KrFs LANDSMØTE. Sakspapirer mai Scandic Nidelven Trondheim

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "KrFs LANDSMØTE. Sakspapirer. 8. 10. mai Scandic Nidelven Trondheim"

Transkript

1 KrFs LANDSMØTE 2015 Sakspapirer mai Scandic Nidelven Trondheim

2

3 Innhold Orientering om landsmøtet Velkommen 4 Program for landsmøtet 5 Praktiske opplysninger 6 Taletid etter leders tale 7 Saksdokumenter Konstituering Saksliste 8 Innstilling til konstituering 9 Forslag til landsmøtereglement 10 Leders tale Valg Valgkomiteens innstilling 12 Presentasjon av kandidatene 13 Lovendringer Forslag til endring av KrFs lover 6 Sentralstyret 22 Kommunereformen 30 Resolusjoner Resolusjonsforslag deles ut ved starten av landsmøtet Årsmelding Årsmelding for Kristelig Folkeparti ligger i et eget hefte Årsmelding for stortingsgruppen, KrFU og KrF Kvinner ligger i et eget hefte

4 Velkommen Velkommen til landsmøte i Kristelig Folkeparti på Scandic Nidelven i Trondheim. Det er vårt mål at landsmøtet 2015 blir en inspirerende, hyggelig og meningsfylt møteplass. I tillegg til viktig meningsutveksling, er landsmøtet et sted for gode samtaler, bygging av relasjoner og til å bli motivert til videre arbeid for det vi brenner for. Årets landsmøteprogram inneholder viktige temaer både nasjonalt og globalt. Et av temaene som har fått mest tid er kommunereformen. Samtidig markerer vi at det er 70 år siden frigjøringen etter 2. verdenskrig, noe som er med på å understreke viktigheten av å fortsette arbeidet for menneskeverd, rettferdighet, fred, frihet og demokrati. Temaet på søndag, «How to end modern slavery», forteller oss at disse grunnleggende prinsippene ikke er alle mennesker til del, og at vi fremdeles må arbeide hardt for å oppnå disse rettighetene for alle mennesker. Vi har ved dette landsmøtet besøk av nærmere 20 representanter for ulike partier i Kenya. Dette er partier som er knyttet til KrFs mangeårige demokratiprosjekt i dette flotte landet. Med kunnskap om hva slags problemstillinger de må hanskes med for å bygge et fungerende demokrati, vil de bringe med seg viktige perspektiver. Benytt anledningen til å bli kjent med dem. Landsmøtet er en viktig arena for markering og synliggjøring av KrFs løsninger på veien mot kommune- og fylkestingsvalget i september. KrFs slagord også i denne valgkampen er «Menneskeverd i sentrum», og oppvekst og eldre har fått et særskilt fokus. Det er et mål at KrFs landsmøte bidrar til å fortelle det norske folk hva slags Norge KrF ønsker å bygge, og hva slags menneskesyn som ligger til grunn for KrFs politikk. Vi ser fram til viktige debatter og meningsutvekslinger mellom KrF-venner fra hele landet. Vi håper at vi har evnet å lage en god ramme rundt arrangementet. Glem heller ikke at ditt bidrag er avgjørende for at andre skal kjenne seg velkommen og verdsatt. Knut H. Jahr generalsekretær 4 Sakspapirer landsmøtet 2015

5 Program Fredag 8. mai Kl Kl Kl Kl Kl Kl Kl Landsmøtesalen åpnes Landsmøteåpning med markering av 70-årsjubileum for freden etter 2. verdenskrig Leders tale ved partileder Knut Arild Hareide Lunsj Konstituering, valg av dirigenter Debatt etter leders tale Kaffe Debatten fortsetter Rapport om stortingsgruppens arbeid 2013 og 2014 ved parlamentarisk nestleder Hans Olav Syversen Årsmelding for 2013 og 2014 Innledning ved generalsekretær Knut H. Jahr Kl Kl Kl Kl Kl Skolepanel Et knippe skolefolk i samtale om deres «drømmeskole»: Stortingsrepresentant Anders Tyvand, leder i Foreldreutvalget for Grunnskolen Elisabeth Strengen Gundersen, påtroppende leder i Elevorganisasjonen Kristoffer Hansen og en representant fra sforbundet. Samtalen ledes av 1. nestleder Dagrun Eriksen. Landsmøtesaker Kommunereformen Innledninger ved leder av ad hoc-utvalget ordfører Astrid Aarhus Byrknes og medlem av referansegruppen for reformen ordfører Torhild Bransdal. Drøfting Kaffepause Kommunereformen fortsetter Kl Kl Felles spørsmål/kommentarer Resolusjonsbehandling Innledning ved leder i resolusjonskomiteen Middag Kl Kl Resolusjonsbehandling Landsmøtesaker Møteslutt Landsmøtefest med middag Kl Resolusjonsbehandling Landsmøtesaker Søndag 10. mai Kl Ord for dagen Lørdag 9. mai Kl Ord for dagen Kl Pause Kl Landsmøtesaker Kl Kl Kl Pause Landsmøtesaker How to end modern slavery Ben Cooley, CEO, Hope for Justice Kl Kl Kaffe Valg Innledning ved valgkomiteens leder Torhild Bransdal Kl Kl Hilsen fra KrFUs leder Emil André Erstad Hilsen fra KrF Kvinners leder Mariam Rapp Kl Resolusjonsbehandling Landsmøtesaker Lunsj Presselunsj Kl Kl Kl Landsmøtesaker Avslutning Slutt Med forbehold om endringer Sakspapirer landsmøtet

