NORSK-ENGELSK ORDLISIE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "NORSK-ENGELSK ORDLISIE"

Transkript

1 0 ^ NORSK-ENGELSK ORDLISIE

2 NORSK-ENGELSK ORDLISTE RETTINGER I Vedlegg 1 side 133 er det oppstått to feil som bes rettet med penn umiddelbart. Assistent. På engelsk skal det hete assistant Forsker I. Stryk

3 STAT IST I SK SENTRALBYRÅS HÅNDBØKER 29 NORSK-ENGELSK ORDLISTE STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO 1981

4

5 FORORD Statistisk Sentralbyrå utgav Norsk-engelsk ordliste første gang i Formålet med publikasjonen var & innføre en terminologi i oversettingen som var i samsvar med internasjonale standarder på statistikkens område, og å standardisere bruken i Byrået av ord og uttrykk på engelsk på de felter hvor det ikke forelå statistiske standarder. Denne nye utgaven har et utvidet ordtilfang, så vel på tradisjonelle som på nye statistikkområder. Blant de nye statistikkområdene som har fått dekning i denne utgaven, kan nevnes miljøvern og forurensing, oljevirksomhet, og regional- og arbeidsmarkedstatistikk. Innenfor edb er det lagt særlig vekt på å gi gode, norske oppslagsord. Førstekonsulent Knut Western er ansvarlig for redigeringen av denne utgaven, og administrasjonssekretærene Anders Foss og Asbjørn Wethal har stått for det praktiske arbeidet. Tekstbehandlingskontoret vil med takk motta tilføyelser og eventuelle rettinger, og ta omsyn til dem i en seinere utgave. Statistisk Sentralbyrå, Kongsvinger, 19. mars 1981 Odd Aukrust Knut Western

6

7 INNHOLD Side 1. Ordliste 7 Vedlegg 1. Stillingsbetegnelser 2. Forkortinger Utkomne publikasjoner Utvalgte publikasjoner i serien Statistisk Sentralbyrås Håndbøker (SSH) 137

8

9 A ABNORM. - LUKT. - FARGE ABNORMAL. - ODOUR, - COLOUR ABONNENT. FAST - SUBSCRIBER. REGULAR - ABONNENTANLEGG/TELEFON ABONNENTSAMBAND/TELEFON SUBSCRIBER'S TELEPHONE SUBSCRIBER'S CIRCUIT ABORT, -SØKENDE, -SØKNADPERSON APPLYING FOR ABORTION, APPLICATION FOR ABORTION ABORT, PROVOSERT SPONTAN - ABORTION, INDUCED SPONTANEOUS - ABSOLUTT FEIL ABSOLUTE ERROR ABSOLUTT KONTINUERLIG FORDELINGSFUNKSJON ABSOLUTELY CONTINUOUS DISTRIBUTION FUNCTION ABSOLUTTE TALL ADJUNKT NUMBERS TEACHER WITH UNIVERSITY DEGREE ADMINISTRASJON, SENTRAL- ADMINISTRATION. CENTRAL - ADMINISTRASJONSKONTOR ADMINISTRASJONSKURS ADMINISTRASJONSUTGIFTER ADMINISTRATIV MANAGEMENT ADMINISTRATION OFFICE ADMINISTRATION COURSE ADMINISTRATIVE EXPENSES ADMINISTRATIVE ADMINISTRATIV DATABEHANDLING (ADB) ADMINISTRATIVE DATA PROCESSING (ADP) ADMINISTRATIV INNDELING. - DELING ADMINISTRATIVE DIVISION ADMINISTRATIV OPERASJON HOUSEKEEPING OPERATION ADMINISTRATIVT ARBEID/STILLINGSGRUPPE ADMINISTRATIVE EXECUTIVE WORK ADOPSJON ADRESSEKATALOG ADRESSESPOR ADVENTISTER ADVOKAT AFGHANISTAN AFRIKA AFTENSKOLE AFTENUTGAVE/AVIS AGALAKTI ADOPTION DIRECTORY ADDRESS TRACK ADVENTISTS LAWYER AFGHANISTAN AFRICA EVENING SCHOOL EVENING EDITION AGALACTIA AGENT, HANDELS- AGENT. COMMERCIAL - AGENTUR. -HANDEL AGENCY. COMMISSION TRADE AGENTURVIRKSOMHET/NgRINGSGRUPPE COMMISSION BROKERS AGGREGAT AGIO AGN AGNSILD AGGREGATE AGIO BAIT HERRING FOR BAIT AGRONOM, HERREDS-, FYLKES- AGRONOMIST, MUNICIPAL COUNTY - AGURKER, - PR FRILAND, - UNDER GLASS CUCUMBERS. - FIELD GROWN, - UNDER GLASS AKEVITT AKING AKKAR AKKORDARBEID AKKORDFORHANDLING AQUAVIT SLEDGING SQUID PIECE-WORK COMPOSITION

10 8 AKKORDFORHANDLINGER, APNEDE - COMPOSITIONS. - COMMENCED AKKORDLØNN AKKVISITbR PIECE WAGE SALESMAN AKSJE, MEKLERNOTERT - SHARE, QUOTED - AKSJEEMISJON AKSJEKAPITAL AKSJEKURSINDEKS AKSJEMARKED AKSJES PRLYDENDE AKSJESELSKAP AKSJETEGNING AKSJEUTBYTTE AKSJONAR AKTIVITET AKTIVUM, AKTIVA AKTUAR, -FAG AKTUELL POST ISSUE OF SHARES SHARE CAPITAL INDEX OF SHARE PRICES SHARE MARKET NOMINAL VALUE OF SHARE JOINT-STOCK COMPANY SUBSCRIPTION FOR SHARES SHARE DIVIDEND SHAREHOLDER ACTIVITY ASSET, ASSETS ACTUARY, ACTUARIAL BRANCH CURRENT RECORD AKTUELT I RADIO OG FJERNSYN NEWS AND REPORTS AKUTT ALBANIA ACUTE ALBANIA ALDER, ETTER - AGE, BY - ALDERDOMSSVAKHET DECREPITUDE ALDERSGRENSE, FALLE FOR -N AGE LIMIT, RETIREMENT AGE, REACH RETIREMENT AGE ALDERSHJEM ALDERSKOHORT ALDERSTRYGD, PENSJON ALDERSTRYGDAVGIFT OLD PEOPLE'S HOME AGE COHORT OLD AGE PENSION OLD AGE PENSION TAX ALDERSTRYGDEDE PENSIONERS, OLD AGE - ALFABETISK ALFANUMERISKE DATA ALGERIE ALPHABETICAL ALPHANUMERIC DATA ALGERIA ALKOHOL, FETT-, LAURYL-, STEARYL-, ALCOHOL, FATTY - LAURYL STEARYL OLEYL- OLEYL - ALKOHOL, REIN - ALCOHOL, PURE - ALKOHOLFRI ALKOHOLFRI DRIKKEVARE ALKOHOLHOLDIG NON-ALCOHOLIC NON-ALCOHOLIC BEVERAGE ALCOHOLIC ALKOHOLHOLDIG DRIKKEVARE, AVGIFT PA - ALCOHOLIC BEVERAGE, EXCISE ON - ALKOHOLHOLDIG PREPARAT. SAMMENSATT - ALCOH-OLIC PREPARATION, COMPOUND - ALKOHOLHOLDIG SAFT, EKSTRAKT ALCOHOLIC SAP, EXTRACT ALKOHOLIKERE ALKOHOLISK ALKOHOLISME OG NARKOMANI ALKOHOLISTOMSORG ALKOHOLLOVFORSEELSE ALKOHOLMISBRUKER ALKOHOLOMSETNING ALCOHOLICS ALCOHOLIC ALCOHOLISM AND DRUG ADDICTION CARE OF ALCOHOLICS ILLEGAL DISTILLATION AND SALE OF SPIRITS MISUSER OF ALCOHOL SALE OF ALCOHOLIC BEVERAGES ALKOHOLPRØVERALCOHOL TESTS ALKOHOLSTATISTIKK ALKOHOLSTYRKE ALCOHOL STATISTICS ALCOHOLIC STRENGTH

11 9 ALLERGISKE SJUKDOMMER ALLERGIC DISEASES ALLMENN MEDISINGENERAL PRACTICE ALLMENN, -UTDANNING, -SJUKEHUS GENERAL, - EDUCATION. - HOSPITAL ALLMENNFORSYNING/ELEKTRISITET PUBLIC ELECTRICITY SUPPLY ALLMENNING ALLMENNINGSRETT COMMON FOREST LAND USUFRUCT IN COMMON FOREST ALLMENNPRAKTISERENDE LEGE GENERAL PRACTITIONER ALLMENNSKOLE. HØGRE - ALMINNELIG ALMINNELIG PRAKSIS ALMINNELIG VALG SECONDARY SCHOOL COMMON, GENERAL, ORDINARY USUAL PRACTICE GENERAL ELECTION ALMINNELIG, - FOLKETELLING, GENERAL, - POPULATION CENSUS, - OMSETNINGSAVGIFT - TAX ALTMULIGMANN ODD-JOB MAN ALUMINIUM, UBEARBEIDD ULEGERT - ALUMINIUM, UNdROUGHT -, UNALLOYED - ALUMINIUMSOKSYD ALUMINIUM OXIDE ALUMINIUMSVERK/N4RINGSGRUPPE REFINING OF ALUMINIUM ALVORLIG SKADD (PERSON) AMANUENSIS, FORSTE- SERIOUSLY INJURED ASSISTANT PROFESSOR AMATØRKORPSAMATEUR BAND AMERIKA AMERIKANSK SAMOA AMERICA AMERICAN SAMOA AMERIKANSKE BESITTELSER I NORD-AMERIKA U. S. DEPENDENCIES IN NORTH AMERICA AMERIKATILLEGG/SJØFART AMME AMMONIAKK AMERICAN TRADE ALLOWANCE SUCKLE AMMONIA AMORTISASJON, -SFOND, -SKONTO, -STID AMORTIZATION. - SINKING FUND. - ACCOjNT, PERIOD OF - ANALOG-DIGITAL -OMFORMERANALOG-TO-DIGITAL CONVERTER ANALYSE, -R ANALYSERE AND ANDALUSITT ANDEL ANDELSLAG ANDORRA ANEMIER ANALYSIS. -SES ANALYSE DUCK ANDALUSITE SHARE, QUOTA, PART CO-OPERATIVE UNDERTAKING ANDORRA ANEMIAS ANFORDRING, INNSKOTT PR - DEMAND, - DEPOSIT ANGEL ANGLIKANER ANGOLA HOOK ANGLICAN ANGOLA ANIMALSK, AV - OPPRINNELSE ANIMAL, OF - ORIGIN ANIMALSKE OLJER, KOKTE OKSYDERTE DEHYDRERTE SULFURERTE BLASTE POLYMERISERTE - ANIMALSKE PRODUKTER ANKLAGE, - FOR ANIMAL OILS, BOILED OXIDISED ""',I DEHYDRATED SULPHURISED BLOWN POLYMERISED - ANIMAL PRODUCTS ACCUSATION. - OF ANKLAGE, FALSK - I RETTSAK ACCUSATION, FALSE - ANLEGG/INDUSTRI ANLEGGSARBEIDER PLANT CONSTRUCTION WORKER ANLEGGSMASKINER, OPERATOR AV - CONSTRUCTION MACHINERY, OPERATOR OF - ANLEGGSVIRKSOMHET CONSTRUCTION

