Gudstjeneste uten dåp. Gudstjenester på med eller uten nattverd. med nattverd (Kneling rundt. alterringen) «Forenklet gudstjeneste. Høymesse nattverd»

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Gudstjeneste uten dåp. Gudstjenester på med eller uten nattverd. med nattverd (Kneling rundt. alterringen) «Forenklet gudstjeneste. Høymesse nattverd»"

Transkript

1 A Hovedgudstjeneste Menighetsrådet foreslår i alt fire ordninger: Gudstjeneste med dåp og Temagudstjeneste med med eller uten med (Kneling rundt eller uten dåp og med 1 eller uten (Inkl. gudstjenester ifm. trosopplæring og familiegudstjenester) ORDO «Forenklet gudstjeneste med «Forenklet gudstjeneste Følger den ordning som Høymesse» med» passer, etter tradisjon Kan også følge ordningen «forenklet gudstjeneste uten» 1 Høytidsdager: 1..juledag, 1.påskedag, 1.pinsedag, Maria budskapsdag og ev. Allehelgensdagsfest.

2 B Gangen i gudstjenesten Samling Gudstjeneste med dåp Temagudstjeneste med og med eller uten med. (Kneling eller uten dåp og med 2 rundt eller uten Ledd 1 Samling Samling Samling Samling Klokkeringing Klokkeringing Klokkeringing Klokkeringing Info om dagens Info om dagens Info om dagens Info om dagens gudstjeneste og gudstjeneste og gudstjeneste og gudstjeneste og kunngjøringer kunngjøringer kunngjøringer kunngjøringer 3 klokkeslag 3 klokkeslag 3 klokkeslag 3 klokkeslag

3 Gudstjeneste med dåp Temagudstjeneste med og med eller uten med. (Kneling eller uten dåp og med 2 rundt eller uten Prosesjon når det er Evt. prosesjon Prosesjon når det er dåp, kan også være når det ikke er dåp Evt. prosesjon dåp, kan også være når det ikke er dåp. Ledd 2 Inngangssalme Inngangssalme Inngangssalme Inngangssalme Ledd 3 Inngangsord Inngangsord Inngangsord Inngangsord Ledd 4 Samlingsbønn Samlingsbønn Samlingsbønn Samlingsbønn Ledd 6 Kyrie Kyrie Kyrie Kyrie Ledd 7 Lovsang (Gloria) Lovsang (Gloria) Lovsang (Gloria) Lovsang (Gloria) Dåp Dåp dåp, dåp Ledd 8 Dagens bønn kan leses, tekstene

4 Gudstjeneste med dåp Temagudstjeneste med og med eller uten med. (Kneling eller uten dåp og med 2 rundt eller uten kommer

5 Ordet Gudstjeneste med dåp Temagudstjeneste med og med eller uten med. (Kneling eller uten dåp og med rundt eller uten Ledd 9 Første lesning Første lesning Kan utelates Første lesning Ledd 10 Salme /Bibelsk Salme / Bibelsk Salme/Bibelsk Salme /Bibelsk salme/kor salme/kor salme/kor salme/kor Kan også utelates og Kan også utelates og Utelates når bare Kan også utelates erstattes av kort erstattes av kort Evangelium leses og erstattes av kort stillhet stillhet stillhet Ledd 11 Andre lesning kan Andre lesning utelates Ledd 12 Evangelium Evangelium Evangelium Evangelium

6 Ledd 13 Preken Preken Preken Preken Ledd 14 Trosbekjennelse faller bort her ved dåp Trosbekjennelse Trosbekjennelse faller bort her ved dåp Trosbekjennelse faller bort her ved dåp Ledd 15 Salme Salme Salme Salme

7 Forbønn Gudstjeneste med dåp Temagudstjeneste med og med eller uten med (Kneling eller uten dåp og med rundt eller uten Ledd 16 Syndsbekjennelse - Syndsbekjennelse - Syndsbekjennelse - Syndsbekjennelse - Løftesord Løftesord Løftesord Løftesord Ledd 17 Forbønn Forbønn Forbønn Forbønn Fastetiden: litani Fastetiden: litani Fastetiden: litani Fastetiden: litani Etter forbønn: her Etter forbønn: her Etter forbønn: her Etter forbønn: her minnes vi de som har minnes vi de som har minnes vi de som har minnes vi de som gått bort siden sist gått bort siden sist gått bort siden sist har gått bort siden sist Ledd 18 Takkoffer Takkoffer Takkoffer Takkoffer

8 Takkebønn Takkebønn Takkebønn Takkebønn

9 Nattverd Gudstjeneste med dåp Temagudstjeneste med og med eller uten med. (Kneling eller uten dåp og med rundt eller uten Ledd 19 Nattverd Nattverd Nattverd Nattverd Sendelse Ledd 24 Salme Salme Salme Salme Ledd 25 Velsignelse Velsignelse Velsignelse Velsignelse Ledd 26 Utsendelse Utsendelse Utsendelse Utsendelse Postludium Postludium Postludium Postludium

10 C De enkelte ledd Sørum gudstjenesteutvalg forslag til lokal grunnordning 18. mai 2012 «Gudstjenesten skal i sin helhet med sine tekster, salmer og forkynnelse bygge på kirkens bekjennelsesskrifter» Gudstjeneste med dåp og med eller uten ORDO «Forenklet gudstjeneste med» Kan også følge ordningen «forenklet gudstjeneste uten» Temagudstjeneste med med (Kneling rundt eller uten dåp og med 3 «Forenklet gudstjeneste med» eller uten Følger den ordning som passer, etter tradisjon (Dåp og når det passer) «Høymesse» 3 Høytidsdager: 1. juledag, 1. påskedag, 1. pinsedag, Maria budskapsdag og ev. Allehelgensdagsfest.

11 Samling Gudstjeneste med dåp og med Temagudstjeneste med eller med eller uten. (Kneling rundt uten dåp og med eller uten Ledd 1 Innledende klokkeringing Innledende klokkeringing Innledende klokkeringing Innledende klokkeringing Forberedelse Info om dagens Info om dagens gudstjeneste Info om dagens gudstjeneste Info om dagens gudstjeneste og og kunngjøringer og kunngjøringer gudstjeneste og kunngjøringer kunngjøringer 3 klokkeslag 3 klokkeslag 3 klokkeslag 3 klokkeslag Inngangsprosesjon og inngangsmusikk Prosesjon når det er dåp, Prosesjon når det er dåp, kan også være når det ikke Evt. prosesjon Evt. prosesjon kan også være når det er dåp. ikke er dåp.

12 Gudstjeneste med dåp og Temagudstjeneste med eller med eller uten med. (Kneling rundt uten dåp og med eller uten Ledd 2 Menigheten sitter under Menigheten sitter under Menigheten sitter under Menigheten sitter Inngangssalme salmen salmen salmen under salmen Ledd 3 Avgjøres av liturgen Avgjøres av liturgen Avgjøres av liturgen Avgjøres av liturgen Inngangsord G.utv. ønsker at fortrinnsvis G.utv. ønsker at G.utv. ønsker at fortrinnsvis G.utv. ønsker at vedlegg 2 alternativ 2 eller 3 benyttes. fortrinnsvis alternativ 2 alternativ 2 eller 3 benyttes. fortrinnsvis alternativ Treenigheten bør nevnes eller 3 benyttes. Treenigheten bør nevnes 2 eller 3 benyttes. «Amen» utelates etter Treenigheten bør nevnes «Amen» utelates etter Treenigheten bør inngangsord «Amen» utelates etter inngangsord nevnes inngangsord «Amen» utelates etter inngangsord Ledd 4 Fortrinnsvis nr. 1, 2,3,4 Fortrinnsvis nr. 1, 2,3,4 Fortrinnsvis nr. 1, 2,3,4 eller 9 Fortrinnsvis nr. 1, 2,3,4 Samlingsbønn eller 9 eller 9 Nr 5 kan brukes når eller 9 vedlegg 3 Bønnen bes av medliturg Bønnen bes av medliturg gudstjenesten er spesielt lagt Bønnen bes av eller liturg eller liturg opp for barn. medliturg eller liturg Bønnen bes av medliturg eller liturg

13 Ledd 5 Syndsbekjennelse Gudstjeneste med dåp og Temagudstjeneste med eller med eller uten med (Kneling rundt uten dåp og med eller uten Flyttet til ledd 16 Flyttet til ledd 16 Flyttet til ledd 16 Flyttet til ledd 16 Ledd 6 Fortrinnsvis nr. 2 Fortrinnsvis nr. 2 Fortrinnsvis nr. 2 Fortrinnsvis nr. 2 Kyrie Kyrie kan utelates ved Vurderes på nytt når nye Vurderes på nytt når nye Vurderes på nytt når vedlegg 6 gudstjenester uten alternativer kommer alternativer kommer nye alternativer Vurderes på nytt når nye Musikalsk alternativ velges Musikalsk alternativ velges til kommer alternativer kommer til høsten høsten Musikalsk alternativ Musikalsk alternativ velges velges til høsten til høsten

