KURS I INFORMASJONSSIKKERHET BASERT PÅ NORMEN FOR MEDISINSK-TEKNISK PERSONELL

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "KURS I INFORMASJONSSIKKERHET BASERT PÅ NORMEN FOR MEDISINSK-TEKNISK PERSONELL"

Transkript

1 KURS I INFORMASJONSSIKKERHET BASERT PÅ NORMEN FOR MEDISINSK-TEKNISK PERSONELL Intro, personvern, informasjonssikkerhet og Normen Åpent kurs Oslo april 2019 Side 1

2 Myndighet Sørge for nasjonal styring og koordinering Nasjonale e-helseløsninger Få på plass og forvalte digitale løsninger som forbedrer og forenkler

3 Normens arbeid med informasjonssikkerhet og medisinsk utstyr Publiserte veileder desember 2015 Deltakere i referansegruppen fra AHUS, Datatilsynet, DSB, Helse Bergen, Helse Sør-Øst, Helsedirektoratet, Helse Vest IKT, HEMIT, St. Olavs Hospital, Stavanger universitetssjukehus, Sykehuset Telemark, Sykehuset Østfold, Vingmed AS / Medtek Norge. Revidert versjon 2017: Tatt inn lenke til generiske krav ved anskaffelser : Kurs for alle helseregioner basert på veilederen + 2 åpne kurs 2019: revisjon og åpne kurs 3

4 Mål med kurset Kurset skal bidra til å skape felles forståelse for trusler, krav og tilnærming til informasjonssikkerhet hos virksomheter som benytter medisinsk utstyr. Kurset skal hjelpe deltakerne til å implementere Normens krav til behandling av helse- og personopplysninger i medisinsk utstyr med tilhørende systemløsninger og applikasjoner på en praktisk måte.

5 Kursplan dag Introduksjon v/ Aasta M. Hetland Informasjonssikkerhet og personvern Lovverk Normen 1030 Medisinsk utstyr og digitale sårbarheter v/ HelseCERT 1130 LUNSJ Trusselbildet og cybersikkerhet for medisinsk utstyr Erfaring fra inntrengingstester 1215 Normens veileder for informasjonssikkerhet og personvern medisinsk utstyr v/ Jan Gunnar Broch Se Normens veileder for medisinsk utstyr personvern og informasjonssikkerhet Et ekstrakt av innhold fra Normens krav og anbefalinger fra kravspek til innføringsprosjekt i fordypningsdelen gjennomgås også 1400 Risikovurdering av informasjonssikkerhet, medisinsk utstyr v/andre Meldal, NHN Case / gruppearbeid 1515 Oppsummering, spørsmål 1545 Slutt Side 5

6 Kursplan dag Aktuelle faktaark og veiledere i Normen v/ Petter L. Andersen 1000 Normens krav v/ Jan Henriksen Tilgangsstyring og logging Tekniske og fysiske sikkerhetsløsninger Kommunikasjonssikkerhet Forholdet til leverandører - databehandleravtaler 1200 LUNSJ 1300 Normens krav og anbefalinger fra kravspek til innføringsprosjekt v/ Jan Gunnar Broch Krav til systemer (FA 38) og selvdeklareringsdokumenter Krav til medisinsk utstyr, se f.eks. Testdata Sikkerhetskrav i prosjektgjennomføring Eksempler fra foretakene i HSØ Tilsyn og regelverk, Bjørn Berge og Petter A. Strømm, Statens Legemiddelverk 1430 Normens fjernaksessveileder v/ Jan Henriksen Oppsummering, spørsmål 1530 Slutt Side 6

7 Videre denne første timen Tillit Informasjonssikkerhet Personvern Normen Side 7

8 VERDIFILMEN

9 Tillit gir trygghet Tillit gir god helse

10 Sentrale begreper Personopplysninger Særlige kategorier Helseopplysninger Dataansvarlig Databehandler Databehandleravtale Helseopplysninger er opplysninger som: «Taushetsbelagte opplysninger Med databehandler Helseforholdog vurderinger opplysninger menes den som (i som kan henhold knyttes behandler til helsepersonelloven Seksuelle til en helseforhold enkeltperson og personopplysninger 21) og andre på vegne opplysninger av den og vurderinger om Navn, Opplysninger fødselsnummer, om etnisitet bilde, og lydopptak helseforhold Avtale politiske databehandlingsansvarlige. mellom eller databehandler av betydning og for helseforhold, Telefonnummer, eller religiøse som forhold bilnummer, kan knyttes e- behandlingsansvarlig Formål om hvordan til en enkeltperson,..» postadresse, personopplysninger Medlemskap IP-adresse i fagforeninger skal behandles. osv. En databehandler er en ekstern person Den atferdsmønstre saksbehandling nedre terskelen for hva som eller virksomhet utenfor den omfattes Behandling er nok ganske lav. Det kan være databehandlingsansvarliges viktig å vite hvor skillet går. virksomhet Sensitive Ingen selvstendig personopplysninger råderett over Hjelpemidler underlagt opplysningene et strengere regelverk med bl. Fagsystem, EPJ-system, PACS, mv a krav om konsesjon fra Datatilsynet og strengere krav til informasjonssikkerhet. Med databehandlingsansvarlig menes den som bestemmer formålet med behandlingen og hvilke hjelpemidler som skal brukes Pasientbehandling, forsking, kvalitetssikring, Lagring, innsamling, sletting, utlevering, mv 10 10

11 Informasjonssikkerhet Konfidensialitet X Personvern Integritet Tilgjengelighet Personopplysningsvern GDPR Personvernforordningen Digital Pasientsikkerhet Helselovgivningen Side 11

12 Personvern og informasjonssikkerhet to siste år

13 Hva kan gå galt? Fra vår «Spørsmål og svar»-tjeneste Undertegnede er pårørende til pasient med alvorlige kognitive svekkelser. ( ) på sykehjem. Det er kommet forespørsel fra avdelingen om tillatelse til å legge ut bilder på institusjonens facebookside. ( ) usikker på hvordan vi som pårørende skal forholde oss til at kommunehelsetjenesten bruker en åpen facebookside for en gruppe svært sårbare mennesker som ikke selv kan gi samtykke til, eller avslå, at det legges ut bilder av dem, og ikke vurdere om taushetsplikten brytes. ( )

14 Personvernrettighetene Rett til innsyn Rett til retting Rett til sletting Rett til begrensning Rett til å protestere Rettigheter ved automatiserte beslutninger Rett til dataportabilitet Informasjon Rettslig grunnlag Yte helsehjelp - hjemmel i lov Forskning - samtykke Databehandleravtale Personvern -highlights Risikovurdering og informasjonssikkerhet Personvernkonsekvensvurdering «God nok» sikkerhet egnede tiltak Kartlegging og protokoll F.eks.: Formål Hvem behandler data? Hvem utleverer vi til? Avvik Håndtering Varsle Datatilsynet Varsle de registrerte Leverandører og databehandlere Side 14

