Dokumentversjoner. Dokumentversjoner Versjonsdato Rev A, ECO 3891 April 2006 Rev B, ECO 4016 Mai 2006 Rev C, ECO 4763 Oktober 2007

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Dokumentversjoner. Dokumentversjoner Versjonsdato Rev A, ECO 3891 April 2006 Rev B, ECO 4016 Mai 2006 Rev C, ECO 4763 Oktober 2007"

Transkript

1 Dokumentversjoner Dokumentversjoner Versjonsdato Rev A, ECO 3891 April 2006 Rev B, ECO 4016 Mai 2006 Rev C, ECO 4763 Oktober 2007 Kontaktinformasjon Pulmonetic Systems, Inc Medina Rd., Suite 100 Minneapolis, Minnesota Tlf.: (763) Customer Care Center: (800) Faks: (763) E-post: Nettsted: LTV 1200 er et varemerke for Pulmonetic Systems, Inc. Copyright 2007 Pulmonetic Systems, Inc., Minneapolis, Minnesota. Brukerhåndbok LTV 1200 ventilator Side i best.nr , Rev.C

2 Garanti Pulmonetic Systems gir garanti for at LTV 1200-ventilatoren ikke har defekter i materiale eller produksjonsfeil i en periode på ett (1) år fra forsendelsesdato eller 8800 timers drift som angitt på driftstelleren, den første av to, med følgende begrensninger: 1) Det er en garanti på nitti (90) dager på det interne batteriet fra forsendelsesdato. Pulmonetic Systems vil, etter eget valg, reparere, erstatt eller utstede en kredittnota for produkter som viser seg å være defekte i garantiperioden. Ved garantiservice eller reparasjon må produktet returneres til Pulmonetic Systems eller til et servicested valgt av Pulmonetic Systems. Kostnader for returforsendelse må betales av Kjøperen. GARANTIBEGRENSNING Ordinært vedlikehold, som spesifisert i LTV 1200-ventilatorens bruker- og servicehåndbøker, dekkes ikke av garantien ovenfor. Garantien ovenfor gjelder ikke for defekter eller skade på ventilatoren på grunn av: Uriktig eller feil bruk Uriktig eller inadekvat vedlikehold Uautoriserte endringer eller reparasjoner Bruk av ventilatoren sammen med uautorisert utstyr, f.eks. eksternt batteri eller AC-adapter Bruk eller oppbevaring utenfor det spesifiserte miljøet INGEN UNDERFORSTÅTTE GARANTIER Denne garantien er eksklusiv. Ingen andre garantier er uttrykt eller underforstått. ANSVARSFRASKRIVELSE Pulmonetic Systems påtar seg ikke ansvar for tap av inntekt, manglende bruk, følgeskader eller andre krav basert på brudd på garantien. Pulmonetic Systems, Inc's ansvar for skader av alle typer er begrenset til kjøpsprisen til den defekte enheten. Side ii LTV 1200 ventilator Brukerhåndbok best.nr , Rev. C

3 Merknader LTV 1200-ventilatoren er i samsvar med kravene i henhold til IEC for medisinsk utstyr. Ventilatoren bruker og utstråler radiofrekvent energi. Ventilatorens ytelse kan påvirkes av driften av annet utstyr i nærheten, slik som høyfrekvent kirurgisk diatermiutstyr, kortbølget terapiutstyr, defibrillatorer og MR-apparater. LTV 1200-ventilatoren kan utstråle og motta elektromagnetisk forstyrrelse. Det anbefales å unngå slik eksponering når det er mulig. Europeiske lovkrav i henhold til EU-direktivet for medisinisk utstyr 93/42/ EØF. Pulmonetic Systems, Inc. s europeiske representant for overvåkingsrapporter innen EU er: MediMark Europe Sarl. 11, rue Emile Zola. BP 2332 F Grenoble Cedex 2. Frankrike Tlf.: +33 (0) Faks: +33 (0) E-post: Alle feil i produktet som omfattes av kravene i direktivet for medisinsk utstyr skal rapporteres til MediMark. Brukerhåndbok LTV 1200 ventilator Side iii best.nr , Rev.C

4 Merknad til brukerne Farlig bruk - Bruk av LTV 1200-ventilatoren uten fullstendig forståelse av funksjonene kan være farlig og føre til pasientskade. Det er viktig å lese og forstå denne håndboken i sin helhet før bruk av ventilatoren. Avsnittet om advarsler og forholdsregler - Les avsnittet om advarsler og forholdsregler nøye før du bruker LTV 1200-ventilatoren. Bruk og vedlikehold - Spørsmål vedrørende installasjon, bruk og vedlikehold av LTV ventilatoren skal rettes til kvalifisert servicepersonell. Side iv LTV 1200 ventilator Brukerhåndbok best.nr , Rev. C

5 Innhold Garanti... ii Merknader...iii Kapittel 1 - Innledning Informasjon om brukersikkerhet Advarsler Forholdsregler Symboler Kapittel 2 - Oversikt over ventilatoren Indikasjon for bruk Informasjon/assistanse Kapittel 3 - Ventilasjonstyper Ventilasjonstyper Volumkontrollert ventilasjon Trykkontrollert ventilasjon Trykkstøttet ventilasjon Spontan respirasjon Kapittel 4 - Ventilasjonsmoduser Kontrollmodus Ass/Kontr-modus SIMV-modus CPAP-modus NPPV-modus Sikkerhet ved apné Volumkontrollert/Trykkontrollert ventilasjon Bias-flow Kapittel 5 - Bruke kontrollene og indikatorene Ventilatorinnstillinger Stille inn en kontroll Variable ventilatorinnstillinger Knapper Innstilling-hjulet Tilleggsfunksjoner Lysende, dempede og blanke displayer Blinkende innstillinger Streker Innstillingsgrenser Låse ventilatorinnstillinger Lagre innstillinger Brukerhåndbok LTV 1200 ventilator Side v best.nr , Rev.C

6 Kapittel 6 - Kontroller Ass/Kontr - SIMV/CPAP - NPPV Frekvens Betjeningslås Grense for høyt trykk Inspiratorisk/ekspiratorisk pause Inspiratorisk pause Ekspiratorisk pause Inspirasjonstid Lavt minuttvolum Lavt trykk Lavt trykk O 2 -kilde Manuell inspirasjon O 2 % (O 2 -spyling) På/standby PEEP-kontroll PEEP-kontroll i NPPV-modus Trykkontroll Trykkstøtte Trykkstøttet ventilasjon i NPPV-modus Velg Følsomhet Innstilling-hjulet Reset alarm Tidalvolum Volumkontrollert/Trykkontrollert modus Kapittel 7 - Displayer og indikatorer Luftveistrykk Displayvindu Indikatorer Batterinivå Ladestatus Ekstern spenning NPPV Pasientaktivitet Vent. av Kapittel 8 - Målte data Automatisk eller manuell rulling av dataene på displayet PIP xxx cmh2o MAP xx cmh2o PEEP xx cmh2o F xxx Fr Vte xxx ml Side vi LTV 1200 ventilator Brukerhåndbok best.nr , Rev. C

7 VE xx.x L I:E xx:xx I:Ecalc xx:xx Vcalc xxx LPM SBT xxx min xxx f/vt xx f Kapittel 9 - Ventilatoralarmer Alarmer APNOE, APNOE xx resp/min INT. BATT. TOM INT. BATT. LAV DEFAULTS DEFAULTS SET SLANGESETT HØY FREKVENS HØYT O 2 TR HØYT PEEP HØYT TRYKK HW. FEIL INOP LAV MIN. VOL LAVT O 2 TR LAVT PEEP LAVT TRYKK INGEN KAL DA, INGEN KAL INGEN NETTSP BATT LAV PT. FRAKOBL RESET SBT < F SBT > F SBT < F/VT SBT > F/VT SBT AV TX FEIL Statusmeldinger for alarmer F PEEP AV HØY F/VT AV HØYT PEEP AV H&L PEEP AV HØY F AV LMV LPPS AV LMV AV LO PEEP OFF PANELLÅS PÅ Brukerhåndbok LTV 1200 ventilator Side vii best.nr , Rev.C

8 LAV F/VT AV LPPS AV SBT F AV SBT F/VT AV SBT HØY F AV SBT LAV F AV SBT TID OPPVARMIN xx Kapittel 10 - Tilleggsfunksjoner Slik navigerer du i menyene for tilleggsfunksjonene Alarminnstillinger Alarmvolum Apnéintervall Høyt trykk-alarmforsinkelse Alarm for lavt topptrykk Høy frekvens Høyt PEEP Lavt peep Pasientalarm Exit Ventilatorinnstillinger Variabel stigetid Variabel flowavslutning Variabel tidsavslutning Trykkontrollert flowavslutning Lekkasjekompensasjon O 2 -konservering O 2 -spyling Knappelås av Språk Programvareversjon Driftsteller Kommunikasjonsinnstillinger Stille dato Stille klokke Datoformat PIP LED Modellnummer/Serienummer Ventilens utgangsposisjon SETT ST INNS Varighet av O 2 -flaske Forhåndsinnstillinger Aktivere/deaktivere pasientopplysninger Velge pasienttype Tabell over forhåndsinnstillinger i LTV Side viii LTV 1200 ventilator Brukerhåndbok best.nr , Rev. C

9 Funksjonen avvenning i CPAP-modus (SBT) SBT-alarmer Automatisk nullstilling av transduser Automatisk nullstilling av luftveistrykktransduser Automatisk nullstilling av toretnings-differensialflowtransduser Automatisk nullstilling av ekspirasjons-differensialflowtransduser - smal Automatisk nullstilling av ekspirasjons-differensialflowtransduser - bred Sanntidstransdusere Kapittel 11 - Ventilatorsjekk Alarmtest Displaytest Test av kontroller Lekkasjetest Alarmtest av Vent. av Exit Kapittel 12 - Driftsprosedyre Slik slår du på ventilatoren: Før du kobler ventilatoren til en pasient Prosedyre for oppsett av kontrollmodus Prosedyre for oppsett av Ass/Kontr-modus Prosedyre for oppsett av SIMV-modus Prosedyre for oppsett av CPAP-modus Prosedyre for oppsett av NPPV-modus Slik slår du av ventilatoren: Sjekkliste for innstillinger på LTV -ventilatoren Kapittel 13 - Rengjøre, desinfisere og sterilisere Rengjøre ventilatoren Rengjøre eller skifte ut viftefilteret Rengjøre eller skifte ut inngangsfilteret Rengjøre eller skifte ut O 2 -filteret Rengjøre ekspirasjonsventilen og pasientkretsen Kapittel 14 - Bruk av strøm og batteri Bruke AC-adapteren Bruke et eksternt batteri Bruke adapter til sigarettenner i bil Skifte sikring i biladapteren Universell strømforsyning (UPS) Mobilt batterisystem (TBS) Vedlikehold av det interne batteriet Skifte batteri Kassere batteriet Brukerhåndbok LTV 1200 ventilator Side ix best.nr , Rev.C

10 Kapittel 15 - Feilsøking Displayer og knapper Ventilatorens ytelse Bruk av strøm og batteri Alarmer Feil i forbindelse med ventilatorsjekk Bruk av testlunge Tillegg A - Ventilatorspesifikasjoner... A-1 Tillegg B - Oppsett/vedlikehold... B-1 Tidsplan for anbefalt vedlikehold...b-1 Hjelp til service...b-2 Kontrollere at ventilatoren virker som den skal...b-3 Kontrollskjema for ventilatorsjekk... B-5 Tillegg C - Driftsprinsipper... C-1 Oversikt...C-1 Tillegg D - Hendelsesregistrering... D-1 Hendelseskoder...D-3 Hendelseskoder sortert etter kodenummer...d-3 Hendelseskoder sortert etter hendelsesnavn...d-6 Tillegg E - Ordliste... E-1 Tillegg F - Stikkordregister... F-1 Side x LTV 1200 ventilator Brukerhåndbok best.nr , Rev. C

11 Kapittel 1 - INNLEDNING Denne brukerhåndboken inneholder informasjon og instruksjoner som, når de følges, sørger for sikker og effektiv klargjøring og bruk samt enkelt vedlikehold av LTV 1200-ventilatoren. Den skal brukes av sykepleiere og annet faglært personell under rettledning av lege og i henhold til gjeldende lover og forskrifter. Håndboken inneholder følgende: Oversikt over ventilatoren Installasjon og sjekk Bruke kontrollene og indikatorene Målte data Ventilatoralarmer Tilleggsfunksjoner Ventilatorsjekk Driftsprosedyre Feilsøking Rengjøre, desinfisere og sterilisere Oppsett/vedlikehold Bruk av strøm og batteri Servicetester, kalibrering og mer omfattende vedlikehold står beskrevet i servicehåndboken (art.nr ) for LTV 1200-ventilatoren. MERK! Trykkstøttet og trykkontrollert ventilasjon på LTV 1200 er kompensert for PEEP. Trykket styres av innstillingen for trykkstøttet eller trykkontrollert ventilasjon og påvirkes av PEEP-innstillingen. En innstilling for trykkstøtte på for eksempel 20 cmh 2 O og en PEEP-innstilling på 10 cmh 2 O gir et topptrykk (PIP) på 30 cmh 2 O. Brukerhåndbok LTV 1200 ventilator Side 1-1 best.nr , Rev.C

12 Informasjon om brukersikkerhet Alle brukere må lese og forstå følgende informasjon i meldingene Advarsel, Forsiktig og Merk før de bruker LTV 1200-ventilatoren. ADVARSEL! ADVARSEL! gir informasjon om potensielt farlige situasjoner som kan føre til alvorlig skade eller dødsfall. FORSIKTIG! FORSIKTIG! gir informasjon om potensielt farlige situasjoner som kan føre til skade på utstyr. MERK! "MERK! inneholder tilleggsinformasjon om riktig bruk av LTV 1200-ventilatoren. Side 1-2 LTV 1200 ventilator Brukerhåndbok best.nr , Rev. C

13 Advarsler ADVARSEL! Personale uten opplæring - Kun personale med nødvendig opplæring skal bruke ventilatoren. Den skal brukes av sykepleiere og annet faglært personell under rettledning av lege og i henhold til gjeldende lover og forskrifter. Lekkasjetest av pasientkretsen - Det må utføres en lekkasjetest av pasientkretsen i modusen VENT. SJEKK før tilkobling til pasient. I tillegg må ventilatorsjekken utføres for å sikre at alarmene, displayene og kontrollene virker som de skal. Det kan føre til pasientskade eller ineffektiv ventilasjon hvis lekkasjetesten ikke utføres før pasienten kobles til. Hvis ventilatoren brukes med en oppvarmet fukter, må denne settes inn i pasientkretsen før lekkasjetesten utføres. Justerbare og kritiske alarmer Av sikkerhetsgrunner må alle justerbare alarmer og kritiske alarmer kontrolleres for å sikre at de virker som de skal. Kontroll av alarmfunksjoner - Kontroll av alle alarmer må utføres daglig for å sikre at de virker som de skal. Hvis en alarm ikke virker, må du umiddelbart kontakte kvalifisert servicepersonell. Pasientovervåking - Pasienter som er avhengig av en ventilator bør overvåkes kontinuerlig av kvalifisert personale. Personalet bør ha kunnskap om tiltak hvis utstyret svikter eller det oppstår andre situasjoner der utstyret ikke fungerer. Det skal være annen metode for ventilasjon av pasienten tilgjengelig, og personalet skal være kjent med prosedyrer for nødventilasjon. Annen ventilasjon - Det anbefales at en annen ventilasjonsmåte alltid er tilgjengelig for pasienten og at brukere av ventilatoren er godt kjent med ventilasjonsprosedyrene. Brann eller eksplosjon - Det kan oppstå brann eller eksplosjon hvis ventilatoren brukes i nærheten av brennbare gasser. Ventilatoren må under ingen omstendigheter brukes i nærheten av eksplosive gasser. Hvis det er nitrogenoksid eller brennbare anestesimidler i nærheten, kan dette medføre fare for pasienten og brukeren. Frakobling av pasientkretsen - Utilsiktet frakobling av pasienten fra pasientkretsen kan være farlig. Kritiske alarmer - Hvis kritiske alarmer, slik som alarmer for lavt minuttvolum og lavt trykk, ikke innstilles, kan dette føre til ineffektiv eller farlig pasientventilasjon ved frakobling av lavtrykksmåleslangen eller ekspirasjonsstyreslangen. Membran for ekspirasjonsventil - Pasientventilasjon kan være ineffektiv eller farlig hvis ekspirasjonsventilens membran er skadet eller utslitt. Membranen må kontrolleres daglig og byttes når det er nødvendig. Langvarig alarm for HØYT TRYKK - I situasjoner med langvarig alarm for høyt trykk (HØYT TRYKK), stoppes ventilatorens turbin, og gass leveres ikke til pasienten. Koble pasienten fra ventilatoren og ventiler pasienten på annen måte. Se Kapittel 15 - Feilsøking, Alarmer hvis du vil ha mer informasjon om alarmen HØYT TRYKK. Alarmen INT. BATT. TOM - Denne alarmen indikerer at det interne batteriet nesten er utladet. Koble ventilatoren umiddelbart til en ekstern strømkilde. Brukerhåndbok LTV 1200 ventilator Side 1-3 best.nr , Rev.C

14 ADVARSEL! Batteritid - Når alarmen INT. BATT. LAV utløses, virker ventilatoren i omtrent 10 minutter før alarmen INT. BATT. TOM utløses. Denne omtrentlige tiden er basert på tester der det ble brukt de nominelle innstillingene, et nytt batteri og en full åttetimers ladesyklus slik det er spesifisert i Tillegg A - Ventilatorspesifikasjoner. Den faktiske driftstiden kan være lengre eller kortere avhengig av ventilatorens innstillinger, pasientens behov og batteriets alder eller tilstand. Det anbefales på det sterkeste at du har sikret en alternativ strømkilde FØR alarmen INT. BATT. TOM utløses for å sikre en kontinuerlig, uavbrutt pasientventilasjon. INOP-alarm - Hvis en INOP-alarm utløses når ventilatoren er i bruk, må du ventilere pasienten på annen måte, koble fra ventilatoren og kontakte kvalifisert servicepersonell umiddelbart. INGEN KAL - Hvis du bruker LTV 1200-ventilatoren mens alarmen INGEN KAL er aktiv, kan det føre til uriktige målinger av trykk og volum. Hvis denne situasjonen oppstår, må du koble pasienten fra ventilatoren, ventilere pasienten på annen måte og kontakte kvalifisert servicepersonell. Alarmen TX FEIL - Hvis du fortsetter å bruke LTV 1200-ventilatoren når alarmen TX FEIL er utløst, kan det føre til unøyaktige målinger av flow og volum. Hvis denne situasjonen oppstår, må du koble pasienten fra ventilatoren, ventilere pasienten på annen måte og kontakte kvalifisert servicepersonell. Personskade og elektrisk støt - Bruk av ventilatoren hvis noen av panelene er fjernet, kan føre til at pasienten eller brukeren får elektrisk støt. All service skal utføres av kvalifisert servicepersonell. Lydalarmer Hvis tilstander som utløser lydalarmer ikke identifiseres og korrigeres umiddelbart, kan det føre til pasientskade. Utstyrsfeil eller -svikt - Ventilatoren har alarmer som gjør brukeren oppmerksom på bestemte tilstander og den slutter å virke hvis tilstanden kan føre til skade. Brukeren skal ha annen ventilasjonsmåte tilgjengelig og være kjent med ventilasjonsprosedyrer i tilfelle det oppstår feil på ventilatoren. Ventilator som ikke virker som den skal - Bruk av en ventilator som ikke synes å virke som den skal, kan medføre fare. Hvis ventilatoren er skadet, ventilatorsjekk ikke kan fullføres eller ventilatoren på annen måte ikke virker, må den tas ut av bruk umiddelbart. Kontakt kvalifisert servicepersonell. Ventilatorsjekk - Vær oppmerksom på at gass ikke leveres til pasienten under denne sjekken. Koble pasienten fra ventilatoren og ventiler pasienten på annen måte før du starter ventilatorsjekken. Modusene for ventilatorsjekk og -vedlikehold - LTV 1200-ventilatoren leverer ikke gass i modusen for ventilatorsjekk (VENT. SJEKK) eller -vedlikehold (VENT. VEDLH.). Ventilatoren bør ikke brukes til ventilasjon av pasienter under denne sjekken. Inspirert oksygenkonsentrasjon (FiO 2 ) - Hvis pasienten har uregelmessig respirasjonsfrekvens, varierer minuttventilasjonen. Hvis det er viktig at pasienten får en nøyaktig inspirert oksygenkonsentrasjon (FiO 2 ), bør du bruke en nøyaktig oksygenanalysator med alarmer. Informasjon om varighet av O 2 -flaske - Nøyaktigheten til den viste oksygenmengden som er igjen i en ekstern O 2 -flaske (O2 DUR hh:mm) avhenger av nøyaktigheten til trykkmåleren på O 2 -flasken og informasjonen som brukeren la inn i menyelementet O2 FL VARIG. Den kalkulerte oksygenmengden skal bare brukes som referanse. Side 1-4 LTV 1200 ventilator Brukerhåndbok best.nr , Rev. C

15 ADVARSEL! Ventilasjonsvariabler og O 2 -forbruk - Variasjoner i pasientens minuttventilasjon, I/E-forhold og/eller ventilatorinnstillinger eller utstyrsstatus (f.eks. lekkasje) påvirker oksygenforbruket. Hvis pasientens tilstand krever det, bør det være en reserveflaske eller annen oksygenkilde tilgjengelig til enhver tid. Før du bruker en strømutgang eller sigarettenner i bil - Før du bruker en sigarettenner i bil eller andre strømutganger som strømkilde for ventilatoren, må du kontrollere at ventilatorens interne batteri er fulladet og i god stand. Dårlig kontakt i sigarettenneren eller strømutgangen, defekter i det elektriske systemet (batteri, ladesystem osv.) eller bruk av utstyr i bilen (klimaanlegg, høyvoltslamper, høyeffekt-radioutstyr osv.) kan føre til at ventilatoren får lavere spenning enn nødvendig og at alarmen INGEN NETTSP. utløses. I slike tilfeller bytter ventilatoren til det interne batteriet. Ikke-godkjente deler eller tilbehør - Det kan føre til alvorlig skade på pasient hvis ikke-godkjente deler eller tilbehør brukes. Kun deler som uttrykkelig er godkjent av Pulmonetic Systems kan brukes sammen med LTV 1200-ventilatorer. Ikke-godkjente adaptere - Det skal bare brukes tilbehør fra Pulmonetic Systems for å koble ventilatoren til pasientalarmsystemer. Slikt tilbehør har innebygde sikkerhetsfunksjoner for å redusere faren for elektrisk støt. Tilbehøret må ikke modifiseres på noen måte. Kontakt for pasientalarm - Påfør ikke mer enn 25 Vrms eller 32 VDC til kontakten for pasientalarmsystemet. Service og reparasjon av ventilatoren - All service og reparasjon av LTV 1200-ventilatoren skal kun utføres av kvalifisert servicepersonell. Pasientkretser - Pasientkretser, ekspirasjonsventil og vannfeller leveres rene, men ikke sterile fra Pulmonetic Systems. Følsomhet overfor ultrafiolett lys - Materialet som bruke i flergangsslangene til pasientkretsen er ikke UV-stabilt. Unngå at slangene utsettes for ultrafiolett lys. Monteringsskruer - Se informasjonen som er vedlagt skruesettet fra Pulmonetic Systems, art.nr , for å finne riktige monteringsskruer eller plassering av skruer, type og lengde som skal brukes når eksternt utstyr skal byttes ut eller kobles fra ventilatoren. Bruk av monteringsskruer - Det kan oppstå skade inne i ventilatoren hvis det benyttes monteringsskruer med feil lengde ved tilkobling eller frakobling av eksternt utstyr. Utstyr for pasientkretsen - Bruk av utstyr som taleventiler, varmevekslere og filtre gir ytterligere motstand i pasientkretsen. Hvis utstyret kobles fra, kan dette føre til at alarmen for lavt trykk ikke utløses. Forsikre deg om at alarmgrensen for lavt trykk passer til utstyret når det brukes i pasientkretsen. Innstillinger for lavt minuttvolum - Knappen Lav min. vol. bør stilles inn på den høyeste verdien som er klinisk hensiktsmessig. Hvis det er nødvendig å stille inn alarmen for lavt minuttvolum på lavere verdier eller slå den av ("- - -"), må du vurdere om annet overvåkingsutstyr bør benyttes (slik som pulsoksymeter med lydalarm eller pasientmonitor med EKG og respirasjon). Brukerhåndbok LTV 1200 ventilator Side 1-5 best.nr , Rev.C

16 Forholdsregler FORSIKTIG! Sterilisering av ventilatoren - Ventilatoren må ikke steriliseres. Det kan føre til permanente skader. Rengjøringsmidler - Bruk ikke rengjøringsmidler som inneholder ammoniakklorid eller andre klorkomponenter, mer enn 2 % glutaraldehyd, fenoler eller som har ripende effekt. Slike midler kan skade ventilatorens plastdeler. Bløtlegging av ventilatoren - Ventilatoren må ikke senkes ned i væske. Flergangsdeler til pasientkretsen - Følgende begrensninger skal overholdes for å unngå forringing av pasientkretsens deler: 50 rengjøringssykluser eller 1 år (den første av de to) Autoklavering med damp: Trykk: 20 PSIG Temperatur: 135 C Tid: 6 minutter Flytende steriliseringsmidler: Bruk ikke noen av de følgende midler til å rengjøre, desinfisere eller sterilisere pasientkretsen: Ketoner Klorbaserte løsninger Fenol (>5 %) Klorbaserte hydrokarboner Uorganiske syrer Aromatiske hydrokarboner Formaldehyd Hypokloritt Flytende midler som inneholder mer enn 2 % glutaraldehyd Pasteurisering: En syklus med lunkent vaskemiddel i 30 minutter og varm vann (74 C) i 30 minutter. Tørking i en steril tørketrommel i mer enn 1 time eller 59 C. Gass (EtO): Temperatur: 55 C Porter for differensialtrykk - En luftdyse med flow mindre enn 10 l/min kan brukes til å rengjøre åpninger for differensialtrykk. Rengjøring av ekspirasjonsventil - Hell eller spray ikke flytende rengjøringsmidler inn i ekspirasjonsventilen. Tilkobling av Y-stykke - Etter rengjøring må Y-stykket kobles til pasientkretsen slik at de proksimale måleslangene vender oppover under bruk. Side 1-6 LTV 1200 ventilator Brukerhåndbok best.nr , Rev. C

17 FORSIKTIG! Vedlikehold av ekspirasjonsventilen - Ekspirasjonsventilen er et følsomt instrument og kan få skader hvis: Det ikke utvises forsiktighet ved håndtering og rengjøring av ventilen. Vaskekoster eller andre gjenstander settes inn i den. Det brukes høytrykk gjennom luftdysen for å tørke ventilen. Rengjøring av frontpanelet - Hell eller spray ikke flytende rengjøringsmidler på frontpanelet. Vedlikehold av bakteriefiltre - Hvis det brukes bakteriefiltre til ventilatoren, må alle prosedyrer fra produsenten av filtrene, overholdes. Fuktige filtre eller dampfiltre - Koble ikke et vått filter eller dampfilter til ventilatoren. Dette kan føre til skade på ventilatoren. Kontaminasjon av oksygentilførselen - Oksygen som leveres av LTV 1200-ventilatoren, kan kontamineres hvis vevsrester eller lignende kommer inn i systemet for oksygentilførsel. Sørg for at oksygentilførselen som er koblet til ventilatoren, er ren og går gjennom et filter. 1 I tillegg må hetten på ventilatorens O 2 -inngangsport være godt festet for å redusere risikoen for at forurenset luft skal komme inn i ventilatoren når den ikke er koblet til ekstern oksygentilførsel. Proksimale måleslanger - Fjern ikke de proksimale måleslangene fra pasientens Y-stykke. Sigarettennere i bil og strømutganger - Sigarettennere i bil og strømutganger er normal jordet. Hvis ventilatoren kobles til en strømutgang som ikke er jordet, går adapterens sikring og dette kan føre til skade på adapteren eller ventilatoren. Merket spenning på sigarettennere i bil - Hvis ventilatoren kobles til en sigarettenner som har feil merket spenning (mindre enn 20 A), kan en av bilens sikringer gå. Dette kan medføre at ventilatoren og eventuelt utstyr i bilen slutter å virke. Adapter til sigarettenner i bil - Ventilatoren må ikke være koblet til sigarettennerens adapter når bilen startes eller når bilen startes med startkabler. Det kan føre til skade på ventilatoren. Tuppen på adapter til sigarettenner i bil - Vær forsiktig når du kobler sigarettennerens adapter fra etter bruk. Tuppen kan være varm. Uttek for sigarettenner i bil - Når bilens motor slås av, startes eller går, kan uttaket for sigaretttenneren gi forskjellige spenninger, avhengig av tilstanden til bilens batteri. Noen bilmodeller har kun spenning i sigarettenneres uttak når motoren er startet. Kontroller indikatorlampen Ekstern strøm for å finne ut hvilken strømkilde ventilatoren bruker. Ekstern alarm - Kontroller før bruk at eksterne alarmer gir riktige meldinger fra ventilatoren. Ekstern alarm - Følg instruksjonene om bruk og vedlikehold fra produsenten av den eksterne alarmen for å sikre at utstyret fungerer som det skal. 1 I tillegg til det integrerte O 2 -filteret, art.nr , kan et eksternt oksygenfilter tilkoblet slange (art.nr ) leveres av Pulmonetic Systems, Inc. Brukerhåndbok LTV 1200 ventilator Side 1-7 best.nr , Rev.C

18 FORSIKTIG! Eksternt batteri - Det eksterne batteriet skal bare kobles til ventilatoren med en batterikabel (art.nr ) fra Pulmonetic Systems. Denne kabelen er jordet og sikrer trygg tilkobling av batteriet til ventilatoren. Elektrisk jording - Hvis jordingen svikter, kan berøring av ventilatoren føre til elektrisk støt. For å unngå dette og sikre ordentlig jording, må det kun brukes den medfølgende jordede nettledningen. Nettledning må ikke modifiseres, skal holdes i god stand og kobles til en jordet stikkontakt. Dekk ikke ventilatoren til - For å unngå skade på ventilatoren må den ikke dekkes til under bruk eller plasseres i nærheten av andre gjenstander som kan føre til at driften eller ytelsen til ventilatoren påvirkes. Mens ventilatoren brukes, må det være tilstrekkelig plass rundt ventilatoren til at luft kan sirkulere fritt. Elektrostatisk utladning - Det anbefales ikke å bruke elektriske ledende slanger. Bruk av slikt materiale kan føre til skade på ventilatoren på grunn av statisk elektrisitet. Ekstern DC-strømkilde eller eksternt batteri - Når du kobler LTV 1200-ventilatoren til en ekstern DC-strømkilde eller eksternt batteri, må du bare bruke den godkjente metoden og de godkjente kontaktene som er spesifisert i Kapittel 14 - Bruk av strøm og batteri. AC-strømkilde - Når du kobler ventilatoren til en AC-strømkilde, må du bare bruke en godkjent LTV AC-adapter. Kontroll av nettstrømmens jording - Hvis det er tvil om nettstrømmens jording, må ventilatoren brukes med det interne batteriet, et eksternt batteri eller en ekstern DC-strømkilde. Brannfare i sikringer - Hvis sikringer skiftes ut med sikringer med annen spenning eller merket elektrisk strøm, kan det føre til brann. Oppbevaringstemperatur - Hvis LTV 1200-ventilatoren oppbevares ved temperatur over 60 C, i lengre perioder, kan det interne batteri ta skade og levetiden kan bli kortere. Kontakt for pasientalarmsystem - Påfør ikke mer enn 25 Vrms eller 32 VDC til kontakten for pasientalarmsystem. Ventilatorsjekk - Det må utføres en ventilatorsjekk før LTV 1200-ventilatoren tas i bruk. Utfør sjekken igjen hvis du er i tvil om ventilatorens funksjonalitet Utløserknapp - For å unngå skade på ventilatoren eller strømkontakten må du trykke på utløserknappen før du tar kontakten ut av ventilatoren. Side 1-8 LTV 1200 ventilator Brukerhåndbok best.nr , Rev. C

19 Symboler Symbol Samsvar 2 Tittel Program ISO 3864 (Tidl. IEC 348) Symbol No.B.3.1 IEC 417 Symbol No. 417-IEC-5016 IEC 417 Symbol No. 417-IEC-5035 IEC 417 Symbol No. 417-IEC-5019 IEC 417 Symbol No. 417-IEC-5333 IEC 417 Symbol No. 417-IEC-5031 IEC 417 Symbol No. 417-IEC-5032 IEC 417 Symbol No. 417-IEC-5172 IEC Symbol No Forsiktig (se medfølgende dokumenter) Sikring Utgang Beskyttelsesjord (jording) Utstyr, type BF Likestrøm Vekselstrøm Klasse II-utstyr Lyd; audio Angir at brukeren bør følge sikkerhetsinstruksjonene i brukerhåndboken. Angir sikringsboksene og plasseringer. Angir en utgang der det er nødvendig å skille mellom innganger og utganger. Angir en kontakt som er beregnet for tilkobling av en ekstern jordingsledning for beskyttelse mot elektrisk støt i tilfeller det oppstår en feil på kontaktens jord. Angir at utstyret er type BF i samsvar med IEC-publikasjon 601. Angir på merkeskiltet at utstyret bare er egnet for likestrøm, for å identifisere relevante kontakter. Angir på merkeskiltet at utstyret bare er egnet for vekselstrøm, for å identifisere relevante kontakter. Angir at utstyret oppfyller sikkerhetskravene for klasse II-utstyr. Angir koblinger eller kontakter for lydsignaler. 2 Referanse IEC Medical Electrical Equipment, 2 nd. Edition 1988 Brukerhåndbok LTV 1200 ventilator Side 1-9 best.nr , Rev.C

20

21 Kapittel 2 - OVERSIKT OVER VENTILATOREN LTV 1200-ventilatoren er en ventilator med høy ytelse og lav vekt, utformet for å gi makismal funksjonalitet samtidig som størrelsen er så liten som mulig. Ventilatoren har følgende funksjoner: Ventilasjon med høy ytelse i et lite, lett apparat (25,5 x 30,5 x 7,5 cm, 6,1 kg). Turbinteknologi sørger for at ventilatoren kan fungere uten ekstern gasskilde under trykk. Ventilasjonsmodusene CPAP 3, SIMV 4, Kontroll, Ass/Kontr og sikkerhetsventilasjon ved apné. Ventilasjon i NPPV 5 -modus. Volumkontrollert, trykkontrollert og trykkstøttet ventilasjon. Avvenning i CPAP-modus som en støtte når pasienten skal vennes av fra ventilatoren. Variable alarminnstillinger, inkludert høyt topptrykk, lavt topptrykk, lavt minuttvolum, apné, høy frekvens, høyt PEEP og lavt PEEP. Oksygenblanding både fra en oksygenkilde med høyt trykk og med lavt trykk, O 2 -spyling og kontroll av gjenværende mengde i O 2 -flaske. Låsbare kontroller på frontpanelet. Overvåking av frekvens (f), I/E-forhold, MAP, minuttventilasjon (VE) PEEP, PIP og tidalvolum (Vte). Visning av trykket i pasientkretsen i sanntid, med indikator for topptrykk. Variable avslutningsbetingelser for trykkstøtte, inkludert avslutning på grunn av maksimal inspirasjonstid og prosent av toppflow. Avslutning på grunn av prosent av toppflow ved trykkontroll. Brukeren kan velge innstilling. Forhåndsinnstilt for rask klargjøring til pasient. Lekkasjekompensasjon for å forbedre trigging når det er lekkasje i pasientkretsen. Kan velge lydsignal med én eller to toner. Kan brukes med forskjellige strømkilder, inkludert nettstrøm, internt batteri og eksterne likestrømskilder. Indikasjon for bruk LTV 1200-ventilatoren er beregnet for å gi kontinuerlig eller intermitterende ventilasjonsstøtte til personer som trenger mekanisk ventilasjon. Ventilatoren er et medisinsk apparat og skal bare brukes av kvalifisert personell under veiledning av lege. Ventilatoren kan brukes til voksne og barn med vekt på minst 5 kg, som trenger følgende typer ventilasjonsstøtte: Positivt trykkventilasjon, levert invasivt (via endotrakealtube eller trakeostomitube) eller ikkeinvasivt (via maske eller nesekateter). Modusene Ass/Kontr, SIMV, CPAP eller NPPV. Ventilatoren er egnet for bruk på sykehus, i hjem og under transport. FORSIKTIG! Ifølge amerikansk lovgivning kan dette utstyret bare selges av eller etter forordning av lege. 3 Kontinuerlig positivt luftveistrykk 4 Synkronisert intermitterende mandatoritsk ventilasjon 5 Ikke-invasiv, positiv trykkventilasjon Brukerhåndbok LTV 1200 ventilator Side 2-1 best.nr , Rev.C

22 Nødvendig strømforsyning Du trenger følgende for å kunne bruke ventilatoren: Strømkilde: Pulmonetic Systems art.nr , 110 V eller 220 V AC-strømkilde, eller 11 V til 15 V DC-strømkilde. Dette kan være et eksternt batteri eller et DC-strømsystem. 6 Høyere FiO 2 : Oksygenkilde med høyt trykk mellom 40 PSIG og 80 PSIG eller oksygenkilde med lav flow og lavt trykk mindre enn 10 PSIG. ADVARSEL! Personale uten opplæring - Kun personale med nødvendig opplæring skal bruke ventilatoren. Den skal brukes av sykepleiere og annet faglært personell under rettledning av lege og i henhold til gjeldende lover og forskrifter. Pasientovervåking - Pasienter som er avhengig av en ventilator bør overvåkes kontinuerlig av kvalifisert personale. Personalet bør ha kunnskap om tiltak hvis utstyret svikter eller det oppstår andre situasjoner der utstyret ikke fungerer. Det skal være annen metode for ventilasjon av pasienten tilgjengelig, og personalet skal være kjent med prosedyrer for nødventilasjon. 6 Flyselskaper tillater normalt bare batterier med tørre celler ombord i fly. Noen flyselskaper tillater elektrisk ledning for tilkobling, hvis dette avtales på forhånd. Pulmonetic Systems anbefaler at brukeren kontrollerer slike forhold med flyselskapet før avreise. Side 2-2 LTV 1200 ventilator Brukerhåndbok best.nr , Rev. C

23 Informasjon/assistanse Du kan få ytterligere informasjon eller hjelp til feilsøking ved bruk av ventilatoren ved å kontakte kvalifisert servicepersonell eller: Pulmonetic Systems, Inc Medina Rd., Suite 100 Minneapolis, Minnesota Tlf.: (763) Customer Care Center: (800) Faks: (763) E-post: Nettsted: Brukerhåndbok LTV 1200 ventilator Side 2-3 best.nr , Rev.C

24 Side 2-4 LTV 1200 ventilator Brukerhåndbok best.nr , Rev. C

25 Kapittel 3 - VENTILASJONSTYPER Dette kapittelet inneholder informasjon om de forskjellige ventilasjonstypene som ventilatoren har. Kapittelet beskriver også hvordan du starter en ventilasjonstype, hvilke begrensninger en ventilasjon har, når den bytter fra inspirasjon til ekspirasjon samt når ventilasjonen gis. Følgende termer brukes om ventilasjonstyper: Starte Begrensning Bytte fase Hva som utløser en ventilasjon. En ventilasjon kan startes av en pasientrigger, ved å trykke på knappen Manuell insp. eller av ventilatoren basert på innstilt frekvens og ventilasjonsmodus. Hvordan ventilasjonen er styrt. En ventilasjon kan være begrenset av maksimalt trykk i pasientkretsen eller maksimal flow. Hva som forårsaker at ventilasjonen bytter fra inspirasjonsfasen til ekspirasjonsfasen. Bytte av fase kan være styrt av ventilatoren basert på innstilt tid eller levert volum, eller av en alarm som for eksempel alarm for høyt trykk. Ventilasjonstyper En ventilasjon er definert i forhold til hvordan den startes, begrenses og hva som trigger bytte av fase. Følgende ventilasjonstyper kan velges: mekanisk, assistert og pasient. Mekanisk Assistert Pasient 7 Startes av - Ventilator Pasient Pasient Begrenses av - Ventilator Ventilator Ventilator Fase byttes av - Ventilator Ventilator Pasient En ventilasjon kan gis på en av følgende måter: volumkontrollert, trykkontrollert, trykkstøttet og spontant. Disse beskrives nærmere nedenfor. I tillegg gjelder følgende parametere for alle ventilasjoner: Minimum inspirasjonstid er 300 ms. Minimum ekspirasjonstid er 346 ms. Når pasienttrigger er aktivert, kan triggere oppdages under ekspirasjonen etter at minimum ekspirasjonstid har gått. 7 Trykkstøtte eller spontan Brukerhåndbok LTV 1200 ventilator Side 3-1 best.nr , Rev.C

