BIs Årsrapport Organisasjonsbeskrivelse

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "BIs Årsrapport 2012. 12 Organisasjonsbeskrivelse"

Transkript

1 BIs Årsrapport 2012 Innhold 2 Rektor har ordet Årsberetning 3 BI i Styret 5 Studier og studenter 6 Forskning 7 Næringsliv og samfunn 8 Akkreditering og rangering 9 Organisasjon og ansatte 10 Årsresultat 11 Fremtidsutsikter 12 Organisasjonsbeskrivelse BIs åtte institutter 14 Institutt for finansiell økonomi 15 Institutt for innovasjon og økonomisk organisering 16 Institutt for kommunikasjon, kultur og språk 17 Institutt for ledelse og organisasjon 18 Institutt for markedsføring 19 Institutt for regnskap, revisjon og jus 20 Institutt for samfunnsøkonomi 21 Institutt for strategi og logistikk 22 Årsregnskap 36 Revisjonsberetning 37 Adresselister

2 rektor har ordet / ÅRsrapporten 2012 KONSOLIDERING FOR FREMTIDEN De siste årene har BI gjennomført store omstillinger er ikke noe unntak. Vi har konsolidert vårt studietilbud og distribusjonssystem. Studier er omorganisert eller lagt ned. Fra å ha tretten studiesteder rundt i landet, har vi nå fire tilbake: Oslo, Bergen, Trondheim og Stavanger. Vi konsentrerer oss om de store studiebyene. Omstillingen følger av BIs strategi for perioden Målet er å løfte oss slik at vi kan hevde oss blant de beste europeiske handelshøyskolene. Da må vi vi spisse og konsentrere ressursene våre. Vi må prioritere hvilke fag vi skal være spesielt gode på. Fagmiljøene må ha kritisk masse for å være tunge nok. Forskningsbasert undervisning har klare stordriftsfordeler. BI var lenge en desentralisert skole med mange kurs og lokale studiesteder. Tiden har imidlertid løpt fra denne modellen. Studentene samler seg nå i store studiebyer. Konkurransen blir internasjonal. Næringslivet vil ha kandidater og kompetansestøtte fra skoler som hevder seg internasjonalt. Da må ressursene spisses inn mot forskningsbaserte stu dier som studenter og bedrifter trakter etter, som er bærekraftige på sikt, og som BIs fagmiljøer er store og tunge nok til å levere på høyt internasjonalt nivå. Ikke alle har vært like glade for disse omstillingene. Jeg har stor respekt for at medarbeidere misliker at studier og kurs, som de har lagt mye arbeid i, legges ned. Det samme gjelder ordførere som engasjerer seg når BI trekker seg ut av deres lokalsamfunn. Vi kunne kanskje fortsatt en stund til med en spredt modell. Men på sikt har vi ikke noe valg. Vi makter ikke møte den internasjonale konkurransen så lenge våre knappe ressurser er spredt på små fagmiljøer med få studenter. Derfor har vi tatt omstillingene nå, mens BI har ressurser og økonomi til å gjennomføre dem på en ansvarlig måte overfor studenter og ansatte. Faglige og andre ressurser vi har frigjort gjennom konsolideringen brukes nå til å forbedre og styrke skolen. Nedleggelser går sammen med investeringer i våre faglige satsingsområder, og i å utvikle de studiestedene som vi satser videre på. Studentene merker dette med flere lærere å forholde seg til, med tettere oppfølging, og med bedre læringsfasiliteter. I tillegg skal et omfattende investerings program bringe BI i front med å ta i bruk digitale løsninger for undervisning og eksamener. Vi planlegger ikke flere strategisk motiverte kutt i denne omgang. Men det er selvsagt umulig å garantere at alt BI driver med i dag skal fortsette i all fremtid. BI har ikke noe sugerør i statskassen som gjør det mulig å tenke slik. Vi må omstille oss i takt med etterspørselen. Samtidig øker konkurransen. Det skaper et visst press og en viss usikkerhet. Men det må vi leve med, og det har vi heller ikke vondt av. BI ville ikke ha vært der vi er i dag dersom de som har bygget opp skolen ikke hadde vært nødt til hele tiden å være på hugget for å levere forskningsbasert undervisning som både er faglig på topp, og utløser betalingsvilje i markedet for høyere utdanning. Tom Colbjørnsen Rektor ved Handelshøyskolen BI Foto: Nicolas Tourrence 2

3 Årsberetning / ÅRsrapporten 2012 BI i 2012 Styret tok i 2012 flere strategiske grep for å løfte skolen til et nivå der faglig styrke og relevans plasserer BI blant Europas ledende handelshøyskoler. Styret har vært spesielt opptatt av å konsentrere fagressurser, rekruttere kvalifiserte studenter og ta i bruk digitale verktøy til beste for studentene. BI skal konsentrere ressursene for å videreutvikle prioriterte fagog læringsmiljø Styret vedtok å samle BIs ressurser til færre og større fagmiljø for fortsatt å kunne levere forskningsbasert undervisning på det høye nivået studentene og norsk næringsliv forventer. Styret vedtok å avvikle virksomheten ved BI Drammen og BI Kristiansand. Begge studiestedene har hatt gode læringsmiljø, men har allikevel vist seg for små til å bygge opp tilstrekkelig store forskningsbaserte undervisningsmiljø. BIs studier skal som hovedregel være lønnsomme og bidra økonomisk til utvikling av fag- og læringsmiljø. For få studenter førte til at bachelorstudiet i Reiselivsledelse og Master of Science i International Management ble vedtatt avviklet. and Management (QTEM), er en annen mulighet for de mest ambisiøse masterstudentene. BI er en av fem europeiske handelshøyskoler som foreløpig er med i samarbeidet. BIs studenter skal møte en digitalisert skole som skiller BI fra tilsvarende utdanningsinstitusjoner nasjonalt og internasjonalt Årets fremste digitale nyhet var lanseringen av BIs som gir studentene enklere tilgang til BIs tjenester. Ny teknologi gir nye muligheter innen læring og undervisning, og BIs nye multimedia- og veiledningssenter, BI Learning Lab, ble åpnet høsten Det ble også satt i gang et prosjekt for å digitalisere gjennomføring av eksamen og sensurprosesser. BIs nye digitale kanal for faglig formidling, BI Business Review, ble lansert i juni. Formidlingskanalen er den første i sitt slag i Skandinavia, og skal være en kunnskapsbase som møter kravene til fremtidsrettet formidling. BI fornyet også sine nettsider bi.no og ble belønnet med Farmandprisen for beste nettsted i åpen klasse. BI ønsker å tiltrekke seg flere toppkvalifiserte studenter fra inn- og utland Nitten studenter som utmerket seg faglig, fikk tildelt stipendet Presidential Scholarship som dekker studieavgiften for et toårig Master of Science program. Et nytt internasjonal masternettverk, Quantitative Techniques for Economics Foto: Nicolas Tourrence 3

4 Årsberetning / ÅRsrapporten 2012 Styret pr Styret Handelshøyskolen BI er en selveiende stiftelse, og ledes av et styre med åtte medlemmer, hvorav fire er eksterne. De interne styremedlemmene består av to representanter valgt av og fra BIs vitenskapelige ansatte, en representant og en observatør for administrativt ansatte. Studentorganisasjonene er representert med ett medlem og en observatør. Terje Venold Styrets leder, ekstern representant Konsernsjef, Veidekke ASA Maalfrid Brath Styrets nestleder, ekstern representant Konsernsjef, Manpower Group Norway Marianne Stenius Styremedlem, ekstern representant Professor, Hanken School of Economics (Helsingfors) Live Haukvik Aker Styremedlem, ekstern representant CFO/COO Komplett Group Pål Lauritzen Styremedlem, vitenskapelig ansatte Førsteamanuensis, Institutt for samfunnsøkonomi Ingunn Myrtveit Styremedlem, vitenskapelig ansatte Professor, Institutt for regnskap, revisjon og jus Nils Øby Styremedlem, administrativt ansatte Studiesjef, Studieadministrasjon Bachelor Anders Eidberg Styremedlem, studentrepresentant (BIS) Mats Gimming Myhre Observatør, administrativt ansatte IT-konsulent, IT-avdelingen Veronica Kristensen Observatør, studentobservatør (SBIO) Hilde C. Bjørnland 1.vararepresentant, vitenskapelig ansatte Knut Sogner 2.vararepresentant, vitenskapelig ansatte Foto: Nicolas Tourrence Bakerst: Nils Øby, Mats Gimming Myre, Knut Sogner Midten: Anders Eidberg, Marianne Stenius, Veronica Kristensen, Live Haukvik Aker Nest fremst: Pål Lauritzen, Maalfrid Brath Foran: Terje Venold (Knut Sogner møtte som vara for Ingunn Myrtveit da bildet ble tatt) Marianne Schei 1.vararepresentant, administrativt ansatte Morten O. Myhre 2.vararepresentant, administrativt ansatte 4

5 Årsberetning / ÅRsrapporten 2012 studier og studenter Handelshøyskolen BI tilbyr bachelorstudier til tusener av unge talenter og løfter de beste videre gjennom krevende masterstudier. Etter flere år med solid vekst i antall søkere og rekordopptak i 2011, hadde BI en nedgang på 3,9 % nye studenter i Nedgangen i antall studenter skyldes økt konkurranse fra norske og internasjonale skoler, endringer i studieporteføljen og skjerpede opptakskrav på Master of Science. Masterporteføljen ble videre spisset rundt de faglige satsingsområdene; Marketing, Strategi, Organisational Behaviour, Foretaksøkonomi og forretningsjus, Finans og Samfunnsøkonomi. Studietilbudet omfattet 15 bachelorprogram, seks Master of Science-program og seks doktorgradsspesialiseringer. De mest populære bachelorstudiene var Økonomi og Administrasjon (1307 studenter), Eiendomsmegling (620 studenter) og Markedsføring (488 studenter). BI hadde også en økning på Bachelor in Business Administration (107 studenter), og kunne høsten 2012 ønske mange nye internasjonale gradsstudenter velkommen til BI på både bachelor- og masternivå. De mest populære masterstudiene var Økonomi og Ledelse (232 studenter) og Regnskap og Revisjon (111 studenter). Opptakstallene på Master of Science i Økonomi og Ledelse (siviløkonomstudiet) steg med over 15 %. Høsten 2012 hadde BI 84 doktorgradsstipendiater, mot 74 i 2011 og 76 i BI Executive kunne tilby over 250 åpne og skreddersydde kurs og programmer innen videreutdanning. Høsten 2012 tok nærmere 1000 personer etter- og videreutdanning på masternivå ved BI Executive. Blant programmene på Master of Management var Strategisk Ledelse, Prosjektledelse, Consulting, og Human Resource Management mest populært. Programmet med flest studenter var Samspill og ledelse med nærmere 100 deltagere. BI tilbyr utveksling til 41 av de 79 beste skolene i Financial Times European Business School Ranking for 2012 Ved siden av hovedkontoret BI Oslo i Nydalen, hadde BI regionale studiesteder i Bergen, Trondheim, Stavanger, Drammen og Kristiansand. BI samarbeider med Fudan University i Shanghai, Kina, om å tilby utdanning på høyt nivå for det kinesiske markedet studenter id 54.5% hel t 1/4 BI-studenter drar på utveksling som en del av studiet studiepoeng eksamener 5 Foto: Nicolas Tourrence

