stikkordet Nr Utgitt av Norsk Skuespillerforbund

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "stikkordet Nr. 1 2008 Utgitt av Norsk Skuespillerforbund"

Transkript

1 stikkordet Nr Utgitt av Norsk Skuespillerforbund

2 Stikkordet nr Ansvarlig utgiver: Agnete G. Haaland Redaktør: Ida Willassen Trykk: Thure Trykk 10...Dramainnspilling i nord Stikkordet kommer ut fire ganger i året. Deadline neste nummer: 23. mai Forside: John Sigurd Christensen og Sigmund Sæverud som sønn og far i NRK-serien «Himmeblå». Foto: Helge Semb NSFs sekretariat: Daglig leder: Kirsti Camerer Konsulent: Inger Karin Zettergren Informasjonskonsulent: Ida Willassen Adresse: Welhavensgate 1, 0166 Oslo Telefon: Faks: Åpningstider: mand.- fred. 09:00-16:00 E - post: Web: ville du hatt denne mannen som sjef? Kan vi leve av DKS? NSFs styre: Agnete G. Haaland (styreleder) Olav Kyrresgt. 3, 0273 Oslo Tlf: Janne Langaas (nestleder) Vardeveien 7, 1182 Oslo Tlf: ny lederutdanning for kvinner Gjesteskribent: Vigdis Lian 2 Yngve Seterås Sydnesgt. 9, 5010 Bergen Tlf: Toni Usman Hagegt. 50, 0653 Oslo Tlf: Hilde Olausson Ladeveien 6, 0275 Oslo Tlf: Marika Enstad Maridalsveien 64 D, 0458 Oslo Tlf: Øyvind Brandtzæg Nygata 11, 7014 Trondheim Tlf: Leder: Enhver funksjonær trenger en assistent...3 Nytt: Forhåndsutfylt selvangivelse til selvstendig næringsdrivende...4 Digitalisering av NRKs arkiver...6 Danskenes løsning...8 Privatkopieringsvederlag: penger til skuespillere...9 Tv-drama mot nye høyder Kvinne og sjefsemne? Utfordringer for norsk film Med Bjarte på rette staden Profesjonelle poteter Skjev tildelingspolitikk Suksessens pris Kunsten i utdannigen Innspill til scenekunstmeldingen Historisk hjørne: Harde bud Hvem er redd for Virginia Woolf? Rose og kaktus...36

3 F O R B U N D S L E D E R E N Enhver funksjonær trenger en assistent Det er på nytt krise ved Scenekunstfakultetet ved Kunsthøyskolen i Oslo, og våre fremtidige kolleger ved KHIO fortjener all vår støtte og sympati. NSF var i sin tid motstander av sammenslåingen av de ulike fagutdannelsene, fordi erfaringer fra tilsvarende sammenslåinger viser at slike organisasjoner gjerne blir ekstremt topptunge. Dessverre har det vist seg at vi hadde grunn til å være skeptiske: Siden sammenslåingen har antall ansatte i administrasjonen ved KHIO blitt doblet, ifølge Kulturnytt i NRK. Ressursene til faglig undervisning er svekket. En uoffisiell gjennomgang av regnskapet viser at 124 millioner av et budsjett på totalt 185 millioner går til fellesadministrasjon (inkludert strøm, husleie etc). De resterende 61 millioner deles mellom fakultetene, av disse går 26 millioner til scenekunst. «Løsningsforslaget» om å kutte opptak av elever ved skuespillerlinjen til neste år er absurd. Styret for KHIO må klare å sikre en forsvarlig utdannelse samtidig som rekrutteringen av nye elever ivaretas! En rekke nye stortingsmeldinger er på trappene. Det skrives fort i KKD i disse dager! Vi håper inderlig at tempoet ikke forringer kvaliteten på meldingene. Allerede i april kommer den nye scenekunstmeldingen. Løkenutvalget legger også frem sin innstilling, blant annet om hvordan det er mulig å kutte i administrasjon for å frigjøre mer midler til kunst. Men er kulturfondene virkelig overadministrerte? Er det mulig å kutte i et felt som allerede er barbert inn til beinet? Vi bør se med kritiske øyne på byråkratiet, for utviklingen ved KHIO beviser at det er selvforsterkende. Det samme er tilfelle innenfor institusjonsteatrene. Skuespillernes lønninger skulle selvsagt vært høyere, men igjen møter vi påstandene om at administrasjonen av teatrene krever så mye ressurser. Cyril Northcote Parkinson ( ) utformet en rekke lover om byråkratiets evne til konstant vekst - uansett nytteverdi. Enhver funksjonær trenger en assistent, slo Parkinson sarkastisk fast. Parkinsons berømte lov om byråkratiet lyder slik: «Arbeidet utvides til å fylle den tilmåte tid». Funksjonærer skaper arbeid for hverandre, slik forsterker byråkratiet seg selv. Men innenfor det frie scenekunstfeltet finnes det ingen funksjonærer, bare fattige kunstnere og underbetalte poteter. Les artikkelen på side 20 som viser at behovet for produsenter innenfor scenekunstfeltet er stort, mens midlene er få. Vi må gjeninnføre driftsstøtten! Etter påske braker hovedforhandlingene med NTO løs. Da er målet selvsagt å heve skuespillerlønningene! Vi ønsker alle våre medlemmer en riktig god vår! Agnete G. Haaland forbundsleder 3

