Nabolagsprofil Frydenlundvegen 27

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Nabolagsprofil Frydenlundvegen 27"

Transkript

1 Nabolagsprofil Frydenlundvegen 27 TRANSPORT VARER/TJENESTER Oslo Gardermoen 99.7 km Kremmertorget Kjøpesenter Mart'n Senteret 0 km* 0.8 km* SPORT Elverum Kirkevegen v/sykehuset Frydenlund (skole) aktivitetsanlegg Elvisbanen Family Sports Club Elverum Elverum Sportssenter 1.7 km 0.1 km* 0.2 km* 0.5 km* 0.4 km* 0.9 km* Elverum Postkontor Rimi Vestad Sykehusapoteket Elverum Boots apotek Kremmertorget Elverum Vinmonopol Løten Vinmonopol Meny Elverum Rimi Postgården Mix Kiosken Kremmertorget Narvesen Butikken 0.2 km* 0.9 km* 0.1 km* 0.2 km* 0.6 km* 16.7 km 0.2 km* 0.2 km* 0.2 km* 0.4 km* Esso Bankhjørnet Bensinstasjon Smart Elverum 0.4 km* 0.8 km* SKOLER, BARNEHAGER Frydenlund skole 1-7 kl km* Elverum ungdomsskole 8-10 kl km* Elverum videregående skole km* Terningen Arena km* Svenskebyen barnehage 0-5 år km* Fjeldmoravegen barnehage 0-5 år 4 avdelinger km* Husmorlagets Hus barnehage 3-5 år 2 avdelinger km Informasjon i Nabolagsprofilen er hentet fra ulike kilder og det kan forekomme feil eller mangler i dataene. Distanser er basert på korteste kjørbare vei (* Distanse i luftlinje). Kartene er levert av Geodata AS. Kartene skal ikke brukes som kilde eller fasit på f.eks. fradelinger, sammanføyninger, grenser da kommunene tilbyr mer oppdaterte kart for dette formålet. Eiendomsprofil AS, Geodata AS eller Norsk Eiendomsinformasjon AS kan ikke holdes ansvarlig for feil eller mangler i dataene eller kartene. Tjenesten er levert av Eiendomsprofil AS. Copyright Eiendomsprofil AS 2013

2 Nabolagsprofil Frydenlundvegen 27 TILHØRIGHET STEDER I NÆRHETEN Kommune Grunnkrets Kirkesogn Elverum Leiret Sentrum Elverum Rådhuset Glomdalsmuseet Prestøya Norsk skogbruksmuseum 0.7 km* 1 km* 1.3 km* 1.3 km* Tettstedet Elverum (Lieret) er administrasjonssenter i Elverum kommune. Leiret vokste opp under skansen Christiansfjeld, som ble anlagt i 1680-årene. Fra 1750 ble den kjente Grundset-martn holdt her, og med utbygging av kommunikasjonene i nyere tid har stedet styrket sin posisjon som handels- og skolesentrum.elverum sentrum ligger på østsiden av Glomma, men deler av tettstedet ligger også på vestsiden (Vestad). Kommunestyret vedtok bystatus for Elverum i Navnet Leiret, eg. 'Elverums leir', her i betydningen militær leirplass. Kilde: Elverum kommune, Wikipedia Elverum kommune ligger i Østerdalen i Hedmark, og grenser mot Åmot i nord, Trysil i nordøst, Våler i sør og Løten i vest. Elverum kommune dekker 1229 km2 og store deler av dette er dekket av skog. Kommunen er skoghovedstaden på Østlandet, med flere mindre treindustribedrifter. Andre steder i kommunen er bygdene Jømna, Melåsberget, Sørskogbygda, Hernes, Nordskogbygda, Heradsbygd og Strandbygda. Elverum har innlandsklima med relativt lite nedbør, kalde vintrer, varme somrer og betydelige forskjeller mellom dag- og nattetemperaturen i sommerhalvåret. BEFOLKNING 15.0% 10.5% 7.8% 3.9% 18.9% Barn Ungdom Unge voksne Voksne Eldre (0-12 år) (13-18 år) (19-34 år) (35-64 år) (over 65 år) 22.1% Område Personer Husholdninger Kommune: Elverum Grunnkrets: Leiret Sentrum % 33.4% 17.3% 30.1% DEMOGRAFI 31% er gift 24% er barnefamilier 24% har høyskoleutdanning 23% har inntekt over % eier sin egen bolig 6% eier hytte 38% har bolig på over 120 kvm 56% av boligene er nyere enn 20 år 46% bor i enebolig 55% av eiendommene har pris over kr. 2,5 mill LIVSSTIL (Leiret Sentrum grunnkrets) BOLIGMASSE Aktiviteter: Interesser: Kultur og kino, restauranter, sport, bibliotek TV, radio- musikkutstyr, musikk, mat og drikke, helse og velvære, miljøvern Radio & TV-vaner: Kulturprogrammer, politikk, konkurranser, radioteater, debatter Lesevaner: Forbruk: Ferievaner: Bilmerker: Nasjonale aviser, ukeblader, finansaviser, moteblader, reiseblader, nettsøk Elektronikk, mat Bussferier, temareiser Volkswagen, Toyota, Opel, Mazda, Mercedes Benz Livsstilsbeskrivelsene er levert av Experian Insight AS som har delt norges befolkning inn i Mosaic(TM)- grupper etter demografiske kjennetegn. De er basert på offentlig statistikk, i hovedsak fra SSB (Statistisk Sentralbyrå) samt spørreundersøkelser om holdninger, forbruk, medievaner osv. Kilde: Experian Insight AS Data om Demografi, Boligmasse gjelder for Leiret Sentrum grunnkrets. Kilde: Befolkning, demografi og boligmasse: SSB 2012, Norsk Eiendomsinformasjon 2012

3 Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling - verdi- og lånetakst Frydenlundvegen ELVERUM Gnr. 30 Bnr. 244 SERTIFISERT TAKSTMANN Terje Chr. Svenkerud Oppdrag Bef.dato m.fl.

