KOMMUNENES HUS OMBYGGING I HAAKON VIIs GATE 9 / MUNKEDAMSVEIEN 3B FORPROSJEKT Forprosjektet baserer seg på følgende tidligere rapporter:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "KOMMUNENES HUS OMBYGGING I HAAKON VIIs GATE 9 / MUNKEDAMSVEIEN 3B FORPROSJEKT 10.06.2010. Forprosjektet baserer seg på følgende tidligere rapporter:"

Transkript

1 0.1 BAKGRUNN 0.11 INNLEDNING Arkitekt og (ARK) og engasjerte rådgiverfirmaer (RI) og PL oversender med dette forprosjekt i henhold til avtalt frist. Utviklingen av forprosjektet har foregått i nært samarbeid med oppdragsgiver. Tidligere har prosjektet vært gjennomgått og det er foretatt prosjektpresentasjoner for Oslo kommune ved Byantikvaren og Planog bygningsetaten. Forprosjektet baserer seg på følgende tidligere rapporter: - Forprosjekt for ombygging av Haakon VIIs gt. 9/Munkedamsveien 3B datert Forhandlet konkurranse for Generalentreprise - E1 juni 2008 Etter at generalentreprisen var kommet inn bestemte byggherren seg for å ikke gå videre med prosjektet. I tiden fra høsten 2009 til vinteren 2010 har Arkitekt (Medplan) bearbeidet prosjektet videre. til Våren 2010 ble det besluttet å gå videre med bearbeidet prosjekt og prosjekteringsgruppen ble engasjert å utarbeide et revidert forprosjekt for møte- og konferansesenteret inkl. kantine- og bespisningsdelen. Forprosjektfasen med bistand fra samtlige RI-firmaer har i pågått siden For øvrig mener man at alle nødvendige tiltak for å gjennomføre prosjektet er kostnadsberegnet. Det er medtatt kalkyle for antatt prisstigning frem til avsluttet gjennomføring i løpet av Det understrekes likevel at både markedssituasjonen, rehabiliteringsprosjekter og at man skal gjennomføre byggearbeider i et fullt utleid bygg innebærer stor kostnadsusikkerhet. Ale løsningsforslag er beskrevet og vil bli fulgt opp av ARK og RI i form av supplerende notater, analyser eller rapporter i detaljprosjektfasen. Vi mener imidlertid av oversendt dokumentasjon er dekkende for Kommunenes Hus AS interne gjennomgang av prinsippløsninger, behandling og godkjenning med eventuelle kommentarer for oppstart av detaljprosjektet. Beskrivelser, kalkyler og tegninger er utført av respektive fagkompetanse innen planleggingsfirmaene. I tillegg er kommentarer og sammendrag gjort med bistand fra prosjekterings- prosjektleder GENERELT OM EKSISTERENDE SITUASJON Kommunenes Hus AS (KH) er et eiendomsselskap som i sin helhet eies av KS-holding AS. KH AS leier ut til KS, Kommuneforlaget (KF), Kommunal Rapport (KR), KS Konsulent (KSK), diverse interesseorganisasjoner, flyselskap, reisebyrå, tannleger, lege, kopieringssenter, parkeringsselskap og kiosk. I tillegg driver Kommunens Hus AS et kurs- og konferansesenter på ca.1000 m2 fordelt på 10 møterom i ulike størrelser, med kapasitet fra 8 til 120 personer. Naboeiendommen Munkedamsveien 3b (M3B) ble kjøpt av KH 1986 og er sammenføyd med Haakon VIIs gate 9, slik at M3B ble en integrert del av hovedbygget med felles gårds- og bruksnummer

2 Bygget har en meget sentral beliggenhet i Oslo sentrum med hovedinngang på hjørnet av Haakon VIIs gate og Ruseløkkveien og nærhet til alle offentlige kommunikasjonsmidler. Personatkomst for ansatte, kunder og besøkende er primært via i hovedinngang. Det er også atkomst til M3b i inngang mot Munkedamsveien. Fra begge atkomstene er det trapp og heisforbindelse til overliggende etasjer. KH har i dag et bruttoareal på ca m2 fordelt på 8 etasjer i hovedbygget og 6 etasjer i M 3b. Med unntak av noen arealer på bakkeplan er samtlige arealer utleid. Kommunenes Hus AS ved Per Løwø er tiltakshaver og prosjekteier har engasjert arkitekt og tekniske konsulenter til oppdrag med å legge til rette for en hensiktsmessig ombygging av Kommunenes Hus AS, Det ble i 2006 / 2009 gjennomført rehabilitering av 2, 3, 4, 5, og 6 etasje. Arbeidene er tilnærmet sluttført. Varemottak og atkomst for søppelbil er i 1U med inngang fra Munkedamsveien. Bortsett fra P-hus under Abelhaugen med atkomst fra Munkedamsveien er parkering henvist parkometerplasser på gateplan. 0.2 PROSJEKTFORUTSETNINGER 0.21 BYGGEPROGRAM Programkrav Utgangspunkt for utarbeidelse av forprosjektet er Kommunenes Hus ønske om tilby mer hensiktmessig, rasjonell inntektsgivende arealutnyttelse av HVIIs gt. 9 og M3B ved å: o Rehabilitere og fornye eksisterende møtesenter. o Etablere møtesenter i 3U og som i dag ikke er utnyttet o legge til rette mer hensiktsmessig, innbydende og publikumsvennlig hovedatkomst o Flytte kantine og møteservering til ny etasje i U2 (Tidligere bensinstasjonsområdet) Lover, forskrifter og lignende o Regelverk for anskaffelsesvirksomhet for Kommunenes Hus AS legges til grunn for kontrahering av entreprenører. Annen dokumentasjon o Prosjektet skal gjennomføres i henhold til offentlige lover, forskrifter, regler, og standarder uten dispensasjoner., datert o Kvalitativ analyse - Kommunenes hus, utarbeidet av AC Nielsen, datert oktober 2007 Fremdrift o Ferdigstillelse av definert prosjekt i løpet av Eksisterende bygningsmasse o 2. 5 etasje er nylig modernisert og enkelte VVS-installasjoner ble dimensjonert for å dekke fremtidig behov knyttet til gjenstående oppgradering av bygget. o I områder av bygget som ikke er modernisert fremstår tekniske, bygningsmessige og bruksarealer som umoderne og lite hensiktmessig. o Det har vært relativt tidkrevende å fremskaffe tilfredsstillende tegningsunderlag av eksisterende bygg / områder som blir berørt av har planlagte ombyggingarbeider

3 Bygg i drift i byggeperioden I første rekke for brukere av de arealer fra 1-8 etasje og forutsettes å være i bruk i byggeperioden må følgende ivaretas: o Gjennomføring av byggearbeidene må planlegges slik at all teknisk infrastruktur kan opprettholdes med minimale avbrudd o Rømningssikkerhet må ivaretas FORPROSJEKTETS OMFANG Forprosjektets omfang er beskrevet i kap.0.25 hvor alle delprosjektene er beskrevet PROSJEKTORGANISASJON - PROSJEKTDELTAKERE Personer i etterfølgende prosjektorganisasjon har i møter eller i direkte kontakt mellom enkeltpersoner medvirket til utarbeidelse av forprosjektet. Det må likevel fremholdes at planleggingsfirmaene har hovedansvar for utarbeidelse av løsningsforslag og kostnadskalkyler. Tiltakshaver Kommunenes Hus AS Byggekomiteen Daglig leder Driftstekniker Konsulent v/leder Steinar Manengen Per Løwø Øyvind Smørholm Ellen Rosenberg Prosjekt- prosjekteringsledelse Prosjektleder PL/PRL Multiconsult AS Freddy Holstad Planleggere Arkitekt ARK BGO og Medplan Arkitekter AS Karin Hagen Interiørarkitekt ARK BGO og Medplan Arkitekter AS Rådgivende ing. bygg RIB COWI AS Jarle Hatlelid Rådgivende ing. Elektro RIE Multiconsult AS Svein Erik Olsen Rådgivende ing. VVS RIV ÅF- Consult AS Knut Olav Kjærvik Rådgivende ing. Brann RIBr Siv ing. Øyvind Stokke Øyvind Stokke Rådgivende ing. HMS HMS-KP ÅF- Consult AS Signe J. Jacobsen Underkonsulenter til ARK Rådgivende ing. Akustikk RIAKU Brekke og Strand akustikkk as Tore Moen Kostnader AS Bygganalyse Arve Martinsen Storkjøkkenkonsulent Storkjøkken og kantine totalmiljø Jonny Ormåsen Byggeledelse Byggeleder BL Multiconsult AS Freddy Holstad Ass. byggeleder Ass. BL Multiconsult AS 0.24 HMS-KOORDINATOR Koordinator HMS prosjektering (HMS-KP) vil utarbeide lovpålagt HMS-plan i samråd med planleggingsfirmaene i detaljprosjektet DELPROSJEKTENE Kalkyler for prosjektet er inndelt i 6 delprosjekter slik at byggherren innen visse tekniske og økonomiske rammer kan velge bort delprosjekt(er) og vedta endelig prosjektomfang for gjennomføring. Delprosjektenes utstrekning og plassering i bygget er vist på illustrasjoner i kap

4 Det er beregnet kalkyler for følgende 6 delprosjekter: Delprosjekt 1:- Møtesenter i plan 1 o Riving / fjerning av bærende og ikke bærende bygningselementer og tekniske installasjoner. o Etablere glasstak over konferansesal for 230 personer på plan 1 o Auditorium for 36 personer o 3 stk møte-/konferanserom for 8-12 personer o 3 stk møte-/konferanserom for 16 personer o 2 stk møte-/konferanserom for personer o vrimlearealer o Innredninger og AV-utstyr Delprosjekt 2: - Møtesenter på plan 3U o Møtesenter med lounge og toaletter på plan 3U bestående av: o Auditorium for 125 personer o 3 stor møte-/konferanserom for maks 40 personer o Vrimlearealer o Utveksling av eksisterende søyle i auditorium o Ny trapp mot M3B for å tilfredsstile krav til rømningsvei o Etablere trapp fra plan 1 til møtesenter på plan 3U o Etablere nye ventilasjonsrom for møtesenter på plan 3U og kjøkken/kantine plan 1U og 2U o Innredninger og AV-utstyr Delprosjekt 3: - Nytt inngangsparti o Ombygging av hovedinngangspartiet o Ny resepsjon o Forlenge hovedtrapp ned til plan 2U o Ombygging av fasader med nye glassfelt/sokler mot Ruseløkkveien, HVIIs gate 9 og Munkedamsveien o Toalettkjerne for besøkende på plan 1U Delprosjekt 4: - Kjøkken/Kantine og møteservering o Etablere nytt dekke etter riving eksisterende o Nytt kjøkken med kantine/ møteservering på plan 1U o Kjøkkenlager på plan 2U o Toaletter til kantine o Toaletter/garderobe for kjøkkenpersonalet o Innredninger Delprosjekt 5 Heiser og takoppbygg for ventilasjon o Forlengelse og oppgradering av eksisterende heiser i HVIIs gt. og M3B. o Takoppbygg for ventilasjon, plan 6 Delprosjekt 6 Generell fasaderehabilitering (Egen kalkyle) - 4 -

