Utkast: PROSEKTREGISTERET. Krav til prosjektstruktur i utbyggingsprosjekter

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Utkast: PROSEKTREGISTERET. Krav til prosjektstruktur i utbyggingsprosjekter"

Transkript

1 Utkast: PROSEKTREGISTERET Krav til prosjektstruktur i utbyggingsprosjekter 1

2 Innhold: Arkivering av dokumentasjon... 3 Prosjektregisteret... 3 Definisjon av prosjekt og prosjekthierarki... 3 Praktisk bruk av Prosjektregisteret : Søke opp eksisterende prosjekt Opprett nytt hoved- eller delprosjekt Krav til utfylling av felt Eksempel på ferdig utfylt prosjekt Hvordan opprette PROF-nr Knappen bevlilngning Vise delprosjekter til et hovedprosjekt Oppsummering Begrepsforklaring Utarbeidet av: Thor Sigurd Thorsen, Byggherreseksjonen, Vegdirektoratet Tilbakemeldinger sendes: 2

3 Arkivering av dokumentasjon Statens vegvesen skal dokumentere hva som er utført i plan- og utbyggingsprosjekter. Dokumentasjonen skal arkiveres, være søkbar og lett å finne frem i. De viktigste datatypene som lagres i et plan- eller gjennomføringsprosjekt er: Modeller, DAK-filer, tegninger og ulike dokumenter (f.eks fagrapporter, kontrakter og bilder). Dokumentasjonen lagres på servere eller prosjekthotell under gjennomføringen og skal arkiveres når prosjektet er avsluttet. (Arkivverdige dokumenter skal arkiveres fortløpende i SVEIS. Kontrakter skal f. eks arkiveres umiddelbart.) Målet med denne veilederen er å etablere entydige definisjoner av prosjekt og prosjekthierarki samt å vise hvordan Prosjektregisteret skal benyttes når nye prosjekter opprettes. Prosjektnummer benyttes som en unik ID i tillegg til prosjektnavnet når dokumentasjon lagres, og det er viktig for gjenfinning av data at prosjekter opprettes på en ensartet måte. Prosjektregisteret Prosjektregisteret er Statens vegvesens system for tildeling av unike prosjektnummer, økonomiseksjonen er systemeier. Systemet gir mulighet for å opprette prosjektnummer i tre hierarkiske nivåer. Det er mulig å skape relasjoner mellom prosjektnummer på de ulike nivåene. Prosjektledere / Byggherrer har ansvaret for å opprette prosjektnummer i systemet, men oppgaven kan delegeres. To typer prosjektnummer benyttes: Økosys-nummer for hovedprosjekt og delprosjekt, Prof-nummer for plan- og gjennomføringsfaser. Økosysnr er sammensatt av regionsnummer + løpenummer. PROF-nr er sammensatt av fylkesnummer + vegtype + vegnummer + fase + løpenummer. Fylkesnummer tilsvarer det fylket som har planleggings- eller byggeansvaret for prosjektet. Definisjon av prosjekt og prosjekthierarki Et utbyggingsprosjekt er et geografisk avgrenset område hvor planlegging, bygging eller drift- / vedlikehold av veg skal gjennomføres. Et prosjekt skilles fra andre med et unikt prosjektnummer. En kontrakt eller entreprise er ikke et prosjekt men inngår i et prosjekt. Prosjekthierarki er en struktur av prosjekter som hører sammen. For utbyggingsprosjekter skal maksimalt tre prosjektkategorier opprettes i hierarkisk struktur: Hovedprosjekt, delprosjekt og plan- / gjennomføringsfaser. Prosjektene opprettes i Prosjektregisteret, og det skal etableres kobling mellom hovedprosjekt, planfaser, delprosjekt og gjennomføringsfaser. 3

4 Hovedprosjekt (økosysnr) (A-D) Geografisk avgrenset område som dekker hele prosjektets utstrekning. Hvert hovedprosjekt gis Økosysnr. Under hovedprosjektet opprettes egne PROF-nr for hver planfase: Utredning, fylkesdelplan, kommunedelplan og reguleringsplan. Ved overgang fra reguleringsplan til konkurransegrunnlag får prosjektet bevilgning, og da opprettes ett eller flere delprosjekt under hovedprosjektet. Hovedprosjektet vil vanligvis ikke ha bevilgning. Hovedprosjekt kan også opprettes som samleprosjekter, dvs ett hovedprosjekt inneholder flere mindre tiltak i et område. Samleprosjekter gis bevilgning. Hovedprosjektet opprettes i prosjektregisteret og får tildelt økosysnr. Nødvendige Prof-nr for planfaser opprettes direkte under hovedprosjektet: Prosjektnavn: Prosjektnr: E 39 Lyngdal - Kristiansand: Planfase: PROF-nr: Utredning 10EV00018U_00001 Fylkes(del)plan 10EV00018F_00001 Kommunedelplan 10EV00018K_00001 Reguleringsplan 10EV00018R_

5 Delprosjekt (økosysnr) (A-B) (B-C) (C-D) Geografisk avgrenset område tilsvarende hovedprosjekt (A-D) eller finere inndelt innenfor hovedprosjektets geografiske avgrensing (A-B), (B- C), (C-D). Hvert delprosjekt gis økosysnr. Delprosjekt opprettes før utarbeidelse av konkurransegrunnlag, og de skal ha økonomisk tildeling. Under hvert delprosjekt opprettes nødvendige PROF-nr for gjennomføringsfasene: Konkurransegrunnlag, anleggsfase og som utført. Delprosjekt opprettes i prosjektregisteret og får tildelt økosysnr. Prof-nr for gjennomføringsfaser opprettes direkte under hvert delprosjekt: Hovedprosjektnavn: Hovedprosjektnr: E 39 Lyngdal - Kristiansand: Delprosjektnavn Delprosjektnummer E 39 Lyngdal Mandal (A-B) E 39 Mandal Søgne (B-C) E39 Søgne Kristiansand (C-D) For hvert delprosjekt opprettes PROF-nr for gjennomføringsfasene. Løpenummer tildeles fortløpende, første prosjektet vil få følgende Prof-nr: Gjennomføringsfaser: PROF-nr: Konkurransegrunnlag 10EV00018T_00001 Byggefase 10EV00018A_00001 Som utføt 10EV00018B_00001 Neste prosjekt vil få løpenummer _00002 for hver fase. I store prosjekter kan et hovedprosjekt inneholde flere reguleringsplaner, eller et delprosjekt kan inneholde flere konkurransegrunnlag, byggefaser osv. Det opprettes egne PROF-nr for hver fase av samme type, disse skilles med ulike løpenr i registeret. 5

6 Plan- og gjennomføringsfaser (PROF-nr) PROF-nr benyttes som ID på plan- eller gjennomføringsfaser. PROF-nr kan kun opprettes under et hovedprosjekt eller delprosjekt, ikke som selvstendig prosjekt. Det vil ikke være økonomisk tildeling knyttet til PROF-nr, dets funksjon er å gi hver plan- og gjennomføringsfase en unik ID. Et prosjekt kan tilordnes flere PROF-nr, men samme PROF-nr kan ikke tilordnes flere prosjekter. Oppbygging PROF-nr: Fylkesnummer Vegnummer Planfase Underscore Løpenummer 2 siffer 2 bokstaver + 5 siffer 1 bokstav _ 5 siffer 02 EV00006 T _ Akershus Europaveg E6 Konkurransegrunnlag Skilletegn 1. prosjekt Eksempler: 02EV00006T_00001: Akershus fylke, Europaveg 6, Konkurransegrunnlag, løpenummer 1. 02EV00006T_00002: Samme prosjekt som over, konkurransegrunnlag 2 Fylkesnummer for fylket som er ansvarlig for gjennomføring av utbyggingsprosjektet: 01 Østfold 06 Buskerud 11 Rogaland 16 Sør-Trøndelag 02 Akershus 07 Vestfold 12 Hordaland 17 Nord-Trøndelag 03 Oslo 08 Telemark 13 Ikke benyttet 18 Nordland 04 Hedmark 09 Aust-Agder 14 Sogn og Fjordane 19 Troms 05 Oppland 10 Vest-Agder 15 Møre og Romsdal 20 Finnmark 00 Vegdirektoratet Vegtype: 0 Ingen vegtype PV Privat veg GS Gang og sykkelveg KV Kommunal veg FV - Fylkesveg RV - Riksveg EV - Europaveg Vegnummer: Består av 5 siffer f. eks Plan- og gjennomføringsfaser: U Utredning og forprosjekt F Fylkes(del)plan K Kommune(del)plan R Reguleringsplan T Konkurransegrunnlag (Tilbudsgrunnlag) A Byggefase (Arbeidstegninger) B Som utført (Som bygget dokumentasjon) V Vedlikeholdstiltak, forsterkning, utbedring 6

