LCD TV 27" United LTV27W60 Brukerveiledning

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "LCD TV 27" United LTV27W60 Brukerveiledning"

Transkript

1 LCD TV 27" United LTV27W60 Brukerveiledning

2 Innhold Sikkerhetsinformasjon... 3 Forberedelser... 5 Bruk av fjernkontroll... 5 Batterier til fjernkontrollen... 5 Antennetilkobling... 6 Strømtilkobling... 6 Kontrollpanel... 7 Tilkoblingspanel... 8 Beskrivelse av fjernkontrollen... 9 Tilkoblinger Forberedelser før tilkobling Tilkobling av dekoder Tilkobling av VCR Tilkobling til AV- eller S-Video-innganger 13 Tilkobling av DVD-spiller/hjemmekino Tilkobling av HDMI-utstyr Tilkobling av PC Generell virkemåte Slå på og av Bruk av menyen Visning av statusinformasjon Velge kanal Justere volumet Velge kilde Innstilling av kanaler Velge region Velge APS-funksjon Automatisk søking Manuell finjustering Manuell søking Hoppe over kanaler Sortere kanaler Lagre favorittkanaler Tildele kanalnavn Innstilling av bildet Forhåndsvalgt bildemodus Tilpasning av bilde Redusere bildestøy Fryse bilde Justere fargetemperatur Velge APL Innstilling av lyden Justere volumet Justere lydbalansen Justere hodetelefonens volum Justere equalizer Stereo/2-språklig IGR-sending Systeminnstillinger Fargesysteminnstilling Lydsysteminnstilling Menyspråk Menybakgrunn Innsovning Timer WSS-innstilling Blåskjerminnstilling Stille tiden Innsovning Timer Automatisk start Barnesikring Endre passord Blokkere kanaler Inn/utkobling D-Sub innstillinger Justere bildestørrelse horisontalt Justere bildeposisjonen Justere synkroniseringen Automatisk skjermjustering Gjenopprette fabrikkinnstillinger Tekst-TV Feilsøking Vedlikehold Spesifikasjoner Garanti

3 Sikkerhetsinformasjon Elektrisk strøm kan utføre mange nyttige funksjoner, men kan også forårsake skader på personer og eiendeler ved feil behandling. Dette produkt er utviklet og produsert etter høyeste krav til sikkerhet. Men feil bruk kan resultere i elektrisk støt eller brannskader. For å forhindre mulige skader, bør følgende informasjoner leses før produktet installeres, brukes og rengjøres. Dette vil også sikre en lang levetid for ditt LCD TV-apparat. 1. Les brukerveiledningen nøye - Brukerinstruksjonene må være lest og forstått før produktet tas i bruk 2. Oppbevar brukerveiledningen for senere bruk - Denne brukerveiledning må oppbevares på et trygt sted for senere bruk. 3. Ta hensyn til alle advarsler - Alle advarsler om produktet må leses nøye. 4. Følg anvisningene - Alle anvisninger må følges. 5. Tilbehør - Bruk bare tilbehør/tilleggsutstyr som er spesifisert av produsenten. Ikke bruk tilbehør som ikke er anbefalt. Bruk av feilaktig tilbehør kan forårsake skader. 6. Strømforsyning - Produktet skal kun tilkobles strømforsyning som er angitt på merkeskiltet. Som ekstra sikkerhet, bør strømledningen tas ut under tordenvær eller når produktet ikke skal brukes over lengre tidsrom. 7. Strømledning beskyttelse - Strømledningen må legges slik at den ikke blir tråkket på eller blir klemt. 8. Overbelastning - Ikke overbelast veggkontakter, skjøteledninger o.l fordi dette kan gi elektrisk støt eller risiko for brann. 9. Inntrenging av gjenstander og væsker - Ikke stikk inn gjenstander i produktet gjennom luftehull eller åpninger. Produktet inneholder høyspenning og gjenstander kan forårsake elektrisk støt og/eller skader på innvendige deler. Av samme grunn, ikke søl vann eller væsker på produktet. 10. Service - Alt servicearbeid skal utføres av kvalifisert servicepersonell. 11. Skader krever service - Hvis noen av følgende forhold oppstår, ta ut strømledningen og lever produktet til et kvalifisert serviceverksted: a. Når strømledningen eller pluggen er ødelagt b. Når vann er sølt på produktet eller gjenstander har kommet inn i produktet c. Når produktet har vært utsatt for regn eller fuktighet d. Når produktet ikke fungerer som beskrevet i brukerveiledningen e. Hvis produktet har falt i gulvet eller kabinettet er blitt skadet f. Når produktet viser en unormal tilstand eller viser tydelig avvik i virkemåten. 12. Reservedeler - Hvis produktet trenger reservedeler, pass på at serviceverkstedet benytter deler spesifisert av produsenten, eller at delene har samme spesifikasjoner og utførelser som originaldelene. Bruk av uorginale deler kan forårsake elektrisk støt, brann eller andre skader. 13. Sikkerhetssjekk - Etter utført servicearbeid skal det utføres en sikkerhetssjekk for å forsikre at produktet er i god teknisk stand. 14. Vegg- eller takmontering - Ved montering av produktet på vegg eller tak, pass på at monteringen følger anvisningen gitt av produsenten. 3

4 Sikkerhetsinformasjon 15. Stativ - Bruk bare tralle, stativ, søyle, brakett som er spesifisert av produsenten eller solgt sammen med produktet. Ikke plasser produktet på en ustabil tralle, stativ, søyle eller bord. Dette kan gjøre at produktet faller i gulvet og medføre personskader og ødelegge produktet. 16. Flytting - Vær forsiktig under flytting av produktet for å unngå skader på produktet. 17. Tordenvær - Ta ut strømledningen under tordenvær eller når produktet ikke skal brukes over lengre tidsrom. Som ekstra sikkerhet skal både strømledningen og antenneledningen tas ut av veggkontakten. 18. Ikke bruk produktet nær vann - Produktet skal ikke brukes i nærheten av vann som f.eks i baderom, ved vaskebenk, i fuktig kjellerrom eller ved svømmebasseng. Ikke bruk produktet umiddelbart etter flytting fra område med lav temperatur til høy temperatur. Dette gir kondens som kan forårsake elektrisk støt, brann eller andre skader. Vaser o.l. fylt med vann skal ikke plasseres på produktet. 19. Rengjør med tørr klut - Ta ut strømledningen før rengjøring. Ikke bruk rengjøringsmidler. Bruk en lett fuktet klut. 20. Ventilasjon - Luftehull må ikke blokkeres. Blokkering av åpninger kan forårsake utilstrekkelig ventilasjon og kan medføre overopphetning og forkorte levetiden til produktet. Ikke plasser produktet i senger, sofa, tepper eller på andre lignende overflater som kan blokkere ventilasjonsåpningene. Produktet er ikke beregnet for innbygning og ikke plasser det i lukket rom f.eks. i bokhyller med mindre det er sørget for skikkelig ventilasjon. 21. Varmekilder - Ikke plasser produktet nær varmekilder som f.eks varmeovner, radiatorer eller annet som produserer varme. 22. Skjermbeskyttelse - LCD-skjermen som er brukt i dette produktet er laget av glass. Det kan derfor bli knust ved fall eller ved slag, sammenstøt med andre gjenstander. 23. Pixel feil - LCD-skjermen er et høyteknologisk produkt som gir et detaljert bilde. Av og til kan noen få ikke-aktive pixler vises på skjermen som faste blå, grønne eller røde punkter. Dette vil ikke påvirke bildekvaliteten. 4