14 Gudstjeneste med dåp og Temagudstjeneste med eller med eller uten med. (Kneling rundt uten dåp og med eller uten Ledd 7 Nr. 2 eller 3 Nr. 2 eller 3 Nr. 2 eller 3 Nr. 2 eller 3 Lovsang (Gloria) Kan også bruke nr 7 kort Kan også bruke nr 7 kort Kan også bruke nr 7 kort eller Kan også bruke nr 7 vedlegg 7 eller lang del. eller lang del. lang del. kort eller lang del. Evt. kan det velges en Evt. kan det velges en Evt. kan det velges en Evt. kan det velges en sang/lovsang som passer til sang/lovsang som passer til sang/lovsang som passer til sang/lovsang som gudstjenestens særpreg. gudstjenestens særpreg gudstjenestens særpreg. passer til gudstj.særpr. Faller bort i fastetiden. Faller bort i fastetiden. Faller bort i fastetiden. Faller bort i fastetiden. Musikalsk alternativ velges Musikalsk alternativ velges Musikalsk alternativ velges til Musikalsk alternativ til høsten til høsten høsten velges til høsten Dåp Dåp gjennomføres som nå Ingen dåp Når det er dåp, gjennomføres Når det er dåp, Det vil bli gjennomført Antall dåp forsøkes En gudstjeneste i måneden den som nå gjennomføres den som en forsøksordning begrenset til 2-3 pr fra sept. mai er uten dåp Antall dåp forsøkes begrenset nå høsten 2012 med to gudstjeneste, maks 4 til 2-3 pr gudstjeneste, maks 4 Antall dåp forsøkes egne Dåpsbarnets fulle navn Dåpsbarnets fulle navn leses begrenset til 2-3 pr dåpsgudstjenester leses under kunngjøringene under kunngjøringene gudstjeneste, maks 4

15 Gudstjeneste med dåp og Temagudstjeneste med eller med eller uten med. (Kneling rundt uten dåp og med eller uten Medvirkning av Medvirkning av dåpsfamilier Dåpsbarnets fulle navn dåpsfamilier Bruk av dåpslys leses under Bruk av dåpslys kunngjøringene. Medvirkning av dåpsfamilier. Bruk av dåpslys Ledd 8 Dagens bønn Faller bort Faller bort Faller bort Dagens bønn kan leses, tekstene kommer

16 Ordet Ledd 9 Første lesning Ledd 10 Salme Ledd 11 Andre lesning Gudstjeneste med dåp og med eller uten Menigheten sitter Respons: Gud være lovet. Salme /bibelsk salme/ kor Kan også utelates og erstattes av kort stillhet Temagudstjeneste med eller med. (Kneling rundt uten dåp og med eller uten Menigheten sitter Respons: Gud være lovet. Salme /bibelsk salme/kor Kan også utelates og erstattes av kort stillhet Kan utelates ved temagudstjenester. Som hovedregel utelates ved gudstjenester tilrettelagt for barn og unge Utelates når Evangelium er eneste lesning Når første og/eller andre lesning leses: Salme /kor Kan også utelates og erstattes av kort stillhet Utelates Utelates Kan utelates ved temagudstjenester Som hovedregel utelates ved Menigheten sitter Respons: Gud være lovet. Salme /bibelsk salme/kor Kan også utelates og erstattes av kort stillhet Menigheten sitter

17 gudstjenester tilrettelagt for barn og unge

18 Ledd 12 Evangelium Ledd 13 Preken Gudstjeneste med dåp og med eller uten Menigheten står Det synges salme eller Halleluja-vers Musikalsk alternativ velges til høsten Hallelujavers faller bort eller erstattes av en salme i fastetiden Temagudstjeneste med eller med. (Kneling rundt uten dåp og med eller uten Menigheten står Det synges salme eller Halleluja-vers Musikalsk alternativ velges til høsten Hallelujavers faller bort eller erstattes av en salme i fastetiden Menigheten står Menigheten står Det synges salme eller Det synges salme eller Halleluja-vers Halleluja-vers Musikalsk alternativ velges til Musikalsk alternativ høsten velges til høsten Hallelujavers faller bort eller Hallelujavers faller erstattes av en salme i bort eller erstattes av fastetiden en salme i fastetiden Ved gudstjenester spesielt tilrettelagt for barn kan det leses en fortellingstekst Preken Preken Preken Preken

19 Gudstjeneste med dåp og Temagudstjeneste med eller med eller uten. med. (Kneling rundt uten dåp og med eller uten Ledd 14 Fortrinnsvis Apostolicum Fortrinnsvis Apostolicum Fortrinnsvis Apostolicum Fortrinnsvis Trosbekjennelse Leses Leses Leses Apostolicum. Vedlegg 9 Ved dåp faller Ved dåp faller Leses trosbekjennelsen bort her, trosbekjennelsen bort her, den Ved dåp faller den inngår som et ledd inngår som et ledd under trosbekjennelsen bort under dåpen dåpen her, den inngår som et ledd under dåpen Ledd 15 Salme

20 Forbønn Gudstjeneste med dåp og med Temagudstjeneste med eller med eller uten. (Kneling rundt uten dåp og med eller uten Ledd 16 Som hovedregel nr. 6 Som hovedregel nr. 6 Som hovedregel nr. 6 Som hovedregel nr. 6 Syndsbekjennelse Løftesord: Avgjøres av Løftesord: Avgjøres av Fortrinnsvis nr. 3 når Løftesord: Avgjøres av vedlegg 4 liturgen liturgen gudstjenesten er spesielt lagt liturgen opp for barn Løftesord: Avgjøres av liturgen Ledd 17 Det legges opp til valgfrihet Det legges opp til valgfrihet Det bør fortrinnsvis brukes Det legges opp til Forbønn for kirken for gudstjenestegruppe og for gudstjenestegruppe og bønnevandring i gudstjenester valgfrihet for og verden liturg i valg av alternativer. liturg i valg av alternativer. spesielt tilrettelagt for barn. gudstjenestegruppe og Lokal utforming av Lokal utforming av Det legges opp til valgfrihet for liturg i valg av forbønnen gjøres så langt forbønnen gjøres så langt gudstjenestegruppe og liturg i alternativer. det er mulig, gjerne i det er mulig, gjerne i valg av alternativer. Lokal utforming av kombinasjon med en av de kombinasjon med en av de Lokal utforming av forbønnen forbønnen gjøres så faste alternativene. faste alternativene. gjøres så langt det er mulig, langt det er mulig, Ved spesielle anledninger er Ved spesielle anledninger er gjerne i kombinasjon med en gjerne i kombinasjon det mulighet for å be på det mulighet for å be på av de faste alternativene. med en av de faste

21 Gudstjeneste med dåp og med Temagudstjeneste med eller med eller uten. (Kneling rundt uten dåp og med eller uten forskjellige språk. forskjellige språk. Ved spesielle anledninger er alternativene. Det bes for dåpsbarn og Det bes for dåpsbarn og det mulighet for å be på Ved spesielle deres foreldre. deres foreldre. forskjellige språk anledninger er det (Bønnesvar fortrinnsvis (Bønnesvar fortrinnsvis Det bes for dåpsbarn og deres mulighet for å be på «Herre hør vår bønn») «Herre hør vår bønn») foreldre. forskjellige språk. Det er ønskelig at medliturg Det er ønskelig at medliturg (Bønnesvar fortrinnsvis «Herre Det bes for dåpsbarn leser forbønnen sammen leser forbønnen hør vår bønn») og deres foreldre med liturg. sammen med liturg Det er ønskelig at medliturg (Bønnesvar fortrinnsvis Fastetiden: litani Fastetiden: litani leser forbønnen sammen med «Herre hør vår bønn») liturg. Det er ønskelig at Fastetiden: litani. medliturg leser forbønnen sammen med liturg. Fastetiden: litani. Etter forbønn: Her minnes Etter forbønn: Her minnes Etter forbønn: Her minnes vi Etter forbønn: Her vi de som har gått bort vi de som har gått bort de som har gått bort siden sist minnes vi de som har siden sist siden sist gått bort siden sist