4 Ø K O N O M I Mads Bones, Torgeir Reiten, Kristofer Hivju og Ole Martin Aune Nilsen i Den siste viking, Trøndelag Teater. Foto: GT Nergård. Tips til selvangivelsen Vanlige lønnstakere og pensjonister har i ti år mottatt forhåndsutfylt selvangivelse. Nytt i 2008 er at dette også vil gjelde selvstendig næringsdrivende. H a n s P e t t e r N a g e l s ta d Selv om selvangivelsen er forhåndsutfylt, bør alle kontrollere den mot hva man har mottatt av dokumenter og årsoppgaver, da forhåndsutfylte selvangivelser ofte har mangler og feil. For næringsdrivende/epf vil nesten alt mangle vedrørende virksomheten og dette skal legges inn via de vanlige skjemaer som er ulike næringsoppgaver, personinntekt, saldoavskrivning med mer. Skjemaene skal vedlegges og tallene skal overføres poster i forhåndsutfylt selvangivelse. Stille aksept betyr at selvangivelsen ikke er innsendt av skatteyter. Den vil da bli registrert som innsendt slik den ble utsendt uten korreksjoner og er absolutt ikke å anbefale. Innlevering og frister Alle vil motta forhåndsutfylte selvangivelser på papir og elektronisk via portalen Det anbefales å bruke altinn.no. Her kan postene i selvangivelsen endres og alle relevante skjemaer kan lastes ned. Din innsendte selvangivelse vil også arkiveres med kvittering. Ved levering på altinn.no er fristen for å levere forhåndsutfylt selvangivelse for selvstendig næringsdrivende 31.mai (maksimum 1.mnd.utsettelse), ved innlevering på papir er fristen 30.april. Selvstendig næringsdrivende kan også velge å levere selvangivelse på gamlemåten, da er fristen 31.mars. Leveres den på fagsystem kan dette gjøres fra 18.februar til 31.mai. Alle selvstendig næringsdrivende mottar skatteoppgjør høsten medio oktober. Fristen for rentefri innbetaling av til- 4

5 Ø K O N O M I leggsforskudd for forskuddskatt og forhåndsskatt er flyttet til 31.mai for næringsdrivende. Skatteytere uten næringsforetak må levere forhåndsutfylt selvangivelse innen 30.april (maksimum en måneds utsettelse). Disse vil som hovedregel motta skatteoppgjøret medio juni Lønnstakere Dersom du har faktiske kostnader i yrket som overstiger minstefradraget på kr ,- stryker du dette og fører opp nytt beløp under post faktiske kostnader. Beløpet må samsvare med originale bilag/kvitteringer. Disse må du arkivere og kunne legge fram for likningsmyndighetene ved forespørsel. Faktiske kostnader er alle typer kostnader som kan knyttes direkte til din inntekt (se skuespillerforbundets nettsider for eksempler). Det som er av vesentlig betydning er at fradraget står i forhold til inntekten og kan forklares ved innsyn og forespørsel. Derfor må du ta vare på kvitteringer og fakturaer gjennom hele året Andre fradrag som leie av bankboks, støtte til frivillige organisasjoner og assistanse med skatt- og selvangivelse fra advokat eller rådgiver fører du inn i post Reisekostnader arbeid, pendlerkostnader, barnepass, fagforeningskontigent kr.2.700,-, rentekostnader, noen forsikringsordninger føres til fradrag i andre poster mot alminnelig inntekt. Enkeltpersonforetak Nesten alle typer fradrag nevnt i post kan du også benytte deg som næringsdrivende/ EPF, men da må alle originalkvitteringer eksistere og være bokført etter den nye Bokføringsloven av Et EPF må registreres i Brønnøysund og alle næringsdrivende med flere enn 300 bilag årlig må bokføre sine bilag tre ganger årlig. EPF med færre enn 300 bilag må bokføre minimum én gang i året etter ny bokføringslov. (30stk.taxi kvitteringer summert og stiftet sammen er 1.stk. bilag så det skal litt til for å overstige 300 bilag) Ved reiser og bevertning i EPF kan du ikke anvende statens regulativ bortsett fra kilometergodtgjørelse ved bruk av egen bil inntil 6000 km. årlig. Hjemmekontor har et standardfradrag på kr Det er ofte gunstigere å anvende forholdsmessig %-andel av de faktiske kostnader (strøm, vedlikehold, forsikring, renhold etc.) i stedet for standardfradraget. Fradrag for hjemmekontor året før salg av privat bolig vil medføre gevinstbeskatning. Regelen for hjemmekontor gjelder også lønnstakere men inngår i minstefradraget. Det er meget gunstig å ha et EPF samtidig som du er ansatt/frilanser et eller flere andre steder. Da får du gjerne full utnyttelse av minstefradraget på kr ,- (u/kvitt) som er 36% av en brutto lønn på kr ,- samtidig som du kan benytte fradragsmulighetene et EPF gir deg. Skattefradraget i et EPF er på ca. 38% ved en brutto lønns- og næringsinntekt på kr ,- og rundt 50% ved inntekter som overstiger dette. Aksjeselskap Et AS kan trekke fra alle ovennevnte fradrag, men noe blir naturalytelser for eier/ansatt. Du er også ansatt i AS t og kan eksempelvis anvende statens regulativ og ha en rekke naturalytelser med og uten beskatning. AS er gunstig skattemessig og beskatning av overskudd i AS er 28% og maksimum 48,16% ved uttak. Det er ingen fasit for når du skal velge å ha et AS framfor et EPF. Uten å gå i detalj kan vi si at dersom du tjener mer enn du forbruker, er det meget gunstig å etablere et AS. Et AS krever mer administrasjon enn et EPF Hjelp til regnskap og selvangivelse? Norsk Skuespillerforbund har avtale med regnskaps- og skatterådgiver Hans Petter Nagelstad i selskapet Maximillian AS. Nagelstad har mer enn 20 års fartstid som privat- og bedriftsøkonomisk rådgiver for kunstnere. Han er tilgjengelig for våre medlemmer i spørsmål vedrørende: -Skatteregler -Selvangivelser -Privatøkonomisk rådgivning -Bedriftsøkonomisk rådgivning -Bokføring av regnskap -Valg av selskapsform NSF dekker inntil 1 times konsultasjon. Eventuelle utgifter utover dette må medlemmene selv dekke. Maximillian AS ved Hans Petter Nagelstad Tlf: (+47) E-post: Web: Postboks 2086 Vika, 0125 Oslo og er derfor mer kostnadskrevende. Annen nyttig informasjon Innbetalt foreningskontingent er fradragsberettiget med inntil kr.2.700,- (post ). Kostnad ved juridisk hjelp og bistand til selvangivelse og skatt kan føres i post Nyttige hjemmesider til bruk ved selvangivelseskriving er no og 5

