ØKONOMISK ÅRSBERETNING STYRET 2012

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "ØKONOMISK ÅRSBERETNING STYRET 2012"

Transkript

1 ØKONOMISK ÅRSBERETNING STYRET 2012 Styrets sammensetning: Leder Nestleder Styremedlemmer: Jon E Tegneby Einar Evensen Sveinung Thunes Oddvar Kjøs Trygve Hammerstad Vararepresentanter: Line Berg Frode Arntzen Det er avholdt 6 styremøter. Daglig leder fra har vært Gabriella Gundersrud. Økonomi: Regnskapet er avlagt under forutsetning om videre drift. Regnskapet viser et overskudd på kr , mot budsjettert overskudd i hht. godkjent prognose årsmøte del , på kr På tross av en betydelig inntektssvikt i forhold til opprinnelig budsjett, har klubbens ledelse gjennom god styring oppnådd dette resultatet. Ut fra dette er styret særskilt fornøyd med resultatet for Regnskapsoppfølging og kontroll på klubbens driftskostnader, uten at dette har gått utover utvikling og drift av klubben, har vært gjennomført i henhold til månedlige prognoser og målsetninger. Ytre miljø: Både klubbens ansatte og medlemmer legger ned et betydelig arbeid i å rydde kratt og småskog, vedlikeholde turveier og stier og holdet området fritt for søppel, slik at området framstår som et attraktivt naturområde. Det er kontinuerlig fokus på å holde Isesjø fri for forurensning, og klubben verner om naturen i området ved å unngå unødig sprøyting. 1

2 Arbeidsmiljø: Det har vært minimalt sykefravær i Ansatte: Bemanning har bestått av 4 hele årsverk, og 0,42 midlertidig. Banen: Banen er driftet godt innenfor budsjettrammene. Banekvaliteten og vedlikehold av banen må sies å være meget god, sett i lys av de ressurser som er tilgjengelige i en klubb som vår. Tiltaket med å erstatte gule og røde utslag med fire utslagssteder er blitt godt mottatt, det samme er tiltaket med å snu spillerekkefølgen. Avslutning: I nok et år med behov for frivillig innsats er det gledelig å konstatere at mange legger ned et betydelig frivillig arbeid på flere områder. Styret retter en stor takk til disse. Jon Tegneby Styreleder 2

3 BERETNING FRA KONTROLLKOMITEEN. Kontrollkomiteen har hatt ett møte i løpet av regnskapsperioden. Vi har gjennomgått protokollene fra styremøtene, og der er ingen spesielle kommentarer til disse. Det fremlagte regnskapet per re revidert av statsautorisert revisor Robert Sundt, Ernst & Young AS, og beretningen er avgitt 14. februar Kontrollkomiteen slutter seg til beregningen fra revisor, og anbefaler det fremlagte regnskap fastsatt og godkjent som Skjeberg Golfklubb sitt regnskap for foreningsåret Skjeberg, 14. februar 2013 Gøran Emilsen (sign) Jan Eirik Olsen (sign)

4 ÅRSBERETNING BANE 2012 Banekomiteen har i sesongen 2012 bestått av: Oddvar P. Kjøs leder + plangruppa Finn Harald Ellingsen felles dugnader Egil Ørseng veier/stier/dreneringer Cato Lauritzen bunkere Kent-Roger Fallang Olsen målinger Kai Harlem merkinger/lokale regler Roger Eriksen Kai Roger Pettersen Line Berg Per Terje Bakke Per Årum. Det er til sammen holdt 6 møter som det er ført referat fra i banekomiteen. BANEN Banen ble i år endret slik at 1. tee er flyttet til det som var 7. Dette er tilbake til banens opprinnelige rekkefølge. Samtidig ble banen målt opp på nytt og det ble etablert 4 alternative tee steder i tillegg til grønn merking for nybegynnere. Nye kart med forklarende tekster og klosser med mål angivelse ble også montert. Kent-Roger Fallang har målt og registrert alle strategiske mål på banen digitalt. Kai Harlem har oppdatert merkingene og lokale regler. Bunkeren på høyre side på hull 2 er endret til gressbunker for å bidra til raskere spill og hindre kødannelse. Det er utført et stort vedlikehold på avløpet fra vannet ved tee 17 der avløpet var tett slik at vannstanden ble så høy at vannet stod over veien. Det er også lagt ny drenering ved tee 8 som leder vannet bort fra green 7. Egil Ørseng har stått for utbedring av veiene flere steder. En stor takk til han og hans medhjelpere. DUGNADSARBEIDER Sesongen 2012 har vist at dugnadsånden i høy grad er levende i klubben. Både hullfaddere og andre dugnadsarbeidere har gjort en stor innsats slik at banen i år har framstått som mer åpen og ryddig enn på lenge. Hullfadder ordningen er utvidet og vi har nå faddere på alle hull og på flere av hullene er det grupper av faddere som samarbeider om oppgavene slik at vi til sammen har registrert 45 deltagende faddere som er oppført på vår nettside. Fadderne har utført et imponerende arbeid med rydding på banen slik at den fremstår som en mer velstelt bane enn tidligere og det rettes en stor takk til alle som har deltatt. Vinteren og våren var tiden for rydding langs banen og rett før åpning hadde vi en stor og intens dugnads aktivitet med fliskutting og brenning av det som var ryddet. Kiosken ble flyttet til ny plass med kranbil. Her med god hjelp av Trygve Hammerstad som skaffet transporten og med sponsorpris på strømkabel som Per Tore Solberg skaffet oss fra firma Installatøren AS. Det ble anslagsvis utført ca dugnadstimer i denne perioden. I sommer lyktes det oss å få Råde Graveservice AS som sponsor til matjord og transport av masser til utbedring av hull 8. Dugnadssjef Finn Harald Ellingsen var pådriver for det, og ikke 3

5 minst fikk vi uvurderlig hjelp av Kjell Arne Belsby som stod for maskinarbeidene og planerte området. Til slutt var det raking og såing som ble utført som dugnad. Som avslutning på sesongen hadde vi søndag 7. okt. en uformell turnering for hullfaddere og dugnadsarbeidere der vi spilte 9 hull. Det var hele 27 deltakere, 8 damer og 19 herrer. Dagen ble avsluttet med et varmt måltid og premieutdeling på kroa. FASTE OPPDRAG Kai Pettersen og Roger Eriksen har også i år sørget for rene ballvaskere og tømming av søppel beholdere på banen. En stor takk til disse. BANENS TEKNISKE ANLEGG Det er heller ikke i år foretatt større investeringer i tekniske anlegg og maskiner. Mye av anleggene er preget av lang tids bruk og det er et klart behov for å gjøre betydelige investeringer i fremtiden. NYTT TRENINGSFELT Det er arbeidet med planer om å etablere et nytt treningsområde øst for parkeringen. Hermod Ludvigsen har tegnet forslaget som inneholder et treningshull på ca 120 m med to tee steder, green og en bunker. Søknad er levert til kommunen og er nå til behandling. /Oddvar Kjøs Leder Banekommitèn 4

6 ÅRSBERETNING SPORT 2012 Vi har hatt stor aktivitet i alle alderstrinn med mange gode resultater. Det er ca 50 aktive juniorer fordelt over 5 grupper som har trent fra januar/mars og ut september. Monica Gundersrud har trent de tre grupper mens Thomas Engh og undertegnede har trent Knøtt og Birdie. Målsettingen om å bli Østfolds ledende golfklubb sportslig innen 2013 jobber vi videre mot og er sikre på at vi i løpet av neste sesong når det målet. Vi har dessverre mistet noen av de eldste juniorer, samtidig som de minste gruppene stadig blir større, noe som betyr at vi om noen år vil ha en stor gruppe aktive ungdommer, dersom vi klarer å beholde de i klubben. Det har vært god aktivitet i alle gruppene gjennom hele sesongen med mange gode resultater. Vi startet opp treningen inne i Østfold Golfsenter i januar med de største juniorene, mens knøttene begynte litt senere i vinter og avsluttet ute på Skjeberg i september. TRENING Vi har hatt ukentlige treninger gjennom hele sesongen fra januar til september, med størst aktivitet ute fra mai til september. Elite har trent 2-3 ganger pr. uke, mens Eagle og Albatross har trent to gang pr. uke, samt at Birdie og Knøtt har hatt en trening. I tillegg har vi arrangert 2 juniorturneringer på Øya Golfpark med stor oppsluttning og gode tilbakemeldinger fra samtlige deltagere. TITLEIST-TOUR Synne Lauritzen deltok i 2012 Titleist-tour og Titleist Region Tour. Resultatene var tilfredsstillende og Synne har nå etablert seg på denne turneirngen. Synne havnet til slutt på en 24 plass på OoM Synne har også deltatt på Titleist Region Tour, samt en turnering i Norgescupen. TITLEIST REGION TOUR Truls Lauritzen har i år deltat på enkelte Titleist Region Tour turneringer og havnet på 62. plass på Order of Merit. JUNIOR TOUR/TO-CUP I TO-Cupen har vi hatt god deltagelse gjennom alle 5 turneringer juniorer i alderen 8-12 år har deltat. Turneringen har vært en stor suksess og Skjeberg Golfklubb har vist seg som den største klubben i regionen. På Junior Tour har Truls, Malin og Kristine deltat på noen av turneringene. 5

