100 ÅR HAVET NORGES VIKTIGSTE LANDSDEL

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "100 ÅR HAVET NORGES VIKTIGSTE LANDSDEL"

Transkript

1

2 HAVET NORGES VIKTIGSTE LANDSDEL 100 ÅR I 2014 I 1914 FORMIDLET Jubileumsutstillingen på Frogner i Oslo moderniseringen av Norge. Den maritime paviljongen ble grunnstammen til Norsk Maritimt Museums (tidl. Norsk Sjøfartsmuseum) samlinger. Når vi i 2014 feirer 200-årsjubileet for demokratiet som styringsform, er det igjen viktig å skape og spre kunnskap om hva havet, sjøfart og kystbasert virksomhet har stått for historisk og hva utviklingen av den maritime klynge kan bety i dagens og morgendagens samfunn. På NMM skal havet fremstå som «vår viktigste landsdel». Før var sjøens folk museets viktigste målgruppe. Fremover skal maritim formidling, aktiviteter og opplevelser særlig rettes mot barn, unge og familier og tilreisende fra inn- og utland. Med nærhet til Osloregionens beslutningstagere og samfunnsaktører, med tilgang til store barne- og ungdomskull kan NMM sette det maritime Norge på kartet og vise unike utviklings- og karrieremuligheter i den maritime sektor. NMM Partners har i samarbeid med museet mobilisert bredt i den maritime næringen og ikke bare i Østlandsområdet slik at Norsk Maritimt Museum nå er på vei mot gamle høyder til gavn både for publikum og næringen.

3

4

5 Beliggenhet ved sjøen gir inspirasjon og en maritim ramme for aktiviteter og læring. Til høyre: Unge båtbyggere i full sving i Barnas Båtverksted. Modeller av containerskip og passasjerbåter gir innføring i ulike skipstyper. PUBLIKUM SKAL ENGASJERES PÅ NYE MÅTER NSM FORNYELSEN SÅ LANGT I NOEN ÅR HAR VI ARBEIDET med omfattende og ambisiøse planer for å engasjere publikum på nye måter. Før laget vi utstillinger der maritime gjenstander var praktstykker, som hovedsakelig ga mening for dem som allerede hadde kunnskap. Nå skal vi, for brede grupper, slå fast hvordan det maritime Norge har og har hatt betydning for den kulturelle, sosiale, økonomiske og teknologiske utviklingen av landet. I 2010 kom utstillingen Skipet, som formidler utvikling og innovasjon innen fremdrift, styring, skrogkonstruksjoner og skipstyper. Barnas Båtverksted er nå et fast og populært tiltak, sammen med navigasjon med modellbåter i Bassenget og innsyn til et flott Modellverksted. I kontrast til verkstedsstøyen, er det i Stillerommet det tegnes og formidles maritime håndverk. Vi har opprustet publikumsfasilitetene: resepsjon, butikk, kafe, toaletter. Landets viktigste maritime maleri samling er nymontert i Gramsalen og vi har fått en Sal for skiftende utstillinger. En tidligere pølsebod er blitt et levende båtbyggeri: BåtLab en, basert på at vi er ledende som forsknings- og forvaltnings institusjon for undervannsarkeologi. Via digital dokumentasjon i DokuLab en og konservering i Frysetørrer n og verk steder binder vi sammen fortidens båter og skip med morgendagens.

6 Osebergskipet og andre ikoner i museene på Bygdøy trekker hundretusener hvert år. NY GIV FOR MUSEUMSØYA BYGDØY ETTER AT DET I 2012 ble bestemt at vikingskipene forblir på Bygdøy, har gamle planer og drømmer fått ny aktualitet. Et fornyet Norsk Maritimt Museum blir sentralt på Bygdøy som et maritimt kunnskaps- og opplevelsessenter sammen med Vikingskipshuset, polarmuseet Fram, Kon-Tiki og fjorden omkring. Folkemuseets og Kulturhistorisk Museums nye planer om et viking- og middelaldersenter gir også halvøya ny aktualitet. Når polarskipet Gjøa i 2013 er i hus i nytt bygg for Frammuseet, drømmer vi om å bruke skipets gamle plass ved brygga til å bygge en kopi av Tuneskipet sammen med Vikingskips huset. Videre kan formidlingen av hele Norges historie kompletteres når Folkemuseets bonde samfunn blir supplert med formidlingsløyper der vi viser alt fra sjøfart og kystkultur til den moderne maritime klynge. Museets fantastiske beliggenhet gir grunnlag for et dobbelt tilbud: kunnskap og opplevelse i utstillinger inne koblet med fjorden som innbyr til seiling, rotur, fiske, sjøsikkerhetsopplæring, bading og lek - aktiviteter som kan skape maritime tilknytninger og interesser for livet.

