HUSORDENSREGLER FOR A/L AMMERUDSLETTA BORETTSLAG

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "HUSORDENSREGLER FOR A/L AMMERUDSLETTA BORETTSLAG"

Transkript

1 1. INDRE ORDEN HUSORDENSREGLER FOR A/L AMMERUDSLETTA BORETTSLAG Vedtatt på generalforsamlingen 18.mars (Revidert januar 1995). Endret på generalforsamling 10. april 2008 Endret på generalforsamling 11. mai 2010 Sist endret på generalforsamling 12. mai Indre vedlikehold påhviler den enkelte andelseier. Styret har anledning til å foreta kontroll av leilighetene for å forvisse seg om at ikke leilighetene forringes, eller at ikke godkjente endringer har funnet sted. Bygningsmessige forandringer av leiligheten er ikke tillatt uten styrets godkjennelse. Styret vil etter søknad, kunne godkjenne utskifting av vinduer og fjerning av lettvegger på følgende betingelse: Ved skifting av vinduer må ikke fasaden forandres. I tillegg gjelder nedenfor nevnte punkter A, B og C. Det tillates montering av utvendige markiser og persienner på stuesiden av leilighetene Da veggene er for svake på kjøkkensiden, er det ikke tillatt å montere markiser der.. Montering skal utføres fagmessig av firma godkjent av styret. Ved montering gjelder forøvrig Punkt A, B og C. Fargen på persiennene skal være brun, og på markisene blå/hvit eller brun/hvit. Ved fjerning av lettvegger vil punktene A, B og C bli gjort gjeldende. Lettveggene i 4. etasje har funksjon som bærevegger for takene, og kan ikke uten videre fjernes. Uten å ha innhentet godkjennelse fra Oslo Brannvesens avd. for byggesaker, fyringsanlegg m.v. må det ikke tilknyttes andre ovner til skorsteinene enn de ovnene som er godkjent av Oslo Brannvesen. Styret kan til enhver tid kreve at ildsteder som det ikke er innhentet Brannvesenets skriftlige godkjennelse for, blir omgående fjernet for andelseierens regning. Punktene A, B og C gjelder også ved innsetting av ovner. Alle bygningsmessige endringer utføres på følgende betingelser, enten de er nevnt eller ikke, i styrets godkjennelse: A. At borettslaget ikke pådras økonomisk ansvar av noen art. B. At borettslaget ikke pådras teknisk ansvar av noen art. C. At endringene i leiligheten selvsagt blir foretatt fagmessig og i henhold til forskrifter fra bygningsmyndighetene Når det gjelder hunder og katter, se egne vilkår Enkelte lyder forplanter seg godt i bygningene, og av hensyn til naboene bør følgende forholdsregler tas:

2 Lyd fra piano, radio, TV, stereoanlegg, vaskemaskiner og sentrifuger dempes ved å sette instrumentet eller apparatet på filtklosser eller lignende. 1.4 Boring, hamring eller andre støyende arbeider må ikke utføres i leiligheten etter kl på hverdager, og heller ikke i tiden, lørdag kl til mandag kl eller på offisielle fri- og helligdager. 1.5 Musikkøvelser må ikke vare mer enn 3 timer pr. dag, og da ikke i de tidsrom som er nevnt ovenfor. Instrumentene må dempes. 1.6 Det skal være nattero i leiligheten mellom kl og kl I dette tidsrommet å det legges særlig vekt på at naboer ikke forstyrres. 1.7 Det skal være mulig å åpne alle opprinnelige ventiler i leiligheten. Ventilene skal stå åpne. Det bør være installert panelovner under hvert vindu. Dette er en forutsetning for å unngå fuktskader. 1.8 Nøklene til inspeksjonsluken på badene skal ikke stå i døra, men må oppbevares betryggende. Det samme gjelder nøklene til sikringsskapene. 1.9 To stykk brannvarslere og en fastmontert brannslange er borettslagets eiendom og skal ikke fjernes. Se eget skriv Indre vedlikehold av vinduene er beboers ansvar Det er ikke tillatt å montere kjøkkenvifter på felles luftekanal. Dette medfører matlukt i naboleilighetene Ikke bruk plast, kartong og parafinkubber til å fyre med. Bruk tørr ved. 2. INDRE FELLESOMRÅDER 2.1. Det henstilles til at andelseierne er med og holder orden i kjellere, trappeoppganger og andre fellesrom. Alle beboere må sørge for at det ikke blir hensatt oppussingsavfall, innbo eller annet løsøre som hindrer for vask og eventuelt utrykningspersonell. All røyking forbudt i ALLE fellesrom i Ammerudsletta borettslag. Barnevogner, sykler, sparker og kjelker skal kun settes på de steder i kjelleren som er avsatt til dette formål. Syklene skal uten unntak stå i sykkelstativene Kjellere og trappeoppganger tillates ikke benyttet som lekeplass. Unødvendig opphold er forbudt. 2.3 Grunnet brannforskriftene tillates ikke motorsykler, mopeder og annen motorredskap plassert i kjellerne. Oppbevaring av brannfarlige væsker er heller ikke tillatt Trappene vaskes 1 gang i uken av leiet hjelp. Hver enkelt har ansvar for å vaske foran sin egen dør. Det er ikke tillat å riste matten i gangen.

3 Den som skitner til mer enn normalt i trapper og oppganger må selv gjøre rent etter seg Dører til oppgangen og kjellerdører skal alltid holdes låst Lufting ut gjennom entredøren må ikke forekomme Andelseier er selv ansvarlig for å få fjerne avfall som ikke er husholdningsavfall. Tilhenger til dette formål kan lånes i borettslaget. Nøkkel til tilhenger fås ved henvendelse til den i styret som låner ut hengeren. Siste tirsdag i hver måned blir det satt ut container ved enden av blokk Vi ber om at det ikke settes klistrelapper, skrives med tusj etc på postkasser eller ringetablåer. Postkasse- og ringetablåskilt bestilles gjennom styret, og det anmodes om at slike blir bestilt uten opphold dersom det står feil på de skiltene dere har. Andelseier er økonomisk ansvarlig for eventuelle skader på postkasser eller ringetablåer Dørene inn til leiligheten er andelseiers ansvar. Skal disse byttes, må den nye døren følge standard for borettslaget. De må følge kravene til Norsk standard 247 og Norsk standard DB Dersom dørene skal males om, brukes farge krem kode TRAFIKK OG PARKERING 3.1. Fartsgrensen inne på borettslagets område er 15 km pr. time. For vei 1952 vises det til skilting På borettslagets eiendom skal kun de nummererte parkeringsplasser benyttes. Dette er reserverte plasser som det betales leie for kun for andelshavere. Parkerings- og garasjeplasser tilhørende A/L Ammerudsletta Borettslag er forbeholdt biler som andelshaverne eller personer i hans/hennes husstand selv disponerer. Andelshaver plikter å sørge for at eventuelt alarmanlegg holdes i orden slik at falske alarmer unngås. Campingvogner, båter, tilhengere, uregistrerte biler samt mer eller mindre demonterte biler tillates ikke å oppta parkerings- og/eller garasjeplasser innen borettslaget. Parkeringsplassene er dessuten forbeholdt biler med bredde mindre enn eller lik 1,9 meter og lengde mindre enn eller lik 5 meter. For garasjene er maksmålene hhv 1,8 og 5 meter. Ved brudd på denne regel vil styret (eller den person styret bemyndiger) uten nærmere varsel kunne beordre det ulovlig parkerte kjøretøy tauet bort for eiers regning og risiko. Vei 1952 (veien gjennom borettslaget) eies av kommunen og regnes derfor ikke som borettslagets eiendom. Her gjelder vanlige offentlige parkeringsbestemmelser Den bil som en andelseier har nummerert garasje- eller parkeringsplass for, tillates ikke parkert andre steder innen borettslagets område for annet enn påstigning og avlevering (personer og varer). Parkering av personbiler utenfor borettslagets garasjer er kun tillatt i begrenset omfang for beboere eller gjester tilhørende den husstand som disponerer garasjeplassen. Ved snøfall må det være fritt for biler foran garasjene. Dette for at brøytemannskapene skal komme til og få fjernet snøen. Parkering utenfor garasjene i Ammerudveien 33 er ikke tillatt.

