TV-aksjonen Sammen for barn

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "TV-aksjonen 2007 - Sammen for barn"

Transkript

1 N Y T T F R A N A M D A L S E I D K O M M U N E O K T O B E R 0 7 TV-aksjonen Sammen for barn KOMMUNALE MØTER: KOMMUNESTYRET KONSTITUERENDE MØTE FOR DET NYVALGTE KOM- MUNESTYRET KL ALLE MØTENE ER ÅPNE FOR PUBLIKUM/TILHØRERE. KOMMUNESTYREPAPIRER BLIR TIL ENHVER TID LAGT UT PÅ SERVICEKONTORET/BIBLIOTEKET OG BUTIKKENE PÅ NAMDALSEID, SJØÅSEN OG STATLAND. Aase Hynne og Steinar Lyngstad i lokalkomiteen for årets TV-aksjon ønsker å bli kontaktet av bøssebærere til søndag 21. oktober. Årets TV-aksjon 21. oktober er tildelt UNICEF Norge i samarbeid med Norges Idrettsforbund, Olympiske komitè og Right To Play. Inntektene av TV-aksjonen går til barn berørt av hiv og aids i ulike deler av verden. Aids har gjort over 15 millioner barn foreldreløse. Hver dag mister 6000 barn foreldrene sine, 1400 barn dør av aids. Barn berørt av hiv/aids er ikke nødvendigvis aids-syke eller smittet med hiv-viruset, men lever i lokalsamfunn hvor aids har satt dype spor. De voksne faller fra eller blir ute av stand til å forsørge seg og sine. Støtteapparatet finnes ikke og infrastrukturen brytes gradvis ned. Millioner av barn lever uten tilsyn av voksne og må klare seg alene. Sammen for barn handler om mer enn å gi akutt nødhjelp og hjelp til å overleve. Felles for tiltakene er at de også vil bidra til sterkere nettverk for barn og unge, og gi dem liv og livsglede. Aksjonens mål er å styrke lokalmiljøenes evne til å håndtere utfordringene knyttet til hiv/aids-problematikken. Lokalkomitéen oppfordrer nå folk til å melde seg som bøssebærere til søndag 21. oktober, gjennom å ta kontakt med Steinar Lyngstad eller Aase Hynne i komitéen eller til Servicekontoret. MØTEDOKUMENTENE LIGGER OGSÅ PÅ KOMMUNENS HJEM- MESIDE NO NAMDALSEID KOMMUNE 7750 Namdalseid Tlf Åpent

2 Takk for tilliten Denne gangen vil jeg først og fremst benytte anledningen til å takke for tilliten for 4 nye år som ordfører. Jeg tillater meg å si det nå, selv om den formelle konstitueringen ikke skjer før den 18. oktober. Jeg vil samtidig takke alle som de siste 4 årene har vært medlemmer av kommunestyret og kommunale råd og utvalg, for godt utført arbeid og for godt samarbeid. Likeledes ønsker jeg velkommen til de nye kommunestyrerepresentantene og inviterer til samarbeid til det beste for både våre innbyggere og våre ansatte. Breivikfjellet - vindkraftanlegg Agder Energi Produksjon AS har i sommer og høst gjort en foreløpig vurdering av vindressursene på Breivikfjellet i Namdalseid kommune. Ressursene har vist seg interessante å gå videre med, og vi har besluttet å melde et mulig vindkraftanlegg til NVE. Agder Energi Produksjon AS vurderer også området som interessant fordi det ser ut til å være lite konfliktfylt i forhold til natur- og friluftsinteresser. Det samme gjelder forholdet til reindriftsnæringen. Området som er under planlegging og utredning i Namdalseid kommune, blir i disse dager meldt til Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) i form av en melding med forslag til utredningsprogram for en konsekvensutredning. Vindmålemast Namdalseid kommune har gitt dispensasjon fra kommuneplanen til å sette opp en midlertidig vindmålemast på Breivikfjellet. Saken behandles nå av Fylkesmannen. Dersom Fylkesmannen opprettholder vedtaket, håper vi å få satt opp måleutstyret før vinteren. Vindmålemasten vil bli stående i ca to år og vil gi oss vinddata som skal brukes til planlegging av vindparken. Utredningsprogram Meldingen med utredningsprogram vil bli lagt ut på hjemmesiden til NVE (www.nve.no). Meldingen med forslag til utredningsprogram vil trolig bli behandlet av NVE i november/ desember 2007, og vil bli lagt ut på offentlig høring. Det vil da bli mulig for alle å gi innspill og synspunkter på utredningstemaene. FAKTA Agder Energi Produksjon AS er et heleid datterselskap av Agder Energi AS, og har 30 heleide og 16 deleide kraftstasjoner med en årlig kraftproduksjon på 7,4 TWh. Selskapet har ca 175 ansatte, og hovedkontor i Kristiansand. Agder Energi AS er et selskap eid av kommunene i Aust- og Vest Agder (54,5 % eierandel) og Statkraft Regional Holding AS (45,5 % eierandel). Agder Energi Produksjon var tidlig ute med kommersiell vindkraft i Norge, og har drevet Fjeldskår vindpark i Lindesnes kommune fra Selskapet har betydelige ambisjoner og kompetanse innenfor vindkraft, og har vindkraftprosjekter langs kysten fra Sørlandet til Nord-Trøndelag. Steinar Lyngstad ordfører Utgis av: Namdalseid kommune, servicekontoret 7750 NAMDALSEID, Tel.: Faks: e-post: Ansvarlig: Tove Fossland, telefon: Opplag: Utgis månedlig i 850 eks. til alle husstander i kommunen Innleveringsfristen for stoff er den 15. i hver måned, som sendes pr. e-post, faks eller leveres på servicekontoret. Side 2

