Ny lokalisering av regionkontoret

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Ny lokalisering av regionkontoret"

Transkript

1 Region Vestfold / Buskerud VEBU stikka region vestfold/buskerud Foto: Stockxpert Foto: Njål Arve Melberg Regionblad for Normisjon nr. 4 august/september 2010 årgang 7 Elever viste solidaritet Elevrådsleder ved Gjennestad, Ellen Waldeland, med sjekken til Normisjons prosjekter i Aserbajdsjan. Elevene ved Gjennestad videregående skole i Stokke har dette skoleåret hatt en solidaritetsaksjon der de på kreativt vis har samlet inn penger til Normisjons arbeid i Aserbajdsjan. På eksamensfesten i går overrakte de en stor sjekk til Normisjon. Gymsalen på Gjennestad videregående skole i Stokke var festpyntet i går. Da var det eksamensfest med blant annet utdeling av vitnemål til avgangselevene og festtale av 2. nestleder i KrF Inger Lise Hansen. Da elevrådsleder Ellen Waldeland kom med sin hilsen, fortalte hun også om skolens solidaritetsaksjon der de har samlet inn penger til to av Normisjons prosjekter i Aserbajdsjan; Viator mikrokreditt og Barna tilbake til familien. Waldeland kunne overrekke en sjekk på kroner! Barberte legger I høst hadde elevene en solidaritetsuke. Da var det blant annet et solidaritetsløp. - Noen stupte kråke gjennom hele løypa, fortalte Waldeland. Se videoklipp fra solidaritetsløpet her. Andre kreative innsamlingsmåter elevene ved Gjennestad har tatt i bruk er barbering av legger! Og i våres hadde de en spesiell auksjon der elever ved designog håndverkklassen VG1 hadde re-designet gamle møbler som ble auksjonert bort. Hjelper barn og fattige - Tusen takk! Det er kjempebra at dere, selvom dere er opptatt med skole og fritidsaktiviteter, også vil engasjere dere for barn og fattige i Aserbajdsjan, sa Kristina Hvarnes Andersen fra Normisjon da hun mottok sjekken. Prosjektet Barna tilbake til familien jobber for at barn med funksjonshemminger og spesielle behov skal ha en bedre plass i det aserbajdsjanske samfunnet, og hjelper foreldrene til å kunne ta seg av sine barn selv. I Aserbajdsjan er det vanlig at barn med funksjonshemminger kommer på barnehjem. Viator Mikrokreditt, som er det andre prosjektet Gjennestad har samlet inn penger til, gir små lån til fattige, som dermed får en mulighet til å starte sin egen inntekstkilde og komme seg ut av fattigdommen. Kristina Hvarnes Andersen Foto: Sam Tore Bamle Ny lokalisering av regionkontoret Misjonssenteret på Gjennestad er nå avviklet og når dette leses er det også tatt i bruk av ny leietaker. Etter hvert som leietagerne i bygget falt bort (Kirkens SOS, NLM og Skolelaget), ble det for Lillian Ottersen dyrt for Gjennestad å la Søndagsskolen og Normisjon disponere et så stort hus alene. Søndagsskolen kommer fortsatt til å ha sitt kretskontor på Gjennestad, mens vi i Normisjon ikke lenger vil ha administrative funksjoner på Gjennestad. Tor og Gunnvor vil ha et kontor/arbeidsrom ved siden av Søndagsskolens kontor, men i en annen bygning enn tidligere. Acta VeBu som det siste året har hatt midlertidig adresse på Strand, har nå fått Strand som permanent adresse. Fra og med 12. august er de administrative funksjonene flyttet fra Gjennestad til Normisjons regionkontor i Skien. Dette betyr at all post til regionen heretter skal sendes til: Normisjon Vestfold Buskerud, Postboks 297 Sentrum, 3701 Skien. Post til Acta og til Strand kan med fordel sendes til Strand, Østerøyveien 233, 3237 Sandefjord. Sentralbordet for Vestfold er også flyttet til Telemark. Vi har foreløpig ikke sett på viderekoblingsmulighetene (ting tar tid), men telefonen er betjent mandag, onsdag, torsdag og fredag fra Stemmen dere vil møte tilhører Lillian Ottersen (se bildet). Hun vil kunne foreta endringer i adresseregistreringer, sørge for at dere får sendinger som har uteblitt og ellers formidle kontakt til rette vedkommende dersom hun ikke han hjelpe dere selv. Vi anbefaler likevel at dere i størst mulig grad benytter den ansattes direktenummer for å komme til rette vedkommende. Sam Tore Bamle

2 region vestfold/buskerud Sam Tore Bamle regionleder i region Vestfold / Buskerud Region Vestfold / Buskerud Postadresse: Postboks 297 Sentrum, 3701 Skien Besøksadresse: Lundegt. 15, 3724 Skien Tlf Faks Sam Tore Bamle, regionleder mobil E-post: E-post: Mandag fredag kl , eller etter avtale Hovedbankforbindelse: Sparebanken Pluss Konto: Foretaksnummer: Tor Bringaker, forkynner. Tlf E-post: Gunnvor Kreken, misjonsleder. Tlf E-post: Postadresse Acta og Strand Strand leirsted og gjestegård, Østerøyveien 233, 3237 Sandefjord Svein-Tony Gårdsø, Acta Tlf E-post: Strand leirsted og gjestegård Østerøyveien 233, 3237 Sandefjord tlf faks E-post: Berit Kulms, bestyrer E-post: Åse Agledal, kjøkkenleder. E-post: Dalhøgd Fjellkapell Utleie: Kontakt Eliassen, tlf Normisjon er også eier/deleier av: Danvik Folkehøgskole, Drammen Gjennestad Gartnerskole, Stokke VEBU-STIKKA NR. 4/2010 ÅRGANG 7 Utkommer med seks nummer i året. Ansvarlig redaktør Sam Tore Bamle Redaksjonsmedarbeider: Tor Bringaker FELLESSTOFF FRA ORGANISASJONEN Ansvarlig redaktør: Leif Gunnar Vik, tlf E-post: Grafisk formgiver: Helene Camilla Titterud Trykkeri: Haugesund Bok & Offset AS Opplag: 2000 Abonnementspris kr 150 pr år Frist for stoff til neste nr: Fredag 10. september 2010 Om sommeren kjører man ofte litt på kryss og tvers. Jeg har kjørt gjennom bygder og dalfører jeg aldri har vært i tidligere. Når jeg kjører på ukjente veier og steder, spør jeg meg alltid: Mon tro hvordan det står til med den kristelige virksomheten her? Er det noen her som bryr seg om Jesus? Hvor relevant er Normisjon og vår virksomhet for dem jeg møter på bensinstasjonene og i butikkene? Ofte kjenner jeg en klump i magen og tenker at det vi holder på med sannsynligvis ikke betyr noe for noen av dem jeg møter. Ville det i det hele tatt merkes om Normisjon ble borte? Men så hender det innimellom at det dukker opp en kirke eller et bedehus. Noen av bedehusene ser ut til å være låst for godt, mens andre har tegn som tyder på at noen samles der av og til. Da fatter jeg likevel mot. Det er altså noen også på dette sted noen som tilhører Veien og er mine brødre og søstre i troen! Det er en mindre eller større flokk her som gleder seg over evangeliet og vil være med å bringe det videre ut! Det er noen her som holder ryktet om Jesus levende Når jeg reiser som turist, ser jeg først og fremst landskaper og bygninger, men møter få mennesker. Annerledes er det å reise for Normisjon. Bygder og tettseder viser seg å romme mange hjertevarme og gode mennesker som er glade i Jesus og har omsorg for misjonsarbeidet både ute og hjemme. Mange av dere som leser dette bor på mindre steder og tilhører små fellesskap. Jeg takker alltid Gud når jeg tenker på dere! Ikke fordi dere er få og små, men fordi dere er trofaste og ikke gir opp selv om dere er få. Som Kristi brev (2.Kor.3,3) er dere kjent og lest av alle. Jeg tror dere betyr mer for lokalsamfunnet enn dere selv tenker. Flere enn vi tenker relaterer sin egen tro til kristne de kjenner. Når Jeg takker alltid Gud når jeg tenker på dere dere bekjenner troen på Jesus og samles for å dele den og be sammen, avgir dere vitnesbyrd som andre kan forholde seg til. Slik aktualiserer dere evangeliet og gjør det nærværende for mennesker der dere bor. I Normisjon er vi for tiden svært opptatt av å få til ny vekst i foreningene, men det betyr ikke at vi tenker lite om de små fellesskap eller foreninger. Vi er avhengig av å få ny vekst i organisasjonen, men vi er også opptatt av å ta vare på de mange små lagene våre. Siden regionen disponerer relativt små ressurser alene, ser vi det som en viktig oppgave nå å få større foreninger og forsamlinger til å bistå mindre foreninger og fellesskap i sine nærområder. Ettersom regionens ansatte ikke kan være alt for alle, må vi forsøke å utvikle de foreningene som er i vekst, slik at disse igjen kan styrke de mindre. Vi ønsker ikke at noen i Normisjon skal ingen være seg selv nok. «De sterkere de svake skal hjelpe trofast frem» som det står i salmen. Det er når vi får til godt samarbeid på tvers av foreninger og nivåer i organisasjonen, vi kan nå noen av de målene vi har felles. Her og nå er det nettopp dere som er med i små foreninger og fellesskap jeg ønsker å oppmuntre og hedre. Gi ikke opp! Dere er viktige både for nærmiljøet deres, for Normisjon og for våre samarbeidskirker! Jeg hilser dere i begynnelsen av et nytt arbeidsår med Pauli ord: «Jeg takker alltid min Gud når jeg tenker på dere og hver gang jeg ber for dere alle, gjør jeg det med glede. For fra første dag og helt til nå har dere vært med i arbeidet for evangeliet. Og jeg er viss på at han som begynte en god gjerning i dere, skal fullføre den helt til Jesu Kristi dag». Må Gud velsigne dere alle! 2 Reдionblaд VeBu 2010

