OKTOBER 2008 INDUSTRI/VVS KATALOGDEL 3 TEKNISK ISOLERING MED MINERALULL

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "OKTOBER 2008 INDUSTRI/VVS KATALOGDEL 3 TEKNISK ISOLERING MED MINERALULL"

Transkript

1 OKTOBER 2008 INDUSTRI/VVS KATALOGDEL 3 TEKNISK ISOLERING MED MINERALULL

2 Teknisk isolering Våre tekniske isolasjonsprodukter omfatter mineralullprodukter (glassull og steinull), cellegummiprodukter og produkter av ekstrudert- og ekspandert polystyren (skumplast). Produktspekteret dekker en rekke anvendelsesområder innenfor industri-, VVS- VA- og Marine isolering. Denne brosjyren behandler teknisk isolering med mineralull, ved bruk av både glassull og steinull. For teknisk isolering med andre produkter enn mineralullisolasjon (Armaflex cellegummi, Styrofoam), henviser vi til egne brosjyrer. Teknisk isolering med mineralull omfatter i hovedtrekk isolering av rør, kanaler, tanker og eventuelt annet teknisk utstyr i industrianlegg. Innenfor hvert av disse bruksområdene velger vi å isolere utifra termiske-, lydmessige eller brannmessige hensyn. Ofte må en la alle tre hensyn ligge til grunn for valg av produkt og dimensjonering av produktet. For det er dette isolering dreier seg om; å velge riktig isolasjonsprodukt, å dimensjonere riktig tykkelse og å montere produktet korrekt. Denne brosjyren avklarer alle tre forhold samtidig som endel bakgrunnsstoff presenteres for å øke forståelsen for hvordan vi skal isolere riktig. Glassull Hovedkomponentene, i både vanlig glass og i glassull er sand, soda og kalk. I vår glassullproduksjon benytter vi også en stor andel (ca. 70 %) resirkulert glass. I smeltet tilstand ved rundt 1400 C blir glasset ført inn i en hurtig roterende metallring som vi kaller spinner. Glasset spinnes ut gjennom hullene og formes til lange, tynne tråder. Produktets endelige form og egenskaper bestemmes av transportbåndets hastighet og av høyden mellom båndene når produktet passerer herdeovnen. Glassull er svært elastisk og komprimeres opptil 75 % ved emballering. Produktet har dermed et adskillig mindre lagring- og transportvolum enn isolasjonsvolum. Steinull Steinull produseres av diabas, kalkstein og koks som også fremstilles ved at råvarene smeltes og spinnes til tynne fibre. Steinull tåler noe høyere drifttemperatur ca C mot ca C for glassull. Materialet leveres som plater og ruller med forskjellige type belegg som aluminiumsfolie, komfortbelegg og stålnetting m.m. Hjemmesiden; Glavas Industri/VVS/VA produkter har egen hjemmeside under Her finner man all informasjon om denne produktgruppen. Denne hjemmesiden behandler kun tekniske isolasjonsprodukter og er ment for VVS- og VAkonsulenter, rørleggere, ventilasjonsentreprenører, isolatører og andre som arbeider med anvendelsesområder innenfor Industri-, VVS- og VA-isolering. I tillegg finner du egen side for Marine isolering der både komfort og brannisolasjon av skip er behandlet. 2

3 Innhold INNHOLD Produkter 4 Produktnøkkel 4 Produktbeskrivelser 4 Generelt 6 Energiøkonomisering 6 Støy og miljø 6 Brann og sikkerhet 6 Isolering av rør 7 Termisk 7 Lyd 10 Brann 11 Montering 12 Isolering av kanaler 13 Termisk 13 Kondens 13 Lyd 14 Brann 15 Montering 17 Isolering av tanker og beholdere 19 Isolering for skip og offshore 20 Spesialprodukter for norsk industri 22 Beregningsprogram GTI 23 Teori og forskrifter 24 Termisk 24 Lyd 26 Brann 28 3

4 Produkter Produktnøkkel Produktnøkkelen hjelper deg å finne rett produkt for dine isolasjonsområder. Under anvendelsesområder kan du søke på rørets temperatur. Mineralullen er omtalt videre i brosjyren. Armaflex cellegummi er omtalt i eget materiell. Produktnøkkel / anvendelsesområde: Rør-/kanal- og tanktemperatur Produktnavn Kalde medier Varme medier Max overflate- Brann- Branntekn. Materiale Temp. [ C] temp. isolasjon isolasjon 1) klasse RØRSKÅL: AF/Armaflex rørisolasjon 3) PII Cellegummi Glava Tapelock Rørskål 80 C PI Glassull Glava Alucomfort Rørskål 100 C PI Glassull PLATE/MATTE: AF/Armaflex plater/rull 3) PII Cellegummi Glava Lamellmatte 60 C In 1 2) Glassull Glava Lydfelleplate C In 1 2) Glassull Glava Komfort Industrimatte 100 C In 1 Glassull Glava Folie Industrimatte 300 C In 1 Glassull Glava Komfort Brannmatte 100 C In 1 Steinull Glava Folie Brannmatte 300 C In 1 Steinull 1) Produkter dokumentert for gjennomføringer i brannklassifiserte konstruksjoner. 2) Produktet tilfredsstiller også klasse A2-s1,d0 i hendhold til NS-EN ) Armaflex produktet tåler temperaturer opp til maks C (for plane flater maks 80 0 C). Produktbeskrivelser Felles for samtlige produkter er at de er produsert av ubrennbar glass- eller steinull. Samtlige belagte produkter oppfyller kravet til overflateklasse PI (for rør) og overflateklasse In 1 (for kanaler). Glava Tapelock Rørskål Glassull rørskål med ytterkledning av rutemønstret glasstrådforsterket aluminiumsfolie. Aluminiumen har en langsgående overlapp med selvklebende tape. Benyttes som termisk-, brann- og støyisolering av rør. Glava Lydfelleplate 2000 Trykkfast glassullplate med sort glassfibervev på én side. Benyttes som lyddempingsmateriale i lyddempere til ventilasjons-anlegg. Kan også benyttes som komfortisolasjon på skip og offshore installasjoner. Glava Alucomfort Rørskål Glassull rørskål med ytterkledning av rutemønstret glasstrådforsterket aluminiumsfolie. Benyttes som termisk-, brann- og støyisolering av rør der systemet er skjult eller skal mantles. Kan også benyttes som komfortisolasjon på skip og offshore installasjoner. Glava Lamellmatte Glassullmatte med tverrstilte fibre i lameller festet i glassfiberarmert alufolie. Benyttes som termisk isolering av ventilasjonskanaler og store rør. Kan også benyttes som komfortisolasjon på skip og offshore installasjoner. 4

5 Produkter Glava Komfort Industrimatte Glassullmatte med innvendig komfortbelegg i tillegg til ytterkledning av komfortduk og netting. Benyttes som termisk isolering av rør og tanker og som brannisolering rundt ventilasjonskanaler. Glava Rull A 37 Glassullmatte for varmeisolering av tanker, beredere o.l. Benyttes også som komfortisolasjon på skip og offshore installasjoner. Glava Folie Industrimatte Glassullmatte med innvendig komfortbelegg i tillegg til ytterkledning av armert alufolie og netting. Benyttes som termisk isolering av rør og tanker og som brannisolering rundt ventilasjonskanaler. Kan også benyttes som komfortisolasjon på skip og offshore installasjoner. Glava Komfort Brannmatte Steinullmatte med ytterkledning av komfortduk og netting. Benyttes som termisk isolering av rør og tanker og som brannisolering rundt ventilasjonskanaler. Glava Plate A 37 Glassullmatte for varmeisolering av tanker, beredere o.l. Benyttes også som komfortisolasjon på skip og offshore installasjoner. Glava Trinnlydplate Trykkfast glassullmatte med belegg. Benyttes til lydisolering av tekniske rom med flytende gulv, som vifte- og aggregatrom etc. Glava Folie Brannmatte Steinullmatte med ytterkledning av armert alufolie og netting. Benyttes som termisk isolering av rør og tanker og som brannisolering rundt ventilasjonskanaler. Paroc Marine Wired Nat Nettingmatter for brannisolering av skott og dekk ombord på skip. Leveres også i plater uten netting. Glava Vintermatte Glassullmatte innsveiset i en sterk plastfolie. Benyttes som midlertidig frostbeskyttelse av rørledninger på bakken eller som ligger i utgravde grøfter. Produktet er ikke brannklassifisert. ULTIMATE Ny generasjon mineralull som innehar de beste egenskapene med hensyn til vekt, brann, komfort og støy. Benyttes i stor grad for isolering ombord på skip. 5

