Ny lokalisering av regionkontoret

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Ny lokalisering av regionkontoret"

Transkript

1 Region Vestfold / Buskerud VEBU stikka region vestfold/buskerud Foto: Stockxpert Foto: Njål Arve Melberg Regionblad for Normisjon nr. 4 august/september 2010 årgang 7 Elever viste solidaritet Elevrådsleder ved Gjennestad, Ellen Waldeland, med sjekken til Normisjons prosjekter i Aserbajdsjan. Elevene ved Gjennestad videregående skole i Stokke har dette skoleåret hatt en solidaritetsaksjon der de på kreativt vis har samlet inn penger til Normisjons arbeid i Aserbajdsjan. På eksamensfesten i går overrakte de en stor sjekk til Normisjon. Gymsalen på Gjennestad videregående skole i Stokke var festpyntet i går. Da var det eksamensfest med blant annet utdeling av vitnemål til avgangselevene og festtale av 2. nestleder i KrF Inger Lise Hansen. Da elevrådsleder Ellen Waldeland kom med sin hilsen, fortalte hun også om skolens solidaritetsaksjon der de har samlet inn penger til to av Normisjons prosjekter i Aserbajdsjan; Viator mikrokreditt og Barna tilbake til familien. Waldeland kunne overrekke en sjekk på kroner! Barberte legger I høst hadde elevene en solidaritetsuke. Da var det blant annet et solidaritetsløp. - Noen stupte kråke gjennom hele løypa, fortalte Waldeland. Se videoklipp fra solidaritetsløpet her. Andre kreative innsamlingsmåter elevene ved Gjennestad har tatt i bruk er barbering av legger! Og i våres hadde de en spesiell auksjon der elever ved designog håndverkklassen VG1 hadde re-designet gamle møbler som ble auksjonert bort. Hjelper barn og fattige - Tusen takk! Det er kjempebra at dere, selvom dere er opptatt med skole og fritidsaktiviteter, også vil engasjere dere for barn og fattige i Aserbajdsjan, sa Kristina Hvarnes Andersen fra Normisjon da hun mottok sjekken. Prosjektet Barna tilbake til familien jobber for at barn med funksjonshemminger og spesielle behov skal ha en bedre plass i det aserbajdsjanske samfunnet, og hjelper foreldrene til å kunne ta seg av sine barn selv. I Aserbajdsjan er det vanlig at barn med funksjonshemminger kommer på barnehjem. Viator Mikrokreditt, som er det andre prosjektet Gjennestad har samlet inn penger til, gir små lån til fattige, som dermed får en mulighet til å starte sin egen inntekstkilde og komme seg ut av fattigdommen. Kristina Hvarnes Andersen Foto: Sam Tore Bamle Ny lokalisering av regionkontoret Misjonssenteret på Gjennestad er nå avviklet og når dette leses er det også tatt i bruk av ny leietaker. Etter hvert som leietagerne i bygget falt bort (Kirkens SOS, NLM og Skolelaget), ble det for Lillian Ottersen dyrt for Gjennestad å la Søndagsskolen og Normisjon disponere et så stort hus alene. Søndagsskolen kommer fortsatt til å ha sitt kretskontor på Gjennestad, mens vi i Normisjon ikke lenger vil ha administrative funksjoner på Gjennestad. Tor og Gunnvor vil ha et kontor/arbeidsrom ved siden av Søndagsskolens kontor, men i en annen bygning enn tidligere. Acta VeBu som det siste året har hatt midlertidig adresse på Strand, har nå fått Strand som permanent adresse. Fra og med 12. august er de administrative funksjonene flyttet fra Gjennestad til Normisjons regionkontor i Skien. Dette betyr at all post til regionen heretter skal sendes til: Normisjon Vestfold Buskerud, Postboks 297 Sentrum, 3701 Skien. Post til Acta og til Strand kan med fordel sendes til Strand, Østerøyveien 233, 3237 Sandefjord. Sentralbordet for Vestfold er også flyttet til Telemark. Vi har foreløpig ikke sett på viderekoblingsmulighetene (ting tar tid), men telefonen er betjent mandag, onsdag, torsdag og fredag fra Stemmen dere vil møte tilhører Lillian Ottersen (se bildet). Hun vil kunne foreta endringer i adresseregistreringer, sørge for at dere får sendinger som har uteblitt og ellers formidle kontakt til rette vedkommende dersom hun ikke han hjelpe dere selv. Vi anbefaler likevel at dere i størst mulig grad benytter den ansattes direktenummer for å komme til rette vedkommende. Sam Tore Bamle