4 Gnr. 30 Bnr. 244 Om rapporten BOLIGSALGSRAPPORTEN OG DENS AVGRENSNINGER Denne rapporten er utarbeidet av en frittstående og uavhengig takstmann som ikke har noen bindinger til andre aktører i eiendomsbransjen. Boligsalgsrapporten er godkjent av Norges Takseringsforbund (NTF) og og kan kun utføres av takstmenn godkjent av et av disse forbundene. Boligsalgsrapporten er i prinsippet en Tilstandsrapport hvor det er lagt spesielt vekt på å fremstille de byggetekniske forhold som er særlig relevante ved eierskifte. Det understrekes at rapporten ikke erstatter selgers opplysningsplikt eller kjøpers undersøkelsesplikt, men utgjør et dokument som er ment å bidra til å øke tryggheten for alle impliserte parter. Boligsalgsrapporten er en systematisk presentasjon av de forhold som takstmannen har observert og som, etter hans skjønn, har betydning ved eierskifte. Rapporten er likevel ingen garanti for at det ikke kan finnes skjulte feil, skader og mangler, ettersom det blant annet ikke er foretatt åpning av konstruksjoner. Tilbakeholdt eller uriktig informasjon som har betydning for rapporten er ikke takstmannens ansvar, med mindre han ut i fra sine faglige kvalifikasjoner eller erfaring burde ha forstått at informasjonen ikke var korrekt. Eier/formell oppdragsgiver plikter å lese igjennom rapporten, og gi tilbakemelding om eventuelle feil/ mangler før rapporten tas i bruk. Dette gjelder selv om/ også når selger benytter en eiendomsmegler. TAKSTRAPPORTEN Takstrapporten er spesifikk for sertifiserte takstmenn autorisert av Norges Takseringsforbund og er utført i henhold til NTFs regler. Låneverdi er en forsiktig ansatt markedsverdi som grunnlag for langsiktig belåning. OM TAKSERINGSFORETAK Takseringsforetakene som er autorisert av NTF har profesjonelle fagfolk som blant annet utarbeider Boligsalgsrapporter. Foretakets autorisasjoner tilsvarer de sertifikater som takstmennene i foretaket holder. OM TAKSTMENN Takstmenn i NTF er sertifisert av forbundet. Når en takstmann er sertifisert vil takstmannen ha rett til å benytte NTFs sertifiseringsmerke på alle sine rapporter. Dette markerer at han er i besittelse av de nødvendige faglige kvalifikasjoner for denne type oppdrag. I tillegg forventes det at den sertifiserte takstmannen skal etterleve de etiske regler og det generelle regelverket for sin organisasjon og ellers utøve normalt godt takstmannsskjønn. KLAGEORDNING Det er opprettet en egen klagenemnd for Boligsalgsrapporten med tilhørende tilleggsmoduler. Klageorganet er sammensatt av en nøytral formann, samt like mange representanter fra Forbrukerrådet på den ene siden og fra Bransjeorganisasjonene på den andre. Alle forbrukerklager i forbindelse med Boligsalgsrapporten og tilhørende tilleggsundersøkelser kan rettes til dette klageorganet. Forutsetningen for at en sak skal bringes inn for nemnda, er at klager har tatt saken opp med motparten uten å komme til en tilfredsstillende løsning. Nemnda vil behandle alle slike klager som er knyttet til selve rapporten og eventuelle felles tilleggsundersøkelser. RAPPORTENS STRUKTUR Rapportens struktur, metodikk og terminologi er, så langt det er naturlig utført i henhold til Norsk Standard NS 3424 (tilstandsrapport) og NS 3451 (bygningsdeler). Materialbeskrivelser og beskrivelser av symptomer på tilstandssvekkelse er i tråd med veiledning for NS 3424 og tilhørende definisjoner og terminologi. Byggtekniske tilstandssvekkelser angis også i tråd med NS3424 på følgende måte: - Tilstandsgrad 0, TG0: Ingen symptomer - Tilstandsgrad 1, TG1: Svake symptomer - Tilstandsgrad 2, TG2: Middels kraftige symptomer - Tilstandsgrad 3, TG3: Kraftige symptomer (også sammenbrudd og total funksjonssvikt) TG0 angis ikke i rapporten, dvs. tilstandsgrad angis ikke dersom det ikke registreres synlige symptomer eller tilstandssvekkelser. BEFARINGEN NS 3424 har undersøkelsesnivåer fra 1-3. Denne rapporten er basert på undersøkelsesnivå 1 som er laveste nivå. I praksis betyr dette at gjennomføringen av befaringen begrenses som følger: - Det utføres kun visuelle observasjoner på tilgjengelige flater uten fysiske inngrep (f. eks. riving) - Inspeksjon blir kun utført på lett tilgjengelige deler av konstruksjoner. For eksempel blir ikke møbler, tepper, badekar, vaskemaskiner, lagrede gjenstander og lignende flyttet på, med mindre åpenbare grunner skulle tilsi det. - Flater som er skjult av snø eller skjult på annen måte blir ikke kontrollert. Det anføres i rapporten hvorfor flatene ikke er m.fl. 2 av 15