6 Årsberetning / ÅRsrapporten 2012 forskning Handelshøyskolen BI har et internasjonalt anerkjent forskningsmiljø. Et rekrutteringsutvalg har utarbeidet planer for rekruttering av faglige medarbeidere som er ledende på sitt felt. I 2012 rekrutterte instituttene 20 stipendiater fra 12 land. Ni kandidater disputerte til PhDgraden i BIs doktorgradsprogram i BIs 417 faglige medarbeidere er organisert i åtte institutter med 26 forskningssentre knyttet til instituttene. BI leverer aktuell og relevant forskning innen virksomhetskritiske områder 149 av BIs faglige medarbeidere oppnådde vitenskapelig publisering i form av artikler i internasjonale og nasjonale tidsskrifter med fagfellevurdering eller i form av vitenskapelige monografier eller artikler i vitenskapelige antologier ble et topp-år for BIs forskere. Det ble publisert 187 artikler i vitenskapelige tidsskrifter med fagfellevurdering, 58 kapitler i vitenskapelige antologier og sju vitenskapelige monografier. BI oppnådde med dette 221,5 publiseringspoeng i henhold til Universitets- og høyskolerådets modell for måling av vitenskapelig produksjon. Dette representerer 1,8 % økning fra 2011 (218,6). Videre stod BIs faglige medarbeidere bak hele 24 nye fagbøker og lærebøker. Dette er mer enn dobbelt så mange som i Professor Torger Reve ble tildelt Handelshøyskolen BIs pris for fremragende forskningskommunikasjon. I 2012 ble resultatene fra forskningsprosjektet Et kunnskapsbasert Norge offentliggjort på en konferanse for spesielt inviterte deltakere fra norsk nærings- og samfunnsliv. Professorene Øyvind Norli og Richard Priestley ble som de aller første tildelt publikasjonsbonus fra Det norske finansinitiativet i Norges Bank. Tildelingen ble kunngjort av sentralbanksjef Øystein Olsen. Se for detaljer om vitenskapelig publisering. 6

7 Årsberetning / ÅRsrapporten 2012 Næringsliv og samfunn Handelshøyskolen BI samarbeider tett med næringslivet for å sikre at forskning og utdanning er markedsrelevant. Handelshøyskolen BI inngikk flere nye forskningssamarbeid i 2012.Gjennom en ny avtale gir Statoil et årlig bidrag på fem millioner kroner over fem år til forskning innen petroleumsøkonomi ved BI. Som en del av samarbeidet etableres det en ny nasjonal forskerskole. BI har også inngått en forsknings- og studiesamarbeidsavtale med Universitetet i California, Berkeley gjennom The Peder Sæther Centre for Advanced Study. Gjennom ordningen med internship på timeplanen fikk 70 bachelorstudenter og 23 masterstudenter praksis som en del av studiet høsten BI yter vesentlige bidrag til samfunnsutviklingen gjennom forskningsformidling og deltagelse i samfunnsdebatten Flere målinger viser at BI styrket sitt omdømme i året som gikk Har en grad fra BI 1/4 toppledere har utdanning fra Handelshøyskolen BI 7

8 Årsberetning / ÅRsrapporten 2012 akkrediteringer og rangeringer Akkrediteringer og rangeringer er kvalitetsstempel som viser skolens attraktivitet nasjonalt og internasjonalt. For en handelshøyskole er det særlig tre akkrediteringer som gjelder: Den europeiske Equis (European Quality Improvement Systems), den amerikanske AACSB (The Association to Advance Collegiate Schools of Business) og den britiske AMBA (The Association of MBAs). En skole som har alle tre kalles for triple crown skoler. BI har Equis-akkreditering, og ble i 2012 invitert til å gå inn i avsluttende fase av akkrediteringsprosessen for AACSB og AMBA. BI klatret åtte plasser på Financial Times-rangeringen, og ble vurdert som nummer 62 på listen over de beste handelshøyskolene i Europa. I delrangeringene til Financial Times fikk BIs siviløkonomstudium en 69. plass på listen over verdens ledende Master of Sciencestudier, og i kategorien for skreddersydde bedriftsprogrammer ble BI vurdert som nummer 66. Det er BIs målsetting å oppnå Triple Crown-status 8

9 Årsberetning / ÅRsrapporten 2012 organisasjon og ansatte Ved utgangen av 2012 hadde BI totalt 830 ansatte. Totaltallene fordelte seg på 413 administrativt ansatte og 417 faglig ansatte. Handelshøyskolen BI hadde ved utgangen av ,8 årsverk, en økning på 13,8 årsverk fra Antall faglige medarbeidere har økt med 4,2 årsverk til 344,2 i Av disse hadde 20% internasjonal bakgrunn. Antall årsverk i administrasjonen økte med 9,6 til 396,6. I tillegg var omlag 489 høyskoleforelesere tilknyttet BI i BI har hatt særskilt fokus på å øke kvinneandelen blant professorer, direktører, ledelse og styrende organer de siste seks årene. Kvinneandelen blant professorer var i % - mot 10 % i Gjennom 2012 fikk BI tre nye kvinnelige professorer. Ved utgangen av 2012 utgjorde kvinner 27 prosent av faglige årsverk på BI. Andelen menn i administrative stillinger var 31 %. BIs plan for mangfold og likeverd stadfester at alle ansatte skal ha samme rettigheter, plikter og muligheter uavhengig av kjønn, alder og nasjonal/etnisk opprinnelse. BI forplikter seg gjennom IA-avtalen og BIs seniorpolitikk til å jobbe aktivt for å stimulere medarbeidere til å stå i stilling til oppnådd aldersgrense. BI tilrettelegger for senior arbeidstakere, og har konkretisert flere tiltak for arbeidstakere over 60 år. Videre forplikter BI seg til å legge forholdene til rette for medarbeidere med nedsatt funksjonsevne. BI rekrutterer i økende grad internasjonale medarbeidere og det er et bevisst fokus på å tilrettelegge et inkluderende arbeidsmiljø også for internasjonale medarbeidere. BIs yrkesrelaterte helserisiko er primært knyttet til psykososiale forhold som samspill, konflikthandtering, mestring og stress, samt ulike belastningsskader på muskel- og skjelettsystemet. Helsetilbudet til de ansatte har som hovedfokus å forebygge arbeidsrelaterte helseproblemer og sykefrav ær. BI har derfor samarbeidsavtaler med Psykologbistand A/S og Medi-Pluss. Sykefraværet ved BI har ligget stabilt på 3-3,5 % de siste årene og utgjorde i 2012 totalt 3,12 %. Det er ikke registrert yrkesskader i BI Oslo er Miljøfyrtårnbedrift og arbeider aktivt for å redusere energiforbruk og kildesortere avfall. Nytt system for kildesortering ble kjøpt inn i BI vektlegger også miljøhensyn ved innkjøp og transport. BIs virksomhet forurenser ikke det ytre miljøet. 830 ansatte faglige 417 administrative % av faglig ansatte har internasjonal bakgrunn I tillegg var 489 høyskoleforelesere tilknyttet BI 9

10 Årsberetning / ÅRsrapporten 2012 Årsresultat I 2012 oppnådde Handelshøyskolen BI en total omsetning på mkr mot mkr året før. Dette tilsier en økning på 25 mkr eller to prosent. Omsetningstallene inkluderer utfakturert husleie og felleskostnader til leietagere. Det ble mottatt statstilskudd på 228 mkr for 2012 eller 16,9 % av driftsinntektene (212 mkr og 16,0 % i 2011). Driftsresultatet for 2012 ble 99 mkr. Dette er en reduksjon med 52 mkr fra 151 i I årets driftsresultat inngår en avsetning for kostnader i forbindelse med nedleggelse av to studiesteder på 6,6 mkr, samt en avsetning for estimert tap på husleiekontrakt på 28,2 mkr som en konsekvens av nedleggelse av Studentenes hus. Hovedsakelig på grunn av en betydelig investeringsaktivitet i digitalisering av campus, øker årets avskrivninger med 10,2 mkr til 56,8 mkr. Årets resultat før skatt ble 62,1 mkr. Grunnet underskudd ved utleie av kontorlokaler i Nydalen er regnskapet godskrevet med en negativ skattekostnad på 5,6 mkr, således ble årsresultatet etter skatt 67,7 mkr. Pr. 31. desember 2012 var egenkapitalen til stiftelsen 595 mkr mot 340 mkr pr. 31. desember Endret diskonteringsrente grunnet overgang til OMF-rente er hovedforklaringen til at bokført verdi av fremtidige pensjonsforpliktelser er redusert med 167 mkr. Årets effekt av estimatavvik beløper seg til 187 mkr og er ført mot stiftelsens egenkapital (jfr. note 14). Bygget i Nydalen er avskrevet med 1,5 % i Øvrig anleggs- og driftsmidler er også avskrevet etter samme prinsipper som tidligere år. Det ble i 2006 tatt opp pantelån på mkr ved kjøp av eiendommen i Nydalen. Restsaldo per er 871 mkr. Lånet har en fleksibel nedbetalingsstruktur, men stiftelsen har valgt å nedbetale over 20 år og det betales normalt avdrag på til sammen 67 mkr årlig. Innen skal restsaldo være 738 mkr og restbeløpet forfaller i sin helhet I fravær av sikre investeringsalternativer med tilfredsstillende avkastning, betalte BI ett ekstra avdrag på 33 mkr i Handelshøyskolen BI har en tilfredsstillende likviditet. I samsvar med regnskapsloven 3-3 a bekreftes det at forutsetningene for fortsatt drift er til stede. Årsresultat og disposisjoner: Styret forslår følgende disponering av årsresultatet: Årets tilførsel/(bruk) av forskningsutviklingsfond Årets tilførsel/(bruk) av fond for MSc og PhD stipend Overførsel til annen egenkapital SUM DISPONERT Stiftelsens egenkapital utgjør pr. 31. desember 2012 Stiftelseskapital Forskningsutviklingsfond Fond for MSc og PhD stipend Fond for fysisk læringsmiljø Annen egenkapital SUM EGENKAPITAL (4,4) mkr (4,5) mkr 76,6 mkr 67,7 mkr 1,3 mkr 57,6 mkr 15,5 mkr 8,5 mkr 511,6 mkr 594,6 mkr Disponering av Forskningsutviklingsfond skjer gjennom den årlige budsjettprosessen. Det er utarbeidet egne retningslinjer for disponering av de to fondene; fond for MSc og PhD stipend og fond for fysisk læringsmiljø. 10

