Vel Bevart! B.f Kongsvinger. Festningsgata 1, Christiansengården Fargeundersøkelse av eksteriøret Rapport nr: 5/

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Vel Bevart! B.f. 104. Kongsvinger. Festningsgata 1, Christiansengården Fargeundersøkelse av eksteriøret Rapport nr: 5/2014 10.9.2014."

Transkript

1 Vel Bevart! B.f Kongsvinger Festningsgata 1, Christiansengården Fargeundersøkelse av eksteriøret Rapport nr: 5/ Jon Brænne Malerikonservator NKF-N, Professor emeritus 1

2 Rapport Nr. Vel Bevart! Rapport nr. 5/2014 Tittel: B.f.104. Kongsvinger Festningsgata 1. Christiansengården. Fargeundersøkelse av eksteriøret Oppdragsgiver: Kongsvinger kommune Forfatter(e) Brænne, Jon Prosjektleder: Jon Brænne Prosjektmedarbeider: Oppdragsperiode: April-september 2014 Feltarbeid: Forsidebilde Christiansengården sett fra sydøst. Foto: J. Brænne. April 2014 Sider 33 Kontrakt: Publiseringsdato Rapportering: Tilgjengelighet Begrenset 2

3 Innhold 1 Kort historikk Bakgrunn for prosjektet Fargeundersøkelsen Metode Koding av de avdekkete fargene Dokumentasjon Fotografier Merking av avdekkingsprøvene Resultat av fargeundersøkelsen Generelt Tak Gesims Panel. Nordvegg Panel. Øst,- og vestvegger Lisener og laftekasser Etasjeskillerne på nord og sydveggene Vinduer Vindusgerikter Dører Dørgerikter Sokkellist Grunnmur Periodetabellen Oppsummering av fargeundersøkelsen Forslag til tiltak Praktisk malerarbeid Rengjøring Fjerning av løs- og skadet maling Skraping Luting (kaustisk soda) Kjemiske malingfjernere Malingfjernere basert på organiske løsemidler Avbrenning med blåselampe eller åpen flamme

4 5.2.6 Varmluftblåser Sliping med drill og roterende eller oscillerende slipeskive Sandblåsing Høytrykksspyling med vann Infrarød varme Valg av maling Påføring Viktig ved bruk av linolje og alkydoljemalinger Maling på eldre maling Maling på nytt trevirke Litteratur, maling Kilder Litteratur

5 1 Kort historikk Fig. 1. Festningsgata 1. Christiansengården. Opplysningsskilt på østveggen av bygningen. Skiltet gir opplysninger som lett kan misforståes, idet den nåværende bygningen ikke ble bygget før siste del av åra, mens det tydeligvis tidligere lå en annen landhandlergård på samme sted. Foto: J. Brænne. April Opplysninger i litteraturen henviser til at bygningen er oppført i årene Byggherre var trolig landhandleren Iwer Korperud. Han solgte til kammerråd Andreas Heber i 1790 åra. Heber døde i 1798, og enken overtok da gården i Deretter er det mange eierskifter gjennom tallet. Christiansengården ble fredet i For at henvisningene skal bli så enkle som mulig, har undertegnede definert møneretningen til å ligge nord-syd. Fig. 2. Festningsgata 1. Christiansengården. Sett fra sydøst. Bygningen har trolig vinduene fra utskiftingen i perioden Hoveddøra er i bruk, og slår innover. På sydveggen er det et trefagsvindu i 2. etasje. Trappa er toløpet og går langs veggen mot nord og syd. Panelfargen er hvit, med alle fasadeelementer, vinduer og dører i brunt. (Se: 3.6 Oppsummering av fargeundersøkelsen) Foto fra: Brynn, Olaf (Se litteraturlista) 5

6 Fig. 3. Festningsgata 1. Christiansengården. Sett fra nordøst med den gamle hovedinngangen fra gaten. Trappa var tidligere to-løpet, og løp både mot nord og syd langs veggen. (Se fig 2.) Foto: J. Brænne. April

7 Fig. 4. Festningsgata 1. Christiansengården. Sett fra nordvest. Inngang til trapperom og bakgang. Døra er satt inn etter Foto: J. Brænne. April Fig. 5. Festningsgata 1. Christiansengården. Sett fra nordøst. Fotografi publisert i Døra i nordveggen er ikke satt inn, dvs. at døra er satt inn etter Foto fra: Vigeland, Nils P. s.65. (Se litteraturlista.) 7

8 Fig. 6. Festningsgata 1. Christiansengården. Nordre del av vestveggen. Den røde pilen peker på et av de tre vinduene som er bevart fra første? vindusutskifting, som trolig ble utført i perioden Foto: J. Brænne. April

9 Fig. 7. Festningsgata 1. Christiansengården. Vestveggen. Tidligere kjøkkeninngang. Det delvis innkledde vinduet er trolig fra utskiftingen ca (Se også fargelagsavdekkingene på vinduene) Foto: J. Brænne. April

10 Fig. 8. Festningsgata 1. Christiansengården. Midtre del av vestveggen, med dører til trapperom, gang/trapperom og en blendet dør. Arken på taket kan være fra årene. Den røde pilen peker på et av de tre vinduene som er bevart fra første? vindusutskifting, som trolig ble utført i perioden Foto: J. Brænne. April

11 Fig. 9. Festningsgata 1. Christiansengården. Søndre del av vestveggen med kjellernedgangen. De røde pilene peker på to av de tre vinduene som er bevart fra første? vindusutskifting, som trolig ble utført i perioden Foto: J. Brænne. April Fig. 10. Festningsgata 1. Christiansengården. Nordre del av vestveggen trappeutbygget. Den blå pilen peker på det ene vinduet som er bevart fra andre? vindusutskifting, som trolig ble utført ca Foto: J. Brænne. April

12 Fig. 11. Festningsgata 1. Christiansengården. Sydveggen. Grunnmuren har sekundær, malt sementpuss. Foto: J. Brænne. April Bakgrunn for prosjektet Kongsvinger kommune ønsker å utarbeide en fargeplan for de fredete og verneverdige trehusene i Øvrebyen. For å få bedre kunnskaper om de historiske fargene, fargesettingen og materialene som er benyttet i Øvrebyen, har kommunen engasjert Vel Bevart! til å undersøke seks utvalgte bygninger i Øvrebyen. Disse undersøkelsene kan gi begynnende kunnskaper om farger og fargetradisjoner i Øvrebyen, men de undersøkelsene som er gjennomført i 2014 bør suppleres med seks nye hus i 2015 for å gi et sikrere og mer utfyllende resultat når det skal lages en fargeplan. 12

13 3 Fargeundersøkelsen 3.1 Metode Fargeundersøkelsen ble gjort ved lagvise avdekkinger og registrering av malinglag (fargetrapper), samt en mengde kontrollavdekkingsprøver med bruk av skalpell og feltmikroskop på alle bygningselementer på bygningen. Det ble videre foretatt vurdering av overflater og avdekkinger ved hjelp av digitalt mikroskop på stedet. Videre er materialprøver tolket i mikroskop ved høyere forstørrelse hos Vel Bevart! i Oslo. Det ble ikke gjort inngrep i sekundære bygningselementer i form av fjerning av listverk og panel. Fargeundersøkelsen ble utført i dagslys. Resultatet av undersøkelsene er i basert på funn på stedet og kontroll av materialprøver hos Vel Bevart i Oslo. 3.2 Koding av de avdekkete fargene Fargene er kodet etter NCS-S systemet, som er et system for fargebeskrivelse. De aller fleste fargehandlere kan blande nesten alle malingstyper, glansgrader og farger basert på dette systemet. En del av de malte flatene i Festningsgata 1 er til dels mye endret på grunn av overmaling og at opprinnelige flater er nedbrutt. Det har likevel vært mulig å bestemme med en stor grad av nøyaktighet hvordan alle fargene har sett ut opprinnelig. Noen farger er det ikke mulig å kode, disse må ved en eventuell oppmaling blandes for hånd. Vurderingene av de opprinnelige fargene er gjort på grunnlag av de funnene som ble gjort ved undersøkelsene, og på grunnlag av erfaring fra undersøkelser av analoge eksempler. De anbefalingene som er gitt i denne rapporten kan benyttes uten justeringer. De avdekkete malingene er gjerne skitne, avblekete og nedslitte, og fargene kan derfor nå se annerledes ut enn da malingene ble påført. Oljen i oljebaserte malinger gulner dessuten når den ikke utsettes for lys. Det betyr at de fargene som avdekkes vanligvis er for varme eller gule i forhold til hvordan de opprinnelig har vært. Dette er særlig kritisk for blå og grå farger. Oljen i malinglagene vil blekes når fargen står fremme i lyset. Det er kun de opprinnelige fargene som er kodet i rapporten. Malerikonservatorer tar hensyn til pigmentenes og bindemidlenes endringer når fargene kodes. De avdekkete malinglagene er kodet slik undertegnede mener at de har sett ut da de var nye. Hvis det ikke var mulig å tolke malinglagene opprinnelige utseende, er dagens utseende kodet. Dette er da angitt i tabellene. Hvis fargene som kodes ligger mellom to fargekoder i tabellene, angis dette med en / For eksempel: (2010-N/3010-N) 3.3 Dokumentasjon Fotografier Bygningen er fotodokumentert av undertegnede med digitale fotografier. Det er tatt oversiktsbilder før undersøkelsene. Det er videre tatt fotografier under undersøkelsene for å dokumentere funn. Det er fotografert detaljer av konstruktive elementer og avdekkingsprøver. Fotomaterialet er systematisert. Alle relevante fotografier vil bli oversendt Kongsvinger kommune på separate CD-er samtidig med oversendelse av den siste rapporten. 13

14 3.3.2 Merking av avdekkingsprøvene Mange av avdekkingsprøvene er merket. Følgende koder er benyttet på merkingene: T: Treverk L: Ferdig avsluttet lag G: Grunningsstrøk *: Avsluttende malinglag Det er i de avdekkete fargetrappene få grunningslag mellom de avsluttende malinglagene. Grunnen til dette er at undertegnede som oftest fjerner grunningslagene ved avdekkingene. Dette gjøres for at det skal være lettere og tolke og forstå fargelagsavdekkingene. 3.4 Resultat av fargeundersøkelsen Generelt På grunn av mange endringer i bygningens eksteriør har det ikke vært mulig å utarbeide en oversikt over bygningens totale farge- og bygningshistorie. De viktigste funnene og konklusjonene er presentert i avsnittene 3.6. Oppsummering av fargeundersøkelsene og 4. Forslag til tiltak Tak Ny, rød enkeltkrum tegl eller betongtakstein Gesims Delvis skiftet. Ingen opplysninger om når deler av gesimsen er skiftet. Ikke undersøkt. Gesimsen har med stor sannsynlighet fulgt laftekasser, pilastrer, etasjeskiller og sokkellist med hensyn til farger og fargelag Panel. Nordvegg Hele huset er panelt med et grovt skyggepanel, trolig laget med not-not på overliggerne og fjær-fjær på underliggerne. Det er sjelden å finne denne typen panel brukt på tallet. Vanligvis ble denne typen panel benyttet i første fjerdedel av åra. Her er panelet grovere enn det som er vanlig på tallet. Det er svært mange avsluttete malinglag, noe som trekker alderen på panelet bakover i tid. De eldste fargene og fargesettingen som er funnet var i bruk fra ca og frem til ca Dette innebærer at det ikke er mulig å avgjøre når panelet er satt opp, men at det er påsatt i perioden ca er svært sannsynlig. 14

