Velkommen til Leksvik videregående skole

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Velkommen til Leksvik videregående skole"

Transkript

1 Velkommen til Leksvik videregående skole

2 Innhold Velkommen til nytt skoleår!... 3 Velkomstbrev til elevene... 4 Hvem er hvem, og hvem gjør hva ved LVS?... 5 Skolehelsetjenesten Pedagogisk psykologisk tjeneste Rådgivertjenesten MOT FOT = Skolens fraværsoppfølgingsteam Norskkurs for fremmedspråklige..14 Lærebøker og pc Stipend fra Lånekassen IT Første gangs passord It s Learning Feide... Feil! Bokmerke er ikke definert. SkoleArena Lagring og Backup ami-Mas / overvåking Skolemiljø Foreldresamarbeid Skolerute Kantine Trafikkopplæring... Feil! Bokmerke er ikke definert. ORDENSREGLEMENT FOR ELEVER VED FYLKESKOMMUNALE VIDEREGÅENDE SKOLER I NORD-TRØNDELAG EGENMELDING ELEVER Samtykkeerklæring Samtykkeerklæring for elever over 18 år Søknad om særskilt tilrettelegging ved eksamen

3 Velkommen til nytt skoleår! Vi vil ønske både nye og gamle elever velkommen til skolestart ved Leksvik videregående skole! Oppmøte: 18.august kl (skolekantina). Rektor vil først ønske alle elever og ansatte velkommen til nytt skoleår i skolens kantine, før de respektive kontaktlærerne tar elevgruppene med til sine undervisningsrom for året. Skolen har de siste årene gjennomgått en omfattende utbygging, og står nå ferdig med en rekke nye og moderne undervisningslokaler; byggfaghall, sveiseverksted, bibliotek og realfagsrom. Du finner ellers mye nyttig informasjon rundt om på skolens hjemmeside, gjør deg gjerne godt kjent der :) 3

4 Velkommen! Vi ønsker deg velkommen som elev ved Leksvik videregående skole. Skolens mål er at alle elever skal få opplæring som er tilpassa og tilrettelagt for den enkelte. Alle elever vil derfor i samarbeid med faglærere og foresatte kunne planlegge opplæringa ut fra egne forutsetninger og valg underveis. Skolen består av programområdet SF (Studiespesialisering) og programområdet YF (Helse- og oppvekstfag, Teknikk og industriell produksjon, Bygg- og anleggsteknikk). Kontaktlærer møter deg første skoledag og vil være din nærmeste samtalepartner og veileder gjennom skoleåret. Vi legger stor vekt på samarbeid med foresatte/heim. Vårt ønske er at det skal være lav terskel for å ta kontakt med skolen. Det inviteres til foreldremøte for førsteårselevene like etter skolestart. I tillegg til foreldremøter inviteres du og dine foresatte til kontinuerlig kontakt med skolen gjennom dataprogrammet SkoleArena. I dette programmet føres fravær, karakterer og underveisvurderinger i alle fag. Dette gir skolen, foresatte og deg som elev mulighet til konkret samarbeid om utviklingen i læringsprosessene. Foresatte får mer informasjon om dette på første foreldremøtet. Vi har godt samarbeid med kommunens helsetjenester bl.a. med fast kontortid for helsesøster. PPT har faste oppmøtedager i måneden. Skolens rådgivertjeneste har daglig oppmøte ved skolen på eget kontor. Nytt fra dette skoleåret er at det etableres en utvida skolehelsetjeneste i samarbeid med BUP. Dette er et lavterskel samtaletilbud. Det vil komme ut egen informasjon om dette. Alle elever i den videregående skolen i Nord-Trøndelag får leie en læremiddelpakke som inneholder bøker, bærbar PC og programvare. For dette betaler du en årlig egenandel. Denne egenandelen tilsvarer det laveste beløpet Lånekassen utbetaler som utstyrsstipend, i år kr. 946,- (NB: dette må det søkes om til Lånekassen ved inntak). Etter endt skolegang (og 3 x egenandel) får du overta eierskapet av PC-en. Mer utførlig info om ordningen finner du på skolens hjemmeside (www.leksvik.vgs.no). Der finner du også informasjon om regler for skoleskyss. Hvis du har rett på fri skyss tar du med bilde slik at vi får ordna med skyssbevis så fort som mulig. Vi ønsker deg velkommen til skolestart mandag 18. august 2014 kl Leksvik, 29. juli 2014, Vennlig hilsen Borghild Husdal Buhaug (rektor) 4

5 Hvem er hvem, og hvem gjør hva ved LVS? Ansatte og støttefunksjoner 2014 Borghild Husdal Buhaug Rektor. Overordnet ansvar for alt ved skolen. Kontor i adm. avdelingen. Erik Bergfjord Erik er assisterende rektor. Han er også programleder for studieforberedende utdanningsprogram og skolens internasjonale kontakt. Underviser i realfag. Kontor i adm. avdelingen. Inger Olsen Killingberg Programleder for yrkesfaglige utdanningsprogram (YF) på skolen. Spesialpedagogisk koordinator. Koordinator for voksenopplæringen. Kontor i adm.avdelingen. Rådgiver: karriereveileder og sosialpedagogisk veileder. Eget rådgiverkontor i adm.avdelingen. Linn Merete Barstad Moan Linn Merete er administrativ leder med ansvar for økonomi, personal og drift ved skolen. Hun har permisjon til april Bilde Reidun Johanne Kvalvik Hindrum Brit Elisabeth By Reidun er vikar for Linn Merete, dvs som økonomi- og personalansvarlig og driftsleder. Kontor i adm. avdelingen. Brit jobber som kontorfullmektig og er en av dem du vil møte i ekspedisjonen eller i telefonen (sentralbordet). Hun er å treffe i ekspedisjonen hver mandag. Eva Lutdal Eva jobber med elevdata i skolens fagsystemer, og du finner henne i kontorfløya eller i skolens ekspedisjon. Hun er ved skolen tre dager pr uke. 5

