Firma: Kode: Navn: Tilstede: Møteleder (M) Referent (R) Malermester Harald TEha Harald Askautrud TEps Patrick Sundelius

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Firma: Kode: Navn: Tilstede: Møteleder (M) Referent (R) Malermester Harald TEha Harald Askautrud TEps Patrick Sundelius"

Transkript

1 OBOS Prosjekt A/S Postboks 6666 St.Olavs pl. BESØKSADRESSE: 0129 OSLO Vitaminveien 1 A Tlf: OSLO Fax: Hjemmeside: REFERAT Byggemøte 02 Byggherre: Sameiet Vestre Ullern Kundenummer: Prosjektnavn: Oppussing trapperom Prosjektnummer: Tid: , kl Sted Styrerommet, Vestre Ullern Neste møte: , kl Sted: Styrerommet, Vestre Ullern Firma: Kode: Navn: Tilstede: Møteleder (M) Referent (R) Malermester Harald ha Harald Askautrud Askautrud AS ps Patrick Sundelius X Referat sendes: (e-post) (e-post) Sameiet Vestre Ullern THheh Hans Erik Hansen X (e-post) THas Arve Sigvaldsen X (e-post) PL Geir A. Fredriksen X (e-post) Gitte Bjerkelund (e-post) OBOS Eiendomsforvaltning Nina Leonardsen AS Internpost PKT. KST FRIST Tekst skrevet i kursiv viser historikk i tidligere saker. Utvikling av saken er skrevet i normal skrift. B B MERKNADER TIL FORRIGE MØREFERAT Ingen kommentarer. STATUS I FORHOLD TIL GJELDENDE FREMDRIFTSPLAN B01.02 fremla liten kopi av del av fremdriftsplan i møtet. Komplett fremdriftsplan oversendes pr. mail i etterkant av møtet. Mottatt etter purringer. Kommentert i forhold til sluttdato i uke 27 pr. mail Produksjonsplan datert: , ligger vedlagt referatet. endrer på plan og lager en samlebolk for varmekabler og fliser. Revidert plan presenteres på nest byggemøte. Hovedfremdriftsplan datert: , ligger vedlagt referatet. Ny versjon ble mottatt i møtet. Denne har samme dato som sin forgjenger. ble bedt om å endre dato ved revisjoner på planer og dokumenter generelt. Ny plan viser ferdigstillelse i uke Denne legges til grunn for avslutning i forhold til kontrakt. Fremdriftsplan kontrakt viser tidligere avslutning, men plan vedlagt referatet er den som gjelder for kontrakten ble partene enige om i møtet Godkjent av: REDCOM P:\1032\2011 OPPUSSING TRAPPEROM\2\2.53\2.53 BYGGEMØREFERAT 02.DOC

