Innhold. Året som gikk side 10. Hovedtall side 11. Styrets beretning side 12

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Innhold. Året som gikk side 10. Hovedtall side 11. Styrets beretning side 12"

Transkript

1 ÅRSRAPPORT 2013

2 Innhold Kort om NTE side 4 Vår virksomhet side 5 Konsernstyret side 6 Styrer i datterselskapene side 7 Konsernledelsen side 8 Eierskap og virksomhetsstyring side 9 Året som gikk side 10 Hovedtall side 11 Styrets beretning side 12 Regnskap Resultatregnskap side 19 Balanse side 20 Kontantstrømoppstilling side 23 Regnskapsprinsipper side 24 Noter side 30 Revisors beretning side 51 Samfunnsregnskap side 53

3

4 Kort om NTE NTE er et konsern som arbeider med fornybar energi og bredbånd og infrastruktur og kunderettet virksomhet knyttet til disse områdene. NTE ble etablert av Nord-Trøndelag fylkeskommune i 1919, og har fortsatt fylkeskommunen som eneeier. NTEs eier har et langsiktig perspektiv på sitt eierskap, med lønnsomhet og utvikling som prioriterte mål. NTEs virksomhet omfatter produksjon og salg av energi- og bredbåndstjenester og bygging og drift av infrastruktur for strøm og bredbånd. I tillegg leverer NTE elektroinstallasjoner. NTE har hovedkontor i Steinkjer og hovedmarked i Nord-Trøndelag. NTE leverer også bredbånd i Trondheims-området. Visjon: Smartere løsninger for et livskraftig Trøndelag Verdier: Nærhet, pålitelighet, åpenhet 4

5 Vår virksomhet NTEs kjernevirksomhet er organisert i tre forretningsområder: Energi, Nett og Marked. Energi Forretningsområdet består av det heleide selskapet NTE Energi AS, som har produksjonsanlegg for vann- og vindkraft i flere kommuner i Nord-Trøndelag. Selskapet er også medeier i anlegg i Bindal kommune i Nordland gjennom Åbjørakraft og i Sverige gjennom Linnvasselv Kraftlag AL. Videre eier NTE Energi AS 50 prosent av selskapet Norsk Vannkraftproduksjon AS som eier 100 prosent av kraftselskapene Siso Energi AS og Lakshola Energi AS i Sørfold kommune i Nordland. NTE Energi eier også 50 prosent av vindkraftselskapet Sarepta Energi AS sammen med TrønderEnergi AS. Med økende etterspørsel etter ren og fornybar energi, vurderes selskapets fremtidsmuligheter som gode. Årlig inntjening vil i noen grad kunne variere med svingninger i kraftprisene. Selskapet har flere kraftprosjekter under planlegging eller til godkjenning hos offentlige myndigheter. Nett Forretningsområdet omfatter datterselskapet NTE Nett AS, som har ansvaret for strømnettet og tilknyttet virksomhet innenfor monopoldelen av NTE. Nettselskapet eier og har driftsansvaret for alt strømnett i NTEs konsesjonsområde, som er Nord-Trøndelag fylke. Nettvirksomheten er et monopol og som sådan underlagt myndighetskontroll av Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE). Direktoratet fastetter regulatoriske og økonomiske rammer for nettvirksomheten. NTE Nett AS er et av de mest effektive nettselskapene i bransjen, og skal gjennom kontinuerlig forbedringsarbeid sikre denne posisjonen. Fornyelsesbehovet er økende. NTE Nett AS har i løpet av de siste årene bygget opp en organisasjon for å ivareta de store reinvesteringsprosjektene som kommer. Forretningsområdet har også ansvaret for den videre utviklingen av Demo Steinkjer, som arbeider med utprøving og utvikling av produkter og tjenester knyttet til framtidig smarte strømnett. Marked Forretningsområdet ivaretar konsernets kunde- og markedsrettede virksomhet: NTE Elektro AS som leverer elektroinstallasjoner i både service- og prosjektmarkedet, og NTE Marked AS som omfatter kraftsalg, fiber og kundeservice. For NTE Elektros del er det sterk konkurranse innenfor både service- og prosjektmarkedet. Kompetanse, kundenærhet og effektiv drift skal i framtida sikre virksomheten en sterk posisjon i sine markeder. NTE Markeds framtidige resultat påvirkes i stor grad av utviklingen av kraftmarkedet i Midt-Norge. Etterspørselen etter fiberbaserte tjenester øker, og behovet for kraftleveranser er stabilt både på bedrifts- og husholdningssiden. 5

6 Konsernstyret Styret i NTE Holding AS består av åtte medlemmer, fem velges av eieren, Nord-Trøndelag fylkeskommune, to ordinære medlemmer og en observatør velges av og blant de ansatte. Bjørnar Skjevik, Steinkjer (f. 1948) ble valgt til styreleder i NTE i Han er utdannet ingeniør i mekaniske fag og arbeider nå som selvstendig rådgiver. Skjevik var fram til 2008 ansatt i Aker Kværner, sist som viseadministrerende direktør i Aker Kværner Field Development Europe, med ansvar for norske og russiske offshoreverft. Han har vært styreleder i NHO Trøndelag. John Håvard Solum, Grong (f. 1966) har sittet i NTEs styre siden 2007 og er nå nesteleder i konsernstyret. Han er utdannet sivilagronom innen økonomi og er nå administrerende banksjef i Grong Sparebank. Han er tidligere rådmann i Høylandet kommune og spesialrådgiver i SND (nå Innovasjon Norge). Solum er leder i representantskapet Eika Gruppen og styremedlem i Sparebankforeningen og Finans Norge. Ragnar Lyng, Leksvik (f. 1953) har vært styremedlem siden Han er eier og leder av Lyng Gruppen AS med datterselskaper. Han er utdannet kjemiingeniør fra NTH og har siden 1977 arbeidet som leder i Lyng-selskapene, Lyng Rør AS, Elsafe International AS og senere morselskapet Lyng Gruppen AS. Ragnar Lyng har lang erfaring som styreleder og styremedlem i mange Lyng-selskaper og eksterne selskaper. Arnhild Holstad, Namsos (f. 1963) har vært styremedlem siden Hun er utdannet cand.mag. og journalist, og er kommunikasjonssjef i Statskog SF. Hun var i perioden politisk rådgiver i Arbeids- og inkluderingsdepartementet. Hun har videre jobbet blant annet som prosjektleder i Olav Duun Innovasjon og som journalist i Namdalsavisa. Arnhild Holstad er styremedlem i SpareBank 1 SMN og styremedlem i Namsen friidrettsforening. Hun var nestleder i Statens råd for likestilling av funksjonshemmede og styremedlem fra 2008 til Unni Storstad, Inderøy (f 1962) kom inn i NTEs styre i Hun er utdannet EDB-ingeniør og økonom med allsidig erfaring fra lederjobber i offentlig og privat sektor. Unni Storstad har siden 2009 vært administrerende direktør i Coop Inn-Trøndelag SA. Hun har som leder i Samvirkelaget en rekke styreverv i selskaper som laget er engasjert i, og er også styremedlem i IT-selskapet Triona AS. Svein Welde, Verran (f 1949) er ansattvalgt styremedlem og har sittet i NTEs styre siden Svein Welde er avdelingssjef for Drift i NTE Energi AS og har tidligere vært hovedtillitsvalgt i EL&IT-forbundet i NTE. Han er utdannet elektriker og energioperatør, og har vært ansatt i NTE siden

7 Bjørn Helmersen, Namsos (f 1969) kom inn i konsernstyret som ansattvalgt i Han er utdannet elektrikter og har siden 2005 vært heltids tillitsvalgt i NTE Klubb i EL&IT-forbundet, de siste årene som hovedtillitsvalgt. Han har jobbet i NTE siden Bjørn Helmersen var styremedlem i NTE Elektro AS i to år før han ble valgt inn i styret i NTE Holding AS. Tore Gudmundsen, Steinkjer (f 1972), observatør for ansatte i styret siden 2009 og er til daglig ingeniør i NTE Nett AS. Han begynte i NTE i 1990 og er utdannet ingeniør innen elkraft. Per Storli, Steinkjer, Bjørnar Gulstad, Steinkjer og Rune Paulsen, Steinkjer, er varamedlemmer for henholdsvis Welde, Helmersen og Gudmundsen. Styrer i datterselskapene NTE Nett AS Christian Stav, styreleder Marit Haugen Rita Ajer Inge Bartnes Vidar Dale (ansattvalgt) Vara: Erling Tønne Thor Haltbrekken (ansattvalgt) Vara: Tore Chruicshank NTE Marked AS Christian Stav, styreleder Randi Østbø Bjørn Vik-Mo Dag Lenhard Røyseng (ansattvalgt) Stig Frode Mære (ansattvalgt) Vara: 1. Berit Rennan 2. Helge Furunes NTE Energi AS Christian Stav, styreleder Trine Riseth Tor Åge Ingvaldsen Terje Aalberg (ansattvalgt) Knut Egil Sjøli (ansattvalgt) Vara: 1. Dag Frode Borgan 2. Roger Holmquist 3. Jan Ove Sem NTE Elektro AS Christian Stav, styreleder Randi Østbø Svein Olav Munkeby Tommy Hunnestad (ansattvalgt) Marius Vikan (ansattvalgt) Vara: 1. Pål Ivar Skatland 2. Espen Myhr Grandalsmo 7

