Veien til golf Veiledning for klubbene

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Veien til golf Veiledning for klubbene"

Transkript

1 Veien til golf Veiledning for klubbene

2

3 Veien til Golf Bestemmelser, retningslinjer og veiledning for nybegynneropplæring i Norge fra Innledning side 2 2. Visjon, verdigrunnlag, mål og virkemidler side 3 3. Bestemmelser side 4 4. Forutsetninger side 6 5. Veiledning og retningslinjer for klubbene a) Planlegging og forberedelser side 7 b) Gjennomføring side 16 c) Ivaretakelse. Tilbud om oppfølging og veien videre side Vedlegg 1. Treningskortet side Golfvett, regler og spilleformer side Klubbhandicap side Kursbevis side Kursevaluering side a Kursplan - et eksempel, 6 dager side 34 b Kursplan - et eksempel, 18 timer på hverdager side 35 c Kursplan - et eksempel, 16 timer på helger side Tiltaksplan side 41 Veien til Golf bestemmelser, retningslinjer og veiledning fra 2012

4 1. Innledning På bakgrunn av resultater og erfaringer med pilotprosjektet for nybegynneropplæring , besluttet NGFs styre den 28. oktober 2009 å innføre nye bestemmelser og retningslinjer for nybegynneropplæringen fra og med januar Målet er å gi nye spillere en mest mulig praktisk og positiv tilnærming til golfen gjennom å formidle mest mulig glede, oppmuntring og motivasjon. På den måten håper vi at flere fortsetter og færre slutter med golfen. NGF har laget bestemmelser og retningslinjer for planlegging, gjennomføring og oppfølging, mens klubbene har forholdsvis frie hender til å utforme sine kurs innenfor rammeverket. Mye av opplæringen skal nå foregå ute på banen slik at praksis og teori integreres på en naturlig måte. Filosofien er å komme raskt i gang, oppleve golfspillet i praksis for dermed å la seg inspirere til å trene videre. Målet er å bli trygg i golf- og klubbmiljøet, på treningsområdene og på banen. For å få til dette, må klubben ha en plan for det vi heretter kaller oppfølging og ivaretakelse. God planlegging er nøkkelen til suksess! Sett i gang og lykke til med Veien til Golf! Oslo, 31. januar 2012 Norges Golfforbund Forsidebilde: Mats Prestegård 2

5 2. Visjon, verdigrunnlag, mål og virkemidler NGFs visjon: NGFs verdigrunnlag: NGFs hovedmål: Mål for VTG: Virkemidler: Golf - en idrett for alle Offensiv - ærlig - inkluderende Flere og bedre golfspillere i sunne klubber! Få flere til å begynne. Få flere til å melde seg inn i klubben. Få flere til å utvikle seg som golfspillere. Rekruttering Opplæring Ivaretakelse Utvikling Klubben bør tilby et godt miljø. et godt opplæringsprogram. god oppfølging. Spilleren bør få mulighet til å oppleve glede og mestring. trivsel og tilhørighet.. For å få til dette trenger vi engasjerte ledere og trenere. opplæring med mye trening, spill og glede. Å lære gjennom å oppleve. målrettet trening bruk av NGFs treningskort og NXT LVL. ivaretakelse og oppfølging gjennom sesongen - sosialt og sportslig. 3

6 3. Bestemmelser for nybegynneropplæring i Norge fra 2012 Sist revidert ved vedtak i NGFs styre Målet er å komme i gang! Nybegynnerkurset skal skape et positivt førsteinntrykk og bidra til å gjøre golfidretten attraktiv for nye spillere. Opplæringen Veien til Golf skal sikre at nybegynneren uten fare for seg selv eller andre får størst mulig utbytte og glede av sin idrett. Nye spillere skal ha et minimum av kunnskap og ferdighet. Sikkerhet, hensyn, banepleie og effektivt spill skal prioriteres i opplæringen. Golfklubben er bestemmende myndighet for den sportslige aktiviteten (ref. NIFs lov 13 1 om idrettens frie stilling). Klubbens styre har således ansvaret for all sportslig aktivitet, men kan delegere praktiseringen av Veien til Golf-ordningen og bruken av handicapsystemet til en eller flere komiteer eller personer. Dette gjelder også klubb med KMT status (klubb med treningsanlegg). Ansvarlige komiteer/personer skal være oppnevnt av klubbens styre, eventuelt valgt på klubbens årsmøte, og rapporteres til NGF gjennom idrettsregistreringen. Kurset - Et VTG nybegynnerkurs på minimum 12 klokketimer, gjerne mer, er obligatorisk for alle nye spillere. Minimum ¾ av kurstiden skal gjennomføres som praksis på et utendørs golfanlegg. Krav til 75% nærvær. - Alle moment på Treningskortet skal gjennomgås og øves på i løpet av kurset; golfteknikk, sikkerhet, spilletempo med LOB-modellen, golfvett, regler, spilleformer og spill på banen. - Materiell fra NGF skal benyttes og deles ut til odel og eie; kursheftet Veien til Golf, Treningskortet og Golf i tegninger og bobler 2, en illustrert utgave av golfreglene. For barn til og med 12 år skal NGFs aktivitetshefte brukes, gjerne også materiellet til Barn & Golf med Golfmerket. - Det er ingen obligatoriske prøver, hverken teoretiske eller praktiske. - For godkjenning kreves at alle punktene på Treningskortet er gjennomført og trent på og at deltageren har vært til stede min. 75% av kurstiden. Akseptabelt spilletempo på banen og kjennskap til det viktigste om sikkerhet og golfvett er et ufravikelig krav. - Etter avsluttet og godkjent VTG-kurs tildeles spilleren NGFs kursbevis og ved innmelding i golfklubb klubbhandicap Klubben skal registrere alle personer som godkjennes og oppbevare oversikten i minimum 2 år. - Klubb uten egen trener skal sørge for at nye spillere likevel får tilbud om kvalifisert opplæring. 4

7 Klubben - Klubben skal delta med minst 2 personer på NGFs kurs for Veien til Golf-ansvarlige, fortrinnsvis VTG-ansvarlig og den treneren som skal forestå mesteparten av opplæringen. NB: Minst en deltager må representere klubben. Ref. NIFs lov 13-1 om idrettens frie stilling og klubbens ansvar for all aktivitet. - Det er en forutsetning at klubben kan vise til samspill og en klar rolle- og ansvarsfordeling mellom de ulike aktørene; klubbens styre, VTG ansvarlig, trener, daglig leder, greenkeeper og baneselskap. - Det må legges til rette på anlegget slik at øvelsene på Treningskortet kan gjennomføres. Det gjelder både den tekniske treningen og banespillet. - ALLE deltagere skal få tilbud om oppfølging etter avsluttet VTG-kurs og så lenge vedkommende selv ønsker det. Det kan være tilbud om mer teknisk trening, spill på bane med fadder, mulighet for å trene videre med en spesiell gruppe (eks. barn, juniorer, damer, herrer), mer trening i golfvett og golfregler, enkle konkurranser osv. - Golfsentrene Teknikktrening på et innendørs golfsenter er en god måte å komme i gang på og å utvikle seg på. Det kan gjerne brukes som supplement til det ordinære VTG-kurset. Jo bedre teknikk, dess større og raskere glede av spillet. Trening innendørs på et golfsenter er således et godt supplement, men det kan ikke erstatte et Veien til Golf-kurs som til minimum ¾ skal gjennomføres som praksis på et utendørs golfanlegg. 5

8 4. Forutsetninger Forutsetninger for at en klubb skal ha rett til å utstede Golfkortet og arrangere Veien til Golf-kurs med tildeling av klubbhandicap Klubben skal være medlem av Norges Idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité (NIF) og Norges Golfforbund (NGF). 1.2 For å få utstede Golfkortet i egen regi, skal klubben ha en slopet bane (min. 6 hull) eller ha NGF-godkjent samarbeidsavtale med baneeier (person eller selskap) om bruk av slik bane. Banen skal være åpen for alminnelig spill. Klubber med status som klubb med treningsanlegg må, for å få utstedt kort til sine medlemmer, inngå samarbeid med godkjent baneklubb. 1.3 Kun golfklubber som er medlem av NGF og har status som klubb med bane (min. 6 hull slopet bane) eller status som klubb med treningsanlegg (KMT) kan arrangere offisielt Veien til Golf-kurs og tildele spilleren klubbhandicap 54 etter godkjent gjennomføring. 1.4 Klubbens styre er ansvarlig for håndteringen av Veien til Golf-ordningen og bruken av handicapsystemet, også i samarbeidende klubb. 1.5 Minst to personer som er ansvarlige for nybegynneropplæringen i klubben skal ha gjennomgått NGFs kurs for Veien til Golf ansvarlige og til enhver tid være oppdatert på gjeldende bestemmelser. Den ene bør være ansvarlig trener. 1.6 Klubb kan samarbeide med golfsenter om trening og opplæring. Det er klubbens ansvar å påse at undervisningen foregår i henhold til gjeldende bestemmelser. All bestilling av materiell og fakturering skal gå gjennom den klubben som står ansvarlig for undervisningen. 1.7 Opplæring og godkjenning av Veien til Golf-kurs skal gjennomføres i henhold til NGFs bestemmelser og retningslinjer. 1.8 Klubben skal ha betalt forfalte kontingenter og avgifter til NGF. 1.9 Klubben skal ha levert de påkrevde rapporter til NIF og NGF (bl.a. idrettsregistreringen) Klubb kan utstede Golfkortet bare til spillere som har betalt sin kontingent for inneværende år og som har klubben som sin hjemmeklubb. Kort kan også utstedes til spillere i klubb med status klubb med treningsanlegg, når samarbeidsavtale med baneklubb er godkjent av NGF Brudd på bestemmelser og intensjoner for Veien til Golf -opplæring vil bli behandlet etter Alminnelige disiplinærforføyninger, sanksjoner og straffebestemmelser i norsk idrett (NIFs lov kapittel 11). 6