6 Digitalisering av NRKs arkiver En digital fremtid er like rundt hjørn for skuespillere at NRK tilgjengeliggj av K I R S T i C A M E R E R d a g l i g l e d e r n s f Museene har allerede kommet langt i å gjøre sine kulturskatter tilgjenglig for publikum med bilder og fakta på nett gjennom digitalisering av sitt arkivmateriale. NRK er også i ferd med å digitalisere sitt arkiv. De har et hensyn å ta som museene ofte slipper, nemlig hensynet til opphavsretten. Ifølge St.meld. nr. 17 Eit informasjonsssamfunn for alle har NRK allerede digitalisert 2/3 av radioprogrammene, mens digitalisering av alt arkivmateriale i fjernsyn er beregnet til å ta år, med en kostnad på ca. 200 millioner. I februar kom nyheten om at NRK skulle droppe frokost-tv og derved spare 30 millioner, som de skal brukes til å få fortgang i digitaliseringen av NRK s arkivmateriale og til produksjon av flere norske TV-serier. Det siste er gode nyheter for skuespillere det første kan være godt nytt dersom vi får betalt ekstra for bruken av det digitaliserte materialet. Det er et sterkt politisk ønske om at NRKs arkivmateriale, i likhet med andre norske kulturskatter, skal bli fritt tilgjengelig for det norske publikum. Også NRK er interessert i at digitalisert materiale skal kunne legges gratis ut på nettet. De ønsker også å kunne klippe fra gamle program for å lage 6

7 et. Hvilken betydning har det ør sine arkiver? Håkon Mathias Vassvik, Kristin Aafløy Opdan, Idun Losnegård, Gard Frostad Knudstad og Roger Hilleren i Maria Tryti Vennrøds Gokk, SoFT / Black Box. Foto: Olaf Reikvam nye. Det bør være i kunstnerorganisasjonenes interesse at dette stoffet blir gjort tilgjengelig for publikum, men ikke slik at opphavsretten blir truet. For vår del vil det i klartekst si at vi må sørge for at reprisehonorarene som ligger inne i våre tariffavtaler med NRK ikke forsvinner. Hvordan skal det gjøres? Ved revisjon av Åndsverksloven i 1995 kom det inn en ny bestemmelse i 32 som åpner for at kringkaster kan forhandle frem en såkalt avtalelisens med organisasjonene. Bestemmelsen gjelder kun verk kringkastet før , og rettighetshaverne kan nedlegge individuelt forbund mot utnyttelse. Det er organisasjonene som i utgangspunktet har forhandlingsfullmakt. Men i avtaler som omfatter så mange organisasjoner som det her er snakk om, er det naturlig å overlate forhandlingsfullmakt til en forvaltningsorganisasjon / et forhandlingsutvalg, selv om dette ikke er en forutsetning fra lovgivers side. I Norge er det NORWACO som er forvaltningsorganisasjonen på det audiovisuelle området. Organisasjonen representerer både produsenter, opphavsmenn og utøvende kunstnere. Derfor har NRK nå tatt kontakt med NORWACO for å be om at de representere rettighetshaverne i forhandlinger med NRK om klarering av rettigheter til arkiv. Hvem skal betale? Opphavsmenn skal betales for bruk av digitalisert materiale. Spørsmål er om NRKs eier, Staten, har sørget for at lisensavgiften til NRK er tilstrekkelig til at kunstnerne kan motta rimelig kompensasjon for digital bruk? Ved inngåelse av avtalelisens må man for det første passe på at rettigheter som følger av allerede inngåtte tariffavtaler ikke blir truet, for det andre må man sørge for å oppnå en rimelig kompensasjon for den nye bruken. Det må være en forutsetning for inngåelse av avtalelisens at allerede inngåtte tariffavtaler ikke svekkes eller erstattes av dårligere ordninger. Hva mener regjeringen? I Stortingsmelding nr. 30 ( ) Kringkasting i en digital fremtid sier departementet at NRKs programarkiv er en del av vår felles kulturarv, og at det er en overordnet ambisjon å gjøre dette tilgjengelig for alle: I den grad det kan antas å være av allmenn interesse, bør digitalisert arkivstoff rtløpende gjøres tilgjengelig som nedlastingstjeneste på Internett. De nevner som en forutsetning at rettighetene bør være klarert. I st.meld. nr 6 ( ) heter det om digitalisering av NRKs arkiv: Departementet foreslår i pkt. 7.9 at NRKs arbeid med å digitalisere arkivene bør gis prioritet og at kostnadene forbundet med digitalisering må dekkes innenfor gjeldende økonomiske rammer. Med utgangspunkt i NRKs anslag, vil det være behov for millioner kroner hvert år de nesten årene det vil ta å digitalisere programarkivene. Stortinget har flere ganger økt lisensen utover generell prisstigning begrunnet i NRKs arbeid med å digitalisere programarkivene må dekkes. Men ligger kompensasjon til kunstnerne medregnet i NRKs anslag? De gangene vi har vært i forhandlinger i NRK om midlertidige avtaler om bruk av arkiv har gjennomgangstonen vært at dette har de egentlig ikke penger til. Danskenes løsning Danskene har fremforhandlet en avtalelisens for bruk av Danmark Radios digitale arkiv. (Direktør i Dansk Skuespillerforbund, Mikael Waldorff, skriver om prosessen på neste side.) I Danmark har departementet ikke vært direkte del av forhandlinene, men de har øvet sterkt press på partene for å fremtvinge en forhandlingsløsning. Spørsmålet er om ikke kulturdepartementet må sterkere på banen også her i Norge både ved å sørge for at NRK har tilstrekkelig økonomi til å gi rimelig kompensasjon til rettighetshaverne ved inngåelse av en avtalelisens, og ved å være pådrivere for å komme frem til en avtale mellom partene. 7