11 Årsberetning / ÅRsrapporten 2012 Oslo, 14. mars 2013 fremtidsutsikter BI har i 2012 gjennomført store endringer som gjør det mulig å konsentrere ressurser omkring aktiviteter det skal satses på fremover. Dette er et fundament som gjør styret optimistisk med tanke på fremtiden. Utfordringen blir nå å løfte BI til et enda høyere nivå. Men det er vanskelig å skulle oppnå et konkurransefortrinn gjennom tilbud av studier og program som også andre Handelshøyskoler leverer. På mange måter ligger det i kortene hva en spesialisert institusjon som BI skal og må bidra med. Derfor satser BI tungt på digitalisering. Gjennom et investeringsbudsjett på 120 millioner i 2013 ønsker BI å ta en ledende posisjon når det gjelder utvikling av digitale løsninger. Sentralt i dette arbeidet står digitalisering av eksamen. Styret konstaterer at videregående skole er kommet lengre enn vår egen sektor i utvikling av slike eksamensformer. BIs ferske studenter vil dermed være vant til å avlegge eksamen på PC og tilsvarende ut styr, og må derfor kunne forvente at slike muligheter også finnes når de tar steget ut i høyere utdanning. En annen positiv gevinst er at effektivisering av eksamensarbeidet også vil medføre betydelige forbedringer av logistikken rundt sensurarbeidet, og dermed kunne føre til et viktig gjennombrudd i arbeidet med å komme sensurforsinkelser til livs. Også i fremtiden må BI bestrebe seg på leveranser som gjenspeiler studenter og bedrifters etterspørsel. BI er avhengig av å tilby forskningsbasert utdanning det er betalingsvilje for. Høy endringstakt i næringslivet skaper økt behov for faglig oppdatering og påfyll. Gjennom satsingen på BI Executive skal BI i årene fremover møte behovet for etter- og videreutdanning. Kombinasjonen av bredde, volum, relevans og faglig tyngde skal gjøre BI til en foretrukket partner for livslang læring, også på en internasjonal arena. Med en endringsvillig og faglig sterk organisasjon er BI godt rustet til å møte kunnskapssamfunnets krav og forventninger på kort og lang sikt. Voksende ungdomskull og økt behov for arbeidskraft med økonomisk og administrativ kompetanse i årene fremover gir også grunn til optimisme. Styret ser frem til at en dyktig administrasjon skal fortsette å bygge et BI som kan hevde seg blant gode internasjonale skoler. Styret retter en stor takk til ansatte og ledelse for innsatsen i året som har gått. De gode resultatene skyldes solid arbeidsinnsats og et stort engasjement. Styret retter også en stor takk til BIs studenter og alle BIs samarbeidspartnere. Terje Venold Styrets leder Ekstern representant Maalfrid Brath Styrets nestleder Ekstern representant Marianne Stenius Styremedlem Ekstern representant Live Haukvik Aker Styremedlem Ekstern representant Pål Lauritzen Styremedlem Repr. vitenskapelig ansatte Ingunn Myrtveit Styremedlem Repr. vitenskapelig ansatte Nils Øby Styremedlem Repr. administrativt ansatte Veronica Kristensen Styremedlem Studentrepresentant SBIO Mats Gimming Myhre Observatør Repr. administrativt ansatte Per Olav Myhre Observatør Studentobservatør BIS Tom Colbjørnsen Rektor 11

12 Organisasjonsbeskrivelse / ÅRsrapporten 2012 Organisasjonsbeskrivelse STYRET BI er en selveiende stiftelse, og ledes av et styre med åtte medlemmer, hvorav fire av medlemmene er eksterne, oppnevnt av styret selv. For øvrig har styret to representanter valgt av og blant BIs vitenskapelige ansatte, en representant for administrativt ansatte og en studentrepresentant. Rektor er styrets sekretær. Styret har det overordnede tilsyn med driften av BI og vedtar overordnet regelverk. Det tilsetter rektor og prorektor, behandler strategiske planer, vedtar budsjetter, fastsetter regnskap og er øverste beslutningsnivå i alle viktige saker. KONTROLLUTVALGET Kontrollutvalget gjennomgår resultatregnskap og balanse, velger revisor, og fører kontroll med at styrets forvaltning er i samsvar med lovbestemmelser og statutter. Kontrollutvalget består av tre medlemmer, alle eksterne. Kontrollutvalget 2012: Harald Dørum (leder), Stiftelsen Norsk Rikstoto Anne Helsingeng, Deloitte Advokatfirma AS Christian Winter, Pangea Property Partners Fra BI møter rektor og direktør for strategisk økonomistyring. STYRET 2012 Terje Venold Eksternt styremedlem Styrets Leder (Gjenvalgt i 2012) Maalfrid Brath Eksternt styremedlem Styrets Nestleder (nestleder siden ) Arild Underdal Eksternt styremedlem (nestleder) Marianne Stenius Eksternt styremedlem Live Haukvik Aker Eksternt styremedlem Pål Lauritzen Vitenskapelig ansattes representant Ragnhild Kvålshaugen Vitenskapelig ansattes representant Ingunn Myrtveit Vitenskapelig ansattes representant Nils Øby Administrativt ansattes representant Amund Bergan Observatør administrativt ansatte Mats Gimming Myhre Observatør administrativt ansatte Anders Eidberg Studentrepresentant, BIS* (Observatør 1. halvår*) Christopher S. Joys Studentrepresentant, SBIO* Veronica Kristensen Studentobservatør, SBIO* Hilde C Bjørnland 1. vararepr. vitenskapelig ansatte Espen Andersen 2. vararepr. vitenskapelig ansatte Knut Sogner 2. vararepr. vitenskapelig ansatte Marianne Schei (1. vararepr. administrativt ansatte) Morten O Myhre (2. vararepr. administrativt ansatte) *studentenes valgperiode er ett år, de fungerer som observatør 1. halvår og representant 2. halvår I tillegg stiller rektor Tom Colbjørnsen, prorektor Dag Morten Dalen, direktør for strategisk økonomistyring Marius Eriksen og direktør for kommunikasjon og samfunnskontakt Janne Log i styret. 12

13 Organisasjonsbeskrivelse / ÅRsrapporten 2012 KOLLEGIET Kollegiet er BIs øverste faglige organ, og har myndighet i henhold til fullmakt fra styret. Det fastsetter innholdet i BIs utdanningstilbud, regler for opptak, fritak, eksamener, opptakskrav, sensur, samt kompetanseprofil for vitenskapelige ansatte. Kollegiet skal fremme innstilling til rektor om ansettelse i faglige stillinger; rektor har endelig ansettelsesmyndighet. REKTOR Handelshøyskolen BIs rektor er daglig leder og har prokura. Styret tilsetter rektor for en periode på fire år. Rektor står for den daglige ledelsen av stiftelsens virksomhet og skal følge de retningslinjer og pålegg styret har gitt. Rektor gir tilråding i faglige og administrative saker. Rektor har endelig ansettelsesmyndighet av vitenskapelige stillinger og er leder i Kollegiet. Rektor skal sørge for at stiftelsens regnskap er i samsvar med lov og forskrifter. PROREKTOR Prorektor er rektors stedfortreder og er leder av enhet for Studiekvalitet. BAMU BAMU er BIs bedrifts- og arbeidsmiljø utvalg. BAMU skal virke for gjennomføring av et fullt forsvarlig arbeidsmiljø i virksomheten. Utvalget skal delta i planleggingen av verne- og miljøarbeidet, og nøye følge utviklingen i spørsmål som angår arbeidstakernes sikkerhet, helse og velferd. BAMU skal se til at BIs verne- og miljøarbeid og HMS tiltak ivaretas på en forsvarlig måte. BIs Ledelse Rektors ledergruppe 2012: Rektor Tom Colbjørnsen, Prorektor Dag Morten Dalen, Viserektor Ulf Henning Olsson, Divisjonsdirektør for individmarked Jens Petter Tøndel, Divisjonsdirektør for BI Executive Lise Hammergren (Fra mai 2012) (Morten Fjeldstad konstituert som fungerende direktør for denne enheten frem til mai 2012) Direktør for strategisk økonomistyring Marius Eriksen, Direktør for kommunikasjon og samfunnskontakt Janne Marie Log HR-direktør Wenche Nilsen. KOLLEGIET 2012 Tom Colbjørnsen Rektor Fast medlem Dag Morten Dalen Prorektor Fast medlem Ulf Henning Olsson Viserektor Fast medlem Gabriel Benito Dean doktorgrad Fast medlem Rolv Petter Amdam Dean executive Fast medlem Jon Erik Svendsen Dean bachelor Observatør Geir Gripsrud Dean master Observatør Anne Welle-Strand Vitenskapelig representant Astrid Richardsen Vitenskapelig representant Eirill Bø Vitenskapelig representant Sverre Thommasen Vitenskapelig representant Espen Andersen Vitenskapelig representant Per Ingvar Olsen Vitenskapelig representant Knut Sogner representant for instituttlederne Kristian O. Haanes Representant for høyskole direktørene Morten Olav Myhre Administrativ representant Kari - Mette Mørdre Administrativ representant Kathinka Vister Studentrepresentant SBIO Cathrine Øverli Studentrepresentant BIS Tone Hestvik Studentrepresentant BIS Cathrine Bjune Vitenskapelig vararepresentant Per Botolf Maurseth Vitenskapelig vararepresentant Anne Hageberg Administrativ vararepresentant Nils Øby Administrativ vararepresentant Ledere som rapporterer til rektor har møterett i kollegiet. 13

