Ei avis fra Finnsnes IL Fotball, våren årgang, 48. utgave

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Ei avis fra Finnsnes IL Fotball, våren 2008. 23. årgang, 48. utgave"

Transkript

1 GRØNN GENSER Ei avis fra Finnsnes IL Fotball, våren årgang, 48. utgave Historisk Elitelag på småguttenivå Se side 43 Faddere i FIL Se side 47 Til VM i fotball Thomas Berntsen, FIL-historiens første profesjonelle fotballspiller. SE SIDE Se side 62 En vikt ig del av hverdagen

2 GRØNN GENSER Side 2 Våren 2008 LEDER FIL FOTBALL 02NY CMYK TF H02 Grønn Genser - ei avis fra FIL Fotball Opplag: Redaktør: Brynjulf Edvardsen Annonse- og sideproduksjon: Troms Folkeblad AS Trykk: Harstad Tidende Annonsesalg: Hermod Larsen Ivar Holand Verdigrunnlag: All aktivitet i FIL Fotball skal være tuftet på følgende: Folkelighet Innsatsvilje Lagspill Visjon: Vi skaper fotballglede Formålsparagrafen: Laget er selveiende og frittstående med utelukkende personlige medlemmer. Lagets formål er å drive organisert idrett i NIF. Har noen innspill til saker til Grønn Genser, så mail dette til: Så er vi klar for en ny sesong med nye utfordringer noe som bringer med seg sorger og gleder, men forhåpentligvis mest gleder. Som kjent havnet vi midt på treet i sesongen 2007 med vårt seniorlag menn. Dette etter en unik innspurt på høsten. Men også de andre seniorlagene, og ikke minst i ungdomsfotballen og yngres, kom vi i mål. Vi har nå gjennom vinteren planlagt en ny sesong, og vi er fortsatt en stor bidragsyter når det gjelder antall lag i Troms Fotballkrets. Planlegginga har ikke gått bare på det fotballmessige, men også innenfor alt det som hører med rundt fotballkampene, og det meste er nå i boks. Ambisjonene i de forskjellige lagene er sikkert skyhøye - fra de minste 6-8-åringene - til de mer etablerte seniorspillerne. Når det gjelder seniorlaget menn har vi fått tilført en del nye spillere, og for første gang har vi en profesjonell spiller i stallen til FIL Fotball. Når det gjelder ungdomsfotballen og yngres, har vi også fått alt på plass, både trenere og foreldrekontakter. Det er ikke noe å legge skjul på at hadde vi ikke hatt alle de frivillige foreldrene som stiller opp, hadde det blitt vanskelig å stille så mange lag. En stor takk til dere alle som har sagt dere villig til stille opp i sesongen Jeg vil også rette en stor takk til spesielt en person som jeg ser tidlig og sent på banen for at den skal være klar til sesongstart, nemlig Steinar Johansen. Hadde det ikke vært for hans innsats med både snørydding, isfjerning, slådding osv, ville ikke banen vært spilleklar og treningsklar så tidlig som den har vært. Når sant skal sies så har også vår eminente A-lagstrener gjort en fin innsats i form av snørydding på banen. Sesongen 2008 blir en veldig spennende sesong for oss. I følge Sportsplanen har senior menn ambisjoner, og vi har for første gang satt i gang et eliteprosjekt på småguttenivå. I år har vi valgt å satse på et smågutter elite i tillegg til et ordinært småguttelag. Her ligger det et stort ansvar på trenere for småguttelagene å følge opp de spillerne som viser stor interesse og ønsker noe ekstra. Dette samtidig med at de også skal følge opp de andre småguttespillerne slik at alle skal ha muligheten til å være på det småguttelag de fortjener å være. Også i år har vi på jente- og damesiden meldt på lag i samtlige klasser. Vi har lag i samtlige årsklasser i barnefotballen, vi har lag i småjenteklassen, vi har lag i jenteklassen og vi har lag for junior kvinner og damelag. Dette forteller vel egentlig hvor stor bredde det er i FIL Fotball. Når det gjelder det administrative og hovedstyret i klubben, har vi fortsatt vår eminente daglige leder, Ivar Holand, med oss. Med seg har han inntil videre Beate Seljenes som styrer det meste av Yngres, samt en god del av det kontorpraktiske. 28. februar ble det holdt årsmøte i FIL Fotball, og da er det engang slik at noen velger å takke for seg, og nye koster kommer inn. De som valgte å takke for seg i denne omgang var vår leder, Roger Konradsen, lederen av sportslig utvalg, Hugo Konradsen og vårt styremedlem Bente Clausen. Dette av forskjellige årsaker. Men vi har fått inn meget dyktige erstattere. Svein Eikrem, i det sivile sorenskriver på Finnsnes er en. En annen er Heidi Hansen, ei ikke ukjent dame innen yngres avdeling gjennom flere år, samt Hege Tollefsen med mye av den samme FIL-bakgrunnen som Heidi. I tillegg har vi fått inn Gluntans mangeårige leder, Tor Birger Pettersen i vårt styre. Med dette mannskapet i hovedstyret, i tillegg til de som valgte å fortsette, tror jeg vi får en driftig sesong organisatorisk. Så får vi håpe at sesongen 2008 blir god og innholdsrik for fotballfamilien i FIL Fotball. Lykke til alle sammen. Eilif Skogheim Leder FIL Fotball (FOTO: IVAR HOLAND)

3 GRØNN GENSER Side 8 Våren 2008 Enorm aktivitet inneværende sesong AV BRYNJULF EDVARDSEN Denne sesongen vil FIL Fotball stille med rundt 30 lag i seriespill. Vi har hatt en dobling av antall lag fra 15 til 30 på få år. Nå har vi lag i alle klasser for begge kjønn. Det er visstnok bare vi og TUIL som har en slik bredde, sier daglig leder Ivar Holand. Med et så stort antall lag betyr det rundt 200 seriekamper, pluss 50 treningskamper inklusive kamper spilte av andre lag. I underkant av 300 spillere vil ikle seg den grønne drakten og representere klubben. Med så mange lag som skal trene og spille kamper, betyr det et yrende liv på Finnsnes Stadion fra tidlig ettermiddag til langt på kveld, alle dagene i uka. I tillegg til seriekamper og treninger er også andre fotballarrangementer lagt til Finnsnes Stadion. Når du leser dette har det vært arrangert sluttspill i Tryg- Vesta-serien (12. april) og kretssamling for 14- og 15-åringer ( april). Videre utover sesongen kommer Bendit Cup ( mai), Fargerik Fotball (7. juni), Tine Fotballskole ( juni) og NNM Oldboys ( august). - NNM blir arrangert av Gluntan, men de har leid seg inn på vårt anlegg, sier Ivar Holand. 08 CMYK TF H08 Aktiviteten på stadion involverer også foreldre, trenere, lagledere, dommere, anleggspersonell, kioskpersonell og støtteapparat. Med andre ord en anseelig mengde folk. For å illustrere hvor mange som må trø til tar vi med at i sluttspillet til TrygVesta-serien var opp mot 60 personer i sving med funksjoner som sekretariat, speaker, dommere og kafeteria-/kiosksalg. -På kretssamlinga hadde vi 40 personer i sving med salg, bespisning, nattevakter, vaktmester og reinhold, sier Nina Murberg. Klargjøring av anlegget før sesongstart betyr blant annet snørydding av banen(e), oppsett av reklameskilt og seil, samt klargjøring av alle fotballmålene. Etter sesongslutt skal alt dette rigges ned og tas vare på. Også disse oppgavene fordrer at en del personer stiler opp. Mame Konneh (til venstre) og Daniel Seljenes er to av spillerne i FIL Fotball. Vi ser frem til en spennende UNGDOMSFOTBALL-LAG sesong og håper på mange positive opplevelser for alle involverte, Guttelag Jentelag sier Ivar Holand. FIL Fotball stiller med følgende lag i seriespill 1 x småjenter (7 er) 2 x smågutter 2008: SENIORFOTBALL-LAG A-lag 3. divisjon menn Rekruttlag i 4. divisjon menn Junior menn Junior kvinner Damelag (7 er) BARNEFOTBALL-LAG 3 x lillegutter (7 er) 2 x lillejenter (7 er) 4 x minigutter 9-10 år (5 er) 2 x minijenter 9-10 år (5 er) 3 minigutter 7-8 år (5 er) 1 x minijenter 7-8 år (5 er) Utover dette kommer det 2-4 minigutter/minijenter 5-6 år i turneringsspill, samt at vi har et oldboyslag som trener, men ikke deltar i seriespill. De skal dog kanskje stille lag i oldboys-nnm. Totalt blir dette lag i FIL Fotball i Alle lagene som ikke er merket med 7 er eller 5 er er 11 er-lag.

