Velkommen til Leksvik videregående skole. Kvalitet Nærhet Respekt - Glede

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Velkommen til Leksvik videregående skole. Kvalitet Nærhet Respekt - Glede"

Transkript

1 Velkommen til Leksvik videregående skole Kvalitet Nærhet Respekt - Glede

2 2

3 Innhold Velkommen!... 4 Hvem er hvem, og hvem gjør hva ved LVS?... 5 Skolehelsetjenesten Pedagogisk psykologisk tjeneste Utvidet skolehelsetjeneste. Skolepsykolog Rådgivertjenesten Fravær og FOT (FraværsOppfølgingsTeam) Søknad om fjerning av fravær fra vitnemål eller kompetansebevis (forskrift til oppl.l 3-47) Lærebøker og pc IT Førstegangs passord Programvaresenter It s Learning SkoleArena Dokker Lagring og Backup ami-Mas / overvåking Stipend fra Lånekassen Skolemiljø Foreldresamarbeid Skolerute Kantine Forskrift om ordensreglement for elever ved fylkeskommunale videregående skoler i Nord-Trøndelag Tobakksfri skoletid PROSEDYRER VED BRANN Organisasjonsplan FOBTOT 3-4 og Samtykke for fotografering/videoopptak og publisering av bilder og video Samtykkeerklæring Samtykkeerklæring for elever over 18 år Søknad om særskilt tilrettelegging ved eksamen

4 Velkommen! Vi ønsker deg velkommen som elev ved Leksvik videregående skole. Skolens mål er at alle elever skal få opplæring som er tilpassa og tilrettelagt for den enkelte. Alle elever vil derfor i samarbeid med faglærere og foresatte kunne planlegge opplæringa ut fra egne forutsetninger og valg underveis. Skolen består av programområdet SF (Studiespesialisering) og programområdet YF (Helse- og oppvekstfag, Teknikk og industriell produksjon, Bygg- og anleggsteknikk). Kontaktlærer møter deg første skoledag og vil være din nærmeste samtalepartner og veileder gjennom skoleåret. Vi legger stor vekt på samarbeid med foresatte/heim. Vårt ønske er at det skal være lav terskel for å ta kontakt med skolen. Det inviteres til foreldremøte for førsteårselevene like etter skolestart. I tillegg til foreldremøter inviteres du og dine foresatte til kontinuerlig kontakt med skolen gjennom dataprogrammet SkoleArena. I dette programmet føres fravær, karakterer og underveisvurderinger i alle fag. Dette gir skolen, foresatte og deg som elev mulighet til konkret samarbeid om utviklingen i læringsprosessene. Foresatte får mer informasjon om dette på første foreldremøtet. Vi har godt samarbeid med kommunens helsetjenester bl.a. med fast kontortid for helsesøster. PPT har faste oppmøtedager i måneden. Skolens rådgivertjeneste har daglig oppmøte ved skolen på eget kontor. Skolen tilbyr i tillegg en utvida skolehelsetjeneste i samarbeid med BUP. Dette er et lavterskel samtaletilbud. Det vil komme ut egen informasjon om dette. Alle elever i den videregående skolen i Nord-Trøndelag får leie en læremiddelpakke som inneholder bøker, bærbar PC og programvare. For dette betaler du en årlig egenandel. Denne egenandelen tilsvarer det laveste beløpet Lånekassen utbetaler som utstyrsstipend, i år kr. 967,- (NB: dette må det søkes om til Lånekassen ved inntak). Etter endt skolegang (og 3 x egenandel) får du overta eierskapet av PC-en. Mer utførlig info om ordningen finner du på skolens hjemmeside (www.leksvik.vgs.no). Der finner du også informasjon om regler for skoleskyss. Hvis du har rett på fri skyss tar du med bilde slik at vi får ordna med skyssbevis så fort som mulig. Velkomsthefte og alle skjema finnes på skolens hjemmeside: (Leksvik VGS > Elevsider > Viktig elevinfo) Vi ønsker deg velkommen til skolestart mandag 17. august 2015 kl Leksvik, 31. juli 2015 Vennlig hilsen Borghild Husdal Buhaug (rektor) 4

5 Hvem er hvem, og hvem gjør hva ved LVS? Ansatte og støttefunksjoner Borghild Husdal Buhaug Borghild er rektor ved skolen. Erik Bergfjord Erik er assisterende rektor. Han er også programleder for studieforberedende utdanningsprogram (ST) og skolens internasjonale kontakt. Underviser i realfag. Inger Olsen Killingberg Inger er programleder for yrkesfaglige utdanningsprogram (YF). Hun er karriereveileder sammen med Rita Lien. Linn Merete Barstad Moan Linn Merete er administrativ leder. Hun er elevrådskontakt for elevene. Eva Lutdal Eva er kontormedarbeider og underviser i biologi. Brit Elisabeth By Brit er kontormedarbeider Turid Forbord Sandgrind Turid er kontormedarbeider. 5

6 Else-Marie Strand Else-Marie er skolens bibliotekansvarlig og kontormedarbeider. Zdravko Tomasa Zdravko er skolens IT-ansvarlige. Gigo- som han kalles til daglig - hjelper deg hvis du får problemer med datamaskin eller skriver. Ola Elias Lorås Ola Elias er IT-lærling. Knut Kruken Knut underviser i realfag. Torunn Anita Pedersen Torunn underviser i realfag. Kontaktlærer 1ST. Torunn Sneeggen Torunn har ansvar for Oppfølgingstjenesten. Hun er skolens formidlingskoordinator (læreplasser). Hun deltar i skolens FOT (fraværsoppfølgingsteam). Rita Lien Rita underviser ved Helse og oppvekstfag. Deltar i FOT (fraværsoppfølgingsteam). Sosialpedagogisk koordinator og rådgiver. Kontaktlærer for VG2 BU. Tore Hølaas Tore underviser ved Teknikk og industriell produksjon (TIP/INA) og ved Bygg- og anleggsteknikk (BAT). Hjelpelærer i matematikk YF. Kontaktlærer VG2 INA. 6

7 Even Killingberg Even er elevassistent ved Bygg- og anleggsteknikk. Stig Lysvand Stig underviser ved Bygg- og anleggsteknikk. Kontaktlærer for VG1 BYA og VG2 BYA Alvar Aunli Alvar underviser ved Teknikk og industriell produksjon (TIP/INA). Kontaktlærer VG1 TIP. Kristina Kruken Kristina underviser i kroppsøving, breddeidrett og geografi.. Hun har permisjon høsten Ørjan Hilmo Øverås Ørjan er vikar for Kristina høsten 2015 og underviser i breddeidrett og kroppsøving. Tom Andre Hammernes Grande Tom André underviser ved TIP og INA. Oddfrid Irene Staberg Oddfrid underviser ved Helse- og oppvekstfag. Kontaktlærer for VG1 HO og VG2 HEA. Marit Haarberg Marit underviser i fransk og spansk. 7

8 Tina Sund Askim Tina underviser i tysk. Johnny Haugen Johnny har permisjon skoleåret Maria Elisabeth Sletvold Maria underviser i realfag. Brock Mc Lellan Brock underviser i entreprenørskap. Knut Ove Karlsen Knut Ove underviser i norsk, historie og religion. Kontaktlærer for 2ST. Wenche Bygballe Wenche underviser i norsk og engelsk. Kontaktlærer for 3ST og påbygging. Gunhild Johanne Røst Gunhild underviser i psykologi, spes.ped og i programfag ved Helse og oppvekstfag. Heidi Brønseth Heidi underviser i engelsk, samfunnsgeografi og historie. 8

9 Ivar Helge Mattson Ivar underviser i samfunnsfagene og kroppsøving. Kontaktlærer for 1ST. Dyness Changwe Berg Dyness er renholder ved skolen. Lioudmila Sokolova Lioudmila er renholder ved skolen. Eva Nytrø Eva er renholder ved skolen. Øystein Ramdal Øystein er vaktmester. Stein Anders Larsen Stein Anders underviser i realfag, norsk og engelsk. Underviser elever ved norskopplæringa for fremmedspråklige Marit Bergfjord Marit underviser elever ved norskopplæringa for fremmedspråklige Yngve Riise Yngve underviser elever ved norskopplæringa for fremmedspråklige 9

10 Berit Haugen Berit er assistent ved norskopplæringa for fremmedspråklige ELEVTJENESTEN Kontorer ved skolens personalrom. Se plakat på døra. Skolehelsetjenesten Helsesøster Anne Marie Elverum er å treffe på skolen hver torsdag, med «åpen dør» fra kl Du kan også avtale tidspunkt på forhånd og på andre dager ved behov. Skolehelsetjenesten er et tilbud til deg som skoleelev. Du kan få råd og veiledning og få utført helseundersøkelser og vaksinasjoner. Aktuelle tema kan være: helseopplysning, prevensjonsveiledning, chlamydiatester eller bare noen å snakke med. Noen ganger har vi det bra, noen ganger har vi det ikke bra. Begge deler handler om hvordan vi tenker og føler oss. Helsesøster kan hjelpe deg å finne ut av problemet og eventuelt hva som er lurt å gjøre videre for å komme ut av det. Ved behov kan du bli henvist videre til fastlege, fysioterapeut eller spesialist. Sammen med skolens øvrige personale har skolehelsetjenesten ansvar for å følge opp elever med spesielle behov og tilrettelegge forholdene best mulig. Skolehelsetjenesten har også som oppgave å fremme et godt læringsmiljø for elevene. Helsesøster samarbeider med lærere, psykisk helsetjeneste, ppt og andre ved behov. Skolehelsetjenesten har taushetsplikt. Helsesøster nås på telefon , (eller nummeret til kontoret på skolen) Nettverksmøter Nettverksmøter kan brukes når elever har det vanskelig over tid, og tenger hjelp av flere til å «få orden på livet» igjen. Hva er et nettverksmøte? Et møte der den som har det vanskelig får hjelp til å samle de som er viktig for vedkommende; familie, venner, offentlige tjenesteytere. Eleven velger selv hvem som skal inviteres. Vi tar utgangspunkt i de temaene som er viktig for eleven og de andre møtedeltakerne. Dette bidrar til åpenhet, det henter fram ressurser og gir grunnlag for medvirkning. Møtet kan gjerne være hjemme hos eleven, eller det kan f.eks være på skolen. To skolerte møtedeltakere har ansvaret for å lede møtet. 10

