Sluttrapport Bedriftspraksis. Kristin Kveine Høgskolen i Østfold December 1, 2014

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Sluttrapport Bedriftspraksis. Kristin Kveine Høgskolen i Østfold December 1, 2014"

Transkript

1 Sluttrapport Bedriftspraksis Kristin Kveine Høgskolen i Østfold December 1,

2 Forord Denne rapporten fungerer som karaktergrunnlag i faget Bedriftspraksis høsten Denne rapporten består av fire deler: Introduksjon, Arbeid, Refleksjon og Vedlegg. Under introduksjon går jeg igjennom litt generelt om bedriften og prosjektet jeg har jobbet med. Under arbeid skriver jeg om det tekniske jeg har gjort, samt nettverksbygging. Under refleksjon kan dere lese om hva jeg har lært og hva som kunne vært gjort bedre. Til slutt legger jeg ved attest fra Netlight og min timeliste/oversikt. 2

3 Contents I Introduksjon 6 1 Kontaktinformasjon student 6 2 Kontaktinformasjon Netlight 6 3 Prosjektet 6 4 Netlight AS Nettverksbygging Karrierestigen Leveransemodell De forskjellige team-ene Operations Talent Search Engagement Search Consultants II Arbeid 10 5 Utført arbeid Hovedprosjekt Analyse Design Interaktivitet Prototype Mandager hos Netlight Mandagsmøte Stand-up Konsulent-lunsj Annet Møte med Engagement Search Møte med Talent Search Møte med Operations Rundan IT-pils Code Pub Midtveismøte Avslutningsmøte Gjenstående arbeid Implementasjon Presentasjon III Refleksjon 20 3

4 7 Erfaringer/lærdom Teknisk Konsulentbransjen og nettverksbygging Personlige mål videre Vidreutvikling 21 9 Ting som kunne vært gjort bedre Konklusjon 22 IV Vedlegg 23 4

5 List of Figures 1 Karrierestigen til Netlight Forslag til design av bloggen Netlight sitt nye nettsted Den statiske forsiden Siden for prosjekter Den statiske siden for inventar Zoomet ut bilde Konsulent-lunsj med BuyPass Code Pub om UX-User Experience

6 Part I Introduksjon 1 Kontaktinformasjon student Navn: Kristin Kveine Telefon: Epost: 2 Kontaktinformasjon Netlight Navn: Andrea Hvattum Telefon: Epost: Nettsted: 3 Prosjektet Jeg har dette semesteret praktisert på Netlights internkontor i Oslo. Mitt hovedprosjekt her var å hjelpe til med å skape noe de kaller Playground. Som konsulent hos Netlight får man utdelt prosjekter og man jobber med dette på kundenes kontorer. Netlight sitt mål med Playground er å samle alle sine konsulenter som sitter rundt omkring i Oslo til deres hovedkontor for å skape samhold og godt arbeismiljø. For å få til dette ønsker de å skape et område på internkontoret med utvikling, teknologi og leker. Jeg har jobbet med dette og da hovedsakelig med utvikling av en wordpressblogg som har som mål å skape engasjement rundt Playground. Det denne blogget trengte, var et design som passer til bedriftens nye grafiske uttrykk. Jeg har da utviklet et eget theme i wordpress som har bygget på et allerede eksisterende theme kalt FoundationPress. Dette ble utført i fem statier: Analyse: alt av research og forarbeid til design og utvikling Design: papir-mockup og low-fidelity prototype Interaktivitet: utvikling av prototypen Prototype: sluttstilling av mitt forslag til prosjektet Implementasjon: om ønskelig implementasjon 6

