Sluttrapport Bedriftspraksis. Kristin Kveine Høgskolen i Østfold December 1, 2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Sluttrapport Bedriftspraksis. Kristin Kveine Høgskolen i Østfold December 1, 2014"

Transkript

1 Sluttrapport Bedriftspraksis Kristin Kveine Høgskolen i Østfold December 1,

2 Forord Denne rapporten fungerer som karaktergrunnlag i faget Bedriftspraksis høsten Denne rapporten består av fire deler: Introduksjon, Arbeid, Refleksjon og Vedlegg. Under introduksjon går jeg igjennom litt generelt om bedriften og prosjektet jeg har jobbet med. Under arbeid skriver jeg om det tekniske jeg har gjort, samt nettverksbygging. Under refleksjon kan dere lese om hva jeg har lært og hva som kunne vært gjort bedre. Til slutt legger jeg ved attest fra Netlight og min timeliste/oversikt. 2

3 Contents I Introduksjon 6 1 Kontaktinformasjon student 6 2 Kontaktinformasjon Netlight 6 3 Prosjektet 6 4 Netlight AS Nettverksbygging Karrierestigen Leveransemodell De forskjellige team-ene Operations Talent Search Engagement Search Consultants II Arbeid 10 5 Utført arbeid Hovedprosjekt Analyse Design Interaktivitet Prototype Mandager hos Netlight Mandagsmøte Stand-up Konsulent-lunsj Annet Møte med Engagement Search Møte med Talent Search Møte med Operations Rundan IT-pils Code Pub Midtveismøte Avslutningsmøte Gjenstående arbeid Implementasjon Presentasjon III Refleksjon 20 3

4 7 Erfaringer/lærdom Teknisk Konsulentbransjen og nettverksbygging Personlige mål videre Vidreutvikling 21 9 Ting som kunne vært gjort bedre Konklusjon 22 IV Vedlegg 23 4

5 List of Figures 1 Karrierestigen til Netlight Forslag til design av bloggen Netlight sitt nye nettsted Den statiske forsiden Siden for prosjekter Den statiske siden for inventar Zoomet ut bilde Konsulent-lunsj med BuyPass Code Pub om UX-User Experience

6 Part I Introduksjon 1 Kontaktinformasjon student Navn: Kristin Kveine Telefon: Epost: 2 Kontaktinformasjon Netlight Navn: Andrea Hvattum Telefon: Epost: Nettsted: 3 Prosjektet Jeg har dette semesteret praktisert på Netlights internkontor i Oslo. Mitt hovedprosjekt her var å hjelpe til med å skape noe de kaller Playground. Som konsulent hos Netlight får man utdelt prosjekter og man jobber med dette på kundenes kontorer. Netlight sitt mål med Playground er å samle alle sine konsulenter som sitter rundt omkring i Oslo til deres hovedkontor for å skape samhold og godt arbeismiljø. For å få til dette ønsker de å skape et område på internkontoret med utvikling, teknologi og leker. Jeg har jobbet med dette og da hovedsakelig med utvikling av en wordpressblogg som har som mål å skape engasjement rundt Playground. Det denne blogget trengte, var et design som passer til bedriftens nye grafiske uttrykk. Jeg har da utviklet et eget theme i wordpress som har bygget på et allerede eksisterende theme kalt FoundationPress. Dette ble utført i fem statier: Analyse: alt av research og forarbeid til design og utvikling Design: papir-mockup og low-fidelity prototype Interaktivitet: utvikling av prototypen Prototype: sluttstilling av mitt forslag til prosjektet Implementasjon: om ønskelig implementasjon 6

7 4 Netlight AS Netlight AS er bedriften jeg har praktisert hos dette semesteret. Netlight er et lite IT-konsulentfirma som har kontor midt i Oslo. De opererer i Europa og har kontorer i Stockholm, Oslo, London, München og Helsinki. Netlight har kunder som: Nav, Norsk Tipping, VG og NRK. Nedenfor kan dere lese en kort beskrivelse på hvordan bedriften er bygget opp i forhold til nettverksbygging, karrierestige, leveransemodell og de forskjellige team-ene. Jeg har valgt å skrive mye rundt dette fordi jeg har brukt mange av timene i dette kurset på å bli kjent med bedriftens oppbygning. 4.1 Nettverksbygging Netlight legger stor vekt på nettverksbygging, både internt og ekternt. Dette er så utrolig viktig fordi dette gir selskapet gode resultater. Hvis hver enkelt person kjenner mange i bransjen, er det lett å ta kontakt med andre hvis man har spørsmål. Dette gjør at man får svar utrolig fort, prosjektene blir ferdig fort og hele prosessen blir gjennomført mer effektivt. Jeg har derfor hatt stor vekt på nettverksbygging i dette kurset. 4.2 Karrierestigen Netlight har en karrierestige som følgende illustrasjon viser: Figure 1: Karrierestigen til Netlight A: analyst, AC: assistant consultant, SrC: senior consultant, ES/SM: engagement/solution manager, M: manager, SrM: senior Manager, partner. De ansatte i Netlight blir evaluert to ganger i året av de andre ansatte. Evalusjonen blir gjennomført ut i fra en godt definert matrise, hvor du setter opp de forskjellige stegene mot CCB(Creativity, Competence and business sense). Denne matrisen inneholder informasjon om hva som forventes av den ansatte i forhold til hvilket steg du er i karrierestigen og CCB. Denne metoden for å øke i stilling er mer rettferdig enn for eksempel årserfaring. Hos Netlight går det kun på egenskaper og engasjement. 7

8 4.3 Leveransemodell Netlight har ingen spesielt egen levereansemodell, men det er veldig unikt hvor godt denne fungere for Netlight. Leveransemodellen består av kunder, konsulenten som jobber hos kunder, Enagement Manager, Solution Manager og Ccell-grupper. Engagement Manger jobber med forholdet mellom kunder og konsulentene og da mest på trivsel. Solution Manager jobber med det formelle forholdet mellom kunde og konsulentene, og mellom kunde og Netlight. Ccellgruppene er ekspertgrupper som betsår av ansatte hos Netlight. Disse gruppene er frivillige for de ansatte å være medlemmer av. Grunnen til at leveransemodellen fungerer så godt er nok at de ansatte hos Netlight er ekstremt engasjerte. Når noen har et spørsmål til ekspertgruppene, får de ofte veldig mange svar på bare noen minutter. 4.4 De forskjellige team-ene Netlight består av fire forskjellige team som sammen jobber for å skape ITløsninger for sine kunder. De forskjellige teamene er: Operation, Talent Search, Engagement Search og Consultants Operations Operations er Netlight sin økonomiavdeling, HR-avdeling, resepsjon/lokale/eventavdeling(som kalles First Impression) og compliance management(all støttefunksjonalitet til kosnulentvirksomheten). På Netlight har de strategisk lagt all sjefsadministrasjon i Operations, slik at det ikke er noen sjefer i resten av organisasjonen. Hos Netlight Oslo har de to ansatte som til sammen jobber med alt av dette, de har også mye kontakt med Stockholm-kontoret hvor Operations er et mye større team Talent Search Talent Search er det team-et som jobber for å finne og ansette dyktige mennesker. De ansetter nesten kun konsulenter, da det er dette det er størst behov for. Selvom Netlight har et eget team som kun jobber med ansettelse betyr dette ikke at Netlight har mange ansatte. Netlight er alltid på jakt etter nye og dyktige ansatte, men å kun 3% av de som får intervju hos Netlight, får faktisk jobben. Ansattelsesprosessen hos Netlight er ganske lang. Du vil ført være med på en kaffeprat eller lignende for å se hvem du er som person, deretter får du et intervju med en fra Talent Search for å se om du er en person som passer hos Netlight. Hvis du kommer videre fra første intervju, vil du bli innkalt til et teknisk intervju hvor en av senior konsulentene tester dine tekniske kunnskaper. Hvis dette går bra, vil du til slutt ha et intervju med en av Netlights 15 deleiere. En av disse 15 menneskene har da siste ordet på om de øsnker at du skal bli en del av Netlight Engagement Search Engagement Search jobber med å finne kunder og prosjekter for Netlight å jobbe med. Deres hverdag går ut på å ringe og/eller ha møter med potensielle 8

9 kunder. De jobber også med forholdet og ansettelsesprosessen mellom Netlight sine konsulenter og kunden Consultants Konsulentene er de ansatte hos Netlight som designer og utvikler IT-systemer for kunden. For å være konsulent hos Netlight må du ha en mastergrad, og være ekstremt dyktig og engasjert. 9

