OKTOBER 2008 INDUSTRI/VVS KATALOGDEL 3 TEKNISK ISOLERING MED MINERALULL

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "OKTOBER 2008 INDUSTRI/VVS KATALOGDEL 3 TEKNISK ISOLERING MED MINERALULL"

Transkript

1 OKTOBER 2008 INDUSTRI/VVS KATALOGDEL 3 TEKNISK ISOLERING MED MINERALULL

2 Teknisk isolering Våre tekniske isolasjonsprodukter omfatter mineralullprodukter (glassull og steinull), cellegummiprodukter og produkter av ekstrudert- og ekspandert polystyren (skumplast). Produktspekteret dekker en rekke anvendelsesområder innenfor industri-, VVS- VA- og Marine isolering. Denne brosjyren behandler teknisk isolering med mineralull, ved bruk av både glassull og steinull. For teknisk isolering med andre produkter enn mineralullisolasjon (Armaflex cellegummi, Styrofoam), henviser vi til egne brosjyrer. Teknisk isolering med mineralull omfatter i hovedtrekk isolering av rør, kanaler, tanker og eventuelt annet teknisk utstyr i industrianlegg. Innenfor hvert av disse bruksområdene velger vi å isolere utifra termiske-, lydmessige eller brannmessige hensyn. Ofte må en la alle tre hensyn ligge til grunn for valg av produkt og dimensjonering av produktet. For det er dette isolering dreier seg om; å velge riktig isolasjonsprodukt, å dimensjonere riktig tykkelse og å montere produktet korrekt. Denne brosjyren avklarer alle tre forhold samtidig som endel bakgrunnsstoff presenteres for å øke forståelsen for hvordan vi skal isolere riktig. Glassull Hovedkomponentene, i både vanlig glass og i glassull er sand, soda og kalk. I vår glassullproduksjon benytter vi også en stor andel (ca. 70 %) resirkulert glass. I smeltet tilstand ved rundt 1400 C blir glasset ført inn i en hurtig roterende metallring som vi kaller spinner. Glasset spinnes ut gjennom hullene og formes til lange, tynne tråder. Produktets endelige form og egenskaper bestemmes av transportbåndets hastighet og av høyden mellom båndene når produktet passerer herdeovnen. Glassull er svært elastisk og komprimeres opptil 75 % ved emballering. Produktet har dermed et adskillig mindre lagring- og transportvolum enn isolasjonsvolum. Steinull Steinull produseres av diabas, kalkstein og koks som også fremstilles ved at råvarene smeltes og spinnes til tynne fibre. Steinull tåler noe høyere drifttemperatur ca C mot ca C for glassull. Materialet leveres som plater og ruller med forskjellige type belegg som aluminiumsfolie, komfortbelegg og stålnetting m.m. Hjemmesiden; Glavas Industri/VVS/VA produkter har egen hjemmeside under Her finner man all informasjon om denne produktgruppen. Denne hjemmesiden behandler kun tekniske isolasjonsprodukter og er ment for VVS- og VAkonsulenter, rørleggere, ventilasjonsentreprenører, isolatører og andre som arbeider med anvendelsesområder innenfor Industri-, VVS- og VA-isolering. I tillegg finner du egen side for Marine isolering der både komfort og brannisolasjon av skip er behandlet. 2

3 Innhold INNHOLD Produkter 4 Produktnøkkel 4 Produktbeskrivelser 4 Generelt 6 Energiøkonomisering 6 Støy og miljø 6 Brann og sikkerhet 6 Isolering av rør 7 Termisk 7 Lyd 10 Brann 11 Montering 12 Isolering av kanaler 13 Termisk 13 Kondens 13 Lyd 14 Brann 15 Montering 17 Isolering av tanker og beholdere 19 Isolering for skip og offshore 20 Spesialprodukter for norsk industri 22 Beregningsprogram GTI 23 Teori og forskrifter 24 Termisk 24 Lyd 26 Brann 28 3

4 Produkter Produktnøkkel Produktnøkkelen hjelper deg å finne rett produkt for dine isolasjonsområder. Under anvendelsesområder kan du søke på rørets temperatur. Mineralullen er omtalt videre i brosjyren. Armaflex cellegummi er omtalt i eget materiell. Produktnøkkel / anvendelsesområde: Rør-/kanal- og tanktemperatur Produktnavn Kalde medier Varme medier Max overflate- Brann- Branntekn. Materiale Temp. [ C] temp. isolasjon isolasjon 1) klasse RØRSKÅL: AF/Armaflex rørisolasjon 3) PII Cellegummi Glava Tapelock Rørskål 80 C PI Glassull Glava Alucomfort Rørskål 100 C PI Glassull PLATE/MATTE: AF/Armaflex plater/rull 3) PII Cellegummi Glava Lamellmatte 60 C In 1 2) Glassull Glava Lydfelleplate C In 1 2) Glassull Glava Komfort Industrimatte 100 C In 1 Glassull Glava Folie Industrimatte 300 C In 1 Glassull Glava Komfort Brannmatte 100 C In 1 Steinull Glava Folie Brannmatte 300 C In 1 Steinull 1) Produkter dokumentert for gjennomføringer i brannklassifiserte konstruksjoner. 2) Produktet tilfredsstiller også klasse A2-s1,d0 i hendhold til NS-EN ) Armaflex produktet tåler temperaturer opp til maks C (for plane flater maks 80 0 C). Produktbeskrivelser Felles for samtlige produkter er at de er produsert av ubrennbar glass- eller steinull. Samtlige belagte produkter oppfyller kravet til overflateklasse PI (for rør) og overflateklasse In 1 (for kanaler). Glava Tapelock Rørskål Glassull rørskål med ytterkledning av rutemønstret glasstrådforsterket aluminiumsfolie. Aluminiumen har en langsgående overlapp med selvklebende tape. Benyttes som termisk-, brann- og støyisolering av rør. Glava Lydfelleplate 2000 Trykkfast glassullplate med sort glassfibervev på én side. Benyttes som lyddempingsmateriale i lyddempere til ventilasjons-anlegg. Kan også benyttes som komfortisolasjon på skip og offshore installasjoner. Glava Alucomfort Rørskål Glassull rørskål med ytterkledning av rutemønstret glasstrådforsterket aluminiumsfolie. Benyttes som termisk-, brann- og støyisolering av rør der systemet er skjult eller skal mantles. Kan også benyttes som komfortisolasjon på skip og offshore installasjoner. Glava Lamellmatte Glassullmatte med tverrstilte fibre i lameller festet i glassfiberarmert alufolie. Benyttes som termisk isolering av ventilasjonskanaler og store rør. Kan også benyttes som komfortisolasjon på skip og offshore installasjoner. 4

5 Produkter Glava Komfort Industrimatte Glassullmatte med innvendig komfortbelegg i tillegg til ytterkledning av komfortduk og netting. Benyttes som termisk isolering av rør og tanker og som brannisolering rundt ventilasjonskanaler. Glava Rull A 37 Glassullmatte for varmeisolering av tanker, beredere o.l. Benyttes også som komfortisolasjon på skip og offshore installasjoner. Glava Folie Industrimatte Glassullmatte med innvendig komfortbelegg i tillegg til ytterkledning av armert alufolie og netting. Benyttes som termisk isolering av rør og tanker og som brannisolering rundt ventilasjonskanaler. Kan også benyttes som komfortisolasjon på skip og offshore installasjoner. Glava Komfort Brannmatte Steinullmatte med ytterkledning av komfortduk og netting. Benyttes som termisk isolering av rør og tanker og som brannisolering rundt ventilasjonskanaler. Glava Plate A 37 Glassullmatte for varmeisolering av tanker, beredere o.l. Benyttes også som komfortisolasjon på skip og offshore installasjoner. Glava Trinnlydplate Trykkfast glassullmatte med belegg. Benyttes til lydisolering av tekniske rom med flytende gulv, som vifte- og aggregatrom etc. Glava Folie Brannmatte Steinullmatte med ytterkledning av armert alufolie og netting. Benyttes som termisk isolering av rør og tanker og som brannisolering rundt ventilasjonskanaler. Paroc Marine Wired Nat Nettingmatter for brannisolering av skott og dekk ombord på skip. Leveres også i plater uten netting. Glava Vintermatte Glassullmatte innsveiset i en sterk plastfolie. Benyttes som midlertidig frostbeskyttelse av rørledninger på bakken eller som ligger i utgravde grøfter. Produktet er ikke brannklassifisert. ULTIMATE Ny generasjon mineralull som innehar de beste egenskapene med hensyn til vekt, brann, komfort og støy. Benyttes i stor grad for isolering ombord på skip. 5

6 Generelt Generelt Energiøkononomisering Industrien, tiltakshaver og samfunnet kan spare store mengder energi blant annet ved å isolere VVS-anlegg. Hvert eneste år har prosessindustrien store varmetap på grunn av mangler ved rørisolasjon som tilsvarer flere hundretusen tonn olje. Når det gjelder ENØK-råd fra energiselskaper ser man dessverre at de altfor ofte er ensidig opptatt av de omkringliggende faktorer i stedet for å gå rett på kilden. På et varmeanlegg er det viktig først å isolere rørene bedre før man vurderer andre tiltak som varmepumper etc. for å spare energi. Det er god energiøkonomi å sørge for at varmen ikke legges igjen på veien (rørstrekket), men kommer frem til konvektorene som skal regulere riktig varme i hvert enkelt rom. Støy og miljø Lyd er svingninger som kan oppfattes med hørselen. Når lyden oppfattes som uønsket, er det snakk om støy. I tekniske rom er følgende komponenter støyproduserende: vifter, aggregater, maskiner, pumper, kompressorer, turbulente luftstrømmer i kanaler etc. Støyen kan forplante seg gjennom kanaler og rør, etasjeskiller, veggkonstruksjoner, utette gjennomføringer og lignende. Byggeforskriften sier at bygningen og/eller brukerområdet som er en del av bygningen skal beskyttes mot støy og vibrasjoner som oppstår ved forventet bruk av bygninger. Byggverket skal utføres slik at de beskytter brukerne i eller nær byggverket mot støy. I 1997 kom ny Teknisk forskrift til plan- og bygningsloven. Noe av målsetningen var å få bedre bygninger samt redusere driftskostnadene gjennom hele byggets levetid ved blant annet å redusere energiforbruket. Brann og sikkerhet For å hindre og motvirke spredning av brann i et bygg, deles bygget inn i brannseksjoner og brannceller. For å sikre at bygningsdelens brannmotstand ikke svekkes som følge av gjennomføringer må det brannisoleres og branntettes. Glava isolasjon er klassifisert som ubrennbart materiale på lik linje For å velge riktig isolasjonsprodukt og finne optimal isolasjonstykkelse må det tas hensyn til parametere som varmetap, energipris, inflasjon, realrente og avskrivningstid. Det viser seg da som vist på figur 1 at selv om byggekostnaden øker vil totalkostnaden (livsløpskostnaden) bli lavere på grunn av reduserte energikostnader i hele byggets levetid. Kostnader Økonomisk isolasjonstykkelse totalkostnad byggekostnad Bilde 1. Brannisolering av rør for å hindre for høy varmeoverføring til neste branncelle. oppvarmingskostnad med betong og stål. Dette betyr at den ikke vil gi bidrag til spredning av brann men derimot sikre de tekniske installasjonene mot for høy overflatetemperatur som igjen sikrer lav varmeovergang til omkringliggende rom. Isolasjonstykkelse Figur 1. Viser sammenhengen mellom økt investering i isolasjon og lavere oppvarmingskostnader. Glava har godkjente mineralullprodukter for brannisolering av rør- og ventilasjonsgjennomføringer. 6