5 0.26 GRENSESNITT Planløsninger og tekniske systemer i løsningsforslagene har en rekke grensesnitt mot øvrige bygnings deler og tekniske anlegg i bygget. De enkelte beskrivelser fra ARK og RI omtaler aktuelle grensesnitt og teknisk / økonomiske utfordringer disse medfører LEIETAKERE SOM BERØRES AV PROSJEKTET Plan 1-7 Nore bygningmessige arbeider vil bli utført i etasjene over eksisterende møtesenter. P-husanlegget/Q-park Omlegging av inn/utkjøring i byggeperioden vil påvirke P-husanlegget Kiosk Kiosk på bakkeplan mot HVIIs gt. forutsettes å være fraflyttet innen byggearbeidene påbegynnes. 0.3 STATUS OG KRAV I FORHOLD TIL OFFENTLIGE MYNDIGHETER 0.31 REGULERINGSPLAN Eiendommen har tidligere vært omfattet av reguleringsplan 1-6 S-2255 Oslo Sentrum og indre sone Oslo Kommune av , 7 S med reguleringsformål Forretning, kontor, kino, teater o.l. Påbygget mot Munkedamsveien samt bruksendringen på U3-plan medførte at allerede overskredet utnyttelsesgrad i gjeldende plan overskreds ytterligere. Gjennomføring av tiltakene forutsatte derfor endret reguleringsplan. I forbindelse med planinitiativ fra Vulkan arkitekter AS for byggherren vurderte Plan- og bygningsetaten at saken kunne behandles som en reguleringsplan med forenklet saksbehandling, dvs. at saken ble behandlet internt i Plan- og bygningsetaten og ikke politisk. Reguleringsprosess ble igangsatt våren 07. Det ble fremmet reguleringsforslag av Vulkan Arkitekter AS med assistanse fra Civitas v/ Reidun Rimberg med innsendelse til plan- og bygningsetaten Ny reguleringsbestemmelse for området S-4393, 1-6 ble vedtatt av plan- og bygningsetaten Planområdet ble omregulert fra forretning og kontor til hhv. 1)byggeområde for forretning, kontor, allmennyttig formål(konferanselokaler), bevertning gjeldende Munkedamsveien 3B 2)spesialområde bevaring, byggeområde for forretning, kontor, allmennyttig formål(konferanselokaler), bevertning gjeldende Haakon VIIs gate BYANTIKVAREN Byantikvaren har vært involvert i planlagt ombygging av Kommunenes Hus fra tidlig i prosessen. Deler av Kommunens Hus beliggende i Haakon VIIs gate 9 er regulert til spesialområde bevaring i gjeldene reguleringsplan S og det har derfor vært viktig å holde en løpende dialog underveis. Alle planer om endring er forelagt byantikvaren for godkjennelser og disse dokumenterte godkjennelsene har blitt oversendt PBE som en del av søknadene for rammetillatelse. Siste uttalelse og godkjenning i prosjektet ble gitt Byantikvaren ønsker å bli holdt løpende orientert også i detaljprosjektfasen PLAN- OG BYGNINGSETATEN Det er blitt søkt om rammetillatelse i flere omganger i prosessen med ombygging og rehabilitering av Kommunens Hus. Siste rammesøknad gjeldende bensinstasjonarealet ble over sendt PBE og rammetillatelse ble gitt Tidligere er det gitt rammetillatelse til hovedprosjektet med nytt - 5 -

6 inngangsparti som ble gitt og rammetillatelse til nytt påbygg som ble gitt I forbindelse med siste søknad ble det foretatt avklaringer med PBE om videre prosess og det ble avtalt at godkjente rammetiltak som blir berørt av siste rammetillatelse sendes som egen søknad i etterkant av denne. Dette er planlagt utført etter revidert forprosjekt SIVILFORSVARET Sivilforsvaret har gitt tillatelse til at Kommunenes Hus fritas fra forpliktelser om å opprettholde tilfluktsrommene som privat tilfluktsrom ARBEIDSTILSYNET I forbindelse med alle innsendte rammesøknader i Kommunens Hus er det sendt søknad om arbeidstilsynets samtykke. Alle endringer i prosjektet er godkjent og dokumentasjon foreligger MATTILSYNET Mattilsynet må godkjenne løsning for kjøkken- og bespisningskonsept når tiltaket er ferdigstilt og driver av kjøkkenet med bespisningsarealer er valgt OSLO BRANN- OG REDNINGSVESEN Viser til rapport fra RIBR. Kap HAFSLUND NETT Det er etablert 400V anlegg for hele eiendommen BEREDSKAPSETATEN Tiltaket endrer eksisterende avkjøringsforhold ved at ett av to inn- og utkjøringsløp stenges permanent. Det er opprinnelig bygd to løp for inn- og utkjøring til tidligere bensinstasjon og vaskehall under Kommunens Hus. Disse to løpene møtes og går videre innover som ett løp til parkeringsanlegget i Abelhaugen off. tilfluktsrom. Det ble i denne forbindelse tatt kontakt med Beredskapsetaten i Oslo kommune for avklaringer. Det ble foretatt en befaring og endringen godkjent. Denne dokumentasjonen foreligger og dokumentet ble oversendt PBE som en del av søknaden til siste rammetillatelse STATENS VEGVESEN Det er i forbindelse med godkjent tiltak foretatt en endring av eksisterende vare- og søppelhåndtering i Kommunens Hus. Etter ombygging vil store varebiler og søppelbiler stoppe i gaten i Munkedamsveien for av- og pålessing. Munkedamsveien er en del av ring 1 som er riksvei og derfor Statens vegvesen sitt ansvar. Statens vegvesen ble kontaktet for avklaringer rundt ny løsning slik at nødvendig tillatelse kunne gis. Det ble i møte med Statens vegvesen og trafikketaten i Oslo politidistrikt avklart at gateløpet i Munkedamsveien utenfor Kommunens Hus omreguleres til enveiskjøring slik at tidligere areal til fil for utkjøring i motsatt retning kunne omgjøres til lomme for stopp. Dokumentasjon av dette foreligger og dokumentet ble oversendt PBE som en del av søknaden til siste rammetillatelse. 1.1 GENERELL REDEGJØRELSE AV LØSNINGSFORSLAG 1.11 GENERELT Revidert forprosjektet bygger på skisseprosjekt utarbeidet av Vulkan arkitekter AS høst 06/ vår 07 og forprosjekt utarbeidet av Medplan as arkitekter høst 07. Foreliggende reviderte forprosjekt bygger også videre på løsninger fra detaljprosjekt utarbeidet av Medplan ferdigstilt juni

7 I forprosjektet inngår ombygging av byggets nedre etasjer inklusiv arealer for tidligere bensinstasjonsområde mot Munkedamsveien. Programmet for ombyggingen medfører en opprustning som vil gi bygget et moderne innhold og en mer synlig urban tilknytning enn bygget har i dag. Ombyggingen vil også inngå til en pågående opprustning av hele området, noe som vil øke attraktiviteten ytterligere. l løsningsforslaget er det lagt vekt på å utnytte den sentrale lokalisering Kommunenes Hus har i forhold til bl.a. offentlige kommunikasjon. Med økt synliggjøring av inngang og vestibyle direkte mot utgang fra et av Oslos viktigste knutepunkt, NSBs Nationaltheatret stasjon, stadfestes byggets unike posisjon i Vika. I tillegg til at Kommunenes Hus skal fremstå som et oppgradert moderne kurs- og konferansested sentralt i Oslo, vil bygget bli revitalisert som arbeidssted med forbedring av diverse fasiliteter for leietakere og ansatte. I tråd med byggherrens ønsker inneholder forprosjektet følgende delprosjekter: 1. Møtesenter plan 1 - ombygging til nytt og utvidet møte- og konferansesenter på plan 1. I forprosjektet er eksisterende Hålogaland konferanserom forutsatt revet og erstattet av et nytt og større konferanserom i eksisterende bakgård. 2. Møtesenter plan 3U - uutnyttede arealer i underetasje (plan U3) er vist ombygget til møte- og konferanserom, med forbedret vertikalforbindelse fra plan Nytt inngangsparti - omarbeidet inngangsparti på hjørne Haakon VIIs gate/ Ruseløkkveien. Vestibylen er utvidet og senket til gatenivå med god kontakt mot omgivelser og har bedret adkomst for bevegelseshemmede. I tillegg er det i forprosjektet medtatt ny inngang for Munkedamsveien 3B inklusiv rømningsarealer fra møtesenter 3U. 4. Kjøkken servering kantine - nyetablering av bespisningsarealer inklusiv kjøkken på plan 1U og 2U. Plan1U inneholder bl.a. ny kantine for 108 personer primært for husets leietakere, og bespisningsområde for møtesenter for 130 personer. langs Haakon VIIs gate har Lokalisering av bespisning mellom møteromsetasjer på plan 1 og plan 3U knyttes møte- og bespisningsfunksjon enkelt og naturlig sammen med korte avstander. Løsningen viser en forbedret situasjon i forhold til dagens logistikk og i forhold til løsning vist i tidligere forprosjekt. Rammegodkjent påbygg i 7. og 8. etasje inngår ikke i dette forprosjektet. Heiser og fasaderehabilitering inngår også som egne delprosjekter i forprosjektet

8 Intensjonsskisse utarbeidet av Vulkan Arkitekter AS mai ORGANISERING AV LØSNINGSKONSEPT ROMPROGRAM OG PLANLØSNINGER Forprosjektet viser en utvidelse av dagens møtesenter og omorganisering av fellesfunksjonene i bygget initiert av byggherren. Stikkord for nytt løsningskonsept er større synlighet mot omgivelser, rausere inngangsforhold, og opplevelse av større romlighet og dagslys i byggets indre soner. Inngang Dagens organisering og adkomstforhold er i prinsippet uforandret fra da bygget sto ferdig i En utvendig bred trapp under tak fører i dag som den gang opp til hovedinngangen. Den opprinnelige enkle - 8 -

9 resepsjonstjeneste på plan 1 for byggets overliggende kontoretasjer er i senere tid bygget om i forbindelse med etablering av møtesenteret på plan 1. For å imøtekomme dagens krav både til universell utforming/ tilgjengelighet for alle og til økt plassbehov ved mottak av besøkende til møter/ konferanser er ombygging av inngangspartiet en viktig og sentral del av forprosjektet. Nytt inngangsparti med vestibyle er senket til gatenivået på hjørne av Ruseløkkveien/ Haakon VIIs gate. Ny hovedinngang beholdes under det utvendige fasademotivet i mosaikk, noe som er i tråd med Byantikvarens anbefaling. Dog må det suppleres med dører for nødvendig rømning og inngang for bevegelseshemmede mot Ruseløkkveien. Ved senking av inngangsnivået til gateplan øker etasjehøyden i hele vestibyleområdet mot gaten, noe som bidrar til en romlig kvalitetsforbedring. Vestibyleområdet består av ny resepsjon med nødvendig plass for innsjekking. Fra vestibylenivået fører en bred ny trapp opp til plan 1 og til eksisterende hovedtrapperom med heis. HC- tilgjengelighet til hovedtrapperom med heis er via rampe til nedre del av vestibyle (plan 1U) mot Haakon VIIs gate. Dette er også adkomst til hovedtoalettfasiliteter for besøkende, - beliggende på plan 1U. Garderobefasiliteter er desentralisert i nærmere tilknytning til møte- og konferanserom. Det er i tilknytning til vestibylen planlagt et større rom for fleksibel bruk mot Ruseløkkveien. Rommet skal ivareta møtesenterets behov for supplerende funksjoner primært med tanke på eksponering mot gate og vestibyle. Rommet med plassering mot fasade er velegnet for promotering, som utstillingsareal for leverandører, til pressekonferanser og møtevirksomhet av kortvarig karakter, eller som en ren utvidelse av vestibylen ved arrangement/ tilstelninger. Med mørkleggingsmulighet av vindusfasade vil rommet også egne seg til vanlig møteromsfunksjon ved behov. Møtesenter plan 1-9 -