15 Fig. 12. Festningsgata 1. Christiansengården. Fargelagsavdekking på panelet på nordveggen. Foto: J. Brænne. April Fargelagsavdekkinger på panel, nordvegg Avdekket Avsluttet Farge: NCS S Kode: Materialer: Merknader: Lag Nr: Lag Nr: Lag 16* L12 Gul oker 2040-Y30R Alkydoljemaling? Nåværende maling Lag 15* L11 Gul oker 2040-Y20R Alkydoljemaling? Lag 14* L10 Gul oker 2040-Y30R Linoljemaling Lag 13G Gul oker 2040-Y20R Linoljemaling Grunning Lag 12* L9 Gul oker 2040-Y30R Linoljemaling Lag 11* L8 Mørk gul oker 3050-Y20R/3050-Y30R Linoljemaling Lag 10* L7 Rødlig gul oker 2030-Y30R/2030-Y40R Linoljemaling Lag 9G Rødlig gul oker 2030-Y30R/2030-Y40R Linoljemaling Grunning Lag 8 G Hvit Linoljemaling Grunning Lag 7 * L6 Hvit Linoljemaling Lag 6 * L5 Hvit Linoljemaling Lag 5 * L4 Gulrosa sandstein 2020-Y40R Linoljemaling Lag 4 * L3 Gulrosa sandstein Lysere og rødere enn Linoljemaling 2030-Y30R Lag 3 * L2 Gulrosa sandstein Lysere og rødere enn Linoljemaling 2030-Y30R Lag 2 * L1 Hvit Linoljemaling Opprinnelig maling Lag 1 G Hvit Linoljemaling Grunning Tre Lyst Malt umiddelbart etter oppsetting 15

16 3.4.5 Panel. Øst,- og vestvegger Fig. 13. Festningsgata 1. Christiansengården. Fargelagsavdekking av malingen på panelet på øst- og vestveggene. Foto: J. Brænne. April Avdekket Avsluttet Farge: NCS S Kode: Materialer: Merknader: Lag Nr: Lag Nr: Lag 7 * L7 Gul oker 2040-Y30R Alkydoljemaling? Nåværende maling Lag 6 * L6 Gul oker 2040-Y20R Alkydoljemaling? Lag 5 * L5 Gul oker 2040-Y30R Linoljemaling Lag 4 * L4 Grålig gul oker 3020-Y10R/3020- Linoljemaling Y30R Lag 3 * L3 Mørk gul oker 3050-Y20R/3050- Linoljemaling Y30R Lag 2 * L2 Rødlig gul oker 2030-Y30R/2030- Linoljemaling Y40R Lag 1 * L1 Hvit Linoljemaling Opprinnelig maling Tre Lyst Malt umiddelbart etter oppsetting 16

17 3.4.6 Lisener og laftekasser Fig. 14. Festningsgata 1. Christiansengården. Fargelagsavdekking på lisene på østveggen. Foto: J. Brænne. April Fargelagsavdekking på laftekasser og lisener. Avdekket Avsluttet Farge: NCS S Kode: Materialer: Merknader: Lag Nr: Lag Nr: Lag 15* L15 Gul oker 2040-Y30R Alkydoljemaling? Nåværende maling Lag 14* L14 Gul oker 2040-Y20R Alkydoljemaling? Lag 13* L13 Gul oker 2040-Y30R Linoljemaling Lag 12* L12 Grålig gul oker 3020-Y10R/3020-Y30R Linoljemaling Lag 11* L11 Mørk gul oker 3050-Y20R/3050-Y30R Linoljemaling Lag 10* L10 Rødlig gul oker 2030-Y30R/2030-Y40R Linoljemaling Lag 9* L9 Hvit Linoljemaling Lag 8 * L8 Hvit Linoljemaling Lag 7 * L7 Brun 6020-Y10R Linoljemaling Meget avslitt og usikker koding Lag 6 * L6 Rødlig brun 6020-Y20R Linoljemaling Meget avslitt og usikker koding Lag 5 * L5 Grå 3000-N Linoljemaling Lag 4 * L4 Grå 3000-N Linoljemaling Lag 3 * L3 Grå 3000-N Linoljemaling Lag 2 * L2 Rosa 1515-Y80R Linoljemaling Lag 1 * L1 Lys grå 1000-N Linoljemaling Opprinnelig maling Tre Lyst Malt umiddelbart etter oppsetting 17

18 3.4.7 Etasjeskillerne på nord og sydveggene Etasjeskillerne har fulgt laftekasser, pilastrer, gesims og sokkellist med hensyn til farger og fargelag Vinduer Hele huset har nå to-rams empirevinduer med tre glass i hver ramme. Alle vinduene er hengslet på sidekant. Alle vinduene i huset er skiftet. Dette har skjedd i flere omganger. Det er bevart tre vinduer fra den første utskiftingen som trolig er utført i perioden De tre vinduene fra denne perioden står i vestveggen i 2. etasje. (Se fig. 6, 8 og 9.) To vinduer er fra ca De øvrige vinduene er fra siste halvdel av tallet, trolig og årene. For å forsøke å få en oversikt over vindu- og vindusgeriktfargene, er det utført fargelagsavdekkinger på vinduer fra alle periodene. Fig. 15. Festningsgata 1. Christiansengården. Vinduer fra tre perioder i husets historie. Til venstre, fra første? vindusutskifting, trolig I midten fra andre? vindusutskifting, ca og til høyre fra siste utskifting, årene. Foto: J. Brænne. April

19 Fig. 16. Festningsgata 1. Christiansengården. Fargelagsavdekking av et av vinduene fra første? vindusutskifting. Foto: J. Brænne. April Fargelagsavdekking på vindu fra første? vindusutskifting. Avdekket Avsluttet Farge: NCS S Kode: Materialer: Merknader: Lag Nr: Lag Nr: Lag 12* L10 Hvit Alkydoljemaling? Nåværende malinglag Lag 11* L9 Hvit Alkydoljemaling? Lag 10* L8 Lys grå 2002-Y Linoljemaling Lag 9* L7 Lys grå 2002-Y50R Linoljemaling Trolig opprinnelig hvit Lag 8 * L6 Lys grå 1500-N/2000-N Linoljemaling Trolig opprinnelig hvit Lag 7 G Lys grå 1500-N/2000-N Linoljemaling Trolig opprinnelig hvit Lag 6 * L5 Lys grå 1500-N/2000-N Linoljemaling Trolig opprinnelig hvit Lag 5 * L4 Mørk gul oker 3050-Y20R/3050-Y30R Linoljemaling Som lisener og laftekasser lag L11/Lag 11* Lag 4 * L3 Hvit Linoljemaling Lag 3 * L2 Hvit Linoljemaling Lag 2 * L1 Rødlig gul oker 2030-Y30R/2030-Y40R Linoljemaling Opprinnelig maling. Som lisener og laftekasser, L10/Lag 10* Lag 1 G Lys grå Linoljemaling Grunning Tre Lyst Malt umiddelbart etter oppsetting 19

20 Fargelagsavdekking på vindu fra siste vindusutskifting. Fig. 17. Festningsgata 1. Christiansengården. Fargelagsavdekking på et av vinduene fra siste vindusutskifting, årene. Foto: J. Brænne. April Fargelagsavdekking på et av vinduene fra siste vindusutskifting, årene. Avdekket Avsluttet Farge: NCS S Kode: Materialer: Merknader: Lag Nr: Lag Nr: Lag 5 * L4 Hvit Alkydoljemaling? Nåværende maling Lag 4 * L3 Hvit Alkydoljemaling? Lag 3 * L2 Hvit Linoljemaling Lag 2 * L1 Lys grå 1502-G/2002-G Linoljemaling Opprinnelig maling. Tilsvarer Lag 5*/L4 på vindusgerikt under trapp mot vest Lag 1 G Lys grå Linoljemaling Tre Lyst Malt umiddelbart etter oppsetting 20

21 Fargelagsavdekking på vindu til tidligere kjøkken under trappa mot vest. Fig. 18. Festningsgata 1. Christiansengården. Fargelagsavdekking på vindu til tidligere kjøkken under trappa mot vest. Foto: J. Brænne. April Fargelagsavdekking på vindu til tidligere kjøkken under trappa mot vest. Avdekket Avsluttet Farge: NCS S Kode: Materialer: Merknader: Lag Nr: Lag Nr: Lag 8* L7 Hvit Alkydoljemaling? Nåværende maling Lag 7* L6 Hvit Alkydoljemaling? Lag 6 L5 Hvit Linoljemaling Lag 5 * L4 Lys grå 1502-G/2002-G Linoljemaling Tilsvarer Lag 5*/L4 på vindusgerikt under trapp mot vest Lag 4 * L3 Grå 2002-Y50R Linoljemaling Tilsvarer Lag 9*/L7 på vindu fra Lag 3 * L2 Lys grå 1002-Y Linoljemaling Lag 2 * L1 Mørk oker 8010-Y70R Linoljemaling Opprinnelig maling Lag 1 G Hvit Linoljemaling Tre Lyst Malt umiddelbart etter oppsetting 21

22 3.4.1 Vindusgerikter Det er bevart vindusgerikter fra flere perioder. Vinduene fra perioden har samtidige gerikter. Vinduet fra ca har gerikter som kan samtidig, eller være noe eldre enn vinduet. Vinduene fra og 1970 årene har for det meste samtidige gerikter, men også noen deler av gerikter fra første vindusutskifting Vindusgeriktene på vinduene fra er meget nedskrapt, og derfor umulig å tyde malinglagene. Det er observert hvite lag som følger de øvrige geriktene. Under dette flere grå og sandsteinfargete lag, som kan sammenfalle med deler av lagene på gerikten under trappeutbygget på vestveggen Dører Bygningen har syv dører. Ingen av dørene er opprinnelige fra tallet. Østveggen. To- fløyet hoveddør mot øst fra Festningsgaten. Ettersom det ser ut til at døra har det opprinnelige overlysvinduet bevart, er trolig glassene i de tre øverste fyllingene på hvert dørblad sekundære. Inngangsdører fra og tallet er nesten uten unntak innadslående. Døra med overlys er snudd med innsiden ut. Det er usikkert når dette er utført, men fargelagene tyder på at det kan være utført i eller åra. Døra er på innsiden kledd inn med plater og tapet, slik at det ikke er mulig å komme til den opprinnelige utsiden for undersøkelser. Døra er trolig fra ca Fig. 19. Festningsgata 1. Christiansengården. Eldre hoveddør i østveggen. Nå snudd ut-inn, og blendet på innsiden. Foto: J. Brænne. April

