LCD TV 37" United LTV37W60 Brukerveiledning

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "LCD TV 37" United LTV37W60 Brukerveiledning"

Transkript

1 LCD TV 37" United LTV37W60 Brukerveiledning

2 Innhold Sikkerhetsinformasjon... 3 Forberedelser... 5 Bruk av fjernkontroll... 5 Batterier til fjernkontrollen... 5 Antennetilkobling... 6 Strømtilkobling... 6 Kontrollpanel... 7 Tilkoblingspanel... 8 Beskrivelse av fjernkontrollen... 9 Tilkoblinger Forberedelser før tilkobling Tilkobling av dekoder Tilkobling av VCR Tilkobling til AV- eller S-Video-innganger 13 Tilkobling av DVD-spiller/hjemmekino Tilkobling av HDMI-utstyr Tilkobling av PC Generell virkemåte Slå på og av Bruk av menyen Visning av statusinformasjon Velge kanal Justere volumet Velge kilde Innstilling av kanaler Velge region Velge APS-funksjon Automatisk søking Manuell finjustering Manuell søking Hoppe over kanaler Sortere kanaler Lagre favorittkanaler Tildele kanalnavn Innstilling av bildet Forhåndsvalgt bildemodus Tilpasning av bilde Redusere bildestøy Fryse bilde Justere fargetemperatur Velge APL Innstilling av lyden Justere volumet Justere lydbalansen Justere hodetelefonens volum Justere equalizer Stereo/2-språklig IGR-sending Systeminnstillinger Fargesysteminnstilling Lydsysteminnstilling Menyspråk Menybakgrunn WSS-innstilling Blåskjerminnstilling Stille tiden Innsovning Timer Automatisk start Skjerminnstillinger Justere bildestørrelse Velge skjermoppsett Bilde i bilde (PIP) Barnesikring Endre passord Blokkere kanaler Inn/utkobling D-Sub innstillinger Justere bildestørrelse horisontalt Justere bildeposisjonen Justere synkroniseringen Automatisk skjermjustering Gjenopprette fabrikkinnstillinger Tekst-TV Feilsøking Vedlikehold Spesifikasjoner Garanti

3 Sikkerhetsinformasjon Elektrisk strøm kan utføre mange nyttige funksjoner, men kan også forårsake skader på personer og eiendeler ved feil behandling. Dette produkt er utviklet og produsert etter høyeste krav til sikkerhet. Men feil bruk kan resultere i elektrisk støt eller brannskader. For å forhindre mulige skader, bør følgende informasjoner leses før produktet installeres, brukes og rengjøres. Dette vil også sikre en lang levetid for ditt LCD TV-apparat. 1. Les brukerveiledningen nøye - Brukerinstruksjonene må være lest og forstått før produktet tas i bruk 2. Oppbevar brukerveiledningen for senere bruk - Denne brukerveiledning må oppbevares på et trygt sted for senere bruk. 3. Ta hensyn til alle advarsler - Alle advarsler om produktet må leses nøye. 4. Følg anvisningene - Alle anvisninger må følges. 5. Tilbehør - Bruk bare tilbehør/tilleggsutstyr som er spesifisert av produsenten. Ikke bruk tilbehør som ikke er anbefalt. Bruk av feilaktig tilbehør kan forårsake skader. 6. Strømforsyning - Produktet skal kun tilkobles strømforsyning som er angitt på merkeskiltet. Som ekstra sikkerhet, bør strømledningen tas ut under tordenvær eller når produktet ikke skal brukes over lengre tidsrom. 7. Strømledning beskyttelse - Strømledningen må legges slik at den ikke blir tråkket på eller blir klemt. 8. Overbelastning - Ikke overbelast veggkontakter, skjøteledninger o.l fordi dette kan gi elektrisk støt eller risiko for brann. 9. Inntrenging av gjenstander og væsker - Ikke stikk inn gjenstander i produktet gjennom luftehull eller åpninger. Produktet inneholder høyspenning og gjenstander kan forårsake elektrisk støt og/eller skader på innvendige deler. Av samme grunn, ikke søl vann eller væsker på produktet. 10. Service - Alt servicearbeid skal utføres av kvalifisert servicepersonell. 11. Skader krever service - Hvis noen av følgende forhold oppstår, ta ut strømledningen og lever produktet til et kvalifisert serviceverksted: a. Når strømledningen eller pluggen er ødelagt b. Når vann er sølt på produktet eller gjenstander har kommet inn i produktet c. Når produktet har vært utsatt for regn eller fuktighet d. Når produktet ikke fungerer som beskrevet i brukerveiledningen e. Hvis produktet har falt i gulvet eller kabinettet er blitt skadet f. Når produktet viser en unormal tilstand eller viser tydelig avvik i virkemåten. 12. Reservedeler - Hvis produktet trenger reservedeler, pass på at serviceverkstedet benytter deler spesifisert av produsenten, eller at delene har samme spesifikasjoner og utførelser som originaldelene. Bruk av uorginale deler kan forårsake elektrisk støt, brann eller andre skader. 13. Sikkerhetssjekk - Etter utført servicearbeid skal det utføres en sikkerhetssjekk for å forsikre at produktet er i god teknisk stand. 14. Vegg- eller takmontering - Ved montering av produktet på vegg eller tak, pass på at monteringen følger anvisningen gitt av produsenten. 3

4 Sikkerhetsinformasjon 15. Stativ - Bruk bare tralle, stativ, søyle, brakett som er spesifisert av produsenten eller solgt sammen med produktet. Ikke plasser produktet på en ustabil tralle, stativ, søyle eller bord. Dette kan gjøre at produktet faller i gulvet og medføre personskader og ødelegge produktet. 16. Flytting - Vær forsiktig under flytting av produktet for å unngå skader på produktet. 17. Tordenvær - Ta ut strømledningen under tordenvær eller når produktet ikke skal brukes over lengre tidsrom. Som ekstra sikkerhet skal både strømledningen og antenneledningen tas ut av veggkontakten. 18. Ikke bruk produktet nær vann - Produktet skal ikke brukes i nærheten av vann som f.eks i baderom, ved vaskebenk, i fuktig kjellerrom eller ved svømmebasseng. Ikke bruk produktet umiddelbart etter flytting fra område med lav temperatur til høy temperatur. Dette gir kondens som kan forårsake elektrisk støt, brann eller andre skader. Vaser o.l. fylt med vann skal ikke plasseres på produktet. 19. Rengjør med tørr klut - Ta ut strømledningen før rengjøring. Ikke bruk rengjøringsmidler. Bruk en lett fuktet klut. 20. Ventilasjon - Luftehull må ikke blokkeres. Blokkering av åpninger kan forårsake utilstrekkelig ventilasjon og kan medføre overopphetning og forkorte levetiden til produktet. Ikke plasser produktet i senger, sofa, tepper eller på andre lignende overflater som kan blokkere ventilasjonsåpningene. Produktet er ikke beregnet for innbygning og ikke plasser det i lukket rom f.eks. i bokhyller med mindre det er sørget for skikkelig ventilasjon. 21. Varmekilder - Ikke plasser produktet nær varmekilder som f.eks varmeovner, radiatorer eller annet som produserer varme. 22. Skjermbeskyttelse - LCD-skjermen som er brukt i dette produktet er laget av glass. Det kan derfor bli knust ved fall eller ved slag, sammenstøt med andre gjenstander. 23. Pixel feil - LCD-skjermen er et høyteknologisk produkt som gir et detaljert bilde. Av og til kan noen få ikke-aktive pixler vises på skjermen som faste blå, grønne eller røde punkter. Dette vil ikke påvirke bildekvaliteten. 4

5 Forberedelser Bruk av fjernkontrollen Fjernkontrollen skal peke mot fjernkontrollens sensorvindu på TVapparatet. Gjenstander mellom fjernkontrollen og sensoren kan gjøre at fjernkontrollen ikke virker tilfredsstillende. Sikkerhetsanvisninger for fjernkontrollen Ikke utsett fjernkontrollen for slag, væsker og ikke plasser den i områder med høy fuktighet Ikke plasser fjernkontrollen i direkte sollys Det kan forekomme at fjernkontrollen ikke fungerer hvis sensorvinduet på TV-apparatet er utsatt for direkte sollys eller kraftig lys. I slike tilfeller, flytt på TV-apparatet eller bruk fjernkontrollen nærmere sensorvinduet. Batterier til fjernkontrollen Hvis fjernkontrollen ikke lenger klarer å operere TV-funksjonene, må batteriene byttes. 1 Åpne batteridekslet 2 Sett inn 2 stk AAA-batterier (Pass på at batteriene monteres med riktig polaritet) 3 Sett tilbake batteridekslet og skyv tilbake inntil det klikker på plass. Sikkerhetsinformasjon ved bruk av batterier Feil bruk av batteriene kan resultere i lekkasje og/eller eksplosjon. Følg derfor retningslinjene beskrevet nedenfor. Monter batteriene med riktig polaritet. Forskjellige batterier har forskjellige karakteristikker. Ikke bland batterier av forskjellig typer. Ikke bland gamle og nye batterier. Ved å blande gamle og nye batterier, kan levetiden for nye batterier forkortes og/eller forårsake lekkasje i gamle batterier. Fjern batterier som ikke fungerer så raskt som mulig. Kjemikalier som lekker fra batteriene kan forårsake utslett. Eventuell lekkasje tørkes bort med en klut. Batteriene som leveres med appratet kan ha en kortere levetid enn normalt avhengig av lagringstiden. Hvis fjernkontrollen ikke skal brukes på en stund, ta ut batteriene fra fjernkontrollen. 5

