ÅRSBERETNING

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "ÅRSBERETNING 2013-14"

Transkript

1 ÅRSBERETNING

2 Innholdsfortegnelse: Beretninger Side 3 Kretsstyrets beretning Side 10 Alpinkomiteens beretning Side 16 Freestyle/Telemarkskomiteens beretning Side 19 Hopp- og kombinertkomiteens beretning Side 25 Langrennskomiteens beretning 2

3 AKERSHUS SKIKRETS - KRETSSTYRET 1. ORGANISASJON ÅRSBERETNING STYRET OG KOMITEER Skikretsens styre har bestått av: Leder Vidar Ruud Nes Ski Nestleder Rune Åslund Nes Ski Styremedlem I Styremedlem II Eline Egeland Fossum IF Leder AK Magnar Eide Lommedalen IL Espen Solbakken 3 Bærums Skiklub (f.o.m ) Leder FTK Rolf Bryn Hagahogget Låmlag Leder HKK Georg Korody IL Jardar Leder LK Stein Arne Alnæs Gjerdrum IL Administrasjons sjef Thor Gjelsvik Fagkomiteens sammensetning Alpinkomiteen. Leder Magnar Eide Lommedalen IL Espen Solbakken Bærums Skiklub (f.o.m ) Medlem Espen Solbakken Bærums Skiklub Medlem John Arne Stern Hakadal IL Medlem Mette Skyrud Rælingen Skiklubb Medlem Knut Berger Ullensaker Skiklubb Freestyle/Telemarkkomiteen. Leder Rolf Guldbrand Bryn Hagahogget Låmlag Medlem Bjarne Iver Ringstad Hagahogget Låmlag Medlem Dag Teistung Hagahogget Låmlag Medlem Peter Strindø Hagahogget Låmlag Medlem Reidar Usterud Bærums Skiklub Hopp- og kombinertkomiteen. Leder Georg Korody IL Jardar Medlem Fritz Jakob Fredriksen Fossum IF Medlem Henrik Rogne Asker Skiklubb Medlem Per Willy Buffelen Skimt Medlem Hans Georg Selmer Eidsvold Værks SK Langrennskomiteen. Leder Stein Arne Alnæs Gjerdrum IL Medlem Marte Kobbersletten Jensen Gjerdrum IL Medlem Jorunn Nymo Asker Skiklubb Medlem Dag Helland Hansen IL Jardar

4 Medlem Kristen Treekrem Ås IL Medlem Ole Jonny Gigernes Nes Ski Medlem Heidi Anette Garthus Strømmen & Lillestrøm SK Kontrollutvalg Medlem Torbjørn Larsen Drøbak/Frogn IL Medlem V.medl Anleggskomiteen Leder Rune Åslund Nes Ski Valgkomite Medlem Hege Gry Solheim Bærums Verk og Hauger IF Medlem Bjarne Iver Ringstad Hagahogget Låmlag Medlem Mette Skyrud Rælingen Skiklubb Medlem Torgeir Moen Fossum IF TILLITSVERV UTENFOR KRETSEN Alpinkomiteen (leder) Elling Breivik Lommedalens IL Kombinertkomiteen(leder) Paul Einar Borgen Øvrevoll Hosle IL Kombinertkomiteen Gunn Toril Hokholt Skimt Langrennskomiteen Marius Vegheim Gjerdrum IL Telemarkskomiteen Elin Østerud Ullensaker Skiklubb Kontrollutvalget Bente-Lill Romøren Øvrevoll Hosle IL STYRETS ARBEID Det er avholdt 8 styremøter og 1 AU-møter , og det er behandlet til sammen 28 saker. De viktigste sakene har vært: Handlingsplan LAG OG MEDLEMMER NSFs kretsledermøte og fagmøter høsten 2013 NSFs ting våren 2014 Integreringsarbeid Anlegg Utviklingstiltak Idrettsregistreringen Akershus Skikrets 100 år Økonomistyring Skikretsen består av 78 klubber pr Det er en klubber mer enn forrige sesong. Antall medlemmer pr var (17751 i 2012), av disse er (11454 i 2012) barn og ungdom under 18 år. Kretsen har hatt en nedgang i medlemsmassen på 910. Nedgangen blant barn og ungdom er på

5 Løperne fra Akershus har vunnet i alt 8 norske mesterskap denne sesongen. 2 BREDDEIDRETT Vi har hatt følgende mål for sesongen: 2.1 Basisrekruttering av barn a) AU i ASK må avtale møter med klubbene der vi forklarer viktigheten med å få skimennesker inn i idrettsrådene Dette er ikke avtalt møter med klubber denne sesongen. b) ASK anlegg må arbeide for å få hoppbakker og rulleskibaner på skolene, eller i nær tilknytning til skolene. Anleggsutvalgets har oppfordret aktuelle klubber til å bygge anlegg nær skoler. Her er det nærmiljø penger å hente. c) ASK må oppfordre klubbene til aktiv ski bruk i skoletiden, spesielt etter konseptet "På ski der du bor". Dette tiltaket er så langt ikke gjennomført. d) "ASK må oppfordre skolene i kretsen til å gjennomføre - På ski der du bor - Ski i skolen-konkurransen - Klubb-konkurransen - Barnas Skimerke - Donalds Skibursdagspakke - Telenor Karusellen Informasjon om dette ligger ute på kretsens hjemmeside. e) Skal ha registrert 500 barn som brukere av nytt Distansekort på nett" Avventer rapport om bruken sesongen f) ASK må oppfordre klubbene til gjennomføre aktiviteter World Snow Day den 19. januar Informasjon om World Snow Day ble lagt ut på kretsens hjemmeside Klubbaktivitet for barn 6-12 år a) ASK må aktivt minne klubbene på at alle trenere som har med barn å gjøre må ha politiattest. Dette tiltaket er så langt ikke gjennomført. b) ASK må oppfordre klubbene til å drive barneidrett der skiidrett blir presentert. Dette tilbudet må omfatte alle barn, med ulik bakgrunn. Dette tiltaket er så langt ikke gjennomført. c) ASK må arbeide for at alle grenene i kretsen arbeider etter ferdighetsbasert prinsippet. Dette tiltaket er så langt ikke gjennomført. 5

6 d) ASK skal ha gjennomført Telenor Karusellen i 35 klubber med 7500 deltakende barn gjennom konkurransetilbud i alle kretsens grener. Det har blitt gjennomført 32 arrangement med 6800 deltakere. e) ASK må oppfordre grenene til å registrere medlemmer (6-12 år) slik at vi får en oversikt. Det har blitt registrert 8342 i denne aldersgruppen i forbindelse med Idrettsregistreringen Klubbaktivitet for ungdom år a) ASK må fokusere på at klubbene skal drive etter ferdighetsprinsippet spesielt i aldersgruppen år. Dette tiltaket er så langt ikke gjennomført. b) ASK må aktivt arbeide for at alle grener arbeider for at utøverne skal få mulighet til å ivareta forholdet til moderklubb. Dette tiltaket er så langt ikke gjennomført. c) ASK må aktivt arbeide for at klubbene skal gi "ikke-konkurranse" rettede utøvere et tilbud. Dette tiltaket er så langt ikke gjennomført. d) ASK må fokusere på kursing av konkurranse rettede utøvere som legger opp. ASK skal ha registrert 3000 ungdommer (13-19 år) som medlemmer i Skiklubbene. Det har blitt registrert 2612 i denne aldersgruppen i forbindelse med Idrettsregistreringen. e) ASK skal ha registrert 1000 antall ungdommer med årslisens i sesongen Det er registrert 920 ungdommer (13-19 år) som har årslisens Skiidrett og voksne, 20 år og eldre a) ASK må oppfordre klubbene til å møte konkurransen fra private aktører ved å utvikle treningstilbud for voksne. Dette tiltaket er så langt ikke gjennomført. b) ASK må gjennom grenene arbeide for at klubbene arrangerer konkurranse for voksne. Dette tiltaket er så langt ikke gjennomført. c) ASK må bidra til å markedsføre årslisensen som en medlemsfordel med god forsikringsdekning ved trening året rundt og deltakelse i skirenn. Informasjon om dette ligger ute på kretsens hjemmeside. d) ASK skal ha registrert 5500 voksne medlemmer over 19 år i skiklubbene. Det har blitt registrert 5887 i denne aldersgruppen i forbindelse med Idrettsregistreringen. e) ASK skal ha registrert 600 antall voksne utøve med årslisens i sesongen Det er registrert 631 personer 19 år og eldre som har årslisens. 6

7 2.5. Skiidrett og funksjonshemmede a) Informasjon og aktiviteter for funksjonshemmede legges ut på kretsens hjemmeog facebook sider. Aktuell info eller tilbud gis klubber direkte via kretsens nettverk. Kretsen informerer aktuelle organisasjoner om tilbud i regi av kretsen. Informasjonen som ligger ute på kretsens hjemmeside er god og oppdatert. Det er informasjon ute om hva som skjer i regi av kretsen, hvilke klubber som gjør hva og kontakt info til de ulike klubbene. b) Kretsen legger til rette for at kompetanseheving på området gjøres tilgjengelig. Trening av funksjonshemmede har egne moduler i den nye trenerløypa. c) Kretsen skal løpende samarbeide med utstyrsleverandører der det er aktuelt. De sitter på den største kompetansen på området. ASK har ikke vært i kontakt med noen utstyrsleverandører. d) Kretsen stimulerer klubber gjennom utviklingsmidler. Kretsens kontakt fungerer som støttespiller og en ekstra kompetanse for klubber. ASK har i svært liten grad blitt kontaktet av klubber eller privat personer, for å være en støttespiller. 3. ARRANGEMENT Vi har hatt følgende mål for sesongen: 3.1. Eierskap og rettigheter til skiarrangement a) Sørge for at NSF oppdaterte regelverk gjøres kjent. NSF reglement ligger på kretsens hjemmeside og blir gjort kjent for arrangører gjennom kurs og brev foran sesongen Arrangement i klubb og krets a) Skal innen 2015 ha 100 terminfestede arrangement med startende. Sesongen har det vært terminfestet 93 arrangement med startende. b) Skal innen 2015 ha 35 arrangører av Telenor Karusellen Det har blitt gjennomført 32 arrangement med 6800 deltakere. c) Oppfordre arrangørene i alpint og langrenn til å ha klasser for funksjonshemmede. Alle terminfestede renn i er i prinsippet åpne for funksjonshemmede. 4 ANLEGG Vi har hatt følgende mål for sesongen: 4.1. Finansiering av anlegg a) Oppfordre klubbene til få inn en representant i idrettsrådene. Anleggsutvalget leder opplyste/oppfordret klubbene om dette på LK Høstmøte. b) Bidra til at det kommer inn representant fra ASK i idrettskretsens anleggsutvalg. Her har ikke anleggsutvalget i ASK utført noen tiltak denne sesongen. c) Skal informere på kretsens hjemmeside om hvilke muligheter og begrensinger for betalingsordninger som ligger i lovverket Dette punktet kommer ASK anleggsutvalg sterkere tilbake med i neste sesong. d) Oppfordre og informere klubbene om å søke midler. 7

8 Her oppfordret leder av anleggsutvalget klubbene på LK Høstmøte Anleggsutvikling a) Skal motivere og bidra til at det bygges 4 nye rulleskianlegg i kretsen. Her har det hvert avholdt flere møter med klubber som arbeider med Rullskianleggsplaner. ASK anleggsutvalgs leder har hvert med i et utvalg sammen med NSF anleggsleder, Oslo Skikrets /Østfold skikrets som ser på markagrense problematikk. b) Skal motivere og bidra til at det bygges 5 små hoppbakker med plast. Aktuelle klubber er blitt kontaktet og vil bli fulgt opp. c) Skal motivere og bidra til at det bygges 6 nye skileik/nærmiljø anlegg Dette punktet vil bli fulgt opp i tingperioden 4.3. Nybygging, rehabilitering og drift a) Utarbeide en oppfølgingsplan og bidra til at det fortsatt er muligheter for aktivitet i alpine grener freestyle, telemark og alpint. Utarbeide prioritert anleggsplan for regional anlegg for nordiske grener slik at disse blir fordelt utover i kretsen. Denne planen skal formidles til lokale bevilgende myndigheter. ASK anleggsplan skal vedtas på tinget våren Oppfølgingsplan er under utarbeidelse og er blitt tatt opp på møte med Fylkeskommunen. Det er også et ønske fra Fylke om at dette blir prioritert og vedtatt fra ASK Anlegg for Norgesmesterskap og internasjonale konkurranser a) Bidra og motivere anleggseiere til at det blir utviklet et større regionalt anlegg for nordiske grener slik at dette anlegget tilfredsstiller nasjonale krav til å kunne arrangere et norgesmesterskap i Akershus Her er klubbene blitt utfordret til å komme med innspill slik at ASK anleggsutvalg kan få satt opp en plan for dette. Dette ble tatt opp på LK Høstmøte. Pr. i dag er det kun to/tre anlegg i kretsen som er aktuelle for et slik mesterskap. 5. KOMPETANSE Vi har hatt følgende mål for sesongen: 5.1. Utdanningsvirksomhet a) Sørge for at alle våre kurs ligger i terminlisten for kurs på Kjøre trenerkursene etter den nye trenerløypa. Det er bare langrenn som har tatt i bruk den nye trenerløypa. Langrennskursene er kjørt etter ny trenerløype mens de andre grenene har kjørt etter gammel modell. b) Akershus Skikrets skal arrangere 20 utdanningstiltak pr. år Det er kjørt 13 utdanningstiltak denne sesongen. c) Akershus Skikrets skal ha minimum 300 personer på våre kurs årlig Totalt har vi hatt 185 personer på våre kurs. d) Akershus Skikrets skal ha totalt 6000 elevtimer hvert år. Vi har gjennomført 3333 elevtimer Fokusområder a) Akershus Skikrets skal ta i bruk den nye trenerløypa på alle sine trenerkurs i løpet av 2013 Der trener løypa er ferdig har vi tatt den i bruk. 8

9 b) Akershus Skikrets skal informere om lederkurs på alle fellessamlinger som kretsting og vår- og høstmøter. Dette tiltaket er så langt ikke gjennomført. c) Akershus Skikrets skal informere om utdanningskonseptet Unge ledere på alle fellessamlinger som kretsting og vår- og høstmøter. Akershus Skikrets skal minst ha 1 på ung leder kurs hvert år. ASK har hatt en på ungleder kurs i d) Oppfordre klubbene til å sende innbydelsen til kurs spesielt til kvinner. Dette tiltaket er så langt ikke gjennomført. e) Oppfordre klubbene til å sende innbydelsen til kurs spesielt til tidligere utøvere. Dette tiltaket er så langt ikke gjennomført. 6. ØKONOMI Vi har hatt følgende mål for sesongen: 6.1. Frivillighetens vilkår a) Oppfordre skiklubbene til å ha repr. i IR og sørge for at skikretsen er repr. i Idrettskretsenes anleggsutvalg. Dette tiltaket er så langt ikke gjennomført. 7. ORGANISASJON Vi har hatt følgende mål for sesongen: 7.1. Medlemskap og skilisens a) Skal innen ha registrert aktive medlemmer. ASK har pr totalt aktive medlemmer 7.2. Skikretsene a) Akershus Skikrets har administrasjonssjef på "deling" med Østfold. Administrasjonssjefen organiserer selv sitt arbeid fordelt på de to kretsene. b) Vil ut fra liste utarbeidet av NSF følge opp skiklubbene. NSF har så langt ikke utarbeidet en slik liste Team a) Sette seg nøye inn i og følge standardavtale overfor kretsens team, når en slik avtale forefinnes. Dette tiltaket er så langt ikke gjennomført. b) Skal i perioden avholde møte med de forskjellige team for å få avklart skikretsenes eierskap til teamene i kretsen. Dette tiltaket er så langt ikke gjennomført. LYKKE TIL med forberedelsene til neste sesong. AKERSHUS SKIKRETS Vidar Ruud (s) Rune Åslund (s) Eline Egeland (s) leder nestleder Stein Arne Alnæs (s) Rolf Bryn (s) Espen Solbakken (s) Georg Korody (s) 9