7 Eksempel: Prosjekthierarki og prosjektnummer for hovedprosjekt med ett delprosjekt Bildet viser et enkelt prosjekthierarki med hovedprosjekt, planfaser, delprosjekt og gjennomføringsfaser. 7

8 Eksempel: Prosjekthierarki for hovedprosjekt med tre delprosjekt Skissen viser samme prosjekthierarki som på foregående side, men her er hovedprosjektet delt i tre delprosjekt (parseller) før gjennomføringsfasen. 8

9 Prosjekthierarki overført til mappestruktur på arkivserver: På arkivserver vil mappen for hovedprosjektet danne øverste nivå i mappestrukturen. Under det ligger en mappe for prosjektstyring samt en mappe for hver planfase og hvert delprosjekt. Under delprosjektene lagres respektive gjennomføringsfaser. Denne strukturen egner seg for et arkiv da man kan bla seg nedover i strukturen. PROF-nr benyttes som mappenavn på faser. Hvis det er to instanser av samme fase, f. eks to mapper for anleggsfase som vist til venstre bør det benyttes forklarende tekst i mappenavnet i tillegg til Prof-nr. Prosjekthierarki overført til mappestruktur på P:\ eller prosjekthotell: Når man jobber med en plan- eller gjennomføringsfase lagres data på P:\ eller på et prosjekthotell. Da har man kun behov for mappestrukturen tilhørende den aktuelle fasen. Foregående faser skal være arkiverte. Påfølgende faser er det ikke etablert mappestruktur for ennå. Lagringsstrukturen man forholder seg til i det daglige vil ligne på bildet til venstre. Prosjektnavn og-nummer er tatt med i mappenavnet i tillegg til PROF-nr for hovedmappa til hver fase, det gir bedre søkbarhet. Hvis en ønsker at økosysnr og PROF-nr skal opprettes sekvensielt lønner det seg å planlegge prosjektstrukturen først. Når alle nødvendige delprosjekt og planfaser tilhørende et hovedprosjekt etableres samtidig vil løpenummer tildeles fortløpende (og sekvensielt) av systemet. Samme prinsipp kan benyttes når prosjektnummer for delprosjekt og Prof-nr for gjennomføringsfaser skal opprettes. 9

10 Praktisk bruk av Prosjektregisteret : Prosjektregisteret startes fra Vegveven. Klikk Tjenester, Økonomi, Systemer, Prosjektreg., eller klikk her. Logg på med brukernavn og passord hvis du mangler passord kan det bestilles fra bss. Første skjermbildet ser slik ut. Her har du tre muligheter: 1) Søke opp eksisterende prosjekt Skriv søketekst bak Velg prosjektnummer og klikk lommelykta. Mer info på neste side. 2) Opprette et nytt prosjekt Klikk knappen Opprett nytt prosjekt. Mer info følger. 3) Få info om systemet Klikk knappen Info om prosjekter for å komme til hjelpesidene. Prosjektregisteret er ikke perfekt. Hvis du klikker Hent eksisterende prosjekt før du har fylt inn tekst bak Velg prosjektnummer blir det feilmeldinger. Det beste er da å logge inn på nytt. Sikreste metode for å søke er: Skriv søketekst i feltet, klikk lommelykta og klikk det aktuelle prosjektet i lista som kommer opp. Klikk deretter Hent eksisterende prosjekt. 10

11 Søke opp eksisterende prosjekt Skriv søketekst i feltet bak Velg prosjektnummer vist på bildet på forrige side, eller bak Søkebegrep i dialogboksen vist under. Dialogboksen under dukker opp når du har klikket lommelykta i dialogboksen på forrige side. Klikk Utfør søk, og resultatene presenteres i en liste. Klikk et prosjekt i lista og klikk hent eksisterende prosjekt for å åpne det. Du kan søke etter prosjektnummer, prosjektnavn og vegnummer som er en del av prosjektnavnet. % benyttes som jokertegn. Søk på E18 %krist% henter prosjekter som har E18 og Krist i prosjektnavnet. Søk på 6022% vil finne alle prosjektnr som starter med Bildene under viser søk på 60043%, altså alle prosjekter som starter med og %krist%, alle prosjekt som inneholder ordet krist. 11

12 Opprett nytt hoved- eller delprosjekt Klikk Opprett nytt prosjekt i hovedmenyen, og skjermbildet under dukker opp. PROF-nr knapp blir først synlig når obligatoriske (gule) felt er fylt ut og prosjektet er lagret. Merk krav til utfylling av feltene prosjektnavn, beskrivelse og overordnet prosjekt på de neste sidene. 12

13 Krav til utfylling av felt Her følger en gjennomgang av de ulike feltene i skjermbildet Oprrett nytt prosjekt. De fleste feltene benytter plukklister, men noen er fritekst. Rød overskrift gjelder fritekst-felt med spesielle krav til utfylling. Prosjektnavn: Navn på prosjektet. Søkbart. (Prosjektnavnet benyttes også av Rappsys). Prosjektnavn skal skrives på følgende måte: Hovedprosjekt: Vegnummer + bindestrek + stedsnavn start + bindestrek + stedsnavn slutt + bindestrek + hovedpr Eksempel: E39-Lyngdal Kristiansand-hovedpr Delprosjekt: Vegnummer + bindestrek + stedsnavn start + bindestrek + stedsnavn slutt + bindestrek + delpr Eksempel: E39-Lyngdal Mandal-delpr Plan- / gjennomføringsfase: PROF-nr opprettes under respektive hoved- og delprosjekt. PROF-nr er ikke søkbare. Aktivt: Angi om prosjektet er aktivt eller inaktivt, dvs om det utføres arbeid i forbindelse med prosjektet. Prosjekter settes inaktive når de er gjennomførte. Budsjetterbar: Valgene ja/nei om det skal være mulig å kunne budsjettere på prosjektet. Prosjektleder: Navn på prosjektleder eller Byggherre. Følgende muligheter ved registrering: Fullt navn eller deler navn fylles ut og plukklista vil bli begrenset i forhold til dette Velge direkte fra plukkliste Attestant: Navn på hvem som i hovedsak skal attestere på prosjektet. Følgende muligheter ved registrering: Fullt navn eller deler navn fylles ut og plukklista vil bli begrenset i forhold til dette Velge direkte fra plukkliste Planlagt start dato: Dato for når prosjektet er planlagt å starte Datoformat: dd-mm-åå Virkelig start dato: Dato for når prosjektet faktisk ble startet Datoformat: dd-mm-åå Vegtype: Beskriver type veg prosjektet er knyttet mot, evt. ingen vegtype Navn på type eller deler av dette fylles ut og plukklista vil bli begrenset i forhold til dette, eller velg direkte fra plukkliste 13

