Innhold. Året som gikk side 10. Hovedtall side 11. Styrets beretning side 12

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Innhold. Året som gikk side 10. Hovedtall side 11. Styrets beretning side 12"

Transkript

1 ÅRSRAPPORT 2013

2 Innhold Kort om NTE side 4 Vår virksomhet side 5 Konsernstyret side 6 Styrer i datterselskapene side 7 Konsernledelsen side 8 Eierskap og virksomhetsstyring side 9 Året som gikk side 10 Hovedtall side 11 Styrets beretning side 12 Regnskap Resultatregnskap side 19 Balanse side 20 Kontantstrømoppstilling side 23 Regnskapsprinsipper side 24 Noter side 30 Revisors beretning side 51 Samfunnsregnskap side 53

3

4 Kort om NTE NTE er et konsern som arbeider med fornybar energi og bredbånd og infrastruktur og kunderettet virksomhet knyttet til disse områdene. NTE ble etablert av Nord-Trøndelag fylkeskommune i 1919, og har fortsatt fylkeskommunen som eneeier. NTEs eier har et langsiktig perspektiv på sitt eierskap, med lønnsomhet og utvikling som prioriterte mål. NTEs virksomhet omfatter produksjon og salg av energi- og bredbåndstjenester og bygging og drift av infrastruktur for strøm og bredbånd. I tillegg leverer NTE elektroinstallasjoner. NTE har hovedkontor i Steinkjer og hovedmarked i Nord-Trøndelag. NTE leverer også bredbånd i Trondheims-området. Visjon: Smartere løsninger for et livskraftig Trøndelag Verdier: Nærhet, pålitelighet, åpenhet 4

5 Vår virksomhet NTEs kjernevirksomhet er organisert i tre forretningsområder: Energi, Nett og Marked. Energi Forretningsområdet består av det heleide selskapet NTE Energi AS, som har produksjonsanlegg for vann- og vindkraft i flere kommuner i Nord-Trøndelag. Selskapet er også medeier i anlegg i Bindal kommune i Nordland gjennom Åbjørakraft og i Sverige gjennom Linnvasselv Kraftlag AL. Videre eier NTE Energi AS 50 prosent av selskapet Norsk Vannkraftproduksjon AS som eier 100 prosent av kraftselskapene Siso Energi AS og Lakshola Energi AS i Sørfold kommune i Nordland. NTE Energi eier også 50 prosent av vindkraftselskapet Sarepta Energi AS sammen med TrønderEnergi AS. Med økende etterspørsel etter ren og fornybar energi, vurderes selskapets fremtidsmuligheter som gode. Årlig inntjening vil i noen grad kunne variere med svingninger i kraftprisene. Selskapet har flere kraftprosjekter under planlegging eller til godkjenning hos offentlige myndigheter. Nett Forretningsområdet omfatter datterselskapet NTE Nett AS, som har ansvaret for strømnettet og tilknyttet virksomhet innenfor monopoldelen av NTE. Nettselskapet eier og har driftsansvaret for alt strømnett i NTEs konsesjonsområde, som er Nord-Trøndelag fylke. Nettvirksomheten er et monopol og som sådan underlagt myndighetskontroll av Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE). Direktoratet fastetter regulatoriske og økonomiske rammer for nettvirksomheten. NTE Nett AS er et av de mest effektive nettselskapene i bransjen, og skal gjennom kontinuerlig forbedringsarbeid sikre denne posisjonen. Fornyelsesbehovet er økende. NTE Nett AS har i løpet av de siste årene bygget opp en organisasjon for å ivareta de store reinvesteringsprosjektene som kommer. Forretningsområdet har også ansvaret for den videre utviklingen av Demo Steinkjer, som arbeider med utprøving og utvikling av produkter og tjenester knyttet til framtidig smarte strømnett. Marked Forretningsområdet ivaretar konsernets kunde- og markedsrettede virksomhet: NTE Elektro AS som leverer elektroinstallasjoner i både service- og prosjektmarkedet, og NTE Marked AS som omfatter kraftsalg, fiber og kundeservice. For NTE Elektros del er det sterk konkurranse innenfor både service- og prosjektmarkedet. Kompetanse, kundenærhet og effektiv drift skal i framtida sikre virksomheten en sterk posisjon i sine markeder. NTE Markeds framtidige resultat påvirkes i stor grad av utviklingen av kraftmarkedet i Midt-Norge. Etterspørselen etter fiberbaserte tjenester øker, og behovet for kraftleveranser er stabilt både på bedrifts- og husholdningssiden. 5

6 Konsernstyret Styret i NTE Holding AS består av åtte medlemmer, fem velges av eieren, Nord-Trøndelag fylkeskommune, to ordinære medlemmer og en observatør velges av og blant de ansatte. Bjørnar Skjevik, Steinkjer (f. 1948) ble valgt til styreleder i NTE i Han er utdannet ingeniør i mekaniske fag og arbeider nå som selvstendig rådgiver. Skjevik var fram til 2008 ansatt i Aker Kværner, sist som viseadministrerende direktør i Aker Kværner Field Development Europe, med ansvar for norske og russiske offshoreverft. Han har vært styreleder i NHO Trøndelag. John Håvard Solum, Grong (f. 1966) har sittet i NTEs styre siden 2007 og er nå nesteleder i konsernstyret. Han er utdannet sivilagronom innen økonomi og er nå administrerende banksjef i Grong Sparebank. Han er tidligere rådmann i Høylandet kommune og spesialrådgiver i SND (nå Innovasjon Norge). Solum er leder i representantskapet Eika Gruppen og styremedlem i Sparebankforeningen og Finans Norge. Ragnar Lyng, Leksvik (f. 1953) har vært styremedlem siden Han er eier og leder av Lyng Gruppen AS med datterselskaper. Han er utdannet kjemiingeniør fra NTH og har siden 1977 arbeidet som leder i Lyng-selskapene, Lyng Rør AS, Elsafe International AS og senere morselskapet Lyng Gruppen AS. Ragnar Lyng har lang erfaring som styreleder og styremedlem i mange Lyng-selskaper og eksterne selskaper. Arnhild Holstad, Namsos (f. 1963) har vært styremedlem siden Hun er utdannet cand.mag. og journalist, og er kommunikasjonssjef i Statskog SF. Hun var i perioden politisk rådgiver i Arbeids- og inkluderingsdepartementet. Hun har videre jobbet blant annet som prosjektleder i Olav Duun Innovasjon og som journalist i Namdalsavisa. Arnhild Holstad er styremedlem i SpareBank 1 SMN og styremedlem i Namsen friidrettsforening. Hun var nestleder i Statens råd for likestilling av funksjonshemmede og styremedlem fra 2008 til Unni Storstad, Inderøy (f 1962) kom inn i NTEs styre i Hun er utdannet EDB-ingeniør og økonom med allsidig erfaring fra lederjobber i offentlig og privat sektor. Unni Storstad har siden 2009 vært administrerende direktør i Coop Inn-Trøndelag SA. Hun har som leder i Samvirkelaget en rekke styreverv i selskaper som laget er engasjert i, og er også styremedlem i IT-selskapet Triona AS. Svein Welde, Verran (f 1949) er ansattvalgt styremedlem og har sittet i NTEs styre siden Svein Welde er avdelingssjef for Drift i NTE Energi AS og har tidligere vært hovedtillitsvalgt i EL&IT-forbundet i NTE. Han er utdannet elektriker og energioperatør, og har vært ansatt i NTE siden