3 Offentlige kontorer Kommunale: NAMDALSEID KOMMUNE 7750 NAMDALSEID Tlf.: Faks: E-post: Alle kommunale kontorer har ordinær åpningstid kl Biblioteket: Åpningstid kl Fra 15. sept. er Bibliotek/ Servicekontor åpent til kl hver onsdag. Bibliotekets e-postadresse: Bibliotekbasen på nett: asp.bibits.no/namdalseid_/fb Legekontoret: Telefontid alle hverdager fra kl Åpen time alle hverdager for fastlegepasienter fra kl (påmelding fra kl ). Legekontoret er stengt for alle henvendelser mellom kl og kl alle dager. Bruk legevakt, tlf eller 113, om nødvendig. Du kan også bestille time, resept og attest via vår nettside: Helsesøster: Helsesøster treffes hver dag på helsestasjonen mellom kl og Fysikalske: Har åpent hver dag mellom kl Psykiatrisk: Sykepleier og hjelpepleier treffes mandag - fredag i kommunens ordinære åpningstid. Kreftsykepleier: Kreftsykepleier treffes hver onsdag i kommunens ordinære åpningstid. Andre: Tannlege: Tlf. : Tannlegekontoret er betjent tirsdag og onsdag hver uke, tannpleier annenhver tirsdag. Utenom åpningstid kan Namsos, tlf eller Egge, tlf kontaktes. Utviklingskontoret i MNR Tlf / Miljø - og landbruk (MNR) avdelingskontor Namdalseid Tlf. : Åpent alle dager i kommunens ordinære åpningstid. Skatteoppkreverkontor, Namsos: tlf: , + 61, 62, 64 og 65 Servicekontoret Åpent: Tlf.: Den Norske Kirke: Soknediakon: Magne Fossum Kirkeverge: tlf Marianne Torp tlf Kontortid kirkeverge: tirsdag, onsdag og fredag, kl Kirkegårdsarb./kirketjener: Halle Anzjøn, tlf Ida Alte tlf Arnfinn Teigmo tlf Prest for Namdalseid sokn: Marit E. Nysæther, tlf Prest for Statland sokn: Eiliv A. Larsen tlf Statlige: Namdalseid Likningskontor: Tlf.: Adresse: Namdalseid Likningskontor Statens Hus 7734 STEINKJER Namdalseid trygd Tlf.: Åpent mandag, tirsdag og torsdag fra kl For generelle spørsmål kan NAV s servicetelefon ringes, , eller internett Ved ønske om rask avklaring når kontoret ikke er åpent, kan NAV Namsos trygd kontaktes pr tlf Side 3

4 Helse, sosial og omsorg Varmbading på Namdalseid Det blir varmbading også i høst, vi starter mandag med de samme gruppene som i vår. Kl : Namdalseidgruppe Kl : Flatangergruppe Kl : Kveldsgruppe Baderne må ha rekvisisjon fra fastlegen. De som har lege her, kan gi beskjed på Legekontoret eller på Fysikalske. Gamle og nye badere er velkommen til bading i et godt og varmt basseng, 35 grader. Fysikalske Kl : Statlandgruppe Andre som ikke har rekvisisjon, eller ikke har diagnose slik at de har gratis fysioterapi, må betale en egenandel på kr 50,-. Vaksinering Risikogrupper som bør ta vaksine: 1. Voksne og barn med alvorlige luftveissykdommer, spesielt de som har nedsatt lungekapasitet. 2. Voksne og barn med kroniske hjerte-/karsykdommer, spesielt de med alvorlig hjertesvikt. 3. Voksne og barn med nedsatt immunforsvar. 4. Voksne og barn med diabetes mellitus type 1 og type Beboere på alders- og syke heim. 6. Personer som er 65 år eller eldre. Priser for de i risikogrupper: kr 40,- pluss konsultasjon kr 75,-. Andre interesserte: kr 95,- pluss konsultasjon kr 75,-. Det er ingen påmelding. MØT OPP! Vaksinasjonsdager blir følgende: Namdalseid legekontor: 18.oktober kl Statland alderspensjonat 1.november kl Legekontoret Jordmortjenesten Jordmor er å treffe følgende tirsdager høsten 2007: 25. september 09. oktober 23. oktober 06. november 04. desember 18. desember Legekontoret Minner om at det er telefontid alle hverdager fra kl Åpen time alle hverdager for fastlegepasienter fra kl (påmelding fra kl ). Side 4