6 Linda Renate Lutdal Linda jobber som kontormedarbeider og er en av dem du vil møte i ekspedisjonen eller i telefonen (sentralbordet). Hun er ved skolen tirsdag og onsdag. Else-Marie Strand Else-Marie er skolens bibliotekansvarlig. Hun ordner med utlån av lærebøker og andre bøker, filmer, m.m. Hun jobber i tillegg i skolens ekspedisjon. Fri fredager. Zdravko Tomasa Zdravko er skolens IT-ansvarlige. Gigo- som han kalles til daglig - hjelper deg hvis du får problemer med datamaskin eller skriver. Kontor i 2.etasje i B-bygget. Ola Elias Lorås Ola Elias er IT-lærling. Kontor i 2.etasje i B-bygget. Knut Kruken Knut underviser i realfag på studieforberedende program. Kontor på ST-avdelingen. Torunn Anita Pedersen Torunn er kontaktlærer for 1 ST og underviser i fagene matematikk og naturfag. Kontor på ST-avdelingen. Torunn Sneeggen Torunn har ansvar for Oppfølgingstjenesten (OT) på skolen og ved to andre skoler. Hun er i tillegg assistent. Rita Lien Rita underviser på programmet barne- og ungdomsfag og er kontaktlærer for VG2. Hun deltar i FOT (farværsoppfølgingsteamet) og er skolens verneombud. Kontor på HO-avdelingen (underetasjen). 6

7 Tore Hølaas Tore underviser på programområdet for Teknikk og industriell produksjon. Kontaktlærer for Vg1 TIP Kontor på TIP-avdelingen (2. etasje). Even Killingberg Even er elevassistent og underviser på Byggfag. Kontor på TIP-avdelingen (2. etasje). Stig Lysvand Stig underviser på programområdet for byggfag og er kontaktlærer. Kontor på TIP-avdelingen (2. etasje). Alvar Aunli Alvar underviser på programområdet for Teknikk og industriell produksjon Vg2 INA og er kontaktlærer. Kontor på TIP-avdeligen (2. etasje). Bilde Kristina Kruken Bjarne Martin Graven Kristina er ved skolen mandager og tirsdager og underviser i kroppsøving og geografi. Resten av uka er hun å finne ved Mære vgs. Kontor i ST-avdelingen. Bjarne underviser på programområdet for Teknikk og industriell produksjon. Kontor på TIP-avdelingen (2. etasje) Oddfrid Irene Staberg Oddfrid underviser på programområdet for Helse- og omsorgsfagene ved skolen. Hun er kontaktlærer for VG2 helsefagarbeider-klassen. Kontor på HO-avdelingen (underetasjen). Gunhild Johanne Røst Gunhild har permisjon skoleåret

8 Bjørn Ove Finseth Bjørn Ove underviser på programområdet Helse og oppvekst og er kontaktlærer for VG1 HO. Kontor på HO-avdelingen (underetasjen) Marit Haarberg Marit underviser i fransk og spansk. Hun jobber ved skolen mandag, tirsdag og torsdag. Kontor på ST-avdelingen. Johnny Haugen Johnny underviser i biologi. Han jobber ved skolen tirsdag og fredag. Kontor på ST-avdelingen. Maria Elisabeth Tallerud Maria underviser i naturfag og kjemi. Kontor på ST-avdelingen. Brock Mc Lellan Brock underviser i Teknologi og Forskningslære. I tillegg er han timelærer ved TIP. Han er ved skolen mandag og tirsdag. Kontor på Tip-avdelingen (2. etasje). Knut Ove Karlsen Knut Ove underviser i norsk, historie og religion. Han er kontaktlærer for 3ST. Kontor på ST-avdelingen. Wenche Bygballe Wenche underviser i norsk og engelsk, og er kontaktlærer for 2ST. Kontor på ST-avdelingen. Camilla Graven Podmore Camilla har permisjon. 8

9 Heidi Brønseth Heidi underviser engelsk og historie. Hun er kontaktlærer for klassen 1ST. Kontor på ST-avdelingen. Ivar Helge Mattson Ivar underviser i samfunnsfagene og historie. Han er kontaktlærer for påbyggingsklassen. Kontor på ST-avdelingen. Bilde Harry Lysvand Dyness Changwe Berg Dyness er renholder. Anne Kristin Haugen Kristin er renholder. Eva Nytrø Eva er renholder. Bilde Øystein Ramdal Øystein er vaktmester. Kontor på TIP-avdelinga 2. etasje. 9

10 Skolehelsetjenesten Helsesøster er å treffe på skolen hver torsdag, med «åpen dør» fra kl Du kan også avtale tidspunkt på forhånd, og på andre dager ved behov. Du finner kontoret hennes i 1. etasje, like ved personalrommet. Skolehelsetjenesten er et tilbud til deg som skoleelev. Du kan få råd og veiledning, og få utført helseundersøkelser og vaksinasjoner. Aktuelle tema kan være: helseopplysning, prevensjonsveiledning, chlamydiatester eller bare noen å snakke med. Noen ganger har vi det bra, noen ganger har vi det ikke bra. Begge deler handler om hvordan vi tenker og føler oss. Helsesøster kan hjelpe deg å finne ut av problemet og eventuelt hva som er lurt å gjøre videre for å komme ut av det. Ved behov kan du bli henvist videre til fastlege, fysioterapeut eller spesialist. Sammen med skolens øvrige personale har skolehelsetjenesten ansvar for å følge opp elever med spesielle behov og tilrettelegge forholdene best mulig. Skolehelsetjenesten har også som oppgave å fremme et godt læringsmiljø for elevene. Helsesøster samarbeider med lærere, psykisk helsetjeneste, ppt og andre ved behov. Skolehelsetjenesten har taushetsplikt. Helsesøster nås på telefon , eller (nummeret til kontoret på skolen) Nettverksmøter Nettverksmøter kan brukes når elever har det vanskelig over tid, og tenger hjelp av flere til å «få orden på livet» igjen. Hva er et nettverksmøte? Et møte der den som har det vanskelig får hjelp til å samle de som er viktig for vedkommende; familie, venner, offentlige tjenesteytere. Eleven velger selv hvem som skal inviteres. Vi tar utgangspunkt i de temaene som er viktig for eleven og de andre møtedeltakerne. Dette bidrar til åpenhet, det henter fram ressurser og gir grunnlag for medvirkning. Møtet kan gjerne være hjemme hos eleven, eller det kan f.eks være på skolen. To skolerte møtedeltakere har ansvaret for å lede møtet. Pedagogisk psykologisk tjeneste En dag annenhver uke har PPTjener Andreas Dahlum kontortid på skolen. Han finner du i kontorfløya ved personalrommet. Hvis du ønsker kontakt med Andreas kan dette formidles via rådgiver. Du kan også kontakte Andreas direkte på tlf Hva kan PPT hjelpe deg med? Hvis du opplever at læringsarbeidet ditt går tungt, eller du mener du har behov for spesiell tilrettelegging i skolehverdagen (eller til eksamen?), 10