11 Pedagogisk psykologisk tjeneste En dag annenhver uke har PPTjener Andreas Dahlum kontortid på skolen. Hvis du ønsker kontakt med Andreas kan dette formidles via rådgiver Inger. Du kan også kontakte Andreas direkte på tlf Hva kan PPT hjelpe deg med? Hvis du opplever at læringsarbeidet ditt går tungt, eller du mener du har behov for spesiell tilrettelegging i skolehverdagen (eller til eksamen?), bør du ta en prat med Andreas om dette. Andreas vil kartlegge problemet ditt og deretter hjelpe deg videre for å få den hjelpen som du har behov for. PPT samarbeider tett med skolens rådgiver, helsesøster og den som er ansvarlig for pedagogisk tilrettelegging på skolen. Slik ønsker vi i å sikre at alle får nødvendig hjelp og støtte i skolehverdagen. Utvidet skolehelsetjeneste. Skolepsykolog. BUP-Psykolog Kontortid: annenhver torsdag fra til Tidspunkt for når du kan sette inn avtaler finnes i avtalebok i resepsjonen. Telefonnummer til BUP-tlf (denne skal brukes kun til timebestilling og avbestilling): Hvis du har det vanskelig i livet og trenger noen å prate med eller søke råd fra, ta kontakt. Du kan enten ta kontakt med læreren din eller helsesøster og be om å få snakke med psykologen. Rådgivertjenesten Karriereveiledning Inger Olsen Killingberg Inger kan være samtalepartner og veileder for deg når du skal forsøke å finne ut hvor din vei går videre i forhold til yrke og utdanning. En del informasjon og veiledning gis samlet ved at rådgiver besøker klassen din, men du er likevel alltid velkommen til å avtale en prat på tomannshånd (individuell veiledning) med rådgiver. Karriereveileder deltar også på foreldremøter når det trengs. Informasjon fra karriereveileder legges ut på It`s learning. Se i mappa karriereinformasjon med jevne mellomrom. Viktig informasjon YF: for å kunne få bestått fag-/svennebrev etter læretid må du ha bestått alle fagene på yrkesfag. Dette krever hardt arbeid! Viktig informasjon til SF: for å komme inn på ønskede studier etter videregående skole må du kanskje ha bestemte programfag og overstige minimum inntakspoeng (gjennomsnittkarakteren din 11

12 etter 3 år ganget med 10). Arbeid hardt allerede fra starten av og i alle tre årene! Kontakt karriereveileder om fagvalg og krav til poeng. Sosialpedagogisk veiledning Rita Lien Dersom du opplever utfordringer i skolehverdagen, som for eksempel dårlig økonomi, boforhold, lærevansker, konflikter, mobbing eller andre ting som påvirker skolegangen din, kan det være lurt å ta en prat med sosped-rådgiver om dette. Noen ganger kan det være nok å ha en å snakke med, andre ganger må vi kanskje bli enige om å la flere hjelpe til for å endre på forhold som ikke fungerer godt. Som sosialpedagogisk veileder har Rita ansvar for å jobbe både med personlig veiledning til deg som enkeltelev, og med miljøfremmende tiltak som gjelder for hele skolen. Fravær og FOT (FraværsOppfølgingsTeam) Skolen følger tett opp elevers fravær. Leksvik videregående skole er en skole for TILSTEDEVÆRELSE, derfor står fravær i fokus. Teamet består av Rita Lien og Torunn Sneeggen. Fravær registreres hver time. Dette føres på dataprogrammet SkoleArena. Hvis fraværet er regelmessig eller høyt, vil kontaktlærer og fraværsteamet (FOT) samarbeide om tiltak overfor eleven i samarbeid med elevens foresatte Elevene fører i forkant inn planlagt fravær med fraværsgrunn i Skolearena. Elever ringer skolen samme morgen ved uplanlagt fravær. Fraværstelefon: Dette registreres i Skolearena og av FOT-teamet. Hvis eleven ikke ringer, men er fraværende fra skolen, ringer kontaktlærer eller FOT-teamet til eleven. Eleven sørger da i etterkant for at fraværsgrunn kommer på plass i Skolearena. Fraværstelefon:

13 Søknad om fjerning av fravær fra vitnemål eller kompetansebevis (forskrift til oppl.l 3-47). NAVN: FØDSELSDATO: BASISGRUPPE: Dato for fraværet Antall dager Årsakskode Årsak til fraværet Dokumentasjon,v edlegg nr. Velg årsakskode for hver dato/ linje: A. Helse- og velferdsgrunner B. Arbeid som tillitsvalgt C. Politisk arbeid D. Hjelpearbeid E. Lovpålagt oppmøte F. Representasjon i arrangement på nasjonalt eller internasjonalt nivå G. Religiøs høytid (maks 2 dager, skriv navn på høytidsdagen/religion) Dato: Underskrift elev: Underskrift foresatte: 13

14 Forskrift til opplæringslova (bakside søknadsskjema) 3-47.Føring av fråvær i vidaregåande opplæring Alt fråvær skal førast på vitnemålet og kompetansebeviset. Fråvær skal førast i dagar og enkelttimar. Enkelttimar kan ikkje konverterast til dagar. Rektor kan avgjere om fråvær for den som er deltidselev, skal førast i dagar og timar eller berre i timar. For elevar som skal ha kompetansebevis, skal fråvær førast på kompetansebeviset. Eleven kan krevje at årsaka til fråværet blir ført på eit vedlegg til vitnemålet eller kompetansebeviset, dersom han eller ho legg fram dokumentasjon på årsaka til fråværet. Dersom det er mogleg, skal eleven leggje fram dokumentasjon av fråværet frå opplæringa på førehand. For inntil samanlagt 10 skoledagar i eit opplæringsår, kan ein elev krevje at følgjande fråvær ikkje blir ført på vitnemålet eller på kompetansebeviset dersom det kan dokumenterast at fråværet skyldast: a) helse- og velferdsgrunnar b) arbeid som tillitsvald c) politisk arbeid d) hjelpearbeid e) lovpålagt oppmøte f) representasjon i arrangement på nasjonalt og internasjonalt nivå. For at fråvær som skyldast helsegrunnar etter bokstav a ikkje skal førast på vitnemålet eller på kompetansebeviset, må eleven leggje fram ei legeerklæring som dokumenterer dette. Fråvær som skyldast helsegrunnar må vare meir enn tre dagar, og det er berre fråvær frå og med fjerde dagen som kan strykast. Ved dokumentert risiko for fråvær etter bokstav a på grunn av funksjonshemming eller kronisk sjukdom, kan fråvær strykast frå og med første fråværsdag. Organisert studiearbeid og skoleadministrative gjeremål etter avtale med faglæraren eller rektor, skal ikkje reknast som fråvær. Innanfor ramma av 10 skoledagar kan elevar som er medlemmer av andre trussamfunn enn Den norske kyrkja, krevje at inntil to dagar fråvær som er knytt opp mot ei religiøs høgtid, ikkje blir ført på vitnemålet eller på kompetansebeviset. Endra ved forskrift 7 juli 2010 nr (i kraft 1 aug 2010). Spesifisering av regler, for LVS. Helse- og velferdsgrunner: - Langvarig sykefravær: kan søkes fjernet fra og med 4.sykedag dersom dokumentert fra lege. - Dokumentert oppmøte til konsultasjon hos spesialisthelsetjeneste (tannhelsespesialist, legespesialist, kiropraktor). - Kronisk sykdom: skal dokumenteres fra helsespesialist, kan gi rett til fratrekk fra første sykedag ved korrekt varsling av fraværet til skolen/i Skolearena. - Begravelse: oppgi navn på den døde. Religiøs høytid: Religion, navn på høytid og dato bør oppgis i søknaden. 14

15 Norsk og samfunnsfag for språklige minoriteter Flyktninger og innvandrere må lære norsk når de kommer til Norge. Dette er noe kommunene er ansvarlig for. Leksvik kommune har denne opplæringa ved Leksvik videregående skole. De skal lære om det norske samfunnet og lære å snakke, forstå, skrive og lese norsk. Flere av fremmedspråkelevene har familie her og er i arbeid i kommunen. Elevene er på ulike niå i norskopplæringen, derfor går det ulike kurs. Alle trenger trening i å snakke norsk og forstå det norske samfunnet og norsk kultur. Vi oppfordrer alle skolens elever til å ta kontakt med de minoritetsspråklige evene. Norske elever har mye å bidra med til hjelp for å lære om Norge. Monoritetsspråklige elever kommer fra forskjellige land og kontinenter og har mye kunnskap som vi ikke har. Vi håper på mye samhandling slik at vi lærer mye av hverandre. Lærebøker og pc Elevene vil ved skolestart få låne lærebøker og PC fra skolen. Bøkene blir registrert på den enkelte elev med egen strekkode på hver bok. Alle skal skrive navnet sitt i bøkene de låner. Else-Marie Strand Lærebøkene er elevens ansvar i skoleåret og må leveres inn ved skoleårets slutt. Eleven har ansvar for å levere inn de samme bøkene ved skoleslutt som ble registrert registrert på dem i starten av skoleåret. Navnet på lånetaker er registrert på strekkoden. Hvis bøkene ikke blir innlevert ved skoleårets slutt, vil det bli sendt erstatningskrav på kostnaden av bøkene til registrert lånetaker. NB. Boken godskrives alltid eleven den er registrert på, uavhengig av hvem som har den. Elevene skaffer selv skrivebøker, kalkulator og vanlige skrivesaker. 15