14 institutter / ÅRsrapporten 2012 INSTITUTT FOR FINANSIELL ØKONOMI ANSATTE VED INSTITUTTET Instituttet har hovedfokus på bedrifters finansielle beslutninger, med vekt på ulike aspekter av eierstruktur og bedriftenes verdiskaping. Instituttets medarbeidere studerer også verdsetting av finansielle instrumenter og banknæringen, både i Norge og internasjonalt. Instituttets mål er å bidra til å utvikle fagområdet finansiell økonomi gjennom høykvalitets akademiske studieprogrammer på alle nivåer, samt gjennom forskning som bidrar både i det vitenskapelige så vel som det profesjonelle området av finans. Instituttet har en sterk internasjonal orientering, og hadde i 2012 medarbeidere fra 16 nasjoner. Instituttet ansatte fire nye Postdoktorer med bakgrunn fra anerkjente universitet i året som gikk. Den internasjonale profilen gjenspeiler seg også i vitenskapelig publisering og undervisning. All undervisning foregår på engelsk, fra spesialiseringen i masterstudiet i finans til forelesningene i doktorgradsprogrammet. Instituttet arrangerer hvert år mellom 30 og 35 forskningsseminar der noen av verdens fremste forskere innenfor finansiell økonomi presenterer sin forskning. Senter for forskning på Asset Pricing ble opprettet sent i 2011, og arrangerte gjennom sitt første år flere seminar. Instituttets forskning presenteres tilsvarende på vitenskapelige konferanser i utlandet og i forskningsseminar etter invitasjon fra andre ledende institusjoner. Instituttet har en bevisst strategi på fortrinnsvis å publisere i de fremste internasjonale vitenskapelige tidsskriftene. Professorene Øyvind Norli og Richard Priestley ble som de aller første tildelt publikasjonsbonus fra Det norske finansinitiativet i Norges Bank i Tildelingen ble kunngjort av sentralbanksjef Øystein Olsen. To forskningssentre er knyttet til instituttet Senter for eierforskning (Leder: Øyvind Bøhren) Senter for forskning på Asset Pricing (Leder: Paul Ehling) Ett Gaveprofessorat er knyttet til instituttet DnB NOR Professorat i Financial Asset Management (Bruno Gerard) Instituttleder Richard Priestley Vitenskapelige publiseringspoeng i ,2 14

15 institutter / ÅRsrapporten 2012 INSTITUTT FOR INNOVASJON OG ØKONOMISK ORGANISERING ANSATTE VED INSTITUTTET Institutt for innovasjon og økonomisk organisering driver forskning og undervisning knyttet til sentrale tema innen innovasjon, næringsøkonomi og næringslivshistorie og opplevelses- og reiselivsøkonomi. Instituttet har hovedoppmerksomheten på tverrfaglig utforskning av innovasjon og entreprenørskap i aktuelt og historisk perspektiv, men instituttets fagmiljøer driver også forskning på andre relaterte temaer. Instituttet tilbyr undervisning på bachelor- og masternivå innenfor flere av områdene, og et doktorgradsprogram i innovasjon. En vesentlig andel av instituttets forskning er basert på eksternt finansierte forskningsoppdrag, særlig fra næringslivet og Norges forskningsråd. Seks forskningssentre er tilknyttet instituttet: Senter for bedriftens samfunnsansvar (Leder: Atle Midttun) Senter for energi og miljø, avdeling for elektrisitetsstudier (Leder: Atle Midttun) Senter for ledelse og organisering i helsesektoren (Leder: Egil Marstein) Senter for næringslivshistorie (Leder: Christine Myrvang) Senter for samvirkeforskning (Leder: Per Ingvar Olsen) Senter for opplevelsesøkonomi (Leder: Sølvi Lyngnes) Fra september 2012 er instituttet arrangør av den ene av de to delene i NFRs forskerskole for innovasjon, Norsi. Programmet arrangerer en rekke doktorgradskurs med internasjonale forskere som forelesere. Instituttleder Knut Sogner Vitenskapelige publiseringspoeng i ,8 15

16 institutter / ÅRsrapporten 2012 INSTITUTT FOR KOMMUNIKASJON, KULTUR OG SPRÅK ANSATTE VED INSTITUTTET Instituttet bidrar til forskningsbasert undervisning og kunnskapsutvikling innenfor PR og virksomhetskommunikasjon, journalistikk, kultur og ledelse, interkulturell kommunikasjon samt engelsk, fransk, spansk og tysk. Instituttet har hovedansvar for all undervisning innen disse områdene ved handelshøyskolen BI og forsknings aktiviteten er konsentrert omkring næringslivsrelatert forskning innenfor kommunikasjon, kultur og ledelse Instituttets mål i 2012 har vært å bidra til økt kunnskapsnivå blant et betydelig antall BI-studenter gjennom topp undervisning. I tillegg hadde instituttet økt fokus på deltagelse i samfunnsdebatten i Norge og internasjonalt, gjennom økt mediedekning og økt deltakelse på både nasjonale og internasjonale forskningskonferanser innenfor virksomhetskommunikasjon, retorikk, kulturkonsum, tverrkulturell kommunikasjon, kultur og ledelse samt skoleledelse. Instituttet satset også på internasjo nal vitenskapelig publisering i INSTITUTTET HAR ORGANISERT DEN FAGLIGE VIRKSOMHETEN PÅ TRE OMRÅDER: Kommunikasjon: Virksomhetskommunikasjon, PR, ledelseskommunikasjon, journalistikk, språk og medieanalyse, retorikk, krisekommunikasjon, digital kommunikasjonsledelse og skoleledelse. Kultur: Kulturforståelse, tverrkulturell kommunikasjon, skandinavisk ledelse, ledelse i kulturbransjekunnskap innen film, teater, musikk og bokbransjen. Språk: Interkulturell kommunikasjon og forretningsspråk i engelsk, fransk, spansk og tysk. Instituttet har en sterk internasjonal orientering, ni av de fulltids faglige ansatte har internasjonal bakgrunn fra England, Finland, Australia, USA og Canada. Den internasjonale profilen gjenspeiler seg i undervisningsporteføljen og i inter nasjonal vitenskaplig forskning og publisering. Instituttet er opptatt av det kulturelle mangfold i dagens globale økonomi. Instituttets mål er å være en nasjonal ressurs når det gjelder ledelseskommunikasjon og virksomheters kultur. Instituttet har ett tilknyttet forskningssenter: Senter for virksomhetskommunikasjon (Leder: Peggy Brønn) Instituttet har ett Gaveprofessorat: Telenor-professoratet innen kulturelt betinget innovasjon (Johan From) Instituttleder Gillian Warner-Søderholm Vitenskapelige PUbliseringspoeng i 2012: 13,4 16

17 institutter / ÅRsrapporten 2012 INSTITUTT FOR LEDELSE OG ORGANISASJON ANSATTE VED INSTITUTTET Institutt for ledelse og organisasjon driver forskning og undervisning innenfor organisasjonsutvikling og - endring, lederutvikling, organisasjonspsykologi og HRM (Human Resource Management), prosjektledelse og utdanningsledelse. Instituttet har organisert virksomheten i tre faggrupper: Organisasjonsendringog utvikling, organisasjonspsykologi, og prosjektledelse. Instituttet hadde i 2012 stor forskningsaktivitet med prosjekter støttet av interne så vel som eksterne forskningsmidler, og har også vært sentral i utviklingen av en forsknings-lab. Instituttet har vesentlig forskningsproduksjon årlig med over 50 vitenskapelige artikler i internasjonale tidsskrifter, og en rekke vitenskapelige bokkapitler og monografier. Instituttet er opptatt av vekselvirkningen mellom forskning og undervisning. For instituttets medarbeidere betyr dette å publisere i anerkjente internasjonale tidsskrifter, samtidig som forskningen formidles i undervisningen. Instituttets undervisningsvirksomhet dekker alle studienivåer, inkludert etter- og videreutdanning. Dette innebærer kurstilbud både på siviløkonomstudiet, MSc, MBA-studiet, Master of Managementprogrammene, og doktorgradsprogrammet i Leadership and Organisation. I tillegg har instituttet undervisning ved BIs regionale høyskoler. Priser tildelt i 2012 Professor Ralf Müller; IPMA Researcher Award 2012: Professor Monique Aubry, Professor Brian Hobbs and Professor Ralf Müller Professor Petter Gottschalk: Gottschalk, Petter og Stefan Holgersson (2011): Whistle-blowing in the police. Police Practice and Research, Volume 12, Number 5. Artikkelen er kåret til tidsskriftets beste artikkel i 2011 (tildelt i 2012) Postdoktor Christina Nerstad og førsteamanuensis II Miha Skerlavaj; The Academy of Management Annual Meeting 2012 OB division Best Conference Proceedings, Don t come around here no more: Knowledge hiding, perceived motivational climate, and creativity with Matej Černe and Miha Škerlava Fire forskningssentre er knyttet til instituttet: Senter for utviklingsstudier og mikrofinans (MICRO) (Leder: Anne Welle-Strand) Norsk senter for prosjektledelse (Samarbeid mellom NTNU og BI ved Erling S. Andersen) Senter for energi og miljø - avdeling for petroleumsstudier (Leder: Øystein Noreng) Senter for utdanningsledelse (CEM) (Leder: Anne Welle-Strand) To Gaveprofessorater er knyttet til instituttet: Orkla-professoratet (Bjørn Hennestad) Gaveprofessorat i utviklingsstudier (Anne Welle-Strand) Instituttleder Astrid Richardsen Vitenskapelige PUbliseringspoeng i 2012: 53,7 17

18 institutter / ÅRsrapporten 2012 INSTITUTT FOR MARKEDSFØRING ANSATTE VED INSTITUTTET Institutt for markedsføring har forskere i den absolutte toppklassen og er et av Europas største fagmiljøer i markedsføring. Dette gjør at studentene får tilgang til den nyeste forskningen og fagutviklingen innenfor markedsføring. Målsettingen er at kandidatene skal arbeide for ledende bedrifter nasjonalt og internasjonalt samt kunne kvalifisere til lederstillinger hos disse. Institutt for markedsføring har konsentrert sin kompetanse rundt fire bachelorgrader i markedsføring, én Master of Science-grad i strategic marketing management, executive-utdanningen med Executive Master of Managementprogrammet i markedsføring, samt doktorgradsutdanning i marketing. Instituttet leverer forskningsbasert undervisning formidlet på en læringseffektiv måte i alle sine programmer. Forskningen ved institutt for markedsføring skaper løsninger for bedrifter, utvikler teorier, og den har relevans. Instituttet samarbeider tett med en rekke norske og internasjonalt ledende bedrifter og gjennom et stort internasjonalt forskernettverk. Instituttets forskningskompetanse inkluderer: Marketing Strategy - hovedfokus rundt markedsorientert ledelse, CRM, kunderelasjoner, salg, lønnsomhet, markedsføringskanaler, innovasjon og entreprenørskap og internasjonal markedsføring Consumer Behavior - hovedfokus rundt kjøpsatferd, psykologi, og motiver til kjøp samt rasjonell og irrasjonell atferd rundt disse handlingene. Marketing Modeling - hovedfokus rundt empiriske analyser, modellering, og økonometriske analyser av kjøpsatferd og bedrifters lønnsomhet. Faglige i denne disiplinen er eksperter i å anvende og systematisere eksisterende bedriftsdata og markedsdata inn i beslutningsmodeller. Kvaliteten på doktorgradsprogrammet ved instituttet ble synliggjort i 2012 da en av doktorgradsstipendiatene, Dr. Ali Faraji Rad, fikk stilling som post doktor i marketing ved Columbia Business School. I alt seks av instituttets faglige deltok i ulike nivåer på det ambisiøse Executive Programmet GLOCOLL på Harvard. Programmet er spesialdesignet for å utvikle entusiastiske lærere som mestrer å engasjere og skape læring. I 2012 inngikk instituttet kontrakt med fire nyutdannede toppforskere fra Europa. Av disse startet to allerede i 2012, hvorav én fra Paris i Frankrike og én fra Split i Kroatia. Ett forskningssenter er tilknyttet instituttet: Senter for varehandelsstudier (Leder: Arne Nygaard) Instituttleder Ragnhild Silkoset Vitenskapelige PUbliseringspoeng i 2012: 23,4 18

