Årsmelding. Nittedal menighet DEN NORSKE KIRKE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Årsmelding. Nittedal menighet DEN NORSKE KIRKE"

Transkript

1 Årsmelding 2011 Nittedal menighet DEN NORSKE KIRKE

2 Nittedal menighetsråd innkaller medlemmer av Den norske Kirke til Nittedal menighets årsmøte Søndag 18. mars 2012, kl. 12:45 etter gudstjenesten i Nittedal kirke Saker til årsmøtet: 1. Årsmelding Regnskap Budsjett Årsmelding fra Stiftelsen Arbeidskirke på Rotnes 5. Årsmelding fra Stiftelsen Kirkestue ved Nittedal kirke 6. Årsmelding fra Nittedal kirkelig fellesråd 7. Innkomne saker 8. Orienteringer Menighetsmøte Uttalelse om nedleggelse av Stiftelsen Arbeidskirke på Rotnes Saker må meldes til kirkekontoret Innen fredag 9. mars, kl Vel møtt

3 Innledning ved Elisabeth Eriksen, menighetsrådsleder i perioden Nittedal menighetsråd har i 2011 valgt den samme visjonen som foregående perioder: Mennesker mangfold muligheter; den kristne tro som orienteringspunkt og ressurs for livet. Menighetsbygging har vært i fokus også i 2011, og mange frivillige i menigheten har bidratt til et allsidig år med mange gode møteplasser for store og små. I samarbeid med stab, prester og andre ansatte i menigheten kan vi se tilbake på et år med mange store høydepunkt: Bispevisitas i februar, Soul Children-festivalen, deltakelse på kommunens frivillighetsmesse, ordinasjon av menighetsrådslederen, kirkevalg og åpning av Kirkestua i tillegg til alle konserter og trosopplæringsarrangementer. I tillegg til disse høydepunktene har vi også hatt de tradisjonelle arrangementene som Hellige Tre Kongers- fest, frivillighetsfest, Kvinnenes internasjonale bønnedag, ottesang på Betel, St. Hansfeiring ved Åros bru og konfirmantleire med reunion. Trosopplæringen i menigheten er stadig i vekst og er en viktig del av menighetsrådets ønske om å satse på menighetsbygging: man må begynne i det små. I 2010 begynte vi med utdeling av fadderpakker, og dette har vi delt ut også i 2011 til stor begeistring hos mottakerne. Nytt av året er at vi deler ut en lysestake som passer til dåpslyset som dåpsbarnet får med seg etter dåpen. Barneklubbene og korene Mini Soul og Soul Children får stadig nye medlemmer, deltakelse på kirkecamp er blitt veldig populært, og både PrePluss og Pluss er godt besøkt. Høsten 2011 startet lederkurset for 10/11- konfirmantene, og 40 ungdommer har fullført det. Dette vitner om at trosopplæring er grunnleggende byggesteiner når man skal bygge menighet; mange av disse unge lederne har vært med på ulike trosopplæringstiltak i årene før de ble konfirmanter. Givertjenesten har økt, men den kan økes ennå mer så herved gis det en utfordring: alle monner drar. Menighetsrådet gikk på høsten til innkjøp av stolaer som kan henge i kirken til utlån til egne prester og vikarprester. Menighetsrådet registrerte seg også som Grønn menighet, og har forpliktet seg til å følge 25 punkter for å spare miljøet og forvalte Skaperverket på en forsvarlig og bærekraftig måte. En menighet bygges ikke av tilbud alene. Uten alle de frivillige som står på året rundt, hadde det blitt stusslig! Jeg vil derfor rette en stor takk til alle dere som står på året rundt for menigheten! Vår menighet er mangfoldig, den gir muligheter for enkeltmennesket og for grupper til å la troen vokse, og til å være i tjeneste for Gud. Det gir livet mening å være en del av et slikt velsignet fellesskap, og vi har alltid plass til flere. Jeg vil benytte anledningen til å takke for tilliten i disse to årene jeg har fått være menighetsrådsleder i Nittedal, for gaven til min ordinasjon, og ikke minst for selskapet! Det har vært to år med mange utfordringer, mange gleder, mye arbeid og mange flotte øyeblikk. Jeg ønsker Bente Birkedal lykke til med ledervervet og gleder meg til å følge Nittedal menighet som frivillig medarbeider inn i fremtiden Elisabeth Eriksen NITTEDAL MENIGHET ÅRSMELDING FOR NITTEDAL MENIGHETSRÅD 1.1 Menighetsrådets sammensetning og virksomhet i 2011 t.o.m : Elisabeth Eriksen (leder), Audun Hågå (nestleder), Magne Horgen Fleisje, Eivind Junker, Grete Mugaas, Liv Skjerstad, Ragnhild S. Thorstensen, Solveig Karlsson,og sokneprest Kjell A. Skartseterhagen. Varamedlemmer: Marit Fischer, Anne Korsli, Elisabeth Magnus og Thorvald Moi. E.-V. Aas Thorkildsen ble innvilget permisjon ut menighetsrådsperioden og Solveig Karlsson var fast medlem i denne perioden. Sekretær for rådet: Renate W. Olberg fra : Bente E. Birkedal (leder), Vidar Myhre (nestleder), Kristin Hurthi, Solveig Karlsson, Anne Korsli, Ingunn Mortvedt Lind, Liv Skjerstad, Ragnhild S. Thorstensen og sokneprest Kjell A. Skartseterhagen. Varamedlemmer: Anders H. Eriksen, Agnete S. Gade, Herborg O. Gullhaugen, Åse Normann, Thorvald Moi Sekretær for rådet: Renate W. Olberg 1

4 I 2011 hadde menighetsrådet 10 ordinære møter, et ekstraordinært mailmøte, et fellesmøte med rådene og staben. og innkalte til menighetsmøte på Betel, Sørliveien 8 (årsmøtet). Menighetsrådet behandlet 58 vedtakssaker og 561meldingssaker. Alle innkallinger og referater fra menighetsrådet ligger til gjennomsyn i Nittedal kirke og publiseres på hjemmesiden til Nittedal og Hakadal menighet. Møtene i Nittedal menighetsråd er åpne for publikum. 1.2 Menighetens virksomhetsplan: Menighetsrådet vedtok den å videreføre den eksisterende visjonen: "Mennesker mangfold - muligheter Den kristne tro som orienteringspunkt og ressurs for livet" Menighetsrådet delegerte til menighetsutvalgene å utarbeide en handlingsplan med fokus på menighetsbygging. 1.6 Styrer og utvalg, grupper og kontaktpersoner Menighetsrådets arbeidsutvalg Til : Elisabeth Eriksen, Audun Hågå, Eivind Junker, Renate W. Olberg (sekretær) Antall møter: 9 fra 3.11.: Bente Birkedal, Vidar Myhre, Renate W. Olberg (sekretær) Antall møter: Menighetsutvalg for Søndre Kjell A. Skartseterhagen (sokneprest), Kristine Aksøy, Jorun Elisabeth Berstad Weyde, Liv Skjerstad Antall møter: Menighetsutvalg for Rotnes Einar Weider (kapellan), Solveig Karlsson (MR), Agnete Gade (bare våren), Kadri Sæthre, Anders Eriksen, Morten Q. Andersen Antall møter: Diakoniutvalget Hakadal: Gunvor Mørck, Marit E. Melhus, Anne Hammer (Hakadal MR), Grete Svegården (fra ). Nittedal: Agnete S. Gade (leder), Inger-Johanne Kjuul, Elisabeth Eriksen (Nittedal MR), soknediakon Randi M. Vilberg. Antall møter: Interiørutvalg for Nittedal kirke Eli Theil (leder), Unni Skjønsberg, Norun Annlaug Haugen Stiftelsen Arbeidskirke på Rotnes Styre: (medlemmer fra Fellesrådet): Ragnhild Thorstensen (leder), Eivind Junker, Kristin By Woll, Einar Weider, Torfinn Bø (sekretær og kasserer). Varamedlemmer: Magne Fleisje Antall møter: 2 og et fellesmøte med fellesrådet Stiftelsen Kirkestue ved Nittedal kirke Elisabeth Weum (styreleder), Svein Bjørkøy (nestleder), styremedlemmer: Reidar Eckhoff, Birger Næss; menighetsrådets representant: Magne H. Fleisje til november 2011, Kristin Hurthi fra desember Varamedlemmer: Bjørnar Normann, Åge Haugen, Erik Aaraas. Valgt regnskapsfører utenom styret: Bjørg Aaraas Antall møter: 8 styremøter og diverse gruppemøter Redaksjon for Kirkenytt Anfinn Kolberg (redaktør), Mona Kolberg, Rolf Theil, Thorvald Moi, Thomas Evensen, Katrine Kjenne, Thorvald Moi og sokneprest Torbjørn Olsen. Annonseansvarlig: Anne Hammer (Hakadal) 2

5 1.6.9 Styringsgruppe for Trosopplæring Trosopplæringsleder Åshild Stordrange, Grete Mugaas (leder), Einar Weider, Elisabeth Eriksen (alle tre Nittedal), Torbjørn Olsen, Helene Ø. Mathisen (begge Hakadal) og kateket Dag Jonassen Søndagsskole på Betel Ca. en gang pr måned i tilknytning til gudstjeneste, ca. 15 barn i gjennomsnittlig oppmøte. Ansvarlige: Ragnhild Thorstensen, Aslaug Hurlen Foss og Hanne Weider Distribusjon av Kirkenytt til ombærere Søndre: Eivind Bakken, fra desember Jann-Robert Junker; Rotnes: Ragnhild Thorstensen antall ombærere: Oppfølging av hilsen til ettårs dåpsbarn og distribusjon til ombærere Gudny Isachsen; antall ombærere: 9 Ordningen opphørte fra og ble erstattet av innføringen av fadderpakker Kontaktperson Kirkens Nødhjelp Sidsel Riis Evensen Representantskapet for Kirkens SOS i Borg bispedømme Soknediakon Randi M. Vilberg Kontaktperson Bibelselskapet Liv Sørensen Kirkekaffe Bjørg Aaraas (kirken), frivillig klokker (menighetshuset Betel) 1.7. Arrangementer og spesielle gudstjenester Hellige Tre Kongersfest, Betel Fest for frivillige diakonimedarbeidere fra begge sokn på Betel Kurs for frivillige gudstjenestemedarbeidere (tekstlesere og kirkeverter) Fest med biskopen for frivillige i begge sokn på Betel Visitasgudstjeneste og visitasforedrag med festkirkekaffe i kirken Kvinnenes Internasjonale Bønnedag, Hakadal kirkestue (begge sokn) Temakveld «Tatt av tiden» v/ Erica Grunnevoll på Utheim Grendehus Årsmøte for Nittedal menighet på Betel Kirkens Nødhjelps fasteaksjon Oppstandelsesfest med frokost på Betel «Syng Håp»-gudstjeneste i Nittedal kirke Deltagelse i Frivillighetsmessen på Mo-senteret (begge sokn) 28./29. 5 Dødsbosalg ved menighetshuset til inntekt for Arbeidskirken på Rotnes St. Hans feiring ved Åros bru Ordinasjon av cand. theol. Elisabeth Eriksen med festkirkekaffe i Kirkestua Konfirmantleir Konfirmantleir konfirmasjonsgudstjenester for Søndrekonfirmantene konfirmasjonsgudstjenester for Søndrekonfirmantene konfirmasjonsgudstjenester for Rotneskonfirmantene Reunion" på Betel etter sommerens konfirmantleirer 3

6 16.10 Offisiell innvielse av Kirkestua med festarrangement Lansering av ny bibeloversettelse (bokhandel på Mo) med bibellesninger og foredrag (begge sokn) Frivillighetsfest for intro i Nittedal kirkestue (for begge sokn) Familiegudstjeneste med utdeling av Min egen kirkebok til fireåringene, Nittedal kirke Vi synger julen inn, Nittedal kirke 2. FRA MENIGHETENS ÅRSSTATISTIKK 2.1 Gudstjenester og kirkelige handlinger ÅR 2009 ÅR 2010 ÅR 2011 Rotnes* Rotnes* Nitt krk Rotnes* Nitt krk/ Søndre Nitt krk/ Søndre Døpte Konfirmanter Vielser Gravferd Antall gudstjenester totalt 94** 37 77** 45** 118 Deltakerantall gudstjenester Gjennomsnitt delt. pr gudstj Ofringer , ,5 Ofringer sammenlagt Derav til egne formål * Lokalene til pinsemenigheten Betel som leies pga stengt menighetshus ** Institusjonsgudstjenestene (Skytta), barnehage- og skolegudstjenestene er regnet med. I 2009 var også andaktene på Skytta medregnet. Bosted for døpte: fra Søndre: 52, fra Rotnes: 20, fra utenfor soknet: 19 Dessuten ble 19 soknebarn døpt i andre kirker. Antall medlemmer i Nittedal sokn per : Frivillige gudstjenestemedarbeidere Både i kirken og på menighetshuset stiller en trofast gjeng opp som frivillige hjelpere med forskjellige funksjoner som klokker, tekstleser, kirkevert, ansvarlig for kirkekaffe og pynting. De bidrar alle til å gi gudstjenesten preg av å være menighetens tjeneste for Gud. I 2010 var det 23 faste medhjelpere og seks reserver. 3. ØKONOMI Regnskapet for 2011 er ikke revidert. Det foreløpige resultatregnskapet for 2011 viser et overskudd på kr , mot et budsjettert underskudd på kr Inntektene fra ofringer er noe høyere enn budsjettert. Givertjenesten viser framgang pga av at flere har begynt med fast givertjeneste. Egenkapitalen er pr på kr VIRKSOMHET 4.1 intro fra sted til sted intro er en del av trosopplæringsreformen Størst av alt og finansieres gjennom den. intro jobber for å være en anerkjent og viktig del av barne- og ungdomshverdagen 4