9 5. Veiledning og retningslinjer for klubbene a) Planlegging og forberedelser b) Gjennomføring c) Ivaretakelse. Tilbud om oppfølging og veien videre 5 a Planlegging og forberedelser Mål- og handlingsplan Oppgaver, roller og ansvar Markedsføring og rekruttering av nye spillere / Bruk av anlegget Opplæring av ressurspersoner Kursprogram med plan for instruksjon, trening og spill Kursmateriell Prissetting og forsikring Registrering Spillerens første møte med golfklubben Oppfølging og ivaretakelse Evaluering Har klubben en mål- og handlingsplan? Utgangspunktet for all rekruttering og opplæring er at klubben har et mål og en handlingsplan for virksomheten generelt og for nybegynneropplæringen spesielt. En mål- og handlingsplan bør innholde: Tydelige og felles mål som er forankret i alle ledd i klubben. Husk at mål skal kunne måles! Tydelig kursopplegg basert på Treningskortet. Permanent merking av anlegget for å kunne gjennomføre målrettet trening. Plan for oppfølging og ivaretakelse av spillerne. Tydelig ansvarsdeling mellom trener, VTG-ansvarlig, greenkeeper, Trener 1 ressurser, aktivitetsledere og faddere. Tydelig økonomi inkludert trener, anlegg, ressurspersoner, materiell osv. SMARTE GREP: Planlegging gjøres best med alle involverte parter samlet. Ta i bruk brosjyren Flere og bedre golfspillere, en sjekkliste for planlegging og evaluering av VTG. For å få i gang en god diskusjon, er det vel verdt å avsette noen minutter i starten til å se gjennom brosjyren, slik at alle som deltar får satt i gang tankeprosessen. Etter at ideer er blitt diskutert, blir det gruppens oppgave å prioritere og fordele oppgaver, samt å ta ansvar for at målene nås. 7

10 Har klubben klarhet i oppgaver, roller og ansvar? (vedlegg 7) Klubben skal delta med minst 2 personer på NGFs kurs for Veien til Golf ansvarlige, fortrinnsvis VTG-ansvarlig og den treneren som skal gjennomføre mesteparten av opplæringen. Hensikten er at de ansvarlige for opplæringen skal få innsikt i og forståelse for tankegangen av VTG-opplegget. Klubb uten egen trener skal sørge for at medlemmene får tilbud om kvalifisert opplæring. Klubben bør ha en person som har hovedansvaret for nybegynneropplæringen sammen med treneren og ytterligere noen nøkkelpersoner. I tillegg vil det trenges et antall frivillige som kan bistå i opplæringen og ikke minst oppfølgingen Trener 1 ressurser, aktivitetsledere og faddere. Treneren har en viktig rolle spesielt når det gjelder opplæring i golfteknikk. Treneren bør også bistå i opplæringen av de frivillige. Personer som skal veilede nybegynnere, bør selv ha minimum etablert handicap. Det er trenerens og øvrige ressurspersoners evne til å formidle trivsel, glede, kunnskap og ferdighet som blir avgjørende for hva slags golfspillere og hva slags utvikling, golfkultur og glede vi skal ha i fremtidens golf-norge. Det er viktig at klubben har kontroll på det som skal skje, og at alle relevante personer blir involvert. Har klubben en plan for markedsføring og rekruttering? Det er naturlig at både trener, greenkeeper, daglig leder og nybegynneransvarlig sammen utarbeider en plan for rekruttering og gjennomføring. Det er fornuftig å tenke igjennom hvilke målgrupper klubben ønsker å rekruttere og hvilke ressurser man har for å ta vare på de ulike målgruppene. Vi vet at de aller fleste rekrutteres gjennom familie, venner og kjente. Det kan være et godt utgangspunkt. Hvorfor ikke starte en organisert vervekampanje gjennom å aktivisere klubbens medlemmer og tilby en gratis introduksjonsdag for nye spillere? I 2011 innledet NGF en sentral markedsføringskampanje i massemedia der fokus ligger på temaet jo mere vi er sammen. Det å ta en markedsposisjon tar lang tid vi er fortsatt i en innledende fase. Vi fortsetter derfor satsingen på sammen sentralt og lokalt. Gjør noe sammen spill golf er vårt svar på tidsklemma. Fokus i 2012 blir å jobbe med rekruttering av nye medlemmer gjennom eksisterende medlemmer. Påvirkning fra venner og familie er den sterkeste kraften. Markedsføringen har et kortsiktig og et langsiktig mål. Svært mange er positive til å begynne, men har manglet den siste lille motivasjonen for å komme i gang. Disse må dyttes litt på og skal på kurs i Den største gruppen er imidlertid alle de som ikke ser på seg selv som golfere. Dette er en stor gruppe som ikke plutselig begynner med golf på grunn av at de ser noen få annonser. Mange vil ha fordommer mot golf som ikke endrer seg over natten, og mot denne gruppen er det ekstremt viktig å gjenta og befeste oss som en sammen idrett. NGF vil oppfordre alle klubber til å koordinere lokale tiltak opp mot den sentrale kampanjen. Sammen kan vi oppnå langt bedre resultater enn summen av løsrevne 8

11 initiativ. Følg med på NGFs nettsider hvor vi vil orientere klubbene om de tiltak vi iverksetter. Alle klubber vil få tilgang til markedsmateriell fra NGF til selvkostpris. Brosjyrer og plakater kan kjøpes fra NGF (ferdig trykket) eller man kan trykke opp lokalt. Materiellet gir rom for alle varianter. Det er lagt opp til lokal tilpasning hvor klubben kan tilføye lokal informasjon. I tillegg til dette vil vi trykke på med annonser i avis, radio, DM, nett, ukeblader, mail, sms og sosiale medier. BESTE PRAKSIS: På Hurum Golfklubb delte medlemmene opp nærområdet seg imellom og delte ut brosjyrer i postkasser og la frem plakater i matbutikker og forskjellige offentlige rom. Med enkle grep ble golfen gjort synlig i lokalmiljøet. Noen tips for rekruttering: Ta i bruk det profileringsmateriell som NGF har utarbeidet. Sørg for korrekt informasjon på golfens felles nettside: / Vær bevisst på hvilken målgruppe klubben ønsker å rekruttere og legg til rette etter det. Få tak i barna så kommer foreldrene! Få tak i kvinnene, så kommer mann og barn! Familiepakker. Ett av golfens fortrinn er at idretten kan utøves av alle generasjoner sammen. Vervingspremie til klubbmedlemmer. Bruk evt. kjendiser i klubben som rollemodeller og trekkplaster. Ryktet om gode kurs, godt miljø og god oppfølging vil bidra til rekruttering. Når man rekrutterer barn og unge, er det ekstra viktig å ha ressurspersoner til å ta seg av disse. Vær også oppmerksom på at NGF har laget mye anvendelig materiell spesielt beregnet på de yngste, blant annet Golfmerket, aktivitetshefte og filmer. 9

12 Hvordan er anlegget tenkt å brukes? Opplæringsprogrammet og Treningskortet tar utgangspunkt i en trinnvis utvikling med målrettet trening. Permanent oppmerking vil gjøre det enklere både for den enkelte spilleren og for grupper å komme i gang med treningen. Rangen kan med enkle grep gjøres klar for at spilleren kan øve på utslag, de lange presisjonsslagene og deler av nærspillsøvelsene. Klubben må vurdere oppmerking av rangen. Blir det gjort, kan alle spillere, uansett nivå, trene med glede og kvalitet fra VTG til kort 6 i NXT LVL. Treningskortet er spesielt tilpasset nybegynneren. Spilleren skal i løpet av VTGkurset lære hvordan vi trener på de ulike øvelsene. Treningsområdene må merkes opp slik at øvelsene på Treningskortet kan gjennomføres av den enkelte spiller både i løpet av kurset og etterpå. Spilleren skal når som helst kunne komme til anlegget og trene på egen hånd. Klubben må vurdere hvordan nybegynneren skal få mulighet til å spille på banen. Å sette av egne tider, stenge av et par hull eller benytte korthullsbanen, kan være en god idé. Permanent oppmerking av range Avstander og størrelse på målområder for NXT LVL. Utslag korridor som blir smalere og smalere 100m flagg med 30 m mellomrom 140m flagg med 24 m mellomrom 180m flagg med 12 m mellomrom Lange slag 100m målområde 10 m radius 125m målområde 10 m radius 150m målområde 10 m radius Nærspill 30m målområde 5 m radius 50m målområde 5 m radius 70m målområde 5 m radius 90m målområde 5 m radius Bunker 10 m målområde 5 m radius For å kunne merke opp optimalt, trenger du lasermåler. Skjær ut omrisset av målområdene og fyll med sand. Bruk en slalåmport som flagg. Den bøyer seg og kan fint kjøres over med ballplukkeren. Målområder gjør at ballene er mer samlet på rangen, færre baller blir borte og tid blir spart i arbeidet. 10