10 ALPINKOMITEEN ÅRSBERETNING ALPINKOMITEEN Leder Espen Solbakken Bærums skiklub Knut Berger Ullensaker skiklubb John Arne Stern Hakadal IL Mette Skyrud Rælingen TILLITSVERV UTENFOR KRETSEN Alpinkomite (leder) Elling Breivik Lommedalens IL 1. KOMITEENS ARBEID Det er avholdt 1 komitemøter dette året, samt mye mail korrespondanse mellom komite medlemmer. Noe som er mer praktisk i en hektisk hverdag blant komitéens medlemmer. De viktigste sakene har vært: Terminlistearbeid Organisering av hovedmesterskap (HL U16/TL U14 2. ANLEGG Det har i inneværende periode ikke vært aktivitet på Anlegg fra komitéens side. Dette da dette nå håndteres i sin helhet fra kretsens egen Anleggskomite som har fortsatt sin store jobb dette året med hensyn til kartlegging av status og planer. 3. ARRANGEMENT Det har vært varierende forhold med mange utsettelser og kanseleringer. Et resultat av dårlige treningsforhold hjemme er at det har vært stor reisevirksomhet til destinasjoner med sikre snøforhold. Terminlisten og renngjennomføringen for inneværende sesong ble preget av noen utsettelser og kanseleringer, spesielt var det krevende å få gjennomført rangeringsrenn i SSL og SG. SG i Wyller ble kansellert p.g.a forholdene. SG rangeringsrenn ble avholdt i Trysil for U16 med trening i forkant av rennet, U14 hadde sitt rangeringsrenn i Ål også de med trening i forkant av rennet. I år gikk vi tilbake til vanlig praksis ved å avholde 2 rangeringsrenn innen grenene SG, SL og SSL. KM i SSL ble avholdt samtidig med rangeringsrennet mens KM i SL ble avholdt som et eget arrangement med Lommedalen som arrangør. I tillegg til de terminfestede rennene har det blitt arrangert noen lokale renn. 10

11 Av større FIS arrangement bør følgende nevnes: - FIS-renn alpint som Bærums Skiklub/Dønski Alpin arrangerte i Kirkerudbakken - FIS-renn med Hakadal i Varingskollen Bærums Skiklub i samarbeid med Hakadal arrangerte fartssamling for både U14 og U16 med avsluttende rangeringsrenn i Super-G i henholdsvis Ål for U14 og Trysil for U16. Kretsen retter en takk til Bærums Skiklub og Hakadal for gjennomføringen. For fremtiden ønsker vi at disse arrangementene fortsatt skal gjennomføres av en klubb/samarbeid mellom klubber på lik linje med resten av de terminfestede rennene i kretsen. Kretsen har plukket ut arrangører til rangeringsrenn for de ulike hovedarrangementene. Alpinkomiteen har hatt ansvaret for å koordinere reise og opphold i forbindelse med de ulike hovedarrangementene, samt organisere trenere og ledere på disse rennene. Dette arbeidet har vært omfattende siden rennene er åpent for alle. Det lyktes å holde kostnadene på et fornuftig nivå både gjennom god sponsorjobbing og proaktivitet fra ledere med å finne overnatting og logistikk. Begge arrangementene gikk, fra kretsens side, uten nevneverdige utfordringer. Hovedlandrenn Hovedlandrennet 2014 var også i år delt i 2 deler med en fartsdel på Hafjell 30.januar til 2.februar og de vanlige øvelsene med slalom, storslalom, super G og superkombi ble arrangert i Oppdal fra mars. Hafjell / fartsdel. 35 påmeldte løpere, 17 jenter og 18 gutter, alle løpere og trenere fra Akershus hadde felles innkvartering på Nermo hotell. - Forholdene var gode under de 3 treningsdagene, dessverre kom det inn et lavtrykk natt til søndag med resultat at søndagens renn måtte avlyses og treningsomgangen på lørdag ble stående som det offisielle rennet. - Trenings opplegget torsdag og fredag, fungerte veldig bra med gjennomkjøring av hele løypa i 2 deler på torsdag slik at man begynte litt forsiktig. Fredag ble det tid til en gjennomkjøring fra topp til bunn, lørdagens gjennomkjøring var også et rangeringsrenn ifh hvilken startpulje man skulle inneha i søndagens renn. Takk til trenerteamet med Øystein Bakken, Andreas Løchen og Ola Masdal som stod på fra morgen til sen kveld. Lagleder: Øystein Bakken Oppdal / tekniske grener: Igjen var vi påmeldt med største tropp og beste skulle det vise seg, 23 jenter og 22 gutter. Vi hadde med oss 3 trenere: Øystein Bakken, Andreas Løchen og Ola Masdal Lagleder: Espen Solbakken Løpere, trenere og lagleder bodde alle sammen som et lag på Skifer hotell som var et perfekt utgangspunkt for 4 fine dager i Oppdal. Transport til bakken ble fordelt ut på velvillige foreldre og trenere. 11

12 All honnør til Oppdal alpin for et meget godt gjennomført arrangement hvor utgangspunktet var plussgrader og null snø annet enn en smal stripe i Hovden bakken, men på mirakuløst vis klarte de å preparere traseen til fine forhold for løperne. I år igjen viste vi hvem som var beste krets nemlig Akershus med mange flotte plasseringer, og samtidig ble akershusløperne Kajsa Vickhoff Lie og Odin Breivik beste løper sammenlagt i jente og gutteklassen Hovedlands Telenorlekene Hafjell Årets arrangement ble holdt i Hafjell Hemsedal april. Til årets arrangement meldte det seg 83 deltagere innen fristen, men pga skader og andre forhold underveis endte vi opp med 75 deltagere totalt fra Akershus skikrets som er ny deltagerrekord. Alle løpere som melder seg på måtte stille i alle øvelser - det er kriterier satt av Skiforbundet, samt at påmeldte løpere minimum måtte ha deltatt på 4 rangeringsrenn. Dette er med på å skape mye aktivitet gjennom vinteren for våre løpere selvfølgelig, samtidig som at det legger føringer for at løperne skal beherske flere grener. Akershus skikrets samlet alle våre løpere som en tropp - som vi alltid har gjort. Selv om vi var mange, ønsket vi å fremstå som et lag som dro til Telenorlekene sammen og støttet hverandre som gruppe i alle sammenhenger. Vi hadde felles innkvartering på Nermo hotell. Torsdag var avsatt til SG trening slik at alle fikk en gjennomkjøring før finalene startet på fredag med SG etterfulgt av SSL på lørdag og SL på søndag. Akershus ble i år igjen beste krets og løperne skal være veldig stolte av sine prestasjoner, for her leverte de sportslige resultater alle sammen opp mot og over forventet. AK vil også benytte anledningen til å takke et flott trener-team som virkelig stiller opp for alle våre løpere hele veien; Mette Skyrud, Felix McGrath, Andre Hagen, Tommy Aslaksen, Gjermund Kveno og Martin Andersen Vi gleder oss allerede til neste år hvor gjengen skal konkurrere i Bardufoss. AK ønsker og takke alle som tok på seg frivillige verv i forbindelse med disse arrangementene. 4. INTEGRERING AK har i siste året ikke hatt integreringsansvarlig, og det som er gjort av integreringsarbeid i kretsen er gjort ute i klubbene. AK erfarer at det er vanskelig jobb å få til mer på dette 12

13 området,, men vi kan ikke gi opp å gjøre det vi kan for både å rekruttere og innlemme funksjonshemmede idretten vår. 5. Mesterskap Kretsens løpere har i årets sesong kapret mange mesterskaps medaljer i Telenorlekene/Hovedlandsrennet/NM JR I/NM JR II/NMSenior. Norgesmesterskap 2014 Senior MENN DH 1 Adrian Smiseth Sejersted Stabæk Akershus 2 Aleksander Aamodt Kilde Lommedalen Akershus KVINNER DH 1 Lotte S Sejersted Stabæk Akershus 2 Mina Fuerst Holtmann Bærum Akershus MENN SG 1 Aleksander Aamodt Kilde Lommedalen Akershus 2. Adrian Smiseth Sejersted Stabæk Akershus 3 Aksel Lund Svindal Nero Akershus KVINNER SG 1 Lotte S Sejersted Stabæk Akershus 2 Mina F Holtmann BSK Akershus 3 Tonje Healey Trulsrud Lommedalen Akershus MENN SSL 1 Leif Kristian Haugen Lommedalen Aershus 3 Aksel Lund Svindal Nero Akershus MENN SL 1 Leif Kristian Haugen Lommedalen Akershus 2 Henrik Kristoffersen Rælingen Akershus Kretsmestere Akershus 2014 SL U-14: Jenter Fia Viksjø Gutter - Atle Lie Mcgrath SSL U-14: Jenter - Inni Holm Wembstad Gutter - Atle Lie Mcgrath 13

14 SL U-16; Jenter - Kajsa Vickhoff Lie Gutter Odin Breivik SSL U-16; Jenter - Josefine Lien Selvaag Gutter Marius Solbakken FIS Innmeldt 83 gutter Innmeldt 36 jenter som er en oppgang på 3 fra fjoråret Våre beste løpere har i vinter kjørt både hjemme og i utlandet denne sesongen. I tillegg har vi hatt flere løpere på sentrale lag. Til tross for mange gode resultater både nasjonalt og internasjonalt som kunne vært trukket frem her, er det verd å nevne: Aksel Lund Svindals, Nero, nr 2 totalt i WC, Vinner av Utfor og Super-g cupen. Henrik Kristoffersens, Rælingen Bronse i SL OL, gull i SSL og SL Jr VM, Adrian Sejersteds, Stabæk, Gull i DH under Jr VM. Rasmus Windingstad, Bærum, Bronse i SSL jr VM. Nora Greig Christiansen, Bærum, Sølv i DH Jr VM. Vi gratulerer alle FIS utøvere med flotte resultater gjennom sesongen. Påmeldinger gjennom MinIdrett er nå godt innkjørt og kretsen har nå i praksis ingen jobb med dette. 6. INFORMASJON/KOMMUNIKASJON Alpinkomiteen har i større grad enn tidligere tatt i bruk kretsens hjemmesider. Dette arbeidet fortsetter. I tillegg ble i år også Facebook benyttet som aktiv kanal til/fra utøvere på HL/TL med stort hell. 7. MARKED Når det gjelder marked har for tiden ikke alpinkomiteen noe å selge. 8. REKRUTTERING Akershus Skikrets har fortsatt å være landets største skikrets når det gjelder deltagelse i renn. Under alle hovedmesterskap denne sesongen har vi hatt de største kontingente. Dette er et resultat av mye bra arbeid i klubber, samarbeid mellom klubber og gymnas. Fremdeles er frafallet fra alpinsporten for stort. En av faktorene er at vi driver en kostbar idrett. En utfordring vil framover være å arbeide for å opprettholde kvaliteten på aktiviteten, samtidig med å redusere kostnadene. Alpinlinjen på Dønski videregående skole er igjen søkbar fra skoleåret 2014/2015 dette er veldig positivt for Akershus som da igjen vil få et offentlig alternativ med høy faglig kompetanse. 14

15 9. TOPPIDRETT Akershus Skikrets har hatt følgende løpere med på NSFs lag. WC/EC-herrer: Aksel Lund Svindal, Nero Leif Kristian Haugen LIL Henrik Kristoffersen, Rælingen Aleksander Aamodt Kilde, LIL Adrian S Sejersted, Stabæk Truls Johansen, Nero Endre Bjertness, Lommedalen Martin Budal, Asker Ola Buer Johansen, Bærum WC/EC-damer: Lotte S Sejersted, Stabæk IF Nora Greig Christiansen, Bærum Mina Fuerst Holtmann, Bærum Løpere fra Akershus har innværende sesong representert Norge blant annet i WC, OL, EC, Nor-Am Cup og VM jr. JR VM Jasna SSL Gutter Gull Hensrik Kristoffersen, Rælingen SSL Gutter Bronse Rasmus Windingstad SL Gutter Gull Henrik Kristoffersen, Rælingen DH Gutter Gull Adrian S Sejersted, Stabæk DH Jenter Sølv Nora Greig Christiansen E-Cup 3. plass total SG Aleksander Kilde, Lommedalen World Cup 2. plass totalt, 1 i SG og 1 i DH- Aksel L Svindal, Nero 3. plass i SL- Henrik Kristoffersen, Rælingen 9. UTDANNING Kurs arrangert av kretsen har vært: - Trener I kurs 18 deltagere og Trener II kurs 15 deltagere AK takker alle frivillige i klubber tilhørende Akershus skikrets, for alt arbeid som er gjort i årets sesong. En lang vinter som har gitt oss mange fine arrangement og med flotte prestasjoner av kretsens løpere. Med vennlig hilsen Alpinkomiteen 15

16 AKERSHUS SKIKRETS FREESTYLE/ TELEMARK KOMITEEN ÅRSBERETNING Freestyle / Telemark-komiteen (ASK/FT) har hatt følgende sammensetning: Leder: Rolf Bryn Medlemmer: Bjarne Ringstad, Reidar Usterud, Peter Strindö og Dag Teistung 2 Breddeidrett Mål Planlagte tiltak Resultat Telemark ASK/FT skal ha deltakere i alle klasser i nasjonale renn ASK/FT skal ha aktive barn i de minste klassene som deltar på arrangement Freestyle ASK/FT skal rekruttere flere unge deltakere til freestyle - Oppfordre klubbene til å legge til rette for arrangement for aldersklassene mellom 12 og 16 år - Fokusere på aktiviteter på regionsnivå - Oppfordre klubbene til å ha arrangement med fokus på barn/mindre klasser - Sørge for at nasjonale renn i kretsen har klasser og opplegg for de minste - Arrangere breddetiltak for unge løpere i kretsen - Det er god deltakelse fra klubbene i kretsen i nasjonale renn. Spesielt jenter i de mindre årsklasser har det stor deltakelse. - Det har vært gjennomført samlinger på barmark og på sne på regionsnivå. - Det ble gjennomført tre regionsrenn, hvorav to av Hagahogget Låmlag og ett av Bækkelaget SK - Telemark. - Hagahogget Låmlag arrangerte NC Parallell og NC sprint. - Det var god deltakelse i de yngre aldersklassene i alle renn. - Vi har arrangert O Neill cup som et samarbeid mellom Lommedalen, Bærums SK og Aron. Det ble i år 2 konkuranser med totalt ca 100 løpere i alderen år.været gjorde at lommedalen ikke kunne arrangere. - Hakadal jibbegruppe har kommet godt igang og har ca 40 aktive utøvere 16