7 Bjørn Helmersen, Namsos (f 1969) kom inn i konsernstyret som ansattvalgt i Han er utdannet elektrikter og har siden 2005 vært heltids tillitsvalgt i NTE Klubb i EL&IT-forbundet, de siste årene som hovedtillitsvalgt. Han har jobbet i NTE siden Bjørn Helmersen var styremedlem i NTE Elektro AS i to år før han ble valgt inn i styret i NTE Holding AS. Tore Gudmundsen, Steinkjer (f 1972), observatør for ansatte i styret siden 2009 og er til daglig ingeniør i NTE Nett AS. Han begynte i NTE i 1990 og er utdannet ingeniør innen elkraft. Per Storli, Steinkjer, Bjørnar Gulstad, Steinkjer og Rune Paulsen, Steinkjer, er varamedlemmer for henholdsvis Welde, Helmersen og Gudmundsen. Styrer i datterselskapene NTE Nett AS Christian Stav, styreleder Marit Haugen Rita Ajer Inge Bartnes Vidar Dale (ansattvalgt) Vara: Erling Tønne Thor Haltbrekken (ansattvalgt) Vara: Tore Chruicshank NTE Marked AS Christian Stav, styreleder Randi Østbø Bjørn Vik-Mo Dag Lenhard Røyseng (ansattvalgt) Stig Frode Mære (ansattvalgt) Vara: 1. Berit Rennan 2. Helge Furunes NTE Energi AS Christian Stav, styreleder Trine Riseth Tor Åge Ingvaldsen Terje Aalberg (ansattvalgt) Knut Egil Sjøli (ansattvalgt) Vara: 1. Dag Frode Borgan 2. Roger Holmquist 3. Jan Ove Sem NTE Elektro AS Christian Stav, styreleder Randi Østbø Svein Olav Munkeby Tommy Hunnestad (ansattvalgt) Marius Vikan (ansattvalgt) Vara: 1. Pål Ivar Skatland 2. Espen Myhr Grandalsmo 7

8 Konsernledelsen Konsernledelsen i NTE Holding AS består av konsernsjef og konserndirektørene for forretningsområder og staber. Christian Stav, konsernsjef Christian Stav (f 1968) overtok som konsernsjef 1. juli 2012, først som konstituert og fra 30. november som ansatt leder i konsernet. Han er utdannet siviløkonom, statsautorisert revisor og autorisert finansanalytiker og har vært konserndirektør for økonomi og finans i NTE siden Kenneth Brandsås, konserndirektør for virksomhetsområde Energi Kenneth Brandsås (f 1969) er utdannet sivilingeniør i elkraft-teknikk fra NTH og Master of Management fra BI. Han har vært ansatt i NTE siden 1995, først tilknyttet driftssentralen, senere som avdelingsleder og stedfortreder for direktøren i Nettdivisjonen, fra 2003 divisjonssjef i Energidivisjonen og fra 2008 administrerende direktør i datterselskapet NTE Energi AS. Trygve Kvernland, konserndirektør for virksomhetsområde Nett Trygve Kvernland (f 1959) er samfunnsviter med hovedfag i organisasjonssosiologi og er i tillegg utdannet ingeniør og økonom. Han er fra 2012 administrerende direktør i NTE Nett AS. Han har bakgrunn fra blant annet ulike lederstillinger i Telenor og fra strategisk forretningsrådgivning som partner og eier i eget konsulentselskap. Svein Olav Munkeby, konserndirektør for virksomhetsområde Marked Svein Olav Munkeby (f 1967) er utdannet elektroingeniør og bedriftsøkonom, og har en Master of Management fra NTNU. Munkeby har mange års ledererfaring fra blant annet Telenor, Bravida og Statkraft. Inge Bartnes, konserndirektør kommunikasjon Inge Bartnes (f 1970) har hovedfag i statsvitenskap og har vært kommunikasjonsdirektør i NTE siden I perioden fra oktober 2005 til oktober 2007 var han statssekretær og stabssjef i Kommunal- og regionaldepartementet. Han har tidligere arbeidet i Burson Marsteller og vært politisk rådgiver i Kommunal- og regionaldepartementet. Bjørn Vik-Mo, konserndirektør for strategi og virksomhetsstyring Bjørn Vik-Mo (f 1973) er utdannet cand.polit. med hovedfag i statsvitenskap fra NTNU. Han har tidligere blant annet jobbet som salgs- og markedssjef i NTE Bredbånd AS, og som utviklingsdirektør og viseadministrerende direktør i Adresseavisen. 8

9 Eierskap og virksomhetsstyring Nord-Trøndelag fylkeskommune er eneeier i Nord-Trøndelag Elektrisitetsverk Holding AS. Selskapet styres etter bestemmelser i aksjeloven, vedtekter og andre styringssignaler gitt av eieren. Det er etablert bedriftsforsamling, som består av 18 medlemmer, 12 valgt av eieren og seks av ansatte. Fylkesrådet utgjør selskapets generalforsamling. Konsernet har gode rapporteringsrutiner mellom de ulike datterselskaper, bedriftens ledelse, styret og bedriftsforsamlingen. De styringssignaler som eieren har gitt konsernet, skal også være styrende for virksomheten i datterselskapene og virksomheter under datterselskapene. Hele konsernet er sertifisert etter kvalitets- og miljøstandardene ISO 9001 og ISO

10 Det hendte i 2013 Skoleelever fra N-T på LerkendalDet skjer mye i en bedrift som NTE i løpet av året. Mye som har betydning for ansatte i selskapet og mye som også har betydning for våre omgivelser. I stort og i smått. De rundt skoleelevene som gjennom sju år har vært våre gjester på Rosenborgs heimekamper, husker helt sikkert dagen på Lerkendal. I 2013 gikk bussene fra Abelvær og Utvorda, fra Stiklestad og Malm, fra Salsnes og Vanvikan, for å nevne noen av de skolene de 750 elever kom fra, som ble trukket ut til opplevelsesdagen. En opplevelse noe på siden av det hverdagslige, var det også for de mange som tok imot invitasjonen fra Ove Jonny Knudsen og hans medarbeidere i Tunnsjødal kraftstasjon før jul. I 50 år har den største kraftstasjonen i fylket produsert strøm. Det markerte de ansatte med åpen dag for store og små i Namsskogan og områdene rundt. Det berører også deler av vår historie når vi pusser opp den over 90 år gamle kraftstasjonen i Follafoss, der energiselskapets vugge står. Og når den staselige direktørboligen i Steinkjer selges. Men det skjedde mer: NTE startet det nye året med å ommøblere organisasjonen, en tydeligere satsing på kjernevirksomhetene energiproduksjon, nettdrift og kunderettede aktiviteter er bakgrunnen for omorganiseringen. NTEs fiberbaserte bredbånd er raskt, så raskt at det i februar ble kåret til landets raskeste på nettstrømmingstjenesten Netflix. Snøsmelting i kombinasjon med en vinter med lite nedbør, ga i april 2013 unormalt liten vannføring i Stjørdalselva. NTE Energi valgte i noen få dager å gå under laveste tillatte minstevannføring i elva. I løpet av året er virksomheter som ikke er ansett å være kjernevirksomhet i NTE, solgt. NTE Expert ble overtatt av Expert Norge, Linjepartner kjøpte NTE Entreprise og Multiconsult kjøpte NTE Energiutvikling. Alle ansatte i de tre forretningsområdene ble tilbudt jobb hos de nye eierne. Regjeringen ga i juni NTE konsesjon for bygging av Terråk kraftverk i Bindal i Nordland. Kraftverket er planlagt å få en årlig produksjon på 45 GWh, som tilsvarer det årlige forbruket i husstander. Sarepta Energi, vindkraftselskapet som NTE eier sammen med TrønderEnergi, fikk i august konsesjon for bygging av tre vindparker på Trøndelagskysten: Sørmarkfjellet i Flatanger og Osen, Roan vindpark og Frøya vindpark. De tre parkene kan, om de blir bygd, produsere nok strøm til mer enn husstander. November og desember 2013 blir husket for de mange uværene som kom innover Midt-Norge. Først rammet ekstremværet Hilde særlig Namdalen i midten av november, fire uker senere kom Ivar inn over de midtre og sørlige deler av Nord-Trøndelag. Og innimellom kom ordinære stormer mer eller mindre sammenhengende. Til sammen var kunder strømløse i kortere eller lengre perioder denne førjulsvinteren. 10

