Ordning for Hovedgudstjeneste lokal grunnordning for Vardø sokn. Vedtatt i Vardø menighetsråd 16.september 2012

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Ordning for Hovedgudstjeneste lokal grunnordning for Vardø sokn. Vedtatt i Vardø menighetsråd 16.september 2012"

Transkript

1 Ordning for Hovedgudstjeneste lokal grunnordning for Vardø sokn Vedtatt i Vardø menighetsråd 16.september 2012 A Hovedgudstjenesten 1 Ordning for hovedgudstjeneste er oppsatt etter kirkerådets retningslinjer jfr. gudstjenestepermen 2.5 og ordning for hovedgudstjeneste Eksempler på struktur Forslag til Hovedgudstjeneste Høymesse B Gangen i gudstjenesten Menigheten innstiller følgende punkter: Ledd I Samling En halvtime før gudstjenesten starter, skal kirkerommet ha blitt gjort i stand [2.5 s.1] 2.1 Forberedelse Klokkeringingen begynner en time før og ringer fem minutter hver hele og halve time. Klokkene ringer fem minutter før selve gudstjenesten begynner. Dagens kunngjøringer blir lest opp og avsluttes med klokkerbønnen [2.29 nr.3] og 3 klokkeslag. 2.4 Samlingsbønn Denne utgår, da denne blir brukt i ledd Syndsbekjennelse Syndsbekjennelsen plasseres etter ledd 3 Inngangsord og med nådetilsagn 2.8 Dagens bønn Dagens bønn faller bort /utgår Dåp Dåpens plassering anbefales å komme i ledd 2.8, etter ledd 2.7 Gloria Evangelium 1 Modell for vedtak om lokal grunnordning. Sammen for Guds ansikt s

2 Bruk av evangelieprosesjon er ønskelig. Dette er blitt utprøvd flere ganger, og det er med å sette en flott ramme rundt tekstlesingen [leddene 2.9 og 2.11]. Evangelieprosesjonen følger de allerede fastsatte retningslinjer jfr. ordning for hovedgudstjeneste Kunngjøringer Bruken av kunngjøringene her faller ut, og blir brukt i ledd 2.1 Forberedelse. Ved spesielle gudstjenester som for eksempel konfirmasjon, presentasjonsgudstjenester osv. faller det naturlig å ha kunngjøringer som en begynnelse på ledd 2.17 Forbønn for kirken og verden. Vi minnes de døde og ber for de sørgende. Dette kan komme som siste del av forbønn [2.17]. Da faller det naturlig at menigheten reiser seg når vi minnes de som er gått bort Menighetens takkeoffer Plassering av menighetens takkeoffer kan gjøres på følgende måter: a) Offeret tas opp ved å gå rundt alteret under instrumental musikk fra kantor med påfølgende takkebønn før nattverd[2.19] eller b) offeret tas opp ved dørene når en går ut under postludium eller c)offer tas opp i benkene Ved gudstjenester på sykehjemmet blir det ikke tatt opp kollekt. Liturgen selv bestemmer hvilken av de to alternativer som skal brukes Takksigelse og bønn L Stort er troens mysterium A Kristus døde. Kristus stod opp. Kristus skal komme igjen A Ham være ære for kjærligheten som er sterkere enn døden Fader vår Menighetsmøte og MR har vedtatt at Vardø menighet bruker den vanlige/gamle versjonen av Fader vår [2.18 alternativ 2] Fader vår, du som er i himmelen Under ledd 2.21 Nattverdsmåltidet Fredshilsen(Pax) - utvidet L: Guds fred være med dere A: Guds fred være med deg. Vi gir hverandre hånden som tegn på Guds fred Brødsbrytelse: om ønskelig av forrettende prest Under ledd 2.21 Utdeling av nattverd Utdeling av nattverd kan finne plass på følgende måter [veiledning til hoveddelene i gudstjenesten side 8.53] 2

3 Alternativ a: ved alteret (en gruppe om gangen) Dette er den mest brukte bruken av utdeling av nattverd. Menigheten kommer frem og kneler ved alterringen og mottar nattverdet. Alternativ b: ved alteret (kontinuerlig). Denne utdelingsmåten er ikke brukt i Vardø Alternativ c: Andre steder i kirkerommet enn ved alteret(som intiksjon). Denne utdelingsmåten benyttes under ung messe og familiemesser. Da går liturg og medliturg ut i midtgangen med brødet og vinen. Liturgen deler ut brødet og den som mottar brødet dypper det så i vinen, før en inntar måltidet. Alternativ a og c anbefales brukt i Vardø sokn. Liturg bestemmer selv hvilken utdelingsform som skal benyttes under gudstjenesten. Under ledd 2.21 Nattverdsmåltidet og bruken av Agnus Dei Liturgen sier: Kom, for alt er ferdig. Menigheten kommer så frem for å motta nattverdsmåltidet mens de synger Agnus Dei C De enkelte leddene i Gudstjenesten Menighetsrådet har gjort følgende vedtak: Ledd 1 1 Forberedelse Klokkeringing Informasjon om dagens gudstjeneste Samlingsbønn/ Den gamle klokkerbønnen La oss være stille for Gud Tre klokkeslag Ledd 1 Samling og ledd 4 Samlingsbønner [2.6 s ] i vanlig høymesse kommer som ett ledd i begynnelsen av høymessen. Ved andre typer gudstjenester, som for eksempel presentasjonsgudstjeneste, konfirmasjon osv. faller det naturlig å ha kunngjøringer etter preken. Samlingsbønnen faller da ut. Gudstjenesteutvalget(GU) tar stilling til dette sammen med presten. Samlingsbønn ledd 4 er det ønskelig å primært å bruke 2.29 alternativ 3. Herre, jeg er kommet inn i dette ditt hellige hus for å ta imot hva du Gud Fader, min skaper, du Herre Jesus, min frelser, du hellige Ånd, min trøster i liv og død, vil gi meg. Lukk nå opp mitt hjerte ved din hellige Ånd, så jeg kan sørge over mine synder, leve i troen på din nåde og sammen med hele ditt folk fornyes hver dag i et sant og hellig liv. Vi må være åpne for å variere etter ulike temaer i gudstjenestene, dvs. formulere våre egne samlingsbønner. 3

4 - Ledd 2.2 Inngangssalme - Menigheten står under første og siste salme. - Ved vanlig høymesse bruker kantor inngangssalme som preludium eventuelt et koralforspill til inngangssalme ved prosesjon. - Ledd 2.5 Syndsbekjennelse [2.7 s ] Normalt sett brukes alternativ 1[2.35] ved vanlig høymesse/ gudstjeneste. Alternativt kan en benytte de andre alternativer 2-6 s En kan eventuelt også benytte Modell for lokalt utformet syndsbekjennelse [2.37] ved spesielle anledninger. Liturgen står fritt til å bestemme ved gudstjenester utover vanlig høymesse. - Ledd 2.6 Bønnerop Kyrie [2.7,2.39]. Vi benytter den allmenne serie fra Gudstjenestebok for Den Norske Kirke 1977(H77). Kyrie eleison. Gud Fader, miskunne deg Ved barne- og ungdomsgudstjenster kan det alternativt velges andre versjoner av kyrie. GU i samarbeid med prest og kantor tar stilling til det. - Ledd 2.7 Lovsang Gloria:[2.8, 2.41]. Vi benytter den allmenne serie(h77) L/M: Ære være Gud i det høyeste M: og fred på jorden blant mennesker (som Gud har glede i. Ved spesielle anledninger kan alternativ Gloria benyttes [2.41]. Dette i samarbeid mellom Prest og GU. - Ledd II Ordet[2.9] I andre hovedgudstjenester enn høymessen kan det være to lesninger, eller en lesning (Evangeliet). Da kan ledd 10 bibelsk salme/ Salme falle bort. Menigheten står under evangelielesning og sitter under de øvrige lesningene:[2.9. Forklaringstekst til leddene ] - Ledd 2.12 Evangelium [2.10]. Evangelielesningen innledes og avsluttes med Evangelieprosesjon. Evangeliet leses i midtgangen ved 3, eller 4, benkerad. Alternativt leses evangeliet av forrettende prest/ml ved lesepult. I fastetiden kan vi bruke instrumentalmusikk som alternativ til Halleluja salmen. - Ledd 2.14 Trosbekjennelse CREDO: [2.11] kommer umiddelbart etter preken/avslutter preken. Menigheten står under trosbekjennelsen. Dersom det er dåp i gudstjenesten, faller trosbekjennelsen vekk etter preken og blir brukt under dåpen. Normalt sett benyttes den apostoliske trosbekjennelse. Ved spesielle gudstjenester og spesielle høytidsdager kan en benytte den Nikenske [2.12], men aldri ved dåp. - Ledd 2.17 Forbønn for kirken og verden [2.14, 2.45-]. Det er et stort og rikt mangfold av alternative forbønner. Det beste vil være å bruke en fast forbønn, H-77 C Forbønn III s.53 med det tilhørende bønnesvar: Herre, hør vår bønn. En annen mulighet er å benytte alternative 4