2 region vestfold/buskerud Sam Tore Bamle regionleder i region Vestfold / Buskerud Region Vestfold / Buskerud Postadresse: Postboks 297 Sentrum, 3701 Skien Besøksadresse: Lundegt. 15, 3724 Skien Tlf Faks Sam Tore Bamle, regionleder mobil E-post: E-post: Mandag fredag kl , eller etter avtale Hovedbankforbindelse: Sparebanken Pluss Konto: Foretaksnummer: Tor Bringaker, forkynner. Tlf E-post: Gunnvor Kreken, misjonsleder. Tlf E-post: Postadresse Acta og Strand Strand leirsted og gjestegård, Østerøyveien 233, 3237 Sandefjord Svein-Tony Gårdsø, Acta Tlf E-post: Strand leirsted og gjestegård Østerøyveien 233, 3237 Sandefjord tlf faks E-post: Berit Kulms, bestyrer E-post: Åse Agledal, kjøkkenleder. E-post: Dalhøgd Fjellkapell Utleie: Kontakt Eliassen, tlf Normisjon er også eier/deleier av: Danvik Folkehøgskole, Drammen Gjennestad Gartnerskole, Stokke VEBU-STIKKA NR. 4/2010 ÅRGANG 7 Utkommer med seks nummer i året. Ansvarlig redaktør Sam Tore Bamle Redaksjonsmedarbeider: Tor Bringaker FELLESSTOFF FRA ORGANISASJONEN Ansvarlig redaktør: Leif Gunnar Vik, tlf E-post: Grafisk formgiver: Helene Camilla Titterud Trykkeri: Haugesund Bok & Offset AS Opplag: 2000 Abonnementspris kr 150 pr år Frist for stoff til neste nr: Fredag 10. september 2010 Om sommeren kjører man ofte litt på kryss og tvers. Jeg har kjørt gjennom bygder og dalfører jeg aldri har vært i tidligere. Når jeg kjører på ukjente veier og steder, spør jeg meg alltid: Mon tro hvordan det står til med den kristelige virksomheten her? Er det noen her som bryr seg om Jesus? Hvor relevant er Normisjon og vår virksomhet for dem jeg møter på bensinstasjonene og i butikkene? Ofte kjenner jeg en klump i magen og tenker at det vi holder på med sannsynligvis ikke betyr noe for noen av dem jeg møter. Ville det i det hele tatt merkes om Normisjon ble borte? Men så hender det innimellom at det dukker opp en kirke eller et bedehus. Noen av bedehusene ser ut til å være låst for godt, mens andre har tegn som tyder på at noen samles der av og til. Da fatter jeg likevel mot. Det er altså noen også på dette sted noen som tilhører Veien og er mine brødre og søstre i troen! Det er en mindre eller større flokk her som gleder seg over evangeliet og vil være med å bringe det videre ut! Det er noen her som holder ryktet om Jesus levende Når jeg reiser som turist, ser jeg først og fremst landskaper og bygninger, men møter få mennesker. Annerledes er det å reise for Normisjon. Bygder og tettseder viser seg å romme mange hjertevarme og gode mennesker som er glade i Jesus og har omsorg for misjonsarbeidet både ute og hjemme. Mange av dere som leser dette bor på mindre steder og tilhører små fellesskap. Jeg takker alltid Gud når jeg tenker på dere! Ikke fordi dere er få og små, men fordi dere er trofaste og ikke gir opp selv om dere er få. Som Kristi brev (2.Kor.3,3) er dere kjent og lest av alle. Jeg tror dere betyr mer for lokalsamfunnet enn dere selv tenker. Flere enn vi tenker relaterer sin egen tro til kristne de kjenner. Når Jeg takker alltid Gud når jeg tenker på dere dere bekjenner troen på Jesus og samles for å dele den og be sammen, avgir dere vitnesbyrd som andre kan forholde seg til. Slik aktualiserer dere evangeliet og gjør det nærværende for mennesker der dere bor. I Normisjon er vi for tiden svært opptatt av å få til ny vekst i foreningene, men det betyr ikke at vi tenker lite om de små fellesskap eller foreninger. Vi er avhengig av å få ny vekst i organisasjonen, men vi er også opptatt av å ta vare på de mange små lagene våre. Siden regionen disponerer relativt små ressurser alene, ser vi det som en viktig oppgave nå å få større foreninger og forsamlinger til å bistå mindre foreninger og fellesskap i sine nærområder. Ettersom regionens ansatte ikke kan være alt for alle, må vi forsøke å utvikle de foreningene som er i vekst, slik at disse igjen kan styrke de mindre. Vi ønsker ikke at noen i Normisjon skal ingen være seg selv nok. «De sterkere de svake skal hjelpe trofast frem» som det står i salmen. Det er når vi får til godt samarbeid på tvers av foreninger og nivåer i organisasjonen, vi kan nå noen av de målene vi har felles. Her og nå er det nettopp dere som er med i små foreninger og fellesskap jeg ønsker å oppmuntre og hedre. Gi ikke opp! Dere er viktige både for nærmiljøet deres, for Normisjon og for våre samarbeidskirker! Jeg hilser dere i begynnelsen av et nytt arbeidsår med Pauli ord: «Jeg takker alltid min Gud når jeg tenker på dere og hver gang jeg ber for dere alle, gjør jeg det med glede. For fra første dag og helt til nå har dere vært med i arbeidet for evangeliet. Og jeg er viss på at han som begynte en god gjerning i dere, skal fullføre den helt til Jesu Kristi dag». Må Gud velsigne dere alle! 2 Reдionblaд VeBu 2010

3 Foto: Kåre Gravem Fra Aserbajdsjan til Hemsedal regionnytt Seniorer til Uganda 3. september reiser det tre fra vår region, saman med åtte andre godt vaksne nordmenn, på frivillig oppdrag i kyrkja i Uganda. Fra vår region er det Edel og Tor Knutsen fra Tønsberg og Sven-Arne Nilsson fra Sandefjord. Der skal dei bruke sin norske yrkesbakgrunn i teneste for Soroti bispedømme nordøst i landet. Hugs gjerne på desse utsendingane også når de ber. Gunnvor Kreken Foto: Liv Valle Bringaker Liv Gjærde Liv Gjærde kom i juni heim fra Aserbajdsjan etter fem års teneste der. No har ho flytta heimatt til Hemsedal. Men etter såpass mange år i landet har ho sikkert slått litt røtter der også. Kva kjem du til å sakne mest fra tida i Aserbajdsjan? Eg vil sakne folk eg har vorte kjent med, kollegaer og vener. Og våren i Aserbajdsjan for den begynner alt i februar/mars og er både vekslande og lang. Det er mykje fin fruktblomstring. Du har det meste av tida budd i fjellbyen Sheki. Kven skal overta ditt arbeid der? Victoria Bøe og John Gjertsen som reiste til Aserbajdsjan i januar skal bu i Sheki. Arbeidsoppgåvene blir nok noko forskjellige. Men Victoria skal ha oppfølginga på Håpets Hus og ho skal også drive med informasjon om Normisjon sitt arbeid i landet. Kulturprogrammet er overteke av Synnøve Aandstad som bur i Baku. Kan du fortelja om noko som har gjort inntrykk på deg den siste tida du var i Sheki? To av jentene som går på Håpets Hus kom ein dag og spurde om dei kunne få vera der lenger dei dagane dei var på Håpets Hus, og også få koma dit på laurdagane. Så det er tydeleg at dei set pris på å få koma dit. Det er gledeleg at dette yrkestreningssenteret betyr noko for ungdomane fra barneheimen og internatet i Sheki. Vil du anbefale andre å gjera ei teneste i Aserbajdsjan? Ja, det kan eg anbefale. Dei får vera med å hjelpe andre og samtidig får dei erfaringer og inntrykk som kan forandre livet både til dei sjølve og andre. Viss nokon ønsker å veta meir om det å vera voluntør i Aserbajdsjan eller andre land så ta kontakt med Hildegunn Gjesdal Tennebø på hovedkontoret tlf Kva skal du jobbe med no når du er komen heim? Eg skal arbeide i vaksenopplæringa på Gol. Det blir spennande å undervise flyktninger og asylsøkere i norsk. Er det noko/nokon du vil oppfordre oss til særleg å hugse på? Arbeidet generelt, venene våre i Aserbajdsjan og utsendingene våre. Vi takker for praten og ønsker Liv Guds rike signing over livet og tenesten vidare. Gunnvor Kreken Ny misjonsavtale i Sem menighet Søndag 13. juni var det høytidelig underskriving av ny misjonsavtale i Sem menighet. Kvinneprosjekt i Bamako i Mali er prosjektet menigheten har gått inn på. Ragnhild Gravem deltok denne søndagen. Hun har vært på besøk i Mali flere ganger p.g.a. at eine dattera m/ familie er misjonærer der, så hun har god kjennskap til landet, og fortalte levende fra arbeidet der. Hun overrakte en plakat som skal henges opp i våpenhuset el.l. for å minne menigheten om det oppdraget de er på. Det handler både om å be og gi! Små laminerte bønnekort ble delt ut. På kirkekaffen ble det mer nytt fra Mali. Vi i Normisjon er takkenemmelige til alle menigheter som vil være sammen med oss i det store oppdraget å nå ut med evangeliet til jordens ende! Gunnvor Kreken Fra overrekkelsen av avtaleplakate. Ragnhild Gravem (t.v.) og leder i Sem menighetsråd Hilde Marianne Lien Reдionblaд VeBu