6 Praktiske opplysninger Sted Landsmøtet finner sted på Scandic Nidelven i Trondheim. Vær oppmerksom på at innsjekking på rommene ikke kan garanteres før etter kl Fullmakter Delegasjonsleder innleverer undertegnet fullmaktsskjema til landsmøtesekretariatet før konstitueringen av landsmøtet. Frist for innlevering av skjemaene er fredag kl Registrering/sekretariat Landsmøtets forhandlinger er åpne for alle medlemmer i Kristelig Folkeparti. Alle som er til stede under landsmøtet må være registrert. Både delegater, landsmøtegjester og andre registrerer seg ved KrFs landsmøtesekretariat, som befinner seg rett utenfor landsmøtesalen. Sekretariatet er bemannet fra kl fredag. Vi oppfordrer alle til å registrere seg etter hvert som de ankommer og til å være ute i god tid. Sekretariatet vil være bemannet under hele landsmøtet. Alle spørsmål og henvendelser kan rettes hit. Om det skulle være behov for å kontakte sekretariatet utenfra, kan følgende nummer benyttes: Telefon: E-post: Adgangstegn Alle må bære synlig deltakerskilt under hele landsmøtet. Dette vil være adgangsskilt både til landsmøtesal og måltider, dette av både sikkerhetsmessige og praktiske årsaker. Internett Det er fri internett på hotellet. Det vil for hver dag bli satt oppslag om hvilken kode som gjelder for dagen. Det er mulig å skrive ut dokumenter hos sekretariatet, men det er ikke utlån av pc. Åpningen Landsmøtet åpner fredag kl presis. Vi ber delegatene beregne nok tid slik at alle er på plass i salen før dette tidspunkt. Dørene åpnes senest kl Landsmøtefesten Lørdag kveld arrangeres det landsmøtefest kl 20.00, med en aperitiff kl Festen vil være åpen for personer som ikke deltar på landsmøtet for øvrig. Treretters middag og underholdning er inkludert for delegatene, mens prisen er kr 750 for andre gjester. Påmelding skjer til landskontoret innen 23. april på eller på telefon Direktesending på krf.no Hele landsmøtet (bortsett fra landsmøtefesten) blir sendt direkte på våre nettsider krf.no. På denne måten kan de som ikke er utsendinger følge med på landsmøtet. 6 Sakspapirer landsmøtet 2015

7 Taletid etter leders tale Taletiden settes til 3 minutter, med unntak av følgende, som får 5 minutter hver: 1. og 2. nestleder, parlamentarisk nestleder, leder for KrFU, leder for KrF Kvinner og representant for æresmedlemmene. Leder får 20 minutter til oppsummering. Delegasjon Delegater Antall innlegg Antall min. Østfold Akershus Oslo Hedmark Oppland Buskerud Vestfold Telemark Aust-Agder Vest-Agder Rogaland Hordaland Sogn og Fjordane Møre og Romsdal Sør-Trøndelag Nord-Trøndelag Nordland Troms Finnmark Sentralstyret 6 1 á 3 min 2 nestledere 2 2 à 5 min Parlamentarisk nestleder 1 1 à 5 min KrFU leder 1 1 à 5 min KrF Kvinner leder 1 1 à 5 min 28 Ansattes representanter Stortingsgruppen KrF Kvinner KrFU Repr. æresmedlemmer 1 à 5 min 5 Leder seniorutvalget 1 á 3 min 3 Leder internasjonalt utvalg 1 á 3 min 3 Sum innlegg: 192 Replikker + evt. tidstap 33 Oppsummering leder 15 Total tid: 240 Tid til disposisjon: min min 240 min Sakspapirer landsmøtet

8 Saksliste 1. Konstituering a) Valg av 3 dirigenter b) Godkjenning av sakslisten c) Valg av to referenter d) Valg av fullmaktskomité e) Valg av to protokollunderskrivere f) Valg av to tellekorps g) Godkjenning av landsmøtereglementet 2. Leders tale 3. Valg a) leder b) 1. nestleder c) 2. nestleder d) 5 sentralstyremedlemmer e) 7 varamedlemmer til sentralstyret f) valgkomité med 9 medlemmer og 3 varamedlemmer g) kontrollkomité med 2 medlemmer og varamedlem h) revisor 4. Lovendringer 5. Kommunereformen 6. Kampen mot menneskehandel 7. Skolepanel 8. Resolusjoner 9. Årsmelding Sakspapirer landsmøtet 2015

9 Innstilling til konstituering Tillitsvalgte A. Dirigenter 1. Bjørg Tørresdal 2. Ingebrigt S. Sørfonn 3. Inger Lise Hansen B. Fullmaktskomité 1. Caroline Hol 2. Gunvor Sønnesyn 3. Kjell Bjørseth C. To protokollunderskrivere 1. Pål Kårbø 2. Trine Syvertsen D. To referenter 1. Karl Edvin Moksnes 2. Hildur Matberg Auberg E. To tellekorps 1. Heidi Aarmo Lund (leder) Ludvig Munkejord Ingunn Sognnes Bjørnar Grønbech 2. Jorunn Elisabeth Gleditsch Lossius (leder) Sondre Olsen Rolf Harald Endal Olav Eggebø Aanonsen Reserve Gunn Gladhaug Solveig Gullteig Aud Grethe Sæther Sakspapirer landsmøtet

10 Forslag til landsmøtereglement 1. Møtets forhandlinger er offentlige. 2. a. Følgende har tale-, forslags- og stemmerett: medlemmer av KrFs sentralstyre og stortingsgruppe utsendinger med fullmakt fra fylkeslagene 12 utsendinger med fullmakt fra KrFU 12 utsendinger med fullmakt fra KrF Kvinner b. Følgende har tale- og forslagsrett: fast tilsatte i landspartiet, stortingssekretariatet, KrFU og KrF Kvinner. de ansattes 2 representanter har i tillegg stemmerett, unntatt i politiske saker. KrFs gruppeleder i KS c. Følgende har talerett: æresmedlemmer ledere av KrFs faste utvalg (pt seniorutvalg og internasjonalt utvalg) representanter fra nordiske søsterpartier andre inviterte internasjonale gjester tidligere stortingsrepresentanter i vertsfylket 3. Innlevering av fullmakter skjer ved møtets begynnelse. 4. Til å lede forhandlingene velges 3 dirigenter. Inntil disse er valgt, ledes landsmøtet av generalsekretæren. 5. Øvrige valg under konstitueringen: a) 2 referenter til å føre protokollen b) 2 utsendinger til å undertegne protokollen c) 2 tellekorps d) fullmaktskomité 6. Føring av protokoll I protokollen innføres bare hva saken gjelder, forslag og avstemninger, samt de vedtak som er fattet. Landsmøteprotokollen oversendes stortingsgruppen, fylkeslagene og sideorganisasjonene umiddelbart etter at den er undertegnet av protokollunderskriverne. 7. Taletid Taletiden etter leders tale er fordelt på delegasjonene etter vedtak i landsstyret. Delegasjonen utpeker selv den/de i delegasjonen som skal delta i debatten. Dirigenten kan ordne talerlisten med tanke på jevn fordeling mellom delegasjonene fra sentralstyret, stortingsgruppen, fylkeslagene og sideorganisasjonene. Dirigenten kan åpne for adgang til replikker. Taletiden under de øvrige debattene fordeles på delegatene under debattene. Dirigenten kan tildele ordet med tanke på fordeling mellom delegasjonene fra sentralstyret, stortingsgruppen, fylkeslagene, KrFU og KrF Kvinner. 8. Forretningsorden Til forretningsorden og dagsorden får delegatene ordet bare en gang og høyst ett minutt i hver sak. 10 Sakspapirer landsmøtet 2015