8 Konsernledelsen Konsernledelsen i NTE Holding AS består av konsernsjef og konserndirektørene for forretningsområder og staber. Christian Stav, konsernsjef Christian Stav (f 1968) overtok som konsernsjef 1. juli 2012, først som konstituert og fra 30. november som ansatt leder i konsernet. Han er utdannet siviløkonom, statsautorisert revisor og autorisert finansanalytiker og har vært konserndirektør for økonomi og finans i NTE siden Kenneth Brandsås, konserndirektør for virksomhetsområde Energi Kenneth Brandsås (f 1969) er utdannet sivilingeniør i elkraft-teknikk fra NTH og Master of Management fra BI. Han har vært ansatt i NTE siden 1995, først tilknyttet driftssentralen, senere som avdelingsleder og stedfortreder for direktøren i Nettdivisjonen, fra 2003 divisjonssjef i Energidivisjonen og fra 2008 administrerende direktør i datterselskapet NTE Energi AS. Trygve Kvernland, konserndirektør for virksomhetsområde Nett Trygve Kvernland (f 1959) er samfunnsviter med hovedfag i organisasjonssosiologi og er i tillegg utdannet ingeniør og økonom. Han er fra 2012 administrerende direktør i NTE Nett AS. Han har bakgrunn fra blant annet ulike lederstillinger i Telenor og fra strategisk forretningsrådgivning som partner og eier i eget konsulentselskap. Svein Olav Munkeby, konserndirektør for virksomhetsområde Marked Svein Olav Munkeby (f 1967) er utdannet elektroingeniør og bedriftsøkonom, og har en Master of Management fra NTNU. Munkeby har mange års ledererfaring fra blant annet Telenor, Bravida og Statkraft. Inge Bartnes, konserndirektør kommunikasjon Inge Bartnes (f 1970) har hovedfag i statsvitenskap og har vært kommunikasjonsdirektør i NTE siden I perioden fra oktober 2005 til oktober 2007 var han statssekretær og stabssjef i Kommunal- og regionaldepartementet. Han har tidligere arbeidet i Burson Marsteller og vært politisk rådgiver i Kommunal- og regionaldepartementet. Bjørn Vik-Mo, konserndirektør for strategi og virksomhetsstyring Bjørn Vik-Mo (f 1973) er utdannet cand.polit. med hovedfag i statsvitenskap fra NTNU. Han har tidligere blant annet jobbet som salgs- og markedssjef i NTE Bredbånd AS, og som utviklingsdirektør og viseadministrerende direktør i Adresseavisen. 8

9 Eierskap og virksomhetsstyring Nord-Trøndelag fylkeskommune er eneeier i Nord-Trøndelag Elektrisitetsverk Holding AS. Selskapet styres etter bestemmelser i aksjeloven, vedtekter og andre styringssignaler gitt av eieren. Det er etablert bedriftsforsamling, som består av 18 medlemmer, 12 valgt av eieren og seks av ansatte. Fylkesrådet utgjør selskapets generalforsamling. Konsernet har gode rapporteringsrutiner mellom de ulike datterselskaper, bedriftens ledelse, styret og bedriftsforsamlingen. De styringssignaler som eieren har gitt konsernet, skal også være styrende for virksomheten i datterselskapene og virksomheter under datterselskapene. Hele konsernet er sertifisert etter kvalitets- og miljøstandardene ISO 9001 og ISO

10 Det hendte i 2013 Skoleelever fra N-T på LerkendalDet skjer mye i en bedrift som NTE i løpet av året. Mye som har betydning for ansatte i selskapet og mye som også har betydning for våre omgivelser. I stort og i smått. De rundt skoleelevene som gjennom sju år har vært våre gjester på Rosenborgs heimekamper, husker helt sikkert dagen på Lerkendal. I 2013 gikk bussene fra Abelvær og Utvorda, fra Stiklestad og Malm, fra Salsnes og Vanvikan, for å nevne noen av de skolene de 750 elever kom fra, som ble trukket ut til opplevelsesdagen. En opplevelse noe på siden av det hverdagslige, var det også for de mange som tok imot invitasjonen fra Ove Jonny Knudsen og hans medarbeidere i Tunnsjødal kraftstasjon før jul. I 50 år har den største kraftstasjonen i fylket produsert strøm. Det markerte de ansatte med åpen dag for store og små i Namsskogan og områdene rundt. Det berører også deler av vår historie når vi pusser opp den over 90 år gamle kraftstasjonen i Follafoss, der energiselskapets vugge står. Og når den staselige direktørboligen i Steinkjer selges. Men det skjedde mer: NTE startet det nye året med å ommøblere organisasjonen, en tydeligere satsing på kjernevirksomhetene energiproduksjon, nettdrift og kunderettede aktiviteter er bakgrunnen for omorganiseringen. NTEs fiberbaserte bredbånd er raskt, så raskt at det i februar ble kåret til landets raskeste på nettstrømmingstjenesten Netflix. Snøsmelting i kombinasjon med en vinter med lite nedbør, ga i april 2013 unormalt liten vannføring i Stjørdalselva. NTE Energi valgte i noen få dager å gå under laveste tillatte minstevannføring i elva. I løpet av året er virksomheter som ikke er ansett å være kjernevirksomhet i NTE, solgt. NTE Expert ble overtatt av Expert Norge, Linjepartner kjøpte NTE Entreprise og Multiconsult kjøpte NTE Energiutvikling. Alle ansatte i de tre forretningsområdene ble tilbudt jobb hos de nye eierne. Regjeringen ga i juni NTE konsesjon for bygging av Terråk kraftverk i Bindal i Nordland. Kraftverket er planlagt å få en årlig produksjon på 45 GWh, som tilsvarer det årlige forbruket i husstander. Sarepta Energi, vindkraftselskapet som NTE eier sammen med TrønderEnergi, fikk i august konsesjon for bygging av tre vindparker på Trøndelagskysten: Sørmarkfjellet i Flatanger og Osen, Roan vindpark og Frøya vindpark. De tre parkene kan, om de blir bygd, produsere nok strøm til mer enn husstander. November og desember 2013 blir husket for de mange uværene som kom innover Midt-Norge. Først rammet ekstremværet Hilde særlig Namdalen i midten av november, fire uker senere kom Ivar inn over de midtre og sørlige deler av Nord-Trøndelag. Og innimellom kom ordinære stormer mer eller mindre sammenhengende. Til sammen var kunder strømløse i kortere eller lengre perioder denne førjulsvinteren. 10

11 Hovedtall Fra resultatregnskapet Brutto driftsinntekter Mill.kr Brutto driftsresultat (EBITDA) Mill.kr Driftsresultat (EBIT) Mill.kr Netto finansposter Mill.kr Resultat før skattekostnad Mill.kr Ordinært resultat Mill.kr Fra balansen Totalkapital Mill.kr Egenkapital Mill.kr Langsiktig gjeld Mill.kr Fra kontantstrømmen Kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter Mill.kr Kontantstrøm fra investeringsaktiviteter Mill.kr Kontantstrøm fra finansieringsaktiviteter Mill.kr Bankinnskudd, kontanter, markedsbaserte obligasjoner Mill.kr Fra HMS Årsverk Ant Lærlinger Ant Kvinneandel % 13, Sykefravær - % % 4,7 4,4 4,0 5,1 5,2 Skader Ant derav skader med fravær Ant Fraværsdager p g a skader Ant Skadefraværsfrekvens (H1) 7,9 4 4,4 4,9 4,8 Skadefrekvens (H2) 10, Fra produksjonsvirksomheten Kraftproduksjon (middel) GWh Kraftproduksjon (faktisk) GWh Antall hel- og deleide kraftverk (inkl. vindparker) Ant Områdepris Trondheim Øre/kWh 30,30 23,60 37,06 46,55 31,09 Fra distribusjonsvirksomheten Verdi (NVE-kapital) Mill.kr Avkastning % 11,9 4,96 5,39 10,94 9,65 Mer-/mindreinntekt Mill.kr Levert energi regionalnett GWh Levert energi distribusjonsnett GWh Fra sluttkundevirksomheten Omsetning elektroinstallasjoner Mill.kr Omsetning kraftsalg Mill.kr Omsetning fiber Mill.kr

12 Styrets beretning Nord-Trøndelag Elektrisitetsverk Holding AS (NTE) er eid av Nord-Trøndelag fylkeskommune. Virksomheten omfattet i 2013 produksjon og salg av energi, bygging og drift av infrastruktur for energi og telekommunikasjon, salg av innholdstjenester på fiberbasert bredbånd og salg av tjenester innen elektroinstallasjon. Konsernet har sin hovedvirksomhet i Trøndelag med hovedkontor i Steinkjer. NTE er organisert som konsern med NTE Holding AS som morselskap og med NTE Energi AS, NTE Nett AS, NTE Marked AS og NTE Elektro AS som datterselskaper. Alle NTEs forretningsområder er blant de største i landet innenfor sine bransjer. Forretningsområde Energi omfatter energiproduksjon, engrossalg av elektrisk kraft, utvikling av ny energi og drift av og beredskap i produksjonsanleggene i NTE Energi AS. Selskapet ivaretar også NTEs eierandeler i deleide vind- og vannkraftselskaper. Forretningsområde Nett omfatter NTE Nett AS, som eier, utvikler og drifter alt distribusjons- og regionalnett i Nord-Trøndelag og tilknyttet virksomhet innenfor monopoldelen av NTE. Beredskap er en sentral del av NTE Netts virksomhet, for å opprettholde en god og pålitelig strømforsyning i fylket. Forretningsområde Marked er NTEs virksomhet rettet mot sluttkunder. Forretningsområdet består av NTE Marked AS, som omfatter kraftsalg til sluttkunder, fiberbasert bredbånd og kundeservice. Installasjonsvirksomheten i NTE Elektro AS inngår også i forretningsområdet. HENDELSER I 2013 NTE har i 2013 gjennomført flere tiltak for å styrke kjernevirksomheten i konsernet. Dette innebærer økt fokus på lønnsomhet i alle virksomheter og salg av aktiviteter som ikke anses som kjernevirksomhet. I løpet av året ble aksjene i NTE Handel AS og virksomheten i NTE Entreprise og NTE Energiutvikling solgt. Ansatte i disse virksomhetene er tilbudt jobb hos de nye eierne. Vinteren 2014 ble Tranamarka Energipark AS solgt til ansatte. I tråd med strategisk plan Målbilde 2020 framstår NTE nå som et mer rendyrket energiselskap, med en produksjonsvirksomhet som utnytter produksjonsanleggene effektivt, en effektiv nettvirksomhet med høy leveringssikkerhet og kunderettet virksomhet som leverer produkter innen kraftsalg, bredbånd og elektroinstallasjoner. Resultatforbedringsprogrammet som ble etablert høsten 2012, er videreført og skal i løpet av 2015 ha lagt grunnlaget for tilfredsstillende lønnsomhet og soliditet. Markedsprisen på kraft lå i gjennomsnitt noe høyere i 2013 enn i Som følge av lange perioder med lite nedbør i Midt-Norge, endte kraftproduksjonen i 2013 nesten 1 TWh under NTEs produksjon av vann- og vindkraft i 2012 og rundt 500 GWh under normalårsproduksjon. Olje- og energidepartementet ga i august konsesjon til tre vindkraftparker på Trøndelagskysten. Alle konsesjonene tilhører Sarepta Energi, et selskap eid av NTE og TrønderEnergi. Vindparkene har en planlagt installert effekt på 600 MW. Til tross for at ekstremværene Hilde og Ivar i november og desember påførte strømnettet betydelige skader, har nettselskapet maktet å holde god leveringskvalitet med oppetid på 99,87 prosent. På det meste var i overkant av kunder var strømløse i kortere eller lengre perioder som følge av hvert av ekstremværene. Både egne og innleide mannskaper hadde krevende oppgaver under gjenopprettingsarbeidet, men løste utfordringene meget godt og uten større personskader. En meningsmåling, utført av analysebyrået Sentio Research etter ekstremværet Hilde, viser også at kundene fortsatt er godt tilfreds med kvaliteten på strømforsyningen. Utbyggingstakten for fiberbasert bredbånd er på veg ned, fokus er nå på fortetting i allerede utbygde felt og nybygging av bygdefiber i områder som i utgangspunktet ikke anses å være kommersielt lønnsomme å bygge ut. NTEs bygdefiberprosjekt samarbeider med lokale interessenter om utbygging gjennom et spleiselag, der NTE deltar med den andelen som antas å være kommersielt lønnsom. Resten finansieres gjennom offentlige midler, dugnadsinnsats og andre bidrag. 12

