KrFs LANDSMØTE. Sakspapirer mai Scandic Nidelven Trondheim

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "KrFs LANDSMØTE. Sakspapirer. 8. 10. mai Scandic Nidelven Trondheim"

Transkript

1 KrFs LANDSMØTE 2015 Sakspapirer mai Scandic Nidelven Trondheim

2

3 Innhold Orientering om landsmøtet Velkommen 4 Program for landsmøtet 5 Praktiske opplysninger 6 Taletid etter leders tale 7 Saksdokumenter Konstituering Saksliste 8 Innstilling til konstituering 9 Forslag til landsmøtereglement 10 Leders tale Valg Valgkomiteens innstilling 12 Presentasjon av kandidatene 13 Lovendringer Forslag til endring av KrFs lover 6 Sentralstyret 22 Kommunereformen 30 Resolusjoner Resolusjonsforslag deles ut ved starten av landsmøtet Årsmelding Årsmelding for Kristelig Folkeparti ligger i et eget hefte Årsmelding for stortingsgruppen, KrFU og KrF Kvinner ligger i et eget hefte

4 Velkommen Velkommen til landsmøte i Kristelig Folkeparti på Scandic Nidelven i Trondheim. Det er vårt mål at landsmøtet 2015 blir en inspirerende, hyggelig og meningsfylt møteplass. I tillegg til viktig meningsutveksling, er landsmøtet et sted for gode samtaler, bygging av relasjoner og til å bli motivert til videre arbeid for det vi brenner for. Årets landsmøteprogram inneholder viktige temaer både nasjonalt og globalt. Et av temaene som har fått mest tid er kommunereformen. Samtidig markerer vi at det er 70 år siden frigjøringen etter 2. verdenskrig, noe som er med på å understreke viktigheten av å fortsette arbeidet for menneskeverd, rettferdighet, fred, frihet og demokrati. Temaet på søndag, «How to end modern slavery», forteller oss at disse grunnleggende prinsippene ikke er alle mennesker til del, og at vi fremdeles må arbeide hardt for å oppnå disse rettighetene for alle mennesker. Vi har ved dette landsmøtet besøk av nærmere 20 representanter for ulike partier i Kenya. Dette er partier som er knyttet til KrFs mangeårige demokratiprosjekt i dette flotte landet. Med kunnskap om hva slags problemstillinger de må hanskes med for å bygge et fungerende demokrati, vil de bringe med seg viktige perspektiver. Benytt anledningen til å bli kjent med dem. Landsmøtet er en viktig arena for markering og synliggjøring av KrFs løsninger på veien mot kommune- og fylkestingsvalget i september. KrFs slagord også i denne valgkampen er «Menneskeverd i sentrum», og oppvekst og eldre har fått et særskilt fokus. Det er et mål at KrFs landsmøte bidrar til å fortelle det norske folk hva slags Norge KrF ønsker å bygge, og hva slags menneskesyn som ligger til grunn for KrFs politikk. Vi ser fram til viktige debatter og meningsutvekslinger mellom KrF-venner fra hele landet. Vi håper at vi har evnet å lage en god ramme rundt arrangementet. Glem heller ikke at ditt bidrag er avgjørende for at andre skal kjenne seg velkommen og verdsatt. Knut H. Jahr generalsekretær 4 Sakspapirer landsmøtet 2015

5 Program Fredag 8. mai Kl Kl Kl Kl Kl Kl Kl Landsmøtesalen åpnes Landsmøteåpning med markering av 70-årsjubileum for freden etter 2. verdenskrig Leders tale ved partileder Knut Arild Hareide Lunsj Konstituering, valg av dirigenter Debatt etter leders tale Kaffe Debatten fortsetter Rapport om stortingsgruppens arbeid 2013 og 2014 ved parlamentarisk nestleder Hans Olav Syversen Årsmelding for 2013 og 2014 Innledning ved generalsekretær Knut H. Jahr Kl Kl Kl Kl Kl Skolepanel Et knippe skolefolk i samtale om deres «drømmeskole»: Stortingsrepresentant Anders Tyvand, leder i Foreldreutvalget for Grunnskolen Elisabeth Strengen Gundersen, påtroppende leder i Elevorganisasjonen Kristoffer Hansen og en representant fra sforbundet. Samtalen ledes av 1. nestleder Dagrun Eriksen. Landsmøtesaker Kommunereformen Innledninger ved leder av ad hoc-utvalget ordfører Astrid Aarhus Byrknes og medlem av referansegruppen for reformen ordfører Torhild Bransdal. Drøfting Kaffepause Kommunereformen fortsetter Kl Kl Felles spørsmål/kommentarer Resolusjonsbehandling Innledning ved leder i resolusjonskomiteen Middag Kl Kl Resolusjonsbehandling Landsmøtesaker Møteslutt Landsmøtefest med middag Kl Resolusjonsbehandling Landsmøtesaker Søndag 10. mai Kl Ord for dagen Lørdag 9. mai Kl Ord for dagen Kl Pause Kl Landsmøtesaker Kl Kl Kl Pause Landsmøtesaker How to end modern slavery Ben Cooley, CEO, Hope for Justice Kl Kl Kaffe Valg Innledning ved valgkomiteens leder Torhild Bransdal Kl Kl Hilsen fra KrFUs leder Emil André Erstad Hilsen fra KrF Kvinners leder Mariam Rapp Kl Resolusjonsbehandling Landsmøtesaker Lunsj Presselunsj Kl Kl Kl Landsmøtesaker Avslutning Slutt Med forbehold om endringer Sakspapirer landsmøtet

6 Praktiske opplysninger Sted Landsmøtet finner sted på Scandic Nidelven i Trondheim. Vær oppmerksom på at innsjekking på rommene ikke kan garanteres før etter kl Fullmakter Delegasjonsleder innleverer undertegnet fullmaktsskjema til landsmøtesekretariatet før konstitueringen av landsmøtet. Frist for innlevering av skjemaene er fredag kl Registrering/sekretariat Landsmøtets forhandlinger er åpne for alle medlemmer i Kristelig Folkeparti. Alle som er til stede under landsmøtet må være registrert. Både delegater, landsmøtegjester og andre registrerer seg ved KrFs landsmøtesekretariat, som befinner seg rett utenfor landsmøtesalen. Sekretariatet er bemannet fra kl fredag. Vi oppfordrer alle til å registrere seg etter hvert som de ankommer og til å være ute i god tid. Sekretariatet vil være bemannet under hele landsmøtet. Alle spørsmål og henvendelser kan rettes hit. Om det skulle være behov for å kontakte sekretariatet utenfra, kan følgende nummer benyttes: Telefon: E-post: Adgangstegn Alle må bære synlig deltakerskilt under hele landsmøtet. Dette vil være adgangsskilt både til landsmøtesal og måltider, dette av både sikkerhetsmessige og praktiske årsaker. Internett Det er fri internett på hotellet. Det vil for hver dag bli satt oppslag om hvilken kode som gjelder for dagen. Det er mulig å skrive ut dokumenter hos sekretariatet, men det er ikke utlån av pc. Åpningen Landsmøtet åpner fredag kl presis. Vi ber delegatene beregne nok tid slik at alle er på plass i salen før dette tidspunkt. Dørene åpnes senest kl Landsmøtefesten Lørdag kveld arrangeres det landsmøtefest kl 20.00, med en aperitiff kl Festen vil være åpen for personer som ikke deltar på landsmøtet for øvrig. Treretters middag og underholdning er inkludert for delegatene, mens prisen er kr 750 for andre gjester. Påmelding skjer til landskontoret innen 23. april på eller på telefon Direktesending på krf.no Hele landsmøtet (bortsett fra landsmøtefesten) blir sendt direkte på våre nettsider krf.no. På denne måten kan de som ikke er utsendinger følge med på landsmøtet. 6 Sakspapirer landsmøtet 2015

7 Taletid etter leders tale Taletiden settes til 3 minutter, med unntak av følgende, som får 5 minutter hver: 1. og 2. nestleder, parlamentarisk nestleder, leder for KrFU, leder for KrF Kvinner og representant for æresmedlemmene. Leder får 20 minutter til oppsummering. Delegasjon Delegater Antall innlegg Antall min. Østfold Akershus Oslo Hedmark Oppland Buskerud Vestfold Telemark Aust-Agder Vest-Agder Rogaland Hordaland Sogn og Fjordane Møre og Romsdal Sør-Trøndelag Nord-Trøndelag Nordland Troms Finnmark Sentralstyret 6 1 á 3 min 2 nestledere 2 2 à 5 min Parlamentarisk nestleder 1 1 à 5 min KrFU leder 1 1 à 5 min KrF Kvinner leder 1 1 à 5 min 28 Ansattes representanter Stortingsgruppen KrF Kvinner KrFU Repr. æresmedlemmer 1 à 5 min 5 Leder seniorutvalget 1 á 3 min 3 Leder internasjonalt utvalg 1 á 3 min 3 Sum innlegg: 192 Replikker + evt. tidstap 33 Oppsummering leder 15 Total tid: 240 Tid til disposisjon: min min 240 min Sakspapirer landsmøtet

8 Saksliste 1. Konstituering a) Valg av 3 dirigenter b) Godkjenning av sakslisten c) Valg av to referenter d) Valg av fullmaktskomité e) Valg av to protokollunderskrivere f) Valg av to tellekorps g) Godkjenning av landsmøtereglementet 2. Leders tale 3. Valg a) leder b) 1. nestleder c) 2. nestleder d) 5 sentralstyremedlemmer e) 7 varamedlemmer til sentralstyret f) valgkomité med 9 medlemmer og 3 varamedlemmer g) kontrollkomité med 2 medlemmer og varamedlem h) revisor 4. Lovendringer 5. Kommunereformen 6. Kampen mot menneskehandel 7. Skolepanel 8. Resolusjoner 9. Årsmelding Sakspapirer landsmøtet 2015

9 Innstilling til konstituering Tillitsvalgte A. Dirigenter 1. Bjørg Tørresdal 2. Ingebrigt S. Sørfonn 3. Inger Lise Hansen B. Fullmaktskomité 1. Caroline Hol 2. Gunvor Sønnesyn 3. Kjell Bjørseth C. To protokollunderskrivere 1. Pål Kårbø 2. Trine Syvertsen D. To referenter 1. Karl Edvin Moksnes 2. Hildur Matberg Auberg E. To tellekorps 1. Heidi Aarmo Lund (leder) Ludvig Munkejord Ingunn Sognnes Bjørnar Grønbech 2. Jorunn Elisabeth Gleditsch Lossius (leder) Sondre Olsen Rolf Harald Endal Olav Eggebø Aanonsen Reserve Gunn Gladhaug Solveig Gullteig Aud Grethe Sæther Sakspapirer landsmøtet