7 4 Netlight AS Netlight AS er bedriften jeg har praktisert hos dette semesteret. Netlight er et lite IT-konsulentfirma som har kontor midt i Oslo. De opererer i Europa og har kontorer i Stockholm, Oslo, London, München og Helsinki. Netlight har kunder som: Nav, Norsk Tipping, VG og NRK. Nedenfor kan dere lese en kort beskrivelse på hvordan bedriften er bygget opp i forhold til nettverksbygging, karrierestige, leveransemodell og de forskjellige team-ene. Jeg har valgt å skrive mye rundt dette fordi jeg har brukt mange av timene i dette kurset på å bli kjent med bedriftens oppbygning. 4.1 Nettverksbygging Netlight legger stor vekt på nettverksbygging, både internt og ekternt. Dette er så utrolig viktig fordi dette gir selskapet gode resultater. Hvis hver enkelt person kjenner mange i bransjen, er det lett å ta kontakt med andre hvis man har spørsmål. Dette gjør at man får svar utrolig fort, prosjektene blir ferdig fort og hele prosessen blir gjennomført mer effektivt. Jeg har derfor hatt stor vekt på nettverksbygging i dette kurset. 4.2 Karrierestigen Netlight har en karrierestige som følgende illustrasjon viser: Figure 1: Karrierestigen til Netlight A: analyst, AC: assistant consultant, SrC: senior consultant, ES/SM: engagement/solution manager, M: manager, SrM: senior Manager, partner. De ansatte i Netlight blir evaluert to ganger i året av de andre ansatte. Evalusjonen blir gjennomført ut i fra en godt definert matrise, hvor du setter opp de forskjellige stegene mot CCB(Creativity, Competence and business sense). Denne matrisen inneholder informasjon om hva som forventes av den ansatte i forhold til hvilket steg du er i karrierestigen og CCB. Denne metoden for å øke i stilling er mer rettferdig enn for eksempel årserfaring. Hos Netlight går det kun på egenskaper og engasjement. 7

8 4.3 Leveransemodell Netlight har ingen spesielt egen levereansemodell, men det er veldig unikt hvor godt denne fungere for Netlight. Leveransemodellen består av kunder, konsulenten som jobber hos kunder, Enagement Manager, Solution Manager og Ccell-grupper. Engagement Manger jobber med forholdet mellom kunder og konsulentene og da mest på trivsel. Solution Manager jobber med det formelle forholdet mellom kunde og konsulentene, og mellom kunde og Netlight. Ccellgruppene er ekspertgrupper som betsår av ansatte hos Netlight. Disse gruppene er frivillige for de ansatte å være medlemmer av. Grunnen til at leveransemodellen fungerer så godt er nok at de ansatte hos Netlight er ekstremt engasjerte. Når noen har et spørsmål til ekspertgruppene, får de ofte veldig mange svar på bare noen minutter. 4.4 De forskjellige team-ene Netlight består av fire forskjellige team som sammen jobber for å skape ITløsninger for sine kunder. De forskjellige teamene er: Operation, Talent Search, Engagement Search og Consultants Operations Operations er Netlight sin økonomiavdeling, HR-avdeling, resepsjon/lokale/eventavdeling(som kalles First Impression) og compliance management(all støttefunksjonalitet til kosnulentvirksomheten). På Netlight har de strategisk lagt all sjefsadministrasjon i Operations, slik at det ikke er noen sjefer i resten av organisasjonen. Hos Netlight Oslo har de to ansatte som til sammen jobber med alt av dette, de har også mye kontakt med Stockholm-kontoret hvor Operations er et mye større team Talent Search Talent Search er det team-et som jobber for å finne og ansette dyktige mennesker. De ansetter nesten kun konsulenter, da det er dette det er størst behov for. Selvom Netlight har et eget team som kun jobber med ansettelse betyr dette ikke at Netlight har mange ansatte. Netlight er alltid på jakt etter nye og dyktige ansatte, men å kun 3% av de som får intervju hos Netlight, får faktisk jobben. Ansattelsesprosessen hos Netlight er ganske lang. Du vil ført være med på en kaffeprat eller lignende for å se hvem du er som person, deretter får du et intervju med en fra Talent Search for å se om du er en person som passer hos Netlight. Hvis du kommer videre fra første intervju, vil du bli innkalt til et teknisk intervju hvor en av senior konsulentene tester dine tekniske kunnskaper. Hvis dette går bra, vil du til slutt ha et intervju med en av Netlights 15 deleiere. En av disse 15 menneskene har da siste ordet på om de øsnker at du skal bli en del av Netlight Engagement Search Engagement Search jobber med å finne kunder og prosjekter for Netlight å jobbe med. Deres hverdag går ut på å ringe og/eller ha møter med potensielle 8

