Morgenrapport, mandag, 13. august 2012

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Morgenrapport, mandag, 13. august 2012"

Transkript

1 Morgenrapport, mandag, 13. august 2012 Finansmarkedene setter nok en gang sin lit til sentralbankene Uventet lav BNP-vekst i Japan i andre kvartal Morgendagens tall er ventet å vise fall i BNP i eurosonen i andre kvartal Uken byr også på en strøm av data med betydning for veksten i USA i tredje kvartal Kjerneinflasjonen kom inn som vi ventet i juli, men er fortsatt lavere enn Norges Banks prognose Oppgang i kredittveksten hos foretakene trakk opp samlet kredittvekst i juni Vi venter en liten korreksjon nedover i detaljhandelen i juni, men forbruksveksten er sterk Internasjonalt Etter at den globale veksten avtok i andre kvartal setter finansmarkedene nå sin lit til at sentralbankene nok en gang skal komme til unnsetning I Japan kan nattens skuffende tall for BNP-veksten i andre kvartal og en sterk yen åpne for nye pengepolitiske lettelser. Den japanske økonomien vokste med 0,3 prosent fra første til andre kvartal, mot ventet 0,6 prosent og ned fra 1,3 prosent kvartalet før. Veksten ble trukket ned av lavere etterspørsel fra eksportmarkedene, men også veksten i husholdningenes forbruk falt markert i andre kvartal. De skuffende nøkkeltallene fra Kina forrige uke, som viste lavere vekst i industriproduksjon, detaljhandel, nye utlån og ikke minst eksport enn ventet i juli, har økt sannsynligheten for at det vil komme nye rentekutt og kutt i bankenes reservekrav i nær fremtid. Også i Storbritannia forventer markedene at det vil komme nye pengepolitiske lettelser senere i høst. Sentralbanken nedjusterte sine prognoser både for veksten og inflasjonen da de la fram sin nye inflasjonsrapport forrige uke. Dette til tross for at den i juli annonserte nye kvantitative lettelser og iverksatte det såkalte Funding for Lending Scheme (FLS) som gir bankene tilgang på billig finansiering og insentiver til å øke utlånene til bedrifter. Referatet fra det siste møtet i den pengepolitiske komiteen publiseres onsdag. Det er ventet at beslutningen om uendret styringsrente og nye obligasjonskjøp for 50 milliarder pund var enstemmig. Den amerikanske sentralbanken annonserte som kjent ingen nye tiltak på rentemøtet i august, men den pengepolitiske komiteen (FOMC) antydet at ny stimulans kunne være på vei dersom utsiktene ikke bedrer seg. Forrige ukes nøkkeltall var litt sterkere enn ventet. Antallet nye dagpengesøknader falt, og et langt mindre handelsunderskudd enn antatt i juni peker mot at BNP-veksten i andre kvartal vil bli oppjustert fra det foreløpige anslaget på 1,5 prosent kvartalsvekst målt i årlig rate. Imidlertid er det lite som tyder på et markert oppsving i veksten i tredje kvartal. Lavere global etterspørsel og styrkingen av dollaren det siste året rammer industrien som melder om fall i ordreinngangen fra eksportmarkedet. Den høye arbeidsledigheten og husholdningenes behov for å bygge opp sine balanser demper forbruket som utgjør hele 70 prosent av amerikansk BNP. Samtidig dempes investeringslysten i næringslivet av bekymring for de automatiske skatteøkningene og utgiftskuttene som vil bli gjennomført etter årsskiftet dersom Kongressen ikke vedtar noe annet ( fiscal cliff ). Endelig kan også sommerens tørke som har rammet produksjonen av mais og soyabønner hardt påvirke veksten negativt, om enn i beskjeden grad. Denne uken får vi en rekke viktige indikatorer på veksten i tredje kvartal. Viktigst blir trolig tirsdagens tall for detaljhandelen i juli og tallene for industriproduksjonen i juli på onsdag. Aller størst spenning er det likevel knyttet til om og når Den europeiske sentralbanken (ESB) vil komme på banen med sitt nye obligasjonskjøpsprogram og nøyaktig hva dette vil innebære. Spekulasjoner om dette preget markedene forrige uke og vil trolig gjøre det denne uken også. Statsrentene i Spania steg litt igjen forrige uke, og renten på spanske statsobligasjoner med ti års er i skrivende stund 7,01 prosent. Toårsrentene ligger imidlertid fortsatt langt under toppnivåene før rentemøtet i ESB for to uker siden og gir spanske myndigheter et lite pusterom mens de bestemmer seg for om de vil søke om krisehjelp, noe vi for øvrig tror de vil gjøre. September ser uansett ut til å bli en svært viktig måned for eurosamarbeidet. Foruten et nytt rentemøte i ESB ventes den tyske forfatningsdomstolen å komme med sin avgjørelse om det permanente stabilitetsfondet (ESM) er For fullstendig ansvarsberetning henvises det til siste side

