Flott eiendom ved sjøen til salgs egen strandlinje

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Flott eiendom ved sjøen til salgs egen strandlinje"

Transkript

1 Flott eiendom ved sjøen til salgs egen strandlinje Delebukta 53, 1390 Vollen Adresse: Delebukta 53, 1390 Vollen Type eiendom: Fritidshus/enebolig Areal bygninger: Anslått ca. 156 m 2 BRA Tomteareal: Ca m 2 Prisantydning: Kr ,- For nærmere informasjon kontakt Realist Næringsmegling AS: Nils Christian Weel: , Tlf: Faks: Besøk: C. J. Hambros Plass 2A Post: PB 1911 Vika 0124, Oslo Oppdrag nr:

2 Beskrivelse og prosjektfakta: Presentasjon: For Stiftelsen Byggfag har vi for salg eiendommen Delebukta 53, gnr. 66, bnr. 23, i Asker kommune. Eiendommen er beliggende i Arnestadbukta ved Vollen. Eiendommen ligger i et naturskjønt område rett ved havet, med egen brygge. Tilbaketrukket og fredelig beliggenhet i frodige omgivelser. Kort vei til sjarmerende Vollen sentrum med blant annet bakeri, båtmarina og kafé. Flere skoler og barnehager i området. Det er god bussforbindelse til Asker. Boligen er p.t fullt utleid på kontrakter med noe varierende varighet. Den lengste leieavtalen har utløp Eiendommen har i dag status som fritidsbolig. Selger er i prosess for å søke om bruksendring til helårsbolig. Salgsobjekt: Delebukta 53, gnr. 66, bnr. 23, i Asker kommune. Hjemmelshaver: Stiftelsen Byggfag, org.nr Selger: Stiftelsen Byggfag, org.nr Type eiendom: Areal bygninger: Enebolig. Samlet areal på eksisterende bebyggelse er ca. 156 m 2 BRA. Tomteareal: Ca m 2. Beliggenhet: Adkomst: Parkering: Standard: Eiendommen er beliggende på Vollen i Asker kommune, ca. 7 km fra Asker sentrum. Fra Oslo - kjør ca. 400 meter forbi Vollen sentrum. Ta deretter inn til venstre ved Arnestad skole. Følg veien rett frem til Delebukta. Det er skiltet til nr. 49, følg så veien til venstre langs nr. 49 til den stopper ved nr. 53. Gode parkeringsforhold på egen gårdsplass Boligen har ikke innlagt vann eller avløp. Selger er i prosess med naboer og kommune for å få tinglyst veirett og rett til tilknytning til vann og kloakk. Parallelt med dette jobber selger med å søke om bruksendring fra fritidsbolig til helårsbolig. Kjøper overtar denne prosessen ved salg da det er ventet at dette tar lengre tid enn salgsprosessen.

3 Det er enkel standard i hele boligen, ingen større påkostninger er utført foruten nødvendig vedlikehold. Deler av taket mot gårdsplassen er lagt om ifm. en lekkasje i gradrenne. Lysthuset i hagen er oppført i den senere tid. Eldre uthus/utedo i enkel konstruksjon. Enkelt bryggeanlegg samt en liten slipp for jolleopptak. Kjøper oppfordres til å besiktige eiendommen sammen med kompetente rådgivere, og at disse på interessentens vegne vurderer om det er behov for å gjennomføre egne undersøkelser knyttet til tilstand, grunnforhold, reguleringsstatus og annet. Oppvarming: Regulering: Vann og avløp: Energimerking: Heftelser: Kontrakt/forbehold: Overtakelse: Konsesjon: Bud: Vedfyrt samt elektrisk. Eiendommen er uregulert, og ligger i landbruks, natur- og friluftsområde i kommuneplanen for Asker kommune. Eiendommen har frem til nå vært benyttet til fritidsformål. Eiendommen er ikke tilkoblet offentlig vann og avløp. Det foreligger ikke energiattest for eiendommen. På grunn av byggets alder og tilstand antas bygget å være svært lite energieffektivt. Det er ikke tinglyst pengeheftelser eller servitutter på eiendommen. Se vedlagte grunnboksutskrift. Eiendommen selges som den er. Vedlagte kjøpekontrakt inneholder bestemmelser som sterkt begrenser kjøpers reklamasjonsrett. Dersom kjøper ønsker å reservere seg mot en eller flere bestemmelser i kjøpekontrakten, må dette fremkomme av budet. Etter avtale. Kjøper er selv ansvarlig for eventuell konsesjon og andre myndighetskrav, herunder at eiendommen kan anvendes som forutsatt av kjøper. Selger forbeholder seg retten til å anta eller forkaste ethvert bud. Ved antagelse av vinnerbud opphører alle andre bud å være bindende. Budene må avgis skriftlig med budgivers signatur pr e-post, faks eller ved oppmøte på meglers kontor. Budet bør inneholde opplysninger om finansiering. Det forutsettes en åpen budrunde. Dette forhindrer ikke at megler i en avsluttende fase vil kunne tilrettelegge for en lukket budrunde etter nærmere angitte vilkår.

4 Det tas forbehold om at det kan kreves sikkerhet for det bud som blir antatt. I henhold til bestemmelser om hvitvasking av penger, som megler er underlagt, må kjøper senest ved bud og aksept fremvise legitimasjon. For selskaper må fremvises legitimasjon for de som signerer i henhold til firmaattest. Visning: Prisantydning: Omkostninger: Etter avtale med megler. Kr ,- + omkostninger. Ved eiendomsoverdragelser påløper følgende kostnader for kjøper: - Dokumentavgift: 2,5 % av kjøpesummen - Tinglysningsgebyr skjøte: kr 1.548,- - Tinglysingsgebyr pr. pantobligasjon: kr 1.935,- - Attestgebyr kr 172,- Det tas forbehold om endringer i offentlige avgifter/gebyrer. Meglers vederlag: Opplysninger i salgsprospekt: Megler: Meglers vederlag er avtalt til 2,25% av salgssum De opplysninger som fremgår av denne salgsoppgaven er innhentet fra nåværende eier av eiendommen, samt offentlige instanser. Realist Næringsmegling AS kan ikke ta ansvaret for at informasjonen er riktig eller fullstendig. Realist Næringsmegling AS fraskriver seg ansvaret for et hvert tap som følge av opplysninger som er misvisende, feilaktige eller ufullstendige. Det tas for øvrig forbehold om evt. skrivefeil. Bevillingshaver: Realist Næringsmegling AS Kontaktperson: Nils Christian Weel: , Tlf: Faks: Besøksadresse: C. J. Hambros Plass 2A Oslo Postadresse: PB 1911 Vika 0124, Oslo Vedlegg: 1. Kart som viser salgsobjektet 2. Matrikkelbrev for gnr. 66 bnr. 23 pr Grunnboksutskrift for gnr. 66 bnr. 23 pr Midlertidig brukstillatelse 5. Kulturminnekart 6. Verdivurdering/takst 7. Kjøpekontrakt 8. Budskjema

