Kluge ÅRSRAPPORT 2011

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Kluge ÅRSRAPPORT 2011"

Transkript

1 Kluge Advokatfirma DA Årsrapport 2011

2 2 Kluge ÅRSRAPPORT 2011

3 Kluge ÅRSRAPPORT

4 4 Kluge ÅRSRAPPORT 2011 Styrets leder har ordet

5 Kluge ÅRSRAPPORT For snart fire år siden startet vi en omstillingsprosess. Målet var at Kluge skulle bli en reell utfordrer til de største advokatfirmaene i Norge. Hvordan ligger firmaet an i forhold til denne ambisiøse målsettingen? Målt i antall hoder vokser Kluge fortere enn de aller fleste av konkurrentene, og vi er nå blant de største i Norge. Vi nærmer oss 120 advokater/ advokatfullmektiger, og har om lag 160 ansatte totalt. Det er vekst i både Oslo, Stavanger og Bergen. Team Kluge vokser altså jevnt og trutt, og vi har lykkes med å rekruttere en rekke unge talenter som utvilsomt vil utvikle Kluge videre i årene som kommer. Dette viser at vi anses som en attraktiv og interessant arbeidsplass. I et marked der kampen om de beste hodene vil bli enda sterkere i årene som kommer, gir dette grunn til optimisme også på lang sikt. Administrasjonen har fortsatt arbeidet med modernisering av firmaet i løpet av året. Dette innebærer elektronisk fakturahåndtering, nytt e-postsystem for bedre lagring på sak, nye hjemmesider, nytt intranett, nye maler for alle dokumenter basert på en ny kommunikasjonsplattform, ny personalhåndbok og ikke minst ny kvalitetshåndbok. Omsetningen har vokst fra MNOK 151 i 2007 til MNOK 267 i Omsetningen for 2012 er budsjettert opp mot MNOK 300. Det er svært gledelig å konstatere at årsresultatet for andre år på rad er Kluges beste noensinne. Firmaet har altså realisert målet om vekst og investeringer i infrastruktur og systemer, samtidig som lønnsomheten er sterkt bedret. Slik styret ser det, har denne utviklingen vært mulig som følge av mange års satsning på den enkelte advokat som jobber i Kluge. Forretningsmodellen vår, hvor vi rekrutterer faglig sterke jurister og deretter tilbyr en langsiktig og solid opplæring i advokathåndverket, er basisen for alle de markedstiltakene som gjennomføres. Ambisjonen vår er at advokatene våre skal ha den best mulige plattformen til å bygge seg opp som markedsledende og dyktige forretningsadvokater over tid. De skal ha tid til å sette seg skikkelig inn i hver enkelt sak, og gi klienten skreddersydd rådgivning. Kluges vekst og måloppnåelse er, og har alltid vært, bygget på at det gjøres en skikkelig og solid jobb i hvert enkelt oppdrag. De siste årene har vi lykkes i å formidle dette på en mer tydelig måte i markedet var preget av et generelt høyt aktivitetsnivå. Klientene har bedt om bistand i store tvister, vi har rådgitt i et høyt antall transaksjoner, vi har vunnet en rekke store anbudskonkurranser og fått rammeavtaler med større offentlige og private virksomheter. Samtidig har vi bistått klientene våre med å løse komplekse problemstillinger i den daglige driften gjennom hele året. Vender man blikket fremover, er vi godt posisjonert til å vokse videre. Kluges spissede satsning mot transaksjoner, energi, fast eiendom og entreprise samt tvisteløsning passer godt med forventninger om markedet. Det ligger an til store prosjekter innen infrastruktur i de kommende årene, der kompetansen vår gjør oss optimistiske i forhold til å rådgi i disse prosjektene. Innenfor olje, gass og fornybar energi er det fortsatt forventet et høyt aktivitetsnivå i lang tid fremover. Generelt har klientene våre mange spennende prosjekter på gang, som vi gleder oss til å være med på. Styrets fokus i 2012 i forhold til interne prosesser i firmaet vil være styrking av systemene våre for kompetansebygging og oppfølging i forhold til hver enkelt medarbeider. Ambisjonen vår er å bli enda bedre på opplæring, deling av kunnskap og bruk av moderne arbeidsverktøy. Vi tror det vil bli enda viktigere å gi kostnadseffektiv rådgivning som treffer og går rett på sak fremover. Dette arbeidet vil gjøre det enda bedre å være medarbeider i Kluge. Stavanger, 21. mars 2012 Thomas Abrahamsen Styreleder TOP TIER Legal 500 har i 2012 rangert Kluge som et Top tier -selskap innenfor flere områder +15% ØKNING I OMSETNING Utvikling fra 2010 til % ØKNING I DRIFTSRESULTAT Utvikling fra 2010 til 2011

