LCD TV 27" United LTV27W60 Brukerveiledning

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "LCD TV 27" United LTV27W60 Brukerveiledning"

Transkript

1 LCD TV 27" United LTV27W60 Brukerveiledning

2 Innhold Sikkerhetsinformasjon... 3 Forberedelser... 5 Bruk av fjernkontroll... 5 Batterier til fjernkontrollen... 5 Antennetilkobling... 6 Strømtilkobling... 6 Kontrollpanel... 7 Tilkoblingspanel... 8 Beskrivelse av fjernkontrollen... 9 Tilkoblinger Forberedelser før tilkobling Tilkobling av dekoder Tilkobling av VCR Tilkobling til AV- eller S-Video-innganger 13 Tilkobling av DVD-spiller/hjemmekino Tilkobling av HDMI-utstyr Tilkobling av PC Generell virkemåte Slå på og av Bruk av menyen Visning av statusinformasjon Velge kanal Justere volumet Velge kilde Innstilling av kanaler Velge region Velge APS-funksjon Automatisk søking Manuell finjustering Manuell søking Hoppe over kanaler Sortere kanaler Lagre favorittkanaler Tildele kanalnavn Innstilling av bildet Forhåndsvalgt bildemodus Tilpasning av bilde Redusere bildestøy Fryse bilde Justere fargetemperatur Velge APL Innstilling av lyden Justere volumet Justere lydbalansen Justere hodetelefonens volum Justere equalizer Stereo/2-språklig IGR-sending Systeminnstillinger Fargesysteminnstilling Lydsysteminnstilling Menyspråk Menybakgrunn Innsovning Timer WSS-innstilling Blåskjerminnstilling Stille tiden Innsovning Timer Automatisk start Barnesikring Endre passord Blokkere kanaler Inn/utkobling D-Sub innstillinger Justere bildestørrelse horisontalt Justere bildeposisjonen Justere synkroniseringen Automatisk skjermjustering Gjenopprette fabrikkinnstillinger Tekst-TV Feilsøking Vedlikehold Spesifikasjoner Garanti

3 Sikkerhetsinformasjon Elektrisk strøm kan utføre mange nyttige funksjoner, men kan også forårsake skader på personer og eiendeler ved feil behandling. Dette produkt er utviklet og produsert etter høyeste krav til sikkerhet. Men feil bruk kan resultere i elektrisk støt eller brannskader. For å forhindre mulige skader, bør følgende informasjoner leses før produktet installeres, brukes og rengjøres. Dette vil også sikre en lang levetid for ditt LCD TV-apparat. 1. Les brukerveiledningen nøye - Brukerinstruksjonene må være lest og forstått før produktet tas i bruk 2. Oppbevar brukerveiledningen for senere bruk - Denne brukerveiledning må oppbevares på et trygt sted for senere bruk. 3. Ta hensyn til alle advarsler - Alle advarsler om produktet må leses nøye. 4. Følg anvisningene - Alle anvisninger må følges. 5. Tilbehør - Bruk bare tilbehør/tilleggsutstyr som er spesifisert av produsenten. Ikke bruk tilbehør som ikke er anbefalt. Bruk av feilaktig tilbehør kan forårsake skader. 6. Strømforsyning - Produktet skal kun tilkobles strømforsyning som er angitt på merkeskiltet. Som ekstra sikkerhet, bør strømledningen tas ut under tordenvær eller når produktet ikke skal brukes over lengre tidsrom. 7. Strømledning beskyttelse - Strømledningen må legges slik at den ikke blir tråkket på eller blir klemt. 8. Overbelastning - Ikke overbelast veggkontakter, skjøteledninger o.l fordi dette kan gi elektrisk støt eller risiko for brann. 9. Inntrenging av gjenstander og væsker - Ikke stikk inn gjenstander i produktet gjennom luftehull eller åpninger. Produktet inneholder høyspenning og gjenstander kan forårsake elektrisk støt og/eller skader på innvendige deler. Av samme grunn, ikke søl vann eller væsker på produktet. 10. Service - Alt servicearbeid skal utføres av kvalifisert servicepersonell. 11. Skader krever service - Hvis noen av følgende forhold oppstår, ta ut strømledningen og lever produktet til et kvalifisert serviceverksted: a. Når strømledningen eller pluggen er ødelagt b. Når vann er sølt på produktet eller gjenstander har kommet inn i produktet c. Når produktet har vært utsatt for regn eller fuktighet d. Når produktet ikke fungerer som beskrevet i brukerveiledningen e. Hvis produktet har falt i gulvet eller kabinettet er blitt skadet f. Når produktet viser en unormal tilstand eller viser tydelig avvik i virkemåten. 12. Reservedeler - Hvis produktet trenger reservedeler, pass på at serviceverkstedet benytter deler spesifisert av produsenten, eller at delene har samme spesifikasjoner og utførelser som originaldelene. Bruk av uorginale deler kan forårsake elektrisk støt, brann eller andre skader. 13. Sikkerhetssjekk - Etter utført servicearbeid skal det utføres en sikkerhetssjekk for å forsikre at produktet er i god teknisk stand. 14. Vegg- eller takmontering - Ved montering av produktet på vegg eller tak, pass på at monteringen følger anvisningen gitt av produsenten. 3

4 Sikkerhetsinformasjon 15. Stativ - Bruk bare tralle, stativ, søyle, brakett som er spesifisert av produsenten eller solgt sammen med produktet. Ikke plasser produktet på en ustabil tralle, stativ, søyle eller bord. Dette kan gjøre at produktet faller i gulvet og medføre personskader og ødelegge produktet. 16. Flytting - Vær forsiktig under flytting av produktet for å unngå skader på produktet. 17. Tordenvær - Ta ut strømledningen under tordenvær eller når produktet ikke skal brukes over lengre tidsrom. Som ekstra sikkerhet skal både strømledningen og antenneledningen tas ut av veggkontakten. 18. Ikke bruk produktet nær vann - Produktet skal ikke brukes i nærheten av vann som f.eks i baderom, ved vaskebenk, i fuktig kjellerrom eller ved svømmebasseng. Ikke bruk produktet umiddelbart etter flytting fra område med lav temperatur til høy temperatur. Dette gir kondens som kan forårsake elektrisk støt, brann eller andre skader. Vaser o.l. fylt med vann skal ikke plasseres på produktet. 19. Rengjør med tørr klut - Ta ut strømledningen før rengjøring. Ikke bruk rengjøringsmidler. Bruk en lett fuktet klut. 20. Ventilasjon - Luftehull må ikke blokkeres. Blokkering av åpninger kan forårsake utilstrekkelig ventilasjon og kan medføre overopphetning og forkorte levetiden til produktet. Ikke plasser produktet i senger, sofa, tepper eller på andre lignende overflater som kan blokkere ventilasjonsåpningene. Produktet er ikke beregnet for innbygning og ikke plasser det i lukket rom f.eks. i bokhyller med mindre det er sørget for skikkelig ventilasjon. 21. Varmekilder - Ikke plasser produktet nær varmekilder som f.eks varmeovner, radiatorer eller annet som produserer varme. 22. Skjermbeskyttelse - LCD-skjermen som er brukt i dette produktet er laget av glass. Det kan derfor bli knust ved fall eller ved slag, sammenstøt med andre gjenstander. 23. Pixel feil - LCD-skjermen er et høyteknologisk produkt som gir et detaljert bilde. Av og til kan noen få ikke-aktive pixler vises på skjermen som faste blå, grønne eller røde punkter. Dette vil ikke påvirke bildekvaliteten. 4

5 Forberedelser Bruk av fjernkontrollen Fjernkontrollen skal peke mot fjernkontrollens sensorvindu på TVapparatet. Gjenstander mellom fjernkontrollen og sensoren kan gjøre at fjernkontrollen ikke virker tilfredsstillende. Sikkerhetsanvisninger for fjernkontrollen Ikke utsett fjernkontrollen for slag, væsker og ikke plasser den i områder med høy fuktighet Ikke plasser fjernkontrollen i direkte sollys Det kan forekomme at fjernkontrollen ikke fungerer hvis sensorvinduet på TV-apparatet er utsatt for direkte sollys eller kraftig lys. I slike tilfeller, flytt på TV-apparatet eller bruk fjernkontrollen nærmere sensorvinduet. Batterier til fjernkontrollen Hvis fjernkontrollen ikke lenger klarer å operere TV-funksjonene, må batteriene byttes. 1 Åpne batteridekslet 2 Sett inn 2 stk AAA-batterier (Pass på at batteriene monteres med riktig polaritet) 3 Sett tilbake batteridekslet og skyv tilbake inntil det klikker på plass. Sikkerhetsinformasjon ved bruk av batterier Feil bruk av batteriene kan resultere i lekkasje og/eller eksplosjon. Følg derfor retningslinjene beskrevet nedenfor. Monter batteriene med riktig polaritet. Forskjellige batterier har forskjellige karakteristikker. Ikke bland batterier av forskjellig typer. Ikke bland gamle og nye batterier. Ved å blande gamle og nye batterier, kan levetiden for nye batterier forkortes og/eller forårsake lekkasje i gamle batterier. Fjern batterier som ikke fungerer så raskt som mulig. Kjemikalier som lekker fra batteriene kan forårsake utslett. Eventuell lekkasje tørkes bort med en klut. Batteriene som leveres med appratet kan ha en kortere levetid enn normalt avhengig av lagringstiden. Hvis fjernkontrollen ikke skal brukes på en stund, ta ut batteriene fra fjernkontrollen. 5

6 Forberedelser Antennetilkobling Plasser TV-apparatet i rommet hvor direkte sollys ikke treffer skjermen. Totalt mørke eller refleksjoner på bildeskjermen kan forårsake overanstrengelse av øynene. Indirekte belysning anbefales for mest mulig komfortabel visning. Optimal fargegjengivelse krever et godt signal og vanligvis må utendørs antenne brukes. Nøyaktig type og plassering avhenger av forholdene på stedet. 75 ohm koaksialkabel (rund kabel) Til antenneinngangen Merk: Det anbefales at 75-ohms koaksialkabel brukes for å forhindre interferens og støy som kan oppstå. Antennekabelen skal ikke føres sammen med strømkabel o.l. VIKTIG INFO Dersom TV-apparatet tilkobles jordet strømkontakt, kan det oppstå forskjellig jord-potensial mellom 230V strømtilkobling og tilkoblet antennesignal fra f.eks kabel-tv. Dette kan medføre fare for ubehagelig støt ved berøring av metalldetaljer på TV-apparatet eller antenneledning. Dette skyldes ikke feil ved produktet og er generelt for alle TV'er med jordet strømstøpsel. Dette problemet kan løses ved å anskaffe en antenneledning med innebygd trafo (galvanisk skille). En slik antenneledning kan kjøpes i de fleste radio- og TV-butikker, og er en billig forsikring mot ubehagelig støt og fare for varmegang. Merk: Dette er kun aktuelt for de som tilkobler TV-apparatet til jordet stikkontakt, og samtidig tar imot TV-signaler fra kabelnett og fellesanlegg. Egen husantenne eller parabolantenne er ikke omfattet av problemet. Strømtilkobling Sett strømledningen i en 230V veggkontakt. Pass på at samme veggkontakt ikke blir tilkoblet for mye utstyr, noe som kan forårsake overbelastning og føre til brann eller elektrisk støt. Merk: Husk å ta ut strømledningen når TV-apparatet ikke skal brukes over lengre tidsrom. 6

