Alaris Gateway arbeidsstasjon. Bruksanvisning no

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Alaris Gateway arbeidsstasjon. Bruksanvisning no"

Transkript

1 Alaris Gateway arbeidsstasjon Bruksanvisning no

2 Innhold 1000DF00427 utgave 2 1/28 Innledning Tiltenkt bruk Om denne bruksanvisningen Advarsler og forsiktighetsregler Kontroll og indikatorer Kontrollknapper Indikatorer Symboldefinisjoner Etikettsymboler Funksjonene til arbeidsstasjonen Modulær design Systemfeilindikasjon Strømforsyning Batteriforsyning Nettstrømuttak til infusjonspumper Nettstrøm til en annen arbeidsstasjon Alarmlokaliseringslampe (hvis montert) Høydejusterbare infusjonsstativ (der de er montert) Infusjonsslangekroker (der de er montert) Valgmuligheter for montering av arbeidsstasjonen Forholdsregler for drift Driftsmiljø Elektromagnetisk kompatibilitet og interferens Farer Drift av arbeidsstasjonen Slå på Slå av Tilbakestille arbeidsstasjonen Installere en reservearbeidsstasjon Fjerne en reservearbeidsstasjon Montere en pumpe Fjerne en pumpe Grensesnitt for datakommunikasjon Grensesnitt for sykepleieranrop Grensesnitt for strekkodeleser RS232-seriegrensesnitt (hvis det er montert) Ethernet-grensesnitt Trådløst Ethernet-grensesnitt (hvis det er montert) Hjelpegrensesnitt (for ekstra Gateway) Datatilgang Webtjeneste Konfigurasjon av webtjeneste Strekkodeleser (valgfri) Oversikt Visuelle indikatorer Skanne en strekkode Side

3 Spesifikasjoner for datakommunikasjonsgrensesnitt Grensesnitt for sykepleieranrop Grensesnitt for strekkodeleser RS232-seriegrensesnitt Ethernet-grensesnitt Trådløst Ethernet-grensesnitt (hvis det er montert) Hjelpegrensesnitt (for ekstra Gateway) Produktspesifikasjoner Elektrisk Batteri Webtjeneste Miljø Klassifisering Samsvar med bestemmelser Fysisk Kompatibilitet med vogn Vedlikehold Rutinevedlikehold, prosedyrer Batteri Bytte nettstrømsikringer Rengjøring og lagring Avhending Produkter og reservedeler Alaris infusjonssystem Reservedeler Servicekontakter DF00427 utgave 2 2/28

4 Innledning Innledning Alaris Gateway Workstation (heretter kalt "arbeidsstasjon") er konstruert som et modulært system. Det tilbyr en kommunikasjonsgateway mellom Alaris -infusjonspumpen og administrasjonssystemer for pasientdata, pasientovervåkningssystemer eller kliniske informasjonssystemer som krever tilgang til registrerte infusjonsdata i pumpen. Funksjoner: Sentralt administrasjonssystem for flere pumper MDI (Medical Device Interface) en unik monteringsmekanisme som sørger for datakommunikasjon og nettstrøm til pumpen Redusert kabelfloke ved bruk av bare én stikkontakt Enkel å sette opp med fleksibel, modulær design Effektiv organisering av flere infusjonslinjer og konfigurasjoner Batteribackup i tilfelle avbrudd i kraftforsyningen Valgfri varsellampe med høy synlighet gjør det enklere å lokalisere pumper i alarmtilstand Grensesnitt for sykepleieranrop for alle pumper som er knyttet til arbeidsstasjonen Programmet som kjører på arbeidsstasjonen tillater ekstern tilgang Arbeidsstasjonen støtter valgfrie oppgraderinger for forbedring av datakommunikasjonsgrensesnittene og støtte av programvare for tilkoblinger til slike klient-/serversystemer. Tiltenkt bruk Alaris Gateway Workstation er tiltenkt brukt for feste, strømforsyning og kommunikasjonsstøtte med Alaris infusjonspumper, innenfor driftsmiljøet som er angitt i denne bruksanvisningen (DFU). I slikt miljø kan enheten bli eksponert for følgende behandlingsområder: Væsketerapi, blodoverføringer, parenteral ernæring, medisinterapi, kjemoterapi, dialyse og anestesi. Alaris Gateway Workstation er konstruert slik at den ikke har direkte innvirkning på infusjonsprosessen. Data er tilgjengelig og den installerte programvaren på arbeidsstasjonen kan konfigureres fra en klient-pc ved hjelp av en standard nettleser. Dette kan utføres via en Ethernet-forbindelse eller ved direkte tilkobling til arbeidsstasjonen. Programvaren tilbys i henhold til, og er underlagt en lisens fra CareFusion. 1000DF00427 utgave 2 3/28

5 Om denne bruksanvisningen Om denne bruksanvisningen Før bruk må brukeren må være fortrolig med arbeidsstasjonen som beskrives i denne bruksanvisningen. Les den relevante bruksanvisningen for pumpene for å lære riktig bruk av infusjonspumper. Bruksanvisningene for programvaren som er installert i arbeidsstasjonen, er tilgjengelig fra en klient-pc ved hjelp av en standard nettleser. Alle illustrasjoner i denne bruksanvisningen viser vanlige innstillinger og verdier som kan benyttes ved oppsett av funksjonene på arbeidsstasjonen. Disse innstillingene er kun veiledende. Du finner en fullstendig oversikt over innstillinger og verdier i avsnittet Spesifikasjoner. Illustrasjonene i denne bruksanvisningen viser eksempler på konfigurasjoner og utstyr som kanskje ikke er tilgjengelige på alle markeder eller i alle regioner. Du kan kontakte en lokal leverandør for flere opplysninger. Advarsler og forsiktighetsregler Advarselsoverskriften varsler brukeren om en potensielt alvorlig konsekvens (dødsfall, skade eller alvorlige negative hendelser) for pasienten eller brukeren. Forsiktig-overskriften varsler brukeren om å være spesielt oppmerksom, og å bruke pumpen eller programvaren på riktig måte. 1000DF00427 utgave 2 4/28

6 Kontroll og indikatorer Kontroll og indikatorer Kontrollknapper Symbol a AV/PÅ-knapp Beskrivelse Trykk én gang for å slå på arbeidsstasjonen. Trykk og hold inne i ett sekund for å slå av arbeidsstasjonen. Hvis systemet må tilbakestilles, trykker du og holder inne i minst fire sekunder. Deretter trykker du på knappen på nytt for å slå på arbeidsstasjonen igjen. Indikatorer Symbol j Batteriindikator S Strømindikator Beskrivelse når denne lyser, kjører arbeidsstasjonen på det interne batteriet. Når den blinker, er batterispenningen lav og arbeidsstasjonen vil straks slå seg av automatisk. når denne lyser, er arbeidsstasjonen koblet til strømnettet, og batteriet lades. Statusindikator "A" gir visuell indikasjon på at programmet er i drift. Statusindikator "B" gir visuell indikasjon på at nettverket er i drift. w Statusindikator "PÅ" når denne er tent, er arbeidsstasjonen i drift. Systemfeilindikator denne indikatoren tennes når arbeidsstasjonen oppdager en intern feil. 1000DF00427 utgave 2 5/28