5 Kart over området Tlf: Faks: Besøk: C. J. Hambros Plass 2A Post: PB 1911 Vika 0124, Oslo

6 GIS/LINE WebInnsyn - Kartutskrift Side 1 av

7 GIS/LINE WebInnsyn - Kartutskrift Side 2 av

8 Matrikkelrapport MAT0011 Matrikkelbrev For matrikkelenhet: Kommune: ASKER Gårdsnummer: Bruksnummer: Utskriftsdato/klokkeslett: kl. 08:36 Produsert av: Aud Melleby Attestert av: Asker kommune Orientering om matrikkelbrev Matrikkelbrevet er hjemlet i «Lov om eigedomsregistrering» (matrikkellova) av 17. juni Etter definisjonen i matrikkellovens 3 d) er matrikkelbrevet en attestert utskrift av matrikkelen som viser alle registrerte opplysninger om en matrikkelenhet ved oppgitt dato. Om fullstendighet og nøyaktighet i matrikkelbrevet Matrikkelen ble etablert ved konvertering av data fra tidligere registre. Det kan variere hvor gode disse dataene er med hensyn på fullstendighet og nøyaktighet. I enkelte tilfeller kan grensepunkt og grenselinjer mangle helt eller delvis eller være feil registrert. Det kan også være feil og mangler ved registrert bygnings- og adresseinformasjon. Fullstendighet og stedfestingsnøyaktighet er generelt bedre innenfor enn utenfor tettbygd strøk. Vær oppmerksom på at for mange matrikkelenheter og bygg hefter usikkerhet ved arealet som oppgis. For utfyllende informasjon: Side 1 av 8

9 Matrikkelenhet Matrikkelenhetstype: Grunneiendom Bruksnavn: Etableringsdato: Skyld: 0,05 Er tinglyst: Ja Har festegrunner: Nei Er seksjonert: Nei Arealrapport Tekst Areal (m2) Kommentar Beregna areal for 66 / ,8 Eierforhold Tinglyste eierforhold Rolle Status Føds.d./org.nr Navn Bruksenhet Adresse Hjemmelshaver Grønland OSLO Andel 1 / 1 Forretninger Forretningstype Årsak til feilretting Tinglysingsstatus Tinglysingsstatusdato Forretningsdato Matrikkelføringsdato Signatur Kartforretning Rolle Matrikkelenhet Arealendring Mottaker 66/ Sammenslåing Rolle Matrikkelenhet Arealendring Avgiver 66/ Mottaker 66/ Skylddeling Rolle Matrikkelenhet Arealendring Avgiver 66/23-46 Mottaker 66/56 46 Kartforretning Rolle Matrikkelenhet Arealendring Mottaker 66/ Matrikkelbrev for / 23 Side 2 av 8

10 Forretningstype Årsak til feilretting Tinglysingsstatus Tinglysingsstatusdato Forretningsdato Matrikkelføringsdato Signatur Sammenslåing Rolle Matrikkelenhet Arealendring Avgiver 66/47 0 Mottaker 66/23 0 Skylddeling Rolle Matrikkelenhet Arealendring Avgiver 66/6 0 Mottaker 66/23 0 Adresser Adressetype Adressenavn Adressetilleggsnavn Adressekode Adressenr Kretser Vegadresse Grunnkrets: 1402 Valgkrets: Kirkesogn: Postnr.område: 1390 Tettsted: Bygning og bygningsendring Bygningsnr: Løpenr: Bygningsendringskode: Bygningstype: Garasjeuthus anneks til bolig Næringsgruppe: Annet som ikke er næring Bygningsstatus: Tatt i bruk Energikilder: Bebygd areal: 0 Bruksareal bolig: 0 BRA annet: 0 Bruksareal totalt: 0 Alternativt areal: 0 Alternativt areal 2: 0 Oppvarming: Ant. boliger: 0 Datoer: Ant. etasjer: 0 Rammetillatelse: Vannforsyning: Igangsettingstillatelse: Avløp: Tatt i bruk: Har heis: Nei Midl. brukstillatelse: Ferdigattest: Bruksenheter Adresse Bruksenhetsnummer Bruksenhetstype Bruksareal Ant. rom Kjøkkentilgang Bad WC Matrikkelenhet Unummerert bruksenhet / Matrikkelbrev for / 23 Side 3 av 8

11 Bygningsnr: Løpenr: Bygningsendringskode: Bygningstype: Enebolig Næringsgruppe: Bygningsstatus: Energikilder: Bolig Tatt i bruk Bebygd areal: 0 Bruksareal bolig: 0 BRA annet: 0 Bruksareal totalt: 0 Alternativt areal: 0 Alternativt areal 2: 0 Oppvarming: Ant. boliger: 1 Datoer: Ant. etasjer: 1 Rammetillatelse: Vannforsyning: Igangsettingstillatelse: Avløp: Tatt i bruk: Har heis: Nei Midl. brukstillatelse: Ferdigattest: Etasje Etasje Antall boenheter BRA bolig BRA annet BRA totalt H Bruksenheter Adresse Bruksenhetsnummer Bruksenhetstype Bruksareal Ant. rom Kjøkkentilgang Bad WC Matrikkelenhet H0101 Bolig /23 SEFRAK-minne «SEFRAK er en forkorting for SEkretariatet For Registrering Av faste Kulturminner. Dette sekretariatet hadde ansvaret for en landsomfattende registrering av eldre bygninger. Et omfattende feltarbeid ble gjort i perioden I dag er det Riksantikvaren som administrerer SEFRAK i samarbeid med fylkeskommunene. På finnes mer informasjon om SEFRAK og om tilgang på den informasjonen som er registrert.» SEFRAK-ID Kulturminnebetegnelse FERIEHJEM, SUNDBY, ARNESTAD Matrikkelbrev for / 23 Side 4 av 8

12 Oversiktskart for 66 / 23 Målestokk 1:1 000 EUREF89 UTM Sone 32 N Matrikkelbrev for / 23 Side 5 av 8

13 Teig 1 (Hovedteig) 66 / 23 N Matrikkelbrev for / 23 Målestokk 1:500 EUREF89 UTM Sone 32 Side 6 av 8

14 Areal og koordinater Areal: 1 792,8 Arealmerknad: Representasjonspunkt: Koordinatsystem: EUREF89 UTM Sone 32 Nord: Øst: Grensepunkt / Grenselinje Ytre avgrensing Merke nedsatt i / Lengde Grensepunkttype / Hjelpelinjetype Målemetode Radius Løpenr Nord Øst Nøyaktighet 10 Terrengmålt , ,45 Ikke spesifisert 19, , ,57 Ikke spesifisert 7, , ,44 Ikke spesifisert 20, , ,40 Ikke spesifisert 43, , ,61 Ikke spesifisert 31, , ,10 Ikke spesifisert 5, , ,86 Ikke spesifisert 4, , ,47 Ikke spesifisert 5, , ,38 Ikke spesifisert 2, , ,77 Ikke spesifisert 3, , ,27 Ikke spesifisert 6, , ,74 Ikke spesifisert 12, , ,18 Ikke spesifisert 1,08 Umerket Ikke hjelpelinje Umerket Ikke hjelpelinje Umerket Ikke hjelpelinje Umerket Ikke hjelpelinje Umerket Ikke hjelpelinje Umerket Ikke hjelpelinje Umerket Ikke hjelpelinje Umerket Ikke hjelpelinje Umerket Ikke hjelpelinje Umerket Ikke hjelpelinje Umerket Ikke hjelpelinje Umerket Ikke hjelpelinje Umerket Ikke hjelpelinje 10 Terrengmålt Terrengmålt Terrengmålt Terrengmålt Terrengmålt Terrengmålt Terrengmålt Terrengmålt Terrengmålt Terrengmålt Terrengmålt Terrengmålt Matrikkelbrev for / 23 Side 7 av 8

