Vel Bevart! B.f.104. Kongsvinger. Vollgaten 8. «Aamodtgården» Fargeundersøkelse av eksteriøret Rapport nr: 6/

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Vel Bevart! B.f.104. Kongsvinger. Vollgaten 8. «Aamodtgården» Fargeundersøkelse av eksteriøret Rapport nr: 6/2014 12.9.2014."

Transkript

1 Vel Bevart! B.f.104. Kongsvinger Vollgaten 8. «Aamodtgården» Fargeundersøkelse av eksteriøret Rapport nr: 6/ Jon Brænne Malerikonservator NKF-N, Professor emeritus 1

2 Rapport Nr. Vel Bevart! Rapport nr. 6/2014 Tittel: B.f.104. Kongsvinger Vollgaten 8. «Aamodtgården» Fargeundersøkelse av eksteriøret Oppdragsperiode: April-september 2014 Feltarbeid: Publiseringsdato Rapportering: Oppdragsgiver: Kongsvinger kommune Forsidebilde Aamodtgården. Hovedfasaden mot syd. Foto: J. Brænne. April 2014 Forfatter(e) Jon Brænne Prosjektleder: Jon Brænne Prosjektmedarbeider: Sider 33 Kontrakt: Tilgjengelighet Begrenset 2

3 Innhold 1 Kort historikk Bakgrunn for prosjektet Fargeundersøkelsen Metode Koding av de avdekkete fargene Dokumentasjon Fotografier Merking av avdekkingsprøvene Resultat av fargeundersøkelsen Generelt Tak Gesimskassen på undersiden av takskjegget Panel. Øst,- og sydveggene Panelet på nord- og vestveggene Etasjeskillere Laftekasser Dører og dørgerikter Vinduer Vindusgerikter Tempelgavlen mot syd Sokkellist Grunnmur Periodetabell for malinglagene på eksteriøret Periodetabellen, forklaring Konklusjon og forslag til tiltak Tiltak Praktisk malerarbeid Rengjøring Fjerning av løs- og skadet maling Skraping Luting (kaustisk soda) Kjemiske malingfjernere Malingfjernere basert på organiske løsemidler

4 4.2.5 Avbrenning med blåselampe eller åpen flamme Varmluftblåser Sliping med drill og roterende eller oscillerende slipeskive Sandblåsing Høytrykksspyling med vann Infrarød varme Valg av maling Påføring Viktig ved bruk av linolje og alkydoljemalinger Maling på eldre maling Maling på nytt trevirke Litteratur, maling Kilder Litteratur

5 1 Kort historikk Hovedbygningen er oppført av Inger Andrine Engelbrechtsen og Ole Roald Rynning i årene Ny eier i 1846 var Conrad Irgens Rynning. Hans enke hadde gården frem til Deretter ble den solgt til Jacobine Jacobsen, som videresolgte til Otto Aamodt i Aamodts sønn Harald Aamodt overtok gården i 1936, og hadde den til sin død i Aamodt testamenterte hele gården til Kongsvinger kommune, og hans leilighet i 2. etasje er i dag museum. Hovedbygningen ble fredet i Fig. 1. Vollgaten 8. «Aamodtgården». Sett fra sydøst. Fotografi tatt 23. august Vi ser hovedbygningen før den ble modernisert. Huset har helvalmet tak. Det ser ut til at panelet på sydveggen Alle vinduene er torams rokokkovinduer med 2x4 glass i hver ramme. Det ser ut til at begge rammene er hengslet, og at alle er hengslet på sidekarmene. Dette var ikke vanlig i begynnelsen av tallet. Panelet på østveggen er av to typer, slik det er bevart på vestveggen. Det er også etasjeskiller mellom 2. etasje og mørkeloftet. Midt på sydveggen er det en to- fløyet dør, uten overbygg. Bygningen er trolig ensfarget, med hvite vinduer. Foto: Kongsvinger og Vinger Historielag. Fig. 2. Detalj av fig 1. som viser at huset opprinnelig hadde tømermannspanel i gavlen på østveggen, og lektepanel/locklistpanel på resten av syd- og østfasadene. 5

6 Fig. 3. Vollgaten 8. «Aamodtgården». «Aamodtgården etter fredning, før restaurering.» Dette er billedteksten på Kongsvinger og Vinger Historielags hjemmeside. I forhold til datering av fotografiet er det uklart hva som menes med restaurering i denne sammenheng. Når bildet er tatt, er allerede alle vinduene skiftet. Det ble trolig gjort i forbindelse med, eller like etter eierskiftet i 1901, da Otto Aamodt overtok gården. Panelet er kuttet for å sette opp den nye søylebårete tempelgavlen som sto ferdig i Det er stor kontrast mellom fargene på panelet og på vinduer, gerikter og fasadeutstyret. Men det er ikke mulig å klassifisere farger ved hjelp av sorthvit fotografier som er tatt med ortokromatisk film. Foto: Kongsvinger og Vinger Historielag. Fig. 4. Vollgaten 8. «Aamodtgården». Foto tatt før 1929, da dette bildet ble publisert. 2 Den søylebårne tempelgavlen er på plass, søylene er trolig hvite. På østveggen er to vinduer blendet i 1. etasje og et vindu i 2. etasje. Sydøstvinduet i 2. etasje er flyttet nordover, og inntil laftekassen. Etasjeskilleren mellom 2. og 3. etasje er fjernet. Det er stor kontrast mellom fargene på panelet og på vinduer, gerikter og fasadeutstyret. Men det er ikke mulig å klassifisere farger ved hjelp av sorthvit fotografier som er tatt med ortokromatisk film. Foto i: Brynn, Olaf. Kongsvinger- en historisk oversikt s Opplysning fra Kari Sommerseth Jacobsen Brynn, Olaf. Kongsvinger- en historisk oversikt s. 21 6

7 Fig. 5. Vollgaten 8. «Aamodtgården». Opplysningsskilt på gjerdet mot syd. Foto: J. Brænne. April Fig. 6. Vollgaten 8. «Aamodtgården». Sett fra syd. Alt panelet og alle vinduene er skiftet. Dette ble trolig gjort i forbindelse med eierskiftet i 1901, eller umiddelbart etter. Foto: J. Brænne. April

8 Fig. 7. Vollgaten 8. «Aamodtgården». Sett fra sydvest. Undertegnede har ingen kunnskaper om det opprinnelig var flere vinduer på vestveggen som senere er blitt blendet, slik som det er gjort på østveggen. Foto: J. Brænne. April

9 Fig. 8. Vollgaten 8. «Aamodtgården». Opprinnelig, tømmermannspanel med profilerte overliggere er bevart i loftsetasjen. I 1. og 2. etasje er det opprinnelige lektepanelet bevart. Alle vinduene er sekundære. Vinduene i loftsetasjen er trolig byttet i årene, mens de øvrige er byttet like etter Foto: J. Brænne. April

10 Fig. 9. Vollgaten 8. «Aamodtgården» sett fra nordvest. Foto: J. Brænne. April Fig. 10 Vollgaten 8. «Aamodtgården». Sett fra nord. Opprinnelig lektepanel er bevart på nordveggen. Alle vinduer og dører er skiftet i forbindelse med eierskiftet i 1901 eller umiddelbart etter. Foto: J. Brænne. April

11 Fig. 11. Vollgaten 8. «Aamodtgården». Sett fra nordøst. Alt panelet på denne veggen er skiftet. Trolig er det gjort i forbindelse med vindusutskiftingen og blendingen av vinduene i 1. og 2. etasje. Dette ble gjennomført i forbindelse med eiendomsoverdragelsen i 1901 eller umiddelbart etter. Foto: J. Brænne. April Fig. 12. Vollgaten 8. «Aamodtgården». Sett fra sydøst. Foto: J. Brænne. April

12 1 Bakgrunn for prosjektet Kongsvinger kommune ønsker å utarbeide en fargeplan for de fredete og verneverdige trehusene i Øvrebyen. For å få bedre kunnskaper om de historiske fargene, fargesettingen og materialene som er benyttet i Øvrebyen, har kommunen engasjert Vel Bevart! til å undersøke seks utvalgte bygninger i Øvrebyen. Disse undersøkelsene kan gi begynnende kunnskaper om farger og fargetradisjoner i Øvrebyen, men de undersøkelsene som er gjennomført i 2014 bør suppleres med seks nye hus i 2015 for å gi et sikrere og mer utfyllende resultat når det skal lages en fargeplan. 2 Fargeundersøkelsen 2.1 Metode Fargeundersøkelsen ble gjort ved lagvise avdekkinger og registrering av malinglag (fargetrapper), samt en mengde kontrollavdekkingsprøver med bruk av skalpell og feltmikroskop på alle bygningselementer på bygningen. Det ble videre foretatt vurdering av overflater og avdekkinger ved hjelp av digitalt mikroskop på stedet. Videre er materialprøver tolket i mikroskop ved høyere forstørrelse hos Vel Bevart! i Oslo. Det ble ikke gjort inngrep i sekundære bygningselementer i form av fjerning av listverk og panel. Fargeundersøkelsen ble utført i dagslys. Resultatet av undersøkelsene er i basert på funn på stedet og kontroll av materialprøver hos Vel Bevart i Oslo. 2.2 Koding av de avdekkete fargene Fargene er kodet etter NCS-S systemet, som er et system for fargebeskrivelse. 3 De aller fleste fargehandlere kan blande nesten alle malingstyper, glansgrader og farger basert på dette systemet. En del av de malte flatene i Vollgaten 8 er til dels mye endret på grunn av overmaling og at opprinnelige flater er nedbrutt. Det har likevel vært mulig å bestemme med en stor grad av nøyaktighet hvordan alle fargene har sett ut opprinnelig. Noen farger er det ikke mulig å kode, disse må ved en eventuell oppmaling blandes for hånd. Vurderingene av de opprinnelige fargene er gjort på grunnlag av de funnene som ble gjort ved undersøkelsene, og på grunnlag av erfaring fra undersøkelser av analoge eksempler. De anbefalingene som er gitt i denne rapporten kan benyttes uten justeringer. De avdekkete malingene er gjerne skitne, avblekete og nedslitte, og fargene kan derfor nå se annerledes ut enn da malingene ble påført. Oljen i oljebaserte malinger gulner dessuten når den ikke utsettes for lys. Det betyr at de fargene som avdekkes vanligvis er for varme eller gule i forhold til hvordan de opprinnelig har vært. Dette er særlig kritisk for blå og grå farger. Oljen i malinglagene vil blekes når fargen står fremme i lyset. Det er kun de opprinnelige fargene som er kodet i rapporten. Malerikonservatorer tar hensyn til pigmentenes og bindemidlenes endringer når fargene kodes. De avdekkete malinglagene er kodet slik undertegnede mener at de har sett ut da de var nye. Hvis det ikke var mulig å tolke malinglagene opprinnelige utseende, er dagens utseende kodet. Dette er da angitt i tabellene. Hvis fargene som kodes ligger mellom to fargekoder i tabellene, angis dette med en /. For eksempel: (2010-N/3010-N) 3 Natural Color System Index

13 2.3 Dokumentasjon Fotografier Bygningen er fotodokumentert av undertegnede med digitale fotografier. Det er tatt oversiktsbilder før undersøkelsene. Det er videre tatt fotografier under undersøkelsene for å dokumentere funn. Det er fotografert detaljer av konstruktive elementer og avdekkingsprøver. Fotomaterialet er systematisert. Alle relevante fotografier vil bli oversendt Kongsvinger kommune på separate CD-er samtidig med oversendelse av den siste rapporten Merking av avdekkingsprøvene Mange av avdekkingsprøvene er merket. Følgende koder er benyttet på merkingene: T: Treverk L: Ferdig avsluttet lag G: Grunningsstrøk *: Avsluttende malinglag Det er i de avdekkete fargetrappene få grunningslag mellom de avsluttende malinglagene. Grunnen til dette er at undertegnede som oftest fjerner grunningslagene ved avdekkingene. Dette gjøres for at det skal være lettere og tolke og forstå fargelagsavdekkingene. For å forenkle beskrivelsene, har undertegnede valgt å definere møneretningen på hovedbygningen som liggende øst-vest. 13