7 Symboldefinisjoner Symboldefinisjoner Etikettsymboler Symbol Beskrivelse Kontakt for sykepleieranrop RS232-kontakt Nettilkobling for ekstra Gateway Grensesnittenhet, generell (Kontakt for strekkodeleser) Kontakt for Ethernet-nettverk Nettstrøminntak AUX Nettstrømuttak Ww x Kontakt O r Dette utstyret inneholder en radiofrekvenssender/-mottaker (hvis den er installert) Strømstyrke på sikring OBS! (se medfølgende dokumentasjon) for potensialutjevning (PE) Beskyttet mot væskeinntrengning (vertikalt fallende dråper) Vekselstrøm T t U Enheten samsvarer med kravene i EU-direktiv 93/42/EØF, som endret av 2007/47/EF. Produksjonsdato Produsent Avhendes i henhold til prosedyrer for elektromedisinsk utstyr EC REP Autorisert EU-representant Laserprodukt i klasse DF00427 utgave 2 6/28

8 Funksjonene til arbeidsstasjonen Funksjonene til arbeidsstasjonen Modulær design Arbeidsstasjonen har en modulær design som tillater ytterligere utvidelse av antall og plasseringer for MDI-elementer. Basismodulen består av 3 MDI-elementer med moduler på 2 MDI-elementer som utvider den vertikale konfigurasjonen. Horisontale T-stykker av 2, 3 eller 4 MDI-elementer kan være nødvendig for å tilpasse pumper og infusjonsstativ etter behov. Arbeidsstasjonen kan bare endres av en kvalifisert servicetekniker. Konfigurasjon 80203UNSxx-74: Basismodulenhet (base med 3 MDI-elementer) sett forfra Kroker, for inf.poser Høydejusterbar stang Stangklemme Batteriindikator Nettstrømsindikator A/B-statusindikatorer Statusindikator PÅ Systemfeilindikator Sklisperre PÅ/AV Kroker for feste av infusjonssett Skinne for montasje av pumper Sett bakfra Varsellampe (LED) Strømtilkobling Port for infrarød kommunikasjon Strekkodeleser RS232-serieport (valgfri) RS232-serieport (valgfri) RS232-serieport (valgfri) Grensesnitt for sykepleieranrop Standard RS232- seriegrensesnitt Hjelpegrensesnitt (for ekstra Gateway) Ethernetgrensesnitt Kontakt for potensialutjevning (PE) w Nettstrøminntak Nettstrømuttak 1000DF00427 utgave 2 7/28

9 Funksjonene til arbeidsstasjonen Konfigurasjon 80203UNSxx-235, vist montert på en Alaris -vogn: Kroker, for inf.poser Skinne for kroker Skinneklemme Kroker for feste av infusjonssett Skinneklemme Skinneklemme Vogn Systemfeilindikasjon Arbeidsstasjonen overvåker kontinuerlig kraftforsyningens og kommunikasjonssystemets integritet. Hvis en systemfeil skulle oppstå under drift, vil systemfeilindikatoren tennes samtidig som det utløses en hørbar alarm. Med henblikk på å unngå eventuelt avbrudd i infusjonen, opprettholdes strømmen fra strømnettet til infusjonspumpene på MDI-elementet hvis det oppdages en systemfeil. Arbeidsstasjonen tenner systemfeilindikatoren et øyeblikk og aktiverer den hørbare alarmen hver gang enheten slås på. Forsiktig: Hvis ikke systemfeilindikatoren tennes når arbeidsstasjonen blir slått på (under "selvtesten"), tar du den ut av drift og kontakter en kvalifisert servicetekniker. Forsiktig: Hvis det skulle oppstå en systemfeil under bruk, tar du arbeidsstasjonen ut av drift så snart det er praktisk mulig, og kontakter en kvalifisert servicetekniker. Strømforsyning Arbeidsstasjonen drives av nettstrøm gjennom en standard IEC-nettstrømkontakt. Når enheten er koblet til nettstrøm, lyser indikatoren for nettstrøm. Både strømførende og nøytral ledning er beskyttet med sikringer i en dobbelt sikringsholder plassert ved nettstrømkontakten. Advarsel: Ved tilkobling til nettstrøm må det brukes jordet ledning (2 faser + jord). Hvis integriteten til den eksterne beskyttende lederen i installasjonen eller oppsettet er tvilsom, må ikke arbeidsstasjonen brukes. 1000DF00427 utgave 2 8/28

10 Funksjonene til arbeidsstasjonen Batteriforsyning Arbeidsstasjonen bør vanligvis opereres fra nettstrøm. Hvis det skulle oppstå midlertidig strømbrudd, vil imidlertid en intern kraftforsyning sørge for ca. 20 minutter ekstra driftstid. Nettstrøm bør tilkobles igjen så snart som mulig. Batteriindikatoren tennes hver gang arbeidsstasjonen kjører på det interne batteriet. Når den lyser, kjører arbeidsstasjonen på det interne batteriet. Når den blinker, er batterispenningen lav, og arbeidsstasjonen vil straks slå seg av automatisk. Batteriet lades automatisk hver gang arbeidsstasjonen er koblet til nettstrøm. Da arbeidsstasjonen er beregnet på bruk fra nettstrøm, vil enheten bare starte når den er koblet til nettstrøm. Nettstrømuttak til infusjonspumper Arbeidsstasjonen har sin egen strømfordelingskrets for forsyning av nettstrøm til de tilkoblede pumpene. Av sikkerhetsårsaker sendes det ikke strøm gjennom MDI-elementets IEC-kontakt før pumpen er helt tilkoblet til MDI-elementet. Nettspenningsindikatoren på infusjonspumpen vil også lyse. Advarsel: Nettstrømstilkoblingen på MDI-elementet er bare beregnet på tilkobling til en pumpe. Du må ALDRI koble annet utstyr til denne kontakten. Arbeidsstasjonen utjevner startstrømmen når nettstrømmen kobles samtidig til pumpene. Når arbeidsstasjonen slås på for første gang, eller når den gjentilkobles til nettstrøm mens den kjører på det interne batteriet, legges det inn en liten forsinkelse i tilføringen av nettstrømmen mellom hvert MDI-element. Dette forskyver fordelingen av nettstrøm til alle pumper og reduserer derfor startstrømstopper. Nettstrøm til en annen arbeidsstasjon Arbeidsstasjonen er utstyrt med en hjelpekontakt for nettstrøm. Når det er begrenset tilgang til nettstrømmen, kan en annen arbeidsstasjon drives av denne IEC-kontakten. Forsiktig: Den ekstra nettstrømskontakten har ingen bryter, og er strømførende når nettstrøm tilføres arbeidsstasjonen. Advarsel: For å unngå å overskride systemets tillatte jordlekkasjestrøm på 500 µa, kan totalt antall pumper som er tilkoblet begge arbeidsstasjonene, beregnes med følgende formel: A Hvis 52 µa x antall tilkoblede Alaris GP volumetriske pumper + 15 µa x antall tilkoblede Alaris GW volumetriske pumper + 30 µa x antall tilkoblede Alaris sprøytepumper + 90 µa x 2 arbeidsstasjoner Mindre enn 500 µa du er i tvil, kobler du hver arbeidsstasjon til en egen stikkontakt. Advarsel: Den ekstra nettstrømskontakten er bare beregnet på tilkobling til en annen arbeidsstasjon eller et autorisert CareFusion-produkt. Du må ALDRI koble mer enn én arbeidsstasjon eller annet utstyr til uttaket. Alarmlokaliseringslampe (hvis montert) En varsellampe er montert på øvre del av arbeidsstasjonen for å bidra til lokalisering av eventuelle pumper som har gått inn i en alarmeller advarselstilstand. Når varsellampen tennes, lyser den med samme farge som den visuelle statusindikatoren på pumpene: rød for alarmer og gul for advarsler. Varsellampen blinker automatisk hver gang en pumpe som er koblet til arbeidsstasjonen, går inn i en alarm- eller advarselstilstand. Den slutter å blinke når tilstanden nullstilles på pumpen. Intensiteten til alarmlokaliseringslampen kan konfigureres ved hjelp av webtjenesten. Alarmlokaliseringslampen lyser automatisk rødt og deretter gult hver gang arbeidsstasjonen blir slått på. Alarmlokaliseringslampen er der for at pumper med aktive alarmer eller advarsler skal være enkle å finne. Den erstatter ikke alarmen eller advarselen på pumpen, som er hovedindikatoren på at en klinikers oppmerksomhet er påkrevd. Forsiktig: Hvis alarmlokaliseringslampen ikke tennes når arbeidsstasjonen blir slått på, er det sannsynlig at lampen har en feil. Ta arbeidsstasjonen ut av bruk og kontakt en godkjent tekniker. A Alarmvarsellampen kan ikke kobles til en 4 MDI-elementers horisontal modul. 1000DF00427 utgave 2 9/28