6 Forberedelser Antennetilkobling Plasser TV-apparatet i rommet hvor direkte sollys ikke treffer skjermen. Totalt mørke eller refleksjoner på bildeskjermen kan forårsake overanstrengelse av øynene. Indirekte belysning anbefales for mest mulig komfortabel visning. Optimal fargegjengivelse krever et godt signal og vanligvis må utendørs antenne brukes. Nøyaktig type og plassering avhenger av forholdene på stedet. 75 ohm koaksialkabel (rund kabel) Til antenneinngangen Merk: Det anbefales at 75-ohms koaksialkabel brukes for å forhindre interferens og støy som kan oppstå. Antennekabelen skal ikke føres sammen med strømkabel o.l. VIKTIG INFO Dersom TV-apparatet tilkobles jordet strømkontakt, kan det oppstå forskjellig jord-potensial mellom 230V strømtilkobling og tilkoblet antennesignal fra f.eks kabel-tv. Dette kan medføre fare for ubehagelig støt ved berøring av metalldetaljer på TV-apparatet eller antenneledning. Dette skyldes ikke feil ved produktet og er generelt for alle TV'er med jordet strømstøpsel. Dette problemet kan løses ved å anskaffe en antenneledning med innebygd trafo (galvanisk skille). En slik antenneledning kan kjøpes i de fleste radio- og TV-butikker, og er en billig forsikring mot ubehagelig støt og fare for varmegang. Merk: Dette er kun aktuelt for de som tilkobler TV-apparatet til jordet stikkontakt, og samtidig tar imot TV-signaler fra kabelnett og fellesanlegg. Egen husantenne eller parabolantenne er ikke omfattet av problemet. Strømtilkobling Sett strømledningen i en 230V veggkontakt. Pass på at samme veggkontakt ikke blir tilkoblet for mye utstyr, noe som kan forårsake overbelastning og føre til brann eller elektrisk støt. Merk: Husk å ta ut strømledningen når TV-apparatet ikke skal brukes over lengre tidsrom. 6

7 Kontrollpanel Strømindikator Sensor for fjernkontroll Ch +/- Menu Vol +/- Source Power on/ standby Strømkontakt CH +/- VOL +/- MENU SOURCE POWER Endrer kanalnummeret. Øker eller senker lydnivået. Gir tilgang til menyens hovedside. Gir tilgang til meny for valg av inngangssignal. Trykk knappen for å slå på TV-apparatet fra Standby. Trykk igjen for å gå tilbake til Standby. Merk: Funksjonene til VOL +/-, CH +/-, MENU, SOURCE og POWER er også tilgjengelig på fjernkontrollen. Denne brukerveiledningen gir en beskrivelse basert på bruk av fjernkontrollen. 7

8 Tilkoblingspanel AV-/S-Video inputs HDMI/DVI interface D-Sub input/audio in UPDATE interface Component inputs Aerial input Headphone jack SCART1 interface SCART2 interface AV-inngang (Video, Audio L/Mono, R)/S-Video-inngang Mottak av video/audio eller S-Video signaler fra eksternt utstyr f.eks VCR eller DVD-spiller. Tilkobling til D-Sub-/audio-utgang på din PC. Kun for service. Komponent-inngang (Y, Pb, Pr, Audio L,R) Tilkobling til komponent- og audio-utganger på en DVD-spiller. Antenneinngang Tilkobling av hodetelefon 21-pin Euro-Scart1 interface (VIDEO/RGB) 21-pin Euro-Scart2 interface (VIDEO/S-VIDEO) 8

9 Beskrivelse av fjernkontrollen 1. POWER Slår på TV-apparatet eller går i Standby-stilling nummertaster, -/-- tast 0-9: direktevalg av kanal, Inntasting av tegn ved redigering av kanalnavn. -/--: 2-sifret/3-sifret programnummervelger. 3. PIP Starter bilde-i-bilde funksjonen (PIP). 4. POP Starter skjermoppsett-funksjonen. 5. PIP-POS Velger PIP-bilde plassering. 6. STEREO Valg av stereo, mono eller to-språklig. 7. P.MODE Hurtigvalg av bildemodus. Rød tast (tekst-tv) 8. S.MODE Hurtigvalg av lydmodus. Grønn tast (tekst-tv) 9. FREEZE Fryser gjeldende bilde. 10. MENU Gir tilgang til menyens hovedside/går tilbake til forrige menynivå. 11. DSP/CAPS Viser status for gjeldende kanal Skifter mellom små/store bokstaver ved redigering av kanalnavn. 12. RETURN Veksler hurtig mellom gjeldende kanal og sist valgte kanal. Skifter til forrige kilde. 13. ACT.WIN Velger hovedbilde eller PIP-bilde. 14. M.WIN Velger skjermoppsett. 15. SWAP/SORT Gir tilgang til kanalredigeringsmodus. Bytter om innholdet i hovedbilde og PIP-bilde. 16. TIMER Innstilling av tid, slå-av timer eller slå-på timer. 17. SLEEP Innstilling av innsovningstimer. Blå tast (tekst-tv) 18. FAV. Veksler mellom alle favorittkanalene Gul tast (tekst-tv) 9

10 Beskrivelse av fjernkontrollen 19. ENTER ( / ), ( / ) - For å bekrefte - For å gå opp/ned i menyen - For å gå til venstre/høyre i menyen, endre verdier i menyvalg 20. SOURCE Gir tilgang til menyvalg av kilder. 21. AUTO/CHILD LOCK For automatisk korrigering av bildet i VGA-modus. Inn/utkobling av barnesikring. 22. CHANNEL +/- Brukes for å velge kanaler. 23. TEXT Starter/avslutter tekst-tv. 24. HOLD Holder gjeldende tekst-tv side midlertidig (tekst-tv). 25. UPDATE Oppfrisker tekst-tv sider. 26. ZOOM Velger bildestørrelse. Virker ikke under POP 4:3, POP Full, 4 Windows, 9 Windows. 27. MUTE Demper lyden midlertidig 28. VOLUME +/- Justerer lydvolumet. 29. MIX Viser tekst over TV-bildet (tekst-tv). 30. SIZE Viser øvre og nedre del av gjeldende side (tekst-tv). 31. REVEAL Viser skjult informasjon som f.eks løsninger til gåter og spill (tekst-tv). 10

11 Tilkoblinger Forberedelser før tilkobling Undersøk kontaktene for plassering og type før du starter tilkoblingen. Illustrasjonene av ekstern utstyr kan avvike avhengig av ditt utstyr. Løse kontakter kan forårsake bilde- eller fargeproblemer. Pass på at alle kontakter er godt festet i terminalene. Les også brukerveiledningene til eksternt utstyr som tilkobles. Ved tilkobling av eksternt utstyr skal strømmen være slått av. Tilkobling av dekoder 21-pin Euro-SCART kontakt Dekoder Hvordan koble til: SCART-kontakten tilkobles mellom TV-apparatet og dekoderen. Hvordan bruke dekoderen: 1. Slå på TV-apparatet. 2. Trykk SOURCE på fjernkontrollen. 3. Trykk ENTER / for å velge SCART1. 4. Trykk ENTER for å bekrefte. 5. Slå på dekoderen. Merk: 1. Apparatet mottar CVBS (VIDEO) signal og RGB-signal fra SCART1 og kan identifisere signalformatet automatisk. Apparatet velger RGB-signal fremfor CVBS (VIDEO) signal. 2. Ved tilkobling til eksternt utstyr med AV-terminaler, kan du bruke 21-pin SCART-adapter ved tilkoblingen og apparatet mottar da kun CVBS (VIDEO) signal. 11