5 Forberedelser Bruk av fjernkontrollen Fjernkontrollen skal peke mot fjernkontrollens sensorvindu på TVapparatet. Gjenstander mellom fjernkontrollen og sensoren kan gjøre at fjernkontrollen ikke virker tilfredsstillende. Sikkerhetsanvisninger for fjernkontrollen Ikke utsett fjernkontrollen for slag, væsker og ikke plasser den i områder med høy fuktighet Ikke plasser fjernkontrollen i direkte sollys Det kan forekomme at fjernkontrollen ikke fungerer hvis sensorvinduet på TV-apparatet er utsatt for direkte sollys eller kraftig lys. I slike tilfeller, flytt på TV-apparatet eller bruk fjernkontrollen nærmere sensorvinduet. Batterier til fjernkontrollen Hvis fjernkontrollen ikke lenger klarer å operere TV-funksjonene, må batteriene byttes. 1 Åpne batteridekslet 2 Sett inn 2 stk AAA-batterier (Pass på at batteriene monteres med riktig polaritet) 3 Sett tilbake batteridekslet og skyv tilbake inntil det klikker på plass. Sikkerhetsinformasjon ved bruk av batterier Feil bruk av batteriene kan resultere i lekkasje og/eller eksplosjon. Følg derfor retningslinjene beskrevet nedenfor. Monter batteriene med riktig polaritet. Forskjellige batterier har forskjellige karakteristikker. Ikke bland batterier av forskjellig typer. Ikke bland gamle og nye batterier. Ved å blande gamle og nye batterier, kan levetiden for nye batterier forkortes og/eller forårsake lekkasje i gamle batterier. Fjern batterier som ikke fungerer så raskt som mulig. Kjemikalier som lekker fra batteriene kan forårsake utslett. Eventuell lekkasje tørkes bort med en klut. Batteriene som leveres med appratet kan ha en kortere levetid enn normalt avhengig av lagringstiden. Hvis fjernkontrollen ikke skal brukes på en stund, ta ut batteriene fra fjernkontrollen. 5

6 Forberedelser Antennetilkobling Plasser TV-apparatet i rommet hvor direkte sollys ikke treffer skjermen. Totalt mørke eller refleksjoner på bildeskjermen kan forårsake overanstrengelse av øynene. Indirekte belysning anbefales for mest mulig komfortabel visning. Optimal fargegjengivelse krever et godt signal og vanligvis må utendørs antenne brukes. Nøyaktig type og plassering avhenger av forholdene på stedet. 75 ohm koaksialkabel (rund kabel) Til antenneinngangen Merk: Det anbefales at 75-ohms koaksialkabel brukes for å forhindre interferens og støy som kan oppstå. Antennekabelen skal ikke føres sammen med strømkabel o.l. VIKTIG INFO Dersom TV-apparatet tilkobles jordet strømkontakt, kan det oppstå forskjellig jord-potensial mellom 230V strømtilkobling og tilkoblet antennesignal fra f.eks kabel-tv. Dette kan medføre fare for ubehagelig støt ved berøring av metalldetaljer på TV-apparatet eller antenneledning. Dette skyldes ikke feil ved produktet og er generelt for alle TV'er med jordet strømstøpsel. Dette problemet kan løses ved å anskaffe en antenneledning med innebygd trafo (galvanisk skille). En slik antenneledning kan kjøpes i de fleste radio- og TV-butikker, og er en billig forsikring mot ubehagelig støt og fare for varmegang. Merk: Dette er kun aktuelt for de som tilkobler TV-apparatet til jordet stikkontakt, og samtidig tar imot TV-signaler fra kabelnett og fellesanlegg. Egen husantenne eller parabolantenne er ikke omfattet av problemet. Strømtilkobling Sett strømledningen i en 230V veggkontakt. Pass på at samme veggkontakt ikke blir tilkoblet for mye utstyr, noe som kan forårsake overbelastning og føre til brann eller elektrisk støt. Merk: Husk å ta ut strømledningen når TV-apparatet ikke skal brukes over lengre tidsrom. 6

7 Kontrollpanel Sensor for fjernkontroll Strømindikator Strømkontakt Ch +/- Vol +/- Menu Source Power on/standby CH +/- VOL +/- MENU SOURCE POWER Endrer kanalnummeret. I OSD-menyen (On-Screen Display), trykk knappene for å velge alternativer. Øker eller senker lydnivået. I OSD-menyen, trykk knappene for å velge verdier eller innstillinger for hver OSD-punkt. Gir tilgang til menyens hovedside. Gir tilgang til menysiden for valg av inngangssignal. Trykk knappen for å slå på TV-apparatet fra Standby. Trykk igjen for å gå tilbake til Standby. Merk: Funksjonene til VOL +/-, CH +/-, MENU, SOURCE og POWER er også tilgjengelig på fjernkontrollen. Denne brukerveiledningen gir en beskrivelse basert på bruk av fjernkontrollen. 7

8 Tilkoblingspanel Aerial input Headphone jack AV-/S-Video inputs SCART1 interface SCART2 interface HDMI/DVI interface D-Sub input/audio in UPDATE interface Component inputs Antenneinngang Tilkobling av hodetelefon AV-inngang (Video, Audio L/Mono, R)/S-Video-inngang Mottak av video/audio eller S-Video signaler fra eksternt utstyr f.eks VCR eller DVD-spiller. 21-pin Euro-Scart1 interface (VIDEO/RGB) 21-pin Euro-Scart2 interface (VIDEO/S-VIDEO) Tilkobling til D-Sub-/audio-utgang på din PC Kun for service. Komponent-inngang (Y, Pb, Pr, Audio L,R) Tilkobling til komponent- og audio-utganger på en DVD-spiller. 8