6 6 Kluge ÅRSRAPPORT 2011

7 Kluge ÅRSRAPPORT

8 8 Kluge ÅRSRAPPORT 2011 Utviklingen for forretningsområdene CORPORATE Ved utgangen av 2011 besto Corporateavdelingen av 35 advokater og 7 sekretærer. Medarbeiderne er fordelt mellom kontorene i Stavanger, Oslo og Bergen. Corporate-avdelingen yter hovedsakelig bistand innenfor områdene M&A, børs-, finans- og selskapsrett overfor børsnoterte selskaper, meglerforetak, private equity-foretak og andre investorer og foretak. Avdelingen yter også skatterådgivning i forbindelse med strukturering av transaksjoner og overfor bedrifter i andre forhold. I tillegg bistår vi klienter i tvister for domstolene, og har i løpet av 2011 håndtert flere større prosessoppdrag. Sammenlignet med 2010 har vi løpet av 2011 erfart økt etterspørsel etter juridiske tjenester i forbindelse med overdragelse av og investeringer i virksomheter. Advokatene har bistått ved en rekke til dels komplekse og sammensatte transaksjoner i løpet av året. Advokatene har også fått god internasjonal rangering i Legal 500 og Chambers. I løpet av 2011 ble avdelingen betydelig utvidet med nye ansettelser og interne omorganiseringer. Dette har gjort oss bedre i stand til å yte bistand til alle de juridiske aspektene og faser av ulike transaksjonsoppdrag. Nå tilbyr vi et godt samarbeidende advokatteam, som sammen har et bredere kompetanseområde enn vi hadde tidligere. Vi har fortsatt fokus på å øke markedsandelen innenfor avdelingens tjeneste- og kompetanseområder, særlig i Oslo-markedet og innenfor bank og finans. Vi forventer at den positive utviklingen fra 2011 også vil fortsette i IKT OG IMMATERIALRETT Kluges avdeling for IKT og immaterialrett består av 6 advokater/fullmektiger og en sekretær. Vi har beholdt den sterke markedsposisjonen på IT-kontrakter (Statens standardavtaler), noe som er synlig ved at Kluge er foredragsholder på DIFI sine kurs for SSA-avtalene. I løpet av 2011 har avdelingen fortsatt arbeidet med å styrke posisjonen sin innenfor immaterialrett, og styrket ekspertisen sin ytterligere på personvern ved at Eva Jarbekk, som er leder av personvernnemnda, ble ansatt. Advokatene våre har bistått flere store offentlige klienter med rådgivning innenfor IT-kontrakter, anskaffelse av teknologiprosjekter, varemerke-, personvernsaker og opphavsrett m.m. i Oslo, Stavanger og Bergen. Etableringen av «Grunderhjelpen» har vært vellykket, og mange oppstartsbedrifter har fått «drahjelp» fra Kluge. Flere av advokatene våre er rangert i Chambers og Legal 500, både innenfor IKT/immaterialrett og offentlige anskaffelser. I 2011 bisto vi blant annet Helsedirektoratet, UDI, Skatteetaten, Avinor, Jernbaneverket, Ruter og flere helseforetak, samt en rekke store private aktører. Avdelingen har også publisert flere artikler i blant annet Computerworld i løpet av ENERGI Energiavdelingen har i de siste årene rekruttert inn flere advokater med høy kompetanse som et ledd i satsingen på å bygge opp en større og mer slagkraftig enhet. Denne satsingen har i løpet av 2011 gitt oss resultater i form av at disse advokatene nå begynner å bli godt innarbeidet i markedet. Organiseringen i avdelingen er også blitt godt etablert, slik at vi nå mener å ha en godt fungerende avdeling. Vi har nå rett spisskompetanse til å betjene klientene våre innen både olje/gass, leverandørindustrien og fornybar energi. Hovedfundamentet i avdelingens arbeid er fortsatt bistand til en rekke

9 Kluge ÅRSRAPPORT «Kluge Advokatfirma DA has considerable knowledge within the oil and gas field, and is very strong for work on the Norwegian continental shelf.» LEGAL 500 OIL AND GAS, 2012 oljeselskaper, både på løpende operasjonelle driftsspørsmål, tvisteløsning og transaksjoner. Avdelingen fokuserer på å ha et tett samarbeid med et begrenset antall selskaper, og har gjennom året styrket og fornyet samarbeidet med en rekke av de sentrale klientene våre. Vi har blant annet vært involvert i flere av de største lisenstransaksjonene på norsk sokkel i Innen fornybar energi kan vi konstatere at 2011 var det året da en langsiktig satsning har gitt oss en etablert posisjon i markedet. Vi bisto blant annet Statoil med salget av hele deres portefølje av landbaserte vindkraftprosjekter. Gjennom denne transaksjonen har vi bygget opp betydelig kompetanse og fått en meget synlig posisjon innenfor vindkraftsektoren. Vi har dermed et svært godt utgangspunkt for videre satsing på dette området, hvor det forventes betydelig vekst i årene fremover. Vi har også knyttet tettere forbindelser med flere nye kraftselskaper. I tillegg har vi fått i oppdrag å bistå Statoil i elektrifisering av nye feltutbygginger på norsk sokkel. Med en rekke nye store funn på norsk sokkel og et omfattende behov for modifikasjon og oppgradering av eksisterende installasjoner forventes det en betydelig aktivitet innenfor offshore leverandørindustri i årene fremover. Vi er allerede godt etablert innenfor dette segmentet, og vil arbeide systematisk for å styrke denne posisjonen ytterligere. Den sterke posisjonen vår i markedet, og god tilgang på nye interessante oppgaver innebærer at det er grunnlag for videre vekst i avdelingen. FAST EIENDOM Ved årets avslutning var det 30 advokater og 8 i administrasjonen i denne avdelingen. I 2011 har vi fokusert på markedsarbeid, og spesielt styrking av tilknytningen til definerte målklienter. Dette arbeidet vil også være et fokusområde i Siktemålet med dette er å dreie større deler av omsetningen mot færre og større aktører innen kjerneområdene våre. Høsten 2011 ble avdelingen styrket på ledersiden ved at Tarjei Pedersen påtok seg en NK-funksjon ved kontoret i Oslo. Dette har allerede medført styrket fokus på markedsarbeid, faglig utvikling og personaloppfølgning. Avdelingen har sin hovedtyngde innen overdragelser, leiekontrakter, utviklingsprosjekter og kompliserte eiendomsoppgjør. I løpet av 2011 ga advokatene våre blant annet bistand til GMC Eiendom i Stavanger, vedrørende transformasjon av industriområde til ca m 2 moderne kontor- og boligeiendommer. Vi bisto Schibsted med etablering av nytt hovedkontor, samlokaliseringen av VG, Aftenposten, Finn og Media Norge i nybygg på ca m 2, og vi har bistått BOB (Bergen og Omegn Boligbyggelag) med utbygging av bydelen Damsgårdssundet i Bergen. BYGG OG ENTREPRISE Ved årsskiftet besto avdelingen av 31 medarbeidere, der 27 er advokater. I Oslo består avdelingen av 19 advokater, og har nådd en størrelse og sammensetning som oppfattes som svært god. Utfordringen fremover ligger i å opprettholde posisjonen og sikre god tilvekst av dyktige advokater. Dette gjør vi ved å fortsette rekrutteringen av de beste kandidatene fra Universitetet. Både i Stavanger og Bergen satses det på videre vekst, og i Stavanger har miljøet blitt styrket ved at partnerjohan Krabbe- Knutsen og advokat Kristoffer Lerum gikk inn i avdelingen. Avdelingens hovedfokus er kontraktsrett