12 10 ANLØP, - AV SKIP ANLØPE, - HAVN ANLØPSHAVN ANLØPSTID ANNONSESELGER ANNULLERINGSTEGN ANSATTE, - ARBEIDERE ANSKAFFELSESMATE ANSKAFFELSESAR ANSLAG ANSLATT TIL ANSTALT ARRIVAL, - OF VESSEL CALL, - AT PORT PORT OF CALL TIME OF ARRIVAL ADVERTISING AGENT IGNORE CHARACTER EMPLOYEES, WAGE EARNERS METHOD OF ACQUISITION YEAR OF PURCHASE ESTIMATION, ESTIMATE ESTIMATED AT ESTABLISHMENT, INSTITUTION ANSTALTSOPPHOLD, FENGSELS- IMPRISONMENT ANSVAR, PA EGET - RESPONSIBILITY, ON OWN - ANSVARLIG LINEKAPITALSUBORDINATE CAPITAL ANSVARSFORSIKRING THIRD-PARTY INSURANCE ANTATT FORMUE. INNTEKT. - SKATT ASSESSED PROPERTY, - INCOME. - TAX ANTIBIOTIKA ANTIGUA ANVENDELSE ANTIBIOTICS ANTIGUA EMPLOYMENT, USE, APPLICATION ANVENDELSE, OVERSKOTTS- DISBURSEMENT OF SURPLUS ANVENDT VITENSKAP APATITT APOTEK APOTEKER APOTEKERAVGIFT APOTEKERVARE APPARATER TIL A SLUTTE, - BRYTE, SIKRE ELEKTRISKE STRØMKRETSER ARABISK TALL ARBEID ARBEID, BORTSATT - ARBEIDDE TIMER ARBEIDER APPLIED SCIENCES APATITE PHARMACY PHARMACIST EXCISE ON PHARMACIES PHARMACEUTICAL PRODUCT APPARATUS FOR MAKING, - BREAKING, PROTECTING ELECTRICAL CIRCUITS ARABIC NUMERAL WORK CONTRACT WORK HOURS WORKED WORKER, WAGE EARNER, EMPLOYEE ARBEIDERE OG FUNKSJONARER OPERATIVES AND SALARIED EMPLOYEES ARBEIDERPARTIETS PRESSEFORBUND UNION OF LABOUR PARTY JOURNALISTS ARBEIDERVERNLOVEN ARBEIDSAKTIV, IKKE - WORKERS' PROTECTION ACT ACTIVE PERSON, NON- ARBEIDSDAG/DAGLIG ARBEIDSTID WORKING DAY ARBEIDSDAGER, TAPTE - MAN-DAYS LOST ARBEIDSDIREKTORATET THE DIRECTORATE OF LABOUR ARBEIDSDYKTIG/MILITÆR KJENNELSE FIT FOR AUXILIARY SERVICE ARBEIDSDYKTIG. -HET ARBEIDSDØDELIGHET ARBEIDSFELT ARBEIDSFORHOLD ARBEIDSFORMIDLER ARBEIDSFORMIDLING ABLE-BODIED. CAPACITY FOR WORK OCCUPATIONAL MORTALITY FIELD OF ACTIVITY WORKING CONDITIONS LABOUR EXCHANGE SUPERVISOR LABOUR EXCHANGE, EMPLOYMENT OFFICE ARBEIDSFORTJENESTE, INNTEKT EARNINGS ARBEIDSFYSIOLOGISK INSTITUTT INSTITUTE OF LABOUR PHYSIOLOGY

13 11 ARBEIDSGIVERAVGIFT EMPLOYERS TAX ARBEIDSGIVERSAMMENSLUTNING EMPLOYERS ASSOCIATION ARBEIDSKJERRE/JORDBRUK ARBEIDSKONFLIKT. - ETTER VARIGHET OG OMFANG ARBEIDSKONTOR ARBEIDSKRAFT, FAGLáRT MANGEL PR - ARBEIDSKRAFTSTATISTIKK ARBEIDSKRAFTUNDERSOKELSE ARBEIDSLEDER FARM CART LABOUR CONFLICT. - BY DURATION AND NUMBER OF WORKERS INVOLVED EMPLOYMENT OFFICE MANPOWER. LABOUR, SKILLED LABOUR, SHORTAGE OF LABOUR LABOUR STATISTICS LABOUR FORCE SAMPLE SURVEY SUPERVISOR ARBEIDSLEDIGHET. ARBEIDSLØYSE UNEMPLOYMENT ARBEIDSLØNN WAGE ARBEIDSLOSE. REGISTRERTE - UNEMPLOYED PERSONS. - REGISTERED ARBEIDSLYSE, -KASSE. -TRYGD UNEMPLOYMENT. - FUND, - INSURANCE ARBEIDSMARKED. -RETTEN ARBEIDSMARKEDSTATISTIKK LABOUR MARKET, - COURT LABOUR MARKET STATISTICS ARBEIDSMILJØLOVENACT RELATING TO WORKER PROTECTION AND WORKING ENVIRONMENT ARBEIDSOIRADE WORKING SPACE. - AREA ARBEIDSPSYKOLOGISK INSTITUTT INSTITUTE OF LABOUR PSYCHOLOGY ARBEIDSSESONG ARBEIDSSKADE ARBEIDSSKULE ARBEIDSSTANS WORKING SEASON OCCUPATIONAL INJURY CORRECTIVE TRAINING STOPPAGE OF WORK ARBEIDSSTANS/FRA ARBEIDERNES SIDE STRIKE ARBEIDSSTANS/FRA ARBEIDSGIVERS SIDE LOCKOUT ARBEIDSSTED. FAST - PLACE OF EMPLOYMENT, PERMANENT - ARBEIDSSTYRKE LABOUR FORCE ARBEIDSSOKER, REGISTRERT - APPLICANT FOR WORK ARBEIDSSØKERE UTEN ARBEIDSINNTEKT NON-EMPLOYED PERSONS SEEKING WORK ARBEIDSTAKER ARBEIDSTERAPEUT WAGE EARNER OCCUPATIONAL THERAPIST ARBEIDSTID, -SUNDERSOKELSE WORKING HOURS, SURVEY ON - ARBEIDSTID. INNSKRENKET - WORKING HOURS, REDUCTION OF HOURS ARBEIDSTILSYNET ARBEIDSTIME ARBEIDSVEDERLAG ARBEIDSVERN ARBEIDSVOGN/JORDBRUK AREAL AREAL. BRANNSKADD PLANTET PRODUKTIVT SADD -s TØRRLAGT - AREALBRUK AREALUTVALG ARGENTINA ARITMETISK GJENNOMSNITT ARKEOLOGI ARKITEKT ARKITEKTUR ARMBANDSUR AROMA, -TISK. -TISERT THE LABOUR INSPECTORATE HOUR OF WORK, MAN-HOUR REMUNERATION FOR LABOUR, PAYMENT FOR WORKERS PROTECTION FARM WAGON AREA AREA, BURNED -4, - PLANTED, PRODUCTIVE - SOWN. - DRAINED LAND. - USE, - UTILIZATION AREA SAMPLING ARGENTINA ARITHMETIC MEAN ARCHEOLOGY ARCHITECT ARCHITECTURE WRIST-WATCH AROMA, -TIC, FLAVOURED

14 12 ARSENSULFID. NATURLIG - ARSENIC SULPHIDE, NATURAL - ART, SLAG TYPE, SORT, KIND ARTERIOSKLEROTISK HJERTESYKDOM ARTERIOSCLEROTIC HEART DISEASE ARVEAVGIFT ARVESAK ASBEST ASDIC DEATH DUTY INHERITANCE CASE ASBESTOS ASDIC (SOUND NAVIGATION RANGING) ASEPTISK MENINGITISK SYNDROM ASEPTIC MENINGITIC SYNDROME ASFALTPAPP, TJAREPAPP ASIA ASPIRANT ASSEMBLER, -SPRAK ASSISTENT/KONTOR ASSISTENTLEGE ASSISTERENDE FYLKESLEGE ASPHALTIC FELT ASIA PROBATIONER, TRAINEE ASSEMBLER, ASSEMBLY LANGUAGE CLERK JUNIOR REGISTRAR ASSISTANT COUNTY MEDICAL HEALTH OFFICER ASSISTERENDE OVERLEGE/HELSEADM. JUNIOR MEDICAL OFFICER ASSISTERENDE OVERLEGE/SJUKEHUS ASSISTANT SENIOR CONSULTANT ATOMENERGI ATOMIC ENERGY ATTFORINGSINSTI TUTTREHABILITATION CENTRE ATTFORINGSMEDISIN REHABILITATION ATTFØRINGSTILTAKREHABILITATION ASSISTANCE AURE TROUT AUSTRALIA, AUSTRALSAMBANDET AUSTRALIA, THE COMMONWEALTH OF - AUTODIESEL AUTOGENSKJARER AUTOJUKSA AUTOKORRELASJON AUTODIESEL AUTOGENOUS WELDER AUTOMATED HANDLINE AUTOCORRELATION AUTOMASJON, AUTOMATISERING AUTOMATION AUTOMATISK AUTOMATIC AUTOMATISK DATABEHANDLING AUTOMATIC DATA PROCESSING AUTOMATISK FRAMFORER AUTOMATIC CARRIAGE AUTOMATTEKNIKERKURS/TELEGRAF COURSE FOR TELECOMMUNICATIONS AUTOMOBILRUTE AUTOPILOT AUTORISERING AVBETALING, KJØP PA - AVBETALING, SALG PA - AVBETALINGSKONTRAKT AVBRYTE, AVBRUDD AVDRAG/AVBETALING AVDRAG, - PA GJELD AVERSANBEHANDL ING AVFALL AVFALLSJERN AVFALLSPRODUKT AVFALLSVANN AVGANG AVGANG/REDUKSJON AVGANGSEKSAMEN AVGIFT, - PA SCHEDULED ROAD MOTOR VEHICLE SERVICE AUTOPILOT AUTHORIZATION,HIRE-PURCHASE SALE ON THE HIRE-PURCHASE SYSTEM HIRE-PURCHASE CONTRACT INTERRUPT, -ION PART-PAYMENT REPAYMENT, - OF DEBTS AVERSAN TREATMENT WASTE SCRAP IRON WASTE PRODUCT WASTE WATER DEPARTURE DECREASE, DECLINE FINAL EXAMINATION TAX, EXCISE, - ON

15 13 AVGIFT, SKOG- AVGITT STEMME AVGJØRELSE AVHOLDSLAG AVHOLDSMANN AVIS, -BIND FORESTATION LEVY VOTE CAST DECISION TEMPERANCE SOCIETY TEETOTALLER NEWSPAPER, VOLUME OF NEWSPAPERS AVISENES INFORMASJONSKONTOR NEWSPAPER INFORMATION OFFICE AVISFORLAG/NIERINGSGRUPPE AVISPAPIR AVKASTNING AVLASTNINGSBRØNN AVLING PUBLISHING OF NEWSPAPERS NEWSPRINT YIELD RELIEF WELL CROP, YIELD, PRODUCTION AVLING, - I HAGEBRUKET, - I JORDBRUKET HORTICULTURAL PRODUCTION, AGRICULTURAL - AVLSPURKER AVLSRANER AVLUSE AVLØPSROR AVLOPSVANN AVMAGRING SOWS FOR BREEDING BOARS FOR BREEDING DEBUG/PROGRAMMING DISCHARGE PIPE WASTE WATER EMACIATION AVMØNSTRESIGN OFF AVREISE AVSAVNSGODTGJOR ELSE AVSETNING (TIL) AVSETNINGER AVSIDES AVSKILTEDE KJORETØYER AVSKREVNE FORDRINGER DEPARTURE COMPENSATION, COMPENSATORY ALLOWANCES APPROPRIATION, ALLOCATION (TO) APPROPRIATIONS OUTLYING, REMOTE DELICENSED VEHICLES CLAIMS WRITTEN OFF AVSKRIVNING OG TAP PA AKTIVA DEPRECIATION AND LOSS ON ASSETS AVSKRIVNING/VERDI AVSKRIVNING, BLOC- AVSPORING/TOG AVSPORRING AVSTENGNING AVTAKENDE REKKEFOLGE AVTALE AVTREDE AVVIK AVVIKLING, UNDER - AVVIRKET SKOGSVIRKE DEPRECIATION BLOC DEPRECIATION DERAILMENT POLLING EXCLOSURE DESCENDING ORDER AGREEMENT LAVATORY DEVIATION LIQUIDATION, 4INDING-UP, IN LIQUIDATION ROUNDWOOD CUT AVVIRKNING AV TOMMER, - VED TIMBER, FUELWOOD CUT B BAD BADE BADEBETJENING BADMINTON BAGASSE BAHAMAS BAHRAIN BAKERULVER BATH BATH (GI NOEN ET 3AD), BATHE (BADE SELV) BATH ATTENDANTS BADMINTON BAGASSE BAHAMAS (THE) BAHRAIN BAKING POWDER