22 Gudstjeneste med dåp og med Temagudstjeneste med eller med eller uten. (Kneling rundt uten dåp og med eller uten

23 Gudstjeneste med dåp og Temagudstjeneste med eller med eller uten. med. (Kneling rundt uten dåp og med eller uten Ledd 18 Menighetens takkoffer Menighetens takkoffer Form på menighetens Menighetens takkoffer Takkoffer samles inn fortrinnsvis i samles inn fortrinnsvis i takkoffer avgjøres av samles inn fortrinnsvis benkeradene, under en benkeradene, under en gudstjenestegruppe/liturg i benkeradene, under salme, evt. orgelspill/kor salme, evt. orgelspill/kor /organist en salme, evt. orgelspill/kor. Liturgen leser takkebønnen Liturgen leser takkebønnen Liturgen leser takkebønnen Liturgen leser takkebønnen

24 Nattverd Gudstjeneste med dåp og Temagudstjeneste med eller med eller uten med (Kneling rundt uten dåp og med eller uten Ledd 19 Noen gudstjenester i året Vin og brød settes på Kan være noen gudstjenester i uten alteret før gudstjenesten året uten Vin og brød settes på Forberedelse av Vin og brød settes på starter Vin og brød settes på alteret alteret før måltidet alteret før gudstjenesten før gudstjenesten starter gudstjenesten starter starter

25 Gudstjeneste med dåp og Temagudstjeneste med eller med eller uten med (Kneling rundt uten dåp og med eller uten Ledd 20 Musikalsk alternativ til Musikalsk alternativ til Musikalsk alternativ til hilsen Musikalsk alternativ til Takksigelse og bønn hilsen prefasjonsdialog hilsen prefasjonsdialog prefasjonsdialog velges til hilsen prefasjonsdialog velges til høsten velges til høsten høsten velges til høsten Liturgen avgjør om leddet Liturgen avgjør om leddet Liturgen avgjør om leddet «Troens mysterium «Troens mysterium etc.» «Troens mysterium etc.» «Troens mysterium etc.» skal etc.» skal være med. skal være med. skal være med. være med. Vår Far (ny oversettelse) Vår Far (ny oversettelse) Vår Far (ny oversettelse) Vår Far (ny Kan leses eller synges Kan leses eller synges Kan leses eller synges oversettelse) Kan leses eller synges Ledd 21 Siste del av fredshilsenen Siste del av fredshilsenen Siste del av fredshilsenen Siste del av Fredshilsen benyttes ikke benyttes ikke benyttes ikke fredshilsenen benyttes ikke

26 Gudstjeneste med dåp og Temagudstjeneste med eller med eller uten med (Kneling rundt uten dåp og med eller uten Ledd 22 Fortrinnsvis med Fortrinnsvis med Nattverd med intinksjon eller Nattverd med Måltidet intinksjon kneling rundt alterringen. ved kneling rundt alterringen. intinksjon eller ved Leddet «Brødsbrytelse» Tilrettelegging for de som Leddet «Brødsbrytelse» kneling rundt avgjøres av liturgen trenger det. avgjøres av liturgen alterringen. «Kom, for alt er Leddet «Brødsbrytelse» «Kom, for alt er Leddet ferdig»avgjøres av liturgen. avgjøres av liturgen. ferdig»avgjøres av liturgen. «Brødsbrytelse» Siste del av «Kom, for alt er Siste del av tilsigelsesordene avgjøres av liturgen tilsigelsesordene «Han ferdig»avgjøres av liturgen «Han styrke oss og holde oss «Kom, for alt er ferdig» styrke oss og holde oss Siste del av oppe i en sann tro til det evige avgjøres av liturgen. oppe i en sann tro til det tilsigelsesordene «Han liv» leses av liturgen. Siste del av evige liv» leses av liturgen. styrke oss og holde oss Musikalsk alternativ til «Du tilsigelsesordene «Han Musikalsk alternativ til «Du oppe i en sann tro til det Guds Lam» velges til høsten. styrke oss og holde oss Guds Lam» velges til høsten evige liv» leses av liturgen. Vin: alkoholfritt oppe i en sann tro til Vin: alkoholfritt Musikalsk alternativ til «Du Brød: glutenfritt det evige liv» leses av Brød: glutenfritt Guds Lam» velges til høsten liturgen.

27 Gudstjeneste med dåp og Temagudstjeneste med eller med eller uten med (Kneling rundt uten dåp og med eller uten Vin: alkoholfritt Musikalsk alternativ til Brød: glutenfritt «Du Guds Lam» velges til høsten Vin: alkoholfritt Brød: glutenfritt Ledd 23 Takkebønn velges av Takkebønn velges av Takkebønn velges av Takkebønn velges av Måltidets avslutning liturg/gudstjenestegruppe liturg/gudstjenestegruppe liturg/gudstjenestegruppe, evt. liturg/gudstjeneste- utformes lokalt gruppe

28 Sendelse Gudstjeneste med dåp og med eller uten. Ledd 24 Salme, kan synges stående Salme En kjent salme, bør vanligvis ikke synge mer enn 2-3 vers Temagudstjeneste med eller med (Kneling rundt uten dåp og med eller uten Salme, kan synges stående En kjent salme, bør vanligvis ikke synge mer enn 2-3 vers Salme, kan synges stående Salme, kan synges En kjent salme, bør vanligvis stående ikke synge mer enn 2-3 vers En kjent salme, bør vanligvis ikke synge mer enn 2-3 vers Ledd 25 Velsignelse Fortrinnsvis den aronittiske Fortrinnsvis den aronittiske Kan benytte den aronittiske, evt. et annet egnet Fortrinnsvis den aronittiske vedlegg 11 velsignelsesord Ledd 26 Utsendelse vedlegg12 «Gå i fred og tjen Herren med glede» Kan kombineres, evt. erstattes, med ord som passer til dagens særpreg «Gå i fred og tjen Herren med glede» Kan kombineres, evt. erstattes, med ord som passer til dagens særpreg «Gå i fred og tjen Herren med glede» Kan kombineres, evt. erstattes, med ord som passer til dagens særpreg «Gå i fred og tjen Herren med glede» Kan kombineres, evt. erstattes, med ord som passer til dagens særpreg Postludium Postludium Postludium Postludium Postludium

29 Det er lagt opp til valgfrihet under mange av leddene i gudstjenesten. Da er det opp til liturg/gudstjenestegruppe/organist å velge det som passer best i den enkelte gudstjeneste. Der ordet «Fortrinnsvis», «som hovedregel» eller tilsvarende er brukt ved valg av alternativ, innebærer det at alternativet skal benyttes prosent av tilfellene. Bare unntaksvis skal andre alternativer benyttes. Det er ikke ment som en valgfrihet, men som

30 en mulighet ved spesielle anledninger å velge noe annet når det valgte alternativet ikke passer.

Lokal grunnordning Borge menighet (Borge og Kjølstad kirker)

Lokal grunnordning Borge menighet (Borge og Kjølstad kirker) 1 Lokal grunnordning Borge menighet (Borge og Kjølstad kirker) Ordning for hovedgudstjeneste lokal grunnordning Vedtatt i Borge menighetsråd 6.juni 2012 A Hovedgudstjeneste Ut fra struktureksemplene (gudstjenestepermen,

Detaljer

Lokal grunnordning for Riska sokn

Lokal grunnordning for Riska sokn (forslag til) Lokal grunnordning for Riska sokn Ordning for hovedgudstjeneste Vedtatt iriska menighetsråd / / for perioden 1. søndag i advent 2012 til 1. søndag i advent 2014. 1 A Hovedgudstjeneste Menighetsrådet

Detaljer

Velfjord og Tosen menighetsråd - vedtak om lokal grunnordning

Velfjord og Tosen menighetsråd - vedtak om lokal grunnordning Velfjord og Tosen menighetsråd - vedtak om lokal grunnordning Velfjord og Tosen sokn Ordning for hovedgudstjeneste lokal grunnordning Vedtatt i Velfjord og Tosen_ menighetsråd 02.09 2015 A Hovedgudstjeneste

Detaljer

Vedtak om lokal grunnordning

Vedtak om lokal grunnordning Vedtak om lokal grunnordning HEDALEN sokn Ordning for hovedgudstjeneste lokal grunnordning Vedtatt Hedalen menighetsråd 24_/05_/_2012. A Hovedgudstjeneste Ut fra struktureksemplene (gudstjenestepermen,

Detaljer

Søknad 2: Ny ordning for hovedgudstjeneste

Søknad 2: Ny ordning for hovedgudstjeneste Eventuelt: Søknad 2: Ny ordning for hovedgudstjeneste Vedtatt av menighetsråd dato / / Tidsrom søknaden gjelder for: Søknaden gjelder for 4 år fra 1.s.i advent 2016 Hovedgudstjeneste nr 2_, navn: _Familiegudstjenesten

Detaljer

Ordning for hovedgudstjeneste

Ordning for hovedgudstjeneste Ordning for hovedgudstjeneste Lokal grunnordning for Klæbu menighet Vedtatt i Klæbu menighetsråd 18.09.2012. A Ordning for hovedgudstjeneste lokal grunnordning for Klæbu menighet. Vedtatt i Klæbu menighetsråd