14 Ansvar: Ansvar som prosjektet er knyttet til. Ved kontering, vil ansvarskoden utledes av prosjektkoden. Denne kan overstyres. Fylke/Stamvegkode: Fylkesnr tilhørende fylket som har gjennomføringsansvaret for prosjektet skal benyttes. Dette er aktuelt i forbindelse med investeringer på riksveger og arbeid på fylkesveger hvor kostnadene må fordeles på riktig fylke. Ved kontering vil fylkeskoden utledes av prosjektkoden. Denne kan overstyres. Beskrivelse: Her føres opp hvilket SVEIS-nummer som er opprettet for det aktuelle hovedprosjektet eller delprosjektet. Skriv: SVEIS-nr: + det aktuelle nummeret for prosjektet. Byggherre: Dersom annen byggherre enn Statens vegvesen, f. eks en kommune. Posterbar: Valgene ja/nei om det skal være mulig å kunne knytte fakturaer eller timer til prosjektet Prosjektkategori: Beskriver hva slags type prosjekt dette prosjektet er. Navn på type eller deler av dette fylles ut og plukklista vil bli begrenset i forhold til dette, eller velg direkte fra plukkliste Overordnet prosjekt: Dersom prosjektet er et underliggende prosjekt, skal hovedprosjektet fylles inn i dette feltet. Dette feltet benyttes i Rappsys for å knytte hoved- og delprosjekt (barn og morprosjekt) sammen. Følgende muligheter ved registrering: Navn/nummer på prosjektet eller deler av dette fylles ut og plukklista vil bli begrenset i forhold til dette Velge direkte fra plukkliste Planlagt slutt dato: Dato for når prosjektet faktisk ble avsluttet Datoformat: dd-mm-åå Planlagt slutt dato: Dato for når prosjektet er planlagt å avsluttes Datoformat: dd-mm-åå Vegnummer: Hvilket vegnummer prosjektet evt. er knyttet mot Kommune: Navn på kommune prosjektet foregår i. Dette er aktuelt i forbindelse med bompengepakker Bevilgning: Bevilgningskode som prosjektet er knyttet til. Ved kontering vil bevilgningskoden utledes av prosjektkoden. Denne kan overstyres. Denne bevilgningskoden vil også legge seg som standard finansieringskilde dersom dette ikke overstyres i bildet. Finansieringsform: Hvordan prosjektet skal finansieres 14

15 Eksempel på ferdig utfylt prosjekt Eksempelet viser et delprosjekt med kobling til hovedprosjekt (se feltet Overordnet prosjekt ). Etter at knappen Lagre er klikket har nye knapper for Finansieringskilde og PROF-nr kommet til. 15

16 Hvordan opprette PROF-nr Når alle felt i bildet for hoved- eller delprosjekt er fylt ut, klikk knappen Lagre. Prosjektet lagres, og knappen Prof.nr dukker opp. Klikk på knappen PROF-nr og du får mulighet til å opprette PROF-nr for de ulike plan- og gjennomføringsfasene. Velg planeller gjennomføringsfase ved å klikke pilen bak feltet etter Planfase. Klikk Ny linje, og valgte PROF-nr havner i lista som vist på bildet til høyre. Feltene for Prosentsats kan benyttes for å anslå ca. økonomisk fordeling mellom prosjektene eller de kan settes til 0. Feltene under År benyttes til å angi oppstartsår for fasen. Du kan slette PROF-nr fra et hoved- eller delprosjekt ved å velge J under Slett og klikke Lagre. Når lista er slik du vil ha den, klikk Lagre. For å se fasenummer tilknyttet et prosjekt klikker man samme knappen og får opp liste med planfaser eller gjennomføringsfaser tilknyttet prosjektet. Knappen bevilgning Prosjektet kan være finansiert av flere. Her kan de ulike finansieringskildene legges inn som bevilgningskoder og fordeles. Standard ligger det som ble registrert inn i feltet Bevilgning. Opprett først antall linjer du vil fordele finansieringskilder på innenfor et år. Deretter kan du endre bevilgningskoder og prosentsatser. Dersom dette ikke gjøres i denne rekkefølgen, nullstilles de endringene du har gjort ved opprettelse av nye linjer. Dersom du ikke skal endre finansieringskilder, velg lagre og lukk. 16

17 Vise delprosjekter til et hovedprosjekt Klikk knappen Underprosjekter i skjermbildet for Hovedprosjektet for å få opp liste med delprosjekter. Knappen blir kun synlig for prosjekter som har delprosjekt altså hovedprosjektene. Delprosjekter opprettes på samme måte som hovedprosjekt klikk Opprett nytt prosjekt i oppstartsbildet til Prosjektregisteret (se side 8). For å tilordne et delprosjekt til et hovedprosjekt velges hovedprosjekt i lista bak feltet Overordnet prosjekt i skjerbildet på side 10. Kun ett delprosjekt er opprettet i eksempelet på bildet under. Oppsummering Utbyggingsprosjekter etableres i en struktur på tre nivåer i Prosjektregisteret. Hovedprosjekt og delprosjekt tildeles økosysnr, planfaser og gjennomføringsfaser tildeles PROF-nr. For å få god søkbarhet er det viktig å skrive inn prosjektnavn på riktig måte, samt å fylle inn SVEIS-nr for hoved- og delprosjekt i felt for beskrivelse. Økosysnr og PROF-nr benyttes sammen med prosjektnavn for å etablere katalogstruktur på lagringsservere og prosjekthotell. Så lenge prosjekter opprettes etter samme mal blir det enklere å søke seg frem til hovedprosjekt, delprosjekt og plan- og gjennomføringsfaser, både i prosjektregisteret og på lagringsservere. Ved å skrive Sveis-nr i feltet for Beskrivelse for hovedprojsekt og delprosjekt får man kobling fra prosjektregister til dokumentarkiv. Siden prosjektnummer benyttes som ID på mapper i Prosjektarkivet er det kobling mellom prosjektregister, Sveis og prosjektarkiv. For at sporbarheten skal bli enda bedre må dokumenter, tegninger og annen digital dokumentasjon merkes med nærmeste prosjektnummer. 17

18 Begrepsforklaring 18

Personell i Den offentlige tannhelsetjenesten, budsjetterte årsverk og ledige stillinger Fylkesvis 1992-2002

Personell i Den offentlige tannhelsetjenesten, budsjetterte årsverk og ledige stillinger Fylkesvis 1992-2002 Personell i Den offentlige tannhelsetjenesten, budsjetterte årsverk og ledige stillinger Fylkesvis 1992-2002 Antall budsjetterte årsverk, omregnet til stilling med 1648,8t (1992-2000), 1634,3t (2001) og

Detaljer

HL langrenn Stafett Startliste 02.03.2014 09:00:00

HL langrenn Stafett Startliste 02.03.2014 09:00:00 Agder og Rogaland skikrets 10 Agder og Rogaland skikrets lag 1 36 Agder og Rogaland skikrets lag 2 50 Agder og Rogaland skikrets lag 3 72 Agder og Rogaland skikrets lag 4 115 Agder og Rogaland skikrets

Detaljer

Bilene som ikke har fått oblater har en eller flere av manglene under:

Bilene som ikke har fått oblater har en eller flere av manglene under: Østfold Antall oblatpliktige: 153 220 Antall tildelte oblater: 127 224 Får ikke oblater: 25 840 Solgt, men ikke omregistrert: 3571 Mangler forsikring: 5956 Ikke godkjent EU-kontroll: 7375 Ikke betalt årsavgift:

Detaljer

Økonomiske rammer for det nye fylkesvegnettet Ved økonomidirektør Johnny Stiansen

Økonomiske rammer for det nye fylkesvegnettet Ved økonomidirektør Johnny Stiansen Økonomiske rammer for det nye fylkesvegnettet Ved økonomidirektør Johnny Stiansen Netto driftsresultat Hordaland fylkeskommune 1999-2008 Netto resultatgrad fylkeskommunar Det nye fylkesvegnettet frå 1.1.2010

Detaljer

Norges folkebibliotek. - en fylkesbasert oversikt over folkebibliotek i Norge for 2013

Norges folkebibliotek. - en fylkesbasert oversikt over folkebibliotek i Norge for 2013 Norges folkebibliotek - en fylkesbasert oversikt over folkebibliotek i Norge for 2013 1 Norges folkebibliotek 2 Befolkning og bibliotek I oversikten er innbyggertall sett opp mot enkelte målbare bibliotekstall

Detaljer

Norge tekst 2. Oppgaver. Arbeid med ord læremidler A/S, 2012. Astrid Brennhagen www.arbeidmedord.no

Norge tekst 2. Oppgaver. Arbeid med ord læremidler A/S, 2012. Astrid Brennhagen www.arbeidmedord.no Norge tekst 2 Oppgaver Arbeid med ord læremidler A/S, 2012 1 Hvor mange fylker er det i Norge? 16? 19 21 19 2 Hvilket ord skal ut? Trøndelag Akershus Østlandet Sørlandet Vestlandet 3 Hvilket ord skal ut??