7 Isolering av rør Isolering av rør Glavas tekniske isolasjonsprodukter dekker et vidt spekter av bruksområder for rør. Hver enkelt anvendelse stiller spesielle krav til isolasjonsproduktet, enten det dreier seg om isvannsrør, hetvannsrør, vann- og avløpsrør, røykgassrør eller rør i prosessindustri for ulike væsker og gasser. Bilde 2. Fjernvarmeanlegg isolert med Glava lamellmatte. Termisk Termisk isolering av rør har til hensikt å begrense varmetapet mellom det strømmende mediet i røret og omgivelsene. En kan dermed oppnå god varmeøkonomi ved å begrense varmetapet. begrense overflatetemperaturen. oppnå en spesifikk temperatur ved utløpet av røret. ivareta temperaturavhengige flyteegenskaper. hindre frysing. hindre kondens på enten innsiden eller utsiden av røret. Det er derimot påkrevet å isolere mot varmetap og gjøre anlegget økonomisk gunstig, slik at summen av de årlige utgifter til fyring, vedlikehold, renter og avskrivninger blir optimalisert. I eksempel 1 vises de økonomiske konsekvensene hos Casco Nobel Inks AB i Trelleborg hvor man ønsket å se nærmere på hvilke økonomiske gevinster rørisoleringen ville få for tiltakshaver ved å isolere rørene med Glava Rørskål av mineralull. Allerede etter ett år var investeringen betalt. Temperatur i rør Omgivelsestemperatur Rørdimensjon Total rørlengde Driftstid Energipris 70 C 20 C mm 714 meter 8 mnd/år 50 øre/kwh Varmetapskostnad uisolert Kr ,- Varmetapskostnad isolert (20-60mm Glava rørskål) Kr ,- Totalkostnad for isolering Kr ,- BESPARELSE Kr ,- pr. år Eksempel 1. Økonomisk gevinst hos Casco Nobels Inks AB ved valg av optimale rørisolasjonstykkelser. For å foreta en nøyaktig økonomisk vurdering av riktig valg av isolasjonstykkelse er det nødvendig å ta hensyn til alle faktorer som påvirker økonomien. Det betyr at man må ta hensyn til både kostnad ferdig isolert, varmetap, energipris, inflasjon, realrente og avskrivningstid. Beregning 1 er utført i GTI (beregningsprogram for teknisk isolering - omtalt i eget kapittel). Her er budsjettpriser for forskjellige isolasjonstykkelser inklusiv monteringskostnader lagt inn manuelt og ved også å ta hensyn til ovennevnte faktorer vil totalkostnaden pr. meter over 10 år være lavest for isolasjonstykkelse 40 mm. Hva er god varmeøkonomi? Lavt energitap kan oppnås ved å velge tilstrekkelig tykk isolasjon. Men kostnadene ved isolering må også vurderes; både i form av materialer og arbeid. I Teknisk forskrift til plan- og bygningsloven av 1997 heter det under 5-17 Enheter for romoppvarming og varmtvannsproduksjon og isolering av røropplegg at: Rør- og lagringsopplegg for varmebærende medium og varmt forbruksvann i nye bygninger unntatt industribygninger skal isoleres på en økonomisk forsvarlig måte. Denne bestemmelsen gjelder også for anlegg tilknyttet fjernvarmeanlegg og for nye varmeproduserende enheter.. Resultat: Når det gjelder VVS anlegg stilles det ingen konkrete krav til varmetap. Under Kap IX Installasjoner i TF 97 står det: Installasjoner skal være utført slik at god energiøkonomi fremmes, jf. også bestemmelsene i 8-2 tom Beregning 1. For et 22 mm rør vil 40 mm Glava Rørskål være den beste økonomiske isolasjonstykkelsen over et 10 års perspektiv. 7

8 Isolering av rør Total tid før fare for frostsprengning [timer] Rørdiameter [mm] Isolasjonstykkelse [mm] ,2 2,6 2,9 3,2 3,4 28 4,2 5,1 5,8 6,3 6,8 48 8,8 10,9 12,6 14,1 15, ,1 23,6 26,7 29, ,6 40,0 45,9 51,1 60,5 68, ,0 117,6 142,4 164, ,8 188,6 231,2 Tabell 1. Mulig stillstandstid i timer for vannrør isolert med Glava Alucomfort Rørskåler, ved avbrutt sirkulasjon uten risiko for frostsprengning. Forutsetning er vanntemperatur +5 C, lufttemperatur -20 C og frysningsgrad 25%. Bilde 3. Teknisk rom på et sykehus i Russland før og etter rehabilitering. Prosjektet ble utført av ENSI A/S. Målet var energiøkonomisering. Frostsikring Hovedledninger og sekundær- og stikkledninger for vann og avløp legges i sikker frostfri dybde nede i grunnen. Dersom det benyttes isolasjon og eventuelt varmekabel, kan denne dybden reduseres betraktelig. Det skal generelt ikke benyttes isolasjon av mineralull ved isolering i grunnen. Overflatetemperatur Det blir ofte satt krav til maksimal overflatetemperatur på varme rør som ligger åpent i rom. Dette er av hensyn til faren for brannskader både på personer og tilstøtende materiell. I industrien heter det at ved bruk av materialer med høy varmeledningsevne, som f.eks. stål, bør temperaturgrensen til materialets overflate settes til 50 C. Dersom en bruker plastmantling, som har dårligere varmeledningsevne, kan temperaturgrensen settes til nærmere 60 C. I offshorespesifikasjoner er kravet til overflatetemperatur ofte satt til maksimalt 40 C. Frysing Der det er fare for kuldegrader i uoppvarmede rom eller utendørs, må kaldtvannsrør isoleres for å frostsikre rørene. Isdannelse i rørene vil forårsake stopp i vannforsyningen og dessuten mulighet for frostsprengning og rørbrudd. Ved lav sirkulasjon i rør må det i tillegg til isolering vurderes varmekabel. Dimensjonering av isolasjon for frostsikring av vannledninger i friluft med stillestående vann kan utføres i beregningsprogrammet GTI - Glava Teknisk Isolering (se eget kapittel). Programmet beregner avkjølingstid for vannet ned til 0 C samt utfrysningstiden. Utfrysningstiden er tiden fra da isdannelse i røret starter og til en viss andel av vannet har blitt til is og rørbrudd vil inntreffe. Avkjølingstid og utfrysningstid utgjør tilsammen total tid for frostsprengning. I tabell 1 er det vist hvordan total tid for frostsprengning varierer med isolasjonstykkelse for ulike rørdiametre. Her vil fuktbelastningen være stor samtidig som den mekaniske påkjenningen av tilstøtende fyllmasser kan ødelegge isolasjonsmaterialet. For frostsikring av væskeførende rør lagt i grunnen vil vi anbefale bruk av Styrofoam isolasjonsplater eller rørskåler laget av ekstrudert polystyren. Den lukkede cellestrukturen gir produktet et minimalt fuktopptak over tid. Mer informasjon om frostsikring av hovedledninger og sekundær- og stikkledninger med Styrofoam finnes i eget materiell utarbeidet av Glava A/S. Beregningsprogram for VA-isolering kan lastes ned på Glavas hjemmesider og heter Dow Styrofoam. Midlertidig frostbeskyttelse I vinterhalvåret reduseres endel av uteaktivitetene i bygg- og anleggsbransjen på grunn av kuldeog frostproblemer. Glava Vintermatte er utviklet for å hjelpe noe på disse problemene. Vintermatten tjener som midlertidig beskyttelse for å unngå frostskader ved betongstøping, murarbeid, i utgravde grøfter, på byggematerialer mm. Matten kan fjernes så snart faren for frostskader er over. Vintermatten består av glassullisolasjon, innsveiset i en solid, vanntett plastfolie. Den er elastisk og ligger tett til ethvert underlag, selv en ujevn grøft. 8

9 Isolering av rør Kalde rør Kondens opptrer på overflater av kalde rør som er omgitt av varm og fuktig luft. Dette kan enkelt forhindres ved å isolere røret. Generelt vil vi anbefale AF/Armaflex cellegummi for isolering av kalde rør. Mer informasjon om dette produktet kan finnes i eget materiell. Kondens kan også opptre på innsiden av rør hvor det strømmer varm gass i kalde omgivelser. Ved å isolere røret utvendig kan en forhindre varmetap og samtidig forhindre kondensering i gassen. Det må velges tilstrekkelig isolasjonstykkelse slik at temperaturen i gassen på innsiden av rørveggen holdes over duggpunktstemperaturen til gassen ved det aktuelle trykket. Da selve rørveggen her vil fungere som diffusjonsperre kan det kondensisoleres med Glava Rørskål av mineralull. Nødvendig tykkelse beregnes i programmet GTI, se eget kapittel. Varme rør 20 C < T < 200 C Rør med medietemperatur lavere enn 200 C, f.eks varmtvannsrør i bygninger, isoleres med Glava Rørskåler av mineralull. Ved store rørdiametre kan Glava Lamellmatte benyttes. Glava Rørskåler har noe bedre varmeisolerende egenskaper enn Glava Lamellmatte. Middeltemperatur [ C] Figur 2. Varmeledningsevnen for tekniske mineralullprodukter ved ulike middeltemperaturer i isolasjonen (T middel ). Dess lavere varmeledningstall produktet har dess bedre isolerer produktet mot energitap. Varme rør 500 C < T < 700 C For isolering av rør med medietemperatur over 500 C benyttes Glava Komfort Brannmatte eller Glava Folie Brannmatte. Dette er steinullmatter med anvendelsesområde opp til 700 C. Overflatetemperatur kan beregnes i GTI-programmet, se eget kapittel. Bilde 4. Rørisolering med Glava Tapelock Rørskål. Varme rør 200 C < T < 500 C I dette temperaturintervallet kan Glava Alucomfort Rørskåler benyttes. Ved store rørdiametre kan også Glava Komfort - eller Folie Industrimatte benyttes. Dersom stor isolasjonstykkelse er påkrevet, kan det i enkelte tilfeller være hensiktsmessig å isolere i flere lag. Ved å benytte Glava Alucomfort Rørskål som det innerste isolasjonslaget, kan en også i dette temperaturintervallet ( C) benytte Glava Lamellmatte som isolasjonslag 2. Det er da viktig at temperaturen mellom isolasjonslag 1 og 2 ikke overstiger maksimal temperatur for lamellmatten som er 200 C. Beregningen kan gjøres i GTI programmet, se eget kapittel. Bilde 5. Prosessrør isolert med Glava Brannmatte. 9

10 Isolering av rør Lyd Støy fra vanntilførselsrør og avløpsinstallasjoner er et velkjent fenomen i bygninger med sanitæranlegg, dvs. i boligbygg, i næringsbygg og i institusjonsbygg. I REN veiledning til Teknisk forskrift til plan- og bygningsloven av Beskyttelse mot støy pkt. 5. Støy fra tekniske installasjoner, heter det: De enkelte bruksområder (boenheter, undervisning, sykerom i sykehus mv.) i bygninger må beskyttes mot støy fra bygningstekniske installasjoner i samme bygning eller i nærliggende bygning. Støy fra avløpsrør er i hovedsak knyttet til støy fra vannlåser og støy i form av vannstrømningslyder og plaskelyder fra rørene selv. Støy fra vanntilførselsrør skyldes vannets bevegelser i rørsystemet ved at energi overføres fra vannet til deler av rørsystemet, spesielt der kraftig turbulens eller trykkstøt opptrer. Dette medfører vibrasjoner i både rørsystem og tilknyttede bygningskonstruksjoner. 120 db 100 db 80 db 60 db 40dB 20dB 0dB Nedre høregrense Figur 3. Viser eksempler på lydnivå, [db]. En lydreduksjon på 8-10 db (A) vil øret oppfatte som en halvering av lyden. Hvordan redusere støyen fra rørinstallasjoner? Støyreduserende tiltak omfatter hovedsakelig: reduksjon av trykkstøt. reduksjon av vibrasjonsforplantningen fra de ulike komponenter langs rørnettet. reduksjon av vibrasjonsoverføringen i vannsøylene. reduksjon av vibrasjoner overført til bygningskonstruksjoner. Tabell 2 angir krav til maksimale lydnivåer fra alle tekniske installasjoner i bygninger (varme, ventilasjon, sanitær m.m) slik de står definert i NS 8175 under klasse C. Byggeforskriftenes krav anses som oppfylt når klasse C i NS 8175 er tilfredsstilt. Støykilde* Type rom Maksimalt lydnivå, i klasse C L A, maks db(a) Tekniske - oppholdsrom i boenheter 32 installasjoner - sengerom i pleieanstalter, i bygninger sykehus og hoteller 32 - undervisningsrom 32 - kjøkken o.l kontorlokaler 40 Tekniske installasjoner fra erversvirksomhet i samme bygning 27 Tabell 2. Krav til maks. lydnivåer fra alle tekniske installasjoner i bygninger. *Kravet omfatter ikke lyd ved bruk av vann- og sanitærinstallasjoner i samme boenhet, sengerom eller ervervslokale. Lydisolerende tiltak For å redusere lydavstråling fra avløpsrør kan man enten øke lydisoleringsegenskapene eller man kan bygge inn rørene i vegger, sjakt, bjelkelag osv. Ved å isolere vann- og avløpsrør med Glava Rørskåler, gir en et effektivt bidrag til å redusere støynivået fra rørinstallasjoner i bygget spesielt i kombinasjon med ytterkledning av harde plater, se tabell 3 og 4. Verdiene i tabellene er basert på beregninger. Innkapsling med mineralull rundt rørene Tabell 3 angir lydreduksjonen man kan oppnå ved å innkapsle rørene med mineralull. Mineralull uten kledning gir lydreduksjon først og fremst ved høyere frekvenser. Isolasjon rundt rør Lydreduksjon, db(a) 50 mm mineralull Rørskål mm mineralull Rørskål 10 Tabell 3. Lydreduksjon på rørdimensjon Ø110mm ved innkapsling med mineralull rundt rørene. Tabellen er hentet fra NBI-blad Støy fra avløpsinstallasjoner tabell 41 a. Innkassing I tabell 4 angis verdier for forventet lydreduksjon av avløpsrør. Dersom man i tillegg isolerer avløpsrøret med mineralull rørskål, kan man legge til lydreduksjonsverdiene gitt i tabell 3. Avløpsrørene må ikke være festet til eller være i kontakt med innkassingen. Konstruksjon Lydreduksjon, db(a) 13 mm gipsplate 15 2x13 mm gipsplate 20 2x13 mm gipsplate mm mineralull A mm lettbetong mm tegl med puss mm betong 40 Tabell 4. Forventet lydreduksjon i forbindelse med innkassing/sjaktvegger. Tabell hentet fra NBI-blad Støy fra avløpsinstallasjoner tabell

