nr 02/ NO årgang 101 ISSN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "nr 02/11-2011.01.10 NO årgang 101 ISSN 1503-4933"

Transkript

1 . nr 02/ årgang 101 ISSN BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160 Dep Oslo E-POST TELEFON TELEFAKS INFOSENTERETS TELEFONTID kl Telefon (+47) Telefaks (+47)

2 Innholdsfortegnelse og inid-koder /11 Innholdsfortegnelse: Allment tilgjengelige patentsøknader (A)... 3 Meddelte patenter B Europeiske patenter (B1) med virkning i Norge Ny meddelelse som resultat av administrativ begrensning (B3) Trukket, avslåtte og henlagte søknader som er allment tilgjengelige Nye søknader om supplerende beskyttelsessertifikater (SPC) Endring i fullmaktsforhold INID-koder I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for the Identification of Data). (51) Klasse (11) Patentnr (21) Søknadsnr (22) Inndag (41) Allm.tilgj (30) Prioritet (86) Int.søknadsnr (62) Avdelt/Utskilt (24) Løpedag (45) Meddelt (73) Innehaver 2

3 Allment tilgjengelige patentsøknader (A) allment tilgjengelige patentsøknader (A) nr 02/11 Kunngjøring etter patentloven 22, 2. ledd om patentsøknader som er gjort allment tilgjengelige. (51) Klasse : A46B 5/00 ( ) (21) Søknadsnr : (22) Inndag : (41) Allm.tilgj : (24) Løpedag Jordan AS, Haavard Martinsens vei 30, 0978 OSLO, Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, Toril Tverberg, Sofienberggata 61C, OSLO, 0563, Aleksander Borgenhov, Hellinga 2D, OSLO, 1151, Skaft til en rengjøringsanordning og fremgangsmåte for fremstilling herav (51) Klasse : A46B 15/00 ( ) B29C 45/16 ( ) (21) Søknadsnr : (22) Inndag : (41) Allm.tilgj : (24) Løpedag Jordan AS, Haavard Martinsens vei 30, 0978 OSLO, Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, Toril Tverberg, Sofienberggata 61C, OSLO, 0563, Aleksander Borgenhov, Hellinga 2D, OSLO, 1151, Anordning ved tannbørstehode (51) Klasse : B63B 27/14 ( ) (21) Søknadsnr : (22) Inndag : (41) Allm.tilgj : (24) Løpedag Brothers AS, Postboks 244, 6701 MÅLØY, Onsagers AS, Postboks 6963 St Olavs Plass, 0130 OSLO, Gunnar Carlson, Postboks 244, MÅLØY, 6701, Anordning og fremgangsmåte for overføring av mannskap og personell mellom marine fartøy og offshorekonstruksjoner (51) Klasse : B65B 35/36 ( ) B65B 5/06 ( ) B65D 71/00 ( ) B65D 71/06 ( ) B65D 73/00 ( ) (21) Søknadsnr : (22) Inndag : (41) Allm.tilgj : (24) Løpedag Ulf Clausen, c/o Teknisk Automasjon, Gamle Kongevei 101, 1712 GRÅLUM, Onsagers AS, Postboks 6963 St Olavs Plass, 0130 OSLO, Ulf Clausen, c/o Teknisk Automasjon, Gamle Kongevei 101, GRÅLUM, 1712, Palleteringsmaskin og fremgangsmåte for palletering av produktbeholdere (51) Klasse : F02B 75/32 ( ) F01B 5/00 ( ) F01B 9/02 ( ) F02B 75/24 ( ) F01B 11/00 ( ) F02G 5/00 ( ) (21) Søknadsnr : (11) Patentnr : (22) Inndag : (41) Allm.tilgj : (24) Løpedag Odd Bernhard Torkildsen, Tingstuveien 18, 0281 OSLO, Odd Bernhard Torkildsen, Tingstuveien 18, OSLO, 0281, Anordning for kraftoverføring fra en stempelmotors stempler 3

4 allment tilgjengelige patentsøknader (A) nr 02/11 (51) Klasse : F03D 11/00 ( ) H02K 16/00 ( ) (21) Søknadsnr : (22) Inndag : (41) Allm.tilgj : (24) Løpedag Odd Jahr, Ingeniør Hoelsvei 17, 1346 GJETTUM, Odd Jahr, Ingeniør Hoelsvei 17, GJETTUM, 1346, Vindkraftverk med to energiproduserende enheter (51) Klasse : G01R 1/02 ( ) (21) Søknadsnr : (11) Patentnr : (22) Inndag : (41) Allm.tilgj : (24) Løpedag Sverre Norstein, Vikøyvegen 98, 5600 RHEIMSUND, Sverre Norstein, Vikøyvegen 98, RHEIMSUND, 5600, Lastbank til bruk ved test av elektriske anlegg (51) Klasse : F03D 11/04 ( ) B66C 23/18 ( ) (21) Søknadsnr : (22) Inndag : (41) Allm.tilgj : (24) Løpedag Master Marine ASA, Drammensveien 288, 0283 OSLO, Oslo Patentkontor AS, Postboks 7007 Majorstua, 0306 OSLO, Jan Ingar Knudsen, Nes Terrasse 15B, NESBRU, 1394, Anordning og fremgangsmåte for installasjon av vindturbiner (51) Klasse : F16L 15/06 ( ) E21B 43/10 ( ) E21B 17/08 ( ) (21) Søknadsnr : (22) Inndag : (41) Allm.tilgj : (24) Løpedag StatoilHydro ASA, 4035 STAVANGER, Acapo AS, Postboks 1880 Nordnes, 5817 BERGEN, Steinar Wasa Tverlid, Geitavegen 4, BJØRØYHAMN, 5177, Ekspanderbar, fortrinnsvis tynnvegget rørseksjon (51) Klasse : G01T 1/24 ( ) G01T 1/29 ( ) G06G 7/18 ( ) (21) Søknadsnr : (22) Inndag : (41) Allm.tilgj : (30) Prioritet : , US, 12/199,020 (86) Int.inndag : (86) Int.søknadsnr PCT/US2009/ : (24) Løpedag General Electric Co, 1 River Road, NY12345 SCHENECTADY, US Yanfeng Du, 5 Goldfield Lane, NY12148 REXFORD, US Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO, Naresh Kesavan Rao, 41 Cambridge Avenue, CLIFTON PARK, NY12065, US Brian David Yanoff, 2260 Berkley Avenue, NISKAYUNA, NY12309, US Jianjun Guo, 50 Everson Way, BALLSTON SPA, NY12020, US Datafangstsystem for fotontelling og energimålende detektorer (51) Klasse : G06F 9/44 ( ) G06F 17/30 ( ) (21) Søknadsnr : (11) Patentnr : (22) Inndag : (41) Allm.tilgj : (24) Løpedag Svein Fimreite, Torggata 26, 3181 HORTEN, Svein Fimreite, Torggata 26, HORTEN, 3181, Overføring av eksplisitte kommandoer og funksjoner ved bruk av DICOM Query Retrieve 4

5 allment tilgjengelige patentsøknader (A) nr 02/11 (51) Klasse : G06F 15/02 ( ) (21) Søknadsnr : (11) Patentnr : (22) Inndag : (41) Allm.tilgj : (24) Løpedag Nimrod AS, Pilestredet 17, 0164 OSLO, Dag Lem, Elias Blix' gate 3, OSLO, 0171, Sammenfoldbart elektronisk lesebrett (51) Klasse : H05K 3/32 ( ) H01L 23/532 ( ) B81B 1/00 ( ) B81C 1/00 ( ) B82B 1/00 ( ) B82B 3/00 ( ) (21) Søknadsnr : (22) Inndag : (41) Allm.tilgj : (24) Løpedag Institutt for energiteknikk, Postboks 40, 2027 KJELLER, ip.coop (IPR SA), Postboks 27, 1629 GAMLE FREDRIKSTAD, Mark Buchanan, Fagerheimgata 11A, OSLO, 0567, Eldrid Svåsand, Diego Montecinos 188 Pobl. Arturo Alessandri Cerro Baron, VALPARAISO, CL Matti Knaapila, Brandtenborggata 8, DRAMMEN, 3012, Geir Helgesen, Gneisveien 6, FINSTADJORDET, 1475, Fremgangsmåte for å lage et anisotropisk, ledende lag og en derav frembrakt gjenstand 5