10 Forslag til landsmøtereglement 1. Møtets forhandlinger er offentlige. 2. a. Følgende har tale-, forslags- og stemmerett: medlemmer av KrFs sentralstyre og stortingsgruppe utsendinger med fullmakt fra fylkeslagene 12 utsendinger med fullmakt fra KrFU 12 utsendinger med fullmakt fra KrF Kvinner b. Følgende har tale- og forslagsrett: fast tilsatte i landspartiet, stortingssekretariatet, KrFU og KrF Kvinner. de ansattes 2 representanter har i tillegg stemmerett, unntatt i politiske saker. KrFs gruppeleder i KS c. Følgende har talerett: æresmedlemmer ledere av KrFs faste utvalg (pt seniorutvalg og internasjonalt utvalg) representanter fra nordiske søsterpartier andre inviterte internasjonale gjester tidligere stortingsrepresentanter i vertsfylket 3. Innlevering av fullmakter skjer ved møtets begynnelse. 4. Til å lede forhandlingene velges 3 dirigenter. Inntil disse er valgt, ledes landsmøtet av generalsekretæren. 5. Øvrige valg under konstitueringen: a) 2 referenter til å føre protokollen b) 2 utsendinger til å undertegne protokollen c) 2 tellekorps d) fullmaktskomité 6. Føring av protokoll I protokollen innføres bare hva saken gjelder, forslag og avstemninger, samt de vedtak som er fattet. Landsmøteprotokollen oversendes stortingsgruppen, fylkeslagene og sideorganisasjonene umiddelbart etter at den er undertegnet av protokollunderskriverne. 7. Taletid Taletiden etter leders tale er fordelt på delegasjonene etter vedtak i landsstyret. Delegasjonen utpeker selv den/de i delegasjonen som skal delta i debatten. Dirigenten kan ordne talerlisten med tanke på jevn fordeling mellom delegasjonene fra sentralstyret, stortingsgruppen, fylkeslagene og sideorganisasjonene. Dirigenten kan åpne for adgang til replikker. Taletiden under de øvrige debattene fordeles på delegatene under debattene. Dirigenten kan tildele ordet med tanke på fordeling mellom delegasjonene fra sentralstyret, stortingsgruppen, fylkeslagene, KrFU og KrF Kvinner. 8. Forretningsorden Til forretningsorden og dagsorden får delegatene ordet bare en gang og høyst ett minutt i hver sak. 10 Sakspapirer landsmøtet 2015

11 9. Forslag Forslag må leveres skriftlig til dirigenten undertegnet av forslagsstilleren. Etter at det er satt strek for inntegnede talere, kan det ikke fremsettes nye forslag. 10. Resolusjonsdebatt De resolusjonsforslag som ble sendt landskontoret innen fristen fredag 24. april kl 12.00, blir tatt opp til vurdering. Resolusjonskomiteen oppnevnt av landsstyret har gjennomgått de innkomne forslagene og fremmer innstilling på hvilke som skal behandles, eventuelt samordner innkomne resolusjonsforslag. Komiteen legger fram alle innkomne forslag, eventuelt bearbeidede forslag og komiteens eventuelle egne forslag, og redegjør for forslagene og begrunnelsen for sin innstilling. Oversikten over forslagene skal gjøres tilgjengelig for landsmøtedelegasjonene samtidig. Landsmøtet avgjør hvilke uttalelser som skal realitetsbehandles. Ved realitetsbehandling gis forslagsstiller ordet først. Endringsforslag til de resolusjonene som er til behandling skal leveres skriftlig i det endringsforslaget fremsettes. Det åpnes for at dagsaktuelle saker kan tas opp til resolusjonsbehandling selv om fristen 24. april ikke overholdes. 11. Avstemninger Alle beslutninger avgjøres ved alminnelig flertall. Avstemning skjer skriftlig der det er naturlig, eller dersom minst 5 medlemmer krever det, for øvrig ved stemmetegn. 12. Valg Hvis det ved valgene finnes flere enn to kandidater til ett og samme verv, voteres det i flere omganger, inntil en av kandidatene har fått mer enn 50 % av stemmene. Ved valg til sentralstyret, må det på hver valgseddel oppføres det antall medlemmer som skal velges. Stemmesedler med færre eller flere navn forkastes. KrF ønsker at hvert kjønn er representert med minst 40 %. I valg av sentralstyre beregnes representasjonen ut fra de 8 landsmøtevalgte sentralstyrerepresentantene, det vil si at det skal være fire kvinner og fire menn. Det antall menn og kvinner som har fått flest stemmer for å gi en kjønnsmessig riktig representasjon anses som valgt. 13. Dersom et spørsmål ikke er regulert i dette reglement, gjelder vanlig forhandlingspraksis. Dirigentene skal i siste instans fortolke slik praksis. Reglementet vedtas med alminnelig flertall, mens fravik fra det vedtatte reglement krever 2/3 flertall. Sakspapirer landsmøtet

12 Valgkomiteens innstilling Partiledelse Partileder: Knut Arild Hareide Oslo/Hordaland 1. nestleder: Dagrun Eriksen Akershus 2. nestleder: Olaug V. Bollestad Rogaland Faste sentralstyremedlemmer (alfabetisk, 5 skal velges): Ekeberg, Hilde Oppland Iversen, Arild Møre og Romsdal Iversen, Svein O. Finnmark Lindau, Åste Marie L. Nord-Trøndelag Lende, Unni Sirevåg Rogaland Lykke, Geirmund Sør-Trøndelag Løland, Elisabeth Oslo Minos, Oddbjørg I. Oslo Sele, Dag Hordaland Stordrange, Per S. Vest-Agder Varamedlemmer til sentralstyret (alfabetisk, 7 skal velges): (i tillegg til de som ikke blir valgt til sentralstyremedlemmer) Bjerke, Helga Marie Troms Espeland, Knut Østfold Lie, Beate Bondevik Sogn og Fjordane Pedersen, Trond Arne Rogaland Valgkomité Leder: Brosvik, Trude Sogn og Fjordane Medlemmer valgkomité: Duesund, Åse Gunhild Aust-Agder Halling, Morten Oppland Kårbø, Pål Hordaland Søreng, Per Inge Troms Tengesdal, Solveig Rogaland oppnevnes av Stortingsgruppen «KrF Kvinner «KrFU Varamedlemmer til valgkomité: 1. Byrknes, Astrid Hordaland 2. Hole, Knut Are Hedmark 3. Enstad, Mona Oslo 4. Heggheim, Ommund Finnmark oppnevnes av Stortingsgruppen «KrF Kvinner «KrFU Det foreslås for landsmøtet at KrF Kvinner, KrFU og stortingsgruppen får mandat til selv å utnevne medlemmer til valgkomiteen. Utnevningene må gjøres innen 1. august Kontrollkomité Heitmann, Brynhild gjenvalg Skaiaa, Oddvar gjenvalg Vara: Moe, Olav Ingebjørn Revisor Revisorgruppen Mæland & Østbye AS gjenvalg 12 Sakspapirer landsmøtet 2015

13 Presentasjon av kandidatene Partiledelse Knut Arild Hareide Fødselsår 1972 Bosted Oslo siviløkonom grunnfag i sosiologi partileder stortingsrepresentant parlamentarisk leder Annen yrkeserfaring 1. politisk rådgiver for kirke-, utdannings- og forskningsminister Jon Lilletun 2. forretningsutvikler, prosjektleder og organisasjonsdirektør i Schibsted ASA 3. miljøvernminister og statssekretær i finansdepartementet Nåværende eller tidligere verv i eller for KrF medlem av Bømlo kommunestyre medlem av KrFUs sentralstyre medlem av KrFs sentralstyre (nestleder og leder) Nåværende eller tidligere verv utenom KrF medlem av styret i Plan leder av Norges Handelshøyskoles Studentforening medlem av rådet for Navigatørene Dagrun Eriksen Fødselsår 1971 Bosted Bærum, Akershus kristendom grunnfag tro og tjeneste 1. nestleder i KrF Annen yrkeserfaring stortingsrepresentant barnehageassistent spesialrådgiver Nåværende eller tidligere verv i eller for KrF medlem av KrFs sentralstyre 1. nestleder KrF leder av KrFs strategiutvalg Nåværende eller tidligere verv utenom KrF leder av styret i Stiftelsen Arkivet medlem av styret i Menneskeverd medlem og nestleder av landsstyret i Blå Kors Sakspapirer landsmøtet

14 Olaug Vervik Bollestad Fødselsår 1961 Bosted Ålgård, Rogaland sykepleier videreutdanning i intensiv sykepleie videreutdanning i administrasjon og ledelse innen helse stortingsrepresentant Annen yrkeserfaring offentlig godkjent sykepleier på vanlig post og i akuttmottak intensivsykepleier, leder for akuttmottak leder for hjerteseksjonen i Stavanger Nåværende eller tidligere verv i eller for KrF ordfører i Gjesdal Kommune og medlem av kommunestyret og formannskapet fylkesleder i Rogaland KrF, fylkesstudieleder og medlem av fylkestinget i Rogaland lokallagsleder i Gjesdal KrF Nåværende eller tidligere verv utenom KrF medlem av styret i Brannvesenet Rogaland styreleder i Ipark Jæren, Jæren Produktutvikling og andre foretak leder av akuttmottak og leder av hjerteutredningen ved Stavanger Universitetssykehus Faste sentralstyremedlemmer Hilde Ekeberg Fødselsår 1984 Bosted Oslo/Lillehammer årsstudium i samfunnsutvikling ved Høyskolen i Lillehammer bachelorgrad i kultur- og idéstudier fra Universitetet i Oslo påbegynt mastergrad i kulturhistorie organisasjonsrådgiver med ansvar for kultur og kompetanse hos Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner (LNU) Annen yrkeserfaring politisk rådgiver hos KrF kvinnepolitisk rådgiver og organisasjonsrådgiver hos KrF assisterende generalsekretær i Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner (LNU) fungerende generalsekretær i Youth For Understanding 14 Sakspapirer landsmøtet 2015