10 Part II Arbeid 5 Utført arbeid Arbeidet jeg har utført i løpet av dette kurset, består av en teknisk hovedoppgave og resten av timene mine har jeg brukt på å bli kjent med konsulentbranjsen og bygge nettverk. Jeg har hatt størst fokus på det siste, da dette er noe jeg ikke kan lære på skolen. 5.1 Hovedprosjekt Min tekniske oppgave i dette kurset har bestått av fem faser: analyse, design, interaktivitet, prototype og implementasjon. Jeg har enda ikke begynt på implementasjonsfasen, dette vil starte etter at jeg får vise prosjketet mitt til Gabriel Ledung(min prosjektleder). Nedenfor vil jeg beskrive hva jeg har gjort i de forskjellige fasene Analyse De to første ukene etter prosjektplanen, har jeg jobbet med alt av research og forarbeid til design og utvikling. Dette inkluderer å sette seg inn i Wordpress, themes og child themes. Jeg brukte en god del tid på å sette meg inn i Wordpress både front-end og back-end. I dashboard-et til wordpress er det mye som kan redigeres og det tok tid å bli kjent med all funksjonaliteten. I back-end delen er det ren kode som er satt opp av PHP, HTML og CSS, denne måten å bygge opp nettsteder på, er noe jeg har jobbet lite med tidligere. Jeg bestemte meg først for å lage mitt eget theme fra bunnen av, men ombestemte meg fort, da dette ville ta for lang tid i forhold til timene jeg hadde planlagt å bruke. Jeg valgte da heller jobbe med å editere et allerede eksisterende theme. Jeg har valgt å jobbe videre med theme-et FoundationPress som bygger på Foundation som er et mye brukt front-end responsive framework. FoundationPress gir deg en helt enkelt grunnstruktur for deg å jobbe videre på og passet derfor perfekt for meg. De første fasene i mitt prosjektet, jobbet jeg med lokalt. Jeg startet derfor med å laste ned og sette opp WampServer og Wordpress. Det tok lengere tid enn forventet, da har hadde problemer med å koble Wordpress opp mot MySQL. Jeg har også lastet ned FoundationPress og alt av tillegsprogrammer jeg trenger for å bruke dette theme-et. De neste timene har gått med på å se på og å lese tutorials om hvordan Wordpress fungerer og hvordan man kan editere eksisterende themes. 10

11 5.1.2 Design De to neste ukene har jeg jobbet med planlegging av design til Wordpressbloggen. Netlight ønsker at Playground-bloggen skal stå i stil med deres nye nettsted som er under utvikling. Jeg har derfor vært i kontakt med Axel Hammerback(konsulent i Netlight AB og designer av nye netlight.com) og fått tilgang til skisser og lignende fra han. Deretter har jeg planlagt og diskutert hva bloggen skal inneholde. Jeg har kommet frem til at den skal bestå av en statisk forside, en statisk side for inventar og fire dynamiske sider hvor brukerne kan poste ideer, prosjekter, tutorials og nyheter/arrangementer. For at brukerne skal kunne poste ideer, skal jeg gjøre det mulig for brukerne å registrere seg. I tillegg ønsker jeg å ha en Instagram-feed som en sidebar. Ut i fra dette har jeg laget et forslag til design, se figur under. Figure 2: Forslag til design av bloggen Interaktivitet Interaktivitet-fasen er hvor jeg faktisk har utviklet produktet. Rett før denne perioden begynte, ble nye netlight.com lansert, noe som har hjulpet meg mye med å utvikle min prototype. Denne fasen har gått over 5 mandager og jeg har da kommet frem til en prototype til Netlight. Det første jeg gjorde i denne perioden var å lage de forskjellige siden jeg ønsket at bloggen skulle inneholde. Jeg lagde da en statisk forside og en statisk side for inventar. Deretter opprettet jeg fire kategorier til prosjekter, tutorials, idémydlring og event-planlegging. Jeg lagde disse sidene som kategorier fordi man da kan opprette en post med en av de eksisterende kategoriene. Dette vil gjøre disse fire sidene til dynamiske sider, slik at brukerne kan poste ting de har lyst til. Det neste steget i denne fasen var å begynne å redigere og legge inn egen CSS til theme-et jeg redigerer ut fra. Jeg har valgt å bruke samme fargeverdier som 11

12 har blitt brukt til den nye nettsiden til Netlight. Jeg har underveis sett mye på den nye nettsiden for å finne fargeverdier og andre verdier. Dette har vært både hjelpsomt og krevende. Det å sette seg inn i så mye kode har ikke vært lett, men det har likevel hjulpet meg mye med å komme i mål med prototypen. Etter mye leking med farger og boks-verdier startet jeg med å lage en instagramfeed. Denne ønsket jeg at skulle være en egen widget på høyre side av nettsiden. Jeg lastet da ned en plugin til Wordpress som henter ut bilder fra en Instagram-konto. Deretter skrev jeg PHP-kode som lagde en egen widget som jeg la instagram feed-en min inn i. Dette tok litt tid da jeg måtte gjøre mye research rundt hvordan man lager egene widgeter i Wordpress. Til nå har jeg satt instagram-feeden opp mot min personlige instagram, fordi Playground enda ikke har sin egen instagram-konto. Etter jeg hadde kommet i mål med instagram-feeden ønsket jeg å få en fin tabelloversikt over inventaret til Playground under den statiske siden Inventory. Jeg lasted derfor ned en plugin til Wordpress som lar den lage pene tabeller, denne plugin-en heter TablePress. Med TablePress er det enkelt å sette opp tabeller, men det var ikke like enkelt og redigere elementære CSS funksjoner, slik som egendefinert farge. Jeg måtte derfor lage min egen CSS-kode i TablePress. For å få til dette måtte jeg lete igjennom dokumentasjonen til TablePress og finne de riktige CSS-selectors-ene jeg trengte. Da dette var gjort, var det lett og endre til den riktige fargen. Til slutt har jeg åpnet for registrering av brukere på bloggen. Dette har jeg gjort slik at brukerne har muligheten til å poste innlegg på de dynamiske sidene; Projects, Thinkery, Tutorials og Events. Å åpne for registrering er en innstilling i Wordpress sitt dashboard. For å få tilgang til registrering/innlogging har jeg satt inn en widget på høyre side av bloggen for administrasjon. Nedenfor kan dere se Netlight sitt nye nettsted. Denne siden har jeg jobbet tett med for å få min blogg i samme stil. Jeg har da brukt samme farger, meny og boks-verdier. 12

13 Figure 3: Netlight sitt nye nettsted Prototype Etter endt innteraktivitet har jeg kommet frem til en prototype. Denne prototypen skal jeg vise frem til Gabriel Ledung(min prosjektleder) den Nedenfor ga r jeg gjennom de forskjellige sidene jeg har utviklet til bloggen. Figure 4: Den statiske forsiden. 13

14 Figure 5: Siden for prosjekter De andre dynamiske sidene; Thinkery, Tutorials og Events ser like ut som Projects. Figure 6: Den statiske siden for inventar. 14

15 Figure 7: Zoomet ut bilde. Valgte også å vise en av sidene zoomet ut, slik at dere kan se alle widget-ene fullverdig. 5.2 Mandager hos Netlight I tillegg til hovedprosjektet har heg brukt mye tid på annet relevant på kontoret. Dette har gitt meg et godt bilde av hverdagen til en IT-konsulent og hjulpet meg å bygge nettverk Mandagsmøte Hver mandag har jeg vært med på et mandagsmøte hvor de forskjellige teamene(talent Search, Engagement Search, Operations og konsulentene) Forteller om hva de holder på med og hvordan planen for uken ser ut Stand-up I løpet av mandagene mine hos Netlight har jeg vært med på et par Standups. Dette vil si at de forskjellige teamene går i mindre grupper og diskuterer i detalj hva som skal gjøres denne dagen, samt hva de har jobbet med dagen før. Jeg har hatt stand-ups med Sebastian Schöld(konsulent) angående hva jeg skal jobbe med på Playground og stand-up med alle konsulentene som jobber på internkontoret hvor jeg har forklart oppgaven min og hva jeg skal gjøre. I tillegg har jeg også vært med på Stand-ups med konsulentene som jobber med Netlight sitt nye nettsted for å observere. 15

16 5.2.3 Konsulent-lunsj I løpet av mandagene mine hos Netlight har jeg vært med på flere konsulentlunsjer. Dette innebærer å dra på lunsj med konsulenter i Netlight for å lære mer om hverdagen til en IT-konsulent, utvide nettverket mitt og å høre mer om de forkjellige prosjektene og kundene Netlight har. Jeg har vært på konsulentlunsjer med ansatte som jobber hos NRK, SpareBank1, BuyPass og VG. 5.3 Annet Figure 8: Konsulent-lunsj med BuyPass Ved siden av mandagene jeg jobbet hos Netlight, har jeg forsøkt å bli med på så mye som mulig av andre relevante møter eller arrangementer. Dette har jeg gjort så jeg kan utvide nettverket mitt Møte med Engagement Search Jeg har invitert til og holdt et møte med Einar Juel i Engagement Search hvor jeg har lært veldig mye om hvordan Netlight finner kunder, samt hvordan de jobber med kundene etter kontrakt. I tillegg har jeg hatt et møte med Magnus Gillebo(Engagement Manager), hvor han har forklart meg i detalj hvordan karrierestigen og leveransemodellen til Netlight ser ut Møte med Talent Search Jeg har invitert til og holdt møte med Anna Kvernplassen i Talent Search hvor jeg har fått et godt bilde av hvordan ansettelses-prosessen fungerer hos Netlight. Dette er da spesielt relevant for meg, da jeg har veldig lyst til å søke jobb hos Netlight etter endt studietid. 16