9 kunder. De jobber også med forholdet og ansettelsesprosessen mellom Netlight sine konsulenter og kunden Consultants Konsulentene er de ansatte hos Netlight som designer og utvikler IT-systemer for kunden. For å være konsulent hos Netlight må du ha en mastergrad, og være ekstremt dyktig og engasjert. 9

10 Part II Arbeid 5 Utført arbeid Arbeidet jeg har utført i løpet av dette kurset, består av en teknisk hovedoppgave og resten av timene mine har jeg brukt på å bli kjent med konsulentbranjsen og bygge nettverk. Jeg har hatt størst fokus på det siste, da dette er noe jeg ikke kan lære på skolen. 5.1 Hovedprosjekt Min tekniske oppgave i dette kurset har bestått av fem faser: analyse, design, interaktivitet, prototype og implementasjon. Jeg har enda ikke begynt på implementasjonsfasen, dette vil starte etter at jeg får vise prosjketet mitt til Gabriel Ledung(min prosjektleder). Nedenfor vil jeg beskrive hva jeg har gjort i de forskjellige fasene Analyse De to første ukene etter prosjektplanen, har jeg jobbet med alt av research og forarbeid til design og utvikling. Dette inkluderer å sette seg inn i Wordpress, themes og child themes. Jeg brukte en god del tid på å sette meg inn i Wordpress både front-end og back-end. I dashboard-et til wordpress er det mye som kan redigeres og det tok tid å bli kjent med all funksjonaliteten. I back-end delen er det ren kode som er satt opp av PHP, HTML og CSS, denne måten å bygge opp nettsteder på, er noe jeg har jobbet lite med tidligere. Jeg bestemte meg først for å lage mitt eget theme fra bunnen av, men ombestemte meg fort, da dette ville ta for lang tid i forhold til timene jeg hadde planlagt å bruke. Jeg valgte da heller jobbe med å editere et allerede eksisterende theme. Jeg har valgt å jobbe videre med theme-et FoundationPress som bygger på Foundation som er et mye brukt front-end responsive framework. FoundationPress gir deg en helt enkelt grunnstruktur for deg å jobbe videre på og passet derfor perfekt for meg. De første fasene i mitt prosjektet, jobbet jeg med lokalt. Jeg startet derfor med å laste ned og sette opp WampServer og Wordpress. Det tok lengere tid enn forventet, da har hadde problemer med å koble Wordpress opp mot MySQL. Jeg har også lastet ned FoundationPress og alt av tillegsprogrammer jeg trenger for å bruke dette theme-et. De neste timene har gått med på å se på og å lese tutorials om hvordan Wordpress fungerer og hvordan man kan editere eksisterende themes. 10

11 5.1.2 Design De to neste ukene har jeg jobbet med planlegging av design til Wordpressbloggen. Netlight ønsker at Playground-bloggen skal stå i stil med deres nye nettsted som er under utvikling. Jeg har derfor vært i kontakt med Axel Hammerback(konsulent i Netlight AB og designer av nye netlight.com) og fått tilgang til skisser og lignende fra han. Deretter har jeg planlagt og diskutert hva bloggen skal inneholde. Jeg har kommet frem til at den skal bestå av en statisk forside, en statisk side for inventar og fire dynamiske sider hvor brukerne kan poste ideer, prosjekter, tutorials og nyheter/arrangementer. For at brukerne skal kunne poste ideer, skal jeg gjøre det mulig for brukerne å registrere seg. I tillegg ønsker jeg å ha en Instagram-feed som en sidebar. Ut i fra dette har jeg laget et forslag til design, se figur under. Figure 2: Forslag til design av bloggen Interaktivitet Interaktivitet-fasen er hvor jeg faktisk har utviklet produktet. Rett før denne perioden begynte, ble nye netlight.com lansert, noe som har hjulpet meg mye med å utvikle min prototype. Denne fasen har gått over 5 mandager og jeg har da kommet frem til en prototype til Netlight. Det første jeg gjorde i denne perioden var å lage de forskjellige siden jeg ønsket at bloggen skulle inneholde. Jeg lagde da en statisk forside og en statisk side for inventar. Deretter opprettet jeg fire kategorier til prosjekter, tutorials, idémydlring og event-planlegging. Jeg lagde disse sidene som kategorier fordi man da kan opprette en post med en av de eksisterende kategoriene. Dette vil gjøre disse fire sidene til dynamiske sider, slik at brukerne kan poste ting de har lyst til. Det neste steget i denne fasen var å begynne å redigere og legge inn egen CSS til theme-et jeg redigerer ut fra. Jeg har valgt å bruke samme fargeverdier som 11

