Alaris Gateway-arbeidsstasjon. Bruksanvisning

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Alaris Gateway-arbeidsstasjon. Bruksanvisning"

Transkript

1 Alaris Gateway-arbeidsstasjon Bruksanvisning

2 Innhold Side Grunnleggende informasjon Grunnleggende informasjon Alaris Gateway Workstation (heretter omtalt som arbeidsstasjon ) er konstruert som et modulært system. Det tilbyr en kommunikasjonsgateway mellom en Alaris -infusjonspumpe (heretter omtalt som pumpe ) og administrasjonssystemer for pasientdata, pasientovervåkingssystemer eller kliniske informasjonssystemer som krever tilgang til registrerte infusjonsdata i pumpen. Funksjoner: Sentralt administrasjonssystem for flere pumper MDI (Medical Device Interface) - en unik monteringsmekanisme som sørger for datakommunikasjon og nettstrøm til pumpen Redusert kabelfloke gjennom bruk av bare én nettstrømkontakt Enkelt å sette opp med fleksibel modulær design Effektiv organisering av flere infusjonslinjer og konfigurasjoner Batteribackup i tilfelle forstyrrelser i strømforsyningen Valgfri varsellampe med høy synlighet gjør det enklere å lokalisere pumper i alarmtilstand Grensesnitt for sykepleieralarm for alle pumper knyttet til arbeidsstasjonen Programvaren som kjører på arbeidsstasjonen, tillater ekstern tilgang Arbeidsstasjonen støtter valgfrie oppgraderinger for forbedring av datakommunikasjonsgrensesnittene og for støtte av programvare for tilkoblinger til slike klient/server-systemer. Tiltenkt bruk: Kontrollpanel Symboldefinisjoner Funksjoner og egenskaper for arbeidsstasjonen Forholdsregler Grensesnitt for datakommunikasjon Datatilgang Webtjeneste Bruke arbeidsstasjonen Spesifikasjoner for datakommunikasjonsgrensesnitt Produktspesifikasjoner Vedlikehold Produkter og reservedeler Servicekontakter Dokumenthistorie Garanti Stikkord Alaris Gateway Workstation skal være et hjelpemiddel for montering av, strømtilførsel til og kommunikasjon med Alaris-infusjonspumper innen driftsmiljøene spesifisert i denne bruksanvisningen. I denne typen miljøer kan enheten brukes ved følgende terapiformer: Væsketerapi, blodoverføringer, parenteral ernæring, medikamentbruk, cellegiftbehandling, dialyse og anestesi. Alaris Gateway Workstation er utformet slik at den ikke har direkte innvirkning på infusjonsprosessen. Data er tilgjengelig og den installerte programvaren på arbeidsstasjonen kan konfigureres fra en klient-pc ved hjelp av en standard nettleser. Dette kan utføres via en eternettforbindelse eller gjennom direkte tilkobling til arbeidsstasjonen. Programvaren tilbys i henhold til, og under avtale om en lisens fra Cardinal Health. Merkenavnet Asena har nylig byttet navn til merkenavnet Alaris. Endringen av merkenavn har ingen innvirkning på produktets tiltenkte bruk eller funksjonalitet. Om denne bruksanvisningen Brukeren må være fortrolig med den arbeidsstasjonen som beskrives i denne bruksanvisningen før enheten tas i bruk. Les bruksanvisningene for å lære riktig bruk av pumpene. Bruksanvisningene for programvaren som er installert på arbeidsstasjonen, er tilgjengelig fra en klient-pc ved hjelp av en standard nettleser. Alle illustrasjoner i denne bruksanvisningen viser vanlige innstillinger og verdier som kan benyttes ved innstillinger av arbeidsstasjonens funksjoner. Disse innstillingene er kun veiledende. Hele innstillings- og verdiområdet vises under Spesifikasjoner. Advarsler og forsiktighetsregler Advarselsoverskriften varsler brukeren om en potensielt alvorlig konsekvens (død, skade eller alvorlige negative hendelser) for pasienten eller brukeren. Forsiktig-overskriften ber brukeren om å være spesielt oppmerksom for å kunne utnytte arbeidsstasjonen eller programvaren på riktig måte. 1000DF00103 Utgave 1 1/16

3 Symbol aj S Beskrivelse Kontrollpanel PÅ/AV-knapp - Trykk én gang for å slå på arbeidsstasjonen. Trykk og hold i ett sekund for å slå av arbeidsstasjonen. Hvis systemet må tilbakestilles, trykk og hold i minst fire sekunder. Trykk deretter på knappen en gang til for å slå arbeidstasjonen på. Batteriindikator - Når lampen er tent, drives arbeidsstasjonen av det interne batteriet. Hvis lampen blinker, er batteriet i ferd med å lades ut. Nettspenningsindikator - Lyser når arbeidsstasjonen er tilkoblet nettstrøm og batteriet lades. A -statusindikator - gir en visuell indikasjon på at programvaren er i drift. B -statusindikator - gir en visuell indikasjon på at nettverket er i drift. PÅ -statusindikator - når denne er tent, er arbeidsstasjonen i drift. w Systemfeilindikator - arbeidsstasjonen tenner denne indikatoren når er intern feil er oppdaget (slå opp i medfølgende dokumentasjon for å få mer informasjon). Symboldefinisjoner Symbol Beskrivelse Symbol Beskrivelse Tilkobling for sykepleieralarm w OBS! (se medfølgende dokumentasjon) RS232-tilkobling Nettilkobling for ekstra Gateway enhet x O Tilkobling for potensialutjevning Beskyttet mot væskeinntregning (vertikalt fallende dråper) Grensesnittenhet, generell (tilkobling for strekkodeleser) r Vekselstrøm Tilkobling for eternett-nettverk Apparatet tilfredsstiller kravene i EU-direktivet 93/42/EEC. Angitt med CE-merke Nettstrøminntak T Produksjonsdato AUX Nettstrømuttak t Produsent Dette utstyret inneholder en radiofrekvenssender/-mottaker (hvis installert) U Avhendes i henhold til prosedyrer for elektromedisinsk utstyr. 1000DF00103 Utgave 1 2/16

4 V ~50-60Hz 500VA V AUX ~50-60Hz Funksjoner og egenskaper for arbeidsstasjonen Modulær design Arbeidsstasjonen har en modulær design som tillater ytterligere utvidelse av antallet og plasseringene av MDI-elementer. Basemodulen består av 3 MDI-elementer med moduler på 2 MDI-elementer som utvider den vertikale konfigurasjonen. Horisontale T-stykker av 2, 3 eller 4 MDI-elementer kan være nødvendig for å tilpasse pumper og infusjonsstativ etter behov. Arbeidsstasjonen kan bare tilpasses av en kvalifisert servicetekniker. Basemodul (base på 3 MDI-elementer), enhet sett forfra Kroker Høydejusterbar stang Stativfeste Batteriindikator Nettspenningsindikator A/B-statusindikatorer PÅ-statusindikator Systemfeilindikator Sklisperre PÅ/AV Sett bakfra Kroker for feste av infusjonssett Skinne for pumpemontering Advarselslampe (LED) Strekkodeleser/ RS232-serieport (valgfri) RS232-serieport (valgfri) RS232-serieport (valgfri) RS232-serieport (valgfri) Nettstrømuttak Port for infrarød kommunikasjon Grensesnitt for sykepleieralarm Standard RS232- serieport w 2 x T 3.5A 250V 230V 20 x 5mm 2 x T 6.3A 250V 115V 20 x 5mm Ekstra grensesnitt (til ekstra Gateway) Eternettgrensesnitt Tilkobling for potensialutjevning Nettstrøminntak Nettstrømuttak Systemfeilindikasjon Arbeidsstasjonen overvåker kontinuerlig strømforsyningens og kommunikasjonssystemets integritet. Hvis en systemfeil skulle oppstå under drift, vil systemfeilindikatoren tennes samtidig som det utløses en hørbar alarm. For å unngå eventuelle avbrudd i infusjonen opprettholdes nettstrøm til pumpene på MDI-elementet hvis en systemfeil oppdages. Arbeidsstasjonen tenner systemfeilindikatoren et øyeblikk og aktiverer den hørbare alarmen hver gang enheten slås på. Forsiktig: Hvis systemfeilindikatoren ikke tennes når arbeidsstasjonen blir slått på (under selvtesten ), tar du arbeidsstasjonen ut av drift og kontakter medisinskteknisk avdeling. Forsiktig: Hvis en systemfeil skulle oppstå under bruk, tar du arbeidsstasjonen ut av drift så snart det er praktisk mulig, og kontakter medisinskteknisk avdeling. 1000DF00103 Utgave 1 3/16