26 Volumkontrollert ventilasjon Ved volumkontrollert ventilasjon leveres innstilt tidalvolum i løpet av innstilt inspirasjonstid og flow leveres som en nedadgående kurve. Toppflow kalkuleres ut fra tidalvolum og inspirasjonstid og endelig flow er 50 % av toppflow. Volumkontrollert ventilasjon kan både være av typen mekanisk eller assistert. Hvis kombinasjonen av inspirasjonstid og tidalvolum fører til en startflow <20 l/min, vil endelig flow være 10 l/min som en utflatende kurve. Side 3-2 LTV 1200 ventilator Brukerhåndbok best.nr , Rev. C

27 Trykkontrollert ventilasjon Ved trykkontrollert ventilasjon 8 leveres flow for å øke trykket i pasientkretsen til trykket er lik innstillingen for trykkontroll. Dette trykket beholdes i innstilt inspirasjonstid. Trykkontrollert ventilasjon kan både være av typen mekanisk eller assistert. Ved trykkontrollert ventilasjon kan flow- og trykkurvene endres ved å justere stigetid. 8 Trykkontrollert og trykkstøttet ventilasjon kompenserer for PEEP. En innstilling for trykkontroll på for eksempel 20 cmh 2 O og en PEEP-innstilling på 10 cmh 2 O gir et topptrykk på 30 cmh 2 O (20 cmh 2 O over innstilt PEEP). Brukerhåndbok LTV 1200 ventilator Side 3-3 best.nr , Rev.C

28 Trykkontrollert ventilasjon (forts.) Trykkontrollert ventilasjon har et valgfritt kriterium for avslutning på grunn av flow. Hvis flowavslutning er på, kan trykkontrollerte ventilasjoner avsluttes både av tid og flow. Hvis flow faller til innstilt PC FLOW TERM før inspirasjonstiden er ferdig, starter ekspirasjon. Side 3-4 LTV 1200 ventilator Brukerhåndbok best.nr , Rev. C

29 Trykkstøttet ventilasjon Ved trykkstøttet ventilasjon 9 leveres flow for å øke trykket i pasientkretsen til trykket er lik innstillinger for trykkstøtte. Dette trykket beholdes til flow faller under en variabel prosent av toppflow. Trykkstøttet ventilasjon kan også bytte fra inspirasjonsfase til ekspirasjonsfase av en variabel tidsgrense eller ved å overskride tiden for 2 ventilasjoner. Trykkstøttet ventilasjon kan være av typen Pasient. For noen pasienter kan det være nyttig å endre prosenten for flowavslutning. Hvis FLOW TERM velges mellom 10 % og 40 %, endrer dette lengden og volumet på inspirasjonen og det øker pasientens komfort. 9 Trykkontrollert og trykkstøttet ventilasjon kompenserer for PEEP. En innstilling for trykkontroll på for eksempel 20 cmh 2 O og en PEEP-innstilling på 10 cmh 2 O gir et topptrykk på 30 cmh 2 O (20 cmh 2 O over innstilt PEEP). Brukerhåndbok LTV 1200 ventilator Side 3-5 best.nr , Rev.C

30 Spontan respirasjon Ved spontan respirasjon leveres flow i forhold til pasientens behov, og trykket i pasientkretsen beholdes ved målt PEEP fra forrige respirasjon. Ekspirasjonen starter når flowen faller under innstillingen for trykkstøttet flowavslutning eller under 3 l/min. Spontan respirasjon kan også avbrytes når tiden for 2 respirasjonsperioder har gått. Spontan respirasjon er av typen Pasient. Side 3-6 LTV 1200 ventilator Brukerhåndbok best.nr , Rev. C

31 Kapittel 4 - VENTILASJONSMODUSER LTV 1200-ventilatoren har følgende ventilasjonsmoduser: Kontroll Ass/Kontr SIMV - synkronisert intermitterende mandatorisk ventilasjon CPAP - kontinuerlig positivt luftveistrykk Sikkerhetsventilasjon ved apné NPPV - ikke-invasiv positiv trykkventilasjon Modusene beskrives nærmere nedenfor. Kontrollmodus Ventilatoren innstilles til Kontrollmodus når du velger Ass/Kontr og Følsomhet innstilles på streker "-". I kontrollmodus gir ventilatoren volum- eller trykkontrollert ventilasjoner med innstilt Frekvens. Pasienttrigging er ikke tillatt. Ass/Kontr-modus Ventilatoren innstilles til Ass/Kontr når du velger Ass/Kontr og Følsomhet er på. I Ass/Kontrmodus gir ventilatoren minst et innstilt antall volum- eller trykkontrollerte ventilasjoner. Pasienten kan i tillegg trigge flere ventilasjoner (trykk - eller volumkontrollerte). Brukerhåndbok LTV 1200 ventilator Side 4-1 best.nr , Rev.C

32 SIMV-modus Ventilatoren innstilles til SIMV-modus når SIMV/CPAP velges og Frekvens innstilles mellom 1 og 80. SIMV-modus kan kombineres med assistert mekanisk ventilasjon eller pasientventilasjon. Når den første pasienttrigger oppdages i en ventilasjonssyklus, gir ventilatoren en assistert ventilasjon. Ved de etterfølgende pasienttriggere i samme ventilasjonssyklus gir ventilatoren spontan respirasjon eller trykkstøtte (hvis dette er innstilt). Hvis pasienten ikke trigget under forrige ventilasjonssyklus, gis en mekanisk ventilasjon ved begynnelsen av neste ventilasjon. Hvis pasienten trigget under forrige ventilasjonssyklus, gir ventilatoren ikke en mekanisk ventilasjon ved begynnelsen av neste ventilasjon før innstilt apnéintervall overskrides. MERK! LTV -ventilatorene har sikkerhetsventilasjon ved apné. Hvis innstilt apnéintervall (maksimal tid tillatt fra starten på en ventilasjon og til starten på neste ventilasjon) overskrides, utløses APNOE-alarmen og ventilatoren aktiverer sikkerhetsventilasjon ved apné. Side 4-2 LTV 1200 ventilator Brukerhåndbok best.nr , Rev. C

33 CPAP-modus Ventilatoren innstilles til CPAP-modus når du velger SIMV/CPAP og Frekvens innstilles på streker "-". I CPAP-modus gis en pasientventilasjon når pasienten trigger. Ventilasjoner gis som trykkstøtte eller spontan respirasjon, alt etter innstillingen av trykkstøtte. MERK! LTV -ventilatorene har sikkerhetsventilasjon ved apné. Hvis innstilt apnéintervall (maksimal tid tillatt fra starten på en ventilasjon og til starten på neste ventilasjon) overskrides, utløses APNOE-alarmen og ventilatoren aktiverer sikkerhetsventilasjon ved apné. Brukerhåndbok LTV 1200 ventilator Side 4-3 best.nr , Rev.C

34 NPPV-modus Du kan velge NPPV-modus (ikke-invasiv positiv trykkventilasjon) som den primære ventilasjonsmodusen. I NPPV-modus veksler ventilatoren mellom IPAP (trykkstøtte) og EPAP (PEEP). Når pasienten trigger, gir ventilatoren en trykkstøttet ventilasjon. ADVARSEL! Det må kun brukes masker uten ventil (ingen lufting eller lekkasjeventil) sammen med ventilatoren. Hvis pasienten bruker en maske med lufting/ventil, slipper ekspirasjonsluften ut gjennom hullene/ventilen, vinkel- eller sviveladapteren. Med en maske uten ventil går all ekspirasjonsluft ut gjennom ventilatorens ekspirasjonsventil. Bruk av maske med ventil vil tømme oksygenflasken raskere og kan også føre til manglende synkronisering mellom pasienten og ventilatoren. Hvis masken ikke festes ordentlig på pasientens ansikt, kan det føre til kraftig lekkasje. Side 4-4 LTV 1200 ventilator Brukerhåndbok best.nr , Rev. C

35 Sikkerhet ved apné LTV 1200-ventilatoren har en sikkerhetsmodus ved apné. Apnéventilasjon starter når apnéintervallet er overskredet (det har gått lengre tid siden forrige ventilasjon enn innstilt intervall). Når en apnéalarm utløses, skjer følgende: Hvis en inspirasjon pågår, bytter ventilatoren til ekspirasjonsfase. Ventilatoren starter apnéventilasjon i Ass/Kontr-modus i henhold til gjeldende innstillinger. De aktive kontrollene lyser med full intensitet og alle andre kontroller er dempede. Respirasjonsfrekvensen ved apnéventilasjon bestemmes slik: Hvis innstilt respirasjonsfrekvens er = 12 resp/min, blir apnéfrekvensen lik innstilt respirasjonsfrekvens. Hvis innstilt respirasjonsfrekvens er < 12 resp/min og frekvensen ikke er begrenset av andre ventilatorinnstillinger, blir apnéfrekvensen 12 resp/min. Hvis innstilt respirasjonsfrekvens er < 12 resp/min, blir apnéfrekvensen den høyeste tillatte frekvensen. Ventilatoren avslutter apnéventilasjonen og går tilbake til forrige ventilasjonsmodus når apnéalarmen tilbakestilles eller pasienten har trigget to påfølgende ventilasjoner. Apnéintervallet kan endres i menyen for tilleggsfunksjoner. Brukerhåndbok LTV 1200 ventilator Side 4-5 best.nr , Rev.C

36 Volumkontrollert/Trykkontrollert ventilasjon LTV 1200-ventilatoren har funksjon for både volumkontroll og trykkontroll. Når Volum er valgt, gis alle ventilasjoner (både mekanisk og assistert) som volumkontrollert ventilasjon. Ventilasjoner gis i henhold til innstillingene Tidalvolum og Insp. tid. Du finner mer informasjon om volumkontrollert ventilasjon i Kapittel 6 - Kontroller, Tidalvolum. Når Trykk er valgt, gis alle ventilasjoner (både mekanisk og assistert) som trykkontrollert ventilasjon. Ventilasjoner gis i henhold til innstillingene Trykkregulering og Insp. tid. Du finner mer informasjon om trykkontrollert ventilasjon i Kapittel 6 - Kontroller, Trykkontroll. Bias-flow LTV 1200-ventilatoren har en konstant bias-flow på 10 l/min under ekspirasjonsfasen for å hjelpe ved pasienttrigging. Når alternativet for O2-bevaring er på, er bias-flow 0 l/min og ventilatorens hjelp ved pasienttrigging er redusert. Du finner mer informasjon om bias-flow og O2-bevaring i kapittel 10 - Tilleggsfunksjoner, O2-bevaring. ADVARSEL! O 2 -bevaring Når BEVARING PÅ er valgt, innstiller LTV 1200 automatisk bias-flow til 0 l/min og velger trykkontrollert trigging. Noen pasienter kan ha vansker med å trigge en ventilasjon når biasflow er 0 l/min. Side 4-6 LTV 1200 ventilator Brukerhåndbok best.nr , Rev. C

37 Kapittel 5 - BRUKE KONTROLLENE OG INDIKATORENE Ventilatorinnstillinger Diagrammet nedenfor viser hvordan kontrollene og displayene på frontpanelet er ordnet. Brukerhåndbok LTV 1200 ventilator Side 5-1 best.nr , Rev.C

38 Stille inn en kontroll Det er fem ulike kontroller på LTV 1200-ventilatoren. Disse er: Variable ventilatorinnstillinger Knapper Innstilling-hjulet Tilleggsfunksjoner Mekaniske kontroller Kontroller og alarmer som vises på frontpanelet. Knapper du kan trykke på for å velge et alternativ eller utføre en funksjon. Brukes til å velge ventilatorinnstillinger og til å navigere i menyene for tilleggsfunksjonene. Ventilasjonsalternativer som ikke har kontroller på frontpanelet, men som er tilgjengelige via en spesialmeny. Kontroller som styres av maskinvaren og som ikke kan justeres av brukeren, for eksempel overtrykksventil. Følgende avsnitt beskriver hvordan du skal stille inn de ulike kontrollene. Variable ventilatorinnstillinger Slik stiller du inn en variabel ventilatorinnstilling: 1) Velg innstillingen ved å trykke på den tilhørende knappen. Displayet for den valgte innstillingen beholder vanlig lysstyrke, mens de andre innstillingsdisplayene dempes. 2) Endre ventilatorinnstillingen ved å vri på Innstilling-hjulet. Vri med klokken for å øke og mot klokken for å redusere verdien. Hvis du vrir sakte på hjulet, endres innstillingen med et lite trinn. Hvis du vrir raskere på hjulet, endres innstillingen med et større trinn. 3) Deaktiver innstillingene ved å: Vente i 5 sekunder eller Trykke på den valgte knappen én gang til eller Velge en annen innstilling eller Trykke på Betj.lås Når innstillingen er deaktivert, går alle displayene tilbake til normal lysstyrke. Den nye verdien aktiveres så snart innstillingen er deaktivert. Side 5-2 LTV 1200 ventilator Brukerhåndbok best.nr , Rev. C

39 Knapper Knapper har én av tre funksjoner: Slå en funksjon på eller av, slik som betjeningslåsen. Veksle mellom to funksjoner, slik som volum- eller trykkontrollert ventilasjon. Utføre en funksjon, slik som manuell ventilasjon. Trykk på knappen for å aktivere funksjonen eller endre status for funksjonen. En grønn indikatorlampe ved siden av knappen viser at funksjonen er slått på. Du må trykke en ekstra gang på modusknappene for å bekrefte en endring. Slik veksler du mellom moduser: 1) Trykk på modusknappen. Den tilhørende indikatorlampen blinker i fem sekunder. 2) Trykk på modusknappen én gang til mens indikatorlampen blinker for å bekrefte endringen. Ventilatoren skifter til den nye modusen. Du må holde På/standby-knappen inne litt lenger for å sette ventilatoren i standby. Dette er for å unngå at ventilatoren stopper ved et uhell. Trykk og hold inne På/standby i 3 sekunder for å sette ventilatoren i standby. Innstilling-hjulet Bruk Innstilling-hjulet til å velge ventilatorinnstillinger og navigere i menyene for tilleggsfunksjonene. Du kan endre en variabel innstilling ved å velge innstillingen og vri deretter hjulet med eller mot klokken til du har funnet ønsket verdi. Du finner mer informasjon om hvordan du bruker Innstilling-hjulet for å navigere i menyene for tilleggsfunksjonene i Kapittel 10 - Tilleggsfunksjoner. Tilleggsfunksjoner På menyene for tilleggsfunksjonene kan du stille inn ventilasjonsparametere som ikke har tilhørende kontroller på frontpanelet. Du finner mer informasjon om hvordan du bruker Innstilling-hjulet for å navigere i menyene for tilleggsfunksjonene i Kapittel 10 - Tilleggsfunksjoner. Brukerhåndbok LTV 1200 ventilator Side 5-3 best.nr , Rev.C

40 Lysende, dempede og blanke displayer Variable ventilatorinnstillinger vises med normal eller dempet lysstyrke. De kan også være blanke. Et display har normal lysstyrke: Når det er valgt for å skulle endres. Alle andre displayer er dempede. Når det er aktivert i gjeldende ventilasjonsmodus. Dempede displayer er ikke aktive i gjeldende modus. MERK! Innstillinger som skal brukes til sikkerhetsventilasjon ved apné, må stilles inn på hensiktsmessige verdier. Selv om disse innstillingene er dempede, brukes de hvis det oppstår en apné. Et display har dempet lysstyrke: Når en annen innstilling er valgt for å skulle endres. Når det ikke er aktivert i gjeldende ventilasjonsmodus. Et display er blankt: For å spare batteri når ventilatoren går på batteri. Hvis ingen knapp har vært trykket eller Innstilling-hjulet ikke har vært brukt på 60 sekunder, slås displayene av. Displayvinduet, de små displayene og indikatorlampene slås av. Når en alarm utløses, eller hvis en alarmmelding allerede vises, forblir displayvinduet aktivert. Trykkdisplayet er alltid aktivert. Hvis du vil slå på displayene igjen, trykker du på en knapp eller vrir hjulet. Når en opsjon slik som oksygenmikser ikke er installert. Når en ventilatorinnstilling ikke er tilgjengelig, slik som under ventilatorsjekk. Side 5-4 LTV 1200 ventilator Brukerhåndbok best.nr , Rev. C

41 Blinkende innstillinger Variable ventilatorinnstillinger og alarmer vises lysende eller blinkende. En blinkende innstilling betyr ett av følgende: Hvis du endrer en ventilatorinnstilling og displayet blinker, har innstillingen nådd en grense. Innstillingsgrenser omtales nedenfor. Hvis et alarmdisplay blinker, betyr det at en alarm er utløst. Se Kapittel 9 - Ventilatoralarmer hvis du vil ha mer informasjon om dette. Hvis et innstillingsdisplay blinker, indikerer det en spesiell tilstand slik som tidsavslutning av trykkstøttet ventilasjon. Se Kapittel 6 - Kontroller hvis du vil ha mer informasjon. Hvis indikatorlampen for Betj.lås blinker, indikerer det at du har forsøkt å endre ventilatorinnstillingene mens kontrollene på frontpanelet var låste. Se Kapittel 6 - Kontroller, Betjeningslås hvis du vil ha mer informasjon. Streker Hvis et innstillingsdisplay vises med streker - -, indikerer det at innstillingen er slått av eller ikke er tilgjengelig i gjeldende ventilasjonsmodus. Innstillingsgrenser Variable ventilatorinnstillinger kan begrenses til mindre enn det spesifiserte området av følgende grunner: For å forhindre et omvendt I/E-forhold større enn 4:1. For å sikre en inspirasjonstid på minimum 300 ms. For å sikre en ekspirasjonstid på minimum 346 ms. For å sikre en startflow på 10 l/min ved volumkontrollert ventilasjon. For å sikre en startflow på maksimum 100 l/min ved volumkontrollert ventilasjon. Når du oppdaterer en innstilling og har nådd grensen, skjer følgende: Innstillingen slutter å oppdatere og vises med høyeste (eller laveste) tillatte verdi. Innstillingsdisplayet blinker. Displayene til andre innstillinger som påvirkes av grensen, blinker. Hvis du vil endre ventilatorinnstillingen til en verdi utenfor grensene, må du endre de andre innstillingene som påvirkes av grensene. Hvis for eksempel Frekvens er innstilt på 12, er maksimal tillatte inspirasjonstid 4,0 sekunder. Du må først redusere frekvensen hvis du vil stille inn inspirasjonstiden på mer enn 4,0 sekunder. Brukerhåndbok LTV 1200 ventilator Side 5-5 best.nr , Rev.C

42 Låse ventilatorinnstillinger Kontrollene på frontpanelet kan låses slik at innstillingene ikke kan endres ved et uhell. Når kontrollene er låste, lyser indikatorlampen Betj.lås. Hvis du forsøker å velge eller endre en innstilling mens betjeningslåsen er på, vises meldingen PANELLÅS PÅ i displayvinduet og indikatorlampen Betj.lås blinker. Det kan angis to ulike vanskelighetsgrader for å låse opp kontroller: lett og hard. Lett opplåsing bør kun brukes når kvalifisert personell har tilgang til ventilatoren. Hard opplåsing bør brukes når barn eller andre personer kan ha tilgang til ventilatoren og du vil forhindre at ventilatorinnstillingene endres ved et uhell. Lett opplåsing er standardinnstillingen, og denne endres ved å bruke menyene for tilleggsfunksjonene. 10 Slik slår du på betjeningslåsen: 1) Trykk på knappen Betj.lås. Indikatorlampen Betj.lås lyser når kontrollene på frontpanelet er låste. Hvis du trykker på en knapp mens kontrollene er låste, skjer følgende: 1) Indikatorlampen Betj.lås blinker. 2) PANELLÅS PÅ vises i displayvinduet. 3) Knappetrykket ignoreres. Slik slår du av betjeningslåsen med lett opplåsing: 1) Trykk på knappen Betj.lås. Slik slår du av betjeningslåsen med hard opplåsing: 1) Trykk på og hold inne Betj.lås i 3 sekunder. Disse innstillingene påvirkes ikke av betjeningslåsen og virker selv når denne låsen er på: Manuell insp., Reset alarm og Velg. MERK! Betj.lås fungerer også som en Escape-tast i menyene for tilleggsfunksjonene. Lagre innstillinger Når en ventilatorinnstilling er valgt, lagres verdien i et permanent minne. 11 Innstillingene som lagres i dette minnet, kan brukes når ventilatoren slås på neste gang. 10 Se Kapittel 10 - Tilleggsfunksjoner, Knappelås av hvis du vil ha mer informasjon. 11 Et permanent minne slettes ikke når ventilatoren slås av eller kobles fra. Side 5-6 LTV 1200 ventilator Brukerhåndbok best.nr , Rev. C

43 Kapittel 6 - KONTROLLER Dette kapittelet forklarer hvordan hver av kontrollene på frontpanelet på LTV 1200-ventilatoren fungerer. Ass/Kontr - SIMV/CPAP - NPPV Denne knappen veksler mellom ventilasjonsmodusene Ass/Kontr, SIMV/CPAP og NPPV. Når du trykker på knappen, skjer følgende: Ett trykk velger den første modusen i serien (Ass/Kontr), og den tilhørende indikatorlampen blinker. Neste trykk bekrefter valget. Indikatorlampen lyser. Hvis du trykker på knappen én gang til, blinker SIMV/CPAP. Hvis du trykker enda en gang, bekreftes valget. Indikatorlampen SIMV/CPAP lyser grønt. Hvis du trykker enda en gang for å velge NPPV-modus, blinker indikatorlampen NPPV. Hvis du vil bekrefte denne modusen, må du trykke én gang til. Vær oppmerksom på at NPPV fortsetter å blinke til IPAP- og EPAP-verdier er innstilte. Du finner mer informasjon i Prosedyre for oppsett av NPPV-modus i kapittel 12 - Bruke ventilatoren. MERK! Når Ass/Kontr er valgt, er ventilatoren i Kontr- eller Ass/Kontr-modus. Dette avhenger av følsomhetsinnstillingen. Hvis Følsomhet er innstilt på streker - -, er ventilatoren i kontrollert modus. Hvis Følsomhet er innstilt på en annen verdi, er ventilatoren i Ass/Kontr-modus. Når SIMV/CPAP er valgt, er ventilatoren i SIMV- eller CPAP-modus. Dette avhenger av Frekvensinnstillingen. Hvis Frekvens er innstilt på streker - -, er ventilatoren i CPAP-modus. Hvis Frekvens er innstilt på en annen verdi, er ventilatoren i SIMV-modus. Brukerhåndbok LTV 1200 ventilator Side 6-1 best.nr , Rev.C

44 Frekvens Bruk Frekvens-knappen til å stille inn minimumsfrekvens per minutt for støttet eller kontrollert ventilasjon. Slik stiller du inn ventilasjonsfrekvensen: 1) Trykk på Frekvens. 2) Endre innstillingen ved å bruke Innstilling-hjulet. Område: - -, 1-80 resp/min MERK! Når SIMV/CPAP er valgt, er ventilatoren i SIMV- eller CPAP-modus. Dette avhenger av Frekvensinnstillingen. Hvis Frekvens er innstilt på streker - -, er ventilatoren i CPAP-modus. Hvis Frekvens er innstilt på en annen verdi, er ventilatoren i SIMV-modus. Side 6-2 LTV 1200 ventilator Brukerhåndbok best.nr , Rev. C

45 Betjeningslås Kontrollene på frontpanelet kan låses slik at innstillingene ikke kan endres ved et uhell. Det kan angis to ulike vanskelighetsgrader for å låse opp kontroller: lett og hard. Lett opplåsing er standardinnstillingen, og denne endres ved å bruke menyene for tilleggsfunksjonene 12. Du finner mer informasjon i Kapittel 5 - Låse ventilatorinnstillinger. Slik slår du på betjeningslåsen: 1) Trykk på knappen Betj.lås. Indikatorlampen Betj.lås lyser når kontrollene på frontpanelet er låste. Slik slår du av betjeningslåsen med lett opplåsing: 1) Trykk på knappen Betj.lås. Slik slår du av betjeningslåsen med hard opplåsing: 1) Trykk på og hold inne Betj.lås i 3 sekunder. Disse innstillingene påvirkes ikke av betjeningslåsen og virker selv når denne låsen er på: Manuell insp., Reset alarm og Velg. 12 Se Kapittel 10 - Tilleggsfunksjoner, Knappelås av hvis du vil ha mer informasjon. Brukerhåndbok LTV 1200 ventilator Side 6-3 best.nr , Rev.C

46 Grense for høyt trykk Bruk knappen Høyt trykk for å innstille grense for maksimalt trykk i pasientkretsen. Når grensen er nådd, skjer følgende: Alarmen HØYT TRYKK vises. En lydalarm utløses. Inspirasjonen avsluttes og ekspirasjon starter. Turbinen stopper slik at trykket i pasientkretsen reduseres når tilstanden med høyt trykk har vart i mer enn fire ganger innstilt inspirasjonstid eller mer enn 3,0 sekunder, avhengig av hvilken som er minst. Slik stiller du inn grensen for høyt trykk: 1) Trykk på Høyt trykk. 2) Endre innstillingen ved å bruke Innstilling-hjulet. Område: cmh 2 O Side 6-4 LTV 1200 ventilator Brukerhåndbok best.nr , Rev. C

47 Inspiratorisk/ekspiratorisk pause Når du trykker på knappen Insp/Exp (inspiratorisk/ekspiratorisk) Hold, veksler ventilatoren mellom følgende meldinger i displayvinduet. For hvert trykk vises neste element i rekkefølgen: INSP HOLD EXP HOLD Vanlig monitordisplay Mens INSP HOLD eller EXP HOLD vises, skjer følgende: Indikatorlampen Insp/Exp Hold blinker. Meldingen fjernes og indikatorlampen slukkes hvis du ikke har trykket på Insp/Exp Hold i løpet av 60 sekunder. Displayet går tilbake til normalt og indikatorlampen slutter å blinke hvis du trykker på Velg, Reset alarm eller Kontr. Brukerhåndbok LTV 1200 ventilator Side 6-5 best.nr , Rev.C

48 Inspiratorisk pause Den inspiratoriske pausen er lang nok til å bestemme delta P-trykket og statisk lungecompliance hos pasienten. Slik aktiverer du inspiratorisk pause: 1) Trykk på Insp/Exp Hold én gang. Displayvinduet viser INSP HOLD. 2) Trykk på og hold inne Insp/Exp Hold under voluminspirasjon. Ventilatoren utfører inspiratorisk pause ved neste volumkontrollerte ventilasjon. P PLAT vises i displayvinduet. Alle knappene som ikke kan låses, virker som normalt. Alle knappene som kan låses, ignoreres. 3) Fortsett med å holde inne knappen til voluminspirasjonen er fullført. Under handlingen skjer følgende: Ekspirasjonsventilen forblir lukket. Flowen stilles inn på 0 l/min. P PLAT xxx vises i displayvinduet, der xxx er luftveistrykket i sanntid. Ventilasjonsperioden fortsetter i den inspiratoriske fasen og det tillates ikke ventilasjonstriggere. Alarmene SLANGESETT og HØYT TRYKK avslutter handlingen. 4) Slipp opp knappen når trykkinnstillingen er P PLAT (eller når det har gått 6,0 sekunder, avhengig av hvilken som kommer først): Ekspirasjonsventilen åpnes og normal ekspirasjonsfase begynner. Displayet veksler hvert annet sekund mellom Delta P xxx, der xxx er endringen i trykk 14, C stat xxx, der xxx er statisk compliance 15 og P PLAT xxx, der xxx er platåtrykket. MERK! Timing av ventilasjonsperiode og apné deaktiveres når handlingen utføres. Derfor utløses apnéalarmen ikke under handlingen. Område: P Plat cmh 2 O Delta P cmh 2 O C Stat ml/cmh 2 O 13 P PLAT er platåtrykket under en inspiratorisk pause. 14 delta P er kalkulert som platåtrykk PEEP målt ut ifra forrige ventilasjon. 15 C Stat er kalkulert som angitt levert volum / delta P. Side 6-6 LTV 1200 ventilator Brukerhåndbok best.nr , Rev. C

49 MERK! Ventilatoren utfører ikke inspiratorisk pause under trykkontrollert, trykkstøttet eller spontan respirasjon. Hvis knappen holdes inne under ekspirasjon eller inspirasjon uten volum, skjer følgende: Tilhørende indikatorlampe blinker. Alle knappene som ikke kan låses, virker som normalt. Alle knappene som kan låses, ignoreres. Hvis knappen slippes opp før inspirasjonen er fullført, går displayet tilbake til INSP HOLD. Verdiene Delta P, C Stat eller P Plat slettes fra displayet når handlingen er fullført, hvis en knapp røres eller en alarm utløses. Etter 60 sekunder slettes alt på displayet. Brukerhåndbok LTV 1200 ventilator Side 6-7 best.nr , Rev.C

50 Ekspiratorisk pause En ekspiratorisk pause er lang nok til å bestemme auto-peep for en pasient. Slik aktiverer du en ekspiratorisk pause: 1) Trykk på Insp/Exp Hold to ganger. Displayvinduet viser EXP HOLD. 2) Hvis du trykker på og holder inne Insp/Exp Hold under volum- eller trykkontrollert ekspirasjon, aktiverer ventilatoren en ekspiratorisk pause på slutten av ekspirasjonen. Ekspirasjonen fortsetter som normalt med åpen ekspirasjonsventil og normal bias-flow. Alle knappene som ikke kan låses, virker som normalt. Alle knappene som kan låses, ignoreres. Ventilasjonen fortsetter i den ekspiratoriske fasen. Hvis det oppdages pasientaktivitet, avsluttes handlingen og hensiktsmessig ventilasjon gis. Alarmene SLANGESETT og HØYT TRYKK avslutter handlingen. 3) Fortsett med å holde inne knappen til P Exp vises med en tallverdi eller til neste ventilasjon er planlagt å skulle begynne, enten på grunn av frekvens eller manuell inspirasjon, hvis du trykket på knappen Frekvens eller Manuell insp. Under handlingen skjer følgende: Ekspirasjonsventilen lukkes. Flowen stilles inn på 0 l/min. P Exp xxx vises i displayvinduet, der xxx er luftveistrykket i sanntid. 16 Ventilasjonen forblir i den ekspiratoriske fasen. Alarmene SLANGESETT og HØYT TRYKK avslutter handlingen. Hvis det oppdages pasientaktivitet, avsluttes handlingen og hensiktsmessig ventilasjon gis. 4) Slipp opp knappen (eller når det har gått 6,0 sekunder, avhengig av hvilken som kommer først): En normal inspirasjonsfase begynner. AutoPEEP xxx vises, der xxx er auto-peep. 16 Ventilasjon starter eller deaktiverte apnéalarmer aktiveres på nytt. MERK! Timing av ventilasjonsperiode og apné deaktiveres når handlingen utføres. Derfor utløses apnéalarmen ikke under handlingen. Område: P Exp cmh 2 O AutoPEEP cmh 2 O 16 Auto-PEEP kalkuleres som P Exp på slutten av den ekspiratoriske pausen minus P Exp på slutten av normal ekspirasjon (målt PEEP). Side 6-8 LTV 1200 ventilator Brukerhåndbok best.nr , Rev. C

51 MERK! Ventilatoren utfører ikke ekspiratoriske pauser under trykkstøttet eller spontan respirasjon. Hvis knappen holdes inne under inspirasjon eller under trykkstøttet ventilasjon eller spontan ekspirasjon, skjer følgende: Tilhørende indikatorlampe blinker. Alle knappene som ikke kan låses, virker som normalt. Alle knappene som kan låses, ignoreres. Hvis knappen slippes opp før ekspirasjonen er fullført, går displayet tilbake til EXP HOLD. AutoPEEP slettes fra displayet når handlingen er fullført, hvis du trykker på en knapp eller en alarm utløses. Etter 60 sekunder slettes alt på displayet. Brukerhåndbok LTV 1200 ventilator Side 6-9 best.nr , Rev.C

52 Inspirasjonstid Denne knappen angir lengden på inspirasjonsperioden ved volum- og trykkontrollert ventilasjon. Innstillingen Insp. tid sammen med Volum brukes til å bestemme toppflow for volumkontrollert ventilasjon. Når inspirasjonstiden oppdateres, vises kalkulert toppflow i displayvinduet. Slik stiller du inn inspirasjonstid: 1) Trykk på Insp. tid. 2) Endre innstillingen ved å bruke Innstilling-hjulet. Område: 0,3-9,9 sek Side 6-10 LTV 1200 ventilator Brukerhåndbok best.nr , Rev. C

53 Lavt minuttvolum Alarmen for lavt minuttvolum angir det laveste forventede minuttvolumet som skal ekspireres. Det ekspirerte minuttvolumet kalkuleres på nytt etter hver ventilasjon. Hvis minuttvolumet ikke når opp til eller overskrider innstillingen for lavt minuttvolum: Alarmen LAV MIN. VOL. vises. En lydalarm utløses. Slik stiller du inn alarmen for lavt minuttvolum: 1) Trykk på Lav min. vol. 2) Endre innstillingen ved å bruke Innstilling-hjulet. Område: Av, 0,1-99 l ADVARSEL! Innstillingene for lavt minuttvolum - Knappen Lav min. vol. bør stilles inn på den høyeste verdien som er klinisk hensiktsmessig. Hvis det er nødvendig å stille inn alarmen for lavt minuttvolum på lavere verdier eller slå den av ("- - -"), må du vurdere om annet overvåkingsutstyr bør benyttes (slik som pulsoksymeter med lydalarm eller pasientmonitor med EKG og respirasjon). Brukerhåndbok LTV 1200 ventilator Side 6-11 best.nr , Rev.C

54 Lavt trykk Alarmen for lavt trykk kan stilles inn til å gjelde alle typer ventilasjonsinnstillinger eller til å gjelde bare trykkontrollert og volumkontrollert ventilasjon. (Du finner informasjon om hvordan du velger ventilasjonsinnstillinger i Kapittel 10 - Tilleggsfunksjoner, Alarm for lavt topptrykk.) Alarmen for lavt trykk angir det minste forventede luftveistrykket for de valgte ventilasjonsinnstillingene. Hvis luftveistrykket ikke når opp til eller overskrider innstillingen for lavt trykk, skjer følgende: Alarmen LAVT TRYKK vises. En lydalarm utløses. Slik stiller du inn alarmen for lavt trykk: 1) Trykk på Lavt trykk. 2) Endre innstillingen ved å bruke Innstilling-hjulet. Område: - -, 1-60 cmh 2 O ADVARSEL! Utstyr for pasientkretsen - Bruk av utstyr som taleventiler, varmevekslere og filtre gir ytterligere motstand i pasientkretsen. Hvis det kobles fra, kan dette føre til at alarmen for lavt trykk ikke utløses. Forsikre deg om at alarmgrensen for lavt trykk passer til utstyret når det brukes i pasientkretsen. Side 6-12 LTV 1200 ventilator Brukerhåndbok best.nr , Rev. C

55 Lavt trykk O 2 -kilde Når dette alternativet er valgt, kan oksygen leveres fra en oksygenkilde med lavt trykk / lav flow, slik som en oksygenkonsentrator eller et flowmeter som er koblet til slangen. Oksygen fra kilden med lavt trykk blandes med luft inni ventilatoren. O 2 -prosenten som pasienten får, bestemmes av O 2 -flow og minuttvolum, og reguleres ikke av ventilatoren. Bruk diagrammet for O 2 -flow (side 6-15) til å bestemme riktig O 2 -flow for ønsket FiO 2. Når O 2 -kilde med lavt trykk er valgt og en O 2 -kilde med høyt trykk kobles til ventilatoren, utløses alarmen HØYT O2 TR., og ventilatoren bytter automatisk til modusen Høyt trykk O 2 -kilde. I tillegg innstilles oksygenflowen som skal leveres, til 21 %. Når alternativet Lavt trykk O 2 -kilde ikke er valgt, forventes en oksygenkilde med høyt trykk, og oksygenblanding gjøres i ventilatoren. Ventilatoren forventer en oksygenkilde med et trykk på PSIG. O 2 -prosenten som leveres til pasienten, bestemmes av innstillingen O 2 % (O 2 -spyling) på frontpanelet på ventilatoren. Slik velger du O 2 -kilde med lavt trykk: 1) Trykk på og hold inne Lavt trykk O 2 -kilde i 3 sekunder. Når denne knappen holdes inne, blinker tilhørende indikatorlampe. Når O2-kilde med lavt trykk er valgt, lyser tilhørende indikatorlampe kontinuerlig. Når O 2 -kilde med lavt trykk er på, skjer følgende: Alarmen for lavt O 2 -trykk er deaktivert. Alarmen for høyt O 2 -trykk aktiveres ved > 10 PSIG. Displayet O 2 % (O 2 -spyling) viser dempede streker, og O 2 % kan ikke angis. Oksygenflowen må angis for å oppnå ønsket oksygenprosent. ADVARSEL! Inspirert oksygenkonsentrasjon (FiO 2 ) - Hvis pasienten har uregelmessig respirasjonsfrekvens, varierer minuttventilasjonen. Hvis det er viktig at pasienten får en nøyaktig inspirert oksygenkonsentrasjon (FiO 2 ), bør du bruke en nøyaktig oksygenanalysator med alarmer. Brukerhåndbok LTV 1200 ventilator Side 6-13 best.nr , Rev.C

56 Lavt trykk O2-kilde (forts.) MERK! Alarmen for høyt oksygentrykk ved 10 PSIG er bare aktivert når O 2 -kilde med lavt trykk er på. Når O 2 -kilde med lavt trykk er av, skjer følgende: Alarmen for lavt O 2 -trykk aktiveres ved < 35 PSIG. Alarmen for høyt O 2 -trykk aktiveres ved > 85 PSIG. O 2 % (O 2 -spyling) kan brukes til å angi ønsket oksygenprosent. MERK! Alarmen for høyt oksygentrykk ved 85 PSIG og alarmen for lavt oksygentrykk ved 35 PSIG er kun aktiverte når O 2 -kilde med lavt trykk er av og innstillingen O 2 % (O 2 -spyling) er høyere enn 21 %. Hvis oksygenmikser ikke er installert: Knappen Lavt trykk O 2 -kilde er kun aktivert når oksygenmikser er installert. Oksygen kan fremdeles leveres med lavt trykk og lav flow, men knappene Lavt trykk O 2 -kilde og O 2 % (O 2 -spyling) og alarmene for oksygentrykk er deaktiverte. Side 6-14 LTV 1200 ventilator Brukerhåndbok best.nr , Rev. C

57 Lavt trykk O2-kilde (forts.) O 2 -blanding med lavt trykk: Oksygen leveres med lavt trykk og lav flow. Bruk dette diagrammet for å bestemme den O 2 -flowen du trenger for å oppnå ønsket FiO 2. ADVARSEL! Inspirert oksygenkonsentrasjon (FiO 2 ) - Hvis pasienten har uregelmessig respirasjonsfrekvens, varierer minuttventilasjonen. Hvis det er viktig at pasienten får en nøyaktig inspirert oksygenkonsentrasjon (FiO 2 ), bør du bruke en nøyaktig oksygenanalysator med alarmer. Brukerhåndbok LTV 1200 ventilator Side 6-15 best.nr , Rev.C