7 Kontrollpanel Sensor for fjernkontroll Strømindikator Strømkontakt Ch +/- Vol +/- Menu Source Power on/standby CH +/- VOL +/- MENU SOURCE POWER Endrer kanalnummeret. I OSD-menyen (On-Screen Display), trykk knappene for å velge alternativer. Øker eller senker lydnivået. I OSD-menyen, trykk knappene for å velge verdier eller innstillinger for hver OSD-punkt. Gir tilgang til menyens hovedside. Gir tilgang til menysiden for valg av inngangssignal. Trykk knappen for å slå på TV-apparatet fra Standby. Trykk igjen for å gå tilbake til Standby. Merk: Funksjonene til VOL +/-, CH +/-, MENU, SOURCE og POWER er også tilgjengelig på fjernkontrollen. Denne brukerveiledningen gir en beskrivelse basert på bruk av fjernkontrollen. 7

8 Tilkoblingspanel Aerial input Headphone jack AV-/S-Video inputs SCART1 interface SCART2 interface HDMI/DVI interface D-Sub input/audio in UPDATE interface Component inputs Antenneinngang Tilkobling av hodetelefon AV-inngang (Video, Audio L/Mono, R)/S-Video-inngang Mottak av video/audio eller S-Video signaler fra eksternt utstyr f.eks VCR eller DVD-spiller. 21-pin Euro-Scart1 interface (VIDEO/RGB) 21-pin Euro-Scart2 interface (VIDEO/S-VIDEO) Tilkobling til D-Sub-/audio-utgang på din PC Kun for service. Komponent-inngang (Y, Pb, Pr, Audio L,R) Tilkobling til komponent- og audio-utganger på en DVD-spiller. 8

9 Beskrivelse av fjernkontrollen 1. POWER Slår på TV-apparatet eller går i Standby-stilling nummertaster, -/-- tast 0-9: direktevalg av kanal, Inntasting av tegn ved redigering av kanalnavn -/--: 2-sifret/3-sifret programnummervelger 3. HOLD Holder gjeldende tekst-tv side midlertidig (tekst-tv). 4. UPDATE Oppfrisker tekst-tv sider. 5. TEXT Starter/avslutter tekst-tv. 6. STEREO Valg av stereo, mono eller to-språklig. 7. P.MODE Hurtigvalg av bildemodus. Rød tast (tekst-tv) 8. S.MODE Hurtigvalg av lydmodus. Grønn tast (tekst-tv) 9. FREEZE Fryser gjeldende bilde. 10. MENU Gir tilgang til menyens hovedside/går tilbake til forrige menynivå. 11. DSP/CAPS Viser status for gjeldende kanal Skifter mellom små/store bokstaver ved redigering av kanalnavn. 12. RETURN Veksler hurtig mellom gjeldende kanal og sist valgte kanal. Skifter til forrige kilde. 13. SIZE Viser øvre og nedre del av gjeldende side (tekst-tv) 14. REVEAL Viser skjult informasjon som f.eks løsninger til gåter og spill (tekst-tv). 15. MIX/SORT Viser tekst over TV-bildet (tekst-tv). Gir tilgang til kanalredigeringsmodus. 16. TIMER Innstilling av tid, slå-av timer eller slå-på timer. 17. SLEEP Innstilling av innsovning timer. Blå tast (tekst-tv) 18. FAV. Veksler mellom alle favorittkanalene Gul tast (tekst-tv) 9

10 Beskrivelse av fjernkontrollen 19. ENTER ( / ), ( / ) - For å bekrefte - For å gå opp/ned i menyen - For å gå til venstre/høyre i menyen, endre verdier i menyvalg 20. SOURCE Gir tilgang til menyvalg for kilder 21. AUTO/CHILD LOCK For automatisk korrigering av bildet i VGA-modus. Inn/utkobling av barnesikring 22. CHANNEL Brukes for å velge kanaler 23. ZOOM Brukes for å velge bildestørrelse 24. MUTE Demper lyden midlertidig 25. VOLUME +/- Brukes for å justere lydvolumet. 10

11 Tilkoblinger Forberedelser før tilkobling Undersøk kontaktene for plassering og type før du starter tilkoblingen. Illustrasjonene av ekstern utstyr kan avvike avhengig av ditt utstyr. Løse kontakter kan forårsake bilde- eller fargeproblemer. Pass på at alle kontakter er godt festet i terminalene. Les også brukerveiledningene til eksternt utstyr som tilkobles. Ved tilkobling av eksternt utstyr skal strømmen være slått av. Tilkobling av dekoder 21-pin Euro-SCART kontakt Dekoder Hvordan koble til: SCART-kontakten tilkobles mellom TV-apparatet og dekoderen. Hvordan bruke dekoderen: 1. Slå på TV-apparatet. 2. Trykk SOURCE på fjernkontrollen. 3. Trykk ENTER / for å velge SCART1. 4. Trykk ENTER for å bekrefte. 5. Slå på dekoderen. Merk: 1. Apparatet mottar CVBS (VIDEO) signal og RGB-signal fra SCART1 og kan identifisere signalformatet automatisk. Apparatet velger RGB-signal fremfor CVBS (VIDEO) signal. 2. Ved tilkobling til eksternt utstyr med AV-terminaler, kan du bruke 21-pin SCART-adapter ved tilkoblingen og apparatet mottar da kun CVBS (VIDEO) signal. 11

12 Tilkoblinger Tilkobling av VCR SCART-kabel VCR's bakside 21-pin Euro-SCART kontakt VCR Hvordan koble til: SCART-kontakten tilkobles mellom TV-apparatet og VCR. Hvordan bruke videospilleren (VCR): 1. Slå på TV-apparatet. 2. Trykk SOURCE på fjernkontrollen. 3. Trykk ENTER / for å velge SCART2 AV. 4. Trykk ENTER for å bekrefte. 5. Slå på videospilleren, sett inn en videotape og trykk PLAY. Merk: 1. Apparatet mottar CVBS (VIDEO) signal og Y/C (S-VIDEO) signal fra SCART2. 2. Når apparatet mottar Y/C signal, må du velge SCART2 Y/C i stedet for SCART2 AV i menyvalget. Du må derfor prøve å velge SCART2 Y/C, hvis fargene ikke vises riktig. 3. Ved tilkobling til eksternt utstyr med AV-terminaler, kan du bruke 21-pin SCART-adapter ved tilkobling til SCART-kontakten på apparatet. Velg deretter SCART2 AV og apparatet vil da kun motta CVBS (VIDEO) signal. 12

13 Tilkoblinger Tilkobling til AV eller S-Video innganger S-Video-kabel Audio-kabel Video-kabel Yellow (VIDEO) White (AUDIO L/MONO Red (AUDIO R) Eksempler på eksternt utstyr som kan tilkobles VCR Video spillesystemer Videokamera TV-apparatet gir deg Audio/Video-innganger for tilkobling av eksternt utstyr som f.eks VCR, videokamera eller video spillesystemer. Hvordan koble til: Tilkoble audio/video-kabelen mellom Audio (L/R)/Videokontakten på apparatet og det eksterne utstyret. Hvordan se signaler fra AV/S-VIDEO inngangene: 1. Slå på TV-apparatet. 2. Trykk SOURCE på fjernkontrollen. 3. Trykk ENTER / for å velge Video eller S-Video. 4. Trykk ENTER for å bekrefte. 5. Slå på eksternt utstyr og start avspilling. Merk: For bedre videokvalitet kan du bruke S-Video terminalen hvis ditt utstyr har det. Hvis du bruker S-Video terminal, velg da S-Video i stedet for Video i menyvalget. S-Video velges fremfor Video terminal hvis de tilkoblet samtidig. For å se bilder fra Video terminalen, må alle plugger fra S- Video terminalen tas ut. Video inngangsterminal på AV IN og S-Video inngangsterminal deler samme Audio inngangsterminal. 13

14 Tilkoblinger Tilkobling av DVD-spiller eller hjemmekinoanlegg Video-kabel Audio-kabel DVD spiller White (audio L) Red (audio R, Pr) Green (Y) Blue (Pb) DVD's bakside Hvordan koble til DVD-spiller eller hjemmekinoanlegg ved bruk av Komponent-tilkobling: Tilkoble videokabelen mellom Y, Pb, Pr -inngangene på TV-apparatet og Y, Pb, Pr -utgangene på DVD-spilleren. Tilkoble audiokabelen mellom AUDIO-inngangen på TV-apparatet og AUDIO-utgangen på DVD-spilleren. Hvordan bruke DVD-spilleren: 1. Slå på TV-apparatet. 2. Trykk SOURCE på fjernkontrollen. 3. Trykk ENTER / for å velge YPbPr. 4. Trykk ENTER for å bekrefte. 5. Slå på DVD-spilleren, sett inn en CD-plate og trykk PLAY. Merk: Y, Pb, Pr -utgangene på DVD-spillere kan være merket Y, Cb, Cr eller Y, B-Y, R-Y. I slike tilfeller tilkobles kablene iht. fargene. 14

15 Tilkoblinger Tilkobling av HDMI-utstyr HDMI kabel Utstyr med HDMI kontakt Hvordan koble til: Tilkoble HDMI-kabelen mellom HDMI-inngangen på TV-apparatet og HDMI-utgangen på utstyret. Hvordan bruke utstyret: 1. Slå på TV-apparatet. 2. Trykk SOURCE på fjernkontrollen. 3. Trykk ENTER / for å velge HDMI. 4. Trykk ENTER for å bekrefte. 5. Slå på utstyret. Merk: HDMI-enheter er kompatible med DVI gjennom bruk av en passiv kabel-adapter. Du kan derfor tilkoble utstyr med DVI kontakt til TV-apparatet. Tilkoble en passiv kabel-adapter mellom HDMI kontakten på TV-apparatet og DVI utgangen på utstyret. Tilkoble audiokabel mellom AUDIO-utgangen på utstyret og AUDIO-inngangen på D-Sub IN på TV-apparatet. 15