12 Tilkoblinger Tilkobling av VCR SCART-kabel VCR's bakside 21-pin Euro-SCART kontakt VCR Hvordan koble til: SCART-kontakten tilkobles mellom TV-apparatet og VCR. Hvordan bruke VCR: 1. Slå på TV-apparatet. 2. Trykk SOURCE på fjernkontrollen. 3. Trykk ENTER / for å velge SCART2 AV. 4. Trykk ENTER for å bekrefte. 5. Slå på videospilleren, sett inn en videotape og trykk PLAY. Merk: 1. Apparatet mottar CVBS (VIDEO) signal og Y/C (S-VIDEO) signal fra SCART2. 2. Når apparatet mottar Y/C signal, må du velge SCART2 Y/C i stedet for SCART2 AV i menyvalget. Du må derfor prøve å velge SCART2 Y/C, hvis fargene ikke vises riktig. 3. Ved tilkobling til eksternt utstyr med AV-terminaler, kan du bruke 21-pin SCART-adapter ved tilkobling til SCART-kontakten på apparatet. Velg deretter SCART2 AV og apparatet vil da kun motta CVBS (VIDEO) signal. 12

13 Tilkoblinger Tilkobling til AV eller S-Video innganger Video-kabel Audio-kabel S-Video-kabel Yellow (VIDEO) White (AUDIO L/MONO) Red (AUDIO R) Eksempler på eksternt utstyr som kan tilkobles VCR Video spillesystemer Videokamera TV-apparatet gir deg Audio/Video-innganger for tilkobling av eksternt utstyr som f.eks VCR, videokamera eller video spillesystemer. Hvordan koble til: Tilkoble audio/video-kabelen mellom Audio (L/R)/Videokontakten på apparatet og det eksterne utstyret. Hvordan se signaler fra AV/S-VIDEO inngangene: 1. Slå på TV-apparatet. 2. Trykk SOURCE på fjernkontrollen. 3. Trykk ENTER / for å velge Video eller S-Video. 4. Trykk ENTER for å bekrefte. 5. Slå på eksternt utstyr og start avspilling. Merk: For bedre videokvalitet kan du bruke S-Video terminalen hvis ditt utstyr har det. Hvis du bruker S-Video terminal, velg da S-Video i stedet for Video i menyvalget. S-Video velges fremfor Video terminal hvis de tilkoblet samtidig. For å se bilder fra Video terminalen, må alle plugger fra S- Video terminalen tas ut. Video inngangsterminal på AV IN og S-Video inngangsterminal deler samme Audio inngangsterminal. 13

14 Tilkoblinger Tilkobling av DVD-spiller eller hjemmekinoanlegg Video-kabel Audio-kabel DVD-spillerens bakside DVD spiller White (audio L) Red (audio R, Pr) Green (Y) Blue (Pb) Hvordan koble til DVD-spiller eller hjemmekinoanlegg ved bruk av Komponent-tilkobling: Tilkoble videokabelen mellom Y, Pb, Pr inngangene på TV-apparatet og Y, Pb, Pr utgangene på DVD-spilleren. Tilkoble audiokabelen mellom AUDIO-inngangen på TV-apparatet og AUDIO-utgangen på DVD-spilleren. Hvordan bruke DVD-spilleren: 1. Slå på TV-apparatet. 2. Trykk SOURCE på fjernkontrollen. 3. Trykk ENTER / for å velge YPbPr. 4. Trykk ENTER for å bekrefte. 5. Slå på DVD-spilleren, sett inn en CD-plate og trykk PLAY. Merk: Y, Pb, Pr utgangene på DVD-spillere kan være merket Y, Cb, Cr eller Y, B-Y, R-Y. I slike tilfeller tilkobles kablene iht. fargene. 14

15 Tilkoblinger Tilkobling av HDMI-utstyr HDMI kabel Utstyr med HDMI kontakt Hvordan koble til: Tilkoble HDMI-kabelen mellom HDMI-inngangen på TV-apparatet og HDMI-utgangen på utstyret. Hvordan bruke utstyret: 1. Slå på TV-apparatet. 2. Trykk SOURCE på fjernkontrollen. 3. Trykk ENTER / for å velge HDMI. 4. Trykk ENTER for å bekrefte. 5. Slå på utstyret. Merk: HDMI enheter er kompatible med DVI gjennom bruk av en passiv kabel-adapter. Du kan derfor tilkoble utstyr med DVI kontakt til TV-apparatet. Tilkoble en passiv kabel-adapter mellom HDMI kontakten på TV-apparatet og DVI utgangen på utstyret. Tilkoble audiokabel mellom AUDIO-utgangen på utstyret og AUDIO-inngangen på D-Sub IN på TV-apparatet. 15

16 Tilkoblinger Tilkobling av PC Audio-kabel D-Sub-kabel PC Hvordan koble til: Tilkoble en D-Sub-kabel mellom D-Sub kontakten på PCen og D-Sub kontakten på TV-apparatet. Tilkoble en audiokabel mellom AUDIO-utgangen på PCen og AUDIO-inngangen på TV-apparatet, Hvordan bruke PC-skjermen: 1. Slå på TV-apparatet. 2. Trykk SOURCE på fjernkontrollen. 3. Trykk ENTER / for å velge D-Sub. 4. Trykk ENTER for å bekrefte. 5. Slå på PCen og sjekk PCens systemkrav. 6. Juster PCens skjerminnstillinger. 16

17 Generell virkemåte Slå på og av Slå på Sett strømkontakten i veggkontakten. Trykk Power fjernkontrollen. på Slå av Med strømmen slått på, trykk Power på fjernkontrollen for å slå av og sette apparatet i Standby. For å slå av strømmen helt, trykk strømbryteren. -knappen på kontroll- Merk: Du kan også bruke Power panelet til apparatet. Bruk av menyen TV-apparatet har et brukervennlig menysystem som vises på skjermen. Systemet gjør det enkelt og hurtig å bruke funksjonene i apparatet. 1. Trykk MENU på fjernkontrollen. Hovedmenyen vises på skjermen. 2. Bruk ENTER / for å bla i menyen. Bruk ENTER for å åpne den valgte menysiden. 3. Bruk ENTER / for å velge menylinje. Bruk ENTER / for å endre det valgte punktet. 4. Trykk MENU for å avslutte. Merk: For å velge menylinje, kan du enten trykke ENTER / eller trykke talltasten som tilsvarer nummeret angitt på venstre side i menylinjen. For å beskrive bruken av menysystemet, er brukerveiledningen basert på bruk av fjernkontrollen. Visning av statusinformasjon Ved å trykke DSP/CAPS på fjernkontrollen, vises gjeldende statusinformasjon på skjermen. 1. Gjeldende kanal/navn 2. Favorittkanal symbol 3. Låssymbol 4. Gjeldende kanalnummer 5. Lydsystem 6. Stereomodus 7. NICAM status 8. Fargesystem Merk: Noen av punktene over vil ikke alltid bli vist på skjermen og avhenger av dine innstillinger. 17

18 Generell virkemåte Velge kanal Bruk av kanaltasten CHANNEL +/- Trykk CHANNEL +/- for å skifte kanal. Når du trykker CHANNEL +/-, skifter kanalene etter rekkefølge. Du vil se alle kanalene som er lagret. Du vil ikke se kanaler som er hoppet over. Direkte kanaltilgang Trykk talltastene 0-9 for å gå direkte til en bestemt kanal. Ved 2-sifret eller 3-sifret kanalnummer: Trykk -/-- til displayet viser "--" eller "---" og tast deretter kanalnummeret med talltastene 0-9. Bruk av RETURN Trykk RETURN forrige kanal. -tasten for å veksle mellom gjeldende kanal og Justere volumet Bruk av volumtastene (VOLUME +/-) Trykk VOLUME+ og VOLUME- for å øke eller senke lydvolumet. Dempe lyden midlertidig Trykk MUTE og lyden slås av. Et nytt trykk slår på lyden igjen. Velge kilde 1. Trykk SOURCE for å åpne menyen for kildevalg. 2. Trykk ENTER / for å velge ønsket signalkilde. 3. Trykk ENTER for å bekrefte. Merk: Har du valgt å se et program fra SCART2 og fargene ikke vises tilfredsstillende, kan det tenkes at TV-apparatet mottar et Y/C-signal. For å vise fargene riktig, velg Scart2 Y/C i stedet for Scart2 AV. Ved tilkobling av eksternt utstyr med Scart-adapter for tilkobling til Scart-kontakt på TV-apparatet, skal du velge Scart2 AV som menyvalg. 18

