GJFF-posten. Informasjonsblad for Gjerdrum jeger- og fiskerforening Juli 2009

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "GJFF-posten. Informasjonsblad for Gjerdrum jeger- og fiskerforening Juli 2009"

Transkript

1 GJFF-posten Informasjonsblad for Gjerdrum jeger- og fiskerforening Juli 2009 Vi ønsker alle våre lesere en God Sommer! FULL ACTION PÅ SKEETBANEN HAN TOK EN LARS MONSEN TOPPET ETTER AVTROPPING SKILPADDE I BUVANNET? GULL TIL GJERDRUM REGNBUEØRRET PÅ 1,5 KG VILLMARKSARRANGEMENT

2 Leder Hvem hadde trodd at jeg skulle være leder i GJFF etter å bare ha bodd i Gjerdrum i kort tid? Jeg er ganske nylig innfl ytter til Gjerdrum fra Porsgrunn. I alle år har jeg vært aktiv innen speiding, og har alltid vært svært begeistret for turer og friluft i skog og mark. Fra første stund jeg fl yttet til Gjerdrum har jeg vært en fl ittig bruker av allmenningen, og er å fi nne i skogen to til tre ganger i uken. Jeg har i de senere år også drevet med skogsfugljakt og litt rådyr- og hjortejakt, har også kost meg med fi skestanga sammen med gutta mine. For meg er den perfekte turen å komme seg ut i marka, tenne et bål, sette seg ned og lage noe snadder over fl ammene, kanskje også ta seg en liten blund, før man igjen fortsetter turen, jakta eller fi skingen. Ordtaket som sier at det fi nns ikke dårlig vær, bare dårlig klær, støtter jeg fullt og helt. Det er kanskje de turene med mest ruskete vær man husker best? Det å kunne nyte stillheten i naturen og samspillet med hund eller fi skestanga, er terapi i seg selv. Jeg tror det er veldig viktig i en hektisk hverdag å komme seg ut i naturen. Vi i Gjerdrum er veldig heldige som har så lett tilgang på marka med fl ott turterreng, stier, bekker, vann og ikke minst et fl ott løypenett vinterstid. Jeg har blitt positivt overveldet over GJFF sitt store arbeid og engasjement. Her er det helt tydelig at medlemmer og styre har arbeidet mye for å få til et bredt tilbud i både jakt, fi ske og friluftsliv i alle aldre. All honnør til tidligere arbeid som er lagt ned her! Disse skoene blir ikke lett å fylle. Sommeren er her og vi går en nydelig tid i møte. Følg med på vår aktivitetsplan og våre nettsider og bli med på våre aktiviteter! Her er det noen for enhver smak. God sommer. Håper vi ses ute! Alf Gunnar Hjertelig velkommen til våre aktiviteter! Aktivitetsplan fram til nyttår 21. juli Oppstart sau-/hunddressur 1. / 20. august Vilstellgruppa starter 8 stk. takseringer av skogsfugl (trenger frivillige fuglehundekvipasjer) 7. / 9. aug Fiskereise til Sysslebäck med sportsfi skeklubben (eller 21.8) 8. august Ungdomsdag skytebanen 10. august / Posteringsjakt m/rifl e på rådyrbukk 23. des 11. august Merkeskyting på leirduebanen 20. august Duejaktkurs teoretisk del. Ulvdalen 21./23. aug Fiskereise til Sysslebäck med sportsfi skeklubben (eller 7.8) 28. aug Krepsefi ske på Harestuvannet med sportsfi skeklubben 28./30. aug Duejaktkurs praktisk del 4./6. sept Makrellfi ske på Hvaler med sportsfi skeklubben 5, sept Barnas Dag m/fi skedam og Laser Shot 5./6.sept Andejakt ved Mikkelsbekken/Gjermåa og/eller kanotur i Holter 23./25.okt Elgjakt i Etnedalen i Valdres (NB: Max 4 personer) November Oppstart blodsportrening 10.sept./ Harejakt m/hund i Gjerdrum Almenning 23. des 10. sept / Skogsfugljakt m/hund. Ta kontakt på tlf des 25. sept / Rådyrjakt m/hund i Gjerdrum Almenning 23. des SMS-varsel om våre aktiviteter Vil du ha SMS om våre aktiviteter? Send mail til (eller ta kontakt m redaktør). Henvend deg på samme måte hvis du er på SMS-listen, men vil melde deg av. GJFF-posten Interessert i tidligere utgaver av GJFF-posten? Gå inn på Her ligger tidligere utgaver presentert under menyen til venstre. Styret i GJFF Kontakt en i styret ved behov for mer informasjon om aktivitetene våre: Styret: Mobil e-post Alf Gunnar Øverbø Formann Hanne Braate Nestformann Arnljot Einride Strømseng Sekretær Cecilie Kjærstad Kasserer Thor Johan Rønås Hundeutvalget, leder Finn-Willy Eriksson Viltstellutvalget, leder fi Rolf Kristian Fevik Leirduegruppa, leder Perry Korsnes Elgbaneutvalget, leder Lars Erik Fagerheim Fiskegruppa, leder Bjørn Nyjordet Barne- og ungdgr., leder Marianne Ecker Skolekontakt Wenche Torill Bogstad Kvinnekontakt Verv uten fast styreplass: Martin Carlson Oterholt Medieutvalget, leder Espen Venli Jegerprøveutvalget Diverse adresser GJFF-mail Sekretær GJFF-web GJFF-posten 2

3 Leirduegutta på tur 4. april Full action på skeetbanen Leirdueutvalget har vært svært aktive det siste halvåret, takket være ny leder Rolf Kristian Fevik. 4. april møtte folk opp på kommunehuset kl 9.00 for avreise til destinasjon skeetbanen på ringbanen, Ullensaker jeger- og fi sks anlegg. De som var med skulle ta skrittet fra den trauste trapbanen i Ulvdalen til leirduenes svar på formel 1: Skeet. Og de som kom fi kk valuta for pengene. Per Kristian og Vetle hadde skutt litt skeet før, så de fulgte OL- programmet til punkt og prikke. Om det ikke gikk skit på skeet, så må det sies at det manglet noen treff før billett til London 2012 kan bestilles. Kristoffer og Fouab hadde skutt lite før, så de startet med hagla montert og fi kk nøye oppfølging og tips av Rolf Kris tian. Det var tøft av gutta å møte opp til en så vanskelig gren som skeet, men spenningen lokker uansett. Og da det i tillegg ble treff på fl ere duer, var kjempefornøyd med utbyttet! Her skulle det kjøpes hagle og patroner, bare jegerprøven ble bestått (de har siden bestått GJFFs jegerprøvekurs). Det ble til at vi skjøt helt til kl 16. Da hadde alle fått sin porsjon med kruttrøyk og smell i skuldrene. Benytter også anledningen til å takke Ullensaker jeger og fi sk for lån av bane og fasciliteter. Gutta i aksjon på skeetbanen Rådyr tatt av gaupe i Gjerdrum Den enes død - den andres brød! Den 5. mars fi kk vi melding fra viltnemnda om at to rådyr var funnet døde i Kankedalen. Det ene hadde blitt spist på, så det var mistanke om at dyrene kanskje var tatt av gaupe. Funnet ble meldt videre til NJFF avdeling Akershus. De ville gjerne ut å se på rådyrene og GJFF-posten fi kk være med de to viltkonsulentene ut. Dyrene ble fl ådd i halsregionen, og der var det bitemerket etter skarpe tenner. Det var ingen tvil! Rådyrene var drept av gaupe. Hvor vidt det var ei eller fl ere gauper som hadde vært på ferde er det vanskelig å si noe sikkert om fordi sporene var blitt dekket av snøen som hadde kommet natten før. To dager senere ble ytterligere ett dødt rådyr funnet i samme område. GJFF-posten 3

4 Abbor på 1,5 kg i Buvatnet! Yes, det er mulig - det går store rugger i Buvatn. Og det er tanken bak hele kultiveringsprosjektet (se annet sted i bladet). Det er forsøkt i mange år å få Buvatnet til å bli et godt ørretvann. Nå er strategien endret; vi luker ut noen tusen av tusenbrødrene, og satser på at fl ere vokser seg like store som den ene abboren som gikk i rusene i prosjektet. For på prosjektets siste dag, viste det seg at selveste bestefar hadde gått i fella. Ved nærmere undersøkelse viste det seg at abboren var hele 12 år gammel! Den var 1,5 kg tung og 45,5 cm lang. Rusefanget abbor på 1,5 kg Kultiveringsprosjekt, Buvatn 3200 småabbor fisket ut med tegner Ved en av tømmingene ble det smådramatisk da det etter hvert befant seg 700 abbor i kanoen, for da kanoen skulle på land gikk det galt, kanoen tok inn vann og abbor fi kk friheten tilbake (i hvert fall for en liten stund). Tilbake til start: Fiskegruppa satte torsdag 30. april ut 80 tegner som stod ute ca 3 uker i Buvatnet. Og det ga storfangst: småabbor ble luket ut. I tillegg gikk det en og annen halvkilos abbor inn i tegnene (som ble sluppet ut), noen ørreter, en karuss, noen padder og en merkelig skapning som så ut som en skilpadde (se egen artikkel). Fiskegruppa har med dette satt i gang et prosjekt for å kultivere Buvatnet. I mange år har det vært kultivert for å få Buvatnet til å bli et godt ørretvann, men forsøkene har ikke lyktes. Nå er strategien lagt om: Buvatnet skal bli et godt abborvann. Vannet er i dag overbefolket med småabbor, og planen er å ta ut store deler av denne så det ikke blir så mange konkurrenter om matfatet. Kanskje kan dette gagne ørreten også? Utfi skingen skal skje med 80 abbortegner som fi sker godt hvis man treffer tidspunktet da abboren gyter. Og det gjorde fi skegruppa i år! Gytingen skjer normalt ikke lenge etter at isen går. Prosjektet vil gå over 3 år. Hannabbor over 20 cm vil bli satt ut igjen, slik at fi skespisende storabbor dyrkes fram. 700 abbor i kanoen! Så tøff som Lars Monsen? Under sportsfi skeklubbens pilketur til Enebakk 4. april, ble det dratt opp fl ere hundre abbor, men plutselig hogg det på ei gjedde på 750g. Gjedda var av det særdeles spreke slaget og gikk på det ene utraset etter det andre. Moro! Men til slutt måtte den gi tapt. Vel oppe på isen, hadde jeg ikke noe å dælje n i hodet med. Men fl ere med meg har vel sett hvordan Lars Monsen banker til fi sken med bare knokene. Jeg dunket til så knoken sprakk tvert og blodet strømmet ut. Og det fortsatte det med. Selv ikke da fi ngeren ble bandasjert. Resten av kvelden. Og utover natta. Og jeg som håpet jeg var like tøff som Lars Monsen. Hvem tar årets største ørret? Kriterier: Største ørret tatt innen RFAs område, målt kun etter vekt Send bilde av fi sk og bilde av vekt til Lars Erik Fagerheim, Det må opplyses om tid, dato og sted (Gjerdrum, Holter, Nannestad el. Nittedal). Konkurransen går fra 1. januar til 31. des. I tillegg til heder og ære vil det bli utdelt vandrepokal og en bra premie til vinneren på årsmøtet. Etter tre napp i vandrepokalen vinnes den til odel og eie. Tok en Lars Monsen GJFF-posten 4