17 5.3.3 Møte med Operations Jeg har invitert til og holdt et møte med Jennie Samberg i Operations om hvordan arbeidoppgaver hun har og hva som er forskjellen på Operations og First Impression. Her har jeg lært mye om hvordan HR- og økonomioppgaver blir løst. Det var utrolig spennende å høre om hvordan Operations egentlig er hele limet som holder Netlight sammen, selvom de er de ansatte som er minst tekniske Rundan Jeg har dratt til Hamar for å besøke de ansatte fra Netlight som jobber hos Norsk Tipping. Dette er en tur som er vanlig for de ansatte å ta og kalles rundan. Her gikk de forskjellige konsulentene som jobber i Hamer gjennom hva de holder på med, hvilke problemer de står ovenfor og hvordan de skal løse disse problemene. På dette møtet fikk jeg et veldig detaljert bilde av hva konsulentene jobbet med teknisk. I tillegg fikk jeg også høre om kunden og hvordan det er å jobbe Norsk Tipping. Her fikk jeg lært veldig mye hverdagen til en IT-konsulent, samt utvidet nettverket mitt IT-pils Jeg har vært med på IT-pils, et initiativ fra Netlight for å møte mennesker i bransjen, høre på spennende foredrag og utvide nettverket sitt. Her hørte jeg på et foredrag om Playground og fikk diskutert mye faglig rundt mitt prosjekt og andres prosjekter på Netlight Code Pub Jeg har vært med på Code Pub, et initiativ fra Netlight for å møte kvinner i IT-bransjen, høre på spennede foredrag og for å utvide nettverket sitt. Jeg har deltatt på dette flere ganger, hvor jeg har hørt på foredrag om kvinner i IT-bransjen, Datamapping i d3.js, UX og bruk av API. 17

18 Figure 9: Code Pub om UX-User Experience Midtveismøte Jeg har hatt et møte med Andrea Hvattum(min kontaktperson) angående hvor langt jeg har kommet og hvordan jeg trives. Her har vi hatt størst fokus på trivsel og hva jeg/de kan gjøre bedre Avslutningsmøte Jeg har hatt et avslutningsmøte med Andrea Hvattum(min kontaktperson) og Gabriel Ledung(prosjektleder) for å summere opp tiden min hos Netlight. Her har vi gått igjennom hva jeg har gjort, hvordan jeg har gjort det, hva jeg har lært og hva jeg kunne gjort bedre. I tillegg snakket Andrea og Gabriel om hva jeg har gjort for Netlight og deres refleksjon av dette semesteret. 18

19 6 Gjenstående arbeid 6.1 Implementasjon Jeg har hele denne perioden jobbet lokalt på min maskin, det siste som gjenstår nå er kun å implementere prosjektet på Netlight sine servere, om Netlight ønsker dette. Hvis Netligth ikke ønsker dette, vil mest sannsynlig min oppgave gis videre til noen andre i Netlight, hvor de kan vidreukvikle dette. Jeg har passet på å kommentere koden min godt underveis, slik at prosjektet lett kan jobbes videre på av andre. 6.2 Presentasjon Jeg skal presentere hva jeg har gjort i Playground for Gabriel Ledung(min prosjektleder) den Etter dette møtet får jeg vite om de vil bruke min oppgave eller om de vil vidreutvikle det. I tillegg til dette skal jeg presentere hva jeg har gjort og hvordan jeg gjorde det på Code pub den På Code Pub skal jeg også dele min erfaring på hvordan de tar imot jenter i IT-bransjen hos Netlight. 19

20 Part III Refleksjon 7 Erfaringer/lærdom 7.1 Teknisk I løpet av denne perioden har jeg fått muligheten til å jobbe med teknologier jeg ikke har jobbet med før. Jeg har jobbet med design av eget theme i Wordpress hvor jeg har gått i dybden i hvordan wordpress setter opp sine sider. Det som gjør wordpress annerledes fra annet jeg har jobbet med før er deres oppbygning. Her er alt av kode bygget opp med PHP og CSS. Der jeg er vandt til å jobbe med ren HTML, CSS og Javascript, har jeg blitt utfordret med å implementere dette igjennom PHP funksjoner som henter ut HTML og Javascript. Grunnstrukturen i themet jeg har designet har jeg bygget fra et allerede eksisterende theme kalt FoundationPress. Dette ga meg en helt enkel struktur for meg å bygge videre på. FoundationPress bygger igjen på et mye brukt responsive framework som heter Foundation. Foundation bruker Sass(Syntactically Awesome Style Sheets). Sass er en utvidelse av CSS som lar deg skrive CSS på en mer effektiv og mer lesbar måte. Sass lar deg blandt annet lage variabler og skrive nestet kode. Dette er enda en teknologi jeg aldri har jobbet med før som har gitt meg veldig mye. Jeg skal uten tvil fortsette å bruke Sass fremfor ren CSS fremover. I tillegg til dette har jeg lært mye bare av dashboard-et til Wordpress. Dashboardet til Wordpress er det grafiske brukergrensesnittet som lar deg endre nettstedet ditt, uten å skrive en linje kode. Jeg har jobbet et sted i mellom, hvor jeg har redigert bloggen fra både det grafiske brukergrensesnittet og koden som ligger bak. Det å sette seg inn i all funksjonaliteten som ligger i brukergrensesnittet har tatt mye tid og har gitt meg mye kunnskap. Selvom dette ikke er ren teknisk kunnskap, slik som jeg ser på programmering, har jeg nå gode kunnskaper for å utvikle Wordpress-sider i fremtiden. 7.2 Konsulentbransjen og nettverksbygging I løpet av denne perioden har mitt hovedfokus ligget på å lære alt jeg kan om hverdagen til en IT-kosulent og å bygge mitt nettverk. Dette har Netlight støttet meg med fullt ut fordi nettverksbygging er en utrolig viktig del av deres hverdag, i tillleg til at dette ikke er noe jeg kan lære på skolen. Jeg har derfor jobbet med et mindre teknisk prosjekt og brukt mange av timene mine på å være med på relevante arrangementer og invitere andre Netlightansatte til møter/lunsj. Det jeg sitter igjen med etter dette er et stort og godt nettverk, hvor jeg kan få mye hjelp i fremtiden både med tekniske spørsmål og ansettelsesprosesser. 20

21 7.3 Personlige mål videre Før jeg jobbet med Netlight på dette prosjektet har jeg vært veldig usikker på hva jeg ønsker å gjøre etter studetiden. Det er utrolig mange forskjellige veier å gå etter utdanningen, og konsulent-yrket har hatt en ganske diffus betydning for meg. Jeg har lenge vært usikker på hva dette innebærer og hvordan hverdagen til en konsulent ser ut. Etter endt praksisplass hos Netlight har jeg fått en god forståelse av hva dette innebærer. Jeg har også funnet ut at det er dette jeg vil fortsette med videre. Det som gjort meg så lysten på dette yrket er at man alltid vil ha noe nytt å gjøre. Dette har ikke noe jeg har erfart selv, for jeg har jobbet med samme oppgave hele semesteret, men jeg har sett tydelig at det er sånn det fungerer for de jeg har jobbet sammen med. Et eksempel på dette er at jeg i løpet av dette semesteret har hatt fire forskjellige prosjektledere. Dette fordi de underveis i prosjektet mitt har fått andre prosjekter å jobbe på. Denne hverdagen, hvor man alltid har noe nytt å gjøre, er noe som faller i smak hos meg og etter dette kurset har jeg bygget et godt nettverk som gir meg gode muligheter i denne bedriften senere. 8 Vidreutvikling Prototypen min har mye muligheter for vidreutvikling. Jeg har kun jobbet med utvikling av den tekniske oppgaven min de siste fem mandagene mine hos Netlight. Ting jeg ønsker å vidreutvikle i fremtiden: Forbedre menyen. Jeg ønsker å bruker mer til på menyen, slik at bilde og tekst er mer proporsjonalt. Dette har jeg ikke helt fått til enda fordi jeg bruker en plugin til Wordpress for å hente inn bildet istedet for å gjøre det med kode. Dette gir meg mindre muligheter til eget design. Mitt neste steg nå er å implementere bildet i menyen selv, med egen skrevet kode. Forbedre registrering. Slik det er nå, kan alle brukere registrere seg, ikke kun Netlightansatte. Dette er ikke et problem nå, fordi siden kun er tilgjengelig over Netlight sitt nettverk, men jeg ønsker likevel i fremtiden og koble dette opp mot Netlight sine brukere med deres brukernavn og passord fra Netlight sin database. Forbedre meta data. Jeg ønsker å style meta daten som kommer som informasjon når et innlegg blir postet. Nå er meta dataen uten egendefinert CSS og dette ønsker jeg å gjøre penere. Jeg har ikke gjort det enda, fordi jeg ikke hat hatt nok tid. 9 Ting som kunne vært gjort bedre I løpet av dette kurset kunne jeg hatt mer kommunikasjon med min prosjektleder underveis(når det komemr til den tekniske oppgaven). Jeg har jobbet veldig selvstendig fordi jeg har vært den eneste personen som har jobbet med dette prosjektet. Jeg har derfor tatt litt avstand fra prosjektleder når det komemr til det tekniske. Dette har jeg ikke gjort bevisst, men i ettertid ser jeg at det hadde vært lurt å inkludere han i løpet av prosessen. Dette hadde vært lurt fordi jeg da kunne fått tilbakemelding underveis om hvordan bloggen ser ut i 21

