KOMMUNE FOR PERIODEN 1. JULI 2012 TIL 30. JUNI 2016. MÅLSETTINGER: 1. Planen gir retningslinjer for Ringebu kommunes salgs- og skjenkepolitikk for tidsrommet 1.

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Hovedutvalg for kultur, oppvekst og omsorg

MØTEPROTOKOLL. Hovedutvalg for kultur, oppvekst og omsorg SKIPTVET KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Hovedutvalg for kultur, oppvekst og omsorg Møtested: Herredshuset Møtedato: 06.05.2008 Tid: 18.30 Til stede på møtet: Medlemmer: Harald Frorud, Torgunn S Sollid, Cecile Agnalt,

Detaljer

Verdal kommune Sakspapir

Verdal kommune Sakspapir Verdal kommune Sakspapir Søknader om fornyelse av bevilling for salg av alkoholholdig drikk gruppe 1 for perioden 1. juli 2008-30. juni 2012 og fatsettelse av salgstider Saksbehandler: E-post: Tlf.: Line

Detaljer

Sørum økonomi- og administrasjonsutvalg 22.06.2011 Side 1 av 8. Møteprotokoll SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF 63 82 53 00

Sørum økonomi- og administrasjonsutvalg 22.06.2011 Side 1 av 8. Møteprotokoll SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF 63 82 53 00 Sørum økonomi- og administrasjonsutvalg 22.06.2011 Side 1 av 8 Møteprotokoll SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF 63 82 53 00 Utvalg: Møtested: Møtedato: Økonomi- og administrasjonsutvalget

Detaljer

Alkoholpolitiske retningslinjer for Gol kommune 2016-2020

Alkoholpolitiske retningslinjer for Gol kommune 2016-2020 Alkoholpolitiske retningslinjer for Gol kommune 2016-2020 Innhold 1. Generelt... 2 2. Skjenkebevilling... 3 3. Tidsbegrensning for skjenking av alkohol... 3 4. Salgsbevilling... 4 5. Ansvar og myndighet...

Detaljer

Merknader: Det var ingen merknader til innkallingen.

Merknader: Det var ingen merknader til innkallingen. Eide kommune Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Dato: 24.05.2012 Eide formannskap Tidspunkt: 08:30 11:05 Formannskapssalen, Eide rådhus Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Egil Karstein

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Omsorgs- og oppvekstutvalget

HOVEDUTSKRIFT Omsorgs- og oppvekstutvalget MØTE NR. 1/2008 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: 18.02.2008 Tid: Fra kl.: 09.00 - til kl. 12.30 TIL STEDE PÅ MØTET: Innkalte: Funksjon Navn Forfall Møtt for Leder Harald Bredesen SV Gyldig forfall

Detaljer

P R O T O K O L L FOR FORMANNSKAPET

P R O T O K O L L FOR FORMANNSKAPET NORDRE LAND KOMMUNE P R O T O K O L L FOR FORMANNSKAPET Møtedato: 13.06.2012 Fra kl. 08.00 Møtested: Formannskapssalen, 2. etg. Fra saknr.: 83/12 Til saknr.: 91/12 Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE: side 2

INNHOLDSFORTEGNELSE: side 2 Vedtatt av kommunestyret sak 21/12, 28.06.2012 1 INNHOLDSFORTEGNELSE: side 2 1. Definisjoner 1.1 Definisjon av alkoholfri/alkoholsvak og alkoholholdig drikk side 3 1.2 Definisjon av salg, skjenking og

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: Tid : Kl

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: Tid : Kl KARMØY KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Formannskapet Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 10.03.2008 Tid : Kl. 16.00 Til stede på møtet Medlemmer: 11 Forfall: Aase Simonsen Varamedlemmer: Magny Broshaug Fra adm.

Detaljer

P.g.a. en feil i den forrige protokollen, sender vi herved ut en ny protokoll fra kommunestyremøtet den 30. juni 2008. PROTOKOLL.