4 Foto: Per H. Jørgensen Et ungdommelig pensjonisttreff En lydhør forsamling på pensjonisttreffet I strålende sol fra en skyfri himmel satte pensjonister fra Vestfold og Buskerud hverandre stevne på Strand søndag 6. Juni Vi ble møtt av en stor ungdomsflokk fra Staffeldtsgt. 4 i Oslo. De var på tur og hadde overnattet på Strand. Det var et hyggelig bekjentskap. De deltok på gudstjenesten kl sammen med deltakerne på pensjonisttreffet. Ellers hadde de sitt eget opplegg med sang og musikk, bibeltimer og grilling på plenen. Dagen begynte med gudstjeneste kl Vår egen kjære Kaare Fuglestrand var dagens predikant. Berit Fuglestrand hadde på forhånd laget en pen trykksak med gudstjenestens program. I sin preken kom Kaare Fuglestrand blant annet inn på den økonomiske situasjonen vi var i i tiden etter 2. Verdenskrig. I den forbindelse siterte han folketrygdens far Egil Årvik som i 1967, da folketrygden ble innført, uttalte:«jeg skulle så gjerne ha sett at min far hadde opplevd dette». Fuglestrand understreket ansvaret vi har for det vi eier og for at vi forvalter det på vegne av fellesskapet. Han understreket også den sannhet at det er i livssamfunnet med Gud vi er rike. Under gudstjenesten gledet Halldis Kirkeng forsamlingen med vakker og inspirerende sang, akkompagnert av Kari Friis Søhoel. I skriftlesningen deltok en av de unge fra Staffeldtsgt. 4 sammen med Reidun Thomassen. Jorun Flaaten fungerte som dyktig pianist. Strands kjøkken serverte velsmakende middag og deretter kaffe og bløtkake. På ettermiddagens møte deltok Seniorkvartetten fra Nøtterøy med velklingende sang til glede og inspirasjon. Med utgangspunkt i Rom. 6 talte Kaare Fuglestrand om «det nye livet i Kristus som et fellesskap med ham«. «Jeg er vintreet, dere er grenene«, sa Jesus. Han avsluttet sin preken med en oppfordring til tilhørerne om å be Gud oppreise folk med myndighet til å forkynne: «Så sier Herren!«Under samværene ble det tatt opp offer til arbeidet i Normisjon. Også i år satte Horten Normisjon opp gratis buss til pensjonisttreffet. Vi takker for initiativet. Oppslutningen om årets treff var god, og deltakerne gav uttrykk for takknemlighet for rike samvær. Per H. Jørgensen Foto: Sam Tore Bamle Hei lesere av VeBu-Stikka! St.Hans bål på Strand Tiden flyr, og den samme følelsen har vi vel alle. Jeg har nå vært her i 1 år, og det har vært et år med mange nye og hyggelige bekjentskap, samt mange utfordringer og mye å sette seg inn i. Tror jeg har vært de fleste steder og begynner å kjenne alle kroker og kriker i alle stedets bygninger, og den siste «oppdagelsen» var kloakkpumpen. Alt fungerer!! I løpet av sommeren har vi lagt om datanettverket, slik at vi nå endelig kan tilby våre gjester trådløst nettverk som fungerer. Dette er noe som har vært etterspurt av flere, og vi håper det kan være med på å skaffe oss flere leietakere, bla. I bestyrerboligen. I skrivende stund er det en gruppe på ca 90 personer fra menighet i Oslo som gjester Strand for første gang. De skal være her i 5 døgn, og bestillingen for 2011 er allerede på plass. Ellers har det vært leirer i regi av Acta som tidligere, og filippinerne som jeg har nevnt tidligere, har vært her igjen, også denne gang med den filippinske ambassadøren som ivrig deltaker. Alltid hyggelig med gjester som kommer tilbake. Det har også vært 2 bryllup og noen bursdagsfeiringer her, i tillegg til 2 slekt stevner og en hyggelig St. Hanskveld med mange blide folk. Takk til alle som bidro til en flott kveld! Jeg har også lyst til å nevne litt om økonomien til Strand Leirsted & Gjestegård. Mange av dere er trofaste givere som har støttet Strand i mange år, enten med engangsbeløp eller fast givertjeneste. Andre stiller opp med praktisk hjelp der det er behov. Derfor er det hyggelig å nevne at gjelden minker. Etter byggingen av gjestehuset for noen år siden har Strand kun betalt renter av lånet på 7. mill., men i februar i år var den tiden over. Takket være givere, har vi nedbetalt et ekstra avdrag på kr ,- slik at gjelden pr. 1. august er nede i kr ,-. Det monner!! Og renteutgiftene minker jo i takt med nedbetalingen! Så nok en gang, takk for all støtte! Berit Kulms 4 Reдionblaд VeBu 2010