11 Funksjonene til arbeidsstasjonen Høydejusterbare infusjonsstativ (der de er montert) Det høydejusterbare stativet med en diameter på 18 mm er laget slik at du enkelt kan feste væskeposene på arbeidsstasjonen. Stangen kan holde en vekt på 3 kg. Stangen holdes sikkert på plass av en klemme og sklisperre. Dette gir ekstra fleksibilitet ved valg av ønsket høyde på væskeposer. Slik bruker du klemmen: 1. Grip klemmen i nedre ende av stangen og løsne den store skruen forsiktig. 2. Hold stangen og utløs låsehendelen slik at stangen beveger seg fritt. 3. Endre høyden på poseopphengeren: a) Slik øker du høyden på poseopphengeren: Fortsett å skyve stangen oppover til ønsket høyde. Når den er stilt inn, slutter du å skyve, og låser med hendelen igjen. b) Slik senker du høyden på poseopphengeren: Hold låsehendelen i åpen stilling, og skyv stangen nedover til ønsket høyde. Når den er stilt inn, slutter du å skyve, og låser med hendelen igjen. 4. Stram til den store skruen for å låse stangen i posisjon b 2 3 A Ved konfigurasjonene 80203UNSxx-235 og 80203UNSxx-035 bør den justerbare skinnen for kroker flyttes slik at den passer med høyden som er angitt i bruksanvisningen for den aktuelle pumpen. Infusjonsslangekroker (der de er montert) For å bistå med å dirigere infusjonssett og sprøyteforlengelsessett fra arbeidsstasjonen til pasienten, kan du feste kroker på baksiden av arbeidsstasjonen. Krokene er høydejusterbare for å muliggjøre plassering ved siden av både sprøyte- og volumetriske pumper, og kan monteres på venstre eller høyre side av arbeidsstasjonen. Slik bruker du krokene for feste av infusjonssett: 1. Løsne den store skruen og juster til ønsket posisjon. 2. Stram til den store skruen for hånd for å sikre enheten. 3. Sett på plass gummipakningen igjen. 1000DF00427 utgave 2 10/28

12 Valgmuligheter for montering av arbeidsstasjonen Funksjonene til arbeidsstasjonen Arbeidsstasjonen er utformet for å minimalisere eksponeringen av alle tilkoblingspunkter og alle kontakter mot væsketilsig fra lekkende poser og infusjonsslanger montert over og på enheten. Monter arbeidsstasjonen slik at oppsamling av væske i enheten minimeres. A Se i den tekniske servicehåndboken (1000SM00015) for anbefalt antall monteringssett og installasjonssteder for hver arbeidsstasjonkonfigurasjon. Montering på infusjonsstativ Et sett for montering av arbeidsstasjonen på stativ (1000SP00169) kan fås for å hjelpe med å montere arbeidsstasjonen på infusjonsstativer eller lignende. Når den er montert, vil arbeidsstasjonen kunne monteres på vertikale stenger med diameter på mellom 15 og 40 mm. Advarsel: Sjekk at stangen/stativet kan holde en fullt bestykket arbeidsstasjon (se produktspesifikasjonen) før montering. Advarsel: Sjekk at stangklemmen er helt i orden før den brukes. Advarsel: Stativfeste bør bare brukes for montering av arbeidsstasjonen på faste stenger / overliggende svingarmer. Advarsel: Personer som er svake bør ikke prøve å bruke/stramme stangklemmesystemet. Montering på mobil tralle Bruk monteringssettet som følger med arbeidsstasjonen for å montere enheten på en mobil vogn. For stabilitetens skyld bør du følge disse retningslinjene når du flytter en vognmontert arbeidsstasjon mellom arbeidssteder: 1. Fjern alle unødvendige tilkoblinger og håndter arbeidsstasjonen med forsiktighet under all transport. 2. Kontroller at væskeposene ikke veier over 1 kg når de henger på stativet, og at stangen står i lavest mulige stilling. Advarsel: Ikke overbelast vognen. Sørg for god stabilitet ved å følge retningslinjene som er angitt i produktspesifikasjonene. Advarsel: Arbeidsstasjonen bør ikke monteres på noe mobilt infusjonsstativ som ikke tilfredsstiller kravene til stabilitet og styrke for hele montasjen i følge EN Montering på utstyrsskinne Det leveres et monteringssett med hver arbeidsstasjon for å lette montering av enheten på skinner for sykehusutstyr. Arbeidsstasjonen kan monteres på rektangulære skinner når den er installert. Plasser hver av de to delene i monteringssettet øverst og nederst på bakplaten av arbeidsstasjonen for best mulig støtte og feste på skinnene. Juster brakettene slik at de passer til avstanden mellom utstyrsskinnene, og stram festeskruene godt for å sikre arbeidsstasjonen skikkelig. Advarsel: Alle skinnesystemer for støtte av medisinske enheter må overholde BSEN 12218:1999. Kontroller at skinnen tåler en fullt bestykket arbeidsstasjon (se produktspesifikasjoner) før montering. Advarsel: Ikke plasser arbeidsstasjonen med nettstrømskontakter eksponert i tilfelle det oppstår en lekkasje. 1000DF00427 utgave 2 11/28