15 Merke nedsatt i / Lengde Grensepunkttype / Hjelpelinjetype Målemetode Radius Løpenr Nord Øst Nøyaktighet 10 Terrengmålt , ,15 Ikke spesifisert 1, , ,51 Ikke spesifisert 24, , ,03 Ikke spesifisert 23,71 Ukjent Ikke hjelpelinje Umerket Ikke hjelpelinje Umerket Ikke hjelpelinje 10 Terrengmålt Terrengmålt Matrikkelbrev for / 23 Side 8 av 8

16

17

18 Merknader: G.nr.: 66 Br.nr.: 23 Seksjonsnr.: Merknad: Det foreligger ingen ferdigattest/midlertidig brukstillatelse på denne eiendommen. Se vedlegg. Det foreligger ikke noe byggemappe. Signatur - dato Camilla Ziesler

19 GIS/LINE WebInnsyn - Kartutskrift Side 1 av

20 GIS/LINE WebInnsyn - Kartutskrift Side 2 av

21 Merknader kulturminne: G.nr.: 66 Br.nr.: 23 Merknad: Signatur / Dato Eiendommen inneholder kulturminne av klasse: B Camilla Ziesler Kulturminneklasser A: Fredningsverdige; minner som foreslås fredet etter kulturminneloven. B: Bevaringsverdige; for disse minnene vil det være aktuelt å foreslå regulering til spesialområde bevaring etter plan og bygningslovens 25.6 som tiltak. C: Verneverdige; for disse minnene vil man foreslå en generell hensynstaken etter paragrafer i plan og bygningsloven. Her vil 74.2 og 92 være særlig aktuelle. Opplysninger om områder med stort kulturhistorisk innhold finnes her:

22 Oppdrag og forutsetninger Taksten er rekvirert i forbindelse med salg. Verdi- og lånetakst over Enebolig i Delebukta VOLLEN Gnr. 66 Bnr. 23 ASKER KOMMUNE Denne rapporten er utarbeidet av en frittstående og uavhengig takstmann som ikke har noen bindinger til andre aktører i eiendomsbransjen. Verditaksten er utført iht. NTFs regler, NS 3451 og Takstbransjens retningslinjer for arealmåling som har NS 3940 som utgangspunkt. Taksten er kun basert på visuell befaring uten inngrep i byggverket, evt. supplert med enkle målinger. Merk at en verditakst ikke er en tilstandsrapport, som beskriver byggverkets tekniske tilstand. Kunden/rekvirenten skal lese gjennom dokumentet før bruk og gi tilbakemelding til takstmannen hvis det finnes feil/mangler som bør rettes opp. Låneverdi er en forsiktig ansatt markedsverdi som grunnlag for langsiktig belåning. Hvis rapporten er eldre enn 6 måneder, bør takstmannen kontaktes for ny befaring og oppdatering. Denne typen takst gjelder ikke for rene forretnings- og næringsbygg. Andre forutsetninger/opplysninger Besiktigelsen er foretatt med de begrensninger som følger av at boligen er møblert og i bruk. Opplysninger gitt av eier/ rekvirent er dennes ansvar, og er ikke nærmere kontrollert av takstmannen. Takstmannen har ikke undersøkt/vurdert regulering eller byggesak for eiendommen i plan- og bygningsetaten, med mindre det utrykkelig fremgår av takstdokumentet. Grunnboken er ikke kontrollert for eventuelle servitutter/heftelser. Heftelsesanmerkninger er ikke vurdert med mindre det er angitt. Sammenfattet beskrivelse Flott strandeiendom beliggende i Vollen med vid utsikt over fjorden. Boligen ligger innerst i stille vei som kun betjener noen få boliger/hytter. Kort vei til Vollen senter med godt utviklet servicetilbud, samt offentlig kommunikasjon. Sjarmerende enebolig over 2 plan + kjeller oppført i ca Boligen har ikke innlagt vann eller avløp. Det er enkel standard i hele boligen, ingen større påkostninger er utført foruten nødvendig vedlikehold. Deler av taket mot gårdsplassen er lagt om ifm. en lekkasje i gradrenne. Boligen har vært benyttet som feriested for stiftelsen og er delt opp med flere separate rom (stue og soverom). Boligen er registrert som kulturminne og vil ved byggesak bli behandlet særskilt. Lysthuset i hagen er oppført i den senere tid. Uthus/utedo i enkel konstruksjon - eldre. Enkel bryggeanlegg samt en liten slipp for jolleopptak. Tomten er i hovedsak skrånende naturtomt med noen flate nivåer, strandsone med fjell i dagen og bryggeanlegg. Gode parkeringsforhold på egen gårdsplass. Markeds- og låneverdi Markedsverdi (normal salgsverdi): Kr Låneverdi (forsiktig ansatt markedsverdi): Kr Bekkestua, Alexander Hotvedt Takstmann/Tømrermester Programmet kan kun brukes av NTFs medlemmer. Ettertrykk forbudt. Bef.dato: Side: Takstsenteret AS Org.nr av 6

23 Takstsenteret AS Eiendom: Gnr. 66 Bnr. 23 KOMMUNE ASKER Adresse: Enebolig i - Delebukta 53, 1390 VOLLEN Org.nr: Rekvirent Rekvirert av: Stiftelsen Byggfag v/egil Mongstad Besiktigelse, tilstede Dato: Alexander Hotvedt Takstmann Tlf.: Egil Mongstad Rep. for eier Dokumentkontroll Dokumenter fremvist: Situasjonskart Utskrift fra Asker kommunes internettsider. Reguleringsplaner Utskrift fra Asker kommunes internettsider. EDR Utskrift fra Infoland. Andre dok./kilder: Eier Som ga opplysninger. Eiendomsdata Matrikkeldata: Gnr. 66 Bnr. 23 Hjemmelshaver: Stiftelsen Byggfag Tomt: Eiet tomt. Areal 1 792,8 m² -i henhold til utskrift fra Infoland Adkomst: Offentlig, privat stikkvei - deles med naboer. Vann: Brønn med håndpumpe på gårdsplass. Eier av nr. 49 har privat stikkledning til off. nett. Er dimmensjonert for tilsammen 8 enheter - mulighet for kjøp og tilkobling. Avløp: Ikke tilknyttet offentlig, privat utedo. Eier av nr. 49 har privat stikkledning til off. nett. Er dimmensjonert for tilsammen 8 enheter - mulighet for kjøp og tilkobling. Regulering: Uregulert. LNF området Kommuneplan: Kommuneplan for Asker, Bygninger på eiendommen Enebolig Byggeår: Ukjent byggeår, eldre bygg Anvendelse: Registrert enebolig og kulturminne. Benyttet som feriebolig av stiftelsen. Uthus/utedo Byggeår: Ukjent byggeår, eldre bygg Lysthus Byggeår: Ukjent byggeår, nyere bygg Bryggeanlegg Byggeår: Ukjent byggeår Programmet kan kun brukes av NTFs medlemmer. Ettertrykk forbudt. Bef.dato: Side: Takstsenteret AS Org.nr av 6