6 meddelte patenter (B1) nr 02/11 Meddelte patenter B1 Følgende patenter er meddelt i henhold til patentlovens 21, og de er tilgjengelige på under publikasjoner. Innsigelse må fremsettes skriftlig, være begrunnet og kommet inn til Patentstyret innen 9 måneder fra meddelelsesdato (jfr. Patentlovens 24 og patentforskriften 47). (51) Klasse: A61K 31/485 ( ) A61K 9/70 ( ) A61P 25/04 ( ) (11) Patentnr: (21) Søknadsnr: (22) Inng.dag : (30) Prioritet: , US, 60/038, , US, 08/939,068 (86) Int.inng.dag : (86) Int.Søknadsnr: PCT/US1998/03584 (62) Avdelt fra : , med inndato (62) Utskilt fra : , med inndato (24) Løpedag: (41) Allm.tilg.dag: Euro-Celtique SA, 122, boulevard de la Pétrusse, 2330 LUXEMBOURG, LU Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, Paul Goldenheim, 4 Bald Hill Place, WILTON, CT06897, US Robert F Reder, 2 Mercia Lane, GREENWICH, CT06830, US Robert F Kaiko, 10 Norfield Woods Road, WESTON, CT06883, US Anvendelse av et polymermatrikslag som inkluderer buprenorfin eller et farmasøytisk akseptabelt salt derav (51) Klasse: A61K 38/00 ( ) A61K 45/00 ( ) A61K 38/17 ( ) A61P 9/10 ( ) A61P 43/00 ( ) (11) Patentnr: (21) Søknadsnr: (22) Inng.dag : (30) Prioritet: , DE, (86) Int.inng.dag : (86) Int.Søknadsnr: PCT/EP2001/08425 (85) Videref.dag: (24) Løpedag: (41) Allm.tilg.dag: CSL Behring AG, Wankdorfstrasse 10, 3014 BERN, CH Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, Peter Lerch, Rosenweg 20, CH-3007 Bern, CH Thomas F Lüscher, Chapfstrasse 79, CH-8126 Zumikon, CH Georg Noll, Föhrenstrasse 5, CH-8703 Erlenbach, CH Anvendelse av rekonstituert HDL (51) Klasse: B63B 21/06 ( ) B63B 21/04 ( ) (11) Patentnr: (21) Søknadsnr: (22) Inng.dag : (30) Prioritet: Ingen (24) Løpedag: (41) Allm.tilg.dag: Odim ASA, Postboks 193, 6069 HAREID, Protector Intellectual Property Consultants AS, Oscarsgate 20, 0352 OSLO, Sindre Walderhaug, Øvste Ratvika 4, ÅLESUND, 6015, Taustopper (51) Klasse: C03B 19/09 ( ) C03B 20/00 ( ) C30B 15/10 ( ) (11) Patentnr: (21) Søknadsnr: (22) Inng.dag : (30) Prioritet: , DE, (24) Løpedag: (41) Allm.tilg.dag: Heraeus Quarzglas GmbH & Co KG, Quarzstrasse 8, HANAU, DE Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, Waltraud Werdecker, Schönbornstrasse 80, D Hanau, DE Johann Leist, Breite Schneise 13, D Altenstadt, DE Fremgangsmåte for fremstilling av kvartsdigler 6

7 meddelte patenter (B1) nr 02/11 (51) Klasse: C07D 209/08 ( ) A61P 13/02 ( ) A61K 31/404 ( ) (11) Patentnr: (21) Søknadsnr: (22) Inng.dag : (30) Prioritet: , JP, (86) Int.inng.dag : (86) Int.Søknadsnr: PCT/JP2003/11345 (24) Løpedag: (41) Allm.tilg.dag: Kissei Pharmaceutical Company Ltd, 19-48, Yoshino, MATSUMOTO-SHI, NAGA, JP Oslo Patentkontor AS, Postboks 7007 Majorstua, 0306 OSLO, Michio Toda, c/o Central Research Lab., Kissei Pharmaceutical CO Ltd, Oaza Kashiwabara, hotaka-machi, MINAMIAZUMI-GUN, NAGA, , JP Eiji Tsuru, c/o Central Research Lab., Kissei Pharmaceutical CO Ltd, Oaza Kashiwabara, hotaka-machi, MINAMIAZUMI-SHI, NAGA, , JP Kazuma Hirata, c/o Central Research Lab., Kissei Pharmaceutical CO Ltd, Oaza Kashiwabara, hotaka-machi, MINAMIAZUMI-GUN, NAGA, , JP Kystallforbindelse for fast oralt medikament samt fast oralt medikament omfattende denne til behandling av dysuria (51) Klasse: C07K 16/18 ( ) A61K 39/395 ( ) A61P 25/28 ( ) C12N 15/09 ( ) C12N 5/10 ( ) C12N 15/13 ( ) C12R 1/91 ( ) (11) Patentnr: (21) Søknadsnr: (22) Inng.dag : (30) Prioritet: , US, , US, , US, (86) Int.inng.dag : (86) Int.Søknadsnr: PCT/US2001/06191 (85) Videref.dag: (24) Løpedag: (41) Allm.tilg.dag: Eli Lilly and Co, Lilly Corporate Center, IN46285 INDIANAPOLIS, US Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, Kelly Renee Bales, 6376 South 1000 East, Cloverdale, IN 46120, US David M Holtzman, 368 Sunway, SAINT LOUIS, MO63141, US Ronald Demattos, Apartment #12 S, 4949 West Pine Boulevard, SAINT LOUIS, MO63110, US Naoya Tsurushita, 3719 Redwood Circle, PALO ALTO, CA94306, US Maximiliano Vasquez, 3813 Louois Road, PALO ALTO, CA94303, US Steven Marc Paul, 1145 Laurelwood, Carmel, IN 46032, US Humaniserte antistoffer som binder A<beta> peptidsekvenser, polynukleinsyre som koder for disse, ekspresjonsvektorer og celler for å uttrykke antistoffene, farmasøytisk sammensetning og anvendelse av antistoffene. 7

8 meddelte patenter (B1) nr 02/11 (51) Klasse: C07K 16/28 ( ) A61K 31/337 ( ) A61K 39/395 ( ) A61K 45/06 ( ) A61P 1/04 ( ) A61P 3/10 ( ) A61P 5/18 ( ) A61P 7/06 ( ) A61P 9/10 ( ) A61P 13/12 ( ) A61P 15/00 ( ) A61P 17/00 ( ) A61P 21/04 ( ) A61P 25/00 ( ) A61P 29/00 ( ) A61P 35/00 ( ) A61P 37/08 ( ) A61P 43/00 ( ) C07D 305/14 ( ) C12N 15/02 ( ) C07K 16/30 ( ) C07K 16/46 ( ) C12N 1/15 ( ) C12N 1/19 ( ) C12N 1/21 ( ) C12N 5/10 ( ) C12N 15/09 ( ) C12P 21/08 ( ) (11) Patentnr: (21) Søknadsnr: (22) Inng.dag : (30) Prioritet: , US, (86) Int.inng.dag : (86) Int.Søknadsnr: PCT/US2001/14151 (85) Videref.dag: (24) Løpedag: (41) Allm.tilg.dag: UAB Research Foundation, AB1120G, rd Avenue South, Birmingham, AL , US Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO, Tong Zhou, 332 West Stonebrook Place, BIRMINGHAM, AL35226, US Kimihisa Ichikawa, , Teraya, Tsurumi-ku, YOKOHAMA-SHI, KANAGAWA-KEN, , JP Robert P Kimberly, 2045 Magnolia Ridge, BIRMINGHAM, AL35243, US William J Koopman, 187 Wildwood Avenue, INDIAN SPRINGS, AL35124, US Renset antistoff samt anvendelse derav, in-vitrometode, preparat og kommersielt sett (51) Klasse: C12N 15/57 ( ) C12N 9/64 ( ) C12N 9/48 ( ) A61P 3/14 ( ) A61P 7/02 ( ) A61P 9/10 ( ) A61P 9/12 ( ) A61P 17/06 ( ) A61P 21/04 ( ) A61P 25/08 ( ) A61P 25/14 ( ) A61P 31/12 ( ) A61P 35/02 ( ) A61P 43/00 ( ) C07K 16/40 ( ) C12N 1/21 ( ) C12N 5/10 ( ) C12Q 1/37 ( ) G01N 33/50 ( ) G01N 33/15 ( ) G01N 33/53 ( ) G01N 33/566 ( ) (11) Patentnr: (21) Søknadsnr: (22) Inng.dag : (30) Prioritet: , US, (86) Int.inng.dag : (86) Int.Søknadsnr: PCT/US2001/31874 (85) Videref.dag: (24) Løpedag: (41) Allm.tilg.dag: Ferring BV, Postbus 3129, 2132JX HOOFDDORP, NL Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO, Steve Qi, West Ocean Air Drive, Apartment 24 B, San Diego, CA 92130, US Karen O Akinsanya, 7675 Palmilla Drive, Apartment 642 B, San Diego, CA , US J M Pierre Riviere, 3993 Via Cangrejo, San Diego, CA 92130, US Jean-Louis Junien, Ferring SAS, F Paris, FR Isolert nukleinsyre, antisens oligonukleotid, isolert nukleinsyre, isolert rekombinant polynukleotidmolekyl, ekspresjonsvektor, vertsceller, fremgangsmåte for å fremstille et polypeptid, polypeptid samt anvendelse derav, antistoff og fremgangsmåte for å lete etter en forbindelse. 8