19 Innstilling av kanaler TV-apparatet kan lagre alle tilgjengelige kanaler. Etter at tilgjengelige kanaler er lagret, kan du bruke CHANNEL +/- for å bla gjennom kanalene. Velge region Før du starter automatisk søking, må du først velge region. 2. Bruk ENTER / for å bla fram til Option menyen. 3. Trykk ENTER for å åpne Option. 4. Trykk ENTER for å velge Program Area. 5. Trykk ENTER / for å velge ønsket region. Velge APS-funksjon 2. Bruk ENTER / for å bla fram til Option menyen. 3. Trykk ENTER for å åpne Option. 4. Trykk ENTER for å bla fram til APS menyen. 5. Trykk ENTER / for å velge On eller Off. Etter automatisk søking, vil kanalene bli sortert automatisk iht. VPS (Video Program System) informasjon når dette punktet på forhånd er satt til On. Automatisk søking 2. Bruk ENTER / for å bla fram til Program menyen. 3. Trykk ENTER for å åpne Program. 4. Trykk ENTER for å velge Auto Search. 5. Trykk ENTER for å starte søkingen. Apparatet vil lagre alle tilgjengelige kanaler. Merk: Automatisk søking stoppes hvis du trykker MENU. Manuell finjustering 2. Bruk ENTER / for å bla fram til Option menyen. 3. Trykk ENTER for å åpne Option. 4. Trykk ENTER for å bla fram til Fine Tuning menyen. 5. Trykk ENTER / for å finjustere inntil mest mulig bilde og lyd er oppnådd. 19

20 Innstilling av kanaler Manuell søking Bruk manuell søking hvis ønsket kanal ikke kan lagres eller du ønsker å lagre bestemte programmer en om gangen. 1. Bruk talltastene for å velge direkte en kanal du ønsker å søke manuelt etter. 2. Trykk MENU og hovedmenyen vises på skjermen. 3. Bruk ENTER / for å bla fram til Program menyen. 4. Trykk ENTER for å åpne Program. 5. Trykk ENTER for å velge Manual Search. 6. Trykk ENTER for å taste inn en frekvens eller trykk ENTER / for å søke etter program fra gjeldende frekvens. For å søke et program manuelt ved inntasting av frekvens: 1. Trykk ENTER. 2. Tast inn ønsket frekvens med talltastene Trykk MENU for å avbryte. eller Før å søke et program manuelt fra gjeldende frekvens: 1. Trykk ENTER og apparatet søker mot høyere frekvens. 2. Trykk ENTER og apparatet søker mot lavere frekvens. Søkingen stopper når et program er funnet og dette programmet blir lagret. Under den manuelle søkeprosessen kan du kontrollere søkeretningen ved å trykke ENTER /. Hoppe over kanaler 1. Gjenta punktene 1-4 over (manuell søking). 2. Trykk ENTER for å bla fram til Skip menyen. 3. Trykk ENTER / for å velge On eller Off. 4. Trykk MENU for å avslutte. Når On er valgt, vil den valgte kanalen bli hoppet over. Denne kanalen kan ikke velges ved bruk av CHANNEL +/- med mindre du taster inn kanalnummeret direkte med talltastene 0-9. Sortere kanaler Du kan sortere rekkefølgen til kanalene. 1. Trykk SORTog Channel Sort vises. Gjeldende kanalnummer vises i Program No. 2. Trykk ENTER for å velge Sorted No. 3. Trykk ENTER / for å velge en kanal som skal byttes med gjeldende kanal. 4. Trykk ENTER for å markere OK. 5. Trykk OK for å bekrefte bytte av kanaler. 20

21 Innstilling av kanaler Lagre favorittkanaler 2. Bruk ENTER / for å bla fram til Program menyen. 3. Trykk ENTER for å åpne Program. Program No. blir automatisk markert. 4. Trykk ENTER / for å velge en kanal som favorittkanal. 5. Trykk ENTER for å velge Favorite. 6. Trykk ENTER / for å velge On eller Off. 7. Trykk MENU for å avslutte. Når On er valgt, vil den valgte kanalen vil programmert som din favorittkanal. Du kan programmere flere favorittkanaler ved å gjenta punktene over slik at du kan velge blant dine favorittkanaler ved å trykke FAV.-knappen. Når du ser på en favorittkanal, vil symbolet vises på skjermen mens du trykker DSP/CAPS-knappen. Tildele navn til kanaler Navn på kanalene blir tildelt automatisk hvis navneinformasjon inngår i sendingen. Navnene kan endres. 1. Bruk talltastene for å velge direkte en kanal du ønsker å søke manuelt etter. 2. Trykk MENU og hovedmenyen vises på skjermen. 3. Bruk ENTER / for å bla fram til Program menyen. 4. Trykk ENTER for å åpne Program. 5. Trykk ENTER for å bla fram til Program Name. 6. Trykk ENTER for å redigere navnet. 7. Trykk ENTER / for å flytte markøren til høyre eller venstre. Bruk DSP/CAPS for å veksle mellom små og store bokstaver. Trykk ENTER for å slette et tegn. Maksimum lengde for et navn er 8 tegn. 8. Når du har tastet ferdig, trykk ENTER for å bekrefte navnet. Tast Tegn Tegn med DSP/CAPS 21

22 Innstilling av bildet Forhåndsvalgt bildemodus TV-apparatet har 3 forhåndsinnstilte bildemodus (Vivid, Standard og Mild) og et brukerinnstilt bildemodus (Custom). Hvert bildemodus har sin egen bildeinnstilling. Vivid: Skarpt bilde Standard Normalt bilde Mild Varmt bilde Du kan hurtig velge bildemodus gjennom å trykke P.MODE. 2. Bruk ENTER / for å bla fram til Video menyen. 3. Trykk ENTER for å åpne Video. Mode markeres automatisk. 4. Bruk ENTER / for å velge bildemodus. 5. Trykk MENU for å avslutte. Tilpasning av bilde 2. Bruk ENTER / for å bla fram til Video menyen. 3. Trykk ENTER for å åpne Video. 4. Bruk ENTER for å velge egenskapen som skal endres. 5. Trykk ENTER / for å endre verdiene. Redusere bildestøy Det kan forekomme at bilder vises med støy som skyldes dårlig signal. Denne funksjonen forbedrer bildekvaliteten gjennom å redusere støyen. 2. Bruk ENTER / for å bla fram til Video menyen. 3. Trykk ENTER for å åpne Video. 4. Bruk ENTER for å velge DNR. 5. Trykk ENTER / for å velge. Fryse bildet Trykk FREEZE-knappen for å "fryse" bildet på skjermen (video-kilden går fortsatt). Trykk knappen igjen for å fortsette. Merk: For å beskytte skjermen, må ikke bildet fryses over lengre tid. 22

23 Innstilling av bildet Justere fargetemperatur 2. Bruk ENTER / for å bla fram til Video menyen. 3. Trykk ENTER for å åpne Video. 4. Bruk ENTER for å velge Color Temperature. 5. Trykk ENTER / for å velge. Velge APL Denne funksjonen kan brukes for å justere nivået automatisk for å oppnå bedre bildeeffekt. 2. Bruk ENTER / for å bla fram til Video menyen. 3. Trykk ENTER for å åpne Video. 4. Bruk ENTER for å velge APL. 5. Trykk ENTER / for å velge On eller Off. 23

24 Innstilling av lyden Justere volumet Du kan hurtig justere volumet ved å bruke VOLUME+ eller VOLUME-. Du kan også justere volumet gjennom OSD-menyen: 2. Bruk ENTER / for å bla fram til Audio menyen. 3. Trykk ENTER for å åpne Audio. Volume markeres automatisk. 4. Trykk ENTER / for å justere volumet. 5. Trykk MENU for å avslutte. Justere lydbalansen 2. Bruk ENTER / for å bla fram til Audio menyen. 3. Trykk ENTER for å åpne Audio. 4. Trykk ENTER for å velge Balance. 5. Trykk ENTER for å senke venstre høyttalervolum. Trykk ENTER for å senke høyre høyttalervolum. Justere hodetelefonens volum 2. Bruk ENTER / for å bla fram til Audio menyen. 3. Trykk ENTER for å åpne Audio. 4. Trykk ENTER for å velge HP Volume. 5. Trykk ENTER / for å justere volumet. Justere equalizer TV-apparatet leveres med en Five-Band Equalizer slik at du kan nyte kvalitetslyd. Du kan velge blant 3 forhåndsinnstilte lydeffekter (Live, Pop og Rock) eller du kan tilpasse din egen lydeffekt. 2. Bruk ENTER / for å bla fram til Audio menyen. 3. Trykk ENTER for å åpne Audio. 4. Trykk ENTER for å velge Equalizer. 5. Trykk ENTER / for å velge en lydeffekt. Du kan tilpasse din egen lydeffekt som følger: 6. Trykk ENTER for å velge 120Hz, 500Hz, 1,5KHz, 5KHz eller 10KHZ. 7. Trykk ENTER / for å justere etter eget ønske. 8. Trykk MENU for å avslutte. Merk: Du kan hurtig velge en forhåndsinnstilt lydeffekt ved å trykke S.MODE-knappen. 24

