Velkommen til Leksvik videregående skole

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Velkommen til Leksvik videregående skole"

Transkript

1 Velkommen til Leksvik videregående skole

2 Innhold Velkommen til nytt skoleår!... 3 Velkomstbrev til elevene... 4 Hvem er hvem, og hvem gjør hva ved LVS?... 5 Skolehelsetjenesten Pedagogisk psykologisk tjeneste Rådgivertjenesten MOT FOT = Skolens fraværsoppfølgingsteam Norskkurs for fremmedspråklige..14 Lærebøker og pc Stipend fra Lånekassen IT Første gangs passord It s Learning Feide... Feil! Bokmerke er ikke definert. SkoleArena Lagring og Backup ami-Mas / overvåking Skolemiljø Foreldresamarbeid Skolerute Kantine Trafikkopplæring... Feil! Bokmerke er ikke definert. ORDENSREGLEMENT FOR ELEVER VED FYLKESKOMMUNALE VIDEREGÅENDE SKOLER I NORD-TRØNDELAG EGENMELDING ELEVER Samtykkeerklæring Samtykkeerklæring for elever over 18 år Søknad om særskilt tilrettelegging ved eksamen

3 Velkommen til nytt skoleår! Vi vil ønske både nye og gamle elever velkommen til skolestart ved Leksvik videregående skole! Oppmøte: 18.august kl (skolekantina). Rektor vil først ønske alle elever og ansatte velkommen til nytt skoleår i skolens kantine, før de respektive kontaktlærerne tar elevgruppene med til sine undervisningsrom for året. Skolen har de siste årene gjennomgått en omfattende utbygging, og står nå ferdig med en rekke nye og moderne undervisningslokaler; byggfaghall, sveiseverksted, bibliotek og realfagsrom. Du finner ellers mye nyttig informasjon rundt om på skolens hjemmeside, gjør deg gjerne godt kjent der :) 3

4 Velkommen! Vi ønsker deg velkommen som elev ved Leksvik videregående skole. Skolens mål er at alle elever skal få opplæring som er tilpassa og tilrettelagt for den enkelte. Alle elever vil derfor i samarbeid med faglærere og foresatte kunne planlegge opplæringa ut fra egne forutsetninger og valg underveis. Skolen består av programområdet SF (Studiespesialisering) og programområdet YF (Helse- og oppvekstfag, Teknikk og industriell produksjon, Bygg- og anleggsteknikk). Kontaktlærer møter deg første skoledag og vil være din nærmeste samtalepartner og veileder gjennom skoleåret. Vi legger stor vekt på samarbeid med foresatte/heim. Vårt ønske er at det skal være lav terskel for å ta kontakt med skolen. Det inviteres til foreldremøte for førsteårselevene like etter skolestart. I tillegg til foreldremøter inviteres du og dine foresatte til kontinuerlig kontakt med skolen gjennom dataprogrammet SkoleArena. I dette programmet føres fravær, karakterer og underveisvurderinger i alle fag. Dette gir skolen, foresatte og deg som elev mulighet til konkret samarbeid om utviklingen i læringsprosessene. Foresatte får mer informasjon om dette på første foreldremøtet. Vi har godt samarbeid med kommunens helsetjenester bl.a. med fast kontortid for helsesøster. PPT har faste oppmøtedager i måneden. Skolens rådgivertjeneste har daglig oppmøte ved skolen på eget kontor. Nytt fra dette skoleåret er at det etableres en utvida skolehelsetjeneste i samarbeid med BUP. Dette er et lavterskel samtaletilbud. Det vil komme ut egen informasjon om dette. Alle elever i den videregående skolen i Nord-Trøndelag får leie en læremiddelpakke som inneholder bøker, bærbar PC og programvare. For dette betaler du en årlig egenandel. Denne egenandelen tilsvarer det laveste beløpet Lånekassen utbetaler som utstyrsstipend, i år kr. 946,- (NB: dette må det søkes om til Lånekassen ved inntak). Etter endt skolegang (og 3 x egenandel) får du overta eierskapet av PC-en. Mer utførlig info om ordningen finner du på skolens hjemmeside (www.leksvik.vgs.no). Der finner du også informasjon om regler for skoleskyss. Hvis du har rett på fri skyss tar du med bilde slik at vi får ordna med skyssbevis så fort som mulig. Vi ønsker deg velkommen til skolestart mandag 18. august 2014 kl Leksvik, 29. juli 2014, Vennlig hilsen Borghild Husdal Buhaug (rektor) 4

5 Hvem er hvem, og hvem gjør hva ved LVS? Ansatte og støttefunksjoner 2014 Borghild Husdal Buhaug Rektor. Overordnet ansvar for alt ved skolen. Kontor i adm. avdelingen. Erik Bergfjord Erik er assisterende rektor. Han er også programleder for studieforberedende utdanningsprogram og skolens internasjonale kontakt. Underviser i realfag. Kontor i adm. avdelingen. Inger Olsen Killingberg Programleder for yrkesfaglige utdanningsprogram (YF) på skolen. Spesialpedagogisk koordinator. Koordinator for voksenopplæringen. Kontor i adm.avdelingen. Rådgiver: karriereveileder og sosialpedagogisk veileder. Eget rådgiverkontor i adm.avdelingen. Linn Merete Barstad Moan Linn Merete er administrativ leder med ansvar for økonomi, personal og drift ved skolen. Hun har permisjon til april Bilde Reidun Johanne Kvalvik Hindrum Brit Elisabeth By Reidun er vikar for Linn Merete, dvs som økonomi- og personalansvarlig og driftsleder. Kontor i adm. avdelingen. Brit jobber som kontorfullmektig og er en av dem du vil møte i ekspedisjonen eller i telefonen (sentralbordet). Hun er å treffe i ekspedisjonen hver mandag. Eva Lutdal Eva jobber med elevdata i skolens fagsystemer, og du finner henne i kontorfløya eller i skolens ekspedisjon. Hun er ved skolen tre dager pr uke. 5

6 Linda Renate Lutdal Linda jobber som kontormedarbeider og er en av dem du vil møte i ekspedisjonen eller i telefonen (sentralbordet). Hun er ved skolen tirsdag og onsdag. Else-Marie Strand Else-Marie er skolens bibliotekansvarlig. Hun ordner med utlån av lærebøker og andre bøker, filmer, m.m. Hun jobber i tillegg i skolens ekspedisjon. Fri fredager. Zdravko Tomasa Zdravko er skolens IT-ansvarlige. Gigo- som han kalles til daglig - hjelper deg hvis du får problemer med datamaskin eller skriver. Kontor i 2.etasje i B-bygget. Ola Elias Lorås Ola Elias er IT-lærling. Kontor i 2.etasje i B-bygget. Knut Kruken Knut underviser i realfag på studieforberedende program. Kontor på ST-avdelingen. Torunn Anita Pedersen Torunn er kontaktlærer for 1 ST og underviser i fagene matematikk og naturfag. Kontor på ST-avdelingen. Torunn Sneeggen Torunn har ansvar for Oppfølgingstjenesten (OT) på skolen og ved to andre skoler. Hun er i tillegg assistent. Rita Lien Rita underviser på programmet barne- og ungdomsfag og er kontaktlærer for VG2. Hun deltar i FOT (farværsoppfølgingsteamet) og er skolens verneombud. Kontor på HO-avdelingen (underetasjen). 6

7 Tore Hølaas Tore underviser på programområdet for Teknikk og industriell produksjon. Kontaktlærer for Vg1 TIP Kontor på TIP-avdelingen (2. etasje). Even Killingberg Even er elevassistent og underviser på Byggfag. Kontor på TIP-avdelingen (2. etasje). Stig Lysvand Stig underviser på programområdet for byggfag og er kontaktlærer. Kontor på TIP-avdelingen (2. etasje). Alvar Aunli Alvar underviser på programområdet for Teknikk og industriell produksjon Vg2 INA og er kontaktlærer. Kontor på TIP-avdeligen (2. etasje). Bilde Kristina Kruken Bjarne Martin Graven Kristina er ved skolen mandager og tirsdager og underviser i kroppsøving og geografi. Resten av uka er hun å finne ved Mære vgs. Kontor i ST-avdelingen. Bjarne underviser på programområdet for Teknikk og industriell produksjon. Kontor på TIP-avdelingen (2. etasje) Oddfrid Irene Staberg Oddfrid underviser på programområdet for Helse- og omsorgsfagene ved skolen. Hun er kontaktlærer for VG2 helsefagarbeider-klassen. Kontor på HO-avdelingen (underetasjen). Gunhild Johanne Røst Gunhild har permisjon skoleåret

8 Bjørn Ove Finseth Bjørn Ove underviser på programområdet Helse og oppvekst og er kontaktlærer for VG1 HO. Kontor på HO-avdelingen (underetasjen) Marit Haarberg Marit underviser i fransk og spansk. Hun jobber ved skolen mandag, tirsdag og torsdag. Kontor på ST-avdelingen. Johnny Haugen Johnny underviser i biologi. Han jobber ved skolen tirsdag og fredag. Kontor på ST-avdelingen. Maria Elisabeth Tallerud Maria underviser i naturfag og kjemi. Kontor på ST-avdelingen. Brock Mc Lellan Brock underviser i Teknologi og Forskningslære. I tillegg er han timelærer ved TIP. Han er ved skolen mandag og tirsdag. Kontor på Tip-avdelingen (2. etasje). Knut Ove Karlsen Knut Ove underviser i norsk, historie og religion. Han er kontaktlærer for 3ST. Kontor på ST-avdelingen. Wenche Bygballe Wenche underviser i norsk og engelsk, og er kontaktlærer for 2ST. Kontor på ST-avdelingen. Camilla Graven Podmore Camilla har permisjon. 8

9 Heidi Brønseth Heidi underviser engelsk og historie. Hun er kontaktlærer for klassen 1ST. Kontor på ST-avdelingen. Ivar Helge Mattson Ivar underviser i samfunnsfagene og historie. Han er kontaktlærer for påbyggingsklassen. Kontor på ST-avdelingen. Bilde Harry Lysvand Dyness Changwe Berg Dyness er renholder. Anne Kristin Haugen Kristin er renholder. Eva Nytrø Eva er renholder. Bilde Øystein Ramdal Øystein er vaktmester. Kontor på TIP-avdelinga 2. etasje. 9