4 3.4. Stikkontaktene i garasjene og ved parkeringsplassene er det kun tillatt å benytte til den bil som står plassert på garasje- eller parkeringsplassen. Alt elektrisk utstyr som benyttes til bilene må være i forskriftsmessig stand. Utstyr som åpenbart er mangelfullt, kan til enhver tid fjernes av en kompetent person og i tilfelle dette medfører utgifter for eiers regning. Det er ikke tillatt å benytte både motorvarmer og kupevarmer på en gang. Det elektriske anlegget er ikke dimensjonert for dette sikringene ryker Følgende regler for tildeling og bruk av nummererte parkeringsplasser: a. Styret fører en venteliste for parkeringsplass. Andelshavere som ønsker å bli ført opp på denne listen må melde sin interesse skriftlig til styrets postkasse. Søknadene må skrives i andeleiers navn. Dato for oppføring på ventelisten regnes som ansiennitet for tildeling av parkeringsplass. Andelshaver vil motta bekreftelse på at søknad er mottatt. b. Ved tildeling av parkeringsplass kommer andelshaver som fra før ikke har garasjeeller parkeringsplass først. Tildeling av mer enn en bilplass til samme andelshaver gjøres bare dersom det ikke er noen på venteliste, og denne ekstraplassen inndras igjen så snart en andeleier uten bilplass ønsker en. Pkt 3.2 Gjelder i sin helhet. c. Ingen andelshaver som ikke selv disponerer bil kan disponere parkeringsplass. Den dag vilkårene for å ha parkeringsplass opphører skal plassen gå tilbake til styret for ny fordeling. d. Parkeringsplass kan ikke leies ut sammen med leiligheten på fremleie. Den skal gå tilbake til borettslaget for fordeling til første person på ventelisten. Den opprinnelige innehaver skal når han/hun kommer tilbake til borettslaget etter at fremleien er opphørt settes øverst på ventelista for parkeringsplass. e. Ved tildeling av garasjeplass til andelshaver som har nummerert parkeringsplass, skal parkeringsplassen gå tilbake til styret for ny fordeling. f. Andelshaver som ikke tar imot parkeringsplass når det blir tilbudt mister sin plass på ventelisten. g. Motorvarmerledninger skal kun være tilkoplet når de er i bruk. h. Nøkler til motorvarmerbokser blir utlevert ved tildeling av parkeringsplasser, og skal leveres tilbake når plassen sies opp. i. Bilene må parkeres godt innenfor oppmerkingen av parkeringsplassen slik at de ikke kommer i veien for de som skal parkere på plassene ved side av Følgende regler for tildeling og bruk av garasjeplass: a. Styret fører en venteliste for garasjeplass. Andelshavere som ønsker å bli ført opp på denne listen må melde sin interesse skriftlig til styrets postkasse. Søknadene må skrives i andelseiers navn. Dato for oppføring på ventelisten regnes som ansiennitet for tildeling av parkeringsplass. Andelshaver vil motta bekreftelse på at søknad er mottatt. b. En andelshaver kan ikke disponere mer enn en garasjeplass. Dette gjelder også de med innskuddsgarasje. c. Ingen andelshaver som ikke selv disponerer bil skal disponere garasje. Den dag vilkårene for å ha garasje opphører skal denne gå tilbake til styret for ny fordeling

5 d. Garasje som ikke er innskuddsgarasje kan ikke leies ut på fremleie. Den skal gå tilbake til borettslaget for fordeling til første person på ventelisten. Den opprinnelige innehaver skal når han/hun kommer tilbake til borettslaget etter at fremleien er opphørt settes øverst på ventelista for garasje. Innskuddsgarasjer kan fremleies sammen med leiligheten. e. Andelshaver som ikke tar imot garasjeplass når den blir tilbudt mister sin plass på ventelisten. f. Ved tildeling av garasjeplass til andelshaver som har nummerert parkeringsplass, skal parkeringsplassen gå tilbake til styret for ny fordeling. g. Nøkler til garasjeporter blir utlevert ved tildeling av garasjeplasser, og skal leveres tilbake når plassen sies opp. h. Andelshavere som monterer portåpner på garasjeportene gjør dette for egen regning. Alt vedlikehold og reparasjoner av disse er den enkelte leietakers ansvar, og dette må gjøres for leietakers egen regning. Alle garasjeporter med portåpner skal kunne låses opp med nøkkel fra utsiden dette på grunn av sikkerhet. Ingen må reise fra garasjene før dørene har gått ned i. Bilene må parkeres tett inntil veggen på den ene siden. Dette fordi garasjene er så trange som de er, og at den som har plassen ved siden av får problemer dersom det ikke tas hensyn. Styret anbefaler at en av bilene rygges inn i garasjen. j. Snø og is under og foran porten fjernes av leietager. k. RØYKING ELLER ÅPEN ILD ER FORBUDT MOPED - OG MOTORSYKKELGARASJE Det er avsatt garasjeplass til bruk for mopeder og motorsykler. Plass i denne garasjen får man ved å henvende seg til styret. Det betales depositum for nøkkel, og dette får man tilbake ved oppsigelse av leien og innlevering av nøkkel, samt at all skyldig leie er betalt. Døren til garasjen skal bare åpnes for innsetting og uttaking av kjøretøyer. Det er ikke tillatt å oppholde seg unødig i garasjen. Det er andelseier som er ansvarlig for at hans husstand betaler leie og leverer tilbake nøkkelen ved leiens opphør. 4. YTRE ORDEN 4.1. Stell av grøntanlegget vil bli ivaretatt av styret og vaktmestertjeneste. Andelseierne må delta i dugnad for å holde det pent. I bedene tillates ikke tråkk Dersom barn roter til under lek, er foreldrene ansvarlige for at det blir ryddet opp etter dem. Andelseier har plikt til å se etter sine barn så gjeldende regler blir fulgt Lufting av tøy og teppebanking er bare tillatt på bestemte plasser hvor stativ er satt opp. Tørkebåsene må ikke benyttes til andre formål enn tørking av tøy (Unntatt her er plassering av kasserte juletrær se eget punkt). Teppebanking må ikke foregå i den tid det skal være ro i leilighetene Støyende virksomhet utendørs tillates ikke etter kl på hverdager, og heller ikke i tiden, lørdag kl til mandag kl eller på offisielle fri- og helligdager.

6 4.5. På balkongene og i forhavene er støyende aktivitet som høyrøstet tale og høy musikk ikke tillatt slik at det forstyrrer naboene Grilling på fellesområdet skal kun foretas på tillagete grillplasser. Den som griller har ansvar for å rydde vekk søppel etter seg Skilter som er satt opp på borettslagets område skal respekteres Sykler, etc. som står ute må ikke under noen omstendighet være til hinder for ferdsel, eller settes slik at de stenger for ferdsel til eller fra trapper og innganger. 4.9 Det er forbudt med bruk av fyrverkeri innenfor gårdsområdet mellom blokk 27, 29, 31 og 33. All avfyring av fyrverkeri skal derfor skje foran blokk 33 og 35. Den som skyter opp fyrverkeriet er selv ansvarlig for å rydde vekk søppelet etter seg Juletrær som skal kasseres etter jul kan legges i nærmeste tørkebås innen utgangen av januar. Det vil da bli sørget for fjerning av disse. Det er ikke tillatt å legge hageavfall i tørkebåsene. Dette kan kastes i container som kommer siste tirsdag i hver måned Det er ikke tillatt å sette søppel utenfor søppelbrønnene. Julepapir kastes som restavfall det er ubrukelig til papirgenvinning. Uønsket post (reklame etc) skal ikke kastes i de små søppelbøttene utenfor oppgangen. Det skal kastes som papiravfall i søppelbrønnene Det er ikke tillatt å mate fugler ute, da dette tiltrekker seg mus, rotter og annet utøy. 5. TV, RADIO, TELEFONI OG INTERNET 5.1. For mottaking av TV og radio må godkjente apparatledninger benyttes. Alle feil vedrørende antenneanlegget varsles til Get Tilkalles antenneservice på grunn av feil som ikke skyldes antenneanlegget, må omkostningene dekkes av andelseieren Montering av antenner må godkjennes av styret. Parabolantenner er ikke tillatt oppsatt i forhaver, på balkonger eller på tak i borettslaget. Ved ønske om andre kanaler enn det som er i borettslagets standardpakke ta kontakt med Get Eller se Boksene for mottak av digital TV ( Get-boksene ) er beboers eiendom, men de kan kun brukes innen borettsslaget. Boksen skal leveres til en autorisert Get forhandler ved flytting. Ny innflyttede må bestille ny digitalboks av en autorisert Get forhandler. Digitalboksen med standard programpakke er gratis og inkludert i fellesutgiftene. Dersom beboer ønsker flere kanaler en det som er i standardpakken kan de bestilles hos Get, disse må beboer betale selv.

7 5.4. Internett og bredbåndstelefoni kan bestilles hos Get, andelseier må selv betale for dette. Beboer står imidlertid fritt til å velge leverandør av disse tjenestene. 6. BALKONGENE 6.1. Risting og banking av tepper og matter på og ut av balkongene er ikke tillatt. Tørking av klær under balkongrekkverket er tillatt Hunder og katter må ikke stå uten tilsyn på balkonger eller forhaver Balkongene må til enhver tid holdes rene for snø og is. Avløpet må holdes åpent Andelseierne må selv sørge for vedlikehold av balkongene. Maling til rekkverk holdes av borettslaget, men andelseierne må selv sørge for å male det. Treolje til espalierene mellom hagene i 1. etasje, fåes ved henvendelse til styret. Også den må påføres av andelseierne Kun elektrisk grill er tillatt brukt på balkongene og forhagene Det er ikke tillatt å oppbevare oppussingsavfall eller annen søppel på balkongene. 7. VASKERIENE 7.1. Hver blokk i borettslaget har sitt fellesvaskeri. Alle utgifter til drift, vedlikehold og fornyelser i vaskeriene går over husleien, og derfor har alle andelseiere samme rettigheter og plikter angående bruk av vaskeriene. Vaskelås og nøkkel tilhører hver enkelt leilighet, ny lås bestilles gjennom styret mot betaling Det står oppslag i vaskeriene med bruksanvisning for alle maskiner og utstyr (enten på eller i nærheten av utstyret). Disse bruksanvisningene skal følges. Avvik fra bruksanvisningene vil bli betraktet som grov uaktsomhet med de følger det innebærer. Ved mislighold kan styret inndra vaskelåsen. Bruker av vaskeriet, er i tillegg til husleien også økonomisk ansvarlig ved feilaktiv bruk eller grov uaktsomhet. Nye leieboere er forpliktet til å søke veiledning for bruk av vaskeriet. Tilsynsleder eller styret er behjelpelig med slik veiledning Den som benytter vaskeriet er ansvarlig for at maskinene blir tømt for tøy når vaskeog tørkeprogrammet for vedkommende er ferdig. Unnlatelse av å oppfylle dette punkt anses respektløst overfor den som skal vaske etter en. Barn har ikke tillatelse til å oppholde seg i vaskeriene Følgende forholdsregler må følges: Se oppslag i vaskeriet. a. Ingen maskiner må overbelastes. Det vil si det må ikke legges mer tøy i maskinene enn hva de etter bruksanvisningen er beregnet for.