7 NSM Grunnleggende roferdigheter læres i bynære omgivelser, og her er mer plass til maritim lek og læring for ulike aldersgrupper. BYGDØY EN MARITIM OPPLEVELSE 7 8

8

9 Museet formidler kunnskap fra egen forskning og undervannsarkeologi. Øverst fra kommende utstilling Til sjøs!. VI TRENGER DEG Publikum kommer delvis sjøveien til Oslo. M/S Color Magic s forbiseiling er en attraksjon i seg selv NSM FLERE PARTNERE TIL AMBISIØSE MÅLSETNINGER MED BIDRAG FRA NMM Partners og museets egne fonds er deler av museet oppgradert, utstillingen Skipet lansert og vi er langt på vei med planlegging av utstillingene Norge er havet og Til sjøs! for lansering i jubileumsåret For å nå de ambisiøse målsetningene museet og partnere har tegnet for de neste årene, trenger vi ytterligere partnere. Du og ditt selskap kan få av gjørende betydning for at museet bidrar til folkeopplysning, formidler de maritime næringer og tradisjoner og deres innvirkning på norsk samfunnsliv. Finansiell bistand er avgjørende for at de gamle bygningene og salene er klare til å motta nye utstillinger og for at formidlingen kan gjennomføres med den interaktivitet, opplevelsesmiljø, original gjenstander og faglige basis som er påkrevet for å få gjennomslag hos publikum. Styre og ledelse arbeider intenst for å sikre økede offentlige bevilgninger til drift. Halvoffentlige museer har gjerne 60 % i offentlig støtte, mens Maritimt Museum har omkring 25 %. Eksterne konsulenter har vurdert at staben bør økes med 10 personer og at det er behov for titalls millioner til rehabilitering av bygningsmasse og tekniske anlegg.

10

11 Et blikk mot fortid og fremtid: Nye utstillinger for innlevelse i nye temaer. Til høyre et utsnitt fra konseptet til Norge er havet. MODERNE UTSTILLINGER, AKTIVITETER OG OPPLEVELSER NSM M 2 NYE UTSTILLINGER Nye formidlingsgrep er grunnleggende i et fornyet museum. Vi skal rustes opp som et sentralt, nasjonalt kunnskapssenter om norske maritime tradisjoner i fortid og nåtid. Kunnskapen og interessen skal nå et bredt publikum. Vi vil særlig satse på barn og unge, familier og skoler og turister. Museet skal formidle de maritime næringenes betydning gjennom moderne utstillinger, aktiviteter og opplevelser. Det første trinnet i fornyelsen, utstillingen Skipet, stod ferdig i I 2014 kommer utstillingene som vi foreløpig har kalt Norge er havet og Til sjøs!. Norge er havet blir et kunnskaps- og opplevelsessenter om norsk skipsfarts utvikling i de siste tiårene, med noen blikk inn i fremtiden. Her er vareutvekslingen mellom kontinentene, og Norges særegne maritime klynge sentrale emner. Offshoredreiningen i norsk skipsfart belyses. I Til sjøs! møter vi mennesker til vanns, fra middelalderen helt til dagens norske sjøfolk. Folks liv og hverdag ses fra akterkastell og poop, ildsted og bysse, rigg og maskinrom. Publikumsmottak og flytmønster i hele museet skal forbedres. Tilreisende fra nær og fjern vil få et spennende, lærerikt, engasjerende og variert tilbud som skal anspore til ytterligere studier og gjentatte besøk. I 2013 går vi videre med fundraising til Båthallen der skal vi på ytterligere 1000 m 2 utstille landets eneste representative samling av tradisjonsbåter, satt inn i en kystkulturell ramme, og Redningsselskapets historie med redningsskøyta RS 14 Stavanger. Museet, sammen med NMM Partners, har som målsetting å presentere et museum med nytt innhold i første kvartal Hele museumsområdet skal være klart til sommersesongen i jubileums året. Bygningsmessig rehabilitering er i gang sommeren 2012.