10 Skolehelsetjenesten Helsesøster er å treffe på skolen hver torsdag, med «åpen dør» fra kl Du kan også avtale tidspunkt på forhånd, og på andre dager ved behov. Du finner kontoret hennes i 1. etasje, like ved personalrommet. Skolehelsetjenesten er et tilbud til deg som skoleelev. Du kan få råd og veiledning, og få utført helseundersøkelser og vaksinasjoner. Aktuelle tema kan være: helseopplysning, prevensjonsveiledning, chlamydiatester eller bare noen å snakke med. Noen ganger har vi det bra, noen ganger har vi det ikke bra. Begge deler handler om hvordan vi tenker og føler oss. Helsesøster kan hjelpe deg å finne ut av problemet og eventuelt hva som er lurt å gjøre videre for å komme ut av det. Ved behov kan du bli henvist videre til fastlege, fysioterapeut eller spesialist. Sammen med skolens øvrige personale har skolehelsetjenesten ansvar for å følge opp elever med spesielle behov og tilrettelegge forholdene best mulig. Skolehelsetjenesten har også som oppgave å fremme et godt læringsmiljø for elevene. Helsesøster samarbeider med lærere, psykisk helsetjeneste, ppt og andre ved behov. Skolehelsetjenesten har taushetsplikt. Helsesøster nås på telefon , eller (nummeret til kontoret på skolen) Nettverksmøter Nettverksmøter kan brukes når elever har det vanskelig over tid, og tenger hjelp av flere til å «få orden på livet» igjen. Hva er et nettverksmøte? Et møte der den som har det vanskelig får hjelp til å samle de som er viktig for vedkommende; familie, venner, offentlige tjenesteytere. Eleven velger selv hvem som skal inviteres. Vi tar utgangspunkt i de temaene som er viktig for eleven og de andre møtedeltakerne. Dette bidrar til åpenhet, det henter fram ressurser og gir grunnlag for medvirkning. Møtet kan gjerne være hjemme hos eleven, eller det kan f.eks være på skolen. To skolerte møtedeltakere har ansvaret for å lede møtet. Pedagogisk psykologisk tjeneste En dag annenhver uke har PPTjener Andreas Dahlum kontortid på skolen. Han finner du i kontorfløya ved personalrommet. Hvis du ønsker kontakt med Andreas kan dette formidles via rådgiver. Du kan også kontakte Andreas direkte på tlf Hva kan PPT hjelpe deg med? Hvis du opplever at læringsarbeidet ditt går tungt, eller du mener du har behov for spesiell tilrettelegging i skolehverdagen (eller til eksamen?), 10

11 bør du ta en prat med Andreas om dette. Andreas vil kartlegge problemet ditt og deretter hjelpe deg videre for å få den hjelpen som du har behov for. PPT samarbeider tett med skolens rådgiver, helsesøster og den som er ansvarlig for pedagogisk tilrettelegging på skolen. Slik ønsker vi i å sikre at alle får nødvendig hjelp og støtte i skolehverdagen. Utvidet skolehelsetjeneste Skrive noe her! Rådgivertjenesten Karriereveiledning Inger Olsen Killingberg Inger kan være samtalepartner og veileder for deg når du skal forsøke å finne ut hvor din vei går videre i forhold til yrke og utdanning. En del informasjon og veiledning gis samlet ved at rådgiver besøker klassen din, men du er likevel alltid velkommen til å avtale en prat på tomannshånd (individuell veiledning) med rådgiver. Karriereveileder deltar på foreldremøter. Informasjon fra karriereveileder legges ut på It`s learning. Se i mappa karriereinformasjon med jevne mellomrom. Viktig informasjon YF: for å kunne få bestått fag-/svennebrev etter læretid må du ha bestått alle fagene på yrkesfag. Dette krever hardt arbeid! Viktig informasjon til ST: for å komme inn på ønskede studier etter videregående skole må du kanskje ha bestemte programfag og overstige minimum inntakspoeng (gjennomsnittkarakteren din etter 3 år gange 10). Arbeid hardt allerede fra starten av og i alle tre årene! Kontakt karriereveileder om fagvalg og krav til poeng. Skolens rådgiverkontor finner du i kontorfløya like ved personalrommet. Sosialpedagogisk veiledning Inger Olsen Killingberg Dersom du opplever utfordringer i skolehverdagen, som for eksempel dårlig økonomi, boforhold, lærevansker, konflikter, mobbing eller andre ting som påvirker skolegangen din, kan det være lurt å ta en prat med sosped-rådgiver om dette. Noen ganger kan det være nok å ha en å snakke med, andre ganger må vi kanskje bli enige om å la flere hjelpe til for å endre på forhold som ikke fungerer godt. 11

12 Som sosialpedagogisk veileder har Inger ansvar for å jobbe både med personlig veiledning til deg som enkeltelev, og med miljøfremmende tiltak som gjelder for hele skolen. FYR. Fellesfag yrkesfag relevans. FYR er et nasjonalt prosjekt der målet er å tilpasse fellesfagene (YF: norsk, engelsk, naturfag, matematikk, samfunnsfag) mest mulig til programfagene. Mål: motivere elevene til å se hvordan de har nytte av fellesfagene i framtidige yrker. Programfaglærerne må legge inn trening i grunnleggende ferdigheter (lesing, skriving, regning, IT) sine fag. Stadig mer rapportering m.m. kommer inn i praktiske yrker. Men: mange emner i fagene er nyttige uavhengig av yrkesvalg. Alle emner kan ikke yrkesrettes. MOT Leksvik videregående skole er stolt av å være en MOT-skole! Dette vil du oppleve både gjennom plakater og logoer på skolen og gjennom jevnlige MOT-besøk i klassen din. FOT = Skolens fraværsoppfølgingsteam Skolen følger tett opp elevers fravær. Leksvik videregående skole er en skole for TILSTEDEVÆRELSE, derfor står fravær i fokus. Fravær registreres hver time. Dette føres på dataprogrammet SkoleArena. Hvis fraværet er regelmessig eller høyt, vil kontaktlærer og fraværsteamet (FOT) samarbeide om tiltak overfor eleven i samarbeid med elevens foresatte. Elevene fører inn kjent fravær med fraværsgrunn på SkoleArena. Elever ringer skolen samme morgen ved fravær. Dette registreres i SkoleArena og av FOT-teamet. Hvis eleven ikke ringer, men er fraværende fra skolen, ringer kontaktlærer eller FOT-teamet til eleven. Ved hyppig fravær gjennomføres møter med eleven og foreldre kontaktes. Skolen har faste rutiner for dette og møtereferat skrives. 12

13 Etter sykefravær skal eleven fylle ut «meldingsskjema» (se vedlegg) som gis kontaktlærer første dag etter sykdom. Mål: Mest mulig oppmøte slik at du ikke går glipp av kunnskap, beskjeder, sosialt samvær o.l. FOT-telefon: FOT Prosedyrer når elever har høyt/ugyldig fravær Hjemmel: Opplæringsloven med forskrift Tilleggsregler for LVS Ordensreglement for elever ved fylkeskommunale videregående skoler i Nord-Trøndelag HU-sak 37/2001 Betegnelsen ugyldig fravær skal i det følgende bety fravær som ikke skyldes sykdom eller som ikke faller inn under 6 f eller g i Ordensreglement for elever ved fylkeskommunale videregående skoler i Nord-Trøndelag. (OR-NTFK). Brukere/involverte: Faglærere, kontaktlærer, FOT, sos.ped.rådgiver, programleder, rektor 1. Faglærere som registrerer unormalt mye fravær hos en elev eller som oppdager eller har mistanke om at en elev har ugyldig fravær, skal umiddelbart melde ifra til kontaktlærer om dette. 2. Når en elev har høyt fravær og fraværet faller inn under 6 f og/eller g i OR-NTFK, skal kontaktlærer a. ha oversikt over om fraværet medfører problemer i elevens læringsarbeid eller risiko for manglende vurdering i fag b. ta initiativ til møter med aktuelle aktører: eleven, foresatte, rådgiver(-e), programleder, andre for å tilrettelegge opplæringen for eleven. 3. Når kontaktlærer registrerer ugyldig fravær eller har mistanke om at eleven har ugyldig fravær, skal kontaktlærer innkalle eleven til samtale a. Kontaktlærer skal snakke med eleven om årsaker og om konsekvenser for vurdering i orden. Dersom eleven har generelt høyt fravær, må kontaktlærer gjøre eleven klar over konsekvensene av for høyt fravær og om hva eleven kan gjøre for å unngå fravær. Eleven informeres om skolens rutiner når elevene har høyt fravær. 4. Når en elev har mer enn ett tilfelle av ugyldig fravær eller det er mistanke om at eleven har ugyldig fravær, skal kontaktlærer melde skriftlig ifra til FOT om fraværet (eget skjema) 5. Eleven kalles umiddelbart inn til fraværoppfølgingssteamet (FOT) til 2. gangs samtale. a. FOT gjennomfører samtale med eleven og inngår skriftlig avtale. Eleven informeres om skolens rutiner når elevene har høyt/ugyldig fravær. b. Referat fra møtet arkiveres i elevmappe. Kopi til elev, foresatte (for elever under 18 år)kontaktlærer og rektor. c. FOT informerer elevens foresatte. d. FOT må ha særlig fokus på hybelelever 6. Dersom eleven har ytterligere ugyldig fravær eller det er mistanke om ugyldig fravær, melder kontaktlærer umiddelbart ifra til FOT. 7. FOT innkaller eleven til 3. gangs samtale. a. Elevens foresatte innkalles til samtalen. Elever over 18 år må gi tillatelse til at foresatte skal delta b. Følgende må tas opp i samtalen: i. fravær og fraværsutvikling ii. eventuelle varsel/varsler om fare for ikke vurdering i fag iii. evt. mistanke om ugyldig fravær iv. brudd på avtale v. konsekvenser ved høyt fravær fra undervisningen 13

