Intet gjennombrudd i forhandlingene mellom Hellas og kreditorene; hva skjer videre?

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Intet gjennombrudd i forhandlingene mellom Hellas og kreditorene; hva skjer videre?"

Transkript

1 fredag, 26. juni 2015 Morgenrapport Macro Research Intet gjennombrudd i forhandlingene mellom Hellas og kreditorene; hva skjer videre? Positive tall for konsumutviklingen i USA; markert oppgang i realveksten i andre kvartal Men kjerneinflasjonen holder seg fortsatt godt under inflasjonsmålet på 2,0 prosent Her hjemme får vi i dag en oppdatering på stemningen blant norske husholdninger Internasjonalt Gårsdagen ble avsluttet uten gjennombrudd i de kaotiske forhandlingene mellom Hellas og kreditorene. Finansministrene i EU skal fortsette forhandlingene i morgen, men her hjemme tar nå Handelsbankens morgenrapport sommerferie. Derfor tar vi med en liten oversikt over hva som kan skje videre i forhold til Hellas. Veien videre for Hellas Det sies at miraklenes tid ikke er forbi. Men med mindre partene nå skulle komme til enighet i siste liten, drar det seg unektelig mot et mislighold av gjelden til IMF. På tirsdag forfaller som kjent et lån på 1,6 mrd euro; lånet er en oppsamling av flere avdrag som egentlig skulle vært betalt tidligere denne måneden. I prinsippet er det innenfor IMFregelverket mulig å få en betalingsutsettelse også for slike oppsamlede avdrag. Men Christine Lagarde har tydelig uttrykt at Hellas ikke vil få en slik forlenget tidsfrist. Dette betyr at dersom Hellas ikke har fått mer penger fra kreditorene innen tirsdag (herunder en overføring fra ESB, tilknyttet tidligere Security markets programme), vil de antakelig ikke betale avdraget til IMF. Hva skjer så? Hellas vil da umiddelbart miste muligheten til å få utbetalt noe mer av IMFs andel (ca halvparten) av de 7,2 mrd euro av gjenværende midler i den eksisterende låneavtalen. I henhold til IMFs regelverk må også Lagarde innen 30 dager formelt informere IMFs styre om misligholdet. Etter tre måneder vil Hellas gradvis bli fratatt sine rettigheter som IMF-medlem, og vil til slutt, og i ytterste konsekvens, kunne bli utestengt fra IMF. Men et eventuelt mislighold av gjelden til IMF, vil ikke føre til at Hellas automatisk regnes for å misligholde gjelden til de øvrige kreditorene; altså ESB og medlemslandene i eurosonen. I prinsippet kan dermed drakampen mellom Hellas og de øvrige kreditorene fortsette, samtidig som Hellas fortsatt kan være medlem av både eurosonen og eurosamarbeidet. Skulle Hellas komme i en situasjon hvor de ikke klarer å betale IMF, vil det nok bidra til en så stor usikkerhet om landets finansielle framtid at man vil kunne oppleve stengte banker og strenge kapitalkontroller. Dette kan nok skje allerede på mandag, dersom det i løpet av de nærmeste dagene oppstår tilstrekkelig tvil om den greske betalingsevnen/- viljen En slik situasjon vil reise spørsmålet om hvor lenge ESB vil fortsette å finansiere det greske banksystemet. Per i dag yter ESB nødfinansiering til greske banker, men da med delvis pant i greske statsobligasjoner; obligasjoner som fort kan vise seg å være enda mindre verdt. Det er da naturlig å tenke seg at ESB enten vil sette et tak på denne finansieringen, eller at sentralbanken vil kreve at nødfinansieringen sikres med et enda større volum av statspapirer. Vi skal heller ikke se bort i fra at ESB kan se seg nødt til å stenge av for hele finansieringen. Hittil har ESB sagt de vil bidra med nødlikviditet så lenge Hellas har en avtale med kreditorene. Som kjent utløper den eksisterende avtalen 30. juni. Dersom ESB ikke lenger vil yte nødlikviditet, vil i så fall det greske banksystemet være konkurs. Da vil det som er igjen av konsum og investeringer gå rett i bøtta, og den økonomiske aktiviteten vil falle til et enda lavere nivå. Dette vil føre til en solid mismatch mellom statens inntekter og utgifter, og den generelle gjeldsbetjeningsevnen vil svekkes tilsvarende. I en slik situasjon vil antakelig veien ut av eurosamarbeidet være fryktelig kort. Skulle dette bli resultatet, vil det ikke bare være nødvendig å få etablert en ny valuta, men også å yte humanitær hjelp til den greske befolkningen. Det er dermed stor usikkerhet om hva som skjer videre fremover. Ikke bare hva som kan skje i løpet av de nærmeste dagene, men også gjennom sommeren. Uansett om vi nå får se et mislighold av gjelden til IMF eller ikke, vil Hellas møte store problemer litt lenger ned i veien. I løpet av juli og august skal nemlig Hellas betale tilbake hele 6,8 mrd euro til ESB. For full disclaimer and definitions, please refer to the end of this report.