14 2.4 Resultat av fargeundersøkelsen Generelt Fargeundersøkelsen av Aamodtgården var svært komplisert, men det var mulig å trekke entydige konklusjoner etter undersøkelsen. (Se avsnitt: 3. Konklusjon og forslag til tiltak.) Tak Eldre rød enkeltkrum tegl Gesimskassen på undersiden av takskjegget. Det ser ut til at gesimsen følger laftekasser og etasjeskillere Panel. Øst,- og sydveggene Fig. 13. Vollgaten 8. «Aamodtgården». Perlestaffspanel i fallende bredder. Fargelagsavdekking på panelet fra moderniseringen i Foto: J. Brænne. April

15 Fargelagsavdekking på panelet, øst,- syd,- og nordveggene Avdekket Avsluttet Farge: NCS S Kode: Materialer: Merknader: Lag Nr: Lag Nr: Lag 6* L5 Gul oker Gulere enn 3040-Y20R? Nåværende malinglag Lag 5 * L4 Gul oker Gulere enn 3040-Y20R Lag 4 G Gul oker Gulere enn 3040-Y20R Lag 3 * L3 Lys sandstein 2010-Y40R/2010-Y20R Lag 2 * L2 Gul oker 2030-Y30R Lag 1* L1 Hvit Tre Mørkt Stått en stund før første malinglag Panelet på nord- og vestveggene Fargelagsavdekking på panelet på nordveggen. Fig. 14. Vollgaten 8. «Aamodtgården». Fargelagsavdekking på panelet på nordveggen. Panelet er meget sterkt nedskrapet ved flere anledninger, slik at flere malinglag ikke er synlige på avdekkingen, og kun ble funnet som fragmenter ved punktundersøkelser med feltmikroskop. Prøven er feilmerket. Foto: J. Brænne. April

16 Fargelagsavdekking på panelet, nordveggen Avdekket Avsluttet Farge: NCS S Kode: Materialer: Merknader: Lag Nr: Lag Nr: Lag 5 * L4 Gul oker Gulere enn 3040-Y20R? Nåværende malinglag Lag 4 * L3 Gul oker Gulere enn 3040-Y20R Lag 3 G Gul oker Gulere enn 3040-Y20R Grunning Lag 2 * L2 Hvit Lag 1* L1 Hvit Tre Mørkt Stått en stund før første malinglag Etasjeskillere Etasjeskillerne følger laftekassenes malinglag Laftekasser Fig. 15. Vollgaten 8. «Aamodtgården». Til venstre fargelagsavdekking av nordsiden av laftekassen mot nordvest. Til høyre fargelagsavdekking av vestsiden av laftekassen mot nordvest. Denne laftekassen ble valgt til avdekkinger, idet punktavdekkinger under feltmikroskop viste at de øvrige laftekassene enten var delvis fornyet eller så var malingen kraftig avskrapet på de øvrige laftekassene. Foto: J. Brænne. April Det er noen små variasjoner i malinglagene på de to sidene av laftekassen som er undersøkt. Dette skyldes at enkelte malinglag er fjernet ved skraping i forbindelse med oppmalinger. 16

17 Fargelagsavdekking på laftekasse nordvest, nordsiden. Avdekket Avsluttet Farge: NCS S Kode: Materialer: Merknader: Lag Nr: Lag Nr: Lag 8* L6 Gul oker Gulere enn 3040-Y20R? Nåværende malinglag Lag 7* L5 Gul oker Gulere enn 3040-Y20R Lag 6 G Gul oker Gulere enn 3040-Y20R Lag 5 * L4 Lys sandstein 2010-Y40R/2010-Y20R Lag 4 * L G30Y/5030-G10Y Lag 3 * L G30Y Lag 2 * L1 Grå 2002-R Opprinnelig maling Lag 1 G Hvit Panelfargen grunnet over laftekassene Tre Mørkt Stått en stund før første malinglag Fargelagsavdekking på laftekasse nordvest, vestsiden. Avdekket Avsluttet Farge: NCS S Kode: Materialer: Merknader: Lag Nr: Lag Nr: Lag 9 * L8 Gul oker Gulere enn 3040-Y20R? Nåværende malinglag Lag 8 * L7 Gul oker Gulere enn 3040-Y20R Lag 7 * L6 Lys sandstein 2010-Y40R/2010-Y20R Lag 6 * L5 Gul oker 2030-Y30R Gul oker Lag 5 * L G30Y/5030-G10Y Lag 4 * L G30Y Lag 3 * L G30Y Lag 2 * L1 Grå 2002-R Opprinnelig maling Lag 1 G Hvit Panelfargen grunnet over laftekassene Tre Mørkt Stått en stund før første malinglag 17

18 2.4.3 Dører og dørgerikter Fig. 16. Vollgaten 8. «Aamodtgården». Hoveddøra mot syd. Foto: J. Brænne. April Fargelagsavdekking på døren og dørgeriktene på sydveggen Avdekket Avsluttet Farge: NCS S Kode: Materialer: Merknader: Lag Nr: Lag Nr: Lag 6 * L Y/1502-Y Nåværende maling Lag 5 * L Y/1000-N Lag 4 * L Y/1000-N Lag 3 * L G30Y/5030-G10Y Lag 2 * L G30Y Lag 1 * L G30Y Opprinnelig maling Tre Mørkt Stått en stund før første malinglag 18

19 Fig. 17. Vollgaten 8. «Aamodtgården». Østdøra i nordveggen. Dørene mot nord er trolig skiftet litt senere enn døra mot syd og vinduene. Dette Foto: J. Brænne. April Fargelagsavdekking på dørene og dørgeriktene på nordveggen Dørene mot nord er trolig skiftet litt senere enn døra mot syd og vinduene. Dette kan sees ved at norddørene har vesentlig færre malinglag enn vinduene og syddøra, og at malinglagene ikke sammenfaller med syddøra og vinduene. Avdekket Avsluttet Farge: NCS S Kode: Materialer: Merknader: Lag Nr: Lag Nr: Lag 4 L3 Lys gråhvit 1002-Y? Nåværende maling Lag 3 G Hvit Lag 2 * L2 Lys gråhvit 1002-Y Lag 1 * L1 Lys beigehvit 1002-Y50R Opprinnelig maling Tre Mørkt Stått en stund før første malinglag 19

20 2.4.1 Vinduer Alle vinduene i huset er skiftet. Av i alt 36 vinduer, er det bevart 34 vinduer fra moderniseringen i 1901 eller umiddelbart etter. De to vinduene i mørkeloftet i vestgavlen er trolig satt inn i årene. Fig. 18. Vollgaten 8. «Aamodtgården». Krysspostvindu med konsoller og overstykke i nordveggen, 1. etasje. Alt følger samme malinglag. Vinduet er fra 1901 eller umiddelbart etter. Foto: J. Brænne. April

21 Fargelagsavdekking på vindu, østvegg, nord. Fig. 19. Vollgaten 8. «Aamodtgården». Fargelagsavdekking på vindu, østvegg, nord. Dette vinduet er skiftet senere enn de øvrige, idet de to eldste grønne malinglagene på vindu og vindusgeriktene mangler. Foto: J. Brænne. April 2014 Fargelagsavdekking på vindu, østvegg, nord Avdekket Avsluttet Farge: NCS S Kode: Materialer: Merknader: Lag Nr: Lag Nr: Lag 5 * L Y/1502-Y? Nåværende maling Lag 4 * L Y/1000-N Lag 3 * L Y/1000-N Lag 2 * L Y/1000-N Lag 1 * L G30Y/5030-G10Y Opprinnelig maling Tre Mørkt Stått en stund før første malinglag 21

22 2.4.1 Vindusgerikter Alle vindusgeriktene i huset er skiftet ved moderniseringen i 1901 eller umiddelbart senere. Fargelagsavdekking på vindusgerikt, nordvegg Fig. 20. Vollgaten 8. «Aamodtgården». Fargelagsavdekking på vindusgerikt, nordvegg. Foto: J. Brænne. April Fargelagsavdekking på vindusgeriktene Avdekket Avsluttet Farge: NCS S Kode: Materialer: Merknader: Lag Nr: Lag Nr: Lag 6 * L Y/1502-Y Nåværende maling Lag 5 * L Y/1000-N Lag 4 * L Y/1000-N Lag 3 * L G30Y/5030-G10Y Lag 2 * L G30Y Lag 1 * 5020-G30Y Opprinnelig maling Tre Mørkt Stått en stund før første malinglag 22

23 2.4.2 Tempelgavlen mot syd. Søylene Søylene er satt opp sammen med tempelgavlen i Gavlfeltet følger panelfargen. Fargelagsavdekking på søylene. Fig. 21. Vollgaten 8. «Aamodtgården». Fargelagsavdekking på søyle, tempelgavlen. Foto: J. Brænne. April Fargelagsavdekking på søyle, tempelgavlen Avdekket Avsluttet Farge: NCS S Kode: Materialer: Merknader: Lag Nr: Lag Nr: Lag 7* L6 Gul oker Gulere enn 3040-Y20R Nåværende malinglag Lag 6* L5 Gul oker Gulere enn 3040-Y20R Lag 5 * L4 Lys sandstein 2010-Y40R/2010-Y20R Lag 4 * L3 Gul Oker 2030-Y30R Lag 3 * L2 Hvit Lag 2 * L1 Hvit Opprinnelig maling Lag 1G Hvit Grunning Tre Lyst Malt rett etter oppsetting 23

24 Meglere, balustrene, sokkelen og håndlistene. Alle disse delene er nye, og har kun to lag maling. Fargelagsavdekking på meglere, balustrene, sokkelen og håndlistene Avdekket Avsluttet Farge: NCS S Kode: Materialer: Merknader: Lag Nr: Lag Nr: Lag 3 * L2 Hvit? Nåværende malinglag Lag 2 * L1 Hvit Opprinnelig maling Lag 1 G Hvit Tynn grunning Tre Lyst Malt like etter oppsetting Sokkellist På sokkellista er malinglagene helt avslitt. Det er tatt ut materialprøver som er kontrollert i mikroskop hos Vel Bevart, og det ser ut til at sokkellista har fulgt malinglagene på laftekassene og etasjeskillerne Grunnmur Kalkspekket gråsteinsmur. 2.5 Periodetabell for malinglagene på eksteriøret Periodetabellen, forklaring Resultatet av undersøkelsen summeres opp i en periodetabell. Hver periode representerer en oppussing og/eller en endring av eksteriøret Tabellen kan leses på to måter. Lest vertikalt vil hver kolonne illustrere hvordan alle de undersøkte elementene så ut i den gitte perioden. Lest horisontalt illustreres hvordan det enkelte bygningselement har sett ut fra det var nytt og frem til dagens utseende. Tre innføringer i tabellene skal forstås på følgende måte: 1. Ingen kunnskaper. Dette innebærer at gjennom arkivalia, eller de farge- og bygningsarkeologiske undersøkelsene ikke har frembrakt opplysninger som kan beskrive det aktuelle bygningselementet for den aktuelle perioden. 2. Når et felt er markert med en pil, betyr det at det aktuelle bygningselementet ikke er endret siden forrige periode. Vanligvis innebærer det at overflatebehandlingen blir stående gjennom en eller flere perioder. Det kan også markere at informasjonen, Ingen kunnskaper, gjentas i en eller flere perioder for det aktuelle bygningselementet. 3. Når et felt er blankt, betyr det at det spesifikke bygningselementet ikke er kommet på huset enda. I periodetabellen er den perioden Vel Bevart foreslår som tiltak merket med blått og kursiv. 24