23 Fig. 20. Festningsgata 1. Christiansengården. Døra i nordveggen. Døra er satt inn etter 1954, trolig i slutten av eller begynnelsen av 1960 årene. Døra har kun hvite malinglag. Foto: J. Brænne. April Fig. 21. Festningsgata 1. Christiansengården. Vestveggen. Tidligere kjøkkeninngang. Døra er trolig satt inn ca Formatene på glassene i det øverste fyllingsfeltet er ikke vanlig. Profilene på dørgeriktene er også uvanlige. Foto: J. Brænne. April

24 Fig. 22. Festningsgata 1. Christiansengården. Fargelagsavdekking på dør i vestveggen inn til tidligere kjøkken. Foto: J. Brænne. April Fargelagsavdekking på dør i vestveggen inn til tidligere kjøkken. Avdekket Avsluttet Farge: NCS S Kode: Materialer: Merknader: Lag Nr: Lag Nr: Lag 12* L11 Hvit Alkydoljemaling? Nåværende maling Lag 11* L10 Hvit Alkydoljemaling? Lag 10* L9 Hvit Linoljemaling Lag 9* L8 Lys grå 1502-G/2002-G Linoljemaling Tilsvarer Lag 5*/L4 på vindu og vindusgerikt under trapp mot vest Lag 8 * L7 Mellom oker 4030-Y20R/4030-Y30R Linoljemaling Lag 7 * L6 Hvit Linoljemaling Lag 6 * L5 Lys gråblå 2010-B50G Linoljemaling Lag 5 * L4 Mørk sandstein 3010-Y Linoljemaling Lag 4 * L3 Lys olivengrønn 4010-G50Y Linoljemaling Lag 3 G Grå 2500-N Linoljemaling Grunning Lag 2 * L2 Blågrå 3020-B10G Linoljemaling Lag 1 * L1 Mellomoker 4020-Y30R Linoljemaling Opprinnelig maling Tre Lyst Malt umiddelbart etter oppsetting Ramtrær, fris og fyllinger har samme fargelagsstruktur. 24

25 Vestveggen. Ny utadslående fyllingsdør med glass i øvre felt og løse sprosser i glassfeltet! Døra er trolig fra åra. Dør og dørgerikter har kun 2-3 hvite malinglag. Fig. 23. Festningsgata 1. Christiansengården. Foto: J. Brænne. April Fig. 24. og Fig. 25. Festningsgata 1. Christiansengården. Vestveggen. Til venstre, to-fløyet utadslående fyllingsdør med glass i de øverste tre feltene på hvert dørblad. Døra er trolig laget som en «kopi» av døra ved siden av, som en form for tilpassing. Døra er trolig satt inn i åra. Døra til høyre kan opprinnelig være en innvendig dør som er noe ombygget og gjenbrukt som ytterdør. Døra er trolig fra perioden Dørgerikter og døroverstykker er nye, og har kun 2-3 hvite malinglag. Foto: J. Brænne. April Døra til venstre inn til gangen: Dør og dørgerikter har kun 2-3 hvite malinglag. 25

26 Den blindete døra til høyre: Fargelagsavdekking på den blindete døra på vestveggen. Avdekket Avsluttet Farge: NCS S Kode: Materialer: Merknader: Lag Nr: Lag Nr: Lag 7* L6 Hvit Alkydoljemaling? Nåværende maling Lag 6* L5 Hvit Alkydoljemaling? Lag 5 * L4 Hvit Linoljemaling Lag 4 * L3 Lys grå 1502-G/2002-G Linoljemaling Tilsvarer Lag 5*/L4 på vindusgerikt under trapp mot vest Lag 3 * L2 Hvit Linoljemaling Lag 2 * L1 Hvit Linoljemaling Opprinnelig maling. Lag 1 G Lys grå Linoljemaling Tre Lyst Malt umiddelbart etter oppsetting Dørgerikter Dørgeriktene på den opprinnelige hoveddøra mot øst er fjernet da døra ble snudd. Dørgeriktene på norddøra er trolig som døra også fra åra. Malinglagene følger dørbladet med kun hvite malinglag. Dørgerikten på døra i vestveggen inn til det tidligere kjøkkenet er samtidig med døra, ca Malinglagene følger dørbladet. (Se fig.22) Sokkellist Sokkellistene er delvis fornyet og de opprinnelige delene er svært avskrapet. Kontroll i feltmikroskopet tyder på at sokkellistene følger lisenene og pilastrenes malinglag Grunnmur Opprinnelig upusset, kalkspekket gråstein. Nå pusset med kalk, kalk/sement og sement. Malt lys grå. 3.5 Periodetabellen Resultatet av undersøkelsen summeres vanligvis opp i en periodetabell. Hver periode representerer en oppussing og/eller en endring av interiørene. Tabellen kan leses på to måter. Lest vertikalt vil hver kolonne illustrere hvordan alle de undersøkte elementene på huset så ut i den gitte perioden. Lest horisontalt illustreres hvordan det enkelte bygningselement har sett ut fra det var og frem til dagens utseende. To innføringer i tabellene skal forstås på følgende måte: 1. Ingen kunnskaper. Dette innebærer at gjennom arkivalia, eller de farge- og bygningsarkeologiske undersøkelsene ikke har frembrakt opplysninger som kan beskrive det aktuelle bygningselementet for den aktuelle perioden. 26

27 2. Når et felt er markert med en pil, betyr det at det aktuelle bygningselementet ikke er endret siden forrige periode. Vanligvis innebærer det at overflatebehandlingen blir stående gjennom en eller flere perioder. Det kan også markere at informasjonen, Ingen kunnskaper, gjentas i en eller flere perioder for det aktuelle bygningselementet. I periodetabellene er de periodene Vel Bevart foreslår som tiltak merket med blått og kursiv. 3.6 Oppsummering av fargeundersøkelsen Festningsgaten 1, Christiansengården har fra byggeperioden og frem til i dag blitt bygget om og modernisert en rekke ganger. Mange av endringene er foretatt etter at bygningen ble fredet i Endringene er så vidt omfattende, og malinglagene på enkelte bygningselementer så mange, at det ikke er mulig å sette funnene inn i en periodetabell. Undertegnede vil isteden presentere en oppsummering, som presenterer de viktigste funnene i fargehistorien på Christensengården Bygningen ble oppført i nåværende volum og plan. Bygningen ble trolig panelt med dagens panel i løpet av det første tiåret. Panelets opprinnelige farge var hvit. (Lag 2*/L1) Den blyhvite fargen ble som oftest brukt for å illudere marmor, og pigmentet ble benyttet fordi det var dyrere enn de rimeligste pigmentene. Som kontrast til den hvite bygningskroppen ble laftekasser, lisener, sokkellist, etasjeskillere og gesims malt i en lys grå, sandsteinsimiterende farge. (Lag 1*/L1) Denne fargesettingen var ikke uvanlig i siste del av klassisismen og begynnelsen av empiren i Norge. Vi har ingen kunnskaper om dører, vinduer og listverk fra den første perioden I årene som følger, trolig frem til perioden , blir panelet malt i ulike varianter av sandsteinsfarger og hvit. Hele tiden males laftekasser, lisener, sokkellist, etasjeskillere og gesims i kontrastfarger til panelet I perioden skiftes trolig alle vinduene, dørene og alt listverket første gang. Panelet blir trolig malt i en gulrosa sandsteinsfarge. (Lag 5*/L4) Vinduer og vindusgerikter, etasjeskillere, lisener, laftekasser gesims og sokkellist blir malt rødlig gul oker. (Lag 2*/L1) I slutten av denne perioden blir hoveddøra mot øst satt inn, men på grunn av at den er snudd ut-inn og innpanelt på innsiden har vi ingen kunnskaper om dører, eller dørgerikter i denne perioden. 4. Ca Rundt århundreskiftet blir bygningen igjen delvis modernisert. Noen, - eller flere vinduer og dører blir skiftet. Den nye døra med gerikt inn til kjøkkenet mot vest males mellomoker. (Lag1*/L1) Trolig males alle dørene og geriktene i samme farge, men ettersom de øvrige dørene enten er senere eller ikke mulig å undersøke på grunn av avskrapning eller at de er snudd, er dette antagelser. Panelet er trolig malt hvit (Lag 6*/L5). Vinduer og vindusgerikter, etasjeskillere, lisener, laftekasser gesims og sokkellist ble trolig malt rødlig brun (Lag 6*/L6). 5. ca Bygningen blir gjengitt med et fotografi på side 23 i boka til Olaf Brynn (Fig. 2.) (Se Litteraturoversikten) Bildet viser fasadene mot øst og syd. Panelet er trolig hvit. (Lag 7*/L6) med vinduer, dører, gerikter, etasjeskillere, lisener, laftekasser gesims og sokkellist malt brun (Lag7*/L7) Ingen av vinduene eller vindusgeriktene er bevart i disse to fasadene slik at det er mulig å kontrollere at vinduer og gerikter har samme farge som det øvrige fasadeutstyret. De 27

28 tre vinduene fra som står igjen på vestsiden har ikke malinglag som tilsvarer de fargene som fasadeutstyret på østveggen har. Det var imidlertid ikke uvanlig at for- og baksidene av større bygninger ble malt ulikt, og i utakt. På den måten vil ofte fargelagene på for- og baksiden ikke korrespondere årene. I denne perioden skiftes nesten alle vinduene på nytt. Både de nye, og de gamle vinduene med vindusgerikter males lys grå. (Lag 2*/L1) Panelet males gul oker (Lag 12*/L9) og alle dører og dørgerikter males hvite. 7. De siste syv gangene bygningen har blitt malt opp, er panel, etasjeskillere, lisener, laftekasser gesims og sokkellist malt i samme farge. Første gang hvit, de øvrige senere oppmalingene i varianter av gul oker. 4 Forslag til tiltak Ettersom Christensengården har blitt modernisert flere ganger, til dels med store utskiftinger av dører, vinduer og listverk, er det mange usikkerheter med både hensyn til opprinnelige farger og fargesetting og med fargesettingen i senere perioder. Hvis det er et sterkt ønske om tilbakeføring, er det ikke antikvarisk forsvarlig å føre farger og fargesetting lenger tilbake enn til siste vindusutskifting i årene. Selv dette er usikkert, ettersom to av dørene og tre døromramminger er satt inn senere enn dette. Undertegnede vil ikke tilråde en tilbakeføring, ettersom det nå er ca. 40 års tradisjon med dagens utseende. Ved fremtidige oppmalinger vil undertegnede anbefale at dagens farger og fargesetting opprettholdes, med gul oker farge på panel, etasjeskillere, lisener, laftekasser gesims og sokkellist, og at vinduer, dører og gerikter males hvite. 5 Praktisk malerarbeid 5.1 Rengjøring Ved all ut- og innvendig maling, uansett om det er skader i malingfilmen eller ikke, er forarbeidet det viktigste for et holdbart resultat. Ved vanlig nedbryting av malingfilmen, uten tegn til skader, børstes all løs maling av med stålbørste. Om nødvendig brukes også malerskrape. Huset vaskes grundig med spesialvaskemidler for dette formålet eller sterkt salmiakkvann. Følg bruksanvisningen på emballasjen nøye. Bruk beskyttelsesbriller og hansker. Skyll godt med rent vann etterpå, men uten å spyle. Sett på en spreder og dusj veggflatene ovenfra og ned med meget svak dusj samtidig som løs skitt vaskes av med en svamp. Pass på at det ikke dusjes unødig inn bak panelet. Høytrykksspyler må ikke brukes. Partier av maling eller treverk som er angrepet av sverte sopp (soppen framtrer som små sorte prikker), vaskes med «Sopp og algevask». Følg bruksanvisningen på emballasjen nøye. Etter forarbeid og rengjøring er det viktig at treverket får tørke skikkelig før ny maling påføres. 5.2 Fjerning av løs- og skadet maling Vær oppmerksom på at flere av de eldre malinglagene inneholder blyhvit. Støvet fra blyhvit er svært giftig. Det betyr at de som utfører arbeidene med malingfjerning, må ha godkjente støvmasker med 28