4 GRØNN GENSER Side 6 Våren 2008 Disse styrer klubben i AV IVAR HOLAND På klubbens årsmøte torsdag 28. februar ble det valgt nytt styre som skal styre skuta frem til neste årsmøte i Ny leder etter avgåtte Roger Konradsen ble Eilif Skogheim. Eilif var den i det sittende styret med desidert lengst fartstid, og er den eneste som har vært i styret i klubben siden daglig leder Ivar Holand kom til klubben i Han er også den eneste, foruten daglig leder, som har fullført Fotball-lederkurs III. Styremedlemmens ansvarsområder Nytt styre medfører nye personer innenfor de ulike ansvarsområdene. Fordeling av utvalgsledere ble gjort på det første styremøtet etter årsmøtet, og det er den til enhver tid sittende utvalgslederen som er hovedansvarlig for å følge opp klubbens strategier og tiltak innenfor sitt aktivitetsområde. Av Ivar Holand Klubben har følgende utvalgsledere for de ulike aktivitetsområdene for 2008-sesongen: * FOTBALL-aktiviteter: Eivind A. Winther (sport) og Tor Birger Pettersen (dommer) * DUGNADS- & FORELDREaktiviteter: Beate Seljenes * STYRE- & LEDELSESaktiviteter: Eilif Skogheim * ANLEGGS-aktiviteter Line Sørensen (drift) og Svein Eikrem (eiendom) * ØKONOMI-aktiviteter: Hege Tollefsen * MARKEDS-aktiviteter: Herbjørn Gerhardsen * TRIVSELS - & KOMMUNI- KASJONS-aktiviteter: Mai Bjørklund og Heidi Hansen Alle aktivitetsområdene har et aktivitetsmål knyttet til seg, samt at det er listet opp strategier og tiltak innenfor hvert enkelt aktivitetsområde i strategiplanen. Styret som sådan har et overordnet ansvar for å følge opp strategiplanen og dens aktiviteter, men det vil være den til enhver tid sittende utvalgslederen som er hovedansvarlig for å følge opp klubbens strategier og tiltak innenfor sitt aktivitetsområde. Dette selv om hvert enkelt tiltak innenfor aktivitetene er personifisert til andre. For de av dere som ønsker et inngående innblikk i hva som ligger i de ulike aktivitetsområdene henviser vi til venstresiden av hjemmesiden vår under feltet for organisasjon/administrasjon. Der finner dere vår strategiplan. Styremedlem og leder yngres Beate Seljenes. Styret består av fra venstre Heidi O. A. Hansen, Line Sørensen, Beate Seljenes, Mai Bjørklund, Tor Birger Pettersen, Eilif Skogheim, Hege Tollefsen og Svein Eikrem. Eivind Winther og Herbjørn Gerhardsen var ikke til stede da bildet ble tatt. 06 CMYK TF H06 Videre har tidligere styremedlem Line Sørensen tatt opprykk, og er nå nestleder. Line har også flere års fartstid i styret, og er den med nest lengst sammenhengende fartstid i styret etter Eilif. Eivind Winther har tatt et fagfeltskifte og er nå leder i sportslig utvalg etter Hugo Konradsen, og med seg i sportslig utvalg har han et nyvalgt styremedlem i Tor Birger Pettersen. Fortsetter fra det forrige styret, og i samme posisjon leder i yngres - gjør også Beate Seljenes. Og det gjør også Mai Bjørklund og Herbjørn Gerhardsen som henholdsvis styremedlem og varamedlem. Mai går inn i sitt andre år i styret, mens Herbjørn starter på sitt fjerde år. Nye medlemmer er i tillegg til nevnte Tor Birger Pettersen Svein Eikrem som i det sivile er sorenskriver i Senja Tingrett. Han ble valgt inn med akklamasjon sammen med Heidi Hanssen og Hege Tollefsen. Ut har også Bente Clausen gått. Dermed ble styret fulltallig valgt inn på årsmøtet i slutten av februar etter at det en stund så ut til at vi kunne få en utfordring med å få på plass leder. Men dette løste valgkomiteen under sterk ledelse av Roger Magnussen. Styret er allerede i full gang med arbeidet innenfor sine ulike aktivitetsområder, og i skrivende stund er det avholdt 4 styremøter. Leder Eilif Skogheim. Nestleder Line Sørensen. Styremedlem Mai Bjørklund. Styremedlem Heidi O. A. Hansen.

5 Våren 2008 Vi tilbyr et helhetlig helsekonsept Og den viktigste brikken er DEG! GRØNN GENSER Side 13 AV BRYNJULF EDVARDSEN Friskhuset er gjennom virksomhetsområdene Ernæring, Trening Fysioterapi, Kiropraktikk og Bedriftshelse, et helhetlig helsekonsept. Med basis i vår brede kompetanse innen forebyggende og helsefremmende tiltak, vil det for de fleste være mulig å iverksette tiltak som optimaliserer egen helse og livskvalitet. Du er den viktigste brikken! I begynnelsen av april startet Sissel Hole som akupunktør ved Friskhuset Finnsnes. De siste fem årene har hun kombinert frisøryrket med utdanninga til akupunktør. Eksamen tok hun i februar i år. Vi snakket med Sissel i siste uka i mars. -Jeg gleder meg til å starte opp. Det har jeg gjort helt siden jeg begynte utdanninga. At jeg havnet på Friskhuset er ingen tilfeldighet. Allerede for fem år siden snakket jeg med Per Nymann Andersen, daglig leder og kiropraktor ved Friskhuset, så jeg visste at det ville være jobbmuligheter på Finnsnes. Vi har holdt dialogen hele veien og nå har åpningsdagen nylig vært, sier Sissel Hole. Fordelen med å bli en del av konseptet Friskhuset er at alle aktørene til sammen dekker et bredt spekter av det helsefaglige området og kan dermed utfylle hverandre, noe som kommer våre pasienter til gode, sier Sissel Hole. Per Nymann Andersen er strålende fornøyd med å få Sissel Hole med på laget. Jeg er utrolig glad for at vi har fått en akupunktør i teamet på Friskhuset. Behovet er stort og etterspørselen etter slike tjenester er stadig økende. Med Sissel med på laget har vi nå akupunktør, samtaleterapeut, fysioterapeut, fotterapeut, massører, to kiropraktorer og samarbeid med en lege tilknyttet bedriftshelsetjenesten. Med andre ord så tilbyr vi våre medlemmer og medlemsbedrifter et helhetlig helsekonsept, sier han. Friskhuset Finnsnes er et foregangssenter for utvikling av velværekonsept i kjeden, avslutter Andersen. Han anbefaler en av Friskhusets velgjørende og energigivende velværebehandlinger i vårt intime Friskhuset Spa-avdeling. Akupunktør Sissel Hole er blitt en del av staben ved Friskhuset Finnsnes. Stikk innom, så gir jeg deg behandling ut fra dine behov, sier Sissel. 13 CMYK TF H13