7 til aldersgruppen 0-18 år i Hakadal og Nittedal. Alt barne- og ungdomsarbeid i Nittedal menighet er nå lagt inn under paraplyen intro. Trosopplæringsutvalget fungerer som et bindeledd mellom menighetsråd og ansatte, samt en ressursgruppe for trosopplæringsleder. I år har utvalget arbeidet mye med aldersgruppen 0 10 år, ivaretakelse og rekruttering av frivillige, samt trosopplæringens læreinnhold. Etter oppfordring fra biskopen (under visitasen i februar) begynte utvalget i høst med å ferdigstille trosopplæringens læreinnhold for gruppa 0-10 år. Dette inkluderer livstolkning/livsmestring, kirkens tro og tradisjon, samt kristen tro i praksis. InTro har om lag 50 frivillige medarbeidere i Nittedal og Hakadal som er tilknyttet kontinuerlige eller tidsavgrensede tiltak. I november arrangerte trosopplæringsutvalget en fest for de frivillige i Nittedal kirkestue. 30 medarbeidere deltok. Trosopplæringsutvalget har i 2011 bestått av: Åshild Stordrange (trosopplæringsleder), Dag Jonassen (kateket). Fra Nittedal menighet: Grete Mugaas (Leder), Einar Weider (kapellan) og Ragnhild S. Thorstensen (medlem). Fra Hakadal: Helene Ø Mathisen (medlem) og Torbjørn Olsen (sokneprest) Fadderpakker For å bistå fadderne i å utføre fadderoppdraget startet menigheten i september 2010 med fadderpakker. Under dåpen mottar en av barnets faddere en pose med tre gaver, hvorav én skal gis til barnet hvert år på dåpsdagen: 1. år: Kveldsbønn med bilde av kirken 2. år: Spisebrikke med bordbønn 3. år: CD med kristne barnesanger/salmer og bibeltekster Småbarnstreff i Nittedal kirke I løpet av de tre siste årene har små barn med mødre og fedre møttes annenhver torsdag til samlingsstund, mat, lek og prat. I mai takket leder Merete Kjærnes Fossum for seg og småbarnstreff ble med dette avsluttet Babysang i Nittedal kirkestue I september startet babysang i Nittedal kirkestue som en erstatter for småbarnstreff. Tiltaket har hatt en svært god oppslutning, og om lag10-12 foreldre med babyer møtes annenhver torsdag til en sangstund, lek og lunsj Trilletreff på Rotnes Var i virksomhet våren 2011 på Solli sanitetshus. Det ble ledet av Charlotte Gjelsvik, med gjennomsnittlig oppmøte på stk Fireårsbok 52 fireåringer mottok Linda og den lille kirka som 4-års bok på familiegudstjeneste i Nittedal kirke den 27. november. Det virker som det kommer flere fireåringer når 1.søndag i advent brukes til denne utdelingen slik som i år Onsdagsklubb på Hauger ungdomslokale Møter på onsdager (i gjennomsnitt 3 per måned) utenom skolens ferier. Har utviklet seg til en familieklubb der det først serveres et varmt måltid før det er bibelfortellinger og diverse aktiviteter. Foreldrene har vært flinke til å ta ansvar, og barna er i alderen 4-12 år. Det har stort sett vært godt oppmøtet i hele 2011 med opp mot 40 personer på samlingene. 5

8 4.1.7 Lørdagsklubben på Betel Dette er et tverrkirkelig arbeid for barn i alderen 2-13 år. I 2011 var det 46 med på klubben, derav 34 betalende medlemmer. Det var 10 samlinger med i snitt 21 barn per gang. Programmet på vanlige samlinger består av felles åpning og deretter inndeling i tre aldersbestemte grupper. Den eldste gruppen har enkelte uteaktiviteter. Det avsluttes med felles lunsj hvor også de voksne er velkommen. Spesielle samlinger er juleverksted og sommeravslutning med grillfest for hele familien. Det var fem ledere og hjelpere fra tre kirkesamfunn (Den norske kirke, Oslo Vineyard og Oslo Kristne Senter) Tårnagenthelg for 3.- og 4. klassinger I januar arrangerte Nittedal menighet for første gang Tårnagenthelg med 60 barn i alderen 8-9 år. Under Tårnagenthelga ble barna satt til å løse oppdrag og mysterier i kirkerommet, fra kirketårn til kjeller. Oppgavene var mangfoldige, fra å klatre langs takbjelken i kirketårnet til å lyse seg frem i mørket i kjelleren for å finne koder de skulle løse. Det kom også levende brevduer med beskjeder til tårnagentene Barnekoret Mini Soul Nittedal MiniSoul er et prosjektkor for barn i alderen 4 til 9 år. Fra 8 til 10 øvelser over et kort høst- og vårsemester. Ved oppstart får barna med både cd og tekst med seg hjem slik at du kan lære sangene utenat. Kveldsmaten spises i pausen. Sanger med futt, glede og mening! Øvelse onsdag på Betel. Dirigent er Åse Stiegler med hjelp av Gunnar Arne Isaksen, Ellen Nerheim, Stian Bekken og Torbjørn Olsen. Mellom 20 og 30 barn ved hver øvelse. Sang ved to familiegudstjenester i Hakadal, avholdt to konserter i Nittedal kirke og en konsert på Glittre klinikken. Samarbeid mellom Hakadal og Nittedal menighet Nittedal Soul Children Populært tweens-kor (4.- 8.klasse) hvor det satses på det musikalske, det åndelige og det sosiale. Varierer med dans. Kveldsmat hver gang. Øvelse annenhver torsdag på Betel på Rotnes. Ca. 40 medlemmer. Ledes av Hanne Furuseth Weider, Einar Weider og Gunhild Sand. Samarbeid med Hakadal menighet Kirkecamp For fjerde år på rad ble 5. klassinger invitert til kirkecamp med overnatting i Nittedal kirke. Nok en gang med god oppslutning og stor suksess. 32 barn deltok. Barna kom på lørdag ettermiddag og startet med leker og pølsespising ute. I løpet av campen diskuterte barna Jesu dåp, med fokus på at vi alle er Guds elskede barn som han har sin glede i. De fikk også delta på skattejakt, øve til gudstjeneste og skrive sine egne bønner. Det hele ble avsluttet med gudstjeneste søndag formiddag der 5.klassingene deltok med sang, dans, tekstlesning og forbønner Prepluss Prepluss er en «tweens-klubb» for alle i 6. og 7. klasse. Prepluss er en forsmak på ungdomsklubb og har samlinger annen hver fredag på Betel kl og er for alle i bygda. I løpet av kvelden spiller vi Playstation, spill, spiser mat, har en andakt og ber Fadervår sammen. 6

9 Konfirmantundervisning Det var 162 konfirmanter i Nittedal sokn i 2011 fordelt på to linjer. De fleste deltok på Sommerlinja med undervisning annen hver uke og med en fem dagers sommerleir på Mesnali der også mye av undervisningstiden er lagt. De øvrige konfirmantene som ikke skulle på leir fulgte Vinterlinja som er et mer tradisjonelt konfirmantopplegg med ukentlige undervisningstimer. I tillegg fulgte 2 konfirmanter på Ressurssenteret på Nittedal ungdomsskole ukentlige undervisningstimer på skolen. Alle konfirmantene var med på fasteaksjonen til Kirkens Nødhjelp i april og sammen med konfirmantene i Hakadal ble det samlet inn over kr til aksjonen ( kr i Nittedal sokn) som var et godt resultat PLUSS ungdomsmiljø Kafé Pluss er et lavterskeltilbud for ungdommer i hele bygda fra 8. klasse og oppover. Kafé Pluss er hver fredagskveld på Betel. Pluss opplevde en enorm økning i oppslutning i 2011, og ca ungdommer er innom på vanlige Pluss-kvelder. Pluss fungerer nå som midtpunktet i ungdomsarbeidet slik at både konfirmanter og deltagere på lederkurs har en tilknytning til Pluss. Pluss Storkafé arrangeres en fredag i måneden med stor suksess. På disse kveldene samles ungdommer: konfirmanter, deltagere på lederkurs i tillegg til ungdommer som pleier å være på Pluss Kor Pluss Våren 2011 var ungdomskoret Kor Pluss i aktivitet med band og dansegruppe som var med på opptredener. Koret hadde øvelser annenhver fredag i forkant av Kafé Pluss med andakt, og fungerte også som et konfirmanttilbud. Koret ble avsluttet i løpet av våren Lederkurset 101 things to do in church and know about Jesus before you get old and bored Lederkurset er for fjorårskonfirmanter i Nittedal og Hakadal og har som mål å gjøre deltakerne bedre kjent med seg selv, bedre kjent med Jesus, samt at de skal bli utrustet som ledere. Lederkurset følger skoleåret, og sommeren 2011 avsluttet 40 ledere lederkurset med å være ledere på sommerens konfirmantleir. Ved oppstarten av nytt kurs på høsten var oppslutning enorm, med 70 nye motiverte fjorårskonfirmanter Pluss lederturer Båre i vår og i høst arrangerte Pluss turer for de unge lederne i menigheten. I mai dro 30 ungdommer til Dalen leirsted for å bygge felleskap og forberede sommerens konfirmantleirene. I oktober dro 90 ungdommer til Strandheim leirsted hvor de lærte mer om det å være en god leder, både i teori og praksis. I tillegg deltok de i ulike workshops: kor, band, lyd, idrett, foto og dans. Workshoparbeidet for koret og dansegruppa ble videreført gjennom deltakelse på presentasjonsgudstjenestene for nye konfirmanter i høst. 7

10 Trosopplæringskonferansen I oktober deltok 10 medarbeidere fra både Nittedal og Hakadal menighet på trosopplæringskonferansen i Lillestrøm. 4.2 SKOLER OG BARNEHAGER Samarbeid: Kirke skole og barnehage. Det ble holdt 20 gudstjenester før jul og påske i av 5 barneskoler deltok på et ca. to timers opplegg i Nittedal kirke der flere tema innen faget RLE blir berørt som kirkerom, kunsthistorie, kirkehistorie, kirkeåret og symbolfarger, samt diverse skriftlige opplegg + servering av varmt drikke og mulighet til å spise matpakken. Tilbakemelding fra skolene tyder på at dette opplegget synes å være en populær aktivitet. En av de to skolene som ikke deltok var med året før da denne skolen slo sammen to klassetrinn det året for å spare penger. 4.3 ARBEID FOR VOKSNE Midtre Nittedal kirkering - står nå uten medlemmer, noen av oppgavene overdratt til kirketjener Syklubben Virksom - ikke i funksjon i Y's Men's Club Y s Men s Club har 17 medlemmer. De har faste månedlige møter på Hauger med et interessant og allsidig program. Møtene er åpne for alle Bibelgrupper Det finnes privat initierte bibelgrupper i virksomhet i menigheten Menighetsweekend I år ble Menighetsweekenden forkortet til en dag på Råsjøen i høst men i 2012 planlegges det ny menighetsweekend juni. 4.4 MISJON Misjonsprosjekt i Mali Nittedal menighet har samarbeidsavtale med NMS om misjonsprosjekt som omfatter litteratur- og oversettelsesarbeid i Mali. Det tas opp ofring til prosjektet ved gudstjenester, det inngår som fast ledd i forbønnen og følges opp ved informasjon i Kirkenytt. Det er i 2011 sendt kr til prosjektet fra Nittedal menighet Nittedal Normisjon Nittedal Normisjon har en oppslutning på ca. 8 stk på de månedlige møtene. Leder: Kari Tåsåsen, nestleder: Johanne Berg, kasserer: Arne Leth og sekretær: Johanne Berg Holm misjonsforening (NMS) Holm misjonsforening har ca. 10 deltagere på sine månedlige møtene. Leder: Berit Johansen, kasserer: Berit Johansen, sekretær Erling Johansen Misjonssambandet Misjonssambandet har ca. 15 medlemmer og har åpne møter med jevn, god oppslutning. Lederfunksjon og kasserer: Arne Leth, sekretær: Solveig Jensen, andre tillitsvalgte: Laura Kasin, Anne-Marie Sulen Larsen og Erling Johansen. 8