15 Nåværende eller tidligere verv i eller for KrF medlem av KrFs sentralstyre kommunestyrerepresentant og leder for fagutvalg for oppvekst og utdanning i Lillehammer kommune nestleder i KrFU Nåværende eller tidligere verv utenom KrF medlem av styret UNICORNIS (IT-selskap - utvikler medlemssystemer for frivillige organisasjoner) fast møtende varamedlem i styret i Forum for kvinner og utviklingsspørsmål (FOKUS) fast møtende varamedlem i styret til avisen Dag og Tid Arild Iversen Fødselsår 1956 Bustad Volda, Møre og Romsdal sjukepleiar ordførar i Volda kommune Anna yrkeserfaring avdelingasjukepleiar, intensivavdeling oversjukepleiar, akuttavdelingar førstekonsulent, personalavdeling Noverande eller tidlegare verv i KrF kommunestyre- og formannskapsmedlem i Volda fylkesleiar i Møre og Romsdal KrF Noverande eller tidlegare verv utanom KrF nestleiar i styret for Tussa kraft AS styremedlem i styret for Møre barne- og ungdomsskule Svein O. Iversen Fødselsår 1951 Bosted Alta, Finnmark lærerutdanning (adjunkt) økonomi, administrasjon og ledelse daglig leder i den diakonale Stiftelsen Betania i Alta Annen yrkeserfaring rektor på folkehøgskole lærer/øvingslærer/pedagogisk konsulent fylkessekretær for Finnmark KrF Sakspapirer landsmøtet

16 Nåværende eller tidligere verv i eller for KrF medlem av fylkestinget - hovedutvalg kultur og samferdsel medlem av kommunestyre/formannskap/leder hovedutvalg utdanning, oppvekst og kultur fylkesleder og lokallagsleder i KrF Nåværende eller tidligere verv utenom KrF styremedlem hovedstyret i Blå Kors Norge styremedlem i Sykehusapotek Nord styreleder i Finnmarkskollektivet, MA rusfri trafikk og livsstil og Lukas Stiftelsen Åste Marie Lande Lindau Fødselsår 1977 Bosted Namsos, Nord-Trøndelag bachelor i ernæring kristendom grunnfag tverrkulturell kommunikasjon økonomi og administrasjon ernæringsfysiolog og gruppeinstruktør Annen yrkeserfaring regnskapsfører for Frikirkens økonomiavdeling organisasjonssekretær i FriBU (Frikirkens barn og unge) regnskapsfører for Namsos Boligbyggelag Nåværende eller tidligere verv i eller for KrF medlem av kommunestyret i Namsos Kommune leder for hovedutvalg service 1. nestleder i Nord-Trøndelag KrF Nåværende eller tidligere verv utenom KrF medlem av styret i Nei til EU i Nord-Trøndelag medlem av støttegruppe for asylanter fra Sri Lanka leder i barne- og ungdomsarbeidet i Namsos Frikirke Unni Sirevåg Lende Fødselsår 1957 Bustad Kvernaland, Rogaland førskulelærar vidareutdanning i sosialpedagogikk ledelse og personlig utvikling ved MF styrer i Espira Ormadalen barnehage 16 Sakspapirer landsmøtet 2015

17 Anna yrkeserfaring styrer i tre ulike barnehager spesialpedagog i barnehage og pedagogisk leder i 3 ulike barnehager musikalsk leiar og Alpha ansvarlig i Frøyland-Orstad kyrkjelyd Noverande eller tidlegare verv i KrF kommunestyrerepresentant og medlem av levekår i Time kommune leiar av Rogaland KrF Kvinner og medlem av sentralstyret i KrF Kvinner medlem av fylkesstyret og AU i Rogaland KrF Noverande eller tidlegare verv utanom KrF leiar av barne- og ungdomskor medlem av rådet for Navigatørene leiar av barnehagenemda til NLM på landsplan kursleiar og gruppeleiar i Teleios kommunikasjonskurs Geirmund Lykke Fødselsår 1957 Bosted Trondheim, Sør-Trøndelag sivilingeniør, bygg fagleder ved Miljøenheten i Trondheim kommune (permisjon) folkevalgt på heltid Annen yrkeserfaring kommunalteknisk planlegger i Brønnøysund Nåværende eller tidligere verv i eller for KrF medlem av KrFs sentralstyre medlem av Sør-Trøndelag fylkesting (gruppeleder) medlem av Trondheim bystyre (gruppeleder og kommunalråd) Nåværende eller tidligere verv utenom KrF leder/nestleder/styremedlem i Trondheim Kino AS nestleder i Film&Kino Norsk Kulturminnefond nestleder og leder av styret for Nidaros pilegrimsgård Elisabeth Løland Fødselsår 1984 Bosted Oslo allsidig landbruk (agronom) bachelor i statsvitenskap ledertreningsrådgiver i Norges KFUK-KFUM-Speidere Sakspapirer landsmøtet

18 Annen yrkeserfaring miljøarbeider på rusnett (privat rusklinikk) barnehageassistent miljøarbeider på boliger for mennesker med utviklingshemming Nåværende eller tidligere verv i eller for KrF medlem av sentralstyret 2013 medlem av fylkestinget i Østfold medlem av det regjeringsoppnevnte vernepliktsutvalget Nåværende eller tidligere verv utenom KrF leder i KrFU nestleder i styret for organisasjonen Menneskeverd varamedlem til styret i Nei til Atomvåpen Oddbjørg Ingeline Minos Fødselsår 1968 Bosted Oslo juridisk embetseksamen ved UIO nyere verdenshistorie ved UIO byrådssekretær for byrådet for eldre i Oslo Annen yrkeserfaring senior rådgiver i Miljøverndepartementet rådgiver i Mattilsynet, seksjon for regelverksutvikling og internasjonal koordinering og seksjon for internasjonal og juridisk koordinering førstekonsulent i Statens dyrehelsetilsyn Nåværende eller tidligere verv i eller for KrF byrådssekretær for KrF i byrådet i Oslo vararepresentant til bystyret i Oslo fylkesleder for KrF kvinner Nåværende eller tidligere verv utenom KrF styremedlem Maritastiftelsen styremedlem Barnabashjelpen tillitsvalgt for juristene Statens Dyrehelsetilsyn Dag Sele Fødselsår 1964 Bustad Sveio, Hordaland medisinsk embetseksamen spesialist i allmennmedisin lege i spesialisering, Psykiatri 18 Sakspapirer landsmøtet 2015

19 Anna yrkeserfaring allmennpraktiserande lege fastlege Noveranda eller tidlegare verv i eller for KrF 1. varamedlem i sentralstyret fylkesleiar i Telemark KrF kommunestyrerepresentant, formannskapsmedlem og varaordførar i Bø kommune Noveranda eller tidlegera verv utanom KrF styreleiar i Bø Legesenter AS frivillig klokkarteneste i Bø Per Sveinung Stordrange Fødselsår 1954 Bosted Flekkefjord, Vest-Agder lærerhøyskole i Stavanger kristendom grunnfag på NLA inspektør ved Flekkefjord ungdomsskole Annen yrkeserfaring taksering av eiendommer Nåværende eller tidligere verv i eller for KrF 1. nestleder i Vest-Agder KrF gruppeleder i bystyregruppa i Flekkefjord KrF skoleringsleder i Vest-Agder KrF Nåværende eller tidligere verv utenom KrF leder for Lister forliksråd leder for Flekkefjord forliksråd formann i styret for Flekkefjord bedehus Varamedlemmer til sentralstyret Helga Marie Bjerke Fødselsår 1973 Bosted Kvaløysletta, Troms bachelor i sykepleie, 1996 bachelor i organisasjon og ledelse avdelingsleder i hjemmetjenesten i Tromsø kommune Sakspapirer landsmøtet

20 Annen yrkeserfaring førstekonsulent, Fylkesmannen i Troms, Helse- og omsorgsavdelingen saksbehandler ved Tildelingskontoret, Tromsø kommune sykepleier hjemmetjenesten, Kvaløya sykepleier på Kreftavdelingen, Universitetssykehuset Nord-Norge Nåværende eller tidligere verv i eller for KrF fylkesleder i Troms KrF nestleder i -, kultur- og idrettskomiteen i Tromsø kommune kandidat og ordførerkandidat i Tromsø KrF Nåværende eller tidligere verv utenom KrF styremedlem i styret til Universitetssykehuset Nord-Norge styremedlem i Perspektivet Museum varamedlem til styret for Tromsø kommunes Pensjonskasse Knut Espeland Fødselsår 1963 Bosted Spydeberg, Østfold ingeniør i bygg- og anleggsfag master i økonomi og samfunnsfag ordfører i Spydeberg Kommune Annen yrkeserfaring Utenriksdepartementet (permisjon), NORAD Norsk Luthersk Misjonssamband/Evangelical Lutheran Church in Kenya Nåværende eller tidligere verv i eller for KrF nestleder i Spydeberg KrF kommunestyre- og formannskapsrepresentant, Spydeberg kommune 1. vararepresentant til Stortinget for Østfold KrF Nåværende eller tidligere verv utenfor KrF styreleder ved NLA Høgskolen styremedlem i Digni (Norsk Misjonsråds Bistandsnemd) styremedlem i Stiftelsen Spydeberg Prestegård Beate Bondevik Lie Fødselsår 1978 Bustad Hafslo, Sogn og Fjordane autorisert sjukepleiar frå Menighetssøsterhjemmet årseining i KRLE frå NLA sjukepleiar i Luster kommune, sjukeheimstenesta 20 Sakspapirer landsmøtet 2015

21 Anna yrkeserfaring trusopplærar, Årdal kyrkjelege fellesråd sjukepleiar, Lovisenberg diakonale sykehus Noveranda eller tidlegare verv i eller for KrF sekretær for styret i Luster KrF nestleiar i Sogn og Fjordane KrF lokallagsleiar i Luster KrF Noveranda eller tidlegera verv utanom KrF ungdommens fylkesting, Sogn og Fjordane Studentenes Landsforbund, landsstyret Trond Arne Pedersen Fødselsår 1973 Bosted Hauge i Dalane, Rogaland elektroingeniør ordfører i Sokndal Kommune Annen yrkeserfaring produksjonsplanlegger i Sønnico installasjon planlegger i Aker Solutions prosjektleder i Gasnor Nåværende eller tidligere verv i eller for KrF ordfører i Sokndal kommune nestleder i Rogaland KrF lokallagsleder i Sokndal KrF Nåværende eller tidligere verv utenfor KrF medlem av representantskapet Dalane energi medlem av generalforsamlingen AKS (attføringsbedrift) styremedlem i Dalane Folkemuseum byggeleder for Betania nybygg Sakspapirer landsmøtet