17 3 Toppidrett Mål Planlagte tiltak Resultat Telemark SK/FT skal ha 1 til to deltakere på landslaget Freestyle FT skal få frem flere eliteutøvere - Benytte regionsopplegget til å skape et miljø for satsning på topp - Utdanne trenere (se tiltak under Kompetanseutvikling) - Støtte klubbene med faglig innhold på treninger ved behov - Thea Smedheim Lunde har vært fast på landslaget denne sesongen. - Fra regionen har Trym Nygård Løken vært fast på landslaget. - Løpere fra regionen har vært tatt ut til deltakelse i WC og JVM, bl.a. Ida Gresaker, Jens Østerud og Henrik B Bryn. - Få frem flere gode trenere - Felix Stridsberg Usterud er med på landslaget, men skadet seg i august og mars - Plasseringer Felix Stridsberg Usterud(BSK) - 1 pl Frostgun Rail jam - 1 pl NC BA Plasseringer Christian Nummerdal (Hakadal): - 2 pl NC BA. Kvalifisert til Junior VM men ble skadet. - 3 pl NC Slopestyle - 3 pl WC Slopestyle Birk Ruud (BSK) kvalifiserte seg til Junior VM, men var for ung til å være med. - 1 pl Slopesttyle hovedlandsrenn. Plasseringer Johannes Skøien (BSK) - 3.pl NM Slopestyle junior Plasseringer Sandra Eie: - 4 plass i Junior VM Slopestyle - 1 Plass NC BA 17

18 4 Skirenn og arrangement Mål Planlagte tiltak Resultat Telemark ASK/FT skal arrangere minst ett nasjonalt renn hver sesong - Søk om nasjonale renn (NM/NC) - Hagahogget Låmlag arrangerte NC Sprint og NC Parallell i Vardåsen Det skal være en regionscup der ASK/FT deltar aktiv på arrangør- og deltagersiden Freestyle ASK/FT skal gjennomføre renn i kretsen - Arrangere regionscup - Det ble arrangert tre regionsrenn denne sesongen. - Arrangere freestyle-renn - Fortsette samarbeidet med Heming og Lommedalen og utvide dette til Hakadal og Son. Norges Cup BA, 1. februar Ca 50 løpere i klassen yngre junior og oppover. 5 Anlegg Mål Planlagte tiltak Resultat Telemark & Freestyle Det skal være gode treningsmuligheter for telemark freestyle i eksisterende anlegg. - Aktivt delta i arbeidet med å oppgradere Vardåsen - Det nye sneproduksjonsanlegget i Vardåsen var klart medio desember, men en mild vinter har skapt noen utfordringer. Det ble gjennomført trening og renn i bakken i månedene januar, februar og mars. 6 Kompetanseutvikling Mål Planlagte tiltak Resultat Telemark & Freestyle ASK/FT skal være selvforsynt med trenerkapasiteter - Arrangere og oppfordre til å delta på trenerkurs - Kretsen hadde deltakere på trenerkurs arrangert av Skiforbundet i Hintertux. 18

19 AKERSHUS SKIKRETS HOPP- OG KOMBINERTKOMITEEN ÅRSBERETNING HOPP OG KOMBINERTKOMITEEN Leder Georg Kórody IL Jardar Fritz Jacob Fredriksen Fossum IF Hans Georg Selmer Eidsvold Værks Skiklubb Per Willy Buffelen Skimt Henrik Luis Rogne Asker Skiklubb TILLITSVERV UTENFOR KRETSEN NSFs Kombinertkomite (leder) Paul Einar Borgen Asker Skiklubb NSFs Kombinertkomite (medlem) Inge Oftebro IL Jardar NSFs Kombinertkomite (medlem) Gunn Torill Hokholt Skimt NSFs Valgkomite (medlem) Trine Kvil Lommedalens IL NSFs Valgkomite Hopp (medlem) Georg Kórody IL Jardar 1 Komiteens arbeid Det har i perioden vært avholdt 3 komitemøter i tillegg en utstrakt korrespondanse via og telefon. Høstmøte ble avholdt sammen med Oslo Skikrets i Idrettens Hus på Ekeberg. Komiteens viktigste oppgave i perioden har vært Samarbeidsprosjekt mellom Oslo, Akershus og Østfold Skikretser heretter kalt OAØ Samarbeidet. Komiteen har også sørget for representasjon på alle hovedrenn og laguttak til nasjonale lagkonkurranser. OAØ Samarbeidet NSFs Hoppkomite har besluttet å organisere Hopp-Norge i 4 regioner ledet av de 4 Hopp-Teamene (Flying Team Vikersund, Kollenhopp, Lillehammerhopp og Trønderhopp). I Regionen som omfattes av Akershus, Oslo og Østfold Skikretser ledes dette arbeidet av Kollenhopp. Det er opprettet en styringskomite som består av 2 representanter fra hver av kretsene, 2 fra Kollenhopp og 1 fra NSF Hopp og 1 fra NSF Kombinert. Akershus Hopp og Kombinertkomite er representer ved: Georg Kórody Fritz Jacob Fredriksen IL Jardar Fossum IF Prosjektet er planlagt å gå over 3 år frem til og med 2016, og har fire fokusområder: aktivitet, arrangement, utdanning og anlegg. Følgende punkter er definert for de fire fokusområdene: Aktivitet: Rekrutteringsprosjektet i Midtslia Rekrutteringsanlegg 4 Rekrutteringssamlinger pr. år 19

20 Ledere, trenere, instruktører og utøvere fra Kollenhopp deltar i aktiviteter i alle klubber i regionen. Hver person får ansvar for en bestemt klubb og skal gjennomføre minst 6 klubbesøk pr. år. Utdanning: Alle 15 og 16 åringer utdannes til Trener 1. Alle eliteutøvere utdannes til Trener 2 Kompetanseflyt ut til klubber via trenere i Kollenhopp 2 Trenermøter pr. år for alle trenere i regionen Utdanne alle trenere som ikke har annen kompetanse fra høyskole/universitet til Trener 1 og Trener 2. Få trenere til å søke Topptrenerutdanningen Anlegg: Kartlegge status og behov i alle hoppanlegg. Kartlegge planer for utbedring av hoppanlegg. Arrangement: Oversikt over arrangement i regionen. Koordinere og utvikle arrangement i regionen. Bistå med arrangementskompetanse Hovedmålsettingen for prosjektet er å snu den negative utviklingen som har vært innen hopp og kombinert i regionen de seneste årene. Regionens utøvere skal igjen være toneangivende innen både hopp og kombinert, samtidig som antall utøvere i regionen skal økes. 2 Anlegg Hopp og kombinert komiteen har vært representert i anleggsutvalget ved Rolf Hennum, Øvrevoll/Hosle IL. 3 Arrangement Årets vinter var særdeles dårlig, noe som har medført flere avlysninger og dessverre noe laber aktivitet i kretsen. Men deltagelsen i de landsdekkende Rekrutt Cuper i Hopp og Kombinert har tross alt vært bra. Terminlisten Vinterens terminliste bød på flere stevnekollisjoner, etter en del arbeid lyktes det imidlertid å fastlegge en terminliste uten stevnekollisjoner innad i kretsen. Som oversikten viser ble halvparten av de terminfestede rennene i kretsen avlyst pga. snømangel Buff NC/plastmesterskapet Midtstuen Rælingen Skiklubb Hopp Landsrenn Romerikscup Hurdal Hurdal IL Hopp Kretsrenn Avlyst KM Aldersbestemt Akershus Skikrets Hopp/Komb Kretsrenn Avlyst Mini-Lysaker n Eidsvold Værks SK Hopp/Komb Kretsrenn Avlyst Jardarrennet IL Jardar Hopp/Komb Landsrenn Skimtrennet Skimt Hopp/Komb Kretsrenn 20

21 Romerikscup EVS Eidsvold Værks SK Hopp Kretsrenn Avlyst Fossum - ØHIL rennet Fossum IF Hopp/Komb Landsrenn KM Jr og Sr Akershus Skikrets Hopp/Komb Kretsrenn Romerikscup EVS Eidsvold Værks SK Hopp Kretsrenn Avlyst Solan Gundersens Vinterleker Solan Gundersens Vinterleker er hovedrennet for aldersgruppen år for Hopp og Kombinert. Kretsens deltagere har som regel gjort det svært bra årets medaljehøst var derfor ikke helt som forventet. Følgende medaljer ble tatt av Akershus: Hopp Jenter 12 år: 2. Thea Buffelen, Skimt Kombinert Jenter 12 år: 2. Mille Marie Hagen, Haslum IL 3. Thea Buffelen, Skimt Kombinert Gutter 12 år: 1. Brage Bruseth Hammerstad, Haslum IL Kombinert Gutter 13 år: 3. Oskar Andreas Moen, Fossum IF Kombinert Jenter 14 år: 1. Ida Marie Hagen, Haslum IL Kombinert Gutter 14 år: 3. Jens Lurås Oftebro, IL Jardar I Laghopp kom Akershus på følgende plasser: 7, 14 og 16. Lagledere var Fritz Jacob Fredriksen og Per Willy Buffelen. Hovedlandsrennet Akershus utøvere i Hopp og Kombinert gjorde det svært bra. Følgende medaljer ble tatt av kretsen: Hopp Gutter 15 år: 1. Christian Røste Solberg, IL Jardar Hopp Jenter 16 år: 1. Maria Beisvåg, IL Jardar Kombinert Gutter 16 år: 2. Einar Lurås Oftebro, IL Jardar Kombicross Gutter 16 år: 1. Einar Lurås Oftebro, IL Jardar I Laghopp endte Akershus 1 på fjerdeplass. Lagleder var Ståle Villumstad. 21

22 Norges Cup Eliteklassen i årets Norges Cup ble avsluttet uten Akershusutøvere på pallen, våre to beste i Eliteklassen sammenlagt var Vegard Swensen, Asker Skiklubb på 6. og Hans Petter Bergquist, Aurskog/Finstadbru IF på 8. plass. Men i både A og B klassen ble avsluttet med Akershusutøvere øverst på listen, Jørgen Madsen fra Skimt vant A klassen og Marius Lindvik fra Rælingen Skiklubb vant B klassen. 4 Mesterskap Jr. NM Årets Junior NM ble arrangert i Mo i Rana Akershus stilte ikkje med deltagere i Kvinner Jr. Hopp, men elles gjorde Akerhus utøvere det bra i både hopp og Kombinert. Jr. NM Stor bakke ble arrangert i Granåsen, også her gjorde våre utøvere det bra. Følgende medaljer ble vunnet av Akershus utøvere i Jr. NM 2014: Hopp Menn Jr. Normal bakke: 2. Halvor Egner Granerud, Asker Skiklubb Kombinert Yngre Jr.: 2. Sindre Pettersen, Nittedal IL Kombinert Eldre Jr.: 2. Lars Halvdan Buraas, Hurdal IL Hopp Menn Jr. Stor bakke: 1. Halvor Egner Granerud, Asker Skiklubb I laghopp endte Akershus 1 på andreplass. NM Årets NM i hopp og kombinert ble arrangert på hele 5 steder. Først ut var kombinert med 10 km Gundersen med hopp i Midtstubakken 22. november og langrenn på Beitostølen dagen etter. Deretter fulgte NM Stor bakke på Lillehammer 22. januar og NM Kvinner Liten bakke i Trysil 12. mars før NM Hopp og Kombinert ble avsluttet i Molde i slutten av mars. Følgende medaljer ble vunnet av Akershus utøvere: NM Kvinner Liten bakke: 3. Maria Beisvåg, IL Jardar NM Menn Stor bakke: 3. Rune Velta, Lommedalens IL I både den kombinerte lagkonkurransen og i laghopp endte Akershus på tredje plass. 5 Informasjon/Kommunikasjon All informasjon til kretsens klubber har stort sett foregått via . 6 Breddeidrett For å få opp rekrutteringen til hopp og kombinert i skikretsen har HKK innledet et formelt samarbeid med Oslo og Akershus Skikretser dette står omtalt i kapittel 1.1. Når man ser på antall avviklede renn og antall deltagere i skikretsen, ser man dessverre en markert nedgang de seneste årene. Målet for OAØ Samarbeidet blir derfor å snu denne 22

23 utviklingen, slik at Akershus igjen kan være den største kretsen innen disse grenene også. 7 Toppidrett Toppidrett satsingen ivaretas i første rekke av NSF Hopp og Kombinert på regionalt plan er det Team Kollenhopp som organiserer dette. I Kombinert har ikke kretsen hatt utøvere på landslaget, men vi har hatt utøvere som har deltatt i WC. I hopp har kretsen hatt utøvere på landslaget og flere av våre utøvere har også deltatt i WC. Landslaget Hopp: Tom Hilde, Asker Skiklubb Rune Velta, Lommedalens IL Kim Rene Elverum Sorsell, Ullensaker Skiklubb World Cup Hopp: Følgende utøvere fra Akershus har tatt poeng i WC: 30. Rune Velta, Lommedalens IL 48. Tom Hilde, Asker Skiklubb 74. Bjørn Einar Romøren, Øvrevoll/Hosle IL 82. Simen Key Grimsrud, Asker Skiklubb World Cup Kombinert: Følgende utøvere fra Akershus har tatt poeng i WC: 62. Espen Andersen, Lommedalens IL Akershus har også hatt utøvere som har deltatt i Continental Cup i både hopp og kombinert. Continental Cup Hopp: Følgende utøvere fra Akershus har tatt poeng i COC: 22. Simen Key Grimsrud, Asker Skiklubb 27. Atle Pedersen Rønsen, Eidsvoll IF 42. Tom Hilde, Asker Skiklubb 98. Hans Petter Bergquist, Aurskog/Finstadbru Sportsklubb Continental Cup Kombinert: Følgende utøvere fra Akershus har tatt poeng i COC: 22. Espen Andersen, Lommedalens IL 46. Sindre Pettersen, Nittedal IL 63. Audun Hokholt, Skimt Olympiske Vinterleker 2014 i Sochi Akershus Skikrets hadde med en utøver i Hopp i vinterens OL i Sochi og ingen i kombinert. OL Normal bakke: 22. Rune Velta, Lommedalens IL OL Stor bakke: 24. Rune Velta, Lommedalens IL Rune Velta var også med på Norges lag som til slutt endte på en 6. Plass. 23

24 8 Skidommerlauget Selv om Akershus Skidommerlaug ikke lenger er en offisiell del av Akershus Skikrets ønsker Hopp og Kombinertkomiteen å ha et godt forhold til ASDL. Det er blant annet fremdeles ASDL som har stått for oppnevning av dommere til kretsens hopp og kombinertrenn. Leder av ASDL er også invitert på alle komitemøter. Hopp og kombinertkomiteen var også representert på ASDLs høstmøte på Sørmarka Konferansesenter ved HKKs leder Georg Kórody. Hopp og kombinert komiteen vil takke alle frivillige ildsjeler som står på i kretsens klubber uten dere ville det ikke vært mulig å drive alle rekruttanleggene som må til for at vi også i fremtiden skal fostre hopp og kombinertutøvere fra Akershus. Vi håper at kommende vintre blir noe bedre enn den vi nettopp har lagt bak oss. Med vennlig hilsen Hopp og Kombinertkomiteen i Akershus Skikrets 24