5 Sommerleirsesongen er over - bare 300 dager til vi er i gang igjen I skrivende stund er det knapt et døgn siden årets sommerleirsesong ble avsluttet. Sommerleirene sitter godt i kroppen, og vil nok gjøre det en stund. Lite søvn, sene kvelder (eller kanskje mer korte netter), tidlige morgener, støyfulle måltider, utallige ledermøter, planlegging, tilrettelegging av aktiviteter, telling av grupper, trøste deltakere med hjemlengsel, øve inn dramastykker, synge leirsanger, organisere kanoturer, badeturer, fotballturneringer, humorkvelder, undervise, tilgjengelighet på telefon forn foreldre / foresatte... Etter mange leirer og mange leirdøgn sitter dette i kroppen. For min egen del. Og jeg vet også for mange andre leirledere. En innholdsrik leirsesong Årets leirsesong startet opp allerede 22. juni i år, og ble først avsluttet 11.august. I løpet av disse 50 dagene hadde vi hele 48 leirdøgn! Rundt 400 unger og ungdommer var på leir i sommer, og antall ledere som har stilt opp ble på litt over 100 personer. Tallene sier noe om det store apparatet som hvert år, stables på bena for å gjennomføre en leirsesong i Acta VeBu. Vi har gjennomført 11 leirer i sommer. Fra de aller minste på 3 år og opp til deltakere som har fylt 19 år. Spesielt var det flott å få et tilbud for 3-6 åringer igjen. Det er mange som har etterspurt dette, og leiren fikk også god deltakelse. Turer i inn og utland, interrailleir, filmleir, villmarksleir, idrettsleir, kanoturer, Ta sjansen, funballz, paintball, fotballturneringer,... Aktivitetene på leir er mange, og krever mye av oss som er ledere. Heldigvis er vi godt rustet med dyktige og engajserte ledere. De fortjener en stor takk og honnør for at de setter av dager (ja, noen setter av uker) til å være på leir. Noen småglimt fra leirmangfoldet Non Size, lederkurset for ungdom Kurset samlet færre ungdommer enn normalt. Årsaken til færre deltakere var nok at vi hadde flyttet det bort fra helga og også lagt St.Hans feiringen på Strand som endel av kurset. Mange Acta ungdommer jobber i uka og har også tradisjoner med St.Hans feiring andre steder enn Strand, slik at vi nok vil ta lærdom av dette for neste år. Et høydepunkt iallefall for oss ledere, var båtturen deltakerne måtte ha over elva litt lenger inne på Østerøya. Denne var endel av en teambuildings-oppgave alle deltakerne hadde, der de bpde måtte skrive dikt og finne et slagord for Acta VeBu. Minileir endelig! Det har blitt noen år siden vi arrangerte Minileir sist. En leir flere har etterlyst. Når vi i år satt den opp i leirprogrammet, var vi spente på om det igjen ville være «marked» for denne leiren. Og det var det! Et nesten fullt gjestehus, med godt fornøyde deltakere og foreldre. Leiren var et samarbeid med Søndagsskolen, og det samarbeidet vil iallefall vi fra Acta gjerne fortsette med fremover også. Søndagsskolen er en naturlig og viktig samarbeidspartner for oss. Ragnhild Nærland, Thorild B.Hanedalen og Charlotte Rosenberg hadde hovedansvaret for leiren. Og DET trekløveret står alltid for kvalitet! Oppblåste leirdager Vi har et stort behov for ledere i alderen 25 + i Acta VeBu. På denne leiren dukket det opp 3 ledere som etter noen års pause, igjen ga signal om at nå var de klare for å være med som leirledere igjen. Ja, alle sammen hadde nå egne barn i leiralder. For en «gammel» Acta leder er det flott å se at tidligere leirdeltakere og ungdomsledere, tar på seg leirlederoppgaven igjen. At de melder sine egne barn på leir, sier kanskje noe om at de selv har mange gode minner fra leir. Reдionblaд VeBu

6 Foto: Truls André Gjersøe William What -mysteriet i Paradisbukta William What, konglenes dal og livets blomst I forbindelse med sommerens leirsesong ble det skrevet et eget undervisningsopplegg for leirene. Opplegget inneholder både drama, temasang, oppgaver, gruppesamlinger, dagboksnotater og Bibelundervisning. Det er opplegg for hele 10 Bibelsamlinger. Hele opplegget på ca.150 sider, vil denne høsten bearbeides slik at det fra 2011 vil kunne brukes i forsamlinger og menigheter over 2 semester. Opplegget vil bli tatt i bruk i Sandefjod Normisjon fra februar 2011, og vil være tilgjengelig for andre fra høsten Undervisningsopplegget, som i år i sin helhet ble laget av Svein-Tony Gårdsø, vil bli presentert for Normisjonsforsamlinger / menigheter og Acta lag / grupper i februar En egen ressursgruppe vil bli oppnevnt av Acta styret for å bearbeide opplegget til bruk lokalt. Acta styret har tidligere vedtatt at mesterdetektiven William What skal bli en «rollefigur» vi skal bruke fremover i våre undervisningsopplegg. Det er til nå også produsert tre filmer, der William What er hovedpersonen. Svein-Tony Gårdsø rabalder med mye telling Med nærmere 40 barn i Liseberg blir det mye telling av grupper. Det er et stort ansvar å ha med seg så mange i Nordens største fornøyelsespark, som yrer av liv i juni / juli. En godt fornøyd deltakergjeng, som virkelig for utfolde seg i utallige aktiviteter. Dette er leiren hvor mange kommer tilbake år etter år, og hvor flere ber om «dispensasjon» på aldersgrensa vi har satt for leiren. 2i1 en hektisk leir Å arrangere to leirer samtidig og på samme sted, byr på mange utfordringer og god logistikk. Og ikke minst en god, rutinert og engasjert ledergjeng. Årets 2i1 leir var nesten dobbelt så stor som tidligere år. Det tror vi rett og slett skyldes at den har fått en veldig godt rykte. Filmen som hvert år lages på denne leiren har god kvalitet og alltid en spennende historie. Årets film her: «William What konglenes dal og livets blomst.» Denne kan kjøpes / bestilles fra Acta VeBu og koster kr.75,- Sporty idrettsaktiviteter i bøtter og spann I alt 10 idrettsaktiviteter kunne deltakerne velge blant i år. De mest populære var helt klart paintball, skating og sommerens nyhet funballz. Dette er en godt etablert leir, som virkelig har slått godt an de siste årene. Noe av nøkkelen til at den er så populær er nok at vi har klart å fornye oss på aktivitetene. For mange er aktivitetene de opplever på Sporty helt nye. Noe som gjør det ekstra spennende. Vann Action ledernes leir Dette er den leiren som fleste ungdomsledere ønsker å være ledere på. I år var det 24 ungdommer som ønsket å være ledere på denne. Vi skulle kun ha 9 ungdomsledere. I mange år har dette vært den virkelig store leiren på sommeren, men de siste to årene har deltakerantallet dalt betraktelig. Mye tyder nok på at årets Vann Action kan ha vært den siste på en stund. On Track tre døgn på tog Årets interrail tur tok oss til Paris, Munchen, Stuttgart, Berlin, Amsterdam og København. En opplevelsesrik tur der man blir godt kjent. Dette åpner for mange gode samtaler, mye humor og gode opplevelser. I alt tilbrakte gjengen på 12 mer enn 73 timer på tog og buss de 11 dagene leiren varte. 10 Reдionblaд VeBu 2010