24 Takstsenteret AS Eiendom: Gnr. 66 Bnr. 23 KOMMUNE ASKER Adresse: Enebolig i - Delebukta 53, 1390 VOLLEN Org.nr: Arealer og anvendelse AREALBEREGNING Arealmålingene i denne rapporten måles etter bransjestandarden Takstbransjens retningslinjer ved arealmåling av boliger. Retningslinjene har NS 3940:2007 som utgangspunkt, men inneholder presiseringer for arealbegreper og definisjoner i forbindelse med arealmåling ved omsetning og/eller verdisetting av boenheter. Ved motstrid mellom NS 3940:2007 og Takstbransjens retningslinjer for arealmåling av boliger eller annen tolkningstvil er de spesielle reglene for arealmåling av boliger i takstbransjens retningslinjer lagt til grunn. Takstbransjens retningslinjer for arealmåling av boliger utgis av Informasjonsselskapet Verdi og er også tilgjengelig på og De viktigste presiseringene er: - Areal oppgis i hele kvadratmeter i rapporten, og gjelder for det tidspunkt oppmålingen fant sted. - Bruttoareal (BTA) er ved taksering definert som arealet som begrenses av omsluttende yttervegg i gulvhøyde og /eller til midt i skilleveggen til annen bruksenhet og/eller fellesareal. - Bruksareal (BRA) er bruttoarealet (BTA) minus arealet som opptas av yttervegger. Måleverdige AREALER Større åpninger enn nødvendige åpninger i etasjeskiller for trapp, heiser, sjakter og lignende, regnes ikke med i etasjens areal. Hvis trapp inngår i åpningen, regnes trappens horisontalprojeksjon med i etasjens areal. Rom skal ha atkomst og gangbart gulv. Rommenes bruk kan være i strid med byggeforskriftene selv om de er måleverdige. MARKEDSFØRING Ved markedsføring av boliger skal BRA og P-ROM oppgis. Primærrom- og sekundærrom (P-ROM og S-ROM) Denne rapporten viser hvilke rom som inngår i hver av de to kategoriene. Fordelingen er basert på retningslinjene og takstmannens eget skjønn. En bruksendring av et rom kan ha betydning for hvilken kategori rommet tilhører. For beregning av bygningsarealer i forbindelse med tomters utnyttelse gjelder egne måleregler. Enebolig - arealer Etasje Krypkjeller/kjeller Bruttoareal BTA m² Bruksareal BRA m² Totalt Primær Sekundær P-rom S-rom Anvendelse Lagerrom, innredet rom. Lavtakhøyde, innredet rom på 14 m2. 1. etasje boenheter med egen inngang: 3 entréer, 4 stuer, rom med kjøkken innredning, trapperom 2. etasje boenheter: Gang/trapperom, 2 stuer, 2 soverom. Sovealkover i knekott Arealene er oppmålt innvendig (P- ROM/BRA), tillagt veggtykkelse i % for beregning av BTA. Arealene er avrundet. Sum bygning Enebolig - romfordeling Etasje Primærrom Sekundærrom Krypkjeller/kjeller 1. etasje 3 entréer, 4 stuer, rom med kjøkken innredning, trapperom 2. etasje Gang/trapperom, 2 stuer, 2 soverom Lagerrom, innredet rom Programmet kan kun brukes av NTFs medlemmer. Ettertrykk forbudt. Bef.dato: Side: Takstsenteret AS Org.nr av 6

25 Takstsenteret AS Eiendom: Gnr. 66 Bnr. 23 KOMMUNE ASKER Adresse: Enebolig i - Delebukta 53, 1390 VOLLEN Uthus/utedo - arealer Etasje Bruttoareal Bruksareal BRA m² Anvendelse BTA m² Totalt Primær Sekundær P-rom S-rom 1. etasje Lagerrom, utedo Sum bygning Uthus/utedo - romfordeling Etasje Primærrom Sekundærrom 1. etasje Lagerrom, utedo Org.nr: KONSTRUKSJONER OG INNVENDIGE FORHOLD Enebolig Lokalisering Bygningsdel/beskrivelse Enebolig 210 Grunn og fundamenter, generelt Fundamentert til antatt faste masser. 221 Gulv på grunn Jordgulv i krypkjeller, innredet rom med tregulv. 225 Yttervegger Grunnmur i naturstein/murkonstruksjon. Yttervegger i trekonstruksjon, utvendig panelkledning. Brannstige fra balkong i 2. etasje. Vedlikehold ol: Noe avflassing, forøvrig jevnlig malt. 227 Takkonstruksjoner Saltak i trekonstruksjoner. Taket er tekket med betongstein. Deler av taket mot gårdsplassen er tekket om ifm en taklekkasje. Vedlikehold ol: Det mangler beslag i gradrenne mot gårdsplass. Tak er kun inspisert fra bakken. Dels eldre tekking på tak. 233 Vinduer Vinduer med enkle glass. Vedlikehold ol: Eldre vinduer. 235 Ytterdører og porter Balkongdør med glass. 4 ytterdører i 1. etasje - malte heltredører, noen m/glass. 3 malte kjellerdører. Vedlikehold ol: Enkle og eldre dører. 240 Sekundære bygningsdeler innvendig, generelt Primærkonstruksjon: Trekonstruksjon kledd med panel/plater. Overflater: Hovedsakelig malt panel, malte plater. Vedlikehold ol: Generelt behov for modernisering. 245 Himlinger inklusive taklister Malt panel, malte plater. Vedlikehold ol: Behov for generell oppgradering. Programmet kan kun brukes av NTFs medlemmer. Ettertrykk forbudt. Bef.dato: Side: Takstsenteret AS Org.nr av 6