5 forbønner s.2.45 med å slå sammen forbønn 1-4 med bønnesvar: Herre, hør vår bønn mellom hvert ledd. - I fastetiden benyttes litaniet(nos 951, H-77 s.59 Litaniet og fastekollekten). - Ved dåp nevnes dåpsbarnet, foreldre og faddere. - Alternativt kan det brukes egne forbønner utarbeidet av forrettende prest. Gjerne i samspill med klokker/ ML. - Menighetssvar til forbønn: Forbønnssvar velges etter de forbønner som velges. - Ledd 2.20 Takksigelse og bønn Fader vår[2.18] benyttes. Den kan enten leses eller synges. Forrettende prest velger alternativ etter gudstjenestens preg sammen med kantor. - Ledd 2.21 Brødsbrytelse[2.19] Når det er brødsbrytelse, sier liturgen: Brødet som vi bryter - Ledd 2.21 Kom for alt er ferdig[2.19] Etter brødsbrytelsen, og hvor presten sier: Kom for alt er ferdig, kommer menigheten frem mens de synger Agnus Dei. - Ledd 2.22 Måltidets avslutning[ ] - Forrettende prest velger en av de fire alternative takkebønner som avslutning av nattverden. - Alternativt kan en bruke takkebønn 2[2.21]: L/ML: Vi takker deg, himmelske Far, for dine velsignede gaver. Vi ber deg at du ved disse gavene vil bevare oss i troen på deg, forene oss i din kjærlighet og stadfeste i oss håpet om det evige liv, for Jesu Kristi skyld. Dette er den gamle takkebønnen som er videreført fra H-77 s Ledd 2.24 Velsignelse Til den vanlige høymesse benyttes den Aronittiske velsignelse[2.22]: Herren velsigne deg og bevare deg Ved familiegudstjenester og andre spesielle gudstjenester kan forrettende prest benytte den Paulinske velsignelse[2.83], og eller dersom det er ønskelig, og faller naturlig, benytte seg av en av de andre tre alternativer[2.83]. Alternativ 1: Den apostoliske velsignelse Vår Herre Jesu Kristi nåde, guds kjærlighet og Den hellige ånds samfunn være med dere alle! + Alternativ 2: Velsign oss Gud Fader. Velsign oss, Guds Sønn. Velsign oss, Guds hellige Ånd. Amen Alternativ 3: Velsignelsen fra Gud, vår skaper, Jesus Kristus, vår frigjører, Og Den hellige ånd, vår livgiver, Være med dere alle. + Amen - Ledd 2.25 Utsendelse Vanligvis brukes formuleringen: Gå i fred. Tjen Herren med glede[2.22]. Eller en kan benytte seg av en av de andre alternativene, eller et annet utsendelsesord som passer til dagens særpreg. Prest gir signal til menigheten at de setter seg etter utsendelsesordene, slik at postludium blir en del av avslutningen. Alternativt kan utsendelsesordene komme som avslutningsord etter postludium D: Menighetens deltakelse i svar og bønner 5

6 Amen etter inngangsord (ledd 3): [2.6]. Nei. Respons etter tekstlesningene: Gud være lovet (ledd 9 12): [ ]. Nei. Den avsluttende delen av bønnene for takkoffer, ledd 18 og 19: [ ]. Nei. Den avsluttende delen av tilsigelsesordet etter utdelingen, ledd 21: [2.20]. Nei. Den avsluttende delen i tre av alternativene til takkebønn etter nattverdmåltidet, i ledd 22: [ ]. Nei E Nattverd - Vin og brød Det benyttes glutenfrie oblater og avalkoholisert rød vin til nattverd. Ved spesielle gudstjenester, som for eksempel ung messe, kan det bakes glutenfritt brød. - Utdelingsmåter [ ] - Ved altergang (en gruppe om gangen) - Andre steder i kirkerommet enn ved alteret som intinksjon (brødet dyppes i vinen). Deles da ut fremfor altertrappen - Sittende mottakelse av brød og vin 2 - Ved større gudstjenester vil det være naturlig å benytte seg av intinksjon(brødet dyppes i vinen) som vanlig praksis. Dette fordi vi ikke har nok kalker, eller andre praktiske grunner. F Dåp - Medvirkning under dåp - Dåpsfamilien inkluderes i dåpen på følgende punkter om ønskelig: - Prosesjon inn: Foreldre og faddere og eventuelt søsken, medliturg(ml) og prest - Fadder eller forelder bærer dåpsbarnet, fadder bærer prosesjonskorset, fadder og eller søsken/nærmeste familie bærer dåpskannen. Dersom det er flere dåpsbarn/kandidater, og det er ønskelig, kan også faddere bære alterlys, blomster og bibelen. - Faddere og/eller eventuelt nærmeste familie leser dåpstekstene - Fadder og/eller nærmeste familie tenner lys i lysgloben 2 På hver gudstjeneste må det gis mulighet til å motta brød og vin sittende. Det kan settes stoler helt fremme ved alteret, og rullestolbrukere kan få plass til å kjøre fram for å motta nattverden. Noen steder er det nødvendig at liturgen og medliturgen går ned og deler ut brød og vin der hvor nattverdsgjestene sitter. Det må legges til rette for at nattverdsgjester med bevegelseshemninger har de samme mulighetene til å delta og opplever seg like mye inkludert i måltidet som alle andre. 6

7 - Faddere og/eller familie kan medvirke med sang, dikt osv etter dåpen - Dåpslys. Dette blir tent i begynnelsen av gudstjenesten til teksten fra Joh 8:12 Jeg er verdens lys. Lyset blir gitt til familien etter endt gudstjeneste. - - Barnets fulle navn blir lest opp under ledd 1.1 Forberedelse, eller når kunngjøringer er lagt til et annet sted under gudstjenesten. - Hvor ofte det kan være dåp i hovedgudstjenesten: Gudstjenesteliste utarbeides for vår/høst med fargekoder for de gudstjenester hvor en kan ha dåp. Gudstjenestelisten blir godkjent i menighetsråd. Gudstjenester hvor det er et særlig preg, slik som konfirmasjonsgudstjeneste, Ung messe, Allehelgen- gudstjeneste, gudstjenester på sykehjem, bots- og bededag osv. faller det naturlig å ikke ha dåp. - Hvor mange dåpsbarn/dåpskandidater det kan være i en gudstjeneste: Normalt ikke mer en fem dåpsbarn/kandidater i en gudstjeneste - Dåp i egen gudstjeneste: Primært sett bør dette legges til gudstjenesten. Men ved behov, og ved særskilte ønsker, kan en legge dåp til utenfor gudstjenesten. F Liturgisk musikk I tiden fremover er det viktig at GU har mulighet til å prøve seg frem i forhold til den nye liturgiske musikk 3 som kirkerådet har utgitt. Samtidig er det viktig at Høymessen har et preg som menigheten gjenkjenner i forhold til de melodivalg som skal være med å prege den lokale grunnordning. GU må få anledning til å jobbe med dette i tiden fremover. I all hovedsak vil en benytte gudstjenesteboken H-77 den allmenne serie, i forbindelse med hovedgudstjenesten. Menighetsrådet har gjort vedtak om musikk til følgende ledd: - Bønnerop Kyrie: H-77 den allmenne serie - Lovsang Gloria: H-77 den allmenne serie - Prefasjonsdialog H-77 den allmenne serie - Prefasjonen: H-77 den allmenne serie - Hellig Sanctus: H-77 den allmenne serie - Herrens innstiftelsesord Verba H-77 den allmenne serie variant A - Du Guds Lam Agnus Dei H-77 den allmenne serie - Halleluja: S Halleluja x 2, eller en passende Halleluja salme - - Trosbekjennelse Credo: Leses/synges. Forrettende liturg bestemmer 3 Liturgisk musikk for Den norske kirke(2011) 7