5 Funksjoner og egenskaper for arbeidsstasjonen (forts.) Strømforsyning Arbeidsstasjonen drives av nettstrøm gjennom en standard IEC-nettstrømkontakt. Når enheten er koblet til nettstrøm, lyser nettspenningsindikatoren. Både strømførende og nøytral ledning er beskyttet med sikringer i en dobbelt sikringsholder plassert ved nettstrømkontakten. Advarsel: Ved tilkobling til nettstrøm må det brukes jordet ledning (2P + jord). Arbeidsstasjonen må ikke brukes uten å være tilknyttet jord. Batteriforsyning Arbeidsstasjonen bør vanligvis opereres fra nettstrømforsyningen. Hvis det skulle oppstå midlertidig tap av nettstrøm, vil imidlertid en intern strømforsyning sørge for omtrent 20 minutter med ekstra driftstid. Nettstrømmen bør tilkobles igjen så snart som mulig. Batteriindikatoren tennes hver gang arbeidsstasjonen kjører på det interne batteriet. Når det interne batteriet tømmes, begynner batteriindikatoren å blinke før systemet automatisk slås av. Batteriet lades automatisk hver gang arbeidsstasjonen er koblet til strømforsyningen. Fordi arbeidsstasjonen er beregnet på bruk med nettstrøm, vil enheten bare starte når den er koblet til nettstrøm. Nettstrømuttak til infusjonspumper Arbeidsstasjonen har sin egen strømfordelingskrets for forsyning av nettstrøm til de tilknyttede pumpene. Av sikkerhetsårsaker føres ikke strøm gjennom MDI-elementets IEC-kontakt før pumpen er fullt tilkoblet til MDI-elementet. Nettspenningsindikatoren på infusjonspumpen vil også tennes. Advarsel: Nettstrømtilkoblingen på MDI-elementet er bare beregnet på tilkobling til en pumpe. Koble ALDRI annet utstyr til dette uttaket. Arbeidsstasjonen utjevner startstrømmen når nettstrøm tilkobles pumpene. Når arbeidsstasjonen slås på for første gang, eller når den gjentilkobles til nettstrøm mens den kjører på det interne batteriet, oppstår det en liten forsinkelse i tilføringen av nettstrøm mellom hvert MDI-element. Dette forskyver fordelingen av nettstrøm til alle pumper og reduserer derfor startstrømmen. Nettstrømuttak til en annen arbeidsstasjon Arbeidsstasjonen er utstyrt med et ekstra nettstrømuttak. Når det er begrenset tilgang til nettstrøm, kan en annen arbeidsstasjon drives av denne IEC-nettstrømkontakten. Forsiktig: Den ekstra nettstrømkontakten har ingen bryter og er strømførende når nettstrøm tilføres arbeidsstasjonen. Advarsel: For å unngå å overskride systemets tillatte jordlekkasjestrøm på 500µA, kan totalt antall pumper som er tilkoblet begge arbeidsstasjoner, fastslås av følgende formel: + 55µA x antall tilkoblede Alaris GP volumetriske pumper + 15µA x antall tilkoblede Alaris GW volumetriske pumper + 35µA x antall tilkoblede Alaris sprøytepumper + 90µA x 2 arbeidsstasjoner Mindre enn 500µA Hvis du er i tvil, kobler du hver arbeidsstasjon til en separat nettstrømforsyning. Advarsel: Den ekstra nettstrømkontakten er bare beregnet på tilkobling til en annen arbeidsstasjon eller et autorisert Cardinal Health-produkt. Koble ALDRI mer enn én arbeidsstasjon eller annet utstyr til uttaket. Alarmlokaliseringslampe (hvis montert) En varsellampe er montert på øvre del av arbeidsstasjonen for å bidra til lokalisering av eventuelle pumper som har gått inn i en alarm- eller advarselstilstand. Når varsellampen tennes, lyser den med samme farge som den visuelle statusindikatoren på pumpene: rød for alarmer og gul for advarsler. Varsellampen blinker automatisk hver gang en pumpe som er koblet til arbeidsstasjonen, går inn i en alarm- eller advarselstilstand. Den slutter med det når tilstanden nullstilles på pumpen. Intensiteten til alarmlokaliseringslampen kan konfigureres ved hjelp av webtjenesten. Alarmlokaliseringslampen lyser automatisk rødt og deretter gult hver gang arbeidsstasjonen blir slått på. Alarmlokaliseringslampen er der for at pumper med aktive alarmer eller advarsler skal være enkle å finne. Den erstatter ikke alarmen eller advarselen på pumpen, som er hovedindikatoren på at en klinikers oppmerksomhet er påkrevd. Forsiktig: Hvis alarmlokaliseringslampen ikke tennes når arbeidsstasjonen blir slått på, er det sannsynlig at lampen har en feil. Ta arbeidsstasjonen ut av bruk og kontakt en godkjent tekniker. Merk: Alarmvarsellampen kan ikke kobles til en 4 MDI-elementers horisontal modul. 1000DF00103 Utgave 1 4/16

6 Funksjoner og egenskaper for arbeidsstasjonen (forts.) Høydejusterbareinfusjonsstativ (hvis montert) Det 18 mm høydejusterbare stativet er laget for at det skal være enkelt å henge alle typer væskebeholdere over volumpumper festet til arbeidsstasjonen. Stativet støtter en maksimalbelastning tilsvarende 3 kg. Stativet holdes trygt på plass av en klemme og sklisperre. Dette gir ekstra fleksibilitet ved valg av ønsket høyde på væskeposer. Slik bruker du klemmen: 1. Grip klemmen i den nedre enden av stangen og løsne den store skruen forsiktig. 2. Hold stangen og utløs låsehendelen slik at stangen beveger seg fritt. 3. Juster stangen slik at væskeposen blir hengende i ønsket høyde. 4. Stram til den store skruen for å låse stangen i posisjon. Kroker for feste av infusjonssett (hvis montert) For å bistå med å dirigere infusjonssett og sprøyteforlengelsessett fra arbeidsstasjonen til pasienten, kan kroker festes til baksiden arbeidsstasjonen. Krokene er høydejusterbare for å muliggjøre plassering ved siden av både sprøytepumper og volumetriske pumper, og kan monteres på venstre eller høyre side av arbeidsstasjonen. Slik bruker du krokene for feste av infusjonssett: 1. Løsne den store skruen og juster til ønsket posisjon. 2. Stram til den store skruen for hånd for å sikre enheten. 3. Sett på plass gummipakningen igjen. Montering på mobil tralle Bruk monteringssettet som følger med arbeidsstasjonen for å montere enheten på en mobil tralle. For stabilitetens skyld bør du følge disse retningslinjene når du flytter en trallemontert arbeidsstasjon mellom arbeidssteder: 1. Fjern alle unødvendige tilkoblinger og utvis forsiktighet ved transport av arbeidsstasjonen. 2. Kontroller at væskeposer ikke veier over 1 kg når de henger på stativet, og at stangen er i lavest mulig posisjon. Advarsel: Ikke overbelast trallen. Sørg for god stabilitet ved å følge retningslinjene som er angitt i produktspesifikasjonene. Advarsel: Arbeidsstasjonen bør ikke monteres på noe mobilt infusjonsstativ som ikke tilfredsstiller kravene til stabilitet og styrke for hele montasjen i henhold til IEC/EN Montering på utstyrsskinne Et monteringssett leveres med hver arbeidsstasjon for å lette montering av enheten på skinner for sykehusutstyr. Arbeidsstasjonen kan monteres på rektangulære skinner. Plasser hver av de to delene i monteringssettet øverst og nederst på bakplaten av arbeidsstasjonen, for best mulig støtte og feste på skinnene. Juster brakettene slik at de passer til avstanden mellom utstyrsskinnene, og stram festeskruene godt for å sikre arbeidsstasjonen skikkelig. Advarsel: Alle skinnesystemer for støtte av medisinske enheter må være i samsvar med BSEN 12218:1999. Kontroller at skinnen tåler en fullastet arbeidsstasjon (se produktspesifikasjoner) før montering. Arbeidsstasjonen er utformet for å minimalisere eksponeringen av alle tilkoblingspunkter og alle kontakter mot væsketilsig fra lekkende poser og infusjonsslanger montert over og på enheten. Monter arbeidsstasjonen slik at oppsamling av væske i enheten minimaliseres. Advarsel: Ikke plasser arbeidsstasjonen med nettstrømkontakter eksponert i tilfelle det oppstår en lekkasje. 1000DF00103 Utgave 1 5/16

