Kluge ÅRSRAPPORT 2011

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Kluge ÅRSRAPPORT 2011"

Transkript

1 Kluge Advokatfirma DA Årsrapport 2011

2 2 Kluge ÅRSRAPPORT 2011

3 Kluge ÅRSRAPPORT

4 4 Kluge ÅRSRAPPORT 2011 Styrets leder har ordet

5 Kluge ÅRSRAPPORT For snart fire år siden startet vi en omstillingsprosess. Målet var at Kluge skulle bli en reell utfordrer til de største advokatfirmaene i Norge. Hvordan ligger firmaet an i forhold til denne ambisiøse målsettingen? Målt i antall hoder vokser Kluge fortere enn de aller fleste av konkurrentene, og vi er nå blant de største i Norge. Vi nærmer oss 120 advokater/ advokatfullmektiger, og har om lag 160 ansatte totalt. Det er vekst i både Oslo, Stavanger og Bergen. Team Kluge vokser altså jevnt og trutt, og vi har lykkes med å rekruttere en rekke unge talenter som utvilsomt vil utvikle Kluge videre i årene som kommer. Dette viser at vi anses som en attraktiv og interessant arbeidsplass. I et marked der kampen om de beste hodene vil bli enda sterkere i årene som kommer, gir dette grunn til optimisme også på lang sikt. Administrasjonen har fortsatt arbeidet med modernisering av firmaet i løpet av året. Dette innebærer elektronisk fakturahåndtering, nytt e-postsystem for bedre lagring på sak, nye hjemmesider, nytt intranett, nye maler for alle dokumenter basert på en ny kommunikasjonsplattform, ny personalhåndbok og ikke minst ny kvalitetshåndbok. Omsetningen har vokst fra MNOK 151 i 2007 til MNOK 267 i Omsetningen for 2012 er budsjettert opp mot MNOK 300. Det er svært gledelig å konstatere at årsresultatet for andre år på rad er Kluges beste noensinne. Firmaet har altså realisert målet om vekst og investeringer i infrastruktur og systemer, samtidig som lønnsomheten er sterkt bedret. Slik styret ser det, har denne utviklingen vært mulig som følge av mange års satsning på den enkelte advokat som jobber i Kluge. Forretningsmodellen vår, hvor vi rekrutterer faglig sterke jurister og deretter tilbyr en langsiktig og solid opplæring i advokathåndverket, er basisen for alle de markedstiltakene som gjennomføres. Ambisjonen vår er at advokatene våre skal ha den best mulige plattformen til å bygge seg opp som markedsledende og dyktige forretningsadvokater over tid. De skal ha tid til å sette seg skikkelig inn i hver enkelt sak, og gi klienten skreddersydd rådgivning. Kluges vekst og måloppnåelse er, og har alltid vært, bygget på at det gjøres en skikkelig og solid jobb i hvert enkelt oppdrag. De siste årene har vi lykkes i å formidle dette på en mer tydelig måte i markedet var preget av et generelt høyt aktivitetsnivå. Klientene har bedt om bistand i store tvister, vi har rådgitt i et høyt antall transaksjoner, vi har vunnet en rekke store anbudskonkurranser og fått rammeavtaler med større offentlige og private virksomheter. Samtidig har vi bistått klientene våre med å løse komplekse problemstillinger i den daglige driften gjennom hele året. Vender man blikket fremover, er vi godt posisjonert til å vokse videre. Kluges spissede satsning mot transaksjoner, energi, fast eiendom og entreprise samt tvisteløsning passer godt med forventninger om markedet. Det ligger an til store prosjekter innen infrastruktur i de kommende årene, der kompetansen vår gjør oss optimistiske i forhold til å rådgi i disse prosjektene. Innenfor olje, gass og fornybar energi er det fortsatt forventet et høyt aktivitetsnivå i lang tid fremover. Generelt har klientene våre mange spennende prosjekter på gang, som vi gleder oss til å være med på. Styrets fokus i 2012 i forhold til interne prosesser i firmaet vil være styrking av systemene våre for kompetansebygging og oppfølging i forhold til hver enkelt medarbeider. Ambisjonen vår er å bli enda bedre på opplæring, deling av kunnskap og bruk av moderne arbeidsverktøy. Vi tror det vil bli enda viktigere å gi kostnadseffektiv rådgivning som treffer og går rett på sak fremover. Dette arbeidet vil gjøre det enda bedre å være medarbeider i Kluge. Stavanger, 21. mars 2012 Thomas Abrahamsen Styreleder TOP TIER Legal 500 har i 2012 rangert Kluge som et Top tier -selskap innenfor flere områder +15% ØKNING I OMSETNING Utvikling fra 2010 til % ØKNING I DRIFTSRESULTAT Utvikling fra 2010 til 2011

6 6 Kluge ÅRSRAPPORT 2011

7 Kluge ÅRSRAPPORT

8 8 Kluge ÅRSRAPPORT 2011 Utviklingen for forretningsområdene CORPORATE Ved utgangen av 2011 besto Corporateavdelingen av 35 advokater og 7 sekretærer. Medarbeiderne er fordelt mellom kontorene i Stavanger, Oslo og Bergen. Corporate-avdelingen yter hovedsakelig bistand innenfor områdene M&A, børs-, finans- og selskapsrett overfor børsnoterte selskaper, meglerforetak, private equity-foretak og andre investorer og foretak. Avdelingen yter også skatterådgivning i forbindelse med strukturering av transaksjoner og overfor bedrifter i andre forhold. I tillegg bistår vi klienter i tvister for domstolene, og har i løpet av 2011 håndtert flere større prosessoppdrag. Sammenlignet med 2010 har vi løpet av 2011 erfart økt etterspørsel etter juridiske tjenester i forbindelse med overdragelse av og investeringer i virksomheter. Advokatene har bistått ved en rekke til dels komplekse og sammensatte transaksjoner i løpet av året. Advokatene har også fått god internasjonal rangering i Legal 500 og Chambers. I løpet av 2011 ble avdelingen betydelig utvidet med nye ansettelser og interne omorganiseringer. Dette har gjort oss bedre i stand til å yte bistand til alle de juridiske aspektene og faser av ulike transaksjonsoppdrag. Nå tilbyr vi et godt samarbeidende advokatteam, som sammen har et bredere kompetanseområde enn vi hadde tidligere. Vi har fortsatt fokus på å øke markedsandelen innenfor avdelingens tjeneste- og kompetanseområder, særlig i Oslo-markedet og innenfor bank og finans. Vi forventer at den positive utviklingen fra 2011 også vil fortsette i IKT OG IMMATERIALRETT Kluges avdeling for IKT og immaterialrett består av 6 advokater/fullmektiger og en sekretær. Vi har beholdt den sterke markedsposisjonen på IT-kontrakter (Statens standardavtaler), noe som er synlig ved at Kluge er foredragsholder på DIFI sine kurs for SSA-avtalene. I løpet av 2011 har avdelingen fortsatt arbeidet med å styrke posisjonen sin innenfor immaterialrett, og styrket ekspertisen sin ytterligere på personvern ved at Eva Jarbekk, som er leder av personvernnemnda, ble ansatt. Advokatene våre har bistått flere store offentlige klienter med rådgivning innenfor IT-kontrakter, anskaffelse av teknologiprosjekter, varemerke-, personvernsaker og opphavsrett m.m. i Oslo, Stavanger og Bergen. Etableringen av «Grunderhjelpen» har vært vellykket, og mange oppstartsbedrifter har fått «drahjelp» fra Kluge. Flere av advokatene våre er rangert i Chambers og Legal 500, både innenfor IKT/immaterialrett og offentlige anskaffelser. I 2011 bisto vi blant annet Helsedirektoratet, UDI, Skatteetaten, Avinor, Jernbaneverket, Ruter og flere helseforetak, samt en rekke store private aktører. Avdelingen har også publisert flere artikler i blant annet Computerworld i løpet av ENERGI Energiavdelingen har i de siste årene rekruttert inn flere advokater med høy kompetanse som et ledd i satsingen på å bygge opp en større og mer slagkraftig enhet. Denne satsingen har i løpet av 2011 gitt oss resultater i form av at disse advokatene nå begynner å bli godt innarbeidet i markedet. Organiseringen i avdelingen er også blitt godt etablert, slik at vi nå mener å ha en godt fungerende avdeling. Vi har nå rett spisskompetanse til å betjene klientene våre innen både olje/gass, leverandørindustrien og fornybar energi. Hovedfundamentet i avdelingens arbeid er fortsatt bistand til en rekke

