Inneklima og maling - Vurdering av Sens malingen

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Inneklima og maling - Vurdering av Sens malingen"

Transkript

1 Inneklima og maling - Vurdering av Sens malingen Frokostmøte Norsk Innemiljøorganisasjon 13/

2 Om maling Veldig mange bekymrer seg for avgassing fra maling Maling har tradisjonelt vært helseskadelig å innånde ved påføring Stadig flere mennesker blir sensitive mot typiske stoffer fra maling Hvis maling kan bli tilnærmet ufarlig kan vi konsentrere oss om andre inneklima utfordringer

3 Vi startet med skepsis Kan Jotun virkelig klare å lage en maling som vi kan godta? Første sjekkpunkt: Vil Jotun aksepter et reelt samarbeid? Vil de forsvare seg når vi stiller kritiske spørsmål? Vil de bagatellisere, unnskylde seg? Vil de endre malingen hvis det trengs? Konklusjon: Jotun har gjort alt riktig

4 Jotun Dekorativ, Jotun Fagskole Trinn 1, Hva er maling Malingkjemi Hva er maling DFH, Jotun A/S

5 Jotun Dekorativ, Jotun Fagskole Trinn 1, Hva er maling Historie Resept på komposisjonsmaling 35 l vann 2,5 kg rugmel 10 kg Jernoksid 1 kg Jernvitrol 4 kg Linolje DFH, Jotun A/S

6 Jotun Dekorativ, Jotun Fagskole Trinn 1, Hva er maling Krav til Maling (Overflatebehandling) Maling skal beskytte -Huset utvendig, stål, innvendige flater og møbler Maling skal forskjønne - De fleste maler for å ha det pent rundt seg Maling skal motvirke -mikroorganismer, råte og erosjon. DFH, Jotun A/S

7 Jotun Dekorativ, Jotun Fagskole Trinn 1, Hva er maling Hva består maling av? Bindemidler Bindemidler Olje, akryl, PVA, epoksy osv. Pigmenter Titandioksid, jernoksid (Fargepigmenter) Pigmenter Ekstendere Løsemidler Additiver Ekstendere (fyllstoff) Kritt, kalk osv. Lakk Maling Dekkbeis Løsemidler Som oftest vann eller white-spirit Beis Additiver (hjelpestoffer) Sopphindrende middel, tørkestoffer, fortykkere osv. DFH, Jotun A/S

8 Jotun Dekorativ, Jotun Fagskole Trinn 1, Hva er maling Bindemidler Binder malingens komponenter sammen Gir heft til underlaget Avgjør om malingen er myk eller hard Bestemmer bruksområdet. Ute/inne Påvirker valg av løsemidler i malingen DFH, Jotun A/S

9 Jotun Dekorativ, Jotun Fagskole Trinn 1, Hva er maling Hvilke bindemidler har vi? Oljer Alkyd oljer Naturlige oljer Akryl og PVA (lateks) Polyuretan Epoksy (vanlig og vannfortynnet) + innbyrdes blandinger (dvs. modifiseringer) DFH, Jotun A/S

10 Jotun Dekorativ, Jotun Fagskole Trinn 1, Hva er maling Hvordan hefter alkyd (olje) til underlaget Penetrerer underlaget Eksempel meget forstørret Produktet hefter optimalt på porøst underlag. DFH, Jotun A/S

11 Jotun Dekorativ, Jotun Fagskole Trinn 1, Hva er maling Hvordan tørker en Oljemaling Oksidativt tørkende = lufttørkende Våt malingfilm: Oksygen O 2 Løsemiddel Underlag Tørr malingfilm: Underlag DFH, Jotun A/S

12 Jotun Dekorativ, Jotun Fagskole Trinn 1, Hva er maling Dispersjonsmaling - tørkemåte Fysikalsk tørkende Vann Våtfilm 1 - Vannet forlater den våte malingfilmen Tørrfil m 2 - Plastkulene smelter sammen til en fast film DFH, Jotun A/S