12 har blitt brukt til den nye nettsiden til Netlight. Jeg har underveis sett mye på den nye nettsiden for å finne fargeverdier og andre verdier. Dette har vært både hjelpsomt og krevende. Det å sette seg inn i så mye kode har ikke vært lett, men det har likevel hjulpet meg mye med å komme i mål med prototypen. Etter mye leking med farger og boks-verdier startet jeg med å lage en instagramfeed. Denne ønsket jeg at skulle være en egen widget på høyre side av nettsiden. Jeg lastet da ned en plugin til Wordpress som henter ut bilder fra en Instagram-konto. Deretter skrev jeg PHP-kode som lagde en egen widget som jeg la instagram feed-en min inn i. Dette tok litt tid da jeg måtte gjøre mye research rundt hvordan man lager egene widgeter i Wordpress. Til nå har jeg satt instagram-feeden opp mot min personlige instagram, fordi Playground enda ikke har sin egen instagram-konto. Etter jeg hadde kommet i mål med instagram-feeden ønsket jeg å få en fin tabelloversikt over inventaret til Playground under den statiske siden Inventory. Jeg lasted derfor ned en plugin til Wordpress som lar den lage pene tabeller, denne plugin-en heter TablePress. Med TablePress er det enkelt å sette opp tabeller, men det var ikke like enkelt og redigere elementære CSS funksjoner, slik som egendefinert farge. Jeg måtte derfor lage min egen CSS-kode i TablePress. For å få til dette måtte jeg lete igjennom dokumentasjonen til TablePress og finne de riktige CSS-selectors-ene jeg trengte. Da dette var gjort, var det lett og endre til den riktige fargen. Til slutt har jeg åpnet for registrering av brukere på bloggen. Dette har jeg gjort slik at brukerne har muligheten til å poste innlegg på de dynamiske sidene; Projects, Thinkery, Tutorials og Events. Å åpne for registrering er en innstilling i Wordpress sitt dashboard. For å få tilgang til registrering/innlogging har jeg satt inn en widget på høyre side av bloggen for administrasjon. Nedenfor kan dere se Netlight sitt nye nettsted. Denne siden har jeg jobbet tett med for å få min blogg i samme stil. Jeg har da brukt samme farger, meny og boks-verdier. 12

13 Figure 3: Netlight sitt nye nettsted Prototype Etter endt innteraktivitet har jeg kommet frem til en prototype. Denne prototypen skal jeg vise frem til Gabriel Ledung(min prosjektleder) den Nedenfor ga r jeg gjennom de forskjellige sidene jeg har utviklet til bloggen. Figure 4: Den statiske forsiden. 13

14 Figure 5: Siden for prosjekter De andre dynamiske sidene; Thinkery, Tutorials og Events ser like ut som Projects. Figure 6: Den statiske siden for inventar. 14