9 Kluge ÅRSRAPPORT «Kluge Advokatfirma DA has considerable knowledge within the oil and gas field, and is very strong for work on the Norwegian continental shelf.» LEGAL 500 OIL AND GAS, 2012 oljeselskaper, både på løpende operasjonelle driftsspørsmål, tvisteløsning og transaksjoner. Avdelingen fokuserer på å ha et tett samarbeid med et begrenset antall selskaper, og har gjennom året styrket og fornyet samarbeidet med en rekke av de sentrale klientene våre. Vi har blant annet vært involvert i flere av de største lisenstransaksjonene på norsk sokkel i Innen fornybar energi kan vi konstatere at 2011 var det året da en langsiktig satsning har gitt oss en etablert posisjon i markedet. Vi bisto blant annet Statoil med salget av hele deres portefølje av landbaserte vindkraftprosjekter. Gjennom denne transaksjonen har vi bygget opp betydelig kompetanse og fått en meget synlig posisjon innenfor vindkraftsektoren. Vi har dermed et svært godt utgangspunkt for videre satsing på dette området, hvor det forventes betydelig vekst i årene fremover. Vi har også knyttet tettere forbindelser med flere nye kraftselskaper. I tillegg har vi fått i oppdrag å bistå Statoil i elektrifisering av nye feltutbygginger på norsk sokkel. Med en rekke nye store funn på norsk sokkel og et omfattende behov for modifikasjon og oppgradering av eksisterende installasjoner forventes det en betydelig aktivitet innenfor offshore leverandørindustri i årene fremover. Vi er allerede godt etablert innenfor dette segmentet, og vil arbeide systematisk for å styrke denne posisjonen ytterligere. Den sterke posisjonen vår i markedet, og god tilgang på nye interessante oppgaver innebærer at det er grunnlag for videre vekst i avdelingen. FAST EIENDOM Ved årets avslutning var det 30 advokater og 8 i administrasjonen i denne avdelingen. I 2011 har vi fokusert på markedsarbeid, og spesielt styrking av tilknytningen til definerte målklienter. Dette arbeidet vil også være et fokusområde i Siktemålet med dette er å dreie større deler av omsetningen mot færre og større aktører innen kjerneområdene våre. Høsten 2011 ble avdelingen styrket på ledersiden ved at Tarjei Pedersen påtok seg en NK-funksjon ved kontoret i Oslo. Dette har allerede medført styrket fokus på markedsarbeid, faglig utvikling og personaloppfølgning. Avdelingen har sin hovedtyngde innen overdragelser, leiekontrakter, utviklingsprosjekter og kompliserte eiendomsoppgjør. I løpet av 2011 ga advokatene våre blant annet bistand til GMC Eiendom i Stavanger, vedrørende transformasjon av industriområde til ca m 2 moderne kontor- og boligeiendommer. Vi bisto Schibsted med etablering av nytt hovedkontor, samlokaliseringen av VG, Aftenposten, Finn og Media Norge i nybygg på ca m 2, og vi har bistått BOB (Bergen og Omegn Boligbyggelag) med utbygging av bydelen Damsgårdssundet i Bergen. BYGG OG ENTREPRISE Ved årsskiftet besto avdelingen av 31 medarbeidere, der 27 er advokater. I Oslo består avdelingen av 19 advokater, og har nådd en størrelse og sammensetning som oppfattes som svært god. Utfordringen fremover ligger i å opprettholde posisjonen og sikre god tilvekst av dyktige advokater. Dette gjør vi ved å fortsette rekrutteringen av de beste kandidatene fra Universitetet. Både i Stavanger og Bergen satses det på videre vekst, og i Stavanger har miljøet blitt styrket ved at partnerjohan Krabbe- Knutsen og advokat Kristoffer Lerum gikk inn i avdelingen. Avdelingens hovedfokus er kontraktsrett

10 10 Kluge ÅRSRAPPORT 2011 i forbindelse med større bygge- og anleggsprosjekter, herunder både rådgivning og tvisteløsning. Advokatene våre bistår alle aktører innen bransjen, dvs. både byggherrer, entreprenører og rådgivere, som arkitekter og tekniske rådgivere. En slik allsidig tilnærming gir en forståelse og kunnskap som samlet sett gir høy kompetanse. Gjennom året har avdelingen hatt svært godt oppdragstilfang, og vi er godt etablert som et av landets ledende miljøer på området for bygg og entreprise både når det gjelder kompetanse og størrelse har særlig vært preget av flere store prosessoppdrag, bl.a. for Jernbaneverket og Mesta, i tillegg til en rekke mindre prosesser og løpende rådgivning. Avdelingen har oppnådd gode rangeringer i Chambers og Legal 500. Vi har også fått flere rammeavtaler med betydelige aktører i bygge- og anleggsbransjen, «Kluge Advokatfirma DA s 50-strong team is one of the largest in the country and advises across the full suite of transactional and contentious real estate and construction matters for some of the market s leading companies.» LEGAL 500 REAL ESTATE AND CONSTRUCTION, 2012 både i offentlig og privat sektor. Disse genererer et betydelig antall oppdrag, blant annet i tvisteløsning. Kluge er sterkt representert innenfor samferdsel, men er også godt etablert innenfor annen byggevirksomhet. Kluges satsing innenfor offentlige anskaffelser er spredt i flere avdelinger, men har en solid forankring i avdelingen for bygg og entreprise. Rettsområdet har vist en betydelig vekst i de siste årene, og er godt etablert som et betydelig virksomhetsområde i avdelingen. ADMINISTRASJONEN Kluges administrasjon jobber godt og skikkelig i alle ledd. I mai ble den nye kommunikasjonsplattformen, «Kluge viser vei» lansert på videoallmøte. Lanseringen var slutten på en omfattende intern prosess som involverte alle avdelingene. Alt av eksternt rettet materiell ble skiftet ut, nye hjemmesider kom opp, konvolutter, dokumentmaler og visittkort ble skiftet ut. Plattformen er kommunisert til alle i firmaet, slik at alle nå beskriver firmaet på samme måte. På samme vis er annonsering nå samordnet i en årsplan som styres gjennom administrasjonen. Dermed har vi en gjennomført og konsistent kommunikasjon der vi er synlige: Kluge er firmaet med et litt annerledes ståsted. I mars 2011 tok vi i bruk elektronisk håndtering av innkommende fakturaer. Denne løsningen ga firmaet bedre oversikt over hvilke fakturaer som kommer inn, og sikrer at rette vedkommende attesterer og godkjenner hver faktura. Det viste seg snart at elektronisk godkjenning også fører til betydelig tidsbesparelse for de som behandler mange fakturaer. Gjennom året har administrasjonen oppgradert introduksjonskurset for nye medarbeidere. Her gis en innføring i historien vår, organisering og utvikling. Kommunikasjonsplattformen diskuteres og viktige administrative rutiner demonstreres og settes inn i sin sammenheng. Ny og oppdatert personalhåndbok ble lagt ut på intranett. Medarbeiderne har nå langt enklere tilgang til informasjon om hvilke lover og regler som gjelder for dem som ansatte. På høsten gjennomførte vi den årlige medarbeiderundersøkelsen. Hovedkonklusjonen der var at arbeidsmiljøet er bra i Kluge.

11 Kluge ÅRSRAPPORT

12 12 Kluge ÅRSRAPPORT 2011

13 Kluge ÅRSRAPPORT Årsberetning 2011 Kluge Advokatfirma DA har i 2011 drevet advokatvirksomhet fra sine kontorer i Laberget 24 i Stavanger, Støperigt. 1 i Oslo og Starvhusgt. 2 i Bergen. Ved utgangen av 2011 var det 160 ansatte i Kluge fordelt på 134 årsverk. Kluge hadde i 2011 en samlet omsetning på kr 266,5 millioner, en økning på 14 % fra I samsvar med regnskapslovens 3-3 bekreftes det at forutsetningen for fortsatt drift er til stede. Det har etter regnskapsårets slutt ikke inntruffet forhold av vesentlig betydning for vurderingen av selskapets stilling og resultat. Selskapet har en sunn økonomisk og finansiell stilling. Sykefraværet i selskapet utgjorde ca. 4,96 % av totale årsverk i 2011 (5,5 % i 2010), hvorav 1,17 % er korttidsfravær og 3,79 % langtidsfravær. Styret vurderer arbeidsmiljøet som godt. Det har ikke forekommet eller blitt rapportert hendelser i løpet av året som har resultert i personskader eller skader på selskapets materiell. Diskrimineringslovens formål er å fremme likestilling, sikre like muligheter og rettigheter og å hindre diskriminering på grunn av etnisitet, nasjonal opprinnelse, avstamning, hudfarge, språk, religion, livssyn eller funksjonsevne. Firmaet arbeider for å fremme lovens formål innenfor vår virksomhet. For arbeidstakere eller arbeidssøkere med nedsatt funksjonsevne foretas det individuell tilrettelegging av arbeidsplass og arbeidsoppgaver. Selskapet har som mål å ha full likestilling mellom kvinner og menn. Av selskapets 160 medarbeidere er 76 kvinner. Tre av fem styremedlemmer er kvinner. Kvinnelige ansatte er representert i høytlønnete stillinger, og selskapet praktiserer lik lønn for likt arbeid. Det er ingen kjente forhold ved virksomheten som kan antas å ha betydelig påvirkning på det ytre miljø. Styret forventer en ytterligere vekst i Det skal imidlertid påpekes at vurderinger knyttet til fremtiden er forbundet med stor usikkerhet. Omsetningen økte fra kr 232,7 millioner i 2010 til kr 266,5 millioner i Årsresultatet eksklusiv arbeidsgodtgjørelse for partnerne ble kr 115,4 millioner i 2011 (kr 88,9 millioner i 2010). Selskapets finansielle stilling er vurdert som god. Egenkapitalandelen pr var 62,7 % sammenlignet med 54,9 % i Selskapet har ikke hatt direkte kostnader til forskning og utvikling i regnskapsåret. Risiko for at klienter ikke har økonomisk evne til å oppfylle sine forpliktelser anses som lav. Selskapet vurderer likviditeten som god, og det er ikke besluttet å innføre tiltak som endrer likviditetsrisikoen. Oslo den 21. mars Thomas Abrahamsen Inger Hygen Flostrand Odd R. Tvedt Styreleder Styremedlem Styremedlem Linn H. Ringvoll Belinda Taranger Ingebrigtsen Snorre Haukali Styremedlem Styremedlem Daglig leder