13 Forholdsregler for drift Forholdsregler for drift M Driftsmiljø Brukere av arbeidsstasjonen må lese alle anvisningene i denne håndboken før bruk av denne medisinske enheten. Arbeidsstasjonen er utviklet for bruk i de fleste sammenhenger, også i private institusjoner og slike som er tilkoblet et offentlig lavspentnett som forsyner bygninger for private formål. Når du setter opp en arbeidsstasjon, bør du foreta en vurdering av potensielle farer ved ruting av elektriske ledninger og infusjonsslanger. Der det er aktuelt, må du identifisere og implementere forsiktighetstiltak. Arbeidsstasjonen bør bare brukes med kompatible CareFusion-produkter med tilbehør og passende infusjonsposer og -slanger. Ved bruk i pasientbehandling bør hver arbeidsstasjon være reservert for omsorg for én enkelt pasient. Når det brukes en ekstra arbeidsstasjon, bør denne reserveres for samme pasient som den primære arbeidsstasjonen den er tilkoblet. Denne arbeidsstasjonen må ikke brukes i nærheten av brennbare anestesigasser blandet med luft, oksygen eller dinitrogenoksid. Elektromagnetisk kompatibilitet og interferens Denne arbeidsstasjonen er beskyttet mot virkningene av ekstern interferens, medregnet høyenergiske radiofrekvensutstrålinger, magnetfelt og elektrostatiske utladninger (for eksempel slike som genereres av elektrokirurgiske apparater og etseutstyr, store motorer, bærbare radioer, mobiltelefoner osv.) og er testet ifølge EN Arbeidsstasjonen er klassifisert i gruppe 1, klasse A etter CISPR II. Når Alaris -infusjonspumper er tilkoblet og i drift, er systemet fortsatt et klassesystem i gruppe 1, klasse A etter CISPR II. Denne arbeidsstasjonen er en CISPR II gruppe 1, klasse A-enhet som i den normale produktutgaven bruker RF-energi bare for interne funksjoner. Derfor er RF-utstrålingene svært lave, og det er usannsynlig at de skaper interferens med elektronisk utstyr i nærheten. Arbeidsstasjonen sender imidlertid ut en viss elektromagnetisk stråling innenfor nivåene som er angitt i IEC/EN og IEC/EN Hvis arbeidsstasjonen påvirker annet utstyr, bør en forsøke en annen innbyrdes plassering for å redusere eller unngå dette. Strålebehandlingsutstyr: Ikke bruk arbeidsstasjonen i nærheten av strålebehandlingsutstyr. Strålingsnivåer som genereres av strålebehandlingsutstyr, for eksempel en lineær akselerator, kan virke sterkt inn på måten arbeidsstasjonen fungerer. Se produsentens anbefalinger om trygg avstand og andre forholdsregler. Du får mer informasjon ved å kontakte den lokale representanten for CareFusion. MR (magnetisk resonanstomografi): Arbeidsstasjonen inneholder ferromagnetisk materiale som er mottakelig for interferens med magnetiske felt, som genereres av MR-utstyr. Derfor regnes ikke arbeidsstasjonen i utgangspunktet som MR-kompatibel. Hvis bruk av arbeidsstasjonen i MR-miljøer ikke kan unngås, anbefaler CareFusion sterkt at arbeidsstasjonen festes på trygg avstand fra det magnetiske feltet, utenfor området med kontrollert tilgang, for å unngå eventuell magnetisk interferens med arbeidsstasjonen eller forvrengning av MR-bilder. Hva som er trygg avstand, bør fastsettes i overensstemmelse med produsentenes anbefalinger for elektromagnetisk interferens (EMI). Du finner mer informasjon i den tekniske servicehåndboken (TSM) for produktet. Be eventuelt om råd fra den lokale representanten for CareFusion. Tilbehør: Bare bruk anbefalt tilbehør sammen med arbeidsstasjonen. Arbeidsstasjonen er bare testet og i samsvar med relevante EMC-krav når den brukes sammen med anbefalt tilbehør. Bruk av tilbehør, transduser eller kabel som ikke er spesifisert av kan føre til økte utladninger eller nedsatt arbeidsstasjonsimmunitet. Arbeidsstasjonen har en valgfri radiofrekvens for IEEE b WLan-grensesnitt (RF-kort). Når dette er tilkoblet, må arbeidsstasjonen utstråle elektromagnetisk energi for å kunne utføre sin tiltenkte funksjon. Elektronisk utstyr i nærheten kan påvirkes. Elektrostatiske utladninger over 15kv gjennom luft, eller radiobølger med feltstyrke over 10V/m kan i noen tilfeller påvirke arbeidsstasjonen. Hvis arbeidsstasjonen påvirkes av ekstern interferens, vil den forbli i sikkermodus, og varsle brukeren ved med visuelle alarmer og lydalarmer. Skulle den inntrufne alarmtilstanden fortsette selv etter manuell inngripen, anbefales det å skifte ut denne bestemte arbeidsstasjonen og sette den i karantene for oppfølging ved kvalifisert teknisk personell. Portabelt og mobilt RF-kommunikasjonsutstyr kan påvirke annet medisinsk elektrisk utstyr i nærheten. 1000DF00427 utgave 2 12/28

14 Forholdsregler for drift B A V Farer Arbeidsstasjonen er tung og utgjør en potensiell fare ved løfting. Vær forsiktig når du pakker ut og monterer arbeidsstasjonen. Det oppstår eksplosjonsfare hvis arbeidsstasjonen brukes i nærvær av brennbare anestesimidler. Utvis forsiktighet ved å plassere arbeidsstasjonen borte fra enhver kilde til fare. Farlig spenning: Det er fare for elektrisk støt hvis huset på arbeidsstasjonen åpnes eller tas av. All service må overlates til kvalifisert teknisk personell. Nettstrømsforsyningen må tilkobles med en kabel med tre ledere (to faser + jord). Hvis integriteten til den eksterne beskyttende lederen i installasjonen eller oppsettet er i tvil, må arbeidsstasjonen ikke brukes. Ikke åpne det beskyttende dekselet for RS232/sykepleieranrop når det ikke er i bruk. Forholdsregler mot elektrostatiske utladninger er nødvendig ved tilkobling til RS232/sykepleieranrop. Berøring av kontaktstiftene kan forårsake feil i overspenningsvernet mot elektrostatiske utladninger. For å forhindre enhver potensiell feil skapt ved ESD (statiske utladninger) i nærheten av eller over 15 kv, anbefales det at alle handlinger skal foretas av tilstrekkelig opplært personell og at pumpen ikke skal være tilkoplet pasienten ved tilkopling av RS232/pleiertilkallingsinnretning. Hvis arbeidsstasjonen faller ned, utsettes for overdreven fuktighet, væskesøl, fuktighet eller høy temperatur, eller på annen måte mistenkes for å ha blitt skadet, må den tas ut av drift og inspiseres av en kvalifisert servicetekniker. Originalemballasjen bør brukes ved transport eller lagring. Temperatur, fuktighet og trykk må være innenfor de grenser som er angitt under Spesifikasjoner og på esken. De svarte gummibåndene på baksiden av arbeidsstasjonen er konstruert for å hindre inntrenging av væsker og annen forurensing. Arbeidsstasjonen må ikke monteres eller brukes uten at båndene er på plass. Den valgfrie strekkodeleseren er et laserprodukt i klasse 1. Bruk av kontroller eller justering eller utførelse av prosedyrer ut over det som er spesifisert i denne håndboken, kan føre til farlig eksponering for laserlys. Brukeren må ikke under noen omstendigheter prøve å utføre service på strekkodeleseren. Du må aldri forsøke å se på laserstrålen selv om det virker som at strekkodeleseren ikke er i drift. Åpne aldri skanneren for å se inn i enheten. Hvis du gjør det, kan det føre til farlig eksponering for laserlys. Bruk av optiske instrumenter sammen med laserutstyret vil øke risikoen for øyeskade. 1000DF00427 utgave 2 13/28