16 Tilkoblinger Tilkobling av PC Audio-kabel D-Sub-kabel PC Hvordan koble til: Tilkoble en D-Sub-kabel mellom D-Sub kontakten på PCen og D-Sub kontakten på TV-apparatet. Tilkoble en audiokabel mellom AUDIO-utgangen på PCen og AUDIO-inngangen på TV-apparatet, Hvordan bruke PC-skjermen: 1. Slå på TV-apparatet. 2. Trykk SOURCE på fjernkontrollen. 3. Trykk ENTER / for å velge D-Sub. 4. Trykk ENTER for å bekrefte. 5. Slå på PCen og sjekk PCens systemkrav. 6. Juster PCens skjerminnstillinger. 16

17 Generell virkemåte Slå på og av Slå på Sett strømkontakten i veggkontakten. Trykk Power fjernkontrollen. på Slå av Med strømmen slått på, trykk Power på fjernkontrollen for å slå av og sette apparatet i Standby. -knappen på kontroll- Merk: Du kan også bruke Power panelet til apparatet. Bruk av menyen Ditt LCD TV har et brukervennlig menysystem som vises på skjermen. Systemet gjør det enkelt og hurtig å bruke funksjonene i apparatet. 1. Trykk MENU på fjernkontrollen. Hovedmenyen vises på skjermen. 2. Bruk ENTER / for å bla i menyen. Bruk ENTER for å åpne den valgte menysiden. 3. Bruk ENTER / for å velge menylinje. Bruk ENTER / for å endre det valgte punktet. 4. Trykk MENU for å avslutte. Merk: For å velge menylinje, kan du enten trykke ENTER / eller trykke talltasten som tilsvarer nummeret angitt på venstre side i menylinjen. For å beskrive bruken av menysystemet, er brukerveiledning basert på bruk av fjernkontrollen. Visning av statusinformasjon Ved å trykke DSP/CAPS på fjernkontrollen, vises gjeldende statusinformasjon på skjermen. 1. Gjeldende kanal/navn 2. Favorittkanal symbol 3. Lås symbol 4. Gjeldende kanalnummer 5. Lydsystem 6. Stereomodus 7. NICAM status 8. Fargesystem Merk: Noen av punktene over vil ikke alltid bli vist på skjermen og avhenger av dine innstillinger. 17

18 Generell virkemåte Velge kanal Bruk av kanaltasten CHANNEL Trykk CHANNEL for å skifte kanal. Når du trykker CHANNEL, skifter kanalene etter rekkefølge. Du vil se alle kanalene som er lagret. Du vil ikke se kanaler som er hoppet over. Direkte kanaltilgang Trykk talltastene 0-9 for å gå direkte til en bestemt kanal. Ved 2-sifret eller 3-sifret kanalnummer: Trykk -/-- til displayet viser "--" eller "---" og tast deretter kanalnummeret med talltastene 0-9. Bruk av RETURN Trykk RETURN forrige kanal. -tasten for å veksle mellom gjeldende kanal og Justere volumet Bruk av volumtastene (VOLUME +/-) Trykk VOLUME+ og VOLUME- for å øke eller senke lydvolumet. Dempe lyden midlertidig Trykk MUTE og lyden slås av. Et nytt trykk slår på lyden igjen. Velge kilde 1. Trykk SOURCE for å åpne menyen for kildevalg. 2. Trykk ENTER / for å velge ønsket signalkilde. 3. Trykk ENTER for å bekrefte. Merk: Har du valgt å se et program fra SCART2 og fargene ikke vises tilfredsstillende, kan det tenkes at TV-apparatet mottar et Y/C-signal. For å vise fargene riktig, velg Scart2 Y/C i stedet for Scart2 AV. Ved tilkobling av eksternt utstyr med Scart-adapter for tilkobling til Scart-kontakt på TV-apparatet, skal du velge Scart2 AV som menyvalg. 18

19 Innstilling av kanaler TV-apparatet kan lagre alle tilgjengelige kanaler. Etter at tilgjengelige kanaler er lagret, kan du bruke CHANNEL for å bla gjennom kanalene. Velge region Før du starter automatisk søking, må du først velge region. 2. Bruk ENTER / for å bla fram til Option menyen. 3. Trykk ENTER for å åpne Option. 4. Trykk ENTER for å velge Program Area. 5. Trykk ENTER / for å velge ønsket region. Velge APS-funksjon 2. Bruk ENTER / for å bla fram til Option menyen. 3. Trykk ENTER for å åpne Option. 4. Trykk ENTER for å bla fram til APS menyen. 5. Trykk ENTER / for å velge On eller Off. Etter automatisk søking, vil kanalene bli sortert automatisk iht. VPS (Video Program System) informasjon når dette punktet på forhånd er satt til On. Automatisk søking 2. Bruk ENTER / for å bla fram til Program menyen. 3. Trykk ENTER for å åpne Program. 4. Trykk ENTER for å velge Auto Search. 5. Trykk ENTER for å starte søkingen. Apparatet starter med å lagre alle tilgjengelige kanaler. Merk: Automatisk søking stoppes hvis du trykker MENU. Manuell finjustering 2. Bruk ENTER / for å bla fram til Option menyen. 3. Trykk ENTER for å åpne Option. 4. Trykk ENTER for å bla fram til Fine Tuning menyen. 5. Trykk ENTER / for å finjustere inntil mest mulig bilde og lyd er oppnådd. 19

20 Innstilling av kanaler Manuell søking Bruk manuell søking hvis ønsket kanal ikke kan lagres eller du ønsker å lagre bestemte programmer en om gangen. 1. Bruk talltastene for å velge direkte en kanal du ønsker å søke manuelt etter. 2. Trykk MENU og hovedmenyen vises på skjermen. 3. Bruk ENTER / for å bla fram til Program menyen. 4. Trykk ENTER for å åpne Program. 5. Trykk ENTER for å velge Manual Search. 6. Trykk ENTER for å taste inn en frekvens eller trykk ENTER / for å søke etter program fra gjeldende frekvens. A. For å søke et program manuelt ved inntasting av frekvens: 1. Trykk ENTER. 2. Tast inn ønsket frekvens med talltastene Trykk MENU for å avbryte. eller B. Før å søke et program manuelt fra gjeldende frekvens: 1. Trykk ENTER og apparatet søker mot høyere frekvens. 2. Trykk ENTER og apparatet søker mot lavere frekvens. Søkingen stopper når et program er funnet og dette programmet blir lagret. Under den manuelle søkeprosessen kan du kontrollere søkeretningen ved å trykke ENTER /. Hoppe over kanaler 1. Gjenta punktene 1-4 over (manuell søking). 2. Trykk ENTER for å bla fram til Skip menyen. 3. Trykk ENTER / for å velge On eller Off. 4. Trykk MENU for å avslutte. Når On er valgt, vil den valgte kanalen bli hoppet over. Denne kanalen kan ikke velges ved bruk av CHANNEL med mindre du taster inn kanalnummeret direkte med talltastene 0-9. Sortere kanaler Du kan sortere rekkefølgen til kanalene. 1. Trykk SORTog Channel Sort vises. Gjeldende kanalnummer vises i [Program No.]. 2. Trykk ENTER for å velge Sorted No. 3. Trykk ENTER / for å velge en kanal som skal byttes med gjeldende kanal. 4. Trykk ENTER for å markere OK. 5. Trykk OK for å bekrefte bytte av kanaler. 20

21 Innstilling av kanaler Lagre favorittkanaler 2. Bruk ENTER / for å bla fram til Program menyen. 3. Trykk ENTER for å åpne Program. Program No. blir automatisk markert. 4. Trykk ENTER / for å velge en kanal som favorittkanal. 5. Trykk ENTER for å velge Favorite. 6. Trykk ENTER / for å velge On eller Off. 7. Trykk MENU for å avslutte. Når On er valgt, vil den valgte kanalen vil programmert som din favorittkanal. Du kan programmere flere favorittkanaler ved å gjenta punktene over slik at du kan velge blant dine favorittkanaler ved å trykke FAV.-knappen. Når du ser på en favorittkanal, vil symbolet vises på skjermen mens du trykker DSP/CAPS-knappen. Tildele navn til kanaler Navn på kanalene blir tildelt automatisk hvis navneinformasjon inngår i sendingen. Navnene kan endres. 1. Gjenta punktene 1-4 i manuell søking. 2. Trykk ENTER for å bla fram til Program Name. 3. Trykk ENTER for å redigere navnet. 4. Trykk ENTER / for å flytte markøren til høyre eller venstre. Bruk DSP/CAPS for å veksle mellom små og store bokstaver. Trykk ENTER for å slette et tegn. Maksimum lengde for et navn er 8 tegn. 5. Når du har tastet ferdig, trykk ENTER for å bekrefte navnet. Tast Tegn Tegn med DSP/CAPS 21

22 Innstilling av bildet Forhåndsvalgt bildemodus TV-apparatet har 3 forhåndsinnstilte bildemodus (Vivid, Standard og Mild) og et brukerinnstilt bildemodus (Custom). Hvert bildemodus har sin egen bildeinnstilling. Vivid: Skarpt bilde Standard Normalt bilde Mild Varmt bilde Du kan hurtig velge bildemodus gjennom å trykke P.MODE. 2. Bruk ENTER / for å bla fram til Video menyen. 3. Trykk ENTER for å åpne Video. Mode markeres automatisk. 4. Bruk ENTER / for å velge bildemodus. 5. Trykk MENU for å avslutte. Tilpasning av bilde 2. Bruk ENTER / for å bla fram til Video menyen. 3. Trykk ENTER for å åpne Video. 4. Bruk ENTER for å velge egenskapen som skal endres. 5. Trykk ENTER / for å endre verdiene. Redusere bildestøy Det kan forekomme at bilder vises med støy som skyldes dårlig signal. Denne funksjonen forbedrer bildekvaliteten gjennom å redusere støyen. 2. Bruk ENTER / for å bla fram til Video menyen. 3. Trykk ENTER for å åpne Video. 4. Bruk ENTER for å velge DNR. 5. Trykk ENTER / for å velge. Fryse bildet Trykk FREEZE-knappen for å "fryse" bildet på skjermen (video-kilden går fortsatt). Trykk knappen igjen for å fortsette. Merk: For å beskytte skjermen, må ikke bildet fryses over lengre tid. 22