5 Gnr. 30 Bnr. 244 kontrollert. - Det er ikke foretatt funksjonsprøving av bygningsdeler, som isolasjon, piper, ventilasjon, el. Anlegg, osv. - Yttertak inspiseres normalt fra loft/innsiden og utvendig fra bakken eller fra stige, dersom denne er klargjort og reist til befaringen. - Uinnredede kjellere og loft, samt krypkjellere og kryploft, inspiseres dersom annet ikke er nevnt. - Bruk av stikktakninger. Stikktakninger er utvalgt tilfeldig, dvs. uten forhåndskunnskap om objektet. - Våtrom og andre rom med uttak for vann, eller spesielt utsatt for fuktighet, blir spesielt inspisert. Andre detaljer om befaringen vil fremkomme i de enkelte underpunkter i rapporten. LEVETIDSBETRAKTNINGER Det refereres til en levetidstabell, utarbeidet på grunnlag av Byggforskserien Intervaller for vedlikehold og utskifting av bygningsdeler, SINTEF Byggforsk, Relevante deler av tabellen fremkommer i rapporten for et utvalg av særlig utsatte bygningsdeler. Normal levetid er angitt generelt og i et ca. intervall mellom høy og lav forventet teknisk levetid avhengig av hvilke faktorer som er tilstede av de som gjør seg gjeldende, for eksempel regn, vind, sol, frost, forurensning og bruk. Levetiden kan variere noe dersom andre kriterier enn teknisk levetid, som for eksempel estetikk, økonomi, sikkerhet, funksjon eller brukerønsker, er lagt til grunn. Levetidsbetraktningen er generell og angir den tiden det gjennomsnittlig tar før man kan forvente at bygningsdelen ikke lenger tilfredsstiller gitte minimumskrav. TILLEGGSUNDERSØKELSER - Piper og ildsteder. Takstmannen vil registrere tilstandssvekkelser etter normal besiktigelse, men påpeke nødvendigheten av å konsultere offentlige godkjenningsmyndigheter dersom mer grundige undersøkelser virker påkrevet. - Elektriske installasjoner inspiseres ikke etter kravene i NS 3424, men kan kommenteres ut fra helt enkle vurderingskriterier. Det anbefales alltid å konsultere en El. Takstmann dersom grundigere undersøkelser er ønskelig. ANDRE UTTRYKK OG DEFINISJONER - Tilstandsgrad (TG): Uttrykker tilstanden til objektet med utgangspunkt i et definert referansenivå. - Referansenivå: Gitt forventet tilstand til en bygningsdel, bl.a vurdert ut fra alder og normal bruk. - Svikt: Et negativt avvik mellom observert tilstand og referansenivået. - Stikktakninger: Enkel kontroll under overflaten av et objekt, ved hjelp av små stikk med en spiss gjenstand. - Normal levetid: Gjennomsnittlig teknisk forventet levetid for et bygg eller en bygningsdel, vurdert ut fra de normale påvirkninger og det materiale som objektet består av. - Symptom: Et tegn på en bestemt tilstand ved objektet, normalt benyttet ved beskrivelse av negative avvik, svikt. - Tilstand: Et uttrykk for objektets generelle godhet i forhold til referansenivået, gradert i forhold til avvik fra referansenivået. Se "Tilstandsgrader" under punktet om Rapportens struktur. - Visuell: Det som kan sees, og i denne sammenheng antyder det en begrensning i befaringsmetoden slik at befaring ved hjelp av andre hjelpemidler enn synet ikke inngår. - Fuktindikatorutstyr: Teknisk hjelpemiddel til å måle eller søke etter fuktighet i konstruksjoner. Kunden/rekvirenten skal lese gjennom dokumentet før bruk og gi tilbakemelding til takstmannen hvis det finnes feil/mangler som bør rettes opp. Hvis rapporten er eldre enn 6 måneder, bør takstmannen kontaktes for ny befaring og oppdatering. REVIDERT ETTER KUN UTVENDIG BEFARING. Arealer i henhold til "Takstbransjens retningslinjer ved arealmåling av boliger ". Normale byggekostnader er beregnet ut fra befaringsdagens gjeldende priser og forskrifter. Fradrag for gjenstående arbeider, alder, utidsmessighet eller lignende omfatter også fradrag for økning i byggekostnad som skyldes endring av forskrifter fra byggeåret. For kontroll av piper, ildsteder, fyringsanlegg etc. kan stedlig feiermester eller branntilsyn kontaktes. Kontroll av de elektriske installasjonene kan utføres av autorisert el.installatør eller el.takstmann. Takstdokumentet erstatter ikke selgers opplysningsplikt og/eller kjøpers undersøkelsesplikt. Innbo og løst inventar er ikke medtatt i takstverdien med mindre dette er beskrevet medtatt m.fl. 3 av 15

6 Gnr. 30 Bnr. 244 Rapportsammendrag Sammenfattet annen beskrivelse Eiendom med meget sentral beliggenhet i boligområde med verneverdige boliger i Frydenlundvegen ca. 200 m øst for Kremmertorget i Elverum sentrum. Ca. 200 m til barneskole. Butikker, bank og hovedpostkontor i Elverum sentrum. Tomten er opparbeidet med plen og noe forfalne blomsterbed og prydbusker. Delvis inngjerdet med tregjerde. Innkjøring og parkering på gruset areal. Tomten er relativt flat mot øst og skråner ned mot naboeiendom i vest. Tomten er solrik. Bebyggelsen består av en enebolig i to etasjer med full kjeller fra 1940 og en frittstående garasje/uthus også fra Boligen vurderes å ha eldre, originale innredninger og overflater av normalt god standard. Arkitekttegnet bolig med god planløsning. Siden tomt, tak, balkong og terrasse var dekket av snø på befaringstidspunktet ble opplysninger om dette gitt av eier. Reguleringsforhold: Eiendommen ligger innenfor reguleringsplan "Frydenlundvegen, plan nr. 6/88". På reguleringsplanen er boligen skravert og inngår i bevaringsformålet for området og kan ikke rives. Bestående bolig tillates bare påbygget, tilbygget, ombygget eller modernisert under forutsetning av at eksteriøret holdet uendret eller føres tilbake til et mer opprinnelig utseende. Utnyttelsesgraden kan være, - 17 % av tomtens nettoareal for to etasjers bygning og 25 % av tomtens nettoareal for en etasjes bygning. Tomten har et nettoareal på ca ,1 m2 og dagens bebyggelse krever ca. 870 m2. Det er således et utbyggingspotensiale på tomten, men siden eksisterende bolig ligger sentralt på tomten, vil det sannsynligvis være et tilbygg som utgjør dette potensialet. Revisjon Revidert Kun utvendig befaring. Konklusjon tilstand ENEBOLIG Eneboligen er ca. 72 år gammel, og siden alder er et symtom for vurdering av tilstand og tilstandsgrader gis denne del av boligen tilstandsgrad 2 for originale bygningsdeler der ikke tilstandsgrad er angitt på annen måte. Dette betyr ikke at det er oppdaget spesielle feil eller svikt i bygningsdelen, men at tilstanden er vurdert i forhold til alder og teoretisk (og generell) levetid. Som det fremkommer av rapporten er det registrert symtomer på avvik fra normal standard. Det er viktig å påpeke at bygningen er oppført i henhold til de forskrifter/-regler som var gjeldende for byggeåret. Dagens forskriftskrav til blant annet isolasjon, klima og innemiljø er strengere enn de som var gjeldene da boligen ble bygget, men det er byggeårets forskrifter som legges til grunn ved beskrivelser av avvik i rapporten. Boligen vurderes å ha vedlikeholds- /oppgraderingsbehov i forhold til alder på innredninger, installasjoner og overflater. De vurderte tilstandsgrader i rapporten er satt i forhold til dette og til annerkjente levetidsbetraktninger på de forskjellige bygningsdeler. Eventuelle kjøpere oppfordres til å foreta en grundig besiktigelse, gjerne med bistand fra fagkyndig person. Følgende bygningsdeler er vurdert til å ha kraftige symtomer og er gitt tilstandsgrad 3. Disse bygningsdeler bør prioriteres utbedret og/eller skiftet i løpet av relativt kort tid.: Drenering Tilst.grad: 3 Saltutslag på deler av kjellervegger indikerer at dreneringen ikke er tilstrekkelig. Følgende bygningsdeler er vurdert til å ha middels kraftige symtomer og er gitt tilstandsgrad 2. Disse bygningsdelene bør utbedres eller holdes under jevnlig oppsikt: m.fl. 4 av 15