15 Drift av arbeidsstasjonen Drift av arbeidsstasjonen Slå på Etter at arbeidsstasjonen er slått på for første gang, kan det ta opptil 90 sekunder før eventuelle tjenester og applikasjoner som kjører på enheten, er helt klare for drift. 1. Koble nettstrømsledningen fra strømforsyningen til IEC-inntakskontakten på arbeidsstasjonen. 2. Kontroller at nettstrømsindikatoren lyser 3. Trykk én gang på tasten a for å slå på arbeidsstasjonen. 4. Den røde LEDen på strekkodeleseren lyser et øyeblikk (hvis montert), og strekkodeleseren avgir et lydsignal. 5. Kontroller at alarmlokaliseringslampen (hvis montert) lyser rødt og deretter gult, før den slukkes. 6. Kontroller at feilindikatoren lyser et øyeblikk, avgir en rekke lydsignaler og deretter slukkes. 7. Kontroller at arbeidsstasjonen avgir en kort hørbar tone. 8. Kontroller at feilindikatoren lyser et øyeblikk, og deretter slukkes. 9. Kontroller at PÅ-statusindikatoren lyser. 10. Etter en korrekt oppstart, vil statusindikatorene A og B blinke (gjelder bare når den valgfrie kommunikasjonsoppgraderingen er installert alternativ 2 og høyere) Forsiktig: Ikke slå av arbeidsstasjonen i løpet av denne første perioden på 90 sekunder. Forsiktig: Hvis noen av verifiseringskontrollene mislykkes når arbeidsstasjonen slås på, kan det skyldes en feil. Ta arbeidsstasjonen ut av bruk og kontakt en kvalifisert servicetekniker. Slå av Trykk på tasten a og hold den inne i ett sekund for å slå av arbeidsstasjonen. Tilbakestille arbeidsstasjonen Hvis det skulle bli behov for å tilbakestille arbeidsstasjonen, trykker du på tasten a, og holder den inne i minst fire sekunder inntil PÅstatusindikatoren slukkes. Deretter slipper du tasten og trykker på den på nytt for å slå arbeidsstasjonen på igjen. Forsiktig: Hvis du tilbakestiller arbeidsstasjonen, og den fortsatt ikke fungerer korrekt, tar du enheten ut av bruk og kontakter en kvalifisert servicetekniker. Installere en reservearbeidsstasjon 1. Start med både den primære arbeidsstasjonen og reservearbeidsstasjonen avslått. 2. Koble sammen reservekontakten (den røde Ethernet-porten) på reservearbeidsstasjonen og reservekontakten på den primære arbeidsstasjonen ved hjelp av Ethernet-kabelen som fulgte med reservearbeidsstasjonen. 3. Trykk én gang på tasten a på den primære arbeidsstasjonen for å slå den på. 4. Trykk én gang på tasten a på reservearbeidsstasjonen for å slå den på. Fjerne en reservearbeidsstasjon A Hvis den primære arbeidsstasjonen av en eller annen grunn ikke kan slås av, kan pumpene som er festet på reservearbeidsstasjonen tas av, men reservearbeidsstasjonen må være på. Hvis reservearbeidsstasjonen slås av eller kobles fra, kan det føre til at den primære arbeidsstasjonen aktiverer alarmen for systemfeil. 1. Trykk én gang på tasten a på den primære arbeidsstasjonen for å slå den av. 2. På reservearbeidsstasjonen trykker du på tasten a og holder den inne i ca. fire sekunder for å slå den av. 3. Koble fra Ethernet-kabelen fra reservekontakten (den røde Ethernet-porten) på den primære arbeidsstasjonen. 4. Koble fra Ethernet-kabelen fra reservekontakten på reservearbeidsstasjonen. 1000DF00427 utgave 2 14/28

16 Montere en pumpe Drift av arbeidsstasjonen 1. Hold pumpen horisontalt og skyv den inn i MDI-elementet. Hvis den er riktig plassert, vil den roterende armen "klikke" i posisjon på den rektangulære stangen, og hovedstrømkontakten vil gli på plass i inntaket på pumpen. Kontroller at MDI-hendelen står i returstilling. 2. Kontroller at nettstrømsindikatoren på pumpen lyser. Verken nettstrøm eller datakommunikasjon vil være tilgjengelig før pumpen er riktig plassert på MDI-elementet. Ved bruk av volumetriske pumper med arbeidsstasjonen anbefales det at infusjonsposer plasseres på en krok direkte over pumpen de brukes sammen med. Dette reduserer faren for sammenblanding av slanger når flere volumetriske pumper er i bruk. A Hvis en pumpe fjernes og erstattes mens arbeidsstasjonen er i drift, kan det ta opptil 10 sekunder før pumpen registreres. Forsiktig: Pumper plassert i arbeidsstasjonen (over eller under pasienten) kan utgjøre en fare for sifonering eller overtrykk. Referer til den relevante bruksanvisningen for flere opplysninger. Forsiktig: Før du starter infusjon med en volumetrisk pumpe, må du kontrollere at infusjonssettet i pumpen er koblet til den rette posen. Fjerne en pumpe 1. Hold pumpen med begge hender, og skyv utløserhendelen på høyre side av pumpen bakover. 2. Hold hendelen tilbake, og trekk pumpen horisontalt mot deg. 3. Kontroller at den røde lampen på MDI-elementet er slukket etter fjerning av pumpen. Forsiktig: Hvis indikatoren i MDI-elementet tennes når ingen infusjonspumpe er koblet til MDI-elementet, kan det skyldes en feil med MDI-elementet. Ta arbeidsstasjonen ut av bruk og kontakt en godkjent servicetekniker. 1000DF00427 utgave 2 15/28