11 bør du ta en prat med Andreas om dette. Andreas vil kartlegge problemet ditt og deretter hjelpe deg videre for å få den hjelpen som du har behov for. PPT samarbeider tett med skolens rådgiver, helsesøster og den som er ansvarlig for pedagogisk tilrettelegging på skolen. Slik ønsker vi i å sikre at alle får nødvendig hjelp og støtte i skolehverdagen. Utvidet skolehelsetjeneste Skrive noe her! Rådgivertjenesten Karriereveiledning Inger Olsen Killingberg Inger kan være samtalepartner og veileder for deg når du skal forsøke å finne ut hvor din vei går videre i forhold til yrke og utdanning. En del informasjon og veiledning gis samlet ved at rådgiver besøker klassen din, men du er likevel alltid velkommen til å avtale en prat på tomannshånd (individuell veiledning) med rådgiver. Karriereveileder deltar på foreldremøter. Informasjon fra karriereveileder legges ut på It`s learning. Se i mappa karriereinformasjon med jevne mellomrom. Viktig informasjon YF: for å kunne få bestått fag-/svennebrev etter læretid må du ha bestått alle fagene på yrkesfag. Dette krever hardt arbeid! Viktig informasjon til ST: for å komme inn på ønskede studier etter videregående skole må du kanskje ha bestemte programfag og overstige minimum inntakspoeng (gjennomsnittkarakteren din etter 3 år gange 10). Arbeid hardt allerede fra starten av og i alle tre årene! Kontakt karriereveileder om fagvalg og krav til poeng. Skolens rådgiverkontor finner du i kontorfløya like ved personalrommet. Sosialpedagogisk veiledning Inger Olsen Killingberg Dersom du opplever utfordringer i skolehverdagen, som for eksempel dårlig økonomi, boforhold, lærevansker, konflikter, mobbing eller andre ting som påvirker skolegangen din, kan det være lurt å ta en prat med sosped-rådgiver om dette. Noen ganger kan det være nok å ha en å snakke med, andre ganger må vi kanskje bli enige om å la flere hjelpe til for å endre på forhold som ikke fungerer godt. 11

12 Som sosialpedagogisk veileder har Inger ansvar for å jobbe både med personlig veiledning til deg som enkeltelev, og med miljøfremmende tiltak som gjelder for hele skolen. FYR. Fellesfag yrkesfag relevans. FYR er et nasjonalt prosjekt der målet er å tilpasse fellesfagene (YF: norsk, engelsk, naturfag, matematikk, samfunnsfag) mest mulig til programfagene. Mål: motivere elevene til å se hvordan de har nytte av fellesfagene i framtidige yrker. Programfaglærerne må legge inn trening i grunnleggende ferdigheter (lesing, skriving, regning, IT) sine fag. Stadig mer rapportering m.m. kommer inn i praktiske yrker. Men: mange emner i fagene er nyttige uavhengig av yrkesvalg. Alle emner kan ikke yrkesrettes. MOT Leksvik videregående skole er stolt av å være en MOT-skole! Dette vil du oppleve både gjennom plakater og logoer på skolen og gjennom jevnlige MOT-besøk i klassen din. FOT = Skolens fraværsoppfølgingsteam Skolen følger tett opp elevers fravær. Leksvik videregående skole er en skole for TILSTEDEVÆRELSE, derfor står fravær i fokus. Fravær registreres hver time. Dette føres på dataprogrammet SkoleArena. Hvis fraværet er regelmessig eller høyt, vil kontaktlærer og fraværsteamet (FOT) samarbeide om tiltak overfor eleven i samarbeid med elevens foresatte. Elevene fører inn kjent fravær med fraværsgrunn på SkoleArena. Elever ringer skolen samme morgen ved fravær. Dette registreres i SkoleArena og av FOT-teamet. Hvis eleven ikke ringer, men er fraværende fra skolen, ringer kontaktlærer eller FOT-teamet til eleven. Ved hyppig fravær gjennomføres møter med eleven og foreldre kontaktes. Skolen har faste rutiner for dette og møtereferat skrives. 12