7 Gnr. 30 Bnr Yttervegger Tilst.grad: 2 Saltutslag og pussavskalling på deler av kjellervegger Takkonstruksjoner Tilst.grad: 2 Små ventilasjonsåpninger i raft. Mørke flekker på innside av bordtak ved raft - sannsynligvis pga. kondens. Tegn til eldre lekkasje ved pipe Sekundære bygningsdeler utvendig, generelt Tilst.grad: 2 Dels svært malingsslitt panel Taktekning og membraner Tilst.grad: 2 Det ble opplyst at tekkingen er skiftet, sannsynligvis for flere år siden. Ukjent tilstand. Taket var dekket med snø på befaringsdagen og er derfor ikke ytterligere vurdert Vinduer Tilst.grad: 2 Dels mangelfull utvendig kitting og maling. Noe fuktmerker på innside av vinduer p.g.a. kondens Ytterdører og porter Tilst.grad: 2 Dels mangelfull utvendig kitting og maling Utvendig solavskjerming Tilst.grad: 2 Eldre slitte markiser Gulvsystemer Tilst.grad: 2 Noe skjeve gulv i kjøkken - faller inn fra yttervegg Trapper og ramper Tilst.grad: 2 Pussavskalling og noe krakkelering på trapp ved kjøkkeninngang Balkonger, terrasser ol. Tilst.grad: 2 Maling og pussavskalling og oppsprekking av fundament for terrasse Kjøkkeninnredning Tilst.grad: 2 Slitt innredning Armaturer for sanitærinstallasjoner Tilst.grad: 2 Eldre to-greps armaturer Utstyr for sanitærinstallasjoner Tilst.grad: 2 Dels originale sanitærinnstallasjoner og utstyr Varme, generelt Tilst.grad: 2 Generelt gamle varmerør og radiatorer, sannsynligvis med redusert effekt. Ukjent alder på kjele. Ukjent alder og tilstand på nedgravd oljetank Elkraft, generelt Tilst.grad: 2 El.anlegget er for det meste skjult og er fra byggeåret. El. anlegget fungerer med dagens installasjoner, men har beskjeden kapasitet. Bygningsdeler med tilstandsgrad 1 har normalt ingen konstruktiv defekt og kan normalt utbedres over tid m.fl. 5 av 15

8 Gnr. 30 Bnr. 244 Forøvrig henvises til beskrivelsen av konstruksjoner. Det er ikke vurdert tilstandsgrader for garasje/uthus. Markeds- og låneverdi Tilleggsdel til boligsalgsrapporten Boligeiendom beliggende i attraktivt og meget sentralt boligområde i Frydenlundvegen i Elverum sentrum. Dels eldre/ originale innredninger, dels noe nyere overflater - forøvrig normal standard og planløsninger i forhold til byggeår. Meget kurant eiendom. Boligen var fullt innredet og møblert på befaringsdagen og det er kun synlige overflater som er kommentert og vurdert i taksten. Taksten er avholdt etter beste skjønn og i henhold til gjeldende instruks og retningslinjer. Heftelsesanmerkninger er ikke vurdert med mindre det er angitt. Takstmannen er ikke ansvarlig for manglende opplysninger om feil og mangler som han ikke har oppdaget etter å ha undersøkt eiendommen slik god skikk tilsier. Markedsverdi (normal salgsverdi): Kr Låneverdi (forsiktig ansatt markedsverdi): Kr Elverum, Takstrådet Terje Chr. Svenkerud Postboks 339, 2403 Elverum m.fl. 6 av 15

9 Gnr. 30 Bnr. 244 Befarings- og eiendomsopplysninger Rekvirent Rekvirert av: Brit Tveten Tlf.: Besiktigelse, tilstede Dato: Takstrådet Terje Chr. Svenkerud Takstmann Tlf.: Brit Tveten Dato: Takstrådet Terje Chr. Svenkerud Takstmann Tlf.: Dokumentkontroll Dokumenter fremvist: Andre dok./kilder: Situasjonskart Reguleringsplaner Forsikringsavtale Kvitt. off. avgifter Skatteseddel EDR Tilstedeværendes egne opplysninger Kommentar til egenerklæring Takstmannens kommentar til egenerklæringen: Eiendomsdata Matrikkeldata: Gnr. 30 Bnr. 244 Hjemmelshaver: Tomt: Konsesjonsplikt: Adkomst: Vann: Avløp: Regulering: Kommuneplan: Det er ikke fremlagt noen egenerklæring. Oppdragsgiver har ikke bodd i boligen på mange år og opplyste at moren, som har hjemmel til eiendommen, ikke er i stand til fyllle ut en egenerklæring. Eva Harriet Tveten Eiet tomt. Areal 1 521,1 m² Areal i hht. eiendomsdata.no Nei Offentlig Offentlig Offentlig Ja Ja Offentl. avg. pr. år: Kr Forsikringsforhold Forsikringsselskap: If. Avtalenummer: Forsikringstype: Fullverdiforsikret Forsikringssum: Kr Premiebeløp: Kr Lignings/skattetakst Ligningstakst: Kr År 2011 Skattetakst: Kr År m.fl. 7 av 15