16 14 aaker BAKER BAKER- OG KONDITORFORBUNDET UNION OF BAKERS AND CONFECTIONERS BAKERBUTIKK BAKERIER/NIRINGSGRUPPE BAKERIVIRKSOMHET BAKERVARE BAKGRUNNSBEHANDLING BAKKESTASJON BAKKESTASJON/TELEGRAF BAKER'S SHOP MANUFACTURE OF BAKERY PRODUCTS BAKERY BAKERY PRODUCT BACKGROUND PROCESSING AIRPORT RADIO STATION GROUND STATION BAKVERK, ALMINNELIG FINT - BAKER'S WARE, ORDINARY FINE - BALANSE, -OPPGJØRBALANCE, BALANCE SHEET BALANSE, FINANSIELL - BALANSEKONTO BALANSETALL BALLSPILL BAMBUS BAND/EDB FINANCIAL BALANCE SHEET BALANCE SHEET BALANCE SHEET EXTRACTS BALL GAMES BAMBOO TAPE BANDHULLER, HULLBANDPUNCH PAPER TAPE PUNCH, TAPE PUNCH BANDSPOLE BANDY BANEARBEIDER BANELENGDE REEL BANDY SURFACEMAN LENGTH OF LINE BANENETT, JERN- NETWORK, RAILWAY - BANEVOKTER BANGLADESH LINE-KEEPER BANGLADESH BANK, -FUNKSJONAR, -INNSKOTT BANK, - EMPLOYEE, - DEPOSIT BANK, -VESEN, -VIRKSOMHET BANK, -ING BANK, UTENLANDSK - BANK, FOREIGN - BANKBOKS SAFE BOX BANKINNSKOTT, - PR TID, - PA OPPSIGELSE. TIME DEPOSITS, - ON NOTICE, DEMAND - UTEN OPPSIGELSE BANKINSPEKSJONEN BANKREMISSE THE STATE INSPECTORATE OF BANKS BANKERS' CHEQUE BAPTISTSAMFUNN, DET NORSKE - BAPTISTS BARBADOS BARBADOS BARIUMKARBONAT, NATURLIG - BARIUM CARBONATE, NATURAL - BARIUMOKSYD BARIUM OXIDE BARIUMSULFAT, NATURLIG BARIUM SULPHATE, NATURAL - BARN UNDER VERNETILTAK CHILDREN UNDER PROTECTION BARNE, -KIRURGI, -PSYKIATRI CHILD. - SURGERY, - PSYCHIATRY BARNEDØDELIGHET (I FORSTE LEVEAR) INFANT MORTALITY RATE (FIRST YEAR OF LIFE) BARNEHAGE 9ARNEHJEM BARNEPENSJON BARNEPLEIESKOLE KINDERGARTEN, DAY NURSERY CHILDREN'S HOME. ORPHANAGE CHILDREN'S BENEFITS CHILD NURSING SCHOOL BARNEPROGRAM (RADIO EL. FJERNSYN) PROGRAMME FOR CHILDREN BARNESJUKDOMMER BARNESKOLE BARNETALL BARNETILLEGG PEDIATRICS JUNIOR SCHOOL NUMBER OF CHILDREN SUPPLEMENTARY ALLOWANCE FOR CHILDREN

17 15 BARNETRYGD BARNETS NUMMER BARNEVERN, -SKOLE. -SLOVEN, -SNEMND, -.STATISTIKK BARSELPENGER BARSELSENG BARSKOG. -GRENSE BARTOMMER. -VIRKE BARVED BASALT BASISPRIS BASISUTVALG BASISAR FAMILY ALLOWANCE ORDER OF BIRTH CHILD WELFARE, - SCHOOL, ACT, - COMMITTEE, - STATISTICS CONFINEMENT BENEFIT PUERPERIUM CONIFEROUS FOREST, - LINE CONIFEROUS TIMBER, - ROUNDWOOD CONIFEROUS FUELWOOD BASALT BASIC PRICE MASTER SAMPLE BASE YEAR BCD (BINARKODET DESIMAL-NOTASJON) BCD (BINARY CODED DECIMAL NOTATION) BEARBEIDD FETT, - OLJE BEARBEIDD VARE BEARBEIDE JORDA BEARBEIDE PRODUKTER BEARBEIDE RASTOFFER PROCESSED FAT, - DIL MANUFACTURED GOODS TILL THE SOIL PROCESS WORK UP BEARBEIDE STATISTISK MATERIALE WORK UP, TREAT, PROCESS BEARBEIDE VITENSKAPELIG MATERIALE WORK UP BEARBEIDINGSVERDI BEBODD BEBYGD AREAL BEDEKKE/F.EKS. SVIN VALUE ADDED INHABITED BUILT-UP AREA COVER BEDERVET ELLER SLETT BEHANDLET CONTAMINATED BEDRAGERI BEDRIFT BEDRIFTSBIBLIOTEK BEDRIFTSIDRETT FRAUD ESTABLISHMENT BUSINESS LIBRARY CORPORATION SPORTS BEDRIFTSLEDERE/STILLINGSGRUPPE DIRECTORS BEDRIFTSLEGE BEDRIFTSREGISTER BEDRIFTSSKOLE INDUSTRIAL PHYSICIAN REGISTER OF ESTABLISHMENTS INDUSTRIAL ESTABLISHMENTS SCHOOL BEDRIFTSSTØRRELSESIZE OF ESTABLISHMENT BEDRIFTSTELLING BEDRIFTSØKONOMI BEFAL CENSUS OF ESTABLISHMENTS BUSINESS ECONOMICS OFFICERS BEFAL/TIL SJØSSHIP'S OFFICERS BEFOLKNING POPULATION BEFOLKNINGS, -KONSENTRASJON, -OVERSKOTT POPULATION DENSITY, OVERSPILL OF POPULATION BEFOLKNINGSSTATISTIKK BEGRAVELSESHJELP POPULATION STATISTICS FUNERAL BENEFIT BEGRENSET/BESKYTTELSESGRAD RESTRICTED BEHANDLE PROCESS BEHANDLINGENS VARIGHET (SJUKEHUS) DURATION OF TREATMENT BEHANDLINGSMATE/MEDISINSK TREATMENT BEHOLDER BEHOLDNING/KASSE- BEHOLDNING/PENGER CONTAINER, RESERVOIR CASH IN HAND CASH, BALANCE

18 16 BEHOLDNING/RESERVER BEHOLDNING/REST- BEHOLDNING/VARE- BEHOLDNING/VERDIPAPIRER BEHOV RESERVES REMAINDER STOCK HOLDING NEED. REQUIREMENT BEHOVSPRØVINGMEANS TEST BEIN BONE BEIN, BEARBEIDD SYREBEHANDLET BONE, - PREPARED, - TREATED WITH ACID, GELATINEN FJERNET. MJOL AV - DEGELATINISED POWDER OF - BEINBRUDD, - ETTER FALL BEINFETT. -OLJE BEITE BEITETID FRACTURE, - CAUSED BY FALL BONE FAT. - OIL PASTURE GRAZING PERIOD BEKLEDNINGSARBEIDERFORBUNDET UNION OF CLOTHING WORKERS BEKLEDNINGSARTIKLER BEKLEDNINGSINDUSTRI BELASTE, - EN KONTO WEARING APPAREL MANUFACTURE OF WEARING APPAREL CHARGE, DEBIT BELEGG /SJUKEHUS. -/FENGSELSANSTALT PATIENT POPULATION IN HOSPITAL, POPULATION IN PENAL INSTITUTION BELGFRUKTER, TØRKEDEAVSKALLEDE LEGUMINOUS VEGETABLES. DRIED SKRELTE SPLITTEDE - SHELLED SKINNED SPLIT - BELGIA BELGIUM BELIGGENHET, GEOGRAFISK - GEOGRAPHICAL POSITION BELTEBIL BELTETRAKTOR BELTEUTSTYR/TRAKTOR BELØP, TIL ET - AV BEMANNING BENIN BENSIN, AVGIFT PA - BENSINMOTORVOGN/JERNBANE BEREDSKAPSPROVISJON BEREDSKAPSTILTAK BEREGNE, - FEIL BEREGNET FOLKEMENGDE BEREGNET TALL BEREGNING BERGGRUNN BERGINGSBAT BERGVERK BERGVERKSARBEIDER WEASEL TRACKED TRACTOR TRACK EQUIPMENT AMOUNT, TO AN AMOUNT OF, AMOUNTING TO PERSONNEL BENIN PETROL TAX PETROL RAIL MOTOR VEHICLE CREDIT READINESS COMMISSIONS NAT0NAL EMERGENCY MEASURES CALCULATE, COMPUTE, MISCALCULATE ESTIMATED POPULATION ESTIMATED FIGURE CALCULATION, COMPUTATION BEDROCK SALVAGE VESSEL MINE MINER BERGVERKSDRIFT/NARINGSGRUPPE MINING AND QUARRYING BERMUDA BESETNING BESITTELSER BESKYTTELSESINSTRUKSEN BERMUDA HERD DEPENDENCIES INSTRUCTION FOR THE HANDLING OF DOCUMENTS GUARDED FOR REASONS OTHER THAN NATIONAL SECURITY (KORTFORM: DOCUMENT PROTECTION INSTRUCTIONS) BESTANDSKUBIKKMASSE/SKOGBRUK GROWING STOCK BESTEMMELSESLAND BESTMENN BESTYRER. - VED SKOLE COUNTRY OF DESTINATION FOREMEN MANAGER, PRINCIPAL

19 17 BETALENDE PASSASJERER BETALINGSBALANSE BETEGNE BETEGNE - M. ET NAVN BETINGENDE ARSAK BETINGET FORDELING BETINGET UTVELGING PAYING PASSENGERS BALANCE OF PAYMENTS INDICATE, CHARACTERIZE DENOMINATE CONDITIONING CAUSE CONDITIONAL DISTRIBUTION PURPOSIVE SELECTION BETONG, FERDIGBLANDET - CONCRETE, READY-MIXED - BETONITT BEVEGELIGE HELGEDAGER BETONITE MOVABLE HOLIDAYS BEVILGNING (PENGEBELØP)GRANT BEVILGNING/BUDSJETT ETC. APPROPRIATION BEVILLING/ TILLATELSEPERMISSION, CONCESSION BEVILLING, - FOR OMSETNING AV LICENCE, - FOR SALE OF BEVISETS STILLING BHUTAN BIBLIOTEK BIBLIOTEKAR BIBLIOTEKASSISTENT BIBLIOTEKPROGRAM BIER I SVERMER BIHUSHOLDNING BIKUBE BIL BILAG BILBENSIN BILDE/SKJERM BILDEMONSTER BILDERAMME BILDESKJERM BILDRIFT BILER OG REKVISITA BILFERJE BILLEDHOGGER BILLETTOR BILMEKANIKER STATE OF THE EVIDENCE BHUTAN LIBRARY LIBRARIAN LIBRARY ASSISTANT LIBRARY PROGRAM BEES IN SWARMS SECONDARY HOUSEHOLD BEEHIVE MOTOR VEHICLE, CAR, MOTOR CAR ENCLOSURE PETROL DISPLAY DISPLAY IMAGE DISPLAY FRAME GRAPHIC DISPLAY DEVICE MOTOR VEHICLE SERVICE MOTOR VEHICLES AND ACCESSORIES FERRY SCULPTOR TICKET CLERK MOTOR VEHICLE MECHANICS BILREPARASJONSVERKSTEDER/NARINGSGRUPPE REPAIR OF MOTOR VEHICLES BILRUTE BILVEG BILVERKSTED BILYTELSE SCHEDULED MOTOR VEHICLE SERVICE MOTOR ROAD CAR REPAIR SHOP OPERATION PER VEHICLE BIND, ANTALL - I BIBLIOTEK VOLUME, STOCK OF VOLUMES BINDEPUNKT CONNECTOR BINGEFJØSPEN BINfiR, -SIFFER BINARSOKING BINART TALLORD BINRRT TALLSYSTEM BIOKJEMI BIOLOGISK ARBEID BINARY, - DIGIT BINARY SEARCH BINARY NUMERAL PURE BINARY NUMERATION SYSTEM BIOCHEMISTRY BIOLOGICAL WORK