7 ØSTFOLDMESTEREN Det ble arrangert 6 turneringer på Østfoldmesteren i 2012 og Skjeberg deltok med følgende juniorer: Truls, Synne, Malin, Ole Martin og Kristine Kloda. SUZANN JUNIOR CHALLANGE: Hvert år spilles finalen i Suzann junior Challange og i år ble den spilt på Oslo GK. Her spilles det turnering over 2 dager, med Suzann Pettersen på besøk. Fra Skjeberg deltok Synne Lauritzen, Kristine Kloda og Truls Lauritzen. Synne fikk en flott 9. plass i sin klasse, Truls fikk 15. plass, mens Kristine fikk 8. plass. NORGES CUP Tim Kristian Lauritzen(4), Patrick Mørk Amundsen(1) og Magnus Ølmheim (3) har deltat på turneringer i Norges Cupen i På Order of Merit havnet de på hhv. 27, 150. og 44. plass. LAG NM Junior Lag NM Junior ble i år arrangert på Mjøsen Golfklubb og vi stilte med lag i både jente og gutteklassen. Begge i 2. divisjon. Guttelaget bestod av Truls Lauritzen, Ole Martin Skjervengen, Jon Henrik Gabrielsen og Henrik Tenge Hansen. Laget fikk en fin 4. plass som vi er veldig fornøyde med. Jentelaget bestod av Synne Lauritzen og Malin Tveter Andersen som fikk en meget bra 3. plass. Gratulerer. Gabriella Gundersrud og Inger Lauritzen var kaptein/lagledere. LAG NM Lag NM herre stilte vi med Tim K. Lauritzen, Patrick Mørk Amundsen, Cato Lauritzen, Tomas Ohnstad og Frode André Arntsen som spilte 1. divisjon på Sandnes GK og klarte og beholde plassen i 1. divisjon med en 10. plass. Lag NM damer stilte vi med Monica Gundersrud, Line Berg og Synne Lauritzen. Laget spilte bra og klarte en fantastisk 5. plass blant de beste damegolferne i Norge. Gratulerer til begge lag. NM Mid amatør NM Mid amatør ble arrangert på Nøtterøy GK og vi stilte med en deltager, nemlig Cato Lauritzen. Han fikk en 24 plass i denne turneringen. KLUBBMESTERE 2012 A-mesterskap: Herreklassen: Magnus Ølmheim. Dameklassen: Synne Laurtizen. Senior Herre: Bjørn Hansson Senior Dame: Julia Jones Eldre Senior Herre: Bjørn Egil Widlund 6

8 B-mesterskap: Klasse A: Joan Santos Klasse B: Hans Jakob Hermansen Klasse C: Kai Johannesen. TALENTSAMLING Synne Lauritzen var på to treningssamlinger i hhv Frankrike og Portugal på våren. REKRUTERING Vi jobbet aktivt med rekruttering i 2012 og arrangerte Ta med en venn hvor alle juniorene ble oppfordret til å ta med en venn på en spesifik treningssamling. I tillegg inviterte vi 4 skoler på Gratis golfskole på Skjeberg rett før skoleferien. Totalt resulterte aktivitetene i 10 nye juniorspillere. KLUBBANTREKK Vi innførte i 2012 klubbantrekk til bruk på trening og konkurranse for alle våre juniorer. De fleste gikk til innkjøp av antrekket som i all hovedsak bestod av pique, fleecevest/jakke og caps. Målet var å skape en sterkere identitet/klubbtilhørighet ved trening og ikke minst i turneringer. A-TEAM Det ble forsøkt å samle en gruppe herre- og damespillere blant de beste i klubben for å lage et A-lag. Det ble gjennomført 4 samlinger (1 inne og 3 ute) gjennom sesongen, samt at medlemmene i A-laget dannet grunnlaget for deltagelse i Lag NM, samt hvem vi eventuelt skulle gi støtte til ulike tureringer som f.eks. Norgescup og Mid Am. A-Team Herre bestod av: Cato Lauritzen, Frode Arntsen, Tim Lauritzen, Patrick Amundsen, Magnus Ølmheim, Tomas Ohnstad, Kent Fallang og Lars Rune Aasberg. Damelaget bestod av: Synne Lauritzen, Hege C. Lauritzen, Hege K. Lauritzen, Line Berg, Gabriella Gundersrud og Monica Gundersrud. SUMMERCAMP Som ett ledd i å skape et enda bedre og solid sportslig miljø i junioravdelingen arrangerte vi SummerCamp på Skjeberg Golfklubb i slutten av juni. Alle juniorer og foreldre ble invitert til klubben hvor vi spilte turneringer, grillet og koste oss med leker m.m. Noen overnattet i teltleir bak klubbhuset, mens andre sovi i klubbhuset. Avsluttet det hele med frokost i kroa og treningssamling. Et meget vellykket arrangement som frister til gjentagelse. TRENINGSLEIR TIL BLOKHUS Torsdag 12. til søndag 15. april reiste 16 juniorer/foreldre på treningsleir til Blokhus i Danmark. Vi bodde på Rødhus Feriesenter og spilte golf på Blokhus Golfbane rett i nærheten. En kjempeinspirerende og lærerik tur for alle sammen. Vi ble godt kjent med hverandre og fikk spilt mye golf. 7

9 AVSLUTTNINGSTURNERING Vi kunne jo ikke slutte sesongen uten og ha en avslutnings turnering. Torsdag 27/9 stilte det over 80 stk, store og små som spilte scrambel over 5 hull, dette er alltid vellykket og her får de foreldre, besteforeldre eller søsken som ikke spiller til daglig være med å spille. Avsluttet kvelden med premieutdeling og pølser. BADELAND Vi valgte i år igjen å avslutte sesongen med en tur til Badeland. 20 juniorer med foresatte møtte opp og vi hadde en hyggelig avsluttning med bading og pizza. Jeg vil takke alle de aktive som har bidratt med de flotte prestasjonene i 2012 og håper at de trener like godt i vinter slik at vi kan få en like bra sportslig sesong neste år. Og ikke minst en kjempe takk til lagledere, trenere og foreldre som har gjort dette mulig å gjennomføre en slik god sesong. Junior komiteen har i år bestått av Sveinung Thunæs, Thomas Engh, Hege Lauritzen og Jan Tommy Andersen. Mvh Sportskomiteen Sveinung Thunæs 8

10 ÅRSBERETNING DAME 2012 Styret i damegruppa sesongen 2012 har bestått av Jorunn Stakston, leder, Karin Kjøs, nestleder, Liv Solveig Strand Johansen, sekretær, Vivi Tegneby, kasserer, og Ellinor Mathisen, styremedlem. Valgkomitéens medlemmer har vært Astrid Eriksen og Signe Høstbjør. Vi har hatt 5 ordinære styremøter med start i januar, der vi konstituerte oss og planla sesongen. I tillegg har vi hatt flere småmøter i forbindelse med diverse arrangementer. Årets første damedag, den 25.april, møtte 12 spillesugne damer opp. Det ble 9 hull og en hyggelig kaffestund med litt info etterpå. Ladies Tour gikk av stabelen på Hevingen søndag 13.mai. I flott vær startet 35 damer i klassene 1 og 2. Deltakerne kom fra 12 forskjellige klubber på Østlandet, inkl. Skjeberg GK. Damegruppa arrangerte turneringen med god og velvillig hjelp fra Kay, Henning, Gabbi og Monica. Takk til dere! Det ble en fin turnering, med god mat fra Zanos kjøkken og premieutdeling etterpå. Faste turneringer Vi har spilt stableford, eclectic, slaggolf og scramble i løpet av 24 damedager denne sesongen. Onsdag ble runden avlyst pga regn, men ellers har vi vært utrolig heldig med været på onsdagene våre. Den 6.juni inviterte vi, tradisjonen tro, herrene i klubben til en sosial turnering. I alt stilte 35 spillere, og det ble en hyggelig golfrunde med kaker og kaffe og premier til de seirende. En annen fin tradisjon er vennskapsmatchene mellom Borregaards- og Skjebergdamene. I år var de hos oss 20.juni, og vi hos dem på høsten, 14.august. Det var god stemning og hyggelig som alltid! 9

11 Østfoldpokalen ble også i år spilt på Mørk golfklubb, men i motsetning til i fjor stilte vi med fullt lag. Det ble en fin runde for mange av damene våre, og Skjeberg endte på 2.plass. Hege Lauritzen og Ragnhild Lindbeck ble nr.1 og 2 individuelt. Bravo! Etter premieutdelingen ble det vedtatt at Skjeberg GK skal ta arrangementet i Det ble også fremsatt ønske om å få det i juni. Årets dametur gikk til Borås GK 1. og 2.september, der 15 skjebergdamer spilte både lørdag og søndag. Banen var fin, og servicen var på topp. De dro bl.a. land og strand rundt for å skaffe nok traller til oss. Lørdagen hadde vi et fantastisk vær, og vi gledet oss til søndagen nå som vi kunne banen-, men søndagen kom med høstvær; regn og vind. Humøret var imidlertid på topp etter en kjempehyggelig kveld på Børshult Gårdshotell. De fleste mente nok at 7t kjøring t/r er i lengste laget for en kort helg. Neste år ser vi oss om etter noe nærmere, men det var ingen uenighet om turen ellers - den var vellykket! Oppsummering Vi har hatt en fin sesong med godt fremmøte. 44 damer har vært innom damedagene våre, noen meget trofast og andre mer sporadisk. Vi har gjennomført 24 turneringsdager. Totalt har det vært 364 spillere i aksjon. Det gir et snitt på 15 deltakere pr turnering. Utmerkelser Også i år har det vært kamp om utmerkelsene, men det er to suverene vinnere: Årets lady er Gerd Grimstad Nilsen! Hun har deltatt på 23 av 24 damedager. Årets handicapjeger er Julia Jones, som har gått ned 5.0 i hcp fra 14.1 til 9.1! Vi gratulerer begge to! Avslutning Den offisielle golfsesongen for damegruppa ble avsluttet med en sosial sammenkomst på klubbhuset fredag 26.oktober. Kvelden ble innledet med en oppsummering av sesongen, økonomien, utdeling av utmerkelser, takksigelser og valg. 10

12 Etterpå var det god mat fra Zanos kjøkken og litt godt å drikke. Det ble en hyggelig avslutning på golfsesongen 2012, der 23 damer deltok. Takk til alle som har stilt opp for damegruppa; hyggelige og snille arbeidsgivere, ektefeller med premier og blomster, damer som har bakt, pyntet og organisert, Zano med kaffekanner, matlaging og imøtekommenhet, Gabbi, Monica og Philip for støtte, velvillighet og godt samarbeid. Vi takker klubben som støtter oss med redusert greenfee til besøkende damer på arrangementene våre. Vi takker hverandre for i år, for mange fine runder, for smil og latter og for alle hjelpende hender. Snart er det april igjen, og da håper vi enda flere damer vil finne veien til Skjeberg golfklubbs damegruppe og onsdagsturneringene våre! Skjeberg GK s damegruppe Jorunn H. Stakston Leder 11