29 filtre, og i tillegg god beskyttelse på hender og foran øynene. Etter skrapearbeider er det er også viktig med skikkelig vask av hender og ansikt før det spises og drikkes Skraping. Den beste og vanligste metoden for å fjerne gammel skadet maling. I de fleste tilfellene er en grundig skraping godt nok for videre malerarbeid. Bruk gode to-hånds malerskraper til arbeider på panel og mindre skraper til arbeider på gerikter, profiler, dører osv. Hold alltid skrapen flatt og skrap med vedretningen. Dersom en bruker spissen på skrapen, er det vanskelig å unngå skader og riper i treet som aldri kan fjernes. Vær meget forsiktig når en skraper profilerte detaljer som gerikter, panel, dører og vinduer. Ved å bruke for grov redskap og for mye krefter, ødelegges fort vakkert snekkerarbeid. Det er kun løs maling som skal fjernes ved skrapingen. Husk at gammel maling som sitter igjen på treverket, gir god beskyttelse og er med på å forlenge treets levetid Luting (kaustisk soda). Frarådes på det sterkeste i forbindelse med vanlig forarbeid. Kan benyttes hvis all maling må fjernes, og er da et billig alternativ til dyre kjemiske malingfjernere. Lut/vann-blandingen blandes med utrørt tapetklister. Dette gir lutblandingen en grøtaktig konsistens. Blandingen kan også påføres vertikale flater og gir gode muligheter til å kontrollere virkningen. Bruk beskyttelsesutstyr! Vær forsiktig ved bruk av lut. Lut vil alltid bryte ned og skade den ytterste overflaten i treet. Treverket må aldri skrubbes fordi de fører til oppflising. Her gjøres det feil både når maling fjernes med lut og med kjemiske malingfjernere. Etter lutbehandling er det svært viktig at overflaten nøytraliseres fullstendig med hjelp av eddiksyre Kjemiske malingfjernere. Frarådes på det sterkeste i forbindelse med vanlig oppmaling. Hvis all maling må fjernes, kan det benyttes. Der det er brukt akryl- eller lateksmaling, kan det være eneste alternativ. Må all maling fjernes, bør det utføres av et firma som har erfaring og gir garanti på arbeidet. Be om referanser. Vær ekstra oppmerksom på to viktige aspekter: For det første skal overflatene etter behandling se ut som de gjorde før. Høvlet panel skal fremdeles se høvlet ut. For det annet må alle rester av malingfjernere eller lut vaskes godt av. Kjemikaliene må være nøytralisert før ny maling påføres. Ellers kan de bli aktivisert av fukt, og den nye malingen løsner Malingfjernere basert på organiske løsemidler. Velegnet til mindre arbeider, f.eks. dører og listverk, Avbrenning med blåselampe eller åpen flamme. Må ikke forekomme! Det er dessuten forbudt i henhold til brannforskriftene Varmluftblåser. Meget brannfarlig. Utvikler sterk varme, 150 C 350 C. Ikke tillatt å bruke innendørs. Egner seg godt til løse bygningsdeler, som dører og listverk. Bør brukes med stor forsiktighet på vinduer, idet glasset lett sprekker pga. varmen. Vær spesielt forsiktig i overgangen mellom listverk og vegger. Den tørre 29

Vel Bevart! B.104. Kongsvinger. Løkkegata 16. «Bråtenbygningen» Fargeundersøkelse av eksteriøret Rapport nr: 8/2014 16.6.2014.

Vel Bevart! B.104. Kongsvinger. Løkkegata 16. «Bråtenbygningen» Fargeundersøkelse av eksteriøret Rapport nr: 8/2014 16.6.2014. Vel Bevart! B.104. Kongsvinger Løkkegata 16. «Bråtenbygningen» Fargeundersøkelse av eksteriøret Rapport nr: 8/2014 16.6.2014. Jon Brænne Malerikonservator NKF-N, Professor emeritus 1 Rapport Nr. Vel Bevart!

Detaljer

Vel Bevart! B.104. Kongsvinger. Løkkegata 16. «Hultgrengården» Fargeundersøkelse av eksteriøret Rapport nr: 10/2014 12.8.2014.

Vel Bevart! B.104. Kongsvinger. Løkkegata 16. «Hultgrengården» Fargeundersøkelse av eksteriøret Rapport nr: 10/2014 12.8.2014. Vel Bevart! B.104. Kongsvinger Løkkegata 16. «Hultgrengården» Fargeundersøkelse av eksteriøret Rapport nr: 10/2014 12.8.2014. Jon Brænne Malerikonservator NKF-N, Professor emeritus 1 Rapport Nr. Vel Bevart!

Detaljer

B.104. Kongsvinger Gjemsegården. Øvre Langelandsvei 7b. Drengestua Fargeundersøkelse av ekster iøret Revidert rapport nr: 7/2014

B.104. Kongsvinger Gjemsegården. Øvre Langelandsvei 7b. Drengestua Fargeundersøkelse av ekster iøret Revidert rapport nr: 7/2014 Vel Bevart! B.104. Kongsvinger Gjemsegården. Øvre Langelandsvei 7b. Drengestua Fargeundersøkelse av eksteriøret Revidert rapport nr: 7/2014 19.9.2014. Jon Brænne Malerikonservator NKF-N, Professor emeritus

Detaljer

Vel Bevart! B.f.104. Kongsvinger. Vollgaten 8. «Aamodtgården» Fargeundersøkelse av eksteriøret Rapport nr: 6/2014 12.9.2014.

Vel Bevart! B.f.104. Kongsvinger. Vollgaten 8. «Aamodtgården» Fargeundersøkelse av eksteriøret Rapport nr: 6/2014 12.9.2014. Vel Bevart! B.f.104. Kongsvinger Vollgaten 8. «Aamodtgården» Fargeundersøkelse av eksteriøret Rapport nr: 6/2014 12.9.2014. Jon Brænne Malerikonservator NKF-N, Professor emeritus 1 Rapport Nr. Vel Bevart!

Detaljer

Vel Bevart! B.f.104. Kongsvinger. Løkkegata 23. «Grønnerudgården» Fargeundersøkelse av eksteriøret Rapport nr: 9/2014 9.9.2014.

Vel Bevart! B.f.104. Kongsvinger. Løkkegata 23. «Grønnerudgården» Fargeundersøkelse av eksteriøret Rapport nr: 9/2014 9.9.2014. Vel Bevart! B.f.104. Kongsvinger Løkkegata 23. «Grønnerudgården» Fargeundersøkelse av eksteriøret Rapport nr: 9/2014 9.9.2014. Jon Brænne Malerikonservator NKF-N, Professor emeritus 1 Rapport Nr. Vel Bevart!

Detaljer

Vel Bevart! B.360. Ålen. Langlandbygningen, Ålen Bygdemuseum Overflatebehandling og forslag til tiltak. Rapport nr: 19/2017

Vel Bevart! B.360. Ålen. Langlandbygningen, Ålen Bygdemuseum Overflatebehandling og forslag til tiltak. Rapport nr: 19/2017 Vel Bevart! B.360. Ålen. Langlandbygningen, Ålen Bygdemuseum Overflatebehandling og forslag til tiltak Rapport nr: 19/2017 17.6.2017 Jon Brænne Malerikonservator NKF-N, Professor emeritus 1 B.359. Ålen.

Detaljer

Vel Bevart! B Røros. Nedre Flanderborg 1 Farger og materialbruk på uthusene. Rapport nr: 11/

Vel Bevart! B Røros. Nedre Flanderborg 1 Farger og materialbruk på uthusene. Rapport nr: 11/ Vel Bevart! B. 359. Røros. Nedre Flanderborg 1 Farger og materialbruk på uthusene Rapport nr: 11/2016 14.6.2016 Jon Brænne Malerikonservator NKF-N, Professor emeritus 1 Rapport Nr. Vel Bevart! Rapport

Detaljer

Fargeundersøkelser av eksteriøret

Fargeundersøkelser av eksteriøret Oppdragsrapport nr. 124/2010 B.359. Røros Kjerkgata 29 Fargeundersøkelser av eksteriøret Jon Brænne Røros. Kjerkgata. 17. mai. Trolig 1912. Kjerkgata 29 under bygging. Dato: 17.6.2010 Til: Riksantikvaren

Detaljer

B.f Røros. Sleggveien 8. Hus Nr. 191

B.f Røros. Sleggveien 8. Hus Nr. 191 Vel Bevart! B.f. 359. Røros. Sleggveien 8. Hus Nr. 191 Tilbakeføring av fasaden. Trinn 2 Fargeundersøkelser av bygningselementene fra fredingstidspunktet og dagens bygningselementer i fasaden mot Sleggveien

Detaljer

Vel Bevart! B.359. Røros. Kjerkgata 43 Vognbua. Tilstand og forslag til tiltak. Rapport nr: 15/

Vel Bevart! B.359. Røros. Kjerkgata 43 Vognbua. Tilstand og forslag til tiltak. Rapport nr: 15/ Vel Bevart! B.359. Røros. Kjerkgata 43 Vognbua. Tilstand og forslag til tiltak Rapport nr: 15/2017 13.6.2017 Jon Brænne Malerikonservator NKF-N, Professor emeritus 1 B.359. Røros. Kjerkgata 41. Vognbua.

Detaljer

Fargeundersøkelse av eksteriøret på hovedbygningen

Fargeundersøkelse av eksteriøret på hovedbygningen Oppdragsrapport nr. 130/2012 B.359. Røros landsogn Mattisvollen Fargeundersøkelse av eksteriøret på hovedbygningen Jon Brænne Røros. Landsogn. Mattisvollen. Hovedfasaden mot sør. Boligdelen til høyre,

Detaljer

Vel Bevart! B.359. Røros. Flanderborg 5 Fargeundersøkelser og forslag til tiltak. Rapport nr: 13/2017

Vel Bevart! B.359. Røros. Flanderborg 5 Fargeundersøkelser og forslag til tiltak. Rapport nr: 13/2017 Vel Bevart! B.359. Røros. Flanderborg 5 Fargeundersøkelser og forslag til tiltak Rapport nr: 13/2017 Jon Brænne Malerikonservator NKF-N, Professor emeritus 1 B.359. Røros. Flanderborg 5 Rapport Nr. Vel

Detaljer

Røros. Kjerkgata 54 Matr. 263/264 Fargeundersøkelse av fasaden mot Kjerkgata

Røros. Kjerkgata 54 Matr. 263/264 Fargeundersøkelse av fasaden mot Kjerkgata Kunst og inventar nr. 44/år 2007 Røros. Kjerkgata 54 Matr. 263/264 Fargeundersøkelse av fasaden mot Kjerkgata Jon Brænne Malerikonservator/forsker Kjerkgata 54. 29.6.2007. Foto. J. Brænne. Dato: 30.8.2007

Detaljer

B.359. RØROS. KJERKGATA 46 Hus nr. 259. «Ålbyggården». Fargeundersøkelse av fasaden.