20 18 BIPERSON BIPRODUKT BISCENE BISKOP BISPEDØMME BIT BITGRUPPE BIVASSDRAG BIVIRKNING BIVOKS BIYRKE BLAD OG TIDSSKRIFTER BLANDINGSFORHOLD BLANDKORN BLANKETTLESER DEPENDENT BY-PRODUCT SECOND STAGE BISHOP DIOCESE BIT BYTE TRIBUTARY SECONDARY EFFECT. SIDE EFFECT BEES' WAX SECONDARY OCCUPATION NEWSPAPERS AND PERIODICALS RATIO OF MIXTURE MIXED GRAINS DOCUMENT READER BLEIKING, MASKINER FOR - BLEACHING. TEXTILE BLEACHING MACHINERY BLEKKSPRUT BLIKKSLAGER BLINDESKOLE BLINDTARMSBETENNELSE BLOC-AVSKRIVNING BLOKK BLOKK AV METALL CUTTLEFISH TINSMITH SCHOOL FOR THE BLIND APPENDICITIS BLOC DEPRECIATION BLOCK INGOT BLOKK AV, - SMIJERN. - STAL BLOOM BLOKKFAKTOR BLOCKING FACTOR BLOKKLENGDE. -STØRRELSEBLOCK SIZE BLOKKMAKER BLOKKMELLOMROM BLOMKRL BLOCKMAKER BLOCK GAP CAULIFLOWER BLOMSTER, AVSKARNE -p FRISKE FLOWERS, CUT FRESH DRIED TØRKEDE FARGEDE BLEIKTE DYED BLEACHED IMPREGNATED IMPREGNERTE PREPARERTE - PREPARED - BLOMSTERLOK BLY, -LEGERINGER, -MALM FLOWER BULBS LEAD. - ALLOYS. - ORE BLOTDYR, TILBEREDT KONSERVERT - MOLLUSC, PREPARED -AP PRESERVED - SLR, -LANGE, -REV BLRKVEITE BLRSE/FISKEREDSKAP BOK. -BUSS. -BIL BLUE, - LING. - FOX GREENLAND HALIBUT FLOAT BOOKCAR BOK, BOKER UTGITT AV FORLEGGERE BOOK, BOOK TITLES ISSUED BY PUBLISHERS BOKBIND, ANTALL BIND BOKBINDER BOKBINDER- OG KARTONASJEARBEIDER- FORBUNDET VOLUME, BOOK STOCK, STOCK OF VOLUMES BOOKBINDER UNION OF BOOKBINDERS AND CARDBOARD WORKERS BOKBINDERIER/NARINGSGRUPPE BOOKBINDING BOKBINDERIMASKINER BOKFØRINGSARBEID BOKFØRT VERDI BOKHOLDER BOKHVETE BOKMRL OG NYNORSK BOOKBINDING MACHINERY BOOK-KEEPING WORK BOOK VALUE BOOK-KEEPER BUCKWHEAT OFFICIAL NORWEGIAN LANGUAGES

21 19 90KPRODUKSJON BOKSING BOKTRYKKER, -I BOOK PRODUCTION BOXING PRINTER. -ING-OFFICE BOLIG- OG FORRETNINGSGARDER, DRIFT AV - DWELLINGS AND OFFICE BUILDINGS, MANAGEMENT OF - BOLIGBLOKK BOLIGBYGGING BOLIGDIREKTORATET BOLIGER BOLIGFORHOLD BOLIGLAN BOLIGSELSKAP BOLIGUTGIFTER BOLIVIA BOMULL MULTIDWELLING HOUSE, APARTMENT HOUSE HOUSE BUILDING DIRECTORATE OF HOJSING DWELLINGS HOUSING CONDITIONS HOUSING LOANS BUILDING SOCIETY HOUSING EXPENSES, DWELLING EXPENSES BOLIVIA COTTON BOMULLS, -GARN. -TOY, -VOKS COTTON YARN, WOVEN FABRICS OF - WAX BONITERING BONITET BONUSFOND VALUATION SITE QUALITY BONUS FUND BOPEL, BOSTED RESIDENCE, PLACE OF - BORAKS, NATURLIG - BORAX, NATURAL - BORD, -SALT, -SERVISE. -TENNIS TABLE, - SALT, - WARE, - TENNIS BORDSIRUP GOLDEN SYRUP BORE, -AKTIVITET, -PLATTFORM, -SKIP, DRILLING, - ACTIVITY, - PLATTFORM, -TILLATELSE - SHIP, - PERMIT BORE, -ASSISTENT BORE, -ENTREPRENOR, -INGENIOR, -OPERASJONSLEUER BOREGJENG BOREHULL BOREMASKINER SORER BORESJEF BORGELIG VIELSE BORGERLIG/FELLESLISTE BORING BOSATT BOSATTE I LEILIGHETER BOSETTINGSKART ASSISTANT DRILLER DRILLING, - CONTRACTOR, - ENGINEER, - SUPERINTENDENT ROUGHNECKS WELL, BORE HOLE DRILLING MACHINES DRILLER TOOL PUSHER CIVIL MARRIAGE NON-SOCIALISTS DRILLING LIVING, RESIDENT OCCUPANTS IN DWELLINGS MAP OF POPULATION DISTRIBUTION BOSTED, FAST - RESIDENCE, PERMANENT - BOSTEDSKOMMUNE BOSTEDSSTROK BOT OG INNDRAGNING BOT, MULKT BOTLAGTE BOTSWANA BOTTLENOSEOLJE BPS (BITER PER SEKUND) BRAKKLAND BRANN. -BAT, -FORSIKRING. -MANN. -SKADEERSTATNING. -SLOKKING, -TAKST MUNICIPALITY OF RESIDENCE, RESIDENTIAL AREA OF RESIDENCE, RESIDENCE FINE AND CONFISCATION FINE PERSONS FINED BOTSWANA BOTTLENOSE-OIL BPS (BITS PER SECOND) FALLOW LAND FIRE. - FLOAT, - INSURANCE, -MAN, - INDEMNITY, - FIGHTING. - INSURANCE VALUE

22 20 BRANN. PRSATT BRANN, STOR BRANNFORSIKRINGSVERDI SRANNSKADD AREAL BRANNSKADE ARSON FIRE, CONFLAGRATION FIRE INSURANCE VALUE BURNED AREA DAMAGE CAUSED BY FIRE, FIRE LOSS BRANNTILFELLE FIRES, NUMBER OF BRANNVESEN BRANNRRSAK BRASIL BRE, ISBRE BREDDE BREDDE, GEOGRAFISK BRENNEVIN FIRE SERVICE, FIRE BRIGADE CAUSE OF FIRE BRAZIL GLACIER BREADTH, WIDT4 WIDTH, LATITUDE LIQUOR BRENNEVINSTILVIRKING/NARINGSGRUPPE DISTILLING, RECTIFYING AND BLENDING OF SPIRITS BRENNEVINSTILVIRKNINGSAVGIFT EXCISE ON DISTILLED LIQUOR BRENSEL, BRENSELOLJER FUEL, FUEL OILS BRENSEL, FLYTENDE FAST FUEL, LIQUED SOLID BRENSELSTOFF BRENT AREAL BREVPOSTSENDINGER BRIKETTER BRINGEBAR FUEL AREA BURNED LETTER POST BRIQUETTES RASPBERRIES BRIS, STILLE s LETT BREEZE, CALM GENTLE BRISLINGFISKE SPRAT FISHING BRITISKE BESITTELSER I OSEANIA BRITISH DEPENDENCIES IN OCEANIA BROKK OG TARMSLYNG BRONKITT BROSME BRUCELLOSE BRUD BRUDD BRUDD I EN SERIE BRUDGOM BRUGDE BRUK, E HERNIA AND INTESTINAL OBSTRUCTION BROMCHITIS TUSK BRUCELLOSIS BRIDE BREAK, FRACTURE BREAK IN THE HOMOGENEITY OF A SERIES BRIDEGROOM BASKING SHARK USE, EMPLOYMENT, USE, EMPLOY BRUK, BRUKSENHET I JORDBRUK HOLDING, FARM BRUKEN AV FANGSTEN BRUKER BRUKER/JORDBRUK BRUKERPROGRAM BRUKSENHET/JORDBRUK BRUKSKUNSTNER BRUKSNUMMER BRUKSREGISTER BRUKSRETT BRUKSSTORRELSE/JORDBRUK BRUKSVIRKNINGSGRAD BRUKSARSTID BRUKT, TIL DISPOSITION OF LANDINGS USER HOLDER APPLICATION PROGRAM HOLDING CRAFTSMAN OF APPLIED ART NUMBER OF PARCEL, LOT NUMBER REGISTER OF HOLDINGS USUFRUCT SIZE OF HOLDING COEFFICIENT OF TECHNOLOGICAL EFFICIENCY SEASON FOR USE EMPLOYED, USED, FOR

23 21 BRUKTE BILER BRUN OST BRUNEI BRUTTO BRUTTO(REGISTER)TONN BRUTTO, -FORTJENESTE. -FRAKT, -INNTEKT, -KORRELASJON. -NASJONALPRODUKT BRUTTOENDRING BRUTTOINVESTERING BRUTTONASJONALPRODUKT ETTER ANVENDELSE I LØPENDE PRISER SECOND-HAND VEHICLES WHEY CHEESE BRUNEI GROSS GROSS(REGISTER)TONS GROSS. - PROFIT, - FREIGHT. - RECEIPTS. - CORRELATION. - DOMESTICK PRODUCT GROSS CHANGE GROSS FIXED CAPITAL FORMATION GROSS DOMESTIC PRODUCT BY CATEGORY EXPENDITURE AT CURRENT PRICES BRUTTOPRODUKSJON. - I FASTE PRISER GROSS OUTPUT. - AT FIXED PRICES BRUTTOPRODUKSJONSVERDI BRUTTOREPRODUKSJONSKVOTIENT, -TALL BRUTTOTJENESTEYTING AV OFF. KONSUMKAPITAL BRUTTOTONNASJE BRUTTOVARIANS GROSS VALUE OF PRODUCTION GROSS REPRODUCTION RATE SERVICES OF GENERAL GOVERNMENT FIXED CAPITAL GROSS TONNAGE MEAN SQUARE ERROR BRYGGERI.BREWERY BRYGGERIER/NARINGSGRUPPE BREWERS BRYTER/ELEKTR. BRYTNING BROD BROKFORMET ESTIMATOR BRONN BRONNBORER BRØNNBORINGSARBEID BRØNNKAPASITET SWITCH WRESTLING BREAD RATIO ESTIMATE WELL WELL DRILLER WELL-DRILLING WORK WELL POTENTIAL BTU/MRLEENHET FOR ENERGI- BTU (BRITISH THERMAL UNIT) BUDEIE DAIRY WORKER BUDSJETT. LEGGE FRAM -ET, FORKASTE -ET. BUDGET. PRESENT THE REJECT THE VEDTA -ET PASS THE - BUDSJETTFORSLAG BUDGET BUDSJETTNEMNDA FOR JORDBRUKET AGRICULTURAL BUDGETING BOARD BUDSJETTREGNSKAP BUDSJETTÅR BUESKYTING BUFFERLAGER, BUFFER BUFFERREGISTER BULGARIA BUDGET ACCOUNTS FINANCIAL YEAR ARCHERY BUFFER STORAGE BUFFER REGISTER BULGARIA BULJONGER, SUPPER, FLYTENDE FASTE BROTHS. SOUPS. - IN LIQUID. - I FORM AV PULVER - IN POWDER FORM BULLDOZERFØRER BUNDNE INNSKOTT BUNKE BUNNFISKTRÅLING BUNNGARN BUNNTRRLFISKE BUNTMAKER BUREISING BURMA BURUNDI BULLDOZER OPERATOR RESTRICTED DEPOSITS CARD DECK TRAWLING FOR DEMERSAL FISH GROUND NET GROUND TRAWL FISHING FURRIER STARTING NEW FARMS BURMA BURUNDI

