Velkommen til Leksvik videregående skole. Kvalitet Nærhet Respekt - Glede

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Velkommen til Leksvik videregående skole. Kvalitet Nærhet Respekt - Glede"

Transkript

1 Velkommen til Leksvik videregående skole Kvalitet Nærhet Respekt - Glede

2 2

3 Innhold Velkommen!... 4 Hvem er hvem, og hvem gjør hva ved LVS?... 5 Skolehelsetjenesten Pedagogisk psykologisk tjeneste Utvidet skolehelsetjeneste. Skolepsykolog Rådgivertjenesten Fravær og FOT (FraværsOppfølgingsTeam) Søknad om fjerning av fravær fra vitnemål eller kompetansebevis (forskrift til oppl.l 3-47) Lærebøker og pc IT Førstegangs passord Programvaresenter It s Learning SkoleArena Dokker Lagring og Backup ami-Mas / overvåking Stipend fra Lånekassen Skolemiljø Foreldresamarbeid Skolerute Kantine Forskrift om ordensreglement for elever ved fylkeskommunale videregående skoler i Nord-Trøndelag Tobakksfri skoletid PROSEDYRER VED BRANN Organisasjonsplan FOBTOT 3-4 og Samtykke for fotografering/videoopptak og publisering av bilder og video Samtykkeerklæring Samtykkeerklæring for elever over 18 år Søknad om særskilt tilrettelegging ved eksamen

4 Velkommen! Vi ønsker deg velkommen som elev ved Leksvik videregående skole. Skolens mål er at alle elever skal få opplæring som er tilpassa og tilrettelagt for den enkelte. Alle elever vil derfor i samarbeid med faglærere og foresatte kunne planlegge opplæringa ut fra egne forutsetninger og valg underveis. Skolen består av programområdet SF (Studiespesialisering) og programområdet YF (Helse- og oppvekstfag, Teknikk og industriell produksjon, Bygg- og anleggsteknikk). Kontaktlærer møter deg første skoledag og vil være din nærmeste samtalepartner og veileder gjennom skoleåret. Vi legger stor vekt på samarbeid med foresatte/heim. Vårt ønske er at det skal være lav terskel for å ta kontakt med skolen. Det inviteres til foreldremøte for førsteårselevene like etter skolestart. I tillegg til foreldremøter inviteres du og dine foresatte til kontinuerlig kontakt med skolen gjennom dataprogrammet SkoleArena. I dette programmet føres fravær, karakterer og underveisvurderinger i alle fag. Dette gir skolen, foresatte og deg som elev mulighet til konkret samarbeid om utviklingen i læringsprosessene. Foresatte får mer informasjon om dette på første foreldremøtet. Vi har godt samarbeid med kommunens helsetjenester bl.a. med fast kontortid for helsesøster. PPT har faste oppmøtedager i måneden. Skolens rådgivertjeneste har daglig oppmøte ved skolen på eget kontor. Skolen tilbyr i tillegg en utvida skolehelsetjeneste i samarbeid med BUP. Dette er et lavterskel samtaletilbud. Det vil komme ut egen informasjon om dette. Alle elever i den videregående skolen i Nord-Trøndelag får leie en læremiddelpakke som inneholder bøker, bærbar PC og programvare. For dette betaler du en årlig egenandel. Denne egenandelen tilsvarer det laveste beløpet Lånekassen utbetaler som utstyrsstipend, i år kr. 967,- (NB: dette må det søkes om til Lånekassen ved inntak). Etter endt skolegang (og 3 x egenandel) får du overta eierskapet av PC-en. Mer utførlig info om ordningen finner du på skolens hjemmeside (www.leksvik.vgs.no). Der finner du også informasjon om regler for skoleskyss. Hvis du har rett på fri skyss tar du med bilde slik at vi får ordna med skyssbevis så fort som mulig. Velkomsthefte og alle skjema finnes på skolens hjemmeside: (Leksvik VGS > Elevsider > Viktig elevinfo) Vi ønsker deg velkommen til skolestart mandag 17. august 2015 kl Leksvik, 31. juli 2015 Vennlig hilsen Borghild Husdal Buhaug (rektor) 4

5 Hvem er hvem, og hvem gjør hva ved LVS? Ansatte og støttefunksjoner Borghild Husdal Buhaug Borghild er rektor ved skolen. Erik Bergfjord Erik er assisterende rektor. Han er også programleder for studieforberedende utdanningsprogram (ST) og skolens internasjonale kontakt. Underviser i realfag. Inger Olsen Killingberg Inger er programleder for yrkesfaglige utdanningsprogram (YF). Hun er karriereveileder sammen med Rita Lien. Linn Merete Barstad Moan Linn Merete er administrativ leder. Hun er elevrådskontakt for elevene. Eva Lutdal Eva er kontormedarbeider og underviser i biologi. Brit Elisabeth By Brit er kontormedarbeider Turid Forbord Sandgrind Turid er kontormedarbeider. 5

6 Else-Marie Strand Else-Marie er skolens bibliotekansvarlig og kontormedarbeider. Zdravko Tomasa Zdravko er skolens IT-ansvarlige. Gigo- som han kalles til daglig - hjelper deg hvis du får problemer med datamaskin eller skriver. Ola Elias Lorås Ola Elias er IT-lærling. Knut Kruken Knut underviser i realfag. Torunn Anita Pedersen Torunn underviser i realfag. Kontaktlærer 1ST. Torunn Sneeggen Torunn har ansvar for Oppfølgingstjenesten. Hun er skolens formidlingskoordinator (læreplasser). Hun deltar i skolens FOT (fraværsoppfølgingsteam). Rita Lien Rita underviser ved Helse og oppvekstfag. Deltar i FOT (fraværsoppfølgingsteam). Sosialpedagogisk koordinator og rådgiver. Kontaktlærer for VG2 BU. Tore Hølaas Tore underviser ved Teknikk og industriell produksjon (TIP/INA) og ved Bygg- og anleggsteknikk (BAT). Hjelpelærer i matematikk YF. Kontaktlærer VG2 INA. 6