10 10 Kluge ÅRSRAPPORT 2011 i forbindelse med større bygge- og anleggsprosjekter, herunder både rådgivning og tvisteløsning. Advokatene våre bistår alle aktører innen bransjen, dvs. både byggherrer, entreprenører og rådgivere, som arkitekter og tekniske rådgivere. En slik allsidig tilnærming gir en forståelse og kunnskap som samlet sett gir høy kompetanse. Gjennom året har avdelingen hatt svært godt oppdragstilfang, og vi er godt etablert som et av landets ledende miljøer på området for bygg og entreprise både når det gjelder kompetanse og størrelse har særlig vært preget av flere store prosessoppdrag, bl.a. for Jernbaneverket og Mesta, i tillegg til en rekke mindre prosesser og løpende rådgivning. Avdelingen har oppnådd gode rangeringer i Chambers og Legal 500. Vi har også fått flere rammeavtaler med betydelige aktører i bygge- og anleggsbransjen, «Kluge Advokatfirma DA s 50-strong team is one of the largest in the country and advises across the full suite of transactional and contentious real estate and construction matters for some of the market s leading companies.» LEGAL 500 REAL ESTATE AND CONSTRUCTION, 2012 både i offentlig og privat sektor. Disse genererer et betydelig antall oppdrag, blant annet i tvisteløsning. Kluge er sterkt representert innenfor samferdsel, men er også godt etablert innenfor annen byggevirksomhet. Kluges satsing innenfor offentlige anskaffelser er spredt i flere avdelinger, men har en solid forankring i avdelingen for bygg og entreprise. Rettsområdet har vist en betydelig vekst i de siste årene, og er godt etablert som et betydelig virksomhetsområde i avdelingen. ADMINISTRASJONEN Kluges administrasjon jobber godt og skikkelig i alle ledd. I mai ble den nye kommunikasjonsplattformen, «Kluge viser vei» lansert på videoallmøte. Lanseringen var slutten på en omfattende intern prosess som involverte alle avdelingene. Alt av eksternt rettet materiell ble skiftet ut, nye hjemmesider kom opp, konvolutter, dokumentmaler og visittkort ble skiftet ut. Plattformen er kommunisert til alle i firmaet, slik at alle nå beskriver firmaet på samme måte. På samme vis er annonsering nå samordnet i en årsplan som styres gjennom administrasjonen. Dermed har vi en gjennomført og konsistent kommunikasjon der vi er synlige: Kluge er firmaet med et litt annerledes ståsted. I mars 2011 tok vi i bruk elektronisk håndtering av innkommende fakturaer. Denne løsningen ga firmaet bedre oversikt over hvilke fakturaer som kommer inn, og sikrer at rette vedkommende attesterer og godkjenner hver faktura. Det viste seg snart at elektronisk godkjenning også fører til betydelig tidsbesparelse for de som behandler mange fakturaer. Gjennom året har administrasjonen oppgradert introduksjonskurset for nye medarbeidere. Her gis en innføring i historien vår, organisering og utvikling. Kommunikasjonsplattformen diskuteres og viktige administrative rutiner demonstreres og settes inn i sin sammenheng. Ny og oppdatert personalhåndbok ble lagt ut på intranett. Medarbeiderne har nå langt enklere tilgang til informasjon om hvilke lover og regler som gjelder for dem som ansatte. På høsten gjennomførte vi den årlige medarbeiderundersøkelsen. Hovedkonklusjonen der var at arbeidsmiljøet er bra i Kluge.