11 Isolering av rør Brann Brannisolering av rør er i første rekke knyttet til isolering av rør ved gjennomføringer i brannklassifiserte konstruksjoner. Brannisolering utføres her i kombinasjon med branntetting. Forskriften stiller dessuten særskilte brannkrav til rørisolasjonsmateriale i bygninger. Branntetting omtales dypere i egen utarbeidet brosjyre Glava Branntetting. Rørisolasjonsklassene PI, PII og PIII benyttes for rørisolasjon og forteller om produktenes egenskaper med hensyn på flammespredning og røykproduksjon. Klasse PI er den strengeste klassen. Kravet til overflater og kledninger på rør i brannceller som ikke er rømningsvei er PII for virksomheter i risikoklasse 3, 5 og 6, og i bygninger i brannklasse 2 og 3 (nærmere beskrevet i kapittel Teori og forskrifter). I andre bygninger kan slik isolasjon være i klasse PIII. Isolasjon på rør som er lagt i sjakter/hulrom som er vanskelig tilgjengelig, må ha klasse minst PII. For rør i rømningsvei må isolasjon på rør ha klasse PI. Isolasjon på enkeltstående små rør kan likevel ha klasse PII. Dette gjelder også for isolasjon på rør lagt i sjakt eller bak nedforet himling med branncellebegrensende funksjon. Valg av produkter for rørgjennomføringer Glava Tapelock og Alucomfort Rørskål kan benyttes ved brannisolering av rørgjennomføringer av kobber og stålrør. Rørskålene kan enten være brutt eller gjennomgående i gips-/betongveggen. Resten av utsparingen tettes igjen med FS-GPG brannsikker masse. Glava Rørskåler er i tillegg klassifisert PI som betyr at produktet kan nyttes overalt i bygninger da dette er det strengeste kravet. Dersom en ønsker å kle produktet med en sterkere mantling kan Glava Isotop plastfolie benyttes. Denne er klassifisert PII. Rørisolasjonsklassene og områdene hvor disse kan benyttes er beskrevet tidligere i dette kapittel. Brannmotstand EI 15 EI Glava Rørskål, 2. Steinull, 3. FS-GPG brannmasse Brannmotstand EI 90 EI 120 Teknisk forskrift til plan- og bygningsloven slår også fast at det skal benyttes klassifiserte/sertifiserte løsninger for rør som føres gjennom branncellebegrensende konstruksjoner eller seksjoneringsvegger. Korrekt utført brannisolering og branntetting av rørgjennomføringer kan være avgjørende for å hindre at en brann sprer seg mellom ulike seksjoner eller brannceller i et bygg innenfor en gitt tidsperiode. Plastrør og støpejernsrør I REN veiledning til Teknisk forskrift til plan- og bygningsloven Antennelse, utvikling og spredning av brann og røyk kap. 4. Tekniske installasjoner, heter det: Vann- og avløpsrør, rørpostanlegg, sentralstøvsugeranlegg o.l. Installasjoner som føres gjennom branncellebegrensende konstruksjoner, må ikke svekke konstruksjonens brannmotstand. Plastrør med diameter til og med 32 mm kan likevel føres gjennom murte/støpte konstruksjoner i inntil klasse EI 90/A2-s1,d0 [A90] og isolerte lettvegger i inntil klasse EI 60/A2-s1,d0 [A60], når det tettes rundt rørene med godkjent/klassifisert tettemasse. Støpejernsrør med diameter inntil 110 mm kan føres gjennom murte/støpte konstruksjoner inntil klasse EI 60/A2-s1,d0 [A60] når det tettes rundt rørene med godkjent/klassifisert tettemasse, eller støpes rundt og konstruksjonen har tykkelse minst 180 mm. Avstand til brennbart materiale fra rør som går gjennom brannklassifisert bygningsdel, må være minst 250 mm. Her er det ingen krav til isolasjon, men for plastrør > 32 mm skal det i tillegg til branntetting også benyttes brannmansjett. 1. Glava Rørskål, 2. Steinull, 3. FS-GPG brannmasse Rørstrekk med flere rør Flere rør kan passere gjennom utsparringen. Generelt gjelder at mellomrom mellom rørskålene samt mellom vegg og rørskål skal minst ha en avstand på 50mm. Dimensjoneringstabell i henhold til Produktdokumentasjon Nr. SINTEF BA-128: Rørdiameter: Tykkelse Rørskåler: Brannmotstand: Stål: < 168,3 mm mm brutt A 60 (EI 60) Stål: < 137,7 mm 30 mm gjennomgående A 60 (EI 60) Stål: < 114,3 mm 100 mm brutt A 90 (EI 90) Stål: < 54 mm 20 mm gjennomgående A 60 (EI 60) Stål: < 12 mm 20 mm brutt A 120 (EI 120) Tabell 5. Nødvendig isolasjonstykkelse ved rørgjennomføring i brannklassifiserte konstruksjoner med Glava Tapelock og Alucomfort Rørskål. Rørskålene skal være sentrert i forhold til utsparingen. Ved brutt rørskål skal lengden være 600 mm på hver side av veggen. Avstand mellom rørskål og kant av utsparing skal være 50 mm. 11

12 Isolering av rør Montering Med Glava Tapelock Rørskål og Glava Alucomfort Rørskål får du både isolasjon og kledning i samme produkt. Den velkjente rørskålen, av ubrennbar mineralull, er dekket med armert aluminiumsfolie på overflaten. Glava Tapelock Rørskål har i tillegg en selvklebende overlappende tape som gjør forsegling av langsgående skjøt raskt og effektivt. Ved å følge den enkle monteringsanvisningen for Glava Tapelock Rørskål nedenfor er du sikret er godt og varig resultat som effektivt hindrer varmetap. Ved montering av Glava Alucomfort Rørskål skal det benyttes galvanisert bindtråd som legges rundt rørskålen i hele skålens lengde. Som ekstra mantlig kan her benyttes Glava Isotop plastmantlingssystem. Husk ved montering av Glava Tapelock Rørskål at: - rørskålen skal ha romtemperatur (minimum +10 C). - spenninger i isolering og overflate må sikres mekanisk med for eksempel bindtråd. - hele tapeskjøten må presses godt ned i underlaget. - gå opp en innvendig rørdimensjon ved isolering av rør med varmekabel. Montering av Glava Boaflex Rørskål 1. Rørskålene må ikke være støvete, de bør derfor oppbevares i en lukket eske. 2. Montering må ikke skje ved lavere temperatur enn C. Også rørskålene må minst ha denne temperaturen. 3. Rørskålene må ikke komme i kontakt med olje, fett eller vann da dette gjør at limet fester dårlig. 4. For å unngå spenning skjæres det ut til muffer, klammer, oppheng og liknende før monteringen starter. 5. Skjær ut til oppheng osv. før beskyttelsespapiret på tapen fjernes. Unngå å ta på limflaten. 6. Fest første tapen lett på noen punkter langs rørskålen, slik at det er lettere å korrigere senere. 7. Gni hardt langs hele tapen, bruk en plastspatel, et knivskaft eller liknende. 8. Ved muffer og oppheng, og der spenning forekommer skal rørskålen bindes sammen med ståltråd. 9. Rørskåler med innerdiameter på 89 mm eller mer skal sikres med ståltråd, minst to pr. rørskål. 12

13 Isolering av kanaler Isolering av kanaler Med kanaler mener vi her sirkulære og rektangulære kanaler for ventilasjonsanlegg både i industriell anvendelse og i ordinære bygninger. På samme måte som med rørisolering, velger vi å isolere for å ivareta termiske-, lydmessige- eller brannmessige hensyn ved anlegget. Som oftest er det en kombinasjon av disse som ligger til grunn for isoleringen. Overflatetemperatur Ventilasjonsanlegg i industriell sammenheng vil ofte transportere luft eller andre gasser med høy temperatur. Det vil være nødvendig å isolere kanalene, slik at varme fra kanalene ikke kan skade eller være til hinder for personer, andre installasjoner eller bygningsdeler. Normalt skal overflatetemperaturen ikke overstige 50 C. I beregningsprogrammet GTI, se eget kapittel, kan denne temperaturen beregnes. Termisk isolering For termisk isolering av sirkulære og rektangulære kanaler benyttes Glava Lamellmatte. Produktet kan benyttes for medietemperaturer opp til 200 C. Bilde 6. Termisk isolering av kanaler med Glava Lamellmatte. Termisk Termisk isolering av ventilasjonskanaler dreier seg i hovedtrekk om å: oppnå god varmeøkonomi ved å begrense varmetapet. oppnå en spesifikk utløpstemperatur for ventilasjonsluften. hindre kondens på enten innsiden eller utsiden av kanalen. God varmeøkonomi I REN veiledning til Teknisk forskrift til plan- og bygningsloven av Utførelse av ventilasjonsanlegg heter det: Anlegget skal forøvrig gjøres så effekt- og energiøkonomisk som mulig så lenge det ikke går ut over et forsvarlig innemiljø. Oppvarmingskostnadene reduseres ved å forhindre at den tilførte varmen i ventilasjonslufta, overføres til uoppvarmede omgivelser. Bilde 7. Termisk isolering av kanaler med Glava Lamellmatte. Dersom vi snakker om høyere temperaturer som for eksempel røykgassanlegg skal Glava Industrimatte (maks medietemperatur C) eller Glava Brannmatte (maks medietemperatur C) benyttes. Kondens Kondens kan som kjent opptre på en kald flate som grenser mot et varmt luftsjikt. For ventilasjonskanaler kan kondens opptre i to situasjoner: Ventilasjonskanaler for varm luft Dersom kanalene er plassert i kalde omgivelser, eksempelvis på et kaldt loft, hvor temperaturen er betydelig lavere enn ventilasjonslufta, er det fare for kondens på innsiden av kanalene. Dette kan forhindres ved å isolere kanalen utvendig. I dette tilfellet vil kanalveggen være diffusjonssperren og man kan derfor isolere utvendig med et diffusjonsåpent materiale av mineralull. Det er her vanlig å isolere med Glava Lamellmatte. 13

14 Isolering av kanaler Bilde 8. Termisk isolering av kanal med Glava Lamellmatte. De stående fibrene, vinkelrett på kanalen, opprettholder tykkelsen ved montering. Nødvendig isolasjonstykkelse for å unngå kondens kan beregnes ved hjelp av vårt beregningsprogram GTI Beregningsprogram for teknisk isolasjon. Dette er nærmere beskrevet i eget kapittel. Ventilasjonskanaler for kald luft Kald ventilasjonsluft forekommer i kanaler for innsug av kald uteluft, avkast etter gjenvinner og i kanaler for avkjølt luft. Dersom slike kanaler føres gjennom oppvarmede rom er det fare for kondens på utsiden av kanalene. Normalt vil kun et tynt lag isolasjon være tilstrekkelig for å hindre overflatekondens. Det er imidlertid vesentlig at fuktig varm luft hindres i å nå den kalde overflaten av kanalen (ved diffusjon gjennom isolasjonen). Det kan i mange tilfeller være vanskelig å oppnå dette med en enkel fuktsperre (aluminiumsfolie e.l.) på utsiden av mineralullen. Når det foreligger vedvarende kondensfare anbefaler vi derfor å benytte AF/Armaflex cellegummi på de utsatte delene av ventilasjonsanlegget. Bilde 10. Produktet Glava Lamellmatte. Et glassullprodukt med tverrstilte fibere belagt med aluminiumsfolie. Lyd Støy er en velkjent bivirkning fra ventilasjonsanlegg. Støy oppstår som følge av mekaniske driverenheter som vifter og motorer og dessuten som følge av at ventilasjonslufta strømmer med stor hastighet gjennom kanalnettet. Problemene med støy kan minimaliseres dersom det under prosjekteringen av anlegget fokuseres på å begrense lydoverføringen ved korrekt valg av lydfeller, kanaldimensjoner og utforminger, forgreininger og fleksible overføringer. Figur 4. Mulige lydveier fra tekniske rom. 1) Overføring via kanal. 2) Overføring gjennom vegg. 3) Overføring gjennom etasjeskiller. 4) Vibrasjoner fra teknisk anlegg (strukturlyd). 5) Flanketransmisjon. I REN veiledning til Teknisk forskrift til plan- og bygningsloven av Beskyttelse mot støy pkt. 5. Støy fra tekniske installasjoner, heter det: Bilde 9. Spirokanal isolert utvendig med AF/Armaflex plate. Dette er helt nødvendig der medietemperaturen er betydelig kaldere enn omgivelsestemperaturen. Cellegummi har lukket cellestruktur og stor diffusjonsmotstand i hele materialtykkelsen. Produktet leveres i plater og ruller med eller uten selvklebende overflate for isolering av rektangulære kanaler og spirorør. Isolasjonstykkelse for å unngå kondens kan beregnes i GTIprogrammet, se eget kapittel. De enkelte bruksområder (boenheter, undervisningsrom, sykerom i sykehus mv.) i bygninger må beskyttes mot støy fra bygningstekniske installasjoner i samme bygning eller i nærliggende bygninger. Et kanalnett i et ventilasjonsanlegg lydisoleres innvendig ved at deler av kanalene isoleres samtidig som at lydfeller monteres på utvalgte steder. En lydfelle fungerer på samme måte som en lydpotte på en bil. Lyden spises opp ved at en stor del av lydbølgene trenger gjennom overflaten til det lydisolerene materialet og absorberes i mineralullen. Energien i lydbølgene overføres til varmeenergi i kontakt med mineralullfibrene (les mer om dette i avsnitt Lyd under Teori og forskrifter). 14