P.g.a. en feil i den forrige protokollen, sender vi herved ut en ny protokoll fra kommunestyremøtet den 30. juni 2008. PROTOKOLL. P.g.a. en feil i den forrige protokollen, sender vi herved ut en ny protokoll fra kommunestyremøtet den 30. juni 2008. Møtested: Rådhuset Møtedato: 30.06.2008 Tid: Kl. 09.00 PROTOKOLL Kommunestyret Tilstede

Detaljer

ALKOHOLPOLITISKE RETNINGSLINJER FOR GJERSTAD KOMMUNE

ALKOHOLPOLITISKE RETNINGSLINJER FOR GJERSTAD KOMMUNE ALKOHOLPOLITISKE RETNINGSLINJER FOR GJERSTAD KOMMUNE 2016 2020 Vedtatt av kommunestyret den 26.5.16 i sak 16/53. 1. Formål Gjerstad kommune sitt overordnede mål med alkoholpolitiske retningslinjer er at

Detaljer

Møteprotokoll. Formannskapet. Porsanger kommune. Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Porsanger rådhus Dato: 09.04.2013 Tid: 09:00

Møteprotokoll. Formannskapet. Porsanger kommune. Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Porsanger rådhus Dato: 09.04.2013 Tid: 09:00 Porsanger kommune Møteprotokoll Formannskapet Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Porsanger rådhus Dato: 09.04.2013 Tid: 09:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Knut Roger Hanssen Leder HØYRE/FRP Thorvald

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Godkjenning av protokoll fra møte (sendt pr. E-post ) Referatsaker Ref.

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Godkjenning av protokoll fra møte (sendt pr. E-post ) Referatsaker Ref. VADSØ KOMMUNE ORDFØREREN Utvalg: Formannskapet Møtested: Vadsø Rådhus - Bystyresalen Møtedato: 23.06.2005 Klokkeslett: 1000 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes på tlf. 78 94 23 13. For varamedlemmenes

Detaljer

Styret for kultur, omsorg og undervisning

Styret for kultur, omsorg og undervisning Styret for kultur, omsorg og undervisning Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestsyresalen Dato: 07.05.2012 Tid: 09:00 13:30 Møteprotokoll Faste medlemmer som møtte: Ronny Holm Leder AP Berit Hågensen

Detaljer

Møtetid: 09.15-10.30. Faste representanter i Hovedutvalg for forvaltning i perioden 2011-2015

Møtetid: 09.15-10.30. Faste representanter i Hovedutvalg for forvaltning i perioden 2011-2015 FRØYA KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Hovedutvalg for forvaltning: Møtested: Kommunestyresalen, Frøya herredshus Møtedato: 23.05.2013 Fra og med sak: 36/13 Til og med sak: 44/13 Møtetid: 09.15-10.30 Av utvalgets

Detaljer

Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer møtte 8 av 9

Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer møtte 8 av 9 LEVANGER KOMMUNE Møteprotokoll Formannskapet Møtested: Rådhuset, formannskapssalen Møtedato: 02.03.2005 Møtetid: Kl. 13:00 13:40 Fra saksnr. 018/05-023/05 Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer møtte 8 av

Detaljer

PROTOKOLL. Innkalling godkjent. Saksliste godkjent med tilleggssak; 26/12 Tilbud om alkoholholdig drikk til beboerne Sørreisa sykehjem SAKSLISTE

PROTOKOLL. Innkalling godkjent. Saksliste godkjent med tilleggssak; 26/12 Tilbud om alkoholholdig drikk til beboerne Sørreisa sykehjem SAKSLISTE SØRREISA KOMMUNE PROTOKOLL Utvalg: Helse- og sosialutvalget Møtedato: 06.09.2012 Tilstede: Tilstede: Fra adm: Ole G Koch H Evy Nordby AP unntatt sakene 22/12 og 23/12 Tor Ivar Olsen AP Hanne Fredriksen

Detaljer

Hovedutvalg for helsevern og sosial omsorg. Møterom HS, Selbu Helsesenter

Hovedutvalg for helsevern og sosial omsorg. Møterom HS, Selbu Helsesenter Selbu kommune Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Dato: 17.03.2014 Tidspunkt: 18:00-21:20 Hovedutvalg for helsevern og sosial omsorg Møterom HS, Selbu Helsesenter Følgende faste medlemmer møtte: Navn Rep.