16 IT Alle brukere i NTFK s nett skal bli kjent med IKTreglement og retningslinjer for informasjonssikkerhet i NTFK. Reglementet signeres digitalt. (http://www.ntfk.no/iktreglement/sider/default.aspx) Leksvik videregående skole tilbyr følgende tjenester til elevene: Lån av bærbar PC med programvare Egen brukerkonto med brukernavn og passord Tilgang og brukerkonto på It's Learning (LMS) Trådløst nettverk med tilgang til elevnett og internett Tilgang til skolens skrivere GIGO IT-ANSVARLIG OLA ELIAS IT-LÆRLING Bærbar PC som du har fått tildelt er skolens eiendom. IT-avdelingen kan når som helst ta inn maskinen for vedlikehold og oppgradering Besøkende kan få internett-tilgang igjennom skolens gjestenetteverk ved å henvende seg til ekspedisjonen eller IT-avdelingen. Førstegangs passord Du vil få utdelt et ark med brukernavn og passord som skal benyttes ved førstegangs pålogging. Brukernavnet vil være det samme som før for ansatte, elever får nytt brukernavn. Det første du må gjøre etter pålogging er å endre passordet ditt slik at det samsvarer med kravene i IT-reglementet. Endring av passord gjøres i Passordkiosken (http://passord.ntfk.no/). Passordbytte må gjøres mens du er på skolen (skolenettet). Kravet til passordet er: Passordet må bestå av minst 8 tegn og at det inneholder tegn fra tre av følgende fire grupper: små bokstaver (a-z) store bokstaver (A-Z) tall (0-9) spesialtegn (. - _ +! / ( ) < > og mellomrom) 16

17 Eksempel på hvordan du kan lage passord som tilfredsstiller kravene: En setning bestående av flere ord hvor du begynner med stor bokstav. Et ord som du skriver med stor forbokstav og avslutter med et tall. Synkroniseringen av passord mellom de ulike systemene (It s learning, Skolearena m.m) kan ta noe tid. Vær tålmodig Skjermbilde Hva skal du gjøre? Klikk på Logg inn-knappen. Skriv inn ditt «brukernavn» og «engangspassord» som du har fått ved utdeling av PC. Her har du to valg: 1. Endre mobilnummer 2. Endre passord Endre/registrere mobilnummer for å få tilsendt et nytt passord i tilfelle at du glemmer det. Etterpå endrer du passordet. Skriv inn ditt nye som tilfredsstiller kravene til passord i begge feltene og klikk på Endre Passord-knappen for å bekrefte. Det kan ta inntil 15 minutter før ditt nye passord er oppdatert i alle systemer. Hvis du glemmer passordet er det bare å besøke NTFK Passordkiosk og trykke Glemt passord? Du vil da få tilsendt nytt passord på SMS til din mobil. 17

18 Programvaresenter Programvaresenter finnes som en egen flis på startsiden i Windows 8 Fanen «Tilgjengelig Programvare» viser programvare som er avertert til maskin (valgfri og fellesprogrammer). Disse programmene er automatisk «godkjent» for installasjon og vil også være tilgjengelig for avinstallering. Det er mulig å merke flere programmer for installasjon/avinstallering samtidig. It s Learning It s Learning: Er en nettbasert læringsplattform som er laget for undervisning i grunnskole, videregående skole og høyere utdanning. Det kan brukes til evaluering og oppfølging av elever. På It s Learning er det mulig å legge ut fagplaner, sende melding til enkeltpersoner og grupper, samt til innsending av oppgaver og innleveringer. Elever får ukeplaner, lekser og annen informasjon på It s Learning. Det er veldig viktig å forstå bruken av dette. (kilde: s_learning) Innlogging for It s Learning: https://www.itslearning.com/elogin/default.aspx Oppdatert link til It s Learning finner du på skolens hjemmeside: 18

19 Velg «Nord-Trøndelag fylkeskommune» fra rullemeny og «Logg på med Feide». Trykk på knappen «Fortsett». (se figur til høyre) Du blir så videreført til en ny side. Velg igjen «Nord-Trøndelag fylkeskommune» fra rullemeny og trykk Fortsett. Neste steg er da å skrive brukernavn og passord. Når du er innlogget på «It s Learning» får du direkte tilgang til «Skolearena». SkoleArena Er en nettbastert digital informasjonstjeneste der du kan følge med på fravær, karakterer og annen personlig informasjon. Skolearena brukes både i grunnskole og videregående skoler. Skolen har et sterkt ønske om at også foresatte har tilgang til «SkoleArena» for å følge med på fravær og vurdering. Prosedyren for å søke slik tilgang gjennomgår på første foreldremøte. 19

20 Mer info på skolens hjemmeside: Dokker Dokumentasjonsverktøy for elevene på enkelte yrkesfag. Elevene legger inn bilder og tekst etter hvert som de arbeider med læreplanmålene. Lærer og veileder i bedrift har innsyn og legger inn oppgaver og vurderinger. Lagring og Backup Å vite hvor du bør lagre viktig informasjon og dokumenter er viktig - ved feil plassering kan alt gå tapt om noe skjer med maskinen. Vi anbefaler også at du skaffer deg en ekstern harddisk eller USB pinne til backup. Det er også mulig å bruke noen av lagringsplassene med «Sky-tjenester» som Google Drive, Sky Drive, ICloud, Dropbox Ta backup ofte også mens du jobber, så slipper du å irritere deg over at mye arbeid går tapt hvis en feil skulle oppstå. 3ami-Mas / overvåking Nord-Trøndelag fylkeskommune benytter loggeprogrammet 3amiMAS til logging av aktivitet på pc-er som elever skal kunne benytte under eksamen. Det er en forutsetning for at en pc skal kunne benyttes ved prøve eller eksamen at den har installert fylkeskommunens programvare for logging av aktivitet. Selve programmet er installert når du får maskina utlevert om høsten. Denne boksen dukker frem hver gang du logger på pc-en, og du må bekrefte denne ved å klikke I agree for å kunne benytte pc-en. 20

21 Når du ikke er under logging, ser du en sort/lyseblå kikkert på oppgavelinja. Når maskinen din er under logging vil kikkerten bli sort. I tillegg vil du se på skjermen hvilken prøve/eksamen du er registrert i, og hvor lenge det er igjen av loggetiden. Forberedelse før prøver/eksamen: Start maskinen på nytt etter at du har kommet til klasserommet og logg på med din brukerkonto. Klikk I agree på dialogboksen. Dette indikerer at programmet er installert og fungerer opp mot loggeserveren. Dette indikerer ikke at du er under logging! Sjekk at du har kontakt med NTVGS-Elev nettet. Etter prøve/eksamen: Loggingen stopper automatisk ved angitt klokkeslett uavhengig om du fortsatt er på skolen eller har dratt hjem. Hvis du ikke får grønn kikkert i løpet av et par minutter etter at loggingen skulle vært avsluttet, tar du kontakt med IKT-avdelingen. Skulle du oppdage at du blir logget uten at du er på en prøve/eksamen, ta umiddelbart kontakt med ITavdelingen. Stipend fra Lånekassen Er du elev og har ungdomsrett, får du utstyrsstipend fra Lånekassen. Du får stipendet samme hvor mye foreldrene dine tjener. Husk at du må søke om stipendet for å få det utbetalt. Når du søker, sjekker Lånekassen automatisk om du har rett til andre stipend også, som for eksempel grunnstipend eller bostipend. Når du har fått opptak, søker du om stipend på lanekassen.no eller vigo.no. Bruk søknaden til videregående opplæring. Lærlinger får ikke utstyrsstipend, men kan ha rett til lån og andre stipend. Les mer om stipend og lån på lanekassen.no, og sjekk Lånekassens side på Facebook for deg i videregående skole, facebook.com/lanekassen.vgs 21

22 Skolemiljø Kvalitet, nærhet, respekt og glede er viktige stikkord for verdigrunnlaget ved Leksvik videregående skole. Elever og ansatte skal hver dag skal jobbe for å vedlikeholde et nært og godt skolemiljø. Vi ønsker å gjøre alle i stand til å ta vare på seg selv og hverandre. Gjennom dette tror vi at vi oppnår et godt og kreativt læringsmiljø. Viktige elementer i vårt arbeid med skolemiljøet: - Elevrådet elevdemokrati - Skolemiljøutvalget - Verneleder for elevene - Skolefrokost 2 dager pr uke. - Miljøaktiviteter - Den kulturelle skolesekken. - Vi holder skolelokalene våre ryddig og bruker søppebøttene hyppig. Alle rydder etter seg selv. Dette ansvaret har alle elever og tilsatte. Ukeansvar for klasser i fellesareal. - Vi hilser på hverandre når vi treffes. - Elever inviteres til å komme med forslag på andre trivselstiltak. Foreldresamarbeid Godt samarbeid mellom foresatte og skole er et satsingsfelt for videregående opplæring. På skolens hjemmeside vil du finne lenker til viktig foreldreinformasjon og til offentlige dokumenter og forskrifter som omhandler skolens samarbeid med foresatte. Ta heller kontakt med skolen en gang for mye enn en gang for lite. Skolen, i form av kontaktlærer, programleder og rådgiver, setter stor pris på tett kontakt med umyndige elevers foresatte. Velkommen til et godt samarbeid mot et felles mål! Elever kan enkelt gi foresatte utvidet tilgang til Skolearena og egne elevdokumenter i skolens arkiv etter fylte 18 år. 22

23 Skolerute År Uke Antall dager Kommentarer Første skoledag man 17.august Høstferie Fri fredag Fagped-dag for personalet Siste skoledag fredag Høst 84 Skoledager Første skoledag mandag 4.januar Vinterferie

24 Påskeferie fra 21.mars 13 4 Fri mandag 28.mars (2.påskedag) Fri onsdag 13. april (planleggingsdag) Fri 5.mai (Kr.h.f.dag) og fredag 6.mai Fri 16. mai (2.pinsedag) og 17.mai Siste skoledag 21.juni Vår 106 skoledager Totalt 190 skoledager Kantine Skolefrokost tirsdag og torsdag. Åpent fra 10:00 10:30. Pris: kr 20,-. Selvbetjening med brød, pålegg og drikke. Noen ganger steiker vi også vaffel eller koker grøt. Skolens kantine kan ellers driftes av elevene selv, gjennom ungdomsbedrifter. Ungdomsbedriftene gjør avtale med skolen om faste åpningsdager gjennom skoleåret. Menyen kan variere fra dag til dag, avhengig av hvem som har salget. Ofte får du kjøpt nystekte baguetter, yoghurt, pizza, nudler og frukt/grønt her. Av og til selges det også varm lunsj eller salat-tallerken. I skolens kantine finner du også drikkeautomater for varme drikker. 24