13 Jotun Dekorativ, Jotun Fagskole Trinn 1, Hva er maling Dispersjonsmaling Polyakrylat Akryl Dekorative produkter som innholder Akryl Polyvinylacetat PVA Dekorative produkter som innholder PVA Uttrykket "lateksmaling" har blitt brukt som et samlebegrep for akryl- og PVA-maling. Nå kaller vi dette for dispersjonsmaling. DFH, Jotun A/S

14 Jotun Dekorativ, Jotun Fagskole Trinn 1, Hva er maling Hvordan hefter dispersjonsmalinger til underlaget Ved å klebe seg til underlaget. Eksempel meget forstørret DFH, Jotun A/S

15 Jotun Dekorativ, Jotun Fagskole Trinn 1, Hva er maling Pigmenter Farger Dekker Beskytter DFH, Jotun A/S

16 Jotun Dekorativ, Jotun Fagskole Trinn 1, Hva er maling Pigmenter Finmalt pulver Kan ha rusthindrende egenskaper Pigmenter i utendørsmalinger må være bestandige mot sol og Forurensninger I dag utvinnes svært få pigmenter fra naturen. De aller fleste er innom en avansert prosess i fabrikk. Det er store prisforskjeller på pigmenter. Røde og gule pigmenter er dyre DFH, Jotun A/S

17 Jotun Dekorativ, Jotun Fagskole Trinn 1, Hva er maling Viktige egenskaper hos pigmenter Gir farge Gir dekkevne Treverk Beskytter underlaget mot UV-lys Treverk DFH, Jotun A/S

18 Jotun Dekorativ, Jotun Fagskole Trinn 1, Hva er maling Viktige egenskaper hos ekstendere (fyllstoffer) Gir ønsket konsistens Gir ønsket glans matt blankere DFH, Jotun A/S

19 Jotun Dekorativ, Jotun Fagskole Trinn 1, Hva er maling Glans Blank Ensartet refleksjon fra en jevn overflate. Lysrefleksen kommer samlet tilbake til øyet. Matt Uensartet refleksjon fra en ujevn overflate. Lysrefleksen kommer til øyet fra flere retninger og mye av lyset når aldri frem til øyet. DFH, Jotun A/S

20 Jotun Dekorativ, Jotun Fagskole Trinn 1, Hva er maling Hvorfor benyttes løsemidler i maling? For å: løse og finfordele bindemiddelet gi produktet riktig konsistens/viskositet gi riktige påføringsegenskaper gi bedre inntrenging i underlaget DFH, Jotun A/S

21 Jotun Dekorativ, Jotun Fagskole Trinn 1, Hva er maling Additiver Fortykker Skumdemper Rustinhibitor Konserveringsmidler Skinnhindrende midler Sikkativer Fukte-/Dispergeringsmidler ph-regulator Tiksotropi DFH, Jotun A/S

22 Vurdering av SENS malingen Hvordan får vi malingen helsemessig snill nok? Løsemidler Konserveringsmidler Avgassing, TVOC (løsemidler) Enkelt VOCer Formaldehyd Ammoniakk Rest monomerer i akryl/pva malinger Lukt Etc, etc

23 Vi utviklet NAAFs malingskriterier: Mål: Kriteriene skal sikre at produktene skal være ikke bare bedre enn, men helt trygt å bruke. Også under påføring! Derfor måtte vi kreve: Strenge nok kriterier uten smutthull Veldig lite avgassing Kontroll med enkeltstoffer Meget rask herding Akseptabel lukt (danske testkrav) allerede etter 12 timer

24 Svanen og malingskriterier Svanemerke og EU-blomst har like kriterier Krav til innhold av kjemikalier og løsningsmidler Krav til slitestyrke og dekkevne Ikke tenkt helse, men miljø Ingen krav til avgassing Tillater organiske løsemidler Ingen sjekk av avgassers innhold

25 NAAF setter ny standard NAAF Emisjon allerede etter 1 time Innhold allergifremkallende stoffer skal være svært lavt, og under det som er tillatt brukt i EU s direktiv for hudkremer Formaldehyd ikke tillatt Svært lavt innhold av restmonomer Filmdanner og co-løser ikke tillatt Krav til dokumentasjon av lukt etter DIM Må være Svanemerket SAAF Emisjon etter 28 dager Allergifremkallende stoffer må være så lavt som mulig og skal opplyses på emballasje