6 Generelt Generelt Energiøkononomisering Industrien, tiltakshaver og samfunnet kan spare store mengder energi blant annet ved å isolere VVS-anlegg. Hvert eneste år har prosessindustrien store varmetap på grunn av mangler ved rørisolasjon som tilsvarer flere hundretusen tonn olje. Når det gjelder ENØK-råd fra energiselskaper ser man dessverre at de altfor ofte er ensidig opptatt av de omkringliggende faktorer i stedet for å gå rett på kilden. På et varmeanlegg er det viktig først å isolere rørene bedre før man vurderer andre tiltak som varmepumper etc. for å spare energi. Det er god energiøkonomi å sørge for at varmen ikke legges igjen på veien (rørstrekket), men kommer frem til konvektorene som skal regulere riktig varme i hvert enkelt rom. Støy og miljø Lyd er svingninger som kan oppfattes med hørselen. Når lyden oppfattes som uønsket, er det snakk om støy. I tekniske rom er følgende komponenter støyproduserende: vifter, aggregater, maskiner, pumper, kompressorer, turbulente luftstrømmer i kanaler etc. Støyen kan forplante seg gjennom kanaler og rør, etasjeskiller, veggkonstruksjoner, utette gjennomføringer og lignende. Byggeforskriften sier at bygningen og/eller brukerområdet som er en del av bygningen skal beskyttes mot støy og vibrasjoner som oppstår ved forventet bruk av bygninger. Byggverket skal utføres slik at de beskytter brukerne i eller nær byggverket mot støy. I 1997 kom ny Teknisk forskrift til plan- og bygningsloven. Noe av målsetningen var å få bedre bygninger samt redusere driftskostnadene gjennom hele byggets levetid ved blant annet å redusere energiforbruket. Brann og sikkerhet For å hindre og motvirke spredning av brann i et bygg, deles bygget inn i brannseksjoner og brannceller. For å sikre at bygningsdelens brannmotstand ikke svekkes som følge av gjennomføringer må det brannisoleres og branntettes. Glava isolasjon er klassifisert som ubrennbart materiale på lik linje For å velge riktig isolasjonsprodukt og finne optimal isolasjonstykkelse må det tas hensyn til parametere som varmetap, energipris, inflasjon, realrente og avskrivningstid. Det viser seg da som vist på figur 1 at selv om byggekostnaden øker vil totalkostnaden (livsløpskostnaden) bli lavere på grunn av reduserte energikostnader i hele byggets levetid. Kostnader Økonomisk isolasjonstykkelse totalkostnad byggekostnad Bilde 1. Brannisolering av rør for å hindre for høy varmeoverføring til neste branncelle. oppvarmingskostnad med betong og stål. Dette betyr at den ikke vil gi bidrag til spredning av brann men derimot sikre de tekniske installasjonene mot for høy overflatetemperatur som igjen sikrer lav varmeovergang til omkringliggende rom. Isolasjonstykkelse Figur 1. Viser sammenhengen mellom økt investering i isolasjon og lavere oppvarmingskostnader. Glava har godkjente mineralullprodukter for brannisolering av rør- og ventilasjonsgjennomføringer. 6

7 Isolering av rør Isolering av rør Glavas tekniske isolasjonsprodukter dekker et vidt spekter av bruksområder for rør. Hver enkelt anvendelse stiller spesielle krav til isolasjonsproduktet, enten det dreier seg om isvannsrør, hetvannsrør, vann- og avløpsrør, røykgassrør eller rør i prosessindustri for ulike væsker og gasser. Bilde 2. Fjernvarmeanlegg isolert med Glava lamellmatte. Termisk Termisk isolering av rør har til hensikt å begrense varmetapet mellom det strømmende mediet i røret og omgivelsene. En kan dermed oppnå god varmeøkonomi ved å begrense varmetapet. begrense overflatetemperaturen. oppnå en spesifikk temperatur ved utløpet av røret. ivareta temperaturavhengige flyteegenskaper. hindre frysing. hindre kondens på enten innsiden eller utsiden av røret. Det er derimot påkrevet å isolere mot varmetap og gjøre anlegget økonomisk gunstig, slik at summen av de årlige utgifter til fyring, vedlikehold, renter og avskrivninger blir optimalisert. I eksempel 1 vises de økonomiske konsekvensene hos Casco Nobel Inks AB i Trelleborg hvor man ønsket å se nærmere på hvilke økonomiske gevinster rørisoleringen ville få for tiltakshaver ved å isolere rørene med Glava Rørskål av mineralull. Allerede etter ett år var investeringen betalt. Temperatur i rør Omgivelsestemperatur Rørdimensjon Total rørlengde Driftstid Energipris 70 C 20 C mm 714 meter 8 mnd/år 50 øre/kwh Varmetapskostnad uisolert Kr ,- Varmetapskostnad isolert (20-60mm Glava rørskål) Kr ,- Totalkostnad for isolering Kr ,- BESPARELSE Kr ,- pr. år Eksempel 1. Økonomisk gevinst hos Casco Nobels Inks AB ved valg av optimale rørisolasjonstykkelser. For å foreta en nøyaktig økonomisk vurdering av riktig valg av isolasjonstykkelse er det nødvendig å ta hensyn til alle faktorer som påvirker økonomien. Det betyr at man må ta hensyn til både kostnad ferdig isolert, varmetap, energipris, inflasjon, realrente og avskrivningstid. Beregning 1 er utført i GTI (beregningsprogram for teknisk isolering - omtalt i eget kapittel). Her er budsjettpriser for forskjellige isolasjonstykkelser inklusiv monteringskostnader lagt inn manuelt og ved også å ta hensyn til ovennevnte faktorer vil totalkostnaden pr. meter over 10 år være lavest for isolasjonstykkelse 40 mm. Hva er god varmeøkonomi? Lavt energitap kan oppnås ved å velge tilstrekkelig tykk isolasjon. Men kostnadene ved isolering må også vurderes; både i form av materialer og arbeid. I Teknisk forskrift til plan- og bygningsloven av 1997 heter det under 5-17 Enheter for romoppvarming og varmtvannsproduksjon og isolering av røropplegg at: Rør- og lagringsopplegg for varmebærende medium og varmt forbruksvann i nye bygninger unntatt industribygninger skal isoleres på en økonomisk forsvarlig måte. Denne bestemmelsen gjelder også for anlegg tilknyttet fjernvarmeanlegg og for nye varmeproduserende enheter.. Resultat: Når det gjelder VVS anlegg stilles det ingen konkrete krav til varmetap. Under Kap IX Installasjoner i TF 97 står det: Installasjoner skal være utført slik at god energiøkonomi fremmes, jf. også bestemmelsene i 8-2 tom Beregning 1. For et 22 mm rør vil 40 mm Glava Rørskål være den beste økonomiske isolasjonstykkelsen over et 10 års perspektiv. 7

8 Isolering av rør Total tid før fare for frostsprengning [timer] Rørdiameter [mm] Isolasjonstykkelse [mm] ,2 2,6 2,9 3,2 3,4 28 4,2 5,1 5,8 6,3 6,8 48 8,8 10,9 12,6 14,1 15, ,1 23,6 26,7 29, ,6 40,0 45,9 51,1 60,5 68, ,0 117,6 142,4 164, ,8 188,6 231,2 Tabell 1. Mulig stillstandstid i timer for vannrør isolert med Glava Alucomfort Rørskåler, ved avbrutt sirkulasjon uten risiko for frostsprengning. Forutsetning er vanntemperatur +5 C, lufttemperatur -20 C og frysningsgrad 25%. Bilde 3. Teknisk rom på et sykehus i Russland før og etter rehabilitering. Prosjektet ble utført av ENSI A/S. Målet var energiøkonomisering. Frostsikring Hovedledninger og sekundær- og stikkledninger for vann og avløp legges i sikker frostfri dybde nede i grunnen. Dersom det benyttes isolasjon og eventuelt varmekabel, kan denne dybden reduseres betraktelig. Det skal generelt ikke benyttes isolasjon av mineralull ved isolering i grunnen. Overflatetemperatur Det blir ofte satt krav til maksimal overflatetemperatur på varme rør som ligger åpent i rom. Dette er av hensyn til faren for brannskader både på personer og tilstøtende materiell. I industrien heter det at ved bruk av materialer med høy varmeledningsevne, som f.eks. stål, bør temperaturgrensen til materialets overflate settes til 50 C. Dersom en bruker plastmantling, som har dårligere varmeledningsevne, kan temperaturgrensen settes til nærmere 60 C. I offshorespesifikasjoner er kravet til overflatetemperatur ofte satt til maksimalt 40 C. Frysing Der det er fare for kuldegrader i uoppvarmede rom eller utendørs, må kaldtvannsrør isoleres for å frostsikre rørene. Isdannelse i rørene vil forårsake stopp i vannforsyningen og dessuten mulighet for frostsprengning og rørbrudd. Ved lav sirkulasjon i rør må det i tillegg til isolering vurderes varmekabel. Dimensjonering av isolasjon for frostsikring av vannledninger i friluft med stillestående vann kan utføres i beregningsprogrammet GTI - Glava Teknisk Isolering (se eget kapittel). Programmet beregner avkjølingstid for vannet ned til 0 C samt utfrysningstiden. Utfrysningstiden er tiden fra da isdannelse i røret starter og til en viss andel av vannet har blitt til is og rørbrudd vil inntreffe. Avkjølingstid og utfrysningstid utgjør tilsammen total tid for frostsprengning. I tabell 1 er det vist hvordan total tid for frostsprengning varierer med isolasjonstykkelse for ulike rørdiametre. Her vil fuktbelastningen være stor samtidig som den mekaniske påkjenningen av tilstøtende fyllmasser kan ødelegge isolasjonsmaterialet. For frostsikring av væskeførende rør lagt i grunnen vil vi anbefale bruk av Styrofoam isolasjonsplater eller rørskåler laget av ekstrudert polystyren. Den lukkede cellestrukturen gir produktet et minimalt fuktopptak over tid. Mer informasjon om frostsikring av hovedledninger og sekundær- og stikkledninger med Styrofoam finnes i eget materiell utarbeidet av Glava A/S. Beregningsprogram for VA-isolering kan lastes ned på Glavas hjemmesider og heter Dow Styrofoam. Midlertidig frostbeskyttelse I vinterhalvåret reduseres endel av uteaktivitetene i bygg- og anleggsbransjen på grunn av kuldeog frostproblemer. Glava Vintermatte er utviklet for å hjelpe noe på disse problemene. Vintermatten tjener som midlertidig beskyttelse for å unngå frostskader ved betongstøping, murarbeid, i utgravde grøfter, på byggematerialer mm. Matten kan fjernes så snart faren for frostskader er over. Vintermatten består av glassullisolasjon, innsveiset i en solid, vanntett plastfolie. Den er elastisk og ligger tett til ethvert underlag, selv en ujevn grøft. 8