13 Etter sykefravær skal eleven fylle ut «meldingsskjema» (se vedlegg) som gis kontaktlærer første dag etter sykdom. Mål: Mest mulig oppmøte slik at du ikke går glipp av kunnskap, beskjeder, sosialt samvær o.l. FOT-telefon: FOT Prosedyrer når elever har høyt/ugyldig fravær Hjemmel: Opplæringsloven med forskrift Tilleggsregler for LVS Ordensreglement for elever ved fylkeskommunale videregående skoler i Nord-Trøndelag HU-sak 37/2001 Betegnelsen ugyldig fravær skal i det følgende bety fravær som ikke skyldes sykdom eller som ikke faller inn under 6 f eller g i Ordensreglement for elever ved fylkeskommunale videregående skoler i Nord-Trøndelag. (OR-NTFK). Brukere/involverte: Faglærere, kontaktlærer, FOT, sos.ped.rådgiver, programleder, rektor 1. Faglærere som registrerer unormalt mye fravær hos en elev eller som oppdager eller har mistanke om at en elev har ugyldig fravær, skal umiddelbart melde ifra til kontaktlærer om dette. 2. Når en elev har høyt fravær og fraværet faller inn under 6 f og/eller g i OR-NTFK, skal kontaktlærer a. ha oversikt over om fraværet medfører problemer i elevens læringsarbeid eller risiko for manglende vurdering i fag b. ta initiativ til møter med aktuelle aktører: eleven, foresatte, rådgiver(-e), programleder, andre for å tilrettelegge opplæringen for eleven. 3. Når kontaktlærer registrerer ugyldig fravær eller har mistanke om at eleven har ugyldig fravær, skal kontaktlærer innkalle eleven til samtale a. Kontaktlærer skal snakke med eleven om årsaker og om konsekvenser for vurdering i orden. Dersom eleven har generelt høyt fravær, må kontaktlærer gjøre eleven klar over konsekvensene av for høyt fravær og om hva eleven kan gjøre for å unngå fravær. Eleven informeres om skolens rutiner når elevene har høyt fravær. 4. Når en elev har mer enn ett tilfelle av ugyldig fravær eller det er mistanke om at eleven har ugyldig fravær, skal kontaktlærer melde skriftlig ifra til FOT om fraværet (eget skjema) 5. Eleven kalles umiddelbart inn til fraværoppfølgingssteamet (FOT) til 2. gangs samtale. a. FOT gjennomfører samtale med eleven og inngår skriftlig avtale. Eleven informeres om skolens rutiner når elevene har høyt/ugyldig fravær. b. Referat fra møtet arkiveres i elevmappe. Kopi til elev, foresatte (for elever under 18 år)kontaktlærer og rektor. c. FOT informerer elevens foresatte. d. FOT må ha særlig fokus på hybelelever 6. Dersom eleven har ytterligere ugyldig fravær eller det er mistanke om ugyldig fravær, melder kontaktlærer umiddelbart ifra til FOT. 7. FOT innkaller eleven til 3. gangs samtale. a. Elevens foresatte innkalles til samtalen. Elever over 18 år må gi tillatelse til at foresatte skal delta b. Følgende må tas opp i samtalen: i. fravær og fraværsutvikling ii. eventuelle varsel/varsler om fare for ikke vurdering i fag iii. evt. mistanke om ugyldig fravær iv. brudd på avtale v. konsekvenser ved høyt fravær fra undervisningen 13

14 vi. Understreke at ugyldig fravær er alvorlig brudd på skolens reglement vii. skolens rutiner ved høyt fravær viii. muligheter for forbedring c. Referat fra møtet arkiveres i elevmappe. Kopi til elev, foresatte (for elever under 18 år)kontaktlærer og rektor. 8. Dersom fraværet fortsetter, skal kontaktlærer umiddelbart melde ifra til FOT (skjema) 9. FOT innkaller eleven til 4. gangs samtale a. Elevens foresatte innkalles til møtet. Elever over 18 år må gi tillatelse til at foresatte deltar. Programleder, karriererådgiver og evt spes.ped.rådgiver deltar. b. Følgende må tas opp i samtalen: i. Faren for bortvisning etter Opplæringslovens 3 8 Bortvisning og tap av rettar ii. Elevens helhetlig situasjon iii. Elevens muligheter/betingelser for å få bestått vitnemål iv. Eventuelle alternative opplæringsløp /-tilbud vurderes v. Det settes en frist for avgjørelse i saken c. Referat fra møtet arkiveres i elevmappe. Kopi til elev, foresatte (for elever under 18 år)kontaktlærer og rektor. 10. Det tas avgjørelse a. Enten Dersom det er muligheter for å få vurdering, fortsetter eleven i alle eller noen fag eller b. Eleven fyller ut oppfølgingsskjema (nytt) og sluttmeldingskjema. Eleven slutter. c. Kontaktlærer, programleder og rektor orienteres om avgjørelsen. d. Dersom eleven slutter i fag, følges egen prosedyre for dette. 11. Ved ytterligere fravær benyttes Rutiner ved bortvisning av elever for resten av a. Ansvaret for dette overføres til rektor. Norsk-kurs for fremmedspråklige Flyktninger og innvandrere må lære norsk når de kommer til Norge. Dette er noe kommunene er ansvarlig for. Leksvik kommune har denne opplæringa ved Leksvik videregående skole. De skal lære om det norske samfunnet og lære å snakke, forstå, skrive og lese norsk. Flere av fremmedspråkelevene har familie her og er i arbeid i kommunen. Elevene er på ulike nivå i norskopplæringen, derfor går det ulike kurs på ulike dager. Alle trenger trening i å snakke norsk og forstå det norske samfunnet og norsk kultur. Vi oppfordrer alle skolens elever til å ta kontakt med fremmedspråkelevene. Norske elever har mye å bidra med til hjelp for å lære om Norge. Fremmedspråkelevene kommer fra forskjellige land og kontinenter, og har mye kunnskap som vi ikke har. Vi håper på mye samhandling slik at vi lærer mye av hverandre. Norskkurselevene skal bruke klasserom i ST-avdelinga. 14

15 Lærebøker og pc Else Marie Strand (bøker), Gigo (PC), Ola Lorås (PC) Elevene vil ved skolestart få låne lærebøker fra skolen. Bøkene blir registrert på den enkelte elev med egen strekkode på hver bok. Alle skal skrive navnet sitt i bøkene de låner. Lærebøkene er elevens ansvar i skoleåret og må leveres inn ved skoleårets slutt. Eleven har ansvar for å levere inn de samme bøkene ved skoleslutt som ble registrert på dem i starten av skoleåret. Hvis bøkene ikke blir innlevert ved skoleårets slutt, vil det bli sendt erstatningskrav på kostnaden av bøkene. Elevene skaffer selv skrivebøker. Stipend fra Lånekassen Er du elev og har ungdomsrett, får du utstyrsstipend fra Lånekassen. Du får stipendet samme hvor mye foreldrene dine tjener. Husk at du må søke om stipendet for å få det utbetalt. Når du søker, sjekker Lånekassen automatisk om du har rett til andre stipend også, som for eksempel grunnstipend eller bostipend. Når du har fått opptak, søker du om stipend på lanekassen.no eller vigo.no. Bruk søknaden for videregående opplæring. Lærlinger får ikke utstyrsstipend, men kan ha rett til lån og andre stipend. Les mer om stipend og lån på lanekassen.no, og sjekk Lånekassens side på Facebook for deg i videregående skole, facebook.com/lanekassen.vgs IT Gigo Ola Lorås Leksvik videregående skole tilbyr følgende tjenester til elevene: Lån av bærbar PC med programvare Egen brukerkonto med brukernavn og passord 15