2 i strid med den tyske grunnloven. I september vil også troikaen bestående av representanter fra EU, ESB og Det internasjonale pengefondet (IMF) konkludere om framdriften i det greske innstrammingsprogrammet og avgjøre om Hellas skal få nye låneutbetalinger. Det er ingen selvfølge at de vil få det. De viktigste europeiske nøkkeltallene er foreløpige tall for BNP-veksten i andre kvartal i Tyskland, Frankrike og eurosonen samlet. Eurosonen unngikk så vidt resesjon i første kvartal da, men løpende statistikk tyder på at verdiskapningen falt igjen i andre kvartal. Foreløpige tall for BNP-veksten viste dessuten fall både i Belgia, Spania og Italia. For eurosonen samlet ventes det at BNP falt med 0,2 prosent fra første til andre kvartal, mens tysk BNP ventes å ha vokst med 0,2 prosent i samme periode. Norge Inflasjonen i Norge ligger fortsatt langt under inflasjonsmålet. Etter å ha overrasket kraftig på nedsiden i juni, tok tolvmånedersveksten i KPI-JAE seg opp til 1,3 prosent i juli, opp fra 1,2 prosent måneden før. Dette var i tråd med vår prognose. Etter overraskende å ha falt litt i juni steg flyprisene som ventet i juli, men økningen på 22,5 prosent fra juni var større enn vi hadde sett for oss. Sommersalg bidro til at prisene på klær og skotøy falt med 4,9 prosent fra juni til juli, et litt mindre fall enn i fjor, mens matprisene steg med 0,8 prosent. Et fall i elektrisitetsprisene på 11,7 prosent fra juni til juli bidro til at KPI falt med 0,5 prosent i samme periode. Konsumprisene var i juli 0,2 prosent høyere enn for ett år siden. Norges Bank anslag fra KPI-JAE for juli i Pengepolitisk rapport 2/2012 var 1,4 prosent. Samtidig ble Norges Banks foretrukne mål på kjerneinflasjonen, KPIXE, beregnet til 1,0 prosent i juli, 0,2 prosentenheter under anslaget i PPR 2/2012. Kjerneinflasjonen ligger altså fortsatt under sentralbankens prognose, noe som trekker i retning av en lavere renteprognose. Skulle kronen forbli sterk eller styrke seg ytterligere fra dagens nivå vil det trekke i samme retning, selv om vi skal merke oss at Norges Banks inflasjonsprognoser lenger frem er basert på en antakelse om at kronen styrker seg gjennom neste år. Samtidig synes veksten i norsk økonomi å holde seg oppe, og arbeidsmarkedet er stabilt. Vi venter derfor at Norges Bank holder styringsrenten uendret på rentemøtet 29. august. Raskere gjeldsvekst hos foretakene bidro til at kredittveksten (K2) steg mer enn ventet i juni. Tolvmånedersveksten i K2 var 7,1 prosent i juni, opp fra 6,7 prosent måneden før. Husholdningenes kredittvekst var som ventet uendret på 7,1 prosent, mens økt obligasjons- og sertifikatgjeld bidro til at foretakenes gjeldsvekst økte fra 6,0 prosent i mai til 6,8 prosent i juni. Gjeldsbelastningen til husholdningene ser altså ut til å øke videre fra et høyt nivå. Norges Bank er bekymret for denne utviklingen, men vi tror ikke at fredagens tall får betydning for utfallet av neste rentemøte. Dagens og ukens viktigste nøkkeltall er detaljhandelstatistikken for juni. Målt i volum økte omsetningen hele 1,7 prosent i mai og bekreftet den sterke trenden siden årsskiftet. Vi tror på en liten korreksjon i juni og venter et fall på 0,5 prosent. Dette er forenelig med en svak nedgang i kvartalsveksten fra første til andre kvartal, men altså fortsatt sterk vekst. Ansvarlig for dagens rapport: Ida Wolden Bache Analytikere Knut Anton Mork, , Kari Due-Andresen, , Ida Wolden Bache, , Nils Kristian Knudsen, , For fullstendig ansvarsberetning henvises det til siste side

3 Indikative Nibor-renter Indikative valutakurser 1 UKE 1 MND 3 MND 6 MND 12 MND EUR/NOK EUR/USD USD/NOK USD/JPY SEK/NOK EUR/JPY Indikative swap-renter DKK/NOK EUR/GBP ÅR 3 ÅR 5 ÅR 7 ÅR 10 ÅR GBP/NOK GBP/USD CHF/NOK EUR/CHF JPY/NOK EUR/SEK Vår prognose < 3MND < 6MND < 12MND AUD/NOK EUR/DKK Foliorente SGD/NOK USD/KRW EUR/NOK CAD/NOK USD/RUB Fredagens viktigste nøkkeltall/begivenheter Periode Enhet Forrige Konsensus Faktisk 08:00 Tyskland KPI, endelig Juli Prosent år/år 1,7 1,7 1,7 08:00 Tyskland HKPI, endelig Juli Prosent år/år 2,0 2,0 1,9 10:00 Norge Inflasjon, KPI-JAE Juli Prosent år/år 1,2 1,2 1,3 10:00 Norge Inflasjon, KPI Juli Prosent år/år 0,5 0,4 0,2 10:00 Norge Kredittvekst (K2) Juni Prosent år/år 6,7 6,8 7,1 14:00 Norge Inflasjon, KPIXE Juli Prosent år/år 0,9 -- 1,0 Dagens viktigste nøkkeltall/begivenheter Periode Enhet Forrige Konsensus Vår forv. 01:50 Japan BNP, foreløpig 2. kv. Prosent kv/kv 1,3 0,6 0,3 (faktisk) 10:00 Norge Detaljhandel Juni Prosent m/m 1,7-0,5-0,5 10:00 Norge Varekonsum Juni Prosent m/m 0, august