12

13 Det faglige og det sosiale lar seg lett kombinere, til et makeløst utsyn over indre Oslofjord. ARENA FOR FAGLIGE OG SOSIALE TREFF NSM MØTESTED FOR NÆRINGEN NORSK MARITIMT MUSEUM har flotte selskaps- og konferanselokaler, med en stemningsfull maritim ramme og den beste utsikten over indre Oslofjord! Lokalene Røylen og Triton egner seg godt til møter, arrangementer og til hyggelige lunsjer og middager og grupper på inntil 70 personer. Man kombinerer disse lett med kulturelle innslag. Dette kan enten være omvisninger på museet, en seiltur med skonnerten Svanen, eller øvrige tilbud som finnes innen gangavstand på Bygdøy. Lokalene inne i museet er utstyrt med AV-utstyr og trådløst nettverk. På museets uteområder og inntil videre i Båthallen fra 1958, kan man rigge til selskaper for inntil 300 personer sittende til middag. Den helt unike plasseringen ved sjøen gjør dette til et av Oslos mest attraktive selskapslokaler. Man kan legge opp til aktiviteter ute og ha kort vei til båt- eller busstransport. Selskaps- og konferanselokalene driftes av Sult Restauranter, som står for all servering og booking av lokalene. Kontakt dem på eller

14

15 Nysgjerrig på bildene fra museets samlinger? Gå til sett inn nummeret (for eksempel NSM.04226) i søkefeltet og du vil få vite mer. NMM PARTNERS Astrup Fearnley as A. Wilhelmsen Management as Belships asa Bergesenstiftelsen Blystad Shipholding Inc. Bukser og Berging AS Color Line as Den Norske Krigsforsikring for Skib Det Norske Veritas DnB asa Farstad Shipping asa Fred. Olsen & Co. Gard Grieg Foundation Havila Shipping asa H.T. Grams arv Höegh Autoliners Inge Steensland as I.P. Huuse as Island Offshore Management AS Klaveness Marine as Knutsen OAS Shipping as Kongsberg Gruppen asa Kristian Siem Ness, Risan & Partners as Norsk Maritimt Museums Venner Nordea Bank asa Nordic American Tanker Shipping Ltd. Nordisk Skibsrederforening Norwegian Hull Club Olympic Shipping AS Oslo Havn KF Oslo Maritime Stiftelse Rasmussengruppen as Rolls-Royce Marine as R.S. Platou asa Skuld Solstad Shipping as Stolt-Nielsen Norway as The Torvald Klaveness Group Tschudi Kirkenes AS Tyin as J.J. Ugland Selskapene Ulstein Group Western Bulk Wilh. Wilhelmsen asa Østensjø Rederi as Norsk Maritimt Museum mottar driftsstøtte fra Design og produksjon: Itera Gazette Opplag: 200 Foto: NMM / Scanpix Farstad / Expology AS PML arkitektur For mer informasjon, vennligst kontakt: Direktør Espen Wæhle tlf / Nestleder Eyvind Bagle tlf /

16 Norsk Maritimt Museum Bygdøynesveien 37 N-0286 Oslo www. marmuseum.no

KJENN DIN HISTORIE, FINN DIN BØLGE OCEAN TALENT CAMP BYGDØY

KJENN DIN HISTORIE, FINN DIN BØLGE OCEAN TALENT CAMP BYGDØY KJENN DIN HISTORIE, FINN DIN BØLGE OCEAN TALENT CAMP BYGDØY 21. 23. MAI 2014 SETT AV 21.-23. MAI TIL OCEAN TALENT CAMP Over tre dager i mai blir Ocean Talent Camp Bygdøy arrangert på Norsk Maritimt Museum.