25 Periodetabell, malinglagene på Aamodtgården. Perioder Gesimsen og Trolig Grå Trolig Trolig løpelist under 2002-R 6020-G30Y gesimsen 5020-G30Y Panel Nord- og vestveggene Panel øst- og sydveggene Hvit Ingen kunnskaper Trolig som nord og vestvegger Laftekasser Grå 2002-R Etasjeskillere Grå 2002-R Vinduer. Nord, vest og syd Vindusgerikter. Nord-, vest- og sydvegger Vinduer, østvegg Vindusgerikter østvegg. Dør syd Ingen kunnskaper Ingen kunnskaper Ingen kunnskaper Ingen kunnskaper Ingen kunnskaper Dørgerikter syd Ingen kunnskaper Dører nord Dørgerikter nord Veranda mot syd Meglere, sokkel og balustrer Veranda mot syd. Søyler. Ingen kunnskaper Ingen kunnskaper Sokkellist Grå 2002-R Grunnmur Kalkpusset, hvit? Hvit Hvit 5020-G30Y 5020-G30Y 5020-G30Y 5020-G30Y Gul oker 2030-Y30R Gul oker 2030-Y30R 6020-G30Y 6020-G30Y 6020-G30Y 6020-G30Y 4 Før 1929 Trolig 5030-G30Y/5030-G10Y 5030-G30Y/5030-G10Y 5030-G30Y/5030-G10Y 5030-G30Y/5030-G10Y 5030-G30Y/5030-G10Y 5030-G30Y/5030-G10Y 5030-G30Y/5030-G10Y 5020-G30Y 5020-G30Y 6020-G30Y 6020-G30Y 5030-G30Y/5030-G10Y 5030-G30Y/5030-G10Y Lys sandstein 2010-Y40R/2010-Y20R Lys sandstein 2010-Y40R/2010-Y20R Lys sandstein 2010-Y40R/2010-Y20R Lys sandstein 2010-Y40R/2010-Y20R Lys sandstein 2010-Y40R/2010-Y20R 1002-Y/1000-N 1002-Y/1000-N 1002-Y/1000-N 1002-Y/1000-N 1002-Y/1000-N 1002-Y/1000-N Lys beigehvit 1002-Y50R Lys beigehvit 1002-Y50R Ingen Ingen kunnskaper kunnskaper 5020-G30Y Hvit 6020-G30Y Hvit 5030-G30Y/5030-G10Y Lys sandstein 2010-Y40R/2010-Y20R Lys sandstein 2010-Y40R/2010-Y20R Kalkpusset, Hvit? Kalkpusset, Hvit? Kalkpusset, Hvit? Rester av hvit kalkpuss? 25

26 Perioder Gesimsen og Gul oker løpelist under Gulere enn gesimsen 3040-Y20R Panel Nord- og vestveggene Panel øst- og sydveggene Laftekasser Etasjeskillere Vinduer. Nord, vest og syd Vindusgerikter. Nord-, vest- og sydvegger Vinduer, østvegg Vindusgerikter østvegg. Dør syd Gul oker Gulere enn 3040-Y20R Gul oker Gulere enn 3040-Y20R Gul oker Gulere enn 3040-Y20R Gul oker Gulere enn 3040-Y20R 1002-Y/1000-N 1002-Y/1000-N 1002-Y/1000-N 1002-Y/1000-N 1002-Y/1000-N Dørgerikter syd 1002-Y/1000-N Dører nord 1002-Y/1000-N Dørgerikter nord Veranda mot syd Meglere, sokkel og balustrer Veranda mot syd. Søyler. Sokkellist Grunnmur 1002-Y/1000-N Hvit Gul oker Gulere enn 3040-Y20R Gul oker Gulere enn 3040-Y20R Rester av hvit kalkpuss? Gul oker Gulere enn 3040-Y20R? Gul oker Gulere enn 3040-Y20R? Gul oker Gulere enn 3040-Y20R? Gul oker Gulere enn 3040-Y20R? Gul oker Gulere enn 3040-Y20R? 1002-Y/1502-Y? 1002-Y/1502-Y? 1002-Y/1502-Y? 1002-Y/1502-Y? 1002-Y/1502-Y? 1002-Y/1502-Y? 1002-Y/1502-Y? 1002-Y/1502-Y? Hvit? Gul oker Gulere enn 3040-Y20R? Gul oker Gulere enn 3040-Y20R? Rester av hvit kalkpuss? 26

27 3 Konklusjon og forslag til tiltak Vollgata 8, «Rynninggården» sto ferdig i 1801, og var da hvitmalt. Trolig sto gården uten ombygninger eller moderniseringer til 1901 da Otto Aamodt kjøpte gården. Aamodt moderniserte og reparerte gården, blant annet ved å bytte panelet på syd- og østveggene og alle vinduene og dørene i huset. Fargeundersøkelsen har vist at Vollgata 8 etter ombyggingen og moderniseringen i 1901 igjen fikk hvit som hovedfarge. Dette var i tråd med tidens smak, og typisk for både for eldre bygninger som ble modernisert i sveitserperioden og for nyere trebygninger som ble oppført rett etter århundreskiftet. Det som er påfallende, er at det ikke er funnet noen malinglag mellom det opprinnelige hvite, og det hvite malinglaget fra Det opprinnelige malinglaget var svært nedbrutt, og det er også sannsynlig at mellomliggende malinglag har blitt fjernet ved skraping før oppmaling, og derfor ikke er registrert ved fargelagsavdekkingene eller alle punktundersøkelsene i feltmikroskop. Aamodtgården har i dag bevart deler av gesimsen, panel, laftekasser, etasjeskillere og deler av sokkellistene på nord- og vestveggene fra byggeåret Mange av fasadeelementene på huset er bevart fra moderniseringen i Dette er panelet på øst- og sydveggene, dør mot syd med gerikter og de aller fleste vinduene med gerikter. I 1918 bygges den søylebårne tempelgavlen på huset mot syd. Da males huset gul oker, med grønn kontrastfarge på alle bygningselementene. 4 Denne fargesettingen var mote fra rett etter århundreskiftet og frem til begynnelsen av årene. Forbildene hadde sitt utspring i kunstnerkolonien på Lysaker utenfor Oslo, med Gerhard Munthe og Erik Werenskiold som førende kunstnere. Huset ble malt tre ganger med grønn som kontrastfarge til gul oker og sandstein panelfarge, før bygningen fikk den fargesettingen den har i dag, med gul oker hovedfarge på hele huset, og kun lys grå kontrastfarge på vinduer, dører og gerikter. Noen fasadeelementer er kommet til etter at tempelgavlen ble påbygget. Det er et eller flere av vinduene på østveggen, vinduene i 3. etasje mot vest, trolig dørene mot nord 5 med gerikter og rekkverk og balustrer på tempelgavlen mot syd. Huset fremstår i dag i stor grad slik det var etter påbyggingen av tempelgavlen i Dette bygningselementet dominerer det arkitektoniske uttrykket på bygningen. Ved fremtidig oppmaling av Aamodtgården er det etter undertegnedes mening to alternativ som kan velges med hensyn til valg av farger og fargesetting. 1. Tilbakeføring til farger og fargesetting fra 1918, da tempelgavlen ble påbygget. 2. Beholde dagens farger og fargesetting, som har tre generasjoners tradisjon. 4 Se: Drange, Aanensen, Brænne «Gamle Trehus». S. 59 og Norddørene kan være samtidige med tempelgavlen 27

28 3.1.1 Tiltak Perioder Alternativ 1 Lag Gesimsen og Males: G30Y.. løpelist under gesimsen Panel Nord- og Males: Gul oker Y30R.. vestveggene Panel øst- og Males: Gul oker Y30R.. sydveggene Laftekasser Males: G30Y.. Etasjeskillere Males: G30Y.. Vinduer. Nord, vest og syd Males: G30Y.. Alternativ 2. Lag Males: Gul oker. Gulere enn 3040-Y20R.. Males: Gul oker. Gulere enn 3040-Y20R.. Males: Gul oker. Gulere enn 3040-Y20R.. Males: Gul oker. Gulere enn 3040-Y20R.. Males: Gul oker. Gulere enn 3040-Y20R.. Males: Y/1502-Y.. Vindusgerikter. Nord-, vest- og sydvegger Vinduer, østvegg Vindusgerikter østvegg. Dør syd Males: G30Y.. Males: G30Y.. Males: G30Y.. Males: Y/1502-Y.. Males: Y/1502-Y.. Males: Y/1502-Y.. Males: G30Y.. Males: Y/1502-Y.. Dørgerikter syd Males: G30Y.. Males: Y/1502-Y.. Dører nord Males: G30Y.. Males: Y/1502-Y.. Dørgerikter nord Males: G30Y.. Males: Y/1502-Y.. Veranda mot syd Meglere, sokkel og balustrer Males: Hvit.. Males: Hvit.. Veranda mot syd. Søyler. Sokkellist Males: Hvit.. Males: G30Y.. Grunnmur Kalkpusses, Hvit Kalkpusses, Hvit Males: Gul oker. Gulere enn 3040-Y20R.. Males: Gul oker. Gulere enn 3040-Y20R.. 28

29 4 Praktisk malerarbeid 4.1 Rengjøring Ved all ut- og innvendig maling, uansett om det er skader i malingfilmen eller ikke, er forarbeidet det viktigste for et holdbart resultat. Ved vanlig nedbryting av malingfilmen, uten tegn til skader, børstes all løs maling av med stålbørste. Om nødvendig brukes også malerskrape. Huset vaskes grundig med spesialvaskemidler for dette formålet eller sterkt salmiakkvann. Følg bruksanvisningen på emballasjen nøye. Bruk beskyttelsesbriller og hansker. Skyll godt med rent vann etterpå, men uten å spyle. Sett på en spreder og dusj veggflatene ovenfra og ned med meget svak dusj samtidig som løs skitt vaskes av med en svamp. Pass på at det ikke dusjes unødig inn bak panelet. Høytrykksspyler må ikke brukes. Partier av maling eller treverk som er angrepet av sverte sopp (soppen framtrer som små sorte prikker), vaskes med «Sopp og algevask». Følg bruksanvisningen på emballasjen nøye. Etter forarbeid og rengjøring er det viktig at treverket får tørke skikkelig før ny maling påføres. 4.2 Fjerning av løs- og skadet maling Vær oppmerksom på at flere av de eldre malinglagene inneholder blyhvit. Støvet fra blyhvit er svært giftig. Det betyr at de som utfører arbeidene med malingfjerning, må ha godkjente støvmasker med filtre, og i tillegg god beskyttelse på hender og foran øynene. Etter skrapearbeider er det er også viktig med skikkelig vask av hender og ansikt før det spises og drikkes Skraping. Den beste og vanligste metoden for å fjerne gammel skadet maling. I de fleste tilfellene er en grundig skraping godt nok for videre malerarbeid. Bruk gode to-hånds malerskraper til arbeider på panel og mindre skraper til arbeider på gerikter, profiler, dører osv. Hold alltid skrapen flatt og skrap med vedretningen. Dersom en bruker spissen på skrapen, er det vanskelig å unngå skader og riper i treet som aldri kan fjernes. Vær meget forsiktig når en skraper profilerte detaljer som gerikter, panel, dører og vinduer. Ved å bruke for grov redskap og for mye krefter, ødelegges fort vakkert snekkerarbeid. Det er kun løs maling som skal fjernes ved skrapingen. Husk at gammel maling som sitter igjen på treverket, gir god beskyttelse og er med på å forlenge treets levetid Luting (kaustisk soda). Frarådes på det sterkeste i forbindelse med vanlig forarbeid. Kan benyttes hvis all maling må fjernes, og er da et billig alternativ til dyre kjemiske malingfjernere. Lut/vann-blandingen blandes med utrørt tapetklister. Dette gir lutblandingen en grøtaktig konsistens. Blandingen kan også påføres vertikale flater og gir gode muligheter til å kontrollere virkningen. Bruk beskyttelsesutstyr! Vær forsiktig ved bruk av lut. Lut vil alltid bryte ned og skade den ytterste overflaten i treet. Treverket må aldri skrubbes fordi de fører til oppflising. Her gjøres det feil både når maling fjernes med lut og med kjemiske malingfjernere. Etter lutbehandling er det svært viktig at overflaten nøytraliseres fullstendig med hjelp av eddiksyre. 29