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Omsorgs- og oppvekstutvalget

HOVEDUTSKRIFT Omsorgs- og oppvekstutvalget MØTE NR. 2/2005 HOVEDUTSKRIFT Omsorgs- og oppvekstutvalget Møtested: Rådhuset Møtedato: 28.04.2005 Utsatt til 2.5.05 TIL STEDE PÅ MØTET: Medlemmer: Varamedlemmer: Fra adm. (evt. andre): Forfall: MERKNADER:

Detaljer

Saksfremlegg FORNYELSE AV BEVILLINGER FOR SALG ELLER SKJENKING AV ALKOHOL FOR PERIODEN 01.07.2008-30.06.2012, TIDENE FOR SKJENKING UTENDØRS

Saksfremlegg FORNYELSE AV BEVILLINGER FOR SALG ELLER SKJENKING AV ALKOHOL FOR PERIODEN 01.07.2008-30.06.2012, TIDENE FOR SKJENKING UTENDØRS Arkivsak: 08/1366 Sakstittel: K-kode: U60 &18 Saksbehandler: Odd Hellum Saksfremlegg FORNYELSE AV BEVILLINGER FOR SALG ELLER SKJENKING AV ALKOHOL FOR PERIODEN 01.07.2008-30.06.2012, TIDENE FOR SKJENKING

Detaljer

Søknad om skjenkebevilling for Ås kulturhus - Follo Catering AS

Søknad om skjenkebevilling for Ås kulturhus - Follo Catering AS Ås kommune Søknad om skjenkebevilling for Ås kulturhus - Follo Catering AS Saksbehandler: Jan Einbu Saksnr.: 14/01417-4 Behandlingsrekkefølge Møtedato Rådmannens innstilling: Follo Catering AS, org.nr.

Detaljer

PROTOKOLL. STYRE/RÅD/UTVALG MØTESTED MØTEDATO Hovedutvalg for helse og sosial Store salong 30.05.2007

PROTOKOLL. STYRE/RÅD/UTVALG MØTESTED MØTEDATO Hovedutvalg for helse og sosial Store salong 30.05.2007 ÅS KOMMUNE PROTOKOLL STYRE/RÅD/UTVALG MØTESTED MØTEDATO Hovedutvalg for helse og sosial Store salong 30.05.2007 FRA SAKSNR: 14/07 FRA KL: 19.00 TIL SAKSNR: 17/07 TIL KL: 22:50 Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer

Detaljer

UTSKRIFT AV MØTEBOK SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF

UTSKRIFT AV MØTEBOK SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF UTSKRIFT AV MØTEBOK SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF 63 82 53 00 Utvalg: Møtedato: Arkivsaknr: Utvalgsaknr: Kommunestyret 11.06.2008 08/1366 44/08 Saksbehandler Odd Hellum K-kode U60 &18

Detaljer

DØNNA KOMMUNE MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til servicekontoret eller ordfører tlf. 75 05 22 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

DØNNA KOMMUNE MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til servicekontoret eller ordfører tlf. 75 05 22 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. DØNNA KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Kommunehuset møterom Dønnamannen. Møtedato: 17.03.2009 Tid: 09.00 Eventuelt forfall meldes til servicekontoret eller ordfører tlf. 75 05 22

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Søndre Land kommune side 1. Kommunestyret. Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset, Hov Møtedato: 26.04.2010 Tid: Kl. 15.

MØTEPROTOKOLL. Søndre Land kommune side 1. Kommunestyret. Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset, Hov Møtedato: 26.04.2010 Tid: Kl. 15. Søndre Land kommune side 1 MØTEPROTOKOLL Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset, Hov Møtedato: 26.04.2010 Tid: Kl. 15.30 Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Alle unntatt:

Detaljer

Oslo kommune Bydel St. Hanshaugen Administrasjonsavdelingen

Oslo kommune Bydel St. Hanshaugen Administrasjonsavdelingen Oslo kommune Bydel St. Hanshaugen Administrasjonsavdelingen Protokoll 4/11 Møte: Helse- og sosialkomiteen Møtested: Akersbakken 27 Møtetid: tirsdag 24. mai 2011 kl. 18.00 Sekretariat: 23 47 53 00 Møteleder:

Detaljer

MØTEBOK. Fra adm. (evt. andre): Rådmann Svein Tore Dørmænen Kontorsjef Marita Jakola Skansen Økonomisjef Lene Johansen Konsulent Toril Ongamo

MØTEBOK. Fra adm. (evt. andre): Rådmann Svein Tore Dørmænen Kontorsjef Marita Jakola Skansen Økonomisjef Lene Johansen Konsulent Toril Ongamo Styre, råd, utvalg m.v. Formannskapet Møtested Vadsø Bibliotek, Strandgt. 21, Vadsø Møtedato: 26.06.2006 Fra kl. 1000 Til kl. 1240 MØTEBOK Til stede på møtet: Navn Parti Funksjon Forfall Møtt for Hauk