3 Foto: Kåre Gravem Fra Aserbajdsjan til Hemsedal regionnytt Seniorer til Uganda 3. september reiser det tre fra vår region, saman med åtte andre godt vaksne nordmenn, på frivillig oppdrag i kyrkja i Uganda. Fra vår region er det Edel og Tor Knutsen fra Tønsberg og Sven-Arne Nilsson fra Sandefjord. Der skal dei bruke sin norske yrkesbakgrunn i teneste for Soroti bispedømme nordøst i landet. Hugs gjerne på desse utsendingane også når de ber. Gunnvor Kreken Foto: Liv Valle Bringaker Liv Gjærde Liv Gjærde kom i juni heim fra Aserbajdsjan etter fem års teneste der. No har ho flytta heimatt til Hemsedal. Men etter såpass mange år i landet har ho sikkert slått litt røtter der også. Kva kjem du til å sakne mest fra tida i Aserbajdsjan? Eg vil sakne folk eg har vorte kjent med, kollegaer og vener. Og våren i Aserbajdsjan for den begynner alt i februar/mars og er både vekslande og lang. Det er mykje fin fruktblomstring. Du har det meste av tida budd i fjellbyen Sheki. Kven skal overta ditt arbeid der? Victoria Bøe og John Gjertsen som reiste til Aserbajdsjan i januar skal bu i Sheki. Arbeidsoppgåvene blir nok noko forskjellige. Men Victoria skal ha oppfølginga på Håpets Hus og ho skal også drive med informasjon om Normisjon sitt arbeid i landet. Kulturprogrammet er overteke av Synnøve Aandstad som bur i Baku. Kan du fortelja om noko som har gjort inntrykk på deg den siste tida du var i Sheki? To av jentene som går på Håpets Hus kom ein dag og spurde om dei kunne få vera der lenger dei dagane dei var på Håpets Hus, og også få koma dit på laurdagane. Så det er tydeleg at dei set pris på å få koma dit. Det er gledeleg at dette yrkestreningssenteret betyr noko for ungdomane fra barneheimen og internatet i Sheki. Vil du anbefale andre å gjera ei teneste i Aserbajdsjan? Ja, det kan eg anbefale. Dei får vera med å hjelpe andre og samtidig får dei erfaringer og inntrykk som kan forandre livet både til dei sjølve og andre. Viss nokon ønsker å veta meir om det å vera voluntør i Aserbajdsjan eller andre land så ta kontakt med Hildegunn Gjesdal Tennebø på hovedkontoret tlf Kva skal du jobbe med no når du er komen heim? Eg skal arbeide i vaksenopplæringa på Gol. Det blir spennande å undervise flyktninger og asylsøkere i norsk. Er det noko/nokon du vil oppfordre oss til særleg å hugse på? Arbeidet generelt, venene våre i Aserbajdsjan og utsendingene våre. Vi takker for praten og ønsker Liv Guds rike signing over livet og tenesten vidare. Gunnvor Kreken Ny misjonsavtale i Sem menighet Søndag 13. juni var det høytidelig underskriving av ny misjonsavtale i Sem menighet. Kvinneprosjekt i Bamako i Mali er prosjektet menigheten har gått inn på. Ragnhild Gravem deltok denne søndagen. Hun har vært på besøk i Mali flere ganger p.g.a. at eine dattera m/ familie er misjonærer der, så hun har god kjennskap til landet, og fortalte levende fra arbeidet der. Hun overrakte en plakat som skal henges opp i våpenhuset el.l. for å minne menigheten om det oppdraget de er på. Det handler både om å be og gi! Små laminerte bønnekort ble delt ut. På kirkekaffen ble det mer nytt fra Mali. Vi i Normisjon er takkenemmelige til alle menigheter som vil være sammen med oss i det store oppdraget å nå ut med evangeliet til jordens ende! Gunnvor Kreken Fra overrekkelsen av avtaleplakate. Ragnhild Gravem (t.v.) og leder i Sem menighetsråd Hilde Marianne Lien Reдionblaд VeBu

4 Foto: Per H. Jørgensen Et ungdommelig pensjonisttreff En lydhør forsamling på pensjonisttreffet I strålende sol fra en skyfri himmel satte pensjonister fra Vestfold og Buskerud hverandre stevne på Strand søndag 6. Juni Vi ble møtt av en stor ungdomsflokk fra Staffeldtsgt. 4 i Oslo. De var på tur og hadde overnattet på Strand. Det var et hyggelig bekjentskap. De deltok på gudstjenesten kl sammen med deltakerne på pensjonisttreffet. Ellers hadde de sitt eget opplegg med sang og musikk, bibeltimer og grilling på plenen. Dagen begynte med gudstjeneste kl Vår egen kjære Kaare Fuglestrand var dagens predikant. Berit Fuglestrand hadde på forhånd laget en pen trykksak med gudstjenestens program. I sin preken kom Kaare Fuglestrand blant annet inn på den økonomiske situasjonen vi var i i tiden etter 2. Verdenskrig. I den forbindelse siterte han folketrygdens far Egil Årvik som i 1967, da folketrygden ble innført, uttalte:«jeg skulle så gjerne ha sett at min far hadde opplevd dette». Fuglestrand understreket ansvaret vi har for det vi eier og for at vi forvalter det på vegne av fellesskapet. Han understreket også den sannhet at det er i livssamfunnet med Gud vi er rike. Under gudstjenesten gledet Halldis Kirkeng forsamlingen med vakker og inspirerende sang, akkompagnert av Kari Friis Søhoel. I skriftlesningen deltok en av de unge fra Staffeldtsgt. 4 sammen med Reidun Thomassen. Jorun Flaaten fungerte som dyktig pianist. Strands kjøkken serverte velsmakende middag og deretter kaffe og bløtkake. På ettermiddagens møte deltok Seniorkvartetten fra Nøtterøy med velklingende sang til glede og inspirasjon. Med utgangspunkt i Rom. 6 talte Kaare Fuglestrand om «det nye livet i Kristus som et fellesskap med ham«. «Jeg er vintreet, dere er grenene«, sa Jesus. Han avsluttet sin preken med en oppfordring til tilhørerne om å be Gud oppreise folk med myndighet til å forkynne: «Så sier Herren!«Under samværene ble det tatt opp offer til arbeidet i Normisjon. Også i år satte Horten Normisjon opp gratis buss til pensjonisttreffet. Vi takker for initiativet. Oppslutningen om årets treff var god, og deltakerne gav uttrykk for takknemlighet for rike samvær. Per H. Jørgensen Foto: Sam Tore Bamle Hei lesere av VeBu-Stikka! St.Hans bål på Strand Tiden flyr, og den samme følelsen har vi vel alle. Jeg har nå vært her i 1 år, og det har vært et år med mange nye og hyggelige bekjentskap, samt mange utfordringer og mye å sette seg inn i. Tror jeg har vært de fleste steder og begynner å kjenne alle kroker og kriker i alle stedets bygninger, og den siste «oppdagelsen» var kloakkpumpen. Alt fungerer!! I løpet av sommeren har vi lagt om datanettverket, slik at vi nå endelig kan tilby våre gjester trådløst nettverk som fungerer. Dette er noe som har vært etterspurt av flere, og vi håper det kan være med på å skaffe oss flere leietakere, bla. I bestyrerboligen. I skrivende stund er det en gruppe på ca 90 personer fra menighet i Oslo som gjester Strand for første gang. De skal være her i 5 døgn, og bestillingen for 2011 er allerede på plass. Ellers har det vært leirer i regi av Acta som tidligere, og filippinerne som jeg har nevnt tidligere, har vært her igjen, også denne gang med den filippinske ambassadøren som ivrig deltaker. Alltid hyggelig med gjester som kommer tilbake. Det har også vært 2 bryllup og noen bursdagsfeiringer her, i tillegg til 2 slekt stevner og en hyggelig St. Hanskveld med mange blide folk. Takk til alle som bidro til en flott kveld! Jeg har også lyst til å nevne litt om økonomien til Strand Leirsted & Gjestegård. Mange av dere er trofaste givere som har støttet Strand i mange år, enten med engangsbeløp eller fast givertjeneste. Andre stiller opp med praktisk hjelp der det er behov. Derfor er det hyggelig å nevne at gjelden minker. Etter byggingen av gjestehuset for noen år siden har Strand kun betalt renter av lånet på 7. mill., men i februar i år var den tiden over. Takket være givere, har vi nedbetalt et ekstra avdrag på kr ,- slik at gjelden pr. 1. august er nede i kr ,-. Det monner!! Og renteutgiftene minker jo i takt med nedbetalingen! Så nok en gang, takk for all støtte! Berit Kulms 4 Reдionblaд VeBu 2010