11 4.5 DIAKONI Diakoniutvalget drøfter og planlegger arbeidsmetoder og satsninger for kommende år, som nedfelles i lokal diakoniplan etter gjeldende plan for diakoni fra Kirkerådet. Diakoniutvalget gjennomfører ulike tiltak ut fra diakoniplanen og er et viktig faglig forum for soknediakonen. Soknediakonen har for øvrig et bredt samarbeid med ulike instanser og er medlem av kommunens psykososiale kriseberedskap og representantskapet i Kirkens SOS i Borg. Soknediakonen deltar i enkelte gudstjenester, særlig forbønnsgudstjenester, og er medliturg ved gravferd der det er naturlig. Som en følge av terroraksjonene 22. juli har ulike instanser innkalt/invitert til kurs og fagdager. Soknediakonen har deltatt på 4 slike kurs/fagdager i høst, hhv. i regi av kommunens kriseteam, Sorgstøttesenteret ved Ahus, Landsforeningen uventet barnedød og Borg bispedømme Kontinuerlige tiltak Formiddagstreff 10 formiddagstreff har vært avholdt i Hakadal kirkestue. En stab av frivillige medarbeidere gjør en flott innsats med praktisk og innholdsmessig tilrettelegging på alle områder. Det vektlegges variasjon i programinnholdet. Formiddagstreffene har høy trivselsfaktor, og dekker et viktig behov for sosialt og åndelig fellesskap for mange Besøkstjenesten Frivillige diakonimedarbeidere er med i besøkstjenesten. Soknediakonen har hjemme-/sykebesøk, sjelesorgsamtaler, skriftemål, soknebud og forbønnshandlinger, totalt 64 slike i Totalt 35 frivillige diakonimedarbeidere med ulike tjenesteoppgaver Sorggrupper Sorggruppene koordineres via Sorgstøttesenteret ved Ahus. Soknediakonen, som har ansvaret for oppfølging av etterlatte i bygda, melder behov inn til Sorgstøttesenteret, og gruppene settes sammen derfra. Ca. 30 grupper totalt i 2011, hvorav soknediakon sammen med fysioterapeut og gestaltterapeut ledet to grupper for unge voksne som har mistet foreldre/søsken. Sorggrupper for enker/enkemenn over 60 år ledes av diakoner på Romerike på omgang, hhv. Øvre og Nedre Samtalegruppe I forlengelse av temakvelden «Tatt av tiden» på Utheim i mars ble det gitt tilbud om deltakelse i to samtalegrupper. 5 personer ble ut fra dette med i gruppen «Lære og Liv», med oppstart høst 2012 i Nittedal kirkestue. Gruppeledere er Anine Woodhouse og soknediakon Andakter/gudstjenester på Skytta/Døli Soknediakonen inngår i fast turnus sammen med prestene om andakter og gudstjenester på Skytta og Døli. Totalt 48 andakter og gudstjenester i Gudstjenester - for alle og som er tilrettelagt for mennesker med utviklingshemming Det holdes tilrettelagte gudstjenester for hele prostiet i Fjellhamar kirke fire ganger i året, samt en i Øvre Rælingen kirke. Ansvar for gudstjeneste og kirkekaffe går på omgang mellom menighetene. Soknediakonen er med i styringsgruppen, som har 4 planleggingsmøter i året Kirkeskyss Hakadal menighet har tilbudt kirkeskyss for mennesker tilknyttet omsorgsboligene på Døli i en årrekke. Tilbudet ble utvidet i 2010 også for Nittedal menighet. Det ble annonsert kirkeskyss en søndag i måneden. Ved evaluering av tilbudet etter ett år (til sommeren 2011), fant vi at det kun var én forespørsel i denne perioden. Det kan være ulike grunner til at ikke flere benytter et slikt tilbud, men Diakoniutvalget fant å ikke kunne opprettholde et tilbud som så få responderer på. Denne saken bør tas videre i Diakoniutvalget og menighetsrådene. 9

12 4.5.2 Avgrensede tiltak Medarbeidersamlinger Fest for frivillige diakonimedarbeidere ble avholdt på Betel i januar. Hjerter som ser har vært et samarbeidsprosjekt fra 2007 mellom Ahus og menighetene på Romerike. Som en videreføring av dette ble det avholdt kurs for frivillige medarbeidere i november, ledet av prosjektleder Kristine Værnes, seks personer fra Nittedal og Hakadal deltok Temakveld «Tatt av tiden» 17. mars på Utheim grendehus I samarbeid med Rotnesutvalget arrangerte Diakoniutvalget temakveld med Erica Grunnevoll som foredragsholder. Det var satt av tid til samtale og enkel bevertning. Oppmøtet var godt, og det ble gitt tilbud om samtalegrupper i forlengelse av kvelden juli 2011 Både Nittedal og Hakadal kirke ble holdt åpne dagen etter terroraksjonene 22. juli, med fungerende sokneprest og soknediakon som fagansvarlige på hvert sted. I tillegg stilte frivillige opp. En god del mennesker var innom hele tiden, og bekreftet at dette var viktig. I tillegg ble det gitt tilbud om samtale og tilstedeværelse ved gudstjenesten påfølgende søndag. Prest og diakon var i beredskap også i som en del av kommunens kriseteam Allehelgensdag De pårørende som kirken har hatt møte med i forbindelse med gravferd siste år, ble spesielt invitert til kirkene Allehelgensdag 6. november. I tillegg til gudstjenestene ble det invitert til Ord og toner til ettertanke i Nittedal kirke. Dette arrangementet favner bredt, og mange gir uttrykk for at de setter pris på dette tiltaket. 4.6 KIRKEMUSIKK, KOR OG KONSERTER Vi kan se tilbake på et aktivt kirkemusikalsk år 2011 som viste både bredde og kvalitet. Kantor Arnt Frode Strandskogen leder den kirkemusikalske tjenesten i nært samarbeid med råd og stab. Kirkemusikk er en åpen dør til våre kirker og engasjerer nye mennesker på nye måter. Nittedal Gospelkor fikk ny dirigent: Heidi Smith Solevåg. Med en slik ressurs på laget ser koret fremover over. NG vokser både i antall og i musikalsk henseende. Koret øver i Nittedal kirkestue hver torsdag kl Dette setter koret pris på! Kantor er styreleder for koret. Ved utgangen av 2011 teller koret 25 medlemmer. Ved konserten i mai ble nesten Borghild Rud-salen for liten, da et publikum på over 220 besøkte gospelkonserten. Vårt solistkor Cantus Novus arbeider etter prosjektmetoden. Dette er et vokalensemble med kvalifiserte sangere fra hele bygda og utenbygds. Vi setter litt krav til sangerne og har fått med nye, gode sangere på den måten. Vi Synger Julen Inn ble også i år en flott opplevelse med solister, Vigdis M. Gjelsvik som resitatør, Nittedal Gospelkor og Cantus Novus. Variert program med 330 personer til stede. Kjell A. Skartseterhagen hadde det liturgiske ansvaret. Musikk ved gudstjenestene er vektlagt ved å involvere både unge og voksne solister og i noen grad kor. Organist Gunnar Arne Isaksen og kantor Arnt Frode Strandskogen alternerer på tjenestene i kirkene. Vi var så heldige å ha Jarle Vestad ansatt i 15 % organiststilling hele Han sluttet ved årets slutt og gikk over i en større stilling i Skjetten. Barnekoret Mini Soul øver i prosjektperioder og deltok ved gudstjenester og arrangerte 2 konserter med stor suksess. Ca. 30 barn utfolder seg i ren sangglede i koret som øver på Betel. Dirigent er Åse Stiegler, og leder Torbjørn Olsen. Pianist er Gunnar Arne Isaksen. Nittedal SoulChildren har vokst og teller nå 40 barn og øver i likhet med Mini Soul på Betel. De har fin vekst og er ledet av dirigentene Hanne Weider og Gunhild Sand og Einar Weider ved pianoet. De har bl.a. deltatt ved stor konsert i Oslo konserthus og ved åpningen av Kirkestua. 10

13 Nittedal sanglag har 14 deltagere og bidrar fast på menighetens andakter på Skytta bo- og servicesenter sammen med staben og har andakt der på julaften. I tillegg synger sanglaget på Døli pleie- og omsorgssenter og ved enkelte misjonsforeninger i nabodistriktene. Dirigent er Liv Sørensen, pianist Ingeborg Thollefsen. Samarbeidet med det lokale musikklivet er stort og positivt. Særlig ved gudstjenester er dette berikende Gjennom teamarbeid og felles innsats har vi nådd mange av de målene vi har med kirkemusikk i menigheten. Økonomisk får kirkemusikk tilskudd fra menighetsrådene med i alt kr og vi mener å få mye ut av kronene til oppmuntring, trøst og glede i våre gode menigheter. 4.7 KIRKELIG KULTURUKE Åpningen for Nittedal kirkestue ble til en flott kulturuke i regi av en komité nedsatt av stiftelsen. Det begynte med innvielsesfesten etter gudstjenesten den 16. oktober, et arrangement som Nittedal menighetsråd hadde ansvar for. En fullsatt Borghild Rud-sal med representanter fra kommunen til stede fulgte takketalene rettet til dugnadsarbeiderne, videre en videokavalkade over hele byggeprosessen samt kulturelle innslag. Også resten av uka var spekket med kulturelle opplevelser: konsert med Nittedal Bygdekor, Opera-kafé, «Prøysen møter Borghild Rud» - konsert og kåseri, åpent hus med omvisning og café og til avslutning en konsert med Nittedal Soul Children i en tettpakket Borghild Rud-sal. Alle arrangementene var gratis. 5. STIFTELSER OG KIRKELIGE BYGNINGER 5.1 Nittedal menighetshus Nittedal menighetshus ble stengt i november 08 pga sikkerhetsmessige mangler og har vært stengt siden da. Aktiviteter som pleide å finne sted på menighetshuset ble spredt på diverse lokaler: Betel (gudstjenester og barnekor), peisestuen på NUS (konfirmasjonsundervisning). 5.2 Stiftelsen Arbeidskirke på Rotnes Stiftelsen ble høsten 2010 informert om at den er tilgodesett i testamentet til avdøde Alf Guttorm Syversen med 1/6 av verdiene i boet. I tillegg fikk stiftelsen overta mye av innboet etter avdøde, mot at boligen ble ryddet og tømt. Det ble gjort et betydelig dugnadsarbeid i forbindelse med rydding av huset og salg av innbo. Det innbrakte ca. kr til stiftelsen. Det endelige oppgjøret av boet var ved årsskiftet ennå ikke ferdig, men stiftelsen vil trolig bli tilgodesett med ca. kr Etter kommunevalget høsten 2011 ble det utarbeidet en samarbeidsavtale mellom Ap, Sv, Sp, V og KrF. I samarbeidsavtalen sies det følgende om kirke: «Tomt til ny kirke i sentrum settes av i kommunedelplan sentrum, reguleres parallelt med kulturhus med planlagt byggestart i Det er ønskelig å oppnå synergieffekter uten at byggeprosjektene forsinker hverandre, løsningen med tilstøtende bygg som deler noen fellesfunksjoner utredes. Det bør opprettes en referansegruppe bestående av bl.a. representanter fra kulturhusstiftelsen og kirken. Årlig bevilgning til kirken opptrappes til Akershus-gjennomsnitt fra 2013 for å kunne investere i nytt kirkebygg med kommunal lånegaranti». Den samme ordlyd er tatt inn i Handlingsplan for Nittedal kommune Dette er en svært positiv og gledelig utvikling i planene for ny kirke på Rotnes. Stiftelsens leder og kasserer avholdt like før jul møte med rådmann, ordfører og varaordfører om saken. Ordfører vil oppnevne referansegruppen like over nyttår. Regnskapet for 2011 er gjort opp med et overskudd på kr Stiftelsen har ved utgangen av 2011 kr i kapital. Hele summer er plassert i bankinnskudd. 11

14 5.3 Stiftelsen Kirkestue ved Nittedal kirke 2011 ble et gledens år for Stiftelsen og hele Nittedal: Kirkestua fikk midlertidig brukstillatelse 29. april; det første bryllupet ble feiret dagen etter! Hele første etasje og garderoben med toaletter i underetasjen kan nå brukes. Det gjenstår en del arbeid i underetasjen med møterommene, kjøkken, og med tilhørende garderobe og toaletter, så arbeidet fortsetter. Takk til trofaste dugnadsarbeidere! Også mye av uteområdene gjenstår, men arbeidet er påbegynt. Alt koster, og økonomien tåler ikke for raske investeringer. Vi er fortsatt avhengige av frivillige gaver for å komme helt i mål. Flere kor, foreninger, babysang, osv. har fått tjenlige lokaler, dessuten er utleien til private feiringer en god inntektskilde. Nittedal kommune har benyttet seg av lokalene til konferanser og bisettelser til sammen 15 ganger i Så leieinntektene hjelper oss langt på vei. Foreløpig betaler vi kun renter av lånet på 3 mill, neste år starter avdragene. Byggets verdi er anslått 20 mill. når det står ferdig bygget. Bygget er fullverdiforsikret, og det er innboforsikret for 1 mill. Dugnadsarbeidere under 75 år er ulykkesforsikret. 5.4 Kirkestuas venner Venneforeningen, en frittstående gruppe, ble stiftet i januar 2009 og har som formål å skaffe midler til reising og drift av Nittedal kirkestue. Dette skjer blant annet gjennom ansvaret for det årlige stell av graver på Nittedal kirkegård og gjennom aktiv deltakelse i diverse tiltak som fremmer et mangfoldig kulturliv i kirkestuas lokaler. Styremedlemmer 2011: Bjørnar Normann (leder), Elisabeth Weum (nestleder), Bjørg Aaraas (kasserer), Erik Aaraas og Magne Weum styremedlemmer. Kari Mona Rud Prestø og Thorvald Moi varamedlemmer. Medlemmene gjorde en fin innsats i åpningsuken til Kirkestua oktober med å bake, steke vafler, vaske opp og annen nødvendig innsats denne travle høsten. Kirkestuas venner er registret i Frivillighetsregisteret og er deltaker i Grasrotandelen til Norsk Tipping med organisasjonsnummer Takk til alle som deltar der. 5.5 Hauger Ungdomslokale Huset eies av Hauger KFUK-KFUM og ble bl.a. brukt til konfirmantundervisning, barnearbeid og møter i Y's Men. 1. Slattum NSF har i tillegg møtene sine på Hauger og det leies ut til møter og selskaper. Husstyret består av Sidsel Riis Evensen, Anna Eckhoff (kasserer), Reidar Eckhoff og Grete Mugaas. Y's Men er støttegrupper for drift og vedlikehold. 12