5 Kultiveringsnytt Lille-Petter og Spiderman i 100-meterskogen 20 av abborene fra kultiveringsprosjektet i Buvatnet skulle få en ny sjanse i den lille bekken i 100-metersskogen. Men lite tydet på at de trivdes, for med første fl omtopp, stakk de av gårde alle som en - trodde vi. Men 2-3 uker senere dukket det plutselig opp en livskraftig liten rakker. I sportsfi skeklubben ble det etterpå debatt om dette var en kar det burde bli avlet på, for dette var en tøffi ng! Mens det i familien Oterholt ble en heftig navnediskusjon, for stakkaren måtte jo ha et navn. Det ble foreslått Lille-Petter (fra Mads 5 år), Spiderman (Lukas 3 år), Bård (Martin 38 år) og AbraKadabra (Lillian 36 år). Enden på visa ble loddtrekning, og Lille-Petter vant fram. Lukas var ikke helt med på dette og brøyt fullstendig sammen i heftig gråt, for abboren skulle jo hete Spiderman! Et par dager etter dette var vi nede for å se til Lille-Petter, men hva fi kk vi se? Lille-Petter og Spiderman side ved side i bekken. Dermed var det problemet ute av verden. Men så kom neste fl omtopp og siden har verken Lille-Petter eller Spiderman vært å se. Dersom noen av leserne har sett noen av de to ta kontakt med redaktøren! Grasrotandelen Ved å registrere Gjerdrum Jeger- og Fiskerforening når du spiller på Norsk tipping, sikrer du foreningen penger. Slik støtter du GJFF: Hos Kommisjonær: Oppgi GJFFs orgnr når du registrerer spillerkortet. SMS: GRASROTANDELEN NORSK TIPPING til Internett: Gå til eller og foreta tilknytningen der. Du gjør klubben en tjeneste ved å informere flest mulig om dette. Skyting på elgbanen i Ulvdalen Skyting på storviltprøven startet på Ulvdalen skytebane, mandag 11. mai og på løpende elg den 15. mai. Oppslutningen har i år vært veldig bra. Det er mange år siden det har vært en så fi n start, og spesielt er det oppløftende å se så mange unge. Det vil være tilbud om skyting hver mandag og fredag fram til 28.september. Juli og første uken i august er det stengt. Det tas sikte på å avholde klubbmesterskapet den 28.august. Det vil da bli skutt på stillestående og løpende elg - fem skudd på løpende elg, fem skudd stående på stillestående elg og fem skudd sittende på stillestående elg. Dette er for å trene på situasjoner som en kan møte under jakten. Skyting på riflebanen og leirduebanen arrangeres som følger: Mandag: Trening / storviltprøven 18:00 til 21:00 Tirsdag: Leirdue 18:00 til 22:00 Fredag: Løpende elg 18:00 til 21:00 (15. mai - 28 sept.) Oppskyting til storviltprøven 11. mai til 28. sept. Hele juli og første uken i august er det stengt. Priser: 40,- pr. kveld for medlemmer av GSK/GJFF 60,- pr. kveld for ikke medlemmer Oppskyting: 1. gangs oppskyting kr. 100,- for medlemmer og 200,- for ikke medlemmer 2. gangs oppskyting kr. 50,- for medlemmer og 100,- for ikke medlemmer Løpende elg: Kr. 20,- pr. serie for medlemmer Kr. 40,- pr. serie for ikke medlemmer Kr. 650,- for sesongkort inkl. 2 oppskytinger for med lemmer Kr. 800,- for sesongkort inkl. 2 oppskytinger for ikke medlemmer All skyting foregår på elektroniske skiver. Antallet skiver er i år øket til 8. Det vil være salg av treningsammunisjon ved Skytterlaget. GJFF-posten 5

6 Status fra hundegruppa: Vi har gjennomført dressurkurs med 7 deltagere over 5 kvelder. Har fått godkjent og startet opp med hundeluftegården. Den skal settes opp av impregnert trevirke, vi starter opp med rydding av tomt neste uke. Alle som har lyst til og være med på dugnad kan kontakte T J Rønås. Ellers starter vi med aversjonsdressur i slutten av juli, kontakt T J Rønås. Ettersøks- og blodspor blir etter behov. Hundehjørnet er fortsatt på torsdag kl 19 på Gjerdrum almenningsag. Standplasstak på leirduebanen Da er det tatt et fl ott initiativ med å bygge tak på standplassen på leirduebanen. Nå blir det fi nt å skyte i dårlig vær! Håpet er å få det ferdig i løpet av sommerferien, så da skulle i hvert fall ikke været gi noen unnskyldning for å utebli til høsten. Tor Johan GJERDRUMSDAGEN 6. JUNI Tørket og røkt abbor! Standplasstak under konstruksjon Gjerdrumsdagen ble en fl ott dag med god temperatur. Det myldret av barn og voksne i godt humør på GJFFs stand, og ørreten i bassenget virket som en magnet på barna. Som vanlig ble det solgt elgburgere og spekepølser, men i tillegg ble det frambudt prøvesmaking av nydelig røkt storabbor en delikatesse! En ny sak som fi kk en viss oppmerksomhet var en boks full av tørket småabbor. Visste du at det kun tar en uke å tørke småabboren vinterstid, og at sluttresultatet faktisk er det aller beste hunden vet? Vi benytter sjansen til å oppfordre alle til å utnytte ressursene i marka fullt ut småabbor bør utnyttes og ikke bare kastes! 1 WEB - MEDLEMSPORTALEN Slik endrer du info om deg selv Har du endret adresse, telefonnr eller annet? Gå selv inn på NJFF og oppdater info om deg selv. Gå frem slik: Velg adressen velg min side øverst til venstre. Videre pålogging fremkommer så, men beskrives også her: I feltet Bruker nederst på denne sida skriver du ditt medlemsnummer, som du fi nner på medlemskortet eller adresseetiketten til Jakt & Fiske. 0-tall først i medlemsnummer skal sløyfes. Ved førstegangs pålogging er passordet NJFF og ditt postnummer (for eksempel NJFF2022). GJFF-posten 6

7 KLUBBMESTERSKAP I LEIRDUESKYTING 16. JUNI Toppet etter avtropping! Tirsdag 16. juni var det tid for det årlige klubbmesterskapet i jegertrap og ikke minst skyting om den jeve jegerpokalen. Nytt av året var i tillegg en ny øvelse: presskyting. Det var fl ott vær, litt overskyet, men det er bare en fordel for skytinga, for da ser man jo dua.. Leirduegruppa hadde planlagt dagen nøye og fordelt oppgaver gruppemedlemmene imellom. Noen hadde med kaffe og noen hadde med vaffelrøre. Vaffeljernet kom fort i gang, og det ble god avsetning på vafl er og nytrakta kaffe. Gruppa hadde også lånt to sporting kastemaskiner (pressmaskiner) fra Ullensaker jeger- og fi skerforening. Disse ble satt opp på sletta foran 100-metersbanen. Det møtte opp 22 skyttere og stemningen var god. Klubbmesterskap Klubbmesterskapet var en runde vanlig jegertrap og det var mye god skyting. Konkurransen ble avgjort uten omskyting med meget sterk skyting av Per Kristian Dale, med 24 treff av 25 mulige! De fem beste: 1. KLUBBMESTER: Per Kristian Dale Rune Hagerud Stig Nilsson Øyvind Braate Kalle Ljungmann 21 Beste junior: Vetle Stølan 16 Beste kvinne: Inger Kristine Brennodden 10 Jegerpokalen Så var det i gang med skyting om jegerpokalen. Det er sammenlagt sum av jegertrapserien og en variabel serie, der duene kommer ut i forskjellig høyde, ikke bare i forskjellig vinkel. Skytterne startet i stigende rekkefølge, så de fem beste fra trapen, sto på det siste laget sammen. Avtroppende leder for leirduegruppa, Rune Hagerud, kunne for en gangs skyld konsentrere seg fullt og helt om skytinga. Ville det gi resultater? Rune lå gunstig til etter jegertrapen, på andre plass bare 1 poeng bak Per Kristian på første. Per Kristian skøyt 18 treff, og Rune skøyt 19 dermed likt! Spenningen var til å ta og føle på - omskyting måtte til! Skytterne skøyt 2 skudd på hver sin standplass. Rune styrte nervene best og vant jegerpokalen Gratulerer til Rune som tok et napp i vandrepokalen: MESTER OG JEGERPOKALVINNER 2009: Rune Hagerud Presskyting Pressmaskinene på 100-metersbanen var noe nytt på klubbmesterskapet, og det synes å være en stor suksess. Det var fl ere som fi kk føle litt på lommeboka at press var gøy. Tre stykk klarte å fylle bragen, Øyvind Braate, Per Kristian Dale og Rolf Kristian Fevik. Dermed omskyting blant 3 duellanter! Øyvind fylte like gjerne i omskytinga også og la veldig press på de to andre. Per Kristian bommet på en, og Rolf bommet på to. Øyvind ble dermed mester og vant 250 skudd i premie. Sluttresultat: 1. Øyvind Braate 2. Per Kristian Dale 3. Rolf Kristian Fevik Leirduegruppas leder, Rolf Kristian Fevik, benytter muligheten til å takke alle i lerduegruppa som gjorde denne kvelden mulig! Og alle som deltok. Og en stor takk til UJFF som lånte oss pressmaskinene. Vinnerne: Ø. Braate, R. Hagerud, I. Brennodden, V. Stølan, P. Dale GJFF-posten 7