23 Innstilling av bildet Justere fargetemperatur 2. Bruk ENTER / for å bla fram til Video menyen. 3. Trykk ENTER for å åpne Video. 4. Bruk ENTER for å velge Color Temperature. 5. Trykk ENTER / for å velge. Velge APL Denne funksjonen kan brukes for å justere nivået automatisk for å oppnå bedre bildeeffekt. 2. Bruk ENTER / for å bla fram til Video menyen. 3. Trykk ENTER for å åpne Video. 4. Bruk ENTER for å velge APL. 5. Trykk ENTER / for å velge On eller Off. 23

24 Innstilling av lyden Justere volumet Du kan hurtig justere volumet ved å bruke VOLUME+ eller VOLUME-. Du kan også justere volumet gjennom OSD-menyen: 2. Bruk ENTER / for å bla fram til Audio menyen. 3. Trykk ENTER for å åpne Audio. Volume markeres automatisk. 4. Trykk ENTER / for å justere volumet. 5. Trykk MENU for å avslutte. Justere lydbalansen 2. Bruk ENTER / for å bla fram til Audio menyen. 3. Trykk ENTER for å åpne Audio. 4. Trykk ENTER for å velge Balance. 5. Trykk ENTER for å senke venstre høyttalervolum. Trykk ENTER for å senke høyre høyttalervolum. Justere hodetelefonens volum 2. Bruk ENTER / for å bla fram til Audio menyen. 3. Trykk ENTER for å åpne Audio. 4. Trykk ENTER for å velge HP Volume. 5. Trykk ENTER / for å justere volumet. Justere equalizer TV-apparatet leveres med en Five-Band Equalizer slik at du kan nyte kvalitetslyd. Du kan velge blant 3 forhåndsinnstilte lydeffekter (Live, Pop og Rock) eller du kan tilpasse din egen lydeffekt. 2. Bruk ENTER / for å bla fram til Audio menyen. 3. Trykk ENTER for å åpne Audio. 4. Trykk ENTER for å velge Equalizer. 5. Trykk ENTER / for å velge en lydeffekt. Du kan tilpasse din egen lydeffekt som følger: 6. Trykk ENTER for å velge 120Hz, 500Hz, 1,5KHz, 5KHz eller 10KHZ. 7. Trykk ENTER / for å justere etter eget ønske. 8. Trykk MENU for å avslutte. Merk: Du kan hurtig velge en forhåndsinnstilt lydeffekt ved å trykke S.MODE-knappen. 24

25 Innstilling av lyden Stereo/2-språklig Du kan hurtig velge lydmodus ved å bruke STEREO-knappen på fjernkontrollen. NICAM-sendinger Gir mulighet for valg av mottakingsmodus ved mottaking av NICAM-signal. For å kunne nyte NICAM-sendinger, mottar apparatet NICAM-sendinger i stereo, mono og 2-språklig. Stereo Når apparatet mottar stereosending, trykk STEREO-knappen for å velge NICAM Stereo eller FORCE Mono. Ved Force Mono er TV-lyden i mono. 2-språklig Når apparatet mottar en 2-språklig sending, trykk STEREO-knappen for å velge NICAM Dual 1, NICAM Dual2 eller FORCE Mono. IGR-sendinger (German stereo system) Du kan velge modus under mottaking av IGR-signaler. For å kunne nyte en IGR-sending, kan apparatet motta IGR-system stereo og 2-språklig. Stereo Når apparatet mottar stereosending, trykk STEREO-knappen for å velge FM/AM Stereo eller FORCE Mono. Ved Force Mono er TV-lyden i mono. 2-språklig Når apparatet mottar en 2-språklig sending, trykk STEREO-knappen for å velge FM/AM Dual1, eller FM/AM Dual2. Merk: Når det ikke finnes inngangssignal, vil TV-apparatet slå av lyden automatisk. Menyvalget Audio og alle operasjoner forbundet med audio er ikke lenger tilgjengelig. 25

26 Systeminnstillinger Fargesysteminnstilling 2. Bruk ENTER / for å bla fram til Program menyen. 3. Trykk ENTER for å åpne Program. 4. Bruk ENTER for å velge Color System. 5. Trykk ENTER / for å velge ønsket fargesystem. Lydsysteminnstilling 2. Bruk ENTER / for å bla fram til Program menyen. 3. Trykk ENTER for å åpne Program. 4. Bruk ENTER for å velge Sound System. 5. Trykk ENTER / for å velge ønsket lydsystem. Justere bildestørrelse 2. Bruk ENTER / for å bla fram til Screen menyen. 3. Trykk ENTER for å åpne Screen. Display Mode markeres automatisk. 4. Trykk ENTER / for å velge ønsket bildestørrelse. (Auto, 16:9, 14:9, 4:3, Panorama, Zoom) 5. Trykk MENU for å avslutte. Du kan også bruke ZOOM-knappen for å velge bildestørrelse. Menyspråk 2. Bruk ENTER / for å bla fram til Option menyen. 3. Trykk ENTER for å åpne Option. 4. Bruk ENTER for å velge Menu Language. 5. Trykk ENTER / for å velge ønsket menyspråk. Menybakgrunnsinnstilling 2. Bruk ENTER / for å bla fram til Option menyen. 3. Trykk ENTER for å åpne Option. 4. Bruk ENTER for å velge Menu Background. 5. Trykk ENTER / for å velge. Innsovning Timer Du kan hurtig stille inn innsovningstimeren ved å bruke SLEEP-knappen på fjernkontrollen. Trykk denne knappen gjentatte ganger for å velge ønsket verdi. 26

LCD TV 37" United LTV37W60 Brukerveiledning

LCD TV 37 United LTV37W60 Brukerveiledning LCD TV 37" United LTV37W60 Brukerveiledning Innhold Sikkerhetsinformasjon... 3 Forberedelser... 5 Bruk av fjernkontroll... 5 Batterier til fjernkontrollen... 5 Antennetilkobling... 6 Strømtilkobling...

Detaljer

LCD TV 20" United LTV20L60 Brukerveiledning

LCD TV 20 United LTV20L60 Brukerveiledning LCD TV 20" United LTV20L60 Brukerveiledning Innhold Sikkerhetsinformasjon... 3 Forberedelser... 5 Kontrollpanel... 7 Tilkoblingspanel... 8 Fjernkontroll... 9 Tilkoblinger... 11 Virkemåte... 14 Innstilling

Detaljer

Harwa LCD-TV. Bruksanvisning

Harwa LCD-TV. Bruksanvisning Viktige sikkerhetsanvisninger Harwa LCD-TV Bruksanvisning - Les bruksanvisningen før bruk og ta vare på denne til seinere bruk. - Bruk kun tilbehør som anbefales av produsenten. - Ikke plasser noe direkte

Detaljer

HARWA LCD-TV 37. Bruksanvisning. Viktige sikkerhetsanvisninger. Sikkerhetsanvisninger

HARWA LCD-TV 37. Bruksanvisning. Viktige sikkerhetsanvisninger. Sikkerhetsanvisninger HARWA LCD-TV 37 Bruksanvisning Viktige sikkerhetsanvisninger Elektriske produkter kan utføre mange nyttige funksjoner, men kan også føre til skader på person og ting dersom det ikke behandles riktig. Dette

Detaljer

Bruksanvisning Vennligst les denne bruksanvisningen nøye før bruk

Bruksanvisning Vennligst les denne bruksanvisningen nøye før bruk Bruksanvisning Vennligst les denne bruksanvisningen nøye før bruk Patentert produkt Varemerket mi-football og dette produktet og andre med merket A-4 er patentert og tilhører således til Mi-Dockspeakers

Detaljer

Radio system med docking og aktiv høyttaler. B12iP

Radio system med docking og aktiv høyttaler. B12iP Radio system med docking og aktiv høyttaler. B12iP BRUKSANVISNING Vennligst les og forstå bruksanvisningen før bruk. SIKKERHETSINSTRUKSJONER For å sikre deg trygghet og bruksglede, les og følg sikkerhetsinstruksjonene

Detaljer

DIGITAL AKTIV HØYTTALER A3IP

DIGITAL AKTIV HØYTTALER A3IP DIGITAL AKTIV HØYTTALER A3IP BRUKSANVISNING Vennligst les og forstå bruksanvisningen før bruk INNHOLD I ESKEN 1. A3IP med dokkingstasjon 4. Bruksanvisning 2. Audio kabel 5. Ipod holder 3. AC Adapter 6.

Detaljer

PRIMA LCD-TV. Bruksanvisning. Viktige sikkerhetsanvisninger. Sikkerhetsanvisninger

PRIMA LCD-TV. Bruksanvisning. Viktige sikkerhetsanvisninger. Sikkerhetsanvisninger PRIMA LCD-TV Bruksanvisning Viktige sikkerhetsanvisninger Elektriske produkter kan utføre mange nyttige funksjoner, men kan også føre til skader på person og ting dersom det ikke behandles riktig. Dette

Detaljer

BRUKERVEILEDNING 15" TFT LCD TV LTV 15X92

BRUKERVEILEDNING 15 TFT LCD TV LTV 15X92 BRUKERVEILEDNING 15" TFT LCD TV LTV 15X92 Innhold 1. Sikkerhetsanvisninger...2 2. Egenskaper...3 3. Pakningsinnhold...3 4. Oversikt...5 4.1 Forfra...4 4.2 Bakfra...5 5. Fjernkontroll...6 6. Hurtigstart...7

Detaljer

Modell: LTV15L43-1- 15.1 LCD TV / MONITOR ON SCREEN DISPLAY FJERNKONTROLL AUDIO / VIDEO / VGA-INN S-VIDEO INNGANG HODETELEFON UTTAK SCART M/RGB

Modell: LTV15L43-1- 15.1 LCD TV / MONITOR ON SCREEN DISPLAY FJERNKONTROLL AUDIO / VIDEO / VGA-INN S-VIDEO INNGANG HODETELEFON UTTAK SCART M/RGB Modell: LTV15L43-1- 15.1 LCD TV / MONITOR ON SCREEN DISPLAY FJERNKONTROLL AUDIO / VIDEO / VGA-INN S-VIDEO INNGANG HODETELEFON UTTAK SCART M/RGB SPESIFIKASJONER Mottakssystem : BG / DK / I Fargesystem :

Detaljer

Bruksanvisning. Digital aktiv høyttaler. Vennligst les denne bruksanvisning nøye før produktet tas i bruk

Bruksanvisning. Digital aktiv høyttaler. Vennligst les denne bruksanvisning nøye før produktet tas i bruk Miljøinformasjon Vær oppmerksom på at dette produktet er merket med følgende symbol: Det betyr at dette produktet ikke må avhendes sammen med vanlig husholdningsavfall, da elektrisk og elektronisk avfall

Detaljer

ininja Bruksanvisning Vennligst les denne bruksanvisning nøye før du tar produktet i bruk

ininja Bruksanvisning Vennligst les denne bruksanvisning nøye før du tar produktet i bruk Miljøinformasjon Vær oppmerksom på at dette produktet er merket med følgende symbol: Det betyr at dette produktet ikke må avhendes sammen med vanlig husholdningsavfall, da elektrisk og elektronisk avfall

Detaljer

Vinskap WC 7210. Brukerveiledning

Vinskap WC 7210. Brukerveiledning Vinskap WC 7210 Brukerveiledning I N N H O L D Sikkerhetsanvisninger 1 Oversikt 2 Montering 2 Temperaturinnstilling 3 Virkemåte 4 Feilsøking 4 Tekniske data 5 Garanti 5 SIKKERHETSANVISNINGER Ved bruk av

Detaljer

BRUKERVEILEDNING LTV19W30

BRUKERVEILEDNING LTV19W30 BRUKERVEILEDNING LTV19W30 Innhold Sikkerhetsanvisninger................................................. 2 Egenskaper........................................................... 4 Pakningsinnhold..........................................................

