Miljø- og helseklassifisering av byggprodukter Arbeide i Norge. Kent Hart, ph.d. Seniorrådgiver NAAF

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Miljø- og helseklassifisering av byggprodukter Arbeide i Norge. Kent Hart, ph.d. Seniorrådgiver NAAF"

Transkript

1 Miljø- og helseklassifisering av byggprodukter Arbeide i Norge. Kent Hart, ph.d. Seniorrådgiver NAAF

2 Innemiljøet vårt I Norden oppholder vi oss ca % av tiden innendørs! Det betyr at inneklimaet har stor betydning for oss Vi puster inn kilo luft hver dag. Kvaliteten på inneluften har betydning for oss! (avgasser, partikler og kjemikalier på partikler).

3 Innendørs kilder til kjemisk avgassing Variable kilder vs. faste/stasjonære kilder Variable kilder Koblet til menneskelig aktivitet: Rengjøring, kosmetikk, løsemidler, hobbyprodukter, røyking, vedfyring, matlaging osv. Faste/stasjonære kilder Byggematerialer, maling/overflatebehandlinger og innredningsprodukter. Generelt Kjemisk avgassing er betydelig større fra nye produkter sammenlignet med gamle produkter. Vanligvis i konsentrasjoner som er for lave til å virke akutt toksisk.

4 Kjemisk avgassing/emisjon TVOC totalmengde av alle VOC Kjemisk avgassing vanligvis oppgitt som total mengde flyktige organisk forbindelser Uspesifikk blanding ingen god helseparameter. Kjemisk avgassing kan utløse sykdom hos overfølsomme mennesker. Kan forverre/utløse astma Kan gi kraftig hodepine, svimmelhet, kraftesløshet og bevissthetsforstyrrelse hos noen med kjemisk miljøintoleranse. Enkelte konserveringsmidler kan gjennom høyere konsentrasjoner som enkelt-voc trigge kontaktallergi. Lave eksponeringsnivåer av enkelte luftbårne kjemikalier er koblet til sykdomsutvikling hos barn. Glykoletere, ftalater (Maling, rengjøringsmidler, gulvbelegg ).

5 Spare energi eller ventilere godt? Økende krav til energiøkonomisering Tettere hus Reduserte luftskifter Enten øke luftskiftene eller redusere forurensningene inne! Lavt avgassende materialvalg innendørs er et helse- og miljøriktig valg.

6 Råd fra helse-norge Folkehelseinstituttet - Miljø og helse - en forskningsbasert kunnskapsbase Anbefalt norm for flyktige organiske forbindelser (B.3.6.6) Basert på et praktisk hygienisk skjønn bør unødvendig eksponering unngås. Tilstedeværelse av spesielt irriterende/reaktive stoffer må vurderes særskilt. Praktiske råd fra folkehelseinstituttet (B.3.6.7) Ved oppussing og nybygging: Ventiler godt, øk ventilasjonen, hvis mulig øk temperaturen. Rengjør lokalene godt og la de stå ubenyttet en periode (2-3 uker!). Barn og nyfødte bør ikke bo eller oppholde seg i nyoppussede lokaler. I Norge gjelder også krav om Universell utforming (Sverige Tilgänglighet) Lov om forbud mot diskriminering på grunn av nedsatt funksjonsevne (diskriminerings- og tilgjengelighetsloven)

7 Hovedutfordringene i innemiljøet Inneklima Røykfritt miljø Parfymefritt miljø Dyrefrie områder Allergivennlig beplantning inne/ute Allergivennlig mat 1. Fukt / muggsopp 2. Støv / Partikler / Renhold 3. Luftskifte / ventilasjon 4. Temperatur 5. Belysning 6. Støy 7. Radon 8. Avgassinger fra materialer Lokal luftkvalitet Viktig for alle. - Godt miljø for de som har plager - Forebyggende for alle andre

8 BREEAM BRE Environmental Assessment Method BREEAM (BRE Environmental Assessment Method) ble utviklet i Storbritannia av BRE (Building Research Establishment) i 1988 og lansert første gang i Det er verdens eldste og europas ledende miljøklassifiseringsverktøy. I 2008 ble BREEAM International lansert. En rekke land, deriblant Norge, har/er i ferd med å tilpasse BREEAM til nasjonale forhold. Mer enn prosjekter og eiendommer er registrerte brukere og mer enn bygninger er sertifisert. BREEAM har utviklet ulike evalueringsverktøy og manualer for ulike typer bygg. Disse kan anvendes for såvel eksisterende bygg som nybygg.