8 Redaktørens hjørne Det siste halvåret har det vært meget stor aktivitet i GJFF, særlig i leirduegruppa og i fi skegruppa/ sportsfi skeklubben. Det bærer også denne utgaven av GJFF-posten preg av. Websidene våre gjenspeiler også denne aktiviteten, hvilket har bidratt til at det har vært minst et par nyhetsoppslag hver eneste uke gjennom hele vinteren. Det har medført at lille Gjerdrums nettside, er blant de 10 best besøkte lokallagssidene i landet, og det fi nnes fl ere foreninger enn det er kommuner (430)! Oppfordrer med dette leserne til å fortsette å besøke nettsiden vår (sett den opp som startside på internett) og les medlemsbladet, så er du oppdatert om det som skjer! Nordbytjernet 31. januar 2. plass blant 232 deltagere! Hele 232 deltagere stilte til start da Villmarksbutikken inviterte til pilkekonkurranse i sin egen storstue, Nordbytjernet, lørdag 31. januar. Dette er det største deltagerantallet på isfi skekonkurransene i vinter. Gjerdrum SFKs egen storpilker, Finn-Willy Eriksson, klinte til med 2. plass blant 122 deltagere i herreklassen! Da startskuddet gikk, beveget han seg til venstre i tjernet, der det kun var noen få pilkere for øvrig denne dagen. Det skulle vise seg å bli en suksess for Finn-Willy, selv om det må tilføyes at han som vant satt midt i klynga blant de andre fi skerne. Finn Willy sverget til bittesmå Gull-Mormyrska, og det var morten som primært måtte lide for det fi sk fant veien opp av ett og samme hull, og brorparten av disse var mort. Fisken var ellers særdeles lite bitevillig denne dagen, hvilket fl ere av Gjerdrumsfi skerne også fi kk merke. Lars Erik Fagerheim og Rolf Kristian Fevik oppnådde respektable plasseringer, med hhv 67. og 66. plass. Det må imidlertid legges til at de med sine 30 og 36 gram med fi sk, var de siste som fi kk plassering de øvrige 56 deltakerne forble fi skeløse. Bedre gikk det med Øyvind Braate på 21. plass med 540 gram. Største fi sk denne dagen var for øvrig en mort på 496 gram!, og totalt ble det dratt opp 57 kg fi sk. I kvinneklassen ble Kirsti nr 3 med 442 gram. Terje Reinertsen ble nr 12 i veteranklassen med 646 gram. Finn Willy i aksjon Gjerdrum SFKs planer 2. halvår 2009 Har du noe å berette, kontakt denne karen HOVEDTUR: august eller august, Sysslebäck regnbueørret, laks og ørretfiske Du inviteres herved til medlemstur til Syslebekk i Sverige. Området byr på unike muligheter: 1. Fisking i Klaraelva (forlengelsen av Trysileleva) etter harr og ørret (og det er bra med fi sk). 2. Fisking etter regnbueørret i 4 forskjellige nærliggende vann i naturskjønne omgivelser. Vi legger oss til i en fi skecamp i lavvoer eller telt. Det er mulighet for leie av badestamp som kan kjøres dit vi har leiren. Kroker og powerbait til regnbueørreten ordnes der oppe. Avreise kl fra Rådhusplassen, Ask. Avstand: 19 mil, 2,5 timers kjøring. Biltransport avtales nærmere. Priser: 100 kr pr telt, fi skekort kr 100 pr døgn + transport. Frokostmat ordnes av den enkelte. Middagsmat: Satser på å ordne noe fellesopplegg på Syslebekk. Kontakt Finn Willy for påmelding, tlf eller e-post: fi Miljøhjørnet: Hærverk ved Lysdammen #!! Påmeldingsfrist: så snart som mulig (fristen er egentlig 1. juli) NB! Si fra hvilken dato du foretrekker (eventuelt begge) 28. august Harestuvannet, krepsefiske Vannet ligger i Nittedal og byr på gode muligheter for krepsefi sking. SFKs medlemmer er lokalkjent i området. Påmelding innen 20. august til Kirsti Eriksson, tlf I pinsen knuste noen alle vinduene på en bil ved A-brua, hogde ei stor bjørk på Lysdammen, forlot et brennende bål, i tillegg til omfattende forsøpling. Politiet har gjort undersøkelser. Ring Nannestad og Gjerdrum lensmannskontor hvis du har tips om vandalisme i marka vår september: Hvaler, makrell- og krabbefiske, Avreise kl Påmelding innen 20. august til Martin Oterholt, tlf Oktober/november: Homeparty pilke- og fiskeutstyr Nærmere info kommer. GJFF-posten 8

9 design - trykk print - kopi Romerike Hadeland Askheim 1E, 2022 Gjerdrum, Catering SENTRUMSGÅRDEN GJERDRUM E-post: faks: Herrefrisør - Damefrisør - Solarium man-fre tors lør Kjøpmannstredet, Tlf.: Benytt din lokale byggevareleverandør man - fre 7-17 torsdag 7-18 lørdag 9-14 TRELAST BYGGEVARER INTERIØR BYGGEVAREHUSET AS Ask, 2022 Gjerdrum, Telefon htr.no Løvberg Bygg AS Hellen Industriområde, 2022 Gjerdrum Tlf GJFF-posten 9

10 Gjerdrum Almenning Tlf Alt innen trelast og byggevarer Åpningstider: man - fre torsdag Fotsoneterapi Muskulær fotsoneterapi Øreakupunktur Akupunktur 2000 Detox spa Lysterapi Fysikalsk Helsemassasje Ansiktsmassasje Stresslindring Kraniosakralteknikker Nakkebehandling Ørelys Hypnoterapi (behandling av sjokoladesug, søtsug, røykestopp) Napping og farging av bryn og vipper Hårfjerning Veto Rør as Postboks Gjerdrum Linda Berger Lund soneterapeut/massør/samarb. KI-terapeut Rimigården, Ask, 2022 Gjerdrum Telefon: Org.nr.: NO God Sommer! Tlf GJFF-posten 10

11 Stevne i Sarpsborg Øyvind Braate helt til topps Leirduegutta viser nå at trening hjelper og at GJFF virkelig har skyttere i det øvre sjiktet. Øyvind Braate skyter utrolig godt om dagen og er virkelig i støtet. Utvalgsleder Rolf Fevik har selv ikke helt nådd toppen enda, men har tatt sikte på å ha formtoppen rundt NM i juli. Håkon skyter jamt og godt for å være første sesong han skyter. Resultatene er som følger: Øyvind Braate 47 av 50 og soleklar 1.plass i klasse C. Han fi kk også det 3. beste resultatet. Gratulerer! Håkon Fevik 39 av 50 og 2 plass klasse C. Rolf Kristian Fevik 41 av 50 og 5. plass klasse B. Hvis noen fl ere vil være med, ta kontakt med Rolf Kristian Fevik eller Bestill fiskekort via SMS Nå kan du bestille fi skekort via din mobiltelefon, send SMS til For 1 dag: send SF96D1 Ola Nordmann,adresse,postnr For årskort: send SF96S1 Ola Nordmann,adresse,postnr For årskort familie: send FF96S1 Ola Nordmann,adresse,postnr (NB! Mellomrom kun etter koden og fornavnet). Du mottar SMS tilbake som blir ditt fi skekort ved kontroll. SMS-en opplyser deg om: Beløp, kontonr og KID. Betal innen 14 dgr og unngå purregebyr. Alle som ønsker tilsendt årsfi skekort, kan be om det (kr 25) Norsk elghund på sitt beste Vant i Sverige Diana på vinnersporet Thor Johan Rønaas er i ferd med å få fram en skikkelig vinner: Diana, som er en sort norsk elghund, Tispe. Blant annet har følgende premier blitt innkassert i vinter: - 1. premie ck cert 2b tk i Nittedal - 1. premie ck 1btk bir og svensk vinner 2009 i Malmø! Diana har det meste inne i forhold til kriteriene det vurderes etter: Høyde, reisning (!), uttrykk, hals, rygg, bitt, benstamme, mellomhender, går bra, ører, øyer, hode, overlinje kropp, muskulatur, halen, farge, pelsen. Målet er å bli champion, og det målet er nå innen rekkevidde. Diana ble kjøpt av Øyvind Eriksen i Setskog, og både mor og far er sterkt premierte. Liten pjokk, stor ørret Trym, 4 år, lusket ned til Gjermåa sammen med pappa, lirket marken uti og pang der satt den! Snart skulle det vise seg at fi sken var svær, den spant oppover stryket, gjemte seg bak en stein. Så føyk den nedover. Fisken var av det særdeles spreke slaget, og det var litt dramatisk da fi sken til slutt skulle landes, for landingsplassen var ikke den beste. Pappa måtte til slutt ta tak direkte i snøret og hale fi sken på land, men heldigvis tålte snøret belastningen. Ørreten var tynn og lang, med et digert hue og krokkjeft. Vitale mål: 46 cm og 640 gram. Gratulerer til Trym! Trym, 4 år, ørret 640g Leder Alt om fiske s abborkonkurranse Abbor på gram! Finn Willy Eriksson tok 19. mars sin nest største abbor noen sinne på herlige Hersjøen! Den fi sken ble meldt på i Alt om fi skes faste kåring av største abbor. Pr juni leder den, men faktisk helt likt med en annen. Premien er formidabel: Fiskeutstyr for kr samt mulighet til å være med i trekningen av enda større premier. Finn Willy forteller fra opplevelsen: Den var jævla svær og gapa stygt! Jeg brukte 0,12 mm sene, stor mormyshka og en hel fl okk maggot. Jeg brukte 3-4 minutter på å få den opp. Den gikk ned en gang, deretter var den bare tung. Til slutt ble den stående da den fi kk tredd hodet inn i hullet. Deretter gikk det kjapt med å få tredd kleppen nedi og tynt fi sken gjennom hullet. Fisken var god og feit og nesten halvmeteren lang! Det hører med til historien at samme uke tok han en abbor på 1,2 kg samme sted det er store muligheter i Hersjøen! Abbor på 1,640 gram i Hersjøen GJFF-posten 11