7 Uppdrag Padden vi gjør oss bemerket i Gøteborg Med oppdrag og utfordringer i Gøteborg sentrum og stunts i Liseberg, så er det mange som får med seg at det er nordmenn i den svenske storbyen. Dette er en leir som for mange har blitt en tradisjon, og som man bare må ha med seg. Foto: Marianne Rundholt Helt på tampen uten køer Å legge dagsturer til Tusenfryd og Badeland i Bø samme uka som fellesferien er over viste seg å være et smart trekk. På begge stedene unngikk vi lange køer, og deltakerne fikk virkelig utfolde seg i aktiviteter både til lands og til vanns. De første idéene for leirsesongen 2011 meldte seg tidlig under årets leirsesong. Og det er også mange ledere som underveis har kommet med innspill og idéer. Acta styret skal i september ta seg god tid til å evaluere årets leirsesong før planene for 2011 legges. Vi har et godt grunnlag å bygge videre på etter sommerens leirer. Tilbakemeldingene fra deltakere og foreldre er positiv og fra flere kommer det begeistrede meldinger tilbake i form av telefoner, sms er og mailer: «Sønnen min var kjempefornøyd, og vil gjerne melde seg på en leir til i sommer. Er det mulig å melde han på en til?» «Han pleier ikke å si hvordan han har hatt det når han har vært borte, men denne gangen var han nesten umulig å stoppe. Han var såååå fornøyd. Hils lederne og si takk!» «Takk for innsatsen til dere alle! Dette er virkelig misjonsarbeid!... (navn på deltaker) synger ennå på leirsangene her hjemme.» For egen del vil jeg si tusen takk til alle de ungdommer og voksne som har stilt opp som ledere på leir i sommer. Jeg håper at de gode opplevelsene og minnene blir sittende lenge i kroppen. En stor takk til alle dere som også har vært trofaste i bønn for leirene denne sommeren. Svein-Tony Gårdsø Endringer i Acta-staben Charlotte Rosenberg avsluttet sitt engasjement i Acta 1.juli. Charlotte er godt kjent med Acta sitt arbeid, og har hatt flere perioder der hun har vært ansatt hos oss. Charlotte er dyktig, ansvarsfull og engasjert. Hennes innsats det siste halvannet året har vært uvurderlig for Acta. Ikke minst har hun gjort en stor jobb med å få på plass et godt undervisningsopplegg for undgom på våre lederkurs. At vi igjen fikk mulighet til å arrangere Minileir er også Charlottes fortjeneste. Tusen takk for flott innsats Charlotte! Truls André Gjersøe avsluttet sitt engasjement i Acta 1.august. Han har siden nyttår arbeidet 1-2 dager i uka på kontoret, samt vært mye på leir. En samvittighetsfull gutt på 21 år, men stor arbeidskapasitet og orden i sakene. Nå venter et år med arbeid i Oslo før han starter opp med legestudiene. Takk for flott innsats og mange gode dager sammen på kontoret. Ivar Arne Lillebostad fortsetter i sitt engasjement på 20 % uotover høsten, for spesielt å bistå med regnskap og fakturering av leirer med mer. Takket være han er vi år for første gang noensinne, helt i rute med all fakturering av leirene. Dette har spart oss for store summer. Silje Breivoll og Aleksander Schmidt starter opp som ettåringer fra 1.september, i henholdvis Norkirken i Kongsberg og Norkirken i Drammen. Deres arbeidstid skal fordeles mellom Norkirkene i Kongsberg og Drammen og Acta regionalt med ca. 50/50. Svein-Tony Gårdsø fortsetter som Acta leder i 100 %, men vil ha ca % av sin stilling knyttet opp mot pilotprosjekter i Sandefjord Normisjon. Svein-Tony Gårdsø Reдionblaд VeBu Møre