9 Beskrivelse av fjernkontrollen 1. POWER Slår på TV-apparatet eller går i Standby-stilling nummertaster, -/-- tast 0-9: direktevalg av kanal, Inntasting av tegn ved redigering av kanalnavn -/--: 2-sifret/3-sifret programnummervelger 3. HOLD Holder gjeldende tekst-tv side midlertidig (tekst-tv). 4. UPDATE Oppfrisker tekst-tv sider. 5. TEXT Starter/avslutter tekst-tv. 6. STEREO Valg av stereo, mono eller to-språklig. 7. P.MODE Hurtigvalg av bildemodus. Rød tast (tekst-tv) 8. S.MODE Hurtigvalg av lydmodus. Grønn tast (tekst-tv) 9. FREEZE Fryser gjeldende bilde. 10. MENU Gir tilgang til menyens hovedside/går tilbake til forrige menynivå. 11. DSP/CAPS Viser status for gjeldende kanal Skifter mellom små/store bokstaver ved redigering av kanalnavn. 12. RETURN Veksler hurtig mellom gjeldende kanal og sist valgte kanal. Skifter til forrige kilde. 13. SIZE Viser øvre og nedre del av gjeldende side (tekst-tv) 14. REVEAL Viser skjult informasjon som f.eks løsninger til gåter og spill (tekst-tv). 15. MIX/SORT Viser tekst over TV-bildet (tekst-tv). Gir tilgang til kanalredigeringsmodus. 16. TIMER Innstilling av tid, slå-av timer eller slå-på timer. 17. SLEEP Innstilling av innsovning timer. Blå tast (tekst-tv) 18. FAV. Veksler mellom alle favorittkanalene Gul tast (tekst-tv) 9

10 Beskrivelse av fjernkontrollen 19. ENTER ( / ), ( / ) - For å bekrefte - For å gå opp/ned i menyen - For å gå til venstre/høyre i menyen, endre verdier i menyvalg 20. SOURCE Gir tilgang til menyvalg for kilder 21. AUTO/CHILD LOCK For automatisk korrigering av bildet i VGA-modus. Inn/utkobling av barnesikring 22. CHANNEL Brukes for å velge kanaler 23. ZOOM Brukes for å velge bildestørrelse 24. MUTE Demper lyden midlertidig 25. VOLUME +/- Brukes for å justere lydvolumet. 10

11 Tilkoblinger Forberedelser før tilkobling Undersøk kontaktene for plassering og type før du starter tilkoblingen. Illustrasjonene av ekstern utstyr kan avvike avhengig av ditt utstyr. Løse kontakter kan forårsake bilde- eller fargeproblemer. Pass på at alle kontakter er godt festet i terminalene. Les også brukerveiledningene til eksternt utstyr som tilkobles. Ved tilkobling av eksternt utstyr skal strømmen være slått av. Tilkobling av dekoder 21-pin Euro-SCART kontakt Dekoder Hvordan koble til: SCART-kontakten tilkobles mellom TV-apparatet og dekoderen. Hvordan bruke dekoderen: 1. Slå på TV-apparatet. 2. Trykk SOURCE på fjernkontrollen. 3. Trykk ENTER / for å velge SCART1. 4. Trykk ENTER for å bekrefte. 5. Slå på dekoderen. Merk: 1. Apparatet mottar CVBS (VIDEO) signal og RGB-signal fra SCART1 og kan identifisere signalformatet automatisk. Apparatet velger RGB-signal fremfor CVBS (VIDEO) signal. 2. Ved tilkobling til eksternt utstyr med AV-terminaler, kan du bruke 21-pin SCART-adapter ved tilkoblingen og apparatet mottar da kun CVBS (VIDEO) signal. 11

12 Tilkoblinger Tilkobling av VCR SCART-kabel VCR's bakside 21-pin Euro-SCART kontakt VCR Hvordan koble til: SCART-kontakten tilkobles mellom TV-apparatet og VCR. Hvordan bruke videospilleren (VCR): 1. Slå på TV-apparatet. 2. Trykk SOURCE på fjernkontrollen. 3. Trykk ENTER / for å velge SCART2 AV. 4. Trykk ENTER for å bekrefte. 5. Slå på videospilleren, sett inn en videotape og trykk PLAY. Merk: 1. Apparatet mottar CVBS (VIDEO) signal og Y/C (S-VIDEO) signal fra SCART2. 2. Når apparatet mottar Y/C signal, må du velge SCART2 Y/C i stedet for SCART2 AV i menyvalget. Du må derfor prøve å velge SCART2 Y/C, hvis fargene ikke vises riktig. 3. Ved tilkobling til eksternt utstyr med AV-terminaler, kan du bruke 21-pin SCART-adapter ved tilkobling til SCART-kontakten på apparatet. Velg deretter SCART2 AV og apparatet vil da kun motta CVBS (VIDEO) signal. 12

13 Tilkoblinger Tilkobling til AV eller S-Video innganger S-Video-kabel Audio-kabel Video-kabel Yellow (VIDEO) White (AUDIO L/MONO Red (AUDIO R) Eksempler på eksternt utstyr som kan tilkobles VCR Video spillesystemer Videokamera TV-apparatet gir deg Audio/Video-innganger for tilkobling av eksternt utstyr som f.eks VCR, videokamera eller video spillesystemer. Hvordan koble til: Tilkoble audio/video-kabelen mellom Audio (L/R)/Videokontakten på apparatet og det eksterne utstyret. Hvordan se signaler fra AV/S-VIDEO inngangene: 1. Slå på TV-apparatet. 2. Trykk SOURCE på fjernkontrollen. 3. Trykk ENTER / for å velge Video eller S-Video. 4. Trykk ENTER for å bekrefte. 5. Slå på eksternt utstyr og start avspilling. Merk: For bedre videokvalitet kan du bruke S-Video terminalen hvis ditt utstyr har det. Hvis du bruker S-Video terminal, velg da S-Video i stedet for Video i menyvalget. S-Video velges fremfor Video terminal hvis de tilkoblet samtidig. For å se bilder fra Video terminalen, må alle plugger fra S- Video terminalen tas ut. Video inngangsterminal på AV IN og S-Video inngangsterminal deler samme Audio inngangsterminal. 13