9 BREEAM og BREEAM.nor National Scheme Operators (NSOs) National Scheme Operators (NSOs) develop and own country specific local Schemes that are affiliated to BREEAM. BRE Global is the National Scheme Operator for the UK and broader International and European schemes (BREEAM), the Dutch Green Building Council is the National Scheme Operator for the Netherlands (BREEAM NL), the Instituto Tecnológico de Galicia is the National Scheme Operator for Spain (BREEAM ES) and the Norwegian Green Building Council is the National Scheme Operator for Norway (BREEAM NOR). The Swedish Green Building Council are developing BREEAM SE for Sweden and DIFNI are now developing a BREEAM DE for Germany.

10 Hva er det BREEAM NOR skal gjøre bedre? Kategorier i BREEAM: 1. Ledelse og administrasjon 2. Helse og innemiljø 3. Energibruk 4. Transport 5. Vann 6. Materialer 7. Avfall 8. Arealbruk og økologi 9. Forurensning 10. Innovasjon De ulike karakterene er: PASS, GOOD, VERY GOOD, EXCELLENT og OUTSTANDING. HEA9 krav til målt avgassing for maling etter 3 døgn! Øvrige materialkrav baseres i nåværende versjon på NS-EN (M1-kriteriene).

11 BREEAM NOR HEA9

12 BREEAM NOR HEA9 Første poeng

13 BREEAM NOR HEA9 Andre poeng

14 Norsk Standard for inneklima NS-EN 15251(C) Inneklimaparametere for dimensjonering og vurdering av bygningers energiytelse inkludert inneluftkvalitet, termisk miljø, belysning og akustikk https://www.rakennustieto.fi/index/english/emissionclassificationofbuildingmaterials/m1criteriaandtheuseofclassifiedproducts.html

15 NAAFs merkeordning Formål Veilede forbrukere i valg av produkter med minst mulig helserisiko, både våre brukergrupper og alle andre. Påvirke produsenter til å lage stadig mer helsevennlige produkter. Vi tar utgangspunkt at produktene ikke skal gi plager for de med astma, allergi eller annen overfølsomhet. Dermed blir produktene også meget helsevennlige for alle andre.

16

17 Allergi i Praksis

18 Helsetrygg maling hvorfor? Myndighetenes krav og krav fra miljømerkene skapte ingen sterke insentiv for produsenten til å forbedre maling. Malingsarbeid anses som utrygt i følge myndighetene og gode sikkerhetsmarginer for bruk oppnås ikke enkelt. Skal vi vente på at problemene skal bli regulert vekk, eller skal vi involvere oss sterkere i å påvirke produsentene til å produsere mer helsevennlige produkter? Det er ikke feil å være bedre enn minimumskravene!

19 Definisjon av helt trygt en utfordring Våre målsetninger 1. Produktet må avgi så lite totalmengder med skadelig avdamping til omgivelsene at det blir underordnet andre kilder i et bygg 2. De stoffene som eventuelt avgis, må individuelt og samlet ikke utgjøre noen helserisiko 3. Selve påføringen av malingen bør kunne utføres av de aller fleste 4. Malt område bør kunne tas i bruk av alle senest dagen etter

20 Malingskriteriene tar form. Analysene utført ved SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut avslørte fire hovedutfordringer: 1. Restmonomere i bindemidlet 2. Type og mengde av konserveringsmidler 3. Forurensninger/renhet av ingredienser 4. Luktakseptabilitet og intensitet. Totalt 12 krav i kriteriene: Resept Løsemidler Konserveringsmidler Avgassing (TVOC) Organiske forbindelser (VOC) Uorganiske forbindelser Formaldehyd Ammoniakk Restmonomer Lukt Rask herding Tydelig merking + Ecolabel.