B.359. RØROS. KJERKGATA 46 Hus nr. 259. «Ålbyggården». Fargeundersøkelse av fasaden. NIKU OPPDRAGSRAPPORT 180/2013 B.359. RØROS. KJERKGATA 46 Hus nr. 259. «Ålbyggården». Fargeundersøkelse av fasaden. Jon Brænne Norsk institutt for kulturminneforskning (NIKU) Storgata 2, Postboks 736 Sentrum,

Detaljer

Vel Bevart! B.104. Kongsvinger. Øvrebyen. Forslag til fargesetting av 12 bygninger Rapport nr. 23/2014, revidert. Rapport nr: 26/2014 21.10.2014.

Vel Bevart! B.104. Kongsvinger. Øvrebyen. Forslag til fargesetting av 12 bygninger Rapport nr. 23/2014, revidert. Rapport nr: 26/2014 21.10.2014. Vel Bevart! B.104. Kongsvinger. Øvrebyen Forslag til fargesetting av 12 bygninger Rapport nr. 23/2014, revidert. Rapport nr: 26/2014 21.10.2014. Jon Brænne Malerikonservator NKF-N, Professor emeritus 1

Detaljer

B.f.369. Røros. Mørkstugata 14 Matr. Nr. 49. Per Tørresgården. Fargeundersøkelser av fasaden på den fredete stallen/fjøset

B.f.369. Røros. Mørkstugata 14 Matr. Nr. 49. Per Tørresgården. Fargeundersøkelser av fasaden på den fredete stallen/fjøset Rapport. Konserveringsavdelingen nr.57/2008 B.f.369. Røros. Mørkstugata 14 Matr. Nr. 49. Per Tørresgården Fargeundersøkelser av fasaden på den fredete stallen/fjøset Jon Brænne. Malerikonservator/forsker

Detaljer

B. 359. RØROS. BERGMANNSGATA 1

B. 359. RØROS. BERGMANNSGATA 1 NIKU OPPDRAGSRAPPORT 132/2012 B. 359. RØROS. BERGMANNSGATA 1 Hus Nr. 1a. «Direktørgården». Fargeundersøkelse av fasaden mot Bergmannsgata Jon Brænne Norsk institutt for kulturminneforskning (NIKU) Storgata

Detaljer

B.F RØROS. NIKU OPPDRAGSRAPPORT 172/2015

B.F RØROS. NIKU OPPDRAGSRAPPORT 172/2015 NIKU OPPDRAGSRAPPORT 172/2015 B.F. 359. RØROS. Ole Guldalsgate 10. «Holdengården» Malingskader Tilstandsbeskrivelse og forslag til tiltak. Redigert rapport Jon Brænne Norsk institutt for kulturminneforskning

Detaljer

Vel Bevart! B.f. 70. Nore og Uvdal. Skjønne, Søre. Loft. G.149/B.4. Fargeundersøkelser og forslag til tiltak. Rapport nr: 30/

Vel Bevart! B.f. 70. Nore og Uvdal. Skjønne, Søre. Loft. G.149/B.4. Fargeundersøkelser og forslag til tiltak. Rapport nr: 30/ Vel Bevart! B.f. 70. Nore og Uvdal. Skjønne, Søre. Loft. G.149/B.4 Fargeundersøkelser og forslag til tiltak Rapport nr: 30/2017 27.11.2017. Jon Brænne Malerikonservator NKF-N, Professor emeritus 1 Skjønne.

Detaljer

Vel Bevart! B.359. Røros. Bergmannsgata 19 Engzeliusgården. Portrommet Forslag til tiltak. Rapport nr: 16/2017

Vel Bevart! B.359. Røros. Bergmannsgata 19 Engzeliusgården. Portrommet Forslag til tiltak. Rapport nr: 16/2017 Vel Bevart! B.359. Røros. Bergmannsgata 19 Engzeliusgården. Portrommet Forslag til tiltak Rapport nr: 16/2017 Jon Brænne Malerikonservator NKF-N, Professor emeritus 1 B.359. Røros. Bergmannsgata 19. Portrommet

Detaljer

Vel Bevart! B.f.104/B.104. Kongsvinger. Øvrebyen. Befaring i forbindelse med fargeundersøkelser. Justert rapport. Rapport nr: 13/2013 3.10.2013.

Vel Bevart! B.f.104/B.104. Kongsvinger. Øvrebyen. Befaring i forbindelse med fargeundersøkelser. Justert rapport. Rapport nr: 13/2013 3.10.2013. Vel Bevart! B.f.104/B.104. Kongsvinger. Øvrebyen. Befaring i forbindelse med fargeundersøkelser. Justert rapport Rapport nr: 13/2013 3.10.2013. Jon Brænne Malerikonservator NKF-N, Professor emeritus 1

Detaljer

B.359. RØROS. SKANSVEIEN 14. Fargeundersøkelser av panelbord og rådgiving om farger og materialbruk

B.359. RØROS. SKANSVEIEN 14. Fargeundersøkelser av panelbord og rådgiving om farger og materialbruk NIKU OPPDRAGSRAPPORT 192/2014 B.359. RØROS. SKANSVEIEN 14. Fargeundersøkelser av panelbord og rådgiving om farger og materialbruk Jon Brænne Norsk institutt for kulturminneforskning (NIKU) Storgata 2,

Detaljer

B.359. RØROS. KJERKGATA 51 Fargeundersøkelser av fasaden

B.359. RØROS. KJERKGATA 51 Fargeundersøkelser av fasaden NIKU OPPDRAGSRAPPORT 162/2013 B.359. RØROS. KJERKGATA 51 Fargeundersøkelser av fasaden Jon Brænne Norsk institutt for kulturminneforskning (NIKU) Storgata 2, Postboks 736 Sentrum, 0105 Oslo Telefon: 23

Detaljer

Bryggen i Bergen. Bredsgården. Bygning I C. Fargeundersøkelse på nordfasaden

Bryggen i Bergen. Bredsgården. Bygning I C. Fargeundersøkelse på nordfasaden NIKU Oppdragsrapport nr. 198/2009 Bryggen i Bergen. Bredsgården. Bygning I C. Fargeundersøkelse på nordfasaden Tone Marie Olstad Bredsgården IC Nordfasade Detalj fra vindu 2 NIKU Oppdragsrapport 198 2009

Detaljer

Bryggen i Bergen. Bellgården. Bygning 7E Fargeundersøkelse på nordfasaden, 2.etasje

Bryggen i Bergen. Bellgården. Bygning 7E Fargeundersøkelse på nordfasaden, 2.etasje NIKU Oppdragsrapport nr. 196/2009 Bryggen i Bergen. Bellgården. Bygning 7E Fargeundersøkelse på nordfasaden, 2.etasje Tone Marie Olstad Bellgården 7E. Nordfasade. 2009 2 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. INNLEDNING...

Detaljer

B.359. RØROS. KJERKGATA 48. «THOMASGAARDEN»

B.359. RØROS. KJERKGATA 48. «THOMASGAARDEN» NIKU OPPDRAGSRAPPORT 131/2012 B.359. RØROS. KJERKGATA 48. «THOMASGAARDEN» Fargeundersøkelse av fasaden Jon Brænne Norsk institutt for kulturminneforskning (NIKU) Storgata 2, Postboks 736 Sentrum, 0105

Detaljer

B.f.253. Kvinnherad Baroniet Rosendal Rom 115. Anretningen Farge- og bygningsarkeologiske undersøkelser og anbefalte tiltak

B.f.253. Kvinnherad Baroniet Rosendal Rom 115. Anretningen Farge- og bygningsarkeologiske undersøkelser og anbefalte tiltak NIKU. Oppdragsrapport. Nr.166/2010 B.f.253. Kvinnherad Baroniet Rosendal Rom 115. Anretningen Farge- og bygningsarkeologiske undersøkelser og anbefalte tiltak Jørgen Solstad Lotta Næckter Barbro Wedvik

Detaljer

EIDSFOS HOVEDGÅRD - RESTAURERING AV HOVEDDØR RAPPORT OG ANVISNINGER Bente Bjerknes og Ragnar Kristensen, februar 2010

EIDSFOS HOVEDGÅRD - RESTAURERING AV HOVEDDØR RAPPORT OG ANVISNINGER Bente Bjerknes og Ragnar Kristensen, februar 2010 EIDSFOS HOVEDGÅRD - RESTAURERING AV HOVEDDØR RAPPORT OG ANVISNINGER Bente Bjerknes og Ragnar Kristensen, februar 2010 Revidert... Rapporten vil komplettes med flere foto. 1 TEGNING MED MARKERING AV ULIKE

Detaljer

FARGEGUIDE FOR DEKKBEIS OG MALING

FARGEGUIDE FOR DEKKBEIS OG MALING FARGEGUIDE FOR DEKKBEIS OG MALING ÅRS SKRIFTLIG GARANTI PÅ FARGE OG GLANS FOR HELE HUSET Vegg: 90 Antikkhvit Grunnmur: 90 Snøull Dør/vindu: 99 Egghvit butinoxfutura.no /0 BUTINOX FUTURA ÅRS SKRIFTLIG GARANTI

Detaljer

Mur og Mer. Prosjekt/ Rapport nr. 22/2014. Hedrum prestegård. Fargeundersøkelse av eksteriør

Mur og Mer. Prosjekt/ Rapport nr. 22/2014. Hedrum prestegård. Fargeundersøkelse av eksteriør Mur og Mer. Prosjekt/ Rapport nr. 22/2014 Hedrum prestegård Fargeundersøkelse av eksteriør. Innhold Fargeundersøkelse av eksteriør... 1 1. Bakgrunn... 5 2. Historikk... 5 3. Metode... 5 3.1. Tolkning og

Detaljer

Notat. Dato: 23.06.2015 Til: Statsbygg Sør v/ Forvaltningssjef Jan Dyre Vaa Fra: Mur og Mer v/ konservator NKF-N Hilde Viker Berntsen

Notat. Dato: 23.06.2015 Til: Statsbygg Sør v/ Forvaltningssjef Jan Dyre Vaa Fra: Mur og Mer v/ konservator NKF-N Hilde Viker Berntsen Dato: 23.06.2015 Til: Statsbygg Sør v/ Forvaltningssjef Jan Dyre Vaa Fra: Mur og Mer v/ konservator NKF-N Hilde Viker Berntsen Emne: Tollboden i Porsgrunn, Undersøkelser av vegger i rom 107, 208 og 109/

Detaljer

Vegg Butinox Futura Maling 607 Gammelrød Detaljer Butinox Futura Dør og Vindu maling 929 Egghvit

Vegg Butinox Futura Maling 607 Gammelrød Detaljer Butinox Futura Dør og Vindu maling 929 Egghvit Vegg Butinox Futura Maling 607 Gammelrød Detaljer Butinox Futura Dør og Vindu maling 929 Egghvit Vegg Butinox Futura Maling 958 Antikk Detaljer Butinox Futura Dør og Vindu maling 929 Egghvit Full oversikt

Detaljer

Mur og Mer. Prosjekt/ Rapport nr. 8/2015. Sem fengsel. Fargeundersøkelse av eksteriør.