24 2 2 BUSKAP, BRUKS- BUSKAP, LANDS- HERD OF CATTLE CATTLE POPULATION BUSS. -SJAFØR. -KONDUKTOR, -RUTE BUS, - DRIVER. - CONDUCTOR, - LINE BUST. - AV SVIN, - TIL BORSTEBINDERARBEID BRISTLE PIGS, - FOR BRUSH-MAKING BUST. UBEARBEIDD -P RENSET -, BLEIKT BRISTLE, RAW CLEANED BLEACHED FARGET -P STERILISERT - DYED STERILIZED - BUTIKK. -EKSPEDITØR, -FUNKSJONAR, -SJEF SHOP. - ASSISTANT, -p - MANAGER BY BYBEFOLKNING BYFOGD BYGDEALMENNING BYGDER BYGDEVEG TOWN, CITY URBAN POPULATION TOWN JUDGE, CITY JUDGE COMMON FOREST RURAL DISTRICTS RURAL ROAD BYGG FOR. - HELSESTELL, - UNDERVISNING BUILDING FOR, - HEALTH SERVICES. - EDUCATIONAL PURPOSES BYGG/PLANTE BARLEY BYGG, -EMATERIALER, -EVIRKSOMHET BUILDING, - MATERIALS. - CONSTRUCTION BYGG. BYGNING. - SATT I GANG, - UNDER ARBEID. - TATT I BRUK BUILDING, - WORK STARTED, UNDER CONSTRUCTION, - COMPLETED BYGGE- OG ANLEGGSARBEIDER BUILDING AND CONSTRUCTION WORKER BYGGE- OG ANLEGGSVIRKSOMHET CONSTRUCTION BYGGEKOSTNADER COST OF CONSTRUCTION BYGGEKOSTNADER, INDEKS FOR - BUILDING COSTS. - INDEX BYGGERR BYGGTYPE/BYGNING BYGNINGSARBEID. -ER YEAR OF CONSTRUCTION TYPE OF BUILDING BUILDING WORK. -ER BYGNINGSARTIKLER, PRODUKSJON AV - AV BUILDING ARTICLES, MANUFACTURE OF JERN OG METALL, PRODUKSJON AV - AV TRE METAL MANUFACTURE OF WOOD - BYGNINGSLOVEN BYGNINGSIALER BYGNINGSMALING OG TAPETSERING/NARINGS- GRUPPE BYGNINGSMATE BYGNINGSSNEKKER BYGNINGSSTEIN, GROVT KLOYVD, HOGD, SAGD I RETTE BLOKKER BYGNINGSTAPETSERER BYGNINGSTEKNIKK THE BUILDING ACT HOUSE-PAINTER PAINTING, PAPER HANGING AND DECORATING METHOD OF BUILDING JOINER BUILDING STONE, ROUGHLY SPLIT, SQUARED, SQUARED BY SAWING PAPER-HANGER BUILDING TECHNOLOGY BYGSEL FORHOLDLEASEHOLD BYGSLEDE (FESTEDE) TOMTER BUILDING SITES ON LEASE BYHOTELL BYKOMMUNE BYOMRADE BYRETT BYRETTSDOMMER BYRRSJEF/STAT BYSSEGUTT BYTTEFORHOLD WER, JORD-, STIKKELS-, SOL-, BRINGE-, BJØRNE-, TYTTE-, SLR- BÆRBUSKER BØKKER BONNE TOWN HOTEL URBAN MUNICIPALITY URBAN AREA COURT OF FIRST INSTANCE IN TOWNS CITY COURT JUDGE CHIEF OF DIVISION GALLEYBOY TERMS OF TRADE BERRIES. STRAW-, GOOSE-, BLACK CURRANT, RASP-, DEW-, COW-, BIL- BACCIFEROUS SHRUBS COOPER BEAN

25 23 BORS STOCK EXCHANGE BØRSKURSLISTEREPORT OF SHARE QUOTATIONS B0RSNOTERTE AKSJER BOSSEMAKER BOTEAVSONING BOTING BANDSTAL/TONNEBAND BASFJOS BAT (FISKE-), BATART SHARES QUOTED (ON THE STOCK EXCHANGE) GUN-MAKER IMPRISONMENT IN DEFAULT OF PAYMENT OF FINE MENDING HOOP STALL BOAT (FISHING-), TYPE OF BOAT BITBYGGERBOAT-BUILDER BATMANNSKAP BATMOTOR BATSMANN BOAT'S CREW BOAT ENGINE BOATSWAIN C CANADA CANTON OG ENDERBURY CANADA CANTON AND ENDERBURY ISLANDS CELLULOSE, REGENERERT - CELLULOSE, REGENERATED - CELLULOSEDERIVATER DERIVATIVES OF CELLULOSE CELLULOSEFABRIKKER/NÆRINGSGRUPPE MANUFACTURE OF CHEMICAL PULP CELLULOSETOMMER CELLULOSEVATT CELSIUSGRADER CEREBRAL PARESE CEREBROSPINALMENINGITT CHAMOTTE CHAMOTTEJORÐ CHARTERFLY CHARTERFLYGING/ENKELT CHARTERFLYGING/RUTE CHILE PULPWOOD CELLULOSE WADDING DEGREES CENTIGRADE CEREBRAL, - PALSY, - PARALYSIS MENINGOCOCCAL INFECTIONS CHAMOTTE CHAMOTTE EARTH CHARTER PLANE CHARTER FLIGHT CHARTER SERVICE CHILE CIM/INNDATA I FORM AV MIKROFILM CIM (COMPUTER INPUT MICROFILM) CLEARING, -TILGODEHAVENDE. -GJELD BALANCES HELD UNDER CLEARING AGREEMENTS COCOSOYENE COLOMBIA COCOS ISLANDS COLOMBIA COM/UTDATA I FORM AV MIKROFILM COM (COMPUTER OUTPUT MICROFILM) CONSOL/NAV. SYSTEM COSTA RICA CONSOL NAVIGATION SYSTEM COSTA RICA CRT-SKJERM/KATODESTRALEROR CRT DISPLAY (CATHODE RAY TUBE) CUBA CYSTE CUBA CYST D DADDEL/FRUKT DATE DAG-, -PENGER, -SAVIS, -SFORTJENESTE DAILY, - ALLOWANCES, - NEWSPAPER, - EARNINGS DAGARBEIDER DAGLONN, - PR EGEN KOST DAGMAMMA DAGPENGER DAY WORKER DAILY WAGES. - WITHOUT BOARD NURSEMAID DAILY ALLOWANCES

THE EFFECT ON CONSUMPTION OF HOUSEHOLD SIZE AND COMPOSITION

THE EFFECT ON CONSUMPTION OF HOUSEHOLD SIZE AND COMPOSITION ARTIKLER FRA STATISTISK SENTRALBYRÅ NR.101 REPRINT FROM EUROPEAN ECONOMIC REVIEW 9 (1977) THE EFFECT ON CONSUMPTION OF HOUSEHOLD SIZE AND COMPOSITION Av Hilde Bojer KONSUM OG HUSHOLDNINGENS STØRRELSE OG

Detaljer

Kari og Ola Gründer: Likheter og forskjeller forskningsfunn. Elisabet Ljunggren Seniorforsker Nordlandsforskning

Kari og Ola Gründer: Likheter og forskjeller forskningsfunn. Elisabet Ljunggren Seniorforsker Nordlandsforskning Kari og Ola Gründer: Likheter og forskjeller forskningsfunn Elisabet Ljunggren Seniorforsker Nordlandsforskning Entreprenørskap i Norge noen tall Andelen selvstendig næringsdrivende i Norge: Årlig startes

Detaljer

Kunsten å bruke sunn fornuft Verden sett fra SKAGEN

Kunsten å bruke sunn fornuft Verden sett fra SKAGEN Kunsten å bruke sunn fornuft Verden sett fra SKAGEN 4. Juli 2012 Porteføljeforvalter Torgeir Høien Sakte mot ordentlig fiskal union, forventet at ECB agerer På EU sitt toppmøte i slutten av juni ble lederne

Detaljer

Ledelse for fremtiden. VIRKE, 7. November 2013

Ledelse for fremtiden. VIRKE, 7. November 2013 Ledelse for fremtiden VIRKE, 7. November 2013 Vi fikk til olje... Vareeksport Petroleumsressurser Vi fikk til olje kunnskap er neste utfordring Vareeksport Petroleumsressurser Nasjonalformue Kunnskap og

Detaljer

Hvordan komme i kontakt med de store

Hvordan komme i kontakt med de store Hvordan komme i kontakt med de store Willy Holdahl, direktør Personal og Organisasjonsutvikling Kongstanken, 15 oktober 2010 The information contained in this document is Volvo Aero Connecticut Proprietary

Detaljer

By Petter Jakob Bjerve. Contents

By Petter Jakob Bjerve. Contents ARTIKLER FRA STATISTISK SENTRALBYRÅ NR. 21 SÆRTRYKK FRA ECONOMICS OF PLANNING, VOL. 8, NO. 1-2, 1968 TRENDS IN QUANTITATIVE ECONOMIC PLANNING IN NORWAY By Petter Jakob Bjerve UTVIKLINGSTENDENSAR I DEN

Detaljer

NORDIC HOSPITALITY AS

NORDIC HOSPITALITY AS tall i tusen 7,3410 7,3410 Konsern Konsern Group Group BALANSE pr. 31. Desember 2012 2011 2012 2011 BALANCE SHEET EIENDELER ASSETS Anleggsmidler Fixed Assets: Immaterielle eiendeler Intangible assets Franchiseavtale

Detaljer

Norway. Museum Statistics for 2011. Statistical data from 134 museums that were open to the public and had at least one man year regular staff.

Norway. Museum Statistics for 2011. Statistical data from 134 museums that were open to the public and had at least one man year regular staff. Norway Museum Statistics for 2011. Statistical data from 134 museums that were open to the public and had at least one man year regular staff. Arts Council Norway Tel: +47 21 04 58 00 post@kulturrad.no

Detaljer

Quarterly report. 1st quarter 2012

Quarterly report. 1st quarter 2012 Quarterly report 1st quarter 2012 Group The Group s operating revenues in Q1 2012 were MNOK 145.0 compared to MNOK 155.2 last year. EBITDA was MNOK 6.1 compared to MNOK 2.4 last year. EBIT was MNOK 2.9

Detaljer

Electricity Solutions and Distribution / 2011

Electricity Solutions and Distribution / 2011 1 1 Electricity Solutions and Distribution / 2011 Power Division consists of Fortum s power generation, physical operation and trading as well as expert services for power producers. Heat Division consists

Detaljer

Oslo Børs størst i verden på fisk og sjømat, et hav av muligheter

Oslo Børs størst i verden på fisk og sjømat, et hav av muligheter Oslo Børs størst i verden på fisk og sjømat, et hav av muligheter Hordaland på Børs - Bente A. Landsnes, 22. august 2013 2 21 selskaper i Hordaland er på børs 3 Finansmarkedene i endring Finanskrise kapitaltørke,

Detaljer

Monitoring water sources.

Monitoring water sources. Monitoring water sources. Generell Informasjon Versjon 2 Url http://com.mercell.com/permalink/38336681.aspx Ekstern anbuds ID 223314-2013 Konkurranse type: Tildeling Dokument type Kontraktstildeling Prosedyre

Detaljer

Business Administration - Bachelor's Degree Programme

Business Administration - Bachelor's Degree Programme Business Administration - Bachelor's Degree Programme Credits: 180 credits Grade name: Bachelor i økonomisk-administrative fag Full-time/Part-time: Full-time Education plan Business administration - Bachelor

Detaljer

Kunsten å bruke sunn fornuft Verden sett fra SKAGEN

Kunsten å bruke sunn fornuft Verden sett fra SKAGEN Kunsten å bruke sunn fornuft Verden sett fra SKAGEN 2. april 2012 Porteføljeforvalter Torgeir Høien Balansekunst Siden 2008 har balansene til Federal Reserve (Fed), den europeiske sentralbanken (ECB) og

Detaljer

COUNTRY REPORT- NORWAY

COUNTRY REPORT- NORWAY COUNTRY REPORT- NORWAY EUFRIN BOARD - NOV. 2015 Mekjell Meland Nibio Ullensvang JULY 1, 2015 2 23.11.2015 NIBIO KNOWLEDGE FOR LIFE Our future well-being depends on sustainable use of our natural resources.

Detaljer

STYRETS BERETNING FOR 1. KVARTAL 2016

STYRETS BERETNING FOR 1. KVARTAL 2016 KVARTALSRAPPORT Q1 2016 QUARTERLY REPORT Q1 2016 STYRETS BERETNING FOR 1. KVARTAL 2016 Statkraft Forsikring AS er et egenforsikringsselskap eiet av Statkraft AS. Selskapet har forretningsadresse i Oslo

Detaljer

The building blocks of a biogas strategy

The building blocks of a biogas strategy The building blocks of a biogas strategy Presentation of the report «Background report for a biogas strategy» («Underlagsmateriale til tverrsektoriell biogass-strategi») Christine Maass, Norwegian Environment

Detaljer

Vedlegg 2 Ordrebeholdning og pipeline. Vedlegg til SSA-K Bilag 1

Vedlegg 2 Ordrebeholdning og pipeline. Vedlegg til SSA-K Bilag 1 Vedlegg 2 Ordrebeholdning og pipeline Vedlegg til SSA-K Bilag 1 Eksportkreditt har en Excel-modell for oppfølging av pipeline og ordrereserve, og denne vurderes håndtert i CRM-systemet FORMÅL MED DAGENS

Detaljer

Borregaard s bioraffinerimodell Finnes det noe læring å høste?