10 I revidert forprosjekt er kjøkken, kantine og bespisningsfunksjoner flyttet til plan 1U og 2U, - delvis i tidligere bensinstasjonsarealer. Møtesenter på plan 1 er derfor en ren ombygging av dagens, i tillegg til etablering av nytt stort konferanserom i bakgården. Oppgraderte lydforhold og kontakt med dagslys i byggets indre soner har vært sentrale temaer som er drøftet. Ivaretakelse av dette i forprosjektet vil gi en kvalitativ viktig forbedring av området i forhold til dagens. Det er i forprosjektet forutsatt at Hålogaland møterom erstattes av et nytt og større møterom i bakgården, dimensjonert for 230 deltakere. Et nytt pyramideformet tak, delvis i glass, detaljprosjektert i entreprisen fra 2008 er etter byggherrens beslutning lagt til grunn som løsningsforslag i revidert forprosjekt, dog med redusert glassflate i tak for å ivareta møteromsfunksjonen. Utforming av taket er funksjonelt begrunnet i ønske om nødvendig økt takhøyde uten å stjele dagslys fra leietakere i 2. etasje, i tillegg til at alle laster må kobles på eksisterende søylepunkter. Alternative løsninger for tak har delvis vært belyst for om mulig å underdele det store rommet. Prosessen er satt på vent grunnet fremdrift i forprosjektfasen. Det nye sentrale møterommet vil delvis være omsluttet av glassvegger mot lobbyen omkring og deler av taket vil slippe inn overlys. Slik vil intensjonen om visuell åpenhet i møtesenteret med tilstrekkelig innslipp av dagslys bli ivaretatt. Rommet er planlagt med mulighet for avskjerming ved behov. Det er medtatt et areal for stollager i tilknytning til rommet. Det vil være behov for videre bearbeiding av taket i detaljprosjektfasen. Det anbefales at det i videre prosess defineres mer spesifikk bruk av rommet med tanke på varierte stol- og bordoppsett og plassering av AV- utstyr, noe som vil gjenstå etter ferdigstillelse av forprosjektet. Revurdering av bevaring kontra riving av Hålogaland møterom har inngått som en del av revidert forprosjekt. Rommet har en særstilling i forhold til dagens møtesenter med sin utforming og sentrale plassering. Dermed bør man ha gode nok argumenter for å fjerne dette

11 Ved å erstatte Hålogaland med et nytt og større møterom utnyttes arealet og potensialet som i dag ligger ubrukt i bakgården på en bedre måte enn i dag og ytterveggsflaten reduseres ved at hele bakgården bygges inn. Rommets kapasitet økes fra 75 til 230 personer. Prosjektet er ikke avhengig av at Hålogaland rives, men visuelt sett blokkerer Hålogalands plassering i dag for muligheten av å realisere intensjonen om åpenhet/ fleksibilitet med tilstrekkelig innslipp av dagslys i det nye møtesenteret, og dermed vil det vanskelig kunne oppnås en optimal kvalitetsøkning av møtesenteret som helhet ved å beholde Hålogaland som sentralt møterom. Øvrige møterom på plan 1 er av variert størrelse iht. nedenstående. MØTEROM EKSEMPELNAVN AREAL PERSONER Plan 1 Bergen 275m2 230 Bærum 66m2 36 Berlevåg 17m2 8 Brevik 28 m2 12 Bamble (med foldevegg) 41 m2 22 Bardu 57 m2 20/28 Bremanger 23 m2 12 Bodø 40 m2 16 Båtsfjord 40 m2 16 Bø 40 m2 16 Enkelte av møterommene gis nye romlige relasjoner bl.a. mot vestibyle, og vil bidra til å annonsere byggets hovedfunksjon utad. Møterommet i hjørnet mot krysset Munkedamsveien/ Haakon VIIs gate er innredet med tanke på bl.a. styreromsfunksjon. Det er etter byggherrens ønske lagt inn fleksibilitet i form av mobile skyvevegger i 2 møterom på plan 1. Ved denne løsning har man måttet senke krav til lydisolasjon opprinnelig anbefalt mellom møterom. Lydkrav til medtatte skyvedørsløsninger er imidlertid gjennomgått med lydkonsulent, og byggherren er kjent med de begrensninger som ligger i dette valg. Det tilrådes at det i den videre prosess er spesielt er fokus på at detaljløsninger for tilslutninger følges opp på byggeplass. På plan1 er det vist et utvidet loungeområde i forhold til tidligere forprosjekt med egne kaffestasjoner. Det er også lagt opp til mulig bespisning for konferansedeltakere i dette området ved behov

12 På plan 1 finnes forøvrig toaletter og garderobefasiliteter. Hovedanlegget for toaletter er imidlertid flyttet til plan 1U med trapp- og heisforbindelse, for å frigjøre plass til møteromsfunksjoner på plan 1. HC- toalett finnes på plan 1. Plan 1U/ 2U kantine bespisning Ny kantine med kjøkken skal flyttes fra plan 8 til plan 1U/ 2U, nærmere bestemt til gateplan mot Haakon VIIs gate og Munkedamsveien. Det vil fra hovedinngang og vestibyle være visuell kontakt til område for konferansebespisning. Økt aktivitet på bakkeplan mot gatene i dette område vil gi signal om vitalitet utad, - et bevisst grep fra byggherrens side. Det vil være god forbindelse via nytt hovedtrappeløp både fra plan 1U og 3U til bespisningsarealene. Det samme gjelder heisforbindelsene. (Se i øvrig avsnitt vedr. universell utforming). Valgt bespisningskonsept baseres etter byggherrens ønske, som i dag, på en todeling av mattilbudet. Egen buffet med varm og kald mat er planlagt for møtesenterets gjester, mens kantinemenyen er enklere og er lokalisert som separat kantinedisk. Areal for bespisning er vist sonedelt i et stort sammenhengende rom. Møtesenterets gjester blir primært bespist i området langs Haakon VIIs gate, mens kantinegjestene vil ha sitt område i tidligere bensinstasjonsarealer orientert mot Munkedamsveien. Det er innlagt fleksibilitet med tanke på disponering av arealene. Antall plasser i møtesenterdelen er 130 mens det i kantinedelen er 108 plasser. Kjøkken er dimensjonert for å lage varm og kald mat med buffetservering. (Se i øvrig avsnitt 7.3 vedr. valgt kjøkkenkonsept). Kjøkkenet har sin varelevering til et bakenforliggende område (eksisterende vaskehall) med en høydeforskjell på ca. 1m. Det er imidlertid god trappeforbindelse mellom planene og heisforbindelse for frakt av tyngre kolli. Denne løsning anser kjøkkenkonsulent som akseptabel, og byggherre er gjort oppmerksom på forholdet. Kjøkkenet skal også kunne betjene plan 1U og 3U med enklere bespisning ved behov. Frakt av dette skjer via husets hovedheissystem

13 Møtesenter plan 3U Uutnyttede arealer på plan 3U er vist innredet/ ombygget til nye møterom. Det er etablert et auditorium med plass til ca. 120 personer. Under vises oversikt over møterom plan U3: MØTEROM EKSEMPELNAVN AREAL PERSONER Plan U3 Voss, auditorium 170 m2 170 Vågå (med foldevegg) 50 m2 36 Vestby 36 m2 24 Vegårdshei 50 m2 36 Det er lagt inn fleksibilitet i form av mobile skyvevegger i ett rom tilsvarende som på plan 1. Det er prosjektert inn ny forbedret vertikalforbindelse mellom plan 1 og U3 i form av en bred rettløpstrapp. På plan 3U finnes i tillegg et loungeområde med egen kaffestasjon. Selv om det er mulig er det i konseptet ikke lagt opp til omfattende servering i plan 3U. Plan 3U har eget toalett- og desentralisert garderobeanlegg. Møtesenteret på plan 3U har 2 egne rømningsutganger på gateplan henholdsvis mot Haakon VIIs gate og Munkedamsveien

14 Kontor plan 7 og 8 Nytt påbygg mot Munkedamsveien inngår ikke i forprosjektet. Munkedamsveien 3B Forprosjektet inkluderer ombygging av inngangsparti for Munkdamsveien 3B med innbygging av eksisterende portrom og med adkomst til ny heis dimensjonert for rullestol. Resterende del av etasjen mot gateplan er planlagt ombygget til nye utleielokaler for Print In. Planløsning er foreløpig ikke utarbeidet. Kostnader for ombygging er inkludert i forprosjektet med en generell anslått m2-pris for ombygging FASADER Eksisterende fasader Eiendommen Haakon VIIs gate 9 ble i 2008 omregulert til spesialområde bevaring. Dette legger restriksjoner på eksisterende fasader. Byantikvaren mener Haakon VIIs gt. 9 har både arkitektoniske og kulturhistoriske verdier, og legger vekt på bygningens tidstypiske arkitektur med utvendig mosaikk. Det gis allikevel rom for endring av fasadefelt på gateplan, men uten at byggets struktur/ konstruksjon visuelt svekkes. I vestibyleområde mot Ruseløkkveien/ Haakon VIIs gate erstattes tette brystninger med fasadefelt i glass. Tilsvarende vil gjelde for den nye fasaden mot Munkedamsveien. Munkedamsveien 3B er ikke omregulert til bevaring. Her vil bli foretatt mindre endringer av glassfasade mot gateplan i forbindelse med ombyggingen. Det er medtatt kostnader i forprosjekt for fasaderehabilitering av eksisterende fasader. Endelige utførelsesmåter må følges opp mot byantikvaren grunnet byggets vernestatus