14 14 Kluge ÅRSRAPPORT 2011 Resultatregnskap NOTE Driftsinntekt Salærer Annen driftsinntekt Sum driftsinntekt Driftskostnad Lønnskostnad Avskrivning Annen driftskostnad 3, Sum driftskostnad Driftsresultat Finansposter Annen renteinntekt Annen rentekostnad Renter til klienter Annen finanskostnad Netto finansposter Årets resultat

15 Kluge ÅRSRAPPORT Balanse pr NOTE Eiendeler Anleggsmidler Varige driftsmidler Software og lisenser Kontormaskiner, inventar, innredning o.l Sum varige driftsmidler Finansielle anleggsmidler Periodisert kostnad pensjon Investering i aksjer Sum finansielle anleggsmidler Sum anleggsmidler Omløpsmidler Fordringer Kundefordringer Andre kortsiktige fordringer Sum fordringer Bankinnskudd, kontanter o.l Sum omløpsmidler Sum eiendeler

16 16 Kluge ÅRSRAPPORT 2011 Egenkapital og gjeld NOTE Egenkapital Opptjent egenkapital Annen egenkapital Sum opptjent egenkapital Sum egenkapital Gjeld Kortsiktig gjeld Kassekreditt Leverandørgjeld Skyldige offentlige avgifter Annen kortsiktig gjeld Sum kortsiktig gjeld Sum gjeld Sum egenkapital og gjeld Stavanger, 21. mars 2012 I styret for Kluge Advokatfirma DA Thomas Abrahamsen Inger Hygen Flostrand Odd R. Tvedt Styreleder Styremedlem Styremedlem Linn Hoel Ringvoll Belinda Taranger Ingebrigtsen Snorre Haukali Styremedlem Styremedlem Daglig leder

17 Kluge ÅRSRAPPORT Kontantstrømoppstilling Kontantstrømmer fra operasjonelle aktiviteter Årsresultat Arbeidsgodtgjørelse Ordinære avskrivninger Tap ved salg av driftsmidler Endringer i kundefordringer Endringer i leverandørgjeld Forskjell i kostnadsført pensjon og inn-/utbetalinger i pensjonsordningen Endring i andre tidsavgrensningsposter Netto kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter Kontantstrømmer fra investeringsaktiviteter Utbetalinger ved kjøp av varige driftsmidler Innbetalinger ved salg av varige driftsmidler Inn-/utbetaling ved salg/kjøp av aksjer Netto kontantstrøm fra investeringsaktiviteter Kontantstrømmer fra finansieringsaktiviteter Utbetaling uttak av partnerne Inn- /utbetaling økt/redusert trekk kassekreditt Utbetalinger til utløste partnere Korrigering av feil direkte mot egenkapitalen Netto kontantstrøm fra finansieringsaktiviteter Netto endring i kontanter og kontantekvivalenter Kontanter og kontantekvivalenter Kontanter og kontantekvivalenter

18 18 Kluge ÅRSRAPPORT 2011 Noter til årsregnskapet for 2011 NOTE 1 REGNSKAPSPRINSIPPER Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapslovens bestemmelser. Det er utarbeidet etter norske regnskapsstandarder. VURDERINGSPRINSIPPER Generelle prinsipper Eiendeler bestemt til varig eie eller bruk er klassifisert som anleggsmidler. Andre eiendeler er klassifisert som omløpsmidler. Fordringer som skal tilbakebetales innen et år er uansett klassifisert som omløpsmidler. Ved klassifisering av kortsiktig og langsiktig gjeld er analoge kriterier lagt til grunn. Anleggsmidler vurderes til anskaffelseskost, men nedskrives til virkelig verdi når verdifallet forventes ikke å være forbigående. Anleggsmidler med begrenset økonomisk levetid avskrives planmessig. Langsiktig gjeld balanseføres til nominelt mottatt beløp på etableringspunktet og oppskrives ikke til virkelig verdi som følge av renteendring. Omløpsmidler vurderes til laveste av anskaffelseskost og virkelig verdi. Kortsiktig gjeld balanseføres til nominelt mottatt beløp på etableringspunktet. Inntektsføringsprinsipper Inntekt resultatføres når den er opptjent. Inntektsføring skjer følgelig normalt på leveringstidspunktet ved salg av tjenester. Kostnadsføringstidspunkt/ sammenstilling Utgifter sammenstilles med og kostnadsføres samtidig med de inntekter utgiftene henføres til. Utgiftene som ikke kan henføres direkte til inntekter, kostnadsføres når de påløper. Varige driftsmidler Varige driftsmidler avskrives over forventet økonomisk levetid. Avskrivningene er beregnet på grunnlag av anskaffelseskost og fordelt lineært over antatt økonomisk levetid. Dersom den virkelige verdien av et driftsmiddel er lavere enn bokført verdi, og dette skyldes årsaker som ikke antas å være forbigående, skrives driftsmiddelet ned til virkelig verdi. Valuta Transaksjoner i utenlandsk valuta omregnes til kursen på transaksjonstidspunktet. Pengeposter i utenlandsk valuta omregnes til norske kroner ved å benytte balansedagens kurs. Investering i aksjer og andeler Investeringene er vurdert til anskaffelseskost for aksjene med mindre nedskrivning har vært nødvendig. Fordringer Kundefordringer og andre fordringer oppføres til pålydende etter eventuelt fradrag for konstaterte tap og avsetning til forventet tap. Pensjonsforpliktelser og pensjonskostnad Pensjonsmidlene vurderes til virkelig verdi. Netto pensjonsforpliktelse består av brutto pensjonsforpliktelse fratrukket virkelig verdi av pensjonsmidler. Netto pensjonskostnad som er brutto pensjonskostnad fratrukket estimert avkastning på pensjonsmidlene, korrigert for fordelt virkning av endringer i estimater og pensjonsplaner, klassifiseres som ordinær driftskostnad, og er presentert sammen med lønnskostnad. Leieavtaler Leieavtaler vurderes etter operasjonelleller finansiell leasing etter en konkret vurdering av den enkelte leieavtale. Kontantstrømoppstilling Kontantstrømoppstillingen er utarbeidet etter den indirekte metode. Kontanter og kontantekvivalenter omfatter kontanter, bankinnskudd og andre kortsiktige, likvide plasseringer.

19 Kluge ÅRSRAPPORT NOTE 2 VARIGE DRIFTSMIDLER OG IMMATERIELLE EIENDELER Software og Maskiner, Kunst lisenser inventar o.l. Sum Anskaffelseskost Tilgang kjøpte driftsmidler Avgang Anskaffelseskost Akkumulerte avskrivninger Akkum. avskr avgang driftsmidler Årets avskrivninger Akkumulerte avskrivninger Balanseført verdi pr Årets avskrivninger Avskrivningsplan Ingen Lineær Lineær Avskrivningssats 0 % 30-50% 10-30% NOTE 3 LEIEAVTALER Selskapet har husleieavtaler med en årlig leiekostnad på kr 15 mill. Avtalenes varighet varierer fra 3 til 8 år. NOTE 4 BUNDNE MIDLER, KLIENTMIDLER OG KLIENTANSVAR Skattetrekk Av totale bankinnskudd er kr bundet til skyldig skattetrekk. Klientmidler og klientansvar Sum klientmidler Sum klientansvar Differanse 0 NOTE 5 ANDELER EIET AV MEDLEMMER I STYRET OG DAGLIG LEDER Navn Verv Andeler Thomas Abrahamsen Styrets leder 2,26 % Odd R. Tvedt Styremedlem 3,24 % Inger Hygen Flostrand Styremedlem 2,26 % Snorre Haukali Daglig leder 3,24 %