8 - Menighetssvar (forbønn): Fortrinnsvis bønnesvar fra H-77 C Forbønn III, Herre, hør vår bønn.[s.53] eller annet bønnesvar som er tilpasset gudstjenesten. - Fadervår: Synges eller leses. Forrettende liturg bestemmer - - Velsignelsen: I all hovedsak benyttes liturgisk musikk fra H-77[s.82-83]. Den forrettende liturg bestemmer om den skal synges eller leses. H Medliturg Menighetsrådet har gjort følgende vedtak: - Når medliturg skal benyttes der det er angitt ML/L eller L/ML: I all hovedsak er det ønskelig å benytte ML/L i de ledd dette står oppført, eller hvor det faller naturlig å bruke medliturger i gudstjenesten. - Plan for hvordan medliturgens medvirkning kan utvides: GU utarbeider plan for dette i nærmeste fremtid - - Retningslinjer for medliturgens antrekk (sivilt antrekk eller liturgiske klær): GU er enig om at det bør anskaffes kapper til medliturger. Det må utvises en viss fleksibilitet ovenfor ML i forhold til liturgiske klær. I Bevegelser og handlinger Menighetsrådet har gjort følgende vedtak: - Om menigheten skal stå eller sitte under inngangs- og utgangssalmen, eventuelt også under andre salmer: Menigheten står under første og siste salme, og under Evangelieprosesjon. Menigheten sitter under første og andre tekstlesning. - Inngangs og utgangsprosesjon: Menigheten står - Evangelieprosesjon: Menigheten står 8

9 - Søndagsskoleprosesjon: - - Hvordan ofring skal skje: 1) ved å gå rundt alteret før nattverd, eller ved 2) at kollekt tas opp ved utgang eller 3) at kollekt tas opp ved benkene. - Anledning til lystenning: ja, i lysgloben som står fremme ved altertrappen. Øke fokus på å tenne lys ved å nevne dette i kunngjøringene. Trekke lysgloben tilbake i kirkerommet, slik at den står ved inngangen til kirkerommet. - Frembæring av brød og vin: I utgangspunktet så ofte som det lar seg gjøre ved større gudstjenester. Ellers ikke. J Praktiske forhold og tilrettelegging Menighetsrådet har fattet følgende vedtak: - Rutiner for bruken av kirkerommet før, under og etter gudstjenesten: GU vil utarbeide forslag for dette så snart som mulig. I Vardø/Steilneset/Kiberg bedehuskapell skal alt være klart en halvtime før gudstjenesten begynner. Kirketjener/kirkevert/medliturg deler ut salmebøker til de som kommer. - Universell utforming: GU vil utarbeide en plan for tilrettelegging for at alle kan delta under gudstjenesten. I Vardø kirke har vi lekerom ved inngang, handikap- inngang og teleslynge. Kiberg har tilrettelagt for handikappinngang. Steilneset har ingenting tilrettelagt. - Retningslinjer for privat fotografering og lyd- og bildeopptak under gudstjenesten: Bilder og opptak må ikke være til sjenanse for resten av den gudstjenestefeirende menighet. Presten gir informasjon om dette i for eksempel dåpssamtalen om hvor og hvordan bildetakning kan gjøres. - GU utarbeider retningslinjer så snart som mulig. - Andre faste rutiner ut fra lokalt særpreg og lokale behov: - Det utarbeides en plan for kirkemusikk 9

10 K Retningslinjer for årsplan Menighetsrådet har gjort følgende vedtak: - Hvor ofte en skal feire de ulike typene hovedgudstjenester i menigheten, og i de forskjellige kirkene dersom det er flere: - I Vardø sokn feires det 50 forordnede gudstjenester i året. - Normaltidspunktet for gudstjenesten er søndager kl Det avholdes ca. seks gudstjenester på kveldstid i løpet av året. Dette er Allehelgengudstjenesten, Ung messe, Olsok, 1.advent, Skjærtorsdag og temagudstjenester. - I Vardø sokn feires det gudstjeneste hver søndag, utenom en gang i måneden pga. prestens frisøndag. - Det feires gudstjenester i tidsrommet ca. 15.januar 15.juni og 15.august 31.desember. Om sommeren feires det to gudstjenester, henholdsvis den første og siste helgen i juli. - Olsokgudstjeneste, 29.juli, legges alltid til Steilneset kapell kl Det skal feires 12 familiegudstjenester i året med fokus på barnefamilier. - Det skal feires seks gudstjenester ved Kiberg bedehuskapell. dvs. hver andre måned. - Det avholdes to gudstjenester ved Steilneset kapell i løpet av sommerhalvåret. - Begravelser kan legges til Steilneset kapell hele året. - Dersom det er flere kirker, i hvilken kirke de særskilte høytidsdagene skal feires, og hvordan disse dagene kan veksle fra år til år: - Julaften feires det tre gudstjenester: 1) Vardø sykehjem kl.11.00, 2) Kiberg bedehuskapell kl og Vardø kirke kl juledag feires kl enten i Vardø kirke eller på Hurtigruten. - Palmesøndag feires familiegudstjeneste i Vardø kirke - Skjærtorsdag: kveldsmesse med skriftemål kl i Vardø kirke - Langfredag: Feires i Vardø kirke kl Påskemorgen: Feires i Vardø kirke kl påskedag. 1)Hhøymesse på Vardø sykehjem kl og 2) Andakt på rødekorshytten kl Pinse feires det høymesse i Vardø kirke 10

11 - 17.mai feires ved Vardø sykehjem kl i samarbeid med bymusikken. Tidspunktet for dagen kan variere noe, da det må samkjøres med bymusikken og resten av 17.mai programmet. - Hvordan menighetens trosopplæring skal integreres i gudstjenestefeiringen: Det må utarbeides et årshjul for kirkeåret, hvor de enkelte trosopplæringsinstanser kan integreres med gudstjenestefeiringen. En del av dette er allerede lagt inn, men 9-13Klubben er enda ikke blitt en del av den gudstjenestefeirende menighet. - Det må utarbeides plan for kirkemusikk - Ung messe: Konfirmanter skriver alle bønner, forbønner og preken og hvor de holder hele gudstjenesten. - 4års boken: Inviterer årets fireåringer til å komme til Vardø kirke under familiegudstjeneste - MILK samlinger: En gang i måneden samles MILK ere og ungdomsledere til egen gudstjenestefeiring i Vardø kirke. - Halloween: MILK ere og ungdomsledere holder åpen kirke for barn og unge som går Halloween. Barn og unge blir invitert inn i kirken for lystenning og minnes de døde. - Hvordan en i gudstjenestelivet skal ta hensyn til menighetens planer for diakoni, misjon, kirkemusikk osv.: - Fire ofringer i året til Misjonsprosjektet som for tiden er Madagaskar - Skaperverkets dag egen gudstjeneste - Fastegudstjeneste med invitert gjest - Misjonsgudstjeneste en gang i året - Tema- gudstjeneste - Kirkekoret deltar i gudstjenesten ved forskjellige anledninger - Diakoniens dag?! Med fokus på nestekjærlighet?! - Temagudstjenester: Når det er ønskelig. Gjerne på ettermiddag/kveld Vedlegg: - Struktur for menighetens hovedgudstjeneste(r) tilpasset Vardø menighet. 11

modell for vedtak om lokal grunnordning

modell for vedtak om lokal grunnordning modell for vedtak om lokal grunnordning elektronisk versjon: www.gudstjeneste.no Se forklaringen til de enkelte elementene i avsnittene A K nedenfor i kapitlet «Hvilke avgjørelser skal menighetsrådet ta?»,

Detaljer

Vedtak om lokal grunnordning

Vedtak om lokal grunnordning Vedtak om lokal grunnordning STRUSSHAMN SOKN Forslag til ordning for hovedgudstjeneste lokal grunnordning Strusshamn menighetsråd; 26/06, 12/09 og 17/10-2012. Presentasjon og høring på Menighetsmøte onsdag

Detaljer

Ordning for hovedgudstjeneste Modum menighet

Ordning for hovedgudstjeneste Modum menighet Ordning for hovedgudstjeneste Modum menighet I. Samling 1 Forberedelse Der det er praktisk mulig ønsker vi at: Kirkerommet kan være åpent en stund før gudstjenesten, med anledning til å tenne lys og sitte

Detaljer

I SAMLING 5 SYNDSBEKJENNELSE 1 FORBEREDELSE

I SAMLING 5 SYNDSBEKJENNELSE 1 FORBEREDELSE I SAMLING 1 FORBEREDELSE Klokkeringing til kl 11.00 ML: Informasjon om dagens gudstjeneste og: La oss være stille for Gud Kort stillhet Tre klokkeslag 2 PRELUDIUM og INNGANGSSALME, prosesjon 3 INNGANGSORD