15 Pasientsikkerhet Vern mot unødig skade som følge av helse- og omsorgstjenestens ytelser eller mangel på ytelser. To aspekter (blant flere) som kan være av betydning: Brukbarhet («Useability») for IKT-systemer Tilgang til informasjon 15

16 I utgangspunktet er ikke personvern og pasientsikkerhet i konflikt En balansert tilnærming til personvern og pasientsikkerhet må alltid ta utgangspunkt i gode risikovurderinger, og reell ledelsesforankring

17 Bakgrunn Om Normen Normen Faktaark og veiledere Utadrettet virksomhet Kurs Normen er Norges første og største bransjenorm for informasjonssikkerhet og fra 2018 også for personvern Normen er åpent tilgjengelig via

18 Bakgrunn Om Normen Normen er til for Normen styres av en bredt sammensatt styringsgruppe Det daglige arbeidet koordineres av sekretariatet Alle virksomheter som ved avtale har forpliktet seg til å følge Normen i praksis de fleste av sektorens mer enn titusen virksomheter og deres leverandører og databehandlere Den offentlige tannhelsetjeneste Sekretariatet er plassert i Direktoratet for e-helse med fast representasjon fra Norsk Helsenett Strategi for Normen

19 Mål Nytteeffekter Normen skal Bidra til Fremme Normens nytteeffekter at en virksomhet som etterlever og innretter seg etter Normen har egnede tekniske og organisatoriske tiltak for informasjonssikkerhet og personvern for sin behandling av helse- og personopplysninger. Fremme en balansert tilnærming til konfidensialitet, tilgjengelighet, integritet og robusthet. Normen skal bidra til å understøtte gode helsetjenester, god pasientsikkerhet, ivaretakelse av taushetsplikten, pasienters, brukeres og ansattes personvern, og en aktiv pasientrolle samhandling ved at virksomheter som har forpliktet seg til å innrette seg etter Normens krav kan stole på at de har egnede tekniske og organisatoriske tiltak for informasjonssikkerhet og personvern på plass Forenkle arbeidet med informasjonssikkehet og personvern for virksomhetene som følger Normen Strategi for Normen Gjør det enklere å få på plass nødvendige sikkerhets- og personverntiltak 2. Bidrar til økt tillit til at sektoren behandler helse- og personopplysninger på en trygg måte 3. Bidrar til et harmonisert sikkerhetsnivå i sektoren 4. Bidrar til at sektoren har et godt kravstillingsverktøy til informasjonssikkerhet og personvern ved anskaffelser

20 STRATEGI Norm for informasjonssikkerhet og personvern i helse- og omsorgstjenesten sektorens felles krav, verktøy og arena for informasjonssikkerhet og personvern Normen skal bidra til at virksomheter som følger Normen har egnede tekniske og organisatoriske tiltak på plass fremme samhandling gjennom tillit i helse- og omsorgssektoren fremme en balansert tilnærming til konfidensialitet, tilgjengelighet, integritet og robusthet forenkle arbeidet med informasjonssikkerhet og personvern Strategi Helse- og omsorgssektorens felles bransjenorm skal øke sin nytte og relevans gjennom forenkling tilgjengeliggjøring oppdatering effektiv utadrettet virksomhet tilpasning til personvernforordningen Prioriterte temaområder Pasient-/brukerrettigheter og personvern Leverandørkrav og - oppfølging Sekundærbruk Prioriterte målgrupper Ledelse Leverandører og databehandlere Små virksomheter

21 Andre aktiviteter i regi av Normen Nyhetsbrev Q&A epost (25.) november 2019 Moxy, Oslo N Minst 4 ganger årlig Påmelding Kurs og foredrag Kurs Konferanser Foredrag Alle dokumentene Nyheter Om Normen Sosiale medier Normen på FB

22 Oppdatering og modernisering av Normen Godkjenning Datatilsynet Q V5.3 Versjon 6.0 Godkjenning Datatilsynet Norges første og største bransjenorm innen informasjonssikkerhet Godt forankret og i bruk i sektoren Fremmer samhandling og digitalisering Innarbeidet kravsett i sektoren Modernisert og omstrukturert Personvernforordningen Adferdsnorm etter art. 40 Nytt utseende Bruker- og leservennlighet - målgruppetilpasning Videre konkretisering av krav fra forordningen Pasientjournalforskriften Modernisering Nye/ endrede krav Oppdatering veiledningsmateriell Side 22

23 Personvern og informasjonssikkerhet er en forutsetning for digitalisering. Innbyggere må ha tillit til at helse- og omsorgssektoren helse- og personopplysninger på en trygg måte Side 23

KURS I INFORMASJONSSIKKERHET BASERT PÅ NORMEN FOR MEDISINSK-TEKNISK PERSONELL. Åpent kurs oktober 2018

KURS I INFORMASJONSSIKKERHET BASERT PÅ NORMEN FOR MEDISINSK-TEKNISK PERSONELL. Åpent kurs oktober 2018 KURS I INFORMASJONSSIKKERHET BASERT PÅ NORMEN FOR MEDISINSK-TEKNISK PERSONELL Åpent kurs 30.-31. oktober 2018 Myndighet Sørge for nasjonal styring og koordinering Nasjonale e-helseløsninger Få på plass

Detaljer

Strategi for Norm for informasjonssikkerhet og personvern i helse- og omsorgstjenesten

Strategi for Norm for informasjonssikkerhet og personvern i helse- og omsorgstjenesten Strategi for Norm for informasjonssikkerhet og personvern i helse- og omsorgstjenesten 2019-2021 Versjon 1.0 Side 1 Bakgrunn Om Normen Normen Faktaark og veiledere Utadrettet virksomhet Kurs Normen er

Detaljer

REGIONALT KURS I INFORMASJONSSIKKERHET BASERT PÅ NORMEN FOR MEDISINSK-TEKNISK PERSONELL. Åpent kurs mars 2018

REGIONALT KURS I INFORMASJONSSIKKERHET BASERT PÅ NORMEN FOR MEDISINSK-TEKNISK PERSONELL. Åpent kurs mars 2018 REGIONALT KURS I INFORMASJONSSIKKERHET BASERT PÅ NORMEN FOR MEDISINSK-TEKNISK PERSONELL Åpent kurs 14.-15. mars 2018 Myndighet Sørge for nasjonal styring og koordinering Nasjonale e-helseløsninger Få på

Detaljer

Digital pasientsikkerhet, Normen og litt velferdsteknologi. Stavanger 4. juni 2019 Aasta Margrethe Hetland

Digital pasientsikkerhet, Normen og litt velferdsteknologi. Stavanger 4. juni 2019 Aasta Margrethe Hetland Digital pasientsikkerhet, Normen og litt velferdsteknologi Stavanger 4. juni 2019 Aasta Margrethe Hetland Veien til toppen av agendaen «Dødelig personvern» digital pasientsikkerhet? Diskusjonen i media