13 Har klubben de ressurspersoner som trengs? Hvem skal rekrutteres for å bistå i opplæring og oppfølging? Klubben må vurdere behovet av trenere, Trener 1 ressurser, aktivitetsledere, faddere og evt. andre ressurspersoner som skal bistå i opplæring og ikke minst ivaretakelse og oppfølging av nye spillere. Det er en fordel at spilleren opplever kontinuitet og trygghet ved å ha de samme trenerne, aktivitetslederne og fadderne rundt seg. Finn de rette personene! Viktige egenskaper er godt humør, en rolig og trivelig fremtreden og evne til å kunne oppmuntre og skape glede og trygghet. I tillegg kreves tilstrekkelig erfaring og kunnskaper til å kunne veilede. Alle som skal bidra må rekrutteres og læres opp innen kursene starter. Treneren bør bistå i dette arbeidet. Naturlige oppgaver for Trener 1 ressurser, aktivitetsledere og faddere vil være å - legge til rette for og organisere øvelser som treneren har introdusert. - undervise i golfvett og regler, både ute på banen og i klasserom. - gå med som veileder ved spill på banen og trene på blant annet LOB-modellen og golfvett. Hvordan skal klubben ivareta sine frivillige? Hva er betalingen for innsatsen? Treningsballer, timer med pro, klær, mat, golfturnering / tur ved sesongslutt? Det er fornuftig å informere resten av klubbens medlemmer hvordan nybegynneropplæringen vil foregå og oppfordre alle klubbens medlemmer til å bidra på en positiv måte i møte med de nye. BESTE PRAKSIS: Den viktigste funksjonen som fadder er å få den nye spilleren til Å roe seg ned. Å føle seg velkommen. Å få reglene inn med mokkaskjeer. 11

14 Har klubben et kursprogram som er pedagogisk riktig? (vedlegg 6a, b, c) Det er viktig å tenke pedagogisk riktig når kursprogram blir laget, slik at kurset får en god oppbygning og deltakerne trives hele veien. Det sies at førsteinntrykket dannes på fem sekunder, og etter det er det vanskelig å viske det ut. Hvordan kursdeltakerne blir mottatt i klubben, blir da et nok så viktig spørsmål å stille seg. Hvordan brukes Treningskortet? (vedlegg 1) Treningskortet danner grunnlaget for kurset. Kursdeltakeren skal kunne bruke kortet som en sjekkliste i løpet av kurset og som en veileder i egen aktivitet. Tenk over hva det er som utgjør grunnen for golfferdighetene. Det er der kurset må starte. Begynn med å introdusere golfens innerste kjerne - spillets idé. Da vil deltakerne alltid huske på hvorfor de øver på de ulike momentene. Målet er å komme i gang med trening og spill! Mange klubber har erfart at det er smart å komme seg ut på banen så fort som mulig. Enten kan man ta gruppen ut for å se ett hull og fortelle litt om spillets idé og vise hvordan spillet foregår på banen, eller så kan man la dem teste ut selv. Å begynne med det som folk venter seg av et golfkurs, nemlig at det skal det spilles golf, kan bidra til ro i gruppen og motivasjon for å øve seg, når man først har fått prøvd litt. Til slutt, sjekk kursplanen. Er den lagt etter hva som passer klubben best eller etter hva som er best for elevene? Selv om det har fungert før, kan det hende at noe annet virker enda bedre. Test ut forskjellige kursopplegg og legg merke til om det gjør en forskjell. Når vi lykkes med å få folk til å bli med videre, er det et tegn på at vi har funnet formen for VTG kurset! Blir Treningskortet brukt på en smart måte? Introduseres det i starten av kurset? Riktig brukt gir Treningskortet spilleren et synlig bevis på sin utvikling. Hvor snart får deltakeren en kølle i hendene? Kan informasjon vente til senere? Hvilken betydning har det for kursdeltakeren å komme seg ut på banen? Hvilke alternative måter finnes det for å få til dette? Fredag-søndag kvelder er roligere på de fleste baner. 12

15 Rekruttering og aktivisering av barn kan gjerne strekke seg over lengre tid, 1-2 timer i uken, forsommer og høst. Klubben kan samarbeide med skoler. Begynn opplæringen innendørs og avslutt ute. Kom i gang i skolen med eks. 1 time per uke i 4 uker. Fortsett deretter på klubben og kom i gang med spill på banen! Verdt å merke seg når kursprogrammet skal settes opp Det obligatoriske nybegynnerkurset er på minimum 12 klokketimer gjerne flere.15 til 18 timer vil for mange klubber være et passende antall. Det er en fordel å gi tid til egentrening mellom kurstilfellene. Det er ikke krav til over hvor lang tid et kurs skal strekke seg så lenge minimumskravet om 12 timer opprettholdes. Det anbefales maks. 8 spillere per trener ved praktisk trening. Funksjonshemmede utøvere gis rett til nødvendige tilpasninger. En rullestolbruker behøver for eksempel ikke å slå fra bunker. Det er ingen obligatoriske prøver, hverken teoretiske eller praktiske. Oppgaver kan med fordel løses som gruppearbeid. Dersom en spiller ønsker å gjennomføre en prøve, er det selvfølgelig lov. Alle punktene på Treningskortet skal være gjennomført og trent på i løpet av kurset, ikke nødvendigvis bestått. Er kursansvarlige og ressurspersoner godt kjent med kursmateriellet? Ta deg tid til å bli kjent med materiellet. Dels må du finne ut hvilke sider du skal ha gruppen til å lese i løpet av kurset, dels må du finne ut hvilke kilder du kan henvise til dersom noen ønsker å finne frem til mer kunnskap om golf. Det er lurt å på forhånd bruke tid på å bli kjent med det materiellet som deles ut. Lag informasjon om hvilke kurs-, trenings- og medlemstilbud som finnes i klubben. Følgende materiell er obligatorisk for nye spillere: Kursheftet Veien til Golf + Treningskortet Golf i tegninger og bobler 2 (illustrert regelbok) For barn 12 år og yngre brukes golfmerker og aktivitetshefte. Materiellet kjøpes fra Idrettsbutikken, tlf Her finnes mer informasjon å hente: Brosjyren Flere og bedre golfspillere i sunne klubber, er laget for å brukes i planlegging av VTG-kurs (fra NGF). Filmen Veien til Golf på cd (fra NGF). Regelboken (på nett og Idrettsbutikken). Golfreglene i tekst og bilder (Notabene forlag, bestilles fra forlaget eller Idrettsbutikken). 13

16 Bruk søkemotoren på golfforbundets nettside, så finner du også: Profileringsmateriell Sammen kampanjen, plakater og brosjyrer Litt om NGF en kort presentasjon om golfen i Norge Golfvett og regler en bildeserie Hvordan prissettes kurset? Prissetting av kurs er avhengig av det tilbudet klubben har. Klubben må være villig til å stille de nødvendige ressurser til rådighet for å lage et godt opplegg. Samtidig må tilbudet være på et nivå som klubben makter å gjennomføre. Hvilke kostnader har klubben for bruk av anlegg og baller, hovedtrener og evt. øvrige trenere, opplæring av Trener 1, aktivitetsledere og andre ressurspersoner samt innkjøp av materiell? Kan klubben sponse kursene? Rabattordninger? Norges Golfforbund og If har inngått en samarbeidsavtale der If er leverandør av forsikringstjenester til NGF. Les mer om NGFs forsikringsordninger på nettsiden Har klubben gode rutiner for registrering, oppfølging og statistikk? Klubben bør føre statistikk over hvem som deltar på Veien til Golf-kurs, hvor mange av disse som blir medlemmer og hvor mange av disse igjen som fortsetter å være medlemmer påfølgende år. Sørg for at personlige opplysninger er korrekte og lag et system for å kunne følge opp nærværet på det enkelte kurs. Husk krav om 75% fremmøte. Lag også en plan for oppfølging med ulike tilbud gjennom sesongen og vinteren. Får spilleren et godt inntrykk ved det første møtet med golfklubben? Det aller første møtet med golfklubben er sannsynligvis også det aller viktigste. Tenk derfor nøye igjennom hvordan klubben ønsker at det første møtet skal gjennomføres og hvilket inntrykk klubben ønsker at nye spillere skal sitte igjen med. Sørg for å ha alt forberedt og på plass; lokaler for oppstart, avtale om bruk av anlegget eventuelt bestilte starttider, registrerings- / deltagerliste med plass til å notere også hvilke personer fra klubben som er til stede, at øvrige medlemmer i klubben er kjent med hva som skjer osv. Er oppfølging og ivaretakelse planlagt? Tilbud om videre oppfølging etter gjennomgått nybegynnerkurs må planlegges i god tid. Det kan handle om ytterligere kurs, fadderordning, spill til bestemte tider, plassering i klubbens ordinære treningsgrupper og tilbud om å delta i uhøytidlige konkurranser. Gjennom å ta i bruk Treningskortet og NGFs ferdighetstrapp, NXT LVL, har man et utmerket verktøy for spillerens videre utvikling. 14

17 Når foretas evaluering? (vedlegg 5) Deltagernes og klubbens synspunkter på det enkelte kurs Klubben bør planlegge for evaluering etter hvert kurs som holdes. Dette gjøres enklest ved å dele ut et skjema på siste kursdag eller sende et skjema per e-post og be om svar. Et skjema som fylles ut i ettertid, vil gi kursdeltakeren bedre tid til å tenke seg om og evaluere kurset, men noen vil sannsynligvis la være å svare. Evaluering av hele sesongen klubbens vurdering Klubben bør også evaluere hele sitt arbeid med VTG ved sesongslutt. Det finnes som oftest muligheter til ytterligere forbedringer. NGF er også interessert i å innhente erfaringer fra klubbene etter sesongen. Dette gjelder spesielt tall for hvor mange som har deltatt på VTG-kurs, hvor mange som har meldt seg inn i klubben og hvor mange som har fortsatt i klubben år 2. Jo bedre systemer klubben har for registrering, oppfølging og evaluering, dess lettere blir det å analysere aktiviteten. 15