12 Har du fanget merket ørret?.nærmere bestemt i Gjermåa, Ulvedalstjernsbekken eller Krustjernsbekken? Da er i så tilfelle RFA interessert i opplysninger om den. Det ble høsten 2002 satt henholdsvis 400,50 og 50 ensomrig ørret på de nevnte lokalitetene. I Gjermåa ble fi sken fordelt på 100 stk nedstrøms Gjermenningen, 100 stk ved Myrgruvefossen og 200 stk nedstrøms Buvatn. Fiskene har klipt fettfi nnen, og dette er en skånsom måte å merke fi sken på. Den vil ikke lide unødig, verken under selve merkeprosessen eller i ettertid. Ved tilstrekkelig innmeldte merkede individer av disse fi skene, vil man kunne undersøke og med det få bedre oversikt over fi skesamfunnet i de nevnte lokalitetene, f eks bestandsstruktur - villfi sk/settefi sk, vekst, dødlighet på satt fi sk, vandringsmønster osv. Ved fangst av merket ørret er det fi nt om vekt, lengde og sted for fangst meldes til en av følgende personer: Ove Kjærstad (Formann RFA) : / Espen Asakskogen (AJFF, RFA): / Lars Erik Fagerheim (Leder i Fiskegruppa, Gjff): / Ved fettfi nnemerking klippes ytterste del av fettfi nnen bort, som illustrert med hvit linje på bildet. Noe av Fettfi nnen vil delvis vokse ut igjen, men en vil tydelig se arr etter klippingen. Leirduegutta deltok på fylkesmesterskapet i figursti 29. mars Figursti, harepress, silhuett, duepress hva er nå dette? Figursti er egentlig ikke favorittgrenen, men siden det var det første stevnet i Akershus i år og i tillegg fylkesmesterskap, ble det til at tre fra GJFF dro på stevnet ved Tusenfryd, arrangert av Ås jeger- og fi skerforening. Været var utrolig bra, men resultatene var det vel så som så med. Figursti er en hagleøvelse der det skytes ett skudd på en metallsilhuett med en papirlapp i, størrelse 10x10cm. Silhuetten er hengt opp i ei klessnor. Målet er å få presset inn 10 eller fl ere hagel i lappen, maks antall poeng på en silhuett er 10 poeng. Treffer man med 4 hagel, blir det kun 4 poeng osv. Det skytes med blypatroner som er lov på fi gurjakt (størrelse 9). Først var det oppvarming på harepressen. Harepress en silhuett som kommer i ei lita gløppe, og det er om å gjøre å treffe med mest mulig hagel på et dobbelt skudd. Rolf ble best fra GJFF med 17. Deltageren foran fi kk 37, så gutta nådde ikke helt opp der! Så begynte alvoret. Det var en ganske lang fi gursti som tok ca 1,5 time å gjennomføre. Arrangementet Spennende natursti i fylkesmesterskapet var bra med lite kø i løypa, tross 148 påmeldte skyttere. Håkon Fevik traff på de 5 første postene, og ledet klart over følgesvennene. Rolf sleit med de håpløst trege metall silhuettene - og skyldte på det og trøstet seg med at det ikke var hans gren... Håkon raknet litt på slutten. Han taklet nok ikke presset han la på seg selv Men Øyvind skøyt bra igjennom hele stien og sanket poeng jevnt og trutt. Resultatet ble som følger: 20.plass Øyvind Braate 128 av 160 klasse c 28.plass Håkon Fevik 120 av 160 klasse c 50.plass Rolf Kristian Fevik 78 av 160 klasse c Gutta tok deretter noen runder på duepressen. Duepress er helt vanlige leirduer som kommer ut to og to, double. Man skyter da 5 dublerer og kan maks få 10 poeng. Rolf og Øyvind greide 9. Men det holdt ikke i et selskap med noen av landets beste hagleskyttere. Så gutta slapp fi nale skyting denne gang... Så til det aller viktigste: Pølser, brus og sosial omgang med skyttervenner. Når du har gått noen stevner, så begynner du å kjenne en del av gutta. Og da må man jo prate litt om håpløse duesilhuetter med feil gange og alle de andre gode unnskyldninger man kan ha for å skyte litt dårlig! Skilpadde i Buvatnet? Det vises til kultiveringsprosjektet i Buvatnet (se egen artikkel). Det var ikke bare småabbor som fant sin vei inn i tegnene. Det var enkelte ørret, en karuss, storabbor, padder og.en skilpadde??? Dyret var nesten litt for ekkelt til at vi turte å ta i det, var 4-5 cm langt, hadde lange følehorn, et hardt og forholdsvis høyt skall og lignet faktisk på en skilpadde med følehorn! Etter litt søk på wikipedia, var det klart at det som lignet mest var en vannskorpion: Vannskorpioner er mellom 1,5-4,8 cm lange. Foran på, på undersiden av hodet, har de en fl erleddet sugesnabel. Vannskorpionene er lett gjenkjennelige på de kraftige frambeina og de to lange haletrådene (cerci), som er sammenvokst til et pusterør som kan være dobbelt så langt som resten av dyret. Disse to særtrekkene gjør at de ligner litt på skorpioner og dette har gitt dyregruppen dens navn. Lyst til å bade i Buvatnet? GJFF-posten 12

13 Isfiskesesongen for konkurransepilkerne Kvalifi serte seg til nordisk! Vinterens isfi skekonkurranser har blitt behørig dekket på gjennom hele sesongen. I denne utgaven av GJFF-posten presenteres derfor kun siste norgescup her, nordisk mesterskap (se egen artikkel) og Nordbytjernet (se egen artikkel), for øvrige konkurranser vises det til weben. Kirsti, Finn Willy, Terje, Lars Erik, Ove L, Øyvind og Martin har vært mest aktive gjennom sesongen. Det har blitt førsteplasser på både Terje, Kirsti og Finn Willy i 2009, men størst spenning var det i forhold til om Kirsti gjennom 6 norgescupstevner ville greie å kvalifi sere seg blant de 3 beste som skulle til nordisk mesterskap. Før det 6. og siste norgescupstevnet på Korvik-vannet utenfor Larvik, lå Kirsti Eriksson helt nede på 5. plass i sammendraget. Men i den rekordjevne kvinneklassen var det på den annen side kun 2 poeng opp til 1. plass, så her var det altså alle muligheter fremdeles. Det var kun Kirsti og Finn-Willy Eriksson som representerte Gjedrum SFK denne dagen. Det var knalltøft å borre, med mye slafs og hele 50 cm tykk is. Været var kaldt i utgangspunktet, men sola stekte på utover dagen. Konkurransen gikk imidlertid ikke helt etter planen i starten, og det ble litt leting før fi sken begynte å bite. Men både Kirsti og Finn- Willy fant etter hvert jevnt med fi sk. Plutselig fi kk Finn-Willy på en gigafi sk! Den ble stående og gå rett under hullet, prøvde å få tak i den med kleppen, den stanget og stanget. Etter vel 5 minutter prøvde han å legge press på den for å få dratt den gjennom hullet, men da rettet krokene seg ut, og fi sken forsvant. Da de to til slutt veide inn den dagen, presterte ekteparet å oppnå dønn identisk vekt: 1920 gram. For Kirsti var spenningen til å ta og føle på. Ville det holde til en pallplassering? Helst burde det vel bli 1. eller 2. plass, men det hele var jo også avhengig av duellantene i sammendraget. Skuffelsen var til å ta og føle på da det viste seg at det kun ble 4. plass denne dagen. Det kunne umulig holde, men etter å ha begynt å regne på sammenlagtresultatene ble det klart at Kirsti allikevel lå på en delt 3. plass. Hva så??? Etter litt fi ntelling var det klart. Kirsti hadde kvalet inn til nordisk mesterskap på aller minste margin. Kirsti hadde som best en 1. og en 2. plass å vise til fra norgescupstevnene. Mens Kjersti Solli fra Raufjøringen som delte pallplassen, hadde kun 1. og 3. plass å vise til. For første gang i historien har en Gjerdrumsfi sker kvalifi sert seg til nordisk mesterskap i pilking! Her er Kirstis resultater i Norgescup i år: Navn Forening Stein- Skum- Næra Stor- Skjekle- Korvika reien sjøen sjøen sjøen Uttak til Nordisk 1. Torild Langerud SFK Raufjøringen May Leikåsen Hof Vestre JFF Kirsti Eriksson Gjerdrum sfk Kjersti Solli SFK Raufjøringen Fra Finnholtsjøen 3. januar, der Kirsti tok 1. plass GJFF-posten 13