14 Tilkoblinger Tilkobling av DVD-spiller eller hjemmekinoanlegg Video-kabel Audio-kabel DVD spiller White (audio L) Red (audio R, Pr) Green (Y) Blue (Pb) DVD's bakside Hvordan koble til DVD-spiller eller hjemmekinoanlegg ved bruk av Komponent-tilkobling: Tilkoble videokabelen mellom Y, Pb, Pr -inngangene på TV-apparatet og Y, Pb, Pr -utgangene på DVD-spilleren. Tilkoble audiokabelen mellom AUDIO-inngangen på TV-apparatet og AUDIO-utgangen på DVD-spilleren. Hvordan bruke DVD-spilleren: 1. Slå på TV-apparatet. 2. Trykk SOURCE på fjernkontrollen. 3. Trykk ENTER / for å velge YPbPr. 4. Trykk ENTER for å bekrefte. 5. Slå på DVD-spilleren, sett inn en CD-plate og trykk PLAY. Merk: Y, Pb, Pr -utgangene på DVD-spillere kan være merket Y, Cb, Cr eller Y, B-Y, R-Y. I slike tilfeller tilkobles kablene iht. fargene. 14

15 Tilkoblinger Tilkobling av HDMI-utstyr HDMI kabel Utstyr med HDMI kontakt Hvordan koble til: Tilkoble HDMI-kabelen mellom HDMI-inngangen på TV-apparatet og HDMI-utgangen på utstyret. Hvordan bruke utstyret: 1. Slå på TV-apparatet. 2. Trykk SOURCE på fjernkontrollen. 3. Trykk ENTER / for å velge HDMI. 4. Trykk ENTER for å bekrefte. 5. Slå på utstyret. Merk: HDMI-enheter er kompatible med DVI gjennom bruk av en passiv kabel-adapter. Du kan derfor tilkoble utstyr med DVI kontakt til TV-apparatet. Tilkoble en passiv kabel-adapter mellom HDMI kontakten på TV-apparatet og DVI utgangen på utstyret. Tilkoble audiokabel mellom AUDIO-utgangen på utstyret og AUDIO-inngangen på D-Sub IN på TV-apparatet. 15

16 Tilkoblinger Tilkobling av PC Audio-kabel D-Sub-kabel PC Hvordan koble til: Tilkoble en D-Sub-kabel mellom D-Sub kontakten på PCen og D-Sub kontakten på TV-apparatet. Tilkoble en audiokabel mellom AUDIO-utgangen på PCen og AUDIO-inngangen på TV-apparatet, Hvordan bruke PC-skjermen: 1. Slå på TV-apparatet. 2. Trykk SOURCE på fjernkontrollen. 3. Trykk ENTER / for å velge D-Sub. 4. Trykk ENTER for å bekrefte. 5. Slå på PCen og sjekk PCens systemkrav. 6. Juster PCens skjerminnstillinger. 16

17 Generell virkemåte Slå på og av Slå på Sett strømkontakten i veggkontakten. Trykk Power fjernkontrollen. på Slå av Med strømmen slått på, trykk Power på fjernkontrollen for å slå av og sette apparatet i Standby. -knappen på kontroll- Merk: Du kan også bruke Power panelet til apparatet. Bruk av menyen Ditt LCD TV har et brukervennlig menysystem som vises på skjermen. Systemet gjør det enkelt og hurtig å bruke funksjonene i apparatet. 1. Trykk MENU på fjernkontrollen. Hovedmenyen vises på skjermen. 2. Bruk ENTER / for å bla i menyen. Bruk ENTER for å åpne den valgte menysiden. 3. Bruk ENTER / for å velge menylinje. Bruk ENTER / for å endre det valgte punktet. 4. Trykk MENU for å avslutte. Merk: For å velge menylinje, kan du enten trykke ENTER / eller trykke talltasten som tilsvarer nummeret angitt på venstre side i menylinjen. For å beskrive bruken av menysystemet, er brukerveiledning basert på bruk av fjernkontrollen. Visning av statusinformasjon Ved å trykke DSP/CAPS på fjernkontrollen, vises gjeldende statusinformasjon på skjermen. 1. Gjeldende kanal/navn 2. Favorittkanal symbol 3. Lås symbol 4. Gjeldende kanalnummer 5. Lydsystem 6. Stereomodus 7. NICAM status 8. Fargesystem Merk: Noen av punktene over vil ikke alltid bli vist på skjermen og avhenger av dine innstillinger. 17

18 Generell virkemåte Velge kanal Bruk av kanaltasten CHANNEL Trykk CHANNEL for å skifte kanal. Når du trykker CHANNEL, skifter kanalene etter rekkefølge. Du vil se alle kanalene som er lagret. Du vil ikke se kanaler som er hoppet over. Direkte kanaltilgang Trykk talltastene 0-9 for å gå direkte til en bestemt kanal. Ved 2-sifret eller 3-sifret kanalnummer: Trykk -/-- til displayet viser "--" eller "---" og tast deretter kanalnummeret med talltastene 0-9. Bruk av RETURN Trykk RETURN forrige kanal. -tasten for å veksle mellom gjeldende kanal og Justere volumet Bruk av volumtastene (VOLUME +/-) Trykk VOLUME+ og VOLUME- for å øke eller senke lydvolumet. Dempe lyden midlertidig Trykk MUTE og lyden slås av. Et nytt trykk slår på lyden igjen. Velge kilde 1. Trykk SOURCE for å åpne menyen for kildevalg. 2. Trykk ENTER / for å velge ønsket signalkilde. 3. Trykk ENTER for å bekrefte. Merk: Har du valgt å se et program fra SCART2 og fargene ikke vises tilfredsstillende, kan det tenkes at TV-apparatet mottar et Y/C-signal. For å vise fargene riktig, velg Scart2 Y/C i stedet for Scart2 AV. Ved tilkobling av eksternt utstyr med Scart-adapter for tilkobling til Scart-kontakt på TV-apparatet, skal du velge Scart2 AV som menyvalg. 18

19 Innstilling av kanaler TV-apparatet kan lagre alle tilgjengelige kanaler. Etter at tilgjengelige kanaler er lagret, kan du bruke CHANNEL for å bla gjennom kanalene. Velge region Før du starter automatisk søking, må du først velge region. 2. Bruk ENTER / for å bla fram til Option menyen. 3. Trykk ENTER for å åpne Option. 4. Trykk ENTER for å velge Program Area. 5. Trykk ENTER / for å velge ønsket region. Velge APS-funksjon 2. Bruk ENTER / for å bla fram til Option menyen. 3. Trykk ENTER for å åpne Option. 4. Trykk ENTER for å bla fram til APS menyen. 5. Trykk ENTER / for å velge On eller Off. Etter automatisk søking, vil kanalene bli sortert automatisk iht. VPS (Video Program System) informasjon når dette punktet på forhånd er satt til On. Automatisk søking 2. Bruk ENTER / for å bla fram til Program menyen. 3. Trykk ENTER for å åpne Program. 4. Trykk ENTER for å velge Auto Search. 5. Trykk ENTER for å starte søkingen. Apparatet starter med å lagre alle tilgjengelige kanaler. Merk: Automatisk søking stoppes hvis du trykker MENU. Manuell finjustering 2. Bruk ENTER / for å bla fram til Option menyen. 3. Trykk ENTER for å åpne Option. 4. Trykk ENTER for å bla fram til Fine Tuning menyen. 5. Trykk ENTER / for å finjustere inntil mest mulig bilde og lyd er oppnådd. 19