8 B-Postabonnement Returadresse: NORMISJON Region Vestfold Buskerud Gjennestadtunet STOKKE oppslagstavle Lyst til å arbeide med digitalt gjenbruk? Normisjon har nylig startet opp en digital gjenbruksbutikk i samarbeid med finn.no. Har du på frivillig basis lyst til å være med å drifte en underavdeling som kan gi Normisjon inntekter? Vi trenger minst to frivillige som bor i samme område for å kunne starte opp en lokal gjenbruksbutikk. En av disse må har en viss erfaring med data og internett. Opplæring i forretningskonseptet vil bli gitt. Til å begynne med trenger vi et par «butikkansvarlige» i Grenland, i Sandefjord-Tønsberg området, i Drammensdistriktet og i Hallingdal. Les mer på eller kontakt regionleder på tlf Sam Tore Bamle Årets Loppemarked Årets Loppemarked bli lørdag 25.september fra kl på Gjennestad gartnerskole. Lopper kan levers i hallen fra mandag 20. september kl og hver kveld frem mot lørdag. Mange frivillige er disponible til å rigge til og håndtere lopper, mange gir fine ting til markedet. Til sammen blir det et svært godt bidrag til et viktig arbeid som drives i Normisjon. Sett av dagene allerede nå og følg med på annonsering i avisene i Vestfold. Tor Bringaker Gutta s kveld på Strand De siste to årene er det forsøkt å arrangere en fornyet utgave av mannsmøtene, som en gang var. Navnet på kveldene har vært GUTTA`S KVELD. Tilbakemeldingene så langt er positive. Det blir gutta`s kveld i høst også. Dagen er tirsdag 2. november på Strand. Tema og deltagere kommer vi tilbake til i neste VeBu-stikka. SETT AV KVELDEN GUTTER. Ragnar Degnes Markedsdagen på Strand Lørdag 9.oktober, er det 19. gang at markedsdagen arrangeres på Strand. På disse årene har vi fått inn flere millioner til drift av vårt kjære leirsted. Mange har vært med i flere år. Også i år er vi avhengig av mange frivillige hender og føtter. Derfor Strandvenner: Sett av dagen og uka i forveien og vær velkommen til en ny dugnadsøkt på Strand. Drivkraften for vårt arbeid er at mange unge og voksne skal få høre om Jesus og bli bevart hos han. La oss be for de ansatte og frivillige på Strand. VELKOMMEN TIL DUGNAD PÅ MARKEDSDAGEN. Markedsdagskomiteen Ragnar Degnes 12 Reдionblaд VeBu 2010

Vi forbinder gjerne noe positivt med vekst. Barn og barnebarn som vokser og utvikler seg er et kjært samtaleemne rundt mange kaffebord.

Vi forbinder gjerne noe positivt med vekst. Barn og barnebarn som vokser og utvikler seg er et kjært samtaleemne rundt mange kaffebord. Nytt fra Februar/ mars 2011 Nr. 1 11 årgang www.normisjon.no Telemark og Vestfold/Buskerud Vi forbinder gjerne noe positivt med vekst. Barn og barnebarn som vokser og utvikler seg er et kjært samtaleemne

Detaljer

Troen er ikke først og fremst å vite og mene, men kanskje uten å forstå så mye, å overgi seg til Jesus.

Troen er ikke først og fremst å vite og mene, men kanskje uten å forstå så mye, å overgi seg til Jesus. Nytt fra Vestfold/Buskerud/Telemark Oktober/ november 2013 Nr. 5 13. årgang www.normisjon.no Troen er ikke først og fremst å vite og mene, men kanskje uten å forstå så mye, å overgi seg til Jesus. Liv

Detaljer

vestfold/buskerud 2 telemark 8 Uten frivillighet stopper alt

vestfold/buskerud 2 telemark 8 Uten frivillighet stopper alt Nytt fra Vestfold/Buskerud/Telemark Desember 2014/ januar 2015 Nr 6 14 årgang www.normisjon.no Profetiene gjekk i oppfylling då Jesus vart født. Gunnvor Kreken 11 vestfold/buskerud 2 telemark 8 Uten frivillighet

Detaljer

ROGALAND 2 AGDER 8 Stor dag på Bibelskolen. Friluftsvukku. 24 28 juni for 9 til 15 år

ROGALAND 2 AGDER 8 Stor dag på Bibelskolen. Friluftsvukku. 24 28 juni for 9 til 15 år Nytt fra Rogaland/Agder Februar/mars 2015 Nr. 1 15. årgang www.normisjon.no Kjærligheten er Guds innerste vesen. Inge Flaat 11 ROGALAND 2 AGDER 8 Stor dag på Bibelskolen 16. desember ble en merkedag på

Detaljer

ROGALAND 2 AGDER 8 Sommerens høydepunkt. Samhold. Velkommen til Kristen-Norges eget forsikringsselskap

ROGALAND 2 AGDER 8 Sommerens høydepunkt. Samhold. Velkommen til Kristen-Norges eget forsikringsselskap Nytt fra Rogaland/Agder Juni/juli 2014 Nr. 3 14. årgang www.normisjon.no Ånden kan forvandle oss, lede oss og gi oss frelsesglede. Kari T. Johnsen 11 ROGALAND 2 AGDER 8 Sommerens høydepunkt For kollega

Detaljer

Årsmøte på Jørpeland. Nytt fra. Businesstips til ungdom. Fikk nytt syn på misjon. Rogaland/Agder

Årsmøte på Jørpeland. Nytt fra. Businesstips til ungdom. Fikk nytt syn på misjon. Rogaland/Agder Nytt fra Rogaland/Agder April/mai 2012 Nr. 2 12 årgang www.normisjon.no Ta deg tid til å lytte til Jesus. Ta deg tid til å være i Hans nærhet. Ta deg tid til å gå inn i skriftene i Bibelen og lytte. Jesus

Detaljer

TIDENDE. Åpning av det «nye» bedehuset i Bø. Region Telemark. regionnytt. Fra Siljan til Guayaquil. Gla bedehussang.

TIDENDE. Åpning av det «nye» bedehuset i Bø. Region Telemark. regionnytt. Fra Siljan til Guayaquil. Gla bedehussang. Region Telemark regionnytt TIDENDE region telemark Regionblad for Normisjon nr. 5 oktober/november 2009 årgang 6 Åpning av det «nye» bedehuset i Bø Fra Siljan til Guayaquil Søndag 27. september var det

Detaljer

Fellesskap med Vår Herre, Sønnen og Den Hellige Ånd gir oss helhet. oppland 2 Øst 8 Er bedehuset et bønnehus?