25 AKERSHUS SKIKRETS LANGRENNSKOMITEEN ÅRSBERETNING 2013/2014 Langrennskomiteen har denne sesongen hatt følgende sammensetning. Ansvarsområder er tatt med. Leder: Stein Arne Alnæs Gjerdrum IL NM Senior, NC senior/junior, Økonomi, styremøter ASK Nestleder: Jorunn Nymo Asker SK NM Senior, Regionlag, anlegg Styremedl: Dag Helland-Hansen Jardar IL Terminliste, TD Styremedl.: Ole Jonny Gigernes Nes Ski HL, BDO-cup og Sparebank1-cup Styremedl: Marthe Kobbersletten Jensen Gjerdrum IL Kurs og HL Styremedl: Kristen Treekrem Ås IL NM junior og NC junior Styremedl: Heidi Garthus Leirsund IL Kurs og HL 1 Bredde Akershus skikrets har, som alltid, mange løpere i yngre klasser. Noe stor deltakelse i Hovedlandsrennet og Junior-NM viser. Vi oppnår gode plasseringer i disse mesterskapene, medaljer i stort sett alle klasser. Vår utfordring er, og har vært i mange år, å gi et tilbud til disse utøverne når de kommer opp i eldre klasser. Nå har vi heldigvis klubber og treningsmiljøer som jobber godt på dette området, så situasjonen er lysere enn på flere år. Vi har hatt en vinter med svært varierende forhold. Likevel har vi klart å avvikle de aller fleste renn, selv om noen har måtte flytte sitt arrangement til reservearena. Deltakelse i rennene har gjennomgående vært veldig bra. Det kan nevnes at Asker skiklubb, som arrangerte KM fristil, hadde over 1000 deltagere i sitt renn. Rennet ble, som det eneste av KM-arrangementene, gjennomført i Askers egne løyper. Deltagelsen i KM-arrangementene har hatt en økning på nesten 20% fra sist sesong. Klubbene på Romerike og i Drøbak/Follo har gjennomført regionale samlinger for både 13/14 år og 15/16 år. Deltagelsen viser at disse samlingene fortsatt har godt oppmøte og vi vil fortsette å støtte samlingene som tidligere. Vi oppfordrer derfor klubbene til fortsatt å sette fokus på regionale samlinger. 2 Topp Internasjonalt har vi mange gode resultater denne sesongen. Det toppes selvfølgelig med OL-gull i Sotsji til Maiken Caspersen Falla GRATULERE! Tord Asle Gjerdalen og Maiken Caspersen Falla har vært på landslag denne sesongen. Maiken ble norgesmester i sprint under NM på Lillehammer og Simen Håkon Østensen gikk inn til gullmedalje på 15km klassisk i samme mesterskap. Simen ble også sammenlagtvinner i Skandinavisk cup. I junior-vm i Val di Fiemme ble det 3 individuelle medaljer. Lotta Udnes Weng tok sølv i sprint, Johan Hoel bronse på skiathlon og Petter Reistad bronse på 10km klassisk. I stafettene ble det gull til gutta med Johan Hoel og Petter Reistad på laget og i jentestafetten ble det 3.plass med Tiril og Lotta Udnes Weng på laget. 25

26 Vi gratulerer alle med innsatsen! Under Junior-NM i Mo i Rana fikk vi 3 norgesmestere. Johan Hoel fra Åsen IL, Herman Martens Meyer fra Frogner IL og Tiril Udnes Weng fra Nes Ski og ellers mange gode plasseringer. I stafetten i samme mesterskap gikk jentene våre (Emilie Kongsten, Sofie Nordsveen Hustad, Lotta Udnes Weng og Tiril Udnes Weng) inn til GULL! Gutt fulgte bra opp og tok bronsemedaljen(erik Lippestad Thorstensen, Herman Martens Meyer, Petter Reistad, Johan Hoel). I junior-nm i sprint ble det gull til Amalie Håkonsen Ous fra Nes Ski og Ivar Andre Ryttervold fra Frogner IL. Gratulere med flott innsats! I nordisk juniorlandskamp hadde vi med en utøver, Herman Martens Meyer fra Frogner IL. Han gjorde sine saker bra og gikk inn til en 7.plass på 10km klassisk som sin beste plassering. Under HL på Vang fikk vi førsteplass i sprint ved Magnus Bøe. I stafetten gikk guttenes 1.lag med (Patrick Fossum Kristoffersen, Håkon Asdøl, Fredrik Bucher-Johannessen, Magnus Bøe) inn til seier og jentelaget ble nr. 6 (Sara Pettersen Fuglu, Pia Dahl, Hedda Østberg Amundsen, Marte Fosen). Under Ungdomsstafetten i Holmenkollen ble andrelaget best med en 6.plass og førstelaget gikk inn til 6.plass. Utover dette har kretsens løpere har hatt mange gode resultater i renn denne sesongen det er imponerende når resultatlistene studeres nøyere. Det jobbes veldig bra ute i klubbene og det vises på resultatene. For øvrige resultater, se eget avsnitt. 3 Skirenn og arrangement Vi vil først få rette en stor takk til klubbene for et godt samarbeid og gode arrangement. KM Alle KM ble avviklet etter planen, selv om 3 av arrangørene måtte flytte rennet til reservearena. Honnør til klubbene for god gjennomføring av arrangementene. Vi hadde 4 KM denne sesongen. Klassisk langdistanse med fellesstart, fristil normaldistanse, sprint fristil og stafett i fristil. Arrangøravtale benyttes for alle som får tildelt KM. Dette for å sikre et godt arrangement samt at vi ivaretar kretsens sponsorer. BDO-cup for 15 og 16 åringer i Akershus/Oslo/Østfold Vi er inne i det andre året av avtale med revisjonsfirmaet BDO, som er hovedsponsor for cupen. Avtalen er en langtidsavtale over tre år med reforhandling etter to år. Cupen er som tidligere et samarbeid med Oslo og Østfold, noe som fungerer meget bra. Takk til Oslo og Østfold. Ordningen med gul ledertrøye er videreført og synes å være populært. Klassevinnerne får trøya etter finalen. Ordningen vil fortsette og BDO har dekket kostnaden for nye ledervester. Sparebank 1 rekrutteringscup for 13 og 14 åringer Avtalen med Sparebank1 gruppen ble reforhandlet og fornyet høsten Sponsormidlene fordeles ut i fra den totale potten og dekker premier og øvrige kostnader ved gjennomføring av cupen. Gule ledervester brukes også her, populært. 26

27 Jenteprosjektet Det ble ikke gjennomført noen aktivitet fra LK denne sesongen. Klubber har lokalt og regionvis arrangert egne samlinger. 4 Anlegg Gjennom sesongen er det gjort en god jobb med kartlegging og befaring av anlegg i kretsen. Flere klubber jobber nå med å oppgradere sine anlegg. Det gjelder både for sommerbruk og vinterbruk, hvor flere planlegger med snøproduksjon. Nes Skianlegg er det eneste anlegget som er godkjent for større renn, som HL, NM junior og NM senior. Langrennskomiteen har hatt anleggsansvarlig i komiteen. 5 Kompetanseutvikling Det er avholdt TD kurs med 16 deltagere. TD situasjonen i kretsen har vært klart bedre denne sesongen. Det er imidlertid viktig at vi stadig jobber med å få utdannet nye TD er og vi ønsker spesielt yngre til TD-utdanningen. LK s krav er at alle klubber som ønsker og arrangerer renn skal ha TD. Det har blitt arrangert en rekke trenerkurs i løpet av sesongen. 6 Økonomiske rammevilkår Regnskapet for 2013 viser at LK har en tilfredsstillende økonomi. Aktivitetstiltak som lokale/regionale samlinger vil være et satsningsområde også for kommende sesong. Inntektene til LK er i hovedsak andelen av startkontingenten i skirenn. Med noen avlysninger vil inntektene fra 2013/2014 sesongen bli litt lavere enn forrige sesong. En sesong med noe reduserte inntekter vil imidlertid ikke påvirke vår aktivitet videre. 7 Internasjonalt arbeid Vi har ikke hatt deltakere i internasjonalt arbeid i denne perioden. 8 Informasjon/ kommunikasjon Kretsens viktigste direkte kontakt med klubbene er Vårmøte og Høstmøte. I høst kom NSF med en ny hjemmeside som er vesentlig mer brukervennlig. Kretsens hjemmeside er bygd opp på samme måte. Alle nyheter og informasjon legges ut på hjemmesiden. LK har også en egen facebookside som oppdateres kontinuerlig. Vi har bl.a. egne aktivitetssider for hver region i kretsen. Her oppfordrer vi klubbene til å sende informasjon til kretskontoret om aktivitet i sin region. Mange klubber har også meget gode hjemmesider med mye god informasjon. All viktig informasjon som gjelder arrangement og aktivitet legges ut på kretsens hjemmeside. 9 Ledelse, organisering og styring Langrennskomiteen har hatt 6 møter. Møtene har blitt holdt på Idrettens hus på Strømmen. Leder har deltatt på styremøtene i Akershus skikrets. Vårmøte ble i 2011 arrangert på Lillestrøm, og Høstmøte i regi av Jardar IL på Bjørnegård skole. Leder har deltatt på NSF s vårmøte og høstmøte. LK s viktigste møter med klubbene er Vår- og høstmøtene. Vi oppfordrer klubbene til å 27

28 komme med innspill på saker de ønsker å få tatt opp. Det er viktig at klubbene har fokus på deltagelse på vår og høstmøte. LK har booket overnatting i forbindelse med mesterskapene og Statoil Norgescup. Tilbakemeldingene tyder på at det aller meste har fungert bra. Da dette ser ut til å være en god løsning som klubbene er godt fornøyd med, vil fortsetter med det for neste sesong. Et godt samarbeid mellom klubbene og LK er svært viktig og kommer alle parter til nytte. Denne sesongen har LK hatt ledere på alle nasjonale mesterskap, Statoil norgescup og noen større renn. Til slutt vil Langrennskomiteen takke alle som har vært med på å tilrettelegge for skiaktiviteter i kretsen denne sesongen. Håper på like stor entusiasme i planlegging og gjennomføring kommende år. Frogner, 18.mai 2014 Stein-Arne Alnæs LK- leder Akershus Skikrets. 28

29 Resultater oppnådd i internasjonale konkurranser viser vi til skiforbundets resultatoversikt. Senior NM, Lillehammer og Gålå, premierte løpere/lag fra Akershus. 15 km fristil, menn 1. Simen Håkon Østensen, Fossum IF 5. Tord Asle Gjerdalen, Fossum IF 17. Mads Ek Strøm, Bærums Verk IL 22. Johan Hoel, Åsen 15 km K/F skiathlon, kvinner 10. Maiken Caspersen Falla, Gjerdrum IL 12. Tiril Udnes Weng, Nes Ski 30 km K/F skiathlon, menn 5. Simen Håkon Østensen, Fossum IF 8. Tord Asle Gjerdalen, Fossum IF 21. Johan Hoel, Åsen IL Sprint fristil, kvinner 1. Maiken Caspersen Falla, Gjerdrum IL 18. Amalie Håkonsen Ous, Nes ski Sprint fristil, menn 14. Sindre Sætre Hammerlund, Asker Skiklubb 20. Ole Henrik Kabbe, Bærums Verk IF 30 km klassisk, kvinner 4. Maiken Caspersen Falla, Gjerdrum IL 50 km klassisk, menn 20. Mads Ek Strøm, Bærums Verk IF 24. Sindre Bjørnestad Skar, Bærums Verk IF 28. Sindre Sætre Hammerlund, Asker Skiklubb. Sprintstafett fristil, kvinner 5. Gjerdrum IL Ski Sprintstafett, fristil, menn Stafett kvinner (K-F-F) 5 Bærums Verk IF 6. Nes Ski 15. Asker Skiklubb 23. Gjerdrum IL Ski Stafett menn (K-F-F) 11. Bærums Verk IF 25. Fossum IF 27. Asker Skiklubb Norgescup senior, sammenlagt: Kvinner senior: 16 Maiken Caspersen Falla Gjerdrum IL 49 Tiril Udnes Weng NTG-L/Nes Ski 56 Amalie Håkonsen Ous NTG-L/Nes Ski 69 Emilie Kongsten Åsen IL Menn senior: 1 Simen Håkon Østensen Fossum IF 29 Sindre Bjørnestad Skar Bærums Verk og Hauger IF 33 Tord Asle Gjerdalen Fossum IF 50 Sindre Sætre Hammerlund Asker SK/Team NTNU 54 Mads Ek Strøm Bærums Verk og Hauger IF 55 Johan Hoel Åsen IL 83 Ole-Henrik Kabbe Bærums Verk og Hauger IF 90 Aleksander Dyrberg Ek Bærums Verk og Hauger IF 29

30 Skandinavisk Cup sammenlagt, menn 1. Simen Håkon Østensen, Fossum IF U23-VM, Val de Fiemme: Sprint menn 9. Sindre Bjørnestad Skar, Bærums Verk IF 15 km, klassisk 27. Sindre Bjørnestad Skar, Bærums Verk IF Junior-VM, Val di Fiemme: Menn, Skiathlon ( km) 3. Johan Hoel, Åsen IL 15. Petter Reistad, Bærums Verk IF Kvinner, Skiathlon (5+5 km) 4. Lotta Udnes Weng, Nes Ski 13. Tiril Udnes Weng, Nes Ski Kvinner, sprint finale 2. Lotta Udnes Weng, Nes Ski 13. Amalie Håkonsen Ous, Nes Ski Kvinner, 5 km klassisk 12. Lotta Udnes Weng, Nes Ski 21. Tiril Udnes Weng, Nes Ski Menn, 10 km klassisk 3. Petter Reistad, Bærums Verk IF 23. Johan Hoel, Åsen IL Stafett, kvinner 3. Norge med Tiril og Lotta Udnes Weng på laget. Stafett, menn 1. Norge med Petter Reistad og Johan Hoel på laget. Nordisk juniorlandskamp, Rovaniemi. 10 km klassisk, menn år: 7 Herman Martens Meyer Frogner IL Sprint fristil, menn år: 13 Herman Martens Meyer Frogner IL Resultater junior-nm, sesongen 2013/2014 NM Sprint junior - klassisk, Gjøvik, premierte løpere. Kvinner 17 år: 21. Kristin Helland-Hansen IL Jardar Kvinner 18 år: 1. Amalie Håkonsen Ous Nes Ski 3. Tiril Udnes Weng Nes Ski 4. Lotta Udnes Weng Nes Ski 16. Anne Siri Lervik Asker Skiklubb 26. Sofie Nordsveen Hustad Nes Ski 27. Sofie Winona Aa Fossum IF 28. Therese Øverhagen Tærud Strømmen og Lillestrøm Sk Kvinner 19/20 år: 19. Elise Røer Drabløs Nesodden 20. Emilie Kongsten Åsen IL Menn 17 år: 1. Ivar Andre Ryttervold Frogner IL 5. Øystein Hatlestad Hovland IL Jardar 11. Herman Martens Meyer Frogner IL 30

31 17. Amund Hoel Frogner IL 23. Didrik Singsaas Magnussen Bærum skikl 24. Simen Thune Rolfsen Fossum IF 25. Thomas Bucher-Johannessen Fossum IF Menn 18 år: 10. Lasse Løwstrom-Aulin Siggerud IL 22. Haral Ihlebæk Drøbak Frogn 28. Erland Kvisle Asker Skiklubb 33. Vegard Johnson Joranger Fossum IF Menn 19/20 år: 1. Johan Hoel Åsen IL 4. Petter Reistad Bærums Verk og Hauger IF 12. Erik Lippestad Thorstensen Bærums Verk og Hauger IF 21. Fredrik Løwstrøm Nyenget Siggerud IL 35. Håvard Bergteig Fossum IF 37. Marius Borge Heir Fossum IF 49. Eirik Bruland Bærum skikl NM junior Mo i Rana, klassisk langdistanse, premierte løpere. Kvinner 18 år: 2. Tiril Udnes Weng NTG-L/Nes Ski 3. Lotta Udnes Weng NTG-L/Nes Ski 4. Sofie Nordsveen Hustad Nes Ski 11. Anne Siri Lervik Asker SK 16. Amalie Håkonsen Ous NTG-L/Nes Ski Kvinner 19/20 år: 4. Elise Røer Drabløs NTG-G/Nesodden IF 7. Emilie Kongsten Åsen IL 20. Anniken Gjerde Alnæs NTG-L/Gjerdrum IL Menn 17 år: 3. Herman Martens Meyer Frogner IL 7. Simen Thune Rolfsen Fossum IF 10. Øystein Hatlestad Hovland NTG-G/IL Jardar 12. Fredrik Tveter Oppegård IL 14. Thomas Bucher-Johannessen Fossum IF 16. Amund Hoel Frogner IL 17. Endre Strømsheim NTG-G/Bærums Skiklub 22. Didrik Singsaas Magnussen Bærum skikl 46. Ivar Andre Ryttervold Frogner IL Menn 18 år: 14. Vegard Johnson Joranger Fossum IF 17. Harald Ihlebæk Drøbak Frogn IL 32. Lasse Løwstrøm Aulin NTG-L/Siggerud IL 31