9 meddelte patenter (B1) nr 02/11 (51) Klasse: F02B 37/00 ( ) F01N 3/00 ( ) (11) Patentnr: (21) Søknadsnr: (22) Inng.dag : (30) Prioritet: Ingen (24) Løpedag: (41) Allm.tilg.dag: Sargas AS, Postboks 2451 Solli, 0201 OSLO, Protector Intellectual Property Consultants AS, Oscarsgate 20, 0352 OSLO, Tor Christensen, Hasleskogveien 10, SANDEFJORD, 3229, Henrik Fleischer, Vestmarkveien 90, SLEPENDEN, 1341, Knut Børseth, Asnesveien 20B, SANDEFJORD, 3222, Fremgangsmåte og anlegg for å rense eksos fra dieselmotorer (51) Klasse: F41G 7/34 ( ) (11) Patentnr: (21) Søknadsnr: (22) Inng.dag : (30) Prioritet: , DE, (24) Løpedag: (41) Allm.tilg.dag: Diehl Munitionssysteme GmbH & Co KG, Fischbachstrasse 16, RÖTHENBACH, DE Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, Harald Wich, Pirckheimerstrasse 2, D Lauf, DE Bernhard Trosky, Blütenstrasse 57, D Eckental, DE Lutz Lehmann, Hahnenweg 4, D Schnaittach, DE Artillerirakett (51) Klasse: G01R 1/02 ( ) (51) Klasse: F02B 75/32 ( ) F01B 5/00 ( ) F01B 9/02 ( ) F02B 75/24 ( ) F01B 11/00 ( ) F02G 5/00 ( ) (11) Patentnr: (21) Søknadsnr: (22) Inng.dag : (30) Prioritet: Ingen (24) Løpedag: (41) Allm.tilg.dag: Odd Bernhard Torkildsen, Tingstuveien 18, 0281 OSLO, Odd Bernhard Torkildsen, Tingstuveien 18, OSLO, 0281, Anordning for kraftoverføring fra en stempelmotors stempler (11) Patentnr: (21) Søknadsnr: (22) Inng.dag : (30) Prioritet: Ingen (24) Løpedag: (41) Allm.tilg.dag: Sverre Norstein, Vikøyvegen 98, 5600 RHEIMSUND, Sverre Norstein, Vikøyvegen 98, RHEIMSUND, 5600, Lastbank til bruk ved test av elektriske anlegg (51) Klasse: G01V 1/30 ( ) (11) Patentnr: (21) Søknadsnr: (22) Inng.dag : (30) Prioritet: , GB, (24) Løpedag: (41) Allm.tilg.dag: WesternGeco AS, Postboks 8013, 4068 STAVANGER, Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO, Colin Sayers, 1506 Leatherwood Drive, KATY, TX77450, US Fremgangsmåte for analyse av seismiske data før stakking 9

10 meddelte patenter (B1) nr 02/11 (51) Klasse: G02B 6/38 ( ) (11) Patentnr: (21) Søknadsnr: (22) Inng.dag : (30) Prioritet: , GB, (86) Int.inng.dag : (86) Int.Søknadsnr: PCT/GB2001/04822 (85) Videref.dag: (24) Løpedag: (41) Allm.tilg.dag: Tronic Ltd, Sandside Road, LA129EF ULVERSTON, CUMBRIA, GB Tandbergs Patentkontor AS, Postboks 1570 Vika, 0118 OSLO, Mark Richard Jones, Honeythwaite Wood, Haggs Lane, Cartmel, Grange-over-Sands, Cumbria LA11 6HD, England, GB Gillian Anne McKinnon, 10 Butts Beck, Dalton-Furness, Cumbria LA15 8EP, England, GB Kopling for å lage en optisk forbindelse under vann (51) Klasse: G05G 7/02 ( ) F16H 25/20 ( ) (11) Patentnr: (21) Søknadsnr: (22) Inng.dag : (30) Prioritet: , DE, (86) Int.inng.dag : (86) Int.Søknadsnr: PCT/EP2001/05158 (85) Videref.dag: (24) Løpedag: (41) Allm.tilg.dag: Cooper Cameron Corp, 1333 West Loop South, Suite 1700, TX77027 HOUSTON, US Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO, Klaus Biester, Am Maschsee 2, WIENHAUSEN, 29342, DE Norbert Lenz, Drosselweg 7, CELLE, 29229, DE Betjeningsanordning (51) Klasse: G06F 15/02 ( ) (11) Patentnr: (21) Søknadsnr: (22) Inng.dag : (30) Prioritet: Ingen (24) Løpedag: (41) Allm.tilg.dag: Nimrod AS, Pilestredet 17, 0164 OSLO, Dag Lem, Elias Blix' gate 3, OSLO, 0171, Sammenfoldbart elektronisk lesebrett (51) Klasse: H04L 12/18 ( ) (11) Patentnr: (21) Søknadsnr: (22) Inng.dag : (30) Prioritet: , SE, (86) Int.inng.dag : (86) Int.Søknadsnr: PCT/SE1999/00517 (85) Videref.dag: (24) Løpedag: (41) Allm.tilg.dag: TeliaSonera AB (Publ), Sturegatan 1, STOCKHOLM, SE Acapo AS, Postboks 1880 Nordnes, 5817 BERGEN, Torbjörn Hedqvist, Kalmar, SE Telekommunikasjonssystem for anvendelse ved datakonferanser (51) Klasse: G06F 9/44 ( ) G06F 17/30 ( ) (11) Patentnr: (21) Søknadsnr: (22) Inng.dag : (30) Prioritet: Ingen (24) Løpedag: (41) Allm.tilg.dag: Svein Fimreite, Torggata 26, 3181 HORTEN, Svein Fimreite, Torggata 26, HORTEN, 3181, Overføring av eksplisitte kommandoer og funksjoner ved bruk av DICOM Query Retrieve 10

11 meddelte patenter (B1) nr 02/11 Europeiske patenter (B1) med virkning i Norge Innsigelse mot europeiske patenter må fremmes over for Den Europeiske Patentmyndigheten innen 9 måneder fra bekjentgjørelsen om patentets meddelelse. (51) Klasse: B65D 21/08 ( ) (11) EP publ.nr: (21) EP søkn.nr: (86) EP innl.dag: (87) EP publ.dato: (80) EP meddelt: (30) Prioritet:: , US PGS Geophysical AS, Strandveien Lysaker, Norge : Acapo AS, Postboks 1880 Nordnes, 5817 BERGEN, Norge : VATN, Arne, Eirik Raudes vei Oslo, Norge HOOGEVEEN, Jeroen, Ringstabekkveien 116A1356 Bekkestua, Norge Teleskopisk beholder (51) Klasse: E21B 3/02 ( ) E21B 19/16 ( ) (11) EP publ.nr: (21) EP søkn.nr: (86) EP innl.dag: (87) EP publ.dato: (80) EP meddelt: (30) Prioritet:: , US National Oilwell Varco, L.P., 7909 Parkwood Circle DriveHouston, TX 77036, USA : Håmsø Patentbyrå ANS, Postboks 171, 4302 SANDNES, Norge : YATER, Ronald, William, Somerset KnollsHouston, Texas 77094, USA WELLS, Lawrence, E., 4421 Ohio StreetYorba Linda, California 92886, USA WEST, Neil, Edward, 1217 Barcelona StreetCorona, California 92882, USA SWIONTEK, Cliff, 1352 StrafordBrea, California 92821, USA ERVIN, Howard, Long Hill LaneSpring, Texas 77373, USA Toppdrevet boremaskin 11