6 54 Side 54 GRØNN GENSER Våren 2008 LILLEJENTER ÅR CELTIC OG UNITED Trenere: Arvid Nordaas, Ann Kristin Evenstad og Arvid Trulsen. Følgende spillere skal fordeles på henholdsvis Celtic og United når serien starter; Vilde Arnesen, Maiken Nordaas, Marte Salmi, Synne Eilertsen, Maria Kristin Hals, Malin Solberg, Guro Clausen, Louise Normann, Andrea Idèn, Malin Bakke, Maiken Hillestad, Tina Fosseng, Tora Simonsen, Celine Kristin Evenstad, Hanna Spissøy, Tone Trulsen, Erika Solberg, Masanjay Kosiah, Fatumata Kannah, Elisabeth Andersen, Eline Øfstbø, Kamila Richardsen. MINIGUTTER 9-10 ÅR ARSENAL Spillere: Amund Normann, Bjørn Nilssen, Viktor Pettersen, Hermann Hovda Lien, Eirik Gamst Kristoffersen, Henrik Helin, Svein Tronstad, Øyvind Saltrø Eriksen. Trenere: Aslak Hovda Lien og Edgar Gamst Kristoffersen. CMYK TF H54 LILLEGUTTER ÅR ARSENAL Spillere: Håkon Borhaug, Lars Kristian Murberg, Marius Thomassen, Hans Borhaug, Lars Holmgren, Vebjørn Borhaug, Sebastian Nergård, Henry Kristiansen, Bjørn Rune Hansen, Markus Bentsen, Eskild Isaksen. Trenere: Knut Bentsen og Jostein Isaksen. MINIGUTTER 9-10 ÅR CITY Spillere: Sander Arnesen, Sander Bruget, Johan Karlsen, Andre Resvoll, Anders Sivertsen, Ola Spissøy, Ulvar Leiknes. Trenere: Stig Eilertsen og Arne Pedersen.

7 Våren 2008 GRØNN GENSER Side 55 MINIJENTER 9-10 ÅR HVIT Trener: Janne Minde. MINIGUTTER 9-10 ÅR LIVERPOOL Spillere: Martin Leo Gjendahl, Robin Pedersen, Ole Hoel Heitmann, Simon Alexandersen, Sebastian Pedersen, Håkon Kristiansen, Aron Nergård, Torstein Torheim. Trenere: Ulf Tore Alexandersen og Roger Gjendahl. MINIJENTER 9-10 ÅR GRØNN Trenere: Bjørn Arve Nordli og Roger Olsen. Følgende spillere skal fordeles på henholdsvis Grønn og Hvit når serien starter; Marlene Sofie Evenstad, Aurora Arnesen, Thea Nordli, Regine Bjørn, Karianne Leiknes, Maja Berglund, Hanna Ingeborg Idèn, Julia Lorentsen, Mawa Kannah, Hanna Norheim, Birgitte Nygård, Marie Ling Hoel, Synne Arnesen, Elise Stenstad, Malen Stigen, Therese Minde Fyhn, Kamilla Dahlgård, Lena Skoglund Fossmo, Mayanlay Kosiah. 55 CMYK MINIGUTTER 9-10 ÅR UNITED Spillere: Even Larsen, Stian Torgersen, Madrian Nordvik, Joakim Hansen, Joakim Seljenes, Andre Hjelle Johansen, Kabeya Moise Mukadi, Elisha Mulumba. Trenere: Frank Fjæreide og Vigdis Flaat. TF H55

8 56 Side 56 GRØNN GENSER Våren 2008 MINIGUTTER 7-8 ÅR INTER Trenere: Stig Bråthen og Ståle Larsen. Bård Raddum Wikmark, Mathias Johansen, Micael Lagnes, Jørgen Larsen, Peter Bråthen, Preben Fosseng Berg, Dennis Sørensen Jacobsen. MINIGUTTER 7-8 ÅR PORTO Trenere: Bjørn Åge Bergland og Vegard Hansen. Eilif Rydeng, Markus Drågen Magnussen, Kristian Hansen, Christer Larsen Bergland, Odin Hansen, Joacim Fjæreide, Israel. CMYK TF H56 MINIGUTTER 7-8 ÅR MILAN Trenere: Stig Bråthen og Ståle Larsen. Birk Lisasønn Myrvang, Odin Lisasønn Myrvang, Rudi Hansen, Isak Lavik, Asgeir Flaat Larsen, Sverre Kristiansen, Lasse Bendiksen, Viljar Livli. MINIJENTER 7-8 ÅR Spillere: Frida Kvalvik Henriksen, Sigrid Norheim, Adelie Hoel, Andrine Andersen, Emma Dalgård, Ulrikke Kolbeinsen, Silje Alexandersen, Emilia Johansen, Kristine Rasmussen, Andrea Fjæreide, Nzamba Mukadi, Anna Hoel Heitmann. Trener: Magne Aksel Rasmussen.

9 Våren 2008 GRØNN GENSER Side 7...og disse styrer yngres Styremedlem Tor Birger Pettersen. Sportslig leder Eivind A. Winther. STYRET I YNGRES. Fra venstre Beate Seljenes, Roger Magnussen, Vanja Sørensen, Gunn Bodil Strømseng, Roger Fjæreide og Nina Murberg. Asle Tuven og Ida Gårseth Hov var ikke tilstede da bildet ble tatt. (FOTO: IVAR HOLAND) Styremedlem Svein Eikrem. Varamedlem Hege Tollefsen. AV IVAR HOLAND Beate Seljenes har fått byttet ut store deler av sitt team i styret i yngres etter valgkomiteens innstilling på årsmøtet i slutten av februar. Ut gikk Foreldrekontaktansvarlig Ket Olufsen og Ungdomsrepresentant Runar Kjær Bech. Inn i disses sted har Gunn Bodil Strømseng og Ida Gårseth Hov kommet. Ut gikk også arrangementsansvarlig Wenche Pedersen, og inn for henne kom Roger Magnussen. Roger har vært primus motor for kampavviklingen i forbindelse med TrygVesta-serien, samt at han blir back-up på kampoppsettet i forbindelse med Bendit-cupen vår. utvide tilbudet vårt radikalt på kiosk-/kafeteriasiden denne sesongen. Dette kan dere lese om i en annen artikkel i denne utgaven av klubbavisa vår. De to siste nykommerne i styret i yngres er Roger Fjæreide og Asle Tuven, mens June Gårdvik, Stig Bråthen og Øystein Elvevold formelt nå har trådt ut av styret i yngres. Alle de som nå sitter i styret i yngres har, på samme måte som styremedlemmene i hovedstyret, fått hver sine arbeidsoppgaver innenfor sitt aktivitetsområde Dugnads- & Foreldreaktiviteter. Også styret i yngres har kommet meget godt i gang med sitt arbeide, og når du leser dette er mange av de ulike arrangementene våre vel i havn, og det kan vi i stor grad takke styret i yngres for. Dette selvfølgelig sammen med den flotte foreldregruppen vi har i klubben som har lost våre arrangement vel i havn i år også! 07 CMYK Varamedlem Herbjørn Gerhardsen Nina Murberg, en av våre tre kvinner på randen, fortsetter i styret i yngres som materialforvalter og kjøkkenansvarlig. Hun får med seg nyvalgte Vanja Sørensen som kjøkkenansvarlig da vi skal Vi takker de avgåtte styremedlemmene både i hovedstyret og styret i yngres for vel utført dugnadsjobb for klubben! TF H07