26 NAAFs malingskriterier 1-6 Kategori NAAFs krav* Jotun SENS Avdamping 1 time 12 timer 24 timer 72 timer < 2,5 g/m² time < 0,5 g/m² time < 0,35 g/m² time < 0,15 g/m² time Ammoniakk < 0,1 g/m² time Lukt Tørketid Restmonomer i akryl Ubetydelig etter 12 timer Rask herding/ tørking - 2 timer < 50 ppm i akrylat Formaldehyd Ikke akseptert

27 NAAFs malingskriterier 7-12 Kategori NAAFs krav Jotun SENS Løsemiddel Vann Ko-løsere Skal unngås Filmdannere Skal unngås Konserveringsmidler Enkelt VOC Merking Nivåer lavere enn hva som er vurdert som trygt av EUs vitenskaps-komite for kosmetikk Vurderes mht irriterende/skadelige egenskaper og konsentrasjon Meget grundig merking

28 Krav til konserveringsmidler Konserveringsmidler Konsentrasjonen av konserveringsmidlene skal være under de mengder som er vurdert som trygge av EUs vitenskapskomité for kosmetikk. Det skal generelt tilstrebes så liten konsentrasjon som mulig uten at malingen råtner. Konsentrasjonen av konserveringsmidlene skal ikke medføre risiko for fremkalling av allergi eller andre helseskader. Konserveringsmidler skal ikke emittere fra malingsspannet, under påføring eller fra malingsfilmen under tørking. Kombinasjon av eventuelle isothiazolinoner skal være valgt slik at risiko for kryssallergi er minimal. Kombinasjonen CIT:MIT godtas ikke. Konserveringsmidlene skal ikke spalte av formaldehyd. Konsentrasjonskravet i henhold til kosmetikkdirektivet gjelder nyprodusert vare. Det gir i praksis enda mindre nivåer når kunden tar dette i bruk.

29 Konserveringsmilder Konserveringsmidler skal hindre at malingen råtner. Må altså ha en gift effekt på baterier og hindre forråtnelsesprosesser Konserveringsmidlene gir ofte allergiske reaksjoner og er generelt helseskadelige Konserveringsmidler kan danne formaldehyd Utfordringene er løst ved valg av; konserveringsmidler som ikke emitterer konsentrasjoner hvor allergiske reaksjoner ikke forventes konserveringsmidler som ikke gir opphav til formaldehyd

30 Krav til lukt og herding Lukt Tørking/ herding Luktsvak. Krav til luktintensitet og akseptabilitet allerede etter 12 timer. Meget rask tørking/herding, 2 timer. Kriteriene til Det Danske Inneklimamerket legges til grunn. Kjemikalier for å maskere lukt er ikke tillatt. Rask tørking og herding har to fordeler. For det første reduserer det muligheten for skadelige avgasser. For det andre reduserer det tiden underlaget fuktes noe som reduserer frigivelse av skadelige stoffer fra underlaget og/eller uheldige kjemiske reaksjoner med underlaget.

31 Bindemiddel Akryl polymer Problem, rester av monomerer fra produksjonen: Gir lukt Gir avgasser som kan være helseskadelige Løst ved å velge produsent med renest bindemiddel, + ekstra rensetrinn

32 Krav til avgassing Avgassing (Emisjon), TVOC (løsemidler) Enkelt VOCer Etter 1 time: < 2500 ug/m 2 h Etter 12 timer: < 500 ug/m 2 h Etter 24 timer: < 350 ug/m 2 h Etter 3 døgn : < 150 ug/m2h Etter 7 døgn: < 50 ug/m2h Etter 14 døgn: < 10 ug/m2h Vurderes mht irriterende/skadelige egenskaper og konsentrasjon. NB Tallene er maksimumsnivåer og gjelder baser med brekkfarger. Grensene må overholdes med alle de baser og brekkfarger som skal brukes. Dette er meget strenge krav som fordrer minimal total avgassing under selve påføringen og gir raskt lavt emisjonsnivå. Ventilasjon anbefales alltid første døgn. Rommet kan normalt tas i bruk 1-2 døgn etter påføring uten ytterligere ventilasjon. Vurderes individuelt og samlet ut fra tester av malingen i forhold til eksisterende kunnskap til enhver tid. Minimal risiko for helseplager.