11 Hovedtall Fra resultatregnskapet Brutto driftsinntekter Mill.kr Brutto driftsresultat (EBITDA) Mill.kr Driftsresultat (EBIT) Mill.kr Netto finansposter Mill.kr Resultat før skattekostnad Mill.kr Ordinært resultat Mill.kr Fra balansen Totalkapital Mill.kr Egenkapital Mill.kr Langsiktig gjeld Mill.kr Fra kontantstrømmen Kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter Mill.kr Kontantstrøm fra investeringsaktiviteter Mill.kr Kontantstrøm fra finansieringsaktiviteter Mill.kr Bankinnskudd, kontanter, markedsbaserte obligasjoner Mill.kr Fra HMS Årsverk Ant Lærlinger Ant Kvinneandel % 13, Sykefravær - % % 4,7 4,4 4,0 5,1 5,2 Skader Ant derav skader med fravær Ant Fraværsdager p g a skader Ant Skadefraværsfrekvens (H1) 7,9 4 4,4 4,9 4,8 Skadefrekvens (H2) 10, Fra produksjonsvirksomheten Kraftproduksjon (middel) GWh Kraftproduksjon (faktisk) GWh Antall hel- og deleide kraftverk (inkl. vindparker) Ant Områdepris Trondheim Øre/kWh 30,30 23,60 37,06 46,55 31,09 Fra distribusjonsvirksomheten Verdi (NVE-kapital) Mill.kr Avkastning % 11,9 4,96 5,39 10,94 9,65 Mer-/mindreinntekt Mill.kr Levert energi regionalnett GWh Levert energi distribusjonsnett GWh Fra sluttkundevirksomheten Omsetning elektroinstallasjoner Mill.kr Omsetning kraftsalg Mill.kr Omsetning fiber Mill.kr

12 Styrets beretning Nord-Trøndelag Elektrisitetsverk Holding AS (NTE) er eid av Nord-Trøndelag fylkeskommune. Virksomheten omfattet i 2013 produksjon og salg av energi, bygging og drift av infrastruktur for energi og telekommunikasjon, salg av innholdstjenester på fiberbasert bredbånd og salg av tjenester innen elektroinstallasjon. Konsernet har sin hovedvirksomhet i Trøndelag med hovedkontor i Steinkjer. NTE er organisert som konsern med NTE Holding AS som morselskap og med NTE Energi AS, NTE Nett AS, NTE Marked AS og NTE Elektro AS som datterselskaper. Alle NTEs forretningsområder er blant de største i landet innenfor sine bransjer. Forretningsområde Energi omfatter energiproduksjon, engrossalg av elektrisk kraft, utvikling av ny energi og drift av og beredskap i produksjonsanleggene i NTE Energi AS. Selskapet ivaretar også NTEs eierandeler i deleide vind- og vannkraftselskaper. Forretningsområde Nett omfatter NTE Nett AS, som eier, utvikler og drifter alt distribusjons- og regionalnett i Nord-Trøndelag og tilknyttet virksomhet innenfor monopoldelen av NTE. Beredskap er en sentral del av NTE Netts virksomhet, for å opprettholde en god og pålitelig strømforsyning i fylket. Forretningsområde Marked er NTEs virksomhet rettet mot sluttkunder. Forretningsområdet består av NTE Marked AS, som omfatter kraftsalg til sluttkunder, fiberbasert bredbånd og kundeservice. Installasjonsvirksomheten i NTE Elektro AS inngår også i forretningsområdet. HENDELSER I 2013 NTE har i 2013 gjennomført flere tiltak for å styrke kjernevirksomheten i konsernet. Dette innebærer økt fokus på lønnsomhet i alle virksomheter og salg av aktiviteter som ikke anses som kjernevirksomhet. I løpet av året ble aksjene i NTE Handel AS og virksomheten i NTE Entreprise og NTE Energiutvikling solgt. Ansatte i disse virksomhetene er tilbudt jobb hos de nye eierne. Vinteren 2014 ble Tranamarka Energipark AS solgt til ansatte. I tråd med strategisk plan Målbilde 2020 framstår NTE nå som et mer rendyrket energiselskap, med en produksjonsvirksomhet som utnytter produksjonsanleggene effektivt, en effektiv nettvirksomhet med høy leveringssikkerhet og kunderettet virksomhet som leverer produkter innen kraftsalg, bredbånd og elektroinstallasjoner. Resultatforbedringsprogrammet som ble etablert høsten 2012, er videreført og skal i løpet av 2015 ha lagt grunnlaget for tilfredsstillende lønnsomhet og soliditet. Markedsprisen på kraft lå i gjennomsnitt noe høyere i 2013 enn i Som følge av lange perioder med lite nedbør i Midt-Norge, endte kraftproduksjonen i 2013 nesten 1 TWh under NTEs produksjon av vann- og vindkraft i 2012 og rundt 500 GWh under normalårsproduksjon. Olje- og energidepartementet ga i august konsesjon til tre vindkraftparker på Trøndelagskysten. Alle konsesjonene tilhører Sarepta Energi, et selskap eid av NTE og TrønderEnergi. Vindparkene har en planlagt installert effekt på 600 MW. Til tross for at ekstremværene Hilde og Ivar i november og desember påførte strømnettet betydelige skader, har nettselskapet maktet å holde god leveringskvalitet med oppetid på 99,87 prosent. På det meste var i overkant av kunder var strømløse i kortere eller lengre perioder som følge av hvert av ekstremværene. Både egne og innleide mannskaper hadde krevende oppgaver under gjenopprettingsarbeidet, men løste utfordringene meget godt og uten større personskader. En meningsmåling, utført av analysebyrået Sentio Research etter ekstremværet Hilde, viser også at kundene fortsatt er godt tilfreds med kvaliteten på strømforsyningen. Utbyggingstakten for fiberbasert bredbånd er på veg ned, fokus er nå på fortetting i allerede utbygde felt og nybygging av bygdefiber i områder som i utgangspunktet ikke anses å være kommersielt lønnsomme å bygge ut. NTEs bygdefiberprosjekt samarbeider med lokale interessenter om utbygging gjennom et spleiselag, der NTE deltar med den andelen som antas å være kommersielt lønnsom. Resten finansieres gjennom offentlige midler, dugnadsinnsats og andre bidrag. 12