11 9. Forslag Forslag må leveres skriftlig til dirigenten undertegnet av forslagsstilleren. Etter at det er satt strek for inntegnede talere, kan det ikke fremsettes nye forslag. 10. Resolusjonsdebatt De resolusjonsforslag som ble sendt landskontoret innen fristen fredag 24. april kl 12.00, blir tatt opp til vurdering. Resolusjonskomiteen oppnevnt av landsstyret har gjennomgått de innkomne forslagene og fremmer innstilling på hvilke som skal behandles, eventuelt samordner innkomne resolusjonsforslag. Komiteen legger fram alle innkomne forslag, eventuelt bearbeidede forslag og komiteens eventuelle egne forslag, og redegjør for forslagene og begrunnelsen for sin innstilling. Oversikten over forslagene skal gjøres tilgjengelig for landsmøtedelegasjonene samtidig. Landsmøtet avgjør hvilke uttalelser som skal realitetsbehandles. Ved realitetsbehandling gis forslagsstiller ordet først. Endringsforslag til de resolusjonene som er til behandling skal leveres skriftlig i det endringsforslaget fremsettes. Det åpnes for at dagsaktuelle saker kan tas opp til resolusjonsbehandling selv om fristen 24. april ikke overholdes. 11. Avstemninger Alle beslutninger avgjøres ved alminnelig flertall. Avstemning skjer skriftlig der det er naturlig, eller dersom minst 5 medlemmer krever det, for øvrig ved stemmetegn. 12. Valg Hvis det ved valgene finnes flere enn to kandidater til ett og samme verv, voteres det i flere omganger, inntil en av kandidatene har fått mer enn 50 % av stemmene. Ved valg til sentralstyret, må det på hver valgseddel oppføres det antall medlemmer som skal velges. Stemmesedler med færre eller flere navn forkastes. KrF ønsker at hvert kjønn er representert med minst 40 %. I valg av sentralstyre beregnes representasjonen ut fra de 8 landsmøtevalgte sentralstyrerepresentantene, det vil si at det skal være fire kvinner og fire menn. Det antall menn og kvinner som har fått flest stemmer for å gi en kjønnsmessig riktig representasjon anses som valgt. 13. Dersom et spørsmål ikke er regulert i dette reglement, gjelder vanlig forhandlingspraksis. Dirigentene skal i siste instans fortolke slik praksis. Reglementet vedtas med alminnelig flertall, mens fravik fra det vedtatte reglement krever 2/3 flertall. Sakspapirer landsmøtet

12 Valgkomiteens innstilling Partiledelse Partileder: Knut Arild Hareide Oslo/Hordaland 1. nestleder: Dagrun Eriksen Akershus 2. nestleder: Olaug V. Bollestad Rogaland Faste sentralstyremedlemmer (alfabetisk, 5 skal velges): Ekeberg, Hilde Oppland Iversen, Arild Møre og Romsdal Iversen, Svein O. Finnmark Lindau, Åste Marie L. Nord-Trøndelag Lende, Unni Sirevåg Rogaland Lykke, Geirmund Sør-Trøndelag Løland, Elisabeth Oslo Minos, Oddbjørg I. Oslo Sele, Dag Hordaland Stordrange, Per S. Vest-Agder Varamedlemmer til sentralstyret (alfabetisk, 7 skal velges): (i tillegg til de som ikke blir valgt til sentralstyremedlemmer) Bjerke, Helga Marie Troms Espeland, Knut Østfold Lie, Beate Bondevik Sogn og Fjordane Pedersen, Trond Arne Rogaland Valgkomité Leder: Brosvik, Trude Sogn og Fjordane Medlemmer valgkomité: Duesund, Åse Gunhild Aust-Agder Halling, Morten Oppland Kårbø, Pål Hordaland Søreng, Per Inge Troms Tengesdal, Solveig Rogaland oppnevnes av Stortingsgruppen «KrF Kvinner «KrFU Varamedlemmer til valgkomité: 1. Byrknes, Astrid Hordaland 2. Hole, Knut Are Hedmark 3. Enstad, Mona Oslo 4. Heggheim, Ommund Finnmark oppnevnes av Stortingsgruppen «KrF Kvinner «KrFU Det foreslås for landsmøtet at KrF Kvinner, KrFU og stortingsgruppen får mandat til selv å utnevne medlemmer til valgkomiteen. Utnevningene må gjøres innen 1. august Kontrollkomité Heitmann, Brynhild gjenvalg Skaiaa, Oddvar gjenvalg Vara: Moe, Olav Ingebjørn Revisor Revisorgruppen Mæland & Østbye AS gjenvalg 12 Sakspapirer landsmøtet 2015

13 Presentasjon av kandidatene Partiledelse Knut Arild Hareide Fødselsår 1972 Bosted Oslo siviløkonom grunnfag i sosiologi partileder stortingsrepresentant parlamentarisk leder Annen yrkeserfaring 1. politisk rådgiver for kirke-, utdannings- og forskningsminister Jon Lilletun 2. forretningsutvikler, prosjektleder og organisasjonsdirektør i Schibsted ASA 3. miljøvernminister og statssekretær i finansdepartementet Nåværende eller tidligere verv i eller for KrF medlem av Bømlo kommunestyre medlem av KrFUs sentralstyre medlem av KrFs sentralstyre (nestleder og leder) Nåværende eller tidligere verv utenom KrF medlem av styret i Plan leder av Norges Handelshøyskoles Studentforening medlem av rådet for Navigatørene Dagrun Eriksen Fødselsår 1971 Bosted Bærum, Akershus kristendom grunnfag tro og tjeneste 1. nestleder i KrF Annen yrkeserfaring stortingsrepresentant barnehageassistent spesialrådgiver Nåværende eller tidligere verv i eller for KrF medlem av KrFs sentralstyre 1. nestleder KrF leder av KrFs strategiutvalg Nåværende eller tidligere verv utenom KrF leder av styret i Stiftelsen Arkivet medlem av styret i Menneskeverd medlem og nestleder av landsstyret i Blå Kors Sakspapirer landsmøtet