Detaljer

Kystkulturfestival Forbundet KYSTENs Landsstevne 2014. Bjørvika 17. 20. juli 2014

Kystkulturfestival Forbundet KYSTENs Landsstevne 2014. Bjørvika 17. 20. juli 2014 Kystkulturfestival Forbundet KYSTENs Landsstevne 2014 Bjørvika 17. 20. juli 2014 #kysten2014 Forbundet KYSTENs Landsstevne 2014 Når vi nå ønsker dere velkommen til Landsstevnet i 2014 ligger det en mangeårig

Detaljer

Prosjektbeskrivelse og designstrategi Thomas Kjellberg

Prosjektbeskrivelse og designstrategi Thomas Kjellberg Prosjektbeskrivelse og designstrategi Thomas Kjellberg Oppgaven Situasjonsbeskrivelse Vikingskipshuset Frammuseet Kon-Tiki Museet Norsk Sjøfartsmuseum Trender Eksisterende image Interesse Støy Swotanalyse

Detaljer

Forbundet KYSTEN Per Hillesund

Forbundet KYSTEN Per Hillesund Forbundet KYSTEN Per Hillesund FORBUNDET KYSTENS KYSTLAGSUNDERSØKELSE FOR 2008 Kystlagsundersøkelse for 2008 Oppsummering av kystlagsundersøkelsen for 2008 Forbundet KYSTEN er en organisasjon i vekst.

Detaljer

Årsrapport MARITIMT & OFFSHORE FORUM OSLOFJORDEN

Årsrapport MARITIMT & OFFSHORE FORUM OSLOFJORDEN 2014 Årsrapport MARITIMT & OFFSHORE FORUM OSLOFJORDEN Innhold Innledning av daglig leder Interimstyret Administrasjonen Styrets beretning: MFO OOF Verdi av offentlig og Privat in-kind bidrag Aktiviter

Detaljer

ØF-rapport nr. 5/2007 Oscarsborg festning En situasjonsanalyse Birgitta Ericsson

ØF-rapport nr. 5/2007 Oscarsborg festning En situasjonsanalyse Birgitta Ericsson ØF-rapport nr. 5/2007 Oscarsborg festning En situasjonsanalyse av Birgitta Ericsson ØF-rapport nr. 5/2007 Oscarsborg festning En situasjonsanalyse av Birgitta Ericsson 1 Tittel: Forfatter: Oscarsborg

Detaljer

SHIPPING & OFFSHORE FORUM

SHIPPING & OFFSHORE FORUM Forretningsplan for utvikling av Bulkforum til SHIPPING & OFFSHORE FORUM Utarbeidet av styret og daglig leder i Bulkforum i nov/des 2012 og januar 2013 INNHOLD SIDE 1. Executive Summary 2 2. Innledning

Detaljer

Privat eierskapsberetning

Privat eierskapsberetning Privat eierskapsberetning NHO Eierforums årsrapport over privat eierskap 2011 Eierforum samler familiebedrifter og aktive eiere blant medlemmene i Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO) og Norges Rederiforbund

Detaljer

INNHOLD. KAP 1: BYEN I BYEN s. 4. KAP 2: PARK OG BAD s. 8. KAP 3: SKOLE OG FRITID s. 16. KAP 4: DET URBANE LIV s. 20. KAP 5. BOLIGER s.

INNHOLD. KAP 1: BYEN I BYEN s. 4. KAP 2: PARK OG BAD s. 8. KAP 3: SKOLE OG FRITID s. 16. KAP 4: DET URBANE LIV s. 20. KAP 5. BOLIGER s. INNHOLD KAP 1: BYEN I BYEN s. 4 KAP 2: PARK OG BAD s. 8 KAP 3: SKOLE OG FRITID s. 16 KAP 4: DET URBANE LIV s. 20 KAP 5. BOLIGER s. 24 KAP 6. TURISME s. 32 KAP 7. BUSINESS s. 36 KAP 8. FAKTA OG FORSKJELLER

Detaljer

OSLOREGIONEN. Fremtidens arbeidsplasser

OSLOREGIONEN. Fremtidens arbeidsplasser OSLOREGIONEN Et bilag som distribueres sammen med Aftenposten 23.08.2006. SKRUS SAMMEN Foto: Morten Brakestad Innovasjon i sentrum Osloregionen har mulighet til å hevde seg blant Europas mest innovative

Detaljer

SPORENE FRA FORTIDEN. Dagliglivets kulturminner s. 2 3 Digitalt fortalt s. 8 9 Kulturminneløypa s. 20 21