2 Morgenrapport, 26. juni 2015 Øvrige internasjonale nyheter Fra USA fikk vi i går oppløftende tall for konsumutviklingen. Nominelt steg konsumet med 0,9 prosent i mai, opp fra 0,1 prosent i april (revidert opp fra nullvekst). Konsensus hadde lagt til grunn en konsumvekst på 0,7 prosent i mai. Justert for konsumpriser, steg konsumet reelt med 0,6 prosent i mai, opp fra nullvekst i april (etter avrunding). Så langt i andre kvartal ligger det an til en realvekst i konsumet på 3,0 prosent, regnet som sesongjustert årlig rate. Dette er opp fra 2,1 prosent i første kvartal. Med andre ord ser det ut til at konsumet har fått vesentlig mer fart, etter litt tam utvikling gjennom første kvartal. På den annen side er kjerneinflasjonen fortsatt for lav, noe også gårsdagens tall viste. Kjerneprisene, målt ved konsumdeflatoren utenom mat- og energivarer (PCE-kjerne), steg sesongjustert med kun 0,1 prosent i mai. Dette var tilsvarende som i april, og som ventet på forhånd. Årsveksten i kjerneprisene holdt seg dermed uendret på 1,2 prosent; godt under inflasjonsmålet på 2,0 prosent. Ellers fra USA fikk vi i går de ukentlige tallene for nye søkere til dagpenger. Som ventet viste disse en helt sidelengs bevegelse, og nivået er forenlig med fortsatt god utvikling i det amerikanske arbeidsmarkedet. Fra Japan har vi fått konsumprisindeksen for mai, som i utgangspunktet var en tanke sterkere enn ventet. Årsveksten i KPI falt nemlig fra 0,6 prosent i april til 0,5 prosent i mai, mens konsensus hadde sett for seg en nedgang til 0,4 prosent. Når det er sagt er prisveksten lav, og det begynner å bli fryktelig langt opp til målet på 2 prosent. I tillegg viste kjerneprisene, altså KPI utenom ferske matvarer, et fall fra 0,3 prosent år/år i april til 0,1 prosent i mai. Dette er Bank of Japan (BoJ) sitt foretrukne mål på inflasjonen. Hovedinntrykket er at det fortsatt er mye ledig kapasitet i økonomien, og at dette bidrar til å holde prispresset nede. BoJ har lagt til grunn at rask vekst i konsumet skal få presset opp igjen, slik at inflasjonen gradvis kan nærme seg 2 prosent i løpet av neste sommer. Så langt er det ikke mye som tyder på akkurat det; konsumet ser ut til å ha stagnert i andre kvartal. Utenom uroen omkring Hellas, er det i dag få makrobegivenheter å følge med på. Men vi nevner til slutt at vi får de svenske detaljomsetningstallene for mai. Våre svenske kollegaer venter en oppgang på nokså friske 0,6 prosent m/m, etter et overraskende fall på 0,2 prosent i april. Norge Her hjemme ventes det ingen store makronyheter i dag. Det eneste av betydning er at vi får nye tall for forbrukertilliten (CCI). Forbrukertilliten har vært negativ i åtte måneder på rad, og i mai nådde indeksen sitt laveste nivå siden september Vi venter ikke akkurat noen store endringer i dette bildet, all den tid oljebremsen er trykket inn, og arbeidsledigheten stiger. CCI for juni publiseres kl i dag. Da mønstrer vi av, og ønsker våre lesere en riktig god sommer Til de av dere som skal til Hellas: ta gjerne med litt ekstra kontanter, sånn for sikkerhets skyld. Ansvarlig for dagens morgenrapport: Marius Gonsholt Hov Analytikere Kari Due-Andresen, , Knut Anton Mork, , Marius Gonsholt Hov, , Nils Kristian Knudsen, , 2