7 Forholdsregler M Bm V Driftsmiljø Brukere av arbeidsstasjonen må lese alle instruksjonene i denne håndboken før bruk av denne medisinske enheten. Arbeidsstasjonen egner seg for alle bygninger og institusjoner som er direkte tilkoblet et lavspent strømnett fra strømleverandører som leverer strøm til bygninger som brukes til husholdninger. Når du setter opp en arbeidsstasjon, bør det foretas en vurdering av potensielle farer ved ruting av elektriske ledninger og infusjonsslanger. Der det er aktuelt skal forsiktighetstiltak identifiseres og implementeres. Arbeidsstasjonen bør bare brukes med kompatible Cardinal Health-produkter og tilbehør med passende infusjonsposer og -slanger. Ved bruk i pasientbehandling bør hver arbeidsstasjon være dedikert til omsorg for én enkelt pasient. Når en ekstra arbeidsstasjon er i bruk, bør denne dedikeres til samme pasient som den primære arbeidsstasjonen den er koblet til. Denne arbeidsstasjonen skal ikke brukes i nærheten av brennbare anestesigasser blandet med luft eller oksygen eller dinitrogenoksid. Elektromagnetisk kompatibilitet og interferens Denne arbeidsstasjonen er beskyttet mot virkningene av ekstern interferens, medregnet høyenergiske radiofrekvensutstrålinger, magnetfelt og elektrostatiske utladninger (for eksempel slike som genereres av elektrokirurgiske apparater og kauteriseringsutstyr, store motorer, bærbare radioer, mobiltelefoner osv.) og er testet i henhold til IEC/EN Arbeidsstasjonen er en CISPR II Group B-enhet. Når Alaris -infusjonspumper er tilkoblet og i drift, blir systemet et CISPR II Group A-system. Denne arbeidsstasjonen er en CISPR II Group 1 Class B-enhet som i den normale produktutgaven bruker RFenergi kun til interne funksjoner. Derfor er RF-utstrålingene svært lave, og det er usannsynlig at de skaper interferens med elektronisk utstyr i nærheten. Denne arbeidsstasjonen stråler imidlertid ut et bestemt nivå elektromagnetisk stråling som er innenfor nivåene som er spesifisert i EC/EN og IEC/EN Men hvis arbeidsstasjonen likevel skulle påvirke annet utstyr, må det gjennomføres tiltak for å redusere virkningene, f.eks. ved reposisjonering eller omplassering. Arbeidsstasjonen har Change to: et valgfritt WLan-grensesnitt for radiofrekvens IEEE b (RF-kort). Når dette er tilkoblet, må arbeidsstasjonen utstråle elektromagnetisk energi for å kunne utføre sin tiltenkte funksjon. Elektronisk utstyr i nærheten kan påvirkes. Elektrostatiske utladninger over 15 kv gjennom luft eller radiobølger med feltstyrke over 10 V/m, kan i noen tilfeller påvirke arbeidsstasjonen. Hvis arbeidsstasjonen påvirkes av ekstern interferens, vil arbeidsstasjonen forbli i sikker modus og varsle brukeren ved å avgi visuelle alarmer og lydalarmer. Skulle alarmer fortsette selv etter at brukeren har grepet inn, er det anbefalt å bytte ut denne bestemte arbeidsstasjonen og sette den i karantene for oppfølging fra kvalifisert teknisk personell. Portabelt og mobilt RF-kommunikasjonsutstyr kan påvirke annet medisinsk elektrisk utstyr i nærheten. Farer Arbeidsstasjonen er tung og utgjør en potensiell fare ved løfting. Vær forsiktig når du pakker ut og installerer arbeidsstasjonen. Det er fare for eksplosjon hvis arbeidsstasjonen benyttes i nærvær av brennbare anestesigasser. Utvis forsiktighet ved å plassere arbeidsstasjonen unna enhver kilde til fare. Farlig spenning: Det er fare for elektrisk støt hvis skallet på arbeidsstasjonen åpnes eller fjernes. All service skal overlates til medisinskteknisk avdeling. Strømforsyningen i pumpen skal ha jordforbindelse. Det må kun benyttes nettkabel med jord som tilkobles jordet nettkontakt. Hvis integriteten til den eksterne beskyttende lederen i installasjonen eller oppsettet er i tvil, må arbeidsstasjonen ikke brukes. Ikke åpne det beskyttende dekselet for RS232/sykepleieralarm når det ikke er i bruk. Forholdsregler mot elektrostatiske utladninger er nødvendig ved tilkobling til RS232/sykepleieralarm. Berøring av kontaktstiftene kan forårsake feil i beskyttelsen mot elektrostatiske utladninger. For å forhindre enhver potensiell feil skapt ved ESD (statiske utladninger) i nærheten av eller over 15 kv, anbefales det at alle handlinger skal foretas av opplært personell og at pumpen ikke skal være tilkoplet pasienten ved tilkopling av RS232/sykepleieralarm. Hvis arbeidsstasjonen utsettes for støt, høy fuktighet, væskesøl, luftfuktighet, høy temperatur, eller ved mistanke om at den er ødelagt, ta den ut av bruk og kontakt medisinskteknisk avdeling. Originalemballasjen bør brukes ved transport eller oppbevaring. Temperatur, fuktighet og trykk må være innenfor de grenser som er angitt under Spesifikasjoner og på den ytre emballasjen. Alaris Gateway Workstation inneholder ikke lateks. Lateksinnhold 1000DF00103 Utgave 1 6/16