8 Danmarks Radios arkiver - en politisk utfordring Danske rettighetshavere har nettopp fått i havn en avtale om digitalisering av statskanalens filmarkiver, med et heldig resultat. Mikael Waldorff i Dansk Skuespillerforbund forteller her om deres løsning. Befolkningens adgang til Kulturarven er et mantra for den danske regering, og digitalisering af arkiverne (herunder DR s arkiver) er et projekt politikerne gerne vil betale for. Faktisk så gerne, at det i 2006 blev stillet som et politisk krav, at rettighedshavere, Tv-stationer, biblioteker m.m. løste de store ophavsretlige problemer, der ligger i en arkiv-aftale. Bekymringen var stor hos rettighedshaverne: Fri adgang til fortidens radio- og tv-produktioner krævede ny lovgivning, som greb gamle overenskomstmæssige rettigheder. Som altid når der stilles krav om ændringer frygtede man en forringelse af de økonomiske vilkår. Alligevel lykkedes det på kun 5 måneder at lave en Arkiv-aftale, som omfatter alle rettigheder. Det var vanskeligt, men nødvendigt. Hvis ophavsretten skal forsvares, så må rettighedshaverne sørge for, at den kan fungere og ikke virker som en forhindring for brugerne. Der måtte altså findes en aftale, og eneste mulige løsning var en samlet aftale, hvor DR ikke skulle forhandle med hver enkelt gruppe af kunstnere.på den anden side skulle det være en aftale, som gav kunstnerne sikkerhed for, at betalingen for den normale udnyttelse (genudsendelsesbetaling m.v.) ikke blev forringet. Rettighedshaverne valgte at gribe tingene praktisk an. Der er en erkendelse af, at værdien af et dødt arkiv er meget begrænset. I det nye (desværre meget kommercielle) medieunivers er der kun en svag interesse i at betale for brug af gamle produktioner, og de danske kunstnere valgte at forhandle om en rimelig betaling for en åbning af arkiverne. Aftalen indebærer, at alle får adgang til DR s arkivproduktioner via DR s hjemmeside. I praksis vil det sikkert ikke være mange, som bruger denne mulighed men selve det faktum, at det er muligt (både til brug i skolerne og til glæde for den enkelte seer og lytter) opleves som en værdifuld ny brug af DR. Undtaget for brugen er dog dramaproduktioner og oplæsninger, som er mindre end 10 år gamle. Samtidig får DR mulighed for at bruge klip fra gamle programmer til nye produktioner (med respekt for gældende aftaler), hvilket har betydning for produktion af nye kreative produktioner, bl.a. til de kommende nichekanaler (temakanaler) som Historie- og Børnekanalen. For rettighedshaverne vil dette betyde en indtægt, som over de næste år vil vokse til 23 mio. kr. om året. Der er tale om et kompromis. På den ene side kan man tænke, at dette ikke er en stor betaling for at gøre mange tusind programmer tilgængelige for befolkningen men på den anden side ved man, at disse programmer aldrig ville være blevet set eller hørt igen uden dette kompromis. De danske kunstnerorganisationer har valgt at vende et truende indgreb over for deres rettigheder til en sejr for ophavsretten. Ved at anvende den såkaldte nordiske aftalelicens-model er det muligt for organisationerne af klarere rettigheder på alle medvirkendes vegne, samtidig med at den enkelte rettighedshaver har bevaret en mulighed for at nedlægge forbud mod konkrete anvendelser af egne værker og præstationer. Derved er det blevet muligt at sikre nye indtægter til kunstnerne, at åbne adgangen til arkiverne og at bevare den individuelle ret til at sige nej. DR ønsker at gå videre med forhandlinger om brug af programmer også til udsendelse i nichekanalerne. En sådan udnyttelse er ikke omfattet af aftalen. Disse forhandlinger er netop gået i gang og forventes afsluttet (om muligt) i dette halvår af M i k a e l Wa l d o r f f D a n s k S k u e s p i l l e r f o r b u n d 8

9 Privatkopieringsvederlag penger til skuespillere Fikk du penger fra forbundet før jul? Da var det nok privatkopieringsvederlag. Det var engang noe som het Kassettavgiftsfondet. Det skulle være en kompensasjon til kunstnere for at hovedsakelig musikk ble kopiert på tomkassetter. Så var det nesten ingen som kopierte kassetter lenger. Da ble Kassettavgiftsfondet omdøpt til Fond for lyd og bilde. Det er som kjent et produksjonsfond som nå får sine penger over statsbudsjettet, og skal kompensere for at det i Norge er lov å ta privatkopier av TV-program til hjemmebruk. Statens legger inn penger her fordi de har plikt til å kompensere kunstnere for presumptivt tapte salgsinntekter som skyldes denne kopieringen. Kåre Conradi i Singing in the rain, Oslo Nye. Foto: Leif Gabrielsen I tillegg til fondet bevilger Staten ca. 30 millioner som kompensasjon for privatkopiering som skal gå direkte til kunstnerne. Denne ordningen tro i kraft i NORWACO får disse pengene, og viderefordeler dem til kunstnerorganisasjonene. Grunnen til at organisasjonene ikke har fått pengene før i 2005 er at det har tatt lang til å diskutere seg frem til hvordan disse pengene skulle fordeles mellom organisasjonene. Janne Langaas har vært vår representant i utvalget som arbeidet med dette, og har gjort en flott jobb. NSF fikk før jul 1,4 millioner til fordeling. Av disse er vel utbetalt resten kommer snart. Dette er penger for privatkopiering i Vi fikk uendelig lange lister fra NORWACO over de filmer, TV-dramatiske sendinger og lydbøker som er blitt kopiert. De har funnet ut av dette ved å foreta MMI-undersøkelser. Men, vi fikk bare navnet på titlene, ikke på hvilke skuespillere som hadde medvirket. Forbundets Inger Karin Zettergren hadde en kjempejobb før jul med å finne frem til hvilke skuespillere som hadde vært med i hvilke filmer og TVproduksjoner, og hvem som hadde lest inn lydbøker ca. 700 stykker! Fikk du penger fra forbundet inn på konto før jul, var det nok privatkopieringsvederlag. Det vil altså si at en film, en TV-produksjon eller lydbøker du har vært med på har blitt kopiert i noen av de tusen hjem. Vi har mottatt over 2 millioner kroner for Det skal fordeles i løpet av året. Mer blir det i årene fremover, regner vi med i alle fall så lenge det fremdeles blir blir privatkopiert. Så mange av dere kan forhåpentligvis se fram til et uventet innskudd, om det er fem hundre eller fem tusen. K i r s t i C a m e r e r n o r s k s k u e s p i l l e r f o r b u n d 9