7 Even Killingberg Even er elevassistent ved Bygg- og anleggsteknikk. Stig Lysvand Stig underviser ved Bygg- og anleggsteknikk. Kontaktlærer for VG1 BYA og VG2 BYA Alvar Aunli Alvar underviser ved Teknikk og industriell produksjon (TIP/INA). Kontaktlærer VG1 TIP. Kristina Kruken Kristina underviser i kroppsøving, breddeidrett og geografi.. Hun har permisjon høsten Ørjan Hilmo Øverås Ørjan er vikar for Kristina høsten 2015 og underviser i breddeidrett og kroppsøving. Tom Andre Hammernes Grande Tom André underviser ved TIP og INA. Oddfrid Irene Staberg Oddfrid underviser ved Helse- og oppvekstfag. Kontaktlærer for VG1 HO og VG2 HEA. Marit Haarberg Marit underviser i fransk og spansk. 7

8 Tina Sund Askim Tina underviser i tysk. Johnny Haugen Johnny har permisjon skoleåret Maria Elisabeth Sletvold Maria underviser i realfag. Brock Mc Lellan Brock underviser i entreprenørskap. Knut Ove Karlsen Knut Ove underviser i norsk, historie og religion. Kontaktlærer for 2ST. Wenche Bygballe Wenche underviser i norsk og engelsk. Kontaktlærer for 3ST og påbygging. Gunhild Johanne Røst Gunhild underviser i psykologi, spes.ped og i programfag ved Helse og oppvekstfag. Heidi Brønseth Heidi underviser i engelsk, samfunnsgeografi og historie. 8

9 Ivar Helge Mattson Ivar underviser i samfunnsfagene og kroppsøving. Kontaktlærer for 1ST. Dyness Changwe Berg Dyness er renholder ved skolen. Lioudmila Sokolova Lioudmila er renholder ved skolen. Eva Nytrø Eva er renholder ved skolen. Øystein Ramdal Øystein er vaktmester. Stein Anders Larsen Stein Anders underviser i realfag, norsk og engelsk. Underviser elever ved norskopplæringa for fremmedspråklige Marit Bergfjord Marit underviser elever ved norskopplæringa for fremmedspråklige Yngve Riise Yngve underviser elever ved norskopplæringa for fremmedspråklige 9

10 Berit Haugen Berit er assistent ved norskopplæringa for fremmedspråklige ELEVTJENESTEN Kontorer ved skolens personalrom. Se plakat på døra. Skolehelsetjenesten Helsesøster Anne Marie Elverum er å treffe på skolen hver torsdag, med «åpen dør» fra kl Du kan også avtale tidspunkt på forhånd og på andre dager ved behov. Skolehelsetjenesten er et tilbud til deg som skoleelev. Du kan få råd og veiledning og få utført helseundersøkelser og vaksinasjoner. Aktuelle tema kan være: helseopplysning, prevensjonsveiledning, chlamydiatester eller bare noen å snakke med. Noen ganger har vi det bra, noen ganger har vi det ikke bra. Begge deler handler om hvordan vi tenker og føler oss. Helsesøster kan hjelpe deg å finne ut av problemet og eventuelt hva som er lurt å gjøre videre for å komme ut av det. Ved behov kan du bli henvist videre til fastlege, fysioterapeut eller spesialist. Sammen med skolens øvrige personale har skolehelsetjenesten ansvar for å følge opp elever med spesielle behov og tilrettelegge forholdene best mulig. Skolehelsetjenesten har også som oppgave å fremme et godt læringsmiljø for elevene. Helsesøster samarbeider med lærere, psykisk helsetjeneste, ppt og andre ved behov. Skolehelsetjenesten har taushetsplikt. Helsesøster nås på telefon , (eller nummeret til kontoret på skolen) Nettverksmøter Nettverksmøter kan brukes når elever har det vanskelig over tid, og tenger hjelp av flere til å «få orden på livet» igjen. Hva er et nettverksmøte? Et møte der den som har det vanskelig får hjelp til å samle de som er viktig for vedkommende; familie, venner, offentlige tjenesteytere. Eleven velger selv hvem som skal inviteres. Vi tar utgangspunkt i de temaene som er viktig for eleven og de andre møtedeltakerne. Dette bidrar til åpenhet, det henter fram ressurser og gir grunnlag for medvirkning. Møtet kan gjerne være hjemme hos eleven, eller det kan f.eks være på skolen. To skolerte møtedeltakere har ansvaret for å lede møtet. 10

11 Pedagogisk psykologisk tjeneste En dag annenhver uke har PPTjener Andreas Dahlum kontortid på skolen. Hvis du ønsker kontakt med Andreas kan dette formidles via rådgiver Inger. Du kan også kontakte Andreas direkte på tlf Hva kan PPT hjelpe deg med? Hvis du opplever at læringsarbeidet ditt går tungt, eller du mener du har behov for spesiell tilrettelegging i skolehverdagen (eller til eksamen?), bør du ta en prat med Andreas om dette. Andreas vil kartlegge problemet ditt og deretter hjelpe deg videre for å få den hjelpen som du har behov for. PPT samarbeider tett med skolens rådgiver, helsesøster og den som er ansvarlig for pedagogisk tilrettelegging på skolen. Slik ønsker vi i å sikre at alle får nødvendig hjelp og støtte i skolehverdagen. Utvidet skolehelsetjeneste. Skolepsykolog. BUP-Psykolog Kontortid: annenhver torsdag fra til Tidspunkt for når du kan sette inn avtaler finnes i avtalebok i resepsjonen. Telefonnummer til BUP-tlf (denne skal brukes kun til timebestilling og avbestilling): Hvis du har det vanskelig i livet og trenger noen å prate med eller søke råd fra, ta kontakt. Du kan enten ta kontakt med læreren din eller helsesøster og be om å få snakke med psykologen. Rådgivertjenesten Karriereveiledning Inger Olsen Killingberg Inger kan være samtalepartner og veileder for deg når du skal forsøke å finne ut hvor din vei går videre i forhold til yrke og utdanning. En del informasjon og veiledning gis samlet ved at rådgiver besøker klassen din, men du er likevel alltid velkommen til å avtale en prat på tomannshånd (individuell veiledning) med rådgiver. Karriereveileder deltar også på foreldremøter når det trengs. Informasjon fra karriereveileder legges ut på It`s learning. Se i mappa karriereinformasjon med jevne mellomrom. Viktig informasjon YF: for å kunne få bestått fag-/svennebrev etter læretid må du ha bestått alle fagene på yrkesfag. Dette krever hardt arbeid! Viktig informasjon til SF: for å komme inn på ønskede studier etter videregående skole må du kanskje ha bestemte programfag og overstige minimum inntakspoeng (gjennomsnittkarakteren din 11