11 Kluge ÅRSRAPPORT

12 12 Kluge ÅRSRAPPORT 2011

13 Kluge ÅRSRAPPORT Årsberetning 2011 Kluge Advokatfirma DA har i 2011 drevet advokatvirksomhet fra sine kontorer i Laberget 24 i Stavanger, Støperigt. 1 i Oslo og Starvhusgt. 2 i Bergen. Ved utgangen av 2011 var det 160 ansatte i Kluge fordelt på 134 årsverk. Kluge hadde i 2011 en samlet omsetning på kr 266,5 millioner, en økning på 14 % fra I samsvar med regnskapslovens 3-3 bekreftes det at forutsetningen for fortsatt drift er til stede. Det har etter regnskapsårets slutt ikke inntruffet forhold av vesentlig betydning for vurderingen av selskapets stilling og resultat. Selskapet har en sunn økonomisk og finansiell stilling. Sykefraværet i selskapet utgjorde ca. 4,96 % av totale årsverk i 2011 (5,5 % i 2010), hvorav 1,17 % er korttidsfravær og 3,79 % langtidsfravær. Styret vurderer arbeidsmiljøet som godt. Det har ikke forekommet eller blitt rapportert hendelser i løpet av året som har resultert i personskader eller skader på selskapets materiell. Diskrimineringslovens formål er å fremme likestilling, sikre like muligheter og rettigheter og å hindre diskriminering på grunn av etnisitet, nasjonal opprinnelse, avstamning, hudfarge, språk, religion, livssyn eller funksjonsevne. Firmaet arbeider for å fremme lovens formål innenfor vår virksomhet. For arbeidstakere eller arbeidssøkere med nedsatt funksjonsevne foretas det individuell tilrettelegging av arbeidsplass og arbeidsoppgaver. Selskapet har som mål å ha full likestilling mellom kvinner og menn. Av selskapets 160 medarbeidere er 76 kvinner. Tre av fem styremedlemmer er kvinner. Kvinnelige ansatte er representert i høytlønnete stillinger, og selskapet praktiserer lik lønn for likt arbeid. Det er ingen kjente forhold ved virksomheten som kan antas å ha betydelig påvirkning på det ytre miljø. Styret forventer en ytterligere vekst i Det skal imidlertid påpekes at vurderinger knyttet til fremtiden er forbundet med stor usikkerhet. Omsetningen økte fra kr 232,7 millioner i 2010 til kr 266,5 millioner i Årsresultatet eksklusiv arbeidsgodtgjørelse for partnerne ble kr 115,4 millioner i 2011 (kr 88,9 millioner i 2010). Selskapets finansielle stilling er vurdert som god. Egenkapitalandelen pr var 62,7 % sammenlignet med 54,9 % i Selskapet har ikke hatt direkte kostnader til forskning og utvikling i regnskapsåret. Risiko for at klienter ikke har økonomisk evne til å oppfylle sine forpliktelser anses som lav. Selskapet vurderer likviditeten som god, og det er ikke besluttet å innføre tiltak som endrer likviditetsrisikoen. Oslo den 21. mars Thomas Abrahamsen Inger Hygen Flostrand Odd R. Tvedt Styreleder Styremedlem Styremedlem Linn H. Ringvoll Belinda Taranger Ingebrigtsen Snorre Haukali Styremedlem Styremedlem Daglig leder

14 14 Kluge ÅRSRAPPORT 2011 Resultatregnskap NOTE Driftsinntekt Salærer Annen driftsinntekt Sum driftsinntekt Driftskostnad Lønnskostnad Avskrivning Annen driftskostnad 3, Sum driftskostnad Driftsresultat Finansposter Annen renteinntekt Annen rentekostnad Renter til klienter Annen finanskostnad Netto finansposter Årets resultat

15 Kluge ÅRSRAPPORT Balanse pr NOTE Eiendeler Anleggsmidler Varige driftsmidler Software og lisenser Kontormaskiner, inventar, innredning o.l Sum varige driftsmidler Finansielle anleggsmidler Periodisert kostnad pensjon Investering i aksjer Sum finansielle anleggsmidler Sum anleggsmidler Omløpsmidler Fordringer Kundefordringer Andre kortsiktige fordringer Sum fordringer Bankinnskudd, kontanter o.l Sum omløpsmidler Sum eiendeler

16 16 Kluge ÅRSRAPPORT 2011 Egenkapital og gjeld NOTE Egenkapital Opptjent egenkapital Annen egenkapital Sum opptjent egenkapital Sum egenkapital Gjeld Kortsiktig gjeld Kassekreditt Leverandørgjeld Skyldige offentlige avgifter Annen kortsiktig gjeld Sum kortsiktig gjeld Sum gjeld Sum egenkapital og gjeld Stavanger, 21. mars 2012 I styret for Kluge Advokatfirma DA Thomas Abrahamsen Inger Hygen Flostrand Odd R. Tvedt Styreleder Styremedlem Styremedlem Linn Hoel Ringvoll Belinda Taranger Ingebrigtsen Snorre Haukali Styremedlem Styremedlem Daglig leder

17 Kluge ÅRSRAPPORT Kontantstrømoppstilling Kontantstrømmer fra operasjonelle aktiviteter Årsresultat Arbeidsgodtgjørelse Ordinære avskrivninger Tap ved salg av driftsmidler Endringer i kundefordringer Endringer i leverandørgjeld Forskjell i kostnadsført pensjon og inn-/utbetalinger i pensjonsordningen Endring i andre tidsavgrensningsposter Netto kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter Kontantstrømmer fra investeringsaktiviteter Utbetalinger ved kjøp av varige driftsmidler Innbetalinger ved salg av varige driftsmidler Inn-/utbetaling ved salg/kjøp av aksjer Netto kontantstrøm fra investeringsaktiviteter Kontantstrømmer fra finansieringsaktiviteter Utbetaling uttak av partnerne Inn- /utbetaling økt/redusert trekk kassekreditt Utbetalinger til utløste partnere Korrigering av feil direkte mot egenkapitalen Netto kontantstrøm fra finansieringsaktiviteter Netto endring i kontanter og kontantekvivalenter Kontanter og kontantekvivalenter Kontanter og kontantekvivalenter