15 6. INFORMASJON 6.1 Kirkenytt I 2011 kom menighetsbladet Kirkenytt ut med de planlagte fire numre med tema Besøk (Visitas!), I støpeskjeen, menighet og forandring. Bladet er felles for Nittedal og Hakadal menigheter. Opplaget er 8200 eks, derav ca til Nittedal menighet. I Kirkenytt forsøker redaksjonen å få fram informasjonsstoff om kirken, den kristne tro og menighetenes aktivitetstilbud. Innsatsen til 42 frivillige ombærere er en viktig forutsetning for distribusjonen av bladet. Dessverre står noen av rutene ledige da det ikke har lyktes å finne nye ombærere. 6.2 Internettsider Menighetenes hjemmeside har adressen Antall besøk på hovedsiden var i gjennomsnitt ca besøk pr måned. Dette er en økning på over 20% fra 2010, og viser en positiv utvikling. I tillegg har Kirkestua i Nittedal egen hjemmeside Menighetene bruker også Facebook aktivt til informasjon, særlig i tilknytning til Pluss-miljøet. 6.3 Annen informasjon Gudstjenestene og andre samlinger annonseres i lokalavisen Varingen og på kirkens nettsider. På Nittedal kommunes hjemmeside er det link til kirkens hjemmeside. Kirkestoff omtales jevnlig i Varingen. 7. BISPEVISITAS Visitasuke 6 ( ). Biskop Helga Haugland Byfuglien hadde i følge med kirkefagsjef Kjetil Haga og sammen med vår nye prost, Torstein Lalim, et rikholdig program i de 5 virkedagene visitasen varte. Siste visitas var ved biskop Ole Chr.Kvarme i desember I tillegg til personlige samtaler med prestene og andre kirkelige medarbeidere nevner vi i beskrivende ordelag det viktigste her. Vi kan glede oss over at vi fikk så god respons på vårt menighetsliv. Når det gjelder biskopens vurderinger og utfordringer viser vi til visitasforedraget som er vedlegg til årsrapporten: Skolebesøk (Slattum skole) et spennende møte mellom store og små. Kommunens PRO (Pleie- Rehab- Omsorgavdeling) var viktig. Det skjedde på Skytta som nå er blitt et spesielt tilbud til demente. Biskopen ble oppdatert på omsorgsarbeidet i kommunen. I rammen av dette ble det holdt andakt ved soknediakonen. Møte med ansatte var prioritert både med personlige samtaler og gudstjenestelige samlinger og «stabsmøte i møte med biskop». Biskopen fikk befaring på det stengte Nittedal Menighetshus og ble orientert om situasjonen knyttet til huset og til vår bruk av Pinsemenighetens Betel-lokale. Situasjonen rundt ny kirke på Rotnes var et fokusert tema i visitasen ikke minst i fredagens møte med kommuneledelsen. Biskopen fikk også se Døli kapell hvor det skjer tirsdagsgudstjenester og noen få kirkelige handlinger. På tirsdagskvelden fikk biskopen et festlig møte de frivillige medarbeidere som betyr så mye for vårt arbeid i Hakadal og Nittedal. Møtet med Fortet Naturbarnehage gjorde nok inntrykk på biskopen både barna og måten en barnehage kan drives på så i samklang med natur og miljø. Nittedal kirkestue sto på spranget til ferdigstillelse da visitasen skjedde og dette møtet ble et høydepunkt - også mediefokusert. Biskopen fikk innblikk i prosjektets visjon og framdrift og framfor alt møtte hun de som har realisert prosjektet på forskjellige måter (ikke minst på dugnadssiden). Vi kan glede oss over svært store konfirmantkull i Nittedal & Hakadal og et voksende ungdomsarbeid. Møtet med konfirmantene i Nittedal kirke (onsdag) og med PLUSS-storkafe (fredag) gjorde inntrykk på en biskop som tidligere ledet en kristen ungdomsorganisasjon. Det store og omfattende trosopplæringsarbeidet var viktig tema i flere fora og biskopen fikk mulighet til å drøfte dette med styringsgruppe, leder, og de andre involverte kirkelige ansatte. Vi har følt at biskopen tok dette opp på en svært kompetent måte og med en god bagasje fra egen erfaringsbakgrunn. Biskopen fikk også innblikk i vårt presentasjonsarbeid gjennom hjemmeside og Kirkenytt. Møte med RLE-lærere og rektorer tok opp spesielle utfordringer i kirke-skole-samarbeidet. 13

16 I møte med de kirkelige rådene (begge menighetsråd og fellesråd) fikk rådene presentere sine utfordringer. Hakadal vektla «møte med mennesker» og Nittedal «engasjement for aldersgruppen 0-18» mens fellesrådet naturlig nok fokuserte på forhold til kommune, økonomi og kirkeprosjekt Rotnes. «Vinning og tap» i arbeidet med ny gudstjenesteliturgi var tema i flere sammenhenger. Nittedal-Hakadal har jo vært høringsmenighet i det nye reformarbeidet og forsøksmenighet i trosopplæringssammenheng vi har derfor jobbet spesielt mye med dette. Det var fint å få biskopens innspill til disse erfaringene og til det fortsatte arbeid fram mot ny lokal grunnordning for gudstjenesten. Fredagen stod i det kommunale samarbeidets tegn og biskopen fikk «innsyn til tilsyn» i våre samarbeidsprosjekter og betydningen det har for vårt arbeid og vårt lokalmiljø. Lederteamet inviterte til fin lunsj, innledning om kommunen og samtale om utfordringer. Det tverrfaglige «Vi bryr oss»- arbeidet stod så i sentrum: Møte med: Mosletta aktivitetssenter (lunsj), Styringsgruppe for det kriminalitetsforebyggende arbeid, Pykososialt kriseteam, Fokusgruppe Li. Møte med GIF-storbyprosjekt på GIF-huset utfylte dette på en god måte. Visitasen ble avsluttet med visitasgudstjeneste = festgudstjeneste i Nittedal kirke med kirkekaffe i festlige former som ramme rundt visitasforedrag (se dette) og hilsener. På kirkekaffen ble det sunget: «Gud du er rik, din godhet er stor, din miskunnhet tar ikke slutt!» - og det kan godt stå som konklusjon på dette avsnittet. Takk for ei flott uke til biskop med følge og alle dere som gjorde denne uka til det den ble! 14

17 Vedlegg I Årsmelding 2011 for prestejenesten i Nittedal og Hakadal Felles Prestene i Hakadal og Nittedal er ansatt i Nedre Romerike prosti og har Hakadal og Nittedal sokn som sine arbeidsområder. Prestene har beredskapsvakt for hele prostiet ca. 4 uker i året hver. Som alltid står gudstjenester og kirkelige handlinger i glede og sorg i fokus for menighetsprestetjenesten. Det er en stående utfordring å kvalitetetssikre dette arbeide og ikke minst forberedelse og oppfølging til begivenheter i glede og sorg. Bispevisitasen i uke 6 var en viktig begivenhet også for det lokale presteskapet og vi gjennom denne god kontakt med vår nye prost, Torstein Lalim, som begynte i januar 2011 og vi ble inspirert av biskopen og hadde medarbeidersamtaler med henne. Biskopen er prestenes arbeidsgiver, tilsynsmann og sjelesørger. Tre gudstjenester har stått spesielt fram i året som gikk: Visitasgudstjeneste 15.februar, ordinasjon av cand.theol. Elisabeth Eriksen 26.juni og Festgudstjeneste til innvielse av Nittedal kirkestue 16.oktober. Sokneprest Hakadal Torbjørn Olsen Soknepresten i Hakadal innledet 2011 med pappapermisjon frem til mars. Stud. theol. Anders Helset Eriksen fungerte som vikar i konfirmantundervisningen og rådsarbeid. Soknepresten og kapellanen i Nittedal samt prestevikarer fra prosten vikarierte ved kirkelige handlinger og gudstjenester. Soknepresten har Hakadal sokn som tjenestested, sitter i Hakadal menighetsråd og i arbeidsutvalget for menighetsrådet. Soknepresten har undervisningen for konfirmantene i Hakadal. Han har i 2011 også vært med og drevet barnekoret «MiniSoul» på Betel. I 2011 har han vært representant for Hakadal menighetsråd i styringsgruppa for trosopplæringen intro og i redaksjonskomiteen for menighetsbladet Kirkenytt. I tillegg til dette sitter han i en arbeidsgruppe som ser nærmere på samarbeidet mellom prestetjenesten på Akershus universitetssykehus og menighetene i lokalmiljøet. Han sitter også i den lokale fokusgruppa for Hakadal i SLT (Samordning av lokale kriminalitetsforebyggende tiltak). Soknepresten er LRS prest (Lokal redningssentral) for Romerike politidistrikt. Ellers er soknepresten sammen med de andre prestene jevnlig engasjert i gudstjenester, andakter og samtaler på Døli, Skytta og MS-Senteret. Det er også mange som ønsker samtaler og sjelesorg. Han inngår sammen med de andre prestene på Nedre Romerike i beredskapsvakttjenesten. Sokneprest Nittedal Kjell A. Skartseterhagen Soknepresten har Nittedal sokn som tjenestested, sitter i Nittedal menighetsråd og er geistlig vararepresentant i fellesrådet og er medlem i Menighetsutvalget for Søndre. Planlegging av gudstjenestene i soknene er noe som soknepresten holder spesielt i. Gudstjenester og kirkelige handlinger preger også sokneprestens tjeneste i stor grad, på alle 3 prekensteder og på Skytta, Døli og MS-senteret. Soknepresten jobber mest med gravferd i Søndre og bruker en del tid på oppfølging av pårørende og andre som trenger besøk og samtale (i hele bygda). Soknepresten sitter i Psykososialt Kriseteam i kommunen. Det ble gjort gode erfaringer fra samtalene på MSsenteret som utvides noe i 2012 og også med samtaler på Mosletta aktivitetssenter. Han er også med i prostiets beredskapsvakt. Soknepresten hadde hovedansvar for planlegging og gjennomføring av bispevisitasen i 2011; - en bispevisitas som ble opplevd som god og inspirerende (se eget punkt). Utenfor prostiet er soknepresten medlem av 'Arbeidsgruppe for retrett og åndelig veiledning i Borg bispedømme' og har i den egenskap ansvar for tilrettelegging og gjennomføring av pilegrimsretrett for ansatte (i 2011 fra Lillehammer til Kvam). 7. august var han med å arrangere prostiets temagudstjeneste «En verden uten atomvåpen» (i forbindelse med Hiroshimadagen) i Lillestrøm kirke og var sentral i gjennomføringen i festgudstjeneste i anledning av Kirkestuas innvielse. Kapellan Nittedal Einar Weider 2011 har vært et innholdsrikt år. Blant prioriterte arbeidsområder for kapellanen er menighetsutvikling, og oppfølging av familiearbeid og arbeidet blant tweens og ungdom. Ellers gjøres en del arbeid i utvalg og team; kapellanen sitter i Nittedal kirkelige fellesråd, styringsgruppa for trosopplæring, menighetsutvalget for Rotnes, ledergruppa i Pluss, SLT (Samordning av lokale kriminalitetsforebyggende tiltak) for søndre Nittedal, og Stiftelsen Arbeidskirke på Rotnes. Kapellanen har for øvrig - sammen med de andre prestene - jevnlig gudstjenester og andakter på Døli, Skytta og MS-Senteret, og er med i beredskapsvakttjenesten for Nedre Romerike. 15

18 VEDLEGG II Visitasforedrag Det har vært flott å være på visitas i menighetene Hakadal og Nittedal. Jeg vil takke dere for mange verdifulle møtepunkt, for deres gjestfrihet og for den gode lokale tilretteleggingen av visitasen. Takk også for en flott gudstjeneste som vi nettopp har feiret sammen, med kor og trompeter som løftet oss inn i dagens tema om arbeiderne i Guds vingård. En visitas er viktig for menighetene. Den gir en mulighet til å løfte blikket og se kirkens virksomhet og vilkår på en måte som hverdagene ikke alltid gir anledning til. En visitas er også noe av det viktigste jeg gjør. Jeg får et godt innblikk i menighetenes liv. Den gir meg anledning til å bli enda bedre kjent med dere som driver et svært betydningsfullt arbeid, enten det er som ansatte, tillitsvalgte eller som frivillige. Sammen løfter vi frem hva det er å være kirke, nå og i fremtiden. Disse dagene har hatt et variert innhold rettet både innover i menigheten, mot stab, råd og aktiviteter, og utover mot nærmiljø, skole og kommunens virksomhet. Jeg har opplevd det jeg vil beskrive som en blomstrende folkekirke, med bred kontaktflate, synlig og tydelig til stede i lokalmiljøet. Mitt inntrykk er at i Hakadal og Nittedal menigheter er der en engasjert og dyktig stab som jobber og trives veldig godt sammen. Her er også mange engasjerte rådsmedlemmer og frivillige medarbeidere. I møte med staben har jeg opplevd mye arbeidsglede, godt humør og stor trivsel. Samarbeidet synes å være preget av raushet overfor hverandre; dere evner å utfylle hverandre på en måte som fungerer meget godt både innad i staben og i det utadrettede arbeidet. Et visitasforedrag kan naturlig nok ikke romme alt vi har vært gjennom disse dagene, men jeg vil ta noen tilbakeblikk. Jeg vil også løfte frem noen sentrale områder, både i forhold til dagens og fremtidens utfordringer. Kirke, kommune og nærmiljø Nittedal kommune har rundt innbyggere der tett oppunder 80% av disse er medlemmer av Den norske kirke. I løpet av visitasen har vi hatt nyttige og gode møtepunkt med kommunens virksomhet. Vi innledet visitasen på tirsdag med skolebesøk på Slattum skole. Der møtte vi skoleledelsen og var på besøk i 3. klasse der de framførte et imponerende nyoppusset julespill på engelsk. Elevene stilte meg også en rekke spørsmål, alt fra hva som var finest med å være biskop til hvilken skostørrelse jeg bruker. Videre derfra dro vi til Skytta og var med på andaktsstund, der diakonen hadde andakt og Sanglaget bidro med flott sang og musikk. Vi møtte også ledelsen for pleie, rehabilitering og omsorg i kommunen. Onsdag var vi i Fortet naturbarnehage, torsdag hadde vi møte med rektorer og RLE-lærere, og fredag møtte vi kommunens ledelse. Der ble vi blant annet orientert om Vi bryr oss - arbeidet i kommunen. Kirken er i betydelig grad involvert i det arbeidet. Det gjorde inntrykk på meg å se hvordan man med tverrfaglig tilnærming tar opp lokale utfordringer på et tidlig tidspunkt og på den måten ligger i forkant av utviklingen i stedet for å løpe etter når ting har skjedd. Det har i det hele tatt vært gledelig å merke den gode dialogen som er mellom kommunen og kirken her i Nittedal. Dette er blitt fremhevet ved en rekke anledninger, og det har jeg selv også fått merke ved de gode møtepunktene som vi har hatt. Jeg vil her benytte anledningen til å takke både ordfører og rådmann for den vennlige og gode måten vi har blitt møtt på under denne visitasen. Visitasen har gitt anledning til å drøfte viktige fremtidige utfordringer med kommunens ledelse. Nittedal er et område som kan forvente en betydelig befolkningsøkning i tiårene fremover. Dette er et scenario som både kirken og kommunen må ta hensyn til i sitt langsiktige arbeid. Det har vært spennende å få høre om det arbeidet som har vært lagt ned gjennom Plansmia Nittedal, der man har arbeidet med sentrumsutvikling i et langsiktig perspektiv. 16