20 Innstilling av kanaler Manuell søking Bruk manuell søking hvis ønsket kanal ikke kan lagres eller du ønsker å lagre bestemte programmer en om gangen. 1. Bruk talltastene for å velge direkte en kanal du ønsker å søke manuelt etter. 2. Trykk MENU og hovedmenyen vises på skjermen. 3. Bruk ENTER / for å bla fram til Program menyen. 4. Trykk ENTER for å åpne Program. 5. Trykk ENTER for å velge Manual Search. 6. Trykk ENTER for å taste inn en frekvens eller trykk ENTER / for å søke etter program fra gjeldende frekvens. A. For å søke et program manuelt ved inntasting av frekvens: 1. Trykk ENTER. 2. Tast inn ønsket frekvens med talltastene Trykk MENU for å avbryte. eller B. Før å søke et program manuelt fra gjeldende frekvens: 1. Trykk ENTER og apparatet søker mot høyere frekvens. 2. Trykk ENTER og apparatet søker mot lavere frekvens. Søkingen stopper når et program er funnet og dette programmet blir lagret. Under den manuelle søkeprosessen kan du kontrollere søkeretningen ved å trykke ENTER /. Hoppe over kanaler 1. Gjenta punktene 1-4 over (manuell søking). 2. Trykk ENTER for å bla fram til Skip menyen. 3. Trykk ENTER / for å velge On eller Off. 4. Trykk MENU for å avslutte. Når On er valgt, vil den valgte kanalen bli hoppet over. Denne kanalen kan ikke velges ved bruk av CHANNEL med mindre du taster inn kanalnummeret direkte med talltastene 0-9. Sortere kanaler Du kan sortere rekkefølgen til kanalene. 1. Trykk SORTog Channel Sort vises. Gjeldende kanalnummer vises i [Program No.]. 2. Trykk ENTER for å velge Sorted No. 3. Trykk ENTER / for å velge en kanal som skal byttes med gjeldende kanal. 4. Trykk ENTER for å markere OK. 5. Trykk OK for å bekrefte bytte av kanaler. 20

21 Innstilling av kanaler Lagre favorittkanaler 2. Bruk ENTER / for å bla fram til Program menyen. 3. Trykk ENTER for å åpne Program. Program No. blir automatisk markert. 4. Trykk ENTER / for å velge en kanal som favorittkanal. 5. Trykk ENTER for å velge Favorite. 6. Trykk ENTER / for å velge On eller Off. 7. Trykk MENU for å avslutte. Når On er valgt, vil den valgte kanalen vil programmert som din favorittkanal. Du kan programmere flere favorittkanaler ved å gjenta punktene over slik at du kan velge blant dine favorittkanaler ved å trykke FAV.-knappen. Når du ser på en favorittkanal, vil symbolet vises på skjermen mens du trykker DSP/CAPS-knappen. Tildele navn til kanaler Navn på kanalene blir tildelt automatisk hvis navneinformasjon inngår i sendingen. Navnene kan endres. 1. Gjenta punktene 1-4 i manuell søking. 2. Trykk ENTER for å bla fram til Program Name. 3. Trykk ENTER for å redigere navnet. 4. Trykk ENTER / for å flytte markøren til høyre eller venstre. Bruk DSP/CAPS for å veksle mellom små og store bokstaver. Trykk ENTER for å slette et tegn. Maksimum lengde for et navn er 8 tegn. 5. Når du har tastet ferdig, trykk ENTER for å bekrefte navnet. Tast Tegn Tegn med DSP/CAPS 21

22 Innstilling av bildet Forhåndsvalgt bildemodus TV-apparatet har 3 forhåndsinnstilte bildemodus (Vivid, Standard og Mild) og et brukerinnstilt bildemodus (Custom). Hvert bildemodus har sin egen bildeinnstilling. Vivid: Skarpt bilde Standard Normalt bilde Mild Varmt bilde Du kan hurtig velge bildemodus gjennom å trykke P.MODE. 2. Bruk ENTER / for å bla fram til Video menyen. 3. Trykk ENTER for å åpne Video. Mode markeres automatisk. 4. Bruk ENTER / for å velge bildemodus. 5. Trykk MENU for å avslutte. Tilpasning av bilde 2. Bruk ENTER / for å bla fram til Video menyen. 3. Trykk ENTER for å åpne Video. 4. Bruk ENTER for å velge egenskapen som skal endres. 5. Trykk ENTER / for å endre verdiene. Redusere bildestøy Det kan forekomme at bilder vises med støy som skyldes dårlig signal. Denne funksjonen forbedrer bildekvaliteten gjennom å redusere støyen. 2. Bruk ENTER / for å bla fram til Video menyen. 3. Trykk ENTER for å åpne Video. 4. Bruk ENTER for å velge DNR. 5. Trykk ENTER / for å velge. Fryse bildet Trykk FREEZE-knappen for å "fryse" bildet på skjermen (video-kilden går fortsatt). Trykk knappen igjen for å fortsette. Merk: For å beskytte skjermen, må ikke bildet fryses over lengre tid. 22

23 Innstilling av bildet Justere fargetemperatur 2. Bruk ENTER / for å bla fram til Video menyen. 3. Trykk ENTER for å åpne Video. 4. Bruk ENTER for å velge Color Temperature. 5. Trykk ENTER / for å velge. Velge APL Denne funksjonen kan brukes for å justere nivået automatisk for å oppnå bedre bildeeffekt. 2. Bruk ENTER / for å bla fram til Video menyen. 3. Trykk ENTER for å åpne Video. 4. Bruk ENTER for å velge APL. 5. Trykk ENTER / for å velge On eller Off. 23