8 Grensesnitt for datakommunikasjon Brukeren bør være kjent med datakommunikasjonsgrensesnittene som er tilgjengelige på arbeidsstasjonen, før forsøk på tilkobling av enheten til klient/server-systemer. Feilaktig tilkobling av datakommunikasjonskabler vil ikke skade enheten, men kan forårsake at arbeidsstasjonen ikke fungerer som den skal før feilen er løst. Forsiktig: Forholdsregler for statisk elektrisitet er påkrevd ved tilkobling av datakommunikasjonskabler til arbeidsstasjonen. Unngå berøring av kontaktstiftene, ettersom det kan føre til sviktende beskyttelse mot statisk elektrisitet. Grensesnitt for sykepleieralarm Et grensesnitt for sykepleieralarm er tilgjengelig. Det aktiveres hver gang en pumpe knyttet til arbeidsstasjonen, går inn i en alarm- eller advarselstilstand, og stopper når tilstanden nullstilles på pumpen. Grensesnittet for sykepleieralarm kan kobles til slik at det fungerer i en normalt åpen eller normalt lukket kontaktposisjon. Kontroller at sykepleieralarmen aktiveres automatisk hver gang arbeidsstasjonen blir slått på. Ved hjelp av arbeidsstasjonens grensesnitt for sykepleieralarm, kan det opprettes et enkelt tilkny tningspunk t til sykepleieralarmsystemet på sykehuset. Sykepleieralarmen blir aktivert når pumpen melder en alarm- eller advarselstilstand til arbeidsstasjonen via IrDA-grensesnittet. Melding av en alarm- eller advarselstilstand kan bli avbrutt hvis pumpen for eksempel ikke er koblet riktig til arbeidsstasjonen. Cardinal Health anbefaler at sykepleieralarmsystemet kobles direkte til pumpens grensesnitt for sykepleieralarm i de tilfellene der det er avgjørende med et pålitelig grensesnitt for sykepleieralarm. Forsiktig: Hvis grensesnitt for sykepleieralarm ikke fungerer når arbeidsstasjonen blir slått på, er det sannsynlig at grensesnittet har en feil. Ta arbeidsstasjonen ut av bruk og kontakt medisinskteknisk avdeling. Grensesnitt for strekkodeleser (hvis montert) En strekkodeleser kan knyttes til arbeidsstasjonen. Grensesnittet på arbeidsstasjonen forsyner strøm og en seriedataforbindelse til strekkodeleseren. Strekkodeleseren er konfigurert for å støtte strekkoder av EAN-typen. Trådløst eternettgrensesnitt (hvis montert) Arbeidsstasjonen kan brukes med et IEEE b 2.4 GHz trådløst LAN. SSID-valg av trådløs gruppe støttes, i likhet med datakryptering ved hjelp av 128-biters WEP-nøkler. Konfigurasjon av det trådløse Eternettgrensesnittet skjer gjennom webtjenesten. Dipol-antennen med integrert diversifisering er innebygd i et trådløst nettverkskort (PCMCIA) som er montert inne i arbeidsstasjonen. Ekstra eternettgrensesnitt (hvis montert) Når bruk av en enkel, stor arbeidsstasjon ikke er praktisk, kan to mindre arbeidsstasjoner kobles sammen for å fungere som en enkelt arbeidsstasjon. Slik kobler du sammen arbeidsstasjonene: 1. Kontroller at bare én arbeidsstasjon er utstyrt med kommunikasjonsoppgraderingen og koblet til den eksterne klienten. 2. Koble de to arbeidsstasjonene sammen ved hjelp av en standard CAT5e eternettkabel satt inn i nettilkoblingen på hver arbeidsstasjon. 3. Infusjonsdataene fra hver arbeidsstasjon vil automatisk integreres, slik at det dannes en enkelt forbindelse til den eksterne klienten. Forsiktig: Systemfeilindikatoren vil aktiveres hvis en annen enhet enn en korrekt konfigurert arbeidsstasjon blir koblet til nettilkoblingen for en ekstra Gateway. RS232-seriegrensesnitt (hvis montert) Det kan kobles en enkelt RS232-enhet til arbeidsstasjon. Dette elektrisk isolerte grensesnittet tillater at pumper med RS232-porter som ikke er kompatible med MDI-elementgrensesnittet, og andre produsenters medisinske enheter, integreres i arbeidsstasjonen. Eternettgrensesnitt (hvis montert) Arbeidsstasjonen kan brukes på et 10 Base-T/100 Base-Tx-svitsjet LAN. En DHCP-klienttjeneste tillater bruk av enten fast eller dynamisk nettverksadressering av arbeidsstasjonen. På lignende vis tilbys en DNS-klient. Konfigurasjon av disse klienttjenestene skjer gjennom webtjenesten. Eternettilkoblingen til arbeidsstasjonen er elektrisk isolert. 1000DF00103 Utgave 1 7/16

9 Datatilgang Arbeidsstasjonen beholder alle interne infusjonsdata i en XML-representasjon. Disse dataene oversettes av applikasjoner på arbeidsstasjonen til det aktuelle formatet for den eksterne klienten. Tilgang til disse dataene avhenger av programvareapplikasjonene som er installert på arbeidsstasjonen. Datakonfidensialitet, integritet, etterrettelighet og avhengighet administreres gjennom tilkoblingsspesifikke programvareapplikasjoner på arbeidsstasjonen. Se webtjenestens hjelpeprogram hvis du trenger spesifikk informasjon om den tilgjengelige programvaren. Webtjeneste Webgrensesnittet er standard eksternt grensesnitt på arbeidsstasjonen. En tilgjengelig webtjeneste er vert for dette og muliggjør: konfigurasjon av alle grensesnitt og all programvare visning av alle gjeldende infusjonsdata visning av interne hendelseslogger generert av arbeidsstasjonen tilgang til hjelpeprogrammer for den installerte programvaren. Hvis du vil ha tilgang til webtjenesten, kobler du deg til arbeidsstasjonen ved hjelp av en standard nettleser, for eksempel Microsoft Internet Explorer. Fabrikkstandard IP-adresse for arbeidsstasjonen er HTTP-serveren kommuniserer via port 80 på arbeidsstasjonen. Asena Gateway Workstation bruker IP-adresseområde til til interne formål. Derfor er den inkompatibel med eksterne nettverk som bruker dette IP-adresseområdet. Forsiktig: Arbeidsstasjonen bør bare konfigureres ved hjelp av den tilbudte webtjenesten. Ethvert forsøk på tilgang til operativsystemet, endring av system- eller programfiler, endring av registerinnstillinger eller installering av programvare som ikke er lisensiert av kan føre til at arbeidsstasjonen ikke fungerer korrekt. 1. Koble PC-en til eternettgrensesnittet på arbeidsstasjonen med en CAT5-krysskabel. 2. På PC-en velger du Start > Innstillinger > Kontrollpanel > Nettverkstilkoblinger og dobbeltklikker på ikonet for lokal tilkobling. 3. Velg fliken Generelt og klikk på Egenskaper. Konfigurering av webtjeneste 6. Hvis nettleseren kobles til eternettet via en proxyserver, må du deaktivere proxyserveradressen. I Internet Explorer velger du da Verktøy > Alternativer for Internett. 7. Velg fliken Tilkoblinger og klikk på LAN-innstillinger. Noter opplysningene om proxyserveren og fjern haken i boksen Bruk en proxy-server til lokalnettet. 4. Velg Internett-protokoll (TCP/IP) og klikk på Egenskaper. 5. Sett IP-adressen til standardverdien for arbeidsstasjonen, , sett nettverksmasken til og klikk på OK. Det kan hende du må starte PC-en på nytt. 8. Du får tilgang til webtjenesten via 1000DF00103 Utgave 1 8/16

10 Bruke arbeidsstasjonen Slå på Etter at arbeidsstasjonen er slått på for første gang, kan det ta opptil 30 sekunder før eventuelle tjenester og applikasjoner som kjører på enheten, er helt driftsklare. 1. Koble nettstrømledningen fra strømforsyningen til IECinntakskontakten på arbeidsstasjonen 2. Kontroller at nettspenningsindikatoren er tent. 3. Trykk på a for å slå på arbeidsstasjonen. 4. Kontroller at arbeidsstasjonen avgir en kort hørbar tone 5. Kontroller at feilindikatoren tennes så vidt og deretter slokkes 6. Kontroller at alarmlokaliseringslampen (hvis montert) lyser rødt og deretter gult, før den slokker 7. Kontroller at PÅ-statusindikatoren er tent. 8. Etter riktig oppstart blinker statusindikatorene A og B (gjelder bare når den valgfrie kommunikasjonsoppgraderingen er installert - alternativ 2 og over) Forsiktig: Ikke slå av arbeidsstasjonen i løpet av denne første perioden på 30 sekunder. Forsiktig: Hvis noen av verifiseringskontrollene mislykkes når arbeidsstasjonen slås på, kan det skyldes en feil. Ta arbeidsstasjonen ut av bruk og kontakt medisinskteknisk avdeling. Slå av Trykk på a og hold den inne i ett sekund for å slå av arbeidsstasjonen. Montere en pumpe 1. Hold pumpen horisontalt og skyv pumpen inn i MDI-elementet. Hvis den er riktig plassert, vil den roterende armen klikke i posisjon på den rektangulære skinnen, og hovedstrømkontakten vil gli på plass i inntaket på pumpen. Kontroller at MDI-hendelen står i returposisjon. 2. Kontroller at nettspenningsindikatoren på pumpen er tent. Verken nettstrøm eller datakommunikasjon vil være tilgjengelig før pumpen er riktig plassert på MDI-elementet. Ved bruk av volumetriske pumper med arbeidsstasjonen anbefales det at infusjonsposer plasseres på en krok direkte over pumpen de brukes sammen med. Dette reduserer faren for sammenblanding av slanger når flere volumetriske pumper er i bruk. Forsiktig: Pumper plassert i arbeidsstasjonen (over eller under pasienten) kan utgjøre en fare for sifonering eller overtrykk. Du finner flere detaljer i den aktuelle bruksanvisningen. Fjerne en pumpe 1. Hold pumpen med begge hender, og skyv utløserhendelen på høyre side av pumpen bakover. 2. Hold hendelen tilbake, og trekk pumpen horisontalt til deg. 3. Kontroller at den røde lampen på MDI-elementet er slokket etter fjerning av pumpen. Forsiktig: Hvis indikatoren i MDI-elementet tennes når ingen infusjonspumpe er koblet til MDI-elementet, kan det skyldes en feil med MDI-elementet. Ta arbeidsstasjonen ut av bruk og kontakt medisinskteknisk avdeling. Tilbakestille arbeidsstasjonen Hvis det skulle bli behov for å tilbakestille arbeidsstasjonen, trykker du og holder inne a i minst 4 sekunder inntil PÅ-statusindikatoren slokker, slipper tasten og trykker den på nytt for å slå den på igjen. Forsiktig: Hvis du tilbakestiller arbeidsstasjonen og den fortsatt ikke fungerer korrekt, tar du enheten ut av bruk og kontakter medisinskteknisk avdeling. 1000DF00103 Utgave 1 9/16