2 2 PKT. NR KST FRIST B PLANLAG AKTIVIR NES PERIODE Henge opp oppslag om oppstart i Vækerøveien 135 A og B, samt 137. Svar på henvendelse fra beboer om Asbest i oppganger sendes styret. Gulvlegger igangsetter arbeider. Elektriker igangsetter arbeider med belysning. Arbeider i oppgang 133 igangsettes. Gjennomgang av risikofylte arbeider jfr. pkt om HMS uke 3 PL uke 3 uke 3 uke 3 B B B BEMANNING OG UTSTYR B Oppdatert bemanningsliste med firma, navn og nasjonalitet for kommende periode leveres av entreprenøren til hvert byggemøte. ettersender denne liste som gjelder fra oppstart. Ikke mottatt etter forrige møte. sa i møtet at denne var oversendt på fredag 13. PL har ikke fått slik mail. Mannskapsliste oversendes. bekrefter at det på byggeplass oppbevares en perm hos bas og en i spisebrakke. Mannskapsregistrering utføres på disse stedene. OFFENTLIG MYNDIGHET Ingen endringer. SIKKERHET, HELSE OG ARBEIDSMILJØ - BYGGHERREFORSKRIFN Forhåndsmelding/samordningsskjema Status: oppdaterer og henger denne på SHA tavle på byggeplass. Status: Mottatt på mail fra Endring i SHA-organisasjon Ingen endringer. Risikovurdering i neste periode Arbeider i oppgangene er gjentagende og det vil være de samme forhold som gjentar seg i hver enkelt oppgang. utarbeider en generell risikovurdering som oversendes. Mottatt en et generelt skjema på mail 12.01, men dette er ikke tilpasset prosjektet. utarbeider ny risikovurdering. Fremdrift som påvirker SHA Fremdriftsplanen skal ta hensyn til samordning av de forskjellige arbeidsoperasjoner. Oppstart av spesifikke SHA - tiltak skal fremkomme av fremdriftsplanene. Dette må fremkomme på plan som sendes over. Ingen spesifikke SHA aktiviteter tilkjennegitt på fremdriftsplan av hovedfremdriftsplan eller produksjonsplan av Det må avmerkes i forkant av aktiviteter som krever SJA. P:\1032\2011 OPPUSSING TRAPPEROM\2\2.53\2.53 BYGGEMØREFERAT 02.DOC

3 3 PKT. NR KST FRIST Nye og uavklarte avviksmeldinger Følgende avviksmeldinger er utarbeidet i perioden: Ingen. Svar fra entreprenør mangler på følgende avviksnummer: S 01, Omhandler flere forhold har valgt å ikke svar e på melding før den er diskutert i møte. Svar kommer. omgående SHA-plan. Gjeldende SHA-plan er: nr. 1 av har tross i purringer ikke fremlagt tilpasset SHA system for prosjektet. Mottatt på mail Kommentert Revidert versjon ikke mottatt. Situasjonsplan/Riggplan Det er ikke utarbeidet riggplan. Dette gjøres. PL oversender situasjonsplan. Etterskrift: Flyfoto og kartutsnitt oversendt, da PL ikke hadde situasjonsplan. Inkludert i s SHA fokusplan. Spisebrakke feil inntegnet på riggplan. endrer dette. Internkontroll må dokumentere og fremvise følgende: Alle involverte entreprenører har internkontroll på plass. og hans UEer har tilpasset sin HMS/internkontroll til prosjektets SHA-plan. fremviser sjekklister for å se at dette fungerer. Sikker Jobb Analyse (SJA) for neste periode SJA utført for kommende periode: Ingen ennå PL Avdekkede risikoforhold i utført SJA: Ingen, ref punkt over. Medfører utført SJA revisjon av tiltakshavers SHA-plan: Foreløpig ikke, ref punkt over. Arbeidsinstruks Arbeidsinstruksen skal være på arbeidstakers morsspråk og skal være signert av, verneombud og arbeidstaker, videre skal arbeidstaker ha denne tilgjengelig på seg under arbeidet. Hvilke instrukser er utarbeidet for kommende periode: Status, ingen. Flislegging er eneste arbeidsopperasjon ser for seg behovet for SJA. P:\1032\2011 OPPUSSING TRAPPEROM\2\2.53\2.53 BYGGEMØREFERAT 02.DOC