13 I løpet av året er flere bygdefiberprosjekter gjennomført eller igangsatt, blant annet i Bangdalen, Beitstad og Skogn. Oppslutningen fra husstandene er generelt stor, enkelte steder opp mot 80 prosent. Totalt er 23 bygdefiberprosjekter ferdige eller under arbeid, og rundt husstander kan nå koble seg til fibernettet. Det er fortsatt stor interesse for å få fibernett til nye områder. ØKONOMISKE RESULTATER Etter et år preget av fortsatt lav kraftpris og perioder med omfattende strømbrudd som følge av ekstremvær, legger NTE fram et regnskap med et bedre resultat enn de foregående år. Styret er fornøyd med at de tiltak som er gjennomført i hele konsernet i 2013, har fått tilsiktet økonomisk effekt og bidrar til at NTE nå legger fram et positivt resultat. Resultat før skatt ble 347 millioner kroner (2012: 117 mill. kroner). Det er en betydelig resultatforbedring i den underliggende drift, og alle gjenværende forretningsområder leverer positive resultater. Resultatet for 2012 var svekket av store ekstraordinære nedskrivinger. Konsernets driftsinntekter i 2013 ble millioner kroner (3 116 mill. kroner) og driftskostnadene ble millioner kroner (2 483 mill. kroner). Driftsresultatet før avskrivinger ble millioner kroner (1 180 mill. kroner), og driftsresultat etter avskrivinger ble 702 millioner kroner (633 mill. kroner). Som følge av antatt lav framtidig kraftpris, er verdien av kraftverket i Siso nedskrevet. Nedskrivingen har en negativ resultateffekt på 56 millioner kroner. Skattekostnaden i 2013 ble 279 millioner kroner (274 mill. kroner). Konsernets årsresultat ble 67 millioner kroner, som er en forbedring fra året før på 224 millioner kroner. For Nord-Trøndelag Elektrisitetsverk Holding AS, konsernets morselskap, fikk i 2013 et driftsresultat på -68 millioner kroner, og et årsresultat på -54 millioner kroner. I samsvar med regnskapslovens 3-3 bekrefter styret at regnskapet er avlagt under forutsetning om fortsatt drift og at konsernet er i en sunn økonomisk og finansiell stilling. FINANSIELLE FORHOLD OG KAPITAL Konsernets netto finanskostnader i 2013 ble -355 millioner kroner (-516 mill. kroner). Driftsaktivitetene ga konsernet en kontantstrøm på 406 millioner kroner i 2013 (571 mill. kroner). Forskjellen mellom resultat før skatt og netto kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter skyldes hovedsakelig store skatteeffekter og store avskrivninger som ikke har kontantstrømeffekt. I tillegg til dette er det gjort periodiseringer i fordringer og annen kortsiktig gjeld. De bokførte eiendelene i konsernet utgjorde ved årsskiftet millioner kroner. Av dette var varige driftsmidler millioner kroner. Egenkapitalen per 31. desember 2013 var millioner kroner (2 170 mill. kroner). Bankinnskudd og kontanter utgjorde 55 millioner kroner per 31. desember 2013 (114 mill. kroner). I tillegg har konsernet en ubenyttet driftskreditt på millioner kroner. Konsernet investerte i 2013 for 336 millioner kroner i varige driftsmidler. Konsernets langsiktige rentebærende gjeld var millioner kroner (6 092 mill. kroner) inklusive et ansvarlig lån på millioner kroner fra Nord-Trøndelag fylkeskommune, lånet har forfall i Det ansvarlige lånet ga en rentebetaling til fylkeskommunen på 150 millioner kroner i I 2013 betalte NTE 32 millioner kroner i konsesjonsavgift og for konsesjonskraft til Nord-Trøndelag fylkeskommune og til de kommuner som har kraftproduksjon. Garantiprovisjon til fylkeskommunen utgjorde 10 millioner kroner. 13 Hovedkontor: Besøksadresse: Sjøfartsgt. 3 Postadresse: 7736 Steinkjer Telefon:

14 RESULTATDISPONERING Styret foreslår følgende disponering av årsresultatet i Nord-Trøndelag Elektrisitetsverk Holding AS: Avsatt til annen egenkapital Utbytte Sum overføringer kroner kroner kroner RESULTATER I FORRETNINGSOMRÅDENE Forretningsområde Energi Energiinntektene i 2013 var millioner kroner (1 392 mill. kroner). Områdeprisen for Midt-Norge (NO3) var 30,3 øre per kwh i 2013 mot 23,60 øre per kwh i Kraftproduksjonen ble GWh, som er 947 GWh mindre enn året før og 500 GWh under normalårsproduksjonen. NTE Energi AS hadde i 2013 et resultat etter skatt på 71 millioner kroner (115 mill. kroner). Magasinbeholdningen ved utgangen av året var GWh (1 434 GWh). Sammen med TrønderEnergi Kraft AS eier NTE Energi AS vindkraftselskapet Sarepta Energi AS. I 2013 fikk Sarepta konsesjon for tre vindparker på Fosen og Frøya. Forretningsområde Nett Inntekter fra nettvirksomheten ble 700 millioner kroner (546 mill. kroner). NTE Nett AS hadde i 2013 et resultat etter skatt på 125 millioner kroner (33 mill. kroner). Resultatforbedringen kommer som en følge av økt inntektsramme fra NVE. På den annen side ble nettselskapet påført betydelige kostnader som følge av en lang periode med storm og ekstremvær i november og desember, som førte til omfattende skader og strømbrudd i NTEs nett. Forretningsområde Marked Kraftomsetningen ga 644 millioner kroner (582 mill. kroner), mens bredbåndsinntektene ble 273 millioner kroner (238 mill. kroner). Inklusive andre salgsinntekter ble omsetningen totalt 934 millioner kroner. Inntekter fra elektroinstallasjons-virksomheten ble 247 millioner kroner (243 mill. kroner) NTE Marked AS fikk et årsresultat etter skatt på 6 millioner kroner (-21 mill. kroner). I NTE Elektro AS ble årsresultatet etter skatt 7 millioner kroner (7,5 mill. kroner). Øvrige virksomheter Virksomhetene i NTE Entreprenør og NTE Entreprise ble solgt i 2013 og er gjort opp med resultat etter skatt på henholdsvis -5 millioner kroner og -17 millioner kroner. NTE Handel AS ble solgt til Expert Norge per 1. juni Ved overdragelsestidspunktet hadde NTE Handel et negativt resultat før skatt på 3,2 millioner kroner. MEDARBEIDERFORHOLD Personale og organisasjon Per 31. desember 2013 var det 728 medarbeidere i konsernet, en nedgang fra 912 ved forrige årsskifte. Nedgangen kommer som en følge av salg av virksomheter, naturlig avgang og generell nedbemanning i konsern og datterselskaper. I 2013 var 13,6 prosent av medarbeiderne kvinner. Av totalt ti nyansatte i løpet av året, var det en kvinne. NTE hadde ved utgangen av året 35 lærlinger, 1 av disse var kvinner. Konsernet hadde ved årsskiftet ingen kvinner i konsernledergruppen. I konsernstyret er to av fem aksjonærvalgte styremedlemmer 14

15 kvinner. Også i styrene i datterselskapene er det tilnærmet samme representasjon. NTEs HR-strategi legger vekt på god balanse i rekrutteringen, uavhengig av kjønn, alder, funksjonshemming eller kulturell bakgrunn. Konsernet vil derfor etablere et eget prosjekt som skal bidra til at NTE blir en mer attraktiv arbeidsplass for kvinner. Gjennomsnittslønn for alle ansatte i 2013 var kroner, gjennomsnittslønn for kvinner og menn var henholdsvis kroner og kroner. I sammenlignbare stillinger søker selskapet å ha lik lønn for kvinner og menn. I 2013 sluttet 63 personer i tillegg til de som gikk over på pensjon eller som ble overført til ny arbeidsgiver ved salg av virksomhet. Det gir en turnover på 4,5 prosent. Gjennomsnittsalderen på de som sluttet var 40 år. NTE satser aktivt på å profilere seg som arbeidsgiver overfor skoleelever og studenter, både på lokale, regionale og nasjonale utdanningsinstitusjoner. Helse, miljø og sikkerhet NTE er sertifisert etter ISO-standardene ISO 9001 (kvalitet) og ISO (miljø), og har gjennom flere år vært tilsluttet avtalen om inkluderende arbeidsliv (IA). Sykefraværet i NTE ligger fortsatt lavt, men har de siste årene økt noe, fra 4,4 prosent i 2012 til 4,7 prosent i Korttidsfraværet er fortsatt relativt lavt, i 2013 var det på 0,7 prosent. Gjennom IA-samarbeidet søker NTE å følge opp ansatte med helseproblemer tett, og har som mål å beholde arbeidstakere med redusert funksjonsevne. Noen arbeidstakere har gått over i graderte uførepensjoner og kan derfor stå lenger i jobb. I 2013 ble det registrert 15 personskader (26 i 2012) i arbeid for NTE, 11 av disse førte til fravær (6). Fravær på grunn av skader varierer betydelig fra år til år, i 2013 medførte skadene 62 fraværsdager(39). Styret er ikke fornøyd med omfanget av fraværsskader og HMS arbeidet vil forsterkes fremover. Alle datterselskaper har i løpet av 2013 ansatt egne HMS-ansvarlige som sammen med arbeidsmiljøutvalget og ledelsen vil gjennomfører aktiviteter for å rette fokus mot særlige arbeidsmiljøutfordringer. SAMFUNNSANSVAR OG MILJØ Som en av landets største produsenter av ren og fornybar energi gir NTE viktige bidrag til løsningen av klimautfordringene, sammen med de andre, norske produsentene av fornybar energi. NTE har for årene framover muligheter til å bygge flere og til dels store vannkraftanlegg. I tillegg har vi sammen med andre konsesjon for å bygge flere vindkraftanlegg i Nord- og Sør-Trøndelag. Framtidig kraftpris og nivået på el-sertifikatene vil være avgjørende for omfanget av investeringer i ny fornybar kraft. Ett av NTEs viktigste mål er å sikre fortsatt god forsyningssikkerhet i Nord-Trøndelag. Gjennom god drift, evne til rask gjenoppretting under ekstraordinære forhold og tilstrekkelige beredskapsressurser i form av personell og kompetanse, skal våre kunder ha størst mulig trygghet for samfunnsviktige leveranser, både av strøm og kommunikasjon. Ytre miljø NTEs virksomhet bidrar til bedre miljø og reduserte utslipp gjennom produksjon av ren og fornybar energi. All elektrisitet vi produserer kommer fra fornybare kilder, først og fremst vann, men også noe vind, og er dermed en del av løsningen på klimautfordringene. Konsernet legger til grunn at all vår virksomhet har noen former for miljøbelastninger. Konsernets miljøpåvirkning er først og fremst inngrep i naturen, energi- og annen ressursbruk, klimagassutslipp fra transport, avfall og estetisk påvirkning i form av produksjonsanlegg og linjenett. I løpet av 2013 ble det registrert ti miljøhendelser, de fleste med begrenset skadepotensial. Sen snøsmelting i kombinasjon med en 15