10 18 GRØNN GENSER Side 18 Våren 2008 Den (v)årlige kretssamlingen Værgudene var ikke på arrangørens side da kretssamlinga for jenter og gutter født 1992, 1993 og 1994 ble avviklet på Finnsnes stadion fra fredag 18. til søndag 20. april. AV BRYNJULF EDVARDSEN Natt til lørdag kom det mellom fem og ti centimeter nysnø, men banemannskapene gjorde en utmerket jobb og sørget for at banen var ryddet og klar til bruk til oppsatt tid. Hele 96 spillere fra Midt- Troms, Tromsø og Nord-Troms kom på kretssamlinga, fem av dem fra FIL Fotball. Det var Sondre Antonsen, Andreas Semmingsen, Andrea Salmi, Elisabeth Pedersen og Marianne Fjeldstad. I tillegg er trener for vårt junior kvinnelag, Olav Lund, en av laglederne. Han har vært med i kretsapparatet siden Fredag ettermiddag var det ei lett trening for at spillerne skulle bli kjent med hverandre. Lørdag var Kjell Harald Horn og Jøran Johansen og snakket om skader og skadeforebygging. Dette var ei veldig bra økt. Både guttene og jentene fikk prøve å teipe, sier Steinar Johansen som er ansvarlig for kretssamlinga. Videre utover dagen spilte de tre regionene kamper mot hverandre. På søndag ble jente- og guttespillerne delt i tre lag. De antatt beste spillerne Olav Lund er med i korpset til Troms Fotballkrets. Til daglig trener han junior kvinnelaget til FIL Fotball. CMYK TF H18 Tre av FIL Fotballs jenter var tatt ut til samlinga. Fra venstre: Andrea Salmi, Elisabeth Pedersen og Marianne Fjeldstad. ( på kretslaget, mens de andre ble fordelt på to utfordrerlag. Hvert av kretslagene spilte mot et av utfordrerlagene, mens det andre utfordrerlaget spilte mot lag fra FIL Fotball, henholdsvis junior kvinner og junior menn. For oss er prestasjonene til spillerne det viktigste. Resultatene i de enkelte kampene har liten betydning, sier Steinar Johansen. Hva blir neste oppgave for de som kommer med på kretslaget? -De får være med på interkretsturneringa i Harstad i slutten av mai. Her deltar kretslagene fra Finnmark, Troms, Hålogaland og Nordland. De beste fra hver krets får i tillegg muligheten til å delta på ei landslagssamling i Porsgrunn utpå sommeren. I fjor hadde Troms tre spillere født i 1991 og to spillere født i 1992 med på samlinga i Porsgrunn, sier Steinar Johansen For å betjene sultne munner hadde Nina Murberg en stab på 45 personer i kjøkkentjeneste. Alle spillerne og rundt 20 trenere og lagledere fikk servert frokost, lunsj og middag på klubbhuset. Vi har stående buffé fra til slik at deltakerne kan spise når de har lyst. Matlysten er stor, så det går med atskillige mengder mat. Vi satser på sunn kost med mye salat og frukt. Alt går unna som varmt hvetebrød. Alle skryter av maten, noe vi setter stor pris på, sier Nina Murberg. Spillerne overnattet i Finnsneshallen og på Finnsnes Ungdomsskole. I den forbindelse måtte det utplasseres nattevakter på begge steder. Først og fremst med tanke på at det kunne oppstå brann. Etter endt turnering fikk FIL Fotball denne tilbakemeldingen fra Troms Fotballkrets: Et samlet korps fra Troms Fotballkrets gir veldig mye skryt for årets samling. Det samme gis fra alle spillerne. Det at overnattingen ble fordelt på to plasser (Finnsneshallen og Finnsnes Ungdomsskole) medførte større ro og orden og ikke minst bedre dusj- og garderobeforhold. Maten var fantastisk med mye grønt og frukt, samt grove brød og landganger. Servicen er som vanlig helt på topp, og baneforholdene var veldig gode været tatt i betraktning. Vi ber om at alle som har vært involvert får en velfortjent takk.

11 Våren 2008 GRØNN GENSER Side 23 Silje Stien og laget hennes tok tredjeplass i junior kvinner i årets TrygVestaserie. Wenche Simonsen solgte vafler i hopetall. Nina Murberg gratulerer Marte Simonsen og de andre FIL-jentene med tredjeplass i junior kvinner. Beate Seljenes deler ut førstepremien til glade FIL-jenter etter finaleseieren i småjenteklassen. Marthe Karlsen, Svein Harald Lee Heitmann og Hanne Kristin Wilsgård brukte mobiltelefonen aktivt mellom kampene. 23 Geir Gårset og Inger Gårset Hov var blant de som styrte salget i hallen. -Arrangementet har gått knirkefritt. Komiteen har gjort en flott jobb, sier ansvarlig for sluttspillet, Nina Murberg. TF H23

12 69 Våren 2008 GRØNN GENSER Side 69 FIL AMFI Finnsnes nye rekrutteringsarena Ganske mange av FILs medlemmer jobber på Amfi, de fleste på deltid. Her er en oversikt over hvem de er, hvor de arbeider og hvilken tilknytning de har til FIL. AV CHRISTINE HOLMGREN FIL Turn tok sølv og bronse i NNM AV CHRISTINE HOLMGREN Den 12. og 13.april var turnere fra Finnsnes i Tromsø på Nord-Norsk mesterskap. Det ble i år satt rekord med hensyn til antall deltakere. Over 500 turnere fra 14 forskjellige klubber var med, fra Svalbard i nord til Bodø i sør. FIL Turn hadde med 18 deltakere fordelt på rekrutt (10-13 år), junior (13-18 år) og senior (16+). Alle hadde vært gjennom et uttak i egen klubb. De seks beste i hver gruppe fikk representere FIL Turn på NNM. Rekruttene fra Finnsnes tok sølv i trampett. -Jeg er kjempefornøyd med prestasjonen til jentene. De ble nummer to av hele 21 lag, sier en smilende Johanna. Også seniorene kom på pallen. De tok tredjeplass i tumbling, og fikk dermed bronse. -NNM er en fin opplevelse. Trening, konkurranse og mye sosialt. I tillegg lærer vi også av andre turnere, avslutter Johanna. Jobb: B-Young Navn/alder: Anja Leiknes, 18 år FIL: Gymnast og trener i FIL Turn Jobb: B-Young Navn/alder: Marte Mathiassen, 16 år FIL: Trener i FIL Turn Jobb: Cubus Navn/alder: Marte Markussen, 19 år FIL: Gymnast og trener i FIL Turn Jobb: Gullfunn Navn/alder: Serena Uteng, 17 år FIL: Gymnast og trener i FIL Turn CMYK Jobb: Blend Navn/alder: Frøydis Fjeldstad, 17 år FIL: Gymnast i FIL Turn Jobb: Cubus Navn/alder: Valentina Afanassieva, 19 år FIL: Gymnast og trener i FIL Turn TF H69 Jobb: Parfymelle Navn/alder: Christina L. Sæterbø, 18 år FIL: Gymnast og trener i FIL Turn Jobb: Kremtoppen Navn/alder: Christine Holmgren, 17 år FIL: Gymnast og trener i FIL Turn Jobb: Lindex Navn/alder: Emilie Fjeldstad Thomassen, 16 år FIL: Gymnast og trener i FIL Turn Jobb: Vero Moda Navn/alder Ida Gårseth Hov, 17 år FIL: Fotballspiller og leder av ungdomsutvalget i FIL Fotball (ALLE FOTO: CHRISTINE HOLMGREN)