19 I denne prosessen har også kirken deltatt, og i denne planen er avsatt en kirketomt i området bak Rådhuset. Ny kirke i midtbygda er noe som det har vært arbeidet med i lang, lang tid. Mange har gjort en stor og utrettelig innsats med imponerende trofasthet. Det er ingen tvil om at det både ut fra nåværende og fremtidige behov vil være svært viktig å få realisert et slikt kirkebygg, ikke minst sett i forhold til alt det verdifulle barne- og ungdomsarbeidet som drives i denne delen av kommunen. Samtidig er det også nødvendig at man finner tjenlige løsninger som ivaretar de eksisterende behov for lokaler frem til et nytt kirkebygg kan realiseres. Ettersom menighetshuset er stengt av sikkerhetsmessige hensyn, leies nå Betel til menighetens gudstjenester og øvrige aktiviteter i midtbygda. Det er nødvendig at samtalene om avklaring av lokaler føres videre. Målsetningen bør for kirkens del være både å beholde et optimistisk fokus på et nytt kirkebygg og samtidig finne gode midlertidige løsninger som kan ivareta det verdifulle barne- ungdoms- og familiearbeidet som nå står i full blomst. Fellesrådets videre dialog med kommunen er i den forbindelse helt vesentlig, både i kirkebyggsaken, men også hva gjelder de øvrige kommunale overføringene til kirkens virksomhet. Nittedal kommune ligger langt nede på oversikten over kommunale overføringer til kirken, relatert til innbygger- og medlemstall. Det er også utfordringer knyttet til kirkegårdsutvidelse i Hakadal, vedlikehold av kirkene og stillingsstørrelser på kirkekontoret. Alt dette berører kommunens ansvar for å gi kirken tilfredsstillende rammebetingelser for sin virksomhet. Dette har vært løftet inn i våre samtaler med kommuneledelsen, og det er viktig å fortsette drøftinger om dette i tiden som kommer. Før jeg går over til noen av kirkens satsingsområder, må jeg også nevne det imponerende arbeidet som er lagt ned i Kirkestua her borte. Da jeg ble vist rundt der på onsdag, ble arbeidet med Kirkestua beskrevet som et Guds stafettløp, båret frem av en rekke ildsjeler og dugnadsinnsats over mange år. Dette bygget blir et praktbygg, og det blir spennende å se hvordan menigheten på sikt kan bidra til å fylle dette huset med arbeid og innhold når det nå snart står ferdig. Kirken vår er inne i en utrolig spennende periode. Det er lenge siden mulighetene til fornyelse og nytenkning har vært så store som nå. Jeg vil nå gå videre inn på noen av kirkens store satsingsområder for og knytte dette opp mot menighetenes arbeid her i Nittedal. Trosopplæring Etter at Stortinget vedtok trosopplæringsreformen i 2003, har det vært en storsatsing på barn og unge i kirken vår. Alle arbeidslag står sammen om den. Nå har reformen gjennomgått en forsøksfase og er på vei over i en ny fase, driftsfasen. Reformens mål er å hjelpe barn og unge til å leve sine liv i lys av evangeliet, og målgruppen er alle døpte mellom 0 og 18 år. Også konfirmasjonstiden er inkludert i trosopplæringsarbeidet. Konfirmasjonsarbeidet er blant det aller viktigste som kirken driver. Det er særdeles viktig å ivareta og videreutvikle dette slik at den store oppslutningen kan fortsette i årene som kommer. I Nittedal og Hakadal har dere hatt prosjektmidler til trosopplæring siden 2007, og jeg har fått et godt innblikk i hva dere har etablert av arbeid på dette området. Mitt inntrykk er at dere her er veldig godt i gang, og jeg vil uttrykke stor anerkjennelse overfor det trosopplæringsarbeidet som så langt er gjort. Dere har brukt prosjektfasen til å gjøre dere nyttige erfaringer og er nå i ferd med å bygge opp et bredt trosopplæringstilbud som favner mange barn og unge. Når vi ser trosopplæringen under i bispedømmet under ett, er særlig to utfordringer fremtredende. Den ene er å få utviklet gode breddetiltak som når store deler av årskullene. Den andre er å ivareta det læremessige innholdet ut fra reformens intensjon. Disse utfordringene er det viktig at dere har for øyet når dere skal utarbeide en fullstendig trosopplæringsplan fra 0-18 år. Hos dere var Tårnagent -helgen nylig nettopp et godt eksempel på et vellykket breddetiltak, og gjennom PLUSS-arbeidet som dere bygger opp, treffer kirken veldig mange ungdommer. Det gjorde inntrykk på 17

20 meg å oppleve et fullstappet Betel med ungdommer som sang, ba og tente lys når jeg var på besøk der fredag kveld. Dette er breddetiltak av beste slag. Så vil dere jo også få muligheter til ytterligere satsing på trosopplæring når dere etter hvert får deres resterende andel av trosopplæringsmidler. Gudstjenestene Kirken vår en inne i en stor gudstjenestereform der både salmer, liturgier og tekstrekker skal fornyes. Her i Nittedal og Hakadal har dere vært forsøksmenigheter og gjort dere noen verdifulle erfaringer i møte med det nye liturgiske materialet og ikke minst grunnlagstenkningen i denne reformen. Nøkkelord i forbindelse med gudstjenestereformen er: Fleksibilitet Involvering Stedegenhet Reformen vil gi de enkelte menighetsrådene større ansvar for å sette sammen sin egen gudstjeneste innenfor et bredt utvalg av liturgiske alternativer og noen gitte rammer. Reformen har også et tydelig tverrfaglig perspektiv. Her har dere to engasjerte og dyktige kirkemusikere som har mye å bidra med. Det er også viktig at diakonien, trosopplæring og inkludering av de med særskilte behov tas med i en helhetlig tenkning omkring hva menighetens gudstjenestefeiring skal inneholde. Gudstjenestereformen vedtas på Kirkemøtet nå i april. Etter at reformen er vedtatt, blir det menighetsrådenes oppgave å vedta en lokal grunnordning for gudstjenestefeiring. Den prosessen er det vesentlig at mange får ta del i. Det er viktig å finne en tjenlig organisering av dette arbeidet fremover. Dere har nå to menighetsråd, der Nittedal menighetsråd igjen har to underliggende menighetsutvalg. Når det gjelder utvikling av en lokal grunnordning for gudstjenestefeiring, tror jeg det vil være hensiktsmessig å tenke helhetlig. Om det betyr at dere bør opprette et felles gudstjenesteutvalg for begge menighetene eller hvordan dere skal strukturere arbeidet, har ikke jeg fasiten på. Jeg tror imidlertid det er viktig å gjennomtenke den videre råds- og utvalgsstrukturen her, både relatert til gudstjenestereformen og til den videre utviklingen av det helhetlige menighetsarbeidet i de tre geografiske arbeidsområdene deres. Spørsmålet om det må sikt bør opprettes et nytt sokn i midtbygda ble kort berørt i møte med menighetsrådene. En konklusjon på dette er det etter min oppfatning for tidlig å trekke nå. Spørsmålet vil imidlertid absolutt være av relevans å ta med seg i et lengre perspektiv. Diakoni og frivillighet Diakoni er tredje satsingsområde i strategidokumentet til Borg bispedømme. Kirkemøtet vedtok i 2007 en ny diakoniplan for Den norske kirke. Diakoniplanen løfter frem fire hovedlinjer: Inkluderende fellesskap. Nestekjærlighet. Kamp for rettferdighet. Vern om skaperverket. Diakonien inngår i alle livets faser både tematisk og aldersmessig og bidrar til å utvide begrepet diakoni og forståelsen av hva diakoni er. Dere har utarbeidet en diakoniplan på basis av denne planen og har over tid bygget opp et verdifullt diakonalt arbeid under ledelse av diakonen. I det diakonale arbeidet, men også i menighetsarbeidet sett under ett, er man helt avhengig av frivillig engasjement, og jeg vil også si noen ord om dette. Frivillighet er en bærebjelke i alt kirkelig arbeid. Jeg har truffet representanter for frivilligheten her hos dere både i møte med rådene og på frivillighetsfesten på tirsdag. Der var frivilligheten representert i vid forstand, med både kirkeverter, veikirkefrivillige og fadderpakkepakkere, bare for å nevne et lite utvalg. 18

WWW.NITTEDAL.KIRKEN.NO

WWW.NITTEDAL.KIRKEN.NO TROSOPPLÆRINGEN I NITTEDAL OG HAKADAL MENIGHETER ALLTID ELSKET ALLTID SETT WWW.NITTEDAL.KIRKEN.NO ALLTID ELSKET ALLTID SETT -Det er vår nye visjon for trosopplæringen i Nittedal og Hakadal. Vi vil at barn

Detaljer

Gi muligheter for å møte andre i samme livssituasjon, kunne dele sorghistoriene, og få hjelp til å gå videre i livet.

Gi muligheter for å møte andre i samme livssituasjon, kunne dele sorghistoriene, og få hjelp til å gå videre i livet. Diakoniplan for Sandefjord menighet Diakoni beskrives i Plan for i for Den Norske kirke som kirkens omsorgstjeneste, evangeliet i handling. Planen har fire hovedområder: Nestekjærlighet, Inkluderende fellesskap,

Detaljer

Hakadal menighet DEN NORSKE KIRKE HAKADAL MENIGHET. Årsmelding

Hakadal menighet DEN NORSKE KIRKE HAKADAL MENIGHET. Årsmelding 2011 Hakadal menighet DEN NORSKE KIRKE HAKADAL MENIGHET Årsmelding Årsmelding 2011 Hakadal menighetsråd Innkaller medlemmer av Den norske Kirke i Hakadal sokn til: Menighetens årsmøte: Søndag 25. mars

Detaljer

Lokal plan for InTro: trosopplæringen i Nittedal og Hakadal menighet (0-18 år)

Lokal plan for InTro: trosopplæringen i Nittedal og Hakadal menighet (0-18 år) Lokal plan for InTro: trosopplæringen i Nittedal og Hakadal menighet (0-18 år) Visjon: Den kristne tro som orienteringspunkt og ressurs i livet, i møte med naturen, og i fellesskap med andre. Øvre målsetninger:

Detaljer

Diakoniplan for Misvær menighet, 2012-2015.

Diakoniplan for Misvær menighet, 2012-2015. iplan for Misvær menighet, 2012-2015. Innledning: ien i Misvær Menighet har som mål å skape fellesskap, slik at mennesker kan føle seg inkludert og kjenne en tilhørighet som gjenspeiler Guds kjærlighet.