Detaljer

Modell for vedtak om lokal grunnordning

Modell for vedtak om lokal grunnordning Modell for vedtak om lokal grunnordning Elektronisk versjon: www.gudstjeneste.no Se forklaringen til de enkelte elementene i avsnittene A K nedenfor i kapitlet «Hvilke avgjørelser skal menighetsrådet ta?»,

Detaljer

Utkast til lokal grunnordning for gudstjenester i Hakadal menighet

Utkast til lokal grunnordning for gudstjenester i Hakadal menighet Utkast til lokal grunnordning for gudstjenester i Hakadal menighet Hakadal menighet opprettet et gudstjenesteutvalg 14. november 2011 for å arbeide frem et forslag til ny lokal grunnordning for gudstjenester

Detaljer

Vedtak om lokal grunnordning

Vedtak om lokal grunnordning Vedtak om lokal grunnordning Austmarka sokn Ordning for hovedgudstjeneste lokal grunnordning Vedtatt i Austmarka menighetsråd _30_/_5_/_2012_ A Hovedgudstjeneste Ut fra struktureksemplene (gudstjenestepermen,

Detaljer

Ordning for hovedgudstjeneste Modum menighet

Ordning for hovedgudstjeneste Modum menighet Ordning for hovedgudstjeneste Modum menighet I. Samling 1 Forberedelse Der det er praktisk mulig ønsker vi at: Kirkerommet kan være åpent en stund før gudstjenesten, med anledning til å tenne lys og sitte

Detaljer

Vedtak om lokal grunnordning i Østenstad menighet

Vedtak om lokal grunnordning i Østenstad menighet Vedtak om lokal grunnordning i Østenstad menighet Se forklaringen til de enkelte elementene i avsnittene A K nedenfor i kapitlet «Hvilke avgjørelser skal menighetsrådet ta?», side 27 35. Ordning for hovedgudstjeneste

Detaljer

Modell for vedtak om lokal grunnordning

Modell for vedtak om lokal grunnordning Modell for vedtak om lokal grunnordning Elektronisk versjon: www.gudstjeneste.no Gudstjenesteutvalgets forslag er her skrevet i BLÅTT. Se forklaringen til de enkelte elementene i avsnittene A K nedenfor

Detaljer

Foreløpig ordning for Hovedgudstjeneste i Flakstad og Moskenes menigheter. L = Liturg (prest), ML = Medliturg (tekstleser, andre), A = Alle

Foreløpig ordning for Hovedgudstjeneste i Flakstad og Moskenes menigheter. L = Liturg (prest), ML = Medliturg (tekstleser, andre), A = Alle I. SAMLING 1 Forberedelse Foreløpig ordning for Hovedgudstjeneste i Flakstad og Moskenes menigheter L = Liturg (prest), ML = Medliturg (tekstleser, andre), A = Alle Klokkeringing Informasjon om dagens

Detaljer

Søknad 2: Ny ordning for hovedgudstjeneste

Søknad 2: Ny ordning for hovedgudstjeneste Eventuelt: Søknad 2: Ny ordning for hovedgudstjeneste Vedtatt av menighetsråd dato / / Tidsrom søknaden gjelder for: Søknaden gjelder for 4 år fra 1.s.i advent 2016 Hovedgudstjeneste nr 1_, navn: Høymesse

Detaljer

Vedtak om lokal grunnordning

Vedtak om lokal grunnordning Vedtak om lokal grunnordning Ordning for hovedgudstjeneste lokal grunnordning Vedtatt av Østenstad menighetsråd dato 05/09/12 Tidsrom vedtaket gjelder for: Vedtaket gjelder for 2 år fra 1.s.i advent 2012

Detaljer

Saker til menighetsmøte i Fjell menighet 23. september 2012

Saker til menighetsmøte i Fjell menighet 23. september 2012 Saker til menighetsmøte i Fjell menighet 23. september 2012 Menighetsrådet inviterer menighetsmøtet til å uttale seg om tre saker, nemlig forordnede gudstjenester i Fjell, soknegrensene mot Strømsø og

Detaljer

Elverhøy kirke Høymesse med nattverd Søndag 2. okt kl

Elverhøy kirke Høymesse med nattverd Søndag 2. okt kl Elverhøy kirke Høymesse med nattverd Søndag 2. okt. 2016 kl. 11.00 20. søndag i treenighetstiden NRK Radio Velkommen til gudstjeneste i Elverhøy kirke! Bokstaven M - står for menighet A - for alle (liturg

Detaljer

Ordning for hovedgudstjeneste Modum menighet

Ordning for hovedgudstjeneste Modum menighet Ordning for hovedgudstjeneste Modum menighet I. Samling 1 Forberedelse Der det er praktisk mulig ønsker vi at: Kirkerommet kan være åpent en stund før gudstjenesten, med anledning til å tenne lys og sitte

Detaljer

gjennom livet ORDNING FOR HØYMESSEN Menighetene i Folldal 2012 DEN NORSKE KIRKE

gjennom livet ORDNING FOR HØYMESSEN Menighetene i Folldal 2012 DEN NORSKE KIRKE gjennom livet ORDNING FOR HØYMESSEN Menighetene i Folldal 2012 DEN NORSKE KIRKE I SAMLING Klokkeringing Informasjon om dagens gudstjeneste 3 klokkeslag Preludium Inngangssalme (se nummertavle) Inngangsord

Detaljer

Lokal grunnordning for Familiegudstjenester uten nattverd (både «Sprell levende» og «Gubba»):

Lokal grunnordning for Familiegudstjenester uten nattverd (både «Sprell levende» og «Gubba»): Lista sokn FORSLAG sept 2012 Lokal grunnordning for Familiegudstjenester uten nattverd (både «Sprell levende» og «Gubba»): SAMLING Forberedelse Klokkeringing Informasjon/Kunngjøring (evt. på storskjerm)

Detaljer

Høymesse Gudstjeneste Familiegudstjeneste/familiemesse (Små- og store-gudstjeneste) 2. Gudstjeneste med dåp (og nattverd) 1.

Høymesse Gudstjeneste Familiegudstjeneste/familiemesse (Små- og store-gudstjeneste) 2. Gudstjeneste med dåp (og nattverd) 1. Gudstjenestereformen, Fjell menighet A Hovedgudstjeneste Ut fra struktureksemplene (gudstjenestepermen, side 2.25 2.26) har menighetsrådet vedtatt følgende type(r) hovedgudstjeneste: Høymesse Gudstjeneste

Detaljer

MENIGHETSMØTE FJELLHAMAR MENIGHET

MENIGHETSMØTE FJELLHAMAR MENIGHET MENIGHETSMØTE FJELLHAMAR MENIGHET Tid: Søndag 16. september 2012, etter gudstjenesten Sted: Fjellhamar kirke, Sal F (underetasjen) Saksliste FMM 5/2012: Ny lokal grunnordning for menighetens gudstjenester

Detaljer

EMNEREGISTER (Bokmål)

EMNEREGISTER (Bokmål) ESI 19062012 (sist oppdatert) GUDSTJENESTE FOR DEN NORSKE KIRKE 2011 EMNEREGISTER (Bokmål) Agnus Dei (Se Du Guds Lam) Alminnelige bestemmelser (for hovedgudstjeneste): Side 2.3 (Innføring); 5.3 5.15 (Bestemmelsene)

Detaljer

Hovedgudstjeneste i Holla og Helgen sokn

Hovedgudstjeneste i Holla og Helgen sokn Hovedgudstjeneste i Holla og Helgen sokn Forslag til ordning for hovedgudstjenesten for Holla og Helgen menighet Utarbeidet av liturgiutvalget 28. august 2012.; Revidert ettes gudstjeneste 25. september

Detaljer

Ny Hovedgudstjeneste i Lambertseter menighet

Ny Hovedgudstjeneste i Lambertseter menighet Ny Hovedgudstjeneste i Lambertseter menighet (L = Liturg, ML = Medliturg, A= Alle) I SAMLING 1. Forberedelse Det bør være stille i kirkerommet ca. 10 min. før gudstjenesten begynner, med mulighet for stille

Detaljer

Hovedgudstjeneste I Høymesse - Hakadal kirke 2012

Hovedgudstjeneste I Høymesse - Hakadal kirke 2012 Hovedgudstjeneste I Høymesse - Hakadal kirke 2012 Samling Preludium med prosesjon ( ) Bare prosesjon ved dåp, konfirmasjon, på høytidsdager og spesielle gudstjenester. Nattverdselementene bæres inn og

Detaljer

modell for vedtak om lokal grunnordning

modell for vedtak om lokal grunnordning modell for vedtak om lokal grunnordning elektronisk versjon: www.gudstjeneste.no Se forklaringen til de enkelte elementene i avsnittene A K nedenfor i kapitlet «Hvilke avgjørelser skal menighetsrådet ta?»,

Detaljer

Vedtak om lokal grunnordning

Vedtak om lokal grunnordning Vedtak om lokal grunnordning STRUSSHAMN SOKN Forslag til ordning for hovedgudstjeneste lokal grunnordning Strusshamn menighetsråd; 26/06, 12/09 og 17/10-2012. Presentasjon og høring på Menighetsmøte onsdag

Detaljer

3 Inngangsord. 4 Samlingsbønn

3 Inngangsord. 4 Samlingsbønn Hellemyr menighet. Lokal grunnordning for gudstjeneste. I. samling 1 Forberedelse Kirkerommet er åpent en stund før gudstjenesten, med anledning til å tenne lys og sitte i stillhet, i ettertanke og bønn.