13 70 Side 70 GRØNN GENSER Våren 2008 TF H70

14 71 TF H71 Våren 2008 GRØNN GENSER Side 71

15 72 Side 72 GRØNN GENSER Våren 2008 VIKTIGE TELEFONNUMMER Telefon: Vi ønsker Finnsnes IL Fotball Daglig leder Ivar Holand Regnskapsfører Arnfinn Hanssen Bend It-cup Beate Seljenes våre lag lykke til med sesongen TINE Fotballskole Ivar Holand Leder FIL Fotball Eilif Skogheim Leder FIL Fotball yngres Beate Seljenes Materialforvalter yngres Nina Murberg Finnsneshallen AS / klubbhuset vaktmestere / / kl alle dager Ved bruk av telefonen får du raskt svar på de fleste spørsmål angående FIL Fotball. Leder FIL Allianse Ingvald Berntsen Leder FIL Turn Hege Leiknes Leder FIL Idrettsskole Wenche Pedersen Vi ber dere ta direkte kontakt med den du ønsker kontakt med. TF H72

16 20 GRØNN GENSER Side 20 Våren 2008 TF H20

17 GRØNN GENSER Side 28 Våren 2008 Mikalsen Transport ny FIL-bedrift Mikalsen Maskin er en ny tilvekst i FIL-lauget. -Som maskinentrepenør ønsker vi å være en totalleverandør innenfor vårt område. Vi driver med snøbrøyting, sandstrøing, gatefeiing, gravearbeid, kloakkspyling og rørinspeksjon. AV BRYNJULF EDVARDSEN 28 CMYK Arbeidstilgangen er god, sier Håvard Mikalsen. Han startet firmaet i 1994 og de er i dag tre ansatte for å kunne ta unna alle oppdragene. De har en maskinpark bestående av to store traktorer, gravemaskin, hjullaster og spylebil. Hvorfor gikk bedriften inn i FILlauget? -Jeg har hatt annonser i Grønn Genser og reklame på Finnsnes Stadion. Vi brøyter baneanlegget og sandstrør rundt anlegget, dermed er vi direkte involvert i klubbens aktiviteter. Gjennom disse aktivitetene har jeg fått et visst inntrykk av klubben. Jeg synes FIL Fotball bidrar positivt i lokalmiljøet og jeg har lyst til støtte opp om klubbens arbeid. For meg er det viktig å bidra til det som skjer lokalt, sier Håvard Mikalsen. Hvilket inntrykk har du av FIL Fotball? -De har en god organisasjon som opptrer profesjonelt. Også anleggsmessig er de godt opppdatert. De gir et fotballtilbud til alle aldersgrupper. Folk går jo ikke på besøk til naboen lengre, derfor blir Finnsnes Stadion et sosialt samlingspunkt. Hvilken befatning har du med idrett? Håvard Mikalsen foran en av firmaets traktorer. -Jeg har aldri drevet med idrett. Har heller ikke barn som driver med idrett. Likevel har jeg god innsikt i frivillige organisasjoner, hvilken betydning de har for lokalsamfunnet og ikke minst hvor avhengig de er av dugnadsinnsatsen. Selv om mange jobber dugnad er det stadig flere som ønsker betaling for den innsatsen de gjør i frivillige organisasjoner. TF H28

18 Våren 2008 Eltele gjør hverdagen enklere GRØNN GENSER Side 25 For 2008 er Eltele blitt samarbeidspartner til FIL Fotball. Med levering av alle it-tjenester (ASP) til idrettslaget, skal bedriften være med på å høyne nivået på serverdrift, internett, overvåking, backup, drift m.m. AV KARIN MERETE WIRKOLA Det er med spent forventing vi nå har fått implementert en fullverdig it-løsning for FIL Fotball, sier avdelingsleder på Eltele sitt Tromsø-kontor, Lill Tove Amundsen. Samarbeidet med idrettslaget har så langt fungert utmerket og med driftsløsning (ASP) fra oss, vil idrettslaget gå opp flere divisjoner innen datakommunikasjon. Fra vår avdeling i Tromsø vil de ansatte serve idrettslaget med de tjenester som er nødvendig for en god løsning og enklere hverdag. Hvem er Eltele? -Eltele er en kompetansebedrift med 30 ansatte som ble etablert i 1998 og er fordelt på et hovedkontor i Alta, samt avdelinger i Lakselv og Tromsø. Vi tilbyr totale informasjons-, drifts- og kommunikasjonsløsninger. Vi har høy fokus på kvalitet, service og tilgjengelighet. Bedriften har i hovedsak tre langsiktige eiere i Alta Kraftlag, Luostejok kraftlag og Repvåg Kraftlag. Bedriften feirer dette året 10 års-jubileum, og har i disse årene hatt en meget positiv utvikling på alle områder. Vi har høy kompetanse på Cisco, Microsoft Exchange, Citrix Metaframe, Nimbus, CRM, VMware, fillagring, backup og drift av over 100 forskjellige applikasjoner med ulike databaser. Eltele leverer i dag tjenester til Finnmark og deler av Troms, og da spesielt på Bynett i Troms. De leverer it-tjenester til private og bedrifter over de fleste nett; fiberkabel, xdsl-, og radionett. Bedriften har lang erfaring med drift av større nettverk/kommunikasjonsløsninger til blant annet kommuner og fylkeskommuner. De leverer bredbåndsaksess og internettjenester til både bedriftsog privatmarkedet, og samarbeider med flere e-verk i forbindelse med fiberprosjekt, Triple Play (Internett, TV og IP-telefoni). Bedriftene er tilgjengelige for kundesupport 365 dager i året. -Eltele er en kunnskapsbedrift med alt fra ansatte som er selvlært, og opp til de med sivilingeniørutdannelse og lang fartstid i bransjen. Vi har stadig ansatte på kurs og i opplæring for å kunne være med i utviklingen og hele tiden ha fagfolk med den ekspertisen som kundene krever. I Alta flyttet bedriften inn i hypermoderne lokaler i kunnskapsparken høsten Her har de nå en driftssentral som er den mest moderne og sikreste som vi kjenner til i Nord-Norge. Tromsø-kontoret holder til i Forskningsparken hvor vi har en moderne driftssentral og lokaler. Elteles avdeling i Tromsø består av fra venstre: Systemkonsulent Kristian Solheim, avdelingsleder Lill Tove Amundsen og systemkonsulent Mikal Johnsen som er teknisk ansvarlig for Finnsnes IL. (FOTO: ELTELE) Tilbyr totalpakke Produktspekteret til Eltele er stadig i endring og utvikling. Gjennom sine systemer kan de i dag tilby drift av IT-systemer, back-up og sikkerhet, kommunikasjonsløsninger/bredbånd, LAN-LAN, driftsovervåkning, domene-web-hotell, IP-telefoni, BBS og CRM system fra Microsoft, rådgiving, prosessmodellering og prosessutvikling og videokonferanseløsninger. Bedriftens mål er å levere fleksible, sikre og stabile løsninger, samt ha fornøyde kunder og ivareta høy kompetanse hos de ansatte. Og i tillegg å utvikle kvalitetsprodukter og tjenester. Hva leverer vi til FIL Fotball? FIL Fotball har flere tjenester fra Eltele som høyner nivået på deres IT-tjenester med flere divisjoner. I hovedsak inneholder leveransen følgende produkter fra oss; SDSL linje (VLAN mot Eltele nett), terminalserver med roaming profile, sentralisert applikasjonene sine (Office/Mamut datax/cupassist) gjennom Citrix, Exchange e-postkontoer, filserver hvor hver bruker har eget filområde i tillegg til et fellesområde (30 GB totalt), en printer tilgjengelig gjennom printserver i Tromsø, tilgang til applikasjoner/filer og dokumenter gjennom RSA utenfor kontor og daglig backup av vitale data (filserver, terminalserver og exchangeserver). Frisk, Fokusert og Framtidsrettet! For å kunne levere de produktene kundene etterspør har Eltele nå inngått en avtale der de kan levere MS CRM til sine kunder. Dette CRM-systemet er enkelt i bruk og har samme grensesnitt som outlook. -For å kunne ta dette i bruk må kunden ha exhange fra oss. Trenger du et godt system for kundebehandling, salg, tjenester, oppfølging, kampanjer m.m. kontakt oss for en vurdering. Bedriften har også en rådgivingstjeneste til disposisjon for de som måtte ønske dette. Vurderer din bedrift å skifte utstyr, endre leverandør av tjenester, kjøpe nye tjenester, eller annet It- og kommunikasjonsrelatert utstyr for bedriften? -Kontakt oss, og vi kan hjelpe med utarbeidelse av kravspesifikasjon. For bl.a. å spare miljøet med lange og dyre reiser, har vi gått til anskaffelse av videokonferanseutstyr. Vi er fornøyd med utstyret og har høstet flere erfaringer som kan være nyttig å vite for andre. Kontakt oss for videre orientering og veiledning om dette. Klare mål Vårt mål er å gjøre hverdagen enklere for våre kunder. 25 CMYK TF H25