Detaljer

Gruppe g. Den øvrige voksne befolkningen 6 6 6 6 7 7 7 6 6 6 6 0-5 % Gruppe h. Hele befolkningen 30 30 30 30 30 30 30 29 29 29 30 0 1 %

Gruppe g. Den øvrige voksne befolkningen 6 6 6 6 7 7 7 6 6 6 6 0-5 % Gruppe h. Hele befolkningen 30 30 30 30 30 30 30 29 29 29 30 0 1 % Oppsummeringstabell 1 Omfang av Den offentlige tannhelsetjenesten for de prioriterte gruppene og den øvrige voksne Andel personer under tilsyn og andel personer undersøkt/behandlet (prosent) Landsgjennomsnitt

Detaljer

Personell i Den offentlige og den private tannhelsetjenesten Fylkesvis 2002. Tannleger Antall årsverk og antall personer per tannlegeårsverk

Personell i Den offentlige og den private tannhelsetjenesten Fylkesvis 2002. Tannleger Antall årsverk og antall personer per tannlegeårsverk Personell i Den offentlige og den private tannhelsetjenesten svis 2002 Tannleger årsverk og antall Årsverk, tannleger, Den offentlige tannhelsetjenesten Årsverk, tannleger, privatpraktiserende Årsverk,

Detaljer

Om statistikken. Formål/bestiller. Målgruppe. Tellebegreper

Om statistikken. Formål/bestiller. Målgruppe. Tellebegreper Om statistikken Innhold i rapporten alderspensjonister fordelt på delytelse. Se i Om statistikken, under relatert informasjon, for forklaring av de forskjellige delytelsene. Formål/bestiller Målgruppe

Detaljer

Style Definition: Heading 3: Font: 8,5 pt, Not Italic. HB 138 MODELLGRUNNLAG Krav til grunnlagsdata, modeller og informasjonsflyt

Style Definition: Heading 3: Font: 8,5 pt, Not Italic. HB 138 MODELLGRUNNLAG Krav til grunnlagsdata, modeller og informasjonsflyt Style Definition: Heading 3: Font: 8,5 pt, Not Italic HB 138 MODELLGRUNNLAG Krav til grunnlagsdata, modeller og informasjonsflyt Mai 2010 1 HÅNDBØKER I STATENS VEGVESEN Dette er en håndbok Nivå 1 (Retningslinjer)

Detaljer

Ordførertilfredshet Norge 2014

Ordførertilfredshet Norge 2014 Ordførertilfredshet Norge 2014 Sentio Research Norge AS Rapport Arve Østgaard og Gunn Kari Skavhaug 23.10.2014 Om utvalget Kjønn Frekvens Prosent Mann 1502 50 % Kvinne 1499 50 % Total 3001 FORDELING (prosent)

Detaljer

Estimert innsamlet beløp husvis pr

Estimert innsamlet beløp husvis pr Estimert innsamlet beløp husvis pr.26.4.212 Antall Estimerte Innsamlede Estimert Antall faste innsamlings- gaver totalt innsamlede Fylker medlemmer givere beløp FG så langt i år beløp 1 Østfold 18 71 19

Detaljer

Befolkningsundersøkelse mai 2011 for GARANTI Eiendomsmegling

Befolkningsundersøkelse mai 2011 for GARANTI Eiendomsmegling Befolkningsundersøkelse mai 2011 for GARANTI Eiendomsmegling Innledning Tekniske kommentarer Metode for datainnsamling Undersøkelsen er gjennomført på web Populasjon Populasjonen for undersøkelsen er Norges

Detaljer

ENTERPRISE WITHOUT BORDERS (EWB) - MANUAL FOR LÆRER

ENTERPRISE WITHOUT BORDERS (EWB) - MANUAL FOR LÆRER ENTERPRISE WITHOUT BORDERS (EWB) - MANUAL FOR LÆRER Hvordan opprette en profil for skolen og en profil for lærer på EwB-nettsiden: http://www.jaewb.org/ 1. Før ungdomsbedriften oppretter en profil på EwB-nettsiden,

Detaljer

OMNIBUS UKE 52 2004 - Greenpeace. Deres kontaktperson Anne Gretteberg Anne.Gretteberg@Visendi.no Analyse Tone Fritzman Tone.Fritzman@Visendi.

OMNIBUS UKE 52 2004 - Greenpeace. Deres kontaktperson Anne Gretteberg Anne.Gretteberg@Visendi.no Analyse Tone Fritzman Tone.Fritzman@Visendi. OMNIBUS UKE 52 24 - Greenpeace Deres kontaktperson Anne Gretteberg Anne.Gretteberg@Visendi.no Analyse Tone Fritzman Tone.Fritzman@Visendi.no Periode Start 15.1.25 Avsluttet 18.1.25 Antall respondenter

Detaljer

Skredsikringsplaner oppsummering og veien videre

Skredsikringsplaner oppsummering og veien videre Temadag skred og skredvarsling 10.4.2013 Skredsikringsplaner oppsummering og veien videre Randi Harnes Veg- og transportavdelingen Vegdirektoratet Oppsummering av arbeidet til nå Oppdateringen av de regionvise

Detaljer

Eksempel på hvordan utjevningsmandatene fordeles på partier og fylker med den nye valgordningen

Eksempel på hvordan utjevningsmandatene fordeles på partier og fylker med den nye valgordningen Eksempel på hvordan utjevningsmandatene fordeles på partier og fylker med den nye valgordningen Ved stortingsvalget i 2009 ble fordelingen av distriktsmandater og utjevningsmandater som vist i tabell 1

Detaljer

Vegtrafikkindeksen. Årsindeks

Vegtrafikkindeksen. Årsindeks Vegtrafikkindeksen 2011 Årsindeks Vegtrafikkindeksen 2011 Det var 1,5 meir trafikk i 2011 enn i 2010. Trafikken med lette kjøretøy auka med 1,3, mens trafikken med tunge kjøretøy auka med 2,9. Trafikkauken

Detaljer

juni Vegtrafikkindeksen

juni Vegtrafikkindeksen juni Vegtrafikkindeksen 2007 Vegtrafikkindeksen juni 2007 Det var 3,6 meir trafikk i juni 2007 enn same månad i fjor. Utviklinga dei siste 12 månadene har vore på 3,1. Det var 3,3 meir trafikk med lette

Detaljer

Drepte i vegtrafikken 2. kvartal 2015

Drepte i vegtrafikken 2. kvartal 2015 Vegdirektoratet, august 2015 Drepte i vegtrafikken 2. kvartal 2015 Foto: Knut Opeide Drepte i vegtrafikken 2. kvartal 2015 Vegdirektoratet, august 2015 Denne rapporten sammenstiller opplysninger om drepte

Detaljer

Rapport om lokal brukerundersøkelse høsten 2014 ved NAV Balestrand

Rapport om lokal brukerundersøkelse høsten 2014 ved NAV Balestrand Rapport om lokal brukerundersøkelse høsten ved NAV Balestrand Om undersøkelsen Formålet med de lokale brukerundersøkelsene er å gi brukerne anledning til å gi tilbakemelding om NAV-kontoret og å få informasjon

Detaljer

Markedsundersøkelse. Kommuner og skolefrukt januar 2012

Markedsundersøkelse. Kommuner og skolefrukt januar 2012 Markedsundersøkelse Kommuner og skolefrukt januar 2012 1 Type stilling på respondentene er: 1 Rådmann 2 Administrativ leder 3 Leder for utdanningsetaten 4 Saksbehandler 5 Innkjøper 6 Annet, spesifiser

Detaljer

11.01.2016. Vegadresse er oppbygd av tre elementer Adressenavnet Adressekoden Adressenummeret

11.01.2016. Vegadresse er oppbygd av tre elementer Adressenavnet Adressekoden Adressenummeret Offisielle adresser Kurs i matrikkelføring Sentral matrikkelmyndighet, 2016 Versjon 2.1 Foto: Inger M. Kristiansen OFFISIELLE ADRESSER To typer offisielle adresser: Vegadresser Matrikkeladresser Vegadresse:

Detaljer

Forutsetninger for eventuelt å åpne flere Vinmonopolbutikker. Svar på utredningsoppdrag fra Helse- og omsorgsdepartementet

Forutsetninger for eventuelt å åpne flere Vinmonopolbutikker. Svar på utredningsoppdrag fra Helse- og omsorgsdepartementet Forutsetninger for eventuelt å åpne flere Vinmonopolbutikker Svar på utredningsoppdrag fra Helse- og omsorgsdepartementet Pressevedlegg 10. mai 2007 Utredningen viser at det er mulig å åpne flere butikker

Detaljer

Om statistikken. Innhold i rapporten Antall og andel av alderspensjonister som mottar gradert alderspensjon. Formål/bestiller.