14 Olaug Vervik Bollestad Fødselsår 1961 Bosted Ålgård, Rogaland sykepleier videreutdanning i intensiv sykepleie videreutdanning i administrasjon og ledelse innen helse stortingsrepresentant Annen yrkeserfaring offentlig godkjent sykepleier på vanlig post og i akuttmottak intensivsykepleier, leder for akuttmottak leder for hjerteseksjonen i Stavanger Nåværende eller tidligere verv i eller for KrF ordfører i Gjesdal Kommune og medlem av kommunestyret og formannskapet fylkesleder i Rogaland KrF, fylkesstudieleder og medlem av fylkestinget i Rogaland lokallagsleder i Gjesdal KrF Nåværende eller tidligere verv utenom KrF medlem av styret i Brannvesenet Rogaland styreleder i Ipark Jæren, Jæren Produktutvikling og andre foretak leder av akuttmottak og leder av hjerteutredningen ved Stavanger Universitetssykehus Faste sentralstyremedlemmer Hilde Ekeberg Fødselsår 1984 Bosted Oslo/Lillehammer årsstudium i samfunnsutvikling ved Høyskolen i Lillehammer bachelorgrad i kultur- og idéstudier fra Universitetet i Oslo påbegynt mastergrad i kulturhistorie organisasjonsrådgiver med ansvar for kultur og kompetanse hos Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner (LNU) Annen yrkeserfaring politisk rådgiver hos KrF kvinnepolitisk rådgiver og organisasjonsrådgiver hos KrF assisterende generalsekretær i Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner (LNU) fungerende generalsekretær i Youth For Understanding 14 Sakspapirer landsmøtet 2015

15 Nåværende eller tidligere verv i eller for KrF medlem av KrFs sentralstyre kommunestyrerepresentant og leder for fagutvalg for oppvekst og utdanning i Lillehammer kommune nestleder i KrFU Nåværende eller tidligere verv utenom KrF medlem av styret UNICORNIS (IT-selskap - utvikler medlemssystemer for frivillige organisasjoner) fast møtende varamedlem i styret i Forum for kvinner og utviklingsspørsmål (FOKUS) fast møtende varamedlem i styret til avisen Dag og Tid Arild Iversen Fødselsår 1956 Bustad Volda, Møre og Romsdal sjukepleiar ordførar i Volda kommune Anna yrkeserfaring avdelingasjukepleiar, intensivavdeling oversjukepleiar, akuttavdelingar førstekonsulent, personalavdeling Noverande eller tidlegare verv i KrF kommunestyre- og formannskapsmedlem i Volda fylkesleiar i Møre og Romsdal KrF Noverande eller tidlegare verv utanom KrF nestleiar i styret for Tussa kraft AS styremedlem i styret for Møre barne- og ungdomsskule Svein O. Iversen Fødselsår 1951 Bosted Alta, Finnmark lærerutdanning (adjunkt) økonomi, administrasjon og ledelse daglig leder i den diakonale Stiftelsen Betania i Alta Annen yrkeserfaring rektor på folkehøgskole lærer/øvingslærer/pedagogisk konsulent fylkessekretær for Finnmark KrF Sakspapirer landsmøtet

16 Nåværende eller tidligere verv i eller for KrF medlem av fylkestinget - hovedutvalg kultur og samferdsel medlem av kommunestyre/formannskap/leder hovedutvalg utdanning, oppvekst og kultur fylkesleder og lokallagsleder i KrF Nåværende eller tidligere verv utenom KrF styremedlem hovedstyret i Blå Kors Norge styremedlem i Sykehusapotek Nord styreleder i Finnmarkskollektivet, MA rusfri trafikk og livsstil og Lukas Stiftelsen Åste Marie Lande Lindau Fødselsår 1977 Bosted Namsos, Nord-Trøndelag bachelor i ernæring kristendom grunnfag tverrkulturell kommunikasjon økonomi og administrasjon ernæringsfysiolog og gruppeinstruktør Annen yrkeserfaring regnskapsfører for Frikirkens økonomiavdeling organisasjonssekretær i FriBU (Frikirkens barn og unge) regnskapsfører for Namsos Boligbyggelag Nåværende eller tidligere verv i eller for KrF medlem av kommunestyret i Namsos Kommune leder for hovedutvalg service 1. nestleder i Nord-Trøndelag KrF Nåværende eller tidligere verv utenom KrF medlem av styret i Nei til EU i Nord-Trøndelag medlem av støttegruppe for asylanter fra Sri Lanka leder i barne- og ungdomsarbeidet i Namsos Frikirke Unni Sirevåg Lende Fødselsår 1957 Bustad Kvernaland, Rogaland førskulelærar vidareutdanning i sosialpedagogikk ledelse og personlig utvikling ved MF styrer i Espira Ormadalen barnehage 16 Sakspapirer landsmøtet 2015

17 Anna yrkeserfaring styrer i tre ulike barnehager spesialpedagog i barnehage og pedagogisk leder i 3 ulike barnehager musikalsk leiar og Alpha ansvarlig i Frøyland-Orstad kyrkjelyd Noverande eller tidlegare verv i KrF kommunestyrerepresentant og medlem av levekår i Time kommune leiar av Rogaland KrF Kvinner og medlem av sentralstyret i KrF Kvinner medlem av fylkesstyret og AU i Rogaland KrF Noverande eller tidlegare verv utanom KrF leiar av barne- og ungdomskor medlem av rådet for Navigatørene leiar av barnehagenemda til NLM på landsplan kursleiar og gruppeleiar i Teleios kommunikasjonskurs Geirmund Lykke Fødselsår 1957 Bosted Trondheim, Sør-Trøndelag sivilingeniør, bygg fagleder ved Miljøenheten i Trondheim kommune (permisjon) folkevalgt på heltid Annen yrkeserfaring kommunalteknisk planlegger i Brønnøysund Nåværende eller tidligere verv i eller for KrF medlem av KrFs sentralstyre medlem av Sør-Trøndelag fylkesting (gruppeleder) medlem av Trondheim bystyre (gruppeleder og kommunalråd) Nåværende eller tidligere verv utenom KrF leder/nestleder/styremedlem i Trondheim Kino AS nestleder i Film&Kino Norsk Kulturminnefond nestleder og leder av styret for Nidaros pilegrimsgård Elisabeth Løland Fødselsår 1984 Bosted Oslo allsidig landbruk (agronom) bachelor i statsvitenskap ledertreningsrådgiver i Norges KFUK-KFUM-Speidere Sakspapirer landsmøtet