8 b. Ved vask av tepper, dyner, overmadrasser og andre store ting må det passes spesielt godt på at maskinene ikke overbelastes. Ved tvil skal tilsynsleder i blokka eller styret ved den som har ansvaret for vaskeriet forespørres for slik veiledning. c. Før noe plagg blir lagt i maskinene må de undersøkes og renses for alle metallgjenstander som måtte ligge i lommer, eller være festet til plagget. Slike gjenstander som spiker, skruer, nøkler e.l. kan føre til store skader og kostbare reparasjoner. Bruk vaskepose til BH med spiler. d. Det må kun benyttes lavtskummende vaskemiddel godkjent for maskinvask. e. Den som benytter vaskeriet er ansvarlig for renhold av maskiner og vaskeriet etter bruk. f. Den som har siste vasketid skal spyle gulvet, se til at alle maskinene er skrudd av og tørket rene før han/hun forlate vaskeriet Ved eventuelle feil som oppstår må vedkommende maskin øyeblikkelig slås av, og feilen må meldes til vaktmestertjenesten styret ved ansvarshavende eller tilsynsleder snarest I blokk 27, 31, 33, 35 er vasketiden er mandag til fredag fra kl til kl , og på lørdager fra kl til kl Vasketiden er 2 timer vask og 2 timer tørk. I blokk 29 er tidene fra kl til kl fra mandag til fredag og lørdag fra kl til kl Vasketiden i blokk 29 er: 1 1/2 time vask og 1 1/2 time tørk. Det er ikke tillatt å bruke vaskeriene på søndager og helligdager. Det er montert tidsur som styrer strømmen i alle vaskeriene Tørkebåsene skal være avlåst enten de er i bruk eller ikke. Regler for bruk av tørkebåsene er oppslått i hvert vaskeri. Det skal ikke henge tøy i tørkebåsene etter kl lørdag. På søndager og helligdager skal det ikke henge tøy i tørkebåsene Ved driftsstans av lenger varighet i ett av vaskeriene kan styret bestemme at andelseiere tilhørende det stengte vaskeriet skal få vaske i de andre vaskeriene Det er ikke tillatt å tørke tøy på de elektriske varmeovnene p.g.a. brannfare Det er ikke tillatt å røyke i vaskeriene.

9 8. GENERELT 8.1. Styret kan til enhver tid gjøre tilføyelser i ovenfor nevnte husordensregler når dette anses nødvendig. Dette skal gis i form av tillegg til tidligere gitte husordensregler ved hjelp av rundskriv til alle andelseiere. På første ordinære generalforsamling skal slike tilføyelser fremlegges for godkjennelse Andelseierne blir erstatningspliktige for enhver skade som oppstår som følge av overtredelse av husordensreglene eller annen mangel på aktsomhet. De er også ansvarlige for at gjeldende regler blir overholdt av hans husstand, fremleietager eller andre personer som de har gitt adgang til leiligheten eller eiendommen forøvrig. Ved tolking av disse reglene skal det tas tilbørlig hensyn til alle særlige omstendigheter som måtte gjøre det nødvendig å avvike fra reglene for å unngå skade på liv og eiendom Borettslaget har bygnings- og kaskoforsikring. Styret avgjør til enhver tid hvilket selskap som skal benyttes. Ved skade som erstattes av borettslagets forsikring er det en egenandel som i tilfelle vannskader påført borettslagets bygninger, eller andre leiligheter enn den som vannet kom fra skal betales av andelseier/leieboer i den leilighet hvor vannet kommer fra. Alle forsikringsskader skal meldes forsikringsavdelingen i OBOS Eiendomsforvaltning omgående Borettslaget avholder dugnad 2 ganger i året (vårdugnad og kjellerrydding). Ved varslet dugnad har styret ansvar for at dugnadsarbeidene blir gjennomført også der hvor få eller ingen møter frem til dugnaden. Dersom det ikke møter andelseiere til dugnaden vil styret måtte leie inn eksterne folk for å få gjennomført arbeidene. Dette vil kunne medføre at fellesutgiftene vil måtte økes Borettslagets vaktmestertjeneste er tilsatt for å ivareta lagets fellesinteresser. I kontrakten heter det: Mot en rimelig godtgjørelse etter de til enhver gjeldende takster, kan det utføres arbeide for leieboerne. Slikt arbeid utføres utenom vaktmestertjenestens avtalte arbeidstid og betales direkte av leieboerne ved arbeidets utførelse. Vedkommende avgjør selv om han kan og vil påta seg private oppdrag Husordensreglene er en del av andelseiernes leiekontrakt Henvendelser til styret foretas skriftlig dersom det ikke dreier seg om helt akutte hendelser. Henvendelsene legges i styrets postkasse utenfor inngangen til Avn 35A. Henvendelser til vaktmester leveres i vaktmesters postkasse, som også er plassert utenfor inngangen til Avn 35A.

10 Følgende regler gjelder for hunde-/kattehold: VILKÅR FOR HUNDE-/KATTEHOLD I A/L AMMERUDSLETTA BORETTSLAG Endret på generalforsamling 10. april 2008 Sist endret på generalforsamling 11. mai Samtlige i oppgangen skal gi tillatelse til hunde- eller kattehold før styrets samtykke. 2. Det er bare tillatt med en hund i leiligheten. Gjester med hund på besøk mer enn 4 uker skal innhente tillatelse fra styret. 3. Lufting og rengjøring av hunder og katter tillates ikke innenfor borettslagets område. Det er båndtvang i borettslaget. 4. Dersom uhellet er ute og hunden/katten gjør fra seg på borettslagets område, plikter den som lufter hunden/katten å samle opp etterlatenskapene. Katteeiere må være spesielt oppmerksomme på at katten ikke gjør fra seg i sandkassene på lekeplassene. 5. Når en som har hund eller katt ønsker å anskaffe seg nytt dyr, må vedkommende på ny ha oppgangen og styrets samtykke. 6. Hunden må ikke være alene i leiligheten dersom den ikke er lært opp til å være alene. Den kan ellers pipe og gneldre, og dermed være til sjenanse for naboer. 7. Dersom hunden/katten viser aggressive tendenser eller forulemper barn eller voksne personer, vil styret forlange hunden fjernet fra borettslaget. Nærværende kontrakt inngår som en del av andelseiernes leiekontrakt med borettslaget. Kontrakten undertegnes av styret og av hunde-/katteeier og andelseier i den leiligheten hvor hunden/katten skal innlosjeres. Dersom hunde-/katteeier ikke er myndig, kreves også formynders underskrift. Nærværende kontrakt er utferdiget i 2 -to- likelydende eksemplarer, hvorav andelseier og styret beholder ett hver. Dersom andelseier og hunde-/katteeier ikke er samme person, gis hunde-/katteeieren kopi av kontrakten. Overtredelse av foranstående vil medføre at styret kan forlange hunden/katten fjernet med 1 -en- måneds skriftlig varsel. Styrets beslutninger i foranstående er endelige. Oslo, / 20 For styret: Andelseier: Hundeeier :

11 BRANNSIKRINGSUTSTYR Endret på generalforsamling 20. mars 2002 Sist endret på generalforsamling 11. mai 2010 Undertegnede andelseier i A/L Ammerudsletta Borettslag bekrefter herved å ha overtatt et pulverapparat og en røykvarsler. Brannslange er fastmontert og må ikke fjernes. Brannvarslere skal monteres slik at den ved utløsning gir signaler som kan oppfattes i alle rom i min leilighet. De skal plasseres i taket. Dette fordi det er der røyken komme først. Både brannslanger og røykvarslere er borettslagets eiendom, og skal behandles på en aktsom måte. Det foretas kontroll av autorisert firma i henhold til avtaler med borettslaget. Ved beskadigelse av noe av det leverte utstyr, forplikter andelseier å skriftlig melde fra til styret slik at nytt utstyr blir utlevert. Dersom skaden skyldes uaktsomhet, er andelseier økonomisk ansvarlig. Andelseier er forpliktet til å sørge for at ovennevnte utstyr er på plass og i forsvarlig stand når leiligheten overdras til ny andelseier eller fremleietaker. Andelseier forplikter seg til å informere alle medlemmer av husstanden om ovenstående. Oslo, / 20 Andelseiers navn: Andelseiers adr.: Andelseiers leil. nr.:

12 REGLEMENT FOR FRYSA Endret på generalforsamling 10. april 2008 Sist endret på generalforsamling 11. mai 2010 Frysa er felles oppholdsrom for beboerne i borettslaget. Frysa kan leies av borettslagets medlemmer. Seniorgruppa og andre aktiviteter i borettslagets regi kan også leie Frysa. Det betales kr 50,- pr. ukedag og kr 100,- pr helgedag. Den som leier Frysa er ansvarlig for følgende: 1. Overholde tidene for avslutning av møte/fest. Tiden på fredager og lørdager er kl og kl på hverdager. 2. Leietager må varsle naboene i første etasje i nr 31 D, når det skal være arrangement på fredag og lørdag. 3. Leietager må sørge for rengjøring/rydding av Frysa. Tidspunktet er avhengig av om Frysa er bortleid neste dag. Jfr. ansvarlig for utleie av Frysa. 4. Leietager må påse at fest-/møtedeltagerne holder seg i Frysa og ikke forviller seg rundt i kjellergangene, sykkelstallen eller slamrer med kjellerdører. 5. Toalettet er ikke oppholdsrom. 6. Leietageren er ansvarlig for at alle deltagerne går rolig fra Frysa når møte/fest er avsluttet. Unødig opphold utenfor inngangen skal ikke forekomme. 7. Leietager er ansvarlig for at gjester ikke rører sykler, barnevogner og annet som står i sykkelstallen. 8. Leietager er ansvarlig for bortkommet/ødelagt inventar. Se inventarliste. 9. Leietager er ansvarlig for at musikk/støynivået er på et behagelig nivå for naboer. 10. Overholdes ikke ordensreglene kan leietager miste retten til å leie Frysa i en periode, i graverende tilfeller for all framtid. Vi ønsker lykke til med arrangementet og gjør oppmerksom på at det er mulig å benytte bestikk, øl-, vin- og drammeglass, samt kaffeservise til 12 personer. NB Se oppslag på tavle i oppgangene for henvendelse om leie av Frysa. STYRET

HUSORDENSREGLER FOR A/L AMMERUDSLETTA BORETTSLAG

HUSORDENSREGLER FOR A/L AMMERUDSLETTA BORETTSLAG HUSORDENSREGLER FOR A/L AMMERUDSLETTA BORETTSLAG Vedtatt på generalforsamlingen 18.mars 1981 (Revidert januar 1995). Endret på generalforsamling 10. april 2008 Endret på generalforsamling 11. mai 2010

Detaljer

Husordensregler Etterstad Øst Borettslag. vedtatt på ordinær generalforsamling 2011. Endret på ordinær generalforsmaling i 2013.