5 Sommerleirsesongen er over - bare 300 dager til vi er i gang igjen I skrivende stund er det knapt et døgn siden årets sommerleirsesong ble avsluttet. Sommerleirene sitter godt i kroppen, og vil nok gjøre det en stund. Lite søvn, sene kvelder (eller kanskje mer korte netter), tidlige morgener, støyfulle måltider, utallige ledermøter, planlegging, tilrettelegging av aktiviteter, telling av grupper, trøste deltakere med hjemlengsel, øve inn dramastykker, synge leirsanger, organisere kanoturer, badeturer, fotballturneringer, humorkvelder, undervise, tilgjengelighet på telefon forn foreldre / foresatte... Etter mange leirer og mange leirdøgn sitter dette i kroppen. For min egen del. Og jeg vet også for mange andre leirledere. En innholdsrik leirsesong Årets leirsesong startet opp allerede 22. juni i år, og ble først avsluttet 11.august. I løpet av disse 50 dagene hadde vi hele 48 leirdøgn! Rundt 400 unger og ungdommer var på leir i sommer, og antall ledere som har stilt opp ble på litt over 100 personer. Tallene sier noe om det store apparatet som hvert år, stables på bena for å gjennomføre en leirsesong i Acta VeBu. Vi har gjennomført 11 leirer i sommer. Fra de aller minste på 3 år og opp til deltakere som har fylt 19 år. Spesielt var det flott å få et tilbud for 3-6 åringer igjen. Det er mange som har etterspurt dette, og leiren fikk også god deltakelse. Turer i inn og utland, interrailleir, filmleir, villmarksleir, idrettsleir, kanoturer, Ta sjansen, funballz, paintball, fotballturneringer,... Aktivitetene på leir er mange, og krever mye av oss som er ledere. Heldigvis er vi godt rustet med dyktige og engajserte ledere. De fortjener en stor takk og honnør for at de setter av dager (ja, noen setter av uker) til å være på leir. Noen småglimt fra leirmangfoldet Non Size, lederkurset for ungdom Kurset samlet færre ungdommer enn normalt. Årsaken til færre deltakere var nok at vi hadde flyttet det bort fra helga og også lagt St.Hans feiringen på Strand som endel av kurset. Mange Acta ungdommer jobber i uka og har også tradisjoner med St.Hans feiring andre steder enn Strand, slik at vi nok vil ta lærdom av dette for neste år. Et høydepunkt iallefall for oss ledere, var båtturen deltakerne måtte ha over elva litt lenger inne på Østerøya. Denne var endel av en teambuildings-oppgave alle deltakerne hadde, der de bpde måtte skrive dikt og finne et slagord for Acta VeBu. Minileir endelig! Det har blitt noen år siden vi arrangerte Minileir sist. En leir flere har etterlyst. Når vi i år satt den opp i leirprogrammet, var vi spente på om det igjen ville være «marked» for denne leiren. Og det var det! Et nesten fullt gjestehus, med godt fornøyde deltakere og foreldre. Leiren var et samarbeid med Søndagsskolen, og det samarbeidet vil iallefall vi fra Acta gjerne fortsette med fremover også. Søndagsskolen er en naturlig og viktig samarbeidspartner for oss. Ragnhild Nærland, Thorild B.Hanedalen og Charlotte Rosenberg hadde hovedansvaret for leiren. Og DET trekløveret står alltid for kvalitet! Oppblåste leirdager Vi har et stort behov for ledere i alderen 25 + i Acta VeBu. På denne leiren dukket det opp 3 ledere som etter noen års pause, igjen ga signal om at nå var de klare for å være med som leirledere igjen. Ja, alle sammen hadde nå egne barn i leiralder. For en «gammel» Acta leder er det flott å se at tidligere leirdeltakere og ungdomsledere, tar på seg leirlederoppgaven igjen. At de melder sine egne barn på leir, sier kanskje noe om at de selv har mange gode minner fra leir. Reдionblaд VeBu

6 Foto: Truls André Gjersøe William What -mysteriet i Paradisbukta William What, konglenes dal og livets blomst I forbindelse med sommerens leirsesong ble det skrevet et eget undervisningsopplegg for leirene. Opplegget inneholder både drama, temasang, oppgaver, gruppesamlinger, dagboksnotater og Bibelundervisning. Det er opplegg for hele 10 Bibelsamlinger. Hele opplegget på ca.150 sider, vil denne høsten bearbeides slik at det fra 2011 vil kunne brukes i forsamlinger og menigheter over 2 semester. Opplegget vil bli tatt i bruk i Sandefjod Normisjon fra februar 2011, og vil være tilgjengelig for andre fra høsten Undervisningsopplegget, som i år i sin helhet ble laget av Svein-Tony Gårdsø, vil bli presentert for Normisjonsforsamlinger / menigheter og Acta lag / grupper i februar En egen ressursgruppe vil bli oppnevnt av Acta styret for å bearbeide opplegget til bruk lokalt. Acta styret har tidligere vedtatt at mesterdetektiven William What skal bli en «rollefigur» vi skal bruke fremover i våre undervisningsopplegg. Det er til nå også produsert tre filmer, der William What er hovedpersonen. Svein-Tony Gårdsø rabalder med mye telling Med nærmere 40 barn i Liseberg blir det mye telling av grupper. Det er et stort ansvar å ha med seg så mange i Nordens største fornøyelsespark, som yrer av liv i juni / juli. En godt fornøyd deltakergjeng, som virkelig for utfolde seg i utallige aktiviteter. Dette er leiren hvor mange kommer tilbake år etter år, og hvor flere ber om «dispensasjon» på aldersgrensa vi har satt for leiren. 2i1 en hektisk leir Å arrangere to leirer samtidig og på samme sted, byr på mange utfordringer og god logistikk. Og ikke minst en god, rutinert og engasjert ledergjeng. Årets 2i1 leir var nesten dobbelt så stor som tidligere år. Det tror vi rett og slett skyldes at den har fått en veldig godt rykte. Filmen som hvert år lages på denne leiren har god kvalitet og alltid en spennende historie. Årets film her: «William What konglenes dal og livets blomst.» Denne kan kjøpes / bestilles fra Acta VeBu og koster kr.75,- Sporty idrettsaktiviteter i bøtter og spann I alt 10 idrettsaktiviteter kunne deltakerne velge blant i år. De mest populære var helt klart paintball, skating og sommerens nyhet funballz. Dette er en godt etablert leir, som virkelig har slått godt an de siste årene. Noe av nøkkelen til at den er så populær er nok at vi har klart å fornye oss på aktivitetene. For mange er aktivitetene de opplever på Sporty helt nye. Noe som gjør det ekstra spennende. Vann Action ledernes leir Dette er den leiren som fleste ungdomsledere ønsker å være ledere på. I år var det 24 ungdommer som ønsket å være ledere på denne. Vi skulle kun ha 9 ungdomsledere. I mange år har dette vært den virkelig store leiren på sommeren, men de siste to årene har deltakerantallet dalt betraktelig. Mye tyder nok på at årets Vann Action kan ha vært den siste på en stund. On Track tre døgn på tog Årets interrail tur tok oss til Paris, Munchen, Stuttgart, Berlin, Amsterdam og København. En opplevelsesrik tur der man blir godt kjent. Dette åpner for mange gode samtaler, mye humor og gode opplevelser. I alt tilbrakte gjengen på 12 mer enn 73 timer på tog og buss de 11 dagene leiren varte. 10 Reдionblaд VeBu 2010

7 Uppdrag Padden vi gjør oss bemerket i Gøteborg Med oppdrag og utfordringer i Gøteborg sentrum og stunts i Liseberg, så er det mange som får med seg at det er nordmenn i den svenske storbyen. Dette er en leir som for mange har blitt en tradisjon, og som man bare må ha med seg. Foto: Marianne Rundholt Helt på tampen uten køer Å legge dagsturer til Tusenfryd og Badeland i Bø samme uka som fellesferien er over viste seg å være et smart trekk. På begge stedene unngikk vi lange køer, og deltakerne fikk virkelig utfolde seg i aktiviteter både til lands og til vanns. De første idéene for leirsesongen 2011 meldte seg tidlig under årets leirsesong. Og det er også mange ledere som underveis har kommet med innspill og idéer. Acta styret skal i september ta seg god tid til å evaluere årets leirsesong før planene for 2011 legges. Vi har et godt grunnlag å bygge videre på etter sommerens leirer. Tilbakemeldingene fra deltakere og foreldre er positiv og fra flere kommer det begeistrede meldinger tilbake i form av telefoner, sms er og mailer: «Sønnen min var kjempefornøyd, og vil gjerne melde seg på en leir til i sommer. Er det mulig å melde han på en til?» «Han pleier ikke å si hvordan han har hatt det når han har vært borte, men denne gangen var han nesten umulig å stoppe. Han var såååå fornøyd. Hils lederne og si takk!» «Takk for innsatsen til dere alle! Dette er virkelig misjonsarbeid!... (navn på deltaker) synger ennå på leirsangene her hjemme.» For egen del vil jeg si tusen takk til alle de ungdommer og voksne som har stilt opp som ledere på leir i sommer. Jeg håper at de gode opplevelsene og minnene blir sittende lenge i kroppen. En stor takk til alle dere som også har vært trofaste i bønn for leirene denne sommeren. Svein-Tony Gårdsø Endringer i Acta-staben Charlotte Rosenberg avsluttet sitt engasjement i Acta 1.juli. Charlotte er godt kjent med Acta sitt arbeid, og har hatt flere perioder der hun har vært ansatt hos oss. Charlotte er dyktig, ansvarsfull og engasjert. Hennes innsats det siste halvannet året har vært uvurderlig for Acta. Ikke minst har hun gjort en stor jobb med å få på plass et godt undervisningsopplegg for undgom på våre lederkurs. At vi igjen fikk mulighet til å arrangere Minileir er også Charlottes fortjeneste. Tusen takk for flott innsats Charlotte! Truls André Gjersøe avsluttet sitt engasjement i Acta 1.august. Han har siden nyttår arbeidet 1-2 dager i uka på kontoret, samt vært mye på leir. En samvittighetsfull gutt på 21 år, men stor arbeidskapasitet og orden i sakene. Nå venter et år med arbeid i Oslo før han starter opp med legestudiene. Takk for flott innsats og mange gode dager sammen på kontoret. Ivar Arne Lillebostad fortsetter i sitt engasjement på 20 % uotover høsten, for spesielt å bistå med regnskap og fakturering av leirer med mer. Takket være han er vi år for første gang noensinne, helt i rute med all fakturering av leirene. Dette har spart oss for store summer. Silje Breivoll og Aleksander Schmidt starter opp som ettåringer fra 1.september, i henholdvis Norkirken i Kongsberg og Norkirken i Drammen. Deres arbeidstid skal fordeles mellom Norkirkene i Kongsberg og Drammen og Acta regionalt med ca. 50/50. Svein-Tony Gårdsø fortsetter som Acta leder i 100 %, men vil ha ca % av sin stilling knyttet opp mot pilotprosjekter i Sandefjord Normisjon. Svein-Tony Gårdsø Reдionblaд VeBu Møre