Om statistikken. Innhold i rapporten Antall og andel av alderspensjonister som mottar gradert alderspensjon. Formål/bestiller. Om statistikken Innhold i rapporten Antall og andel av alderspensjonister som mottar gradert alderspensjon. Formål/bestiller Målgruppe Tellebegreper Antall og andel av alderspensjonister Tallene i rapporten

Detaljer

I denne analysen ser vi på nasjonale, fylkesvise og kommunale resultat på nasjonale prøver i lesing i 2013.

I denne analysen ser vi på nasjonale, fylkesvise og kommunale resultat på nasjonale prøver i lesing i 2013. Analyse av nasjonale prøver i lesing I denne analysen ser vi på nasjonale, fylkesvise og kommunale resultat på nasjonale prøver i lesing i. Sammendrag Jenter presterer fremdeles bedre enn gutter i lesing.

Detaljer

Avsluttede saker i 3-årsperioden 2012-2014. Fylkesmannen i Østfold. Sakstype: Rettighetsklager - helse og omsorg

Avsluttede saker i 3-årsperioden 2012-2014. Fylkesmannen i Østfold. Sakstype: Rettighetsklager - helse og omsorg Avsluttede saker i 3-årsperioden - Fylkesmannen i Østfold - helsetjenester i hjemmet 1 14 4 3 - plass i sykehjem 5 5 8 5 - plass i annen institusjon 4 6 3 0 - praktisk bistand og opplæring 10 18 15 10

Detaljer

Beregning av mulige konsekvenser av for sent innkomne forhåndstemmer

Beregning av mulige konsekvenser av for sent innkomne forhåndstemmer VEDLEGG Beregning av mulige konsekvenser av for sent innkomne forhåndstemmer Følgende skal beregnes: A: Mulige konsekvenser for fordelingen av distriktsmandatene i hvert fylke Ettersom vi ikke vet hvilke

Detaljer

1 RAPPORTERING AV DATA TIL MEDIELØNN

1 RAPPORTERING AV DATA TIL MEDIELØNN 1 RAPPORTERING AV DATA TIL MEDIELØNN 1.1 Funksjonærer Feltene Feltene skal plasseres i nedenstående rekkefølge i fila. Se under det enkelte feltet hvilket format det skal stå i, samt en forklaring av innholdet.

Detaljer

Politi og publikum Omnibus Spørreskjema 1 August 2011 (uke 34) Målgruppe: Nat rep 18 år + Fast/Mobil splitt: 50% - 50% Scanstat

Politi og publikum Omnibus Spørreskjema 1 August 2011 (uke 34) Målgruppe: Nat rep 18 år + Fast/Mobil splitt: 50% - 50% Scanstat Politi og publikum Omnibus Spørreskjema 1 August 2011 (uke 34) Målgruppe: Nat rep 18 år + Fast/Mobil splitt: 50% - 50% Scanstat Antall intervjuer: 1000 Kvote Andel Antall Mann 49,6 % 496 Kvinne 50,4 %

Detaljer

Styringsdata for fastlegeordningen, 4. kvartal 2013 Skrevet av Per Øivind Gaardsrud

Styringsdata for fastlegeordningen, 4. kvartal 2013 Skrevet av Per Øivind Gaardsrud Styringsdata for fastlegeordningen, 4. kvartal 2013 Skrevet av Per Øivind Gaardsrud Tabell 1 Nøkkeltall for fastlegeordningen. Prosentvis andel der ikke annet er oppgitt 30.06 31.12 31.12 31.12 31.12 31.12.

Detaljer

Rapport for Utdanningsdirektoratet

Rapport for Utdanningsdirektoratet Rapport for Utdanningsdirektoratet Status for godkjenning av skoler i Norge per 12.02.08. Gjennomført 11.12.07 08.02.2008. TNS Gallup,12.02.08 Politikk, samfunn, offentlig Innhold Fakta om undersøkelsen...

Detaljer

OSEAN Framdriftsrapport. Per 31. oktober 2014

OSEAN Framdriftsrapport. Per 31. oktober 2014 OSEAN Framdriftsrapport Per 31. oktober 214 Antall legekontor med OSEAN Planlagt totalt Resultat Måloppnåelse 1644 1) 141 2) 77% 3) 1) Tall per 31.1 er basert på kundelister fra leverandørene. Dette gir

Detaljer

Om tabellene. April 2014

Om tabellene. April 2014 Om tabellene "Om statistikken - Arbeidssøkere", "Om statistikken - Ledige stillinger" og "Om statistikken - Sesongjustering" finner du på nav.no ved å følge lenkene under relatert informasjon på siden

Detaljer

Analyse av nasjonale prøver i engelsk 2013

Analyse av nasjonale prøver i engelsk 2013 Analyse av nasjonale prøver i engelsk I denne analysen ser vi på nasjonale, fylkesvise og kommunale resultater på nasjonale prøver i engelsk for. Sammendrag Det er svært små kjønnsforskjeller i resultatene

Detaljer

GSI 2013/14: Voksne i grunnskoleopplæring

GSI 2013/14: Voksne i grunnskoleopplæring GSI 2013/14: Voksne i grunnskoleopplæring Innledning Tall fra Grunnskolens informasjonssystem (GSI) per 1.10.2013 er tilgjengelige på www.udir.no/gsi fra og med 13. desember 2013. Alle tall og beregninger

Detaljer

Hvor trygg er du? Trygghetsindeksen. Januar Februar Mars April Mai Juni Juli

Hvor trygg er du? Trygghetsindeksen. Januar Februar Mars April Mai Juni Juli Hvor trygg er du? Totalt: Januar - Juni 100 100 Tidsserie: Januar - Juni 75 75 Kriminalitet 66 68 70 Sykehustilbudet Trygghetsindeksen 50 59 50 Kriseberedskap 5 5 0 Kriminalitet Trygghetsindeksen Sykehustilbudet

Detaljer

Hvor trygg er du? Januar Februar Mars April Mai

Hvor trygg er du? Januar Februar Mars April Mai Hvor trygg er du? Totalt: Januar - April 100 100 Tidsserie: Januar - April 75 50 66 67 71 59 75 50 Kriminalitet Sykehustilbudet Trygghetsindeksen Kriseberedskap 5 5 0 Kriminalitet Trygghetsindeksen Sykehustilbudet

Detaljer

Regionreformen og SVV

Regionreformen og SVV Regionreformen og SVV Omfang på oppgaver i sams vegadministrasjon som er knyttet til fylkesveg Fra mandatet fra SD: greia ut spørsmål om å overføra til fylkeskommunane den delen av sams vegadministrasjon

Detaljer

Resultater NNUQ2 2009. Altinn

Resultater NNUQ2 2009. Altinn Resultater NNUQ2 2009 Altinn Innledning Tekniske kommentarer Antall gjennomførte intervjuer 2000 bedrifter Metode for datainnsamling Telefonintervjuer (CATI) Tidspunkt for datainnsamling 5. til 30. juni

Detaljer

Om tabellene. Juni 2016

Om tabellene. Juni 2016 Hovedtall om arbeidsmarkedet. Om tabellene "Om statistikken - Arbeidssøkere", "Om statistikken - Ledige stillinger" og "Om statistikken - Sesongjustering" finner du på nav.no ved å følge lenkene under

Detaljer

Drepte i vegtrafikken

Drepte i vegtrafikken i vegtrafikken Årsrapport Januar 2016 Vegdirektoratet 16-0232 grafisk.senter@vegvesen.no Foto: Colourbox.com i vegtrafikken Årsrapport Vegdirektoratet, januar 2016 Denne rapporten sammenstiller opplysninger

Detaljer

Om tabellene. Desember 2015

Om tabellene. Desember 2015 Hovedtall om arbeidsmarkedet. Om tabellene "Om statistikken - Arbeidssøkere", "Om statistikken - Ledige stillinger" og "Om statistikken - Sesongjustering" finner du på nav.no ved å følge lenkene under