Detaljer

NY GUDSTJENESTEORDNING I ØSTENSTAD KIRKE

NY GUDSTJENESTEORDNING I ØSTENSTAD KIRKE 1 NY GUDSTJENESTEORDNING I ØSTENSTAD KIRKE I SAMLING 1. Forberedelse Informasjon om dagens gudstjeneste v/ klokker. Inneholder: - Fullt navn på dåpsbarna - Om dagens offer og hvordan det samles inn - Om

Detaljer

Ordning for hovedgudstjeneste i Tveit kirke

Ordning for hovedgudstjeneste i Tveit kirke Ordning for hovedgudstjeneste i Tveit kirke I. samling 1 Forberedelse Kirkerommet kan være åpent en stund før gudstjenesten, med anledning til å tenne lys og sitte i stillhet, i ettertanke og bønn. Klokkeringing

Detaljer

I. SAMLING. 1. FORBEREDELSE Klokkeringing - uten de avsluttende tre slag. 2. INNGANGSSALME

I. SAMLING. 1. FORBEREDELSE Klokkeringing - uten de avsluttende tre slag. 2. INNGANGSSALME Et eksempel på mal for en ganske kort gudstjeneste etter forslag til ny gudstjeneste for Den norske kirke ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Detaljer

FYLLINGSDALEN MENIGHET

FYLLINGSDALEN MENIGHET FYLLINGSDLEN MENIGHET ORDNING FOR LTERNTIV HOVEDGUDSTJENESTE (G2) Ca. 4-6 gudstjenester i året skal følge denne ordninga. L = liturg ML = medliturg = alle Sist revidert 19.11.2015 Side 1 I. SMLING Klokkeringing

Detaljer

1 FORBEREDELSE Kirkerommet er åpent en stund før gudstjenesten, med anledning til å tenne lys, sitte i stillhet, i ettertanke og bønn.

1 FORBEREDELSE Kirkerommet er åpent en stund før gudstjenesten, med anledning til å tenne lys, sitte i stillhet, i ettertanke og bønn. ORDNING FOR HOVEDGUDSTJENESTE FLEKKEFJORD MENIGHET I. SAMLING 1 FORBEREDELSE Kirkerommet er åpent en stund før gudstjenesten, med anledning til å tenne lys, sitte i stillhet, i ettertanke og bønn. Klokkeringing

Detaljer

FYLLINGSDALEN MENIGHET

FYLLINGSDALEN MENIGHET FYLLINGSDALEN MENIGHET ORDNING FOR FAMILIEGUDSTJENESTE (G3) Familiegudstjenestene kan ha dåp eller nattverd, men ikke begge deler. Gudstjenestene bør være korte, ikke over 1 time. L = liturg ML = medliturg

Detaljer

Ordning for hovedgudstjeneste

Ordning for hovedgudstjeneste Ordning for hovedgudstjeneste I. samling 1 Forberedelse Kirkerommet kan være åpent en stund før gudstjenesten, med anledning til å tenne lys og sitte i stillhet, i ettertanke og bønn. Klokkeringing Før

Detaljer

I SAMLING 5 SYNDSBEKJENNELSE 1 FORBEREDELSE

I SAMLING 5 SYNDSBEKJENNELSE 1 FORBEREDELSE I SAMLING 1 FORBEREDELSE Klokkeringing til kl 11.00 ML: Informasjon om dagens gudstjeneste og: La oss være stille for Gud Kort stillhet Tre klokkeslag 2 PRELUDIUM og INNGANGSSALME, prosesjon 3 INNGANGSORD

Detaljer

Hinna sokn, revidert lokal grunnordning 2015

Hinna sokn, revidert lokal grunnordning 2015 Hinna sokn, revidert lokal grunnordning 2015 Vedtatt i Hinna menighetsråd 03.06.2015. Godkjent av Stavanger biskop 24.10.2015 A Hovedgudstjeneste Vi har én grunnstruktur for hovedgudstjenestene, se vedlegg.

Detaljer

Kirkerommet er åpent en stund før gudstjenesten, med anledning til å tenne lys, sitte i stillhet, i ettertanke og bønn.

Kirkerommet er åpent en stund før gudstjenesten, med anledning til å tenne lys, sitte i stillhet, i ettertanke og bønn. LOKAL ORDNING FOR GUDSTJENESTE I EIDE KIRKE I SAMLING 1 FORBEREDELSE Kirkerommet er åpent en stund før gudstjenesten, med anledning til å tenne lys, sitte i stillhet, i ettertanke og bønn. Klokkeringing

Detaljer

GUDSTJENESTE I FROGNER KIRKE

GUDSTJENESTE I FROGNER KIRKE GUDSTJENESTE I FROGNER KIRKE (Forslag til foreløpig høymesseliturgi) Den norske kirke er inne i en gudstjenestereform, der deler av gudstjenesteordningen (liturgien) er under forandring. Rammene er bestemt

Detaljer

FYLLINGSDALEN MENIGHET

FYLLINGSDALEN MENIGHET FYLLINGSDALEN MENIGHET ORDNING FOR ALTERNATIV HOVEDGUDSTJENESTE (G2) Ca. 4-6 gudstjenester i året skal følge denne ordninga. L = liturg ML = medliturg A = alle Sist revidert 14.05.2018 Side 1 PRAKTISK

Detaljer

SØGNE MENIGHETSRÅD. Arkivkode: 312 FASTSETTING AV LOKAL GRUNNORDNING FOR GUDSTJENESTENE I SØGNE MENIGHET Arkivsak 11/00063

SØGNE MENIGHETSRÅD. Arkivkode: 312 FASTSETTING AV LOKAL GRUNNORDNING FOR GUDSTJENESTENE I SØGNE MENIGHET Arkivsak 11/00063 SØGNE MENIGHETSRÅD Arkivkode: 312 FASTSETTING AV LOKAL GRUNNORDNING FOR GUDSTJENESTENE I SØGNE MENIGHET Arkivsak 11/00063 Til behandling i: Møtedato: Saksnr.: Saksbehandler: Menighetsrådet 08.06.11 M029/11

Detaljer

Struktur. Høymesse. Tjølling kirke. Pr

Struktur. Høymesse. Tjølling kirke. Pr 1 Struktur. Høymesse. Tjølling kirke. Pr. 21.08.2012 SAMLING Forberedelse Inngangssalme Inngangsord Samlingsbønn Bønnerop Kyrie Lovsang Gloria Dåp ORDET Første lesning Andre lesning Evangelium innledes

Detaljer

New York. Nådehilsen Nåde være med dere og fred fra Gud, vår Far og Herren, Jesus Kristus.

New York. Nådehilsen Nåde være med dere og fred fra Gud, vår Far og Herren, Jesus Kristus. Gudstjeneste i Sjømannskirken New York SAMLING Informasjon om gudstjenesten og tre bønneslag Preludium Salme Nådehilsen Nåde være med dere og fred fra Gud, vår Far og Herren, Jesus Kristus. Amen! Samlingsbønn

Detaljer

ORDNING FOR HOVEDGUDSTJENESTE

ORDNING FOR HOVEDGUDSTJENESTE ORDNING FOR HOVEDGUDSTJENESTE I SAMLING 1 Forberedelse Klokkeringing Informasjon om dagens gudstjeneste La oss være stille for Gud Kort stillhet. Tre klokkeslag 2 Preludium / Inngangssalme 3 Inngangsord

Detaljer

Gudstjeneste med dåp og nattverd

Gudstjeneste med dåp og nattverd Gudstjeneste med dåp og nattverd Gudstjenesten er menighetens hoved- samling om Guds ord og sakramentene (dåp og nattverd). I gudstjenesten gir vi uttrykk for vår tro, tilbedelse, takk og bønn. I gudstjenesten

Detaljer

Gudstjenesteordning 2012

Gudstjenesteordning 2012 DEN NORSKE KIRKE I LINDESNES Gudstjenesteordning 2012 www.lindesnes.kirken.no Hjertelig velkommen til gudstjeneste! I snart 2000 år har den kristne kirke feiret gudstjenester. Formen på denne har variert

Detaljer

Ordning for Hovedgudstjeneste lokal grunnordning for Vardø sokn. Vedtatt i Vardø menighetsråd 16.september 2012

Ordning for Hovedgudstjeneste lokal grunnordning for Vardø sokn. Vedtatt i Vardø menighetsråd 16.september 2012 Ordning for Hovedgudstjeneste lokal grunnordning for Vardø sokn Vedtatt i Vardø menighetsråd 16.september 2012 A Hovedgudstjenesten 1 Ordning for hovedgudstjeneste er oppsatt etter kirkerådets retningslinjer

Detaljer

Modellen (skjemaet) er hentet fra www.gudstjeneste.no, og er også gjengitt i "Sammen for Guds ansikt" (Kirkerådet 2011), side 63-70.