25 Innstilling av lyden Stereo/2-språklig Du kan hurtig velge lydmodus ved å bruke STEREO-knappen på fjernkontrollen. NICAM-sendinger Gir mulighet for valg av mottakingsmodus ved mottaking av NICAM-signal. For å kunne nyte NICAM-sendinger, mottar apparatet NICAM-sendinger i stereo, mono og 2-språklig. Stereo Når apparatet mottar stereosending, trykk STEREO-knappen for å velge NICAM Stereo eller FORCE Mono. Ved Force Mono er TV-lyden i mono. 2-språklig Når apparatet mottar en 2-språklig sending, trykk STEREO-knappen for å velge NICAM Dual 1, NICAM Dual2 eller FORCE Mono. IGR-sendinger (German stereo system) Du kan velge modus under mottaking av IGR-signaler. For å kunne nyte en IGR-sending, kan apparatet motta IGR-system stereo og 2-språklig. Stereo Når apparatet mottar stereosending, trykk STEREO-knappen for å velge FM/AM Stereo eller FORCE Mono. Ved Force Mono er TV-lyden i mono. 2-språklig Når apparatet mottar en 2-språklig sending, trykk STEREO-knappen for å velge FM/AM Dual1, eller FM/AM Dual2. Merk: Når det ikke finnes inngangssignal, vil TV-apparatet slå av lyden automatisk. Menyvalget Audio og alle operasjoner forbundet med audio er ikke lenger tilgjengelig. 25

26 Systeminnstillinger Fargesysteminnstilling 2. Bruk ENTER / for å bla fram til Program menyen. 3. Trykk ENTER for å åpne Program. 4. Bruk ENTER for å velge Color System. 5. Trykk ENTER / for å velge ønsket fargesystem. Lydsysteminnstilling 2. Bruk ENTER / for å bla fram til Program menyen. 3. Trykk ENTER for å åpne Program. 4. Bruk ENTER for å velge Sound System. 5. Trykk ENTER / for å velge ønsket lydsystem. Menyspråk 2. Bruk ENTER / for å bla fram til Option menyen. 3. Trykk ENTER for å åpne Option. 4. Bruk ENTER for å velge Menu Language. 5. Trykk ENTER / for å velge ønsket menyspråk. Menybakgrunnsinnstilling 2. Bruk ENTER / for å bla fram til Option menyen. 3. Trykk ENTER for å åpne Option. 4. Bruk ENTER for å velge Menu Background. 5. Trykk ENTER / for å velge. WSS-innstilling 2. Bruk ENTER / for å bla fram til Option menyen. 3. Trykk ENTER for å åpne Option. 4. Bruk ENTER for å velge WSS. 5. Trykk ENTER / for å velge On eller Off. Merk: Hvis WSS (Wide screen signaling) funksjonen er endret fra Off til On, kan TV-apparatet identifisere et WSS-signal. 26

27 Systeminnstillinger Blåskjerminnstilling 2. Bruk ENTER / for å bla fram til Option menyen. 3. Trykk ENTER for å åpne Option. 4. Bruk ENTER for å velge Blue Screen. 5. Trykk ENTER / for å velge On eller Off. Når Blue Screen-funksjonen er slått på, vil skjermen vise blå bakgrunn når det ikke finnes inngangssignal. Når det ikke mottas signaler i et bestemt tidsrom, vil TVapparatet automatisk gå i Standby. Stille tiden 1. Trykk TIMER for å vise menyen for innstilling av tiden. 2. Bruk ENTER for å velge Current Time, Off Time eller On Time. 3. Trykk ENTER for å starte. Trykk ENTER / for å veksle mellom timer og minutter. Trykk ENTER / for å velge verdi. 4. Trykk MENU for å gå tilbake til forrige meny. Merk: Hvis du ønsker å avbryte Off-Timer eller On-Timer funksjonen, skal Off Time eller On Time settes til --:--. Innsovning Timer Du kan hurtig stille inn innsovningstimeren ved å bruke SLEEP-knappen på fjernkontrollen. Trykk denne knappen gjentatte ganger for å velge ønsket verdi. Automatisk start I Standby-modus kan TV-apparatet automatisk slå seg på ved en forhåndsinnstilt tid og sende ønsket program med forhåndsinnstilt volum. 1. Trykk TIMER for å vise menyen for innstilling av tiden. 2. Bruk ENTER for å velge On Prog eller On Volume 3. Trykk ENTER for å justere. Merk: Før innstilling av On Prog og On Volume, skal ON Time innstilles først. 27

28 Skjerminnstillinger Justere bildestørrelse 2. Bruk ENTER / for å bla fram til Screen menyen. 3. Trykk ENTER for å åpne Screen. Display Mode markeres automatisk. 4. Trykk ENTER / for å velge ønsket bildestørrelse. (Auto, 16:9, 14:9, 4:3, Panorama, Zoom) 5. Trykk MENU for å avslutte. Du kan også bruke ZOOM-knappen for å velge bildestørrelse. Velge skjermoppsett 2. Bruk ENTER / for å bla fram til Screen menyen. 3. Trykk ENTER for å åpne Screen. 4. Bruk ENTER for å velge MultiWin Mode. 5. Trykk ENTER / for å velge. Merk: Du kan hurtig velge skjermoppsett ved å trykke M.WIN-knappen. 9 Windows gjelder kun for TV-modus. Det vil ikke være lyd på hodetelefon-kontakten ved 4 Windows og 9 Windows POP 4:3 POP 4:3 deler skjermen i to vinduer som gir mulighet til å se to programmer samtidig. Merk: Du kan bruke POP-knappen for hurtig å slå på eller av POP-funksjonen. POP Full POP Full viser et hovedvindu og et søkevindu på skjermen. 4 Windows 4 Windows viser et hovedvindu og tre søkevinduer på skjermen. 9 Windows 9 Windows viser 9 søkevinduer. Denne funksjonen gir mulighet til å hurtig se gjennom alle aktive kanaler. 28

29 Skjerminnstillinger Bilde i bilde (PIP) TV-apparatet leveres med en bilde-i-bilde funksjon PIP (twotuner Picture-in-Picture) som gir mulighet til å se to sendinger samtidig, en sending i full bildestørrelse og en sending i et lite bilde. Hovedbildet kan komme fra en TV-sending eller fra en ekstern kilde, mens PIP-bildet alltid viser et TVprogram. 1. Mens TV-apparatet er innstilt med et vanlig helt skjermbilde, trykk MENU og hovedmenyen vises på skjermen. 2. Bruk ENTER / for å bla fram til Screen menyen. 3. Trykk ENTER for å åpne Screen. 4. Bruk ENTER for å velge PIP Mode. 5. Trykk ENTER / for å velge. Off - Slår av PIP-funksjonen Up-Left - Slår på PIP-funksjonen og plasserer PIPbildet i øverste venstre hjørne. Up-Right - Slår på PIP-funksjonen og plasserer PIPbildet i øverste høyre hjørne. Down-Right - Slår på PIP-funksjonen og plasserer PIPbildet i nederste høyre hjørne. Down-Left - Slår på PIP-funksjonen og plasserer PIPbildet i nederste venstre hjørne. Center - Slår på PIP-funksjonen og plasserer PIPbildet midt på skjermen. Merk: Du kan også bruke PIP-knappen for hurtig å slå på eller av PIP-funksjonen. Du kan trykke PIP-POS-knappen for å hurtig velge plassering av PIP-bildet. Bruk av ACT.WIN-knappen Trykk ACT.WIN-knappen for å velge enten hovedvindu eller PIP-bilde for å kunne gjøre innstillinger i PIP-bildet, f.eks justere volum, endre kanal, justere bildet etc. Merk: Mange, men ikke alle justeringer og innstillinger kan gjøres når PIP-vinduet er valgt. PIP-audio kan bare fås gjennom hodetelefon-utgangen. NICAM/IGR-sendinger kan ikke vises i PIP-vinduet. Bytte innhold Du kan bytte om innholdet i hovedbildet og PIP-bildet. 1. Trykk PIP-knappen for å vise PIP-bildet. 2. Trykk SWAP-knappen for å bytte innhold. Merk: SWAP-funksjonen virker bare hvis hovedbildet er satt i TV-modus. 29