Husordensregler Etterstad Øst Borettslag. vedtatt på ordinær generalforsamling 2011. Endret på ordinær generalforsmaling i 2013. Husordensregler Etterstad Øst Borettslag vedtatt på ordinær generalforsamling 2011. Endret på ordinær generalforsmaling i 2013. HUSORDENSREGLER FOR ETTERSTAD ØST BORETTSLAG Husordensreglene er vedtatt

Detaljer

A/L ELGTRÅKKET BORETTSLAG HUSORDENSREGLER

A/L ELGTRÅKKET BORETTSLAG HUSORDENSREGLER A/L ELGTRÅKKET BORETTSLAG HUSORDENSREGLER Husordensreglene inneholder bestemmelser om bruk av boligen og fellesarealene, og skal bidra til å fremme orden, trivsel og sikkerhet i borettslaget. Det er i

Detaljer

Hubroveiens Borettslag

Hubroveiens Borettslag Hubroveiens Borettslag HUSORDENSREGLER Hver enkelt leieboer er ansvarlig for at bestemmelsene i husordensreglene blir fulgt. Leilighetene må ikke brukes slik at det sjenerer andre. Ethvert husordensreglement

Detaljer

HUSORDENSREGLER for Hallagerbakken Borettslag

HUSORDENSREGLER for Hallagerbakken Borettslag HUSORDENSREGLER for Hallagerbakken Borettslag vedtatt 24.05.84 med endring den 30.05.85, 06.05.04,09.05.05 og 14.05.2008. 1. INNLEDNING Hallagerbakken Borettslag har 3 grunnverdier: Trivsel Trygghet Ansvar.

Detaljer

Alt søppel skal pakkes inn for det kastes inn i container. Søppelcontainer er kun for husholdningsavfall.

Alt søppel skal pakkes inn for det kastes inn i container. Søppelcontainer er kun for husholdningsavfall. Hubroveiens Borettslag HUSORDENSREGLER Hver enkelt leieboer er ansvarlig for at bestemmelsene i husordensreglene blir fulgt. Leilighetene må ikke brukes slik at det sjenerer andre. Ethvert husordensreglement

Detaljer

Forslag til endring av husordensreglene må sendes skriftlig til Styret. Endringer vedtas av Generalforsamlingen med alminnelig flertall.

Forslag til endring av husordensreglene må sendes skriftlig til Styret. Endringer vedtas av Generalforsamlingen med alminnelig flertall. H U S O R D E N S R E G L E R F O R J E R P E S K O G E N B O R E T T S L A G MED ENDRINGER AV 30.5.1995, 14.05.2003 og 31.03.2009. INNLEDNING. Jerpeskogen borettslag er et andelslag tilsluttet OBOS. Borettslaget

Detaljer

Dette Sameiet er et boligsameie hvor beboerne i fellesskap er ansvarlige for at eiendommen holdes i god orden og at dets miljø er best mulig.

Dette Sameiet er et boligsameie hvor beboerne i fellesskap er ansvarlige for at eiendommen holdes i god orden og at dets miljø er best mulig. 2. ORDENSREGLER FOR SAMEIET KURLANDSÅSEN. 2.1 FORMÅL Dette Sameiet er et boligsameie hvor beboerne i fellesskap er ansvarlige for at eiendommen holdes i god orden og at dets miljø er best mulig. 2.2 ERSTATNINGSANSVAR

Detaljer

HUSORDENSREGLER for Skullerudhøgda II Boligsameie

HUSORDENSREGLER for Skullerudhøgda II Boligsameie HUSORDENSREGLER for Skullerudhøgda II Boligsameie Sist endret i ekstraordinært sameiermøte 28.10.2003, ndret på ordinært sameiermøte 26.04.2010. Sist endret på ordinært sameiermøte 17. mars 2015. 1. INNLEDNING

Detaljer

ORDENSREGLER FOR AS TRUDVANG. Endret av styret på ordinær generalforsamling 31.mars 2004.

ORDENSREGLER FOR AS TRUDVANG. Endret av styret på ordinær generalforsamling 31.mars 2004. ORDENSREGLER FOR AS TRUDVANG Endret av styret på ordinær generalforsamling 31.mars 2004. Følgende ordensregler er satt opp for å skape gode og ordnede forhold i gården. Det første og viktigste bud er imidlertid

Detaljer

HUSORDENSREGLER. SAMEIET ST.HANSHAUGEN Revidert på beboermøte 18.10.2007

HUSORDENSREGLER. SAMEIET ST.HANSHAUGEN Revidert på beboermøte 18.10.2007 HUSORDENSREGLER for SAMEIET ST.HANSHAUGEN Revidert på beboermøte 18.10.2007 INNHOLD: 1. Bruk av fellesareal og fellesanlegg... s 2 2. Bruk av bolig... s. 3 3. Dyrehold... s. 3 4. Søppel og dugnad... s.

Detaljer

Dette Sameiet er et boligsameie hvor beboerne i fellesskap er ansvarlige for at eiendommen holdes i god orden og at dets miljø er best mulig.

Dette Sameiet er et boligsameie hvor beboerne i fellesskap er ansvarlige for at eiendommen holdes i god orden og at dets miljø er best mulig. 2. ORDENSREGLER FOR SAMEIET KURLANDSÅSEN. 2.1 FORMÅL Dette Sameiet er et boligsameie hvor beboerne i fellesskap er ansvarlige for at eiendommen holdes i god orden og at dets miljø er best mulig. 2.2 ERSTATNINGSANSVAR

Detaljer

HUSORDENSREGLER FOR PARKGÅRDEN SE

HUSORDENSREGLER FOR PARKGÅRDEN SE HUSORDENSREGLER FOR PARKGÅRDEN SE 1. INNLEDNING 1.1. For at beboerne skal sikres ro og orden, er enhver sameier og beboer ansvarlig for at bestemmelsene i denne husorden overholdes. 1.2. Hovedregelen er

Detaljer

HUSORDENSREGLER FOR ØVRE ADAMSTUEN BORETTSLAG

HUSORDENSREGLER FOR ØVRE ADAMSTUEN BORETTSLAG 594 1 Øvre Adamstuen borettslag HUSORDENSREGLER FOR ØVRE ADAMSTUEN BORETTSLAG Vedtatt på ordinær generalforsamling den 15.06.1983, 19.06.1984, 16.04.1985, 12.05.1987, 14.05.1991, 22.05.2001 og ekstraordinær

Detaljer

(4) Med løsøre menes alle gjenstander som ikke er fast eiendom.

(4) Med løsøre menes alle gjenstander som ikke er fast eiendom. HUSORDENSREGLER FOR ASPERUD BORETTSLAG Vedtatt på ekstraordinær generalforsamling for Asperud borettslag 3. desember 2014. KAPITTEL 1 INNLEDENDE BESTEMMELSER 1-1 Formål (1) Husordensreglene skal blant

Detaljer

Husordensregler for Stjerneblokkveien Borettslag

Husordensregler for Stjerneblokkveien Borettslag Husordensregler for Stjerneblokkveien Borettslag Vedtatt på generalforsamling 02.05.2011 1 Innledning Den enkelte andelseier er ansvarlig for at bestemmelsene i husordensreglene blir fulgt. Husordensreglene

Detaljer

HUSORDENSREGLER for NYLÆNDE BORETTSLAG. Vedtatt på generalforsamlingen 15. mai 1959 med senere vedtatte endringer, sist 14. mai 2013 og 27.

HUSORDENSREGLER for NYLÆNDE BORETTSLAG. Vedtatt på generalforsamlingen 15. mai 1959 med senere vedtatte endringer, sist 14. mai 2013 og 27. 1 HUSORDENSREGLER for NYLÆNDE BORETTSLAG Vedtatt på generalforsamlingen 15. mai 1959 med senere vedtatte endringer, sist 14. mai 2013 og 27. mai 2014 1. Innledning 1.1 Nylænde Borettslag er et andelslag,

Detaljer

HUSORDENSREGLER FOR LØREN TORG BORETTSLAG Med endring i generalforsamling 11.05.2009

HUSORDENSREGLER FOR LØREN TORG BORETTSLAG Med endring i generalforsamling 11.05.2009 Side 1 av 5 HUSORDENSREGLER FOR LØREN TORG BORETTSLAG Med endring i generalforsamling 11.05.2009 1. INNLEDNING Styret har i henhold til vedtektene for Løren Torg borettslag utarbeidet følgende ordensregler

Detaljer

Dette Sameiet er et boligsameie hvor beboerne i fellesskap er ansvarlige for at eiendommen holdes i god orden og at dets miljø er best mulig.