9 Isolering av rør Kalde rør Kondens opptrer på overflater av kalde rør som er omgitt av varm og fuktig luft. Dette kan enkelt forhindres ved å isolere røret. Generelt vil vi anbefale AF/Armaflex cellegummi for isolering av kalde rør. Mer informasjon om dette produktet kan finnes i eget materiell. Kondens kan også opptre på innsiden av rør hvor det strømmer varm gass i kalde omgivelser. Ved å isolere røret utvendig kan en forhindre varmetap og samtidig forhindre kondensering i gassen. Det må velges tilstrekkelig isolasjonstykkelse slik at temperaturen i gassen på innsiden av rørveggen holdes over duggpunktstemperaturen til gassen ved det aktuelle trykket. Da selve rørveggen her vil fungere som diffusjonsperre kan det kondensisoleres med Glava Rørskål av mineralull. Nødvendig tykkelse beregnes i programmet GTI, se eget kapittel. Varme rør 20 C < T < 200 C Rør med medietemperatur lavere enn 200 C, f.eks varmtvannsrør i bygninger, isoleres med Glava Rørskåler av mineralull. Ved store rørdiametre kan Glava Lamellmatte benyttes. Glava Rørskåler har noe bedre varmeisolerende egenskaper enn Glava Lamellmatte. Middeltemperatur [ C] Figur 2. Varmeledningsevnen for tekniske mineralullprodukter ved ulike middeltemperaturer i isolasjonen (T middel ). Dess lavere varmeledningstall produktet har dess bedre isolerer produktet mot energitap. Varme rør 500 C < T < 700 C For isolering av rør med medietemperatur over 500 C benyttes Glava Komfort Brannmatte eller Glava Folie Brannmatte. Dette er steinullmatter med anvendelsesområde opp til 700 C. Overflatetemperatur kan beregnes i GTI-programmet, se eget kapittel. Bilde 4. Rørisolering med Glava Tapelock Rørskål. Varme rør 200 C < T < 500 C I dette temperaturintervallet kan Glava Alucomfort Rørskåler benyttes. Ved store rørdiametre kan også Glava Komfort - eller Folie Industrimatte benyttes. Dersom stor isolasjonstykkelse er påkrevet, kan det i enkelte tilfeller være hensiktsmessig å isolere i flere lag. Ved å benytte Glava Alucomfort Rørskål som det innerste isolasjonslaget, kan en også i dette temperaturintervallet ( C) benytte Glava Lamellmatte som isolasjonslag 2. Det er da viktig at temperaturen mellom isolasjonslag 1 og 2 ikke overstiger maksimal temperatur for lamellmatten som er 200 C. Beregningen kan gjøres i GTI programmet, se eget kapittel. Bilde 5. Prosessrør isolert med Glava Brannmatte. 9

10 Isolering av rør Lyd Støy fra vanntilførselsrør og avløpsinstallasjoner er et velkjent fenomen i bygninger med sanitæranlegg, dvs. i boligbygg, i næringsbygg og i institusjonsbygg. I REN veiledning til Teknisk forskrift til plan- og bygningsloven av Beskyttelse mot støy pkt. 5. Støy fra tekniske installasjoner, heter det: De enkelte bruksområder (boenheter, undervisning, sykerom i sykehus mv.) i bygninger må beskyttes mot støy fra bygningstekniske installasjoner i samme bygning eller i nærliggende bygning. Støy fra avløpsrør er i hovedsak knyttet til støy fra vannlåser og støy i form av vannstrømningslyder og plaskelyder fra rørene selv. Støy fra vanntilførselsrør skyldes vannets bevegelser i rørsystemet ved at energi overføres fra vannet til deler av rørsystemet, spesielt der kraftig turbulens eller trykkstøt opptrer. Dette medfører vibrasjoner i både rørsystem og tilknyttede bygningskonstruksjoner. 120 db 100 db 80 db 60 db 40dB 20dB 0dB Nedre høregrense Figur 3. Viser eksempler på lydnivå, [db]. En lydreduksjon på 8-10 db (A) vil øret oppfatte som en halvering av lyden. Hvordan redusere støyen fra rørinstallasjoner? Støyreduserende tiltak omfatter hovedsakelig: reduksjon av trykkstøt. reduksjon av vibrasjonsforplantningen fra de ulike komponenter langs rørnettet. reduksjon av vibrasjonsoverføringen i vannsøylene. reduksjon av vibrasjoner overført til bygningskonstruksjoner. Tabell 2 angir krav til maksimale lydnivåer fra alle tekniske installasjoner i bygninger (varme, ventilasjon, sanitær m.m) slik de står definert i NS 8175 under klasse C. Byggeforskriftenes krav anses som oppfylt når klasse C i NS 8175 er tilfredsstilt. Støykilde* Type rom Maksimalt lydnivå, i klasse C L A, maks db(a) Tekniske - oppholdsrom i boenheter 32 installasjoner - sengerom i pleieanstalter, i bygninger sykehus og hoteller 32 - undervisningsrom 32 - kjøkken o.l kontorlokaler 40 Tekniske installasjoner fra erversvirksomhet i samme bygning 27 Tabell 2. Krav til maks. lydnivåer fra alle tekniske installasjoner i bygninger. *Kravet omfatter ikke lyd ved bruk av vann- og sanitærinstallasjoner i samme boenhet, sengerom eller ervervslokale. Lydisolerende tiltak For å redusere lydavstråling fra avløpsrør kan man enten øke lydisoleringsegenskapene eller man kan bygge inn rørene i vegger, sjakt, bjelkelag osv. Ved å isolere vann- og avløpsrør med Glava Rørskåler, gir en et effektivt bidrag til å redusere støynivået fra rørinstallasjoner i bygget spesielt i kombinasjon med ytterkledning av harde plater, se tabell 3 og 4. Verdiene i tabellene er basert på beregninger. Innkapsling med mineralull rundt rørene Tabell 3 angir lydreduksjonen man kan oppnå ved å innkapsle rørene med mineralull. Mineralull uten kledning gir lydreduksjon først og fremst ved høyere frekvenser. Isolasjon rundt rør Lydreduksjon, db(a) 50 mm mineralull Rørskål mm mineralull Rørskål 10 Tabell 3. Lydreduksjon på rørdimensjon Ø110mm ved innkapsling med mineralull rundt rørene. Tabellen er hentet fra NBI-blad Støy fra avløpsinstallasjoner tabell 41 a. Innkassing I tabell 4 angis verdier for forventet lydreduksjon av avløpsrør. Dersom man i tillegg isolerer avløpsrøret med mineralull rørskål, kan man legge til lydreduksjonsverdiene gitt i tabell 3. Avløpsrørene må ikke være festet til eller være i kontakt med innkassingen. Konstruksjon Lydreduksjon, db(a) 13 mm gipsplate 15 2x13 mm gipsplate 20 2x13 mm gipsplate mm mineralull A mm lettbetong mm tegl med puss mm betong 40 Tabell 4. Forventet lydreduksjon i forbindelse med innkassing/sjaktvegger. Tabell hentet fra NBI-blad Støy fra avløpsinstallasjoner tabell