21 Avgasskravet Tabell 1: NAAFs avgassingskrav (TVOC), inklusiv alle VOC Tidspunkt Maksimal mengde µg/m 2 /h 1 time < timer < timer < døgn < døgn < døgn < timer ~ 41,6 mg/m m 2 ~ 10,04 g TVOC

22 Kromatogrammer hva finner man? Std maling. 12 h. 10 x NAAFs kriterier. 6 h.

23 Emission results 2008

24 Emission results 2008

25 Emission results 2008

26 Akumulert avgassing under tørking 2008/2010 Tabell 2: Akkumulert avgassing er en lineær tilnærmelse mellom hvert av målepunktene av avgassing målt i µg/m 2 /h. Antallet timer er summert opp for en dag, 7 dager og 28 dager. Produkt Sens 10/Lady Sensitiv Beste konkurrent* Sertifiseringer NAAF, Svanen, EU-blomst SAAF, Svanen, EU-blomst Akkumulert avgassing g/m 2 1 dag 7 dager 28 dager 0,004 (1,0) 0,010 (2,5) 0,013 (1,0) 0,044 (3,4) 0,021 (1,0) 0,059 (2,8) Volumselgende maling** Svanen, EU-blomst 0,205 (51,3) 1,632 (125,5) 1,864 (88,8) *Dette er den konkurrenten på det norske markedet som hadde lavest utslipp ved påføring **Standard volumselgende maling i Norge utenom Jotun sine produkter Målt i emisjonscelle med FLEC -metoden i henhold til SP-metode Gjennomsnittlig tykkelse på tørr malingsfilm ligger mellom µm. Akkumulert avgassing er en lineær tilnærmelse mellom hvert av målepunktene av avgassing målt i µg/m 2 /h. Tallene er omgjort til g/m 2. Tall i parantes viser forholdstallene for akkumulert avgassing for hver maling delt på Sens 10 for det aktuelle tidsrommet.

27 Total beregnet avgassing målt i TVOC under tørking Tabell 3: 80 m 2 leilighet malt tak og vegger ett strøk (241 m 2 total overflate). Produkt Sens 10/Lady Sensitiv Beste konkurrent* Volumselgende maling** Sertifisering NAAF, Svanen, EU-blomst SAAF, Svanen, EU-blomst Svanen, EU-blomst Et soverom 3 roms leilighet 50 m m 2 etter 28 etter 28 dager dager 1,05 g TVOC 2,95 g TVOC 93,2 g TVOC 5,06 g TVOC 14,22 g TVOC 449,22 g TVOC *Dette er den konkurrenten på det norske markedet som hadde lavest utslipp ved påføring **Standard volumselgende maling i Norge utenom Jotun sine produkter

28 Konklusjoner fra arbeidet 1. Myndighetskravene og de relevante Miljø-/Helsemerkingene utgjør ingen sterke insentiv til å forbedre produkter som maling. 2. De største helserelaterte utfordringene fra maling skyldes urene råvarer (lukt, høye TVOC-nivåer, skadelige enkelt-voc, restmonomer) 3. Det ligger enorme helsemessige og samfunnsøkonomiske muligheter i forbedring av et produkt som maling (36 millioner liter interiørmaling selges i Norge årlig). 4. Det er flere produkttyper innenfor byggeprodukter/innemiljø som kan forbedres (Lim, sparkel, fugemasser, fugeskum, treprodukter, gulvbelegg, veggplater, rengjøringsmidler osv )

29 Mer informasjon på Kontaktinformasjon: Fagsjef Britt Ann K. Høiskar E-post: : (direkte) : (mobil) Seniorrådgiver Kent Hart E-post: :

30 Anbefaling Vi ønsker å få ned total eksponering hjemme, arbeidsplass, skole og barnehage Bruk minst mulig kjemikalier Vær bevisst ved valg av produkter (materialvalg, interiør, tekstiler) Velg lavemitterende materialer

31

32

Universell utforming av bygg. for personer med astma, allergi og annen overfølsomhet

Universell utforming av bygg. for personer med astma, allergi og annen overfølsomhet Universell utforming av bygg for personer med astma, allergi og annen overfølsomhet «Godt for oss, godt for alle!» Universell utforming av bygg for personer med astma, allergi og annen overfølsomhet. Godt