Detaljer

Protokoll strategisamling i Berlin 12/9 16/9 2013 : Saker behandlet lørdag 14. september

Protokoll strategisamling i Berlin 12/9 16/9 2013 : Saker behandlet lørdag 14. september Protokoll strategisamling i Berlin 12/9 16/9 2013 : Saker behandlet lørdag 14. september Sak 1: Virksomhetsplan kapittel 2.2: Diakoni omsorg og samfunnsengasjement Innspill som fremkom under behandling

Detaljer

Våren 2016 Trosopplæringen i Nittedal og Hakadal menigheter Alltid Elsket - Alltid Sett

Våren 2016 Trosopplæringen i Nittedal og Hakadal menigheter Alltid Elsket - Alltid Sett www.nittedal.kirken.no Alltid Elsket - Alltid Sett ALLTID ELSKET - ALLTID SETT Det er vår nye visjon for trosopplæringen i Nittedal og Hakadal. Vi vil at barn og unge i vår kommune skal få møte Guds rause

Detaljer

Årsmelding. Nittedal menighet DEN NORSKE KIRKE

Årsmelding. Nittedal menighet DEN NORSKE KIRKE Årsmelding 2012 Nittedal menighet DEN NORSKE KIRKE Innholdsfortegnelse pkt side Innledning 4 1 Nittedal menighetsråd 5 2 Fra menighetens årsstatistikk 8 3 Økonomi 8 4 Virksomhet 9 5 Stiftelser og kirkelige

Detaljer

Årsmelding for Snillfjord Menighetsråd 2014

Årsmelding for Snillfjord Menighetsråd 2014 Årsmelding for Snillfjord Menighetsråd 2014 Snillfjord kirke er et vakkert samlingspunkt Oppussing av kirkens kunstmaling Lys våken deltakere lager engler Konfirmert 2014(men presentert høsten 2013) Vi

Detaljer

MENIGHETPROFIL / PLAN 2015 - Strusshamn menighet

MENIGHETPROFIL / PLAN 2015 - Strusshamn menighet MENIGHETPROFIL / PLAN 2015 - Strusshamn menighet På grunnlag av situasjonsanalyse, formulering av mål og prioritering av tiltak, utfordres menigheten til å beskrive sin profil. Dette er ment som et relativt

Detaljer

DIAKONIPLAN 2014-2018 Revisjon av plan 2009-2013

DIAKONIPLAN 2014-2018 Revisjon av plan 2009-2013 1 DIAKONIPLAN 2014-2018 Revisjon av plan 2009-2013 INNLEDNING I 2007 vedtok Kirkerådet ny Plan for diakoni. Planen trådte i kraft 01.01.08. Definisjonen i planen gir uttrykk for ønsket retning i det diakonale

Detaljer

INNKALLING TIL MØTE I FJELLHAMAR MENIGHETSRÅD

INNKALLING TIL MØTE I FJELLHAMAR MENIGHETSRÅD INNKALLING TIL MØTE I FJELLHAMAR MENIGHETSRÅD Tid: Torsdag 26. februar 2015, kl. 19.00 Sted: Fjellhamar kirke, sal F Innkalles: Alle rådets medlemmer, varamedlemmene Korsrud og Aleksandersen. Forfall meldes

Detaljer

MÅL FOR PERIODEN Overordnet mål: Mål for arbeidet

MÅL FOR PERIODEN Overordnet mål: Mål for arbeidet IINNLEDNING I 2007 vedtok Kirkerådet ny Plan for diakoni. Planen trådte i kraft 01.01.08. Definisjonen i planen gir uttrykk for ønsket retning i det diakonale arbeidet i årene fremover og skal gjenspeiles

Detaljer

STRATEGI FOR FROGNER MENIGHET

STRATEGI FOR FROGNER MENIGHET STRATEGI FOR FROGNER MENIGHET 2015-2018 MER HIMMEL MER JORD Kirken på Frogner - Rom for tro og tilhørighet Vedtatt på MR-møte 11/10-16 1. FLERE DELTAR I GUDSTJENESTEN OG MØTER GUD I FELLESSKAPET Høymessen

Detaljer

Ragnhild Thorstensen presenterte seg som leder i Nittedal kirkelige fellesråd. Hun deltok i møtet videre.

Ragnhild Thorstensen presenterte seg som leder i Nittedal kirkelige fellesråd. Hun deltok i møtet videre. Møtebok for Hakadal menighetsråd Møtedato: 09.01.2012 Møtetid: kl. 19:00 Møtested: Hakadal kirkestue Tilstede: Jorunn Selnes, Ingvar Jostein Svegården, Merete Wilskog, Gunvor Støle Melsom, Ivar Østby,

Detaljer

Diakoniplan for Ask menighet

Diakoniplan for Ask menighet Diakoniplan for Ask menighet 2011 2013. Planen er utarbeidet av diakoniutvalget og godkjent i Menighetsrådet 1 DIAKONIPLAN FOR ASK MENIGHET Innledning: I 2007 vedtok Kirkerådet en ny plan for diakoni.

Detaljer

Diakoniplan for Ask menighet

Diakoniplan for Ask menighet Diakoniplan for Ask menighet 2013-2016. Planen er utarbeidet av diakoniutvalget og godkjent i Menighetsrådet 1 DIAKONIPLAN FOR ASK MENIGHET Innledning: I 2007 vedtok Kirkerådet en ny plan for diakoni.

Detaljer

Nyhetsbrev for Glemmen menighet

Nyhetsbrev for Glemmen menighet Nyhetsbrev for Glemmen menighet Uke: 10 Lødag 28. februar kl. 11.00 15:00 Søndag 1.mars kl.11.00 Kreativ lørdag i menighetssalen. Bymisjonsgudstjeneste med nattverd. (Per Christian Skauen. B.A.Sneltorp)

Detaljer

Tilstede: Mona Kolberg, Torbjørn Olsen, Ivar Østby, Jorunn Selnes, Merete Wilskog, Trine Nickoline Rogne Møller, Ingvar Jostein Svegården.

Tilstede: Mona Kolberg, Torbjørn Olsen, Ivar Østby, Jorunn Selnes, Merete Wilskog, Trine Nickoline Rogne Møller, Ingvar Jostein Svegården. Møtebok for Hakadal menighetsråd Møtedato: 13.04.2015 Møtetid: kl. 19:00 Møtested: Hakadal kirkestue Tilstede: Mona Kolberg, Torbjørn Olsen, Ivar Østby, Jorunn Selnes, Merete Wilskog, Trine Nickoline Rogne

Detaljer

Saker. Møtebok for Hakadal menighetsråd. Møtedato: 12.11.2012 Møtetid: kl. 19:00 Møtested: Hakadal kirkestue

Saker. Møtebok for Hakadal menighetsråd. Møtedato: 12.11.2012 Møtetid: kl. 19:00 Møtested: Hakadal kirkestue Møtebok for Hakadal menighetsråd Møtedato: 12.11.2012 Møtetid: kl. 19:00 Møtested: Hakadal kirkestue Tilstede: Anne Hammer, Ingvar Jostein Svegården, Trine Nickoline Rogne Møller, Gunvor Støle Melsom,

Detaljer

Dokument: Menighetsrådets tiltaksplan for Østenstad Menighet 2013-2015

Dokument: Menighetsrådets tiltaksplan for Østenstad Menighet 2013-2015 Dokument: Menighetsrådets tiltaksplan for Østenstad Menighet 2013-2015 Overordnet mål / visjon: Tilhørighet, tro og tjeneste Østenstad menighet har vedtatt følgende som sine overeordnede mål/ visjoner

Detaljer

28. Årsstatistikk for Den norske kirke 2011

28. Årsstatistikk for Den norske kirke 2011 28. Årsstatistikk for Den norske kirke 20 Opplysninger om soknet. Kommunenummer 2 Fellesrådets navn SOLA KIRKELIGE FELLES Soknets navn.2 TANANGER SOKN Soknets adresse.3 Postboks 20 Navn skjemaansvarlig.

Detaljer

Diakoniplan for Tveit menighet

Diakoniplan for Tveit menighet Diakoniplan for Tveit menighet Diakoni er kirkens omsorgstjeneste. Den er evangeliet i handling og uttrykkes gjennom nestekjærlighet, inkluderende fellesskap, vern om skaperverket og kamp for rettferdighet"

Detaljer

Årsmelding. Nittedal menighet DEN NORSKE KIRKE

Årsmelding. Nittedal menighet DEN NORSKE KIRKE Årsmelding 2013 Nittedal menighet DEN NORSKE KIRKE Innholdsfortegnelse 1 NITTEDAL MENIGHETSRÅD... 5 2 FRA MENIGHETENS ÅRSSTATISTIKK... 7 3 ØKONOMI... 8 4 VIRKSOMHET... 8 5 STIFTELSER OG KIRKELIGE BYGNINGER...

Detaljer

Årsmelding 2012 Menighetens årsmøte 14.april 2013. «Tveit menighet ønsker å være en inkluderende menighet der vi tjener Herren med glede.

Årsmelding 2012 Menighetens årsmøte 14.april 2013. «Tveit menighet ønsker å være en inkluderende menighet der vi tjener Herren med glede. Årsmelding 2012 Menighetens årsmøte 14.april 2013. «Tveit menighet ønsker å være en inkluderende menighet der vi tjener Herren med glede.» Først vil vi takke alle medarbeidere, frivillige og ansatte, som

Detaljer

Overordnede utfordringer i perioden

Overordnede utfordringer i perioden Heggedal menighets Strategiplan 2014-2017 1. Innledning Heggedal menighet er en av fem menigheter i Asker prosti, med drøyt 4000 medlemmer i soknet. Menighetsrådet treffer avgjørelser og opptrer på vegne

Detaljer

Konfirmant 2011? Informasjonsbrosjyre for deg som tilhører Bakkehaugen Kirke.

Konfirmant 2011? Informasjonsbrosjyre for deg som tilhører Bakkehaugen Kirke. Konfirmant 2011? Informasjonsbrosjyre for deg som tilhører Bakkehaugen Kirke. Å konfirmere seg i kirken betyr at du deltar i et konfirmantprogram som varer fra november 2010 til juni 2011. I løpet av 8

Detaljer

Plan for diakoni Orkanger menighet. Tiltak Målsetting Gjennomføring Evaluering Ressurser Samarbeid med Ansvarlig

Plan for diakoni Orkanger menighet. Tiltak Målsetting Gjennomføring Evaluering Ressurser Samarbeid med Ansvarlig NESTEKJÆRLIGHET Hilsen til jubilanter på 75-, 80-, 85-, 90-, 95-årsdag og alle dager deretter. Vise omsorg og omtanke. Bokgave ved: - 75: Gode ord på vandringen - 80: Syng Med - deretter blomster Til åremålsdager

Detaljer

Møtebok for Skårer menighetsråd

Møtebok for Skårer menighetsråd Møtebok for Skårer menighetsråd Tid: Tirsdag 27. mars 2012 kl. 19.00 22.15 Sted: Skårer kirke, Sal D (underetasjen) Til stede: Tor Einar Ljønes Reidun Kværnum Rune Wennevold Kjersti Nordberg Berit Helland

Detaljer

SAUHERAD & NES MENIGHET 2013-2014

SAUHERAD & NES MENIGHET 2013-2014 ORIENTERING OM KONFIRMASJONSTIDA SAUHERAD & NES MENIGHET 2013-2014 Hva - og for hvem? De som er født i 1999, eller som skal begynne i 9. trinn etter sommerferien 2011 er hjertelig velkomne til å være konfirmant

Detaljer

Barn og ungdom i Tanum og Kjose menigheter våren 2012

Barn og ungdom i Tanum og Kjose menigheter våren 2012 Barn og ungdom i Tanum og Kjose menigheter våren 2012 Les om aktiviteter og arrangementer for barn og ungdom i din menighet 0 7 år Miniklubben Mandager kl 17.15 til 18.30. For gutter og jenter fra 4-8

Detaljer

Orientering om konfirmasjonstida Sauherad & Nes menighet 2014-2015

Orientering om konfirmasjonstida Sauherad & Nes menighet 2014-2015 Orientering om konfirmasjonstida Sauherad & Nes menighet 2014-2015 Hva - og for hvem? De som er født i 2000, eller som skal begynne i 9. trinn etter sommerferien 2014 er hjertelig velkomne til å være konfirmant

Detaljer

Orientering om konfirmasjonstida Sauherad & Nes menighet 2015-2016

Orientering om konfirmasjonstida Sauherad & Nes menighet 2015-2016 Orientering om konfirmasjonstida Sauherad & Nes menighet 2015-2016 Hva - og for hvem? De som er født i 2001, eller som skal begynne i 9. trinn etter sommerferien 2015 er hjertelig velkomne til å være konfirmant

Detaljer

Stavern menighetsråd REFERAT

Stavern menighetsråd REFERAT Stavern menighetsråd REFERAT Møtested: Trollvn 9 Møtedato: TIRSDAG 040613 Møtetid: Kl. 1800 Saksliste 05/13 Til stede på møtet: Kari Dahle Halvorsen, Hanne Bustnes, Nils Bondevik Haga, Kristi Marie Hilde,

Detaljer

Konfirmant 2013. -Jeg? Informasjon til konfirmanter og foresatte. KIRKEN i OPPEGÅRD ØNSKER DEG VELKOMMEN! www.kirken-oppegard.n0

Konfirmant 2013. -Jeg? Informasjon til konfirmanter og foresatte. KIRKEN i OPPEGÅRD ØNSKER DEG VELKOMMEN! www.kirken-oppegard.n0 Konfirmant 2013 -Jeg? Informasjon til konfirmanter og foresatte KIRKEN i OPPEGÅRD ØNSKER DEG VELKOMMEN! www.kirken-oppegard.n0 KONFIRMANTÅRET 2012/2013 VELKOMMEN TIL ETT SPENNENDE ÅR! Kristen tro og kirken

Detaljer

Nyhetsbrev for Glemmen menighet

Nyhetsbrev for Glemmen menighet Nyhetsbrev for Glemmen menighet Kommende uke Søndag 08. Februar kl. 11.00 Uke: 7 Gudstjeneste med nattverd. (Sneltorp. Johansen) Vi er kommet fram til Kristi Forklarelsesdag på søndag som kommer. Det er

Detaljer

Diakoniplan for Tjøme og Hvasser menigheter 2014-2016

Diakoniplan for Tjøme og Hvasser menigheter 2014-2016 Diakoniplan for Tjøme og Hvasser menigheter 2014 2016 Visjonen for Den norske kirkes diakonale tjeneste: Guds kjærlighet til alle mennesker og alt det skapte, virkeliggjort gjennom liv og tjeneste. Diakoni

Detaljer

Bardu menighet. Mål og virksomhetsplan. Overordnet mål: Å gjøre Kristus kjent, trodd, elsket og etterfulgt

Bardu menighet. Mål og virksomhetsplan. Overordnet mål: Å gjøre Kristus kjent, trodd, elsket og etterfulgt Bardu menighet Mål og virksomhetsplan 2012 Overordnet mål: Å gjøre Kristus kjent, trodd, elsket og etterfulgt Vedtatt av Bardu menighetsråd den 24. august 2011 1 MENIGHETENS EN LEVENDE MENIGHET ÅPEN FOR

Detaljer

Hva betyr kirken for deg?