11 Isolering av rør Brann Brannisolering av rør er i første rekke knyttet til isolering av rør ved gjennomføringer i brannklassifiserte konstruksjoner. Brannisolering utføres her i kombinasjon med branntetting. Forskriften stiller dessuten særskilte brannkrav til rørisolasjonsmateriale i bygninger. Branntetting omtales dypere i egen utarbeidet brosjyre Glava Branntetting. Rørisolasjonsklassene PI, PII og PIII benyttes for rørisolasjon og forteller om produktenes egenskaper med hensyn på flammespredning og røykproduksjon. Klasse PI er den strengeste klassen. Kravet til overflater og kledninger på rør i brannceller som ikke er rømningsvei er PII for virksomheter i risikoklasse 3, 5 og 6, og i bygninger i brannklasse 2 og 3 (nærmere beskrevet i kapittel Teori og forskrifter). I andre bygninger kan slik isolasjon være i klasse PIII. Isolasjon på rør som er lagt i sjakter/hulrom som er vanskelig tilgjengelig, må ha klasse minst PII. For rør i rømningsvei må isolasjon på rør ha klasse PI. Isolasjon på enkeltstående små rør kan likevel ha klasse PII. Dette gjelder også for isolasjon på rør lagt i sjakt eller bak nedforet himling med branncellebegrensende funksjon. Valg av produkter for rørgjennomføringer Glava Tapelock og Alucomfort Rørskål kan benyttes ved brannisolering av rørgjennomføringer av kobber og stålrør. Rørskålene kan enten være brutt eller gjennomgående i gips-/betongveggen. Resten av utsparingen tettes igjen med FS-GPG brannsikker masse. Glava Rørskåler er i tillegg klassifisert PI som betyr at produktet kan nyttes overalt i bygninger da dette er det strengeste kravet. Dersom en ønsker å kle produktet med en sterkere mantling kan Glava Isotop plastfolie benyttes. Denne er klassifisert PII. Rørisolasjonsklassene og områdene hvor disse kan benyttes er beskrevet tidligere i dette kapittel. Brannmotstand EI 15 EI Glava Rørskål, 2. Steinull, 3. FS-GPG brannmasse Brannmotstand EI 90 EI 120 Teknisk forskrift til plan- og bygningsloven slår også fast at det skal benyttes klassifiserte/sertifiserte løsninger for rør som føres gjennom branncellebegrensende konstruksjoner eller seksjoneringsvegger. Korrekt utført brannisolering og branntetting av rørgjennomføringer kan være avgjørende for å hindre at en brann sprer seg mellom ulike seksjoner eller brannceller i et bygg innenfor en gitt tidsperiode. Plastrør og støpejernsrør I REN veiledning til Teknisk forskrift til plan- og bygningsloven Antennelse, utvikling og spredning av brann og røyk kap. 4. Tekniske installasjoner, heter det: Vann- og avløpsrør, rørpostanlegg, sentralstøvsugeranlegg o.l. Installasjoner som føres gjennom branncellebegrensende konstruksjoner, må ikke svekke konstruksjonens brannmotstand. Plastrør med diameter til og med 32 mm kan likevel føres gjennom murte/støpte konstruksjoner i inntil klasse EI 90/A2-s1,d0 [A90] og isolerte lettvegger i inntil klasse EI 60/A2-s1,d0 [A60], når det tettes rundt rørene med godkjent/klassifisert tettemasse. Støpejernsrør med diameter inntil 110 mm kan føres gjennom murte/støpte konstruksjoner inntil klasse EI 60/A2-s1,d0 [A60] når det tettes rundt rørene med godkjent/klassifisert tettemasse, eller støpes rundt og konstruksjonen har tykkelse minst 180 mm. Avstand til brennbart materiale fra rør som går gjennom brannklassifisert bygningsdel, må være minst 250 mm. Her er det ingen krav til isolasjon, men for plastrør > 32 mm skal det i tillegg til branntetting også benyttes brannmansjett. 1. Glava Rørskål, 2. Steinull, 3. FS-GPG brannmasse Rørstrekk med flere rør Flere rør kan passere gjennom utsparringen. Generelt gjelder at mellomrom mellom rørskålene samt mellom vegg og rørskål skal minst ha en avstand på 50mm. Dimensjoneringstabell i henhold til Produktdokumentasjon Nr. SINTEF BA-128: Rørdiameter: Tykkelse Rørskåler: Brannmotstand: Stål: < 168,3 mm mm brutt A 60 (EI 60) Stål: < 137,7 mm 30 mm gjennomgående A 60 (EI 60) Stål: < 114,3 mm 100 mm brutt A 90 (EI 90) Stål: < 54 mm 20 mm gjennomgående A 60 (EI 60) Stål: < 12 mm 20 mm brutt A 120 (EI 120) Tabell 5. Nødvendig isolasjonstykkelse ved rørgjennomføring i brannklassifiserte konstruksjoner med Glava Tapelock og Alucomfort Rørskål. Rørskålene skal være sentrert i forhold til utsparingen. Ved brutt rørskål skal lengden være 600 mm på hver side av veggen. Avstand mellom rørskål og kant av utsparing skal være 50 mm. 11

12 Isolering av rør Montering Med Glava Tapelock Rørskål og Glava Alucomfort Rørskål får du både isolasjon og kledning i samme produkt. Den velkjente rørskålen, av ubrennbar mineralull, er dekket med armert aluminiumsfolie på overflaten. Glava Tapelock Rørskål har i tillegg en selvklebende overlappende tape som gjør forsegling av langsgående skjøt raskt og effektivt. Ved å følge den enkle monteringsanvisningen for Glava Tapelock Rørskål nedenfor er du sikret er godt og varig resultat som effektivt hindrer varmetap. Ved montering av Glava Alucomfort Rørskål skal det benyttes galvanisert bindtråd som legges rundt rørskålen i hele skålens lengde. Som ekstra mantlig kan her benyttes Glava Isotop plastmantlingssystem. Husk ved montering av Glava Tapelock Rørskål at: - rørskålen skal ha romtemperatur (minimum +10 C). - spenninger i isolering og overflate må sikres mekanisk med for eksempel bindtråd. - hele tapeskjøten må presses godt ned i underlaget. - gå opp en innvendig rørdimensjon ved isolering av rør med varmekabel. Montering av Glava Boaflex Rørskål 1. Rørskålene må ikke være støvete, de bør derfor oppbevares i en lukket eske. 2. Montering må ikke skje ved lavere temperatur enn C. Også rørskålene må minst ha denne temperaturen. 3. Rørskålene må ikke komme i kontakt med olje, fett eller vann da dette gjør at limet fester dårlig. 4. For å unngå spenning skjæres det ut til muffer, klammer, oppheng og liknende før monteringen starter. 5. Skjær ut til oppheng osv. før beskyttelsespapiret på tapen fjernes. Unngå å ta på limflaten. 6. Fest første tapen lett på noen punkter langs rørskålen, slik at det er lettere å korrigere senere. 7. Gni hardt langs hele tapen, bruk en plastspatel, et knivskaft eller liknende. 8. Ved muffer og oppheng, og der spenning forekommer skal rørskålen bindes sammen med ståltråd. 9. Rørskåler med innerdiameter på 89 mm eller mer skal sikres med ståltråd, minst to pr. rørskål. 12

13 Isolering av kanaler Isolering av kanaler Med kanaler mener vi her sirkulære og rektangulære kanaler for ventilasjonsanlegg både i industriell anvendelse og i ordinære bygninger. På samme måte som med rørisolering, velger vi å isolere for å ivareta termiske-, lydmessige- eller brannmessige hensyn ved anlegget. Som oftest er det en kombinasjon av disse som ligger til grunn for isoleringen. Overflatetemperatur Ventilasjonsanlegg i industriell sammenheng vil ofte transportere luft eller andre gasser med høy temperatur. Det vil være nødvendig å isolere kanalene, slik at varme fra kanalene ikke kan skade eller være til hinder for personer, andre installasjoner eller bygningsdeler. Normalt skal overflatetemperaturen ikke overstige 50 C. I beregningsprogrammet GTI, se eget kapittel, kan denne temperaturen beregnes. Termisk isolering For termisk isolering av sirkulære og rektangulære kanaler benyttes Glava Lamellmatte. Produktet kan benyttes for medietemperaturer opp til 200 C. Bilde 6. Termisk isolering av kanaler med Glava Lamellmatte. Termisk Termisk isolering av ventilasjonskanaler dreier seg i hovedtrekk om å: oppnå god varmeøkonomi ved å begrense varmetapet. oppnå en spesifikk utløpstemperatur for ventilasjonsluften. hindre kondens på enten innsiden eller utsiden av kanalen. God varmeøkonomi I REN veiledning til Teknisk forskrift til plan- og bygningsloven av Utførelse av ventilasjonsanlegg heter det: Anlegget skal forøvrig gjøres så effekt- og energiøkonomisk som mulig så lenge det ikke går ut over et forsvarlig innemiljø. Oppvarmingskostnadene reduseres ved å forhindre at den tilførte varmen i ventilasjonslufta, overføres til uoppvarmede omgivelser. Bilde 7. Termisk isolering av kanaler med Glava Lamellmatte. Dersom vi snakker om høyere temperaturer som for eksempel røykgassanlegg skal Glava Industrimatte (maks medietemperatur C) eller Glava Brannmatte (maks medietemperatur C) benyttes. Kondens Kondens kan som kjent opptre på en kald flate som grenser mot et varmt luftsjikt. For ventilasjonskanaler kan kondens opptre i to situasjoner: Ventilasjonskanaler for varm luft Dersom kanalene er plassert i kalde omgivelser, eksempelvis på et kaldt loft, hvor temperaturen er betydelig lavere enn ventilasjonslufta, er det fare for kondens på innsiden av kanalene. Dette kan forhindres ved å isolere kanalen utvendig. I dette tilfellet vil kanalveggen være diffusjonssperren og man kan derfor isolere utvendig med et diffusjonsåpent materiale av mineralull. Det er her vanlig å isolere med Glava Lamellmatte. 13