18 18 Kluge ÅRSRAPPORT 2011 Noter til årsregnskapet for 2011 NOTE 1 REGNSKAPSPRINSIPPER Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapslovens bestemmelser. Det er utarbeidet etter norske regnskapsstandarder. VURDERINGSPRINSIPPER Generelle prinsipper Eiendeler bestemt til varig eie eller bruk er klassifisert som anleggsmidler. Andre eiendeler er klassifisert som omløpsmidler. Fordringer som skal tilbakebetales innen et år er uansett klassifisert som omløpsmidler. Ved klassifisering av kortsiktig og langsiktig gjeld er analoge kriterier lagt til grunn. Anleggsmidler vurderes til anskaffelseskost, men nedskrives til virkelig verdi når verdifallet forventes ikke å være forbigående. Anleggsmidler med begrenset økonomisk levetid avskrives planmessig. Langsiktig gjeld balanseføres til nominelt mottatt beløp på etableringspunktet og oppskrives ikke til virkelig verdi som følge av renteendring. Omløpsmidler vurderes til laveste av anskaffelseskost og virkelig verdi. Kortsiktig gjeld balanseføres til nominelt mottatt beløp på etableringspunktet. Inntektsføringsprinsipper Inntekt resultatføres når den er opptjent. Inntektsføring skjer følgelig normalt på leveringstidspunktet ved salg av tjenester. Kostnadsføringstidspunkt/ sammenstilling Utgifter sammenstilles med og kostnadsføres samtidig med de inntekter utgiftene henføres til. Utgiftene som ikke kan henføres direkte til inntekter, kostnadsføres når de påløper. Varige driftsmidler Varige driftsmidler avskrives over forventet økonomisk levetid. Avskrivningene er beregnet på grunnlag av anskaffelseskost og fordelt lineært over antatt økonomisk levetid. Dersom den virkelige verdien av et driftsmiddel er lavere enn bokført verdi, og dette skyldes årsaker som ikke antas å være forbigående, skrives driftsmiddelet ned til virkelig verdi. Valuta Transaksjoner i utenlandsk valuta omregnes til kursen på transaksjonstidspunktet. Pengeposter i utenlandsk valuta omregnes til norske kroner ved å benytte balansedagens kurs. Investering i aksjer og andeler Investeringene er vurdert til anskaffelseskost for aksjene med mindre nedskrivning har vært nødvendig. Fordringer Kundefordringer og andre fordringer oppføres til pålydende etter eventuelt fradrag for konstaterte tap og avsetning til forventet tap. Pensjonsforpliktelser og pensjonskostnad Pensjonsmidlene vurderes til virkelig verdi. Netto pensjonsforpliktelse består av brutto pensjonsforpliktelse fratrukket virkelig verdi av pensjonsmidler. Netto pensjonskostnad som er brutto pensjonskostnad fratrukket estimert avkastning på pensjonsmidlene, korrigert for fordelt virkning av endringer i estimater og pensjonsplaner, klassifiseres som ordinær driftskostnad, og er presentert sammen med lønnskostnad. Leieavtaler Leieavtaler vurderes etter operasjonelleller finansiell leasing etter en konkret vurdering av den enkelte leieavtale. Kontantstrømoppstilling Kontantstrømoppstillingen er utarbeidet etter den indirekte metode. Kontanter og kontantekvivalenter omfatter kontanter, bankinnskudd og andre kortsiktige, likvide plasseringer.

19 Kluge ÅRSRAPPORT NOTE 2 VARIGE DRIFTSMIDLER OG IMMATERIELLE EIENDELER Software og Maskiner, Kunst lisenser inventar o.l. Sum Anskaffelseskost Tilgang kjøpte driftsmidler Avgang Anskaffelseskost Akkumulerte avskrivninger Akkum. avskr avgang driftsmidler Årets avskrivninger Akkumulerte avskrivninger Balanseført verdi pr Årets avskrivninger Avskrivningsplan Ingen Lineær Lineær Avskrivningssats 0 % 30-50% 10-30% NOTE 3 LEIEAVTALER Selskapet har husleieavtaler med en årlig leiekostnad på kr 15 mill. Avtalenes varighet varierer fra 3 til 8 år. NOTE 4 BUNDNE MIDLER, KLIENTMIDLER OG KLIENTANSVAR Skattetrekk Av totale bankinnskudd er kr bundet til skyldig skattetrekk. Klientmidler og klientansvar Sum klientmidler Sum klientansvar Differanse 0 NOTE 5 ANDELER EIET AV MEDLEMMER I STYRET OG DAGLIG LEDER Navn Verv Andeler Thomas Abrahamsen Styrets leder 2,26 % Odd R. Tvedt Styremedlem 3,24 % Inger Hygen Flostrand Styremedlem 2,26 % Snorre Haukali Daglig leder 3,24 %

20 20 Kluge ÅRSRAPPORT 2011 NOTE 6 KASSEKREDITT, PANTSTILLELSER OG GARANTIER Gjeld som er sikret ved pant Gjeld til kredittinstitusjoner 0 0 Balanseført verdi av eiendeler pansatt for egen gjeld Kundefordringer Andre fordringer Sum Selskapet har en trekkrettighet på 35 millioner kroner som det ikke er trukket på pr Det er avgitt bankgaranti overfor utleier av lokaler med inntil kr NOTE 7 LØNNSKOSTNADER, PENSJONER M.M. Lønnskostnader Lønninger Arbeidsgiveravgift Arbeidsgodtgjørelse Pensjonskostnader Andre ytelser Sum Antall årsverk Godtgjørelser Daglig leder Styret Uttak partnerandel Pensjonskostnad Selskapet har belastet regnskapet med arbeidsgodtgjørelse til eierne som har arbeidet i selskapet. Honorar til revisor er belastet eksklusiv mva med kr for revisjon, kr for bistand årsregnskap og ligningspapirer og kr for andre tjenester. Pensjoner Selskapet er pliktig til å ha tjenestepensjonsordning etter lov om obligatorisk tjenestepensjon. Selskapets pensjonsordninger tilfredsstiller kravene i denne lov. Sammensetning av samlede pensjoner og pensjonsforpliktelser Selskapet har en innskuddspensjonsordning for ansatte med ansettelse etter For personale ansatt før gjelder en ytelsesbasert pensjonsordning. Denne ordningen behandles regnskapsmessig i henhold til NRS 6 og omfatter i alt 61 personer. Ordningene gir rett til definerte fremtidige ytelser. Disse er i hovedsak avhengig av antall opptjeningsår, lønnsnivå ved oppnådd pensjonsalder og størrelsen på ytelsene fra folketrygden. Forpliktelsene er dekket gjennom forsikringsselskap.