Detaljer

LP platespiller med PLL radio og USB/SD-MP3 opptaker. Brukerveiledning. Norsk

LP platespiller med PLL radio og USB/SD-MP3 opptaker. Brukerveiledning. Norsk LP platespiller med PLL radio og USB/SD-MP3 opptaker Brukerveiledning Norsk Modell 2970 LP platespiller med PLL radio og USB/SD-MP3 opptaker Brukerveiledning Toppdeksel Fjernkontroll Sensor Power Display

Detaljer

SIKERHETSANVISNINGER... 3 Strømforsyning... 3 Sikkerhetstiltak... 3 Rengjøring... 3 KLARGJØRING... 4

SIKERHETSANVISNINGER... 3 Strømforsyning... 3 Sikkerhetstiltak... 3 Rengjøring... 3 KLARGJØRING... 4 BRUKSANVISNING 1 INNHOLD SIKERHETSANVISNINGER... 3 Strømforsyning... 3 Sikkerhetstiltak... 3 Rengjøring... 3 KLARGJØRING... 4 VIRKEMÅTE... 5 Knapper på frontpanelet... 5 Slå TV-apparatet på/av... 5 TV-apparatets

Detaljer

Digital høyttaler Bruksanvisning. www.target.no

Digital høyttaler Bruksanvisning. www.target.no Miljøinformasjon Vær oppmerksom på at dette produktet er merket med følgende symbol: Det betyr at dette produktet ikke må avhendes sammen med vanlig husholdningsavfall, da elektrisk og elektronisk avfall

Detaljer

Høyttaler med Bluetooth og holder for iphone. Bruksanvisning UBT8016

Høyttaler med Bluetooth og holder for iphone. Bruksanvisning UBT8016 Høyttaler med Bluetooth og holder for iphone Bruksanvisning UBT8016 1 1 Knapp for Av / På 2 Knapp for Meny 3 Knapp for å hoppe forover 4 Knapp for å velge nedover i meny 5 Knapp for FLAT 6 Knapp for ROCK

Detaljer

Digital høyttaler Brukerveiledning Vennligst les før bruk

Digital høyttaler Brukerveiledning Vennligst les før bruk Miljøinformasjon Vær oppmerksom på at dette produktet er merket med følgende symbol: Det betyr at dette produktet ikke må avhendes sammen med vanlig husholdningsavfall, da elektrisk og elektronisk avfall

Detaljer

FlexiSound Bruksanvisning MINO Samtaleforsterker, BE2030

FlexiSound Bruksanvisning MINO Samtaleforsterker, BE2030 Bruksanvisning MINO Samtaleforsterker, BE2030 2013-01-02 Dok.nr.: 0638A Vestfold Audio AS 1 Innholdsfortegnelse Viktige sikkerhetsinstruksjoner... 3 Knapper og tilkoblinger... 3 Ta apparatet i bruk (montering)...

Detaljer

Bruksanv. 4561Dansk-Norsk-Svens 16.12.03 15:39 Side 17. Esken inneholder

Bruksanv. 4561Dansk-Norsk-Svens 16.12.03 15:39 Side 17. Esken inneholder Bruksanv. 4561Dansk-orsk-Svens 16.12.03 15:39 Side 17 Esken inneholder Gratulerer! Vi takker for tilliten ved ditt valg av OVA Vision COLOR. Vennligst les nøye igjennom denne bruksanvisning og oppbevar

Detaljer

Travel. DAB+ / DAB / FM Digital Radio. Bruksanvisning

Travel. DAB+ / DAB / FM Digital Radio. Bruksanvisning Travel DAB+ / DAB / FM Digital Radio Bruksanvisning Instruksjoner angående sikkerhet Dersom du ønsker å få mest mulig ut av ditt nyanskaffede produkt og for å kunne bli kjent med alle funksjoner, vennligst

Detaljer

Tilkobling for videoinngangssignalet (høyre). Tilkobling for S-VIDEO-inngangssignalet.

Tilkobling for videoinngangssignalet (høyre). Tilkobling for S-VIDEO-inngangssignalet. Produktinformasjon Tilkoblinger Tilkobling VGA INN PC AUDIO INN VGA UT STEREO UT TV UT ANTENNE DC-INN AUDIO-L INN AUDIO-R INN VIDEO INN Kontrollpanel S-VIDEO INN CH+/UP CH-/DOWN VOL- VOL+/ENTER MENU/ESC

Detaljer

SP120 SP220 SP320 SP820. 08/19235/0 - Issue 0

SP120 SP220 SP320 SP820. 08/19235/0 - Issue 0 SP120 SP220 SP320 SP820 NO 08/19235/0 - Issue 0 1 100 min. 500 185 SP120 610 300 min. SP220 100 495 min. 587 180 300 min. 100 min. 519 201 SP320 600 300 min. SP820 100 min. 578 675 181 300 min. 2 3 4 5

Detaljer

DIGITAL KLOKKERADIO MED ALARM OG PROJEKTOR MED TIDSVISNING CR-3301 BRUKSANVISNING. For informasjon og support, se target.no

DIGITAL KLOKKERADIO MED ALARM OG PROJEKTOR MED TIDSVISNING CR-3301 BRUKSANVISNING. For informasjon og support, se target.no DIGITAL KLOKKERADIO MED ALARM OG PROJEKTOR MED TIDSVISNING CR-3301 BRUKSANVISNING For informasjon og support, se target.no ADVARSEL Fare for elektrisk støt Lynsymbolet varsler om fare for ikkeisolerte,

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE. 1. Tilbehør 1. 2. Tilkobling og kontroll 2. 2.1 Bakpanel... 2 2.2 Fjernkontroll... 3. 3. Tilkobling 5

INNHOLDSFORTEGNELSE. 1. Tilbehør 1. 2. Tilkobling og kontroll 2. 2.1 Bakpanel... 2 2.2 Fjernkontroll... 3. 3. Tilkobling 5 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. Tilbehør 1 2. Tilkobling og kontroll 2 2.1 Bakpanel... 2 2.2 Fjernkontroll... 3 3. Tilkobling 5 3.1 Tilkobling til TV... 5 3.1 Tilkobling av kabeltvsignal... 6 4. Oppsett 7 4.1 Første

Detaljer

Bruksanvisning DAB+ / FM-RDS bærbar radio

Bruksanvisning DAB+ / FM-RDS bærbar radio Bruksanvisning DAB+ / FM-RDS bærbar radio Viktige sikkerhetsinstruksjoner 1. Les nøye gjennom disse instruksjoner. 2. Ta godt vare på denne bruksanvisning. 3. Vis hensyn til advarsler. 4. Følg instruksjoner

Detaljer

Brukerveiledning 2458 S Elta design musikkanlegg med aktiv subwoofer

Brukerveiledning 2458 S Elta design musikkanlegg med aktiv subwoofer Brukerveiledning 2458 S Elta design musikkanlegg med aktiv subwoofer Generelle forsiktighetsregler Unngå plassering av apparatet på følgende steder: Steder som er utsatt for direkte sollys eller nær varmekilder

Detaljer

2. Bøy skjermtråden bakover og avisoler 8-9 mm av senterlederen.

2. Bøy skjermtråden bakover og avisoler 8-9 mm av senterlederen. KOBLE ANTENNEKABELEN TIL PLUGG Aller først må du koble kabelen til antennepluggen. 1. Fjern 15 mm av plastikken på kabelen. 2. Bøy skjermtråden bakover og avisoler 8-9 mm av senterlederen. 3. Åpne skruene

Detaljer

Bomann stereoanlegg MC 1012 CD CB

Bomann stereoanlegg MC 1012 CD CB Bomann stereoanlegg MC 1012 CD CB Generelle forsiktighetsregler - For å minske sjansen for brann eller elektrisk sjokk, må du holde spilleren borte fra vann og fuktighet. Spilleren bør ikke stå i umiddelbar

Detaljer

TALITOR TA-1000. Brukerveiledning. Talitor TA-1000 trådløst overvåkingssystem INNHOLD. Talitor TA-1000 HMS art. nr.: 020748 Bestillingsnr.

TALITOR TA-1000. Brukerveiledning. Talitor TA-1000 trådløst overvåkingssystem INNHOLD. Talitor TA-1000 HMS art. nr.: 020748 Bestillingsnr. Talitor TA-1000 trådløst overvåkingssystem Brukerveiledning TALITOR TA-1000 Talitor TA-1000 HMS art. nr.: 020748 Bestillingsnr.: 2227400 INNHOLD Talitor TA-1000 trådløst overvåkingssystem... 1 Generell

Detaljer

AEG CTV 4803 ST/VT. Farge-TV. Bruksanvisning

AEG CTV 4803 ST/VT. Farge-TV. Bruksanvisning AEG CTV 4803 ST/VT Farge-TV Bruksanvisning Takk for at du kjøpte dette TV-apparatet. Studer bruksanvisningen nøye for å se hvordan du kan få mest nytte av ditt nye produkt. Generelt Sikkerhet: - Ikke plasser

Detaljer

ZODIAC. Safe. Sikringsradio Brukerveiledning. www.zodiac.no

ZODIAC. Safe. Sikringsradio Brukerveiledning. www.zodiac.no ZODIAC Safe Sikringsradio Brukerveiledning www.zodiac.no 2 INNHOLD INTRODUKSJON... 3 EGENSKAPER...3 SIKKERHETSANVISNINGER... 3 BESKRIVELSE AV HÅNDSETTET...4 BESKRIVELSE AV DISPLAYET...5 OVERSIKT OVER MENYFUNKSJONER...