18 5b Gjennomføring Introduksjon Treningskortet Sikkerhet, golfvett, spilletempo med LOB-modellen og regler Godkjenning og kursbevis Klubbhandicap og Golfkortet Kursevaluering Introduksjon av kursopplegg og klubbmiljø Interesserte har meldt seg på kurs. Klubben sender ut program og velkomsthilsen til deltagerne. Klubben ønsker velkommen til første kursdag gjerne med brev, e-post eller SMS i forkant. Ved fremmøte 1. kursdag, start med en kort og hyggelig introduksjon om golfspillet og golfklubben, presentasjon av nøkkelpersoner i klubben og en orientering på og om anlegget. Fortell også om målet for nybegynneropplæringen, å komme i gang med trening og spill, og hva opplegget er. La deltagerne få prøve selv. Start gjerne på puttinggreenen hvor alle kan oppleve å lykkes. La gjerne også alle få prøve å slå fulle slag på drivingrangen, treningsområdet eller banen. Gi et realistisk bilde av hva som kreves for å komme i gang. Det er mye å øve på i starten, men alle vil klare det med litt innsats. Fortell om veien videre og hva klubben kan tilby i form av miljø, trening og spill. Del ut og gjennomgå kursheftet, den illustrerte regelboken og Treningskortet. Oppmuntre til egentrening og evt. spill med fadder mellom kursdagene. Hvordan skapes et godt miljø? Et godt miljø er utgangspunktet for læring. En viktig faktor er selvsagt øvelsene som deltakerne blir stilt overfor. De skal være akkurat passe vanskelige for å holde interessen oppe, men ikke så vanskelige at selvfølelsen svekkes. Kanskje er det enda viktigere å bruke litt tid på å gjøre noe for å skape et godt læringsklima i gruppen. Det begynner med noe så enkelt som å ha glade øyne, håndhilse på alle og sørge for at vi lærer navnene på deltakerne. Kurslærer kan med enkle midler bidra til et godt læringsklima. Et godt miljø er smittsomt! Gis tilfelle å bli kjent med flere? For at mennesker skal føle seg vel i nye omgivelser, er det en fordel å bli kjent med flere personer i miljøet. Presenter nøkkelpersoner tidlig i kurset, de personer som kommer til å finnes der når kursdeltakerne kommer tilbake. Involvering av flere ledere gir flere kontakter og større sjanse å få personkjemien til å stemme! Tenk over hvordan kontakten med faddere best skapes. Etableres kontakten i starten eller slutten av kurset? Har det noe å si? 16

19 Viktig å huske for opplæring og trening både ute og inne: Møt godt forberedt! Hils på alle. Presenter målsettingen tydelig og klart. Kroppsspråk og stemmebruk sier ofte mer enn ord. Ha glade øyne og søk øyekontakt med alle i gruppa. Husk at deltakerne er hovedpersonene. Treningskortet (vedlegg 1) Treningskortet danner grunnlaget for kurset. Kursdeltakeren skal kunne bruke kortet som en sjekkliste i løpet av kurset og som en veileder i egen aktivitet. Treningskortet tar seg av basisferdigheter i trening/spill og basiskunnskaper. Treningskortet er første trinn i NGFs ferdighetstrapp NXT LVL. Trappen gir indikasjoner på hvor god spilleren er, både på treningsfeltet og på banen, samt hva som trengs for å komme til neste ferdighetsnivå. SMARTE GREP: Der nybegynneren blir vant til å bruke Treningskortet, er sannsynligheten større for at trening blir en naturlig del av golfspillet og at spilleren tar i bruk det neste øvelseskortet. NXT LVL konseptet er enkelt. På hvert kort finner man øvelser man skal trene på, samt de målene man skal prøve å nå. Klarer man målene for øvelsene, indikerer dette hvilket ferdighetsnivå man bør spille til på banen. 1. Basisferdigheter Det lange spillet, nærspill, putting og banespill. 2. Basiskunnskaper Teorien rundt grep, oppstilling, sikte, ballplassering og bevegelse (GOBBS). Spilleforståelse og spillestrategi om golfvett, regler, banespill og køllevalg. Mentale egenskaper humør. Kosthold vann og brød. Fysiske egenskaper oppvarming. Min utvikling personlige mål. Spilleren skal i løpet av kurset ha trent på samtlige basisferdigheter på Treningskortet og ha gjennomgått samtlige spørsmål på kunnskapsdelen. Det er ikke et krav at spilleren har bestått alle øvelsene, men vedkommende skal kunne ferdes på golfbanen med hensyn til sikkerhet og golfvett og bruke LOB-modellen og akseptabelt spilletempo. Spilleren skal også ha klart for seg og være trygg på hvordan trene videre for å klare øvelsene på Treningskortet så snart som mulig. Derfor må klubben legge til rette for egentrening på anlegget gjennom blant annet god oppmerking. Spilleren selv noterer når øvelser og oppgaver på Treningskortet er gjennomført. Gjennomføring av samtlige punkter på Treningskortet skal bekreftes gjennom at treneren eller ansvarlig kursleder attesterer kortet før endelig godkjenning gis. Barn bør introduseres for NGFs Barn & Golf konsept med Golfmerket og aktivitetsheftet. Barn som deltar i egen barnegruppe, vil når de har klart gullmerket, kunne tildeles klubbhandicap

Veien til Golf 2014. Mål - Planlegging Gjennomføring Ivaretakelse

Veien til Golf 2014. Mål - Planlegging Gjennomføring Ivaretakelse Veien til Golf 2014 Mål - Planlegging Gjennomføring Ivaretakelse NGFs VISJON Golf en idrett for alle HOVEDMÅL Flere og bedre golfspillere i sunne klubber VERDIGRUNNLAG Offensiv, ærlig og inkluderende Hva

Detaljer

Veien til Golf 2015. Mål - Planlegging Gjennomføring Ivaretakelse

Veien til Golf 2015. Mål - Planlegging Gjennomføring Ivaretakelse Veien til Golf 2015 Mål - Planlegging Gjennomføring Ivaretakelse NGFs VISJON Golf en idrett for alle HOVEDMÅL Flere og bedre golfspillere i sunne klubber VERDIGRUNNLAG Offensiv, ærlig og inkluderende Hva

Detaljer

Veien til Golf. Bestemmelser og retningslinjer for nybegynneropplæring i Norge fra 2010. 2. Bakgrunn, utfordringer, visjon, mål og virkemidler

Veien til Golf. Bestemmelser og retningslinjer for nybegynneropplæring i Norge fra 2010. 2. Bakgrunn, utfordringer, visjon, mål og virkemidler Veien til Golf Bestemmelser og retningslinjer for nybegynneropplæring i Norge fra 2010 1. Innledning 2. Bakgrunn, utfordringer, visjon, mål og virkemidler 3. Bestemmelser 4. Veiledning og retningslinjer

Detaljer

Lærerveiledning - Veien til golf 2016

Lærerveiledning - Veien til golf 2016 Lærerveiledning - Veien til golf 2016 1. INNLEDNING 2. GOLF-NORGES VISJON, VERDIGRUNNLAG OG HOVEDMÅL 3. MÅL OG VIRKEMIDLER FOR VTG 4. BESTEMMELSER FOR NYBEGYNNEROPPLÆRING I NORGE FRA 2016 4a 4b 4c Forutsetninger

Detaljer

Rekruttering og nybegynneropplæring. Einar I Lohne og Anna Dønnestad

Rekruttering og nybegynneropplæring. Einar I Lohne og Anna Dønnestad Rekruttering og nybegynneropplæring Einar I Lohne og Anna Dønnestad Hensikten med å løfte fram temaet Bidra til en økt forståelse som grunnlag for å fatte kloke beslutninger (ref. sak 6.1.3, 6.2.1 og 6.2.2)

Detaljer

Veien til Golf 2011. Sammendrag av undersøkelse september 2011

Veien til Golf 2011. Sammendrag av undersøkelse september 2011 Veien til Golf 2011 Sammendrag av undersøkelse september 2011 Generelt om undersøkelsen Spørreundersøkelsen om Veien til Golf 2011 er avsluttet, og 60 % av klubbene (vel 100 st) har svart. Enkelte svar

Detaljer

Golf Grønn Glede 2012. Aktiv på Dagtid og Golf Grønn Glede

Golf Grønn Glede 2012. Aktiv på Dagtid og Golf Grønn Glede Golf Grønn Glede 2012 Aktiv på Dagtid og Golf Grønn Glede Introduksjon til Golf og Golfkalender 2012 Aktiv på Dagtid og Golf Grønn Glede er et tilbud til alle som kan delta i aktivitetene til Aktiv på

Detaljer

Velkommen til golfens verden!

Velkommen til golfens verden! Velkommen til golfens verden! 1 Norges Golfforbund har satt sammen en bildepresentasjon om golfvett og golfregler som vi håper kan være til hjelp for nybegynnere og andre som vil repetere og lære mer om

Detaljer

Utviklingstrappen. Gjennomføring. Golfmerket

Utviklingstrappen. Gjennomføring. Golfmerket Alt om Golfmerket 1 Utviklingstrappen Barn & Golf kalles all golfaktivitet for de yngste spillerne til og med 12 år. Barn & Golf har en egen logo, som går igjen i NGFs materiell. NGFs Aktivitetslederhefte

Detaljer

EGA Handicap System 2016-2019 kort veiledning for spillere

EGA Handicap System 2016-2019 kort veiledning for spillere EGA Handicap System 2016-2019 kort veiledning for spillere Denne veiledningen til EGA Handicap System 2016-2019 gir deg informasjon om de mest sentrale elementene vedrørende handicapping. Informasjonen

Detaljer

Sportslig Plan. for Ålesund Golfklubb perioden 2015 2016. 17. april 2015. Ålesund Golfklubb Gode Golfopplevelser for Alle

Sportslig Plan. for Ålesund Golfklubb perioden 2015 2016. 17. april 2015. Ålesund Golfklubb Gode Golfopplevelser for Alle Sportslig Plan for Ålesund Golfklubb perioden 2015 2016 17. april 2015 Ålesund Golfklubb Gode Golfopplevelser for Alle Innhold Verdigrunnlag 3 Del 1 - Aktiv livet ut 4 Rekruttere, ivareta, utvikle Del