17 Grensesnitt for datakommunikasjon Grensesnitt for datakommunikasjon Brukeren bør være kjent med datakommunikasjonsgrensesnittene som er tilgjengelige på arbeidsstasjonen, før forsøk på tilkobling av enheten til klient/server-systemer. Feilaktig tilkobling av datakommunikasjonskabler vil ikke skade enheten, men kan forårsake at arbeidsstasjonen fungerer feilaktig inntil feilen er løst. Forsiktig: Forholdsregler mot statisk elektrisitet er påkrevd ved tilkobling av datakommunikasjonskabler til arbeidsstasjonen. Unngå berøring av pinnene på kontaktene, ettersom det kan føre til sviktende vern mot statisk elektrisitet. Grensesnitt for sykepleieranrop Et grensesnitt for sykepleieranrop er tilgjengelig. Det aktiveres hver gang en pumpe knyttet til arbeidsstasjonen går inn i en alarm- eller advarselstilstand, og stopper når tilstanden nullstilles på pumpen. Grensesnittet for sykepleieranrop kan kobles til slik at det fungerer i en normalt åpen eller normalt lukket kontaktposisjon. Kontroller at sykepleieranrop aktiveres automatisk hver gang arbeidsstasjonen blir slått på. Grensesnittet for sykepleieranrop på arbeidsstasjonen gjør at den kan tilkobles i ett enkelt punkt i sykepleieranropssystemet på sykehuset. Sykepleieranropet aktiveres når en pumpe sender en alarm eller advarsel til arbeidsstasjonen via IrDA-grensesnittet. Overføringen av en slik alarm eller advarsel kan bli avbrutt, hvis for eksempel pumpen ikke var korrekt koblet til arbeidsstasjonen. CareFusion anbefaler at der påliteligheten av sykepleieranropet er av største viktighet, bør koblingen gå direkte fra grensesnittet på pumpen til sykepleieranropet. Forsiktig: Hvis grensesnittet for sykepleieranrop ikke fungerer når arbeidsstasjonen blir slått på, er det sannsynlig at grensesnittet har en feil. Ta arbeidsstasjonen ut av bruk og kontakt en kvalifisert servicetekniker. Grensesnitt for strekkodeleser En strekkodeleser kan knyttes til arbeidsstasjonen. Grensesnittet på arbeidsstasjonen forsyner strøm og en seriedataforbindelse til strekkodeleseren. Strekkodeleseren er konfigurert til å støtte strekkoder av EAN-typen. RS232-seriegrensesnitt (hvis det er montert) Arbeidsstasjonen kan kobles til én enkelt RS232-enhet. Dette elektrisk isolerte grensesnittet gjør at pumper med RS232-porter som ikke er kompatible med MDI-elementgrensesnittet, og andre produsenters medisinske enheter, kan integreres i arbeidsstasjonen. Et ekstra alternativ kan gi tilkoblingsmuligheter for tre ekstra RS232-enheter. Ethernet-grensesnitt Arbeidsstasjonen kan brukes på et 10 Base-T/100 Base-Tx- svitsjet LAN. En DHCP-klienttjeneste tillater bruk av enten fast eller dynamisk nettverksadressering av arbeidsstasjonen. På lignende vis tilbys en DNS-klient. Konfigurasjon av disse klienttjenestene skjer gjennom webtjenesten. Ethernet-tilkoblingen til arbeidsstasjonen er elektrisk isolert. Trådløst Ethernet-grensesnitt (hvis det er montert) Arbeidsstasjonen kan brukes mot et IEEE b 2.4 GHz trådløst LAN. SSID-valg av trådløs gruppe støttes, i likhet med datakryptering ved hjelp av 128-biters WEP-nøkler. Konfigurasjon av det trådløse Ethernet-grensesnittet gjøres gjennom webtjenesten. Den integrerte dipolantennen med diversitet er innebygd i det trådløse nettverkskortet (PCMCIA), som er montert i arbeidsstasjonen. Hjelpegrensesnitt (for ekstra Gateway) Når bruk av en enkelt, stor arbeidsstasjon ikke er praktisk, kan to mindre arbeidsstasjoner kobles sammen for å oppføre seg som én enkelt arbeidsstasjon. Slik kobler du sammen arbeidsstasjonene: 1. Kontroller at bare én arbeidsstasjon er utstyrt med kommunikasjonsoppgraderingen (alternativ 2 eller høyere) og koblet til den eksterne klienten. 2. Koble de to arbeidsstasjonene sammen ved hjelp av en standard CAT5e Ethernet-kabel satt inn i reservekontakten (den røde Ethernet-porten) på hver arbeidsstasjon. 3. Infusjonsdataene fra hver arbeidsstasjon vil bli automatisk integrert slik at det dannes én enkelt forbindelse til den eksterne klienten. Forsiktig: Systemfeilindikatoren vil aktiveres hvis en annen enhet enn en korrekt konfigurert arbeidsstasjon blir koblet til reservekontakten. 1000DF00427 utgave 2 16/28

18 Datatilgang Datatilgang Arbeidsstasjonen beholder alle interne infusjonsdata i en XML-representasjon. Disse dataene oversettes av applikasjoner på arbeidsstasjonen til det aktuelle formatet for den eksterne klienten. Tilgang til disse dataene avhenger av programvareapplikasjonene som er installert på arbeidsstasjonen. Datakonfidensialitet, integritet, etterrettelighet og avhengighet administreres gjennom tilkoblingsspesifikke programvareapplikasjoner som kjører på arbeidsstasjonen. Referer til webtjenestens hjelpeprogram hvis du trenger spesifikk informasjon om tilgjengelig programvare. 1000DF00427 utgave 2 17/28

19 Webtjeneste Webtjeneste Standard eksternt grensesnitt på arbeidsstasjonen er webgrensesnittet. En tilgjengelig webtjeneste er vert for dette og muliggjør: konfigurasjon av alle grensesnitt og programvare visning av alle gjeldende infusjonsdata visning av interne hendelseslogger generert av arbeidsstasjonen tilgang til hjelpeprogrammer for den installerte programvaren. Hvis du vil ha tilgang til webtjenesten, kobler du deg til arbeidsstasjonen med hjelp av en standard nettleser, for eksempel Microsoft Internet Explorer. Fabrikkstandarden for IP-adresser til arbeidsstasjonen er HTTP-serveren kommuniserer via port 80 på arbeidsstasjonen. Arbeidsstasjonen bruker IP-adresseområdet til for 255 interne formål. Den er derfor kompatibel med eksterne nettverk som bruker dette IP-adresseområdet. Forsiktig: Arbeidsstasjonen bør bare konfigureres med den tilgjengelige webtjenesten. Ethvert forsøk på tilgang til operativsystemet, endring av system- eller programfiler, endring av registerinnstillinger eller installering av programvare som ikke er lisensiert av kan føre til at arbeidsstasjonen ikke fungerer korrekt. Konfigurasjon av webtjeneste 1. Koble PCen til kontakten for Ethernet-nettverket på arbeidsstasjonen med en CAT5 krysset kabel. 2. Velg Start > Kontrollpanel på PCen. Dobbeltklikk på ikonet Nettverksforbindelser og deretter ikonet Lokal tilkobling. 3. Velg kategorien Generelt, og klikk på Egenskaper. 4. Velg Internettprotokoll (TCP/IP), og klikk på Egenskaper. 5. Sett PCens IP-adresse til og nettverksmasken til , og klikk på OK. Du må kanskje starte om PCen. 1000DF00427 utgave 2 18/28

20 Webtjeneste 6. Hvis nettleseren kobles til via en proxy-server, må adressen til denne deaktiveres. Velg Verktøy > Alternativer for Internett i Internet Explorer. 7. Velg kategorien Tilkoblinger og klikk på LAN-innstillinger. Noter deg detaljene til proxy/serveren og fjern merket i avmerkingsboksen "Bruk en proxy-server til lokalnettet". 8. Koble til webtjenesten via A Visse Alaris GW-konfigurasjoner for volumetriske pumper vil identifisere seg som en GE-pumpe og vises som dette i webgrensesnittet. Alaris Enteralsprøytepumpe kan identifiseres som en Alaris GH-sprøytepumpe og vises som GH_G i webgrensesnittet. Infusjonsdataene for en montert pumpe mens den er på vent, blir bare oppdatert i webgrensesnittet én gang når en aktivitet (som å starte infusjon med pumpen) har inntruffet, status blir korrekt rapportert. 1000DF00427 utgave 2 19/28

21 Strekkodeleser (valgfri) Strekkodeleser (valgfri) Oversikt Strekkodeleseren (hvis montert) gjør at du kan skanne og gjenkjenne strekkoder. Kabeltilkobling Grønn LED Rød LED A Arbeidsstasjonen Laseråpning må slås av før du monterer eller kobler fra strekkodeleseren. Visuelle indikatorer Strekkodeleseren har to LED-indikatorer (grønn og rød) som befinner seg øverst på leseren. Når leseren er på, indikerer LEDene den gjeldende statusen på leseren. Alle LEDer AV strekkodeleseren har ikke strømtilførsel, eller den er i standbymodus. Uavbrutt grønt laseren er aktiv. Uavbrutt grønt, ett rødt blink vellykket avlesning av strekkode. Skanne en strekkode 1. Sørg for at strekkoden befinner seg i strekkodeleserens skannefelt (ikke mer enn ca. 10 cm fra laseråpningen). Strekkodeleseren aktiveres automatisk, og den grønne LEDen tennes. 2. Plasser strekkoden på linje med den synlige laserstreken. 3. Strekkodeleseren skanner strekkoden automatisk. 4. Når strekkodeleseren leser av strekkoden, blinker den røde LEDen, og strekkodeleseren avgir et lydsignal. Strekkodedataene overføres til arbeidsstasjonen. 1000DF00427 utgave 2 20/28