Detaljer

Bransjenorm et egnet virkemiddel for å håndtere et komplekst trusselbilde

Bransjenorm et egnet virkemiddel for å håndtere et komplekst trusselbilde Bransjenorm et egnet virkemiddel for å håndtere et komplekst trusselbilde UNINETT-konferansen 2017 24.10.17 Jan Gunnar Broch Direktoratet for e-helse, sekretariatet for Normen Side 1 Myndighet Sørge for

Detaljer

INFORMASJONSSIKKERHET

INFORMASJONSSIKKERHET INFORMASJONSSIKKERHET Jan Gunnar Broch, Direktoratet for e-helse Akkrediteringsdag for medisinske laboratorier 7.12.2017 DIREKTORATET FOR E-HELSE Myndighet Sørge for nasjonal styring og koordinering Nasjonale

Detaljer

Frist for innspill: 1. november Mottaker etter liste

Frist for innspill: 1. november Mottaker etter liste Mottaker etter liste Innspill til ny versjon av Norm for informasjonssikkerhet og personvern i helse- og omsorgssektoren, versjon 6.0 Vedlagt er utkast til versjon 6.0 av Norm for informasjonssikkerhet

Detaljer

EPJ OG ES I PRAKSIS FOR DUMMIES OG VIDEREKOMNE; LEGER OG MEDARBEIDERE. Informasjonssikkerhet Jan Gunnar Broch PMU 2018

EPJ OG ES I PRAKSIS FOR DUMMIES OG VIDEREKOMNE; LEGER OG MEDARBEIDERE. Informasjonssikkerhet Jan Gunnar Broch PMU 2018 EPJ OG ES I PRAKSIS FOR DUMMIES OG VIDEREKOMNE; LEGER OG MEDARBEIDERE Informasjonssikkerhet Jan Gunnar Broch PMU 2018 Norm for informasjonssikkerhet og personvern i helse- og omsorgstjenesten Nytteeffekter

Detaljer

Kort introduksjon til Normen. Jan Henriksen Sekretariatet for Normen

Kort introduksjon til Normen. Jan Henriksen Sekretariatet for Normen Kort introduksjon til Normen Jan Henriksen Sekretariatet for Normen 1 Innhold 1. Litt om personvern og informasjonssikkerhet 2. Norm for informasjonssikkerhet 3. Risikovurdering 2 Trusler mot personvernet

Detaljer

Personvernforordningen og utfordringer i dagens helsetjeneste

Personvernforordningen og utfordringer i dagens helsetjeneste Helse- og omsorgsdepartementet Personvernforordningen og utfordringer i dagens helsetjeneste Sverre Engelschiøn, fagdirektør Lillehammer 4. mars 2019 Helseregelverket - innretning Helsepersonell trenger

Detaljer

Fagkurs for kommuner Ansvar og avtaler (45 minutter)

Fagkurs for kommuner Ansvar og avtaler (45 minutter) Fagkurs for kommuner Ansvar og avtaler (45 minutter) 1 Innhold 1. Definere sentrale begrep 2. Ansvar 3. Ansvar ved delegering av oppgaver 4. Ansvar og avtaler for databehandler 5. Avtale ved fjernaksess

Detaljer

HVEM ER JEG OG HVOR «BOR» JEG?

HVEM ER JEG OG HVOR «BOR» JEG? DISCLAIMER HVEM ER JEG OG HVOR «BOR» JEG? INFORMASJONSSIKKERHET Konfidensialitet Sikre at informasjon bare er tilgjengelig for de som skal ha tilgang Integritet Sikre informasjon mot utilsiktet eller

Detaljer

Personvernerklæring Stendi

Personvernerklæring Stendi Personvernerklæring Stendi Ditt personvern er viktig for oss. Nedenfor kan du lese mer om hvordan vi aktivt jobber med å ivareta ditt personvern. Her vil vi forklare hvordan og hvorfor vi samler inn og

Detaljer

Fagkurs for kommuner Personvern og taushetsplikt (75 minutter)

Fagkurs for kommuner Personvern og taushetsplikt (75 minutter) Fagkurs for kommuner Personvern og taushetsplikt (75 minutter) 1 Innhold Hva er personopplysninger? Hva er helseopplysninger? Hvorfor skal opplysningene sikres? Den registrerte har rettigheter (samtykke,

Detaljer

Hacking av MU - hva kan Normen bidra med?

Hacking av MU - hva kan Normen bidra med? Hacking av MU - hva kan Normen bidra med? Medisinsk teknologisk forenings landsmøte Bergen, 24.4.2019 Side 1 Litt bakgrunn og oppdatering Personvern og informasjonssikkerhet to siste år https://www.forbes.com/sites/thomasbrewster/2017/05/17/wannacry-ransomware-hit-real-medical-devices/#6a7fb780425c

Detaljer

Nytt i Normen Normkonferansen Aasta M. Hetland Jan Gunnar Broch Sekretariatet for Normen

Nytt i Normen Normkonferansen Aasta M. Hetland Jan Gunnar Broch Sekretariatet for Normen Nytt i Normen Normkonferansen 2016 Aasta M. Hetland Jan Gunnar Broch Sekretariatet for Normen 2 Bransjenorm for informasjonssikkerhet i helse og omsorgssektoren gjennom 10 år har det vært rett medisin?

Detaljer

Helseopplysninger på tvers - rammer for deling og tilgang HelsIT. 15. oktober 2014 Marius Engh Pellerud

Helseopplysninger på tvers - rammer for deling og tilgang HelsIT. 15. oktober 2014 Marius Engh Pellerud Helseopplysninger på tvers - rammer for deling og tilgang HelsIT 15. oktober 2014 Marius Engh Pellerud Hva er personvern? 18.06.2014 Side 2 Retten til privatliv Selvbestemmelse Rett til å vite og forstå

Detaljer

OM PERSONVERN TRONDHEIM. Mai 2018

OM PERSONVERN TRONDHEIM. Mai 2018 OM PERSONVERN TRONDHEIM Mai 2018 HVORFOR ER VI HER? Ny lovgivning Alle snakker om GDPR Rundreise i alle avdelinger Overordnet innføring i regelverket Hva skjer i NHN Hva skjer med Normen OVERSIKT OVER

Detaljer

GDPR - Ny personopplysningslov - betydning for arkivsektoren? 18.april Seniorrådgiver Linda Svendsrud

GDPR - Ny personopplysningslov - betydning for arkivsektoren? 18.april Seniorrådgiver Linda Svendsrud GDPR - Ny personopplysningslov - betydning for arkivsektoren? 18.april 2018 Seniorrådgiver Linda Svendsrud Presentasjon av KS-Konsulent as Visjon Kompetente kommuner lokale løsninger Verdier Utfordrende

Detaljer

Databehandleravtale. I henhold til helseregisterlovens 16, jf. 18 og personopplysningsforskriftens kapittel 2. mellom. Bærum kommune, Pleie- og omsorg

Databehandleravtale. I henhold til helseregisterlovens 16, jf. 18 og personopplysningsforskriftens kapittel 2. mellom. Bærum kommune, Pleie- og omsorg I henhold til helseregisterlovens 16, jf. 18 og personopplysningsforskriftens kapittel 2. mellom Bærum kommune, Pleie- og omsorg databehandlingsansvarlig og Leverandør databehandler Innholdsfortegnelse