Detaljer

Evaluering av Golf i Skolen -prosjektet på Gjerdrum Barneskole

Evaluering av Golf i Skolen -prosjektet på Gjerdrum Barneskole Evaluering av Golf i Skolen -prosjektet på Gjerdrum Barneskole Første møte med Gjerdrum Barneskole Torsdag 17.11.2011 3 lærere/sfo-ansatte deltok på møtet for å få opplæring hvordan man kan gjennomføre

Detaljer

BLI AKTIV PÅ DAGTID MED GOLF GRØNN GLEDE. Introduksjon til golf og timeplaner 2016

BLI AKTIV PÅ DAGTID MED GOLF GRØNN GLEDE. Introduksjon til golf og timeplaner 2016 BLI AKTIV PÅ DAGTID MED GOLF GRØNN GLEDE Introduksjon til golf og timeplaner 2016 Golf Grønn Glede (heretter kalt GGG) er et tilbud til deg som er helt eller delvis utenfor arbeidslivet, langtidssykemeldt,

Detaljer

Logo. Virksomhetsplan for Austrått Golfklubb perioden 2014-2017

Logo. Virksomhetsplan for Austrått Golfklubb perioden 2014-2017 Logo Virksomhetsplan for Austrått Golfklubb perioden 2014-2017 Virksomhetsplan Austrått Golfklubb 1 16.11.2013 INNHOLD: 1 Innledning s. 3 1.1 Historikk og status s. 3 1.2 Medlemsutvikling s. 3 1.3 Organisering

Detaljer

Turneringsbestemmelser

Turneringsbestemmelser Ladies Tour 2014 Bakgrunn Norges Golfforbund (NGF) innførte Ladies Tour i 1998, og den har siden blitt arrangert i litt ulike varianter. Ladies Tour er en lavterskelturnering for jenter og kvinner, hvor

Detaljer

VIRKSOMHETSPLAN Hurum Golfklubb 2010-2013

VIRKSOMHETSPLAN Hurum Golfklubb 2010-2013 VIRKSOMHETSPLAN Hurum Golfklubb 2010-2013 NOVEMBER 2009 STYRET 1 INNLEDNING Hurum Golfklubb(HGK) er et idrettslag tilknyttet Norges Idrettsforbund ved medlemsskap i Buskerud Idrettskrets og Norsk Golfforbund

Detaljer

Instrukser for komitèer og grupper i Bergen Golfklubb

Instrukser for komitèer og grupper i Bergen Golfklubb Instrukser for komitèer og grupper i Bergen Golfklubb Sak 2 Årsmøtet 18/2-2015: Til godkjenning Innhold: Organisasjonsplan Side 2 Instruks Banekomitèen Side 3 Instruks Hus og Miljøkomitèen Side 4 Instruks

Detaljer

Juniorkomiteen i Drøbak Golfklubb

Juniorkomiteen i Drøbak Golfklubb Golfcamp 2014 Juniorkomiteen i Drøbak Golfklubb Juniorleder Jon Peder Ryste 934 78 995 jp.ryste@online.no Medlem Rikke Naglestad 464 10 121 rikke.naglestad@bi.no Erik Rinde Olsen 900 82 507 erik.rinde_olsen@no.abb.om

Detaljer

Spilletyper og spilleformer

Spilletyper og spilleformer Spilletyper og spilleformer Sist endret 22. februar 2012 1.0 Innledning... 2 1.1 Spilletyper... 2 1.2 Spillemåter... 3 1.3 Spilleformer... 3 1.4 Nærmest hullet... 5 1.5 Lengste drive... 5 1.6 Handicapgodtgjørelse

Detaljer

Turneringsbestemmelser

Turneringsbestemmelser Ladies Tour 2013 Bakgrunn NGF innførte begrepet Ladies Tour i 1998. Det har siden blitt attraktivt å arrangere Ladies Tour og både nye og etablerte spillere kan delta, samtidig som det sosiale spiller

Detaljer

485 responses. Summary. Mann 403 83.1% Kvinne 82 16.9% < 18 10 2.1% 19 29 24 4.9% 30 49 148 30.5% 50 64 189 39% 65 113 23.3% Hvilket kjønn er du?

485 responses. Summary. Mann 403 83.1% Kvinne 82 16.9% < 18 10 2.1% 19 29 24 4.9% 30 49 148 30.5% 50 64 189 39% 65 113 23.3% Hvilket kjønn er du? 485 responses View all responses Summary Hvilket kjønn er du? Mann 403 83.1% Kvinne 82 16.9% Hvor gammel er du? < 18 10 2.1% 19 29 24 4.9% 30 49 148 30.5% 50 64 189 39% 65 113 23.3% Hva er ditt handicap?

Detaljer

Klubbserien 2014 Turneringsbestemmelser og informasjon, pr. 1. februar 2014 (med forbehold om endringer)

Klubbserien 2014 Turneringsbestemmelser og informasjon, pr. 1. februar 2014 (med forbehold om endringer) Klubbserien 2014 Turneringsbestemmelser og informasjon, pr. 1. februar 2014 (med forbehold om endringer) Innhold Endringer fra pilotsesongen 2013:... 2 0.0 Innledning... 3 1.0 Krav til klubbene... 4 2.0

Detaljer

SAMARBEIDSAVTALE. vedrørende bruk av golfanlegg. mellom Byneset Golfsenter AS (Selskapet) Byneset Golfklubb (GK)

SAMARBEIDSAVTALE. vedrørende bruk av golfanlegg. mellom Byneset Golfsenter AS (Selskapet) Byneset Golfklubb (GK) SAMARBEIDSAVTALE vedrørende bruk av golfanlegg mellom Byneset Golfsenter AS (Selskapet) og Byneset Golfklubb (GK) 1. Partene og avtalens formål Selskapet eier og driver golfanlegget på Spongdal i Trondheim

Detaljer

Klubbserien 2016 Turneringsbestemmelser og praktisk informasjon

Klubbserien 2016 Turneringsbestemmelser og praktisk informasjon Klubbserien 2016 Turneringsbestemmelser og praktisk informasjon Pr. 17. februar (med forbehold om endringer) Innhold 0.0 Innledning... 2 1.0 Viktige forutsetninger... 3 2.0 Serieoppsettet/spilleformat...

Detaljer

Informasjonsmøte Damegruppen 09.01.2014

Informasjonsmøte Damegruppen 09.01.2014 Informasjonsmøte Damegruppen 09.01.2014 Agenda Velkommen Damedag Aktiviteter/konkurranser/trening Lavterskeltilbud/fadderrunder Bane Informasjonsaktiviteter Damedag Damedag onsdag kl. 17.30, 9 hull front,

Detaljer

Instruks for faste komiteer i. Ålesund Golfklubb

Instruks for faste komiteer i. Ålesund Golfklubb Å Instruks for faste komiteer i Ålesund Golfklubb Valgkomite Generelt Valgkomiteen velges av årsmøtet og består av leder og minimum 2 medlemmer og 1 varamann. Medlemmene velges for 2 år om gangen. Ansvarsområder

Detaljer

Vinnere av RKS Mester Finalen 2013

Vinnere av RKS Mester Finalen 2013 Vinnere av RKS Mester Finalen 2013 Idrettskoordinatorens oppgaver 2013 Inkludering av området trenere/ledere/trener 1 Trener 1 utdanning Del 1/Del 2 8 RKS Samlinger for Gutter/Jenter 13-16 år 1 Uttakssamling

Detaljer

Agenda. Gi oss gjerne tilbakemelding. Kan sendes på mail til ti-kring@online.no eller ta kontakt på mobil 95 98 13 61. Junior/Elitekomiteen

Agenda. Gi oss gjerne tilbakemelding. Kan sendes på mail til ti-kring@online.no eller ta kontakt på mobil 95 98 13 61. Junior/Elitekomiteen Agenda Komiteen 2012 Treningstider og avgifter for juniorene sesongen 2012 Juniorturneringer nytt fra NGF Juniorturneringer i vårt turneringsområde Barn og Golf Gi oss gjerne tilbakemelding Kan sendes

Detaljer

Klubbsjekken. [Skriv inn dokumentsammendrag her. Sammendraget kan være en kort

Klubbsjekken. [Skriv inn dokumentsammendrag her. Sammendraget kan være en kort 2008 Klubbsjekken [Skriv inn dokumentsammendrag her. Sammendraget kan være en kort oppsummering a v innholdet i dokumentet. Skriv inn dokumentsammendrag her. Sammendraget kan være en kort oppsummering

Detaljer

Lag som tidligere ikke har deltatt, eller ikke deltok i foregående år, plasseres automatisk i laveste divisjon i regional avdeling

Lag som tidligere ikke har deltatt, eller ikke deltok i foregående år, plasseres automatisk i laveste divisjon i regional avdeling LagNM Turneringsbestemmelser 2015 Generelt LagNM arrangeres i samarbeid mellom NGF og golfklubbene og er forbundsturneringer. NGFs regelkort 2015 skal benyttes i alle divisjoner. Målsetningen med LagNM

Detaljer

EGA Handicap System. 2012-2015 Stein Jodal

EGA Handicap System. 2012-2015 Stein Jodal EGA Handicap System 2012-2015 Stein Jodal Formålet med handicap Muliggjør for spillere med ulik spillestyrke å spille mot hverandre i handicapturneringer på omtrent like vilkår. Ranking og kvalifiseringskriterier

Detaljer

Handlingsplan 2009 - Hakadal Golfklubb

Handlingsplan 2009 - Hakadal Golfklubb Handlingsplanen er ikke et statisk dokument, men et arbeidsverktøy som styret kommer til å endre og utvikle gjennom sesongen. Delmål: Klubben og klubbens medlemmer Strategi Handling Arbeidsoppgave Ansvarlig

Detaljer

Nordea Pairs 2015. Endelig tid for å planlegge Norges største golfturnering igjen!