15 1.14 INTERIØRER - MATERIALER OG FARGER Generelt ønsker byggherre en god standard for innemiljøet. Stikkord er kvalitet/ holdbarhet i valg av materialer uten å gi signal om eksklusivitet. Det vises til beskrivelse ARK kapitel INNREDNING FAST INNREDNING Det vises til beskrivelse ARK kapitel LØS INNREDNING Det vises til egen oppstilling for løst inventar med priser ARK. Viser til Kap. 7.9 Vedlegg. Oppstilling løst inventar 1.16 ATKOMST TILGJENGELIGHET UNIVERSELL TILGJENGELIGHET Kommunenes Hus er dag utilstrekkelig tilrettelagt for universell tilgjengelighet i henhold til anbefalte retningslinjer. Det er ikke planfri adkomst til innvendig heis fra hovedinngangen. Adkomst for rullestol skjer i dag med utvendig trappeheis fra gatenivå. En hovedårsak til å senke vestibylenivået til gateplan er nettopp å bedre tilgjengeligheten til bygningen. Fra hovedinngangen nås heis til byggets øvrige etasjer via en rampe til nedre del av vestibylen. I Munkedamsveien 3B etableres ny personheis i eksisterende vareheissjakt med dimensjoner som ivaretar rullestolkrav. Det er ikke plan forbindelse mellom respektive etasjer i henholdsvis Haakon VIIs gate 9 og Munkedamsveien 3B, da dette opprinnelig er to forskjellige eiendommer. Med ny større personheis i sistnevnte anses det som akseptabelt å skulle bevege seg i bygningskomplekset. Adkomst fra Munkedamsveien 3B til kantine på plan U1 er via heis og trapp til plan 1 og derfra via møtesenter til ny trapp eller heis i Haakon VIIs gate 9 som fører direkte ned til kantinen. Det er fra byggherrens side ønsket universell utforming i henhold til forskrifter og, hvor det er mulig, legge seg på et høyere tilgjenglighetsnivå enn kravene til denne type bygg i plan- og bygningsloven. Eksisterende bygningsvolum har nivåforskjeller på etasjen som ligger på gatenivå da denne etasjen trapper seg etter utvendig gateterreng. Dette løses med ramper hvor dette er mulig og det blir lagt inn ett ekstra stopp i heisløpet for å komme til nytt hovednivå på plan U1 som er bespisningsarealer for møtesenteret og kantine for husets leietakere. På dette planet er det to eksisterende nivåer hvor kun ett er tilgjengelig for rullestolbrukere. Da buffeten til møtesenteret og kantinen er på det tilgjengelige nivået ansees dette som tilstrekkelig universelt utformet iflg. veiledningen. Det er ikke mulig å knytte det ikke tilgjengelige arealet til eksisterende heis og det er ikke hensiktsmessig å opprette rampe da nivåforskjellen på 1 meter er så stor at en rampe vil ta uforholdsmessig stort areal av rommet. For en rullestolbruker som skal forsyne seg med mat på et nivå og etterpå bevege seg opp en rampe ansees dette ikke som god tilgjengelighet. Derimot er å forsyne seg fra buffeten med nærhet til bordet på samme nivå en god løsning. Ved tilfeller hvor det skal dekkes opp til det samme selskapet på det ikke tilgjengelige nivået bør det dekkes til rullestolbruker og noen flere fra selskapet på samme nivå som buffeten befinner seg. Byggherren er gjort kjent med dette forhold. For rullestolbrukere vil fast innredning som skranken i ekspedisjonen, drikkestasjonene i lobbyene og buffeten i bespisningsarealet utformes slik at disse er tilgjengelige

16 For synshemmede vil det opprettes ledelinjer på inngangsplanet og i hovedområdene i møtesenteret på plan1 og U3. Det vil være fokus på tilstrekkelig og riktig lys i alle rom med kontrast i flater for å gi en visuell tydelighet. Gjennomarbeidet skilting og informasjon vil også understøtte dette. For hørselshemmede installeres det teleslynge i alle møte- og konferanserom. Ved valg av møbler til møte- og konferansesenteret vil det være fokus på ergonomisk kvalitet og tilgjengelighet for alle grupper. Utgangspunkt for valg av alle løsninger vil være å oppnå universell utforming og tilgjengelighet for alle brukere av Kommunens Hus HEISANLEGG Heisanlegget vil tilfredsstille normale krav til universell utforming og tilgjengelighet for alle brukere av Kommunenes Hus SIKKERHET Branntekniske forhold er omhandlet i eget notat under kap LOGISTIKK VARELEVERANSER AVFALL Eksisterende varemottak mot Munkedamsveien nedlegges i sin helhet som følge av utvikling av området til bespisning for møtesenteret. Det etableres et nytt varemottak mot Munkedamsveien med forbindelse til ny heis i Munkedamsveien 3B. Det vil også være mulig med varelevering i bakkant av nytt kjøkken plan 2U via eksisterende nedkjøringsløp til parkeringsanlegget. Ingen av disse varemottak vil imidlertid være fullgode sammenlignet med eksisterende pga. høydebegrensninger på kjøretøy for innkjøring. Det er fremforhandlet avtale med Statens vegvesen om å etablere av- og pålessingsfil i langs bygget i Munkedamsveien. Det bør etableres rutiner for praktiske å håndtere varelevering herfra til byggets øvrige soner. Tilsvarende må gjøres vedr. avfall, da dette må bringes opp og ut til gatenivå fra avfallsrom kjøkken i bakkant plan 2U før henting. Byggherren er klar over disse utfordringer, men det har ikke vært mulig å finne bedre løsninger, da eksisterende plassering av varemottak er det eneste sted med tilfredsstillende fri høyde for innkjøring av store kjøretøy under bygget FDV ID-NUMMERSYSTEM System for innsamling av FDV- dokumentasjon ID-nummersystem skal fastsettes av oppdragsgiver i samråd med rådgiverfirmaene. Dette planlegges fastsatt og nærmere utredet i detaljprosjektet og i innarbeidet i anbudskonkurransen for kontrahering av entreprenører AVFALL Avfall fra Haakon VIIs gate 9 generelt kan fraktes via vareheis ned til plan U2 i bakkant bak kjøkken, og må derfra enten hentes av mindre kjøretøy eller fraktes manuelt frem til utløp mot Munkedamsveien, eller via samme vareheis til plan 1 via nytt møtesenter til heis i Munkedamsveien til ny lasterampe U1. Her er det avsatt plass til alle typer avfall. Avfall fra kjøkken må tilsvarende fraktes manuelt frem til utløp mot Munkedamsveien, eller via samme vareheis til plan 1 via nytt møtesenter til heis i Munkedamsveien til ny lasterampe U TEGNINGER OG ILLUSTRASJONER Det vises til bok 2 for samtlige tegninger og illustrasjoner av ARKs løsningsforslag for alle delprosjektene, snitt og fasader. Dette gjelder også tegninger fra tekniske rådgivere og for eksisterende planløsninger

17 - 17 -

SAMMENDRAG FORPROSJEKTRAPPORT 10.06.10

SAMMENDRAG FORPROSJEKTRAPPORT 10.06.10 SAMMENDRAG FORPROSJEKTRAPPORT 10.06.10 GENERELT OM PROSJEKTET Forprosjektet omfatter utbygging og rehabilitering av møte- og konferansesenteret i Kommunenes Hus inkludert ny kantine- og møteservering.

Detaljer

UNIVERSELL UTFORMING DE VANLIGSTE UTFORDRINGENE I UNDERVISNINGSBYGG

UNIVERSELL UTFORMING DE VANLIGSTE UTFORDRINGENE I UNDERVISNINGSBYGG UNIVERSELL UTFORMING DE VANLIGSTE UTFORDRINGENE I UNDERVISNINGSBYGG Berit Okstad, Asplan Viak Temaet universell utforming har fått stort fokus de siste årene, og det stilles stadig større krav til utforming

Detaljer

12-7. Krav til rom og annet oppholdsareal

12-7. Krav til rom og annet oppholdsareal 12-7. Krav til rom og annet oppholdsareal Lastet ned fra Direktoratet for byggkvalitet 03.11.2015 12-7. Krav til rom og annet oppholdsareal (1) Rom og annet oppholdsareal skal ha utforming tilpasset sin

Detaljer

Halse Eiendom AS Mandal kulturhus Utredning Heisinstallasjoner

Halse Eiendom AS Mandal kulturhus Utredning Heisinstallasjoner Oppdragsgiver: Oppdrag: Emne: Halse Eiendom AS Utdrag: Denne utredning omfatter heisanlegg for person og varetransport i BUEN- Nytt kulturhus i Mandal. Det er foretatt en forenklet vurdering av heiskapasitet

Detaljer

Rehabiliteringen av Sparebanken Møre bygget - Utfordringer ved rehabilitering av fredet bebyggelse

Rehabiliteringen av Sparebanken Møre bygget - Utfordringer ved rehabilitering av fredet bebyggelse Rehabiliteringen av Sparebanken Møre bygget - Utfordringer ved rehabilitering av fredet bebyggelse EIENDOMSKONFERANSEN 2014 6. NOVEMBER, RICA SEILET HOTEL Før situasjon Målsetting: Sparebanken Møre ville

Detaljer

Arkitekt kontor. Nybygg og ombygging, Majorstua, Oslo. Hovedgrep planløsning: Plassering. div.a Arkitekter

Arkitekt kontor. Nybygg og ombygging, Majorstua, Oslo. Hovedgrep planløsning: Plassering. div.a Arkitekter Situasjonen før og etter ombygging/nybygg Arkitekt kontor Nybygg og ombygging, Majorstua, Oslo div.a Arkitekter Tekst: Henriette Salvesen, div. A arkitekter Foto: Jiri Hav ran og div. A arkitekter 22 div.a

Detaljer

mer enn eiendom FILIPSTAD BRYGGE Høyprofi lerte kontorer i prime CBD

mer enn eiendom FILIPSTAD BRYGGE Høyprofi lerte kontorer i prime CBD mer enn eiendom FILIPSTAD BRYGGE Høyprofi lerte kontorer i prime CBD Innhold Filipstad Brygge 04 Helhetsinntrykk 06 Beliggenhet 08 Området 10 Byggene 14 Bygg A 20 Bygg B 30 Bygg C 34 Kontakt 40 side 04-05

Detaljer

Planen opphever deler av plan nr.: Kommunedelplan for sentrum 14.06.1995

Planen opphever deler av plan nr.: Kommunedelplan for sentrum 14.06.1995 HAMAR KOMMUNE BESTEMMELSER TIL Detaljregulering for Kvartal 54 Vangsvegen, Grønnegata, Enggata og Østregate Arkivopplysninger: Saksbeh.: Geir Cock Arkivsaknr.: Opplysninger om bestemmelsene: Datert: 30.06.09

Detaljer

DRAMMEN EIENDOM KF SAKSUTREDNING. Innstilling til: Styret i Drammen Eiendom KF

DRAMMEN EIENDOM KF SAKSUTREDNING. Innstilling til: Styret i Drammen Eiendom KF DRAMMEN EIENDOM KF SAKSUTREDNING Saknr. 34/11 Saksbeh. Monika Pedersen Jour.nr 11/4403 Drammen Eiendom KF Mappe Avgj. Styret Møtedato 22/08-2011 SAK 34/11: PROSJEKTRAPPORT PHUS Innstilling til: Styret

Detaljer

INSTRUKS FOR ARKITEKT (ARK). GENERAL- /HOVED-/ DELTE ENTREPRISER

INSTRUKS FOR ARKITEKT (ARK). GENERAL- /HOVED-/ DELTE ENTREPRISER INSTRUKS FOR ARKITEKT (ARK). GENERAL- /HOVED-/ DELTE ENTREPRISER For prosjekt: Dato: Arkitekts hovedoppgaver: Arkitekt (ARK.) skal forestå de arbeider som normalt tillegges arkitektrollen i en byggesak