Dette Sameiet er et boligsameie hvor beboerne i fellesskap er ansvarlige for at eiendommen holdes i god orden og at dets miljø er best mulig. 2. ORDENSREGLER FOR SAMEIET KURLANDSÅSEN. 2.1 FORMÅL Dette Sameiet er et boligsameie hvor beboerne i fellesskap er ansvarlige for at eiendommen holdes i god orden og at dets miljø er best mulig. 2.2 ERSTATNINGSANSVAR

Detaljer

HUSORDENSREGLER FOR SAMEIET RØA TERRASSE (godkjent på ekstra ordinært sameiemøte 27. september 2007)

HUSORDENSREGLER FOR SAMEIET RØA TERRASSE (godkjent på ekstra ordinært sameiemøte 27. september 2007) HUSORDENSREGLER FOR SAMEIET RØA TERRASSE (godkjent på ekstra ordinært sameiemøte 27. september 2007) GENERELT 1. Disse husordensreglene er en veiledning i god naboskikk. De inneholder samtidig regler og

Detaljer

HUSORDENSREGLER FOR FOLKVANG BOLIGSELSKAP AS

HUSORDENSREGLER FOR FOLKVANG BOLIGSELSKAP AS HUSORDENSREGLER FOR FOLKVANG BOLIGSELSKAP AS Vedtatt på ordinært generalforsamling 13.05.02 Endret på ordinær generalforsamling 23.05.06, 10.05.07, 08.05.12, 14.05.13 og 07.05.14 Aksjonærene plikter å

Detaljer

HUSORDENSREGLER FOR EIERSEKSJONSAMEIET SAGA SENTER

HUSORDENSREGLER FOR EIERSEKSJONSAMEIET SAGA SENTER HUSORDENSREGLER FOR EIERSEKSJONSAMEIET SAGA SENTER Vedtatt på sameiermøte 9. april 2014 1 BEBOERNES PLIKT Beboerne plikter å følge husordensreglene, og er ansvarlige for at de overholdes av husstanden

Detaljer

HUSORDENSREGLER FOR SAMEIET KJØRBOKOLLEN 19-29

HUSORDENSREGLER FOR SAMEIET KJØRBOKOLLEN 19-29 HUSORDENSREGLER FOR SAMEIET KJØRBOKOLLEN 19-29 Vedtatt i ordinært sameiermøte den 22.03.2007 Endret i sameiermøte 22.04.2010 Endret i sameiermøte 20.03.2012 Generelt Disse husordensregler er en veiledning

Detaljer

HUSORDENSREGLER FOR NORDRE ÅSGÅRDEN BORETTSLAG

HUSORDENSREGLER FOR NORDRE ÅSGÅRDEN BORETTSLAG HUSORDENSREGLER FOR NORDRE ÅSGÅRDEN BORETTSLAG vedtatt 18.05.06. Endret 03.05.07 og 25.05.09. 1. ALMINNELIGE HUSORDENSREGLER 1.1 Ingen må sette fra seg barnevogner, ski, kjelker, sykler eller annet i felles

Detaljer

HUSORDENSREGLER FOR BERGKRYSTALLEN BORETTSLAG

HUSORDENSREGLER FOR BERGKRYSTALLEN BORETTSLAG HUSORDENSREGLER FOR BERGKRYSTALLEN BORETTSLAG vedtatt på ordinær generalforsamling 19. april 2006, med senere endringer vedtatt på ordinær generalforsamling 14. mai 2009. Disse ordensregler skal bidra

Detaljer

HUSORDEN for DÆHLENENGEN BYGGESELSKAP A/S

HUSORDEN for DÆHLENENGEN BYGGESELSKAP A/S HUSORDEN for DÆHLENENGEN BYGGESELSKAP A/S RO OG ORDEN 1. Beboerne plikter å holde ro, orden og vise hensyn til andre beboere. Mellom kl. 23.00 og kl 07.00 skal det være ro. 2. Støyende arbeid eller bruk

Detaljer

Husordensregler for Sameiet Seilduksgata 6, 0553 Oslo

Husordensregler for Sameiet Seilduksgata 6, 0553 Oslo Husordensregler for Sameiet Seilduksgata 6, 0553 Oslo 1 Formål Formålet med husordensreglene er å legge grunnlag for et godt bomiljø i sameiet, noe som er alles ansvar, enten man eier eller leier i Seilduksgata

Detaljer

HUSORDENSREGLER FOR FLAEN BORETTSLAG

HUSORDENSREGLER FOR FLAEN BORETTSLAG HUSORDENSREGLER FOR FLAEN BORETTSLAG Vedtatt på generalforsamling den 02.05.2012 Et borettslag utgjør et fellesskap som beboerne hver for seg og sammen har ansvaret for. Et godt forhold mellom beboerne

Detaljer

HUSORDENSREGLER FOR SAMEIET FRYSJAVEIEN 1,3 OG 5

HUSORDENSREGLER FOR SAMEIET FRYSJAVEIEN 1,3 OG 5 HUSORDENSREGLER FOR SAMEIET FRYSJAVEIEN 1,3 OG 5 1 Byggene er oppført i jernbetong. Dette skaper lydmessige problemer og stiller store krav om å vise hensyn. 2 Hver enkelt seksjonseier plikter å sørge

Detaljer

PARKERINGSVEDTEKTER FOR MELLOMENGA BORETTSLAG

PARKERINGSVEDTEKTER FOR MELLOMENGA BORETTSLAG PARKERINGSVEDTEKTER FOR MELLOMENGA BORETTSLAG (GARASJE - MOTORVARME PARKERING) Vedtatt på generalforsamling 06.05.2014 (Erstatter tidligere vedtekter av 1984, sist endret 1997) Mellomenga borettslag disponerer

Detaljer

Hver enkelt leieboer er ansvarlig for at bestemmelsene i husordensreglene blir fulgt. Leilighetene må ikke brukes slik at det generer andre.

Hver enkelt leieboer er ansvarlig for at bestemmelsene i husordensreglene blir fulgt. Leilighetene må ikke brukes slik at det generer andre. HUSORDENSREGLER FOR ØVRE VEITVET BORETTSLAG (revidert juni 1971) (revidert april 1990) (revidert april 2001) (revidert april 2006) (revidert mai 2013) (Revidert på ordinær generalforsamling mai 2014) Hver

Detaljer

D Spørsmål om møtet er lovlig kalt inn Det ble foreslått å godkjenne den måten generalforsamlingen var innkalt på, og erklære møtet for lovlig satt.

D Spørsmål om møtet er lovlig kalt inn Det ble foreslått å godkjenne den måten generalforsamlingen var innkalt på, og erklære møtet for lovlig satt. Protokoll fra ordinær generalforsamling i Treschowsgt. Terrasse D A/S ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Møtedato:

Detaljer

VELKOMMEN TIL TORP BORETTSLAG

VELKOMMEN TIL TORP BORETTSLAG VELKOMMEN TIL TORP BORETTSLAG Innholdsfortegnelse Orientering til Borettshaverne i Torp Borettslag Side 2 Nyttig å vite! Side 3 Husordensregler for Torp Borettslag Side 4 Parkeringsplan for Torp Borettslag

Detaljer

Ullernparken Boligsameie

Ullernparken Boligsameie Ullernparken Boligsameie Husordensregler for Ullernparken Boligsameie Vedtatt på ordinært sameiermøte 27. mai 1982 med endringer i 1986, 1991, 1995, 2005 og 2011. Man skal ikke plage andre, man skal være

Detaljer

TIL HUSORDENSREGLER FOR BORETTSLAGET NARDO SØNDRE VEDTATT PÅ GENERALFORSAMLINGEN DEN 15.05.08.

TIL HUSORDENSREGLER FOR BORETTSLAGET NARDO SØNDRE VEDTATT PÅ GENERALFORSAMLINGEN DEN 15.05.08. TIL HUSORDENSREGLER FOR BORETTSLAGET NARDO SØNDRE VEDTATT PÅ GENERALFORSAMLINGEN DEN 15.05.08. Et borettslag utgjør et fellesskap som beboerne hver for seg og sammen har ansvaret for. Et godt forhold mellom

Detaljer

HUSORDENSREGLER FOR STUBBERUDLIA BORETTSLAG

HUSORDENSREGLER FOR STUBBERUDLIA BORETTSLAG HUSORDENSREGLER FOR STUBBERUDLIA BORETTSLAG Vedtatt på ekstraordinær generalforsamling 18. november 1981, ordinær generalforsamling 28. april 1987, 7. juni 1988 og 23. mai 2002. INNLEDNING Stubberudlia

Detaljer

SAMEIET BJERREGAARDSGATE 29 ORDENSREGLER FOR SAMEIET

SAMEIET BJERREGAARDSGATE 29 ORDENSREGLER FOR SAMEIET SAMEIET BJERREGAARDSGATE 29 ORDENSREGLER FOR SAMEIET Vedtatt på sameiermøte 26.03.2008 Endret på sameiermøte 12.03.2009 Endret på sameiermøtet 21.03.2012 Endret på sameiermøtet 10.04.2013 1. FORMÅL Disse

Detaljer

Vedtatt av ekstraordinært sameiermøte 28. oktober 2014

Vedtatt av ekstraordinært sameiermøte 28. oktober 2014 HUSORDENSREGLER for Lørenpynten Boligsameie Vedtatt av ekstraordinært sameiermøte 28. oktober 2014 1 INNLEDNING Styret har i henhold til vedtektene for Lørenpynten Boligsameie utarbeidet følgende midlertidige

Detaljer

Husordensregler Sameiet Hersjøen Vest. Vedtatt i sameiermøte den 18.03.2014

Husordensregler Sameiet Hersjøen Vest. Vedtatt i sameiermøte den 18.03.2014 Husordensregler Sameiet Hersjøen Vest Vedtatt i sameiermøte den 18.03.2014 1 Innhold 1. Formål & Forpliktelser 2. Indre Orden 3. Ytre Orden 4. Parkering 5. Søppel 6. Dyrehold 7. TV og internett 8. Brannsikringsutstyr