Mur og Mer. Prosjekt/ Rapport nr. 8/2015. Sem fengsel. Fargeundersøkelse av eksteriør. Mur og Mer. Prosjekt/ Rapport nr. 8/2015 Sem fengsel Fargeundersøkelse av eksteriør. Sammendrag Sem fengsels eldste bygning, inspektørboligen, er oppført i 1843, og er en av landets eldste eksisterende

Detaljer

Bf1 Akershus festning, Fengselskirken

Bf1 Akershus festning, Fengselskirken NIKU Oppdragsrapport 13/2012 Bf1 Akershus festning, Fengselskirken Fargeundersøkelse av eksteriør Foto: Norske kirkebygg Ellen Hole 1 Fengselskirken, fargeundersøkelse av eksteriør Oppdragsgiver: Multiconsult/Nasjonale

Detaljer

Bryggen i Bergen. Bellgården. Bygning 7A. Fargeundersøkelse på vestfasaden

Bryggen i Bergen. Bellgården. Bygning 7A. Fargeundersøkelse på vestfasaden NIKU Oppdragsrapport nr. 197/2009 Bryggen i Bergen. Bellgården. Bygning 7A. Fargeundersøkelse på vestfasaden Tone Marie Olstad Dekor over inngangsdøren med initialene KS: Knut Skurtveit INNHOLDSFORTEGNELSE

Detaljer

Fargekart. Helt strøkent! UTEN D Ø R S BESKYTTER OG FORNYER. g j o c o. n o. Verdi: kr. 20,-

Fargekart. Helt strøkent! UTEN D Ø R S BESKYTTER OG FORNYER. g j o c o. n o. Verdi: kr. 20,- Fargekart FA R G E - O G P R O D U K TG U I D E UTEN D Ø R S Verdi: kr. 20,- g j o c o. n o BESKYTTER OG FORNYER Helt strøkent! Transparente farger 635 630 658 649 Oljebeis Nytt treverk som har stått ubehandlet

Detaljer

B.f.253. Kvinnherad Baroniet Rosendal Rom 119. Borgstuen Farge- og bygningsarkeologiske undersøkelser og anbefalte tiltak

B.f.253. Kvinnherad Baroniet Rosendal Rom 119. Borgstuen Farge- og bygningsarkeologiske undersøkelser og anbefalte tiltak NIKU. Oppdragsrapport. Nr.167/2010 B.f.253. Kvinnherad Baroniet Rosendal Rom 119. Borgstuen Farge- og bygningsarkeologiske undersøkelser og anbefalte tiltak Edwin Verweij Barbro Wedvik Rosendal. Baroniet.

Detaljer

For huset BEHANDLING AV UTVENDIG KLEDNING/PANEL INNLEDNING

For huset BEHANDLING AV UTVENDIG KLEDNING/PANEL INNLEDNING BEHANDLING AV UTVENDIG KLEDNING/PANEL INNLEDNING Panel/kledning kan deles inn i store hovedgrupper. Vi deler inn i uhøvlet eller høvlet, furu eller gran, gammelt eller nytt, stående eller liggende. UHØVLET

Detaljer

Teak Special brukes også for å holde terrasse- og havemøbler pene.

Teak Special brukes også for å holde terrasse- og havemøbler pene. Boracol Teak Special Unngå sopp og sorte prikker på teakdekket Fjerner effektivt sopp, mugg, grønnalger, jordslag og sorte prikker på teak. For rengjøring, beskyttelse se og vedlikehold av teakdekk, teakmøbler

Detaljer

naturens egen trebehandling

naturens egen trebehandling naturens egen trebehandling TRETJÆRE - verdens eldste trebehandling I snart 1000 år har milebrent tretjære vært overflatebehandlingen på stavkirker. Det borger for kvalitet. Tjære var så viktig at i Magnus

Detaljer

1. Bakgrunn. Notat. Dato: 01.06.2015 Til: Malermester Roald Larsen A/S v/ Øistein Nicolaisen Fra: Mur og Mer v/ Hilde Viker Berntsen

1. Bakgrunn. Notat. Dato: 01.06.2015 Til: Malermester Roald Larsen A/S v/ Øistein Nicolaisen Fra: Mur og Mer v/ Hilde Viker Berntsen Dato: 01.06.2015 Til: Malermester Roald Larsen A/S v/ Øistein Nicolaisen Fra: Mur og Mer v/ Hilde Viker Berntsen Emne: Herman Fossgt. 4. Oslo Anbefaling av tiltak. Puss- og malingsarbeid 1. Bakgrunn Hovedinngang

Detaljer

Notat. 2. Puss- og overflatebehandling utført av murhåndverker 1

Notat. 2. Puss- og overflatebehandling utført av murhåndverker 1 Dato: 11.9.2012 Til: Balestrand kirkelig fellesråd Fra: NIKU v/ konservator Hilde Viker Berntsen Emne: Kvamsøy kirke. Murerarbeid og oppfølging av kalkmalerikonservering 1. Bakgrunn På bakgrunn av NIKUs

Detaljer

Norske hus må tåle å være ute!

Norske hus må tåle å være ute! Overflatebehandling: Norske hus må tåle å være ute! Skrevet av: Jon Vegard Lunde Det tar på å være hus i et land som Norge. Men påkjenningene er ikke de samme over hele landet. Mens et hus i Nord-Gudbrandsdal

Detaljer

RIKTIG RESTAURERING AKERSHUS - RRA

RIKTIG RESTAURERING AKERSHUS - RRA RIKTIG RESTAURERING AKERSHUS - RRA Drøbak, 04.08.2014 Befaring med tilstandsvurdering /registrering. Eiendommen Bråtan. Gnr. 58, Bnr. 161 i Frogn Kommune. Adresse: Fagerstrandveien 276, 1455 Nordre Frogn

Detaljer

GORI systembehandling av kledning og annet utvendig tre. Industriell påføring

GORI systembehandling av kledning og annet utvendig tre. Industriell påføring GORI systembehandling av kledning og annet utvendig tre Industriell påføring Hvorfor industriell systembehandling? Systembehandling trinn for trinn Når trevirket står ubehandlet utendørs, setter sollyset

Detaljer

Bf. 1 Akershus festning Fargeundersøkelsen av hovedporten

Bf. 1 Akershus festning Fargeundersøkelsen av hovedporten NIKU Oppdragsrapport nr. 309/2009 Bf. 1 Akershus festning Fargeundersøkelsen av hovedporten Susanne Kaun Edwin Verweij NIKU oppdragsrapport nr. 309/2009 Innhold 1. Bakgrunn...3 2. Metode...3 3. Dokumentasjon...3

Detaljer

FARGEUNDERSØKELSER PÅ LEDAAL Anne Ytterdal. Malerikonservator, Arkeologisk museum i Stavanger (foto: AY)

FARGEUNDERSØKELSER PÅ LEDAAL Anne Ytterdal. Malerikonservator, Arkeologisk museum i Stavanger (foto: AY) FARGEUNDERSØKELSER PÅ LEDAAL Anne Ytterdal. Malerikonservator, Arkeologisk museum i Stavanger (foto: AY) Det ble før oppstart av fargeundersøkelsene bestemt at tak og taklister i Festsalen, Altanværelset,

Detaljer

B.f.359. RØROS. SLEGGVEIEN 8

B.f.359. RØROS. SLEGGVEIEN 8 NIKU OPPDRAGSRAPPORT 197/2014 B.f.359. RØROS. SLEGGVEIEN 8 Separering, klassifisering og datering av tapetfragmenter funnet på sydveggen i det nåværende kjøkkenet, tidligere kammers Jon Brænne NIKU Oppdragsrapport

Detaljer

Mur og Mer. Prosjekt/ Rapport nr. 19/2014. Mariakirken, Bergen. Fargeundersøkelse i sakristi

Mur og Mer. Prosjekt/ Rapport nr. 19/2014. Mariakirken, Bergen. Fargeundersøkelse i sakristi Mur og Mer. Prosjekt/ Rapport nr. 19/2014 Mariakirken, Bergen Fargeundersøkelse i sakristi. Innhold Fargeundersøkelse i sakristi... 1 1. Bakgrunn... 3 2. Historikk... 4 3. Beskrivelse av rommet og dagens

Detaljer

Ta i et tak for taket!

Ta i et tak for taket! Ta i et tak for taket! Visste du at du kan få taket til å se nytt ut, uten å bytte takstein? Maler du taket beskytter du taksteinen mot slitasje og gir det lengre levetid. Spar både penger, arbeidskraft

Detaljer

Monteringsanvisning - Norsk. 1 Generell informasjon. Kjære kunde, Garanti

Monteringsanvisning - Norsk. 1 Generell informasjon. Kjære kunde, Garanti Monteringsanvisning - Norsk 1 Generell informasjon Kjære kunde, det gleder oss at du valgte hagehuset vårt! Les monteringsanvisningen grundig før du går i gang med å sette sammen huset! For å unngå problemer

Detaljer

NYHET! En ny og moderne maling som gir huset et helmatt, elegant utseende.

NYHET! En ny og moderne maling som gir huset et helmatt, elegant utseende. Fargeguide for DEKKBEIS OG MALING NYHET! En ny og moderne maling som gir huset et helmatt, elegant utseende. NYHET! Soft Look er en ny, moderne maling som gir huset et helmatt, tidsriktig og elegant utseende.

Detaljer

Dette bør du tenke gjennom før du begynner

Dette bør du tenke gjennom før du begynner Gode Rom Dette bør du tenke gjennom før du begynner Rommets form kan være av gjør ende for hvor og hvordan du skal benytte panel. Her gir vi deg noen ideer om hvordan rommet endrer form og karakter ved

Detaljer

B.f. 253. Rosendal Baroniet Rapport fra arbeid i 2011 og befaring for å vurdere og diskutere tiltakene som skal utføres i rom 206, Biblioteket i 2012

B.f. 253. Rosendal Baroniet Rapport fra arbeid i 2011 og befaring for å vurdere og diskutere tiltakene som skal utføres i rom 206, Biblioteket i 2012 NIKU. Oppdragsrapport. nr. 23/2012 B.f. 253. Rosendal Baroniet Rapport fra arbeid i 2011 og befaring for å vurdere og diskutere tiltakene som skal utføres i rom 206, Biblioteket i 2012 Jon Brænne Baroniet

Detaljer

Sofienberg skole, Oslo

Sofienberg skole, Oslo Mur og Mer. Prosjekt/ Rapport nr. 23/2014 Sofienberg skole, Oslo Behandling av Robert Clarke Esdailes veggmaleri, «Ukjent tittel» 1973.. Oppdrag Behandling av R.C.Esdaile: okk.00395. «Ukjent tittel» Oppdragssted

Detaljer

Mur og Mer. Prosjekt/ Rapport nr. 3/2015. Åkebergveien 11, G/ B nr. 230/2 Christiania Aktiebryggeri/ Oslo fengsel. Fargeundersøkelse av fasade.