5 Helsestasjon for ungdom Nytt tilbud til ungdom mellom år i Namdalseid kommune Helsestasjon for ungdom er en helsetjeneste til ungdom, der rådgivning, veiledning, undersøkelse og behandling er tilrettelagt for ungdom på deres behov og premisser. Helsestasjon for ungdom er ikke et vanlig legesenter, og vi vil derfor hjelpe deg videre hvis du trenger grundigere oppfølging. Tilbudet er gratis og det er ingen timebestilling. Trenger du noen å snakke med når det gjelder: fysiske plager - sykdom kosthold - spiseforstyrrelser seksualitet, prevensjon, abort kjønnssykdommer forelskelse - kjærlighetssorg trøbbel hjemme, med venner eller på skolen depresjoner sorg, kriser, ensomhet rus vold, overgrep, mobbing ELLER BARE EN Å SNAKKE MED Helsestasjon for ungdom vil være bemannet med helsesøster hver gang, og annenhver gang med lege. Andre fagpersoner vil være tilstede enkelte kvelder. Vi vil etter hvert satse på en del temakvelder, der vi ønsker å trekke inn forskjellige fagpersoner avhengig av tema. Alle som jobber ved helsestasjon for ungdom har taushetsplikt! Helsestasjon for ungdom vil være åpen annenhver onsdag (partallsuker) kl i skoleåret. Vi holder til i Samfunnshuset, inngang Ungdoms- og eldresenteret. UNGDOMMER OG FORELDRE ER HJERTELIG VELKOMMEN TIL ÅP- NING AV HELSESTASJON FOR UNGDOM, ONSDAG 3. OKTOBER KL Gratis buss fra Statland - påmelding til Helsestasjonen Enkel servering! Hilsen Helse- og sosial Informasjon fra Dagsenteret Mandag 1. oktober kl husmøte. Robin fra Eiendom og teknisk blir med på møtet. Onsdag 3. oktober kl kommer Sigmund fra Steinkjerbuss og informerer om turen med Hurtigruta. Onsdag 10. oktober kl kommer Steinkjer trekkspillklubb og spiller for oss. Obs! Ikke kveldsmat denne kvelden, men vi tar kveldskaffen på Dagsenteret. Tirsdag 16. oktober drar vi til Lofoten med Hurtigruta. Hjemkomst torsdag 18. oktober. Dagsenteret blir ubemannet denne uka. Mandag 22. oktober - tur til Sparkjøp. Avreise fra Dagsenteret kl Vi spiser middag på hjemturen på Verdal kro. Påmelding til Grete innen på telefon / Thailandsk mat Dagsenteret holder kurs i å lage thailandsk mat. Kursleder er Thatsanee Phoothanna. Første kurskveld blir torsdag 4. oktober kl Det blir laget 1 rett pr. kveld. Kursavgift kr 500,- for 4 kvelder. Kurset holdes på Dagsenteret. Onsdag er Dagsenteret ubemannet. Dagsenteret Side 5

6 Kultur Nye bøker Høsten er som kjent en tid hvor det utgis mange nye bøker. Vi kan bl.a. friste med: Coelho, Paulo: Heksen fra Portobello Cornwell, Patricia D: Post mortem (krim) Henriksen, Levi: De siste meterne hjem Larsson, Stieg: Luftslottet som sprengtes Holt, Anne: 1222 (krim) også lydbok Koontz, Dean: Ektemannen (krim) Slaughter, Karen: Den troløse (krim) Weldon, Fay: Kan hun ikke bare gå? For barn og ungdom: Edom, Helen: Boken min om fotball Hagmar, Pia: Sara Hesteeier Ottesen, Josefine: Drageherren 1-3 Miljøboka (fakta) Kommunal anleggsplan Revidering av anleggsplan og nye søknader om spillemidler Nye planlagte tiltak innen idrett, friluftsliv og kulturbygg bes meldt inn til kulturkontoret så raskt som mulig og innen 15. oktober, i forbindelse med revidering av den kommunale anleggsplanen. Kulturkontoret Kulturstafetten Studierom Namdalseid folkebibliotek ønsker å få til litt mer aktivitet når biblioteket har kveldsåpent på onsdager. Vi ønsker å presentere ulike kulturuttrykk, ha små konserter, utstillinger, og andre arrangement. Dette er en fin mulighet for lag og foreninger, og privatpersoner i kommunen, til å vise fram aktiviteter de driver med. I første omgang prøver vi med aktivitet èn onsdag i måneden. Onsdag 24. oktober holder elever fra Namdalseid musikkog kulturskole minikonsert på Biblioteket Lese-aksjonen Sommer + bok Ullmax-undertøy Leseaksjonen Sommer + bok er vel overstått, med 20 deltakende unger. Årets vinnere av bokpremier er: Lene Claassen, Julie Melø, Eirin K. Stenseth, Oda Elise Ravlo Røyseng, Birgith K. Åsegg og Julie S. Laupstad. Vinner av hovedpremien - et gavekort på 250 kroner fra Norli Namdalseid folkebibliotek minner om at det etablerte studierommet for voksne studenter fortsatt finnes og lånes ut gratis. kl Vi ønsker alle velkommen hit! Har du eller din forening en hobby/ aktivitet du vil dele med andre? Ta kontakt med Biblioteket. bokhandel ble vunnet av Johan Slørdahl. Alle deltakerne får tilsendt diplom. Vi har PC med internett og skriver på kontoret. Studierommet er tilgjengelig i bibliotekets åpningstid. Det er også mulig å låne nøkkel for å bruke rommet på kveldstid og i helgene Volleyballbruppa i NIL vurderer å avslutte salget av Ullmax ullundertøy, men før vi tar en endelig avgjørelse blir det mulig å kjøpe/bestille Ullmaxvarer på Coop Namdalseid lørdag 6. oktober kl Vi har noe varer på lager, men det vil også være mulig å bestille varer. Kort leveringstid. Side 6