Borregaard s bioraffinerimodell Finnes det noe læring å høste? Borregaard s bioraffinerimodell Finnes det noe læring å høste? Skog og Tre 2014 28. Mai 2014 Clarion Hotel Oslo Airport Gardermoen Gudbrand Rødsrud Teknologidirektør Forretningsutvikling Borregaard AS

Detaljer

Note 39 - Investments in owner interests

Note 39 - Investments in owner interests Note 39 - Investments in owner interests Subsidiaries, affiliates, joint ventures and companies held for sale. Company Company number Registered office Stake in per cent Investment in significant subsidiaries

Detaljer

Note 38 - Investments in owner interests

Note 38 - Investments in owner interests Note 38 - Investments in owner interests Subsidiaries, affiliates, joint ventures and companies held for sale Company Registered office Stake in per cent Investment in significant subsidiaries Shares owned

Detaljer

Interaction between GPs and hospitals: The effect of cooperation initiatives on GPs satisfaction

Interaction between GPs and hospitals: The effect of cooperation initiatives on GPs satisfaction Interaction between GPs and hospitals: The effect of cooperation initiatives on GPs satisfaction Ass Professor Lars Erik Kjekshus and Post doc Trond Tjerbo Department of Health Management and Health Economics

Detaljer

THE CONSUMPTION FUNCTION AND THE LIFE CYCLE HYPOTHESIS

THE CONSUMPTION FUNCTION AND THE LIFE CYCLE HYPOTHESIS ARTIKLER FRA STATISTISK SENTRALBYRÅ NR. 126 REPRINT FROM THE SCANDINAVIAN JOURNAL OF ECONOMICS, VOL. 82 (1980), PP 464-480 THE CONSUMPTION FUNCTION AND THE LIFE CYCLE HYPOTHESIS AN ANALYSIS OF NORWEGIAN

Detaljer

STATISTISKE OVERSIKTER 1958 STATISTICAL SURVEY 1958

STATISTISKE OVERSIKTER 1958 STATISTICAL SURVEY 1958 STATISTISKE OVERSIKTER 1958 STATISTICAL SURVEY 1958 NORGES OFFISIELLE STATISTIKK XI 330 STATISTISKE OVERSIKTER 1958 STATISTICAL SURVEY 1958 STATISTISK S E NTRALBYRA CENTRAL BUREAU OF STATISTICS OF NORWAY

Detaljer

TIDE DISTRIBUTIVE EFFECTS OF INDIRECT TAXATION:

TIDE DISTRIBUTIVE EFFECTS OF INDIRECT TAXATION: ARTIKLER FRA STATISTISK SENTRALBYRÅ NR. 77 SØTRYKK FRA "THE SWEDISH JOURNAL OF ECONOMICS", VOL. 77 (1975), HO. 1, PP.1-12 TIDE DISTRIBUTIVE EFFECTS OF INDIRECT TAXATION: AN ECONOMETRIC MODEL AND EMPIRICAL

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I TELIO HOLDING ASA NOTICE OF ANNUAL SHAREHOLDERS MEETING IN TELIO HOLDING ASA

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I TELIO HOLDING ASA NOTICE OF ANNUAL SHAREHOLDERS MEETING IN TELIO HOLDING ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I TELIO HOLDING ASA NOTICE OF ANNUAL SHAREHOLDERS MEETING IN TELIO HOLDING ASA Aksjonærene i Telio Holding ASA ( Selskapet ) innkalles med dette til ordinær generalforsamling

Detaljer

Nisjemarkeder den nye vekststrategien. Sverre Søraa, CEO, Coast Seafood

Nisjemarkeder den nye vekststrategien. Sverre Søraa, CEO, Coast Seafood Nisjemarkeder den nye vekststrategien Sverre Søraa, CEO, Coast Seafood Seafood, in Our Genes Our team of experts were recruited from Måløy, Norway, one of the nation s major fishing harbors. With long

Detaljer

Professional experience Economist, Research Dept., Unit for Macroeconomics, Statistics Norway. 2002 -

Professional experience Economist, Research Dept., Unit for Macroeconomics, Statistics Norway. 2002 - Curriculum Vitae Personal information Name: Andreas Benedictow Address work: Unit for Macroeconomics, Research department Statistics Norway Kongens gate 6, PB 8131 Dep. 0033 Oslo Phone: 40902482 e-mail:

Detaljer

I driftsresultatet for 4. kvartal inngår engangsposter på til sammen kr 6,3 mill. For året 2003 utgjør slike poster kr 10,8 mill.

I driftsresultatet for 4. kvartal inngår engangsposter på til sammen kr 6,3 mill. For året 2003 utgjør slike poster kr 10,8 mill. DOMSTEIN ASA 4 Kvartalsrapport 2003 Quarterly report 2003 2 Domstein-konsernet. Konsernets driftsinntekter i 4. kvartal 2003 var kr 496,5 mill. mot kr 468,1 mill. i samme periode i fjor. EBITDA var kr

Detaljer

Statistiske oppgaver over selvmord i Norge, Norden og de baltiske land. Suicide statistics in Norway, the Nordic and the Baltic countries

Statistiske oppgaver over selvmord i Norge, Norden og de baltiske land. Suicide statistics in Norway, the Nordic and the Baltic countries Statistiske oppgaver over selvmord i Norge, Norden og de baltiske land Suicide statistics in Norway, the Nordic and the Baltic countries Finn Gjertsen 1, 2 26 1 Seksjon for selvmordsforskning og forebygging,

Detaljer

Skatteetaten. Skattekort for 2014

Skatteetaten. Skattekort for 2014 Skatteetaten Saksbehandler Deres dato Vår dato 31.10.2013 Telefon Deres referanse Vår referanse For information in English see page 2 Skattekort for 2014 Du fikk skattefritak eller lavere skatt enn 15

Detaljer

Stipend fra Jubileumsfondet skoleåret 2002-2003

Stipend fra Jubileumsfondet skoleåret 2002-2003 Til skolen Rundskriv S 09-2002 Oslo, 15. februar 2002 Stipend fra Jubileumsfondet skoleåret 2002-2003 For nærmere omtale av H.M. Kong Olav V s Jubileumsfond viser vi til NKF-handboka kap. 12.3.4. Fondet

Detaljer

Navamedic ASA Annual General Meeting. June 8, 2015

Navamedic ASA Annual General Meeting. June 8, 2015 Navamedic ASA Annual General Meeting June 8, 2015 Johan Reinsli Chairman of the Board Tom Rönnlund Chief Executive Officer Navamedic - Generalforsamling 8. juni 2015 1. Åpning av generalforsamlingen ved

Detaljer

Business Administration - Bachelor's Degree Programme

Business Administration - Bachelor's Degree Programme Studieprogram B-ØKAD, ENGELSK, 2006 HØST, versjon 08-Aug-2013 11:09:55 Business Administration - Bachelor's Degree Programme Credits: 180 credits Grade name: Bachelor i økonomisk-administrative fag Full-time/Part-time:

Detaljer

VI BYGGER FOR FREMTIDEN A PASSION TO BUILD OSLO 2013

VI BYGGER FOR FREMTIDEN A PASSION TO BUILD OSLO 2013 VI BYGGER FOR FREMTIDEN A PASSION TO BUILD OSLO 2013 DORBUD leverer totalentrepriser og utførelsesentrepriser som hovedentreprenør Over 20 års erfaring med bygging Vi har 66 ingeniører som daglig følger

Detaljer

Skatteetaten. Skattekort for 2016

Skatteetaten. Skattekort for 2016 Skatteetaten Saksbehandler Deres dato Vår dato 26.10.2016 Telefon Deres Vår referanse For information in English see page 2 Skattekort for 2016 Du fikk skattefritak eller lavere skatt enn 15 prosent ved

Detaljer

Driftstekniker, Elektriker plattformboring, Riggmekaniker plattformboring, Laborant, Hydraulikkingeniør, Elektroniker, Instrumenttekniker,

Driftstekniker, Elektriker plattformboring, Riggmekaniker plattformboring, Laborant, Hydraulikkingeniør, Elektroniker, Instrumenttekniker, SAFE Gjelder fra 1. juni 2012 til 31. mai 2013 A1 Assisterende seksjonsledere, Elektriker, Sikkerhetsleder, Sykepleier, DP-operatør 2 : 4 AVLØSNINGSSYSTEM HYRE- OG OVERTIDSSATSER FOR ANSATTE PÅ FLYTTBARE

Detaljer

PRESSEMELDING, 30. april 2002. Nera ASA: Resultater for 1. kvartal 2002

PRESSEMELDING, 30. april 2002. Nera ASA: Resultater for 1. kvartal 2002 Nera ASA PRESSEMELDING, 30. april 2002 Post Adresse Postboks 7090, 5020 BERGEN, Norge, Kontor Adresse Kokstadvn. 23, BERGEN, Norge, Tel.Nr. 55 22 51 00 Fax.Nr. 55 22 52 99 Hovedkontoret Nera ASA, 5020

Detaljer

ECONOMETRIC METHODS IN SHORT-TERM PLANNING: THE NORWEGIAN LESSON

ECONOMETRIC METHODS IN SHORT-TERM PLANNING: THE NORWEGIAN LESSON ARTIKLER FRA STATISTISK SENTRALBYRÅ NR. 117 Reprinted from Richard Stone and William Peterson (editors): Econometric Contributions to Public Policy. Macmillan Press Ltd. London and Basingstoke 1978. ECONOMETRIC

Detaljer

E-navigasjon 12-13 Juni 2014

E-navigasjon 12-13 Juni 2014 E-navigasjon 12-13 Juni 2014 SIKKER NAVIGERING Classification: Internal 2014-06-11 E-NAVIGASJON Introduksjon, Tor Arne Tønnessen Statoil hvem er vi E-navigasjon, hvorfor er det viktig for Statoil ECDIS,

Detaljer

ARTICLES OF ASSOCIATION FOR ODFJELL SE (business enterprise number 930 192 503) (last amended May 8th 2012) The name of the company is Odfjell SE. Article 1 The name of the company The company is an SE

Detaljer

Commercial Marine. Yrjar Garshol Vice President Marketing. Trusted to deliver excellence

Commercial Marine. Yrjar Garshol Vice President Marketing. Trusted to deliver excellence Commercial Marine Yrjar Garshol Vice President Marketing 2014 Rolls-Royce plc The information in this document is the property of Rolls-Royce plc and may not be copied or communicated to a third party,

Detaljer

Handelsundervisning i Norge. Senior policy advisor Tormod Skjerve, Virke The Federation of Norwegian Enterprises Reykjavik 12.06.

Handelsundervisning i Norge. Senior policy advisor Tormod Skjerve, Virke The Federation of Norwegian Enterprises Reykjavik 12.06. Handelsundervisning i Norge Senior policy advisor Tormod Skjerve, Virke The Federation of Norwegian Enterprises Reykjavik 12.06.2014 Uten handelen stopper Norge! Norges største næring 370 000 ansatte (14,5%

Detaljer

2 Valg av møteleder 2 Election of a Chairman of the Meeting

2 Valg av møteleder 2 Election of a Chairman of the Meeting (OFFICE TRANSLATION) INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I ISLAND DRILLING COMPANY ASA ORG NR 989 734 229 NOTICE OF ANNUAL GENERAL MEETING OF ISLAND DRILLING COMPANY ASA REG NO 989 734 229 Den 9 juni

Detaljer

Promoting, building and using bio-energy as a local resource of energy a mayors experience.