4 4 PKT. NR KST FRIST Vernerunder Prosjektet anses som så rett frem at egne vernerunder ikke avholdes, men dette følges opp i alle andre befaringer som foretas på byggeplass. har angitt dette til å avholdes en gang pr mnd. PL innkalles og stiller. B KVALITSIKRING OG 0-FEILSTRAGI Det ble diskutert rundt styring på byggeplass og bedre daglig oppfølging. TH/PL ønsker at maler på plassen fungerer som plass bas. sa seg enig i dette. Basen møter da på byggemøter og befaringer. Meldinger fra prosjektleder Følgende avviksmeldinger er utarbeidet i perioden: Ingen. Svar fra entreprenør mangler på følgende avviksnummer: B U 01, Omhandler flere forhold Entreprenørens egenkontroll B må fremvise system for egenkontroll tilpasset prosjektet. Mottatt i mail 12.01, men ikke tilpasset prosjektet. opplyste om at det er sjekklister som danner grunnlaget for mottatt skjema. Dette fremvises i neste byggemøte. omgående B GNINGER, DETALJER OG KNISKE LØSNINGER Vækerøveien 129 C B Kontakt montert på vegg innenfor inngangsdør endres til kontakt med lokk. Ulåsbart. Matter i oppganger B informerte om at i oppganger hvor det legges varmekabler må matter tilpasses dette og ikke ha gummiert underside. kontakter TH matteleverandør om dette etter avtale. Etterskrift: Kontakt opprettet. kommer med avviksmelding i saken. Tetting terskel ytterdører B Endelig løsning på dette er ikke forevist TH/PL. informerer når det kan ses på løsning med stållist og pakning på terskel av ytterdører. Farger i 135 d setter opp fargeprøver på rekkverk i 3 farger: Grå som benyttet på rekkverk i andre oppganger Lyseste tone i fliser i aktuelle oppgang Gulaktig farge som var et alternativ i oppganger med belegg TH P:\1032\2011 OPPUSSING TRAPPEROM\2\2.53\2.53 BYGGEMØREFERAT 02.DOC

5 5 PKT. NR KST FRIST B B STATUS ENDRINGER, TILLEGG- OG FRADRAG Endringer under behandling: B E-04, Endring av farge rekkverk 131 og 129 C PL sendte den mail om forklaring på pris i endring. Dette er ikke mottatt ennå. E-06, Fuging mellom himling og taklister. Godkjente endringer: E-03, Midlertidig arbeidslys i oppganger. meldt å ikke ha fått denne med kryss for bestilling. Ble oversendt i mail Mail sendt på nytt E-05, Etablering av stikk i 11 oppganger Avslåtte endringer: E-01, Opplegg for midlertidig strøm i oppganger E-02, Tillegg for trappeneser som sitter fast UTFØR REGNINGSARBEIDER I PERIODEN Rutiner for regningsarbeider: - Regningsarbeider skal være godkjent og bestilt - Alle time- og materiallister skal leveres for kontroll og attestasjon så snart arbeidene er utført. For lengre arbeider skal lister leveres hver mandag. - Fakturaer som ikke har attesterte og godkjente timelister vil bli returnert - Regningsarbeidet skal ha egen endringsliste B Status: Ingen timelister og underlag mottatt fra på utførte arbeider. Fuging langs himling informerte om at arbeidet utføres for 33,-/lm eks. mva. PL oversender endring. bekreftet at det utover fugingen ikke er utført regningsarbeider. omgående uke 3 PL B B B SKADER Status: Ingen skader registrert i perioden. AVFALLSHÅNDRING Ingen nye forhold. ANDRE SAKER Kontrakt B har ikke oversendt komplett kontrakt for signering. TH må ha denne ferdig signert innen utbetalinger kan foretas. sendte over signet kontrakt PL oversender kontrakt til TH for signering. omgående PL P:\1032\2011 OPPUSSING TRAPPEROM\2\2.53\2.53 BYGGEMØREFERAT 02.DOC

6 6 PKT. NR KST FRIST s oppfølging Det ble diskutert rundt SU-01 sendt av PL og brev sendt av PL er gitt frist til med å rydde opp i administrative forhold. Så vurderes oppfølgingen fortløpende etter dette om det ryddes opp nå. B KORRESPONDANSE I PERIODEN Brev fra PL til vedrørende oppfølging, datert Oslo, OBOS Prosjekt A/S Geir A. Fredriksen Prosjektleder Vedlegg: Fremdriftsplan, datert Produksjonsplan, datert P:\1032\2011 OPPUSSING TRAPPEROM\2\2.53\2.53 BYGGEMØREFERAT 02.DOC