20 20 Kluge ÅRSRAPPORT 2011 NOTE 6 KASSEKREDITT, PANTSTILLELSER OG GARANTIER Gjeld som er sikret ved pant Gjeld til kredittinstitusjoner 0 0 Balanseført verdi av eiendeler pansatt for egen gjeld Kundefordringer Andre fordringer Sum Selskapet har en trekkrettighet på 35 millioner kroner som det ikke er trukket på pr Det er avgitt bankgaranti overfor utleier av lokaler med inntil kr NOTE 7 LØNNSKOSTNADER, PENSJONER M.M. Lønnskostnader Lønninger Arbeidsgiveravgift Arbeidsgodtgjørelse Pensjonskostnader Andre ytelser Sum Antall årsverk Godtgjørelser Daglig leder Styret Uttak partnerandel Pensjonskostnad Selskapet har belastet regnskapet med arbeidsgodtgjørelse til eierne som har arbeidet i selskapet. Honorar til revisor er belastet eksklusiv mva med kr for revisjon, kr for bistand årsregnskap og ligningspapirer og kr for andre tjenester. Pensjoner Selskapet er pliktig til å ha tjenestepensjonsordning etter lov om obligatorisk tjenestepensjon. Selskapets pensjonsordninger tilfredsstiller kravene i denne lov. Sammensetning av samlede pensjoner og pensjonsforpliktelser Selskapet har en innskuddspensjonsordning for ansatte med ansettelse etter For personale ansatt før gjelder en ytelsesbasert pensjonsordning. Denne ordningen behandles regnskapsmessig i henhold til NRS 6 og omfatter i alt 61 personer. Ordningene gir rett til definerte fremtidige ytelser. Disse er i hovedsak avhengig av antall opptjeningsår, lønnsnivå ved oppnådd pensjonsalder og størrelsen på ytelsene fra folketrygden. Forpliktelsene er dekket gjennom forsikringsselskap.

21 Kluge ÅRSRAPPORT Periodens pensjonskostnad Nåverdi av årets pensjonsopptjening Rentekostnad av pensjonsforpliktelsen Forventet avkastning på pensjonsmidler Administrasjonskostnad Resultatførte estimatendringer Netto pensjonskostnad Avstemming av pensjonsordningenes finansierte status mot beløp i balansen Beregnede pensjonsforpliktelser Pensjonsmidler (til markedsverdi) Netto pensjonsforpliktelse Ikke resultatførte estimatendringer Periodisert kostnad pensjon Økonomiske forutsetninger Diskonteringsrente 3,80 % 4,60 % Forventet lønnsregulering 3,50 % 4,00 % Forventet pensjonsøkning 0,10 % 1,30 % Forventet G-regulering 3,25 % 3,75 % Forventet avkastning på fondsmidler 4,10 % 5,40 % Som aktuarmessige forutsetninger for demografiske faktorer og avgang er lagt til grunn vanlig benyttede forutsetninger innen forsikring. NOTE 8 EGENKAPITAL Egenkapital Egenkapital Årsresultat Korreksjon av feil fra tidligere år Utløsing av eiere Uttak av eierne Arbeidsgodtgjørelse Egenkapital NOTE 9 VIRKSOMHETSOMRÅDER Selskapet driver advokatvirksomhet som det eneste virksomhetsområde. Virksomheten drives fra Oslo, Bergen og Stavanger. NOTE 10 ANNEN DRIFTSINNTEKT Annen driftsinntekt Styrehonorarer Andre honorarer Fremleie av lokaler Annen inntekt Sum

22 22 Kluge ÅRSRAPPORT 2011 Revisjonsberetning

23 Kluge ÅRSRAPPORT

24 DESIGN: LOS&CO FOTO: DAG KNUDSEN PAPIR: MUNKEN POLAR Kluge Advokatfirma Stavanger Laberget 24, Hinna Park Postboks 277 NO-4066 Stavanger Tel.: Fax: Kluge Advokatfirma Oslo Støperigata 1 Postboks 1548 Vika NO-0117 Oslo Tel.: Fax: Kluge Advokatfirma Bergen Starvhusgaten 2B Postboks 394 Sentrum NO-5805 Bergen Tel.: Fax: Organisasjonsnummer Bank (driftskonto) (klientmidler) (eiendomsmegling) SWIFT: HANDNOKK

Stiftelsen Folken. Årsregnskap for 2014

Stiftelsen Folken. Årsregnskap for 2014 Årsregnskap for 2014 Resultatregnskap Note 2014 2013 Driftsinntekt Salgsinntekt 8 047 672 7 436 489 Annen driftsinntekt 5 2 522 451 2 467 219 Sum driftsinntekt 10 570 123 9 903 708 Driftskostnad Varekjøp

Detaljer

Stiftelsen Folken. Årsregnskap for 2013

Stiftelsen Folken. Årsregnskap for 2013 Årsregnskap for 2013 Resultatregnskap Note 2013 2012 Driftsinntekt Driftsinntekter 7 436 489 9 887 025 Annen driftsinntekt 5 2 467 219 3 069 891 Sum driftsinntekt 9 903 708 12 956 916 Driftskostnad Varekjøp

Detaljer

(org. nr. 971 339 993)

(org. nr. 971 339 993) Årsregnskap 2014 Naturvernforbundet I Rogaland (org. nr. 971 339 993) Organisasjonsnr.: 971 339 993 RESULTATREGNSKAP Note 2014 2013 Salgsinntekt 145 455 131 364 Offentlig støtte 1 194 521 1 008 085 Utleieinntekter

Detaljer

Årsregnskap 2013. Naturvernforbundet i Rogaland (org. nr. 971 339 993)

Årsregnskap 2013. Naturvernforbundet i Rogaland (org. nr. 971 339 993) Årsregnskap 2013 Naturvernforbundet i Rogaland (org. nr. 971 339 993) Naturvernforbundet i Rogaland Organisasjonsnr.: 971 339 993 RESULTATREGNSKAP Note 2013 2012 Salgsinntekt 131 364 133 052 Offentlig

Detaljer

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2016

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2016 Resultatregnskap Note 2016 2015 Driftsinntekter og driftskostnader Salgsinntekt 7 758 269 7 206 763 Annen driftsinntekt 1 676 805 1 638 040 Offentlige tilskudd 8 284 278 8 483 399 Sum driftsinntekter 17

Detaljer

Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764

Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764 Årsregnskap for 2012 1368 STABEKK Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764 Utarbeidet

Detaljer

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2015

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2015 Resultatregnskap Note 2015 2014 Driftsinntekter og driftskostnader Salgsinntekt 7 206 763 7 423 275 Annen driftsinntekt 1 638 040 1 402 654 Offentlige tilskudd 8 483 399 8 226 270 Sum driftsinntekter 17

Detaljer

Forum For Natur og Friluftsliv - Årsrapport for Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter

Forum For Natur og Friluftsliv - Årsrapport for Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsrapport for 2016 Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Resultatregnskap Note 2016 2015 Driftsinntekter Salgsinntekt 924 982 1 222 621 Driftskostnader Varekostnad 343 194 677 071 Lønnskostnad

Detaljer

Årsregnskap 2016 Polyteknisk Forening

Årsregnskap 2016 Polyteknisk Forening Årsregnskap 2016 Polyteknisk Forening Resultatregnskap Balanse Noter til regnskapet Org.nr.: 940 702 704 RESULTATREGNSKAP POLYTEKNISK FORENING DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Note 2016 2015 Medlemskontingent

Detaljer

Note 31.12.2010 31.12.2009. Kommisjonsinntekt 2 3 467 283 4 869 434 Sum driftsinntekter 3 467 283 4 869 434

Note 31.12.2010 31.12.2009. Kommisjonsinntekt 2 3 467 283 4 869 434 Sum driftsinntekter 3 467 283 4 869 434 Havells Sylvania Norway AS RESULTATREGNSKAP Note 31.12.2010 31.12.2009 DRIFTSINNTEKT Kommisjonsinntekt 2 3 467 283 4 869 434 Sum driftsinntekter 3 467 283 4 869 434 DIRFTSKOSTNAD Lønnskostnad 8 2 812 350

Detaljer

STAVANGER KUNSTFORENING Årsregnskap 2015

STAVANGER KUNSTFORENING Årsregnskap 2015 STAVANGER KUNSTFORENING Årsregnskap 2015 Chilla, Inger Bruun, 2015 Årsregnskap for 2015 STAVANGER KUNSTFORENING 4009 STAVANGER Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet

Detaljer

Årsregnskap. Årbogen Barnehage. Org.nr.:971 496 932

Årsregnskap. Årbogen Barnehage. Org.nr.:971 496 932 Årsregnskap 2013 Org.nr.:971 496 932 Resultatregnskap Note Driftsinntekter 2013 og driftskostnader 2012 Salgsinntekt 8 652 895 8 289 731 Sum driftsinntekter 8 652 895 8 289 731 Lønnskostnad 5, 6 7 006