Promoting, building and using bio-energy as a local resource of energy a mayors experience. IEA Bio-energy Promoting, building and using bio-energy as a local resource of energy a mayors experience. Presentation 18. June 2010 Åmot municipality - facts 4300 inhabitants, 1300 km 2-3,3 persons pr

Detaljer

Norwegian s erfaringer med dagens rutetilbud på Vigra, og nye muligheter i fremtiden. Lars Sande Sales direktør lars@norwegian.no

Norwegian s erfaringer med dagens rutetilbud på Vigra, og nye muligheter i fremtiden. Lars Sande Sales direktør lars@norwegian.no Norwegian s erfaringer med dagens rutetilbud på Vigra, og nye muligheter i fremtiden. Lars Sande Sales direktør lars@norwegian.no Inntektsøkning på 2,3 mrd i 2012 + 22 % 12 000 10 000 8 000 Domestic Revenue

Detaljer

INDUSTRI ENERGI (IE) Gjelder fra 1. juni 2008 til 31. mai 2009 2 : 4 AVLØSNINGSSYSTEM HYRE- OG OVERTIDSSATSER FOR ANSATTE PÅ

INDUSTRI ENERGI (IE) Gjelder fra 1. juni 2008 til 31. mai 2009 2 : 4 AVLØSNINGSSYSTEM HYRE- OG OVERTIDSSATSER FOR ANSATTE PÅ INDUSTRI ENERGI (IE) Gjelder fra 1. juni 2008 til 31. mai 2009 2 : 4 AVLØSNINGSSYSTEM HYRE- OG OVERTIDSSATSER FOR ANSATTE PÅ FLYTTBARE OFFSHOREINNRETNINGER SAMT BORING PÅ PERMANENT PLASSERTE INNRETNINGER

Detaljer

Radiooperatør, Kokk, Mekaniker, Sveiser, BVO, Tårnarbeider, Kranfører, Dekksbas, Vaktmester. Turretoperatør, Tårnarbeiderass., Boredekksmekaniker,

Radiooperatør, Kokk, Mekaniker, Sveiser, BVO, Tårnarbeider, Kranfører, Dekksbas, Vaktmester. Turretoperatør, Tårnarbeiderass., Boredekksmekaniker, SAFE Gjelder fra 1. juni 2011 til 31. mai 2012 2 : 4 AVLØSNINGSSYSTEM HYRE- OG OVERTIDSSATSER FOR ANSATTE PÅ A B C D E Assisterende seksjonsledere, Elektriker,Sikkerhetsleder, Ass. Teknisk sjef, Sykepleier,

Detaljer

Andelen av resultat fra tilknyttede selskaper var positiv med NOK 5 millioner i 1. halvår 1999 mot NOK 6 millioner i tilsvarende periode i 1998.

Andelen av resultat fra tilknyttede selskaper var positiv med NOK 5 millioner i 1. halvår 1999 mot NOK 6 millioner i tilsvarende periode i 1998. Halvårsrapport 1999 Konsernets resultat før skatt for 1. halvår 1999 ble NOK 20 millioner mot NOK 47 millioner i 1. halvår 1998. Driftsinntektene i 1. halvår 1999 var NOK 864 millioner mot NOK 1.096 millioner

Detaljer

SAS FANS NYTT & NYTTIG FRA VERKTØYKASSA TIL SAS 4. MARS 2014, MIKKEL SØRHEIM

SAS FANS NYTT & NYTTIG FRA VERKTØYKASSA TIL SAS 4. MARS 2014, MIKKEL SØRHEIM SAS FANS NYTT & NYTTIG FRA VERKTØYKASSA TIL SAS 4. MARS 2014, MIKKEL SØRHEIM 2 TEMA 1 MULTIPROSESSERING MED DATASTEGET Multiprosessering har lenge vært et tema i SAS Stadig ny funksjonalitet er med på

Detaljer

Arctic Securities. 5. desember 2007

Arctic Securities. 5. desember 2007 Arctic Securities 5. desember 2007 Behandling av kraftkontrakter er regulert av regnskapsstandarden IAS 39 Hovedregel er at denne typen ikke-finansielle kontrakter skal inkluderes i regnskapet til virkelig

Detaljer

Haakon VII s gt. 1, Oslo mandag 23. januar 2006 kl 10:00.

Haakon VII s gt. 1, Oslo mandag 23. januar 2006 kl 10:00. Til aksjeeierne i Songa ASA INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING Ekstraordinær generalforsamling i Songa ASA holdes på selskapets kontor i Haakon VII s gt. 1, Oslo mandag 23. januar 2006 kl 10:00.

Detaljer

Utviklingstrekk i fremtidens arbeidsmarked

Utviklingstrekk i fremtidens arbeidsmarked 1 Utviklingstrekk i fremtidens arbeidsmarked Utfordringer for høyere økonomisk administrativ utdanning Ådne Cappelen, Forskningsavdelingen, SSB, FIBE/NHH, 8.1.2015 1 To nylig utgitte rapporter jeg bygger

Detaljer

FINANSINSTITUSJONER FINANCIAL INSTITUTIONS 1967. and Life Insurance Companies

FINANSINSTITUSJONER FINANCIAL INSTITUTIONS 1967. and Life Insurance Companies NOR G ES O FFISI E LLE STATI ST IK K A 22 FINANSINSTITUSJONER 967 NORGES BANK, POSTGIRO, NORGES POSTSPAREBANK, STATSBANKER, FORRETNINGSBANKER, SPAREBANKER, KREDITTFORENINGER 0. L. OG LIVSFORSIKRINGSSELSKAPER

Detaljer

PROFIT & LOSS REPORT GEO ASA 3. quarter 2005

PROFIT & LOSS REPORT GEO ASA 3. quarter 2005 PROFIT & LOSS REPORT GEO ASA 3. quarter 2005 Introduction GEO ASA (GEO) was founded by DOF ASA in connection with the acquisition of Geo Group AS. At the time of acquisition, Geo Group AS consisted of

Detaljer

Kunsten å bruke sunn fornuft Verden sett fra SKAGEN

Kunsten å bruke sunn fornuft Verden sett fra SKAGEN Kunsten å bruke sunn fornuft Verden sett fra SKAGEN 14. mai 2012 Porteføljeforvalter Torgeir Høien Revolt mot sparepakkene Med en nedgang i BNP i de fleste medlemslandene, synkende aktivitetsindikatorer

Detaljer

Nytt fra Ranheim og Averøy

Nytt fra Ranheim og Averøy Nytt fra Ranheim og Averøy Energos Ranheim Energigjenvinning Nordmøre Energigjenvinning (Averøy) Energiutnyttelse 2006 Avfall Norge, Stavanger 7. september 2006 ENERGOS AS Aksjeselskap stiftet 17 Juni

Detaljer

NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 274 LANDBRUKSTELJING 20. JUNI 1979 HEFTE II PERSONLEGE OPPGAVEGIVARAR

NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 274 LANDBRUKSTELJING 20. JUNI 1979 HEFTE II PERSONLEGE OPPGAVEGIVARAR NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 274 LANDBRUKSTELJING 20. JUNI 1979 HEFTE II PERSONLEGE OPPGAVEGIVARAR Yrkestilhøve Alder Fagutdanning CENSUS OF AGRICULTURE AND FORESTRY 20 JUNE 1979 Volume II PERSONAL RESPONDENTS

Detaljer

Christine Hung Consultant/Advisor MiSA Miljøsystemanalyse www.misa.no

Christine Hung Consultant/Advisor MiSA Miljøsystemanalyse www.misa.no Biogas from municipal organic waste Trondheim s environmental holy grail? Christine Hung Consultant/Advisor MiSA Miljøsystemanalyse www.misa.no 2 What is biogas? Produced naturally from biological decomposition

Detaljer

FORSLAG OM KAPITALNEDSETTELSE I PROPOSED REDUCTION OF SHARE CAPITAL IN. ALADDIN OIL & GAS COMPANY ASA (Business Registration No.

FORSLAG OM KAPITALNEDSETTELSE I PROPOSED REDUCTION OF SHARE CAPITAL IN. ALADDIN OIL & GAS COMPANY ASA (Business Registration No. FORSLAG OM KAPITALNEDSETTELSE I ALADDIN OIL & GAS COMPANY ASA (Organisasjonsnummer 989 307 606) Vedtatt av Selskapets styre den 15. mai 2012. PROPOSED REDUCTION OF SHARE CAPITAL IN ALADDIN OIL & GAS COMPANY

Detaljer

STATKRAFT FORSIKRING AS KVARTALSSRAPPORT Q2 2014. Page 2

STATKRAFT FORSIKRING AS KVARTALSSRAPPORT Q2 2014. Page 2 KVARTALSRAPPORT Q2 2014 QUARTERLY REPORT Q2 2014 KVARTALSSRAPPORT Q2 2014 Page 2 STYRETS BERETNING FOR 2. KVARTAL 2014 Statkraft Forsikring AS er et egenforsikringsselskap eiet av Statkraft AS. Selskapet

Detaljer

General Information 1

General Information 1 General Information 1 Historical Development 1989 2000 2002 2003 2004 2005 2006 2008 1. Norsk Energiverk Forsikring AS (NEFO) established in 1989 as a Captive for a number of Norwegian Hydro Utility Companies.

Detaljer

International Match U 18 CZE - HUN - SLO - SVK

International Match U 18 CZE - HUN - SLO - SVK International Match U 18 CZE - HUN - SLO - SVK June 6 th 2015 Mestský atletický štadión A. Hajmássyho Trnava Slovakia Live stream from competition: http://tveso.sk/trnava2015/ Team manual International

Detaljer

STATISTISK ÅRBOK NORGE NORGES OFFISIELLE STATISTIKK XII 24 79. ÅRGANG. Statistical Yearbook of Norway 1960 STATISTISK SENTRALBYRÅ FOR.

STATISTISK ÅRBOK NORGE NORGES OFFISIELLE STATISTIKK XII 24 79. ÅRGANG. Statistical Yearbook of Norway 1960 STATISTISK SENTRALBYRÅ FOR. NORGES OFFISIELLE STATISTIKK XII 24 STATISTISK ÅRBOK FOR NORGE 1960 79. ÅRGANG Statistical Yearbook of Norway 1960 79th ISSUE STATISTISK SENTRALBYRÅ CENTRAL BUREAU OF STATISTICS OF NORWAY OSLO 1960 Standardtegn.

Detaljer

Fafo Østforum Rekruttering av utenlandsk kompetanse for å løse energiutfordringene. Gunnar Neset AS Norske Shell

Fafo Østforum Rekruttering av utenlandsk kompetanse for å løse energiutfordringene. Gunnar Neset AS Norske Shell Fafo Østforum Rekruttering av utenlandsk kompetanse for å løse energiutfordringene Gunnar Neset AS Norske Shell Rekruttering av utenlandsk kompetanse for å løse energiutfordringene Litt om Shell Energi

Detaljer

Forbruk & Finansiering

Forbruk & Finansiering Sida 1 Forbruk & Finansiering Analyser og kommentarer fra Forbrukerøkonom Randi Marjamaa basert på en undersøkelse gjennomført av TEMO/MMI for Nordea RESULTATER FRA NORGE OG NORDEN Nordea 2006-02-28 Sida

Detaljer

NORGES OFFISIELLE STATISTIKK XII 281 STATISTISK ÅRBOK 94. ÅRGANG STATISTICAL YEARBOOK OF NORWAY. 94th Issue

NORGES OFFISIELLE STATISTIKK XII 281 STATISTISK ÅRBOK 94. ÅRGANG STATISTICAL YEARBOOK OF NORWAY. 94th Issue NORGES OFFISIELLE STATISTIKK XII 8 STATISTISK ÅRBOK 975 9. ÅRGANG STATISTICAL YEARBOOK OF NORWAY 975 9th Issue STATISTISK SENTRALBYRÅ CENTRAL BUREAU OF STATISTICS OF NORWAY OSLO 975 ISBN 8570508 Standardtegn

Detaljer

SeaWalk No 1 i Skjolden

SeaWalk No 1 i Skjolden SeaWalk No 1 i Skjolden August 2011 Luster Kommune Marked I løpet av de neste 10 år er verdens cruisemarked ventet å doble seg. Veksten forventes større i Europa enn i Kariben og USA. Markedet vil lete

Detaljer

KONGSBERG MARITIME AS Simulation & Training Tone-Merete Hansen Area Sales Manger

KONGSBERG MARITIME AS Simulation & Training Tone-Merete Hansen Area Sales Manger KONGSBERG MARITIME AS Simulation & Training Tone-Merete Hansen Area Sales Manger KONGSBERG Simulation & Training Simulator Business Unit A brief introduction: Who KONGSBERG s Simulation & Training business

Detaljer

STATKRAFT FORSIKRING AS KVARTALSSRAPPORT Q1 2014. Page 2

STATKRAFT FORSIKRING AS KVARTALSSRAPPORT Q1 2014. Page 2 KVARTALSRAPPORT Q1 2014 QUARTERLY REPORT Q1 2014 KVARTALSSRAPPORT Q1 2014 Page 2 STYRETS BERETNING FOR 1. KVARTAL 2014 Statkraft Forsikring AS er et egenforsikringsselskap eiet av Statkraft AS. Selskapet

Detaljer

Pan Pelagic. 4. kvartal og foreløpig regnskap 2001

Pan Pelagic. 4. kvartal og foreløpig regnskap 2001 Pan Pelagic 4. kvartal og foreløpig regnskap 2001 Dette er Pan Pelagic Pan Pelagic eier en rekke selskaper og selskapsandeler med basis i pelagisk fisk. Dette omfatter både fiskefartøy med konsesjon til