3 Morgenrapport, 26. juni 2015 Indikative Nibor-renter Indikative valutakurser 1 UKE 1 MND 3 MND 6 MND EUR/NOK EUR/USD USD/NOK USD/JPY SEK/NOK EUR/JPY Indikative swap-renter DKK/NOK EUR/GBP ÅR 3 ÅR 5 ÅR 7 ÅR 10 ÅR GBP/NOK GBP/USD CHF/NOK EUR/CHF JPY/NOK EUR/SEK Vår prognose AUD/NOK EUR/DKK Foliorente SGD/NOK USD/KRW EUR/NOK CAD/NOK USD/RUB Kilde: Bloomberg Gårdagens viktigste nøkkeltall/begivenheter Periode Enhet Forrige Konsensus Faktisk 08:00 Tyskland Konsumenttillit, GfK Juli Indeks 10,2 10,2 10,1 09:00 Eurosonen Hellas med nye forhandlinger med kreditorene 14:30 USA PCE-deflator Mai Prosent m/m 0,0 0,3 0,3 USA PCE-deflator, kjerne Mai Prosent m/m 0,1 0,1 0,1 USA Privat inntekt Mai Prosent m/m 0,5 0,5 0,5 USA Privat konsum Mai Prosent m/m 0,1 0,7 0,9 USA Nye dagpengesøkere Sist uke Tusen personer :00 USA Auksjon, obligasjoner Dagens viktigste nøkkeltall/begivenheter Periode Enhet Forrige Konsensus Vår forv. 01:30 Japan KPI Mai Prosent år/år 0,6 0,4 Faktisk: 0,5 09:30 Sverige Detaljomsetning Mai Prosent m/m -0,2 0,3 0,6 10:00 Norge Forbrukertillit, CCI Juni Indeks -5, :00 USA Konsumenttillit, Juni Indeks 94,6 94,6 -- Univ. of Michigan (endelige tall) 3