Detaljer

Bruksanvisning Zoomax Snow Håndholdt elektronisk lupe V1.1

Bruksanvisning Zoomax Snow Håndholdt elektronisk lupe V1.1 Bruksanvisning Zoomax Snow Håndholdt elektronisk lupe V1.1 1 Innholdsregister Beskrivelse... 3 Innhold i esken... 3 Beskrivelse av enhet:... 4 Komme i gang... 5 Batteri installering... 5 Lading av batteri...

Detaljer

Trådløs overvåkningssystem

Trådløs overvåkningssystem Trådløs overvåkningssystem Bruksanvisning Lynsymbolet viser at deler på innsiden av apparatet inneholder elementer med høy spenning. Utropstegnsymbolet viser brukeren at enkelte operasjoner og deler har

Detaljer

C-J14EP/C-J21EP/ C-JT14EP/C-JT21EP

C-J14EP/C-J21EP/ C-JT14EP/C-JT21EP C-J14EP/C-J21EP/ C-JT14EP/C-JT21EP FARGEFJERNSYN BRUKSANVISNING Takk for at du kjøpte et JVC fargefjernsyn. For å være sikker på at du forstår hvordan dette apparatet virker, bør du lese nøye gjennom denne

Detaljer

Bruksanvisning. UNITED lommeradio DAB8210. DAB/FM Radio E80211. Miljøinformasjon

Bruksanvisning. UNITED lommeradio DAB8210. DAB/FM Radio E80211. Miljøinformasjon UNITED lommeradio DAB8210 Miljøinformasjon Vær oppmerksom på at dette produktet er merket med følgende symbol: Det betyr at dette produktet ikke må avhendes sammen med vanlig husholdningsavfall, da elektrisk

Detaljer

Pekeutstyr og tastatur Brukerveiledning

Pekeutstyr og tastatur Brukerveiledning Pekeutstyr og tastatur Brukerveiledning Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et registrert varemerke for Microsoft Corporation i USA. Informasjonen i dette dokumentet kan

Detaljer

QUICK GUIDE - RSE REAR SEAT ENTERTAINMENT SYSTEM VOLVO WEB EDITION

QUICK GUIDE - RSE REAR SEAT ENTERTAINMENT SYSTEM VOLVO WEB EDITION VOLVO QUICK GUIDE - RSE WEB EDITION REAR SEAT ENTERTAINMENT SYSTEM Din bil har et eksklusivt multimedieanlegg. Rear Seat Entertainment-systemet utvider bilens ordinære lydanlegg med: To bildeskjermer A/V-AUX-inngang

Detaljer

Bruksanvisning. Forsterker med 2 mikrofoninnganger, fjernkontroll og rom for 4 mikrofonmottakere ALBASE4+

Bruksanvisning. Forsterker med 2 mikrofoninnganger, fjernkontroll og rom for 4 mikrofonmottakere ALBASE4+ Bruksanvisning Forsterker med 2 mikrofoninnganger, fjernkontroll og rom for 4 mikrofonmottakere ALBASE4+ Modulær stemmeforsterker for AudioLink mikrofonmottakere. Dok.nr.: 1141A1 Dato: 2013-02-13 Sandefjord

Detaljer

Kort brukerveiledning

Kort brukerveiledning Kort brukerveiledning TANDBERG MXP-systemer Norsk Programvareversjon F1 D13623.04 June 2006 Reproduksjon av hele eller deler av dette dokumentet er ikke tillatt uten skriftlig tillatelse fra Innhold Generell

Detaljer

5. TEGNFORKLARING FOR DE NESTE SKISSENE: : HOLD KNAPPEN INNE -------------------: SLIPP KNAPPEN. 6. Samme som engelsk versjon.

5. TEGNFORKLARING FOR DE NESTE SKISSENE: : HOLD KNAPPEN INNE -------------------: SLIPP KNAPPEN. 6. Samme som engelsk versjon. 1. Viktig: a) For å unngå å miste noen av de lagrede data vær vennlig å ikke press på noen av knappene mens du bytter batteri. b) Før første gangs bruk vær vennlig å resette alle kommandoer. Dette gjøres

Detaljer

Prisma. Brukerhåndbok. PAL Versjon. Bo Jo Tveter AS. Akersbakken 12 A, 0172 Oslo Norge Bo Jo Tveter 2001

Prisma. Brukerhåndbok. PAL Versjon. Bo Jo Tveter AS. Akersbakken 12 A, 0172 Oslo Norge Bo Jo Tveter 2001 Brukerhåndbok Prisma PAL Versjon Bo Jo Tveter AS. Akersbakken 12 A, 0172 Oslo Norge Bo Jo Tveter 2001! 23 32 75 00! 23 32 75 01 e-post: post@bojo.no http://www.bojo.no versjon1001 2 Innholdsfortegnelse

Detaljer

CLOCK RADIO. Sonoclock 590 Sonoclock 590 Q

CLOCK RADIO. Sonoclock 590 Sonoclock 590 Q CLOCK RADIO Sonoclock 590 Sonoclock 590 Q NO NORSK 2 ALARM TIME SLEEP SNOOZE UP DOWN RADIO ON AL 1 1+2 2 - TUNING + FM MW U + VOLUME - 3 NORSK NORSK 05-13 4 NORSK SIKKERHET OG INNSTILLING 7 Denne enheten

Detaljer

Hvordan komme i gang. Sikkerhet først. Utpakking av dekoderen. Vedlikehold. kontakt med vann. Ta umiddelbart ut kontakten.

Hvordan komme i gang. Sikkerhet først. Utpakking av dekoderen. Vedlikehold. kontakt med vann. Ta umiddelbart ut kontakten. Hvordan komme i gang Sikkerhet først Fjernes dekselet på dekoderen kan dette føre til livsfarlig elektrisk støt Denne dekoderen er produsert i henhold til internasjonale sikkerhets standarder. Sikkerhetsreglene

Detaljer

Bruksanvisning MAXI Samtaleforsterker BE2020 Art.nr. 1235

Bruksanvisning MAXI Samtaleforsterker BE2020 Art.nr. 1235 HMS art.nr. 160893 Bruksanvisning MAXI Samtaleforsterker BE2020 Art.nr. 1235 2014-08-28 Dok.nr.: 0156B1 Vestfold Audio AS Sandefjord Innholdsfortegnelse Teknisk informasjon... 2 Innledning... 3 Dette bør

Detaljer

Bruksanvisning. Samtaleforsterker MAXI. Vestfold Audio AS. Art.nr. BE2020. HMS art.nr. 160893

Bruksanvisning. Samtaleforsterker MAXI. Vestfold Audio AS. Art.nr. BE2020. HMS art.nr. 160893 Bruksanvisning Samtaleforsterker MAXI Art.nr. BE2020 HMS art.nr. 160893 Vestfold Audio AS Innholdsfortegnelse Teknisk informasjon... 2 Innledning... 3 Dette bør du lese... 3 Enhetens kontroller og tilkoblinger...

Detaljer

12 V Muttertrekker. IW12BX

12 V Muttertrekker. IW12BX 12 V Muttertrekker. IW12BX BRUKSANVISNING Vennligst les og forstå bruksanvisningen før bruk SIKKERHETSINSTRUKSJONER For å sikre deg trygghet og bruksglede, les og følg sikkerhetsinstruksjonene og bruk

Detaljer

Videomatic VEO. Bruker- og vedlikeholdsveiledning. Videomatic VEO. Videomatic VEO HMS art. nr.: Best. nr.:

Videomatic VEO. Bruker- og vedlikeholdsveiledning. Videomatic VEO. Videomatic VEO HMS art. nr.: Best. nr.: Videomatic VEO Bruker- og vedlikeholdsveiledning Videomatic VEO Videomatic VEO HMS art. nr.: Best. nr.: 1 Innhold Videomatic VEO... 1 Generelt... 3 Medisinsk klassifisering... 3 Levetid... 3 Installasjon...

Detaljer

Brukerhåndbok. Prisma HD. Bojo as. Akersbakken 12, 0172 OSLO. Utgave 0912

Brukerhåndbok. Prisma HD. Bojo as. Akersbakken 12, 0172 OSLO. Utgave 0912 Brukerhåndbok Prisma HD Bojo as Akersbakken 12, 0172 OSLO Tel 23 32 75 00 Faks 23 32 75 01 www.bojo.no post@bojo.no service@bojo.no support@bojo.no Utgave 0912 2 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse...

Detaljer

2.4 GHz trådløst mini fargekamerasystem Modell CCD-401X. - 2,4GHz trådløs mottaker - Trådløs værbestandig IP44 kamera.

2.4 GHz trådløst mini fargekamerasystem Modell CCD-401X. - 2,4GHz trådløs mottaker - Trådløs værbestandig IP44 kamera. 2.4 GHz trådløst mini fargekamerasystem Modell CCD-401X - 2,4GHz trådløs mottaker - Trådløs værbestandig IP44 kamera Bruksanvisning Viktige sikkerhetsanvisninger Les bruksanvisningen nøye før bruk! Les

Detaljer

Din bruksanvisning PHILIPS 28PT4721 http://no.yourpdfguides.com/dref/999176

Din bruksanvisning PHILIPS 28PT4721 http://no.yourpdfguides.com/dref/999176 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

INNHOLD BRUKERMANUAL KABEL-TV BRUKERMANUAL KABEL-TV DIGITAL KABEL-TV-DEKODER C1201CX. Canal Digital Kabel TV Postboks 1036 3905 Porsgrunn

INNHOLD BRUKERMANUAL KABEL-TV BRUKERMANUAL KABEL-TV DIGITAL KABEL-TV-DEKODER C1201CX. Canal Digital Kabel TV Postboks 1036 3905 Porsgrunn BRUKERMANUAL KABEL-TV Canal Digital Kabel TV Postboks 1036 3905 Porsgrunn BRUKERMANUAL KABEL-TV DIGITAL KABEL-TV-DEKODER C1201CX INNHOLD Kundeservice 06090 www.canaldigital.no Canal Digital AS er et 100

Detaljer

TKG RC 1000 230V~ 50Hz 700W RISKOKER. I/B Version 120606. Front cover page (first page) Assembly page 1/6

TKG RC 1000 230V~ 50Hz 700W RISKOKER. I/B Version 120606. Front cover page (first page) Assembly page 1/6 RISKOKER I/B Version 120606 TKG RC 1000 230V~ 50Hz 700W Front cover page (first page) Assembly page 1/6 1. Håndtak på lokket 2. Glasslokk 3. Kokebeholder 4. Hovedenheten 5. Indikatorlys for varme 6. Indikatorlys

Detaljer

SIKKERHETSSYMBOLER I denne veiledningen brukes sikkerhetssymbolene nedenfor. De angir kritisk informasjon. Les dem grundig.