Detaljer

Følgende tekniske anlegg er medtatt i prosjekteringsoppdraget og skal vurderes:

Følgende tekniske anlegg er medtatt i prosjekteringsoppdraget og skal vurderes: Følgende tekniske anlegg er medtatt i prosjekteringsoppdraget og skal vurderes: Sanitæranlegg Ventilasjonsanlegg Varmeanlegg: varmepumpe, EL/olje - kjel med vannbåren oppvarming av bygget via radiator-

Detaljer

INSTRUKS FOR RÅDGIVER I BYGGETEKN. (RIB) GENERAL- /HOVED-/ DELTE ENTREPRISER

INSTRUKS FOR RÅDGIVER I BYGGETEKN. (RIB) GENERAL- /HOVED-/ DELTE ENTREPRISER INSTRUKS FOR RÅDGIVER I BYGGETEKN. (RIB) GENERAL- /HOVED-/ DELTE ENTREPRISER For prosjekt: Dato: RIBs hovedoppgaver: RIB skal forestå de arbeider som normalt tillegges rådgiver for byggeteknikk i en byggesak,

Detaljer

HØGSKOLEN I HEDMARK NYBYGG

HØGSKOLEN I HEDMARK NYBYGG PRESENTASJON HØGSKOLEN I HEDMARK NYBYGG Avd. for lærerutdanning i Hamar ARKITEKT: ARKITEKTGRUPPEN LILLE FRØEN AS Tekst og foto: Sivilarkitekt MNAL Pål Andresen Adresse: Holsetgaten 31, 2318 Hamar Byggherre:

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER I TILKNYTNING TIL ENDRET REGULERINGSPLAN FOR ÅS SENTRUM

REGULERINGSBESTEMMELSER I TILKNYTNING TIL ENDRET REGULERINGSPLAN FOR ÅS SENTRUM Ås kommune 1 Plan nr. R-203 REGULERINGSBESTEMMELSER I TILKNYTNING TIL ENDRET REGULERINGSPLAN FOR ÅS SENTRUM Dato: 06.04.01 Kart dato: 06.04.01 Revidert: 06.05.02 Kart revidert: 22.06.01 22.05.02 06.05.02

Detaljer

Hovedprosess for investeringsprosjekt - Bygg

Hovedprosess for investeringsprosjekt - Bygg Hovedprosess for investeringsprosjekt - Bygg Mulighetsstudie Programfase Forprosjektfase Detaljprosjektfase Byggefase Bruks og drfitsfase Politisk nivå Handlings program PS1 Politisk sak PS2 Politisk sak

Detaljer

P-HUS STRØMSØ BESLUTNINGSGRUNNLAG FOR BYGGING OG DRIFT

P-HUS STRØMSØ BESLUTNINGSGRUNNLAG FOR BYGGING OG DRIFT NOTAT DRAMMEN PARKERING KF/DRAMMEN EIENDOM KF 11.02.09 P-HUS STRØMSØ BESLUTNINGSGRUNNLAG FOR BYGGING OG DRIFT 1. Sammendrag og anbefalinger Det legges opp til raskest mulig framdrift slik at igangsettingsbeslutning

Detaljer

Tekst: Sivilarkitekt Stein Jarle Helgeland. Foto: Informasjonspartner

Tekst: Sivilarkitekt Stein Jarle Helgeland. Foto: Informasjonspartner Tinghuset i Haugesund Arkitektkontoret Brekke Helgeland Brekke AS Tekst: Sivilarkitekt Stein Jarle Helgeland Foto: Informasjonspartner Arkitektkontoret BREKKE HELGELAND BREKKE AS har i dag 12 ansatte med

Detaljer

Bergenhus. Gnr 164 bnr 701, Allégaten 18. Klage over avslag på søknad om bruksendring, fasadeendring, tilbygg og påbygg

Bergenhus. Gnr 164 bnr 701, Allégaten 18. Klage over avslag på søknad om bruksendring, fasadeendring, tilbygg og påbygg Bergenhus. Gnr 164 bnr 701, Allégaten 18. Klage over avslag på søknad om bruksendring, fasadeendring, tilbygg og påbygg Komite for miljø og byutvikling behandlet saken i møtet 051213 sak 304-13 og fattet

Detaljer

Brenner vi inne med gode intensjoner? Godt skjønn eller skjønt kaos?

Brenner vi inne med gode intensjoner? Godt skjønn eller skjønt kaos? Brenner vi inne med gode intensjoner? Godt skjønn eller skjønt kaos? TROND S. ANDERSEN 28.04.2015, BRANNVERNKONFERANSEN, 2015 Tema Tiltak i eksisterende bygninger - hvilket regelverk gjelder? - installasjon

Detaljer

Et signalbygg for fremtiden

Et signalbygg for fremtiden Et signalbygg for fremtiden Innhold INNHOLD 6 Eiendommen Lokalene 10 12 Skøyen Arealene 17 18 Plantegning Adkomst 26 28 Fellesfasiliteter Teknisk 29 30 Kontakt Gårdeier 31 3 Eiendommen 23 000 m 2 NYBYGG

Detaljer

DRAMMEN EIENDOM KF SAKSUTREDNING. Innstilling til: Styret i Drammen Eiendom KF

DRAMMEN EIENDOM KF SAKSUTREDNING. Innstilling til: Styret i Drammen Eiendom KF DRAMMEN EIENDOM KF SAKSUTREDNING Saknr. 39/15 Saksbeh. Lars Einar Teien Jour.nr 14/1048 Drammen Eiendom KF Mappe Avgj. Styret Møtedato 26.05.2015 SAK 39/15: KJØSTERUD SKOLE, SLUTTRAPPORT Innstilling til:

Detaljer

2 FORMÅLET MED REGULERINGSPLANEN Området reguleres til: - Bebyggelse og anlegg Forretning/kontor/industri (1811)

2 FORMÅLET MED REGULERINGSPLANEN Området reguleres til: - Bebyggelse og anlegg Forretning/kontor/industri (1811) Byplankontoret Planident: Arkivsak:12/426 Detaljregulering av Torbjørn Bratts veg 11 og Nardovegen 4 og 6 Reguleringsbestemmelser Dato for siste revisjon av bestemmelsene : 03.06.2013 Dato for godkjenning

Detaljer

BILAG A GENERELT. Side 1 av 8

BILAG A GENERELT. Side 1 av 8 BILAG A GENERELT Side 1 av 8 Innholdsfortegnelse 1 GENERELT OM PROSJEKTET... 3 1.1 Lokalisering 3 1.2 Bakgrunn og orientering om prosjektet 3 1.3 Gjennomføring og entrepriser 4 1.4 Leveranseomfang for

Detaljer

Samspill mellom nytt og gammelt Enkel geometri rolig farge- og materialvalg ikke konkurrere med de gamle byggene ta vare på det eksisterende

Samspill mellom nytt og gammelt Enkel geometri rolig farge- og materialvalg ikke konkurrere med de gamle byggene ta vare på det eksisterende 1 Samspill mellom nytt og gammelt Enkel geometri rolig farge- og materialvalg ikke konkurrere med de gamle byggene ta vare på det eksisterende Forholdet til byen kommunikasjon - inngang der menneskene

Detaljer

LANCING. INDARC office for architecture and urban planning

LANCING. INDARC office for architecture and urban planning LANCING... var engang vår nasjons stolteste skute. Stolte var de alle sammen, de hvite svaner, men LANCING står ennu for alle gamle sjømenn som toppen på seilskutekulturen. Den var en av verdens skarpseilere

Detaljer

Universell utforming i ny forskrift om tekniske krav til byggverk

Universell utforming i ny forskrift om tekniske krav til byggverk Universell utforming i ny forskrift om tekniske krav til byggverk Likestilt bruk av byggverk Flere tilgjengelige boliger Flere universelt utforma arbeidsbygg Vi vil ha brukbare ute - områder Et samfunn

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Fast utvalg for plansaker Dok. offentlig: X Ja Nei. Hjemmel:

SAKSFRAMLEGG. Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Fast utvalg for plansaker Dok. offentlig: X Ja Nei. Hjemmel: Saksbehandler: Bjørn Frammarsvik SAKSFRAMLEGG Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Fast utvalg for plansaker Dok. offentlig: X Ja Nei. Hjemmel: Møte offentlig X Ja Nei. Hjemmel: Komm.l 31 Klageadgang:

Detaljer

Kjøllefjord omsorgsboliger

Kjøllefjord omsorgsboliger Lebesby Kommune Kjøllefjord omsorgsboliger Skisseprosjekt 2013-02-19 - 19.02.13 Utarbeidet dokumenter oyped assor oyped Rev. Dato: Beskrivelse Utarbeidet Fagkontroll Godkjent Dette dokumentet er utarbeidet

Detaljer

Brukbarhet. Brukbarhet 1

Brukbarhet. Brukbarhet 1 Brukbarhet TEK 10-1 Generelle krav til brukbarhet Bestemmelsene om brukbarhet skal sikre at hver bygning kan nyttes til sitt forutsatte formål og at utformingen av bygningen gir gode bruksmuligheter for

Detaljer

TEK forslag til Universell utforming. Mye språklig endring Flere krav senere

TEK forslag til Universell utforming. Mye språklig endring Flere krav senere TEK forslag til Universell utforming Mye språklig endring Flere krav senere Universell utforming Definisjon Universell utforming innebærer at produkter, byggverk og uteområder som er i alminnelig bruk,

Detaljer

DRAMMEN EIENDOM KF SAKSUTREDNING. Innstilling til: Styret i Drammen Eiendom KF. Foreløpig

DRAMMEN EIENDOM KF SAKSUTREDNING. Innstilling til: Styret i Drammen Eiendom KF. Foreløpig DRAMMEN EIENDOM KF SAKSUTREDNING Saknr. 63/13 Saksbeh. Monika Pedersen Jour.nr 13/9587 Drammen Eiendom KF Mappe Avgj. Styret Møtedato 11.11.2013 SAK 63/13: KONNERUD SKOLE, PROSJEKTRAPPORT Innstilling til:

Detaljer

På et luftig hjørne i starten av Storgata ligger eiendommen Storgata 1.