11 Spesifikasjoner for datakommunikasjonsgrensesnitt Grensesnitt for sykepleieralarm Kontakttype: Bindek Kabeltype: I/A Isolasjon: 1,5 kv Merkeverdi: 30V/1A Beskrivelse 2 Pinne 1: NC_COM Pinne 2: NC_NC Pinne 3: NC_NO 1 3 Grensesnitt for strekkodeleser (hvis montert) Kun for bruk med strekkodeleser levert fra Cardinal Health. Kontakttype: Bindek Kabeltype: I/A Beskrivelse 3 Pinne 1: +5V 2 Pinne 2: TxD 4 Pinne 3: GND Pinne 4: RxD Pinne 5: SENSE 1 5 RS232-seriegrensesnitt (hvis montert) Kontakttype: D-type - 9-pinners (hun) Kabeltype: Standard RS232-kabel: Lengde >1,5 m 1,3 Isolasjon: 1,5 kv Datatakt: 57,6 k baud Beskrivelse Pinne 1: N/C Pinne 2: RXD Pinne 3: TXD Pinne 4: N/C Pinne 5: GND Pinne 6: N/C Pinne 7: RTS Pinne 8: CTS Pinne 9: N/C Antenne: Type: Trådløst eternettgrensesnitt (hvis montert) Dipol-antenne med integrert diversifisering RF-kort: Frekvensområde: ISM-bånd 2,4 til 2,4897 MHz Modulering: CCK Tilgjengelig sendeeffekt: 100 mw (20 dbm) Sertifisering av RF-kortet: Det trådløse nettverkskortet (PCMCIA) som er installert i arbeidsstasjonen, overholder de grunnleggende kravene og andre relevante bestemmelser i RTTE (Radio and Telecom Terminal Equipment)-direktivet 1999/5/EC. Ekstra grensesnitt Kontakttype: RJ45 Kabeltype: CAT5e eternettkabel: etter behov 2 Isolasjon: 1,5 kv Beskrivelse Pinne 1: Tx+ Pinne 2: Tx- Pinne 3: Rx+ Pinne 4: N/C Pinne 5: N/C Pinne 6: Rx- Pinne 7: N/C Pinne 8: N/C Eternettgrensesnitt (hvis montert) Kontakttype: RJ45 Kabeltype: CAT5e eternettkabel: Lengde >1,5 m 1 Isolasjon: 1,5 kv Datatakt: 10/100 Mbps Beskrivelse Pinne 1: TxD+ Pinne 2: TxD- Pinne 3: RxD+ Pinne 4: N/C Pinne 5: N/C Pinne 6: RxD- Pinne 7: N/C Pinne 8: N/C MERKNADER: 1 Forutsetter at klientutstyret er ikke-medisinsk utstyr og utenfor pasientmiljøet. Kan være kortere enn 1,5 meter hvis klientutstyret er medisinsk utstyr som tilfredsstiller EN Arbeidsstasjonen kan brukes hvor som helst innenfor pasientmiljøet. 3 Det kreves enten en krysskabel eller en rett RS232-kabel. Du finner informasjon om nødvendige kabler i bruksanvisningen for enheten som skal kobles til. 1000DF00103 Utgave 1 10/16

12 w Elektrisk: Beskyttelse mot elektrisk støt: Klasse I Forsyningsspenning: V, ~50-60 Hz Merkeverdi: 460 VA (Maks) Sikringer: 2 x 4A I 2 t: 300A 2 /Sec, 250V (20x5 mm) (0000EL00949) Nettstrømuttak: til MDI-element: V, ~50-60 Hz, 60 VA til andre arbeidsstasjon: V, ~50-60 Hz, VA: Se tabell. Beskyttelse mot væskeinntrengning: IPX1 -Beskyttet mot væskeinntrenging (vertikalt fallende dråper). Batteri Type: Nikkelmetallhydrid Ladetid: 2½ time til batteriet er ladet 90 %. Driftstid: 20 minutter Produktspesifikasjoner Webtjeneste (hvis installert): Standard IP-adresse: Nettleser: Internet Explorer versjon 6; Windows XP eller 2000 operativsystem Miljø Drift Transport og oppbevaring Temperatur: +5 C-+40 C -20 C-+50 C Luftfuktighet: 20% - 90% 15% - 95% Atmosfærisk trykk: hpa hpa Klassifisering: Kontinuerlig drift Overholdelse av bestemmelser: I henhold til IEC/EN , IEC/EN , IEC/EN w Fysisk: Konfigurasjon 1 Antall kroker Høyde (mm) Bredde (mm) Dybde (mm) Maks. vekt 2 (kg, ca.) Trallekompatibel VA-verdi UNSxx , UNSxx , UNSxx , UNSxx-34 2/ , UNSxx , UNSxx , UNSxx , UNSxx-54 2/ , UNSxx , UNSxx , UNSxx , UNSxx-74 2/ , xx står for tilkoblingsalternativet - 01, 02 eller Omfatter pumper og 1l væskeposer på hver krok. 3 Samlet VA-verdi for to tilknyttede arbeidsstasjoner bør ikke overstige 460 VA (inkludert pumper) 1000DF00103 Utgave 1 11/16