10 Gnr. 30 Bnr. 244 Bygninger på eiendommen Enebolig Byggeår: Garasje/uthus Byggeår: Arealer AREALBEREGNING Arealmålingene i denne rapporten måles etter bransjestandarden Takstbransjens retningslinjer ved arealmåling av boliger. Retningslinjene har NS 3940:2007 som utgangspunkt, men inneholder presiseringer for arealbegreper og definisjoner i forbindelse med arealmåling ved omsetning og/eller verdisetting av boenheter. Ved motstrid mellom NS 3940:2007 og Takstbransjens retningslinjer for arealmåling av boliger eller annen tolkningstvil er de spesielle reglene for arealmåling av boliger i takstbransjens retningslinjer lagt til grunn. Takstbransjens retningslinjer for arealmåling av boliger utgis av Informasjonsselskapet Verdi og er også tilgjengelig på og De viktigste presiseringene er: - Areal oppgis i hele kvadratmeter i rapporten, og gjelder for det tidspunkt oppmålingen fant sted. - Bruttoareal (BTA) er ved taksering definert som arealet som begrenses av omsluttende yttervegg i gulvhøyde og /eller til midt i skilleveggen til annen bruksenhet og/eller fellesareal. - Bruksareal (BRA) er bruttoarealet (BTA) minus arealet som opptas av yttervegger. Måleverdige AREALER Større åpninger enn nødvendige åpninger i etasjeskiller for trapp, heiser, sjakter og lignende, regnes ikke med i etasjens areal. Hvis trapp inngår i åpningen, regnes trappens horisontalprojeksjon med i etasjens areal. Rom skal ha atkomst og gangbart gulv. Rommenes bruk kan være i strid med byggeforskriftene selv om de er måleverdige. MARKEDSFØRING Ved markedsføring av boliger skal BRA og P-ROM oppgis. Primærrom- og sekundærrom (P-ROM og S-ROM) Denne rapporten viser hvilke rom som inngår i hver av de to kategoriene. Fordelingen er basert på retningslinjene og takstmannens eget skjønn. En bruksendring av et rom kan ha betydning for hvilken kategori rommet tilhører. For beregning av bygningsarealer i forbindelse med tomters utnyttelse gjelder egne måleregler. Enebolig - arealer Etasje Bruttoareal BTA m² Bruksareal BRA m² Anvendelse Totalt Primær Sekundær P-rom S-rom Kjeller Trapperom, fyrrom/lager, vaskekjeller, potetkjeller, bod, 2 kjellerboder 1. etasje Vindfang kjøkken, vindfang hovedinngang, entré/trapperom, wc, stue, spisestue, kjøkken, kontor 2. etasje Trapperom, bad (forrom, wc og bad), 4 soverom, kleskott Sum bygning Enebolig - romfordeling Etasje Primærrom Sekundærrom Kjeller 1. etasje Vindfang kjøkken, vindfang hovedinngang, entré/trapperom, wc, stue, spisestue, kjøkken, kontor 2. etasje Trapperom, bad (forrom, wc og bad), 4 soverom Kleskott Trapperom, fyrrom/lager, vaskekjeller, potetkjeller, 3 kjellerboder m.fl. 8 av 15

11 Garasje/uthus - arealer Gnr. 30 Bnr. 244 Etasje Bruttoareal Bruksareal BRA m² Anvendelse BTA m² Totalt Primær Sekundær P-rom S-rom 1. etasje Garasje og 2 boder. Sum bygning Garasje/uthus - romfordeling Etasje Primærrom Sekundærrom 1. etasje Garasje, 2 boder Beskrivelser - Enebolig Bygning generelt Bygning, generelt Arkitekttegnet bolig i to etasjer med full kjeller, oppført i Boligen har stort sette originale fasader og originale faste innredninger. Grunn og fundamenter Vurdering av byggegrunn og fundamentering. Grunnundersøkelser er ikke foretatt. Grunn og fundamenter, generelt Grunn og fundamenter, generelt Merknad: Sannsynligvis støpte banketter under kjellervegger. Det er lite sannsynlig at det lagt radonsperre under boligen. Det vises til "Kartlegging av radon i Elverum kommune" fra 2000/2001 der det fremgår at det er sannsynlighet for forhøyde radonkonsentrasjoner. Det er ikke kjent om det er foretatt radon-målinger i boligen. Radonmåling anbefales. Drenering Vurderingene gjelder fuktsikring av grunnmur og aldringssvekkelse av drensrør. Observasjonene er visuelle. Drenering Dreneringsforholdene er ikke kjent. Vurderinger: Saltutslag på deler av kjellervegger indikerer at dreneringen ikke er tilstrekkelig. TG: 3 Levetider: Normal tid før utskifting av drenssystem med drensledninger er år. Veggkonstruksjon og utvendige fasader Undersøkelsen omfatter visuell observasjon som gjelder sprekker og setninger. Her gjøres en visuell kontroll av konstruksjon og fasader, med tilfeldige valgte stikktakninger der det er treverk. Det gjøres oppmerksom på at vurderinger av fasadene er foretatt fra bakkenivå. Yttervegger Støpte vegger i kjeller. Forøvrig bindingsverkvegger. Ukente isolasjonsforhold. Innside med overflater som for innervegger. Vurderinger: Saltutslag og pussavskalling på deler av kjellervegger. TG: 2 Levetider: Normal tid før reparasjon av bindingsverk av tre er år. Normal tid før reparasjon av plasstøpt betong er år m.fl. 9 av 15

12 Gnr. 30 Bnr. 244 Sekundære bygningsdeler utvendig, generelt Utvendig kledning av liggende malt panel. Noe malt tømmermannspanel i yttervegg i stue. Vurderinger: Dels svært malingsslitt panel. TG: 2 Levetider: Normal tid før utskifting av trekledning er år. Vinduer og dører Kontrollen skjer med visuell undersøkelse, samt stikktakninger med hensyn til råteskader. Det er foretatt kontroll på tilfeldig valgte åpne- og lukkemekanismer. Det anmerkes derfor at ikke absolutt alle dører og vinduer trenger å være fullstendig funksjonstestet. Vinduer Vurderinger: Levetider: Ytterdører og porter Trevinduer med enkle glass og med varevinduer. Dels innvendige persienner Dels mangelfull utvendig kitting og maling. Noe fuktmerker på innside av vinduer p.g.a. kondens Normal tid før utskifting av trevindu er år. Malte, isolerte ytterdører. Enkle terrasse- og balkongdører med varedører. TG: 2 Vurderinger: Dels mangelfull utvendig kitting og maling. TG: 2 Levetider: Innvendige dører Normal tid før utskifting av tredører og aluminiumsdører er år. Glatte, finerte innvendige dører. Vurderinger: Mangler spalte i dør til wc i 1. etasje og til wc og bad i 2. etasje. TG: 1 Levetider: Normal tid før utskifting av tredør er år. Takkonstruksjon Her vurderes ventilering samt synlige tegn til fukt, sopp, råte og treskadeinsekter på tilgjengelige steder. Tilfeldige stikktakinger foretas. Her kommenteres også undertak, vindskier og gesimser. Det er ikke flyttet på lagrede gjenstander og lignende. Takkonstruksjoner Mønt tak med sperrer og bordtak. Isolert med mm sagflis. Adkomst til loft via luke i himling. Vurderinger: Små ventilasjonsåpninger i raft. Mørke flekker på innside av bordtak ved raft - sannsynligvis pga. kondens. Tegn til eldre lekkasje ved pipe. Taktekking Undersøkelsen omfatter visuell vurdering av taktekkingsmaterialer. Taktekning og membraner Vurderinger: Levetider: Tekking av asfalt takshingel. Det ble opplyst at tekkingen er skiftet, sannsynligvis for flere år siden. Ukjent tilstand. Taket var dekket med snø på befaringsdagen og er derfor ikke ytterligere vurdert. Normal tid før omlegging av asfalttakshingel er år. Normal tid før vedlikehold av asfalttakshingel er 5-15 år. TG: 2 TG: m.fl. 10 av 15