14 vi. Understreke at ugyldig fravær er alvorlig brudd på skolens reglement vii. skolens rutiner ved høyt fravær viii. muligheter for forbedring c. Referat fra møtet arkiveres i elevmappe. Kopi til elev, foresatte (for elever under 18 år)kontaktlærer og rektor. 8. Dersom fraværet fortsetter, skal kontaktlærer umiddelbart melde ifra til FOT (skjema) 9. FOT innkaller eleven til 4. gangs samtale a. Elevens foresatte innkalles til møtet. Elever over 18 år må gi tillatelse til at foresatte deltar. Programleder, karriererådgiver og evt spes.ped.rådgiver deltar. b. Følgende må tas opp i samtalen: i. Faren for bortvisning etter Opplæringslovens 3 8 Bortvisning og tap av rettar ii. Elevens helhetlig situasjon iii. Elevens muligheter/betingelser for å få bestått vitnemål iv. Eventuelle alternative opplæringsløp /-tilbud vurderes v. Det settes en frist for avgjørelse i saken c. Referat fra møtet arkiveres i elevmappe. Kopi til elev, foresatte (for elever under 18 år)kontaktlærer og rektor. 10. Det tas avgjørelse a. Enten Dersom det er muligheter for å få vurdering, fortsetter eleven i alle eller noen fag eller b. Eleven fyller ut oppfølgingsskjema (nytt) og sluttmeldingskjema. Eleven slutter. c. Kontaktlærer, programleder og rektor orienteres om avgjørelsen. d. Dersom eleven slutter i fag, følges egen prosedyre for dette. 11. Ved ytterligere fravær benyttes Rutiner ved bortvisning av elever for resten av a. Ansvaret for dette overføres til rektor. Norsk-kurs for fremmedspråklige Flyktninger og innvandrere må lære norsk når de kommer til Norge. Dette er noe kommunene er ansvarlig for. Leksvik kommune har denne opplæringa ved Leksvik videregående skole. De skal lære om det norske samfunnet og lære å snakke, forstå, skrive og lese norsk. Flere av fremmedspråkelevene har familie her og er i arbeid i kommunen. Elevene er på ulike nivå i norskopplæringen, derfor går det ulike kurs på ulike dager. Alle trenger trening i å snakke norsk og forstå det norske samfunnet og norsk kultur. Vi oppfordrer alle skolens elever til å ta kontakt med fremmedspråkelevene. Norske elever har mye å bidra med til hjelp for å lære om Norge. Fremmedspråkelevene kommer fra forskjellige land og kontinenter, og har mye kunnskap som vi ikke har. Vi håper på mye samhandling slik at vi lærer mye av hverandre. Norskkurselevene skal bruke klasserom i ST-avdelinga. 14

15 Lærebøker og pc Else Marie Strand (bøker), Gigo (PC), Ola Lorås (PC) Elevene vil ved skolestart få låne lærebøker fra skolen. Bøkene blir registrert på den enkelte elev med egen strekkode på hver bok. Alle skal skrive navnet sitt i bøkene de låner. Lærebøkene er elevens ansvar i skoleåret og må leveres inn ved skoleårets slutt. Eleven har ansvar for å levere inn de samme bøkene ved skoleslutt som ble registrert på dem i starten av skoleåret. Hvis bøkene ikke blir innlevert ved skoleårets slutt, vil det bli sendt erstatningskrav på kostnaden av bøkene. Elevene skaffer selv skrivebøker. Stipend fra Lånekassen Er du elev og har ungdomsrett, får du utstyrsstipend fra Lånekassen. Du får stipendet samme hvor mye foreldrene dine tjener. Husk at du må søke om stipendet for å få det utbetalt. Når du søker, sjekker Lånekassen automatisk om du har rett til andre stipend også, som for eksempel grunnstipend eller bostipend. Når du har fått opptak, søker du om stipend på lanekassen.no eller vigo.no. Bruk søknaden for videregående opplæring. Lærlinger får ikke utstyrsstipend, men kan ha rett til lån og andre stipend. Les mer om stipend og lån på lanekassen.no, og sjekk Lånekassens side på Facebook for deg i videregående skole, facebook.com/lanekassen.vgs IT Gigo Ola Lorås Leksvik videregående skole tilbyr følgende tjenester til elevene: Lån av bærbar PC med programvare Egen brukerkonto med brukernavn og passord 15

16 Tilgang og brukerkonto på It's Learning (LMS) Trådløst nettverk med tilgang til elevnett og internett Tilgang til skolens skrivere Bærbar PC som du har fått tildelt er skolens eiendom. IT-avdelingen kan når som helst ta inn maskinen for vedlikehold og oppgradering Besøkende kan få internett-tilgang igjennom skolens gjestenetteverk ved å henvende seg til ekspedisjonen eller IT-avdelingen. Førstegangs passord Du vil få utdelt et ark med brukernavn og passord som skal benyttes ved førstegangs pålogging. Brukernavnet vil være det samme som før for ansatte, elever får nytt brukernavn. Det første du må gjøre etter pålogging er å endre passordet ditt slik at det samsvarer med kravene i IT-reglementet. Endring av passord gjøres i Passordkiosken (http://passord.ntfk.no/). Passordbytte må gjøres mens du er på skolen (skolenettet). Kravet til passordet er: Passordet må bestå av minst 8 tegn og at det inneholder tegn fra tre av følgende fire grupper: små bokstaver (a-z) store bokstaver (A-Z) tall (0-9) spesialtegn (. - _ +! / ( ) < > og mellomrom) Eksempel på hvordan du kan lage passord som tilfredsstiller kravene: En setning bestående av flere ord hvor du begynner med stor bokstav. Et ord som du skriver med stor forbokstav og avslutter med et tall. Synkroniseringen av passord mellom de ulike systemene (It s learning, Skolearena m.m) kan ta noe tid. Vær tålmodig Skjermbilde Hva skal du gjøre? 16

17 Klikk på Logg inn-knappen. Skriv inn ditt «brukernavn» og «engangspassord» som du har fått ved utdeling av PC. Her har du to valg: 1. Endre mobilnummer 2. Endre passord Endre/registrere mobilnummer for å få tilsendt et nytt passord i tilfelle at du glemmer det. Etterpå endrer du passordet. Skriv inn ditt nye som tilfredsstiller kravene til passord i begge feltene og klikk på Endre Passord-knappen for å bekrefte. Det kan ta inntil 15 minutter før ditt nye passord er oppdatert i alle systemer. Hvis du glemmer passordet er det bare å besøke NTFK Passordkiosk og trykke Glemt passord? Du vil da få tilsendt nytt passord på SMS til din mobil. It s Learning It s Learning: Er en nettbasert læringsplattform som er laget for undervisning i grunnskole, videregående skole og høyere utdanning. Det kan brukes til evaluering og oppfølging av elever. På It s Learning er det mulig å legge ut fagplaner, sende melding til enkeltpersoner og grupper, samt til innsending av oppgaver og innleveringer. Elever får ukeplaner, lekser og annen informasjon på It s Learning. Det er veldig viktig å forstå bruken av dette. (kilde: s_learning) Innlogging for It s Learning: https://www.itslearning.com/elogin/default.aspx Oppdatert link til It s Learning finner du på skolens hjemmeside: 17

18 Velg «Nord-Trøndelag fylkeskommune» fra rullemeny og «Logg på med Feide». Trykk på knappen «Fortsett». (se figur til høyre) Du blir så videreført til en ny side. Velg igjen «Nord-Trøndelag fylkeskommune» fra rullemeny og trykk Fortsett. Neste steg er da å skrive brukernavn og passord. Når du er innlogget på «It s Learning» får du direkte tilgang til «Skolearena». 18

19 SkoleArena Er en nettbastert digital informasjonstjeneste der du kan følge med på fravær, karakterer og annen personlig informasjon. Skolearena brukes både i grunnskole og videregående skoler. vurderinger): Innlogging for «SkoleArena» for FORESATTE (følge med på fravær, karakterer, Mer info på skolens hjemmeside: Dokker Dokumentasjonsverktøy for elevene på enkelte yrkesfag. Elevene legger inn bilder og tekst etter hvert som de arbeider med læreplanmålene. Lærer og veileder i bedrift har innsyn og legger inn oppgaver og vurderinger. Lagring og Backup Å vite hvor du bør lagre viktig informasjon og dokumenter er viktig - ved feil plassering kan alt gå tapt om noe skjer med maskinen. Vi anbefaler også at du skaffer deg en ekstern harddisk eller USB pinne til backup. Det er også mulig å bruke noen av lagringsplassene med «Sky-tjenester» som Google Drive, Sky Drive, ICloud, Dropbox Ta backup ofte også mens du jobber, så slipper du å irritere deg over at mye arbeid går tapt hvis en feil skulle oppstå. 3ami-Mas / overvåking Nord-Trøndelag fylkeskommune benytter loggeprogrammet 3amiMAS til logging av aktivitet på pc-er som elever skal kunne benytte under eksamen. Det er en forutsetning for at en pc skal kunne benyttes ved prøve eller eksamen at den har installert fylkeskommunens programvare for logging av aktivitet. 19

20 Selve programmet er installert når du får maskina utlevert om høsten. Denne boksen dukker frem hver gang du logger på pc-en, og du må bekrefte denne ved å klikke I agree for å kunne benytte pc-en. Når du ikke er under logging, ser du en sort/grønn kikkert på oppgavelinja. Når maskinen din er under logging vil kikkerten bli sort. I tillegg vil du se på skjermen hvilken prøve/eksamen du er registrert i, og hvor lenge det er igjen av loggetiden. Forberedelse før prøver/eksamen: Start maskinen på nytt etter at du har kommet til klasserommet og logg på med din brukerkonto. Klikk I agree på dialogboksen. Dette indikerer at programmet er installert og fungerer opp mot loggeserveren. Dette indikerer ikke at du er under logging! Sjekk at du har kontakt med NTVGS-Elev nettet. Etter prøve/eksamen: Loggingen stopper automatisk ved angitt klokkeslett uavhengig om du fortsatt er på skolen eller har dratt hjem. Hvis du ikke får grønn kikkert i løpet av et par minutter etter at loggingen skulle vært avsluttet, tar du kontakt med IKT-avdelingen. Skulle du oppdage at du blir logget uten at du er på en prøve/eksamen, ta umiddelbart kontakt med ITavdelingen. Skolemiljø Ved Leksvik videregående skole jobber elever og ansatte hver dag for å vedlikeholde et nært og godt skolemiljø. Vi ønsker å gjøre alle i stand til å ta vare på seg selv og hverandre! Gjennom dette tror vi at vi oppnår et godt og kreativt læringsmiljø! Viktige elementer i vårt arbeid med skolemiljøet: - elevrådet elevdemokrati 20