22 Lovendringer Det foreligger en lovendringssak til landsmøtet: Forslag til endring av KrFs lover 6 Sentralstyret Bakgrunn for saken I sak S 117/13 drøftet KrFs sentralstyre prosedyre for ansettelse av fylkessekretærer i KrF. Fram til 2012 deltok fylkesleder aktivt i ansettelser av fylkessekretærer, og var blant annet med i ansettelsesgruppen. Etter 2011 har det vært utprøvd ny modell, hvor fylkesleder har vært trukket inn i ansettelsesprosessens sluttfase. Her har det blant annet vært lagt opp til samtale med innstilte kandidater, og deres syn på kandidatene ble synliggjort i generalsekretærens innstilling til sentralstyret. Endringen er begrunnet i de organisatoriske endringene som landsstyret vedtok i Her ble arbeidsgiveransvaret og styringsretten i sin helhet overlatt til generalsekretæren. Tidligere hadde fylkeslederne delegert arbeidsgiveransvar for spørsmål som gjaldt prioritering og vektlegging av arbeidsoppgaver. Ny prosedyre for ansettelse av fylkessekretærer ble vedtatt av KrFs landsstyre i sak L 23/14. Her ble den utprøvde praksisen vedtatt. Vedtatt prosedyre for ansettelser av fylkessekretærer og administrasjonssekretærer i fast stilling er vedlagt saken. I forbindelse med behandlingen av saken om ny prosedyre ba sentralstyret om en egen sak som belyser konsekvenser ved å flytte ansettelsesmyndighet helt eller delvis til generalsekretær. Saken ble tatt opp i sentralstyret under sak S 86/14. I saken ble det blant annet belyst at KrFs lover i dag tillegger alle tilsettinger til sentralstyret, formulert i 6: «Sentralstyret tilsetter generalsekretær og andre funksjoner ved sekretariatet samt fylkessekretærene og fastsetter arbeidsinstruks, lønns- og arbeidsvilkår for dem.» I generalsekretærens vedtatte instruks står følgende under punkt 2 ansvarsområder: «2.6. Generalsekretæren representerer arbeidsgiver og har instruksjonsmyndighet overfor alle KrF-ansatte Generalsekretæren er fylkessekretærenes nærmeste overordnede, mens fylkeslederne har delegert arbeidsgiveransvar for spørsmål som gjelder prioritering og vektlegging av arbeidsoppgaver.» Denne praksisen er nå endret, og sentralstyret vil få seg forelagt en forslag til ny instruks etter landsmøtet. I punkt 2.6 i instruksen delegerer sentralstyret arbeidsgiveransvaret til generalsekretæren. Mange organisasjoner har foretatt en fullstendig delegering av ansettelser, med unntak av øverste leder. Samtidig er det en del som har beholdt myndigheten til å ansette et utvalg av medarbeiderne. I de politiske partiene er det noe ulikt hvem som ansetter, og det er vanskelig å sammenligne seg med alle. Dette på bakgrunn av at noen har valgte partisekretærer som på denne måten innehar en «valgt administrativ stilling». Noen har også en noe annerledes organisasjonsstruktur enn KrF, med annen oppgavedeling, sammensetning og oppbygging av de politiske organene. 22 Sakspapirer landsmøtet 2015

23 Sentralstyret landet på en anbefaling om at ledere og fylkessekretærer ansettes i sentralstyret, mens generalsekretæren ansetter de øvrige. Samtidig var det enighet om viktigheten av at sentralstyret ikke blir for dypt involvert i ansettelsesprosessene. Det ble også drøftet en delegering av ansettelser til arbeidsutvalget. Dette kan gjøres av det enkelte sentralstyre, mens en permanent delegering krever lovendring i KrFs lover 7 Arbeidsutvalget. Under gjeldende lovverk må sentralstyret delegere saker til arbeidsutvalget i hver enkelt landsmøteperiode. Det er ikke foreslått noen endring av lovene på dette punktet. Når det gjelder lønns- og arbeidsvilkår, er dette regulert gjennom tariffavtale, hvor KrF er medlem av arbeidsgiverforeningen Virke. Gjennom Virke er det inngått tariffavtale med YS-forbundet Negotia. Dette forholdet er derfor ikke naturlig å ha med i KrFs lover. Når det gjelder arbeidsinstruks vil sentralstyret fastsette dette for generalsekretær i forbindelse med ansettelse. Her vil det fremkomme hvordan øvrige instrukser skal fastsettes. Dette er derfor tatt ut av KrFs lover. Forslaget til lovendring er i tråd med vedtatt prosedyre for ansettelse av fylkessekretærer og administrasjonssekretærer i fast stilling. Landsstyret behandlet saken under sitt møte i november 2014, under sak L 29/14. Landsstyret sluttet seg til sentralstyrets anbefaling. Konkret betyr dette følgende endring i KrFs lover 6, 10. ledd: Nåværende lovformulering: «Sentralstyret tilsetter generalsekretær og andre funksjoner ved sekretariatet samt fylkessekretærene og fastsetter arbeidsinstruks, lønns- og arbeidsvilkår for dem.» Forslag til ny lovformulering: «Sentralstyret vedtar organisasjonsstruktur og stillingshjemler, tilsetter generalsekretær, medlemmer av landskontorets ledergruppe samt fylkessekretærer.» Vedlegg: 1. Vedtatt prosedyre for ansettelser av fylkessekretærer og administrasjonssekretærer i fast stilling 2. KrFs lover Forslag til vedtak: Landsstyrets innstilling til landsmøtet: 6 i KrFs lover endres til: «Sentralstyret vedtar organisasjonsstruktur og stillingshjemler, tilsetter generalsekretær, medlemmer av landskontorets ledergruppe samt fylkessekretærer.» Sakspapirer landsmøtet

Partiet er sammensatt av fylkeslag og lokallag, samt De Kristnes Ungdom.

Partiet er sammensatt av fylkeslag og lokallag, samt De Kristnes Ungdom. De Kristnes lover 1 Formål De Kristne vil føre en politikk som bygger på det kristne livssyn, og som verner om de kristne grunnverdiene. De Kristne vil arbeide for et samfunn som fremmer personlig frihet

Detaljer

PARTIET DE KRISTNES VEDTEKTER

PARTIET DE KRISTNES VEDTEKTER 1 1 FORMÅL PARTIET DE KRISTNES VEDTEKTER Partiet De Kristne vil føre en politikk som bygger på det kristne livssyn og som verner om de kristne grunnverdiene. Partiet De Kristne vil arbeide for et samfunn

Detaljer

Vedtekter Østfold Venstre, vedtatt på årsmøtet i Østfold Venstre 8. februar 2014

Vedtekter Østfold Venstre, vedtatt på årsmøtet i Østfold Venstre 8. februar 2014 Vedtekter for Østfold Venstre Vedtatt på årsmøtet i Østfold Venstre 8. februar 2014. 1. FORMÅL Østfold Venstre har til formål å arbeide aktivt for Venstres sak i fylket i samsvar med Venstres hovedvedtekter

Detaljer

NORMALVEDTEKTER FOR SANDNES VENSTRE Vedtatt av Venstres landsstyre 19.10.2014

NORMALVEDTEKTER FOR SANDNES VENSTRE Vedtatt av Venstres landsstyre 19.10.2014 NORMALVEDTEKTER FOR SANDNES VENSTRE Vedtatt av Venstres landsstyre 19.10.2014 Normalvedtekter for Venstres lokallag skal bygge på prinsippene i Venstres vedtekter og vedtas av landsstyret. 1. FORMÅL Sandnes

Detaljer

VEDTEKTER FOR OPPLAND VENSTRE

VEDTEKTER FOR OPPLAND VENSTRE VEDTEKTER FOR OPPLAND VENSTRE 1 FORMÅL Oppland Venstre har til formål å arbeide aktivt for Venstres sak i fylket i samsvar med Venstres hovedvedtekter og Venstres program. 2 MEDLEMSKAP Personer over 15

Detaljer

Vedtekter for Demokratene i Norge, vedtatt av landsmøtet 28. mars, 2015

Vedtekter for Demokratene i Norge, vedtatt av landsmøtet 28. mars, 2015 Vedtekter for Demokratene i Norge, vedtatt av landsmøtet 28. mars, 2015 (Med forbehold om enkelte endringer som kan komme når protokollen for landsmøtet 2015 er ferdigstilt. Der ble det også vedtatt noen

Detaljer

Tilleggsvedtekter for Hedmark SV fremlagt for årsmøtet 2012 Disse vedtekter er å regne som organisasjonens lover.

Tilleggsvedtekter for Hedmark SV fremlagt for årsmøtet 2012 Disse vedtekter er å regne som organisasjonens lover. Tilleggsvedtekter for Hedmark SV fremlagt for årsmøtet 2012 Disse vedtekter er å regne som organisasjonens lover. Merk: Tilleggsvedtektene for Hedmark SV har samme - nummer som tilsvarende paragrafer for

Detaljer

Bergen Høyre er gjennom Hordaland Høyre tilsluttet Høyres Hovedorganisasjon.