Detaljer

Velfjord og Tosen menighetsråd - vedtak om lokal grunnordning

Velfjord og Tosen menighetsråd - vedtak om lokal grunnordning Velfjord og Tosen menighetsråd - vedtak om lokal grunnordning Velfjord og Tosen sokn Ordning for hovedgudstjeneste lokal grunnordning Vedtatt i Velfjord og Tosen_ menighetsråd 02.09 2015 A Hovedgudstjeneste

Detaljer

Lokal grunnordning for Familiegudstjenester uten nattverd (både «Sprell levende» og «Gubba»):

Lokal grunnordning for Familiegudstjenester uten nattverd (både «Sprell levende» og «Gubba»): Lista sokn FORSLAG sept 2012 Lokal grunnordning for Familiegudstjenester uten nattverd (både «Sprell levende» og «Gubba»): SAMLING Forberedelse Klokkeringing Informasjon/Kunngjøring (evt. på storskjerm)

Detaljer

Lokal grunnordning Borge menighet (Borge og Kjølstad kirker)

Lokal grunnordning Borge menighet (Borge og Kjølstad kirker) 1 Lokal grunnordning Borge menighet (Borge og Kjølstad kirker) Ordning for hovedgudstjeneste lokal grunnordning Vedtatt i Borge menighetsråd 6.juni 2012 A Hovedgudstjeneste Ut fra struktureksemplene (gudstjenestepermen,

Detaljer

Modell for vedtak om lokal grunnordning

Modell for vedtak om lokal grunnordning Modell for vedtak om lokal grunnordning Elektronisk versjon: www.gudstjeneste.no Se forklaringen til de enkelte elementene i avsnittene A K nedenfor i kapitlet «Hvilke avgjørelser skal menighetsrådet ta?»,

Detaljer

Ordning for hovedgudstjeneste Modum menighet

Ordning for hovedgudstjeneste Modum menighet Ordning for hovedgudstjeneste Modum menighet I. Samling 1 Forberedelse Der det er praktisk mulig ønsker vi at: Kirkerommet kan være åpent en stund før gudstjenesten, med anledning til å tenne lys og sitte

Detaljer

Utkast til lokal grunnordning for gudstjenester i Hakadal menighet

Utkast til lokal grunnordning for gudstjenester i Hakadal menighet Utkast til lokal grunnordning for gudstjenester i Hakadal menighet Hakadal menighet opprettet et gudstjenesteutvalg 14. november 2011 for å arbeide frem et forslag til ny lokal grunnordning for gudstjenester

Detaljer

Vedtak om lokal grunnordning

Vedtak om lokal grunnordning Vedtak om lokal grunnordning HEDALEN sokn Ordning for hovedgudstjeneste lokal grunnordning Vedtatt Hedalen menighetsråd 24_/05_/_2012. A Hovedgudstjeneste Ut fra struktureksemplene (gudstjenestepermen,

Detaljer

Hinna sokn, revidert lokal grunnordning 2015

Hinna sokn, revidert lokal grunnordning 2015 Hinna sokn, revidert lokal grunnordning 2015 Vedtatt i Hinna menighetsråd 03.06.2015. Godkjent av Stavanger biskop 24.10.2015 A Hovedgudstjeneste Vi har én grunnstruktur for hovedgudstjenestene, se vedlegg.

Detaljer

Vedtak om lokal grunnordning i Østenstad menighet

Vedtak om lokal grunnordning i Østenstad menighet Vedtak om lokal grunnordning i Østenstad menighet Se forklaringen til de enkelte elementene i avsnittene A K nedenfor i kapitlet «Hvilke avgjørelser skal menighetsrådet ta?», side 27 35. Ordning for hovedgudstjeneste

Detaljer

Foreløpig ordning for Hovedgudstjeneste i Flakstad og Moskenes menigheter. L = Liturg (prest), ML = Medliturg (tekstleser, andre), A = Alle

Foreløpig ordning for Hovedgudstjeneste i Flakstad og Moskenes menigheter. L = Liturg (prest), ML = Medliturg (tekstleser, andre), A = Alle I. SAMLING 1 Forberedelse Foreløpig ordning for Hovedgudstjeneste i Flakstad og Moskenes menigheter L = Liturg (prest), ML = Medliturg (tekstleser, andre), A = Alle Klokkeringing Informasjon om dagens

Detaljer

Lokal grunnordning for Riska sokn

Lokal grunnordning for Riska sokn (forslag til) Lokal grunnordning for Riska sokn Ordning for hovedgudstjeneste Vedtatt iriska menighetsråd / / for perioden 1. søndag i advent 2012 til 1. søndag i advent 2014. 1 A Hovedgudstjeneste Menighetsrådet

Detaljer

Vedtak om lokal grunnordning

Vedtak om lokal grunnordning Vedtak om lokal grunnordning Austmarka sokn Ordning for hovedgudstjeneste lokal grunnordning Vedtatt i Austmarka menighetsråd _30_/_5_/_2012_ A Hovedgudstjeneste Ut fra struktureksemplene (gudstjenestepermen,

Detaljer

Modell for vedtak om lokal grunnordning

Modell for vedtak om lokal grunnordning Modell for vedtak om lokal grunnordning Elektronisk versjon: www.gudstjeneste.no Gudstjenesteutvalgets forslag er her skrevet i BLÅTT. Se forklaringen til de enkelte elementene i avsnittene A K nedenfor

Detaljer

Vedtak om lokal grunnordning

Vedtak om lokal grunnordning Vedtak om lokal grunnordning Ordning for hovedgudstjeneste lokal grunnordning Vedtatt av Østenstad menighetsråd dato 05/09/12 Tidsrom vedtaket gjelder for: Vedtaket gjelder for 2 år fra 1.s.i advent 2012

Detaljer

Hovedgudstjeneste i Holla og Helgen sokn

Hovedgudstjeneste i Holla og Helgen sokn Hovedgudstjeneste i Holla og Helgen sokn Forslag til ordning for hovedgudstjenesten for Holla og Helgen menighet Utarbeidet av liturgiutvalget 28. august 2012.; Revidert ettes gudstjeneste 25. september

Detaljer

Ordning for hovedgudstjeneste

Ordning for hovedgudstjeneste Ordning for hovedgudstjeneste Lokal grunnordning for Klæbu menighet Vedtatt i Klæbu menighetsråd 18.09.2012. A Ordning for hovedgudstjeneste lokal grunnordning for Klæbu menighet. Vedtatt i Klæbu menighetsråd

Detaljer

Saker til menighetsmøte i Fjell menighet 23. september 2012

Saker til menighetsmøte i Fjell menighet 23. september 2012 Saker til menighetsmøte i Fjell menighet 23. september 2012 Menighetsrådet inviterer menighetsmøtet til å uttale seg om tre saker, nemlig forordnede gudstjenester i Fjell, soknegrensene mot Strømsø og

Detaljer

Gudstjeneste uten dåp. Gudstjenester på med eller uten nattverd. med nattverd (Kneling rundt. alterringen) «Forenklet gudstjeneste. Høymesse nattverd»

Gudstjeneste uten dåp. Gudstjenester på med eller uten nattverd. med nattverd (Kneling rundt. alterringen) «Forenklet gudstjeneste. Høymesse nattverd» A Hovedgudstjeneste Menighetsrådet foreslår i alt fire ordninger: Gudstjeneste med dåp og Temagudstjeneste med med eller uten med (Kneling rundt eller uten dåp og med 1 eller uten (Inkl. gudstjenester

Detaljer

Høymesse Gudstjeneste Familiegudstjeneste/familiemesse (Små- og store-gudstjeneste) 2. Gudstjeneste med dåp (og nattverd) 1.

