NORSK-ENGELSK ORDLISIE

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "NORSK-ENGELSK ORDLISIE"

Transkript

1 0 ^ NORSK-ENGELSK ORDLISIE

2 NORSK-ENGELSK ORDLISTE RETTINGER I Vedlegg 1 side 133 er det oppstått to feil som bes rettet med penn umiddelbart. Assistent. På engelsk skal det hete assistant Forsker I. Stryk

3 STAT IST I SK SENTRALBYRÅS HÅNDBØKER 29 NORSK-ENGELSK ORDLISTE STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO 1981

4

5 FORORD Statistisk Sentralbyrå utgav Norsk-engelsk ordliste første gang i Formålet med publikasjonen var & innføre en terminologi i oversettingen som var i samsvar med internasjonale standarder på statistikkens område, og å standardisere bruken i Byrået av ord og uttrykk på engelsk på de felter hvor det ikke forelå statistiske standarder. Denne nye utgaven har et utvidet ordtilfang, så vel på tradisjonelle som på nye statistikkområder. Blant de nye statistikkområdene som har fått dekning i denne utgaven, kan nevnes miljøvern og forurensing, oljevirksomhet, og regional- og arbeidsmarkedstatistikk. Innenfor edb er det lagt særlig vekt på å gi gode, norske oppslagsord. Førstekonsulent Knut Western er ansvarlig for redigeringen av denne utgaven, og administrasjonssekretærene Anders Foss og Asbjørn Wethal har stått for det praktiske arbeidet. Tekstbehandlingskontoret vil med takk motta tilføyelser og eventuelle rettinger, og ta omsyn til dem i en seinere utgave. Statistisk Sentralbyrå, Kongsvinger, 19. mars 1981 Odd Aukrust Knut Western

6

7 INNHOLD Side 1. Ordliste 7 Vedlegg 1. Stillingsbetegnelser 2. Forkortinger Utkomne publikasjoner Utvalgte publikasjoner i serien Statistisk Sentralbyrås Håndbøker (SSH) 137

8

9 A ABNORM. - LUKT. - FARGE ABNORMAL. - ODOUR, - COLOUR ABONNENT. FAST - SUBSCRIBER. REGULAR - ABONNENTANLEGG/TELEFON ABONNENTSAMBAND/TELEFON SUBSCRIBER'S TELEPHONE SUBSCRIBER'S CIRCUIT ABORT, -SØKENDE, -SØKNADPERSON APPLYING FOR ABORTION, APPLICATION FOR ABORTION ABORT, PROVOSERT SPONTAN - ABORTION, INDUCED SPONTANEOUS - ABSOLUTT FEIL ABSOLUTE ERROR ABSOLUTT KONTINUERLIG FORDELINGSFUNKSJON ABSOLUTELY CONTINUOUS DISTRIBUTION FUNCTION ABSOLUTTE TALL ADJUNKT NUMBERS TEACHER WITH UNIVERSITY DEGREE ADMINISTRASJON, SENTRAL- ADMINISTRATION. CENTRAL - ADMINISTRASJONSKONTOR ADMINISTRASJONSKURS ADMINISTRASJONSUTGIFTER ADMINISTRATIV MANAGEMENT ADMINISTRATION OFFICE ADMINISTRATION COURSE ADMINISTRATIVE EXPENSES ADMINISTRATIVE ADMINISTRATIV DATABEHANDLING (ADB) ADMINISTRATIVE DATA PROCESSING (ADP) ADMINISTRATIV INNDELING. - DELING ADMINISTRATIVE DIVISION ADMINISTRATIV OPERASJON HOUSEKEEPING OPERATION ADMINISTRATIVT ARBEID/STILLINGSGRUPPE ADMINISTRATIVE EXECUTIVE WORK ADOPSJON ADRESSEKATALOG ADRESSESPOR ADVENTISTER ADVOKAT AFGHANISTAN AFRIKA AFTENSKOLE AFTENUTGAVE/AVIS AGALAKTI ADOPTION DIRECTORY ADDRESS TRACK ADVENTISTS LAWYER AFGHANISTAN AFRICA EVENING SCHOOL EVENING EDITION AGALACTIA AGENT, HANDELS- AGENT. COMMERCIAL - AGENTUR. -HANDEL AGENCY. COMMISSION TRADE AGENTURVIRKSOMHET/NgRINGSGRUPPE COMMISSION BROKERS AGGREGAT AGIO AGN AGNSILD AGGREGATE AGIO BAIT HERRING FOR BAIT AGRONOM, HERREDS-, FYLKES- AGRONOMIST, MUNICIPAL COUNTY - AGURKER, - PR FRILAND, - UNDER GLASS CUCUMBERS. - FIELD GROWN, - UNDER GLASS AKEVITT AKING AKKAR AKKORDARBEID AKKORDFORHANDLING AQUAVIT SLEDGING SQUID PIECE-WORK COMPOSITION

10 8 AKKORDFORHANDLINGER, APNEDE - COMPOSITIONS. - COMMENCED AKKORDLØNN AKKVISITbR PIECE WAGE SALESMAN AKSJE, MEKLERNOTERT - SHARE, QUOTED - AKSJEEMISJON AKSJEKAPITAL AKSJEKURSINDEKS AKSJEMARKED AKSJES PRLYDENDE AKSJESELSKAP AKSJETEGNING AKSJEUTBYTTE AKSJONAR AKTIVITET AKTIVUM, AKTIVA AKTUAR, -FAG AKTUELL POST ISSUE OF SHARES SHARE CAPITAL INDEX OF SHARE PRICES SHARE MARKET NOMINAL VALUE OF SHARE JOINT-STOCK COMPANY SUBSCRIPTION FOR SHARES SHARE DIVIDEND SHAREHOLDER ACTIVITY ASSET, ASSETS ACTUARY, ACTUARIAL BRANCH CURRENT RECORD AKTUELT I RADIO OG FJERNSYN NEWS AND REPORTS AKUTT ALBANIA ACUTE ALBANIA ALDER, ETTER - AGE, BY - ALDERDOMSSVAKHET DECREPITUDE ALDERSGRENSE, FALLE FOR -N AGE LIMIT, RETIREMENT AGE, REACH RETIREMENT AGE ALDERSHJEM ALDERSKOHORT ALDERSTRYGD, PENSJON ALDERSTRYGDAVGIFT OLD PEOPLE'S HOME AGE COHORT OLD AGE PENSION OLD AGE PENSION TAX ALDERSTRYGDEDE PENSIONERS, OLD AGE - ALFABETISK ALFANUMERISKE DATA ALGERIE ALPHABETICAL ALPHANUMERIC DATA ALGERIA ALKOHOL, FETT-, LAURYL-, STEARYL-, ALCOHOL, FATTY - LAURYL STEARYL OLEYL- OLEYL - ALKOHOL, REIN - ALCOHOL, PURE - ALKOHOLFRI ALKOHOLFRI DRIKKEVARE ALKOHOLHOLDIG NON-ALCOHOLIC NON-ALCOHOLIC BEVERAGE ALCOHOLIC ALKOHOLHOLDIG DRIKKEVARE, AVGIFT PA - ALCOHOLIC BEVERAGE, EXCISE ON - ALKOHOLHOLDIG PREPARAT. SAMMENSATT - ALCOH-OLIC PREPARATION, COMPOUND - ALKOHOLHOLDIG SAFT, EKSTRAKT ALCOHOLIC SAP, EXTRACT ALKOHOLIKERE ALKOHOLISK ALKOHOLISME OG NARKOMANI ALKOHOLISTOMSORG ALKOHOLLOVFORSEELSE ALKOHOLMISBRUKER ALKOHOLOMSETNING ALCOHOLICS ALCOHOLIC ALCOHOLISM AND DRUG ADDICTION CARE OF ALCOHOLICS ILLEGAL DISTILLATION AND SALE OF SPIRITS MISUSER OF ALCOHOL SALE OF ALCOHOLIC BEVERAGES ALKOHOLPRØVERALCOHOL TESTS ALKOHOLSTATISTIKK ALKOHOLSTYRKE ALCOHOL STATISTICS ALCOHOLIC STRENGTH