22 forhold til hva de vil ha. I tillegg kunne jeg da mest sannsylig fått teknisk hjelp og prosessen kunne blitt gjort mer effektivt. I løpet av dette kurset har jeg hatt hovedfokus på nettverksbygging og det å få et bilde av konsulent-bransjen. Dette har vært utrolig bra for meg, da dette er noe jeg ikke kan lære på skolen. Men jeg synes alikevell at jeg kunne fokusert litt mer på den tekniske oppgaven jeg skulle fullføre. Jeg brukte så mye tid på å bygge nettverk med møter og arrangementer at jeg til tider glemte den tekniske oppgaven som lå i bakgrunnen og at jeg faktisk skulle levere noe til bedriften. Jeg har fortsatt kommet i mål med en prototype, men jeg tror den kunne ha inneholdt flere, om ikke alle, punktene jeg inkluderte i Vidreutvikling-avsnittet hvis jeg hadde hatt større fokus på oppgaven. I tillegg til dette kunne jeg tatt mer ansvar. Jeg burde ha vært mer selvsikker til å spørre de rundt meg om tekniske spørsmål, når alle rundt meg er ekstremt dyktige mennesker. Ting kunne også vært gjort bedre fra Netlight sin side. De kunne ha gitt meg mer utfordring i prosjektet og vært nøyere på å evaluere meg på det tekniske i løpet av semesteret. Jeg ble satt på Playground prosjektet fordi det ikke var noen andre som jobbet på dette og det trengtes å gjøres. Det hadde vært en bedre opplevese for meg hvis jeg hadde jobbet med flere mennesker på dette prosjektet eller at jeg hadde jobbet på et annet prosjekt som det allere jobbet andre på. Dette fordi jeg da hadde fått muligheten til å samarbeide med andre, slik som det som oftest jobbes i konulent-bransjen. 10 Konklusjon Alt i alt har dette vært et fantastisk semester. Jeg har fått muligheten til å bli kjent med utrolig mange mennesker og funnet ut hva jeg vil gjøre etter studiene. Jeg har bygget opp et stort nettverk som gir meg gode muligheter i Netlight i fremtiden. Jeg har lært mye, utfordret meg selv og hatt det utrolig gøy. 22

23 Part IV Vedlegg På de neste sidene har jeg lagt ved attest fra bedrift og min timeliste/oversikt. 23

24

25 Dagbok Netlight :00 15:00 Telefonsamtale/intervju og mail til Andrea Hvattum(Talent Search) :00 17:00 Hentet karakterutskrift, scannet og det sendt til Andrea Hvattum(Talent Search). I tillegg har jeg skrevet en oppsummering av faget, samt en søknad :00 17:00 Oppstartsmøte: Oppstartsmøte med Netlight ansatte Andrea Hvattum(Talent Search), Peter Kongelf(faglig ansvarlig), Joel Nystrøm(intern prosjektleder) og Magnus Skaalsveen(konsulent og tidligere student på HiØ). Her fikk jeg en god introduksjon til Netlight og deretter ble det diskusjon av prosjektplan :00 21:00 Code Pub: Code Pub er et initiativ fra Netlight som har som mål å samle kvinner i IT bransjen for å diskutere teknologi og for å bygge nettverk. Her hørte jeg på en presentasjon om Datamapping i d3.js hold av Anna Karin Vesterberg(konsulent i Netlight) og en presentasjon hold av Boel Sjöstrand(COO i Netlight AB) angående hennes arbeid for kvinner i IT bransjen. Resten av kvelden jobbet vi med oppgaver for å sette oss inn i Datamapping i d3.js :00 19:00 Hjemmearbeid: Etter oppstartsmøtet fikk jeg beskjed om å skrive ned hva jeg ønsker å lære mer om og hva jeg håper å få ut av dette kurset. Jeg skrev at jeg ønsket å jobbe mer med back end og at jeg øsnker å få et godt bilde av konsulent bransjen, samt bygge nettverk.

Dennis Myhre Oblig 4 Wordpress Dokumentering og Eksamensoppgaver

Dennis Myhre Oblig 4 Wordpress Dokumentering og Eksamensoppgaver Dennis Myhre Oblig 4 Wordpress Dokumentering og Eksamensoppgaver Først og fremst lastet jeg ned wamp på http://www.wampserver.com/en/ 64 bit. Deretter gjorde jeg dette: Det markert med rødt trykker jeg

Detaljer

Læringsplattform for IT-fag basert på HTML5 utviklet i CakePhp

Læringsplattform for IT-fag basert på HTML5 utviklet i CakePhp Læringsplattform for IT-fag basert på HTML5 utviklet i CakePhp { En selvstendig plattform som kan brukes til å formidle kurs på nett med dagsaktuell teknologi. Oppgave 5, av Fredrik Johnsen Oppgavestiller

Detaljer

Manual for PENDULUM MUSIKER WEBSIDE

Manual for PENDULUM MUSIKER WEBSIDE Manual for PENDULUM MUSIKER WEBSIDE Nordisk Design - 02/05-2011 INNHOLDSFORTEGNELSE VELKOMMEN TIL WORDPRESS s. 3 MENYFUNKSJONER s. 3-4 LEGGE TIL/ENDRE BLOGGINNLEGG s. 5-6 LEGGE TIL/ENDRE SIDER s. 7 WIDGETS/MENYER

Detaljer

Webutvikling Høst 2016

Webutvikling Høst 2016 Webutvikling Høst 2016 Oblig 5 Trinn1: Installasjon og oppsett av wordpress med wamp database fhhagan Justeringer i config med database, brukernavn og passord Wordpress er oppe og går! Trinn2: Plugins

Detaljer

Ble ferdig med prosjektskisse. Sett på forskellige rammeverk for php. Lager milepæl for to uker.

Ble ferdig med prosjektskisse. Sett på forskellige rammeverk for php. Lager milepæl for to uker. Logg 22 oktober 2013 Vi skriver status rapport og starter også med å skrive logg idag. Vi har vært i kontakt med mange firmaer uten alt for mye interesse fra deres side. Vi fortsetter å søke etter oppgave.

Detaljer

Hvordan setteopp en wordpress site med wampserver. Lokal site på din pc.

Hvordan setteopp en wordpress site med wampserver. Lokal site på din pc. Hvordan setteopp en wordpress site med wampserver. Lokal site på din pc. Av Thomas Gitlevaag Steg 1. Installasjon Steg 2. simpel utforsking av wordpress steg 3. Sette opp en veldig enkel side. Steg 1.

Detaljer

DAGBOK. Patrick - Opprettet blogside for å kunne legge ut informasjon om hva som skjer underveis i prosjektet.

DAGBOK. Patrick - Opprettet blogside for å kunne legge ut informasjon om hva som skjer underveis i prosjektet. DAGBOK Uke 43: Torsdag 28/10 Patrick - Opprettet blogside for å kunne legge ut informasjon om hva som skjer underveis i prosjektet. Uke 44: Mandag 1/11 Gruppen utformet den første statusrapporten til prosjektet.

Detaljer

WP-WATCHER WORDPRESS SIKKERHET

WP-WATCHER WORDPRESS SIKKERHET WP-WATCHER WORDPRESS SIKKERHET WP-WATCHER BACKUP - SIKKERHETSKOPIERING «Hei! Jeg oppdaterte en plugin på siden min og nå kommer jeg ikke inn på siden min i det hele tatt. Kan du hjelpe meg?» «Hjelp! Jeg

Detaljer

Testrapport. Studentevalueringssystem

Testrapport. Studentevalueringssystem Testrapport Studentevalueringssystem 1 Forord 1.2 Forord Dette prosjektet er et hovedprosjekt i data ved Høgskolen i Oslo, avdeling for ingeniørutdanning, og gjennomføres i samarbeid med Ingeniøravdeling

Detaljer

Oppgave 1. Webutvikling. Oblig 5. Sette opp WAMP og Wordpress. Først og fremst må man laste ned WAMP.

Oppgave 1. Webutvikling. Oblig 5. Sette opp WAMP og Wordpress. Først og fremst må man laste ned WAMP. Webutvikling Oblig 5 Oppgave 1 Sette opp WAMP og Wordpress Først og fremst må man laste ned WAMP. Etter installasjonen, må man sette opp en database i phpmyadmin. Deretter laster man ned Wordpress fra

Detaljer

WEBUTVIKLING OBLIG 4. Installasjon

WEBUTVIKLING OBLIG 4. Installasjon WEBUTVIKLING OBLIG 4 Installasjon 1. Jeg lastet ned MAMP gratis fra www.mamp.info og installerte på maskinen. Trykker så på Start Server og ser at det fungerer når Apache Server og MySQL Server lyser grønt.

Detaljer

KOM I GANG MED WORDPRESS En enkel guide for å hjelpe deg gjennom det grunnleggende i Wordpress

KOM I GANG MED WORDPRESS En enkel guide for å hjelpe deg gjennom det grunnleggende i Wordpress KOM I GANG MED WORDPRESS En enkel guide for å hjelpe deg gjennom det grunnleggende i Wordpress Sist oppdatert 05.06.2015 Innholdsfortegnelse 1. Hva er Wordpress?... 3 2. Hvordan logger jeg inn i kontrollpanelet?...

Detaljer

Hovedprosjekt 2014, Høgskolen i Oslo og Akershus

Hovedprosjekt 2014, Høgskolen i Oslo og Akershus Forprosjektrapport Gruppe 2 Hovedprosjekt 2014, Høgskolen i Oslo og Akershus 1 INNHOLD 2 Presentasjon... 2 2.1 Gruppen medlemmer... 2 2.2 Oppgave... 2 2.3 Oppdragsgiver... 2 2.4 Veileder... 2 3 Sammendrag...