16 Tilgang og brukerkonto på It's Learning (LMS) Trådløst nettverk med tilgang til elevnett og internett Tilgang til skolens skrivere Bærbar PC som du har fått tildelt er skolens eiendom. IT-avdelingen kan når som helst ta inn maskinen for vedlikehold og oppgradering Besøkende kan få internett-tilgang igjennom skolens gjestenetteverk ved å henvende seg til ekspedisjonen eller IT-avdelingen. Førstegangs passord Du vil få utdelt et ark med brukernavn og passord som skal benyttes ved førstegangs pålogging. Brukernavnet vil være det samme som før for ansatte, elever får nytt brukernavn. Det første du må gjøre etter pålogging er å endre passordet ditt slik at det samsvarer med kravene i IT-reglementet. Endring av passord gjøres i Passordkiosken (http://passord.ntfk.no/). Passordbytte må gjøres mens du er på skolen (skolenettet). Kravet til passordet er: Passordet må bestå av minst 8 tegn og at det inneholder tegn fra tre av følgende fire grupper: små bokstaver (a-z) store bokstaver (A-Z) tall (0-9) spesialtegn (. - _ +! / ( ) < > og mellomrom) Eksempel på hvordan du kan lage passord som tilfredsstiller kravene: En setning bestående av flere ord hvor du begynner med stor bokstav. Et ord som du skriver med stor forbokstav og avslutter med et tall. Synkroniseringen av passord mellom de ulike systemene (It s learning, Skolearena m.m) kan ta noe tid. Vær tålmodig Skjermbilde Hva skal du gjøre? 16

17 Klikk på Logg inn-knappen. Skriv inn ditt «brukernavn» og «engangspassord» som du har fått ved utdeling av PC. Her har du to valg: 1. Endre mobilnummer 2. Endre passord Endre/registrere mobilnummer for å få tilsendt et nytt passord i tilfelle at du glemmer det. Etterpå endrer du passordet. Skriv inn ditt nye som tilfredsstiller kravene til passord i begge feltene og klikk på Endre Passord-knappen for å bekrefte. Det kan ta inntil 15 minutter før ditt nye passord er oppdatert i alle systemer. Hvis du glemmer passordet er det bare å besøke NTFK Passordkiosk og trykke Glemt passord? Du vil da få tilsendt nytt passord på SMS til din mobil. It s Learning It s Learning: Er en nettbasert læringsplattform som er laget for undervisning i grunnskole, videregående skole og høyere utdanning. Det kan brukes til evaluering og oppfølging av elever. På It s Learning er det mulig å legge ut fagplaner, sende melding til enkeltpersoner og grupper, samt til innsending av oppgaver og innleveringer. Elever får ukeplaner, lekser og annen informasjon på It s Learning. Det er veldig viktig å forstå bruken av dette. (kilde: s_learning) Innlogging for It s Learning: https://www.itslearning.com/elogin/default.aspx Oppdatert link til It s Learning finner du på skolens hjemmeside: 17

18 Velg «Nord-Trøndelag fylkeskommune» fra rullemeny og «Logg på med Feide». Trykk på knappen «Fortsett». (se figur til høyre) Du blir så videreført til en ny side. Velg igjen «Nord-Trøndelag fylkeskommune» fra rullemeny og trykk Fortsett. Neste steg er da å skrive brukernavn og passord. Når du er innlogget på «It s Learning» får du direkte tilgang til «Skolearena». 18

19 SkoleArena Er en nettbastert digital informasjonstjeneste der du kan følge med på fravær, karakterer og annen personlig informasjon. Skolearena brukes både i grunnskole og videregående skoler. vurderinger): Innlogging for «SkoleArena» for FORESATTE (følge med på fravær, karakterer, Mer info på skolens hjemmeside: Dokker Dokumentasjonsverktøy for elevene på enkelte yrkesfag. Elevene legger inn bilder og tekst etter hvert som de arbeider med læreplanmålene. Lærer og veileder i bedrift har innsyn og legger inn oppgaver og vurderinger. Lagring og Backup Å vite hvor du bør lagre viktig informasjon og dokumenter er viktig - ved feil plassering kan alt gå tapt om noe skjer med maskinen. Vi anbefaler også at du skaffer deg en ekstern harddisk eller USB pinne til backup. Det er også mulig å bruke noen av lagringsplassene med «Sky-tjenester» som Google Drive, Sky Drive, ICloud, Dropbox Ta backup ofte også mens du jobber, så slipper du å irritere deg over at mye arbeid går tapt hvis en feil skulle oppstå. 3ami-Mas / overvåking Nord-Trøndelag fylkeskommune benytter loggeprogrammet 3amiMAS til logging av aktivitet på pc-er som elever skal kunne benytte under eksamen. Det er en forutsetning for at en pc skal kunne benyttes ved prøve eller eksamen at den har installert fylkeskommunens programvare for logging av aktivitet. 19