Høymesse Gudstjeneste Familiegudstjeneste/familiemesse (Små- og store-gudstjeneste) 2. Gudstjeneste med dåp (og nattverd) 1. Gudstjenestereformen, Fjell menighet A Hovedgudstjeneste Ut fra struktureksemplene (gudstjenestepermen, side 2.25 2.26) har menighetsrådet vedtatt følgende type(r) hovedgudstjeneste: Høymesse Gudstjeneste

Detaljer

Ny Hovedgudstjeneste i Lambertseter menighet

Ny Hovedgudstjeneste i Lambertseter menighet Ny Hovedgudstjeneste i Lambertseter menighet (L = Liturg, ML = Medliturg, A= Alle) I SAMLING 1. Forberedelse Det bør være stille i kirkerommet ca. 10 min. før gudstjenesten begynner, med mulighet for stille

Detaljer

Søknad 2: Ny ordning for hovedgudstjeneste

Søknad 2: Ny ordning for hovedgudstjeneste Eventuelt: Søknad 2: Ny ordning for hovedgudstjeneste Vedtatt av menighetsråd dato / / Tidsrom søknaden gjelder for: Søknaden gjelder for 4 år fra 1.s.i advent 2016 Hovedgudstjeneste nr 2_, navn: _Familiegudstjenesten

Detaljer

Ordning for hovedgudstjeneste i Tveit kirke

Ordning for hovedgudstjeneste i Tveit kirke Ordning for hovedgudstjeneste i Tveit kirke I. samling 1 Forberedelse Kirkerommet kan være åpent en stund før gudstjenesten, med anledning til å tenne lys og sitte i stillhet, i ettertanke og bønn. Klokkeringing

Detaljer

Søknad 2: Ny ordning for hovedgudstjeneste

Søknad 2: Ny ordning for hovedgudstjeneste Eventuelt: Søknad 2: Ny ordning for hovedgudstjeneste Vedtatt av menighetsråd dato / / Tidsrom søknaden gjelder for: Søknaden gjelder for 4 år fra 1.s.i advent 2016 Hovedgudstjeneste nr 1_, navn: Høymesse

Detaljer

Hovedgudstjeneste I Høymesse - Hakadal kirke 2012

Hovedgudstjeneste I Høymesse - Hakadal kirke 2012 Hovedgudstjeneste I Høymesse - Hakadal kirke 2012 Samling Preludium med prosesjon ( ) Bare prosesjon ved dåp, konfirmasjon, på høytidsdager og spesielle gudstjenester. Nattverdselementene bæres inn og

Detaljer

3 Inngangsord. 4 Samlingsbønn

3 Inngangsord. 4 Samlingsbønn Hellemyr menighet. Lokal grunnordning for gudstjeneste. I. samling 1 Forberedelse Kirkerommet er åpent en stund før gudstjenesten, med anledning til å tenne lys og sitte i stillhet, i ettertanke og bønn.

Detaljer

Forslag fra gudstjenesteutvalget til vedtak om lokal grunnordning 07.10.05

Forslag fra gudstjenesteutvalget til vedtak om lokal grunnordning 07.10.05 Forslag fra gudstjenesteutvalget til vedtak om lokal grunnordning 07.10.05 Ordning for hovedgudstjeneste lokal grunnordning Vedtatt i Bryn menighetsråd././. A Hovedgudstjenester Ut fra struktureksemplene

Detaljer

FYLLINGSDALEN MENIGHET

FYLLINGSDALEN MENIGHET FYLLINGSDALEN MENIGHET ORDNING FOR FAMILIEGUDSTJENESTE (G3) Familiegudstjenestene kan ha dåp eller nattverd, men ikke begge deler. Gudstjenestene bør være korte, ikke over 1 time. L = liturg ML = medliturg

Detaljer

G2 Høsten 2007. 1. Preludium Det synges lovsanger fra kl.16.40 Liturg tar plass bak alteret mot slutten av preludiet. 2.

G2 Høsten 2007. 1. Preludium Det synges lovsanger fra kl.16.40 Liturg tar plass bak alteret mot slutten av preludiet. 2. G2 Høsten 2007 Bønnemøte i Lillesalen fra kl:16:30 1. Preludium Det synges lovsanger fra kl.16.40 Liturg tar plass bak alteret mot slutten av preludiet 2. Nådehilsen Kjære menighet. Nåde være med dere

Detaljer

Gudstjenesteordning 2012

Gudstjenesteordning 2012 DEN NORSKE KIRKE I LINDESNES Gudstjenesteordning 2012 www.lindesnes.kirken.no Hjertelig velkommen til gudstjeneste! I snart 2000 år har den kristne kirke feiret gudstjenester. Formen på denne har variert

Detaljer

Ordning for hovedgudstjeneste

Ordning for hovedgudstjeneste Ordning for hovedgudstjeneste I. samling 1 Forberedelse Kirkerommet kan være åpent en stund før gudstjenesten, med anledning til å tenne lys og sitte i stillhet, i ettertanke og bønn. Klokkeringing Før

Detaljer

ORDNING FOR HOVEDGUDSTJENESTE

ORDNING FOR HOVEDGUDSTJENESTE ORDNING FOR HOVEDGUDSTJENESTE I SAMLING 1 Forberedelse Klokkeringing Informasjon om dagens gudstjeneste La oss være stille for Gud Kort stillhet. Tre klokkeslag 2 Preludium / Inngangssalme 3 Inngangsord

Detaljer

GUDSTJENESTE I FROGNER KIRKE

GUDSTJENESTE I FROGNER KIRKE GUDSTJENESTE I FROGNER KIRKE (Forslag til foreløpig høymesseliturgi) Den norske kirke er inne i en gudstjenestereform, der deler av gudstjenesteordningen (liturgien) er under forandring. Rammene er bestemt

Detaljer

Elverhøy kirke Høymesse med nattverd Søndag 2. okt kl

Elverhøy kirke Høymesse med nattverd Søndag 2. okt kl Elverhøy kirke Høymesse med nattverd Søndag 2. okt. 2016 kl. 11.00 20. søndag i treenighetstiden NRK Radio Velkommen til gudstjeneste i Elverhøy kirke! Bokstaven M - står for menighet A - for alle (liturg

Detaljer

EMNEREGISTER (Bokmål)

EMNEREGISTER (Bokmål) ESI 19062012 (sist oppdatert) GUDSTJENESTE FOR DEN NORSKE KIRKE 2011 EMNEREGISTER (Bokmål) Agnus Dei (Se Du Guds Lam) Alminnelige bestemmelser (for hovedgudstjeneste): Side 2.3 (Innføring); 5.3 5.15 (Bestemmelsene)

Detaljer

Gudstjeneste med dåp og nattverd

Gudstjeneste med dåp og nattverd Gudstjeneste med dåp og nattverd Gudstjenesten er menighetens hoved- samling om Guds ord og sakramentene (dåp og nattverd). I gudstjenesten gir vi uttrykk for vår tro, tilbedelse, takk og bønn. I gudstjenesten

Detaljer

Ordning for SØRGEGUDSTJENESTE (Gudstjeneste ved katastrofer)

Ordning for SØRGEGUDSTJENESTE (Gudstjeneste ved katastrofer) Ordning for SØRGEGUDSTJENESTE (Gudstjeneste ved katastrofer) Fastsatt av Kirkemøtet 1991 som Tillegg til Gudstjenestebok for Den norske kirke I/II 1 Ordningen skal primært være til bruk ved katastrofer

Detaljer

New York. Nådehilsen Nåde være med dere og fred fra Gud, vår Far og Herren, Jesus Kristus.

New York. Nådehilsen Nåde være med dere og fred fra Gud, vår Far og Herren, Jesus Kristus. Gudstjeneste i Sjømannskirken New York SAMLING Informasjon om gudstjenesten og tre bønneslag Preludium Salme Nådehilsen Nåde være med dere og fred fra Gud, vår Far og Herren, Jesus Kristus. Amen! Samlingsbønn

Detaljer

NY GUDSTJENESTEORDNING I ØSTENSTAD KIRKE

NY GUDSTJENESTEORDNING I ØSTENSTAD KIRKE 1 NY GUDSTJENESTEORDNING I ØSTENSTAD KIRKE I SAMLING 1. Forberedelse Informasjon om dagens gudstjeneste v/ klokker. Inneholder: - Fullt navn på dåpsbarna - Om dagens offer og hvordan det samles inn - Om

Detaljer

Struktur. Høymesse. Tjølling kirke. Pr

Struktur. Høymesse. Tjølling kirke. Pr 1 Struktur. Høymesse. Tjølling kirke. Pr. 21.08.2012 SAMLING Forberedelse Inngangssalme Inngangsord Samlingsbønn Bønnerop Kyrie Lovsang Gloria Dåp ORDET Første lesning Andre lesning Evangelium innledes

Detaljer

I. SAMLING. 1. FORBEREDELSE Klokkeringing - uten de avsluttende tre slag. 2. INNGANGSSALME

I. SAMLING. 1. FORBEREDELSE Klokkeringing - uten de avsluttende tre slag. 2. INNGANGSSALME Et eksempel på mal for en ganske kort gudstjeneste etter forslag til ny gudstjeneste for Den norske kirke ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Detaljer

Melodi til Gloria kan variere. Gloria utgår i advents- og fastetiden.