Modellen (skjemaet) er hentet fra www.gudstjeneste.no, og er også gjengitt i Sammen for Guds ansikt (Kirkerådet 2011), side 63-70. Lokal grunnordning Modellen (skjemaet) er hentet fra www.gudstjeneste.no, og er også gjengitt i "Sammen for Guds ansikt" (Kirkerådet 2011), side 63-70. Frogner sokn, Oslo Ordning for hovedgudstjeneste

Detaljer

Klokkeringing / Forberedelse

Klokkeringing / Forberedelse Forslag til grunnordning for hovedgudstjenester i Frogner kirke til behandling på menighetsmøte 8. september 2013 Den grunnleggende strukturen for hovedgudstjenester ligger i høymesseliturgien. Hovedgudstjeneste

Detaljer

Høymesse i Oslo domkirke. MAL. Liturgens versjon.

Høymesse i Oslo domkirke. MAL. Liturgens versjon. 1 Høymesse i Oslo domkirke. MAL. Liturgens versjon. Preludium og prosesjon Menigheten reiser seg og blir stående til «amen» etter inngangsordene. Innngangssalme Innledningsord og intimasjon L: I Faderens

Detaljer

Melodi til Gloria kan variere. Gloria utgår i advents- og fastetiden.

Melodi til Gloria kan variere. Gloria utgår i advents- og fastetiden. EUKARISTIEN DEN HELLIGE MESSE Menighetsagende for SKG-Region Vest. Se Hymnarium for musikk til messeleddene. Menighetssvar med fet skrift. MESSENS INNLEDNING INNTOG MED SALME INNGANGSORD +I Faderens og

Detaljer

Forslag til vedtak om lokal grunnordning

Forslag til vedtak om lokal grunnordning Forslag til vedtak om lokal grunnordning Figgjo menighet, Bogafjell sokn Ordning for hovedgudstjeneste lokal grunnordning Vedtatt i Menighetsutvalg for Figgjo menighet 28.08.2012 og Bogafjell sokneråd??.09.2012.

Detaljer

Høring Justering av hovedgudstjenesten og alminnelige bestemmelser

Høring Justering av hovedgudstjenesten og alminnelige bestemmelser Kirkerådet Høring Justering av hovedgudstjenesten og alminnelige bestemmelser Fjell menighetsråd i Drammen takker for muligheten til å avgi høringsuttalelse om Justering av hovedgudstjenesten og alminnelige

Detaljer

GUDSTJENESTER. i regi av Sjømannskirken Norsk kirke i utlandet i jubileumsåret 2014 og ellers

GUDSTJENESTER. i regi av Sjømannskirken Norsk kirke i utlandet i jubileumsåret 2014 og ellers Ressurs for GUDSTJENESTER i regi av Sjømannskirken Norsk kirke i utlandet i jubileumsåret 2014 og ellers 1. Plan for gudstjeneste a. Gudstjeneste med sjømannskirkepreg b. Jubileumsgudstjeneste 31. august

Detaljer

HØRING OM JUSTERING AV HOVEDGUDSTJENESTEN OG ALMINNELIGE BESTEMMELSER

HØRING OM JUSTERING AV HOVEDGUDSTJENESTEN OG ALMINNELIGE BESTEMMELSER . DEN NORSKE KIRKE Strømsø menighetsråd HØRING OM JUSTERING AV HOVEDGUDSTJENESTEN OG ALMINNELIGE BESTEMMELSER Høringssvar fra Strømsø menighetsråd Den norske kirke er veldig homogen når det kommer til

Detaljer

HØYMESSE. I Røros menighet benyttes både norsk og sørsamisk. Den sørsamiske tekstvarianten til Herrens bønn. Salmene annonseres også på salmetavlen.

HØYMESSE. I Røros menighet benyttes både norsk og sørsamisk. Den sørsamiske tekstvarianten til Herrens bønn. Salmene annonseres også på salmetavlen. HØYMESSE I fastetiden utelates lovsangen Gloria og alle halleluja-ledd. Litaniet (NoS 951) benyttes som forbønn. Følgende forkortelser benyttes i heftet: L Liturg ML Medliturg M Menighet A Alle Salmene

Detaljer

HØYMESSEN I PAULUS OG SOFIENBERG MENIGHET

HØYMESSEN I PAULUS OG SOFIENBERG MENIGHET 1 HØYMESSEN I PAULUS OG SOFIENBERG MENIGHET I SAMLING Forberedelse Klokkeringing, avsluttes med 3 slag. Inngangssalme med prosesjon Nådehilsen og Inngangsord Samlingsbønn Enten: A: Hellige Gud, vi er kommet

Detaljer

FYLLINGSDALEN MENIGHET

FYLLINGSDALEN MENIGHET FYLLINGSDLEN MENIGHET ORDNING FOR HOVEDGUDSTJENESTE (G1) Sist revidert 30.01.2018 PRKTISK INFORMSJON L = liturg ML = medliturg = alle Toalett i kjelleren. Handicaptoalett i 1. etasje, innerst i kontorfløya.

Detaljer

Forslag fra gudstjenesteutvalget til vedtak om lokal grunnordning 07.10.05

Forslag fra gudstjenesteutvalget til vedtak om lokal grunnordning 07.10.05 Forslag fra gudstjenesteutvalget til vedtak om lokal grunnordning 07.10.05 Ordning for hovedgudstjeneste lokal grunnordning Vedtatt i Bryn menighetsråd././. A Hovedgudstjenester Ut fra struktureksemplene

Detaljer

Ved starten av konfirmasjonstiden fremstilles konfirmantene for menigheten i en gudstjeneste.

Ved starten av konfirmasjonstiden fremstilles konfirmantene for menigheten i en gudstjeneste. Bønner til konfirmasjonstidens gudstjenester Kirkerådet har i februar 2002 i samsvar med reglene for liturgisaker vedtatt nye bønner for gudstjenestene i konfirmasjonstiden som liturgisk forsøkssak. 1.

Detaljer

DEN NORSKE KIRKE KM 04/10 Kirkemøtet 2010

DEN NORSKE KIRKE KM 04/10 Kirkemøtet 2010 DEN NORSKE KIRKE KM 04/10 Kirkemøtet 2010 Fra den foreløpige protokollen Gudstjenestereformen hovedgudstjenesten Merknader fra kirkemøtekomiteen og Kirkemøtets vedtak I hovedsak slutter komiteen seg til

Detaljer

Høringssvar - justering av hovedgudstjenesten og alminnelige bestemmelser

Høringssvar - justering av hovedgudstjenesten og alminnelige bestemmelser Deres ref : Kirkerådet Vår ref.:men/sh Dato : 10.04.18 Høringssvar - justering av hovedgudstjenesten og alminnelige bestemmelser Båtsfjord menighetsråd takker for mulighet til å avgi høringsuttalelse vedr

Detaljer

Høringsspørsmål 1a: Hvordan mener dere gudstjenestereformen har påvirket gudstjenestelivet i deres menighet og i Den norske kirke?

Høringsspørsmål 1a: Hvordan mener dere gudstjenestereformen har påvirket gudstjenestelivet i deres menighet og i Den norske kirke? Høringsspørsmål 1a: Hvordan mener dere gudstjenestereformen har påvirket gudstjenestelivet i deres menighet og i Den norske kirke? Kjerneverdiene i reformen: Involvering. Fleksibilitet. Stedegengjøring.

