Totalentreprenør innen næringsbygg.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Totalentreprenør innen næringsbygg. www.frontagruppen.no"

Transkript

1 Totalentreprenør innen næringsbygg

2 Bygg Din totalleverandør av kombinasjonsbygg til alle formål. er en erfaren total- og delentreprenør for alle typer nærings- og industribygg og offentlige bygg. Selskapet forventer i 2015 en omsetning på 200 millioner kroner. AS ble etablert i 2002 og har hovedkontor i Frontabygget på Heiane på Stord. I dag er landsdekkende og har regionskontor i Bergen og Lillestrøm. Vi har gjennom årene opparbeidet oss en solid portefølje av vellykkede prosjekter. Disse spenner helt fra vedlikeholdsprosjekter til oppføring av nye, store og komplette bygg for et mangfold av ulike kunder. Nybyggene våre huser blant annet virksomheter innen handels- og servicenæringen, maritim industri, petromaritim industri og bank og eiendomsmegling. Vi har også bygget barnehager og idrettsanlegg. Vi realiserer store og små næringsprosjekter, og tar på oss både total- og delentrepriser for alle typer næringsog industribygg i stål. Ett av våre fortrinn er at vi kan tilby pakkeløsninger som inkluderer tomteareal i attraktive næringsområder. satser stort på konseptet FrontaHallen, der vi tilbyr kombinasjonsbygg i stål til alle formål - med kort byggetid og konkurransedyktig pris. I har vi kompetanse på alle faser i et byggeprosjekt, helt fra konseptstadiet til ferdigstilling. Vi møter alle kunder med fleksibilitet, gjennomføringsevne, kort responstid og god samarbeidsevne. Våre erfarne medarbeidere kan være behjelpelige i alle faser i et byggeprosjekt fra ide til ferdigstillelse. Vi har kompetanse på alt fra byggesak til prosjektering og utførelse. har sentralgodkjenning i øverste tiltaksklasse. Vi sørger for at ditt prosjekt blir utført med riktig kompetanse og god prosjektstyring. Fronta har hovedkvarter på Heiane, Stord, og avdelingskontorer i Bergen og Lillestrøm. 2

3 Frontagruppen Frontagruppen er Sunnhordlands største totalleverandør innen eiendomsutvikling og infrastruktur. Vi står for utvikling og salg av eiendom og bygningsmasse overfor nærings- og privatmarkedet. Vi har lang erfaring innen arealplanlegging, omreguleringer, utbygging, rehabilitering og tilbyr et bredt spekter av tjenester gjennom våre forretningsdivisjoner innen bygg, bolig og ventilasjon. Veiviseren Fronta arbeider for fremtidig utvikling. Vi skal være som en varde, et byggverk som viser vei og står i mot vær og vind. Vi skal alltid være en trygg og sikker samarbeidspartner overfor våre kunder og leverandører. Med Fronta er du på trygg og riktig vei. Foto: Per Egil Larsen 3

4 HMS i hovedfokus Vår aktivitet skal forårsake minst mulig negativ påvirkning på det ytre miljø. Helse, Miljø og Sikkerhet skal alltid stå i fokus i Frontagruppen. HMS-arbeidet drives i samsvar med Frontagruppens visjon, verdier og forretningsetikk, lover, forskrifter og myndighetskrav. Våre produkter og tjenester skal sikre det samme for våre kunder. Dette kan skje ved at helse-, miljø- og sikkerhet planlegges og prioriteres på lik linje og skal resultere i god produksjonsflyt, service og økonomi. HMS-arbeidet har til hensikt å skape sikre og sunne arbeidsplasser, verne om ytre miljø og beskytte eiendom. Godkjent lærlingbedrift er en godkjent lærlingebedrift. Vi samarbeider med Opplæringskontoret for tømrerfag som er en del av Byggmesterforbundet i Sunnhordland. Gjennom lærlingeordningen bygger vi kompetanse og arbeidskraft. Det er en langsiktig tankegang som gir unge mennesker mulighet til å komme ut i arbeidslivet, og som gjør at vi også i framtiden har lokale håndverkere. Vi opplever at lærlinger er kunnskapsrike og faglig oppdaterte. Således bidrar de positivt til bedriften, fordi de tidlig sys inn i vår måte å jobbe på blir lærlinger spisskompetente fagfolk som passer perfekt inn i vår stab og våre prosjekter. 4

5 Fra ide til ferdig prosjekt leverer alt fra bygningsarbeid utfra fastlagt spesifikasjon til hele totalentrepriser der vi er aktivt med under planlegging, tegning og konstruksjon av næringsbygg. Vi vektlegger å få et godt bilde av de bruksformål og behov kunden har forut for sitt byggprosjekt. Dermed vil vi ofte kunne tilføre nyttige innspill når vi leverer skisse til løsning. Flere av våre oppdragsgivere har fått optimalisert sine prosjekt i selve skissefasen av oppdraget. ivaretar den videre detaljprosjektering og alle faser av selve byggeprosessen effektivt og trygt, etter avtalte fremdriftsplaner. I tillegg til totalentrepriser utfører vi også en rekke oppgaver innen rehabilitering og oppgradering av næringsbygg. Vår tverrfaglige erfaring og ubyråkratiske organisering gjør til en rask, konstruktiv og trygg totalentreprenør du kan stole på under hele byggeprosessen, - fra ide til ferdig prosjekt. Wärtsilä-testbygget på Heiane Vest 5