8 B-Postabonnement Returadresse: NORMISJON Region Vestfold Buskerud Gjennestadtunet STOKKE oppslagstavle Lyst til å arbeide med digitalt gjenbruk? Normisjon har nylig startet opp en digital gjenbruksbutikk i samarbeid med finn.no. Har du på frivillig basis lyst til å være med å drifte en underavdeling som kan gi Normisjon inntekter? Vi trenger minst to frivillige som bor i samme område for å kunne starte opp en lokal gjenbruksbutikk. En av disse må har en viss erfaring med data og internett. Opplæring i forretningskonseptet vil bli gitt. Til å begynne med trenger vi et par «butikkansvarlige» i Grenland, i Sandefjord-Tønsberg området, i Drammensdistriktet og i Hallingdal. Les mer på eller kontakt regionleder på tlf Sam Tore Bamle Årets Loppemarked Årets Loppemarked bli lørdag 25.september fra kl på Gjennestad gartnerskole. Lopper kan levers i hallen fra mandag 20. september kl og hver kveld frem mot lørdag. Mange frivillige er disponible til å rigge til og håndtere lopper, mange gir fine ting til markedet. Til sammen blir det et svært godt bidrag til et viktig arbeid som drives i Normisjon. Sett av dagene allerede nå og følg med på annonsering i avisene i Vestfold. Tor Bringaker Gutta s kveld på Strand De siste to årene er det forsøkt å arrangere en fornyet utgave av mannsmøtene, som en gang var. Navnet på kveldene har vært GUTTA`S KVELD. Tilbakemeldingene så langt er positive. Det blir gutta`s kveld i høst også. Dagen er tirsdag 2. november på Strand. Tema og deltagere kommer vi tilbake til i neste VeBu-stikka. SETT AV KVELDEN GUTTER. Ragnar Degnes Markedsdagen på Strand Lørdag 9.oktober, er det 19. gang at markedsdagen arrangeres på Strand. På disse årene har vi fått inn flere millioner til drift av vårt kjære leirsted. Mange har vært med i flere år. Også i år er vi avhengig av mange frivillige hender og føtter. Derfor Strandvenner: Sett av dagen og uka i forveien og vær velkommen til en ny dugnadsøkt på Strand. Drivkraften for vårt arbeid er at mange unge og voksne skal få høre om Jesus og bli bevart hos han. La oss be for de ansatte og frivillige på Strand. VELKOMMEN TIL DUGNAD PÅ MARKEDSDAGEN. Markedsdagskomiteen Ragnar Degnes 12 Reдionblaд VeBu 2010

KONFIRMERES, JEG? INFORMASJON FRA MENIGHETEN DIN. Info fra lokalmenigheten til deg som går i 8. Klasse!

KONFIRMERES, JEG? INFORMASJON FRA MENIGHETEN DIN. Info fra lokalmenigheten til deg som går i 8. Klasse! KONFIRMERES, JEG? INFORMASJON FRA MENIGHETEN DIN Info fra lokalmenigheten til deg som går i 8. Klasse! Har du tenkt på konfirmasjon?! Ett år igjen Noen har kanskje bestemt seg for lenge siden? Andre synes

Detaljer

KONFIRMANT 2015-16. Onsdag 10. juni kl. 18.00 blir det. kirke. Til ungdommer i Frogn som fyller 14 år i år samt foreldre og foresatte.

KONFIRMANT 2015-16. Onsdag 10. juni kl. 18.00 blir det. kirke. Til ungdommer i Frogn som fyller 14 år i år samt foreldre og foresatte. KONFIRMANT 2015-16 Til ungdommer i Frogn som fyller 14 år i år samt foreldre og foresatte. Dere skal ha mottatt informasjon om konfirmasjon fra Den norske kirke sentralt i posten. Her kommer litt mer informasjon

Detaljer

Utsendelsesfest i Norkirken i Drammen

Utsendelsesfest i Norkirken i Drammen Region Vestfold / Buskerud VEBUstikka region vestfold/buskerud Foto: Stockxpert Regionblad for Normisjon nr. 1 februar/mars 2010 årgang 7 Utsendelsesfest i Norkirken i Drammen «Takk for at dere valgte

Detaljer

TIL deg som er. eller fyller det GANSKE SÅ snart!!

TIL deg som er. eller fyller det GANSKE SÅ snart!! TIL deg som er eller fyller det GANSKE SÅ snart!! BLIR DU MED?? Natt til 1. søndag i advent har du muligheten til å overnatte i Sentrumskirken sammen med mange andre 11- åringer. Har du en venn som har

Detaljer

Menigheten kalles til. 21.-27.oktober

Menigheten kalles til. 21.-27.oktober Menigheten kalles til 21.-27.oktober Når dere faster......skal dere ikke gå med dyster mine sa Jesus. Og det har vi ikke tenkt å gjøre heller. Men 21.-27. oktober kaller lederskapet i Filadelfiakirken

Detaljer

Hva skjer i Misjonskirka? Nr.2, 5.april 2015

Hva skjer i Misjonskirka? Nr.2, 5.april 2015 Hva skjer i Misjonskirka? Nr.2, 5.april 2015 SIDE 2 HVA SKJER I MISJONSKIRKA? NR.2-5. APRIL 2015 OPPSLAGSTAVLA Liv og vekst i Nord 2015 Liv og vekst i Nord på Soltun folkehøgskole fra fredag 22. til mandag

Detaljer

+TIL deg som er. eller fyller det GANSKE SÅ snart!!

+TIL deg som er. eller fyller det GANSKE SÅ snart!! +TIL deg som er eller fyller det GANSKE SÅ snart!! BLIR DU MED?? Natt til 1. søndag i advent har du muligheten til å overnatte i Sentrumskirken sammen med mange andre 11- åringer. Har du en venn som har

Detaljer

Oktober, November, Desember. Korpsnytt! Farsund Korps 2014. www.frelsesarmeen.no/farsund Facebook: frelsesarmeen farsund

Oktober, November, Desember. Korpsnytt! Farsund Korps 2014. www.frelsesarmeen.no/farsund Facebook: frelsesarmeen farsund Oktober, November, Desember Korpsnytt! Farsund Korps 2014 www.frelsesarmeen.no/farsund Facebook: frelsesarmeen farsund Høsten er her og vinteren nærmer seg. Akkurat det er intet nytt, men det er en stund

Detaljer

INFORMASJON FRA MENIGHETEN DIN!

INFORMASJON FRA MENIGHETEN DIN! KONFIRMERES, JEG? INFORMASJON FRA MENIGHETEN DIN! Har du tenkt på konfirmasjon?! Ett år igjen Noen har kanskje bestemt seg for lenge siden? Andre synes det er vanskelig å bestemme seg. Ungdomstiden er

Detaljer

En reise i Randesund og ut i verden!

En reise i Randesund og ut i verden! Er du med? En reise i Randesund og ut i verden! Kursen er satt. Randesund misjonskirke legger ut på en spennende reise. I årene fram mot 2020 skal vi sammen bevege oss i retning av å bli et utadrettet

Detaljer

Per Arne Dahl. Om å lete etter mening

Per Arne Dahl. Om å lete etter mening Større enn meg selv Per Arne Dahl Større enn meg selv Om å lete etter mening Per Arne Dahl: Større enn meg selv Schibsted Forlag, Oslo 2008 Elektronisk utgave 2013 Første versjon, 2013 Elektronisk tilrettelegging:

Detaljer

Nytt Fra. Posten Tirsdag 23. juni 2015

Nytt Fra. Posten Tirsdag 23. juni 2015 Nytt Fra Tirsdag Onsdag Torsdag Vidaråsen landsby 19 15 17 Posten Tirsdag 23. juni 2015 Åpen Dag 2015 I går kveld møttes Anne M., Sven, Rolf Kåre, Rosemaria og Walter til det første møtet om Åpen Dag 2015.

Detaljer

Du er med dette invitert til å være

Du er med dette invitert til å være Du er med dette invitert til å være i Skedsmo kirke! Hva er konfirmasjonen? Konfirmasjonen er et undervisningstilbud som avsluttes med en forbønnsgudstjeneste. Ordet konfirmasjon kommer av det latinske

Detaljer

Actas satsning for barn mellom 4-10 år!!!!!!!