På et luftig hjørne i starten av Storgata ligger eiendommen Storgata 1. KLASSISK, STILFULT OG SJARMERENDE STORGATA 1 På et luftig hjørne i starten av Storgata ligger eiendommen Storgata 1. I tidligere år betegnet som Dobloug gården p.g.a brødrene Dobloug som drev manufakturforretning

Detaljer

Byggekostnadsprogrammet. Hvordan unngå prosjekteringsfeil RESULTATER

Byggekostnadsprogrammet. Hvordan unngå prosjekteringsfeil RESULTATER Byggekostnadsprogrammet Hvordan unngå prosjekteringsfeil RESULTATER Kvalitetssjef Endre Grimsmo COWI AS 1 Målsetting Prosjektets mål er å kartlegge årsaker til prosjekteringsfeil i forskjellige typer prosjekter,

Detaljer

Oppgradering av 70/80-talls kommunal utleiebolig- Moltemyrprosjektet. Skrevet av Terje Aasbø

Oppgradering av 70/80-talls kommunal utleiebolig- Moltemyrprosjektet. Skrevet av Terje Aasbø Oppgradering av 70/80-talls kommunal utleiebolig- Moltemyrprosjektet Skrevet av Terje Aasbø Innhold: Innledning: Side 3 Passivhus eller ikke: Side 4 Universell utforming Side 5 Prosjektet blir realisert

Detaljer

Forslagsstillers planbeskrivelse

Forslagsstillers planbeskrivelse Forslagsstillers planbeskrivelse Vedlegg: Forslagsstillers planbeskrivelse side 1 av 8 Kommunesenter Tangenåsen Postadresse : Postboks 123 1451 Nesoddtangen Besøksadresse : Vestveien 51, 1451 Nesoddtangen

Detaljer

INSTRUKS FOR PROSJEKTLEDER (PL). GENERAL- /HOVED-/ DELTE ENTREPRISER

INSTRUKS FOR PROSJEKTLEDER (PL). GENERAL- /HOVED-/ DELTE ENTREPRISER INSTRUKS FOR PROSJEKTLEDER (PL). GENERAL- /HOVED-/ DELTE ENTREPRISER For prosjekt: Dato: Prosjektleders hovedoppgaver: Prosjektleder (PL) skal bistå og representere oppdragsgiver overfor offentlige myndigheter,

Detaljer

GODKJENNING AV MØTEPROTOKOLL - FAST BYGGEKOMITÉ

GODKJENNING AV MØTEPROTOKOLL - FAST BYGGEKOMITÉ MØTEINNKALLING Fast byggekomité Sted: Rakkestad kulturhus, Formannskapssalen Dato: 11.4.2013 Tid: 09.00 SAKSLISTE Saksnr. Tittel 7/13 13/738 GODKJENNING AV MØTEPROTOKOLL - FAST BYGGEKOMITÉ - 8.3.2013 8/13

Detaljer

STYREMØTE 15. desember 2014 Side 1 av 5. Nytt administrasjonsbygg på Kalnes

STYREMØTE 15. desember 2014 Side 1 av 5. Nytt administrasjonsbygg på Kalnes STYREMØTE 15. desember 2014 Side 1 av 5 Sakstype: Beslutningssak Saksnr. arkiv: 14/07582 Nytt administrasjonsbygg på Kalnes Sammendrag: Det er gjennomført prosjektering inklusiv kalkyle for nytt administrasjonsbygg

Detaljer

Villa Aagaard. Hamar. Tekst: Martin Dietrichson Foto: nispe@ datho. no

Villa Aagaard. Hamar. Tekst: Martin Dietrichson Foto: nispe@ datho. no Villa Aagaard Hamar KIMA arkitektur as Tekst: Martin Dietrichson Foto: nispe@ datho. no 4 KIMA arkitektur as ble etablert i 2008 av Martin Dietrichson, Inge Hareide og Kristoffer Moe Bøksle. Etter flere

Detaljer

Alternativmuligheter for lokalisering av 40 sykehjemsplasser (fase 2).

Alternativmuligheter for lokalisering av 40 sykehjemsplasser (fase 2). Vedlegg Ullerud Sykehjem Alternativmuligheter for lokalisering av 40 sykehjemsplasser (fase 2). Illustrasjoner og tekst er utarbeidet av Jostein Røhnsen arkitekter på oppdrag fra Frogn kommune. Materialet

Detaljer

Moderne, revitalisert og prisgunstig på Lysaker/ Strand

Moderne, revitalisert og prisgunstig på Lysaker/ Strand Holtet 45 HOLTET 45: Moderne, revitalisert og prisgunstig på Lysaker/ Strand Resepsjon - Kantine - Trimrom Møterom Sykkelparkering ca 260 parkeringsplasser/ garasjeplasser Opp til 3000 kvm på en flate

Detaljer

48 tips. som gjør boligen din funksjonell

48 tips. som gjør boligen din funksjonell 48 tips som gjør boligen din funksjonell UNIVERSELL UTFORMING EN BOLIG TIL BRUK I ALLE LIVSFASER Den som er frisk, sprek og fleksibel, tenker kanskje ikke over det så ofte, men har nok likevel irritert

Detaljer

VILLA HEFTYE. Filipstad, Oslo PRESENTASJON. REIULF RAMSTAD ARKITEKTER AS Tekst: Siv.ark. MNAL Reiulf Ramstad Foto: Kim Müller

VILLA HEFTYE. Filipstad, Oslo PRESENTASJON. REIULF RAMSTAD ARKITEKTER AS Tekst: Siv.ark. MNAL Reiulf Ramstad Foto: Kim Müller PRESENTASJON Villa Heftye. Oppført i 1864 etter tegninger av Stadskonduktør G.A. Bull VILLA HEFTYE Filipstad, Oslo REIULF RAMSTAD ARKITEKTER AS Tekst: Siv.ark. MNAL Reiulf Ramstad Foto: Kim Müller Overlysrom

Detaljer

Hamar katedralskole Byggeprosess og samspill

Hamar katedralskole Byggeprosess og samspill Hamar katedralskole Per Kr. Ljødal Prosjektleder Eiendom og Innkjøp 4 VIDEREGÅENDE SKOLER I HAMAR Ajer videregående skole Hamar katedralskole Ankerskogen videregående skole Storhamar videregående skole

Detaljer

FABRIKKGATEN 6. Nytt næringsbygg med attraktiv beliggenhet i Kronstadparken

FABRIKKGATEN 6. Nytt næringsbygg med attraktiv beliggenhet i Kronstadparken FABRIKKGATEN 6 Nytt næringsbygg med attraktiv beliggenhet i Kronstadparken KRONSTADPARKEN BERGENS NYE BYDEL Kronstadparken er lokalisert i den såkalte næringskorridoren rett sør for Danmarksplass. Bara

Detaljer

Utbygging av kjeller/loft

Utbygging av kjeller/loft Utbygging av kjeller/loft Retningslinjer for utbygging av leiligheter i Torshov Kvartal VII borettslagg vedtatt på generalforsamling 2004. Endret på generalforsamling 15. mai 2007, 11. mai 2009 og 3. mai

Detaljer

Vedlegg til høringsnotat 10. juni 2014, s.nr. 14/2354 Oversikt over gjeldende krav og forslag til endrede krav

Vedlegg til høringsnotat 10. juni 2014, s.nr. 14/2354 Oversikt over gjeldende krav og forslag til endrede krav Vedlegg til høringsnotat 10. juni 2014, s.nr. 14/2354 Oversikt over gjeldende krav og forslag til endrede krav 1. Forslag til endring av tilgjengelighetskrav i boenhet A. Unntaksalternativ Krav om tilgjengelig

Detaljer

Grenseveien 92. Ledig areal: Min. utleieareal: Ledig fra: 4.084 kvm 989 kvm Etter avtale. Megler: Mobil: E-post:

Grenseveien 92. Ledig areal: Min. utleieareal: Ledig fra: 4.084 kvm 989 kvm Etter avtale. Megler: Mobil: E-post: Grenseveien 92 Grenseveien 92 Kontor Ledig areal: Min. utleieareal: Ledig fra: 4.084 kvm 989 kvm Etter avtale Kontakt Megler: Mobil: E-post: Ole-Jacob Leirskar 934 07 161 ojl@akershuseiendom.no 2 Flott

Detaljer

Essendropsgate 3. Ledig areal: Min. utleieareal: Ledig fra: 5.785 kvm 438 kvm Etter avtale. Megler: Mobil: E-post:

Essendropsgate 3. Ledig areal: Min. utleieareal: Ledig fra: 5.785 kvm 438 kvm Etter avtale. Megler: Mobil: E-post: Essendropsgate 3 Essendropsgate 3 Ledig areal: Min. utleieareal: Ledig fra: 5.785 kvm 438 kvm Etter avtale Kontakt Megler: Mobil: E-post: Rune Unsgård 900 67 800 ru@akershuseiendom.no 2 Rett ved Majorstuen

Detaljer

Uforholdsmessig byrdefullt for virksomheten å utbedre sitt inngangsparti på nåværende tidspunkt.

Uforholdsmessig byrdefullt for virksomheten å utbedre sitt inngangsparti på nåværende tidspunkt. Uforholdsmessig byrdefullt for virksomheten å utbedre sitt inngangsparti på nåværende tidspunkt. Ombudet konkluderte med at inngangspartiet til Frognerseteren Restaurant i Oslo ikke er universelt utformet.

Detaljer

PEAB Bolig Prosjekt AS. Mira Joanna Peuru. Saksbehandler Internkontroll Dato. Hai Phi Ly Johan Hjertson 07.11.2014

PEAB Bolig Prosjekt AS. Mira Joanna Peuru. Saksbehandler Internkontroll Dato. Hai Phi Ly Johan Hjertson 07.11.2014 Oppdrag Oppdragsgiver Vår referanse PEAB Bolig Prosjekt AS Mira Joanna Peuru Saksbehandler Internkontroll Dato Hai Phi Ly Johan Hjertson 07.11.2014 Ingeniør Brann & Risiko Sivilingeniør Brann & Risiko

Detaljer

Svømmehallen utstyres med tribune på en langside. 120 sitteplasser Under tribune WC damer og herrer, samt HC WC. Lagerrom og BK/Rengjøring

Svømmehallen utstyres med tribune på en langside. 120 sitteplasser Under tribune WC damer og herrer, samt HC WC. Lagerrom og BK/Rengjøring PROSJEKT : NY SVØMME- OG IDRETTSHALL PÅ IGLEMYR KUNDE : SANDNES KOMMUNE GJELDER : VEDLEGG TIL NOTAT NR. 01/2014 DATO : 03.12.2014 Generelt Vedlegg til Notat «Ny svømme- og Idrettshall på Iglemyrområdet.