20 Selve programmet er installert når du får maskina utlevert om høsten. Denne boksen dukker frem hver gang du logger på pc-en, og du må bekrefte denne ved å klikke I agree for å kunne benytte pc-en. Når du ikke er under logging, ser du en sort/grønn kikkert på oppgavelinja. Når maskinen din er under logging vil kikkerten bli sort. I tillegg vil du se på skjermen hvilken prøve/eksamen du er registrert i, og hvor lenge det er igjen av loggetiden. Forberedelse før prøver/eksamen: Start maskinen på nytt etter at du har kommet til klasserommet og logg på med din brukerkonto. Klikk I agree på dialogboksen. Dette indikerer at programmet er installert og fungerer opp mot loggeserveren. Dette indikerer ikke at du er under logging! Sjekk at du har kontakt med NTVGS-Elev nettet. Etter prøve/eksamen: Loggingen stopper automatisk ved angitt klokkeslett uavhengig om du fortsatt er på skolen eller har dratt hjem. Hvis du ikke får grønn kikkert i løpet av et par minutter etter at loggingen skulle vært avsluttet, tar du kontakt med IKT-avdelingen. Skulle du oppdage at du blir logget uten at du er på en prøve/eksamen, ta umiddelbart kontakt med ITavdelingen. Skolemiljø Ved Leksvik videregående skole jobber elever og ansatte hver dag for å vedlikeholde et nært og godt skolemiljø. Vi ønsker å gjøre alle i stand til å ta vare på seg selv og hverandre! Gjennom dette tror vi at vi oppnår et godt og kreativt læringsmiljø! Viktige elementer i vårt arbeid med skolemiljøet: - elevrådet elevdemokrati 20

21 - skolemiljøutvalget - verneleder for elevene - MOTs handlingsprogram for vgs - skolefrokost 2 dager pr uke. - miljøaktiviteter - Ungdom Med MOT - den kulturelle skolesekken. - vi holder skolelokalene våre ryddig og bruker søppebøttene hyppig. Alle rydder etter seg selv.ansvar: alle elever og tilsatte. Ukeansvar for klasser i fellesareal. - vi hilser på hverandre når vi treffes. - elever inviteres til å komme med forslag på andre trivselstiltak. Foreldresamarbeid Godt samarbeid mellom foresatte og skole er et satsingsfelt for videregående opplæring. På skolens hjemmeside vil du finne linker til viktig foreldreinformasjon og til offentlige dokumenter og forskrifter som omhandler skolens samarbeid med foresatte. Ta heller kontakt med skolen en gang for mye enn en gang for lite. Skolen, i form av kontaktlærer, programleder og rådgiver, setter stor pris på tett kontakt med umyndige elevers foresatte. Velkommen til et godt samarbeid mot et felles mål! 21

22 Skolerute ÅR UKE DAGER ELEVENS FRIDAGER Første skoledag mandag 18.august Høstferie (6. oktober oktober) Fri fredag 28. nov Fagped dag Siste skoledag før jul: fredag 19. desember HØST 84 Skoledager Første skoledag: mandag 5. januar Vinterferie Fri 11. mars (planleggingsdag) Påskeferie fra 30. mars 15 4 Fri mandag 6. april (2. påskedag) Fri fredag 1. mai Fri 14. mai (Kr.h.f.dag) og 15. mai Fri 25. mai 2.pinsedag Siste skoledag: tirsdag 23. juni VÅR 106 skoledager TOT 190 skoledager DAGER 22

23 Kantine Skolefrokost tirsdag og torsdag. Åpent fra 08: Pris: kr 20,-. Selvbetjening med brød, pålegg og drikke. Noen ganger steiker vi også vaffel! Skolens kantine kan ellers driftes av elevene selv, gjennom ungdomsbedrifter. Ungdomsbedriftene gjør avtale med skolen om faste åpningsdager gjennom skoleåret. Menyen kan variere fra dag til dag, avhengig av hvem som har salget. Ofte får du kjøpt nystekte baguetter, yoghurt, pizza, nudler og frukt her. Av og til selges det også varm lunsj eller salat-tallerken. I skolens kantine finner du også drikkeautomater for friskt kaldt vann (gratis) og for varme drikker (kr.5) tilgjengelig hele dagen. Fra 2012 ble kantinearealet ytterligere utvidet, og skolens kantine har nå god plass til alle elevene på skolen. I lys og åpen løsning fungerer den nå, sammen med skolebiblioteket, som storstue og skolens naturlige samlingssted. ORDENSREGLEMENT FOR ELEVER VED FYLKESKOMMUNALE VIDEREGÅENDE SKOLER I NORD- TRØNDELAG Reglementet tar utgangspunkt i Opplæringsloven av 17. juli 1998 med forskrifter av 23. juni 2006 med endringer pr. 1. august Reglementet er oppdatert etter lovendringer pr. 1. august FORMÅL Formålet med reglementet er å bidra til godt samarbeid, god trivsel, respekt og medansvar. Reglementet skal fremme god orden og gode arbeidsvaner og slik legge til rette for god læring. Reglementet skal gi bestemmelser om elevenes rettigheter og plikter bestemmelser om orden og atferd tiltak overfor elever som bryter bestemmelsene, og framgangsmåten ved behandling av slike saker. 2 VIRKEOMRÅDE Reglementet gjelder for alle elever ved skolen under opplæring og andre som tar del i opplæring i skolens regi. Reglementet gjelder også opplæringsformer og aktiviteter som gis under skolens ansvar og regi utenfor skolens område, så langt dette ikke er i strid med lokale/stedlige påbud eller forbud. 23

Elevhefte med nyttig informasjon til elevene

Elevhefte med nyttig informasjon til elevene 1 Elevhefte med nyttig informasjon til elevene Skoleåret 2012/2013 Innholdsfortegnelse: 2 Velkommen til Grong videregående skole 3 Informasjon til nye elever ved Grong videregående skole 4 Oversikt over

Detaljer

2008-2009 VÅGSBYGD VIDEREGÅENDE SKOLE KUNNSKAP GIR GLEDE

2008-2009 VÅGSBYGD VIDEREGÅENDE SKOLE KUNNSKAP GIR GLEDE NAVN: KL: SKOLEGUIDE 2008-2009 VÅGSBYGD VIDEREGÅENDE SKOLE KUNNSKAP GIR GLEDE 2 INNHOLD 1. Hilsen fra rektor side 3 2. Skolebygget «4 3. Hvordan skolen styres «5-7 4. Personaloversikt «8-9 5. Nyttige opplysninger

Detaljer

DENNE ELEVHÅNDBOKA TILHØRER: NAVN: KLASSE: MIN KONTAKTLÆRER: KJÆRE ELEV:

DENNE ELEVHÅNDBOKA TILHØRER: NAVN: KLASSE: MIN KONTAKTLÆRER: KJÆRE ELEV: DENNE ELEVHÅNDBOKA TILHØRER: NAVN: KLASSE: MIN KONTAKTLÆRER: KJÆRE ELEV: Velkommen til et nytt skoleår på Rud. Spesielt velkommen til deg som er ny elev. Vi vil gjøre vårt beste for at du skal oppleve

Detaljer

Studiehåndbok 2013/2014

Studiehåndbok 2013/2014 Studiehåndbok 2013/2014 Innhold Aktivitetsplan høst 2013 34 Aktivitetsplan vår 2014 36 Arbeidsmiljø og orden 18 Biblioteket 15 Bokskap 17 Brannalarm 19 Dette kan du kjøpe i informasjonen 12 Elevenes skolemiljø

Detaljer

Velkommen til Tiller videregående skole 2014-2015... 2. Skolerute 2014-2015... 3. Skolens tilbud... 4. Skolens ledelse... 5. Kontaktlærere...

Velkommen til Tiller videregående skole 2014-2015... 2. Skolerute 2014-2015... 3. Skolens tilbud... 4. Skolens ledelse... 5. Kontaktlærere... Innhold Velkommen til Tiller videregående skole 2014-2015... 2 Skolerute 2014-2015... 3 Skolens tilbud... 4 Skolens ledelse... 5 Kontaktlærere... 6 Elevtjenesten... 7 Pedagogisk psykologisk tjeneste (PPT)

Detaljer

MALVIK VIDEREGÅENDE SKOLE

MALVIK VIDEREGÅENDE SKOLE MALVIK VIDEREGÅENDE SKOLE E L E V H E F T E Skoleåret 2012/2013 Tlf. 73 98 70 00 Fax. 73 98 70 01 E-mail: postmottak.malvik@stfk.no Web.adr.: http://www.malvik.vgs.no Side 1 av 36 Innhold side 3 Hilsen

Detaljer

Velkommen til Røros videregående skole skoleåret 2014-2015

Velkommen til Røros videregående skole skoleåret 2014-2015 Sør-Trøndelag Fylkeskommune Røros videregående skole Velkommen til Røros videregående skole skoleåret 2014-2015 På disse sidene finner du viktig informasjon som du må lese i god tid før skolestart. Bakerst

Detaljer

Velkommen som elev ved Tiller videregående skole 2015-2016

Velkommen som elev ved Tiller videregående skole 2015-2016 Velkommen som elev ved Tiller videregående skole 2015-2016 Bygg- og anleggsteknikk Helse- og oppvekstfag Innføringsklasse for flerkulturelle elever Medier og kommunikasjon Service og samferdsel Spesielt

Detaljer

ELEVBOK 2010/2011. Malakoff. videregående skole

ELEVBOK 2010/2011. Malakoff. videregående skole ELEVBOK 2010/2011 * Malakoff videregående skole Dyreveien 9, Postboks 398 1502 Moss Telefon 69 24 22 00 - Faks 69 24 22 01 E-post: malakoff.vgs@ostfoldfk.no 1 Innholdsfortegnelse Side Til elevene fra rektor...

Detaljer

www.forus.vgs.no I denne håndboken vil du finne praktiske opplysninger og informasjon som berører din skolehverdag.

www.forus.vgs.no I denne håndboken vil du finne praktiske opplysninger og informasjon som berører din skolehverdag. I denne håndboken vil du finne praktiske opplysninger og informasjon som berører din skolehverdag. Vi håper håndboken vil være til nytte. Finner du det du lurer på i denne, før du spør noen andre, sparer

Detaljer

Håndbok for Kristelig Gymnasium 2015-2016

Håndbok for Kristelig Gymnasium 2015-2016 Håndbok for Kristelig Gymnasium 2015-2016 Innhold Velkommen til skolen... 4 Presentasjon av skolen... 5 Opprettelse... 5 Basis og verdigrunnlag... 5 Skolens formål... 5 Forstanderskapet... 5 Styret...

Detaljer

HÅNDBOK FOR 2013 / 2014

HÅNDBOK FOR 2013 / 2014 HÅNDBOK FOR 2013 / 2014 INNHOLD Rektors hilsen 1 Presentasjon av skolen vår 2 Administrasjon 4 Fagledere 5 Skolerute høsten 2013 6 Skolerute våren 2014 7 Ringetider 8 Fag- og timefordeling 9 Skolereglement

Detaljer

Skoleinfo 2013/2014. Horten videregående skole. http://hvs.vfk.no. Kunnskap gir muligheter!

Skoleinfo 2013/2014. Horten videregående skole. http://hvs.vfk.no. Kunnskap gir muligheter! Skoleinfo Horten videregående skole 2013/2014 http://hvs.vfk.no Kunnskap gir muligheter! Rektor ønsker velkommen Velkommen til et godt og inkluderende skolemiljø! Horten videregående skole har totalt ca

Detaljer

HÅNDBOK FOR 2014 / 2015

HÅNDBOK FOR 2014 / 2015 HÅNDBOK FOR 2014 / 2015 INNHOLD Rektors hilsen 1 Presentasjon av skolen vår 2 Administrasjon 4 Fagledere 5 Skolerute høsten 2014 6 Skolerute våren 2015 7 Ringetider 8 Fag- og timefordeling 9 Skolereglement

Detaljer

SKOLEGUIDE 2014 / 2015

SKOLEGUIDE 2014 / 2015 SKOLEGUIDE 2014 / 2015 Innhold: Hilsen fra rektor s. 2 Skolens overordnede mål s. 3 Trivselsregler s. 3 Å være elev i videregående skole s. 3 Skolens utdanningstilbud s. 4 Basisgruppa s. 5 Vurdering s.