21 Kluge ÅRSRAPPORT Periodens pensjonskostnad Nåverdi av årets pensjonsopptjening Rentekostnad av pensjonsforpliktelsen Forventet avkastning på pensjonsmidler Administrasjonskostnad Resultatførte estimatendringer Netto pensjonskostnad Avstemming av pensjonsordningenes finansierte status mot beløp i balansen Beregnede pensjonsforpliktelser Pensjonsmidler (til markedsverdi) Netto pensjonsforpliktelse Ikke resultatførte estimatendringer Periodisert kostnad pensjon Økonomiske forutsetninger Diskonteringsrente 3,80 % 4,60 % Forventet lønnsregulering 3,50 % 4,00 % Forventet pensjonsøkning 0,10 % 1,30 % Forventet G-regulering 3,25 % 3,75 % Forventet avkastning på fondsmidler 4,10 % 5,40 % Som aktuarmessige forutsetninger for demografiske faktorer og avgang er lagt til grunn vanlig benyttede forutsetninger innen forsikring. NOTE 8 EGENKAPITAL Egenkapital Egenkapital Årsresultat Korreksjon av feil fra tidligere år Utløsing av eiere Uttak av eierne Arbeidsgodtgjørelse Egenkapital NOTE 9 VIRKSOMHETSOMRÅDER Selskapet driver advokatvirksomhet som det eneste virksomhetsområde. Virksomheten drives fra Oslo, Bergen og Stavanger. NOTE 10 ANNEN DRIFTSINNTEKT Annen driftsinntekt Styrehonorarer Andre honorarer Fremleie av lokaler Annen inntekt Sum

22 22 Kluge ÅRSRAPPORT 2011 Revisjonsberetning

23 Kluge ÅRSRAPPORT

24 DESIGN: LOS&CO FOTO: DAG KNUDSEN PAPIR: MUNKEN POLAR Kluge Advokatfirma Stavanger Laberget 24, Hinna Park Postboks 277 NO-4066 Stavanger Tel.: Fax: Kluge Advokatfirma Oslo Støperigata 1 Postboks 1548 Vika NO-0117 Oslo Tel.: Fax: Kluge Advokatfirma Bergen Starvhusgaten 2B Postboks 394 Sentrum NO-5805 Bergen Tel.: Fax: Organisasjonsnummer Bank (driftskonto) (klientmidler) (eiendomsmegling) SWIFT: HANDNOKK

ÅRSRAPPORT 2012. Kluge Advokatfirma DA. Les mer om: Våre forfattere er også advokater. Snorre Haukali har ordet

ÅRSRAPPORT 2012. Kluge Advokatfirma DA. Les mer om: Våre forfattere er også advokater. Snorre Haukali har ordet Kluge Advokatfirma DA VirkEligheten bak tallene. Les mer om: Våre forfattere er også advokater Snorre Haukali har ordet Gråsoner innen kjøp, salg og produktansvar Digital Privatkopiering Energieventyret

Detaljer

Styrets Årsberetning 2003Sykehusapotekene i Midt-Norge

Styrets Årsberetning 2003Sykehusapotekene i Midt-Norge ÅRSRAPPORT 2003 Styrets Årsberetning 2003Sykehusapotekene i Midt-Norge Presentasjon av virksomheten Sykehusapotekene i Midt-Norge HF er et av seks selvstendig helseforetak, eid av Helse Midt-Norge RHF.

Detaljer

ÅRSRAPPORT Bauda-konsernet 2010

ÅRSRAPPORT Bauda-konsernet 2010 ÅRSRAPPORT Bauda-konsernet 2010 Innhold 3 Bauda-konsernet 5 Finansdel 2 6 Årsberetning 10 Resultatregnskap og balanse 12 Noter 16 Kontantstrømoppstilling/ Revisjonsberetning 17 Bauda AS 19 Forhandlervirksomheten

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2013 Mentor Medier AS

ÅRSRAPPORT 2013 Mentor Medier AS ÅRSRAPPORT 2013 Mentor Medier AS Postboks 1180 Sentrum, 0107 Oslo Besøksadresse: Grubbegata Grubbegata 6 6 Besøksadresse: Tlf: 22 22 310 310 310 310 // // Faks: Faks: 22 22 310 310 305 305 Tlf: mentormedier.no

Detaljer

Årsmelding og regnskap 2011

Årsmelding og regnskap 2011 Årsmelding og regnskap 2011 I desember 2011 stod Stavanger Boligbyggelags etablererboliger på Goastemmen i Randaberg klar. foto: minna suojoki Smart, enkelt og greit! Et verdifullt medlemskap I 2011 fikk

Detaljer

BERNER GRUPPEN BERNER GRUPPEN BERNER GRUPPEN

BERNER GRUPPEN BERNER GRUPPEN BERNER GRUPPEN BERNER GRUPPEN BERNER GRUPPEN BERNER GRUPPEN MEDIEMANGFOLD UNDER PRESS Mediemangfoldet i det norske mediemarkedet er under press. I Berner Gruppen er vi bekymret for eierskapskonsentrasjonen i bransjen.