21 - skolemiljøutvalget - verneleder for elevene - MOTs handlingsprogram for vgs - skolefrokost 2 dager pr uke. - miljøaktiviteter - Ungdom Med MOT - den kulturelle skolesekken. - vi holder skolelokalene våre ryddig og bruker søppebøttene hyppig. Alle rydder etter seg selv.ansvar: alle elever og tilsatte. Ukeansvar for klasser i fellesareal. - vi hilser på hverandre når vi treffes. - elever inviteres til å komme med forslag på andre trivselstiltak. Foreldresamarbeid Godt samarbeid mellom foresatte og skole er et satsingsfelt for videregående opplæring. På skolens hjemmeside vil du finne linker til viktig foreldreinformasjon og til offentlige dokumenter og forskrifter som omhandler skolens samarbeid med foresatte. Ta heller kontakt med skolen en gang for mye enn en gang for lite. Skolen, i form av kontaktlærer, programleder og rådgiver, setter stor pris på tett kontakt med umyndige elevers foresatte. Velkommen til et godt samarbeid mot et felles mål! 21

22 Skolerute ÅR UKE DAGER ELEVENS FRIDAGER Første skoledag mandag 18.august Høstferie (6. oktober oktober) Fri fredag 28. nov Fagped dag Siste skoledag før jul: fredag 19. desember HØST 84 Skoledager Første skoledag: mandag 5. januar Vinterferie Fri 11. mars (planleggingsdag) Påskeferie fra 30. mars 15 4 Fri mandag 6. april (2. påskedag) Fri fredag 1. mai Fri 14. mai (Kr.h.f.dag) og 15. mai Fri 25. mai 2.pinsedag Siste skoledag: tirsdag 23. juni VÅR 106 skoledager TOT 190 skoledager DAGER 22

23 Kantine Skolefrokost tirsdag og torsdag. Åpent fra 08: Pris: kr 20,-. Selvbetjening med brød, pålegg og drikke. Noen ganger steiker vi også vaffel! Skolens kantine kan ellers driftes av elevene selv, gjennom ungdomsbedrifter. Ungdomsbedriftene gjør avtale med skolen om faste åpningsdager gjennom skoleåret. Menyen kan variere fra dag til dag, avhengig av hvem som har salget. Ofte får du kjøpt nystekte baguetter, yoghurt, pizza, nudler og frukt her. Av og til selges det også varm lunsj eller salat-tallerken. I skolens kantine finner du også drikkeautomater for friskt kaldt vann (gratis) og for varme drikker (kr.5) tilgjengelig hele dagen. Fra 2012 ble kantinearealet ytterligere utvidet, og skolens kantine har nå god plass til alle elevene på skolen. I lys og åpen løsning fungerer den nå, sammen med skolebiblioteket, som storstue og skolens naturlige samlingssted. ORDENSREGLEMENT FOR ELEVER VED FYLKESKOMMUNALE VIDEREGÅENDE SKOLER I NORD- TRØNDELAG Reglementet tar utgangspunkt i Opplæringsloven av 17. juli 1998 med forskrifter av 23. juni 2006 med endringer pr. 1. august Reglementet er oppdatert etter lovendringer pr. 1. august FORMÅL Formålet med reglementet er å bidra til godt samarbeid, god trivsel, respekt og medansvar. Reglementet skal fremme god orden og gode arbeidsvaner og slik legge til rette for god læring. Reglementet skal gi bestemmelser om elevenes rettigheter og plikter bestemmelser om orden og atferd tiltak overfor elever som bryter bestemmelsene, og framgangsmåten ved behandling av slike saker. 2 VIRKEOMRÅDE Reglementet gjelder for alle elever ved skolen under opplæring og andre som tar del i opplæring i skolens regi. Reglementet gjelder også opplæringsformer og aktiviteter som gis under skolens ansvar og regi utenfor skolens område, så langt dette ikke er i strid med lokale/stedlige påbud eller forbud. 23

ORDENSREGLEMENT FOR ELEVER VED FYLKESKOMMUNALE VIDEREGÅENDE SKOLER I NORD-TRØNDELAG

ORDENSREGLEMENT FOR ELEVER VED FYLKESKOMMUNALE VIDEREGÅENDE SKOLER I NORD-TRØNDELAG ORDENSREGLEMENT FOR ELEVER VED FYLKESKOMMUNALE VIDEREGÅENDE SKOLER I NORD-TRØNDELAG Reglementet tar utgangspunkt i Opplæringsloven av 17. juli 1998 med forskrifter av 23. juni 2006 med endringer, senest

Detaljer

2 VIRKEOMRÅDE Reglementet gjelder for alle elever ved skolen under opplæring og andre som tar del i opplæring i skolens regi.

2 VIRKEOMRÅDE Reglementet gjelder for alle elever ved skolen under opplæring og andre som tar del i opplæring i skolens regi. ORDENSREGLEMENT FOR ELEVER VED FYLKESKOMMUNALE VIDEREGÅENDE SKOLER I NORD-TRØNDELAG Reglementet tar utgangspunkt i Opplæringsloven av 17. juli 1998 med forskrifter av 23. juni 2006 med endringer pr. 1.

Detaljer

NAMSSKOGAN SKOLE Namsskogan Tlf

NAMSSKOGAN SKOLE Namsskogan Tlf ORDENSREGLEMENT SKOLENE I NAMSSKOGAN Reglementet tar utgangspunkt i lov om grunnskolen og den videregående opplæringen av 17. juli 1998 (heretter kalt opplæringsloven) med forskrifter av 23. juni 2006

Detaljer

Skolereglement ORDENSREGLEMENT FOR ELEVER VED FYLKESKOMMUNALE VIDEREGÅENDE SKOLER I NORD-TRØNDELAG

Skolereglement ORDENSREGLEMENT FOR ELEVER VED FYLKESKOMMUNALE VIDEREGÅENDE SKOLER I NORD-TRØNDELAG Skolereglement ORDENSREGLEMENT FOR ELEVER VED FYLKESKOMMUNALE VIDEREGÅENDE SKOLER I NORD-TRØNDELAG Reglementet tar utgangspunkt i Opplæringsloven av 17. juli 1998 med forskrifter av 23. juni 2006 med endringer

Detaljer

Reglementet gjelder for alle elever ved skolen under opplæring og andre som tar del i opplæring i skolens regi.

Reglementet gjelder for alle elever ved skolen under opplæring og andre som tar del i opplæring i skolens regi. ORDENSREGLEMENT FOR ELEVER VED FYLKESKOMMUNALE VIDEREGÅENDE SKOLER I NORD-TRØNDELAG Reglementet tar utgangspunkt i Opplæringsloven av 17. juli 1998 med forskrifter av 23. juni 2006 med endringer pr. 1.

Detaljer

Ordensreglement. for elever ved fylkeskommunale videregående skoler i Vest-Agder

Ordensreglement. for elever ved fylkeskommunale videregående skoler i Vest-Agder Ordensreglement for elever ved fylkeskommunale videregående skoler i Vest-Agder Forskrift om ordensreglement er hjemlet i opplæringsloven 3-7, og fastsatt av Vest-Agder fylkeskommune 20.05.10. Revidert

Detaljer

REGLEMENT FOR ELEVER VED. VIDEREGÅENDE SKOLE

REGLEMENT FOR ELEVER VED. VIDEREGÅENDE SKOLE REGLEMENT FOR ELEVER VED. VIDEREGÅENDE SKOLE Forskrift fastsatt med hjemmel i opplæringsloven av. 17.07.98 nr.61 av Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet 3-7. Endret 16.06.2006. Reglene i dette

Detaljer

Forskrift om felles ordensreglement for elever ved fylkeskommunale videregående skoler i Trøndelag

Forskrift om felles ordensreglement for elever ved fylkeskommunale videregående skoler i Trøndelag Forskrift om felles ordensreglement for elever ved fylkeskommunale videregående skoler i Trøndelag Hjemmel: Opplæringsloven 9 A-10 og 9 A-11 Utdanningsdirektoratets rundskriv Ordensreglement Udir-8-2014.

Detaljer

Forskrift om ordensreglement for elever ved fylkeskommunale videregående skoler i Nord-Trøndelag

Forskrift om ordensreglement for elever ved fylkeskommunale videregående skoler i Nord-Trøndelag Forskrift om ordensreglement for elever ved fylkeskommunale videregående skoler i Nord-Trøndelag Hjemmel: Utdanningsdirektoratets rundskriv Ordensreglement Udir-8-2014. Ordensreglene er vedtatt av Fylkestinget

Detaljer

SKOLEREGLEMENT FOR VIDEREGÅENDE SKOLER I AKERSHUS

SKOLEREGLEMENT FOR VIDEREGÅENDE SKOLER I AKERSHUS SKOLEREGLEMENT FOR VIDEREGÅENDE SKOLER I AKERSHUS Reglementet er gitt med hjemmel i opplæringsloven av 9. juni 1998, 3-7 og dens forskrifter, og vedtatt av Hovedutvalg for Utdanning i Akershus i møte 21.10.99,

Detaljer

FORSKRIFT OM ORDENSREGLEMENT FOR ELEVER VED FYLKESKOMMUNALE VIDEREGÅENDE SKOLER I VEST-AGDER

FORSKRIFT OM ORDENSREGLEMENT FOR ELEVER VED FYLKESKOMMUNALE VIDEREGÅENDE SKOLER I VEST-AGDER 1 av 5 SEKSJON FOR PEDAGOGISK UTVIKLING Saksbehandler: Åse Holthe Vår dato Vår referanse 13.03.2013 13/01926-1 : ---, B32, &00 FORSKRIFT OM ORDENSREGLEMENT FOR ELEVER VED FYLKESKOMMUNALE VIDEREGÅENDE SKOLER

Detaljer

/ : ---, B32, &00 Saksbehandler: Åse Holthe Deres dato Deres referanse FORSKRIFT OM ORDENSREGLEMENT

/ : ---, B32, &00 Saksbehandler: Åse Holthe Deres dato Deres referanse FORSKRIFT OM ORDENSREGLEMENT 1 av 5 Vår dato Vår referanse SEKSJON FOR PLAN OG UTVIKLING 15.08.2016 13/01926-25 : ---, B32, &00 Saksbehandler: Åse Holthe Deres dato Deres referanse FORSKRIFT OM ORDENSREGLEMENT FOR ELEVER VED FYLKESKOMMUNALE

Detaljer

/ : ---, B32, &00 Saksbehandler: Åse Holthe Deres dato Deres referanse FORSKRIFT OM ORDENSREGLEMENT