11 9 ALLERGISKE SJUKDOMMER ALLERGIC DISEASES ALLMENN MEDISINGENERAL PRACTICE ALLMENN, -UTDANNING, -SJUKEHUS GENERAL, - EDUCATION. - HOSPITAL ALLMENNFORSYNING/ELEKTRISITET PUBLIC ELECTRICITY SUPPLY ALLMENNING ALLMENNINGSRETT COMMON FOREST LAND USUFRUCT IN COMMON FOREST ALLMENNPRAKTISERENDE LEGE GENERAL PRACTITIONER ALLMENNSKOLE. HØGRE - ALMINNELIG ALMINNELIG PRAKSIS ALMINNELIG VALG SECONDARY SCHOOL COMMON, GENERAL, ORDINARY USUAL PRACTICE GENERAL ELECTION ALMINNELIG, - FOLKETELLING, GENERAL, - POPULATION CENSUS, - OMSETNINGSAVGIFT - TAX ALTMULIGMANN ODD-JOB MAN ALUMINIUM, UBEARBEIDD ULEGERT - ALUMINIUM, UNdROUGHT -, UNALLOYED - ALUMINIUMSOKSYD ALUMINIUM OXIDE ALUMINIUMSVERK/N4RINGSGRUPPE REFINING OF ALUMINIUM ALVORLIG SKADD (PERSON) AMANUENSIS, FORSTE- SERIOUSLY INJURED ASSISTANT PROFESSOR AMATØRKORPSAMATEUR BAND AMERIKA AMERIKANSK SAMOA AMERICA AMERICAN SAMOA AMERIKANSKE BESITTELSER I NORD-AMERIKA U. S. DEPENDENCIES IN NORTH AMERICA AMERIKATILLEGG/SJØFART AMME AMMONIAKK AMERICAN TRADE ALLOWANCE SUCKLE AMMONIA AMORTISASJON, -SFOND, -SKONTO, -STID AMORTIZATION. - SINKING FUND. - ACCOjNT, PERIOD OF - ANALOG-DIGITAL -OMFORMERANALOG-TO-DIGITAL CONVERTER ANALYSE, -R ANALYSERE AND ANDALUSITT ANDEL ANDELSLAG ANDORRA ANEMIER ANALYSIS. -SES ANALYSE DUCK ANDALUSITE SHARE, QUOTA, PART CO-OPERATIVE UNDERTAKING ANDORRA ANEMIAS ANFORDRING, INNSKOTT PR - DEMAND, - DEPOSIT ANGEL ANGLIKANER ANGOLA HOOK ANGLICAN ANGOLA ANIMALSK, AV - OPPRINNELSE ANIMAL, OF - ORIGIN ANIMALSKE OLJER, KOKTE OKSYDERTE DEHYDRERTE SULFURERTE BLASTE POLYMERISERTE - ANIMALSKE PRODUKTER ANKLAGE, - FOR ANIMAL OILS, BOILED OXIDISED ""',I DEHYDRATED SULPHURISED BLOWN POLYMERISED - ANIMAL PRODUCTS ACCUSATION. - OF ANKLAGE, FALSK - I RETTSAK ACCUSATION, FALSE - ANLEGG/INDUSTRI ANLEGGSARBEIDER PLANT CONSTRUCTION WORKER ANLEGGSMASKINER, OPERATOR AV - CONSTRUCTION MACHINERY, OPERATOR OF - ANLEGGSVIRKSOMHET CONSTRUCTION

12 10 ANLØP, - AV SKIP ANLØPE, - HAVN ANLØPSHAVN ANLØPSTID ANNONSESELGER ANNULLERINGSTEGN ANSATTE, - ARBEIDERE ANSKAFFELSESMATE ANSKAFFELSESAR ANSLAG ANSLATT TIL ANSTALT ARRIVAL, - OF VESSEL CALL, - AT PORT PORT OF CALL TIME OF ARRIVAL ADVERTISING AGENT IGNORE CHARACTER EMPLOYEES, WAGE EARNERS METHOD OF ACQUISITION YEAR OF PURCHASE ESTIMATION, ESTIMATE ESTIMATED AT ESTABLISHMENT, INSTITUTION ANSTALTSOPPHOLD, FENGSELS- IMPRISONMENT ANSVAR, PA EGET - RESPONSIBILITY, ON OWN - ANSVARLIG LINEKAPITALSUBORDINATE CAPITAL ANSVARSFORSIKRING THIRD-PARTY INSURANCE ANTATT FORMUE. INNTEKT. - SKATT ASSESSED PROPERTY, - INCOME. - TAX ANTIBIOTIKA ANTIGUA ANVENDELSE ANTIBIOTICS ANTIGUA EMPLOYMENT, USE, APPLICATION ANVENDELSE, OVERSKOTTS- DISBURSEMENT OF SURPLUS ANVENDT VITENSKAP APATITT APOTEK APOTEKER APOTEKERAVGIFT APOTEKERVARE APPARATER TIL A SLUTTE, - BRYTE, SIKRE ELEKTRISKE STRØMKRETSER ARABISK TALL ARBEID ARBEID, BORTSATT - ARBEIDDE TIMER ARBEIDER APPLIED SCIENCES APATITE PHARMACY PHARMACIST EXCISE ON PHARMACIES PHARMACEUTICAL PRODUCT APPARATUS FOR MAKING, - BREAKING, PROTECTING ELECTRICAL CIRCUITS ARABIC NUMERAL WORK CONTRACT WORK HOURS WORKED WORKER, WAGE EARNER, EMPLOYEE ARBEIDERE OG FUNKSJONARER OPERATIVES AND SALARIED EMPLOYEES ARBEIDERPARTIETS PRESSEFORBUND UNION OF LABOUR PARTY JOURNALISTS ARBEIDERVERNLOVEN ARBEIDSAKTIV, IKKE - WORKERS' PROTECTION ACT ACTIVE PERSON, NON- ARBEIDSDAG/DAGLIG ARBEIDSTID WORKING DAY ARBEIDSDAGER, TAPTE - MAN-DAYS LOST ARBEIDSDIREKTORATET THE DIRECTORATE OF LABOUR ARBEIDSDYKTIG/MILITÆR KJENNELSE FIT FOR AUXILIARY SERVICE ARBEIDSDYKTIG. -HET ARBEIDSDØDELIGHET ARBEIDSFELT ARBEIDSFORHOLD ARBEIDSFORMIDLER ARBEIDSFORMIDLING ABLE-BODIED. CAPACITY FOR WORK OCCUPATIONAL MORTALITY FIELD OF ACTIVITY WORKING CONDITIONS LABOUR EXCHANGE SUPERVISOR LABOUR EXCHANGE, EMPLOYMENT OFFICE ARBEIDSFORTJENESTE, INNTEKT EARNINGS ARBEIDSFYSIOLOGISK INSTITUTT INSTITUTE OF LABOUR PHYSIOLOGY

13 11 ARBEIDSGIVERAVGIFT EMPLOYERS TAX ARBEIDSGIVERSAMMENSLUTNING EMPLOYERS ASSOCIATION ARBEIDSKJERRE/JORDBRUK ARBEIDSKONFLIKT. - ETTER VARIGHET OG OMFANG ARBEIDSKONTOR ARBEIDSKRAFT, FAGLáRT MANGEL PR - ARBEIDSKRAFTSTATISTIKK ARBEIDSKRAFTUNDERSOKELSE ARBEIDSLEDER FARM CART LABOUR CONFLICT. - BY DURATION AND NUMBER OF WORKERS INVOLVED EMPLOYMENT OFFICE MANPOWER. LABOUR, SKILLED LABOUR, SHORTAGE OF LABOUR LABOUR STATISTICS LABOUR FORCE SAMPLE SURVEY SUPERVISOR ARBEIDSLEDIGHET. ARBEIDSLØYSE UNEMPLOYMENT ARBEIDSLØNN WAGE ARBEIDSLOSE. REGISTRERTE - UNEMPLOYED PERSONS. - REGISTERED ARBEIDSLYSE, -KASSE. -TRYGD UNEMPLOYMENT. - FUND, - INSURANCE ARBEIDSMARKED. -RETTEN ARBEIDSMARKEDSTATISTIKK LABOUR MARKET, - COURT LABOUR MARKET STATISTICS ARBEIDSMILJØLOVENACT RELATING TO WORKER PROTECTION AND WORKING ENVIRONMENT ARBEIDSOIRADE WORKING SPACE. - AREA ARBEIDSPSYKOLOGISK INSTITUTT INSTITUTE OF LABOUR PSYCHOLOGY ARBEIDSSESONG ARBEIDSSKADE ARBEIDSSKULE ARBEIDSSTANS WORKING SEASON OCCUPATIONAL INJURY CORRECTIVE TRAINING STOPPAGE OF WORK ARBEIDSSTANS/FRA ARBEIDERNES SIDE STRIKE ARBEIDSSTANS/FRA ARBEIDSGIVERS SIDE LOCKOUT ARBEIDSSTED. FAST - PLACE OF EMPLOYMENT, PERMANENT - ARBEIDSSTYRKE LABOUR FORCE ARBEIDSSOKER, REGISTRERT - APPLICANT FOR WORK ARBEIDSSØKERE UTEN ARBEIDSINNTEKT NON-EMPLOYED PERSONS SEEKING WORK ARBEIDSTAKER ARBEIDSTERAPEUT WAGE EARNER OCCUPATIONAL THERAPIST ARBEIDSTID, -SUNDERSOKELSE WORKING HOURS, SURVEY ON - ARBEIDSTID. INNSKRENKET - WORKING HOURS, REDUCTION OF HOURS ARBEIDSTILSYNET ARBEIDSTIME ARBEIDSVEDERLAG ARBEIDSVERN ARBEIDSVOGN/JORDBRUK AREAL AREAL. BRANNSKADD PLANTET PRODUKTIVT SADD -s TØRRLAGT - AREALBRUK AREALUTVALG ARGENTINA ARITMETISK GJENNOMSNITT ARKEOLOGI ARKITEKT ARKITEKTUR ARMBANDSUR AROMA, -TISK. -TISERT THE LABOUR INSPECTORATE HOUR OF WORK, MAN-HOUR REMUNERATION FOR LABOUR, PAYMENT FOR WORKERS PROTECTION FARM WAGON AREA AREA, BURNED -4, - PLANTED, PRODUCTIVE - SOWN. - DRAINED LAND. - USE, - UTILIZATION AREA SAMPLING ARGENTINA ARITHMETIC MEAN ARCHEOLOGY ARCHITECT ARCHITECTURE WRIST-WATCH AROMA, -TIC, FLAVOURED