Detaljer

STIFTELSEN SANDEFJORD MENIGHETSPLEIE OG KIRKESENTER

STIFTELSEN SANDEFJORD MENIGHETSPLEIE OG KIRKESENTER Årsrapport for 2016 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2016 2015 Driftsinntekter Salgsinntekt 2 10 570 803 10 483 001 Annen driftsinntekt

Detaljer

Follo Fotballklubb Resultatregnskap

Follo Fotballklubb Resultatregnskap Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2016 2015 Driftsinntekter 4 6 012 826 10 896 928 Andre inntekter 218 260 558 682 Sum inntekter 6 231 086 11 455 610 Varekostnad 5 372 112 432 455

Detaljer

Årsregnskap, årsberetning og revisjonsberetning for Ungt Entreprenørskap I Sogn Og Fjordane

Årsregnskap, årsberetning og revisjonsberetning for Ungt Entreprenørskap I Sogn Og Fjordane Årsregnskap, årsberetning og revisjonsberetning for Ungt Entreprenørskap I Sogn Og Fjordane 2016 * Styrets beretning * Resultatregnskap * Balanse * Noter til regnskapet * Revisors beretning Utarbeidet

Detaljer

Arsregnskapfor2016 ARKIVFORBUNDET AZETS. Org.nr Innhold: Arsberetning Resultatregnskap Balanse Noter. Revisjonsberetning

Arsregnskapfor2016 ARKIVFORBUNDET AZETS. Org.nr Innhold: Arsberetning Resultatregnskap Balanse Noter. Revisjonsberetning Arsregnskapfor2016 Org.nr. 978 610 692 Innhold: Arsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Utarbeidet av Azets Insight AS AZETS Resultatregnskap for 2016 Note 2016 2015 Salgsinntekt

Detaljer

MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG 7713 STEINKJER

MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG 7713 STEINKJER Årsregnskap for 2013 7713 STEINKJER Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2013 Note 2013 2012 Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Lønnskostnad

Detaljer

Driftsinntekter og -kostnader Note

Driftsinntekter og -kostnader Note Resultatregnskap Driftsinntekter og -kostnader Note 2015 2014 Driftsinntekter Sponsorinntekter 1 415 096 2 125 200 Kiosk og automater 2 314 618 2 222 851 Driftstilskudd Fjell Kommune 81 400 86 985 Grasrotmidler

Detaljer

NITO Takst Service AS

NITO Takst Service AS NITO Takst Service AS Resultatregnskap Note 2016 2015 DRIFTSINNTEKTER Serviceavgift 2 911 573 2 818 045 Kursinntekter 8 795 255 11 624 133 Andre driftsinntekter 8 371 386 7 365 452 Sum driftsinntekter

Detaljer

Landslaget For Lokal Og Privatarkiv Org.nr. 978 610 692

Landslaget For Lokal Og Privatarkiv Org.nr. 978 610 692 ÅRSREGNSKAP 2014 Org.nr. 978 610 692 Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Utarbeidet av Visma Services Norge AS Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note

Detaljer

Driftsinntekter Annen driftsinntekt 6 671 330 7 274 478

Driftsinntekter Annen driftsinntekt 6 671 330 7 274 478 Resultatregnskap Driftsinntekter Annen driftsinntekt 6 671 330 7 274 478 Driftskostnader Lønnskostnad 2 1 145 859 820 020 Annen driftskostnad 6 021 961 7 011 190 Sum driftskostnader 7 167 820 7 831 210

Detaljer

Stiftelsen Festspillene i Bergen Noter til regnskap 2009 Regnskapsprinsipper Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven av 1998 og god regnskapsskikk i Norge. Hovedregel for vurdering og klassifisering

Detaljer

Den norske Revisorforening / Den norske Revisorforenings Servicekontor

Den norske Revisorforening / Den norske Revisorforenings Servicekontor Den norske Revisorforening / Den norske Revisorforenings Servicekontor RESULTATREGNSKAP DnR DnRS Noter 2004 2003 2004 2003 Medlemskontingent/Serviceavgift 4 813 283 4 678 486 13 938 519 13 611 895 Salgsinntekt

Detaljer

Vaadan Vann og avløp SA ÅRSOPPGJØR 2015 * STYRETS BERETNING * RESULTATREGNSKAP * BALANSE * NOTER TIL REGNSKAPET

Vaadan Vann og avløp SA ÅRSOPPGJØR 2015 * STYRETS BERETNING * RESULTATREGNSKAP * BALANSE * NOTER TIL REGNSKAPET Vaadan Vann og avløp SA ÅRSOPPGJØR 2015 * STYRETS BERETNING * RESULTATREGNSKAP * BALANSE * NOTER TIL REGNSKAPET RESULTATREGNSKAP VAADAN VANN OG AVLØP SA DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Note 2015 2014

Detaljer

Årsregnskap 2015 for Framtiden i våre hender

Årsregnskap 2015 for Framtiden i våre hender Årsregnskap 2015 for Framtiden i våre hender Årsregnskap 2015 Note 2015 2014 Budsjett 2015 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Medlemsinntekter 9 577 700 8 251 321 9 196 000 Annonsesalg,

Detaljer

BRUNSTAD KRISTELIGE MENIGHET HØNEFOSS 3513 HØNEFOSS

BRUNSTAD KRISTELIGE MENIGHET HØNEFOSS 3513 HØNEFOSS Årsregnskap for 2015 3513 HØNEFOSS Innhold Resultatregnskap Balanse Årsberetning Resultatregnskap for 2015 Note 2015 2014 Driftsinntekter Andre inntekter Sum driftsinntekter Avskrivning på driftsmidler

Detaljer

Oslo Fallskjermklubb. Årsrapport for 2014. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning

Oslo Fallskjermklubb. Årsrapport for 2014. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning Årsrapport for 2014 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2014 2013 Driftsinntekter Salgsinntekt 5 330 506 5 968 939 Annen driftsinntekt

Detaljer

HØYSKOLEN FOR LEDELSE OG TEOLOGI AS 1368 STABEKK

HØYSKOLEN FOR LEDELSE OG TEOLOGI AS 1368 STABEKK Årsregnskap for 2016 1368 STABEKK Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Resultatregnskap for 2016 Note 2016 2015 Semesteravgifter Offentlig tilskudd Gaveinntekter Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter

Detaljer

Byen Vår Gjøvik Org.nr: 994918125. Årsrapport for 2010. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger

Byen Vår Gjøvik Org.nr: 994918125. Årsrapport for 2010. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger Årsrapport for 2010 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger Årsberetning 2010 Byen Vår Gjøvik Adresse: Postboks 25, 2801 GJØVIK MVA Virksomhetens art Byen Vår Gjøvik er

Detaljer

Resultatregnskap for 2012 MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG

Resultatregnskap for 2012 MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG Resultatregnskap for 2012 Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Lønnskostnad Annen driftskostnad Sum driftskostnader Driftsresultat Annen renteinntekt Sum finansinntekter Annen rentekostnad Sum finanskostnader

Detaljer

Resultatregnskap. Fri - Foreningen For Kjønns- og Seksualitetsmangfold. Bergen og Hordaland

Resultatregnskap. Fri - Foreningen For Kjønns- og Seksualitetsmangfold. Bergen og Hordaland Resultatregnskap Fri - Foreningen For Kjønns- og Seksualitetsmangfold Driftsinntekter og driftskostnader Bergen og Hordaland Note 2016 2015 Annen driftsinntekt 4 1 500 908 1 603 483 Sum driftsinntekter

Detaljer

SÆTRE IDRÆTSFORENING GRAABEIN EIENDOM AS 3475 SÆTRE

SÆTRE IDRÆTSFORENING GRAABEIN EIENDOM AS 3475 SÆTRE Årsregnskap for 2014 3475 SÆTRE Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: Økonomisenteret AS Spikkestadveien 90 3440 RØYKEN Org.nr. 979850212 Utarbeidet med: Total Årsoppgjør Resultatregnskap

Detaljer

Resultatregnskap for 2015 LANDSLAGET FOR LOKAL OG PRIVATARKIV

Resultatregnskap for 2015 LANDSLAGET FOR LOKAL OG PRIVATARKIV Årsregnskap for 2015 LANDSLAGET FOR LOKAL OG PRIVATARKIV Org.nr. 978 610 692 Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Utarbeidet av Visma Services Norge AS Resultatregnskap

Detaljer

Årsregnskap for 2016 ARKIVFORBUNDET. Org.nr Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter. Revisjonsberetning

Årsregnskap for 2016 ARKIVFORBUNDET. Org.nr Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter. Revisjonsberetning Årsregnskap for 2016 Org.nr. 978 610 692 Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Utarbeidet av Azets Insight AS Resultatregnskap for 2016 Note 2016 2015 Salgsinntekt Annen