13 ÅRSBERETNING SENIOR 2012 Komiteens sammensetning og aktivitet. Komiteen har i 2012 fungert uten valgt leder. Styret har bestått av: Kasserer: Kjell Karstensen, Sekr.: Ragnhild Lindbeck, NSG: Thore Daae Olseng, ØSG: Tore Moen, Styrets repr.: Einar Evensen og flg. med spesifikke oppgaver: Terje Bakke, Lasse Delebekk og Svein Moen. I løpet av perioden er det blitt avholdt fire styremøter. I tillegg kommer samtaler via telefon og mail. Anslagsvis 20 saker har blitt behandlet. Størst oppmerksomhet har blitt viet arrangement, men lederproblematikken i komiteen har også vært drøftet, naturligvis. Arrangement. Komiteen har gjennomført tre store arrangement i løpet av året. To stevner i NSG regi med god deltakelse, samt Østfoldmesterskapet for seniorer. Nok en gang ble arrangementene prikkfritt gjennomført. En stor takk fra seniorkomiteen til de frivillige som stiller opp og hjelper oss, uten disse hadde det blitt tunge arrangement. Østfold seniorgolf (ØSG) har gjennomført 21 arrangement på Skjeberg i løpet av sesongen. 35 spillere fra Skjeberg har deltatt. I tillegg til disse har spillere utenfra spilt hele 257 ganger på banen vår, en økning med hele 70 runder. Ingen tvil om at vår bane er den mest benyttede i ØSG-sammenheng. Greenfeeinntekter utgjorde ca. kr ,-. Stor takk til general Tore Moen for utmerket innsats. Seniorene har også i år fungert i marshall-tjeneste i helgene. Resultater og representasjon. NM-senior ble arrangert på Bjåvann. Vi hadde kun to deltakere, Per Aarum (nr. 12) og Julia Jones (nr. 8). Komiteen er imponert over den fremgangen Julia har hatt i år. Lag-NM ble arrangert på tre forskjellige steder. 1. div. på Norsjø der vi deltok med: P.Aarum, T.Heier, P.S.Gjerstad og K. Aasberg. Dessverre lykkes ingen av våre og det hele endte med 14. plass og sannsynlig nedrykk til 2. div. 2.div. damer spilte i Sandefjord. Laget som besto av J.Jones, S.Høstbjør, A. Eriksen og R.Lindbeck kapret en 5. plass og forsvarte plassen i 2. div. med god margin. Vårt herrelag i 3. div. spilte på Moss & Evje. Laget besto av R.Sonerud, A.Watvedt, R.Eriksen og J.Langsholt. Etter en dårlig start spilte laget seg fram til en 3. plass. NSG s lagserie. Et herrelag og et damelag representerte Skjeberg. Ingen av lagene vant sin pulje og gikk videre til sluttspill. NSG s regionsmesterskap. Spilt på Skjeberg og med gode resultater. Per Aarum vant kl. 1 med Bjørn Hansson på 3.plass. Lasse Delebekk vant kl. 2 med Vidar Rønning på 3. plass. 12

14 Svein Moen vant kl. 4 med Astrid Eriksen på 3. plass. Svein Moen vant også pokalen som beste netto-spiller. Marianne Moen ble nr. 2 i kl. 6 med samme resultat som vinneren. Østfoldmesterskapet for seniorer. Dette mesterskapet ble arrangert på Skjeberg og nok en gang forsynte vi oss grovt av premiebordet. Lasse Delebekk vant kl. 1 foran Per S. Gjerstad, Cato Rasmussen og Tor Heier. På 2. plass i herrer kl. 2 finner vi Kai R. Pettersen. Kl. 3 ble vunnet av Kai R. Jacobsen mens Julia Jones vant dameklassen. Nesten full pott for Skjeberg. NSG-turneringer. Våre seniorer har deltatt i 25 turneringer i løpet av året og har oppnådd flg. resultater: 15 førsteplasser, 12 andreplasser og 12 tredjeplasser. Flest konkurranser har Lasse Delebekk. I NSG s Order of Merit (OoM) er Lasse rangert som nr. 3 i kl. 2 (altså den tredje beste spilleren i kl. 2 i landet). Per Aarum er rangert som nr. 14 i kl. 1 og Julia Jones som nr. 21 hos damene i den samme oversikten. Klubbmesterskap. Klubbmestere i 2012 ble: Senior: Bjørn Hansson, Eldre senior: Bjørn Widlund. Damer: Julia Jones. Representasjon: Lasse Delebekk og Tor Heier har spilt landskamper for Norge mot henholdsvis England og Danmark. Økonomi. Det er småpenger vi opererer med i seniorkomiteen og vi må dessverre be om midler fra hovedlaget. I år har vi spurt om, og fått tildelt kr ,- til våre aktiviteter som i hovedsak dreier seg om reiseutgifter, greenfee og overnatting for spillere som har blitt uttatt til å representere Skjeberg i NM-sammenheng. Fra neste år vil vår kasse bli overført til hovedlaget. Det skal ikke by på problemer håper vi. Tur. En stor gjeng av seniorene reiser hver vinter/vår til Spania for å spille golf og slikke sol. Så også i år, men det forhindret ikke at Svein Moen nok en gang dro i gang den tradisjonelle vårturen til Vest-Sverige. 30 seniorer dro til Marstrand og spilte på Lycke golfbane begge dager i helgen april. Tor Heier og Ragnhild Lindbeck vant hver sin klasse i en meget vellykket turnering. Takk til organisator Svein for vel gjennomført arrangement. Konklusjon. Seniorkomiteen beklager at de ikke klarte å fremskaffe en leder for seniorene. Ingen ville påta seg det ansvaret, men dette til tross mener vi at sesongen har blitt gjennomført på en forsvarlig måte. Alle turneringer/arrangement har gått uten problem av noe slag, og nok en gang, takk til våre frivillige. Sportslig har det ikke vært det store året, og spesielt vårt 1.lag i lag-nm hadde to svarte dager på Norsjø. Vi er sikre på at de gjorde sitt ytterste, men det er dager da ingenting stemmer. Verst var det helt sikkert for spillerne som nok hadde en trist retur til Sarpsborg. 13

15 Våre to andre lag i lag-nm klarte seg rimelig bra. Trist er det imidlertid at spillere prioriterer andre arrangement istedenfor å representere klubben i et lag-nm. Det er tross alt, også innen golf, noe som heter lagånd. Vi håper at dette ikke vil skje igjen ved neste uttak. Komiteen synes også det er trist at kun et lag for herrer deltok i NSG s lagserie. Hele 20 mannfolk var villige til å stille opp for klubben, men kun en mann var villig til å påta seg jobben som kaptein på laget. NSG krever en kaptein for hvert lag. Dette resulterte i at kun et lag ble påmeldt i 2. divisjon (laget ble av NSG flyttet til 1. div). Vi håper at dette retter seg til sesongen Østfold seniorgolf går så det suser. Vår primus motor, Tore Moen, ordner det meste på mandager, og som skrevet har vi absolutt den største deltakelsen i Østfold. Tore har bedt om avløsning fra 2013 og har fått dette innvilget. Vi vil få takke Tore for den utmerkede jobben han har gjort gjennom mange år og håper at vi kan bry ham enkelte ganger også i Vårt samarbeid med daglig leder, pro og øvrige ansatte er meget godt. All vår kommunikasjon mot styret i klubben har gått gjennom daglig leder og har fungert knirkefritt. Vi ser fram mot et forhåpentligvis godt år i Ny leder er på plass, og samtlige plasser i seniorstyret er besatt. Per dato vet vi at vi får et NSG-arrangement i Videre håper vi at ikke alt for mange melder overgang til annen klubb og at aktiviteten vil vokse i seniorgruppa. Takk for i år og lykke til i /Seniorkommiten 14

16 ÅRSBERETNING TURNERING 2012 Vi hadde lagt opp til 15 klubbturneringer i år, men har avlyst 5 på grunn av manglende påmelding. Noe vi synes er meget uheldig. Men av de turneringer vi har avholdt startet vi som vanlig siste helg i april med løvspretten. En turnering som er meget populær. Her hadde vi 56 deltagere fordelt på 14 lag. Denne ble vunnet av Cato Lauritsen, Svein Moen og 2 ganger Thunæs. Grete og Sveinung. Andre resultater og nevne: Klubbmestere 2012 Herrer: Damer: Junior Herrer: Junior Damer: Eldre Senior Herrer: Senior Damer: Senior Herrer: Magnus Ølmheim Synne Lauritzen Truls Lauritzen Synne Lauritzen Bjørn Widlund Julia Jones Bjørn Hansson B-mesterskapet Klasse A: Klasse B: Klasse C: Joan Santos Hans J. Hermansen Kai Otto Johannesen Vi har også avholdt Seniormesterskap for Østfold der Skjeberg også var godt representert på pallen. Klasse A ble vunnet av Lasse Delebekk, Klasse B der ble Kai Roger Pettersen nr 2, Klasse C ble vunnet av Kai Robert Jacobsen og i Dameklassen ble Julia Jones nr 2. Kjempeinnsats her. Det store for Skjeberg i år var bedrifts NM som ble avholdt over 2 dager med singelspill lørdag og lagspill søndag. Som vanlig ble dette arrangert på en utmerket måte og jeg vil takke alle de frivillige som nok en gang stiller opp og gjør dette mulig. Takk takk. Og på resultatlisten her var også medlemmer av Skjeberg godt representert blant de beste i landet. 15