14 12 ARSENSULFID. NATURLIG - ARSENIC SULPHIDE, NATURAL - ART, SLAG TYPE, SORT, KIND ARTERIOSKLEROTISK HJERTESYKDOM ARTERIOSCLEROTIC HEART DISEASE ARVEAVGIFT ARVESAK ASBEST ASDIC DEATH DUTY INHERITANCE CASE ASBESTOS ASDIC (SOUND NAVIGATION RANGING) ASEPTISK MENINGITISK SYNDROM ASEPTIC MENINGITIC SYNDROME ASFALTPAPP, TJAREPAPP ASIA ASPIRANT ASSEMBLER, -SPRAK ASSISTENT/KONTOR ASSISTENTLEGE ASSISTERENDE FYLKESLEGE ASPHALTIC FELT ASIA PROBATIONER, TRAINEE ASSEMBLER, ASSEMBLY LANGUAGE CLERK JUNIOR REGISTRAR ASSISTANT COUNTY MEDICAL HEALTH OFFICER ASSISTERENDE OVERLEGE/HELSEADM. JUNIOR MEDICAL OFFICER ASSISTERENDE OVERLEGE/SJUKEHUS ASSISTANT SENIOR CONSULTANT ATOMENERGI ATOMIC ENERGY ATTFORINGSINSTI TUTTREHABILITATION CENTRE ATTFORINGSMEDISIN REHABILITATION ATTFØRINGSTILTAKREHABILITATION ASSISTANCE AURE TROUT AUSTRALIA, AUSTRALSAMBANDET AUSTRALIA, THE COMMONWEALTH OF - AUTODIESEL AUTOGENSKJARER AUTOJUKSA AUTOKORRELASJON AUTODIESEL AUTOGENOUS WELDER AUTOMATED HANDLINE AUTOCORRELATION AUTOMASJON, AUTOMATISERING AUTOMATION AUTOMATISK AUTOMATIC AUTOMATISK DATABEHANDLING AUTOMATIC DATA PROCESSING AUTOMATISK FRAMFORER AUTOMATIC CARRIAGE AUTOMATTEKNIKERKURS/TELEGRAF COURSE FOR TELECOMMUNICATIONS AUTOMOBILRUTE AUTOPILOT AUTORISERING AVBETALING, KJØP PA - AVBETALING, SALG PA - AVBETALINGSKONTRAKT AVBRYTE, AVBRUDD AVDRAG/AVBETALING AVDRAG, - PA GJELD AVERSANBEHANDL ING AVFALL AVFALLSJERN AVFALLSPRODUKT AVFALLSVANN AVGANG AVGANG/REDUKSJON AVGANGSEKSAMEN AVGIFT, - PA SCHEDULED ROAD MOTOR VEHICLE SERVICE AUTOPILOT AUTHORIZATION,HIRE-PURCHASE SALE ON THE HIRE-PURCHASE SYSTEM HIRE-PURCHASE CONTRACT INTERRUPT, -ION PART-PAYMENT REPAYMENT, - OF DEBTS AVERSAN TREATMENT WASTE SCRAP IRON WASTE PRODUCT WASTE WATER DEPARTURE DECREASE, DECLINE FINAL EXAMINATION TAX, EXCISE, - ON

15 13 AVGIFT, SKOG- AVGITT STEMME AVGJØRELSE AVHOLDSLAG AVHOLDSMANN AVIS, -BIND FORESTATION LEVY VOTE CAST DECISION TEMPERANCE SOCIETY TEETOTALLER NEWSPAPER, VOLUME OF NEWSPAPERS AVISENES INFORMASJONSKONTOR NEWSPAPER INFORMATION OFFICE AVISFORLAG/NIERINGSGRUPPE AVISPAPIR AVKASTNING AVLASTNINGSBRØNN AVLING PUBLISHING OF NEWSPAPERS NEWSPRINT YIELD RELIEF WELL CROP, YIELD, PRODUCTION AVLING, - I HAGEBRUKET, - I JORDBRUKET HORTICULTURAL PRODUCTION, AGRICULTURAL - AVLSPURKER AVLSRANER AVLUSE AVLØPSROR AVLOPSVANN AVMAGRING SOWS FOR BREEDING BOARS FOR BREEDING DEBUG/PROGRAMMING DISCHARGE PIPE WASTE WATER EMACIATION AVMØNSTRESIGN OFF AVREISE AVSAVNSGODTGJOR ELSE AVSETNING (TIL) AVSETNINGER AVSIDES AVSKILTEDE KJORETØYER AVSKREVNE FORDRINGER DEPARTURE COMPENSATION, COMPENSATORY ALLOWANCES APPROPRIATION, ALLOCATION (TO) APPROPRIATIONS OUTLYING, REMOTE DELICENSED VEHICLES CLAIMS WRITTEN OFF AVSKRIVNING OG TAP PA AKTIVA DEPRECIATION AND LOSS ON ASSETS AVSKRIVNING/VERDI AVSKRIVNING, BLOC- AVSPORING/TOG AVSPORRING AVSTENGNING AVTAKENDE REKKEFOLGE AVTALE AVTREDE AVVIK AVVIKLING, UNDER - AVVIRKET SKOGSVIRKE DEPRECIATION BLOC DEPRECIATION DERAILMENT POLLING EXCLOSURE DESCENDING ORDER AGREEMENT LAVATORY DEVIATION LIQUIDATION, 4INDING-UP, IN LIQUIDATION ROUNDWOOD CUT AVVIRKNING AV TOMMER, - VED TIMBER, FUELWOOD CUT B BAD BADE BADEBETJENING BADMINTON BAGASSE BAHAMAS BAHRAIN BAKERULVER BATH BATH (GI NOEN ET 3AD), BATHE (BADE SELV) BATH ATTENDANTS BADMINTON BAGASSE BAHAMAS (THE) BAHRAIN BAKING POWDER