4 Research disclaimers Handelsbanken Capital Markets, a division of Svenska Handelsbanken AB (publ) (collectively referred to herein as SHB ), is responsible for the preparation of research reports. SHB is regulated in Sweden by the Swedish Financial Supervisory Authority, in Norway by the Financial Supervisory Authority of Norway, in Finland by the Financial Supervisory of Finland and in Denmark by the Danish Financial Supervisory Authority. All research reports are prepared from trade and statistical services and other information that SHB considers to be reliable. SHB has not independently verified such information and does not represent that such information is true, accurate or complete. Accordingly, to the extent permitted by law, neither SHB, nor any of its directors, officers or employees, nor any other person, accept any liability whatsoever for any loss, however it arises, from any use of such research reports or its contents or otherwise arising in connection therewith. This report has not been given to the subject company, or any other external party, prior to publication to approval the accuracy of the facts presented. The subject company has not been notified of the recommendation, target price or estimate changes, as stated in this report, prior to publication. In no event will SHB or any of its affiliates, their officers, directors or employees be liable to any person for any direct, indirect, special or consequential damages arising out of any use of the information contained in the research reports, including without limitation any lost profits even if SHB is expressly advised of the possibility or likelihood of such damages. The views contained in SHB research reports are the opinions of employees of SHB and its affiliates and accurately reflect the personal views of the respective analysts at this date and are subject to change. There can be no assurance that future events will be consistent with any such opinions. Each analyst identified in this research report also certifies that the opinions expressed herein and attributed to such analyst accurately reflect his or her individual views about the companies or securities discussed in the research report. Research reports are prepared by SHB for information purposes only. The information in the research reports does not constitute a personal recommendation or personalised investment advice and such reports or opinions should not be the basis for making investment or strategic decisions. This document does not constitute or form part of any offer for sale or subscription of or solicitation of any offer to buy or subscribe for any securities nor shall it or any part of it form the basis of or be relied on in connection with any contract or commitment whatsoever. Past performance may not be repeated and should not be seen as an indication of future performance. The value of investments and the income from them may go down as well as up and investors may forfeit all principal originally invested. Investors are not guaranteed to make profits on investments and may lose money. Exchange rates may cause the value of overseas investments and the income arising from them to rise or fall. This research product will be updated on a regular basis. No part of SHB research reports may be reproduced or distributed to any other person without the prior written consent of SHB. The distribution of this document in certain jurisdictions may be restricted by law and persons into whose possession this document comes should inform themselves about, and observe, any such restrictions. Please be advised of the following important research disclosure statements: SHB employees, including analysts, receive compensation that is generated by overall firm profitability. Analyst compensation is not based on specific corporate finance or debt capital markets services. No part of analysts compensation has been, is or will be directly or indirectly related to specific recommendations or views expressed within research reports. From time to time, SHB and/or its affiliates may provide investment banking and other services, including corporate banking services and securities advice, to any of the companies mentioned in our research. We may act as adviser and/or broker to any of the companies mentioned in our research. SHB may also seek corporate finance assignments with such companies. We buy and sell securities mentioned in our research from customers on a principal basis. Accordingly, we may at any time have a long or short position in any such securities. We may also make a market in the securities of all the companies mentioned in this report. [Further information and relevant disclosures are contained within our research reports.] SHB, its affiliates, their clients, officers, directors or employees may own or have positions in securities mentioned in research reports. According to the Bank s Ethical Guidelines for the Handelsbanken Group, the board and all employees of the Bank must observe high standards of ethics in carrying out their responsibilities at the Bank, as well as other assignments. The Bank has also adopted Guidelines concerning Research which are intended to ensure the integrity and independence of research analysts and the research department, as well as to identify actual or potential conflicts of interests relating to analysts or the Bank and to resolve any such conflicts by eliminating or mitigating them and/or making such disclosures as may be appropriate. As part of its control of conflicts of interests, the Bank has introduced restrictions ( Information barriers ) on communications between the Research department and other departments of the Bank. In addition, in the Bank s organisational structure, the Research department is kept separate from the Corporate Finance department and other departments with similar remits. The Guidelines concerning Research also include regulations for how payments, bonuses and salaries may be paid out to analysts, what marketing activities an analyst may participate in, how analysts are to handle their own securities transactions and those of closely related persons, etc. In addition, there are restrictions in communications between analysts and the subject company. For full information on the Bank s ethical guidelines please see the Bank s website the bank/investor relations/corporate social responsibility/ethical guidelines. Handelsbanken has a ZERO tolerance of bribery and corruption. This is established in the Bank s Group Policy on Bribery and Corruption. The prohibition against bribery also includes the soliciting, arranging or accepting bribes intended for the employee s family, friends, associates or acquaintances. For company-specific disclosure texts, please consult the Handelsbanken Capital Markets website: When distributed in the UK Research reports are distributed in the UK by SHB. SHB is authorised by the Swedish Financial Supervisory Authority (Finansinspektionen) and the Prudential Regulation Authority and subject to limited regulation by the Financial Conduct Authority and Prudential Regulation Authority. Details about the extent of our authorisation and regulation by the Prudential Regulation Authority, and regulation by the Financial Conduct Authority are available from us on request. UK customers should note that neither the UK Financial Services Compensation Scheme for investment business nor the rules of the Financial Conduct Authority made under the UK Financial Services and Markets Act 2000 (as amended) for the protection of private customers apply to this research report and accordingly UK customers will not be protected by that scheme. This document may be distributed in the United Kingdom only to persons who are authorised or exempted persons within the meaning of the Financial Services and Markets Act 2000 (as amended) (or any order made thereunder) or (i) to persons who have professional experience in matters relating to investments falling within Article 19(5) of the Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 (the Order ), (ii) to high net worth entities falling within Article 49(2)(a) to (d) of the Order or (iii) to persons who are professional clients under Chapter 3 of the Financial Conduct Authority Conduct of Business Sourcebook (all such persons together being referred to as Relevant Persons ). When distributed in the United States Important Third-Party Research Disclosures: SHB and its employees are not subject to FINRA s research analyst rules which are intended to prevent conflicts of interest by, among other things, prohibiting certain compensation practices, restricting trading by analysts and restricting communications with the companies that are the subject of the research report. SHB research reports are intended for distribution in the United States solely to major U.S. institutional investors, as defined in Rule 15a-6 under the Securities Exchange Act of Each major U.S. institutional investor that receives a copy of research report by its acceptance hereof represents and agrees that it shall not distribute or provide research reports to any other person Reports regarding fixed-income products are prepared by SHB and distributed by SHB to major U.S. institutional investors under Rule 15a-6(a)(2). Reports regarding equity products are prepared by SHB and distributed in the United States by Handelsbanken Markets Securities Inc. ( HMSI ) under Rule 15a-6(a)(2). When distributed by HMSI, HMSI takes responsibility for the report. Any U.S. person receiving these research reports that desires to effect transactions in any equity product discussed within the research reports should call or write HMSI. HMSI is a FINRA Member, telephone number ( ).