Detaljer

Bachelorprosjekt i informasjonsteknologi, vår 2017

Bachelorprosjekt i informasjonsteknologi, vår 2017 Bachelorprosjekt i informasjonsteknologi, vår 2017 Gruppe 29: Marthe Janson Skogen, s236357, Ingeniørfag - data Odd Einar Hoel, s236313, Ingeniørfag - data Forprosjektrapport Rapporten inneholder presentasjon,

Detaljer

Oblig 5 Webutvikling

Oblig 5 Webutvikling Oblig 5 Webutvikling Magnus Kristiansen Oppgave 1 Jeg startet med å laste ned wordpress fra www.wordpress.org, og installerte det gjennom WAMP (lokalserver). Og brukte guiden i https://codex.wordpress.org/child_themes

Detaljer

Introduksjon til WordPress 2013

Introduksjon til WordPress 2013 Introduksjon til WordPress 2013 Opplæring i WordPress ved UiT Norges arktiske universitet 09.12.2013 Avdeling for IT Flickr: doug88888, ytwhitelight INNHOLDSFORTEGNELSE Kontakt... 1 1 Opprette en WordPress

Detaljer

WordPress. Brukerveiledning. Kjære kunde. Innlogging:

WordPress. Brukerveiledning. Kjære kunde. Innlogging: Brukerveiledning WordPress Sist oppdatert: 26.02.2014 Kjære kunde Her er en liten guide for å hjelpe deg gjennom det grunnleggende i Wordpress. Denne veilederen vil ta deg gjennom: Innlogging - s.1 Kontrollpanel

Detaljer

!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!! WP-WATCHER WORDPRESS SIKKERHET

!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!! WP-WATCHER WORDPRESS SIKKERHET WP-WATCHER WORDPRESS SIKKERHET WP-WATCHER BACKUP - SIKKERHETSKOPIERING «Hei Jeg oppdaterte en plugin på siden min og nå kommer jeg ikke inn på siden min i det hele tatt. Kan du hjelpe meg?» «Hjelp Jeg

Detaljer

Produktrapport. Produktrapport. Hjelpemiddel portal for Parkinsonforbundet

Produktrapport. Produktrapport. Hjelpemiddel portal for Parkinsonforbundet Produktrapport Hjelpemiddel portal for Parkinsonforbundet 1 Innhold: Forord ------------------------------------------------------------------------------------------------------2 Planlegging og arbeidsmetode

Detaljer

jazzprofil-blogg Hvordan opprette og bruke din egen blogg på jazzprofil.no

jazzprofil-blogg Hvordan opprette og bruke din egen blogg på jazzprofil.no Nettsamfunnet for jazz i Norge jazzprofil-blogg Hvordan opprette og bruke din egen blogg på jazzprofil.no Her er en kort bruksanvisning for deg som vil lage din egen blogg gjennom Jazzprofil. Vi forklarer

Detaljer

WordPress startguide

WordPress startguide WordPress startguide INNLEDNING... 2 BLOGGINNLEGG... 3 HVORDAN LEGGE TIL ET BLOGGINNLEGG:... 4 UNDERSIDER... 5 HVORDAN LAGE EN NY SIDE... 6 LAST OPP BILDER/VIDEO... 7 KOMMENTARER PÅ INNLEGG... 8 UTSEENDE...

Detaljer

Oblig 5 Webutvikling. Av Thomas Gitlevaag

Oblig 5 Webutvikling. Av Thomas Gitlevaag Oblig 5 Webutvikling Av Thomas Gitlevaag For oppgave 1 og 2 skal dere levere en funksjonell webside på deres hjemmeområde. Dere skal også levere alle phps-filene slik at man for en hver side kan slenge

Detaljer

SLUTTRAPPORT. Glenn Bjørlo. Bedriftspraksis. Høgskolen i Østfold. Halden

SLUTTRAPPORT. Glenn Bjørlo. Bedriftspraksis. Høgskolen i Østfold. Halden SLUTTRAPPORT Glenn Bjørlo Bedriftspraksis Høgskolen i Østfold Halden 01.12.2014 INNHOLD Overskrift Sidetall Introduksjon 3 Beskrivelse 4 Refleksjon 6 Vedlegg 1: Timebruk 9 Vedlegg 2: Attest 12 Introduksjon

Detaljer

Vedlegg LMC intranett

Vedlegg LMC intranett Vedlegg LMC intranett H12D02 Jarl-Håvard Holen Ole-Martin Larsen Fredrik Sethne-Andersen André Ritari Vedlegg 1 Resultater av kortsortering. Kortsortering Bruker 1, Salg: Kortsortering Bruker 2, Teknisk:

Detaljer

BRUKE ONEDRIVE OG SHAREPOINT

BRUKE ONEDRIVE OG SHAREPOINT Viste du dette om OneDrive og SharePoint: BRUKE ONEDRIVE OG SHAREPOINT Office 365 for bedrifter gir deg 2 muligheter for å lagre og dele dokumenter, OneDrive for Business og SharePoint Nettsteder. Her

Detaljer

Transkribering av intervju med respondent S3:

Transkribering av intervju med respondent S3: Transkribering av intervju med respondent S3: Intervjuer: Hvor gammel er du? S3 : Jeg er 21. Intervjuer: Hvor lenge har du studert? S3 : hm, 2 og et halvt år. Intervjuer: Trives du som student? S3 : Ja,

Detaljer

STATUSRAPPORT 3: Produksjon av nettside for Skjerdingen Høyfjellshotell.

STATUSRAPPORT 3: Produksjon av nettside for Skjerdingen Høyfjellshotell. statusrapport 2 I produksjon av webside for skjerdingen høyfjellshotell STATUSRAPPORT 3: Produksjon av nettside for Skjerdingen Høyfjellshotell 1 29. APRIL 2010 http://hovedprosjekter.hig.no/v2010/imt/mp/skjerdingen

Detaljer

3. Hvilke kurs/emner tok du (før opp emnekoder)? Jeg hadde medisinsk og psykiatrisk praksis i England.

3. Hvilke kurs/emner tok du (før opp emnekoder)? Jeg hadde medisinsk og psykiatrisk praksis i England. STUDENTRAPPORT NAVN PÅ VERTSINSTITUSJON: University og Nottingham BY: Nottingham LAND: England UTVEKSLINGSPERIODE: 09.09.13 08.12.13 EVENTUELL FERIEPERIODE I LØPET AV UTVEKSLINGEN: Dro ned 1 uke før praksisstart

Detaljer

Evalueringsrapport Kurs for ALLE nye studenter ved Høgskolen i Ålesund Gruppe II, Ålesund 2013

Evalueringsrapport Kurs for ALLE nye studenter ved Høgskolen i Ålesund Gruppe II, Ålesund 2013 Evalueringsrapport Kurs for ALLE nye studenter ved Høgskolen i Ålesund Gruppe II, Ålesund 2013 Tema: Studiemestring, studieteknikk og motivasjon Antall: 166 stk Karakterskala 1-6, hvor 1 = Svært dårlig

Detaljer

Innstallasjon og oppsett av Wordpress

Innstallasjon og oppsett av Wordpress Del 1 - Installasjon og oppsett Innstallasjon og oppsett av Wordpress Wordpress har blitt en veldig populær publiseringsplattform for websider. Uten særlige tekniske ferdigheter kan man sette opp profesjonelle

Detaljer

Kravspesifikasjon. Utvikling av moduler til CMS for bonefish.no. Gruppe 08-23

Kravspesifikasjon. Utvikling av moduler til CMS for bonefish.no. Gruppe 08-23 Utvikling av moduler til CMS for bonefish.no Gruppe 08-23 Kravspesifikasjon for hovedprosjektet utvikling av moduler til CMS for bonefish.no ved Høgskolen i Oslo, avdeling for Ingeniørutdanning våren 2008.