Detaljer

Bli kjent med Ås videregående skole

Bli kjent med Ås videregående skole Bli kjent med Ås videregående skole Skoleåret 2014/2015 et mangfoldig læringsfellesskap der vi gjør hverandre gode BLI KJENT MED ÅS VIDEREGÅENDE SKOLE Til elevene Jeg ønsker dere velkommen til Ås videregående

Detaljer

Skoleinfo. Profesjonelle elever 2012/2013. Horten videregående skole. http://hvs.vfk.no. Kunnskap gir muligheter!

Skoleinfo. Profesjonelle elever 2012/2013. Horten videregående skole. http://hvs.vfk.no. Kunnskap gir muligheter! Skoleinfo Horten videregående skole 2012/2013 http://hvs.vfk.no Ser muligheter Godtar at andre er forskjellig fra deg selv Moter presis Er inkluderende Profesjonelle elever Oppmuntrer medelever til bedre

Detaljer

Velkommen som elev ved Vest-Telemark vidaregåande skule

Velkommen som elev ved Vest-Telemark vidaregåande skule Velkommen som elev ved Vest-Telemark vidaregåande skule INFORMASJONSHEFTE SKULEÅRET 2013-14 Studieførebuande utdanningsprogram Yrkesfaglege utdanningsprogram o Teknikk og industriell produksjon (mekaniske

Detaljer

Velkommen til Arendal videregående skole

Velkommen til Arendal videregående skole Velkommen til Arendal videregående skole Kvalitet Inspirasjon Trygghet Studiespesialisering - Påbygning - IB Diploma Programme - Voksenopplæring Service og samferdsel Innhold Skolerute 2014/15... 4 Ringeplan...

Detaljer

Velkommen til Holmestrand videregående skole

Velkommen til Holmestrand videregående skole Velkommen til Holmestrand videregående skole For elever Dette skrivet inneholder informasjon om videregående opplæring og om skolen. Et godt arbeids- og læringsmiljø Den viktigste forutsetningen for god

Detaljer

www.kragero.vgs.no Elevhåndbok

www.kragero.vgs.no Elevhåndbok KRAGERØ VIDEREGÅENDE SKOLE www.kragero.vgs.no Elevhåndbok skoleåret 2005 2006 For deg mellom 18 og 25 18-25 er et fordelsprogram for kundene våre mellom 18 og 25 år. Den største fordelen tror vi er at

Detaljer

GODT å VITE for elever og foresatte

GODT å VITE for elever og foresatte GODT å VITE for elever og foresatte SAND SKOLE 2014-15 Telefon: Kontoret: 77728740 kontoret@sandskole.no Rektor: 77728741 (48079233) rektor@sandskole.no Underv.insp. 77728742 (99519566) frode@sandskole.no

Detaljer

Velkommen til KVS-BYGLAND

Velkommen til KVS-BYGLAND Velkommen til KVS-BYGLAND Elevhefte skoleåret 2014/2015. Innhold: Dagsrytme s. 2 Oversikt over personalet s. 3 Skolerute s. 3 Skolereglement s. 5 Internatreglement s. 8 Branninstruks s. 11 Diverse info

Detaljer

Plan for godt skolemiljø

Plan for godt skolemiljø Utdanningssektoren Plan for godt skolemiljø Internkontroll og avvikshåndtering Gjeldende fra 23. mai 2012 (Sist revidert mai 2014) 1 Innhold 1 INNLEDNING... 3 1.1 Elevenes rett til et godt skolemiljø...

Detaljer

H O F S K O L E september 2007 INFORMASJONSHEFTE

H O F S K O L E september 2007 INFORMASJONSHEFTE H O F S K O L E september 2007 INFORMASJONSHEFTE skoleåret 2007/2008 Kjære elever og foreldre! Skoleåret er godt i gang og jeg håper alle elever ved Hof skole har et godt læringsmiljø. Alle har sin kontaktlærer

Detaljer

Ta godt vare på denne brosjyren. Den inneholder viktig informasjon for hele skoleåret.

Ta godt vare på denne brosjyren. Den inneholder viktig informasjon for hele skoleåret. www.midtstuen.gs.oslo.no Arbeidsplanmetodikk Elevrådsarbeid Teamarbeid Faglig satsing Skolegårdsprosjekt Elevrådsnettverk Nobelprosjekt Prosjekt InnsIKT Antimobbeprogram Midtstuen skole ble åpnet 16. august

Detaljer

Overskriftene Elevhåndboka. kan være korte Felt for undertittel. Kommuniser enkelt og tydelig hovedoverskrift. Her kan det utfylles mer.

Overskriftene Elevhåndboka. kan være korte Felt for undertittel. Kommuniser enkelt og tydelig hovedoverskrift. Her kan det utfylles mer. Overskriftene Elevhåndboka kan være korte 15 eller 16 lange Felt for undertittel. Kommuniser enkelt og tydelig hovedoverskrift. Her kan det utfylles mer. Innhold Adresse... 1 Rektor ønsker velkommen...

Detaljer

Rettigheter og plikter. Informasjon til foreldre om regelverket i grunnskolen

Rettigheter og plikter. Informasjon til foreldre om regelverket i grunnskolen Rettigheter og plikter Informasjon til foreldre om regelverket i grunnskolen Her finner du som er forelder til en elev som går på grunnskolen, en oversikt over sentrale rettigheter og plikter. Rettighetene

Detaljer

Digital skolehverdag ved de videregående skolene i Hedmark 2011

Digital skolehverdag ved de videregående skolene i Hedmark 2011 HEDMARK FYLKESKOMMUNE Digital skolehverdag ved de videregående skolene i Hedmark 2011 Informasjon til elever og foresatte skoleåret 2011-12 MAI 2011 Layout: Hanne Grytbakk, Serviceavdelingen Innhold Bruk

Detaljer

Informasjonshefte 2014/2015. Løkenåsen skole

Informasjonshefte 2014/2015. Løkenåsen skole Informasjonshefte 2014/2015 Løkenåsen skole 1 Innhold Løkenåsen skole... 1 Forord... 4 Viktige telefonnummer og adresser:... 4 "Formålsparagrafen"... 5 Løkenåsen skole... 5 Løkenåsen skoles visjon og pedagogisk

Detaljer