Detaljer

Årsmelding og regnskap

Årsmelding og regnskap Årsmelding og regnskap 2013 LEDENDE BOLIGBYGGER Bate boligbyggelag (Bate), tidligere Stavanger Bolig byggelag, har gjennom snart 70 års virksomhet i stavangerregionen utviklet bred kompetanse på bygging

Detaljer

NIKU NIKU ÅRSRAPPORT 2013

NIKU NIKU ÅRSRAPPORT 2013 NIKU NIKU ÅRSRAPPORT 2013 NIKU Årsrapport 2013 - Norsk institutt for kulturminneforskning 2 NIKU Norsk institutt for kulturminneforskning er et uavhengig forsknings- og kompetansemiljø for norske og internasjonale

Detaljer

NIKU ÅRSRAPPORT 2012

NIKU ÅRSRAPPORT 2012 NIKU ÅRSRAPPORT 2012 Direktøren har ordet NIKU har nå gått ut av sitt annet år på rad med negativt resultat på bunnlinjen. Dette har naturlig nok ført til en del refleksjoner rundt grunnlaget for beslutningen

Detaljer

Årsrapport for 2014. Viken Fiber AS. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Kontantstrømoppstilling - Noter

Årsrapport for 2014. Viken Fiber AS. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Kontantstrømoppstilling - Noter Årsrapport for 2014 Viken Fiber AS Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Kontantstrømoppstilling - Noter Årsberetning 2014 Viken Fiber AS Adresse: Postboks 3628, 3007 DRAMMEN Org.nr:

Detaljer

Styresaknr. 28/04 REF: 2004/000028

Styresaknr. 28/04 REF: 2004/000028 Styresaknr. 28/04 REF: 2004/000028 ÅRSREGNSKAP 2003 Saksbehandler: Linda Johnsen Dokumenter i saken: Trykte vedlegg: Årsregnskap 2003 - bestående av årsberetning, resultatregnskap, balanse, kontantstrømoppstilling

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2014 FJELLINJEN

ÅRSRAPPORT 2014 FJELLINJEN ÅRSRAPPORT 2014 FJELLINJEN 1 2 Fjellinjens kvalitetspolitikk: På vegne av eiere og oppdragsgiver skal Fjellinjen være en trygg og tillitsskapende tjenesteleverandør, ved å gjennomføre korrekt identifisering,

Detaljer

Anne-Marthe Nikolaisen ble medlem nummer 30.000 i SBBL i fjor.

Anne-Marthe Nikolaisen ble medlem nummer 30.000 i SBBL i fjor. ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2009 2 Anne-Marthe Nikolaisen ble medlem nummer 30.000 i SBBL i fjor. ÅRSBERETNING 2009 Stavanger Boligbyggelag ( SBBL ) er et medlemseid andelslag. Vårt formål er å skaffe medlemmene

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2012. OSL Gardermoen T2 -prosjektering ny terminal / VVS / IKT / miljø / energi / SHA / brann / akustikk / (ill. Narud Stokke Wiig)

ÅRSRAPPORT 2012. OSL Gardermoen T2 -prosjektering ny terminal / VVS / IKT / miljø / energi / SHA / brann / akustikk / (ill. Narud Stokke Wiig) ÅRSRAPPORT 2012 OSL Gardermoen T2 -prosjektering ny terminal / VVS / IKT / miljø / energi / SHA / brann / akustikk / (ill. Narud Stokke Wiig) Innhold 3 Årsrapport 2012 7 Resultatregnskap 8 Balanse 10 Kontantstrømoppstilling

Detaljer

Det er ikke kostnadsført forsknings- og utviklingskostnader i 2013.

Det er ikke kostnadsført forsknings- og utviklingskostnader i 2013. ÅRSREGNSKAP 2013 Årsberetning 2 Årsberetning Konsernresultatet etter skatt for 2013 viser et underskudd stort NOK -401 mill., mot et underskudd på NOK -93 mill. i 2012. Det er de svake tallene fra datterselskapet

Detaljer

Bouvet Årsrapport 2012

Bouvet Årsrapport 2012 Bouvet Årsrapport 2012 Foto: Tove Lise Mossestad Om Bouvet Bouvet leverer tjenester innenfor informasjonsteknologi, digital kommunikasjon og virksomhetsstyring. Ved utgangen av 2012 var det 881 ansatte

Detaljer

Med sine 80 år er Kruse Smith blitt et voksent selskap. Fremdeles er vi vitale som en ungdom.

Med sine 80 år er Kruse Smith blitt et voksent selskap. Fremdeles er vi vitale som en ungdom. Årsrapport 2014 2 // KRUSE SMITH ÅRSRAPPORT 2014 // INNHOLD // KRUSE SMITH ÅRSRAPPORT 2014 // 3 Med sine 80 år er Kruse Smith blitt et voksent selskap. Fremdeles er vi vitale som en ungdom. INNHOLD Nøkkeltall

Detaljer

Innhold. 3 Årsberetning 2013 7 Resultatregnskap 8 Balanse 10 Kontantstrømoppstilling 11 Regnskapsprinsipper 14 Noter 24 Revisjonsberetning 2013

Innhold. 3 Årsberetning 2013 7 Resultatregnskap 8 Balanse 10 Kontantstrømoppstilling 11 Regnskapsprinsipper 14 Noter 24 Revisjonsberetning 2013 Årsrapport 2013 Innhold 3 Årsberetning 2013 7 Resultatregnskap 8 Balanse 10 Kontantstrømoppstilling 11 Regnskapsprinsipper 14 Noter 24 Revisjonsberetning 2013 Forsiden Som en del av et tverrfalig team

Detaljer

Daglig leder har ordet 3. Resultatregnskap 7. Balanse 8. Kontantstrømoppstilling 10. Regnskapsprinsipper 11. Noter til regnskapet 12

Daglig leder har ordet 3. Resultatregnskap 7. Balanse 8. Kontantstrømoppstilling 10. Regnskapsprinsipper 11. Noter til regnskapet 12 årsrapport 2008 Innhold Daglig leder har ordet 3 Styrets beretning 2008 4 Nøkkeltall siste 5 år 6 Resultatregnskap 7 Balanse 8 Kontantstrømoppstilling 10 Regnskapsprinsipper 11 Noter til regnskapet 12