13 I løpet av året er flere bygdefiberprosjekter gjennomført eller igangsatt, blant annet i Bangdalen, Beitstad og Skogn. Oppslutningen fra husstandene er generelt stor, enkelte steder opp mot 80 prosent. Totalt er 23 bygdefiberprosjekter ferdige eller under arbeid, og rundt husstander kan nå koble seg til fibernettet. Det er fortsatt stor interesse for å få fibernett til nye områder. ØKONOMISKE RESULTATER Etter et år preget av fortsatt lav kraftpris og perioder med omfattende strømbrudd som følge av ekstremvær, legger NTE fram et regnskap med et bedre resultat enn de foregående år. Styret er fornøyd med at de tiltak som er gjennomført i hele konsernet i 2013, har fått tilsiktet økonomisk effekt og bidrar til at NTE nå legger fram et positivt resultat. Resultat før skatt ble 347 millioner kroner (2012: 117 mill. kroner). Det er en betydelig resultatforbedring i den underliggende drift, og alle gjenværende forretningsområder leverer positive resultater. Resultatet for 2012 var svekket av store ekstraordinære nedskrivinger. Konsernets driftsinntekter i 2013 ble millioner kroner (3 116 mill. kroner) og driftskostnadene ble millioner kroner (2 483 mill. kroner). Driftsresultatet før avskrivinger ble millioner kroner (1 180 mill. kroner), og driftsresultat etter avskrivinger ble 702 millioner kroner (633 mill. kroner). Som følge av antatt lav framtidig kraftpris, er verdien av kraftverket i Siso nedskrevet. Nedskrivingen har en negativ resultateffekt på 56 millioner kroner. Skattekostnaden i 2013 ble 279 millioner kroner (274 mill. kroner). Konsernets årsresultat ble 67 millioner kroner, som er en forbedring fra året før på 224 millioner kroner. For Nord-Trøndelag Elektrisitetsverk Holding AS, konsernets morselskap, fikk i 2013 et driftsresultat på -68 millioner kroner, og et årsresultat på -54 millioner kroner. I samsvar med regnskapslovens 3-3 bekrefter styret at regnskapet er avlagt under forutsetning om fortsatt drift og at konsernet er i en sunn økonomisk og finansiell stilling. FINANSIELLE FORHOLD OG KAPITAL Konsernets netto finanskostnader i 2013 ble -355 millioner kroner (-516 mill. kroner). Driftsaktivitetene ga konsernet en kontantstrøm på 406 millioner kroner i 2013 (571 mill. kroner). Forskjellen mellom resultat før skatt og netto kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter skyldes hovedsakelig store skatteeffekter og store avskrivninger som ikke har kontantstrømeffekt. I tillegg til dette er det gjort periodiseringer i fordringer og annen kortsiktig gjeld. De bokførte eiendelene i konsernet utgjorde ved årsskiftet millioner kroner. Av dette var varige driftsmidler millioner kroner. Egenkapitalen per 31. desember 2013 var millioner kroner (2 170 mill. kroner). Bankinnskudd og kontanter utgjorde 55 millioner kroner per 31. desember 2013 (114 mill. kroner). I tillegg har konsernet en ubenyttet driftskreditt på millioner kroner. Konsernet investerte i 2013 for 336 millioner kroner i varige driftsmidler. Konsernets langsiktige rentebærende gjeld var millioner kroner (6 092 mill. kroner) inklusive et ansvarlig lån på millioner kroner fra Nord-Trøndelag fylkeskommune, lånet har forfall i Det ansvarlige lånet ga en rentebetaling til fylkeskommunen på 150 millioner kroner i I 2013 betalte NTE 32 millioner kroner i konsesjonsavgift og for konsesjonskraft til Nord-Trøndelag fylkeskommune og til de kommuner som har kraftproduksjon. Garantiprovisjon til fylkeskommunen utgjorde 10 millioner kroner. 13 Hovedkontor: Besøksadresse: Sjøfartsgt. 3 Postadresse: 7736 Steinkjer Telefon:

14 RESULTATDISPONERING Styret foreslår følgende disponering av årsresultatet i Nord-Trøndelag Elektrisitetsverk Holding AS: Avsatt til annen egenkapital Utbytte Sum overføringer kroner kroner kroner RESULTATER I FORRETNINGSOMRÅDENE Forretningsområde Energi Energiinntektene i 2013 var millioner kroner (1 392 mill. kroner). Områdeprisen for Midt-Norge (NO3) var 30,3 øre per kwh i 2013 mot 23,60 øre per kwh i Kraftproduksjonen ble GWh, som er 947 GWh mindre enn året før og 500 GWh under normalårsproduksjonen. NTE Energi AS hadde i 2013 et resultat etter skatt på 71 millioner kroner (115 mill. kroner). Magasinbeholdningen ved utgangen av året var GWh (1 434 GWh). Sammen med TrønderEnergi Kraft AS eier NTE Energi AS vindkraftselskapet Sarepta Energi AS. I 2013 fikk Sarepta konsesjon for tre vindparker på Fosen og Frøya. Forretningsområde Nett Inntekter fra nettvirksomheten ble 700 millioner kroner (546 mill. kroner). NTE Nett AS hadde i 2013 et resultat etter skatt på 125 millioner kroner (33 mill. kroner). Resultatforbedringen kommer som en følge av økt inntektsramme fra NVE. På den annen side ble nettselskapet påført betydelige kostnader som følge av en lang periode med storm og ekstremvær i november og desember, som førte til omfattende skader og strømbrudd i NTEs nett. Forretningsområde Marked Kraftomsetningen ga 644 millioner kroner (582 mill. kroner), mens bredbåndsinntektene ble 273 millioner kroner (238 mill. kroner). Inklusive andre salgsinntekter ble omsetningen totalt 934 millioner kroner. Inntekter fra elektroinstallasjons-virksomheten ble 247 millioner kroner (243 mill. kroner) NTE Marked AS fikk et årsresultat etter skatt på 6 millioner kroner (-21 mill. kroner). I NTE Elektro AS ble årsresultatet etter skatt 7 millioner kroner (7,5 mill. kroner). Øvrige virksomheter Virksomhetene i NTE Entreprenør og NTE Entreprise ble solgt i 2013 og er gjort opp med resultat etter skatt på henholdsvis -5 millioner kroner og -17 millioner kroner. NTE Handel AS ble solgt til Expert Norge per 1. juni Ved overdragelsestidspunktet hadde NTE Handel et negativt resultat før skatt på 3,2 millioner kroner. MEDARBEIDERFORHOLD Personale og organisasjon Per 31. desember 2013 var det 728 medarbeidere i konsernet, en nedgang fra 912 ved forrige årsskifte. Nedgangen kommer som en følge av salg av virksomheter, naturlig avgang og generell nedbemanning i konsern og datterselskaper. I 2013 var 13,6 prosent av medarbeiderne kvinner. Av totalt ti nyansatte i løpet av året, var det en kvinne. NTE hadde ved utgangen av året 35 lærlinger, 1 av disse var kvinner. Konsernet hadde ved årsskiftet ingen kvinner i konsernledergruppen. I konsernstyret er to av fem aksjonærvalgte styremedlemmer 14