15 Figure 7: Zoomet ut bilde. Valgte også å vise en av sidene zoomet ut, slik at dere kan se alle widget-ene fullverdig. 5.2 Mandager hos Netlight I tillegg til hovedprosjektet har heg brukt mye tid på annet relevant på kontoret. Dette har gitt meg et godt bilde av hverdagen til en IT-konsulent og hjulpet meg å bygge nettverk Mandagsmøte Hver mandag har jeg vært med på et mandagsmøte hvor de forskjellige teamene(talent Search, Engagement Search, Operations og konsulentene) Forteller om hva de holder på med og hvordan planen for uken ser ut Stand-up I løpet av mandagene mine hos Netlight har jeg vært med på et par Standups. Dette vil si at de forskjellige teamene går i mindre grupper og diskuterer i detalj hva som skal gjøres denne dagen, samt hva de har jobbet med dagen før. Jeg har hatt stand-ups med Sebastian Schöld(konsulent) angående hva jeg skal jobbe med på Playground og stand-up med alle konsulentene som jobber på internkontoret hvor jeg har forklart oppgaven min og hva jeg skal gjøre. I tillegg har jeg også vært med på Stand-ups med konsulentene som jobber med Netlight sitt nye nettsted for å observere. 15

16 5.2.3 Konsulent-lunsj I løpet av mandagene mine hos Netlight har jeg vært med på flere konsulentlunsjer. Dette innebærer å dra på lunsj med konsulenter i Netlight for å lære mer om hverdagen til en IT-konsulent, utvide nettverket mitt og å høre mer om de forkjellige prosjektene og kundene Netlight har. Jeg har vært på konsulentlunsjer med ansatte som jobber hos NRK, SpareBank1, BuyPass og VG. 5.3 Annet Figure 8: Konsulent-lunsj med BuyPass Ved siden av mandagene jeg jobbet hos Netlight, har jeg forsøkt å bli med på så mye som mulig av andre relevante møter eller arrangementer. Dette har jeg gjort så jeg kan utvide nettverket mitt Møte med Engagement Search Jeg har invitert til og holdt et møte med Einar Juel i Engagement Search hvor jeg har lært veldig mye om hvordan Netlight finner kunder, samt hvordan de jobber med kundene etter kontrakt. I tillegg har jeg hatt et møte med Magnus Gillebo(Engagement Manager), hvor han har forklart meg i detalj hvordan karrierestigen og leveransemodellen til Netlight ser ut Møte med Talent Search Jeg har invitert til og holdt møte med Anna Kvernplassen i Talent Search hvor jeg har fått et godt bilde av hvordan ansettelses-prosessen fungerer hos Netlight. Dette er da spesielt relevant for meg, da jeg har veldig lyst til å søke jobb hos Netlight etter endt studietid. 16

17 5.3.3 Møte med Operations Jeg har invitert til og holdt et møte med Jennie Samberg i Operations om hvordan arbeidoppgaver hun har og hva som er forskjellen på Operations og First Impression. Her har jeg lært mye om hvordan HR- og økonomioppgaver blir løst. Det var utrolig spennende å høre om hvordan Operations egentlig er hele limet som holder Netlight sammen, selvom de er de ansatte som er minst tekniske Rundan Jeg har dratt til Hamar for å besøke de ansatte fra Netlight som jobber hos Norsk Tipping. Dette er en tur som er vanlig for de ansatte å ta og kalles rundan. Her gikk de forskjellige konsulentene som jobber i Hamer gjennom hva de holder på med, hvilke problemer de står ovenfor og hvordan de skal løse disse problemene. På dette møtet fikk jeg et veldig detaljert bilde av hva konsulentene jobbet med teknisk. I tillegg fikk jeg også høre om kunden og hvordan det er å jobbe Norsk Tipping. Her fikk jeg lært veldig mye hverdagen til en IT-konsulent, samt utvidet nettverket mitt IT-pils Jeg har vært med på IT-pils, et initiativ fra Netlight for å møte mennesker i bransjen, høre på spennende foredrag og utvide nettverket sitt. Her hørte jeg på et foredrag om Playground og fikk diskutert mye faglig rundt mitt prosjekt og andres prosjekter på Netlight Code Pub Jeg har vært med på Code Pub, et initiativ fra Netlight for å møte kvinner i IT-bransjen, høre på spennede foredrag og for å utvide nettverket sitt. Jeg har deltatt på dette flere ganger, hvor jeg har hørt på foredrag om kvinner i IT-bransjen, Datamapping i d3.js, UX og bruk av API. 17