/ : ---, B32, &00 Saksbehandler: Åse Holthe Deres dato Deres referanse FORSKRIFT OM ORDENSREGLEMENT 1 av 5 Vår dato Vår referanse SEKSJON FOR PLAN OG UTVIKLING 15.08.2016 13/01926-25 : ---, B32, &00 Saksbehandler: Åse Holthe Deres dato Deres referanse FORSKRIFT OM ORDENSREGLEMENT FOR ELEVER VED FYLKESKOMMUNALE

Detaljer

Rogaland fylkeskommune

Rogaland fylkeskommune Rogaland fylkeskommune Ordensreglement for elever i videregående skoler i Rogaland Forskrift Ordensreglement for elever i videregående skoler i Rogaland er gitt med hjemmel i Lov om grunnskolen og den

Detaljer

STUDENTREGLEMENT FOR KRISTIANSUND VGS - FAGSKOLEN

STUDENTREGLEMENT FOR KRISTIANSUND VGS - FAGSKOLEN NB! Les gjennom reglementet, skriv under og lever svarslippen på siste side til kontaktlærer. STUDENTREGLEMENT FOR KRISTIANSUND VGS - FAGSKOLEN VEDTATT AV STYRET FOR FAGSKOLEUTDANNINGA PÅ NORDMØRE OG ROMSDAL

Detaljer

ORDENSREGLEMENT FOR RE VIDEREGÅENDE

ORDENSREGLEMENT FOR RE VIDEREGÅENDE KVALITETSSYSTEM Område: Kvalitet Kapittel: 06.02 Dokument nr: 05 Organisasjonsnivå: Re videregående skole Dokumentnavn: Ordensreglement Godkjent dato: Godkjent av: 01.06.11 Rektor Dokumentreferanser: http://www.vfk.no/qmplus/avd_for_utdanning/kvalitet/reglementer/06_01_03%20ordensreg

Detaljer

REGLEMENT FOR ELEVER VED NORDBORG VIDEREGÅENDE SKOLE

REGLEMENT FOR ELEVER VED NORDBORG VIDEREGÅENDE SKOLE Ordensreglement REGLEMENT FOR ELEVER VED NORDBORG VIDEREGÅENDE SKOLE Fastsatt med hjemmel i privatskolelova 3-9 første ledd. (Vedtatt av skolestyret for Nordborg juni 2011) FORMÅL Formålet med reglementet

Detaljer

P-S-Ordensreglement for elever ved fylkeskommunale skoler i Troms

P-S-Ordensreglement for elever ved fylkeskommunale skoler i Troms Dok.id.: 2.1.1.2.3.3 P-S-Ordensreglement for elever ved fylkeskommunale skoler i Skrevet av: Bjørn-I. Thomasjord Godkjent av: Håkon Figenschou Versjon: 2.00 Gjelder fra: 12.01.2015 Dok.type: Styringsdokumenter

Detaljer

Ordensreglement for elever ved de fylkeskommunale videregående skolene i Aust-Agder

Ordensreglement for elever ved de fylkeskommunale videregående skolene i Aust-Agder FORSKRIFT Ordensreglement for elever ved de fylkeskommunale videregående skolene i Aust-Agder Fastsatt som forskrift med hjemmel i opplæringsloven av 17.07.98 nr 61, 3-7. Innholdsfortegnelse 1 Formål...

Detaljer

Ordensreglement. for elever ved fylkeskommunale videregående skoler i Vest-Agder

Ordensreglement. for elever ved fylkeskommunale videregående skoler i Vest-Agder Ordensreglement for elever ved fylkeskommunale videregående skoler i Vest-Agder Forskrift om ordensreglement er hjemlet i opplæringsloven 3-7, og fastsatt av Vest-Agder fylkeskommune 20.05.10. Forskriften

Detaljer

Forskrift om felles ordensreglement for elever ved fylkeskommunale videregående skoler i Trøndelag

Forskrift om felles ordensreglement for elever ved fylkeskommunale videregående skoler i Trøndelag Forskrift om felles ordensreglement for elever ved fylkeskommunale videregående skoler i Trøndelag Hjemmel: Opplæringsloven 9 A-10 og 9 A-11 Utdanningsdirektoratets rundskriv Ordensreglement Udir-8-2014.

Detaljer

Forskrift om felles ordensreglement for elever ved fylkeskommunale videregående skoler i Trøndelag

Forskrift om felles ordensreglement for elever ved fylkeskommunale videregående skoler i Trøndelag Forskrift om felles ordensreglement for elever ved fylkeskommunale videregående skoler i Trøndelag Hjemmel: Opplæringsloven 9 A-10 og 9 A-11 Utdanningsdirektoratets rundskriv Ordensreglement Udir-8-2014.

Detaljer

Forskrift om felles ordensreglement for elever ved fylkeskommunale videregående skoler i Trøndelag

Forskrift om felles ordensreglement for elever ved fylkeskommunale videregående skoler i Trøndelag Forskrift om felles ordensreglement for elever ved fylkeskommunale videregående skoler i Trøndelag Hjemmel: Opplæringsloven 9 A-10 og 9 A-11 Utdanningsdirektoratets rundskriv Ordensreglement Udir-8-2014.

Detaljer

Vår ref.: 16/ Deres ref.: Dato: Forskrift om Ordensreglement FOR ELEVER VED FYLKESKOMMUNALE VIDEREGÅENDE SKOLER I VEST-AGDER

Vår ref.: 16/ Deres ref.: Dato: Forskrift om Ordensreglement FOR ELEVER VED FYLKESKOMMUNALE VIDEREGÅENDE SKOLER I VEST-AGDER Vår ref.: 16/07277-3 Deres ref.: Dato: 04.09.2017 KLIKK ELLER TRYKK HER FOR Å SKRIVE INN TEKST. Forskrift om Ordensreglement FOR ELEVER VED FYLKESKOMMUNALE VIDEREGÅENDE SKOLER I VEST-AGDER Forskrift om

Detaljer

Ordensreglement for elever ved Heimdal videregående skole

Ordensreglement for elever ved Heimdal videregående skole Ordensreglement for elever ved Heimdal videregående skole Hjemmel: Opplæringsloven 9 A-10 og 9 A-11 Utdanningsdirektoratets rundskriv Ordensreglement Udir-8-2014. Reglementet er i tråd med forskrift om

Detaljer

Forskrift om ordensreglement for elever ved videregående skoler i Telemark. Gjeldende fra 01.04.2015

Forskrift om ordensreglement for elever ved videregående skoler i Telemark. Gjeldende fra 01.04.2015 Forskrift om ordensreglement for elever ved videregående skoler i Telemark Gjeldende fra 01.04.2015 Fastsatt med hjemmel i opplæringsloven 3 7. Vedtatt av Hovedutvalg for kompetanse 04.02.15. Ordensreglementet

Detaljer

VEST-AGDER FYLKESKOMMUNE Søgne videregående skole Saksbehandler: Kari Brunvatne Kleivset FORSKRIFT OM ORDENSREGLEMENT

VEST-AGDER FYLKESKOMMUNE Søgne videregående skole Saksbehandler: Kari Brunvatne Kleivset FORSKRIFT OM ORDENSREGLEMENT VEST-AGDER FYLKESKOMMUNE Søgne videregående skole Saksbehandler: Kari Brunvatne Kleivset 1 av 5 Vår dato Vår referanse 21.12.2016 16/07277-2 FORSKRIFT OM ORDENSREGLEMENT FOR ELEVER VED FYLKESKOMMUNALE

Detaljer

Ordensreglement ved fylkeskommunale videregående skoler i Nordland fylke

Ordensreglement ved fylkeskommunale videregående skoler i Nordland fylke Ordensreglement ved fylkeskommunale videregående skoler ID UTS.F.2.1 Versjon 1.02 Gyldig fra 29.07.2014 Forfatter Bjørn Isachsen Verifisert Høringsrunde Utdanningssektoren, UNG og elevorganisasjonene Godkjent

Detaljer

Ordensreglement for elever ved de fylkeskommunale videregående skolene i Aust-Agder

Ordensreglement for elever ved de fylkeskommunale videregående skolene i Aust-Agder FORSKRIFT om Ordensreglement for elever ved de fylkeskommunale videregående skolene i Aust-Agder Fastsatt som forskrift med hjemmel i opplæringsloven av 17.07.98 nr 61, 3-7. Innhold 1 Formål... 3 2 Virkeområde...

Detaljer

Vedtatt av fylkestingene i Nord og Sør-Trøndelag, og Fellesnemnda i Trøndelag, juni Gjeldende fra 1. august 2017.

Vedtatt av fylkestingene i Nord og Sør-Trøndelag, og Fellesnemnda i Trøndelag, juni Gjeldende fra 1. august 2017. Forskrift om felles ordensreglement for elever ved fylkeskommunale videregående skoler i Trøndelag Ordensreglement for Skjetlein videregående skole Hjemmel: Opplæringsloven 9 A-10 og 9 A-11 Utdanningsdirektoratets

Detaljer

ORDENSREGLEMENT VED FYLKESKOMMUNALE VIDEREGÅENDE SKOLER I NORDLAND FYLKE

ORDENSREGLEMENT VED FYLKESKOMMUNALE VIDEREGÅENDE SKOLER I NORDLAND FYLKE ORDENSREGLEMENT VED FYLKESKOMMUNALE VIDEREGÅENDE SKOLER I NORDLAND FYLKE Ordensreglementet er ei forskrift fastsatt med hjemmel i Opplæringslova 3-7 og 3-8 samt Forskrift til Opplæringslova 3-6 (1 august

Detaljer

Forskrift om ordensreglement for grunnskolene i Tinn kommune.

Forskrift om ordensreglement for grunnskolene i Tinn kommune. Forskrift om ordensreglement for grunnskolene i Tinn kommune. Fastsatt av Tinn kommunestyre med hjemmel 9A-10 og 9 A-11* i Lov 1998-07-17 nr 61: Lov om grunnskolen og den vidaregåande opplæringa (opplæringslova),

Detaljer

Ordensreglementet er vedtatt i skolestyret , og er gjeldende så snart reglementet er offentliggjort.