13 Gnr. 30 Bnr. 244 Renner, nedløp og beslag Undersøkelsen omfatter visuell vurdering som gjelder mekanisk skade, rust m.m. Utvendige beslag Takrenner og nedløpsrør til terreng. Vurderinger: Dels noe skadet takrenne. TG: 1 Levetider: Normal tid før utskifting av takrenner/nedløp i sink eller plastbelagt stål er år. Terrasse, balkonger, trapper ol. Undersøkelsen omfatter visuell vurdering med hensyn til skader. Der det er treverk tas tilfeldige stikktakninger. Rekkverk kontrolleres. Trapper og ramper Trapper og ramper Lakkert tretrapp med ensidig håndløper til 2. etasje. Malt tretrapp til kjeller med ensidig håndløper. Utgang til utvendig, overbygget kjellernedgang fra dør i kjellerrom. Kjøkkeninngang og delvis overbygget inngangsparti med støpte trapper med skiferheller. Vurderinger: Pussavskalling og noe krakkelering på trapp ved kjøkkeninngang. TG: 2 Balkonger, terrasser ol. Terrasse på ca. 11 m2 med støpt dekker med skiferheller og malt trerekkverk. Balkong med malt trerekkverk. Vurderinger: Maling og pussavskalling og oppsprekking av fundament for terrasse. TG: 2 Piper og ildsteder Her vurderes pipens synlige sider, samt forhold vedr. feieluke. Tetthet og funksjon er ikke kontrollert. For ildsteder vurderes avstand til brennbart materiale. Piper, plassbygde ildsteder m.v. Vedlikehold ol: Åpen murt peis i stue. Ettløps teglsteinspipe med lufteløp. Det ble opplyst at pipen er rehabilitert og har mindre tverrsnitt enn opprinnelig. For å konstatere tilstand ildsted og på pipe, bør man kontakte feierinspektør. Forøvrig er ikke ildsted og pipe vurdert. Etasjeskillere Visuelle observasjoner som spesielt omfatter forhold angående vesentlige skjevheter som kan ha konstruksjonsmessige negative avvik. Gulvsystemer Vedlikehold ol: Støpt gulv på grunn i kjeller med overflater av malt betong og betong. Etasjeskillere i trebjelkelag med overflater av belegg, keramiske fliser, parkett, lakkert furu og teppe. Dels slitte parkettgulv. Vurderinger: Noe skjeve gulv i kjøkken - faller inn fra yttervegg. TG: m.fl. 11 av 15

Småbruk - Hestesportsenter med ridehall og fantastisk utsikt og solrikt - Nesbyen

Småbruk - Hestesportsenter med ridehall og fantastisk utsikt og solrikt - Nesbyen Småbruk - Hestesportsenter med ridehall og fantastisk utsikt og solrikt - Nesbyen Skirvedalsvegen 39 3540 Nesbyen Småbuk - Hestesportsenter på 15,2 da med egen ridehall. NØKKELINFORMASJON Ansv. megler:...advokat

Detaljer

Tjøme/Randineborg Nybygget fritidseiendom - få skritt til sjø og båtplass

Tjøme/Randineborg Nybygget fritidseiendom - få skritt til sjø og båtplass Tjøme/Randineborg Nybygget fritidseiendom - få skritt til sjø og båtplass www.krogsveen.no Tjøme/Randineborg Nybygget fritidseiendom - få skritt til sjø og båtplass. Høy standard og vestvendt med umiddelbar

Detaljer

OLIGSALGSRAPPORT. Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling - verdi- og lånetakst

OLIGSALGSRAPPORT. Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling - verdi- og lånetakst OLIGSALGSRAPPORT Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling - verdi- og lånetakst Storveien 3 E 1624 GRESSVIK Gårdsnr. 45 Bruksnr. 9 Seksjon nr. 4, Eiebrøk: 78/1505 SERTIFISERT TAKSTMANN Ingeniør Bjørn

Detaljer

OLIGSALGSRAPPORT. Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling. Bolig med 2 boenheter. Arkenveien 12 4836 ARENDAL Gnr. 501 Bnr. 689 ARENDAL KOMMUNE

OLIGSALGSRAPPORT. Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling. Bolig med 2 boenheter. Arkenveien 12 4836 ARENDAL Gnr. 501 Bnr. 689 ARENDAL KOMMUNE OLIGSALGSRAPPORT Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling Bolig med 2 boenheter. Arkenveien 12 Gnr. 501 Bnr. 689 SERTIFISERT TAKSTMANN Oppdrag Bef.dato 4156 26.06.2013 Om rapporten BOLIGSALGSRAPPORTEN

Detaljer

OLIGSALGSRAPPORT. Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling - verdi- og lånetakst

OLIGSALGSRAPPORT. Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling - verdi- og lånetakst OLIGSALGSRAPPORT Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling - verdi- og lånetakst Selveierleilighet i rekke Jakslandveien 69 3440 RØYKEN Gnr. 14 Bnr. 320 Seksj.nr. 32 Eierbrøk: 76/3350 SERTIFISERT TAKSTMANN

Detaljer

OLIGSALGSRAPPORT. Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling - verdi- og lånetakst