32 Menn 19/20 år: 3. Johan Hoel Åsen IL 4. Petter Reistad Bærums Verk og Hauger IF 7. Erik Lippestad Thorstensen Bærums Verk og Hauger IF 21. Fredrik Løwstrøm Nyenget NTG-L/Siggerud IL 51. Sindre Tungesvik NTG-L/IL Jardar 57. Mattis Sjøli HSG/Halmsås og omegn IL NM junior Mo i Rana, fristil normaldistanse, premierte løpere. Kvinner 17 år: 7. Kristin Lindahl Nilsen Bærums Verk og Hauger IF 11. Kristin Helland-Hansen IL Jardar Kvinner 18 år: 1. Tiril Udnes Weng NTG-L/Nes Ski 2. Lotta Udnes Weng NTG-L/Nes Ski 4. Sofie Nordsveen Hustad Nes Ski 11. Amalie Håkonsen Ous NTG-L/Nes Ski 15. Anne Siri Lervik Asker SK 18. Sigrid Kjønnø Schaaning Fossum IF Kvinner 19/20 år: 8. Elise Røer Drabløs NTG-G/Nesodden IF 17. Aurora Solbakk Andersen Asker SK 18. Emilie Kongsten Åsen IL 20. Elise Langkaas Bærums Verk og Hauger IF Menn 17 år: 1. Herman Martens Meyer Frogner IL 2. Thomas Bucher-Johannessen Fossum IF 5. Endre Strømsheim NTG-G/Bærum skikl 8. Simen Thune Rolfsen Fossum IF 12. Fredrik Tveter Oppegård IL 20. Ivar Andre Ryttervold Frogner IL 21. Karsten Martinussen Fossum IF 23. Amund Hoel Frogner IL 38. Didrik Singsaas Magnussen Bærum skikl Menn 18 år: 3. Vegard Johnson Joranger Fossum IF 4. Sindre Pettersen Nittedal IL 5. Erland Kvisle Asker SK 13. Lasse Løwstrøm Aulin NTG-L/Siggerud IL Menn 19/20 år: 1. Johan Hoel Åsen IL 5. Petter Reistad Bærums Verk og Hauger IF 13. Marius Haugum Bærums Verk og Hauger IF 32

33 34. Sindre Tungesvik NTG-L/IL Jardar 46. Fredrik Bergsjø Søndre Høland IUL 48. Christian Berge Foyn Bærum skikl 51. Eirik Bruland NTG-L/Bærum skikl 58. Vegard Antonsen Ås IL NM junior Mo i Rana, Stafett Kvinner, 4 x 3,75 km - KKFF 1. Akershus Skikrets lag 1 Emilie Kongsten Sofie Nordsveen Hustad Lotta Udnes Weng Tiril Udnes Weng 7. Akershus Skikrets lag 2 Amalie Håkonsen Ous Anne Siri Lervik Kristin Lindahl Nilsen Elise Røer Drabløs Menn, 4 x 5 km - KKFF 3. Akershus Skikrets lag 1 Erik Lippestad Thorstensen Petter Reistad Herman Martens Meyer Johan Hoel 11. Akershus Skikrets lag 3 Sindre Tungesvik Harald Ihlebæk Lasse Løwstrøm Aulin Thomas Bucher-Johannessen 12. Akershus Skikrets lag 2 Fredrik Løwstrøm Nyenget Vegard Antonsen Erland Kvisle Vegard Johnson Joranger 23. Akershus Skikrets lag 4 Ivar Andre Ryttervold Amund Hoel Simen Thune Rolfsen Marius Haugum Norgescup finale junior - Duathlon, Gålå, premierte løpere Kvinner 17 år: 6. Kristin Lindahl Nilsen Bærums Verk og Hauger IF 33

34 Kvinner 18 år: 1. Lotta Udnes Weng Nes Ski 2. Tiril Udnes Weng Nes Ski 5. Sofie Nordsveen Hustad Nes Ski 9. Anne Siri Lervik Asker Skiklubb Menn 17 år: 1. Endre Strømsheim Bærum skikl 2. Herman Martens Meyer Frogner IL 5. Thomas Bucher Johannessen Fossum IF 6. Simen Thune Rolfsen Fossum IF Menn 18 år: 5. Vegard Johnson Joranger Fossum IF 14. Lasse Løwstrøm Aulin Siggerud IL Menn 19/20 år: 8. Johan Hoel Åsen IL 15. Petter Reistad Bærums Verk og Hauger IF Norgescup junior sammenlagt Kvinner 17 år: 18. Kristin Lindahl Nilsen Bærums Verk og Hauger IF 23. Kristin Helland-Hansen IL Jardar 30. Martine Ek Strøm Bærums Verk og Hauger IF 45. Karoline Haaland Fossum IF 49. Stina Meinicke IL Jardar 54. Oda Myrvold Thorud NTG-G/Strømmen og Lillestrøm 56. Guro Ørbeck HSG/Gjerdrum IL 59. Charlotte W. Grøgaard Fossum IF Kvinner 18 år: 1. Tiril Udnes Weng NTG-L/Nes Ski 3. Lotta Udnes Weng NTG-L/Nes Ski 4. Amalie Håkonsen Ous NTG-L/Nes Ski 7. Sofie Nordsveen Hustad Nes Ski 15. Anne Siri Lervik Asker SK 27. Sofie Winona Aa Fossum IF 34. Sigrid Kjønnø Schanning Fossum IF 46. Therese Øverhagen Tærud Strømmen og Lillestrøm SK Kvinner 19/20 år: 8. Emilie Kongsten Åsen IL 11. Elise Røer Drabløs NTG-G/Nesodden IF 33. Elise Langkaas Bærums Verk og Hauger IF 35. Aurora Solbakk Andersen Asker SK 39. Anniken Gjerde Alnæs NTG-L/Gjerdrum IL Menn 17 år: 1. Herman Martens Meyer Frogner IL 4. Simen Thune Rolfsen Fossum IF 34

35 5. Thomas Bucher-Johannessen Fossum IF 9. Ivar Andre Ryttervold Frogner IL 12. Amund Hoel Frogner IL 13. Endre Strømsheim NTG-G/Bærum skikl 20. Fredrik Tveter Oppegård IL 21. Øystein Hatlestad Hovland NTG-G/IL Jardar 49. Didrik Singsaas Magnussen NTG-G/Bærum skikl 53. Henrik Sørli Haug NTG-G/Fossum IF 54. Ingar Høiseth Frogner IL 57. Karsten Martinussen Fossum IF Menn 18 år: 5. Vegard Johnson Joranger Fossum IF 12. Lasse Løwstrøm Aulin NTG-L/Siggerud IL 16. Erland Kvisle Asker SK 30. Sindre Pettersen Nittedal IL 32. Harald Ihlebæk Drøbak Frogn IL Menn 19/20 år: 1. Johan Hoel Åsen IL 3. Petter Reistad Bærums Verk og Hauger IF 27. Vegard Antonsen Ås IL 30. Erik Lippestad Thorstensen Bærums Verk og Hauger IF 33. Eirik Ek Hagen HSG/Driv IL 49. Fredrik Løwstrøm Nyenget NTG-L/Siggerud IL 49. Marius Haugum Bærums Verk og Hauger IF 63. Eirik Bruland NTG-L/Bærums Skiklub 67. Sindre Tungesvik NTG-L/IL Jardar 69. Andreas Molden Nes Ski Resultater HL Vang Klassisk J 15 år 5. Pia Dahl Strømmen og Lillestrøm SK 7. Vera Johanne Norli Haslum IL 10. Sigrid Bye Eidsvold Værks Skiklub 15. Oda Hatlestad Hovland IL Jardar 17. Ingvild Wollebek Ås IL 21. Eline Storvik Grønvold Hakadal IL 26. Jenny Pedersen Drøbak-Frogn IL 33. Julie Flatner Hansen Gjerdrum IL - Ski 49. Stine Bratteng Nittedal IL 55. Karoline Gagnum Ring Asker SK/ Team G-Sport Asker 59. Eira Torsteinsen Bærums Verk og Hauger Idrettsforening J 16 år 6. Sara Pettersen Fuglu Nes Ski 11. Cecilie Mogen Oppegård IL 21. Kristine Amundsen IL Jardar 23. Julie Rustad Drøbak-Frogn IL/ Team Toyota Follo 35

36 25. Anniken Skeisvoll Grimsmo IL Jardar 34. Aurora Kildahl Asker SK/ Team G-Sport Asker 35. Marte Fosen Fossum IF 40. Oda Johanne Sikkeland IL Jardar 41. Tina Knutsmoen Nesodden IF - Ski G 15 år 6. Eirik Andreas Mortensbakke Bærum skikl 24. Marius Nåvli Sjølie Haslum IL 29. Jonas Slettemark Juel Fossum IF 34. Fredrik Grusd Fossum IF 35. Vetle Storvik Gjelleråsen IF 36. Emil Arnkværn Fossum IF 47. Albert Sperstad Bærum skikl 64. Henrik Vik Tolo Lommedalens IL 65. Emil Andre Wiig Skimt 71. Matias Gran-Henriksen Fossum IF 78. Johan Teodor Westly Heggedal IL 86. Vemund Næss Jensen IL Jardar 93. Øyvind Fredrik Løvstad Sørum IL 109. Kristian Mork Nielsen Gjerdrum IL - Ski 117. Ola Lier Asker SK/ Team G-Sport Asker 118. Herman M Sandborg Lommedalens IL G 16 år 8 Patrick Fossum Kristoffersen Ullensaker SK 10 Håkon Asdøl IL Jardar 11 Mats Kobbersletten Jensen Gjerdrum IL - Ski 13 Thomas Helland Larsen Fossum IF 18 Fredrik Bucher-Johannessen Fossum IF 23 Petter Ihlebæk Drøbak-Frogn IL/ Team Toyota Follo 24 Harald Østberg Amundsen Asker SK/ Team G-Sport Asker 31 Anders Aksnes Smith Fossum IF 43 Martin Borge Heir Fossum IF 48 Simen Andersen Drøbak-Frogn IL/ Team Toyota Follo 52 Truls Fjellheim Jorde Asker SK 63 Tinius Ruzicka IL Jardar 66 Aksel Bru-Hemmingby Strømmen og Lillestrøm SK 68 Marcus Arnesen Høland IL 75 Henrik Husdal Drøbak-Frogn IL/ Team Toyota Follo 86 Ola Tandberg Ryan Asker SK/ Team G-Sport Asker 88 Thomas Engebråten Nes Ski 99 Magnus Brath Skurdal Bærums Verk og Hauger Idrettsforening Sprint fristil J 15 år 8 Pia Dahl Strømmen og Lillestrøm SK 12 Jenny Pedersen Drøbak-Frogn IL 19 Stine Bratteng Nittedal IL 49 Eline Storvik Grønvold Hakadal IL 53 Julie Bjervig Drivenes Lommedalens IL 54 Ingvild Wollebek Ås IL 36

37 J 16 år 10 Marte Fosen Fossum IF 12 Hedda Østberg Amundsen Asker SK\Team G-Sport Asker 19 Tina Knutsmoen Nesodden IF - Ski 27 Kristine Amundsen IL Jardar 28 Oda Johanne Sikkeland IL Jardar 31 Sara Pettersen Fuglu Nes Ski G 15 år 6 Eirik Andreas Mortensbakke Bærum skikl 19 Marius Nåvli Sjølie Haslum IL 50 Johan Teodor Westly Heggedal IL 63 Jonas Slettemark Juel Fossum IF 65 Albert Sperstad Bærum skikl 72 Fredrik Grusd Fossum IF 75 Mads Andre Jørgensen Hagen Nesodden IF - Ski 77 Emil Andre Wiig Skimt 82 Emil Arnkværn Fossum IF 83 Vemund Næss Jensen IL Jardar 86 Asbjørn Holt Tønsberg Fet SK 92 Ola Lier Asker SK\Team G-Sport Asker 103 Anders Johan Rogne Hakadal IL 105 Ådne Gigernes Nes Ski 107 Henrik Bjørnstad Koppang Haslum IL G 16 år 1 Magnus Bøe Fossum IF 5 Truls Fjellheim Jorde Asker SK 10 Håkon Asdøl IL Jardar 13 Patrick Fossum Kristoffersen Ullensaker SK 17 Andreas Finni Magnussen Nittedal IL 21 Fredrik Bucher-Johannessen Fossum IF 27 Thomas Helland Larsen Fossum IF 29 Tinius Ruzicka IL Jardar 39 Fredrik Ramstad Hoff Fossum IF 41 Jørgen Barkenæs Fet SK 53 Georg Henden Kaasen Bærum skikl 70 Harald Østberg Amundsen Asker SK\Team G-Sport Asker 71 Ola Tandberg Ryan Asker SK\Team G-Sport Asker 82 Marcus Arnesen Høland IL 93 Bjørnar Jacobsen Driv IL - Ski 96 Maxim Tjøtta Fossum IF 98 Martin Borge Heir Fossum IF Langrenncross J 15 år 2 Ingvild Wollebek Ås Il 2 Vera Johanne Norli Haslum Il J16 år 3 Aurora Kildahl Asker SK Stafett, Jenter 15-16år, 4 x 3,75km (K-K-F-F) 37

38 6. Akershus Skikrets lag 1 Sara Pettersen Fuglu, Pia Dahl, Hedda Østberg Amundsen, Marte Fosen 9. Akershus Skikrets lag 2 Sigrid By, Vera Johanne Norli, Ingvild Wollebek, Julie Bjervig Drivenes 14. Akershus Skikrets lag 3 Cecilie Mogen, Oda Hatlestad Hovland, Kristine Amundsen, Jenny Pedersen 17. Akershus Skikrets lag 5 Anniken Skeisvoll Grimsmo, Aurora Kildahl, Stine Bratteng, Maria Virik 21. Akershus Skikrets lag 4 Eline Storvik Grønvold, Julie Rustad, Elisabeth Hagen Helgesen, Åshild Faller Råheim 29. Akershus Skikrets lag 6 Julie Flatner Hansen, Tina Knutsmoen, Guro Finstad Bjerken, Oda Johanne Sikkeland Stafett, Gutter 15-16år, 4 x 5km (K-K-F-F) 1. Akershus Skikrets lag 1 Patrick Fossum Kristoffersen, Håkon Asdøl, Fredrik Bucher-Johannessen, Bøe Magnus 8. Akershus Skikrets lag 2 Mats Kobbersletten Jensen, Thomas Helland Larsen, Albert Sperstad, Eirik Andreas Mortensbakke 9. Akershus Skikrets lag 3 Harald Østberg Amundsen, Petter Ihlebæk, Truls Fjellheim Jorde, Andreas Finni Magnussen 22. Akershus Skikrets lag 4 Tinius Ruzicka, Anders Aksnes Smith, Hans Kristian Holmbro, Jonas Slettemark Juel 24. Akershus Skikrets lag 5 Martin Borge Heir, Simen Andersen, Marcus Arnesen, Fredrik Ramstad Hoff 30. Akershus Skikrets lag 6 Aksel Bru-Hemmingby, Henrik Husdal, Fredrik Grusd, Magnus Brath Skurdal 38. Akershus Skikrets lag 7 Thomas Engebråten, Ola Tandberg Ryan, Øyvind Fredrik Løvstad, Maxim Tjøtta 44. Akershus Skikrets lag 8 Bjørnar Jacobsen, Marius Nåvli Sjølie, Georg Henden Kaasen, Martin Haarstad 52. Akershus Skikrets lag 9 Emil Arnkværn, Kristian Nilsen, Vetle Storvik, Thorvald Hillesøy Ungdomsstafetten 2013, Holmenkollen 6. Akershus 2.lag (Sigrid Bye, Albert Sperstad, Hedda Amundsen, Magnus Bøe) 8. Akershus 1.lag (Marte Fosen, Tinius Ruzicka, Camilla Vannebo, Thomas Bucher- Johannessen) Resultater BDO Cup 2013/2014 Jenter 15 år 1. Ingvild Wollebek, Ås IL 2. Sigrid Bye, Eidsvold Verk Skiklubb 3. Pia Dahl, Strømmen & Lillestrøm Skiklubb 4. Eline Storvik Grønvold, Hakadal IL 38