Fellesskap med Vår Herre, Sønnen og Den Hellige Ånd gir oss helhet. oppland 2 Øst 8 Er bedehuset et bønnehus? Nytt fra Oppland/Øst Desember 2012/ januar 2013 Nr. 6 12 årgang www.normisjon.no Fellesskap med Vår Herre, Sønnen og Den Hellige Ånd gir oss helhet. Svein Ruud 11 oppland 2 Øst 8 Er bedehuset et bønnehus?

Detaljer

Hver vår blir årstidsskiftet en viktig påminnelse om noe annet man ikke kan holde tilbake Guds rike. NORDLAND 2 NORD 8 Vil være i Guds ledelse

Hver vår blir årstidsskiftet en viktig påminnelse om noe annet man ikke kan holde tilbake Guds rike. NORDLAND 2 NORD 8 Vil være i Guds ledelse Nytt fra Nordland/Troms/Finnmark Juni/juli 2014 Nr. 3 14. årgang www.normisjon.no Hver vår blir årstidsskiftet en viktig påminnelse om noe annet man ikke kan holde tilbake Guds rike. Live Fossen Gundersen

Detaljer

Region Sør. Nytt fra Region Sør. Jarle Waldemar Regionmøte med inspirasjon fra dag 1. Regionlederen slutter Ser takknemlig tilbake.

Region Sør. Nytt fra Region Sør. Jarle Waldemar Regionmøte med inspirasjon fra dag 1. Regionlederen slutter Ser takknemlig tilbake. Region Sør 10. februar 122. Årgang 03 2012 Salig er den som har Jakobs Gud til hjelper og setter sitt håp til Herren sin Gud. Salme 146,5 25 mill på tre uker Bare de tre siste ukene i desember kom det

Detaljer

Norvisjon. Ny spire i Karasjok og Lakselv. Forandringer?! Regionblad for Normisjon nr. 3 juli/august 2009 årgang 6

Norvisjon. Ny spire i Karasjok og Lakselv. Forandringer?! Regionblad for Normisjon nr. 3 juli/august 2009 årgang 6 Norvisjon region nord Regionblad for Normisjon nr. 3 juli/august 2009 årgang 6 Ny spire i Karasjok og Lakselv Barnas og ungdommenes stevne Barnas og ungdommenes sommer i nord (BUSiN) begynner nå å ta form.

Detaljer

Gå av stad så svak som du er, så Guds kraft kan fullendast i verda. møre 2 Rikt tilbud til seniorer. Gjør høsten kortere: Bli med på tur!

Gå av stad så svak som du er, så Guds kraft kan fullendast i verda. møre 2 Rikt tilbud til seniorer. Gjør høsten kortere: Bli med på tur! Nytt fra Møre August/ september 2013 Nr. 4 13. årgang www.normisjon.no Gå av stad så svak som du er, så Guds kraft kan fullendast i verda. Elisabeth Østergaard 11 møre 2 8 Rikt tilbud til seniorer Det

Detaljer

Hvor er Gud? - Både i den store verden, og i vår egen lille, erfarer vi at livet i blant Tekst fortoner Tekst seg slik at spørsmålet trenger seg på.

Hvor er Gud? - Både i den store verden, og i vår egen lille, erfarer vi at livet i blant Tekst fortoner Tekst seg slik at spørsmålet trenger seg på. nytt Nytt fra Juni/juli 2014 Nr. 3 14. årgang www.normisjon.no????????????????? Østfold Hvor er Gud? - Både i den store verden, i vår egen lille, erfarer vi at livet i blant Tekst fortoner Tekst seg slik

Detaljer

NMS Øst - Norge. det norske misjonsselskap nr 1 Januar 2014. Vi ønsker alle et Godt Nytt År!

NMS Øst - Norge. det norske misjonsselskap nr 1 Januar 2014. Vi ønsker alle et Godt Nytt År! NMS Øst - Norge det norske misjonsselskap nr 1 Januar 2014 Vi ønsker alle et Godt Nytt År! INNHOLD Velkommen til Generalforsamling s. 3 Leder s. 4 Middag for fine damer i Re s. 5 Takk til Knut Lande s.

Detaljer

India - med nye øyne. Overskrift. 2011 Gjennestad. Overskrift. En god hyrde - og hjelper. Byggeplaner i nepal. Sørlending gir millioner

India - med nye øyne. Overskrift. 2011 Gjennestad. Overskrift. En god hyrde - og hjelper. Byggeplaner i nepal. Sørlending gir millioner Nytt nytt fra????????????????? Østfold Juni/juli 2011 Nr. nr. 3 11 årgang www.normisjon.no Om Tekst eg var ein rik mann - om eg var ein halden mann. Slapp det tunge slitet. Sett inn bilde Jeg dypets er

Detaljer

fokus tidende misjon nr 4-2011/166 årgang Elleve år er over Nytt studietilbud på MHS Religiøse trender i Japan

fokus tidende misjon nr 4-2011/166 årgang Elleve år er over Nytt studietilbud på MHS Religiøse trender i Japan fokus misjon s tidende nr 4-2011/166 årgang Elleve år er over Nytt studietilbud på MHS Religiøse trender i Japan 4 8 10 Utgitt av Det Norske Misjonsselskap (NMS) Adresse: Boks 226 Sentrum, 4001 Stavanger

Detaljer

Lovsong har fått større fokus og plass i våre forsamlingar og spesielt blant den yngre generasjonen. Det er eg veldig glad og takksam for.

Lovsong har fått større fokus og plass i våre forsamlingar og spesielt blant den yngre generasjonen. Det er eg veldig glad og takksam for. Nytt fra Sogn og Fjordane / Hordaland Februar/mars 2015 Nr. 1 15. årgang www.normisjon.no Lovsong har fått større fokus og plass i våre forsamlingar og spesielt blant den yngre generasjonen. Det er eg

Detaljer

God stemning på Landsmøtet i Ålesund

God stemning på Landsmøtet i Ålesund Tidende for Den indre Sjømannsmisjon nr. 8/2014 126. årgang God stemning på Landsmøtet i Ålesund Les frå Landsmøtet side 18 24 Les også: Intervju med generalsekretær André Sætre Frå lengst bak til matros

Detaljer

Du kan bli gjeldfri Guds sønn har tatt straffen en gang for alle vi kan gå fri. Gjelden er betalt.