SIKKERHETSSYMBOLER I denne veiledningen brukes sikkerhetssymbolene nedenfor. De angir kritisk informasjon. Les dem grundig. SIKKERHETSSYMBOLER I denne veiledningen brukes sikkerhetssymbolene nedenfor. De angir kritisk informasjon. Les dem grundig. ADVARSEL Dersom informasjonen i en ADVARSEL ikke overholdes, kan det føre til

Detaljer

Sangean DAB-radio. Komponenter og kontroller Se side 3 og 4 i den originale bruksanvisningen.

Sangean DAB-radio. Komponenter og kontroller Se side 3 og 4 i den originale bruksanvisningen. Sangean DAB-radio Sikkerhetsanvisninger 1. Les bruksanvisningen. 2. Spar på bruksanvisningen. 3. Legg merke til advarslene. 4. Følg alle anvisninger. 5. Ikke bruk apparatet i nærheten av vann. 6. Rengjør

Detaljer

Tilkobling og brukermanual Kreatel/Motorola Set Top Box

Tilkobling og brukermanual Kreatel/Motorola Set Top Box Tilkobling og brukermanual Kreatel/Motorola Set Top Box 1 Kreatel/Motorola Set-Top-Box Set-Top-Box (STB) er en viktig del av Homebase systemet. Det er via STB en du kan se på TV, høre på radio, lese Sameie/Borettslags

Detaljer

COZZY FIRE INSTALLASJONSVEILEDNING OG BRUKSANVISNING

COZZY FIRE INSTALLASJONSVEILEDNING OG BRUKSANVISNING COZZY FIRE INSTALLASJONSVEILEDNING OG BRUKSANVISNING Gratulerer med ditt kjøp av Cozzy Fire elektrisk peis. Før du bruker produktet, bør du lese denne installasjonsveiledningen og bruksanvisningen nøye,

Detaljer

Installasjonsveiledning. LCD-fargeskjerm

Installasjonsveiledning. LCD-fargeskjerm sveiledning LCD-fargeskjerm SIKKERHETSSYMBOLER I denne veiledningen brukes sikkerhetssymbolene nedenfor. De angir kritisk informasjon. Les dem grundig. ADVARSEL Dersom informasjonen i en ADVARSEL ikke

Detaljer

HÅNDBOK. Bruksanvisning terrassevarmer TV 2100. TV 2100 frittstående modell

HÅNDBOK. Bruksanvisning terrassevarmer TV 2100. TV 2100 frittstående modell HÅNDBOK Bruksanvisning terrassevarmer TV 2100 TV 2100 frittstående modell Kjære kunde Gratulerer med din nye Beha terrassevarmer. Du har kjøpt et moderne produkt av høy kvalitet. I tillegg er det enkelt

Detaljer

AV-28KM3SN COLOUR TELEVISION INSTRUCTIONS FARBFERNSEHGERÄT FÄRG- TV FARVEFJERNSYN FARGEFJERNSYN VÄRITELEVISIO ENGLISH DEUTSCH SVENSKA DANSK NORSK

AV-28KM3SN COLOUR TELEVISION INSTRUCTIONS FARBFERNSEHGERÄT FÄRG- TV FARVEFJERNSYN FARGEFJERNSYN VÄRITELEVISIO ENGLISH DEUTSCH SVENSKA DANSK NORSK AV-28KM3SN ENGLISH DEUTSCH SVENSKA DANSK NORSK SUOMI COLOUR TELEVISION FARBFERNSEHGERÄT FÄRG- TV FARVEFJERNSYN FARGEFJERNSYN VÄRITELEVISIO INSTRUCTIONS BEDIENUNGSANLEITUNG BRUKSANVISNING INSTRUKTIONSBOG

Detaljer

Bruksanvisning BreCOM VR 500

Bruksanvisning BreCOM VR 500 Bruksanvisning BreCOM VR 500 Breens Jaktutstyr AS Drognestoppen 2 N-2150 Årnes Tel +4763909585 post@brecom.no www. brecom.no BreCOM VR 500 bruksanvisning Vi er takknemlige du har valgt BreCOM jaktradio

Detaljer

modell RNCD 302 PERSONLIG CD -SPILLER

modell RNCD 302 PERSONLIG CD -SPILLER NO modell RNCD 302 PERSONLIG CD -SPILLER Vedlikehold og spesifikasjoner Du MÅ la oppladbare batterier lades helt opp før du bruker dem første gang. Du MÅ lese bruksanvisningen før du prøver å bruke denne

Detaljer

Digital radio / DAB+ / FM RDS Digital klokkeradio med to alarmer. Bruksanvisning

Digital radio / DAB+ / FM RDS Digital klokkeradio med to alarmer. Bruksanvisning Digital radio / DAB+ / FM RDS Digital klokkeradio med to alarmer Bruksanvisning Innhold Kontrollknapper... 2 3 Bruk av klokkeradioen for første gang. 4 Generell bruk av din klokkeradio... 5 Valg av stasjon

Detaljer

Bomann CD/kassettspiller med sølvdesign

Bomann CD/kassettspiller med sølvdesign Bomann CD/kassettspiller med sølvdesign Generelle forsiktighetsregler - For å minske sjansen for brann eller elektrisk sjokk, må du holde spilleren borte fra vann og fuktighet. Spilleren bør ikke stå i

Detaljer

EBR808C BRUKSANVISNING

EBR808C BRUKSANVISNING EBR808C BRUKSANVISNING Gratulerer med ditt kjøp av denne nye Krystall Værstasjon med 3D projektor ikon. Dette er et unikt produkt som er designet for hverdagsbruk i hjemmet eller på jobben, og det er definitivt

Detaljer

Telefon flashtel Eco. Bruker- og vedlikeholdsveiledning. FlashTEL Eco. flashtel Eco Bestillingsnr.: 1104910 HMS art. nr. 135280

Telefon flashtel Eco. Bruker- og vedlikeholdsveiledning. FlashTEL Eco. flashtel Eco Bestillingsnr.: 1104910 HMS art. nr. 135280 Telefon flashtel Eco Bruker- og vedlikeholdsveiledning FlashTEL Eco flashtel Eco Bestillingsnr.: 1104910 HMS art. nr. 135280 Sikkerhetsinstruksjoner Vennligst les nøye igjennom brukerveiledningen, slik

Detaljer

TWINKLE SPECTRUM BRUKERHÅNDBOK. ! 23 32 75 00! 23 32 75 01 e-post: post@bojo.no http://www.bojo.no versjon 1101

TWINKLE SPECTRUM BRUKERHÅNDBOK. ! 23 32 75 00! 23 32 75 01 e-post: post@bojo.no http://www.bojo.no versjon 1101 BRUKERHÅNDBOK TWINKLE SPECTRUM Bo Jo Tveter AS. Akersbakken 12 A, 0172 Oslo Norge! 23 32 75 00! 23 32 75 01 e-post: post@bojo.no http://www.bojo.no versjon 1101 INNHOLDSFORTEGNELSE SIDE! VIKTIG INFORMASJON

Detaljer

Brukermanual. 7 TFT-LCD-monitor med DVD-spiller på nakkestøtte

Brukermanual. 7 TFT-LCD-monitor med DVD-spiller på nakkestøtte Brukermanual 7 TFT-LCD-monitor med DVD-spiller på nakkestøtte FORSIKTIGHETSREGLER Se til at du leser sikkerhetsanvisningene nøye før du installerer enheten eller tilbehør. Ikke monter apparatet på steder

Detaljer

Bruksanvisning Isbitmaskin UIM1009

Bruksanvisning Isbitmaskin UIM1009 Bruksanvisning Isbitmaskin UIM1009 Takk for at du valgte vår isbitmaskin Vennligst les denne bruksanvisningen nøye før du tar i bruk produktet for å forsikre deg om korrekt bruk. Etter du har lest den,

Detaljer

venner med tv-pakken Bli venner med tv-pakken ved hjelp av fjernkontroll og tastatur

venner med tv-pakken Bli venner med tv-pakken ved hjelp av fjernkontroll og tastatur Tv Brukerveiledning 1 Bli venner med tv-pakken 1 Bli venner med tv-pakken 2 Navigasjon 3 Tv-portalen ved hjelp av fjernkontroll og tastatur og dens tjenester Tv fra Vesterålskraft Bredbånd betyr at du

Detaljer

Xcam våpenkamera manual

Xcam våpenkamera manual 2010 Xcam våpenkamera manual Trond Bartnes Big 5 AS, Steinkjer 06.05.2010 Innholdsfortegnelse Kapitel 1 - Beskrivelse av kameraet... 3 Kapitel 2 - Klargjøring av kameraet for bruk... 6 2.1 - Installering

Detaljer

Brukerveiledning 5731 Elta bærbar CD-spiller med 10-sekunders anti-shock

Brukerveiledning 5731 Elta bærbar CD-spiller med 10-sekunders anti-shock Brukerveiledning 5731 Elta bærbar CD-spiller med 10-sekunders anti-shock Generelle forsiktighetsregler Unngå plassering av apparatet på følgende steder: Steder som er utsatt for direkte sollys eller nær

Detaljer

Bruksanvisning BreCOM VR 500

Bruksanvisning BreCOM VR 500 Bruksanvisning BreCOM VR 500 Breens Jaktutstyr AS Drognestoppen 2 N-2150 Årnes Tel +4763909585 post@brecom.no www. brecom.no BreCOM VR 500 bruksanvisning Vi er takknemlige du har valgt BreCOM jaktradio

Detaljer

Brukerhåndbok RUBY. Bojo as. Akersbakken 12, 0172 OSLO. Utgave 0311

Brukerhåndbok RUBY. Bojo as. Akersbakken 12, 0172 OSLO. Utgave 0311 Brukerhåndbok RUBY Bojo as Akersbakken 12, 0172 OSLO Tel 23 32 75 00 Faks 23 32 75 01 www.bojo.no post@bojo.no service@bojo.no support@bojo.no Utgave 0311 2 Innholdsfortegnelse RUBY... 1 Innholdsfortegnelse...