16 14 aaker BAKER BAKER- OG KONDITORFORBUNDET UNION OF BAKERS AND CONFECTIONERS BAKERBUTIKK BAKERIER/NIRINGSGRUPPE BAKERIVIRKSOMHET BAKERVARE BAKGRUNNSBEHANDLING BAKKESTASJON BAKKESTASJON/TELEGRAF BAKER'S SHOP MANUFACTURE OF BAKERY PRODUCTS BAKERY BAKERY PRODUCT BACKGROUND PROCESSING AIRPORT RADIO STATION GROUND STATION BAKVERK, ALMINNELIG FINT - BAKER'S WARE, ORDINARY FINE - BALANSE, -OPPGJØRBALANCE, BALANCE SHEET BALANSE, FINANSIELL - BALANSEKONTO BALANSETALL BALLSPILL BAMBUS BAND/EDB FINANCIAL BALANCE SHEET BALANCE SHEET BALANCE SHEET EXTRACTS BALL GAMES BAMBOO TAPE BANDHULLER, HULLBANDPUNCH PAPER TAPE PUNCH, TAPE PUNCH BANDSPOLE BANDY BANEARBEIDER BANELENGDE REEL BANDY SURFACEMAN LENGTH OF LINE BANENETT, JERN- NETWORK, RAILWAY - BANEVOKTER BANGLADESH LINE-KEEPER BANGLADESH BANK, -FUNKSJONAR, -INNSKOTT BANK, - EMPLOYEE, - DEPOSIT BANK, -VESEN, -VIRKSOMHET BANK, -ING BANK, UTENLANDSK - BANK, FOREIGN - BANKBOKS SAFE BOX BANKINNSKOTT, - PR TID, - PA OPPSIGELSE. TIME DEPOSITS, - ON NOTICE, DEMAND - UTEN OPPSIGELSE BANKINSPEKSJONEN BANKREMISSE THE STATE INSPECTORATE OF BANKS BANKERS' CHEQUE BAPTISTSAMFUNN, DET NORSKE - BAPTISTS BARBADOS BARBADOS BARIUMKARBONAT, NATURLIG - BARIUM CARBONATE, NATURAL - BARIUMOKSYD BARIUM OXIDE BARIUMSULFAT, NATURLIG BARIUM SULPHATE, NATURAL - BARN UNDER VERNETILTAK CHILDREN UNDER PROTECTION BARNE, -KIRURGI, -PSYKIATRI CHILD. - SURGERY, - PSYCHIATRY BARNEDØDELIGHET (I FORSTE LEVEAR) INFANT MORTALITY RATE (FIRST YEAR OF LIFE) BARNEHAGE 9ARNEHJEM BARNEPENSJON BARNEPLEIESKOLE KINDERGARTEN, DAY NURSERY CHILDREN'S HOME. ORPHANAGE CHILDREN'S BENEFITS CHILD NURSING SCHOOL BARNEPROGRAM (RADIO EL. FJERNSYN) PROGRAMME FOR CHILDREN BARNESJUKDOMMER BARNESKOLE BARNETALL BARNETILLEGG PEDIATRICS JUNIOR SCHOOL NUMBER OF CHILDREN SUPPLEMENTARY ALLOWANCE FOR CHILDREN

17 15 BARNETRYGD BARNETS NUMMER BARNEVERN, -SKOLE. -SLOVEN, -SNEMND, -.STATISTIKK BARSELPENGER BARSELSENG BARSKOG. -GRENSE BARTOMMER. -VIRKE BARVED BASALT BASISPRIS BASISUTVALG BASISAR FAMILY ALLOWANCE ORDER OF BIRTH CHILD WELFARE, - SCHOOL, ACT, - COMMITTEE, - STATISTICS CONFINEMENT BENEFIT PUERPERIUM CONIFEROUS FOREST, - LINE CONIFEROUS TIMBER, - ROUNDWOOD CONIFEROUS FUELWOOD BASALT BASIC PRICE MASTER SAMPLE BASE YEAR BCD (BINARKODET DESIMAL-NOTASJON) BCD (BINARY CODED DECIMAL NOTATION) BEARBEIDD FETT, - OLJE BEARBEIDD VARE BEARBEIDE JORDA BEARBEIDE PRODUKTER BEARBEIDE RASTOFFER PROCESSED FAT, - DIL MANUFACTURED GOODS TILL THE SOIL PROCESS WORK UP BEARBEIDE STATISTISK MATERIALE WORK UP, TREAT, PROCESS BEARBEIDE VITENSKAPELIG MATERIALE WORK UP BEARBEIDINGSVERDI BEBODD BEBYGD AREAL BEDEKKE/F.EKS. SVIN VALUE ADDED INHABITED BUILT-UP AREA COVER BEDERVET ELLER SLETT BEHANDLET CONTAMINATED BEDRAGERI BEDRIFT BEDRIFTSBIBLIOTEK BEDRIFTSIDRETT FRAUD ESTABLISHMENT BUSINESS LIBRARY CORPORATION SPORTS BEDRIFTSLEDERE/STILLINGSGRUPPE DIRECTORS BEDRIFTSLEGE BEDRIFTSREGISTER BEDRIFTSSKOLE INDUSTRIAL PHYSICIAN REGISTER OF ESTABLISHMENTS INDUSTRIAL ESTABLISHMENTS SCHOOL BEDRIFTSSTØRRELSESIZE OF ESTABLISHMENT BEDRIFTSTELLING BEDRIFTSØKONOMI BEFAL CENSUS OF ESTABLISHMENTS BUSINESS ECONOMICS OFFICERS BEFAL/TIL SJØSSHIP'S OFFICERS BEFOLKNING POPULATION BEFOLKNINGS, -KONSENTRASJON, -OVERSKOTT POPULATION DENSITY, OVERSPILL OF POPULATION BEFOLKNINGSSTATISTIKK BEGRAVELSESHJELP POPULATION STATISTICS FUNERAL BENEFIT BEGRENSET/BESKYTTELSESGRAD RESTRICTED BEHANDLE PROCESS BEHANDLINGENS VARIGHET (SJUKEHUS) DURATION OF TREATMENT BEHANDLINGSMATE/MEDISINSK TREATMENT BEHOLDER BEHOLDNING/KASSE- BEHOLDNING/PENGER CONTAINER, RESERVOIR CASH IN HAND CASH, BALANCE

18 16 BEHOLDNING/RESERVER BEHOLDNING/REST- BEHOLDNING/VARE- BEHOLDNING/VERDIPAPIRER BEHOV RESERVES REMAINDER STOCK HOLDING NEED. REQUIREMENT BEHOVSPRØVINGMEANS TEST BEIN BONE BEIN, BEARBEIDD SYREBEHANDLET BONE, - PREPARED, - TREATED WITH ACID, GELATINEN FJERNET. MJOL AV - DEGELATINISED POWDER OF - BEINBRUDD, - ETTER FALL BEINFETT. -OLJE BEITE BEITETID FRACTURE, - CAUSED BY FALL BONE FAT. - OIL PASTURE GRAZING PERIOD BEKLEDNINGSARBEIDERFORBUNDET UNION OF CLOTHING WORKERS BEKLEDNINGSARTIKLER BEKLEDNINGSINDUSTRI BELASTE, - EN KONTO WEARING APPAREL MANUFACTURE OF WEARING APPAREL CHARGE, DEBIT BELEGG /SJUKEHUS. -/FENGSELSANSTALT PATIENT POPULATION IN HOSPITAL, POPULATION IN PENAL INSTITUTION BELGFRUKTER, TØRKEDEAVSKALLEDE LEGUMINOUS VEGETABLES. DRIED SKRELTE SPLITTEDE - SHELLED SKINNED SPLIT - BELGIA BELGIUM BELIGGENHET, GEOGRAFISK - GEOGRAPHICAL POSITION BELTEBIL BELTETRAKTOR BELTEUTSTYR/TRAKTOR BELØP, TIL ET - AV BEMANNING BENIN BENSIN, AVGIFT PA - BENSINMOTORVOGN/JERNBANE BEREDSKAPSPROVISJON BEREDSKAPSTILTAK BEREGNE, - FEIL BEREGNET FOLKEMENGDE BEREGNET TALL BEREGNING BERGGRUNN BERGINGSBAT BERGVERK BERGVERKSARBEIDER WEASEL TRACKED TRACTOR TRACK EQUIPMENT AMOUNT, TO AN AMOUNT OF, AMOUNTING TO PERSONNEL BENIN PETROL TAX PETROL RAIL MOTOR VEHICLE CREDIT READINESS COMMISSIONS NAT0NAL EMERGENCY MEASURES CALCULATE, COMPUTE, MISCALCULATE ESTIMATED POPULATION ESTIMATED FIGURE CALCULATION, COMPUTATION BEDROCK SALVAGE VESSEL MINE MINER BERGVERKSDRIFT/NARINGSGRUPPE MINING AND QUARRYING BERMUDA BESETNING BESITTELSER BESKYTTELSESINSTRUKSEN BERMUDA HERD DEPENDENCIES INSTRUCTION FOR THE HANDLING OF DOCUMENTS GUARDED FOR REASONS OTHER THAN NATIONAL SECURITY (KORTFORM: DOCUMENT PROTECTION INSTRUCTIONS) BESTANDSKUBIKKMASSE/SKOGBRUK GROWING STOCK BESTEMMELSESLAND BESTMENN BESTYRER. - VED SKOLE COUNTRY OF DESTINATION FOREMEN MANAGER, PRINCIPAL