4 Research Disclaimers Handelsbanken Capital Markets, a division of Svenska Handelsbanken AB (publ) (collectively referred to herein as SHB ) is responsible for the preparation of research reports. All research reports are prepared from trade and statistical services and other information which SHB considers to be reliable. SHB has not independently verified such information and does not represent that such information is true, accurate or complete. Accordingly, to the extent permitted by law, neither SHB, nor any of its directors, officers or employees, nor any other person, accepts any liability whatsoever for any loss howsoever arising from any use of such research reports or its contents or otherwise arising in connection therewith. This report has not been given to the subject company, or any other external party, prior to publication to approval the accuracy of the facts presented. The subject company has not been notified of the recommendation, target price or estimate changes, as stated in this report, prior to publication. In no event will SHB or any of its affiliates, their officers, directors or employees be liable to any person for any direct, indirect, special or consequential damages arising out of any use of the information contained in the research reports, including without limitation any lost profits even if SHB is expressly advised of the possibility or likelihood of such damages. Any opinions expressed are the opinions of employees of SHB and its affiliates and reflect their judgment at this date and are subject to change, and there can be no assurance that future events will be consistent with any such opinions. The information in the research reports does not constitute a personal recommendation or personalized investment advice. Reliance should not be placed on such reports or opinions expressed therein when making investment or strategic decisions. SHB, its affiliates, their clients, officers, directors or employees own or have positions in securities mentioned in research reports. SHB and/or its affiliates provide investment banking and noninvestment banking financial services, including corporate banking services; and, securities advice to issuers of securities mentioned in research reports. This document does not constitute or form part of any offer for sale or subscription of or solicitation of any offer to buy or subscribe for any securities nor shall it or any part of it form the basis of or be relied on in connection with any contract or commitment whatsoever. Past performance may not be repeated and should not be seen as an indication of future performance. The value of investments and the income from them may go down as well as up and investors may forfeit all principal originally invested. Investors are not guaranteed to make profits on investments and may lose money. Exchange rates may cause the value of overseas investments and the income arising from them to rise or fall. This research product will be updated on a regular basis. The distribution of this document in certain jurisdictions may be restricted by law and persons into whose possession this document comes should inform themselves about, and observe, any such restrictions. Distribution of our research in any such other jurisdictions may constitute a violation of UK or US securities laws, or the law of any such other jurisdiction. No part of SHB research reports may be reproduced or distributed to any other person without the prior written consent of SHB. Research reports are distributed in the UK by SHB. SHB is authorised by the Swedish Financial Supervisory Authority (Finansinspektionen), and authorised and subject to limited regulation by the UK Financial Services Authority. Details about the extent of our authorisation and regulation by the UK Financial Services Authority are available from us on request. From time to time, we may offer investment banking and other services to any of the companies mentioned in our research. We may act as adviser and/or broker to any of