Detaljer

GÅRDS- OG HUSORDENSREGLER FOR FJELLHAGEN BORETTSLAG

GÅRDS- OG HUSORDENSREGLER FOR FJELLHAGEN BORETTSLAG Fjellhagen Borettslag Fjell Bydelshus 3035 Drammen Formann: 32 81 07 47/mobil: 917 24 840 Kontor: 32 81 91 87 Åpent onsdager 18.00-19.00 E-post: kontoret@fjellhagen.no VÅR HJEMMESIDE: www.fjellhagen.no

Detaljer

HUSORDENSREGLER For Lørenhagen Eierseksjonssameie

HUSORDENSREGLER For Lørenhagen Eierseksjonssameie Side 1 av 5 HUSORDENSREGLER For Lørenhagen Eierseksjonssameie 1 INNLEDNING Styret har i henhold til vedtektene for Lørenhagen Eierseksjonssameie utarbeidet følgende ordensregler for hertil tilhørende utvendig

Detaljer

HUSORDENSREGLER For Lørenhagen Eierseksjonssameie Vedtatt ved årsmøtet 06.06.2013

HUSORDENSREGLER For Lørenhagen Eierseksjonssameie Vedtatt ved årsmøtet 06.06.2013 Side 1 av 5 HUSORDENSREGLER For Lørenhagen Eierseksjonssameie Vedtatt ved årsmøtet 06.06.2013 1 INNLEDNING Styret har i henhold til vedtektene for Lørenhagen Eierseksjonssameie utarbeidet følgende ordensregler

Detaljer

Husordensregler for Sameiet Laura Gundersens Gate 4

Husordensregler for Sameiet Laura Gundersens Gate 4 Husordensregler for Sameiet Laura Gundersens Gate 4 Innhold: I. Innledning... 2 II. Overdragelse og utleie av leiligheter... 2 III. Bruk av leiligheten... 2 IV. Loftene... 2 V. Kjeller... 3 VI. Vaskeri...

Detaljer

HUSORDENSREGLER FOR KURLAND BORETTSLAG

HUSORDENSREGLER FOR KURLAND BORETTSLAG HUSORDENSREGLER FOR KURLAND BORETTSLAG 1. INNLEDNING Kurland Borettslag er et andelslag hvor borettshaverne i fellesskap - ikke OBOS - eier byggene. Borettshaverne er i fellesskap ansvarlig for at eiendommen

Detaljer

ØSBL Ordensregler vedtatt på Generalforsamlingen 17.04.2013 ORDENSREGLER FOR ØVRE SOGN BORETTSLAG ( ØSBL )

ØSBL Ordensregler vedtatt på Generalforsamlingen 17.04.2013 ORDENSREGLER FOR ØVRE SOGN BORETTSLAG ( ØSBL ) ORDENSREGLER FOR ØVRE SOGN BORETTSLAG ( ØSBL ) Opprinnelig vedtatt på ekstraordinær generalforsamling 21. november 1991 med senere endringer, senest endret på generalforsamling 17.04.2013. 1. ORDENSREGLENE

Detaljer

H U S O R D E N S R E G L E R F O R. (sist endret 14.05.02)

H U S O R D E N S R E G L E R F O R. (sist endret 14.05.02) H U S O R D E N S R E G L E R F O R S O L R A B B E N B O R E T T S L A G (sist endret 14.05.02) Husordensreglene inngår som en del av leiekontrakten. Dette vil si at brudd på husordensreglene er brudd

Detaljer

Sist endret på generalforsamlingen 07.05.2002, 12.04.2011, 09.04.2013 og 26.05.2015.

Sist endret på generalforsamlingen 07.05.2002, 12.04.2011, 09.04.2013 og 26.05.2015. H U S O R D E N S R E G L E R F O R L I L L E E K E B E R G B O R E T T S L A G Sist endret på generalforsamlingen 07.05.2002, 12.04.2011, 09.04.2013 og 26.05.2015. INNHOLD 1. MÅLSETTING... 2. HUSORDENSREGLENE

Detaljer

HUSORDENSREGLER FOR KEYSERLØKKA ØST BORETTSLAG Vedtatt på generalforsamlingen 12. mai 2011

HUSORDENSREGLER FOR KEYSERLØKKA ØST BORETTSLAG Vedtatt på generalforsamlingen 12. mai 2011 HUSORDENSREGLER FOR KEYSERLØKKA ØST BORETTSLAG Vedtatt på generalforsamlingen 12. mai 2011 Hver enkelt borettseier eller andre som bor i leiligheten er ansvarlig for at bestemmelsene i husordenen blir

Detaljer

Velkommen til nye andelseiere i Enga borettslag!

Velkommen til nye andelseiere i Enga borettslag! Velkommen til nye andelseiere i Enga borettslag! Dette skrivet er til deg som er nyinnflyttet i Enga borettslag. Skrivet tar for seg mange av de spørsmålene som dukker opp den første tiden en bor på et

Detaljer

Informasjon fra styret Sandsli Borettslag 2014

Informasjon fra styret Sandsli Borettslag 2014 Informasjon fra styret Sandsli Borettslag 2014 Rehabilitering Dyrehold Innlåsingsavtale med G4S Maling Navn på postkasser Trær i altankassene Rengjøring av takrenner og rister Informasjon til nye beboere

Detaljer

Leieren plikter å følge bestemmelser i husorden og er også ansvarlig for at

Leieren plikter å følge bestemmelser i husorden og er også ansvarlig for at S-389-1 - Vedtatt på ekstraordinær generalforsamling 26. oktober 1972, og på deretter endret på ordinære generalforsamlinger 8. mai 1985, 13. mai 1987, 22. mai 1991, 26. mai 1994, 29. mai 1997, 21. mai

Detaljer

Husorden HUSORDENSREGLER FOR BOLIGSAMEIET FRYDENDAL SØNDRE

Husorden HUSORDENSREGLER FOR BOLIGSAMEIET FRYDENDAL SØNDRE Adresse Husorden BOLIGSAMEIET FRYDENDAL SØNDRE HUSORDENSREGLER FOR BOLIGSAMEIET FRYDENDAL SØNDRE Revidert utgave etter årsmøte 05.04.2011 1) Beboerne plikter å sette seg inn i og følge husordensreglene,

Detaljer

Fjellvang Borettslags Parkeringsbestemmelser

Fjellvang Borettslags Parkeringsbestemmelser Fjellvang Borettslags Parkeringsbestemmelser 1. Antall parkeringsplasser gjesteplasser (1) Fjellvang borettslag har i dag 366 parkeringsplasser og 33 garasjeplasser til fordeling blant sine 528 leiligheter.

Detaljer

HUSORDENREGLER FOR HELSFYR BORETTSLAG

HUSORDENREGLER FOR HELSFYR BORETTSLAG 1 HUSORDENREGLER FOR HELSFYR BORETTSLAG I GENERELT 1. Ordensreglene inngår som en del av husleiekontrakten og vedtektene, og tar sikte på å sikre borettshavere/ framleiere ro, orden og hygge i hjemmene

Detaljer

HUSORDENSREGLER FOR SAMEIET ELVEHAVN BRYGGE C OG D

HUSORDENSREGLER FOR SAMEIET ELVEHAVN BRYGGE C OG D HUSORDENSREGLER FOR SAMEIET ELVEHAVN BRYGGE C OG D VELKOMMEN TIL BOLIGSAMEIET Et godt bomiljø avhenger i første rekke av beboernes egen evne til å omgås medmennesker og vise hensyn og omtanke under de

Detaljer

HUSORDENSREGLER. Husordensreglene har til formål å legge forholdene til rette for et trivelig bomiljø.

HUSORDENSREGLER. Husordensreglene har til formål å legge forholdene til rette for et trivelig bomiljø. HØVIKVOLLEN AS HUSORDENSREGLER Vedtatt på generalforsamling 22. april 2002 med endringer vedtatt 10. mai 2005, 19. april 2006, 14. mars 2007, 23. mars 2009 og 15. mars 2010. Endringer vedtatt på generalforsamlingen

Detaljer

HUSORDEN FOR A/L RYKKINN BORETTSLAG I

HUSORDEN FOR A/L RYKKINN BORETTSLAG I HUSORDEN FOR A/L RYKKINN BORETTSLAG I (Endret på ordinær generalforsamling 5. mai 1992, 25. april 1994, 3. april 1997, 28. april 1998, 11. mai 2000, 5. mai 2004, 8. mai 2008 og 11. mai 2010) 1. INNLEDNING

Detaljer

HUSORDENSREGLER. Vannkraner som lekker eller forårsaker støy, må snarest mulig besørges pakket om.

HUSORDENSREGLER. Vannkraner som lekker eller forårsaker støy, må snarest mulig besørges pakket om. BORETTSLAGET TORSHOV KVARTAL XI HUSORDENSREGLER 1. FORMÅL Husordensreglene har til hensikt å skape gode forhold innen eiendommen og mellom naboer, samt å verne om eiendommen, anlegg og fellesutstyr. 2.

Detaljer

HUSORDEN for Rustadlia Borettslag

HUSORDEN for Rustadlia Borettslag HUSORDEN for Rustadlia Borettslag ( Se også vår nettside: http://borettslag.obos.no/rustadlia ) 1. INNLEDNING 2 2. GENERELLE REGLER 2 A. OM ORDEN PÅ OMRÅDET 2 B. OM LEILIGHETEN OG DENS BIROM 2 3. REGLER

Detaljer

Husorden HUSORDENSREGLER FOR BOLIGSAMEIET FRYDENDAL SØNDRE

Husorden HUSORDENSREGLER FOR BOLIGSAMEIET FRYDENDAL SØNDRE Adresse Husorden BOLIGSAMEIET FRYDENDAL SØNDRE HUSORDENSREGLER FOR BOLIGSAMEIET FRYDENDAL SØNDRE Revidert utgave etter årsmøte 18.04.2012 1. Beboerne plikter å sette seg inn i og følge husordensreglene,

Detaljer

HUSORDENSREGLER. Flaggstenger, antenner for radio og TV, markiser, balkonginnglassing eller lignende kan bare settes opp etter godkjenning av styret.