17 Lars Aasberg ble nummer 2 i Klasse A, Bjørn Skjervengen vant Klasse B, Henning Nøklebye vant Klasse C og Bjørn Hansson med makker Harald Wibye vant lagkonkuransen på Søndag. Årets siste klubbturnering var som vanlig Flaggmatchen. Her var det kun 16 lag med i år, men vii som var med hadde en fin dag. Her var det flere kort på greenen etter 19 hull og nærmest hullet og vinnere ble Freddy Gjøs og Tom Larsen med Berit Svendsen og Geir Pettersen på 2 plass. 3 plass gikk til Daniel Holmberg og Tomas Onstad. Til slutt nevnes Hevingen Matchplay som har gått over flere runder i hele år. Vinner her ble Joan Santos Ellers kan nevnes at vi hadde en 9 hullsturnering for frivillige med mat etter runden. Her var 28 med. En stor takk til alle i turneringskomiteen og andre som har stilt opp og hjulpet til for og få avviklet turneringene. Også til Gabbi, Monica og Philip som har hatt jobben med scorekort og betaling på turneringsdagen. Dette har fungert utmerket. Henning Nøklebye Turneringskommiten 16

18 ÅRSBERETNING HUS 2012 Huskomiteen har bestått av følgende. Inger Lauritzen Lisbeth Rydstrøm Vivi Tegneby Gøran Langsholt Jorunn Stakston Øyvind Guttormsen Cato Lauritzen Trygve Hammerstad Komiteen har avholt 2 møter og befaringer på bygninger og utomhus arealer. Første møte ble avholdt i Mars 2012 hvor det ble utarbeidet en handlingsplan på bakgrunn av det vi registrert på befaringene. Følgende arbeider ble i hovedsak utført sesongen Beising av sittegrupper, utvendig beplanting, rengjøring av områdene rund klubbhus og range. Opp pussing av rom og skaper, som benyttet til oppbevaring av golfutstyr. Start bua ble flyttet igjen, da det ble besluttet å snu banen. Komiteen var også delaktig i flytting av kiosken, beising, oppbygging av terrasse, etablerte vei etc. Ellers ble det gjort betydelig vaktmester arbeide, spesielt av Jentene. For Huskomiteen Trygve Hammerstad. 17

Årsberetninger fra komiteene 2011

Årsberetninger fra komiteene 2011 Årsberetninger fra komiteene 2011 ÅRSBERETNING 2011 SKJEBERG GOLFKLUBBS DAMEGRUPPE Styret i damegruppa sesongen 2011 har bestått av Jorunn Stakston, leder, Liv Solveig Strand Johansen, sekretær, Vivi Tegneby,

Detaljer

ÅRSBERETNINGER 2013 BANE / HUS TURNERING SPORT DAME SENIOR ØSG NSG

ÅRSBERETNINGER 2013 BANE / HUS TURNERING SPORT DAME SENIOR ØSG NSG ÅRSBERETNINGER 2013 BANE / HUS TURNERING SPORT DAME SENIOR ØSG NSG ÅRSBERETNING BANE- OG HUS KOMITEEN 2013 Komiteens sammensetning 2013 Bane: Oddvar P. Kjøs - leder + plangruppa Finn Harald Ellingsen felles

Detaljer

SKJEBERG GOLFKLUBB. ÅRSBERETNING 2011 Del 1. Side 1 av 7

SKJEBERG GOLFKLUBB. ÅRSBERETNING 2011 Del 1. Side 1 av 7 SKJEBERG GOLFKLUBB ÅRSBERETNING 2011 Del 1 Side 1 av 7 INNKALLING TIL ÅRSMØTE (Ekstraordinært) Medlemmene i Skjeberg Golfklubb innkalles herved til årsmøte: Torsdag 1. desember kl. 18.00 på klubbhuset,

Detaljer

Årsberetning Klubben har gjennomført følgende arrangementer i løpet av 2016:

Årsberetning Klubben har gjennomført følgende arrangementer i løpet av 2016: Årsberetning 2016 Pr. dags dato har klubben 119 medlemmer, dvs. tilsvarende tall som ved årsskiftet 2015/2016. Av disse er 79 spillerettsmedlemmer, 32 distansemedlemmer, 4 juniorer og 4 barn. Banen ble

Detaljer

Årsmøte Hafjell Golfklubb 2012.

Årsmøte Hafjell Golfklubb 2012. Årsmøte Hafjell Golfklubb 2012. Sted: Nermo Hotell. Tidspunkt: Torsdag 25.april 2013 kl 1800. Til behandling foreligger: 1. Åpning av årsmøtet registrering av medlemmer. Valg av møteleder 2. Valg av minst

Detaljer

Kjære medlem. Vi i styret ønsker alle medlemmer en god golfsommer. Christian

Kjære medlem. Vi i styret ønsker alle medlemmer en god golfsommer. Christian Kjære medlem. Så står sommerferien for døren, normalt en veldig aktiv periode på Nøtterøy golfbane. Våren i år har gitt oss mulighet til å spille ofte, og i godt vær. Det hjelper på humøret og opplevelsen

Detaljer

ÅRSBERETNINGER* 2014* * Bane*/*Hus* Turnering* Sport* Dame* Senior* ØSG* NSG* *

ÅRSBERETNINGER* 2014* * Bane*/*Hus* Turnering* Sport* Dame* Senior* ØSG* NSG* * ÅRSBERETNINGER* 2014* * Bane*/*Hus* Turnering* Sport* Dame* Senior* ØSG* NSG* * * ÅRSBERETNING Bane- og hus komiteen 2014 Komiteens sammensetning 2014 Bane: Hus: Oddvar P. Kjøs - leder + plangruppa Finn

Detaljer

Ballerud Golfklubb Juniorarbeid 2010

Ballerud Golfklubb Juniorarbeid 2010 Ballerud Golfklubb Juniorarbeid 2010 Årsmøtet i 2009 gav juniorkomiteen fullmakt til å øke aktiviteten på juniorarbeidet i forhold til tidligere år. Dette innebar bla økte økonomiske rammer. I 2009 ble

Detaljer

SKJEBERG GOLFKLUBB ÅRSBERETNING & REVIDERT REGNSKAP. Del 2

SKJEBERG GOLFKLUBB ÅRSBERETNING & REVIDERT REGNSKAP. Del 2 SKJEBERG GOLFKLUBB ÅRSBERETNING & REVIDERT REGNSKAP 2009 Del 2 Side 1 av 19 INNKALLING TIL ÅRSMØTE Medlemmene i Skjeberg Golfklubb innkalles herved til årsmøte del 2: Torsdag 8. April kl. 19.00 på klubbhuset,

Detaljer

Damegruppa ved Ålesund Golfklubb sin tur til Atlungstad Golfbane og Hoel Gård august 2011

Damegruppa ved Ålesund Golfklubb sin tur til Atlungstad Golfbane og Hoel Gård august 2011 Damegruppa ved Ålesund Golfklubb sin tur til Atlungstad Golfbane og Hoel Gård 18. 21. august 2011 Årets dametur ble lagt til den flotte banen til Atlungstad Golfklubb like sør for Hamar, og med overnatting

Detaljer

Årsmøtet 2014. Haugesund Golfklubb

Årsmøtet 2014. Haugesund Golfklubb Årsmøtet 2014 Haugesund Golfklubb - ' 3. februar 2015 Kl. 19.00 På Klubbhuset SAKSLISTE Å RSMØTET 2014 1. Velkommen. Åpning og orientering ved klubbens leder. 2. Godkjenning av de stemmeberettigede. 3.

Detaljer

Referat fra møte i håndballgruppa 25.02.2015.

Referat fra møte i håndballgruppa 25.02.2015. Referat fra møte i håndballgruppa 25.02.2015. Trenere, lagledere og styret var innkalt til møte. Tilstede: Sissel Romundset, Helen Romundset, Randi Stormyr, Ina Ulfsnes, Rolf Terje Ulfsnes, Ingeborg Dyrnes,

Detaljer

Årsmøtet 2016. Haugesund Golfklubb

Årsmøtet 2016. Haugesund Golfklubb Årsmøtet 2016 Haugesund Golfklubb - ' 8. februar 2016 Kl. 19.00 På Klubbhuset SAKSLISTE Å RSMØTET 2016 1. Velkommen. Åpning og orientering ved klubbens leder. 2. Godkjenning av de stemmeberettigede. 3.

Detaljer

Slemmestad Idrettsforening Fotballgruppa. Årsberetning 2015

Slemmestad Idrettsforening Fotballgruppa. Årsberetning 2015 Slemmestad Idrettsforening Fotballgruppa Årsberetning 2015 1 Styret Styret i fotballgruppa har i 2015 bestått av: Leder: Økonomiansvarlig: Matrialforvalter og brøyteansvarlig: Fair Play- og dommer ansvarlig:

Detaljer

Årsberetning Sportslig utvalg fotball Årsberetning GØIF Fotball. Gjekstad og Østerøya Idrettsforening - Årsmøte 2017

Årsberetning Sportslig utvalg fotball Årsberetning GØIF Fotball. Gjekstad og Østerøya Idrettsforening - Årsmøte 2017 Årsberetning 2016 GØIF Fotball 1 STYRET Styret har bestått av følgende medlemmer: Årsberetning Sportslig utvalg fotball 2017 Sportslig leder Baneansvarlig og materialforvalter: Dommeransvarlig: Trenerkoordinator

Detaljer

Årsmøte i Ringerike Pistolklubb 2014. Onsdag 19.2.2014

Årsmøte i Ringerike Pistolklubb 2014. Onsdag 19.2.2014 Årsmøte i Ringerike Pistolklubb 2014 Onsdag 19.2.2014 Saksliste 1. GODKJENNING AV DE STEMMEBERETTIGEDE 2. GODKJENNING AV INNKALLING OG SAKSLISTE 3. KONSTITUERING - DIRIGENT - SEKRETÆR - 2 REPRESENTANTER

Detaljer

UK : Halgeir Ludvigsen 2008 2009 Tore Rokkones 2008 2009 Arne Edgar Larsen 2008 2009

UK : Halgeir Ludvigsen 2008 2009 Tore Rokkones 2008 2009 Arne Edgar Larsen 2008 2009 MUNKEN BK Årsmelding Munken BK 2008 STYRET Styret har hatt følgende sammensetning: Valgt På valg Leder: Frode Næss, ( 2 år) 2007 2009 Nestleder: Magnar Dyrnes, ( 2 år) 2008 2010 Kasserer: Anne Grete Berg,

Detaljer

Nyheter fra 2012. 2. serierunde divisjonsspill 28. desember 2011

Nyheter fra 2012. 2. serierunde divisjonsspill 28. desember 2011 Nyheter fra 2012 2. serierunde divisjonsspill 28. desember 2011 Sesongens andre runde i det individuelle divisjonsspillet for Møre og Romsdal ble arrangert av Molde BTK i Skytterhallen i Molde i romjulen.