12 etter 3 år ganget med 10). Arbeid hardt allerede fra starten av og i alle tre årene! Kontakt karriereveileder om fagvalg og krav til poeng. Sosialpedagogisk veiledning Rita Lien Dersom du opplever utfordringer i skolehverdagen, som for eksempel dårlig økonomi, boforhold, lærevansker, konflikter, mobbing eller andre ting som påvirker skolegangen din, kan det være lurt å ta en prat med sosped-rådgiver om dette. Noen ganger kan det være nok å ha en å snakke med, andre ganger må vi kanskje bli enige om å la flere hjelpe til for å endre på forhold som ikke fungerer godt. Som sosialpedagogisk veileder har Rita ansvar for å jobbe både med personlig veiledning til deg som enkeltelev, og med miljøfremmende tiltak som gjelder for hele skolen. Fravær og FOT (FraværsOppfølgingsTeam) Skolen følger tett opp elevers fravær. Leksvik videregående skole er en skole for TILSTEDEVÆRELSE, derfor står fravær i fokus. Teamet består av Rita Lien og Torunn Sneeggen. Fravær registreres hver time. Dette føres på dataprogrammet SkoleArena. Hvis fraværet er regelmessig eller høyt, vil kontaktlærer og fraværsteamet (FOT) samarbeide om tiltak overfor eleven i samarbeid med elevens foresatte Elevene fører i forkant inn planlagt fravær med fraværsgrunn i Skolearena. Elever ringer skolen samme morgen ved uplanlagt fravær. Fraværstelefon: Dette registreres i Skolearena og av FOT-teamet. Hvis eleven ikke ringer, men er fraværende fra skolen, ringer kontaktlærer eller FOT-teamet til eleven. Eleven sørger da i etterkant for at fraværsgrunn kommer på plass i Skolearena. Fraværstelefon:

13 Søknad om fjerning av fravær fra vitnemål eller kompetansebevis (forskrift til oppl.l 3-47). NAVN: FØDSELSDATO: BASISGRUPPE: Dato for fraværet Antall dager Årsakskode Årsak til fraværet Dokumentasjon,v edlegg nr. Velg årsakskode for hver dato/ linje: A. Helse- og velferdsgrunner B. Arbeid som tillitsvalgt C. Politisk arbeid D. Hjelpearbeid E. Lovpålagt oppmøte F. Representasjon i arrangement på nasjonalt eller internasjonalt nivå G. Religiøs høytid (maks 2 dager, skriv navn på høytidsdagen/religion) Dato: Underskrift elev: Underskrift foresatte: 13

14 Forskrift til opplæringslova (bakside søknadsskjema) 3-47.Føring av fråvær i vidaregåande opplæring Alt fråvær skal førast på vitnemålet og kompetansebeviset. Fråvær skal førast i dagar og enkelttimar. Enkelttimar kan ikkje konverterast til dagar. Rektor kan avgjere om fråvær for den som er deltidselev, skal førast i dagar og timar eller berre i timar. For elevar som skal ha kompetansebevis, skal fråvær førast på kompetansebeviset. Eleven kan krevje at årsaka til fråværet blir ført på eit vedlegg til vitnemålet eller kompetansebeviset, dersom han eller ho legg fram dokumentasjon på årsaka til fråværet. Dersom det er mogleg, skal eleven leggje fram dokumentasjon av fråværet frå opplæringa på førehand. For inntil samanlagt 10 skoledagar i eit opplæringsår, kan ein elev krevje at følgjande fråvær ikkje blir ført på vitnemålet eller på kompetansebeviset dersom det kan dokumenterast at fråværet skyldast: a) helse- og velferdsgrunnar b) arbeid som tillitsvald c) politisk arbeid d) hjelpearbeid e) lovpålagt oppmøte f) representasjon i arrangement på nasjonalt og internasjonalt nivå. For at fråvær som skyldast helsegrunnar etter bokstav a ikkje skal førast på vitnemålet eller på kompetansebeviset, må eleven leggje fram ei legeerklæring som dokumenterer dette. Fråvær som skyldast helsegrunnar må vare meir enn tre dagar, og det er berre fråvær frå og med fjerde dagen som kan strykast. Ved dokumentert risiko for fråvær etter bokstav a på grunn av funksjonshemming eller kronisk sjukdom, kan fråvær strykast frå og med første fråværsdag. Organisert studiearbeid og skoleadministrative gjeremål etter avtale med faglæraren eller rektor, skal ikkje reknast som fråvær. Innanfor ramma av 10 skoledagar kan elevar som er medlemmer av andre trussamfunn enn Den norske kyrkja, krevje at inntil to dagar fråvær som er knytt opp mot ei religiøs høgtid, ikkje blir ført på vitnemålet eller på kompetansebeviset. Endra ved forskrift 7 juli 2010 nr (i kraft 1 aug 2010). Spesifisering av regler, for LVS. Helse- og velferdsgrunner: - Langvarig sykefravær: kan søkes fjernet fra og med 4.sykedag dersom dokumentert fra lege. - Dokumentert oppmøte til konsultasjon hos spesialisthelsetjeneste (tannhelsespesialist, legespesialist, kiropraktor). - Kronisk sykdom: skal dokumenteres fra helsespesialist, kan gi rett til fratrekk fra første sykedag ved korrekt varsling av fraværet til skolen/i Skolearena. - Begravelse: oppgi navn på den døde. Religiøs høytid: Religion, navn på høytid og dato bør oppgis i søknaden. 14