6 Kort vei fra ord til handling - lite byråkrati og alle øvrige selskaper i Frontagruppen består av fagfolk som jobber integrert og effektivt sammen. Dette er en bevisst valgt forretnings-filosofi som har vist seg som et konkurransefortrinn, da tidsbruk og gjennomføringseffektivitet er det mest kostnadsdrivende for bygningsbransjen. Når vi er involvert er vi en pro-aktiv samarbeidspartner som ansvarsfullt vektlegger gjennomføring på både tid og kvalitet. Vi anser hver jobb, stor eller liten, som en viktig referanse og som en tillitserklæring. Derfor er vi frampå og overvåkne, og vet at et godt resultat ligger i detaljene. På denne måten har vi fått til en gjennomføringseffektivitet som vi alle er opptatt av og vet betydningen av for våre kunder, og som vi litt stolt kan si har blitt det utslagsgivende for de mange oppdragsgivere som velger oss. 6

7 FrontaHallenTM Værbestandig Arealutnytting Prisgunstig Kort byggetid Kombinasjonsbygg i stål med stor fleksibilitet FrontaHallen er et bygningskonsept med høy grad av fleksibel tilpasning for næringsliv og industri. Bygningskonseptet gir kvalitet, rasjonell konstruksjonsprosess og reduserte kostnader. har i mange år levert brukervennlige og fleksible stålhaller til næringsliv og industri. Vi ivaretar ulike ønsker og behov og kan ut fra dette i stor grad skreddersy våre haller for enhver oppdragsgivers virksomhet. Lagerhall under prosjektering for kunde ved Skipavika Næringspark i Gulen kommune. Mer plass og arkitektonisk tilpassing FrontaHallen kan leveres med galvaniserte bæreelementer i stål, og bygges med en slank og fleksibel konstruksjon, som gir bedre arealutnyttelse. Våre haller bygges av prefabrikerte veggelementer i lettmetall, spesialbehandlet for robuste værforhold, og med stor fleksibilitet når det gjelder montering og utforming. Dermed kan hallene arkitektonisk tilpasses terreng og omkringliggende bygninger. Reduksjon av byggetid og kostnader Våre stålbygg kan leveres i et stort utvalg utførelser, fra små uisolerte lagerhaller, til sammensatte produksjons- og logistikkbygninger. Stålet kan leveres brannklassifisert. sørger for en trygg og sikker prosess fra planlegging til oppføring av ferdig bygg, som totalt sett reduserer betydelig tid og kostnader for våre oppdragsgivere. Kontakt oss for en vurdering av dine planer - det kan lønne seg! 7

8 Wärtsilä-administrasjonsbygg Nybygg Tomteareal m 2 Bygningsareal m 2 Antall etasjer 6 Byggehøyde 30 meter Byggestart Juni 2012 Ferdigstilt Mars 2014 Heiane - Stord 8

9 Nordea Bergen Ombygging Bygningsareal ca m2 Antall etasjer 13 Byggestart Januar 2011 Ferdigstilt Juni 2013 Bergen sentrum 9

10 Montér Nybygg Tomteareal m² Bygningsareal m² Antall etasjer 1 Byggehøyde 10 meter Byggestart Juni 2011 Ferdigstilt Mars 2012 Bedrifter i bygget Montér Heiane - Stord 10

11 Olderdalen Seksjonsbygg Nybygg Tomteareal m 2 Bygningsareal m 2 Antall etasjer 2 Byggehøyde 10 meter Byggestart April 2012 Ferdigstilt November 2012 Heiane - Stord 11

12 Heiane Truckstop Nybygg Tomteareal m 2 Bygningsareal m 2 Antall etasjer 1 Byggehøyde 6 meter Byggestart September 2012 Ferdigstilt Juni 2013 Heiane - Stord 12

13 Advantec Nybygg Tomteareal Bygningsareal m2 Hall ca m² / Kontor ca m² Antall etasjer 3 Byggehøyde Kontor 12 m / Hall 16,7m Byggestart November 2011 Ferdigstilt Juni 2012 Delte entrepriser Stålbygg og innredningsarbeid Eldøyane - Stord 13

14 Sæ Barnehage Nybygg Tomteareal Bygningsareal m m2 Antall etasjer 1 Byggehøyde 5,86 meter Byggestart April 2012 Ferdigstilt Desember 2012 Ås - Stord 14

15 Stord Bilteknikk Nybygg Tomteareal m 2 Bygningsareal 1322 m² Antall etasjer 2 Byggehøyde 11 meter Byggestart Januar 2013 Ferdigstilt Juni 2013 Heiane - Stord 15

16 Handverkarbygget Nybygg Tomteareal m 2 Bygningsareal 1080 m 2 Antall etasjer Byggehøyde 1 + mezzaninetg. 11 meter Byggestart Februar 2013 Ferdigstilt Juni 2013 Heiane - Stord 16

17 Wärtsilä-testbygg Nybygg Tomteareal m 2 Bygningsareal m 2 Antall etasjer 2 Byggehøyde 10 meter Byggestart Mai 2012 Ferdigstilt Desember 2012 Heiane - Stord 17

18 SparKjøp / KIWI Ombygging Tomteareal Bygningsareal m m2 Antall etasjer 1 Byggehøyde 6,5 meter Byggestart August 2012 Ferdigstilt November 2012 Heiane - Stord 18

19 Fronta / SR-Bank Rehabilitering Tomteareal Bygningsareal m m2 Antall etasjer 2 Byggehøyde 8,5 meter Byggestart August 2012 Ferdigstilt Februar 2012 Heiane - Stord 19

20 Fremtidig utvikling Avd. Stord Ringvegen 31, Heiane Pb. 1314, 5406 Stord E-post: Telefon: (+ 47) Avd. Bergen Espelandsveien Blomsterdalen E-post: Telefon: (+47) Avd. Lillestrøm Solheimsgata Lillestrøm E-post: Telefon (+47) Bolig Næring Bygg Element Ventilasjon