14 Isolering av kanaler Bilde 8. Termisk isolering av kanal med Glava Lamellmatte. De stående fibrene, vinkelrett på kanalen, opprettholder tykkelsen ved montering. Nødvendig isolasjonstykkelse for å unngå kondens kan beregnes ved hjelp av vårt beregningsprogram GTI Beregningsprogram for teknisk isolasjon. Dette er nærmere beskrevet i eget kapittel. Ventilasjonskanaler for kald luft Kald ventilasjonsluft forekommer i kanaler for innsug av kald uteluft, avkast etter gjenvinner og i kanaler for avkjølt luft. Dersom slike kanaler føres gjennom oppvarmede rom er det fare for kondens på utsiden av kanalene. Normalt vil kun et tynt lag isolasjon være tilstrekkelig for å hindre overflatekondens. Det er imidlertid vesentlig at fuktig varm luft hindres i å nå den kalde overflaten av kanalen (ved diffusjon gjennom isolasjonen). Det kan i mange tilfeller være vanskelig å oppnå dette med en enkel fuktsperre (aluminiumsfolie e.l.) på utsiden av mineralullen. Når det foreligger vedvarende kondensfare anbefaler vi derfor å benytte AF/Armaflex cellegummi på de utsatte delene av ventilasjonsanlegget. Bilde 10. Produktet Glava Lamellmatte. Et glassullprodukt med tverrstilte fibere belagt med aluminiumsfolie. Lyd Støy er en velkjent bivirkning fra ventilasjonsanlegg. Støy oppstår som følge av mekaniske driverenheter som vifter og motorer og dessuten som følge av at ventilasjonslufta strømmer med stor hastighet gjennom kanalnettet. Problemene med støy kan minimaliseres dersom det under prosjekteringen av anlegget fokuseres på å begrense lydoverføringen ved korrekt valg av lydfeller, kanaldimensjoner og utforminger, forgreininger og fleksible overføringer. Figur 4. Mulige lydveier fra tekniske rom. 1) Overføring via kanal. 2) Overføring gjennom vegg. 3) Overføring gjennom etasjeskiller. 4) Vibrasjoner fra teknisk anlegg (strukturlyd). 5) Flanketransmisjon. I REN veiledning til Teknisk forskrift til plan- og bygningsloven av Beskyttelse mot støy pkt. 5. Støy fra tekniske installasjoner, heter det: Bilde 9. Spirokanal isolert utvendig med AF/Armaflex plate. Dette er helt nødvendig der medietemperaturen er betydelig kaldere enn omgivelsestemperaturen. Cellegummi har lukket cellestruktur og stor diffusjonsmotstand i hele materialtykkelsen. Produktet leveres i plater og ruller med eller uten selvklebende overflate for isolering av rektangulære kanaler og spirorør. Isolasjonstykkelse for å unngå kondens kan beregnes i GTIprogrammet, se eget kapittel. De enkelte bruksområder (boenheter, undervisningsrom, sykerom i sykehus mv.) i bygninger må beskyttes mot støy fra bygningstekniske installasjoner i samme bygning eller i nærliggende bygninger. Et kanalnett i et ventilasjonsanlegg lydisoleres innvendig ved at deler av kanalene isoleres samtidig som at lydfeller monteres på utvalgte steder. En lydfelle fungerer på samme måte som en lydpotte på en bil. Lyden spises opp ved at en stor del av lydbølgene trenger gjennom overflaten til det lydisolerene materialet og absorberes i mineralullen. Energien i lydbølgene overføres til varmeenergi i kontakt med mineralullfibrene (les mer om dette i avsnitt Lyd under Teori og forskrifter). 14

15 Isolering av kanaler Valg av produkt Bilde 11. Glava Lydfelleplate 2000 for innvendig isolering i lyddempere. Glava Lydfelleplate 2000 er en ubrennbar og trykkfast glassullplate belagt med sort glassfibervev på en side. Produktet innehar NBI Teknisk Godkjenning nr. 2205/98 fra Norges byggforskningsinstitutt for bruk i lyddempere som leveres byggeplass i form av prefabrikerte enheter. NBI Teknisk Godkjenning innebærer at produktet har dokumenterte egenskaper når det gjelder lydabsorpsjon, sikkerhet mot brann, fibermedrivning og rengjøring. Produktet har meget gode lydtekniske egenskaper. Tabellen under viser materialets lydabsorberende egenskaper målt i klangrom ved forskjellige tykkelser. Diagram 1. Praktisk absorpsjonsfaktor for Glava Lydfelleplate Når en lydbølge faller inn mot en flate, angir absorpsjonsfaktoren hvor stor del av lydeffekten i lydbølgen som blir absorbert i flaten. Faktoren er ubenevnt og varierer i definisjon mellom 0 (fullstendig reflekterende) og 1 (fullstendig absorpsjon). Som det fremkommer av lydmålingene vil det være nødvendig med større isolasjonstykkelse dersom man ønsker å kvitte seg med problemlyden fra ventilasjonsaggregater som ofte er lavfrekvent. Beregning av lyddempningen [db/m] for innvendig isolert ventilasjonskanal kan utføres i beregningsprogrammet GTI-Glava Teknisk Isolering, se eget kapittel. Brann Ventilasjonskanaler som føres gjennom konstruksjoner med brannteknisk funksjon skal brannisoleres samtidig som utsparingen tettes med klassifisert/sertifisert tettemasse. Kanalen bør isoleres på begge sider av gjennomføringen. Hensikten er at gjennomføringen ikke skal svekke konstruksjonens brannmotstand. Forskriften stiller også særskilte brannkrav til kanalisolasjonsmaterialet i bygninger. Branntetting omtales dypere i egen utarbeidet brosjyre Glava Branntetting. Rørisolasjonsklassene PI, PII og PIII benyttes for rørisolasjon og mindre kanaler og forteller om produktenes egenskaper med hensyn på flammespredning og røykproduksjon. Klasse PI er den strengeste klassen. Har man derimot testet overflaten til produktet og fått dette klassifisert i klasse In1 eller In2 i henhold til NS 3919 vil produktet også tilfredsstille henholdsvis klasse PI og PII. NS 3919 erstattes av et system i Euroklasser og produkter klassifisert A2-s1,d0 iht. NS-EN er klassifisert som ubrennbare materialer. I REN veiledning til Teknisk forskrift til plan- og bygningsloven 7-24 "Antennelse, utvikling og spredning av brann og røyk" under Overflater og kledninger i brannceller som ikke er rømningsvei, heter det: Rør- og kanalisolasjon Brennbar isolasjon på rør og kanaler i bygninger beregnet for virksomhet i risikoklasse 3, 5 og 6, og i bygninger i brannklasse 2 og 3 må derfor ha egenskaper minst klasse PII. I andre bygninger kan slik isolasjon være i klasse PIII. Isolasjon på rør og kanaler som er lagt i sjakter/hulrom som er vanskelig tilgjengelig, må ha klasse minst PII. Videre står det under Overflater og kledninger i rømningsvei: Rør- og kanalisolasjon For å sikre forholdene i rømningsvei må derfor isolasjon på rør og kanaler som legges i rømningsvei ha klasse PI. Isolasjon på enkeltstående små rør og kanaler, samt isolasjon på rør og kanaler som er lagt i sjakt eller bak nedforet himling med branncellebegrensende funksjon, kan likevel ha klasse PII. Korrekt utført brannisolering og branntetting av kanalgjennomføringer kan være avgjørende for å hindre at en brann sprer seg mellom ulike seksjoner eller brannceller. I REN veiledning til TF Antennelse, utvikling og spredning av brann og røyk kap. 4. Tekniske installasjoner står der under Ventilasjonsanlegg: Ventilasjonsanlegg må utføres slik at de ikke bidrar til brannog røykspredning. Dette innebærer brann- og røykspredning på grunn av utettheter mellom kanal og den bygningsdelen som kanalen går gjennom brannspredning på grunn av varmeledning i kanalgodset røykspredning i kanalnettet Bilde 12. Isolering i lyddemper med Glava lydfelleplate