33 Forurensede råvarer Stoffer (løsemidler) som følger med de forskjellige råstoffene Alle kjemiske prosesser gir forskjellige biprodukter ved produksjon. Opptil flere prosent Problem, biproduktene kan gi lukt og være sterkt helseskadelige Løst ved å velge leverandører med renest mulig råvare, minst mulig biprodukter A Acetaldehyd Aceton Acetonitril Akrolein (2-Propenal) Akrylnitril Allylalkohol (2-Propen-1-ol) Allylklorid (3-klorpropen) Amylacetat Se Pentylacetat Amylalkoholer se Pentanoler B Benzen Brometan 1,3-Butadien Butan n-butanol sec-butanol 2-Butoksyetanol 2-Butoksyetylacetat 2-(2-Butoksyetoksy)-etanol 2-(2-Butoksyetoksy)-etylacetat Butylacetat Butylakrylat Butylamin Butylcellosolve se 2-Butoksyetanol Butylglykol se 2-Butoksyetanol Butyllaktat p-tert Butyltoluen se 1-Metyl-4-tert-butylbenzen C Cellosolve se 2-Etoksyetanol Cellosolveacetat se 2-Etoksyetylacetat Cykloheksan Cykloheksen Cykloheksanol Osv

34

35

36 Spesifikk kjemikalieavdamping fra SENS maling sammenlignet med nærmeste relevante konkurrent i det norske markedet

37

38 TVOC mg/m 2 h Emisjon NAAF kriterie Sens Konkurrent Konkurrent Konkurrent time 12 timer Dag 1 Dag 3 Emisjonstest utført av Sveriges Tekniska Forskningsintitutt

39 Lukt (Verdi for Intensitet og Akseptabilitet summert) Sensorisk test 10,0 Konkurrent 1 8,0 Konkurrent 2 Konkurrent 3 6,0 SENS 4,0 2,0 NAAF kriterie til lukt 0,0 15 timer 24 timer 3 dager 7 dager -2,0 Sensoriske tester er utført av Eurofins, Danmark

40 NAAF har hatt utvidet samarbeid med Jotun Faglig utviklingssamarbeid Egen brosjyre Opplæring internt Salgsmøter mot kunder etc Generalforsamling, årsrapporter etc. Nå skal malingen lanseres i England og BeNeLuxlandene

41 Viktige sluttpunkter SENS er så snill helsemessig at den kan trygt brukes av alle, også på barnerom etc. Maling kan foregå mens et bygg er i bruk! Med SENS så er ikke malingen lengre det en skal bekymre seg for innendørs, men andre kilder til dårlig inneklima NAAF vil fortløpende vurdere sine malingskriterier og strammer inn om ny kunnskap tilsier at det er nødvendig NAAF håper andre produsenter følger eller og at Jotun også utvikler tilsvarende helsevennlig produkter for andre bruksområder. Samarbeidskonseptet tas til nye områder. Har vært en suksess!

42 Mer informasjon på Kontaktinformasjon: Fagsjef Britt Ann K. Høiskar E-post: : (direkte) : (mobil) Generalsekretær Geir Endregard E-post: : (direkte) : (mobil)

Miljø- og helseklassifisering av byggprodukter Arbeide i Norge. Kent Hart, ph.d. Seniorrådgiver NAAF

Miljø- og helseklassifisering av byggprodukter Arbeide i Norge. Kent Hart, ph.d. Seniorrådgiver NAAF Miljø- og helseklassifisering av byggprodukter Arbeide i Norge. Kent Hart, ph.d. Seniorrådgiver NAAF Innemiljøet vårt I Norden oppholder vi oss ca. 80-90% av tiden innendørs! Det betyr at inneklimaet har

Detaljer

Løsemiddelskader kan ikke helbredes. Bare unngås.