SPORENE FRA FORTIDEN. Dagliglivets kulturminner s. 2 3 Digitalt fortalt s. 8 9 Kulturminneløypa s. 20 21 Hele dette bilaget er en annonse fra Kultur- og kirkedepartementet og Miljøverndepartementet SPORENE FRA FORTIDEN 2009 Dagliglivets kulturminner s. 2 3 Digitalt fortalt s. 8 9 Kulturminneløypa s. 20 21

Detaljer

Nettverk etter soning

Nettverk etter soning Nettverk etter soning Årsrapport 2011 Innhold Side 3 Innledning Innledning 2011 har vært et spennende år for Nettverk etter soning (NES). Fire ansatte er nå samlet i nye kontorer og vi opplever at det

Detaljer

Sak: Støttebevilgning fra havnekassen - fritak for havnevederlag 2013

Sak: Støttebevilgning fra havnekassen - fritak for havnevederlag 2013 Oslo Havn KF Havnedirektøren Utv. nr. Utvalg Møtedato 91/12 Havnestyre 06.12.2012 Saksbehandlende avdeling: Saksbehandler: Havnedirektør/ Administrasjonsavdelingen Anne-Marie Alnes Bakkerud Dato: 13.11.2012

Detaljer

KART: 2013 avsluttet med et nytt regionkart med de 10 eierkommunene i Haugaland Vekst

KART: 2013 avsluttet med et nytt regionkart med de 10 eierkommunene i Haugaland Vekst 2013 KART: 2013 avsluttet med et nytt regionkart med de 10 eierkommunene i Haugaland Vekst 2 INNHOLD Perspektiv... 5 Næring til nyskaping... 7 Skape muligheter... 8 Samarbeid om utvikling... 11 Utvikle

Detaljer

Grimstad står aldri stille

Grimstad står aldri stille Grimstad står aldri stille En moderne by 2 Grimstad Innbyggere: 20.000 Areal: 303 km 2 Du finner fortsatt de hvite trehusene og alle sommerturistene her. Men ellers er Sørlandet forandret etter mange år

Detaljer

Har du gjort alt for å finne den rette kjøper eller strategiske partner?

Har du gjort alt for å finne den rette kjøper eller strategiske partner? Har du gjort alt for å finne den rette kjøper eller strategiske partner? De fleste endrer eierstrukturen i bedriften sin bare én gang. Det er en beslutning man skal leve med i mange år. En samtale med

Detaljer

&opplevelser. konferanser. Med fokus på Stavanger: Pulserende byliv, kickoff på museum eller vill natur og tur til Kjeragbolten? Valget er ditt.

&opplevelser. konferanser. Med fokus på Stavanger: Pulserende byliv, kickoff på museum eller vill natur og tur til Kjeragbolten? Valget er ditt. Annonsebilag utgitt av Provisa Informasjon AS 1. utgave 2010 Kurs konferanser &opplevelser Foto: Terje Rakke/Nordic Life AS/Fjord Norge AS Med fokus på Stavanger: Pulserende byliv, kickoff på museum eller

Detaljer

VEDLEGG OPERA- OG KULTURHUSET I KRISTIANSUND

VEDLEGG OPERA- OG KULTURHUSET I KRISTIANSUND VEDLEGG OPERA- OG KULTURHUSET I KRISTIANSUND FORPROSJEKT 01.02.2013 Oppdragsgiver: Kristiansund kommune Prosjekt: Opera- og kulturhuset i Kristiansund Forprosjektrapport 01.02.13 NYTT OPERA- OG KULTURHUS

Detaljer

DEN MARITIME KLYNGEN I OSLOREGIONEN 2007

DEN MARITIME KLYNGEN I OSLOREGIONEN 2007 DEN MARITIME KLYNGEN I OSLOREGIONEN 2007 DEN MARITIME KLYNGEN I OSLOREGIONEN, 2007 1 DEN MARITIME KLYNGEN I OSLOREGIONEN BÆRUM OSLO ASKER DRAMMEN KONGSBERG HORTEN MOSS TØNSBERG SARPSBORG FREDRIKSTAD SANDEFJORD

Detaljer

T i p s h e f t e f o r

T i p s h e f t e f o r T i p s h e f t e f o r r e k r u t t e r i n g Heftet er gitt ut av Studentliv, en avdeling i SiO (Studentsamskipnaden i Oslo). Heftet er skrevet av arbeidsgruppen for Læring og Organisasjonsutvikling