Bergen Høyre er gjennom Hordaland Høyre tilsluttet Høyres Hovedorganisasjon. LOVER FOR BERGEN HØYRE (sist endret 11. februar 2012) 1 FORMÅL Bergen Høyre vil føre en konservativ fremskrittspolitikk bygget på det kristne kulturgrunnlag, rettsstaten og folkestyret, for å fremme personlig

Detaljer

Misjonsforbundet UNGs Lover

Misjonsforbundet UNGs Lover Misjonsforbundet UNGs Lover (Vedtatt på Misjonsforbundet UNGs Landsmøte i Oslo 27.-28. november 2009, med endringer etter LM 2011) 1 ORGANISASJONEN 1.1 Organisasjonens navn er Misjonsforbundet UNG. 1.2

Detaljer

Ungdom & Fritids Lover

Ungdom & Fritids Lover Ungdom & Fritids Lover 1 Navn Organisasjonens navn er: Ungdom & Fritid Landsforening for fritidsklubber og ungdomshus Engelsk navn: Norwegian national youth club organisation 2 Formål Ungdom & Fritid skal

Detaljer

SAK 1: Åpning og konstituering

SAK 1: Åpning og konstituering Sakspapir SVs 19. ordinære landsmøte 25. 27. mars 2011 Lillestrøm SAK 1: Åpning og konstituering Forslagsnummer 1.01: Saksliste Forslagsnummer 1.02: AUs forslag til dagsorden Forslagsnummer 1.03: Landsstyrets

Detaljer

Vedtekter. for Norsk kulturskoleråd

Vedtekter. for Norsk kulturskoleråd Vedtekter for Norsk kulturskoleråd Vedtatt av Norsk kulturskoleråds landsmøte, 20. oktober 2016 1 VEDTEKTER Innhold KAPITTEL 1: NAVN OG ORGANISASJONSFORM... 3 1.1 Navn... 3 1.2 Formål... 3 1.3 Organisasjon...

Detaljer

Vedtekter - forslag til endringer i vedtektene - Nei til EUs gjeldende vedtekter

Vedtekter - forslag til endringer i vedtektene - Nei til EUs gjeldende vedtekter Vedtekter - forslag til endringer i vedtektene - Nei til EUs gjeldende vedtekter Forslag til vedtektsendringer Vedtektene har ikke nummererte linjer. Det vises derfor til avsnitt eller punkt under hver

Detaljer

VEDTEKTER. Vedtatt på LVKs landsmøte 21. august 2015. Landsstyret kan i spesielle tilfeller dispensere fra den foran angitte grense.

VEDTEKTER. Vedtatt på LVKs landsmøte 21. august 2015. Landsstyret kan i spesielle tilfeller dispensere fra den foran angitte grense. VEDTEKTER Vedtatt på LVKs landsmøte 21. august 2015 1. Navn, medlemskap Organisasjonens navn er Landssamanslutninga av Vasskraftkommunar. Organisasjonen består av primærkommuner som innenfor sine grenser

Detaljer

Lover for Norges Kristelige Studentforbund

Lover for Norges Kristelige Studentforbund Lover for Norges Kristelige Studentforbund Siste endringer vedtatt Landsmøtet mars 2011. Kapittel I - Virksomhet 1 Formål Norges Kristelige Studentforbunds formål er å vekke og styrke kristen tro og identitet

Detaljer

VEDTEKTER HUMANISTFORBUNDET. HUMANISTFORBUNDET Øvre Slottsgate 6, 0157 Oslo

VEDTEKTER HUMANISTFORBUNDET. HUMANISTFORBUNDET Øvre Slottsgate 6, 0157 Oslo VEDTEKTER HUMANISTFORBUNDET HUMANISTFORBUNDET Øvre Slottsgate 6, 0157 Oslo 1 INNHOLD 1 Innhold... 1 1 Navn og Formål... 2 2 Virksomhet... 2 3 Medlemskap... 2 4 Organisasjonsstruktur... 2 4.1 Humanistforbundets

Detaljer

Møteledelse, forretningsorden og dagsorden

Møteledelse, forretningsorden og dagsorden Sak: R 1/15 Møteledelse, forretningsorden og dagsorden Behandling Møteledelsen velges for å plassere ansvaret for gjennomføringen av møtet. Møteledelsen velges med alminnelig flertall. Forretningsorden

Detaljer

Vedtekter for KS Bedrift

Vedtekter for KS Bedrift Vedtekter for KS Bedrift Vedtatt av generalforsamlingen 22. april 2015 1 Formål 1.1 KS Bedrift er en selvstendig og medlemsstyrt forening som skal ivareta medlemmenes interesser i arbeidsgiver- og næringspolitiske

Detaljer

Vedtekter for Prostatakreftforeningen (PROFO)

Vedtekter for Prostatakreftforeningen (PROFO) Vedtekter for Prostatakreftforeningen (PROFO) Vedtatt av representantskapet 22. mai 2003 Endret på representantskapet 07. mai 2004 Endret på representantskapet 22. april 2005 Endret på representantskapet

Detaljer

VEDTEKTER FOR NORGES DØVEFORBUND (etter siste endringer på Landsmøtet 2013)

VEDTEKTER FOR NORGES DØVEFORBUND (etter siste endringer på Landsmøtet 2013) VEDTEKTER FOR NORGES DØVEFORBUND (etter siste endringer på Landsmøtet 2013) 1. Navn Organisasjonen er stiftet 18. mai 1918. Ved stiftelsen fikk den navnet Norske Døves Landsforbund. I 1977 ble navnet endret

Detaljer

Buskerud Arbeiderpartis vedtekter

Buskerud Arbeiderpartis vedtekter Buskerud Arbeiderpartis vedtekter Vedtatt 13. mars 2010 1 FORMÅL Buskerud Arbeiderparti arbeider for Det norske Arbeiderparti etter de retningslinjer som partiet har lagt fram i program, vedtekter og vedtak.

Detaljer

Vedtekter for Samfunnsviterne Vedtatt på Samfunnsviternes landsmøte 2013

Vedtekter for Samfunnsviterne Vedtatt på Samfunnsviternes landsmøte 2013 Vedtekter for Samfunnsviterne Vedtatt på Samfunnsviternes landsmøte 2013 1 FORMÅL OG VERDIGRUNNLAG Samfunnsviterne har til formål å arbeide for å bedre medlemmenes lønns- og arbeidsvilkår, og å fremme

Detaljer

Vedtekter for Brystkreftforeningen

Vedtekter for Brystkreftforeningen Vedtekter for Brystkreftforeningen 1 Foreningens navn Foreningens navn er Brystkreftforeningen. Foreningen er politisk og religiøst uavhengig og er assosiert medlem av Kreftforeningen. Foreningens internasjonale

Detaljer

VEDTEKTER FOR SOSIALISTISK VENSTREPARTI / SOSIALISTALAŠ GURUTBELLODAT

VEDTEKTER FOR SOSIALISTISK VENSTREPARTI / SOSIALISTALAŠ GURUTBELLODAT VEDTEKTER FOR SOSIALISTISK VENSTREPARTI / SOSIALISTALAŠ GURUTBELLODAT VEDTATT PÅ LANDSMØTET 2009 VEDTEKTER FOR SOSIALISTISK VENSTREPARTI SIST BEHANDLET AV LANDSMØTET 2009 Navn og formål 1 Partiets navn

Detaljer

VEDTEKTER FOR SAMFUNNSVITERNE - Vedtatt på Samfunnsviternes landsmøte 3. november 2007

VEDTEKTER FOR SAMFUNNSVITERNE - Vedtatt på Samfunnsviternes landsmøte 3. november 2007 VEDTEKTER FOR SAMFUNNSVITERNE - Vedtatt på Samfunnsviternes landsmøte 3. november 2007 1 NAVN OG FORMÅL Samfunnsviterne har til formål å arbeide for å bedre medlemmenes lønns- og arbeidsvilkår, og å fremme

Detaljer

Lover for Norges kristelige studentforbund

Lover for Norges kristelige studentforbund Lover for Norges kristelige studentforbund Siste endringer vedtatt på Landsmøtet mars 2012 Kapittel I - Virksomhet 1 Formål Norges kristelige studentforbunds formål er å vekke og styrke kristen tro og

Detaljer

Grunnregler. for SØNDAGSSKOLEN NORGE

Grunnregler. for SØNDAGSSKOLEN NORGE Grunnregler for SØNDAGSSKOLEN NORGE GRUNNREGLER FOR SØNDAGSSKOLEN NORGE 1. GENERELLE BESTEMMELSER 1.1 SØNDAGSSKOLEN NORGE SØNDAGSSKOLEN NORGE er en sammenslutning av innmeldte søndagsskoler og barnegrupper.

Detaljer

Ny Musikks vedtekter Vedtatt på landsmøtet 22. mai 2009

Ny Musikks vedtekter Vedtatt på landsmøtet 22. mai 2009 Ny Musikks vedtekter Vedtatt på landsmøtet 22. mai 2009 A. NY MUSIKKS STRUKTUR OG FORMÅL 1. Foreningens navn og organisasjon 2. Foreningens formål 3. Foreningens organisasjonsstruktur B. LANDSFORENINGENS

Detaljer

Vedtekter for Røde Kors Ungdom

Vedtekter for Røde Kors Ungdom Vedtekter for Røde Kors Ungdom Vedtekter for Røde Kors Ungdom utgjør Røde Kors Ungdoms gjeldende lovverk, og er underlagt Norges Røde Kors lover og retningslinjer (Vedtekter og orienteringer av varig verdi,

Detaljer

1. FORMÅL. som deler. gjelder. også for. medlem i. vil være. disse vedtekter aktive: N V ENS TRE

1. FORMÅL. som deler. gjelder. også for. medlem i. vil være. disse vedtekter aktive: N V ENS TRE V V EDTEE KTER FOR NO TODDD ET RE 1. FORMÅL Notodden Venstre har til mål å arbeidee aktivt Venstres sak i kommunen i samsvar med Venstress hovedvedtekter og Venstres program. 2. MEDLEMSKAP Personer over

Detaljer

a Vedtekter for Norske Kirkeakademier 7.3 Signaturrett Styreleder og generalsekretær har hver for seg signaturrett i Brønnøysundregisteret.

a Vedtekter for Norske Kirkeakademier 7.3 Signaturrett Styreleder og generalsekretær har hver for seg signaturrett i Brønnøysundregisteret. NKA 10/15 Vedtektsendringer Saksdokumenter: a Vedtekter for Norske Kirkeakademier Forslag til vedtak:. Styret anbefaler årsmøtet å vedta følgende tillegg til vedtektene. 7.3 Signaturrett Styreleder og

Detaljer

Konstituering SAK 2. Landsmøte 2015 Sarpsborg, november

Konstituering SAK 2. Landsmøte 2015 Sarpsborg, november Landsmøte 2015 Sarpsborg, 6. 8. november SAK 2 Konstituering Inneholder: 1) Landsstyrets forslag til forretningsorden for landsmøtet 2) Landsstyrets forslag til tidsplan 3) Landsstyrets forslag til møteledere,

Detaljer

2. VEDTEKTER FOR STØTTEFORENINGEN FOR KREFTSYKE BARN

2. VEDTEKTER FOR STØTTEFORENINGEN FOR KREFTSYKE BARN 2. VEDTEKTER FOR STØTTEFORENINGEN FOR KREFTSYKE BARN For en hver organisasjon er vedtektene et helt nødvendig hjelpemiddel i foreningsarbeidet. Endringer av vedtektene skjer på SKBs landsmøte (vedtektenes

Detaljer

Vedtekter for Forum for utvikling og miljø

Vedtekter for Forum for utvikling og miljø Vedtekter for Forum for utvikling og miljø (Vedtatt på årsmøte 6. april 2005, sist revidert på årsmøtet 29. april 2014), 1. NAVN Organisasjonens navn er Forum for utvikling og miljø. Engelsk navn er Norwegian

Detaljer

MOMENTUMS VEDTEKTER VEDTATT PÅ ÅRSMØTE 21 APRIL 2013

MOMENTUMS VEDTEKTER VEDTATT PÅ ÅRSMØTE 21 APRIL 2013 MOMENTUMS VEDTEKTER VEDTATT PÅ ÅRSMØTE 21 APRIL 2013 Innhold KAPITTEL 1 NAVN, FORMÅL, MEDLEMSKAP... 3 1 Navn... 3 2 Formål... 3 3 Medlemskap og kontingent... 3 4 Kontingent... 3 KAPITTEL 2 LANDSMØTE...