the companies mentioned in our research. We buy and sell the securities mentioned in our research from customers on a principal basis. Accordingly, we may at any time have a long or short position in any such securities. We may make a market in the securities of all the companies mentioned in this report. [Further information and relevant disclosures are contained within our research reports.] This document may be distributed in the United Kingdom only to persons who are authorised or exempted persons within the meaning of the Financial Services and Markets Act 2000 (as amended) (or any order made thereunder) or (i) to persons who have professional experience in matters relating to investments falling within Article 19(5) of the Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 (the Order ), (ii) to high net worth entities falling within Article 49(2)(a) to (d) of the Order or (iii) to persons who are professional clients under Chapter 3 of the FSA Conduct of Business Sourcebook (all such persons together being referred to as Relevant Persons ). The research reports are directed only at Relevant Persons, other persons should not act or rely on such reports or any of their contents. UK customers should note that SHB does not participate in the UK Financial Services Compensation Scheme for investment business and accordingly UK customers will not be protected by that scheme. SHB employees, including analysts, receive compensation that is generated by overall firm profitability. The views contained in SHB research reports accurately reflect the personal views of the respective analysts, and no part of analysts compensation is directly or indirectly related to specific recommendations or views expressed within research reports. For specific analyst certification, please contact Robert Gärtner on tel In the United Kingdom SHB is regulated by the Financial Services Authority but recipients should note that neither the UK Financial Services Compensation Scheme nor the rules of the FSA made under the UK Financial Services and Markets Act 2000 for the protection of private customers apply to this research report. When Distributed in the United States Important Third-Party Research Disclosures: Research reports are prepared by SHB for information purposes only. SHB and its employees are not subject to FINRA s research analyst rules which are intended to prevent conflicts of interest by, among other things, prohibiting certain compensation practices, restricting trading by analysts and restricting communications with the companies that are the subject of the research report. SHB research reports are intended for distribution in the United States solely to major U.S. institutional investors, as defined in Rule 15a-6 under the Securities Exchange Act of Each major U.S. institutional investor that receives a copy of research report by its acceptance hereof represents and agrees that it shall not distribute or provide research reports to any other person. Reports regarding fixed-income products are prepared by SHB and distributed by SHB to major U.S. institutional investors under Rule 15a-6(a)(2). Each analyst identified in this research report certifies that the opinions expressed herein and attributed to such analyst accurately reflect his or her individual views about the companies or securities discussed in the research report, and that no part of such analyst s compensation has been or will be related, directly or indirectly, to specific recommendations or views expressed in this research report. Reports regarding equity products are prepared by SHB and distributed in the United States by Handelsbanken Markets Securities Inc. ( HMSI ) under Rule 15a-6(a)(2). Any U.S. person receiving these research reports that desires to effect transactions in any equity product discussed within the research reports should call or write HMSI. HMSI is a FINRA Member, telephone number For company-specific disclosure texts, please consult the Handelsbanken Capital Markets website: Those wishing to see the disclosure text who do not have the access to the website, please contact Robert Gärtner on tel Please be advised of the following important research disclosure statements: SHB is regulated in Sweden by the Swedish Financial Supervisory Authority, in Norway by the Financial Supervisory Authority of Norway, In Finland by