Løsemiddelskader kan ikke helbredes. Bare unngås. Best.nr. 470 Løsemiddelskader kan ikke helbredes. Bare unngås. 2 Løsemidler er stoffer som løser opp andre stoffer og fordamper. Løsemidler benyttes i de fleste bransjer. Vi regner i dag med at rundt 200

Detaljer

6 Overflateteknikk. føre opp et bygg. installere ventilasjon, vann og kloakk. ferdigstille og montere fast inventar

6 Overflateteknikk. føre opp et bygg. installere ventilasjon, vann og kloakk. ferdigstille og montere fast inventar Felles for de tre fagene De forutgående fagene i bygg- og anleggsteknikk har til nå gitt oss kunnskap og begynnende kompetanse til blant annet å føre opp et bygg installere ventilasjon, vann og kloakk

Detaljer

FOKUS på tre. Overflatebehandling av tregulv

FOKUS på tre. Overflatebehandling av tregulv Nr. 6 FOKUS på tre Overflatebehandling av tregulv SEPTEMBER 2008 Lut - Kalk - Såpe Olje Olje/voks - Lakk - Maling For å unngå feilbehandlinger, presenteres en rekke nyttige tips Til overflatebehandling

Detaljer

FOKUS på tre. Overflatebehandling av utvendig kledning

FOKUS på tre. Overflatebehandling av utvendig kledning Nr. 23 FOKUS på tre Overflatebehandling av utvendig kledning NOVEMBER 2009 Ubehandlet Overflatebehandlet Valg av produkter Utførelse Holdbarhet Overflatebehandling En overflatebehandling gir trevirket

Detaljer

12 SPESIELT OM HANSKER

12 SPESIELT OM HANSKER 12 SPESIELT OM HANSKER 117 118 12.1 Arbeid der hendene skal beskyttes Hansker brukes enten for å beskytte seg selv eller for å beskytte det man jobber med. I forkant av enhver jobb skal det utføres en

Detaljer

Prosjekt HMS-status i billakkering

Prosjekt HMS-status i billakkering Prosjekt HMS-status i billakkering Del 1 Rapport fra spørreundersøkelse Norges Bilbransjeforbund Januar 2009 Utarbeidet av Alpha Consult AS i samarbeid med billakkleverandørene Finansiert av NHOs Arbeidsmiljøfond

Detaljer

Råd og tips for et godt inneklima

Råd og tips for et godt inneklima Råd og tips for et godt inneklima for et bedre inneklima Veidekke samarbeider med Astma- og Allergiforbundet om å bygge og tilby boliger med godt og helsevennlig inneklima. Gjennom god arealutnyttelse,

Detaljer

BRANSJEVEILEDNING VEDRØRENDE BRUK AV ORGANISKE LØSEMIDLER I BILLAKKERINGSBRANSJEN. Retningslinjer for godt arbeidsmiljø

BRANSJEVEILEDNING VEDRØRENDE BRUK AV ORGANISKE LØSEMIDLER I BILLAKKERINGSBRANSJEN. Retningslinjer for godt arbeidsmiljø Rapport nr. 5.23 BRANSJEVEILEDNING VEDRØRENDE BRUK AV ORGANISKE LØSEMIDLER I BILLAKKERINGSBRANSJEN Retningslinjer for godt arbeidsmiljø Trondheim, august 23 Ann Kristin Sjaastad 1 Kristin Svendsen 1 Hanne

Detaljer

Industry. BlueLine Nating, tetting, liming og vedlikehold i maritimt miljø

Industry. BlueLine Nating, tetting, liming og vedlikehold i maritimt miljø Industry BlueLine Nating, tetting, liming og vedlikehold i maritimt miljø Innhold Sika BlueLine 2 Vedheft 3 Hva er viktig for å oppnå maksimal vedheft? 3 Forbehandling av underlag 3 Nating 4 Natedimensjonering

Detaljer

Barns kjemiske hverdag. Praktiske råd for småbarnsforeldre og voksne som jobber med barn Sunt miljø god helse!