Detaljer

Årsregnskap. Bergen Rideklubb. Org.nr

Årsregnskap. Bergen Rideklubb. Org.nr Årsregnskap 2016 Org.nr. 970 007 849 Resultatregnskap Note 2016 2015 Medlemsinntekter 3 320 093 3 403 932 Aktivitetsinntekter 1 651 510 1 245 389 Andre inntekter 1 728 825 1 867 303 Sum driftsinntekter

Detaljer

Forum For Natur og Friluftsliv - Årsrapport for Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning

Forum For Natur og Friluftsliv - Årsrapport for Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning Årsrapport for 2013 Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2013 2012 Driftsinntekter Salgsinntekt 957 306 507 715 Driftskostnader Varekostnad 604 434

Detaljer

FINANSINNTEKTER OG -KOSTNADER 937 968 1 994 060 2 Finansposter 2-216 571 1 293 321

FINANSINNTEKTER OG -KOSTNADER 937 968 1 994 060 2 Finansposter 2-216 571 1 293 321 Resultatregnskap Mor Konsern 2004 2003 Note Note 2004 2003 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTN. 81 468 833 72 447 588 11 Medlemskontingent 11 81 468 833 72 447 588 7 766 472 6 982 418 OU-midler 7 766 472 6

Detaljer

Årsregnskap 2016 Trondhjems Kunstforening

Årsregnskap 2016 Trondhjems Kunstforening Årsregnskap 2016 Trondhjems Kunstforening Styrets årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter til regnskapet Org.nr.: 971 432 098 Årsberetning 2016 Trondhjems kunstforening Adresse: Bispegata 9 A, 7012

Detaljer

Årsregnskap. Høysand Vann- og Avløpslag Sa. Org.nr.:

Årsregnskap. Høysand Vann- og Avløpslag Sa. Org.nr.: Årsregnskap 2015 Høysand Vann- og Avløpslag Sa Org.nr.:992 506 032 RESULTATREGNSKAP HØYSAND VANN- OG AVLØPSLAG SA DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Note 2015 2014 Salgsinntekt 217 000 301 500 Sum driftsinntekter

Detaljer

Årsrapport Årsberetning 2016

Årsrapport Årsberetning 2016 Årsrapport 2016 Organisasjonsnr. 970 166 777 Innhold: Årsberetning Årsregnskap Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning 2016 Organisasjonsnr. 970 166 777 Virksomhetens art og hvor den drives har i 2016

Detaljer

Festspillene i Bergen Noter til regnskap 2016 Regnskapsprinsipper Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven av 1998 og god regnskapsskikk i Norge. Hovedregel for vurdering og klassifisering

Detaljer

Årsregnskap for 2014 VINDHARPEN BARNEHAGE SA 5237 RÅDAL

Årsregnskap for 2014 VINDHARPEN BARNEHAGE SA 5237 RÅDAL Årsregnskap for 2014 5237 RÅDAL Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Utarbeidet av: Paradis Regnskap AS Sandbrekkeveien 18 5231 PARADIS Utarbeidet med: Org.nr. 999054463 Total Arsoppgjør Resultatregnskap

Detaljer

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP ESAVE AS ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2013 Rognan Osveien 10A - 8250 Rognan Tlf. 756 00 200 e-post : firmapost@esave.no org.nr NO971231769MVA Foretaksregisteret Nittende driftsår 2013 ÅRSBERETNING OG REGNSKAP

Detaljer

Forum For Natur og Friluftsliv - Årsrapport for Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning

Forum For Natur og Friluftsliv - Årsrapport for Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning Årsrapport for 2014 Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2014 2013 Driftsinntekter Salgsinntekt 1 077 236 782 306 Driftskostnader Varekostnad 598 753

Detaljer

Årsregnskap. Tromsø ryttersportsklubb

Årsregnskap. Tromsø ryttersportsklubb Årsregnskap 2013 Tromsø ryttersportsklubb org nr 971 578 289 Utarbeidet av: Økonor Tromsø, Account-IT AS Pb 2034 9265 TROMSØ autorisert regnskapsførerselskap Resultatregnskap Tromsø Ryttersportsklubb Driftsinntekter

Detaljer

Årsregnskap for 2014. for. Stiftelsen Kattem Frivilligsentral

Årsregnskap for 2014. for. Stiftelsen Kattem Frivilligsentral Årsregnskap for 2014 for Stiftelsen Kattem Frivilligsentral Organisasjonsnr. 979 965 311 Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: A Fossan Regnskap AS Lundhøgda 17 7089 HEIMDAL

Detaljer

BAPTISTENES TEOLOGISKE SEMINAR 1368 STABEKK

BAPTISTENES TEOLOGISKE SEMINAR 1368 STABEKK Årsregnskap for 2013 1368 STABEKK Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764 Utarbeidet

Detaljer

Kristent Fellesskap i Bergen. Resultatregnskap

Kristent Fellesskap i Bergen. Resultatregnskap Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader NOTER 2014 2013 Menighetsinntekter 6 356 498 6 227 379 Stats-/kommunetilskudd 854 865 790 822 Leieinntekter 434 124 169 079 Sum driftsinntekter 7 645

Detaljer

SUNNE KOMMUNER - WHOS NORSKE NETTVERK 0185 OSLO

SUNNE KOMMUNER - WHOS NORSKE NETTVERK 0185 OSLO Årsregnskap for 2014 0185 OSLO Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: Christiania Regnskapskontor AS Postboks 375 0102 OSLO Org.nr. 984868650 Utarbeidet med: Total Årsoppgjør

Detaljer

Styret fastsetter det framlagte forslaget som Stiftelsen NINA*NIKU s årsregnskap for 2001.

Styret fastsetter det framlagte forslaget som Stiftelsen NINA*NIKU s årsregnskap for 2001. Stiftelsens finansregnskap for 2001 med noter Tallmaterialet er gjennomgått av revisor. Oppsummering av revisors arbeid vil komme i form av et brev til stiftelsen s styre, som vil bli framlagt i styremøtet.

Detaljer

Årsregnskap. Landbrukstjenester Solør Odal

Årsregnskap. Landbrukstjenester Solør Odal Årsregnskap 2011 Landbrukstjenester Solør Odal Resultatregnskap Landbrukstjenester Solør Odal Driftsinntekter og driftskostnader Note 2011 2010 Salgsinntekter 1 728 285 1 351 005 Lønn og påslag 15 293

Detaljer

Årsoppgjør 2007 for. NHF Region Nord. Foretaksnr

Årsoppgjør 2007 for. NHF Region Nord. Foretaksnr Årsoppgjør 2007 for NHF Region Nord Foretaksnr. 973078380 Resultatregnskap Note 2007 2006 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 2 860 113 2 542 976 Annen driftsinntekt 833 728

Detaljer

BKM EIKER Årsregnskap for BKM Eiker

BKM EIKER Årsregnskap for BKM Eiker 2015 BKM EIKER 2015 Årsregnskap for BKM Eiker 1 INNHOLDSFORTEGNELSE Styrets årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter til regnskapet Revisors beretning 3 5 6 8 11 2 STYRETS ÅRSBERETNING Virksomhetens

Detaljer

Resultatregnskap. BSK skiskyting. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. BSK skiskyting. Driftsinntekter og driftskostnader Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2013 2012 Aktivitetsinntekt 293 969 175 191 Annen driftsinntekt 0 22 200 Offentlig tilskudd 5 55 577 38 418 Sum driftsinntekter 349 546 235 809

Detaljer

Årsregnskap. Brunstad Kristelige Menighet. Stord

Årsregnskap. Brunstad Kristelige Menighet. Stord Årsregnskap Brunstad Kristelige Menighet Stord 2015 Årsberetning for Brunstad Kristelige Menighet Stord 2015 Virksomhetens art og hvor den drives BKM Stord er en allmennyttig forening som arbeider med

Detaljer

Resultatregnskap. Frivillighet Norge

Resultatregnskap. Frivillighet Norge Resultatregnskap Note 2007 2006 Salgsinntekter 2 7.400 42.000 Andre driftsinntekter 2 3.610.900 2.255.800 Sum driftsinntekter 2 3.618.300 2.297.800 Lønnskostnad 3,6 1.627.842 829.958 Avskrivning varige

Detaljer

Note 2010 2009. DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Basistilskudd 16 598 Aktivitetsbasert inntekt 1 83 537 6 000 Sum driftsinntekter 83 537 22 598

Note 2010 2009. DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Basistilskudd 16 598 Aktivitetsbasert inntekt 1 83 537 6 000 Sum driftsinntekter 83 537 22 598 Resultatregnskap Note DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Basistilskudd 16 598 Aktivitetsbasert inntekt 1 83 537 6 000 Sum driftsinntekter 83 537 22 598 Varekostnad 12 5 981 535 Lønn og annen personalkostnad

Detaljer

Resultatregnskap. BSK skiskyting. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. BSK skiskyting. Driftsinntekter og driftskostnader Driftsinntekter og driftskostnader Resultatregnskap Note 2014 2013 Aktivitetsinntekt 343 694 293 969 Offentlig tilskudd 5 65 089 55 577 Sum driftsinntekter 408 783 349 546 Aktivitetskostnad 243 902 148