12 avviker fra B1 etter administrative begrensing (B3) nr 02/11 Ny meddelelse som resultat av administrativ begrensning (B3) Kunngjøring etter patentloven 39.b, 2 ledd, om at patentet avviker fra B1 etter administrativ begrensning. (51) Klasse C02F 3/10 ( ) B01J 19/30 ( ) C02F 3/08 ( ) (11) Patentnr (21) Søknadsnr (22) Inng.dag (30) Prioritet , SE, (85) Videref.dag (41) Allm.tilg.dag (45) Meddelt AnoxKaldnes AS, Postboks 2011, 3103 TØNSBERG, Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO, Lars Åke Hans Gunnarsson, Stehag, SE Åsa Elsa Malmqvist, Lomma, SE Thomas Gunnar Welander, Furulund, SE Anders Erik Löfquist, Helsingborg, SE Anvendelse av bæreelementer som har overflaten delvis beskyttet mot kollisjon med overflatene på andre bæreelementer 12

13 trukket, avslåtte og henlagte søknader som er allment tilgjengelige [ nr 02/11] Trukket, avslåtte og henlagte søknader som er allment tilgjengelige (21) Søknadsnr

14 Nye søknader om supplerende beskyttelsessertifikater (SPC) Kunngjøring etter patentforskriften 80 (Nye søknader). nye søknader om SPC nr 02/11 (21) Søknadsnr: (22) Inng.dag: (22) Inng.dag basispatent: (68) Basispatent nr: (24) Løpedag: (73) Sertifikathaver: Daiichi Sankyo Co Ltd, , Nihonbashi Honcho, Chuo-ku, TOKYO, JP : Tandbergs Patentkontor AS, Postboks 1570 Vika, 0118 OSLO, (95) Produkt: Prolia (92) markedsføringstillatelse nr: EU/1/10/618/001-4/ (92) Dato for samme: (93) Første markedsføringstillatelse innen EØS-området: EU/1/10/618/ (93) Dato for samme: Denosumab (21) Søknadsnr: (22) Inng.dag: (22) Inng.dag basispatent: (68) Basispatent nr: (24) Løpedag: (73) Sertifikathaver: Amgen Inc, Amgen Center, 1840 Dehavilland Drive, CA THOUSAND OAKS, US : Tandbergs Patentkontor AS, Postboks 1570 Vika, 0118 OSLO, (95) Produkt: Prolia (92) markedsføringstillatelse nr: EU/1/10/618/001-4/ (92) Dato for samme: (93) Første markedsføringstillatelse innen EØS-området: EU/1/10/618/ (93) Dato for samme: Denosumab 14

15 endring i fullmaktsforhold nr 02/11 Endring i fullmaktsforhold (21) Søknadsnr Rune Skramstad, Stubberudveien 144, 3031 DRAMMEN, Oslo Patentkontor AS, Postboks 7007 Majorstua, 0306 OSLO, 15

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2310382 B1 (19) NO NORGE (51) Int Cl. C07D 401/12 (2006.01) A61K 31/4412 (2006.01) A61P 35/00 (2006.01) C07D 401/14 (2006.01) C07D 403/12 (2006.01)

Detaljer

nr 13 2002.06.24 NO årgang 32 ISSN 1503-4941 mønster norsk tidende www.patentstyret.no

nr 13 2002.06.24 NO årgang 32 ISSN 1503-4941 mønster norsk tidende www.patentstyret.no nr 13 2002.06.24 NO årgang 32 ISSN 1503-4941 norsk mønster tidende www.patentstyret.no Besøksadresse Københavngaten 10 Kontortid kl. 08.00-15.45 vinter kl. 08.00-15.00 sommer. På lørdag, søndag, helge-

Detaljer

nr 02/08-2008.01.14 NO årgang 6 ISSN 1503-5808

nr 02/08-2008.01.14 NO årgang 6 ISSN 1503-5808 . nr 02/08-2008.01.14 NO årgang 6 ISSN 1503-5808 Norsk designtidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor designområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160 Dep.

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2114970 B1 (19) NO NORGE (51) Int Cl. C07F 9/58 (2006.01) A61K 31/44 (2006.01) A61P 1/00 (2006.01) A61P 11/06 (2006.01) A61P 19/02 (2006.01) A61P

Detaljer

mønster tidende nr 8-2003.04.14 NO årgang 33 ISSN 1503-4941 Norsk www.patentstyret.no

mønster tidende nr 8-2003.04.14 NO årgang 33 ISSN 1503-4941 Norsk www.patentstyret.no nr 8-2003.04.14 NO årgang 33 ISSN 1503-4941 Norsk mønster tidende www.patentstyret.no Norsk mønstertidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor mønsterområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

nr 02/10-2010.01.25 NO årgang 8 ISSN 1503-5808

nr 02/10-2010.01.25 NO årgang 8 ISSN 1503-5808 . nr 02/10-2010.01.25 NO årgang 8 ISSN 1503-5808 Norsk designtidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor designområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160 Dep.

Detaljer

nr 15 2002.07.22 NO årgang 32 ISSN 1503-4941 mønster norsk tidende www.patentstyret.no

nr 15 2002.07.22 NO årgang 32 ISSN 1503-4941 mønster norsk tidende www.patentstyret.no nr 15 2002.07.22 NO årgang 32 ISSN 1503-4941 norsk mønster tidende www.patentstyret.no Besøksadresse Københavngaten 10 Kontortid kl. 08.00-15.45 vinter kl. 08.00-15.00 sommer. På lørdag, søndag, helge-

Detaljer

nr 17/10-2010.08.23 NO årgang 8 ISSN 1503-5808

nr 17/10-2010.08.23 NO årgang 8 ISSN 1503-5808 . nr 17/10-2010.08.23 NO årgang 8 ISSN 1503-5808 Norsk designtidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor designområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160 Dep.

Detaljer

design tidende nr 7-2003.08.04 NO årgang 1 ISSN 1503-5808 Norsk www.patentstyret.no

design tidende nr 7-2003.08.04 NO årgang 1 ISSN 1503-5808 Norsk www.patentstyret.no nr 7-2003.08.04 NO årgang 1 ISSN 1503-5808 Norsk design tidende www.patentstyret.no Norsk designtidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor designområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

design tidende nr 15-2004.07.19 NO årgang 2 ISSN 1503-5808 Norsk www.patentstyret.no

design tidende nr 15-2004.07.19 NO årgang 2 ISSN 1503-5808 Norsk www.patentstyret.no nr 15-2004.07.19 NO årgang 2 ISSN 1503-5808 Norsk design tidende www.patentstyret.no Norsk designtidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor designområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2178851 B1 (19) NO NORGE (51) Int Cl. C07D 261/08 (2006.01) A61K 31/42 (2006.01) A61P 3/06 (2006.01) C07D 413/12 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse

Detaljer

nr 3 2003.02.03 NO årgang 33 ISSN 1503-4941 mønster norsk tidende www.patentstyret.no

nr 3 2003.02.03 NO årgang 33 ISSN 1503-4941 mønster norsk tidende www.patentstyret.no nr 3 2003.02.03 NO årgang 33 SSN 1503-4941 norsk mønster tidende www.patentstyret.no Besøksadresse Københavngaten 10 Kontortid kl. 08.00-15.45 vinter kl. 08.00-15.00 sommer. På lørdag, søndag, helge- og

Detaljer

nr 18 2002.09.02 NO årgang 32 ISSN 1503-4941 mønster norsk tidende www.patentstyret.no

nr 18 2002.09.02 NO årgang 32 ISSN 1503-4941 mønster norsk tidende www.patentstyret.no nr 18 2002.09.02 NO årgang 32 ISSN 1503-4941 norsk mønster tidende www.patentstyret.no Besøksadresse Københavngaten 10 Kontortid kl. 08.00-15.45 vinter kl. 08.00-15.00 sommer. På lørdag, søndag, helge-

Detaljer

nr 17 2002.08.19 NO årgang 32 ISSN 1503-4941 mønster norsk tidende www.patentstyret.no

nr 17 2002.08.19 NO årgang 32 ISSN 1503-4941 mønster norsk tidende www.patentstyret.no nr 17 2002.08.19 NO årgang 32 ISSN 1503-4941 norsk mønster tidende www.patentstyret.no Besøksadresse Københavngaten 10 Kontortid kl. 08.00-15.45 vinter kl. 08.00-15.00 sommer. På lørdag, søndag, helge-

Detaljer

nr 10/09-2009.05.04 NO årgang 7 ISSN 1503-5808

nr 10/09-2009.05.04 NO årgang 7 ISSN 1503-5808 . nr 10/09-2009.05.04 NO årgang 7 ISSN 1503-5808 Norsk designtidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor designområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160 Dep.