18 Figure 9: Code Pub om UX-User Experience Midtveismøte Jeg har hatt et møte med Andrea Hvattum(min kontaktperson) angående hvor langt jeg har kommet og hvordan jeg trives. Her har vi hatt størst fokus på trivsel og hva jeg/de kan gjøre bedre Avslutningsmøte Jeg har hatt et avslutningsmøte med Andrea Hvattum(min kontaktperson) og Gabriel Ledung(prosjektleder) for å summere opp tiden min hos Netlight. Her har vi gått igjennom hva jeg har gjort, hvordan jeg har gjort det, hva jeg har lært og hva jeg kunne gjort bedre. I tillegg snakket Andrea og Gabriel om hva jeg har gjort for Netlight og deres refleksjon av dette semesteret. 18

19 6 Gjenstående arbeid 6.1 Implementasjon Jeg har hele denne perioden jobbet lokalt på min maskin, det siste som gjenstår nå er kun å implementere prosjektet på Netlight sine servere, om Netlight ønsker dette. Hvis Netligth ikke ønsker dette, vil mest sannsynlig min oppgave gis videre til noen andre i Netlight, hvor de kan vidreukvikle dette. Jeg har passet på å kommentere koden min godt underveis, slik at prosjektet lett kan jobbes videre på av andre. 6.2 Presentasjon Jeg skal presentere hva jeg har gjort i Playground for Gabriel Ledung(min prosjektleder) den Etter dette møtet får jeg vite om de vil bruke min oppgave eller om de vil vidreutvikle det. I tillegg til dette skal jeg presentere hva jeg har gjort og hvordan jeg gjorde det på Code pub den På Code Pub skal jeg også dele min erfaring på hvordan de tar imot jenter i IT-bransjen hos Netlight. 19

20 Part III Refleksjon 7 Erfaringer/lærdom 7.1 Teknisk I løpet av denne perioden har jeg fått muligheten til å jobbe med teknologier jeg ikke har jobbet med før. Jeg har jobbet med design av eget theme i Wordpress hvor jeg har gått i dybden i hvordan wordpress setter opp sine sider. Det som gjør wordpress annerledes fra annet jeg har jobbet med før er deres oppbygning. Her er alt av kode bygget opp med PHP og CSS. Der jeg er vandt til å jobbe med ren HTML, CSS og Javascript, har jeg blitt utfordret med å implementere dette igjennom PHP funksjoner som henter ut HTML og Javascript. Grunnstrukturen i themet jeg har designet har jeg bygget fra et allerede eksisterende theme kalt FoundationPress. Dette ga meg en helt enkel struktur for meg å bygge videre på. FoundationPress bygger igjen på et mye brukt responsive framework som heter Foundation. Foundation bruker Sass(Syntactically Awesome Style Sheets). Sass er en utvidelse av CSS som lar deg skrive CSS på en mer effektiv og mer lesbar måte. Sass lar deg blandt annet lage variabler og skrive nestet kode. Dette er enda en teknologi jeg aldri har jobbet med før som har gitt meg veldig mye. Jeg skal uten tvil fortsette å bruke Sass fremfor ren CSS fremover. I tillegg til dette har jeg lært mye bare av dashboard-et til Wordpress. Dashboardet til Wordpress er det grafiske brukergrensesnittet som lar deg endre nettstedet ditt, uten å skrive en linje kode. Jeg har jobbet et sted i mellom, hvor jeg har redigert bloggen fra både det grafiske brukergrensesnittet og koden som ligger bak. Det å sette seg inn i all funksjonaliteten som ligger i brukergrensesnittet har tatt mye tid og har gitt meg mye kunnskap. Selvom dette ikke er ren teknisk kunnskap, slik som jeg ser på programmering, har jeg nå gode kunnskaper for å utvikle Wordpress-sider i fremtiden. 7.2 Konsulentbransjen og nettverksbygging I løpet av denne perioden har mitt hovedfokus ligget på å lære alt jeg kan om hverdagen til en IT-kosulent og å bygge mitt nettverk. Dette har Netlight støttet meg med fullt ut fordi nettverksbygging er en utrolig viktig del av deres hverdag, i tillleg til at dette ikke er noe jeg kan lære på skolen. Jeg har derfor jobbet med et mindre teknisk prosjekt og brukt mange av timene mine på å være med på relevante arrangementer og invitere andre Netlightansatte til møter/lunsj. Det jeg sitter igjen med etter dette er et stort og godt nettverk, hvor jeg kan få mye hjelp i fremtiden både med tekniske spørsmål og ansettelsesprosesser. 20