Detaljer

Leangbukten Båtforenings AL Årsregnskap Noter. Note 1 Regnskapsprinsipper

Leangbukten Båtforenings AL Årsregnskap Noter. Note 1 Regnskapsprinsipper Leangbukten Båtforenings AL Årsregnskap 2012 Noter Note 1 Regnskapsprinsipper Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk for små foretak. Hovedregel for vurdering og klassifisering

Detaljer

BRUNSTAD KRISTELIGE MENIGHET HARSTAD 9402 HARSTAD

BRUNSTAD KRISTELIGE MENIGHET HARSTAD 9402 HARSTAD Årsregnskap for 2016 9402 HARSTAD Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter Resultatregnskap for 2016 Note 2016 2015 Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Avskrivning på driftsmidler og immaterielle eiendeler

Detaljer

Årsregnskap. Tromsø ryttersportsklubb

Årsregnskap. Tromsø ryttersportsklubb Årsregnskap 2012 Tromsø ryttersportsklubb org nr 971 578 289 Utarbeidet av: Økonor Tromsø, Account-IT AS Pb 2034 9265 TROMSØ autorisert regnskapsførerselskap Resultatregnskap Tromsø Ryttersportsklubb Driftsinntekter

Detaljer

Festspillene i Bergen Noter til regnskap 2015 Regnskapsprinsipper Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven av 1998 og god regnskapsskikk i Norge. Hovedregel for vurdering og klassifisering

Detaljer

Årsregnskap. Tromsø ryttersportsklubb

Årsregnskap. Tromsø ryttersportsklubb Årsregnskap 2014 Tromsø ryttersportsklubb org nr 971 578 289 Utarbeidet av: Økonor Tromsø, Account-IT AS Pb 2034 9265 TROMSØ autorisert regnskapsførerselskap Resultatregnskap Tromsø Ryttersportsklubb Driftsinntekter

Detaljer

Årsoppgjør 2006 for. NHF Region Nord-Norge. Foretaksnr

Årsoppgjør 2006 for. NHF Region Nord-Norge. Foretaksnr Årsoppgjør 2006 for NHF Region Nord-Norge Foretaksnr. 973078380 Resultatregnskap Note 2006 2005 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 2 542 976 2 443 645 Annen driftsinntekt 760

Detaljer

Salangen Næringsforening. Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter

Salangen Næringsforening. Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsrapport for 2014 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsberetning 2014 Salangen Næringsforening Adresse: Strandveien 6 A, 9350 SJØVEGAN Org.nr: 981185714 MVA Virksomhetens

Detaljer

Tromsø kunstforening. Org.nr: 970424067. Årsrapport for 2014. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter

Tromsø kunstforening. Org.nr: 970424067. Årsrapport for 2014. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsrapport for 2014 Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Resultatregnskap Note 2014 2013 Driftsinntekter Salgsinntekt 6 3 727 442 3 511 056 Annen driftsinntekt 398 595 489 225 Sum driftsinntekter

Detaljer

Årsregnskap. Rana Næringsforening. Org.nr.:975 746 828. Utarbeidet av MIP Regnskapsservice AS

Årsregnskap. Rana Næringsforening. Org.nr.:975 746 828. Utarbeidet av MIP Regnskapsservice AS Årsregnskap 2013 Rana Næringsforening Org.nr.:975 746 828 Utarbeidet av MIP Regnskapsservice AS Resultatregnskap Rana Næringsforening Driftsinntekter og driftskostnader Note 2013 2012 Salgsinntekt 0 2

Detaljer

Årsregnskap. Arendal og Engseth vann og avløp SA. Året

Årsregnskap. Arendal og Engseth vann og avløp SA. Året Årsregnskap Arendal og Engseth vann og avløp SA Året 2016 Resultatregnskap Arendal og Engseth VA SA Driftsinntekter og driftskostnader Note 2016 2015 Salgsinntekt 144 201 135 657 Sum driftsinntekter 144

Detaljer

ÅRSRAPPORT 01.01. 31.12 2013 STYRETS ÅRSRAPPORT. RESULTATREGNSKAP, BALANSE, KONTANTSTRØMANALYSE OG NOTER. AVDELINGSREGNSKAP. REVISJONSBERETNING.

ÅRSRAPPORT 01.01. 31.12 2013 STYRETS ÅRSRAPPORT. RESULTATREGNSKAP, BALANSE, KONTANTSTRØMANALYSE OG NOTER. AVDELINGSREGNSKAP. REVISJONSBERETNING. ÅRSRAPPORT 01.01. 31.12 2013 STYRETS ÅRSRAPPORT. RESULTATREGNSKAP, BALANSE, KONTANTSTRØMANALYSE OG NOTER. AVDELINGSREGNSKAP. REVISJONSBERETNING. STIFTELSEN STEINERSKOLEN I LILLEHAMMER Org.nr. 971 534 818

Detaljer

Årsregnskap 2016 for Senter for opplæring i anleggsgartnerfa. Org. nummer:

Årsregnskap 2016 for Senter for opplæring i anleggsgartnerfa. Org. nummer: Årsregnskap 2016 for Senter for opplæring i anleggsgartnerfa Org. nummer: 971277246 Resultatregnskap Note 2016 2015 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Basistilskudd 5 128 531 4 858 621

Detaljer

SENIORNETT NORGE Regnskap Regnskap Regnskap Resultatregnskap Note 31.12.2014 31.12.2013 31.12.2012

SENIORNETT NORGE Regnskap Regnskap Regnskap Resultatregnskap Note 31.12.2014 31.12.2013 31.12.2012 Årsregnskap 2014 SENIORNETT NORGE Regnskap Regnskap Regnskap Resultatregnskap Note 31.12.2014 31.12.2013 31.12.2012 INNTEKTER Salgsinntekter Annen driftsinntekt Salgsinntekter med mva 0 5 050 0 Salgsinntekter

Detaljer

SOLNØR GAARD GOLFBANE AS 6260 SKODJE

SOLNØR GAARD GOLFBANE AS 6260 SKODJE Årsregnskap for 2016 6260 SKODJE Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet av: Økonomiservice AS Postboks 68 6249 ØRSKOG Org.nr. 971126507 Utarbeidet med: Total

Detaljer

SANDNES TOMTESELSKAP KF

SANDNES TOMTESELSKAP KF SANDNES TOMTESELSKAP KF RESULTATREGNSKAP 31.12.2014 Regnskap Budsjett Regnskap Noter 31.12.2014 Driftsinntekt Salgsinntekter 3 198 708 213 218 070 000 292 170 850 Annen driftsinntekt 3 3 608 840 2 300

Detaljer

SKJEBERG GOLFKLUBB ÅRSBERETNING & REVIDERT REGNSKAP 2011 Del 2

SKJEBERG GOLFKLUBB ÅRSBERETNING & REVIDERT REGNSKAP 2011 Del 2 SKJEBERG GOLFKLUBB ÅRSBERETNING & REVIDERT REGNSKAP 2011 Del 2 1 INNKALLING TIL ÅRSMØTE DEL 2 Medlemmene i Skjeberg Golfklubb innkalles herved til årsmøte del 2 Torsdag 29 mars 2012 kl. 19:00 på klubbhuset,

Detaljer

LØVLIA BOLIGSAMEIE 2008 FJERDINGBY

LØVLIA BOLIGSAMEIE 2008 FJERDINGBY Årsregnskap for 2014 2008 FJERDINGBY Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet av: Aconte Økonomi Sundgata 1 2080 Eidsvoll Org.nr. 986998055 Utarbeidet med: Total

Detaljer

Årsregnskap 2009 for Drammen Tennisklubb. Org.nummer: 992694920

Årsregnskap 2009 for Drammen Tennisklubb. Org.nummer: 992694920 Årsregnskap 2009 for Drammen Tennisklubb Org.nummer: 992694920 Resultatregnskap Note 2009 2008 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 777 706 529 893 Sum driftsinntekter 777 706

Detaljer

Hovedregel for vurdering og klassifisering av eiendeler og gjeld

Hovedregel for vurdering og klassifisering av eiendeler og gjeld DRAMMEN HAVN NOTER TIL REGNSKAPET 2014 Note 1 Regnskapsprinsipper Hovedregel for vurdering og klassifisering av eiendeler og gjeld Regnskapet for Drammen Havn for 2014 er utarbeidet i henhold til regnskapslovens

Detaljer

Årsregnskap. Stabekk Tennisklubb. Org.nr.:

Årsregnskap. Stabekk Tennisklubb. Org.nr.: Årsregnskap 2016 Stabekk Tennisklubb Org.nr.:971 259 949 Årsberetning 2016 for Stabekk Tennisklubb VIRKSOMHETENS ART Stabekk Tennisklubb er en forening med 1076 medlemmer som tilbyr en rekke tennisrelaterte