19 46 Side 46 GRØNN GENSER Våren 2008 TF H46

20 47 TF H47 Våren 2008 GRØNN GENSER Side 47 Faddere i FIL Tre av jentene på småjentelaget, Kamilla Bentsen, Andrea Salmi og Mariell Nordvik, har sagt ja til å være faddere for spillerne på minijenter 9-10 år. AV BRYNJULF EDVARDSEN Med fadderordningen oppnår vi mange fordeler, for alle impliserte. Det er en fin måte å koble lag på, noe som vil styrke klubbfølelsen. Mange unge ønsker å bidra i klubber uten at de får muligheten. Med fadderordningen gir vi ungdommen ansvar som igjen kan bidra til rekruttering av fremtidige ledere. Minijentene får nå direkte kontakt med noen av sine forbilder i klubben og blir på den måten inspirert til å yte litt ekstra, sier en av trenerne for minijentene Roger Olsen. Ordningen går ut på at fadderne skal være med på arrangementer omtrent en gang i måneden, totalt seks ganger. Arrangementet kan være trening, kamp, foreldremøte eller sosial samling. -Opplegget er fleksibelt på den måten at ikke alle tre jentene trenger å være med alle gangene, sier Roger Olsen. Det er opp til fadderne å bestemme når de vil møte. -En undersøkelse fra 2002 viste at da var 92 % av fotballtrenerne i Norge menn i alderen år. Mens en annen undersøkelse fra samme år viste til at 4 av 10 ungdommer som er aktiv innen idretten kan tenke seg å bli trenere og ledere, men 90 % av disse blir aldri spurt om å bidra. Jeg tror bestemt at fadderordningen, spesielt på jentesida, kan føre til at flere jenter og kvinner kan tenke seg å bli fotballtrenere. Det er absolutt et behov for det, sier Roger Olsen. Fadderne deltok første gang da minijentene hadde foreldremøte i mars måned. Her fikk de gjennom gruppearbeid sammen med minijentespillerne blant annet ansvaret for å ta et tilbakeblikk på fjorårssesongen. Etterpå presenterte fadderne svarene for foreldrene. Fadderne har ellers vært på treninger og kosekveld hvor de har tilrettelagt for aktivitet og deltatt selv. Flere fadderbesøk etterspørres av jentene på laget. Mens fadderne selv har tatt initiativ til flere fadderbesøk enn først tiltenkt. Både faddere, spillere og foreldre synes initiativet og ordningen er flott. Det er utfordrende og jeg får bruke av meg selv. Jeg synes det er artig å være sammen med de yngre, sier Andrea Salmi. Fadderne kan lære oss ting. I enkelte sammenhenger er det lettere å snakke med fadderen enn treneren, sier en av jentene på minijentelaget. Denne ordningen er veldig positiv og vil garantert være god inspirasjon for jentene, både fadderne og spillerne, sier Robin Nordheim som har en spiller på minijentelaget. -Kanskje vil vårt initiativ føre til at flere lag vil benytte samme ordningen. Det er uten tvil en fin Fadderne og noen av spillerne på minijenter 9-10 år. Bak fra venstre: Kamilla Bentsen, Andrea Salmi, Mariell Nordvik. I midten: Therese Minde Fyhn, Maja Berglund, Aurora Arnesen, Hanna Strand Iden, Thea Nordli. Foran: Malen Stigen, Kamilla Dahlgård. måte å engasjere ungdommen i FIL på. Koblingen mellom lag tror jeg vil styrke FIL som organisasjon og binde lagene tettere sammen. Når det gjelder våre faddere, ser jeg tre meget gode treneremner, som klubben kan få meget god nytte av i årene fremover, sier Roger Olsen. Her er jentene i sving med å svare på noen spørsmål om sesongen. Fra venstre: Andrea Salmi, Malen Stigen, Kamilla Dahlgård, Therese Minde Fyhn.