18 Annen yrkeserfaring miljøarbeider på rusnett (privat rusklinikk) barnehageassistent miljøarbeider på boliger for mennesker med utviklingshemming Nåværende eller tidligere verv i eller for KrF medlem av sentralstyret 2013 medlem av fylkestinget i Østfold medlem av det regjeringsoppnevnte vernepliktsutvalget Nåværende eller tidligere verv utenom KrF leder i KrFU nestleder i styret for organisasjonen Menneskeverd varamedlem til styret i Nei til Atomvåpen Oddbjørg Ingeline Minos Fødselsår 1968 Bosted Oslo juridisk embetseksamen ved UIO nyere verdenshistorie ved UIO byrådssekretær for byrådet for eldre i Oslo Annen yrkeserfaring senior rådgiver i Miljøverndepartementet rådgiver i Mattilsynet, seksjon for regelverksutvikling og internasjonal koordinering og seksjon for internasjonal og juridisk koordinering førstekonsulent i Statens dyrehelsetilsyn Nåværende eller tidligere verv i eller for KrF byrådssekretær for KrF i byrådet i Oslo vararepresentant til bystyret i Oslo fylkesleder for KrF kvinner Nåværende eller tidligere verv utenom KrF styremedlem Maritastiftelsen styremedlem Barnabashjelpen tillitsvalgt for juristene Statens Dyrehelsetilsyn Dag Sele Fødselsår 1964 Bustad Sveio, Hordaland medisinsk embetseksamen spesialist i allmennmedisin lege i spesialisering, Psykiatri 18 Sakspapirer landsmøtet 2015

19 Anna yrkeserfaring allmennpraktiserande lege fastlege Noveranda eller tidlegare verv i eller for KrF 1. varamedlem i sentralstyret fylkesleiar i Telemark KrF kommunestyrerepresentant, formannskapsmedlem og varaordførar i Bø kommune Noveranda eller tidlegera verv utanom KrF styreleiar i Bø Legesenter AS frivillig klokkarteneste i Bø Per Sveinung Stordrange Fødselsår 1954 Bosted Flekkefjord, Vest-Agder lærerhøyskole i Stavanger kristendom grunnfag på NLA inspektør ved Flekkefjord ungdomsskole Annen yrkeserfaring taksering av eiendommer Nåværende eller tidligere verv i eller for KrF 1. nestleder i Vest-Agder KrF gruppeleder i bystyregruppa i Flekkefjord KrF skoleringsleder i Vest-Agder KrF Nåværende eller tidligere verv utenom KrF leder for Lister forliksråd leder for Flekkefjord forliksråd formann i styret for Flekkefjord bedehus Varamedlemmer til sentralstyret Helga Marie Bjerke Fødselsår 1973 Bosted Kvaløysletta, Troms bachelor i sykepleie, 1996 bachelor i organisasjon og ledelse avdelingsleder i hjemmetjenesten i Tromsø kommune Sakspapirer landsmøtet

20 Annen yrkeserfaring førstekonsulent, Fylkesmannen i Troms, Helse- og omsorgsavdelingen saksbehandler ved Tildelingskontoret, Tromsø kommune sykepleier hjemmetjenesten, Kvaløya sykepleier på Kreftavdelingen, Universitetssykehuset Nord-Norge Nåværende eller tidligere verv i eller for KrF fylkesleder i Troms KrF nestleder i -, kultur- og idrettskomiteen i Tromsø kommune kandidat og ordførerkandidat i Tromsø KrF Nåværende eller tidligere verv utenom KrF styremedlem i styret til Universitetssykehuset Nord-Norge styremedlem i Perspektivet Museum varamedlem til styret for Tromsø kommunes Pensjonskasse Knut Espeland Fødselsår 1963 Bosted Spydeberg, Østfold ingeniør i bygg- og anleggsfag master i økonomi og samfunnsfag ordfører i Spydeberg Kommune Annen yrkeserfaring Utenriksdepartementet (permisjon), NORAD Norsk Luthersk Misjonssamband/Evangelical Lutheran Church in Kenya Nåværende eller tidligere verv i eller for KrF nestleder i Spydeberg KrF kommunestyre- og formannskapsrepresentant, Spydeberg kommune 1. vararepresentant til Stortinget for Østfold KrF Nåværende eller tidligere verv utenfor KrF styreleder ved NLA Høgskolen styremedlem i Digni (Norsk Misjonsråds Bistandsnemd) styremedlem i Stiftelsen Spydeberg Prestegård Beate Bondevik Lie Fødselsår 1978 Bustad Hafslo, Sogn og Fjordane autorisert sjukepleiar frå Menighetssøsterhjemmet årseining i KRLE frå NLA sjukepleiar i Luster kommune, sjukeheimstenesta 20 Sakspapirer landsmøtet 2015

21 Anna yrkeserfaring trusopplærar, Årdal kyrkjelege fellesråd sjukepleiar, Lovisenberg diakonale sykehus Noveranda eller tidlegare verv i eller for KrF sekretær for styret i Luster KrF nestleiar i Sogn og Fjordane KrF lokallagsleiar i Luster KrF Noveranda eller tidlegera verv utanom KrF ungdommens fylkesting, Sogn og Fjordane Studentenes Landsforbund, landsstyret Trond Arne Pedersen Fødselsår 1973 Bosted Hauge i Dalane, Rogaland elektroingeniør ordfører i Sokndal Kommune Annen yrkeserfaring produksjonsplanlegger i Sønnico installasjon planlegger i Aker Solutions prosjektleder i Gasnor Nåværende eller tidligere verv i eller for KrF ordfører i Sokndal kommune nestleder i Rogaland KrF lokallagsleder i Sokndal KrF Nåværende eller tidligere verv utenfor KrF medlem av representantskapet Dalane energi medlem av generalforsamlingen AKS (attføringsbedrift) styremedlem i Dalane Folkemuseum byggeleder for Betania nybygg Sakspapirer landsmøtet