OLIGSALGSRAPPORT. Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling - verdi- og lånetakst OLIGSALGSRAPPORT Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling - verdi- og lånetakst Andel i Brøttet Borettslag Brøttet 76 3029 DRAMMEN Gnr. 117 Bnr. 141 Rekkehus Andelsnr: 35 SERTIFISERT TAKSTMANN Jahn-Otto

Detaljer

ENEBOLIG SENTRALT PÅ EVJE EVJE. Sentrum - Enebolig på stor tomt med gode utleiemuligheter Alfred Uglandsveg 9

ENEBOLIG SENTRALT PÅ EVJE EVJE. Sentrum - Enebolig på stor tomt med gode utleiemuligheter Alfred Uglandsveg 9 ENEBOLIG SENTRALT PÅ EVJE EVJE Prisantydning: Sentrum - Enebolig på stor tomt med gode utleiemuligheter Alfred Uglandsveg 9 Kr. 2 490 000,- + omk. MEGLERS KOMMENTAR Solrik beliggenhet så og si midt i Evje

Detaljer

EIK - TØNSBERG. www.smartmegling.no

EIK - TØNSBERG. www.smartmegling.no EIK - TØNSBERG Velholdt rekkehus over 2 etasjer med egen hageflekk i barnevennlig boligområde 3 soverom og garasje Prisant: 2 290 000,- Adresse: Årfuglveien 10B P-rom/Bra: 110/116 kvm Fellesutgifter: 200,-

Detaljer

Beskrivelse. Kvitfjell Vest, 2634 Fåvang

Beskrivelse. Kvitfjell Vest, 2634 Fåvang ø elinfo Kvitfjell Vest Særegen, praktfull eiendom beliggende i "smørøyet" på Kvitfjells vestside. Eiendommen består av 8 bygninger, bl.a stort gjennoppført "hovedhus" og en "gildehall". Beliggenhet helt

Detaljer

ENEBOLIG I NATURLIGE OMGIVELSER BIRKENES. Skreros - Lys og fin enebolig i naturlige omgivelser, flotte badeplasser og turmuligheter i området Skreros

ENEBOLIG I NATURLIGE OMGIVELSER BIRKENES. Skreros - Lys og fin enebolig i naturlige omgivelser, flotte badeplasser og turmuligheter i området Skreros ENEBOLIG I NATURLIGE OMGIVELSER BIRKENES Prisantydning: Kr. 1 290 000,- + omk. Skreros - Lys og fin enebolig i naturlige omgivelser, flotte badeplasser og turmuligheter i området Skreros MEGLERS KOMMENTAR

Detaljer

Bygningsteknisk gjennomgang med - verditakst

Bygningsteknisk gjennomgang med - verditakst Bygningsteknisk gjennomgang med - verditakst SERTIFISERT TAKSTMANN Sivilingeniør Sjur A. Lindheim Haram Telefon: 922 17 065 E-post: slh@bovena.no Rolle: Uavhengig takstmann AUTORISERT FORETAK Organisasjonsnr:

Detaljer

OLIGSALGSRAPPORT. Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling

OLIGSALGSRAPPORT. Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling OLIGSALGSRAPPORT Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling Dr Graarudplass 1 3080 Leil. 1-2-A Eierbrøk: 61/4379 SERTIFISERT TAKSTMANN Gunnar Sverrisson www.taksthus.no Medlem av Norges Takseringsforbund

Detaljer

RAVNÅSVEIEN 45 F OSLO

RAVNÅSVEIEN 45 F OSLO RAVNÅSVEIEN 45 F OSLO 4-roms andelsleilighet med stor terrasse og garasje Oppussingsbehov Prisantydning: 1 650 000,- Andel leilighet BTA: 113 m² / P-rom: 97 m² FAKTA OM EIENDOMMEN MEGLER MED KONTAKTINFO/ANSVARLIG

Detaljer

MELSOMVIK - STOKKE. www.smartmegling.no

MELSOMVIK - STOKKE. www.smartmegling.no MELSOMVIK - STOKKE Enebolig med alt på ett plan beliggende i blindvei Lys og pen bolig - bygd i 2011 Innredet garasje/anneks Prisant: 2 890 000,- Adresse: Melsomvikveien 294 P-rom/Bra: 101/101 kvm + garasje/anneks

Detaljer

VENNESLA LEILIGHET SENTRALT I VENNESLA. Lys og arealeffektiv 2-roms med meget sentral beliggenhet Skolevegen 6

VENNESLA LEILIGHET SENTRALT I VENNESLA. Lys og arealeffektiv 2-roms med meget sentral beliggenhet Skolevegen 6 LEILIGHET SENTRALT I VENNESLA VENNESLA Lys og arealeffektiv 2-roms med meget sentral beliggenhet Skolevegen 6 Prisantydning: Kr. 840 000,- + omk. Totalsum inkl. fellesgjeld: Kr. 1 226 077,- + omk. MEGLERS

Detaljer

Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling

Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling Boligeiendom SERTIFISERT TAKSTMANN Takst & Byggservice Anders Kjær Telefon: 911 77 296 E-post: kjaer-a@online.no Rolle: Uavhengig takstmann AUTORISERT FORETAK

Detaljer

KRAKSØYA UTSIKT OG KVELDSSOL! LILLESAND. Nydelig beliggende hytte med felles sandstrand og 3 båtplasser og kveldssol.

KRAKSØYA UTSIKT OG KVELDSSOL! LILLESAND. Nydelig beliggende hytte med felles sandstrand og 3 båtplasser og kveldssol. KRAKSØYA UTSIKT OG KVELDSSOL! LILLESAND Prisantydning: Kr. 3 900 000,- + omk. Nydelig beliggende hytte med felles sandstrand og 3 båtplasser og kveldssol. Kraksøya Vestre MEGLERS KOMMENTAR Eiendommen ligger

Detaljer

OLIGSALGSRAPPORT. Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling. Blåveien 1 4790 LILLESAND Gnr. 999 Bnr. 3 LILLESAND KOMMUNE

OLIGSALGSRAPPORT. Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling. Blåveien 1 4790 LILLESAND Gnr. 999 Bnr. 3 LILLESAND KOMMUNE OLIGSALGSRAPPORT Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling Blåveien 1 4790 LILLESAND Gnr. 999 Bnr. 3 SERTIFISERT TAKSTMANN Sveinung Nordal Bef.dato 05.12.2012 Om rapporten BOLIGSALGSRAPPORTEN OG DENS

Detaljer

BUØYA SENTRALT OG ATTRAKTIVT! MANDAL. Buøya/Frøyslandsmoen - Flott enebolig med utleiedel og garasje. Attraktiv og sentral beligggenhet.