25 Forskrift om ordensreglement for elever ved fylkeskommunale videregående skoler i Nord-Trøndelag Hjemmel: Utdanningsdirektoratets rundskriv Ordensreglement Udir Ordensreglene er vedtatt av Fylkestinget i Nord-Trøndelag 11. juni FORMÅL Formålet med ordensreglementet er å bidra til å gi et godt og trygt læringsmiljø. Ordensreglementet skal bidra til godt samarbeid, god trivsel, respekt og medansvar. Reglementet skal fremme god orden og gode arbeidsvaner og slik legge til rette for god læring. Reglementet skal gi regler om Målsettinger for skolemiljøet Retningslinjer for oppførsel Konsekvenser av brudd på retningslinjene 2 VIRKEOMRÅDE Ordensreglementet gjelder for alle elever ved skolen, på skolens område og i skoletiden. Reglementet gjelder også opplæringsformer og aktiviteter som gis under skolens ansvar og regi utenfor skolens område. I tillegg gjelder reglementet på skoleveien. Krenkelser som skjer utenfor skoletiden og utenfor skolens område, men som er foranlediget av skolesituasjonen eller setter preg på den, omfattes av ordensreglementet. Ordensreglene gjelder for elevene ved alle de videregående skolene i Nord-Trøndelag fylkeskommune. 7 inneholder eventuelle lokale tilleggsregler for den enkelte skole. I 7 kan skolenes egne ordensregler knyttes til ordensregler for egne lokaler og spesialrom, internat og hybelhus, samt for håndtering av våpen og annet utstyr som kan volde skade ved feil bruk. 3 SKOLE- OG LÆRINGSMILJØ Et godt skole- og læringsmiljø er grunnleggende for god opplæring. Skolen skal jobbe aktivt og systematisk for å fremme et godt psykososialt miljø, der den enkelte elev skal kunne oppleve arbeidsro, trygghet og sosial tilhørighet. Det er viktig å vise hensyn, respekt og medansvar, og unngå eller hindre atferd som har negativ innvirkning på miljøet. Både elever og ansatte på skolen har ansvar for å bidra til et godt skole- og læringsmiljø. Elevene har en rett til å bli behandlet med respekt og omtanke både fra skolens representanter og fra medelever. Det skal være nulltoleranse for krenkelser, mobbing, trakassering og diskriminering. Skolene skal ha klare rutiner for hvordan mobbing skal forebygges og håndteres. Elevene skal rette seg etter de bestemmelser i lov, reglement og instrukser som til enhver tid gjelder. Elever som gjennom sitt arbeid, oppdrag eller verv blir kjent med taushetsbelagte opplysninger, har taushetsplikt etter Forvaltningsloven 13 13f, samt etter Personopplysningsloven. Taushetsplikten gjelder også etter at eleven har avsluttet videregående opplæring. Det skal være åpenhet og god kommunikasjon mellom elever, skole og foresatte. Problematiske situasjoner skal alltid tas opp og drøftes. 25

Forskrift om ordensreglement for elever ved fylkeskommunale videregående skoler i Nord-Trøndelag

Forskrift om ordensreglement for elever ved fylkeskommunale videregående skoler i Nord-Trøndelag Forskrift om ordensreglement for elever ved fylkeskommunale videregående skoler i Nord-Trøndelag Hjemmel: Utdanningsdirektoratets rundskriv Ordensreglement Udir-8-2014. Ordensreglene er vedtatt av Fylkestinget

Detaljer

Forskrift om felles ordensreglement for elever ved fylkeskommunale videregående skoler i Trøndelag

Forskrift om felles ordensreglement for elever ved fylkeskommunale videregående skoler i Trøndelag Forskrift om felles ordensreglement for elever ved fylkeskommunale videregående skoler i Trøndelag Hjemmel: Opplæringsloven 9 A-10 og 9 A-11 Utdanningsdirektoratets rundskriv Ordensreglement Udir-8-2014.

Detaljer

Forskrift om felles ordensreglement for elever ved fylkeskommunale videregående skoler i Trøndelag

Forskrift om felles ordensreglement for elever ved fylkeskommunale videregående skoler i Trøndelag Forskrift om felles ordensreglement for elever ved fylkeskommunale videregående skoler i Trøndelag Hjemmel: Opplæringsloven 9 A-10 og 9 A-11 Utdanningsdirektoratets rundskriv Ordensreglement Udir-8-2014.

Detaljer

Forskrift om felles ordensreglement for elever ved fylkeskommunale videregående skoler i Trøndelag

Forskrift om felles ordensreglement for elever ved fylkeskommunale videregående skoler i Trøndelag Forskrift om felles ordensreglement for elever ved fylkeskommunale videregående skoler i Trøndelag Hjemmel: Opplæringsloven 9 A-10 og 9 A-11 Utdanningsdirektoratets rundskriv Ordensreglement Udir-8-2014.

Detaljer

Forskrift om felles ordensreglement for elever ved fylkeskommunale videregående skoler i Trøndelag

Forskrift om felles ordensreglement for elever ved fylkeskommunale videregående skoler i Trøndelag Forskrift om felles ordensreglement for elever ved fylkeskommunale videregående skoler i Trøndelag Hjemmel: Opplæringsloven 9 A-10 og 9 A-11 Utdanningsdirektoratets rundskriv Ordensreglement Udir-8-2014.

Detaljer

Ordensreglement for elever ved Heimdal videregående skole

Ordensreglement for elever ved Heimdal videregående skole Ordensreglement for elever ved Heimdal videregående skole Hjemmel: Opplæringsloven 9 A-10 og 9 A-11 Utdanningsdirektoratets rundskriv Ordensreglement Udir-8-2014. Reglementet er i tråd med forskrift om

Detaljer

Vedtatt av fylkestingene i Nord og Sør-Trøndelag, og Fellesnemnda i Trøndelag, juni Gjeldende fra 1. august 2017.

Vedtatt av fylkestingene i Nord og Sør-Trøndelag, og Fellesnemnda i Trøndelag, juni Gjeldende fra 1. august 2017. Forskrift om felles ordensreglement for elever ved fylkeskommunale videregående skoler i Trøndelag Ordensreglement for Skjetlein videregående skole Hjemmel: Opplæringsloven 9 A-10 og 9 A-11 Utdanningsdirektoratets

Detaljer

Rogaland fylkeskommune

Rogaland fylkeskommune Rogaland fylkeskommune Ordensreglement for elever i videregående skoler i Rogaland Forskrift Ordensreglement for elever i videregående skoler i Rogaland er gitt med hjemmel i Lov om grunnskolen og den

Detaljer

Forskrift om ordensreglement for elever ved videregående skoler i Telemark. Gjeldende fra 01.04.2015

Forskrift om ordensreglement for elever ved videregående skoler i Telemark. Gjeldende fra 01.04.2015 Forskrift om ordensreglement for elever ved videregående skoler i Telemark Gjeldende fra 01.04.2015 Fastsatt med hjemmel i opplæringsloven 3 7. Vedtatt av Hovedutvalg for kompetanse 04.02.15. Ordensreglementet

Detaljer

Lunner ungdomsskole. Ordensreglement. Bestemmelse Dette gjør vi Reaksjon Konsekvenser. F r a m u l i g h e t t i l v i r k e l i g h e t

Lunner ungdomsskole. Ordensreglement. Bestemmelse Dette gjør vi Reaksjon Konsekvenser. F r a m u l i g h e t t i l v i r k e l i g h e t Ordensreglement Lovhjemler Opplæringsloven 2-9 og 2-10 samt 9a-1, 9a-4 og 9-5. Forvaltningslovens 37 Skadeerstatningsloven 1-2 Vedtaksmyndighet Formål Virkeområde Udir 8-2014 Rektor ved Lunner i samsvar

Detaljer

Ordensreglementet Kapittel 1. Formål Kapittel 2. Virkeområde Kapittel 3. Rettigheter Kapittel 4. Orden og atferd Nærmere regler om orden:

Ordensreglementet Kapittel 1. Formål Kapittel 2. Virkeområde Kapittel 3. Rettigheter Kapittel 4. Orden og atferd Nærmere regler om orden: Ordensreglementet Ordensreglement for elever i grunnskolen i Narvik Kommune. Reglementet er gitt med hjemmel i Opplæringslova jf. opplæringsloven 2-9. Reglementet gjelder fra høsten 2015. Kapittel 1. Formål

Detaljer

Høringsnotat angående felles ordensreglement for grunnskolene i Narvik kommune.

Høringsnotat angående felles ordensreglement for grunnskolene i Narvik kommune. Høringsnotat angående felles ordensreglement for grunnskolene i Narvik kommune. Vedlagt finner dere forslag til felles ordensreglement for de kommunale grunnskolene i Narvik kommune. Reglementet er utarbeidet

Detaljer

Forskrift om ordensreglement for elever ved videregående skoler i Telemark. Gjeldende fra

Forskrift om ordensreglement for elever ved videregående skoler i Telemark. Gjeldende fra Forskrift om ordensreglement for elever ved videregående skoler i Telemark Gjeldende fra 01.08.2017 2 Innhold Kapittel 1. Formål og virkeområde...3 1-1. Formål...3 1-2. Virkeområde...3 Kapittel 2. Elevenes

Detaljer

Ordensreglement. for elever ved fylkeskommunale videregående skoler i Vest-Agder

Ordensreglement. for elever ved fylkeskommunale videregående skoler i Vest-Agder Ordensreglement for elever ved fylkeskommunale videregående skoler i Vest-Agder Forskrift om ordensreglement er hjemlet i opplæringsloven 3-7, og fastsatt av Vest-Agder fylkeskommune 20.05.10. Revidert

Detaljer

Ordensreglement for elever ved de fylkeskommunale videregående skolene i Aust-Agder

Ordensreglement for elever ved de fylkeskommunale videregående skolene i Aust-Agder FORSKRIFT Ordensreglement for elever ved de fylkeskommunale videregående skolene i Aust-Agder Fastsatt som forskrift med hjemmel i opplæringsloven av 17.07.98 nr 61, 3-7. Innholdsfortegnelse 1 Formål...