Detaljer

Cura 1.0. Et administrativt system for skoler med fagskoleutdanning. Registrering / login Fraværsføring Karakterføring

Cura 1.0. Et administrativt system for skoler med fagskoleutdanning. Registrering / login Fraværsføring Karakterføring Et administrativt system for skoler med fagskoleutdanning Registrering / login Fraværsføring Karakterføring Dokumenter Profil side 2 side 5 side 7 side 8 side 9 For administrasjon Legge til dokumenter

Detaljer

OBLIG 2 WEBUTVIKLING

OBLIG 2 WEBUTVIKLING OBLIG 2 WEBUTVIKLING Oppgave 1 Design ved hjelp av skisser eller wireframes et nettsted med et "avansert" design. Lag spesifikke design for ulike skjermstørrelser og utskrift. Fokuser spesielt på å få

Detaljer

DAGBOK BACHELOROPPGAVE

DAGBOK BACHELOROPPGAVE DAGBOK BACHELOROPPGAVE 1. Uke 3 - Mandag. H5, møte med Lars ang. oppg. Fikk et kontor jeg kunne bruke når jeg ønsker. Bestilte kopi av de aktuelle prosjektene av Ester. Startet med å skrive prosjektplan

Detaljer

Utdanningsvalg i praksis

Utdanningsvalg i praksis 8. trinn HAUGALANDET Utdanningsvalg i praksis med utgangspunkt Lokalt arbeidshefte i faget utdanningsvalg Tilhører: HAUGALANDET Alle kopirettigheter på tekst innhold tilhører UE Rogaland og HSA 1 HAUGALANDET

Detaljer

STUP Magasin i New York 2014. 1. Samlet utbytte av hele turen: STUP Magasin i New York 2014 14.11.2014 12:21

STUP Magasin i New York 2014. 1. Samlet utbytte av hele turen: STUP Magasin i New York 2014 14.11.2014 12:21 STUP Magasin i New York 2014 1. Samlet utbytte av hele turen: 6 5 5 4 Antall 3 2 2 1 0 0 0 1 Antall 1 = Uakseptabelt dårlig 0 2 = Ganske dårlig 0 3 = Middels 1 4 = Bra 2 5 = Meget bra 5 2. Hvorfor ga du

Detaljer

Produktrapport Gruppe 9

Produktrapport Gruppe 9 Forord Dette dokumentet er ment for personer som skal vedlikeholde, endre eller utvikle systemet. Produktdokument innholder informasjoner om programmets funksjoner og hvordan de fungerer. Før bruk av dette

Detaljer

28.02.2013 21:50 QuestBack eksport - Spørreundersøkelse Avbrutt prosess

28.02.2013 21:50 QuestBack eksport - Spørreundersøkelse Avbrutt prosess Spørreundersøkelse Avbrutt prosess Publisert fra 24.01.2012 til 31.12.2012 19 respondenter (1 unike) 1. Hvilke av utsagnene nedenfor passer for deg? 1 Jeg kontaktet karrieresenteret og ga beskjed om at

Detaljer

en hjemmeside Lesson Introduksjon Du kjenner en del HTML tagger, så nå er det på tide å lage din første hjemmeside! La oss begynne med en gang.

en hjemmeside Lesson Introduksjon Du kjenner en del HTML tagger, så nå er det på tide å lage din første hjemmeside! La oss begynne med en gang. Lesson 2 en hjemmeside All Code Clubs must be registered. Registered clubs appear on the map at codeclub.org.uk - if your club is not on the map then visit jumpto.cc/18cplpy to find out what to do. Introduksjon

Detaljer

Næringsregner på PC n versjon 1.1.0

Næringsregner på PC n versjon 1.1.0 Laget av Innhold: Introduksjon 2 Næringsregner på PC n 2 Næringstabell 2 Statistikk 2 Hvem passer programmet for? 2 Bruk av programmet 3 Innlogging av forskjellige brukere 3 Hovedprogramet har 3 felt 4

Detaljer

Hovedprosjekt ved Høgskolen i Oslo våren 2011 CHARITY DOCTORS KRAVSPESIFIKASJON

Hovedprosjekt ved Høgskolen i Oslo våren 2011 CHARITY DOCTORS KRAVSPESIFIKASJON CHARITY DOCTORS KRAVSPESIFIKASJON Hovedprosjekt i informasjonsteknologi ved Høgskolen i Oslo våren 2011 Gruppe 13 Muleha Nhonzi Harlem Tambwe Mufoncol Ruban Amuthalingam Page 1 of 6 1 Innledning 1.1 Innledning

Detaljer

Forprosjektrapport. Gruppe 31

Forprosjektrapport. Gruppe 31 Forprosjektrapport Gruppe 31 1 Presentasjon Oppgave: Finne et kodespråk som kan være med på å forbedre kundetilfredsheten og brukervennligheten ved bruk av Telenor sine websider. Periode: 14. januar til

Detaljer

Stikkord: Java EE, EJB, JSF, JPA, SWT, klient/tjener, Glassfish server, Application Client.

Stikkord: Java EE, EJB, JSF, JPA, SWT, klient/tjener, Glassfish server, Application Client. Stikkord: Java EE, EJB, JSF, JPA, SWT, klient/tjener, Glassfish server, Application Client. Studenter: Magnus Skomsøy Bae, Marius Eggen, Magnus Krane Klasse: 3ING, Systemutvikling Produserer redaksjonelle

Detaljer

Forprosjektrapport. Gruppe Januar 2016

Forprosjektrapport. Gruppe Januar 2016 Forprosjektrapport Gruppe 22 22. Januar 2016 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse Presentasjon Sammendrag Dagens situasjon Mål og rammebetingelser Mål Rammebetingelser Løsninger og alternativer Løsning

Detaljer

BRUKERVEILEDNING TIL MAGNORMOEN INDUSTRIOMRÅDE OG GAUSTADVEGEN INDUSTRIOMRÅDES HJEMMESIDER:

BRUKERVEILEDNING TIL MAGNORMOEN INDUSTRIOMRÅDE OG GAUSTADVEGEN INDUSTRIOMRÅDES HJEMMESIDER: BRUKERVEILEDNING TIL MAGNORMOEN INDUSTRIOMRÅDE OG GAUSTADVEGEN INDUSTRIOMRÅDES HJEMMESIDER: http://www.magnormoen.no/ og http://www.gaustadvegen.no/ Utarbeidet av Solveig Hem Sørli og Arne Sørli Side 1

Detaljer

Jeg lastet ned wordpress 4.0 fra wordpress.org og lastet dette opp til public_html på webområdet mitt via en ftp-klient.

Jeg lastet ned wordpress 4.0 fra wordpress.org og lastet dette opp til public_html på webområdet mitt via en ftp-klient. Det første jeg gjorde var å skaffe et.no-domene og webhotell. På webhotellets kontrollpanel måtte jeg sette opp database. Da dette tok en del tid og googling for å finne frem til, glemte jeg dessverre

Detaljer

Oblig 4 Webutvikling

Oblig 4 Webutvikling Oblig 4 Webutvikling Oppgave 1 Lag din egen Wordpresssite der du tester ut CMSsystemet. Det å lage egne templates fra bunnen kan være noe komplisert, så det holder for dette prosjektet om dere modifiserer

Detaljer

Verktøy du trenger for å gjøre denne øvingen. Viktig notis før du starter. Hva skal leveres inn i itslearning?

Verktøy du trenger for å gjøre denne øvingen. Viktig notis før du starter. Hva skal leveres inn i itslearning? Avdeling for informatikk og e-læring, Høgskolen i Sør-Trøndelag Øving 2: Strategi for sosiale medier Svend Andreas Horgen Lærestoffet er utviklet for faget "IINI2004 Sosiale medier" Verktøy du trenger

Detaljer

Brukermanual. Itpays W3 Publish. Sette opp, logge inn og komme i gang. Redigert den 23. mai 2005. http://www.itpays.no/produkter/publisering/

Brukermanual. Itpays W3 Publish. Sette opp, logge inn og komme i gang. Redigert den 23. mai 2005. http://www.itpays.no/produkter/publisering/ Brukermanual Itpays W3 Publish Sette opp, logge inn og komme i gang Redigert den 23. mai 2005 http://www.itpays.no/produkter/publisering/ Innholdsoversikt: 1 Generelt om Itpays w3 publish Side 3 2 Sette

Detaljer

Lærebok. Opplæring i CuraGuard. CuraGuard Opplæringsbok, - utviklet av SeniorSaken -

Lærebok. Opplæring i CuraGuard. CuraGuard Opplæringsbok, - utviklet av SeniorSaken - Lærebok Opplæring i CuraGuard 1 Med dette heftet gis en innføring i hvordan bruke CuraGuard og andre sosiale medieplattformer med fokus på Facebook. Heftet er utviklet til fri bruk for alle som ønsker

Detaljer

Forprosjektrapport Gruppe 30

Forprosjektrapport Gruppe 30 Forprosjektrapport Gruppe 30 Gruppemedlemmer: Eyvind Nielsen s177748 Ullvar Brekke s236375 Kristoffer Pettersen s239404 Innhold Presentasjon... 3 Sammendrag... 3 Dagens situasjon... 3 Mål... 3 Rammebetingelser...

Detaljer

Brukerveiledning WordPress. Innlogging:

Brukerveiledning WordPress. Innlogging: Brukerveiledning WordPress Her er en liten guide for hjelpe deg gjennom det grunnleggende i Wordpress. Denne veilederen vil ta deg gjennom: Innlogging Lage en side Lage et innlegg Innlogging: For å logge

Detaljer

BORRENYTT. Dette er en innføringsguide om hvordan man kan legge til nye poster, og hvordan disse bør settes opp.