14 NM i sjøørretfiske 2009, april Nok en fylkesmester fra Gjerdrum men ikke den du skulle tro! Foreningens storfi sker, FW Eriksson, ble fjorårets fylkesmester i Østfold, og var det noen som kunne gjenta den bragden, var det vel han? I årets mesterskap deltok 5 fra GJFF: Magnus Solberg, Kristoffer Fladby, Finn Willy Eriksson, Kirsti Eriksson og Terje Reinertsen. Alle fi sket på Hvaler, men på forskjellige steder. Stedet man melder seg på bestemmer hvilket fylke man konkurrerer i. Men neida, det var ikke FWE denne gang. Isteden benyttet Kristoffer Fladby sjansen til å gå helt til topps i Østfold fylke. Mot lørdagskvelden begynte det å vake noe helt kolossalt. Og snart beit det også på Kristoffers vepslignende fl ue. Kristoffer tok 3 sjøørret (over minstemålet 35 cm) på fl uestanga i løpet av konkurransen, på hhv 46 cm (900 gram), 37 og 36 cm, i tillegg til to under minstemålet. Den største ga da også en durabelig fi ght før den til slutt kunne landes. Magnus Solberg tok også 1 ørret på 35 cm, i tillegg til 1 under minstemålet. Det var sol og fi nt vær og da kvelden rant på, ble det søte drømmer om kilosfi sken under åpen himmel ved kysten i april måned! Nordisk mesterskap i ispilking i Sverige Gull i nordisk, gull til Gjerdrum! Norges damer, med Gjerdrums Kirsti Eriksson i spissen, tok gull i nordisk mesterskap i ispilking i Sverige i vinter. Kirsti dannet trio sammen med May og Torill under konkurransen. Det snødde fra første minutt, og snøværet økte på utover dagen. Det blåste surt, og med 5-6 minusgrader, gjaldt det å borre mye for å holde varmen. Fisket var i grunn rimelig trått, og Kirsti sverget til såkalt tafsefi ske (liten mormyshka med pimpel over), og fi sket veldig aktivt. Hullene ble borret tett i tett, kun 2 meter i mellom. Fisket var utfordrende, men fi kk du lokket dem inn, kom det 20 fi sk av gangen. Totalt ble det 2,9 kg på Kirsti. Etter innveiingen på ettermiddagen var vissheten om resultatet fremdeles totalt fraværende. Den ble først utløst under kveldens premieutdeling. Det vakte enorm jubel i den norske leieren da resultatet ble gjort kjent. Jubelen ble fulgt av et fi rfalligt hurra fra resten av salen. Isfi sking er stort i Sverige. Det er også et utrolig folkeliv rundt mesterskapet, og det oppleves stort og spesielt å være med på dette. Kirsti kan nå kose seg med en skikkelig gullmedalje rundt halsen, en bragd av Kirsti som kun har holdt på med aktivt isfi ske i 2 år. Norge gjorde det for øvrig godt i mesterskapet med gull til juniorene og sølv og bronse på herresiden. Finn Willy, Kirstis ektemann og læremester, benyttet sjansen til å imponere under prøvefi s- ket dagen før og vant 100 kr som beste nordmann. Da kan man vel regnes som proff! Under hovedkonkurransen benyttet FWE sjansen til å gå rundt og studere forskjellige teknikker. Svenskene kjører kun pimpelfi ske med lysekrkok og bruker ikke varpestikke. De norske brukte stort sett mormyshka og tafs, blant annet den norske gullvinneren for junior. Kirsti fi sket mest med tafs, og fi kk stort sett 30 grams abbor. Ved innveieingen skulle man først legge all fi sk på rist, så opp i posen igjen før veiing. For det kan fort bli noen ekstra gram med litt snø i posen. Det norske landslaget ble utstyrt med fl otte Norgesjakker. Under bankett på kvelden var det på med fi nstasen, og det passet godt, for gullet skulle feires skikkelig. Her er Kirstis tanker om det som skjedde i vinter: Veien til nordisk var en opplevelse. Ikke hadde jeg noen anelse om at det var så spennende å konkurrere i fi sking. Bare det å fi ske cup var en stor utfordring for meg, men å komme med i nordisk og attpåtil få være med å ta gull, ja det var uvirkelig! Da Norge ble ropt opp først, trodde jeg ikke mine egne ører, og stemningen var så høylytt at jeg nesten ikke kunne høre. Jeg klappet i hendene og skrek til! En takk til min kjære mann som har vært en god trener og støttespiller! Så nå er det bare å forberede seg til neste års norgescup Kirsti har grunn til å være blid, selv om dette bildet er tatt fl ere mnd senere. GJFF-posten 14

15 Vi ønsker alle en God Sommer! Our Support - Your Success! Norges ledende leverandør av kulefangere og ballistiske beskyttelser Obsima Technology AS, Askheim 1 E, 2022 Gjerdrum Tlf , IMPORTØR AV: FORHANDLER AV: Alle typer taktekking Egen tømreravdeling Gratis befaring - Over 20 års erfaring! Helge Holum Tlf: E-post: GJFF-posten 15

16 Fiskereise til Sysslebäck april Regnbueørret på 1,5 kg Etter sportsfi skeklubbens forrige suksessrike fi skereise til Sysslebäck i august (16 kilosørret), var vi litt spente på hvem og hvor mange som ville melde seg på når pilkeutgaven av samme tur skulle arrangeres. Skjønt pilking det var vi også spent på. Var det is? Antall påmeldte deltagere var 11, det var for så vidt bra, men en rekke forfall de siste par dagene resulterte i kun 7 deltagere da avreisen var et faktum. Finn Willy og Kirsti stilte med sin toseter-suv og undertegnede med stasjonsvogn. Det var dermed opplagt at det var meg og min bror Anders som skulle ha med de, for oss, 3 ukjente 16- åringene som hadde meldt seg på. Og vi ble jo litt forskrekket av førsteinntrykket. Alle viste seg svartkledd, det var nagler og piercing her og der, den ene hadde sogar dødningehoder både foran og bak på sin halvlange kjortel! Men, en skal ikke la seg blende av førsteinntrykket. Mantas, Mads og Kristoffer viste seg å være skikkelige karer, trivelige og ikke minst enormt fi skehungrige! Men ville fi skehungeren bli tilfredsstilt? Hvor ivrige de var, fi kk vi se morgenen etter. Som seg hør og bør når en er på tur, så går praten lett og viljen til å legge seg tidlig for å få med seg morrabettet, blir mindre og mindre ettersom kvelden lakker og lir. Vi voksne fl eipet allikevel med at kl 6 var det seineste vi kunne stå opp, dersom det skulle bli noen fi skesuksess. Problemet var at ungdommen tok oss på kornet kl 6 satt de ferdig påkledd nedi stua og ventet tålmodig. Den tålmodigheten ble satt på prøve for å si det mildt! Ikke før kl 9 var vi framme ved Örbingtjernet. Turen fram til tjernet var for øvrig mer strabasiøs enn på sommerstid. Det var ikke brøytet vei helt frem, så de siste 5 km måtte gås, med solid oppakning og tung snø å vasse i. Etter vel 2 km fant Finn Willys valp Punky ut at dette var for tøft. Bikkja gjorde målbevisst vendereis og sprintet tilbake retning bilen. Jeg halsende etter, men bikkja danset oppå snøen, jeg sank igjennom. Tanken på ulv, gapue, bjørn og vesle Punky var ikke så lystelig. Etter vel en kilometers kaving i snøen kom blodsmaken i munn, men plutselig var det noen meter med smeltet vei, og jeg fi kk taklet bikkja utover sidelinjen. Dermed bar det tilbake igjen. Vel fremme ved tjernet, ble ikke usikkerheten noe mindre da vi så isens forfatning. Den var blå og ekkel vi fi kk sende ungdommen først utpå for å se. Selvfølgelig ikke fordi de er tøffere enn oss, men fordi de er lettere Overraskende nok så det ut til at isen bar, og alle listet seg etter hvert utover og fant sin plass på isen. Og der ble man sittende! Det var ikke snakk om å bevege seg mye på slik is, vi var småengstelige. Det mest ubehagelige var å tråkke gjennom de to cemtimeterne med overis, gjennom litt overvann og pang ned på 15 cm råtten Selv Punky var utrygg på isen is. Kan fremdeles ikke skjønne at ingen gikk gjennom i løpet av helgen, men det gikk altså bra. Fisket var ikke like bra. Men plutselig satt den der for Kristoffer. Ingen stimlet til rundt hullet, av frykt for å gå gjennom isen, men på behørig avstand fi kk vi se Kristoffer slite med en fl ott ørret. Men hvordan få den opp av hullet? Kristoffer fi kk til slutt fatt på fi skens hode (isen var jo ikke tykk) og fi kk dratt den gjennom hullet. 1,5 kgs praktfull ørret var et faktum, tatt på Finn Willy Erikssons spesialutviklede agn. I løpet av en hektisk time, hadde Kristoffer fl ere napp til, men fi sken slapp. Vi andre som satt bare noen meter unna, merket ikke fi sk i det hele tatt. Og så var det over, helt stille. Og det Kristoffer Fladby med 1,5 kgs ørret gjaldt resten av helgen, både under fi sket i Klaraälven på kvelden, den perfekte elva for fi ske etter harr, storørret og lakseelva som fl yter forbi fi skecampen der vi hadde leid hytte, og under pilkingen på søndagen. Men vi visste å kose oss for det. Vi leide boblebadet i svømmehallen og nøt livet. Selvfølgelig måtte pilkestikkene fram når vi først var i det våte element, men bittet var akkurat like fraværende som under resten av turen. Neste tur til Sysslebäck skjer i august og da skal storfi sken til pers igjen! Pilking i boblebadet GJFF-posten 16