Detaljer

Skolestart 2013/2014. Til elever og foreldre ved Elverum videregående skole

Skolestart 2013/2014. Til elever og foreldre ved Elverum videregående skole Skolestart 2013/2014 Til elever og foreldre ved Elverum videregående skole Rektors hilsen Velkommen til skolestart! Et nytt skoleår står for døren, og du som er elev har alle muligheter foran deg. Hvilke

Detaljer

Ordensreglementet er vedtatt i skolestyret , og er gjeldende så snart reglementet er offentliggjort.

Ordensreglementet er vedtatt i skolestyret , og er gjeldende så snart reglementet er offentliggjort. Ordensreglement Ordensreglement for elever ved Den Norske Skolen i Rojales (DNSR). Reglementet er gitt med hjemmel i Friskolelova 3.9 og 3.10 og Opplæringslova 3.7 og 3.8. Ordensreglementet er vedtatt

Detaljer

Dokumentasjon for dette er en fraværsregistreringslapp som er undertegnet av den du har hatt møte med

Dokumentasjon for dette er en fraværsregistreringslapp som er undertegnet av den du har hatt møte med Fravær Eleven kan velge IKKE å dokumentere fravær, før de kommer til 10 % i hvert fag. Risiko: får de da mer udokumentert fravær vil karakter falle bort. Følgende er IKKE fravær: Rådgivning i skolen Møte

Detaljer

Forskrift om ordensreglement for grunnskolene i Tinn kommune.

Forskrift om ordensreglement for grunnskolene i Tinn kommune. Forskrift om ordensreglement for grunnskolene i Tinn kommune. Fastsatt av Tinn kommunestyre med hjemmel 9A-10 og 9 A-11* i Lov 1998-07-17 nr 61: Lov om grunnskolen og den vidaregåande opplæringa (opplæringslova),

Detaljer

ORDENSREGLEMENT FOR RE VIDEREGÅENDE

ORDENSREGLEMENT FOR RE VIDEREGÅENDE KVALITETSSYSTEM Område: Kvalitet Kapittel: 06.02 Dokument nr: 05 Organisasjonsnivå: Re videregående skole Dokumentnavn: Ordensreglement Godkjent dato: Godkjent av: 01.06.11 Rektor Dokumentreferanser: http://www.vfk.no/qmplus/avd_for_utdanning/kvalitet/reglementer/06_01_03%20ordensreg

Detaljer

FORSKRIFT OM ORDENSREGLEMENT FOR SKOLENE I BÆRUM KOMMUNE

FORSKRIFT OM ORDENSREGLEMENT FOR SKOLENE I BÆRUM KOMMUNE BÆRUM KOMMUNE Gjettum skole FORSKRIFT OM ORDENSREGLEMENT FOR SKOLENE I BÆRUM KOMMUNE Denne forskriften er vedtatt av Sektorutvalget barn og unge 27.01.15 og trer i kraft fra 01.02.15. Samtidig oppheves

Detaljer

Regelverk og skolens muligheter for tilrettelegging for elever berørt av 22.juli - ved grunnskole og videregående opplæring

Regelverk og skolens muligheter for tilrettelegging for elever berørt av 22.juli - ved grunnskole og videregående opplæring Regelverk og skolens muligheter for tilrettelegging for elever berørt av 22.juli - ved grunnskole og videregående opplæring ved juridisk rådgiver Jon Kristian Sørmo og seniorrådgiver Liv Maria Dalheim

Detaljer

Forskrift til ordensreglement for kommunale skoler i Porsgrunn

Forskrift til ordensreglement for kommunale skoler i Porsgrunn Forskrift til ordensreglement for kommunale skoler i Porsgrunn Vedtatt i BUK 15.06.16 Hjemmel Utvalg for barn, unge og kultur har i møte 16.06.16, med hjemmel i lov av 17. juli 1998 nr.61 om grunnskolen

Detaljer

P-S-Ordensreglement for elever ved fylkeskommunale skoler i Troms

P-S-Ordensreglement for elever ved fylkeskommunale skoler i Troms Dok.id.: 2.1.1.2.3.3 P-S-Ordensreglement for elever ved fylkeskommunale skoler i Skrevet av: Bjørn-I. Thomasjord Godkjent av: Håkon Figenschou Versjon: 2.00 Gjelder fra: 12.01.2015 Dok.type: Styringsdokumenter

Detaljer

ORDENSREGLEMENT FOR MYSEN VIDEREGÅENDE SKOLE

ORDENSREGLEMENT FOR MYSEN VIDEREGÅENDE SKOLE ORDENSREGLEMENT FOR MYSEN VIDEREGÅENDE SKOLE 1. Formål Ordensreglementet skal bidra til et godt arbeids- og læringsmiljø for elevene og til utviklingen av deres sosiale ferdigheter. Ordensreglementet har

Detaljer

Velkommen til Leksvik videregående skole. Kvalitet Nærhet Respekt - Glede

Velkommen til Leksvik videregående skole. Kvalitet Nærhet Respekt - Glede Velkommen til Leksvik videregående skole Kvalitet Nærhet Respekt - Glede 16.08.2017 1 Innhold Velkommen... 3 Hvem er hvem, og hvem gjør hva ved LVS?... 4 Skolehelsetjenesten... 9 Pedagogisk psykologisk

Detaljer

Velkommen til Leksvik videregående skole. Kvalitet Nærhet Respekt - Glede

Velkommen til Leksvik videregående skole. Kvalitet Nærhet Respekt - Glede Velkommen til Leksvik videregående skole Kvalitet Nærhet Respekt - Glede 16.08.2017 1 Innhold Velkommen... 3 Hvem er hvem, og hvem gjør hva ved LVS?... 4 Skolehelsetjenesten... 9 Pedagogisk psykologisk

Detaljer

FORSKRIFT OM ORDENSREGLEMENT FOR GRUNNSKOLEN I ASKER KOMMUNE

FORSKRIFT OM ORDENSREGLEMENT FOR GRUNNSKOLEN I ASKER KOMMUNE S13/5446 L18287/14 FORSKRIFT OM ORDENSREGLEMENT FOR GRUNNSKOLEN I ASKER KOMMUNE Lokal forskrift vedtatt av Asker kommunestyre 13.mai 2014. Gjeldende fra 1. august 2014. Ordensreglementet er gitt med hjemmel

Detaljer

Alle for Øygard for alle

Alle for Øygard for alle Skoleåret 2016/2017 Alle for Øygard for alle Læring Trivsel Trygghet Øygard ungdomsskole Forskrift om ordensregler ved Øygard ungdomsskole gjeldende fra 18.08.2016. Vedtatt i SU 10.05.16. Til elever, foresatte

Detaljer

/ : ---, B32, &00 Saksbehandler: Åse Holthe Deres dato Deres referanse FORSKRIFT OM ORDENSREGLEMENT

/ : ---, B32, &00 Saksbehandler: Åse Holthe Deres dato Deres referanse FORSKRIFT OM ORDENSREGLEMENT 1 av 5 Vår dato Vår referanse SEKSJON FOR PLAN OG UTVIKLING 15.08.2016 13/01926-25 : ---, B32, &00 Saksbehandler: Åse Holthe Deres dato Deres referanse FORSKRIFT OM ORDENSREGLEMENT FOR ELEVER VED FYLKESKOMMUNALE

Detaljer

ANSVARLIG Personell i skolen og ansatte i skolehelsetjenesten som oppdager fravær.

ANSVARLIG Personell i skolen og ansatte i skolehelsetjenesten som oppdager fravær. [Skriv inn tekst] Februar 2014 Arbeidsgruppe: Fagansvarlig, Hilde H. Karlsen, Rektor, Geir Ole Nilsen, Avdelingsleder, Kristin Haugen Prosedyrer for bekymringsfullt fravær i grunnskolen FORMÅL Sikre at

Detaljer

Reglementet gjelder fra og med skoleåret 2015-2016 og er vedtatt i skolestyret 29.05.2015.

Reglementet gjelder fra og med skoleåret 2015-2016 og er vedtatt i skolestyret 29.05.2015. Ordensreglement Ordensreglement for elever ved Den Norske Skolen i Rojales (DNSR). Reglementet er gitt med hjemmel i Privatskolelova 3.9 og 3.10 og Opplæringslova 3.7 og 3.8. Reglementet gjelder fra og

Detaljer

Velkommen til Leksvik videregående skole

Velkommen til Leksvik videregående skole Velkommen til Leksvik videregående skole 12.08.2014 1 Innhold Velkommen til nytt skoleår!... 3 Velkomstbrev til elevene... 4 Hvem er hvem, og hvem gjør hva ved LVS?... 5 Skolehelsetjenesten... 10 Pedagogisk

Detaljer

Rutine for fraværsføring

Rutine for fraværsføring Rutine for fraværsføring Rutinen gjelder for alle videregående skoler i Vestfold PRESISERINGER GJORT PÅ GREVESKOGEN VIDEREGÅENDE SKOLE ER MARKERT MED RØDT OG KURSIV Dokumentreferanser: Forskrift til Opplæringslova

Detaljer

Velkommen til Leksvik videregående skole. Kvalitet Nærhet Respekt - Glede

Velkommen til Leksvik videregående skole. Kvalitet Nærhet Respekt - Glede Velkommen til Leksvik videregående skole Kvalitet Nærhet Respekt - Glede 29.08.2016 1 Innhold Velkommen!... 4 Hvem er hvem, og hvem gjør hva ved LVS?... 5 Skolehelsetjenesten... 11 Pedagogisk psykologisk

Detaljer

/ : ---, B32, &00 Saksbehandler: Åse Holthe Deres dato Deres referanse FORSKRIFT OM ORDENSREGLEMENT