Detaljer

SAKSLISTE. Til årsmøte tirsdag den 23. februar 2016. Sak 9. Vedtektsendring Tillegg til vedtektenes 2 kap. 2 og Nytt 5 kap. 2

SAKSLISTE. Til årsmøte tirsdag den 23. februar 2016. Sak 9. Vedtektsendring Tillegg til vedtektenes 2 kap. 2 og Nytt 5 kap. 2 Myre bridgeklubb SAKSLISTE Til årsmøte tirsdag den 23. februar 2016. Sak 1. Sak 2. Sak 3. Åpning. Godkjenning av innkalling. Godkjenning av saksliste. Sak 4. Konstituering A) Valg av møteleder B) Valg

Detaljer

Agenda. Gi oss gjerne tilbakemelding. Kan sendes på mail til ti-kring@online.no eller ta kontakt på mobil 95 98 13 61. Junior/Elitekomiteen

Agenda. Gi oss gjerne tilbakemelding. Kan sendes på mail til ti-kring@online.no eller ta kontakt på mobil 95 98 13 61. Junior/Elitekomiteen Agenda Komiteen 2012 Treningstider og avgifter for juniorene sesongen 2012 Juniorturneringer nytt fra NGF Juniorturneringer i vårt turneringsområde Barn og Golf Gi oss gjerne tilbakemelding Kan sendes

Detaljer

REFERAT FRA ÅRSMØTE 2015 I MYRE BK

REFERAT FRA ÅRSMØTE 2015 I MYRE BK Tilstede på årsmøtet; Johnny Åsen, Kjell Bråthen, Fritz Johnsen, Asbjørn Pettersen, Arne Nilsen, Fredrik Olsen, Erling Berg, Jarle Fredheim, Karl M Melkeraaen, Jarle Meløy, Jarle Hammer, Johnny Holen,

Detaljer

Instrukser for komitèer og grupper i Bergen Golfklubb

Instrukser for komitèer og grupper i Bergen Golfklubb Instrukser for komitèer og grupper i Bergen Golfklubb Sak 2 Årsmøtet 18/2-2015: Til godkjenning Innhold: Organisasjonsplan Side 2 Instruks Banekomitèen Side 3 Instruks Hus og Miljøkomitèen Side 4 Instruks

Detaljer

Årsberetning Vassøy idrettslag 2013 side 2 av 7

Årsberetning Vassøy idrettslag 2013 side 2 av 7 Årsberetning 2013 Årsberetning Vassøy idrettslag 2013 side 2 av 7 Styrets sammensetning 2013 Leder: Ole Jacob Johannessen Nestleder: Espen Lyse Styremedlemmer: Kjersti Trondsen, Stig Arve Alveskjær Varamedlemmer:

Detaljer

5. ÅRSMELDING FOR MYRE BRIDGEKLUBB 2013. STYRETS ARBEID.

5. ÅRSMELDING FOR MYRE BRIDGEKLUBB 2013. STYRETS ARBEID. Tilstede; Einar Olsen, Leif Kristoffersen, Arne Nilsen, Jarle Fredheim, Fritz Johnsen, Kjell Bråthen, Johnny Åsen, Johannes Pedersen, Arne Gabrielsen, Asbjørn Pettersen, Geir Steffensen, Alf Roger Jakobsen,

Detaljer

Slemmestad Idrettsforening Fotballgruppa. Årsberetning 2016

Slemmestad Idrettsforening Fotballgruppa. Årsberetning 2016 Slemmestad Idrettsforening Fotballgruppa Årsberetning 2016 1 Styret Det er gjennomført 8 styremøter i 2016. Styret i fotballgruppa har i 2016 bestått av: Leder: Sekretær/styremedlem: Økonomiansvarlig:

Detaljer

ELVERUM ISHOCKEY Årsmelding 2005

ELVERUM ISHOCKEY Årsmelding 2005 ELVERUM ISHOCKEY Årsmelding 2005 ÅRSMELDING FOR ELVERUM ISHOCKEY 2005 Side 2 av 5 A. STYRET I ELVERUM ISHOCKEY 2005 Leder: Nestleder: Kasserer: Sekretær: Styremedlem: Styremedlem: Stein Øvergård Nina Midthun

Detaljer

ELVERUM ISHOCKEY Årsmelding 2006

ELVERUM ISHOCKEY Årsmelding 2006 ELVERUM ISHOCKEY Årsmelding 2006 ÅRSMELDING FOR ELVERUM ISHOCKEY 2006 Side 2 av 5 STYRET I ELVERUM ISHOCKEY 2006 Leder: Iren Rønningen (fra medio februar 2007) Nestleder: Kasserer: Sekretær: Styremedlem:

Detaljer

VEL MØTT! Innkalling til ordinært årsmøte i Valdres Golfklubb 2015. Det innkalles herved til årsmøte i Valdres Golfklubb. Onsdag 18.2.

VEL MØTT! Innkalling til ordinært årsmøte i Valdres Golfklubb 2015. Det innkalles herved til årsmøte i Valdres Golfklubb. Onsdag 18.2. Innkalling til ordinært årsmøte i Valdres Golfklubb 2015 Det innkalles herved til årsmøte i Valdres Golfklubb Dato: Tid: Sted: Onsdag 18.2.2015 Kl 18:00 Quality Hotel & Resort Fagernes Saksliste: 1. Godkjenning

Detaljer

Årsberetning. GIL Fotball 2016

Årsberetning. GIL Fotball 2016 Årsberetning GIL Fotball 2016 Fotball styrets sammensetning Leder: Per Egil Moseng Nestleder: Ole Petter Bjerke Kasserer: Siri Ann Mørk Hansen Styremedlem: Marit Rogstad Aadnøy Kjell Sand (baneansvarlig)

Detaljer

Årsmøte i Stokke idrettslag Ski 23. februar 2015 kl 19.30

Årsmøte i Stokke idrettslag Ski 23. februar 2015 kl 19.30 Årsmøte i Stokke idrettslag Ski 23. februar 2015 kl 19.30 Dagsorden: Sak 1. Åpning/konstituering Sak 2. Godkjenne a) Representantens fullmakter b) Dagsorden c) Valg av dirigent d) Valg av referent e) Valg

Detaljer

La Torreta Senior Golfklubb. Årsberetning Styret har i 2015 bestått av: Medlemmer: Møtevirksomhet

La Torreta Senior Golfklubb. Årsberetning Styret har i 2015 bestått av: Medlemmer: Møtevirksomhet La Torreta Senior Golfklubb Årsberetning 2015 Styret har i 2015 bestått av: Leder Rolf Ystmark Koordinator Kjell Bjørken Sekretær/kasserer Per Gulaker Varamedlem Jarle Bartnes Varamedlem Svein Fiskvik

Detaljer

Hønefoss STYRETS ÅRSMELDING FOR 2012

Hønefoss STYRETS ÅRSMELDING FOR 2012 STYRETS ÅRSMELDING FOR 2012 Styret i HTK i 2012 har vært slik: Leder Knut Botten Heieren, 2012 Nestleder Kurt E. Brinch, 2012 Sekretær Ivaretas av leder. Kasserer Steffen Mørtvedt, 2012 Styremedlem Stein

Detaljer

REFERAT FRA ÅRSMØTE 2014 I MYRE BK 24.02.15

REFERAT FRA ÅRSMØTE 2014 I MYRE BK 24.02.15 Tilstede på årsmøtet; Johnny Åsen, Johannes Pedersen, Kjell Bråthen, Fritz Johnsen, Asbjørn Pettersen, Fredrik Olsen, Erling Berg, Jarle Fredheim, Hassan Karlsen, Karl M Melkeraaen, Jarle Meløy, Jarle

Detaljer

Nyhetsbrev Januar 2008

Nyhetsbrev Januar 2008 Nyhetsbrev Januar 2008 Godt nytt karateår! Treningstider uke 2 og 3 Viktige hendelser denne måned: 7. januar Første treningsdag 21. januar Oppstart nybegynnerkurs Mandager: Tirsdager: Torsdager: 19-20.30

Detaljer

ÅRSBERETNING TRYSIL GOLFKLUBB 2012.