7 Velkommen til Innflyttingsfest 7. nov kl i gymsalen ved Namdalseid skole. Folkemøte om sentrumsutvikling og boglede i Namdalseid: I vårens store spørreundersøkelse sa innbyggerne i Namdalseid sin mening om hva som gjør Namdalseid kommune til et attraktivt sted å bo. Resultatene fra undersøkelsen følges nå opp, og kommunen, sammen med referansegruppa, inviterer til et åpent folkemøte 7. nov. med fokus på sentrumsutvikling og boligbygging. Ideer for framtidens Namdalseid, nye møteplasser, turstier med mer, blir tema på folkemøtet. Gå ikke glipp av god underholdning, mat og debatt! Skuespiller (bl. a. Erlend fra Berlinerpoplene ) og politiker Øyvind Brandtzæg, vil ha en inspirerende innledning og delta under debatten og gruppearbeidet etterpå. Sett av kvelden allerede nå. Arr. Namdalseid kommune Vinner av logokonkurransen For prosjektet Privat boligutbygging i et bærekraftig sentrum er det utviklet en fin logo, designet av Ole Østring (22) fra Namdalseid. Konkurransen om logoen ble initiert av referansegruppa og utlyst i august. Det kom inn fem forslag, og planutvalget i kommunen kåret Ole sitt forslag som det beste. Logoen viser den namdalske bygda og smilende bolighus. Prosjektgruppa skal framover ha fokus på sentrumsutvikling. I tillegg skal det utvikles informasjon om mulighetene for nye boligprosjekt i sentrumssonen, rettet mot grunneiere, eiendomsutviklere og boligkjøpere. Årsmøte Årsmøte i Namdalseid og Lyngen skytterlag holdes lørdag 27. oktober kl Namdalseid Idrettslag Friidrettsgruppa Skigruppa Avslutning av sesongen. Mandager kl er det fellestrim, med start ved Rossetkrysset, vedplassen til Knut Inge. på miniatyrbanen ved Namdalseid skole. Vanlige årsmøtesaker, samt godkjenning av vedtekter. Velkommen! Styrene i Namdalseid skytterlag og Lyngen skytterlag. En fin sesong er over, og det vil vi markere. Vi treffes på fellesrommet i skolen søndag 14. oktober kl Der vil vi dele ut premier for terrengløp, klubbmesterskap og klubbstevner. Servering. Vel møtt! Styret. Trim i eget tempo, gå, jogge, løpe etter eget ønske, veivalg etter vær og føre. Felles start og avslutning, ca. 1 time. Spørsmål, ring Herbjørn tlf , eller Tore tlf Alle er velkommen. Skigruppa Side 7

8 Info om Statland vekst Statland Vekst ble stiftet Formålet var å stimulere til bolyst og næringsutvikling i området. Statland Vekst er en åpen organisasjon hvor alle kan bli medlemmer ved minimum å betale inn et engangsbeløp på kroner, eller opparbeide seg medlemskap gjennom dugnadsarbeid. Styret i Statland Vekst består i 2007 av: Leder: Bjørn Engen Sekretær: Unni Wiik Kasserer: Sissel Kristensen Styremedlemmer: Terje Duklæt og Leif P. Martinsen Vara til styret er Grete Selbo og Jørn Langstrand. Hovedoppgaver det siste året har vært : Drift av svømmebassenget på Statland, både offentlig bading og varmbading. Påskebading med servering av mat, og bading. Molomarkedet som ble en suksess med flott vær og mye folk. Kystvakta og Namdalingen deltok sammen med 25 utstillere og masse besøkende. Her var det fokus på å servere mat tuftet på lokalt råstoff og salg av kvalitetsprodukter. Statlandkonferansen er en næringskonferanse hvor bl.a. leder for Stortingets Næringskomite, Lars Peder Brekk og Side 8 Høstfest i Sisu 4H. Fredag 26. oktober er det høstfest i Sisu 4H. Da skal medlemmene stille ut 4H prosjektene sine, det blir underholdning fra senen, kaffe og hotellkongen Arthur Buchardt deltok sammen med bortimot 80 deltakere fra næringslivet i Nord- Trøndelag. Den skjedde den Julemarkedet ble arrangert i Musikkhallen da bassenget ble stengt pga sikkerhetsmessige hensyn. Her ble det servert nissegrøt og det var salg av lokalprodusert mat og håndverksprodukter. Musikkhallen har fått bevilget kr fra Statland Vekst til opprustning av kjøkkenet. Fotballjentene fra Statland/ Utvorda har fått støtte på kr Arbeidsprogram for 2007 ble vedtatt på årsmøtet: Arrangere medlemsmøter Arrangere molomarked Julemarked Ta opp igjen tanken om hurtigbåt mellom Flatanger- Statland-Namsos Se på muligheter sammen med andre lag om å anskaffe nytt lydanlegg til bruk ved arrangement Bedre gatebelysningen på Statland Bidra til renovering av svømmehallen på Statland Bygge boder til bruk ved Molomarkedet Flytte Snekkerboden til et egnet sted kaker. Vi holder til i Samfunnshuset, og dørene åpner kl , og vi blir holdende på til ca kl Alle er hjertelig velkommen! Årets Molomarked blåste dessverre bort. Etter å ha arrangert dette med bra vær i 5 år, ble vi nødt til å avlyse pga. storm. Heldigvis hadde Asbjørn og Terje spikret solide boder, slik at skadene på utstyret vårt begrenset seg. Vi vil samtidig takke alle som har bidratt til at vi har klart å gjennomføre våre arrangement det siste året, og ikke minst godt samarbeid med Namdalseid kommune ved Steinar Lyngstad. Har du/dere lyst til å være med å bidra til vekst på Statland og ellers i kommunen, eller komme med ønsker om saker som vi kan arbeide med, så er alle velkommen til å ta kontakt. Statland vekst Medlemsmøte Namdalseid pensjonistlag har medlemsmøte i Ungdomsog eldresenteret i Samfunnshuset tirsdag 9. oktober kl Vel møtt! Pensjonistlaget