13 Vedlikehold For å holde pumpen i god stand er det viktig å holde den ren, samt følge prosedyren for rutinemessig vedlikehold som er beskrevet nedenfor. Service må kun utføres av kvalifisert personell i henhold til teknisk servicehåndbok (TSM 1000SM00015). Lister over kretsdiagrammer, deler og all annen serviceinformasjon som kan hjelpe medisinskteknisk avdeling i å reparere delene som kan repareres, leveres av Cardinal Health på anmodning. A Hvis Prosedyre for rutinemessig vedlikehold arbeidsstasjonen utsettes for støt og skader, høy fuktighet eller høy temperatur, må den tas ut av drift umiddelbart og medisinskteknisk avdeling må kontaktes. Forebyggende vedlikehold og utbedringer osv. bør utføres på et sted i samsvar med vedlagt informasjon. Cardinal Health er ikke ansvarlig hvis noen av disse handlingene utføres på en måte som ikke er i samsvar med veiledning og informasjon fra Cardinal Health. Intervall Ved lading av pumper Ved fjerning av pumper Sykehusets retningslinjer Minst en gang i året (Se teknisk servicehåndbok for ulike deler) Prosedyre for vedlikehold Kontroller at hver pumpe er riktig plassert på de elektriske kontaktene og mekanisk låst i posisjon. Sjekk at den røde lampen slås AV når pumpen fjernes. Hvis lampen fortsatt er PÅ, må arbeidsstasjonen kontrolleres av medisinskteknisk avdeling. Rengjør utstyrets ytre flater nøye før og etter langtidsoppbevaring. Inspiser nettstrømuttak, kommunikasjonskontakter og nettstrøminntak for skade. Utfør elektriske sikkerhetskontroller. Den samlede lekkasjestrømmen for enheten må måles. Hvis den er mer enn 500µA, må utstyret ikke brukes, men etterses av medisinskteknisk avdeling. A Se i teknisk servicehåndbok for kalibreringsprosedyrer. Måleenhetene som brukes i kalibreringsprosedyren, er SIenheter (internasjonale standardenheter). Bytte nettstrømsikringer Hvis batteriindikatoren på pumpene som er plassert i arbeidsstasjonen, lyser kontinuerlig og nettspenningsindikatoren ikke lyser når pumpen er koblet til nettstrømmen og slått på, er enten nettstrømssikringen i strømuttakskontakten (hvis montert) eller arbeidsstasjonens hovedsikringer gått. Undersøk først strømforsyningssikringen i strømuttakskontakten. Hvis nettspenningsindikatoren ikke tennes, fortsett med å sjekke hovedsikringene til arbeidsstasjonen. Slå av strømmen og koble arbeidsstasjonen fra nettstrømforsyningen. Skifte av batteri skal overlates til medisinskteknisk avdeling. Du finner ytterligere informasjon angående batteriskifte i teknisk servicehåndbok. A Hvis sikringene fortsetter å gå, kan det være en elektrisk feil og du bør få pumpen og strømforsyningen kontrollert av medisinskteknisk avdeling. Rengjøring og oppbevaring Rengjør arbeidsstasjonen med jevne mellomrom ved å tørke den av med en lofri klut som er lett fuktet med varmt vann, og et standard desinfiserende rengjøringsmiddel. Hvis arbeidsstasjonen skal oppbevares i en lengre periode, bør den først rengjøres. Den skal oppbevares i romtemperatur på et rent og tørt sted. Den originale emballasjen bør benyttes. A Før rengjøring skal arbeidsstasjonen alltid være slått av og frakoblet nettstrømmen. La aldri væske trenge inn i arbeidsstasjonen. Ikke bruk aggressive løsningsmidler eller rengjøringsprodukter med slipemidler ettersom disse kan skade ytre overflater på tilbehøret. Ikke bruk autoklave eller steriliser med etylenoksyd. Senk aldri arbeidsstasjonen ned i væske. Kontakt din lokale filial eller distributør av Cardinal Health-produkter for å få alle detaljer om godkjente rengjøringsmidler. Avhending Brukerinformasjon om avhending av brukt elektrisk og elektronisk utstyr. U-symbolet på produktet og/eller medfølgende informasjon betyr at brukte elektriske og elektroniske produkter ikke bør blandes med husholdningsavfall. Kontakt nærmeste Cardinal Health-leverandør for mer informasjon hvis du ønsker å kvitte deg med elektrisk eller elektronisk utstyr. Riktig avhending av dette produktet vil bidra til å spare verdifulle ressurser og forhindre potensielle negative påvirkninger på menneskers helse og på miljøet, noe som kan oppstå ved gal avfallsavhending. Informasjon om avhending i land utenfor EU Dette symbolet gjelder kun innen EU. Ta hensyn til miljøet når produktet skal avhendes. Fjern det interne batteriet og nikkelmetallhydridbatteriet fra kontrollpanelet og avhend batteriene i henhold til lokale retningslinjer. Dette er for å sikre mot risiko og farer. Alle andre komponenter kan trygt avhendes i henhold til lokale retningslinjer. 1000DF00103 Utgave 1 12/16

14 Produkter og reservedeler Alaris Infusjonssystem Utvalg av produkter i Alaris Infusjonssystem-serien: Delenummer Beskrivelse Reservedeler 80013UN01 Alaris GS Sprøytepumpe UN01 Alaris GH Sprøytepumpe UND1 Alaris CC Sprøytepumpe UN UN UND1-G 80023UN01-G 80063UN xxxx UNSxx-xx 3 Alaris TIVA Sprøytepumpe Alaris PK Sprøytepumpe Alaris CC Sprøytepumpe med Guardrails Safety Software Alaris GH Sprøytepumpe med Guardrails Safety Software Alaris GP Volumetrisk pumpe Alaris GW Volumetrisk pumpe Alaris Gateway Workstation 1 Er også tilgjengelig uten montert RS232. Kontakt nærmeste kundeservicerepresentant for å få mer informasjon om delenummer. 2 Kontakt nærmeste kundeservicerepresentant for å få tilgang til språkspesifikt delenummer. 3 Kontakt nærmeste kundeservicerepresentant for å få tilgang til konfigurasjoner og delenummer. Du finner en omfattende liste over reservedeler for denne arbeidsstasjonen iteknisk servicehåndbok. Teknisk servicehåndbok (1000SM00015) er tilgjengelig på Internett på: For å få tilgang til bruksanvisningene må du oppgi brukernavn og passord. Kontakt nærmeste kundeservicerepresentant for å få innloggingsinformasjon. Delenummer 1000SP FAOPT FAOPT92 Beskrivelse Internt batteri Nettkabel - UK Nettkabel - europeisk 1000DF00103 Utgave 1 13/16

15 Ved behov for service, kontakt nærmeste kontor eller leverandør. Servicekontakter AE PO Box 5527, Dubai, United Arab Emirates. Tel: (971) Fax: (971) DE Pascalstr. 2, Baesweiler, Deutschland. Tel: (49) Fax: (49) IT Via Ticino 4, Sesto Fiorentino, Firenze, Italia. Tél: (39) Fax: (39) US Cardinal Health Wateridge Circle, San Diego, CA 92121, USA. Tel: (1) Fax: (1) AU 8/167 Prospect Highway, Seven Hills, NSW 2147, Australia. Tel: (61) Fax: (61) Fax: (61) ES Avenida Valdeparra 27, Alcobendas, Madrid, España. Tel: (34) Fax: (34) NL Kantorenpand Hoefse Wing, Printerweg, 11, 3821 AP Amersfoort, Nederland. Tel: (31) Fax: (31) ZA Unit 2 Oude Molen Business Park, Oude Molen Road, Ndabeni, Cape Town 7405, South Africa. Tel: (27) (0) Tel: (27) Fax: (27) BE Otto De Mentockplein 19, 1853 Strombeek - Bever, Belgium. Tel: (32) Fax: (32) FR Immeuble Antares - Technoparc, 2, rue Charles-Edouard Jeanneret POISSY, France. Tél: (33) Fax: (33) NO Cardinal Health Solbråveien 10 A, 1383 ASKER, Norge. Tel: (47) Fax: (47) CA 235 Shields Court, Markham, Ontario L3R 8V2, Canada. Tel: (1) Fax: (1) GB The Crescent, Jays Close, Basingstoke, Hampshire, RG22 4BS, United Kingdom. Tel: (44) Fax: (44) NZ 14 George Bourke Drive Mt Wellington, Auckland PO Box Panmure, Auckland Tel: Freephone: Fax: CN Shanghai Representative Office, Suite 9B, Century Ba-Shi Building, 398 Huai Hai Rd(M.), Shanghai , China. Tel: (56) Tel: (56) Fax: (56) HU Döbrentei tér 1, H-1013 Budapest, Magyarország. Tel: (36) Tel: (36) Fax: (36) SE Hammarbacken 4B, Sollentuna, Sverige. Tel: (46) Fax: (46) Dokumenthistorie Revisjon Endring nr. Dato /11/ DF00103 Utgave 1 14/16