Detaljer

Noen utvalgte faktaark og veiledere. Åpent kurs

Noen utvalgte faktaark og veiledere. Åpent kurs Noen utvalgte faktaark og veiledere Åpent kurs 31.10.2018 Norm for informasjonssikkerhet Bindende gjennom tilknytningsavtale med NHN Veiledere Faktaark Ikke bindende Normen ( Code of conduct ) og en del

Detaljer

Nye personvernregler

Nye personvernregler Nye personvernregler Rollen som tillitsvalgt Akademikerforeningenes tillitsvalgtkurs Soria Moria 15. og 16. januar 2018 Ellen Røyneberg, Legeforeningen Agenda Grunnleggende om personvern Personvernforordningen

Detaljer

Normens krav og anbefalinger fra kravspek til innføringsprosjekt. 31. oktober 2018

Normens krav og anbefalinger fra kravspek til innføringsprosjekt. 31. oktober 2018 Normens krav og anbefalinger fra kravspek til innføringsprosjekt 31. oktober 2018 Agenda Anskaffelse Innføring Forvaltning og drift Krav til systemer (FA 38) og selvdeklareringsdokumenter Krav til medisinsk

Detaljer

LÆRINGS- og GJENNOMFØRINGSPLAN

LÆRINGS- og GJENNOMFØRINGSPLAN LÆRINGS- og GJENNOMFØRINGSPLAN Fagkurs i informasjonssikkerhet og personvern for kommuner basert på Normen Planen er et støttedokument til Norm for informasjonssikkerhet Utgitt med støtte av: Versjon 1.

Detaljer

Veileder i personvern og informasjonssikkehet for helse- og sosialtjenester i kommuner Hva er det og trenger vi det?

Veileder i personvern og informasjonssikkehet for helse- og sosialtjenester i kommuner Hva er det og trenger vi det? Veileder i personvern og informasjonssikkehet for helse- og sosialtjenester i kommuner Hva er det og trenger vi det? 09.12.2009 v/ seniorrådgiver Elisabeth Vatten 1 Følger ikke råd fra Datatilsynet! To

Detaljer

LÆRINGS- og GJENNOMFØRINGSPLAN

LÆRINGS- og GJENNOMFØRINGSPLAN LÆRINGS- og GJENNOMFØRINGSPLAN Fagkurs i informasjonssikkerhet og personvern for kommuner basert på Normen Planen er et støttedokument til Norm for informasjonssikkerhet Utgitt med støtte av: Versjon 1.1

Detaljer

Norm for informasjonssikkerhet Helse- og omsorgstjenesten. Tor Ottersen HVA - HVORFOR - HVORDAN

Norm for informasjonssikkerhet Helse- og omsorgstjenesten. Tor Ottersen HVA - HVORFOR - HVORDAN Norm for informasjonssikkerhet Helse- og omsorgstjenesten Tor Ottersen HVA - HVORFOR - HVORDAN Hva er Normen Et omforent sett av adferdsregler og tiltak Besluttet og forvaltet av sektoren, forankret i

Detaljer

INFORMASJONSSIKKERHET & GDPR. Kundeforum 18.oktober

INFORMASJONSSIKKERHET & GDPR. Kundeforum 18.oktober INFORMASJONSSIKKERHET & GDPR Kundeforum 18.oktober Den nye personvernforordningen GDPR (General Data Protection Regulation) Hvem gjelder den for? Lovverket gjelder for alle EU- og EØS-land og alle bransjer

Detaljer

AVTALE OM BEHANDLING AV HELSE- OG PERSONOPPLYSNINGER (DATABEHANDLERAVTALE) I FORBINDELSE MED DRIFT AV HELSENETTET OG TILKNYTTEDE TJENESTER

AVTALE OM BEHANDLING AV HELSE- OG PERSONOPPLYSNINGER (DATABEHANDLERAVTALE) I FORBINDELSE MED DRIFT AV HELSENETTET OG TILKNYTTEDE TJENESTER AVTALE OM BEHANDLING AV HELSE- OG PERSONOPPLYSNINGER (DATABEHANDLERAVTALE) I FORBINDELSE MED DRIFT AV HELSENETTET OG TILKNYTTEDE TJENESTER (HERETTER OMTALT SOM «AVTALEN») Databehandleravtale for drift

Detaljer

Nytt fra departementet

Nytt fra departementet Helse- og omsorgsdepartementet Nytt fra departementet Bjørn Astad og Sverre Engelschiøn Fornebu 30. november 2017 "Bedre IKT-løsninger en forutsetning for å lykkes med å skape pasientens helsetjeneste

Detaljer

Databehandleravtale etter personopplysningsloven

Databehandleravtale etter personopplysningsloven Databehandleravtale etter personopplysningsloven Databehandleravtale I henhold til personopplysningslovens 13, jf. 15 og personopplysningsforskriftens kapittel 2. mellom..kommune Behandlingsansvarlig og

Detaljer

LÆRINGS- og GJENNOMFØRINGSPLAN

LÆRINGS- og GJENNOMFØRINGSPLAN LÆRINGS- og GJENNOMFØRINGSPLAN Fagkurs i informasjonssikkerhet og personvern for kommuner basert på Normen Planen er et støttedokument til Norm for informasjonssikkerhet Utgitt med støtte av: Versjon 2.0

Detaljer

Normen og faktaark videokonsultasjon Jan Henriksen Direktoratet for ehelse

Normen og faktaark videokonsultasjon Jan Henriksen Direktoratet for ehelse Normen og faktaark videokonsultasjon Jan Henriksen Direktoratet for ehelse Innhold Normen Normens krav ved pasientkommunikasjon Faktaark 54 - Videokonsultasjon 2 Norm for informasjonssikkerhet Gjelder

Detaljer

Avtale om behandling av personopplysninger (databehandleravtale) i forbindelse med <navn på tjeneste> (heretter omtalt som «avtalen»)

Avtale om behandling av personopplysninger (databehandleravtale) i forbindelse med <navn på tjeneste> (heretter omtalt som «avtalen») Avtale om behandling av personopplysninger (databehandleravtale) i forbindelse med (heretter omtalt som «avtalen») 1 1. AVTALENS PARTER Avtalen gjelder mellom databehandlingsansvarlig

Detaljer

Sikkerhetskrav for systemer

Sikkerhetskrav for systemer Utgitt med støtte av: Norm for informasjonssikkerhet www.normen.no Sikkerhetskrav for systemer Støttedokument Faktaark nr. 8 Versjon: 5.0 Dato: 21.11.2018 Formål Ansvar Gjennomføring Omfang Målgruppe Dette

Detaljer

Noen utvalgte faktaark og veiledere, og medisinsk avstandsoppfølging

Noen utvalgte faktaark og veiledere, og medisinsk avstandsoppfølging Noen utvalgte faktaark og veiledere, og medisinsk avstandsoppfølging Med.tek kurs 03.04.2019 Petter Ludvig Andersen Rådgiver Side 1 Innhold Normen.no Generelt om veiledere og faktaark Litt mer om følgende

Detaljer

Behandling av personopplysninger. DIGITAL ARENA BARNEHAGE 2018 Tone Tenold

Behandling av personopplysninger. DIGITAL ARENA BARNEHAGE 2018 Tone Tenold Behandling av personopplysninger DIGITAL ARENA BARNEHAGE 2018 Tone Tenold PERSONVERN - grunnleggende prinsipper Personvern handler om retten til privatliv og retten til å bestemme over sine egne personopplysninger.