BORRENYTT. Dette er en innføringsguide om hvordan man kan legge til nye poster, og hvordan disse bør settes opp. Dette er en innføringsguide om hvordan man kan legge til nye poster, og hvordan disse bør settes opp. I denne guiden skal jeg ta for meg hvordan man kan legge til eller endre tekst, opprette nyheter og

Detaljer

Brukermanual. Wordpress» www.karri.no

Brukermanual. Wordpress» www.karri.no Brukermanual Wordpress» www.karri.no http://www.karri.no/wordpress/wp-admin/ LOGG INN PÅ ADMINISTRASJONSPANEL For å logge seg inn på administrasjonspanelet til www.karri.no må linken http://www.karri.no/wordpress/wp-admin/

Detaljer

EKSAMEN. Marte Hansen. Bedriftspraksis ITD35014 Høgskolen i Østfold avd Remmen. Høst 2014 01.12.14

EKSAMEN. Marte Hansen. Bedriftspraksis ITD35014 Høgskolen i Østfold avd Remmen. Høst 2014 01.12.14 EKSAMEN Marte Hansen Bedriftspraksis ITD35014 Høgskolen i Østfold avd Remmen Høst 2014 01.12.14 Innhold Forside 1 Innhold 2 Kort beskrivelse av arbeidet som er gjort 3 Hva skal gjøres videre 3 Refeksjon

Detaljer

Dokument 1 - Sammendrag

Dokument 1 - Sammendrag Dokument 1 - Sammendrag Automatnett - Nytt CMS-verktøy for Uno-X Automat Fakultet for teknologi, kunst og design Høgskolen i Oslo og Akershus, 2013 Innholdsfortegnelse Sammendrag 1 1. Innledning 1 2. Om

Detaljer

Gjennom lydmuren. Jeg har alltid folt meg litt i min egen lille boble. Om a leve med nedsatt horsel. Forsiden

Gjennom lydmuren. Jeg har alltid folt meg litt i min egen lille boble. Om a leve med nedsatt horsel. Forsiden Om a leve med nedsatt horsel Forsiden Mangler forsidebildet Må ikke ha det. Snakker vi om på tlf. Jeg har alltid folt meg litt i min egen lille boble Innledning Moren Vi blir også kjent med Joakims mor

Detaljer

Kvinne 66 ukodet. Målatferd: Redusere alkoholforbruket

Kvinne 66 ukodet. Målatferd: Redusere alkoholforbruket Kvinne 66 ukodet Målatferd: Redusere alkoholforbruket 1. Sykepleieren: Men det ser ut som det er bra nå. Pasienten: Ja, nei, det går fort over dette her. 2. Sykepleieren: Gjør det vondt? Pasienten: Ja,

Detaljer

Informasjon om My Wave - pedagogisk opplegg til Ocean Talent Camp Bygdøy 2014

Informasjon om My Wave - pedagogisk opplegg til Ocean Talent Camp Bygdøy 2014 Informasjon om My Wave - pedagogisk opplegg til Ocean Talent Camp Bygdøy 2014 Takk for at du tar deg tid til å informeres. Vi håper å engasjere deg og klassen din i et opplegg som handler om utdannings-

Detaljer

Memoz brukerveiledning

Memoz brukerveiledning Memoz brukerveiledning http://memoz.hib.no Pålogging...1 Oversikt...2 Profilside...2 Inne i en memoz...3 Legg til ting...3 Tekstboks...3 Rediger og flytte på en boks...4 Bildeboks...5 Videoboks...7 HTML-boks...7

Detaljer

RUTEPLANLEGGINGSSYSTEM BRUKERVEILEDNING

RUTEPLANLEGGINGSSYSTEM BRUKERVEILEDNING RUTEPLANLEGGINGSSYSTEM BRUKERVEILEDNING Prosjekt 18 Jørgen Mobekk Sørensen Morten Evje Tor Andreas Baakind Anders Gabrielsen Side 1 1 FORORD Dette dokumentet er brukerveiledningen, og skal være en veiledning

Detaljer

En liten oppskrift på hvordan jeg installert og fikk Xastir til å virke sånn at jeg ble synlig i APRS verden.

En liten oppskrift på hvordan jeg installert og fikk Xastir til å virke sånn at jeg ble synlig i APRS verden. En liten oppskrift på hvordan jeg installert og fikk Xastir til å virke sånn at jeg ble synlig i APRS verden. La meg med en gang si at jeg er rimelig grønn i Linux verden så dere får bære over med meg

Detaljer

Håndbok for Office 365

Håndbok for Office 365 ProCloud As P Håndbok for Office 365 Nyttige brukertips for å få mer ut av din løsning Geir Hogstad 2012 w w w. p r o c l o u d 3 6 5. n o Innholdsfortegnelse Forord... 2 Komme i gang med dokumentbiblioteker....

Detaljer

Her prøver vi å gi en enkel introduksjon til Venstres publiseringssystem for nettsider (Venstre Publish):

Her prøver vi å gi en enkel introduksjon til Venstres publiseringssystem for nettsider (Venstre Publish): 9 IT i lokallaget 9.1 Hjemmesider Redigering av lokallagets hjemmesider skjer via et publiseringsverktøy som du finner på https://publish.venstre.no. Brukernavn og passord får du ved å henvende deg til

Detaljer

Barn som pårørende fra lov til praksis

Barn som pårørende fra lov til praksis Barn som pårørende fra lov til praksis Samtaler med barn og foreldre Av Gunnar Eide, familieterapeut ved Sørlandet sykehus HF Gunnar Eide er familieterapeut og har lang erfaring fra å snakke med barn og

Detaljer

Evaluering av Frya kurs for klassetillitsvalgte studenter ved HiL, torsdag 4. september fredag 5. september.

Evaluering av Frya kurs for klassetillitsvalgte studenter ved HiL, torsdag 4. september fredag 5. september. Evaluering av Frya kurs for klassetillitsvalgte studenter ved HiL, torsdag 4. september fredag 5. september. Totalt 40 innleverte evalueringsskjemaer. 1. I hvilken grad har du hatt faglig og sosialt utbytte

Detaljer

GJENNOMFØRING AV. Dette er Walter...

GJENNOMFØRING AV. Dette er Walter... GJENNOMFØRING AV Dette er Walter... 1 Dette er også Walter......og dette er Walter Får Walter lov? er et e-læringskurs i forvaltningsloven. Opplæringsperioden for dette kurset går over 16 arbeidsdager.

Detaljer

Brukerveiledning. Madison Møbler Nettbutikk

Brukerveiledning. Madison Møbler Nettbutikk Brukerveiledning Madison Møbler Nettbutikk 1 1. Forord 1.1 Produktet Produktet er i denne manualen nettbutikken www.madison-mobler.no. Dette er en nettbutikk som skal gi brukerne mulighet til å handle

Detaljer

Hei verden Introduksjon Swift PDF

Hei verden Introduksjon Swift PDF Hei verden Introduksjon Swift PDF Introduksjon Swift er et programmeringsspråk laget av Apple og er etterfølgeren til Objective-C. Med Swift kan du lage apper for ios og OSX. For å gjennomføre dette kurset

Detaljer

Produktdokumentasjon. Madison Møbler Administrasjonsside og Nettbutikk

Produktdokumentasjon. Madison Møbler Administrasjonsside og Nettbutikk Produktdokumentasjon Madison Møbler Administrasjonsside og Nettbutikk 1 1. Forord 1.1 Dokumentasjonen Dette er en teknisk dokumentasjon på produktet som er utviklet. Denne er tiltenkt personer med teknisk

Detaljer

Evaluering av Jenter og teknologi våren 2017

Evaluering av Jenter og teknologi våren 2017 Evaluering av Jenter og teknologi våren 2017 Jentene på studieprogrammene i tabellene under har fått tilbud om aktiviteter i prosjektet Jenter og teknologi i studieåret 2016/2017. Jenteandel første studieår

Detaljer

PLATON EXECUTIVE BRIEFINGS

PLATON EXECUTIVE BRIEFINGS PLATON EXECUTIVE BRIEFINGS Våren 2014 Deltakelse er gratis! Meld deg på via no.platon.net/pb Påmelding Deltakelse er gratis (NOK 500,-. faktureres ved å utebli uten å gi beskjed) Deltakelse er gratis!

Detaljer

Møtereferater: HP36 uke 2, 10.1.2012: Gruppemedlemmer: Christian Salater Magne Hjermann Zunaira Afzal Tola Sarzali Waleed Abtidon.

Møtereferater: HP36 uke 2, 10.1.2012: Gruppemedlemmer: Christian Salater Magne Hjermann Zunaira Afzal Tola Sarzali Waleed Abtidon. Møtereferater: HP36 uke 2, 10.1.2012: Gruppemedlemmer: Christian Salater Magne Hjermann Zunaira Afzal Tola Sarzali Waleed Abtidon Møtereferat: 1. møte med veileder I dette møtet presenterte vi oss for

Detaljer

Så hva er affiliate markedsføring?

Så hva er affiliate markedsføring? Så hva er affiliate markedsføring? Affiliate markedsføring er en internettbasert markedsføring hvor Altshop belønner deg for hver kunde som du rekrutterer til Altshop. Vi vil ta godt hånd om dem for deg

Detaljer

Utvikling av et nettbasert CMS med tilhørende nettsted for Axel Bruun Sport AS

Utvikling av et nettbasert CMS med tilhørende nettsted for Axel Bruun Sport AS Utvikling av et nettbasert CMS med tilhørende nettsted for Axel Bruun Sport AS Håkon Bogsrud Anders Høye Karlsen Alexander Borgen Saxevik Bacheloroppgave vår 2012 IT-støttet bedriftsutvikling Oppgavenummer:

Detaljer

Web fundamentals. Web design. Frontend vs. Backend 17.01.2008. Webdesign 17. januar 2008 3. Monica Strand

Web fundamentals. Web design. Frontend vs. Backend 17.01.2008. Webdesign 17. januar 2008 3. Monica Strand Web fundamentals Webdesign 17. januar 2008 Monica Strand Webdesign 17. januar 2008 1 Web design Fagområdet Web design inneholder flere disipliner Grafisk design Informasjonsdesign Brukergrensesnittdesign

Detaljer

Dag 1. (fredag 14.3.08) Dag 2.(torsdag 20.3.08) Dag3.(fredag 21.3.08) Dag4.(tirsdag 25.3.08) Dag5.(Onsdag 26.3.08) Dag6.(Torsdag 27.3.