Hva betyr kirken for deg? Hva betyr kirken for deg? Kirken/menigheten på Nykirke finner du: I kirken (selvsagt!), på bedehuset og i kirkestua. Noen ganger også på skøytebanen, i akebakken eller ved bålplassen.. Vi ønsker at kirken

Detaljer

MENIGHETPROFIL / PLAN Strusshamn menighet

MENIGHETPROFIL / PLAN Strusshamn menighet ÅRSMELDING - VEDLEGG I MENIGHETPROFIL / PLAN 2017 - Strusshamn menighet På grunnlag av situasjonsanalyse, formulering av mål og prioritering av tiltak, utfordres menigheten til å beskrive sin profil. Dette

Detaljer

Barn og ungdom i kirken Høsten 2011

Barn og ungdom i kirken Høsten 2011 Barn og ungdom i kirken Høsten 2011 Nanset kirke Larvik kirke Langestrand kirke Babysang Barnesanger, rim, regler, sangleker og små danser. Etter sangstunden er det tid for stell, mat og prat. Fredager

Detaljer

Fokusområder: Inkluderende fellesskap Nestekjærlighet Vern om skaperverket Kamp for rettferdighet

Fokusområder: Inkluderende fellesskap Nestekjærlighet Vern om skaperverket Kamp for rettferdighet DEN NORSKE KIRKE Erdal menighet Diakoniutvalget Kirkemøtet har vedtatt en definisjon på diakoni: Diakoni er kirkens omsorgstjeneste. Den er evangeliet i handling og uttrykkes gjennom nestekjærlighet, inkluderende

Detaljer

Forslag Diakoniplan Erdal Menighet

Forslag Diakoniplan Erdal Menighet Kirkemøtet har vedtatt en definisjon på diakoni: Diakoni er kirkens omsorgstjeneste. Den er evangeliet i handling og uttrykkes gjennom nestekjærlighet, inkluderende fellesskap, vern om skaperverket og

Detaljer

Velkommen til konfirmanttid i Jar! Konfirmantåret 2015

Velkommen til konfirmanttid i Jar! Konfirmantåret 2015 Velkommen til konfirmanttid i Jar! Konfirmantåret 2015 Medarbeidere Hege Kateket Birgitte Ungdomsleder Bente Diakon (vikar) Benedicte Diakon Per Kristian Kapellan Thomas Sokneprest + en hel gjeng frivillige

Detaljer

Nyhetsbrev for Glemmen menighet

Nyhetsbrev for Glemmen menighet Nyhetsbrev for Glemmen menighet Uke: 47 KOMMENDE UKE Søndag 16. November kl. 11:00 Gudstjeneste med dåp og nattverd. (Johansen) Hva er belønningen for å tro på Jesus og følge ham? Det spørsmålet stilles

Detaljer

Årsstatistikk for Den norske kirke 2012

Årsstatistikk for Den norske kirke 2012 Årsstatistikk for Den norske kirke 2012 1 Opplysninger om soknet 1.1 Kommunenummer Fellesrådets navn 1.2 Soknets navn Organisasjonsnummer 1.3 Soknets adresse Postnummer Poststed 1.4 Navn skjemaansvarlig

Detaljer

Konfirmantåret 2015/2016

Konfirmantåret 2015/2016 Konfirmantåret 2015/2016 Skjold menighet Hvem er jeg? Er det som skjer bare tilfeldigheter? Har noen skapt jorden? Finnes det en Gud? Men hvorfor skjer det så mye vondt da? Hva er egentlig konfirmasjon?

Detaljer

Barn og ungdom i kirken Høsten 2015

Barn og ungdom i kirken Høsten 2015 Barn og ungdom i kirken Høsten 2015 Nanset kirke Larvik kirke Langestrand kirke Søndagsskolen Sprell Levende søndagsskole på søndager samtidig med gudstjenesten i Nanset kirke (bortsett fra i skolens ferier

Detaljer

Diakoniplan for Tveit menighet 2012 2015.

Diakoniplan for Tveit menighet 2012 2015. Diakoniplan for Tveit menighet 2012 2015. Diakoni er kirkens omsorgstjeneste. Den er evangeliet i handling og uttrykkes gjennom nestekjærlighet, inkluderende fellesskap, vern om skaperverket og kamp for

Detaljer

Informasjon fra Olsvik menighet

Informasjon fra Olsvik menighet Informasjon fra Olsvik menighet Velkommen! Vi i Olsvik menighet vil med dette invitere alle som skal opp i 9. klasse, og som bor innenfor Olsvik menighet sine grenser, til konfirmasjon. I løpet av konfirmasjonstiden

Detaljer

Et inkluderende fellesskap i tro, med håp og av kjærlighet.

Et inkluderende fellesskap i tro, med håp og av kjærlighet. DEN NORSKE KIRKE Hedalen menighetsråd Et inkluderende fellesskap i tro, med håp og av kjærlighet. Dato : 26.03.15 Arkiv : Deres ref. : Vår ref. : LISTE OVER SAKER BEHANDLET I MENIGHETSRÅDET I 2014: 16.01.2014:

Detaljer

Rutiner for Hamar biskops visitaser: Forberedelser, gjennomføring og oppfølging av visitasene

Rutiner for Hamar biskops visitaser: Forberedelser, gjennomføring og oppfølging av visitasene Rutiner for Hamar biskops visitaser: Forberedelser, gjennomføring og oppfølging av visitasene 1. Formål og definisjon Bispevisitas er biskopens besøk til ett eller flere sokn i den hensikt å utøve kirkelig

Detaljer

Årsstatistikk for Den norske kirke 2009 Veiledning til utfylling av skjemaet

Årsstatistikk for Den norske kirke 2009 Veiledning til utfylling av skjemaet Årsstatistikk for Den norske kirke 2009 Veiledning til utfylling av skjemaet Skjemaet fokuserer på kirkelig tjenesteproduksjon og aktivitet i soknet. Opplysninger om årsstatistikken fylles ut av menighetsrådets

Detaljer

Visitasforedrag ved bispevisitas i Nygård 19. juni Kjære menighet!

Visitasforedrag ved bispevisitas i Nygård 19. juni Kjære menighet! Visitasforedrag ved bispevisitas i Nygård 19. juni 2016 Kjære menighet! Takk for en flott og inspirerende visitas! Jeg gleder meg over alt jeg har sett av godt arbeid for Guds rike i Nygård! Det har vært

Detaljer

INFORMASJON OM KONFIRMANTÅRET 2015-2016 I SVILAND KAPELL

INFORMASJON OM KONFIRMANTÅRET 2015-2016 I SVILAND KAPELL INFORMASJON OM KONFIRMANTÅRET 2015-2016 I SVILAND KAPELL Vi vil med denne brosjyren invitere deg til å bli med på vårt konfirmantopplegg i Sviland kapell. Vi kan tilby et spennende og lærerikt år med mange

Detaljer

Nyhetsbrev for Glemmen menighet

Nyhetsbrev for Glemmen menighet Nyhetsbrev for Glemmen menighet KOMMENDE UKE Lørdag 29. November kl. 11:00-14:00 Uke: 49 Kreativ lørdag i Menighetssalen Glemmen kirke. Vi inviterer alle som har lyst til å lage noe med hendene sine, og

Detaljer

ÅRSMELDING 2013 Sykkylven sokneråd

ÅRSMELDING 2013 Sykkylven sokneråd ÅRSMELDING 2013 Sykkylven sokneråd ÅRSMELDING 2013 SYKKYLVEN SOKNERÅD Sykkylven sokneråd bestod av følgende: Sokneprest: Helge Standal Leder: Svein Erik Kampenes Nestleder: Tove Aarsnes Skauvik Sekretær:

Detaljer

INNKALLING TIL MØTE I FJELLHAMAR MENIGHETSRÅD

INNKALLING TIL MØTE I FJELLHAMAR MENIGHETSRÅD INNKALLING TIL MØTE I FJELLHAMAR MENIGHETSRÅD Tid: Torsdag 16. februar 2017, kl. 19.00-22.00 Sted: Fjellhamar kirke, sal F Innkalles: Alle faste medlemmer, varamedlem Bjørn Solheim, og varamedlem Reidar

Detaljer

Strategi for Stavanger bispedømme 2015-2018. Den norske kirke en evangelisk-luthersk folkekirke. Mer himmel på jord

Strategi for Stavanger bispedømme 2015-2018. Den norske kirke en evangelisk-luthersk folkekirke. Mer himmel på jord Strategi for Stavanger bispedømme 2015-2018 Den norske kirke en evangelisk-luthersk folkekirke Mer himmel på jord Kirken i Stavanger bispedømme vitner i ord og gjerning om frelse, frihet og håp i Jesus

Detaljer

Innspill til evaluering av gudstjenestereformen i forkant av Kirkemøtet 2017

Innspill til evaluering av gudstjenestereformen i forkant av Kirkemøtet 2017 UKM 07/14 Innspill til evaluering av gudstjenestereformen i forkant av Kirkemøtet 2017 UKM-vedtak (sak05/03) om «Hva slags gudstjeneste vil vi ha?» satte fortgang i prosessen om revisjon av gudstjenesten.

Detaljer

Velkommen til konfirmasjon i Nordby Kirke

Velkommen til konfirmasjon i Nordby Kirke Velkommen til konfirmasjon i Nordby Kirke 2018 Lurer du? Året sommerferie er over og du har akkurat startet i 9.klasse. Du er i en alder hvor du blir religiøst myndig, og du er kanskje litt usikker på

Detaljer

Nyhetsbrev for Glemmen menighet

Nyhetsbrev for Glemmen menighet Nyhetsbrev for Glemmen menighet KOMMENDE UKE Søndag 07. Desember kl.11.00: Uke: 50 Gudstjeneste med dåp og nattverd. (Zakariassen). Kor: Cantus Cordis Velkommen til Gudstjeneste! Nå har det nye kirkeåret

Detaljer

Nyhetsbrev for Glemmen menighet

Nyhetsbrev for Glemmen menighet Nyhetsbrev for Glemmen menighet Uke: 38 KOMMENDE UKE Søndag 13. september kl. 11.00 Søndag 13. september kl. 11.00 på Ambjørnrød senter Mandag 14. september kl. 19:00 Gudstjeneste med dåp og nattverd.

Detaljer

TIL deg som er. eller fyller det GANSKE SÅ snart!!

TIL deg som er. eller fyller det GANSKE SÅ snart!! TIL deg som er eller fyller det GANSKE SÅ snart!! BLIR DU MED?? Natt til 1. søndag i advent har du muligheten til å overnatte i Sentrumskirken sammen med mange andre 11- åringer. Har du en venn som har

Detaljer

HEMNE MENIGHET ÅRSMELDING 2014

HEMNE MENIGHET ÅRSMELDING 2014 HEMNE MENIGHET ÅRSMELDING 2014 PRESENTERES PÅ MENIGHETSMØTE 22. februar 2015. RÅD OG UTVALG Sammensetningen av menighetsrådet i år 2011: Medlemmer: Medlemmer: Brigt Inge Lie Anne Mette Strand Jorunn Eldbjørg

Detaljer

Overskriften i visitasmeldingen er: Hva er det å være kirke på Askøy? Og her kommer altså fasiten.

Overskriften i visitasmeldingen er: Hva er det å være kirke på Askøy? Og her kommer altså fasiten. VISITASFOREDRAG PÅ ASKØY 10. MAI 2015 Kjære menigheter! Takk for flotte dager her på Askøy. Jeg er imponert over det jeg har sett og hørt om arbeidet i Strusshamn, Erdal, Tveit, Ask og Herdla. Jeg er stolt

Detaljer

Trosopplæring Olsvik menighet

Trosopplæring Olsvik menighet Trosopplæring Olsvik menighet Arbeidsmåter 0-4 år Trygghet og tro 4-6 år Tro og opplevelse 7-9 år Opplevelse og kunnskap 10-13 år Kunnskap og fellesskap 14 år KonQirmasjon Mitt valg og min vei 15-18 år

Detaljer

Innkalling til møte i Skårer menighetsråd

Innkalling til møte i Skårer menighetsråd Innkalling til møte i Skårer menighetsråd Tid: Tirsdag 2. september 2014, kl. 19.00 Sted: Kirkekontorene i Lørenskog Hus Innkalles: Alle faste medlemmer, varamedlemmene Norum og Hageland. Menighetsstaben

Detaljer

Visitasforedrag Porsgrunn ved visitasen i Porsgrunn og Klevstrand menigheter 29.januar til 2.februar 2014.

Visitasforedrag Porsgrunn ved visitasen i Porsgrunn og Klevstrand menigheter 29.januar til 2.februar 2014. Visitasforedrag Porsgrunn ved visitasen i Porsgrunn og Klevstrand menigheter 29.januar til 2.februar 2014. Kjære Porsgrunn menighet. Nåde være med dere og fred fra Gud vår Far og Herren Jesus Kristus.