Detaljer

Sikkerhetskrav for systemer

Sikkerhetskrav for systemer Utgitt med støtte av: Norm for informasjonssikkerhet www.normen.no Sikkerhetskrav for systemer Støttedokument Faktaark nr. 38 Versjon: 4.1 Dato: 17.08.2015 Formål Ansvar Gjennomføring Omfang Målgruppe

Detaljer

Ny EU-forordning: informasjonssikkerhet. Tommy Tranvik

Ny EU-forordning: informasjonssikkerhet. Tommy Tranvik Ny EU-forordning: informasjonssikkerhet Tommy Tranvik Utgangspunkt Europa-parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/679 av 27. april 2016 om beskyttelse av fysiske personer i forbindelse med behandling

Detaljer

Lagring av personopplysninger. Øyvind Eilertsen UNINETT CERT. SUHS-konferansen Informasjonssikkerhet Behandling av personopplysninger:

Lagring av personopplysninger. Øyvind Eilertsen UNINETT CERT. SUHS-konferansen Informasjonssikkerhet Behandling av personopplysninger: Lagring av personopplysninger Øyvind Eilertsen UNINETT CERT SUHS-konferansen 2011 Dagens tekst Informasjonssikkerhet Behandling av personopplysninger: Organisatoriske krav Tekniske krav Informasjonssikkerhetsarbeidet

Detaljer

Personvern - sjekkliste for databehandleravtale

Personvern - sjekkliste for databehandleravtale ID Nfk.4.7.3 Versjon 1.00 Gyldig fra 22.08.2018 Siste versjon 24.08.2018 Forfatter May Moursund Verifisert Godkjent Stig Olsen Side 1 av 8 Databehandleravtaler sjekkliste Denne veiledningen/ sjekklisten

Detaljer

Personvern i helse, både pasientdata og personaldata. Hvilke utfordringer innebærer GDPR?

Personvern i helse, både pasientdata og personaldata. Hvilke utfordringer innebærer GDPR? Personvern i helse, både pasientdata og personaldata. Hvilke utfordringer innebærer GDPR? Stab Fag, pasientsikkerhet og samhandling Avdeling for informasjonssikkerhet og personvern Hovedbudskap fra Datatilsynets

Detaljer

Hvilken betydning har personvernforordningen på helseområdet

Hvilken betydning har personvernforordningen på helseområdet Helse- og omsorgsdepartementet Hvilken betydning har personvernforordningen på helseområdet Sverre Engelschiøn Oslo 7. desember 2018 Et eksempel - bivirkningsarbeid q Med bivirkning forstås skadelig og

Detaljer

Jan Gunnar Broch Sekretariatet for Normen, Helsedirektoratet Normkonferansen 15. oktober 2014. Nytt i Normen

Jan Gunnar Broch Sekretariatet for Normen, Helsedirektoratet Normkonferansen 15. oktober 2014. Nytt i Normen Hva er i Normen? Jan Gunnar Broch Sekretariatet for Normen, Helsedirektoratet Normkonferansen 15. oktober 2014 Normen med støttedokumenter Juridisk bindende ved avtale: Normen: Normen ( Code of conduct

Detaljer

Hvem skal få se pasientene i kortene? Hva veier tyngst av personvern og behovet for deling av medisinsk informasjon?

Hvem skal få se pasientene i kortene? Hva veier tyngst av personvern og behovet for deling av medisinsk informasjon? Hvem skal få se pasientene i kortene? Hva veier tyngst av personvern og behovet for deling av medisinsk informasjon? Mari Hersoug Nedberg, rådgiver Ålesund, 4. September 2009 Hva er person(opplysnings)vern?

Detaljer

Sikkerhetskrav for systemer

Sikkerhetskrav for systemer Utgitt med støtte av: Norm for informasjonssikkerhet www.normen.no Sikkerhetskrav for systemer Støttedokument Faktaark nr. 38 Versjon: 4.0 Dato: 16.03.2015 Formål Ansvar Gjennomføring Omfang Målgruppe

Detaljer

Norm for informasjonssikkerhet i helse og omsorgstjenesten

Norm for informasjonssikkerhet i helse og omsorgstjenesten Norm for informasjonssikkerhet i helse og omsorgstjenesten @Normen_no Sammen om velferdsteknologi på Agder 10. mars 2017 @johnhorve 10.03.2017 Norm for informasjonssikkerhet i helse og omsorgstjenesten

Detaljer

AVTALE OM BEHANDLING AV HELSE- OG PERSONOPPLYSNINGER (DATABEHANDLERAVTALE) I FORBINDELSE MED DRIFT AV HELSENETTET OG TILKNYTTEDE TJENESTER

AVTALE OM BEHANDLING AV HELSE- OG PERSONOPPLYSNINGER (DATABEHANDLERAVTALE) I FORBINDELSE MED DRIFT AV HELSENETTET OG TILKNYTTEDE TJENESTER AVTALE OM BEHANDLING AV HELSE- OG PERSONOPPLYSNINGER (DATABEHANDLERAVTALE) I FORBINDELSE MED DRIFT AV HELSENETTET OG TILKNYTTEDE TJENESTER (HERETTER OMTALT SOM «AVTALEN») Databehandleravtale for drift

Detaljer

LÆRINGS- og GJENNOMFØRINGSPLAN

LÆRINGS- og GJENNOMFØRINGSPLAN LÆRINGS- og GJENNOMFØRINGSPLAN Instruktørkurs i informasjonssikkerhet basert på Normen for helseforetak, regionale helseforetak og deres IKT-driftsenheter Kurs i informasjonssikkerhet for utvalgte grupper

Detaljer

GDPR Hva er det og hva er nytt? Presentasjon fra GDPR-prosjektet hos Direktoratet for e-helse

GDPR Hva er det og hva er nytt? Presentasjon fra GDPR-prosjektet hos Direktoratet for e-helse GDPR Hva er det og hva er nytt? Presentasjon fra GDPR-prosjektet hos Direktoratet for e-helse Bakgrunn General Data Protection Regulation (GDPR) ble formelt vedtatt av EU i april 2016 GDPR trer i kraft

Detaljer

GDPR. General Data Protection Regulation Personvernforordningen, erstatning for personopplysningsloven - fra 2018

GDPR. General Data Protection Regulation Personvernforordningen, erstatning for personopplysningsloven - fra 2018 GDPR General Data Protection Regulation Personvernforordningen, erstatning for personopplysningsloven - fra 2018 en grunnleggende kjedelig men absolutt nødvendig innføring for lag og foreninger i Asker

Detaljer

Lov om behandling av helseopplysninger ved ytelse av helsehjelp (pasientjournalloven)

Lov om behandling av helseopplysninger ved ytelse av helsehjelp (pasientjournalloven) Lov om behandling av helseopplysninger ved ytelse av helsehjelp (pasientjournalloven) Kapittel 1. Generelle bestemmelser 1.Lovens formål Formålet med loven er at behandling av helseopplysninger skal skje

Detaljer

Introduksjonskurs til Normen. Jan Henriksen Sekretariatet for Normen og INFOSEC Norge AS. www.normen.no 1

Introduksjonskurs til Normen. Jan Henriksen Sekretariatet for Normen og INFOSEC Norge AS. www.normen.no 1 Introduksjonskurs til Normen Jan Henriksen Sekretariatet for Normen og INFOSEC Norge AS 1 Innhold 1. Litt om personvern og informasjonssikkerhet 2. Norm for informasjonssikkerhet 3. Risikovurdering 4.