Vårmøte 2016 Åråsen stadion

Vårmøte 2016 Åråsen stadion Vårmøte 2016 Åråsen stadion Agenda Fellesdel (kl. 1800-1930): Informasjon om Skihallen på Lørenskog. Utdeling av premier og stipend Informasjon fra NSF ved styremedlem Toril Skaflestad NYTT SKIPOLITISK

Detaljer

Skipolitisk dokument (2012-2016) Skistyret. Handlingsplan (2013-2015)

Skipolitisk dokument (2012-2016) Skistyret. Handlingsplan (2013-2015) Skikrets BREDDEIDRETT Operative mål Operative mål 1.1 Basisrekruttering av barn Mål: NSF skal sikre at ski er en naturlig vinteraktivitet for flest mulig barn ved at 1.1.2. ski inngår som viktig del av

Detaljer

FINNMARK SKIKRETS HANDLINGSPLAN

FINNMARK SKIKRETS HANDLINGSPLAN FINNMARK SKIKRETS HANDLINGSPLAN 2016 2017 2 3 Visjon, verdier og hovedmål Finnmark Skikrets (FSK) handlingsplan bygger på Norges Skiforbunds visjon frem mot 2018: Mange, gode og glade skiløpere, samt de

Detaljer

Gjerdrum kulturhus, Gjerdrum IL

Gjerdrum kulturhus, Gjerdrum IL Gjerdrum kulturhus, Gjerdrum IL Innledning ved leder i skigruppa i Gjerdrum IL Kort presentasjon av LK-medlemmene og ansvarsområder Kretsens terminliste for sesongen 2014/2015 - Sparebank 1 cup 13/14 år

Detaljer

FINNMARK SKIKRETS HANDLINGSPLAN

FINNMARK SKIKRETS HANDLINGSPLAN FINNMARK SKIKRETS HANDLINGSPLAN 2014-2015 2 Innhold handlingsplan Finnmark Skikrets 1. Visjon, verdier og hovedmål 2. Kjerneaktivitet a. Breddeidrett b. Toppidrett c. Skirenn og arrangement d. Anlegg e.

Detaljer

Handlingsplan LK Buskerud Skikrets 2012-2016

Handlingsplan LK Buskerud Skikrets 2012-2016 Handlingsplan LK Buskerud Skikrets 2012-2016 1. Anlegg. Buskerud skikrets skal ha en anleggsplan som omfatter dagens situasjon, klubbenes planer og skikretsens ønsker for drift og utbygging: Kretsen skal

Detaljer

IL Jardar. Hoppgruppas program. Vinter Velkommen til Jardarrennet 30. januar Hopp og kombinertrenn. Program/startlister

IL Jardar. Hoppgruppas program. Vinter Velkommen til Jardarrennet 30. januar Hopp og kombinertrenn. Program/startlister IL Jardar Hoppgruppas program Vinter 2016 Velkommen til Jardarrennet 30. januar 2016 Hopp og kombinertrenn Program/startlister Kjære løpere og publikum IL Jardar ved hoppgruppen ønsker alle velkommen til

Detaljer

HSK langrennskomitéen 2014-2015. Langrennskomitéen. Grenrapport for perioden 2014-2015

HSK langrennskomitéen 2014-2015. Langrennskomitéen. Grenrapport for perioden 2014-2015 Langrennskomitéen Grenrapport for perioden 2014-2015 April 2015 Grenrapport langrenn 2014-2015 Langrennskomitéen 2013-2015 Navn Helge Brynestad (leder) Gørill Fodstad Karlsen Anne Berit Nordvang Leif Arne

Detaljer

Vårmøte 2015 TVSK langrenn

Vårmøte 2015 TVSK langrenn Vårmøte 2015 TVSK langrenn Vårmøte 2015 Agenda 1. Oppsummering rennsesongen i kretsen 2014/2015 2. Oppsummering opplegg for nasjonale renn 2014/2015 3. Team Veidekke Oslofjord 4. Rulleskirenn 2015 5. Samlinger

Detaljer

Handlingsplan 2015-2017. PÅ LAG MED ALLE SOM ELSKER SNØ Handlingsplan 2015-2017 Sør-Trøndelag Skikrets

Handlingsplan 2015-2017. PÅ LAG MED ALLE SOM ELSKER SNØ Handlingsplan 2015-2017 Sør-Trøndelag Skikrets Handlingsplan 2015-2017 PÅ LAG MED ALLE SOM ELSKER SNØ Handlingsplan 2015-2017 Sør-Trøndelag Skikrets Forord Norges Skiforbunds strategiplan 2012-2016 er det overordnede styringsverktøy for alle ledd i

Detaljer

ÅRSBERETNING FOR STOKKE IL SKIGRUPPE 2013

ÅRSBERETNING FOR STOKKE IL SKIGRUPPE 2013 ÅRSBERETNING FOR STOKKE IL SKIGRUPPE 2013 www.stokkeil.no epost:ski@stokkeil.no Styret. Roller Leder Nestleder Kasserer Styremedlem Sportslig leder Styremedlem - Skileik Varamedlem Varamedlem - Uteanlegget

Detaljer

Thon Hotell Arena, Lillestrøm 20.05.2015

Thon Hotell Arena, Lillestrøm 20.05.2015 Thon Hotell Arena, Lillestrøm 20.05.2015 Agenda Årsberetning 2014-2015 Evaluering sesongen 2014-2015 KM Cuper og Terminliste 2015/2016 TD liste Team Veidekke Oslofjord Team Akershus og regionsamarbeid

Detaljer

Visjon, verdier og hovedmål.

Visjon, verdier og hovedmål. Visjon, verdier og hovedmål. Troms Skikrets (TSK) handlingsplan skal i perioden bygge på Norges Skiforbunds visjon fram mot 2016: «Mange, gode og glade skiløpere», samt de verdier og hovedmål som er lagt

Detaljer

REGELVERK NORD-NORSK MESTERSKAP Oppdatert oktober 2008

REGELVERK NORD-NORSK MESTERSKAP Oppdatert oktober 2008 REGELVERK NORD-NORSK MESTERSKAP Oppdatert oktober 2008 Nord-Norsk mesterkap er et åpent mesterskap, men bare utøvere som representerer en Nord-Norsk klubb kan kåres til Nord-Norsk Mester. Innbydelse skal

Detaljer

REGELVERK NORD-NORSK MESTERSKAP Oppdatert juni 2013

REGELVERK NORD-NORSK MESTERSKAP Oppdatert juni 2013 REGELVERK NORD-NORSK MESTERSKAP Oppdatert juni 2013 Nord-Norsk mesterskap er et åpent mesterskap, men bare utøvere som representerer en Nord-Norsk klubb kan kåres til Nord-Norsk Mester. Innbydelse skal

Detaljer

Formål. HSK skal arbeide til beste for skiidretten i Hedmark gjennom å utvikle egen aktivitet og organisasjon.

Formål. HSK skal arbeide til beste for skiidretten i Hedmark gjennom å utvikle egen aktivitet og organisasjon. HANDLINGSPLAN 2013-2015 Innledning. Handlingsplan 2013-2015 for Hedmark Skikrets bygger på Skipolitisk dokument 2012-2015 som ble vedtatt på Skitinget på Hamar juni 2012. Skipolitisk dokument er bygget

Detaljer

NSK Utmerkelser 2016

NSK Utmerkelser 2016 NSK Utmerkelser 2016 Tildeling av Nordland Skikrets Utmerkelser 2016 Utmerkelser for 2016 er av styret etter innstillinger fra grenkomiteene og gjeldende statutter. Tildeling er gjort i alle grener unntatt

Detaljer

ÅRSBERETNING FOR STOKKE IL SKIGRUPPE

ÅRSBERETNING FOR STOKKE IL SKIGRUPPE ÅRSBERETNING FOR STOKKE IL SKIGRUPPE 2012 Styret Rolle Leder Nestleder Kasserer Styremedlem Styremedlem Styremedlem Varamedlem Navn Edvard Gundersen Christian Anholt Jarle Skaug Grete Hangerhagen (Beate

Detaljer

Opp Kantebakk. Resultatliste. Jordbru

Opp Kantebakk. Resultatliste. Jordbru K12 1 Julie Meinicke IL Jutul 381 17:15,2 00:00,0 2 Oda Thrane Øen IL Jutul 382 20:42,5 03:27,3 3 Marthine Herger Lindgren IL Jutul 380 21:43,7 04:28,5 4 Julie Aas IL Jutul - Fotball 409 21:47,2 04:32,0

Detaljer

Årsmelding for langrenn/skiskyttergruppa 2016

Årsmelding for langrenn/skiskyttergruppa 2016 Årsmelding for langrenn/skiskyttergruppa 2016 1 STYRETS SAMMENSETNING: Følgende styre ble valgt på årsmøtet 22. februar 2016: Leder: Styremedlemmer: Sportslig ansvarlig: Økonomi ansvarlig Valgkomite: Torgeir

Detaljer

Agenda fagmøte Langrenn Bardufosstun, 5. nov. 2014

Agenda fagmøte Langrenn Bardufosstun, 5. nov. 2014 Agenda fagmøte Langrenn Bardufosstun, 5. nov. 2014 Velkommen LK - arbeidsoppgaver Terminliste 2014-2015 Troms Skikrets SNN-Cup 2014-15 NSF Kurs og samlinger Rekruttering Jenteløftet Status og fremdrift

Detaljer

Høstmøte Freestyle. Sole Hotell 22 oktober 2013

Høstmøte Freestyle. Sole Hotell 22 oktober 2013 Høstmøte Freestyle Sole Hotell 22 oktober 2013 Agenda Laagendalsposten Introduksjon av Freestyleutvalget BSK Info fra Freeski NSF (Sandnes/Frankum) Informasjon om eventuelle støtteordninger / prosjektmidler

Detaljer

UTKAST Årsmelding 2016/2017. Skiskyttergruppa

UTKAST Årsmelding 2016/2017. Skiskyttergruppa UTKAST Årsmelding 2016/2017 Skiskyttergruppa Bilde xx Vemun Kragh ble nr 4 i G15 i hovedlandsrennet i Meråker 2017. 1 Denne årsberetningen dekker perioden fra fjorårets årsmøte til årets årsmøte, dvs sesongen

Detaljer

Linderudkollrennet - KM OAØ

Linderudkollrennet - KM OAØ Jury/Ledelse Rennleder TD Løperrepr Arne Tiller, Østre Aker SK Asle Johansen, Akershus Georg Kórody, Akershus e A B C D E David Sjøen, Østfold Arvid Andreassen, Østfold Svein Kampen, Akershus Fritz Jacob

Detaljer

Årsmøte i Stokke idrettslag Ski 23. februar 2015 kl 19.30

Årsmøte i Stokke idrettslag Ski 23. februar 2015 kl 19.30 Årsmøte i Stokke idrettslag Ski 23. februar 2015 kl 19.30 Dagsorden: Sak 1. Åpning/konstituering Sak 2. Godkjenne a) Representantens fullmakter b) Dagsorden c) Valg av dirigent d) Valg av referent e) Valg

Detaljer

Årsberetning. Geilo IL har i tillegg arrangert DNB cup i november 2011.

Årsberetning. Geilo IL har i tillegg arrangert DNB cup i november 2011. Årsberetning Styret i BSSK har bestått av: Leder: Sigvart Bjøntegaard (frem til 18/4-12), IL Bevern Sekretær: Sigrid Groven, Drammen Strong Kasserer: Odd Erik Berg (Konstituert leder fra 18/4-12), Lier

Detaljer

v.21.11.2011 RENNINNBYDELSE

v.21.11.2011 RENNINNBYDELSE v.21.11.2011 RENNINNBYDELSE Norgesmesterskap på ski 2012 for juniorer Nordiske grener Holmenkollen nasjonalanlegg 16. mars -18. mars 2012 s1 Til alle Jr. skiløpere, -klubber og kretser i Norge På vegne

Detaljer

Årsberetning 2016/2017 Alpin. Organisasjon Styret/ alpinkomiteen (AK) i Oslo Skikrets har bestått av følgende:

Årsberetning 2016/2017 Alpin. Organisasjon Styret/ alpinkomiteen (AK) i Oslo Skikrets har bestått av følgende: Årsberetning 2016/2017 Alpin Organisasjon Styret/ alpinkomiteen (AK) i Oslo Skikrets har bestått av følgende: Leder: Roar Karlsen Nestleder, kretsutstyr/ premier: Marianne Owesen Hoel HL ansvarlig, terminliste:

Detaljer

Oppstartsmøte LK Nordland den 30.5.2013

Oppstartsmøte LK Nordland den 30.5.2013 Tid/sted: 30.5.2013 kl. 18.00 Bodø(Norconsult sine lokaler ) Deltakere: I Bodø: Lena Cecilie Pedersen, Marit Elveos Skype: Elin Abelsen(Mosjøen), Marte Glad Remen (Stokmarknes), Åke Holmstrøm (Fauske)

Detaljer

Virksomhetsplan Nordland skikrets 2013-2017

Virksomhetsplan Nordland skikrets 2013-2017 Virksomhetsplan Nordland skikrets 2013-2017 Virksomhetplanen til Nordland skikrets tar utgangspunkt i det Skipolitiske dokument. De deler som skikretsen mener de skal ta delansvar for, og således bidra

Detaljer

ÅRSBERETNING

ÅRSBERETNING ÅRSBERETNING 2014-15 Innholdsfortegnelse: Beretninger 2014-15 Side 3 Kretsstyrets beretning Side 10 Alpinkomiteens beretning Side 18 Freestyle/Telemarkskomiteens beretning Side 20 Hopp- og kombinertkomiteens

Detaljer

Presentasjon av program for Telenorlekene, Hafjell 2014. Oslo, mars 2014

Presentasjon av program for Telenorlekene, Hafjell 2014. Oslo, mars 2014 Presentasjon av program for Telenorlekene, Hafjell 2014 Oslo, mars 2014 Telenorlekene 2014 - Oppsummering Telenorlekene 2014 gjennomføres på Hafjell i perioden 3.-6. april Telenorlekene arrangeres av Lillehammer

Detaljer

Statoil Hovedlandsrennet i alpint 2015, Hemsedal og Geilo. Oslo, januar 2015

Statoil Hovedlandsrennet i alpint 2015, Hemsedal og Geilo. Oslo, januar 2015 Statoil Hovedlandsrennet i alpint 2015, Hemsedal og Geilo Oslo, januar 2015 Statoil Hovedlands 2015 - Oppsummering Statoil Hovedlandsfinale i alpint 2015 arrangeres to steder: - Fartsfinale (utfor og super

Detaljer

Stokke IL Skigruppe Årsberetning for året 2009.