15 kvinner. Også i styrene i datterselskapene er det tilnærmet samme representasjon. NTEs HR-strategi legger vekt på god balanse i rekrutteringen, uavhengig av kjønn, alder, funksjonshemming eller kulturell bakgrunn. Konsernet vil derfor etablere et eget prosjekt som skal bidra til at NTE blir en mer attraktiv arbeidsplass for kvinner. Gjennomsnittslønn for alle ansatte i 2013 var kroner, gjennomsnittslønn for kvinner og menn var henholdsvis kroner og kroner. I sammenlignbare stillinger søker selskapet å ha lik lønn for kvinner og menn. I 2013 sluttet 63 personer i tillegg til de som gikk over på pensjon eller som ble overført til ny arbeidsgiver ved salg av virksomhet. Det gir en turnover på 4,5 prosent. Gjennomsnittsalderen på de som sluttet var 40 år. NTE satser aktivt på å profilere seg som arbeidsgiver overfor skoleelever og studenter, både på lokale, regionale og nasjonale utdanningsinstitusjoner. Helse, miljø og sikkerhet NTE er sertifisert etter ISO-standardene ISO 9001 (kvalitet) og ISO (miljø), og har gjennom flere år vært tilsluttet avtalen om inkluderende arbeidsliv (IA). Sykefraværet i NTE ligger fortsatt lavt, men har de siste årene økt noe, fra 4,4 prosent i 2012 til 4,7 prosent i Korttidsfraværet er fortsatt relativt lavt, i 2013 var det på 0,7 prosent. Gjennom IA-samarbeidet søker NTE å følge opp ansatte med helseproblemer tett, og har som mål å beholde arbeidstakere med redusert funksjonsevne. Noen arbeidstakere har gått over i graderte uførepensjoner og kan derfor stå lenger i jobb. I 2013 ble det registrert 15 personskader (26 i 2012) i arbeid for NTE, 11 av disse førte til fravær (6). Fravær på grunn av skader varierer betydelig fra år til år, i 2013 medførte skadene 62 fraværsdager(39). Styret er ikke fornøyd med omfanget av fraværsskader og HMS arbeidet vil forsterkes fremover. Alle datterselskaper har i løpet av 2013 ansatt egne HMS-ansvarlige som sammen med arbeidsmiljøutvalget og ledelsen vil gjennomfører aktiviteter for å rette fokus mot særlige arbeidsmiljøutfordringer. SAMFUNNSANSVAR OG MILJØ Som en av landets største produsenter av ren og fornybar energi gir NTE viktige bidrag til løsningen av klimautfordringene, sammen med de andre, norske produsentene av fornybar energi. NTE har for årene framover muligheter til å bygge flere og til dels store vannkraftanlegg. I tillegg har vi sammen med andre konsesjon for å bygge flere vindkraftanlegg i Nord- og Sør-Trøndelag. Framtidig kraftpris og nivået på el-sertifikatene vil være avgjørende for omfanget av investeringer i ny fornybar kraft. Ett av NTEs viktigste mål er å sikre fortsatt god forsyningssikkerhet i Nord-Trøndelag. Gjennom god drift, evne til rask gjenoppretting under ekstraordinære forhold og tilstrekkelige beredskapsressurser i form av personell og kompetanse, skal våre kunder ha størst mulig trygghet for samfunnsviktige leveranser, både av strøm og kommunikasjon. Ytre miljø NTEs virksomhet bidrar til bedre miljø og reduserte utslipp gjennom produksjon av ren og fornybar energi. All elektrisitet vi produserer kommer fra fornybare kilder, først og fremst vann, men også noe vind, og er dermed en del av løsningen på klimautfordringene. Konsernet legger til grunn at all vår virksomhet har noen former for miljøbelastninger. Konsernets miljøpåvirkning er først og fremst inngrep i naturen, energi- og annen ressursbruk, klimagassutslipp fra transport, avfall og estetisk påvirkning i form av produksjonsanlegg og linjenett. I løpet av 2013 ble det registrert ti miljøhendelser, de fleste med begrenset skadepotensial. Sen snøsmelting i kombinasjon med en 15

16 vinter med lite nedbør, ga i april 2013 unormalt liten vannføring i Stjørdalselva. NTE Energi valgte i noen få dager å gå under laveste tillatte minstevannføring i elva. Etter vår vurdering ble det ingen vesentlige, negative konsekvenser av hendelsen. NVE har varslet at de vurderer å gi NTE Energi et forelegg for brudd på minstevannføringen i Stjørdalselva. Ut over dette er ikke NTE ikke straffet eller bøtelagt for noen forhold i Etikk NTEs etiske plattform fastlegger hvordan konsernet og konsernets ansatte skal opptre når de representerer NTE. Plattformen bygger på NTEs verdier nærhet, pålitelighet og åpenhet. Den etiske plattformen gjelder også for andre som engasjeres for å representere konsernet. Plattformen har bestemmelser blant annet om anti-korrupsjon og ryddighet i konsernets forretningsvirksomhet, ikke-diskriminering og anti-prostitusjon. Videre stiller NTEs forespørsels- og kontraktsmaler og alminnelige innkjøpsvilkår krav til leverandørers HMSarbeid og ansattes rettigheter, ivaretakelse av ytre miljø og samfunnsansvar. NTEs etiske plattform er gjengitt på våre internettsider nte.no Samfunnsrolle NTEs eier har slått fast at konsernet skal ha en samfunnsrolle i Nord-Trøndelag. For NTE innebærer det at samfunnsrollen skal utøves på en måte som bidrar til konkurransefortrinn både for selskapet og for Nord-Trøndelag som fylke. Denne forpliktelsen forutsetter at NTE drives effektiv og lønnsomt. NTEs samfunnsregnskap gir ytterligere informasjon om konsernets bidrag til Nord-Trøndelag. Samfunnsregnskapet er gjengitt på våre internettsider FINANSFORVALTNING, RISIKO OG INTERNKONTROLL NTE følger Reglement for finansforvaltning for Nord-Trøndelag fylkeskommune. Det innebærer at den finansielle forvaltningen gjennomføres etter en lavrisikostrategi. NTE har derfor ikke finansplasseringer i aksjer, aksjefond m.v. Alle plasseringer i verdipapirer skal være i norske kroner. De viktigste risikoer i NTE-konsernet er knyttet til markedsaktiviteter, forvaltning av finansielle ressurser, drift og rammebetingelser. NTE arbeider løpende med å videreutvikle konsernets risikostyringssystemer og styrke selskapets risikokultur. NTE er eksponert for endringer i både det fysiske og finansielle kraftmarkedet, valutamarkedet og rentemarkedet. Det er etablert interne fullmakter og rammer for krafthandel, valutahandel og finansforvaltning. Kraftproduksjonen er eksponert for risiko på både volum og pris. Nedbørsforhold, etterspørsel og markedsprisene på kull, olje og CO2-kvoter og flaskehalser i overføringsnettet har vesentlig betydning for markedsprisen på kraft. All fysisk og finansiell kraftomsetning på Nord Pool ASA skjer i euro. En vesentlig del av konsernets inntekter er dermed utsatt for valutasvingninger. NTE reduserer denne risikoen ved å sikre kontrakter i utenlandsk valuta, og alle framtidige fastpriskontrakter knyttet til kjøp og salg av kraft blir valutasikret ved kontraktsinngåelse. Alle låneopptak er i norske kroner og har rentebindinger med ulik varighet på de enkelte lån i låneporteføljen. NTE har en stor kundemasse, kravene er dermed spredt på mange kunder. Risikoen for at kunder ikke er i stand til å oppfylle sine forpliktelser anses å være forholdsvis liten. På tross av betydelige refinansiering av gjeld mot slutten av 2014, vurderes likviditeten i selskapet å være tilfredsstillende, og det er ikke besluttet å innføre tiltak som endrer likviditetsrisiko. NTE har tilfredsstillende kredittverdighet, og konsernets refinansieringsrisiko vurderes som lav. Den risiko som ligger i operativ drift ivaretas hovedsakelig gjennom prosedyrer, beredskapsplaner og forsikringsdekninger. Det er 16