Detaljer

PROTOKOLL. STYRE/RÅD/UTVALG MØTESTED MØTEDATO Hovedutvalg for helse og sosial Forsamlingssalen i Åslund 22.03.2006

PROTOKOLL. STYRE/RÅD/UTVALG MØTESTED MØTEDATO Hovedutvalg for helse og sosial Forsamlingssalen i Åslund 22.03.2006 ÅS KOMMUNE PROTOKOLL STYRE/RÅD/UTVALG MØTESTED MØTEDATO Hovedutvalg for helse og sosial Forsamlingssalen i Åslund 22.03.2006 FRA SAKSNR: 5/06 FRA KL: 18.30 TIL SAKSNR: 6/06 TIL KL: 21.10 Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer

Detaljer

PROTOKOLL. STYRE/RÅD/UTVALG MØTESTED MØTEDATO Hovedutvalg for helse og sosial Moer sykehjem, møterom 1-2, 2.etg 08.06.2011

PROTOKOLL. STYRE/RÅD/UTVALG MØTESTED MØTEDATO Hovedutvalg for helse og sosial Moer sykehjem, møterom 1-2, 2.etg 08.06.2011 ÅS KOMMUNE PROTOKOLL STYRE/RÅD/UTVALG MØTESTED MØTEDATO Hovedutvalg for helse og sosial Moer sykehjem, møterom 1-2, 2.etg 08.06.2011 Fra HS-sak: 14/11 Fra kl.: 19.00 Til HS-sak: 17/11 Til kl.: 21.00 Av

Detaljer

Møteprotokoll. Formannskapet valgte Roar Solbakken (DnA) som settevaraordfører.

Møteprotokoll. Formannskapet valgte Roar Solbakken (DnA) som settevaraordfører. LØRENSKOG KOMMUNE Møteprotokoll For: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 16.04.2008 Fra kl. 19.00 til kl. 22.05 Fra sak nr./til sak nr. 022/08-037/08 Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer

Detaljer

MØTEINNKALLING Omsorgs- og oppvekstutvalget

MØTEINNKALLING Omsorgs- og oppvekstutvalget Møte nr. 2/2005 Til utvalgets medlemmer MØTEINNKALLING Omsorgs- og oppvekstutvalget Omsorgs- og oppvekstutvalget holder møte torsdag den 28.04.2005 kl. 18.00 på Rådhuset. Medlemmene innkalles til møtet.

Detaljer

MØTEPROTOKOLL Hovedutvalg for helse og sosial

MØTEPROTOKOLL Hovedutvalg for helse og sosial Ås kommune Møtetid: 24.09.2014 kl. 18:30 20:05 Sted: Moer sykehjem MØTEPROTOKOLL Hovedutvalg for helse og sosial Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer møtte 9 av 9. Møtende medlemmer: Anne Odenmarck (Ap),

Detaljer

MØTEPROTOKOLL UTVALG FOR HELSE OG OMSORG

MØTEPROTOKOLL UTVALG FOR HELSE OG OMSORG Klæbu kommune MØTEPROTOKOLL UTVALG FOR HELSE OG OMSORG Møtested: Klæbu rådhus, formannskapssalen Møtedato: 12.06.2014 Tid: 16:30 Slutt: 19:55 Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Utvalgsleder

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Ola Øie, Eli Krogstad, Ola Torgeir Lånke, Rolf Arne Fredriksli Bruholt

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Ola Øie, Eli Krogstad, Ola Torgeir Lånke, Rolf Arne Fredriksli Bruholt Møtested: FORMANNSKAPSSALEN Møtedato: 07.01.2016 Tid: 17.00-19.00 MØTEPROTOKOLL Formannskapet Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Møteleder: Ola Øie, Eli Krogstad, Ola Torgeir Lånke,

Detaljer

Styret for kultur, omsorg og undervisning

Styret for kultur, omsorg og undervisning Styret for kultur, omsorg og undervisning Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen Dato: 23.01.2012 Tid: 09:00 Møteprotokoll Faste medlemmer som møtte: Navn Ronny Holm Leder AP Tom Kristian

Detaljer

Sørum økonomi- og administrasjonsutvalg 15.10.2008 Side 1 av 8. Møteprotokoll SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF 63 82 53 00