9 Utlodning Molomarkedet (som dessverre blåste bort) Trekning: 1) Gavekort Expert 1000 kr: Reidun og Johannes Mork 2) Tur for 2 m/namdalingen til Gjæslingan, NTS:Åse Holthe 3) Massasjeapparat fra Økoprodukter: Svein, Siri Bendiksen m.fl 4) Dusjgarnityr, Grannes: Annfrid og Kjell Oksdøl 5) Havfiskestang, Aljos: Eskil og Nina Bendiksen 6) Bag og redningsbøye, Gjensidige: Marie Erikson 7) Gavekort 400.-, Elkjøp: Ronja Musum 8) Weekend Ledang Rorbuer: Malin Dahle 9) Storsekk m/ved, Bjørn Engen: Åse Holthe 10) Gavekort 500.-, Fossekailn: Mette B. Skorstad 11) Røkt laks, Svenn Kaldahl: Kristine Engen 12) Gressklipper, Felleskjøpet: Lene Maria Engen 13) Trailertur, Kristensens transport: Sylvia og Otto Hågensen 14) Storsekk m/ved, Agnar Forbord: Turid Duklæt 15) Røkt laks, Svenn Kaldahl: Tiril og Isak Kristensen 16) Sentrumsgavekort 500.-:Tirill og Isak Kristensen 17) Gavekort Trønderelement: Svein, Siri m.fl Bendiksen 18) Gavekort Expert : Sylvia og Otto Hågensen 19) Bag, Gjensidige: Per O. Brørs Statland vekst Lappeklubben SYGLEDEN vurderer å sparke i gang lappekurs 27. og Noen interesserte? Ring Inger Helene, tlf /Anna, tlf Quiltekveld kl på Husflidshjørnet. Sygleden Bassenget åpner Songlaget Bassenget ved Namdalseid skole åpner tirsdag Åpningstider blir som tidligere. Fredager vil det som vanlig bli solgt kaffe og vafler. Vi ønsker alle hjertelig velkommen til et trivelig bad. Hilsen Namdalseid Røde Kors Hjelpekorps. Åpningstidene i bassenget er da slik: Tirsdager: Kl Jenter og gutter Kl Voksne Fredager: Kl Familiebading Kl Jenter /gutter Kl Voksne Annenhver mandag i uker med oddetall: Kl Familier med barn inntil 2 år Namdalseid songlag har årsmøte på Sjøåsen hotell tirsdag 30. oktober kl Vanlige årsmøtesaker. Evt. saker bes meldt til leder Tone Hynne innen 20. oktober. Styret Side 9

10 Doggy hund og katt Vi selger Doggy hundefôr og Katty kattemat og lanserer nå ett nytt produkt: Doggy Prima 14 kg, et fullfôr i små biter til små hunder, KUN kr. 246,- Øvrig sortiment: Doggy Junior 10 kg, KUN kr 225,- Doggy Original 18 kg, for lite aktive hunder, KUN kr. 298,- Doggy Proff. Ekstra 18 kg, for aktive hunder, KUN kr. 360,- Katty kattmat 5 kg, KUN kr. 129,- Alle priser inkl. mva Velkommen innom! Tlf Faks E-post: * Hjemmeside: HUSFLIDSHJØRNET GAVER GARN - STOFF Husflidshjørnet er stengt onsdag 3. og fredag 5. oktober på grunn av utvidelse av butikken. LØRDAG 6. OKTOBER åpner Husflidshjørnet i utvidede lokaler. Kaffe og blautkake Stikk innom en tur da vel! Strikkekafé Tirsdag 9. oktober kl blir det strikkekaffe på Husflidshjørnet Tema: Vi ser på noen av høstens nyheter fra Sandnes Garn. Ta med deg strikketøyet (nytt eller gammelt) og bli med på trivelige strikkekvelder. Kaffespleis VELKOMMEN! Side 10

11 Basar på Solberg Stor basar på Solberg lørdag 6. oktober kl Andakt ved sokneprest Eiliv A. Larsen. Nummer/åresalg, mange flotte gevinster. Alle velkommen! Onsdagsklubben Onsdagsklubben treffes klokka i Ungdoms- og eldresenteret den 3.10., og Namdal Landbrukstjenester Namdal Landbrukstjenester avd. Namdalseid har åpent mandag, tirsdag og torsdag mellom kl og Tlf / Side 11

12 Arrangørkalender for oktober 2007 mandag tirsdag onsdag torsdag fredag lørdag søndag 1 Varmbading Namdalseid. Skigruppa kl Husmøte Dagsenteret. 2 Seniordans kl Onsdagsklubben kl Helsestasjon for ungdom. 4 Kurs i thailandsk matlaging på Dagsenteret. 5 6 Basar på Solberg kl Varmbading Namdalseid. Skigruppa kl Medlemsmøte Pensjonistlaget kl Seniordans kl Dagsenteret, konsert kl Avslutning friidrettssesongen kl Kirkekveld Statland. 15 Varmbading Namdalseid. Skigruppa kl Bassengåpning. Seniordans kl Onsdagsklubben kl Helsestasjon for ungdom. 18 Vaksinasjonsdag. Quiltekveld kl Kommunestyremøte TV-aksjon! Gudstjeneste N.eid krk. kl. 11. Høsttakkefest og utdeling av kirkebøker. 22 Varmbading Namdalseid. Skigruppa kl Dagsenteret til Sparkjøp. 23 Seniordans kl Minikonsert på biblioteket ved Musikk og kulturskolen Høstfest i Sisu 4H kl Årsmøte N.eid og Lyngen skytterlag Kl Varmbading Namdalseid. Skigruppa kl Årsmøte i Namdalseid songlag kl Seniordans kl Onsdagsklubben kl Helsestasjon for ungdom. Kirkekveld i Statland kirke kl Vidar Theisen kommer på besøk. Pårørendekaffe på Helsetunet , Dagsenteret kl og Sykeheimen kl Husk folkemøte 7. november kl om sentrumsutvikling og boglede i Namdalseid. Kveldsåpent Biblioteket og Servicekontoret er kveldsåpent hver onsdag til kl