17 etablert et kvalitetssystem for registrering av uønskede hendelser og skader. Generelle rammebetingelser og politiske beslutninger representerer ytterligere en risiko for store og sentrale deler av konsernets virksomhet. Denne risikoen håndteres blant annet gjennom god dialog med sentrale myndigheter, som Norges vassdrags- og energidirektorat og Olje- og energidepartementet. Styret holdes løpende orientert om konsernets økonomiske status, prognoser for inneværende år og langtidsprognoser. Redegjørelse om eierskap og virksomhetsstyring er gjengitt på våre internettsider FORSKNING OG UTVIKLING NTE skal drive langsiktig forretningsutvikling basert på NTE sin kundebase, kompetanse og kapital. Arbeidet med forretningsutvikling er tilpasset konsernets kjernevirksomhet. Det enkelte forretningsområdet deltar på ulike måter i prosjekter som også bidrar til viktig kompetanseutvikling i egen organisasjon. Demo Steinkjer er et nasjonalt prosjekt hvor nye løsninger for måling og bruk av energi testes. Demo Steinkjer er en nasjonal testarena og et levende laboratorium for smarte energiløsninger. Flere nasjonale og internasjonale teknologileverandører har benyttet og benytter Demo Steinkjer til uttesting av ny teknologi for styring og overvåking av energibruk. Bak Demo Steinkjer står NTE og The Norwegian Smartgrid Centre, et nasjonalt senter etablert etter initiativ fra SINTEF og NTNU. OMDØMME OG PROFIL NTE har et stabilt og godt omdømme, bygd på kjerneverdiene nærhet, pålitelighet og åpenhet. Målinger viser også at kjennskapen til selskapet er tilfredsstillende i primærmarkedene. NTE ble i 2013 omtalt i oppslag i elektroniske medier (nettaviser o l). Omtrent ett av tre oppslag var i nordtrønderske medier, resten i regionale og lokale medier fra landet for øvrig, i tillegg til et betydelig antall artikler i nasjonale medier. Ved siden av oppslagene i elektroniske medier, ble NTE omtalt i mer enn 200 små og store artikler i papirutgavene til de tre største avisene i Trøndelag. NTE er i tillegg omtalt i nyhetsmeldinger og reportasjer i radio og tv. Rundt en tredel av alle artiklene var knyttet til ekstremværene i november og desember. En omdømmemåling foretatt like etter den første uværsperioden, viser at NTE i all hovedsak greide å holde et godt omdømme også gjennom en periode da svært mange nordtrøndere var rammet av strømbrudd. Brudd på konsesjonsbestemmelsene i Stjørdalsvassdraget våren 2013, og de konsekvenser det kunne fått for laksen, er en av forholdsvis få mediesaker av tydelig negativ karakter i løpet av fjoråret. NTE har tatt i bruk ulike sosiale medier i sin kommunikasjon med kunder og samfunn. FRAMTIDSUTSIKTER Det er stor usikkerhet knyttet til framtidig kraftpris. I særlig grad vil EUs klimapolitikk og den innvirkning den får på prisen på CO2- kvoter, påvirke kraftprisen og dermed også NTEs langsiktige inntjening. Lav kraftpris innebærer risiko for et betydelig inntektsbortfall for konsernet de nærmeste årene og stiller dermed store krav til effektiv drift. Resultatforbedringsprogrammet som ble etablert høsten 2012 videreføres for å nå målet om et resultat etter skatt på 200 millioner kroner i Forbedringen er absolutt nødvendig om konsernet skal være i stand til å dekke eierens utbytteforventninger og samtidig ha tilstrekkelig kapital til framtidige investeringer i kraftanlegg, nett og fiber. Det er tilfredsstillende for styret å registrere den innsatsen som er lagt ned i hele organisasjonen, for både å identifisere og gjennomføre forbedringstiltak. Rapportene fra FNs klimapanel, den foreløpig siste lagt fram i mars 2014, understreker tydelig konsekvensene av klimaendringene som følge av CO2-utslipp. Tiltak for å redusere klimautslippene vil på lang sikt øke verdien på fornybar energi. Det er derfor viktig for NTE, som leverandør av ren og fornybar energi, fortsatt å bygge ut ny produksjonskapasitet for både vann- og vindkraft. Første prosjekt som kan bli gjennomført, antas å være andre trinn av Ytre Vikna vindpark i regi av Sarepta Energi. NTE venter i løpet av året 17

18 også en avklaring på konsesjonssøknaden for utbygging av Trongfossen kraftverk i Namsskogan. De to vind- og vannkraftprosjektene vil, om de blir realisert, til sammen gi betydelige bidrag til produksjonen av fornybar energi i Midt-Norge. NTE inngikk i mars 2014 intensjonsavtale med energiselskapene Statkraft, Agder Energi og TrønderEnergi om samarbeid om en av vindparkene på Fosen. For de øvrige konsesjonsgitte vindparkene i området, viderefører NTE og TrønderEnergi vindkraftsatsingen i Sarepta Energi AS. NTE har tro på at fire-partsamarbeidet styrker mulighetene for at vindkraftkonsesjonene på Fosen blir realisert, og at dette utløser bygging av ny sentralnettlinje i regionen. Olje- og energidepartementet har satt i gang et arbeid for å se på framtidig utvikling og struktur på strømnettet i Norge. NTE bidrar i dette arbeidet så langt det er mulig, for gjennom det å legge grunnlaget for en hensiktsmessig nettstruktur i landet. Styret registrerer at konsernets nyeste virksomhet, utbygging av fiberbasert bredbånd og salg av kommunikasjonstjenester og underholdning på fibernettet, nå leverer positive bidrag til konsernets økonomiske resultater. Styret er tilfreds med at dette skjer tidligere enn forutsatt i virksomhetens forretningsplaner, og har tro på at bidragene fra bredbåndsvirksomheten øker i årene framover. Steinkjer, 31. desember 2013/28. april

19 Resultatregnskap MORSELSKAP KONSERN NOTE DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER kr 1000 kr 1000 kr 1000 kr Kraftinntekter , 21 Overføringsinntekter Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Aktiverte egne investeringsarbeider Kraftanskaffelse Overføringskostnader Varekostnad ,14 Lønnskostnad ,3,4 Av- og nedskrivning ,2 Annen driftskostnad Sum driftskostnader Driftsresultat FINANSINNTEKTER OG FINANSKOSTNADER Resultat på investering i datterselskaper og tilknyttet selskap Renteinntekt Annen finansinntekt Nedskrivning av finansielle anleggsmidler Annen rentekostnad Annen finanskostnad Netto finansresultat Ordinært resultat før skattekostnad Skattekostnad på ordinært resultat Ordinært resultat ÅRSRESULTAT OVERFØRINGER Dekning fra (-)/Avsatt til(+) annen egenkapital Avsatt til utbytte Sum overføringer

20 Balanse pr 31. desember MORSELSKAP KONSERN NOTE EIENDELER kr 1000 kr 1000 kr 1000 kr Anleggsmidler Immaterielle eiendeler Vassdragsrettigheter Goodwill Andre immatrielle eiendeler Utsatt skattefordel Sum immaterielle eiendeler Varige driftsmidler Tomter, bygninger og annen fast eiendom Maskiner og anlegg Anlegg under utførelse Driftsløsøre, inventar, verktøy o.l Sum varige driftsmidler Finansielle anleggsmidler Investering i datterselskap Investeringer i tilknyttet selskap Investeringer i aksjer og andeler Pensjonsmidler Andre langsiktige fordringer Sum finansielle anleggsmidler Sum anleggsmidler Omløpsmidler Varelager Fordringer Kundefordringer ,16,11 Andre fordringer Sum fordringer Bankinnskudd, kontanter o.l Sum omløpsmidler SUM EIENDELER

Kort om NTE side 3 Konsernstyret side 4 Konsernledelsen side 5 Konsernsjefens side side 6

Kort om NTE side 3 Konsernstyret side 4 Konsernledelsen side 5 Konsernsjefens side side 6 ÅRSRAPPORT 2014 Innhold Kort om NTE side 3 Konsernstyret side 4 Konsernledelsen side 5 Konsernsjefens side side 6 I 2014 side 7 Hovedtall side 8 Fibersuksess i 10 år side 10 100 år med elektrisitet side

Detaljer

TrønderEnergi AS. Årsrapport 2012

TrønderEnergi AS. Årsrapport 2012 II TrønderEnergi AS Årsrapport 2012 TrønderEnergi AS Årsrapport 2012 Innhold Konsernsjefen har ordet... 2 Organisasjon... 3 Forretningsområde Energi... 4 Forretningsområde Nett... 4 Forretningsområde Marked...