16 Alaris Products ( Cardinal Health ) garanterer at: Garanti (A) Hvert nytt instrument (pumpe, flowkontroller eller perifer enhet) er uten material- og fabrikasjonsfeil under normal bruk og service i ett år fra leveringsdato fra Cardinal Health til første kjøper. (B) Hvert nytt tilleggsutstyr er uten material- og fabrikasjonsfeil under normal bruk og service i nitti (90) dager fra levering fra Cardinal Health til første kjøper. (C) Hver nettledning, batteri, dråpesensor (ECD) og flergangsprobe er uten material- og fabrikasjonsfeil under normal bruk og service i nitti (90) dager fra levering fra Cardinal Health til første kjøper. (D) Hvert nye termometer er uten material- og fabrikasjonsfeil under normal bruk og service i ett (1) år fra levering fra Cardinal Health til første kjøper. Hvis et produkt trenger service i løpet av garantitiden, skal kjøperen gi beskjed direkte til nærmeste Cardinal Health-servicesenter for å fastsette reparasjonssted. Reparasjon eller erstatning vil bli bekostet av Cardinal Health i henhold til bestemmelsene i denne avtalen. Produktet som trenger service skal returneres ordentlig innpakket, og kjøper skal betale porto. Skade eller tap ved retur av forsendelsen til Cardinal Health er på kjøpers egen risiko. Cardinal Health er under ingen omstendighet ansvarlig for direkte eller indirekte skadevirkninger i forbindelse med kjøpet av, eller bruken av, Cardinal Health-produkter. Denne garantien gjelder kun første kjøper. Denne garantien gjelder ikke senere eiere eller innehavere av produktet. I tillegg skal denne garantien ikke gjelde, og Cardinal Health skal ikke være ansvarlig for, tap eller skade som måtte oppstå i forbindelse med kjøp eller bruk av et Cardinal Health-produkt som: (A) er reparert av andre enn en autorisert servicerepresentant fra Cardinal Health; (B) er endret på noen som helst måte slik at dette, etter Cardinal Healths oppfatning, har påvirket stabiliteten eller påliteligheten til produktet eller hvis produktets serie- eller partinummer er endret, visket ut eller fjernet; (C) utsatt for feilbruk, mislighold eller ulykke, eller (D) som ikke er vedlikeholdt skikkelig eller brukt på annen måte enn i samsvar med instruksene fra Cardinal Health. Denne garantien går foran alle andre garantier, eksplisitte eller implisitte, og foran alle andre forpliktelser og ansvar fra Cardinal Health sin side. Cardinal Health verken påtar seg eller tillater noen andre representanter eller personer å påta seg på Cardinal Health sine vegne noe ansvar i forbindelse med salget av Cardinal Health sine produkter. Cardinal Health FRASIER SEG ALLE ANDRE GARANTIER, EKSPLISITTE ELLER IMPLISITTE, HERUNDER ENHVER SALGSGARANTI ELLER GARANTI OM FUNKSJON ELLER EGNETHET I EN BESTEMT HENSIKT ELLER FOR EN BESTEMT BRUK. 1000DF00103 Utgave 1 15/16

17 Stikkord A Alarm 3, 7, 9 Lokaliseringslampe 4 Avhending 12 B Batteri 4, 13 Bruk Fjerne en pumpe 9 Montere en pumpe 9 Slå av 9 Slå på 9 Tilbakestille arbeidsstasjonen 9 F Forholdsregler 1, 6 Funksjoner 4, 5 G Garanti 1, 15 Grensesnitt 4-porters RS232-serie 3 Ekstra 3, 7, 10 Eternett 3, 7, 10 Standard RS232-serieport 3, 10 Strekkodeleser 3, 7, 10 Sykepleieralarm 3, 7, 10 Trådløst eternett 7, 10 I Indikatorer PÅ -status 2, 3 A-/B-status 2, 3 Batteri 2, 3 Nettspenning 2, 3 Systemfeil 3, 7 Infusjonsstativ 3, 5 K Kontrollpanel 1, 2 Kroker for feste av infusjonssett 3, 5 L Lokaliseringslampe 4 M Montering Mobil tralle 5 Utstyrsskinne 5 O Oppbevaring 12 P PÅ/AV 2 Produkter og reservedeler 1, 13 R Rengjøring og oppbevaring 12 Reservedeler 1, 13 RS232 2, 13 S Servicekontakter 1, 14 Sikringer Bytte 12 Sikringer Spesifikasjon 11 Spesifikasjon Grensesnitt for datakommunikasjon 1, 10 Produkt 1, 11 Strøm Inntak 3, 4 Uttak til en annen arbeidsstasjon 3, 4 Uttak til infusjonspumper 3, 4 Symboldefinisjoner 1, 2 T Teknisk servicehåndbok 13 V Vedlikehold 1, 12 W Webtjeneste 1, DF00103 Utgave 1 16/16

18 Alaris og Guardrails er registrerte varemerker for Inc. eller ett av datterselskapene. Alle andre varemerker tilhører sine respektive eiere Inc. eller et av dets datterselskaper. Med enerett 1000DF00103 Utgave 1 Dette dokumentet inneholder opphavsrettslig informasjon fra Cardinal Health, Inc. eller et av datterselskapene.verken mottak eller besittelse gir deg noen rettigheter til å reprodusere innholdet eller til å produsere eller selge noe produkt som er beskrevet i dette dokumentet. Reproduksjon, avdekking eller bruk annet enn til tiltenkt formål uten spesifikt skriftlig samtykke fra Inc. eller et av datterselskapene er strengt forbudt. t Cardinal Health 1180 Rolle Switzerland

Welch Allyn Connex Integrated Wall System. Bruksanvisning

Welch Allyn Connex Integrated Wall System. Bruksanvisning Welch Allyn Connex Integrated Wall System Bruksanvisning 2012 Welch Allyn. Med enerett. For å lette tiltenkt bruk av produktet som beskrives i denne publikasjonen kan kjøperen av produktet kopiere denne

Detaljer

Manual for ABPM 6100-maskinvare

Manual for ABPM 6100-maskinvare Representant i juridiske spørsmål Welch Allyn Limited Navan Business Park Dublin Road Navan, County Meath, Republic of Ireland Welch Allyn, Inc. 4341 State Street Road Skaneateles Falls, NY 13153 USA www.welchallyn.com

Detaljer

MELDING TIL INSTALLATØR

MELDING TIL INSTALLATØR POWERMAX Trådløst Alarmsystem/Hjemmeautomasjon Installasjonsveiledning INNHOLD 1. INTRODUKSJON...2 2. SPESIFIKASJONER...2 2. 1 Generelle Data...2 2. 2 RF Seksjon...2 2. 3 Tekniske Data...2 2. 4 Kommunikasjon...3

Detaljer

Bruksanvisning Sat 801+

Bruksanvisning Sat 801+ Bruksanvisning Sat 801+ Bitmos GmbH Himmelgeister Straße 37 D-40225 Düsseldorf Tyskland Tlf.: +49 (0) 211 / 60 10 10-30 Faks: +49 (0) 211 / 60 10 10-50 E-post: info@bitmos.de Internett: www.bitmos.de 36-8101.EN

Detaljer

Brukerhåndbok Nokia 301

Brukerhåndbok Nokia 301 Brukerhåndbok Nokia 301 1.1. utgave NO Psst... Det finnes mer enn denne veiledningen... For informasjon om tjenestevilkår og personvernerklæring for Nokia, gå til www.nokia.com/privacy. 2 Brukerhåndbok

Detaljer

ÄKTAxpress. Bruksanvisning. Oversatt fra engelsk

ÄKTAxpress. Bruksanvisning. Oversatt fra engelsk ÄKTAxpress Bruksanvisning Oversatt fra engelsk Siden skal være tom Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse 1 Innledning... 1.1 Viktig brukerinformasjon... 1.2 Lovmessig informasjon... 1.3 Instrument...

Detaljer

Brukerveiledning. Norsk

Brukerveiledning. Norsk Brukerveiledning Norsk Innhold Innledning... 1 Bruksindikasjoner... 1 Kontraindikasjoner... 1 Bivirkninger... 2 Generelle advarsler og forsiktighetsregler... 2 Astral-apparatet... 4 Astral-apparatets grensesnitt...

Detaljer

OL-29508-01. Cisco modell DPC3928/EPC3928 DOCSIS/EuroDOCSIS 3.0 8x4 trådløs gateway med innebygd digital taleadapter Brukerhåndbok

OL-29508-01. Cisco modell DPC3928/EPC3928 DOCSIS/EuroDOCSIS 3.0 8x4 trådløs gateway med innebygd digital taleadapter Brukerhåndbok OL-29508-01 Cisco modell DPC3928/EPC3928 DOCSIS/EuroDOCSIS 3.0 8x4 trådløs gateway med innebygd digital taleadapter Brukerhåndbok Les dette Viktig Les hele denne håndboken. Hvis denne håndboken inneholder

Detaljer

Defibtech DDU-2000-serien Automatisert Ekstern Defibrillator DDU-2300 DDU-2400 DDU-2450

Defibtech DDU-2000-serien Automatisert Ekstern Defibrillator DDU-2300 DDU-2400 DDU-2450 Defibtech DDU-2000-serien Automatisert Ekstern Defibrillator DDU-2300 DDU-2400 DDU-2450 Brukermanual NRR 2010 ELECTRONIC DISTRIBUTION Merknader Defibtech, LLC er ikke ansvarlig for feil i dokumentet eller

Detaljer

Brukerhåndbok Nokia 208

Brukerhåndbok Nokia 208 Brukerhåndbok Nokia 208 2.1. utgave NO Psst... Det finnes mer enn denne veiledningen... Instruksjonene i denne brukerveiledningen er basert på den nyeste tilgjengelige programvareversjonen. Hvis enheten