Sørum økonomi- og administrasjonsutvalg 15.10.2008 Side 1 av 8. Møteprotokoll SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF 63 82 53 00 Sørum økonomi- og administrasjonsutvalg 15.10.2008 Side 1 av 8 Møteprotokoll SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF 63 82 53 00 Utvalg: Møtested: Møtedato: Økonomi- og administrasjonsutvalget

Detaljer

PROTOKOLL. STYRE/RÅD/UTVALG MØTESTED MØTEDATO Hovedutvalg for helse og sosial Forsamlingssalen i Åslund

PROTOKOLL. STYRE/RÅD/UTVALG MØTESTED MØTEDATO Hovedutvalg for helse og sosial Forsamlingssalen i Åslund ÅS KOMMUNE PROTOKOLL STYRE/RÅD/UTVALG MØTESTED MØTEDATO Hovedutvalg for helse og sosial Forsamlingssalen i Åslund 16.08.2006 FRA SAKSNR: 19/06 FRA KL: 18:00 TIL SAKSNR: 23/06 TIL KL: 21:45 Av utvalgets

Detaljer

Saksframlegg. Trondheim kommune. Inndragning av salgsbevilling NG Meny Invest Øst Matvarehuset Ultra Arkivsaksnr.: 03/32465

Saksframlegg. Trondheim kommune. Inndragning av salgsbevilling NG Meny Invest Øst Matvarehuset Ultra Arkivsaksnr.: 03/32465 Saksframlegg Inndragning av salgsbevilling NG Meny Invest Øst Matvarehuset Ultra Arkivsaksnr.: 03/32465 Forslag til vedtak: Formannskapet inndrar med hjemmel i alkoholloven 1-8, jf. retningslinjer for

Detaljer

MØTEPROTOKOLL Hovedutvalg for helse og sosial

MØTEPROTOKOLL Hovedutvalg for helse og sosial Ås kommune MØTEPROTOKOLL Hovedutvalg for helse og sosial Møtetid: 05.11.2014 kl. 18:30 20:15 Sted: Moer sykehjem, møterom 1.et. Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer møtte 9 av 9. Møtende medlemmer: Anne

Detaljer

Møteprotokoll. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Lajla Hortman MEDL R Runar Ragnarsson Brataas MEDL AP

Møteprotokoll. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Lajla Hortman MEDL R Runar Ragnarsson Brataas MEDL AP Møteprotokoll Utvalg: Utvalg for helse- og omsorg Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 25.04.2017 Tidspunkt: 11:00 15.30 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Gerd Helene Jakobsen

Detaljer

Serverings- og/eller skjenkebevilling (KF-301)

Serverings- og/eller skjenkebevilling (KF-301) Serverings- og/eller skjenkebevilling (KF-301) Referansenummer: 4IF2AM Registrert dato: 05.03.2014 14:50:06 T Vedlegg ettersendes via post Innledning Henvendelsen gjelder Søknad om ny bevilling Bevillingssøker/-haver

Detaljer

Forfall meldes snarest til utvalgssekretær på tlf. 35 99 70 24/ 970 12 459. Behandling av utvalgssak

Forfall meldes snarest til utvalgssekretær på tlf. 35 99 70 24/ 970 12 459. Behandling av utvalgssak MØTEINNKALLING Formannskapet Dato: 19.06.2012 kl. 12:00 Sted: Formannskapssalen Arkivsak: 12/00150 033 Forfall meldes snarest til utvalgssekretær på tlf. 35 99 70 24/ 970 12 459 SAKSKART Side 052/12 12/00325-23

Detaljer

Retningslinjer for Salgs- og skjenkebevillinger

Retningslinjer for Salgs- og skjenkebevillinger Retningslinjer for Salgs- og skjenkebevillinger 2016-2020 Rauma kommune Vedtatt av Rauma kommunestyre den 08.03.16 i sak 25/16 1 Generelle bestemmelser: 1.1 Retningslinjer for Rauma kommunes alkoholpolitikk

Detaljer

PROTOKOLL. Anita Egeli (FrP), Nestleder. Per Inge Kvindesland (Frp)

PROTOKOLL. Anita Egeli (FrP), Nestleder. Per Inge Kvindesland (Frp) Randaberg kommune PROTOKOLL Utvalg: Hovedutvalg for oppvekst og levekår Møtedato: 03.02.2010 Kl. 18.00 19.00 Møtested: Kommunestyresalen Til stede: Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Trond Arne Jørstad

Detaljer