Actas satsning for barn mellom 4-10 år!!!!!!! Actas satsning for barn mellom 4-10 år Dåpsopplæring med misjonsperspektiv Hvem er vi? Amigos er Actas satsning for barn mellom 4-10 år. Amigos er synlig gjennom lagsvirksomhet, leirer, Amigosfestivalen,

Detaljer

Ordinasjon og innsettelse av forstander og/eller eldste i samme gudstjeneste

Ordinasjon og innsettelse av forstander og/eller eldste i samme gudstjeneste 1 ORDNING FOR Ordinasjon og innsettelse av forstander og/eller eldste i samme gudstjeneste Den Evangelisk Lutherske Frikirke Orientering 1. Til tjenesten med Ord og sakrament (hyrdetjenesten) kalles og

Detaljer

SAUHERAD & NES MENIGHET 2013-2014

SAUHERAD & NES MENIGHET 2013-2014 ORIENTERING OM KONFIRMASJONSTIDA SAUHERAD & NES MENIGHET 2013-2014 Hva - og for hvem? De som er født i 1999, eller som skal begynne i 9. trinn etter sommerferien 2011 er hjertelig velkomne til å være konfirmant

Detaljer

Orientering om konfirmasjonstida Sauherad & Nes menighet 2015-2016

Orientering om konfirmasjonstida Sauherad & Nes menighet 2015-2016 Orientering om konfirmasjonstida Sauherad & Nes menighet 2015-2016 Hva - og for hvem? De som er født i 2001, eller som skal begynne i 9. trinn etter sommerferien 2015 er hjertelig velkomne til å være konfirmant

Detaljer

Konfirmasjon. i Kråkerøy menighet 2012. Til deg som vurderer å konfirmeres i kirken

Konfirmasjon. i Kråkerøy menighet 2012. Til deg som vurderer å konfirmeres i kirken Konfirmasjon i Kråkerøy menighet 2012 Til deg som vurderer å konfirmeres i kirken Konfirmasjonen er en festdag! Du kan ta og føle på spenningen. Det er som om forventningene dirrer i luften. Du står der

Detaljer

7 måter å være sammen med Gud på.

7 måter å være sammen med Gud på. 1 7 måter å være sammen med Gud på. Tale av Erna Søgaard Ultvedt på Gjerpen Misjonskirke søndag 10. nov 2013 Intro: Anne Kristin Fjellvang står bak i kirkesalen og synger vers 1 og 2 så kommer hun syngene

Detaljer

Opplegg til samling. Tema: Er jeg en god venn?

Opplegg til samling. Tema: Er jeg en god venn? Opplegg til samling Tema: Er jeg en god venn? Ramme for samlingen: Man kan gjøre alt i små grupper eller samle flere grupper på et sted og ha felles start og avslutning. Varighet (uten måltid) er beregnet

Detaljer

Orientering om konfirmasjonstida Sauherad & Nes menighet 2014-2015

Orientering om konfirmasjonstida Sauherad & Nes menighet 2014-2015 Orientering om konfirmasjonstida Sauherad & Nes menighet 2014-2015 Hva - og for hvem? De som er født i 2000, eller som skal begynne i 9. trinn etter sommerferien 2014 er hjertelig velkomne til å være konfirmant

Detaljer

INFORMASJONSBLAD FOR MOLDE INDREMISJON NR 5 2013 ÅRGANG

INFORMASJONSBLAD FOR MOLDE INDREMISJON NR 5 2013 ÅRGANG INFORMASJONSBLAD FOR MOLDE INDREMISJON NR 5 2013 ÅRGANG 44 Høstmøte 20. oktober Finn frem Bibelen! Dugnad på bedehuset 3. oktober Fakkeltog for forfulgte kristne 29. oktober www.moldebedehus.no Forsamlingslederen

Detaljer

Hva skjer i Misjonskirka?

Hva skjer i Misjonskirka? Hva skjer i Misjonskirka? Nr.3, 18.august 2013 Velkommen til Narvik Misjonskirke! Det du holder i hånden er programmet for høsten 2013 i Narvik Misjonskirke. Dette halvåret skjer det mye spennende i menigheten

Detaljer

TROSOPPLÆRING I MISJONSSALEN OSLO

TROSOPPLÆRING I MISJONSSALEN OSLO TROSOPPLÆRING I MISJONSSALEN OSLO Men Jesus kalte dem til seg og sa: «La de små barna komme til meg, og hindre dem ikke! For Guds rike tilhører slike som dem». LUKAS 18,16 VÅR VISJON: Vi ønsker å se mennesker

Detaljer

Konfirmantposten!! G O D T N Y T T Å R : ) R e k e f e s t ( M E D M E R )! Da nærmer det seg semesterstart! Dere skal møte slik: Husk å følge nøye

Konfirmantposten!! G O D T N Y T T Å R : ) R e k e f e s t ( M E D M E R )! Da nærmer det seg semesterstart! Dere skal møte slik: Husk å følge nøye Konfirmantposten!! G O D T N Y T T Å R : ) V I K T I G E D A T O E R 12.F E B - R E K E F E S T 6-8 OG 13-1 5. M A R S K O N F L E I R 24.M A R S I N N S A M - L I N G T I L K I R K E N S N Ø D H J E L

Detaljer

Tenk på det! Informasjon om Humanistisk konfirmasjon NYNORSK

Tenk på det! Informasjon om Humanistisk konfirmasjon NYNORSK Tenk på det! Informasjon om Humanistisk konfirmasjon NYNORSK FRIDOM TIL Å TENKJE OG MEINE KVA DU VIL ER EIN MENNESKERETT Fordi vi alle er ein del av ein større heilskap, er evna og viljen til å vise toleranse

Detaljer

VEBU. Et møte med Aserbajdsjan. Region Vestfold / Buskerud. Hilsen fra Astrid Ruud. Acta i aksjon. Sølvklubben i Horten

VEBU. Et møte med Aserbajdsjan. Region Vestfold / Buskerud. Hilsen fra Astrid Ruud. Acta i aksjon. Sølvklubben i Horten Region Vestfold / Buskerud VEBU stikka region vestfold/buskerud Foto: Stockxpert Regionblad for Normisjon nr. 2 april/mai 2010 årgang 7 Et møte med Aserbajdsjan Det ble et spennende møte med et spennende

Detaljer

BARN, UNGE og VOKSNE

BARN, UNGE og VOKSNE Velkommen til Sandefjord Døvekirke - et kirkelig tilbud for tegnspråkbrukere BARN, UNGE og VOKSNE i Buskerud, Telemark og Vestfold Høst - advent - jul 2016 DØVEKIRKE - men blir ikke klar til bruk denne

Detaljer

VELKOMMEN som KONFIRMANT i Singapore! 2012/13 En reise. ..så kjipt iblant? hvorfor er verden så urettferdig. Hvem er du? Finnes.Gud?

VELKOMMEN som KONFIRMANT i Singapore! 2012/13 En reise. ..så kjipt iblant? hvorfor er verden så urettferdig. Hvem er du? Finnes.Gud? VELKOMMEN som KONFIRMANT i Singapore! 2012/13 En reise Hva er lykke? Hvorfor er livet.. er?..så kjipt iblant? Vad skjer etter Duger jeg? Jeg Døden? Er jeg alene om å være redd? Om Gud finnes hvorfor er

Detaljer

Velkommen til Sandefjord Døvekirke

Velkommen til Sandefjord Døvekirke Velkommen til Sandefjord Døvekirke - et kirkelig tilbud for tegnspråkbrukere BARN, UNGE og VOKSNE i Buskerud, Telemark og Vestfold Program for VINTEREN og VÅREN 2017 - men blir ikke klar til bruk denne

Detaljer

Bokens tittel: Å ha evig liv Undertittel: Du kan ikke kjøpe det eller oppnå det, men du kan motta det! Forfatter: Benjamin Osnes

Bokens tittel: Å ha evig liv Undertittel: Du kan ikke kjøpe det eller oppnå det, men du kan motta det! Forfatter: Benjamin Osnes Bokens tittel: Å ha evig liv Undertittel: Du kan ikke kjøpe det eller oppnå det, men du kan motta det! Forfatter: Benjamin Osnes 1 Bibelversene er fra: Bibelen Guds Ord. Bibelforlaget AS. Copyright av

Detaljer

2 Hva er KIM senteret? M A R S. 3 Navnekonkurranse. 4 Akademiet. 5 Latterhjørnet. 6 Datadrift. 7 Kafé No. 19

2 Hva er KIM senteret? M A R S. 3 Navnekonkurranse. 4 Akademiet. 5 Latterhjørnet. 6 Datadrift. 7 Kafé No. 19 Årgang 13 2011 Nr 1 2 Hva er KIM senteret? 3 Navnekonkurranse 4 Akademiet 5 Latterhjørnet 6 Datadrift 7 Kafé No. 19 M A R S Hva er KIM? Stiftelsen KIM-senteret er en attføringsbedrift i Trondheim sentrum.

Detaljer

Månedsbrev for Marikåpene februar 2014

Månedsbrev for Marikåpene februar 2014 Månedsbrev for Marikåpene februar 2014 Hu og hei, du og jeg danser dagen lang. Januar og februar har fest og bjelleklang. Snø og sno har vi to, hvis du liker det. Vil du heller ha litt sol, så vent på

Detaljer

Nyhetsbrev for Glemmen menighet

Nyhetsbrev for Glemmen menighet Nyhetsbrev for Glemmen menighet Uke: 47 KOMMENDE UKE Søndag 16. November kl. 11:00 Gudstjeneste med dåp og nattverd. (Johansen) Hva er belønningen for å tro på Jesus og følge ham? Det spørsmålet stilles

Detaljer

Nyhetsbrev for Glemmen menighet

Nyhetsbrev for Glemmen menighet Nyhetsbrev for Glemmen menighet KOMMENDE UKE Lørdag 29. November kl. 11:00-14:00 Uke: 49 Kreativ lørdag i Menighetssalen Glemmen kirke. Vi inviterer alle som har lyst til å lage noe med hendene sine, og

Detaljer

Husker du? Det gjør jeg! Og skulle du ha glemt noe, kanskje du kan friske opp minnene nå? Her er litt bilder fra sommerens leirer!