22 Spesifikasjoner for datakommunikasjonsgrensesnitt Spesifikasjoner for datakommunikasjonsgrensesnitt Grensesnitt for sykepleieranrop Kontakt på arbeidsstasjonen Kontakttype: Binder Tilhørende plugg Stikkontakttype: Binder "710"-serien Kabeltype: maks. diameter på kabelkappen: 4 mm. Isolasjon: 1,5 kv Merkeverdi: 30 V/1 A Beskrivelse Pinne 1: NC_COM 2 Pinne 2: NC_NC Pinne 3: NC_NO 1 3 Grensesnitt for strekkodeleser Bare for bruk med strekkodeleser levert av CareFusion. Type kontakt på arbeidsstasjonen: Binder Kabeltype: N/A Beskrivelse Pinne 1: +5 V 3 Pinne 2: TxD 2 4 Pinne 3: GND Pinne 4: RxD Pinne 5: SENSE 1 5 RS232-seriegrensesnitt Kontakttype: D-type 9 pinner (hunn) Kabeltype: standard RS232-kabel: lengde < 1,5 m 1,3 Isolasjon: 1,5 kv Datahastighet: 57,6 kbaud Beskrivelse Pinne 1: N/C Pinne 2: RXD Pinne 3: TXD Pinne 4: N/C Pinne 5: GND Pinne 6: N/C Pinne 7: RTS Pinne 8: CTS Pinne 9: N/C 1000DF00427 utgave 2 21/28

23 Spesifikasjoner for datakommunikasjonsgrensesnitt Ethernet-grensesnitt Kontakttype: RJ45 Kabeltype: CAT5e Ethernet-kabel: lengde > 1,5 m 1 Isolasjon: 1,5 kv Datahastighet: 10/100 Mbps Beskrivelse Pinne 1: TxD+ Pinne 2: TxD Pinne 3: RxD+ Pinne 4: N/C Pinne 5: N/C Pinne 6: RxD Pinne 7: N/C Pinne 8: N/C Trådløst Ethernet-grensesnitt (hvis det er montert) Antenne: Type: integrert dipolantenne med diversitet RF-kort: Frekvensområde: ISM-bånd 2,4 til 2,4897 MHz Modulasjon: CCK Tilgjengelig sendereffekt: 100 mw (20 dbm) Sertifisering av RF-kortet: Det trådløse nettverkskortet (PCMCIA) som er installert i arbeidsstasjonen, overholder de grunnleggende kravene og andre relevante bestemmelser i RTTE- (Radio and Telecom Terminal Equipment) direktivet 1999/5/EF. Hjelpegrensesnitt (for ekstra Gateway) Kontakttype: RJ45 Kabeltype: CAT5e Ethernet-kabel: etter behov 2 Isolasjon: 1,5 kv Beskrivelse Pinne 1: Tx+ Pinne 2: Tx Pinne 3: Rx+ Pinne 4: N/C Pinne 5: N/C Pinne 6: Rx Pinne 7: N/C Pinne 8: N/C MERKNADER: 1 Forutsetter at klientutstyret er ikke-medisinsk utstyr og utenfor pasientmiljøet. Kan være mindre enn 1,5 meter hvis klientutstyret er medisinsk utstyr som tilfredsstiller EN Arbeidsstasjonen kan brukes hvor som helst innenfor pasientmiljøet. 3 Enten en krysset eller rett RS232-kabel kreves. Se i bruksanvisningen for enheten som skal tilkobles for opplysninger om kabelen. 1000DF00427 utgave 2 22/28

24 Produktspesifikasjoner Produktspesifikasjoner Elektrisk Beskyttelse mot elektrisk støt: Klasse I Forsyningsspenning: 115/-230 V, ~50/60 Hz Merkeverdi: 460 VA (maksimalt) Sikringer: 2 x 4A I 2 t strømstyrke: 300 A2/sek, 250 V (20 x 5 mm) Bussmann GMD-4A. Delenr. 0000EL00949 Bruk bare deler som er anbefalt av CareFusion. Nettstrømsuttak: til MDI-element: 115/230 V, ~50/60 Hz til den andre arbeidsstasjonen: V, ~50-60 Hz, VA: Se tabell. Vern mot væskeinntrenging: IPX1 - Beskyttet mot vertikalt fallende vanndråper. Batteri Type: Nikkel-metall-hydrid Ladetid: 2½ timer til 100 % opplading Driftstid: 20 minutter Webtjeneste Standard IP-adresse: Nettleser: Internet Explorer versjon 6; Windows XP eller 2000 operativsystem Miljø Drift Transport og lagring Temperatur: 5 40 C 20 C 50 C Luftfuktighet: 20 % 90 % 15 % 95 % Atmosfærisk trykk: hpa hpa Klassifisering Kontinuerlig drift Samsvar med bestemmelser I samsvar med IEC/EN , IEC/EN , IEC/EN DF00427 utgave 2 23/28

25 Produktspesifikasjoner Fysisk Konfigurasjon 1 Kroker, for inf. poser Høyde (mm) 2 Bredde (mm) Dybde (mm) Maksimalvekt (kg ca.) Ikke bestykket Bestykket 3 Merkeeffekt, VA UNSxx , UNSxx ,7 25, UNSxx ,8 30, UNSxx-34 2/ ,1 36, UNSxx ,2 21, UNSxx ,8 32, UNSxx , UNSxx-54 2/ ,2 43, UNSxx ,8 28, UNSxx , UNSxx , UNSxx-74 2/ , UNSxx ,3 45, UNSxx UNSxx ,5 45,5 360 Kompatibilitet med vogn Konfigurasjon 1 For bruk på vogn (80083UN00-00) 5 For bruk på Alaris vogn (80203UNS00-00) UNSxx UNSxx UNSxx UNSxx UNSxx UNSxx UNSxx UNSxx UNSxx UNSxx UNSxx UNSxx UNSxx UNSxx UNSxx xx angir tilkoblingsalternativet - 01, 02, eller Høyden på arbeidsstasjonen med poseopphengerne i senket stilling der det er aktuelt. Poseopphengerne kan forlenges 500 mm mer over arbeidsstasjonen. 3 Omfatter pumper og 1 l væskeposer på hver krok for infusjonsposer. 4 Total VA-effekt for to tilkoblede arbeidsstasjoner må ikke overstige 460 VA. (omfatter pumpekombinasjoner innenfor grensene for lekkasjestrøm) 5 Installasjonen bør holdes så lav som mulig. Montasjehøyden bør ikke overstige 160 cm fra gulvet til overkant av arbeidsstasjonen. 6 Installasjonen bør holdes så lav som mulig. Se i 1000PB01717, siste utgave, for maksimale montasjehøyder. 1000DF00427 utgave 2 24/28