19 institutter / ÅRsrapporten 2012 INSTITUTT FOR REGNSKAP, REVISJON OG JUS ANSATTE VED INSTITUTTET Institutt for regnskap, revisjon og jus er det største ved BI. Instituttets kompetanse skal bidra positivt til samfunnsutviklingen gjennom undervisning, formidling og forskning innenfor fagområdene økonomistyring, finansregnskap, revisjon, forretningsjus, skatt, eiendomsmegling, shipping, bank og forsikring samt politisk økonomi, EU-studier og samfunnsansvar. Instituttet har en stor kursportefølje på såvel Bachelor-, Master- og Executivenivå. Instituttet har ansvaret for Master i regnskap og revisjon, Master i skatte-og avgiftsrett, Bachelor i eiendomsmegling, Bachelor i revisjon og Bachelor i økonomi og forretningsjus samt flere Management Program blant annet innen økonomistyring, revisjon, personal- og arbeidsjus og arbeids- og elevrett og grønn vekst. Instituttet er dessuten sterkt involvert i undervisning og veiledning i Management Programmet i skoleledelse og Rektorskolen. Publisering i topp-tidsskrift: Hope, Ole-Kristian; Langli, John Christian; Thomas, Wayne B. Agency conflicts and auditing in private firms. Accounting, Organizations and Society 2012; Volume 37, pp Eliassen, Kjell A. og Federiga Bindi (eds.): Analyzing European Union Politics. Societa Editrice II Mulion Eriksen, Bjørn: Rektors styringsrett. Gyldendal Juridisk Jørgen Randers: 2052 A Global Forecast for the next 40 years Chelsea Green Publishing Monica Viken: Markedsundersøkelser som bevis i varemerke- og markedsføringsrett. Gyldendal Akademisk Gudmund Hernes vant manuskonkurransen til Cappelen Damm Høyskoleforlaget med prosjektet Innføring i politisk økonomi. Tre forskningssentre er tilknyttet instituttet: Senter for klimastrategi Senter for europeiske og asiatiske studier Senter for bedriftens samfunnsansvar (sammen med Institutt for innovasjon og økonomisk organisering) Nye bøker - utvalg Eliassen, Kjell A. (ed.) Business and Politics in a New Global Order. Gyldendal Akademisk Instituttleder Tore Bråthen Vitenskapelige PUbliseringspoeng i 2012: 34,4 19

20 institutter / ÅRsrapporten 2012 INSTITUTT FOR SAMFUNNSØKONOMI ANSATTE VED INSTITUTTET Institutt for samfunnsøkonomi bidrar til forskningsbasert undervisning og kunnskapsutvikling i samfunns økonomiske disipliner og i metode på alle nivåer. Instituttet arbeider med temaer knyttet til arbeidsmarkedsøkonomi, internasjonal makroøkonomi, næringsøkonomi og konkurransepolitikk, penge- og finanspolitikk, miljø- og energiøkonomi, matematikk, statistikk og økonometri. Instituttets faglige ressurser utfører jevnlig utredningsoppdrag for foretak og organisasjoner i offentlig og privat sektor og bidrar til debatt om økonomiske temaer. Instituttets medarbeidere publiserer sin forskning i anerkjente internasjonale vitenskapelige tidsskrift og er medlem av vitenskapelige redaksjonsråd. I 2012 publiserte blant annet Rune Sørensen og Espen R. Moen artikler i toneangivende, internasjonale tidsskrift. Det er grunn til å fremheve Benny Geys med hele ni publikasjoner hvorav fire på nivå 2, tilsammen 18,65 publikasjonspoeng. Flere forelesere tilknyttet instituttet mottok utmerkelser for sin undervisning: Robert Hansen ble kåret til årets foreleser ved BI Drammen, Svein Lund ble årets foreleser ved BI Kristiansand og Erling Røed Larsen ble årets foreleser på MBA-studiene. Et nytt forskningsprogram i samarbeid med Statoil ble innledet i Programmet ligger under senter for anvendt makro- og petroleumsøkonomi som ledes av professor Hilde C. Bjørnland. Programmet går over fem år og finansierer doktorgradsavhandlinger, doktorgradskurs og veiledning etter modell fra Norges forskningsråds opplegg for Nasjonale forskerskoler. Tre av instituttets syv nye doktogradsstudenter i 2012 var tilknyttet dette prosjektet. Fire forskningssentre er tilknyttet instituttet: Senter for anvendt makro- og petroleumsøkonomi (Leder: Hilde C. Bjørnland) Senter for anvendt statistikk og økonometri (Leder: Ulf Henning Olsson) Senter for monetær økonomi (Leder: Arne Jon Isachsen) Senter for forskning i økonomi og ledelse (Leder: Espen R. Moen) Instituttleder Espen R. Moen Vitenskapelige PUbliseringspoeng i 2012: 29,7 20

Forum For Natur og Friluftsliv - Årsrapport for Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter

Forum For Natur og Friluftsliv - Årsrapport for Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsrapport for 2016 Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Resultatregnskap Note 2016 2015 Driftsinntekter Salgsinntekt 924 982 1 222 621 Driftskostnader Varekostnad 343 194 677 071 Lønnskostnad

Detaljer

STIFTELSEN SANDEFJORD MENIGHETSPLEIE OG KIRKESENTER

STIFTELSEN SANDEFJORD MENIGHETSPLEIE OG KIRKESENTER Årsrapport for 2016 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2016 2015 Driftsinntekter Salgsinntekt 2 10 570 803 10 483 001 Annen driftsinntekt

Detaljer

Oslo Fallskjermklubb. Årsrapport for 2014. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning

Oslo Fallskjermklubb. Årsrapport for 2014. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning Årsrapport for 2014 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2014 2013 Driftsinntekter Salgsinntekt 5 330 506 5 968 939 Annen driftsinntekt

Detaljer

Bassengutstyr AS. Org.nr: Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter

Bassengutstyr AS. Org.nr: Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsrapport for 2016 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsberetning 2016 Bassengutstyr AS Adresse: Skinmoveien 2, 3270 LARVIK MVA Virksomhetens art Bassengutstyr AS driver med

Detaljer

Forum For Natur og Friluftsliv - Årsrapport for Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning

Forum For Natur og Friluftsliv - Årsrapport for Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning Årsrapport for 2013 Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2013 2012 Driftsinntekter Salgsinntekt 957 306 507 715 Driftskostnader Varekostnad 604 434

Detaljer

SÆTRE IDRÆTSFORENING GRAABEIN EIENDOM AS 3475 SÆTRE

SÆTRE IDRÆTSFORENING GRAABEIN EIENDOM AS 3475 SÆTRE Årsregnskap for 2014 3475 SÆTRE Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: Økonomisenteret AS Spikkestadveien 90 3440 RØYKEN Org.nr. 979850212 Utarbeidet med: Total Årsoppgjør Resultatregnskap

Detaljer

Landslaget For Lokal Og Privatarkiv Org.nr. 978 610 692

Landslaget For Lokal Og Privatarkiv Org.nr. 978 610 692 ÅRSREGNSKAP 2014 Org.nr. 978 610 692 Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Utarbeidet av Visma Services Norge AS Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note

Detaljer

Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764

Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764 Årsregnskap for 2012 1368 STABEKK Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764 Utarbeidet

Detaljer

HØYSAND VANN OG AVLØPSLAG SA 1712 GRÅLUM

HØYSAND VANN OG AVLØPSLAG SA 1712 GRÅLUM Årsregnskap for 2014 1712 GRÅLUM Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2014 Note 2014 2013 Serviceavgift Andre inntekter Sum driftsinntekter Lønnskostnad

Detaljer

Årsregnskap 2012 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986

Årsregnskap 2012 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986 Årsregnskap 2012 for Studentkulturhuset i Bergen AS Foretaksnr. 973199986 Resultatregnskap Note 2012 2011 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 11 543 745 9 367 350 Annen driftsinntekt

Detaljer

Forum For Natur og Friluftsliv - Årsrapport for Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning

Forum For Natur og Friluftsliv - Årsrapport for Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning Årsrapport for 2014 Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2014 2013 Driftsinntekter Salgsinntekt 1 077 236 782 306 Driftskostnader Varekostnad 598 753

Detaljer

Årsregnskap 2011 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986

Årsregnskap 2011 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986 Årsregnskap 2011 for Studentkulturhuset i Bergen AS Foretaksnr. 973199986 Resultatregnskap Note 2011 2010 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 9 367 350 12 580 840 Annen driftsinntekt

Detaljer

FORSKNINGS- OG UTVIKLINGSAKTIVITETER Norsk-svensk Handelskammer Servicekontor AS har ikke hatt forsknings- og utviklingsaktiviteter i 2016

FORSKNINGS- OG UTVIKLINGSAKTIVITETER Norsk-svensk Handelskammer Servicekontor AS har ikke hatt forsknings- og utviklingsaktiviteter i 2016 Årsberetning 2016 for Norsk-svensk Handelskammer Servicekontor AS VIRKSOMHETENS ART OG LOKALISERING Norsk-svensk Handelskammer Servicekontor AS er et selskap der virksomheten omfatter salg av tjenester

Detaljer

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP ESAVE AS ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2013 Rognan Osveien 10A - 8250 Rognan Tlf. 756 00 200 e-post : firmapost@esave.no org.nr NO971231769MVA Foretaksregisteret Nittende driftsår 2013 ÅRSBERETNING OG REGNSKAP

Detaljer

Årsregnskap. Regenics As. Org.nr.:

Årsregnskap. Regenics As. Org.nr.: Årsregnskap 2013 Regenics As Org.nr.:982 277 086 17.6.2014( Regenics As RESULTATREGNSKAP 01.01. - 31.12. Note 2013 2012 Salgsinntekt 42 610 110 017 Annen driftsinntekt 2 2 180 371 1 784 001 Sum driftsinntekt

Detaljer

HØYSAND VANN OG AVLØPSLAG SA 1712 GRÅLUM

HØYSAND VANN OG AVLØPSLAG SA 1712 GRÅLUM Årsregnskap for 2013 1712 GRÅLUM Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2013 Note 2013 2012 Salgsinntekt Sum driftsinntekter Lønnskostnad Avskrivning