ÅRSBERETNING TRYSIL GOLFKLUBB 2012. TRYSIL GOLFBANE HULL NR.3 ÅRSBERETNING TRYSIL GOLFKLUBB 2012. Styret har i 2012 bestått av følgende personer: Bjarne Sletten Styreleder Juul Arne Norum Nestleder Anne Marit Myhre Kasserer Øystein Kristiansen

Detaljer

Årsmøte i Haslum IL Håndball. 13. Februar 2014

Årsmøte i Haslum IL Håndball. 13. Februar 2014 Årsmøte i Haslum IL Håndball 13. Februar 2014 Stor idrettsglede i mange årsklasser 2 Dagsorden 1. Åpning 2. Konstituering Godkjenning av innkalling Godkjenning av dagsorden Valg av dirigent 3. Oppsummering

Detaljer

Årsberetning Fotballavdelingen årsmøte 2015 ÅRSBERETING 2014 FOTBALLAVDELING HEGRA IL

Årsberetning Fotballavdelingen årsmøte 2015 ÅRSBERETING 2014 FOTBALLAVDELING HEGRA IL ÅRSBERETING 2014 FOTBALLAVDELING HEGRA IL Fotballstyret har i 2014 bestått av følgende medlemmer: - Odd Roar Husbyn, leder - Vegard Lufall, nestleder - Helge Aune, kasserer - Eirin Kvaal, sekretær - Odd

Detaljer

ÅRSMØTE. 23. April 2015 kl. 19.00 på Sillongen Toten Hotell, Bøverbru. Dagsorden:

ÅRSMØTE. 23. April 2015 kl. 19.00 på Sillongen Toten Hotell, Bøverbru. Dagsorden: ÅRSMØTE 23. April 2015 kl. 19.00 på Sillongen Toten Hotell, Bøverbru. Dagsorden: 1. Godkjenne innkalling og saksliste 2. Valg av ordstyrer og referent 3. Årsmelding 4. Regnskap 5. Innkomne forslag 6. Fastsettelse

Detaljer

Informasjonsmøte Damegruppen 09.01.2014

Informasjonsmøte Damegruppen 09.01.2014 Informasjonsmøte Damegruppen 09.01.2014 Agenda Velkommen Damedag Aktiviteter/konkurranser/trening Lavterskeltilbud/fadderrunder Bane Informasjonsaktiviteter Damedag Damedag onsdag kl. 17.30, 9 hull front,

Detaljer

Ønsker velkommen til årets Generalforsamling

Ønsker velkommen til årets Generalforsamling Ønsker velkommen til årets Generalforsamling Stockfleths gate 26 Tirsdag 10. februar 2015 SBKs generalforsamling tirsdag 10.02.2015 I: Godkjennelse av innkalling og dagsorden II: III: IV: Åpning Valg av

Detaljer

SARPSBORG BOCCIA OG TEPPECURLINGKLUBB

SARPSBORG BOCCIA OG TEPPECURLINGKLUBB SARPSBORG BOCCIA OG TEPPECURLINGKLUBB ÅRSBERETNING 2015 STYRET, LAGLEDERE OG KOMITEER I 2015 HAR BESTÅTT AV: Leder Nestleder Kasserer Sekretær Styremedlem 1 Styremedlem 2 Fastmøtende styremedlem Varamann/kvinne

Detaljer

Protokoll Årsmøte Sarpsborg Havfiskeklubb 14. januar 2016

Protokoll Årsmøte Sarpsborg Havfiskeklubb 14. januar 2016 Protokoll Årsmøte Sarpsborg Havfiskeklubb 14. januar 2016 Dagsorden: 1. Konstituering 2. Beretning 3. Regnskap 4. Innkomne forslag 5. Valg 1. Konstituering Antall Stemmeberettigede : 18 medlemmer Valg

Detaljer

Årsrapport Byneset golf fra Turneringskomiteen

Årsrapport Byneset golf fra Turneringskomiteen Årsrapport Byneset golf fra Turneringskomiteen Turneringleder Einar Olsvik. 14.02.2012 1 Kortfattet sammendrag. Golf året 2011 har vært langt og innholdsrikt, på en bane som var i meget god stand. Turneringene

Detaljer

ÅRSMØTE HALDEN GOLFKLUBB. TORSDAG 12. MARS 2015 Kl 18.00. BEST WESTERN PLUS (Tidligere Grand Hotel)

ÅRSMØTE HALDEN GOLFKLUBB. TORSDAG 12. MARS 2015 Kl 18.00. BEST WESTERN PLUS (Tidligere Grand Hotel) ÅRSMØTE HALDEN GOLFKLUBB TORSDAG 12. MARS 2015 Kl 18.00 STED: BEST WESTERN PLUS (Tidligere Grand Hotel) Årsmøte i Halden golfklubb 12 mars kl.18:00-2015 Sted: Best Western Pluss.(Grand Hotell) Agenda:

Detaljer

Revisorer; Bjørnar Bul! og Ivar Rasmussen. Følgende komiteer har vært nedsatt;

Revisorer; Bjørnar Bul! og Ivar Rasmussen. Følgende komiteer har vært nedsatt; Årsberetning 2013 Styre har bestått av, Odd Magne Alexandersen, leder Kirsten Wirkola, nestleder Gerd Vollan, sekretær Gunnar Harila, styremedlem Alf Roger Storhaug, styremedlem Greta Suhr Thornmassen,

Detaljer

Styret kan se tilbake på enda et år og en golfsesong med variert vær, men totalt sett en flott sesong på våre baner.

Styret kan se tilbake på enda et år og en golfsesong med variert vær, men totalt sett en flott sesong på våre baner. Årsmelding for Ålesund Golfklubb 2016. Styret kan se tilbake på enda et år og en golfsesong med variert vær, men totalt sett en flott sesong på våre baner. Sesongen startet med relativt dårlig spillevær,

Detaljer

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE FOR ÅR 2013

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE FOR ÅR 2013 PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE FOR ÅR 2013 Klubbhuset Setnesmoen, mandag 09.desember 2013 kl.18.00 Åpning Klubbens leder Lars Ramstad åpnet møtet og ønsket de frammøtte hjertelig velkommen. Det var gledelig at

Detaljer

Juniorkomiteen i Drøbak Golfklubb

Juniorkomiteen i Drøbak Golfklubb Golfcamp 2014 Juniorkomiteen i Drøbak Golfklubb Juniorleder Jon Peder Ryste 934 78 995 jp.ryste@online.no Medlem Rikke Naglestad 464 10 121 rikke.naglestad@bi.no Erik Rinde Olsen 900 82 507 erik.rinde_olsen@no.abb.om

Detaljer

Årsberetning 2006. Trøgstad skytterlag

Årsberetning 2006. Trøgstad skytterlag Årsberetning 2006 Trøgstad skytterlag Styret Styret har i år bestått av Rune Raknerud (leder), Knut Bingen (styremedlem), Ole Johan Nyengen (sekretær), Hans Petter Nyengen (kasserer), Gunnar Wiig (ungdomsleder)

Detaljer

SKYTTERHUSET KL. 18:30

SKYTTERHUSET KL. 18:30 STIFTET 18. JUNI 1871 SKJEBERG SKYTTELAG ÅRSMØTE 24. OKTOBER 2014 SKYTTERHUSET KL. 18:30 DAGSORDEN 1. Godkjenning av innkalling 2. Godkjening av dagsorden 3. Valg av ordstyrer 4. Valg av årsmøtereferent

Detaljer

Årsrapport for 2007/2008-laget

Årsrapport for 2007/2008-laget Årsrapport for 2007/2008-laget Sesongen 2013-2014 Trenere: Annette Nilsen Paul og Tonje Roalkvam Titlestad Foreldregruppa: Visjon: Tune skal være den beste klubben å være i uansett alder og ambisjon 1.

Detaljer

SARPSBORG HANDICAPIDRETTSFORENING. ÅRSBERETNING 2010. Styret og oppmenn har i 2010 bestått av: Finn Egil Schrøder. Grethe Osvik Arild Gundersen

SARPSBORG HANDICAPIDRETTSFORENING. ÅRSBERETNING 2010. Styret og oppmenn har i 2010 bestått av: Finn Egil Schrøder. Grethe Osvik Arild Gundersen SARPSBORG HANDICAPIDRETTSFORENING. ÅRSBERETNING 2010. Styret og oppmenn har i 2010 bestått av: Leder Nestleder Kasserer Sekretær Styremedlemmer: Finn Egil Schrøder Rolf Larsen Erik Johannessen Jostein

Detaljer

1. Organisering. Øvrige tillitsvalgte. 2. Styremøter. Styret har denne sesongen bestått av: Birgitte Røisgård

1. Organisering. Øvrige tillitsvalgte. 2. Styremøter. Styret har denne sesongen bestått av: Birgitte Røisgård Årsberetning for Stokke IL, håndballgruppa 2009 1. Organisering. Styret har denne sesongen bestått av: Leder Nestleder Kasserer Sekretær Sportslig leder AMD. Leder Dommerkontakt Espen Hansen Ivan Johansen

Detaljer

Årsmøte Notodden Bridgeklubb 2013 ÅRSMØTE 2013 FOR NOTODDEN BRIDGEKLUBB ØTA-BYGGET FREDAG 14.02.2014. Side 1 av 11

Årsmøte Notodden Bridgeklubb 2013 ÅRSMØTE 2013 FOR NOTODDEN BRIDGEKLUBB ØTA-BYGGET FREDAG 14.02.2014. Side 1 av 11 ÅRSMØTE 2013 FOR NOTODDEN BRIDGEKLUBB ØTA-BYGGET FREDAG 14.02.2014 Side 1 av 11 Agenda 1 Godkjennelse av innkalling. 2 Valg av dirigent 3 Valg av sekretær 4 Valg av 2 protokollunderskrivere 5 Godkjennelse

Detaljer

Innkalling. Årsmøte. CSK fotball

Innkalling. Årsmøte. CSK fotball ÅRSMØTE for 2015 Innkalling Årsmøte CSK fotball 16.03.2016 1. Åpning 2. Godkjenning av innkalling 3. Godkjenning av stemmerett 4. Godkjenning av saksliste 5. Valg av møtedirigent 6. Valg av sekretær 7.

Detaljer

STYRETS ÅRSBERETNING 2013

STYRETS ÅRSBERETNING 2013 STYRETS ÅRSBERETNING 2013 ORGANISASJON. Styret har i 2013 bestått av følgende personer: Leder/ sekretær: Helene Abusdal Nestleder: Erik Lia Kasserer : Knut Abusdal Styremedlem: Ronny Reinertsen Styremedlem:

Detaljer

Årsberetning 2015. Fotballklubben Eika Krapfoss

Årsberetning 2015. Fotballklubben Eika Krapfoss Årsberetning 2015 Fotballklubben Eika Krapfoss Årsmøte i Fotballklubben Eika Krapfoss 2016 Klubbens medlemmer inviteres herved til årsmøte 2.mars kl. 19:00 på klubbhuset til Fotballklubben Eika Krapfoss.