Melodi til Gloria kan variere. Gloria utgår i advents- og fastetiden. EUKARISTIEN DEN HELLIGE MESSE Menighetsagende for SKG-Region Vest. Se Hymnarium for musikk til messeleddene. Menighetssvar med fet skrift. MESSENS INNLEDNING INNTOG MED SALME INNGANGSORD +I Faderens og

Detaljer

Prosesjon ved dåp. og sammen med hele ditt folk fornyes hver dag i et sant og hellig liv. Vardø kirke -

Prosesjon ved dåp. og sammen med hele ditt folk fornyes hver dag i et sant og hellig liv. Vardø kirke - Vardø kirke - Klokkeslett: 11:00 Dag i kirkeåret: Liturgisk farge: Prest: Organist: Kirketjener: Klokker: og sammen med hele ditt folk fornyes hver dag i et sant og hellig liv. La oss være stille for Gud

Detaljer

FYLLINGSDALEN MENIGHET

FYLLINGSDALEN MENIGHET FYLLINGSDALEN MENIGHET ORDNING FOR ALTERNATIV HOVEDGUDSTJENESTE (G2) Ca. 4-6 gudstjenester i året skal følge denne ordninga. L = liturg ML = medliturg A = alle Sist revidert 14.05.2018 Side 1 PRAKTISK

Detaljer

gjennom livet ORDNING FOR HØYMESSEN Menighetene i Folldal 2012 DEN NORSKE KIRKE

gjennom livet ORDNING FOR HØYMESSEN Menighetene i Folldal 2012 DEN NORSKE KIRKE gjennom livet ORDNING FOR HØYMESSEN Menighetene i Folldal 2012 DEN NORSKE KIRKE I SAMLING Klokkeringing Informasjon om dagens gudstjeneste 3 klokkeslag Preludium Inngangssalme (se nummertavle) Inngangsord

Detaljer

FYLLINGSDALEN MENIGHET

FYLLINGSDALEN MENIGHET FYLLINGSDLEN MENIGHET ORDNING FOR LTERNTIV HOVEDGUDSTJENESTE (G2) Ca. 4-6 gudstjenester i året skal følge denne ordninga. L = liturg ML = medliturg = alle Sist revidert 19.11.2015 Side 1 I. SMLING Klokkeringing

Detaljer

GJERPEN, arbeidsutkast pr. jan 12: Ordning for hovedgudstjeneste

GJERPEN, arbeidsutkast pr. jan 12: Ordning for hovedgudstjeneste Fra Gudstjenesteboken 2011 GJERPEN, arbeidsutkast pr. jan 12: Ordning for hovedgudstjeneste Vedtatt av Kirkemøtet 2011. Gjelder fra 1. s. i advent 2011 og tas i bruk senest 1. s. i advent 2012. Innledning

Detaljer

MENIGHETSMØTE FJELLHAMAR MENIGHET

MENIGHETSMØTE FJELLHAMAR MENIGHET MENIGHETSMØTE FJELLHAMAR MENIGHET Tid: Søndag 16. september 2012, etter gudstjenesten Sted: Fjellhamar kirke, Sal F (underetasjen) Saksliste FMM 5/2012: Ny lokal grunnordning for menighetens gudstjenester

Detaljer

ORDNING FOR HOVUDGUDSTENESTA TORPO SOKN 5. Folkemusikkgudsteneste

ORDNING FOR HOVUDGUDSTENESTA TORPO SOKN 5. Folkemusikkgudsteneste ORDNING FOR HOVUDGUDSTENESTA TORPO SOKN 5. Folkemusikkgudsteneste I. SAMLING Klokkeringing Informasjon om gudstenesta i dag. (Evt. Korte kunngjeringar) Informasjonen blir avslutta med: Lat oss vera stille

Detaljer

TIL MENIGHETSMØTET I FROGNER MENIGHET 26. AUGUST

TIL MENIGHETSMØTET I FROGNER MENIGHET 26. AUGUST TIL MENIGHETSMØTET I FROGNER MENIGHET 26. AUGUST 2012 Sak: Gudstjenestereformen forslag til foreløpig lokal grunnordning Dette dokumentet er utarbeidet av gudstjenesteutvalget i Frogner menighet og ble

Detaljer

Kirkerommet er åpent en stund før gudstjenesten, med anledning til å tenne lys, sitte i stillhet, i ettertanke og bønn.

Kirkerommet er åpent en stund før gudstjenesten, med anledning til å tenne lys, sitte i stillhet, i ettertanke og bønn. LOKAL ORDNING FOR GUDSTJENESTE I EIDE KIRKE I SAMLING 1 FORBEREDELSE Kirkerommet er åpent en stund før gudstjenesten, med anledning til å tenne lys, sitte i stillhet, i ettertanke og bønn. Klokkeringing

Detaljer

Høymesse i Oslo domkirke. MAL. Liturgens versjon.

Høymesse i Oslo domkirke. MAL. Liturgens versjon. 1 Høymesse i Oslo domkirke. MAL. Liturgens versjon. Preludium og prosesjon Menigheten reiser seg og blir stående til «amen» etter inngangsordene. Innngangssalme Innledningsord og intimasjon L: I Faderens

Detaljer

Modellen (skjemaet) er hentet fra www.gudstjeneste.no, og er også gjengitt i "Sammen for Guds ansikt" (Kirkerådet 2011), side 63-70.

Modellen (skjemaet) er hentet fra www.gudstjeneste.no, og er også gjengitt i Sammen for Guds ansikt (Kirkerådet 2011), side 63-70. Lokal grunnordning Modellen (skjemaet) er hentet fra www.gudstjeneste.no, og er også gjengitt i "Sammen for Guds ansikt" (Kirkerådet 2011), side 63-70. Frogner sokn, Oslo Ordning for hovedgudstjeneste

Detaljer

HVA INNEHOLDER EN MESSE (OG HVORFOR GJØR VI DET VI GJØR)?

HVA INNEHOLDER EN MESSE (OG HVORFOR GJØR VI DET VI GJØR)? HVA INNEHOLDER EN MESSE (OG HVORFOR GJØR VI DET VI GJØR)? p. Oddvar Moi Først litt generelt om SYMBOLER OG OPPFØRSEL I KIRKEN Når vi går inn og ut av kirken Når vi går inn i kirken, sørger vi for at vi

Detaljer

Ordning for hovedgudstjeneste Vedtatt av Kirkemøtet 2011. Gjelder fra 1. s. i advent 2011 og tas i bruk senest 1. s. i advent 2012.

Ordning for hovedgudstjeneste Vedtatt av Kirkemøtet 2011. Gjelder fra 1. s. i advent 2011 og tas i bruk senest 1. s. i advent 2012. Fra Gudstjenesteboken 2011 Ordning for hovedgudstjeneste Vedtatt av Kirkemøtet 2011. Gjelder fra 1. s. i advent 2011 og tas i bruk senest 1. s. i advent 2012. Innledning s. 02 Ordning for hovedgudstjeneste

Detaljer

1 FORBEREDELSE Kirkerommet er åpent en stund før gudstjenesten, med anledning til å tenne lys, sitte i stillhet, i ettertanke og bønn.

1 FORBEREDELSE Kirkerommet er åpent en stund før gudstjenesten, med anledning til å tenne lys, sitte i stillhet, i ettertanke og bønn. ORDNING FOR HOVEDGUDSTJENESTE FLEKKEFJORD MENIGHET I. SAMLING 1 FORBEREDELSE Kirkerommet er åpent en stund før gudstjenesten, med anledning til å tenne lys, sitte i stillhet, i ettertanke og bønn. Klokkeringing

Detaljer

Hverdagsmesse med musikk

Hverdagsmesse med musikk Hverdagsmesse med musikk Kapellet, Domus Theologica - 1 - Hverdagsmesse Kapellet, Domus Theologica L: Liturg eller leder, ML: Medliturg, M: Menighet, A: Alle Samling Inngangssalme Alle står Inngangsord

Detaljer

ordning for hovedgudstjeneste

ordning for hovedgudstjeneste ordning for hovedgudstjeneste (uten dåp) I. samling 1 Forberedelse og sitte i stillhet, i ettertanke og bønn. 2 Inngangssalme Før inngangssalmen kan det spilles et preludium, normalt som forspill til salmen,

Detaljer

Konfirmantene setter fra seg rosene i vasene. Gi tegn!