58 Lavt trykk O2-kilde (forts.) Slik bestemmer du riktig O 2 -flow: 1) Finn ønsket FiO 2 (nederst i diagrammet). 2) Kalkuler pasientens minuttventilasjon ved å bruke følgende formel: tidalvolum x frekvens. 3) Følg FiO 2 opp til den relevante skråstilte VE-linjen (minuttvolum) (til høyre i diagrammet). 4) Les horisontalt tvers over til venstre side av diagrammet for å finne O 2 -flow (l/min). Slik bestemmer du levert O 2 -konsentrasjon: 1) Finn O 2 -flowen (til venstre i diagrammet). 2) Følg O 2 -flowen horisontalt mot høyre til den relevante skråstilte VE-linjen (minuttvolum). 3) Les nedover til FiO 2 (nederst i diagrammet). Side 6-16 LTV 1200 ventilator Brukerhåndbok best.nr , Rev. C

59 Manuell inspirasjon Bruk knappen Manuell insp. til å levere én (1) støttet ventilasjon. Ventilasjonen er volum- eller trykkontrollert i henhold til de gjeldende innstillingene på ventilatoren. Indikatorlampen Manuell insp. lyser under manuell inspirasjon. Slik aktiverer du manuell inspirasjon: 1) Trykk på Manuell insp. Manuell insp. er bare aktivert under ekspirasjon. Brukerhåndbok LTV 1200 ventilator Side 6-17 best.nr , Rev.C

60 O 2 % (O 2 -spyling) Knappen O 2 % (O 2 -spyling) har dobbel funksjon (O 2 % og O 2 -spyling). Når den brukes til å angi oksygenprosent som leveres av ventilatoren via oksygenmikseren (O 2 %), trykker du og slipper opp knappen O 2 % (O 2 -spyling) slik det er beskrevet nedenfor. Når knappen O 2 % (O 2 -spyling) brukes til å øke FiO 2 til 100 % i en forhåndsinnstilt tidsperiode (O 2 - spyling), trykker du på og holder inne knappen i 3 sekunder, slik det er beskrevet i Kapittel 10 - Tilleggsfunksjoner, O2-spyling. O 2 % (O 2 -spyling) angir oksygenprosenten som skal leveres via oksygenmikseren. Oksygenmikseren krever en oksygenkilde med høyt trykk og er kun aktivert når Lavt trykk O 2 -kilde ikke er valgt. 17 Når Lavt trykk O 2 -kilde er valgt, vises denne innstillingen som streker "---" og kan ikke endres. Slik stiller du inn oksygenprosenten som skal leveres av ventilatoren: 1) Trykk på og slipp opp knappen O 2 % (O 2 -spyling). 2) Endre innstillingen ved å bruke Innstilling-hjulet. Område: % ADVARSEL! Inspirert oksygenkonsentrasjon (FiO 2 ) - Hvis pasienten har uregelmessig respirasjonsfrekvens, varierer minuttventilasjonen. Hvis det er viktig at pasienten får en nøyaktig inspirert oksygenkonsentrasjon (FiO 2 ), bør du bruke en nøyaktig oksygenanalysator med alarmer. FORSIKTIG! Kontaminasjon av oksygentilførselen - Oksygen som leveres av LTV 1200-ventilatoren, kan kontamineres hvis vevsrester eller lignende kommer inn i systemet for oksygentilførsel. Sørg for at oksygentilførselen som er koblet til ventilatoren, er ren og går gjennom et filter. 18 I tillegg må hetten på ventilatorens O 2 -inngangsport være godt festet for å minske risikoen for at forurenset luft skal komme inn i ventilatoren når den ikke er koblet til ekstern oksygentilførsel. 17 Du finner mer informasjon om hvordan du bruker en kilde med lavt trykk og lav flow i Lavt trykk O2-kilde i dette kapittelet. 18 I tillegg til det integrerte O 2 -filteret, art. nr , kan et eksternt oksygenfilter tilkoblet slange (art.nr ) leveres av Pulmonetic Systems, Inc. Side 6-18 LTV 1200 ventilator Brukerhåndbok best.nr , Rev. C

61 O2% (O2-spyling) (forts.) MERK! Alarmen for høyt oksygentrykk ved 85 PSIG og alarmen for lavt oksygentrykk ved 35 PSIG er kun aktiverte når O 2 -kilde med lavt trykk er av og innstillingen O 2 % (O 2 -spyling) er høyere enn 21 %. Når oksygenmikser ikke er aktivert: O 2 % (O 2 -spyling) er kun tilgjengelig når oksygenmikser er aktivert. Oksygen kan fremdeles leveres med lavt trykk og lav flow, 19 men knappene Lavt trykk O 2 -kilde og O 2 % (O 2 -spyling) og alarmene for oksygentrykk er deaktiverte. 19 Se Lavt trykk O2-kilde i dette kapittelet hvis du vil ha mer informasjon. Brukerhåndbok LTV 1200 ventilator Side 6-19 best.nr , Rev.C

62 På/standby Med denne knappen kan du velge mellom standby og på. Når ventilatoren er på, lyser indikatorlampen På/standby. Ventilatoren virker på ekstern strøm hvis dette er tilgjengelig eller på internt batteri hvis det ikke er ekstern strøm tilgjengelig eller den eksterne strømkilden er oppbrukt. Det interne batteriet lades når ventilatoren er koblet til en ekstern strømkilde. Når ventilatoren er i standby, er indikatorlampen På/standby av. Det interne batteriet lades fortsatt. Slik slår du på ventilatoren fra standby: 1) Trykk på knappen På/standby. Hvis funksjonen for pasientopplysning er aktivert når ventilatoren slås på, deaktiveres ventilasjonen og alarmfunksjonen, og meldingen SAMME PAS. vises (se Forhåndsinnstillinger i kapittel 10 - Tilleggsfunksjoner). Du kan aktivere alarmene og starte ventilasjonen med innstillingene som var aktive før ventilatoren ble slått av. Trykk på Velg-knappen mens SAMME PAS. vises. eller Hvis du skal aktivere alarmene og starte ventilasjon med forhåndsinnstilte verdier som er tilpasset en ny pasient, vrir du Innstilling-hjulet til NY PAS. vises, og trykker på Velg. Deretter vrir du Innstilling-hjulet til ønsket pasienttype vises (SPEDBARN, BARN eller VOKSEN) og trykker på Velg (se LTV 1200 i kapittel 10 Tilleggsfunksjoner hvis du vil ha mer informasjon). Hvis du vrir på Innstilling-hjulet til EXIT vises og trykker på Velg, går ventilatoren tilbake til menyalternativet/meldingen SAMME PAS. Hvis du ikke bruker noen kontroller i løpet av 3 sekunder mens enten SAMME PAS. eller NY PAS. vises, utløses en lydalarm. Aktivering av en innstilling tilbakestiller forsinkelsen av lydalarmen. Hvis funksjonen for pasientopplysning er deaktivert når ventilatoren slås på og utfører selvtesten, startes ventilasjon (hensiktsmessige alarmer er aktiverte) med de innstillingene som var i bruk under forrige oppstartssyklus. Funksjonen for lekkasjekompensasjon (hvis den er aktivert) er deaktivert i de første 30 sekundene ventilatoren er i bruk for å hindre autosyklus. Alarmen LMV ALARM (lavt minuttvolum) er deaktivert i de første 20 sekundene og alarmen HØY F (høy frekvens) er deaktivert i de første 60 sekundene ventilatoren er i bruk for å hindre unødvendige alarmer. Slik setter du ventilatoren i standby: 1) Trykk på og hold inne På/standby i 3 sekunder. 2) En INOP-alarm utløses. Trykk på Reset alarm for å stoppe alarmen. Et lydsignal bekrefter at alarmen er kvittert for. 3) Indikatorlampen Vent. av lyser i minst 5 minutter. Side 6-20 LTV 1200 ventilator Brukerhåndbok best.nr , Rev. C

63 PEEP-kontroll PEEP betyr positivt endeekspiratorisk trykk. Slik stiller du inn PEEP: 1) Trykk på PEEP. 2) Endre innstillingen ved å bruke Innstilling-hjulet. Område: 0-20 cmh 2 O Ventilatoren har PEEP-kompensert trykkstøttet og trykkontrollert ventilasjon. På den venstre kurven (ventilasjon) er ventilatoren innstilt til trykkstøttet (eller trykkontrollert) ventilasjon på 20 cmh 2 O uten PEEP. Forskjellen eller deltaet er 20 cmh 2 O. På den høyre kurven er ventilatoren innstilt til trykkstøttet (eller trykkontrollert) ventilasjon på 20 cmh 2 O. Merk at PEEP på 5 cmh 2 O er lagt til. Ventilatoren "kompenserer" for PEEP ved å øke trykkstøttet (eller trykkontrollert) ventilasjon automatisk for å opprettholde samme forskjell eller delta på 20 cmh 2 O. Slik viser du PEEP i displayvinduet: 1) Trykk på Velg-knappen for å vise PEEP i displayvinduet. PEEP-kontroll i NPPV-modus I NPPV-modus brukes PEEP-kontrollen til å angi EPAP-verdien. Brukerhåndbok LTV 1200 ventilator Side 6-21 best.nr , Rev.C

64 Trykkontroll Denne knappen oppretter måltrykket over PEEP-innstillingen ved trykkontrollert ventilasjon. MERK! Trykkontrollert og trykkstøttet ventilasjon kompenserer for PEEP. Levert trykk kontrolleres av innstillingen for trykkontroll og påvirkes av PEEP-innstillingen. En innstilling for trykkontroll på for eksempel 20 cmh 2 O og en PEEP-innstilling på 10 cmh 2 O gir et topptrykk på 30 cmh 2 O. Inspirasjonstiden for trykkontrollert ventilasjon bestemmes av innstilt inspirasjonstid. Ventilatoren kontrollerer inspirasjonsflowen for å opprettholde det angitte luftveistrykket for det valgte tidsrommet. Slik stiller du inn nivå for trykkontroll: 1) Trykk på Trykkregulering. 2) Endre innstillingen ved å bruke Innstilling-hjulet. Slik velger du trykkontroll: 1) Bruk Volum-knappen til å velge trykkontrollert ventilasjon. 20 Område: 1-99 cmh 2 O Du kan aktivere flowavslutning under trykkontrollert ventilasjon i tilleggsfunksjonene. 21 Hvis flowavslutning er aktivert, blinker displayet Trykkregulering kort etter hver flowavsluttet ventilasjon. Du kan velge stigetid for trykkontrollert ventilasjon i tilleggsfunksjonene Se Kapittel 6 - Kontroller hvis du vil ha mer informasjon om hvordan du velger trykkontrollert ventilasjon. 21 Se Kapittel 10 - Tilleggsfunksjoner hvis du vil ha mer informasjon om hvordan du skal stille inn prosentandelen for variabel flowavslutning og aktivere flowavslutning for trykkontrollert ventilasjon. 22 Se Kapittel 10 - Tilleggsfunksjoner hvis du vil ha mer informasjon om hvordan du skal stille inn stigetiden for flow. Side 6-22 LTV 1200 ventilator Brukerhåndbok best.nr , Rev. C

65 Trykkstøtte Denne kontrollen oppretter måltrykket over PEEP-innstillingen ved trykkstøttet ventilasjon. Hvis trykkstøttet ventilasjon stilles inn på streker "- -", vil all pasientventilasjon være spontan respirasjon. Inspirasjonsflow for trykkstøttet og spontan respirasjon kontrolleres for å sikre pasientens behov. MERK! Trykkontrollert og trykkstøttet ventilasjon kompenserer for PEEP. Levert trykk kontrolleres av innstillingen for trykkstøttet ventilasjon og påvirkes av PEEP-innstillingen. En innstilling for trykkontroll på for eksempel 20 cmh 2 O og en PEEP-innstilling på 10 cmh 2 O gir et topptrykk på 30 cmh 2 O. Slik stiller du inn trykkstøttet ventilasjon: 1) Trykk på PSV. 2) Endre innstillingen ved å bruke Innstilling-hjulet. Område: - -, 1-60 cmh 2 O Trykkstøttet ventilasjon kan avbrytes av flow eller tid. Flowavslutning: Trykkstøttet ventilasjon avbrytes når flowen reduseres til en angitt prosentandel av toppflowen 23 som er levert for den ventilasjonen. Tidsavslutning: Trykkstøttet ventilasjon avbrytes 24 når inspirasjonstiden overskrider to ventilasjonsperioder eller når inspirasjonstiden overskrider den innstilte grensen for tidsavslutning før kriteriene for flowavslutning er oppfylt. 25 PSV-displayet blinker raskt hver gang ventilasjonen avbrytes på grunn av tid. Du kan velge stigetid for trykkstøttet ventilasjon i tilleggsfunksjonene. 25 Trykkstøttet ventilasjon i NPPV-modus I NPPV-modus brukes PSV-knappen til å stille inn IPAP-verdien. 23 Se Kapittel 10 - Tilleggsfunksjoner for å stille inn variabel flowavslutning for trykkstøttet ventilasjon. 24 Kun trykkstøttet ventilasjon er flow- og/eller tidsavsluttet (tidsavslutning må være aktivert). 25 Se Kapittel 10 - Tilleggsfunksjoner for å stille inn variabel tidsavslutning eller stigetiden for flow. Brukerhåndbok LTV 1200 ventilator Side 6-23 best.nr , Rev.C

66 Velg Bruk denne knappen til å endre målte data i displayvinduet og til å velge elementer på menyene i tilleggsfunksjonene. Målte data: Du kan bla gjennom visningen av målte data automatisk eller manuelt. Slik blar du automatisk gjennom tilgjengelige målte data fra en stoppet skanning: 1) Trykk på Velg-knappen to ganger i løpet av 0,3 sekunder. 2) Hvis du trykker på Velg én gang mens skanningen pågår, stopper skanningen og de gjeldende viste dataene blir stående i displayvinduet. 3) Hver gang du trykker på knappen én gang, vises neste dataelement i listen. 4) Trykk på Velg to ganger for å fortsette skanningen. De målte dataene vises i 3 sekunder. Tilleggsfunksjoner: Slik åpner du menyen for tilleggsfunksjonene: 1) Trykk på og hold inne Velg i 3 sekunder. Det første menyelementet vises, for eksempel: ALARM INNST. Se Kapittel 10 - Tilleggsfunksjoner hvis du vil ha mer informasjon om hvordan du bruker menyen for tilleggsfunksjonene. Side 6-24 LTV 1200 ventilator Brukerhåndbok best.nr , Rev. C

67 Følsomhet Bruk Følsomhet-knappen til å til å velge terskelnivå for flow som trigger ventilatoren. En flowtrigger oppstår når: Funksjonen for O 2 -bevaring er av (BEVARING AV), Følsomhet er innstilt på en verdi fra 1 til 9, og ventilatoren er i en ekspirasjonsfase, og minste ekspirasjonstid har gått, og flowen er høyere enn eller samme som Følsomhet-innstillingen. LEKKASJE-målingen som vises på menyen RT TX DATA, kan være til hjelp når du skal velge hensiktsmessig følsomhetsverdi. Følsomhetsverdien innstilles vanligvis høyere enn den viste LEKKASJE-målingen. Hvis LEKKASJE-målingen for eksempel var på 2,53, vil en minimumsfølsomhet på 3 være hensiktsmessig. En trykktrigger oppstår når: Funksjonen for O 2 -bevaring er på (BEVARING PÅ). Triggere for sikkerhetstrykk aktiveres når innstillingen er på andre verdier enn en strek "-". En trigger for sikkerhetstrykk oppstår når: Følsomhet er innstilt på en verdi fra 1 til 9, og ventilatoren er i en ekspirasjonsfase, og minste ekspirasjonstid har gått, og trykket faller under -3 cmh 2 O. Når en trigger oppdages, lyser indikatorlampen for pasientaktivitet en kort stund. MERK! Triggere deaktiveres når Følsomhet stilles inn på "-". Slik stiller du inn følsomhet: 1) Trykk på Følsomhet. 2) Endre innstillingen ved å bruke Innstilling-hjulet. Område: 1-9, -, der 1 er den mest følsomme og 9 den minst følsomme. - er av. Brukerhåndbok LTV 1200 ventilator Side 6-25 best.nr , Rev.C

68 Innstilling-hjulet Bruk Innstilling-hjulet til å velge ventilatorinnstillinger og navigere i menyene for tilleggsfunksjonene. Variable ventilatorinnstillinger: Slik endrer du verdi for en variabel ventilatorinnstilling: 1) Trykk på knappen for innstillingen som skal endres. 2) Vri Innstilling-hjulet med klokken for å øke verdien eller 3) Vri Innstilling-hjulet mot klokken for å redusere verdien. Vri hjulet sakte for å endre innstilling i små trinn. Vri hjulet raskere for å endre innstilling i større trinn. Tilleggsfunksjoner: Slik navigerer du gjennom en liste på menyen for tilleggsfunksjonene: 1) Vri Innstilling-hjulet med klokken for å vise neste menyelement eller 2) Vri Innstilling-hjulet mot klokken for å vise forrige menyelement. Side 6-26 LTV 1200 ventilator Brukerhåndbok best.nr , Rev. C

69 Reset alarm Bruk denne knappen for å kvittere for en alarm i 60 sekunder, tilbakestille en alarm, forhåndskvittere for alarmen i 60 sekunder og kvittere permanent for alarmene Vent. av og Standby. De to definisjonene nedenfor er viktige for å forstå hvordan knappen Reset alarm virker: Aktiv alarm: En alarm der tilstanden er gjeldende. Inaktiv alarm: En alarm som er utløst, men der tilstanden ikke lenger er tilstede. Kvittere for og slette alarmer: Slik kvitterer du for en aktiv alarm i 60 sekunder: 1) Trykk på Reset alarm. Lydalarmen kvitteres for i 60 sekunder. Når kvitteringsperioden er over, utløses alarmen på nytt. Slik sletter du en inaktiv alarm: 1) Trykk på Reset alarm. Alarmen fjernes fra displayet. Slik avbryter du en aktiv alarm: 1) Trykk på knappen Reset alarm to ganger. Lydalarmen kvitteres for, alarmen fjernes fra displayet og kvitteringsperioden avsluttes. Periode med forhåndskvittering Slik starter du en periode med forhåndskvittering: 1) Trykk på Reset alarm. En kvitteringsperiode på 60 sekunder begynner. Displayet blinker for alarmer som utløses i kvitteringsperioden, men lydalarmen forblir kvittert for frem til slutten av kvitteringsperioden. Alarmene Vent. av og Standby: Slik kvitterer du for alarmene Vent. av eller Standby: 1) Trykk på Reset alarm. Lydalarmen kvitteres for permanent, men indikatorlampen Vent. av lyser i minst 5 minutter. Dette påvirker ikke batteritiden. Brukerhåndbok LTV 1200 ventilator Side 6-27 best.nr , Rev.C

70 Tidalvolum Bruk Tidalvolum for å stille inn volumet som ventilatoren skal levere ved volumkontrollert ventilasjon. Levert flow er en nedadgående kurve over innstilt inspirasjonstid. Toppflowen kalkuleres ut ifra et tidalvolum og en inspirasjonstid med en maksimumsflow på 100 l/min og en minimumsflow på 10 l/min. Flow reduseres fra den kalkulerte toppflowen til 50 % av den kalkulerte toppflowen. Når tidalvolumet oppdateres, vises kalkulert toppflow i displayvinduet. Slik stiller du inn tidalvolumet: 1) Trykk på Tidalvolum. 2) Endre innstillingen ved å bruke Innstilling-hjulet. 3) Trykk på Tidalvolum én gang til for å fjerne innstillingen og bekrefte den nye verdien. Område: ml MERK! Kontroller at Volum-ventilasjon er valgt. Side 6-28 LTV 1200 ventilator Brukerhåndbok best.nr , Rev. C

71 Volumkontrollert/Trykkontrollert modus Bruk denne knappen til å veksle mellom ventilasjonsmodusene Trykkontroll og Volumkontroll. Slik veksler du mellom modusene: 1) Trykk på modusknappen én gang. Den tilhørende indikatorlampen blinker i 5 sekunder. 2) Trykk på modusknappen én gang til mens indikatorlampen blinker for å bekrefte endringen. Ventilatoren begynner å virke i den nye modusen så snart endringen er fullført. Brukerhåndbok LTV 1200 ventilator Side 6-29 best.nr , Rev.C

72 Side 6-30 LTV 1200 ventilator Brukerhåndbok best.nr , Rev. C

73 Kapittel 7 - DISPLAYER OG INDIKATORER Dette kapittelet forklarer hvordan hver av kontrollene på frontpanelet på LTV 1200-ventilatoren fungerer. Luftveistrykk Trykk-displayet er et felt med 60 indikatorlamper som brukes til å vise luftveistrykket i sanntid. Det viste trykkområdet er mellom -10 cmh 2 O og 108 cmh 2 O i trinn på 2 cmh 2 O. I tillegg til å vise luftveistrykket i sanntid, lyser én indikatorlampe som viser topptrykket for forrige ventilasjon. Displayvindu Displayvinduet er en matrise på 12 tegn, 5x7 punkter som brukes til å vise alarmer, målte data og menyelementene for tilleggsfunksjonene. Meldinger vises med følgende prioritet (høyeste til laveste): Alarmmeldinger 26 Menyelementer for tilleggsfunksjonene 27 Målte data 28 Indikatorer Dette avsnittet beskriver hensikten med indikatorlamper på frontpanelet som ikke har tilhørende frontpanelkontroller. 26 Se Kapittel 9 - Ventilatoralarmer og Kapittel 6 - Kontroller, Reset alarm hvis du vil ha mer informasjon om hvordan du sletter alarmdisplayer. 27 Se Kapittel 10 - Tilleggsfunksjoner hvis du vil ha mer informasjon om hvordan du bruker menyen for tilleggsfunksjonene. 28 Se Kapittel 8 - Målte data og Kapittel 6 - Kontroller, Velg hvis du vil ha mer informasjon om å vise målte data. Brukerhåndbok LTV 1200 ventilator Side 7-1 best.nr , Rev.C

74 Batterinivå Indikatoren Batterinivå viser nivået på tilgjengelig batteristrøm når ventilatoren brukes med internt batteri. Når ventilatoren brukes med en ekstern strømkilde, er Batterinivå av. Når ventilatoren brukes med internt batteri med de nominelle innstillingene nedenfor, viser indikatoren følgende nivåer: Alarm Farge på indikatorlampe Batterinivå Omtrentlig batteritid (Totaltid: 60 minutter) -- Grønn Internt batterinivå er tilfredsstillende 45 minutter INT. BATT. LAV INT. BATT. TOM Gul Internt batterinivå er lavt 10 minutter Rød Internt batterinivå er kritisk lavt 5 minutter Nominelle innstillinger Modus Ass/Kontr, Volum PEEP 5 cmh 2 O Frekvens 15 resp/min 0 2 % 21% Tidalvolum 800 ml Lungecompliance 50 ml/cmh 2 O Inspirasjonstid 1,5 sek Motstand i endotrakealtuben 5,87 cmh 2 O/l/sek Følsomhet 2 l/min Batteritemperatur 25 C Ventilatoren slås automatisk av hvis batteriet blir fullstendig utladet. Mens ventilatoren er avslått, kan batteriet lades litt opp i løpet av noen få sekunder/minutter. Dette kan medføre at ventilatoren automatisk slår seg på igjen og virker i en kort periode. Denne syklusen kan gjentas flere ganger, avhengig av tilstanden til batteriet. Side 7-2 LTV 1200 ventilator Brukerhåndbok best.nr , Rev. C

75 Batterinivå (forts.) ADVARSEL! Batteritid - Når alarmen INT. BATT. LAV utløses, virker ventilatoren i omtrent 10 minutter før alarmen INT. BATT. TOM utløses. De omtrentlige tidene som vises her, er basert på tester der det ble brukt de nominelle innstillingene, et nytt batteri og en full åttetimers ladesyklus slik det er spesifisert i Tillegg A - Ventilatorspesifikasjoner. Den faktiske driftstiden kan være lengre eller kortere avhengig av ventilatorens innstillinger, pasientens behov og batteriets alder eller tilstand. Det anbefales på det sterkeste at du har sikret en alternativ strømkilde FØR alarmen INT. BATT. TOM utløses for å sikre en kontinuerlig, uavbrutt pasientventilasjon. Brukerhåndbok LTV 1200 ventilator Side 7-3 best.nr , Rev.C

76 Ladestatus Indikatoren Ladestatus viser ladestatusen til det interne batteriet. Denne indikatorlampen er på når ventilatoren brukes med ekstern strøm og det interne batteriet lades. Ladestatusen vises på følgende måter: Farge på indikatorlampe Blinkende gul Grønn Gul Rød Ladestatus Ventilatoren utfører en test av batteriet før ladingen starter. Dette gjøres første gang den eksterne strømmen kobles til. Prosessen tar vanligvis noen få sekunder, men kan ta opptil en time avhengig av hvor utladet batteriet er. Det interne batteriet er helt oppladet. I denne tilstanden vil laderen fortsette å drypplade batteriet. Det interne batteriet bulklades. Batteriet er ikke helt oppladet enda. Ventilatoren har oppdaget en feil med ladingen av det interne batteriet. Batteriet kan ikke lades. FORSIKTIG! Ladefeil - Hvis indikatorlampen Ladestatus indikerer en ladefeil, må du umiddelbart kontakte kvalifisert servicepersonell. Bruk av internt batteri: Det interne batteriet skal kun brukes i korte perioder mens du bytter mellom eksterne strømkilder, i nødstilfeller eller under kort transport. Hvor lenge ventilatoren virker på internt batteri avhenger av ulike faktorer slik som innstillinger, ladenivå og batteriets tilstand. Derfor anbefales det ikke at du bruker internt batteri som standard strømkilde. Side 7-4 LTV 1200 ventilator Brukerhåndbok best.nr , Rev. C

77 Ekstern spenning Indikatoren Ekst. spenning viser det eksterne spenningsnivået mens ventilatoren brukes med en ekstern strømkilde. Når ventilatoren brukes med internt batteri, er Ekst. spenning av. Når den brukes med ekstern strøm, viser indikatoren følgende nivåer: (Se Kapittel 7 - Batterinivå hvis du vil ha informasjon om omtrentlig batteritid). Farge på indikatorlampe Grønn Gul Spenningsnivå Det eksterne spenningsnivået er tilfredsstillende Det eksterne spenningsnivået er lavt Du kan koble ventilatoren til ekstern strøm via en ekstern DC-strømkilde, eksternt batteri eller til LTV AC-adapteren. FORSIKTIG! AC-strømkilde - Når du kobler ventilatoren til en AC-strømkilde, må du bare bruke en godkjent LTV AC-adapter. Ekstern DC-strømkilde eller eksternt batteri - Når du kobler LTV 1200-ventilatoren til en ekstern DC-strømkilde eller eksternt batteri, må du bare bruke den godkjente metoden og de godkjente kontaktene som er spesifisert i Kapittel 14 - Bruk av strøm og batteri. Bruk av internt batteri: Det interne batteriet skal kun brukes i korte perioder mens du bytter mellom eksterne strømkilder, i nødstilfeller eller under kort transport. Hvor lenge ventilatoren virker på internt batteri avhenger av ulike faktorer slik som innstillinger, ladenivå og batteriets tilstand eller alder. Derfor anbefales det ikke at du bruker internt batteri som standard strømkilde. Brukerhåndbok LTV 1200 ventilator Side 7-5 best.nr , Rev.C

78 NPPV NPPV 29 -indikatorlampen lyser når NPPV-modusen er valgt. Du finner mer informasjon om NPPVmodusen i NPPV-modus i kapittel 4 - Ventilasjonsmoduser og Prosedyre for oppsett av NPPV-modus kapittel 12 - Bruke ventilatoren. Pasientaktivitet Denne indikatorlampen lyser et kort øyeblikk hver gang pasienten trigger ventilatoren. Se Kapittel 6 - Kontroller, Følsomhet hvis du vil ha mer informasjon om pasienttriggere. Vent. av Indikatorlampen Vent. av lyser når ventilatoren har statusen INOP. Dette inntreffer når: Ventilatoren settes i standby med knappen På/standby. Ventilatorens strømkilder, både eksterne og interne, er ikke nok til at ventilatoren kan brukes. Alarmen Vent. av utløses. En kontinuerlig lydalarm utløses når Vent. av aktiveres. Du kan kvittere for alarmen ved å trykke på Reset alarm. Ventilasjon av-status er en sikker modus der pasienten kan puste spontant med romluft. 29 Ikke-invasiv, positiv trykkventilasjon Side 7-6 LTV 1200 ventilator Brukerhåndbok best.nr , Rev. C

79 Kapittel 8 - MÅLTE DATA Dette kapittelet beskriver hvordan målte data vises og hvordan de kalkuleres. Målte data vises på displayvinduet og oppdateres kontinuerlig utenom når en alarm utløses eller tilleggsfunksjoner vises. MERK! Enkelte målte data avhenger av gyldige transduserkalibreringer. Hvis det ikke finnes gyldige kalibreringsdata, vises meldingen INGEN KAL DA i stedet for målte data. ADVARSEL! INGEN KAL - Hvis du bruker LTV 1200-ventilatoren mens alarmen INGEN KAL er aktiv, kan det føre til uriktige målinger av trykk og volum. Hvis denne situasjonen oppstår, må du koble pasienten fra ventilatoren, ventilere pasienten på annen måte og kontakte kvalifisert servicepersonell. Brukerhåndbok LTV 1200 ventilator Side 8-1 best.nr , Rev.C

80 Automatisk eller manuell rulling av dataene på displayet Du kan bla gjennom visningen av målte data automatisk eller manuelt. 1) Trykk på Velg-knappen to ganger i løpet av 0,3 sekunder, da vil de målte dataene vises automatisk. 2) Hvis du trykker på Velg én gang mens skanningen pågår, stopper skanningen og de gjeldende viste dataene blir stående i displayvinduet. 3) Hver gang du trykker på knappen én gang, vises neste dataelement i listen. 4) Trykk på Velg to ganger for å fortsette skanningen. De målte dataene vises i 3 sekunder i denne rekkefølgen. Display Målte data Enheter PIP Topptrykk cmh 2 O MAP Middel luftveistrykk cmh 2 O PEEP Positivt endeekspiratorisk trykk cmh 2 O f Total frekvens Respirasjoner per minutt Vte Ekspirert tidalvolum Milliliter (ml) VE Minuttvolum Liter I:E I/E-forhold Mindre enhet normaliseres til 1 I:Ecalc Kalkulert I/E-forhold basert på frekvens og Mindre enhet normaliseres til 1 inspirasjonstid Vcalc Kalkulert toppflow for volumventilasjoner Liter per minutt SBT min 30 Gjenværende tid for avvenning i CPAP-modus Minutter f/vt f 31 Total frekvens delt med gjennomsnittlig ekspirert tidalvolum, og total frekvens f/vt og ventilasjoner per minutt Etter visning av målte data vises følgende alarmmeldinger i 3 sekunder. MERK! Når automatisk rulling er aktivert, vises følgende meldinger 32 (hvis de er aktuelle) også sammen med målte data: * LMV AV * HØY F/VT AV *SBT HØY F AV * HØY F AV 33 * LO PEEP OFF * LPPS AV * LAV F/VT AV * SBT LAV F AV * HØYT PEEP AV * H&L PEEP AV * LMV LPPS AV * SBT F/VT AV * SBT F AV * F PEEP AV SBT min vises bare under avvenning i CPAP-modus. 31 f/vt f vises bare under og fem minutter etter at avvenning i CPAP-modus er avsluttet. 32 Se Kapittel 9 - Ventilatoralarmer hvis du vil ha mer informasjon. 33 Meldingene HØY F AV og F PEEP AV vises ikke under avvenning i CPAP-modus. Side 8-2 LTV 1200 ventilator Brukerhåndbok best.nr , Rev. C

81 PIP xxx cmh2o Topptrykket (PIP) viser det høyeste målte trykket under inspirasjonsfasen og de første 300 ms av ekspirasjonsfasen. 34 PIP måles og vises på slutten av inspirasjonen. MAP xx cmh2o Middel luftveistrykk (MAP) viser et løpende gjennomsnitt av luftveistrykket de siste 60 sekundene. MAP-verdier oppdateres hvert 10. sekund. PEEP xx cmh2o Positivt endeekspiratorisk trykk (PEEP) viser trykket i pasientkretsen på slutten av ekspirasjonen. PEEP-verdier vises på slutten av ekspirasjonen. F xxx Fr. Den totale frekvensen viser ventilasjoner per minutt basert på de siste 8 ventilasjonene, og inkluderer alle ventilasjonstyper. Total frekvens oppdateres på slutten av ekspirasjonen eller hvert 20. sekund. Vte xxx ml Ekspirert tidalvolum (Vte) viser tidalvolumet ved Y-stykket. Vte-verdier oppdateres og vises på slutten av ekspirasjonen. VE xx.x L Minuttvolum (VE) viser det ekspirerte minuttvolumet for de siste 60 sekundene og kalkuleres fra de siste 8 ventilasjonene. VE-verdier oppdateres og vises på slutten av ekspirasjonen eller hvert 20. sekund, den første av de to. I:E xx:xx I/E-forhold viser forholdet mellom den målte inspirasjonstiden og den målte ekspirasjonstiden. Forholdet har ingen enhet. Den minste av dette forholdet normaliseres til 1. Både normale og omvendte I/E-forhold vises. 34 Dette er for å beskytte pasienten ettersom trykket ofte er høyest i begynnelsen av ekspirasjonsfasen. Brukerhåndbok LTV 1200 ventilator Side 8-3 best.nr , Rev.C

82 I:Ecalc xx:xx Kalkulert I/E-forhold (I:Ecalc) vises basert på frekvens og inspirasjonstid. Verdien oppdateres når en av innstillingene endres. I moduser der Vcalc vises under endringer i inspirasjonstid, kan du veksle mellom Vcalc og I:E calc med knappen Velg. Vcalc xxx LPM Kalkulert toppflow er basert på innstillinger av tidalvolum og inspirasjonstid. Vcalc inkluderes i listen over målte verdier når volumventilasjon er valgt, og inkluderes ikke når trykkventilasjon er valgt. Vcalc vises automatisk når tidalvolum eller inspirasjonstid 35 endres. Når begge innstillinger er valgt bort, vises den tidligere verdien. SBT xxx min Under avvenning i CPAP-modus vises gjenværende tid i minutter til tiden som er innstilt i SBT OP har gått. Når den innstilte tiden har gått, avsluttes avvenning i CPAP-modus, og alarmen SBT AV utløses. Ventilatoren går tilbake til tidligere innstilte modus/innstillinger. xxx f/vt xx f Gjelder under avvenning i CPAP-modus: Hvis DISPLAY PÅ er valgt i menyen SBT DISPLAY f/vt, vises de aktuelle verdiene for total frekvens delt med gjennomsnittlig ekspirert tidalvolum (f/vt), og total frekvens (f). f/vt beregnes hver gang total frekvens (f) eller totalt minuttvolum (VE) kalkuleres. Ved slutten av avvenning i CPAP-modus deles de endelige verdiene for total frekvens med gjennomsnittlig ekspirert tidalvolum (f/vt), og total frekvens (f) vises i 5 minutter. 35 Vcacl vises bare når inspirasjontid er valgt i volummodus. Vcalc vises alltid når tidalvolum er valgt, uavhengig av aktuell ventilasjonsmodus. Side 8-4 LTV 1200 ventilator Brukerhåndbok best.nr , Rev. C

83 Kapittel 9 - VENTILATORALARMER Når LTV 1200-ventilatoren oppdager en situasjon som krever handling fra brukeren, utløses en alarm. Noen alarmer kan tilbakestille seg selv, for eksempel en alarm for høyt trykk som forårsakes av at pasienten hoster. Andre alarmer krever handling fra brukeren, og lydalarmene og de synlige alarmene fortsetter til problemet er korrigert. Når en alarm utløses, skjer følgende: En blinkende alarmmelding vises i displayvinduet. En lydalarm utløses. Tilhørende display blinker. Avhengig av type alarm kan det hende at andre handlinger aktiveres, slik som å avslutte en inspirasjon eller åpne ekspirasjonsventilen. Når en alarmtilstand slettes, skjer følgende: Lydalarmen kvitteres for. Alarmmeldingen fortsetter å blinke i displayvinduet. Tilhørende displayer fortsetter å blinke. ADVARSEL! Justerbare og kritiske alarmer Av sikkerhetsgrunner må alle justerbare alarmer og kritiske alarmer kontrolleres for å sikre at de virker korrekt. Lydalarmer Hvis tilstander som utløser lydalarmer ikke identifiseres og korrigeres umiddelbart, kan det føre til pasientskade. Avsnittene nedenfor beskriver hvilke alarmer som kan utløses på LTV 1200-ventilatoren og hvordan du kan korrigere dem. Brukerhåndbok LTV 1200 ventilator Side 9-1 best.nr , Rev.C

84 Alarmer APNOE, APNOE xx resp/min Når det har gått lengre tid etter starten på forrige ventilasjon enn innstilt apnéintervall, utløses alarmen APNOE. Når en apnéalarm utløses, bytter ventilatoren til sikkerhetsmodus for apné. Du finner mer informasjon om sikkerhetsmodus for apné i Kapittel 4 - Ventilasjonsmoduser, Sikkerhet ved apné. Du finner mer informasjon om variabelt apnéintervall i Kapittel 10 - Tilleggsfunksjoner. Når en apnéalarm utløses, skjer følgende: En eventuell pågående inspirasjon avsluttes. Ventilatoren bytter til sikkerhetsventilasjon ved apné. Frekvensen APNOE xx resp/min for sikkerhetsventilasjonen vises. Displayer i sikkerhetsmodus for apné lyser, og alle andre displayer er dempede. En lydalarm utløses. Når ventilatoren er i sikkerhetsmodus for apné, fortsetter alarmen å lyde. Alarmmeldingen og frekvensen blinker i displayvinduet. Ventilatoren fortsetter i sikkerhetsmodus for apné til brukeren tilbakestiller alarmen eller pasienten trigger to etterfølgende ventilasjoner. Når apnéalarmen tilbakestilles ved to etterfølgende, triggede ventilasjoner, skjer følgende: Sikkerhetsventilasjon for apné avsluttes, og ventilatoren går tilbake til forrige modus. Alarmmeldingen APNOE fortsetter å blinke i vinduet, men frekvensen vises ikke lenger. Displayer i valgt ventilasjonsmodus lyser, og alle andre displayer er dempede. Lydalarmen kvitteres for. Slik tilbakestiller du apnéalarmen og avslutter sikkerhetsventilasjon ved apné: 1) Trykk på knappen Reset alarm to ganger. Side 9-2 LTV 1200 ventilator Brukerhåndbok best.nr , Rev. C

85 INT. BATT. TOM Når ventilatoren går på intern batteristrøm og batteriets ladenivå faller under terskelen for tomt batteri, utløses alarmen INT. BATT. TOM. Av hensyn til pasientens sikkerhet kan denne alarmen bare kvitteres for i 30 sekunder, og kan ikke forhåndskvitteres. Etter at 30 sekunder har gått, kan ikke alarmen kvitteres for på nytt. Lydalarmen fortsetter til en alternativ strømkilde er tatt i bruk, eller til batteriet er utladet og ventilatoren går i INOP-modus. Denne alarmen vil alltid lyde på maksimalt volum (85 dba). ADVARSEL! Alarmen INT. BATT. TOM - Denne alarmen indikerer at det interne batteriet nesten er utladet. Koble ventilatoren umiddelbart til en ekstern strømkilde. Når alarmen for tomt batteri utløses, skjer følgende: Indikatorlampen for Batterinivå lyser rødt. Meldingen INT. BATT. TOM vises. En lydalarm utløses. MERK! Volumet for alarmen INT. BATT. TOM kan ikke senkes. Av hensyn til pasientens sikkerhet vil denne alarmen alltid lyde på fullt volum. Slik kvitterer du midlertidig for alarmen for tomt batteri: 1) Trykk på Reset alarm én gang for å kvittere for lydalarmen i 30 sekunder. Alarmen INT. BATT. TOM kan bare kvitteres for én gang og kan ikke tilbakestilles før batteriet er ladet på nytt eller det brukes ekstern strøm. Brukerhåndbok LTV 1200 ventilator Side 9-3 best.nr , Rev.C