Detaljer

Norge digitalt Status planinformasjon, etableringsprosjekter

Norge digitalt Status planinformasjon, etableringsprosjekter Norge digitalt Status planinformasjon, etableringsprosjekter Anne Guro Nøkleby GEODATAPLANEN Geodataplanen har en gyldighet på 4 år Hvert fylke har sin Geodataplan som blir revidert en gang i året. Gjennomføring

Detaljer

Politi og publikum Omnibus Spørreskjema 3 Mars 2011 (uke 11) Målgruppe: Nat rep 18 år + Fast/Mobil splitt: 50% - 50% Opinion. Antall intervjuer: 1000

Politi og publikum Omnibus Spørreskjema 3 Mars 2011 (uke 11) Målgruppe: Nat rep 18 år + Fast/Mobil splitt: 50% - 50% Opinion. Antall intervjuer: 1000 Politi og publikum Omnibus Spørreskjema 3 Mars 2011 (uke 11) Målgruppe: Nat rep 18 år + Fast/Mobil splitt: 50% - 50% Opinion Antall intervjuer: 1000 Kvote Andel Antall Mann 49,6 % 496 Kvinne 50,4 % 504

Detaljer

Søknad om midler fra NIF Flyktningefond høsten 2016

Søknad om midler fra NIF Flyktningefond høsten 2016 Søknad om midler fra NIF Flyktningefond høsten 2016 Versjon: 1 (Test) Status endret : 05.09.2016 15:01:15 Om søker Idrettslag Idrettslag Idrettskrets Akershus Idrettskrets Aust-Agder Idrettskrets Buskerud

Detaljer

Fakta- og analysedagen

Fakta- og analysedagen Frokostmøte 4. juni 2013 Fakta- og analysedagen Stein Gunnes, sjeføkonom Håvard Almås, næringspolitisk rådgiver Sammendrag Det er mye ledig kapasitet til vegbygging blant MEF-bedriftene. Mange entreprenører

Detaljer

Styringsdata for fastlegeordningen, 4. kvartal 2010 Skrevet av Per Øivind Gaardsrud

Styringsdata for fastlegeordningen, 4. kvartal 2010 Skrevet av Per Øivind Gaardsrud Styringsdata for fastlegeordningen, 4. kvartal 2010 Skrevet av Per Øivind Gaardsrud Tabell 1 Nøkkeltall for fastlegeordningen. Prosentvis andel der ikke annet er oppgitt 30.06 31.12 31.12 31.12 31.12 31.12

Detaljer

Analyse av nasjonale prøver i regning 2013

Analyse av nasjonale prøver i regning 2013 Analyse av nasjonale prøver i regning I denne analysen ser vi på nasjonale, fylkesvise og kommunale resultater på nasjonale prøver i regning for. Sammendrag Guttene presterer fremdeles noe bedre enn jentene

Detaljer

*** Spm. 1 *** Hvor mange elever er det på den skolen du jobber på?

*** Spm. 1 *** Hvor mange elever er det på den skolen du jobber på? *** Spm. 1 *** Hvor mange elever er det på den skolen du jobber på? Antall intervju 86 43 43 48 31 52 34 42 44 0-49 27 33 21 44 3 44-17 36 50-99 14 19 9 21 6 23-10 18 100-199 20 21 19 21 16 33-21 18 200-299

Detaljer

Informasjon om tildeling av midler til gjennomføring av etterutdanning for ansatte i PPT på prioriterte områder 2015, kap. 226.

Informasjon om tildeling av midler til gjennomføring av etterutdanning for ansatte i PPT på prioriterte områder 2015, kap. 226. Vår saksbehandler: Kim Asphaug Direkte tlf: 23 30 27 93 kim.asphaug@utdanningsdirektoratet.no Vår dato: 16.02.2015 Deres dato: Vår referanse: 2015/1245 Deres referanse: Kommuner og fylkeskommuner Interkommunale

Detaljer

Om statistikken. Formål/bestiller. Målgruppe. Tellebegreper

Om statistikken. Formål/bestiller. Målgruppe. Tellebegreper Om statistikken Innhold i rapporten alderspensjonister fordelt på delytelse. Se i Om statistikken, under relatert informasjon, for forklaring av de forskjellige delytelsene. Formål/bestiller Målgruppe

Detaljer

GSI 2015/16: Voksne i grunnskoleopplæring

GSI 2015/16: Voksne i grunnskoleopplæring GSI 2015/16: Voksne i grunnskoleopplæring Innledning Tall fra Grunnskolens informasjonssystem (GSI) per 1.10.2015 er tilgjengelige på www.udir.no/gsi fra og med 11. desember 2015. Alle tall og beregninger

Detaljer

Innføring av funksjonell vegklasse i Nasjonal vegdatabank

Innføring av funksjonell vegklasse i Nasjonal vegdatabank APP?r_11r Statens vegvesen Balsfjord kommune Rådhusgata 1 9050 STORSTEINNES Behandlende enhet: Saksbehandler/innvalgsnr: Vår referanse: Deres referanse: Vår dato: Region nord Inger Ludvigsdatter - 77617637

Detaljer

NASJONAL MENINGSMÅLING 1994

NASJONAL MENINGSMÅLING 1994 NASJONAL MENINGSMÅLING 1994 Dette dokumentet gir en kortfattet dokumentasjon av hvilke spørsmål som inngikk i den nasjonale meningsmålingen utført i tilknytning til skolevalget i 1994. "EU-prøvevalget

Detaljer

Fakta og analyse. - Konkurransesituasjonen i anleggsbransjen - Antall utlyste anbud - Kontraktsverdier - Utviklingstrekk i markedet. 3.

Fakta og analyse. - Konkurransesituasjonen i anleggsbransjen - Antall utlyste anbud - Kontraktsverdier - Utviklingstrekk i markedet. 3. Fakta og analyse - Konkurransesituasjonen i anleggsbransjen - Antall utlyste anbud - Kontraktsverdier - Utviklingstrekk i markedet 3. kvartal 2013 FAKTA OG ANALYSE 3. kvartal 2013 Statens vegvesen hadde

Detaljer

Hvor trygg er du? Sykehustilbudet Kriminalitet Trygghetsindeksen Kriseberedskap

Hvor trygg er du? Sykehustilbudet Kriminalitet Trygghetsindeksen Kriseberedskap Hvor trygg er du? Totalt: Januar - Oktober 100 100 Tidsserie: Januar - Oktober 75 50 66 68 70 59 75 50 Sykehustilbudet Kriminalitet Trygghetsindeksen Kriseberedskap 5 5 0 Kriminalitet Trygghetsindeksen

Detaljer

Styringsdata for fastlegeordningen, 4. kvartal 2014 Skrevet av Per Øivind Gaardsrud

Styringsdata for fastlegeordningen, 4. kvartal 2014 Skrevet av Per Øivind Gaardsrud Styringsdata for fastlegeordningen, 4. kvartal 2014 Skrevet av Per Øivind Gaardsrud Tabell 1 Nøkkeltall for fastlegeordningen. Prosentvis andel der ikke annet er oppgitt 30.06 31.12 31.12 31.12 31.12.