Detaljer

// INNLEDNING. 3 // 35 Tverlandet Skole

// INNLEDNING. 3 // 35 Tverlandet Skole // INNLEDNING Det er bestemt at det skal bygges ny skole på en ny tomt på Tverlandet, og at eksisterende skole skal være i bruk til den nye står ferdig. Det er også vedtatt at det skal bygges en idrettshall

Detaljer

Haakon VIIs gate 6. Ledig areal: Min. utleieareal: Ledig fra: 1.270 kvm 635 kvm Etter avtale. Megler: Mobil: E-post:

Haakon VIIs gate 6. Ledig areal: Min. utleieareal: Ledig fra: 1.270 kvm 635 kvm Etter avtale. Megler: Mobil: E-post: Haakon VIIs gate 6 Haakon VIIs gate 6 Kontor Ledig areal: Min. utleieareal: Ledig fra: 1.270 kvm 635 kvm Etter avtale Kontakt Megler: Mobil: E-post: Anders Heffermehl 950 63 693 ah@akershuseiendom.no 2

Detaljer

- Tilbudsgrunnlag - Side 1 av 7. PÅBYGGING 3 etg. KRISTIANSAND STASJON For Rom eiendom AS

- Tilbudsgrunnlag - Side 1 av 7. PÅBYGGING 3 etg. KRISTIANSAND STASJON For Rom eiendom AS - Tilbudsgrunnlag - Side 1 av 7 PÅBYGGING 3 etg. KRISTIANSAND STASJON For Rom eiendom AS Tilbudsgrunnlag for Totalleveranse/totalentreprise Dette tilbudsgrunnlag består av: Kap. 0 Tilbudsinnbydelse og

Detaljer

SCUBA. Dykkersenter på Brattøra, Trondheim Håkon Hasslan, ARK 6, NTNU

SCUBA. Dykkersenter på Brattøra, Trondheim Håkon Hasslan, ARK 6, NTNU Situasjonsplan 1:1000 SCUBA Dykkersenter på Brattøra, Trondheim Håkon Hasslan, ARK 6, NTNU Ute på Brattøra ligger Pirbadet og råder over en delvisnedgravd pearkeringskjeller. Havnebassenget er gjemt bak

Detaljer

Sammendrag av funksjonsbeskrivelse Nye Isfjorden skole

Sammendrag av funksjonsbeskrivelse Nye Isfjorden skole Sammendrag av funksjonsbeskrivelse Nye Isfjorden skole Skolen planlegges for 210 elever og 18 lærere. Det er laget et eget romprogram på bakgrunn av de funksjoner skolen skal inneholde. Skolen deles opp

Detaljer

ALLBRUKSHALL I HALDEN - OPPSUMMERING REFERANSEBYGG Side 1

ALLBRUKSHALL I HALDEN - OPPSUMMERING REFERANSEBYGG Side 1 ALLBRUKSHALL I HALDEN - OPPSUMMERING REFERANSEBYGG Side 1 Idrett Hall for ballspill Areal for annen idrett A002, A004, A006 3036 m 2, 3 deler på 23x44 m 14,5m (underkant bjelker) Gulv av med sportsbelegg.

Detaljer

Nye Bodø Rådhus Glimt av Bodø

Nye Bodø Rådhus Glimt av Bodø edersenaksen skvartalet som og åpen bystruktur Forankring Det eksisterende Rådhuset og Banken kan karakteriseres som enkle, men raffinerte bygg: enkle i deres volumoppbygging, men raffinerte i deres detaljering

Detaljer

SAKSDOKUMENT. Møteinnkalling. Plan og byggekomite har møte den 11.05.2007 kl. 13.00 i Formannskapssalen. Saksliste

SAKSDOKUMENT. Møteinnkalling. Plan og byggekomite har møte den 11.05.2007 kl. 13.00 i Formannskapssalen. Saksliste SAKSDOKUMENT Møteinnkalling Plan og byggekomite har møte den 11.05.2007 kl. 13.00 i Formannskapssalen Eventuelle forfall meldes til tlf. 78455191. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. Saksliste Saksnr.

Detaljer

TORDENSKIOLDSGATE 6 REPRESENTATIVE KONTORLOKALER V/RÅDHUSET TIL LEIE

TORDENSKIOLDSGATE 6 REPRESENTATIVE KONTORLOKALER V/RÅDHUSET TIL LEIE TORDENSKIOLDSGATE 6 REPRESENTATIVE KONTORLOKALER V/RÅDHUSET TIL LEIE eiendommen Eiendommen Eiendommen ble oppført i 1964 og går over 8 plan i tillegg til 2 underetasjer. Beliggenhet Eiendommen har en av

Detaljer

Forslag i økonomi plan 2015-2018. I denne saken legger rådmannen frem forslag til byggeprogram og ferdigstillelse av paviljong på Hommersåk skole.

Forslag i økonomi plan 2015-2018. I denne saken legger rådmannen frem forslag til byggeprogram og ferdigstillelse av paviljong på Hommersåk skole. Arkivsak-dok. Saksbehandler: Morten Braut Behandles av: Møtedato: Sandnes Eiendomsselskap KF 05.01.2015 BYGGEPROGRAM FOR HOMMERSÅK SKOLE Saken gjelder: I Bystyrets behandling av økonomiplan 2015-2018,

Detaljer

SHA-PLAN FOR NY TURN- OG FLERBRUKSHALL PÅ KJENN PLAN FOR SIKKERHET, HELSE OG ARBEIDSMILJØ

SHA-PLAN FOR NY TURN- OG FLERBRUKSHALL PÅ KJENN PLAN FOR SIKKERHET, HELSE OG ARBEIDSMILJØ SHA-PLAN FOR NY TURN- OG FLERBRUKSHALL PÅ KJENN PLAN FOR SIKKERHET, HELSE OG ARBEIDSMILJØ Skrevet av: Ove M. Bergane Publisert: 16.04.2015 Innhold 1 Formål og hensikt... 3 2 Lover og forskrifter... 3 3

Detaljer

NÆRINGSTORGET ÅFJORD. kontor: 280 m2 sentral beliggenhet i Årnes sentrum god parkeringsdekning

NÆRINGSTORGET ÅFJORD. kontor: 280 m2 sentral beliggenhet i Årnes sentrum god parkeringsdekning NÆRINGSTORGET ÅFJORD kontor: 280 m2 sentral beliggenhet i Årnes sentrum god parkeringsdekning moderne bygg med godt inneklima lokaler kan tilpasses kundens ønsker og behov innflytting fra Q4 2015 moderne

Detaljer

Mulighetsstudie 23.05.2014

Mulighetsstudie 23.05.2014 D e a n u g i e l d a Basseng T a n a k o m m u n e Tana bru Mulighetsstudie 23.05.2014 Basseng Tana bru Mulighetsstudie 23.05.14/Innholdsfortegnelse - Beskrivelse - Basseng 12.5 m: Situasjonsplan, Planer,

Detaljer

Innhold. Hvorfor en ITB-standard? Hva er målet med standarden? Rollen som ITB-ansvarlig. Standardens oppbygging og innhold

Innhold. Hvorfor en ITB-standard? Hva er målet med standarden? Rollen som ITB-ansvarlig. Standardens oppbygging og innhold Innhold Hvorfor en ITB-standard? Hva er målet med standarden? Rollen som ITB-ansvarlig Standardens oppbygging og innhold Hvordan bruke standarden i praktisk prosjektering 07.03.2014 NS 3935 ITB, Integrerte

Detaljer

Oppgradering av rådhus Aurskog Høland kommune KONKURRANSEGRUNNLAG, DEL A PROSJEKTINFORMASJON

Oppgradering av rådhus Aurskog Høland kommune KONKURRANSEGRUNNLAG, DEL A PROSJEKTINFORMASJON Oppgradering av rådhus Aurskog Høland kommune KONKURRANSEGRUNNLAG, DEL A PROSJEKTINFORMASJON 3 Dato revidert 05.03.2014 CD RL CD 2 Konkurransegrunnlag revidert 28.02.2014 CD RL CD 1 Konkurransegrunnlag

Detaljer

Mulighetsstudie Nylund skole - loft

Mulighetsstudie Nylund skole - loft Stavanger Kommune Mulighetsstudie Nylund skole - loft Tilstandskontroll inkl. vurdering av mulig bruksendring 2015-08-18 J01 2015-08-18 For bruk RSt Rev. Dato: Beskrivelse Utarbeidet Fagkontroll Godkjent

Detaljer

Kongsberg kommune bryter ikke loven på nåværende tidspunkt

Kongsberg kommune bryter ikke loven på nåværende tidspunkt Vår ref. Deres ref. Dato: 10/1378-8-MBA 01.06.2011 Kongsberg kommune bryter ikke loven på nåværende tidspunkt Ombudet fikk inn klage på inngangspartiene til flere kommunale bygninger i Kongsberg kommune.

Detaljer

Varsel om oppstart av detaljregulering for Kruses gate 7-9 m.fl, Bydel Frogner.

Varsel om oppstart av detaljregulering for Kruses gate 7-9 m.fl, Bydel Frogner. vår dato vår referanse 28.03.12 2012.139/RAS deres dato deres referanse Varsel om oppstart av detaljregulering for Kruses gate 7-9 m.fl, Bydel Frogner. I henhold til plan- og bygningsloven 12-8 varsles

Detaljer

Oslo Lufthavn T2. Lars Ødemark, COWI AS - Disiplinleder akustikk - Entreprise 72588 PA-anlegg

Oslo Lufthavn T2. Lars Ødemark, COWI AS - Disiplinleder akustikk - Entreprise 72588 PA-anlegg Oslo Lufthavn T2 Lars Ødemark, COWI AS - Disiplinleder akustikk - Entreprise 72588 PA-anlegg Oslo Lufthavn, Gardermoen i dag Hva er T2? Utvidelse av eksisterende Terminal for å øke kapasiteten fra dagens

Detaljer

Universitetet i Oslo bryter ikke loven

Universitetet i Oslo bryter ikke loven Vår ref. Deres ref. Dato: 09/1705-8-MBA 25.05.2011 Universitetet i Oslo bryter ikke loven Domus Media bygningen ved UIO var klaget inn for ombudet for manglende universell utforming av hovedinngangspartiet.

Detaljer

KONTEKST. Bodø. Løding/Tverlandet. Saltstraumen. Fauske UTEOMRÅDER LÆRERARBEIDSPLASSER / ADMINISTRASJON

KONTEKST. Bodø. Løding/Tverlandet. Saltstraumen. Fauske UTEOMRÅDER LÆRERARBEIDSPLASSER / ADMINISTRASJON TVERLANDET SKOLE + PROSJEKTET MÅL OG FOKUSOMRÅDER KONTEKST Intensjonen med oppgaven har vært å studere muligheten for utvidelse av Tverlandet skole, Løding i Bodø kommune fra 5.-10. klasseskole til 1.-10.

Detaljer

Bygdøy Allé 2 Lavblokka

Bygdøy Allé 2 Lavblokka Bygdøy Allé 2 Lavblokka Bygdøy Allé 2 Lavblokka Ledig kontorareal: Ledig lagerareal: Min. utleieareal: Ledig fra: Ca. 8.400 kvm Ca. 1.200 kvm Ca. 1.100 kvm Etter avtale Kontakt Megler: Mobil: E-post: Rune

Detaljer

PTL - modellen Prosjektgjennomføring i samhandling

PTL - modellen Prosjektgjennomføring i samhandling PTL - modellen Prosjektgjennomføring i samhandling Side 1 av 8 0. Innledning For å oppnå bedre prosjektgjennomføring har PTL AS i samarbeid med oppdragsgivere utviklet en alternativ gjennomføringsmodell

Detaljer

Oppstart av reguleringsplanarbeid for Sellikdalen renseanlegg og næringsområde, gnr 7319/1. Kongsberg kommune.

Oppstart av reguleringsplanarbeid for Sellikdalen renseanlegg og næringsområde, gnr 7319/1. Kongsberg kommune. Deres brev: Deres ref: Dato: Berørte parter 23.11.2014 Oppstart av reguleringsplanarbeid for Sellikdalen renseanlegg og næringsområde, gnr 7319/1. Kongsberg kommune. ar plan og landskap Storgata 8 3611

Detaljer

B r u g a t a 1 9. Bygget. Beliggenhet

B r u g a t a 1 9. Bygget. Beliggenhet B r u g a t a 1 9 Beliggenhet Brugata 19 ligger på Vaterland midt i Oslo sentrum. Beliggenheten er meget sentral med et svært godt kollektivtilbud. Det er få meters gange til T-bane, trikk, buss og tog.