Detaljer

Medlemmer under 14 år skal tas med på råd der det er naturlig, i alle ledd i kretsen.

Medlemmer under 14 år skal tas med på råd der det er naturlig, i alle ledd i kretsen. (vedtatt av landsstyret 08.12.12) Vedlegg til denne norm: Grunnregler for SØNDAGSSKOLEN NORGE, vedtatt på generalforsamling 2009 Avtale om overdragelse av arbeidsgiveransvar (virksomhetsoverdragelse) Avtale

Detaljer

Vedtekter for RE:ACT. Vedtatt på Generalforsamlingen i Tønsberg den 16.02.2013

Vedtekter for RE:ACT. Vedtatt på Generalforsamlingen i Tønsberg den 16.02.2013 Vedtekter for RE:ACT Vedtatt på Generalforsamlingen i Tønsberg den 16.02.2013 1 BASIS 1. RE:ACT sin visjon er en rettferdig og bærekraftig verden fri for fattigdom 2. RE:ACT er Strømmestiftelsens ungdomsorganisasjon

Detaljer

INNKALLING. Årsmøte i Sola Golfklubb. Torsdag 26 Februar kl. 19:00. I Klubbhuset

INNKALLING. Årsmøte i Sola Golfklubb. Torsdag 26 Februar kl. 19:00. I Klubbhuset INNKALLING Årsmøte i Sola Golfklubb Torsdag 26 Februar kl. 19:00 I Klubbhuset Forslag og saker som ønskes behandlet på årsmøtet må være styret i hende senest 12.februar 2015. Saker kan sendes til post@solagk.no

Detaljer

LOVSPEIL, FORSLAG TIL ENDREDE VEDTEKTER FOR SENIORNETT NORGE

LOVSPEIL, FORSLAG TIL ENDREDE VEDTEKTER FOR SENIORNETT NORGE LOVSPEIL, FORSLAG TIL ENDREDE VEDTEKTER FOR SENIORNETT NORGE 2015 Vedtekter for Seniornett Norge Forslag til endrede vedtekter 9. mai 2015 1 NAVN OG FORMÅL Seniornett Norge, med kortform SN, er en selvstendig

Detaljer

LOV FOR SOGN OG FJORDANE VOLLEYBALLKRINS Stiftet 20.03.76.

LOV FOR SOGN OG FJORDANE VOLLEYBALLKRINS Stiftet 20.03.76. LOV FOR SOGN OG FJORDANE VOLLEYBALLKRINS Stiftet 20.03.76. Vedtatt den 20.03.76 med senere endringer av 31.04.93, 12.05.97, 12.05.97 og 29.04.09. Godkjent av Forbundsstyret/NVBF den.. 1 Formål Sogn og

Detaljer

Landsstyret kan i spesielle tilfeller dispensere fra den foran angitte grense.

Landsstyret kan i spesielle tilfeller dispensere fra den foran angitte grense. LVKs vedtekter - vedtatt på landsmøtet 22. august 2013 1. Navn, medlemskap: Organisasjonens navn er Landssamanslutninga av Vasskraftkommunar. Organisasjonen består av primærkommuner som innenfor sine grenser

Detaljer

Vedtekter for Norsk kommunikasjonsforening

Vedtekter for Norsk kommunikasjonsforening Vedtekter for Norsk kommunikasjonsforening Norsk kommunikasjonsforening er en landsomfattende organisasjon som arbeider for å fremme profesjonell, pålitelig og etisk kommunikasjon. Norsk kommunikasjonsforening

Detaljer

Vedtekter. Det Kongelige Selskap for Norges Vel Sist vedtatt 3. juni 2009

Vedtekter. Det Kongelige Selskap for Norges Vel Sist vedtatt 3. juni 2009 Vedtekter Det Kongelige Selskap for Norges Vel Sist vedtatt 3. juni 2009 Vedtatt av representantskapet 29. mai 1990, 22. august 1991, 9. juni 2004 og 3. juni 2009. 1. Organisasjon Det Kongelige Selskap

Detaljer

Vedtekter for Seniornett Norge

Vedtekter for Seniornett Norge Vedtekter for Seniornett Norge Vedtatt 27.10.1997, siste revisjon 09.05.2015 1 NAVN OG FORMÅL Seniornett Norge, med kortform SN, er en selvstendig og landsomfattende organisasjon, med lokale foreninger,

Detaljer

Vedtekter. for. Det norske Skogselskap

Vedtekter. for. Det norske Skogselskap Vedtekter for Det norske Skogselskap Vedtatt på landsmøtet 2007 Vedtekter for Det norske Skogselskap 1: Selskapets formål Det norske Skogselskap er en landsomfattende organisasjon som har til formål å

Detaljer

Vedtekter for return2sender

Vedtekter for return2sender R2S::Vedtekter 1. GRUNNLAG Visjon: Evangeliet tilbake til utgangspunktet! return2sender (R2S) er Den Norske Israelsmisjons barne- og ungdomsbevegelse. Vi vil se unge ta del i misjonsoppdraget for det jødiske

Detaljer

Senterpartiets vedtekter

Senterpartiets vedtekter Senterpartiets vedtekter (Sist endret på landsmøtet i 2015.) 1. Formål Senterpartiet har som mål å legge vilkårene til rette for en harmonisk samfunnsutvikling. Et levende folkestyre, bygget på kristen

Detaljer

INNKALLING TIL REPRESENTANTSKAPSMØTE I MUSIKKENS STUDIEFORBUND

INNKALLING TIL REPRESENTANTSKAPSMØTE I MUSIKKENS STUDIEFORBUND Trondheimsvn 2, Postboks 4651 Sofineberg 0506 Oslo Telefon: 22 00 56 00 www.musikkensstudieforbund.no NO 988 391 077 Til Medlemsorganisasjonene i Musikkens studieforbund Regionledd av Musikkens studieforbund

Detaljer

Gjeldende vedtekter Endres til Kommentarer 1 NAVN

Gjeldende vedtekter Endres til Kommentarer 1 NAVN 1 NAVN Ingen endringer NSFs Landsgruppe av Sykepleiere i Akuttmottak, AMK og Ambulansetjeneste. Forkortet NLSA 2 FORMÅL 2 FORMÅL Landsgruppens innretning skal være i Landsgruppens innretning skal være

Detaljer

OSLO HØYRES LOVER Vedtatt av representantskapet 17. oktober 1973 Med endringer til og med 28. januar 2012

OSLO HØYRES LOVER Vedtatt av representantskapet 17. oktober 1973 Med endringer til og med 28. januar 2012 OSLO HØYRES LOVER Vedtatt av representantskapet 17. oktober 1973 Med endringer til og med 28. januar 2012 OSLO HØYRES LOVER Vedtatt i Representantskapets møte 17. oktober 1973 med endringer til og med

Detaljer

7 Dagsorden I ordinære landsmøter behandles bare de saker som er nevnt i innkallingen.

7 Dagsorden I ordinære landsmøter behandles bare de saker som er nevnt i innkallingen. Innhold KAPITTEL 1 NAVN, FORMÅL, MEDLEMSKAP... 2 1 Navn... 2 2 Formål... 2 3 Medlemskap og kontingent... 2 4 Kontingent... 2 KAPITTEL 2 LANDSMØTE... 2 5 Generelt... 2 6 Sammensetning og delegater... 2

Detaljer

Kapitlene 1, 2 og 3 har ingen tillegg for Oslo SV.

Kapitlene 1, 2 og 3 har ingen tillegg for Oslo SV. Sist endret på årsmøtet 2016 Merk: Tilleggsvedtektene for Oslo SV har samme -nummer som tilsvarende paragrafer for SV sentralt, men i tillegg har Oslo SV også en bokstav B, C, D eller E. Kapitlene 1, 2

Detaljer

Referat fra LS-møte via epost, 9.-12. juni 2015

Referat fra LS-møte via epost, 9.-12. juni 2015 Referat fra LS-møte via epost, 9.-12. juni 2015 Sakspapirer og forslag sendt til: Tonje Catharina Eide (leder), Ruth Elisabeth Stensrød (1.nestleder), Sara Marie Grimstad (2.nestleder), Øystein Hellevik

Detaljer

VEDTEKTER vedtatt på Landsmøtet i Sarpsborg 18. august 2011. Landsstyret kan i spesielle tilfeller dispensere fra den foran angitte grense.