7

8 OPPRETT: REVIDERT DATO: AV: PS SIDE 1 AV 1 OMRÅDE: HMS OPPRETT AV: PS FREMDRIFTSPLAN Fremdriftsplan: VESTRE ULLEREN BOLIGSAMEIET. ARBEIDE 129a,b og 133 UKE: 2, 3, 4 Tilrigging brakke, Container og WC Oppstart forarbeider maler Oppstart forarbeider gulvarbeider Oppstart elektroarbeider demontering varmelamper Maling vegger/tak Montering belegg Maling listverk, håndløper, rekkverk osv. Montering trappeneser, fuging belegg osv. Klargjøring for varmekabel. Montering varmekabel Klargjøring for flisarbeider Montering flis og fuging Demontering og remontering nye lamper. Der hvor dette gjelder. Montering skinne ved inngangsdør samt maling av denne. Engenkontroll

Prosjekt XXXXXX PA- BOK. Måned, åååå 100540-1.1. NB! Siste oppdaterte dokument finnes alltid i ProSmart - 1.1

Prosjekt XXXXXX PA- BOK. Måned, åååå 100540-1.1. NB! Siste oppdaterte dokument finnes alltid i ProSmart - 1.1 Mi Prosjekt XXXXXX PA- BOK Måned, åååå 100540-1.1-1.1 INNHOLDSFORTEGNELSE VEDLEGG... 4 GENERELL DEL... 5 1 ORIENTERING... 5 1.1 PA-BOK... 5 1.2 ORIENTERING OM PROSJEKTET... 5 1.3 ORIENTERING OM KONTRAKTSINNDELING/

Detaljer

Felles mal for SHA-plan

Felles mal for SHA-plan Løten kommune Hamar kommune Ringsaker kommune Stange kommune Elverum kommune Hias IKS Felles mal for SHA-plan 24.6.2011 Revisjonsoversikt Revisjon Dato Beskrivelse Utarbeidet Fagkontroll Godkjent Oppdragsgiver

Detaljer

Eksempel på SHA-PLAN for små og mellomstore byggeprosjekt

Eksempel på SHA-PLAN for små og mellomstore byggeprosjekt Eksempel på SHA-PLAN for små og mellomstore byggeprosjekt Innhold 1. FORORD... 2 2. INNLEDNING... 2 2.1. Orientering om prosjektet... 2 2.2. Utarbeidelse, oppdatering og distribusjon av SHA-planen... 2

Detaljer

Ofte stilte spørsmål om våtromsrehabilitering Tøyenparken 2013

Ofte stilte spørsmål om våtromsrehabilitering Tøyenparken 2013 1 Ofte stilte spørsmål om våtromsrehabilitering Tøyenparken 2013 Innhold Bakgrunn for våtromsrehabilitering i Tøyenparken boligselskap 1.1. Bygningenes alder og teknisk levetid for rør samt økende antall

Detaljer

MØTEREFERAT. Merknader til forrige referat: Ingen.

MØTEREFERAT. Merknader til forrige referat: Ingen. MØTEREFERAT Oppdrag Søgne Rådhus Oppdragsnr. 8110 727 Tema Byggemøte Dato/tid 01.11.2012 / 09:00 Sted Byggeplass Møte nr. 2 6 Referent Halvor Vassbø Neste møte Dette var siste byggemøte Deltakere Ole Hallandvik

Detaljer

L-237 Etterlevelse av Byggherreforskriften. Styringshåndbok INNHOLD 1. ANVENDELSE OG HENSIKT 2. REFERANSER 3. SENTRALE LOVER OG FORSKRIFTER

L-237 Etterlevelse av Byggherreforskriften. Styringshåndbok INNHOLD 1. ANVENDELSE OG HENSIKT 2. REFERANSER 3. SENTRALE LOVER OG FORSKRIFTER L-237 Etterlevelse av Byggherreforskriften Styringshåndbok Godkjent av : Per Knudsen Utarbeidet av : Ann Balgaard Eriksen, Johanne Theie, Knut Rutlin Document ID : L-237 Revision date: 2014-10-05 Revision:

Detaljer

Verdalsøra barneskole, Verdalsøra ungdomsskole, flerbrukshall og svømmehall

Verdalsøra barneskole, Verdalsøra ungdomsskole, flerbrukshall og svømmehall FORVALTNINGSREVISJON Verdalsøra barneskole, Verdalsøra ungdomsskole, flerbrukshall og svømmehall Oppfølging i byggeperioden VERDAL KOMMUNE 2013 FORORD Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført av KomRev

Detaljer

Brukermanual for uk.no

Brukermanual for uk.no Brukermanual for uk.no Innhold Innhold... 1 1 Brukermanual for uk.no... 2 1.1 Registrere foretak... 3 1.1.1 Firmaopplysninger... 5 1.1.2 Aktivere lisens og legge til brukere... 6 1.1.3 Legge inn logo...

Detaljer

Side 1 av 9. Generelle kontraktsvilkår - utførelsesentreprise

Side 1 av 9. Generelle kontraktsvilkår - utførelsesentreprise Side 1 av 9 I GENERELT Som generelle kontraktsvilkår gjelder NS 8415:2008/NS 8416:2009/NS3433 ( Standardkontrakten ), med de endringer og tillegg som fremgår av dette dokument. Ved motstrid mellom Standardkontrakten,

Detaljer

av leverandør av nytt HR system

av leverandør av nytt HR system Kvalitetsrevisjon av leverandør av nytt HR system Bergen kommune 08.02.2012 PricewaterhouseCoopers AS, Postboks 3984, NO-5835 Bergen T: +47 95 26 00 00, www.pwc.no/ Bergen kommune Att: Grete Holen Bergen

Detaljer

Protokoll i sak 721/2013. for. Boligtvistnemnda 02.04.14. Krav om dagmulkt og prisavslag for mangler ------------------------------------

Protokoll i sak 721/2013. for. Boligtvistnemnda 02.04.14. Krav om dagmulkt og prisavslag for mangler ------------------------------------ Protokoll i sak 721/2013 for Boligtvistnemnda 02.04.14 Saken gjelder: Krav om dagmulkt og prisavslag for mangler ------------------------------------ 1. Sakens faktiske sider Partene inngår 14. desember

Detaljer

HMS for Fasaderådgivere

HMS for Fasaderådgivere HMS for Fasaderådgivere Skal snakke om: HMS i bedriften forankret i Internkontrollforskriften Organisering av SHA på byggeplass forankret i Byggherreforskriften SHA på byggeplassen hva skal være i orden

Detaljer

Protokoll i sak 705/2013. for. Boligtvistnemnda 02.04.14

Protokoll i sak 705/2013. for. Boligtvistnemnda 02.04.14 Protokoll i sak 705/2013 for Boligtvistnemnda 02.04.14 Saken gjelder: Entreprenørens krav om sluttoppgjør, samt forbrukernes reklamasjoner på utført arbeid, krav om dagmulkt og erstatning ------------------------------------

Detaljer

Protokoll i sak 794/2015. for. Boligtvistnemnda 17.06.15 ------------------------------------

Protokoll i sak 794/2015. for. Boligtvistnemnda 17.06.15 ------------------------------------ Protokoll i sak 794/2015 for Boligtvistnemnda 17.06.15 Saken gjelder: Krav om dagmulkt ------------------------------------ 1. Sakens faktiske sider Partene inngår 11. september 2013 «Kontrakt om kjøp

Detaljer

Arbeidstilsynet. Er du byggherre? Arbeidstilsynet Forskrift om sikkerhet, helse og arbeidsmiljø på bygge- og anleggsplasser