Stokke IL Skigruppe Årsberetning for året 2009. Årsberetning for året 2009. Årsberetningen 2009 Side: 1 Administrasjon og arrangement Styret Styret har bestått av følgende personer: Leder; Nestleder; Kasserer; Sekretær; Styremedlem; Varamedlem; Varamedlem:

Detaljer

Hovedlandsrennet i alpint 2016, Bjorli. Oslo, oktober 2015

Hovedlandsrennet i alpint 2016, Bjorli. Oslo, oktober 2015 Hovedlandsrennet i alpint 2016, Bjorli Oslo, oktober 2015 Hovedlands 2016 - Oppsummering Hovedlandsfinale i alpint 2016 arrangeres på Bjorli av Rauma Alpin (www.raumaalpin.no) Både fartsfinale og tekniske

Detaljer

Referat fra Styremøte 4, 2013-15.

Referat fra Styremøte 4, 2013-15. Referat fra Styremøte 4, 2013-15. Sted: Rica Seilet Hotell, Molde, 25.04. kl. 19.30 22.30 Tilstede: Forfall: Per Vidnes, Astrid E. Stavseng, Frode Børstad, Roar Lervik, Torstein Tafjord (AK), Nils Henrik

Detaljer

Årsberetning 2016/2017

Årsberetning 2016/2017 Årsberetning 2016/2017 Styret 2016-2017 har bestått av: Verv Navn Klubb Periode Leder Einar Floden Trysilgutten 2016-2017 Nestleder Morten Eggen Hernes 2016-2018 Sekretær Ola Alme Sørskogbygda 2014-2017

Detaljer

Referat høstmøte 28.10.2015

Referat høstmøte 28.10.2015 Referat høstmøte 28.10.2015 Sted: Lampeland Kl. 18.30 kl. 21.30 Tilstede: Styret i BSSK, Ål SSK, Svene IL, Lier IL, Bødalen IF, Eiker-Kvikk, Hønefoss SSK, Drammen Strong, IL Bevern, Simostranda IL, Geilo

Detaljer

fra styremøte nr 5/2013-15, onsdag 1. oktober 2014, Rica Alta Hotell, kl 1600.

fra styremøte nr 5/2013-15, onsdag 1. oktober 2014, Rica Alta Hotell, kl 1600. FINNMARK SKIKRETS Styret PROTOKOLL fra styremøte nr 5/2013-15, onsdag 1. oktober 2014, Rica Alta Hotell, kl 1600. Til stede: Bjørn Roald Mikkelsen kretsleder Doris Anita Johansen nestleder Anita Bakken

Detaljer

Telemark og Vestfold Skiskytterkrets. Årsmelding for sesongen 2011/2012:

Telemark og Vestfold Skiskytterkrets. Årsmelding for sesongen 2011/2012: Telemark og Vestfold Skiskytterkrets Årsmelding for sesongen 2011/2012: Innledning: Kretsen planla å arrangere 8 renn i Statkraftcupen. 5 renn ble gjennomført. Ivrig IL greide denne sesongen ikke å arrangere

Detaljer

IL Jardar. Hoppgruppas program. Vinter og sommer Jardarrennet 28. januar 2012 Jubileumsrenn Hopp og kombinertrenn

IL Jardar. Hoppgruppas program. Vinter og sommer Jardarrennet 28. januar 2012 Jubileumsrenn Hopp og kombinertrenn IL Jardar Hoppgruppas program Vinter og sommer 2012 Jardarrennet 28. januar 2012 Jubileumsrenn Hopp og kombinertrenn Jardar Høst-Cup 15. september 2012 Plasthopprenn og Kombinertrenn Program/startlister

Detaljer

fra styremøte nr 4/2013-2015, tirsdag 4. mars 2014, Rica Hotel Alta, kl 1615.

fra styremøte nr 4/2013-2015, tirsdag 4. mars 2014, Rica Hotel Alta, kl 1615. PROTOKOLL fra styremøte nr 4/2013-2015, tirsdag 4. mars 2014, Rica Hotel Alta, kl 1615. Til stede: Bjørn Roald Mikkelsen kretsleder Doris Anita Johansen nestleder Anita Bakken Strøm styremedlem Per Oskar

Detaljer

Referat fra styremøte Hakadal Alpin

Referat fra styremøte Hakadal Alpin Referat fra styremøte Hakadal Alpin nr. 03/ 2014 Nr.03/ 2014 Dato:24.03.2014 Sted: Hos Rolf Martin Deltakere: Leif-Åge Sørlie, Bjørn Erik Graff, Terje Nummedal, Rolf Martin Næss, Erik Fjeldstad, Tone Wammeli,

Detaljer

Hovden RAPPORT FRA HOVEDLANDSRENNET 2017: Ine Haugland på vei inn til gull i storslalåm!!!

Hovden RAPPORT FRA HOVEDLANDSRENNET 2017: Ine Haugland på vei inn til gull i storslalåm!!! Hovden 28.3.2017 RAPPORT FRA HOVEDLANDSRENNET 2017: Ine Haugland på vei inn til gull i storslalåm!!! Sesongens hovedlandsrenn er nå historie, og totalt sett må vel dette være det beste hovedlandsrennet

Detaljer

Velkommen til høstmøte langrenn 2014

Velkommen til høstmøte langrenn 2014 Velkommen til høstmøte langrenn 2014 Høstmøte langrenn 2014 Agenda informasjonssaker: 1. Kort presentasjon av LK for 2014/2015 2. Terminliste TVSK 2014/2015 3. Nordea TV-Cup 2014/2015 4. Sesongmål for

Detaljer

Årsmelding 2008 Oslo BowlingKrets

Årsmelding 2008 Oslo BowlingKrets 1 Årsmelding 2008 Oslo BowlingKrets 2 Innholdsfortegnelse: 1 Styrets sammensetning... 3 2 Styrets Intensjoner... 4 3 Organisasjon... 4 4 Klubbene i OBK... 5 5 Aktiviteter... 6 6 Gratulasjoner... 7 3 1

Detaljer

Verdier. HSK skal preges av frivillighet, demokrati, lojalitet og likeverd. All skiaktivitet skal bygge på grunnverdier som

Verdier. HSK skal preges av frivillighet, demokrati, lojalitet og likeverd. All skiaktivitet skal bygge på grunnverdier som HANDLINGSPLAN 2015-2017 Innledning. Handlingsplan 2015-2017 for Hedmark Skikrets bygger på Skipolitisk dokument 2015-2017. Skipolitisk dokument er bygget opp med prioriterte mål innenfor 4 hovedområder;

Detaljer

Fagmøte alpint, høst

Fagmøte alpint, høst Fagmøte alpint, høst Samlinger høsten 2014 Over 300 utøvere har gjennomført testen God kvalitet og innhold i treningen Bra tilbakemeldinger fra miljøene Rekruttering og tiltak Ski samlinger 10 12. oktober

Detaljer

Innbydelse NM på ski i Tromsø 28.-31.januar 2016

Innbydelse NM på ski i Tromsø 28.-31.januar 2016 Innbydelse NM på ski i Tromsø 28.-31.januar 2016 - Folkefest i vinterbyen På vegne av Norges Skiforbund, Kvaløysletta Skilag og Tromsø Skiklubb Langrenn har vi den glede å invitere til NM langrenn del

Detaljer

LK-møte 2 Nordland skikrets

LK-møte 2 Nordland skikrets Tid/sted: Deltakere: 17.9.2013 kl. 18.00 21.00 - SKYPEMØTE Elin Abelsen(Mosjøen), Marte Glad Remen (Stokmarknes), Åke Holmstrøm (Fauske) Fraværende: Lena Cecilie Pedersen Kopi til: Deltagere, fraværende

Detaljer

ÅRSMELDING FOR LANGRENN/SKISKYTING 2015

ÅRSMELDING FOR LANGRENN/SKISKYTING 2015 ÅRSMELDING FOR LANGRENN/SKISKYTING 2015 1 STYRETS SAMMENSETNING: Følgende styre ble valgt på årsmøtet 18. februar 2015: Leder: Torgeir Skrede (valgt for 2 år) Styremedlem : Terje Simonsen (valgt for 1

Detaljer

Alpint Sør-Trøndelag skikrets. Med årshjul for samlinger

Alpint Sør-Trøndelag skikrets. Med årshjul for samlinger Sportsplan 2014-2018 Alpint Sør-Trøndelag skikrets Med årshjul for samlinger Alpinkomiteen 2013-2015 Ola Evjen (leder), Ørjan Berg-Johansen, Lars-Inge Graabak, Karianne Hestad, Stein Kjartan Vik. 1. INNLEDNING

Detaljer

Vang Skiløperforening -Langrenn. Informasjon om klubben og virksomheten - Samarbeidsmuligheter sesongen 2017/2018

Vang Skiløperforening -Langrenn. Informasjon om klubben og virksomheten - Samarbeidsmuligheter sesongen 2017/2018 Vang Skiløperforening -Langrenn Informasjon om klubben og virksomheten - Samarbeidsmuligheter sesongen 2017/2018 Informasjon om klubben Klubben ble stiftet i 1902 som en etterfølger av Vang Skilag (siste

Detaljer

Presentasjon av foreløpig OSK program for Alpint Hovedlandsrenn, Bjorli 2012. Oslo, 16. januar 2012

Presentasjon av foreløpig OSK program for Alpint Hovedlandsrenn, Bjorli 2012. Oslo, 16. januar 2012 Presentasjon av foreløpig OSK program for Alpint Hovedlandsrenn, Bjorli 2012 Oslo, 16. januar 2012 Hovedlandsrennet 2012 Oslo Skikrets sitt program for Hovedlandsrennet 2012 foregår i perioden 22 til 30

Detaljer

Vårmøte Langrenn Akershus Skikrets

Vårmøte Langrenn Akershus Skikrets Vårmøte Langrenn Akershus Skikrets Åråsen Konferansesenter Åråsen Stadion 10. mai 2017 Agenda 1. Åpning 2. Evaluering sesongen 2016/2017 3. Team Veidekke OsloCord 1. Status fra teamet 2. Samling 13-16

Detaljer

Årsmelding alpint sesongen 2014/15

Årsmelding alpint sesongen 2014/15 Årsmelding alpint sesongen 2014/15 Hordaland Alpinkomite: Pål Hauge Bergens Skilag Leder Torgils Bryn Nestleder Bård Seterås Fana Medlem Rune Skogen Samnanger Medlem Hans Børje Strømberg Tertnes Medlem

Detaljer

Svein Tore (kretsleder) - Arbeidet med Skipolitisk dokument

Svein Tore (kretsleder) - Arbeidet med Skipolitisk dokument PROTOKOLL Styremøte nr 5/2015-2017, Karasjok 23.-24. september 2016. Til stede: Svein Tore Dørmænen kretsleder Rune Seim nestleder Therese Bang Larsen styremedlem Svein Tore Paulsen styremedlem, L-AK Per

Detaljer

REFERAT FRA FAGMØTE LANGRENN, 5. NOVEMBER PÅ BARDUFOSSTUN, tillegg til Presentasjon

REFERAT FRA FAGMØTE LANGRENN, 5. NOVEMBER PÅ BARDUFOSSTUN, tillegg til Presentasjon Troms Skikrets Postboks 12 9251 TROMSØ Besøksadresse: Stadionveien 3-7, Alfheim stadion T: (+47) 934 14 714 Org.nr. 970 549 625 skiforbundet.no/kretser/troms troms@skiforbundet.no REFERAT FRA FAGMØTE LANGRENN,

Detaljer

LANGRENN-/SKISKYTING ÅRSRAPPORT 2010

LANGRENN-/SKISKYTING ÅRSRAPPORT 2010 LANGRENN-/SKISKYTING ÅRSRAPPORT 2010 Styret i Langrenn og Skiskyting består ved utgangen av året av følgende personer: Leder: Nils Lie Skiskyting: Per Maltun Sportslig ansvarlig: Per Olav Bucher-Johannessen

Detaljer

Velkommen )l høstmøte langrenn 2015

Velkommen )l høstmøte langrenn 2015 Velkommen )l høstmøte langrenn 2015 Høstmøte langrenn 2015 Agenda informasjonssaker: 1. Kort presentasjon av LK for 2015/2016 2. Terminliste TVSK 2015/2016 3. Nordea TV- Cup 2015/2016 4. Sesongmål for

Detaljer

Årsmelding Sportslig 2014-2015

Årsmelding Sportslig 2014-2015 Årsmelding Sportslig 2014-2015 Sammendrag Det har vært en bedre vinter sammenlignet med fjoråret, men fortsatt for lite snø i eget anlegg slik at det ble kun arrangert et internrenn tidlig i sesongen.

Detaljer

VAALER IF Renninnbydelse til Junior NM Ski Nordiske grener Vang-Våler 22. - 25. februar 2007

VAALER IF Renninnbydelse til Junior NM Ski Nordiske grener Vang-Våler 22. - 25. februar 2007 VAALER IF Renninnbydelse til Junior NM Ski Nordiske grener Vang-Våler 22. - 25. februar 2007 På vegne av Norges Skiforbund har Vang Skiløperforening og Vaaler Idrettsforening gleden av å innby til Junior

Detaljer

SPYDSPISS EN DEL AV SKIGRUPPA

SPYDSPISS EN DEL AV SKIGRUPPA SPYDSPISS EN DEL AV SKIGRUPPA GRUNNLAGET FOR SPYDSPISS Terje Håkonsen sportsligleder Kompetansebygging/filosofi Junior/seniorsatsing 1. Innen 2014 ta medaljer i NM for jenter og gutter i juniorklassen

Detaljer

Presentasjon av foreløpig OSK program for Alpint Hovedlandsrenn, Voss 2011. Oslo, 10. januar 2011

Presentasjon av foreløpig OSK program for Alpint Hovedlandsrenn, Voss 2011. Oslo, 10. januar 2011 Presentasjon av foreløpig OSK program for Alpint Hovedlandsrenn, Voss 2011 Oslo, 10. januar 2011 Hovedlandsrennet 2011 Oslo Skikrets sitt program for Hovedlandsrennet 2011 foregår i perioden 18 til 27

Detaljer

Langrennskomiteens møte nr. 06, desember 2012 OSLO

Langrennskomiteens møte nr. 06, desember 2012 OSLO Langrennskomiteens møte nr. 06, 2012-2014 11. desember 2012 OSLO REFERAT REFERATSAKER 40. LK-møte nr. 05 (Beitostølen ) RAPPORTERING 41. Rapportering av virksomheten 42. Økonomirapport INFORMASJON 43.

Detaljer

Referat høstmøte Buskerud skiskytterkrets, Sole hotell Noresund, 191011.