10 Tv-drama mot nye høyder Sigmund Sæverud og Julie Øksnes som ektepar i «Himmelblå». Foto: Helge Semb. Vi må kunne fortelle historier fra andre deler av landet enn Majorstuakrysset, sier Petter Wallace i NRK Drama. av I d a W i l l a s s e n I februar kom nyheten om at NRK vil kutte ut frokost-tv, blant annet til fordel for en ytterligere satsing på dramaproduksjon. Petter Wallace er prosjektsjef for NRK Drama, og dermed ansvarlig for utvikling og lansering av nye tv-serier. Han har nok å gjøre for tiden: Ja, her er det alltid travelt. Akkurat nå holder vi på med å redigere andre sesong av kodenavn Hunter, samtidig som vi er i avslutningsfasen av innspillingen av Himmelblå som skal ha premiere til høsten. Fra Skottland til Helgeland Himmelblå er NRKs største dramasatsing i Nord-Norge noensinne. Serien spilles inn i på den lille øya Ylvingen på Helgeland. Hvordan har det vært å flytte et helt produksjonsapparat til en øy med 29 fastboende? Det er nok tilfelle i mange land at film og tv-produksjon sentralisert rundt hovedstaden. For oss har det vært viktig å også kunne fortelle historier fra andre deler av landet. Ulempen med å flytte produksjonen ut, har vært at kostnadene går opp. Det er ikke så mye å ta av lokalt når det gjelder produksjonsapparat, så flykostnader har vært en stor utgiftspost. Men det positive med å flytte produksjonen til et mindre sted der alle bor, spiser og sover, er at man får et fantastisk miljø og samhold og større fokus på prosjektet. Alle er i samme båt, rent bokstavelig. De gangene jeg har kolleger på besøk fra utlandet for å følge norske prosjekter blir de slått av dette samholdet, særlig at skuespillerne er så integrerte i resten av teamet. Det blir kanskje spesielt tydelig i Himmelblå -produksjonen. Apropos utlandet: Serien bygger på et britisk konsept. Hva var det som gjorde serien overførbar til norsk hverdag? Med komiserier har jo slike adapsjoner vært gjennomført flere ganger, for eksempel med Fleksnes og Fredriksons Fabrikk. Men det er faktisk første gang vi prøver å lage et format basert på en allerede eksisterende dramaserie. Vi syns resultatet har vært svært vellykket. Two thousand Acres of Sky ble spilt inn på et lite sted i Skottland, og gikk på britisk tv i tre år, men er ikke vist i Norge. Vi har brukt kanskje % av historien, og 70 80% av karakterene fra den opprinnelige serien. De mellommenneske- 10

11 lige problemstillingene er imidlertid de samme, og lett overførbare. Større variasjon Wallace kom til NRK i 2006 etter blant annet å ha startet produksjonsselskapene Missing Link og Rubicon, var koordinator for Norsk Filmfonds tv-drama og -dokumentarer fram til 2005 og satt i styringsgruppa til Emmy Du var i sin tid med på å få i gang Norges første såpeserie De syv søstre. Er du en innovatør? He, he. Det kan hende. Men det som er bestemmende for NRKs programmer er at vi skal ha en bredde i det vi sender. Vi skal ta på alvor at NRK er en allmennkringkaster. Actionserien Hunter, biografien En udødelig mann, familiedramaet Størst av alt og Berlinerpoplene i tillegg til diverse krimproduksjoner: Ivrige tv-seere vil ha registrert en positiv endring i NRKs dramaproduksjon i det siste? Det er i så fall veldig hyggelig! Den største endringen ligger nok i typen produksjoner, samtidig som antall produksjoner har gått noe opp. Selv om vi bare har noen få prosjekter, ønsker vi at det skal være ganske ulike prosjekter det er kanskje en ny vei å gå. Sånn sett har det vært deilig å komme til NRK: Det å kunne være et sted der det ikke bare er seertall som betyr noe. Vi har seere over landet, og vi er opptatte av at dette skal kunne gjenspeiles i produksjonen. Jeg syns det er viktig at vi skal kunne fortelle historier fra andre deler av landet enn Majorstuakrysset, uten at rollefigurene må framstå som landsbyidioter. Jeg håper jo at noen seere etter å ha sett Himmelblå kanskje kan få lyst til å flytte på landet. Der er det et samhold og en solidaritet. Vi har kanskje vært veldig fokuserte på krim opp gjennom årene, så det har vært veldig morsomt å få være med på å dra i gang en serie som har andre verdier. Nye ansikter Hvilken plass får dramaserien i...når folk får se kvaliteten på skuespillerne som deltar i Himmelblå, vil de raskt forstå at man ikke trenger å være i Se og Hør hver uke for å være en god skuespiller. Terje Skonseng Naudeer og Line Verndal som Roland og Marit i «Himmelblå». Foto: Helge Semb. NRKs nye trekanals-organisering? Foreløpig produserer vi jo mest for NRK1, men det som er interessant å se, er jo at folk nå blir stadig mer innstilt på å se serier når det passer dem. Berlinerpoplene la vi ut som repriser på NRK3 på to ulike tidspunkt på døgnet, på nett tv fire uker etter første sending. Så slapp vi DVD en én måned etter siste sending. Det vi oppdaget, var at ca. 20% velger andre visninger enn den tradisjonelle. Dette må vi som tilbydere være flinke til å følge opp. Derfor er jeg veldig glad for den fleksible avtalen vi nå har med skuespillere, som sier at vi har et visningsvindu på fire uker. Wallace har også godt nytt til skuespillere som mangler tv-erfaring: Er det noe vi vil nå, så er det å få flere ansikter på skjermen. For en stund siden fikk jeg et eksemplar av det såkalte Norsk kjendisleksion levert på pulten, og kunne til min store tilfredshet se at ikke én av skuespillerne i Himmelblå var nevnt der. Enda. Men når folk får se kvaliteten på skuespillerne som deltar i Himmelblå, vil de raskt forstå at man ikke trenger å være i Se og Hør hver uke for å være en god skuespiller. Da blir det blir lettere for oss å få flere seere også til produksjoner med ukjente ansikter. Hva er planene framover? Nå skal vi i gang med en tospråklig produksjon, Mano og lillebror. Det er en sterk historie om tre kurdiske venners ferd fra Nord-Irak til Norge. Så skal vi lage mer krim, flere episoder av Berlinerpoplene. Det er mye å glede seg til! 11