Barns kjemiske hverdag. Praktiske råd for småbarnsforeldre og voksne som jobber med barn Sunt miljø god helse! Barns kjemiske hverdag Praktiske råd for småbarnsforeldre og voksne som jobber med barn Sunt miljø god helse! I N N H O L D Forord 1 Bekymret? 2 På barnerommet 4 På badet 8 På lekeplassen 12 Myggmidler

Detaljer

Kjemisk helsefare i bilskadeverkstedet. Veiledning for riktig arbeidspraksis

Kjemisk helsefare i bilskadeverkstedet. Veiledning for riktig arbeidspraksis Kjemisk helsefare i bilskadeverkstedet Veiledning for riktig arbeidspraksis Rapport 2008 Kjemisk helsefare i bilskadeverkstedet Veiledning for riktig arbeidspraksis Trondheim, november 2008 Ingvill Collin-Hansen

Detaljer

ALT OM BÅTEN OVER OG UNDER VANNLINJEN

ALT OM BÅTEN OVER OG UNDER VANNLINJEN ALT OM BÅTEN OVER OG UNDER VANNLINJEN INNHOLD LIDENSKAP OG FART - FOR AT DU SKAL KUNNE NYTE DE GODE STUNDENE PÅ VANNET Det handler om lidenskap. Om ekte båtglede for ekte båtfolk. Om å være godt forberedt

Detaljer

M-331 2015 BARNS KJEMISKE HVERDAG

M-331 2015 BARNS KJEMISKE HVERDAG M-331 2015 BARNS KJEMISKE HVERDAG Innhold Forord 3 Forord 4 Bekymret? 7 På barnerommet 10 På badet 12 På lekeplassen 14 Myggmidler og solkrem 16 Klær og utstyr 18 Når voksne bruker kjemikalier 21 Verdt

Detaljer

Trebehandling med følelse

Trebehandling med følelse Trebehandling med følelse Beisprodukter for både proffer og hobbysnekkere www.herdins.se 1 En nedarvet følelse for beis Allerede på begynnelsen av 1700-tallet ble det startet opp et fargeri i Falun som

Detaljer

Arbeidstilsynets publikasjoner Best.nr. 586. Få orden på kjemikaliene

Arbeidstilsynets publikasjoner Best.nr. 586. Få orden på kjemikaliene Arbeidstilsynets publikasjoner Best.nr. 586 Få orden på kjemikaliene Utgitt første gang i 2004 Direktoratet for arbeidstilsynet Statens hus, 7468 Trondheim Desember 2006 Publikasjonen har fått ny design.

Detaljer

Puss og maling. Materialer,egenskaperoganvendelse BeskrivelsesteksteretterNS3420 N5, 3. utgave, juli 1999. 1 Innledning... 3. 2 Historikk...

Puss og maling. Materialer,egenskaperoganvendelse BeskrivelsesteksteretterNS3420 N5, 3. utgave, juli 1999. 1 Innledning... 3. 2 Historikk... MURKATALOGEN 2002 Anvisning M5 Puss og maling Materialer,egenskaperoganvendelse BeskrivelsesteksteretterNS3420 N5, 3. utgave, juli 1999 1 Innledning..................... 3 2 Historikk......................

Detaljer

Oppussing og vedlikehold av eldre pussete murfasader

Oppussing og vedlikehold av eldre pussete murfasader Oslo kommune Byantikvaren Oppussing og vedlikehold av eldre pussete murfasader Med dette informasjonsarket ønsker Byantikvaren å gi en enkel innføring i prinsippene for reparasjon og vedlikehold av gamle

Detaljer

Kjemikalier på arbeidsplassen

Kjemikalier på arbeidsplassen Arbeidsmiljø nr. 2-10 Kjemikalier på arbeidsplassen Kjemikalier på arbeidsplassen Denne brosjyren er laget for alle som omgås og/eller jobber med kjemikalier. Brosjyren er samtidig et verktøy for tillitsvalgte

Detaljer

Få orden på kjemikaliene. Farer Forebygging av skader Sjekkliste Handlingsplan Risikovurdering