/ : ---, B32, &00 Saksbehandler: Åse Holthe Deres dato Deres referanse FORSKRIFT OM ORDENSREGLEMENT 1 av 5 Vår dato Vår referanse SEKSJON FOR PLAN OG UTVIKLING 15.08.2016 13/01926-25 : ---, B32, &00 Saksbehandler: Åse Holthe Deres dato Deres referanse FORSKRIFT OM ORDENSREGLEMENT FOR ELEVER VED FYLKESKOMMUNALE

Detaljer

PROFESJONELL - ENGASJERENDE - INKLUDERENDE

PROFESJONELL - ENGASJERENDE - INKLUDERENDE Oslo kommune Utdanningsetaten Oslo voksenopplæring Helsfyr Ordensreglement Oslo VO Helsfyr er et opplæringssted hvor elevens læring og utvikling står i sentrum. Vi skal være profesjonelle, inkluderende

Detaljer

Forskrift om ordensreglement for Telemark fylkeskommunes videregående skoler

Forskrift om ordensreglement for Telemark fylkeskommunes videregående skoler HJALMAR JOHANSEN VIDEREGÅENDE SKOLE Forskrift om ordensreglement for Telemark fylkeskommunes videregående skoler Reglementet er gitt med hjemmel i lov 17. juli 1998 nr. 61 om grunnskolen og den vidaregåande

Detaljer

Forskrift om ordensreglement for Telemark fylkeskommunes videregående skoler

Forskrift om ordensreglement for Telemark fylkeskommunes videregående skoler Forskrift om ordensreglement for Telemark fylkeskommunes videregående skoler Reglementet er gitt med hjemmel i lov 17. juli 1998 nr. 61 om grunnskolen og den vidaregåande opplæringa (opplæringsloven) 3-7,

Detaljer

REGLEMENT FOR ORDEN OG OPPFØRSEL VED BREIDABLIKK UNGDOMSSKOLE

REGLEMENT FOR ORDEN OG OPPFØRSEL VED BREIDABLIKK UNGDOMSSKOLE REGLEMENT FOR ORDEN OG OPPFØRSEL VED BREIDABLIKK UNGDOMSSKOLE Hjemmel: Rektor er gjennom «Forskrift om felles ordensreglement for de kommunale grunnskolene i Sandefjord kommune» 2 delegert myndighet til

Detaljer

ORDENSREGLER FOR STEINERSKOLEN I ARENDAL

ORDENSREGLER FOR STEINERSKOLEN I ARENDAL ORDENSREGLER FOR STEINERSKOLEN I ARENDAL KAPITTEL 1 INNLEDNING Skolen er en arbeidsplass for mange mennesker. Sammen har vi ansvar for hvordan vi har det på skolen. Dersom hver enkelt gjør sitt beste,

Detaljer

Videregående opplæring: Rutine for fraværsføring

Videregående opplæring: Rutine for fraværsføring Videregående opplæring: Rutine for fraværsføring Innledning Fra 1. august 2016 er det innført en nasjonal fraværsgrense for udokumenterte fravær i videregående skole. Hensikten er å motivere elevene til

Detaljer

Ordensreglement for elever ved de fylkeskommunale videregående skolene i Aust-Agder

Ordensreglement for elever ved de fylkeskommunale videregående skolene i Aust-Agder FORSKRIFT om Ordensreglement for elever ved de fylkeskommunale videregående skolene i Aust-Agder Fastsatt som forskrift med hjemmel i opplæringsloven av 17.07.98 nr 61, 3-7. Innhold 1 Formål... 3 2 Virkeområde...

Detaljer

Kapittel 2. Undervisning, eksamen, ansvar for tap av verdisaker

Kapittel 2. Undervisning, eksamen, ansvar for tap av verdisaker Ordensreglement ved Wang Toppidrett Fredrikstad AS Hjemmel: Privatskolelovens 3-9 Fastsatt av styret ved Wang Toppidrett Fredrikstad AS den 25.04.2006 med hjemmel i privatskoleloven 3-9. Reglementet er

Detaljer

FORSKRIFT OM ORDENSREGLEMENT FOR GRUNNSKOLEN I HAUGESUND KOMMUNE

FORSKRIFT OM ORDENSREGLEMENT FOR GRUNNSKOLEN I HAUGESUND KOMMUNE FORSKRIFT OM ORDENSREGLEMENT FOR GRUNNSKOLEN I HAUGESUND KOMMUNE Foto: Bjarne Sætrang 1 Endringer i forskrift vedtatt av bystyret 14. juni 2017. Gjeldende fra 01.08.2017 Ordensreglementet er gitt med hjemmel

Detaljer

ORDENSREGLEMENT FOR ELEVER VED FYLKESKOMMUNALE VIDEREGÅENDE SKOLER I NORD-TRØNDELAG

ORDENSREGLEMENT FOR ELEVER VED FYLKESKOMMUNALE VIDEREGÅENDE SKOLER I NORD-TRØNDELAG ORDENSREGLEMENT FOR ELEVER VED FYLKESKOMMUNALE VIDEREGÅENDE SKOLER I NORD-TRØNDELAG Reglementet tar utgangspunkt i Opplæringsloven av 17. juli 1998 med forskrifter av 23. juni 2006 med endringer, senest

Detaljer

VELKOMMEN TIL SAMARBEID GAULDAL VGS

VELKOMMEN TIL SAMARBEID GAULDAL VGS 23.08.2017 VELKOMMEN TIL SAMARBEID GAULDAL VGS Gauldal videregående skole Trivsel læring kunnskap! Velkommen! Spesielt velkommen til foresatte til 1-årselevene våre. Nytt skoleslag. Opp ett nivå på veien

Detaljer

Ordensreglement for Akershus fylkeskommunes videregående skoler

Ordensreglement for Akershus fylkeskommunes videregående skoler Ordensreglement for Akershus fylkeskommunes videregående skoler Reglementet er gitt med hjemmel i lov 17. juli 1998 nr. 61 om grunnskolen og den vidaregåande opplæringa (opplæringsloven) 3-7, og er vedtatt

Detaljer

FORSKRIFT OM ORDENSREGLEMENT FOR GRUNNSKOLEN I KLÆBU KOMMUNE.

FORSKRIFT OM ORDENSREGLEMENT FOR GRUNNSKOLEN I KLÆBU KOMMUNE. FORSKRIFT OM ORDENSREGLEMENT FOR GRUNNSKOLEN I KLÆBU KOMMUNE. II INNLEDNING 1 Hjemmel. Opplæringslova 2-9: Ordensreglement og liknande Kommunen skal gi forskrifter om ordensreglement for den enkelte grunnskolen.

Detaljer

Det er utarbeidet en veiledning til elever om de nye fraværsreglene.

Det er utarbeidet en veiledning til elever om de nye fraværsreglene. Til elever - spørsmål og svar om fraværsgrensen Det er utarbeidet en veiledning til elever om de nye fraværsreglene. ARTIKKEL SIST ENDRET: 26.01.2017 Når du går på videregående skole har du i utgangspunktet

Detaljer

Kunnskapsdepartementet har utarbeidet denne veiledningen til elever.

Kunnskapsdepartementet har utarbeidet denne veiledningen til elever. Til elever - spørsmål og svar om fraværsgrensen Kunnskapsdepartementet har utarbeidet denne veiledningen til elever. ARTIKKEL SIST ENDRET: 06.09.2016 Når du går på videregående skole har du i utgangspunktet

Detaljer

REGLEMENT FOR ORDEN OG OPPFØRSEL VED BUGÅRDEN UNGDOMSSKOLE

REGLEMENT FOR ORDEN OG OPPFØRSEL VED BUGÅRDEN UNGDOMSSKOLE REGLEMENT FOR ORDEN OG OPPFØRSEL VED BUGÅRDEN UNGDOMSSKOLE Hjemmel: Rektor er gjennom «Forskrift om felles ordensreglement for de kommunale grunnskolene i Sandefjord kommune» 2 delegert myndighet til å

Detaljer

Ditt valg! Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering

Ditt valg! Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering Ditt valg! Videregående opplæring 2015 2016 Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering Bygg- og anleggsteknikk Design og håndverk Elektrofag Helse- og oppvekstfag Medier og kommunikasjon Naturbruk

Detaljer

Forskrift om ordensreglement for Telemark fylkeskommunes videregående skoler

Forskrift om ordensreglement for Telemark fylkeskommunes videregående skoler Forskrift om ordensreglement for Telemark fylkeskommunes videregående skoler Reglement Skien vg skole 2013 2014 Reglementet er gitt med hjemmel i lov 17. juli 1998 nr. 61 om grunnskolen og den vidaregåande

Detaljer

Ordensreglementet for elever i grunnskolen i Nes

Ordensreglementet for elever i grunnskolen i Nes Ordensreglementet for elever i grunnskolen i Nes Ordensreglementet gjelder fra skoleåret 2011-2012. Reglementet er gitt med hjemmel i lov 17. juli 1998 nr. 61 om grunnskolen og den vidaregåande opplæringa

Detaljer

Lillehammer videregående skole

Lillehammer videregående skole Lillehammer videregående skole Elevhefte 2015/2016 1 Hilsen fra rektor De tre videregående skolene på Lillehammer er slått sammen til en felles skole, og består i dag av tre avdelinger Sør, Nord og Mesna.

Detaljer

VELKOMMEN TIL FORELDREMØTE

VELKOMMEN TIL FORELDREMØTE VELKOMMEN TIL FORELDREMØTE Mål for møtet Gi informasjon Tydeliggjøre forventninger Styrke kontakt hjem -skole Hvem er vi -ledelsen Rektor: Ellen Winstrup Ass rektor: Petter Holvik Trinnleder VG1: May Britt

Detaljer

SKOLEREGLEMENT FOR VIDEREGÅENDE SKOLER I AKERSHUS

SKOLEREGLEMENT FOR VIDEREGÅENDE SKOLER I AKERSHUS SKOLEREGLEMENT FOR VIDEREGÅENDE SKOLER I AKERSHUS Reglementet er gitt med hjemmel i opplæringsloven av 9. juni 1998, 3-7 og dens forskrifter, og vedtatt av Hovedutvalg for Utdanning i Akershus i møte 21.10.99,

Detaljer

2 VIRKEOMRÅDE Reglementet gjelder for alle elever ved skolen under opplæring og andre som tar del i opplæring i skolens regi.