16 vinter med lite nedbør, ga i april 2013 unormalt liten vannføring i Stjørdalselva. NTE Energi valgte i noen få dager å gå under laveste tillatte minstevannføring i elva. Etter vår vurdering ble det ingen vesentlige, negative konsekvenser av hendelsen. NVE har varslet at de vurderer å gi NTE Energi et forelegg for brudd på minstevannføringen i Stjørdalselva. Ut over dette er ikke NTE ikke straffet eller bøtelagt for noen forhold i Etikk NTEs etiske plattform fastlegger hvordan konsernet og konsernets ansatte skal opptre når de representerer NTE. Plattformen bygger på NTEs verdier nærhet, pålitelighet og åpenhet. Den etiske plattformen gjelder også for andre som engasjeres for å representere konsernet. Plattformen har bestemmelser blant annet om anti-korrupsjon og ryddighet i konsernets forretningsvirksomhet, ikke-diskriminering og anti-prostitusjon. Videre stiller NTEs forespørsels- og kontraktsmaler og alminnelige innkjøpsvilkår krav til leverandørers HMSarbeid og ansattes rettigheter, ivaretakelse av ytre miljø og samfunnsansvar. NTEs etiske plattform er gjengitt på våre internettsider nte.no Samfunnsrolle NTEs eier har slått fast at konsernet skal ha en samfunnsrolle i Nord-Trøndelag. For NTE innebærer det at samfunnsrollen skal utøves på en måte som bidrar til konkurransefortrinn både for selskapet og for Nord-Trøndelag som fylke. Denne forpliktelsen forutsetter at NTE drives effektiv og lønnsomt. NTEs samfunnsregnskap gir ytterligere informasjon om konsernets bidrag til Nord-Trøndelag. Samfunnsregnskapet er gjengitt på våre internettsider FINANSFORVALTNING, RISIKO OG INTERNKONTROLL NTE følger Reglement for finansforvaltning for Nord-Trøndelag fylkeskommune. Det innebærer at den finansielle forvaltningen gjennomføres etter en lavrisikostrategi. NTE har derfor ikke finansplasseringer i aksjer, aksjefond m.v. Alle plasseringer i verdipapirer skal være i norske kroner. De viktigste risikoer i NTE-konsernet er knyttet til markedsaktiviteter, forvaltning av finansielle ressurser, drift og rammebetingelser. NTE arbeider løpende med å videreutvikle konsernets risikostyringssystemer og styrke selskapets risikokultur. NTE er eksponert for endringer i både det fysiske og finansielle kraftmarkedet, valutamarkedet og rentemarkedet. Det er etablert interne fullmakter og rammer for krafthandel, valutahandel og finansforvaltning. Kraftproduksjonen er eksponert for risiko på både volum og pris. Nedbørsforhold, etterspørsel og markedsprisene på kull, olje og CO2-kvoter og flaskehalser i overføringsnettet har vesentlig betydning for markedsprisen på kraft. All fysisk og finansiell kraftomsetning på Nord Pool ASA skjer i euro. En vesentlig del av konsernets inntekter er dermed utsatt for valutasvingninger. NTE reduserer denne risikoen ved å sikre kontrakter i utenlandsk valuta, og alle framtidige fastpriskontrakter knyttet til kjøp og salg av kraft blir valutasikret ved kontraktsinngåelse. Alle låneopptak er i norske kroner og har rentebindinger med ulik varighet på de enkelte lån i låneporteføljen. NTE har en stor kundemasse, kravene er dermed spredt på mange kunder. Risikoen for at kunder ikke er i stand til å oppfylle sine forpliktelser anses å være forholdsvis liten. På tross av betydelige refinansiering av gjeld mot slutten av 2014, vurderes likviditeten i selskapet å være tilfredsstillende, og det er ikke besluttet å innføre tiltak som endrer likviditetsrisiko. NTE har tilfredsstillende kredittverdighet, og konsernets refinansieringsrisiko vurderes som lav. Den risiko som ligger i operativ drift ivaretas hovedsakelig gjennom prosedyrer, beredskapsplaner og forsikringsdekninger. Det er 16

17 etablert et kvalitetssystem for registrering av uønskede hendelser og skader. Generelle rammebetingelser og politiske beslutninger representerer ytterligere en risiko for store og sentrale deler av konsernets virksomhet. Denne risikoen håndteres blant annet gjennom god dialog med sentrale myndigheter, som Norges vassdrags- og energidirektorat og Olje- og energidepartementet. Styret holdes løpende orientert om konsernets økonomiske status, prognoser for inneværende år og langtidsprognoser. Redegjørelse om eierskap og virksomhetsstyring er gjengitt på våre internettsider FORSKNING OG UTVIKLING NTE skal drive langsiktig forretningsutvikling basert på NTE sin kundebase, kompetanse og kapital. Arbeidet med forretningsutvikling er tilpasset konsernets kjernevirksomhet. Det enkelte forretningsområdet deltar på ulike måter i prosjekter som også bidrar til viktig kompetanseutvikling i egen organisasjon. Demo Steinkjer er et nasjonalt prosjekt hvor nye løsninger for måling og bruk av energi testes. Demo Steinkjer er en nasjonal testarena og et levende laboratorium for smarte energiløsninger. Flere nasjonale og internasjonale teknologileverandører har benyttet og benytter Demo Steinkjer til uttesting av ny teknologi for styring og overvåking av energibruk. Bak Demo Steinkjer står NTE og The Norwegian Smartgrid Centre, et nasjonalt senter etablert etter initiativ fra SINTEF og NTNU. OMDØMME OG PROFIL NTE har et stabilt og godt omdømme, bygd på kjerneverdiene nærhet, pålitelighet og åpenhet. Målinger viser også at kjennskapen til selskapet er tilfredsstillende i primærmarkedene. NTE ble i 2013 omtalt i oppslag i elektroniske medier (nettaviser o l). Omtrent ett av tre oppslag var i nordtrønderske medier, resten i regionale og lokale medier fra landet for øvrig, i tillegg til et betydelig antall artikler i nasjonale medier. Ved siden av oppslagene i elektroniske medier, ble NTE omtalt i mer enn 200 små og store artikler i papirutgavene til de tre største avisene i Trøndelag. NTE er i tillegg omtalt i nyhetsmeldinger og reportasjer i radio og tv. Rundt en tredel av alle artiklene var knyttet til ekstremværene i november og desember. En omdømmemåling foretatt like etter den første uværsperioden, viser at NTE i all hovedsak greide å holde et godt omdømme også gjennom en periode da svært mange nordtrøndere var rammet av strømbrudd. Brudd på konsesjonsbestemmelsene i Stjørdalsvassdraget våren 2013, og de konsekvenser det kunne fått for laksen, er en av forholdsvis få mediesaker av tydelig negativ karakter i løpet av fjoråret. NTE har tatt i bruk ulike sosiale medier i sin kommunikasjon med kunder og samfunn. FRAMTIDSUTSIKTER Det er stor usikkerhet knyttet til framtidig kraftpris. I særlig grad vil EUs klimapolitikk og den innvirkning den får på prisen på CO2- kvoter, påvirke kraftprisen og dermed også NTEs langsiktige inntjening. Lav kraftpris innebærer risiko for et betydelig inntektsbortfall for konsernet de nærmeste årene og stiller dermed store krav til effektiv drift. Resultatforbedringsprogrammet som ble etablert høsten 2012 videreføres for å nå målet om et resultat etter skatt på 200 millioner kroner i Forbedringen er absolutt nødvendig om konsernet skal være i stand til å dekke eierens utbytteforventninger og samtidig ha tilstrekkelig kapital til framtidige investeringer i kraftanlegg, nett og fiber. Det er tilfredsstillende for styret å registrere den innsatsen som er lagt ned i hele organisasjonen, for både å identifisere og gjennomføre forbedringstiltak. Rapportene fra FNs klimapanel, den foreløpig siste lagt fram i mars 2014, understreker tydelig konsekvensene av klimaendringene som følge av CO2-utslipp. Tiltak for å redusere klimautslippene vil på lang sikt øke verdien på fornybar energi. Det er derfor viktig for NTE, som leverandør av ren og fornybar energi, fortsatt å bygge ut ny produksjonskapasitet for både vann- og vindkraft. Første prosjekt som kan bli gjennomført, antas å være andre trinn av Ytre Vikna vindpark i regi av Sarepta Energi. NTE venter i løpet av året 17