Detaljer

SOLNØR GAARD GOLFBANE AS 6260 SKODJE

SOLNØR GAARD GOLFBANE AS 6260 SKODJE Årsregnskap for 2016 6260 SKODJE Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet av: Økonomiservice AS Postboks 68 6249 ØRSKOG Org.nr. 971126507 Utarbeidet med: Total

Detaljer

Årsregnskap. Årbogen Barnehage. Org.nr.:971 496 932

Årsregnskap. Årbogen Barnehage. Org.nr.:971 496 932 Årsregnskap 2013 Org.nr.:971 496 932 Resultatregnskap Note Driftsinntekter 2013 og driftskostnader 2012 Salgsinntekt 8 652 895 8 289 731 Sum driftsinntekter 8 652 895 8 289 731 Lønnskostnad 5, 6 7 006

Detaljer

Årsregnskap 2015 for. Nord-Trøndelag Havn Rørvik Iks. Foretaksnr

Årsregnskap 2015 for. Nord-Trøndelag Havn Rørvik Iks. Foretaksnr Årsregnskap 2015 for Nord-Trøndelag Havn Rørvik Iks Foretaksnr. 914525861 Resultatregnskap Note 2015 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 1 217 729 0 Annen driftsinntekt 5 256

Detaljer

NITO Takst Service AS

NITO Takst Service AS NITO Takst Service AS Resultatregnskap Note 2016 2015 DRIFTSINNTEKTER Serviceavgift 2 911 573 2 818 045 Kursinntekter 8 795 255 11 624 133 Andre driftsinntekter 8 371 386 7 365 452 Sum driftsinntekter

Detaljer

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2016

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2016 Resultatregnskap Note 2016 2015 Driftsinntekter og driftskostnader Salgsinntekt 7 758 269 7 206 763 Annen driftsinntekt 1 676 805 1 638 040 Offentlige tilskudd 8 284 278 8 483 399 Sum driftsinntekter 17

Detaljer

Årsregnskap 2009 for Drammen Tennisklubb. Org.nummer: 992694920

Årsregnskap 2009 for Drammen Tennisklubb. Org.nummer: 992694920 Årsregnskap 2009 for Drammen Tennisklubb Org.nummer: 992694920 Resultatregnskap Note 2009 2008 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 777 706 529 893 Sum driftsinntekter 777 706

Detaljer

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 31. regnskapsår

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 31. regnskapsår ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 31. regnskapsår 2014 ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive /trykkfeil i

Detaljer

Tromsø kunstforening. Org.nr: 970424067. Årsrapport for 2014. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter

Tromsø kunstforening. Org.nr: 970424067. Årsrapport for 2014. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsrapport for 2014 Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Resultatregnskap Note 2014 2013 Driftsinntekter Salgsinntekt 6 3 727 442 3 511 056 Annen driftsinntekt 398 595 489 225 Sum driftsinntekter

Detaljer

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 30. regnskapsår

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 30. regnskapsår ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 30. regnskapsår 2013 Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive /trykkfeil i rapporten. AS Landkredittgården

Detaljer

Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning. Soon Vision SA. Org.

Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning. Soon Vision SA. Org. Årsrapport for 2016 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Utarbeidet av Byrået i Son AS Autorisert Regnskapsførerselskap - Org.nr: 857 596 552 Tel: +47 6598 3000

Detaljer

Kristent Fellesskap i Bergen. Resultatregnskap

Kristent Fellesskap i Bergen. Resultatregnskap Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader NOTER 2014 2013 Menighetsinntekter 6 356 498 6 227 379 Stats-/kommunetilskudd 854 865 790 822 Leieinntekter 434 124 169 079 Sum driftsinntekter 7 645

Detaljer

Årsregnskap 2010 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr

Årsregnskap 2010 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr Årsregnskap 2010 for Studentkulturhuset i Bergen AS Foretaksnr. 973199986 Resultatregnskap Note 2010 2009 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 12 580 840 3 262 142 Annen driftsinntekt

Detaljer

Driftsinntekter Annen driftsinntekt 6 671 330 7 274 478

Driftsinntekter Annen driftsinntekt 6 671 330 7 274 478 Resultatregnskap Driftsinntekter Annen driftsinntekt 6 671 330 7 274 478 Driftskostnader Lønnskostnad 2 1 145 859 820 020 Annen driftskostnad 6 021 961 7 011 190 Sum driftskostnader 7 167 820 7 831 210

Detaljer

Arsregnskapfor2016 ARKIVFORBUNDET AZETS. Org.nr Innhold: Arsberetning Resultatregnskap Balanse Noter. Revisjonsberetning

Arsregnskapfor2016 ARKIVFORBUNDET AZETS. Org.nr Innhold: Arsberetning Resultatregnskap Balanse Noter. Revisjonsberetning Arsregnskapfor2016 Org.nr. 978 610 692 Innhold: Arsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Utarbeidet av Azets Insight AS AZETS Resultatregnskap for 2016 Note 2016 2015 Salgsinntekt

Detaljer

BAPTISTENES TEOLOGISKE SEMINAR 1368 STABEKK

BAPTISTENES TEOLOGISKE SEMINAR 1368 STABEKK Årsregnskap for 2013 1368 STABEKK Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764 Utarbeidet

Detaljer

Årsregnskap for Air Norway AS

Årsregnskap for Air Norway AS Årsregnskap 01.07.2006-30.06.2007 for Air Norway AS Årsberetning 2007 Virksomhetens art Selskapet driver med lufttransport og utleie av lufttransportmateriell. Selskapet er lokalisert i Ørland Kommune.

Detaljer

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2015

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2015 Resultatregnskap Note 2015 2014 Driftsinntekter og driftskostnader Salgsinntekt 7 206 763 7 423 275 Annen driftsinntekt 1 638 040 1 402 654 Offentlige tilskudd 8 483 399 8 226 270 Sum driftsinntekter 17

Detaljer

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 29. regnskapsår

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 29. regnskapsår ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 29. regnskapsår 2012 Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive-/trykkfeil i rapporten. ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården

Detaljer

Årsregnskap for 2014. for. Stiftelsen Kattem Frivilligsentral

Årsregnskap for 2014. for. Stiftelsen Kattem Frivilligsentral Årsregnskap for 2014 for Stiftelsen Kattem Frivilligsentral Organisasjonsnr. 979 965 311 Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: A Fossan Regnskap AS Lundhøgda 17 7089 HEIMDAL

Detaljer

Vennely Grendehus AS. Årsrapport for 2014. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter

Vennely Grendehus AS. Årsrapport for 2014. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsrapport for 2014 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsberetning 2014 Vennely Grendehus AS Adresse: Vennelyveien 14, 1390 VOLLEN Org.nr: 913715187 MVA Virksomhetens art Vennely

Detaljer

Tessta Connect AS ÅRSBERETNING 2010

Tessta Connect AS ÅRSBERETNING 2010 ÅRSBERETNING 2010 Virksomhetens art og hvor den drives Tessta Connect AS leverer varer, kompetanse og tjenester innenfor området kabel-tv, parabol, digitalt bakkenettverk og TV-overvåkning. Selskapet har

Detaljer

Årsrapport Årsberetning 2016

Årsrapport Årsberetning 2016 Årsrapport 2016 Organisasjonsnr. 970 166 777 Innhold: Årsberetning Årsregnskap Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning 2016 Organisasjonsnr. 970 166 777 Virksomhetens art og hvor den drives har i 2016

Detaljer

Årsregnskap 2016 for Senter for opplæring i anleggsgartnerfa. Org. nummer:

Årsregnskap 2016 for Senter for opplæring i anleggsgartnerfa. Org. nummer: Årsregnskap 2016 for Senter for opplæring i anleggsgartnerfa Org. nummer: 971277246 Resultatregnskap Note 2016 2015 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Basistilskudd 5 128 531 4 858 621

Detaljer

VI LEVER OG ÅNDER FOR Å GI VÅRE KUNDER BEDRE RÅD IKAS KREDITTSYSTEMER AS

VI LEVER OG ÅNDER FOR Å GI VÅRE KUNDER BEDRE RÅD IKAS KREDITTSYSTEMER AS VI LEVER OG ÅNDER FOR Å GI VÅRE KUNDER BEDRE RÅD HOKKSUND INNHOLDSFORTEGNELSE Daglig leder 3 Styrets beretning 4 Resultatregnskap 6 Balanse 7 Noter 9 Revisors beretning 13 Ikas Kredittsystemer AS Stasjonsgate

Detaljer

HØYSKOLEN FOR LEDELSE OG TEOLOGI AS 1368 STABEKK

HØYSKOLEN FOR LEDELSE OG TEOLOGI AS 1368 STABEKK Årsregnskap for 2016 1368 STABEKK Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Resultatregnskap for 2016 Note 2016 2015 Semesteravgifter Offentlig tilskudd Gaveinntekter Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter

Detaljer

Årsregnskap 2015 Studentkulturhuset i Bergen AS

Årsregnskap 2015 Studentkulturhuset i Bergen AS Årsregnskap 2015 Studentkulturhuset i Bergen AS Resultatregnskap Balanse Noter til regnskapet Org.nr.: 973 199 986 RESULTATREGNSKAP STUDENTKULTURHUSET I BERGEN AS DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Note

Detaljer

Byen Vår Gjøvik Org.nr: 994918125. Årsrapport for 2010. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger

Byen Vår Gjøvik Org.nr: 994918125. Årsrapport for 2010. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger Årsrapport for 2010 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger Årsberetning 2010 Byen Vår Gjøvik Adresse: Postboks 25, 2801 GJØVIK MVA Virksomhetens art Byen Vår Gjøvik er

Detaljer

BRUNSTAD KRISTELIGE MENIGHET HØNEFOSS 3513 HØNEFOSS

BRUNSTAD KRISTELIGE MENIGHET HØNEFOSS 3513 HØNEFOSS Årsregnskap for 2015 3513 HØNEFOSS Innhold Resultatregnskap Balanse Årsberetning Resultatregnskap for 2015 Note 2015 2014 Driftsinntekter Andre inntekter Sum driftsinntekter Avskrivning på driftsmidler

Detaljer

Årsregnskap. 24sevenoffice International AS. Org.nr.:

Årsregnskap. 24sevenoffice International AS. Org.nr.: Årsregnskap 2015 24sevenoffice International AS Org.nr.:995 985 713 24sevenoffice International AS RESULTATREGNSKAP 01.01. - 31.12. Note 2015 2014 Salgsinntekt 0 2 800 000 Sum driftsinntekt 0 2 800 000

Detaljer

Resultatregnskap for 2015 LANDSLAGET FOR LOKAL OG PRIVATARKIV

Resultatregnskap for 2015 LANDSLAGET FOR LOKAL OG PRIVATARKIV Årsregnskap for 2015 LANDSLAGET FOR LOKAL OG PRIVATARKIV Org.nr. 978 610 692 Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Utarbeidet av Visma Services Norge AS Resultatregnskap