19 17 BETALENDE PASSASJERER BETALINGSBALANSE BETEGNE BETEGNE - M. ET NAVN BETINGENDE ARSAK BETINGET FORDELING BETINGET UTVELGING PAYING PASSENGERS BALANCE OF PAYMENTS INDICATE, CHARACTERIZE DENOMINATE CONDITIONING CAUSE CONDITIONAL DISTRIBUTION PURPOSIVE SELECTION BETONG, FERDIGBLANDET - CONCRETE, READY-MIXED - BETONITT BEVEGELIGE HELGEDAGER BETONITE MOVABLE HOLIDAYS BEVILGNING (PENGEBELØP)GRANT BEVILGNING/BUDSJETT ETC. APPROPRIATION BEVILLING/ TILLATELSEPERMISSION, CONCESSION BEVILLING, - FOR OMSETNING AV LICENCE, - FOR SALE OF BEVISETS STILLING BHUTAN BIBLIOTEK BIBLIOTEKAR BIBLIOTEKASSISTENT BIBLIOTEKPROGRAM BIER I SVERMER BIHUSHOLDNING BIKUBE BIL BILAG BILBENSIN BILDE/SKJERM BILDEMONSTER BILDERAMME BILDESKJERM BILDRIFT BILER OG REKVISITA BILFERJE BILLEDHOGGER BILLETTOR BILMEKANIKER STATE OF THE EVIDENCE BHUTAN LIBRARY LIBRARIAN LIBRARY ASSISTANT LIBRARY PROGRAM BEES IN SWARMS SECONDARY HOUSEHOLD BEEHIVE MOTOR VEHICLE, CAR, MOTOR CAR ENCLOSURE PETROL DISPLAY DISPLAY IMAGE DISPLAY FRAME GRAPHIC DISPLAY DEVICE MOTOR VEHICLE SERVICE MOTOR VEHICLES AND ACCESSORIES FERRY SCULPTOR TICKET CLERK MOTOR VEHICLE MECHANICS BILREPARASJONSVERKSTEDER/NARINGSGRUPPE REPAIR OF MOTOR VEHICLES BILRUTE BILVEG BILVERKSTED BILYTELSE SCHEDULED MOTOR VEHICLE SERVICE MOTOR ROAD CAR REPAIR SHOP OPERATION PER VEHICLE BIND, ANTALL - I BIBLIOTEK VOLUME, STOCK OF VOLUMES BINDEPUNKT CONNECTOR BINGEFJØSPEN BINfiR, -SIFFER BINARSOKING BINART TALLORD BINRRT TALLSYSTEM BIOKJEMI BIOLOGISK ARBEID BINARY, - DIGIT BINARY SEARCH BINARY NUMERAL PURE BINARY NUMERATION SYSTEM BIOCHEMISTRY BIOLOGICAL WORK

20 18 BIPERSON BIPRODUKT BISCENE BISKOP BISPEDØMME BIT BITGRUPPE BIVASSDRAG BIVIRKNING BIVOKS BIYRKE BLAD OG TIDSSKRIFTER BLANDINGSFORHOLD BLANDKORN BLANKETTLESER DEPENDENT BY-PRODUCT SECOND STAGE BISHOP DIOCESE BIT BYTE TRIBUTARY SECONDARY EFFECT. SIDE EFFECT BEES' WAX SECONDARY OCCUPATION NEWSPAPERS AND PERIODICALS RATIO OF MIXTURE MIXED GRAINS DOCUMENT READER BLEIKING, MASKINER FOR - BLEACHING. TEXTILE BLEACHING MACHINERY BLEKKSPRUT BLIKKSLAGER BLINDESKOLE BLINDTARMSBETENNELSE BLOC-AVSKRIVNING BLOKK BLOKK AV METALL CUTTLEFISH TINSMITH SCHOOL FOR THE BLIND APPENDICITIS BLOC DEPRECIATION BLOCK INGOT BLOKK AV, - SMIJERN. - STAL BLOOM BLOKKFAKTOR BLOCKING FACTOR BLOKKLENGDE. -STØRRELSEBLOCK SIZE BLOKKMAKER BLOKKMELLOMROM BLOMKRL BLOCKMAKER BLOCK GAP CAULIFLOWER BLOMSTER, AVSKARNE -p FRISKE FLOWERS, CUT FRESH DRIED TØRKEDE FARGEDE BLEIKTE DYED BLEACHED IMPREGNATED IMPREGNERTE PREPARERTE - PREPARED - BLOMSTERLOK BLY, -LEGERINGER, -MALM FLOWER BULBS LEAD. - ALLOYS. - ORE BLOTDYR, TILBEREDT KONSERVERT - MOLLUSC, PREPARED -AP PRESERVED - SLR, -LANGE, -REV BLRKVEITE BLRSE/FISKEREDSKAP BOK. -BUSS. -BIL BLUE, - LING. - FOX GREENLAND HALIBUT FLOAT BOOKCAR BOK, BOKER UTGITT AV FORLEGGERE BOOK, BOOK TITLES ISSUED BY PUBLISHERS BOKBIND, ANTALL BIND BOKBINDER BOKBINDER- OG KARTONASJEARBEIDER- FORBUNDET VOLUME, BOOK STOCK, STOCK OF VOLUMES BOOKBINDER UNION OF BOOKBINDERS AND CARDBOARD WORKERS BOKBINDERIER/NARINGSGRUPPE BOOKBINDING BOKBINDERIMASKINER BOKFØRINGSARBEID BOKFØRT VERDI BOKHOLDER BOKHVETE BOKMRL OG NYNORSK BOOKBINDING MACHINERY BOOK-KEEPING WORK BOOK VALUE BOOK-KEEPER BUCKWHEAT OFFICIAL NORWEGIAN LANGUAGES

21 19 90KPRODUKSJON BOKSING BOKTRYKKER, -I BOOK PRODUCTION BOXING PRINTER. -ING-OFFICE BOLIG- OG FORRETNINGSGARDER, DRIFT AV - DWELLINGS AND OFFICE BUILDINGS, MANAGEMENT OF - BOLIGBLOKK BOLIGBYGGING BOLIGDIREKTORATET BOLIGER BOLIGFORHOLD BOLIGLAN BOLIGSELSKAP BOLIGUTGIFTER BOLIVIA BOMULL MULTIDWELLING HOUSE, APARTMENT HOUSE HOUSE BUILDING DIRECTORATE OF HOJSING DWELLINGS HOUSING CONDITIONS HOUSING LOANS BUILDING SOCIETY HOUSING EXPENSES, DWELLING EXPENSES BOLIVIA COTTON BOMULLS, -GARN. -TOY, -VOKS COTTON YARN, WOVEN FABRICS OF - WAX BONITERING BONITET BONUSFOND VALUATION SITE QUALITY BONUS FUND BOPEL, BOSTED RESIDENCE, PLACE OF - BORAKS, NATURLIG - BORAX, NATURAL - BORD, -SALT, -SERVISE. -TENNIS TABLE, - SALT, - WARE, - TENNIS BORDSIRUP GOLDEN SYRUP BORE, -AKTIVITET, -PLATTFORM, -SKIP, DRILLING, - ACTIVITY, - PLATTFORM, -TILLATELSE - SHIP, - PERMIT BORE, -ASSISTENT BORE, -ENTREPRENOR, -INGENIOR, -OPERASJONSLEUER BOREGJENG BOREHULL BOREMASKINER SORER BORESJEF BORGELIG VIELSE BORGERLIG/FELLESLISTE BORING BOSATT BOSATTE I LEILIGHETER BOSETTINGSKART ASSISTANT DRILLER DRILLING, - CONTRACTOR, - ENGINEER, - SUPERINTENDENT ROUGHNECKS WELL, BORE HOLE DRILLING MACHINES DRILLER TOOL PUSHER CIVIL MARRIAGE NON-SOCIALISTS DRILLING LIVING, RESIDENT OCCUPANTS IN DWELLINGS MAP OF POPULATION DISTRIBUTION BOSTED, FAST - RESIDENCE, PERMANENT - BOSTEDSKOMMUNE BOSTEDSSTROK BOT OG INNDRAGNING BOT, MULKT BOTLAGTE BOTSWANA BOTTLENOSEOLJE BPS (BITER PER SEKUND) BRAKKLAND BRANN. -BAT, -FORSIKRING. -MANN. -SKADEERSTATNING. -SLOKKING, -TAKST MUNICIPALITY OF RESIDENCE, RESIDENTIAL AREA OF RESIDENCE, RESIDENCE FINE AND CONFISCATION FINE PERSONS FINED BOTSWANA BOTTLENOSE-OIL BPS (BITS PER SECOND) FALLOW LAND FIRE. - FLOAT, - INSURANCE, -MAN, - INDEMNITY, - FIGHTING. - INSURANCE VALUE