18 også en avklaring på konsesjonssøknaden for utbygging av Trongfossen kraftverk i Namsskogan. De to vind- og vannkraftprosjektene vil, om de blir realisert, til sammen gi betydelige bidrag til produksjonen av fornybar energi i Midt-Norge. NTE inngikk i mars 2014 intensjonsavtale med energiselskapene Statkraft, Agder Energi og TrønderEnergi om samarbeid om en av vindparkene på Fosen. For de øvrige konsesjonsgitte vindparkene i området, viderefører NTE og TrønderEnergi vindkraftsatsingen i Sarepta Energi AS. NTE har tro på at fire-partsamarbeidet styrker mulighetene for at vindkraftkonsesjonene på Fosen blir realisert, og at dette utløser bygging av ny sentralnettlinje i regionen. Olje- og energidepartementet har satt i gang et arbeid for å se på framtidig utvikling og struktur på strømnettet i Norge. NTE bidrar i dette arbeidet så langt det er mulig, for gjennom det å legge grunnlaget for en hensiktsmessig nettstruktur i landet. Styret registrerer at konsernets nyeste virksomhet, utbygging av fiberbasert bredbånd og salg av kommunikasjonstjenester og underholdning på fibernettet, nå leverer positive bidrag til konsernets økonomiske resultater. Styret er tilfreds med at dette skjer tidligere enn forutsatt i virksomhetens forretningsplaner, og har tro på at bidragene fra bredbåndsvirksomheten øker i årene framover. Steinkjer, 31. desember 2013/28. april

19 Resultatregnskap MORSELSKAP KONSERN NOTE DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER kr 1000 kr 1000 kr 1000 kr Kraftinntekter , 21 Overføringsinntekter Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Aktiverte egne investeringsarbeider Kraftanskaffelse Overføringskostnader Varekostnad ,14 Lønnskostnad ,3,4 Av- og nedskrivning ,2 Annen driftskostnad Sum driftskostnader Driftsresultat FINANSINNTEKTER OG FINANSKOSTNADER Resultat på investering i datterselskaper og tilknyttet selskap Renteinntekt Annen finansinntekt Nedskrivning av finansielle anleggsmidler Annen rentekostnad Annen finanskostnad Netto finansresultat Ordinært resultat før skattekostnad Skattekostnad på ordinært resultat Ordinært resultat ÅRSRESULTAT OVERFØRINGER Dekning fra (-)/Avsatt til(+) annen egenkapital Avsatt til utbytte Sum overføringer

20 Balanse pr 31. desember MORSELSKAP KONSERN NOTE EIENDELER kr 1000 kr 1000 kr 1000 kr Anleggsmidler Immaterielle eiendeler Vassdragsrettigheter Goodwill Andre immatrielle eiendeler Utsatt skattefordel Sum immaterielle eiendeler Varige driftsmidler Tomter, bygninger og annen fast eiendom Maskiner og anlegg Anlegg under utførelse Driftsløsøre, inventar, verktøy o.l Sum varige driftsmidler Finansielle anleggsmidler Investering i datterselskap Investeringer i tilknyttet selskap Investeringer i aksjer og andeler Pensjonsmidler Andre langsiktige fordringer Sum finansielle anleggsmidler Sum anleggsmidler Omløpsmidler Varelager Fordringer Kundefordringer ,16,11 Andre fordringer Sum fordringer Bankinnskudd, kontanter o.l Sum omløpsmidler SUM EIENDELER

Bassengutstyr AS. Org.nr: Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter

Bassengutstyr AS. Org.nr: Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsrapport for 2016 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsberetning 2016 Bassengutstyr AS Adresse: Skinmoveien 2, 3270 LARVIK MVA Virksomhetens art Bassengutstyr AS driver med

Detaljer

SÆTRE IDRÆTSFORENING GRAABEIN EIENDOM AS 3475 SÆTRE

SÆTRE IDRÆTSFORENING GRAABEIN EIENDOM AS 3475 SÆTRE Årsregnskap for 2014 3475 SÆTRE Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: Økonomisenteret AS Spikkestadveien 90 3440 RØYKEN Org.nr. 979850212 Utarbeidet med: Total Årsoppgjør Resultatregnskap

Detaljer

Oslo Fallskjermklubb. Årsrapport for 2014. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning

Oslo Fallskjermklubb. Årsrapport for 2014. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning Årsrapport for 2014 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2014 2013 Driftsinntekter Salgsinntekt 5 330 506 5 968 939 Annen driftsinntekt

Detaljer

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2016

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2016 Resultatregnskap Note 2016 2015 Driftsinntekter og driftskostnader Salgsinntekt 7 758 269 7 206 763 Annen driftsinntekt 1 676 805 1 638 040 Offentlige tilskudd 8 284 278 8 483 399 Sum driftsinntekter 17

Detaljer

Årsregnskap. Regenics As. Org.nr.:

Årsregnskap. Regenics As. Org.nr.: Årsregnskap 2013 Regenics As Org.nr.:982 277 086 17.6.2014( Regenics As RESULTATREGNSKAP 01.01. - 31.12. Note 2013 2012 Salgsinntekt 42 610 110 017 Annen driftsinntekt 2 2 180 371 1 784 001 Sum driftsinntekt

Detaljer

Forum For Natur og Friluftsliv - Årsrapport for Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter

Forum For Natur og Friluftsliv - Årsrapport for Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsrapport for 2016 Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Resultatregnskap Note 2016 2015 Driftsinntekter Salgsinntekt 924 982 1 222 621 Driftskostnader Varekostnad 343 194 677 071 Lønnskostnad

Detaljer

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2015

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2015 Resultatregnskap Note 2015 2014 Driftsinntekter og driftskostnader Salgsinntekt 7 206 763 7 423 275 Annen driftsinntekt 1 638 040 1 402 654 Offentlige tilskudd 8 483 399 8 226 270 Sum driftsinntekter 17

Detaljer

Årsregnskap 2011 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986

Årsregnskap 2011 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986 Årsregnskap 2011 for Studentkulturhuset i Bergen AS Foretaksnr. 973199986 Resultatregnskap Note 2011 2010 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 9 367 350 12 580 840 Annen driftsinntekt

Detaljer

Årsregnskap 2012 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986

Årsregnskap 2012 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986 Årsregnskap 2012 for Studentkulturhuset i Bergen AS Foretaksnr. 973199986 Resultatregnskap Note 2012 2011 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 11 543 745 9 367 350 Annen driftsinntekt

Detaljer

NITO Takst Service AS

NITO Takst Service AS NITO Takst Service AS Resultatregnskap Note 2016 2015 DRIFTSINNTEKTER Serviceavgift 2 911 573 2 818 045 Kursinntekter 8 795 255 11 624 133 Andre driftsinntekter 8 371 386 7 365 452 Sum driftsinntekter

Detaljer

Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764

Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764 Årsregnskap for 2012 1368 STABEKK Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764 Utarbeidet

Detaljer

SKAGERAK ENERGI HALVÅRSRAPPORT 2015 1

SKAGERAK ENERGI HALVÅRSRAPPORT 2015 1 SKAGERAK ENERGI HALVÅRSRAPPORT 2015 1 HALVÅRSRAPPORT Styrets redegjørelse første halvår 2015 Skagerak Energi RESULTAT KONSERN Konsernregnskapet er avlagt i tråd med IFRS. Driftsresultatet for Skagerakkonsernet

Detaljer

Landslaget For Lokal Og Privatarkiv Org.nr. 978 610 692

Landslaget For Lokal Og Privatarkiv Org.nr. 978 610 692 ÅRSREGNSKAP 2014 Org.nr. 978 610 692 Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Utarbeidet av Visma Services Norge AS Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note

Detaljer

SKAGERAK ENERGI HALVÅRSRAPPORT 2014 1

SKAGERAK ENERGI HALVÅRSRAPPORT 2014 1 SKAGERAK ENERGI HALVÅRSRAPPORT 2014 1 HALVÅRSRAPPORT Styrets redegjørelse første halvår 2014 Skagerak Energi RESULTAT KONSERN Konsernregnskapet er avlagt i tråd med IFRS. Driftsresultatet for Skagerakkonsernet

Detaljer

SOLNØR GAARD GOLFBANE AS 6260 SKODJE

SOLNØR GAARD GOLFBANE AS 6260 SKODJE Årsregnskap for 2016 6260 SKODJE Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet av: Økonomiservice AS Postboks 68 6249 ØRSKOG Org.nr. 971126507 Utarbeidet med: Total

Detaljer

BRUNSTAD KRISTELIGE MENIGHET HØNEFOSS 3513 HØNEFOSS

BRUNSTAD KRISTELIGE MENIGHET HØNEFOSS 3513 HØNEFOSS Årsregnskap for 2015 3513 HØNEFOSS Innhold Resultatregnskap Balanse Årsberetning Resultatregnskap for 2015 Note 2015 2014 Driftsinntekter Andre inntekter Sum driftsinntekter Avskrivning på driftsmidler

Detaljer

Årsregnskap 2016 Polyteknisk Forening

Årsregnskap 2016 Polyteknisk Forening Årsregnskap 2016 Polyteknisk Forening Resultatregnskap Balanse Noter til regnskapet Org.nr.: 940 702 704 RESULTATREGNSKAP POLYTEKNISK FORENING DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Note 2016 2015 Medlemskontingent

Detaljer

2002 2003 2004 (Beløp i mill. kr) noter 2004 2003 2002. 1 225 1 196 1 447 Energisalg - - - 1 064 1 194 1 081 Inntekter fra kraftoverføring - - -

2002 2003 2004 (Beløp i mill. kr) noter 2004 2003 2002. 1 225 1 196 1 447 Energisalg - - - 1 064 1 194 1 081 Inntekter fra kraftoverføring - - - Resultatregnskap Page 1 of 2 Utskrift av BKK årsrapport 2004 Resultatregnskap BKK-konsern BKK AS 2002 2003 2004 (Beløp i mill. kr) noter 2004 2003 2002 1 225 1 196 1 447 Energisalg - - - 1 064 1 194 1

Detaljer

Årsregnskap. Årbogen Barnehage. Org.nr.:971 496 932

Årsregnskap. Årbogen Barnehage. Org.nr.:971 496 932 Årsregnskap 2013 Org.nr.:971 496 932 Resultatregnskap Note Driftsinntekter 2013 og driftskostnader 2012 Salgsinntekt 8 652 895 8 289 731 Sum driftsinntekter 8 652 895 8 289 731 Lønnskostnad 5, 6 7 006

Detaljer

Netto driftsinntekter

Netto driftsinntekter 07 HALVÅRSRAPPORT Skagerak Energi er et stort konsern innenfor energiforsyning i Norge. Selskapet eies av Statkraft med 66,62 prosent, og kommunene i Grenland med 33,38 prosent. Konsernet har 762 ansatte,

Detaljer

STIFTELSEN SANDEFJORD MENIGHETSPLEIE OG KIRKESENTER

STIFTELSEN SANDEFJORD MENIGHETSPLEIE OG KIRKESENTER Årsrapport for 2016 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2016 2015 Driftsinntekter Salgsinntekt 2 10 570 803 10 483 001 Annen driftsinntekt