Detaljer

design tidende nr NO årgang 3 ISSN Norsk

design tidende nr NO årgang 3 ISSN Norsk nr 18-2005.08.29 NO årgang 3 ISSN 1503-5808 Norsk design tidende www.patentstyret.no Norsk designtidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor designområdet!!!!!! BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

nr 14/09-2009.06.29 NO årgang 7 ISSN 1503-5808

nr 14/09-2009.06.29 NO årgang 7 ISSN 1503-5808 . nr 14/09-2009.06.29 NO årgang 7 ISSN 1503-5808 Norsk designtidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor designområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160 Dep.

Detaljer

nr 2 2003.01.20 NO årgang 33 ISSN 1503-4941 mønster norsk tidende www.patentstyret.no

nr 2 2003.01.20 NO årgang 33 ISSN 1503-4941 mønster norsk tidende www.patentstyret.no nr 2 2003.01.20 NO årgang 33 ISSN 1503-4941 norsk mønster tidende www.patentstyret.no Besøksadresse Københavngaten 10 Kontortid kl. 08.00-15.45 vinter kl. 08.00-15.00 sommer. På lørdag, søndag, helge-

Detaljer

design tidende nr 10-2003.09.15 NO årgang 1 ISSN 1503-5808 Norsk www.patentstyret.no

design tidende nr 10-2003.09.15 NO årgang 1 ISSN 1503-5808 Norsk www.patentstyret.no nr 10-2003.09.15 NO årgang 1 ISSN 1503-5808 Norsk design tidende www.patentstyret.no Norsk designtidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor designområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

nr 4 2003.02.17 NO årgang 33 ISSN 1503-4941 mønster norsk tidende www.patentstyret.no

nr 4 2003.02.17 NO årgang 33 ISSN 1503-4941 mønster norsk tidende www.patentstyret.no nr 4 2003.02.17 NO årgang 33 ISSN 1503-4941 norsk mønster tidende www.patentstyret.no Besøksadresse Københavngaten 10 Kontortid kl. 08.00-15.45 vinter kl. 08.00-15.00 sommer. På lørdag, søndag, helge-

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift 1 3 (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2207775 B1 (19) NO NORGE (51) Int Cl. C07D 401/12 (2006.01) A61K 31/5377 (2006.01) A61P 3/06 (2006.01) C07D 401/14 (2006.01) C07D 413/14 (2006.01)

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2011486 B1 (19) NO NORGE (51) Int Cl. A61K 9/20 (2006.01) A61K 31/44 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2012.09.17 (80) Dato for Den

Detaljer

nr 03/ NO årgang 7 ISSN

nr 03/ NO årgang 7 ISSN . nr 03/09-2009.01.26 NO årgang 7 ISSN 1503-5808 Norsk designtidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor designområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160 Dep.

Detaljer

design tidende nr 16-2004.08.02 NO årgang 2 ISSN 1503-5808 Norsk www.patentstyret.no

design tidende nr 16-2004.08.02 NO årgang 2 ISSN 1503-5808 Norsk www.patentstyret.no nr 16-2004.08.02 NO årgang 2 ISSN 1503-5808 Norsk design tidende www.patentstyret.no Norsk designtidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor designområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2128505 B1 (19) NO NORGE (51) Int Cl. F16L 9/12 (2006.01) F16L 3/14 (2006.01) F16L 11/127 (2006.01) F24F 13/02 (2006.01) H05F 3/02 (2006.01) Patentstyret

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2252286 B1 (19) NO NORGE (51) Int Cl. A61K 31/357 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2012.01.16 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

nr 01/10-2010.01.11 NO årgang 8 ISSN 1503-5808

nr 01/10-2010.01.11 NO årgang 8 ISSN 1503-5808 . nr 01/10-2010.01.11 NO årgang 8 ISSN 1503-5808 Norsk designtidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor designområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160 Dep.

Detaljer

Søk. Nøkkelinformasjon. Sammendrag og figur. Klasser. IPC-klasse. Finn patenter, varemerker og design i Norge

Søk. Nøkkelinformasjon. Sammendrag og figur. Klasser. IPC-klasse. Finn patenter, varemerker og design i Norge Søk Finn patenter, varemerker og design i Norge Nøkkelinformasjon Databasen er sist oppdatert 2017.10.07 12:05:00 Tittel Status Detaljstatus Patentnummer 330105 Søknadsnummer 20082957 Inngitt 2008.07.03

Detaljer

design tidende nr 13-2005.06.20 NO årgang 3 ISSN 1503-5808 Norsk www.patentstyret.no

design tidende nr 13-2005.06.20 NO årgang 3 ISSN 1503-5808 Norsk www.patentstyret.no nr 13-2005.06.20 NO årgang 3 ISSN 1503-5808 Norsk design tidende www.patentstyret.no Norsk designtidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor designområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2129377 B1 (19) NO NORGE (51) Int Cl. A61K 31/451 (2006.01) A61K 9/08 (2006.01) A61P 25/00 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2012.01.23

Detaljer

design tidende nr 17-2003.12.22 NO årgang 1 ISSN 1503-5808 Norsk www.patentstyret.no

design tidende nr 17-2003.12.22 NO årgang 1 ISSN 1503-5808 Norsk www.patentstyret.no nr 17-2003.12.22 NO årgang 1 ISSN 1503-5808 Norsk design tidende www.patentstyret.no Norsk designtidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor designområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

Søk. Nøkkelinformasjon. Sammendrag og figur. Klasser. Finn patenter, varemerker og design i Norge. Databasen er sist oppdatert 2016.06.

Søk. Nøkkelinformasjon. Sammendrag og figur. Klasser. Finn patenter, varemerker og design i Norge. Databasen er sist oppdatert 2016.06. Søk Finn patenter, varemerker og design i Norge Logo Nøkkelinformasjon Databasen er sist oppdatert Tittel Hovedstatus Detaljstatus Patentnummer 336115 Søknadsnummer 20110971 2016.06.25 13:33:00 Inngitt

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2274977 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. A01K 83/00 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2014.02.17 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

NORGES LUFTFARTØYREGISTER NORWEGIAN CIVIL AIRCRAFT REGISTER

NORGES LUFTFARTØYREGISTER NORWEGIAN CIVIL AIRCRAFT REGISTER NORGES LUFTFARTØYREGISTER NORWEGIAN CIVIL AIRCRAFT REGISTER ENDRINGER - FEBRUAR-2008 (Amendments - February-2008) LUFTFARTØY SLETTET AV REGISTERET (Aircraft deleted from the Register) LN-OPJ Helicopter

Detaljer

Søk. Nøkkelinformasjon. Sammendrag og figur. Klasser. Finn patenter, varemerker og design i Norge :57:00. Databasen er sist oppdatert

Søk. Nøkkelinformasjon. Sammendrag og figur. Klasser. Finn patenter, varemerker og design i Norge :57:00. Databasen er sist oppdatert Søk Finn patenter, varemerker og design i Norge Nøkkelinformasjon Databasen er sist oppdatert Tittel Status Hovedstatus Detaljstatus Patentnummer 331334 Søknadsnummer 20042555 2017.10.07 11:57:00 Inngitt