15 Isolering av kanaler Valg av produkt Bilde 11. Glava Lydfelleplate 2000 for innvendig isolering i lyddempere. Glava Lydfelleplate 2000 er en ubrennbar og trykkfast glassullplate belagt med sort glassfibervev på en side. Produktet innehar NBI Teknisk Godkjenning nr. 2205/98 fra Norges byggforskningsinstitutt for bruk i lyddempere som leveres byggeplass i form av prefabrikerte enheter. NBI Teknisk Godkjenning innebærer at produktet har dokumenterte egenskaper når det gjelder lydabsorpsjon, sikkerhet mot brann, fibermedrivning og rengjøring. Produktet har meget gode lydtekniske egenskaper. Tabellen under viser materialets lydabsorberende egenskaper målt i klangrom ved forskjellige tykkelser. Diagram 1. Praktisk absorpsjonsfaktor for Glava Lydfelleplate Når en lydbølge faller inn mot en flate, angir absorpsjonsfaktoren hvor stor del av lydeffekten i lydbølgen som blir absorbert i flaten. Faktoren er ubenevnt og varierer i definisjon mellom 0 (fullstendig reflekterende) og 1 (fullstendig absorpsjon). Som det fremkommer av lydmålingene vil det være nødvendig med større isolasjonstykkelse dersom man ønsker å kvitte seg med problemlyden fra ventilasjonsaggregater som ofte er lavfrekvent. Beregning av lyddempningen [db/m] for innvendig isolert ventilasjonskanal kan utføres i beregningsprogrammet GTI-Glava Teknisk Isolering, se eget kapittel. Brann Ventilasjonskanaler som føres gjennom konstruksjoner med brannteknisk funksjon skal brannisoleres samtidig som utsparingen tettes med klassifisert/sertifisert tettemasse. Kanalen bør isoleres på begge sider av gjennomføringen. Hensikten er at gjennomføringen ikke skal svekke konstruksjonens brannmotstand. Forskriften stiller også særskilte brannkrav til kanalisolasjonsmaterialet i bygninger. Branntetting omtales dypere i egen utarbeidet brosjyre Glava Branntetting. Rørisolasjonsklassene PI, PII og PIII benyttes for rørisolasjon og mindre kanaler og forteller om produktenes egenskaper med hensyn på flammespredning og røykproduksjon. Klasse PI er den strengeste klassen. Har man derimot testet overflaten til produktet og fått dette klassifisert i klasse In1 eller In2 i henhold til NS 3919 vil produktet også tilfredsstille henholdsvis klasse PI og PII. NS 3919 erstattes av et system i Euroklasser og produkter klassifisert A2-s1,d0 iht. NS-EN er klassifisert som ubrennbare materialer. I REN veiledning til Teknisk forskrift til plan- og bygningsloven 7-24 "Antennelse, utvikling og spredning av brann og røyk" under Overflater og kledninger i brannceller som ikke er rømningsvei, heter det: Rør- og kanalisolasjon Brennbar isolasjon på rør og kanaler i bygninger beregnet for virksomhet i risikoklasse 3, 5 og 6, og i bygninger i brannklasse 2 og 3 må derfor ha egenskaper minst klasse PII. I andre bygninger kan slik isolasjon være i klasse PIII. Isolasjon på rør og kanaler som er lagt i sjakter/hulrom som er vanskelig tilgjengelig, må ha klasse minst PII. Videre står det under Overflater og kledninger i rømningsvei: Rør- og kanalisolasjon For å sikre forholdene i rømningsvei må derfor isolasjon på rør og kanaler som legges i rømningsvei ha klasse PI. Isolasjon på enkeltstående små rør og kanaler, samt isolasjon på rør og kanaler som er lagt i sjakt eller bak nedforet himling med branncellebegrensende funksjon, kan likevel ha klasse PII. Korrekt utført brannisolering og branntetting av kanalgjennomføringer kan være avgjørende for å hindre at en brann sprer seg mellom ulike seksjoner eller brannceller. I REN veiledning til TF Antennelse, utvikling og spredning av brann og røyk kap. 4. Tekniske installasjoner står der under Ventilasjonsanlegg: Ventilasjonsanlegg må utføres slik at de ikke bidrar til brannog røykspredning. Dette innebærer brann- og røykspredning på grunn av utettheter mellom kanal og den bygningsdelen som kanalen går gjennom brannspredning på grunn av varmeledning i kanalgodset røykspredning i kanalnettet Bilde 12. Isolering i lyddemper med Glava lydfelleplate

16 Isolering av kanaler Isolering av kanaler gjennom branncellebegrensende bygningsdel Kanaler som bryter gjennom branncellebegrensende bygningsdeler (EI < 60) skal utføres slik at bygningsdelens brannskillende funksjon opprettholdes. Utførelse av brannisolering av kanaler i gjennomføringer må følge forskriftene og kunne dokumenteres ved prøvning. Det finnes ingen unntak lenger for små kanaldimensjoner. Alle kanaltverrsnitt må nå brannisoleres. EI 60 1 m 1 m Ingen brannklasse 2.0 m EI 60 Figur 8. Gjennomføring i vegg og dekke EI 60. Utført iht. NBI-blad Gjennomføring i brannskiller pkt. 6 All brannisolering utføres i lengde 1 meter på hver side av brannskillet. 1.0 m 1.0 m Brannskille EI 60 Figur 5. Gjennomføring i brannklassifisert konstruksjon EI 60 iht. SINTEF dok. nr BB-018 For andre løsninger henvises til Byggdetaljblad utg Gjennomføring i brannskiller. Her vises noen preaksepterte løsninger. Alle løsningene er illustrert med 30 mm Glava Folie Brannmatte eller 30 mm Glava Komfort Brannmatte. Merk at brannisolering er et passivt tiltak i motsetning til sprinkling som er et aktivt tiltak og som krever oppsyn og kontroll. Sprinkling kan ikke uten videre erstatte brannisolering. Isolering av kanaler gjennom seksjoneringskonstruksjoner Kanaler som bryter gjennom seksjoneringskonstruksjoner (REI > 90) bør unngås, da dette generelt sett fører til en svekkelse av konstruksjonen. Dersom kanal likevel føres gjennom seksjoneringsvegg skal dette gjøres på følgende måte: Kanal utstyres med brannspjeld som har tilsvarende brannmotstand som seksjoneringsveggen Kanal utstyres med brannspjeld (med brannmotstand tilsvarende minimum halve veggens brannmotstand) i kombinasjon med brannisolering. Summen av spjeldets brannmotstand og isolasjonen må imidlertid tilsvare minimum brannmotstanden i veggen. 1 m 1 m L= full lengde til neste brannskille EI 60 Figur 6. Ventil i brannklassifisert vegg EI 60 iht. NBI-blad Gjennomføring i brannskiller pkt. 4 Figur 10. Kanal gjennom seksjoneringsvegg isolert med 30 mm Glava Brannmatte EI 60 1 m 1 m 1 m Isolering av kanaler innenfor en branncelle Der er i dag ingen krav i Teknisk Forskrift av 1997 som sier at man skal brannisolere kanaler innenfor en branncelle. Derimot er dette blitt et markedskrav og beskrives av flere rådgivende ingeniører og byggherrer. Glava har derfor testet sine nettingmatter og har godkjennelser på både minimum 50mm Glava Industrimatte og minimum 30mm Glava Brannmatte for brannisolering innenfor en branncelle. Begge produktene tilfredsstiller brannmotstand på EI 90, ref henholdsvis SINTEF nr. BB-083 og SINTEF nr. BB-018. Figur 7. Sjakt EI 60. Utført iht. NBI-blad Gjennomføring i brannskiller pkt. 6 16

17 Isolering av kanaler Brannisolering av kanal i branncelle Avtrekkskanaler fra kjøkken Brannmotstand 50 mm Glava Industrimatte A 90 (EI 90) 30 mm Glava Brannmatte A 90 (EI 90) Tabell 7. Minimum isolasjonstykkelse for brannisolering av kanaler innenfor en branncelle. Brannklasse EI 30 Både Glava Industrimatte og Glava Brannmatte egner seg for brannisolering av kanalgjennomføringer der det stilles krav til brannmotstand, ref. henholdsvis SINTEF nr. BB-083 og SINTEF nr. BB-018. Brannisolering av kanalgjennomføring Brannmotstand Sirkulær kanal Rektangulær kanal 50mm Glava Industrimatte A 30 (EI 30) A 30 (EI 30) 30mm Glava Brannmatte A 60 (EI 60) A 60 (EI 60) Tabell 8. Minimum isolasjonstykkelse for brannisolering av kanaler innenfor en branncelle. Filter I REN veiledning til Teknisk forskrift til plan- og bygningsloven Antennelse, utvikling og spredning av brann og røyk kap. 4. Tekniske installasjoner, heter det: Avtrekkskanaler fra storkjøkken, frityranlegg m.m. bør derfor utføres med brannmotstand EI 30/A2-s1,d0 [A30] helt til utblåsningsrist, eventuelt føres i egen sjakt med samme brannmotstand. Avtrekkskanaler fra kjøkken i boenheter o.l. må tilsvarende utføres med brannmotstand EI 15/A2-s1,d0 [A15] hvis de ikke ligger i sjakt. Oppheng I veiledningen til Teknisk Forskrift , kap. 4. Tekniske installasjoner, heter det: Kanaler og ventilasjonsutstyr må være festet slik at de ikke faller ned og bidrar til økt fare for brann- og røykspredning. Bilde 14. Glava Industrimatte Gjennomføringstettingen må ha dokumenterte egenskaper for tetting rundt kanal av anvendt størrelse og brannmotstand som brannskillet. Det henvises da til egen utarbeidet brosjyre Glava Branntetting som omhandler dette mer konkret med produkter og løsninger. Montering Bilde 15. Glava Brannmatte Glava Lamellmatte Glava Lamellmatte har en overflate som er godkjent ubrennbar i euroklasse A2-s1,d0 og overflateklassifisert In1 som betyr at den kan benyttes i rømningsveier og alle andre steder i bygninger som stiller strenge krav til røyk og flammespredning. Valg av isolasjonsprodukt Bilde 16. Mekanisk innfesting av lamellmatte med BOSTITCH T5. Bilde 13. Brannisolering av kanaler med Glava Komfort Brannmatte. Beregn nødvendig omkrets slik at man får en overlapp av alufolie. Denne overlappen stiftes deretter med spesialstiftemaskinen BOSTITCH T5 med avstand mm. 17

18 Isolering av kanaler utføres utvendig med enten Glava Industri- eller Glava Brannmatte. Beleggets kanter skal være festet og beskyttet med profiler slik at disse ikke kan løsne på grunn av høy lufthastighet eller skades ved rengjøring med roterende nylonbørster. Bilde 17. Stiftene tapes over med brannklassifisert og diff.tett alutape. Deretter skal det tapes over stiftene, som har perforert den tette aluminiumsfolien, med en brannklassifisert og diffusjonstett tape av type Glava VVS-Tape 75M. Tapen skal ikke strekkes under montering, men presses hardt mot underlaget. Bilde 18. Undersiden av rektangulære kanaler festes mekanisk. På rektangulære kanaler kan man på kanalens underside og vertikale sider feste lamellmatten med pinspotter eller tilsvarende. Avstand ca. 300mm. Bilde 20. Kantforsegling av lyddemper. Bilde 21. Montering av lydfelleplate. Glava Lydfelleplate 2000 innehar NBI-Teknisk Godkjenning nr.2205/98 og skal monteres i henhold til denne, se for øvrig godkjenningen på Glavas hjemmeside. Glava Nettingmatter Glava Industri- og Glava Brannmatte har en overflate som er godkjent klasse In1 som betyr at den kan benyttes i rømningsveier og alle andre steder i bygninger som stiller strenge krav til røyk- og flammespredning. I tillegg kan produktet benyttes i gjennomføringer og konstruksjoner hvor det stilles krav til brannmotstand i et visst antall minutter. Nettingmattene kappes i lengder tilsvarende kanalens isolerte omkrets. Legg så til mm hvor isolasjonen fjernes slik at man får en overlapp av netting og belegg. Nettingen festes ved å sy nettingen sammen med galvanisert tråd med avstand mm. Alternativt kan nettingen festes med kramper med klammertang (P7-tang) eller nettingbinder med samme avstand. Nettingmatten benyttes både på sirkulæreog rektangulære ventilasjonskanaler. Bilde 19. Bend utformes ved å skjære ut spesielle formstykker fisker. For mer detaljert anvisning med blant annet isolering av bend henvises til eget utarbeidet materiell på Glavas hjemmeside. Glava Lydfelleplate 2000 Ventilasjonsanlegg må normalt utføres i ubrennbare materialer. Glava Lydfelleplate 2000 er ubrennbar i euroklasse A2-s1,d0 og overflateklassifisert In 1. Dette betyr at den kan benyttes i lyddempere som blir montert i rømningsveier og alle andre steder i bygninger som stiller strenge krav til røyk og flammespredning. For øvrig må all brannisolering som skal oppnå en brannmotstand i minutter Bilde 22. Brannmatte montert med P7-tang. Ved kanalbend skjæres det ut fisker som er tilpasset ventilasjonskanalens segmenter. For skjøten rundt kanalens omkrets anbefales enten bruk av P7-tang eller å sy med galvanisert tråd. For øvrig henvises til produktdokumentasjon og monteringsanvisning på Glavas hjemmeside. 18