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2013. Styrets beretning, Balanse Resultat, Kontantstrømoppstilling og Noter. EnterCard Norge AS

ÅRSRAPPORT 2013. Styrets beretning, Balanse Resultat, Kontantstrømoppstilling og Noter. EnterCard Norge AS ÅRSRAPPORT 2013 Styrets beretning, Balanse Resultat, Kontantstrømoppstilling og Noter EnterCard Norge AS STYRETS BERETNING Virksomhetens art og lokalisering EnterCard Norge AS utsteder kreditt- og betalingskort

Detaljer

Årsrapport 2011 Fjellinjen

Årsrapport 2011 Fjellinjen Årsrapport 2011 Fjellinjen 1 et kundevennlig og effektivt bompengeselskap Fjellinjen er den viktigste bidragsyteren til finansieringen av Oslopakke 3, og på den måten bidrar vi til at Oslo og Akershus

Detaljer

Innhold. Innledning 1. Styrets beretning 3. Resultatregnskap 15. Balanse 16. Kontantstrøm 18. Noter til regnskapet 19. Revisors beretning 24

Innhold. Innledning 1. Styrets beretning 3. Resultatregnskap 15. Balanse 16. Kontantstrøm 18. Noter til regnskapet 19. Revisors beretning 24 Årsmelding 2007 Innhold Innledning 1 Styrets beretning 3 Resultatregnskap 15 Balanse 16 Kontantstrøm 18 Noter til regnskapet 19 Revisors beretning 24 Produksjon: Dialecta Kommunikasjon as mars 2008 Forside

Detaljer

INNHOLD. Side. Konsernoversikt. Historikk. Konsernstruktur og adresser. Om Client Computing konsernet. Nøkkeltall. Administrerende direktørs rapport

INNHOLD. Side. Konsernoversikt. Historikk. Konsernstruktur og adresser. Om Client Computing konsernet. Nøkkeltall. Administrerende direktørs rapport ÅRSRAPPORT 28 2 INNHOLD Side Konsernoversikt Historikk Konsernstruktur og adresser Om Client Computing konsernet Nøkkeltall Administrerende direktørs rapport Styrets årsberetning Resultatregnskap Balanseregnskap

Detaljer

INNHOLD 2 LEASEPLAN ÅRSRAPPORT 2012 LEASEPLAN ÅRSRAPPORT 2012 3

INNHOLD 2 LEASEPLAN ÅRSRAPPORT 2012 LEASEPLAN ÅRSRAPPORT 2012 3 ÅRSRAPPORT 2012 INNHOLD 4 Ledergruppen i LeasePlan Norge 5 Innledning 7 I form for fremtiden! Administrerende direktør har ordet 15 Styrets årsberetning 16 Organisasjon og miljø 17 Kommentarer til regnskapet

Detaljer

Årsrapport 2007 NORIGO ASVECO ISONOR KVALIFISERING HJELPEMIDLER NETPRINT INTERIØR ELEKTRONIKK BIL NORSERVICE EIENDOM

Årsrapport 2007 NORIGO ASVECO ISONOR KVALIFISERING HJELPEMIDLER NETPRINT INTERIØR ELEKTRONIKK BIL NORSERVICE EIENDOM Årsrapport 2007 NORSERVICE EIENDOM BIL ELEKTRONIKK INTERIØR NETPRINT HJELPEMIDLER KVALIFISERING ISONOR ASVECO NORIGO Innhold 2-3 Adm direktørs beretning 4 Kort om Norservice 5 Styrets beretning, Norservice

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2007. www.globalrig.no

ÅRSRAPPORT 2007. www.globalrig.no ÅRSRAPPORT 2007 www.globalrig.no Brev til aksjonærene: Pålitelige rigger Stor etterspørsel etter energi og høy politisk spenning har ført til en kontinuerlig vekst i energiprisene. Ifølge USAs offisielle

Detaljer

Konsernet. hamar media

Konsernet. hamar media Konsernet hamar media Årsberetning og regnsk AP 2014 Årsberetning 2014 Hamar Media AS Innhold Årsberetning 3 7 Resultat og balanse 8 10 Noter til regnskapet 11 22 Kontantstrømoppstilling 23 Revisjonsberetning

Detaljer

Innhold Innledning 1. Styrets beretning 3. Resultatregnskap 11. Balanse 12. Kontantstrøm 14. Noter til regnskapet 15. Revisors beretning 20

Innhold Innledning 1. Styrets beretning 3. Resultatregnskap 11. Balanse 12. Kontantstrøm 14. Noter til regnskapet 15. Revisors beretning 20 Årsmelding 2006 Innhold Innledning 1 Styrets beretning 3 Resultatregnskap 11 Balanse 12 Kontantstrøm 14 Noter til regnskapet 15 Revisors beretning 20 Produksjon: Dialecta Kommunikasjon as april 2007 Samspill

Detaljer

Nøkkeltall 2010. Høydepunkter 2010

Nøkkeltall 2010. Høydepunkter 2010 Årsrapport 2010 Nøkkeltall 2010 2010 2009 2008 Driftsinntekter 291 457 310 294 032 229 459 203 199 Driftsresultat (EBIT) 5 115 080 16 014 050 29 345 881 Årsresultat før skatt 7 381 692 16 520 186 31 699

Detaljer

KONSERNREGNSKAP & NOTER 2011

KONSERNREGNSKAP & NOTER 2011 KONSERNREGNSKAP & NOTER 2011 Styrets beretning Strata Marine & Offshore er et konsern som opererer innenfor tre hovedområder. Det første er presisjonsmaskinering / mekanisk produksjon, sveis, montasje

Detaljer