30 Barnesikring Barnesikringsfunksjonen blokkerer visning av alle kanaler som er stilt inn med barnesikring. For å bruke denne funksjonen, må du først velge et passord. Endre passord Standard passord er Det anbefales å endre passordet. 2. Bruk ENTER / for å bla fram til Option menyen. 3. Trykk ENTER for å åpne Option. 4. Bruk ENTER / for å bla fram til Change Password. 5. Trykk ENTER for å åpne Change Password. 6. Tast inn gammelt passord (standard=000000). 7. Tast inn nytt passord. 8. Gjenta nytt passord. Merk: Hvis du glemmer passordet, finnes en masterkode (=962326) som kan brukes for å få tilgang til blokkerte kanaler eller menyen for endring av passordet. NB! Pass på at barn ikke får kjennskap til masterkoden. Blokkere kanaler 2. Bruk ENTER / for å bla fram til Program menyen. 3. Trykk ENTER for å åpne Program. Program No. markeres automatisk. 4. Bruk ENTER / for å velge en kanal som skal blokkeres eller åpnes. 5. Trykk ENTER for å velge Locked. 6. Trykk ENTER / for å velge On eller Off. 7. Trykk MENU for å avslutte. Du kan gjenta punktene for å blokkere eller åpne flere kanaler. Inn/utkobling 2. Bruk ENTER / for å bla fram til Option menyen. 3. Trykk ENTER for å åpne Option. Child Lock markeres automatisk. 4. Trykk ENTER / for å velge On eller Off. 5. Trykk MENU for å avslutte. Merk: Barnesikringsfunksjonen blir først effektiv når både Child Lock og Locked kanal er satt til On. Når du velger en blokkert kanal, vises symbolet og skjermen er blank. Hvis du vil se den blokkerte kanalen, må du gjøre følgende: 1. Trykk CHILD LOCK 2. Tast inn passordet (standard passord=000000). 30

31 D-Sub innstillinger Justere bildestørrelsen horisontalt 2. Bruk ENTER / for å bla fram til Screen menyen. 3. Trykk ENTER for å åpne Screen. 4. Trykk ENTER for å velge H Size. 5. Trykk ENTER / for å justere inntil du er fornøyd. Justere bildeposisjon 2. Bruk ENTER / for å bla fram til Screen menyen. 3. Trykk ENTER for å åpne Screen. 4. Trykk ENTER for å velge H Position eller V Position. 5. Trykk ENTER / for å justere inntil bildet er riktig tilpasset. Justere synkroniseringen 2. Bruk ENTER / for å bla fram til Screen menyen. 3. Trykk ENTER for å åpne Screen. 4. Trykk ENTER for å velge Phase. 5. Trykk ENTER / for å justere inntil bildet er riktig tilpasset. Det kan forekomme at bildet er uskarpt avhengig av klokkesynkroniseringen til prosessoren i PCen. Hvis du opplever uskarpe bilder, kan du oppnå skarpere bilde med å justere synkroniseringen. Automatisk skjermjustering 2. Bruk ENTER / for å bla fram til Screen menyen. 3. Trykk ENTER for å åpne Screen. 4. Trykk ENTER for å velge Auto Sync. 5. Trykk ENTER for å bekrefte. Du kan hurtig justere skjermen ved å trykke AUTO-knappen. Apparatet justerer automatisk synkronisering, plassering etc. Gjenopprette fabrikkinnstillinger 2. Bruk ENTER / for å bla fram til Screen menyen. 3. Trykk ENTER for å åpne Screen. 4. Trykk ENTER for å velge Default. 5. Trykk ENTER for å bekrefte og trykk MENU for å avslutte. Fabrikkinnstillingene av H.Size, H.Position, V.Position etc. er nå gjenopprettet. 31

32 Tekst-TV Hva er Tekst-TV? Tekst-TV er et informasjons- og underholdningssystem som kringkastes på forskjellige kanaler og dekodes til et grafisk format for visning på TV-skjermen. Slå på/av Tekst-TV Bruk TEXT-knappen på fjernkontrollen for å slå på/av Tekst-TV. Du kan operere systemet i Tekst-TV modus direkte ved hjelp av kommandoer/funksjonsknapper på fjernkontrollen. Knappenes funksjoner ENTER / Blar i tekst-tv sider. VOLUME+/- Justerer volumet. MUTE Demper lyden midlertidig. FARGEKNAPPER (RØD/GRØNN/GUL/BLÅ) Du kan velge en gruppe eller samling av sider vist i fargede områder nederst på skjermen ved å trykke tilhørende fargeknapp (rød/ grønn/gul/blå) på fjernkontrollen. 0-9 knapper For å direkte velge en tekst-tv-side, tast inn sidetallet med talltastene (0-9) på fjernkontrollen. MIX Trykk MIX-knappen for å legge Tekst-TV siden på skjermen samtidig som du ser på et TV-program. SKJULT INFORMASJON Trykk REVEAL-knappen for å vise "skjult" informasjon, f.eks ved svar til en quiz. Trykk knappen igjen for å skjule informasjonen. STØRRELSE Trykk SIZE-knappen for å utvide øverste delen av bildet. Trykk igjen for å utvide nederste delen. Trykk den en gang til for å gå tilbake til normal størrelse. HOLD Trykk HOLD-knappen for å stoppe automatisk oppdatering av Tekst- TV sider. Trykk den igjen for å oppheve holdmodus. UPDATE Trykk UPDATE-knappen for å se oppdaterte tekst-tv sider. TV-bildet vises på skjermen mens du venter på ny tekst-tv side. "???" vises i øvre ventre hjørne på skjermen. Du kan nå taste inn ønsket sidenummer. Når den oppdaterte siden er tilgjengelig, skifter "???" til sidenummeret. 32

33 Feilsøking Kontroller punktene nedenfor før du kontakter ditt serviceverksted. Skygger eller dobbeltbilde Mangler strøm Inget bilde Normalt bilde, ingen lyd Normal lyd, dårlige farger Dårlig bilde Vannrette striper Fjernkontrollen virker ikke Snø på bildet, støy Ustabilt bilde, ikke synkronisert VGA-bilde Ingen lyd fra en av høyttalerne Kontrollknappene virker ikke Kan skyldes hindringer for antennen f.eks høye bygninger eller åser. Bruk av retningsantenne kan forbedre bildet. Sjekk at strømpluggen er skikkelig satt inn i veggkontakten Ta ut strømledningen, vent i 60 sekunder. Sett deretter inn strømledningen og slå på apparatet igjen. Sjekk antennetilkoblingen bak apparatet Mulig feil på sendingen, prøv en annen kanal Juster innstillingene for lysstyrke og kontrast Velg en korrekt inngang Et ikke-kompatibelt signal mottas Øk volumet Sjekk om lyden er dempet vha. mute Juster innstillingene for kontrast-, farge- og lysstyrke Av og til kan dårlig bilde oppstå hvis det et S-VHS-kamera eller videokamera er tilkoblet samtidig med annet tilleggsutstyr. I slke tilfeller, slå av et av de andre utstyrene. Sjekk om rommet er for sterkt opplyst Kan skyldes interferens fra elektriske apparater (f.eks hårtørrer, lysstoffrør o.l.). Slå av apparatet. Sjekk om batteriene er utladet. Bytt batterier. Sjekk sensorvinduet på apparatet Ikke bruk fjernkontrollen ved kraftig lys eller i nærheten av lysstoffrør Sjekk at batteriene er satt inn med riktig polaritet Sjekk antennetilkoblingen Sjekk at du har valgt riktig VGA-modus i PCen Juster balansen i Audio-menyen Ta ut strømledningen, vent noen sekunder. Sett deretter inn strømledningen og slå på apparatet igjen. Ikke bruk apparatet i varme eller kalde rom Når apparatet bli brukt i rom med lav temperatur, kan bildet få striper eller vises forsinket. Dette er ikke feilfunksjon og apparatet vil virke tilfredstillende igjen ved normal temperatur. Ikke oppbevar apparatet i et varmt eller kaldt rom eller på steder som er utsatt for direkte sollys eller i nærheten av varmeovn. Dette kan forårsake at kabinettet deformeres og at panelet ikke fungerer riktig. (Lagringstemperatur: 0 o C til 50 o C - Driftstemperatur: 5 o C til 40 o C) Merk: Hvis du ikke løser problemet, restart TV-apparatet ved å slå av strømmen og deretter slå på den igjen. Ikke prøv å reparere defekte TV-apparater selv. 33