26 Takstsenteret AS Eiendom: Gnr. 66 Bnr. 23 KOMMUNE ASKER Adresse: Enebolig i - Delebukta 53, 1390 VOLLEN Org.nr: Uthus/utedo Lokalisering Uthus/utedo 254 Dekker - gulv og overflate Trebjelkelag. Overflater: malte tregulv, belegg og laminat. Vedlikehold ol: Behov for generell oppgradering grunnet utidsmessighet/slitasje. 261 Trapper og ramper Malt tretrapp. Vedlikehold ol: Lav takhøyde ved trapp/gang i 2. etasje. Enkel trapp, for store åpninger i rekkeverk, makskrav på 10 cm. 262 Balkonger, terrasser ol. Terrasse med treplatting, overbygget med glasstak ut fra en av boenhetene. Balkong i 2. etasje i trekonstruksjon tekket med vinylbelegg. Vedlikehold ol: Ikke fagmessige avslutninger og benyttelse av vinylbelegg utvendig. 265 Piper, plassbygde ildsteder m.v. Teglpipe. Vedlikehold ol: Noe missfarging i puss over tak. Eldre pipe. 272 Kjøkkeninnredning 1. etg. Kjøkkeninnredning med laminat fronter og benk. Kum i benk. Vedlikehold ol: Enkel innredning. Ikke avløp i kum. 315 Utstyr for sanitærinstallasjoner Brønn på gårdsplassen med håndpumpe. 320 Varme, generelt Elektrisk oppvarming. 400 Elkraft, generelt Hovedsikring på 3 x 35 amp. Skrusikringer. Vedlikehold ol: Eldre ledningsnett. Det elektriske anlegget er ikke kontrollert av takstmannen, da dette krever egen autorisasjon. Bygningsdel/beskrivelse 200 Bygning, generelt Enkelt fundamentert. Trekonstruksjon med panelkledning. Tredører i front. Pulttak, tekket med stålplater. Åpen lagringsplass på baksiden m/tak. Vedlikehold ol: Enkelt bygg. Programmet kan kun brukes av NTFs medlemmer. Ettertrykk forbudt. Bef.dato: Side: Takstsenteret AS Org.nr av 6

27 Takstsenteret AS Eiendom: Gnr. 66 Bnr. 23 KOMMUNE ASKER Adresse: Enebolig i - Delebukta 53, 1390 VOLLEN Lysthus Lokalisering Lysthus Bryggeanlegg Lokalisering Bryggeanlegg Bygningsdel/beskrivelse Org.nr: Bygning, generelt Lysthus i trekonstruksjon, 2 yttervegger med panelkledning og enkle glass i den ene veggen. Tregulv. Pulttak, tekket med stålplater. Bygningsdel/beskrivelse 200 Bygning, generelt Stål og trekonstruksjon. Slipp/opptaksplass med ruller for opptak av joller. Vedlikehold ol: Store rustdannelser i konstruksjonene, utbedring er nødvendig. VERDIBEREGNING Årlige kostnader Årlige kostnader Stipulerte utgifter Sum kostnader Kr: Kapitalisert verdi Kommentar: Beregnes ikke til eget bruk. Teknisk verdi bygninger Normale byggekostnader (utregnet som for nybygg): Enebolig Uthus/utedo Lysthus Bryggeanlegg Sum normale byggekostnader: Fradrag (alder, utidsmessighet, vedlikeh.mangler, tilst.svekkelser, gjenst. arbeider): Teknisk verdi bygninger: Tomteverdi Tomteverdi er en beregnet verdi for tomten slik den fremstår på befaringstidspunktet. Tomteverdien består av normal tomtekostnad og en vurdert verdi for attraktivitet og beliggenhet. Normal tomtekostnad fremkommer ved å beregne teknisk verdi for råtomt, inkl. tilknytning, infrastruktur på tomten samt opparbeiding / beplantning, arrondering terreng etc. Markedstilpasning for attraktivitet / beliggenhet er en vurdering av tomtens og eiendommens beliggenhet. Normal tomteverdi: Teknisk verdi inkludert tomteverdi Teknisk verdi inkludert tomteverdi for det aktuelle takstobjektet: Markeds- og låneverdi Markedsverdi: Markedsverdi (normal salgsverdi) Kr: Låneverdi: Låneverdi (forsiktig ansatt markedsverdi) Kr: Programmet kan kun brukes av NTFs medlemmer. Ettertrykk forbudt. Bef.dato: Side: Takstsenteret AS Org.nr av 6

28 KJØPEKONTRAKT For salg der det er tatt forbehold i salgsoppgaven om at eiendommen er solgt "som den er" Kontraktens bestemmelser utfylles av lov om avhending av fast eigedom (avhendingslova) av 3. juli 1992 nr. 93 og annen bakgrunnsrett. Mellom: Stiftelsen Byggfag Org. nr.: Adresse: Grønland 12, 0188 Oslo heretter kalt "selger", og Adresse: heretter kalt "kjøper", er i dag inngått følgende kjøpekontrakt: Person nr.: 1 SALGSOBJEKT/KJØPESUM Selger overdrar herved til kjøper sin eiendom: Delebukta 52, gnr. gnr. i Aske kommune, heretter kalt "eiendommen" for en kjøpesum stor: kroner,-, heretter kalt "kjøpesummen" som gjøres opp på følgende måte: 1. Kontant pr. (dato) kr. 2. Kontant ved overtakelse, jf. 3 og 11 kr. Kjøpesum kr. Hjemmelshaver til eiendommen er: Stiftelsen Byggfag. Org. Nr: /6

29 2 OMKOSTNINGER [1] I tillegg til kjøpesummen må kjøper uoppfordret betale følgende omkostninger til Realist AS, heretter kalt "megler", samtidig med sluttoppgjøret, jf Dokumentavgift av skjøte til Staten (2,5 %) kr. 2. Tinglysingsgebyr for skjøte til Staten kr. I alt kr. [2] Hertil kommer tinglysningsgebyr og attestgebyr, til sammen kr. for hver obligasjon kjøper må la tinglyse på eiendommen i forbindelse med etablering av lån. Det tas forbehold om endringer i offentlige avgifter/gebyrer. 3 OPPGJØR [1] Oppgjøret mellom partene foretas av megler. Alle innbetalinger forbundet med denne kontrakt innbetales til meglers klientkonto nr.. Kjøper må sørge for at kjøpesummen og omkostninger er betalt på meglers kontor eller er innkommet på klientkonto innen de tidspunkter som er angitt i 1. Kjøpesummen samt omkostninger regnes ikke som betalt med befriende virkning for kjøperen før den er kreditert meglerforetakets klientkonto. Bankens valuteringsdato anses således som innbetalingsdato og legges til grunn ved en eventuell renteberegning mellom partene. Alle innbetalinger bes merket med oppdragsnummer/eiendommens adresse. [2] For den del av kjøpesummen som ikke måtte være betalt til megler i rett tid, svarer kjøper lovens forsinkelsesrente, for tiden % p.a. til selger. Dersom det allerede innbetalte beløp ikke kan disponeres av megler, skal kjøper betale forsinkelsesrenter av hele kjøpesummen til fullt oppgjør samt omkostninger er mottatt på meglers klientkonto. Påløpte forsinkelsesrenter avregnes fra avtalt overtagelse/forfall til betaling finner sted. Kjøper godskrives i disse tilfellene innskuddsrenter av beløp innbetalt til meglers klientkonto. Fullt oppgjør anses ikke innbetalt før også eventuelle påløpte forsinkelsesrenter er innbetalt. Denne bestemmelse gir ikke kjøper rett til å forlenge betalingsfristen utover de frister som er avtalt i 1. Betalingsforsinkelse fra kjøper: Ved vesentlig forsinkelse med å innbetale hele kjøpesummen og omkostningene, vil selger være berettiget til å heve kjøpet, jf. avhendingsloven 5-3 jf Før selger kan gjøre hevingsretten gjeldende plikter han å gi kjøper og megler forutgående skriftlig varsel med innbetalingsfrist av det skyldige innen 1 en uke fra varslet dato. Partene er enige om at en måned anses som vesentlig mislighold. 2/6

JELØY. Reneflotveien164,1514Moss. Høytogsolriktbeliggendehytemedsvømmebasseng Innlagthelårsvannogtoalet bilveiheltfrem. Prisantydning2290000,-+omk.