Detaljer

STAVANGER KUNSTFORENING Årsregnskap 2015

STAVANGER KUNSTFORENING Årsregnskap 2015 STAVANGER KUNSTFORENING Årsregnskap 2015 Chilla, Inger Bruun, 2015 Årsregnskap for 2015 STAVANGER KUNSTFORENING 4009 STAVANGER Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet

Detaljer

SINTEF 2014. Finansieringskilder (% av brutto driftsinntekter) Netto driftsmargin (%) Netto driftsinntekt (MNOK)

SINTEF 2014. Finansieringskilder (% av brutto driftsinntekter) Netto driftsmargin (%) Netto driftsinntekt (MNOK) Finansieringskilder (% av brutto driftsinntekter) Ansatte Publikasjoner (inkl. formidling) Totalt 2936 MNOK Totalt 1876 1 Totalt 3939 NFR grunnbevilgning NFR prosjektbevilgninger Offentlig forvaltning

Detaljer

Årsregnskap 2014 for Drammen Håndballklubb. Org. nummer: 970022562

Årsregnskap 2014 for Drammen Håndballklubb. Org. nummer: 970022562 Årsregnskap 2014 for Drammen Håndballklubb Org. nummer: 970022562 Resultatregnskap Note 2014 2013 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 8 392 037 8 998 176 Annen driftsinntekt

Detaljer

BRUNSTAD KRISTELIGE MENIGHET HARSTAD 9402 HARSTAD

BRUNSTAD KRISTELIGE MENIGHET HARSTAD 9402 HARSTAD Årsregnskap for 2016 9402 HARSTAD Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter Resultatregnskap for 2016 Note 2016 2015 Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Avskrivning på driftsmidler og immaterielle eiendeler

Detaljer

Årsregnskap 2016 Polyteknisk Forening

Årsregnskap 2016 Polyteknisk Forening Årsregnskap 2016 Polyteknisk Forening Resultatregnskap Balanse Noter til regnskapet Org.nr.: 940 702 704 RESULTATREGNSKAP POLYTEKNISK FORENING DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Note 2016 2015 Medlemskontingent

Detaljer

Nesodden Tennisklubb

Nesodden Tennisklubb Årsregnskap for 2014 Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: OpusCapita Regnskap AS Rosenkrantzgt. 16-18, Postboks 1095 Sentrum 0104 OSLO Org.nr. 879906792 Utarbeidet med: Total

Detaljer

Handelshøyskolen BI. Rapport 1. halvår 2012

Handelshøyskolen BI. Rapport 1. halvår 2012 Handelshøyskolen BI Rapport 1. halvår 2012 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. Innledning... 3 2. Rapportering for første halvår 2012... 4 2.1. Finansiell status... 4 2.2. Måloppnåelse... 4 3. Vedlegg... 6 3.1. Halvårsregnskap

Detaljer

SUNNE KOMMUNER - WHOS NORSKE NETTVERK 0185 OSLO

SUNNE KOMMUNER - WHOS NORSKE NETTVERK 0185 OSLO Årsregnskap for 2014 0185 OSLO Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: Christiania Regnskapskontor AS Postboks 375 0102 OSLO Org.nr. 984868650 Utarbeidet med: Total Årsoppgjør

Detaljer

Årsregnskap for 2016 ARKIVFORBUNDET. Org.nr Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter. Revisjonsberetning

Årsregnskap for 2016 ARKIVFORBUNDET. Org.nr Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter. Revisjonsberetning Årsregnskap for 2016 Org.nr. 978 610 692 Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Utarbeidet av Azets Insight AS Resultatregnskap for 2016 Note 2016 2015 Salgsinntekt Annen

Detaljer

Årsregnskap 2016 Trondhjems Kunstforening

Årsregnskap 2016 Trondhjems Kunstforening Årsregnskap 2016 Trondhjems Kunstforening Styrets årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter til regnskapet Org.nr.: 971 432 098 Årsberetning 2016 Trondhjems kunstforening Adresse: Bispegata 9 A, 7012

Detaljer

Årsrapport for 2009. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger. Revisjonsberetning

Årsrapport for 2009. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger. Revisjonsberetning Årsrapport for 2009 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2009 Driftsinntekter Salgsinntekt 2 95 725 Driftskostnader Annen driftskostnad

Detaljer

Årsoppgjør 2015 for HOBØL VANNVERK BA

Årsoppgjør 2015 for HOBØL VANNVERK BA Årsoppgjør 2015 for HOBØL VANNVERK BA Resultatregnskap Note 2015 2014 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 4 914 863 4 526 333 Sum driftsinntekter 4 914 863 4 526 333 Driftskostnader

Detaljer

FINANSINNTEKTER OG KOSTNADER

FINANSINNTEKTER OG KOSTNADER Årsregnskap 2014 RESULTATREGNSKAP Note 2014 2013 DRIFTSINNTEKTER Prosjektinntekter 29 048 893 28 557 743 Grunnbevilgning fra Norges Forskningsråd 4 056 735 4 371 581 Egne kompetansemidler 12 810 409 498

Detaljer

MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG 7713 STEINKJER

MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG 7713 STEINKJER Årsregnskap for 2013 7713 STEINKJER Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2013 Note 2013 2012 Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Lønnskostnad

Detaljer

NBNP 2 AS Org.nr

NBNP 2 AS Org.nr Årsberetning for 2012 Virksomhetens art Selskapet har som formål å investere i fast eiendom, herunder delta i andre selskaper med lignende virksomhet. Selskapet har kontor i Oslo kommune. Selskapet har

Detaljer

Administrativt 204 Teknisk personell 86 Ingeniører 147. eksklusive SINTEF Holding. herav 725 med doktorgrad. Netto driftsmargin (%)

Administrativt 204 Teknisk personell 86 Ingeniører 147. eksklusive SINTEF Holding. herav 725 med doktorgrad. Netto driftsmargin (%) Finansieringskilder (% av brutto driftsinntekter) Ansatte Publikasjoner (inkl. formidling) Totalt 3147 MNOK Totalt 1735 1 Totalt 3993 NFR Basisbevilgning NFR prosjektbevilgninger Offentlig forvaltning

Detaljer

Handelshøyskolen BI. Rapport 1. halvår 2011

Handelshøyskolen BI. Rapport 1. halvår 2011 Handelshøyskolen BI Rapport 1. halvår 2011 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. Innledning... 3 2. Rapportering for første halvår 2011... 4 2.1. Finansiell status... 4 2.2. Måloppnåelse... 4 2.2.1. Sektormål 1... 4

Detaljer

Årsregnskap. AS Eidsvold Blad. Org.nr.:945 546 824

Årsregnskap. AS Eidsvold Blad. Org.nr.:945 546 824 Årsregnskap 2012 AS Eidsvold Blad Org.nr.:945 546 824 Resultatregnskap AS Eidsvold Blad Driftsinntekter og driftskostnader Note 2012 2011 Salgsinntekt 35 012 195 33 977 341 Annen driftsinntekt 633 820

Detaljer

Årsregnskap 2016 for Villa Viungen AS

Årsregnskap 2016 for Villa Viungen AS Årsregnskap 2016 for Villa Viungen AS Organisasjonsnr. 916277091 Utarbeidet av: Autorisert regnskapsførerselskap Postboks 19 6688 VÅGLAND Organisasjonsnr. 991075127 Årsberetning 2016 Virksomhetens art

Detaljer

Noter 2007 Samfunnshuset på Skedsmokorset BA

Noter 2007 Samfunnshuset på Skedsmokorset BA Noter 2007 Samfunnshuset på Skedsmokorset BA Regnskapsprinsipper Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og NRS 8 - God regnskapsskikk for små foretak. Driftsinntekter Inntektsføring ved

Detaljer

Administrativt Teknisk personell Ingeniører Forskere. eksklusive SINTEF Holding 2. herav 714 med doktorgrad. Netto driftsmargin (%)

Administrativt Teknisk personell Ingeniører Forskere. eksklusive SINTEF Holding 2. herav 714 med doktorgrad. Netto driftsmargin (%) Finansieringskilder (% av brutto driftsinntekter) Ansatte Publikasjoner (inkl. formidling) Totalt 3162 MNOK Totalt 1793 1 Totalt 3873 NFR grunnbevilgning NFR prosjektbevilgninger Offentlig forvaltning

Detaljer

Årsregnskap 2014 for. Byåsen Idrettslag. Foretaksnr

Årsregnskap 2014 for. Byåsen Idrettslag. Foretaksnr Årsregnskap 2014 for Byåsen Idrettslag Foretaksnr. 935 602 300 Årsberetning 2014 Virksomhetens art Byåsen Idrettslag er et breddeidrettslag i Trondheim Kommune som har tilbud innen mange forskjellige idrettsgrener.

Detaljer

Årsrapport for 2010. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger. Revisjonsberetning

Årsrapport for 2010. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger. Revisjonsberetning Årsrapport for 2010 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2010 2009 Driftsinntekter Salgsinntekt 2 158 525 95 725 Driftskostnader

Detaljer

Årsregnskap 2016 for Høgberget Barnehage AS

Årsregnskap 2016 for Høgberget Barnehage AS Årsregnskap 2016 for Høgberget Barnehage AS Foretaksnr. 988118567 Utarbeidet av: Økonomiservice AS Autorisert regnskapsførerselskap Postboks 129 7619 SKOGN Regnskapsførernummer 847529962 Årsberetning 2016

Detaljer

Årsregnskap for 2014 VINDHARPEN BARNEHAGE SA 5237 RÅDAL

Årsregnskap for 2014 VINDHARPEN BARNEHAGE SA 5237 RÅDAL Årsregnskap for 2014 5237 RÅDAL Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Utarbeidet av: Paradis Regnskap AS Sandbrekkeveien 18 5231 PARADIS Utarbeidet med: Org.nr. 999054463 Total Arsoppgjør Resultatregnskap

Detaljer

Stiftelsen Folken. Årsregnskap for 2014

Stiftelsen Folken. Årsregnskap for 2014 Årsregnskap for 2014 Resultatregnskap Note 2014 2013 Driftsinntekt Salgsinntekt 8 047 672 7 436 489 Annen driftsinntekt 5 2 522 451 2 467 219 Sum driftsinntekt 10 570 123 9 903 708 Driftskostnad Varekjøp

Detaljer

Årsregnskap 2011 for ORKANGER IDRETTSFORENING

Årsregnskap 2011 for ORKANGER IDRETTSFORENING Årsregnskap 2011 for ORKANGER IDRETTSFORENING Foretaksnr. 976431618 Utarbeidet av: ORKLA ØKONOMI AS Autorisert regnskapsførerselskap Orkdalsveien 100 7300 ORKANGER Regnskapsførernummer 31059 Årsberetning

Detaljer

Årsregnskap 2014 for. Hudson Bay Resources AS. Foretaksnr. 974499754

Årsregnskap 2014 for. Hudson Bay Resources AS. Foretaksnr. 974499754 Årsregnskap 2014 for Hudson Bay Resources AS Foretaksnr. 974499754 Resultatregnskap Note 2014 2013 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 0 142 271 Sum driftsinntekter 0 142 271

Detaljer

BIs Årsrapport Organisasjonsbeskrivelse

BIs Årsrapport Organisasjonsbeskrivelse BIs Årsrapport 2012 Innhold 2 Rektor har ordet Årsberetning 3 BI i 2012 4 Styret 5 Studier og studenter 6 Forskning 7 Næringsliv og samfunn 8 Akkreditering og rangering 9 Organisasjon og ansatte 10 Årsresultat

Detaljer

ÅRSBERETNING 2013 NÆRINGSBYGG HOLDING I AS

ÅRSBERETNING 2013 NÆRINGSBYGG HOLDING I AS ÅRSBERETNING 2013 NÆRINGSBYGG HOLDING I AS Virksomhetens art har som formål å eie og drive eiendommer, enten direkte eller indirekte gjennom andre selskaper. Selskapet har forretningsadresse i Trondheim.