22 Lovendringer Det foreligger en lovendringssak til landsmøtet: Forslag til endring av KrFs lover 6 Sentralstyret Bakgrunn for saken I sak S 117/13 drøftet KrFs sentralstyre prosedyre for ansettelse av fylkessekretærer i KrF. Fram til 2012 deltok fylkesleder aktivt i ansettelser av fylkessekretærer, og var blant annet med i ansettelsesgruppen. Etter 2011 har det vært utprøvd ny modell, hvor fylkesleder har vært trukket inn i ansettelsesprosessens sluttfase. Her har det blant annet vært lagt opp til samtale med innstilte kandidater, og deres syn på kandidatene ble synliggjort i generalsekretærens innstilling til sentralstyret. Endringen er begrunnet i de organisatoriske endringene som landsstyret vedtok i Her ble arbeidsgiveransvaret og styringsretten i sin helhet overlatt til generalsekretæren. Tidligere hadde fylkeslederne delegert arbeidsgiveransvar for spørsmål som gjaldt prioritering og vektlegging av arbeidsoppgaver. Ny prosedyre for ansettelse av fylkessekretærer ble vedtatt av KrFs landsstyre i sak L 23/14. Her ble den utprøvde praksisen vedtatt. Vedtatt prosedyre for ansettelser av fylkessekretærer og administrasjonssekretærer i fast stilling er vedlagt saken. I forbindelse med behandlingen av saken om ny prosedyre ba sentralstyret om en egen sak som belyser konsekvenser ved å flytte ansettelsesmyndighet helt eller delvis til generalsekretær. Saken ble tatt opp i sentralstyret under sak S 86/14. I saken ble det blant annet belyst at KrFs lover i dag tillegger alle tilsettinger til sentralstyret, formulert i 6: «Sentralstyret tilsetter generalsekretær og andre funksjoner ved sekretariatet samt fylkessekretærene og fastsetter arbeidsinstruks, lønns- og arbeidsvilkår for dem.» I generalsekretærens vedtatte instruks står følgende under punkt 2 ansvarsområder: «2.6. Generalsekretæren representerer arbeidsgiver og har instruksjonsmyndighet overfor alle KrF-ansatte Generalsekretæren er fylkessekretærenes nærmeste overordnede, mens fylkeslederne har delegert arbeidsgiveransvar for spørsmål som gjelder prioritering og vektlegging av arbeidsoppgaver.» Denne praksisen er nå endret, og sentralstyret vil få seg forelagt en forslag til ny instruks etter landsmøtet. I punkt 2.6 i instruksen delegerer sentralstyret arbeidsgiveransvaret til generalsekretæren. Mange organisasjoner har foretatt en fullstendig delegering av ansettelser, med unntak av øverste leder. Samtidig er det en del som har beholdt myndigheten til å ansette et utvalg av medarbeiderne. I de politiske partiene er det noe ulikt hvem som ansetter, og det er vanskelig å sammenligne seg med alle. Dette på bakgrunn av at noen har valgte partisekretærer som på denne måten innehar en «valgt administrativ stilling». Noen har også en noe annerledes organisasjonsstruktur enn KrF, med annen oppgavedeling, sammensetning og oppbygging av de politiske organene. 22 Sakspapirer landsmøtet 2015

23 Sentralstyret landet på en anbefaling om at ledere og fylkessekretærer ansettes i sentralstyret, mens generalsekretæren ansetter de øvrige. Samtidig var det enighet om viktigheten av at sentralstyret ikke blir for dypt involvert i ansettelsesprosessene. Det ble også drøftet en delegering av ansettelser til arbeidsutvalget. Dette kan gjøres av det enkelte sentralstyre, mens en permanent delegering krever lovendring i KrFs lover 7 Arbeidsutvalget. Under gjeldende lovverk må sentralstyret delegere saker til arbeidsutvalget i hver enkelt landsmøteperiode. Det er ikke foreslått noen endring av lovene på dette punktet. Når det gjelder lønns- og arbeidsvilkår, er dette regulert gjennom tariffavtale, hvor KrF er medlem av arbeidsgiverforeningen Virke. Gjennom Virke er det inngått tariffavtale med YS-forbundet Negotia. Dette forholdet er derfor ikke naturlig å ha med i KrFs lover. Når det gjelder arbeidsinstruks vil sentralstyret fastsette dette for generalsekretær i forbindelse med ansettelse. Her vil det fremkomme hvordan øvrige instrukser skal fastsettes. Dette er derfor tatt ut av KrFs lover. Forslaget til lovendring er i tråd med vedtatt prosedyre for ansettelse av fylkessekretærer og administrasjonssekretærer i fast stilling. Landsstyret behandlet saken under sitt møte i november 2014, under sak L 29/14. Landsstyret sluttet seg til sentralstyrets anbefaling. Konkret betyr dette følgende endring i KrFs lover 6, 10. ledd: Nåværende lovformulering: «Sentralstyret tilsetter generalsekretær og andre funksjoner ved sekretariatet samt fylkessekretærene og fastsetter arbeidsinstruks, lønns- og arbeidsvilkår for dem.» Forslag til ny lovformulering: «Sentralstyret vedtar organisasjonsstruktur og stillingshjemler, tilsetter generalsekretær, medlemmer av landskontorets ledergruppe samt fylkessekretærer.» Vedlegg: 1. Vedtatt prosedyre for ansettelser av fylkessekretærer og administrasjonssekretærer i fast stilling 2. KrFs lover Forslag til vedtak: Landsstyrets innstilling til landsmøtet: 6 i KrFs lover endres til: «Sentralstyret vedtar organisasjonsstruktur og stillingshjemler, tilsetter generalsekretær, medlemmer av landskontorets ledergruppe samt fylkessekretærer.» Sakspapirer landsmøtet

KrFs LANDSMØTE. Årsmelding. 8. 10. mai Scandic Nidelven Trondheim

KrFs LANDSMØTE. Årsmelding. 8. 10. mai Scandic Nidelven Trondheim KrFs LANDSMØTE 2015 Årsmelding 8. 10. mai Scandic Nidelven Trondheim Innhold KrFs årsmelding 2013 2014 1. Sentrale organer i Kristelig Folkeparti... 5 1.1 Landsmøtet 2013... 5 1.1.1 Dagsorden... 5 1.1.2

Detaljer

Bilde. Foreningen for hjertesyke barn Øvre Vollgate 11 PB 222 Sentrum 0103 Oslo Telefon: 23 05 80 00 Telefaks: 23 05 80 09 www.ffhb.

Bilde. Foreningen for hjertesyke barn Øvre Vollgate 11 PB 222 Sentrum 0103 Oslo Telefon: 23 05 80 00 Telefaks: 23 05 80 09 www.ffhb. VEDTEKTER 2012 2014 1 Bilde 2 Foreningen for hjertesyke barn Øvre Vollgate 11 PB 222 Sentrum 0103 Oslo Telefon: 23 05 80 00 Telefaks: 23 05 80 09 www.ffhb.no INNHOLDSFORTEGNELSE FFHBs visjoner og verdier

Detaljer

Vedtekter 2014-2016. Foreningen for hjertesyke barn, Postboks 222, sentrum, 0103 Oslo. Telefon: 23 05 80 00 Mail: ffhb@ffhb.no

Vedtekter 2014-2016. Foreningen for hjertesyke barn, Postboks 222, sentrum, 0103 Oslo. Telefon: 23 05 80 00 Mail: ffhb@ffhb.no Layout og trykk: Flisa Trykkeri AS. Juli 2014 Vedtekter 2014-2016 1 Foreningen for hjertesyke barn, Postboks 222, sentrum, 0103 Oslo. Telefon: 23 05 80 00 Mail: ffhb@ffhb.no 2 Bilde Foreningen for hjertesyke