Husker du? Det gjør jeg! Og skulle du ha glemt noe, kanskje du kan friske opp minnene nå? Her er litt bilder fra sommerens leirer! actaposten 03/07 Årgang 07 Hei, og takk for sist! Husker du? Det gjør jeg! Og skulle du ha glemt noe, kanskje du kan friske opp minnene nå? Her er litt bilder fra sommerens leirer! Fikk du ikke vært på

Detaljer

LANTERNA. Velkommen til å feire 17. mai med oss på Sjømannskirken! Velkommen til Sjømannskirken! Besøk vår hjemmeside: www.sjomannskirken.

LANTERNA. Velkommen til å feire 17. mai med oss på Sjømannskirken! Velkommen til Sjømannskirken! Besøk vår hjemmeside: www.sjomannskirken. LANTERNA Velkommen til Sjømannskirken! ÅRGANG 63 MAJ - JUNI 2011.٠ORGAN FOR SJØMANNSKIRKEN - NORSK KIRKE I GÖTEBORG Trykkes i 1500 eks. Velkommen til å feire 17. mai med oss på Sjømannskirken! Besøk vår

Detaljer

Velkommen til jubileumshelg i Oslo 21. 23. november 2014

Velkommen til jubileumshelg i Oslo 21. 23. november 2014 Velkommen til jubileumshelg i Oslo 21. 23. november 2014 Dette brevet går til deg som har meldt deg på Lagets 90-årsfeiring i november. Det er med glede, takknemlighet og stolthet at vi nå ønsker deg hjertelig

Detaljer

INFORMASJONSBLAD FOR MOLDE INDREMISJON NR 2 2013 ÅRGANG

INFORMASJONSBLAD FOR MOLDE INDREMISJON NR 2 2013 ÅRGANG INFORMASJONSBLAD FOR MOLDE INDREMISJON NR 2 2013 ÅRGANG 44 17. mai fest kl. 18.00 Kretsmøte 1.-2. juni Meld deg på forsamlingstur til Visthus 14-16 Juni www.moldebedehus.no Forsamlingslederen har ordet

Detaljer

GUDS RIKE ER NÆR Program for 1. halvår 2015

GUDS RIKE ER NÆR Program for 1. halvår 2015 GUDS RIKE ER NÆR Program for 1. halvår 2015 Hei! Dette er Hamar normisjons program for første halvår 2015. Enten du er kjent med denne type program fra før, eller det er nytt for deg, så oppfordrer vi

Detaljer

Oslo misjonskirke Betlehem 2010-2011

Oslo misjonskirke Betlehem 2010-2011 Oslo misjonskirke Betlehem 2010-2011 Sammen om nye historier Menighet er fellesskap av alle mulige slags mennesker samlet rundt Jesus. Og menighet oppstår når våre personlige historier møtes og deles,

Detaljer

GUD GIR VI DELER Trosopplæring i Den norske kirke

GUD GIR VI DELER Trosopplæring i Den norske kirke GUD GIR VI DELER Trosopplæring i Den norske kirke Vi deler tro og undring Vi deler kristne tradisjoner og verdier Vi deler opplevelser og fellesskap Vi deler håp og kjærlighet 2 I løpet av ett år skjer

Detaljer

ORDNING FOR KONFIRMASJON

ORDNING FOR KONFIRMASJON ORDNING FOR KONFIRMASJON BOKMÅL INNHOLD HVA ER KONFIRMASJONEN... 2 MÅLSETNING FOR KONFIRMASJONSTIDEN:... 2 KONFIRMASJONSHANDLINGEN... 2 ORDNING FOR KONFIRMASJON... 3 Godkjent av Hovedstyret mai 2011. 1

Detaljer

Kapittel 11 Setninger

Kapittel 11 Setninger Kapittel 11 Setninger 11.1 Før var det annerledes. For noen år siden jobbet han her. Til høsten skal vi nok flytte herfra. Om noen dager kommer de jo tilbake. I det siste har hun ikke følt seg frisk. Om

Detaljer

Barn og ungdom i Tanum og Kjose menigheter våren 2012

Barn og ungdom i Tanum og Kjose menigheter våren 2012 Barn og ungdom i Tanum og Kjose menigheter våren 2012 Les om aktiviteter og arrangementer for barn og ungdom i din menighet 0 7 år Miniklubben Mandager kl 17.15 til 18.30. For gutter og jenter fra 4-8

Detaljer

Konfirmant 2011? Informasjonsbrosjyre for deg som tilhører Bakkehaugen Kirke.

Konfirmant 2011? Informasjonsbrosjyre for deg som tilhører Bakkehaugen Kirke. Konfirmant 2011? Informasjonsbrosjyre for deg som tilhører Bakkehaugen Kirke. Å konfirmere seg i kirken betyr at du deltar i et konfirmantprogram som varer fra november 2010 til juni 2011. I løpet av 8

Detaljer

2 Gjenta setningane. Begynn med adverbialet. Leo speler fotball. Kvar onsdag speler Leo fotball.

2 Gjenta setningane. Begynn med adverbialet. Leo speler fotball. Kvar onsdag speler Leo fotball. HEILSETNINGAR 2 Gjenta setningane. Begynn med adverbialet. Leo speler fotball. Kvar onsdag speler Leo fotball. Vi reiser til Cuba. Carmen les ei bok. Arne lagar middag. Luisa er på skulen. Det snør. I

Detaljer

Husk: Mandag 1. april er barnehagen stengt da det er 2. påskedag

Husk: Mandag 1. april er barnehagen stengt da det er 2. påskedag MÅNEDSPLAN FOR SOLBLOM Mars 2013 9 Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 1. 10 Mandag 4. Tirsdag 5. opplegg Onsdag 6. hele uka Torsdag 7. Fredag 8. Frist for påmelding til påskeferien 11 Mandag 11. Teaterforestilling

Detaljer

Troens Liv Barnehage

Troens Liv Barnehage Troens Liv Barnehage Skal vi være venner? Skal vi leke sammen du og jeg? Det å gå alene, det er så kjedelig syns jeg. Vi kan være venner! Vi kan leke sammen du og jeg Kom og rekk meg hånden, så går vi

Detaljer

Nyhetsbrev fra stiftelsen TO SKO Mars / April 2011

Nyhetsbrev fra stiftelsen TO SKO Mars / April 2011 Nyhetsbrev fra stiftelsen TO SKO Mars / April 2011 Påskejubel / Fastetid Tida frem til påske går fort. Tirsdag 8 mars er feitetirsdag, onsdag 9 mars er askeonsdag, første dag i fastetiden og da har vi

Detaljer

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK PERLÅ AUGUST 2015 HEI ALLE SAMMEN! Vi har nå kommet til september måned og vi har kommet godt i gang med den nye barnehagehverdagen. Barnegruppen vår i år vil bestå av 5 gutter

Detaljer

Kjære støttespillere i Norge!

Kjære støttespillere i Norge! Kjære støttespillere i Norge! Plutselig er det jul igjen, og advents- og julearrangementene har stått (og står) på rekke og rad. Det er nok å gjøre! Advent er ei tid da særlig prester blir invitert inn

Detaljer

Velkommen! Nå er det din tur til å bli konfirmant i Førresfjorden menighet

Velkommen! Nå er det din tur til å bli konfirmant i Førresfjorden menighet Velkommen! Nå er det din tur til å bli konfirmant i Førresfjorden menighet En viktig tid et viktig valg! Du er bare et år unna en høytidelig dag i livet ditt. Velkommen som konfirmant i Førresfjorden menighet!

Detaljer

ÅRSMELDING 2014 HARSTAD NORMISJON BETHEL

ÅRSMELDING 2014 HARSTAD NORMISJON BETHEL ÅRSMELDING 2014 HARSTAD NORMISJON BETHEL 10. februar 2015 Årsmelding Harstad Normisjon 2014 Dette er styrets årsmelding for 2014 for Harstad Normisjon, men dekker også andre nærstående organisasjoners

Detaljer

Velkomen til minifolkehøgskule i Nordfjord

Velkomen til minifolkehøgskule i Nordfjord Velkomen til minifolkehøgskule i Nordfjord Kjære foreldre, føresette, søsken og vener! I 8 månader har de fått rapport etter rapport frå Nordfjordeleven dykkar. Om flotte fjelltoppar. Store bølgjer. Hav

Detaljer

Og det er godt mulig du skal gjøre noe som enda ikke står på denne oversikten. Hva har Gud lagt på hjertet ditt? Snakk med oss!

Og det er godt mulig du skal gjøre noe som enda ikke står på denne oversikten. Hva har Gud lagt på hjertet ditt? Snakk med oss! Oslo misjonskirke Betlehem består av alle mulige slags mennesker i fellesskap rundt Jesus. Med alle mulige slags talenter, nådegaver og engasjement! Kirken er også Jesu kropp, og mye mer enn møter og arrangementer

Detaljer

Velkommen som konfirmant i Bergen domkirke menighet

Velkommen som konfirmant i Bergen domkirke menighet Velkommen som konfirmant i Bergen domkirke menighet Kjære konfirmanter og konfirmantforeldre. Vi som jobber i Bergen domkirke menighet gleder oss til å bli kjent med deg som er ny konfirmant i vår menighet,

Detaljer

Kalender desember 2015 - januar 2016

Kalender desember 2015 - januar 2016 Søndag 29. november kl. 18.00 Gudstjeneste 1. søndag i advent Tale: Tove Sæhle Uke 49 Kalender desember 2015 - januar 2016 Tirs. 01.des.- Tirs. 20.des Settes Julegrytene ved Kløverhuset, på Torgalmenningen

Detaljer

Opplegg til samling. Tema: Hvem vil jeg være?