Detaljer

Vardåsen menighet

Vardåsen menighet Vardåsen menighet 2017-2021 Visjon Verdier Fokusområder VÅR VISJON: Lav terskel - tydelig profil Innhold Visjon 3 Verdier 3 Fokusområder 5 1. Gudstjenesten 5 2. Forkynnelse, undervisning, fellesskap, misjon

Detaljer

Kirke. flere. for. Den norske kirke Greverud menighet

Kirke. flere. for. Den norske kirke Greverud menighet Kirke for flere Den norske kirke Greverud menighet Kirke for flere Greverud kirke har en ny visjon: «Kirke for flere». På en måte er denne visjonen allerede virkeliggjort. De senere årene har stadig flere

Detaljer

VISJON Levende tro og varme fellesskap

VISJON Levende tro og varme fellesskap VISJON OG STRATEGIPLAN FOR FJELLHAMAR MENIGHET 2012-2015 VISJON Levende tro og varme fellesskap OVERORDNET MÅLSETTING Fjellhamar menighet er til for at mennesker skal ha en levende tro på Jesus og få være

Detaljer

DEN NORSKE KIRKE Feda Menighet

DEN NORSKE KIRKE Feda Menighet Møtebok for sråd Møtedato: 05.04.2017 Møtetid: kl. 20:00 Møtested: Huset på Feda Tilstede: Åse Tønnessen Sæbø, Kari Mathilde Netland, Christa Van Den Hooven, Elin Anette Omland, Marit Granlund, Anita Egeland,

Detaljer

Tveit menighetsråd. Råd Møtedato Tidspunkt Tveit menighetsråd Kl Møtested: Haugland Bedehus

Tveit menighetsråd. Råd Møtedato Tidspunkt Tveit menighetsråd Kl Møtested: Haugland Bedehus Møteprotokoll Tveit menighetsråd Råd Møtedato Tidspunkt Tveit menighetsråd 18.05.2016 Kl.19.00-21.30 Møtested: Haugland Bedehus Neste Menighetsrådsmøte blir onsdag 22.juni kl.1900 på Haugland bedehus Tilstede:

Detaljer

Veiledning til forberedelse av Bispevisitas i Borg bispedømme

Veiledning til forberedelse av Bispevisitas i Borg bispedømme Veiledning til forberedelse av Bispevisitas i Borg bispedømme 1. Bakgrunn Dette dokumentet er en veiledning for ansatte og rådsmedlemmer i lokalmenigheter i Borg bispedømme for bruk i forberedelsen av

Detaljer

Årsmelding 2012 Hakadal menighet

Årsmelding 2012 Hakadal menighet Årsmelding 2012 Hakadal menighet DEN NORSKE KIRKE HAKADAL MENIGHET Årsmelding 2012 Hakadal menighetsråd Innkaller medlemmer av Den norske Kirke i Hakadal sokn til: Menighetens årsmøte: Søndag 17. mars

Detaljer

Vardåsen menighetsråd

Vardåsen menighetsråd PROTOKOLL FRA MENIGHETSRÅDSMØTE NR. 03/2008 Møtetid: onsdag 5.03.07 kl 19.00 Tilstede: Heming Olsen Bergem (leder), Anfin Skaaheim (nestleder), Dag Håland (sokneprest), Johanna Ferstad Økland, Brit Næss-Andresen,

Detaljer

Informasjon fra Olsvik menighet

Informasjon fra Olsvik menighet Informasjon fra Olsvik menighet Velkommen! Vi i Olsvik menighet vil med dette invitere alle som skal opp i 9. klasse, og som bor innenfor Olsvik menighet sine grenser, til konfirmasjon. I løpet av konfirmasjonstiden

Detaljer

Vedtatt av Loppa menighetsråd.. Innhold

Vedtatt av Loppa menighetsråd.. Innhold Vedtatt av Loppa menighetsråd.. Innhold 1. Hovedmål for trosopplæringen 2. Grunnlag og særpreg 3. Organisering, rammer og ansvar 4. Sentrale dimensjoner i en helhetlig trosopplæring Samarbeid med hjem

Detaljer

ÅRSMØTE I HVITSTEN MENIGHETSRÅD

ÅRSMØTE I HVITSTEN MENIGHETSRÅD Foto Jon Asdal ÅRSMØTE I HVITSTEN MENIGHETSRÅD TID: TORSDAG 26. MARS 2009 KL. 18:30 STED: HVITSTEN KIRKE 1545 HVITSTEN Hvitsten, 20. februar 2009 Berit Helleve Asdal Leder DAGSORDEN ÅRSMØTET 26. mars 2009

Detaljer

Nyhetsbrev for Glemmen menighet

Nyhetsbrev for Glemmen menighet Nyhetsbrev for Glemmen menighet Kommende uke Lørdag 31. januar kl. 11:00-14:00 Uke: 6 Kreativ lørdag Diakoniutvalget i Glemmen og Gamle Glemmen inviterer alle som har lyst til å lage noe med hendene sine

Detaljer

Om arbeidet i 2013. Styret. Styrets sammensetning: Styrets arbeid. Hjemmeside. Aktiviteter. Julemesse

Om arbeidet i 2013. Styret. Styrets sammensetning: Styrets arbeid. Hjemmeside. Aktiviteter. Julemesse Årsmelding for 2013 Bakgrunn Før jul i 2010 vedtok menighetsrådet i Øvre Rælingen Menighet å legge ned alt arbeidet i Blystadlia, og å si opp leien av lokalet Kirkestua i sokkelen til høyblokka i Blystadlia.

Detaljer

Velkommen til konfirmanttid i Jar! Konfirmantåret 2016

Velkommen til konfirmanttid i Jar! Konfirmantåret 2016 Velkommen til konfirmanttid i Jar! Konfirmantåret 2016 Medarbeidere Hege Kateket Elise Trosopplæringsmedarbeider Birgitte Ungdomsleder Benedicte Diakon Per Kristian Kapellan Thomas Sokneprest + en hel

Detaljer

DIAKONIPLAN FOR FJELLHAMAR MENIGHET

DIAKONIPLAN FOR FJELLHAMAR MENIGHET Fjellhamar kirke, foto Kristian Ralger DIAKONIPLAN FOR FJELLHAMAR MENIGHET 2016-2019 Basis «For jeg var sulten og dere ga meg mat; jeg var tørst, og dere ga meg drikke; jeg var fremmed, og dere tok imot

Detaljer

Konfirmant. Kirken i Skedsmo, Pb. 313, 2001 Lillestrøm Velkommen! pamelding fortsetter: Andre opplysninger (sykdommer, allergier o.l.

Konfirmant. Kirken i Skedsmo, Pb. 313, 2001 Lillestrøm Velkommen! pamelding fortsetter: Andre opplysninger (sykdommer, allergier o.l. pamelding fortsetter: Andre opplysninger (sykdommer, allergier o.l. vi må vite om) Fars fulle navn Adresse Postnr. Poststed Konfirmant 2013 Mobil Fasttlf. Epost (viktig!) Mors fulle navn Adresse Postnr.

Detaljer

BISKOPENS VISITASFOREDRAG VISITAS I TRANØY SOKN, SENJA PROSTI I NORD-HÅLOGALAND BISPEDØMME april 2016

BISKOPENS VISITASFOREDRAG VISITAS I TRANØY SOKN, SENJA PROSTI I NORD-HÅLOGALAND BISPEDØMME april 2016 BISKOPENS VISITASFOREDRAG VISITAS I TRANØY SOKN, SENJA PROSTI I NORD-HÅLOGALAND BISPEDØMME 20. 24. april 2016 Kjære Tranøy sokn! Visitasen i Tranøy har vært en lærerik og god opplevelse for meg som biskop.

Detaljer

DIAKONIPLAN FOR STAVERN MENIGHET

DIAKONIPLAN FOR STAVERN MENIGHET DIAKONIPLAN FOR STAVERN MENIGHET Planen legger følgende definisjon til grunn: Diakoni er kirkens omsorgstjeneste. Den er evangeliet i handling og utttrykkes gjennom nestekjærlighet, inkluderende fellesskap,

Detaljer

KONFIRMASJON. i Tromsdalen Kirke EN ORIENTERING TIL FORELDRE OG UNGDOM

KONFIRMASJON. i Tromsdalen Kirke EN ORIENTERING TIL FORELDRE OG UNGDOM KONFIRMASJON i Tromsdalen Kirke EN ORIENTERING TIL FORELDRE OG UNGDOM 2016 2016 Velkommen som konfirmant Konfirmasjonstiden er en tid der man i fellesskap med venner blir kjent med kristen tro, kirken

Detaljer

Nyhetsbrev for Glemmen menighet

Nyhetsbrev for Glemmen menighet Nyhetsbrev for Glemmen menighet Uke: 50 KOMMENDE UKE Søndag 6. desember kl. 11.00: Søndag 6. desember kl. 11.00 Søndag 06. desember Kl. 19:00 Gudstjeneste med dåp og nattverd. (Sneltorp) Offer til: Kirkens

Detaljer

Konfirmanthefte for Søndre Land 2017/18 informasjon til konfirmant og foreldre/foresatte

Konfirmanthefte for Søndre Land 2017/18 informasjon til konfirmant og foreldre/foresatte Konfirmanthefte for Søndre Land 2017/18 informasjon til konfirmant og foreldre/foresatte «En gang før du selv kan minnes, ble du møtt av gledens bud: at du alltid kan få leve som et elsket barn hos Gud.Han

Detaljer

Konfirmant. Kirken i Skedsmo, Pb. 313, 2001 Lillestrøm Velkommen! pamelding fortsetter: Andre opplysninger (sykdommer, allergier o.l.

Konfirmant. Kirken i Skedsmo, Pb. 313, 2001 Lillestrøm Velkommen! pamelding fortsetter: Andre opplysninger (sykdommer, allergier o.l. pamelding fortsetter: Andre opplysninger (sykdommer, allergier o.l. vi må vite om) Fars fulle navn Adresse Postnr. Poststed Konfirmant 2012 Mobil Fasttlf. Epost (viktig!) Mors fulle navn Adresse Postnr.

Detaljer

Bardu menighet. Mål og virksomhetsplan 2013. Overordnet mål: Å gjøre Kristus kjent, trodd, elsket og etterfulgt

Bardu menighet. Mål og virksomhetsplan 2013. Overordnet mål: Å gjøre Kristus kjent, trodd, elsket og etterfulgt Bardu menighet Mål og virksomhetsplan 2013 Overordnet mål: Å gjøre Kristus kjent, trodd, elsket og etterfulgt Vedtatt av Bardu menighetsråd den 30. august 2012 1 MENIGHETENS EN LEVENDE MENIGHET ÅPEN FOR

Detaljer

Informasjon fra Olsvik menighet

Informasjon fra Olsvik menighet Informasjon fra Olsvik menighet Velkommen! Vi i Olsvik menighet vil med dette invitere alle som skal opp i 9. klasse, og som bor innenfor Olsvik menighet sine grenser, til konfirmasjon. I løpet av konfirmasjonstiden

Detaljer

MØTEPROTOKOLL MØTE NR. 04/2016

MØTEPROTOKOLL MØTE NR. 04/2016 DEN NORSKE KIRKE ÅSANE MENIGHETSRÅD MØTEPROTOKOLL MØTE NR. 04/2016 Vår ref. Deres ref. Dato: 16/272-2/ÅSANMOEI 13.05.2016 Møtedato: Onsdag 11.05.16 Møtetid: Kl. 19:00-21:00 Møtested: Åsane kirke, Torgstuen

Detaljer

Møteprotokoll. Hinna menighetsråd. Dato Sid Journal Arkiv Saksbehandler 12.06.2014 14/507-15 1569/14 012.1 Katrine Pedersen, 51 90 57 72

Møteprotokoll. Hinna menighetsråd. Dato Sid Journal Arkiv Saksbehandler 12.06.2014 14/507-15 1569/14 012.1 Katrine Pedersen, 51 90 57 72 Den norske kirke Hinna menighet Møteprotokoll Hinna menighetsråd Dato Sid Journal Arkiv Saksbehandler 12.06.2014 14/507-15 1569/14 012.1 Katrine Pedersen, 51 90 57 72 Møtested: Møterom i underetasje i

Detaljer

Du er med dette invitert til å være

Du er med dette invitert til å være Du er med dette invitert til å være i Skedsmo kirke! Hva er konfirmasjonen? Konfirmasjonen er et undervisningstilbud som avsluttes med en forbønnsgudstjeneste. Ordet konfirmasjon kommer av det latinske

Detaljer

KONFIRMASJON. i Tromsdalen Kirke EN ORIENTERING TIL FORELDRE OG UNGDOM

KONFIRMASJON. i Tromsdalen Kirke EN ORIENTERING TIL FORELDRE OG UNGDOM KONFIRMASJON i Tromsdalen Kirke EN ORIENTERING TIL FORELDRE OG UNGDOM 2015 2015 Velkommen som konfirmant Konfirmasjonstiden er en tid der man i fellesskap med venner blir kjent med kristen tro, kirken

Detaljer

TROSOPPLÆRING I MISJONSSALEN OSLO

TROSOPPLÆRING I MISJONSSALEN OSLO TROSOPPLÆRING I MISJONSSALEN OSLO Men Jesus kalte dem til seg og sa: «La de små barna komme til meg, og hindre dem ikke! For Guds rike tilhører slike som dem». LUKAS 18,16 VÅR VISJON: Vi ønsker å se mennesker

Detaljer

BISKOPENS VISITASFOREDRAG, VISITAS I KARASJOK SOKN INDRE FINNMARK PROSTI I NORD-HÅLOGALAND BISPEDØMME

BISKOPENS VISITASFOREDRAG, VISITAS I KARASJOK SOKN INDRE FINNMARK PROSTI I NORD-HÅLOGALAND BISPEDØMME BISKOPENS VISITASFOREDRAG, VISITAS I KARASJOK SOKN INDRE FINNMARK PROSTI I NORD-HÅLOGALAND BISPEDØMME 28.01. 01.02 2014 Kjære Karasjok menighet! Visitasen her i Karasjok har vært en flott opplevelse for

Detaljer

BISKOPENS VISITASFOREDRAG

BISKOPENS VISITASFOREDRAG BISKOPENS VISITASFOREDRAG VISITAS I KARLSØY SOKN UNDER TROMSØ DOMPROSTI I NORD-HÅLOGALAND BISPEDØMME 3. 7. NOVEMBER 2010 Innledning Vi har nå kommet til visitasforedraget, som er det siste punktet under

Detaljer