Detaljer

Årsregnskap 2015 Studentkulturhuset i Bergen AS

Årsregnskap 2015 Studentkulturhuset i Bergen AS Årsregnskap 2015 Studentkulturhuset i Bergen AS Resultatregnskap Balanse Noter til regnskapet Org.nr.: 973 199 986 RESULTATREGNSKAP STUDENTKULTURHUSET I BERGEN AS DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Note

Detaljer

Årsregnskap 2010 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr

Årsregnskap 2010 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr Årsregnskap 2010 for Studentkulturhuset i Bergen AS Foretaksnr. 973199986 Resultatregnskap Note 2010 2009 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 12 580 840 3 262 142 Annen driftsinntekt

Detaljer

HØYSAND VANN OG AVLØPSLAG SA 1712 GRÅLUM

HØYSAND VANN OG AVLØPSLAG SA 1712 GRÅLUM Årsregnskap for 2014 1712 GRÅLUM Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2014 Note 2014 2013 Serviceavgift Andre inntekter Sum driftsinntekter Lønnskostnad

Detaljer

Årsrapport Årsberetning 2016

Årsrapport Årsberetning 2016 Årsrapport 2016 Organisasjonsnr. 970 166 777 Innhold: Årsberetning Årsregnskap Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning 2016 Organisasjonsnr. 970 166 777 Virksomhetens art og hvor den drives har i 2016

Detaljer

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 31. regnskapsår

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 31. regnskapsår ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 31. regnskapsår 2014 ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive /trykkfeil i

Detaljer

Årsregnskap. 24sevenoffice International AS. Org.nr.:

Årsregnskap. 24sevenoffice International AS. Org.nr.: Årsregnskap 2015 24sevenoffice International AS Org.nr.:995 985 713 24sevenoffice International AS RESULTATREGNSKAP 01.01. - 31.12. Note 2015 2014 Salgsinntekt 0 2 800 000 Sum driftsinntekt 0 2 800 000

Detaljer

Markus Data AS. Årsrapport for 2004 med Konsernoppgjør

Markus Data AS. Årsrapport for 2004 med Konsernoppgjør Markus Data AS Årsrapport for 2004 med Konsernoppgjør Årsberetning Årsregnskap Konsernoppgjør Resultatregnskap Balanse Kontantstrømoppstilling Noteopplysninger Revisjonsberetning ÅRSBERETNING FOR 2004

Detaljer

Tessta Connect AS ÅRSBERETNING 2010

Tessta Connect AS ÅRSBERETNING 2010 ÅRSBERETNING 2010 Virksomhetens art og hvor den drives Tessta Connect AS leverer varer, kompetanse og tjenester innenfor området kabel-tv, parabol, digitalt bakkenettverk og TV-overvåkning. Selskapet har

Detaljer

HØYSAND VANN OG AVLØPSLAG SA 1712 GRÅLUM

HØYSAND VANN OG AVLØPSLAG SA 1712 GRÅLUM Årsregnskap for 2013 1712 GRÅLUM Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2013 Note 2013 2012 Salgsinntekt Sum driftsinntekter Lønnskostnad Avskrivning

Detaljer

Agasti Holding ASA Balanse per NGAAP

Agasti Holding ASA Balanse per NGAAP Agasti Holding ASA Balanse per 31.10.15 - NGAAP Beløp i tusen NOK Eiendeler Note 31.10.2015 Anleggsmidler Utsatt skattefordel 0 Maskiner, inventar og utstyr 0 Sum immaterielle eiendeler 0 Finansielle driftsmidler

Detaljer

SU Soft ASA - Noter til regnskap pr. 30.06.2003

SU Soft ASA - Noter til regnskap pr. 30.06.2003 Note 1 - Regnskapsprinsipper ASA utarbeider regnskapet i samsvar med regnskapsloven av 1998. Hovedregel for vurdering og klassifisering av gjeld. Eiendeler bestemt til varig eie eller bruk er klassifisert

Detaljer

Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven av 1998 og god regnskapsskikk Klassifisering og vurdering av balanseposter

Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven av 1998 og god regnskapsskikk Klassifisering og vurdering av balanseposter WarrenWicklund Multi Strategy ASA Noter til regnskapet for 2003 Regnskapsprinsipper Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven av 1998 og god regnskapsskikk Klassifisering og vurdering av balanseposter

Detaljer

SU Soft ASA - Noter til regnskap pr. 30.06.2004

SU Soft ASA - Noter til regnskap pr. 30.06.2004 Note 1 - Regnskapsprinsipper SU Soft ASA utarbeider regnskapet i samsvar med regnskapsloven av 1998. Hovedregel for vurdering og klassifisering av gjeld. Eiendeler bestemt til varig eie eller bruk er klassifisert

Detaljer

Arsregnskapfor2016 ARKIVFORBUNDET AZETS. Org.nr Innhold: Arsberetning Resultatregnskap Balanse Noter. Revisjonsberetning

Arsregnskapfor2016 ARKIVFORBUNDET AZETS. Org.nr Innhold: Arsberetning Resultatregnskap Balanse Noter. Revisjonsberetning Arsregnskapfor2016 Org.nr. 978 610 692 Innhold: Arsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Utarbeidet av Azets Insight AS AZETS Resultatregnskap for 2016 Note 2016 2015 Salgsinntekt

Detaljer

MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG 7713 STEINKJER

MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG 7713 STEINKJER Årsregnskap for 2013 7713 STEINKJER Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2013 Note 2013 2012 Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Lønnskostnad

Detaljer

Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning. Soon Vision SA. Org.

Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning. Soon Vision SA. Org. Årsrapport for 2016 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Utarbeidet av Byrået i Son AS Autorisert Regnskapsførerselskap - Org.nr: 857 596 552 Tel: +47 6598 3000

Detaljer

HØYSKOLEN FOR LEDELSE OG TEOLOGI AS 1368 STABEKK

HØYSKOLEN FOR LEDELSE OG TEOLOGI AS 1368 STABEKK Årsregnskap for 2016 1368 STABEKK Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Resultatregnskap for 2016 Note 2016 2015 Semesteravgifter Offentlig tilskudd Gaveinntekter Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter

Detaljer

SINTEF 2014. Finansieringskilder (% av brutto driftsinntekter) Netto driftsmargin (%) Netto driftsinntekt (MNOK)

SINTEF 2014. Finansieringskilder (% av brutto driftsinntekter) Netto driftsmargin (%) Netto driftsinntekt (MNOK) Finansieringskilder (% av brutto driftsinntekter) Ansatte Publikasjoner (inkl. formidling) Totalt 2936 MNOK Totalt 1876 1 Totalt 3939 NFR grunnbevilgning NFR prosjektbevilgninger Offentlig forvaltning

Detaljer

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 29. regnskapsår

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 29. regnskapsår ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 29. regnskapsår 2012 Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive-/trykkfeil i rapporten. ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården

Detaljer

2014 Deliveien 4 Holding AS Årsberetning

2014 Deliveien 4 Holding AS Årsberetning 2014 Årsberetning Virksomhetens art og lokalisering Selskapet ble stiftet 25.07.2011. Selskapet holder til i lokaler i Beddingen 10 i Trondheim Kommune. Selskapets virksomhet består av å investere i, eie,

Detaljer

Note 31.12.2010 31.12.2009. Kommisjonsinntekt 2 3 467 283 4 869 434 Sum driftsinntekter 3 467 283 4 869 434

Note 31.12.2010 31.12.2009. Kommisjonsinntekt 2 3 467 283 4 869 434 Sum driftsinntekter 3 467 283 4 869 434 Havells Sylvania Norway AS RESULTATREGNSKAP Note 31.12.2010 31.12.2009 DRIFTSINNTEKT Kommisjonsinntekt 2 3 467 283 4 869 434 Sum driftsinntekter 3 467 283 4 869 434 DIRFTSKOSTNAD Lønnskostnad 8 2 812 350

Detaljer

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 30. regnskapsår

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 30. regnskapsår ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 30. regnskapsår 2013 Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive /trykkfeil i rapporten. AS Landkredittgården

Detaljer

Årsregnskap 2009 for Drammen Tennisklubb. Org.nummer: 992694920

Årsregnskap 2009 for Drammen Tennisklubb. Org.nummer: 992694920 Årsregnskap 2009 for Drammen Tennisklubb Org.nummer: 992694920 Resultatregnskap Note 2009 2008 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 777 706 529 893 Sum driftsinntekter 777 706

Detaljer

SU Soft ASA - Noter til regnskap pr

SU Soft ASA - Noter til regnskap pr Note 1 - Regnskapsprinsipper SU Soft ASA utarbeider regnskapet i samsvar med regnskapsloven av 1998. Hovedregel for vurdering og klassifisering av gjeld. Eiendeler bestemt til varig eie eller bruk er klassifisert

Detaljer

Administrativt 204 Teknisk personell 86 Ingeniører 147. eksklusive SINTEF Holding. herav 725 med doktorgrad. Netto driftsmargin (%)

Administrativt 204 Teknisk personell 86 Ingeniører 147. eksklusive SINTEF Holding. herav 725 med doktorgrad. Netto driftsmargin (%) Finansieringskilder (% av brutto driftsinntekter) Ansatte Publikasjoner (inkl. formidling) Totalt 3147 MNOK Totalt 1735 1 Totalt 3993 NFR Basisbevilgning NFR prosjektbevilgninger Offentlig forvaltning

Detaljer

Forum For Natur og Friluftsliv - Årsrapport for Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning

Forum For Natur og Friluftsliv - Årsrapport for Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning Årsrapport for 2013 Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2013 2012 Driftsinntekter Salgsinntekt 957 306 507 715 Driftskostnader Varekostnad 604 434

Detaljer

Driftsinntekter Annen driftsinntekt 6 671 330 7 274 478

Driftsinntekter Annen driftsinntekt 6 671 330 7 274 478 Resultatregnskap Driftsinntekter Annen driftsinntekt 6 671 330 7 274 478 Driftskostnader Lønnskostnad 2 1 145 859 820 020 Annen driftskostnad 6 021 961 7 011 190 Sum driftskostnader 7 167 820 7 831 210

Detaljer

Årsregnskap for 2014. for. Stiftelsen Kattem Frivilligsentral

Årsregnskap for 2014. for. Stiftelsen Kattem Frivilligsentral Årsregnskap for 2014 for Stiftelsen Kattem Frivilligsentral Organisasjonsnr. 979 965 311 Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: A Fossan Regnskap AS Lundhøgda 17 7089 HEIMDAL