Detaljer

nr 14 2002.07.08 NO årgang 32 ISSN 1503-4941 mønster norsk tidende www.patentstyret.no

nr 14 2002.07.08 NO årgang 32 ISSN 1503-4941 mønster norsk tidende www.patentstyret.no nr 14 2002.07.08 NO årgang 32 ISSN 1503-4941 norsk mønster tidende www.patentstyret.no Besøksadresse Københavngaten 10 Kontortid kl. 08.00-15.45 vinter kl. 08.00-15.00 sommer. På lørdag, søndag, helge-

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2148670 B1 (19) NO NORGE (51) Int Cl. A61K 31/137 (2006.01) A61P 25/04 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2012.04.02 (80) Dato for

Detaljer

2012.12.03 Meddelt 2012.11.27 Patent meddelt (B1)

2012.12.03 Meddelt 2012.11.27 Patent meddelt (B1) Søk Finn patenter, varemerker og design i Norge Logo Nøkkelinformasjon Databasen er sist oppdatert 2016.06.18 13:19:00 Tittel Hovedstatus Detaljstatus Patentnummer 332673 Søknadsnummer 20084921 Frekvensomformer

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2613860 B1 (19) NO NORGE (51) Int Cl. B01D 15/18 (2006.01) C11B 3/10 (2006.01) C11C 1/00 (2006.01) C11C 1/08 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2285808 B1 (19) NO NORGE (51) Int Cl. C07D 471/20 (2006.01) A61K 31/407 (2006.01) A61K 31/424 (2006.01) A61K 31/437 (2006.01) A61K 31/438 (2006.01)

Detaljer

Søk. Nøkkelinformasjon. Sammendrag og figur. Klasser. IPC-klasse. Finn patenter, varemerker og design i Norge

Søk. Nøkkelinformasjon. Sammendrag og figur. Klasser. IPC-klasse. Finn patenter, varemerker og design i Norge Søk Finn patenter, varemerker og design i Norge Nøkkelinformasjon Databasen er sist oppdatert 2017.03.18 11:52:00 Tittel Status Detaljstatus Patentnummer 334362 Søknadsnummer 20064749 Inngitt 2006.10.20

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 240726 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. H0K 3/36 (2006.01) H0K 3/42 (2006.01) H0K 3/46 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2014.03.17 (80)

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2246321 B1 (19) NO NORGE (51) Int Cl. A61K 9/20 (2006.01) A61K 31/135 (2006.01) C07C 211/42 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2011.12.12

Detaljer

nr 23/10-2010.11.15 NO årgang 8 ISSN 1503-5808

nr 23/10-2010.11.15 NO årgang 8 ISSN 1503-5808 . nr 23/10-2010.11.15 NO årgang 8 ISSN 1503-5808 Norsk designtidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor designområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160 Dep.

Detaljer

Søk. Nøkkelinformasjon. Sammendrag og figur. Finn patenter, varemerker og design i Norge. Databasen er sist oppdatert

Søk. Nøkkelinformasjon. Sammendrag og figur. Finn patenter, varemerker og design i Norge. Databasen er sist oppdatert Søk Finn patenter, varemerker og design i Norge Nøkkelinformasjon Databasen er sist oppdatert 2017.10.31 05:15:00 Tittel Status Hovedstatus Detaljstatus Patentnummer 341009 Søknadsnummer 20151391 Inngitt

Detaljer

Hasylerte polypeptider, spesielt hasylerte erytropoietin Ikke i kraft Trukket Trukket (sjekk også detaljer i saken)

Hasylerte polypeptider, spesielt hasylerte erytropoietin Ikke i kraft Trukket Trukket (sjekk også detaljer i saken) Søk Finn patenter, varemerker og design i Norge Nøkkelinformasjon Databasen er sist oppdatert 2017.10.07 11:58:00 Tittel Status Detaljstatus Søknadsnummer 20051419 Inngitt 2005.03.17 Prioritet Sakstype

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 242166 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. G06K 19/077 (06.01) G06K 19/06 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 14.02.24 (80) Dato for Den Europeiske

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift NO/EP2770 (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2770 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. B23K 3/00 (06.01) C21D 6/00 (06.01) C21D 9/04 (06.01) C22C 38/00 (06.01) C22C 38/44 (06.01) Patentstyret

Detaljer

NORGES LUFTFARTØYREGISTER NORWEGIAN CIVIL AIRCRAFT REGISTER

NORGES LUFTFARTØYREGISTER NORWEGIAN CIVIL AIRCRAFT REGISTER NORGES LUFTFARTØYREGISTER NORWEGIAN CIVIL AIRCRAFT REGISTER ENDRINGER - JANUAR-2003 (Amendments - January-2003) LUFTFARTØY INNFØRT I REGISTERET (Aircraft recorded in the Register) LN-ABI Bøklep Magne Bøklep

Detaljer

nr 18/08-2008.08.25 NO årgang 6 ISSN 1503-5808

nr 18/08-2008.08.25 NO årgang 6 ISSN 1503-5808 . nr 18/08-2008.08.25 NO årgang 6 ISSN 1503-5808 Norsk designtidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor designområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160 Dep.

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2170890 B1 (19) NO NORGE (51) Int Cl. C07D 487/04 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2012.03.12 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2272978 B1 (19) NO NORGE (51) Int Cl. C12Q 1/68 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2012.08.13 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

nr 14/ NO årgang 100 ISSN

nr 14/ NO årgang 100 ISSN . nr 14/10-2010.04.06 årgang 100 ISSN 1503-4933 BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160 Dep. 0033 Oslo E-POST mail@patentstyret.no TELEFON 22 38 73 00 TELEFAKS 22 38 73 01 INFOSENTERETS

Detaljer

Søk. Nøkkelinformasjon. Sammendrag og figur. Finn patenter, varemerker og design i Norge. Databasen er sist oppdatert

Søk. Nøkkelinformasjon. Sammendrag og figur. Finn patenter, varemerker og design i Norge. Databasen er sist oppdatert Søk Finn patenter, varemerker og design i Norge Paten Nøkkelinformasjon Databasen er sist oppdatert Tittel Status Hovedstatus Detaljstatus Patentnummer 336115 Søknadsnummer 20110971 2016.12.10 12:01:00

Detaljer

NORGES LUFTFARTØYREGISTER NORWEGIAN CIVIL AIRCRAFT REGISTER

NORGES LUFTFARTØYREGISTER NORWEGIAN CIVIL AIRCRAFT REGISTER NORGES LUFTFARTØYREGISTER NORWEGIAN CIVIL AIRCRAFT REGISTER ENDRINGER - APRIL-2009 (Amendments - April-2009) LUFTFARTØY SLETTET AV REGISTERET (Aircraft deleted from the Register) LN-GCQ * Kvitne Kato Hauge

Detaljer

(12) Translation of european patent specification

(12) Translation of european patent specification (12) Translation of european patent specification (11) NO/EP 248071 B1 (19) NO NORWAY (1) Int Cl. E21B 33/12 (2006.01) C09K 8/92 (2006.01) E21B 33/122 (2006.01) Norwegian Industrial Property Office (21)

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 240126 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. C07D 211/62 (06.01) A61K 31/16 (06.01) A61K 31/44 (06.01) A61K 31/0 (06.01) A61K 31/06 (06.01) C07D 7/277 (06.01)

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2173868 B1 (19) NO NORGE (51) Int Cl. C12N 9/50 (2006.01) C07K 14/415 (2006.01) C12N 15/29 (2006.01) C12N 15/57 (2006.01) C12N 15/81 (2006.01) A23J

Detaljer

nr 25/07-2007.12.03 NO årgang 5 ISSN 1503-5808

nr 25/07-2007.12.03 NO årgang 5 ISSN 1503-5808 . nr 25/07-2007.12.03 NO årgang 5 ISSN 1503-5808 Norsk designtidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor designområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160 Dep.