16 Isolering av kanaler Isolering av kanaler gjennom branncellebegrensende bygningsdel Kanaler som bryter gjennom branncellebegrensende bygningsdeler (EI < 60) skal utføres slik at bygningsdelens brannskillende funksjon opprettholdes. Utførelse av brannisolering av kanaler i gjennomføringer må følge forskriftene og kunne dokumenteres ved prøvning. Det finnes ingen unntak lenger for små kanaldimensjoner. Alle kanaltverrsnitt må nå brannisoleres. EI 60 1 m 1 m Ingen brannklasse 2.0 m EI 60 Figur 8. Gjennomføring i vegg og dekke EI 60. Utført iht. NBI-blad Gjennomføring i brannskiller pkt. 6 All brannisolering utføres i lengde 1 meter på hver side av brannskillet. 1.0 m 1.0 m Brannskille EI 60 Figur 5. Gjennomføring i brannklassifisert konstruksjon EI 60 iht. SINTEF dok. nr BB-018 For andre løsninger henvises til Byggdetaljblad utg Gjennomføring i brannskiller. Her vises noen preaksepterte løsninger. Alle løsningene er illustrert med 30 mm Glava Folie Brannmatte eller 30 mm Glava Komfort Brannmatte. Merk at brannisolering er et passivt tiltak i motsetning til sprinkling som er et aktivt tiltak og som krever oppsyn og kontroll. Sprinkling kan ikke uten videre erstatte brannisolering. Isolering av kanaler gjennom seksjoneringskonstruksjoner Kanaler som bryter gjennom seksjoneringskonstruksjoner (REI > 90) bør unngås, da dette generelt sett fører til en svekkelse av konstruksjonen. Dersom kanal likevel føres gjennom seksjoneringsvegg skal dette gjøres på følgende måte: Kanal utstyres med brannspjeld som har tilsvarende brannmotstand som seksjoneringsveggen Kanal utstyres med brannspjeld (med brannmotstand tilsvarende minimum halve veggens brannmotstand) i kombinasjon med brannisolering. Summen av spjeldets brannmotstand og isolasjonen må imidlertid tilsvare minimum brannmotstanden i veggen. 1 m 1 m L= full lengde til neste brannskille EI 60 Figur 6. Ventil i brannklassifisert vegg EI 60 iht. NBI-blad Gjennomføring i brannskiller pkt. 4 Figur 10. Kanal gjennom seksjoneringsvegg isolert med 30 mm Glava Brannmatte EI 60 1 m 1 m 1 m Isolering av kanaler innenfor en branncelle Der er i dag ingen krav i Teknisk Forskrift av 1997 som sier at man skal brannisolere kanaler innenfor en branncelle. Derimot er dette blitt et markedskrav og beskrives av flere rådgivende ingeniører og byggherrer. Glava har derfor testet sine nettingmatter og har godkjennelser på både minimum 50mm Glava Industrimatte og minimum 30mm Glava Brannmatte for brannisolering innenfor en branncelle. Begge produktene tilfredsstiller brannmotstand på EI 90, ref henholdsvis SINTEF nr. BB-083 og SINTEF nr. BB-018. Figur 7. Sjakt EI 60. Utført iht. NBI-blad Gjennomføring i brannskiller pkt. 6 16

17 Isolering av kanaler Brannisolering av kanal i branncelle Avtrekkskanaler fra kjøkken Brannmotstand 50 mm Glava Industrimatte A 90 (EI 90) 30 mm Glava Brannmatte A 90 (EI 90) Tabell 7. Minimum isolasjonstykkelse for brannisolering av kanaler innenfor en branncelle. Brannklasse EI 30 Både Glava Industrimatte og Glava Brannmatte egner seg for brannisolering av kanalgjennomføringer der det stilles krav til brannmotstand, ref. henholdsvis SINTEF nr. BB-083 og SINTEF nr. BB-018. Brannisolering av kanalgjennomføring Brannmotstand Sirkulær kanal Rektangulær kanal 50mm Glava Industrimatte A 30 (EI 30) A 30 (EI 30) 30mm Glava Brannmatte A 60 (EI 60) A 60 (EI 60) Tabell 8. Minimum isolasjonstykkelse for brannisolering av kanaler innenfor en branncelle. Filter I REN veiledning til Teknisk forskrift til plan- og bygningsloven Antennelse, utvikling og spredning av brann og røyk kap. 4. Tekniske installasjoner, heter det: Avtrekkskanaler fra storkjøkken, frityranlegg m.m. bør derfor utføres med brannmotstand EI 30/A2-s1,d0 [A30] helt til utblåsningsrist, eventuelt føres i egen sjakt med samme brannmotstand. Avtrekkskanaler fra kjøkken i boenheter o.l. må tilsvarende utføres med brannmotstand EI 15/A2-s1,d0 [A15] hvis de ikke ligger i sjakt. Oppheng I veiledningen til Teknisk Forskrift , kap. 4. Tekniske installasjoner, heter det: Kanaler og ventilasjonsutstyr må være festet slik at de ikke faller ned og bidrar til økt fare for brann- og røykspredning. Bilde 14. Glava Industrimatte Gjennomføringstettingen må ha dokumenterte egenskaper for tetting rundt kanal av anvendt størrelse og brannmotstand som brannskillet. Det henvises da til egen utarbeidet brosjyre Glava Branntetting som omhandler dette mer konkret med produkter og løsninger. Montering Bilde 15. Glava Brannmatte Glava Lamellmatte Glava Lamellmatte har en overflate som er godkjent ubrennbar i euroklasse A2-s1,d0 og overflateklassifisert In1 som betyr at den kan benyttes i rømningsveier og alle andre steder i bygninger som stiller strenge krav til røyk og flammespredning. Valg av isolasjonsprodukt Bilde 16. Mekanisk innfesting av lamellmatte med BOSTITCH T5. Bilde 13. Brannisolering av kanaler med Glava Komfort Brannmatte. Beregn nødvendig omkrets slik at man får en overlapp av alufolie. Denne overlappen stiftes deretter med spesialstiftemaskinen BOSTITCH T5 med avstand mm. 17

18 Isolering av kanaler utføres utvendig med enten Glava Industri- eller Glava Brannmatte. Beleggets kanter skal være festet og beskyttet med profiler slik at disse ikke kan løsne på grunn av høy lufthastighet eller skades ved rengjøring med roterende nylonbørster. Bilde 17. Stiftene tapes over med brannklassifisert og diff.tett alutape. Deretter skal det tapes over stiftene, som har perforert den tette aluminiumsfolien, med en brannklassifisert og diffusjonstett tape av type Glava VVS-Tape 75M. Tapen skal ikke strekkes under montering, men presses hardt mot underlaget. Bilde 18. Undersiden av rektangulære kanaler festes mekanisk. På rektangulære kanaler kan man på kanalens underside og vertikale sider feste lamellmatten med pinspotter eller tilsvarende. Avstand ca. 300mm. Bilde 20. Kantforsegling av lyddemper. Bilde 21. Montering av lydfelleplate. Glava Lydfelleplate 2000 innehar NBI-Teknisk Godkjenning nr.2205/98 og skal monteres i henhold til denne, se for øvrig godkjenningen på Glavas hjemmeside. Glava Nettingmatter Glava Industri- og Glava Brannmatte har en overflate som er godkjent klasse In1 som betyr at den kan benyttes i rømningsveier og alle andre steder i bygninger som stiller strenge krav til røyk- og flammespredning. I tillegg kan produktet benyttes i gjennomføringer og konstruksjoner hvor det stilles krav til brannmotstand i et visst antall minutter. Nettingmattene kappes i lengder tilsvarende kanalens isolerte omkrets. Legg så til mm hvor isolasjonen fjernes slik at man får en overlapp av netting og belegg. Nettingen festes ved å sy nettingen sammen med galvanisert tråd med avstand mm. Alternativt kan nettingen festes med kramper med klammertang (P7-tang) eller nettingbinder med samme avstand. Nettingmatten benyttes både på sirkulæreog rektangulære ventilasjonskanaler. Bilde 19. Bend utformes ved å skjære ut spesielle formstykker fisker. For mer detaljert anvisning med blant annet isolering av bend henvises til eget utarbeidet materiell på Glavas hjemmeside. Glava Lydfelleplate 2000 Ventilasjonsanlegg må normalt utføres i ubrennbare materialer. Glava Lydfelleplate 2000 er ubrennbar i euroklasse A2-s1,d0 og overflateklassifisert In 1. Dette betyr at den kan benyttes i lyddempere som blir montert i rømningsveier og alle andre steder i bygninger som stiller strenge krav til røyk og flammespredning. For øvrig må all brannisolering som skal oppnå en brannmotstand i minutter Bilde 22. Brannmatte montert med P7-tang. Ved kanalbend skjæres det ut fisker som er tilpasset ventilasjonskanalens segmenter. For skjøten rundt kanalens omkrets anbefales enten bruk av P7-tang eller å sy med galvanisert tråd. For øvrig henvises til produktdokumentasjon og monteringsanvisning på Glavas hjemmeside. 18