24 Innstilling av lyden Justere volumet Du kan hurtig justere volumet ved å bruke VOLUME+ eller VOLUME-. Du kan også justere volumet gjennom OSD-menyen: 2. Bruk ENTER / for å bla fram til Audio menyen. 3. Trykk ENTER for å åpne Audio. Volume markeres automatisk. 4. Trykk ENTER / for å justere volumet. 5. Trykk MENU for å avslutte. Justere lydbalansen 2. Bruk ENTER / for å bla fram til Audio menyen. 3. Trykk ENTER for å åpne Audio. 4. Trykk ENTER for å velge Balance. 5. Trykk ENTER for å senke venstre høyttalervolum. Trykk ENTER for å senke høyre høyttalervolum. Justere hodetelefonens volum 2. Bruk ENTER / for å bla fram til Audio menyen. 3. Trykk ENTER for å åpne Audio. 4. Trykk ENTER for å velge HP Volume. 5. Trykk ENTER / for å justere volumet. Justere equalizer TV-apparatet leveres med en Five-Band Equalizer slik at du kan nyte kvalitetslyd. Du kan velge blant 3 forhåndsinnstilte lydeffekter (Live, Pop og Rock) eller du kan tilpasse din egen lydeffekt. 2. Bruk ENTER / for å bla fram til Audio menyen. 3. Trykk ENTER for å åpne Audio. 4. Trykk ENTER for å velge Equalizer. 5. Trykk ENTER / for å velge en lydeffekt. Du kan tilpasse din egen lydeffekt som følger: 6. Trykk ENTER for å velge 120Hz, 500Hz, 1,5KHz, 5KHz eller 10KHZ. 7. Trykk ENTER / for å justere etter eget ønske. 8. Trykk MENU for å avslutte. Merk: Du kan hurtig velge en forhåndsinnstilt lydeffekt ved å trykke S.MODE-knappen. 24

25 Innstilling av lyden Stereo/2-språklig Du kan hurtig velge lydmodus ved å bruke STEREO-knappen på fjernkontrollen. NICAM-sendinger Gir mulighet for valg av mottakingsmodus ved mottaking av NICAM-signal. For å kunne nyte NICAM-sendinger, mottar apparatet NICAM-sendinger i stereo, mono og 2-språklig. Stereo Når apparatet mottar stereosending, trykk STEREO-knappen for å velge NICAM Stereo eller FORCE Mono. Ved Force Mono er TV-lyden i mono. 2-språklig Når apparatet mottar en 2-språklig sending, trykk STEREO-knappen for å velge NICAM Dual 1, NICAM Dual2 eller FORCE Mono. IGR-sendinger (German stereo system) Du kan velge modus under mottaking av IGR-signaler. For å kunne nyte en IGR-sending, kan apparatet motta IGR-system stereo og 2-språklig. Stereo Når apparatet mottar stereosending, trykk STEREO-knappen for å velge FM/AM Stereo eller FORCE Mono. Ved Force Mono er TV-lyden i mono. 2-språklig Når apparatet mottar en 2-språklig sending, trykk STEREO-knappen for å velge FM/AM Dual1, eller FM/AM Dual2. Merk: Når det ikke finnes inngangssignal, vil TV-apparatet slå av lyden automatisk. Menyvalget Audio og alle operasjoner forbundet med audio er ikke lenger tilgjengelig. 25

26 Systeminnstillinger Fargesysteminnstilling 2. Bruk ENTER / for å bla fram til Program menyen. 3. Trykk ENTER for å åpne Program. 4. Bruk ENTER for å velge Color System. 5. Trykk ENTER / for å velge ønsket fargesystem. Lydsysteminnstilling 2. Bruk ENTER / for å bla fram til Program menyen. 3. Trykk ENTER for å åpne Program. 4. Bruk ENTER for å velge Sound System. 5. Trykk ENTER / for å velge ønsket lydsystem. Justere bildestørrelse 2. Bruk ENTER / for å bla fram til Screen menyen. 3. Trykk ENTER for å åpne Screen. Display Mode markeres automatisk. 4. Trykk ENTER / for å velge ønsket bildestørrelse. (Auto, 16:9, 14:9, 4:3, Panorama, Zoom) 5. Trykk MENU for å avslutte. Du kan også bruke ZOOM-knappen for å velge bildestørrelse. Menyspråk 2. Bruk ENTER / for å bla fram til Option menyen. 3. Trykk ENTER for å åpne Option. 4. Bruk ENTER for å velge Menu Language. 5. Trykk ENTER / for å velge ønsket menyspråk. Menybakgrunnsinnstilling 2. Bruk ENTER / for å bla fram til Option menyen. 3. Trykk ENTER for å åpne Option. 4. Bruk ENTER for å velge Menu Background. 5. Trykk ENTER / for å velge. Innsovning Timer Du kan hurtig stille inn innsovningstimeren ved å bruke SLEEP-knappen på fjernkontrollen. Trykk denne knappen gjentatte ganger for å velge ønsket verdi. 26

22 LED-TV med smal DVD-spiller

22 LED-TV med smal DVD-spiller 22 LED-TV med smal DVD-spiller ICAST 22 Bruksanvisning Vi forbeholder oss retten til å endre skjermmenyen uten varsel for å sikre kontinuerlig produktforbedring. Det betyr at skjermmenyen som beskrives

Detaljer

7 bærbar DVD-spiller. Bruksanvisning. Vennligst les og ta vare på disse instruksjoner. For informasjon og support kontakt www.target.

7 bærbar DVD-spiller. Bruksanvisning. Vennligst les og ta vare på disse instruksjoner. For informasjon og support kontakt www.target. 7 bærbar DVD-spiller Bruksanvisning Vennligst les og ta vare på disse instruksjoner For informasjon og support kontakt www.target.no Sikkerhetsinformasjon, Apparatet er Klasse 1 laserprodukt. Bruk av kontroller,

Detaljer

LC-45GD1E (BILDSKÄRM/NÄYTTÖ/DISPLAY/SKJERM) TU-45GD1E (AVC-MOTTAGARE/AVC-JÄRJESTELMÄ/AVC-SYSTEM/AVC-MOTTAKER)

LC-45GD1E (BILDSKÄRM/NÄYTTÖ/DISPLAY/SKJERM) TU-45GD1E (AVC-MOTTAGARE/AVC-JÄRJESTELMÄ/AVC-SYSTEM/AVC-MOTTAKER) LC-5GDE (BILDSKÄRM/NÄYTTÖ/DISPLAY/SKJERM) TU-5GDE (AVC-MOTTAGARE/AVC-JÄRJESTELMÄ/AVC-SYSTEM/AVC-MOTTAKER) LCD-FÄRG-TV NESTEKIDENÄYTTÖINEN VÄRITELEVISIO LCD FARVEFJERNSYN LCD FARGEFJERNSYN BRUKSANVISNING

Detaljer

FINLUX LED TV 32C32224F

FINLUX LED TV 32C32224F FINLUX LED TV 32C32224F BRUKSANVISNING Innhold Pakke ut TV apparatet / Tilbehør... 3 Montere / Fjerne stativ.... 4 Front / Visning høyre side samt betjening... 5 Baksiden og stikkontakter... 6 Fjernkontroll..