19 Isolering av tanker og beholdere Isolering av tanker og beholdere Tanker med medietemperatur 10 C<tm<95 C I dette temperaturintervallet er det sjelden fare for kondens, med det bør likevel undersøkes ved lave temperaturer og høy relativ luftfuktighet. Her er isoleringens primære oppgave å redusere energitapet. Tankveggene kan her isoleres enten med Glava Plate/Rull A 37 eller Glava Lamellmatte. Avstandsjern sveises på beholderen og isolasjonen stikkes på plass og låses fast med en låsebrikke, se figuren nedenfor. Videre monteres påsveisede avstandsholdere for montering av overflatekledningen. Hvis en rustfri tank skal isoleres bør avstandsholdere av trykkfast isolasjon anvendes slik at man unngår å sveise på de rustfrie platene. Tank Avstandsholder Kjeramisk papir Flatjern Ytterkledning Figur 11. Detaljer av stålstifter og låsebrikke Figur 12. Avstandsholder av trykkfast mineralull Figur 13. Påsveiset avstandsholder Bilde 23. Industrianlegg. Tanker og beholdere har et meget bredt anvendelsesområde - fra oppbevaring av flytende gass ved lave temperaturer (ca C) over oppbevaring av melk og øl (3-5 C) til varme tanker på C. Avhengig av tankenes og beholdernes anvendelse isoleres de for å hindre: Energitap Kondens Frysning Temperaturfall i mediet Høy overflatetemperatur Tanker med medietemperatur 0 C<tm<10 C Ved oppbevaringstanker med lave medietemperaturer kan det være forskjellige forhold som må tas i betraktning: Isoleringen skal ha en tykkelse som sikrer at det ikke skjer en temperaturendring i mediet (avhengig av omgivelsestemperaturen). Det må ikke oppstå kondens på plateoverflaten. Det skal velges en velegnet dampsperre. Tanktoppen skal isoleres med et produkt som tilfredsstiller de krav som brukeren stiller. Det vil her være naturlig å velge AF/Armaflex cellegummi som kondensisolasjon. Produktet leveres i plater og ruller (med eller uten selvklebende bakside) som gjør produktet velegnet for enkel montering rundt tanker og beholdere. Ønskes et ferdig Armaflex system med mantling benyttes systemet Arma-Chek. Dette er forskjellige belagte varianter av Armaflex cellegummi, som tåler å stå utendørs uten ekstra mantling. Tanker med medietemperatur 95 C<tm<250 C Her kan det benyttes begge typer av avstandsholder nevnt i foregående avsnitt. Men i dette temperaturintervallet er det av stor betydning å redusere all direkte forbindelse fra beholderoverflaten til utvendig bekledning som igjen betyr at avstandsholdere av trykkfast mineralull er påkrevd. Tankveggene kan her isoleres enten med Glava Plate/Rull A 37 eller Glava Lamellmatte. Ved temperaturer høyere enn +200 C anbefales bruk av nettingmatter type Glava Industrimatte (maks C) eller Glava Brannmatte (maks C). Tanktopp Ved tanktoppisolering er flere forhold utslagsgivende for den anvendte løsningen, for eksempel trykkpåvirkning ved arbeidet, begrenset persontrafikk og snøbelastning. Tanktoppen bygges opp med avstandsrigler av metall og kledning av galvaniserte stålpalter eller aluminiumsplater. Er denne konstruksjonen dimensjonert til å bære alle laster nevnt ovenfor kan hullrommet fylles med Glava Plate/Rull 37. Hvis det stilles krav til trykkstyrke på isolasjonen som støtte til metallkonstruksjonen må det benyttes trykkfast isolasjon. Det kan være for eksempel Styrofoam XPS plater eller annen egnet isolasjon. Kledning av aluminiumsplate Glava Plate/Rull 30 x 3 mm flatjern Figur 14. Tanktopp med aluplatekledning og avstandsjern. 19

20 Isolering for skip og offshore Isolering for skip og offshore Glava glassull er godkjent for bruk på skip og på olje- og gassinstallasjoner offshore gjennom sertifiseringer av Det Norske Veritas. Sertifiseringen bygger på krav om ubrennbarhet for materialer i marine anvendelser. Testmetoden som er lagt til grunn er beskrevet i IMO (International Maritime Organization) Resolution; Improved Recommendation on Test Method for Assessing Construction Materials for Maritime Applications as Noncombustible. Lav vekt og stor mekanisk styrke og fleksibilitet gjør glassull velegnet til isolering av tekniske anlegg til sjøs og på land. Våre isolasjonsprodukter for skip og offshore omfatter også steinullprodukter. Disse er omtalt i eget materiell fra Paroc. MED-B sertifikat Sertifikatetene bekrefter at produktene tilfredstiller kravene i det europeiske direktivet Marine Equipment Directive 96/98EC, 98/85 EC module B. F sertifikat F sertifikat er ubrennbarhetssertifikater for bruk i verden for øvrig. Bilde 27. Isolering av maskinrom. Bilde 28. Isolering av dekk og skott. Når det gjelder Marine isolering har Glava et komplett sortiment fra Paroc og Saint Gobain Isover som innehar både godkjennelser for konstruksjoner og på ubrennbarhet for isolasjon av steinull og den nye generasjonen mineralull; ULTIMATE. Produkter av glassull Følgende glassullprodukter innehar sertifikater fra Det Norske Veritas: Produkt Anvendelse Glava Folie Industrimatte Komfortisolering Glava Plate og Rull A 37 Komfortisolering Glava Plate og Rull 40 Komfortisolering Glava Plate og Rull 33 Komfortisolering Glava Lamellmatte Komfortisolering Bilde 24. Ratt sertifikat fra DNV. Bilde 25. Offshore isolering på Troll. Glava Lydfellplate 2000 Komfortisolering Alle våre mineralull produkter for skip er klassifisert som ubrennbare i henhold til IMO FTP Code Part 1. Belagte produkter er i tillegg klassifisert i henhold til IMO FTP Code Part 5. Sertifikatene er utstedt av Det Norske Veritas og gjelder i alle land som har akseptert det ovennevnte EUdirektivet, dvs. de fleste land i Europa. MED-D sertifikat MED-D sertifikatene bekrefter at produsenten i tillegg til MED-B sertifikat har etablert et kvalitetssystem for produksjon og testing og at dette systemet er underlagt kontroll fra sertifiseringsorganet. Dette gir produsenten anledning til også å merke selve produktets embalasje med skipsratt merke. Produkter av cellegummi Følgende produkt innehar sertifikater fra Det Norske Veritas: Produkt Armaflex cellegummi Produkter av steinull Paroc isolasjon innehar sertifikater fra Det Norske Veritas for et bredt spekter produkter. Produkt Paroc isolasjon for marine 1) Anvendelse Komfortisolering Anvendelse Komfort- og brannisolering 1) Det henvises til egen utarbeidet Paroc katalog for marine isolasjon. Kontakt Glava AS. Produkter av ny generasjon mineralull Produkt ULTIMATE isolasjon for marine Anvendelse Komfort- og brannisolering Bilde 26. Skipsratt merke. Produkter av ULTIMATE se nærmere beskrivelse neste side. Se forøvrig dokumentasjon for skip/offshore på 20

Våtromsplater. Isolitt Spydeberg og Stjørdal GLAVA A/S

Våtromsplater. Isolitt Spydeberg og Stjørdal GLAVA A/S Glassull Askim Glassull Stjørdal Våtromsplater Isolitt Spydeberg og Stjørdal GLAVA A/S Glavas samarbeidspartner på cellegummiisolasjon er Armacell Gmbh som produserer isolasjon over hele verden. De har

Detaljer

VVS ISOLERING AV RØR I HENHOLD TIL TEK10. www.dahl.no

VVS ISOLERING AV RØR I HENHOLD TIL TEK10. www.dahl.no VVS ISOLERING AV RØR I HENHOLD TIL TEK10 www.dahl.no 3 BUD FOR RIKTIG ISOLASJON Expanded 2 1. VARME RØR SKAL KLES I GULT 2. KALDE RØR SKAL KLES I SVART 3. kravene i tek10 skal følges Ta grep om rørene

Detaljer

Energiøkonomisk isolering av VVS-anlegg

Energiøkonomisk isolering av VVS-anlegg Energiøkonomisk isolering av VVS-anlegg Når det gjelder enøk-råd fra energiselskaper ser man dessverre at de altfor ofte er ensidig opptatt av de omkringliggende faktorer i stedet for å gå rett på kilden.

Detaljer

CONLIT brannsikring av ventilasjonskanaler

CONLIT brannsikring av ventilasjonskanaler CONLIT brannsikring av ventilasjonskanaler Kanaler skal i sin helhet ha brannmotstand som de brannskiller de føres gjennom, hvis det ikke er spjeld med lik motstand i skillet. Kanaler med brannmotstand

Detaljer

Brannsikker ventilasjon Endringer fra 2014

Brannsikker ventilasjon Endringer fra 2014 Brannsikker ventilasjon Endringer fra 2014 1 Detaljprosjektering: Kanalgjennomføring og brannisolasjon Innhold - Hvorfor skjer det egentlig endringer nå - Overgangsordning - Trekk ut strategi, Avtrekkskanal

Detaljer

Boligkonferansen 2016

Boligkonferansen 2016 Boligkonferansen 2016 Hvordan løse de nye forskriftskravene til rørisolering Løsninger for termisk isolering av rør samt brannbeskyttelse av kanaler Verktøy for kalkulering Henrik Stene Produktsjef Teknisk

Detaljer

PAROC Hvac Fire. Brannbeskyttelse for ventilasjonskanaler Monteringsanvisning til godkjenning SINTEF 020-0240

PAROC Hvac Fire. Brannbeskyttelse for ventilasjonskanaler Monteringsanvisning til godkjenning SINTEF 020-0240 PAROC Hvac Fire Brannbeskyttelse for ventilasjonskanaler Monteringsanvisning til godkjenning SINTEF 020-0240 Teknisk Isolering September 2014 Innhold Brannsikkerhet med PAROC steinull...3 PAROC Hvac Fire

Detaljer

NYE KRAV TIL BRANNISOLERING AV VENTILASJONSSYSTEMER

NYE KRAV TIL BRANNISOLERING AV VENTILASJONSSYSTEMER NYE KRAV TIL BRANNISOLERING AV VENTILASJONSSYSTEMER 1 Innhold - HVORFOR? - GAMMELT OG NYTT - OVERGANGEN - NY PROSJEKTERING - VENTILASJON I DRIFT UNDER BRANN - PRAKTISK LØSNING FRA GLAVA 2 Hvorfor skjer

Detaljer

TEK17 FORSLAG TIL ENDRINGER Tekniske installasjoner

TEK17 FORSLAG TIL ENDRINGER Tekniske installasjoner TEK17 FORSLAG TIL ENDRINGER Tekniske installasjoner 25. MARS 2015 Roar Fogstad TEK 10 11-10. Tekniske installasjoner (1) Tekniske installasjoner skal prosjekteres og utføres slik at installasjonen ikke

Detaljer

Den lille VVS. En guide for isolering av VVSinstallasjoner. Mai 2014

Den lille VVS. En guide for isolering av VVSinstallasjoner. Mai 2014 Den lille VVS En guide for isolering av VVSinstallasjoner 3 Mai 2014 Den første utgaven av «Den lille tekniske» kom ut i januar 2010. Siden den gang har brukerne av håndboken dratt nytte av både dimensjoneringstabeller

Detaljer

MONTERINGSANVISNING Brannbeskyttelse for ventilasjonskanaler Produktdokumentasjon SPFR

MONTERINGSANVISNING Brannbeskyttelse for ventilasjonskanaler Produktdokumentasjon SPFR MONTERINGSANVISNING Brannbeskyttelse for ventilasjonskanaler dokumentasjon SPFR 020-0240 2016-09-07 INNHOLD Brannsikkerhet med PAROC steinull.... 3 PAROC Hvac Fire Mat Sirkulær kanal.... 4 PAROC Hvac Fire

Detaljer

på brannseksjoner presentasjonen

på brannseksjoner presentasjonen Skriv TEK 10 inn tittel Brannceller og på brannseksjoner presentasjonen Morten Jonas Davidsson, Ameln 5. september 10.10.12 2012 Skriv inn tittel på presentasjonen FORSKRIFT Gir overordnet funksjonskrav

Detaljer

DETTE ER GLAVA PÅ INNSIDEN AV NORGE

DETTE ER GLAVA PÅ INNSIDEN AV NORGE DETTE ER GLAVA PÅ INNSIDEN AV NORGE FOR NORSKE FORHOLD Det er ingen overraskelse at det er kaldt i Norge om vinteren, at det er vanskelige kjøreforhold på veiene eller at været i store deler av året er

Detaljer

Brann og røykspredning på grunn av utettheter mellom kanal og bygningsdel

Brann og røykspredning på grunn av utettheter mellom kanal og bygningsdel 4 Tekniske installasjoner Tilfredsstillende sikkerhet i en bygning er betinget av at sentrale tekniske installasjoner opprettholder sin funksjon og brannmotstandsevne under hele eller deler av brannforløpet.