17 Villmarksarrangement for næringslivet Gjerdrum jeger- og fiskerforening går nye veier! Onsdag 25. februar arrangerte GJFF for første gang et arrangement for næringslivet. Det var Gjerdrum Kulturhus som leide oss inn til et arrangement for Sparebank 1. Disse var på et 2 dagers seminar her i Gjerdrum. Vi hadde leid minibuss fra Gjerdrum Turbiler, som hentet 9 deltagere ved Kulturhuset kl Bjørn Nyjordet var med bussen og forklarte deltagerne hva de skulle være med på. Ved ankomst Ulvdalen fi kk deltagerne servert en 3 retters villmarksmiddag som bestod av: 3 retters villmarksmiddag Forrett: Grillet duebryst og tyttebærsyltetøy. Hovedrett: Grillede hjemmelagde elgburgere med salat. Dessert: Porsjonsbeger med karamellpudding og bålkokt kaffe. Det var Rune Hagerud som stod for grillingen, mens Inger Kristine Brennodden og Bjørn Nyjordet serverte. Vi tilbød varm buljong, varm solbærtoddy og mineralvann som drikke til maten. Middagen ble servert ved den store steinen i svingen. Der hadde vi måket rent for snø, slik at det var mulig å sitte på krakkene. Her hadde vi også et stort bål, som Jens Kristian Sørum kokte kaffe over. Etter en vellykket middag ble gruppen delt opp i to lag. Lag nummer en startet med å skyte med salongrifl e på ca 50 meter fra 100 meter standplass. Skytingen ble ledet av Jens Kristian og Rune. Lag nummer to ble ledet gjennom diverse oppgaver og leker sammen med Bjørn. Etter en halv times tid byttet lagene plass, slik at alle fi kk prøve seg med salongrifl a. Etter dette var det tid for å skyte på leirduer. Leirduebanen var måkt for en snau meter med snø, så her var det bare å skrike opp duene. Mens lag 1 prøvde seg på leirduene, måtte lag 2 gjennom en quiz og en memoreringsoppgave. Etter at første lag var ferdig på leirduebanen var det tid for å bytte, slik at alle fi kk prøvd seg med hagla også. Vi hadde planlagt å være ferdig ca kl , men vi sprakk litt på tidsskjemaet. Kl var vi ferdige, og transporterte folket ned igjen med privatbiler. Det hele var lagt opp som en konkurranse mellom de to lagene, og resultatene ble kunngjort av Bjørn Nyjordet neste dag. Han mottok applaus og ros for et supert arrangement. Sparebank 1 har bekreftet at de vil skrive et anbefalingsbrev til Gjerdrum Kulturhus. Det bekrefter at dette ble et vellykket arrangement, som med fordel kan gjøres igjen. Arrangementet ble gjennomført etter mørkets frembrudd. En stor takk til Jan Erik Løvberg som lånte oss fl ere kraftige lyskastere og Reidar Steen som lånte oss et ekstra aggregat. En stor takk også til Andre Styrmo Hansen og Kristoffer Kirkeby fra ungdomsgruppa, som deltok på snømåkinga helga før. Villmarksarrangement, leirdueskyting Nyåpnet dyreklinikk i Gjerdrum! Med spesialtilbud til GJFF-medlemmer. I lyse fi ne lokaler i Sentrumsgården i Ask ønsker fi re veterinærer og to dyrepleiestudenter oss velkommen. De 120 kvadratmeterne er praktisk innredet med to behandlings- og undersøkelsesrom, et rom beregnet på klargjøring til operasjon, ei operasjonsstue, et oppstallingsrom, røntgenrom og laboratirium. På utsiden er det gode parkeringsmuligheter, og det er heis fra første til annen etasje hvis pasientene skulle være dårlig til beins. Vi valgte å åpne dyreklinikk i Gjerdrum fordi det kom mange dyreeiere fra Gjerdrum til klinikken i Nannestad sier Svein Stueland, som nylig har avlagt doktorgrad ved veterinærinstituttet. Han jobber også en del ved Forsvarets Hundeskole. Det er hektisk aktivitet, en varme ettermiddag da redaksjonen besøker klinikken, og vi får et bestemt inntrykk av at her er dyrene i trygge og kjærlige hender. Stueland forteller at det er et nært samarbeid mellom klinikkene i Gjerdrum og Nannestad. De benytter samme datasystem, der dyrets journal er tilgjengelig ved begge klinikker. Til sammen har de to klinikkene åpent 6 dager i uken mellom og De tilbyr droppin, men anbefaler at man ringer og bestiller time. Hos oss får du utført alt fra førstehjelp, blodprøver med analyse, røntgen, ultralyd (bare i Nannestad) og de aller fl este kirurgiske inngrep forteller Stueland. I tillegg tilbyr Gjerdrum Dyreklinikk diverse utstyr til hund og katt som; diettfór, kosttilskudd, pelsprodukter, utstyr og midler mot fl ått og en rekke andre dyreartikler. Dersom du er medlem i Gjerdrum Jeger- og Fiskerforening får du 20% på alle vaksiner og ID-merking av hund. Tekst og bilde Bjørn Nyjordet. GJFF-posten 17

18 Deltok for 70. gang inntok pallen! Sommerfiskekonkurransen juni på Gjermenningen Etter mye ustabilt vær i juni, ble det strålende sol under GJFFs årlige hovedarrangement, sommerfi skekonkurransen på Gjermenningen! Og hele 57 deltagere stilte til start, klar fremgang fra de to foregående år, da hhv 36 og 33 var med. Synd var det da at fi sket var så mye dårligere. De 3 som fi kk mest fi sk i fjor, fi kk alle 3 kg mindre fi sk hver seg enn året før. Huggtabellen tilsa godt fi ske, men det kalde været gjennom juni måned og ikke minst nordavinden på konkurransedagen, gjorde det vanskelig. Trøsten får være at slik har fi sket generelt vært i hele vår. Men de gamle er fortsatt eldst: Kjell Kjærstad deltok for 70. gang i GJFFs fi skekonkurranse, og jubileet ble behørig markert med en fl ott 3. plass i herreklassen. Kjell fi kk totalt gram, fordelt på to fl otte fi sker på hhv 824 og 741 gram. Enda fl ottere var fi sken som 9 år gamle Sebastian Thorvaldsen trakk opp av vannet: 917 gram! Fisken skulle vise seg å bli konkurransens største, og for den bragden mottok Sebastian en fl ott Shimano-snelle til kr! Alle barn og alle som for øvrig fi kk fi sk, mottok fl otte premier levert av Villmarksbutikken. Slik gikk det ellers: Vinner og klubbmester: Finn Willy Eriksson, 2,3 kg. Klassevinnere: Kirsti Eriksson (damer), Sebastian Thorvaldsen (barn), Kristoffer Kirkeby (jr). 16,9 kg fi sk tatt opp totalt. Se komplett resultatliste: HERREKLASSEN Plass Navn Født Stor fisk Total vekt 1 Finn Willy Eriksson (a) Egil Merlid Kjell Kjærstad (ø), (ø) 4 Ove Kjærstad Jørgen Tandberg Martin Oterholt Terje Reinertsen (ø) Rolf Kr Fevik (a) Bjørn Nyjordet Tom Ivar Torper Kjell Kristiansen Trym Rostad Av totalt 21 deltagere i klassen DAMEKLASSEN Plass Navn Født Stor fisk Total vekt 1 Kirsti Eriksson Vibeke Bang Av totalt 6 deltagere i klassen Kjell Kjærstad mottar 3.-premie JUNIORKLASSEN Plass Navn Født Stor fisk Total vekt 1 Kristoffer Kirkeby (ø) Håvard Berge Eivind Stenshammer Åsmund Wennemo Anders Skogheim (ø) Øyvind Sveen Kristoffer Fladby Mantas Gulbinas Av totalt 15 deltagere i klassen GJFF-posten 18 Sebastian Thorvaldsen mottar største-fi sk-premie

19 BARNEKLASSEN Plass Navn Født Stor fisk Total vekt 1 Sebastian Thorvaldsen (ø) VINNER Thea Haugland (ø) Elias Kjærstad Kristine Thori Av totalt 15 deltagere i klassen Premievinnerne Pilkekonkurransen 22. mars 2009 på Gjermenningen Den nordiske gullvinner måtte gi tapt Årets klubbmesterskap i pilking gikk av stabelen 22. mars på Gjermenningen. Det var vindstille, pent vær, +6 grader og 46 deltagere. Alt lå til rette for en trivelig dag på isen. Og det var det, men det var det også for fi sken, for den slapp stort sett å bli tatt kverken på gjennom dagen. Bettet var nemlig ekstremt dårlig, og ingen juniorer eller barn fi kk fi sk. Det gjorde merkelig nok omtrent ikke vår nybakte nordiske gullvinner, Kirsti Eriksson, heller. Dermed ble det igjen Kari Døhlen som gikk helt til topps. Sedvanen tro ble Finn Willy Eriksson nok en gang klubbmester, med ca 1 kg fi sk. Men denne gangen ble han hardt presset av nyinnmeldt GJFF-medlem, Ove Lauten. Rolf Kristian Fevik tok bronsen og vant også premien for største fi sk, en abbor på 200 gram. Komplett resultatliste: Herreklassen (19 deltagere): 1 Finn Willy Eriksson Ove Lauten Rolf Kristian Fevik Øyvind Braate Frank Hønsen Terje Reinertsen Carlos Martin Carlson Oterholt Ronny Arnesen Odd Lien Asbjørn Døhlen 60 8 uten resultat Dameklassen (7 deltagere) 1 Kari Døhlen Kirsti Eriksson 60 3 Ingebjørg Svinøy 55 4 uten resultat Junior 0-10 år (17 deltagere) 17 uten resultat En meget glad vinner, Kari Døhlen En meget glad vinner, Finn-Willy Eriksson Junior år (3 deltagere) 3 uten resultat GJFF-posten 19