Detaljer

Din bruksanvisning NOKIA C110 http://no.yourpdfguides.com/dref/824168

Din bruksanvisning NOKIA C110 http://no.yourpdfguides.com/dref/824168 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

VIRUS-ADVARSEL VARSEL OM TORDENVÆR

VIRUS-ADVARSEL VARSEL OM TORDENVÆR OPPHAVSRETT Packard Bell Brukerhåndbok. Opphavsrett 2002 NEC Computers International B.V. Alle rettigheter forbeholdt. Ingen deler av denne håndboken kan kopieres eller overføres, i noen som helst form

Detaljer

HeartStart-defibrillator

HeartStart-defibrillator HeartStart-defibrillator BRUKERHÅNDBOK Veiledning til konfigurasjon, bruk, vedlikehold og tilbehør M5066A Utgave 7 Skal være tom. sett forfra A topp B sett bakfra topp K C L J D I I F E H G HeartStart-defibrillatoren

Detaljer

Klinisk håndbok. Puritan Bennett. 520 respirator

Klinisk håndbok. Puritan Bennett. 520 respirator Klinisk håndbok Puritan Bennett 520 respirator TM Informasjon om opphavsrett COVIDIEN, COVIDIEN med logo, Covidien logo og positive results for life er registrerte varemerker for Covidien AG i USA og internasjonalt.

Detaljer

Brukerhåndbok. APC Smart-UPS XL 2200/3000 VA XL 120/208/230 VAC. Tårn/rack-montert 5U Avbruddssikker strømforsyning

Brukerhåndbok. APC Smart-UPS XL 2200/3000 VA XL 120/208/230 VAC. Tårn/rack-montert 5U Avbruddssikker strømforsyning Brukerhåndbok Norsk APC Smart-UPS XL 2200/3000 VA XL 120/208/230 VAC Tårn/rack-montert 5U Avbruddssikker strømforsyning 990-2975 09/2006 Introduksjon Om denne UPS-en APC (American Power Conversion) UPS

Detaljer

Installasjons- og bruksanvisning. smart alert -system Hør hjemmet ditt

Installasjons- og bruksanvisning. smart alert -system Hør hjemmet ditt Installasjons- og bruksanvisning smart alert -system Hør hjemmet ditt Velkommen INNLEDNING 1 Takk for at du har valgt Smart Alert -systemet. Du har valgt riktig:smart Alert-systemet gir deg uavhengighet

Detaljer

Brukerhåndbok Nokia 130

Brukerhåndbok Nokia 130 Brukerhåndbok Nokia 130 1.0. utgave NO Brukerhåndbok Nokia 130 Innhold For din egen sikkerhet 3 Komme i gang 4 Taster og deler 4 Sette inn SIM-kortet, minnekortet og batteriet 4 Lade batteriet 6 Låse eller

Detaljer

Hurtigoppstarts- & feilsøkingshåndbok

Hurtigoppstarts- & feilsøkingshåndbok Hurtigoppstarts- & feilsøkingshåndbok I NNHOLDSFORTEGNELSE Produktregistrering 2 Viktig informasjon 2 Grunnleggende prinsipper for datamaskiner 4 Sikkerhet og komfort... 4 Sikkerhetsforanstaltninger...

Detaljer

Brukerhåndbok. www.packardbell.no INNHOLDSFORTEGNELSE

Brukerhåndbok. www.packardbell.no INNHOLDSFORTEGNELSE INNHOLDSFORTEGNELSE Sikkerhet og komfort...3 Sikkerhetsforanstaltninger...3 For helsens skyld...3 Forstå de grunnleggende prinsippene...5 Kontrollene på datamaskinen...5 Slå datamaskinen på/av...8 Ditt

Detaljer

Dell B2360d-dn laserskriver. Brukerhåndbok

Dell B2360d-dn laserskriver. Brukerhåndbok Dell B2360d-dn laserskriver Brukerhåndbok Mai 2012 www.dell.com support.dell.com Varemerker Informasjonen i dette dokumentet kan endres uten varsel. 2012 Dell, Inc. Med enerett. Gjengivelse av dette materialet

Detaljer

Elisée 150 Pasienthåndbok Norsk

Elisée 150 Pasienthåndbok Norsk Elisée 150 Pasienthåndbok Norsk Ventilasjonsløsninger Lett tilgang på kvalitetsbehandling Ventilasjonsløsninger Lett tilgang på kvalitetsbehandling Innhold 1 Innledning........................................

Detaljer

HP notebook-pc. Hvordan komme i gang

HP notebook-pc. Hvordan komme i gang HP notebook-pc Hvordan komme i gang Merknad Håndboken og eventuelle eksempler i denne leveres som det er og kan endres uten varsel. Hewlett-Packard Company gir ingen garantier med hensyn til denne håndboken,

Detaljer

HDS Gen3. Installasjonshåndbok. lowrance.com NORSK

HDS Gen3. Installasjonshåndbok. lowrance.com NORSK HDS Gen3 Installasjonshåndbok NORSK lowrance.com Innledning Fordi Navico jobber kontinuerlig med å forbedre dette produktet, forbeholder vi oss retten til å gjøre endringer i produktet når som helst.

Detaljer

SpotOn. temperaturovervåkingssystem. 9 3M SpotOn temperaturovervåkingssystem modell 370 Brukerhåndbok

SpotOn. temperaturovervåkingssystem. 9 3M SpotOn temperaturovervåkingssystem modell 370 Brukerhåndbok 9 3M SpotOn temperaturovervåkingssystem modell 370 Brukerhåndbok 3M SpotOn temperaturovervåkingssystem 193 Innholdsfortegnelse Del 1: Innledning 195 Om denne håndboken 195 Bruksområde 195 Sikkerhetsinformasjon

Detaljer

1550B. Bruksanvisning. MegOhmMeter

1550B. Bruksanvisning. MegOhmMeter 1550B MegOhmMeter Bruksanvisning August 2003 (Norwegian) Rev. 1, 6/05 2003-2005 Fluke Corporation. All rights reserved. All product names are trademarks of their respective companies. Begrenset garanti

Detaljer

IBM Hurtigreferanse Manual http://www.manuallib.com/file/2621490. From ManualLib.com

IBM Hurtigreferanse Manual http://www.manuallib.com/file/2621490. From ManualLib.com IBM Hurtigreferanse Manual http://www.manuallib.com/file/2621490 From ManualLib.com ManualLib.com collects and classifies the global product instrunction manuals to help users access anytime and anywhere,

Detaljer

Acer Aspire 1350 Series. Brukerhåndbok

Acer Aspire 1350 Series. Brukerhåndbok Acer Aspire 1350 Series Brukerhåndbok Copyright 2003 Med enerett Brukerhåndbok for Acer 1350 Series bærbar datamaskin Opprinnelig utgave: August 2003 Endringer av informasjonen i denne publikasjonen kan

Detaljer

Brukerhåndbok. Packard Bell EasyNote TE - 1

Brukerhåndbok. Packard Bell EasyNote TE - 1 Brukerhåndbok Packard Bell EasyNote TE - 1 INNHOLDSFORTEGNELSE Starte datamaskinen 4 Trådløs tilkobling... 4 Registrering... 5 Programvareinstallasjon... 6 Gjenoppretting... 6 Har du problemer?... 6 Grunnleggende

Detaljer

Hurtigoppstarts- & feilløsningshåndbok

Hurtigoppstarts- & feilløsningshåndbok I NNHOLDSFORTEGNELSE Viktig informasjon 4 Grunnleggende prinsipper for datamaskiner 5 Sikkerhet og komfort... 5 Sikkerhetsforanstaltninger... 5 Datamaskinens omgivelser... 5 Kabler... 5 Rengjøre datamaskinen...

Detaljer

2X-serien Installasjonsmanual

2X-serien Installasjonsmanual 2X-serien Installasjonsmanual P/N 00-3250-501-0005-04 ISS 04MAY15 Opphavsrett Varemerker og patenter Produsent Versjon Sertifisering EU-direktiver Kontaktinformasjon 2015 UTC Fire & Security. Alle rettigheter

Detaljer