86 INT. BATT. TOM (forts.) MERK! Når batteriet er tomt, kan ventilatoren brukes i ca. 5 minutter før den slås av. Tiden avhenger av de nominelle innstillingene, om batteriet var nytt og om en full åttetimers ladesyklus var gjennomført slik det er spesifisert i Tillegg A - Ventilatorspesifikasjoner. Den faktiske driftstiden kan være lengre eller kortere avhengig av ventilatorens innstillinger, pasientens behov og batteriets alder. Bruk av internt batteri: Det interne batteriet skal kun brukes i korte perioder mens du bytter mellom eksterne strømkilder, i nødstilfeller eller under kort transport. Hvor lenge ventilatoren virker på internt batteri avhenger av ulike faktorer slik som innstillinger, ladenivå og batteriets tilstand eller alder. Derfor anbefales det ikke at du bruker internt batteri som standard strømkilde. Ventilatoren slås automatisk av hvis batteriet blir fullstendig utladet. Mens ventilatoren er avslått, kan batteriet lades litt opp i løpet av noen få sekunder/minutter. Dette kan medføre at ventilatoren automatisk slår seg på igjen og virker i en kort periode. Denne syklusen kan gjentas flere ganger, avhengig av tilstanden til batteriet. Side 9-4 LTV 1200 ventilator Brukerhåndbok best.nr , Rev. C

87 INT. BATT. LAV Når ventilatoren går på intern batteristrøm og batteriets ladenivå faller under terskelen for lavt batteri, utløses alarmen INT. BATT. LAV. Når alarmen for lavt batteri utløses, skjer følgende: Indikatorlampen for Batterinivå lyser gult. Meldingen INT. BATT. LAV vises. En lydalarm utløses. Slik tilbakestiller du alarmen for lavt batteri: 1) Trykk på Reset alarm to ganger. ADVARSEL! Batteritid: Når alarmen INT. BATT. LAV utløses, virker ventilatoren i omtrent 10 minutter før alarmen INT. BATT. TOM utløses. Denne omtrentlige tiden er basert på tester der det ble brukt de nominelle innstillingene, et nytt batteri og en full åttetimers ladesyklus slik det er spesifisert i Tillegg A - Ventilatorspesifikasjoner. Den faktiske driftstiden kan være lengre eller kortere avhengig av ventilatorens innstillinger, pasientens behov og batteriets alder eller tilstand. Det anbefales på det sterkeste at du har sikret en alternativ strømkilde FØR alarmen INT. BATT. TOM utløses for å sikre en kontinuerlig, uavbrutt pasientventilasjon. Brukerhåndbok LTV 1200 ventilator Side 9-5 best.nr , Rev.C

88 INT. BATT. LAV (forts.) MERK! Bruk av internt batteri: Det interne batteriet skal kun brukes i korte perioder mens du bytter mellom eksterne strømkilder, i nødstilfeller eller under kort transport. Hvor lenge ventilatoren virker på internt batteri avhenger av ulike faktorer slik som innstillinger, ladenivå og batteriets tilstand eller alder. Derfor anbefales det ikke at du bruker internt batteri som standard strømkilde. Ventilatoren slås automatisk av hvis batteriet blir fullstendig utladet. Mens ventilatoren er avslått, kan batteriet lades litt opp i løpet av noen få sekunder/minutter. Dette kan medføre at ventilatoren automatisk slår seg på igjen og virker i en kort periode. Denne syklusen kan gjentas flere ganger, avhengig av tilstanden til batteriet. Side 9-6 LTV 1200 ventilator Brukerhåndbok best.nr , Rev. C

89 DEFAULTS Alle kontrollene og tilleggsfunksjonene på LTV 1200-ventilatoren har fabrikkinnstilte standardverdier. Når brukeren endrer kontrollene eller tilleggsfunksjonene, lagrer ventilatoren de nye innstillingene i et permanent minne. 36 Under selvtesten ved oppstart kontrollerer ventilatoren de lagrede innstillingene. Hvis ventilatoren oppdager lagrede innstillinger som er ugyldige, utløses DEFAULTS-alarmen, og berørte innstillinger går tilbake til standardverdier. Når alarmen DEFAULTS utløses, skjer følgende: En lydalarm utløses. DEFAULTS-meldingen blinker i displayvinduet. Alle berørte innstillinger eller funksjoner settes på standardverdi. Slik tilbakestiller du alarmen: 1) Trykk på knappen Reset alarm to ganger. 2) Velg og still kontrollen(e) eller funksjonene tilbake på innstillingen(e) du ønsker. MERK! Kontroller alle innstillingene, alarmene og alternativene for tilleggsfunksjonene, og endre dem ved behov. Gjentatte DEFAULTS-alarmer kan være tegn på et problem med ventilatorens permanente minne. Kontakt kvalifisert servicepersonell. Ventilatorverdier tilbakestilles på standardverdiene hver gang ventilatoren slås på, men kun hvis en ugyldig lagret innstilling oppdages under selvtest ved oppstart. 36 Et permanent minne slettes ikke når ventilatoren er slått av eller er frakoblet. Brukerhåndbok LTV 1200 ventilator Side 9-7 best.nr , Rev.C

90 DEFAULTS (forts.) De fabrikkinnstilte standardverdiene er: Se Kapittel 6 - Kontroller hvis du vil ha mer informasjon om spesifikke kontroller. Kontroll - Standard Kontroll - Standard Frekvens - 12 resp/min O 2 % (O 2 -spyling) - 21% Betjeningslås - På PEEP - 0 cmh 2 O Rullerende datavisning - Automatisk på Trykkregulering - 1 cmh 2 O Høyt trykk - 20 cmh 2 O Trykkstøttet ventilasjon 1 cmh 2 O Insp./eksp. pause - Av Følsomhet - 2 l/min Inspirasjonstid - 1,5 sek Tidalvolum ml Lavt minuttvolum - 2,5 l/min Ventilasjonsmodus - Ass/Kontr Lavt trykk - 5 cmh 2 O Volum-/Trykk-modus - Volum Lavt trykk O 2 -kilde - Av De fabrikkinnstilte standardverdiene for tilleggsfunksjonene er: Se Kapittel 10 - Tilleggsfunksjoner hvis du vil ha mer informasjon om spesifikke funksjoner. Funksjon - Standard Funksjon - Standard Alarmvolum - 85 dba Pasientalarm - Normal Apnéintervall - 20 sek Pasientopplysning - På Com-innstilling 37 - Data Pasienttype - SPEDBARN Knappelås av - Lett PC-flowavslutning - Av Datoformat - MM/DD/ÅÅÅÅ PIP LED - På Alarmen HØY Høy f av FREKVENS - Stigetid - 4 HØY FREKVENSalarmforsinkelse - 30 sek Alarmen SBT F/VT - Av Alarmen HØYT PEEP - PEEP +5 cmh 2 O SBT FIO 2-21 % HØYTR.- Ingen forsinkelse alarmforsinkelse - Språk - Engelsk Lekkasjekompensasjon - På Alarmen LAVT PEEP - PEEP -5 cmh 2 O LPP-alarm - Alle vent.innst. NPPV-modus - Av O 2 -konservering - Av Varighet av O 2 -flaske psi / 138 bar Alarmen SBT HØY F - 35 resp/min Alarmen SBT HØY F/VT f/vt Alarmen SBT LAV F - 10 resp/min Alarmen SBT LAV F/VT - 70 f/vt SBT-modus - Av Driftstid i SBT-modus - 20 min SBT PEEP - 0 cmh 2 O PSV under SBT - 10 cmh 2 O Varighet av O 2 -flaske liter Variabel flowavslutning - 25 % O 2 -spylingsperiode - 3 min Variabel tidsavslutning - 1,5 sek 37 Denne funksjonen tilbakestilles ikke til standardverdiene når alternativet SETT ST INNS brukes i tilleggsfunksjonene. Side 9-8 LTV 1200 ventilator Brukerhåndbok best.nr , Rev. C

91 DEFAULTS SET Alarmen DEFAULTS SET utløses når LTV 1200-ventilatoren slås på for første gang etter at alternativet SETT ST INNS 38 er brukt til å tilbakestille alle ventilatorinnstillingene og tilleggsfunksjonene til de fabrikkinnstilte standardverdiene. 39 Språk, tids-/datoformat og com-innstillinger tilbakestilles ikke til standardverdier når SETT ST INNS brukes i tilleggsfunksjonene. Når alarmen DEFAULTS SET utløses, skjer følgende: Meldingen DEFAULTS SET blinker i displayvinduet. En lydalarm utløses. Slik tilbakestiller du alarmen DEFAULTS SET: 1) Trykk på Reset alarm to ganger. 2) Velg og still kontrollen(e) og tilleggsfunksjonene tilbake på innstillingen(e) du ønsker. MERK! Kontroller alle innstillingene, alarmene og alternativene for tilleggsfunksjonene, og endre dem ved behov. 38 Se Kapittel 10 - Tilleggsfunksjoner, SETT ST INNS hvis du vil ha mer informasjon. 39 Du finner fabrikkinnstilte standardverdier i Kapittel 9 - Ventilatoralarmer, DEFAULTS. Brukerhåndbok LTV 1200 ventilator Side 9-9 best.nr , Rev.C

92 SLANGESETT Når ventilatoren oppdager én av følgende situasjoner, utløses alarmen SLANGESETT: når en måleslange er i klem eller blokkert når en måleslange er frakoblet når en måleslange er tilstoppet (f.eks. pga. uvanlig mye kondens i slangen) Ventilatoren registrerer luftveistrykk i starten av hver inspirasjon. Hvis den ikke registrerer riktig trykkendring, utløses en SLANGESETT-alarm. Når denne alarmen er aktivert, kan ventilatoren ikke registrere luftveistrykket, og ventilasjonen avsluttes. Når en SLANGESETT-alarm utløses: Inspirasjonen avsluttes umiddelbart og ekspirasjon starter. Meldingen SLANGESETT blinker i displayvinduet. En lydalarm utløses. Slik tilbakestiller du alarmen FOR SLANGESETT: 1) Trykk på Reset alarm for å kvittere for alarmen. 2) Trykk på Reset alarm for å tilbakestille alarmen. Side 9-10 LTV 1200 ventilator Brukerhåndbok best.nr , Rev. C

93 HØY FREKVENS Når frekvensen (f) overskrider alarmverdiene for høy frekvens og tidsperiode, utløses alarmen HØY F. Alarmen HØY FREKVENS deaktiveres i de første 60 sekundene ventilatoren er i bruk etter at den ble slått på og selvtesten var ferdig. Dette gjøres for å unngå unødvendige alarmer. Når alarmen for høy frekvens utløses, skjer følgende: Meldingen HØY F blinker i displayvinduet. En lydalarm utløses. Slik tilbakestiller du alarmen for høy frekvens: 1) Trykk på Reset alarm én gang for å kvittere for lydalarmen. 2) Trykk på Reset alarm to ganger for å tilbakestille alarmen (dette kvitterer for lydalarmen og sletter teksten i det blinkende displayet). Når alarmen HØY FREKVENS tilbakestilles (Reset alarm trykkes to ganger), er alarmen deaktivert i de neste 60 sekundene. Deaktiveringsperioden er bare aktivert når alarmen er kvittert for / tilbakestilt manuelt ved å trykke på Reset alarm to ganger. Den er ikke aktivert når alarmen HØY FREKVENS ble kvittert for / tilbakestilt automatisk fordi pasientens frekvens ikke lenger overskred den innstilte alarmgrensen for HØY FREKVENS. Brukerhåndbok LTV 1200 ventilator Side 9-11 best.nr , Rev.C

94 HØYT O 2 TR. Når det gjennomsnittlige oksygentrykket overskrider grensen som er akseptabel for oksygenkilden, utløses alarmen HØYT O2 TR. Hvis O 2 -kilde med lavt trykk er valgt, er oksygentrykket > 10 PSIG. Hvis O 2 -kilde med lavt trykk ikke er valgt og oksygenkonsentrasjonen er innstilt på mer enn 21 %, er oksygentrykket > 85 PSIG. Når O 2 -kilde med lavt trykk er valgt og en O 2 -kilde med høyt trykk er koblet til ventilatoren, utløses alarmen HØYT O2 TR., og ventilatoren bytter automatisk over til modusen Høyt trykk O 2 -kilde. I tillegg innstilles oksygenflowen som skal leveres, på 21 %. Når alarmen for høyt O2-trykk utløses, skjer følgende: Meldingen HØYT O2 TR. blinker i displayvinduet. Displayet til O 2 % (O 2 -spyling) blinker. En lydalarm utløses. Slik tilbakestiller du alarmen for O2-kilde med høyt trykk: 1) Trykk på Reset alarm for å kvittere for alarmen. 2) Juster oksygentrykket. 3) Trykk på Reset alarm for å tilbakestille alarmen. Side 9-12 LTV 1200 ventilator Brukerhåndbok best.nr , Rev. C

95 HØYT PEEP Når det positive endeekspiratoriske trykket i pasientkretsen (PEEP) overskrider alarminnstillingen for høyt PEEP, utløses alarmen HØYT PEEP. Når alarmen for høyt PEEP utløses, skjer følgende: Meldingen HØYT PEEP blinker i displayvinduet. En lydalarm utløses. Slik tilbakestiller du alarmen for høyt PEEP: 1) Trykk på Reset alarm én gang for å kvittere for lydalarmen. 2) Trykk på Reset alarm to ganger for å tilbakestille alarmen (dette kvitterer for lydalarmen og sletter teksten i det blinkende displayet). Brukerhåndbok LTV 1200 ventilator Side 9-13 best.nr , Rev.C

96 HØYT TRYKK Når trykket i pasientkretsen er høyere enn innstillingen for høyt trykk, utløses alarmen HØYT TRYKK. Når denne alarmen utløses, avsluttes pågående inspirasjon og ekspirasjonsventilen åpnes. Turbinen stoppes slik at luftveistrykket reduseres når tilstanden med høyt trykk har vart i mer enn fire ganger innstilt inspirasjonstid eller mer enn 3,0 sekunder, avhengig av hvilken som er minst. ADVARSEL! Langvarig alarm for HØYT TRYKK - I situasjoner med langvarig alarm for høyt trykk (HØYT TRYKK), stoppes ventilatorens turbin, og luft leveres ikke til pasienten. Koble pasienten fra ventilatoren og ventiler pasienten på annen måte. Se Kapittel 15 - Feilsøking, Alarmer hvis du vil ha mer informasjon om alarmen HØYT TRYKK. I tilleggsfunksjoner kan du velge umiddelbare eller forsinkede lydalarmer for situasjoner med høyt trykk. 40 Hvis du velger umiddelbar varsling, utløses lydalarmen hver gang det er høyt trykk. Hvis du velger forsinket varsling, utløses lydalarmen på andre eller tredje etterfølgende ventilasjon som ble avbrutt av alarmen HØYT TRYKK. Lydalarmen utløses når høyt trykk vedvarer, og turbinen stoppes. MERK! Utgangssignalet for alarmen for høyt trykk kan hentes fra pasientalarmutgangen og brukes av eksterne alarmsystemer. Signalet avhenger av valgt innstilling (NORMAL eller PULSERENDE) på menyen PAS. ALARM i tilleggsfunksjonene. Se Kapittel 10 - Tilleggsfunksjoner, Alarminnstillinger hvis du vil ha mer informasjon om hvordan du stiller inn utgangssignalet for bruk av eksterne pasientalarmsystemer med én eller to toner. 40 Se Kapittel 10 - Tilleggsfunksjoner hvis du vil ha mer informasjon om forsinkelse av alarmer for høyt trykk. Side 9-14 LTV 1200 ventilator Brukerhåndbok best.nr , Rev. C

97 HØYT TRYKK (forts.) Alarmen HØYT TRYKK deaktiveres og kvitteres for automatisk ved bruk av følgende kriterier: Høyt trykkgrense Luftveistrykk ved kvittering for alarmen HØYT TRYKK 31 til 100 cmh 2 O Mindre enn 25 cmh 2 O 8 til 30 cmh 2 O Mer enn 5 cmh 2 O mindre enn gjeldende grense for høyt trykk 5 til 7 cmh 2 O Mindre enn 2 cmh 2 O Når alarmen for høyt trykk utløses, skjer følgende: Inspirasjonen avsluttes umiddelbart og ekspirasjon starter. Meldingen HØYT TRYKK blinker i displayvinduet. Displayet for høyt trykk blinker. En lydalarm utløses. Slik tilbakestiller du alarmen for høyt trykk: 1) Trykk på Reset alarm for å kvittere for alarmen. 2) Løs problemet med høyt trykk. 3) Trykk på Reset alarm for å tilbakestille alarmen. Brukerhåndbok LTV 1200 ventilator Side 9-15 best.nr , Rev.C

98 HW. FEIL Når ventilatoren oppdager én av følgende maskinvarefeil, utløses alarmen HW. FEIL: Kjøleviften virker ikke eller viftefiltret blokkerer viften (se side 13-2 hvis du vil ha informasjon om rengjøring og installasjon). Det er oppdaget et problem med de analoge-til-digitale omformerne. Det er oppdaget et problem med flowventilen. Det er oppdaget et problem med prosessoren. Det er oppdaget et problem med EEPROM-minnet. Det er oppdaget et problem med å skrive data til EEPROM under systemavslutningen. Det er oppdaget et problem med kretssystemet til lydalarmen. Det er oppdaget et problem med alarmen. Alarmen HW. FEIL kan utløses på grunn av elektrostatisk utladning eller andre forbigående årsaker. Hvis problemet er midlertidig, kvitteres alarmen for automatisk når det er løst. Hvis problemet fortsetter eller du opplever gjentatte alarmer med HW. FEIL, må du kontakte kvalifisert servicepersonell. Se tillegg D - Hendelsesregistrering for å avgjøre hva slags maskinvarefeil som ventilatoren har oppdaget. Når alarmen for maskinvarefeil utløses, skjer følgende: Meldingen HW. FEIL blinker i displayvinduet. En lydalarm utløses. Slik tilbakestiller du alarmen for maskinvarefeil: 1) Trykk på knappen Reset alarm to ganger. 2) Hvis alarmen utløses på nytt, må du kontakte kvalifisert servicepersonell. MERK! Gjentatte eller kontinuerlige HW. FEIL-alarmer kan være tegn på en maskinvarefeil som gjør at ventilatoren ikke virker slik det er spesifisert. Slutt å bruke ventilatoren og kontakt kvalifisert servicepersonell. Side 9-16 LTV 1200 ventilator Brukerhåndbok best.nr , Rev. C

99 INOP INOP-alarmen utløses når: Ventilatoren bytter fra På til Standby. Ventilatoren oppdager en situasjon som gjør det utrygt å bruke ventilatoren. Når en INOP-alarm utløses, slår ventilatoren seg av og innstiller maskinvaren i en sikker modus slik at pasienten kan puste med romluft. Når INOP-alarmen utløses, skjer følgende: Inspirasjonsflowen stoppes og ekspirasjonsventilen åpnes. Dette gjør at pasienten kan puste spontant med romluft. Spolene for oksygenblanding er lukket. Indikatorlampen for INOP lyser rødt. En kontinuerlig lydalarm høres. Slik tilbakestiller du INOP-alarmen: 1) Trykk på Reset alarm for å kvittere for alarmen. Et lydsignal bekrefter at alarmen er kvittert for. 41 ADVARSEL! Alternativ ventilasjon - Det anbefales at en annen ventilasjonsmåte alltid er tilgjengelig for pasienten og at brukere av ventilatoren er godt kjent med ventilasjonsprosedyrene. INOP-alarm - Hvis en INOP-alarm utløses når ventilatoren er i bruk, må du ventilere pasienten på annen måte, koble fra ventilatoren og kontakte kvalifisert servicepersonell umiddelbart. MERK! En INOP-alarm utløses som del av den normale prosessen når ventilatoren bytter fra På til Standby. Alarmen betyr ikke at det er problemer med ventilatoren. INOP-indikatorlampen lyser i minst 5 minutter og påvirker ikke batteritiden. 41 Lydsignalet utløses etter at INOP-alarmen har gått i mer enn 0,8 sekunder, og kvitteres deretter for. Brukerhåndbok LTV 1200 ventilator Side 9-17 best.nr , Rev.C

100 LAV MIN. VOL. Når det ekspirerte minuttvolumet (VE) er mindre enn innstillingen for lavt minuttvolum, utløses alarmen LAV MIN. VOL. Alarmen deaktiveres i de første 20 sekundene ventilatoren er i bruk etter at den ble slått på og selvtesten var ferdig. Dette gjøres for å unngå unødvendige alarmer. Når alarmen for lavt minuttvolum utløses, skjer følgende: Meldingen LAV MIN. VOL. blinker i displayvinduet. Displayet til Lav min. vol. blinker. En lydalarm utløses. Slik tilbakestiller du alarmen for lavt minuttvolum: 1) Trykk på knappen Reset alarm to ganger. ADVARSEL! Innstillingene for lavt minuttvolum - Knappen Lav min. vol. bør stilles inn på den høyeste verdien som er klinisk hensiktsmessig. Hvis det er nødvendig å stille inn alarmen for lavt minuttvolum på lavere verdier eller slå den av ("- - -"), må du vurdere om annet overvåkingsutstyr bør benyttes (slik som pulsoksymeter med lydalarm eller pasientmonitor med EKG og respirasjon). Side 9-18 LTV 1200 ventilator Brukerhåndbok best.nr , Rev. C

101 LAVT O 2 TR. Når det gjennomsnittlige oksygentrykket er lavere enn minimumstrykket på 35 PSIG, utløses alarmen LAVT O2 TR. Denne alarmen aktiveres kun når O 2 -kilde med lavt trykk ikke er valgt og oksygenkonsentrasjonen er innstilt på mer enn 21 %. MERK! LTV 1200-ventilatoren har en alarmalgoritme for Lavt O 2 -trykk som tillater et kort, midlertidig fall i trykket for O 2 -tilførsel mens levert oksygen opprettholdes. Når alarmen for lavt O2-trykk utløses, skjer følgende: Meldingen LAVT O2 TR. blinker i displayvinduet. Displayet til O 2 % (O 2 -spyling) blinker. En lydalarm utløses. Slik tilbakestiller du alarmen for O2-kilde med lavt trykk: 1) Trykk på Reset alarm for å kvittere for alarmen. 2) Tilbakestill oksygentrykket på ventilatoren. 3) Trykk på Reset alarm for å tilbakestille alarmen. Brukerhåndbok LTV 1200 ventilator Side 9-19 best.nr , Rev.C

102 LAVT PEEP Når det positive endeekspiratoriske trykket (PEEP) er lavere enn alarmgrensen for lavt PEEP, utløses alarmen LAVT PEEP. Når alarmen for lavt PEEP utløses, skjer følgende: Meldingen LAVT PEEP blinker i displayvinduet. En lydalarm utløses. Slik tilbakestiller du alarmen for lavt PEEP: 1) Trykk på Reset alarm én gang for å kvittere for lydalarmen. 2) Trykk på Reset alarm to ganger for å tilbakestille alarmen (dette kvitterer for lydalarmen og sletter teksten i det blinkende displayet). Side 9-20 LTV 1200 ventilator Brukerhåndbok best.nr , Rev. C

103 LAVT TRYKK Når topptrykket for en valgt ventilasjon er lavere enn innstillingen for lavt trykk, utløses alarmen LAVT TRYKK. Denne alarmen kan gjelde for alle ventilasjonsmoduser (LPP ALLE ALT.), kun for volumkontrollert modus (VC) eller kun for trykkontrollert modus (PC). (Se Kapittel 10 - Tilleggsfunksjoner, Alarm for lavt topptrykk hvis du vil ha mer informasjon om hvordan du velger ventilasjonsinnstillinger.) Når alarmen for lavt trykk utløses, skjer følgende: Meldingen LAVT TRYKK blinker i displayvinduet. Displayet til Lavt trykk blinker. En lydalarm utløses. Slik tilbakestiller du alarmen for lavt trykk: 1) Trykk på knappen Reset alarm to ganger. ADVARSEL! Utstyr for pasientkretsen - Bruk av utstyr som taleventiler, varmevekslere og filtre gir ytterligere motstand i pasientkretsen. Hvis det kobles fra, kan dette føre til at alarmen for lavt trykk ikke utløses. Forsikre deg om at alarmgrensen for lavt trykk passer til utstyret når det brukes i pasientkretsen. Brukerhåndbok LTV 1200 ventilator Side 9-21 best.nr , Rev.C

104 INGEN KAL DA, INGEN KAL Når ventilatoren oppdager ugyldige eller manglende kalibreringsdata under oppstarten, utløses alarmen INGEN KAL DA. Når dette skjer, brukes standardverdier for kalibrering. Selv om ventilatoren fortsetter å virke, kan nøyaktigheten for volum og trykk være redusert. Meldingen INGEN KAL vises i stedet for målte verdier når ventilatoren brukes uten gyldige kalibreringsdata for transduseren. Når alarmen for ingen kalibreringsdata utløses, skjer følgende: Meldingen INGEN KAL DA blinker i displayvinduet. En lydalarm utløses. Ventilatoren fortsetter å virke. Transduseren bruker standardverdier. Målte verdier for Vte, PIP, MAP, PEEP og VE vises som INGEN KAL. Slik sletter du alarmen for ingen kalibreringsdata: 1) Trykk på knappen Reset alarm to ganger. Dette sletter alarmen, og ventilatoren kan fortsatt brukes. Meldingen INGEN KAL vises i stedet for målte verdier. 2) Slutt å bruke ventilatoren og utfør kalibreringsprosedyren. 42 Slik tar du bort meldingen INGEN KAL: 1) Slutt å bruke ventilatoren og utfør kalibreringsprosedyren. 42 ADVARSEL! INGEN KAL - Hvis du bruker LTV 1200-ventilatoren mens alarmen INGEN KAL er aktiv, kan det føre til uriktige målinger av trykk og volum. Hvis denne situasjonen oppstår, må du koble pasienten fra ventilatoren, ventilere pasienten på annen måte og kontakte kvalifisert servicepersonell. 42 Du finner mer informasjon om denne prosedyren i servicehåndboken for LTV 1200-ventilatoren, art.nr Side 9-22 LTV 1200 ventilator Brukerhåndbok best.nr , Rev. C

105 INGEN NETTSP. Når ventilatoren slås på uten en ekstern strømkilde eller brukes med ekstern strøm og bytter til internt batteri, utløses alarmen INGEN NETTSP. Ventilatoren bytter til internt batteri når den eksterne spenningen faller under nivået for bruk. Ventilasjonen avbrytes ikke. Når alarmen for ingen nettspenning utløses, skjer følgende: Meldingen INGEN NETTSP. blinker i displayvinduet. Indikatorlampene for Ekst. spenning og Ladestatus slås av. Indikatorlampen for Batterinivå lyser og viser det interne batteriets ladenivå. Ventilatoren begynner å virke på internt batteri. En lydalarm utløses. Etter 60 sekunder slås displayene av for å spare batteristrøm. 43 Slik tilbakestiller du alarmen for ingen nettspenning: 1) Trykk på knappen Reset alarm to ganger. 43 Hvis du vil slå på displayene igjen, trykker du på en knapp eller vrir Innstilling-hjulet. Brukerhåndbok LTV 1200 ventilator Side 9-23 best.nr , Rev.C

106 BATT LAV Når ventilatoren går på ekstern strøm og spenningen faller til lavt nivå, utløses alarmen BATT LAV. Når alarmen for lavt batteri utløses, skjer følgende: Meldingen BATT LAV blinker i displayvinduet. Indikatorlampen for Ekst. spenning lyser gult. En lydalarm utløses. Slik tilbakestiller du alarmen for lavt batteri: 1) Trykk på knappen Reset alarm to ganger. Side 9-24 LTV 1200 ventilator Brukerhåndbok best.nr , Rev. C

107 PT. FRAKOBL. Når ventilatoren slås på i modusene for ventilatorsjekk eller -vedlikehold, utløses alarmen PT. FRAKOBL. for å minne deg på å koble pasienten fra ventilatoren før du fortsetter. Bruk ventilatorsjekk til å kontrollere at displayene og kontrollene virker som de skal, og til å kontrollere at det ikke er lekkasjer i pasientkretsen. Modusen for ventilatorvedlikehold brukes av teknisk personell til å utføre vedlikehold eller kalibrering. ADVARSEL! Modusene for ventilatorsjekk og -vedlikehold - LTV 1200-ventilatoren leverer ikke luft i modusen for ventilatorsjekk (VENT. SJEKK) eller -vedlikehold (VENT. VEDLH.). Ventilatoren bør ikke brukes til ventilasjon av pasienter under disse testene. Når ventilatoren går inn i modus for ventilatorsjekk eller -vedlikehold, utløses alarmen PT. FRAKOBL.: Meldingen PT. FRAKOBL. vises. En lydalarm utløses. Slik tilbakestiller du alarmen for frakobling av pasient: 1) Trykk på knappen Reset alarm to ganger. Brukerhåndbok LTV 1200 ventilator Side 9-25 best.nr , Rev.C

108 RESET RESET-alarmen utløses når ventilatoren starter på nytt etter å ha blitt slått av på en annen måte enn ved å trykke på knappen På/standby. Ventilatoren kjører en rekke selvtester for å kontrollere at den virker som den skal. Hvis ventilatoren oppdager en tilstand som gjør at den ikke lenger er sikker i bruk, starter den på nytt slik at en grundigere selvtest ved oppstart kan utføres. Hvis denne selvtesten ikke oppdager noen problemer, kan ventilatoren fortsatt brukes, og alarmen RESET vises. Hvis selvtesten oppdager noen problemer som kan føre til at ventilatoren ikke lenger er sikker i bruk, utløses alarmen INOP. Følgende tilstander kan utløse en RESET-alarm: Ventilatoren går på internt batteri til det er helt utladet. Elektrostatisk utladning. Andre forbigående årsaker. Når RESET-alarmen utløses, skjer følgende: En feilkode som indikerer hva slags problem som ble oppdaget, skrives til Event Trace. Ventilatoren tilbakestilles og utfører selvtest ved oppstart. Hvis det ikke oppdages flere problemer, fortsetter ventilatoren å virke. RESET-meldingen blinker i displayvinduet. En lydalarm utløses. Slik tilbakestiller du RESET-alarmen: 1) Trykk på knappen Reset alarm to ganger. MERK! Når en RESET-alarm er blitt utløst, må du se i Event Trace for å få mer informasjon om problemet. Se tillegg D -Hendelsesregistrering hvis du vil ha mer informasjon om dette. Gjentatte RESET-alarmer kan være tegn på et problem med ventilatorens maskinvare. Kontakt kvalifisert servicepersonell. Side 9-26 LTV 1200 ventilator Brukerhåndbok best.nr , Rev. C

109 SBT < F Når avvenning i CPAP-modus (SBT - Spontaneous Breathing Trial) er på og frekvensen (f) er lavere enn innstillingen SBT LAV F (nedre grense for frekvens) i 30 sekunder, utløses alarmen SBT < F. Du finner mer informasjon om avvenning i CPAP-modus i kapittel 10 - Tilleggsfunksjoner. Når alarmen SBT < F utløses, skjer følgende: Meldingen SBT < F blinker i displayvinduet. En lydalarm utløses. Slik tilbakestiller du alarmen SBT < F: 1) Trykk på Reset alarm én gang for å kvittere for lydalarmen. 2) Trykk på Reset alarm to ganger for å tilbakestille alarmen (dette kvitterer for lydalarmen og sletter teksten i det blinkende displayet). Når alarmen SBT < F tilbakestilles (Reset alarm trykkes to ganger), er alarmen deaktivert i de neste 60 sekundene. Deaktiveringsperioden er bare aktivert når alarmen er kvittert for / tilbakestilt manuelt ved å trykke på Reset alarm to ganger. Perioden er ikke aktivert når alarmen SBT < F ble kvittert for / tilbakestilt automatisk fordi pasientens frekvens ikke lenger var lavere enn den innstilte alarmverdien SBT LAV F. Når en SBT-alarm har vært aktivert i mer enn 5 minutter, avsluttes avvenning i CPAPmodus. Alarmstatusen slettes, lydalarmer kvitteres for, og ventilatoren går tilbake til forrige ventilasjonsmodus/innstillinger. Trykk på Reset alarm for å slette den blinkende SBT-alarmmeldingen fra displayvinduet. Brukerhåndbok LTV 1200 ventilator Side 9-27 best.nr , Rev.C

110 SBT > F Når avvenning i CPAP-modus er på og frekvensen (f) er høyere enn innstillingen SBT HØY F (øvre grense for frekvens) i 30 sekunder, utløses alarmen SBT > F. Du finner mer informasjon om avvenning i CPAP-modus i Funksjonen avvenning i CPAP-modus (SBT) i kapittel 10 - Tilleggsfunksjoner. Når alarmen SBT > F utløses, skjer følgende: Meldingen SBT > F blinker i displayvinduet. En lydalarm utløses. Slik tilbakestiller du alarmen SBT > F: 1) Trykk på Reset alarm én gang for å kvittere for lydalarmen. 2) Trykk på Reset alarm to ganger for å tilbakestille alarmen (dette kvitterer for lydalarmen og sletter teksten i det blinkende displayet). Når alarmen SBT > F tilbakestilles (Reset alarm trykkes to ganger), er alarmen deaktivert i de neste 60 sekundene. Deaktiveringsperioden er bare aktivert når alarmen er kvittert for / tilbakestilt manuelt ved å trykke på Reset alarm to ganger. Perioden er ikke aktivert når alarmen SBT > F ble kvittert for / tilbakestilt automatisk fordi pasientens frekvens ikke lenger var høyere enn den innstilte alarmverdien SBT HØY F. Når en SBT-alarm har vært aktivert i mer enn 5 minutter, avsluttes avvenning i CPAPmodus. Alarmstatusen slettes, lydalarmer kvitteres for, og ventilatoren går tilbake til forrige ventilasjonsmodus/innstillinger. Trykk på Reset alarm for å slette den blinkende SBT-alarmmeldingen fra displayvinduet. Side 9-28 LTV 1200 ventilator Brukerhåndbok best.nr , Rev. C

111 SBT < F/VT Når avvenning i CPAP-modus (SBT - Spontaneous Breathing Trial) er på og målt f/vt (frekvens delt på gjennomsnittlig ekspirert tidalvolum) er lavere enn innstillingen LAV F/VT (nedre grense for f/vt) i 30 sekunder, utløses alarmen SBT < F/VT. Du finner mer informasjon om avvenning i CPAP-modus i Funksjonen avvenning i CPAP-modus (SBT) i kapittel 10 - Tilleggsfunksjoner. Når alarmen SBT < F/VT utløses, skjer følgende: Meldingen SBT < F/VT blinker i displayvinduet. En lydalarm utløses. Slik tilbakestiller du alarmen SBT < F/VT: 1) Trykk på Reset alarm to ganger. Når alarmen SBT < F/VT tilbakestilles (Reset alarm trykkes to ganger), er alarmen deaktivert i de neste 60 sekundene. Deaktiveringsperioden er bare aktivert når alarmen er kvittert for / tilbakestilt manuelt ved å trykke på Reset alarm to ganger. Perioden er ikke aktivert når alarmen SBT < F/VT ble kvittert for / tilbakestilt automatisk fordi pasientens frekvens ikke lenger var lavere enn den innstilte alarmverdien LAV F/VT. Når en SBT-alarm har vært aktivert i mer enn 5 minutter, avsluttes avvenning i CPAPmodus. Alarmstatusen slettes, lydalarmer kvitteres for, og ventilatoren går tilbake til forrige ventilasjonsmodus/innstillinger. Trykk på Reset alarm for å slette den blinkende SBT-alarmmeldingen fra displayvinduet. Brukerhåndbok LTV 1200 ventilator Side 9-29 best.nr , Rev.C

112 SBT > F/VT Når avvenning i CPAP-modus er på og målt f/vt (frekvens delt på gjennomsnittlig ekspirert tidalvolum) er høyere enn innstillingen HØY F/VT (øvre grense for f/vt) i 30 sekunder, utløses alarmen SBT > F/VT. Du finner mer informasjon om avvenning i CPAP-modus i Funksjonen avvenning i CPAP-modus (SBT) i kapittel 10 - Tilleggsfunksjoner. Når alarmen SBT > F/VT utløses, skjer følgende: Meldingen SBT > F/VT blinker i displayvinduet. En lydalarm utløses. Slik tilbakestiller du alarmen SBT > F/VT: 1) Trykk på Reset alarm én gang for å kvittere for lydalarmen. 2) Trykk på Reset alarm to ganger for å tilbakestille alarmen (dette kvitterer for lydalarmen og sletter teksten i det blinkende displayet). Når alarmen SBT > F/VT tilbakestilles (Reset alarm trykkes to ganger), er alarmen deaktivert i de neste 60 sekundene. Deaktiveringsperioden er bare aktivert når alarmen er kvittert for / tilbakestilt manuelt ved å trykke på Reset alarm to ganger. Perioden er ikke aktivert når alarmen SBT > F/VT ble kvittert for / tilbakestilt automatisk fordi pasientens frekvens ikke lenger var høyere enn den innstilte alarmverdien HØY F/VT. Når en SBT-alarm har vært aktivert i mer enn 5 minutter, avsluttes avvenning i CPAPmodus. Alarmstatusen slettes, lydalarmer kvitteres for, og ventilatoren går tilbake til forrige ventilasjonsmodus/innstillinger. Trykk på Reset alarm for å slette den blinkende SBT-alarmmeldingen fra displayvinduet. Side 9-30 LTV 1200 ventilator Brukerhåndbok best.nr , Rev. C

113 SBT AV Når de forhåndsinnstilte minuttene i menyen SBT OP, MINUTTER har gått og avvenning i CPAPmodus er avsluttet, utløses alarmen SBT AV. Du finner mer informasjon om avvenning i CPAP-modus i Funksjonen avvenning i CPAP-modus (SBT) i kapittel 10 - Tilleggsfunksjoner. Når alarmen SBT AV utløses, skjer følgende: Meldingen SBT AV blinker i displayvinduet. Lydalarmen utløses i 3 sekunder. Slik tar du bort den blinkende meldingen SBT AV fra displayet: 1) Trykk på Reset alarm. Brukerhåndbok LTV 1200 ventilator Side 9-31 best.nr , Rev.C

114 TX FEIL Hvis det oppstår feil under testing av transduserens automatiske nullstilling, utløses meldingen TX FEIL. Nullstillingene starter med regelmessige intervaller når ventilatoren er i bruk. Dermed kan ventilatoren nulle trykket etter hvert som ventilatoren varmes opp og omgivelsene endres. Hvis det oppstår en feil under testing av automatisk nullstilling, kjøres testen på nytt ved neste ventilasjon. Alarmen TX FEIL forblir aktivert til det kan foretas en gyldig automatisk nullstilling. Hvis alarmen fortsetter, må du slutte å bruke ventilatoren og kontakte kvalifisert servicepersonell. Når alarmen for transduserfeil utløses, skjer følgende: Transduserens automatiske nullstilling aktiveres på nytt ved neste ventilasjon. Meldingen TX FEIL blinker i displayvinduet. En lydalarm utløses. Slik tilbakestiller du alarmen for transduserfeil: 1) Trykk på knappen Reset alarm to ganger. ADVARSEL! Alarmen TX FEIL - Hvis du fortsetter å bruke LTV 1200-ventilatoren når alarmen TX FEIL er aktivert, kan det føre til unøyaktige målinger av flow og volum. Hvis denne situasjonen oppstår, må du koble pasienten fra ventilatoren, ventilere pasienten på annen måte og kontakte kvalifisert servicepersonell. MERK! Gjentatte eller kontinuerlige TX FEIL-alarmer kan være tegn på at ventilatoren ikke virker slik det er spesifisert. Slutt å bruke ventilatoren og kontakt kvalifisert servicepersonell. Side 9-32 LTV 1200 ventilator Brukerhåndbok best.nr , Rev. C