VEDTEKTER vedtatt på Landsmøtet i Sarpsborg 18. august 2011. Landsstyret kan i spesielle tilfeller dispensere fra den foran angitte grense. LANDSSAMANSLUTNINGA AV VASSKRAFTKOMMUNAR VEDTEKTER vedtatt på Landsmøtet i Sarpsborg 18. august 2011 1. Navn, medlemskap: Organisasjonens navn er Landssamanslutninga av Vasskraftkommunar. Organisasjonen

Detaljer

Vedtekter for ADHD Norge

Vedtekter for ADHD Norge Vedtekter for ADHD Norge Vedtatt på Landsmøtet 2007 1 NAVN OG FORMÅL 1. Navnet på organisasjonen er: ADHD Norge. 2. ADHD Norges formål er å: 3. arbeide for full likestilling og samfunnsmessig deltakelse

Detaljer

Innkalling til NBFs Årsmøte 2016

Innkalling til NBFs Årsmøte 2016 6. januar 2016 Innkalling til NBFs Årsmøte 2016 Kjære NBF-medlem, du innkalles herved til Billedhoggerforeningens Årsmøte 2016 Tid: Torsdag 10. mars 2016, kl. 14.00 Sted: Billedhoggerforeningens Hus, Hekkveien

Detaljer

Vedtekter for Oslo Venstre

Vedtekter for Oslo Venstre Vedtekter for Oslo Venstre Vedtatt på ekstraordinært årsmøte 15.12.1950 og revidert siste gang på ordinært årsmøte 28. Februar 1. mars 2014 INNHOLD: INNHOLD:... 2 1 FORMÅL... 3 2 MEDLEMSKAP... 3 3 LAGETS

Detaljer

Vedtekter for Naturvernforbundet i Oslo og Akershus (NOA)

Vedtekter for Naturvernforbundet i Oslo og Akershus (NOA) Utk. til endr. av vedt. for NOA for Årsmøtet 24.3.2015, pr. 10.2.15. s. 1 Endringer i forhold til gjeldende vedtekter er angitt med kursiv. Forslag om fjerning av setninger eller ord er angitt slik: (...).

Detaljer

Forslag til Forretningsorden for Press 20. ordinære landsmøte

Forslag til Forretningsorden for Press 20. ordinære landsmøte Forslag til Forretningsorden for Press 20. ordinære landsmøte 1 Representasjon 1.1 Følgende personer har møterett på landsmøtet: Valgte delegater fra lokallagene i henhold til vedtektene 4.1 Direktemedlemmer

Detaljer

Disse ble valgt enstemmig: Kaja Graff Huster Johanne Volden Roar Johnsen Senere ble Atle Rasmussen valgt som stedfortreder for Kaja Graff Huster.

Disse ble valgt enstemmig: Kaja Graff Huster Johanne Volden Roar Johnsen Senere ble Atle Rasmussen valgt som stedfortreder for Kaja Graff Huster. Landsmøte i Norsk Lektorlag Holmen Fjordhotell, Asker, 11. - 12. november 2011 PROTOKOLL 1. Åpning ved leder Gro Elisabeth Paulsen 2. Godkjenning av møteinnkallingen Godkjent enstemmig. 3. Valg av møteledelse

Detaljer

Stiftelsens navn er "Stiftelsen Norsk Luftambulanse" (SNLA). Stiftelsens forretningskontor er i Frogn.

Stiftelsens navn er Stiftelsen Norsk Luftambulanse (SNLA). Stiftelsens forretningskontor er i Frogn. VEDTEKTER AV 27. AUGUST 1997 FOR STIFTELSEN NORSK LUFTAMBULANSE (med endringer av 11.09.98, 02.10.00, 26.09.01, 12.09.02, 23.09.03, 21.09.04 og 20.09.07) Disse vedtekter erstatter alle tidligere vedtekter

Detaljer

6.3 Godkjenning av vedtekter for Stavanger Kristelige Studentforbund Saksansvarlig(e): Type sak: Hva saken gjelder:

6.3 Godkjenning av vedtekter for Stavanger Kristelige Studentforbund Saksansvarlig(e): Type sak: Hva saken gjelder: 6.3 Godkjenning av vedtekter for Stavanger Kristelige Studentforbund Saksansvarlig(e): Type sak: Hva saken gjelder: Landsstyret Vedtakssak Landsmøtet må godkjenne vedtektene for det nystartede/gjenstartede

Detaljer

Foreningens navn er Norsk Forbund for Innkjøp og Logistikk. Kortform er NIMA. Foreningen ble stiftet 20. mars 1915.

Foreningens navn er Norsk Forbund for Innkjøp og Logistikk. Kortform er NIMA. Foreningen ble stiftet 20. mars 1915. Norsk Forbund for Innkjøp og Logistikk Vedtekter 1 Navn og formål Foreningens navn er Norsk Forbund for Innkjøp og Logistikk. Kortform er NIMA. Foreningen ble stiftet 20. mars 1915. NIMA en en frittstående

Detaljer

Lov for Ski idrettsråd stiftet 01/ Vedtatt den 08/ med senere endringer, senest av 27/ LOV FOR IDRETTSRÅD I SKI KOMMUNE

Lov for Ski idrettsråd stiftet 01/ Vedtatt den 08/ med senere endringer, senest av 27/ LOV FOR IDRETTSRÅD I SKI KOMMUNE Lov Lov for Ski idrettsråd stiftet 01/01-1973. Vedtatt den 08/03-2005 med senere endringer, senest av 27/03-2008. Godkjent av idrettsstyret mai 2008. 1 FORMÅL LOV FOR IDRETTSRÅD I SKI KOMMUNE Ski idrettsråd

Detaljer

V E D T E K T E R CISV NORGE

V E D T E K T E R CISV NORGE Vedtatt 24.10.1987 Tillegg, ny 11 22.04.1990 Endring 10b og c 25.04.1992 Endring 10b og c Ny 10g 23.04.1994 Endring 8e (pkt. 3,4 og 8) 9b 10b, c og d 11 23.04.1995 Tillegg 6 21.04.1996 Endring 14 25.04.1998

Detaljer

Vedtekter Det Kongelige Selskap for Norges Vel

Vedtekter Det Kongelige Selskap for Norges Vel Vedtekter Det Kongelige Selskap for Norges Vel Sist vedtatt 16. juni 2015 Vedtatt av representantskapet 29. mai 1990, 22. august 1991, 9. juni 2004, 3. juni 2009 og 16. juni 2015 1. Organisasjon Det Kongelige

Detaljer

ÅLESUND GOLFKLUBB ÅRSMØTE 2015

ÅLESUND GOLFKLUBB ÅRSMØTE 2015 ÅLESUND GOLFKLUBB ÅRSMØTE 2015 24.februar kl 19:00 Hotel Waterfront Nedre Strandgate 25 27 Forslag og saker som ønskes behandlet på årsmøtet må være styret i hende senest 10.februar 2015. Sakene kan sendes

Detaljer

VEDTEKTER FOR NORSKE SAMERS RIKSFORBUND Vedtatt på NSRs 40. landsmøte, 26.10.2008

VEDTEKTER FOR NORSKE SAMERS RIKSFORBUND Vedtatt på NSRs 40. landsmøte, 26.10.2008 VEDTEKTER FOR NORSKE SAMERS RIKSFORBUND Vedtatt på NSRs 40. landsmøte, 26.10.2008 Landsstyrets forslag av 23.08.2008 1 Navn Forbundets navn er Norgga Sámiid Riikkasearvi / Vuona Sámij Rijkasiebrre / Nøørjen

Detaljer

MOMENTUMS VEDTEKTER 2015

MOMENTUMS VEDTEKTER 2015 MOMENTUMS VEDTEKTER 2015 VEDTATT PÅ LANDSMØTE 31. MAI 2015 INNHOLD 1 Navn... 3 2 Formål... 3 3 Medlemskap... 3 4 Kontingent... 3 5 Organisasjonens oppbyggingsform... 4 KAPITTEL 2 LANDSMØTE... 5 6 Generelt...

Detaljer

VEDTEKTER FOR BLÅ KORS NORGE

VEDTEKTER FOR BLÅ KORS NORGE VEDTEKTER FOR BLÅ KORS NORGE 1. GENERELLE BESTEMMELSER 1 Grunnlag og formål 1. Blå Kors Norge er en felleskristen, diakonal organisasjon som fremmer rusfrihet i samfunnet, og er tilsluttet Blå Kors Internasjonale

Detaljer

SAK 2 Konstituering. Inneholder:

SAK 2 Konstituering. Inneholder: Landsmøte 2013 Trondheim, 30. august til 1. september SAK 2 Konstituering Inneholder: 1. Landsstyrets forslag til tidsplan 2. Landsstyrets forslag til forretningsorden 3. Landsstyrets forslag til møteledere,

Detaljer

ÅLESUND GOLFKLUBB ÅRSMØTE 2016

ÅLESUND GOLFKLUBB ÅRSMØTE 2016 ÅLESUND GOLFKLUBB ÅRSMØTE 2016 29.februar kl 18:00 G Max møtelokaler Høgvollvegen 8 (Breivika) Forslag og saker som ønskes behandlet på årsmøtet må være styret i hende senest 15.februar 2016. Sakene kan

Detaljer

Vedtekter for Hørselshemmedes Landsforbunds Ungdom (HLFU) Stiftet i 1984

Vedtekter for Hørselshemmedes Landsforbunds Ungdom (HLFU) Stiftet i 1984 Vedtekter for Hørselshemmedes Landsforbunds Ungdom (HLFU) Stiftet i 1984 1 FORMÅL OG ORGANISASJON Formål HLFU skal jobbe for unge hørselshemmede og skape åpenhet om det å ha en hørselshemning. Gjennom

Detaljer

Lover for Tolga Røde Kors

Lover for Tolga Røde Kors Lover for Tolga Røde Kors (som vedtatt av årsmøtet 21.02.2012) Kapittel I. Formål 1. Tolga Røde Kors er stiftet den 23. januar 1948. Den er en selvstendig forening med egne medlemmer som slutter opp om

Detaljer

DCSDJSDQ Ö Ö Ö Ö Ö Ö JSNADQÖ Ö

DCSDJSDQ Ö Ö Ö Ö Ö Ö JSNADQÖ Ö DCSDJSDQ Ö Ö Ö Ö Ö Ö JSNADQÖ Ö 1 FORMÅLET Arbeidernes Ungdomsfylking - AUF - er en sosialdemokratisk ungdomsorganisasjon for Arbeiderpartiet. AUF arbeider for et samfunn bygget på den demokratiske sosialismens

Detaljer

Norges Håndballforbund Region SørVest LOV

Norges Håndballforbund Region SørVest LOV Norges Håndballforbund Region SørVest LOV Ajourført etter vedtak på Regionstinget mai 2014 1 INNHOLDSFORTEGNELSE KAPITTEL 1: INNLEDENDE BESTEMMELSER... 3 1-1 Formål... 3 1-2 Organisasjon... 3 1-3 Arbeidsoppgaver...