Ordensreglementet er vedtatt i skolestyret , og er gjeldende så snart reglementet er offentliggjort. Ordensreglement Ordensreglement for elever ved Den Norske Skolen i Rojales (DNSR). Reglementet er gitt med hjemmel i Friskolelova 3.9 og 3.10 og Opplæringslova 3.7 og 3.8. Ordensreglementet er vedtatt

Detaljer

ORDENSREGLEMENT FOR MYSEN VIDEREGÅENDE SKOLE

ORDENSREGLEMENT FOR MYSEN VIDEREGÅENDE SKOLE ORDENSREGLEMENT FOR MYSEN VIDEREGÅENDE SKOLE 1. Formål Ordensreglementet skal bidra til et godt arbeids- og læringsmiljø for elevene og til utviklingen av deres sosiale ferdigheter. Ordensreglementet har

Detaljer

Forskrift om ordensreglement for elever ved videregående skoler i Telemark. Gjeldende fra

Forskrift om ordensreglement for elever ved videregående skoler i Telemark. Gjeldende fra Forskrift om ordensreglement for elever ved videregående skoler i Telemark Gjeldende fra 01.08.2017 2 Innhold Kapittel 1. Formål og virkeområde...3 1-1. Formål...3 1-2. Virkeområde...3 Kapittel 2. Elevenes

Detaljer

1. Presentasjon av skolen 2. Egen informasjon til elever som har forsert matematikk i ungdomsskolen 3. Individuelle spørsmål om IKT

1. Presentasjon av skolen 2. Egen informasjon til elever som har forsert matematikk i ungdomsskolen 3. Individuelle spørsmål om IKT PROGRAM 1. Presentasjon av skolen 2. Egen informasjon til elever som har forsert matematikk i ungdomsskolen 3. Individuelle spørsmål om IKT Velkommen! Bygd i 1980, utbygd 2005, løpende vedlikeholdt Ca

Detaljer

Velkommen til Leksvik videregående skole. Kvalitet Nærhet Respekt - Glede

Velkommen til Leksvik videregående skole. Kvalitet Nærhet Respekt - Glede Velkommen til Leksvik videregående skole Kvalitet Nærhet Respekt - Glede 28.08.2015 1 2 Innhold Velkommen!... 4 Hvem er hvem, og hvem gjør hva ved LVS?... 5 Skolehelsetjenesten... 10 Pedagogisk psykologisk

Detaljer

ORDENSREGLEMENT 2. SKOLESAMFUNNET

ORDENSREGLEMENT 2. SKOLESAMFUNNET ORDENSREGLEMENT Dette ordensreglementet er utarbeidet med hjemmel i Lov om grunnskolen og den vidaregåande opplæringa av 17. juli 1998 nr 61 3-7 og Lov om private skoler med rett til statstilskudd (Privatskolelova)

Detaljer

Kunnskapsdepartementet har utarbeidet denne veiledningen til elever.

Kunnskapsdepartementet har utarbeidet denne veiledningen til elever. Til elever - spørsmål og svar om fraværsgrensen Kunnskapsdepartementet har utarbeidet denne veiledningen til elever. ARTIKKEL SIST ENDRET: 06.09.2016 Når du går på videregående skole har du i utgangspunktet

Detaljer

Skolestart 2013/2014. Til elever og foreldre ved Elverum videregående skole

Skolestart 2013/2014. Til elever og foreldre ved Elverum videregående skole Skolestart 2013/2014 Til elever og foreldre ved Elverum videregående skole Rektors hilsen Velkommen til skolestart! Et nytt skoleår står for døren, og du som er elev har alle muligheter foran deg. Hvilke

Detaljer

Forskrift om ordensreglement for Telemark fylkeskommunes videregående skoler

Forskrift om ordensreglement for Telemark fylkeskommunes videregående skoler Forskrift om ordensreglement for Telemark fylkeskommunes videregående skoler Reglementet er gitt med hjemmel i lov 17. juli 1998 nr. 61 om grunnskolen og den vidaregåande opplæringa (opplæringsloven) 3-7,

Detaljer

Trondheim Katedralskole. August 2014. Informasjon til alle - skolestart 2014

Trondheim Katedralskole. August 2014. Informasjon til alle - skolestart 2014 Trondheim Katedralskole August 2014 Informasjon til alle - skolestart 2014 Dette skrivet inneholder informasjon om viktige søknadsfrister skoleåret 2014/15 samt ulike påminnelser og presiseringer alle

Detaljer

Velkommen til Nesodden videregående skole

Velkommen til Nesodden videregående skole Velkommen til Nesodden videregående skole Bygd i 1980, utbygd 2005, løpende vedlikeholdt 125 ansatte 95 lærere 600+ elever 87 mill kr i budsjett Avdeling på Sunnaas sykehus Eies av Akershus fylkeskommune

Detaljer

FORSKRIFT OM ORDENSREGLEMENT FOR GRUNNSKOLEN I KLÆBU KOMMUNE.

FORSKRIFT OM ORDENSREGLEMENT FOR GRUNNSKOLEN I KLÆBU KOMMUNE. FORSKRIFT OM ORDENSREGLEMENT FOR GRUNNSKOLEN I KLÆBU KOMMUNE. II INNLEDNING 1 Hjemmel. Opplæringslova 2-9: Ordensreglement og liknande Kommunen skal gi forskrifter om ordensreglement for den enkelte grunnskolen.

Detaljer

Det er utarbeidet en veiledning til elever om de nye fraværsreglene.

Det er utarbeidet en veiledning til elever om de nye fraværsreglene. Til elever - spørsmål og svar om fraværsgrensen Det er utarbeidet en veiledning til elever om de nye fraværsreglene. ARTIKKEL SIST ENDRET: 26.01.2017 Når du går på videregående skole har du i utgangspunktet

Detaljer

Høringsnotat angående felles ordensreglement for grunnskolene i Narvik kommune.

Høringsnotat angående felles ordensreglement for grunnskolene i Narvik kommune. Høringsnotat angående felles ordensreglement for grunnskolene i Narvik kommune. Vedlagt finner dere forslag til felles ordensreglement for de kommunale grunnskolene i Narvik kommune. Reglementet er utarbeidet

Detaljer

Ordensreglement for Akershus fylkeskommunes videregående skoler

Ordensreglement for Akershus fylkeskommunes videregående skoler Ordensreglement for Akershus fylkeskommunes videregående skoler Reglementet er gitt med hjemmel i lov 17. juli 1998 nr. 61 om grunnskolen og den vidaregåande opplæringa (opplæringsloven) 3-7, og er vedtatt

Detaljer

Reglementet gjelder fra og med skoleåret 2015-2016 og er vedtatt i skolestyret 29.05.2015.

Reglementet gjelder fra og med skoleåret 2015-2016 og er vedtatt i skolestyret 29.05.2015. Ordensreglement Ordensreglement for elever ved Den Norske Skolen i Rojales (DNSR). Reglementet er gitt med hjemmel i Privatskolelova 3.9 og 3.10 og Opplæringslova 3.7 og 3.8. Reglementet gjelder fra og

Detaljer

Forskrift om ordensreglement for Telemark fylkeskommunes videregående skoler

Forskrift om ordensreglement for Telemark fylkeskommunes videregående skoler HJALMAR JOHANSEN VIDEREGÅENDE SKOLE Forskrift om ordensreglement for Telemark fylkeskommunes videregående skoler Reglementet er gitt med hjemmel i lov 17. juli 1998 nr. 61 om grunnskolen og den vidaregåande

Detaljer

Fylkeskommunal forskrift til skolereglement for videregående skoler i Hedmark

Fylkeskommunal forskrift til skolereglement for videregående skoler i Hedmark STORHAMAR STORHAMAR VIDEREGÅENDE VIDEREGÅENDE SKOLE SKOLE Skolereglement 2015-2016 Fylkeskommunal forskrift til skolereglement for videregående skoler i Hedmark Dette reglementet er en forskrift fastsatt

Detaljer

Forskrift om ordensreglement for Telemark fylkeskommunes videregående skoler

Forskrift om ordensreglement for Telemark fylkeskommunes videregående skoler Forskrift om ordensreglement for Telemark fylkeskommunes videregående skoler Reglement Skien vg skole 2013 2014 Reglementet er gitt med hjemmel i lov 17. juli 1998 nr. 61 om grunnskolen og den vidaregåande

Detaljer

Ordensreglementet Kapittel 1. Formål Kapittel 2. Virkeområde Kapittel 3. Rettigheter Kapittel 4. Orden og atferd Nærmere regler om orden:

Ordensreglementet Kapittel 1. Formål Kapittel 2. Virkeområde Kapittel 3. Rettigheter Kapittel 4. Orden og atferd Nærmere regler om orden: Ordensreglementet Ordensreglement for elever i grunnskolen i Narvik Kommune. Reglementet er gitt med hjemmel i Opplæringslova jf. opplæringsloven 2-9. Reglementet gjelder fra høsten 2015. Kapittel 1. Formål

Detaljer

Ordensreglementet for elever i grunnskolen i Nes

Ordensreglementet for elever i grunnskolen i Nes Ordensreglementet for elever i grunnskolen i Nes Ordensreglementet gjelder fra skoleåret 2011-2012. Reglementet er gitt med hjemmel i lov 17. juli 1998 nr. 61 om grunnskolen og den vidaregåande opplæringa

Detaljer

Velkommen til Foreldremøte

Velkommen til Foreldremøte Velkommen til Foreldremøte 13. september 2016 Vg1 og Vg2 Danielsen Videregående Skole 2016-2017 Skolen der unge mennesker blomstrer - i faglig utvikling, i personlig utfoldelse og i møte med Guds kjærlighet

Detaljer

FORSKRIFT OM ORDENSREGLEMENT FOR GRUNNSKOLEN I ASKER KOMMUNE

FORSKRIFT OM ORDENSREGLEMENT FOR GRUNNSKOLEN I ASKER KOMMUNE S13/5446 L18287/14 FORSKRIFT OM ORDENSREGLEMENT FOR GRUNNSKOLEN I ASKER KOMMUNE Lokal forskrift vedtatt av Asker kommunestyre 13.mai 2014. Gjeldende fra 1. august 2014. Ordensreglementet er gitt med hjemmel

Detaljer

Det er utarbeidet en veiledning til elever om de nye fraværsreglene.