15 Norsk og samfunnsfag for språklige minoriteter Flyktninger og innvandrere må lære norsk når de kommer til Norge. Dette er noe kommunene er ansvarlig for. Leksvik kommune har denne opplæringa ved Leksvik videregående skole. De skal lære om det norske samfunnet og lære å snakke, forstå, skrive og lese norsk. Flere av fremmedspråkelevene har familie her og er i arbeid i kommunen. Elevene er på ulike niå i norskopplæringen, derfor går det ulike kurs. Alle trenger trening i å snakke norsk og forstå det norske samfunnet og norsk kultur. Vi oppfordrer alle skolens elever til å ta kontakt med de minoritetsspråklige evene. Norske elever har mye å bidra med til hjelp for å lære om Norge. Monoritetsspråklige elever kommer fra forskjellige land og kontinenter og har mye kunnskap som vi ikke har. Vi håper på mye samhandling slik at vi lærer mye av hverandre. Lærebøker og pc Elevene vil ved skolestart få låne lærebøker og PC fra skolen. Bøkene blir registrert på den enkelte elev med egen strekkode på hver bok. Alle skal skrive navnet sitt i bøkene de låner. Else-Marie Strand Lærebøkene er elevens ansvar i skoleåret og må leveres inn ved skoleårets slutt. Eleven har ansvar for å levere inn de samme bøkene ved skoleslutt som ble registrert registrert på dem i starten av skoleåret. Navnet på lånetaker er registrert på strekkoden. Hvis bøkene ikke blir innlevert ved skoleårets slutt, vil det bli sendt erstatningskrav på kostnaden av bøkene til registrert lånetaker. NB. Boken godskrives alltid eleven den er registrert på, uavhengig av hvem som har den. Elevene skaffer selv skrivebøker, kalkulator og vanlige skrivesaker. 15

16 IT Alle brukere i NTFK s nett skal bli kjent med IKTreglement og retningslinjer for informasjonssikkerhet i NTFK. Reglementet signeres digitalt. (http://www.ntfk.no/iktreglement/sider/default.aspx) Leksvik videregående skole tilbyr følgende tjenester til elevene: Lån av bærbar PC med programvare Egen brukerkonto med brukernavn og passord Tilgang og brukerkonto på It's Learning (LMS) Trådløst nettverk med tilgang til elevnett og internett Tilgang til skolens skrivere GIGO IT-ANSVARLIG OLA ELIAS IT-LÆRLING Bærbar PC som du har fått tildelt er skolens eiendom. IT-avdelingen kan når som helst ta inn maskinen for vedlikehold og oppgradering Besøkende kan få internett-tilgang igjennom skolens gjestenetteverk ved å henvende seg til ekspedisjonen eller IT-avdelingen. Førstegangs passord Du vil få utdelt et ark med brukernavn og passord som skal benyttes ved førstegangs pålogging. Brukernavnet vil være det samme som før for ansatte, elever får nytt brukernavn. Det første du må gjøre etter pålogging er å endre passordet ditt slik at det samsvarer med kravene i IT-reglementet. Endring av passord gjøres i Passordkiosken (http://passord.ntfk.no/). Passordbytte må gjøres mens du er på skolen (skolenettet). Kravet til passordet er: Passordet må bestå av minst 8 tegn og at det inneholder tegn fra tre av følgende fire grupper: små bokstaver (a-z) store bokstaver (A-Z) tall (0-9) spesialtegn (. - _ +! / ( ) < > og mellomrom) 16

17 Eksempel på hvordan du kan lage passord som tilfredsstiller kravene: En setning bestående av flere ord hvor du begynner med stor bokstav. Et ord som du skriver med stor forbokstav og avslutter med et tall. Synkroniseringen av passord mellom de ulike systemene (It s learning, Skolearena m.m) kan ta noe tid. Vær tålmodig Skjermbilde Hva skal du gjøre? Klikk på Logg inn-knappen. Skriv inn ditt «brukernavn» og «engangspassord» som du har fått ved utdeling av PC. Her har du to valg: 1. Endre mobilnummer 2. Endre passord Endre/registrere mobilnummer for å få tilsendt et nytt passord i tilfelle at du glemmer det. Etterpå endrer du passordet. Skriv inn ditt nye som tilfredsstiller kravene til passord i begge feltene og klikk på Endre Passord-knappen for å bekrefte. Det kan ta inntil 15 minutter før ditt nye passord er oppdatert i alle systemer. Hvis du glemmer passordet er det bare å besøke NTFK Passordkiosk og trykke Glemt passord? Du vil da få tilsendt nytt passord på SMS til din mobil. 17

18 Programvaresenter Programvaresenter finnes som en egen flis på startsiden i Windows 8 Fanen «Tilgjengelig Programvare» viser programvare som er avertert til maskin (valgfri og fellesprogrammer). Disse programmene er automatisk «godkjent» for installasjon og vil også være tilgjengelig for avinstallering. Det er mulig å merke flere programmer for installasjon/avinstallering samtidig. It s Learning It s Learning: Er en nettbasert læringsplattform som er laget for undervisning i grunnskole, videregående skole og høyere utdanning. Det kan brukes til evaluering og oppfølging av elever. På It s Learning er det mulig å legge ut fagplaner, sende melding til enkeltpersoner og grupper, samt til innsending av oppgaver og innleveringer. Elever får ukeplaner, lekser og annen informasjon på It s Learning. Det er veldig viktig å forstå bruken av dette. (kilde: s_learning) Innlogging for It s Learning: https://www.itslearning.com/elogin/default.aspx Oppdatert link til It s Learning finner du på skolens hjemmeside: 18