Få orden på kjemikaliene. Farer Forebygging av skader Sjekkliste Handlingsplan Risikovurdering Få orden på kjemikaliene Farer Forebygging av skader Sjekkliste Handlingsplan Risikovurdering Forord 2 Kjemikalier er en del av hverdagen på mange arbeidsplasser. Det er viktig at man har kunnskap om kjemikaliene

Detaljer

2 TEMAHEFTE FASADER I TRE

2 TEMAHEFTE FASADER I TRE Du bygger Vi tar oss av resten 2 TEMAHEFTE FASADER I TRE September 2013 optimeraproff.no 1 Rådgivning og opplæring Optimera har som mål å være i front når det gjelder formidling av kompetanse gjennom våre

Detaljer

Veiledning om Smart Repair

Veiledning om Smart Repair Veiledning om Smart Repair Forord Denne veiledningen omhandler Smart Repair et samlebegrep for forskjellige typer mindre reparasjoner på biler. Begrepet er definert i Kap.1 i veiledningen. Veiledningen

Detaljer

VEDLEGG 2 TILLEGGSINFORMASJON

VEDLEGG 2 TILLEGGSINFORMASJON VEDLEGG 2 TILLEGGSINFORMASJON Tilleggsinformasjon til terskelkrav i kategorien helse og innemiljø samt konkretiserte delmål i handlingsplan for bygg og anleggsavfall. VEDLEGG 2.1 TYPER FUKTSIKRING OG EKSEMPLER

Detaljer

Håndbok i vedlikehold og reparasjon av tre- og plastbåter

Håndbok i vedlikehold og reparasjon av tre- og plastbåter Håndbok i vedlikehold og reparasjon av tre- og plastbåter Hva er West System epoksy? West System epoksy et sikkert valg Hvorfor velge West System epoksy? Kort om West System epoksy produkter, ulike fyllstoffer

Detaljer

Universell utforming av bygg. for personer med astma, allergi og annen overfølsomhet

Universell utforming av bygg. for personer med astma, allergi og annen overfølsomhet Universell utforming av bygg for personer med astma, allergi og annen overfølsomhet «Godt for oss, godt for alle!» Universell utforming av bygg for personer med astma, allergi og annen overfølsomhet. Godt

Detaljer

hustadmarmor og Miljøet

hustadmarmor og Miljøet hustadmarmor og Miljøet Visste du at Hustadmarmor ønsker å være det naturlige valg. Vi ønsker å være det naturlige valget i papiret som fyllstoff og på papiret som bestrykning. Introduksjonen av vårt produkt

Detaljer

Et bevisst valg for langsiktig holdbarhet

Et bevisst valg for langsiktig holdbarhet Et bevisst valg for langsiktig holdbarhet Balanced Choice et bevisst valg for langsiktig holdbarhet Balanced Choice Langsiktig holdbarhet handler om å gjøre kloke valg. Det handler om å finne riktig balanse

Detaljer

Grønn frisør En sunn og trygg arbeidsplass. omtanke solidaritet samhold Håndbok

Grønn frisør En sunn og trygg arbeidsplass. omtanke solidaritet samhold Håndbok Grønn frisør En sunn og trygg arbeidsplass omtanke solidaritet samhold Håndbok Grønn Frisør Av Heidi Søsted og Johan Galster Boka er tilrettelagt for norske forhold og oversatt av Mette K. Haugen, rådgiver

Detaljer

Malingshåndboken med Fargekart. Norsk Utgave

Malingshåndboken med Fargekart. Norsk Utgave Malingshåndboken med Norsk Utgave Malingshåndboken med Innhold I over hundre år har vi skapt innovative malingsystemer til beskyttelse, forskønnelse og til å forbedre alle typer båters ytelse. Det spiller

Detaljer

"3 in 1" Teknisk Informasjon

3 in 1 Teknisk Informasjon "3 in 1" Teknisk Informasjon KORROSJONSBESKYTTELSE POWER COAT 3 IN 1 TILFREDSSTILLER KRAVENE I DIN EN ISO 12944 Power Coat 3 in 1 tilfredsstiller kravene i henhold til DIN-ISO 12944-6 for alle seks korrosjonskategorier

Detaljer