30 4.2.3 Kjemiske malingfjernere. Frarådes på det sterkeste i forbindelse med vanlig oppmaling. Hvis all maling må fjernes, kan det benyttes. Der det er brukt akryl- eller lateksmaling, kan det være eneste alternativ. Må all maling fjernes, bør det utføres av et firma som har erfaring og gir garanti på arbeidet. Be om referanser. Vær ekstra oppmerksom på to viktige aspekter: For det første skal overflatene etter behandling se ut som de gjorde før. Høvlet panel skal fremdeles se høvlet ut. For det annet må alle rester av malingfjernere eller lut vaskes godt av. Kjemikaliene må være nøytralisert før ny maling påføres. Ellers kan de bli aktivisert av fukt, og den nye malingen løsner Malingfjernere basert på organiske løsemidler. Velegnet til mindre arbeider, f.eks. dører og listverk, Avbrenning med blåselampe eller åpen flamme. Må ikke forekomme! Det er dessuten forbudt i henhold til brannforskriftene Varmluftblåser. Meget brannfarlig. Utvikler sterk varme, 150 C 350 C. Ikke tillatt å bruke innendørs. Egner seg godt til løse bygningsdeler, som dører og listverk. Bør brukes med stor forsiktighet på vinduer, idet glasset lett sprekker pga. varmen. Vær spesielt forsiktig i overgangen mellom listverk og vegger. Den tørre dyttestryen som er brukt her er ofte tilsatt tretjære. Både dyttestry og tretjære er ytterst brannfarlige Sliping med drill og roterende eller oscillerende slipeskive. Må ikke forekomme! Det ødelegger overflaten, og gir treverket et uakseptabelt utseende Sandblåsing. Må ikke forekomme! Selv særdeles forsiktig sandblåsing ødelegger fullstendig overflaten i treet. Treet får en kunstig aldring og et uakseptabelt utseende Høytrykksspyling med vann. Frarådes! Vannet treffer treet med så stor kraft at trestrukturen kan bli revet opp. Vann trenger lett inn, f.eks. bak panelet, gjennom vindusforinger og inn i huset. Isolasjon, treverk, innvendige dekorasjoner, tapeter og maling kan lett få fuktskader Infrarød varme. De seneste årene er det utviklet et system som bløtgjør malingen ved hjelp av infrarød varme fra varmerør. (Speedheater) Malingen blir da lett å fjerne ved skraping. Metoden er under stadig utvikling, og er et godt alternativ til fjerning med løsemidler og luting. NB! Vær oppmerksom på brannfaren ved bruk av Speedheater eller varmluft. Bruk aldri disse metodene der det er åpninger eller sprekker ned til underliggende treverk eller i sprekker rundt vindus- eller dørgerikter hvor det kan være dyttestry. For å ha best mulig kontroll i forhold til evt. ulmebrann, skal alt arbeid med bruk av varme til malingfjerning skal være avsluttet minst en time før arbeidene på huset avsluttes for dagen. Godkjent brannvernutstyr skal alltid være i nærheten. 30

31 Gamle hus skal ikke se nye ut! Det er ikke noe mål å fjerne malingen for å få glatte og «pene» overflater. 4.3 Valg av maling Vi anbefaler at det benyttes ren linoljemaling, alkydforsterket linoljemaling eller ren alkydmaling på eldre hus. På fredede eller verneverdige hus brukes ren linoljemaling. En grunnregel er at vi velger samme malingtype som huset har fra før. Har huset utelukkende vært malt med linoljemaling, benyttes linoljemaling igjen. Er huset først malt med linoljemaling, og siden alkydmaling, kan man bruke både ren linoljemaling og alkydmaling. Hvis huset har ett eller flere lag med alkydmaling, kan det brukes ren linoljemaling eller alkydmaling. Hvis huset har flere typer maling, f.eks. akrylmaling eller dekkbeis over linolje- eller alkydmaling, er det problematisk å velge malingtype. Trolig oppnås best resultat ved å bruke ren linoljemaling i tynne strøk. Den har evnen til å trenge gjennom plastmalingene og bite seg fast i underlaget. Fabrikanter og forhandlere er meget forsiktige med å gi garantier på overflatebehandling som gjøres over «plastmalingsprodukter». Det er viktig at vi velger en malingtype som vi lett kan kontrollere. Velg en arbeidsmetode som ikke krever en blanding av flere malingtyper. Vent med å male til sjiktet av «plast» eller akrylmaling er så nedbrutt at behovet for fornying er åpenbar. Hvis vi er usikre på valg av metode og maling, bør vi male deler av en vegg og la den stå et år for å vurdere resultatet. Ikke velg nye «superprodukter» som ikke kan vise til gode referanser etter mange års bruk. Be alltid om datablad for den malingen du velger. Kontroller bindemidlet, at tørrstoffinnholdet er så høyt som mulig og at løsemiddelkonsentrasjonen er så lav som mulig. 4.4 Påføring. Alt malerarbeid på treverk og jern skal utføres med pensel. Med pensel vil malingen bli arbeidet godt inn i underliggende maling og treverk. Påføring med rull eller sprøyte gir dårlig vedheft, malingen blir påført alt for tykt og metodene gir en overflatetekstur som er fremmed på eldre hus. Alle kvister og kvistutfall påføres to tynne strøk med spritbasert kvistlakk/politur. Dette må utføres spesielt nøye de stedene hvor det er benyttet infrarød varme eller varmluft for å fjerne maling. Bare flekker grunnes. Grunningsstrøket påføres enten meget tynt med ren maling eller følg produsentens anvisninger nøye. Hvis det ikke er oppgitt noen anvisninger fra produsenten, kan om nødvendig grunningsstrøket tynnes, enten med White spirit eller ren terpentin ca. 10 %. Deretter påføres to tynne strøk med ufortynnet maling. Det skal være god tørk mellom malinglagene. en skal arbeides godt inn i underlaget med penselen. De delene av huset som males, dekkes med presenninger som festes i stillasene, takrenner eller gesimser, slik at det ikke kommer direkte sollys eller regn på malingfilmen under påføring eller i tørkeprosessen. La presenningen henge på plass 4-5 dager etter at malingen er tørr. 31

32 4.4.1 Viktig ved bruk av linolje og alkydoljemalinger Malingen skal være mager (inneholde lite olje) i bunnstrøket og bli fetere (større oljeinnhold) for hvert lag som påføres. Det er svært viktig at alt utvendig malerarbeid som utføres med linolje eller alkyd som bindemiddel bygges opp med magre lag i bunnen, og med mer olje i hvert lag som videre påføres. Det må aldri påføres et grunningsstrøk med olje for å mette opp treverket før første malinglag. Fra slutten av 1800-åra og fram til ca var det dessverre vanlig å grunne treverket før maling med rå eller kokt linolje, tilsatt litt oker farge - «okre huset». Dette har resultert i en mengde skader i form av krakelering, avskalling og «koking» i påfølgende malinglag Maling på eldre maling Det er viktig at det ikke males for ofte. Det må ikke males på overflater som ikke er nedbrutt. Vent med å male til overflaten viser tegn på at det er behov for rebehandling. Det må alltid grunnes på steder med bart treverk. Grunningsstrøket kan påføres ufortynnet eller tynnes med ca. 7-10% white-spirit. Det første strøket skal da påføres så tynt, og arbeides så godt inn i trevirket at malingen fremstår som en farget vask på overflaten. Etter tørk i 2 3 døgn kan det males ett eller to tynne strøk med linoljemaling. Dette er mye bedre enn ett tykt strøk. La malingen tørke skikkelig mellom hvert strøk, minimum 36 timer. Men vent ikke for lenge med påfølgende strøk, maksimum dager. Mal ikke: I fuktig vær Etter en lang fuktighetsperiode Før mai måned I direkte sollys Når temperaturen er lavere enn 8 10 C Fuktinnholdet i treverket må ikke overstige 15 % når malingen påføres. De fleste større malerfirmaer har fuktighetsmålere for tre. (Protimeter) Fuktighetsmålere kan også kjøpes hos større byggevarehus og verktøyforhandlere. (Biltema, Clas Ohlson) Mal når: Nytt virke har tørket i 3 5 uker. Tidligere malte flater har hatt 3 4 dagers tørketid etter vask. Fuktigheten i treet er lavere enn 15 %. Overflaten ligger i skygge, eller det er overskyet. Solen har passert, slik at veggen ikke oppvarmes etter at malingen er påført. Temperaturen er over 5 6 C, også om natten Maling på nytt trevirke Det er viktig at nytt panel ikke males før trevirket har fått tørke skikkelig ut. Males trevirket før det er tørt, er en nesten garantert at malingen løsner og flasser av. Malingfilmen stenger fuktigheten inne i treet, og når fuktigheten fordamper, sprenges malingen. Det oppstår avskalling, avflassing og sprekkdannelser. Nytt trevirke bør derfor utsettes for vær og vind så lenge at det minimum har hatt en tørkeperiode på 5 6 uker. 32

33 Dersom det benyttes linoljemaling, bør tørt trevirke som er meget sugende, grunnes med ett eller to meget tynne strøk. Grunningsstrøket kan påføres ufortynnet eller tynnes med ca. 7-10% white-spirit. Det første strøket skal da påføres så tynt, og arbeides så godt inn i trevirket at malingen fremstår som en farget vask på overflaten. Den linoljemalingen som skal brukes til lag to påføres ufortynnet eller tynnes 3-4%. Tynningsgraden avhenger av hvor mye malingen tåler å tynnes før den renner av penselen, og ikke kan påføres uten å søle maling. Etter tørk i 2 3 døgn kan det males ett eller to tynne strøk med linoljemaling. Ved bruk av alkydoljemaling, må en følge produsentens anvisning nøye. 4.5 Litteratur, maling Brænne, Jon. Farger og Stil. Fortidsminneforeningen/ Riksantikvaren. Oslo, 2007 Brænne, Jon. Dekorasjonsmaling. Oslo, 1998 Drange, T., Aanensen, H. O. og Brænne J. Gamle trehus; reparasjon og vedlikehold. Oslo, 3. utg Gundersen, Asbjørn og Kjernsmo, Dag. Malerarbeid. Oslo, 1972 Johansson, Kjell. Tekno's Måleri, material teknik farglära. Teknografiska Instituttet, Stockholm, 1975 Kjellberg, Henrik. Byggnadsmåleri med traditionella färgtyper, Riksantikvarieämbetet, Stockholm, 1986 Paulsson, Gregor. Måleri. Stockholm, Kilder 5.1 Litteratur Brynn, Olaf Kongsvinger, en historisk oversikt Lishaugen, Roar Øvrebyvandringene. Sørmoen, Oddbjørn Endringer i et vernet bymiljø Vigeland, Nils P. Uå. Kongsvinger Oslo Jon Brænne Malerikonservator Vel Bevart! 33

Vel Bevart! B.104. Kongsvinger. Løkkegata 16. «Bråtenbygningen» Fargeundersøkelse av eksteriøret Rapport nr: 8/2014 16.6.2014.

Vel Bevart! B.104. Kongsvinger. Løkkegata 16. «Bråtenbygningen» Fargeundersøkelse av eksteriøret Rapport nr: 8/2014 16.6.2014. Vel Bevart! B.104. Kongsvinger Løkkegata 16. «Bråtenbygningen» Fargeundersøkelse av eksteriøret Rapport nr: 8/2014 16.6.2014. Jon Brænne Malerikonservator NKF-N, Professor emeritus 1 Rapport Nr. Vel Bevart!

Detaljer

Vel Bevart! B.104. Kongsvinger. Løkkegata 16. «Hultgrengården» Fargeundersøkelse av eksteriøret Rapport nr: 10/2014 12.8.2014.

Vel Bevart! B.104. Kongsvinger. Løkkegata 16. «Hultgrengården» Fargeundersøkelse av eksteriøret Rapport nr: 10/2014 12.8.2014. Vel Bevart! B.104. Kongsvinger Løkkegata 16. «Hultgrengården» Fargeundersøkelse av eksteriøret Rapport nr: 10/2014 12.8.2014. Jon Brænne Malerikonservator NKF-N, Professor emeritus 1 Rapport Nr. Vel Bevart!

Detaljer

B.104. Kongsvinger Gjemsegården. Øvre Langelandsvei 7b. Drengestua Fargeundersøkelse av ekster iøret Revidert rapport nr: 7/2014

B.104. Kongsvinger Gjemsegården. Øvre Langelandsvei 7b. Drengestua Fargeundersøkelse av ekster iøret Revidert rapport nr: 7/2014 Vel Bevart! B.104. Kongsvinger Gjemsegården. Øvre Langelandsvei 7b. Drengestua Fargeundersøkelse av eksteriøret Revidert rapport nr: 7/2014 19.9.2014. Jon Brænne Malerikonservator NKF-N, Professor emeritus

Detaljer

Vel Bevart! B.f.104. Kongsvinger. Løkkegata 23. «Grønnerudgården» Fargeundersøkelse av eksteriøret Rapport nr: 9/2014 9.9.2014.