Detaljer

ORDNING FOR KONFIRMASJONSTIDENS GUDSTJENESTER. Gudstjeneste med presentasjon av menighetens konfirmanter

ORDNING FOR KONFIRMASJONSTIDENS GUDSTJENESTER. Gudstjeneste med presentasjon av menighetens konfirmanter Til KR sept 2019 revidert etter høringen RDa KR 51.1/19 ORDNING FOR KONFIRMASJONSTIDENS GUDSTJENESTER Gudstjeneste med presentasjon av menighetens konfirmanter Ved starten av konfirmasjonstiden presenteres

Detaljer

Ordning for hovedgudstjenesten

Ordning for hovedgudstjenesten Ordning for hovedgudstjenesten I. samling 1 Forberedelse Vi ønsker å ha et forholdsvis stille kirkerom før gudstjenesten, i alle fall de siste 15 minuttene før gudstjenesten starter, med anledning til

Detaljer

JUSTERINGER AV HOVEDGUDSTJENESTEN I HOEGGEN SOKN. Forslag til revidert «Lokal grunnordning for hovedgudstjenesten», 2017.

JUSTERINGER AV HOVEDGUDSTJENESTEN I HOEGGEN SOKN. Forslag til revidert «Lokal grunnordning for hovedgudstjenesten», 2017. JUSTERINGER AV HOVEDGUDSTJENESTEN I HOEGGEN SOKN Forslag til revidert «Lokal grunnordning for hovedgudstjenesten», 2017. Menighetsrådet legger dette forslaget fram for menighetsmøtet for drøfting 1. juni

Detaljer

DEN NORSKE KIRKE Kirkerådet, Mellomkirkelig råd, Samisk kirkeråd. Dok.dato Tittel Dok.ID Ordning for hovegudstjeneste 50378

DEN NORSKE KIRKE Kirkerådet, Mellomkirkelig råd, Samisk kirkeråd. Dok.dato Tittel Dok.ID Ordning for hovegudstjeneste 50378 KR 22/10 DEN NORSKE KIRKE Kirkerådet, Mellomkirkelig råd, Samisk kirkeråd Oslo, 27.-29. mai 2010 Saksbehandler: Sindre Eide Referanser: KR 11/10 Saksdokumenter: Ordning for hovedgudstjeneste Dok.dato Tittel

Detaljer

Høring om justering av hovedgudstjenesten og alminnelige bestemmelser.

Høring om justering av hovedgudstjenesten og alminnelige bestemmelser. Høring om justering av hovedgudstjenesten og alminnelige bestemmelser. Svar på høringsspørsmålene behandlet av gudstjenesteutvalget den 15.03.2018, til behandling på møte i Ris MR den 19.03.2018 Høringstema

Detaljer

Alminnelige bestemmelser for hovedgudstjenesten

Alminnelige bestemmelser for hovedgudstjenesten Alminnelige bestemmelser for hovedgudstjenesten Fastsatt av Kirkemøtet xxxxx i medhold av kongelig resolusjon 13. oktober 2006 med hjemmel i Kongeriket Norges Grundlov 17. mai 1814 16. A Innledning B Bestemmelser

Detaljer

TIL MENIGHETSMØTET I FROGNER MENIGHET 26. AUGUST

TIL MENIGHETSMØTET I FROGNER MENIGHET 26. AUGUST TIL MENIGHETSMØTET I FROGNER MENIGHET 26. AUGUST 2012 Sak: Gudstjenestereformen forslag til foreløpig lokal grunnordning Dette dokumentet er utarbeidet av gudstjenesteutvalget i Frogner menighet og ble

Detaljer

HØRINGSSVAR JUSTERINGER AV HOVEDGUDSTJENESTE OG ALMINNELIGE BESTEMMELSER Fra Elverum menighetsråd

HØRINGSSVAR JUSTERINGER AV HOVEDGUDSTJENESTE OG ALMINNELIGE BESTEMMELSER Fra Elverum menighetsråd HØRINGSSVAR JUSTERINGER AV HOVEDGUDSTJENESTE OG ALMINNELIGE BESTEMMELSER Fra Elverum menighetsråd Høringstema 1 Hvordan øke kvaliteten og antall deltakere i gudstjenesten 1a. Hvordan mener dere gudstjenestereformen

Detaljer

Høringssvar fra Høvik menighetsråd, Bærum prosti, Oslo bispedømme, vedrørende Justering av hovedgudstjenesten og alminnelige bestemmelser

Høringssvar fra Høvik menighetsråd, Bærum prosti, Oslo bispedømme, vedrørende Justering av hovedgudstjenesten og alminnelige bestemmelser Høringssvar fra Høvik menighetsråd, Bærum prosti, Oslo bispedømme, vedrørende Justering av hovedgudstjenesten og alminnelige bestemmelser Høringstema 1: Hvordan øke kvaliteten og antall deltakere i gudstjenesten.

Detaljer

Hvordan designe kurs og utviklingsprosesser?

Hvordan designe kurs og utviklingsprosesser? Hvordan designe kurs og utviklingsprosesser? Hallvard Olavson Mosdøl Hvordan kan et kurs se ut? Avhengig av en rekke faktorer Mandat Målgruppe Rammer Læringsmål Faglig innhold Pedagogisk opplegg Administrasjon

Detaljer

Alminnelige bestemmelser for Ordning for hovedgudstjeneste Vedtatt av Kirkemøtet Bestemmelsene tas i bruk innen 1. søndag i advent 2020.

Alminnelige bestemmelser for Ordning for hovedgudstjeneste Vedtatt av Kirkemøtet Bestemmelsene tas i bruk innen 1. søndag i advent 2020. Alminnelige bestemmelser for Ordning for hovedgudstjeneste Vedtatt av Kirkemøtet 2019. Bestemmelsene tas i bruk innen 1. søndag i advent 2020. Alminnelige bestemmelser for Ordning for hovedgudstjeneste

Detaljer

Regelverket er utformet som - Alminnelige bestemmelser - Liturgiteksten i Ordning for hovedgudstjeneste - Rubrikker i Ordning for hovedgudstjeneste

Regelverket er utformet som - Alminnelige bestemmelser - Liturgiteksten i Ordning for hovedgudstjeneste - Rubrikker i Ordning for hovedgudstjeneste Fra Gudstjenesteboken 2011 Alminnelige bestemmelser for Ordning for hovedgudstjeneste Vedtatt av Kirkemøtet 2011. Gjelder fra 1. s. i advent 2011 og tas i bruk senest 1. s. i advent 2012. Alminnelige bestemmelser

Detaljer

Fra Gudstjenesteboken 2011

Fra Gudstjenesteboken 2011 Fra Gudstjenesteboken 2011 Alminnelige bestemmelser for Ordning for hovedgudstjeneste Vedtatt av Kirkemøtet 2011. Gjelder fra 1. s. i advent 2011 og tas i bruk senest 1. s. i advent 2012. Alminnelige bestemmelser

Detaljer

II. ORDNING FOR HOVEDGUDSTJENESTEN

II. ORDNING FOR HOVEDGUDSTJENESTEN II. ORDNING FOR HOVEDGUDSTJENESTEN Veiledning om hovedgudstjenesten, se s.000 Her gjengis hovedgudstjenesten i fullstendig form, med de liturgiske tekster som er mest sentrale. Ved de fleste ledd er det

Detaljer

MESSE FOR DE FORFULGTE

MESSE FOR DE FORFULGTE MESSE FOR DE FORFULGTE Etter Den norske kirkes Ordning for hovedgudstjeneste, nærmere bestemt Temagudstjeneste For forfulgte fortellingsteksten. Om temagudstjeneste, se: Gudstjeneste for Den norske kirke,

Detaljer

Alminnelige bestemmelser for Ordning for hovedgudstjeneste

Alminnelige bestemmelser for Ordning for hovedgudstjeneste KM 7.1.1/11 Alminnelige bestemmelser for Ordning for hovedgudstjeneste Alminnelige bestemmelser for Ordning for hovedgudstjeneste er fastsatt av Kirkemøtet 10. april 2011 til bruk i medhold av kongelig

Detaljer

ordning for hovedgudstjeneste

ordning for hovedgudstjeneste ordning for hovedgudstjeneste (uten dåp) I. samling 1 Forberedelse og sitte i stillhet, i ettertanke og bønn. 2 Inngangssalme Før inngangssalmen kan det spilles et preludium, normalt som forspill til salmen,

Detaljer

Hverdagsmesse med musikk

Hverdagsmesse med musikk Hverdagsmesse med musikk Kapellet, Domus Theologica - 1 - Hverdagsmesse Kapellet, Domus Theologica L: Liturg eller leder, ML: Medliturg, M: Menighet, A: Alle Samling Inngangssalme Alle står Inngangsord

Detaljer

Hverdagsmesse med musikk

Hverdagsmesse med musikk Hverdagsmesse med musikk Kapellet, Domus Theologica - 1 - Hverdagsmesse Kapellet, Domus Theologica L: Liturg eller leder, ML: Medliturg, M: Menighet, A: Alle Samling Inngangssalme (kan utgå) Alle står

Detaljer

SAMMEN FOR GUDS ANSIKT Ordning for Hovedgudstjenestene i Østre Aker kirke

SAMMEN FOR GUDS ANSIKT Ordning for Hovedgudstjenestene i Østre Aker kirke SMMEN FOR GUDS NSIKT Ordning for Hovedgudstjenestene i Østre ker kirke Vedtatt av Menighetsrådet 6.10.2014 Ordningen bygger på og erstatter tidligere grunnordning vedtatt av Østre ker menighetsråd [dato

Detaljer

Lokal grunnordning for Nordreisa Sokn

Lokal grunnordning for Nordreisa Sokn Lokal grunnordning for Nordreisa Sokn Hovedgudstjeneste Høymesse og Høymesse med skriftemål Vedtatt av Nordreisa menighetsråd 14.2.2013 etter biskopens anbefalinger 2 2/3- ordning Høymesse 3 4 Vedtak om

Detaljer

G2 Høsten 2007. 1. Preludium Det synges lovsanger fra kl.16.40 Liturg tar plass bak alteret mot slutten av preludiet. 2.