Høytid i ulike kulturer

Høytid i ulike kulturer N Y T T F R A N A M D A L S E I D K O M M U N E N O V E M B E R 2 0 0 9 Høytid i ulike kulturer KOMMUNALE MØTER: FORMANNSKAPET 26. NOVEMBER 2009 ALLE MØTENE ER ÅPNE FOR PUBLIKUM/TILHØRERE. MØTEPAPIRER

Detaljer

Mange unge vil flytte tilbake til Namdalseid

Mange unge vil flytte tilbake til Namdalseid N Y T T F R A N A M D A L S E I D K O M M U N E J U L I 0 7 Mange unge vil flytte tilbake til Namdalseid Rådgiver Bodil Lie og ordfører Steinar Lyngstad vil nå benytte resultatene fra spørreundersøkelsen

Detaljer

Filmpris til Sverre Anton Sverkmo!

Filmpris til Sverre Anton Sverkmo! N Y T T F R A N A M D A L S E I D K O M M U N E S E P T E M B E R 2 0 13 Vil starte frivilligsentral i Namdalseid KOMMUNALE MØTER: Ungdomsråd 10.9. Eldreråd 10.9. Råd for mennesker m/ nedsatt funksj.evne

Detaljer

Tilrettelegger for ungdomsboliger

Tilrettelegger for ungdomsboliger N Y T T F R A N A M D A L S E I D K O M M U N E J A N. 0 6 Tilrettelegger for ungdomsboliger Namdalseid kommune ønsker å tilrettelegge for nybygging av sentrumsnære boliger for ungdom og eldre voksne.

Detaljer

NYTT FRA NAMDALSEID MELKRAMPA APRIL 2003

NYTT FRA NAMDALSEID MELKRAMPA APRIL 2003 NYTT FRA NAMDALSEID MELKRAMPA APRIL 2003 08.04. Namdalseid Pensjonistlag har møte i Senteret i Samfunnshuset kl. 15.00. Ring 74 27 83 13 for skyss! Styret 09.04. Årsmøte i Solhaug Grendehus kl. 19.30.

Detaljer

Stokke bibliotek. www.stokke.kommune.no. Nr. 6 oktober 2010-11. årgang INFORMASJON. Det skjer mye moro på Soletunet. Ordførerens hjørne

Stokke bibliotek. www.stokke.kommune.no. Nr. 6 oktober 2010-11. årgang INFORMASJON. Det skjer mye moro på Soletunet. Ordførerens hjørne INFORMASJON Stokke bibliotek Stokke Rådhus, Nygaards allé 1 Postboks 164, 3161 Stokke Telefon: 33 29 52 20 Telefaks: 33 29 52 21 E-post: postmottak.bibliotek@stokke.kommune.no Nr. 6 oktober 2010-11. årgang

Detaljer

HØR HER NYTT OG NYTTIG FOR OSS I FLATANGER FEBRUAR 2014 UTGIVELSE 220. Å P E N www.flatanger.kommune.no

HØR HER NYTT OG NYTTIG FOR OSS I FLATANGER FEBRUAR 2014 UTGIVELSE 220. Å P E N www.flatanger.kommune.no A K T I V O G HØR HER NYTT OG NYTTIG FOR OSS I FLATANGER FEBRUAR 2014 UTGIVELSE 220 Å P E N www.flatanger.kommune.no Flatanger Kommune KOMMUNALE MØTER Oppvekst og omsorg: 3.februar kl. 16:00 Næring, miljø

Detaljer

Stokke kommune. Nytt fra. Høsten er her med vinteren rundt hjørnet. Informasjon. Ordførerens hjørne. Nr. 6 - oktober/november 2013-14. årgang.

Stokke kommune. Nytt fra. Høsten er her med vinteren rundt hjørnet. Informasjon. Ordførerens hjørne. Nr. 6 - oktober/november 2013-14. årgang. Nr. 6 - oktober/november 2013-14. årgang Informasjon Nytt fra Stokke kommune Side 3 Ordførerens hjørne Høring skolestruktur Tur til Torp TV-aksjonen 2013 Side 4 8 Kommunal informasjon og arrangementer

Detaljer

Andebu. Stikk@ INFORMASJON. Informasjonsorgan for Andebu kommune nr. 2/2010-19. årgang. I dette nummeret kan du bl. a. lese om:

Andebu. Stikk@ INFORMASJON. Informasjonsorgan for Andebu kommune nr. 2/2010-19. årgang. I dette nummeret kan du bl. a. lese om: Andebu Stikk@ INFORMASJON Informasjonsorgan for Andebu kommune nr. 2/2010-19. årgang I dette nummeret kan du bl. a. lese om: Landbrukskontoret Andebu og Stokke Nytt barnehage- og skoleår Bredbånd i Andebu

Detaljer

Andebu. Informasjonsorgan for Andebu kommune nr. 4/2014-23. årgang. Les også mer om:

Andebu. Informasjonsorgan for Andebu kommune nr. 4/2014-23. årgang. Les også mer om: Andebu Stikk@ INFORMASJON Informasjonsorgan for Andebu kommune nr. 4/2014-23. årgang Kongen av frivillighet på slottsbesøk Gunnbjørn Tangen var på audiens hos kong Harald og dronning Sonja i oktober sammen

Detaljer

Andebu. Stikka. I dette nummer kan du lese om: Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2007 Andebu barnefestival NAV kontor i Andebu Søknad om spillemidler

Andebu. Stikka. I dette nummer kan du lese om: Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2007 Andebu barnefestival NAV kontor i Andebu Søknad om spillemidler INFORMASJON Andebu Stikka Informasjonsorgan for Andebu kommune nr. 3/2007-16. årgang I dette nummer kan du lese om: Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2007 Andebu barnefestival NAV kontor i Andebu Søknad

Detaljer

Fosnes kommune Informasjonsskriv januar 2010

Fosnes kommune Informasjonsskriv januar 2010 Fosnes kommune Informasjonsskriv januar 2010 Fosnes kommunestyre har møte torsdag den 28. januar kl. 19.15 i kommunehuset på Dun Følgende sakliste foreligger: Saksnr Innhold PS 1/10 Korrigering av betalingssatser

Detaljer

Spennende stedsutvikling

Spennende stedsutvikling AVIS NR. [NUM] - [DAY] [DD]. [MONTH] [YYYY] - SNASNINGEN.NO nytt INFORMASJONSAVIS FOR GRONG KOMMUNE Grongnytt-debut i tabloidformat 2: «Som rådmann og redaktør for kommunens informasjonsavis er jeg glad

Detaljer

Andebu. Stikk@ Les også mer om: INFORMASJON. Kommunesammenslåing Kommuneplan Biblioteket på Bergenstur Høyjord skole

Andebu. Stikk@ Les også mer om: INFORMASJON. Kommunesammenslåing Kommuneplan Biblioteket på Bergenstur Høyjord skole Andebu Stikk@ INFORMASJON Informasjonsorgan for Andebu kommune nr. 3/2014-23. årgang Se side 16-17 Les også mer om: Kommunesammenslåing Kommuneplan Biblioteket på Bergenstur Høyjord skole Andebu Utgiver:

Detaljer

INFORMASJON. Informasjonsblad og Annonseorgan Nr 16/2012 4. oktober Årg. 35. årg a n g. Foto: Dagfinn Vold. Rennebunytt

INFORMASJON. Informasjonsblad og Annonseorgan Nr 16/2012 4. oktober Årg. 35. årg a n g. Foto: Dagfinn Vold. Rennebunytt INFORMASJON Informasjonsblad og Annonseorgan Nr 16/2012 4. oktober Årg. 35 35 årg a n g Foto: Dagfinn Vold 1 Rådmannens hjørne Reiselivstilbudene i Rennebu består i stor grad av mindre bedrifter som driver

Detaljer

SPILLEMIDLER til kommunen er 1. november.

SPILLEMIDLER til kommunen er 1. november. FULLDISTRIBUSJON 9-2004 i fra Idrettsrådet KOMMUNAL TID I SKIBOTNHALLEN Lag og foreninger som ønsker å benytte seg av kommunale timer i Skibotnhallen tirsdager og torsdager, må melde sin interesse til

Detaljer

Godt Nytt År! Nytt fra Stokke kommune. Informasjon. Ordførerens hjørne Nytt stupetårn i Melsomvik, kommunesammenslåing, skolestruktur m.m.

Godt Nytt År! Nytt fra Stokke kommune. Informasjon. Ordførerens hjørne Nytt stupetårn i Melsomvik, kommunesammenslåing, skolestruktur m.m. Nr. 1 - januar 2014-14. årgang Informasjon Nytt fra Stokke kommune Side 3 Ordførerens hjørne Nytt stupetårn i Melsomvik, kommunesammenslåing, skolestruktur m.m. Godt Nytt År! Side 4 11 Kommunal informasjon

Detaljer

Velkommen til Lurøy kommunes nye hjemmeside!

Velkommen til Lurøy kommunes nye hjemmeside! Fellesavisen KOM M U N A L INF OR M A SJON SAV I S FOR LU RØY KOM M U N E & Menighetsblad for Lurøy, Træna og Aldersund NR. 2 JUNI 2007 21. ÅRGANG Velkommen til Lurøy kommunes nye hjemmeside! Tekst og

Detaljer

Stokke bibliotek. www.stokke.kommune.no. Nr. 6 oktober 2009-10. årgang INFORMASJON. Ordførerens hjørne. Arrangementer.

Stokke bibliotek. www.stokke.kommune.no. Nr. 6 oktober 2009-10. årgang INFORMASJON. Ordførerens hjørne. Arrangementer. INFORMASJON Stokke bibliotek Stokke Rådhus, Nygaards allé 1 Postboks 164, 3161 Stokke Telefon: 33 29 52 20 Telefaks: 33 29 52 21 E-post: postmottak.bibliotek@stokke.kommune.no Nr. 6 oktober 2009-10. årgang

Detaljer

Andebu. Stikk@ Andebu kulturskole INFORMASJON. Informasjonsorgan for Andebu kommune nr. 1/2013-22. årgang

Andebu. Stikk@ Andebu kulturskole INFORMASJON. Informasjonsorgan for Andebu kommune nr. 1/2013-22. årgang Andebu Stikk@ INFORMASJON Informasjonsorgan for Andebu kommune nr. 1/2013-22. årgang Andebu kulturskole Kulturskolens elever sang og spilte for kongeparet i juni 2012 Andebu kulturskole har hatt rekrutteringskonserter