Opplegg til samling. Tema: Hvem vil jeg være? Opplegg til samling Tema: Hvem vil jeg være? Ramme for samlingen: Man kan gjøre alt i små grupper eller samle flere grupper på et sted og ha felles start og avslutning. Varighet (uten måltid) er beregnet

Detaljer

Nyhetsbrev for Glemmen menighet

Nyhetsbrev for Glemmen menighet Nyhetsbrev for Glemmen menighet Kommende uke Søndag 08. Februar kl. 11.00 Uke: 7 Gudstjeneste med nattverd. (Sneltorp. Johansen) Vi er kommet fram til Kristi Forklarelsesdag på søndag som kommer. Det er

Detaljer

Meldingsblad Årgang 01 nr

Meldingsblad Årgang 01 nr Meldingsblad Årgang 01 nr. 3. 2012. Anne Berit Skogøy 2. Redaktørens side Radioen.net Kristen Nærradio Haugaland. Org.nr.994 020455 P.B. 306, 5501 HAUGESUND Tlf. 52 22 32 44 Epost: post@radioen.net En

Detaljer

MEDLEM I HAMAR NORMISJON?

MEDLEM I HAMAR NORMISJON? Kjære leser! Enten du er kjent eller ukjent med Hamar Normisjon, ønskes du velkommen til å være med og bygge fellesskap som betyr noe for deg. Vi tror at gode fellesskap gir noe tilbake til den enkelte,-

Detaljer

INFORMASJON OM KONFIRMANTÅRET 2015-2016 I SVILAND KAPELL

INFORMASJON OM KONFIRMANTÅRET 2015-2016 I SVILAND KAPELL INFORMASJON OM KONFIRMANTÅRET 2015-2016 I SVILAND KAPELL Vi vil med denne brosjyren invitere deg til å bli med på vårt konfirmantopplegg i Sviland kapell. Vi kan tilby et spennende og lærerikt år med mange

Detaljer

Konfirmanthefte. Bugården menighet 2013-14

Konfirmanthefte. Bugården menighet 2013-14 Konfirmanthefte Bugården menighet 2013-14 1 Kjære konfirmanter, foreldre og foresatte! Velkommen til konfirmantåret 2013-14 i Bugården menighet! Her har vi samlet en del nyttig informasjon om året som

Detaljer

Invitasjon til Seniorkurs 55+ for folkehøgskoleansatte

Invitasjon til Seniorkurs 55+ for folkehøgskoleansatte Til ATT: Kopi: Folkehøgskolene (vær vennlig å videresende til:) Rektor, ass. rektor/inspektør Lokallagsleder/alle ansatte Utvalgene Vår ref.: 10/16/A 1.08 Oslo, 03.02.2016 FHF-rundskriv 3/2016 Invitasjon

Detaljer

Månedsbrev fra Kirsebær. September 2013

Månedsbrev fra Kirsebær. September 2013 Kjære foreldre! Velkommen til et nytt barnehageår i Liakroken barnehage! Vi sier ekstra velkommen til Niklas, Linnea, Sara og Aurora som nettopp er begynt hos oss på Kirsebær. Vi gleder oss til et godt

Detaljer

Konfirmasjon i Kråkerøy menighet 2009 Til deg som vurderer å konfirmeres i kirken

Konfirmasjon i Kråkerøy menighet 2009 Til deg som vurderer å konfirmeres i kirken Konfirmasjon i Kråkerøy menighet 2009 Til deg som vurderer å konfirmeres i kirken Konfirmasjonen er en festdag! Du kan ta og føle på spenningen. Det er som om forventningene dirrer i luften. Du står der

Detaljer

Jesus spør den blinde: Hva vil du jeg skal gjøre for deg? Den blinde svarer: Rabbuni! La

Jesus spør den blinde: Hva vil du jeg skal gjøre for deg? Den blinde svarer: Rabbuni! La 30. Søndag i det alminnelige kirkeår - År B (Messeboken s. 607) 25. oktober 2009 Første lesning: Jer 31, 7-9 Salme 126. Omkved: Herren har gjort store ting mot oss, og vi ble fulle av glede Annen lesning:

Detaljer

Harstad 10.02.2008 ÅRSMELDING HARSTAD NORMISJON 2007

Harstad 10.02.2008 ÅRSMELDING HARSTAD NORMISJON 2007 Harstad 10.02.2008 ÅRSMELDING HARSTAD NORMISJON 2007 Innledning Harstad Normisjon er en liten forening, men vi deltar i et stort oppdrag som vi har fått direkte fra Jesus. Oppdraget å fortelle verden om

Detaljer

Invitasjon til sommerleir i Foreningen for hjertesyke barns regioner, sommeren 2015

Invitasjon til sommerleir i Foreningen for hjertesyke barns regioner, sommeren 2015 Invitasjon til sommerleir i Foreningen for hjertesyke barns regioner, sommeren 2015 Alle ungdommer i Foreningen for hjertesyke barn, har nå mulighet til å delta på leir som er arrangert av andre regioner

Detaljer

Konfirmasjon. i Kråkerøy menighet 2011. Til deg som vurderer å konfirmeres i kirken

Konfirmasjon. i Kråkerøy menighet 2011. Til deg som vurderer å konfirmeres i kirken Konfirmasjon i Kråkerøy menighet 2011 Til deg som vurderer å konfirmeres i kirken Konfirmasjonen er en festdag! Du kan ta og føle på spenningen. Det er som om forventningene dirrer i luften. Du står der

Detaljer

FORBØNN FOR BORGERLIG INNGÅTT EKTESKAP

FORBØNN FOR BORGERLIG INNGÅTT EKTESKAP FORBØNN FOR BORGERLIG INNGÅTT EKTESKAP BOKMÅL INNHOLD FORBØNN FOR BORGERLIG INNGÅTT EKTESKAP... 2 1. MUSIKK MED EVENTUELL INNGANG... 2 2. SANG/SALME... 2 3. NÅDEHILSEN/ÅPNINGSORD... 2 4. SKRIFTLESNING...

Detaljer

Hva er din drøm? Degernes 4-6.9.15

Hva er din drøm? Degernes 4-6.9.15 Hva er din drøm? Degernes 4-6.9.15 "Gå derfor ut og gjør alle folkeslag til disipler" "For så høyt har Gud elsket verden" 1 2 3 Ut på fredagskvelder - Tilby kaffe/te/vaffel i gågata. Spesielt rettet mot

Detaljer

Kandidater til MUF-styret. Inger Elise Kjøndal Margot Fosen Astrid Rydland Bjørke Eivind Bø Sven Arne Lundeby Eirik Nyfeldt-Bø Hanne Asp

Kandidater til MUF-styret. Inger Elise Kjøndal Margot Fosen Astrid Rydland Bjørke Eivind Bø Sven Arne Lundeby Eirik Nyfeldt-Bø Hanne Asp Kandidater til MUF-styret Inger Elise Kjøndal Margot Fosen Astrid Rydland Bjørke Eivind Bø Sven Arne Lundeby Eirik Nyfeldt-Bø Hanne Asp 1.Mars 2010 Astrid Rydland Bjørke Navn: Astrid Rydland Bjørke Alder:

Detaljer

INFORMASJON FRA FRELSESARMEEN

INFORMASJON FRA FRELSESARMEEN 5 Januar 31 Mars 2015 FAST PROGRAM: Tirsdag kl. Torsdag kl. kl.18.00 Koinonia Fredag kl. kl.18.00 FAbu-klubb Søndag kl.emøte kl. INFORMASJON FRA FRELSESARMEEN Bryne korps (menighet) Mandag kl.19.00 Fellesmusikk

Detaljer

SLUTTRAPPORT FOR PROSJEKT 2010/1/0459 FELLES SOMMERLEIR BARNAS RØDE KORS I HORDALAND 2011

SLUTTRAPPORT FOR PROSJEKT 2010/1/0459 FELLES SOMMERLEIR BARNAS RØDE KORS I HORDALAND 2011 SLUTTRAPPORT FOR PROSJEKT 2010/1/0459 FELLES SOMMERLEIR BARNAS RØDE KORS I HORDALAND 2011 Hva er Barnas Røde Kors? Barnas Røde Kors (BARK) er et aktivitetstilbud for barn i barneskolealder. Barnegruppene

Detaljer

Meldingsblad. Nr

Meldingsblad. Nr Meldingsblad Nr. 1. 2012. Sender 31 timer i uka Hovedsenderen 105,6 MHz Radioen.net utgis av Kristen Nærradio Haugaland. P.B. 306 5501 HAUGESUND Tlf. 52 22 32 44 E.post: post@radioen.net Ansvarlig for

Detaljer

Hvorfor blir det færre og færre elever på noen skoler enn på andre?

Hvorfor blir det færre og færre elever på noen skoler enn på andre? Konsvik skole 8752 Konsvikosen v/ 1.-4. klasse Hei alle 1.-4.klassinger ved Konsvik skole! Så spennende at dere er med i prosjektet Nysgjerrigper og for et spennende tema dere har valgt å forske på! Takk

Detaljer

BYMENIGHETEN- SANDNES ÅRSMELDING 2012 INNHOLD LEDER OG STAB DELTAKELSE OG GAVER WEB OG GRUPPER MEDLEM OG TJENESTE BARN OG ØKONOMI VISJON OG VERDI

BYMENIGHETEN- SANDNES ÅRSMELDING 2012 INNHOLD LEDER OG STAB DELTAKELSE OG GAVER WEB OG GRUPPER MEDLEM OG TJENESTE BARN OG ØKONOMI VISJON OG VERDI BYMENIGHETEN- SANDNES ÅRSMELDING 2012 INNHOLD 2 S 2 S 3 S 4 S 5 S 6 S 7 LEDER OG STAB DELTAKELSE OG GAVER WEB OG GRUPPER MEDLEM OG TJENESTE BARN OG ØKONOMI VISJON OG VERDI AT NYE MENNESKER SKAL KOMME TIL

Detaljer

Konfirmantåret 2015/2016

Konfirmantåret 2015/2016 Konfirmantåret 2015/2016 Skjold menighet Hvem er jeg? Er det som skjer bare tilfeldigheter? Har noen skapt jorden? Finnes det en Gud? Men hvorfor skjer det så mye vondt da? Hva er egentlig konfirmasjon?