19 Velg «Nord-Trøndelag fylkeskommune» fra rullemeny og «Logg på med Feide». Trykk på knappen «Fortsett». (se figur til høyre) Du blir så videreført til en ny side. Velg igjen «Nord-Trøndelag fylkeskommune» fra rullemeny og trykk Fortsett. Neste steg er da å skrive brukernavn og passord. Når du er innlogget på «It s Learning» får du direkte tilgang til «Skolearena». SkoleArena Er en nettbastert digital informasjonstjeneste der du kan følge med på fravær, karakterer og annen personlig informasjon. Skolearena brukes både i grunnskole og videregående skoler. Skolen har et sterkt ønske om at også foresatte har tilgang til «SkoleArena» for å følge med på fravær og vurdering. Prosedyren for å søke slik tilgang gjennomgår på første foreldremøte. 19

20 Mer info på skolens hjemmeside: Dokker Dokumentasjonsverktøy for elevene på enkelte yrkesfag. Elevene legger inn bilder og tekst etter hvert som de arbeider med læreplanmålene. Lærer og veileder i bedrift har innsyn og legger inn oppgaver og vurderinger. Lagring og Backup Å vite hvor du bør lagre viktig informasjon og dokumenter er viktig - ved feil plassering kan alt gå tapt om noe skjer med maskinen. Vi anbefaler også at du skaffer deg en ekstern harddisk eller USB pinne til backup. Det er også mulig å bruke noen av lagringsplassene med «Sky-tjenester» som Google Drive, Sky Drive, ICloud, Dropbox Ta backup ofte også mens du jobber, så slipper du å irritere deg over at mye arbeid går tapt hvis en feil skulle oppstå. 3ami-Mas / overvåking Nord-Trøndelag fylkeskommune benytter loggeprogrammet 3amiMAS til logging av aktivitet på pc-er som elever skal kunne benytte under eksamen. Det er en forutsetning for at en pc skal kunne benyttes ved prøve eller eksamen at den har installert fylkeskommunens programvare for logging av aktivitet. Selve programmet er installert når du får maskina utlevert om høsten. Denne boksen dukker frem hver gang du logger på pc-en, og du må bekrefte denne ved å klikke I agree for å kunne benytte pc-en. 20

21 Når du ikke er under logging, ser du en sort/lyseblå kikkert på oppgavelinja. Når maskinen din er under logging vil kikkerten bli sort. I tillegg vil du se på skjermen hvilken prøve/eksamen du er registrert i, og hvor lenge det er igjen av loggetiden. Forberedelse før prøver/eksamen: Start maskinen på nytt etter at du har kommet til klasserommet og logg på med din brukerkonto. Klikk I agree på dialogboksen. Dette indikerer at programmet er installert og fungerer opp mot loggeserveren. Dette indikerer ikke at du er under logging! Sjekk at du har kontakt med NTVGS-Elev nettet. Etter prøve/eksamen: Loggingen stopper automatisk ved angitt klokkeslett uavhengig om du fortsatt er på skolen eller har dratt hjem. Hvis du ikke får grønn kikkert i løpet av et par minutter etter at loggingen skulle vært avsluttet, tar du kontakt med IKT-avdelingen. Skulle du oppdage at du blir logget uten at du er på en prøve/eksamen, ta umiddelbart kontakt med ITavdelingen. Stipend fra Lånekassen Er du elev og har ungdomsrett, får du utstyrsstipend fra Lånekassen. Du får stipendet samme hvor mye foreldrene dine tjener. Husk at du må søke om stipendet for å få det utbetalt. Når du søker, sjekker Lånekassen automatisk om du har rett til andre stipend også, som for eksempel grunnstipend eller bostipend. Når du har fått opptak, søker du om stipend på lanekassen.no eller vigo.no. Bruk søknaden til videregående opplæring. Lærlinger får ikke utstyrsstipend, men kan ha rett til lån og andre stipend. Les mer om stipend og lån på lanekassen.no, og sjekk Lånekassens side på Facebook for deg i videregående skole, facebook.com/lanekassen.vgs 21

22 Skolemiljø Kvalitet, nærhet, respekt og glede er viktige stikkord for verdigrunnlaget ved Leksvik videregående skole. Elever og ansatte skal hver dag skal jobbe for å vedlikeholde et nært og godt skolemiljø. Vi ønsker å gjøre alle i stand til å ta vare på seg selv og hverandre. Gjennom dette tror vi at vi oppnår et godt og kreativt læringsmiljø. Viktige elementer i vårt arbeid med skolemiljøet: - Elevrådet elevdemokrati - Skolemiljøutvalget - Verneleder for elevene - Skolefrokost 2 dager pr uke. - Miljøaktiviteter - Den kulturelle skolesekken. - Vi holder skolelokalene våre ryddig og bruker søppebøttene hyppig. Alle rydder etter seg selv. Dette ansvaret har alle elever og tilsatte. Ukeansvar for klasser i fellesareal. - Vi hilser på hverandre når vi treffes. - Elever inviteres til å komme med forslag på andre trivselstiltak. Foreldresamarbeid Godt samarbeid mellom foresatte og skole er et satsingsfelt for videregående opplæring. På skolens hjemmeside vil du finne lenker til viktig foreldreinformasjon og til offentlige dokumenter og forskrifter som omhandler skolens samarbeid med foresatte. Ta heller kontakt med skolen en gang for mye enn en gang for lite. Skolen, i form av kontaktlærer, programleder og rådgiver, setter stor pris på tett kontakt med umyndige elevers foresatte. Velkommen til et godt samarbeid mot et felles mål! Elever kan enkelt gi foresatte utvidet tilgang til Skolearena og egne elevdokumenter i skolens arkiv etter fylte 18 år. 22