Detaljer

Søknad: Oppnevning som fagkyndig medlem i Fylkesnemndene for barnevern og sosiale saker

Søknad: Oppnevning som fagkyndig medlem i Fylkesnemndene for barnevern og sosiale saker Søknad: Oppnevning som fagkyndig medlem i Fylkesnemndene for barnevern og sosiale saker Dette søknadsskjemaet gjelder for førstegangsoppnevning som fagkyndig medlem i Fylkesnemnda for barnevern og sosiale

Detaljer

Fakta. byggenæringen

Fakta. byggenæringen Fakta om byggenæringen viktig for samfunnet fordelt på bransjene Utleie av maskiner og utstyr Arkitekter Eiendom - service Norges nest største fastlandsnæring og Norges største distriktsnæring. Vi gjør

Detaljer

Utviklingen innen etappemål og tilstandsmål

Utviklingen innen etappemål og tilstandsmål Utviklingen innen etappemål og tilstandsmål - 2014 Guro Ranes Avdelingsdirektør Trafikksikkerhet Statens vegvesen Vegdirektoratet 1 Trafikken i gamle dager 10.06.2015 Resultatkonferanse om trafikksikkerhet

Detaljer

Samhandlingsprosjektet Etablert i 2006

Samhandlingsprosjektet Etablert i 2006 Samhandlingsprosjektet Etablert i 2006 Formål: Effektivisere utbyggingsprosjekter i regi av Statens vegvesen Metode: Endre arbeidsmåter gjennom nye krav i styrende dokumenter Bjørvikaprosjektet har med

Detaljer

Statens. Handlingsprogram (2010-2019) for fylkesvegnettet - samarbeid mellom Statens vegvesen og fylkeskommunene

Statens. Handlingsprogram (2010-2019) for fylkesvegnettet - samarbeid mellom Statens vegvesen og fylkeskommunene i^h HORDALAND FYLKESKOMMUNE Statens «Adresselinje_l» «Adresselinj e_2» «Adresselinje_3» «Adresselinj e_4» «Adresselinje_5» «Adresselinje_6» -7 JULI 2008 Arkivnr. /}. Ssksh. Eksp. * U.off. Behandlende enhet:

Detaljer

Resultater NNUQ2 2011 Altinn

Resultater NNUQ2 2011 Altinn Resultater NNUQ2 2011 Altinn Innledning Tekniske kommentarer Antall gjennomførte intervjuer 2000 bedrifter Metode for datainnsamling Telefonintervjuer (CATI) Tidspunkt for datainnsamling 9. til 29. juni

Detaljer

Tredje kvartal 2015 Statistikk private aksjonærer. Aksjestatistikk Andre kvartal 2015. Tredje kvartal 2015 statistikk private aksjonærer

Tredje kvartal 2015 Statistikk private aksjonærer. Aksjestatistikk Andre kvartal 2015. Tredje kvartal 2015 statistikk private aksjonærer Tredje kvartal 2015 Statistikk private aksjonærer Aksjestatistikk Andre kvartal 2015 AksjeNorge utarbeider statistikk over private aksjonærer årlig og kvartalsvis på bakgrunn av tall fra Verdipapirsentralen

Detaljer

*** Spm. 1 *** Hvor mange elever er det på den skolen du jobber på?

*** Spm. 1 *** Hvor mange elever er det på den skolen du jobber på? *** Spm. 1 *** Hvor mange elever er det på den skolen du jobber på? Antall intervju 163 107 55 109 53 92 71 78 85 0-49 12 10 13 11 11 21-6 16 50-99 16 18 13 20 8 28-12 20 100-199 29 25 36 33 21 51-26 32

Detaljer

Bredbånd i Norge 2014

Bredbånd i Norge 2014 Bredbånd i Norge 2014 Direktør Torstein Olsen 30. oktober 2014 Tre hovedtema Høyhastighets bredbånd Analyse av hastighetsmålinger i Nettfart.no Dekningsberegninger for 3G og 4G 2 Høyhastighets bredbånd

Detaljer

Vegtrafikkindeksen oktober 2016

Vegtrafikkindeksen oktober 2016 Statens vegvesen Vegtrafikkindeksen oktober 2016 Det var 0,3 % mindre trafikk i oktober 2016 enn i oktober 2015. Utviklinga hittil i år har vore på 0,4 %. Det var 0,5 % mindre trafikk med lette kjøretøy

Detaljer

Veiledning for registrering av tilskudd i Askeladden

Veiledning for registrering av tilskudd i Askeladden INNHOLDSFORTEGNELSE Grensesnittet «Tilskuddsbehandling og rapportering».... Startsiden for tilskudd.... Status.... Aktive Tilskudd... 5 Registrering av en søknad... 5. Ny søknad/nytt tiltak... 6. Egenskapssøk...

Detaljer

Andre kvartal 2015 Statistikk private aksjonærer

Andre kvartal 2015 Statistikk private aksjonærer Andre kvartal 2015 Statistikk private aksjonærer AksjeNorge utarbeider statistikk over private aksjonærer årlig og kvartalsvis på bakgrunn av tall fra Verdipapirsentralen (VPS). I andre kvartal 2015 er

Detaljer

Vegtrafikkindeksen februar 2017

Vegtrafikkindeksen februar 2017 Vegdirektoratet Vegtrafikkindeksen februar 2017 Knut Opeide Statens vegvesen Vegtrafikkindeksen februar 2017 Det var 1,0 % meir trafikk i februar 2017 enn i februar 2016. Utviklinga hittil i år har vore

Detaljer

Vegtrafikkindeksen januar 2017

Vegtrafikkindeksen januar 2017 Vegdirektoratet Vegtrafikkindeksen januar 2017 Knut Opeide Statens vegvesen Vegtrafikkindeksen januar 2017 Det var 5,1 % meir trafikk i januar 2017 enn i januar 2016. Det var 4,4 % meir trafikk med lette

Detaljer

Enovas kommunesatsing Alle kommuner bør ha en energi og klimaplan November 2007

Enovas kommunesatsing Alle kommuner bør ha en energi og klimaplan November 2007 Drivkraft Drivkraft for fremtidsrettede for energiløsninger Enovas kommunesatsing Alle kommuner bør ha en energi og klimaplan November 2007 Mål: Alle kommuner bør ha en langsiktig og bærekraftig strategi

Detaljer

Mat og måltid på norske sykehjem og hjemmetjenesten

Mat og måltid på norske sykehjem og hjemmetjenesten Mat og måltid på norske og hjemmetjenesten Presentasjon: Erfaringskonferansen, Helsedirektoratet Heidi Aagaard Førstelektor Høgskolen i Østfold 23.03.15 Heidi Aagaard Heidi Aagaard Bakgrunn Oppdrag fra

Detaljer

Brukerveiledning for Vesuv

Brukerveiledning for Vesuv Brukerveiledning for Vesuv Innhold Pålogging... 3 Registrering av ny bruker... 3 Glemt passord... 4 Startsiden... 5 Nytt utbrudd... 6 Nedtrekksmenyer... 6 Obligatoriske felt... 7 Spørsmål vises og fjernes...

Detaljer

mai Vegtrafikkindeksen

mai Vegtrafikkindeksen Vegtrafikkindeksen mai Vegtrafikkindeksen mai 2008 Det var 1,7 meir trafikk i mai 2008 enn same månad i fjor. Utviklinga dei siste 12 månadene har vore på 2,8. Det var 1,5 meir trafikk med lette kjøretøy

Detaljer

INNLOGGINGSVEILEDNING FOR INNLOGGING OG REGISTRERING I LØNNS- OG PERSONALREGISTERET TIL KA

INNLOGGINGSVEILEDNING FOR INNLOGGING OG REGISTRERING I LØNNS- OG PERSONALREGISTERET TIL KA INNLOGGINGSVEILEDNING FOR INNLOGGING OG REGISTRERING I LØNNS- OG PERSONALREGISTERET TIL KA Lenker: Rundskriv 2/2014 Vedlegg 2: Utfyllingsveiledningen ligger som pdf-vedlegg til nettversjonen av rundskrivet)

Detaljer

Medlemsutvikling Fagforbundet 1. juli 2005

Medlemsutvikling Fagforbundet 1. juli 2005 Medlemsutvikling Fagforbundet 1. juli 2005 Medlemsutvikling totalt per fylke Fylkeskrets 04.01.05 01.04.05 03.05.05 01.06.05 01.07.05 Endring siste måned Endring fra 04.01.05 01 Østfold 17 421 17 331 17

Detaljer

3. Behov for årsverk og ansettelser fram mot Alle sektorer.

3. Behov for årsverk og ansettelser fram mot Alle sektorer. 1. Innledning KS har beregnet rekrutteringsbehovet i de ulike KSregionene fram mot 2026. Dette notatet gir en kort gjennomgang av resultatene. Beregningene er gjort med utgangspunkt i data fra KS PAIregister,

Detaljer

januar Vegtrafikkindeksen

januar Vegtrafikkindeksen Vegtrafikkindeksen januar Vegtrafikkindeksen januar 2008 Det var 3,4 meir trafikk i januar 2008 enn same månad i fjor. Utviklinga dei siste 12 månadene har vore på 3,1. Det var 3,2 meir trafikk med lette