Detaljer

Fra Tegnebordet til Ferdigattest!

Fra Tegnebordet til Ferdigattest! Fra Tegnebordet til Ferdigattest! Nye byggeforskrifter, nye materialer, nye utfordringer knyttet til analyser og vurderinger, samt grensesnitt mellom fagene Siviling. ili Geir Drangsholt C:\My documents\pro\2004-0024\kut

Detaljer

KAMPEN SKOLE, OSLO. ombygging og rehabilitering PRESENTASJON ARKITEKT: SIVILARKITEKT MNAL RICHARD ENGELBREKTSON

KAMPEN SKOLE, OSLO. ombygging og rehabilitering PRESENTASJON ARKITEKT: SIVILARKITEKT MNAL RICHARD ENGELBREKTSON PRESENTASJON KAMPEN SKOLE, OSLO ombygging og rehabilitering ARKITEKT: SIVILARKITEKT MNAL RICHARD ENGELBREKTSON Tekst: Richard Engelbrektson Foto: Jiri Havran 10 MUR /0 PRESENTASJON Adresse: Normannsgate

Detaljer

1 FELLESBESTEMMELSER

1 FELLESBESTEMMELSER REGULERINGSBESTEMMELSER TIL REGULERINGSPLAN FOR KALDNES FELT K OG N. PLAN NR. 65 221 1 FELLESBESTEMMELSER 1.1 Hensikten med planen Hensikten med planen er å legge til rette og gi rammer for en utbygging

Detaljer

Kapitel om havnivåstigning er utdypet i ROS-analysen. Forventet havnivåstigning for Sandnes sentrum er

Kapitel om havnivåstigning er utdypet i ROS-analysen. Forventet havnivåstigning for Sandnes sentrum er PLAN 2013118 INNKOMNE MERKNADER MED PLANSJEFENS KOMMENTAR Innkomne merknader Forslagsstillers kommentar Plansjefens kommentar Fylkesrådmannen, regionalplanavdelingen, brev datert 29.10.2014 Planforslaget

Detaljer

MONTERING AV HEIS VIL VÆRE UFORHOLDSMESSIG

MONTERING AV HEIS VIL VÆRE UFORHOLDSMESSIG NOTAT - FOR OPPFØLGING Til: Dialog- og Utviklingsavdelingen Fra: Arshad Khan Vår ref. 10/1665-6/SF-471, SF-551, SF-711, SF-865, SF-900//AKH Dato: 26.02.2011 MONTERING AV HEIS VIL VÆRE UFORHOLDSMESSIG BYRDEFULLT

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER nr. 0605_314-01, detaljregulering for BRUTORGET

REGULERINGSBESTEMMELSER nr. 0605_314-01, detaljregulering for BRUTORGET RINGERIKE KOMMUNE REGULERINGSBESTEMMELSER nr. 0605_314-01, detaljregulering for BRUTORGET Sist revidert 28.09.2012 Kunngjøring av oppstart 05.03.05 1.gangs behandling i planutvalget 26.06.2006, sak 123/06

Detaljer

DRAMMEN EIENDOM KF SAKSUTREDNING. Innstilling til: Styret i Drammen Eiendom KF

DRAMMEN EIENDOM KF SAKSUTREDNING. Innstilling til: Styret i Drammen Eiendom KF DRAMMEN EIENDOM KF SAKSUTREDNING Saknr. 24/12 Saksbeh. Monika Pedersen Jour.nr 12/4673 Drammen Eiendom KF Mappe Avgj. Styret Møtedato 19.3.2012 SAK 24/12: ÅSKOLLEN SKOLE, STATUSRAPPORT Innstilling til:

Detaljer

KOMPLEKS 99335705 Geitmyrsveien

KOMPLEKS 99335705 Geitmyrsveien KOMPLEKS 99335705 Geitmyrsveien Bygnings- og eiendomsdata Fylke: Oslo Kommune: 301/Oslo kommune Opprinnelig funksjon: Tannlegehøyskole Nåværende funksjon: Tannlegehøyskole Foreslått vernekategori: Verneklasse

Detaljer

kontorlokaler i nybygg - bergen sentrum Lokaler til leie i Zander Kaaesgate 7

kontorlokaler i nybygg - bergen sentrum Lokaler til leie i Zander Kaaesgate 7 kontorlokaler i nybygg - bergen sentrum Lokaler til leie i Zander Kaaesgate 7 2 / ARBEIDSTILSYNET Zander Kaaes gate 7 04.06.2015 introduksjon Unik mulighet til å etablere seg i nytt, moderne kontorbygg

Detaljer

Varsel om reguleringsplan for Lillestrøm videregående skole, Skedsmo kommune

Varsel om reguleringsplan for Lillestrøm videregående skole, Skedsmo kommune Vi setter SPOR www.spor.no Til berørte parter Deres ref.: Vår ref : 120424br nabovarsel Prosjekt: Lillestrøm vgs Dato: 26. april 2012 Sak: Regulering Saksbeh.: Aashild Mariussen Varsel om reguleringsplan

Detaljer

Notat. VEDR: Ferdigstillelse forprosjekt Hønefoss kirke

Notat. VEDR: Ferdigstillelse forprosjekt Hønefoss kirke Notat Notat type: Ferdig forprosjekt Notat nr.: 1 Prosjektnavn: Hønefoss kirke Prosjektnr.: Notat dato: 07.05.2014 Sted: Referent: Andre Linders Phone 46 80 55 55 E-post hr@hrprosjekt.no Web www.hrprosjekt.no

Detaljer

Universell utforming

Universell utforming Universell utforming - ny forskrift om tekniske krav til byggverk Seniorrådgiver Tone Rønnevig, Statens bygningstekniske etat Universell utforming Pbl kap 28 og 29 Lovbestemmelser om universell utforming

Detaljer

DETALJREGULERING FOR JÆREN HOTELL Planen er basert på et privat reguleringsforslag utarbeidet av Trodahl Arkitekter

DETALJREGULERING FOR JÆREN HOTELL Planen er basert på et privat reguleringsforslag utarbeidet av Trodahl Arkitekter Time Bestemmelser til: DETALJREGULERING FOR JÆREN HOTELL Planen er basert på et privat reguleringsforslag utarbeidet av Trodahl Arkitekter Vedtatt av Time kommunestyre den 06.09.2011 i sak 043/11 Stadfestet

Detaljer

Manglende universell utforming av inngangsparti

Manglende universell utforming av inngangsparti Manglende universell utforming av inngangsparti Restaurantens inngangsparti består av flere trappetrinn. Besøkende i rullestol kan benytte en sideinngang, og må deretter ta vareheisen og så kjøre gjennom

Detaljer

Dvelja Nye Bodø Rådhus SAMSPILL MED BYBILDET ROM FOR RELASJONER Rådhuset befinner seg i overgangssonen mellom to ulike deler av bybildet: på den ene siden det tettbygde strøket som tilsvarer det opprinnelige

Detaljer

Smestad brann- og ambulansestasjon

Smestad brann- og ambulansestasjon Smestad brann- og ambulansestasjon Oslo Link arkitektur Tekst: Tore Kar lsøen. Foto: nispe@ datho. no Tomten på ca. syv dekar er begrenset av Dalsveien i vest og nord, Solskinnsveien i øst og Viggo Hansteensvei

Detaljer

Gartnermarken omsorgpluss boliger

Gartnermarken omsorgpluss boliger Gartnermarken omsorgpluss boliger Revidert forprosjekt oktober 2012 8 omsorgsboliger i bokollektiv for personer med demens, felles oppholdsrom og tilhørende fasiliteter. Utgang til skjermet hage 14 omsorgsboliger

Detaljer

Enhet for teknisk drift og forvaltning - Prosjekt, kommunale utviklingsprosjekter. Dato 28.02.2014 Vår ref. 14/01007-1

Enhet for teknisk drift og forvaltning - Prosjekt, kommunale utviklingsprosjekter. Dato 28.02.2014 Vår ref. 14/01007-1 Frogn kommune Enhet for teknisk drift og forvaltning - Prosjekt, kommunale utviklingsprosjekter Notat Dato 28.02.2014 Vår ref. 14/01007-1 Til Fra Saksbehandler Formannskap Hovedutvalget for miljø, plan

Detaljer

Saksbehandler: Kommunalsjef, Frode Holst LUNNER BARNESKOLE - RAMME FOR VIDERE PLANLEGGING. Lovhjemmel:

Saksbehandler: Kommunalsjef, Frode Holst LUNNER BARNESKOLE - RAMME FOR VIDERE PLANLEGGING. Lovhjemmel: Arkivsaksnr.: 05/00800-001 Ark.: 614 A20 &47 Saksbehandler: Kommunalsjef, Frode Holst LUNNER BARNESKOLE - RAMME FOR VIDERE PLANLEGGING Lovhjemmel: Rådmannens innstilling: ::: Sett inn rådmannens innstilling

Detaljer

Stortingsgaten 20. Ledig areal: Ledig fra: 432 kvm Etter avtale. Anders Heffermehl 950 63 693 ah@akershuseiendom.no. Megler: Mobil: E-post: Kontor

Stortingsgaten 20. Ledig areal: Ledig fra: 432 kvm Etter avtale. Anders Heffermehl 950 63 693 ah@akershuseiendom.no. Megler: Mobil: E-post: Kontor Stortingsgaten 20 Stortingsgaten 20 Kontor Ledig areal: Ledig fra: 432 kvm Etter avtale Kontakt Megler: Mobil: E-post: Anders Heffermehl 950 63 693 ah@akershuseiendom.no 2 Flotte lokaler i representativ

Detaljer

Oppstartsmøte med MVG gruppene 23 oktober 2013 Funksjonsprosjekt

Oppstartsmøte med MVG gruppene 23 oktober 2013 Funksjonsprosjekt Oppstartsmøte med MVG gruppene 23 oktober 2013 Funksjonsprosjekt Momentum Arkitekter 1AS Innledning Tidligere prosjektfaser Funksjonsprosjekt Fremdrift Brukersamarbeid i MVG Momentum Arkitekter 2AS Tidligere

Detaljer

Servicebygg i Frognerparken

Servicebygg i Frognerparken Servicebygg i Frognerparken Oslo 4 div.a arkitekter as Tekst: Henriette Salvesen Foto: nispe@datho.no og Kirstin Bartels (s. 4 og 5) Den gamle bygningen med toaletter og kiosk ved Hundejordet i Frognerparken

Detaljer

Saksfremlegg KLAGE OVER AVSLAG PÅ SØKNAD OM DISPENSASJON FOR OPPFØRING AV GARASJE I TRESTAKKVEGEN 11

Saksfremlegg KLAGE OVER AVSLAG PÅ SØKNAD OM DISPENSASJON FOR OPPFØRING AV GARASJE I TRESTAKKVEGEN 11 Arkivsak: 10/1799-21 Sakstittel: K-kode: Saksbehandler: Saksfremlegg KLAGE OVER AVSLAG PÅ SØKNAD OM DISPENSASJON FOR OPPFØRING AV GARASJE I TRESTAKKVEGEN 11 Hans Olav Balterud Innstilling: Kommunen kan

Detaljer