19 Isolering av tanker og beholdere Isolering av tanker og beholdere Tanker med medietemperatur 10 C<tm<95 C I dette temperaturintervallet er det sjelden fare for kondens, med det bør likevel undersøkes ved lave temperaturer og høy relativ luftfuktighet. Her er isoleringens primære oppgave å redusere energitapet. Tankveggene kan her isoleres enten med Glava Plate/Rull A 37 eller Glava Lamellmatte. Avstandsjern sveises på beholderen og isolasjonen stikkes på plass og låses fast med en låsebrikke, se figuren nedenfor. Videre monteres påsveisede avstandsholdere for montering av overflatekledningen. Hvis en rustfri tank skal isoleres bør avstandsholdere av trykkfast isolasjon anvendes slik at man unngår å sveise på de rustfrie platene. Tank Avstandsholder Kjeramisk papir Flatjern Ytterkledning Figur 11. Detaljer av stålstifter og låsebrikke Figur 12. Avstandsholder av trykkfast mineralull Figur 13. Påsveiset avstandsholder Bilde 23. Industrianlegg. Tanker og beholdere har et meget bredt anvendelsesområde - fra oppbevaring av flytende gass ved lave temperaturer (ca C) over oppbevaring av melk og øl (3-5 C) til varme tanker på C. Avhengig av tankenes og beholdernes anvendelse isoleres de for å hindre: Energitap Kondens Frysning Temperaturfall i mediet Høy overflatetemperatur Tanker med medietemperatur 0 C<tm<10 C Ved oppbevaringstanker med lave medietemperaturer kan det være forskjellige forhold som må tas i betraktning: Isoleringen skal ha en tykkelse som sikrer at det ikke skjer en temperaturendring i mediet (avhengig av omgivelsestemperaturen). Det må ikke oppstå kondens på plateoverflaten. Det skal velges en velegnet dampsperre. Tanktoppen skal isoleres med et produkt som tilfredsstiller de krav som brukeren stiller. Det vil her være naturlig å velge AF/Armaflex cellegummi som kondensisolasjon. Produktet leveres i plater og ruller (med eller uten selvklebende bakside) som gjør produktet velegnet for enkel montering rundt tanker og beholdere. Ønskes et ferdig Armaflex system med mantling benyttes systemet Arma-Chek. Dette er forskjellige belagte varianter av Armaflex cellegummi, som tåler å stå utendørs uten ekstra mantling. Tanker med medietemperatur 95 C<tm<250 C Her kan det benyttes begge typer av avstandsholder nevnt i foregående avsnitt. Men i dette temperaturintervallet er det av stor betydning å redusere all direkte forbindelse fra beholderoverflaten til utvendig bekledning som igjen betyr at avstandsholdere av trykkfast mineralull er påkrevd. Tankveggene kan her isoleres enten med Glava Plate/Rull A 37 eller Glava Lamellmatte. Ved temperaturer høyere enn +200 C anbefales bruk av nettingmatter type Glava Industrimatte (maks C) eller Glava Brannmatte (maks C). Tanktopp Ved tanktoppisolering er flere forhold utslagsgivende for den anvendte løsningen, for eksempel trykkpåvirkning ved arbeidet, begrenset persontrafikk og snøbelastning. Tanktoppen bygges opp med avstandsrigler av metall og kledning av galvaniserte stålpalter eller aluminiumsplater. Er denne konstruksjonen dimensjonert til å bære alle laster nevnt ovenfor kan hullrommet fylles med Glava Plate/Rull 37. Hvis det stilles krav til trykkstyrke på isolasjonen som støtte til metallkonstruksjonen må det benyttes trykkfast isolasjon. Det kan være for eksempel Styrofoam XPS plater eller annen egnet isolasjon. Kledning av aluminiumsplate Glava Plate/Rull 30 x 3 mm flatjern Figur 14. Tanktopp med aluplatekledning og avstandsjern. 19

20 Isolering for skip og offshore Isolering for skip og offshore Glava glassull er godkjent for bruk på skip og på olje- og gassinstallasjoner offshore gjennom sertifiseringer av Det Norske Veritas. Sertifiseringen bygger på krav om ubrennbarhet for materialer i marine anvendelser. Testmetoden som er lagt til grunn er beskrevet i IMO (International Maritime Organization) Resolution; Improved Recommendation on Test Method for Assessing Construction Materials for Maritime Applications as Noncombustible. Lav vekt og stor mekanisk styrke og fleksibilitet gjør glassull velegnet til isolering av tekniske anlegg til sjøs og på land. Våre isolasjonsprodukter for skip og offshore omfatter også steinullprodukter. Disse er omtalt i eget materiell fra Paroc. MED-B sertifikat Sertifikatetene bekrefter at produktene tilfredstiller kravene i det europeiske direktivet Marine Equipment Directive 96/98EC, 98/85 EC module B. F sertifikat F sertifikat er ubrennbarhetssertifikater for bruk i verden for øvrig. Bilde 27. Isolering av maskinrom. Bilde 28. Isolering av dekk og skott. Når det gjelder Marine isolering har Glava et komplett sortiment fra Paroc og Saint Gobain Isover som innehar både godkjennelser for konstruksjoner og på ubrennbarhet for isolasjon av steinull og den nye generasjonen mineralull; ULTIMATE. Produkter av glassull Følgende glassullprodukter innehar sertifikater fra Det Norske Veritas: Produkt Anvendelse Glava Folie Industrimatte Komfortisolering Glava Plate og Rull A 37 Komfortisolering Glava Plate og Rull 40 Komfortisolering Glava Plate og Rull 33 Komfortisolering Glava Lamellmatte Komfortisolering Bilde 24. Ratt sertifikat fra DNV. Bilde 25. Offshore isolering på Troll. Glava Lydfellplate 2000 Komfortisolering Alle våre mineralull produkter for skip er klassifisert som ubrennbare i henhold til IMO FTP Code Part 1. Belagte produkter er i tillegg klassifisert i henhold til IMO FTP Code Part 5. Sertifikatene er utstedt av Det Norske Veritas og gjelder i alle land som har akseptert det ovennevnte EUdirektivet, dvs. de fleste land i Europa. MED-D sertifikat MED-D sertifikatene bekrefter at produsenten i tillegg til MED-B sertifikat har etablert et kvalitetssystem for produksjon og testing og at dette systemet er underlagt kontroll fra sertifiseringsorganet. Dette gir produsenten anledning til også å merke selve produktets embalasje med skipsratt merke. Produkter av cellegummi Følgende produkt innehar sertifikater fra Det Norske Veritas: Produkt Armaflex cellegummi Produkter av steinull Paroc isolasjon innehar sertifikater fra Det Norske Veritas for et bredt spekter produkter. Produkt Paroc isolasjon for marine 1) Anvendelse Komfortisolering Anvendelse Komfort- og brannisolering 1) Det henvises til egen utarbeidet Paroc katalog for marine isolasjon. Kontakt Glava AS. Produkter av ny generasjon mineralull Produkt ULTIMATE isolasjon for marine Anvendelse Komfort- og brannisolering Bilde 26. Skipsratt merke. Produkter av ULTIMATE se nærmere beskrivelse neste side. Se forøvrig dokumentasjon for skip/offshore på 20

JANUAR 2011 BYGG KATALOGDEL 3 INDUSTRI/VVS/VA KATALOGDEL 6 BRANNTETTING

JANUAR 2011 BYGG KATALOGDEL 3 INDUSTRI/VVS/VA KATALOGDEL 6 BRANNTETTING JANUAR 2011 BYGG KATALOGDEL 3 INDUSTRI/VVS/VA KATALOGDEL 6 BRANNTETTING Glava har et produktspekter som dekker de fleste behov innen brannsikring. Denne brosjyren omhandler produkter, bruksområder, ansvar,

Detaljer

Revidert etter TEK10. Den lille lune

Revidert etter TEK10. Den lille lune Revidert etter TEK10 Den lille lune Juni 2012 Den lille lune Denne brosjyren er tenkt som et hjelpemiddel for den profesjonelle. Her finner du mange konstruksjonsløsninger både for nybygg og etterisolering.

Detaljer

Brann- og lydisolering

Brann- og lydisolering Brann- og lydisolering 2 Denne brosjyren er ment som et enkelt oppslagsverk for alle som arbeider med branntekniske problemstillinger i forbindelse med prosjektering og utførelse av ulike konstruksjoner

Detaljer

Kapittel 11. Sikkerhet ved brann

Kapittel 11. Sikkerhet ved brann Kapittel 11. Sikkerhet ved brann Lastet ned fra Direktoratet for byggkvalitet 22.03.2013 Kapittel 11. Sikkerhet ved brann Innledning Brannteknisk prosjektering Krav til verifikasjon og dokumentasjon framgår

Detaljer

Energiklok renovering

Energiklok renovering Energiklok renovering Byggisolering Norge Oktober 2010 Innhold På tide å renovere energiklokt... 3 Energikloke løsninger før og nå... 4 Byggeregler... 5 Klimaforandringer en realitet... 6 Energideklarasjon/Energimerking...

Detaljer

6 TEMAHEFTE BYGGTEKNIKK

6 TEMAHEFTE BYGGTEKNIKK Du bygger Vi tar oss av resten 6 TEMAHEFTE BYGGTEKNIKK September 2013 optimeraproff.no 1 Rådgivning og opplæring Optimera har som mål å være i front når det gjelder formidling av kompetanse - gjennom våre

Detaljer

Moltemyrmodellen - Oppgradering av 70-talls bolig mot passivhus standard

Moltemyrmodellen - Oppgradering av 70-talls bolig mot passivhus standard Moltemyrmodellen - Oppgradering av 70-talls bolig mot passivhus standard av Jo Hylje Rasmussen, Bjørn Linde Pedersen, Audun Hammerseth og Kristian Matre Veileder: Magne Mikal Våge Prosjektrapport for ENE304

Detaljer

GLAVA BO MED KOMFORT

GLAVA BO MED KOMFORT GLAVA BO MED KOMFORT 2 / Bo med komfort ETTER- ISOLERING ØKER KOMFORTEN Når du etterisolerer har du samtidig mulighet til å gjøre boligen din mer moderne å bo i. Hvis du likevel planlegger å pusse opp,

Detaljer

MA-SYSTEMET, muffeløse avløpsrør for bygninger

MA-SYSTEMET, muffeløse avløpsrør for bygninger MA MA-SYSTEMET, muffeløse avløpsrør for bygninger MA-SPESIAL MUFFELØSE AVLØPSRØR, generelt Miljøet MA-systemet er framstilt av en nøye kontrollert blanding av stål. Materialet er 100% resirkulerbart. Gjenbruk

Detaljer

Tak Würth Norge as www.wuerth.no. e-post: kontakt@wuerth.no Ordrekontor BuTikker: gjelleråsen Oslo Økern Bærum, rud Ski Fredrikstad, rolfsøy