Detaljer

ÅRSBERETNING FOR STOKKE HÅNDBALL 2012

ÅRSBERETNING FOR STOKKE HÅNDBALL 2012 ÅRSBERETNING FOR STOKKE HÅNDBALL 2012 HÅNDBALLSTYRET: Verv Leder Nestleder Kasserer Sekretær Sportslig leder Markedsleder Anleggsleder Dommerkontakt AMD/ Webansvarlig/ Navn Svein Fure Larsen Tone Rogne

Detaljer

ÅRSMELDING -16. Innledning

ÅRSMELDING -16. Innledning ÅRSMELDING -16 Innledning Mye bra i året 2016, men også mye som bør bli bedre. Økt tilbud til de eldste ungdommene fra i høst, når Løkkebandylaget i stedet startet å spille i 3. divisjon Herrer. Vi startet

Detaljer

ÅRSMØTE BRYNE TENNISKLUBB ONSDAG 18 FEBRUAR 2015 KL 20.00

ÅRSMØTE BRYNE TENNISKLUBB ONSDAG 18 FEBRUAR 2015 KL 20.00 Postboks 357 4349 BRYNE BANKGIRO : 3325.05.03259 STIFTET 1976 ÅRSMØTE I BRYNE TENNISKLUBB 2014 ONSDAG 18 FEBRUAR 2015 KL 20.00 Side 1 av 7 Årsmøte i Bryne Tennisklubb 2014 Klubbhuset onsdag 18 februar

Detaljer

Velkommen til 2008-sesongen for juniorene i Kristiansand GK

Velkommen til 2008-sesongen for juniorene i Kristiansand GK Velkommen til 2008-sesongen for juniorene i Kristiansand GK Endelig! Gresset er grønt og vi er i gang. Vi i juniorutvalget er veldig glade for at klubben har mange juniorer som syns det er gøy å spille

Detaljer

Kommende søndag 9. januar må du ta turen til TRÆFFHUSET og oppleve en spennende og prestisjetung lagkamp i bordtennis.

Kommende søndag 9. januar må du ta turen til TRÆFFHUSET og oppleve en spennende og prestisjetung lagkamp i bordtennis. Nyheter fra 2011 Årets store og spennende lokaloppgjør i bordtennis ALLE BORDTENNISVENNER! Kommende søndag 9. januar må du ta turen til TRÆFFHUSET og oppleve en spennende og prestisjetung lagkamp i bordtennis.

Detaljer

Årsberetning 2013. Trøgstad skytterlag

Årsberetning 2013. Trøgstad skytterlag Årsberetning 2013 Trøgstad skytterlag Styret Styret har i år bestått av Rune Raknerud (leder), Roger Sletmo (styremedlem), Ole Johan Nyengen (sekretær), Hans Petter Nyengen (kasserer), Per Arne Nyengen

Detaljer

Årsmelding. -Organisasjon -Idrett -Utdanning -Regnskap -Diverse -Resultater. Tennisregion Østland Vest

Årsmelding. -Organisasjon -Idrett -Utdanning -Regnskap -Diverse -Resultater. Tennisregion Østland Vest Årsmelding 2013 -Organisasjon -Idrett -Utdanning -Regnskap -Diverse -Resultater Tennisregion Østland Vest Årsmelding 2013 Side 2 Forord Etter Regionstinget i mars 2013 har arbeidet i tennisregionen hatt

Detaljer

Årsberetning 2005. Olsvik Skolekorps Postboks 538 OLSVIK, 5884 BERGEN KORPS-MEDLEMMER. 5 Juniorer 9 Aspiranter AKTIVITETER 2005

Årsberetning 2005. Olsvik Skolekorps Postboks 538 OLSVIK, 5884 BERGEN KORPS-MEDLEMMER. 5 Juniorer 9 Aspiranter AKTIVITETER 2005 Olsvik Skolekorps Postboks 538 OLSVIK, 5884 BERGEN Årsberetning 2005 KORPS-MEDLEMMER Korpset har pr. 31.12.2005 13 Musikanter 5 Juniorer 9 Aspiranter AKTIVITETER 2005 5. januar: Oppstart etter ferien.

Detaljer

Årsberetning for Brevik MC 2006 Innhold:

Årsberetning for Brevik MC 2006 Innhold: Årsberetning for Brevik MC 2006 Innhold: 1. Styret og komiteer 2. Medlemmer 3. Bryllup og jubilanter 4. Styre- og medlemsmøter 5. MC messa 6. Førerutviklingskurs 7. Street run 8. Hydrotier`n 9. Onsdags-

Detaljer

Velkommen til Titleist Tour 2. til 4. Juli 2012

Velkommen til Titleist Tour 2. til 4. Juli 2012 Velkommen til Titleist Tour 2. til 4. Juli 2012 Titleist Tour er den øverste turneringsserien for juniorer i Norge. Titleist Tour skaper en god arena for utvikling og forbereder spillerne på internasjonal

Detaljer

ÅRSMELDING FOFTBALLGRUPPA 2011

ÅRSMELDING FOFTBALLGRUPPA 2011 ÅRSMELDING FOFTBALLGRUPPA 2011 STYRET Styret har bestått av: * Johnny Hansen Leder og økonomi * Lars Magnus Vongraven Nestleder * Ann Bente Drøyvollsmo Styremedlem/materialforvalter * Bente Botnan Styremedlem/økonomi

Detaljer

ÅRSMELDING Innledning. Organisering. Styre

ÅRSMELDING Innledning. Organisering. Styre ÅRSMELDING 2015 Innledning Året 2015 har vært et bra år, med komplett styre og godt aktivitetsnivå. Vi har kjøpt nye spillertrøyer, som har blitt veldig godt mottatt. Videre så har vi nå kontroll på vandelsattester

Detaljer

VELDRE FRIIDRETT STYRET INVITERER ALLE MEDLEMMER TIL ÅRSMØTE 2010 STORE KLUBBHUSET SVEUM 14.02.2011 KL.19.30

VELDRE FRIIDRETT STYRET INVITERER ALLE MEDLEMMER TIL ÅRSMØTE 2010 STORE KLUBBHUSET SVEUM 14.02.2011 KL.19.30 VELDRE FRIIDRETT STYRET INVITERER ALLE MEDLEMMER TIL ÅRSMØTE 2010 STORE KLUBBHUSET SVEUM 14.02.2011 KL.19.30 DAGSORDEN ÅRSMØTET 2010 VELDRE FRIIDRETT 1. VELKOMMEN 2. GODKJENNING AV INNKALLING 3. GODKJENNING

Detaljer

Bergen Golfklubb Ervikveien 120, 5106 Øvre Ervik 55 19 91 80, info@bgk.no www.bgk.no

Bergen Golfklubb Ervikveien 120, 5106 Øvre Ervik 55 19 91 80, info@bgk.no www.bgk.no Bergen Golfklubb Ervikveien 0, 506 Øvre Ervik 55 9 9 80, info@bgk.no www.bgk.no Byens grønne lunge Stiftet 937 Bergen Golfklubb Bergen Golfklubb (BGK) er på utkikk etter nye samarbeidspartnere. Du har

Detaljer

Årsmelding HSV Fotball 2015

Årsmelding HSV Fotball 2015 Årsmelding HSV Fotball 2015 Styrets årsberetning 2015 Styrets sammensetning: Leder Nestleder Styremedlem Styremedlem Styremedlem Varamedlem Gunnar Koren Monica Fleisje Morten Westby Christin Westby Tor-Arne

Detaljer

Årsmelding 2009 Søgne Fotballklubb

Årsmelding 2009 Søgne Fotballklubb Årsmelding 2009 Søgne Fotballklubb Styrets sammensetning : Leder : Edvard Repstad : Rita Myrnes : Helge Vollen : Terje Pettersen : Janne Veel : Glenn Nesheim Sekretær / daglig leder (ikke stemmeberettiget)

Detaljer

Årsberetning 2015. Porsgrunn Sjakklubb. Organisasjonsnummer 986 226 826

Årsberetning 2015. Porsgrunn Sjakklubb. Organisasjonsnummer 986 226 826 Årsberetning 2015 Porsgrunn Sjakklubb Organisasjonsnummer 986 226 826 I løpet av 2015 har Porsgrunn Sjakklubb hatt en veldig god økning i medlemstallet og ved utgangen av året var det 42 registrerte medlemmer

Detaljer

Årsberetning. GIL Fotball 2015

Årsberetning. GIL Fotball 2015 Årsberetning GIL Fotball 2015 Fotball styrets sammensetning Leder: Per Egil Moseng Nestleder: Ole Petter Bjerke Kasserer: Marit Skolseg Styremedlem: Solveig Nyland (kioskansvarlig) Kjell Sand (baneansvarlig)

Detaljer

ÅRSBERETNING FOR STOKKE IL SKIGRUPPE 2013

ÅRSBERETNING FOR STOKKE IL SKIGRUPPE 2013 ÅRSBERETNING FOR STOKKE IL SKIGRUPPE 2013 www.stokkeil.no epost:ski@stokkeil.no Styret. Roller Leder Nestleder Kasserer Styremedlem Sportslig leder Styremedlem - Skileik Varamedlem Varamedlem - Uteanlegget

Detaljer

Dato: Onsdag 15.09.04 Tid: 19.00 2130 Sted: Klubbhuset Til stede: Klaus, Nina, Hilda, Gunn Magny, Solveig, Anne-Marie Forfall: Jacob

Dato: Onsdag 15.09.04 Tid: 19.00 2130 Sted: Klubbhuset Til stede: Klaus, Nina, Hilda, Gunn Magny, Solveig, Anne-Marie Forfall: Jacob Innkalling til styremøte i Kurland Fotballklubb Dato: Onsdag 15.09.04 Tid: 19.00 2130 Sted: Klubbhuset Til stede:,, Hilda, Gunn Magny, Solveig, Anne-Marie Forfall: 47/04 19.00 Innkalling og saksliste Godkjent

Detaljer

Revisor har vært Jill Sørå og Geir Vestrheim. Valgkomiteen har bestått av Roar Jystad, Lasse Myrdal og Kurt Johansen.