the Financial Supervision of Finland and in Denmark by the Danish Financial Supervisory Authority. SHB has recently had, currently has, or will be seeking corporate finance assignments with the subject company. According to the Bank s Ethical Guidelines for the Handelsbanken Group, the board and all employees of the Bank must observe high standards of ethics in carrying out their responsibilities at the Bank, as well as other assignments. The Bank has also adopted guidelines to ensure the integrity and independence of research analysts and the research department, as well as to identify, eliminate, avoid, deal with, or make public actual or potential conflicts of interests relating to analysts or the Bank. As part of its control of conflicts of interests, the Bank has introduced restrictions ( Chinese walls ) in communication between the Research department and other departments of the Bank. In addition, in the Bank s organisational structure, the Research department is kept separate from the Corporate Finance department and other departments with similar remits. The guidelines also include regulations for how payments, bonuses and salaries may be paid out to analysts, what marketing activities an analyst may participate in, how analysts are to handle their own securities transactions and those of closely related persons, etc. In addition, there are restrictions in communications between analysts and the subject company. For full information on the Bank s ethical guidelines and guidelines on conflicts of interests relating to analysts, please see the Bank s website the bank/investor relations/corporate social responsibility/ethical guidelines or Guidelines for research. Handelsbanken has a ZERO tolerance of bribery and corruption. This is established in the Bank s Group Policy on Bribery and Corruption. The prohibition against bribery also includes the soliciting, arranging or accepting bribes intended for the employee s family, friends, associates or acquaintances.

5 Contact information Capital Markets Michael Green Head Per Elcar Global co-head of Equities Björn Linden Global co-head of Equities Jan Häggström Head of Economic Research and Chief Economist, SHB Magnus Fageräng Head of Structured Products Peter Karlsson Head of Equity & Credit Research Fixed Income, Foreign Exchange & Commodities Carl Cederschiöld Head of Fixed Income, Currencies and Commodities Håkan Larsson Head of Currencies Magnus Strömer Head of Commodities Lars Henriksson Head of F/X Sales Debt Capital Markets Tony Lindlöf Head of Debt Capital Markets Kjell Arvidsson Head of Loans Per Jäderberg Head of Structured Finance Måns Niklasson Head of Acquisition Finance Ulf Stejmar Head of Corporate Bonds Trading Strategy Claes Måhlén Head Martin Enlund Senior Strategist FI/FX Johan Sahlström Senior Credit Strategist Therese Öhlin Senior Credit Strategist Martin Jansson Senior Commodity Strategist Nils Kristian Knudsen Senior Strategist FX/FI Economic Research Jan Häggström Head of Economic Research Sweden Petter Lundvik USA, Special Analysis Gunnar Tersman Eastern Europe, Emerging Markets Helena Trygg Japan, United Kingdom Anders Brunstedt Swedish Economy Eva Dorenius Web Editor Denmark Jes Asmussen Head, Economic Research Rasmus Gudum-Sessingø Danish economy Thomas Haugaard Latin America, Emerging Markets Finland Tiina Helenius Head, Economic Research Tuulia Asplund Finnish economy Norway Knut Anton Mork Head, Economic Research Ida Wolden Bache Norwegian economy Nils Kristian Knudsen Senior Strategist FX/FI Kari Due-Andresen Norwegian economy Regional Sales Copenhagen Kristian Nielsen Gothenburg Karl-Johan Svensson Gävle Andreas Edvardson Helsinki Mika Rämänen Linköping Fredrik Lundgren London Ray Spiers Luleå Ove Larsson Luxembourg Christiane Junio Malmö Jonas Darte Oslo Petter Fjellheim Stockholm Malin Nilén Umeå Kenneth Båtsman Toll-free numbers From Sweden to From Norway to From Denmark to From Finland to Within the US Svenska Handelsbanken AB (publ) Stockholm Copenhagen Blasieholmstorg 11 Havneholmen 29 SE Stockholm DK-1561 Copenhagen V Tel Tel Fax Fax Helsinki Aleksanterinkatu 11 FI Helsinki Tel Fax Oslo Tjuvholmen Allé 11, Postboks 1249 Vika NO-0110 Oslo Tel Fax London 3 Thomas More Square London GB-E1W 1WY Tel Fax New York Handelsbanken Markets Securities, Inc. 875 Third Avenue, 4 th Floor New York, NY Tel Fax FINRA, SIPC