Detaljer

Et bevisst valg for langsiktig holdbarhet

Et bevisst valg for langsiktig holdbarhet Et bevisst valg for langsiktig holdbarhet Balanced Choice et bevisst valg for langsiktig holdbarhet Balanced Choice Langsiktig holdbarhet handler om å gjøre kloke valg. Det handler om å finne riktig balanse

Detaljer

Helsebaserte ytelseskriterier for overholdelse av krav til. Godt Inneklima. gitt i forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler

Helsebaserte ytelseskriterier for overholdelse av krav til. Godt Inneklima. gitt i forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler Helsebaserte ytelseskriterier for overholdelse av krav til Godt Inneklima gitt i forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler Versjon 22. april 2010 Innhold: 1. FORORD... 3 2. INNLEDNING...

Detaljer

Godt innemiljø - hva betyr det? Roy W. Norborg og Margit Gyllenhammar-Wiig Norconsult AS

Godt innemiljø - hva betyr det? Roy W. Norborg og Margit Gyllenhammar-Wiig Norconsult AS Godt innemiljø - hva betyr det? Roy W. Norborg og Margit Gyllenhammar-Wiig Norconsult AS Hvem er vi? Roy W. Norborg Master i helsefremmende arbeid, Høyskolen i Vestfold (2009) Natur og miljøvernfag, Høyskolen

Detaljer

Råd og tips for et godt inneklima

Råd og tips for et godt inneklima Råd og tips for et godt inneklima for et bedre inneklima Veidekke samarbeider med Astma- og Allergiforbundet om å bygge og tilby boliger med godt og helsevennlig inneklima. Gjennom god arealutnyttelse,

Detaljer

INNEKLIMA. Statens helsetilsyn. En veileder for kommunehelsetjenesten IK-2489

INNEKLIMA. Statens helsetilsyn. En veileder for kommunehelsetjenesten IK-2489 INNEKLIMA En veileder for kommunehelsetjenesten IK-2489 Dette saksområdet er ikke lenger Helsetilsynets. Nyere informasjon om inneklima finnes bl.a. på Folkehelseinstituttets nettsider, www.fhi.no Statens

Detaljer

Norsk IPR: Norwegian Green Building Council Internasjonal IPR: BRE Global

Norsk IPR: Norwegian Green Building Council Internasjonal IPR: BRE Global TEKNISK MANUAL BREEAM-NOR ver. 1.0 (2012) Nye tiltak / New Construction Norsk IPR: Norwegian Green Building Council Internasjonal IPR: BRE Global BREEAM-NOR ver. 1.0 BES 5066: ISSUE 1.0 Denne BREEAM-standarden

Detaljer

Om svanemerkede Møbler og innredninger Nordisk Miljømerking

Om svanemerkede Møbler og innredninger Nordisk Miljømerking Om svanemerkede Møbler og innredninger Bakgrunnsdokument version 4.7 Vedtaget Marts 2011 Version 4.7 udgivet Nordisk Miljømerking Nordisk Ministerråd besluttet 1989 å innføre en frivillig offisiell miljømerking,

Detaljer

Kapittel 13. Miljø og helse

Kapittel 13. Miljø og helse Kapittel 13. Miljø og helse Lastet ned fra Direktoratet for byggkvalitet 28.02.2012 Kapittel 13. Miljø og helse Innledning Dette kapitlet omfatter bestemmelser om luftkvalitet, termisk inneklima, strålingsmiljø,

Detaljer

g o d e r å d o m godt inneklima for spedbarn

g o d e r å d o m godt inneklima for spedbarn g o d e r å d o m godt inneklima for spedbarn Norsk Forum for Bedre Innemiljø for Barn innhold Forord 3 Rom for spedbarn 4 Oppussing og maling 5 Babyseng, sengetøy og madrass 6 Fukt 7 Kjemiske produkter

Detaljer

godt inneklima i boligen

godt inneklima i boligen g o d e r å d o m godt inneklima i boligen Norsk Forum for Bedre Innemiljø for Barn Innhold Forord 4 Barns helse og trivsel i boligen 5 Hva kjennetegner et dårlig inneklima i boligen? 7 Hva kan du gjøre

Detaljer

Erfaringer fra pilotprosjektene - Er enkelte innemiljøkriterier lettere oppnåelig enn andre?