Detaljer

Til deg som bur i fosterheim. 13-18 år

Til deg som bur i fosterheim. 13-18 år Til deg som bur i fosterheim 13-18 år Forord Om du les denne brosjyren, er det sikkert fordi du skal bu i ein fosterheim i ein periode eller allereie har flytta til ein fosterheim. Det er omtrent 7500

Detaljer

KONFIRMERES, JEG? INFORMASJON FRA MENIGHETEN DIN! Info fra lokalmenigheten til deg som går i 8. Klasse!

KONFIRMERES, JEG? INFORMASJON FRA MENIGHETEN DIN! Info fra lokalmenigheten til deg som går i 8. Klasse! KONFIRMERES, JEG? INFORMASJON FRA MENIGHETEN DIN! Info fra lokalmenigheten til deg som går i 8. Klasse! Har du tenkt på konfirmasjon?! Ett år igjen Noen har kanskje bestemt seg for lenge siden? Andre synes

Detaljer

Nyhetsbrev for Glemmen menighet

Nyhetsbrev for Glemmen menighet Nyhetsbrev for Glemmen menighet Uke: 10 Lødag 28. februar kl. 11.00 15:00 Søndag 1.mars kl.11.00 Kreativ lørdag i menighetssalen. Bymisjonsgudstjeneste med nattverd. (Per Christian Skauen. B.A.Sneltorp)

Detaljer

PIONÉRMAIL. mai :: 2014

PIONÉRMAIL. mai :: 2014 PIONÉRMAIL mai :: 2014 Inkludere, utruste og utsende JAN TORLAND I HAUGESUND: - TYGG PÅ ORDENE Hvordan studere Guds ord og hvordan fungere i det profetiske? Dette var temaet første helgen i april da Jan

Detaljer

Nyhetsbrev for Glemmen menighet

Nyhetsbrev for Glemmen menighet Nyhetsbrev for Glemmen menighet KOMMENDE UKE Søndag 07. Desember kl.11.00: Uke: 50 Gudstjeneste med dåp og nattverd. (Zakariassen). Kor: Cantus Cordis Velkommen til Gudstjeneste! Nå har det nye kirkeåret

Detaljer

Side 1 av 1. Vennlig hilsen Tor Peersen 95048107. Hei Tor

Side 1 av 1. Vennlig hilsen Tor Peersen 95048107. Hei Tor file://c:\ephorte\pdfdocprodir\ephorte\350596_fix.html Side 1 av 1 20.03.2013 Fra: Peersen, Tor[Tor.Peersen@vaf.no] Dato: 15.03.2013 11:30:35 Til: tofteand@online.no; Bror Skrede Kopi: bjorglinda@c2i.net

Detaljer

KONFIRMANT DU er med dette invitert til å være konfirmant i Skedsmo menighet

KONFIRMANT DU er med dette invitert til å være konfirmant i Skedsmo menighet KONFIRMANT 2016 DU er med dette invitert til å være konfirmant i Skedsmo menighet Hva er konfirmasjonen? Konfirmasjonen er et undervisningstilbud som avsluttes med en forbønnsgudstjeneste. Ordet konfirmasjon

Detaljer

Tore Kransberg til et helt nytt liv!

Tore Kransberg til et helt nytt liv! Tore Kransberg VELKOMMEN til et helt nytt liv! De første stegene Tore Kransberg VELKOMMEN til et helt nytt liv! www.gudidinby.no Innhold Tore Kransberg VELKOMMEN til et helt nytt liv! Gud? 5 Frelst? 7

Detaljer

DROTTNINGBORG 23.-26. JULI

DROTTNINGBORG 23.-26. JULI DROTTNINGBORG 23.-26. JULI 2015 DE UNGES SOMMERFEST Minior, Junior Tweens & Ungdom MØTER, SEMINARER & FAMILIE- SAMLINGER MISJON, SOMMER, FEST & GLEDE GJØRE DISIPLER - SOM KAN FORANDRE VERDEN Hovedtaler:

Detaljer

Med bibler til Selemet i Moldova

Med bibler til Selemet i Moldova 1 Med bibler til Selemet i Moldova I forbindelse med Songe Frikirkes Moldova arbeid reiste Knut Vangstad og undertegnede ned til Moldova 8. til 16. november 2015. Hovedoppdraget var å kjøpe inn og dele

Detaljer

Tenk på det! Informasjon om Humanistisk konfirmasjon BOKMÅL

Tenk på det! Informasjon om Humanistisk konfirmasjon BOKMÅL Tenk på det! Informasjon om Humanistisk konfirmasjon BOKMÅL Friheten til å tenke og mene hva du vil er en menneskerett Fordi vi alle er en del av et større hele, er evnen og viljen til å vise toleranse

Detaljer

TORSDAGSPOSTEN 06.05.2015

TORSDAGSPOSTEN 06.05.2015 TORSDAGSPOSTEN 06.05.2015 Ukentlig informasjonsbrev fra Lillehammer Steinerskole Hjemmeside: http://www.lillehammersteinerskole.no Kalender uke 19 Tirsdag 12.05 Besøksdag for nye 1. klassinger. Tirsdag

Detaljer

Vil du være konfirmant i Førresfjorden menighet?

Vil du være konfirmant i Førresfjorden menighet? Vil du være konfirmant i Førresfjorden menighet? Til deg! Vi håper du vil velge konfirmasjon i kirken. For at du skal få et fint og lærerikt år, er det viktig at du er motivert og har lyst til å konfirmere

Detaljer

G2 Høsten 2007. 1. Preludium Det synges lovsanger fra kl.16.40 Liturg tar plass bak alteret mot slutten av preludiet. 2.

G2 Høsten 2007. 1. Preludium Det synges lovsanger fra kl.16.40 Liturg tar plass bak alteret mot slutten av preludiet. 2. G2 Høsten 2007 Bønnemøte i Lillesalen fra kl:16:30 1. Preludium Det synges lovsanger fra kl.16.40 Liturg tar plass bak alteret mot slutten av preludiet 2. Nådehilsen Kjære menighet. Nåde være med dere

Detaljer

Referat fra valg- og menighetsmøte, 2. juni 2015.

Referat fra valg- og menighetsmøte, 2. juni 2015. 1 Referat fra valg- og menighetsmøte, 2. juni 2015. Sted: Underetg, Skien baptistkirke. Tidspunkt: 19.00 21.10 Antall fremmøtte: 40 Kaffe fra klokken 18.45. Harald Dønnestad innledet kvelden. Harald takker

Detaljer

Sommer 2011. Tilbud til deg mellom 9 og 18 år, bosatt i Bydel Stovner. www.stovnerungdom.no

Sommer 2011. Tilbud til deg mellom 9 og 18 år, bosatt i Bydel Stovner. www.stovnerungdom.no Oslo kommune Bydel Stovner Enhet for ungdom, kultur og nærmiljø Sommer 2011 Tilbud til deg mellom 9 og 18 år, bosatt i Bydel Stovner www.stovnerungdom.no Dagsturer Tusenfryd UKE 26 TIRSDAG 28.6 Oppmøte

Detaljer

VI TROR PÅ EN ALLMEKTIG GUD SOM SKAPTE ALT,

VI TROR PÅ EN ALLMEKTIG GUD SOM SKAPTE ALT, VI TROR PÅ EN ALLMEKTIG GUD SOM SKAPTE ALT, som holder alt i sine hender. Vi tror på en Gud som ingen kan sammenlignes med, som overgår all forstand - men noe av det mest oppsiktsvekkende er at vi tror

Detaljer

Ordet ble menneske. Tekst: Håvard Kjøllesdal havardkj@gmail.com

Ordet ble menneske. Tekst: Håvard Kjøllesdal havardkj@gmail.com Ordet ble menneske Tekst: Håvard Kjøllesdal havardkj@gmail.com Juleevangeliet gir oss fortellingen om Jesusbarnet som ble født i en stall og lagt i en krybbe. I denne artikkelen, setter vi denne enkle

Detaljer

Informasjon til Enslige mindreårige flyktninger. Senter for oppvekst

Informasjon til Enslige mindreårige flyktninger. Senter for oppvekst Informasjon til Enslige mindreårige flyktninger Senter for oppvekst 1 VELKOMMEN TIL DRAMMEN! www.visitdrammen.no Byen vår Drammen tilhører Buskerud fylke og ligger 4 mil sydvest for Oslo. Drammen er en

Detaljer

Konfirmant. Kirken i Skedsmo, Pb. 313, 2001 Lillestrøm Velkommen! pamelding fortsetter: Andre opplysninger (sykdommer, allergier o.l.

Konfirmant. Kirken i Skedsmo, Pb. 313, 2001 Lillestrøm Velkommen! pamelding fortsetter: Andre opplysninger (sykdommer, allergier o.l. pamelding fortsetter: Andre opplysninger (sykdommer, allergier o.l. vi må vite om) Fars fulle navn Adresse Postnr. Poststed Konfirmant 2013 Mobil Fasttlf. Epost (viktig!) Mors fulle navn Adresse Postnr.

Detaljer