Detaljer

GLAVA BRANNTETTING AUGUST 2016 BYGG/TEKNISK ISOLERING

GLAVA BRANNTETTING AUGUST 2016 BYGG/TEKNISK ISOLERING GLAVA BRANNTETTING AUGUST 2016 BYGG/TEKNISK ISOLERING GLAVA har et produktspekter som dekker de fleste behov innen brannsikring. Denne brosjyren omhandler produkter, bruksområder, ansvar, krav og løsninger

Detaljer

MONTASJEANVISNING TYPISK DETALJTEGNING GENERELL PRODUKTBESKRIVELSE BRANNKLASSIFISERING - TABELL INSTALLASJON TEST STANDARDER. www.graft.

MONTASJEANVISNING TYPISK DETALJTEGNING GENERELL PRODUKTBESKRIVELSE BRANNKLASSIFISERING - TABELL INSTALLASJON TEST STANDARDER. www.graft. MONTASJEANVISNING GENERELL PRODUKTBESKRIVELSE TYPISK DETALJTEGNING GRAFT FR Akryl er konstruert for å forhindre spredning av brann, gass, røyk og lyd gjennom åpninger og tekniske gjennomføringer i brannklassifiserte

Detaljer

Firesafe Fugemasse Akryl

Firesafe Fugemasse Akryl Side: 1 av 5 GENERELT FIRESAFE fugemasse Akryl er en brannhemmende enkomponent vannbasert akrylfugemasse med branntekniske egenskaper. BRUKSOMRÅDE n benyttes i hovedsak som brannsikker fugetetting av større

Detaljer

Prisliste ISOLASJON STÅLPROFIL. En god samarbeidspartner innen BLIKK OG VENTILASJON. Januar 2015

Prisliste ISOLASJON STÅLPROFIL. En god samarbeidspartner innen BLIKK OG VENTILASJON. Januar 2015 Januar 2015 STÅLPROFIL En god samarbeidspartner innen BLIKK OG VENTILASJON STÅLPROFIL AS - Industriveien 9-3174 Revetal - Postboks 48, 3164 REVETAL Telefon: 33 06 53 00, Telefax 33 06 53 09 www.staalprofil.no

Detaljer

Monteringsanvisning. Brannhemmende akryl. Generell produktbeskrivelse. Installasjon. Brannklassifisering - tabell. Test standarder

Monteringsanvisning. Brannhemmende akryl. Generell produktbeskrivelse. Installasjon. Brannklassifisering - tabell. Test standarder Side 1 av 5 Generell produktbeskrivelse er utviklet for å forhindre spredning av brann, gass og røyk gjennom åpninger og tekniske gjennomføringer i brannklassifiserte vegger og dekker. ekspanderer når

Detaljer

Motek Brannstopp Fugemasse

Motek Brannstopp Fugemasse Fugemasse Fugemasse M.B.F. En fleksibel til branntetting av både rør, kabler, ventilasjon og fuger. Bruksområder Tetting av ventilasjonskanaler Tetting av gjennomføringer med kabler og kabelbunter Tetting

Detaljer

Glava Akryl Fugemasse

Glava Akryl Fugemasse GENERELT Glava fugemasse Akryl er en brannhemmende enkomponent vannbasert akrylfugemasse med branntekniske egenskaper. BRUKSOMRÅDE n benyttes i hovedsak som brannsikker fugetetting av større fuger og spalter,

Detaljer

Montasjeanvisning og detaljtegning Casco FireAcrylic Generell produktbeskrivelse. Typisk detaljtegning. Brannklassifisering - Tabell.

Montasjeanvisning og detaljtegning Casco FireAcrylic Generell produktbeskrivelse. Typisk detaljtegning. Brannklassifisering - Tabell. detaljtegning Generell produktbeskrivelse Typisk detaljtegning er konstruert for å forhindre spredning av brann, gass og røyk gjennom åpninger og tekniske gjennomføringer i brannklassifiserte vegger og

Detaljer

BRANNAKRYL. Fugemasse for branntetting PRODUKTINFORMASJON

BRANNAKRYL. Fugemasse for branntetting PRODUKTINFORMASJON Side 1 av 6 SINTEF-godkjent for fuging og tetting av rør-, kabel- og kanalgjennomføringer (se monteringsanvisningen for detaljer) Kan brukes i de fleste typer konstruksjoner og gjennomføringer EI 30 >

Detaljer

BRANNTEKNISK VURDERING AV ISO-DUCT KANALER FOR 2010-03-26 nr 489: Forskrift om tekniske krav til byggverk TEK 2010

BRANNTEKNISK VURDERING AV ISO-DUCT KANALER FOR 2010-03-26 nr 489: Forskrift om tekniske krav til byggverk TEK 2010 BRANNTEKNISK VURDERING AV ISO-DUCT KANALER FOR 2010-03-26 nr 489: Forskrift om tekniske krav til byggverk TEK 2010 1. INNLEDNING Det eksisterer en egen standard for denne type kanaler. Denne ble implementert

Detaljer

M.B.P. Motek Brannstopp Plate

M.B.P. Motek Brannstopp Plate M.B.P. Motek Brannstopp Plate Produktegenskaper: Klassifisert i alle typer konstruksjoner og gjennomføringer. Enkel å montere med pen overflate. Permanent fleksibel som tar opp bevegelse ved brann og mindre

Detaljer

Motek Brannstopp Gipsmørtel

Motek Brannstopp Gipsmørtel Brannstopp Brannstopp M.B.G. En raskt herdende gipsmørtel til branntetting av både rør, kabler, kabelbroer og ventilasjon Bruksområder Tetting av ventilasjonskanaler Tetting av gjennomføringer med kabler

Detaljer

Protect R-90. Nyhet! DEN FLEKSIBLE BRANNSIKRINGEN FOR GJENNOMFØRINGER. Protect R-90

Protect R-90. Nyhet! DEN FLEKSIBLE BRANNSIKRINGEN FOR GJENNOMFØRINGER. Protect R-90 Nyhet! Passiv brannsikring i gjennomføringer Protect R-90 Protect R-90 DEN FLEKSIBLE BRANNSIKRINGEN FOR GJENNOMFØRINGER ARMAFLEX PROTECT R-90 passiv brannsikring og isolering i ett produkt for stål-, rustfrie-,

Detaljer

Motek Brannstopp fugemasse

Motek Brannstopp fugemasse NYHET! Bruksområder: Tetting av ventilasjonskanaler Tetting av gjennomføringer med kabler Tetting av gjennomføringer med kabelbunter Tetting av gjennomføringer med stålrør, kobber -og plastrør Tetting

Detaljer

11-9. Materialer og produkters egenskaper ved brann

11-9. Materialer og produkters egenskaper ved brann 11-9. Materialer og produkters egenskaper ved brann Lastet ned fra Direktoratet for byggkvalitet 26.10.2015 11-9. Materialer og produkters egenskaper ved brann (1) Byggverk skal prosjekteres og utføres

Detaljer

MONTASJEANVISNING Protecta FR Akryl

MONTASJEANVISNING Protecta FR Akryl MONTASJEANVISNING Protecta FR Akryl 1 (5) 2009 7 21 Generell produktbeskrivelse Typisk detaljtegning Protecta FR Akryl er konstruert for å forhindre spredning av brann, gass og røyk gjennom åpninger og

Detaljer

Den lille tekniske. En guide til teknisk isolering av rør og installasjoner

Den lille tekniske. En guide til teknisk isolering av rør og installasjoner Den lille tekniske En guide til teknisk isolering av rør og installasjoner Januar 2010 Innledning Lorem ipsum Innhold Norsk byggebransje har allerede gjennom flere år hatt gleden av å kunne bruke håndboken

Detaljer

5. Velg antall og type brannplate etter tabell til venstre eller angivelser på side 2-7.

5. Velg antall og type brannplate etter tabell til venstre eller angivelser på side 2-7. detaljtegning og Generell produktbeskrivelse Brannplate er designet for å beholde brannmotstanden i brannklassifiserte vegger og dekker, der disse blir brutt av en eller flere tekniske gjennomføringer.

Detaljer

4.2 Brannbeskyttelse

4.2 Brannbeskyttelse Brannbeskyttelse .1 Begreper Følgende avsnitt viser bl.a. vanlige begreper iht. Byggeforskriften, nye Euroklasser samt gipsplatens brannbeskyttende egenskaper. Utover dette se respektive konstruksjoners

Detaljer

MONTASJEANVISNING Protecta FR Brannplate

MONTASJEANVISNING Protecta FR Brannplate MONTASJEANVISNING Protecta FR Brannplate 1 (5) 2012 10 4 Generell produktbeskrivelse Protecta FR Brannplate er designet for å beholde brannmotstanden i brannklassifiserte vegger og dekker, der disse blir

Detaljer

Mur og betong i bygningsmessig brannvern Siv.ing. Bjørn Vik BA8 Rådgivende Ingeniører AS / BMB

Mur og betong i bygningsmessig brannvern Siv.ing. Bjørn Vik BA8 Rådgivende Ingeniører AS / BMB Mur og betong i bygningsmessig brannvern Siv.ing. Bjørn Vik BA8 Rådgivende Ingeniører AS / BMB BRANNEN Bybrannen utganspunkt for plan- og bygningslovgivningen Hva brenner og hvorfor brenner det? KRAVENE

Detaljer

MONTASJEANVISNING FIRESAFE GPG MORTAR. Ventilasjonskanaler

MONTASJEANVISNING FIRESAFE GPG MORTAR. Ventilasjonskanaler MONTASJEANVISNING FIRESAFE GPG MORTAR Ventilasjonskanaler Utgave 1: 30. mars 2015. Utarbeidet av: PP. Kontrollert av: AK Firesafe AS, PB 6411 Etterstad, NO-0605 Oslo www.firesafe.no / firmapost@firesafe.no

Detaljer

Januar Prisliste Isolasjon

Januar Prisliste Isolasjon Januar 2016 Prisliste Isolasjon Utvendig isolering av kanaler og store rør 2180-011 Glava Lamellmatte 25mm 1200x10000 12 m2 m2 98,- 2180-012 Glava Lamellmatte 30mm 1200x8000 10,8 m2 m2 106,- 2180-013 Glava

Detaljer

Den fleksible cellegummiisolasjonen med antimikrobiell beskyttelse.

Den fleksible cellegummiisolasjonen med antimikrobiell beskyttelse. Den fleksible cellegummiisolasjonen med antimikrobiell beskyttelse. Powered by TCPDF (www.tcpdf.org) Pålitelig kondenskontroll Bidrar til bedre luft innendørs Sikker systemløsning Reduksjon av strukturstøy

Detaljer

Firesafe MA 3S Silikon

Firesafe MA 3S Silikon Side: 1 av 5 GENERELT FIRESAFE MA-3S er en brannhemmende-, varmeekspanderende en- komponen fugemasse basert på silikon. Den har meget gode branntekniske egenskaper for branntetting av fuger og gjennomføringstettinger

Detaljer

LYTT TIL GLAVA BRANNISOLERING AV VENTILASJONSKANALER VIKTIG MELDING BRUK APPEN!

LYTT TIL GLAVA BRANNISOLERING AV VENTILASJONSKANALER VIKTIG MELDING BRUK APPEN! BRANNISOLERING AV VENTILASJONSKANALER Montasjeanvisning for ULTIMATE U Protect testet etter NS-EN 1366-1 for passiv brannbeskyttelse av kanaler. VIKTIG MELDING LYTT TIL GLAVA FRA 01.01.2014 ER DET NYE

Detaljer

RØROPPLAGRING SOM GIR RASK MONTASJE OG KONDENSKONTROLL SAMMEN MED AF/ARMAFLEX

RØROPPLAGRING SOM GIR RASK MONTASJE OG KONDENSKONTROLL SAMMEN MED AF/ARMAFLEX RØROPPLAGRING SOM GIR RASK MONTASJE OG KONDENSKONTROLL SAMMEN MED AF/ARMAFLEX Powered by TCPDF (www.tcpdf.org) Sammen med AF/Armaflex Euroklasse B/BL-s3,d0 og høy diffusjonsmostand (μ 10.000) Høy mekanisk

Detaljer

PRODUKTOVERSIKT TEKNISK ISOLASJON INDUSTRI - VVS - VA - MARINE

PRODUKTOVERSIKT TEKNISK ISOLASJON INDUSTRI - VVS - VA - MARINE PRODUKTOVERSIKT TEKNISK ISOLASJON INDUSTRI - VVS - VA - MARINE JANUAR 2014 TEKNISK ISOLASJON glava.no 2 GLAVA AS GLAVA AS er din norske isolasjonsleverandør med fabrikker i Askim og Stjørdal. Salg, markedsføring

Detaljer

FS GPG MONTASJEANVISNING GENERELT BLANDING GJENNOMFØRING I DEKKE KORROSJONSBESKYTTELSE

FS GPG MONTASJEANVISNING GENERELT BLANDING GJENNOMFØRING I DEKKE KORROSJONSBESKYTTELSE Side: 1 av 5 GENERELT er en gipsbasert branntettemasse med god mekanisk styrke og gode lydreduserende egenskaper. GPG har en god varmeledningsevne, noe som gjør at den isolerer mot varmepåvirkning. GPG

Detaljer

Veggkonstruksjonen bar den påførte lasten i 30 minutters branneksponering uten brudd på isolasjons- og integritetskriteriene.