Vel Bevart! B.f.104. Kongsvinger. Løkkegata 23. «Grønnerudgården» Fargeundersøkelse av eksteriøret Rapport nr: 9/2014 9.9.2014. Vel Bevart! B.f.104. Kongsvinger Løkkegata 23. «Grønnerudgården» Fargeundersøkelse av eksteriøret Rapport nr: 9/2014 9.9.2014. Jon Brænne Malerikonservator NKF-N, Professor emeritus 1 Rapport Nr. Vel Bevart!

Detaljer

Vel Bevart! B.f. 104. Kongsvinger. Festningsgata 1, Christiansengården Fargeundersøkelse av eksteriøret Rapport nr: 5/2014 10.9.2014.

Vel Bevart! B.f. 104. Kongsvinger. Festningsgata 1, Christiansengården Fargeundersøkelse av eksteriøret Rapport nr: 5/2014 10.9.2014. Vel Bevart! B.f. 104. Kongsvinger Festningsgata 1, Christiansengården Fargeundersøkelse av eksteriøret Rapport nr: 5/2014 10.9.2014. Jon Brænne Malerikonservator NKF-N, Professor emeritus 1 Rapport Nr.

Detaljer

Vel Bevart! B.360. Ålen. Langlandbygningen, Ålen Bygdemuseum Overflatebehandling og forslag til tiltak. Rapport nr: 19/2017

Vel Bevart! B.360. Ålen. Langlandbygningen, Ålen Bygdemuseum Overflatebehandling og forslag til tiltak. Rapport nr: 19/2017 Vel Bevart! B.360. Ålen. Langlandbygningen, Ålen Bygdemuseum Overflatebehandling og forslag til tiltak Rapport nr: 19/2017 17.6.2017 Jon Brænne Malerikonservator NKF-N, Professor emeritus 1 B.359. Ålen.

Detaljer

B.f Røros. Sleggveien 8. Hus Nr. 191

B.f Røros. Sleggveien 8. Hus Nr. 191 Vel Bevart! B.f. 359. Røros. Sleggveien 8. Hus Nr. 191 Tilbakeføring av fasaden. Trinn 2 Fargeundersøkelser av bygningselementene fra fredingstidspunktet og dagens bygningselementer i fasaden mot Sleggveien

Detaljer

Vel Bevart! B Røros. Nedre Flanderborg 1 Farger og materialbruk på uthusene. Rapport nr: 11/

Vel Bevart! B Røros. Nedre Flanderborg 1 Farger og materialbruk på uthusene. Rapport nr: 11/ Vel Bevart! B. 359. Røros. Nedre Flanderborg 1 Farger og materialbruk på uthusene Rapport nr: 11/2016 14.6.2016 Jon Brænne Malerikonservator NKF-N, Professor emeritus 1 Rapport Nr. Vel Bevart! Rapport

Detaljer

Fargeundersøkelser av eksteriøret

Fargeundersøkelser av eksteriøret Oppdragsrapport nr. 124/2010 B.359. Røros Kjerkgata 29 Fargeundersøkelser av eksteriøret Jon Brænne Røros. Kjerkgata. 17. mai. Trolig 1912. Kjerkgata 29 under bygging. Dato: 17.6.2010 Til: Riksantikvaren

Detaljer

Vel Bevart! B.359. Røros. Kjerkgata 43 Vognbua. Tilstand og forslag til tiltak. Rapport nr: 15/

Vel Bevart! B.359. Røros. Kjerkgata 43 Vognbua. Tilstand og forslag til tiltak. Rapport nr: 15/ Vel Bevart! B.359. Røros. Kjerkgata 43 Vognbua. Tilstand og forslag til tiltak Rapport nr: 15/2017 13.6.2017 Jon Brænne Malerikonservator NKF-N, Professor emeritus 1 B.359. Røros. Kjerkgata 41. Vognbua.

Detaljer

Fargeundersøkelse av eksteriøret på hovedbygningen

Fargeundersøkelse av eksteriøret på hovedbygningen Oppdragsrapport nr. 130/2012 B.359. Røros landsogn Mattisvollen Fargeundersøkelse av eksteriøret på hovedbygningen Jon Brænne Røros. Landsogn. Mattisvollen. Hovedfasaden mot sør. Boligdelen til høyre,

Detaljer

Vel Bevart! B.359. Røros. Flanderborg 5 Fargeundersøkelser og forslag til tiltak. Rapport nr: 13/2017

Vel Bevart! B.359. Røros. Flanderborg 5 Fargeundersøkelser og forslag til tiltak. Rapport nr: 13/2017 Vel Bevart! B.359. Røros. Flanderborg 5 Fargeundersøkelser og forslag til tiltak Rapport nr: 13/2017 Jon Brænne Malerikonservator NKF-N, Professor emeritus 1 B.359. Røros. Flanderborg 5 Rapport Nr. Vel

Detaljer

Røros. Kjerkgata 54 Matr. 263/264 Fargeundersøkelse av fasaden mot Kjerkgata

Røros. Kjerkgata 54 Matr. 263/264 Fargeundersøkelse av fasaden mot Kjerkgata Kunst og inventar nr. 44/år 2007 Røros. Kjerkgata 54 Matr. 263/264 Fargeundersøkelse av fasaden mot Kjerkgata Jon Brænne Malerikonservator/forsker Kjerkgata 54. 29.6.2007. Foto. J. Brænne. Dato: 30.8.2007

Detaljer

Vel Bevart! B.104. Kongsvinger. Øvrebyen. Forslag til fargesetting av 12 bygninger Rapport nr. 23/2014, revidert. Rapport nr: 26/2014 21.10.2014.

Vel Bevart! B.104. Kongsvinger. Øvrebyen. Forslag til fargesetting av 12 bygninger Rapport nr. 23/2014, revidert. Rapport nr: 26/2014 21.10.2014. Vel Bevart! B.104. Kongsvinger. Øvrebyen Forslag til fargesetting av 12 bygninger Rapport nr. 23/2014, revidert. Rapport nr: 26/2014 21.10.2014. Jon Brænne Malerikonservator NKF-N, Professor emeritus 1

Detaljer

B.f.369. Røros. Mørkstugata 14 Matr. Nr. 49. Per Tørresgården. Fargeundersøkelser av fasaden på den fredete stallen/fjøset

B.f.369. Røros. Mørkstugata 14 Matr. Nr. 49. Per Tørresgården. Fargeundersøkelser av fasaden på den fredete stallen/fjøset Rapport. Konserveringsavdelingen nr.57/2008 B.f.369. Røros. Mørkstugata 14 Matr. Nr. 49. Per Tørresgården Fargeundersøkelser av fasaden på den fredete stallen/fjøset Jon Brænne. Malerikonservator/forsker

Detaljer

B.F RØROS. NIKU OPPDRAGSRAPPORT 172/2015

B.F RØROS. NIKU OPPDRAGSRAPPORT 172/2015 NIKU OPPDRAGSRAPPORT 172/2015 B.F. 359. RØROS. Ole Guldalsgate 10. «Holdengården» Malingskader Tilstandsbeskrivelse og forslag til tiltak. Redigert rapport Jon Brænne Norsk institutt for kulturminneforskning

Detaljer

Vel Bevart! B.f.104/B.104. Kongsvinger. Øvrebyen. Befaring i forbindelse med fargeundersøkelser. Justert rapport. Rapport nr: 13/2013 3.10.2013.

Vel Bevart! B.f.104/B.104. Kongsvinger. Øvrebyen. Befaring i forbindelse med fargeundersøkelser. Justert rapport. Rapport nr: 13/2013 3.10.2013. Vel Bevart! B.f.104/B.104. Kongsvinger. Øvrebyen. Befaring i forbindelse med fargeundersøkelser. Justert rapport Rapport nr: 13/2013 3.10.2013. Jon Brænne Malerikonservator NKF-N, Professor emeritus 1

Detaljer

B.359. RØROS. KJERKGATA 46 Hus nr. 259. «Ålbyggården». Fargeundersøkelse av fasaden.

B.359. RØROS. KJERKGATA 46 Hus nr. 259. «Ålbyggården». Fargeundersøkelse av fasaden. NIKU OPPDRAGSRAPPORT 180/2013 B.359. RØROS. KJERKGATA 46 Hus nr. 259. «Ålbyggården». Fargeundersøkelse av fasaden. Jon Brænne Norsk institutt for kulturminneforskning (NIKU) Storgata 2, Postboks 736 Sentrum,

Detaljer

Vel Bevart! B.f. 70. Nore og Uvdal. Skjønne, Søre. Loft. G.149/B.4. Fargeundersøkelser og forslag til tiltak. Rapport nr: 30/

Vel Bevart! B.f. 70. Nore og Uvdal. Skjønne, Søre. Loft. G.149/B.4. Fargeundersøkelser og forslag til tiltak. Rapport nr: 30/ Vel Bevart! B.f. 70. Nore og Uvdal. Skjønne, Søre. Loft. G.149/B.4 Fargeundersøkelser og forslag til tiltak Rapport nr: 30/2017 27.11.2017. Jon Brænne Malerikonservator NKF-N, Professor emeritus 1 Skjønne.

Detaljer

B.359. RØROS. SKANSVEIEN 14. Fargeundersøkelser av panelbord og rådgiving om farger og materialbruk

B.359. RØROS. SKANSVEIEN 14. Fargeundersøkelser av panelbord og rådgiving om farger og materialbruk NIKU OPPDRAGSRAPPORT 192/2014 B.359. RØROS. SKANSVEIEN 14. Fargeundersøkelser av panelbord og rådgiving om farger og materialbruk Jon Brænne Norsk institutt for kulturminneforskning (NIKU) Storgata 2,

Detaljer

Vel Bevart! B.359. Røros. Bergmannsgata 19 Engzeliusgården. Portrommet Forslag til tiltak. Rapport nr: 16/2017

Vel Bevart! B.359. Røros. Bergmannsgata 19 Engzeliusgården. Portrommet Forslag til tiltak. Rapport nr: 16/2017 Vel Bevart! B.359. Røros. Bergmannsgata 19 Engzeliusgården. Portrommet Forslag til tiltak Rapport nr: 16/2017 Jon Brænne Malerikonservator NKF-N, Professor emeritus 1 B.359. Røros. Bergmannsgata 19. Portrommet

Detaljer

B. 359. RØROS. BERGMANNSGATA 1

B. 359. RØROS. BERGMANNSGATA 1 NIKU OPPDRAGSRAPPORT 132/2012 B. 359. RØROS. BERGMANNSGATA 1 Hus Nr. 1a. «Direktørgården». Fargeundersøkelse av fasaden mot Bergmannsgata Jon Brænne Norsk institutt for kulturminneforskning (NIKU) Storgata

Detaljer

B.359. RØROS. KJERKGATA 51 Fargeundersøkelser av fasaden

B.359. RØROS. KJERKGATA 51 Fargeundersøkelser av fasaden NIKU OPPDRAGSRAPPORT 162/2013 B.359. RØROS. KJERKGATA 51 Fargeundersøkelser av fasaden Jon Brænne Norsk institutt for kulturminneforskning (NIKU) Storgata 2, Postboks 736 Sentrum, 0105 Oslo Telefon: 23

Detaljer

B.359. RØROS. KJERKGATA 48. «THOMASGAARDEN»

B.359. RØROS. KJERKGATA 48. «THOMASGAARDEN» NIKU OPPDRAGSRAPPORT 131/2012 B.359. RØROS. KJERKGATA 48. «THOMASGAARDEN» Fargeundersøkelse av fasaden Jon Brænne Norsk institutt for kulturminneforskning (NIKU) Storgata 2, Postboks 736 Sentrum, 0105

Detaljer

Bryggen i Bergen. Bellgården. Bygning 7E Fargeundersøkelse på nordfasaden, 2.etasje

Bryggen i Bergen. Bellgården. Bygning 7E Fargeundersøkelse på nordfasaden, 2.etasje NIKU Oppdragsrapport nr. 196/2009 Bryggen i Bergen. Bellgården. Bygning 7E Fargeundersøkelse på nordfasaden, 2.etasje Tone Marie Olstad Bellgården 7E. Nordfasade. 2009 2 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. INNLEDNING...