Detaljer

Innkalling til Fremskrittspartiets landsmøte 2014

Innkalling til Fremskrittspartiets landsmøte 2014 Landsmøtedelegasjonene - FrPs Landsstyremedlemmer - FrPs Stortingsrepresentanter - FpUs Sentralstyre - Regjeringsmedlemmer - Observatører - Gjester Hovedorganisasjonen Karl Johans gate 25 0159 OSLO Konto

Detaljer

Miljøpartiet De Grønnes landsmøte 2011 Trondheim, 1-3. april

Miljøpartiet De Grønnes landsmøte 2011 Trondheim, 1-3. april Miljøpartiet De Grønnes landsmøte 2011 Trondheim, 1-3. april Innhold: Dagsorden...1 Forretningsorden...2 Sak 1: Åpning av møtet...4 Sak 2: Årsmeldinger...5 Sak 3: Regnskap...6 Sak 4: Budsjett...6 Sak 5:

Detaljer

Organisasjonshåndbok

Organisasjonshåndbok Organisasjonshåndbok for Norges Bygdekvinnelag FORORD Denne organisasjonshåndboken er laget for alle tillitsvalgte i Norges Bygdekvinnelag. Den skal være et hjelpemiddel i arbeidet som tillitsvalgt i organisasjonen

Detaljer

Innkalling til Landsmøtet 2014

Innkalling til Landsmøtet 2014 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 Medlem av International Humanist and Ethical Youth Organisation Oslo, 09.04.2014

Detaljer

Sak: R 2/15 Forslag til nye vedtekter

Sak: R 2/15 Forslag til nye vedtekter Sak: R 2/15 Forslag til nye vedtekter Behandling Hovedstyret har foreslått et helhetlig sett med vedtekter. Dette har vært gjennom en høringsrunde hos distriktsavdelingene. De gjeldende vedtektene sier

Detaljer

SAK 12. Forslag til endringer i LHLs vedtekter. LHLs 24.ordinære landsmøte, 2014 31.oktober - 2.november på Clarion Hotel Oslo Airport, Gardermoen

SAK 12. Forslag til endringer i LHLs vedtekter. LHLs 24.ordinære landsmøte, 2014 31.oktober - 2.november på Clarion Hotel Oslo Airport, Gardermoen SAK 12 Forslag til endringer i LHLs vedtekter LHLs 24.ordinære landsmøte, 2014 31.oktober - 2.november på Clarion Hotel Oslo Airport, Gardermoen 2 Bakgrunn og forslag til vedtak Vedlagt følger sentralstyrets

Detaljer

Vedtekter for Diabetesforbundet

Vedtekter for Diabetesforbundet Vedtekter for Diabetesforbundet Vedtatt på landsmøtet 2000 Sist revidert på landsmøtet 19.-21.oktober 2012 1 KAPITTEL 1 NAVN, FORMÅL, MEDLEMSKAP... 4 1 Navn... 4 2 Formål... 4 3 Medlemskap... 4 KAPITTEL

Detaljer

DCSDJSDQ Ö Ö Ö Ö Ö Ö JSNADQÖ Ö

DCSDJSDQ Ö Ö Ö Ö Ö Ö JSNADQÖ Ö DCSDJSDQ Ö Ö Ö Ö Ö Ö JSNADQÖ Ö 1 FORMÅLET Arbeidernes Ungdomsfylking - AUF - er en sosialdemokratisk ungdomsorganisasjon for Arbeiderpartiet. AUF arbeider for et samfunn bygget på den demokratiske sosialismens

Detaljer

Miniguide til styrearbeid. Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner

Miniguide til styrearbeid. Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner Miniguide til styrearbeid Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner Innhold Innledning 3 Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner (LNU) 3 Miniguide til styrearbeid 3 LNUs organisasjonsskole

Detaljer

Høring om forslag til ny organisasjonsstruktur og nye lover for Norges kristelige studentforbund

Høring om forslag til ny organisasjonsstruktur og nye lover for Norges kristelige studentforbund Høring om forslag til ny organisasjonsstruktur og nye lover for Norges kristelige studentforbund Landsmøtet 2011 vedtok å opprette et utvalg med følgende mandat: «Det skal nedsettes et organisasjonsutvalg

Detaljer

FORSLAG NYE VEDTEKTER DYREBESKYTTELSEN NORGE

FORSLAG NYE VEDTEKTER DYREBESKYTTELSEN NORGE Dyrebeskyttelsen Norge Karl Johans gate 6 0154 OSLO Tlf: 23 13 92 50 Faks: 23 13 92 51 www.dyrebeskyttelsen.no FORSLAG NYE VEDTEKTER DYREBESKYTTELSEN NORGE 1 Organisasjonens navn og oppbygging...2 2 Formål...2

Detaljer

Vedtekter for Utdanningsforbundet Vedtatt av landsmøtet på Lillestrøm 5.-8. november 2012. Del 1: Generell del 1 ORGANISASJON 2 FORMÅL

Vedtekter for Utdanningsforbundet Vedtatt av landsmøtet på Lillestrøm 5.-8. november 2012. Del 1: Generell del 1 ORGANISASJON 2 FORMÅL Vedtekter for Utdanningsforbundet Vedtatt av landsmøtet på Lillestrøm 5.-8. november 2012. A Del 1: Generell del 1 ORGANISASJON 1.1 Utdanningsforbundet er en videreføring av Lærerforbundet 1 og Norsk Lærerlag.

Detaljer

NORSK LOGOPEDLAG INFORMASJON

NORSK LOGOPEDLAG INFORMASJON NORSK LOGOPEDLAG INFORMASJON 2012 NORSK LOGOPEDLAGS SMÅSKRIFTSERIE Bestilling på Internett: www.norsklogopedlag.no Norsk Logopedlags småskrifter SVELGEVANSKERV HOS VOKSNE NR. 7 NR. 8 Norsk Logopedlags

Detaljer

Velkommen til Fremskrittspartiets landsmøte 24. 26. mai 2013

Velkommen til Fremskrittspartiets landsmøte 24. 26. mai 2013 Velkommen til Fremskrittspartiets landsmøte 24. 26. mai 2013 Partilederen Karl Johans gate 25 0159 OSLO Konto nr: 1644.20.49266 Org nr: 970 374 825 Tlf: + 47 23 13 54 00 Kjære landsmøtedeltaker, Faks:

Detaljer

Organisasjonsveiledning for tillitsvalgte i Hageselskapet

Organisasjonsveiledning for tillitsvalgte i Hageselskapet Organisasjonsveiledning for tillitsvalgte i Hageselskapet Innholdsfortegnelse 1. Fakta om Det norske hageselskap 2. Vedtekter 3. Organisasjonsoppbygging 4. Drift av fylkesavdelinger 5. Drift av lokallag