22 20 BRANN. PRSATT BRANN, STOR BRANNFORSIKRINGSVERDI SRANNSKADD AREAL BRANNSKADE ARSON FIRE, CONFLAGRATION FIRE INSURANCE VALUE BURNED AREA DAMAGE CAUSED BY FIRE, FIRE LOSS BRANNTILFELLE FIRES, NUMBER OF BRANNVESEN BRANNRRSAK BRASIL BRE, ISBRE BREDDE BREDDE, GEOGRAFISK BRENNEVIN FIRE SERVICE, FIRE BRIGADE CAUSE OF FIRE BRAZIL GLACIER BREADTH, WIDT4 WIDTH, LATITUDE LIQUOR BRENNEVINSTILVIRKING/NARINGSGRUPPE DISTILLING, RECTIFYING AND BLENDING OF SPIRITS BRENNEVINSTILVIRKNINGSAVGIFT EXCISE ON DISTILLED LIQUOR BRENSEL, BRENSELOLJER FUEL, FUEL OILS BRENSEL, FLYTENDE FAST FUEL, LIQUED SOLID BRENSELSTOFF BRENT AREAL BREVPOSTSENDINGER BRIKETTER BRINGEBAR FUEL AREA BURNED LETTER POST BRIQUETTES RASPBERRIES BRIS, STILLE s LETT BREEZE, CALM GENTLE BRISLINGFISKE SPRAT FISHING BRITISKE BESITTELSER I OSEANIA BRITISH DEPENDENCIES IN OCEANIA BROKK OG TARMSLYNG BRONKITT BROSME BRUCELLOSE BRUD BRUDD BRUDD I EN SERIE BRUDGOM BRUGDE BRUK, E HERNIA AND INTESTINAL OBSTRUCTION BROMCHITIS TUSK BRUCELLOSIS BRIDE BREAK, FRACTURE BREAK IN THE HOMOGENEITY OF A SERIES BRIDEGROOM BASKING SHARK USE, EMPLOYMENT, USE, EMPLOY BRUK, BRUKSENHET I JORDBRUK HOLDING, FARM BRUKEN AV FANGSTEN BRUKER BRUKER/JORDBRUK BRUKERPROGRAM BRUKSENHET/JORDBRUK BRUKSKUNSTNER BRUKSNUMMER BRUKSREGISTER BRUKSRETT BRUKSSTORRELSE/JORDBRUK BRUKSVIRKNINGSGRAD BRUKSARSTID BRUKT, TIL DISPOSITION OF LANDINGS USER HOLDER APPLICATION PROGRAM HOLDING CRAFTSMAN OF APPLIED ART NUMBER OF PARCEL, LOT NUMBER REGISTER OF HOLDINGS USUFRUCT SIZE OF HOLDING COEFFICIENT OF TECHNOLOGICAL EFFICIENCY SEASON FOR USE EMPLOYED, USED, FOR

23 21 BRUKTE BILER BRUN OST BRUNEI BRUTTO BRUTTO(REGISTER)TONN BRUTTO, -FORTJENESTE. -FRAKT, -INNTEKT, -KORRELASJON. -NASJONALPRODUKT BRUTTOENDRING BRUTTOINVESTERING BRUTTONASJONALPRODUKT ETTER ANVENDELSE I LØPENDE PRISER SECOND-HAND VEHICLES WHEY CHEESE BRUNEI GROSS GROSS(REGISTER)TONS GROSS. - PROFIT, - FREIGHT. - RECEIPTS. - CORRELATION. - DOMESTICK PRODUCT GROSS CHANGE GROSS FIXED CAPITAL FORMATION GROSS DOMESTIC PRODUCT BY CATEGORY EXPENDITURE AT CURRENT PRICES BRUTTOPRODUKSJON. - I FASTE PRISER GROSS OUTPUT. - AT FIXED PRICES BRUTTOPRODUKSJONSVERDI BRUTTOREPRODUKSJONSKVOTIENT, -TALL BRUTTOTJENESTEYTING AV OFF. KONSUMKAPITAL BRUTTOTONNASJE BRUTTOVARIANS GROSS VALUE OF PRODUCTION GROSS REPRODUCTION RATE SERVICES OF GENERAL GOVERNMENT FIXED CAPITAL GROSS TONNAGE MEAN SQUARE ERROR BRYGGERI.BREWERY BRYGGERIER/NARINGSGRUPPE BREWERS BRYTER/ELEKTR. BRYTNING BROD BROKFORMET ESTIMATOR BRONN BRONNBORER BRØNNBORINGSARBEID BRØNNKAPASITET SWITCH WRESTLING BREAD RATIO ESTIMATE WELL WELL DRILLER WELL-DRILLING WORK WELL POTENTIAL BTU/MRLEENHET FOR ENERGI- BTU (BRITISH THERMAL UNIT) BUDEIE DAIRY WORKER BUDSJETT. LEGGE FRAM -ET, FORKASTE -ET. BUDGET. PRESENT THE REJECT THE VEDTA -ET PASS THE - BUDSJETTFORSLAG BUDGET BUDSJETTNEMNDA FOR JORDBRUKET AGRICULTURAL BUDGETING BOARD BUDSJETTREGNSKAP BUDSJETTÅR BUESKYTING BUFFERLAGER, BUFFER BUFFERREGISTER BULGARIA BUDGET ACCOUNTS FINANCIAL YEAR ARCHERY BUFFER STORAGE BUFFER REGISTER BULGARIA BULJONGER, SUPPER, FLYTENDE FASTE BROTHS. SOUPS. - IN LIQUID. - I FORM AV PULVER - IN POWDER FORM BULLDOZERFØRER BUNDNE INNSKOTT BUNKE BUNNFISKTRÅLING BUNNGARN BUNNTRRLFISKE BUNTMAKER BUREISING BURMA BURUNDI BULLDOZER OPERATOR RESTRICTED DEPOSITS CARD DECK TRAWLING FOR DEMERSAL FISH GROUND NET GROUND TRAWL FISHING FURRIER STARTING NEW FARMS BURMA BURUNDI

24 2 2 BUSKAP, BRUKS- BUSKAP, LANDS- HERD OF CATTLE CATTLE POPULATION BUSS. -SJAFØR. -KONDUKTOR, -RUTE BUS, - DRIVER. - CONDUCTOR, - LINE BUST. - AV SVIN, - TIL BORSTEBINDERARBEID BRISTLE PIGS, - FOR BRUSH-MAKING BUST. UBEARBEIDD -P RENSET -, BLEIKT BRISTLE, RAW CLEANED BLEACHED FARGET -P STERILISERT - DYED STERILIZED - BUTIKK. -EKSPEDITØR, -FUNKSJONAR, -SJEF SHOP. - ASSISTANT, -p - MANAGER BY BYBEFOLKNING BYFOGD BYGDEALMENNING BYGDER BYGDEVEG TOWN, CITY URBAN POPULATION TOWN JUDGE, CITY JUDGE COMMON FOREST RURAL DISTRICTS RURAL ROAD BYGG FOR. - HELSESTELL, - UNDERVISNING BUILDING FOR, - HEALTH SERVICES. - EDUCATIONAL PURPOSES BYGG/PLANTE BARLEY BYGG, -EMATERIALER, -EVIRKSOMHET BUILDING, - MATERIALS. - CONSTRUCTION BYGG. BYGNING. - SATT I GANG, - UNDER ARBEID. - TATT I BRUK BUILDING, - WORK STARTED, UNDER CONSTRUCTION, - COMPLETED BYGGE- OG ANLEGGSARBEIDER BUILDING AND CONSTRUCTION WORKER BYGGE- OG ANLEGGSVIRKSOMHET CONSTRUCTION BYGGEKOSTNADER COST OF CONSTRUCTION BYGGEKOSTNADER, INDEKS FOR - BUILDING COSTS. - INDEX BYGGERR BYGGTYPE/BYGNING BYGNINGSARBEID. -ER YEAR OF CONSTRUCTION TYPE OF BUILDING BUILDING WORK. -ER BYGNINGSARTIKLER, PRODUKSJON AV - AV BUILDING ARTICLES, MANUFACTURE OF JERN OG METALL, PRODUKSJON AV - AV TRE METAL MANUFACTURE OF WOOD - BYGNINGSLOVEN BYGNINGSIALER BYGNINGSMALING OG TAPETSERING/NARINGS- GRUPPE BYGNINGSMATE BYGNINGSSNEKKER BYGNINGSSTEIN, GROVT KLOYVD, HOGD, SAGD I RETTE BLOKKER BYGNINGSTAPETSERER BYGNINGSTEKNIKK THE BUILDING ACT HOUSE-PAINTER PAINTING, PAPER HANGING AND DECORATING METHOD OF BUILDING JOINER BUILDING STONE, ROUGHLY SPLIT, SQUARED, SQUARED BY SAWING PAPER-HANGER BUILDING TECHNOLOGY BYGSEL FORHOLDLEASEHOLD BYGSLEDE (FESTEDE) TOMTER BUILDING SITES ON LEASE BYHOTELL BYKOMMUNE BYOMRADE BYRETT BYRETTSDOMMER BYRRSJEF/STAT BYSSEGUTT BYTTEFORHOLD WER, JORD-, STIKKELS-, SOL-, BRINGE-, BJØRNE-, TYTTE-, SLR- BÆRBUSKER BØKKER BONNE TOWN HOTEL URBAN MUNICIPALITY URBAN AREA COURT OF FIRST INSTANCE IN TOWNS CITY COURT JUDGE CHIEF OF DIVISION GALLEYBOY TERMS OF TRADE BERRIES. STRAW-, GOOSE-, BLACK CURRANT, RASP-, DEW-, COW-, BIL- BACCIFEROUS SHRUBS COOPER BEAN