Detaljer

Bryggen i Bergen. Bredsgården. Bygning I C. Fargeundersøkelse på nordfasaden

Bryggen i Bergen. Bredsgården. Bygning I C. Fargeundersøkelse på nordfasaden NIKU Oppdragsrapport nr. 198/2009 Bryggen i Bergen. Bredsgården. Bygning I C. Fargeundersøkelse på nordfasaden Tone Marie Olstad Bredsgården IC Nordfasade Detalj fra vindu 2 NIKU Oppdragsrapport 198 2009

Detaljer

B.f.253. Kvinnherad Baroniet Rosendal Rom 115. Anretningen Farge- og bygningsarkeologiske undersøkelser og anbefalte tiltak

B.f.253. Kvinnherad Baroniet Rosendal Rom 115. Anretningen Farge- og bygningsarkeologiske undersøkelser og anbefalte tiltak NIKU. Oppdragsrapport. Nr.166/2010 B.f.253. Kvinnherad Baroniet Rosendal Rom 115. Anretningen Farge- og bygningsarkeologiske undersøkelser og anbefalte tiltak Jørgen Solstad Lotta Næckter Barbro Wedvik

Detaljer

EIDSFOS HOVEDGÅRD - RESTAURERING AV HOVEDDØR RAPPORT OG ANVISNINGER Bente Bjerknes og Ragnar Kristensen, februar 2010

EIDSFOS HOVEDGÅRD - RESTAURERING AV HOVEDDØR RAPPORT OG ANVISNINGER Bente Bjerknes og Ragnar Kristensen, februar 2010 EIDSFOS HOVEDGÅRD - RESTAURERING AV HOVEDDØR RAPPORT OG ANVISNINGER Bente Bjerknes og Ragnar Kristensen, februar 2010 Revidert... Rapporten vil komplettes med flere foto. 1 TEGNING MED MARKERING AV ULIKE

Detaljer

Bryggen i Bergen. Bellgården. Bygning 7A. Fargeundersøkelse på vestfasaden

Bryggen i Bergen. Bellgården. Bygning 7A. Fargeundersøkelse på vestfasaden NIKU Oppdragsrapport nr. 197/2009 Bryggen i Bergen. Bellgården. Bygning 7A. Fargeundersøkelse på vestfasaden Tone Marie Olstad Dekor over inngangsdøren med initialene KS: Knut Skurtveit INNHOLDSFORTEGNELSE

Detaljer

Mur og Mer. Prosjekt/ Rapport nr. 22/2014. Hedrum prestegård. Fargeundersøkelse av eksteriør

Mur og Mer. Prosjekt/ Rapport nr. 22/2014. Hedrum prestegård. Fargeundersøkelse av eksteriør Mur og Mer. Prosjekt/ Rapport nr. 22/2014 Hedrum prestegård Fargeundersøkelse av eksteriør. Innhold Fargeundersøkelse av eksteriør... 1 1. Bakgrunn... 5 2. Historikk... 5 3. Metode... 5 3.1. Tolkning og

Detaljer

For huset BEHANDLING AV UTVENDIG KLEDNING/PANEL INNLEDNING

For huset BEHANDLING AV UTVENDIG KLEDNING/PANEL INNLEDNING BEHANDLING AV UTVENDIG KLEDNING/PANEL INNLEDNING Panel/kledning kan deles inn i store hovedgrupper. Vi deler inn i uhøvlet eller høvlet, furu eller gran, gammelt eller nytt, stående eller liggende. UHØVLET

Detaljer

Notat. Dato: 23.06.2015 Til: Statsbygg Sør v/ Forvaltningssjef Jan Dyre Vaa Fra: Mur og Mer v/ konservator NKF-N Hilde Viker Berntsen

Notat. Dato: 23.06.2015 Til: Statsbygg Sør v/ Forvaltningssjef Jan Dyre Vaa Fra: Mur og Mer v/ konservator NKF-N Hilde Viker Berntsen Dato: 23.06.2015 Til: Statsbygg Sør v/ Forvaltningssjef Jan Dyre Vaa Fra: Mur og Mer v/ konservator NKF-N Hilde Viker Berntsen Emne: Tollboden i Porsgrunn, Undersøkelser av vegger i rom 107, 208 og 109/

Detaljer

Notat. 2. Puss- og overflatebehandling utført av murhåndverker 1

Notat. 2. Puss- og overflatebehandling utført av murhåndverker 1 Dato: 11.9.2012 Til: Balestrand kirkelig fellesråd Fra: NIKU v/ konservator Hilde Viker Berntsen Emne: Kvamsøy kirke. Murerarbeid og oppfølging av kalkmalerikonservering 1. Bakgrunn På bakgrunn av NIKUs

Detaljer

Fargekart. Helt strøkent! UTEN D Ø R S BESKYTTER OG FORNYER. g j o c o. n o. Verdi: kr. 20,-

Fargekart. Helt strøkent! UTEN D Ø R S BESKYTTER OG FORNYER. g j o c o. n o. Verdi: kr. 20,- Fargekart FA R G E - O G P R O D U K TG U I D E UTEN D Ø R S Verdi: kr. 20,- g j o c o. n o BESKYTTER OG FORNYER Helt strøkent! Transparente farger 635 630 658 649 Oljebeis Nytt treverk som har stått ubehandlet

Detaljer

Vegg Butinox Futura Maling 607 Gammelrød Detaljer Butinox Futura Dør og Vindu maling 929 Egghvit

Vegg Butinox Futura Maling 607 Gammelrød Detaljer Butinox Futura Dør og Vindu maling 929 Egghvit Vegg Butinox Futura Maling 607 Gammelrød Detaljer Butinox Futura Dør og Vindu maling 929 Egghvit Vegg Butinox Futura Maling 958 Antikk Detaljer Butinox Futura Dør og Vindu maling 929 Egghvit Full oversikt

Detaljer

FARGEGUIDE FOR DEKKBEIS OG MALING

FARGEGUIDE FOR DEKKBEIS OG MALING FARGEGUIDE FOR DEKKBEIS OG MALING ÅRS SKRIFTLIG GARANTI PÅ FARGE OG GLANS FOR HELE HUSET Vegg: 90 Antikkhvit Grunnmur: 90 Snøull Dør/vindu: 99 Egghvit butinoxfutura.no /0 BUTINOX FUTURA ÅRS SKRIFTLIG GARANTI

Detaljer

Bf1 Akershus festning, Fengselskirken

Bf1 Akershus festning, Fengselskirken NIKU Oppdragsrapport 13/2012 Bf1 Akershus festning, Fengselskirken Fargeundersøkelse av eksteriør Foto: Norske kirkebygg Ellen Hole 1 Fengselskirken, fargeundersøkelse av eksteriør Oppdragsgiver: Multiconsult/Nasjonale

Detaljer

naturens egen trebehandling

naturens egen trebehandling naturens egen trebehandling TRETJÆRE - verdens eldste trebehandling I snart 1000 år har milebrent tretjære vært overflatebehandlingen på stavkirker. Det borger for kvalitet. Tjære var så viktig at i Magnus

Detaljer

B.f.359. RØROS. SLEGGVEIEN 8

B.f.359. RØROS. SLEGGVEIEN 8 NIKU OPPDRAGSRAPPORT 197/2014 B.f.359. RØROS. SLEGGVEIEN 8 Separering, klassifisering og datering av tapetfragmenter funnet på sydveggen i det nåværende kjøkkenet, tidligere kammers Jon Brænne NIKU Oppdragsrapport

Detaljer

Mur og Mer. Prosjekt/ Rapport nr. 8/2015. Sem fengsel. Fargeundersøkelse av eksteriør.

Mur og Mer. Prosjekt/ Rapport nr. 8/2015. Sem fengsel. Fargeundersøkelse av eksteriør. Mur og Mer. Prosjekt/ Rapport nr. 8/2015 Sem fengsel Fargeundersøkelse av eksteriør. Sammendrag Sem fengsels eldste bygning, inspektørboligen, er oppført i 1843, og er en av landets eldste eksisterende

Detaljer

Bf. 1 Akershus festning Fargeundersøkelsen av hovedporten

Bf. 1 Akershus festning Fargeundersøkelsen av hovedporten NIKU Oppdragsrapport nr. 309/2009 Bf. 1 Akershus festning Fargeundersøkelsen av hovedporten Susanne Kaun Edwin Verweij NIKU oppdragsrapport nr. 309/2009 Innhold 1. Bakgrunn...3 2. Metode...3 3. Dokumentasjon...3

Detaljer

Teak Special brukes også for å holde terrasse- og havemøbler pene.

Teak Special brukes også for å holde terrasse- og havemøbler pene. Boracol Teak Special Unngå sopp og sorte prikker på teakdekket Fjerner effektivt sopp, mugg, grønnalger, jordslag og sorte prikker på teak. For rengjøring, beskyttelse se og vedlikehold av teakdekk, teakmøbler

Detaljer

Norske hus må tåle å være ute!

Norske hus må tåle å være ute! Overflatebehandling: Norske hus må tåle å være ute! Skrevet av: Jon Vegard Lunde Det tar på å være hus i et land som Norge. Men påkjenningene er ikke de samme over hele landet. Mens et hus i Nord-Gudbrandsdal

Detaljer

B.f.253. Kvinnherad Baroniet Rosendal Rom 119. Borgstuen Farge- og bygningsarkeologiske undersøkelser og anbefalte tiltak

B.f.253. Kvinnherad Baroniet Rosendal Rom 119. Borgstuen Farge- og bygningsarkeologiske undersøkelser og anbefalte tiltak NIKU. Oppdragsrapport. Nr.167/2010 B.f.253. Kvinnherad Baroniet Rosendal Rom 119. Borgstuen Farge- og bygningsarkeologiske undersøkelser og anbefalte tiltak Edwin Verweij Barbro Wedvik Rosendal. Baroniet.

Detaljer

RIKTIG RESTAURERING AKERSHUS - RRA

RIKTIG RESTAURERING AKERSHUS - RRA RIKTIG RESTAURERING AKERSHUS - RRA Drøbak, 04.08.2014 Befaring med tilstandsvurdering /registrering. Eiendommen Bråtan. Gnr. 58, Bnr. 161 i Frogn Kommune. Adresse: Fagerstrandveien 276, 1455 Nordre Frogn

Detaljer

Monteringsanvisning - Norsk. 1 Generell informasjon. Kjære kunde, Garanti

Monteringsanvisning - Norsk. 1 Generell informasjon. Kjære kunde, Garanti Monteringsanvisning - Norsk 1 Generell informasjon Kjære kunde, det gleder oss at du valgte hagehuset vårt! Les monteringsanvisningen grundig før du går i gang med å sette sammen huset! For å unngå problemer

Detaljer

Ta i et tak for taket!