5 Contact information Capital Markets Debt Capital Markets Tony Lindlöf Head of Debt Capital Markets Per Jäderberg Head of Corporate Loans Måns Niklasson Head of Acquisition Finance Ulf Stejmar Head of Corporate Bonds Trading Strategy Claes Måhlén Head, Chief Strategist Johan Sahlström Chief Credit Strategist Ronny Berg Senior Credit Strategist Ola Eriksson Senior Credit Strategist Martin Jansson Senior Commodity Strategist Nils Kristian Knudsen Senior Strategist FX/FI Andreas Skogelid Senior Strategist FI Pierre Carlsson Strategist FX Macro Research Jan Häggström Chief Economist Sweden Petter Lundvik USA, Special Analysis Gunnar Tersman Eastern Europe, Emerging Markets Helena Trygg Japan, United Kingdom Anders Brunstedt Sweden Eva Dorenius Web Editor Finland Tiina Helenius Head, Macro Research Tuulia Asplund Finland Denmark Jes Asmussen Head, Macro Research Rasmus Gudum-Sessingø Denmark Bjarke Roed-Frederiksen China and Latin America Norway Kari Due-Andresen Head, Macro Research Knut Anton Mork Senior Economist, Norway and China Nils Kristian Knudsen Senior Strategist FX/FI Marius Gonsholt Hov Norway Regional Sales Copenhagen Kristian Nielsen Gothenburg Per Wall Gävle Petter Holm Helsinki Mika Rämänen Linköping Fredrik Lundgren London Ray Spiers Luleå/Umeå Ove Larsson Luxembourg Snorre Tysland Malmö Ulf Larsson Oslo Petter Fjellheim Stockholm Malin Nilén Toll-free numbers From Sweden to From Norway to From Denmark to From Finland to Within the US Svenska Handelsbanken AB (publ) Stockholm Copenhagen Blasieholmstorg 11 Havneholmen 29 SE Stockholm DK-1561 Copenhagen V Tel Tel Fax Fax Helsinki Aleksanterinkatu 11 FI Helsinki Tel Fax Oslo Tjuvholmen allé 11 Postboks 1249 Vika NO-0110 Oslo Tel Fax London 3 Thomas More Square London GB-E1W 1WY Tel Fax New York Handelsbanken Markets Securities, Inc. 875 Third Avenue, 4 th Floor New York, NY Tel Fax FINRA, SIPC

Inflasjonen i eurosonen steg mer enn ventet i mai, til 0,3 % år/år, opp fra 0,0% i april

Inflasjonen i eurosonen steg mer enn ventet i mai, til 0,3 % år/år, opp fra 0,0% i april onsdag, 3. juni 2015 Macro Research Morgenrapport Inflasjonen i eurosonen steg mer enn ventet i mai, til 0,3 % år/år, opp fra 0,0% i april Ingen ny politikk ventes fra ESB i dag ADP-tall vil gi en pekepinn