Detaljer

Stokke kommune. Nytt fra INFORMASJON. Nr. 6 - oktober 2012-13. årgang. Gang- og sykkelvei, ungdomsklubb, trim på resept og ny buss

Stokke kommune. Nytt fra INFORMASJON. Nr. 6 - oktober 2012-13. årgang. Gang- og sykkelvei, ungdomsklubb, trim på resept og ny buss Nr. 6 - oktober 2012-13. årgang INFORMASJON Nytt fra Stokke kommune Side 3 Ordførerens hjørne Gang- og sykkelvei, ungdomsklubb, trim på resept og ny buss Side 4-9 Kommunal Informasjon og arrangementer

Detaljer

RÅDHUSPOSTEN. God jul og godt nytt år ønskes alle Rådhuspostens lesere. Informasjonsavis nr. 148 des. 2008 - fra Snillfjord Kommune Nr 06/2008

RÅDHUSPOSTEN. God jul og godt nytt år ønskes alle Rådhuspostens lesere. Informasjonsavis nr. 148 des. 2008 - fra Snillfjord Kommune Nr 06/2008 1 RÅDHUSPOSTEN Informasjonsavis nr. 148 des. 2008 - fra Snillfjord Kommune Nr 06/2008 God jul og godt nytt år ønskes alle Rådhuspostens lesere Formålet med RÅDHUSPOSTEN: Rådhusposten skal først og fremst

Detaljer

Andebu. Stikk@ Prosjekt 2010 i Andebu Stortingsvalget 2009 Nytt skoleår INFORMASJON. Informasjonsorgan for Andebu kommune nr. 3/2009-18.

Andebu. Stikk@ Prosjekt 2010 i Andebu Stortingsvalget 2009 Nytt skoleår INFORMASJON. Informasjonsorgan for Andebu kommune nr. 3/2009-18. Andebu Stikk@ INFORMASJON Informasjonsorgan for Andebu kommune nr. 3/2009-18. årgang I dette nummeret kan du bl. a. lese om: Prosjekt 2010 i Andebu Stortingsvalget 2009 Nytt skoleår Andebu Utgiver: Andebu

Detaljer

Stokke kommune. Nytt fra. Informasjon. Nr. 5 august 2011-12. årgang. Side 3 Orførerens hjørne. Valg 2011

Stokke kommune. Nytt fra. Informasjon. Nr. 5 august 2011-12. årgang. Side 3 Orførerens hjørne. Valg 2011 Nr. 5 august 2011-12. årgang Informasjon Nytt fra Stokke kommune Side 3 Orførerens hjørne Valg 2011 Side 4-11 Kommunal Informasjon og arrangementer Side 12 Nytt fra lag og foreninger Side 13-15 - Nytt

Detaljer

Fløværingen. God påske! Flå kommune Servicekontoret 3539 Flå. Telefon: 3205 3600 Telefaks: 3205 3601. E-post: postmottak@flaa.kommune.

Fløværingen. God påske! Flå kommune Servicekontoret 3539 Flå. Telefon: 3205 3600 Telefaks: 3205 3601. E-post: postmottak@flaa.kommune. Fløværingen Flå kommune informasjon Nr 13 mars 2009 Flå kommune Servicekontoret 3539 Flå Telefon: 3205 3600 Telefaks: 3205 3601 God påske! E-post: postmottak@flaa.kommune.no www.flaa.kommune.no Foto: Høgevarde

Detaljer

Nytt fra Stokke kommune

Nytt fra Stokke kommune Nr. 2 - mars 2014-15. årgang Informasjon Nytt fra Stokke kommune Side 3 Ordførerens hjørne Fengsel i Stokke? Næringssamarbeid og næringsutvikling Side 4 10 Kommunal informasjon og arrangementer Side 12

Detaljer

NAV-direktør Kjell Hugvik i Lurøy

NAV-direktør Kjell Hugvik i Lurøy Fellesavisen KO M M U N A L INFO R M A S J O N S AV I S FO R LURØY KO M M U N E & Menighetsblad for Lurøy og Træna NR. 3 OKTOBER 2011 25. ÅRGANG NAV-direktør Kjell Hugvik i Lurøy I slutten av august tok

Detaljer

Fosnes kommune Informasjonsskriv januar 2009

Fosnes kommune Informasjonsskriv januar 2009 Fosnes kommune Informasjonsskriv januar 2009 I og med at det ikke er ferdige saker til kommunestyremøtet 22.01. blir dette møtet et temamøte for kommunestyrerepresentantene Tema: Lokal næringsutvikling

Detaljer

Grønt flagg til Voll skole

Grønt flagg til Voll skole FULLDISTRIBUSJON Rennebu Nytt Informasjonsblad og Annonseorgan Nr. 20/2004, 25. nov. Årg. 27 Penger til Rv3 Som en følge av budsjettforliket Stortinget bevilget i forrige uke kr 20 millioner til utbedring

Detaljer

NYTT FRA NAMDALSEID MELKRAMPA APRIL 2001

NYTT FRA NAMDALSEID MELKRAMPA APRIL 2001 NYTT FRA NAMDALSEID MELKRAMPA APRIL 2001 05.04.: ÅRSMØTE I NAMDALSEID AVLØSERLAG PÅ SJØÅSEN HOTELL KL. 20.00 Kveldsmat fra kl. 19.00. Styret. 07.04.: STAUT TEATERLAG REVY MED FEST I MUSIKKHALLEN PÅ STATLAND

Detaljer