25 23 BORS STOCK EXCHANGE BØRSKURSLISTEREPORT OF SHARE QUOTATIONS B0RSNOTERTE AKSJER BOSSEMAKER BOTEAVSONING BOTING BANDSTAL/TONNEBAND BASFJOS BAT (FISKE-), BATART SHARES QUOTED (ON THE STOCK EXCHANGE) GUN-MAKER IMPRISONMENT IN DEFAULT OF PAYMENT OF FINE MENDING HOOP STALL BOAT (FISHING-), TYPE OF BOAT BITBYGGERBOAT-BUILDER BATMANNSKAP BATMOTOR BATSMANN BOAT'S CREW BOAT ENGINE BOATSWAIN C CANADA CANTON OG ENDERBURY CANADA CANTON AND ENDERBURY ISLANDS CELLULOSE, REGENERERT - CELLULOSE, REGENERATED - CELLULOSEDERIVATER DERIVATIVES OF CELLULOSE CELLULOSEFABRIKKER/NÆRINGSGRUPPE MANUFACTURE OF CHEMICAL PULP CELLULOSETOMMER CELLULOSEVATT CELSIUSGRADER CEREBRAL PARESE CEREBROSPINALMENINGITT CHAMOTTE CHAMOTTEJORÐ CHARTERFLY CHARTERFLYGING/ENKELT CHARTERFLYGING/RUTE CHILE PULPWOOD CELLULOSE WADDING DEGREES CENTIGRADE CEREBRAL, - PALSY, - PARALYSIS MENINGOCOCCAL INFECTIONS CHAMOTTE CHAMOTTE EARTH CHARTER PLANE CHARTER FLIGHT CHARTER SERVICE CHILE CIM/INNDATA I FORM AV MIKROFILM CIM (COMPUTER INPUT MICROFILM) CLEARING, -TILGODEHAVENDE. -GJELD BALANCES HELD UNDER CLEARING AGREEMENTS COCOSOYENE COLOMBIA COCOS ISLANDS COLOMBIA COM/UTDATA I FORM AV MIKROFILM COM (COMPUTER OUTPUT MICROFILM) CONSOL/NAV. SYSTEM COSTA RICA CONSOL NAVIGATION SYSTEM COSTA RICA CRT-SKJERM/KATODESTRALEROR CRT DISPLAY (CATHODE RAY TUBE) CUBA CYSTE CUBA CYST D DADDEL/FRUKT DATE DAG-, -PENGER, -SAVIS, -SFORTJENESTE DAILY, - ALLOWANCES, - NEWSPAPER, - EARNINGS DAGARBEIDER DAGLONN, - PR EGEN KOST DAGMAMMA DAGPENGER DAY WORKER DAILY WAGES. - WITHOUT BOARD NURSEMAID DAILY ALLOWANCES

STATISTISK ÅRBOK STATISTICAL YEARBOOK OF NORWAY 84. ÅRGANG. 84th Issue STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO 1965 CENTRAL BUREAU OF STATISTICS OF NORWAY

STATISTISK ÅRBOK STATISTICAL YEARBOOK OF NORWAY 84. ÅRGANG. 84th Issue STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO 1965 CENTRAL BUREAU OF STATISTICS OF NORWAY N O R G E S O F F I S I E L L E S T A T I S T I K K XII 0 STATISTISK ÅRBOK. ÅRGANG STATISTICAL YEARBOOK OF NORWAY th Issue STATISTISK SENTRALBYRÅ CENTRAL BUREAU OF STATISTICS OF NORWAY OSLO Standardtegn.

Detaljer

NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 142 STATISTISK ÅRBOK 99. ÅRGANG STATISTICAL YEARBOOK OF NORWAY. 99th Issue

NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 142 STATISTISK ÅRBOK 99. ÅRGANG STATISTICAL YEARBOOK OF NORWAY. 99th Issue NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 142 STATISTISK ÅRBOK 1980 99. ÅRGANG STATISTICAL YEARBOOK OF NORWAY 1980 99th Issue STATISTISK SENTRALBYRÅ CENTRAL BUREAU OF STATISTICS OF NORWAY OSLO 1980 ISBN 82-537-1168-9

Detaljer

NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 921 STATISTISK ÅRBOK 109. ÅRGANG STATISTICAL YEARBOOK OF NORWAY. 109th Issue

NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 921 STATISTISK ÅRBOK 109. ÅRGANG STATISTICAL YEARBOOK OF NORWAY. 109th Issue NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 921 STATISTISK ÅRBOK 1990 109. ÅRGANG STATISTICAL YEARBOOK OF NORWAY 1990 109th Issue STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO-KONGSVINGER 1990 ISBN 82-537-2946-4 ISSN 0377-8908 Standardtegn

Detaljer

Erling Joar Fløttum. Ordliste og definisjoner i økonomisk statistikk List of Words and Definitions in Economic Statistics. Engelsk - bokmål - nynorsk

Erling Joar Fløttum. Ordliste og definisjoner i økonomisk statistikk List of Words and Definitions in Economic Statistics. Engelsk - bokmål - nynorsk 97/57 Notater 1997 Erling Joar Fløttum Ordliste og definisjoner i økonomisk statistikk List of Words and Definitions in Economic Statistics Engelsk - bokmål - nynorsk Avdeling for samordning og utvikling

Detaljer

ALKOHOL OG ANDRE RUSMIDLER

ALKOHOL OG ANDRE RUSMIDLER ISBN NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 233 ALKOHOL OG ANDRE RUSMIDLER 1980 ALCOHOL AND DRUGS 1980 STATISTISK SENTRALBYRA CENTRAL BUREAU OF STATISTICS OF NORWAY OSLO 1981 ISSN 0332-7965 82-537-1613-3 FORORD

Detaljer

Svalbardstatistikk 2005

Svalbardstatistikk 2005 D 330 Norges offisielle statistikk Official Statistics of Norway Svalbardstatistikk 2005 Svalbard Statistics 2005 Statistisk sentralbyrå Statistics Norway Oslo-Kongsvinger Internasjonale oversikter Oslo

Detaljer

KREDITTMARKEDSTATISTIKK

KREDITTMARKEDSTATISTIKK NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 500 KREDITTMARKEDSTATISTIKK LAN, OBLIGASJONER, AKSJER MV. 19821983 CREDIT MARKET STATISTICS LOANS, BONDS, SHARES ETC. 1982 1983 STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO KONGSVINGER 1984

Detaljer

AlppPP"' UM' WV' N' WIN essimessill OM NM WNW 0011, Wee I NUM st $ e. ilmusimme iisessansleilinilli... *Reif n Mom WAIN 00111.1111am am a. 'is.

AlppPP' UM' WV' N' WIN essimessill OM NM WNW 0011, Wee I NUM st $ e. ilmusimme iisessansleilinilli... *Reif n Mom WAIN 00111.1111am am a. 'is. UM' useasimis 11111111 111111111111111111 11111111 11111111111111 NMI MI NM AIM NM *Reif n Mom WAIN 1111111am am a 'is inhon WV' N' WIN essimessill OM NM WNW 11, Wee I NUM st $ e ilmusimme iisessansleilinilli

Detaljer

OLJEVIRKSOMHETEN NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 207 THE OIL ACTIVITIES 1 980 ISBN 82-537-1542-0 STATISTISK SENTRALBYRA

OLJEVIRKSOMHETEN NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 207 THE OIL ACTIVITIES 1 980 ISBN 82-537-1542-0 STATISTISK SENTRALBYRA NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 207 OLJEVIRKSOMHETEN 1980 THE OIL ACTIVITIES 1 980 STATISTISK SENTRALBYRA CENTRAL BUREAU OF STATISTICS OF NORWAY OSLO 1981 ISBN 82-537-1542-0 FORORD Denne publikasjonen

Detaljer

Contents. Fra oppdrett og fangst til ferdigretter From farming and catching to ready-made meals. Innhold

Contents. Fra oppdrett og fangst til ferdigretter From farming and catching to ready-made meals. Innhold 1 Innhold Contents Fra oppdrett og fangst til ferdigretter side 2 From farming and catching to ready-made meals page 2 Posisjonert for vekst side 4 Positioned for growth page 4 Begivenheter i 2000 side