Erfaringer fra pilotprosjektene - Er enkelte innemiljøkriterier lettere oppnåelig enn andre? Erfaringer fra pilotprosjektene - Er enkelte innemiljøkriterier lettere oppnåelig enn andre? Fagmøte 12. november 2012 Norsk innemiljøorganisajson Randi Nordseth, Multiconsult Seksjon Energibruk og bygningsfysikk

Detaljer

SPESIALNUMMER INNEKLIMA 23/13. Komplett innholdsfortegnelse. Nytt om samfunnsmedisin og folkehelsearbeid

SPESIALNUMMER INNEKLIMA 23/13. Komplett innholdsfortegnelse. Nytt om samfunnsmedisin og folkehelsearbeid 23/13 SPESIALNUMMER Bestillingsnummer i Helsedirektoratet: IS-0411 20. desember 2013, 21. årgang Nytt om samfunnsmedisin og folkehelsearbeid n Komplett innholdsfortegnelse s. 2 INNEKLIMA 2 INNHOLD NR.

Detaljer

Inneklima på dagsorden VAKTMESTERMØTE NR 1/2014

Inneklima på dagsorden VAKTMESTERMØTE NR 1/2014 Inneklima på dagsorden VAKTMESTERMØTE NR 1/2014 KLP-BYGGET I BJØRVIKA 05.02. Drift og vedlikehold er helsearbeid Jan Vilhelm Bakke, Phd Overlege i Arbeidstilsynet og Førsteamanuensis miljømedisin, NTNU,

Detaljer

FUKTIGE BYGNINGER GIR HELSEPLAGER

FUKTIGE BYGNINGER GIR HELSEPLAGER FUKTIGE BYGNINGER GIR HELSEPLAGER Beskrevet i Det gamle testamentet, men fortsatt et problem Jan V. Bakke Olav Bjørseth Lene N. Johannessen Martinus Løvik Tore Syversen 11. oktober 2000 Denne rapport distribueres

Detaljer

RAPPORT. Utarbeidet av:

RAPPORT. Utarbeidet av: RAPPORT Vurdering av noen viktige helse- og trivselsmessige forhold ved sammenlikning av de vinter-klimatiske forhold i Norge og i Tauro, Mogan kommune på Grand Canaria. Utarbeidet av: Kjell Aas Professor

Detaljer

REDAir FLEXSYSTEM. - Gjennomført enkelt

REDAir FLEXSYSTEM. - Gjennomført enkelt REDAir FLEXSYSTEM - Gjennomført enkelt Energieffektive bygg I mange år har beliggenhet vært en sentral faktor når man skal vurdere en bygnings verdi. I de senere årene er også andre faktorer blitt betydningsfulle

Detaljer

GREEN KEY SØKERVEILEDNING FOR HOTELL

GREEN KEY SØKERVEILEDNING FOR HOTELL GREEN KEY SØKERVEILEDNING FOR HOTELL Innhold 1. Om veilederen... 2 Kontaktinformasjon... 2 Om Stiftelsen FEE Norway:... 2 2. Hva er Green Key?... 3 3. Søknadsprosessen... 3 Om kriteriene:... 3 Om prosessen...

Detaljer

Bygg og helse. Det påvirker oss alle

Bygg og helse. Det påvirker oss alle 2013 Bygg og helse Det påvirker oss alle Rapporten ser på de helsemessige konsekvenser som følge av manglende eller for lite vedlikehold til kommunens bygninger, sammenheng mellom vedlikeholdstrykk og

Detaljer

Svanemerking av Småhus

Svanemerking av Småhus Svanemerking av Småhus Versjon 1.6 15. mars 2005 31. oktober 2010 Nordisk Miljømerking Adresser Nordisk Ministerråd besluttet i 1989 å innføre en frivillig offisiell miljømerking, Svanen. Nedenstående

Detaljer

Blir inneklimaet offeret når energiforbruket skal minimaliseres. Siv.ing. Arve Bjørnli abj@moe as.no Moe Polyplan AS http://www.moe as.