Detaljer

VEDTEKTER FOR VESTFOLD KULTURNETTVERK

VEDTEKTER FOR VESTFOLD KULTURNETTVERK VEDTEKTER FOR VESTFOLD KULTURNETTVERK GJELDENE VEDTEKTER VEDTATT PÅ ÅRSMØTET 22.08.06 MED ENDRINGER PÅ ÅRSMØTET 16.04.08 1 VEDTEKTER FOR VESTFOLD KULTURNETTVERK Vestfold kulturnettverk er en paraplyorganisasjon

Detaljer

2014/2.2 KONSTITUERING Godkjenning av forretningsorden for landsmøtet

2014/2.2 KONSTITUERING Godkjenning av forretningsorden for landsmøtet NORGGA SÁMIID RIIKKASEARVI VUONA SÁMIJ RIJKASIEBRRE NØØRJEN SAEMIEJ RIJHKESIEBRIE NORSKE SAMERS RIKSFORBUND ÁŠŠEČILGEHUS SAKSFRAMLEGG čoahkkin møte beaivi ja báiki tid og sted áššenummar saksnummer áššemeannudeaddji

Detaljer

VEDTEKTER FOR AUF I BUSKERUD

VEDTEKTER FOR AUF I BUSKERUD VEDTEKTER FOR AUF I BUSKERUD DEL 1. GENERELLE BESTEMMELSER Kapitel 1. Navn, formål og oppgaver 1-1. Navn Fylkeslagets navn er AUF i Buskerud. 1-2. Organisering Fylkeslaget er Arbeidernes Ungdomsfylkings

Detaljer

Vedtekter for Prostatakreftforeningen (PROFO)

Vedtekter for Prostatakreftforeningen (PROFO) Vedtekter for Prostatakreftforeningen (PROFO) Vedtatt av representantskapet 22. mai 2003 Endret på representantskapet 07. mai 2004 Endret på representantskapet 22. april 2005 Endret på representantskapet

Detaljer

Vedtekter for norske kunsthåndverkere

Vedtekter for norske kunsthåndverkere Vedtekter for norske kunsthåndverkere Vedtekter for Norske Kunsthåndverkere: 1. Navn og formål Norske Kunsthåndverkere (NK) er en organisasjon for profesjonelle kunsthåndverkere i Norge. NK er partipolitisk

Detaljer

Norsk cøliakiforenings ungdom

Norsk cøliakiforenings ungdom Forslag til endringer i Vedtekter for Norsk cøliakiforenings ungdom Landsmøtet 2015 Ålesund 1 Navn og formål 1.1 Navn Foreningens navn er Norsk cøliakiforenings ungdom (NCFU). #1 Forslagsstiller: Landsmøtet

Detaljer

Lover for Sola Røde Kors

Lover for Sola Røde Kors Lover for Sola Røde Kors (Med de endringer som vedtatt av landsstyret 12.12.2014) Kapittel I. Formål 1. Sola Røde Kors er stiftet den 15.09.87. Den er en selvstendig forening med egne medlemmer som slutter

Detaljer

Lov for Furuset Idrettsforening stiftet 10. januar 1914

Lov for Furuset Idrettsforening stiftet 10. januar 1914 Lov for Furuset Idrettsforening stiftet 10. januar 1914 Endret sist den 31. mars 2005. FIF er benyttet som forkortelse for Furuset Idrettsforening. NIF er benyttet som forkortelse for Norges Idrettsforbund.

Detaljer

VEDTEKTER Vedtatt på BURG Norges landskonferanse september 2016

VEDTEKTER Vedtatt på BURG Norges landskonferanse september 2016 VEDTEKTER Vedtatt på BURG Norges landskonferanse 23.-25. september 2016 nnhold 1 Formål 2 Medlemskap og organisering 3 BURGs oppbygging 4 Landskonferanse 5 Ekstraordinær landskonferanse 6 Sentralstyrets

Detaljer

Forslag til nye vedtekter for Landssamanslutninga av Vasskraftkommunar

Forslag til nye vedtekter for Landssamanslutninga av Vasskraftkommunar Landsmøte 20.-21. august 2015 Vedlegg 5 26. juni 2015 Til landsmøtet Fra landsstyret Forslag til nye vedtekter for Landssamanslutninga av Vasskraftkommunar Landsstyret fremmer med dette forslag til landsmøte

Detaljer

Lørdag 26. april 2008, Clarion Hotell Oslo Airport. Gardermoen

Lørdag 26. april 2008, Clarion Hotell Oslo Airport. Gardermoen PROTOKOLL REPRESENTANTSKAPSMØTE I NFF Lørdag 26. april 2008, Clarion Hotell Oslo Airport. Gardermoen Sentralstyret er representert ved: Forbundsleder Mona Boysen Fungerende forb.leder Tone F. Zakariassen

Detaljer

Sak 5/2015 Forslag til endring av profil

Sak 5/2015 Forslag til endring av profil Generalforsamling RE:ACT 2015 Haraldsheim vandrerhjem, Oslo 13.-15.februar 2015 1 Sak 1/2015 Godkjenning av innkalling etc. Tid: 5. min Godkjenne innkalling, saksliste, delegater og forretningsorden. Innkalling,

Detaljer

Vedtekter for Seniornett Norge

Vedtekter for Seniornett Norge Vedtekter for Seniornett Norge Vedtatt 27.10.1997, siste revisjon 09.05.2014 1 NAVN OG FORMÅL Foreningens navn er Seniornett Norge, med kortform SN. Seniornett Norge er en landsomfattende og selvstendig

Detaljer

Vedtekter for Diabetesforbundet

Vedtekter for Diabetesforbundet Vedtekter for Diabetesforbundet Vedtatt på landsmøtet 2000 Sist revidert på landsmøtet 19.-21.oktober 2012 1 KAPITTEL 1 NAVN, FORMÅL, MEDLEMSKAP... 4 1 Navn... 4 2 Formål... 4 3 Medlemskap... 4 KAPITTEL

Detaljer

Lov for Snowboardforbundet. Norges Snowboardforbunds Lov

Lov for Snowboardforbundet. Norges Snowboardforbunds Lov Norges Snowboardforbunds Lov Vedtatt på årsmøte 17. Juni 2011 1 Lov for Norges Snowboardforbund (Snowboardforbundet), stiftet 1987. Vedtatt av årsmøtet 16-03-1996 med senere endringer, på årsmøtene 08.06.2007

Detaljer

VEDTEKTER FOR ACTIS RUSFELTETS SAMARBEIDSORGAN

VEDTEKTER FOR ACTIS RUSFELTETS SAMARBEIDSORGAN VEDTEKTER FOR ACTIS RUSFELTETS SAMARBEIDSORGAN 1 Formål Actis Rusfeltets samarbeidsorgan er et samarbeidsorgan for frivillige organisasjoner på rusfeltet og en samfunnspåvirker innenfor ruspolitikk. Vi

Detaljer

VEDTEKTER FOR SKI MUSIKKRÅD. Senere revidert på årsmøtet 30/01/86, 01/03/88, 04/03/93, 13/04/95, 19/03/97, 18/03/98 og siste gang 02/03/09.

VEDTEKTER FOR SKI MUSIKKRÅD. Senere revidert på årsmøtet 30/01/86, 01/03/88, 04/03/93, 13/04/95, 19/03/97, 18/03/98 og siste gang 02/03/09. Vedtatt på Årsmøte den 14. januar 1985. VEDTEKTER FOR SKI MUSIKKRÅD Senere revidert på årsmøtet 30/01/86, 01/03/88, 04/03/93, 13/04/95, 19/03/97, 18/03/98 og siste gang 02/03/09. Ski musikkråd er lokalleddet

Detaljer

VEDTEKTER. for Natur og Ungdom vedtatt på landsmøtet 2014. Kapittel 1: FORMÅL. Kapittel 3: MEDLEMSKAP, LOKALLAG OG FYLKESLAG. Kapittel 2: ORGANISASJON

VEDTEKTER. for Natur og Ungdom vedtatt på landsmøtet 2014. Kapittel 1: FORMÅL. Kapittel 3: MEDLEMSKAP, LOKALLAG OG FYLKESLAG. Kapittel 2: ORGANISASJON VEDTEKTER for Natur og Ungdom vedtatt på landsmøtet 2014 Kapittel 1: FORMÅL 1.1. Natur og Ungdom, Luondu ja Nuorat, har som formål å arbeide for framsynt disponering av, vern om og en jevnere fordeling

Detaljer

STAFO - SAMFUNNSSIKKERHET VEDTEKTER

STAFO - SAMFUNNSSIKKERHET VEDTEKTER STAFO - SAMFUNNSSIKKERHET VEDTEKTER Vedtatt av representantskapet 1.4.2014 Vedtekter for STAFO - samfunnssikkerhet Stiftet 01. april 1965 I ORGANISASJON 1 1. Navnet på foreningen er STAFO-samfunnssikkerhet

Detaljer

VEDTEKTER FOR NORGES PARKINSONFORBUND Revidert på landsmøtet 2011

VEDTEKTER FOR NORGES PARKINSONFORBUND Revidert på landsmøtet 2011 VEDTEKTER FOR NORGES PARKINSONFORBUND Revidert på landsmøtet 2011 1 NAVN Forbundets navn er Norges Parkinsonforbund (NPF). Felles logo for Norges Parkinsonforbund og alle fylkesforeninger/lokalforeninger

Detaljer

Vedtekter Sist endret: 7. november 2015

Vedtekter Sist endret: 7. november 2015 Vedtekter Sist endret: 7. november 2015 1. Formål LPP er en landsomfattende ideell interesse og brukerorganisasjon for pårørende innen psykisk helse. LPP arbeider for anerkjennelse og respekt for pårørendes

Detaljer

Formål 2 MDGBs formål er å fremme MDGs politikk i Bergen og tilpasse denne lokale forhold.

Formål 2 MDGBs formål er å fremme MDGs politikk i Bergen og tilpasse denne lokale forhold. Vedtekter for Miljøpartiet De Grønne i Bergen Siste gang revidert på årsmøtet 27. januar 2016. Grunnlag 1 Miljøpartiet De Grønne i Bergen (heretter omtalt som MDGB) er en del av Miljøpartiet De Grønne

Detaljer