JELØY. Reneflotveien164,1514Moss. Høytogsolriktbeliggendehytemedsvømmebasseng Innlagthelårsvannogtoalet bilveiheltfrem. Prisantydning2290000,-+omk. JELØY Høytogsolriktbeliggendehytemedsvømmebasseng Innlagthelårsvannogtoalet bilveiheltfrem Reneflotveien164,1514Moss Prisantydning2290000,-+omk. Areal:56kvm BTA,P-rom:49kvm BRAS-rom:3kvm. EndreDahlbotlf.:95915403

Detaljer

Generasjonsbolig Lillehagveien 52 BLOMMENHOLM PROSPEKT PÅ MOBIL: SEND BOLIG 40309087 TIL 09999 7.850.000,- www.dnbnoreiendom.no TEL.

Generasjonsbolig Lillehagveien 52 BLOMMENHOLM PROSPEKT PÅ MOBIL: SEND BOLIG 40309087 TIL 09999 7.850.000,- www.dnbnoreiendom.no TEL. BLOMMENHOLM Generasjonsbolig Lillehagveien 52 PROSPEKT PÅ MOBIL: SEND BOLIG 40309087 TIL 09999 7.850.000,- www.dnbnoreiendom.no TEL.: 09999 Lillehagveien 52 Oppdragsansvarlig: Gro Kirchoff Mobil: 930 23

Detaljer

SANDVIKA / VALLER. Conradis vei 8, 1338 Sandvika. Prisantydning kr 1 490 000,- + omk. Andel fellesgjeld kr. 53 470,- Totalt kr.

SANDVIKA / VALLER. Conradis vei 8, 1338 Sandvika. Prisantydning kr 1 490 000,- + omk. Andel fellesgjeld kr. 53 470,- Totalt kr. SANDVIKA / VALLER PEN 1 (2)- ROMS LEILIGHET MED STOR USJENERT TERRASSE PLATTING. Conradis vei 8, 1338 Sandvika Prisantydning kr 1 490 000,- + omk. Andel fellesgjeld kr. 53 470,- Totalt kr. 1 543 470,-

Detaljer

ASKER / GULLHELLA. Korpåsen 185 H, 1386 Asker. Fastpris kr 1 775 000,- + omk. Andel fellesgjeld kr. 0,- Totalt kr. 1 775 000,-

ASKER / GULLHELLA. Korpåsen 185 H, 1386 Asker. Fastpris kr 1 775 000,- + omk. Andel fellesgjeld kr. 0,- Totalt kr. 1 775 000,- ASKER / GULLHELLA PEN 3 ROMS EIER/ENDELEILIGHET MED BALKONG. KUN FOR ABBL MEDLEMMER UNDER 35 ÅR. Korpåsen 185 H, 1386 Asker Fastpris kr 1 775 000,- + omk. Andel fellesgjeld kr. 0,- Totalt kr. 1 775 000,-

Detaljer

Tjøme/Randineborg Nybygget fritidseiendom - få skritt til sjø og båtplass

Tjøme/Randineborg Nybygget fritidseiendom - få skritt til sjø og båtplass Tjøme/Randineborg Nybygget fritidseiendom - få skritt til sjø og båtplass www.krogsveen.no Tjøme/Randineborg Nybygget fritidseiendom - få skritt til sjø og båtplass. Høy standard og vestvendt med umiddelbar

Detaljer

SKUI - VØYENENGA. Ringeriksveien 200, 1340 Skui. Prisantydning kr 1 750 000,- + lave omk. Andel fellesgjeld kr. 31 087,- Totalt kr.

SKUI - VØYENENGA. Ringeriksveien 200, 1340 Skui. Prisantydning kr 1 750 000,- + lave omk. Andel fellesgjeld kr. 31 087,- Totalt kr. SKUI - VØYENENGA HYGGELIG GJENNOMGÅENDE 3 ROMS ENDELEILIGHET MED PEIS, GARASJE OG BALKONG Ringeriksveien 200, 1340 Skui Prisantydning kr 1 750 000,- + lave omk. Andel fellesgjeld kr. 31 087,- Totalt kr.

Detaljer

Kolsås / Bærum. Lillehauger 5 1352 Kolsås. Tiltalende endeleilighet med stor terrasse, gode solforhold og garasje. Sentralt på Kolsås

Kolsås / Bærum. Lillehauger 5 1352 Kolsås. Tiltalende endeleilighet med stor terrasse, gode solforhold og garasje. Sentralt på Kolsås Kolsås / Bærum Prisantydning 4.470.000.- + omk. Lillehauger 5 1352 Kolsås Tiltalende endeleilighet med stor terrasse, gode solforhold og garasje. Sentralt på Kolsås Type bolig Leilighet Bta/Bra/P-rom.

Detaljer

BRYNE. Bryne Sentralt beliggende enebolig. Hognestadvegen 48 B, 4340 BRYNE. Prisant. kr 4 490 000 + omk.

BRYNE. Bryne Sentralt beliggende enebolig. Hognestadvegen 48 B, 4340 BRYNE. Prisant. kr 4 490 000 + omk. Oppdragsnr: 60140707 BRYNE Hognestadvegen 48 B, 4340 BRYNE Prisant. kr 4 490 000 + omk. Totalpris inkl. omk. kr 4 535 006 * P-rom/bra ca. 129/138 kvm. Tomt ca. 415 kvm * Dokumentavgift av tomteverdi Bryne

Detaljer

oslo Ullern / Bestum adresse: Ullernveien 107, 0280 Oslo prisant: 6 900 000,- kontaktperson: Espen Aleksander Lunda mobil: 99 00 75 62

oslo Ullern / Bestum adresse: Ullernveien 107, 0280 Oslo prisant: 6 900 000,- kontaktperson: Espen Aleksander Lunda mobil: 99 00 75 62 oslo Ullern / Bestum adresse: Ullernveien 107, 0280 Oslo prisant: 6 900 000,- kontaktperson: Espen Aleksander Lunda mobil: 99 00 75 62 5 fakta om boligen 6 introduksjon 8 meglers vurdering 12 stue 16 kjøkken

Detaljer

Småbruk - Hestesportsenter med ridehall og fantastisk utsikt og solrikt - Nesbyen

Småbruk - Hestesportsenter med ridehall og fantastisk utsikt og solrikt - Nesbyen Småbruk - Hestesportsenter med ridehall og fantastisk utsikt og solrikt - Nesbyen Skirvedalsvegen 39 3540 Nesbyen Småbuk - Hestesportsenter på 15,2 da med egen ridehall. NØKKELINFORMASJON Ansv. megler:...advokat

Detaljer

HOSLE. Grevlingåsen 1 C, 1362 Hosle. Prisantydning kr 2 790 000,- + lave omk. Andel fellesgjeld kr. 60 991,- Totalt kr.