Referat høstmøte Buskerud skiskytterkrets, Sole hotell Noresund, 191011. Referat ekstraordinært kretsting Buskerud skiskytterkrets, Sole hotell Noresund, 191011. Sak: Lene Sataslåtten har trukket seg fra styret. Charlotte Fjeld Andersen, Geilo, er foreslått som nytt styremedlem,

Detaljer

Presentasjon av program for Hovedlandsrennet i alpint 2014 Hafjell og Oppdal. Oslo skikrets - november 2013

Presentasjon av program for Hovedlandsrennet i alpint 2014 Hafjell og Oppdal. Oslo skikrets - november 2013 Presentasjon av program for Hovedlandsrennet i alpint 2014 Hafjell og Oppdal Oslo skikrets - november 2013 Hovedlandsrennet 2014 - Oppsummering Hovedlandsrennet i alpint 2014 foregår på to steder: Fartsfinale

Detaljer

LK-møte 3 Nordland skikrets

LK-møte 3 Nordland skikrets Tid/sted: 15.11.2013 kl. 18.00 21.00 Deltakere: Elin Abelsen, Marte Glad Remen, Åke Holmstrøm. Elveos, Ane Marie Johnsen. Fraværende: Kopi til: Kommentarer: Neste møte: Lena Cecilie Pedersen Deltagere,

Detaljer

Organisering, visjon og praksis

Organisering, visjon og praksis Organisering, visjon og praksis Hvem er med i alpingruppa? -U10 U12 U14 U16 FIS ca 20 stk ca 8 stk ca 4 stk ca 8 stk ca 9 stk Hemsedal IL alpingruppa en av de største klubbene i Hallingdal og Buskerud,

Detaljer

Aktivitet sesongen 2011/2012 Vefsnhopp

Aktivitet sesongen 2011/2012 Vefsnhopp Aktivitet sesongen 2011/2012 Vefsnhopp Sesongforberedelser høsten 2011. Det ble gjennomført 1 felles plastsamling i Steinkjer (Miljøsamling).. Det var med 6 Vefsnhoppere fra 13 til senior år på miljøsamling.

Detaljer

INNBYDELSE TIL NORD NORSK MESTERSKAP PÅ SKI 2009 NORDISKE GRENER. 20 22. mars 2009. Skillevollen - Mo i Rana

INNBYDELSE TIL NORD NORSK MESTERSKAP PÅ SKI 2009 NORDISKE GRENER. 20 22. mars 2009. Skillevollen - Mo i Rana INNBYDELSE TIL NORD NORSK MESTERSKAP PÅ SKI 2009 NORDISKE GRENER 20 22. mars 2009 Skillevollen - Mo i Rana Arrangør: Bossmo & Ytteren IL ønsker velkommen til Nord-Norsk Mesterskap på ski 2009 nordiske

Detaljer

Referat fagmøte 25.april 2015

Referat fagmøte 25.april 2015 Referat fagmøte 25.april 2015 LK Perioden 2013-205. Gjennomgang av hva LK har jobbet med den siste perioden, 2013-2015 Målsetting i LK er at ved å samarbeide blir vi alle bedre. Det er rasjonelt og det

Detaljer

ÅRSBERETNING FOR STOKKE IL SKIGRUPPE

ÅRSBERETNING FOR STOKKE IL SKIGRUPPE ÅRSBERETNING FOR STOKKE IL SKIGRUPPE 2011 Styret: Rolle Leder Nestleder Kasserer Sekretær Styremedlem Varamedlem Varamedlem Navn Tom Horntvedt anlegg, løyper og snøproduksjon Christian Anholt - arrangement

Detaljer

SPESIELLE BESTEMMELSER OG ENDRINGER ALPINT RENNREGLEMENT FOR SESONGEN 2014/2015:

SPESIELLE BESTEMMELSER OG ENDRINGER ALPINT RENNREGLEMENT FOR SESONGEN 2014/2015: Oslo, november 2014 SPESIELLE BESTEMMELSER OG ENDRINGER ALPINT RENNREGLEMENT FOR SESONGEN 2014/2015: VIKTIG Å HUSKE: Spesielle bestemmelser alpint sesongen 2014/2015 hører med til Alpint rennreglement

Detaljer

Jardarrennet Offisiell Resultatliste Ski hopping Andre omgang ASK ASK OSL. Odd J. Hyttebakk Tore Christian Fossen

Jardarrennet Offisiell Resultatliste Ski hopping Andre omgang ASK ASK OSL. Odd J. Hyttebakk Tore Christian Fossen Jury/Ledelse Rennleder Georg Kórody TD Svein Kampen Løperrepr. Per Elias Kalfoss Lege Jens Eskerud MD Jan Rype OSL e A B C D E Svein Kampen Odd J. Hyttebakk Tore Christian Fossen Bakkedata K-punkt Meter

Detaljer

Presentasjon for uttatte løpere i Oslo Skikrets til Landsfinalen 2010 på Oppdal. Oslo, 4.mars 2010

Presentasjon for uttatte løpere i Oslo Skikrets til Landsfinalen 2010 på Oppdal. Oslo, 4.mars 2010 Presentasjon for uttatte løpere i Oslo Skikrets til Landsfinalen 2010 på Oppdal Oslo, 4.mars 2010 Landsfinalen 2010 Arrangementet avholdes i perioden 26 28 mars 2010 på Oppdal Super G, Storslalom og slalom,

Detaljer

Hovedlandsrennet i alpint 2016, Bjorli. Oslo, januar 2016

Hovedlandsrennet i alpint 2016, Bjorli. Oslo, januar 2016 Hovedlandsrennet i alpint 2016, Bjorli Oslo, januar 2016 Hovedlands 2016 - Oppsummering Hovedlandsfinale i alpint 2016 arrangeres på Bjorli av Rauma Alpin (www.raumaalpin.no) Både fartsfinale og tekniske

Detaljer

Presentasjon for uttattte løpere i Oslo Skikrets til Alpint Hovedlandsrenn, Hafjell 2010. Oslo, 4. mars 2010

Presentasjon for uttattte løpere i Oslo Skikrets til Alpint Hovedlandsrenn, Hafjell 2010. Oslo, 4. mars 2010 Presentasjon for uttattte løpere i Oslo Skikrets til Alpint Hovedlandsrenn, Hafjell 2010 Oslo, 4. mars 2010 Hovedlandsrennet 2010 Arrangementet avholdes i perioden 13.-19. mars 2010 på Hafjell. Storslalom,

Detaljer

TERMINLISTE SKISESONGEN

TERMINLISTE SKISESONGEN TERMINLISTE SKISESONGEN 2012 www.stormfjell.no I.L. STORMFJELL LYSLØYPA I LARSOSLIA Vi ønsker alle velkommen til å benytte lysløypa. Vi har 3 forskjellige løypelengder. 400 m, 1,5 km og 2,5 km Vi har også

Detaljer

Referat fra styremøte Hakadal Alpin

Referat fra styremøte Hakadal Alpin Referat fra styremøte Hakadal Alpin nr. 08/ Nr.08 / Dato:22.10. Sted: Hos Hege Deltakere: Leif-Åge Sørlie, Bjørn Erik Graff, Erik Fjeldstad, Terje Nummedal, Rolf Martin Næss, Tone Wammeli, Hege Krogh Fravær:

Detaljer

Høstmøte Alpint Sole Hotell 21 okt 2015

Høstmøte Alpint Sole Hotell 21 okt 2015 Høstmøte Alpint Sole Hotell 21 okt 2015 Agenda 1. Velkommen Valg av møteleder, referent og 2 representanter til undertegne å protokollen Info fra høstmøte NSF 2. Terminliste: Bama, HL og LF, (NM?) Trenere,

Detaljer

Invitasjon Hovedlandsrennet U16 Hafjell 2017

Invitasjon Hovedlandsrennet U16 Hafjell 2017 Invitasjon Hovedlandsrennet U16 Hafjell 2017 Lillehammer Skiklub har i samarbeid med Norges Skiforbund og generalsponsor Sparebanken Hedmark gleden av å invitere til Hovedlandsrennet i DH, SG, AC, SSL

Detaljer

Terminlistens hovedpunkter langrenn sesongen 2014-2015

Terminlistens hovedpunkter langrenn sesongen 2014-2015 Terminlistens hovedpunkter langrenn sesongen 2014-2015 Ajourført 30. april 2014 NB! For innkvartering Statoil Norgescup: Vang 12.-14. desember: Hovedinnkvartering er på Olrud (Rica Hamar). Henvendelse:

Detaljer

Rulleskitest i Hurdal - Minneåsen opp

Rulleskitest i Hurdal - Minneåsen opp Rulleskitest i Hurdal - Minneåsen opp Dato: 23.09.2014 Forhold: Overskyet og lite vind, 6-8 grader. Tørr asfalt. Start: Kl. 18.30, intervallstart. * knekt pigg/stav 4,5 km, Fra Esso til der skiløypa krysser

Detaljer

Gjerpenkollen 7. september

Gjerpenkollen 7. september Hoppklubb 7. september Jury/Ledelse Rennleder Håkon Gravdal TD Svein Emmerud Dommere A B C D E Bakkedata K-punkt Meter verdi Hill size (HS) Bakkerekord Bakkenavn Gatepoeng 5 m,6 p/m 0 m 0 K5 G år K5 4

Detaljer

Aktivitetsplan 01.11.2008 31.10.2009

Aktivitetsplan 01.11.2008 31.10.2009 Akershus Friidrettskrets Aktivitetsplan 01.11.2008 31.10.2009 Akershus Friidrettskrets skal arbeide aktivt for å fremme vekst i friidretten i kretsen, både i topp og bredde, gjennom relevante tilbud til

Detaljer

Styremøte 07/13 Nordland Skikrets. 15.-16.11.2013, RICA Hotell, Bodø

Styremøte 07/13 Nordland Skikrets. 15.-16.11.2013, RICA Hotell, Bodø 23/2013: protokoll fra styremøte 05/07 Vedtak:godkjent Styremøte 07/13 Nordland Skikrets 15.-16.11.2013, RICA Hotell, Bodø Fredag kl 18.00-21.00, lørdag; kl. 08.30-12.00, Vedtak: Godkjent protokoll fra

Detaljer

Årsmøte i Nes Ski 23. april 2014 kl Skihytta i Nes Skianlegg Agenda:

Årsmøte i Nes Ski 23. april 2014 kl Skihytta i Nes Skianlegg Agenda: Årsmøte i Nes Ski 23. april 2014 kl. 19.00 Skihytta i Nes Skianlegg Agenda: 1. Godkjenne de stemmeberettigede. 2. Godkjenne innkallingen, saksliste og forretningsorden. 3. Velge dirigent(er), sekretær(er),

Detaljer

DAGSORDEN INNKOMNE FORSLAG OG SAKER LANGTIDSBUDSJETT

DAGSORDEN INNKOMNE FORSLAG OG SAKER LANGTIDSBUDSJETT DAGSORDEN INNKOMNE FORSLAG OG SAKER LANGTIDSBUDSJETT 2015-17 1 DAGSORDEN ØSTFOLD SKIKRETS TING I henhold til lov for Østfold Skikrets har Skitinget denne faste dagsorden. Skikretstinget skal: 1. Godkjenne

Detaljer

FINNMARK SKIKRETS Styret PROTOKOLL. Styremøte nr 7/ , Ullevål stadion, Oslo, 10. mars 2017, kl 1600.

FINNMARK SKIKRETS Styret PROTOKOLL. Styremøte nr 7/ , Ullevål stadion, Oslo, 10. mars 2017, kl 1600. PROTOKOLL Styremøte nr 7/2015-2017, Ullevål stadion, Oslo, 10. mars 2017, kl 1600. Til stede: Rune Seim nestleder Therese Bang Larsen styremedle Svein Tore Paulsen styremedlem, L-AK Svein Erik Danielsen

Detaljer

TERMINLISTE SKISESONGEN

TERMINLISTE SKISESONGEN TERMINLISTE SKISESONGEN 2011 www.stormfjell.no I.L. STORMFJELL LYSLØYPA I LARSOSLIA Vi ønsker alle velkommen til å benytte lysløypa. Vi har 3 forskjellige løypelengder. 400m, 1,5 km og 2,5 km Vi har også

Detaljer

ARRANGØR I TROMS HVA SONE KRETS TYPE RENN STILART PROGRAM DISTANSE TD

ARRANGØR I TROMS HVA SONE KRETS TYPE RENN STILART PROGRAM DISTANSE TD Renn som står skrevet i rødt er ikke avklart TIDSPUNKT NOVEMBER: UTENFOR TERMINLISTE, LANGRENN SKIKRETS 2016-2017 Sist oppdatert 27.01.2017 - Endres fortløpende. Søknader/tilbakemeldinger rettes til: troms@skiforbundet.no

Detaljer

Årsberetning 2009. Oslo Bowlingkrets

Årsberetning 2009. Oslo Bowlingkrets Årsberetning 2009 Petter Hansen, Solli BK Europamester 2009 Innholdsfortegnelse: 1. Styrets sammensetning... 3 2. Styrets Intensjoner... 4 3. Organisasjon... 4 4. Klubbene i OBK... 5 5. Aktiviteter...

Detaljer

OFFISIELL RESULTATLISTE Slalåm. Jenter 11 år

OFFISIELL RESULTATLISTE Slalåm. Jenter 11 år OFFISIELL RESULTATLISTE Slalåm Plas Stnr Idr.nr Navn Klubb 1.Omgang 2.Omgang Totalt Diff. Jenter 11 år 1 62 Zimmer Julie Ljan IF 0:56.34 (1) 0:56.24 (3) 1:52.58 2 56 Richardsen Mille Stabæk Alpin 0:56.44

Detaljer

Innbydelse til NM junior nordiske grener Hommelvik/Trondheim 6.-8.mars 2015

Innbydelse til NM junior nordiske grener Hommelvik/Trondheim 6.-8.mars 2015 Innbydelse til NM junior nordiske grener Hommelvik/Trondheim 6.-8.mars 2015 Arrangør Hommelvik il, i samarbeid med Norges Skiforbund og Byåsen il (teknisk arrangør hopp), har gleden av å invitere til NM

Detaljer

Arrangørmøte NordeaTV-cup/KM 2016/17

Arrangørmøte NordeaTV-cup/KM 2016/17 Arrangørmøte NordeaTV-cup/KM 2016/17 Arrangørmøte Nordea TV-Cup/KM 2016/17 Agenda Informasjon om NORDEA TV-Cup Gjennomføring av sprintrenn (KM) Gjennomføring av stafett (KM) Fellesstart og duathlon (KM

Detaljer

Mars 2014. Ny sponsor i klubben

Mars 2014. Ny sponsor i klubben 7.-8. mars 9. mars 21. mars 21. mars 29. mars Ny sponsor i klubben Mars 2014 Viktige hendelser denne måned: Svartbeltesamling, Bergen Årsmøte JKA Norway, Bergen Klubbmesterskap senior, Fudoshin Dojo Japan

Detaljer

SESONG INFORMASJON 2013/2014 GRAN IL SKIGRUPPA

SESONG INFORMASJON 2013/2014 GRAN IL SKIGRUPPA SESONG INFORMASJON 2013/2014 GRAN IL SKIGRUPPA A: Organisatorisk tilknytning Bestemmelser og målsettinger for Gran IL s skigruppe Sesongen 2013 / 2014 Gran Idrettslag (GIL) er medlem av bl.a. Norges Idrettsforbund

Detaljer

TERMINLISTENS HOVEDPUNKTER 2015-2016

TERMINLISTENS HOVEDPUNKTER 2015-2016 TERMINLISTENS HOVEDPUNKTER 2015-2016 Sist oppdatert 16.07.2015 - endringer kan komme Rødt ikke bekreftet. Tilbakemeldinger sendes: asgeir.moberg@skiforbundet.no DATO STED NASJ KVINNER MENN RENNKAT tir

Detaljer

NM HOPP 2015 Stor bakke Resultatliste

NM HOPP 2015 Stor bakke Resultatliste TD: Per Elias Kalfoss Rennleder: Svein Granerud Name: 1 48 Anders Jacobsen Ringkollen Skiklubb Flying Team Vikersund 92.0 23 7.6 132.5 82.5 18.5 19.5 18.5 19.5 19.0 57.0 147,1 2 91.9 23 7.6 135.5 87.9

Detaljer