G2 Høsten 2007. 1. Preludium Det synges lovsanger fra kl.16.40 Liturg tar plass bak alteret mot slutten av preludiet. 2. G2 Høsten 2007 Bønnemøte i Lillesalen fra kl:16:30 1. Preludium Det synges lovsanger fra kl.16.40 Liturg tar plass bak alteret mot slutten av preludiet 2. Nådehilsen Kjære menighet. Nåde være med dere

Detaljer

GJERPEN, arbeidsutkast pr. jan 12: Ordning for hovedgudstjeneste

GJERPEN, arbeidsutkast pr. jan 12: Ordning for hovedgudstjeneste Fra Gudstjenesteboken 2011 GJERPEN, arbeidsutkast pr. jan 12: Ordning for hovedgudstjeneste Vedtatt av Kirkemøtet 2011. Gjelder fra 1. s. i advent 2011 og tas i bruk senest 1. s. i advent 2012. Innledning

Detaljer

Høringsuttalelse fra Kirkelig Undervisningsforbund - KUFO om Justering av hovedgudstjenesten og alminnelige bestemmelser Kirkerådet 2018

Høringsuttalelse fra Kirkelig Undervisningsforbund - KUFO om Justering av hovedgudstjenesten og alminnelige bestemmelser Kirkerådet 2018 Utkast til Høringsuttalelse fra Kirkelig Undervisningsforbund - KUFO om Justering av hovedgudstjenesten og alminnelige bestemmelser Kirkerådet 2018 Hovedsynspunkter Kufo ser ikke behov for en så omfattende

Detaljer

Ordning for hovedgudstjeneste Vedtatt av Kirkemøtet 2011. Gjelder fra 1. s. i advent 2011 og tas i bruk senest 1. s. i advent 2012.

Ordning for hovedgudstjeneste Vedtatt av Kirkemøtet 2011. Gjelder fra 1. s. i advent 2011 og tas i bruk senest 1. s. i advent 2012. Fra Gudstjenesteboken 2011 Ordning for hovedgudstjeneste Vedtatt av Kirkemøtet 2011. Gjelder fra 1. s. i advent 2011 og tas i bruk senest 1. s. i advent 2012. Innføring s. 02 Ordning for hovedgudstjeneste

Detaljer

el møtt til L = Liturg ML = Medliturg K = Kyrkjelyd Salmenumra heng på veggen Tingnes kirke Strand kirke Skrautvål kyrkje Aurdal kirke Ulnes kyrkje

el møtt til L = Liturg ML = Medliturg K = Kyrkjelyd Salmenumra heng på veggen Tingnes kirke Strand kirke Skrautvål kyrkje Aurdal kirke Ulnes kyrkje Tingnes kirke el møtt til Strand kirke Skrautvål kyrkje Aurdal kirke I Gudstenesta kjem vi saman for å søkja Gud. Gud tener oss, og vi blir rusta til teneste for kvarandre. Gud vil ha fellesskap med oss.

Detaljer

Høringstema 1: Hvordan øke kvaliteten og antall deltakere i gudstjenesten.

Høringstema 1: Hvordan øke kvaliteten og antall deltakere i gudstjenesten. Kirkerådet Rådhusgata 1-3 0106 OSLO Deres ref.: Vår ref.: Vår saksbeh.: Arkivkode: Dato: 14/00008-010 Helene Østby 03 09.04.2018 Mathisen HØRINGSSVAR FRA HAKADAL MENIGHETSRÅD «JUSTERING AV HOVEDGUDSTJENESEN

Detaljer

HØRING OM JUSTERING AV HOVEDGUDSTJENESTEN OG ALMINNELIGE BESTEMMELSER Sinsen menighet 10. april 2018

HØRING OM JUSTERING AV HOVEDGUDSTJENESTEN OG ALMINNELIGE BESTEMMELSER Sinsen menighet 10. april 2018 HØRING OM JUSTERING AV HOVEDGUDSTJENESTEN OG ALMINNELIGE BESTEMMELSER Sinsen menighet 10. april 2018 Høringstema 1 a) I vår menighet har gudstjenestereformen gjort at gudstjenestefeiringen har blitt enda

Detaljer

Ny høymesseliturgi for Bakkehaugen menighet november 2013

Ny høymesseliturgi for Bakkehaugen menighet november 2013 Ny høymesseliturgi for Bakkehaugen menighet november 2013 I. SAMLING 1. Forberedelse Kirkerommet er åpent og klargjort fra kl. 10.30 Det er da anledning til å tenne lys og sitte i stillhet, i ettertanke

Detaljer

Alminnelige bestemmelser for Ordning for hovedgudstjeneste

Alminnelige bestemmelser for Ordning for hovedgudstjeneste KM 08.1.1/10 Alminnelige bestemmelser for Ordning for hovedgudstjeneste Alminnelige bestemmelser for Ordning for hovedgudstjeneste er fastsatt av Kirkemøtet xxxxx til bruk i medhold av kongelig resolusjon

Detaljer

Høymesse i Vestre Aker kirke. Utskrevet liturgi for prest ved høymesse. ML: La oss være stille for Gud I. SAMLING. Forberedelse

Høymesse i Vestre Aker kirke. Utskrevet liturgi for prest ved høymesse. ML: La oss være stille for Gud I. SAMLING. Forberedelse Høymesse i Vestre Aker kirke Utskrevet liturgi for prest ved høymesse I. SAMLING Forberedelse Kirkerommet er åpent og klargjort fra kl. 10.30 Det er da anledning til å tenne lys og sitte i stillhet, i

Detaljer

Høringstema 1: Hvordan øke kvaliteten og antall deltakere i gudstjenesten. Høringsspørsmål 1a: Før eller etter gudstjenestereformen?

Høringstema 1: Hvordan øke kvaliteten og antall deltakere i gudstjenesten. Høringsspørsmål 1a: Før eller etter gudstjenestereformen? Høringsuttalelse fra Eidsbergs fire menigheter: Trømborg, Mysen, Eidsberg og Hærland sokn om «Justering av hovedgudstjenesten og alminnelige bestemmelser» Kirkerådet 2018. Felles gudstjenesteutvalg i Eidsberg

Detaljer

Prosesjon ved dåp. og sammen med hele ditt folk fornyes hver dag i et sant og hellig liv. Vardø kirke -

Prosesjon ved dåp. og sammen med hele ditt folk fornyes hver dag i et sant og hellig liv. Vardø kirke - Vardø kirke - Klokkeslett: 11:00 Dag i kirkeåret: Liturgisk farge: Prest: Organist: Kirketjener: Klokker: og sammen med hele ditt folk fornyes hver dag i et sant og hellig liv. La oss være stille for Gud

Detaljer

modell for vedtak om lokal grunnordning

modell for vedtak om lokal grunnordning modell for vedtak om lokal grunnordning elektronisk versjon: www.gudsteneste.no Sjå forklaringa til dei enkelte elementa i avsnitta A K nedanfor i kapittelet «Kva avgjersler skal soknerådet ta?», side

Detaljer

Tunsberg bispedømmeråd Høringssvar: Justering av hovedgudstjenesten og alminnelige bestemmelser

Tunsberg bispedømmeråd Høringssvar: Justering av hovedgudstjenesten og alminnelige bestemmelser Tunsberg bispedømmeråd Høringssvar: Justering av hovedgudstjenesten og alminnelige bestemmelser Høringstema 1: Hvordan øke kvaliteten og antall deltakere i gudstjenesten Høringsspørsmål 1 a: Hvordan mener

Detaljer