HOSLE. Grevlingåsen 1 C, 1362 Hosle. Prisantydning kr 2 790 000,- + lave omk. Andel fellesgjeld kr. 60 991,- Totalt kr. HOSLE 4 ROMS GJENNOMGÅENDE LEILIGHET I 2. ETG. - FLOTT UTSIKT - PIPELØP - SENTRALT NÆR OFF.KOMM OG MATBUTIKK - OPPUSSINGSBEHOV Grevlingåsen 1 C, 1362 Hosle Prisantydning kr 2 790 000,- + lave omk. Andel

Detaljer

KONTAKTPERSON: Eiendomsmegler MNEF Sissel Styrmoe Dølplads, mobil 40002204

KONTAKTPERSON: Eiendomsmegler MNEF Sissel Styrmoe Dølplads, mobil 40002204 GRORUD 2 ROMS ROMSLIG ANDELSLEILIGHET PÅ BAKKEPLAN MED GARASJEPLASS ADRESSE: Gransdalen 25 B, 1054 Oslo Andel 10 i Gransletta Borettslag, org.nr. 951611670 BTA/PRIMÆR ROM: 72/66m 2 TAKSTVERDIER: Vt: kr.

Detaljer

Sagene. Stor 3-roms m/balk. 2 vedovner. Moderniseringsbehov. Ingen forkjøpsrett! Borettslag

Sagene. Stor 3-roms m/balk. 2 vedovner. Moderniseringsbehov. Ingen forkjøpsrett! Borettslag Oppdragsnummer: 23011132 Sagene Stor 3-roms m/balk. 2 vedovner. Moderniseringsbehov. Ingen forkjøpsrett! Adresse: Gustav Jensensgate 10 P-rom/BRA: ca. 78 kvm/78 kvm Prisantydning: kr 2 500 000,- Andel

Detaljer

SANDAKER. Advokat Erik Furre KONTAKTPERSON: Eiendomsmegler MNEF Sissel Styrmoe Dølplads, mobil 40002204 VÅR REF: E.741.08.11.

SANDAKER. Advokat Erik Furre KONTAKTPERSON: Eiendomsmegler MNEF Sissel Styrmoe Dølplads, mobil 40002204 VÅR REF: E.741.08.11. ADRESSE: SANDAKER 2 ROMS ANDELSLEILIGHET MED FIN PLANLØSNING Nils Huus gate 4, 0482 Oslo Andel 214 i Amtmann Meinichsgt. 15 Borettslag, org. nr. 988871834 BTA/ PRIMÆR ROM: 60/51 m 2 TAKSTVERDIER: Vt: kr

Detaljer

Advokat Erik Furre KONTAKTPERSON: Eiendomsmeglerfullmektig MNEF Sissel Styrmoe Dølplads, mobil 4000 2204 ADRESSE:

Advokat Erik Furre KONTAKTPERSON: Eiendomsmeglerfullmektig MNEF Sissel Styrmoe Dølplads, mobil 4000 2204 ADRESSE: ADRESSE: MORTENSRUD 3 roms andelsleilighet på bakkeplan med innglasset balkong og garasjeplass Kantarellen Terrasse 14, 1286 Oslo andel 250 i Kantarellen terrasse Borettslag org. nr. 947 138 081 BTA/PRIMÆR

Detaljer

GJETTUM 2 ROMS ANDELSLEIL. MED VESTVENDT TERRASSE. OPPUSSINGSOBJEKT HVOR STUE OG KJØKKEN ER FERDIG REVET. BEGYNN RETT PÅ INNREDNING!

GJETTUM 2 ROMS ANDELSLEIL. MED VESTVENDT TERRASSE. OPPUSSINGSOBJEKT HVOR STUE OG KJØKKEN ER FERDIG REVET. BEGYNN RETT PÅ INNREDNING! GJETTUM 2 ROMS ANDELSLEIL. MED VESTVENDT TERRASSE. OPPUSSINGSOBJEKT HVOR STUE OG KJØKKEN ER FERDIG REVET. BEGYNN RETT PÅ INNREDNING! Dønskiveien 27 B, 1346 Gjettum - 55 m² BRA/ 51 m² p-areal Prisantydning

Detaljer

GJETTUM. Dønskiveien 27 B, 1346 Gjettum. Prisantydning kr 1 550 000,- + omk. Andel fellesgjeld kr. 27 500,- Totalt kr. 1 577 500,-

GJETTUM. Dønskiveien 27 B, 1346 Gjettum. Prisantydning kr 1 550 000,- + omk. Andel fellesgjeld kr. 27 500,- Totalt kr. 1 577 500,- GJETTUM NÆR SANDVIKA - MEGET PEN 2-ROMS ANDELSLEILIGHET MED VERANDA. Dønskiveien 27 B, 1346 Gjettum Prisantydning kr 1 550 000,- + omk. Andel fellesgjeld kr. 27 500,- Totalt kr. 1 577 500,- www.abbl.no

Detaljer

KOLSÅS. Glitterudveien 113, 1352 Kolsås. Takst/maksimalpris kr 1 925 000,- + omk. Andel fellesgjeld kr. 131 362,- Totalt kr.

KOLSÅS. Glitterudveien 113, 1352 Kolsås. Takst/maksimalpris kr 1 925 000,- + omk. Andel fellesgjeld kr. 131 362,- Totalt kr. KOLSÅS SENIORBOLIG: PENT OPPUSSET 3 ROMS MED VESTVENDT VERANDA OG EGEN INNGANG FRA BALUSTRADE Glitterudveien 113, 1352 Kolsås Takst/maksimalpris kr 1 925 000,- + omk. Andel fellesgjeld kr. 131 362,- Totalt

Detaljer

Prisantydning: 1.690.000, Flott 2 roms selveierleilighet med fjordutsikt. VV/fyring inkl. i felleskost.