Det er utarbeidet en veiledning til elever om de nye fraværsreglene. Til elever - spørsmål og svar om fraværsgrensen Det er utarbeidet en veiledning til elever om de nye fraværsreglene. ARTIKKEL SIST ENDRET: 12.05.2017 Når du går på videregående skole har du i utgangspunktet

Detaljer

STORHAMAR VIDEREGÅENDE SKOLE STORHAMAR VIDEREGÅENDE SKOLE. Skolereglement

STORHAMAR VIDEREGÅENDE SKOLE STORHAMAR VIDEREGÅENDE SKOLE. Skolereglement STORHAMAR VIDEREGÅENDE SKOLE STORHAMAR VIDEREGÅENDE SKOLE Skolereglement Skolereglement for de videregående skolene i Hedmark Fylkeskommunal forskrift Dette reglementet er en forskrift fastsatt med hjemmel

Detaljer

LEDELSEN RÅDGIVERNE. Line Lund Nilsen Rigmor Hansen Aarrestad

LEDELSEN RÅDGIVERNE. Line Lund Nilsen Rigmor Hansen Aarrestad LEDELSEN Rektor Ole-Martin Linaker Ass. Rektor Tom A Johnsen Avd.leder realfag Sigrun Pettersen Avdelingsleder samf.fag/språk/økonomi Eirik Ervik Avdelingsleder musikk/drama Renate Bergland Avdelingsleder

Detaljer

FORSKRIFT OM ORDENSREGLEMENT FOR SKOLENE I VADSØ KOMMUNE

FORSKRIFT OM ORDENSREGLEMENT FOR SKOLENE I VADSØ KOMMUNE FORSKRIFT OM ORDENSREGLEMENT FOR SKOLENE I VADSØ KOMMUNE Vadsø kommune Vedtatt av Rådmannen august 2015 1 Forskrift om ordensreglement for grunnskolen i Vadsø kommune Hjemmel: Fastsatt av rådmannen med

Detaljer

Reglementet er utarbeidet i tråd med fylkeskommunal forskrift til ordensreglement og opplæringslova 3-7.

Reglementet er utarbeidet i tråd med fylkeskommunal forskrift til ordensreglement og opplæringslova 3-7. Illustrasjoner: Ewie Alice Torkildsen 2 Formål Målet med skolereglementet er å bidra til trivsel, samarbeid, arbeidsro og respekt. Reglementet skal fremme god orden og gode arbeidsvaner slik at læringsmiljøet

Detaljer

Forskrift til ordensreglement for kommunale skoler i Porsgrunn

Forskrift til ordensreglement for kommunale skoler i Porsgrunn Forskrift til ordensreglement for kommunale skoler i Porsgrunn Vedtatt i BUK 15.06.16 Hjemmel Utvalg for barn, unge og kultur har i møte 16.06.16, med hjemmel i lov av 17. juli 1998 nr.61 om grunnskolen

Detaljer

Ordensreglement. 2013 Ordensreglement Kragerøskjærgården Montessoriskole - 1 -

Ordensreglement. 2013 Ordensreglement Kragerøskjærgården Montessoriskole - 1 - Ordensreglement - 1 - Elevers og læreres rettigheter og plikter. Sist oppdatert: 06.01.2013 Ikrafttredelse: 06.01.2013 Reglementet tar utgangspunkt i og eventuelt supplerer privatskoleloven og forvaltningsloven.

Detaljer

Kapittel 2. Undervisning, eksamen, ansvar for tap av verdisaker

Kapittel 2. Undervisning, eksamen, ansvar for tap av verdisaker Ordensreglement ved Wang Toppidrett Fredrikstad AS Hjemmel: Privatskolelovens 3-9 Fastsatt av styret ved Wang Toppidrett Fredrikstad AS den 25.04.2006 med hjemmel i privatskoleloven 3-9. Reglementet er

Detaljer

Lunner ungdomsskole. Ordensreglement. Bestemmelse Dette gjør vi Reaksjon Konsekvenser. F r a m u l i g h e t t i l v i r k e l i g h e t

Lunner ungdomsskole. Ordensreglement. Bestemmelse Dette gjør vi Reaksjon Konsekvenser. F r a m u l i g h e t t i l v i r k e l i g h e t Ordensreglement Lovhjemler Opplæringsloven 2-9 og 2-10 samt 9a-1, 9a-4 og 9-5. Forvaltningslovens 37 Skadeerstatningsloven 1-2 Vedtaksmyndighet Formål Virkeområde Udir 8-2014 Rektor ved Lunner i samsvar

Detaljer

Skolereglement for de videregående skolene i Hedmark. Fylkeskommunal forskrift

Skolereglement for de videregående skolene i Hedmark. Fylkeskommunal forskrift Skolereglement for de videregående skolene i Hedmark Fylkeskommunal forskrift Dette reglementet er en forskrift fastsatt med hjemmel i opplæringslovens 9 A-10. Dette reglement er felles for alle videregående

Detaljer

Alle for Øygard for alle

Alle for Øygard for alle Skoleåret 2016/2017 Alle for Øygard for alle Læring Trivsel Trygghet Øygard ungdomsskole Forskrift om ordensregler ved Øygard ungdomsskole gjeldende fra 18.08.2016. Vedtatt i SU 10.05.16. Til elever, foresatte

Detaljer

Rutine for fraværsføring

Rutine for fraværsføring Rutine for fraværsføring Rutinen gjelder for alle videregående skoler i Vestfold PRESISERINGER GJORT PÅ GREVESKOGEN VIDEREGÅENDE SKOLE ER MARKERT MED RØDT OG KURSIV Dokumentreferanser: Forskrift til Opplæringslova

Detaljer

Voksenopplæring informasjon til skoleåret 2013-14. Onsdag 14. august Skien vgs

Voksenopplæring informasjon til skoleåret 2013-14. Onsdag 14. august Skien vgs Voksenopplæring informasjon til skoleåret 2013-14 Onsdag 14. august Skien vgs Om voksenretten Over 25 år Ikke fullført videregående opplæring Fullført = karakter er gitt (IV, 1 6) Karakterene IV og 1 =

Detaljer

SKOLEREGLEMENT med utfyllende regler vedtatt av skoleutvalget 16.06.08 for Haugesund Toppidrettsgymnas/Holgersens vgs

SKOLEREGLEMENT med utfyllende regler vedtatt av skoleutvalget 16.06.08 for Haugesund Toppidrettsgymnas/Holgersens vgs SKOLEREGLEMENT Revidert juni 2008 Etter fylkeskommunal forskrift for skolereglement for elever i videregående skoler i Rogaland med utfyllende regler vedtatt av skoleutvalget 16.06.08 for Haugesund Toppidrettsgymnas/Holgersens

Detaljer

Videregående opplæring: Rutine for fraværsføring

Videregående opplæring: Rutine for fraværsføring Videregående opplæring: Rutine for fraværsføring Innledning Fra 1. august 2016 er det innført en nasjonal fraværsgrense for udokumenterte fravær i videregående skole. Hensikten er å motivere elevene til

Detaljer

Ditt valg! Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering

Ditt valg! Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering Ditt valg! Videregående opplæring 2015 2016 Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering Bygg- og anleggsteknikk Design og håndverk Elektrofag Helse- og oppvekstfag Medier og kommunikasjon Naturbruk

Detaljer

2015- Elevhefte Tvedestrand og Åmli VGS. En oversikt over dine plikter og rettigheter som elev hos oss. Aust Agder Fylkeskommune

2015- Elevhefte Tvedestrand og Åmli VGS. En oversikt over dine plikter og rettigheter som elev hos oss. Aust Agder Fylkeskommune 2015- Aust Agder Fylkeskommune 2016 Elevhefte Tvedestrand og Åmli VGS En oversikt over dine plikter og rettigheter som elev hos oss. 1 SKOLEREGLER Alle elever bidrar til et trygt og godt klasse- og læringsmiljø.

Detaljer

Ordensreglement for elever i videregående skoler i Telemark. Styringsdokument 2A/2010. Sett inn et bilde som dekker det hvite feltet

Ordensreglement for elever i videregående skoler i Telemark. Styringsdokument 2A/2010. Sett inn et bilde som dekker det hvite feltet Ordensreglement for elever i videregående skoler i Telemark Styringsdokument 2A/2010 Sett inn et bilde som dekker det hvite feltet Forord Ordensreglementet som er laget vil nå gjelde uavkortet for alle

Detaljer

Innhold. Forskrift om ordensreglement for elever i grunnskolen i Stjørdal kommune, Nord- Trøndelag. Innledning

Innhold. Forskrift om ordensreglement for elever i grunnskolen i Stjørdal kommune, Nord- Trøndelag. Innledning Innhold Forskrift om ordensreglement for elever i grunnskolen i Stjørdal kommune, Nord- Trøndelag I Innledning 1. Hjemmel 2. Formål 3 Virkeområde II Regler og sanksjoner 4 Generell oppførsel 5 Sanksjoner

Detaljer

Endringer i forskrift til opplæringsloven kapittel 3: Individuell vurdering i grunnskoler og videregående opplæring

Endringer i forskrift til opplæringsloven kapittel 3: Individuell vurdering i grunnskoler og videregående opplæring Endringer i forskrift til opplæringsloven kapittel 3: Individuell vurdering i grunnskoler og videregående opplæring Gerd Gylder-Corneliussen 09.12.2015 Retten til vurdering Elever i offentlige grunn- og

Detaljer

Forskrift om ordensreglement ved grunnskolene i Sørum kommune

Forskrift om ordensreglement ved grunnskolene i Sørum kommune Forskrift om ordensreglement ved grunnskolene i Sørum kommune Opplæringsloven 2 9 Vedtatt i Oppvekstutvalget 04.06.2014 Gjøres gjeldende fra 01.08.2014 INNLEDNING 1. HJEMMEL Forskrift om ordensreglement

Detaljer

Informasjonsmøte om avslutning av 10. trinn tirsdag 25. april 2017

Informasjonsmøte om avslutning av 10. trinn tirsdag 25. april 2017 Informasjonsmøte om avslutning av 10. trinn tirsdag 25. april 2017 den beste starten på fremtiden! Agenda 1. Skriftlig eksamen 2. Muntlig eksamen 3. Standpunktkarakter 4. Klagefrister 5. Avslutning av

Detaljer

Forskrift om ordensreglement for grunnskolene i Fet kommune

Forskrift om ordensreglement for grunnskolene i Fet kommune Forskrift om ordensreglement for grunnskolene i Fet kommune - sammen skaper vi trivsel og utvikling i Fet Innholdsfortegnelse 1 Innledning...2 1.1 Hjemmel og ikrafttredelse...2 1.2 Tobakksforbud på skoler