Detaljer

Norges KFUK-KFUM - Speidere

Norges KFUK-KFUM - Speidere Norges KFUK-KFUM - Speidere REGNSKAPSPRINSIPPER Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk. Unntaksreglene for små foretak er brukt for alle poster hvor det foreligger

Detaljer

RESULTATREGNSKAP

RESULTATREGNSKAP RESULTATREGNSKAP 31.12.2005 Regnskap Regnskap Note 31.12.2005 31.12.2004 DRIFTSINNTEKTER Energiomsetning 1 230 129 993 749 Driftstilskudd 12 626 910 13 175 521 Andre driftsinntekter 198 923 44 040 SUM

Detaljer

Agasti Holding ASA Balanse per NGAAP

Agasti Holding ASA Balanse per NGAAP Agasti Holding ASA Balanse per 31.10.15 - NGAAP Beløp i tusen NOK Eiendeler Note 31.10.2015 Anleggsmidler Utsatt skattefordel 0 Maskiner, inventar og utstyr 0 Sum immaterielle eiendeler 0 Finansielle driftsmidler

Detaljer

Årsregnskap. Holmen Idrettsforening. Organisasjonsnummer:

Årsregnskap. Holmen Idrettsforening. Organisasjonsnummer: Årsregnskap 2016 Organisasjonsnummer: 971568518 Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2016 2015 Annen driftsinntekt 2 12 048 880 12 427 272 Sum driftsinntekter 12 048 880 12 427 272

Detaljer

Årsregnskap. Leknes Fotballklubb

Årsregnskap. Leknes Fotballklubb Årsregnskap Leknes Fotballklubb 2015 Resultatregnskap DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER NOTE 2015 2014 1 Driftsinntekter Sponsor- og salgsinntekter 2 1 040 615 1 159 879 Offentlige tilskudd 3 448 773

Detaljer

Årsregnskap. Association du Lycée Francais René Cassin d'oslo. Organisasjonsnummer: 976 837 622

Årsregnskap. Association du Lycée Francais René Cassin d'oslo. Organisasjonsnummer: 976 837 622 Årsregnskap 2014 Association du Lycée Francais René Cassin d'oslo Organisasjonsnummer: 976 837 622 Association du Lycée Francais René Cassin Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note Foreldrebetaling

Detaljer

Årsregnskap Skjeberg Golfklubb. Hevingen 1740 Borgenhaugen Org.nr Innhold:

Årsregnskap Skjeberg Golfklubb. Hevingen 1740 Borgenhaugen Org.nr Innhold: Årsregnskap 2016 Hevingen 1740 Borgenhaugen Org.nr. 863 937 922 Innhold: o Resultatregnskap o Balanse o Noter o Styreberetning o Revisjonsberetning Regnskapsfører Resultatregnskap for 2016 Note 2016 2015

Detaljer

RESULTATREGNSKAP ETTER REGNSKAPSLOVEN 2015 SANDNES EIENDOMSSELSKAP KF

RESULTATREGNSKAP ETTER REGNSKAPSLOVEN 2015 SANDNES EIENDOMSSELSKAP KF RESULTATREGNSKAP ETTER REGNSKAPSLOVEN 2015 SANDNES EIENDOMSSELSKAP KF Noter 2015 2014 Inntekter Leieinntekter 17 088 451 12 893 864 Andre driftsinntekter 12 411 274 634 186 968 177 Gevinst ved avgang driftsmidler

Detaljer

Nesodden Tennisklubb

Nesodden Tennisklubb Årsregnskap for 2014 Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: OpusCapita Regnskap AS Rosenkrantzgt. 16-18, Postboks 1095 Sentrum 0104 OSLO Org.nr. 879906792 Utarbeidet med: Total

Detaljer

Bassengutstyr AS. Org.nr: Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter

Bassengutstyr AS. Org.nr: Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsrapport for 2016 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsberetning 2016 Bassengutstyr AS Adresse: Skinmoveien 2, 3270 LARVIK MVA Virksomhetens art Bassengutstyr AS driver med

Detaljer

ÅRSREGNSKAP. Stiftelsen YES Kilimanjaro Organisasjonsnummer:

ÅRSREGNSKAP. Stiftelsen YES Kilimanjaro Organisasjonsnummer: ÅRSREGNSKAP 2013 Organisasjonsnummer: 997 147 170 Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2013 2012 Annen driftsinntekt 1 206 901 198 643 Sum driftsinntekter 206 901 198 643 Lønnskostnad

Detaljer

Årsregnskap. Arendal og Engseth vann og avløp SA. Året

Årsregnskap. Arendal og Engseth vann og avløp SA. Året Årsregnskap Arendal og Engseth vann og avløp SA Året 2014 Resultatregnskap Arendal Og Engseth Vann- Og Avløpslag SA Driftsinntekter og driftskostnader Note 2014 2013 Salgsinntekt 163 962 182 900 Sum driftsinntekter

Detaljer

Årsregnskap. Regenics As. Org.nr.:

Årsregnskap. Regenics As. Org.nr.: Årsregnskap 2013 Regenics As Org.nr.:982 277 086 17.6.2014( Regenics As RESULTATREGNSKAP 01.01. - 31.12. Note 2013 2012 Salgsinntekt 42 610 110 017 Annen driftsinntekt 2 2 180 371 1 784 001 Sum driftsinntekt

Detaljer

HØYSAND VANN OG AVLØPSLAG SA 1712 GRÅLUM

HØYSAND VANN OG AVLØPSLAG SA 1712 GRÅLUM Årsregnskap for 2014 1712 GRÅLUM Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2014 Note 2014 2013 Serviceavgift Andre inntekter Sum driftsinntekter Lønnskostnad

Detaljer

Årsregnskap 2016 for Kongsberg Næringsforum SA. Org. nummer:

Årsregnskap 2016 for Kongsberg Næringsforum SA. Org. nummer: Årsregnskap 2016 for Kongsberg Næringsforum SA Org. nummer: 958893000 Resultatregnskap Note 2016 2015 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 6 575 297 7 354 316 Annen driftsinntekt

Detaljer

Årsregnskap for 2013. Brunstad Kristelige Menighet Harstad 9402 Harstad

Årsregnskap for 2013. Brunstad Kristelige Menighet Harstad 9402 Harstad Årsregnskap for 2013 9402 Harstad Årsberetning 2013 1. Virksomhetens art og lokalisering er en kristelig forsamling med basis i Harstad kommune og er uadskillelig knyttet til Brunstad Kristelige Menighet

Detaljer

Årsregnskap 2015 Næringsforeningen i Drammensregionen Chamber of Commerce Org nr

Årsregnskap 2015 Næringsforeningen i Drammensregionen Chamber of Commerce Org nr Årsregnskap 2015 Næringsforeningen i Drammensregionen Org nr 970 540 636 RESULTATREGNSKAP Note 2015 2014 Kontingenter 3 334 175 3 072 137 Administrasjonsinntekter 1 362 710 1 372 148 Andre driftsinntekter

Detaljer

Årsregnskap. Seniornett Norge

Årsregnskap. Seniornett Norge Årsregnskap Seniornett Norge 2016 REGNSKAP FOR SENIORNETT NORGE 2016 SENIORNETT NORGE Regnskap Regnskap Regnskap Resultatregnskap Note 31.12.2016 31.12.2015 31.12.2014 INNTEKTER Salgsinntekter Annen driftsinntekt

Detaljer

Årsregnskap Nordnorsk Kunstnersenter

Årsregnskap Nordnorsk Kunstnersenter Årsregnskap 2016 Nordnorsk Kunstnersenter Org.nr.:970 918 256 Styrets årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Nordnorsk Kunstnersenter Driftsinntekter og driftskostnader

Detaljer

Årsregnskap 2015 for. Nord-Trøndelag Havn Rørvik Iks. Foretaksnr

Årsregnskap 2015 for. Nord-Trøndelag Havn Rørvik Iks. Foretaksnr Årsregnskap 2015 for Nord-Trøndelag Havn Rørvik Iks Foretaksnr. 914525861 Resultatregnskap Note 2015 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 1 217 729 0 Annen driftsinntekt 5 256

Detaljer

OPPLÆRINGSKONTORET I BILFAG OSLO OG AKERSHUS AS 0581 OSLO

OPPLÆRINGSKONTORET I BILFAG OSLO OG AKERSHUS AS 0581 OSLO 0581 OSLO Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2010 Årets basistilskudd Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Varekjøp Lønnskostnad Avskrivning

Detaljer

Årsregnskap 2011 for. Helseforetakenes Nasjonale Luftambulansetjeneste ANS. Foretaksnr. 986 512 810

Årsregnskap 2011 for. Helseforetakenes Nasjonale Luftambulansetjeneste ANS. Foretaksnr. 986 512 810 Årsregnskap 2011 for Helseforetakenes Nasjonale Luftambulansetjeneste ANS Foretaksnr. 986 512 810 Resultatregnskap Note 2011 2010 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Refusjonsinntekter 1

Detaljer