Detaljer

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP ESAVE AS ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2013 Rognan Osveien 10A - 8250 Rognan Tlf. 756 00 200 e-post : firmapost@esave.no org.nr NO971231769MVA Foretaksregisteret Nittende driftsår 2013 ÅRSBERETNING OG REGNSKAP

Detaljer

RESULTATREGNSKAP

RESULTATREGNSKAP RESULTATREGNSKAP 31.12.2005 Regnskap Regnskap Note 31.12.2005 31.12.2004 DRIFTSINNTEKTER Energiomsetning 1 230 129 993 749 Driftstilskudd 12 626 910 13 175 521 Andre driftsinntekter 198 923 44 040 SUM

Detaljer

Årsoppgjør 2006 for. NHF Region Nord-Norge. Foretaksnr

Årsoppgjør 2006 for. NHF Region Nord-Norge. Foretaksnr Årsoppgjør 2006 for NHF Region Nord-Norge Foretaksnr. 973078380 Resultatregnskap Note 2006 2005 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 2 542 976 2 443 645 Annen driftsinntekt 760

Detaljer

Tromsø kunstforening. Org.nr: 970424067. Årsrapport for 2014. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter

Tromsø kunstforening. Org.nr: 970424067. Årsrapport for 2014. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsrapport for 2014 Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Resultatregnskap Note 2014 2013 Driftsinntekter Salgsinntekt 6 3 727 442 3 511 056 Annen driftsinntekt 398 595 489 225 Sum driftsinntekter

Detaljer

Årsregnskap. Høysand Vann- og Avløpslag Sa. Org.nr.:

Årsregnskap. Høysand Vann- og Avløpslag Sa. Org.nr.: Årsregnskap 2015 Høysand Vann- og Avløpslag Sa Org.nr.:992 506 032 RESULTATREGNSKAP HØYSAND VANN- OG AVLØPSLAG SA DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Note 2015 2014 Salgsinntekt 217 000 301 500 Sum driftsinntekter

Detaljer

2013 Deliveien 4 Holding AS Årsberetning

2013 Deliveien 4 Holding AS Årsberetning 2013 Årsberetning Virksomhetens art og lokalisering Selskapet ble stiftet 25.07.2011. Selskapet holder til i lokaler i Beddingen 10 i Trondheim Kommune. Selskapets virksomhet består av å investere i, eie,

Detaljer

FORSKNINGS- OG UTVIKLINGSAKTIVITETER Norsk-svensk Handelskammer Servicekontor AS har ikke hatt forsknings- og utviklingsaktiviteter i 2016

FORSKNINGS- OG UTVIKLINGSAKTIVITETER Norsk-svensk Handelskammer Servicekontor AS har ikke hatt forsknings- og utviklingsaktiviteter i 2016 Årsberetning 2016 for Norsk-svensk Handelskammer Servicekontor AS VIRKSOMHETENS ART OG LOKALISERING Norsk-svensk Handelskammer Servicekontor AS er et selskap der virksomheten omfatter salg av tjenester

Detaljer

Forum For Natur og Friluftsliv - Årsrapport for Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning

Forum For Natur og Friluftsliv - Årsrapport for Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning Årsrapport for 2014 Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2014 2013 Driftsinntekter Salgsinntekt 1 077 236 782 306 Driftskostnader Varekostnad 598 753

Detaljer

FINANSINNTEKTER OG KOSTNADER

FINANSINNTEKTER OG KOSTNADER Årsregnskap 2014 RESULTATREGNSKAP Note 2014 2013 DRIFTSINNTEKTER Prosjektinntekter 29 048 893 28 557 743 Grunnbevilgning fra Norges Forskningsråd 4 056 735 4 371 581 Egne kompetansemidler 12 810 409 498

Detaljer

SKAGERAK ENERGI HALVÅRSRAPPORT 2016

SKAGERAK ENERGI HALVÅRSRAPPORT 2016 1 HALVÅRSRAPPORT Styrets redegjørelse første halvår 2016 Skagerak Energi RESULTAT KONSERN Konsernregnskapet er avlagt i tråd med IFRS. Fjorårstall inneholder Skagerak Elektro. Konsernets underliggende

Detaljer

Årsregnskap 2016 for Villa Viungen AS

Årsregnskap 2016 for Villa Viungen AS Årsregnskap 2016 for Villa Viungen AS Organisasjonsnr. 916277091 Utarbeidet av: Autorisert regnskapsførerselskap Postboks 19 6688 VÅGLAND Organisasjonsnr. 991075127 Årsberetning 2016 Virksomhetens art

Detaljer

Årsregnskap 2015 for. Nord-Trøndelag Havn Rørvik Iks. Foretaksnr

Årsregnskap 2015 for. Nord-Trøndelag Havn Rørvik Iks. Foretaksnr Årsregnskap 2015 for Nord-Trøndelag Havn Rørvik Iks Foretaksnr. 914525861 Resultatregnskap Note 2015 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 1 217 729 0 Annen driftsinntekt 5 256

Detaljer

Administrativt Teknisk personell Ingeniører Forskere. eksklusive SINTEF Holding 2. herav 714 med doktorgrad. Netto driftsmargin (%)

Administrativt Teknisk personell Ingeniører Forskere. eksklusive SINTEF Holding 2. herav 714 med doktorgrad. Netto driftsmargin (%) Finansieringskilder (% av brutto driftsinntekter) Ansatte Publikasjoner (inkl. formidling) Totalt 3162 MNOK Totalt 1793 1 Totalt 3873 NFR grunnbevilgning NFR prosjektbevilgninger Offentlig forvaltning

Detaljer

Årsregnskap for Air Norway AS

Årsregnskap for Air Norway AS Årsregnskap 01.07.2006-30.06.2007 for Air Norway AS Årsberetning 2007 Virksomhetens art Selskapet driver med lufttransport og utleie av lufttransportmateriell. Selskapet er lokalisert i Ørland Kommune.

Detaljer

FINANSINNTEKTER OG -KOSTNADER 937 968 1 994 060 2 Finansposter 2-216 571 1 293 321

FINANSINNTEKTER OG -KOSTNADER 937 968 1 994 060 2 Finansposter 2-216 571 1 293 321 Resultatregnskap Mor Konsern 2004 2003 Note Note 2004 2003 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTN. 81 468 833 72 447 588 11 Medlemskontingent 11 81 468 833 72 447 588 7 766 472 6 982 418 OU-midler 7 766 472 6

Detaljer

STAVANGER KUNSTFORENING Årsregnskap 2015

STAVANGER KUNSTFORENING Årsregnskap 2015 STAVANGER KUNSTFORENING Årsregnskap 2015 Chilla, Inger Bruun, 2015 Årsregnskap for 2015 STAVANGER KUNSTFORENING 4009 STAVANGER Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet

Detaljer

Årsregnskap. Landbrukstjenester Solør Odal

Årsregnskap. Landbrukstjenester Solør Odal Årsregnskap 2011 Landbrukstjenester Solør Odal Resultatregnskap Landbrukstjenester Solør Odal Driftsinntekter og driftskostnader Note 2011 2010 Salgsinntekter 1 728 285 1 351 005 Lønn og påslag 15 293

Detaljer

Styret i NTE Holding AS hadde saken til behandling den 27.08.2010, hvor styret godkjente den framlagte konsernrapport for NTE for 1. halvår 2010.

Styret i NTE Holding AS hadde saken til behandling den 27.08.2010, hvor styret godkjente den framlagte konsernrapport for NTE for 1. halvår 2010. NORD-TRØNDELAG ELEKTRISITETSVERK HOLDING AS Vår ref.: 201000005-9/010 Steinkjer, den 15.09.2010 Sak 7/2010 Halvårsrapport Viser til vedlagte halvårsrapport. Styret i NTE Holding AS hadde saken til behandling

Detaljer

Noter 2007 Samfunnshuset på Skedsmokorset BA

Noter 2007 Samfunnshuset på Skedsmokorset BA Noter 2007 Samfunnshuset på Skedsmokorset BA Regnskapsprinsipper Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og NRS 8 - God regnskapsskikk for små foretak. Driftsinntekter Inntektsføring ved

Detaljer

VI LEVER OG ÅNDER FOR Å GI VÅRE KUNDER BEDRE RÅD IKAS KREDITTSYSTEMER AS

VI LEVER OG ÅNDER FOR Å GI VÅRE KUNDER BEDRE RÅD IKAS KREDITTSYSTEMER AS VI LEVER OG ÅNDER FOR Å GI VÅRE KUNDER BEDRE RÅD HOKKSUND INNHOLDSFORTEGNELSE Daglig leder 3 Styrets beretning 4 Resultatregnskap 6 Balanse 7 Noter 9 Revisors beretning 13 Ikas Kredittsystemer AS Stasjonsgate

Detaljer

Resultatregnskap for 2012 MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG

Resultatregnskap for 2012 MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG Resultatregnskap for 2012 Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Lønnskostnad Annen driftskostnad Sum driftskostnader Driftsresultat Annen renteinntekt Sum finansinntekter Annen rentekostnad Sum finanskostnader

Detaljer

Årsregnskap. Brunstad Kristelige Menighet. Stord

Årsregnskap. Brunstad Kristelige Menighet. Stord Årsregnskap Brunstad Kristelige Menighet Stord 2015 Årsberetning for Brunstad Kristelige Menighet Stord 2015 Virksomhetens art og hvor den drives BKM Stord er en allmennyttig forening som arbeider med

Detaljer

Nesodden Tennisklubb

Nesodden Tennisklubb Årsregnskap for 2014 Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: OpusCapita Regnskap AS Rosenkrantzgt. 16-18, Postboks 1095 Sentrum 0104 OSLO Org.nr. 879906792 Utarbeidet med: Total

Detaljer

Resultatregnskap for 2015 LANDSLAGET FOR LOKAL OG PRIVATARKIV

Resultatregnskap for 2015 LANDSLAGET FOR LOKAL OG PRIVATARKIV Årsregnskap for 2015 LANDSLAGET FOR LOKAL OG PRIVATARKIV Org.nr. 978 610 692 Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Utarbeidet av Visma Services Norge AS Resultatregnskap

Detaljer

Resultatregnskap. Sørfold Kraftlag SA. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. Sørfold Kraftlag SA. Driftsinntekter og driftskostnader Resultatregnskap Sørfold Kraftlag SA Driftsinntekter og driftskostnader Note 2014 2013 Salg energi/overføring 20 347 271 22 076 891 Salg installasjon 8 682 761 9 720 904 Annen driftsinntekt 381 658 981

Detaljer

Halvårsrapport Selskapet har nettkunder, 850 ansatte og hadde i 2009 en omsetning på 2,7 milliarder kroner.