Detaljer

av tidsmessige hensyn må trolig stats- og regjeringssjefene sikre en avtale innen helga

av tidsmessige hensyn må trolig stats- og regjeringssjefene sikre en avtale innen helga torsdag, 25. juni 2015 Morgenrapport Macro Research Ingen fremdrift i forhandlingene mellom Hellas og kreditorene av tidsmessige hensyn må trolig stats- og regjeringssjefene sikre en avtale innen helga

Detaljer

Høyere konsumprisvekst i Kina i februar, men dette må sees i sammenheng med kinesisk nyttår

Høyere konsumprisvekst i Kina i februar, men dette må sees i sammenheng med kinesisk nyttår tirsdag, 10. mars 2015 Morgenrapport Macro Research Høyere konsumprisvekst i Kina i februar, men dette må sees i sammenheng med kinesisk nyttår Tysk eksport og import svakere enn ventet per januar Småbedriftsoptimismen

Detaljer

Bred basert avmatning i Kina, tjenestesektoren har opplevd den svakeste veksten på 6 måneder

Bred basert avmatning i Kina, tjenestesektoren har opplevd den svakeste veksten på 6 måneder onsdag, 4. februar 2015 Morgenrapport Macro Research Bred basert avmatning i Kina, tjenestesektoren har opplevd den svakeste veksten på 6 måneder I dag får vi endelige PMI-tall for eurosonen; ventet å

Detaljer

Kinesiske data svakere enn ventet i juli antakelig ytterligere stimulansetiltak i vente

Kinesiske data svakere enn ventet i juli antakelig ytterligere stimulansetiltak i vente torsdag, 13. august 2015 Macro Research Morgenrapport Kinesiske data svakere enn ventet i juli antakelig ytterligere stimulansetiltak i vente Den markerte svekkelsen av den kinesiske valutaen skaper nervøsitet

Detaljer

Industrisentiment i New York regionen falt tilbake igjen i juni, mens det var ventet en oppgang

Industrisentiment i New York regionen falt tilbake igjen i juni, mens det var ventet en oppgang tirsdag, 16. juni 2015 Macro Research Morgenrapport Svakere industriproduksjon enn ventet i USA i mai Industrisentiment i New York regionen falt tilbake igjen i juni, mens det var ventet en oppgang Tysk

Detaljer

Norges Banks utlånsundersøkelse for 1. kvartal viser til videre marginnedgang overfor husholdninger

Norges Banks utlånsundersøkelse for 1. kvartal viser til videre marginnedgang overfor husholdninger fredag, 24. april 2015 Morgenrapport Macro Research PMI i eurosonen trukket ned av usikkerhetene rundt Hellas i april Nye dagpengesøknader i USA noe høyere enn ventet i forrige uke En viss bedring ventes

Detaljer

Morgenrapport. Macro Research. Internasjonalt. fredag, 4. april 2014

Morgenrapport. Macro Research. Internasjonalt. fredag, 4. april 2014 fredag, 4. april 2014 Macro Research Morgenrapport Ingen endring fra ESB konsensus om kvantitative lettelser dersom inflasjonen blir svakere enn ventet Endelig PMI for eurosonen antyder vekst på linje

Detaljer

Kjerneinflasjonen i Sverige marginalt over Riksbankens estimat; for lite avvik til å påvirke renteutsiktene

Kjerneinflasjonen i Sverige marginalt over Riksbankens estimat; for lite avvik til å påvirke renteutsiktene onsdag, 12. november 2014 Morgenrapport Macro Research Kjerneinflasjonen i Sverige marginalt over Riksbankens estimat; for lite avvik til å påvirke renteutsiktene Den svenske Finansinspektionen med nye

Detaljer

Skuffende utvikling i amerikansk industriproduksjon, sammenheng med sterk dollar og lav oljepris

Skuffende utvikling i amerikansk industriproduksjon, sammenheng med sterk dollar og lav oljepris tirsdag, 17. mars 2015 Macro Research Morgenrapport Som ventet ingen endring i den pengepolitiske innretningen i Japan Skuffende utvikling i amerikansk industriproduksjon, sammenheng med sterk dollar og