Detaljer

FYLKESÅRSMØTE 2015. Hotel Union Geiranger. 6. - 8. mai 2015. Utdanningsforbundet Møre og Romsdal. Side: 1

FYLKESÅRSMØTE 2015. Hotel Union Geiranger. 6. - 8. mai 2015. Utdanningsforbundet Møre og Romsdal. Side: 1 FYLKESÅRSMØTE 2015 Utdanningsforbundet Møre og Romsdal Hotel Union Geiranger 6. - 8. mai 2015 Side: 1 Side: 2 Grafikk og layout: Adobe InDesign Redaktør: Bernt Bigton/ rådgiver Utdanningsforbundet Møre

Detaljer

Innhold NJFFs oppbygning... 5. NJFFs historie... 5. NJFFs formålsparagraf... 8. Handlingsprogram og arbeidsprogram... 8

Innhold NJFFs oppbygning... 5. NJFFs historie... 5. NJFFs formålsparagraf... 8. Handlingsprogram og arbeidsprogram... 8 Tillitsvalgtguiden Innhold NJFFs oppbygning... 5 NJFFs historie... 5 NJFFs formålsparagraf... 8 Handlingsprogram og arbeidsprogram... 8 Virksomhetsplan/ årsplan og beretning for lokalforeningen... 9 Organisering...10

Detaljer

Innkalling, dagsorden og tidsplan 2. Forslag til forretningsorden 5. Årsberetning 2014 6. Handlingsplan 2015 18. Forslag til vedtektsendringer 21

Innkalling, dagsorden og tidsplan 2. Forslag til forretningsorden 5. Årsberetning 2014 6. Handlingsplan 2015 18. Forslag til vedtektsendringer 21 2. innkalling og sakspapirer Akershus Miljøpartiet De Grønnes årsmøte 2015 28. februar kl. 10.00 18.30 Askerveien 47, Asker Innkalling, dagsorden og tidsplan 2 Forslag til forretningsorden 5 Årsberetning

Detaljer

Landsrådsmøte 2015. Quality Hotel Fredrikstad 6. mai

Landsrådsmøte 2015. Quality Hotel Fredrikstad 6. mai Landsrådsmøte 2015 Quality Hotel Fredrikstad 6. mai Saksliste for Allmennlegeforeningen landsrådsmøte 2015 Quality hotel Fredrikstad Onsdag 6. mai 2015 kl 13.00 18.30 1. Godkjenning av innkalling og valg

Detaljer

UTKAST TIL VEDTEKTER. Vedtektsutvalgets forslag til nye vedtekter

UTKAST TIL VEDTEKTER. Vedtektsutvalgets forslag til nye vedtekter 1 UTKAST TIL VEDTEKTER 2015 2019 Vedtektsutvalgets forslag til nye vedtekter 2 Innhold KAP. I FELLESBESTEMMELSER... 4 1 FORMÅL OG VIRKEOMRÅDE... 4 1.1 FORMÅL... 4 1.2 VIRKEOMRÅDE... 4 1.3 VEDTEKTENES IKRAFTTREDEN,

Detaljer

NORGES BORDTENNISFORBUNDS 47. ORDINÆRE TING. Gardermoen 25.- 26. mai 2013. Tingdokument

NORGES BORDTENNISFORBUNDS 47. ORDINÆRE TING. Gardermoen 25.- 26. mai 2013. Tingdokument NORGES BORDTENNISFORBUNDS 47. ORDINÆRE TING Gardermoen 25.- 26. mai 2013 Tingdokument Dokumentet er også et høringsdokument for forslag til endringer i Representasjonsreglementet og Konkurransereglementet

Detaljer

Norges Volleyballforbund Region Sør-Trøndelag

Norges Volleyballforbund Region Sør-Trøndelag Norges Volleyballforbund Region Sør-Trøndelag Regionsting 7. mai 2012 Idrettens Hus, Trondheim 1 Regionsting NVBF region Sør- Trøndelag 7. mai 2012 Idrettens Hus, Trondheim Dagsorden 1. Åpning av tinget

Detaljer

NORGES SEILFORBUNDS TING

NORGES SEILFORBUNDS TING NORGES SEILFORBUNDS TING 2009 LØRDAG 21. MARS 2009 KL 12.00 SØNDAG 22. MARS 2009 KL 09.00 Hotel Clarion, Stavanger - Program - Saksliste 1 2 SEILTINGET 2009 PROGRAM STED: Hotel Clarion, Stavanger LØRDAG

Detaljer

Slik gjør vi det i Senterpartiet

Slik gjør vi det i Senterpartiet Slik gjør vi det i Senterpartiet Håndbok for tillitsvalgte og folkevalgte Kapittel 2.1: Arbeid i lokallagsstyret Innholdsfortegnelse 2. OPPGAVER OG ANSVAR FOR LOKALLAGSSTYRET 6 VEDTEKTER 6 VIRKSOMHETSPLAN

Detaljer

Møteinnkalling KLÆBU KOMMUNE. Utvalg/styre/råd

Møteinnkalling KLÆBU KOMMUNE. Utvalg/styre/råd Møteinnkalling Utvalg/styre/råd : Møte i kontrollutvalget Klæbu kommune Møtedato/tid : Torsdag 18. februar 2010 kl 16.00 Møtested/lokaler : Klæbu rådhus, møterom 241 Arkivsak : 046/2010 Deltagere KLÆBU

Detaljer

OR GANI SASJONS HÅNDBOK NORGES BYGDEUNGDOMSLAG

OR GANI SASJONS HÅNDBOK NORGES BYGDEUNGDOMSLAG OR GANI SASJONS HÅNDBOK NORGES BYGDEUNGDOMSLAG ORGANISASJONSHÅNDBOK NORGES BYGDEUNGDOMSLAG 4 INNHOLD INNLEDNINGside 5 KAP.1 NBUside 8 KAP.2 LOKALLAGETside 13 KAP.3 FYLKESLAGETside 21 KAP.4 SENTRALLEDDETside

Detaljer

Eldrerådet i arbeid. Håndbok for medlemmer i eldreråd. Norsk Pensjonistforbund. Norsk Pensjonistforbund

Eldrerådet i arbeid. Håndbok for medlemmer i eldreråd. Norsk Pensjonistforbund. Norsk Pensjonistforbund Håndbok for medlemmer i eldreråd Eldrerådet i arbeid Fagforbundet info januar 2008 trykk: Reprografisk Industr Opplag 3 000 Norsk Pensjonistforbund Norsk Pensjonistforbund Håndbok for medlemmer i eldreråd

Detaljer