Detaljer

Get started. Brukerveiledning for Get box

Get started. Brukerveiledning for Get box Get started Brukerveiledning for Get box s. 2 Gratulerer med ny Get box Din nye Get box er et hjelpemiddel for at du skal få en enklere tv-hverdag. Du vil blant annet få bedre bilde, bedre lyd og en flott

Detaljer

CINEMA SB100 aktiv lydlisthøyttaler

CINEMA SB100 aktiv lydlisthøyttaler CINEMA SB100 aktiv lydlisthøyttaler hurtigveiledning Takk for at du valgte dette produktet fra JBL JBL Cinema SB100 aktiv lydlisthøyttaler er et komplett, integrert lydsystem som gir en dramatisk forbedring

Detaljer

LIGHT AND WAKE ALARMRADIO NO

LIGHT AND WAKE ALARMRADIO NO LIGHT AND WAKE ALARMRADIO NO MODELL 4567 LIGHT AND WAKE ALARMRADIO BRUKERVEILEDNING SIKKERHETSANVISNINGER ADVARSEL FARE FOR ELEKTRISK STØT. MÅ IKKE ÅPNES Symbolet varsler deg om fare for ikke-isolert,

Detaljer

Din bruksanvisning SAMSUNG LE32R53B http://no.yourpdfguides.com/dref/784370

Din bruksanvisning SAMSUNG LE32R53B http://no.yourpdfguides.com/dref/784370 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for SAMSUNG LE32R53B. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på SAMSUNG LE32R53B i bruksanvisningen (informasjon,

Detaljer

FlexiSound Bruksanvisning Domino PRO Samtaleforsterker BE8005 (BE2210/2230)

FlexiSound Bruksanvisning Domino PRO Samtaleforsterker BE8005 (BE2210/2230) Bruksanvisning Domino PRO Samtaleforsterker BE8005 (BE2210/2230) 2012-03-21 Dok.nr.: 0641A Vestfold Audio AS 1 Innholdsfortegnelse Viktige sikkerhetsinstruksjoner... 3 Knapper og tilkoblinger... 4 Mottakerenhet...

Detaljer

MONTERINGS- OG BRUKSANVISNING FOR GARASJEPORTÅPNER

MONTERINGS- OG BRUKSANVISNING FOR GARASJEPORTÅPNER MONTERINGS- OG BRUKSANVISNING FOR GARASJEPORTÅPNER Vennligst les denne manualen nøye før du installerer Innhold A. Deleliste.. 2 B. Funksjoner.. 3 C. Montering.. 4 D. Fjernkontroll og design.. 7 E. Programmering..

Detaljer

Installasjonsveiledning

Installasjonsveiledning v4.2.1 NOR GARO SR2 PCU5.1-PP Installasjonsveiledning GARO SR2 komfyrvakt med strømstyringsenhet PCU5.1-PP Innehold 1. Forberedelser 2. Installasjon 3. Feilsøking 4. Installering av vannlekkasjedetektoren

Detaljer

Din bruksanvisning PIONEER AVIC-S1 http://no.yourpdfguides.com/dref/5595877

Din bruksanvisning PIONEER AVIC-S1 http://no.yourpdfguides.com/dref/5595877 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for PIONEER AVIC-S1. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på PIONEER AVIC-S1 i bruksanvisningen (informasjon,

Detaljer

Comfort Contego Bruksanvisning

Comfort Contego Bruksanvisning Norge Comfort Contego Bruksanvisning Les bruksanvisningen før du tar i bruk dette produktet. Comfort Contego T800 Sender Comfort Contego R800 Mottaker Innholdsfortegnlese Sida Introduksjon 3 Innhold 4

Detaljer

Esken inneholder VIKTIG: Kamera

Esken inneholder VIKTIG: Kamera Esken inneholder Gratulerer! Vi takker for tilliten ved ditt valg av OVA Vision Video Babycall. Vennligst les nøye igjennom denne bruksanvisningen og oppbevar den på et trygt sted for senere bruk. Esken

Detaljer

FINLUX LED TV 32C32224F

FINLUX LED TV 32C32224F FINLUX LED TV 32C32224F BRUKSANVISNING Innhold Pakke ut TV apparatet / Tilbehør... 3 Montere / Fjerne stativ.... 4 Front / Visning høyre side samt betjening... 5 Baksiden og stikkontakter... 6 Fjernkontroll..

Detaljer

Bruksanvisning Isbitdispenser ZB-10

Bruksanvisning Isbitdispenser ZB-10 Bruksanvisning Isbitdispenser ZB-10 Takk for at du valgte vår isbitdispenser. Vennligst les denne bruksanvisning nøye før du tar i bruk dette produktet, dette for å sørge for korrekt bruk av din isbitdispenser.

Detaljer

Bruker- og vedlikeholdsveiledning

Bruker- og vedlikeholdsveiledning Okayo II trådløs kommunikasjon, guidesystem Bruker- og vedlikeholdsveiledning OKAYO II trådløs kommunikasjon, Guidesystem 16 kanaler 863 865 MHz Okayo II trådløs kommunikasjon, Guidesystem Best. nr.: 1104501

Detaljer

(5) (6) (7) Spesifikasjoner CD frekvens respons 20 Hz - - 20 KHz Avvik i hastighet Under målbart nivå Signalbehandling 44.1 KHz D / A konvertering 16-bit DAC Metode for feilkorrigering Cross-Interleave

Detaljer

Get started. Fullstendig brukerveiledning for Get box

Get started. Fullstendig brukerveiledning for Get box Get started Fullstendig brukerveiledning for Get box Fjernkontrollen AV / PÅ 1 NUMMERKNAPPER 2 TV / RADIO 3 4 LYD AV / PÅ KANAL OPP / NED GET GUIDE 5 7 6 8 VOLUM OPP / NED ENKEL PROGRAMINFO 10 OPP / NED

Detaljer

Viktige instruksjoner angående sikkerhet

Viktige instruksjoner angående sikkerhet Innholdsfortegnelse Viktige instruksjoner angående sikkerhet 2 Kontrollknapper 3-5 Strømforsyning til radio samt ladning av batterier. 6-7 Bruk av radioen for første gang 7 Drift av din radio DAB 8 Valg

Detaljer

Bærbart 5.5 ( 14 cm diameter) TV med UKW/MW radio. Vennligst les igjennom bruksanvisningen før bruk og oppbevar denne til senere.

Bærbart 5.5 ( 14 cm diameter) TV med UKW/MW radio. Vennligst les igjennom bruksanvisningen før bruk og oppbevar denne til senere. Bærbart 5.5 ( 14 cm diameter) TV med UKW/MW radio Vennligst les igjennom bruksanvisningen før bruk og oppbevar denne til senere. A. Av/på bryter. (TV/Radio) B. Sendingsbryter Radio: UKW/MW TV: VL/VH/UHF

Detaljer

Installasjonsveiledning. Røros Siro komfyrvakt med strømstyringsenhet PCU5.1-P. Se installasjonsvideo: RØROS HETTA. v4.2.1 NOR RM Siro PCU5.

Installasjonsveiledning. Røros Siro komfyrvakt med strømstyringsenhet PCU5.1-P. Se installasjonsvideo: RØROS HETTA. v4.2.1 NOR RM Siro PCU5. Installasjonsveiledning Røros Siro komfyrvakt med strømstyringsenhet PCU5.1-P Se installasjonsvideo: v4.2.1 NOR RM Siro PCU5.1-P RØROS HETTA Innehold 1. Forberedelser 2. Installasjon 3. Feilsøking 4. Installering

Detaljer

Din bruksanvisning SAMSUNG CW-21Z453N http://no.yourpdfguides.com/dref/787822

Din bruksanvisning SAMSUNG CW-21Z453N http://no.yourpdfguides.com/dref/787822 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

FlexiBlink Bruksanvisning UNIVERSALSENDER B-UNIe

FlexiBlink Bruksanvisning UNIVERSALSENDER B-UNIe Bruksanvisning UNIVERSALSENDER B-UNIe 2012-03-16 Dok.nr.: 0275B Vestfold Audio AS Sandefjord 1 Innholdsfortegnelse Teknisk informasjon... 2 Innledning... 3 Hva Universalsender-pakken inneholder... 4 Brukerveiledning...

Detaljer

INNHOLD VIKTIGE INSTRUKSJONER ANGÅENDE SIKKERHET

INNHOLD VIKTIGE INSTRUKSJONER ANGÅENDE SIKKERHET Bruksanvisning INNHOLD Viktige instruksjoner angående sikkerhet. 2 Kontroller 4 Strømforsyning. 5 Bruk av radioen for første gang. 6 DAB radio modus 6 FM radio modus 11 Forhåndsinnstilte stasjoner. 15

Detaljer

MPEG4 / DVD / SVCD / VCD / CD / MP3 PLAYER

MPEG4 / DVD / SVCD / VCD / CD / MP3 PLAYER Bruksanvisning MPEG4 / DVD / SVCD / VCD / CD / MP3 PLAYER Sikkerhetsinstruksjoner Fare for elektrisk støt Lynsymbolet varsler om fare for ikkeisolerte, høye spenninger innvendig i apparatet som kan utgjøre

Detaljer

HEVESKAP 83P 83PE 84P 84PE 94P 94PE 95P 95PE BRUKSANNVISNING REV00 - LE001-09/2011

HEVESKAP 83P 83PE 84P 84PE 94P 94PE 95P 95PE BRUKSANNVISNING REV00 - LE001-09/2011 NO HEVESKAP 83P 83PE 84P 84PE 94P 94PE 95P 95PE BRUKSANNVISNING REV00 - LE001-09/2011 1 2 Innholdsliste NORSK Oversettelse av den originale bruksanvisningen 1 - Innledning 1.1 Innledning 4 1.2 Generell

Detaljer

Velkommen som kunde! Kom i gang på 1 2 3

Velkommen som kunde! Kom i gang på 1 2 3 Velkommen som kunde! Kom i gang på 1 2 3 Velkommen Gratulerer med fiber og Altibox Takk for at du valgte Altibox fra Viken Fiber og velkommen til oss! Altibox gir deg utrolige muligheter, både i dag og

Detaljer

Produkt Detaljer: Innholdet i boksen: Produktmanual. 1) ipad Cover 2) ipad bunn lås 3) ipad topp lås 4) Tastatur

Produkt Detaljer: Innholdet i boksen: Produktmanual. 1) ipad Cover 2) ipad bunn lås 3) ipad topp lås 4) Tastatur Produkt Detaljer: 1) ipad Cover ) ipad bunn lås 3) ipad topp lås 4) Tastatur 5) Funksjonstaster 6) Bluetooth LED 7) Lade LED 8) Av / på og Bluetooth tilkoplingsknappen 9) USB lading 5V/DC 1 5 3 8 9 4 5

Detaljer