2 VIRKEOMRÅDE Reglementet gjelder for alle elever ved skolen under opplæring og andre som tar del i opplæring i skolens regi. ORDENSREGLEMENT FOR ELEVER VED FYLKESKOMMUNALE VIDEREGÅENDE SKOLER I NORD-TRØNDELAG Reglementet tar utgangspunkt i Opplæringsloven av 17. juli 1998 med forskrifter av 23. juni 2006 med endringer pr. 1.

Detaljer

Velkommen til foreldremøte. Rissa videregående skole tirsdag

Velkommen til foreldremøte. Rissa videregående skole tirsdag Velkommen til foreldremøte Rissa videregående skole tirsdag 04.10.2016 Rissa vgs et godt sted å lære hvor vi vil gjøre hverandre gode og være grensesprengende Preget av Arbeidsglede Gjensidig respekt og

Detaljer

Foreldremøte Vg1 september 2017

Foreldremøte Vg1 september 2017 Foreldremøte Vg1 september 2017 Agenda Informasjon fra rektor Skolemiljø IKO Fravær Informasjon fra Stangehjelpa, team barn og unge Informasjon fra politi Informasjon fra elevombud Klassevis informasjon

Detaljer

FORSKRIFT OM ORDENSREGLEMENT FOR SKOLENE I VADSØ KOMMUNE

FORSKRIFT OM ORDENSREGLEMENT FOR SKOLENE I VADSØ KOMMUNE FORSKRIFT OM ORDENSREGLEMENT FOR SKOLENE I VADSØ KOMMUNE Vadsø kommune Vedtatt av Rådmannen august 2015 1 Forskrift om ordensreglement for grunnskolen i Vadsø kommune Hjemmel: Fastsatt av rådmannen med

Detaljer

Informasjonsmøte om avslutning av 10. trinn tirsdag 25. april 2017

Informasjonsmøte om avslutning av 10. trinn tirsdag 25. april 2017 Informasjonsmøte om avslutning av 10. trinn tirsdag 25. april 2017 den beste starten på fremtiden! Agenda 1. Skriftlig eksamen 2. Muntlig eksamen 3. Standpunktkarakter 4. Klagefrister 5. Avslutning av

Detaljer

Trondheim Katedralskole. August 2014. Informasjon til alle - skolestart 2014

Trondheim Katedralskole. August 2014. Informasjon til alle - skolestart 2014 Trondheim Katedralskole August 2014 Informasjon til alle - skolestart 2014 Dette skrivet inneholder informasjon om viktige søknadsfrister skoleåret 2014/15 samt ulike påminnelser og presiseringer alle

Detaljer

Forskrift om ordensreglement for grunnskolene i Fet kommune

Forskrift om ordensreglement for grunnskolene i Fet kommune Forskrift om ordensreglement for grunnskolene i Fet kommune - sammen skaper vi trivsel og utvikling i Fet Innholdsfortegnelse 1 Innledning...2 1.1 Hjemmel og ikrafttredelse...2 1.2 Tobakksforbud på skoler

Detaljer

Reglementet er utarbeidet i tråd med fylkeskommunal forskrift til ordensreglement og opplæringslova 3-7.

Reglementet er utarbeidet i tråd med fylkeskommunal forskrift til ordensreglement og opplæringslova 3-7. Illustrasjoner: Ewie Alice Torkildsen 2 Formål Målet med skolereglementet er å bidra til trivsel, samarbeid, arbeidsro og respekt. Reglementet skal fremme god orden og gode arbeidsvaner slik at læringsmiljøet

Detaljer

Lokal forskrift for organisering av leksehjelp, og ordensreglement for skolene i Nedre Eiker Vedtatt i hovedutvalg for Oppvekst & kultur 17.

Lokal forskrift for organisering av leksehjelp, og ordensreglement for skolene i Nedre Eiker Vedtatt i hovedutvalg for Oppvekst & kultur 17. Lokal forskrift for organisering av leksehjelp, og ordensreglement for skolene i Nedre Eiker Vedtatt i hovedutvalg for Oppvekst & kultur 17.juni 2015 INNHOLD Hjemmel:... 3 Leksehjelp... 3 Ordensreglement...

Detaljer

REGLER FOR ORDEN OG OPPFØRSEL REGLER FOR ORDEN OG OPPFØRSEL VED GLOMFJORD SKOLE

REGLER FOR ORDEN OG OPPFØRSEL REGLER FOR ORDEN OG OPPFØRSEL VED GLOMFJORD SKOLE REGLER FOR ORDEN OG OPPFØRSEL REGLER FOR ORDEN OG OPPFØRSEL VED GLOMFJORD SKOLE Alle som er knyttet til Glomfjord skole er med på å forme miljøet ved skolen. Vi kan med en positiv holdning og god oppførsel

Detaljer

NAMSSKOGAN SKOLE Namsskogan Tlf

NAMSSKOGAN SKOLE Namsskogan Tlf ORDENSREGLEMENT SKOLENE I NAMSSKOGAN Reglementet tar utgangspunkt i lov om grunnskolen og den videregående opplæringen av 17. juli 1998 (heretter kalt opplæringsloven) med forskrifter av 23. juni 2006

Detaljer

2015- Elevhefte Tvedestrand og Åmli VGS. En oversikt over dine plikter og rettigheter som elev hos oss. Aust Agder Fylkeskommune

2015- Elevhefte Tvedestrand og Åmli VGS. En oversikt over dine plikter og rettigheter som elev hos oss. Aust Agder Fylkeskommune 2015- Aust Agder Fylkeskommune 2016 Elevhefte Tvedestrand og Åmli VGS En oversikt over dine plikter og rettigheter som elev hos oss. 1 SKOLEREGLER Alle elever bidrar til et trygt og godt klasse- og læringsmiljø.

Detaljer

Rutine fraværsføring

Rutine fraværsføring Rutine fraværsføring Innledning Fra 1. august 2016 er det innført en nasjonal fraværsgrense for udokumenterte fravær i videregående skole. Hensikten er å motivere elevene til jevn innsats, og å forhindre

Detaljer

REGLEMENT FOR ELEVER VED NORDBORG VIDEREGÅENDE SKOLE

REGLEMENT FOR ELEVER VED NORDBORG VIDEREGÅENDE SKOLE Ordensreglement REGLEMENT FOR ELEVER VED NORDBORG VIDEREGÅENDE SKOLE Fastsatt med hjemmel i privatskolelova 3-9 første ledd. (Vedtatt av skolestyret for Nordborg juni 2011) FORMÅL Formålet med reglementet

Detaljer

Velkommen til Rælingen vgs. Møte med foresatte vg2 August 2016

Velkommen til Rælingen vgs. Møte med foresatte vg2 August 2016 Velkommen til Rælingen vgs Møte med foresatte vg2 August 2016 Agenda Fellesmøte i gymsalen, ved rektor Presentasjon av skolen og våre ressurspersoner Skolens fokusområder Elevens rettigheter og plikter

Detaljer

Skolestart 2015-2016. Til elever og foreldre ved Elverum videregående skole

Skolestart 2015-2016. Til elever og foreldre ved Elverum videregående skole Skolestart 2015-2016 Til elever og foreldre ved Elverum videregående skole Hilsen fra rektor Velkommen til Elverum videregående skole! På vegne av skolen ønsker jeg både elever og foreldre velkommen til

Detaljer

Alle for Øygard for alle

Alle for Øygard for alle Skoleåret 2017/2018 Alle for Øygard for alle Læring Trivsel Trygghet Øygard ungdomsskole Forskrift om ordensregler ved Øygard ungdomsskole gjeldende fra 17.08.2017. Vedtatt i SU 14.06.17. Til elever, foresatte

Detaljer

FORSKRIFT OM ORDENSREGLEMENT FOR GRUNNSKOLENE I OPPEGÅRD

FORSKRIFT OM ORDENSREGLEMENT FOR GRUNNSKOLENE I OPPEGÅRD FORSKRIFT OM ORDENSREGLEMENT FOR GRUNNSKOLENE I OPPEGÅRD Vedtatt av kommunestyret, 25.9.2017-17/3469 Vedtatt av kommunestyret, 25.9.2017-17/3469 med hjemmel i lov om grunnskole og videregående opplæring

Detaljer

Saksbehandler: Hege Kvaalen Arkiv: B32 &00 Arkivsaksnr.: 15/1008. Hovedutvalg oppvekst og kultur 15.04.2015

Saksbehandler: Hege Kvaalen Arkiv: B32 &00 Arkivsaksnr.: 15/1008. Hovedutvalg oppvekst og kultur 15.04.2015 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Hege Kvaalen Arkiv: B32 &00 Arkivsaksnr.: 15/1008 Sign: Dato: Utvalg: Hovedutvalg oppvekst og kultur 15.04.2015 ENDRING AV 2.2.1 I ORDENSREGLEMENT I DEN OFFENTLIGE GRUNNSKOLEN

Detaljer

VELKOMMEN TIL FORELDREMØTE

VELKOMMEN TIL FORELDREMØTE VELKOMMEN TIL FORELDREMØTE Mål for møtet Gi informasjon Tydeliggjøre forventninger Styrke kontakt hjem -skole Hvem er vi -ledelsen Rektor: Ellen Winstrup Ass rektor: Petter Holvik Trinnleder VG2: Kjetil

Detaljer

Forskrift om ordensreglement for grunnskolene i Fet kommune Vedtatt av kommunestyret 13.04.2015

Forskrift om ordensreglement for grunnskolene i Fet kommune Vedtatt av kommunestyret 13.04.2015 Forskrift om ordensreglement for grunnskolene i Fet kommune Vedtatt av kommunestyret 13.04.2015 - sammen skaper vi trivsel og utvikling i Fet Innholdsfortegnelse 1 Innledning...2 1.1 Hjemmel og ikrafttredelse...2