Detaljer

Internett portal... 20 TV Kontrollknapper & Drift... 7. Netflix... 20 Koble til strøm... 7. HBBTV System... 21 Antenne / Kabel / Kabeltilkobling...

Internett portal... 20 TV Kontrollknapper & Drift... 7. Netflix... 20 Koble til strøm... 7. HBBTV System... 21 Antenne / Kabel / Kabeltilkobling... Innholdsfortegnelse TV - Egenskaper... 2 Konfigurering av Nettverksinnstillinger... 19 Kjære SHARP-kunde... 3 Koble til din mobile enhet via WiFi... 19 Viktige sikkerhetsregler... 3 Bruk av MIRACAST...

Detaljer

Multimedia-projektor MODELL PLV-Z700. Brukerhåndbok

Multimedia-projektor MODELL PLV-Z700. Brukerhåndbok Multimedia-projektor MODELL PLV-Z700 Brukerhåndbok Funksjoner og utforming Denne multimedia-projektoren er utformet med den mest avanserte teknologi for mobilitet, varighet og brukervennlighet. Den anvender

Detaljer

LC-32LE360EN / LC-32LE361EN LC-32LE361K / LC-32LE362EN LC-32LE363EN / LC-40LE360EN LC-40LE361EN / LC-40LE361K LC-40LE362EN / LC-40LE363EN

LC-32LE360EN / LC-32LE361EN LC-32LE361K / LC-32LE362EN LC-32LE363EN / LC-40LE360EN LC-40LE361EN / LC-40LE361K LC-40LE362EN / LC-40LE363EN ENGLISH ITALIANO FRANÇAİS DEUTSCH ПОСІБНИК З КОРИСТУВАННЯ ІНСТРУКЦЫЯ ПА ЭКСПЛУАТАЦЫІ NAUDOTOJO VADOVAS LIETOŠANAS INSTRUKCIJA KASUTUSJUHEND מדריך הפעלה NORSK DANSK SUOMİ POLSKİ MAGYAR ČEŠTİNA ROMÂNĂ EΛΛΗVΙΚ

Detaljer

Digital radio / DAB+ / FM RDS Digital klokkeradio med to alarmer. Bruksanvisning

Digital radio / DAB+ / FM RDS Digital klokkeradio med to alarmer. Bruksanvisning Digital radio / DAB+ / FM RDS Digital klokkeradio med to alarmer Bruksanvisning Innhold Kontrollknapper... 2 3 Bruk av klokkeradioen for første gang. 4 Generell bruk av din klokkeradio... 5 Valg av stasjon

Detaljer

HP195 HSG1158 OSD[V4.394]

HP195 HSG1158 OSD[V4.394] HP195 HSG1158 OSD[V4.394] OSD[V4.394] Vennligs les denne manualen grundig før du bruker denne monitoren. Denne manualen bør oppbevares for fremtidig bruk. Denne enheten oppfyller kravene i EMC-direktiv

Detaljer

LT-37S60BU LT-37S60SU LT-32S60BU LT-32S60SU LT-32S60AU LT-32S60WU LT-32S60RU LT-26S60BU LT-26S60SU

LT-37S60BU LT-37S60SU LT-32S60BU LT-32S60SU LT-32S60AU LT-32S60WU LT-32S60RU LT-26S60BU LT-26S60SU LT-37S60BU LT-37S60SU LT-3S60BU LT-3S60SU LT-3S60AU LT-3S60WU LT-3S60RU LT-6S60BU LT-6S60SU 6:9 LCD- BRUKSANVISNING NESTEKENÄYTÖLLÄ VARUSTETTU KÄYTTÖOHJE LAAJAKUVATELEVISIO WE-SCREEN LCD- INSTRUKTIONSBOG

Detaljer

Din bruksanvisning LG 50PK750N http://no.yourpdfguides.com/dref/3904191

Din bruksanvisning LG 50PK750N http://no.yourpdfguides.com/dref/3904191 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

YHovedenhet YFjernkontroll Y Batterier av typen AA (tørrcelle) (2 stk.) Angir en side der du kan finne nyttig informasjon om et emne.

YHovedenhet YFjernkontroll Y Batterier av typen AA (tørrcelle) (2 stk.) Angir en side der du kan finne nyttig informasjon om et emne. Pakke ut projektoren Gå gjennom følgende sjekkliste og forsikre deg om at du har mottatt alle delene. Hvis du mangler noen av komponentene, må du ta kontakt med kjøpsstedet. YHovedenhet YFjernkontroll

Detaljer

Acer Projektor. P1165/P1165P/P1265/P1265P/ P5260i/P5270/P5280/P5370W-serier Brukerveiledning

Acer Projektor. P1165/P1165P/P1265/P1265P/ P5260i/P5270/P5280/P5370W-serier Brukerveiledning Acer Projektor P1165/P1165P/P1265/P1265P/ P5260i/P5270/P5280/P5370W-serier Brukerveiledning Copyright 2007. Acer Incorporated. Alle rettigheter reservert. Brukerveiledning for Acer Projektor P1165/P1165P/P1265/P1265P/P5260i/P5270/P5280/P5370W

Detaljer

LIGHT AND WAKE ALARMRADIO NO

LIGHT AND WAKE ALARMRADIO NO LIGHT AND WAKE ALARMRADIO NO MODELL 4567 LIGHT AND WAKE ALARMRADIO BRUKERVEILEDNING SIKKERHETSANVISNINGER ADVARSEL FARE FOR ELEKTRISK STØT. MÅ IKKE ÅPNES Symbolet varsler deg om fare for ikke-isolert,

Detaljer

Digital dekoder for parabol

Digital dekoder for parabol Brukermanual CDC 5050 Digital dekoder for parabol MPEG-2 / MPEG-4 Kom i gang på 1 2 3 Pakkens innhold Kontroller at leveransen er komplett før du monterer dekoderen. Esken skal inneholde: 1 digital satellittdekoder

Detaljer

Oversikt over fjernkontrollen...(3) Oversikt over knappene og indikatorene på TV-en...(9)

Oversikt over fjernkontrollen...(3) Oversikt over knappene og indikatorene på TV-en...(9) Innhold Fjernkontrollen og TV-indikatorer Oversikt over fjernkontrollen...(3) Oversikt over knappene og indikatorene på TV-en...(9) Se TV Se TV...(14) Bruke den digitale elektroniske programguiden (EPG)...(21)