Detaljer

ÅRSRAPPORT 01.01. 31.12 2013 STYRETS ÅRSRAPPORT. RESULTATREGNSKAP, BALANSE, KONTANTSTRØMANALYSE OG NOTER. AVDELINGSREGNSKAP. REVISJONSBERETNING.

ÅRSRAPPORT 01.01. 31.12 2013 STYRETS ÅRSRAPPORT. RESULTATREGNSKAP, BALANSE, KONTANTSTRØMANALYSE OG NOTER. AVDELINGSREGNSKAP. REVISJONSBERETNING. ÅRSRAPPORT 01.01. 31.12 2013 STYRETS ÅRSRAPPORT. RESULTATREGNSKAP, BALANSE, KONTANTSTRØMANALYSE OG NOTER. AVDELINGSREGNSKAP. REVISJONSBERETNING. STIFTELSEN STEINERSKOLEN I LILLEHAMMER Org.nr. 971 534 818

Detaljer

Årsregnskap 2012 for Orkanger Idrettsforening

Årsregnskap 2012 for Orkanger Idrettsforening Årsregnskap 2012 for Orkanger Idrettsforening Foretaksnr. 976431618 Utarbeidet av: Optimal Regnskap AS Autorisert regnskapsførerselskap Orkdalsveien 67 7300 ORKANGER Regnskapsførernummer 38908 Årsberetning

Detaljer

NBNP 2 AS Org.nr

NBNP 2 AS Org.nr Årsberetning for 2015 Virksomhetens art Selskapet har som formål å investere i fast eiendom, herunder delta i andre selskaper med lignende virksomhet. Selskapet har kontor i Oslo kommune. Per 31.12.2015

Detaljer

NIDELV IDRETTSLAG 7434 TRONDHEIM

NIDELV IDRETTSLAG 7434 TRONDHEIM Årsregnskap for 2015 7434 TRONDHEIM Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter Utarbeidet av: Proff Regnskap AS Postboks 5427 7442 Trondheim Org.nr. 957777953 Utarbeidet med: Total Årsoppgjør Resultatregnskap

Detaljer

RESULTATREGNSKAP

RESULTATREGNSKAP RESULTATREGNSKAP 31.12.2005 Regnskap Regnskap Note 31.12.2005 31.12.2004 DRIFTSINNTEKTER Energiomsetning 1 230 129 993 749 Driftstilskudd 12 626 910 13 175 521 Andre driftsinntekter 198 923 44 040 SUM

Detaljer

Årsoppgjør 2007 for. NHF Region Nord. Foretaksnr

Årsoppgjør 2007 for. NHF Region Nord. Foretaksnr Årsoppgjør 2007 for NHF Region Nord Foretaksnr. 973078380 Resultatregnskap Note 2007 2006 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 2 860 113 2 542 976 Annen driftsinntekt 833 728

Detaljer

Årsrapport 2012 2 3 4 5 6 Sparebankstiftelsen Gran RESULTATREGNSKAP FOR 2012 DRIFTSINNTEKTER OG KOSTNADER Note 2012 2011 Lønnskostnad 6 673 811 415 330 Annen driftskostnad 6 926 793 756 924 Sum driftskostnader

Detaljer

LØVLIA BOLIGSAMEIE 2008 FJERDINGBY

LØVLIA BOLIGSAMEIE 2008 FJERDINGBY Årsregnskap for 2014 2008 FJERDINGBY Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet av: Aconte Økonomi Sundgata 1 2080 Eidsvoll Org.nr. 986998055 Utarbeidet med: Total

Detaljer

Årsoppgjør 2006 for. NHF Region Nord-Norge. Foretaksnr

Årsoppgjør 2006 for. NHF Region Nord-Norge. Foretaksnr Årsoppgjør 2006 for NHF Region Nord-Norge Foretaksnr. 973078380 Resultatregnskap Note 2006 2005 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 2 542 976 2 443 645 Annen driftsinntekt 760

Detaljer

Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven av 1998 og god regnskapsskikk Klassifisering og vurdering av balanseposter

Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven av 1998 og god regnskapsskikk Klassifisering og vurdering av balanseposter WarrenWicklund Multi Strategy ASA Noter til regnskapet for 2003 Regnskapsprinsipper Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven av 1998 og god regnskapsskikk Klassifisering og vurdering av balanseposter

Detaljer

Årsregnskap 2013 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986

Årsregnskap 2013 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986 Årsregnskap 2013 for Studentkulturhuset i Bergen AS Foretaksnr. 973199986 Resultatregnskap Note 2013 2012 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 12 668 696 11 543 745 Annen driftsinntekt

Detaljer

Salangen Næringsforening. Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter

Salangen Næringsforening. Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsrapport for 2014 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsberetning 2014 Salangen Næringsforening Adresse: Strandveien 6 A, 9350 SJØVEGAN Org.nr: 981185714 MVA Virksomhetens

Detaljer

Årsregnskap 2014 for Leksvik Bygdeallmenning

Årsregnskap 2014 for Leksvik Bygdeallmenning Årsregnskap 2014 for Leksvik Bygdeallmenning Organisasjonsnr. 939745084 Utarbeidet av: Leksvik Regnskapskontor AS Autorisert regnskapsførerselskap Postboks 23 7121 LEKSVIK Organisasjonsnr. 980491064 Resultatregnskap

Detaljer

Årsregnskap 2016 for Kongsberg Næringsforum SA. Org. nummer:

Årsregnskap 2016 for Kongsberg Næringsforum SA. Org. nummer: Årsregnskap 2016 for Kongsberg Næringsforum SA Org. nummer: 958893000 Resultatregnskap Note 2016 2015 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 6 575 297 7 354 316 Annen driftsinntekt

Detaljer

Årsregnskap 2009 for ORKANGER IDRETTSFORENING

Årsregnskap 2009 for ORKANGER IDRETTSFORENING Årsregnskap 2009 for ORKANGER IDRETTSFORENING Foretaksnr. 976431618 Utarbeidet av: ORKLA ØKONOMI AS Autorisert regnskapsførerselskap Orkdalsveien 100 7300 ORKANGER Regnskapsførernummer 31059 Årsberetning

Detaljer

Årsregnskap. Bergen Rideklubb. Org.nr

Årsregnskap. Bergen Rideklubb. Org.nr Årsregnskap 2016 Org.nr. 970 007 849 Resultatregnskap Note 2016 2015 Medlemsinntekter 3 320 093 3 403 932 Aktivitetsinntekter 1 651 510 1 245 389 Andre inntekter 1 728 825 1 867 303 Sum driftsinntekter

Detaljer

Årsregnskap. Association du Lycée Francais René Cassin d'oslo. Organisasjonsnummer: 976 837 622

Årsregnskap. Association du Lycée Francais René Cassin d'oslo. Organisasjonsnummer: 976 837 622 Årsregnskap 2014 Association du Lycée Francais René Cassin d'oslo Organisasjonsnummer: 976 837 622 Association du Lycée Francais René Cassin Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note Foreldrebetaling

Detaljer

Årsregnskap. Høysand Vann- og Avløpslag Sa. Org.nr.:

Årsregnskap. Høysand Vann- og Avløpslag Sa. Org.nr.: Årsregnskap 2015 Høysand Vann- og Avløpslag Sa Org.nr.:992 506 032 RESULTATREGNSKAP HØYSAND VANN- OG AVLØPSLAG SA DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Note 2015 2014 Salgsinntekt 217 000 301 500 Sum driftsinntekter

Detaljer

NBNP 2 AS Org.nr

NBNP 2 AS Org.nr Årsberetning for 2013 Virksomhetens art Selskapet har som formål å investere i fast eiendom, herunder delta i andre selskaper med lignende virksomhet. Selskapet har kontor i Oslo kommune. Per 31.12.2013

Detaljer

NBNP 2 AS Org.nr

NBNP 2 AS Org.nr Årsberetning for 2014 Virksomhetens art Selskapet har som formål å investere i fast eiendom, herunder delta i andre selskaper med lignende virksomhet. Selskapet har kontor i Oslo kommune. Per 31.12.2014

Detaljer

OPPLÆRINGSKONTORET I BILFAG OSLO OG AKERSHUS AS 0581 OSLO

OPPLÆRINGSKONTORET I BILFAG OSLO OG AKERSHUS AS 0581 OSLO 0581 OSLO Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2010 Årets basistilskudd Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Varekjøp Lønnskostnad Avskrivning

Detaljer

Årsregnskap 2015 for. Sunnfjord Golfklubb. Foretaksnr

Årsregnskap 2015 for. Sunnfjord Golfklubb. Foretaksnr Årsregnskap 2015 for Sunnfjord Golfklubb Foretaksnr. 980518043 Resultatregnskap Note 2015 2014 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 1 403 935 1 342 682 Sum driftsinntekter 1

Detaljer

Årsregnskap. Seniornett Norge

Årsregnskap. Seniornett Norge Årsregnskap Seniornett Norge 2016 REGNSKAP FOR SENIORNETT NORGE 2016 SENIORNETT NORGE Regnskap Regnskap Regnskap Resultatregnskap Note 31.12.2016 31.12.2015 31.12.2014 INNTEKTER Salgsinntekter Annen driftsinntekt

Detaljer

Årsregnskap 2015 for Sagene Idrettsforening. Foretaksnr

Årsregnskap 2015 for Sagene Idrettsforening. Foretaksnr Årsregnskap 2015 for Sagene Idrettsforening Foretaksnr. 985413320 Resultatregnskap Note 2015 2014 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 842 466 608 390 Tilskudd 1 659 867 1 678

Detaljer