34 Vedlikehold LCD skjerm Viktig! Ved bruk av videospill, datamaskiner, bildetekster eller annet faste bildevisninger. Utvidet bruk av faste bildeprogrammer kan forårsake permanente "skyggebilder" på LCD skjermen. Slikt bakgrunnsbilde er synlig på normale programmer i form av et stillestående fast bilde. Denne type av irreversibel forringelse av LCD skjermen kan begrenses ved å passe på følgende: A. Reduser lysstyrke/kontrast til et minimumsnivå B. Ikke vis det faste bildet under lengre tid C. Slå av strømmen når apparatet ikke er i bruk Merk: Skader på LCD-skjermen som skyldes bruk av faste bilder er ikke en driftsfeil og omfattes ikke av garantien. Dette produktet er ikke laget for å vise faste bilder over lengre tid. Rengjøring Apparatet rengjøres med en myk, tørr klut. Hvis overflaten er ekstra skittent, bruk en fuktig bløt klut med såpevann. Bruk brilleklut for å fjerne fastsittende skitt på LCD skjermen. Bruk ikke sprit, tynner eller benzine ved rengjøring av apparatet. 34

35 Spesifikasjoner Type LCD TV Skjermstørrelse 37" Strømforsyning V AC, 50/60Hz Strømforbruk 200W (max) Dimensjoner 944mm (b) x 310mm (d) x 733mm (h) Vekt 32kg TV-system PAL/SECAM BG, DK, PAL-1, SECAM-L, SECAM-L', NTSC (AV) TV-system og kanaldekning System VHF UHF CATV PAL-D/K Z1-Z37 PAL-B/G X-Z+2, S1-S41 PAL SECAM-B/G X-Z+2, S1-S41 SECAM-D/K SECAM-L' 2-4 SECAM-L X-Z C57, S1-S4 Visningsformater D-Sub 640 X 72Hz, 75Hz 85Hz 720 X 800 X 60Hz, 72Hz, 75Hz, 85Hz 1024 X 70Hz, 75Hz, 85Hz 1280 X YPbPr HDMI/DVI Det tas forbehold om endringer i spesifikasjonene uten foregående varsel. Vekt og dimensjoner er oppgitt med tilnærmet verdi. 35

36 Garanti Det gis garanti i 12 måneder mot fabrikasjonsfeil. I tillegg gjelder kjøpslovens bestemmelser om reklamasjonsrett. Ved henvendelser som gjelder reklamasjon eller garanti, må kjøpskvittering eller lignende fremlegges som dokumentasjon på kjøpsdato. Det gjelder særskilte regler ved næringskjøp. Det forutsettes imidlertid at produktet innleveres hos den forhandler hvor apparatet ble kjøpt. Produktet må alltid pakkes forsvarlig ved forsendelsen. Skader som skyldes feil bruk, slitasje, fuktighetsskader, overspenning eller inngrep av ukvalifisert personell, dekkes ikke av garantien. Slik skader vil bare bli reparert mot betaling. For mer info og problemløsing, vennligst se [support], eller ring vår support telefon (kr. 5,-/min). 36

LCD TV 27" United LTV27W60 Brukerveiledning

LCD TV 27 United LTV27W60 Brukerveiledning LCD TV 27" United LTV27W60 Brukerveiledning Innhold Sikkerhetsinformasjon... 3 Forberedelser... 5 Bruk av fjernkontroll... 5 Batterier til fjernkontrollen... 5 Antennetilkobling... 6 Strømtilkobling...

Detaljer

22 LED-TV med smal DVD-spiller

22 LED-TV med smal DVD-spiller 22 LED-TV med smal DVD-spiller ICAST 22 Bruksanvisning Vi forbeholder oss retten til å endre skjermmenyen uten varsel for å sikre kontinuerlig produktforbedring. Det betyr at skjermmenyen som beskrives

Detaljer

7 bærbar DVD-spiller. Bruksanvisning. Vennligst les og ta vare på disse instruksjoner. For informasjon og support kontakt www.target.

7 bærbar DVD-spiller. Bruksanvisning. Vennligst les og ta vare på disse instruksjoner. For informasjon og support kontakt www.target. 7 bærbar DVD-spiller Bruksanvisning Vennligst les og ta vare på disse instruksjoner For informasjon og support kontakt www.target.no Sikkerhetsinformasjon, Apparatet er Klasse 1 laserprodukt. Bruk av kontroller,

Detaljer

LC-45GD1E (BILDSKÄRM/NÄYTTÖ/DISPLAY/SKJERM) TU-45GD1E (AVC-MOTTAGARE/AVC-JÄRJESTELMÄ/AVC-SYSTEM/AVC-MOTTAKER)

LC-45GD1E (BILDSKÄRM/NÄYTTÖ/DISPLAY/SKJERM) TU-45GD1E (AVC-MOTTAGARE/AVC-JÄRJESTELMÄ/AVC-SYSTEM/AVC-MOTTAKER) LC-5GDE (BILDSKÄRM/NÄYTTÖ/DISPLAY/SKJERM) TU-5GDE (AVC-MOTTAGARE/AVC-JÄRJESTELMÄ/AVC-SYSTEM/AVC-MOTTAKER) LCD-FÄRG-TV NESTEKIDENÄYTTÖINEN VÄRITELEVISIO LCD FARVEFJERNSYN LCD FARGEFJERNSYN BRUKSANVISNING

Detaljer

A K S N E V S K S R O N I M O U S

A K S N E V S K S R O N I M O U S LC-22LE250E SUOMI NORSK SVENSKA LCD FÄRG-TV LCD FARGE TV LCDVÄRI-TV BRUKSANVISNING BRUKERVEILEDNING KÄYTTÖOHJE Innholdsfortegnelse Funksjoner... 27 Kjære SHARP-kunde... 27 Introduksjon... 27 Viktige sikkerhetsregler...

Detaljer

LC-19LE430E/LC-22LE430E/ LC-26LE430E/LC-32LE430E

LC-19LE430E/LC-22LE430E/ LC-26LE430E/LC-32LE430E SVENSKA LC-19LE430E/LC-22LE430E/ LC-26LE430E/LC-32LE430E Sonnistraße 3, D-20097 Hamburg, Deutschland SHARP CORPORATION http://www.sharp-eu.com DANSK LCD-FÄRG-TV NESTEKIDENÄYTTÖINEN VÄRITELEVISIO LCD FARVEFJERNSYN

Detaljer

Din bruksanvisning SHARP LC-705E http://no.yourpdfguides.com/dref/3284515

Din bruksanvisning SHARP LC-705E http://no.yourpdfguides.com/dref/3284515 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Innholdsfortegnelse Norsk

Innholdsfortegnelse Norsk Innholdsfortegnelse Funksjoner... 85 Kjære SHARP-kunde... 85 Introduksjon... 85 Forberedelse... 85 Viktige sikkerhetsregler... 86 Sikkerhetsforanstaltninger... 87 Koble til et TV-distribusjonssystem (f.eks.

Detaljer

Din bruksanvisning SHARP LC65GD1E/TU-65GD1E http://no.yourpdfguides.com/dref/1278746

Din bruksanvisning SHARP LC65GD1E/TU-65GD1E http://no.yourpdfguides.com/dref/1278746 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for SHARP LC65GD1E/TU-65GD1E. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på SHARP LC65GD1E/TU-65GD1E i bruksanvisningen

Detaljer

Din bruksanvisning SHARP TU-65GD1E http://no.yourpdfguides.com/dref/4358353

Din bruksanvisning SHARP TU-65GD1E http://no.yourpdfguides.com/dref/4358353 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for SHARP TU-65GD1E. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på SHARP TU-65GD1E i bruksanvisningen (informasjon,

Detaljer

SyncMaster 2333HD LCD-skjerm

SyncMaster 2333HD LCD-skjerm SyncMaster 2333HD LCD-skjerm Brukerveiledning Sikkerhetsinstruksjoner Symboler Disse sikkerhetsinstruksene må følges for å sikre din egen sikkerhet og for å forhindre skader på utstyret. Les instruksene

Detaljer

16. Innstilling av språk 17. Versjon av programvare... 18. Tilbakestilling til fabrikkoppsett 19. Bakgrunnsbelysning 20. Garanti 21.

16. Innstilling av språk 17. Versjon av programvare... 18. Tilbakestilling til fabrikkoppsett 19. Bakgrunnsbelysning 20. Garanti 21. Bruksanvisning Innhold 1. Innhold.... 2. Viktig informasjon angående sikkerhet. 3. Kontroller 4. Strømforsyning.. 5. Generelle funksjoner.... 6. Bruk av radioen for første gang.. 7. Modus for DAB.. 8.

Detaljer

Din bruksanvisning LG 27LC2R http://no.yourpdfguides.com/dref/1214137

Din bruksanvisning LG 27LC2R http://no.yourpdfguides.com/dref/1214137 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

FINLUX LED TV 32C32224F

FINLUX LED TV 32C32224F FINLUX LED TV 32C32224F BRUKSANVISNING Innhold Pakke ut TV apparatet / Tilbehør... 3 Montere / Fjerne stativ.... 4 Front / Visning høyre side samt betjening... 5 Baksiden og stikkontakter... 6 Fjernkontroll..