HUSORDENSREGLER. Flaggstenger, antenner for radio og TV, markiser, balkonginnglassing eller lignende kan bare settes opp etter godkjenning av styret. 1 Smedstua Borettslag HUSORDENSREGLER Vedtatt på ordinær eller ekstraordinær generalforsamling 26. oktober 1972 Endret 8.5.1985, 13.5.1987, 22.5.1991, 26.5.1994, 29.5.1997, 21.5.2003, 24.5.2005, 14.11.2005,

Detaljer

Velkommen til nye andelseiere i Enga borettslag!

Velkommen til nye andelseiere i Enga borettslag! Velkommen til nye andelseiere i Enga borettslag! Dette skrivet er til deg som er nyinnflyttet i Enga borettslag. Skrivet tar for seg mange av de spørsmålene som dukker opp den første tiden en bor på et

Detaljer

HUSORDENSREGLER FOR SUNDBY BOLIGSAMEIE

HUSORDENSREGLER FOR SUNDBY BOLIGSAMEIE 1. BRUK AV LEILIGHET HUSORDENSREGLER FOR SUNDBY BOLIGSAMEIE Sist endret på ordinært sameiermøte 17.04.2013 Sist endret på ordinært sameiermøte 22.04.2014 1.1 Ved Salg/Utleie av seksjonen skal selveieren

Detaljer

BOLIGREGLEMENTET. Studentsamskipnaden i Bergen, SiB Bolig

BOLIGREGLEMENTET. Studentsamskipnaden i Bergen, SiB Bolig BOLIGREGLEMENTET, SiB Bolig KAPITTEL 1: INNLEDNING Dette reglement omhandler boliger eiet og drevet av (SiB), og regulerer forhold som ikke er omtalt i leieavtalen. Reglementet er et tillegg til leieavtalen.

Detaljer

HUSORDENSREGLER FOR OPDØLHAUGEN BORETTSLAG

HUSORDENSREGLER FOR OPDØLHAUGEN BORETTSLAG HUSORDENSREGLER FOR OPDØLHAUGEN BORETTSLAG 1 1. GENERELT Leietakeren plikter å følge bestemmelsene i husordenen og er også ansvarlig for at ordensreglene blir overholdt av husstanden og andre som gis adgang

Detaljer

ORDENSREGLER TAGTVEDT II BORETTSLAG pr 2014. Ordensregler er en rettesnor for å bo i et fellesskap, der vi alle kan trives.

ORDENSREGLER TAGTVEDT II BORETTSLAG pr 2014. Ordensregler er en rettesnor for å bo i et fellesskap, der vi alle kan trives. ORDENSREGLER TAGTVEDT II BORETTSLAG pr 2014 Ordensregler er en rettesnor for å bo i et fellesskap, der vi alle kan trives. 1. Kjøring og parkering på området: Borettslaget er et bilfritt område, og kjøring

Detaljer

BO- og HUSORDENSREGLER Borettslaget Ålesundgata 3

BO- og HUSORDENSREGLER Borettslaget Ålesundgata 3 Sist endret på ordinær generalforsamling 04.05.11 BO- og HUSORDENSREGLER Borettslaget Ålesundgata 3 INNLEDNING Borettslaget Ålesundgt. 3 er andelseiernes eiendom. Det er de som eier leilighetene som er

Detaljer

Husordensregler. for. Utsyn Borettslag

Husordensregler. for. Utsyn Borettslag Husordensregler for Utsyn Borettslag Rettet 14.04.98 og 21.0699. ALMINNELIG ORDENSREGLER. Det må være ro fra kl. 22.00 til kl. 06.00. Sang, høylydt tale og bruk av musikkinstrumenter er ikke tillatt før

Detaljer

HUSORDENSREGLER FOR BRATLIKOLLEN BOLIGSAMEIE

HUSORDENSREGLER FOR BRATLIKOLLEN BOLIGSAMEIE HUSORDENSREGLER FOR BRATLIKOLLEN BOLIGSAMEIE 1 FORMÅL Bratlikollen Boligsameies husordensregler har til hensikt å skape gode forhold for sameiere og beboere, samt verne om eiendommen, anlegg og fellesutstyr.

Detaljer

Husordensregler for Sameiet Nadderud Vest. Av 19.11.1998 med siste revidering 11.04.2013

Husordensregler for Sameiet Nadderud Vest. Av 19.11.1998 med siste revidering 11.04.2013 Husordensregler for Sameiet Nadderud Vest Av 19.11.1998 med siste revidering 11.04.2013 Hver enkelt sameier forplikter seg til å følge bestemmelsene i husordensreglene. Reglene skal være rettledende. Det

Detaljer

HUSORDENSREGLER B/L NORDÅS TERRASSE NORDÅSBROTET 105 5235 RÅDAL 1(6)

HUSORDENSREGLER B/L NORDÅS TERRASSE NORDÅSBROTET 105 5235 RÅDAL 1(6) B/L NORDÅS TERRASSE NORDÅSBROTET 105 5235 RÅDAL 1(6) HUSORDENSREGLER Revisjonshistorikk: Revidert i styremøte 15. juni 2011 Revidert i styremøte 1. november 2010 Revidert på generalforsamling 17. april

Detaljer

Til andelseierne i Ammerudsletta Borettslag

Til andelseierne i Ammerudsletta Borettslag 1 Ammerudsletta Borettslag Til andelseierne i Ammerudsletta Borettslag Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2013. Styret håper du leser nøye

Detaljer

HUSORDENSREGLER FOR BOLIGSAMEIET FRYDENDAL SØNDRE

HUSORDENSREGLER FOR BOLIGSAMEIET FRYDENDAL SØNDRE HUSORDENSREGLER FOR BOLIGSAMEIET FRYDENDAL SØNDRE Revidert utgave 29.april 2015. 1. Beboerne plikter å sette seg inn i og følge husordensreglene og er ansvarlig for at de overholdes av husstanden og enhver

Detaljer

HUSORDENSREGLER FOR HØGÅSEN BORETTSLAG

HUSORDENSREGLER FOR HØGÅSEN BORETTSLAG HUSORDENSREGLER FOR HØGÅSEN BORETTSLAG VEDTATT PÅ GENERALFORSAMLING 29.01.04 MED ENDRINGER VEDTATT PÅ GENERALFORSAMLING 15.04.10 ENDRET PÅ GENERALFORSAMLING 22.05.13 Et borettslag utgjør et fellesskap

Detaljer

Styret velges av generalforsamlingen og består av leder, 4 styremedlemmer og 2 varamedlemmer. Oppgavene står nevnt i vedtektenes 102.

Styret velges av generalforsamlingen og består av leder, 4 styremedlemmer og 2 varamedlemmer. Oppgavene står nevnt i vedtektenes 102. Vedtatt på ekstraordinær generalforsamling 30.03.1978 med endring av 08.04.1981, 01.06.1986, 13.10.1988, 26.05.1993, 26.03.1993, 25.05.1994, 06.05.1996, 28.05.1998, 17.04.2000, 25.04.2001, 17.06.2003,

Detaljer

HUSORDENSREGLER FOR ØSTRE KRAGSKOGEN SAMEIE

HUSORDENSREGLER FOR ØSTRE KRAGSKOGEN SAMEIE HUSORDENSREGLER FOR ØSTRE KRAGSKOGEN SAMEIE Forslag til endring vedtatt på ekstraordinært sameiermøte 29.02.2000 Forslag til endring vedtatt på ekstraordinært sameiermøte 28.04.2003 Forslag til endring

Detaljer

HUSORDENSREGLER FOR RAVNKOLLEN BORETTSLAG

HUSORDENSREGLER FOR RAVNKOLLEN BORETTSLAG - 1 - Husordensregler HUSORDENSREGLER FOR RAVNKOLLEN BORETTSLAG Vedtatt på ordinær generalforsamling 06.05.2008 med senere endring 05.05.2014 INNLEDNING. Ravnkollen borettslag er et andelslag hvor andelseierne

Detaljer

HUSORDENSREGLER FOR A/L STRIDSKLEVLIA BORETTSLAG

HUSORDENSREGLER FOR A/L STRIDSKLEVLIA BORETTSLAG HUSORDENSREGLER FOR A/L STRIDSKLEVLIA BORETTSLAG TILKNYTTET PORSGRUNN OG BAMBLE BOLIGBYGGELAG Ver. 1.0, 10.03.2005 Et godt bomiljø avhenger i første rekke av beboernes egen evne til å omgås medmennesker

Detaljer

HUSORDENSREGLER FOR SAMEIET SALMAKERSVENN MARIUS JANTZENS PLASS 2

HUSORDENSREGLER FOR SAMEIET SALMAKERSVENN MARIUS JANTZENS PLASS 2 1 INNLEDNING HUSORDENSREGLER FOR SAMEIET SALMAKERSVENN MARIUS JANTZENS PLASS 2 Vedtatt av ordinært sameiermøte den 9. april 2015 I henhold til vedtektene for sameiet har styret utarbeidet følgende ordensregler

Detaljer

HUSORDENSREGLER FOR SAMEIET TIEDEMANNSJORDET

HUSORDENSREGLER FOR SAMEIET TIEDEMANNSJORDET HUSORDENSREGLER FOR SAMEIET TIEDEMANNSJORDET Disse husordensreglene er å anse som et supplement til de vedtekter som til enhver tid gjelder for SAMEIET TIEDEMANNSJORDET. Husordensregler er vedtatt på Årsmøtet

Detaljer

Oslo, 02.03, 2005 Styret i Ammerudsletta Borettslag ANNETT SUNDQUIST/s/ KJERSTI LINDAHL/s/ JØRN LARSEN/s/