Veggkonstruksjonen bar den påførte lasten i 30 minutters branneksponering uten brudd på isolasjons- og integritetskriteriene. Side 2 av 6 UNDERLAGSMATERIALE Dette kapitlet beskriver en gjennomgang av prøvningsrapportene som ligger til grunn for vurderingen. De viktigste resultatene som er relevante for vurderingen gjengis her.

Detaljer

Firesafe Varmeekspanderende EX

Firesafe Varmeekspanderende EX Side: 1 av 5 GENERELT FIRESAFE fugemasse EX er en brannhemmende, varmekspanderende grafittfugemasse. n reagerer på varme og ekspanderer allerede ved 150 C. EX ekspanderer mer enn 13 ganger sitt opprinnelige

Detaljer

FIRESAFE GPG. Montasjeanvisning

FIRESAFE GPG. Montasjeanvisning Revidert Rev. Side 18.05.2009 1 1/5 GENERELT er en gipsbasert branntettemasse med god mekanisk styrke og gode lydreduserende egenskaper. GPG har en god varmeledningsevne, noe som gjør at den isolerer mot

Detaljer

Nærmere om materialer og konstruksjoner

Nærmere om materialer og konstruksjoner Nærmere om materialer og konstruksjoner Byggeforskriften krever at bygningsmaterialer og bygningsdeler tilfredsstiller bestemte klasser. Hvilke klasser som finnes fremgår ovenfor i kapittel 30:22. Hvor

Detaljer

Fra tilsyn og avvik til godkjent bygg. Atle Killerud Teknisk sjef, Firesafe AS

Fra tilsyn og avvik til godkjent bygg. Atle Killerud Teknisk sjef, Firesafe AS Fra tilsyn og avvik til godkjent bygg Atle Killerud Teknisk sjef, Firesafe AS Hva er de største utfordringene? Hvordan velge riktige løsninger? Oppgradering av eksisterende bygg Brannsikringstiltak Aktive-/Tekn.

Detaljer

11-7. Brannseksjoner

11-7. Brannseksjoner 11-7. Brannseksjoner Lastet ned fra Direktoratet for byggkvalitet 05.02.2016 11-7. Brannseksjoner (1) Byggverk skal deles opp i brannseksjoner slik at brann innen en brannseksjon ikke gir urimelig store

Detaljer

11-7. Brannseksjoner

11-7. Brannseksjoner 11-7. Brannseksjoner Publisert dato 09.09.2013 11-7. Brannseksjoner (1) Byggverk skal deles opp i brannseksjoner slik at brann innen en brannseksjon ikke gir urimelig store økonomiske eller materielle

Detaljer

TOPROCK System - takisolasjon i toppklasse. Hurtig utlegging Kostnadseffektivt Optimal brannbeskyttelse

TOPROCK System - takisolasjon i toppklasse. Hurtig utlegging Kostnadseffektivt Optimal brannbeskyttelse TOPROCK SYSTEM AS ROCKWOOL TOPROCK System - takisolasjon i toppklasse Hurtig utlegging Kostnadseffektivt Optimal brannbeskyttelse Er du på toppen? Da har vi en nyhet til deg TOPROCK System er en ny generasjon

Detaljer

MONTERINGSANVISNING Brannbeskyttelse for ventilasjonskanaler Produktdokumentasjon SPFR

MONTERINGSANVISNING Brannbeskyttelse for ventilasjonskanaler Produktdokumentasjon SPFR MONTERINGSANVISNING Brannbeskyttelse for ventilasjonskanaler dokumentasjon SPFR 020-0240 INNHOLD Brannsikkerhet med PAROC steinull.... 3 PAROC Hvac Fire Mat Sirkulær kanal.... 4 PAROC Hvac Fire Mat Rektangulær

Detaljer

Januar 201. Prisliste Isolasjon

Januar 201. Prisliste Isolasjon Januar 201 Prisliste Isolasjon Utvendig isolering av kanaler og store rør 2180-011 Glava Lamellmatte 25mm 1200x10000 12 m2 m2 101,- 2180-012 Glava Lamellmatte 30mm 1200x8000 10,8 m2 m2 109,- 2180-013 Glava

Detaljer

Nullifire System B700

Nullifire System B700 Nullifire System B700 Produktdokumentasjon SINTEF 030-0201 Produktbeskrivelse: Nullifire - System B700 for tetting av gjennomføringer i brannklassifiserte konstruksjoner av gips, mur, lettbetong og betong.

Detaljer

Høringssvar til Forslag til ny byggteknisk forskrift (TEK17)

Høringssvar til Forslag til ny byggteknisk forskrift (TEK17) Glava AS 09.02.2017 Høringssvar til Forslag til ny byggteknisk forskrift (TEK17) 11-9. Egenskaper til materialer og produkter ved brann. Det vi ønsker å kommentere er veiledningsteksten til annet ledd:

Detaljer

Protecta AS. TEKNISK DATABLAD - 1 - Protecta Hardplate Pluss. Harde plater for brannbeskyttelse av stålkonstruksjoner. Platens egenskaper

Protecta AS. TEKNISK DATABLAD - 1 - Protecta Hardplate Pluss. Harde plater for brannbeskyttelse av stålkonstruksjoner. Platens egenskaper TEKNISK DATABLAD - 1 - Harde plater for brannbeskyttelse av stålkonstruksjoner Hardplate Pluss er en plate for bruk til blant annet brannbeskyttelse av bærende stålkonstruksjoner. Platene består av kalsiumsilikat

Detaljer

En praktikers jordnære tilnærming.

En praktikers jordnære tilnærming. Gjennomføring av ventilasjonskanaler i branncellebegrensende konstruksjoner. En praktikers jordnære tilnærming. Håkon Winterseth Lover & Regler - oppbygging Lover og Forskrifter Er juridisk bindende MÅ

Detaljer

TEK10 med veiledning Røykkontroll og røykventilasjon -ventilasjonsanlegg. TROND S. ANDERSEN Brannvernkonferansen 2014

TEK10 med veiledning Røykkontroll og røykventilasjon -ventilasjonsanlegg. TROND S. ANDERSEN Brannvernkonferansen 2014 TEK med veiledning Røykkontroll og røykventilasjon -ventilasjonsanlegg TROND S ANDERSEN Brannvernkonferansen 4 Mye å tenke på Temaer > Prosjektering og ansvar > TEK med veiledning røykkontroll og røykventilasjon

Detaljer

SP Fire Research AS Postadresse Postboks 4767 Sluppen 7465 Trondheim. Vedlegg 1 til produktdokumentasjon SPFR av

SP Fire Research AS Postadresse Postboks 4767 Sluppen 7465 Trondheim. Vedlegg 1 til produktdokumentasjon SPFR av SPFR 020-0240 Paroc steinullsprodukter Side 2 av 4 Vedlegg til produktdokumentasjon SPFR 020-0240 av 206-09-07.. Innehaver av godkjenningen Paroc AB SE-54 86 Skövde, SVERIGE www.paroc.se 2. Produsent Paroc

Detaljer

Lever du FREMDELES i steinalderen?

Lever du FREMDELES i steinalderen? Lever du FREMDELES i steinalderen? G l a s s u l l et valg for det 21. århundre Vi mennesker har utviklet oss til skapninger som ikke ønsker å bo i huler. Vi ønsker moderne hjem, og vi vil ikke ha det

Detaljer

Hinna Kirke Ombygging

Hinna Kirke Ombygging Hinna Kirke Ombygging Bygningsmessige arbeider Brann og lydtetting for VVS Stavanger, 17.06.2011 Sweco Norge AS Auglendsmyrå 3 4016 Stavanger Prosjekt: 97700001 Hinna Kirke, Hinnasenteret Side 30-1 Kapittel:

Detaljer

Kap 13. MILJØ OG HELSE

Kap 13. MILJØ OG HELSE Kap 13. MILJØ OG HELSE Innemiljø 13-7 Lydisolasjon HVA SIER BYGGEREGLENE OM: 13-6 Generelle krav om lyd og vibrasjoner (1) Byggverk og bruksområde som er del av byggverk med tilhørende uteoppholdsareal

Detaljer

Firesafe Brannplate. montasjeanvisning

Firesafe Brannplate. montasjeanvisning Side: 1 av 12 Norge: 030-0272 generelt FIRESAFE / INTUMEX CB 511/ CB 521 er et branntettesystem bestående av steinull med densitet 120 kg/m3 i 50mm platetykkelse, påført 1mm varmeekspanderende dekkmaling

Detaljer

BRANNBESKYTTELSE AV BÆRENDE STÅLKONSTRUKSJONER

BRANNBESKYTTELSE AV BÆRENDE STÅLKONSTRUKSJONER BRANNBESKYTTELSE AV BÆRENDE STÅLKONSTRUKSJONER ISOVER FIREPROTECT NOVEMBER 11 Teknisk isolasjon 6 Nå dokumentert i henhold til ENV 13381-4 Ny dimensjoneringstabell for frittstående stålsøyler og bjelker

Detaljer

Det skal fuges mellom kanal og vegg i ikke brannklassifiserte murte vegger for å hindre lydoverføring mellom rommene.

Det skal fuges mellom kanal og vegg i ikke brannklassifiserte murte vegger for å hindre lydoverføring mellom rommene. Beskrivelse Telemark Vestfold Entreprenør AS Side 1 av 7 25.291.1 291 Bygningsmessige arbeider for VVS installasjoner Alle Postene i bygningsmessig arbeider er regulerbare poster. Alle mål må kontrolleres

Detaljer

Tetteprodukter Monteringsveiledning

Tetteprodukter Monteringsveiledning 113790N-01 2014-01 Tetteprodukter Monteringsveiledning 1. Produktbeskrivelse Flexit tetteprodukter Flexit tetteprodukter består av en serie mansjetter som er tilpasset den enkelte komponent i ventilasjonsanlegget

Detaljer

PAROC HVAC AIRCOAT. Branngodkjent helhetsløsning for isolering av runde ventilasjonskanaler

PAROC HVAC AIRCOAT. Branngodkjent helhetsløsning for isolering av runde ventilasjonskanaler PAROC HVAC AIRCOAT Branngodkjent helhetsløsning for isolering av runde ventilasjonskanaler EFFEKTIV ISOLERING I EN OPERASJON SPAR PLASS For å oppnå EUs klimamål, må også tekniske installasjoner som ventilasjonskanaler

Detaljer

MONTASJEANVISNING GENERELL PRODUKTBESKRIVELSE TYPISK DETALJTEGNING BRANNKLASSIFISERING TABELL INSTALLASJON TEST STANDARDER. www.graft.

MONTASJEANVISNING GENERELL PRODUKTBESKRIVELSE TYPISK DETALJTEGNING BRANNKLASSIFISERING TABELL INSTALLASJON TEST STANDARDER. www.graft. MONTASJEANVISNING GENERELL PRODUKTBESKRIVELSE TYPISK DETALJTEGNING Gipsmørtel er ett tørt hvitt pulver, bestående av uorganiske komponenter og perlite. Når det blandes med vann, dannes herdet termisk branntettingsmasse

Detaljer

KOMPAKTE TAK. glava.no

KOMPAKTE TAK. glava.no KOMPAKTE TAK glava.no En leverandør - alle produkter GLAVA EPS GLAVA EPS (ekspandert polystyren ) er isolasjonsplater med lav egen vekt og høy trykkstyrke. GLAVA EPS leveres i forskjellige kvaliteter

Detaljer

En leverandør - alle produkter

En leverandør - alle produkter GLAVA KOMPAKTE TAK En leverandør - alle produkter Isolitt Isolitt EPS (ekspandert polystyren ) er isolasjonsplater med lav egen vekt og høy trykkstyrke. Isolitt EPS leveres i forskjellige kvaliteter alt

Detaljer

N o t a t. (anbud) Endring fra risikoklasse 6 til 5. Trafikkterminal. Ingen endring 3. etasje (fortsatt risikoklasse 4)

N o t a t. (anbud) Endring fra risikoklasse 6 til 5. Trafikkterminal. Ingen endring 3. etasje (fortsatt risikoklasse 4) PROSJEKT: G 32 KRISTIANSAND STASJON SAK : BRANNTEKNISK PROJEKTERING NOTAT NR. RIBR 01 DATO :2010-08-25 DATUM REV: 2010-08-30 Objekt: Kristiansand Stasjon Tiltakshaver: Rom Eiendom AS Oppdragsgiver: Rom

Detaljer

Geir Jensen COWI. Midt-Norsk Forum for Brannsikkerhet 6 Juni 2012 BVN Veileder for brannsikker ventilering. Trondheim 7991 km

Geir Jensen COWI. Midt-Norsk Forum for Brannsikkerhet 6 Juni 2012 BVN Veileder for brannsikker ventilering. Trondheim 7991 km BVN Veileder for brannsikker ventilering Trondheim 7991 km Geir Jensen COWI 1 BV Nett (BVN) Veileder for brannsikker ventilering Utarbeidet av brann og ventilasjonsmiljøene i et bredt nettverk. Finansielt

Detaljer

Motek Brannstopp gipsmørtel

Motek Brannstopp gipsmørtel Motek Brannstopp gipsmørtel Bruksområder: Tetting av gjennomføringer med kabler Tetting av gjennomføringer med kabelbunter Tetting av gjennomføringer med kabelgater Tetting av åpninger Tetting av stålrør,