21 7.3 Personlige mål videre Før jeg jobbet med Netlight på dette prosjektet har jeg vært veldig usikker på hva jeg ønsker å gjøre etter studetiden. Det er utrolig mange forskjellige veier å gå etter utdanningen, og konsulent-yrket har hatt en ganske diffus betydning for meg. Jeg har lenge vært usikker på hva dette innebærer og hvordan hverdagen til en konsulent ser ut. Etter endt praksisplass hos Netlight har jeg fått en god forståelse av hva dette innebærer. Jeg har også funnet ut at det er dette jeg vil fortsette med videre. Det som gjort meg så lysten på dette yrket er at man alltid vil ha noe nytt å gjøre. Dette har ikke noe jeg har erfart selv, for jeg har jobbet med samme oppgave hele semesteret, men jeg har sett tydelig at det er sånn det fungerer for de jeg har jobbet sammen med. Et eksempel på dette er at jeg i løpet av dette semesteret har hatt fire forskjellige prosjektledere. Dette fordi de underveis i prosjektet mitt har fått andre prosjekter å jobbe på. Denne hverdagen, hvor man alltid har noe nytt å gjøre, er noe som faller i smak hos meg og etter dette kurset har jeg bygget et godt nettverk som gir meg gode muligheter i denne bedriften senere. 8 Vidreutvikling Prototypen min har mye muligheter for vidreutvikling. Jeg har kun jobbet med utvikling av den tekniske oppgaven min de siste fem mandagene mine hos Netlight. Ting jeg ønsker å vidreutvikle i fremtiden: Forbedre menyen. Jeg ønsker å bruker mer til på menyen, slik at bilde og tekst er mer proporsjonalt. Dette har jeg ikke helt fått til enda fordi jeg bruker en plugin til Wordpress for å hente inn bildet istedet for å gjøre det med kode. Dette gir meg mindre muligheter til eget design. Mitt neste steg nå er å implementere bildet i menyen selv, med egen skrevet kode. Forbedre registrering. Slik det er nå, kan alle brukere registrere seg, ikke kun Netlightansatte. Dette er ikke et problem nå, fordi siden kun er tilgjengelig over Netlight sitt nettverk, men jeg ønsker likevel i fremtiden og koble dette opp mot Netlight sine brukere med deres brukernavn og passord fra Netlight sin database. Forbedre meta data. Jeg ønsker å style meta daten som kommer som informasjon når et innlegg blir postet. Nå er meta dataen uten egendefinert CSS og dette ønsker jeg å gjøre penere. Jeg har ikke gjort det enda, fordi jeg ikke hat hatt nok tid. 9 Ting som kunne vært gjort bedre I løpet av dette kurset kunne jeg hatt mer kommunikasjon med min prosjektleder underveis(når det komemr til den tekniske oppgaven). Jeg har jobbet veldig selvstendig fordi jeg har vært den eneste personen som har jobbet med dette prosjektet. Jeg har derfor tatt litt avstand fra prosjektleder når det komemr til det tekniske. Dette har jeg ikke gjort bevisst, men i ettertid ser jeg at det hadde vært lurt å inkludere han i løpet av prosessen. Dette hadde vært lurt fordi jeg da kunne fått tilbakemelding underveis om hvordan bloggen ser ut i 21