Detaljer

UTVIKLING AV KVARTAL 5 I KVADRATUREN

UTVIKLING AV KVARTAL 5 I KVADRATUREN ANBEFALING TIL KRISTIANSAND KOMMUNE FRA FORENINGEN POSEBYEN UTVIKLING AV KVARTAL 5 I KVADRATUREN 2015-02-20 Forord I Kvartal 5 i Posebyen ligger den siste offentlig eide bakgården i Kristiansand. Den er

Detaljer

Museum, arkiv og samfunn Kunnskapsbehov og utfordringer

Museum, arkiv og samfunn Kunnskapsbehov og utfordringer Tone Fredriksen Ydse Museum, arkiv og samfunn Kunnskapsbehov og utfordringer Prosjektet Kulturarvinstitusjonenes samfunnsrolle har vært et samarbeid mellom Norsk kulturråd og ABM-utvikling. Jeg har hatt

Detaljer

Museumsplan. for. Helgeland

Museumsplan. for. Helgeland Museumsplan for Helgeland 2011 2016 1 Innholdsfortegnelse Kap. 1 Innledning...4 1.1 Innledning...4 1.2 Finansiering...6 1.3 Organisering...6 1.3.1 Organisasjonsskisse...7 Kap. 2 Formidling...8 2.1 Innledning...8

Detaljer

Nært og sentralt. en spennende småby

Nært og sentralt. en spennende småby Nært og sentralt en spennende småby Grimstad er en mangfoldig by og kommune Denne brosjyren gir noen smakebiter av hva Grimstad kan by på. Vi håper den inviterer til nærmere utforsking og besøk enten du

Detaljer

Arbeid med strategiske mål og utvikling av publikumstilbudene

Arbeid med strategiske mål og utvikling av publikumstilbudene Arbeid med strategiske mål og utvikling av publikumstilbudene Norsk Teknisk Museum har de siste årene hatt en betydelig vekst i publikumstilstrømningen. Etter i mange år å ha ligget relativt stabilt, har

Detaljer

Bra nok? Egnede lokaler til kultur

Bra nok? Egnede lokaler til kultur Forord Side 4 Bra nok? Egnede lokaler for kultur Side 6 Formidlingsarenaer Side 10 Aktivitetslokaler Side 22 Skole Side 36 Lager Side 42 Kjekt å ha Side 50 Etterord Utfordringer og problemstillinger Side

Detaljer

visitbergen.com Bergen har mye å vise fram.

visitbergen.com Bergen har mye å vise fram. Strategi- og MARKEDSPLAN for bergen reiselivslag 2013-15 visitbergen.com Bergen har mye å vise fram. Vi skal skape reiselyst til Bergensregionen. Innhold 1 Innledning fra Reiselivsplan til operativ aktivitetsplan

Detaljer

årsrapport FOTO AV ORDFØRER Svein André Svendsen FOTO AV RÅDMANN Larvik kommune ILLUSTRASJONSBILDER Shutterstock.com PAPIR Multidesign

årsrapport FOTO AV ORDFØRER Svein André Svendsen FOTO AV RÅDMANN Larvik kommune ILLUSTRASJONSBILDER Shutterstock.com PAPIR Multidesign årsrapport 2014 årsrapport 2014 FOTO AV ORDFØRER Svein André Svendsen FOTO AV RÅDMANN Larvik kommune ILLUSTRASJONSBILDER Shutterstock.com PAPIR Multidesign DESIGN Arbeid og Kvalifisering, Larvik kommune

Detaljer

Et kurs med fokus på veien fra offer til aktør i egen rehabilitering

Et kurs med fokus på veien fra offer til aktør i egen rehabilitering Ta styring - strategi for gode valg i LAR Et kurs med fokus på veien fra offer til aktør i egen rehabilitering Et oppdrag for NAV Østfold for deltakere i LAR-prosjektet Sarpsborg for perioden 2. november

Detaljer

Kysten rundt. 5. mars 2012

Kysten rundt. 5. mars 2012 Kysten rundt 5. mars 2012 I dag Vi presenterer det som egentlig en justert og konkretisert kampanjeplan. På noen områder er vi tydelige, og mener dere bør beslutte her og nå. Andre steder antyder vi løsninger,

Detaljer