Prisantydning: 1.690.000, Flott 2 roms selveierleilighet med fjordutsikt. VV/fyring inkl. i felleskost. Båhusveien 14, 0573 Oslo P rom/bra: 41/42 m 2 Prisantydning: 1.690.000, Flott 2 roms selveierleilighet med fjordutsikt. VV/fyring inkl. i felleskost. Innholdsfortegnelse 5 Nøkkeltall 6 Bilde av stue 7

Detaljer

NORDSTRAND Stor enebolig med 2 utleiehybler. Et eldorado for storfamilien

NORDSTRAND Stor enebolig med 2 utleiehybler. Et eldorado for storfamilien NORDSTRAND Stor enebolig med 2 utleiehybler. Et eldorado for storfamilien ADRESSE: BTA/ BRA(PRIMÆR-ROM): Hyggeveien 1 B, 1178 Oslo Gnr158 bnr 813 324/268 m2 TAKSTVERDIER: VT: Kr 8.720.000,- /LT: Kr 7.530.000,-

Detaljer

HASLUM. Bjørnekollen 29, 1344 Haslum. Prisantydning kr 1 900 000,- + lave omk. Andel fellesgjeld kr. 110 410,- Totalt kr.

HASLUM. Bjørnekollen 29, 1344 Haslum. Prisantydning kr 1 900 000,- + lave omk. Andel fellesgjeld kr. 110 410,- Totalt kr. HASLUM LYS LEKKER 3-ROMS LEILIGHET MED LANDLIG UTSIKT OVER NÆROMRÅDET, KORT AVSTAND TIL DET MESTE Bjørnekollen 29, 1344 Haslum Prisantydning kr 1 900 000,- + lave omk. Andel fellesgjeld kr. 110 410,- Totalt

Detaljer

LANDINGSVEIEN 56 OSLO

LANDINGSVEIEN 56 OSLO LANDINGSVEIEN 56 OSLO 4-roms andelsleilighet i 4etg med to terrasser Oppussingsobjekt Garasjeplass og bod Prisantydning: 2 900 000,- Andel leilighet BTA: 98 m² / P-rom: 85 m² FAKTA OM EIENDOMMEN MEGLER

Detaljer

LAMBERTSETER 2 ROMS ANDELSLEILIGHET I SJETTE ETASJE STILIG OPPUSSET

LAMBERTSETER 2 ROMS ANDELSLEILIGHET I SJETTE ETASJE STILIG OPPUSSET LAMBERTSETER 2 ROMS ANDELSLEILIGHET I SJETTE ETASJE STILIG OPPUSSET ADRESSE: Mellombølgen 143, 1157 Oslo andel 55 i Pynten Borettslag, org.nr. 948 976 242 BTA/PRIMÆR ROM: 55/51m 2 TAKSTVERDIER: Vt: kr.

Detaljer

Verdi- og lånetakst. over. Gnr. 42 Bnr. 54 SUND KOMMUNE

Verdi- og lånetakst. over. Gnr. 42 Bnr. 54 SUND KOMMUNE O. J. Brochsgate 16A 5006 BERGEN Tlf.55124423 Mob 99268291 Fax 55364816 Org.nr: 986 442 006 Verdi- og lånetakst over Frittstående enebolig med carport. Pollen 5382 SKOGSVÅG Gnr. 42 Bnr. 54 SUND KOMMUNE

Detaljer

Verdi- og lånetakst. over. Abbedikollen 32 A-E 0280 OSLO. Gnr. 30 Bnr. 176 OSLO KOMMUNE

Verdi- og lånetakst. over. Abbedikollen 32 A-E 0280 OSLO. Gnr. 30 Bnr. 176 OSLO KOMMUNE Verdi- og lånetakst over Abbedikollen 32 A-E 0280 OSLO Gnr. 30 Bnr. 176 OSLO KOMMUNE Utført av: Helge Jensen Tømrermester, Takstmann 900 33 423 org.nr. 979 968 329 MVA, hj@takstsenteret.no Befaringsdato:

Detaljer

Lienvegen 1. P-rom/BTA/BRA: BRA 44m2 og 58m2 Tomt: Eiet Oppdragsnr.:

Lienvegen 1. P-rom/BTA/BRA: BRA 44m2 og 58m2 Tomt: Eiet Oppdragsnr.: Lienvegen 1 P-rom/BTA/BRA: BRA 44m2 og 58m2 Tomt: Eiet Oppdragsnr.: 7115067 Kort om eiendommen Leilighetene er av god standard og har en meget sentral beliggenhet i hjerte av Geilo. 5 Leiligheter på 44m2

Detaljer

Ruseløkka. 1roms aksjeleilighet sentralt i Oslo sentrum

Ruseløkka. 1roms aksjeleilighet sentralt i Oslo sentrum Ruseløkka 1roms aksjeleilighet sentralt i Oslo sentrum ADRESSE: Observatoriegata 10, 0254 Oslo. BETEGNELE: Gnr. 209, bnr. 248, aksje nr. 103. BTA: 20 m 2 BRA(PRIMÆR ROM): 18 m 2 TAKSTVERDIER: Vt: Kr. 950.000,-/Lt

Detaljer

GAMLEBYEN. 1-roms andelsleilighet, nyrenovert bygg- nær middelalderparken. Arupsgate 22 0192 Oslo ADRESSE: BTA/ BRA(PRIMÆRROM)):

GAMLEBYEN. 1-roms andelsleilighet, nyrenovert bygg- nær middelalderparken. Arupsgate 22 0192 Oslo ADRESSE: BTA/ BRA(PRIMÆRROM)): GAMLEBYEN 1-roms andelsleilighet, nyrenovert bygg- nær middelalderparken ADRESSE: BTA/ BRA(PRIMÆRROM)): Arupsgate 22 0192 Oslo 28/23 m2 TAKSTVERDIER: Vt: kr 200.000,-/Lt kr. 100.000,- PRISANTYDNING: Kr

Detaljer

MAJORSTUEN. OPPUSSINGSOBJEKT 3-roms gjennomgående aksjeleilighet. Neuberggata 6A, 0367 Oslo. 82/72 m2. Vt: kr 2.500.000,-/Lt kr.2.100.000,- GI BUD!

MAJORSTUEN. OPPUSSINGSOBJEKT 3-roms gjennomgående aksjeleilighet. Neuberggata 6A, 0367 Oslo. 82/72 m2. Vt: kr 2.500.000,-/Lt kr.2.100.000,- GI BUD! MAJORSTUEN OPPUSSINGSOBJEKT 3-roms gjennomgående aksjeleilighet ADRESSE: BTA/BRA (PRIMÆR ROM): TAKSTVERDIER: PRISANTYDNING: Neuberggata 6A, 0367 Oslo 82/72 m2 Vt: kr 2.500.000,-/Lt kr.2.100.000,- GI BUD!

Detaljer

NYDALEN Gunnar Schjelderups vei 13 E. 2(3)-roms

NYDALEN Gunnar Schjelderups vei 13 E. 2(3)-roms NYDALEN 2(3)-roms 2(3)-ROMS TOPPLEIL. M/20 M2 TAKTERRASSE - PANORAMAUTSIKT - GARASJE VERDITAKST 3.050.000,- LÅNETAKST 2.600.000,- PRISANTYDNING 2.890.000,- AND.FELLESGJ. 3.052,- AND.FELLESFORMUE 10.224,-

Detaljer