Mur og Mer. Prosjekt/ Rapport nr. 3/2015. Åkebergveien 11, G/ B nr. 230/2 Christiania Aktiebryggeri/ Oslo fengsel. Fargeundersøkelse av fasade. Mur og Mer. Prosjekt/ Rapport nr. 3/2015 Åkebergveien 11, G/ B nr. 230/2 Christiania Aktiebryggeri/ Oslo fengsel Fargeundersøkelse av fasade. Oppdrag Fargeundersøkelse av fasade Oppdragssted Åkebergveien

Detaljer

Bio*Safe Lerkeolje med pigment for Sibirsk Lerk og impregnert treverk

Bio*Safe Lerkeolje med pigment for Sibirsk Lerk og impregnert treverk BIO*SAFE LØSEMIDDELFRI/ POLERFRI OLJE - NA- TURELL Bio*Safe Polerfri Olje kan brukes til ALLE, nye, ubehandlede treslag og lutbehandlet Såvel på bordplater, dører, paneler, gulv, trapper etc. Denne oljen

Detaljer

Bygningsvernkonferansen 2014 Norsk Folkemuseum Bygdøy 4.9.2014.

Bygningsvernkonferansen 2014 Norsk Folkemuseum Bygdøy 4.9.2014. Bygningsvernkonferansen 2014 Norsk Folkemuseum Bygdøy 4.9.2014. Kommersielt tilgjengelige linoljemalinger. Vurdering av egenskaper og egnethet i kulturminnevernet Jon Brænne Malerikonservator NKF-N/professor

Detaljer

Trinnvise anvisninger Ulike typer maling og lakk

Trinnvise anvisninger Ulike typer maling og lakk Trinnvise anvisninger Ulike typer maling og lakk Underlagstrøk grunnlaget Du får bedre heftevne og dekning hvis du først påfører et underlagstrøk eller grunning. Den har spesielle egenskaper som skiller

Detaljer

NULLIFIRE S707-60 TEKNISK DATABLAD

NULLIFIRE S707-60 TEKNISK DATABLAD NULLIFIRE S70760 Innholdsfortegnelse Generelle tekniske data Side 12 verdier og tykkelser, HEA og HEB Side verdier og tykkelser, HEB og IPE Side verdier og tykkelser, Side 5 Enkomponent Vannbasert Maling

Detaljer

Sparer tid og arbeid Grunnleggende lønnsomt fra Gran Tre

Sparer tid og arbeid Grunnleggende lønnsomt fra Gran Tre Overflatebehandlet kledning Sparer tid og arbeid Grunnleggende lønnsomt fra Gran Tre Grunnleggende lønnsomt Ytterkledningen beskytter huset mot vær og vind, og er en viktig del av husets ansikt. Bruker

Detaljer

B.f. 253. Baroniet Rosendal Rom 207. Spisesalen Farge- og bygningsarkeologiske undersøkelser og anbefalte tiltak

B.f. 253. Baroniet Rosendal Rom 207. Spisesalen Farge- og bygningsarkeologiske undersøkelser og anbefalte tiltak NIKU Oppdragsrapport nr 45/2009 B.f. 253. Baroniet Rosendal Rom 207. Spisesalen Farge- og bygningsarkeologiske undersøkelser og anbefalte tiltak Brit Heggenhougen Fig 1. Baroniet Rosendal. Rom 207, Spisesalen,

Detaljer

Vedlikehold av vinduer høsten Kursarrangør: Bygningsvernsenteret i Aust-Agder. Kurslærer: André Rose, Risør vgs.

Vedlikehold av vinduer høsten Kursarrangør: Bygningsvernsenteret i Aust-Agder. Kurslærer: André Rose, Risør vgs. Vedlikehold av vinduer høsten 2014 Kursarrangør: Bygningsvernsenteret i Aust-Agder Kurslærer: André Rose, Risør vgs. Side 1 av 10 Vedlikehold av vinduer Vedlikeholdsbehov: Det vil være naturlig å starte

Detaljer

OVERFLATER OVERFLATER

OVERFLATER OVERFLATER 40 OVERFLATER OVERFLATER Stikkordregister En nymalt flate er lettere å holde ren enn en nedslitt flate. En hel tapet beskytter veggen bedre enn en skadet tapet. En ødelagt skapdør reduserer verdien på

Detaljer

Kurs for huseiere: Vedlikehold av vinduer

Kurs for huseiere: Vedlikehold av vinduer RAPPORT 8:2013 Kurs for huseiere: Vedlikehold av vinduer Terje Granås BVAA Vedlikehold av vinduer Annonsering: Fellesannonse gjennom fylkeskommunen ukesbilag, Facebook-side og nyhetsbrev Påmeldte: 8 stk

Detaljer

Mur og Mer. Prosjekt/ Rapport nr. 4/2015. Villa Grande. Fargeundersøkelse av lysthus.

Mur og Mer. Prosjekt/ Rapport nr. 4/2015. Villa Grande. Fargeundersøkelse av lysthus. Mur og Mer. Prosjekt/ Rapport nr. 4/2015 Villa Grande Fargeundersøkelse av lysthus. Sammendrag Lysthuset tilhørende Villa Grandes hageanlegg ble trolig satt opp i løpet av 2. verdenskrig, under Vidkun

Detaljer

Mal grunnmuren. enklere enn du tror. Varig pen mur, uten flasser og sprekker GRUNNMUR: JOTUN 1500 GRAFITTGRÅ

Mal grunnmuren. enklere enn du tror. Varig pen mur, uten flasser og sprekker GRUNNMUR: JOTUN 1500 GRAFITTGRÅ Mal grunnmuren enklere enn du tror GRUNNMUR: JOTUN 1500 GRAFITTGRÅ Varig pen mur, uten flasser og sprekker For å lykkes med en helhetlig og harmonisk fargesetting av huset, spiller grunnmuren en vesentlig

Detaljer

Verktøy og annet til vedlikehold av vinduer.

Verktøy og annet til vedlikehold av vinduer. Verktøy og annet til vedlikehold av vinduer. Arbeidsplassen: Høvelbenk eller annen mulighet til å sette fast vindusramma er en nødvendighet. Å drive vedlikehold på ei vindusramme som ikke sitter fast er

Detaljer

MØBELKJØKKEN. MONTERINGSVEILEDNING og VEDLIKEHOLD av ditt nye

MØBELKJØKKEN. MONTERINGSVEILEDNING og VEDLIKEHOLD av ditt nye MONTERINGSVEILEDNING og VEDLIKEHOLD av ditt nye MØBELKJØKKEN GRATULERER MED DITT NYE MØBELKJØKKEN. Forenklet veiledning Oversikt og beskrivelse av skruer, hengsler etc. Innhold i skap Diverse nyttige mål

Detaljer

Vestfoldkonservatorene/ I. Korvald og H. V. Berntsen. Rapport 1/ 2016. Holmestrand kirke. Behandling av draperimaleri

Vestfoldkonservatorene/ I. Korvald og H. V. Berntsen. Rapport 1/ 2016. Holmestrand kirke. Behandling av draperimaleri Vestfoldkonservatorene/ I. Korvald og H. V. Berntsen. Rapport 1/ 2016 Holmestrand kirke Behandling av draperimaleri Oppdrag Behandling av draperimaleri Oppdragssted Holmestrand kirke Oppdragsgiver Kirkevergen

Detaljer

B.f.253. Kvinnherad Baroniet Rosendal Rom 110. Hagestuen Farge- og bygningsarkeologiske undersøkelser og anbefalte tiltak

B.f.253. Kvinnherad Baroniet Rosendal Rom 110. Hagestuen Farge- og bygningsarkeologiske undersøkelser og anbefalte tiltak NIKU. Oppdragsrapport. Nr.165/2010 B.f.253. Kvinnherad Baroniet Rosendal Rom 110. Hagestuen Farge- og bygningsarkeologiske undersøkelser og anbefalte tiltak Edwin Verweij Barbro Wedvik Rosendal. Baroniet.

Detaljer

Verktøy: Skriv ut bildet Last ned bildet

Verktøy: Skriv ut bildet Last ned bildet 0066 Brakke B image Verktøy: Skriv ut bildet Last ned bildet M 1:5000 Brakke B var det første huset i kvartalet som ble fullført i 1829, vel ti år før de andre. Miljøet er her sett fra syd med 0067 bryggerhus

Detaljer

Kornsjø stasjon. Fargeundersøkelse av adkomsthall, Stasjonsmesterens kontor og enkelte elementer i 2. etasje. G nr./b nr. 233/22

Kornsjø stasjon. Fargeundersøkelse av adkomsthall, Stasjonsmesterens kontor og enkelte elementer i 2. etasje. G nr./b nr. 233/22 Mur og Mer. Prosjekt/ Rapport nr. 11/2013 G nr./b nr. 233/22 Kornsjø stasjon Fargeundersøkelse av adkomsthall, Stasjonsmesterens kontor og enkelte elementer i 2. etasje. Sammendrag Utvalgte rom i stasjonsbygningen

Detaljer

B 395 Verdenskulturminnet Vegaøyan. Tåvær. Bygnings- og fargearkeologiske undersøkelser av Øverstua/Nybakken

B 395 Verdenskulturminnet Vegaøyan. Tåvær. Bygnings- og fargearkeologiske undersøkelser av Øverstua/Nybakken NIKU Oppdragsrapport nr. 47/2009 B 395 Verdenskulturminnet Vegaøyan. Tåvær. Bygnings- og fargearkeologiske undersøkelser av Tone Marie Olstad og Brit Heggenhougen INNHOLD 1. INNLEDNING... 5 1. 1 Prosjektets

Detaljer

Sett farge på døren. Hvordan maling skal du velge?