Tak Würth Norge as www.wuerth.no. e-post: kontakt@wuerth.no Ordrekontor BuTikker: gjelleråsen Oslo Økern Bærum, rud Ski Fredrikstad, rolfsøy ak g vegg Produktkatalog for Tak- og veggprodukter. festesystem for flate tak Innhold Tetteprodukter for tak og vegg 3 Wütop undertak og vindsperre for vertikal montasje 4 Wütop undertak og vindsperre,

Detaljer

God praksis for tekking med banebelegg

God praksis for tekking med banebelegg God praksis for tekking med banebelegg 2013 Takentreprenørenes Forening, Middelthunsgate 27, 0368 Oslo Forfattere: Håvard Mellem, Vidar Jacklin, Olav Haugerud, Magne Rustand og Kjetil Eggan Byggenæringens

Detaljer

En god brannvegg betyr. En dårlig brannvegg kan bety. sikkerhet mot brann- og røykspredning sikre rømningsveier mindre risiko for totalskade

En god brannvegg betyr. En dårlig brannvegg kan bety. sikkerhet mot brann- og røykspredning sikre rømningsveier mindre risiko for totalskade Sjekk brannveggen! En god brannvegg betyr sikkerhet mot brann- og røykspredning sikre rømningsveier mindre risiko for totalskade En dårlig brannvegg kan bety stor skade på liv og eiendom høyere forsikringspremie

Detaljer

Enøk i hjemmet Ditt idéhefte for å bo bedre og billigere

Enøk i hjemmet Ditt idéhefte for å bo bedre og billigere Enøk i hjemmet Ditt idéhefte for å bo bedre og billigere enøk effektiv energibruk 3. Oppvarming 20 Elektrisk oppvarming 21 Regulering av temperaturen 22 Styringssystemer 22 Fleksibel energibruk vannbåren

Detaljer

Byggebok. En enklere hverdag for alle som bygger

Byggebok. En enklere hverdag for alle som bygger Byggebok En enklere hverdag for alle som bygger Innhold 3 Leca er en del av norsk byggetradisjon 4 Leca Byggesystem 6 Planlegging 10 Slik fi nner du riktig plassering og murhøyde 11 Leca vegger og isolasjon

Detaljer

4 Klima-, energi- og miljøteknikk (KEM)

4 Klima-, energi- og miljøteknikk (KEM) Felles for KEM-fagene Fagene klima-, energi- og miljøteknikk innen bygg- og anleggsteknikk skal bidra til å ivareta et godt innemiljø spare energi motvirke vann-, fukt- og kondensskader og brannspredning

Detaljer

Kapittel 13. Miljø og helse

Kapittel 13. Miljø og helse Kapittel 13. Miljø og helse Lastet ned fra Direktoratet for byggkvalitet 28.02.2012 Kapittel 13. Miljø og helse Innledning Dette kapitlet omfatter bestemmelser om luftkvalitet, termisk inneklima, strålingsmiljø,

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE. Innhold

INNHOLDSFORTEGNELSE. Innhold INNHOLDSFORTEGNELSE Innhold Innhold...1 Innledning...6 Om veiledningen...7 Forskriftens virkeområde...7 Dispensasjon...9 Dispensasjon og bestående byggverk... 10 Hjemmeulykker... 10 Innemiljø... 11 Forpliktelser

Detaljer

VIKTIG Å VITE OM GIPSPLATEMONTASJE

VIKTIG Å VITE OM GIPSPLATEMONTASJE Juni 2009 VIKTIG Å VITE OM GIPSPLATEMONTASJE WWW.NORGIPS.NO FOR ALT OM PRODUKTER OG VEILEDNINGER NORGIPS NORGE AS - TLF. 33 78 48 00 - FAX. 33 78 48 51 - WWW. NORGIPS.NO HÅNDTERING GENERELT Norgips Norge

Detaljer

BYGGTEKNISKE, ENERGIØKONOMISKE TILTAK I EKSISTERENDE BOLIGHUS

BYGGTEKNISKE, ENERGIØKONOMISKE TILTAK I EKSISTERENDE BOLIGHUS BACHELOROPPGAVE: BYGGTEKNISKE, ENERGIØKONOMISKE TILTAK I EKSISTERENDE BOLIGHUS FORFATTERE: Dato: 25. mai 2010 BACHELOROPPGAVE, VÅREN 2010, PROSJEKTSTYRING OG LEDELSE Byggtekniske, energiøkonomiske tiltak

Detaljer

VEILEDNING TIL TEKNISK FORSKRIFT TIL PLAN- OG BYGNINGSLOVEN 1997 TEK. 4. utgave mars 2007

VEILEDNING TIL TEKNISK FORSKRIFT TIL PLAN- OG BYGNINGSLOVEN 1997 TEK. 4. utgave mars 2007 VEILEDNING TIL TEKNISK FORSKRIFT TIL PLAN- OG BYGNINGSLOVEN 1997 4. utgave mars 2007 TEK Innhold Innhold... 4 Innledning...10 Om veiledningen... 10 Forskriftens virkeområde... 10 Dispensasjon... 11 Dispensasjon

Detaljer

SINTEF Byggforsk. TPF informerer nr 9. En temaveileder. Flate tak Om utførelse av flate, aktive tak

SINTEF Byggforsk. TPF informerer nr 9. En temaveileder. Flate tak Om utførelse av flate, aktive tak SINTEF Byggforsk TPF informerer nr 9 En temaveileder. Flate tak Om utførelse av flate, aktive tak En sammenfatning av preaksepterte løsninger med eksempler på utførelse Forfattere: Knut Noreng, Britt Galaasen

Detaljer

UTBYGGINGSVEILEDER FOR UTBYGGING AV LOFT, ETTERSTADSLETTA NORD

UTBYGGINGSVEILEDER FOR UTBYGGING AV LOFT, ETTERSTADSLETTA NORD 1 side 1 UTBYGGINGSVEILEDER FOR UTBYGGING AV LOFT, ETTERSTADSLETTA NORD (Sist revidert 10.05.13) Veilederen er utarbeidet november/desember 2012. Veilederen er ikke en fullstendig prosjektering etter TEK.

Detaljer

Uponor ventilasjonskanaler i grunn - hovedføringer for luft legges i bakken under bygget.

Uponor ventilasjonskanaler i grunn - hovedføringer for luft legges i bakken under bygget. UPONOR INFRASTRUKTUR UPONOR VENTILASJON I GRUNN PRODUKTFAKTA 3-08 Uponor ventilasjonskanaler i grunn - hovedføringer for luft legges i bakken under bygget. Innholdsfortegnelse Uponors ventilasjon i grunn

Detaljer

Kuldebroer Beregning, kuldebroverdier

Kuldebroer Beregning, kuldebroverdier Arild Gustavsen, jan Vincent thue, peter blom, arvid dalehaug, tormod aurlien, steinar grynning og Sivert Uvsløkk Kuldebroer Beregning, kuldebroverdier og innvirkning på energibruk Prosjektrapport 25 2008

Detaljer

1 Januar 2006. Gyproc Småhushåndbok. Gipsplater i småhus

1 Januar 2006. Gyproc Småhushåndbok. Gipsplater i småhus 1 Januar 2006 Gyproc Småhushåndbok Gipsplater i småhus Bildet på forsiden viser et kundetilpasset Mesterhus mod. Kvalheim. Godt bomiljø med gipsplater. 3 3 4 Når du skal velge materialer i vegger og tak,

Detaljer

Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse... i Sammendrag... iv 1 Innledning... 1 1.1 Bakgrunn... 1 1.2 Problemstilling... 1 1.2.1 Begrensninger... 2 1.3 Formål... 2 2 Metoder... 3 2.1

Detaljer

TECHNOCONSULT MØRE AS INDUSTRIVEIEN 17 6517 KRISTIANSUND

TECHNOCONSULT MØRE AS INDUSTRIVEIEN 17 6517 KRISTIANSUND OPPDRAGSGIVER: KRISTIANSUND KOMMUNE PROSJEKTERINGSLEDELSE: MYKLEBUST AS HOLENDERGATA 10, 6509 KRISTIANSUND Del 1-Bygningsmessige arbeider ARKITEKT: ARKITEKTKOMPANIET AS VÅGEVEIEN 7, 6509 KRISTIANSUND Del

Detaljer

Det finnes på markedet flere ulike isolasjonsmaterialer

Det finnes på markedet flere ulike isolasjonsmaterialer Fundamentér gulv Det er i bunnen du må legge grunnlaget for et varmt hus og god fyringsøkonomi. Det hjelper ikke om tak og vegger er aldri så godt isolert, hvis du har kalde gulv. Med god grunnisolering

Detaljer

SINTEF Byggforsk PETER BLOM OG SIVERT UVSLØKK. Bygg tett! Prosjektrapport 98 2012

SINTEF Byggforsk PETER BLOM OG SIVERT UVSLØKK. Bygg tett! Prosjektrapport 98 2012 SINTEF Byggforsk PETER BLOM OG SIVERT UVSLØKK Bygg tett! Prosjektrapport 98 2012 SINTEF Byggforsk Peter Blom og Sivert Uvsløkk Bygg tett og ventiler rett! Prosjektrapport 98 2012 Prosjektrapport nr. 98

Detaljer