Detaljer

ÅRSRAPPORT & REGNSKAP

ÅRSRAPPORT & REGNSKAP ÅRSRAPPORT & REGNSKAP 1 2 INNHOLD LEDER 5 NØKKELTALL 7 DETTE ER HAUGALAND KRAFT 9 ÅRSBERETNING 2011 10 RESULTATREGNSKAP 16 BALANSE 18 KONTANTSTRØMOPPSTILLING 20 NOTER 22 NOTE 1 Regnskapsprinsipper 22 NOTE

Detaljer

Innhold. Hovedtall 3. Noter 20. Revisjonsberetning 37. Skagerak Energi året 2001 4. Et nytt konsern utfordringer og muligheter 38.

Innhold. Hovedtall 3. Noter 20. Revisjonsberetning 37. Skagerak Energi året 2001 4. Et nytt konsern utfordringer og muligheter 38. Å R S R A P P O R T 2 0 0 1 Innhold Hovedtall 3 Skagerak Energi året 2001 4 Årsberetning 5 Resultatregnskap 11 Balanse 12 13 Kontantstrøm 14 Regnskapsprinsipper 15 Noter 20 Revisjonsberetning 37 Et nytt

Detaljer

LYSE ÅRSRAPPORT 2013 LYSE ENERGI AS

LYSE ÅRSRAPPORT 2013 LYSE ENERGI AS LYSE LYSE ENERGI AS Innholdsfortegnelse LYSE Kort om Lyse 3 Lyse sentrale hendelser i 4 Nøkkeltall for Lyse 6 Årsberetning 8 Erklæring 16 Resultatregnskap 17 Balanse 31.12. 18 Utvidet konsolidert resultatregnskap

Detaljer

ÅRSRAPPORT08 E-CO ENERGI

ÅRSRAPPORT08 E-CO ENERGI Postboks 255 Sentrum 0103 Oslo Telefon 24 11 69 00 Telefaks 24 11 69 01 www.e-co.no ÅRSRAPPORT08 E-CO ENERGI VISJON: Ledende vannkraftprodusent - kompetent og skapende VERDIER: Engasjert, skikkelig og

Detaljer

Innholdsfortegnelse. Regnskap. Virksomhetene. 1 Elverum Energi AS 2 Årsberetning 2011

Innholdsfortegnelse. Regnskap. Virksomhetene. 1 Elverum Energi AS 2 Årsberetning 2011 ÅRSRAPPORT 2011 Innholdsfortegnelse 1 Elverum Energi AS 2 Årsberetning 2011 Regnskap 5 Resultatregnskap 6 Balanse 8 Noter 19 Kontantstrømoppstilling 21 Verdiskapningsregnskap 22 Revisjonsberetning Virksomhetene

Detaljer

Hovedtall 2. Årsberetning 3

Hovedtall 2. Årsberetning 3 Hovedtall 2 Årsberetning 3 Konsernregnskap 8 Resultat 9 Balanse 10 Egenkapitaloppstilling 12 Kontantstrømoppstilling 13 Regnskapsprinsipper 14 Noter 22 Regnskap Vardar AS 51 Resultat 51 Balanse 52 Kontantstrømoppstilling

Detaljer

Dalane Energi Årsberetning

Dalane Energi Årsberetning 2005 Dalane Energi Årsberetning 1 Innhold Dalane energi Årsberetning Om Dalane energi 2 Hovedtall for Dalane energi 3 Organisasjon og administrasjon 4 Styrets beretning 5 2005 Dalane energi 100 år 11 Resultatregnskap

Detaljer

Å R S R A P P O R T 2 0 0 3

Å R S R A P P O R T 2 0 0 3 ÅRSRAPPORT 2003 Statnetts visjon: Statnett skal være Europas ledende og mest effektive systemansvarlige nettselskap. Innhold 50 Herz (50 perioder pr. sekund) er det ideelle mål for balansen mellom forbruk

Detaljer

FORORD HOVEDTALL / NETTDRIFT. STYRETS BERETNING - Organisasjon og ledelse - Miljø - Økonomi - Fremtidsutsikter

FORORD HOVEDTALL / NETTDRIFT. STYRETS BERETNING - Organisasjon og ledelse - Miljø - Økonomi - Fremtidsutsikter Årsrapport 211 2 INNHOLD FORORD 3 HOVEDTALL / NETTDRIFT 4 STYRETS BERETNING - Organisasjon og ledelse 5 - Miljø 6 - Økonomi 7 - Fremtidsutsikter 8 RESULTATREGNSKAP 9 BALANSE 1 REGNSKAPSPRINSIPPER 12 KONTANT

Detaljer

Innhold. Krediteringer: Naturfoto: istockphoto Foto av ansatte: Tynset Foto Grafisk formgiving: Form til fjells

Innhold. Krediteringer: Naturfoto: istockphoto Foto av ansatte: Tynset Foto Grafisk formgiving: Form til fjells årsrapport 2013 Innhold Organisasjonskart 4 Dette er NØK 5 Organisasjonskart 6 Nord-Østerdal Kraftlag SA 7 Everksjefen har ordet 10 Årsberetning 2013 12 Resultatregnskap 15 Balanse 16 Kontantstrømanalyse

Detaljer

INNHOLD. Styret 4. Nøkkeltall 5. Noter 15. Revisors beretning 25. Adm. direktørs kommentarer 26. Dette er Istad 28. Istad Nett 31

INNHOLD. Styret 4. Nøkkeltall 5. Noter 15. Revisors beretning 25. Adm. direktørs kommentarer 26. Dette er Istad 28. Istad Nett 31 Årsrapport 2009 INNHOLD Styret 4 Nøkkeltall 5 Årsberetning 6 Resultatregnskap 11 Balanse 12 Kontantstrømanalyse 13 regnskapsprinsipper 14 Noter 15 3 Revisors beretning 25 Adm. direktørs kommentarer 26

Detaljer

Årsrapport 2009 VOKKS

Årsrapport 2009 VOKKS Årsrapport 2009 2 Innhold, nøkkeltall og kart over forsyningsområde Innhold Nøkkeltall... 2 Organisasjon... 2 Administrerende direktørs kommentar... 3-4 Styrets beretning... 5-6 Økonomi, Resultatregnskap...

Detaljer

1 Årsrapport 2011 4. juni 2012

1 Årsrapport 2011 4. juni 2012 Årsrapport 2011 4. juni 2012 1 innhold 1 Begivenheter i året som gikk... 3 2 orientering fra virksomheten... 6 2.1 Fiberutbygging... 8 2.2 Nettdrift... 10 2.3 Kraftproduksjon... 11 2.4 Det lokale eltilsyn...