Detaljer

Innsatsområder nasjonalt nivå i helsetjenesten Nasjonalt meldingsløft Kjernejournal Helsepolitiske mål E-resept Helseportal Helseregistre EPJ Velferds

Innsatsområder nasjonalt nivå i helsetjenesten Nasjonalt meldingsløft Kjernejournal Helsepolitiske mål E-resept Helseportal Helseregistre EPJ Velferds Informasjonsdeling og nettsky-teknologi i helsesektoren Felix konferansesenter, 28. oktober 2011 Norm for informasjonssikkerhet i helse, omsorgs- og sosialsektoren om utveksling av informasjon Jan Gunnar

Detaljer

PERSONVERNERKLÆRING FOR FEND ADVOKATFIRMA DA

PERSONVERNERKLÆRING FOR FEND ADVOKATFIRMA DA PERSONVERNERKLÆRING FOR FEND ADVOKATFIRMA DA 1. Innledning Denne personvernerklæringen gjelder for Fend advokatfirma DA («Fend»). Vi er behandlingsansvarlige for behandlingen av personopplysninger som

Detaljer

Informasjon om behandling av personopplysninger om frivillige i Kirkens Bymisjon

Informasjon om behandling av personopplysninger om frivillige i Kirkens Bymisjon Informasjon om behandling av personopplysninger om frivillige i Kirkens Bymisjon Kirkens Bymisjon består av 12 frittstående stiftelser rundt i Norge. Denne personvernerklæring beskriver hvordan stiftelsene

Detaljer

Strategi for informasjonssikkerhet i helse- og omsorgssektoren

Strategi for informasjonssikkerhet i helse- og omsorgssektoren Strategi for informasjonssikkerhet i helse- og omsorgssektoren Sikkerhet og sårbarhet 7. mai 2013 Jan Gunnar Broch Helsedirektoratet Strategi for informasjonssikkerhet i helse- og omsorgssektoren 06.05.2013

Detaljer

Velkommen til Fagkurs i informasjonssikkerhet. basert på Normen for kommuner

Velkommen til Fagkurs i informasjonssikkerhet. basert på Normen for kommuner Velkommen til Fagkurs i informasjonssikkerhet basert på Normen for kommuner 1 Mål for fagkurset (1) Deltakerne skal etter gjennomføring av kurset: Ha kunnskap om og kunne formidle hvorfor ivaretakelse

Detaljer

Personvern og tilgang i journal Internt & Eksternt. Helge Veum, senioringeniør HelsIT, Trondheim, 25. september 2008

Personvern og tilgang i journal Internt & Eksternt. Helge Veum, senioringeniør HelsIT, Trondheim, 25. september 2008 Personvern og tilgang i journal Internt & Eksternt Helge Veum, senioringeniør HelsIT, Trondheim, 25. september 2008 1. Personvern Mer enn hindre tilgang Mer enn informasjonssikkerhet Sentrale element:

Detaljer

GDPR. Status og veien videre. Inge V. Bakken. 12. April 2018

GDPR. Status og veien videre. Inge V. Bakken. 12. April 2018 GDPR Status og veien videre Inge V. Bakken 12. April 2018 GDPR EUs personvernforordning (GDPR Generell Data Protection Regulations) Om arbeidet så langt ved SSHF. Noen hovedelementer i ny personvernlovgivning

Detaljer

Personopplysningsvern med ProFundo som databehandler

Personopplysningsvern med ProFundo som databehandler Personopplysningsvern med ProFundo som databehandler 09:00 - Registrering 09:15 - Ny personopplysningslov v/ Therese Fevang 10:00 - Personvernombudsrollen v/ Ove Skåra, fagdirektør, Datatilsynet 10:30

Detaljer

Vedlegg 3 til Kontrakt om Resttransport Romerike, Asker og Bærum og timesinnleide biler Nedre Romerike Databehandleravtale

Vedlegg 3 til Kontrakt om Resttransport Romerike, Asker og Bærum og timesinnleide biler Nedre Romerike Databehandleravtale Vedlegg 3 til Kontrakt om Resttransport Romerike, Asker og Bærum og timesinnleide biler Nedre Romerike 2019 Basert på Vedlegg 3 til Bransjenorm for behandling av personopplysninger i elektronisk billettering

Detaljer

Normkonferansen 2017 (GDPR) Juridisk opplæring personvern

Normkonferansen 2017 (GDPR) Juridisk opplæring personvern Normkonferansen 2017 (GDPR) Juridisk opplæring personvern 30. november 2017 Marit Larsen Haarr Juridisk rådgiver Direktoratet for e-helse Juridisk opplæring oversikt A Hva skjer på personvernområdet nå?

Detaljer

Nye personvernforordning - er vi klar? DFØ kundeforum 2017, Stavanger,

Nye personvernforordning - er vi klar? DFØ kundeforum 2017, Stavanger, Nye personvernforordning - er vi klar? DFØ kundeforum 2017, Stavanger, 26.10.2017 Personopplysninger hva er det? Fødselsnummer: 090361 46271 IP-adresse: 195.159.103.82 Bilnummer: BL 23456 Bluetooth MAC:

Detaljer

Norm for behandling av personopplysninger ved kommunal revisjon og kontrollutvalgssekretariat

Norm for behandling av personopplysninger ved kommunal revisjon og kontrollutvalgssekretariat Norm for behandling av personopplysninger ved kommunal revisjon og kontrollutvalgssekretariat - 12. juni 2019 Jan Sandtrø Atferdsnorm «Atferdsnorm» Codes of conduct / GDPR Codes Et regelsett for et spesifikt

Detaljer

Retningslinjer for databehandleravtaler

Retningslinjer for databehandleravtaler Retningslinjer for databehandleravtaler Operativ sikkerhetsdokumentasjon INNHOLDSFORTEGNELSE 1. HENSIKT... 2 2. BEHANDLINGSANSVAR OG DATABEHANDLERAVTALER... 2 2.1 SENTRALE BEGREPER... 2 2.2 HVORFOR ER