Nordea Pairs 2015. Endelig tid for å planlegge Norges største golfturnering igjen! Nordea Pairs 2015 Endelig tid for å planlegge Norges største golfturnering igjen! I fjor satte vi rekord, med 3 800 deltagere, fordelt på 122 klubber. Visste du forresten at Nordea Pairs har blitt arrangert

Detaljer

Klubbserien 2013 (Pilot) Turneringsbestemmelser og informasjon, pr. 3. mai 2013 (med forbehold om endringer)

Klubbserien 2013 (Pilot) Turneringsbestemmelser og informasjon, pr. 3. mai 2013 (med forbehold om endringer) Klubbserien 2013 (Pilot) Turneringsbestemmelser og informasjon, pr. 3. mai 2013 (med forbehold om endringer) Innhold 0.0 Innledning... 2 1.0 Krav til klubbene... 3 2.0 Serieoppsettet/spilleformat... 3

Detaljer

KURSPLAN TRENER 1 BOWLING TRENERLØYPA

KURSPLAN TRENER 1 BOWLING TRENERLØYPA KURSPLAN TRENER 1 BOWLING TRENERLØYPA 1 Innhold Forord... 3... 3 Innhold... 3 Vurdering og eksamen... 4 Pensum... 5 Ansvar for kurs og gjennomføring... 5 Krav for opptak... 5 Registrering av kurs i SportsAdmin...

Detaljer

SPORTSLIG TILBUD SOON GOLFKLUBB JUNIOR 2012

SPORTSLIG TILBUD SOON GOLFKLUBB JUNIOR 2012 SPORTSLIG TILBUD SOON GOLFKLUBB JUNIOR 2012 Soon Golfklubbs har etter de retningslinjer som er beskrevet i Sportslig plan Soon Golfklubbs juniorvirksomhet utarbeidet det sportslige tilbudet for 2012. Tilbudet

Detaljer

Lag-NM junior (jenter og gutter)

Lag-NM junior (jenter og gutter) LagNM junior (jenter og gutter) Turneringsbestemmelser 2015 Generelt LagNM for junior arrangeres i samarbeid mellom NGF og golfklubbene. NGFs regelkort 2015 skal benyttes i alle divisjoner. Målsetningen

Detaljer

Virksomhetsplan for Rjukan Golfklubb 2010

Virksomhetsplan for Rjukan Golfklubb 2010 Virksomhetsplan for Rjukan Golfklubb 2010 Virksomhetsplan - mal 1 I HOLD: 1 Innledning s. 3 1.1 Historikk og status s. 3 1.2 Medlemsutvikling s. 3 1.3 Organiseringen av Rjukan Golfklubb s. 3 2 Visjon,

Detaljer

KURSPLAN TRENER 1 BOWLING TRENERLØYPA

KURSPLAN TRENER 1 BOWLING TRENERLØYPA KURSPLAN TRENER 1 BOWLING TRENERLØYPA 1 Innhold Forord... 3... 3 Innhold... 3 Vurdering og eksamen... 4 Pensum... 5 Ansvar for kurs og gjennomføring... 5 Krav for opptak... 5 Registrering av kurs i SportsAdmin...

Detaljer

Hovedmål. Delmål: Deltakeren skal:

Hovedmål. Delmål: Deltakeren skal: Kursplan trener 2 Hovedmål - Ha en helhetlig forståelse av treningsprosessen, og hva som kreves for å skape en sunn, positiv utvikling i valgt dansegren. - Ivareta utøvernes behov i et sosialt, spennende

Detaljer

Sponsorpakker. Gullpakke. Sølvpakke. Bronsepakke. Rising star-pakke 2 navnløse spilleretter med begrenset spill til hverdager før kl 14

Sponsorpakker. Gullpakke. Sølvpakke. Bronsepakke. Rising star-pakke 2 navnløse spilleretter med begrenset spill til hverdager før kl 14 Sponsorpakker Gullpakke 4 navnløse spilleretter med muligheten til å spille når du vil Turnering med inntil 50 spillere (kr 500 pr ekstra spiller og eventuelt ekstra for scoreservice) 50 greenfee billetter

Detaljer

KURSPLAN FOR AKTIVITETSLEDERKURS BARNEFRIIDRETT (16t.)

KURSPLAN FOR AKTIVITETSLEDERKURS BARNEFRIIDRETT (16t.) KURSPLAN FOR AKTIVITETSLEDERKURS BARNEFRIIDRETT (16t.) Norsk Friidrett - 2009 1 1. Forord Aktivitetslederkurs barnefriidrett Vi mennesker er skapt for å røre oss, være i bevegelse og stimulere kroppens

Detaljer

NGFs handicapbestemmelser 2010-2011

NGFs handicapbestemmelser 2010-2011 NGFs handicapbestemmelser 2010-2011 Gjelder fra 01.01.2010. 1 Innledning side 2 2 Definisjoner, alfabetisk side 2-6 3 Golfbanen og USGA Course Rating side 7 4 Handicapadministrasjon side 8-10 4.1 European

Detaljer

Kursplan «Trener 1 Gymnastikk og Turn» Trenerløypa

Kursplan «Trener 1 Gymnastikk og Turn» Trenerløypa Kursplan «Trener 1 Gymnastikk og Turn» Trenerløypa Revidert: 15. juni 2014 Bakgrunn Den 20. januar 2011 vedtok styret i Norges Idrettsforbund (NIF) et felles rammeverk for den nye trenerutdanningen Trenerløypa

Detaljer

Se også annen omtale av Klubbens aktiviteter og spesielt om «Akademiet» - klubbens treningskonsept et treningskonsept for alle medlemmer i klubben.

Se også annen omtale av Klubbens aktiviteter og spesielt om «Akademiet» - klubbens treningskonsept et treningskonsept for alle medlemmer i klubben. Golf en aktivitet for alle livet ut helse natur sosialt - moro Hakadal Golfklubb bygger treningskompetanse Trener 1 i regi av NGF. Tiden er inne for at golf på samme måte som fotball, håndball og andre

Detaljer

SPILLER INFO. Drammen GK OG Norges Golfforbund LAG NM JUNIOR 2015. Turneringskomite: HD:Bernt Kristoffersen

SPILLER INFO. Drammen GK OG Norges Golfforbund LAG NM JUNIOR 2015. Turneringskomite: HD:Bernt Kristoffersen SPILLER INFO Drammen GK OG Norges Golfforbund ØNSKER VELKOMMEN TIL LAG NM JUNIOR 2015 Turneringskomite: TD: Kay R. Harlem, TL: Hans Petter Nilsen HD:Bernt Kristoffersen tlf: 905 65 737, epost: k.harlem@getmail.no

Detaljer

Handlingsplan 2008 Sportslig komité

Handlingsplan 2008 Sportslig komité Handlingsplan 2008 Sportslig komité 11. mars 2008 Sportslig komité 2008 Hovedmål og prioriteringer Blant de beste klubbene innefor eget TO Kompetanse, utvikling og engasjement Omdømme Samarbeid internt

Detaljer

EGA Handicap System 2012-2015 norsk veiledning

EGA Handicap System 2012-2015 norsk veiledning EGA Handicap System 2012-2015 norsk veiledning Bakgrunn European Golf Assosiation (EGA) introduserte EGA Handicap System 1. januar 2000. Systemet er svært likt det systemet som ble innført av Council of

Detaljer

Molde Golfklubb. Golf - en idrett for alle. Vi har ingen innbytterbenk

Molde Golfklubb. Golf - en idrett for alle. Vi har ingen innbytterbenk Molde Golfklubb Golf - en idrett for alle Vi har ingen innbytterbenk Fakta om Molde Golfklubb Kanskje Norges fineste 9 hulls bane Nydelige omgivelser i flott natur 450 medlemmer 80 medlemmer under 20 år

Detaljer

PROGRAM FOR LAG NM / SERIESYSTEMET

PROGRAM FOR LAG NM / SERIESYSTEMET PROGRAM FOR LAG NM / SERIESYSTEMET Drammen GK OG Norges Golfforbund ØNSKER VELKOMMEN TIL LAG NM JUNIOR 2014 Turneringskomite: TD: Kay R. Harlem HD: Arve Josephson TL: Hans Petter Nilsen tlf: 905 65 737,

Detaljer

NGFs Regelkort 2015 Sist revidert 20. mars 2015

NGFs Regelkort 2015 Sist revidert 20. mars 2015 NGFs Regelkort 2015 Sist revidert 20. mars 2015 Del 1 - Lokale regler Følgende lokale regler gjelder i alle forbundsturneringer. Eventuelle tillegg til lokale regler publiseres i forbindelse med den aktuelle

Detaljer

Bergen Golfklubb Ervikveien 120, 5106 Øvre Ervik 55 19 91 80, info@bgk.no www.bgk.no

Bergen Golfklubb Ervikveien 120, 5106 Øvre Ervik 55 19 91 80, info@bgk.no www.bgk.no Bergen Golfklubb Ervikveien 0, 506 Øvre Ervik 55 9 9 80, info@bgk.no www.bgk.no Byens grønne lunge Stiftet 937 Bergen Golfklubb Bergen Golfklubb (BGK) er på utkikk etter nye samarbeidspartnere. Du har

Detaljer

Mestring Selvstendighet Tilhørighet HEMINGS. lille grønne. Slik gjør vi det i Heming

Mestring Selvstendighet Tilhørighet HEMINGS. lille grønne. Slik gjør vi det i Heming Mestring Selvstendighet Tilhørighet HEMINGS lille grønne Slik gjør vi det i Heming Kjære Hemingmedlemmer, foreldre og trenere Hemings lille grønne er en veileder for alle som har noe med Heming å gjøre