20 Årsmøtet nye i styret! Årsmøtet 2009 ble avholdt i Ulvdalen. Valgkomitéen hadde i år en meget stri tørn med å besette styreplassene, men fl ere av postene falt på plass siste uka før møtet og til slutt var kabalen komplett! Det aller viktigste skjedde dagen før: Ny formann kom på plass etter Vegard Braate: Alf Gunnar Øverbø. Hanne Braate ble ny nestformann (etter Wenche Bogstad), Arnljot Strømseng ny sekretær (etter Martin Oterholt), Cecilie Kjærstad ny kasserer (etter Line Haugland), Finn-Willy Eriksson ny viltstelleder (etter Geir Berg), Rolf Fevik ny leirdueleder (etter Rune Hagerud) og Perry Korsnes ny elgbaneleder (etter Jens Sørum). Følgende kan ellers nevnes fra årsmøtet: GJFFs andel av kontingenten øker fra 30 til 50 kr fra GJFF går til innkjøp av ny lasersimulator. Jan Steen og Jens Kristian Sørum ble utnevnt til æresmedlemmer av GJFF. Kirsti Eriksson ble hyllet etter gull i nordisk mesterskap i pilking. Ny formann! Portrett av Alf Gunnar Øverbø Vår nye formann er 39 år, har barna Marius (16) og Martin (14) og er gift med Anette (39), lærer (og nyutdannet jeger i år). Alf Gunnar er oppvokst på solkysten i Bamble, Telemark, og kjøpte hus i Gjerdrum høsten Han har i 18 år drevet Lasses Bilsenter (bensin, kafé, motell langs sørlandskysten) og har for øvrig hatt styreverv i ulike næringsvirksomheter. Etter friluftsliv, jakt og fi ske er seiling en stor interesse - litt over normalen kanskje; I 2000 solgte han hus og bil og kjøpte seilbåt i Spania for å seile i Middelhavet et halvt år. Ambisjonen med vervet i GJFF er å være med og bidra i lokalmiljøet innenfor det som interesserer mest samt å skape gode relasjoner mellom ulike brukere av marka. Erfaringene så langt: Alf- Gunnar er imponert over GJFFs mangfold og det store engasjementet til de ulike grenene/gruppene innenfor GJFF. Største fi skeopplevelse: Da vi som familie tok med oss våre to små gutter på fottur/ fi sketur på Hardangervidda. Etter noen dager uten fi skelykke traff vi på en familie som hadde hytte ved Kalhovdfjorden som inviterte oss med ut i båten deres for å fi ske. Begeistringen var enorm da begge gutta dro opp hver sin kilos sprengrøde ørret, og kveldsmaten var reddet. Største jaktopplevelse: Etter å ha trenet vår vorster-hund Eddi i 1 1/2 år og forberedt både han og meg til fuglejakt, var det en stor opplevelse å skyte min første storfugl med egen hund. Ny nestleder Portrett av Hanne Braate Hanne Braate er 34 år, ugift, har ingen barn og er fra Gjerdrum. Hun tok på seg vervet som nestleder på årsmøtet. Hanne jobber som systemkonsulent i Edb Business Partner AS og er ellers engasjert med sangkoret Skigardsbrølet, sykling, litt lesing, ski og afterski! Hennes ambisjoner med vervet er å bli kjent i foreningen og som nytt medlem bidra med noen nye ideer og innspill som kan utvikle GJFF videre. Inntrykket hennes så langt er at styret har overraskende mange baller i luften, og at det er overveldende mange saker å ta stilling til. Samtidig er det spennende å sitte i et styre hvor det er stor aktivitet og engasjement. Hanne fi sker ikke, men er fersk jeger tok jegerprøven i fjor og prøvd et par ganger på rådyrpost og duejakt. Hanne Braate Ny sekretær Portrett av Arnljot Strømseng På årsmøtet ble det valgt et helt nytt fjes som sekretær i styret. Det er Arnljot Strømseng, 38 år, ugift, ingen barn, fra Vang på Hedmark. Arnljot jobber på Forsvarets Forskningsinstitutt, og har et mål om å gjøre størst mulig nytte for seg som sekretær i foreningen. Hans største fi skeopplevelse er ikke hverdagsfangst for en Gjerdrumsfi sker: 50 kg kveite fra kano! Hans største jaktopplevelse er felling av elg under jakta Av andre interesser kan nevnes ski, fjell og hav. Arnljot Strømseng Ny kasserer i styret Portrett av Cecilie Kjærstad Vår nye kasserer er 34 år, samboer, ingen barn og er oppvokst i Nannestad. Cecilies interesser er ski og turer i skog og mark. Største fi skeopplevelse: Se laksen svømme i krystallklart vann under kanoen i elven Toåa i Todalen. Største jaktopplevelse: Sitte på bukkepost og se rådyrene komme gående i åkerkanten i skumringen. Alf Gunnar og Eddi med sin første storfugl GJFF-posten 20 Cecilie Kjærstad i det rette element

Jeger Fisker. Medlemsblad for Andebu Jeger- og Fiskerforening 14. årg. Nr 1 - April 2010. www.andebujff.no

Jeger Fisker. Medlemsblad for Andebu Jeger- og Fiskerforening 14. årg. Nr 1 - April 2010. www.andebujff.no & Jeger Fisker Medlemsblad for Andebu Jeger- og Fiskerforening 14. årg. Nr 1 - April 2010 www.andebujff.no Etablert 1870 Luftdrevne arbeidsplattformer for lakkering av store kjøretøy Eksport til hele verden

Detaljer

Nr 2 Medlemsblad for Oslo Sportsfiskere Mai 2011

Nr 2 Medlemsblad for Oslo Sportsfiskere Mai 2011 Nr 2 Medlemsblad for Oslo Sportsfiskere Mai 2011 Fra dugnad på dammen 28.4.2011 OSLO SPORTSFISKERE (www.oslosportsfiskere.no) Postboks 989 Sentrum, 0104 Oslo, bankkonto. 5001.06.26096 e-post: post@oslosportsfiskere.no

Detaljer

Fornøyd fisker under Kongsvinger Kommune s aktivitetsdag ved Fjørsjøen 1. august

Fornøyd fisker under Kongsvinger Kommune s aktivitetsdag ved Fjørsjøen 1. august Nr. 3 september 2014 Årg. 40 Medlemsblad for Kongsvinger Jeger- og Fiskerforening Fornøyd fisker under Kongsvinger Kommune s aktivitetsdag ved Fjørsjøen 1. august http://www.kongsvingerjff.no e-mail: post@kongsvingerjff.no

Detaljer

JUTULEN. Klubbavis for IL JUTUL NR. 1 2012. Skuidalens beste fotballag ever. Generasjonsskifte i Jutul Hockey. Skigruppa på overnattingstur til Løvlia

JUTULEN. Klubbavis for IL JUTUL NR. 1 2012. Skuidalens beste fotballag ever. Generasjonsskifte i Jutul Hockey. Skigruppa på overnattingstur til Løvlia JUTULEN Klubbavis for IL JUTUL NR. 1 2012 Skuidalens beste fotballag ever Generasjonsskifte i Jutul Hockey Skigruppa på overnattingstur til Løvlia Jutulen ønsker alle sine lesere en riktig God Jul og et

Detaljer

Organ for Hugulia v elforening ÅRGANG 35 - NR. 3 2011 GOD JUL! Støten s. 10. Generalforsamling s. 6. Siktskiva er på plass s. 13

Organ for Hugulia v elforening ÅRGANG 35 - NR. 3 2011 GOD JUL! Støten s. 10. Generalforsamling s. 6. Siktskiva er på plass s. 13 Organ for Hugulia v elforening ÅRGANG 35 - NR. 3 2011 GOD JUL! Støten s. 10 Siktskiva er på plass s. 13 Generalforsamling s. 6 Ulsaker og Nilsen dagligvarer AS Stoff kan sendes til: Vi ønsker velkommen

Detaljer

PORTISPOSTEN MEDLEMSBLAD RASEKLUBBEN FOR PORTUGISISK VANNHUND

PORTISPOSTEN MEDLEMSBLAD RASEKLUBBEN FOR PORTUGISISK VANNHUND PORTISPOSTEN MEDLEMSBLAD RASEKLUBBEN FOR PORTUGISISK VANNHUND NR. 1-2012 PORTISPOSTEN Utgis av Raseklubben for Portugisisk Vannhund www.portugisisk-vannhund.no Samarbeidende med Norsk Kennelklubb www.nkk.no

Detaljer

TJFF-nytt. Nr. 1 2008. Medlemsblad for Trondheim Jeger og Fiskerforening. God påske!

TJFF-nytt. Nr. 1 2008. Medlemsblad for Trondheim Jeger og Fiskerforening. God påske! TJFF-nytt Nr. 1 2008 God påske! Medlemsblad for Trondheim Jeger og Fiskerforening 1 Leder 1/08 Hei igjen Så går det mot lysere tider igjen, vår sommer og forhåpentligvis mye sol ligger rett rundt svingen

Detaljer

Nummer 1 - januar 2011

Nummer 1 - januar 2011 Informasjonsblad for Høyjord og omegn utgitt av Høyjord Ungdomslag Nummer 1 - januar 2011 Kulturbonden Side 8 Ildsjelen Side 14 Pensjonisten Side 18 Pedellen Side 26 Nytt liv i den gamle Speiderhygga Side

Detaljer

Nr 3 Medlemsblad for Oslo Sportsfiskere September 2014

Nr 3 Medlemsblad for Oslo Sportsfiskere September 2014 Nr 3 Medlemsblad for Oslo Sportsfiskere September 2014 Det var en gang i 1976 FastFisk 25 år og Holmenbua i ny og større utgave! Forsidebilde av FastFisk no.3 / 1976. Spennende å se forsidebilde no. 1

Detaljer

Utgave 41 2006. Familieturen til Gol. 997 Turbo - RetroClassic - Drammensmafian - 911 Gruppe 2 -

Utgave 41 2006. Familieturen til Gol. 997 Turbo - RetroClassic - Drammensmafian - 911 Gruppe 2 - Utgave 41 2006 Familieturen til Gol 997 Turbo - RetroClassic - Drammensmafian - 911 Gruppe 2 - - 997 GT3 RSR Formannen har ordet Laurbær er ikke til å hvile på... Det har vært en glede for meg å få motta

Detaljer

Jeger Fisker. www.andebujff.no. Medlemsblad for Andebu Jeger- og Fiskerforening 15. årg. Nr 1 - April 2011. Foto: Ivar Iversen Arnadal i Stokke

Jeger Fisker. www.andebujff.no. Medlemsblad for Andebu Jeger- og Fiskerforening 15. årg. Nr 1 - April 2011. Foto: Ivar Iversen Arnadal i Stokke & Jeger Fisker Medlemsblad for Andebu Jeger- og Fiskerforening 15. årg. Nr 1 - April 2011 Foto: Ivar Iversen Arnadal i Stokke www.andebujff.no Etablert 1870 Luftdrevne arbeidsplattformer for lakkering

Detaljer

Jeger Fisker. www.andebujff.no. Medlemsblad for Andebu Jeger- og Fiskerforening 15. årg. Nr 2 - August 2011. Foto: Kristoffer Løvvold

Jeger Fisker. www.andebujff.no. Medlemsblad for Andebu Jeger- og Fiskerforening 15. årg. Nr 2 - August 2011. Foto: Kristoffer Løvvold & Jeger Fisker Medlemsblad for Andebu Jeger- og Fiskerforening 15. årg. Nr 2 - August 2011 Foto: Kristoffer Løvvold www.andebujff.no Etablert 1870 Luftdrevne arbeidsplattformer for lakkering av store kjøretøy

Detaljer

LEDER FORUM. Første ordinære landsting. www.kfuk-kfum-speiderne.no. nr. 2 2005-3. årgang. Lederblad for kfuk-kfum-speiderne

LEDER FORUM. Første ordinære landsting. www.kfuk-kfum-speiderne.no. nr. 2 2005-3. årgang. Lederblad for kfuk-kfum-speiderne LEDER FORUM nr. 2 2005-3. årgang. Lederblad for kfuk-kfum-speiderne Første ordinære landsting www.kfuk-kfum-speiderne.no Svein Olav (26) er redaktør for Lederforum. 2 LEDER LEDERFORUM Nr. 2. 2005 3. Årgang

Detaljer

Stor aktivitet og glede!