Detaljer

LC-60LE635E LC-60LE635RU LC-60LE636E LC-60LE636S

LC-60LE635E LC-60LE635RU LC-60LE636E LC-60LE636S MODELL LC-60LE635E LC-60LE635RU LC-60LE636E LC-60LE636S BRUKERHÅNDBOK LCD FARGE-TV ASA CE erklæring: SHARP Electronics (Europe) GmbH erklærer herved at utstyret toestel trådløs LAN USB-adapter (WN8522D

Detaljer

Internett portal... 20 TV Kontrollknapper & Drift... 7. Netflix... 20 Koble til strøm... 7. HBBTV System... 21 Antenne / Kabel / Kabeltilkobling...

Internett portal... 20 TV Kontrollknapper & Drift... 7. Netflix... 20 Koble til strøm... 7. HBBTV System... 21 Antenne / Kabel / Kabeltilkobling... Innholdsfortegnelse TV - Egenskaper... 2 Konfigurering av Nettverksinnstillinger... 19 Kjære SHARP-kunde... 3 Koble til din mobile enhet via WiFi... 19 Viktige sikkerhetsregler... 3 Bruk av MIRACAST...

Detaljer

LC-32LD165E/LC-42LD265E/LC-46LD265E/LC-50LD265E

LC-32LD165E/LC-42LD265E/LC-46LD265E/LC-50LD265E LC-32LD164E/LC-42LD264E/LC-46LD264E/LC-50LD264E LC-32LD165E/LC-42LD265E/LC-46LD265E/LC-50LD265E LC-32LD164E LC-42LD264E LC-46LD264E LC-50LD264E LC-32LD165E LC-42LD265E LC-46LD265E LC-50LD265E LCD COLOUR

Detaljer

INNHOLD 1. PANEL OG FJERNKONTROLL... 3 1.1 Knapper på frontpanelet... 3 1.2 Beskrivelse av bakpanelet... 4 1.3 Knapper på fjernkontrollen... 5 1.

INNHOLD 1. PANEL OG FJERNKONTROLL... 3 1.1 Knapper på frontpanelet... 3 1.2 Beskrivelse av bakpanelet... 4 1.3 Knapper på fjernkontrollen... 5 1. INNHOLD 1. PANEL OG FJERNKONTROLL... 3 1.1 Knapper på frontpanelet... 3 1.2 Beskrivelse av bakpanelet... 4 1.3 Knapper på fjernkontrollen... 5 1.4 Beskrivelse av elementer på skjermen... 6 2. INNLEDNING...

Detaljer

Innholdsfortegnelse Norsk

Innholdsfortegnelse Norsk Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse... 1 Sikkerhetsinformasjon... 2 VIKTIG - Vennligst les disse instruksjonene helt før du installerer eller bruker... 2 Komme i Gang... 3 Varslinger og funksjoner

Detaljer

DCR-5047 High Definition PVR

DCR-5047 High Definition PVR DCR-5047 High Definition PVR 1 Dette skal være med i pakken... 4 KASSERING... 5 INTRODUKSJON... 6 Formål... 6 Sikkerhetsinstruksjoner... 6 Plastfilm... 6 Advarsel!... 8 FJERNKONTROLL... 9 FRONTPANEL...

Detaljer

Innholdsfortegnelse. Norsk

Innholdsfortegnelse. Norsk Innholdsfortegnelse Informasjon om forskrifter... 3 Beskrivelse av advarselssymboler... 3 Sikkerhetsmerknader... 4 Forord... 6 Garanti og service... 6 1. Komme i gang...8 1.1 Pakkens innhold...8 1.2 Montering

Detaljer

DSB-H670N. Brukerhåndbok NOR DIGITAL SATELLITTMOTTAKER

DSB-H670N. Brukerhåndbok NOR DIGITAL SATELLITTMOTTAKER Brukerhåndbok NOR DIGITAL SATELLITTMOTTAKER 03-H670N_VIA_NOR.indd ii-iii 2007-12-10 오전 9:05:02 SIKKERHETSINSTRUKSJONER Denne mottakeren er produsert i henhold til internasjonale sikkerhetsstandarder. Vennligst

Detaljer

LC-32LE360EN / LC-32LE361EN LC-32LE361K / LC-32LE362EN LC-32LE363EN / LC-40LE360EN LC-40LE361EN / LC-40LE361K LC-40LE362EN / LC-40LE363EN

LC-32LE360EN / LC-32LE361EN LC-32LE361K / LC-32LE362EN LC-32LE363EN / LC-40LE360EN LC-40LE361EN / LC-40LE361K LC-40LE362EN / LC-40LE363EN ENGLISH ITALIANO FRANÇAİS DEUTSCH ПОСІБНИК З КОРИСТУВАННЯ ІНСТРУКЦЫЯ ПА ЭКСПЛУАТАЦЫІ NAUDOTOJO VADOVAS LIETOŠANAS INSTRUKCIJA KASUTUSJUHEND מדריך הפעלה NORSK DANSK SUOMİ POLSKİ MAGYAR ČEŠTİNA ROMÂNĂ EΛΛΗVΙΚ

Detaljer

Multimedia-projektor MODELL PLV-Z700. Brukerhåndbok

Multimedia-projektor MODELL PLV-Z700. Brukerhåndbok Multimedia-projektor MODELL PLV-Z700 Brukerhåndbok Funksjoner og utforming Denne multimedia-projektoren er utformet med den mest avanserte teknologi for mobilitet, varighet og brukervennlighet. Den anvender

Detaljer

AV28CT1EP FARGEFJERNSYN VÄRITELEVISIO FARVEFJERNSYN FÄRG-TV $9&7(3 NORSK SUOMI DANSK SVENSKA BRUKSANVISNING KÄYTTÖOHJE INSTRUKTIONSBOG BRUKSANVISNING

AV28CT1EP FARGEFJERNSYN VÄRITELEVISIO FARVEFJERNSYN FÄRG-TV $9&7(3 NORSK SUOMI DANSK SVENSKA BRUKSANVISNING KÄYTTÖOHJE INSTRUKTIONSBOG BRUKSANVISNING NORSK SUOMI DANSK SVENSKA $9&7(3 AV28CT1EP FARGEFJERNSYN VÄRITELEVISIO FARVEFJERNSYN FÄRG-TV BRUKSANVISNING KÄYTTÖOHJE INSTRUKTIONSBOG BRUKSANVISNING VICTOR COMPANY OF JAPAN, LIMITED 2001 VICTOR COMPANY

Detaljer

HP195 HSG1158 OSD[V4.394]

HP195 HSG1158 OSD[V4.394] HP195 HSG1158 OSD[V4.394] OSD[V4.394] Vennligs les denne manualen grundig før du bruker denne monitoren. Denne manualen bør oppbevares for fremtidig bruk. Denne enheten oppfyller kravene i EMC-direktiv

Detaljer

Digital HD PVR-dekoder

Digital HD PVR-dekoder Brukermanual HD PVR CT Digital HD PVR-dekoder MPEG / MPEG Kom i gang på Pakkens innhold Kontroller at leveransen er komplett før du monterer dekoderen. Esken skal inneholde: dekoder fjernkontroll med batterier

Detaljer

Innholdsfortegnelse. Norsk - 1 -

Innholdsfortegnelse. Norsk - 1 - Innholdsfortegnelse Sikkerhetsinformasjon... 2 Komme i Gang... 3 Varslinger og funksjoner og tilbehør... 3 Fjernkontroll - 1... 6 Tilkoblinger... 7 Første gang Instalasjon - USB-tilkoblinger... 8 TV Menyegenskaper

Detaljer

Din bruksanvisning TOSHIBA XV-733 http://no.yourpdfguides.com/dref/3872689

Din bruksanvisning TOSHIBA XV-733 http://no.yourpdfguides.com/dref/3872689 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for TOSHIBA XV-733. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på TOSHIBA XV-733 i bruksanvisningen (informasjon,

Detaljer

Digital radio / DAB+ / FM RDS Digital klokkeradio med to alarmer. Bruksanvisning

Digital radio / DAB+ / FM RDS Digital klokkeradio med to alarmer. Bruksanvisning Digital radio / DAB+ / FM RDS Digital klokkeradio med to alarmer Bruksanvisning Innhold Kontrollknapper... 2 3 Bruk av klokkeradioen for første gang. 4 Generell bruk av din klokkeradio... 5 Valg av stasjon

Detaljer