Detaljer

TV fra Telenor Brukerveiledning. Innhold i esken TV fra Telenor Brukerveiledningl 1

TV fra Telenor Brukerveiledning. Innhold i esken TV fra Telenor Brukerveiledningl 1 TV fra Telenor Brukerveiledning Innhold i esken TV fra Telenor Brukerveiledningl 1 2 TV fra Telenor Brukerveiledning Innhold i esken Telenor TV-opptaker 5 7 Forside 1. USB (Ikke i bruk) 2. Åpning for programkort

Detaljer

Notasjoner i denne håndboken

Notasjoner i denne håndboken Notasjoner i denne håndboken Angir innhold som kan forårsake skade eller funksjonsfeil på enheten. Angir tilleggsinformasjon og momenter som kan være nyttige å vite om et emne. s Angir en side der du kan

Detaljer

Kom i gang. HD PVR 5743-CDX Kabel-TV. Canal Digital Kabel-TV Postboks 1418 Oasen 5828 Bergen Kundeservice 06090 www.canaldigital.

Kom i gang. HD PVR 5743-CDX Kabel-TV. Canal Digital Kabel-TV Postboks 1418 Oasen 5828 Bergen Kundeservice 06090 www.canaldigital. HD PVR 5743-CDX Kabel-TV KOM I GANG Canal Digital Kabel-TV Postboks 1418 Oasen 5828 Bergen Kundeservice 06090 www.canaldigital.no CanalDigitalKabel T-WE KABEL-TV/AUGUST 2014/ESPERVIK DESIGN/STRÅ LFORS/16000008633/R1964

Detaljer

LX750/LW650/LS+700/LW720

LX750/LW650/LS+700/LW720 LX750/LW650/LS+700/LW720 Brukerveiledning 020-000177-02 Prosjektør LW650/LS+700/LX750/LW720 Brukerhåndbok (detaljert) - Bruksanvisning Takk for at du kjøpte denne prosjektøren. ADVARSEL Før du begynner

Detaljer

SyncMaster 943BW/943BWX. LCD-skjerm. Brukerhåndbok. tenk deg mulighetene

SyncMaster 943BW/943BWX. LCD-skjerm. Brukerhåndbok. tenk deg mulighetene SyncMaster 943BW/943BWX LCD-skjerm Brukerhåndbok tenk deg mulighetene Sikkerhetsinstruksjoner Symboler Merk Les gjennom følgende sikkerhetsinstruksjoner. De er utformet for å beskytte eiendom og forhindre

Detaljer

Acer Projektor. H5350 Serie Brukerveiledning

Acer Projektor. H5350 Serie Brukerveiledning Acer Projektor H5350 Serie Brukerveiledning Copyright 2007. Acer Incorporated. Alle rettigheter reservert. Acer Projektor H5350 Serie brukerveiledning Original utgave: 12/2007 Endringer av informasjonen

Detaljer

Bruksanvisning. Digital HD dekoder

Bruksanvisning. Digital HD dekoder Bruksanvisning Digital HD dekoder Generell Informasjon Denne bruksanvisningen hjelper deg med å bruke din digitale dekoder på en riktig sikker og effektiv måte. Vi antar at brukeren av denne dekoderen

Detaljer

Digital HD PVR-dekoder

Digital HD PVR-dekoder Brukermanual HD PVR 5720-CDX Digital HD PVR-dekoder MPEG2 / MPEG4 1 Innhold 1. Kom i gang på 1-2-3 3 1 Tilkoblinger 5 2 Installasjon 6 3 Bruk 6 2. Produktbeskrivelse 7 Sikkerhetsinstruksjoner 8 Produktbeskrivelse

Detaljer

T-We Box Mini Canal Digital Kabel-TV Postboks 1418 Oasen 5828 Bergen Kundeservice 06090 www.canaldigital.no

T-We Box Mini Canal Digital Kabel-TV Postboks 1418 Oasen 5828 Bergen Kundeservice 06090 www.canaldigital.no T-We Box Mini Canal Digital Kabel-TV Postboks 1418 Oasen 5828 Bergen Kundeservice 06090 www.canaldigital.no HD 2840-C CanalDigitalKabel ESPERVIK DESIGN/AUGUST 2014/ STRÅLFORS/16000008656/R1954 @CDKabel

Detaljer

BRUKERHÅNDBOK. Høyeffektiv Digital kabel mottaker

BRUKERHÅNDBOK. Høyeffektiv Digital kabel mottaker BRUKERHÅNDBOK Høyeffektiv Digital kabel mottaker Sikkerhetsforskrifter Sikkerhetsforskrifter Innhold Innhold Dette produktet er fremstillt for åt oppfylle internasjonale sikkerhetsbetingelser. Vennligst

Detaljer

Innholdsfortegnelse. Viaplay (VOD)... 23. Viasat Ticket... 25 Ticket (ikke tilgjengelig i Norge)... 25

Innholdsfortegnelse. Viaplay (VOD)... 23. Viasat Ticket... 25 Ticket (ikke tilgjengelig i Norge)... 25 Innholdsfortegnelse Forholdsregler.... 2 Velkommen til digitalt satellitt-tv!.. 3 Viktig.... 3 Oppdateringer til mottakeren.... 3 Miljømessige hensyn.... 4 Merknader om opphavsrett.... 4 Fjernkontrollen....

Detaljer

Bruker- og Installasjonshåndbok

Bruker- og Installasjonshåndbok Bruker- og Installasjonshåndbok FILM / SPORT / INTERACTIVE SERVICES D I S C O V E R Y F O T O : B I LD B Y R Å N I H Ä S SL E HO LM C A N A L + / P R E M I E R E L E AG U E M T V Installasjonshåndbok FILM

Detaljer

PD370/PD420/PD470/PD520 Skjerm for hjemmekino Brukerveiledning. www.planarhometheater.com

PD370/PD420/PD470/PD520 Skjerm for hjemmekino Brukerveiledning. www.planarhometheater.com PD370/PD420/PD470/PD520 Skjerm for hjemmekino Brukerveiledning www.planarhometheater.com Planar Systems, Inc. Hovedkontor 1195 NW Compton Drive Beaverton, OR 97006-1992 Planar kundeservice Telefon: USA:

Detaljer

Instruksjonshåndbok PSP-1004 K

Instruksjonshåndbok PSP-1004 K TM NO Instruksjonshåndbok PSP-1004 K ADVARSLER For å unngå elektrisk støt må du aldri åpne kabinettet. Service må bare utføres av kvalifisert personell. Dette produktet er beregnet for personer fra 6 år

Detaljer