Detaljer

KURSPLAN TRENER 1 TRENERLØYPA

KURSPLAN TRENER 1 TRENERLØYPA KURSPLAN TRENER 1 TRENERLØYPA 1. FEBRUAR 2013 TRENER 1 BILJARD TRENERLØYPA MÅL Mål med Trener 1 er å gjøre treneren i stand til å: Gi en innlæring av grunnleggende biljardtekniske ferdigheter. Utvikle

Detaljer

KOMMUNIKASJON TRENER 1

KOMMUNIKASJON TRENER 1 KOMMUNIKASJON TRENER 1 INNLEDNING Bra lederskap forutsetter klar, presis og meningsfylt kommunikasjon. Når du ønsker å øve innflytelse på spillere, enten det være seg ved å lære dem noe, løse problemer,

Detaljer

EGA Handicap System 2014-2015 norsk veiledning

EGA Handicap System 2014-2015 norsk veiledning EGA Handicap System 2014-2015 norsk veiledning Sist revidert januar 2014. Med virkning fra 1. februar 2014. Innledning EGA Handicap System 2012-2015 ble introdusert 1. januar 2012. Etter to år med disse

Detaljer

Mål med presentasjonen

Mål med presentasjonen Mål med presentasjonen Ha gitt landets NXT LVL-klubber en mal for hva et NXT LVL-anlegg inneholder og hvordan det merkes opp for å tilfredsstille minimumskravene til Golfskolen 2015. Husk at klubben kan

Detaljer

Praktisk informasjon Titleist Tour 2016 21. 22. mai 2016 Larvik Golfklubb

Praktisk informasjon Titleist Tour 2016 21. 22. mai 2016 Larvik Golfklubb Praktisk informasjon Titleist Tour 2016 21. 22. mai 2016 Larvik Golfklubb Avmelding Før påmeldingsfristens utløp skal avmelding/strykning gjøres i GolfBox. Etter påmeldingsfristens utløp skal avmelding/strykninger

Detaljer

Årsmøte Hafjell Golfklubb 2012.

Årsmøte Hafjell Golfklubb 2012. Årsmøte Hafjell Golfklubb 2012. Sted: Nermo Hotell. Tidspunkt: Torsdag 25.april 2013 kl 1800. Til behandling foreligger: 1. Åpning av årsmøtet registrering av medlemmer. Valg av møteleder 2. Valg av minst

Detaljer

Velkommen til medlemsmøte

Velkommen til medlemsmøte Velkommen til medlemsmøte Agenda 1. Golfkortet (Mikael) 2. Protjenester (Mikael) 3. NGF Klubbutvikling (Sten) 4. Presentasjon av ny logo (Mikael) 5. Kaffepause 6. Presentasjon av utvalgsledere (Tom-Reidar)

Detaljer

AK28 VIL SKAPE «VINNERE» PÅ ALLE NIVÅER! AK28s KLUBB UTVIKLING

AK28 VIL SKAPE «VINNERE» PÅ ALLE NIVÅER! AK28s KLUBB UTVIKLING AK28 VIL SKAPE «VINNERE» PÅ ALLE NIVÅER! AK28s KLUBB UTVIKLING AK28s plan for utvikling av klubb, ledere, trenere, lag, spillere, dommere, foreldre under utdanning, konkurranse og sosialt. Helge Bjorvand

Detaljer

1 Velkommen, sesong 2011.

1 Velkommen, sesong 2011. forside Innholdsfortegnelse forside... 1 1 Velkommen, sesong 2011...3 2 Forventninger... 4 3 Veien til Golf, enklere regler... 5 3.1 Forklaring til LOB-modellen... 6 3.2 Hvordan gradvis etablere handicap

Detaljer

Informasjonsmøte for nye medlemmer. Kjekstad, 10. mai kl 1800 2000

Informasjonsmøte for nye medlemmer. Kjekstad, 10. mai kl 1800 2000 Informasjonsmøte for nye medlemmer Kjekstad, 10. mai kl 1800 2000 Agenda 1. Hvordan komme inn i miljøet og bli kjent? (Tore) 2. Treningstilbudene, både for voksne og barn 3. Veiledning om utstyr 4. Tips

Detaljer

KURSPLAN TRENER 1 Norges Friidrettsforbund juni 2014

KURSPLAN TRENER 1 Norges Friidrettsforbund juni 2014 KURSPLAN TRENER 1 Norges Friidrettsforbund juni 2014 Trener 1 Kursplanen bygger på Trenerløypa, som er et rammeverk for trenerutdanning i norsk idrett. Trenerløypa består av fire nivå. På hvert nivå ligger

Detaljer

PRAKTISK INFORMASJON

PRAKTISK INFORMASJON PROGRAM FOR LAG NM / SERIESYSTEMET 1. DIVISJON 2014 ÅLESUND GOLFKLUBB, 18-20. JULI 2014 TURNERINGSKOMITE: TD Reidar Stølan 960 15 599 Reidar.Stolan@evry.com Turneringsleder Geir Torvik 928 94 347 Geir.Torvik@gk.no

Detaljer

Juniorkomiteen i Drøbak Golfklubb

Juniorkomiteen i Drøbak Golfklubb Juniorkomiteen i Drøbak Golfklubb Ansvarlige Arbeid Mobil e-mail Juniorleder Jørgen Hillås 997 13 289 hillas2@hotmail.com Turneringsansvarlig Per-Kristian Høgmoen 913 96 700 p-k.hogmoen@folloprosjekt.no

Detaljer

Sak 8.1 Virksomhetsplan 2016-19

Sak 8.1 Virksomhetsplan 2016-19 Sak 8.1 Virksomhetsplan 2016-19 Planens hovedfokus og retning Vegard Aune og Tor-Anders Hanssen En klok læresetning om dog på engelsk Bakgrunn for ny Virksomhetsplan 2016-2019 Idrettstinget i juni vedtok

Detaljer

Statusrapport. Aktivitetsgruppa 2010

Statusrapport. Aktivitetsgruppa 2010 Statusrapport Aktivitetsgruppa 2010 Generelt: Etter et par runder og møte med markedssjef Torve og formann Fredrikstad for å få klarhet i ansvarsområdene som Aktivitetsgruppa har jeg følgende status: Turneringsgruppa

Detaljer

Golf isn t just my work, it s my hobby. Lee Trevino PARTNER

Golf isn t just my work, it s my hobby. Lee Trevino PARTNER Golf isn t just my work, it s my hobby. Lee Trevino PARTNER BLI SYNLIG PÅ EN AV NORGES TØFFESTE GOLFBANER Nå kan du få en unik mulighet til å tilby dine kunder, ansatte og andre firmarelasjoner kvalitetstid

Detaljer

Ressurshefte - AKP. Tips og anbefaleringer til hvordan i ta grep om spørsmål fra NSFs Anerkjennelsesprogram. Ressurshefte - AKP 2013

Ressurshefte - AKP. Tips og anbefaleringer til hvordan i ta grep om spørsmål fra NSFs Anerkjennelsesprogram. Ressurshefte - AKP 2013 Ressurshefte - AKP Tips og anbefaleringer til hvordan i ta grep om spørsmål fra NSFs Anerkjennelsesprogram N o r g e s S v ø m m e f o r b u n d Side 1 Vel gjennomført Anerkjennelsesprogram! Etter å ha

Detaljer

Narvik Svømmeklubbs veileder

Narvik Svømmeklubbs veileder Side 1 KNNN Narvik Svømmeklubbs veileder Slik gjør vi det i NSK Side 2 Narvik svømmeklubbs medlemmer, foreldre og trenere NSK `s veileder er for alle som har noe med NSK å gjøre - enten det er som medlem,

Detaljer

TeePlay. - enklere kan det ikke bli! www.teeplay.com post@teeplay.com. Tlf: 957 21 840

TeePlay. - enklere kan det ikke bli! www.teeplay.com post@teeplay.com. Tlf: 957 21 840 - enklere kan det ikke bli! www.teeplay.com post@teeplay.com Tlf: 957 21 840 - en ny og unik måte å bestille tee time på er et unikt online bookingsystem for bestilling av starttid på golfbaner og innendørs

Detaljer

Virksomhetsplan. Losby Golfklubb. Losby Golfpark

Virksomhetsplan. Losby Golfklubb. Losby Golfpark Losby Golfklubb & Losby Golfpark Program: Hvem er vi? Losby Golfklubb Losby Golfpark AS Felles begrepsapparat Hvordan har prosessene vært Prosessen med å utvikle 2010 - idag Prosessen med å revidere Virksomhetsplan

Detaljer

Introduksjon til alle styrekursmodulene

Introduksjon til alle styrekursmodulene Introduksjon til alle styrekursmodulene Denne introduksjonen er en veiledning til dere som skal være kursledere på styrekurset. Introduksjonen setter dere inn i hva som er kursets formål, den forklarer

Detaljer

Info til Hoveddommer

Info til Hoveddommer Info til Hoveddommer Her kommer noen praktiske opplysninger for sesongen 2011 Når sesongen starter Les nøye gjennom dommeroppsettet (på dommerforumet) for å forsikre deg om hvilke turneringer du er satt

Detaljer

Råd og retningslinjer for barne- og ungdomsfotballen i IL Holeværingen

Råd og retningslinjer for barne- og ungdomsfotballen i IL Holeværingen Råd og retningslinjer for barne- og ungdomsfotballen i IL Holeværingen Fra NFFs Handlingsplan 2004-2007 Barnefotball 6-12 år Hovedmål Gi så mange barn som mulig et fotballtilbud og en fotballopplevelse

Detaljer

Ny utfyllende Dommerkontakts abc

Ny utfyllende Dommerkontakts abc Ny utfyllende Dommerkontakts abc Region SørVest-Norge har for få dommere til å dekke det antall kamper som skal avvikles i løpet av en sesong. For at vi skal kunne opprettholde aktivitetsnivået blir det