Detaljer

Forskrift om ordensreglement ved grunnskolene i Sørum kommune

Forskrift om ordensreglement ved grunnskolene i Sørum kommune Forskrift om ordensreglement ved grunnskolene i Sørum kommune Opplæringsloven 2 9 Vedtatt i Oppvekstutvalget 04.06.2014 Gjøres gjeldende fra 01.08.2014 INNLEDNING 1. HJEMMEL Forskrift om ordensreglement

Detaljer

SØR-TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE SKJETLEIN VIDEREGÅENDE SKOLE Notat: Avsluttende vurdering skoleåret 2015-2016, ELEVER

SØR-TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE SKJETLEIN VIDEREGÅENDE SKOLE Notat: Avsluttende vurdering skoleåret 2015-2016, ELEVER Informasjon om: Del 1: Eksamen Del 2: Frist for klage på standpunktkarakterer og eksamenskarakterer, Del 3: Mulighet for å søke om 10 dagers fratrekk av fravær i hht. til gitte kriterier. Del 4: mulighet

Detaljer

Ordensreglement og IKT regler for Bodø kommune; Grønnåsen skole

Ordensreglement og IKT regler for Bodø kommune; Grønnåsen skole Ordensreglement og IKT regler for Bodø kommune; Grønnåsen skole Grønnåsen skole Prestmarkveien 163, 8074 Bodø Tlf. 75556560 Hjemmeside: http://www.minskole.no/gronnasen Forskrift om ordensreglement for

Detaljer

FORSKRIFT OM ORDENSREGLEMENT FOR ELEVER VED FYLKESKOMMUNALE VIDEREGÅENDE SKOLER I VEST-AGDER

FORSKRIFT OM ORDENSREGLEMENT FOR ELEVER VED FYLKESKOMMUNALE VIDEREGÅENDE SKOLER I VEST-AGDER 1 av 5 SEKSJON FOR PEDAGOGISK UTVIKLING Saksbehandler: Åse Holthe Vår dato Vår referanse 13.03.2013 13/01926-1 : ---, B32, &00 FORSKRIFT OM ORDENSREGLEMENT FOR ELEVER VED FYLKESKOMMUNALE VIDEREGÅENDE SKOLER

Detaljer

LEDELSEN RÅDGIVERNE. Line Lund Nilsen Rigmor Hansen Aarrestad

LEDELSEN RÅDGIVERNE. Line Lund Nilsen Rigmor Hansen Aarrestad LEDELSEN Rektor Ole-Martin Linaker Ass. Rektor Tom A Johnsen Avd.leder realfag Sigrun Pettersen Avdelingsleder samf.fag/språk/økonomi Eirik Ervik Avdelingsleder musikk/drama Renate Bergland Avdelingsleder

Detaljer

Ve l k o m m e n t i l m ø t e m e d kontaktlærerne. i k l a s s e XX

Ve l k o m m e n t i l m ø t e m e d kontaktlærerne. i k l a s s e XX Ve l k o m m e n t i l m ø t e m e d kontaktlærerne i k l a s s e XX HVEM ER VI? Kontaktlærere se hjemmesiden Navn Mailadresse og jobbmobil X2 SAMARBEID MELLOM SKOLE OG HJEM Hva forventer dere av dette

Detaljer

ORDENSREGLEMENT 2. SKOLESAMFUNNET

ORDENSREGLEMENT 2. SKOLESAMFUNNET ORDENSREGLEMENT Dette ordensreglementet er utarbeidet med hjemmel i Lov om grunnskolen og den vidaregåande opplæringa av 17. juli 1998 nr 61 3-7 og Lov om private skoler med rett til statstilskudd (Privatskolelova)

Detaljer

Ordensreglement for Hebekk skole og SFO

Ordensreglement for Hebekk skole og SFO Ordensreglement for Hebekk skole og SFO På Hebekk skole viser vi ansvar, omsorg og respekt. Personalet på Hebekk skole har, gjennom PALS-arbeidet, utformet og definert positivt formulerte forventninger

Detaljer

Velkommen til Rælingen vgs. Møte med foresatte tirsdag

Velkommen til Rælingen vgs. Møte med foresatte tirsdag Velkommen til Rælingen vgs Møte med foresatte tirsdag 23.08.2016 Agenda Fellesmøte i gymsalen, ved rektor Presentasjon av skolen og våre ressurspersoner Skolens fokusområder Elevens rettigheter og plikter

Detaljer

Regelverk og rutinar. Frammøte, varsel, eksamen, dokumentasjon, klage på vurdering

Regelverk og rutinar. Frammøte, varsel, eksamen, dokumentasjon, klage på vurdering Regelverk og rutinar Frammøte, varsel, eksamen, dokumentasjon, klage på vurdering 16.03.2017 1 Frammøte og fråvær Plikter og rettar. Eleven er pliktig til å møte presis til all opplæring og delta i all

Detaljer

Forskrift om ordensreglement for elever i grunnskolen i Åmot kommune

Forskrift om ordensreglement for elever i grunnskolen i Åmot kommune Forskrift om ordensreglement for elever i grunnskolen i Åmot kommune Vedtatt av kommunestyret 23.06.2010 i politisk sak 10/66 Innhold I. INNLEDNING... 3 1. Hjemmel... 3 2. Virkeområde... 3 3. Formål...

Detaljer

Ordensreglementet er gitt med hjemmel i lov av 17. juli 1998 nr. 61 om grunnskolen og den videregående opplæringa (opplæringsloven) 2-9.

Ordensreglementet er gitt med hjemmel i lov av 17. juli 1998 nr. 61 om grunnskolen og den videregående opplæringa (opplæringsloven) 2-9. om ordensreglement 27.06.2013 - Revidert etter høring FORSKRIFT OM ORDENSREGLEMENT FOR SKOLENE I KRISTIANSAND KOMMUNE. Kristiansand bystyret har besluttet at følgende forskrift om ordensreglement gjelder

Detaljer

Det er utarbeidet en veiledning til elever om de nye fraværsreglene.

Det er utarbeidet en veiledning til elever om de nye fraværsreglene. Til elever - spørsmål og svar om fraværsgrensen Det er utarbeidet en veiledning til elever om de nye fraværsreglene. ARTIKKEL SIST ENDRET: 12.05.2017 Når du går på videregående skole har du i utgangspunktet

Detaljer

Velkommen! Foreldremøte VG2 Studieforberedende 15.9. 2014

Velkommen! Foreldremøte VG2 Studieforberedende 15.9. 2014 Velkommen! Foreldremøte VG2 Studieforberedende 15.9. 2014 Agenda Informasjon om skolen visjon og verdier Informasjon om VG2 trinnet Reglementsendringer Fraværsføring Tett på tiltak Eksamensinformasjon

Detaljer

Ordensreglement for elever i videregående skoler i Telemark. Styringsdokument 2A/2010. Sett inn et bilde som dekker det hvite feltet

Ordensreglement for elever i videregående skoler i Telemark. Styringsdokument 2A/2010. Sett inn et bilde som dekker det hvite feltet Ordensreglement for elever i videregående skoler i Telemark Styringsdokument 2A/2010 Sett inn et bilde som dekker det hvite feltet Forord Ordensreglementet som er laget vil nå gjelde uavkortet for alle

Detaljer

3. Elevdemokrati og elevmedvirkning 3.1. Skoleutvalg, se OLL 11-5:

3. Elevdemokrati og elevmedvirkning 3.1. Skoleutvalg, se OLL 11-5: Forskrift om felles ordensreglement for alle videregående skoler i Sør-Trøndelag, inkludert retningslinjer for skolenes utarbeidelse av egne lokale ordensregler. Vedtatt av Fylkestinget 07.03.2007 Korrigert

Detaljer

ORDENSREGLEMENT FOR SKOLENE OG SFO STORFJORD KOMMUNE fellesdel. Redigert sist:26/2-2008 Revidert i rektormøte okt. 09

ORDENSREGLEMENT FOR SKOLENE OG SFO STORFJORD KOMMUNE fellesdel. Redigert sist:26/2-2008 Revidert i rektormøte okt. 09 ORDENSREGLEMENT FOR SKOLENE OG SFO STORFJORD KOMMUNE fellesdel. Redigert sist:26/2-2008 Revidert i rektormøte okt. 09 Ordensreglementet er hjemlet i Opplæringsloven 2-9, 3-7 og forskrifter til OPL 12-1

Detaljer

Regler for orden og oppførsel ved Bestum skole

Regler for orden og oppførsel ved Bestum skole Regler for orden og oppførsel ved Bestum skole 2012-2013 1 Dette regelheftet tilhører: Navn: Gruppe:.. Jeg skal jobbe hardt for å holde reglene: Elev:. Foresatte: Vi oppfordrer foresatte til å gå gjennom

Detaljer

Forskrift om ordensreglement for grunnskolene i Sola kommune

Forskrift om ordensreglement for grunnskolene i Sola kommune Forskrift om ordensreglement for grunnskolene i Sola kommune Hjemmel: Fastsatt av Kommunestyret i Sola kommune 19.11.2015 med hjemmel i lov 17. juli 1998 nr. 61 om grunnskolen og den vidaregåande opplæringa

Detaljer

Rutine for fraværsføring i de videregående skolene i Vestfold. Sist godkjent dato:

Rutine for fraværsføring i de videregående skolene i Vestfold. Sist godkjent dato: Rutine for fraværsføring i de videregående skolene i Vestfold Sist godkjent dato: 02.09.2010 Emnekategori Kvalitet Dokumenttittel Rutine for fraværsføring i de videregående skolene i Vestfold Organisasjonsnivå

Detaljer

Innhold. Forskrift om ordensreglement for elever i grunnskolen i Stjørdal kommune, Nord- Trøndelag. Innledning

Innhold. Forskrift om ordensreglement for elever i grunnskolen i Stjørdal kommune, Nord- Trøndelag. Innledning Innhold Forskrift om ordensreglement for elever i grunnskolen i Stjørdal kommune, Nord- Trøndelag I Innledning 1. Hjemmel 2. Formål 3 Virkeområde II Regler og sanksjoner 4 Generell oppførsel 5 Sanksjoner

Detaljer