Detaljer

STATKRAFT ENERGI AS ÅRSRAPPORT 2005--

STATKRAFT ENERGI AS ÅRSRAPPORT 2005-- STATKRAFT ENERGI AS ÅRSRAPPORT 2005-- STYRETS ÅRSBERETNING 2005 FOR STATKRAFT ENERGI AS Virksomhetens art Statkraft Energi AS er et selskap i Statkraftkonsernet, som er Nordens tredje største produsent

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2013. Fjordkraftkonsernet INNHOLD. Fjordkraftkonsernet s 2 Organisasjon s 3

ÅRSRAPPORT 2013. Fjordkraftkonsernet INNHOLD. Fjordkraftkonsernet s 2 Organisasjon s 3 ÅRSRAPPORT 2013 Fjordkraftkonsernet INNHOLD Fjordkraftkonsernet s 2 Organisasjon s 3 FJORDKRAFT Styrets beretning s 5-9 Regnskap 2013 s 10-15 Noter til regnskapet s 16-33 Trondheim Kraft Styrets beretning

Detaljer

Tilgjengelig - «Vi er der du er» Pålitelig - «Vi er til å stole på» Engasjert - «Vi ser muligheter» Kompetent - «Vi vet hva vi gjør»

Tilgjengelig - «Vi er der du er» Pålitelig - «Vi er til å stole på» Engasjert - «Vi ser muligheter» Kompetent - «Vi vet hva vi gjør» 2 INNHOLD Overordnet strategi 04 Dette er HelgelandsKraft AS 05 Styrets beretning 06 Presentasjon av styret 13 Nøkkeltall 14 Resultatregnskap 15 Balanse 16 Kontantstrømoppstilling 18 Noter i regnskapet

Detaljer

INNHOLD. ÅrsbereTning 03. HoveDTall 09. nøkkeltall produksjon 10. resultatregnskap 11. balanse 12. kontantstrømoppstilling 14. noter Til regnskapet 15

INNHOLD. ÅrsbereTning 03. HoveDTall 09. nøkkeltall produksjon 10. resultatregnskap 11. balanse 12. kontantstrømoppstilling 14. noter Til regnskapet 15 GIR ENERGI 2010 INNHOLD ÅrsbereTning 03 HoveDTall 09 nøkkeltall produksjon 10 resultatregnskap 11 balanse 12 kontantstrømoppstilling 14 noter Til regnskapet 15 revisjonsberetning 30 Årsrapporten er trykket

Detaljer

Årsrapport 2010 VOKKS

Årsrapport 2010 VOKKS Årsrapport 2010 2 Innhold, nøkkeltall og kart over forsyningsområde Innhold Nøkkeltall... 2 Organisasjon... 2 Administrerende direktørs kommentar... 3 Styrets beretning... 4 Økonomi, Resultatregnskap...

Detaljer

Utskrevet versjon For webutgaven, se www.statnett.no

Utskrevet versjon For webutgaven, se www.statnett.no Utskrevet versjon For webutgaven, se www.statnett.no Utfordringene står i kø Statnett har lenge advart om at Norge er i ferd med å få en stadig mer anstrengt kraftsituasjon. Norge har i dag et kraftunderskudd

Detaljer

Om ValdresEnergi Styret Virksomheten Regnskap

Om ValdresEnergi Styret Virksomheten Regnskap Årsrapport 2014 Om ValdresEnergi Styret Virksomheten Regnskap /03/ Selskapet og organisasjonen /11/ Styret /16/ Teknisk årsrapport /26/ Resultatregnskap /06/ Adm. direktørs beretning /12/ Styrets årsberetning

Detaljer

Årsrapport 2007 VOKKS

Årsrapport 2007 VOKKS Årsrapport 2007 Årsrapport 2007 2 Innhold, nøkkeltall og kart over forsyningsområde Innhold Nøkkeltall... 2 Organisasjon... 2 Administrerende direktørs kommentar... 3-4 Styrets beretning... 5-6 Økonomi,

Detaljer

ISTAD AS Plutovegen 5, 6405 Molde Telefon sentralbord: 71 21 35 00 Telefax: 71 21 35 01 web: www.istad.no. Istad Kraft AS Telefax: 71 21 36 61

ISTAD AS Plutovegen 5, 6405 Molde Telefon sentralbord: 71 21 35 00 Telefax: 71 21 35 01 web: www.istad.no. Istad Kraft AS Telefax: 71 21 36 61 RRA 14 TIBE Molde ISTAD AS Plutovegen 5, 6405 Molde Telefon sentralbord: 71 21 35 00 Telefax: 71 21 35 01 web: www.istad.no Istad Kraft AS Telefax: 71 21 36 61 Istad Nett AS Telefax: 71 21 35 01 Istad

Detaljer

VALIDUS ÅRSRAPPORT 2011

VALIDUS ÅRSRAPPORT 2011 VALIDUS ÅRSRAPPORT 2011 Utgiver Validus AS Postadresse: Postboks 113, 3051 Mjøndalen, Norway Besøksadresse: Orkidéhøgda 3, 3050 Mjøndalen Telefon: (+47) 32 23 11 00 Faks: (+47) 32 23 11 01 E-post: firmapost@validus.no

Detaljer

Innhold. 3 Årsberetning 2013 7 Resultatregnskap 8 Balanse 10 Kontantstrømoppstilling 11 Regnskapsprinsipper 14 Noter 24 Revisjonsberetning 2013

Innhold. 3 Årsberetning 2013 7 Resultatregnskap 8 Balanse 10 Kontantstrømoppstilling 11 Regnskapsprinsipper 14 Noter 24 Revisjonsberetning 2013 Årsrapport 2013 Innhold 3 Årsberetning 2013 7 Resultatregnskap 8 Balanse 10 Kontantstrømoppstilling 11 Regnskapsprinsipper 14 Noter 24 Revisjonsberetning 2013 Forsiden Som en del av et tverrfalig team

Detaljer

årsrapport 2013 Årsrapport 2013 Ymber sykler til jobben. Foto: Viktor Enoksen, journalist Framtid i Nord.

årsrapport 2013 Årsrapport 2013 Ymber sykler til jobben. Foto: Viktor Enoksen, journalist Framtid i Nord. Årsrapport 213 1 Ymber sykler til jobben. Foto: Viktor Enoksen, journalist Framtid i Nord. innhold 1 Begivenheter i året som gikk... 3 2 Orientering fra virksomheten... 5 2.1 Fiberutbygging... 8 2.2 Nettdrift...

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2012. Fjordkraftkonsernet INNHOLD. Fjordkraftkonsernet s 2 Organisasjon s 3

ÅRSRAPPORT 2012. Fjordkraftkonsernet INNHOLD. Fjordkraftkonsernet s 2 Organisasjon s 3 ÅRSRAPPORT 2012 Fjordkraftkonsernet INNHOLD Fjordkraftkonsernet s 2 Organisasjon s 3 FJORDKRAFT Styrets beretning s 5-9 Regnskap 2012 s 10-15 Noter til regnskapet s 16-32 TRONDHEIM KRAFT Styrets beretning

Detaljer

2011 EB.NO - TLF. 03101

2011 EB.NO - TLF. 03101 Årsrapport 2011 Følg byggingen av Embretsfoss 4, et av de største fornybare energiprosjektene som gjennomføres i Norge i dag. Scan QR-coden og du kan se siste film. EB.NO - TLF. 03101 Bildet er tatt av

Detaljer

Styrets årsberetning STYRETS

Styrets årsberetning STYRETS Årsrapport og regnskap 2005 Styrets årsberetning STYRETS A/S Eidefoss er et aksjeselskap som eies av kommunene Vågå, Lom, Sel, Dovre og Lesja med 20% hver. Selskapets hovedkontor ligger i Vågå. Vår visjon

Detaljer