22 forhold til hva de vil ha. I tillegg kunne jeg da mest sannsylig fått teknisk hjelp og prosessen kunne blitt gjort mer effektivt. I løpet av dette kurset har jeg hatt hovedfokus på nettverksbygging og det å få et bilde av konsulent-bransjen. Dette har vært utrolig bra for meg, da dette er noe jeg ikke kan lære på skolen. Men jeg synes alikevell at jeg kunne fokusert litt mer på den tekniske oppgaven jeg skulle fullføre. Jeg brukte så mye tid på å bygge nettverk med møter og arrangementer at jeg til tider glemte den tekniske oppgaven som lå i bakgrunnen og at jeg faktisk skulle levere noe til bedriften. Jeg har fortsatt kommet i mål med en prototype, men jeg tror den kunne ha inneholdt flere, om ikke alle, punktene jeg inkluderte i Vidreutvikling-avsnittet hvis jeg hadde hatt større fokus på oppgaven. I tillegg til dette kunne jeg tatt mer ansvar. Jeg burde ha vært mer selvsikker til å spørre de rundt meg om tekniske spørsmål, når alle rundt meg er ekstremt dyktige mennesker. Ting kunne også vært gjort bedre fra Netlight sin side. De kunne ha gitt meg mer utfordring i prosjektet og vært nøyere på å evaluere meg på det tekniske i løpet av semesteret. Jeg ble satt på Playground prosjektet fordi det ikke var noen andre som jobbet på dette og det trengtes å gjøres. Det hadde vært en bedre opplevese for meg hvis jeg hadde jobbet med flere mennesker på dette prosjektet eller at jeg hadde jobbet på et annet prosjekt som det allere jobbet andre på. Dette fordi jeg da hadde fått muligheten til å samarbeide med andre, slik som det som oftest jobbes i konulent-bransjen. 10 Konklusjon Alt i alt har dette vært et fantastisk semester. Jeg har fått muligheten til å bli kjent med utrolig mange mennesker og funnet ut hva jeg vil gjøre etter studiene. Jeg har bygget opp et stort nettverk som gir meg gode muligheter i Netlight i fremtiden. Jeg har lært mye, utfordret meg selv og hatt det utrolig gøy. 22

23 Part IV Vedlegg På de neste sidene har jeg lagt ved attest fra bedrift og min timeliste/oversikt. 23

24

25 Dagbok Netlight :00 15:00 Telefonsamtale/intervju og mail til Andrea Hvattum(Talent Search) :00 17:00 Hentet karakterutskrift, scannet og det sendt til Andrea Hvattum(Talent Search). I tillegg har jeg skrevet en oppsummering av faget, samt en søknad :00 17:00 Oppstartsmøte: Oppstartsmøte med Netlight ansatte Andrea Hvattum(Talent Search), Peter Kongelf(faglig ansvarlig), Joel Nystrøm(intern prosjektleder) og Magnus Skaalsveen(konsulent og tidligere student på HiØ). Her fikk jeg en god introduksjon til Netlight og deretter ble det diskusjon av prosjektplan :00 21:00 Code Pub: Code Pub er et initiativ fra Netlight som har som mål å samle kvinner i IT bransjen for å diskutere teknologi og for å bygge nettverk. Her hørte jeg på en presentasjon om Datamapping i d3.js hold av Anna Karin Vesterberg(konsulent i Netlight) og en presentasjon hold av Boel Sjöstrand(COO i Netlight AB) angående hennes arbeid for kvinner i IT bransjen. Resten av kvelden jobbet vi med oppgaver for å sette oss inn i Datamapping i d3.js :00 19:00 Hjemmearbeid: Etter oppstartsmøtet fikk jeg beskjed om å skrive ned hva jeg ønsker å lære mer om og hva jeg håper å få ut av dette kurset. Jeg skrev at jeg ønsket å jobbe mer med back end og at jeg øsnker å få et godt bilde av konsulent bransjen, samt bygge nettverk.