Detaljer

Søk. Nøkkelinformasjon. Sammendrag og figur. Klasser. IPC-klasse. Søker. Finn patenter, varemerker og design i Norge

Søk. Nøkkelinformasjon. Sammendrag og figur. Klasser. IPC-klasse. Søker. Finn patenter, varemerker og design i Norge Søk Finn patenter, varemerker og design i Norge Nøkkelinformasjon Databasen er sist oppdatert 2017.09.23 12:12:00 Tittel Status Hovedstatus Detaljstatus Patentnummer Europeisk (EP) publiserings nummer

Detaljer

Søk. Nøkkelinformasjon. Sammendrag og figur. Klasser. IPC-klasse. Søker. Innehaver. Finn patenter, varemerker og design i Norge

Søk. Nøkkelinformasjon. Sammendrag og figur. Klasser. IPC-klasse. Søker. Innehaver. Finn patenter, varemerker og design i Norge Søk Finn patenter, varemerker og design i Norge Nøkkelinformasjon Databasen er sist oppdatert 2017.05.13 12:06:00 Tittel Status Hovedstatus Detaljstatus Patentnummer Europeisk (EP) publiserings nummer

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2311023 B1 (19) NO NORGE (51) Int Cl. G09F 17/00 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2014.02.17 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

nr 10/07-2007.05.07 NO årgang 5 ISSN 1503-5808

nr 10/07-2007.05.07 NO årgang 5 ISSN 1503-5808 . nr 10/07-2007.05.07 NO årgang 5 ISSN 1503-5808 Norsk designtidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor designområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160 Dep.

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift. Avviker fra Patent B1 etter innsigelse

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift. Avviker fra Patent B1 etter innsigelse (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2175588 B2 (19) NO NORGE (51) Int Cl. H04L 12/14 (2006.01) H04L 29/08 (2006.01) Patentstyret Avviker fra Patent B1 etter innsigelse (21) Oversettelse

Detaljer

Søk. Nøkkelinformasjon. Sammendrag og figur. Klasser. IPC-klasse. Søker. Finn patenter, varemerker og design i Norge

Søk. Nøkkelinformasjon. Sammendrag og figur. Klasser. IPC-klasse. Søker. Finn patenter, varemerker og design i Norge Søk Finn patenter, varemerker og design i Norge Nøkkelinformasjon Databasen er sist oppdatert 2017.10.21 11:51:00 Tittel Status Hovedstatus Detaljstatus Patentnummer 334886 Søknadsnummer 20090381 Inngitt

Detaljer

(12) Translation of european patent specification

(12) Translation of european patent specification (12) Translation of european patent specification (11) NO/EP 2614824 B1 (19) NO NORWAY (1) Int Cl. A61K 31/4196 (06.01) A61K 31/424 (06.01) A61P 21/00 (06.01) A61P 2/04 (06.01) C07D 249/08 (06.01) C07D

Detaljer

Søk. Nøkkelinformasjon. Sammendrag og figur. Klasser. IPC-klasse. Søker. Innehaver. Finn patenter, varemerker og design i Norge

Søk. Nøkkelinformasjon. Sammendrag og figur. Klasser. IPC-klasse. Søker. Innehaver. Finn patenter, varemerker og design i Norge Søk Finn patenter, varemerker og design i Norge Nøkkelinformasjon Databasen er sist oppdatert 2017.10.21 11:55:00 Tittel Status Hovedstatus Detaljstatus Patentnummer Europeisk (EP) publiserings nummer

Detaljer

(12) Translation of european patent specification

(12) Translation of european patent specification NO/EP20 (12) Translation of european patent specification (11) NO/EP 20 B1 (19) NO NORWAY (1) Int Cl. C07K 16/28 (2006.01) A61P 3/00 (2006.01) A61P 37/00 (2006.01) Norwegian Industrial Property Office

Detaljer

Søk. Nøkkelinformasjon. Sammendrag og figur. Klasser. Finn patenter, varemerker og design i Norge. Databasen er sist oppdatert

Søk. Nøkkelinformasjon. Sammendrag og figur. Klasser. Finn patenter, varemerker og design i Norge. Databasen er sist oppdatert Søk Finn patenter, varemerker og design i Norge Nøkkelinformasjon Databasen er sist oppdatert 2017.09.02 06:39:00 Tittel Status Hovedstatus Detaljstatus Patentnummer 320115 Søknadsnummer 20040661 Anordning

Detaljer

AVGJØRELSE 1. april 2016 Sak PAT 13/014. Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg:

AVGJØRELSE 1. april 2016 Sak PAT 13/014. Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg: AVGJØRELSE 1. april 2016 Sak PAT 13/014 Klager: Merck Sharp & Dohme Corp Representert ved: Tandbergs Patentkontor AS Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg: Elisabeth Ohm,

Detaljer

nr 16/10-2010.08.09 NO årgang 8 ISSN 1503-5808

nr 16/10-2010.08.09 NO årgang 8 ISSN 1503-5808 . nr 16/10-2010.08.09 NO årgang 8 ISSN 1503-5808 Norsk designtidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor designområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160 Dep.

Detaljer

Søk. Nøkkelinformasjon. Sammendrag og figur. Klasser. IPC-klasse. Finn patenter, varemerker og design i Norge. Databasen er sist oppdatert

Søk. Nøkkelinformasjon. Sammendrag og figur. Klasser. IPC-klasse. Finn patenter, varemerker og design i Norge. Databasen er sist oppdatert Søk Finn patenter, varemerker og design i Norge Nøkkelinformasjon Databasen er sist oppdatert Tittel Status Hovedstatus Detaljstatus Patentnummer Europeisk (EP) publiserings nummer 2017.06.24 12:05:00

Detaljer

nr 25/ NO årgang 8 ISSN

nr 25/ NO årgang 8 ISSN . nr 25/10-2010.12.13 NO årgang 8 ISSN 1503-5808 Norsk designtidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor designområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160 Dep.

Detaljer

nr 01/12-2012.01.02 NO årgang 102 ISSN 1503-4933

nr 01/12-2012.01.02 NO årgang 102 ISSN 1503-4933 . nr 01/12-2012.01.02 årgang 102 ISSN 1503-4933 BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160 Dep. 0033 Oslo E-POST mail@patentstyret.no TELEFON 22 38 73 00 TELEFAKS 22 38 73 01 INFOSENTERETS

Detaljer

(12) Translation of european patent specification

(12) Translation of european patent specification (12) Translation of european patent specification (11) NO/EP 231671 B1 (19) NO NORWAY (1) Int Cl. B43M 1/00 (2006.01) B21G 3/12 (2006.01) B21G 3/28 (2006.01) F16B 1/02 (2006.01) Norwegian Industrial Property

Detaljer

design tidende nr NO årgang 1 ISSN Norsk

design tidende nr NO årgang 1 ISSN Norsk nr 12-2003.10.13 NO årgang 1 ISSN 1503-5808 Norsk design tidende www.patentstyret.no Norsk designtidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor designområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

Søk. Nøkkelinformasjon. Sammendrag og figur. Klasser. IPC-klasse. Finn patenter, varemerker og design i Norge. Databasen er sist oppdatert

Søk. Nøkkelinformasjon. Sammendrag og figur. Klasser. IPC-klasse. Finn patenter, varemerker og design i Norge. Databasen er sist oppdatert Søk Finn patenter, varemerker og design i Norge Nøkkelinformasjon Databasen er sist oppdatert Tittel Status Hovedstatus Detaljstatus Patentnummer 328740 Søknadsnummer 20020573 2017.01.28 11:40:00 Inngitt

Detaljer

NO/EP2212249. P a t e n t k r a v

NO/EP2212249. P a t e n t k r a v (12) Translation of european patent specification (11) NO/EP 2212249 B1 (19) NO NORWAY (1) Int Cl. C01B 33/037 (2006.01) Norwegian Industrial Property Office (21) Translation Published 201.0.11 (80) Date

Detaljer

Søk. Nøkkelinformasjon. Sammendrag og figur. Klasser. IPC-klasse. Søker. Innehaver. Finn patenter, varemerker og design i Norge

Søk. Nøkkelinformasjon. Sammendrag og figur. Klasser. IPC-klasse. Søker. Innehaver. Finn patenter, varemerker og design i Norge Søk Finn patenter, varemerker og design i Norge Nøkkelinformasjon Databasen er sist oppdatert 2017.09.09 12:10:00 Tittel Status Hovedstatus Detaljstatus Patentnummer Europeisk (EP) publiserings nummer

Detaljer

Søk. Nøkkelinformasjon. Sammendrag og figur. Klasser. IPC-klasse. Finn patenter, varemerker og design i Norge. Databasen er sist oppdatert

Søk. Nøkkelinformasjon. Sammendrag og figur. Klasser. IPC-klasse. Finn patenter, varemerker og design i Norge. Databasen er sist oppdatert Søk Finn patenter, varemerker og design i Norge Nøkkelinformasjon Databasen er sist oppdatert Tittel Status Hovedstatus Detaljstatus Patentnummer 338355 Søknadsnummer 20070155 2017.07.08 12:09:00 Inngitt

Detaljer

nr 07/07-2007.03.26 NO årgang 5 ISSN 1503-5808

nr 07/07-2007.03.26 NO årgang 5 ISSN 1503-5808 . nr 07/07-2007.03.26 NO årgang 5 ISSN 1503-5808 Norsk designtidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor designområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160 Dep.