Oslo, 02.03, 2005 Styret i Ammerudsletta Borettslag ANNETT SUNDQUIST/s/ KJERSTI LINDAHL/s/ JØRN LARSEN/s/ INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING 2005 Ordinær generalforsamling i Ammerudsletta borettslag, avholdes torsdag 14.04. 2005, kl. 18.00 i Sarons Lokaler. TIL BEHANDLING FORELIGGER: 1. KONSTITUERING A) Valg

Detaljer

Husordensregler. for. Haugenstua. Borettslag

Husordensregler. for. Haugenstua. Borettslag Husordensregler for Haugenstua Borettslag Vedtatt på generalforsamlingen den 1.juni 1978 med endringer vedtatt 10. desember 1980, 9. desember 1981, 5. juni 1985, 30. mai 1989, 25. mai 1993, 23. mai 1995,

Detaljer

VEDTATT PÅ GENERALFORSAMLING 23. MAI 2006 MED ENDRINGER AV 26.05.2016. (Erstatter husordensregler av 1993 med endringer 030698, 050600 og 020604)

VEDTATT PÅ GENERALFORSAMLING 23. MAI 2006 MED ENDRINGER AV 26.05.2016. (Erstatter husordensregler av 1993 med endringer 030698, 050600 og 020604) HUSORDENSREGLER FOR SØNDRE ÅSEN BORETTSLAG VEDTATT PÅ GENERALFORSAMLING 23. MAI 2006 MED ENDRINGER AV 26.05.2016 (Erstatter husordensregler av 1993 med endringer 030698, 050600 og 020604) Ordensreglene

Detaljer

Ordensregler for Senter Borettslag pr mai 2016 Side 1 av 12

Ordensregler for Senter Borettslag pr mai 2016 Side 1 av 12 Ordensregler for Senter Borettslag pr mai 2016 Side 1 av 12 Innledning... 3 Generelle regler... 4 Regler om ro i leilighetene... 5 Søppel og renhold... 5 Bad og WC - vann og avløp... 5 Veggdyrkontroll...

Detaljer

Pepperstad Grendehus, utleiehefte

Pepperstad Grendehus, utleiehefte Pepperstad Grendehus, utleiehefte Pepperstad Grendehus Persontall Hel sal: Uten faste sitteplasser: Maks 330 personer samtidig Med faste sitteplasser: Maks 141 personer samtidig Delt sal: Uten faste sitteplasser:

Detaljer

Velkommen som ny beboer!

Velkommen som ny beboer! Velkommen som ny beboer! Velkommen til et borettslag som de aller fleste trives meget godt i. Vi har boliger med nærhet til natur og ligger ellers sentralt nok for de fleste tilbud! Dyrehold og barn er

Detaljer

ORDENSREGLER for beboerne i Kapitelberget 28.03.03

ORDENSREGLER for beboerne i Kapitelberget 28.03.03 ORDENSREGLER for beboerne i Kapitelberget 28.03.03 Borettslaget eies av andelseierne i felleskap. Vi som bor i borettslag må ta hensyn. Vi trenger regler som kan sikre et godt bomiljø for alle. Ingen regler

Detaljer

Protokoll fra ordinær generalforsamling i Øvre Adamstuen Borettslag Dato 06.06.2013 Kl. 18.00. Møtested: Søsterhjemmet OUS-U.

Protokoll fra ordinær generalforsamling i Øvre Adamstuen Borettslag Dato 06.06.2013 Kl. 18.00. Møtested: Søsterhjemmet OUS-U. Protokoll fra ordinær generalforsamling i Øvre Adamstuen Borettslag Dato 06.06.2013 Kl. 18.00. Møtested: Søsterhjemmet OUS-U. Tilstede var 20 andelseiere og 1 med fullmakt til sammen21 stemmeberettigede.

Detaljer

Styret velges av generalforsamlingen og består av leder, 4 styremedlemmer og 2 varamedlemmer. Oppgavene står nevnt i vedtektenes 102.

Styret velges av generalforsamlingen og består av leder, 4 styremedlemmer og 2 varamedlemmer. Oppgavene står nevnt i vedtektenes 102. Vedtatt på ekstraordinær generalforsamling 30.03.1978 med endring av 08.04.1981, 01.06.1986, 13.10.1988, 26.05.1993, 26.03.1993, 25.05.1994, 06.05.1996, 28.05.1998, 17.04.2000, 25.04.2001, 17.06.2003,

Detaljer

HUSORDENSREGLER. Vannkraner som lekker eller forårsaker støy, må snarest mulig besørges pakket om.

HUSORDENSREGLER. Vannkraner som lekker eller forårsaker støy, må snarest mulig besørges pakket om. BORETTSLAGET TORSHOV KVARTAL XI HUSORDENSREGLER 1. FORMÅL Husordensreglene har til hensikt å skape gode forhold innen eiendommen og mellom naboer, samt å verne om eiendommen, anlegg og fellesutstyr. 2.

Detaljer

HUSORDENSREGLER for Sameiet Laura Gundersens gate 4, 0168 OSLO vedtatt på ordinært sameiermøte 21.4.2015

HUSORDENSREGLER for Sameiet Laura Gundersens gate 4, 0168 OSLO vedtatt på ordinært sameiermøte 21.4.2015 HUSORDENSREGLER for Sameiet Laura Gundersens gate 4, 0168 OSLO vedtatt på ordinært sameiermøte 21.4.2015 I. Innledning Husordensreglene har tilhensikt å skape gode forhold innen huset og i forhold til

Detaljer

Vedtatt på ekstraordinær generalforsamling den 24.11.87, sist endret 23.05.12.

Vedtatt på ekstraordinær generalforsamling den 24.11.87, sist endret 23.05.12. HUSORDENSREGLER FOR CASINETTO BORETTSLAG Vedtatt på ekstraordinær generalforsamling den 24.11.87, sist endret 23.05.12. INNLEDNING Formålet med og virkningen av husordensreglene Selv om husordensreglene

Detaljer

Før bruk av altanen når våren ankommer, er det viktig å huske vedlikeholdet av denne.

Før bruk av altanen når våren ankommer, er det viktig å huske vedlikeholdet av denne. HMS. HMS er en forkortelse for helse, miljø og sikkerhet. Kommunal- og Regionaldepartementet har nå avklart at borettslag, sameier og velforeninger er å anse som "virksomheter", og som sådan vil være omfattet

Detaljer

HUSORDENSREGLER FOR VESTLIBAKKEN BOLIGSAMEIE

HUSORDENSREGLER FOR VESTLIBAKKEN BOLIGSAMEIE HUSORDENSREGLER FOR VESTLIBAKKEN BOLIGSAMEIE Innledning Husordensreglene har til hensikt å skape gode og trygge forhold innen sameiet og mellom naboer. Dette vil kunne oppnås dersom reglene blir fulgt

Detaljer

ORDENSREGLER. for. Blusuvold Borettslag. Revidert pr. 20.01.2015

ORDENSREGLER. for. Blusuvold Borettslag. Revidert pr. 20.01.2015 ORDENSREGLER for Blusuvold Borettslag Revidert pr. 20.01.2015 1. Innledning s. 2 2. Uteareal s. 2 3. Oppganger/kjellere s. 2 4. Balkonger/tørkebalkonger/vinduer s. 3 5. Leilighetene s. 4 6. Husdyrhold

Detaljer

Husordensregler VESTLISKOGEN BORETTSLAG. Vestliskogen borettslag. Ragnhild Schibbyes vei 18 0968 Oslo, www.vestliskogen.no

Husordensregler VESTLISKOGEN BORETTSLAG. Vestliskogen borettslag. Ragnhild Schibbyes vei 18 0968 Oslo, www.vestliskogen.no VESTLISKOGEN BORETTSLAG Ragnhild Schibbyes vei 18 0968 Oslo, www.vestliskogen.no Husordensregler Vestliskogen borettslag Husordensregler Vestliskogen brl. (Siste revisjon 29.11.2011). Side 1 av 6 1 ALMINNELIGE

Detaljer

Husordensregler for Blåfjellet Borettslag Vedtatt på ordinær generalforsamling den 06.april 2006, endret på ordinær generalforsamling 18. april 2007.

Husordensregler for Blåfjellet Borettslag Vedtatt på ordinær generalforsamling den 06.april 2006, endret på ordinær generalforsamling 18. april 2007. Husordensregler for Blåfjellet Borettslag Vedtatt på ordinær generalforsamling den 06.april 2006, endret på ordinær generalforsamling 18. april 2007. Generelt Et borettslag utgjør et fellesskap som beboerne

Detaljer

HUSORDENSREGLER FOR MANGLERUDHØGDA BORETTSLAG

HUSORDENSREGLER FOR MANGLERUDHØGDA BORETTSLAG HUSORDENSREGLER FOR MANGLERUDHØGDA BORETTSLAG Fremlagt og vedtatt på generalforsamling 04.05.2006 Sist endret på generalforsamling 10.05.2012 1 INNLEDNING... 1 2 GENERELLE REGLER... 2 2.1 OM ALMINNELIG

Detaljer

TRONDHEIM KOMMUNE. Leietakeren har pr. dags dato i tillegg følgende husstandsmedlemmer:

TRONDHEIM KOMMUNE. Leietakeren har pr. dags dato i tillegg følgende husstandsmedlemmer: TRONDHEIM KOMMUNE HUSLEIEKONTRAKT TIDSUBESTEMT Det er herved inngått kontrakt mellom: Utleier Navn: Trondheim Eiendom Besøksadresse: Erling Skakkes gate 14 Postadresse: Trondheim kommune, 7004 Trondheim

Detaljer

Leiekontrakt for Maridalen velhus

Leiekontrakt for Maridalen velhus Leiekontrakt for Maridalen velhus Utleier: Maridalen Velforening, Kasaveien 1, 0890 Oslo Bankgironr. 7878.06.36555 Leietakers navn Adresse Telefon Utleieformål Bankkonto nr. (for tilbakebetaling av depositum)

Detaljer