115 Statusmeldinger for alarmer F PEEP AV Meldingen F PEEP AV vises når: Alarmen for høy frekvens er slått av med innstillingen HØY F AV og Alarmen for høyt PEEP er slått av med innstillingen HØYT PEEP AV. Denne meldingen er bare til informasjon. Meldingen vises når ventilatoren slås på, når målte data automatisk blas gjennom og når det ikke har vært registrert noen aktivitet på frontpanelet på 60 sekunder. Slik tar du bort meldingen F PEEP AV: 1) Trykk på en vilkårlig knapp på frontpanelet eller vri på Innstilling-hjulet. Meldingen F PEEP AV vises ikke i avvenning i CPAP-modus. HØY F/VT AV Meldingen HØY F/VT AV vises bare i avvenning i CPAP-modus når alarmen SBT HØY F/VF er slått av med innstillingen HØY F/VT AV. Denne meldingen er bare til informasjon. Meldingen vises når målte data automatisk blas gjennom og når det ikke har vært registrert noen aktivitet på frontpanelet på 60 sekunder. Slik tar du bort meldingen HØY F/VT AV: 1) Trykk på en vilkårlig knapp på frontpanelet eller vri på Innstilling-hjulet. HØYT PEEP AV Meldingen HØYT PEEP AV vises når: Alarmen for høyt PEEP er slått av med innstillingen HØYT PEEP AV og Alarmen for høy frekvens (HØY FREKVENS) er slått på. Denne meldingen er bare til informasjon. Meldingen vises når ventilatoren slås på, når målte data automatisk blas gjennom og når det ikke har vært registrert noen aktivitet på frontpanelet på 60 sekunder. Slik tar du bort meldingen HØYT PEEP AV: 1) Trykk på en vilkårlig knapp på frontpanelet eller vri på Innstilling-hjulet. Brukerhåndbok LTV 1200 ventilator Side 9-33 best.nr , Rev.C

116 H&L PEEP AV Meldingen H&L PEEP AV vises når: Alarmen for høy frekvens (HØY FREKVENS) er slått på / innstilt på en verdi og Både alarmen HØYT PEEP og LAVT PEEP er slått av. Denne meldingen er bare til informasjon. Meldingen vises når ventilatoren slås på, når målte data automatisk blas gjennom og når det ikke har vært registrert noen aktivitet på frontpanelet på 60 sekunder. Slik tar du bort meldingen H&L PEEP AV: 1) Trykk på en vilkårlig knapp på frontpanelet eller vri på Innstilling-hjulet. HØY F AV Meldingen HØY F AV vises når: Alarmen for høy frekvens er slått av med innstillingen HØY F AV og Alarmen for høyt PEEP (HØYT PEEP) er slått på. Denne meldingen er bare til informasjon. Meldingen vises når ventilatoren slås på, når målte data automatisk blas gjennom og når det ikke har vært registrert noen aktivitet på frontpanelet på 60 sekunder. Slik tar du bort meldingen HØY F AV: 1) Trykk på en vilkårlig knapp på frontpanelet eller vri på Innstilling-hjulet. Meldingen HØY F AV vises ikke i avvenning i CPAP-modus. LMV LPPS AV Meldingen LMV LPPS AV vises når: Alarmen for lavt minuttvolum er slått av (vises på displayet som streker) og LPP-alarmen er innstilt på LPP AL VC PC. Når denne innstillingen er valgt, gjelder bare alarmen for lavt trykk for volumkontrollert og trykkontrollert ventilasjon. Denne meldingen er bare til informasjon. Meldingen vises når ventilatoren slås på, når målte data automatisk blas gjennom og når det ikke har vært registrert noen aktivitet på frontpanelet på 60 sekunder. Slik tar du bort meldingen LMV LPPS AV: 1) Trykk på en vilkårlig knapp på frontpanelet eller vri på Innstilling-hjulet. Side 9-34 LTV 1200 ventilator Brukerhåndbok best.nr , Rev. C

117 LMV AV Meldingen LMV AV vises når: Alarmen for lavt minuttvolum er slått av (vises på displayet som streker) og LPP-alarmen er innstilt på LPP ALLE ALT. Denne meldingen er bare til informasjon. Meldingen vises når ventilatoren slås på, når målte data automatisk blas gjennom og når det ikke har vært registrert noen aktivitet på frontpanelet på 60 sekunder. Slik tar du bort meldingen LMV AV: 1) Trykk på en vilkårlig knapp på frontpanelet eller vri på Innstilling-hjulet. LO PEEP OFF Meldingen LO PEEP OFF vises når: Alarmen for lavt PEEP er slått av med innstillingen LO PEEP OFF og Alarmen for høy frekvens (HØY F) er slått på / innstilt på en verdi. Denne meldingen er bare til informasjon. Meldingen vises når ventilatoren slås på, når målte data automatisk blas gjennom og når det ikke har vært registrert noen aktivitet på frontpanelet på 60 sekunder. Slik tar du bort meldingen LO PEEP OFF: 1) Trykk på en vilkårlig knapp på frontpanelet eller vri på Innstilling-hjulet. PANELLÅS PÅ Meldingen PANELLÅS PÅ vises når en knapp trykkes mens innstillingene er låste. Ingen lydalarm utløses. Når meldingen PANELLÅS PÅ vises, skjer følgende: Meldingen PANELLÅS PÅ blinker i displayvinduet i 5 sekunder eller til innstillingene er låst opp. Ventilatorinnstillingene kan ikke endres. Innstillingene kan låses opp på to måter: LETT og HARD. Velg opplåsingsmåte i menyene for tilleggsfunksjonene. 44 Slik låser du opp knappene med lett låsing: 1) Trykk på knappen Betj.lås. Slik låser du opp knappene med hard låsing: 1) Trykk på og hold inne Betj.lås i 3 sekunder. 44 Se Kapittel 10 - Tilleggsfunksjoner, Knappelås av hvis du vil ha mer informasjon. Brukerhåndbok LTV 1200 ventilator Side 9-35 best.nr , Rev.C

118 LAV F/VT AV Meldingen LAV F/VT AV vises bare i avvenning i CPAP-modus når alarmen SBT LAV F/VF er slått av med innstillingen LAV F/VT AV. Denne meldingen er bare til informasjon. Meldingen vises når målte data automatisk blas gjennom og når det ikke har vært registrert noen aktivitet på frontpanelet på 60 sekunder. Slik tar du bort meldingen LAV F/VT AV: 1) Trykk på en vilkårlig knapp på frontpanelet eller vri på Innstilling-hjulet. LPPS AV Meldingen LPPS AV vises når: LPPS-alarmen er innstilt på LPP AL VC PC (når denne innstillingen er valgt, gjelder alarmen for lavt trykk bare for volumkontrollert og trykkontrollert ventilasjon) og LMV-alarmen ikke er innstilt på streker "- -". Denne meldingen er bare til informasjon. Meldingen vises når ventilatoren slås på, når målte data automatisk blas gjennom og når det ikke har vært registrert noen aktivitet på frontpanelet på 60 sekunder. Slik tar du bort meldingen LPPS AV: 1) Trykk på en vilkårlig knapp på frontpanelet eller vri på Innstilling-hjulet. SBT F AV Meldingen SBT F AV vises kun i avvenning i CPAP-modus når Alarmen for høy frekvens under SBT er slått av med innstillingen SBT HØY F AV og Alarmen for lav frekvens under SBT er slått av med innstillingen SBT LAV F AV. Denne meldingen er bare til informasjon. Meldingen vises når målte data automatisk blas gjennom og når det ikke har vært registrert noen aktivitet på frontpanelet på 60 sekunder. Slik tar du bort meldingen SBT F AV: 1) Trykk på en vilkårlig knapp på frontpanelet eller vri på Innstilling-hjulet. Side 9-36 LTV 1200 ventilator Brukerhåndbok best.nr , Rev. C

119 SBT F/VT AV Meldingen SBT F/VT AV vises kun i avvenning i CPAP-modus når Alarmen SBT HØY F/VT er slått av med innstillingen HØY F/VT AV og Alarmen SBT LAV F/VT er slått av med innstillingen LAV F/VT AV. Denne meldingen er bare til informasjon. Meldingen vises når målte data automatisk blas gjennom og når det ikke har vært registrert noen aktivitet på frontpanelet på 60 sekunder. Slik tar du bort meldingen SBT F/VT AV: 1) Trykk på en vilkårlig knapp på frontpanelet eller vri på Innstilling-hjulet. SBT HØY F AV Meldingen SBT HØY F AV vises bare i avvenning i CPAP-modus når alarmen for høy f/vt under SBT er slått av med innstillingen SBT HØY F AV. Denne meldingen er bare til informasjon. Meldingen vises når målte data automatisk blas gjennom og når det ikke har vært registrert noen aktivitet på frontpanelet på 60 sekunder. Slik tar du bort meldingen SBT HØY F AV: 1) Trykk på en vilkårlig knapp på frontpanelet eller vri på Innstilling-hjulet. SBT LAV F AV Meldingen SBT LAV F AV vises bare i avvenning i CPAP-modus når alarmen for lav frekvens under SBT er slått av ved å innstilles på SBT LAV F AV. Denne meldingen er bare til informasjon. Meldingen vises når målte data automatisk blas gjennom og når det ikke har vært registrert noen aktivitet på frontpanelet på 60 sekunder. Slik tar du bort meldingen SBT LAV F AV: 1) Trykk på en vilkårlig knapp på frontpanelet eller vri på Innstilling-hjulet. Brukerhåndbok LTV 1200 ventilator Side 9-37 best.nr , Rev.C

120 SBT TID Meldingen SBT TID vises kun i avvenning i CPAP-modus når det er to minutter igjen i modusen. Denne meldingen er bare til informasjon. Når alarmen SBT TID utløses, skjer følgende: Meldingen SBT TID blinker i displayvinduet. En lydalarm utløses. Slik tilbakestiller du alarmen for SBT-tid: 1) Trykk på Reset alarm én gang for å kvittere for lydalarmen. 2) Trykk på Reset alarm to ganger for å tilbakestille alarmen (kvitterer for lydalarmen og sletter teksten i det blinkende displayet). OPPVARMIN xx Når ventilatoren slås på, trenger transduserne opptil 60 sekunders oppvarming før de virker innenfor det normale toleranseområdet. Under oppvarmingsperioden tillates det ikke at du kjører lekkasjetest eller kalibrerer. Hvis du velger et alternativ som ikke er tilgjengelig i oppvarmingsperioden, vises meldingen OPPVARMIN xx. Når oppvarmingsperioden er ferdig, slettes meldingen. Når en OPPVARMINGSMELDING vises, skjer følgende: Meldingen OPPVARMIN samt gjenværende oppvarmingstid vises i displayvinduet. Ventilatoren tillater ikke at de begrensede funksjonene utføres. Slik tilbakestiller du oppvarmingsmeldingen: 1) OPPVARMIN-meldingen tilbakestilles automatisk når oppvarmingsperioden er ferdig. Side 9-38 LTV 1200 ventilator Brukerhåndbok best.nr , Rev. C

121 Kapittel 10 - TILLEGGSFUNKSJONER Dette kapittelet beskriver alternativene og funksjonene som er tilgjengelige i menyene for tilleggsfunksjonene og hvordan du får tilgang til dem. Menyene for tilleggsfunksjonene som vises nedenfor finnes på LTV 1200-ventilatoren. Alarminnstillinger, ventilatorinnstillinger, automatisk nullstilling av transduseren og sanntidsverdier fra transdusere blir forklart i dette kapittelet. Andre elementer står beskrevet i Kapittel 11 - Ventilatorsjekk og i servicehåndboken for LTV 1200-ventilatoren (art.nr ). Brukerhåndbok LTV 1200 ventilator Side 10-1 best.nr , Rev.C

122 Slik navigerer du i menyene for tilleggsfunksjonene Slik åpner du menyen for tilleggsfunksjonene (i vanlig ventilasjonsmodus): Trykk på og hold inne Velg i 3 sekunder. Slik viser du det neste elementet på en meny: Vri Innstilling-hjulet med klokken. Slik viser du det forrige elementet: Vri Innstilling-hjulet mot klokken. Slik velger du et menyelement eller en innstilling: Trykk på Velg. Slik avslutter du en meny: Vri på Innstilling-hjulet til alternativet EXIT vises, og trykk deretter på Velg. Slik veksler du mellom å slå et alternativ på eller av: Trykk på Velg. MERK! Du kan ikke åpne menyen med tilleggsfunksjonene når kontrollene er låste. Side 10-2 LTV 1200 ventilator Brukerhåndbok best.nr , Rev. C

123 Alarminnstillinger Bruk menyen Alarm. innst. når du vil bruke funksjoner som ikke er tilgjengelige med kontrollene på frontpanelet. Menyen ser slik ut: ALARM INNST. ALARM VOLUM APNOE INT. HØYTR. FORS. LPP ALARM HØY FREKVENS HØYT PEEP LAVT PEEP PAS. ALARM EXIT Alarmvolum Bruk dette menyelementet til å stille inn styrken på lydalarmen. Slik endrer du alarmvolumet: 1) Trykk på Velg når ALARM VOLUM vises. 2) VOL xx dba vises. 3) Vri Innstilling-hjulet til du ser ønsket innstilling. 4) Trykk på Velg. Område: dba ved en meters avstand MERK! Faste alarmvolumer Du kan ikke endre styrken på alarmen for lavt batterinivå. Av hensyn til pasientens sikkerhet vil denne alarmen alltid utløses med fullt volum. Hvis batteriet får så lavt nivå at ventilatoren slår seg av, utløses lydalarmen Vent. av med maksimalt volum i minst 5 minutter. Vent. av-lydalarmen er kondensatorbasert, og volumet kan derfor ikke endres av brukeren. Brukerhåndbok LTV 1200 ventilator Side 10-3 best.nr , Rev.C

124 Apnéintervall Bruk dette menyelementet til å stille inn apnéintervallet. Apnéintervallet er den maksimalt tillatte tiden mellom begynnelsen på en ventilasjon og begynnelsen på neste ventilasjon. Slik endrer du apnéintervallet: 1) Trykk på Velg når APNOE INT. vises. 2) APNOE xx sek vises. 3) Vri Innstilling-hjulet til du ser ønsket innstilling. 4) Trykk på Velg. Område: sek Høyt trykk-alarmforsinkelse Bruk dette menyelementet til å velge om det skal være umiddelbare eller forsinkede lydalarmer ved høyt trykk. Når du velger INGEN FORS., blir lydalarmen utløst for alle Høyt trykk-alarmer. Hvis du har valgt FORS. 1 INSP eller FORS. 2 INSP og det oppstår en tilstand med høyt trykk, avbrytes ventilasjonen og meldingen HØYT TRYKK vises. Lydalarmen utløses ikke før antall etterfølgende ventilasjoner med høyt trykk oppfyller forsinkelsesinnstillingen (to ventilasjoner for FORS. 1, tre ventilasjoner for FORS. 2). Hver gang det oppstår en tilstand med høyt trykk som varer lengre enn 3 sekunder, utløses lydalarmen uansett hvilken forsinkelsesinnstilling som er brukt. Slik endrer du alarminnstillingen for høyt trykk: 1) Trykk på Velg når HØYTR. FORS. vises. 2) INGEN FORS., FORS. 1 INSP eller FORS. 2 INSP vises. 3) Vri Innstilling-hjulet til du ser ønsket innstilling. 4) Trykk på Velg. Alternativer: INGEN FORS., FORS. 1 INSP, FORS. 2 INSP Alarm for lavt topptrykk Bruk menyelementet LPP ALARM til å velge ventilasjonstypen som alarmen for lavt trykk skal gjelde for. Når du velger LPP ALLE ALT., blir alarminnstillingen for Lavt trykk innstilt for alle ventilasjonstyper: volumkontrollert, trykkontrollert, trykkstøttet og spontan. Når topptrykket i en ventilasjon ikke overskrider innstillingen for Lavt trykk, utløses alarmen LAVT TRYKK. Hvis du har valgt LPP AL VC PC, gjelder alarminnstillingen for Lavt trykk kun for volum- og trykkontrollert ventilasjon. Den gjelder ikke for trykkstøttet og spontan respirasjon. Når topptrykket i en volum- eller trykkontrollert ventilasjon ikke overskrider innstillingen for Lavt trykk, utløses alarmen LAVT TRYKK. Alternativer: LPP ALLE ALT., LPP AL VC PC Side 10-4 LTV 1200 ventilator Brukerhåndbok best.nr , Rev. C

125 Høy frekvens Bruk dette menyelementet til å stille inn alarmverdiene for høy frekvens og tidsperiode. Når frekvensen (fr) overskrider innstillingene for høy frekvens og tidsperiode, utløses en lydalarm og den blinkende meldingen HØY FREKVENS vises. Slik stiller du inn alarmverdiene for høy frekvens og tidsperiode. 1) Trykk på Velg når HØY FREKVENS vises sammen med frekvensen. 2) Trykk på Velg mens fr vises og du ser HØY F AV eller fr xx Fr. 3) Vri Innstilling-hjulet til du ser ønsket innstilling, og trykk på Velg for å stille inn alarmverdien for høy frekvens. Område: 5 80 resp/min (i trinn på 1) - HØY F AV 4) Vri Innstilling-hjulet til du ser TID, trykk på Velg og xx sek vises. 5) Vri Innstilling-hjulet til du ser ønsket innstilling og trykk på Velg. Nå har du stilt inn alarmverdien for høy frekvens og tidsperiode. Område: 0 60 sekunder i trinn på 10 Høyt PEEP Bruk dette menyelementet til å stille inn alarmen for høyt PEEP. Når den gjeldende PEEP-verdien overskrider den innstilte alarmverdien for høyt PEEP, utløses en lydalarm og du vil se den blinkende alarmmeldingen HØYT PEEP. Slik endrer du alarmverdien for HØYT PEEP: 1) Trykk på Velg når HØYT PEEP vises. 2) HØYT PEEP AV eller PEEP +XX cmh 2 0 vises. 3) Vri Innstilling-hjulet til du ser ønsket innstilling. 4) Trykk på Velg. Område: PEEP +3 til PEEP +20 cmh 2 0, HØYT PEEP AV Lavt peep Bruk dette menyelementet til å stille inn alarmen for lavt PEEP. Når den gjeldende PEEP-verdien er lavere enn den innstilte alarmverdien for lavt PEEP, utløses en lydalarm og du vil se den blinkende alarmmeldingen LAVT PEEP. Slik endrer du alarmverdien for LAVT PEEP: 1) Trykk på Velg når LAVT PEEP vises. 2) LO PEEP OFF eller PEEP -XX cmh 2 0 vises. 3) Vri Innstilling-hjulet til du ser ønsket innstilling. 4) Trykk på Velg. Område: PEEP -3 til PEEP -20 cmh 2 0, LO PEEP OFF Brukerhåndbok LTV 1200 ventilator Side 10-5 best.nr , Rev.C

126 Pasientalarm Bruk menyelementet PAS. ALARM til å konfigurere utgangssignalet for pasientalarmen som skal brukes på eksterne alarmsystemer. Gjør at du kan endre utgangssignalet for pasientalarmen som brukes på eksterne alarmsystemer. Dette fører til at brukerne lett kan skille alarmen for høyt trykk (HØYT TRYKK) fra andre alarmer. Slik velger du utgangssignalet for pasientalarmen: 1) Trykk på Velg når du ser PAS. ALARM. 2) NORMAL eller PULSERENDE vises. Når du velger NORMAL, slår ventilatoren utgangssignalet for pasientalarmen kontinuerlig på for alle alarmer, og skal brukes på eksterne alarm- og pasientalarmsystemer med én tone. NORMAL er den fabrikkinnstilte standardverdien. Når du velger PULSERENDE, slår ventilatoren utgangssignalet for pasientalarmen kontinuerlig på for HØYT TRYKK-alarmen, og gjentar en av/på-syklus med utgangssignalet for pasientalarmen for alle andre alarmer og skal brukes på eksterne alarmsystemet med to toner. 3) Vri Innstilling-hjulet til du ser ønsket innstilling. 4) Trykk på Velg. Område: PULSERENDE eller NORMAL Exit Slik kommer du tilbake til toppen av menyen ALARM INNST.: 1) Trykk på Velg når EXIT vises. Side 10-6 LTV 1200 ventilator Brukerhåndbok best.nr , Rev. C

127 Ventilatorinnstillinger Bruk menyen for ventilatorinnstillinger til å definere innstillinger for ventilatoren og bruke alternativer som ikke er tilgjengelige via kontrollene på frontpanelet. Menyen ser slik ut: VENT INNST. STIGETID FLOW TERM TIDS TERM PC FLOW TERM LEKK. KOMP O2 BEVARING O2 FLUSH KNAPPELÅS AV VELG SPRÅK VER xx.xx BRUK xxxxx.x COM INNSTIL. STILL DATO STILL KLOKKE DATO FORMAT PIP LED LTV xxxx / xxxxxx VHome xxx SETT ST INNS (via menyen Vent. sjekk) O2 FL VARIG. EXIT Brukerhåndbok LTV 1200 ventilator Side 10-7 best.nr , Rev.C

128 Variabel stigetid Bruk alternativet for stigetid til å velge stigetiden for trykkontrollert og trykkstøttet ventilasjon. Stigetiden går fra 1 til 9, der 1 er raskest og 9 er langsomst. Hvis man starter med den raskeste stigetiden, er hver innstilling 33 % langsommere enn den forrige. Slik endrer du stigetiden: 1) Trykk på Velg når STIGETID vises. 2) PROFIL x vises. 3) Vri Innstilling-hjulet til du ser ønsket stigetid. 4) Trykk på Velg. Område: 1 til 9, der 1 er raskest og 9 langsomst. Side 10-8 LTV 1200 ventilator Brukerhåndbok best.nr , Rev. C

129 Variabel flowavslutning Bruk alternativet for flowavslutning til å velge hvilken toppflow som skal starte ekspirasjonsfasen ved trykkstøttet ventilasjon. Trykkstøttet ventilasjon bytter fra inspirasjonsfase til ekspirasjonsfase når flowen når den innstilte toppflowen, eller når flowen blir under 2 l/min. Hvis du har aktivert trykkontrollert flowavslutning, brukes denne innstillingen også for variabel flowavslutning ved trykkontrollert ventilasjon. Slik endrer du den variable flowavslutningen: 1) Trykk på Velg når FLOW TERM vises. 2) % AV PEAK xx vises. 3) Vri Innstilling-hjulet til du ser ønsket innstilling. 4) Trykk på Velg. Område: 10 % til 40 % Brukerhåndbok LTV 1200 ventilator Side 10-9 best.nr , Rev.C

130 Variabel tidsavslutning Bruk alternativet for tidsavslutning til å velge maksimal inspirasjonstid ved trykkstøttet ventilasjon. Trykkstøttet ventilasjon bytter fra inspirasjonsfase til ekspirasjonsfase når denne tidsperioden er nådd før flowen når den innstilte prosenten av toppflowen. Når en ventilasjon bytter fase basert på tidsinnstillingen, blinker displayet PSV en kort stund. Slik endrer du den variable tidsavslutningen: 1) Trykk på Velg når TIDS TERM vises. 2) TERM x.x sek vises. 3) Vri Innstilling-hjulet til du ser ønsket innstilling. 4) Trykk på Velg. Område: 0,3 til 3,0 sek Side LTV 1200 ventilator Brukerhåndbok best.nr , Rev. C

131 Trykkontrollert flowavslutning Bruk alternativet for trykkontrollert flowavslutning til å slå flowavslutning ved trykkontrollert ventilasjon enten på eller av. Når dette alternativet er ON, byttes det fra ekspirasjonsfase til inspirasjonsfase ved den innstilte prosentandel av toppflowen dersom den nås før den innstilte inspirasjonstiden har gått. Prosenten av toppflowen stilles inn med alternativet for variabel flowavslutning. Når dette alternativet er OFF, bytter den trykkontrollerte ventilasjonen fra inspirasjon til ekspirasjon når den innstilte inspirasjonstiden er nådd. Slik endrer du innstillingen for trykkontrollert flowavslutning: 1) Trykk på Velg når PC FLOW TERM vises. 2) PC FLOW ON eller PC FLOW OFF vises. 3) Vri Innstilling-hjulet til du ser ønsket innstilling. 4) Trykk på Velg. Alternativer: ON eller OFF Brukerhåndbok LTV 1200 ventilator Side best.nr , Rev.C

132 Lekkasjekompensasjon Bruk alternativet for lekkasjekompensasjon til å aktivere eller deaktivere tracking av baselinjeflowen 45 for å øke trigging når det oppstår lekkasje. Når lekkasjekompensasjonen er på, justeres systemet gradvis for å opprettholde den innstilte følsomheten hvis lekkasjen er stabil og det ikke er autosyklus. Lekkasjen blir verken oppdaget eller kompensert for hvis den er ustabil ved ekspirasjon. Lekkasjekompensasjonen kan kompensere for en maksimal lekkasje i pasientkretsen på 6 l/min. Autosyklus kan hindres manuelt på følgende måte: 1) Sett Følsomhet til AV (se Kapittel 6 - Følsomhet) eller til en høyere verdi enn lekkasjemengden (se Kapittel 10 - Sanntidstransdusere, LEKKASJE xx.xx LPM). 2) Sett lekkasjekompensasjonen til LEKK. KOMP PÅ (se nedenfor). 3) Vent til det har gått ventilasjoner. 4) Endre følsomheten til ønsket innstilling (se Kapittel 6 - Følsomhet). Slik endrer du innstillingen for lekkasjekompensasjon: 1) Trykk på Velg når LEKK. KOMP vises. 2) LEKK. KOMP PÅ eller LEKK. KOMP AV vises. 3) Vri Innstilling-hjulet til du ser ønsket innstilling. 4) Trykk på Velg. Alternativer: PÅ eller AV 45 Baselinjeflowen brukes til å oppdage flowtrigger og beregne/akkumulere Vte. Side LTV 1200 ventilator Brukerhåndbok best.nr , Rev. C

133 O 2 -konservering Bruk O 2 -konservering til å redusere bruken av oksygen fra en O 2 -kilde mens FiO 2 opprettholdes ved inspirasjon. Når BEVARING PÅ er valgt, gir ventilatoren en bias-flow på 0 l/min og velger automatisk trykktrigging. Det blir tilført oksygen ved inspirasjonen, men ikke ved ekspirasjonen. Triggerfølsomheten reduseres når O 2 -konservering er aktivert, og skal derfor benyttes når det er nødvendig å konservere oksygen. Når BEVARING AV er valgt, gir ventilatoren en bias-flow på 10 l/min og velger automatisk flowtrigging. Det oppnås best triggerfølsomhet når O 2 -konservering er deaktivert, og skal derfor benyttes når det ikke er viktig å konservere oksygen. O 2 -konserveringen endres ikke når ventilatoren slås på eller av. Ventilatoren beholder innstillingen når du slår den på eller av. Hvis O 2 -konservering er på, vises meldingen BIAS FLO OFF på displayet når ventilatoren benyttes. Slik endrer du innstillingen for O2-konservering: 1) Trykk på Velg når O2 BEVARING vises. 2) BEVARING PÅ eller BEVARING AV vises. 3) Vri Innstilling-hjulet til du ser ønsket innstilling. 4) Trykk på Velg. Alternativer: PÅ eller AV ADVARSEL! O 2 -konservering Når BEVARING PÅ er valgt: LTV 1200 setter bias-flow automatisk til 0 l/min og bruker trykktrigging. Noen pasienter kan ha vansker med å trigge ventilatoren når bias-flowen er 0 l/min. Levert FiO 2 kan være lavere enn den innstilte verdien når tidalvolumet er mindre enn 100 ml. O 2 -spyling Bruk O 2 -spyling til å øke FiO 2 til 100 % i en bestemt tidsperiode. Slik starter du O 2 -spyling: 1) Trykk på og hold inne O 2 % (O 2 -spyling) (FiO 2 ) på frontpanelet i tre sekunder for å øke FiO 2 til 100 % i den forhåndsinnstilte tidsperioden. Brukerhåndbok LTV 1200 ventilator Side best.nr , Rev.C

134 Den viste FiO 2 -prosenten endres til 100, og O 2 -spylingen starter umiddelbart (uavhengig av gjeldende ventilasjonsmodus, frekvens eller fase). Det blir ikke startet O 2 -spyling hvis du velger en kilde med lavt O 2 -trykk. O 2 -spylingen avsluttes når den innstilte tidsperioden har gått, eller hvis du trykker på O 2 % (O 2 -spyling) igjen. Når spylingen er avsluttet, vil FiO 2 -prosenten gå tilbake til (reduseres) til den forhåndsinnstilte verdien for O 2 %. Slik endrer du innstillingen for O 2 -spyling: 1) Trykk på Velg mens O2 FLUSH vises og du ser xxx min. 2) Vri på Innstilling-hjulet til ønsket antall minutter vises, og trykk deretter på Velg. Tidsperioden for O 2 -spyling er innstilt. Område: 1 3 minutter i trinn på 1 Side LTV 1200 ventilator Brukerhåndbok best.nr , Rev. C

135 Knappelås av Bruk knappelås av til å velge om knappene og kontrollene skal ha lett eller hard opplåsing. Lett opplåsing bør kun brukes når kvalifisert personell har tilgang til ventilatoren. Hard opplåsing bør brukes når barn eller andre personer kan ha tilgang til ventilatoren og du vil forhindre at ventilatorinnstillingene endres ved et uhell. Når du bruker lett låsing, kan du låse opp kontrollene og knappene ved å trykke på Knappelås på. Når du bruker hard låsing, kan du låse opp kontrollene og knappene ved å trykke på og holde inne Knappelås på i 3 sekunder. Slik endrer du innstillingen for knappelåsen: 1) Trykk på Velg når KNAPPELÅS AV vises. 2) LETT LÅSING eller HARD LÅSING vises. 3) Vri Innstilling-hjulet til du ser ønsket innstilling. 4) Trykk på Velg. Alternativer: LETT eller HARD Språk Bruk språkalternativet til å velge hvilket språk meldinger, alarmer og menyer skal vises på. Slik endrer du språk: 1) Trykk på Velg når VELG SPRÅK vises. 2) Det står ENGLISH eller et annet språk i displayvinduet. 3) Vri Innstilling-hjulet til du ser ønsket språk. 4) Trykk på Velg. Alternativer: ENGLISH (amerikansk engelsk) ITALIANO (italiensk) DANSK (dansk) DEUTCH (tysk) ESPANOL (spansk) FRANCAIS (fransk) NORSK (norsk) PORTUGUES (Portugisisk) SVENSKA (svensk) РУССКО (russisk) Brukerhåndbok LTV 1200 ventilator Side best.nr , Rev.C

136 Programvareversjon Bruk alternativet for programvareversjon til å se hvilken versjon av programvaren som er installert i ventilatoren. Versjonsnummeret vises slik: VER xx.xx Driftsteller Bruk driftstelleren til å kontrollere hvor mange timer ventilatoren har vært i bruk. Telleren oppdateres hver 1/10 time til det har gått timer og vises slik: BRUK xxxxxx.x Kommunikasjonsinnstillinger Ventilatoren kan kobles til en skriver, monitor eller et modem og kan stilles inn til å overføre diagnostiske data. Bruk alternativet for kommunikasjonsinnstillinger 46 for å velge kommunikasjonsprotokoll for dataoverføring. Bruk MONITOR for å kommunisere med en LTM-monitor. Slik endrer du kommunikasjonsinnstilling: 1) Trykk på Velg når COM INNSTIL. vises. 2) Det står DATA eller den valgte protokollen i displayvinduet. 3) Vri Innstilling-hjulet til du ser ønsket protokoll. 4) Trykk på Velg. Alternativer: Data, MONITOR, PRINTER OG MODEM 46 På tidspunktet for trykking av denne håndboken er kun alternativene DATA og MONITOR (for LTM-monitorer som er kompatible med LTV -ventilatorer) tilgjengelig. Side LTV 1200 ventilator Brukerhåndbok best.nr , Rev. C

137 Stille dato Bruk alternativet for datostilling til å vise eller stille gjeldende dato. Slik viser du datoen: 1) Trykk på Velg når STILL DATO vises. 2) Gjeldende dato vises med valgt datoformat. 3) Trykk på Knappelås på for å avslutte. Slik endrer du datoen: 1) Trykk på Velg når STILL DATO vises. 2) Gjeldende dato vises med et av de definerte formatene (MM/DD/ÅÅÅÅ, DD/MM/ÅÅÅÅ eller ÅÅÅÅ/MM/DD). 3) Trykk på Velg når ÅR xxxx vises. 4) Vri Innstilling-hjulet til du ser ønsket årstall. 5) Trykk på Velg når MÅNED xx vises. 6) Vri Innstilling-hjulet til du ser tallet på ønsket måned. 7) Trykk på Velg når DAG xx vises. 8) Vri Innstilling-hjulet til du ser tallet på ønsket dag. 9) Trykk på Velg for å velge den nye datoen. Område: 1/1/ /31/2097 Brukerhåndbok LTV 1200 ventilator Side best.nr , Rev.C

138 Stille klokke Bruk alternativet for klokkeslett til å vise eller stille gjeldende klokkeslett. Slik viser du klokkeslettet: 1) Trykk på Velg når STILL KLOKKE vises. 2) Gjeldende klokkeslett vises. 3) Trykk på Knappelås på for å avslutte. Slik endrer du klokkeslettet: 1) Trykk på Velg når STILL KLOKKE vises. 2) Gjeldende klokkeslett vises som tt:mm:ss. 3) Trykk på Velg når TIMER xx vises. 4) Vri Innstilling-hjulet til ønsket tall. 5) Trykk på Velg når MINUTTER xx vises. 6) Vri Innstilling-hjulet til ønsket tall. 7) Trykk på Velg for å velge det nye klokkeslettet. Sekundene tilbakestilles automatisk til 00. Område: 00:00:00-23:59:59 Datoformat Bruk alternativet for datoformat til å velge hvordan datoformatet skal vises. Slik endrer du datoformatet: 1) Trykk på Velg når DATO FORMAT vises. 2) MM/DD/ÅÅÅÅ eller et av de andre datoformatene vises. 3) Vri Innstilling-hjulet til ønsket datoformat. 4) Trykk på Velg. Alternativer: MM/DD/ÅÅÅÅ, DD/MM/ÅÅÅÅ, ÅÅÅÅ/MM/DD Side LTV 1200 ventilator Brukerhåndbok best.nr , Rev. C

139 PIP LED Bruk alternativet PIP LED til å velge om du vil vise PIP-indikatoren for trykkdisplayet. Når PIP LED er på, representerer lysindikatoren på Trykkdisplayet topptrykket i den forrige inspirasjon. Indikatoren lyser under hele ekspirasjonen. Slik endrer du innstillingen for PIP LED: 1) Trykk på Velg når PIP LED vises. 2) PIP LED PÅ eller PIP LED AV vises. 3) Vri Innstilling-hjulet til du ser ønsket innstilling. 4) Trykk på Velg. Alternativer: PÅ eller AV Modellnummer/Serienummer Bruk alternativet for modellnummer/serienummer til å kontrollere ventilatorens modell- eller serienummer og kompatibilitet med LTM-monitorer. Slik kontroller du modellnummer: 1) Vri Innstilling-hjulet i menyen VENT INNST. til LTV xxxx vises. Modellnummeret vises slik: LTV xxxx der xxxx er ventilatorens modellnummer. Modellnummer er innstilt fra fabrikken. 2) Trykk på knappen Betj.lås for å avslutte eller Velg for å vise serienummeret. Slik kontroller du serienummer: 1) Trykk på knappen Velg når modellnummeret (LTV xxxx) vises. Serienummeret vises på venstre side av displayet slik: xxxxxx der xxxxxx er ventilatorens serienummer. Serienummer er innstilt fra fabrikken. 2) Trykk på knappen Betj.lås eller Velg for å gå tilbake til modellnummeret. Slik kontrollerer du kompatibilitet med LTM-monitorer: 1) Trykk på knappen Velg når modellnummeret (LTV xxxx) vises. Meldingen LTM vises på høyre side av displayet hvis ventilatoren har opsjon (fra fabrikken eller oppgradert senere) for å kunne kommunisere med LTM-monitorer. 2) Trykk på knappen Betj.lås eller Velg for å gå tilbake til modellnummeret. Brukerhåndbok LTV 1200 ventilator Side best.nr , Rev.C

140 Ventilens utgangsposisjon Bruk alternativet for ventilens utgangsposisjon for å vise utgangsposisjonen til flowventilen. Utgangsposisjonen vises slik: VHome xxx der xxx er utgangsposisjonen for ventilen i ventilatoren. Utgangsposisjonen bestemmes av flowventilens versjon og er innstilt av fabrikken. Utgangsposisjonen innstilles også når flowventilen skiftes ut av serviceingeniør. SETT ST INNS Alternativet SETT ST INNS vises bare i menyen for ventilatorsjekk (VENT. SJEKK) eller i menyen for ventilatorvedlikehold (VENT VEDLH.) og brukes til å stille tilbake brukerinnstillinger og tilleggsfunksjoner til fabrikkinnstillinger. Du finner fabrikkinnstilte standardverdier i Kapittel 9 - Ventilatoralarmer, DEFAULTS. Slik aktiverer du menyen for ventilatorsjekk: Pasienten må være koblet fra ventilatoren før du kan aktivere menyen for ventilatorsjekk. Ventiler pasienten på annen måte. Ventilatoren må være slått av og en spesiell oppstartssekvens må brukes når den slås på. I Kapittel 11 - Ventilatorsjekk står det viktig informasjon og instruksjoner som må følges før du fortsetter. Slik stiller du inn standardverdier: 1) Når menyen VENT. SJEKK vises, dreier du Innstilling-hjulet til VENT INNST. vises og deretter trykker du på Velg. 2) Vri Innstilling-hjulet til DEFAULTS vises og trykk på Velg. SETT ST INNS vises. 3) Trykk på Velg når SET ST INNS vises. DEFAULTS vises. Bortsett fra valgt språk og format og innstilling for dato/klokkeslett tilbakestilles alle brukervalgte innstillinger og tilleggsfunksjoner til fabrikkinnstillinger. Hendelsen DEFAULTS registreres i hendelsesloggen (se kapittel 9 - Ventilatoralarmer, DEFAULTS SET for mer informasjon) sammen med dato og klokkeslett for tilbakestillingen. Slik avslutter du menyen for ventilatorsjekk og går tilbake til vanlig ventilasjonsmodus: 1) Vri Innstilling-hjulet til alternativet EXIT vises, og trykk deretter på Velg eller Betj.lås. VENT INNST. vises. 2) Når menyen VENT INNST vises, vrir du Innstilling-hjulet til EXIT vises og deretter trykker du på Velg eller Betj.lås. Selvtest ved oppstart utføres og ventilatoren begynner ventilasjon med fabrikkinnstillinger. Alarmen DEFAULTS SET utløses. I Kapittel 9 - Ventilatoralarmer, DEFAULTS SET finner du informasjon om hvordan du kvitterer for denne alarmen. Side LTV 1200 ventilator Brukerhåndbok best.nr , Rev. C

141 Varighet av O 2 -flaske Bruk alternativet for varighet av O 2 -flaske til å beregne omtrentlig gjenværende tid (i timer og minutter) for en ekstern O 2 -flaske. Hvis du ønsker et nøyaktig estimat på gjenværende tid, må du angi flaskens trykk før beregningen. ADVARSEL! Informasjon om varighet av O 2 -flaske - Nøyaktigheten til den viste oksygenmengden som er igjen i en ekstern O 2 -flaske (O2 DUR hh:mm) avhenger av nøyaktigheten til trykkmåleren på O 2 -flasken og informasjonen som brukeren la inn i menyelementet O2 FL VARIG. Den kalkulerte oksygenmengden skal bare brukes som referanse. Ventilasjonsvariabler og O 2 -forbruk - Variasjoner i pasientens minuttventilasjon, I/E-forhold og/eller ventilatorinnstillinger eller utstyrsstatus (f.eks. lekkasje) påvirker oksygenforbruket. Hvis pasientens tilstand krever det, bør det være en reserveflaske eller annen oksygenkilde tilgjengelig til enhver tid. Slik endrer du innstillingen O 2 -flaskens varighet: 1) Trykk på Velg mens O2 FL VARIG vises og du ser FLASKETYPE. 2) Trykk på Velg mens FLASKETYPE vises og du ser STØRE xxx 1. 3) Vri Innstilling-hjulet til riktig størrelse på O 2 -flaske vises (volum i liter under trykk). Trykk på Velg og flaskestørrelse er innstilt. Område: liter under trykk, i trinn på 1. Denne innstillingen brukes til å beregne gjenværende oksygen og beholdes av ventilatoren (også når ventilatoren slås av og på) til den endres av brukeren Hvis du endrer innstillingen eller en hvilken som helst annen ventilatorinnstilling, må du vente i ca. 20 sekunder før du velger Rest O2 slik at ventilatoren får mulighet til å registrere oksygenflowen som skal brukes i beregningen og vise gjenværende tid av O 2 -flasken. Brukerhåndbok LTV 1200 ventilator Side best.nr , Rev.C