Blir inneklimaet offeret når energiforbruket skal minimaliseres. Siv.ing. Arve Bjørnli abj@moe as.no Moe Polyplan AS http://www.moe as. Blir inneklimaet offeret når energiforbruket skal minimaliseres /? Siv.ing. Arve Bjørnli abj@moe as.no http://www.moe as.no Lover og forskrifter Grunnlaget og utgangspunktet for planlegging, prosjektering

Detaljer

2012/2013. Å skape noe med omtanke Miljøredegjørelse for Stibo Graphic

2012/2013. Å skape noe med omtanke Miljøredegjørelse for Stibo Graphic 2012/2013 Å skape noe med omtanke Miljøredegjørelse for Stibo Graphic 2 leder Som en av Europas ledende produsenter av magasiner, reklametrykksaker og kataloger har Stibo Graphic skarpt fokus på miljøbelastningen

Detaljer

Miljø- og helsekonsekvenser av utslipp fra bensin- og dieselkjøretøy

Miljø- og helsekonsekvenser av utslipp fra bensin- og dieselkjøretøy Utslipp fra bensin- og dieselkjøretøy MILJØ- OG HELSEKONSEKVENSER 2438 2008 Forord Vegtrafikken er en betydelig og voksende kilde til klimagassutslipp i Norge. Hvis vi ikke setter inn ytterligere tiltak

Detaljer

Handlingsplan 2007-2010. Miljø- og samfunnsansvar i offentlige anskaffelser

Handlingsplan 2007-2010. Miljø- og samfunnsansvar i offentlige anskaffelser Handlingsplan 2007-2010 Miljø- og samfunnsansvar i offentlige anskaffelser Forord Forord Regjeringen ønsker at forbruk og produksjon skal være mest mulig bærekraftig. Offentlig sektor må gå foran og vise

Detaljer

Regjeringens forslag til nye engangsavgifter for biler må endres

Regjeringens forslag til nye engangsavgifter for biler må endres Regjeringens forslag til nye Regjeringens forslag Beregningen av engangsavgiften foreslås endret slik at man skal bruke utslipp av CO 2 istedenfor slagvolum. Vekt og effekt skal fortsatt være med i beregningen.

Detaljer

Fukt- og brannskader problemer i forbindelse med forsikringsoppgjøret

Fukt- og brannskader problemer i forbindelse med forsikringsoppgjøret Fukt- og brannskader problemer i forbindelse med forsikringsoppgjøret Subjektiv eller objektiv vurderingsnorm Kandidatnr: 339 og 268 Veileder: Hans Jacob Bull Leveringsfrist: 25.04.2005 Til sammen 23 337

Detaljer

Gaia Lista AS. Ventilasjon av boligblokk. Notat fra Gaia Lista as. Prosjektnr.: G69 Dato: 30.05.2005 Ansvarlig : Dag Roalkvam.

Gaia Lista AS. Ventilasjon av boligblokk. Notat fra Gaia Lista as. Prosjektnr.: G69 Dato: 30.05.2005 Ansvarlig : Dag Roalkvam. Ventilasjon av boligblokk Notat fra Prosjektnr.: G69 Dato: 30.05.2005 Ansvarlig : Dag Roalkvam Oppdragsgiver: OBOS Prosjekt N-4560 Vanse T: +47 38 39 77 10 F: +47 38 39 77 11 Dag@GaiaArkitekter.no NO 960

Detaljer

Bygningsintegrert. ventilasjon. en veileder

Bygningsintegrert. ventilasjon. en veileder Bygningsintegrert ventilasjon en veileder Bygningsintegrert ventilasjon en veileder Utgitt av ØkoByggprogrammet mars 2003 Bygningsintegrert ventilasjon en veileder Forord Veilederens funksjon Veilederen

Detaljer

Krafttak for et bedre miljø ved skolene i landet - Hva skal til for å få alle skolene godkjent? Kristiansand 21.-22. januar 2015, Clarion Hotel Ernst

Krafttak for et bedre miljø ved skolene i landet - Hva skal til for å få alle skolene godkjent? Kristiansand 21.-22. januar 2015, Clarion Hotel Ernst Krafttak for et bedre miljø ved skolene i landet - Hva skal til for å få alle skolene godkjent? Kristiansand 21.-22. januar 2015, Clarion Hotel Ernst Virkninger av skolemiljøet på læring, helse og trivsel

Detaljer