Revisor har vært Jill Sørå og Geir Vestrheim. Valgkomiteen har bestått av Roar Jystad, Lasse Myrdal og Kurt Johansen. ÅRSMELDING 2008 Lillestrøm & Omegns Bueskyttere er gjennom Akershus Idrettskrets medlem av Norges Bueskytterforbund og Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité. Styrets sammensetning Styret

Detaljer

HAMAR VOLLEYBALLKLUBB ÅRSBERETNING 2011

HAMAR VOLLEYBALLKLUBB ÅRSBERETNING 2011 HAMAR VOLLEYBALLKLUBB ÅRSBERETNING 2011 1. MEDLEMMER Vi har hatt ca 40 aktive medlemmer i 2011. Dette er noen færre enn i 2010. Vårt fokus har i 2011 vært på å gi de medlemmene vi har i klubben et best

Detaljer

Årsberetning Vassøy idrettslag 2014 side 2 av 6

Årsberetning Vassøy idrettslag 2014 side 2 av 6 Årsberetning 2014 Årsberetning Vassøy idrettslag 2014 side 2 av 6 Styrets sammensetning 2014 Leder: Ole Jacob Johannessen Nestleder: Johnny Alveskjær Styremedlemmer: Kjersti Trondsen, Stig Arve Alveskjær

Detaljer

LARVIK OG STAVERN TENNIS ÅRSBERETNING 2013

LARVIK OG STAVERN TENNIS ÅRSBERETNING 2013 LARVIK OG STAVERN TENNIS ÅRSBERETNING 2013 Innhold 1. STYRET/ ORGANISASJON... 2 2. ØVRIGE VERV/ ANSVARSOMRÅDER... 2 3. TILSTANDSRAPPORT... 3 4. MØTER OG UTVALGSAKTIVITET... 3 5. KLUBBDRIFT OG ADMINISTRASJON...

Detaljer

Årsmelding 2014 Ringerike Taekwondo klubb

Årsmelding 2014 Ringerike Taekwondo klubb Årsmelding 2014 Ringerike Taekwondo klubb Årsmelding Ringerike TKD 2014. Side 1 av 7 Innhold Styret har denne perioden bestått av... 3 Styrets oppsummering av året.... 3 Instruktørene har vært... 3 Økonomi...

Detaljer

ÅRSBERETNING FOR KALANDSEID IL HÅNDBALLGRUPPEN MELDINGSÅR 2013

ÅRSBERETNING FOR KALANDSEID IL HÅNDBALLGRUPPEN MELDINGSÅR 2013 ÅRSBERETNING FOR KALANDSEID IL HÅNDBALLGRUPPEN MELDINGSÅR 2013 ÅRSMØTE KALANDSEIDET IL Håndballgruppen FOR MELDINGSÅRET 2013 SAKSLISTE 1. Åpning Valg av dirigent og referent 2 Årsmeldinger 3. Regnskap

Detaljer

STATUTTER FOR SENIORTURNERINGER

STATUTTER FOR SENIORTURNERINGER STATUTTER FOR SENIORTURNERINGER SENIORPOKALEN og UPPER NINE - KRUSET KAVALER CUP UPPER TEN VINTERPUTTEN SENIORPOKALEN og UPPER NINE - KRUSET Turnering for herrer over 55 år (Eller som fyller 55 år i løpet

Detaljer

Innkalling til Å R S M Ø T E

Innkalling til Å R S M Ø T E SAKSLISTE: Åpning Innkalling til Å R S M Ø T E i Molde Svømme- og Livredningsklubb ONSDAG 08. februar 2006 kl. 19.00 i kantinen på Idrettens hus a) Godkjenning av møtedeltakere og stemmeberettigede b)

Detaljer

Årsmelding. Bjerke il fotball. Årsmelding Bjerke il Fotball 2015 Side 1

Årsmelding. Bjerke il fotball. Årsmelding Bjerke il Fotball 2015 Side 1 Årsmelding Bjerke il fotball 2015 Årsmelding Bjerke il Fotball 2015 Side 1 Innholdsfortegnelse Årsmøtets oppgaver... 3 Styrets beretning... 4 Representasjoner... 5 Styrets oppsummering... 6 Organisasjonsapparat

Detaljer

SPORTSLIG TILBUD SOON GOLFKLUBB JUNIOR 2012

SPORTSLIG TILBUD SOON GOLFKLUBB JUNIOR 2012 SPORTSLIG TILBUD SOON GOLFKLUBB JUNIOR 2012 Soon Golfklubbs har etter de retningslinjer som er beskrevet i Sportslig plan Soon Golfklubbs juniorvirksomhet utarbeidet det sportslige tilbudet for 2012. Tilbudet

Detaljer

Sørlandets Trialklubb

Sørlandets Trialklubb 1. Organisasjon Sørlandets Trialklubb Årsberetning 2014 1.1 Årsmøte Årsmøte ble avholdt 16. januar 2014 i kantina på rådhuset i Songdalen. 1.2 Styret Styret har i 2014 bestått av: Leder: Jon Kevin Nilsen

Detaljer

ÅRSMELDING FRA HÅNDBALLSTYRET SESONGEN 2015/2016

ÅRSMELDING FRA HÅNDBALLSTYRET SESONGEN 2015/2016 ÅRSMELDING FRA HÅNDBALLSTYRET SESONGEN 2015/2016 Håndballen i Hegra har også i år hatt en veldig god sesong, med mange aktive spillere, trenere, lagledere og ikke minst publikum. Det har vært mange fine

Detaljer

Ålen IL - Fotballgruppa. Årsmelding fotballgruppa 2012

Ålen IL - Fotballgruppa. Årsmelding fotballgruppa 2012 Ålen IL - Fotballgruppa Årsmelding fotballgruppa 2012 Innhold Styret har bestått av... 1 Møter... 1 Styrets Arbeid... 2 Investeringer... 2 Handlingsplanen... 2 Sportslig... 2 Ledere/trener og oppmenn...

Detaljer

JENTER FRA BERGEN PÅ TUR TIL HAUGESUND

JENTER FRA BERGEN PÅ TUR TIL HAUGESUND JENTER FRA BERGEN PÅ TUR TIL HAUGESUND I en av våre mest kjente bergens sanger er de kjent for å blinke til gutta og snu seg vekk når de blinker tilbake fordi alle er frekke Dette stemmer ikke helt med

Detaljer

ÅRSBERETNING FOR STOKKE IL SKIGRUPPE

ÅRSBERETNING FOR STOKKE IL SKIGRUPPE ÅRSBERETNING FOR STOKKE IL SKIGRUPPE 2012 Styret Rolle Leder Nestleder Kasserer Styremedlem Styremedlem Styremedlem Varamedlem Navn Edvard Gundersen Christian Anholt Jarle Skaug Grete Hangerhagen (Beate

Detaljer

Årsberetning Fotballklubben Eika Krapfoss

Årsberetning Fotballklubben Eika Krapfoss Årsberetning 2014 Fotballklubben Eika Krapfoss Årsmøte i Fotballklubben Eika Krapfoss 2015 Klubbens medlemmer inviteres herved til årsmøte 15. april kl. 20:00 på klubbhuset til Fotballklubben Eika Krapfoss.

Detaljer

ÅRSMØTE 2006 Onsdag 23. mai 2007 kl. 19:00 Fiskeriforskning Universitetet i Tromsø

ÅRSMØTE 2006 Onsdag 23. mai 2007 kl. 19:00 Fiskeriforskning Universitetet i Tromsø ÅRSMØTE 2006 Onsdag 23. mai 2007 kl. 19:00 Fiskeriforskning Universitetet i Tromsø Saksliste: 1. Godkjenning av møteinnkalling og saksliste 2. Valg av møteleder, sekretær og to personer til å signere protokollen

Detaljer

SPILLER INFO. Drammen GK OG Norges Golfforbund LAG NM JUNIOR 2015. Turneringskomite: HD:Bernt Kristoffersen

SPILLER INFO. Drammen GK OG Norges Golfforbund LAG NM JUNIOR 2015. Turneringskomite: HD:Bernt Kristoffersen SPILLER INFO Drammen GK OG Norges Golfforbund ØNSKER VELKOMMEN TIL LAG NM JUNIOR 2015 Turneringskomite: TD: Kay R. Harlem, TL: Hans Petter Nilsen HD:Bernt Kristoffersen tlf: 905 65 737, epost: k.harlem@getmail.no

Detaljer

Årberetning. Ranheim Basket

Årberetning. Ranheim Basket Årberetning Ranheim Basket 2014 Styrets sammensetning Leder: Kay Hansen Zahl Nestleder: Magnus Stålhane Styremedlemmer: Carlos Hernandez Hege Fauskanger Lie Varamedlem: Kjell Roar Aune Valgkomité: Ikke

Detaljer

Årsmøte Foreningen arbeidshesten

Årsmøte Foreningen arbeidshesten Årsmøte Foreningen arbeidshesten Lørdag 9. november 2013 Kl 14:30 Mjonøy Telemark Saksliste 1 Valg av møteleder 2 Valg av referent 3 Valg av 2 medlemmer til å underskrive protokollen 4 Årsberetning (vedlegg

Detaljer

I jula spiller de nordisk mesterskap Tekst: Lage Sofienlund Konnerud Håndball sitt J14-lag har gjort sine saker svært bra i 2013/2014-sesongen. Nå er de godt i gang med ny sesong. Etter råsterke resultater

Detaljer

Velkommen til årsmøte Motocross 2016

Velkommen til årsmøte Motocross 2016 Velkommen til årsmøte Motocross 2016 Saksliste: 1. Godkjenne de stemmeberettigete. 2. Godkjenne innkallingen, saklisten og forretningsorden. 3. Velge dirigent, referent, samt to medlemmer til å underskrive

Detaljer

PROGRAM FOR LAG NM / SERIESYSTEMET

PROGRAM FOR LAG NM / SERIESYSTEMET PROGRAM FOR LAG NM / SERIESYSTEMET Drammen GK OG Norges Golfforbund ØNSKER VELKOMMEN TIL LAG NM JUNIOR 2014 Turneringskomite: TD: Kay R. Harlem HD: Arve Josephson TL: Hans Petter Nilsen tlf: 905 65 737,

Detaljer