12 Kvinne og sjefsemne? Snarlig oppstart Med søknadsfrist 1. mai skal 12 kvinner, fortrinnsvis fire fra dans, teater, musikk og film/tv, velges ut gjennom en rekrutteringsprosess. Deltagernes navn blir klare i midten av juni. Programmet legger opp til 10 todagers samlinger i løpet av høsten 2008 og våren Programmet skal kunne gjennomføres ved siden av å være i arbeid. Samlingene skal fokusere på forskjellige tema, fra organisasjonsteori via retorikk til personlig lederskap. Programmet vil i sin form være dialogisk og er basert på at deltakerne skal reflektere over egen erfaring, lytte til andre og snakke med hverandre. På oppdrag fra kulturdepartementet startes nå en ettårig ledelsesutdanning for kvinner som ønsker å bli øverste leder for institusjoner og produksjonsenheter innenfor scenekunst-, musikk, film og TV-feltet. n i n a A m b l e / a g n e t e g. h a a l a n d Norsk Skuespillerforbund, Norske Dansekunstnere, Musikernes Fellesorganisasjon, Norsk Sceneinstruktørforening, Norske Filmregissører, Norsk Filmforbund, Norsk film- og tv-produsenters forening og Norsk teater- og orkesterforening har planlagt denne utdannelsen i fellesskap etter oppdrag fra Kultur- og kirkedepartementet som også finansierer ledelsesprogrammet. God ledelse kan læres Arbeidsforskningsinstituttet ved prosjektleder Nina Amble (bildet) har fått oppdraget med å utvikle og lede programmet i nært samarbeid med en referansegruppen hvor alle organisasjonene er representert. Nina Amble er seniorforsker ved AFI, og jobber i temagruppen for organisasjonsutvikling og innovasjon, med særskilt pasjon å fremme damer i alle varianter, til alle posisjoner. Gode ledere vokser ikke på trær, ei heller de som er kvinner, i kultursektoren som ellers, sier Nina Amble: Men vi vet at god ledelse kan læres og utvikles. Næringslivet har gjennomført ett krafttak som vekker internasjonal oppsikt, med lovfestet kvinneandel i styrene, systematisk satsing på opplæring og utvikling av kvinner gjennom bl.a. Female Future, programmet til NHO, som gjennom økt engasjementet blant kvinner og deres ledere skal øke kvineandelen i styrer og ledelse generelt. Målet er å skape lyst og trygghet på egen lederkompetanse. Ledelsesutdannelsen utlyses rett over påske så følg med på hvis du er en kvinne som vil kvalifisere deg til sjefsjobber! 12

stikkordet Nr. 1 2009 Utgitt av Norsk Skuespillerforbund

stikkordet Nr. 1 2009 Utgitt av Norsk Skuespillerforbund stikkordet Nr. 1 2009 Utgitt av Norsk Skuespillerforbund Stikkordet nr. 1-2009 Ansvarlig utgiver: Agnete G. Haaland Redaktør: Ida Willassen Trykk: Thure Trykk Stikkordet kommer ut fire ganger i året. Deadline

Detaljer

stikkordet Nr. 3 2007 Utgitt av Norsk Skuespillerforbund

stikkordet Nr. 3 2007 Utgitt av Norsk Skuespillerforbund stikkordet Nr. 3 2007 Utgitt av Norsk Skuespillerforbund Stikkordet nr. 3-2007 Ansvarlig utgiver: Agnete G. Haaland Redaktør: Ida Willassen 8...sponser utøvernes lønninger Trykk: Thure Trykk Stikkordet

Detaljer

STIKKORDET. s18. s18. NR. 1 2013 utgis av norsk skuespillerforbund

STIKKORDET. s18. s18. NR. 1 2013 utgis av norsk skuespillerforbund STIKKORDET NR. 1 2013 utgis av norsk skuespillerforbund s18 s6 s18 FORBUNDSLEDEREN Ord betaler ingen gjeld TEKST. HAUK HERDAHL FOTO. Anders Grønneberg, DAGBLADET Norsk Skuespillerforbund ønsker å legge

Detaljer

stikkordet Nr. 2 2010 Utgitt av Norsk Skuespillerforbund

stikkordet Nr. 2 2010 Utgitt av Norsk Skuespillerforbund stikkordet Nr. 2 2010 Utgitt av Norsk Skuespillerforbund Stikkordet nr. 2-2010 Ansvarlig utgiver: Agnete G. Haaland Redaktør: Ida Willassen Trykk: Thure Trykk 15 Kor e alle heltar hen? Stikkordet kommer

Detaljer

Arbeidsrett. Arbeidsrett. Spesial FINANS F O KUS. Magasin for Finansforbundet. nummer 5 2014. Kjemper for deg

Arbeidsrett. Arbeidsrett. Spesial FINANS F O KUS. Magasin for Finansforbundet. nummer 5 2014. Kjemper for deg FINANS F O KUS Magasin for Finansforbundet Arbeidsrett Arbeidsrett Spesial Spesial nummer 5 2014 DE HAR BIDRATT TIL Å SKAFFE MEDLEMMENE 375 MILLIONER Advokatene som Kjemper for deg A L D E R S G R E N

Detaljer

Bibliotekaren. Nr 11 - November - 2012. Leksikon fra perm til skjerm. Bokhylla.no åpnet på varig basis. Tidsskrift for Bibliotekarforbundet

Bibliotekaren. Nr 11 - November - 2012. Leksikon fra perm til skjerm. Bokhylla.no åpnet på varig basis. Tidsskrift for Bibliotekarforbundet Bibliotekaren Tidsskrift for Bibliotekarforbundet Nr 11 - November - 2012 Sunniva Evjen tok doktorgrad på bibliotekvisjoner: - Bibliotek har blitt et image. Politikerne ser nye hovedbibliotek som del av

Detaljer

ÅRSBERETNING For perioden 31. mai 2010 til 19. mai 2011

ÅRSBERETNING For perioden 31. mai 2010 til 19. mai 2011 ÅRSBERETNING For perioden 31. mai 2010 til 19. mai 2011 Fra Spellemannprisen 2010 i Oslo Spektrum. Foto: J. Rugland Innhold INNHOLDSFORTEGNELSE... 2 LEDERNES ORD... 3 1 VIRKSOMHETEN... 4 2 KORT OVERSIKT

Detaljer

At de ikke skjemmes! Per Ravn Omdal: Fotball som livsstil. Tema Pensjon: ingen aldersgrense. mar. www.lederne.no.