BUØYA SENTRALT OG ATTRAKTIVT! MANDAL. Buøya/Frøyslandsmoen - Flott enebolig med utleiedel og garasje. Attraktiv og sentral beligggenhet. BUØYA SENTRALT OG ATTRAKTIVT! MANDAL Prisantydning: Kr. 3 590 000,- + omk. Buøya/Frøyslandsmoen - Flott enebolig med utleiedel og garasje. Attraktiv og sentral beligggenhet. Solbakken 26 MEGLERS KOMMENTAR

Detaljer

LEILIGHET I POPULÆRT OMRÅDE HEPTEKJERR. Nyere og flott hjørneleilighet med solfylt balkong, carport og heis. Bevervegen 2

LEILIGHET I POPULÆRT OMRÅDE HEPTEKJERR. Nyere og flott hjørneleilighet med solfylt balkong, carport og heis. Bevervegen 2 LEILIGHET I POPULÆRT OMRÅDE HEPTEKJERR Prisantydning: Kr. 1 790 000,- + omk. Nyere og flott hjørneleilighet med solfylt balkong, carport og heis. Bevervegen 2 MEGLERS KOMMENTAR Vi har her gleden av å presentere

Detaljer

Landlig lite småbruk i Gransherad, Notodden kommune. Tråervegen 24 3691 Gransherad

Landlig lite småbruk i Gransherad, Notodden kommune. Tråervegen 24 3691 Gransherad Landlig lite småbruk i Gransherad, Notodden kommune Tråervegen 24 3691 Gransherad Eiendommen har muligheter for innhegning til hester - stor låve NØKKELINFORMASJON Ansv megler:advokat Olav Hana Telefon:33

Detaljer

GJERSØE - STOKKE. www.smartmegling.no. Prisant.: 2 290 000,- Adresse: Gjersøeveien 84 P-rom/Bra: 125/144 kvm Tomteareal: 2 371 kvm Oppdragsnr: 2150033

GJERSØE - STOKKE. www.smartmegling.no. Prisant.: 2 290 000,- Adresse: Gjersøeveien 84 P-rom/Bra: 125/144 kvm Tomteareal: 2 371 kvm Oppdragsnr: 2150033 GJERSØE - STOKKE Enebolig med alt på ett plan 4 soverom - kjeller - uthus Stor tomt Landlig beliggenhet nær Sem Prisant: 2 290 000,- Adresse: Gjersøeveien 84 P-rom/Bra: 125/144 kvm Tomteareal: 2 371 kvm

Detaljer

Velholdt enebolig over ett plan

Velholdt enebolig over ett plan NÆRBØ KVIMARKA 31 Velholdt enebolig over ett plan SELVEIER 128 2 P-ROM 128m² BRA 128m² PRISANTYDNING 3.690.000,- + 2,5% dok. avg SAKSNR 414030 AVD. Jæren KONTAKT Ann Helen Lauvskar MOB. 46 94 00 27 PROSPEKT

Detaljer

Bygningsteknisk gjennomgang med - verditakst

Bygningsteknisk gjennomgang med - verditakst Bygningsteknisk gjennomgang med - verditakst Saurlandsvegen 10, 3891 HØYDALSMO Gnr 21: Bnr 1 (fnr: 25) 0833 TOKKE KOMMUNE Eldre bygning som har vært aldersbolig. SERTIFISERT TAKSTMANN Hans Tarjei Midtbø

Detaljer

TØNSBERG - SENTRUM. www.smartmegling.no

TØNSBERG - SENTRUM. www.smartmegling.no TØNSBERG - SENTRUM Urban selveierleilighet i 4 etasje Renovert/oppgradert i 2014 Prisant: 860 000,- Adresse: St Olavs gate 22, snr 50 P-rom/Bra: 16/16 kvm Fellesutgifter: 1 423,- pr måned Tomteareal: Soverom:

Detaljer

Bygningsteknisk gjennomgang med - verditakst

Bygningsteknisk gjennomgang med - verditakst Bygningsteknisk gjennomgang med - verditakst Boligeiendom Takst & Byggservice Anders Kjær Telefon: 911 77 296 E-post: kjaer-a@online.no Rolle: Uavhengig takstmann Anders Auen E-post: Rolle: Uavhengig takstmann

Detaljer

Munkebotn 43 Nydelig leilighet med solrik altan og panoramautsikt. Vi megler frem dine verdier

Munkebotn 43 Nydelig leilighet med solrik altan og panoramautsikt. Vi megler frem dine verdier Munkebotn 43 Nydelig leilighet med solrik altan og panoramautsikt. Vi megler frem dine verdier Velkommen til Aktiv Eiendomsmegling. Vi er en av Norges største eiendomsmeglerkjeder, målt i antall formidlinger.

Detaljer

SOLVANG - TØNSBERG. www.smartmegling.no

SOLVANG - TØNSBERG. www.smartmegling.no SOLVANG - TØNSBERG Lys andelsleilighet i 2. etasje. 1 (2) soverom - terrasse. Sentralt beliggende. Prisant.: 1 500 000,- And.Fellesgj.: 31 000,- TOTALT: 1 531 000,- Adresse: Dronning Åsas vei 4B P-rom/Bra:

Detaljer

Verdivurdering. Trollsås Nordre 3243 KODAL ANDEBU KOMMUNE. Gnr. 119 Bnr. 4

Verdivurdering. Trollsås Nordre 3243 KODAL ANDEBU KOMMUNE. Gnr. 119 Bnr. 4 Peder Bogens gt. 4 B PB 176, Tlf. 33 42 77 88 / faks 33 42 77 99 Verdivurdering Trollsås Nordre 3243 KODAL Gnr. 119 Bnr. 4 Utført av: Erling Riis Gårdbruker / Takstmann MNTF Oppdrag 20100365 Befaringsdato:

Detaljer

LANDINGSVEIEN 56 OSLO

LANDINGSVEIEN 56 OSLO LANDINGSVEIEN 56 OSLO 4-roms andelsleilighet i 4etg med to terrasser Oppussingsobjekt Garasjeplass og bod Prisantydning: 2 900 000,- Andel leilighet BTA: 98 m² / P-rom: 85 m² FAKTA OM EIENDOMMEN MEGLER

Detaljer