142 Varighet av O2-flaske (forts.) 4) Vri Innstilling-hjulet til du ser FLASKETRYKK, trykk på Velg og xxx psi vises. 5) Vri Innstilling-hjulet til riktig flasketrykk vises og trykk deretter på Velg. Flasketrykk er nå innstilt. Område: psi i trinn på 25 eller Område: bar i trinn på 1 (hvis det valgte språket bruker bar som måleenhet) Denne innstillingen beholdes ikke når ventilatoren slås av. Innstillingen går tilbake til fabrikkinnstilt verdi hvis språk endres. I tillegg må innstillingen kontrolleres av brukeren hver gang alternativet for varighet av O 2 -flaske brukes. Hvis du endrer innstillingen eller en hvilken som helst annen ventilatorinnstilling, må du vente i ca. 20 sekunder før du velger Rest O2 slik at ventilatoren får mulighet til å registrere oksygenflowen som skal brukes i beregningen og vise gjenværende tid av O 2 -flasken. 6) Vri Innstilling-hjulet til REST O2 vises og trykk på Velg. Hvis du ønsker et nøyaktig estimat på gjenværende tid, må du angi flaskens trykk før beregningen. Hvis du endrer innstillingen eller en hvilken som helst annen ventilatorinnstilling, må du vente i ca. 20 sekunder før du velger Rest O2 slik at ventilatoren får mulighet til å registrere oksygenflowen som skal brukes i beregningen og vise gjenværende tid av O 2 -flasken. Når REST O2 er valgt, bruker ventilatoren de aktuelle ventilatorverdier og -innstillinger til å beregne gjenværende tid for den eksterne O 2 -flasken og viser O2 DUR hh:mm (O 2 -varighet i timer og minutter) i 60 sekunder eller til du kvitterer for meldingen ved å trykke på Velg eller Betj.lås, eller ved å vri Innstilling-hjulet på frontpanelet. Variasjoner i ventilasjon-til-ventilasjon kan føre til litt forskjellige resultater i påfølgende beregninger. Side LTV 1200 ventilator Brukerhåndbok best.nr , Rev. C

143 Forhåndsinnstillinger Bruk forhåndsinnstillinger i menyen for tilleggsfunksjoner til å: Aktivere/deaktivere funksjonen for pasientopplysninger Velge pasienttype (pasientvekt) slik at ventilatorinnstillinger og innstillinger i tilleggsfunksjoner endres i forhold til pasienttypen (spedbarn, barn eller voksen) Aktivere/deaktivere pasientopplysninger 1) I menyen for tilleggsfunksjoner vrir du Innstilling-hjulet til FORHÅNDSINST. vises og trykker deretter på Velg. 2) Vri Innstilling-hjulet til du ser PAS. OPPLYSN., trykk på Velg og P.OPPLYSN.AV eller P.OPPLYSN.PÅ vises. 3) Vri Innstilling-hjulet til du ser ønsket innstilling og trykk på Velg. Hvis P.OPPLYSN.PÅ er valgt når ventilatoren slås på, deaktiveres ventilasjoner og alarmfunksjonen, og meldingen SAMME PAS. vises Du kan aktivere alarmene og starte ventilasjonen med innstillingene som var aktive før ventilatoren ble slått av. Trykk på Velg mens SAMME PAS. vises. eller Hvis du skal aktivere alarmene og starte ventilasjon med forhåndsinnstilte verdier som er tilpasset en ny pasient, vrir du Innstilling-hjulet til NY PAS. vises, og trykker på Velg. Deretter vrir du Innstilling-hjulet til ønsket pasienttype vises (SPEDBARN, BARN eller VOKSEN) og trykker på Velg. Hvis du vrir på Innstilling-hjulet til EXIT vises og trykker på Velg, går ventilatoren tilbake til menyalternativet/meldingen SAMME PAS. Hvis du ikke bruker noen kontroller i løpet av 3 sekunder mens enten SAMME PAS. eller NY PAS. vises, utløses en lydalarm. Aktivering av en innstilling tilbakestiller forsinkelsen av lydalarmen. Hvis P.OPPLYSN.AV er valgt når ventilatoren slås på, startes ventilasjon (hensiktsmessige alarmer er aktiverte) med de innstillingene som var i bruk under forrige oppstartssyklus. Velge pasienttype 1) I menyen for tilleggsfunksjoner vrir du Innstilling-hjulet til FORHÅNDSINST. vises. 2) Trykk på Velg. 3) Vri Innstilling-hjulet til PAS.VEKT vises og trykk på Velg. 4) Vri Innstilling-hjulet til ønsket pasienttype vises (SPEDBARN, BARN eller VOKSEN) og trykk på Velg til ønsket type vises. Brukerhåndbok LTV 1200 ventilator Side best.nr , Rev.C

144 Tabell over forhåndsinnstillinger i LTV 1200 Funksjon Spedbarn (>5 kg <10 kg) Barn (10-40 kg) Alarmvolum Voksen (>40 kg) HØYTR. FORS. Ingen forsinkelse Ingen forsinkelse Ingen forsinkelse LPP ALARM Alle ventilasjonstyper Alle ventilasjonstyper Alle ventilasjonstyper Alarmen HØY FREKVENS 80 resp/min, 30 sek 60 resp/min, 30 sek 40 resp/min, 30 sek Alarmen HØYT PEEP PEEP +5 cmh 2 O PEEP +5 cmh 2 O PEEP +5 cmh 2 O Alarmen LAVT PEEP PEEP -3 cmh 2O PEEP -3 cmh 2O PEEP -3 cmh 2O STIGETID FLOW TERM 35% 30% 25% TIDS TERM Avslutn. 0,5 sek Avslutn. 1,0 sek Avslutn. 2,0 sek PC FLOW TERM Av Av Av LEKK. KOMP Lekkasjekompensasjon på Lekkasjekompensasjon på Lekkasjekompensasjon på Resp.frekv. 20 resp/min 15 resp/min 12 resp/min Ventilasjonstype Trykk Trykk Volum Tidalvolum 50 ml 250 ml 500 ml Insp. tid: 0,3 sek 0,7 sek 1,0 sek Trykkontroll 15 cmh 2 O 15 cmh 2 O 15 cmh 2 O Trykkstøtte 10 cmh 2 O 10 cmh 2 O 10 cmh 2 O Følsomhet 2 l/min 3 l/min 3 l/min Grense for høyt trykk 30 cmh 2 O 30 cmh 2 O 40 cmh 2 O Lavt trykk 10 cmh 2O 10 cmh 2O 10 cmh 2O Lavt minuttvolum 0,5 ml 1,0 ml 3,0 ml PEEP 0 cmh 2O 0 cmh 2O 0 cmh 2O Modus Ass/Kontr Ass/Kontr Ass/Kontr Side LTV 1200 ventilator Brukerhåndbok best.nr , Rev. C

145 Funksjonen avvenning i CPAP-modus (SBT) Bruk menyen for SBT (avvenning i CPAP-modus) for å velge ventilatorinnstillinger og alternativer som ikke er tilgjengelige med kontrollene på frontpanelet. Menyen ser slik ut: SBT OP SBT START PSV PEEP SBT FIO2 MINUTTER HØY F/VT LAV F/VT SBT HØY F SBT LAV F DISPLAY F/VT EXIT Når du bruker avvenning i CPAP-modus kan du midlertidig redusere ventilatorstøtten til pasienten og vurdere pasientens mulighet for å klare seg uten overtrykksventilasjon. Avvenning i CPAP-modus skal kun brukes av personell med opplæring. ADVARSEL! Personale uten opplæring - Kun personale med nødvendig opplæring skal bruke ventilatoren. LTV 1200-ventilatoren skal brukes av sykepleiere og annet faglært personell under rettledning av lege og i henhold til gjeldende lover og forskrifter. Brukerhåndbok LTV 1200 ventilator Side best.nr , Rev.C

146 SBT-funksjon (forts.) Når avvenning i CPAP-modus er aktivert (SBT PÅ er valgt), Bytter ventilatoren til CPAP-modus. Blir innstillingene for trykkstøtte og FiO 2 overstyrt med verdiene i menyen for SBT OP. Deaktiveres alarmen for høy frekvens (HØY F) i menyen ALARM INNST. (mens SBT-modus er på). Avvenning i CPAP-modus avsluttes og ventilatoren går tilbake til tidligere modus/innstillinger når: Det forhåndsinnstilte antall minutter i menyen SBT PÅ, MINUTTER har gått. En SBT-alarm (SBT < f, SBT > f, SBT < f/vt eller SBT > f/vt) har vært aktiv i mer enn 5 minutter (se mer om dette i Kapittel 9 - Ventilatoralarmer). En apnéalarm (APNOE) er utløst og ventilatoren har automatisk startet apnéventilasjon (se mer om dette i Kapittel 9 - Ventilatoralarmer ). En alarm for høyt trykk (HØYT TRYKK) er utløst og ventilatorens turbin har stoppet for å redusere trykket i pasientkretsen (se mer om dette i Kapittel 9 - Ventilatoralarmer). Brukeren velger SBT AV i menyen SBT OP, SBT START. Brukeren trykker på en hvilken som helst knapp bortsett fra Manuell insp., Velg, Betj.lås eller Reset alarm. Slik endrer du innstillinger for avvenning i CPAP-modus: 1) Vri Innstilling-hjulet til du ser SBT START, trykk på Velg og SBT AV eller SBT PÅ vises. Vri Innstilling-hjulet til du ser ønsket innstilling og trykk på Velg. Når du velger SBT PÅ, aktiveres avvenning i CPAP-modus med de gjeldende innstillingene i menyen for SBT. Fabrikkinnstilte verdier brukes hvis innstillingene ikke er endret (se mer om dette i DEFAULTS kapittel 9 - Ventilatoralarmer). Du må kontrollere alle innstillinger i SBT-menyen og endre dem ved behov før du velger SBT PÅ. Hvis du velger SBT AV mens avvenning i CPAP-modus er aktivert, avsluttes modusen og ventilatoren går tilbake til forrige modus/innstillinger. 2) Vri Innstilling-hjulet til du ser PSV, trykk på Velg og PEEP +xx cm H2O vises. Vri Innstilling-hjulet til du ser ønsket innstilling, og trykk på Velg for å stille inn verdien for SBT PSV. Område: 0-30 cmh 2 O i trinn på 1 3) Vri Innstilling-hjulet til du ser PEEP, trykk på Velg og xxx cmh2o vises. Vri Innstilling-hjulet til du ser ønsket innstilling, og trykk på Velg for å stille inn verdien for SBT PEEP. Område: 0 20 cmh2o i trinn på 1 Side LTV 1200 ventilator Brukerhåndbok best.nr , Rev. C

147 SBT-funksjon (forts.) 4) Vri Innstilling-hjulet til du ser SBT FIO2, trykk på Velg og xxx O2% vises. Vri Innstilling-hjulet til du ser ønsket innstilling, og trykk på Velg for å stille inn verdien for SBT O 2 %. Område: % i trinn på 1 5) Vri Innstilling-hjulet til du ser MINUTTER, trykk på Velg og xxx MIN vises. Vri Innstilling-hjulet til du ser ønsket innstilling, og trykk på Velg for å stille inn antall minutter avvenning i CPAP-modus skal være aktiv. Område: minutter i trinn på 5 6) Vri Innstilling-hjulet til du ser HØY F/VT, trykk på Velg og xxx F/VT vises. Vri Innstilling-hjulet til du ser ønsket innstilling, og trykk på Velg for å stille inn alarmverdien for SBT høy f/vt (se også SBT > F/VT i kapittel 9 - Ventilatoralarmer). Område: HØY F/VT AV, eller f/vt i trinn på 5 7) Vri Innstilling-hjulet til du ser LAV F/VT, trykk på Velg og xxx F/VT vises. Vri Innstilling-hjulet til du ser ønsket innstilling, og trykk på Velg for å stille inn alarmverdien for SBT lav f/vtsbt < F/VT (se også SBT < F/VT i kapittel 9 - Ventilatoralarmer). Område: LAV F/VT AV, eller 5-90 f/vt i trinn på 5 8) Vri Innstilling-hjulet til du ser SBT HØY F, trykk på Velg og xxx Fr. vises. Vri Innstilling-hjulet til du ser ønsket innstilling, og trykk på Velg for å stille inn alarmverdien for SBT høy Fr. (se også SBT > F i kapittel 9 - Ventilatoralarmer). Område: SBT HØY F AV, resp/min i trinn på 1 9) Vri Innstilling-hjulet til du ser SBT LAV F, trykk på Velg og xxx Fr. vises. Vri Innstilling-hjulet til du ser ønsket innstilling, og trykk på Velg for å stille inn alarmverdien for SBT lav Fr. (se også SBT < F i kapittel 9 - Ventilatoralarmer). Område: SBT LAV F AV, 1-40 resp/min i trinn på 1 10) Vri Innstilling-hjulet til du ser DISPLAY F/VT, trykk på Velg og DISPLAY AV eller DISPLAY PÅ vises. Vri Innstilling-hjulet til du ser ønsket innstilling, og trykk på Velg for å stille inn visning av målt xxx f/vt-verdi (av eller på) (se også Automatisk eller manuell rulling av dataene på displayet i kapittel 8 - Målte data). Exit Slik kommer du tilbake til toppen av menyen SBT OP: 1) Trykk på Velg når EXIT vises. SBT-alarmer Du finner mer informasjon om SBT-alarmer i Kapittel 9 - Ventilatoralarmer. Brukerhåndbok LTV 1200 ventilator Side best.nr , Rev.C

148 Automatisk nullstilling av transduser Bruk menyen for automatisk nullstilling av transduser til å stille tidsintervall for automatisk nullstilling og for å kontrollere tidligere resultater. Automatisk nullstilling skjer automatisk med jevne intervaller når ventilatoren er i bruk Menyen ser slik ut: TX ZERO AP xxxx P FDb xxxx P FDw xxxx P FDn xxxx P Automatisk nullstilling av luftveistrykktransduser Bruk dette elementet for å kontrollere tidligere resultater og for å planlegge neste automatiske nullstilling. Slik kontrollerer du tidligere resultater av nullstillingen: 1) Det forrige resultatet, AP xxxx P, vises. P angir at den forrige nullstillingsverdien var innenfor toleransegrensen og at nullstilingen var OK. Hvis det vises en F i stedet for P, angir dette at den forrige nullstillingsverdien var utenfor toleransegrensen og at nullstilingen var mislykket. En stjerne angir at automatisk nullstillinger er planlagt for neste ventilasjon. 2) Vri Innstilling-hjulet til du ser EXIT. 3) Trykk på Velg. Slik planlegger du automatisk nullstilling: 1) Det forrige resultatet, AP xxxx P, vises. 2) Trykk på Velg. En stjerne vises og P/F fjernes fra displayet. Nullstillingen er nå planlagt for neste ventilasjon. 3) Når denne nullstillingen er ferdig, vises den nye verdien med P eller F. Hvis det oppstår en feil under en automatisk nullstilling, utføres nullstilling på nytt ved neste ventilasjon. Side LTV 1200 ventilator Brukerhåndbok best.nr , Rev. C

149 Automatisk nullstilling av toretnings-differensialflowtransduser Bruk dette elementet for å kontrollere tidligere resultater av den automatiske nullstillingen av toretnings-differensialflowtransducer og for å planlegge neste automatiske nullstilling. Slik kontrollerer du resultatet av den automatisk nullstillingen: 1) Det forrige resultatet, FDb xxxx P, vises. Hvis resultatet vises som FDb xxx -, betyr det at flowtransduseren ikke er koblet til ventilatoren. P angir at den forrige nullstillingsverdien var innenfor toleransegrensen og at nullstilingen var OK. Hvis det vises en F i stedet for P, angir dette at den forrige nullstillingsverdien var utenfor toleransegrensen og at nullstilingen var mislykket. En stjerne angir at automatisk nullstillinger er planlagt for neste ventilasjon. 2) Vri Innstilling-hjulet til du ser EXIT. 3) Trykk på Velg. Slik planlegger du den automatisk nullstillingen: 1) Det forrige resultatet, FDb xxxx P, vises. 2) Trykk på Velg. En stjerne vises og P/F fjernes fra displayet. Nullstillingen er nå planlagt for neste ventilasjon. 3) Når denne nullstillingen er ferdig, vises den nye verdien med P eller F. Hvis det oppstår en feil under en automatisk nullstilling, utføres nullstilling på nytt ved neste ventilasjon. Brukerhåndbok LTV 1200 ventilator Side best.nr , Rev.C

150 Automatisk nullstilling av ekspirasjons-differensialflowtransduser - smal Bruk dette elementet for å kontrollere tidligere resultater av den automatiske nullstillingen av ekspirasjons-differensialflowtransducer og for å planlegge neste automatiske nullstilling. Slik kontrollerer du resultatet av den automatisk nullstillingen - smale resultater: 1) Det forrige resultatet, FDn xxxx P, vises. P angir at den forrige nullstillingsverdien var innenfor toleransegrensen og at nullstilingen var OK. Hvis det vises en F i stedet for P, angir dette at den forrige nullstillingsverdien var utenfor toleransegrensen og at nullstilingen var mislykket. En stjerne angir at automatisk nullstillinger er planlagt for neste ventilasjon. 2) Vri Innstilling-hjulet til du ser EXIT. 3) Trykk på Velg. Slik planlegger du den automatisk nullstillingen - smal: 1) Det forrige resultatet, FDn xxxx P, vises. 2) Trykk på Velg. En stjerne vises og P/F fjernes fra displayet. Nullstillingen er nå planlagt for neste ventilasjon. 3) Når denne nullstillingen er ferdig, vises den nye verdien med P eller F. Hvis det oppstår en feil under en automatisk nullstilling, utføres nullstilling på nytt ved neste ventilasjon. Side LTV 1200 ventilator Brukerhåndbok best.nr , Rev. C

151 Automatisk nullstilling av ekspirasjons-differensialflowtransduser - bred Bruk dette elementet for å kontrollere tidligere resultater av den automatiske nullstillingen av ekspirasjons-differensialflowtransducer (bred) og for å planlegge neste automatiske nullstilling. Slik kontrollerer du resultatet av den automatisk nullstillingen - brede resultater: 1) Det forrige resultatet, FDw xxxx P, vises. P angir at den forrige nullstillingsverdien var innenfor toleransegrensen og at nullstilingen var OK. Hvis det vises en F i stedet for P, angir dette at den forrige nullstillingsverdien var utenfor toleransegrensen og at nullstilingen var mislykket. En stjerne angir at automatisk nullstillinger er planlagt for neste ventilasjon. 2) Vri Innstilling-hjulet til du ser EXIT. 3) Trykk på Velg. Slik planlegger du den automatisk nullstillingen - bred: 1) Det forrige resultatet, FDw xxxx P, vises. 2) Trykk på Velg. En stjerne vises og P/F fjernes fra displayet. Nullstillingen er nå planlagt for neste ventilasjon. 3) Når denne nullstillingen er ferdig, vises den nye verdien med P eller F. Hvis det oppstår en feil under en automatisk nullstilling, utføres nullstilling på nytt ved neste ventilasjon. Brukerhåndbok LTV 1200 ventilator Side best.nr , Rev.C

152 Sanntidstransdusere Bruk data fra sanntidstransduseren til å kontrollere ventilatoraktivitet i sanntid. Menyen for sanntidstransduser ser slik ut: TR TX DATA AP xx.xx cmh 2 0 FDb xx.xx cmh 2 O FDw xx.xx cmh 2 0 FDn xx.xx cmh 2 0 FTw eller FTn xx.xx LPM FTb x.xx LPM LEKKASJE xx.xx LPM FVd xx.xx cmh 2 0 FV xx.xx LPM TRINN xxxx TS xxxx rpm O2 xx.xx PSI BV xx.xx VOLT EV xx.xx VOLT PPP xx.xx cmh 2 O RT EXIT Hvert element viser sanntidsverdier i de oppgitte enhetene. Noen elementer viser også transduserberegninger. Trykk på Velg mens et element vises for å veksle mellom enheter og verdier 47. Display AP xx.xx cmh 2 0 FDb xx.xx cmh 2 0 FDw xx.xx cmh 2 0 FDn xx.xx cmh 2 0 FTb xx.xx LPM Sanntidsdata Luftveistrykket målt ved Y-stykket på den proksimale siden av måleslangen (høyt trykk). Differensialflowtrykket målt ved Y-stykket med toretningstransduseren. Differensialtrykket måles mellom måleslangene for høyt og lavt trykk. Differensialflowtrykket målt ved Y-stykket med den bredskalerte transduseren. Differensialtrykket måles mellom måleslangene for høyt og lavt trykk. Differensialflowtrykket målt ved Y-stykket med den smalskalerte transduseren. Differensialtrykket måles mellom måleslangene for høyt og lavt trykk. Den smalskalerte transduseren brukes bare ved differensialtrykk mellom -0,35 cmh 2 O og 0,35 cmh 2 O (ca. -15 l/min til 15 l/min). Flow i l/min beregnet fra differensialtrykket som er målt ved Y-stykket med toretningstransduseren. Dette elementet kan ikke vise transduserberegning. 47 Du finner mer informasjon om dette i servicehåndboken for LTV 1200-ventilatoren, art.nr Side LTV 1200 ventilator Brukerhåndbok best.nr , Rev. C

153 Display LEKK xx.xx LPM FTw xx.xx LPM eller FTn xx.xx LPM FVd xx.xx c mh 2 0 FV xx.xx LPM TRINN xxxx TS xxxx rpm O2 xx.xx PSI BV xx.xx VOLT EV xx.xx VOLT PPP xx.xx cmh 2 O Sanntidsdata Lekkasjeflow beregnet fra differensialtrykket som er målt ved Y-stykket under ekspirasjonen. Denne verdien er ca. 0,0 når ventilatoren er i autosyklus. Autosyklus kan elimineres ved å deaktivere følsomhet for verdien kontrolleres. Flow i l/min beregnet fra differensialtrykket som er målt ved Y-stykket. Når verdien beregnes med bruk av bredskalert differensialtrykk, vises FTw. Når verdien beregnes med bruk av smalskalert differensialtrykk, vises FTn. Når lekkasjekompensasjon er aktivert, er verdiene FTw xx.xx og FTn xx.xx offset med verdien LEKK xx.xx l/min. Dette elementet kan ikke vise transduserberegning. Differensialtrykket målt over hele flowventilen. Flowventilens flow i l/min beregnet fra differensialtrykket som er målt over hele flowventilen. Dette elementet kan ikke vise transduserberegning. Brukt trinn-posisjon for motoren til flowventilen. Dette elementet kan ikke vise transduserberegning. Målt turbinhastighet i rpm. Trykket i oksygeninntaket i PSIG, målt av transduseren for inntakstrykk. Spenning i internt batteri. Ekstern spenning. Trykket i PEEP-akkumulatoren (pilottrykk for PEEP). Brukerhåndbok LTV 1200 ventilator Side best.nr , Rev.C

154 Side LTV 1200 ventilator Brukerhåndbok best.nr , Rev. C

155 Kapittel 11 - VENTILATORSJEKK Dette kapittelet beskriver de fem testprosedyrene på menyen for ventilatorsjekk, og som brukes til å kontrollere at LTV 1200 fungerer som den skal. Testene skal utføres som forklart i Tillegg B Oppsett/Vedlikehold for regelmessig vedlikehold og ventilatorkontroll. De fem testprosedyrene er: Test Formål Alarmtest Kontrollere at lydalarmen fungerer som den skal. Displaytest Kontrollere at displayene på ventilatoren fungerer som de skal. Test av kontroller Kontroller at knappene og Innstilling-hjulet fungerer som de skal. Lekkasjetest Teste pasientkretsen for lekkasjer. Test av alarmen Kontrollere at Vent. av-alarmen fungerer som den skal. Vent. av Menyen for ventilasjonstest ser slik ut: VENT. SJEKK ALARM DISPLAY KONTROLL LEKKASJE EXIT ADVARSEL! Ventilatortester Det leveres ikke gass til pasienten under denne sjekken. Koble pasienten fra ventilatoren, og ventiler pasienten på annen måte før du starter ventilatorsjekken. Lekkasjetest av pasientkretsen Det må utføres en lekkasjetest av pasientkretsen i modusen VENT. SJEKK før tilkobling til pasient. I tillegg må ventilatorsjekken utføres for å sikre at alarmene, displayene og kontrollene virker som de skal. Det kan føre til pasientskade eller ineffektiv ventilasjon hvis lekkasjetesten ikke utføres før pasienten kobles til. Hvis ventilatoren brukes med en oppvarmet fukter, må denne settes inn i pasientkretsen før lekkasjetesten utføres. Brukerhåndbok LTV 1200 ventilator Side 11-1 best.nr , Rev.C

156 Slik aktiverer du menyen for ventilatorsjekk: 1) Koble pasienten fra ventilatoren og ventiler pasienten på annen måte. 2) Slå av ventilatoren. 3) Påse at nettstrømadapteren er koblet til nettstrøm, og kontroller at indikatorlampene Ekst. spenning og Ladestatus lyser. 4) Trykk på og hold inne Velg. Fortsett å holde inne Velg og trykk på På/standby. PT. FRAKOBLET skal vises. Hvis ikke, må du slå av ventilatoren og gjenta trinn 2 til 4. 5) Det blir utløst en lydalarm (som slår seg vekselvis på/av) mens meldingen PT. FRAKOBLET vises. 6) Trykk på Reset alarm for å slette alarmen. Alarmen stopper og meldingen på displayet endres til VENT. SJEKK. 7) Trykk på Velg. Ventilatorsjekken ALARM er den første som vises. Side 11-2 LTV 1200 ventilator Brukerhåndbok best.nr , Rev. C

157 Alarmtest Bruk alarmtesten til å kontrollere at lydalarmen fungerer som den skal. Slik utfører du alarmtesten: 1) Trykk på Velg når ALARM vises. 2) Kontroller at du hører lydalarmen. Hvis ventilatoren er koblet til et pasientalarmsystem eller et eksternt alarmsystem via pasientalarmporten, må du kontrollere at disse også aktiveres (lydalarmer/visuelle alarmer) som angitt av produsenten. 3) Når du har lyttet til alarmen i minst 2 sekunder, trykker du på Velg igjen. Alarmen stopper og det neste menyelementet vises. 4) Et lydsignal bekrefter at alarmen er kvittert for. Du finner mer informasjon i Kapittel 15 - Feilsøking hvis det oppstår feil mens alarmen testes. Brukerhåndbok LTV 1200 ventilator Side 11-3 best.nr , Rev.C

158 Displaytest Bruk displaytesten til å kontrollere at displayene på ventilatoren fungerer som de skal. Slik utfører du displaytesten: 1) Trykk på Velg når DISPLAY vises. 2) Alle segmentene i de små kontrolldisplayene, alle punktene i punktmatrisevinduet og alle indikatorlampene lyser. MERK! Statusen til displayene Ekst. spenning, Vent. av og Ladestatus blir ikke testet under displaytesten. Indikatorlampene Ekst. spenning og Ladestatus blir testet når nettstrømadapteren kobles til ventilatoren (se side 11-2). Indikatorlampen Vent. av blir testet når du utfører alarmtesten for Vent. av (se side 11-11). Side 11-4 LTV 1200 ventilator Brukerhåndbok best.nr , Rev. C

159 Displaytest (forts.) Kontroller at displayene lyser med følgende farger: Display Farge Display Farge Trykk-displayet Grønn Indikatorlampe for Ass/Kontrmodus Grønn Displayvindu Rød Indikatorlampe for SIMV/CPAP Grønn Frekvens Grønn Indikatorlampe for NPPV-modus Grønn Tidalvolum Grønn Inspiratorisk/ekspiratorisk Grønn Trykkregulering Grønn Indikatorlampe for manuell inspirasjon Inspirasjonstid Grønn Indikatorlampe for lavt trykk O 2 -kilde Grønn Grønn PSV Grønn Indikatorlampe for betjeningslås Grønn O 2 % (O 2 -spyling) Grønn PEEP Grønn Følsomhet Grønn Pasientaktivitet Grønn Alarmen for høyt trykk Rød Indikatorlampen for ekstern spenning Testes ikke Alarmen for lavt trykk Rød Indikatorstatus for ladestatus Testes ikke Alarmen for lavt minuttvolum Rød Indikatorlampe for batterinivå Gul Indikatorlampe for på/standby Grønn Indikatorlampe for Vent. av Testes ikke Indikatorlampe for volummodus Indikatorlampe for trykkmodus Grønn Grønn Indikatorlampen for resetting av alarm Rød 3) Trykk på Velg igjen for å avslutte displaytesten og for å gå til neste menyelement. Du finner mer informasjon i Kapittel 15 - Feilsøking hvis det oppstår feil mens displayene testes. Brukerhåndbok LTV 1200 ventilator Side 11-5 best.nr , Rev.C

160 Test av kontroller Test kontrollene for å sjekke at ventilatorknappene og Innstilling-hjulet fungerer som de skal. Slik tester du kontrollene: 1) Trykk på Velg når KONTROLL vises. 2) Det står VELG i displayvinduet. Side 11-6 LTV 1200 ventilator Brukerhåndbok best.nr , Rev. C

161 Test av kontroller (forts.) 3) Trykk på en knapp om gangen for å teste den. Når du trykker på knappen, må du kontrollere at du ser navnet på denne knappen i displayvinduet. Navnene på kontrollene står i tabellen nedenfor. Kontroll Velg display Frekvens Tidalvolum Trykkregulering Inspirasjonstid PSV Display VELG RESP. FREKV. TIDAL VOL PCV INSP. TID PSV O 2 % (O 2 -spyling) O2 % Følsomhet Alarmen for høyt trykk Lavt trykk Lavt minuttvolum Reset alarm På/standby Volum og trykk Ass/Kontr og SIMV/CPAP - NPPV Inspiratorisk/ekspiratorisk pause Manuell inspirasjon Lavt trykk O 2 -kilde Betjeningslås Drei Innstilling-hjulet til venstre Drei Innstilling-hjulet til høyre PEEP SENSITIVITET HØYT TRYKK LAVT TRYKK LAV MIN. VOL. KVITTER PÅ/STNDBY MODE VOL/TR. AC SIMV CPAP IE HOLD MANUELL RESP LAVT TRYKK O2 KNAPPELÅS PÅ DREI VENSTRE DREI HØYRE PEEP 4) Test Innstilling-hjulet ved å dreie det både med og mot klokken. Kontroller at retningen som du dreier i, vises i displayvinduet. 5) Trykk på Velg igjen for å avslutte testen av kontrollene. Du finner mer informasjon i Kapittel 15 - Feilsøking hvis det oppstår feil mens kontrollene testes. Brukerhåndbok LTV 1200 ventilator Side 11-7 best.nr , Rev.C

162 Lekkasjetest Bruk lekkasjetesten til å teste om det er lekkasjer i pasientkretsen. Slik utfører du lekkasjetesten: 1) Koble alt utstyr til pasientkretsen (f.eks. vannfeller, varmevekslere og fuktere) til pasientkretsen. 2) Koble pasientkretsen til ventilatoren. 3) Okkluder den proksimale enden av pasientkretsen med hånden (bruk en ren hanske) eller en 10x10 cm kompress. 4) Trykk på Velg når LEKKASJE vises. MERK! Lekkasjetesten kan ikke utføres før ventilatoren har vært i bruk i 60 sekunder. Hvis du prøver å utføre lekkasjetesten før oppvarmingen er fullført, vises det en ventemelding. Lekkasjetesten blir tilgjengelig på displayet etter at oppvarmingen er fullført. Side 11-8 LTV 1200 ventilator Brukerhåndbok best.nr , Rev. C

163 Lekkasjetest (forts.) 5) Ventilatoren utfører følgende oppgaver under lekkasjetesten: a) Lukker ekspirasjonsventilen og lukker nesten flowventilen. Displayet viser en kort stund HOMING VALVE. b) Øker hastigheten på turbinmotoren. Displayet viser TURBINESTAB. Du finner mer informasjon i Kapittel 15 - Feilsøking hvis det står LEKKASJE xx.x FEIL på displayet. c) Øker trykket i pasientkretsen. Displayet viser TR. xx.x cmh 2 O, der xx.x er luftveistrykket i sanntid. d) Lukker flowventilen nesten helt. Displayet viser FLOW xx.x LPM, der xx.x er flowen gjennom flowventilen. e) Displayet viser enten LEKKASJE xx.x OK eller LEKKASJE xx.x FEIL etter at det har gått flere sekunder. Lekkasjetesten mislykkes hvis flowen gjennom flowventilen er høyere enn 1 l/min. 6) Trykk på Velg igjen for å avslutte lekkasjetesten. Du finner mer informasjon i Kapittel 15 - Feilsøking hvis det oppstår feil under lekkasjetesten. Brukerhåndbok LTV 1200 ventilator Side 11-9 best.nr , Rev.C

164 Alarmtest av Vent. av Bruk alarmtesten for å kontrollere at alarmen Vent. av fungerer som den skal. Slik utfører du alarmtesten av Vent. av: 1) Når du skal teste alarmen for Vent. av, må ventilatoren ha vært på i minst 60 sekunder og menyen for ventilatorsjekk må være aktivert. Alternativene VENT. SJEKK, ALARM, DISPLAY, KONTROLL, LEKKASJE eller EXIT vises i displayvinduet når menyen for ventilatorsjekk er aktivert. 2) Slå av ventilatoren ved å trykke på og holde inne På/standby-knappen minst 3 sekunder. Du må IKKE trykke på Reset alarm. 3) Observer ventilatoren i 15 sekunder. Lytt etter alarmtonen. Følg med på indikatorlampen Vent. av. Side LTV 1200 ventilator Brukerhåndbok best.nr , Rev. C

165 Test av alarmen Vent. av (forts.) 4) Kontroller at begge de følgende tilstandene oppsto på ventilatoren: Alarmtonen ble avgitt kontinuerlig i 15 sekunder. Indikatorlampen Vent. av lyste kontinuerlig i 15 sekunder. 5) Hvis ventilatoren er koblet til et pasientalarmsystem eller et eksternt alarmsystem via pasientalarmporten, må du kontrollere at disse også aktiveres (lydalarmer/visuelle alarmer) som angitt av produsenten. 6) Trykk på Reset alarm for å slette alarmen. 7) Kontroller følgende: Du skal høre et lydsignal som bekrefter at alarmen er kvittert for. Hvis alarmen for Vent. av mislykkes, må du ta ventilatoren ut av bruk umiddelbart. Kontakt kvalifisert servicepersonell. Brukerhåndbok LTV 1200 ventilator Side best.nr , Rev.C

166 Exit Slik avslutter du modusen for ventilatorsjekk og gå tilbake til normal ventilasjonsmodus: Normal ventilasjonsmodus: 1) Vri på Innstilling-hjulet for å bla gjennom hovedmenyene (VENT INNST., ALARM INNST., VENT SJEKK. osv.) til du ser EXIT. 2) Trykk på Velg når EXIT vises. 3) Alternativt kan du trykke på Betj.lås til det er gjenopprettet normal ventilasjonsmodus. Det blir utført en selvtest, og ventilatoren begynner å ventilere med de lagrede innstillingene. Side LTV 1200 ventilator Brukerhåndbok best.nr , Rev. C

167 Kapittel 12 - DRIFTSPROSEDYRE Dette kapittelet beskriver hvordan du slår ventilatoren LTV 1200 på og av, og hvordan du setter opp ventilasjonsmoduser. Slik slår du på ventilatoren: 1) Koble ventilatoren til en ekstern strømkilde. Du kan bruke AC-adapteren eller koble ventilatoren til et eksternt batteri. Indikatorlampen Ekst. spenning lyser for å vise tilkobling til en ekstern strømkilde. Ventilatoren begynner å lade det interne batteriet. Indikatorlampen Batterinivå lyser og viser ladestatus. MERK! Ventilatoren bruker automatisk det interne batteriet når den ikke er koblet til en ekstern strømkilde. Bruk ikke LTV 1200 utelukkende på internt batteri. Det interne batteriet skal kun brukes i nødssituasjoner eller i korte perioder mens du bytter fra én ekstern strømkilde til en annen. 2) Trykk på På/standby for å starte ventilatoren: Indikatorlampen On/standby lyser. Selvtestene ved oppstart 48 utføres: Displayene på frontpanelet lyser. Lydalarmen aktiveres i 1 sekund (må kontrolleres av brukeren). Det blir avgitt et bekreftende lydsignal (må kontrolleres av brukeren). Selvtestmeldingene (CPU, SRAM, INT VECTOR, ROM CRC og EEPROM) blinker i meldingsvinduet. 48 Selvtester En rekke tester som ventilatoren utfører når den slås på for å kontrollere at prosessoren, displayene, lydalarmene, bekreftelsessignalet, SRAM, programminnet og EEPROM fungerer riktig (enkelte tester krever at du kontrollerer dem visuelt og/eller at lydsignalet fungerer som det skal). Brukerhåndbok LTV 1200 ventilator Side 12-1 best.nr , Rev.C

168 Slik slår du ventilatoren på (forts.) Hvis selvtestene ble utført uten feil: Ventilatoren begynner å bruke de lagrede innstillingene, med unntak av følgende: Hvis funksjonen for pasientopplysning er aktivert/på når ventilatoren slås på, deaktiveres ventilasjonen og alarmfunksjonen, og meldingen SAMME PAS. vises (se Forhåndsinnstillinger i kapittel 10 - Tilleggsfunksjoner). Du kan aktivere alarmene og starte ventilasjonen med innstillingene som var aktive før ventilatoren ble slått av. Trykk på Velg mens SAMME PAS. vises. eller Hvis du skal aktivere alarmene og starte ventilasjon med forhåndsinnstilte verdier som er tilpasset en ny pasient, vrir du Innstilling-hjulet til NY PAS. vises, og trykker på Velg. Deretter vrir du Innstilling-hjulet til ønsket pasienttype vises (SPEDBARN, BARN eller VOKSEN) og trykker på Velg (se LTV 1200 i kapittel 10 Tilleggsfunksjoner hvis du vil ha mer informasjon). Hvis du vrir på Innstilling-hjulet til EXIT vises og trykker på Velg, går ventilatoren tilbake til menyalternativet/meldingen SAMME PAS. Hvis du ikke bruker noen kontroller i løpet av 3 sekunder mens enten SAMME PAS. eller NY PAS. vises, utløses en lydalarm. Aktivering av en innstilling tilbakestiller forsinkelsen av lydalarmen. Hvis funksjonen for pasientopplysning er deaktivert/av når ventilatoren slås på og utfører selvtesten, startes ventilasjon (hensiktsmessige alarmer er aktiverte) med de innstillingene som var i bruk under forrige oppstartssyklus. Funksjonen for lekkasjekompensasjon (hvis den er aktivert/på) er deaktivert i de første 30 sekundene ventilatoren er i bruk for å hindre autosyklus. Alarmen LMV ALARM (lavt minuttvolum) er deaktivert i de første 20 sekundene, og alarmen HØY FREKVENS (høy ventilasjonsfrekvens) er deaktivert i de første 60 sekundene ventilatoren er i bruk for å hindre unødvendige alarmer. Hvis det oppstår feil under selvtestene: Feilmodusen (CPU, SRAM, INT VECTOR, ROM CRC eller EEPROM) vises i meldingsvinduet og det blir avgitt en vedvarende lydalarm. Trykk på knappen På/standby for å slå ventilatoren av. Kvitter for alarmen ved å trykke på knappen Reset alarm. Slutt å bruke ventilatoren og kontakt kvalifisert servicepersonell. Før du kobler ventilatoren til en pasient Utfør følgende trinn før du kobler ventilatoren til en pasient: 1) Hvis dette er første gang ventilatoren brukes, følger du testprosedyrene før du fortsetter. 2) Hvis du vil, kan du koble ventilatoren til et pasientalarmsystem. 3) Om nødvendig kan du koble en oksygenkilde til ventilatoren. Side 12-2 LTV 1200 ventilator Brukerhåndbok best.nr , Rev. C