Ta i et tak for taket! Ta i et tak for taket! Visste du at du kan få taket til å se nytt ut, uten å bytte takstein? Maler du taket beskytter du taksteinen mot slitasje og gir det lengre levetid. Spar både penger, arbeidskraft

Detaljer

NULLIFIRE S707-60 TEKNISK DATABLAD

NULLIFIRE S707-60 TEKNISK DATABLAD NULLIFIRE S70760 Innholdsfortegnelse Generelle tekniske data Side 12 verdier og tykkelser, HEA og HEB Side verdier og tykkelser, HEB og IPE Side verdier og tykkelser, Side 5 Enkomponent Vannbasert Maling

Detaljer

GORI systembehandling av kledning og annet utvendig tre. Industriell påføring

GORI systembehandling av kledning og annet utvendig tre. Industriell påføring GORI systembehandling av kledning og annet utvendig tre Industriell påføring Hvorfor industriell systembehandling? Systembehandling trinn for trinn Når trevirket står ubehandlet utendørs, setter sollyset

Detaljer

B.f. 253. Rosendal Baroniet Rapport fra arbeid i 2011 og befaring for å vurdere og diskutere tiltakene som skal utføres i rom 206, Biblioteket i 2012

B.f. 253. Rosendal Baroniet Rapport fra arbeid i 2011 og befaring for å vurdere og diskutere tiltakene som skal utføres i rom 206, Biblioteket i 2012 NIKU. Oppdragsrapport. nr. 23/2012 B.f. 253. Rosendal Baroniet Rapport fra arbeid i 2011 og befaring for å vurdere og diskutere tiltakene som skal utføres i rom 206, Biblioteket i 2012 Jon Brænne Baroniet

Detaljer

Mur og Mer. Prosjekt/ Rapport nr. 19/2014. Mariakirken, Bergen. Fargeundersøkelse i sakristi

Mur og Mer. Prosjekt/ Rapport nr. 19/2014. Mariakirken, Bergen. Fargeundersøkelse i sakristi Mur og Mer. Prosjekt/ Rapport nr. 19/2014 Mariakirken, Bergen Fargeundersøkelse i sakristi. Innhold Fargeundersøkelse i sakristi... 1 1. Bakgrunn... 3 2. Historikk... 4 3. Beskrivelse av rommet og dagens

Detaljer

B.f. 253. Baroniet Rosendal Rom 207. Spisesalen Farge- og bygningsarkeologiske undersøkelser og anbefalte tiltak

B.f. 253. Baroniet Rosendal Rom 207. Spisesalen Farge- og bygningsarkeologiske undersøkelser og anbefalte tiltak NIKU Oppdragsrapport nr 45/2009 B.f. 253. Baroniet Rosendal Rom 207. Spisesalen Farge- og bygningsarkeologiske undersøkelser og anbefalte tiltak Brit Heggenhougen Fig 1. Baroniet Rosendal. Rom 207, Spisesalen,

Detaljer

Dette bør du tenke gjennom før du begynner

Dette bør du tenke gjennom før du begynner Gode Rom Dette bør du tenke gjennom før du begynner Rommets form kan være av gjør ende for hvor og hvordan du skal benytte panel. Her gir vi deg noen ideer om hvordan rommet endrer form og karakter ved

Detaljer

Mur og Mer. Prosjekt/ Rapport nr. 3/2015. Åkebergveien 11, G/ B nr. 230/2 Christiania Aktiebryggeri/ Oslo fengsel. Fargeundersøkelse av fasade.

Mur og Mer. Prosjekt/ Rapport nr. 3/2015. Åkebergveien 11, G/ B nr. 230/2 Christiania Aktiebryggeri/ Oslo fengsel. Fargeundersøkelse av fasade. Mur og Mer. Prosjekt/ Rapport nr. 3/2015 Åkebergveien 11, G/ B nr. 230/2 Christiania Aktiebryggeri/ Oslo fengsel Fargeundersøkelse av fasade. Oppdrag Fargeundersøkelse av fasade Oppdragssted Åkebergveien

Detaljer

NYHET! En ny og moderne maling som gir huset et helmatt, elegant utseende.

NYHET! En ny og moderne maling som gir huset et helmatt, elegant utseende. Fargeguide for DEKKBEIS OG MALING NYHET! En ny og moderne maling som gir huset et helmatt, elegant utseende. NYHET! Soft Look er en ny, moderne maling som gir huset et helmatt, tidsriktig og elegant utseende.

Detaljer

Vedlikehold av vinduer høsten Kursarrangør: Bygningsvernsenteret i Aust-Agder. Kurslærer: André Rose, Risør vgs.

Vedlikehold av vinduer høsten Kursarrangør: Bygningsvernsenteret i Aust-Agder. Kurslærer: André Rose, Risør vgs. Vedlikehold av vinduer høsten 2014 Kursarrangør: Bygningsvernsenteret i Aust-Agder Kurslærer: André Rose, Risør vgs. Side 1 av 10 Vedlikehold av vinduer Vedlikeholdsbehov: Det vil være naturlig å starte

Detaljer

1. Bakgrunn. Notat. Dato: 01.06.2015 Til: Malermester Roald Larsen A/S v/ Øistein Nicolaisen Fra: Mur og Mer v/ Hilde Viker Berntsen

1. Bakgrunn. Notat. Dato: 01.06.2015 Til: Malermester Roald Larsen A/S v/ Øistein Nicolaisen Fra: Mur og Mer v/ Hilde Viker Berntsen Dato: 01.06.2015 Til: Malermester Roald Larsen A/S v/ Øistein Nicolaisen Fra: Mur og Mer v/ Hilde Viker Berntsen Emne: Herman Fossgt. 4. Oslo Anbefaling av tiltak. Puss- og malingsarbeid 1. Bakgrunn Hovedinngang

Detaljer

Bygningsvernkonferansen 2014 Norsk Folkemuseum Bygdøy 4.9.2014.

Bygningsvernkonferansen 2014 Norsk Folkemuseum Bygdøy 4.9.2014. Bygningsvernkonferansen 2014 Norsk Folkemuseum Bygdøy 4.9.2014. Kommersielt tilgjengelige linoljemalinger. Vurdering av egenskaper og egnethet i kulturminnevernet Jon Brænne Malerikonservator NKF-N/professor

Detaljer

MØBELKJØKKEN. MONTERINGSVEILEDNING og VEDLIKEHOLD av ditt nye

MØBELKJØKKEN. MONTERINGSVEILEDNING og VEDLIKEHOLD av ditt nye MONTERINGSVEILEDNING og VEDLIKEHOLD av ditt nye MØBELKJØKKEN GRATULERER MED DITT NYE MØBELKJØKKEN. Forenklet veiledning Oversikt og beskrivelse av skruer, hengsler etc. Innhold i skap Diverse nyttige mål

Detaljer

Sparer tid og arbeid Grunnleggende lønnsomt fra Gran Tre

Sparer tid og arbeid Grunnleggende lønnsomt fra Gran Tre Overflatebehandlet kledning Sparer tid og arbeid Grunnleggende lønnsomt fra Gran Tre Grunnleggende lønnsomt Ytterkledningen beskytter huset mot vær og vind, og er en viktig del av husets ansikt. Bruker

Detaljer

Trinnvise anvisninger Ulike typer maling og lakk

Trinnvise anvisninger Ulike typer maling og lakk Trinnvise anvisninger Ulike typer maling og lakk Underlagstrøk grunnlaget Du får bedre heftevne og dekning hvis du først påfører et underlagstrøk eller grunning. Den har spesielle egenskaper som skiller

Detaljer

Til tak-konstruksjonen hører også uthengsperrer med, og det forseg-gjorte gavl-spiret med tverrforbindelsen,

Til tak-konstruksjonen hører også uthengsperrer med, og det forseg-gjorte gavl-spiret med tverrforbindelsen, ekte, gammeldags Snekkerglede! eks-brosjyre revidert.indd 1 20-02-04 10:52:49 Utsmykning av Trehus - vårt kompetanseområde! Gjennom 20 år har EKS Design as opparbeidet seg kompetanse på utsmykning av trehus,

Detaljer

Et maritimt oljeprogram

Et maritimt oljeprogram Et maritimt oljeprogram Oljeprodukter av høy kvalitet til behandling av alle typer treverk. Det er noe ekte med det som er laget i tre. Det flotteste treverket vil man gjerne vise frem og ikke gjemme det

Detaljer

Verktøy og annet til vedlikehold av vinduer.

Verktøy og annet til vedlikehold av vinduer. Verktøy og annet til vedlikehold av vinduer. Arbeidsplassen: Høvelbenk eller annen mulighet til å sette fast vindusramma er en nødvendighet. Å drive vedlikehold på ei vindusramme som ikke sitter fast er

Detaljer

Sofienberg skole, Oslo

Sofienberg skole, Oslo Mur og Mer. Prosjekt/ Rapport nr. 23/2014 Sofienberg skole, Oslo Behandling av Robert Clarke Esdailes veggmaleri, «Ukjent tittel» 1973.. Oppdrag Behandling av R.C.Esdaile: okk.00395. «Ukjent tittel» Oppdragssted

Detaljer

Skal fylles ut av kunden: Kjøpssted: Nr på kvittering og dato: Leveringsdato: Kundens adresse: Telefon: Reklamasjonsgrunn:

Skal fylles ut av kunden: Kjøpssted: Nr på kvittering og dato: Leveringsdato: Kundens adresse: Telefon: Reklamasjonsgrunn: Kontrollskjema: Ta vare på dette dokumentet! Produktet du har kjøpt, ble produsert i henhold til høye kvalitetskrav. Produktet har blitt kontrollert nøye og deretter omhyggelig pakket. For å unngå mulige

Detaljer

TEKNISK DATABLAD FIRETEX FX5000 1 (5) 2010 10 13

TEKNISK DATABLAD FIRETEX FX5000 1 (5) 2010 10 13 FIRETEX FX5000 1 (5) 2010 10 1 Innholdsfortegnelse Generelle tekniske data Side 12 verdier og tykkelser, HEA og HEB Side verdier og tykkelser, HEB, HEM og IPE Side verdier og tykkelser, IPE og Side 5 Enkomponent

Detaljer

Trebitt oljebeis Fargekart

Trebitt oljebeis Fargekart Verdi 30, Trebitt oljebeis Fargekart Fremhever trestrukturen og gir liv til treet Trebitt gir liv til treet Lisbeth Larsen er fargesjef hos Jotun, og en av landets mest etterspurte trendanalytikere. Skandinavisk

Detaljer

FARGEUNDERSØKELSER PÅ LEDAAL Anne Ytterdal. Malerikonservator, Arkeologisk museum i Stavanger (foto: AY)

FARGEUNDERSØKELSER PÅ LEDAAL Anne Ytterdal. Malerikonservator, Arkeologisk museum i Stavanger (foto: AY) FARGEUNDERSØKELSER PÅ LEDAAL Anne Ytterdal. Malerikonservator, Arkeologisk museum i Stavanger (foto: AY) Det ble før oppstart av fargeundersøkelsene bestemt at tak og taklister i Festsalen, Altanværelset,

Detaljer

Bio*Safe Lerkeolje med pigment for Sibirsk Lerk og impregnert treverk

Bio*Safe Lerkeolje med pigment for Sibirsk Lerk og impregnert treverk BIO*SAFE LØSEMIDDELFRI/ POLERFRI OLJE - NA- TURELL Bio*Safe Polerfri Olje kan brukes til ALLE, nye, ubehandlede treslag og lutbehandlet Såvel på bordplater, dører, paneler, gulv, trapper etc. Denne oljen

Detaljer

OVERFLATER OVERFLATER

OVERFLATER OVERFLATER 40 OVERFLATER OVERFLATER Stikkordregister En nymalt flate er lettere å holde ren enn en nedslitt flate. En hel tapet beskytter veggen bedre enn en skadet tapet. En ødelagt skapdør reduserer verdien på

Detaljer

Snekkerglede. Alt til sveitserhuset Vindus omramming Løvsagsarbeider

Snekkerglede. Alt til sveitserhuset Vindus omramming Løvsagsarbeider Snekkerglede Alt til sveitserhuset Vindus omramming Løvsagsarbeider Inngangsparti Verandabygg Rekkverk Takkonstruksjon i sveitserstil Hustegninger i samarbeid med deg E K S as Utsmykning av Trehus - vårt

Detaljer

Vennlligst behold for fremtidig rengjøring. Vedlikehold og garanti

Vennlligst behold for fremtidig rengjøring. Vedlikehold og garanti Vennlligst behold for fremtidig rengjøring og garanti Vennligst følg anvisningene for vedlikehold for å sikre at møblene dine holder seg lenge. En normal forandring av utseende på tekstiler, hud og tre

Detaljer

Kurs for huseiere: Vedlikehold av vinduer

Kurs for huseiere: Vedlikehold av vinduer RAPPORT 8:2013 Kurs for huseiere: Vedlikehold av vinduer Terje Granås BVAA Vedlikehold av vinduer Annonsering: Fellesannonse gjennom fylkeskommunen ukesbilag, Facebook-side og nyhetsbrev Påmeldte: 8 stk

Detaljer

SödraGrunn og SödraDekk Industriell overflatebehandlet kledning

SödraGrunn og SödraDekk Industriell overflatebehandlet kledning SödraGrunn og SödraDekk Industriell overflatebehandlet kledning En god start på livet betyr mye. Det gjelder også for våre hus. Södra ønsker å gi husets ytre de beste forutsetninger for et sunt og langt

Detaljer

Flaskens innhold tømmes i 10 liter spann med maling/beis og røres godt inn. Malingen bør brukes innen rimelig tid etter at Gjøco Antisopp er tilsatt.