23 Skolerute År Uke Antall dager Kommentarer Første skoledag man 17.august Høstferie Fri fredag Fagped-dag for personalet Siste skoledag fredag Høst 84 Skoledager Første skoledag mandag 4.januar Vinterferie

24 Påskeferie fra 21.mars 13 4 Fri mandag 28.mars (2.påskedag) Fri onsdag 13. april (planleggingsdag) Fri 5.mai (Kr.h.f.dag) og fredag 6.mai Fri 16. mai (2.pinsedag) og 17.mai Siste skoledag 21.juni Vår 106 skoledager Totalt 190 skoledager Kantine Skolefrokost tirsdag og torsdag. Åpent fra 10:00 10:30. Pris: kr 20,-. Selvbetjening med brød, pålegg og drikke. Noen ganger steiker vi også vaffel eller koker grøt. Skolens kantine kan ellers driftes av elevene selv, gjennom ungdomsbedrifter. Ungdomsbedriftene gjør avtale med skolen om faste åpningsdager gjennom skoleåret. Menyen kan variere fra dag til dag, avhengig av hvem som har salget. Ofte får du kjøpt nystekte baguetter, yoghurt, pizza, nudler og frukt/grønt her. Av og til selges det også varm lunsj eller salat-tallerken. I skolens kantine finner du også drikkeautomater for varme drikker. 24

25 Forskrift om ordensreglement for elever ved fylkeskommunale videregående skoler i Nord-Trøndelag Hjemmel: Utdanningsdirektoratets rundskriv Ordensreglement Udir Ordensreglene er vedtatt av Fylkestinget i Nord-Trøndelag 11. juni FORMÅL Formålet med ordensreglementet er å bidra til å gi et godt og trygt læringsmiljø. Ordensreglementet skal bidra til godt samarbeid, god trivsel, respekt og medansvar. Reglementet skal fremme god orden og gode arbeidsvaner og slik legge til rette for god læring. Reglementet skal gi regler om Målsettinger for skolemiljøet Retningslinjer for oppførsel Konsekvenser av brudd på retningslinjene 2 VIRKEOMRÅDE Ordensreglementet gjelder for alle elever ved skolen, på skolens område og i skoletiden. Reglementet gjelder også opplæringsformer og aktiviteter som gis under skolens ansvar og regi utenfor skolens område. I tillegg gjelder reglementet på skoleveien. Krenkelser som skjer utenfor skoletiden og utenfor skolens område, men som er foranlediget av skolesituasjonen eller setter preg på den, omfattes av ordensreglementet. Ordensreglene gjelder for elevene ved alle de videregående skolene i Nord-Trøndelag fylkeskommune. 7 inneholder eventuelle lokale tilleggsregler for den enkelte skole. I 7 kan skolenes egne ordensregler knyttes til ordensregler for egne lokaler og spesialrom, internat og hybelhus, samt for håndtering av våpen og annet utstyr som kan volde skade ved feil bruk. 3 SKOLE- OG LÆRINGSMILJØ Et godt skole- og læringsmiljø er grunnleggende for god opplæring. Skolen skal jobbe aktivt og systematisk for å fremme et godt psykososialt miljø, der den enkelte elev skal kunne oppleve arbeidsro, trygghet og sosial tilhørighet. Det er viktig å vise hensyn, respekt og medansvar, og unngå eller hindre atferd som har negativ innvirkning på miljøet. Både elever og ansatte på skolen har ansvar for å bidra til et godt skole- og læringsmiljø. Elevene har en rett til å bli behandlet med respekt og omtanke både fra skolens representanter og fra medelever. Det skal være nulltoleranse for krenkelser, mobbing, trakassering og diskriminering. Skolene skal ha klare rutiner for hvordan mobbing skal forebygges og håndteres. Elevene skal rette seg etter de bestemmelser i lov, reglement og instrukser som til enhver tid gjelder. Elever som gjennom sitt arbeid, oppdrag eller verv blir kjent med taushetsbelagte opplysninger, har taushetsplikt etter Forvaltningsloven 13 13f, samt etter Personopplysningsloven. Taushetsplikten gjelder også etter at eleven har avsluttet videregående opplæring. Det skal være åpenhet og god kommunikasjon mellom elever, skole og foresatte. Problematiske situasjoner skal alltid tas opp og drøftes. 25

Velkommen til Leksvik videregående skole

Velkommen til Leksvik videregående skole Velkommen til Leksvik videregående skole 12.08.2014 1 Innhold Velkommen til nytt skoleår!... 3 Velkomstbrev til elevene... 4 Hvem er hvem, og hvem gjør hva ved LVS?... 5 Skolehelsetjenesten... 10 Pedagogisk

Detaljer

Elevhåndboka 2014-2015

Elevhåndboka 2014-2015 Elevhåndboka 2014-2015 Vel møtt til skoleåret 2014-2015 Kjære Nes-elev! Vi ønsker nye og gamle elever velkommen til skoleåret 2014-2015! Det er med forventning og spenning vi tar imot alle elever ved skolestart.

Detaljer

Studiehåndbok 2013/2014

Studiehåndbok 2013/2014 Studiehåndbok 2013/2014 Innhold Aktivitetsplan høst 2013 34 Aktivitetsplan vår 2014 36 Arbeidsmiljø og orden 18 Biblioteket 15 Bokskap 17 Brannalarm 19 Dette kan du kjøpe i informasjonen 12 Elevenes skolemiljø

Detaljer

DENNE ELEVHÅNDBOKA TILHØRER: NAVN: KLASSE: MIN KONTAKTLÆRER: KJÆRE ELEV:

DENNE ELEVHÅNDBOKA TILHØRER: NAVN: KLASSE: MIN KONTAKTLÆRER: KJÆRE ELEV: DENNE ELEVHÅNDBOKA TILHØRER: NAVN: KLASSE: MIN KONTAKTLÆRER: KJÆRE ELEV: Velkommen til et nytt skoleår på Rud. Spesielt velkommen til deg som er ny elev. Vi vil gjøre vårt beste for at du skal oppleve