Du kan bli gjeldfri Guds sønn har tatt straffen en gang for alle vi kan gå fri. Gjelden er betalt. Region Midt-Norge 11. april 124. Årgang 07 2014 Men nå, i Kristus Jesus, er dere som var langt borte, kommet nær på grunn av Kristi blod. Ef 2,13 Du kan bli gjeldfri Guds sønn har tatt straffen en gang

Detaljer

misjon tidende nr. 11/12-2012 167. årgang

misjon tidende nr. 11/12-2012 167. årgang god jul misjon s tidende nr. 11/12-2012 167. årgang Utgitt av Det Norske Misjonsselskap (NMS) Adresse: Boks 226 Sentrum, 4001 Stavanger Besøksadresse: Misjonsmarka 1, 4024 Stavanger Telefon 51 51 61 00

Detaljer

Å tenke stort ved å gjøre noe nært SIDE 20. Meir enn medgangssupporterar. TEMA: Sendt Menighetsplanting i Norge

Å tenke stort ved å gjøre noe nært SIDE 20. Meir enn medgangssupporterar. TEMA: Sendt Menighetsplanting i Norge FOLK / 3 / 2014 / TIDSSKRIFT FOR HVERDAGSTEOLOGI TEMA: Sendt Menighetsplanting i Norge Å tenke stort ved å gjøre noe nært SIDE 20 Meir enn medgangssupporterar SIDE 69 3 1 FOLK - Tidsskrift for hverdagsteologi

Detaljer

RAPPORT FRA MENIGHETSPREST MARIT BJØRNEVIK

RAPPORT FRA MENIGHETSPREST MARIT BJØRNEVIK DEL 1 RAPPORT FRA MENIGHETSPREST MARIT BJØRNEVIK Menighetskonferansen 14. mai 2014 I. INNLEDNING Som barn i ditt hus har vi hver og en et sted, Der vi kan søke ditt ansikt, og du gir oss av din fred. Så

Detaljer

Team Albania. Desember 2012. Nyhetsbrev fra

Team Albania. Desember 2012. Nyhetsbrev fra Ønsker du å støtte oss økonomisk? Team Albanias konto nr: 2655 60 65453 - Merk gjerne med det du vil pengene skal gå til. Nyhetsbrev fra Team Albania Desember 2012 Nesrina og Seat Gjoka med familie har

Detaljer

Du kan bli gjeldfri Guds sønn har tatt straffen en gang for alle vi kan gå fri. Gjelden er betalt.

Du kan bli gjeldfri Guds sønn har tatt straffen en gang for alle vi kan gå fri. Gjelden er betalt. Region Nord 11. april 124. Årgang 07 2014 Men nå, i Kristus Jesus, er dere som var langt borte, kommet nær på grunn av Kristi blod. Ef 2,13 Nytt fra Region Nord Du kan bli gjeldfri Guds sønn har tatt straffen

Detaljer

Flere misjonærer REGION SØRVEST 19. JUNI 125. ÅRGANG 11 2015 NYTT FRA REGION SØRVEST

Flere misjonærer REGION SØRVEST 19. JUNI 125. ÅRGANG 11 2015 NYTT FRA REGION SØRVEST REGION SØRVEST 19. JUNI 125. ÅRGANG 11 2015 En gang var dere selv mørke, men nå i Herren er dere lys. Lev da som lysets barn! Ef 5,8 Flere misjonærer Vi er glade for at misjonærantallet øker med omkring

Detaljer

satser på 10 12-åringer NLM Ung styrker arbeidet for aldersgruppen «tweens». Til høsten lanserer de et helt nytt opplegg, kalt «Spot on».

satser på 10 12-åringer NLM Ung styrker arbeidet for aldersgruppen «tweens». Til høsten lanserer de et helt nytt opplegg, kalt «Spot on». Region Nord 19. APRil 123. ÅRgAng 07 2013 Men de som venter på Herren, får ny kraft, de løfter vingene som ørnen, de løper og blir ikke slitne, de går og blir ikke trette. jes 40,31 satser på 10 12-åringer

Detaljer

Lindesneshallen, Vigeland 8. - 13. juli

Lindesneshallen, Vigeland 8. - 13. juli De Frie Evangeliske Forsamlinger i Norge Nr. 4 april 2008 Årgang 104 Lindesneshallen, Vigeland 8. - 13. juli Herre, la meg kjenne dine veier, lær meg dine stier! Salme 25, 4 Portrettet Dåpsvekkelse Skoletaper

Detaljer

Mannsmusikken s.6. Familien Haarbye s.4 Visjon 04 s.5 Misjonsmessa s.9. i Fredrikstad. Menighetsbladet nr. 1-2004 45. årgang

Mannsmusikken s.6. Familien Haarbye s.4 Visjon 04 s.5 Misjonsmessa s.9. i Fredrikstad. Menighetsbladet nr. 1-2004 45. årgang i Fredrikstad Menighetsbladet nr. 1-2004 45. årgang Familien Haarbye s.4 Visjon 04 s.5 Misjonsmessa s.9 Forsangergruppa gjorde en flott innsats på familiegudstjenesten i februar. F.v.: Camilla Næss, Eline

Detaljer

Innhold: Lund & Heskestad Menighetsblad. Lund Prestegjeld. Prestens penn

Innhold: Lund & Heskestad Menighetsblad. Lund Prestegjeld. Prestens penn Lund & Heskestad Menighetsblad www.dalane.kirken.no Besøksadresse: Moivn. 7, 4460 Moi Postadresse: Moivn. 9, 4460 Moi E-post adresser: soknepresten@lund.kommune.no kateketen@lund.kommune.no kirkevergen@lund.kommune.no

Detaljer

Tsei Toon (bildet) og hans kone Naw Ehsae fant først friheten i det de møtte Jesus Kristus.

Tsei Toon (bildet) og hans kone Naw Ehsae fant først friheten i det de møtte Jesus Kristus. De Frie Evangeliske Forsamlinger i Norge Nr. 1 januar 2010 Årgang 106 Tor André Bergmann er ny ungdomspastor på Saron Åkrehamn. SE MER SIDE 12-13 Reidar Gamst setter i lederskolen fokus på lederskap og

Detaljer