Detaljer

Kinesiske myndigheter kutter rentene og senker bankenes reservekrav i forsøk på å beholde kontroll

Kinesiske myndigheter kutter rentene og senker bankenes reservekrav i forsøk på å beholde kontroll onsdag, 26. august 2015 Morgenrapport Macro Research Kinesiske myndigheter kutter rentene og senker bankenes reservekrav i forsøk på å beholde kontroll Amerikansk konsumenttillit bedre enn ventet i august

Detaljer

..og privat konsum steg litt mindre enn ventet; indikerer noe svakere vekst i fjerde kvartal

..og privat konsum steg litt mindre enn ventet; indikerer noe svakere vekst i fjerde kvartal torsdag, 27. november 2014 Morgenrapport Macro Research I USA falt industriordre utenom transport overraskende i oktober....og privat konsum steg litt mindre enn ventet; indikerer noe svakere vekst i fjerde

Detaljer

God vekst i britisk industriproduksjon, og det er nå noen tegn til at eksportrettet sektor får seg et løft

God vekst i britisk industriproduksjon, og det er nå noen tegn til at eksportrettet sektor får seg et løft mandag, 12. mai 2014 Morgenrapport Macro Research God vekst i britisk industriproduksjon, og det er nå noen tegn til at eksportrettet sektor får seg et løft Denne uken får vi foreløpig BNP for første kvartal

Detaljer

Som ventet avtok den økonomiske aktiviteten i Japan kraftig i 2.kv, som følge av momsøkningen i april

Som ventet avtok den økonomiske aktiviteten i Japan kraftig i 2.kv, som følge av momsøkningen i april onsdag, 13. august 2014 Morgenrapport Macro Research Som ventet avtok den økonomiske aktiviteten i Japan kraftig i 2.kv, som følge av momsøkningen i april Kinesiske industri- og detaljomsetningstall skuffet

Detaljer

Morgenrapport, tirsdag, 30. oktober 2012

Morgenrapport, tirsdag, 30. oktober 2012 Morgenrapport, tirsdag, 30. oktober 2012 Den japanske sentralbanken med nye pengepolitiske tiltak New York stengt for andre dag på rad, pga storm Overraskende sterk vekst i svensk detaljvarehandel i september

Detaljer

Handelsunderskuddet i Japan har krympet mer enn ventet, drevet av vekst i eksport og fall i import

Handelsunderskuddet i Japan har krympet mer enn ventet, drevet av vekst i eksport og fall i import onsdag, 18. mars 2015 Macro Research Morgenrapport Handelsunderskuddet i Japan har krympet mer enn ventet, drevet av vekst i eksport og fall i import Nytt kraftig fall i kinesiske boligpriser i februar,

Detaljer

Morgenrapport, onsdag, 25. april 2012

Morgenrapport, onsdag, 25. april 2012 Morgenrapport, onsdag, 25. april 2012 Den greske sentralbanken kutter sin prognose for gresk vekst Amerikansk konsumenttilliten litt tilbake i april, som ventet I USA ventes det at ordre av varige goder

Detaljer

Morgenrapport, tirsdag, 31. januar 2012

Morgenrapport, tirsdag, 31. januar 2012 Morgenrapport, tirsdag, 31. januar 2012 Europeiske politikere enige om budsjettraktat og fremskynding av ESM Europeisk økonomisk sentiment svakt opp i januar fra nedreviderte desembertall Spansk økonomi

Detaljer

Morgenrapport, fredag, 10. februar 2012

Morgenrapport, fredag, 10. februar 2012 Morgenrapport, fredag, 10. februar 2012 Eurosonen krever større utgiftskutt og nye forsikringer fra Hellas før redningspakke kan godkjennes Ingen renteendring eller nye tiltak fra ESB, litt mer optimistisk

Detaljer

Jobbveksten i USA overrasket positivt i feb, ikke tegn til fundamental svekkelse av arbeidsmarkedet