GRØNN GENSER. NM-finale og toppseriedebut. Ei avis fra Finnsnes IL Fotball, november 2013. 28. årgang. 59. utgave. Hovedsamarbeidspartner yngres:

GRØNN GENSER. NM-finale og toppseriedebut. Ei avis fra Finnsnes IL Fotball, november 2013. 28. årgang. 59. utgave. Hovedsamarbeidspartner yngres: GRØNN GENSER Ei avis fra Finnsnes IL Fotball, november 2013. 28. årgang. 59. utgave YESSS!!! Les mer om jubelsesongen på side 10-17 TC1291113H01 Kom hjem til slutt Jentelaget vant Skårungen Cup Side 6

Detaljer

JUTULEN. Klubbavis for IL JUTUL NR. 1 2013. Endelig er snøen her. Stina Meinicke og Cecilia Kristiansen klar for vinteren

JUTULEN. Klubbavis for IL JUTUL NR. 1 2013. Endelig er snøen her. Stina Meinicke og Cecilia Kristiansen klar for vinteren JUTULEN Klubbavis for IL JUTUL NR. 1 2013 Endelig er snøen her. Stina Meinicke og Cecilia Kristiansen klar for vinteren Tilde Bolstad Roswall 7 år som scorte sitt første mål i fotballkarrieren på Jutultreffen

Detaljer

ÅRSMØTE I LILLESTRØM HK 90 13. mars 2013 kl 19:00 Møterom 4 Skedsmohallen

ÅRSMØTE I LILLESTRØM HK 90 13. mars 2013 kl 19:00 Møterom 4 Skedsmohallen ÅRSMØTE I LILLESTRØM HK 90 13. mars 2013 kl 19:00 Møterom 4 Skedsmohallen Saksliste: 1. Åpning 2. Valg av møteleder og referent 3. Årsmelding 2012 4. Regnskap 2012 5. Kontingent 6. Budsjett for 2013 7.

Detaljer

FRØYLAND IDRETTSLAG. Stiftet 14. november 1931

FRØYLAND IDRETTSLAG. Stiftet 14. november 1931 FRØYLAND IDRETTSLAG Stiftet 14. november 1931 ÅRSMELDING 2014 INNHOLD Organisasjonsoversikt 2014... 3 Hovedstyret... 4 Fotballgruppa... 7 Håndballgruppa... 18 Friidrettsgruppa... 24 Idrettsskolen... 26

Detaljer

Fredag 12. mai Nr 1 2006

Fredag 12. mai Nr 1 2006 Med hjerte for klubben A-stallen 2006 Skyter Mjølner til topps? Skal vinne med godt humør Side 3 Side 4 og 5 Side 21 Side 27 Fredag 12. mai Nr 1 2006 posten Velkommen til Narvik To kinesiske spillere vil

Detaljer

FIF-POSTEN. FIF G90 på treningsleir til Newcastle. www.fagerstrand.no. Glede - Gode holdninger - Utvikling - Langsiktighet

FIF-POSTEN. FIF G90 på treningsleir til Newcastle. www.fagerstrand.no. Glede - Gode holdninger - Utvikling - Langsiktighet Glede - Gode holdninger - Utvikling - Langsiktighet FIF-POSTEN www.fagerstrand.no NR 1 2005 INFORMASJON FRA FAGERSTRAND IDRETTSFORENING FIF G90 på treningsleir til Newcastle Av Åge Wedøe Skal det være

Detaljer

JUTULEN. Klubbavis for IL JUTUL NR. 1 2012. Skuidalens beste fotballag ever. Generasjonsskifte i Jutul Hockey. Skigruppa på overnattingstur til Løvlia

JUTULEN. Klubbavis for IL JUTUL NR. 1 2012. Skuidalens beste fotballag ever. Generasjonsskifte i Jutul Hockey. Skigruppa på overnattingstur til Løvlia JUTULEN Klubbavis for IL JUTUL NR. 1 2012 Skuidalens beste fotballag ever Generasjonsskifte i Jutul Hockey Skigruppa på overnattingstur til Løvlia Jutulen ønsker alle sine lesere en riktig God Jul og et

Detaljer

Postboks 26 2006 Løvenstad http://www.kurlandfk.no ÅRSMØTE. Kurland Fotballklubb avholder årsmøte for 2010

Postboks 26 2006 Løvenstad http://www.kurlandfk.no ÅRSMØTE. Kurland Fotballklubb avholder årsmøte for 2010 Postboks 26 2006 Løvenstad http://www.kurlandfk.no ÅRSMØTE Kurland Fotballklubb avholder årsmøte for 2010 Dato: Torsdag 25. november 2010 Tid: Kl. 18.30 Sted: Klubbhuset Dagsorden 1. Åpning 2. Valg av

Detaljer

flest mulig lengst mulig best mulig

flest mulig lengst mulig best mulig flest mulig lengst mulig best mulig Fotballmagasinet 2013 2 Ole Martin Hojem, leder Flest mulig, lengst mulig og best mulig LFK-MAGASINET Opplag: 13.000 Utgiver: Lillehammer FK Redaksjonskomité: Are K

Detaljer

ÅRSBERETNING Styret 2011

ÅRSBERETNING Styret 2011 ÅRSBERETNING Styret 2011 Styret har hatt følgende sammensetning i 2011: Leder Økonomileder Sportslig leder herre/gutte Sportslig leder dame/jente Koordinator Barnefotball Markedsansvarlig Stig Nergård

Detaljer

Årsmelding Klepp IL 2014 Klepp IL for dei som vil

Årsmelding Klepp IL 2014 Klepp IL for dei som vil Årsmelding Klepp IL 2014 Klepp IL for dei som vil Side 1 av 40 SAKSLISTE Årsmøte Dato: Torsdag 12.03.2015 kl. 18:00 Inviterte deltakere: Forfall: Sted: Klepp Stadion, 2. etasje Referent: Thomas Langholm

Detaljer

Postboks 26 2006 Løvenstad http://www.kurlandfk.no ÅRSMØTE. Kurland Fotballklubb avholder årsmøte for 2004

Postboks 26 2006 Løvenstad http://www.kurlandfk.no ÅRSMØTE. Kurland Fotballklubb avholder årsmøte for 2004 Postboks 26 2006 Løvenstad http://www.kurlandfk.no ÅRSMØTE Kurland Fotballklubb avholder årsmøte for 2004 Dato: Torsdag 25. november 2004 Tid: Kl. 19.00 Sted: Klubbhuset Dagsorden 1. Åpning 2. Valg av

Detaljer

FRIGG. Årsberetning 2008

FRIGG. Årsberetning 2008 FRIGG Årsberetning 2008 Referat fra Frigg Oslo FKs Årsmøte 2008 Årsmøtet ble åpnet på klubbhuset mandag 14. april 2008 kl. 19:00. Konstitueringen av Årsmøtet Innkallingen var gjort i henhold til klubbens

Detaljer

Postboks 26 2006 Løvenstad http://www.kurlandfk.no ÅRSMØTE

Postboks 26 2006 Løvenstad http://www.kurlandfk.no ÅRSMØTE Postboks 26 2006 Løvenstad http://www.kurlandfk.no ÅRSMØTE Kurland Fotballklubb avholder årsmøte for 2014 Dato: Torsdag 27. november 2014 Tid: Kl. 18.30 Sted: Klubbhuset Dagsorden 1. Åpning 2. Valg av

Detaljer

ÅRGANG 5. Gode ambassadører for klubb og hovedsponsor

ÅRGANG 5. Gode ambassadører for klubb og hovedsponsor Klubbavis ÅRGANG 5 2008 Gode ambassadører for klubb og hovedsponsor Vi sponser Sport Torghatten IL: Hovedsponsor Medlems- og klubbavtale med BRØNNØYSUND litt mer personlig Våre klubbdresser ser sponset

Detaljer

ff tballavis Nummer 2 2011

ff tballavis Nummer 2 2011 if f tballis 1 Fotball - et bud alle som vil spille ball ff tballis Nummer 2 2011 xxx IFs debut i andre divisjon har vært et eventyr så langt, med kalasseiere cupeventyr blant ingrediensene. Og nedover