Detaljer

Databehandleravtale. Båttjenester Indre Oslofjord Kapittel 9. Versjon Båttjenester Indre Oslofjord 2021

Databehandleravtale. Båttjenester Indre Oslofjord Kapittel 9. Versjon Båttjenester Indre Oslofjord 2021 Kapittel 9 Versjon 1.0 24.05.2019 Databehandleravtale Side 1 av 10 Innhold Databehandleravtale... 3 1 Avtalens hensikt... 4 2 Definisjoner... 4 3 Formål og rettslig grunnlag... 4 3.1 Formål... 4 3.2 Rettslig

Detaljer

Sporveien AS standardvilkår for Databehandleravtaler Versjon Vedlegg 1 til Databehandleravtale mellom Sporveien AS og Databehandler

Sporveien AS standardvilkår for Databehandleravtaler Versjon Vedlegg 1 til Databehandleravtale mellom Sporveien AS og Databehandler Vedlegg 1 til Databehandleravtale mellom Sporveien AS og Databehandler Sporveien AS standardvilkår for Databehandleravtaler 1 Generelt Når Leverandør skal behandle Personopplysninger på vegne av Kunden,

Detaljer

Innledning til mal for databehandleravtaler ved bruk av tjenester i Dataporten

Innledning til mal for databehandleravtaler ved bruk av tjenester i Dataporten Innledning til mal for databehandleravtaler ved bruk av tjenester i Dataporten Nedenfor følger mal for databehandleravtaler ved bruk av tjenester som tilbys via Dataporten. Malen kan anvendes av universiteter

Detaljer

Personvern og studieadministrasjon. Sadia Zaka Juridisk seniorrådgiver Unit

Personvern og studieadministrasjon. Sadia Zaka Juridisk seniorrådgiver Unit Personvern og studieadministrasjon Sadia Zaka Juridisk seniorrådgiver Unit Hva er personvern? Retten til privatliv - Familie, hjem og korrespondanse Retten til å bestemme over egne personopplysninger Vern

Detaljer

Databehandleravtaler. Tommy Tranvik Unit

Databehandleravtaler. Tommy Tranvik Unit Databehandleravtaler Tommy Tranvik Unit Spørsmål Hva er databehandlere? Når er det lovlig å bruke databehandlere? Hva må til for at fortsatt bruk skal være lovlig? Databehandlere i GDPR Leverandører av

Detaljer

PERSONVERN OG DELING FRA KVALITETSREGISTRE

PERSONVERN OG DELING FRA KVALITETSREGISTRE PERSONVERN OG DELING FRA KVALITETSREGISTRE Christer Kleppe Personvernombud for Helse Bergen HF INNHOLD Personopplysningsvern Sentrale regler og forskrifter Personvernprinsippene De registrertes rettigheter

Detaljer

Databehandleravtaler

Databehandleravtaler Databehandleravtaler etter personopplysningsloven og helseregisterloven Veileder 26.05.2009 Innholdsfortegnelse DEL I 5 Veileder - databehandleravtaler...6 Datatilsynet...6 Forutsetninger og avklaringer...7

Detaljer

Databehandleravtale. I henhold til gjeldende norsk personopplysningslovgivning og EUs Personvernforordning 2016/679 inngås følgende avtale.

Databehandleravtale. I henhold til gjeldende norsk personopplysningslovgivning og EUs Personvernforordning 2016/679 inngås følgende avtale. I henhold til gjeldende norsk personopplysningslovgivning og EUs Personvernforordning 2016/679 inngås følgende avtale mellom xxx (behandlingsansvarlig) og Eigersund kommune (databehandler) Innhold 1. Om

Detaljer

Databehandleravtale mellom [Kunde] og Tibe T Reklamebyrå AS

Databehandleravtale mellom [Kunde] og Tibe T Reklamebyrå AS Databehandleravtale mellom [Kunde] og Tibe T Reklamebyrå AS Innhold Avtalens hensikt...3 Formål...3 Behandlingsansvarliges plikter...4 Databehandlers plikter...4 Bruk av underleverandør...4 Avtale med

Detaljer

Høringsnotat: Enklere tilgang til helseopplysninger for kvalitetssikring av helsehjelp og egen læring

Høringsnotat: Enklere tilgang til helseopplysninger for kvalitetssikring av helsehjelp og egen læring Helse- og omsorgsdepartementet Høringsnotat: Enklere tilgang til helseopplysninger for kvalitetssikring av helsehjelp og egen læring Endringer i helsepersonelloven 29 c Høringsfrist: 19. september 2019

Detaljer

EUs personvernforordning (GDPR)

EUs personvernforordning (GDPR) Ole Bjørn Nordland, rådmannens fagstab, november 2017 Foto: Carl Erik Eriksson EUs personvernforordning (GDPR) Hva er personvern? Regjeringen.no: Personvern handler om retten til å få ha ditt privatliv

Detaljer

Personopplysninger i leieforhold - illustrert ved eksemplet elektronisk adgangskontroll

Personopplysninger i leieforhold - illustrert ved eksemplet elektronisk adgangskontroll Personopplysninger i leieforhold - illustrert ved eksemplet elektronisk adgangskontroll Frokostmøte 27. februar 2018 i regi av Norsk Eiendom Advokat Øyvind Eidissen Ransedokken Behandling av personopplysninger

Detaljer

Med forskningsbiobank forstås en samling humant biologisk materiale som anvendes eller skal anvendes til forskning.

Med forskningsbiobank forstås en samling humant biologisk materiale som anvendes eller skal anvendes til forskning. Biobankinstruks 1. Endringer siden siste versjon 2. Definisjoner Biobank Med diagnostisk biobank og behandlingsbiobank (klinisk biobank) forstås en samling humant biologisk materiale som er avgitt for

Detaljer

Endringer i universitets- og høyskoleloven og EUs nye personvernforordning

Endringer i universitets- og høyskoleloven og EUs nye personvernforordning Endringer i universitets- og høyskoleloven og EUs nye personvernforordning Sadia Zaka Juridisk seniorrådgiver Kunnskapsdepartementets tjenesteorgan 13.04.2018 1 Viktige definisjoner/begreper Personopplysning:

Detaljer

Min bakgrunn: Jurist i 1994 og «IT-advokat» fra 1997 Personvernspørsmål har stadig blitt viktigere i den tiden...