169 ADVARSEL! Inspirert oksygenkonsentrasjon (FiO 2 ) - Hvis pasienten har uregelmessig respirasjonsfrekvens, varierer minuttventilasjonen. Hvis det er viktig at pasienten får en nøyaktig inspirert oksygenkonsentrasjon (FiO 2 ), bør du bruke en nøyaktig oksygenanalysator med alarmer. 4) Koble til pasientkretsen. 49 For å hindre at det trenger fuktighet inn i måleslangene som er koblet til pasientens Y-stykke, må du kontrollere at ekspirasjonsventilen og kretsen er koblet til Y- stykket slik at de proksimale måleslangene vender opp (se nedenfor). Koble en testlunge til ventilatoren. 5) Still inn eventuelle tilleggsfunksjoner. Du finner en detaljert oversikt over tilleggsfunksjonene i Kapittel 10 - Tilleggsfunksjoner. 6) Still inn ventilasjonsmodus og alle innstillinger, inkludert PEEP, med anbefalte verdier. Du finner en nærmere beskrivelse for hver modus senere i dette kapittelet. 49 LTV -pasientkretsen samsvarer med ASTM-spesifikasjon F Brukerhåndbok LTV 1200 ventilator Side 12-3 best.nr , Rev.C

170 Prosedyre for oppsett av kontrollmodus Still inn eventuelle tilleggsfunksjoner og: 1) Trykk på to ganger på Velg for å bytte mellom modusene Ass/Kontr og SIMV/CPAP. Velg modusen Ass/Kont. 2) Trykk to ganger på Velg for å bytte mellom volumkontrollert og trykkontrollert ventilasjon. Velg enten Volum eller Trykk. 3) Still inn frekvensen. 4) Hvis du har valgt volumkontrollert ventilasjon, må du fastslå tidalvolumet. Den kalkulerte toppflowen Vcalc vises i vinduet mens tidalvolumet blir endret. 5) Hvis du har valgt trykkontrollert ventilasjon, må du fastslå trykkreguleringen. 6) Fastslå inspirasjonstiden. Den kalkulerte toppflowen Vcalc vises i vinduet mens inspirasjonstiden blir endret. Vcalc gjelder bare for volumkontrollert ventilasjon. 7) Still inn oksygenprosenten som skal leveres av ventilatoren. 8) Still følsomheten inn til streker "-". 9) Still inn alarmen for høyt trykk. 10) Still inn alarmen for lavt trykk. 11) Still inn alarmen for lavt minuttvolum. 12) Still inn PEEP. Side 12-4 LTV 1200 ventilator Brukerhåndbok best.nr , Rev. C

171 Prosedyre for oppsett av Ass/Kontr-modus Still inn eventuelle tilleggsfunksjoner og: 1) Trykk på to ganger på Velg for å bytte mellom modusene Ass/Kontr og SIMV/CPAP. Velg modusen Ass/Kontr. 2) Trykk to ganger på Velg for å bytte mellom volumkontrollert og trykkontrollert ventilasjon. Velg enten Volum eller Trykk. 3) Still inn frekvensen. 4) Hvis du har valgt volumkontrollert ventilasjon, må du fastslå tidalvolumet. Den kalkulerte toppflowen Vcalc vises i vinduet mens tidalvolumet blir endret. 5) Hvis du har valgt trykkontrollert ventilasjon, må du fastslå trykkreguleringen. 6) Fastslå inspirasjonstiden. Den kalkulerte toppflowen Vcalc vises i vinduet mens inspirasjonstiden blir endret. Vcalc gjelder bare for volumkontrollert ventilasjon. 7) Still inn oksygenprosenten som skal leveres av ventilatoren. 8) Still inn følsomheten med en verdi fra 1 til 9. 9) Still inn alarmen for høyt trykk. 10) Still inn alarmen for lavt trykk. 11) Still inn alarmen for lavt minuttvolum. 12) Still inn PEEP. Brukerhåndbok LTV 1200 ventilator Side 12-5 best.nr , Rev.C

172 Prosedyre for oppsett av SIMV-modus Still inn eventuelle tilleggsfunksjoner og: 1) Trykk på to ganger på Velg for å bytte mellom modusene Ass/Kontr og SIMV/CPAP. Velg modusen SIMV/CPAP. 2) Trykk to ganger på Velg for å bytte mellom volumkontrollert og trykkontrollert ventilasjon. Velg enten Volum eller Trykk. 3) Still inn frekvensen. 4) Hvis du har valgt volumkontrollert ventilasjon, må du fastslå tidalvolumet. Den kalkulerte toppflowen Vcalc vises i vinduet mens tidalvolumet blir endret. 5) Hvis du har valgt trykkontrollert ventilasjon, må du fastslå trykkreguleringen. 6) Fastslå inspirasjonstiden. Den kalkulerte toppflowen Vcalc vises i vinduet mens inspirasjonstiden blir endret. Vcalc gjelder bare for volumkontrollert ventilasjon. 7) Hvis du vil, kan du stille inn trykkstøttet ventilasjon. 8) Still inn oksygenprosenten som skal leveres av ventilatoren. 9) Still inn følsomheten med en verdi fra 1 til 9. 10) Still inn alarmen for høyt trykk. 11) Still inn alarmen for lavt trykk. 12) Still inn alarmen for lavt minuttvolum. 13) Still inn PEEP. Side 12-6 LTV 1200 ventilator Brukerhåndbok best.nr , Rev. C

173 Prosedyre for oppsett av CPAP-modus Still inn eventuelle tilleggsfunksjoner og: 1) Trykk på to ganger på Velg for å bytte mellom modusene Ass/Kontr og SIMV/CPAP. Velg modusen SIMV/CPAP. 2) Trykk to ganger på Velg for å bytte mellom volumkontrollert og trykkontrollert ventilasjon for sikkerhetsventilasjon ved apné. Velg Volum eller Trykk som angitt. 3) Still inn frekvensen til streker "- -". 4) Hvis du har valgt volumkontrollert ventilasjon, må du fastslå tidalvolumet for sikkerhetsventilasjon ved apné. Den kalkulerte toppflowen Vcalc vises i vinduet mens tidalvolumet blir endret. 5) Hvis du har valgt trykkontrollert ventilasjon, må du fastslå trykkreguleringen for sikkerhetsventilasjon ved apné. 6) Fastslå inspirasjonstiden for sikkerhetsventilasjon ved apné. Den kalkulerte toppflowen Vcalc vises i vinduet mens inspirasjonstiden blir endret. Vcalc gjelder bare for volumkontrollert ventilasjon. 7) Hvis du vil, kan du stille inn trykkstøttet ventilasjon. 8) Still inn oksygenprosenten som skal leveres av ventilatoren. 9) Still inn følsomheten med en verdi fra 1 til 9. 10) Still inn alarmen for høyt trykk. 11) Still inn alarmen for lavt trykk ved sikkerhetsventilasjon ved apné. 12) Still inn alarmen for lavt minuttvolum. 13) Still inn PEEP. Brukerhåndbok LTV 1200 ventilator Side 12-7 best.nr , Rev.C

174 Prosedyre for oppsett av NPPV-modus Still inn eventuelle tilleggsfunksjoner og: 1) Trykk på modusknappen for Ass/kontr, SIMV/CPAP til du ser at indikatorlampen for NPPV blinker. Bekreft ved å trykke på knappen igjen. Indikatorlampen NPPV fortsetter å blinke og det blir vist en melding om innstilling av IPAP. Innstillingskontrollen PSV lyser mens restene av kontrollene er dempet. 2) Vri Innstilling-hjulet for å endre IPAP-verdien (vises i vinduet ved indikatorlampen PSV ). Trykk på PSV for å bekrefte, og det blir vist en melding om innstilling av EPAP. Innstillingskontrollen PEEP lyser mens restene av kontrollene er dempet. 3) Vri Innstilling-hjulet for å endre EPAP-verdien (vist i vinduet ved indikatorlampen PEEP). Trykk på PEEP for å bekrefte. 4) Når du trykker på PEEP, bekrefter du NPPV-drift og indikatorlampen vil deretter begynne å lyse. 5) Still inn oksygenprosenten som skal leveres av ventilatoren. 6) Still inn alarmen for høyt trykk. Side 12-8 LTV 1200 ventilator Brukerhåndbok best.nr , Rev. C

175 Slik slår du av ventilatoren: 1) Koble ventilatoren fra pasienten. 2) Trykk på og hold inne På/standby i 3 sekunder. Ventilatoren stopper, den kontinuerlige lydalarmen utløses og indikatorlampen Vent. av begynner å lyse. 3) Stopp alarmen ved å trykke på knappen Reset alarm. Lytt etter bekreftelsessignalet som avgis umiddelbart etter at du har kvittert for alarmen. 50 4) Ventilatoren fortsetter å lade det interne batteriet mens den er koblet til en ekstern strømkilde. MERK! Indikatorlampen Vent. av lyser i minst 5 minutter og påvirker ikke batteritiden. 50 Lydsignalet utløses når INOP-alarmen har gått i mer enn 0,8 sekunder og etter at du har kvittert for alarmen. Brukerhåndbok LTV 1200 ventilator Side 12-9 best.nr , Rev.C

176 Sjekkliste for innstillinger på LTV -ventilatoren Sjekklisten for LTV 1200-ventilatoren kan brukes som et hjelpemiddel til å følge opp at alle innstillinger og kontroller på ventilatoren er riktig innstilt, justert og/eller registrert. Pasientnavn: Forordnet av: Dato: Innstillinger: (Fyll ut (x.x) eller bekreft (X)) Kontrollert Volummodus: - eller - Trykkmodus: Av: Dato: Ass/Kontr-modus: - eller - NPPV-modus: - eller - SIMV/CPAP-modus: Av: Dato: Frekvens: bpm Av: Dato: Tidalvolum: ml Av: Dato: Trykkregulering: cmh 2 O Av: Dato: Inspirasjonstid: sekunder Av: Dato: PSV: cmh 2 O Av: Dato: Følsomhet: l/min Av: Dato: PEEP: cmh 2 O Av: Dato: Alarmer: (Fyll ut (x.x) eller bekreft (X)) Kontrollert Høyt trykk: cmh 2 O Av: Dato: Lavt trykk: cmh 2 O Av: Dato: Lavt minuttvolum: liter Av: Dato: Tilleggsfunksjoner, alarmer: (Fyll ut (x.x) eller bekreft (X)) Apnéintervall: Høy frekvens: Høyt PEEP: HØY F AV HØYT PEEP AV sekunder - eller - Fr. sekunder Av: Av: Kontrollert Dato: Dato: - eller - cmh 2 O Av: Dato: Lavt PEEP: LO PEEP - eller - cmh OFF 2 O Av: Dato: Forsinkelse ved høyt trykk: Ingen forsinkelse, 1 INSP - eller - 2 INSP Av: Dato: LPP-alarm: LPP ALLE ALT. - eller - Tilleggsfunksjoner, ventilator: (Fyll ut (x.x) eller bekreft (X)) LPP AL VC/PC Av: Dato: Kontrollert Stigetid: (1 til 9) Av: Dato: Flowavslutning: % av toppflow Av: Dato: Tidsavslutning av trykkstøttet ventilasjon: Trykkontrollert flowavslutning: sekunder Av: Dato: JA - eller - NEI Av: Dato: Lekkasjekompensasjon: På - eller - Av Av: Dato: Side LTV 1200 ventilator Brukerhåndbok best.nr , Rev. C

177 Kapittel 13 - RENGJØRE, DESINFISERE OG STERILISERE Rengjøre ventilatoren Alle eksterne flater på ventilatoren må rengjøres før den tas i bruk. De må også rengjøres før og etter hver pasient og ellers ved behov. Slik rengjør du ventilatoren: 1) Tørk av ventilatoren på utsiden med en ren, fuktig klut. Det anbefales at du bruker et antibakterielt rengjøringsmiddel. Kontroller at alt rengjøringsmiddelet blir tørket av. FORSIKTIG! Sterilisering av ventilatoren Ventilatoren må ikke steriliseres. Dette kan føre til permanente skader på LTV Rengjøringsmidler Bruk ikke rengjøringsmidler som inneholder ammoniakklorid eller andre klorkomponenter, mer enn 2 % glutaraldehyd, fenoler eller som har ripende effekt. Slike midler kan skade ventilatorens plastdeler. Bløtlegging av ventilatoren Ventilatoren må ikke senkes ned i væske. Rengjøring av ekspirasjonsventil Hell eller spray ikke flytende rengjøringsmidler inn i ekspirasjonsventilen. Rengjøring av frontpanelet Hell eller spray ikke flytende rengjøringsmidler på frontpanelet. Brukerhåndbok LTV 1200 ventilator Side 13-1 best.nr , Rev.C

178 Rengjøre eller skifte ut viftefilteret Slik rengjør du viftefilteret: 1) Bruk en liten skrutrekker og løsne viftefilterdekselet fra kapslingen. 2) Fjern viftefilteret ved å gripe forsiktig med fingrene og trekke filteret ut. MERK! Maskinvarefeil Hvis du kommer borti viftebladene når du fjerner viftefilterdekselet eller filteret, kan det oppstå en maskinvarefeil. Dette er helt normalt. Trykk på Reset alarm for å slette HW. FEILalarmen. 3) Vask filteret forsiktig i en løsning med varmt vann og et mildt vaskemiddel. 4) Skyll grundig med varmt vann. 5) Kontroller at filteret ikke er slitt eller skadet. Kasser og skift ut med et nytt filter ved behov. 6) La filteret lufttørke helt før det settes inn igjen. 7) Sett filteret på plass. 8) Sett dekselet over filteret igjen, og trykk forsiktig til det sitter ordentlig fast på filterkapslingen (du skal høre et klikk). FORSIKTIG! Fuktige filtre eller dampfiltre Koble ikke et vått filter eller dampfilter til ventilatoren. Dette kan føre til skade på ventilatoren. Side 13-2 LTV 1200 ventilator Brukerhåndbok best.nr , Rev. C

179 Rengjøre eller skifte ut inngangsfilteret Slik rengjør du inngangsfilteret: 1) Fjern inngangsfilteret ved å gripe forsiktig med fingrene og trekke filteret ut. 2) Vask filteret forsiktig i en løsning med varmt vann og et mildt vaskemiddel. 3) Skyll grundig med varmt vann. 4) Kontroller at filteret ikke er slitt eller skadet. Kasser og skift ut med et nytt filter ved behov. 5) La filteret lufttørke helt før det settes inn igjen. 6) Sett filteret på plass. FORSIKTIG! Fuktige filtre eller dampfiltre Koble ikke et vått filter eller dampfilter til ventilatoren. Dette kan føre til skade på ventilatoren. Brukerhåndbok LTV 1200 ventilator Side 13-3 best.nr , Rev.C

180 Rengjøre eller skifte ut O 2 -filteret O 2 -filteret må rengjøres eller skiftes ut når det er tilsmusset. Ventilatorens yteevne kan reduseres hvis dette ikke blir gjort. FORSIKTIG! Kontaminasjon av oksygentilførselen Oksygen som leveres av LTV 1200-ventilatoren, kan kontamineres hvis vevsrester eller lignende kommer inn i systemet for oksygentilførsel. Sørg for at oksygentilførselen som er koblet til ventilatoren, er ren og går gjennom et filter. 51 I tillegg må hetten på ventilatorens O 2 -inngangsport være godt festet for å redusere risikoen for at forurenset luft skal komme inn i ventilatoren når den ikke er koblet til ekstern oksygentilførsel. Slik rengjør eller skifter du O 2 -filteret: 1) Hvis det benyttes en O 2 -kilde med høyt trykk, må du koble O 2 -slangen fra oksygenblokken på venstre side av ventilatoren. 2) Hvis det benyttes en O 2 -kilde med lavt trykk, må du koble O 2 -slangen fra oksygenadapteren. Skru løs og fjern adapteren fra oksygenblokken på venstre side av ventilatoren. 51 I tillegg til det integrerte O 2 -filteret, best , er et eksternt oksygenfilter tilkoblet slange (art.nr ) tilgjengelig fra Pulmonetic Systems, Inc. Side 13-4 LTV 1200 ventilator Brukerhåndbok best.nr , Rev. C

181 3) Bruk en spiss gjenstand og fjern forsiktig o-ringen på innsiden av O 2 -inngangsporten. Vær forsiktig! Unngå å ødelegge O-ringen når du fjerner den. Vipp litt på ventilatoren slik at O 2 -filteret kan gli ut. 4) Rengjør filteret med et mildt rengjøringsmiddel, varmt vann og en myk børste. Skyll filteret grundig for å fjerne alt rengjøringsmiddelet. La filteret lufttørke helt før det settes inn i ventilatoren igjen. 5) Kontroller at det ikke er skader på filteret. Hvis filteret ikke er helt, har tydelige skader eller ikke kan rengjøres ordentlig, må O 2 -filteret (art.nr ) og O-ringen (art.nr ) skiftes ut. Filteret og o-ringen er tilgjengelig fra Pulmonetic Systems. 6) Sett filteret på plass ved å skyve det inn på O 2 -inngangsporten. Sett O-ringen på plass, og kontroller at den er lagt ordentlig under festekanten på innsiden av O 2 -inngangsporten. 7) Koble til O 2 -slangen med høyt trykk eller adapteren og O 2 -slangen med lavt trykk. FORSIKTIG! Fuktige filtre eller dampfiltre Koble ikke et vått filter eller dampfilter til ventilatoren. Dette kan føre til skade på ventilatoren. Brukerhåndbok LTV 1200 ventilator Side 13-5 best.nr , Rev.C

182 Rengjøre ekspirasjonsventilen og pasientkretsen ADVARSEL! Pasientkretser Pasientkretser, ekspirasjonsventil og vannfeller leveres rene, men ikke sterile fra Pulmonetic Systems. Pasientkretsen er for flergangsbruk, og den skal alltid rengjøres før og etter bruk. Følsomhet overfor ultrafiolett lys Materialet som bruke i flergangsslangene til pasientkretsen er ikke UV-stabilt. Unngå at slangene utsettes for ultrafiolett lys. FORSIKTIG! Proksimale måleslanger Fjern ikke de proksimale måleslangene fra pasientens Y-stykke. Vedlikehold av ekspirasjonsventilen Ekspirasjonsventilen er et følsomt instrument og kan få skader hvis det ikke utvises forsiktighet ved håndtering og rengjøring av ventilen. vaskekoster eller andre gjenstander settes inn i den. det brukes høytrykk gjennom luftdysen for å tørke ventilen. Vedlikehold av bakteriefiltre Hvis det brukes bakteriefiltre til ventilatoren, må alle prosedyrer fra produsenten av filtrene, overholdes. Side 13-6 LTV 1200 ventilator Brukerhåndbok best.nr , Rev. C

183 FORSIKTIG! Rengjøre vannfellen Bruk ikke KlenZyme til å rengjøre vannfeller fra Pulmonetic. Det vil ødelegge materialet i vannfellene. Flergangsdeler til pasientkretsen Følgende begrensninger skal overholdes for å unngå forringing av pasientkretsens deler: 50 rengjøringssykluser eller 1 år (den første av de to) Autoklavering med damp: Trykk: 20 PSIG Temperatur: 135 C Tid: 6 minutter Flytende steriliseringsmidler: Bruk ikke noen av de følgende midler til å rengjøre, desinfisere eller sterilisere pasientkretsen: Ketoner Klorbaserte løsninger Fenol (>5 %) Klorbaserte hydrokarboner Uorganiske syrer Aromatiske hydrokarboner Formaldehyd Hypokloritt Flytende midler som inneholder mer enn 2 % glutaraldehyd Pasteurisering: En syklus med varmt vann og vaskemiddel i 30 minutter (74 C). Tørking i en steril tørketrommel i mer enn 1 time eller ved 59 C. Gass (EtO): Temperatur: 55 C Vedlikehold av ekspirasjonsventilen Ekspirasjonsventilen er et følsomt instrument og kan få skader hvis det ikke utvises forsiktighet ved håndtering og rengjøring av ventilen. vaskekoster eller andre gjenstander settes inn i den. det brukes høytrykk gjennom luftdysen for å tørke ventilen. Porter for differensialtrykk En luftdyse med flow mindre enn 10 l/min kan brukes til å rengjøre åpninger for differensialtrykk. Tilkobling av Y-stykke Etter rengjøring må Y-stykket kobles til pasientkretsen slik at de proksimale måleslangene vender oppover under bruk. Brukerhåndbok LTV 1200 ventilator Side 13-7 best.nr , Rev.C

184 Når pasientkretsen (slanger og alt tilbehør) skal rengjøres eller desinfiseres, må den kobles fra ventilatoren: 1) Koble pasientkretsen fra ventilatoren. 2) Koble fra hverandre de ulike delene i pasientkretsen. 3) Demonter ekspirasjonsventilen ved hjelp av den lille tappen over hakket på ekspirasjonsventilens hette, slik at ventilhetten og ventilen kan tas fra hverandre. Fjern membranventilen. Side 13-8 LTV 1200 ventilator Brukerhåndbok best.nr , Rev. C

185 Slik rengjør du ekspirasjonsventilen, måleslangene, Y-stykket og pasientkretsen: 1) Fjern synlig smuss og legg i bløt i minst 10 minutter. Bruk en av følgende løsninger som skal ha en temperatur på 35 C til 65,5 C: mildt vaskemiddel, 50 % vann / 50 % klar eddikløsning eller flytende vaskemiddel (f.eks. KlenZyme eller andre enzymatiske rengjøringsmidler) Ultralydrengjøring anbefales ikke. 2) Skyll forsiktig i 2 minutter, og bruk lavtrykksluft (mindre enn 10 l/min) til å fjerne resten av væsken. Hvis du skal rengjøre vannfellen, må du bruke en mild vaskeløsning og deretter skylle og tørke med lavtrykksluft. Slik desinfiserer du ekspirasjonsventilen, måleslangene, Y-stykket og pasientkretsen: 1) Fjern synlig smuss og legg i bløt i en glutaraldehydløsning (f.eks. Cidex 2 %) i 20 minutter. 2) Skyll forsiktig i 2 minutter, og bruk lavtrykksluft (mindre enn 10 l/min) til å fjerne resten av væsken. Sterilisering: Delene i pasientkretsen og vannfellene skal steriliseres i henhold til sykehuset prosedyrer eller retningslinjer. Slik monterer du ekspirasjonsventilen og pasientkretsen igjen: 1) Sett den taggete kanten på membranventilen inn i koblingen som er inne i ventilhetten. FORSIKTIG! Montere ventilen Hvis membranventilen settes inn feil vei, vil dette føre til alvorlig funksjonssvikt på ventilatoren. Pass på at du setter den taggete kanten på membranventilen inn i koblingen som er inne i ventilhetten. 2) Rett tappen på ventilen inn med hakket på ventilhetten, og trykk til hetten og ventilen føyes sammen med et klikk. Brukerhåndbok LTV 1200 ventilator Side 13-9 best.nr , Rev.C

186 MERK! Pass på at membranventilen ikke løsner når delene føyes sammen. 3) Kontroller pasientkretsen og alt tilbehøret, og skift ut slitte eller ødelagte deler før kretsen settes sammen igjen. 4) Koble ekspirasjonsventilens styreslange, måleslangene og inspirasjonsslangen til koblingsportene på siden av ventilatoren. 5) Kontroller pasientkretsen for lekkasjer. ADVARSEL! Lekkasjetest av pasientkretsen Test pasientkretsen for lekkasjer etter at alt tilbehør er tilkoblet. Dette må gjøres før du kobler kretsen til pasienten. Det kan føre til pasientskade eller ineffektiv ventilasjon hvis lekkasjetesten ikke utføres før pasienten kobles til. Du finner mer informasjon i Lekkasjetest i kapittel 11 Ventilatorsjekk. Side LTV 1200 ventilator Brukerhåndbok best.nr , Rev. C

187 Kapittel 14 - BRUK AV STRØM OG BATTERI LTV 1200-ventilatoren bruker likestrøm (11 til 15 VDC) som tilføres av en ekstern strømadapter (vekselstrøm til likestrøm), et eksternt batteri eller en annen ekstern vekselstrømkilde som den universelle strømforsyningen eller det mobile batterisystemet fra Pulmonetic Systems. I korte perioder kan også ventilatoren få strøm fra det interne batteriet (se merknaden nedenfor). Når ventilatoren er koblet til en ekstern strømkilde, blir det interne batteriet ladet kontinuerlig. Det oppnår en ladestatus på 90 % i løpet av 8 timer. Når strømkontakten på ventilatoren er koblet til AC-adapteren, er ventilatoren isolert fra strømforsyningsnettet. Ventilatoren vil fortsatt være isolert fra strømforsyningsnettet hvis du kobler fra AC-adapteren. LTV 1200-ventilatoren slås automatisk av hvis det interne batteriet blir fullstendig utladet. Mens ventilatoren er avslått, kan batteriet lades litt opp i løpet av noen få sekunder/minutter. Dette kan medføre at ventilatoren automatisk slår seg på igjen og virker i en kort periode. Denne syklusen kan gjentas flere ganger, avhengig av tilstanden til batteriet. MERK! Indikatorlampen Ladestatus lyser grønt når det interne batteriet er ladet opp til >90 % av full kapasitet. Batteriet er defekt om må skiftes ut hvis indikatorlampen Ladestatus lyser rødt, blinker gult i mer enn 1 time eller ikke lyser grønt etter 24 timer. Kontakt kvalifisert servicepersonell. Bruk av internt batteri: Det interne batteriet skal kun brukes i korte perioder mens du bytter mellom eksterne strømkilder, i nødstilfeller eller under kort transport. Hvor lenge ventilatoren virker på internt batteri avhenger av ulike faktorer slik som innstillinger, ladenivå og batteriets tilstand eller alder. Derfor anbefales det ikke at du bruker internt batteri som standard strømkilde. Brukerhåndbok LTV 1200 ventilator Side 14-1 best.nr , Rev.C

188 Bruke AC-adapteren Slik bruker du ventilatoren med en AC-adapter fra Pulmonetic Systems: 52 1) Sett AC-adapterens strømkontakt inn i ventilatoren som vist. 2) Koble til nettstrømledningen (enten 110 V eller 220 V) til AC-adapteren. 3) Koble til nettledningen (110 V 53 eller 220 V) til en egnet strømkilde. Kontroller at indikatorlampen Ekst. spenning lyser grønt eller gult. FORSIKTIG! Utløserknapp For å unngå skader på ventilatoren eller strømkontakten må du trykke på utløserknappen før du tar kontakten ut av ventilatoren. Når ventilatoren er tilkoblet, blir det interne batteriet ladet. 52 AC-adapter fra Pulmonetic Systems (art.nr.10537, eller ) 53 Nettledning fra Pulmonetic Systems (art.nr eller ) Side 14-2 LTV 1200 ventilator Brukerhåndbok best.nr , Rev. C

189 Bruke et eksternt batteri Pulmonetic Systems kan levere følgende tilleggsutstyr: eksterne batterier 54, kabler 55 og lader 56. Det største batteriet har stor kapasitet, og det leveres med koffert med sikring og nettledning. Dette batteriet er forhåndskablet med en hurtigkobling. Det minste batteriet har middels kapasitet, og det leveres med en myk veske og nettledning med sikring og hurtigkobling. FORSIKTIG! Eksternt batteri Det eksterne batteriet skal bare kobles til LTV 1200-ventilatoren med en batterikabel (art.nr ) fra Pulmonetic Systems. Denne kabelen er forhåndskablet og riktig jordet for å sikre trygg tilkobling av batteriet til ventilatoren. Utløserknapp For å unngå skader på ventilatoren eller strømkontakten må du trykke på utløserknappen før du tar kontakten ut av ventilatoren. Slik bruker du ventilatoren med et eksternt batteri: 1) Sett batterikabelens hurtigkobling inn i porten på batterikofferten eller den myke vesken. 54 Eksternt batteri fra Pulmonetic Systems (art.nr.10787) og koffert (art.nr ). 55 Batterikabel fra Pulmonetic Systems (art.nr ). 56 Batterilader fra Pulmonetic Systems (art.nr ). Brukerhåndbok LTV 1200 ventilator Side 14-3 best.nr , Rev.C

190 2) Sett batterikabelens strømkontakt inn i porten på venstre side av ventilatoren som vist nedenfor. Kontroller at indikatorlampen Ekst. spenning lyser grønt eller gult. Når ventilatoren er koblet til det eksterne batteriet, blir det interne batteriet ladet. MERK! Eksterne batterier kan bare lades med batteriladeren fra Pulmonetic Systems. Det eksterne batteriet må kobles fra LTV 1200-ventilatoren før du kobler til batteriladeren. Det eksterne batteriet fullades på 8 timer. Du finner informasjon i skrivet som følger med batteriladeren om hvordan du konfigurerer laderen for spenningstyper og frekvenser. Det eksterne batteriet er et forseglet blybatteri. Enkelte land krever at slike batterier må kasseres via et autorisert resirkuleringsanlegg eller deponi for farlig avfall. Følg gjeldende retningslinjer og lover når batteriet skal kasseres. Side 14-4 LTV 1200 ventilator Brukerhåndbok best.nr , Rev. C

191 Du finner mer informasjon om hvordan du bruker og lader eksterne batterier, samt hvordan du skifter sikring, i brukerhåndboken for det eksterne LTV -batteriet. 57 Batteriet kan settes inn og plasseres på forskjellige måter, men du må alltid sørge for at batterikofferten er godt plassert og at den er stabil og tilgjengelig i forhold til LTV -ventilatoren. Sørg for at ingen av ledningene er i veien for personell eller utstyr, og fest dem på et trygt sted som ventilatorstativet eller sengegjerdet. Du finner informasjon om sikkerhet, avansert bruk og feilsøking i brukerhåndboken for det eksterne LTV -batteriet (art.nr ). Bruke adapter til sigarettenner i bil Det finnes en adapter til sigarettenner i bil 58 som ekstrautstyr, slik at LTV 1200-ventilatoren kan tilføres strøm fra et kjøretøy. Denne adapteren skal kobles til en forhåndskablet +12 V-sigarettenner med "høy effekt" eller en annen strømkilde som kan tilføre strøm med minst 20 ampere. Nyere kjøretøy har ekstra strømutganger som vanligvis har lavere kontaktresistans og høyere strømstyrke enn vanlige sigarettennere i bil, og du bør helst bruke disse når det er mulig. Det anbefales ikke bruk av strømutganger av typen sigarettennere som er installert av tredjepart (dvs. på batterikofferter eller rullestoler). ADVARSEL! Før du bruker en strømutgang eller sigarettenner i bil Før du bruker en sigarettenner i bil eller andre strømutganger som strømkilde for ventilatoren, må du kontrollere at ventilatorens interne batteri er fulladet og i god stand. Dårlig kontakt i sigarettenneren eller strømutgangen, defekter i det elektriske systemet (batteri, ladesystem osv.) eller bruk av utstyr i bilen (klimaanlegg, høyvoltslamper, høyeffekt-radioutstyr osv.) kan føre til at ventilatoren får lavere spenning enn nødvendig. Hvis dette skjer, utløses alarmen INGEN NETTSP. Deretter bytter ventilatoren til det interne batteriet. 57 Brukerhåndbok for eksterne LTV -batterier (art.nr ). 58 Adapter for sigarettenner i bil fra Pulmonetic Systems (art.nr ). Brukerhåndbok LTV 1200 ventilator Side 14-5 best.nr , Rev.C

192 FORSIKTIG! Sigarettenner i bil og strømutganger Sigarettennere i bil og strømutganger er normalt jordet. Hvis ventilatoren kobles til en strømutgang som ikke er jordet, går adapterens sikring og dette kan føre til skade på adapteren eller ventilatoren. Merket spenning på sigarettennere i bil Hvis ventilatoren kobles til en sigarettenner som har feil merket spenning (mindre enn 20 A), kan en av bilens sikringer gå. Dette kan medføre at ventilatoren og eventuelt utstyr i bilen slutter å virke. Adapter til sigarettenner i bil - Ventilatoren må ikke være koblet til sigarettennerens adapter når bilen startes eller når bilen startes med startkabler. Det kan føre til skade på ventilatoren. Tuppen på adapter til sigarettenner i bil Vær forsiktig når du kobler sigarettennerens adapter fra etter bruk. Tuppen kan være varm. Utgang for sigarettenner i bil Når bilens motor slås av, startes eller går, kan utgangen for sigarettenneren gi forskjellige spenninger, avhengig av tilstanden til bilens batteri. Noen bilmodeller har kun spenning i sigarettenneres utgang når motoren går. Kontroller indikatorlampen Ekst. spenning for å finne ut hva slags strømkilde ventilatoren benytter. FORSIKTIG! Utløserknapp For å unngå skader på ventilatoren eller strømkontakten må du trykke på utløserknappen før du tar kontakten ut av ventilatoren. Slik bruker du ventilatoren fra en sigarettenner i bil: 1) Start bilen. Ventilatoren må IKKE være tilkoblet utgangen. 2) Sett adapteren inn i sigarettenneren eller strømutgangen på kjøretøyet, og kontroller at indikatorlampen på adapteren lyser grønt. Bruk ikke en DC-skjøteledning mellom adapteren og sigarettenneren eller strømutgangen. Side 14-6 LTV 1200 ventilator Brukerhåndbok best.nr , Rev. C

193 3) Sett adapterens strømkontakt inn i ventilatoren. 4) Kontroller at ventilatoren får strøm fra bilbatteriet via adapteren. Ventilatoren får strøm fra bilbatteriet hvis indikatorlampen Ekst. spenning lyser grønt. Hvis indikatorlampen Ekst. spenning lyser gult og/eller alarmen BATT LAV utløses, betyr det at det er lavt batterinivå. Koble ventilatoren umiddelbart til en alternativ strømkilde (dvs. AC-adapteren eller et eksternt batteri) inntil feilen er identifisert og rettet (kabelkoblingen til sigarettenneradapteren, bilbatteriet eller strømutgangen). Alarmen INGEN NETTSP. angir at den eksterne strømspenningen har falt under driftsnivået, og at ventilatoren har byttet til det interne batteriet. Koble ventilatoren umiddelbart til en alternativ strømkilde (dvs. AC-adapteren eller et eksternt batteri) inntil feilen er identifisert og rettet (kabelkoblingen til sigarettenneradapteren, bilbatteriet eller strømutgangen). MERK! Adapteren til sigarettenner i bil har en sikring som beskytter LTV -ventilatoren mot typiske spenningstransienter. Den grønne indikatorlampen på adapteren viser at den er tilkoblet og fungerer som den skal. Hvis lampen ikke lyser, kan det hende at adapteren ikke er satt ordentlig inn i utgangen eller at sikringen har gått. Forsøk å sette adapteren inn igjen eller vri på den, eller bytt sikring (se Kapittel 14 - Skifte sikring i biladapteren). Når ventilatoren er koblet til adapteren for sigarettenner i bil, blir det interne batteriet ladet. Brukerhåndbok LTV 1200 ventilator Side 14-7 best.nr , Rev.C

Kort brukermanual LTV 1200

Kort brukermanual LTV 1200 Kort brukermanual LTV 1200 A Valg modus velg ventilasjonsmodus. B On/Standby Button skru ventilatoren På eller til Standby. C Kontroll innstillinger velger og viser ventilasjonsparameter. D - Display vindu

Detaljer

Hurtigveiledning. Norsk

Hurtigveiledning. Norsk Hurtigveiledning Norsk Astral-apparatet 1. Adapter-port Kan utstyres med en enkeltkretsadapter, enkeltkrets-lekkasjeadapter eller dobbeltkretsadapter (kun Astral 150) 2. Håndtak 3. Inspirasjonsport (til

Detaljer

Bruksanvisning. for. Vippebadekar Medicare K1, K2 og K3

Bruksanvisning. for. Vippebadekar Medicare K1, K2 og K3 Bruksanvisning for Vippebadekar Medicare K1, K2 og K3 Innhold Sikkerhetsråd... 3 Bruksområde... 3 Regler og forskrifter... 3 CE-merke/klassifisering... 3 Garanti... 3 Hvis det oppstår skade ved levering...

Detaljer

CLOCK RADIO. Sonoclock 590 Sonoclock 590 Q

CLOCK RADIO. Sonoclock 590 Sonoclock 590 Q CLOCK RADIO Sonoclock 590 Sonoclock 590 Q NO NORSK 2 ALARM TIME SLEEP SNOOZE UP DOWN RADIO ON AL 1 1+2 2 - TUNING + FM MW U + VOLUME - 3 NORSK NORSK 05-13 4 NORSK SIKKERHET OG INNSTILLING 7 Denne enheten

Detaljer

MONTERINGSANVISNING TERMLIFT

MONTERINGSANVISNING TERMLIFT MONTERINGSANVISNING TERMLIFT MONTERINGSANVISNING Før du setter i gang. For montering, bruk og vedlikehold av denne motoren pakken på en sikker måte, er det flere forutsetninger som må tas. For sikkerheten

Detaljer

Din bruksanvisning HP PAVILION DV9331EU http://no.yourpdfguides.com/dref/4158997

Din bruksanvisning HP PAVILION DV9331EU http://no.yourpdfguides.com/dref/4158997 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for HP PAVILION DV9331EU. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på HP PAVILION DV9331EU i bruksanvisningen (informasjon,

Detaljer

TDS 75. NO Brukerveiledning - elektrisk varmluftapparat

TDS 75. NO Brukerveiledning - elektrisk varmluftapparat TDS 75 NO Brukerveiledning - elektrisk varmluftapparat TRT-BA-TDS 75 -TC-001-NO TROTEC GmbH & Co. KG Grebbener Straße 7 D-52525 Heinsberg Tel.: +49 2452 962-400 Fax: +49 2452 962-200 www.trotec.com E-Mail:

Detaljer

ininja Bruksanvisning Vennligst les denne bruksanvisning nøye før du tar produktet i bruk

ininja Bruksanvisning Vennligst les denne bruksanvisning nøye før du tar produktet i bruk Miljøinformasjon Vær oppmerksom på at dette produktet er merket med følgende symbol: Det betyr at dette produktet ikke må avhendes sammen med vanlig husholdningsavfall, da elektrisk og elektronisk avfall

Detaljer

SONECO er en liten enhet for telefonsamtaler. Ved et enkelt trykk kan man ringe til ett eller flere telefonnummer.

SONECO er en liten enhet for telefonsamtaler. Ved et enkelt trykk kan man ringe til ett eller flere telefonnummer. SONECO SONECO er en liten enhet for telefonsamtaler. Ved et enkelt trykk kan man ringe til ett eller flere telefonnummer. OBS! Før man slår på enheten må man sette inn et SIM-kort og lade batteriet. PIN-kode

Detaljer

MIKROPROSESSOR KONTROLL

MIKROPROSESSOR KONTROLL MIKROPROSESSOR KONTROLL mp3 INSTRUKSJONS MANUAL Les igjennom denne manualen før du bruker kontrolleren. UNIFLAIR 1 INNHOLD ADVARSLER side 3 I GANGKJØRINGS PÅMINNER side 3 STANSING AV ENHETEN side 3 KONTROLL

Detaljer

remko elt 2-1 elektriske varmevifter

remko elt 2-1 elektriske varmevifter www.holteindustri.no remko elt 2-1 elektriske varmevifter Bruksanvisning Les disse instruksjonene nøye for anlegget monteres og tas i bruk! Garantien bortfaller ved feil montering, bruk eller vedlikehold,

Detaljer

Brukerhåndbok. Traveller+ Bojo as. Akersbakken 12, 0172 OSLO. Utgave 0805

Brukerhåndbok. Traveller+ Bojo as. Akersbakken 12, 0172 OSLO. Utgave 0805 Brukerhåndbok Traveller+ Bojo as Akersbakken 12, 0172 OSLO Tel 23 32 75 00 Faks 23 32 75 01 www.bojo.no post@bojo.no service@bojo.no support@bojo.no Utgave 0805 2 Traveller+ 3 4 5 Innholdsfortegnelse 1GENERELT...7

Detaljer

KAPITTEL: SPRØYTEPUMPE IVAC SIDE:1

KAPITTEL: SPRØYTEPUMPE IVAC SIDE:1 MED. TEKN. UTSTYR STAVANGER UNIVERSITETSSJUKEHUS HELSE STAVANGER HF BARNEKLINIKKEN 3D KAPITTEL: SPRØYTEPUMPE IVAC SIDE:1 REVISJON: 13 10 2005 FAGLIG DOKUMENTANSVARLIG: GRETHE NORDBØ OG SIRI ROALKVAM ERSTATTER:

Detaljer

VENTILATOR SYSTEM V.2.0 BRUKERHÅNDBOK CRITICAL CARE

VENTILATOR SYSTEM V.2.0 BRUKERHÅNDBOK CRITICAL CARE VENTILATOR SYSTEM V.2.0 BRUKERHÅNDBOK CRITICAL CARE Innhold 1 Før bruk.3 2 Ventilering...15 3 Pasientsikkerhet...69 4 Beskrivelse av utstyret...79 5 Oppsett og klargjøring...111 6 Oppstartskontroll...133

Detaljer

Enheten må ikke installeres av kunden selv. (Vi kan i så fall ikke garantere for sikkerhet og yteevne.)