Konfirmantene setter fra seg rosene i vasene. Gi tegn! Konfirmasjonsgudstjenester September 2009 Gudstjenesten er et tverrfaglig samarbeid i staben og med ungdomsledere der konfirmantene er hovedpersoner og medvirker også med sang. Ungdomsledere (20-25stk)

Detaljer

Hverdagsmesse med musikk

Hverdagsmesse med musikk Hverdagsmesse med musikk Kapellet, Domus Theologica - 1 - Hverdagsmesse Kapellet, Domus Theologica L: Liturg eller leder, ML: Medliturg, M: Menighet, A: Alle Samling Inngangssalme (kan utgå) Alle står

Detaljer

Klokkeringing / Forberedelse

Klokkeringing / Forberedelse Forslag til grunnordning for hovedgudstjenester i Frogner kirke til behandling på menighetsmøte 8. september 2013 Den grunnleggende strukturen for hovedgudstjenester ligger i høymesseliturgien. Hovedgudstjeneste

Detaljer

HØYMESSEN I PAULUS OG SOFIENBERG MENIGHET

HØYMESSEN I PAULUS OG SOFIENBERG MENIGHET 1 HØYMESSEN I PAULUS OG SOFIENBERG MENIGHET I SAMLING Forberedelse Klokkeringing, avsluttes med 3 slag. Inngangssalme med prosesjon Nådehilsen og Inngangsord Samlingsbønn Enten: A: Hellige Gud, vi er kommet

Detaljer

For så høyt har Gud elsket verden at han ga sin Sønn, den enbårne, for at hver den som tror på ham, ikke skal gå fortapt, men ha evig liv.

For så høyt har Gud elsket verden at han ga sin Sønn, den enbårne, for at hver den som tror på ham, ikke skal gå fortapt, men ha evig liv. DÅP 1. Forberedelse L I Faderens og Sønnens og Den hellige ånds navn. Med takk og glede tar menigheten imot barnet/barna som i dag skal bli døpt i Guds hus. Gud har gitt oss livet og skapt oss til fellesskap

Detaljer

STRUKTUR FOR FAMILIEGUDSTENESTE TIL INFORMASJON I KYRKJELYDANE IMSLAND, VIKEDAL OG SANDEID

STRUKTUR FOR FAMILIEGUDSTENESTE TIL INFORMASJON I KYRKJELYDANE IMSLAND, VIKEDAL OG SANDEID STRUKTUR FOR FAMILIEGUDSTENESTE TIL INFORMASJON I KYRKJELYDANE IMSLAND, VIKEDAL OG SANDEID I. samling 1 Førebuing Kyrkjerommet kan vera ope ei stund før gudstenesta, med høve til å tenna lys og sitja stille,

Detaljer

Veiledning til gudstjenestens hoveddeler Utarbeidet av Kirkerådets sekretariat.

Veiledning til gudstjenestens hoveddeler Utarbeidet av Kirkerådets sekretariat. Fra Gudstjenesteboken 2011 Veiledning til gudstjenestens hoveddeler Utarbeidet av Kirkerådets sekretariat. I. SAMLING I.1 Strukturen i samlingsdelen s. 3 I.2 Samlingsdelen ledd for ledd s. 3 I.3 Særlige

Detaljer

MESSE FOR DE FORFULGTE

MESSE FOR DE FORFULGTE MESSE FOR DE FORFULGTE Etter Den norske kirkes Ordning for hovedgudstjeneste, nærmere bestemt Temagudstjeneste For forfulgte. Om temagudstjeneste, se: Gudstjeneste for Den norske kirke, side 2.105. Om

Detaljer

modell for vedtak om lokal grunnordning

modell for vedtak om lokal grunnordning modell for vedtak om lokal grunnordning elektronisk versjon: www.gudsteneste.no Sjå forklaringa til dei enkelte elementa i avsnitta A K nedanfor i kapittelet «Kva avgjersler skal soknerådet ta?», side

Detaljer

FYLLINGSDALEN MENIGHET

FYLLINGSDALEN MENIGHET FYLLINGSDLEN MENIGHET ORDNING FOR HOVEDGUDSTJENESTE (G1) Sist revidert 30.01.2018 PRKTISK INFORMSJON L = liturg ML = medliturg = alle Toalett i kjelleren. Handicaptoalett i 1. etasje, innerst i kontorfløya.

Detaljer

ORDNING FOR KONFIRMASJONSTIDENS GUDSTJENESTER. Gudstjeneste med presentasjon av menighetens konfirmanter

ORDNING FOR KONFIRMASJONSTIDENS GUDSTJENESTER. Gudstjeneste med presentasjon av menighetens konfirmanter Til KR sept 2019 revidert etter høringen RDa KR 51.1/19 ORDNING FOR KONFIRMASJONSTIDENS GUDSTJENESTER Gudstjeneste med presentasjon av menighetens konfirmanter Ved starten av konfirmasjonstiden presenteres

Detaljer

Ved starten av konfirmasjonstiden fremstilles konfirmantene for menigheten i en gudstjeneste.

Ved starten av konfirmasjonstiden fremstilles konfirmantene for menigheten i en gudstjeneste. Bønner til konfirmasjonstidens gudstjenester Kirkerådet har i februar 2002 i samsvar med reglene for liturgisaker vedtatt nye bønner for gudstjenestene i konfirmasjonstiden som liturgisk forsøkssak. 1.

Detaljer

Tekstbok (KM) Hva kommer senere?

Tekstbok (KM) Hva kommer senere? GUDSTJENESTE FOR DEN NORSKE KIRKE (Perm 1) 1. Innledning 2. Ordning for hovedgudstjeneste (KM) 3. Ordning for dåp to ordninger (KM) 4. Andre ordninger 5. Alminnelige bestemmelser (KM) 6. Gudstjeneste:

Detaljer

Gudstjenestehefte. Gudstjenesteheftet inneholder:

Gudstjenestehefte. Gudstjenesteheftet inneholder: Gudstjenestehefte Navn: Adresse: Tel: Mob: E-post: Gudstjenesteheftet inneholder: 1. De åtte gudstjenestene 2. Hva er det å delta på gudstjeneste? 3. Informasjon om gudstjenesten 4. Gudstjenesteskjemaer

Detaljer

Hverdagsmesse med musikk

Hverdagsmesse med musikk Hverdagsmesse med musikk Kapellet, Domus Theologica - 1 - Hverdagsmesse Kapellet, Domus Theologica L: Liturg eller leder, ML: Medliturg, M: Menighet, A: Alle Samling Inngangssalme (kan utgå) Alle står

Detaljer

el møtt til L = Liturg ML = Medliturg K = Kyrkjelyd Salmenumra heng på veggen Tingnes kirke Strand kirke Skrautvål kyrkje Aurdal kirke Ulnes kyrkje

el møtt til L = Liturg ML = Medliturg K = Kyrkjelyd Salmenumra heng på veggen Tingnes kirke Strand kirke Skrautvål kyrkje Aurdal kirke Ulnes kyrkje Tingnes kirke el møtt til Strand kirke Skrautvål kyrkje Aurdal kirke I Gudstenesta kjem vi saman for å søkja Gud. Gud tener oss, og vi blir rusta til teneste for kvarandre. Gud vil ha fellesskap med oss.

Detaljer

Falkbergetmesse. I Inngang. 1. mai 2014, Røros kirke. Preludium Bergstadkoret: Brursalme for An-Magritt og Johannes

Falkbergetmesse. I Inngang. 1. mai 2014, Røros kirke. Preludium Bergstadkoret: Brursalme for An-Magritt og Johannes Falkbergetmesse 1. mai 2014, Røros kirke L: Liturg M: Menighet A: Alle I Inngang Preludium Bergstadkoret: Brursalme for An-Magritt og Johannes T: Johan Falkberget; M: Tone Hulbækmo Inngangssalme Salmer

Detaljer

ORDNING FOR HOVUDGUDSTENESTA LEVELD SOKN 2. Gudsteneste utan nattverd

ORDNING FOR HOVUDGUDSTENESTA LEVELD SOKN 2. Gudsteneste utan nattverd ORDNING FOR HOVUDGUDSTENESTA LEVELD SOKN 2. Gudsteneste utan nattverd I. SAMLING Klokkeringing Informasjon om gudstenesta i dag. (Evt. Korte kunngjeringar) Informasjonen blir avslutta med: Lat oss vera

Detaljer

Hverdagsmesse. Bymisjonssenteret i Tøyenkirken. Påsketiden

Hverdagsmesse. Bymisjonssenteret i Tøyenkirken. Påsketiden Hverdagsmesse Bymisonssenteret i Tøyenkirken Påsketiden VI SAMLES A: alle P: prest L: liturg Ingangsproseson med salme Alle reiser seg og blir stående Innledningsord P: Nåde være med dere og fred fra Gud,

Detaljer

Lokal grunnordning for Nordreisa Sokn

Lokal grunnordning for Nordreisa Sokn Lokal grunnordning for Nordreisa Sokn Hovedgudstjeneste Høymesse og Høymesse med skriftemål Vedtatt av Nordreisa menighetsråd 14.2.2013 etter biskopens anbefalinger 2 2/3- ordning Høymesse 3 4 Vedtak om

Detaljer

INNGANG: PROSESJONEN KOMMER INN OG ALLE SYNGER: (Første vers gjentas inntil alterbordet er dekket) 2. 3.