Detaljer

K-FLEX K-FLEX ST 84 A N E W G E N E R A T I O N O F I N S U L A T I O N M A T E R I A L S

K-FLEX K-FLEX ST 84 A N E W G E N E R A T I O N O F I N S U L A T I O N M A T E R I A L S K-FLEX 84 A N E W G E N E R A T I O N O F I N S U L A T I O N M A T E R I A L S /SK Selvklebende rørisolasjon plater slanger Elastomer isolasjon for de fleste bruksområder, innen bygg og industri. Bruk:

Detaljer

1 RISIKOKLASSE OG BRANNKLASSE 2 OPPSUMMERING AV BRANNKRAV

1 RISIKOKLASSE OG BRANNKLASSE 2 OPPSUMMERING AV BRANNKRAV SIDE 2/7 1 RISIKOKLASSE OG BRANNKLASSE Risikoklasse 3 for skole. Risikoklasse 2 for kontor, lager og tekniske rom. Skolen defineres i brannklasse 1 som følge av 1 tellende etasje. 2 OPPSUMMERING AV BRANNKRAV

Detaljer

DET FLEKSIBLE ISOLASJONSSYSTEMET FOR PÅLITELIG KONDENSKONTROLL

DET FLEKSIBLE ISOLASJONSSYSTEMET FOR PÅLITELIG KONDENSKONTROLL DET FLEKSIBLE ISOLASJONSSYSTEMET FOR PÅLITELIG KONDENSKONTROLL Powered by TCPDF (www.tcpdf.org) Innebygd diffusjonsbrems reduserer faren for korrosjon under isolasjonen (CUI) Høyeste sikkerhet når installert

Detaljer

Firesafe Brannplate MONTASJEANVISNING

Firesafe Brannplate MONTASJEANVISNING AK 1 Side: 1 av 12 Norge: 030-0272 El-nummer: 12178 09 GENERELT FIRESAFE / INTUMEX CB 511/ CB 512 er et branntettesystem bestående av steinull med densitet 120 kg/m3 i 50mm platetykkelse, påført 1mm varmeekspanderende

Detaljer

DEN FØRSTE FLEKSIBLE CELLEGUMMIISOLASJONEN MED LAV RØYKUTVIKLING SOM GIR ØKT PERSONSIKKERHET

DEN FØRSTE FLEKSIBLE CELLEGUMMIISOLASJONEN MED LAV RØYKUTVIKLING SOM GIR ØKT PERSONSIKKERHET DEN FØRSTE FLEKSIBLE CELLEGUMMIISOLASJONEN MED LAV RØYKUTVIKLING SOM GIR ØKT PERSONSIKKERHET Powered by TCPDF (www.tcpdf.org) Økt sikkerhet gjennom fremragende brannytelse og redusert røyktetthet Innfrir

Detaljer

UNILØP avløpssystem POLO-KAL NG POLO-KAL 3S

UNILØP avløpssystem POLO-KAL NG POLO-KAL 3S UNILØP avløpssystem POLO-KAL NG POLO-KAL 3S Enkelt å montere Røret kommer ferdig med muffe! Takket være den effektive push-fit-koblingen, ringstivheten, fabrikkinnlagte pakningen er både POLO-KAL NG og

Detaljer

Røyk- og brannspredning i ventilasjonsanlegg

Røyk- og brannspredning i ventilasjonsanlegg - et sikkert valg! Brannsikring av ventilasjonsanlegg - gamle vaner holder ikke dagens krav - Sturla Ingebrigtsen Røyk- og brannspredning i ventilasjonsanlegg Hvordan sikrer vi ventilasjonskanaler i dag

Detaljer

4.2 Brannbeskyttelse

4.2 Brannbeskyttelse Brannbeskyttelse .1 Begreper Følgende avsnitt viser bl.a. vanlige begreper iht. Byggeforskriften, nye Euroklasser samt gipsplatens brannbeskyttende egenskaper. Utover dette se respektive 2 og 3. Nåværende

Detaljer

lindab vi forenkler byggingen Lindab Brann- og Røykspjeld Beskytter liv og bygning

lindab vi forenkler byggingen Lindab Brann- og Røykspjeld Beskytter liv og bygning lindab vi forenkler byggingen Lindab Brann- og Røykspjeld Beskytter liv og bygning Beskytt liv og bygning En brann i en bygning kan forårsake stor skade og gi store negative økonomiske konsekvenser for

Detaljer

FOR NORSKE BYGG FORDELER VED Å VELGE GLAVA

FOR NORSKE BYGG FORDELER VED Å VELGE GLAVA FOR NORSKE BYGG 10 FORDELER VED Å VELGE GLAVA FOR NORSKE FORHOLD DET ER INGEN overraskelse at det er kaldt i Norge om vinteren, at det er vanskelige kjøreforhold på veiene eller at været i store deler

Detaljer

forskaling av kanalene og støping av hele utsparingsdybden med Casco FireEx Mortar.

forskaling av kanalene og støping av hele utsparingsdybden med Casco FireEx Mortar. Generell Produktbeskrivelse Pipe er designet for å opprettholde brannmotstanden i brannskillende vegger og dekker, når disse brytes med gjennomgående plastrør, kabler i bunt og/eller plastrør i bunt, samt

Detaljer

1. INNLEDNING. NORIMA Nasjonale forening av den europeiske mineralullorganisasjonen EURIMA i Norge TILBAKEMELDING VEDR. TEK PÅ HØRING

1. INNLEDNING. NORIMA Nasjonale forening av den europeiske mineralullorganisasjonen EURIMA i Norge TILBAKEMELDING VEDR. TEK PÅ HØRING NORIMA Nasjonale forening av den europeiske mineralullorganisasjonen EURIMA i Norge TILBAKEMELDING VEDR. TEK 17 11-10 PÅ HØRING 1. INNLEDNING Direktoratet for byggkvalitet (DiBK) har kommet med forslag

Detaljer

PRODUKTOVERSIKT GLAVA PROFF 35 GLAVA 38 GLAVA MURPLATE 32 JANUAR 2012 BYGG

PRODUKTOVERSIKT GLAVA PROFF 35 GLAVA 38 GLAVA MURPLATE 32 JANUAR 2012 BYGG PRODUKTOVERSIKT GLAVA PROFF 35 GLAVA 38 GLAVA MURPLATE 32 JANUAR 2012 BYGG Innhold GLAVA PROFF 35 Plate 4 GLAVA PROFF 35 Plate m/papir 4 GLAVA PROFF 35 I-bjelkeplate 4 GLAVA PROFF 35 Stålstenderplate 4

Detaljer

Fugemasse for branntetting

Fugemasse for branntetting Side 1 av 6 SINTEF-godkjent for fuging og tetting av rør-, kabel- og kanalgjennomføringer Tilfredsstiller emisjonskravene til BREEAM NOR Kan brukes i de fleste typer konstruksjoner og gjennomføringer Brannklassifisering

Detaljer

lindab vi forenkler byggingen Lindab Brann- og Røykspjeld Beskytter liv og bygning

lindab vi forenkler byggingen Lindab Brann- og Røykspjeld Beskytter liv og bygning lindab vi forenkler byggingen Lindab Brann- og Røykspjeld Beskytter liv og bygning Beskytt liv og bygning En brann i en bygning kan forårsake stor skade og gi store negative økonomiske konsekvenser for

Detaljer

BRANNISOLERING AV VENTILASJONSKANALER

BRANNISOLERING AV VENTILASJONSKANALER BRANNISOLERING AV VENTILASJONSKANALER Montasjeanvisning for ULTIMATE U Protect testet etter NS-EN 1366-1 for passiv brannbeskyttelse av kanaler. August 2016 TEKNISK ISOLERING VIKTIG MELDING LYTT TIL GLAVA

Detaljer

Brannstopp pakning. Brannstopp for brennbare rør 50 mm til 160 mm diameter med pakninger i prekuttede lengder med Europeisk Teknisk Godkjenning

Brannstopp pakning. Brannstopp for brennbare rør 50 mm til 160 mm diameter med pakninger i prekuttede lengder med Europeisk Teknisk Godkjenning Brannstopp pakning Brannstopp for brennbare rør 50 til 160 diameter med pakninger i prekuttede lengder med Europeisk Teknisk Godkjenning Bruksområde Tette rundt brennbare rør 50 to 160 diameter i gjennomføringer

Detaljer

Brannmotstand REI 30 REI 60. U. verdi U. verdi U. verdi U. verdi

Brannmotstand REI 30 REI 60. U. verdi U. verdi U. verdi U. verdi T - 01.12.06 11mm umalt/ ferdigmalt Huntonit veggplater mm diff.sperre Trestendere Utlekting Huntonit vindtette plater Utvendig kledning Yttervegg av tre Stender cc 600mm Kledning K10 Trafikkstøyreduksjonstall

Detaljer

Isolering av stålplatetak og nye EU-brannklasser

Isolering av stålplatetak og nye EU-brannklasser Isolering av stålplatetak og nye EU-brannklasser Nye EU-brannklasser og ny standard for isolasjon... Gjeldende byggeforskrift stiller krav til at all bygningsisolasjon skal kunne fremvise brannteknisk

Detaljer

PRODUKTDOKUMENTASJON

PRODUKTDOKUMENTASJON PRODUKTDOKUMENTASJON SINTEF 030-0294 Med henvisning til Plan- og bygningsloven av 27. juni 2008, med Byggeteknisk forskrift av 1. juli 2010 og tilhørende veiledning, bekrefter, med grunnlag i prøvingsrapporter

Detaljer

Prisliste STÅLPROFIL. Ventilasjonsutstyr. En god samarbeidspartner innen BLIKK OG VENTILASJON. Januar 2015

Prisliste STÅLPROFIL. Ventilasjonsutstyr. En god samarbeidspartner innen BLIKK OG VENTILASJON. Januar 2015 Januar 2015 STÅLPROFIL En god samarbeidspartner innen BLIKK OG VENTILASJON Prisliste Ventilasjonsutstyr STÅLPROFIL AS - Industriveien 9-3174 Revetal - Postboks 48, 3164 REVETAL Telefon: 33 06 53 00, Telefax

Detaljer

MONTERINGSANVISNING GLAVA AKRYL FUGEMASSE

MONTERINGSANVISNING GLAVA AKRYL FUGEMASSE MONTERINGSANVISNING GLAVA AKRYL FUGEMASSE FOR LINEÆRE FUGER OG GJENNOMFØRINGER MED RØR OG KABLER Rev, JUNI 0 TEKNISKE DATA/ BRUKSOMRÅDER GLAVA Akryl fugemasse Bakdytt Murte og støpte vegg- og gulvkonstruksjoner

Detaljer

NÅR DU IKKE KAN TILLATE DEG Å SVETTE! AF/ARMAFLEX - den profesjonell isolering som hindrer kondens. 0,036 W/(m. K) Klasse PII. Gjennomføringer A120

NÅR DU IKKE KAN TILLATE DEG Å SVETTE! AF/ARMAFLEX - den profesjonell isolering som hindrer kondens. 0,036 W/(m. K) Klasse PII. Gjennomføringer A120 µ 7.000 λ 0 0,036 W/(m. K) Klasse PII Gjennomføringer A120-50 C til + 105 C NÅR DU IKKE KAN TILLATE DEG Å SVETTE! AF/ARMAFLEX - den profesjonell isolering som hindrer kondens. Tekniske data Kort beskrivelse

Detaljer

DEN ENESTE RØROPPLAGRINGEN FOR ARMAFLEX -SYSTEMER MED EUROKLASSE BL-s1, d0 OG KRAV TIL LAV RØYKUTVIKLING

DEN ENESTE RØROPPLAGRINGEN FOR ARMAFLEX -SYSTEMER MED EUROKLASSE BL-s1, d0 OG KRAV TIL LAV RØYKUTVIKLING DEN ENESTE RØROPPLAGRINGEN FOR ARMAFLEX -SYSTEMER MED EUROKLASSE BL-s1, d0 OG KRAV TIL LAV RØYKUTVIKLING Powered by TCPDF (www.tcpdf.org) Økt sikkerhet med bedre brannegenskaper og redusert røykutvikling

Detaljer

PROTECTA EX GIPSMØRTEL MONTASJEANVISNING

PROTECTA EX GIPSMØRTEL MONTASJEANVISNING PROTECTA GIPSMØRTEL MONTASJEANVISNING GENERELL PRODUKTBESKRIVELSE TYPISK DETALJTEGNING er ett tørt hvitt pulver, bestående av uorganiske komponenter og perlite. Når det blandes med vann, dannes herdet

Detaljer

Firesafe GPG. montasjeanvisning

Firesafe GPG. montasjeanvisning Firesafe Dato: 15012008 Regnr: 10001-2 Rev: 1 Side: 1 av 5 Danmark: MK 610/0795 GENERELT FIRESAFE er en gipsbasert branntettemasse med god mekanisk styrke og gode lydreduserende egenskaper har en god varmeledningsevne,

Detaljer

PRODUKTDOKUMENTASJON

PRODUKTDOKUMENTASJON PRODUKTDOKUMENTASJON SPFR 030-0294 Med henvisning til Plan- og bygningsloven av 27. juni 2008, med Byggeteknisk forskrift av 1. juli 2010 og tilhørende veiledning, bekrefter, med grunnlag i prøvingsrapporter

Detaljer