Enheten må ikke installeres av kunden selv. (Vi kan i så fall ikke garantere for sikkerhet og yteevne.) LOSSNAY TIL HJEMMEBRUK TYPE VL-100U-E BRUKSANVISNING (Til kunden) Før denne Lossnay-ventilatoren tas i bruk, må bruksanvisningen leses. Oppbevar deretter bruksanvisningen på et sted hvor den er lett å

Detaljer

Bruksanvisning Vennligst les denne bruksanvisningen nøye før bruk

Bruksanvisning Vennligst les denne bruksanvisningen nøye før bruk Bruksanvisning Vennligst les denne bruksanvisningen nøye før bruk Patentert produkt Varemerket mi-football og dette produktet og andre med merket A-4 er patentert og tilhører således til Mi-Dockspeakers

Detaljer

Register your product and get support at www.philips.com/welcome HP8605. Brukerhåndbok

Register your product and get support at www.philips.com/welcome HP8605. Brukerhåndbok Register your product and get support at www.philips.com/welcome HP8605 NO Brukerhåndbok HP8605 a b c d e f g h i j 10 sec. Norsk 1 Gratulerer Gratulerer med kjøpet, og velkommen til Philips! Hvis du

Detaljer

TF 18 EL FNO26495. Montering og demontering

TF 18 EL FNO26495. Montering og demontering Bruksanvisning TF 18 EL (4,5/9/18 kw) Art.nr: FNO26495 Komplett med luftfordeler. For maksimal sikkerhet, vennligst les sikkerhetsinstruksjonene som følger med hver maskin. Vennligst les gjennom bruksanvisningen

Detaljer

COZZY FIRE INSTALLASJONSVEILEDNING OG BRUKSANVISNING

COZZY FIRE INSTALLASJONSVEILEDNING OG BRUKSANVISNING COZZY FIRE INSTALLASJONSVEILEDNING OG BRUKSANVISNING Gratulerer med ditt kjøp av Cozzy Fire elektrisk peis. Før du bruker produktet, bør du lese denne installasjonsveiledningen og bruksanvisningen nøye,

Detaljer

Brukerhåndbok for Nokia bilderamme SU-4. 9310659 1. utgave

Brukerhåndbok for Nokia bilderamme SU-4. 9310659 1. utgave Brukerhåndbok for Nokia bilderamme SU-4 9310659 1. utgave ERKLÆRING OM SAMSVAR Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer under vårt eneansvar at produktet SU-4 er i samsvar med bestemmelsene i følgende rådsdirektiv

Detaljer

Bruksanvisning. Melkeskummer 423008. NO Bruksanvisning og sikkerhetsbestemmelser. Les bruksanvisningen nøye. Kun for husholdsbruk.

Bruksanvisning. Melkeskummer 423008. NO Bruksanvisning og sikkerhetsbestemmelser. Les bruksanvisningen nøye. Kun for husholdsbruk. Bruksanvisning Melkeskummer 423008 NO Bruksanvisning og sikkerhetsbestemmelser. Les bruksanvisningen nøye. Kun for husholdsbruk. SIKKERHETSRÅD Les denne veiledningen, da den inneholder viktig informasjon

Detaljer

Renseanlegg PATRONFILTER Partnerline art.nr. 3-0353 Fabrikat: ASTRAL Modell: 00650

Renseanlegg PATRONFILTER Partnerline art.nr. 3-0353 Fabrikat: ASTRAL Modell: 00650 Renseanlegg PATRONFILTER Partnerline art.nr. 3-0353 Fabrikat: ASTRAL Modell: 00650 Følgende følger med i esken ved kjøp av nytt anlegg: 1. Filter enheten m/filter patron 2. Nøkkel til lokket 3. Gjenget

Detaljer

Styrbare Nav-X -RF-enheter DFU-0177 NY VERSJON 5

Styrbare Nav-X -RF-enheter DFU-0177 NY VERSJON 5 Styrbare Nav-X -RF-enheter DFU-0177 NY VERSJON 5 A. BESKRIVELSE Styrbare Nav-X -RF-enheter gir en monopolar kirurgisk effekt på målvev og styres med en pedal som er koblet til den elektrokirurgiske OPES-enheten

Detaljer

Denne håndboken omfatter instruksjoner og sikkerhetsbestemmelser for D-01 elektrisk dampkjel.

Denne håndboken omfatter instruksjoner og sikkerhetsbestemmelser for D-01 elektrisk dampkjel. INNLEDNING Denne håndboken omfatter instruksjoner og sikkerhetsbestemmelser for D-01 elektrisk dampkjel. Vennligst les håndboken før du betjener maskinen. Håndboken må alltid oppbevares i nærheten av maskinen,

Detaljer

Elektriske data Nominell spenning AC/DC 24 V Nominell frekvens

Elektriske data Nominell spenning AC/DC 24 V Nominell frekvens Teknisk datablad NVKC24A-SZ-TPC Modulerende aktuator for 2-veis og 3-veis seteventiler Skyvekraft 1000 N Nominell spenning AC/DC 24 V Regulering: modulerende DC (0) V...10 V Nominelt slag 20 mm Gangtid

Detaljer

Comfort Digisystem Bruksanvisning. SecureStream Technology. Microphone DM05. Norsk

Comfort Digisystem Bruksanvisning. SecureStream Technology. Microphone DM05. Norsk Comfort Digisystem Bruksanvisning SecureStream Technology Microphone DM05 Norsk Bruksanvisning Innholdsfortegnelse Side Introduksjon Comfort Digisystem 3 Presentasjon av Microphone DM05 3 Funksjoner -

Detaljer

Elektriske data Nominell spenning AC/DC 24 V Nominell frekvens

Elektriske data Nominell spenning AC/DC 24 V Nominell frekvens Teknisk datablad NVK24A-SZ-TPC Modulerende aktuator for 2-veis og 3-veis seteventiler Skyvekraft 1000 N Nominell spenning AC/DC 24 V Regulering: modulerende DC (0) V...10 V Nominelt slag 20 mm Levetid

Detaljer

HÅNDBOK. Bruksanvisning terrassevarmer TV2000IN

HÅNDBOK. Bruksanvisning terrassevarmer TV2000IN HÅNDBOK Bruksanvisning terrassevarmer Råd og vink 2 Kjære kunde Gratulerer med din nye Beha terrassevarmer. Du har kjøpt et moderne produkt av høy kvalitet. I tillegg er det enkelt å betjene. Denne håndboken

Detaljer

Brukermanual for RadioLink base

Brukermanual for RadioLink base Brukermanual for RadioLink base For din sikkerhet, vennligst ta vare på denne manualen RadioLink-base for trådløs kommunikasjon- 230V MODELL: PXB-BASEwAC El nummer 6230202 RadioLINK basen sender radiosignal

Detaljer

MONTERINGS- OG BRUKSANVISNING FOR GARASJEPORTÅPNER

MONTERINGS- OG BRUKSANVISNING FOR GARASJEPORTÅPNER MONTERINGS- OG BRUKSANVISNING FOR GARASJEPORTÅPNER Vennligst les denne manualen nøye før du installerer Innhold A. Deleliste.. 2 B. Funksjoner.. 3 C. Montering.. 4 D. Fjernkontroll og design.. 7 E. Programmering..

Detaljer

BRUK AV FRYSEREN. Igangsetting av fryseren

BRUK AV FRYSEREN. Igangsetting av fryseren BRUK AV FRYSEREN I denne fryseren kan man både oppbevare frosne varer og fryse inn ferske matvarer. Igangsetting av fryseren Det er ikke nødvendig å stille inn termostaten. Den er forhåndsinnstilt fra

Detaljer

SpeedSonic.dk. www.speedsonic.dk START / STOP RESET / EL NEXT / SAVE MODE / SET

SpeedSonic.dk. www.speedsonic.dk START / STOP RESET / EL NEXT / SAVE MODE / SET RAW SpeedSonic.dk RESET / EL START / STOP MODE / SET NEXT / SAVE Gratulerer med den nye Speed Sonic-sportsklokken! Speed Sonic-klokken er utviklet for å motivere deg og vise deg veien til bedre resultater.

Detaljer

OPTISONIC 7300 Hurtigstart

OPTISONIC 7300 Hurtigstart OPTISONIC 7300 Hurtigstart Ultrasonisk strømningsmeter for gass KROHNE INNHOLD OPTISONIC 7300 1 Sikkerhetsinstruksjoner 3 2 Montering 4 2.1 Pakkens innhold... 4 2.2 Enhetsbeskrivelse... 5 2.3 Oppbevaring...

Detaljer

Pakken inneholder: 1. ELHEAT varmer 1 item 2. T kobling 1 item 3. Slangeklemmer 2 items 4. Bruksanvisning 1 item

Pakken inneholder: 1. ELHEAT varmer 1 item 2. T kobling 1 item 3. Slangeklemmer 2 items 4. Bruksanvisning 1 item Brukermanual 1 Innhold 1. Innhold p. 1 2. Pakkens innhold p. 2 3. Grunnleggende virkemåte p. 3 4. Typer av varmere p.4 5. Teknisk p. 5 6. Intern struktur p. 6 7. Installasjon p. 6 8. Instalasjons diagram

Detaljer

FRESHAIR BOX RENSER OPPTIL 70 KVADRATMETER BRUKERVEILEDNING. ADVARSEL: Les brukerveiledningen nøye for korrekte prosedyrer og drift

FRESHAIR BOX RENSER OPPTIL 70 KVADRATMETER BRUKERVEILEDNING. ADVARSEL: Les brukerveiledningen nøye for korrekte prosedyrer og drift FRESHAIR BOX RENSER OPPTIL 70 KVADRATMETER BRUKERVEILEDNING ADVARSEL: Les brukerveiledningen nøye for korrekte prosedyrer og drift PLASSERING Hvor du skal plassere din FreshAir Box Plasser din FreshAir

Detaljer

Pekeutstyr og tastatur Brukerhåndbok

Pekeutstyr og tastatur Brukerhåndbok Pekeutstyr og tastatur Brukerhåndbok Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et registrert varemerke for Microsoft Corporation i USA. Informasjonen i dette dokumentet kan endres

Detaljer

Amplivox 116 audiometer Brukerveiledning

Amplivox 116 audiometer Brukerveiledning Amplivox 116 audiometer Brukerveiledning Gratulerer med ditt nye Amplivox audiometer. Ved riktig bruk vil dette være et audiometer du vil ha glede av lang tid framover. Denne brukerveiledningen er et supplement

Detaljer

Generelle sikkerhetshensyn Norsk

Generelle sikkerhetshensyn Norsk Generelle sikkerhetshensyn Generelle sikkerhetshensyn Norsk 1 Generelle sikkerhetshensyn 1 Generelle sikkerhetshensyn Enheter er merket med følgende symbol: 1.1 Om dokumentasjonen Originaldokumentasjonen

Detaljer

Håndholdt multifunksjonsklokke. ~ Et pålitelig hjelpemiddel for jakt og fiske ~ Prod.nr. 59-640

Håndholdt multifunksjonsklokke. ~ Et pålitelig hjelpemiddel for jakt og fiske ~ Prod.nr. 59-640 Håndholdt multifunksjonsklokke ~ Et pålitelig hjelpemiddel for jakt og fiske ~ Prod.nr. 59-640 Tidevannsmåler Barometer Høydemåler Termometer Hygrometer Bruksanvisning Gratulerer med ditt nye produkt.

Detaljer

Vekkerklokke DS-1/RF, digital

Vekkerklokke DS-1/RF, digital Vekkerklokke DS-1/RF, digital Bruker- og vedlikeholdsveiledning Vekkerklokke DS-1/RF, digital Vekkerklokke DS-1/RF med mottaker HMS art. nr.: 148483 Best. nr.: 1104816 INNHOLD Vekkerklokke DS-1/RF, digital...

Detaljer

SUB640 02 BRUKERMANUAL 05 ILLUSTRASJONER 07 SPESIFIKASJONER 07 FEILSØKING. www.argonaudio.com 1

SUB640 02 BRUKERMANUAL 05 ILLUSTRASJONER 07 SPESIFIKASJONER 07 FEILSØKING. www.argonaudio.com 1 02 BRUKERMANUAL 05 ILLUSTRASJONER 07 SPESIFIKASJONER 07 FEILSØKING www.argonaudio.com 1 Brukermanual SUB640 Kjære kunde Kvalitet har alltid vært drivkraften for oss, og grunnleggelsen av Argon Audio er

Detaljer

ENC - 100. ENKEL AKSE og KLIPPE LENGDE KONTROLLER for PLATESAKSER

ENC - 100. ENKEL AKSE og KLIPPE LENGDE KONTROLLER for PLATESAKSER ENC - 100 ENKEL AKSE og KLIPPE LENGDE KONTROLLER for PLATESAKSER 1. GENERELLE SPESIFIKASJONER Membran tastatur med lang levetid. Klart og lett lesbart display. Viser hver av de 6 sifrene for aktuell og

Detaljer

PORTABELT KLIMAANLEGG BRUKSANVISNING

PORTABELT KLIMAANLEGG BRUKSANVISNING PORTABELT KLIMAANLEGG BRUKSANVISNING Modell: AC-210 / AC-310 Vennligst les bruksanvisningen nøye før bruk for sikre korrekt anvendelse, vedlikehold og installasjon. Ta vare på bruksanvisningen for senere

Detaljer

Brukerveiledning Elektrisk tepperenser

Brukerveiledning Elektrisk tepperenser Brukerveiledning Elektrisk tepperenser Les brukerveiledningen nøye før du tar produktet i bruk. Strekk alltid strømledningen helt ut før bruk. Behold denne veiledningen for fremtidig bruk og referanse.

Detaljer

TDS 20/50/75/120 R. NO Brukerveiledning - elektrisk varmluftapparat

TDS 20/50/75/120 R. NO Brukerveiledning - elektrisk varmluftapparat TDS 20/50/75/120 R NO Brukerveiledning - elektrisk varmluftapparat TRT-BA-TDS R -TC-001-NO TROTEC GmbH & Co. KG Grebbener Straße 7 D-52525 Heinsberg Tel.: +49 2452 962-400 Fax: +49 2452 962-200 www.trotec.com

Detaljer

Digital promille tester CA2010. Brukerveiledning. TT Micro AS Side 1

Digital promille tester CA2010. Brukerveiledning. TT Micro AS Side 1 Digital promille tester CA2010 Brukerveiledning TT Micro AS Side 1 ... 32 Innholdsfortegnelse Innhold i pakken Produkt Forholdsregler... oversikt Skjerm... informasjon Brukerveiledning 4 Feilmeldinger

Detaljer

BRUKSANVISNING EASYSTART TIMER MONTERINGSANVISNING BILVARMEAPPARATER TEKNISK DOKUMENTASJON BRUKSANVISNING KORT VEILEDNING

BRUKSANVISNING EASYSTART TIMER MONTERINGSANVISNING BILVARMEAPPARATER TEKNISK DOKUMENTASJON BRUKSANVISNING KORT VEILEDNING BILVARMEAPPARATER TEKNISK DOKUMENTASJON BRUKSANVISNING EASYSTART TIMER NO BRUKSANVISNING KORT VEILEDNING MONTERINGSANVISNING BETJENING FOR EBERSPÄCHER VARMERE A WORLD OF COMFORT VARMEAPPARATER FOR KJØRETØYER

Detaljer

HMS art.nr. 189162 FlexiBlink. Bruksanvisning. Mottaker med display, lys, lyd og tale AURORA VARENR.: 1370. Dok. nr.: 0593A 2013.01.

HMS art.nr. 189162 FlexiBlink. Bruksanvisning. Mottaker med display, lys, lyd og tale AURORA VARENR.: 1370. Dok. nr.: 0593A 2013.01. Bruksanvisning Mottaker med display, lys, lyd og tale AURORA VARENR.: 1370 Dok. nr.: 0593A 2013.01.07 Vestfold Audio Sandefjord 1 Innholdsfortegnelse Teknisk informasjon... 2 Innledning... 3 Aurora-pakken

Detaljer

Fullstendig håndbok SIKKER BRUK AV LUFTPORTER

Fullstendig håndbok SIKKER BRUK AV LUFTPORTER NO Fullstendig håndbok SIKKER BRUK AV LUFTPORTER 2 1 FORBEREDELSE FØR INSTALLASJON Kjære kunde, denne delen av håndboken inneholder alle forholdsregler og instruksjoner for sikker installasjon, bruk og

Detaljer

124020/0635 KRISTALL HÖR EASY CLEA 2 / 8 KJØKKE- VETILATOR KRISTALL Hörn 124020/0635 1 ISTALLASJO Kjøkkenventilator KRISTALL HJØRE i rustfritt stål er laget for hjørnemontering på vegg. Ventilatoren har

Detaljer

Comfort Digisystem Bruksanvisning. Earset DE-10. Norsk

Comfort Digisystem Bruksanvisning. Earset DE-10. Norsk Comfort Digisystem Bruksanvisning Earset DE-10 Norsk Bruksanvisning Innholdsfortegnelse Side Introduksjon Comfort Digisystem 3 Presentasjon av Earset DE-10 3 Funksjoner - Earset DE-10 4 Komme i gang 5

Detaljer

SUB840 02 BRUKERMANUAL 05 ILLUSTRASJONER 07 SPESIFIKASJONER 07 FEILSØKING. www.argonaudio.com 1

SUB840 02 BRUKERMANUAL 05 ILLUSTRASJONER 07 SPESIFIKASJONER 07 FEILSØKING. www.argonaudio.com 1 02 BRUKERMANUAL 05 ILLUSTRASJONER 07 SPESIFIKASJONER 07 FEILSØKING www.argonaudio.com 1 Brukermanual SUB840 Kjære kunde Kvalitet har alltid vært drivkraften for oss, og grunnleggelsen av Argon Audio er

Detaljer

Denne guiden skal brukes kun som hjelp til å identifisere et problem. Problem Mulig feil Forslag til løsning

Denne guiden skal brukes kun som hjelp til å identifisere et problem. Problem Mulig feil Forslag til løsning VI Drift, rengjøring og vedlikehold For å få isbiter uten forurensninger bør vannet i tanken byttes hver 24 time. Hvis kompressoren stopper pga. lite vann eller for mye is bør du vente 3 minutter før den

Detaljer

Manual for ASU-10 alarmsentral

Manual for ASU-10 alarmsentral Manual for ASU-10 alarmsentral Tekniske data: Strømtilførsel Strømforbruk Dimensjoner Materiale Vekt IP-klasse Omgivelsestemperatur Monteringsmiljø 230Vac 50/60Hz 15 VA H xb X D = 300 x 230 x 120 mm (inkludert

Detaljer

Kjøkkenhette 620. NO Bruksanvisning. Sikkerhetsforskrifter... 3 Installasjon... 4 Bruk... 6 Service og garanti... 9

Kjøkkenhette 620. NO Bruksanvisning. Sikkerhetsforskrifter... 3 Installasjon... 4 Bruk... 6 Service og garanti... 9 Kjøkkenhette 620 NO Bruksanvisning Sikkerhetsforskrifter... 3 Installasjon... 4 Bruk... 6 Service og garanti... 9 991.0293.050/124592/2014-05-05 (9076) SIKKERHETSFORSKRIFTER Les nøye gjennom denne bruksog

Detaljer

HVA/HVM BRUKERMANUAL UM_NO. Part No.: 1764189_01

HVA/HVM BRUKERMANUAL UM_NO. Part No.: 1764189_01 BRUKERMANUAL UM_NO Part No.: 1764189_01 INNHOLD INNHOLD... 2 GENERELT... 3 Innledning...3 Advarsler...3 Sikkerhetstiltak...3 Tiltenkt bruk...3 Fakta og vekt...4 OVERSIKT OVER KOMPONENTER... 5 INSTALLASJON

Detaljer

Sentry. Brukerhåndbok. Bo Jo Tveter AS. Akersbakken 12 A, 0172 Oslo Norge ! 23 32 75 00! 23 32 75 01

Sentry. Brukerhåndbok. Bo Jo Tveter AS. Akersbakken 12 A, 0172 Oslo Norge ! 23 32 75 00! 23 32 75 01 Sentry Brukerhåndbok Bo Jo Tveter AS. Akersbakken 12 A, 0172 Oslo Norge! 23 32 75 00! 23 32 75 01 e-post: post@bojo.no http://www.bojo.no versjon 0503 INNHOLDSFORTEGNELSE INNHOLDSFORTEGNELSE 2 1 Generelt

Detaljer

Bruks- og monteringsanvisning til Abilica SportElip Art. Nr. 551 000

Bruks- og monteringsanvisning til Abilica SportElip Art. Nr. 551 000 Bruks- og monteringsanvisning til Abilica SportElip Art. Nr. 551 000 Modell E1000P VIKTIG INFORMASJON Bruksområdet for dette treningsapparatet er hjemmetrening. Barn må ikke benytte apparatet uten tilsyn,

Detaljer

Installasjonsveiledning

Installasjonsveiledning v4.2.1 NOR GARO SR2 PCU5.1-PP Installasjonsveiledning GARO SR2 komfyrvakt med strømstyringsenhet PCU5.1-PP Innehold 1. Forberedelser 2. Installasjon 3. Feilsøking 4. Installering av vannlekkasjedetektoren

Detaljer

PT-20AMX og PT-21AMX Skjжrebrennere for plasmabueskjжring

PT-20AMX og PT-21AMX Skjжrebrennere for plasmabueskjжring PT-20AMX og PT-21AMX Skjжrebrennere for plasmabueskjжring Brukerhеndbok for installasjon, drift og vedlikehold (NO) 08004291 vær sikker på at operatøren får denne informasjonen. du kan få ekstra kopier

Detaljer

Bruksanvisning T98.1006 Digitalt veggur med månefase

Bruksanvisning T98.1006 Digitalt veggur med månefase Bruksanvisning T98.1006 Digitalt veggur med månefase Egenskaper Hull for oppheng LCD1 display LCD2 display Funksjonsknapper Batterideksel Uttrekkbar fot DCF-77 radiokontrollert tid med mulighet for manuell

Detaljer

Original instructions. SIRe Basic Air Curtains Water With quick guide. SIReB. For wiring diagram, please see last pages

Original instructions. SIRe Basic Air Curtains Water With quick guide. SIReB. For wiring diagram, please see last pages Original instructions SIRe Basic Air Curtains Water With quick guide SIReB C For wiring diagram, please see last pages NO Hurtigveiledning/oppstart Kontroller at alle bestanddeler finnes (se avsnittet

Detaljer

MODELL C-HOMWA-1 TILKOBLINGSSETT, CONNEX (USB) MODELL L-HOMWA-1 TILKOBLINGSSETT, LXi (RS-232)

MODELL C-HOMWA-1 TILKOBLINGSSETT, CONNEX (USB) MODELL L-HOMWA-1 TILKOBLINGSSETT, LXi (RS-232) MODELL C-HOMWA-1 TILKOBLINGSSETT, CONNEX (USB) MODELL L-HOMWA-1 TILKOBLINGSSETT, LXi (RS-232) BRUKSANVISNING Rev 20110525 Patent under behandling GENERELL INFORMASJON Takk for at du har kjøpt dette produktet.

Detaljer

NB: Enheten fungerer etter prinsippene for sanntids fasesammenligning takket være radio overføring.

NB: Enheten fungerer etter prinsippene for sanntids fasesammenligning takket være radio overføring. Bruksanvisning TAG 5000 og TAG 5000S - Trådløs FASEINDIKATOR EL NR 88 801 46 / 47 ADVARSEL: Les disse merknadene nøye før bruk. 1. Mål TAG 5000 er utformet for å: Undersøke elektriske nettkonfigurasjoner

Detaljer

Innholdsfortegnelse. Forord

Innholdsfortegnelse. Forord Innholdsfortegnelse Å tenke på før installasjon av MOBWATCHER SAFETY... 2 A. Koblingsskjema... 3 B. Bortkobling av minuspolen... 3 B. Bortkobling av minuspolen... 4 C. Montering av båtenheten... 5 D. Innkobling

Detaljer

Meaco 38Lm. Instruksjonsmanual. Utgave for mai 2015. Vennligst les denne instruksjonsmanualen før du bruker luftavfukteren og ta vare

Meaco 38Lm. Instruksjonsmanual. Utgave for mai 2015. Vennligst les denne instruksjonsmanualen før du bruker luftavfukteren og ta vare Meaco 38Lm Instruksjonsmanual Utgave for mai 2015 Vennligst les denne instruksjonsmanualen før du bruker luftavfukteren og ta vare på den for fremtidig referanse. Tusen takk for at du valgte Meaco. Vi

Detaljer

Nokia minihøyttalere MD-8 9209477/1

Nokia minihøyttalere MD-8 9209477/1 Nokia minihøyttalere MD-8 9209477/1 7 2008 Nokia. Alle rettigheter forbeholdt. Nokia, Nokia Connecting people og Nokia Original Accessories-logoen er varemerker eller registrerte varemerker som tilhører

Detaljer

EKG-slavekabel og -adaptersett

EKG-slavekabel og -adaptersett EKG-slavekabel og -adaptersett Brukerhåndbok Produsent FUJIFILM SonoSite, Inc. 21919 30th Drive SE Bothell, WA 98021 USA Tlf.: +1-888-482-9449 eller +1-425-951-1200 Faks: +1-425-951-1201 EU-autorisert

Detaljer

Installasjonsveiledning. Røros Siro komfyrvakt med strømstyringsenhet PCU5.1-P. Se installasjonsvideo: RØROS HETTA. v4.2.1 NOR RM Siro PCU5.

Installasjonsveiledning. Røros Siro komfyrvakt med strømstyringsenhet PCU5.1-P. Se installasjonsvideo: RØROS HETTA. v4.2.1 NOR RM Siro PCU5. Installasjonsveiledning Røros Siro komfyrvakt med strømstyringsenhet PCU5.1-P Se installasjonsvideo: v4.2.1 NOR RM Siro PCU5.1-P RØROS HETTA Innehold 1. Forberedelser 2. Installasjon 3. Feilsøking 4. Installering

Detaljer

Bruksanvisning Norsk. Alarm & Sensorplaster

Bruksanvisning Norsk. Alarm & Sensorplaster Bruksanvisning Norsk Alarm & Sensorplaster Bruksanvisning Larm & Sensorplaster Norsk version 2007 Redsense Medical AB Box 287 301 07 Halmstad www.redsensemedical.com RM-1-RM029 August 09 Innhold Advarsler

Detaljer

Kjøkkenventilator 400

Kjøkkenventilator 400 Kjøkkenventilator 400 NO Bruksanvisning Sikkerhetsforskrifter... 3 Installasjon... 4 Bruk... 6 Service og garanti... 7 991.0292.725/122512/2014-05-05 (9036) SIKKERHETSFORSKRIFTER Les nøye gjennom denne

Detaljer

Automatikkskap type ABS CP 151-254

Automatikkskap type ABS CP 151-254 15975197NO (12/2014) Installasjons- og bruksanvisning www.sulzer.com 2 Installasjons- og bruksanvisning Automatikkskap type ABS CP 151 153 253 254 Innholdsfortegnelse 1 Generelt... 3 1.1 Kontrollenhet...

Detaljer

BRUKSANVISNING PL-C004P 6V / 12V 4.5A ELEKTRONISK BATTERILADER

BRUKSANVISNING PL-C004P 6V / 12V 4.5A ELEKTRONISK BATTERILADER BRUKSANVISNING PL-C004P 6V / 12V 4.5A ELEKTRONISK BATTERILADER 2011 Powerline Industrial Ltd. All rights reserved. Powerline PL-C004P (6/12 Volt, 4.5 Ampere) Norsk Bruksanvisning: TILTENKT BRUK: Produktet

Detaljer

DIGITAL AKTIV HØYTTALER A3IP

DIGITAL AKTIV HØYTTALER A3IP DIGITAL AKTIV HØYTTALER A3IP BRUKSANVISNING Vennligst les og forstå bruksanvisningen før bruk INNHOLD I ESKEN 1. A3IP med dokkingstasjon 4. Bruksanvisning 2. Audio kabel 5. Ipod holder 3. AC Adapter 6.

Detaljer

DEUTSCH. Silent 41 8211-3453-03

DEUTSCH. Silent 41 8211-3453-03 DEUTSCH D Silent 41 8211-3453-03 S SVENSKA R 1 1 R O P 2 2 3 L M M L 3 5 I J K 4 4 K J I N 1. 2 230 V 2 2. 3. 4 SVENSKA S ABC 4. 5. 6. 7. 8. 9. 36 mm 19 mm 10. 11. 5 NO NORSK SYMBOLER Følgende symboler

Detaljer

ELEKTRISK TREDEMØLLE PD111 BRUKSANVISNING

ELEKTRISK TREDEMØLLE PD111 BRUKSANVISNING ELEKTRISK TREDEMØLLE PD111 BRUKSANVISNING Vennligst sørg for å lese denne bruksanvisningen grundig før bruk, og ta godt vare på bruksanvisningen. 8 Kontrollpanel Skann Hastighet Tid Distanse Kalorier På/Av

Detaljer

LANDMANN LAVASTEIN- GASSGRILLVOGN MODELL 00426. Assembly Instructions

LANDMANN LAVASTEIN- GASSGRILLVOGN MODELL 00426. Assembly Instructions 00426 rev. juni. 07 1 Assembly Instructions GRILL CHEF LANDMANN LAVASTEIN- GASSGRILLVOGN MODELL 00426 L Les nøye igjennom monterings- og bruksanvisningen før du tar din LANDMANN-kvalitetsgrill i bruk.

Detaljer

1 Sikkerhetsinformasjon. 2 Apparatets oppbygning. Senterplate for persienne styring med timer standard Art.-nr. :.. 5232 ST..

1 Sikkerhetsinformasjon. 2 Apparatets oppbygning. Senterplate for persienne styring med timer standard Art.-nr. :.. 5232 ST.. Art.-nr. :.. 5232 ST.. Bruksanvisning 1 Sikkerhetsinformasjon Montering og innbygging av elektriske apparater må kun gjennomføres av autoriserte elektrikere. Fare for alvorlige personskader, brann og materielle

Detaljer

DIGITAL KLOKKERADIO MED ALARM OG PROJEKTOR MED TIDSVISNING CR-3301 BRUKSANVISNING. For informasjon og support, se target.no

DIGITAL KLOKKERADIO MED ALARM OG PROJEKTOR MED TIDSVISNING CR-3301 BRUKSANVISNING. For informasjon og support, se target.no DIGITAL KLOKKERADIO MED ALARM OG PROJEKTOR MED TIDSVISNING CR-3301 BRUKSANVISNING For informasjon og support, se target.no ADVARSEL Fare for elektrisk støt Lynsymbolet varsler om fare for ikkeisolerte,

Detaljer

Brukermanual for SPARK LINE 32 Mode 2 ladekabel

Brukermanual for SPARK LINE 32 Mode 2 ladekabel Brukermanual for SPARK LINE 32 Mode 2 ladekabel SPARK LINE 32 EVSE for 32A lading Viktige sikkerhetsinstruksjoner. Dette dokumentet inneholder viktige instruksjoner og advarsler som må følges når du anvender

Detaljer

NORSK BRUKSANVISNING PL-C001P 6V / 12V 1A ELEKTRONISK BATTERILADER

NORSK BRUKSANVISNING PL-C001P 6V / 12V 1A ELEKTRONISK BATTERILADER NORSK BRUKSANVISNING PL-C001P 6V / 12V 1A ELEKTRONISK BATTERILADER 2011 Powerline Industrial Ltd. All rights reserved. Powerline PL-C001P (6/12 Volt, 1 Ampere) Norsk Bruksanvisning: TILTENKT BRUK: Produktet

Detaljer

Din bruksanvisning NOKIA SU-1B http://no.yourpdfguides.com/dref/828676

Din bruksanvisning NOKIA SU-1B http://no.yourpdfguides.com/dref/828676 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for NOKIA SU-1B. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på NOKIA SU-1B i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner,

Detaljer

Bruksanvisning Chronopass STK PO/PL (tidsinnstiller/sender) og Interface STM PO/PL (Mottaker)

Bruksanvisning Chronopass STK PO/PL (tidsinnstiller/sender) og Interface STM PO/PL (Mottaker) Bruksanvisning Chronopass STK PO/PL (tidsinnstiller/sender) og Interface STM PO/PL (Mottaker) WWW.WILFA.COM Bruksanvisning for installering og bruk; beholdes av brukeren Apparatet du nettopp har kjøpt

Detaljer

Monteringsanvisning for Kulegassgrill Art.Nr. 12361

Monteringsanvisning for Kulegassgrill Art.Nr. 12361 12361 11/01 bt 1 Monteringsanvisning for Kulegassgrill Art.Nr. 12361 Les nøye igjennom monterings- og bruksanvisningen før du tar din LANDMANN-kvalitetsgrill i bruk. Ved bruk i henhold til forskriftene

Detaljer

UNI-DEX BRUKSANVISNING

UNI-DEX BRUKSANVISNING UNI-DEX BRUKSANVISNING BESKRIVELSE AV ENHETEN Se illustrasjon 1 1.1 Svarknapp 1.2 Room off knapp 1.3 Bæresnor 1.4 Mikrofon 1.5 Ladeindikator 1.6 Ladekontakt 1.7 Ledning med 3,5mm jack plugg Les bruksanvisningen

Detaljer

Brukerhåndbok. med vedlikeholdsinformasjon. Fourth Edition Second Printing Part No. 82297NW

Brukerhåndbok. med vedlikeholdsinformasjon. Fourth Edition Second Printing Part No. 82297NW med vedlikeholdsinformasjon Fourth Edition Second Printing Part No. 82297NW Fjerde utgave Andre opplag Viktig Les, forstå og overhold sikkerhetsreglene og betjeningsinstruksjonene før maskinen tas i bruk.

Detaljer

Invacare IDC. Manøverboks Bruksanvisning

Invacare IDC. Manøverboks Bruksanvisning Invacare IDC no Manøverboks Bruksanvisning Denne veiledningen skal overleveres til sluttbrukeren. Les denne veiledningen FØR du bruker produktet, og behold den for fremtidig referanse. 2015 Invacare Corporation

Detaljer

STYRINGSAUTOMATIKK FOR SNØSMELTEANLEGG I BAKKE Brukermanual ISFRI 60, revisjon AJ september 2015 (NOR-IDE as, http://www.nor-ide.

STYRINGSAUTOMATIKK FOR SNØSMELTEANLEGG I BAKKE Brukermanual ISFRI 60, revisjon AJ september 2015 (NOR-IDE as, http://www.nor-ide. STYRINGSAUTOMATIKK FOR SNØSMELTEANLEGG I BAKKE, revisjon AJ september 2015 (NOR-IDE as, http://www.nor-ide.no) http://micromatic.no 1 Side 2/12 INNHOLD BRUKSOMRÅDE... 2 INSTALLASJON... 2 KONTROLLENHET...

Detaljer

Digital høyttaler Bruksanvisning. www.target.no

Digital høyttaler Bruksanvisning. www.target.no Miljøinformasjon Vær oppmerksom på at dette produktet er merket med følgende symbol: Det betyr at dette produktet ikke må avhendes sammen med vanlig husholdningsavfall, da elektrisk og elektronisk avfall

Detaljer

BRUKERMANUAL CLIWI AIR SYSTEMS 200/300. 1 www.heatwork.com

BRUKERMANUAL CLIWI AIR SYSTEMS 200/300. 1 www.heatwork.com BRUKERMANUAL CLIWI AIR SYSTEMS 200/300 1 www.heatwork.com Agent: HeatWork As Skarvenesveien 6, 8514 NARVIK Norway 2 Contents 1 CliWi air systems... 4 1.1 Bruksområder... 4 2 Teknisk data... 5 3 Deleliste...

Detaljer

Brukermanual. VebaBox Model: 100L L. VebaBox. Cool solution NORSK IMPORTØR/ FORHANDLER

Brukermanual. VebaBox Model: 100L L. VebaBox. Cool solution NORSK IMPORTØR/ FORHANDLER Brukermanual VebaBox Model: 100L - 1200L VebaBox. Cool solution NORSK IMPORTØR/ FORHANDLER Westrum AS Øvermarka 2 2320 Furnes Tlf. +47 95 49 60 00 E-mail: post@westrum.no Website: www.westrum.no www.vebabox.com

Detaljer

BRUkeRHÅNdBOk GRATULeReR

BRUkeRHÅNdBOk GRATULeReR BRUKERHÅNDBOK GRATULERER med kjøpet av din nye profesjonelle svitsjmodus-batterilader. Denne laderen inngår i en serie profesjonelle ladere fra CTEK SWEDEN AB og representerer den nyeste teknologien for

Detaljer

INSTALLASJONSVEILEDNING

INSTALLASJONSVEILEDNING INSTAASJONSVEIEDNING GARO SR3 komfyrvakt Hurtigveiledning Sett i batteriene og monter sensoren på vegg (A) eller opp under ventilatoren (B, ): Mot komfyren. Alternativ A: veggen Alternativ B og : avtrekksviften

Detaljer

HP Docking Station (forankringsstasjon) Referansehåndbok

HP Docking Station (forankringsstasjon) Referansehåndbok HP Docking Station (forankringsstasjon) Referansehåndbok Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft er et registrert varemerke for Microsoft Corporation. Informasjonen i dette dokumentet

Detaljer

Fornybar energi. Komme i gang med LEGO Energimåler

Fornybar energi. Komme i gang med LEGO Energimåler Fornybar energi Komme i gang med LEGO Energimåler de LEGO Group. 2010 LEGO Gruppen. 1 Innholdsfortegnelse 1. Oversikt over Energimåleren... 3 2. Feste Energiboksen... 3 3. Lade og utlade Energimåleren...

Detaljer

Viking Cimex Dampvasker Brukerveiledning Dampvasker Viking Eco www.skovly.no/service

Viking Cimex Dampvasker Brukerveiledning Dampvasker Viking Eco www.skovly.no/service Brukerveiledning Dampvasker Viking Eco www.skovly.no/service 1 Generell informasjon: Denne maskinen er designet kommersiell og profesjonell bruk av trenet personell. Maskinen er ikke ment for utendørs

Detaljer

remko elt elektriske varmevifter med innebygd romtermostat

remko elt elektriske varmevifter med innebygd romtermostat www.holteindustri.no remko elt 6-9-18 elektriske varmevifter med innebygd romtermostat Bruksanvisning Les disse instruksjonene nøye for anlegget monteres og tas i bruk! Garantien bortfaller ved feil montering,

Detaljer

Støvsuger 1600 watt. Bruksanvisning

Støvsuger 1600 watt. Bruksanvisning Støvsuger 1600 watt Bruksanvisning Introduksjon Støvsugerposer er den største utgiftsposten når det gjelder støvsugere. Denne støvsugeren brukes uten støvsugerpose. Luft og støv skilles av en syklon og

Detaljer

LEGO Energimåler. Komme i gang

LEGO Energimåler. Komme i gang LEGO Energimåler Komme i gang Energimåleren består av to deler: LEGO Energidisplay og LEGO Energiboks. Energiboksen passer i bunnen av Energidisplayet. Du installerer Energiboksen ved å la den gli på plass

Detaljer

of Norway Tusen takk

of Norway Tusen takk of Norway Tusen takk På / av Forrige Neste Kildevelger ( trykk + hold ) OK Meny / tilbake Som bruker av våre produkter, er du den aller viktigste personen for Pinell. Vi arbeider hele tiden hardt for å

Detaljer