Detaljer

MALVIK VIDEREGÅENDE SKOLE

MALVIK VIDEREGÅENDE SKOLE MALVIK VIDEREGÅENDE SKOLE E L E V H E F T E Skoleåret 2012/2013 Tlf. 73 98 70 00 Fax. 73 98 70 01 E-mail: postmottak.malvik@stfk.no Web.adr.: http://www.malvik.vgs.no Side 1 av 36 Innhold side 3 Hilsen

Detaljer

kongsberg.vgs.no SKOLEÅRET

kongsberg.vgs.no SKOLEÅRET kongsberg.vgs.no SKOLEÅRET 2014/2015 1 VELKOMMEN TIL KONGSBERG VIDEREGÅENDE SKOLE! Våre kjerneverdier er: trygghet og læring profesjonalitet og engasjement fellesskap og mangfold Du leser nå et informasjonshefte

Detaljer

Velkommen til Tiller videregående skole 2014-2015... 2. Skolerute 2014-2015... 3. Skolens tilbud... 4. Skolens ledelse... 5. Kontaktlærere...

Velkommen til Tiller videregående skole 2014-2015... 2. Skolerute 2014-2015... 3. Skolens tilbud... 4. Skolens ledelse... 5. Kontaktlærere... Innhold Velkommen til Tiller videregående skole 2014-2015... 2 Skolerute 2014-2015... 3 Skolens tilbud... 4 Skolens ledelse... 5 Kontaktlærere... 6 Elevtjenesten... 7 Pedagogisk psykologisk tjeneste (PPT)

Detaljer

VEIVISER N. for elever på Nesbru videregående skole 2014 15

VEIVISER N. for elever på Nesbru videregående skole 2014 15 VEIVISER N for elever på Nesbru videregående skole 2014 15 Besøksadresse: Nesbru videregående skole Hallvard Torgersens vei 8, 1394 Nesbru Postadresse: Postboks 38, 1378 Nesbru Tlf. 66 85 44 00 Internett:

Detaljer

Velkommen til Røros videregående skole skoleåret 2014-2015

Velkommen til Røros videregående skole skoleåret 2014-2015 Sør-Trøndelag Fylkeskommune Røros videregående skole Velkommen til Røros videregående skole skoleåret 2014-2015 På disse sidene finner du viktig informasjon som du må lese i god tid før skolestart. Bakerst

Detaljer

Velkommen som elev ved Tiller videregående skole 2015-2016

Velkommen som elev ved Tiller videregående skole 2015-2016 Velkommen som elev ved Tiller videregående skole 2015-2016 Bygg- og anleggsteknikk Helse- og oppvekstfag Innføringsklasse for flerkulturelle elever Medier og kommunikasjon Service og samferdsel Spesielt

Detaljer

Informasjonshefte. Skoleåret 2014/2015. Levende kunnskap. Din innsats. Vår framtid. Skolens visjon:

Informasjonshefte. Skoleåret 2014/2015. Levende kunnskap. Din innsats. Vår framtid. Skolens visjon: Informasjonshefte Skoleåret 2014/2015 Skolens visjon: Levende kunnskap Din innsats Vår framtid Risør videregående skole Besøksadresse: Sirisvei 8 Postadresse: Postboks 1025 Randvik 4955 Risør Tlf. 37 14

Detaljer

Informasjonshefte elever. Skoleåret 2014/15

Informasjonshefte elever. Skoleåret 2014/15 Informasjonshefte elever Skoleåret 2014/15 INNHOLDSFORTEGNELSE VELKOMMEN TIL ASKIM VIDEREGÅENDE SKOLE SKOLEÅRET 2014/2015... 2 SKOLENS ULIKE BYGNINGER... 3 VÅRE HUSREGLER... 4 «DEN GODE TIMEN»... 5 GOD

Detaljer

2013/2014. Skolehåndbok 2013/2014 1

2013/2014. Skolehåndbok 2013/2014 1 2013/2014 2013/2014 1 Innhold Velkommen s. Visjon Læringsplakaten Skolerute Timeoppsett Læremidler Skoleskyss Fraværsreglene Viktige frister Stipend Valg av matematikk Valg av programfag VG2 Valg av programfag

Detaljer

Håndbok for Kristelig Gymnasium 2015-2016

Håndbok for Kristelig Gymnasium 2015-2016 Håndbok for Kristelig Gymnasium 2015-2016 Innhold Velkommen til skolen... 4 Presentasjon av skolen... 5 Opprettelse... 5 Basis og verdigrunnlag... 5 Skolens formål... 5 Forstanderskapet... 5 Styret...

Detaljer

lier.vgs.no INFOHEFTE

lier.vgs.no INFOHEFTE lier.vgs.no INFOHEFTE Skoleåret 2013/2014 Vi vil gjøre vårt beste for at du skal lykkes i å nå dine mål. Resten er opp til deg. Velkommen til nytt skoleår! Som rektor er jeg glad for at akkurat du valgte

Detaljer

Skoleguiden 2014-15 Side 2

Skoleguiden 2014-15 Side 2 INNHOLD: REKTORHILSEN FRA ELEVRÅDET... 4 FERIE OG FRIDAGER FOR ELEVENE... 6 SKOLERUTEN FOR 2014-15... 6 HVORDAN SKOLEN STYRES... 7 PERSONALOVERSIKT... 8 Administrasjonen:... 8 Andre ansatte/ miljøteam:...