Halvårsrapport Selskapet har nettkunder, 850 ansatte og hadde i 2009 en omsetning på 2,7 milliarder kroner. Halvårsrapport 2010 Skagerak Energi er et av landets ledende energiselskaper med en årlig middel kraftproduksjon på 5400 GWh og drift av regional- og fordelingsnettet i Vestfold og Grenland. Selskapet

Detaljer

HOVEDPUNKTER DRIFTEN 2012

HOVEDPUNKTER DRIFTEN 2012 Foreløpig årsregnskap 2012 HOVEDPUNKTER DRIFTEN 2012 Konsernets driftsinntekter i 2012 var 977 millioner kroner mot 1 171 millioner kroner i 2011. Montasjevirksomhetens overgang til felleskontrollert virksomhet

Detaljer

Årsregnskap 2014 for. Byåsen Idrettslag. Foretaksnr

Årsregnskap 2014 for. Byåsen Idrettslag. Foretaksnr Årsregnskap 2014 for Byåsen Idrettslag Foretaksnr. 935 602 300 Årsberetning 2014 Virksomhetens art Byåsen Idrettslag er et breddeidrettslag i Trondheim Kommune som har tilbud innen mange forskjellige idrettsgrener.

Detaljer

Årsregnskap 2014 for Leksvik Bygdeallmenning

Årsregnskap 2014 for Leksvik Bygdeallmenning Årsregnskap 2014 for Leksvik Bygdeallmenning Organisasjonsnr. 939745084 Utarbeidet av: Leksvik Regnskapskontor AS Autorisert regnskapsførerselskap Postboks 23 7121 LEKSVIK Organisasjonsnr. 980491064 Resultatregnskap

Detaljer

Stiftelsen Folken. Årsregnskap for 2013

Stiftelsen Folken. Årsregnskap for 2013 Årsregnskap for 2013 Resultatregnskap Note 2013 2012 Driftsinntekt Driftsinntekter 7 436 489 9 887 025 Annen driftsinntekt 5 2 467 219 3 069 891 Sum driftsinntekt 9 903 708 12 956 916 Driftskostnad Varekjøp

Detaljer

Konsernregnskap UNIRAND AS

Konsernregnskap UNIRAND AS 2006 Resultatregnskap MORSELSKAP 2005 2006 NOTE DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER 2006-10 193 398 000 Annen driftsinntekt 78 532 365-10 193 398 000 Sum driftsinntekter 78 532 365 277 385 274 787 2 Lønnskostnad

Detaljer

Årsregnskap. Holmen Idrettsforening. Organisasjonsnummer:

Årsregnskap. Holmen Idrettsforening. Organisasjonsnummer: Årsregnskap 2016 Organisasjonsnummer: 971568518 Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2016 2015 Annen driftsinntekt 2 12 048 880 12 427 272 Sum driftsinntekter 12 048 880 12 427 272

Detaljer

Årsoppgjør 2007 for. NHF Region Nord. Foretaksnr

Årsoppgjør 2007 for. NHF Region Nord. Foretaksnr Årsoppgjør 2007 for NHF Region Nord Foretaksnr. 973078380 Resultatregnskap Note 2007 2006 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 2 860 113 2 542 976 Annen driftsinntekt 833 728

Detaljer

Årsregnskap for 2014 VINDHARPEN BARNEHAGE SA 5237 RÅDAL

Årsregnskap for 2014 VINDHARPEN BARNEHAGE SA 5237 RÅDAL Årsregnskap for 2014 5237 RÅDAL Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Utarbeidet av: Paradis Regnskap AS Sandbrekkeveien 18 5231 PARADIS Utarbeidet med: Org.nr. 999054463 Total Arsoppgjør Resultatregnskap

Detaljer

Nord-Trøndelag Elektrisitetsverk (NTE) Holding AS er et energikonsern eid av Nord- Trøndelag Fylkeskommune.

Nord-Trøndelag Elektrisitetsverk (NTE) Holding AS er et energikonsern eid av Nord- Trøndelag Fylkeskommune. NTE Holding konsern Første halvår 2015 Nord-Trøndelag Elektrisitetsverk (NTE) Holding AS er et energikonsern eid av Nord- Trøndelag Fylkeskommune. Konsernet har tre forretningsområder: NTE Energi, som

Detaljer

Årsregnskap. Eqology AS

Årsregnskap. Eqology AS Årsregnskap Eqology AS 2016 Resultatregnskap NOTE DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER 3 Annen driftskostnad 285 043 726 101 Sum driftskostnader 285 043 726 101 Driftsresultat -285 043-726 101 FINANSINNTEKTER

Detaljer

Vennely Grendehus AS. Årsrapport for 2014. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter

Vennely Grendehus AS. Årsrapport for 2014. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsrapport for 2014 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsberetning 2014 Vennely Grendehus AS Adresse: Vennelyveien 14, 1390 VOLLEN Org.nr: 913715187 MVA Virksomhetens art Vennely

Detaljer

Årsregnskap 2016 Finnmarkseiendommen

Årsregnskap 2016 Finnmarkseiendommen Årsregnskap 2016 Finnmarkseiendommen Resultatregnskap Balanse Kontantstrøm Noter til regnskapet Org.nr.: 989 480 731 Resultatregnskap Finnmarkseiendommen Note 2016 2015 Driftsinntekter og driftskostnader

Detaljer

Stiftelsen Folken. Årsregnskap for 2014

Stiftelsen Folken. Årsregnskap for 2014 Årsregnskap for 2014 Resultatregnskap Note 2014 2013 Driftsinntekt Salgsinntekt 8 047 672 7 436 489 Annen driftsinntekt 5 2 522 451 2 467 219 Sum driftsinntekt 10 570 123 9 903 708 Driftskostnad Varekjøp

Detaljer

Salangen Næringsforening. Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter

Salangen Næringsforening. Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsrapport for 2014 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsberetning 2014 Salangen Næringsforening Adresse: Strandveien 6 A, 9350 SJØVEGAN Org.nr: 981185714 MVA Virksomhetens

Detaljer

Konsernregnskap for Nordic Petroleum AS

Konsernregnskap for Nordic Petroleum AS regnskap for Nordic Petroleum AS 2015 * Styrets beretning * Resultatregnskap * Balanse * Noter til regnskapet * Kontantstrømoppstilling Utarbeidet av Resultatregnskap - mor/konsern Nordic Petroleum AS

Detaljer

Årsregnskap for 2016 ARKIVFORBUNDET. Org.nr Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter. Revisjonsberetning

Årsregnskap for 2016 ARKIVFORBUNDET. Org.nr Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter. Revisjonsberetning Årsregnskap for 2016 Org.nr. 978 610 692 Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Utarbeidet av Azets Insight AS Resultatregnskap for 2016 Note 2016 2015 Salgsinntekt Annen

Detaljer

BAPTISTENES TEOLOGISKE SEMINAR 1368 STABEKK

BAPTISTENES TEOLOGISKE SEMINAR 1368 STABEKK Årsregnskap for 2013 1368 STABEKK Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764 Utarbeidet

Detaljer

Årsrapport 2007. BN Boligkreditt AS

Årsrapport 2007. BN Boligkreditt AS Årsrapport 2007 BN Boligkreditt AS innhold Årsberetning...3 Resultatregnskap...4 Balanse...4 Endring i egenkapital...5 Kontantstrømanalyse...5 Noter 1 Regnskapsprinsipper...6 2 Bankinnskudd...6 3 Skatt/midlertidige

Detaljer

Årsregnskap. AS Eidsvold Blad. Org.nr.:945 546 824

Årsregnskap. AS Eidsvold Blad. Org.nr.:945 546 824 Årsregnskap 2012 AS Eidsvold Blad Org.nr.:945 546 824 Resultatregnskap AS Eidsvold Blad Driftsinntekter og driftskostnader Note 2012 2011 Salgsinntekt 35 012 195 33 977 341 Annen driftsinntekt 633 820

Detaljer

Resultatregnskap. Multinett AS. Driftsinntekter og driftskostnader. Salgsinntekt Sum driftsinntekter

Resultatregnskap. Multinett AS. Driftsinntekter og driftskostnader. Salgsinntekt Sum driftsinntekter Årsregnskap 2013 Org.nr. 836 075 862 Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2013 2012 Salgsinntekt 15 048 916 14 479 587 Sum driftsinntekter 15 048 916 14 479 587 Varekostnad 7 555 753

Detaljer

Årsregnskap 2016 for Høgberget Barnehage AS

Årsregnskap 2016 for Høgberget Barnehage AS Årsregnskap 2016 for Høgberget Barnehage AS Foretaksnr. 988118567 Utarbeidet av: Økonomiservice AS Autorisert regnskapsførerselskap Postboks 129 7619 SKOGN Regnskapsførernummer 847529962 Årsberetning 2016

Detaljer

Midt Regnskapslag BA. Resultatregnskap

Midt Regnskapslag BA. Resultatregnskap Resultatregnskap Note 2010 2009 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 3 117 753 3 308 288 Annen driftsinntekt 50 0 Sum driftsinntekter 3 117 804 3 308 288 Driftskostnader Varekostnad

Detaljer

SKAGERAK ENERGI HALVÅRSRAPPORT 2017

SKAGERAK ENERGI HALVÅRSRAPPORT 2017 1 HALVÅRSRAPPORT Styrets redegjørelse første halvår 2017 RESULTAT KONSERN Konsernregnskapet er avlagt i tråd med IFRS. Brutto driftsinntekter i konsernet viste i første halvår en økning på 3,4 %. Virksomheten

Detaljer

Årsregnskap. Arendal og Engseth vann og avløp SA. Året

Årsregnskap. Arendal og Engseth vann og avløp SA. Året Årsregnskap Arendal og Engseth vann og avløp SA Året 2016 Resultatregnskap Arendal og Engseth VA SA Driftsinntekter og driftskostnader Note 2016 2015 Salgsinntekt 144 201 135 657 Sum driftsinntekter 144

Detaljer

Årsregnskap 2016 Trondhjems Kunstforening

Årsregnskap 2016 Trondhjems Kunstforening Årsregnskap 2016 Trondhjems Kunstforening Styrets årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter til regnskapet Org.nr.: 971 432 098 Årsberetning 2016 Trondhjems kunstforening Adresse: Bispegata 9 A, 7012

Detaljer