Min bakgrunn: Jurist i 1994 og «IT-advokat» fra 1997 Personvernspørsmål har stadig blitt viktigere i den tiden... Personvern - GDPR Aktualitet - mål Alle virksomheter som behandler personopplysninger - dvs. de fleste - må sørge for å opptre iht. gjeldende personvernlovgivning. Virksomheten er ansvarlig, og kan ikke

Detaljer

KiNS seminar for fylkeskommunene Databehandleravtaler. Datatilsynet ved seniorrådgiver Ragnhild Castberg

KiNS seminar for fylkeskommunene Databehandleravtaler. Datatilsynet ved seniorrådgiver Ragnhild Castberg KiNS seminar for fylkeskommunene 2019 Databehandleravtaler Datatilsynet ved seniorrådgiver Ragnhild Castberg Bakgrunn for nytt personvernregelverk Lik behandling innenfor hele EU/EØS Styrke de registrertes

Detaljer

VEILEDER GDPR PERSONVERN. DEL 2 - personopplysninger utover ansatteforhold

VEILEDER GDPR PERSONVERN. DEL 2 - personopplysninger utover ansatteforhold VEILEDER GDPR PERSONVERN DEL 2 - personopplysninger utover ansatteforhold Nye krav fra 20. juli 2018 Forordningen ble norsk lov og den gjeldende loven ble erstattet. Det nye lovverket styrker forbrukernes

Detaljer

Personvern i skolen. Skolelederkonferansen 24. oktober Leder forretningsjuridisk/ advokat Hege Stensland Sveen

Personvern i skolen. Skolelederkonferansen 24. oktober Leder forretningsjuridisk/ advokat Hege Stensland Sveen Personvern i skolen Skolelederkonferansen 24. oktober 2018 Leder forretningsjuridisk/ advokat Hege Stensland Sveen Virkeadvokatene - Forretningsjuridisk Hege Stensland Sveen Thomas Flo Haugaard Maja Glad

Detaljer

Noen utvalgte faktaark og veiledere. Åpent kurs 15. mars 2018

Noen utvalgte faktaark og veiledere. Åpent kurs 15. mars 2018 Noen utvalgte faktaark og veiledere Åpent kurs 15. mars 2018 Norm for informasjonssikkerhet Bindende gjennom tilknytningsavtale med NHN Styrende del Gjennomførende del Kontrollerende del Veiledere Faktaark

Detaljer

Diabetesforbundet. Personvernerklæring

Diabetesforbundet. Personvernerklæring Diabetesforbundet Personvernerklæring Versjon Dato Utarbeidet av Godkjent av 1.0 01.06.2018 NN Sekretariatet 1.1 22.06.2018 GDPR-ansvarlig Sekretariatet INNHOLD 1 KRAV TIL PERSONVERNERKLÆRING... 2 1.1

Detaljer

Personvern nytt landskap i #Oppdatert Tromsø 14. september 2017 Senioradvokat Simen Evensen Breen

Personvern nytt landskap i #Oppdatert Tromsø 14. september 2017 Senioradvokat Simen Evensen Breen Personvern nytt landskap i 2018 #Oppdatert Tromsø 14. september 2017 Senioradvokat Simen Evensen Breen Personvernforordningen (General Data Protection Regulation/GDPR) Personvernforordningen på overordnet

Detaljer

DATABEHANDLERAVTALE. 1. Bakgrunn

DATABEHANDLERAVTALE. 1. Bakgrunn DATABEHANDLERAVTALE Denne databehandleravtalen (Avtalen) er inngått mellom: (i) [selskapsnavn og organisasjonsnummer til behandlingsansvarlig] (Behandlingsansvarlig), og (ii) KulturIT AS, org.nr. 915 168

Detaljer

Ny personvernforordning trer i kraft i mai 2018

Ny personvernforordning trer i kraft i mai 2018 Sadia Zaka CERES 1 Gjeldende regelverk: Personopplysningsloven og personopplysningsforskriften Ny personvernforordning trer i kraft i mai 2018 Forordningen pålegger den behandlingsansvarlige flere plikter,

Detaljer

Personvern-rett H2016

Personvern-rett H2016 Personvern-rett H2016 Aktualitet - mål Alle virksomheter som behandler personopplysninger - og det er de fleste - må sørge for å opptre iht. personopplysningsloven. Virksomheten er ansvarlig, og kan ikke

Detaljer

Norm for informasjonssikkerhet og personvern i helse- og omsorgssektoren

Norm for informasjonssikkerhet og personvern i helse- og omsorgssektoren Norm for informasjonssikkerhet og personvern i helse- og omsorgssektoren Høringsutkast Gjeldende fra xx.xx.20xx Utgitt med støtte av: Publikasjonens tittel: Norm for informasjonssikkerhet og personvern

Detaljer

PERSONVERNERKLÆRING FOR ADVOKATENE PÅ NORDSTRAND AS

PERSONVERNERKLÆRING FOR ADVOKATENE PÅ NORDSTRAND AS PERSONVERNERKLÆRING FOR ADVOKATENE PÅ NORDSTRAND AS Innledning Denne personvernerklæringen gjelder for Advokatene på Nordstrand AS (APN). Vi er behandlingsansvarlige for behandlingen av personopplysninger

Detaljer

Informasjonssikkerhet

Informasjonssikkerhet Informasjonssikkerhet Styremøte SSHF Sak 076-2017 Johan Krüger, Informasjonsikkerhetsleder Leif Steinar Brådland, leder Klinisk IKT 19.10.17, Kristiansand Dagens organisering Informasjonsikkerhetsleder

Detaljer

Introduksjonskurs til Normen Normens krav. Jan Henriksen Sekretariatet for Normen

Introduksjonskurs til Normen Normens krav. Jan Henriksen Sekretariatet for Normen Introduksjonskurs til Normen Normens krav Jan Henriksen Sekretariatet for Normen 1 Innhold 1. Litt om personvern og informasjonssikkerhet 2. Personvern og pasientrettigheter 3. Krav til informasjonssikkerhet

Detaljer

GDPR hva betyr den for barnehagene?

GDPR hva betyr den for barnehagene? Enhet GDPR hva betyr den for barnehagene? Anette Engum, personvernombud Navn, alder og fødselsnummer Adresse Telefonnummer og e-postadresser Opplysninger om barna underveis- og sluttevalueringer Fravær

Detaljer

Behandling av helse- og personopplysninger ved legekontoret

Behandling av helse- og personopplysninger ved legekontoret Behandling av helse- og personopplysninger ved legekontoret - personvern og informasjonssikkerhet Jan Henriksen OH 1 Innhold 1. Litt om lover og forskrifter - personvern og informasjonssikkerhet 2. Krav

Detaljer

VEDLEGG TIL HOVEDAVTALE DATABEHANDLERAVTALE

VEDLEGG TIL HOVEDAVTALE DATABEHANDLERAVTALE VEDLEGG TIL HOVEDAVTALE DATABEHANDLERAVTALE 1. Avtalens parter og bakgrunn Det vises til avtale ( Hovedavtalen ) mellom takstmann/takstfirma (Databehandler) og Crawford & Company (Norway) AS om at Databehandler

Detaljer

Databehandleravtale for NLF-medlemmer

Databehandleravtale for NLF-medlemmer Databehandleravtale for NLF-medlemmer I henhold til Europa parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/679 av 27. april 2016 (heretter GDPR) om vern av fysiske personer i forbindelse med behandling av

Detaljer

Krav til informasjonssikkerhet

Krav til informasjonssikkerhet Krav til informasjonssikkerhet Innhold Informasjonssikkerhet vs personvern Eksempler på sårbarheter MTU og Normen Krav til informasjonssikkerhet i Normen 17.03.2018 2 Informasjonssikkerhet - begrep Behandler

Detaljer