Arbeidstilsynet. Er du byggherre? Arbeidstilsynet Forskrift om sikkerhet, helse og arbeidsmiljø på bygge- og anleggsplasser Arbeidstilsynet Er du byggherre? Arbeidstilsynet Forskrift om sikkerhet, helse og arbeidsmiljø på bygge- og anleggsplasser 1 Innhold 3 Byggherreforskriften 4 Byggherrens ansvar og plikter/oppgaver 7 SHA-koordinatorens

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJON. Bø kommunes håndtering av investeringsprosjekt NORD. Vi skaper trygghet K O M R E V

FORVALTNINGSREVISJON. Bø kommunes håndtering av investeringsprosjekt NORD. Vi skaper trygghet K O M R E V 0 FORVALTNINGSREVISJON Bø kommunes håndtering av investeringsprosjekt Vi skaper trygghet K O M R E V NORD Rapport 2011 ii Forord Kontrollutvalget i Bø kommune ved K-sekretariatet bestilte den 2.11.2009

Detaljer

Protokoll i sak 714/2013. for. Boligtvistnemnda 02.04.14

Protokoll i sak 714/2013. for. Boligtvistnemnda 02.04.14 Protokoll i sak 714/2013 for Boligtvistnemnda 02.04.14 Saken gjelder: Reklamasjon på manglende fall til sluk på gulv i bad, og på feil farge på fliser ------------------------------------ 1. Sakens faktiske

Detaljer

Protokoll i sak 744/2014. for. Boligtvistnemnda 03.09.14. Diverse reklamasjoner på leveranser og utført arbeid ------------------------------------

Protokoll i sak 744/2014. for. Boligtvistnemnda 03.09.14. Diverse reklamasjoner på leveranser og utført arbeid ------------------------------------ Protokoll i sak 744/2014 for Boligtvistnemnda 03.09.14 Saken gjelder: Diverse reklamasjoner på leveranser og utført arbeid ------------------------------------ 1. Sakens faktiske sider Forbrukerne skal

Detaljer

PROSJEKTERINGSLEDELSE i bygge- og anleggsprosjekter. organisering engasjement oppgaver ansvar

PROSJEKTERINGSLEDELSE i bygge- og anleggsprosjekter. organisering engasjement oppgaver ansvar i bygge- og anleggsprosjekter organisering engasjement oppgaver ansvar Prosjekteringsledelse i bygge- og anleggsprosjekter ISBN 82-91510-71-7 Desember 2004 RIF - Organisasjonen for rådgivere Essendropsgate

Detaljer

1/56 INNHOLDSFORTEGNELSE TILBUDSINNBYDELSE OG TILBUDSBESTEMMELSER 2 - PRISSKJEMAER 11-25

1/56 INNHOLDSFORTEGNELSE TILBUDSINNBYDELSE OG TILBUDSBESTEMMELSER 2 - PRISSKJEMAER 11-25 1/56 INNHOLDSFORTEGNELSE SIDE KAP 0 TILBUDSINNBYDELSE OG TILBUDSBESTEMMELSER 2 - PRISSKJEMAER 11-25 KAP 1 ORIENTERING, GENERELLE KRAV OG RIGG/DRIFT 26 ROMFUNKSJONSBESKRIVELSE KAP 2 BYGNING 51 KAP 3 VVS

Detaljer

Det vises til Datatilsynets kontroll hos Eniro Norge AS, avdeling Trondheim, den 27. juni 2011 og Datatilsynets varsel om vedtak av 5. juli 2011.