Sett farge på døren. Hvordan maling skal du velge? Sett farge på døren La døren bli en del av interiøret, ikke bare et praktisk skille mellom to rom. Å male en av innerdørene dine krever ikke mye arbeid. Som vanlig er det rett verktøy og litt maling som

Detaljer

Overflater og fasader

Overflater og fasader Eidsvollsbygningen 1814-2014 Eidsvollsbygningen 1814-2014 Overflater og fasader 1 Restaurering av kjelleren Tekst: Fete typer Design: Bardus Design Foto: Trond Isaksen Februar 2014 2 Eidsvollsbygningen

Detaljer

DAMPSAGA JESSHEIM Administrasjonsbygg

DAMPSAGA JESSHEIM Administrasjonsbygg Jessheim Byutvikling AS Postboks G, 2051 Jessheim E-POST gunnar@jessheimbyutvikling.no DAMPSAGA JESSHEIM Administrasjonsbygg Antikvarisk registrering RAPPORT 21. november 2011 Sist. rev. 24.11.2011 EIDSVOLL

Detaljer

TEKNISK DATABLAD FIRETEX FX5000 1 (5) 2010 10 13

TEKNISK DATABLAD FIRETEX FX5000 1 (5) 2010 10 13 FIRETEX FX5000 1 (5) 2010 10 1 Innholdsfortegnelse Generelle tekniske data Side 12 verdier og tykkelser, HEA og HEB Side verdier og tykkelser, HEB, HEM og IPE Side verdier og tykkelser, IPE og Side 5 Enkomponent

Detaljer

Flaskens innhold tømmes i 10 liter spann med maling/beis og røres godt inn. Malingen bør brukes innen rimelig tid etter at Gjøco Antisopp er tilsatt.

Flaskens innhold tømmes i 10 liter spann med maling/beis og røres godt inn. Malingen bør brukes innen rimelig tid etter at Gjøco Antisopp er tilsatt. Type Gjøco Kraftvask er et rengjøringsmiddel for fjerning av smuss på malte og umalte overflater. Gjøco Kraftvask brukes på hus og er også velegnet til båter, maskiner og containere. Gjøco Kraftvask kan

Detaljer

Et maritimt oljeprogram

Et maritimt oljeprogram Et maritimt oljeprogram Oljeprodukter av høy kvalitet til behandling av alle typer treverk. Det er noe ekte med det som er laget i tre. Det flotteste treverket vil man gjerne vise frem og ikke gjemme det

Detaljer

For at du ikke skal gjøre noen feil og for å få full glede av gulvet ditt i mange år, anbefaler vi at du leser leggeanvisningen nedenfor grundig.

For at du ikke skal gjøre noen feil og for å få full glede av gulvet ditt i mange år, anbefaler vi at du leser leggeanvisningen nedenfor grundig. For at du ikke skal gjøre noen feil og for å få full glede av gulvet ditt i mange år, anbefaler vi at du leser leggeanvisningen nedenfor grundig. LEGGEANVISNING BRUK BRUKSOMRÅDE Floor in a box vinylgulv

Detaljer

B.359. Røros. Rugeldalen Ratvolden Hovedbygningen fra 1922 Johan Falkbergets bolig

B.359. Røros. Rugeldalen Ratvolden Hovedbygningen fra 1922 Johan Falkbergets bolig Konserveringsavdelingen Nr.60/2008 B.359. Røros. Rugeldalen Ratvolden Hovedbygningen fra 1922 Johan Falkbergets bolig Delrapport 2. Tilstandsbeskrivelse, undersøkelser og forslag til tiltak for bislag,

Detaljer

Jotun Panellakk BESKYTTER, BEVARER OG FORNYER TREVERKET

Jotun Panellakk BESKYTTER, BEVARER OG FORNYER TREVERKET Jotun Panellakk BESKYTTER, BEVARER OG FORNYER TREVERKET MILJØMERKET TIPS Usikker på hvilken farge du skal velge? Spør etter oppstrøksprøver i butikken! JOTUN PANELLAKK KLAR gir farge og karakter Jotun

Detaljer

SödraGrunn og SödraDekk Industriell overflatebehandlet kledning

SödraGrunn og SödraDekk Industriell overflatebehandlet kledning SödraGrunn og SödraDekk Industriell overflatebehandlet kledning En god start på livet betyr mye. Det gjelder også for våre hus. Södra ønsker å gi husets ytre de beste forutsetninger for et sunt og langt

Detaljer

RIKTIG RESTAURERING DRØBAK

RIKTIG RESTAURERING DRØBAK 1 RIKTIG RESTAURERING DRØBAK Til deltagere i håndverkerkurset Riktig Restaurering Drøbak Drøbak, 27 april 2010. Referat for WS 9. Avholdt: Follo Museum, dato 23-24 April 2010 Tema: Maling og malerarbeider.

Detaljer

B f 248 Bryggen i Bergen Bygning IA nordre Bredsgården

B f 248 Bryggen i Bergen Bygning IA nordre Bredsgården Kunst og inventar nr 43/2006 B f 248 Bryggen i Bergen Bygning IA nordre Bredsgården Fargeundersøkelse av vest- og sør-fasaden Barbro Wedvik nm 111

Detaljer

UltraShield TM Rengjøringsmanual

UltraShield TM Rengjøringsmanual VIKTIG: FØR DU BEGYNNER Man kan bruke en høytrykkspyler, med en bred vifte dyse, men kun med trykk under 100 bar og med en avstand på 30 cm i fra terrassebordene. Utvis ekstrem forsiktig ved bruk av en

Detaljer

KOMPLEKS 13944 Villa Rød

KOMPLEKS 13944 Villa Rød KOMPLEKS 13944 Villa Rød Bygnings- og eiendomsdata Fylke: Rogaland Kommune: 1103/Stavanger Opprinnelig funksjon: Bolig Nåværende funksjon: Barnevernsinstitusjon Foreslått vernekategori: Verneklasse 1,

Detaljer

Verdi 45, NYHET! HOLDER HUSET DITT HVITT OG VAKKERT LENGER

Verdi 45, NYHET! HOLDER HUSET DITT HVITT OG VAKKERT LENGER Verdi 45, HOLDER HUSET DITT HVITT OG VAKKERT LENGER SPESIALUTVIKLET FOR HVITE HUS HOLDER HUSET DITT HVITT OG VAKKERT LENGER N Y HE T EN O P T IM AL O P T IW HI T E Mange av oss drømmer om det hvite, perfekte

Detaljer

Mur og Mer. Prosjekt/ Rapport nr. 12/2014. Domus Medica, UiO. Behandling av S. Westbøs «Veggmaleri»

Mur og Mer. Prosjekt/ Rapport nr. 12/2014. Domus Medica, UiO. Behandling av S. Westbøs «Veggmaleri» Mur og Mer. Prosjekt/ Rapport nr. 12/2014 Domus Medica, UiO Behandling av S. Westbøs «Veggmaleri». Oppdrag Behandling av S.Westbøs «Veggmaleri» Oppdragssted Domus Medica, Sognsvannsvn. 9, Oslo Oppdragsgiver

Detaljer

TEKNISK DATABLAD FIRETEX FX5000 1 (5) 2010 10 13

TEKNISK DATABLAD FIRETEX FX5000 1 (5) 2010 10 13 FIRETEX FX0 1 (5) 2010 10 1 Innholdsfortegnelse Generelle tekniske data Side 12 verdier og tykkelser, HEA og HEB Side verdier og tykkelser, HEB, HEM og IPE Side verdier og tykkelser, IPE og Side 5 Enkomponent

Detaljer

FDV-DOKUMENTASJON HELTREKLEDNING AV BARTRE TIL UTVENDIG BRUK

FDV-DOKUMENTASJON HELTREKLEDNING AV BARTRE TIL UTVENDIG BRUK FDV-DOKUMENTASJON HELTREKLEDNING AV BARTRE TIL UTVENDIG BRUK 1. Produktbeskrivelse Moelvens heltrekledning av bartre produseres hovedsakelig av trevirke fra gran og furu. Produktkrav for de vanligste profiler

Detaljer

NORDNES SKOLE tilstandsvurdering tak og fasader

NORDNES SKOLE tilstandsvurdering tak og fasader NORDNES SKOLE tilstandsvurdering tak og fasader Bergen kommunale bygg Bergen, 27.02.2009 Bakgrunn BKB skal rehabilitere tak og fasader på Nordnes skole. Før tekniske beskrivelser kan utarbeides, har Fylkesnes

Detaljer

Trebitt oljebeis Fargekart

Trebitt oljebeis Fargekart Verdi 30, Trebitt oljebeis Fargekart Fremhever trestrukturen og gir liv til treet Trebitt gir liv til treet Lisbeth Larsen er fargesjef hos Jotun, og en av landets mest etterspurte trendanalytikere. Skandinavisk

Detaljer

Mur og Mer. Prosjekt/ Rapport nr. 13/2015. Mandheimen, Rjukan. Vurdering av puss og overflatebehandling, fasade

Mur og Mer. Prosjekt/ Rapport nr. 13/2015. Mandheimen, Rjukan. Vurdering av puss og overflatebehandling, fasade Mur og Mer. Prosjekt/ Rapport nr. 13/2015 Mandheimen, Rjukan Vurdering av puss og overflatebehandling, fasade. Oppdrag Vurdering av puss- og overflatebehandling. Mandheimens fasade Oppdragssted Ingeniør

Detaljer

Vennlligst behold for fremtidig rengjøring. Vedlikehold og garanti

Vennlligst behold for fremtidig rengjøring. Vedlikehold og garanti Vennlligst behold for fremtidig rengjøring og garanti Vennligst følg anvisningene for vedlikehold for å sikre at møblene dine holder seg lenge. En normal forandring av utseende på tekstiler, hud og tre

Detaljer

Behandling ( Strie / Tapet / Belegg / Maling) helsparkling, maling

Behandling ( Strie / Tapet / Belegg / Maling) helsparkling, maling Prosjektperm Tiltakets navn: NCC Adresse: QUADRATUREN G. nr.: B. nr.: Festenr.: / Seksjonsnr.: Postnummer: Sted: Dato: 20.03.2007 ANL.NR.313166 Ansvarlig for kontroll av utførelsen Navn: Malerservice Norge

Detaljer

Skal fylles ut av kunden: Kjøpssted: Nr på kvittering og dato: Leveringsdato: Kundens adresse: Telefon: Reklamasjonsgrunn:

Skal fylles ut av kunden: Kjøpssted: Nr på kvittering og dato: Leveringsdato: Kundens adresse: Telefon: Reklamasjonsgrunn: Kontrollskjema: Ta vare på dette dokumentet! Produktet du har kjøpt, ble produsert i henhold til høye kvalitetskrav. Produktet har blitt kontrollert nøye og deretter omhyggelig pakket. For å unngå mulige

Detaljer

Mer enn bare vindu. Design - Varme - Lys - Lyd - Trivsel - Kvalitet - Garanti - Trygghet

Mer enn bare vindu. Design - Varme - Lys - Lyd - Trivsel - Kvalitet - Garanti - Trygghet Mer enn bare vindu Design - Varme - Lys - Lyd - Trivsel - Kvalitet - Garanti - Trygghet www.mestervindu.com Økt livskvalitet Vinduene er blant husets viktigste miljø- og trivselsfaktorer. De fleste ønsker

Detaljer

FARGEKART UTENDØRSFARGER & PRODUKTGUIDE

FARGEKART UTENDØRSFARGER & PRODUKTGUIDE FARGEKART UTENDØRSFARGER & PRODUKTGUIDE DEKKENDE TRANSPARENT MUR www.gjoco.no Norsk kvalitet siden 1940 DEKKENDE FARGER 0502 Y S 0505 Y10R S 0505 Y20R S 0804 Y10R SSERIEN, VÅR ALLER BESTE KVALITET Gjøco

Detaljer