At de ikke skjemmes! Per Ravn Omdal: Fotball som livsstil. Tema Pensjon: ingen aldersgrense. mar. www.lederne.no. Lederne Arild Braathen: Tok opp kampen og vant At de ikke skjemmes! Per Ravn Omdal: Fotball som livsstil ingen aldersgrense Tema Pensjon: www.lederne.no 01 06 Lederne mars 2006 mar Rekruttering KELLY_ANN

Detaljer

Innkalling til. Generalforsamling. for. Norske Dansekunstnere

Innkalling til. Generalforsamling. for. Norske Dansekunstnere Innkalling til Generalforsamling for Norske Dansekunstnere Forbundet for dansere, koreografer og pedagoger lørdag 11. april 2015 Registrering fra kl. 11:30, møtet starter kl.12:00 Sted: Welhavens gt. 1.

Detaljer

MANUAL KUNST OG HÅNDVERK KHIO KHIO

MANUAL KUNST OG HÅNDVERK KHIO KHIO MANUAL KUNST OG HÅNDVERK 1 INNHOLD Side 4 - Forord Side 6 -Tidens Krav - Intervju med Øyvind Aspen Side 10 - Norske Kunsthåndverkere - Intervju med Lise Stang Lund Side 14 - Atelier - Intervju med Marianne

Detaljer

INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING

INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING lørdag 5. april 2014 for Norske Dansekunstnere Forbundet for dansere, koreografer og pedagoger og Sted: Welhavens gt. 1. Oslo Tid: Registrering fra kl. 11:30. Møtets start

Detaljer

Har min forretningsidé livets rett?

Har min forretningsidé livets rett? Gratis pdf -hefte utgitt av firma.no Dette pdf-hefte er utviklet av Firma.no som siden starten i 2001 har hjulpet tusenvis av gründere med å realisere sine drømmer om egen virksomhet. Med mer enn 400,000

Detaljer

Frilansinitiativet. Utkast til rapport

Frilansinitiativet. Utkast til rapport Frilansinitiativet Utkast til rapport Innhold Forord... 3 Frilansinitiativet... 5 Frilansbegrepet... 8 Mediefrilansere... 9 Situasjon og vilkår for frilansere... 12 Antall frilansere i Norge... 14 Frilansernes

Detaljer

LEDERNE. Lederne i Nordsjøen: 20 års jubileum. des. FLF inn i Lederne. Møteledelse: Når sjefen snakker for mye. Aker Kværner: Rekordaktivitet på Stord

LEDERNE. Lederne i Nordsjøen: 20 års jubileum. des. FLF inn i Lederne. Møteledelse: Når sjefen snakker for mye. Aker Kværner: Rekordaktivitet på Stord LEDERNE Møteledelse: Når sjefen snakker for mye Lederne i Nordsjøen: 20 års jubileum Aker Kværner: Rekordaktivitet på Stord Etaten: Suksess for komiserie om ledelse FLF inn i Lederne www.lederne.no 04

Detaljer

1. GENERELT OM ÅRET SOM GIKK...4 2.FORHANDLINGER...5 3.FOND OG FORVALTNING... 8 4.EGNE TILTAK OG SAMARBEID FOR Å BEDRE SKUESPILLERNES KÅR...

1. GENERELT OM ÅRET SOM GIKK...4 2.FORHANDLINGER...5 3.FOND OG FORVALTNING... 8 4.EGNE TILTAK OG SAMARBEID FOR Å BEDRE SKUESPILLERNES KÅR... Norsk Skuespillerforbund årsmelding 2014 2 Innhold 1. GENERELT OM ÅRET SOM GIKK...4 2.FORHANDLINGER...5 3.FOND OG FORVALTNING... 8 4.EGNE TILTAK OG SAMARBEID FOR Å BEDRE SKUESPILLERNES KÅR...9 5. FORVALTNINGSORGANISASJONER...12

Detaljer

MILLIONÆRSKOLEN. http://pengeblogg.bloggnorge.com/

MILLIONÆRSKOLEN. http://pengeblogg.bloggnorge.com/ MILLIONÆRSKOLEN FORORD «Millionærskolen» var en serie innlegg som ble publisert på Pengeblogg i perioden november 2013 - desember 2014. Målet mitt med Millionærskolen var å formidle en rekke råd og tips

Detaljer

Nekter å ta imot faktura på papir

Nekter å ta imot faktura på papir Kundemagasin for Finale Systemer as / Juni 2012 Nekter å ta imot faktura på papir Når statlige virksomheter fra 1. juli i år begynner å kreve elektroniske fakturaer i EHF-format, betyr dette slutten på

Detaljer

FINANSFOKUS 07/ 11. Skadeoppgjøret Gråt med de pårørende

FINANSFOKUS 07/ 11. Skadeoppgjøret Gråt med de pårørende Fagpresse_F.pdf 24-01-08 15:19:04 FINANSFOKUS Magasin for Finansforbundet 07/ 11 Gråt med barnas foreldre Én av fem må gå Kast deg på kompetansekarusellen Kick-off for det nye Finansforbundet AFR-stryk

Detaljer

Bibliotekaren 7. Bestill på nettet, hent på Kiwi. Tidsskrift for Bibliotekarforbundet. Den digitale bibliotekar - hvem er det? Kick-off i det fri