Det vises til Datatilsynets kontroll hos Eniro Norge AS, avdeling Trondheim, den 27. juni 2011 og Datatilsynets varsel om vedtak av 5. juli 2011. Eniro Norge AS avd Trondheim Postboks 2333 7004 TRONDHEIM Deres referanse Vår referanse (bes oppgitt ved svar) Dato 11/00721-5/MHN 29. august 2011 Vedtak - endelig kontrollrapport for Eniro Norge AS Det

Detaljer

C Kontraktsbestemmelser C2 Spesielle kontraktsbestemmelser for Statens vegvesen

C Kontraktsbestemmelser C2 Spesielle kontraktsbestemmelser for Statens vegvesen Statens vegvesen C2-1 C2 Spesielle kontraktsbestemmelser for Statens vegvesen Innhold 1 Definisjoner... 3 1.1 Kontraktssum (se NS 8406 pkt. 2)... 3 1.2 Underentreprenør, underleverandør, innleid og utsendt

Detaljer

Helse og miljø er god butikk

Helse og miljø er god butikk Helse og miljø er god butikk SYSTEMATISK Systematisk helse-, HELSE-, miljø- MILJØ- og sikkerhetsarbeid OG SIKKERHETSARBEID - revidert august 2013 2 Systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid Hos: Dato:

Detaljer

Referat nr. 2/2015 KG agility

Referat nr. 2/2015 KG agility Referat nr. 2/ KG agility Tid og sted: Referent: Møteleder: 27.04. kl 20 på Skype Stensrud Stensrud Møtedeltakere Funksjon Tilstede Stensrud Leder Ja Annette Mjøen Ja Gondola Guttormsen Nei Marianne Moe

Detaljer

DEN OFFENTLIGE OPPLAND

DEN OFFENTLIGE OPPLAND DEN OFFENTLIGE TANNHELSETJENESTEN I OPPLAND Oppland fylkeskommune Innlandet Revisjon IKS Rapport 10-2013 2013-792/GSL FORORD Denne rapporten er et resultat av forvaltningsrevisjonsprosjektet «Offentlig

Detaljer

VEILEDNING TIL Å LAGE EGEN INTERNKONTROLL. for. mindre virksomheter innen bygg- og anleggsfagene

VEILEDNING TIL Å LAGE EGEN INTERNKONTROLL. for. mindre virksomheter innen bygg- og anleggsfagene VEILEDNING TIL Å LAGE EGEN INTERNKONTROLL for mindre virksomheter innen bygg- og anleggsfagene Systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid (internkontroll) Innhold Lag mappe med skilleark, se internkontrollforskriftens

Detaljer

PROSJEKTNUMMER - PROSJEKTNAVN

PROSJEKTNUMMER - PROSJEKTNAVN Stavanger kommune PROSJEKTNUMMER - PROSJEKTNAVN TEMA (EVT. BILDE/KARTUTSNITT FRA ANLEGGSOMRÅDET) Bymiljø og utbygging Plan og anlegg STAVANGER KOMMUNE DATO BESKRIVELSE OG MENGDEFORTEGNELSE Prosjekt: GProg

Detaljer

VEILEDER I KONTRAHERING AV BYGGELEDERE HVORDAN UNNGÅ BYGGESKANDALER!

VEILEDER I KONTRAHERING AV BYGGELEDERE HVORDAN UNNGÅ BYGGESKANDALER! VEILEDER I KONTRAHERING AV BYGGELEDERE HVORDAN UNNGÅ BYGGESKANDALER! Forum for Offentlige Bygg og Eiendommer (FOBE) Januar 2008 Side 1 Innhold FORORD...3 1. INNLEDNING...5 HAR KOMMUNEN NØDVENDIG BESTILLERKOMPETANSE?...5

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser

Klagenemnda for offentlige anskaffelser Klagenemnda for offentlige anskaffelser Innklagede gjennomførte en anskaffelse av internett og datakommunikasjon. Tildelingskriteriene var pris, helhetsløsning og service. Klagenemnda fant at innklagede

Detaljer

Plan for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø

Plan for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø SHA-plan Plan for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø Kontrakt nr: 1401 Indre Sogn 2014-2019 Sveis nr: 2013 / 004056 Versjon 2013-06-24 UTARBEIDELSE OG GODKJENNING AV SHA-PLAN Prosjekt/kontrakt: 1401 Indre

Detaljer