Detaljer

nr 25 2002.12.09 NO årgang 32 ISSN 1503-4941 mønster norsk tidende www.patentstyret.no

nr 25 2002.12.09 NO årgang 32 ISSN 1503-4941 mønster norsk tidende www.patentstyret.no nr 25 2002.12.09 NO årgang 32 ISSN 1503-4941 norsk mønster tidende www.patentstyret.no Besøksadresse Københavngaten 10 Kontortid kl. 08.00-15.45 vinter kl. 08.00-15.00 sommer. På lørdag, søndag, helge-

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2445326 B1 (19) NO NORGE (51) Int Cl. H05K 5/02 (2006.01) B43K 23/12 (2006.01) B43K 24/06 (2006.01) H01R 13/60 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse

Detaljer

NORGES LUFTFARTØYREGISTER NORWEGIAN CIVIL AIRCRAFT REGISTER

NORGES LUFTFARTØYREGISTER NORWEGIAN CIVIL AIRCRAFT REGISTER NORGES LUFTFARTØYREGISTER NORWEGIAN CIVIL AIRCRAFT REGISTER ENDRINGER - JULI-2013 (Amendments - July-2013) LUFTFARTØY SLETTET AV REGISTERET (Aircraft deleted from the Register) LN-BUC MSA V c/o Wilmington

Detaljer

nr 15/09-2009.07.13 NO årgang 7 ISSN 1503-5808

nr 15/09-2009.07.13 NO årgang 7 ISSN 1503-5808 . nr 15/09-2009.07.13 NO årgang 7 ISSN 1503-5808 Norsk designtidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor designområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160 Dep.

Detaljer

Søk. Nøkkelinformasjon. Sammendrag og figur. Klasser. IPC-klasse. CPC-klasse. Finn patenter, varemerker og design i Norge

Søk. Nøkkelinformasjon. Sammendrag og figur. Klasser. IPC-klasse. CPC-klasse. Finn patenter, varemerker og design i Norge Søk Finn patenter, varemerker og design i Norge Nøkkelinformasjon Databasen er sist oppdatert 2017.02.18 12:30:00 Tittel Status Hovedstatus Detaljstatus Patentnummer 339223 Søknadsnummer 20065790 Inngitt

Detaljer

(12) Translation of european patent specification

(12) Translation of european patent specification (12) Translation of european patent specification (11) NO/EP 2140006 B1 (19) NO NORWAY (51) Int Cl. C12N 15/53 (2006.01) C12N 9/02 (2006.01) C12P 7/64 (2006.01) Norwegian Industrial Property Office (21)

Detaljer

nr 49/09-2009.11.30 NO årgang 99 ISSN 1503-4933

nr 49/09-2009.11.30 NO årgang 99 ISSN 1503-4933 . nr 49/09-2009.11.30 årgang 99 ISSN 1503-4933 BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160 Dep. 0033 Oslo E-POST mail@patentstyret.no TELEFON 22 38 73 00 TELEFAKS 22 38 73 01 INFOSENTERETS

Detaljer

nr 13/10-2010.06.28 NO årgang 8 ISSN 1503-5808

nr 13/10-2010.06.28 NO årgang 8 ISSN 1503-5808 . nr 13/10-2010.06.28 NO årgang 8 ISSN 1503-5808 Norsk designtidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor designområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160 Dep.

Detaljer

Søk. Nøkkelinformasjon. Sammendrag og figur. Klasser. IPC-klasse. Søker. Innehaver. Finn patenter, varemerker og design i Norge

Søk. Nøkkelinformasjon. Sammendrag og figur. Klasser. IPC-klasse. Søker. Innehaver. Finn patenter, varemerker og design i Norge Søk Finn patenter, varemerker og design i Norge Nøkkelinformasjon Databasen er sist oppdatert 2017.08.26 12:16:00 Tittel Status Hovedstatus Detaljstatus Patentnummer Europeisk (EP) publiserings nummer

Detaljer

(12) Translation of european patent specification

(12) Translation of european patent specification (12) Translation of european patent specification (11) NO/EP 2618831 B1 (19) NO NORWAY (1) Int Cl. C07K /097 (2006.01) A61K 38/21 (2006.01) C07K /062 (2006.01) C07K /08 (2006.01) C07K /083 (2006.01) Norwegian

Detaljer

NORGES LUFTFARTØYREGISTER NORWEGIAN CIVIL AIRCRAFT REGISTER

NORGES LUFTFARTØYREGISTER NORWEGIAN CIVIL AIRCRAFT REGISTER NORGES LUFTFARTØYREGISTER NORWEGIAN CIVIL AIRCRAFT REGISTER ENDRINGER - MARS-2009 (Amendments - March-2009) LUFTFARTØY SLETTET AV REGISTERET (Aircraft deleted from the Register) LN-OMK CHC Scotia Ltd.

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 223094 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. A43B 7/32 (06.01) A43B 7/12 (06.01) A43B 7/34 (06.01) A43B 13/12 (06.01) A43B 13/41 (06.01) B29D 3/14 (.01) Patentstyret

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2672278 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. G01R 1/067 (2006.01) G01R 1/04 (2006.01) G01R 19/1 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 201.04.20

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift. Avviker fra Patent B1 etter innsigelse

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift. Avviker fra Patent B1 etter innsigelse (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 217368 B2 (19) NO NORGE (1) Int Cl. B42D / (06.01) Patentstyret Avviker fra Patent B1 etter innsigelse (21) Oversettelse publisert.04. (80) Dato for

Detaljer

design tidende nr 03-2006.01.30 NO årgang 4 ISSN 1503-5808 Norsk www.patentstyret.no

design tidende nr 03-2006.01.30 NO årgang 4 ISSN 1503-5808 Norsk www.patentstyret.no nr 03-2006.01.30 NO årgang 4 ISSN 1503-5808 Norsk design tidende www.patentstyret.no Norsk designtidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor designområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

nr 13 28.06.1999 NO årgang 29 ISSN 0803-6985 norsk mønster tidende

nr 13 28.06.1999 NO årgang 29 ISSN 0803-6985 norsk mønster tidende nr 13 28.06.1999 NO årgang 29 ISSN 0803-6985 norsk mønster tidende Registrerte mønstre Registrerte mønstre, jf mønsterloven 18. I henhold til mønsterloven 18 andre ledd kunngjøres i dag følgende registrerte

Detaljer

(12) Translation of european patent specification

(12) Translation of european patent specification (12) Translation of european patent specification (11) NO/EP 276778 B1 (19) NO NORWAY (1) Int Cl. CM 17/00 (2006.01) CM 177/00 (2006.01) F01M 1/12 (2006.01) F01M 9/02 (2006.01) CN 30/12 (2006.01) CN 40/26

Detaljer

nr 47/14-2014.11.17 NO årgang 104 ISSN 1503-4933

nr 47/14-2014.11.17 NO årgang 104 ISSN 1503-4933 .. nr 47/14-2014.11.17 NO årgang 104 ISSN 1503-4933 BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160 Dep. 0033 Oslo E-POST mail@patentstyret.no TELEFON 22 38 73 00 TELEFAKS 22 38 73 01 INFOSENTERETS

Detaljer

NORGES LUFTFARTØYREGISTER NORWEGIAN CIVIL AIRCRAFT REGISTER

NORGES LUFTFARTØYREGISTER NORWEGIAN CIVIL AIRCRAFT REGISTER NORGES LUFTFARTØYREGISTER NORWEGIAN CIVIL AIRCRAFT REGISTER ENDRINGER - MARS-2000 (Amendments - March-2000) LUFTFARTØY SLETTET AV REGISTERET (Aircraft deleted from the Register) LN-BRG BBAM Aircraft Holdings

Detaljer