Bibliotekaren 7. Bestill på nettet, hent på Kiwi. Tidsskrift for Bibliotekarforbundet. Den digitale bibliotekar - hvem er det? Kick-off i det fri Bibliotekaren 7 2007 Tidsskrift for Bibliotekarforbundet Bestill på nettet, hent på Kiwi men gå på biblioteket for den ekstra opplevelsen Staten taper i kampen om bibliotekarers minstelønn Utviklingstrekk

Detaljer

Utgitt av Oslo grafiske fagforening Nummer 3 september 2014 99. årgang. LOs sommerpatrulje. Side 4. TGM - SEPTEMBER 2014 - NR 3 22

Utgitt av Oslo grafiske fagforening Nummer 3 september 2014 99. årgang. LOs sommerpatrulje. Side 4. TGM - SEPTEMBER 2014 - NR 3 22 Utgitt av Oslo grafiske fagforening Nummer 3 september 2014 99. årgang LOs sommerpatrulje Side 4. TGM - SEPTEMBER 2014 - NR 3 22 LEDER INNHOLD: Sentralisering av annonseproduksjon i Schibsted Velferd,

Detaljer

Kundebladet. Nr. 3 2012. Les bl.a. om: Ungdom og boligsparing. Klæbu Sparebanks sommeridrettsskole. Frk. Wickstrøm på Heimdal

Kundebladet. Nr. 3 2012. Les bl.a. om: Ungdom og boligsparing. Klæbu Sparebanks sommeridrettsskole. Frk. Wickstrøm på Heimdal Kundebladet Nr. 3 2012 Les bl.a. om: Ungdom og boligsparing Klæbu Sparebanks sommeridrettsskole Frk. Wickstrøm på Heimdal Kundebladet Innhold Nr. 3 2012 4 Ungdom og boligsparing 6 Eget hjem egen forsikring?

Detaljer

Bibliotekaren. Myk start i Alexandria. Thor Bjarne blir ny organisasjonssekretær. Mona Hedén på vei til Malerhaugveien

Bibliotekaren. Myk start i Alexandria. Thor Bjarne blir ny organisasjonssekretær. Mona Hedén på vei til Malerhaugveien Bibliotekaren Tidsskrift for Bibliotekarforbundet 9. årgang 11 2001 Thor Bjarne blir ny organisasjonssekretær Myk start i Alexandria Mona Hedén på vei til Malerhaugveien Hjelp oss å rydde i medlemsregisteret!

Detaljer

Nye bibliotekstudenter ved ABI ser muligheter i faget

Nye bibliotekstudenter ved ABI ser muligheter i faget Bibliotekaren Tidsskrift for Bibliotekarforbundet Nr 9 - September - 2012 Nye studenter ser muligheter i faget Bibliotekets bidrag i forskningsprosessen Lokale forhandlinger er i gang Bokhylla forlenges

Detaljer

Hundrevis av årsverk skal bort. Forbudt å annonsere med ungt og dynamisk miljø

Hundrevis av årsverk skal bort. Forbudt å annonsere med ungt og dynamisk miljø NITO Refleks 5 2004 21 09 04 12:51 Side 1 MEDLEMSORGAN FOR NORGES INGENIØRORGANISASJON NR. 05/2004 SEPTEMBER Sett barna på CV-en! Tilværelsen med små barn gir viktige ferdigheter og kunnskap både til mor

Detaljer

Går i gang i Skien FINANS F O KUS

Går i gang i Skien FINANS F O KUS FINANS F O KUS Magasin for Finansforbundet nummer 6 2012 Går i gang i Skien Den nye virkeligheten Dramatisk nedbemanning Gikk fra Trondheim til Bergen Arbeidstid under press Færre særlig uavhengige H *

Detaljer

Teknisk 3G Bedrift Familie Internt Fremtid

Teknisk 3G Bedrift Familie Internt Fremtid 2005 Teknisk 3G Bedrift Familie Internt Fremtid Årsrapport 2005 Innhold Takk for at du hjelper oss å gjøre Norge trådløst! 4 5 7 9 10 12 14 16 18 20 22 24 26 32 44 50 51 Dette er NetCom Historikk Milepæler

Detaljer

SAFE MAGASINET 02. Den beste læreplassen i landet, sier lærlingene på Mongstad. Side 11

SAFE MAGASINET 02. Den beste læreplassen i landet, sier lærlingene på Mongstad. Side 11 SAFE MAGASINET 02 Medlemsblad for sammenslutningen av fagorganiserte i energisektoren. Nr 1 oktober 2005 Medlemsblad for sammenslutningen av fagorganiserte i energisektoren. Nr 2 Juli 2009 Den beste læreplassen

Detaljer

Bibliotekaren. Utrygt eller fleksibelt arbeidsliv? Perspektiv på ledelse: Synnøve Standals historie

Bibliotekaren. Utrygt eller fleksibelt arbeidsliv? Perspektiv på ledelse: Synnøve Standals historie Bibliotekaren Tidsskrift for Bibliotekarforbundet 2015 1 Robert Eriksson foreslår vesentlige endringer i arbeidsmiljøloven Utrygt eller fleksibelt arbeidsliv? Perspektiv på ledelse: Synnøve Standals historie

Detaljer

Medlemsblad for Teatrets Venner i Trondheim Nr. 1 - våren 2005. Rannei Grenne som Ronja Røverdatter Foto: Harald Sæterøy. www.teatervenn.

Medlemsblad for Teatrets Venner i Trondheim Nr. 1 - våren 2005. Rannei Grenne som Ronja Røverdatter Foto: Harald Sæterøy. www.teatervenn. Medlemsblad for Teatrets Venner i Trondheim Nr. 1 - våren 2005 Rannei Grenne som Ronja Røverdatter Foto: Harald Sæterøy www.teatervenn.no Teleslynge Vi får av og til spørsmål om hvor det er montert teleslynge

Detaljer

BibliotekarenNr 6 - Juni - 2014

BibliotekarenNr 6 - Juni - 2014 BibliotekarenNr 6 - Juni - 2014 Tidsskrift for Bibliotekarforbundet De blogger om formidling av barne- og ungdomsbøker Den nye nasjonalbibliotekaren heter Aslak Sira Myhre Tariffoppgjørene i stat og kommune

Detaljer