Jobbveksten i USA overrasket positivt i feb, ikke tegn til fundamental svekkelse av arbeidsmarkedet mandag, 10. mars 2014 Morgenrapport Macro Research Jobbveksten i USA overrasket positivt i feb, ikke tegn til fundamental svekkelse av arbeidsmarkedet Markert fall i eksporten fra Kina, men kapitalstrømmer

Detaljer

Morgenrapport, torsdag, 2. februar 2012

Morgenrapport, torsdag, 2. februar 2012 Morgenrapport, torsdag, 2. februar 2012 ADP-tall viser god trend i amerikansk sysselsetting Industrisentimentet i USA tyder på fortsatt god vekst i industrien ESBs utlånsundersøkelse for 4.kv viser til

Detaljer

Morgenrapport, tirsdag, 26. juni 2012

Morgenrapport, tirsdag, 26. juni 2012 Morgenrapport, tirsdag, 26. juni 2012 Oppgang i spanske og italienske statsrenter Spanske myndigheter har sendt formell søknad om hjelp til bankene og Kypros kunngjorde at også de vil be om kriselån Den

Detaljer

Nye signaler om lavere vekst i Kina, HSBC PMI for tjenester ned til laveste nivå på to og halvt år

Nye signaler om lavere vekst i Kina, HSBC PMI for tjenester ned til laveste nivå på to og halvt år fredag, 7. februar 2014 Morgenrapport Macro Research Nye signaler om lavere vekst i Kina, HSBC PMI for tjenester ned til laveste nivå på to og halvt år ESB holdt som ventet nøkkelrenten i ro, men ingen

Detaljer

Morgenrapport, mandag, 13. august 2012

Morgenrapport, mandag, 13. august 2012 Morgenrapport, mandag, 13. august 2012 Finansmarkedene setter nok en gang sin lit til sentralbankene Uventet lav BNP-vekst i Japan i andre kvartal Morgendagens tall er ventet å vise fall i BNP i eurosonen

Detaljer

Morgenrapport, onsdag, 29. februar 2012

Morgenrapport, onsdag, 29. februar 2012 Morgenrapport, onsdag, 29. februar 2012 Irsk folkeavstemming kan forsinke iverksettelsen av den nye budsjettraktaten Tysk høyesterett setter stopper for ekspresshåndtering av EFSF-saker Tyskere stadig

Detaljer

Morgenrapport, onsdag, 27. juni 2012

Morgenrapport, onsdag, 27. juni 2012 Morgenrapport, onsdag, 27. juni 2012 Spanske og italienske statsrenter stiger videre Radikale forslag på bordet før EU-toppmøtet, men fortsatt ingen enighet om strakstiltak Boligprisoppgang i USA tyder

Detaljer

Morgenrapport. Macro Research. Internasjonalt

Morgenrapport. Macro Research. Internasjonalt mandag, 23. september 2013 Morgenrapport Macro Research Overraskelsen fra Fed illustrerer kompleksiteten av Forward guidance Høy risiko for amerikansk budsjettbombe Angela Merkel vinner stort, men blir

Detaljer

Morgenrapport, torsdag, 22. desember 2011

Morgenrapport, torsdag, 22. desember 2011 Morgenrapport, torsdag, 22. desember 2011 Stor etterspørsel etter ESBs 3-årslån Italiensk BNP-vekst i 3.kvartal tyder på at landet igjen snart befinner seg i resesjon Amerikansk forbrukersentiment ventes

Detaljer

Morgenrapport, torsdag, 13. oktober 2011

Morgenrapport, torsdag, 13. oktober 2011 Morgenrapport, torsdag, 13. oktober 2011 Slovakia føler seg presset til å stemme for utvidelsen av EFSF Splid rundt metoden for oppkapitaliseringen av europeiske banker Industriproduksjonen i Europa vokser

Detaljer

Morgenrapport, fredag, 25. november 2011

Morgenrapport, fredag, 25. november 2011 Morgenrapport, fredag, 25. november 2011 Statsrentene i eurosonen fortsetter oppover Tysk og fransk initiativ for å sikre økt budsjettdisiplin i eurosonen Press på tyske myndigheter for å godta større

Detaljer