Detaljer

Recognition of prior learning are we using the right criteria

Recognition of prior learning are we using the right criteria Recognition of prior learning are we using the right criteria Reykjavik 13.09.2012 Margrethe Steen Hernes, seniorrådgiver Nasjonal politikk Bakgrunn (1997 98) : Stortinget ber Regjeringen om å etablere

Detaljer

Tabell 1: Eiendomsaksjer i FTSE All Cap, regioner og SPU referanseindeks for aksjer. Referanseindeks SPU. FTSE All Cap

Tabell 1: Eiendomsaksjer i FTSE All Cap, regioner og SPU referanseindeks for aksjer. Referanseindeks SPU. FTSE All Cap 4 Vedlegg: Tabeller og figurer Tabell 1 viser hvor stor andel eiendomssektorer utgjorde av henholdsvis fondets referanseindeks for aksjer, FTSE All Cap indeksen og ulike regioner per 25. Januar 2013. Vi

Detaljer

From a table based Feature Catalogue to GML Application schemas

From a table based Feature Catalogue to GML Application schemas From a table based Feature Catalogue to GML Application schemas 05/ 09/ 2015 EuroSDR Data modelling workshop, Copenhagen 28.-30.1.2015 Knut Jetlund Norwegian Public Roads Administration knut.jetlund@vegvesen.no

Detaljer

Integritetsstyring Et verktøy for økt ytelse

Integritetsstyring Et verktøy for økt ytelse Integritetsstyring Et verktøy for økt ytelse Stig Brudeseth, MsC. Manager, Inspection Management Mye kontroll og lite ytelse? Vi utfører utstrakt kontroll av tilstand på utstyret vårt Kan vi få en merverdi

Detaljer

Travel and Holiday Survey, January 2007

Travel and Holiday Survey, January 2007 Norway Statistics Norway, SSB Travel and Holiday Survey, January 2007 Study Documentation May 28, 2016 Metadata Production Metadata Producer(s) Norwegian Social Science Data Services (NSD) Production Date

Detaljer

QUARTERLY REPORT. 4th quarter 2010

QUARTERLY REPORT. 4th quarter 2010 QUARTERLY REPORT 4th quarter 2010 Group The Group s operating revenues in Q4 2010 were MNOK 186,2 compared to MNOK 156,6 last year. EBITDA was MNOK 5,4 compared to MNOK 10,0 last year. EBIT was MNOK 2,2

Detaljer

Acuaculture Maritime Offshore Industry

Acuaculture Maritime Offshore Industry Experience and customized solutions for 75 years Acuaculture Maritime Offshore Industry Experience and customized solutions for 75 years Erling Haug AS is a leading supplier of quality products to the

Detaljer

Offshore Logistikkonferansen 2016 Færre folk - smartere løsninger? Fra et forsynings- og logistikk perspektiv

Offshore Logistikkonferansen 2016 Færre folk - smartere løsninger? Fra et forsynings- og logistikk perspektiv Offshore Logistikkonferansen 2016 Færre folk - smartere løsninger? Fra et forsynings- og logistikk perspektiv Leif Arne Strømmen, SVP Projects, Oil & Gas and Marine Logistics, Kuehne+Nagel (AG & Co) KG

Detaljer

AT THE CORE OF PERFORMANCE

AT THE CORE OF PERFORMANCE Teknologiske kvalifikasjoner Tanker fra Næringslivet om fremtidens behov Anne-Lise Aukner Administrerende direktør Nexans Norway A worldwide leading expert in the cable industry 2011 Sales by geographic

Detaljer

Passasjerer med psykiske lidelser Hvem kan fly? Grunnprinsipper ved behandling av flyfobi

Passasjerer med psykiske lidelser Hvem kan fly? Grunnprinsipper ved behandling av flyfobi Passasjerer med psykiske lidelser Hvem kan fly? Grunnprinsipper ved behandling av flyfobi Øivind Ekeberg 5.september 2008 Akuttmedisinsk avdeling, Ullevål universitetssykehus Avdeling for atferdsfag, Universitetet

Detaljer

Strengthening the resilience of the banking sector av desember 2009 side 60-65. 29. mars 2010. Accounting balance sheet value

Strengthening the resilience of the banking sector av desember 2009 side 60-65. 29. mars 2010. Accounting balance sheet value QIS-skjemaer relatert til uvektet egenkapitalandel (Leverage Ratio) 16. mars 2010 Christian Myrdahl Bakgrunn Overdreven gjeldsoppbyggning (på og utenom balansen) forut for finanskrisen. Mange banker viste

Detaljer

Filipstad Brygge 1, 8. etg, Oslo. 14. oktober 2005 kl 12:00

Filipstad Brygge 1, 8. etg, Oslo. 14. oktober 2005 kl 12:00 Til aksjeeiere i Norgani Hotels ASA INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING Ekstraordinær generalforsamling i Norgani Hotels ASA holdes på: Filipstad Brygge 1, 8. etg, Oslo 14. oktober 2005 kl 12:00

Detaljer

ERFARING OG KOMPETANSE GJENNOM 30 ÅR

ERFARING OG KOMPETANSE GJENNOM 30 ÅR ERFARING OG KOMPETANSE GJENNOM 30 ÅR NorWest AS er et familieeiet selskap på Sunnmøre med aktive eiere som bygger på snart 30 års erfaring og kompetanse. Vi står for kvalitet og sikkerhet, og leverer produkter

Detaljer

SafeRing / SafePlus Retrofit of under voltage coil V Module

SafeRing / SafePlus Retrofit of under voltage coil V Module SafeRing / SafePlus Retrofit of under voltage coil V Module Installation Instructions www.abb.com Document status Responsible RELEASED NODIS Location Date Name Prepared NODIS 2008-12-15 BJGU/GUSO Checked

Detaljer

MES. løsninger. jan.strandhagen@sintef.no. www.smartlog.no. Jan Ola Strandhagen, NTNU/SINTEF

MES. løsninger. jan.strandhagen@sintef.no. www.smartlog.no. Jan Ola Strandhagen, NTNU/SINTEF MES Manufacturing Execution system teknologiske k muligheter krevende løsninger Infoteam Gardermoen 23 mars 2010 Jan Ola Strandhagen, NTNU/SINTEF jan.strandhagen@sintef.no www.smartlog.no 1 Hva er MES?

Detaljer

VOLVO NORGE AS SVENN ÅGE LØKKEN. Volvo Bus Corporation Volvo Norge AS Buss 2100 sål

VOLVO NORGE AS SVENN ÅGE LØKKEN. Volvo Bus Corporation Volvo Norge AS Buss 2100 sål VOLVO NORGE AS SVENN ÅGE LØKKEN The Volvo Group AB Volvo Business Areas Mack Trucks Renault Trucks Volvo Trucks Nissan Diesel Buses Construction Equipment Volvo Penta Volvo Aero Financial Services Business

Detaljer

FINANSINSTITUSJONER FINANCIAL INSTITUTIONS 1971

FINANSINSTITUSJONER FINANCIAL INSTITUTIONS 1971 NORGES OFFISIELLE STATISTIKK A 545 FINANSINSTITUSJONER 1971 NORGES BANK, POSTGIRO, NORGES POSTSPAREBANK, STATSBANKER, FORRETNINGSBANKER, SPAREBANKER, KREDITTFORENINGER O.L., PRIVATE FINANSIERINGSSELSKAPER,

Detaljer

Microsoft Dynamics C5 Version 2008 Oversigt over Microsoft Reporting Services rapporter

Microsoft Dynamics C5 Version 2008 Oversigt over Microsoft Reporting Services rapporter Reporting Services - oversigt Microsoft Dynamics C5 Version 2008 Oversigt over Microsoft Reporting Services rapporter Summary Efterfølgende vises en oversigt over de rapporter som er indeholdt i Microsoft

Detaljer

NORGES OFFISIELLE STATISTIKK XI 212 STATISTISK ÅRBOK FOR NORGE 74. ÅRGANG. Statistical Yearbook of Norway 1955 74 th ISSUE STATISTISK SENTRALBYRÅ

NORGES OFFISIELLE STATISTIKK XI 212 STATISTISK ÅRBOK FOR NORGE 74. ÅRGANG. Statistical Yearbook of Norway 1955 74 th ISSUE STATISTISK SENTRALBYRÅ NORGES OFFISIELLE STATISTIKK XI STATISTISK ÅRBOK FOR NORGE. ÅRGANG Statistical Yearbook of Norway th ISSUE STATISTISK SENTRALBYRÅ CENTRAL BUREAU OF STATISTICS OF NORWAY OSLO Standardtegn. Explanation of

Detaljer

Navn Adresse Postnummer og sted

Navn Adresse Postnummer og sted Navn Adresse Postnummer og sted Denne innkallingen til ordinær generalforsamling sendes alle aksjonærer i Repant ASA registrert pr. 25. april 2014. I følge VPS er du registrert med [aksjebeholdning] aksjer.

Detaljer

STATKRAFT FORSIKRING AS KVARTALSSRAPPORT Q1 2015. Page 2

STATKRAFT FORSIKRING AS KVARTALSSRAPPORT Q1 2015. Page 2 KVARTALSRAPPORT Q1 2015 QUARTERLY REPORT Q1 2015 KVARTALSSRAPPORT Q1 2015 Page 2 STYRETS BERETNING FOR 1. KVARTAL 2015 Statkraft Forsikring AS er et egenforsikringsselskap eiet av Statkraft AS. Selskapet

Detaljer

Røros konferansen 12 februar 2010

Røros konferansen 12 februar 2010 Røros konferansen 12 februar 2010 IKT som virkemiddel for å gjøre logistikk smart og miljøvennlig Hans-Christian Haugli CEO Telenor Objects www.telenorobjects.com Agenda Trender Tingenes Internett Relevans

Detaljer

Et naturlig valg i fisk og sjømat. KVARTALSRAPPORT 3. kvartal 2005

Et naturlig valg i fisk og sjømat. KVARTALSRAPPORT 3. kvartal 2005 Et naturlig valg i fisk og sjømat KVARTALSRAPPORT 3. kvartal 2005 Konsernets driftsinntekter pr. 3. kvartal 2005 var kr 1.105,9 mill. mot kr 976,8 mill. i samme periode i fjor. EBITDA var kr 33,2 mill.

Detaljer

Petroleumsundersøkelsen om skiftarbeid, søvn og helse (PUSSH)

Petroleumsundersøkelsen om skiftarbeid, søvn og helse (PUSSH) Petroleumsundersøkelsen om skiftarbeid, søvn og helse (PUSSH) Pål Molander Direktør, Prof. Dr. www.pussh.org Agenda Litt om bakgrunnen og bakteppet for prosjektet Hvem er det som har besluttet at det foreligger

Detaljer

EURES - en tjeneste i Nav. Hjelp til rekruttering av europeisk arbeidskraft

EURES - en tjeneste i Nav. Hjelp til rekruttering av europeisk arbeidskraft EURES - en tjeneste i Nav Hjelp til rekruttering av europeisk arbeidskraft HVA ER EURES? EURES (European Employment Services) er NAV sin europeiske avdeling Samarbeid mellom EU-kommisjonen og arbeidsmarkedsmyndighetene

Detaljer

Norwegian Seafood Export Council EKSPORTUTVALGET FOR FISK

Norwegian Seafood Export Council EKSPORTUTVALGET FOR FISK Mar Mar Apr Apr Mai May Jun Jun Jul Jul Aug Aug Sept Sept Okt Oct Nov Nov Des Dec Norwegian Seafood Export Council Feb Feb EKSPORTUTVALGET FOR FISK Jan Jan Eksportutviklingen i Export trends for Norsk

Detaljer

What is the Norwegian Health System like? What are the plans for the 116 117 in Norway? What are the biggest obstacles?

What is the Norwegian Health System like? What are the plans for the 116 117 in Norway? What are the biggest obstacles? What is the Norwegian Health System like? What are the plans for the 116 117 in Norway? What are the biggest obstacles? I preciate to get the invitation to participate at this convention and give the Norwegian

Detaljer

NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 142 STATISTISK ÅRBOK 99. ÅRGANG STATISTICAL YEARBOOK OF NORWAY. 99th Issue

NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 142 STATISTISK ÅRBOK 99. ÅRGANG STATISTICAL YEARBOOK OF NORWAY. 99th Issue NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 142 STATISTISK ÅRBOK 1980 99. ÅRGANG STATISTICAL YEARBOOK OF NORWAY 1980 99th Issue STATISTISK SENTRALBYRÅ CENTRAL BUREAU OF STATISTICS OF NORWAY OSLO 1980 ISBN 82-537-1168-9

Detaljer