Stor aktivitet og glede! KLUBBAVIS 2012 FOTBALL - SKI LANGRENN - SKI HOPP - HÅNDBALL - FRIIDRETT - INNEBANDY - IDRETTSKOLE www.kolbukameratene.no Stor aktivitet og glede! Kolbukameratene har utviklet seg og gir i dag et sportslig

Detaljer

Årgang 86 Nr. 2-2015 nr. 427. Foto: Fanaposten EN STOR TAKK FOR 45 MILL. KR. Jublende jenter for FRA TROND MOHN!

Årgang 86 Nr. 2-2015 nr. 427. Foto: Fanaposten EN STOR TAKK FOR 45 MILL. KR. Jublende jenter for FRA TROND MOHN! Årgang 86 Nr. 2-2015 nr. 427 MEDLEMSBLAD FOR F ANA IDRET T SLA G Foto: Fanaposten Jublende jenter for EN STOR TAKK FOR 45 MILL. KR. FRA TROND MOHN! 2 2 FANAVARDEN «Frende sine kunder opplever et godt samsvar

Detaljer

LOSEN. Protoll fra årsmøtet. side 5. Medlemsblad for Sandefjord Jeger- og Fiskerforening. Nr. 1-2015

LOSEN. Protoll fra årsmøtet. side 5. Medlemsblad for Sandefjord Jeger- og Fiskerforening. Nr. 1-2015 LOSEN Medlemsblad for Sandefjord Jeger- og Fiskerforening Nr. 1-2015 Protoll fra årsmøtet side 5 Bli abonnent! kun 398,- Få JEGERs praktiske slaktesett med alt du trenger! l Forkle med praktiske lommer

Detaljer

Vi ønsker alle våre lesere en riktig God jul og et godt nytt år!

Vi ønsker alle våre lesere en riktig God jul og et godt nytt år! Nr 4 Desember 2011 65. årgang Vi ønsker alle våre lesere en riktig God jul og et godt nytt år! Arne Ånneland og Eirik Ahdell tildelt lagets hederstegn Igjen mange gjenvalg under generalforsamlingen Årskavalkade

Detaljer

DragonsAvisa Med hele byen som støttespillere stuper vi ut i en ny sesong!

DragonsAvisa Med hele byen som støttespillere stuper vi ut i en ny sesong! 2014/15 DragonsAvisa Med hele byen som støttespillere stuper vi ut i en ny sesong! 2 3 Velkommen! SASJA: VI MÅ VIDREUTVIKLE OSS Av: Geir Byberg, Styreleder Elite. Foto: Tore Tomter Det er vanskelig å beskrive

Detaljer

Kundebladet. Nr. 1 2012. Les bl.a. om: Kormiljøet i Klæbu. Banken på selvbetjening. Han samler på motorsager. Bankens årsregnskap

Kundebladet. Nr. 1 2012. Les bl.a. om: Kormiljøet i Klæbu. Banken på selvbetjening. Han samler på motorsager. Bankens årsregnskap Kundebladet Nr. 1 2012 Les bl.a. om: Kormiljøet i Klæbu Banken på selvbetjening Han samler på motorsager Bankens årsregnskap for 2011 Kundebladet Innhold Nr. 1 2012 4 Ronny Fredrik roser banken 6 Nå vurderes

Detaljer

Ulsaker & Nilsen dagligvarer AS

Ulsaker & Nilsen dagligvarer AS Na er del julaften og 17. Mai for oss med hytte pa Hugulia. Det er den tiden pa aret de aller fleste hyttene er fulle. Og hva er det som gjør at vi gar mann av huse for å tilbringe påsken på fjellet? Det

Detaljer

BYGDE UNGDOMMEN. NR. 3/2011, 76. årgang. Medlemsblad for NBU. Landsstevnet. side 12. Høstarrangementet side 9 NBU på noregs tak side 28

BYGDE UNGDOMMEN. NR. 3/2011, 76. årgang. Medlemsblad for NBU. Landsstevnet. side 12. Høstarrangementet side 9 NBU på noregs tak side 28 BYGDE UNGDOMMEN NR. 3/2011, 76. årgang. Medlemsblad for NBU. Landsstevnet side 12 Høstarrangementet side 9 NBU på noregs tak side 28 BYGDE UNGDOMMEN NR. 3/2011, 76. årgang. Medlemsblad for NBU. LEDER:

Detaljer

Skattejakt i fjellheimen. Et lite stykke Norgeshistorie. Bjørnejegeren fra Nord-Torpa. s.13. s.14. s.4. Organ for Hugulia velforening

Skattejakt i fjellheimen. Et lite stykke Norgeshistorie. Bjørnejegeren fra Nord-Torpa. s.13. s.14. s.4. Organ for Hugulia velforening Organ for Hugulia velforening ÅRGANG 34 NR. 2 2010 Skattejakt i fjellheimen s.13 Et lite stykke Norgeshistorie s.14 Bjørnejegeren fra Nord-Torpa s.4 REDAKTØRENS hjørne Jeg sitter ved vinduet på hytta en

Detaljer

Sandvolleyball Gull. Portrettet Martin Berger Oterholm - Svømmetalent med planene klare Side 6

Sandvolleyball Gull. Portrettet Martin Berger Oterholm - Svømmetalent med planene klare Side 6 001607_1_28:001607_1_28 15.09.09 09.12 Side 1 KIL Utgave nr 3-2009 POSTEN w w w. k o l b o t n i l. n o Portrettet Martin Berger Oterholm - Svømmetalent med planene klare Side 6 Sigmund får orden på kroppen

Detaljer

Varde idrettslag 75 år 1932-2007. Varde idrettslag. 75 år

Varde idrettslag 75 år 1932-2007. Varde idrettslag. 75 år Varde idrettslag 75 år Jubileumsavis 2007 1 4 2 5 1. Klubbrenn i strålende sol - Roger Strandvik sender av gårde sønnen Robert. 2. Torleif Strandvik (bilde fra 1978) - flest A-kamper for Varde - 515 totalt.

Detaljer

Langt innpå skogen der veit jeg et sted...

Langt innpå skogen der veit jeg et sted... Langt innpå skogen der veit jeg et sted... 2014 Ledern... 4 Nye Myrlia... 5 Utdrag fra årsmøte... 6 Vinterens arrangementer... 7 Lær skiteknikk med Kristine 8 Mangenfjellet Langdistanse 9 Kulturarv...

Detaljer

JUTULEN. Klubbavis for IL JUTUL NR. 1 2013. Endelig er snøen her. Stina Meinicke og Cecilia Kristiansen klar for vinteren

JUTULEN. Klubbavis for IL JUTUL NR. 1 2013. Endelig er snøen her. Stina Meinicke og Cecilia Kristiansen klar for vinteren JUTULEN Klubbavis for IL JUTUL NR. 1 2013 Endelig er snøen her. Stina Meinicke og Cecilia Kristiansen klar for vinteren Tilde Bolstad Roswall 7 år som scorte sitt første mål i fotballkarrieren på Jutultreffen

Detaljer

TREFF 2010 1939 Opel Kapitän Opel Speedster Årsmøtereferat. Klubben for Opel folk

TREFF 2010 1939 Opel Kapitän Opel Speedster Årsmøtereferat. Klubben for Opel folk informerer nr. 2 2010 - årg. 28 www.ope lregister et.no TREFF 2010 1939 Opel Kapitän Opel Speedster Årsmøtereferat Klubben for Opel folk Trøndelagsavdelingen inviterer til vårtur søndag 2. Mai Vi skal

Detaljer

Mye gøy, lærerikt og sosialt. Bygda vår - et skoleprosjekt. Bjarne Sommerstad er ordfører for hele kommunen. Livet i Høyjord Barnehage høsten 2011

Mye gøy, lærerikt og sosialt. Bygda vår - et skoleprosjekt. Bjarne Sommerstad er ordfører for hele kommunen. Livet i Høyjord Barnehage høsten 2011 Mye gøy, lærerikt og sosialt Bygda vår - et skoleprosjekt Bjarne Sommerstad er ordfører for hele kommunen Livet i Høyjord Barnehage høsten 2011 Unge grisebønder Dropp-revyen er tilbake Vellykket Nissetog.samt

Detaljer

OI-AVISEN NR. 4-2008 VINTERBLADET

OI-AVISEN NR. 4-2008 VINTERBLADET OI-AVISEN NR. 4-2008 VINTERBLADET INFORMASJONSORGAN FOR OPPEGÅRD IDRETTSLAG INFORMASJONSORGAN FOR OPPEGÅRD IDRETTSLAG Foto: Marianne Kjær Østre Greverud Idrettspark har vært flittig i bruk denne høsten.

Detaljer

Klubbavisen. Seilforening

Klubbavisen. Seilforening Moss Seilforening Oktober 2004 16. årgang Klubbavisen Moss Seilforening Mathias Mollatt, Norgesmester i Optimist SISTE KRYSS Det er høst, mye vind og regn og det er på tide å innse at en seilsesong nærmer

Detaljer