Flaskens innhold tømmes i 10 liter spann med maling/beis og røres godt inn. Malingen bør brukes innen rimelig tid etter at Gjøco Antisopp er tilsatt. Type Gjøco Kraftvask er et rengjøringsmiddel for fjerning av smuss på malte og umalte overflater. Gjøco Kraftvask brukes på hus og er også velegnet til båter, maskiner og containere. Gjøco Kraftvask kan

Detaljer

For at du ikke skal gjøre noen feil og for å få full glede av gulvet ditt i mange år, anbefaler vi at du leser leggeanvisningen nedenfor grundig.

For at du ikke skal gjøre noen feil og for å få full glede av gulvet ditt i mange år, anbefaler vi at du leser leggeanvisningen nedenfor grundig. For at du ikke skal gjøre noen feil og for å få full glede av gulvet ditt i mange år, anbefaler vi at du leser leggeanvisningen nedenfor grundig. LEGGEANVISNING BRUK BRUKSOMRÅDE Floor in a box vinylgulv

Detaljer

BORETTSLAG OG SAMEIER

BORETTSLAG OG SAMEIER BORETTSLAG OG SAMEIER PERFEKT MALING FOR ALLE PROSJEKTER Vi gjør det enklere for styret Det er mange oppgaver og stort ansvar for et styre i borettslag og sameier. Vi er her for dere, og kan bistå i oppussingsprosjekter.

Detaljer

TEKNISK DATABLAD FIRETEX FX5000 1 (5) 2010 10 13

TEKNISK DATABLAD FIRETEX FX5000 1 (5) 2010 10 13 FIRETEX FX0 1 (5) 2010 10 1 Innholdsfortegnelse Generelle tekniske data Side 12 verdier og tykkelser, HEA og HEB Side verdier og tykkelser, HEB, HEM og IPE Side verdier og tykkelser, IPE og Side 5 Enkomponent

Detaljer

B.f. 253. Kvinnherad. Rosendal Baroniet Vannskader januar 2011. Vurdering av tilstanden etter istandsettingen. Oktober 2011

B.f. 253. Kvinnherad. Rosendal Baroniet Vannskader januar 2011. Vurdering av tilstanden etter istandsettingen. Oktober 2011 NIKU. Oppdragsrapport. nr.246/2011 B.f. 253. Kvinnherad. Rosendal Baroniet Vannskader januar 2011. Vurdering av tilstanden etter istandsettingen. Oktober 2011 Jon Brænne Rosendal. Rom 115. Baronens soverom.

Detaljer

RIKTIG RESTAURERING DRØBAK

RIKTIG RESTAURERING DRØBAK 1 RIKTIG RESTAURERING DRØBAK Til deltagere i håndverkerkurset Riktig Restaurering Drøbak Drøbak, 27 april 2010. Referat for WS 9. Avholdt: Follo Museum, dato 23-24 April 2010 Tema: Maling og malerarbeider.

Detaljer

Overflater og fasader

Overflater og fasader Eidsvollsbygningen 1814-2014 Eidsvollsbygningen 1814-2014 Overflater og fasader 1 Restaurering av kjelleren Tekst: Fete typer Design: Bardus Design Foto: Trond Isaksen Februar 2014 2 Eidsvollsbygningen

Detaljer

Bona Craft Oil Brukerveiledning og teknisk datablad

Bona Craft Oil Brukerveiledning og teknisk datablad Brukerveiledning for bruk med Bona Effektsystem og Bona Hard Wax oil Bona Craft Oil er en unik blanding av ulike vegetabilske oljer, modifisert for overlegen impregnering og langvarig beskyttelse av tregulv.

Detaljer

FARGEKART UTENDØRSFARGER & PRODUKTGUIDE

FARGEKART UTENDØRSFARGER & PRODUKTGUIDE FARGEKART UTENDØRSFARGER & PRODUKTGUIDE DEKKENDE TRANSPARENT MUR www.gjoco.no Norsk kvalitet siden 1940 DEKKENDE FARGER 0502 Y S 0505 Y10R S 0505 Y20R S 0804 Y10R SSERIEN, VÅR ALLER BESTE KVALITET Gjøco

Detaljer

DRYWOOD NORGE AS. - Økonomisk og arbeidsbesparende! Malingen med DRYWOOD. - Malingen som tåler Norges tøffe værforhold! - Gratis og uforpliktende!

DRYWOOD NORGE AS. - Økonomisk og arbeidsbesparende! Malingen med DRYWOOD. - Malingen som tåler Norges tøffe værforhold! - Gratis og uforpliktende! Malingen med - inntillengst varighet! - innt lev Ta kontakt for mer informasjon om priser, befaring, demonstrasjon av produktet, faglig vurdering, veiledning etc. - Gratis og uforpliktende! - Malingen

Detaljer

Mur og Mer. Prosjekt/ Rapport nr. 4/2015. Villa Grande. Fargeundersøkelse av lysthus.

Mur og Mer. Prosjekt/ Rapport nr. 4/2015. Villa Grande. Fargeundersøkelse av lysthus. Mur og Mer. Prosjekt/ Rapport nr. 4/2015 Villa Grande Fargeundersøkelse av lysthus. Sammendrag Lysthuset tilhørende Villa Grandes hageanlegg ble trolig satt opp i løpet av 2. verdenskrig, under Vidkun

Detaljer

Mur og Mer. Prosjekt/ Rapport nr. 9/2014. Bestum skole. Rensing av sementbaserte byster

Mur og Mer. Prosjekt/ Rapport nr. 9/2014. Bestum skole. Rensing av sementbaserte byster Mur og Mer. Prosjekt/ Rapport nr. 9/2014 Bestum skole Rensing av sementbaserte byster. Oppdrag Rensing av sementbaserte byster Oppdragssted Bestum skole, Holgerslystveien 18 Oppdragsgiver Undervisningsbygg

Detaljer

SERIGRAFI / SILKETRYKK

SERIGRAFI / SILKETRYKK SERIGRAFI / SILKETRYKK Serigrafi til papir eller tekstil! Nå kan du lage din egen design på klær, sengetøy, grytekluter, duker, puter osv. hjemme på kjøkkenbenken. Tegnesenteret har utstyret du trenger.

Detaljer

Mal grunnmuren. enklere enn du tror. Varig pen mur, uten flasser og sprekker GRUNNMUR: JOTUN 1500 GRAFITTGRÅ

Mal grunnmuren. enklere enn du tror. Varig pen mur, uten flasser og sprekker GRUNNMUR: JOTUN 1500 GRAFITTGRÅ Mal grunnmuren enklere enn du tror GRUNNMUR: JOTUN 1500 GRAFITTGRÅ Varig pen mur, uten flasser og sprekker For å lykkes med en helhetlig og harmonisk fargesetting av huset, spiller grunnmuren en vesentlig

Detaljer

Mur og Mer. Prosjekt/ Rapport nr. 13/2015. Mandheimen, Rjukan. Vurdering av puss og overflatebehandling, fasade

Mur og Mer. Prosjekt/ Rapport nr. 13/2015. Mandheimen, Rjukan. Vurdering av puss og overflatebehandling, fasade Mur og Mer. Prosjekt/ Rapport nr. 13/2015 Mandheimen, Rjukan Vurdering av puss og overflatebehandling, fasade. Oppdrag Vurdering av puss- og overflatebehandling. Mandheimens fasade Oppdragssted Ingeniør

Detaljer

NIKU. Oppdragsrapport. nr.29/2011

NIKU. Oppdragsrapport. nr.29/2011 NIKU. Oppdragsrapport. nr.29/2011 B.f. 253. Rosendal Baroniet Befaring for å vurdere tistanden på interiøret i rom 206 Biblioteket, anbefale tiltak og forberede konserveringsarbeidene som skal utføres

Detaljer

Vestfoldkonservatorene/ I. Korvald og H. V. Berntsen. Rapport 1/ 2016. Holmestrand kirke. Behandling av draperimaleri

Vestfoldkonservatorene/ I. Korvald og H. V. Berntsen. Rapport 1/ 2016. Holmestrand kirke. Behandling av draperimaleri Vestfoldkonservatorene/ I. Korvald og H. V. Berntsen. Rapport 1/ 2016 Holmestrand kirke Behandling av draperimaleri Oppdrag Behandling av draperimaleri Oppdragssted Holmestrand kirke Oppdragsgiver Kirkevergen

Detaljer

Behandling ( Strie / Tapet / Belegg / Maling) helsparkling, maling

Behandling ( Strie / Tapet / Belegg / Maling) helsparkling, maling Prosjektperm Tiltakets navn: NCC Adresse: QUADRATUREN G. nr.: B. nr.: Festenr.: / Seksjonsnr.: Postnummer: Sted: Dato: 20.03.2007 ANL.NR.313166 Ansvarlig for kontroll av utførelsen Navn: Malerservice Norge

Detaljer

FOR BARE FØTTER. Best i test!

FOR BARE FØTTER. Best i test! Terrassebeis 2013 FOR BARE FØTTER Best i test! Tid for terrassepleie På terrassen nyter vi utelivet sommer som vinter. Det krever et gulv som tåler norske værforhold fra store regnbyger til stekende sol.

Detaljer

TEKNISK DATABLAD. Innholdsfortegnelse. En-komponent Løsemiddelbasert Maling. Påføring. Preparering av overflaten.

TEKNISK DATABLAD.  Innholdsfortegnelse. En-komponent Løsemiddelbasert Maling. Påføring. Preparering av overflaten. Innholdsfortegnelse Generelle tekniske data Side 12 verdier og tykkelser, HEA og HEB Side verdier og tykkelser, HEB og IPE Side verdier og tykkelser, Side 5 Enkomponent Løsemiddelbasert Maling FX1002 er

Detaljer

B.359. Røros. Rugeldalen Ratvolden Hovedbygningen fra 1922 Johan Falkbergets bolig

B.359. Røros. Rugeldalen Ratvolden Hovedbygningen fra 1922 Johan Falkbergets bolig Konserveringsavdelingen Nr.60/2008 B.359. Røros. Rugeldalen Ratvolden Hovedbygningen fra 1922 Johan Falkbergets bolig Delrapport 2. Tilstandsbeskrivelse, undersøkelser og forslag til tiltak for bislag,

Detaljer

Ultratop Stucco. Ultratop Stucco benyttes for å fylle mikroporer som dannes på overflaten på herdet Ultratop, og påføres umiddelbart etter slipingen.

Ultratop Stucco. Ultratop Stucco benyttes for å fylle mikroporer som dannes på overflaten på herdet Ultratop, og påføres umiddelbart etter slipingen. Porefyller bestående av spesielle hydrauliske bindemidler til tetting av mikroporer som oppstår etter de første slipestegene på Ultratop BRUKSOMRÅDER Ultratop brukes på gulv av Ultratop der overflaten

Detaljer

Trebitt terrassebeis. spesialbeisen for impregnert treverk. Trebitt gir liv til treet VERDI KR 30,

Trebitt terrassebeis. spesialbeisen for impregnert treverk. Trebitt gir liv til treet VERDI KR 30, VERDI KR 30, Trebitt terrassebeis spesialbeisen for impregnert treverk Trebitt gir liv til treet Lisbeth Larsen er fargesjef hos Jotun, og en av landets mest etterspurte trendanalytikere. Trebitt terrassebeis

Detaljer

A 285 Urnes stavkirke. Konsolidering av limfargedekoren i koret.

A 285 Urnes stavkirke. Konsolidering av limfargedekoren i koret. NIKU Oppdragsrapport 160/2012 A 285 Urnes stavkirke. Konsolidering av limfargedekoren i koret. Mille Stein og Tone Olstad Koret i Urnes stavkirke fotografert etter behandling. Foto: Birger Lindstad 2011.

Detaljer

Mur og Mer. Prosjekt/ Rapport nr. 12/2014. Domus Medica, UiO. Behandling av S. Westbøs «Veggmaleri»

Mur og Mer. Prosjekt/ Rapport nr. 12/2014. Domus Medica, UiO. Behandling av S. Westbøs «Veggmaleri» Mur og Mer. Prosjekt/ Rapport nr. 12/2014 Domus Medica, UiO Behandling av S. Westbøs «Veggmaleri». Oppdrag Behandling av S.Westbøs «Veggmaleri» Oppdragssted Domus Medica, Sognsvannsvn. 9, Oslo Oppdragsgiver

Detaljer