Detaljer

Elevhefte med nyttig informasjon til elevene

Elevhefte med nyttig informasjon til elevene 1 Elevhefte med nyttig informasjon til elevene Skoleåret 2012/2013 Innholdsfortegnelse: 2 Velkommen til Grong videregående skole 3 Informasjon til nye elever ved Grong videregående skole 4 Oversikt over

Detaljer

HÅNDBOK FOR 2014 / 2015

HÅNDBOK FOR 2014 / 2015 HÅNDBOK FOR 2014 / 2015 INNHOLD Rektors hilsen 1 Presentasjon av skolen vår 2 Administrasjon 4 Fagledere 5 Skolerute høsten 2014 6 Skolerute våren 2015 7 Ringetider 8 Fag- og timefordeling 9 Skolereglement

Detaljer

HÅNDBOK FOR 2013 / 2014

HÅNDBOK FOR 2013 / 2014 HÅNDBOK FOR 2013 / 2014 INNHOLD Rektors hilsen 1 Presentasjon av skolen vår 2 Administrasjon 4 Fagledere 5 Skolerute høsten 2013 6 Skolerute våren 2014 7 Ringetider 8 Fag- og timefordeling 9 Skolereglement

Detaljer

Elevhefte Skoleåret 2010/2011

Elevhefte Skoleåret 2010/2011 1 Elevhefte Skoleåret 2010/2011 med nyttig informasjon til elevene Innholdsfortegnelse: Side 2. Velkommen til Grong videregående skole 3. Informasjon til nye elever ved Grong videregående skole 4. Oversikt

Detaljer

Råd og utvalg Arbeidsmiljøutvalget s. 13 Skolemiljøutvalget s. 13 Elevrådet s. 13 & 25-27

Råd og utvalg Arbeidsmiljøutvalget s. 13 Skolemiljøutvalget s. 13 Elevrådet s. 13 & 25-27 1 2 Innholdsfortegnelse Pedagogisk plattform s. 2 Skolerute for skoleåret 2012-13 s. 4 Arbeid mot rus og mobbing s. 5 Gratis læremidler s. 6 Bærbar PC s. 6 Bruk av data i videregående skole i Buskerud

Detaljer

Skoleinfo 2013/2014. Horten videregående skole. http://hvs.vfk.no. Kunnskap gir muligheter!

Skoleinfo 2013/2014. Horten videregående skole. http://hvs.vfk.no. Kunnskap gir muligheter! Skoleinfo Horten videregående skole 2013/2014 http://hvs.vfk.no Kunnskap gir muligheter! Rektor ønsker velkommen Velkommen til et godt og inkluderende skolemiljø! Horten videregående skole har totalt ca

Detaljer

SKOLEGUIDE 2012-2013

SKOLEGUIDE 2012-2013 SKOLEGUIDE 2012-2013 2 INNHOLD: VELKOMMEN TIL NYTT SKOLEÅR!... 3 HILSEN FRA ELEVRÅDET... 4 FERIE OG FRIDAGER FOR ELEVENE... 4 HVORDAN SKOLEN STYRES... 6 PERSONALOVERSIKT... 7 Administrasjonen:... 7 Andre

Detaljer

www.forus.vgs.no I denne håndboken vil du finne praktiske opplysninger og informasjon som berører din skolehverdag.

www.forus.vgs.no I denne håndboken vil du finne praktiske opplysninger og informasjon som berører din skolehverdag. I denne håndboken vil du finne praktiske opplysninger og informasjon som berører din skolehverdag. Vi håper håndboken vil være til nytte. Finner du det du lurer på i denne, før du spør noen andre, sparer

Detaljer

SKOLEGUIDE FOR RAUMA VIDEREGÅENDE SKOLE

SKOLEGUIDE FOR RAUMA VIDEREGÅENDE SKOLE SKOLEGUIDE FOR RAUMA VIDEREGÅENDE SKOLE 2014-2015 1 Innhold Til alle elever på Rauma videregående skole... 5 Forkortelser brukt på timeplanen skoleåret 2014-2015... 6 Kjære elev,... 7 Reglement i orden

Detaljer

Elevbrosjyre BJERKE VIDEREGÅENDE SKOLE

Elevbrosjyre BJERKE VIDEREGÅENDE SKOLE Elevbrosjyre Innhold Kjære Bjerkeelev 3 Ledelse og administrasjon 4 Skolens øvrige ledelse 5 Rådgivertjenesten 6 PP-tjenesten 7 Helsetjenesten 7 Hjelpetiltak 7 Elevrådsarbeid 8 Kontaktlærers time 8 Velkommen

Detaljer

Skolehefte 2013/2014

Skolehefte 2013/2014 Skolehefte 2013/2014 Innholdsfortegnelse REKTOR ØNSKER VELKOMMEN... 4 SKOLERUTE 2013/2014... 5 SKOLENS PERSONALE... 6 Leiargruppa:... 6 Språk-, samfunn- og økonomi fag:... 6 Realfag:... 6 Idrettsfag:...

Detaljer

Skolehefte 2013/2014

Skolehefte 2013/2014 Skolehefte 2013/2014 Innholdsfortegnelse REKTOR ØNSKER VELKOMMEN... 4 SKOLERUTE 2013/2014... 5 SKOLENS PERSONALE... 6 Leiargruppa:... 6 Språk-, samfunn- og økonomi fag:... 6 Realfag:... 6 Idrettsfag:...

Detaljer

Elevbrosjyre BJERKE VIDEREGÅENDE SKOLE

Elevbrosjyre BJERKE VIDEREGÅENDE SKOLE Elevbrosjyre Innhold Kjære Bjerkeelev 3 Ledelse og administrasjon 4 Skolens øvrige ledelse 5 Rådgivertjenesten 6 PP-tjenesten 7 Helsetjenesten 7 Hjelpetiltak 7 Elevrådsarbeid 8 Kontaktlærers time 8 Velkommen

Detaljer

Håndbok for elever og lærere Skedsmo videregående skole 2015/16

Håndbok for elever og lærere Skedsmo videregående skole 2015/16 Håndbok for elever og lærere Skedsmo videregående skole 2015/16 Velkommen til nytt skoleår 2015/16 Alle nye og «gamle» lærere og elever ønskes velkommen til et nytt skoleår ved Skedsmo videregående skole.

Detaljer