Detaljer

Årsmelding 2011. www.asil.no

Årsmelding 2011. www.asil.no Årsmelding 2011 www.asil.no Follos eneste spesialbutikk for løpere finner du i tredje etasje. UTSTYRSLEVERANDØR TIL ÅS IL ERIK JOHANSEN SPORT RÅDHUSGT.31 1430 ÅS-TLF.64975504-FAX 64942610 E-post: erik.johansen@stadion.no

Detaljer

Første kamp for BVH Gators. Fra 850 grønne, til 1200 kongeblå fotballspillere! NM-sølv til jenter-15! Amerikansk fotball er det nyeste B V H

Første kamp for BVH Gators. Fra 850 grønne, til 1200 kongeblå fotballspillere! NM-sølv til jenter-15! Amerikansk fotball er det nyeste B V H INFORMASJONSORGAN for bærums verk OG HAUGER IDRETTSFORENING 39. årgang nr. 1 2014 B V H BV-Stikka BV-Stikka utkommer 2 ganger i året. Opplaget er 7400 eks. Utdeles gratis til alle husstander på Rykkinn,

Detaljer

Nytt klubbhus/garderober på Nesttun Idrettsplass!

Nytt klubbhus/garderober på Nesttun Idrettsplass! Årgang 85 Nr. 2-2014 nr. 423 MEDLEMSBLAD FOR FAN A IDRETTSLAG Nytt klubbhus/garderober på Nesttun Idrettsplass! Nytt klubbhus - 10 Jan Fjærestad, trener - 13 Damefotball 10 år - 15 Fana sykkel- og løpsfestival

Detaljer

AGENDA ÅRSMØTET 2013 NESODDEN HÅNDBALLKLUBB STIFTET 17. JANUAR 1992

AGENDA ÅRSMØTET 2013 NESODDEN HÅNDBALLKLUBB STIFTET 17. JANUAR 1992 AGENDA ÅRSMØTET 2013 NESODDEN HÅNDBALLKLUBB STIFTET 17. JANUAR 1992 1. Registrering av frammøtte og stemmeberettigede medlemmer 2. Åpning av møtet 3. Valg av Møteleder, Møtesekretær og tellekorps 4. Godkjenning

Detaljer

Stor aktivitet og glede!

Stor aktivitet og glede! KLUBBAVIS 2012 FOTBALL - SKI LANGRENN - SKI HOPP - HÅNDBALL - FRIIDRETT - INNEBANDY - IDRETTSKOLE www.kolbukameratene.no Stor aktivitet og glede! Kolbukameratene har utviklet seg og gir i dag et sportslig

Detaljer

Eigerposten gjenoppstår Side 3. Cup-feber Side 6. Spillerutvikling Side 18. Jentebølge i Eiger Side 22

Eigerposten gjenoppstår Side 3. Cup-feber Side 6. Spillerutvikling Side 18. Jentebølge i Eiger Side 22 EIGERPOSTEN Sommer 2012 Årgang 12 Til gratis distribusjon i Eigersund kommune Eigerposten gjenoppstår Side 3 Cup-feber Side 6 Spillerutvikling Side 18 Jentebølge i Eiger Side 22 EIgersunds stolthet Æresmedlemmer

Detaljer

Spillerutvikling i en breddeklubb

Spillerutvikling i en breddeklubb Spillerutvikling i en breddeklubb AV: Morten Tandberg 1 1. Forord Denne oppgaven er skriftlig oppgave på UEFA-A lisens kurset 2012 og jeg skal se nærmere på hvordan vi driver spillerutvikling i Norge og

Detaljer

Lederen har ordet. Oversikt over verv 2005/2006. Å legge ut en hjemmeside uten at den blir oppdatert vil være for dumt. Den kommer, den kommer!

Lederen har ordet. Oversikt over verv 2005/2006. Å legge ut en hjemmeside uten at den blir oppdatert vil være for dumt. Den kommer, den kommer! STYRET; Leder Nestleder Sekretær Kasserer Styremedlem Johnny William Lorentzen Kjetil Mathisen Anne Trondsen Kari Bentzen Tom Ragnar Andersen (som gruppeleder barneidrett) Vara Turid Torgersen (1) Lotte

Detaljer

RINDØL N 2010 30. årg.

RINDØL N 2010 30. årg. MEDLEMSAVIS FOR I.L RINDØL RINDØL N 2010 30. årg. Hovedsponsor 2 Fra redaksjonen Da er omsider Rindøl n for 2010 klar. Som leseren vil forstå er det gjort en del endringer i forhold til tidligere år. Den

Detaljer

Fotballmagasin for hele Oslo og særlig for deg som er glad i Sagene, Torshov, Grünerløkka, Bjølsen, Nydalen, Sinsen, Grefsen, Groruddalen og Bjerke.

Fotballmagasin for hele Oslo og særlig for deg som er glad i Sagene, Torshov, Grünerløkka, Bjølsen, Nydalen, Sinsen, Grefsen, Groruddalen og Bjerke. Nr 1/2010 Fotballmagasin for hele Oslo og særlig for deg som er glad i Sagene, Torshov, Grünerløkka, Bjølsen, Nydalen, Sinsen, Grefsen, Groruddalen og Bjerke. En drøm å spille for Skeid! Oksene gir alt

Detaljer

Varde idrettslag 75 år 1932-2007. Varde idrettslag. 75 år

Varde idrettslag 75 år 1932-2007. Varde idrettslag. 75 år Varde idrettslag 75 år Jubileumsavis 2007 1 4 2 5 1. Klubbrenn i strålende sol - Roger Strandvik sender av gårde sønnen Robert. 2. Torleif Strandvik (bilde fra 1978) - flest A-kamper for Varde - 515 totalt.

Detaljer

flest mulig lengst mulig best mulig Fotballmagasinet 2012

flest mulig lengst mulig best mulig Fotballmagasinet 2012 flest mulig lengst mulig best mulig Fotballmagasinet 2012 2 Kjære fotballvenner velkommen til en ny sesong med LFK Jan Tore Meren, Styreleder LFK-MAGASINET Opplag: 13.000 Utgiver: Lillehammer FK Redaksjonskomité:

Detaljer

Smågutter gutter herrer junior Damer junior damer senior jenter. KLASSER: STED: PERIODE: Smågutter: (f.e.1.1.89) Sæby 10.-12.10.03

Smågutter gutter herrer junior Damer junior damer senior jenter. KLASSER: STED: PERIODE: Smågutter: (f.e.1.1.89) Sæby 10.-12.10.03 Offisielt organ for ETABLERT 9.11. 1986 Norsk Fotball- Trenerforening Medlem av 17. årgang Nr 4 August 2003 AVSLUTNINGSCUPER I DANMARK HØSTEN 2003 Smågutter gutter herrer junior Damer junior damer senior

Detaljer

ÅRSBERETNING FOR LANGHUS IDRETTSLAG

ÅRSBERETNING FOR LANGHUS IDRETTSLAG ÅRSBERETNING FOR LANGHUS IDRETTSLAG ÅRET 2008 HOVEDMÅL: 2009 UTØVERE I 2009 VISJON: LANGHUS IL GJØR LANGHUSFOLK GLADERE VERDIER: LOKAL INKLUDERENDE MODIG - MÅLRETTA INNHOLDSFORTEGNELSE ÅRSBERETNING LANGHUS

Detaljer