Detaljer

Sportsplan Eidskog Fotball SPORTSPLAN

Sportsplan Eidskog Fotball SPORTSPLAN SPORTSPLAN 2015 2019 1 Eidskog Fotball skal ha fokus på fire grunnverdier: 1. Trygghet 2. Trivsel 3. Mestring 4. Gode holdninger 2 Holdningsmål for spillerne: 1. Fair Play (Fair Play kontrakt) 2. Være

Detaljer

Regler og retningslinjer for NSG Lagserie Match 2016

Regler og retningslinjer for NSG Lagserie Match 2016 Regler og retningslinjer for NSG Lagserie Match 2016 Det vises til Utdrag av NSG Turneringsbestemmelser (TB) 2016. De punktene fra TB som er gjengitt eller vist til i dette dokumentet, er angitt enten

Detaljer

IL VAREGG. Retningslinjer for trening og administrasjon av aldersbestemt fotball

IL VAREGG. Retningslinjer for trening og administrasjon av aldersbestemt fotball IL VAREGG JUNIORGRUPPEN Retningslinjer for trening og administrasjon av aldersbestemt fotball Utarbeidet og vedtatt av juniorstyret høsten 1999 ORGANISASJON Juniorstyret er underlagt klubbens hovedstyre

Detaljer

SJEKKLISTER FOR FUNKSJONÆRER

SJEKKLISTER FOR FUNKSJONÆRER SJEKKLISTER FOR FUNKSJONÆRER Innhold Sjekkliste for turneringsleder... 3 Sjekkliste for turneringssekretariat... 5 Sjekkliste for starter... 7 Sjekkliste for forecaddie... 8 Sjekkliste for scorekortmottak...

Detaljer

Plan for Steinkjer Fotballakademi (SFKAK)

Plan for Steinkjer Fotballakademi (SFKAK) Plan for Steinkjer Fotballakademi (SFKAK) Denne planen viser formål, mål og virkemidler for SFKAK. Den er utarbeidet høsten 2013 og evalueres etter hvert skoleår (juni). Utarbeidet av Gunnar Johansen,

Detaljer

Markedsføringsplan 2011

Markedsføringsplan 2011 Markedsføringsplan 2011 Prosessen Klart uttrykt ønske fra klubbene om nødvendigheten av markedsføring Øremerking av markedsmidler fra salg av VTG materiell Mediebyrå undersøkelse av holdninger til golf

Detaljer

STATUTTER FOR SENIORTURNERINGER

STATUTTER FOR SENIORTURNERINGER STATUTTER FOR SENIORTURNERINGER SENIORPOKALEN UPPER NINE - KRUSET KAVALER CUP UPPER TEN VINTERPUTTEN SENIORPOKALEN Turnering for herrer over 55 år (Eller som fyller 55 år i løpet av turneringsåret) Turneringen

Detaljer

Regionalekompetansssenter

Regionalekompetansssenter Norges Golfforbund Regionalekompetansssenter Invitasjon +l søknad på status som Regionale kompetansesentra (RKS) Norges Golfforbund ønsker med dette å invitere klubbene til å søke status som regionalt

Detaljer

HK EIDSBERG Sportslig handlingsplan

HK EIDSBERG Sportslig handlingsplan Side 1 av 7 HK EIDSBERG Sportslig handlingsplan 2014-2016 Sak 4.1 på årsmøtet 2014 (styrets innstilling) Hovedsponsor 2012-2014 Side 2 av 7 Innledning Handlingsplanen skal være styrende for den aktiviteten

Detaljer

Drammen svømmeklubb SIN SVØMMESKOLEHÅNDBOK. Title Text

Drammen svømmeklubb SIN SVØMMESKOLEHÅNDBOK. Title Text Drammen svømmeklubb SIN SVØMMESKOLEHÅNDBOK Title Text Ingvild Eknes 92 modell Født inn i svømmeverden Badevakt Drammensbadet 2011 d.d Drammen svømmeklubb 20112014 Asker svømmeklubb fra 2014 Økonomi & Ledelse

Detaljer

Gjerdrum golfklubb ble startet i juni 2002. Den offisielle åpningen

Gjerdrum golfklubb ble startet i juni 2002. Den offisielle åpningen Baneguide Gjerdrum golfklubb ble startet i juni 2002. Den offisielle åpningen av vår egen bane skjedde 6. juni 2010. Vi har ca 550 medlemmer og det spilles i overkant av 3000 runder golf hver sesong. Gjerdrum

Detaljer

Kursplan Trener 1 Trenerutdanning rytter. Norges Rytterforbund

Kursplan Trener 1 Trenerutdanning rytter. Norges Rytterforbund Kursplan Trener 1 Trenerutdanning rytter Norges Rytterforbund Utgave: September 2013 TRENER 1 Innledning Norges Rytterforbund vil gjennom trenerutdanningssystemet utdanne trenere med høy faglig kompetanse.

Detaljer

Tiltaksplan for norsk bordtennis (Norsk modell for bordtennis)

Tiltaksplan for norsk bordtennis (Norsk modell for bordtennis) Alder Hva skal gjøres? (Tiltak/trening/konkurranse.) 6-7 år Besøke/samarbeide med barneidrettsskoler. Tiltaksplan for norsk bordtennis (Norsk modell for bordtennis) Hvem skal gjøre det? (Ansvarlig.). Hvordan

Detaljer

Golftinget 2013 Sportslig plan. Tor-Anders Hanssen, Generalsekretær Henrik Bjørnstad, Spillerutvikler Petter Hagström, Idrettsutvikler

Golftinget 2013 Sportslig plan. Tor-Anders Hanssen, Generalsekretær Henrik Bjørnstad, Spillerutvikler Petter Hagström, Idrettsutvikler Golftinget 2013 Sportslig plan Tor-Anders Hanssen, Generalsekretær Henrik Bjørnstad, Spillerutvikler Petter Hagström, Idrettsutvikler Innledning Vi har endelig en FERDIG plan! De 3 P ene Prosessen Oppstart

Detaljer

Kursbeskrivelse for Trener 1 i hurtigløp/kunstløp på skøyter

Kursbeskrivelse for Trener 1 i hurtigløp/kunstløp på skøyter Kursbeskrivelse for Trener 1 i hurtigløp/kunstløp på skøyter Norges Skøyteforbund Innledning. Dette kurset er bygget på Norges Idrettsforbunds spesifikasjon Trenerløypa, nivå 1. Kurset er modulbasert.

Detaljer

Retningslinjer for trening og kurs revidert 12.01.2015. Retningslinjer for trening og kurs

Retningslinjer for trening og kurs revidert 12.01.2015. Retningslinjer for trening og kurs Retningslinjer for trening og kurs revidert 12.01.2015 Retningslinjer for trening og kurs Revidert av styret 12. januar 2015 1 Retningslinjer for trening og kurs revidert 12.01.2015 Styrets ansvar og oppgaver

Detaljer

Instruktørsamling. Hensikt. Ønsket resultat

Instruktørsamling. Hensikt. Ønsket resultat TineFotballskole Instruktørsamling Hensikt Kjennskap til hva som er viktig å ha fokus på for å legge til rette for en god fotballskole Bli kjent med TineFotballskole DVD en: En hjelp til klubben og klubbens

Detaljer

Golf isn t just my work, it s my hobby. Lee Trevino PARTNER. www.haugergolf.no

Golf isn t just my work, it s my hobby. Lee Trevino PARTNER. www.haugergolf.no Golf isn t just my work, it s my hobby. Lee Trevino PARTNER www.haugergolf.no BLI SYNLIG PÅ EN AV NORGES TØFFESTE GOLFBANER Nå kan du få en unik mulighet til å tilby dine kunder, ansatte og andre firmarelasjoner

Detaljer

Velkommen til 2008-sesongen for juniorene i Kristiansand GK

Velkommen til 2008-sesongen for juniorene i Kristiansand GK Velkommen til 2008-sesongen for juniorene i Kristiansand GK Endelig! Gresset er grønt og vi er i gang. Vi i juniorutvalget er veldig glade for at klubben har mange juniorer som syns det er gøy å spille

Detaljer

Sportslig plan IL Holeværingen Fotball

Sportslig plan IL Holeværingen Fotball Sportslig plan IL Holeværingen Fotball INNLEDNING 1. Generelt Hensikten med en sportslig plan for fotballen i Holeværingen er flere. Blant annet skal planen gi retningslinjer for hvordan styret vil at

Detaljer

Håndball. Lek og spill i skole og SFO. Håndball for alle

Håndball. Lek og spill i skole og SFO. Håndball for alle Håndball Lek og spill i skole og SFO Håndball for alle Håndball Lek og spill i skole og SFO Heftet kan også lastes ned fra Fagsiden på www.handball.no. Heftet er utarbeidet av Norges Håndballforbund: Øktinnslag:

Detaljer

Holdningsavtale mellom

Holdningsavtale mellom Holdningsavtale mellom GØIF Fotball og Navn.. Dato GØIF Fotball om verdier og holdninger I GØIF Fotball ønsker vi å skape et godt miljø for våre medlemmer, hvor idrett og sosialt fellesskap kan bidra til

Detaljer

Kursplan Trener 2 Alpint. November 2015 KURSPLAN. Trener 2 TRENERLØYPA ALPINT

Kursplan Trener 2 Alpint. November 2015 KURSPLAN. Trener 2 TRENERLØYPA ALPINT November 2015 KURSPLAN Trener 2 TRENERLØYPA ALPINT 1 Forord 1. Mål Trener 2 Alpint kurset er beregnet for skitrenere som arbeider med ungdom i utviklingsfasene; Trening for å trene - aldersklasser U14,

Detaljer