Detaljer

Alle lovhenvisninger er til 3-47 i forskrift til Opplæringsloven. Oppdatert desember Formål:

Alle lovhenvisninger er til 3-47 i forskrift til Opplæringsloven. Oppdatert desember Formål: Fraværsreglement: Alle lovhenvisninger er til 3-47 i forskrift til Opplæringsloven. Oppdatert desember 2016. Formål: Hovedmålet med fraværsreglementet på er å sikre at elevene møter til undervisning. Det

Detaljer

SØR-TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE SKJETLEIN VIDEREGÅENDE SKOLE Notat: Avsluttende vurdering skoleåret 2015-2016, ELEVER

SØR-TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE SKJETLEIN VIDEREGÅENDE SKOLE Notat: Avsluttende vurdering skoleåret 2015-2016, ELEVER Informasjon om: Del 1: Eksamen Del 2: Frist for klage på standpunktkarakterer og eksamenskarakterer, Del 3: Mulighet for å søke om 10 dagers fratrekk av fravær i hht. til gitte kriterier. Del 4: mulighet

Detaljer

REGLER FOR ORDEN OG OPPFØRSEL REGLER FOR ORDEN OG OPPFØRSEL VED GLOMFJORD SKOLE

REGLER FOR ORDEN OG OPPFØRSEL REGLER FOR ORDEN OG OPPFØRSEL VED GLOMFJORD SKOLE REGLER FOR ORDEN OG OPPFØRSEL REGLER FOR ORDEN OG OPPFØRSEL VED GLOMFJORD SKOLE Alle som er knyttet til Glomfjord skole er med på å forme miljøet ved skolen. Vi kan med en positiv holdning og god oppførsel

Detaljer

ORDENSREGLEMENT FOR SKOLENE OG SFO STORFJORD KOMMUNE fellesdel. Redigert sist:26/2-2008 Revidert i rektormøte okt. 09

ORDENSREGLEMENT FOR SKOLENE OG SFO STORFJORD KOMMUNE fellesdel. Redigert sist:26/2-2008 Revidert i rektormøte okt. 09 ORDENSREGLEMENT FOR SKOLENE OG SFO STORFJORD KOMMUNE fellesdel. Redigert sist:26/2-2008 Revidert i rektormøte okt. 09 Ordensreglementet er hjemlet i Opplæringsloven 2-9, 3-7 og forskrifter til OPL 12-1

Detaljer

Endringer i forskrift til friskoleloven kapittel 3: Individuell vurdering i grunnskoler og videregående opplæring

Endringer i forskrift til friskoleloven kapittel 3: Individuell vurdering i grunnskoler og videregående opplæring Endringer i forskrift til friskoleloven kapittel 3: Individuell vurdering i grunnskoler og videregående opplæring Gerd Gylder-Corneliussen 13.11.2015 Retten til vurdering Elever i grunn- og videregående

Detaljer

Ordensreglementet for elever i grunnskolen i Nes

Ordensreglementet for elever i grunnskolen i Nes Ordensreglementet for elever i grunnskolen i Nes Ordensreglementet er godkjent av opplæringsutvalget i møte den 07.06.2011. Ordensreglementet er revidert og godkjent av utvalget for oppvekst, helse og

Detaljer

Reglement for de fylkeskommunale fagskolene i Nord-Trøndelag

Reglement for de fylkeskommunale fagskolene i Nord-Trøndelag Reglement for de fylkeskommunale fagskolene i Nord-Trøndelag Revidert mai 2017 Supplement til lokal forskrift for de fylkeskommunale fagskolene i Nord-Trøndelag Vedtatt av fagskolestyret 23. mai 2017 -

Detaljer

VELKOMMEN TIL SKIEN VG SKOLE 2010 FORELDREMØTE 8. SEPTEMBER KL 18:00

VELKOMMEN TIL SKIEN VG SKOLE 2010 FORELDREMØTE 8. SEPTEMBER KL 18:00 VELKOMMEN TIL SKIEN VG SKOLE 2010 FORELDREMØTE 8. SEPTEMBER KL 18:00 SKOLEÅRET 2010-2011 Hvem er jeg? Rektor Lill Harriet Koi Hvem er Skien VGS? Studierektorer Rådgivere og Leder for elevtjenesten PP-tjeneste

Detaljer

Ordensregler for Bjerkvik Skole

Ordensregler for Bjerkvik Skole Ordensregler for Bjerkvik Skole TRYGGHET - TRIVSEL - LÆRING Vi vil at TRYGGHET Bjerkvik skole skal - TRIVSEL være et sted der - LÆRING alle kan føle seg trygge. -Vi vil at Bjerkvik skole skal være et sted

Detaljer

Velkommen til Osloskolen

Velkommen til Osloskolen Velkommen til Osloskolen Skolestart 2016/2017 Klar for skolestart, snart? Dette skal vi snakke om Vi er Grefsen skole Skole-hjem samarbeid Hva skal elevene lære? Oppfølging av elevene Grefsen Aktivitetsskole

Detaljer

Velkommen! Foreldremøte VG2 Studieforberedende 15.9. 2014

Velkommen! Foreldremøte VG2 Studieforberedende 15.9. 2014 Velkommen! Foreldremøte VG2 Studieforberedende 15.9. 2014 Agenda Informasjon om skolen visjon og verdier Informasjon om VG2 trinnet Reglementsendringer Fraværsføring Tett på tiltak Eksamensinformasjon

Detaljer

REGLEMENT FOR ORDEN OG OPPFØRSEL VED BREIDABLIKK UNGDOMSSKOLE

REGLEMENT FOR ORDEN OG OPPFØRSEL VED BREIDABLIKK UNGDOMSSKOLE REGLEMENT FOR ORDEN OG OPPFØRSEL VED BREIDABLIKK UNGDOMSSKOLE Hjemmel: Rektor er gjennom «Forskrift om felles ordensreglement for de kommunale grunnskolene i Sandefjord kommune» 2 delegert myndighet til

Detaljer

Ve l k o m m e n t i l m ø t e m e d kontaktlærerne. i k l a s s e XX

Ve l k o m m e n t i l m ø t e m e d kontaktlærerne. i k l a s s e XX Ve l k o m m e n t i l m ø t e m e d kontaktlærerne i k l a s s e XX HVEM ER VI? Kontaktlærere se hjemmesiden Navn Mailadresse og jobbmobil X2 SAMARBEID MELLOM SKOLE OG HJEM Hva forventer dere av dette

Detaljer

Velkommen til foreldremøte 10. trinn

Velkommen til foreldremøte 10. trinn Morellbakken skole Velkommen til foreldremøte 10. trinn 04.04.17 Informasjon om. eksamen standpunktkarakterer klagerett inntak til videregående skole annen informasjon Sluttvurdering Standpunktkarakterer

Detaljer

Sjøvegan videregående skole FORELDREMØTE Sjøvegan videregående skole. 7. september

Sjøvegan videregående skole FORELDREMØTE Sjøvegan videregående skole. 7. september Sjøvegan videregående skole FORELDREMØTE 2017 Sjøvegan videregående skole 7. september Program for kvelden Møte i plenum v/ledelsen Generell informasjon Elevenes skolemiljø Fraværsrutiner Eksamen Klassevise

Detaljer

VELKOMMEN TIL FORELDREMØTE

VELKOMMEN TIL FORELDREMØTE VELKOMMEN TIL FORELDREMØTE Mål for møtet Gi informasjon Tydeliggjøre forventninger Styrke kontakt hjem -skole Hvem er vi -ledelsen Rektor: Ellen Winstrup Ass rektor: Petter Holvik Trinnleder VG1: May Britt

Detaljer

Voksenopplæring informasjon til skoleåret 2014-15. Mandag 11. august 2014 Skien vgs v/ Bjørn Morten Jensen Avdelingsleder voksenopplæring

Voksenopplæring informasjon til skoleåret 2014-15. Mandag 11. august 2014 Skien vgs v/ Bjørn Morten Jensen Avdelingsleder voksenopplæring Voksenopplæring informasjon til skoleåret 2014-15 Mandag 11. august 2014 Skien vgs v/ Bjørn Morten Jensen Avdelingsleder voksenopplæring Om voksenretten Over 25 år Ikke fullført videregående opplæring

Detaljer

VELKOMMMEN TIL INFORMASJONSMØTE 2013/2014

VELKOMMMEN TIL INFORMASJONSMØTE 2013/2014 VELKOMMMEN TIL INFORMASJONSMØTE 2013/2014 Program Velkommen og kort presentasjon av kontaktlærere i INN 1 og INN 2. Navneskiftet Rektor Hans Kristian Voje informerer om: Skolens forventninger til elevene.

Detaljer

Alle for Øygard for alle

Alle for Øygard for alle Skoleåret 2017/2018 Alle for Øygard for alle Læring Trivsel Trygghet Øygard ungdomsskole Forskrift om ordensregler ved Øygard ungdomsskole gjeldende fra 17.08.2017. Vedtatt i SU 14.06.17. Til elever, foresatte

Detaljer

REGLEMENT FOR ORDEN OG OPPFØRSEL VED BUGÅRDEN UNGDOMSSKOLE

REGLEMENT FOR ORDEN OG OPPFØRSEL VED BUGÅRDEN UNGDOMSSKOLE REGLEMENT FOR ORDEN OG OPPFØRSEL VED BUGÅRDEN UNGDOMSSKOLE Hjemmel: Rektor er gjennom «Forskrift om felles ordensreglement for de kommunale grunnskolene i Sandefjord kommune» 2 delegert myndighet til å

Detaljer

VELKOMMEN TIL ORIENTERINGSMØTE 2015

VELKOMMEN TIL ORIENTERINGSMØTE 2015 VELKOMMEN TIL ORIENTERINGSMØTE 2015 1 St. Svithun videregående skole Ca 820 elever og ca 100 (80+25) ansatte Utdanningsprogram for studiespesialisering med programområdene: Realfag (REAL) Språk, samfunnsfag

Detaljer

Ve l k o m m e n t i l m ø t e m e d kontaktlærerne. i k l a s s e XX

Ve l k o m m e n t i l m ø t e m e d kontaktlærerne. i k l a s s e XX Ve l k o m m e n t i l m ø t e m e d kontaktlærerne i k l a s s e XX HVEM ER VI? Navn Mailadresse og jobbmobil x2 Hvordan elever er fordelt på dere SAMARBEID MELLOM SKOLE OG HJEM Hva forventer dere av

Detaljer