Detaljer

Vegtrafikkindeksen april 2017

Vegtrafikkindeksen april 2017 Vegdirektoratet Transportavdelingen ITS-seksjonen Vegtrafikkindeksen april 2017 Kjell Wold Statens vegvesen Vegtrafikkindeksen april 2017 Det var 5,0 % mindre trafikk i april 2017 enn i april 2016. Utviklinga

Detaljer

mars Vegtrafikkindeksen

mars Vegtrafikkindeksen Vegtrafikkindeksen mars Vegtrafikkindeksen mars 2008 Det var 5,2 mindre trafikk i mars 2008 enn same månad i fjor. Utviklinga dei siste 12 månadene har vore på 2,3. Det var 4,3 mindre trafikk med lette

Detaljer

Byggestatistikk 2010 NBBL

Byggestatistikk 2010 NBBL Byggestatistikk 21 NBBL Hovedtall for 21 Antall igangsatte boliger: 1 454 Antall ferdigstilte boliger: 412 Antall boliger skaffet til veie (i tillegg til de igangsatte) til medlemmer: 268 NBBLs prognose

Detaljer

MEF-analyse. 2. kvartal 2014. MEFs kvartalsanalyse av anleggsmarkedet

MEF-analyse. 2. kvartal 2014. MEFs kvartalsanalyse av anleggsmarkedet 2. kvartal 2014 MEF-analyse MEFs kvartalsanalyse av anleggsmarkedet Konkurransesituasjonen Antall kontrakter Kontraktsverdier Utviklingstrekk i markedet Omsetning MEF-analyse 2. kvartal 2014 Statens vegvesen

Detaljer

Vegtrafikkindeksen september 2017

Vegtrafikkindeksen september 2017 Vegdirektoratet Transportavdelingen ITS-seksjonen Vegtrafikkindeksen september 2017 Knut Opeide Statens vegvesen Vegtrafikkindeksen september 2017 Det var 0,3 % mindre trafikk i september 2017 enn i september

Detaljer

R A P P O R T. Sentio Research Norge AS Verftsgata 4 7014 Trondheim Org.nr. 979 956 061 MVA. Mottaker

R A P P O R T. Sentio Research Norge AS Verftsgata 4 7014 Trondheim Org.nr. 979 956 061 MVA. Mottaker Sentio Research Norge AS Verftsgata 4 7014 Trondheim Org.nr. 979 956 061 MVA R A P P O R T Mottaker Dato: 21.06.2012 Deres ref: Vår ref: Fredrik Solvi Hoen Arve Østgaard INNLEDNING Undersøkelsen gjennomføres

Detaljer

september Vegtrafikkindeksen

september Vegtrafikkindeksen Vegtrafikkindeksen september Vegtrafikkindeksen september 2008 Det var 2,4 meir trafikk i september 2008 enn same månad i fjor. Utviklinga dei siste 12 månadene har vore på 1,9. Det var 2,1 meir trafikk

Detaljer

Vegtrafikkindeksen august 2017

Vegtrafikkindeksen august 2017 Vegdirektoratet Transportavdelingen ITS-seksjonen Vegtrafikkindeksen august 2017 Knut Opeide Statens vegvesen Vegtrafikkindeksen august 2017 Det var 1,5 % meir trafikk i august 2017 enn i august 2016.

Detaljer

Vegtrafikkindeksen juni 2017

Vegtrafikkindeksen juni 2017 Vegdirektoratet Transportavdelingen ITS-seksjonen Vegtrafikkindeksen juni 2017 Knut Opeide Statens vegvesen Vegtrafikkindeksen juni 2017 Det var 0,7 % meir trafikk i juni 2017 enn i juni 2016. Utviklinga

Detaljer

Vegtrafikkindeksen mars 2017

Vegtrafikkindeksen mars 2017 Vegdirektoratet Transportavdelingen ITS-seksjonen Vegtrafikkindeksen mars 2017 Knut Opeide Statens vegvesen Vegtrafikkindeksen mars 2017 Det var 7,2 % meir trafikk i mars 2017 enn i mars 2016. Utviklinga

Detaljer

Rapport fra NorgesBarometeret til Postkom. FolkevalgtBarometeret nr 1/09

Rapport fra NorgesBarometeret til Postkom. FolkevalgtBarometeret nr 1/09 Rapport fra NorgesBarometeret til Postkom FolkevalgtBarometeret nr 1/09 Om NorgesBarometeret NorgesBarometeret er et meningsmålingsbyrå spesialisert på kommune-norge. NorgesBarometeret har siden 2005 gjennomført

Detaljer

Dette notatet sammenligner rekrutteringsbehovet i de ulike KS-regionene. Disse regionene er:

Dette notatet sammenligner rekrutteringsbehovet i de ulike KS-regionene. Disse regionene er: 1. Innledning KS har beregnet rekrutteringsbehovet i de ulike KS-regionene fram mot 224. Dette notatet gir en kort gjennomgang av resultatene. Beregningene er gjort med utgangspunkt i data fra KS PAI-register,

Detaljer

Vegtrafikkindeksen. mars

Vegtrafikkindeksen. mars Vegtrafikkindeksen mars 2009 Vegtrafikkindeksen mars 2009 Det var 5,6 meir trafikk i mars 2009 enn same månad i fjor. Utviklinga dei siste 12 månadene har vore på 1,0. Det var 5,4 meir trafikk med lette

Detaljer

Ungdomstrinn i utvikling samarbeid og læring for alle involverte. Nettverk for utviklingsveiledere 6. 7.2.14

Ungdomstrinn i utvikling samarbeid og læring for alle involverte. Nettverk for utviklingsveiledere 6. 7.2.14 Ungdomstrinn i utvikling samarbeid og læring for alle involverte Nettverk for utviklingsveiledere 6. 7.2.14 Støtte til skoleeiere og skoler i utviklingsarbeidet GNIST nasjonalt KD Udir FM Universiteter,

Detaljer

juli Vegtrafikkindeksen

juli Vegtrafikkindeksen Vegtrafikkindeksen juli Vegtrafikkindeksen juli 2008 Det var 0,3 mindre trafikk i juli 2008 enn same månad i fjor. Utviklinga dei siste 12 månadene har vore på 2,2. Det var 0,5 mindre trafikk med lette

Detaljer

Vegtrafikkindeksen november 2017

Vegtrafikkindeksen november 2017 Vegdirektoratet Transportavdelingen Seksjon for Transportteknologi Vegtrafikkindeksen november 2017 Foto: Knut Opeide Statens vegvesen Vegtrafikkindeksen november 2017 Det var 1,5 % meir trafikk i november

Detaljer

Nummerplan: E.164. Navn: Norsk nummerplan for telefon m.m. Sist oppdatert: 27.10.2015 05:00:00. Serier: Nummerserier:

Nummerplan: E.164. Navn: Norsk nummerplan for telefon m.m. Sist oppdatert: 27.10.2015 05:00:00. Serier: Nummerserier: Nummerplan: E.164 Navn: Norsk nummerplan for telefon m.m. Sist oppdatert: 27.10.2015 05:00:00 Serier: Fra Til Antall Kategori 20 00 00 00 39 99 99 99 20 000 000 Geografiske nummer 400 00 000 499 99 999

Detaljer

Nasjonal transportplan 2010-2019 Nasjonal sykkelstrategi

Nasjonal transportplan 2010-2019 Nasjonal sykkelstrategi Nasjonal transportplan 2010-2019 Nasjonal sykkelstrategi Sykkelbynettverkets kurs: Planlegging sykkelanlegg og sykkelveginspeksjoner Trondheim 29.-30. august 2011 Marit Espeland, Vegdirektoratet Intern

Detaljer

KOMME I GANG 2. Logge på 2. I redigeringsvinduet 3 OVERSIKT OVER KNAPPENE SOM LIGGER ØVERST I REDIGERINGSVINDUET 5

KOMME I GANG 2. Logge på 2. I redigeringsvinduet 3 OVERSIKT OVER KNAPPENE SOM LIGGER ØVERST I REDIGERINGSVINDUET 5 Innhold KOMME I GANG 2 Logge på 2 I redigeringsvinduet 3 OVERSIKT OVER KNAPPENE SOM LIGGER ØVERST I REDIGERINGSVINDUET 5 Lukk 6 Ny 6 Flytt opp/ Flytt ned 6 Klipp 7 Kopier 7 Lim inn (krysspubliser, ny,

Detaljer