INNGANG: PROSESJONEN KOMMER INN OG ALLE SYNGER: (Første vers gjentas inntil alterbordet er dekket) 2. 3. Gudstjeneste for alle i Skoklefall kirke. Lørdag 19. oktober klokka 1300 til 1500 ARBEIDSPROGRAM INNGANG: PROSESJONEN KOMMER INN OG ALLE SYNGER: 1. Kom, la oss samles ved Guds bord : og gjøre det i stand,

Detaljer

Forslag til vedtak om lokal grunnordning

Forslag til vedtak om lokal grunnordning Forslag til vedtak om lokal grunnordning Figgjo menighet, Bogafjell sokn Ordning for hovedgudstjeneste lokal grunnordning Vedtatt i Menighetsutvalg for Figgjo menighet 28.08.2012 og Bogafjell sokneråd??.09.2012.

Detaljer

SØGNE MENIGHETSRÅD. Arkivkode: 312 FASTSETTING AV LOKAL GRUNNORDNING FOR GUDSTJENESTENE I SØGNE MENIGHET Arkivsak 11/00063

SØGNE MENIGHETSRÅD. Arkivkode: 312 FASTSETTING AV LOKAL GRUNNORDNING FOR GUDSTJENESTENE I SØGNE MENIGHET Arkivsak 11/00063 SØGNE MENIGHETSRÅD Arkivkode: 312 FASTSETTING AV LOKAL GRUNNORDNING FOR GUDSTJENESTENE I SØGNE MENIGHET Arkivsak 11/00063 Til behandling i: Møtedato: Saksnr.: Saksbehandler: Menighetsrådet 08.06.11 M029/11

Detaljer

FORBØNN. Innslag som kommer som tillegg til liturgien, kan plasseres etter ledd 8 Forbønn.

FORBØNN. Innslag som kommer som tillegg til liturgien, kan plasseres etter ledd 8 Forbønn. FORBØNN ORDNING FOR Forbønn for borgerlig inngått ekteskap I løpet av handlingen kan det gis rom for medvirkning av ulike slag. Det kan være medvirkning fra festfølget ved enkelte av de liturgiske ledd,

Detaljer

En slik tekst har sekundær karakter. Det vil si at den kan egentlig ikke skrives før liturgien og alminnelige bestemmelser er ferdig utformet.

En slik tekst har sekundær karakter. Det vil si at den kan egentlig ikke skrives før liturgien og alminnelige bestemmelser er ferdig utformet. DEN NORSKE KIRKE KR 49/10 Kirkerådet, Mellomkirkelig råd, Samisk kirkeråd Oslo, 15.-17. september 2010 Saksbehandler: Sindre Eide Referanser: Saksdokumenter: Gudstjenestereformen - Veiledning Sammendrag

Detaljer

DÅPEN - ett barn INNLEDNING ORDETS GUDSTJENESTE EVANGELIUM. Presten mottar dåpsbarnet og familien.

DÅPEN - ett barn INNLEDNING ORDETS GUDSTJENESTE EVANGELIUM. Presten mottar dåpsbarnet og familien. INNLEDNING DÅPEN - ett barn Presten mottar dåpsbarnet og familien. Presten: Vi er samlet her for å feire det store under at et nytt menneske er født. Denne begivenheten får oss til å stanse opp, den stiller

Detaljer

BEGRAVELSEN BEGRAVELSESRITUALET

BEGRAVELSEN BEGRAVELSESRITUALET BEGRAVELSEN Ved begravelsen overlater Kirken den døde i Skaperens hender og ber om at Jesu død og oppstandelse må fullbyrdes i det mennesket som Gud har skapt i sitt bilde og bestemt til evig liv. Gudstjenesten

Detaljer

Forbønn for borgerlig inngått ekteskap 2017

Forbønn for borgerlig inngått ekteskap 2017 KM 06/17 Ordning for Forbønn for borgerlig inngått ekteskap 2017 Forbønn for borgerlig inngått ekteskap 2017 I løpet av handlingen kan det gis rom for medvirkning av ulike slag. Det kan være medvirkning

Detaljer

HØYMESSE. I Røros menighet benyttes både norsk og sørsamisk. Den sørsamiske tekstvarianten til Herrens bønn. Salmene annonseres også på salmetavlen.

HØYMESSE. I Røros menighet benyttes både norsk og sørsamisk. Den sørsamiske tekstvarianten til Herrens bønn. Salmene annonseres også på salmetavlen. HØYMESSE I fastetiden utelates lovsangen Gloria og alle halleluja-ledd. Litaniet (NoS 951) benyttes som forbønn. Følgende forkortelser benyttes i heftet: L Liturg ML Medliturg M Menighet A Alle Salmene

Detaljer

Alminnelige bestemmelser for hovedgudstjenesten

Alminnelige bestemmelser for hovedgudstjenesten Alminnelige bestemmelser for hovedgudstjenesten Fastsatt av Kirkemøtet xxxxx i medhold av kongelig resolusjon 13. oktober 2006 med hjemmel i Kongeriket Norges Grundlov 17. mai 1814 16. A Innledning B Bestemmelser

Detaljer

Innleiande ritar. Syndevedkjenninga

Innleiande ritar. Syndevedkjenninga Norsk Den hellige Messe Innledende riter I Faderens og Sønnens og Den Hellige Ånds navn. Vår Herres Jesu Kristi nåde, Guds kjærlighet og Den Hellige Ånds samfunn være med dere alle. Og med din ånd. Nynorsk

Detaljer

Ordning for hovedgudstjenesten

Ordning for hovedgudstjenesten Ordning for hovedgudstjenesten I. samling 1 Forberedelse Vi ønsker å ha et forholdsvis stille kirkerom før gudstjenesten, i alle fall de siste 15 minuttene før gudstjenesten starter, med anledning til

Detaljer

Den hellige messe. I den hellige messe vil vi: tilbe Gud, lovprise Gud, takke Gud for alle hans velgjerninger, sone for våre synder.

Den hellige messe. I den hellige messe vil vi: tilbe Gud, lovprise Gud, takke Gud for alle hans velgjerninger, sone for våre synder. Den hellige messe I den hellige messe vil vi: tilbe Gud, lovprise Gud, takke Gud for alle hans velgjerninger, sone for våre synder. Vi vil be om nåde og velsignelse fra Jesu korsoffer for oss selv og for

Detaljer

Ordning for nattverd... 2. Hva nattverden er... 2. Nattverden i Luthers lille katekisme... 2. Noen praktiske råd... 3. Nattverdhandlingen...

Ordning for nattverd... 2. Hva nattverden er... 2. Nattverden i Luthers lille katekisme... 2. Noen praktiske råd... 3. Nattverdhandlingen... ORDNING FOR NATTVERD BOKMÅ INNHOD Ordning for nattverd... 2 Hva nattverden er... 2 Nattverden i uthers lille katekisme... 2 Noen praktiske råd... 3 Nattverdhandlingen... 5 1. Innbydelse... 5 2. Innstiftelsesordene...

Detaljer

De følgende tekstene leses gjerne av en fra dåpsfølget eller av en annen medliturg.

De følgende tekstene leses gjerne av en fra dåpsfølget eller av en annen medliturg. MENIGHETSRÅDET I BORGE MENIGHET HAR (12.10.11) VEDTATT FØLGENDE: Ordning for Dåp i hovedgudstjenesten I MOTTAKELSE TIL DÅP En dåpssalme synges enten her, før forsakelsen og troen eller som avslutning på

Detaljer

Alminnelige bestemmelser for Ordning for hovedgudstjeneste Vedtatt av Kirkemøtet Bestemmelsene tas i bruk innen 1. søndag i advent 2020.

Alminnelige bestemmelser for Ordning for hovedgudstjeneste Vedtatt av Kirkemøtet Bestemmelsene tas i bruk innen 1. søndag i advent 2020. Alminnelige bestemmelser for Ordning for hovedgudstjeneste Vedtatt av Kirkemøtet 2019. Bestemmelsene tas i bruk innen 1. søndag i advent 2020. Alminnelige bestemmelser for Ordning for hovedgudstjeneste

Detaljer

1. ORDNING FOR FORENKLA GUDSTENESTE UTAN NATTVERD

1. ORDNING FOR FORENKLA GUDSTENESTE UTAN NATTVERD 1. ORDNING FOR FORENKLA GUDSTENESTE UTAN NATTVERD I. SAMLING 1. FØREBUING Kyrkjerommet er ope ein halv time før gudstenesta, med høve til å tenna lys, sitja stille i ettertanke og bøn. Ei krukke for skrivne

Detaljer