Dag 1. (fredag 14.3.08) Dag 2.(torsdag 20.3.08) Dag3.(fredag 21.3.08) Dag4.(tirsdag 25.3.08) Dag5.(Onsdag 26.3.08) Dag6.(Torsdag 27.3. Dag 1. (fredag 14.3.08) I dag hadde vi startmøte med oppdragsgiver og veileder. Det ble bestemt en del ting om prosjektet og om hva som er viktig i starten av en hovedoppgave. For mer info se møtereferatet

Detaljer

BEDRIFTENS NETTSIDE 24. NOVEMBER 2016

BEDRIFTENS NETTSIDE 24. NOVEMBER 2016 BEDRIFTENS NETTSIDE 24. NOVEMBER 2016 Introduksjon Del 1: En liten ordbok Del 2: Planlegg nettsiden Del 3: Publisering av nettsiden Del 4: Markedsføring av nettsiden MUNCH DESIGN Munch design Christine

Detaljer

Forberedelse til ditt unike onlinekurs

Forberedelse til ditt unike onlinekurs Forberedelse til ditt unike onlinekurs Et onlinekurs er tidsstyrt. Mailer og moduler skal sendes og være tilgjengelig til konkrete tider. Og salgsperioden bør være planlagt i detalj. Det krever! Her følger

Detaljer

Presentasjon av hovedprosjekt ved HIST Nettbutikk www.midt-svartdal.no

Presentasjon av hovedprosjekt ved HIST Nettbutikk www.midt-svartdal.no Presentasjon av hovedprosjekt ved HIST Nettbutikk www.midt-svartdal.no Hovedprosjekt 2008 av Audun M. Solheim, student HIST/BAIN, audun@c2i.net Oppdragsgiver:Bjørg Minnesjord Solheim, bjorg@midt-svartdal.no

Detaljer

Bachelorprosjekt 2015

Bachelorprosjekt 2015 Bachelorprosjekt 2015 Høgskolen i Oslo og Akershus Tam Ha (s171513) Arslan Yousaf (s189135) Gabriel Noraker Alfarrustad (s161910) Eivind Lund (s180381) Phillip Padiernos Næss (s162951) Forprosjekt Prosjektets

Detaljer

Kandidat nr. 1, 2 og 3

Kandidat nr. 1, 2 og 3 Kandidat nr. 1, 2 og 3 Rapport 1 IT202E Bacheloroppgave i Informatikk Vår 2011 Mobilapplikasjonsutvikling med Scrum 1 Innhold Innledning... 3 Overordnet Prosjektplan... 3 Produktbacklog... 5 Sprint planning

Detaljer

Universitetet på våren i slutten av oktober

Universitetet på våren i slutten av oktober STUDENTRAPPORT NAVN PÅ VERTSINSTITUSJON: University of Otago BY: Dunedin LAND: New Zealand UTVEKSLINGSPERIODE: juli november 2014 EVENTUELL FERIEPERIODE I LØPET AV UTVEKSLINGEN: 1 uke, midt i semesteret

Detaljer

Svarskjema for kurset 'Databaser' - evalueringsrunde 2 - Antall svar på eval: 13

Svarskjema for kurset 'Databaser' - evalueringsrunde 2 - Antall svar på eval: 13 Kurs: Databaser(10stp) Faglærer: Edgar Bostrøm Dato: 05.05.2009 1. Hvilke forventningen hadde du til kurset på forhånd? At det skulle være vanskelig og mye å gjøre, men at det også ville være spennende

Detaljer

Brukermanual - Joomla. Kopiering av materiale fra denne Bonefish manualen for bruk annet sted er ikke tillatt uten avtale 2010 Bonefish.

Brukermanual - Joomla. Kopiering av materiale fra denne Bonefish manualen for bruk annet sted er ikke tillatt uten avtale 2010 Bonefish. Brukermanual - Joomla Bonefish brukermanual - Joomla Gratulerer med ny nettside fra Bonefish. Du er nå blitt eier og administrator for din egen nettside, noe som gir deg visse forpliktelser ovenfor din

Detaljer

Studentdrevet innovasjon

Studentdrevet innovasjon Studentdrevet innovasjon Hovedprosjekt 2013 Høgskolen i Oslo og Akershus Forprosjektrapport av Gruppe 11 Karoline Sanderengen, Mona Isabelle Yari og Randi Ueland 25.01.2013 Studentdrevet innovasjon 9 Innhold

Detaljer

Velkommen som bruker av Live logo!

Velkommen som bruker av Live logo! Velkommen som bruker av Live logo! I dette dokumentet finner du en bruksanvisning på hvordan du enkelt kan integrere din Live logo på hjemmesiden, i din e-postsignatur og tips for hvordan du best mulig

Detaljer

Interaktive utfordringer

Interaktive utfordringer Interaktive utfordringer Av Anne Zanussi 09.12.2009 19:54 NTNU Vitenskapsmuseet i Trondheim har nylig lansert nytt nettsted. Hvordan benytter de seg av mulighetene for interaksjon og brukerinvolvering?

Detaljer

Forprosjekt. Accenture Rune Waage, rune.waage@accenture.com, 91605634

Forprosjekt. Accenture Rune Waage, rune.waage@accenture.com, 91605634 Forprosjekt Presentasjon Gruppe 19: Event-planlegger Andreas Berglihn s169991 Harald R. Svendsen s127142 Gruppe Gruppe 19 Andreas Berglihn, s169991 Harald R. Svendsen s127142 Oppgave Eventplanlegger Utvikle

Detaljer

Månedsbrev for Marikåpene februar 2014

Månedsbrev for Marikåpene februar 2014 Månedsbrev for Marikåpene februar 2014 Hu og hei, du og jeg danser dagen lang. Januar og februar har fest og bjelleklang. Snø og sno har vi to, hvis du liker det. Vil du heller ha litt sol, så vent på

Detaljer

Brukermanual for uk.no

Brukermanual for uk.no Brukermanual for uk.no Innhold Innhold... 1 1 Brukermanual for uk.no... 2 1.1 Registrere foretak... 3 1.1.1 Aktivere lisens og legge til brukere... 6 1.1.2 Legge inn logo... 7 1.1.3 Kontoinnstillinger

Detaljer

Moderne samhandling gir konkurransefortrinn

Moderne samhandling gir konkurransefortrinn Moderne samhandling gir konkurransefortrinn IBM Smarter Business 7november Arne Berven IT sjef Vi skaper uforglemmelige øyeblikk Visjon Skal vi nå denne visjonen må vi fra IT funksjonen bidra til verktøy

Detaljer

Prosjektdagbok hovedprosjekt våren 09

Prosjektdagbok hovedprosjekt våren 09 Prosjektdagbok hovedprosjekt våren 09 Man 25. Mai 09 Planlegging og arbeid med sluttføring Sluttføring av grensesnitt, arbeid med dokumentasjon og detaljplanlegging av sluttføring. Ons 21. Mai 09 Arbeid

Detaljer

Oblig 4 Webutvikling. Oppgave

Oblig 4 Webutvikling. Oppgave Oblig 4 Webutvikling Oppgave Lag din egen Wordpress- site der du tester ut CMS- systemet. Det å lage egne templates fra bunnen kan være noe komplisert, så det holder for dette prosjektet om dere modifiserer

Detaljer

Oblig 06. Person, Product and Natural Lighting Laila-Marie Rosland

Oblig 06. Person, Product and Natural Lighting Laila-Marie Rosland Oblig 06 Person, Product and Natural Lighting Laila-Marie Rosland RESEARCH OG ARBEIDSPROSESS INNLEDNING I denne oppgaven skal jeg produsere to fotografier for en fiktiv reklamekampanje, der den skal fremme

Detaljer

Leker gutter mest med gutter og jenter mest med jenter? Et nysgjerrigpersprosjekt av 2. klasse, Hedemarken Friskole 2016

Leker gutter mest med gutter og jenter mest med jenter? Et nysgjerrigpersprosjekt av 2. klasse, Hedemarken Friskole 2016 Leker gutter mest med gutter og jenter mest med jenter? Et nysgjerrigpersprosjekt av 2. klasse, Hedemarken Friskole 2016 1 Forord 2. klasse ved Hedemarken friskole har hatt mange spennende og morsomme

Detaljer

Fra elev til lærling Informasjon, tips og råd til deg som skal søke læreplass i 2015

Fra elev til lærling Informasjon, tips og råd til deg som skal søke læreplass i 2015 Oslo kommune Utdanningsetaten Fra elev til lærling Informasjon, tips og råd til deg som skal søke læreplass i 2015 lllustrasjon: Herman Zander. Vinnerbidrag i illustrasjonskonkurranse blant elever på Bjørnholt

Detaljer

Brukermanual for uk.no

Brukermanual for uk.no Brukermanual for uk.no Innhold Innhold... 1 1 Brukermanual for uk.no... 2 1.1 Registrere foretak... 3 1.1.1 Firmaopplysninger... 5 1.1.2 Aktivere lisens og legge til brukere... 6 1.1.3 Legge inn logo...

Detaljer