Detaljer

STATISTISK MÅNEDSHEFTE

STATISTISK MÅNEDSHEFTE STATISTISK MÅNEDSHEFTE Nr. 9, 1976 MONTHLY BULLETIN OF STATISTICS No. 9, 1976 INNHOLD Register for måneds- kvartalsstatistikk Måneds- kvartalsstatistikk CONTENTS Index of monthly and 2 quarterly statistics

Detaljer

gammel 9 old 9 ennœ 10 still 10 dag 11 day 11 mann 12 man 12

gammel 9 old 9 ennœ 10 still 10 dag 11 day 11 mann 12 man 12 flere 1 more 1 smœ 2 small 2 lang 3 long 3 stor 4 large 4 hvor 5 where 5 alene 6 alone 6 bra 7 well 7 hšyre 8 right 8 gammel 9 old 9 ennœ 10 still 10 dag 11 day 11 mann 12 man 12 kvinne 13 woman 13 šye

Detaljer

LEDER 4 INTRODUCTION 5 KARTETS VERDI 7 THE CHART - A VALUABLE TOOL 7 ÅRET 2011 12 HIGHLIGHTS OF 2011 13 STYRETS BERETNING 14 DIRECTORS REPORT 15

LEDER 4 INTRODUCTION 5 KARTETS VERDI 7 THE CHART - A VALUABLE TOOL 7 ÅRET 2011 12 HIGHLIGHTS OF 2011 13 STYRETS BERETNING 14 DIRECTORS REPORT 15 ANNUAL REPORT 211 I N N H O L D C O N T E N T S LEDER 4 INTRODUCTION 5 KARTETS VERDI 7 THE CHART - A VALUABLE TOOL 7 ÅRET 211 12 HIGHLIGHTS OF 211 13 STYRETS BERETNING 14 DIRECTORS REPORT 15 RESULTATREGNSKAP

Detaljer

Welcome to Norway Information for newly arrived immigrants on their rights, opportunities and responsibilities in Norwegian society

Welcome to Norway Information for newly arrived immigrants on their rights, opportunities and responsibilities in Norwegian society Welcome to Norway Information for newly arrived immigrants on their rights, opportunities and responsibilities in Norwegian society ENGELSK Til nyankomne innvandrere som kan få permanent opphold i Norge

Detaljer

sjømannssaker Seamen s affairs

sjømannssaker Seamen s affairs sjømannssaker Seamen s affairs Mai/May 2009 For sjøsikkerhet i et rent miljø SJØMANNSSAKER Innholdsfortegnelse Bruk av heftet:... s. 6 Avdeling Fartøy og sjøfolks underavdelinger som behandler sjømannssaker

Detaljer

SAS American Express Corporate Card and og Reisekonto Business Travel Account. September 2009. Corporate expense ManAgement solutions

SAS American Express Corporate Card and og Reisekonto Business Travel Account. September 2009. Corporate expense ManAgement solutions SAS American Express Corporate Card and og Reisekonto Business Travel Account Terms Forsikringsvilkår & Conditions Express Express Care Care Reiseforsikring Travel Insurance September 2009 Insurer: Forsikringsgiver:

Detaljer

Sjømannssaker Seamen s Affairs

Sjømannssaker Seamen s Affairs Sjømannssaker Seamen s Affairs SAMMEN For økt sjøsikkerhet i rent miljø Innholdsfortegnelse Bruk av heftet:...s. 6 Avdeling Fartøy og sjøfolks underavdelinger som behandler sjømannssaker:...s. 6 Underavdelingenes

Detaljer

Skogstatistikk 1997. Forestry Statistics 1997. C 584 Norges offisielle statistikk Official Statistics of Norway

Skogstatistikk 1997. Forestry Statistics 1997. C 584 Norges offisielle statistikk Official Statistics of Norway C 584 Norges offisielle statistikk Official Statistics of Norway Skogstatistikk 997 Forestry Statistics 997 Statistisk sentralbyrå Statistics Norway Oslo Kongsvinger Norges offisielle statistikk I denne

Detaljer

Årsrapport 2006 // Annual report 2006

Årsrapport 2006 // Annual report 2006 Årsrapport 2006 // Annual report 2006 Visjon: Være et naturlig valg i fisk og sjømat // Vision: To be a natural choice in fish and seafood Innhold // contents 2-3 Visjon Vision 4 Målsettinger og strategi

Detaljer

Key figures_nøkkeltall. Contents_Innhold:

Key figures_nøkkeltall. Contents_Innhold: Annual Report_Årsrapport 2006 Key figures_nøkkeltall (usd 1000) (usd 1000) Contents_Innhold: Key figures/nøkkeltall 3 The Year 2006 5 Building strength to meet the future 8 Shareholders information 10

Detaljer

General information. Content. Innhold. Directors M. Opstad (Chairman) J. A. Heap (Chief Executive Officer) R. Keith T. Fussell

General information. Content. Innhold. Directors M. Opstad (Chairman) J. A. Heap (Chief Executive Officer) R. Keith T. Fussell General information Directors M. Opstad (Chairman) J. A. Heap (Chief Executive Officer) R. Keith T. Fussell Registered Office Martin Linges vei 25 Snarøya Norway Solicitors Advokatfirma Ræder, Wisløff,

Detaljer

Norges offisielle statistikk, rekke XII

Norges offisielle statistikk, rekke XII Norges offisielle statistikk, rekke XII Norway's Official Statistics, series XII Rekke XII Trykt 96 Nr. 40 Jordbruksteljinga i Noreg 20. 959 I Areal, husdyrhald m. m. Census of agriculture I Land area,

Detaljer

HAVYARD GROUP ASA. Annual report / Årsrapport 2013

HAVYARD GROUP ASA. Annual report / Årsrapport 2013 HAVYARD GROUP ASA Annual report / Årsrapport 2013 2 CONTENT / INNHOLD 4 Havyard Group in general 4 Dette er Havyard Group 10 CEO letter 10 Administrerende direktør 12 Segments 12 Segment presentasjoner

Detaljer

ANNUAL REPORT ÅRSRAPPORT

ANNUAL REPORT ÅRSRAPPORT ANNUAL REPORT 2009 ÅRSRAPPORT 2009 IDEX / annual report 2009 / English version 2 Business Contents English version Mission and vision 4 2009 key events 4 Market and outlook 7 Personal ID for the mass market

Detaljer

Prospectus. Havyard Group ASA

Prospectus. Havyard Group ASA Prospectus Havyard Group ASA (a Norwegian public company limited by shares organised under the laws of Norway) Initial public offering of between 4,200,000 and 6,250,000 Offer Shares at an Application

Detaljer

Standard for yrkesklassifisering (STYRK-08)

Standard for yrkesklassifisering (STYRK-08) Notater 17/2011 Standard for yrkesklassifisering (STYRK-08) Statistisk sentralbyrå Statistics Norway Oslo Kongsvinger Notater I denne serien publiseres dokumentasjon, metodebeskrivelser, modellbeskrivelser

Detaljer

rges offisielle statistikk, rekke XII

rges offisielle statistikk, rekke XII rges offisielle statistikk, rekke XII Norway's Official Statistics, series XII ekke XII Trykt 1960 Nr. 6 Skogsbruktellingen i Norge 1. sept. 1957 I Tabeller Census of forestry. I Table - 7 Telegrafverket

Detaljer

COMPANY OVERVIEW Company overview Our business

COMPANY OVERVIEW Company overview Our business Home Company overview Key figures CEO's review IMS past achievements & future opportunities LNG fuelling our future Super Coolers Board's report Accounts - group Accounts - parent Auditor's report Responsibility

Detaljer

Transaksjonsdagen 2014. Finansiering av næringslivet på Vestlandet Seminar 28. januar 2014 Grand selskapslokaler, Bergen

Transaksjonsdagen 2014. Finansiering av næringslivet på Vestlandet Seminar 28. januar 2014 Grand selskapslokaler, Bergen Transaksjonsdagen 2014 Finansiering av næringslivet på Vestlandet Seminar 28. januar 2014 Grand selskapslokaler, Bergen SPV BANKENES BETYDNING FOR ET KAPITAL- INTENSIVT NÆRINGSLIV PÅ VESTLANDET Jan Erik

Detaljer

Click here for English. Wizzair, Avbestillings og avbrudds forsikring

Click here for English. Wizzair, Avbestillings og avbrudds forsikring Click here for English Wizzair, Avbestillings og avbrudds forsikring Forsikringsvilkår 01.06.2008 Innholdsfortegnelse Skademelding og assistanse side 3 Dekningsmatrise side 3 1 Fellesbestemmelser side

Detaljer