26 Vedlikehold Vedlikehold Rutinevedlikehold, prosedyrer For å holde arbeidsstasjonen i god stand er det viktig å holde den ren, samt følge prosedyrene for rutinemessig vedlikehold som er beskrevet nedenfor. Service må bare utføres av kvalifisert personell i følge den tekniske servicehåndboken (Technical Service Manual TSM 1000SM00015). Lister over kretsskjema og deler og all annen serviceinformasjon som kan hjelpe medisinskteknisk avdeling til å reparere deler som kan betegnes som reparerbare, leveres av CareFusion på anmodning. A Hvis arbeidsstasjonen utsettes for støt og skader, høy fuktighet eller høy temperatur, må den tas ut av drift umiddelbart for service ved en kvalifisert tekniker. Forebyggende vedlikehold og utbedringer osv. bør utføres på et sted som er i samsvar med vedlagt informasjon. CareFusion er ikke ansvarlig hvis noen av disse handlingene utføres på en måte som ikke er i samsvar med veiledning og informasjon fra CareFusion. Intervall Når du monterer pumper Når du tar av pumper I følge institusjonens retningslinjer Minst én gang i året (Se teknisk servicehåndbok for ulike deler) A Se Rutinevedlikehold, prosedyre Kontroller at hver pumpe er riktig plassert på de elektriske kontaktene, og mekanisk låst i stilling. Sjekk at den røde LEDen slutter å lyse når du tar bort pumpen. Hvis lampen fortsatt er PÅ, må arbeidsstasjonen sjekkes av en kvalifisert servicetekniker. Rengjør de ytre overflatene på utstyret grundig før og etter langtidslagring. Inspiser nettstrømsuttak, kommunikasjonskontakter og nettstrømsinntak for skader. Utfør elektriske sikkerhetskontroller. Den samlede lekkasjestrømmen for enheten må måles. Hvis den er mer enn 500µA, må utstyret ikke brukes, men etterses av en kvalifisert servicetekniker. i den tekniske servicehåndboken for kalibreringsprosedyrer. Måleenhetene som brukes i kalibreringsprosedyren er SI-enheter (internasjonale standardenheter). Batteri Skifte av batteri skal overlates til medisinsk-teknisk avdeling. Bruk bare batterier som er anbefalt av CareFusion. Du finner ytterligere informasjon om batteriskifte i teknisk servicehåndbok. Batteripakken som brukes i Alaris Gateway Workstation, er produsert av CareFusion og inkluderer et eget kretskort laget spesielt for Alaris Gateway Workstation. Den kontrollerer, sammen med programvaren for Alaris Gateway Workstation, batteribruk, -opplading og -temperatur. Enhver bruk av batteripakker i Alaris Gateway Workstation som ikke er produsert av er på egen risiko, og CareFusion gir ingen garanti for eller godkjenning av batteripakker som ikke er produsert av CareFusion. CareFusions produktgaranti gjelder ikke hvis Alaris Gateway Workstation er påført skade eller tidlig slitasje, feil eller feilfunksjoner som følge av bruk med batteripakker som ikke er produsert av CareFusion. Bytte nettstrømsikringer Hvis pumpene som er montert på arbeidsstasjonen viser batterisymbolet kontinuerlig, og nettstrømsindikatoren ikke tennes når pumpen kobles til strømnettet og slås på, kan det skyldes at sikringen i nettstrømskontakten eller nettstrømssikringene på arbeidsstasjonen er røket. Undersøk først sikringen i nettstrømsstøpselet. Hvis ikke nettstrømsindikatoren lyser, fortsetter du med å sjekke hovedsikringene til arbeidsstasjonen. Slå av strømmen og koble arbeidsstasjonen fra strømnettet. Det anbefales at bare en kvalifisert servicetekniker skifter ut nettstrømssikringene. Se i Teknisk servicehåndbok for flere opplysninger om skifting av de interne nettstrømssikringene. A Hvis sikringene fortsetter å gå, kan det være en elektrisk feil og du bør få pumpen og strømforsyningen kontrollert av medisinskteknisk avdeling. 1000DF00427 utgave 2 25/28

Alaris Gateway-arbeidsstasjon. Bruksanvisning

Alaris Gateway-arbeidsstasjon. Bruksanvisning Alaris Gateway-arbeidsstasjon Bruksanvisning Innhold Side Grunnleggende informasjon..................................................................................... 1 Grunnleggende informasjon Alaris

Detaljer

Connex Spot Monitor. Bruksanvisning

Connex Spot Monitor. Bruksanvisning Connex Spot Monitor Bruksanvisning 2015 Welch Allyn. Med enerett. Til fremme av den tiltenkte bruken av produktet som beskrives i denne publikasjonen, er kjøperen av produktet berettiget til å kopiere

Detaljer

Welch Allyn Connex Integrated Wall System. Bruksanvisning

Welch Allyn Connex Integrated Wall System. Bruksanvisning Welch Allyn Connex Integrated Wall System Bruksanvisning 2012 Welch Allyn. Med enerett. For å lette tiltenkt bruk av produktet som beskrives i denne publikasjonen kan kjøperen av produktet kopiere denne

Detaljer

VS-800. Monitor for vitale data. Brukerhåndbok

VS-800. Monitor for vitale data. Brukerhåndbok VS-800 Monitor for vitale data Brukerhåndbok CE-merking Produktet er utstyrt med CE-merket som viser at det oppfyller kravene i rådsdirektiv 93/42/EØF om medisinsk utstyr, og at det oppfyller hovedkravene

Detaljer

1 Innledning... 3 1.1 Anvendelse... 3 1.2 Indikasjoner... 3 1.3 Kontraindikasjoner... 3 1.4 Viktig informasjon... 4

1 Innledning... 3 1.1 Anvendelse... 3 1.2 Indikasjoner... 3 1.3 Kontraindikasjoner... 3 1.4 Viktig informasjon... 4 BRUKSANVISNING 1 Innledning... 3 1.1 Anvendelse... 3 1.2 Indikasjoner... 3 1.3 Kontraindikasjoner... 3 1.4 Viktig informasjon... 4 2 Oversikt... 5 2.1 Ambix activ - Beskrivelse... 6 2.2 Nettalarm og datagrensesnitt...

Detaljer

Liebert GXT3 UPS-enhet 230 V 700 3000 VA

Liebert GXT3 UPS-enhet 230 V 700 3000 VA Vekselstrøm For Business-Critical Continuity Liebert GXT3 UPS-enhet 230 V 700 3000 VA Brukermanual INNHOLD VIKTIGE SIKKERHETSFORHOLDSREGLER.............................................1 TA VARE PÅ DISSE

Detaljer

Invacare SOLO 2 Transportabel Oksygenkonsentrator

Invacare SOLO 2 Transportabel Oksygenkonsentrator Brukermanual Invacare SOLO 2 Transportabel Oksygenkonsentrator Modell TPO100 / Modell TPO100B Forhandler: Denne håndboken skal overleveres til sluttbrukeren. Bruker: FØR du bruker produktet, les denne

Detaljer

Brukerhåndbok. Detaljert brukerinformasjon og produktspesifikasjon for AV300 venevisningssystem, inkludert tilleggsutstyr og programvare.

Brukerhåndbok. Detaljert brukerinformasjon og produktspesifikasjon for AV300 venevisningssystem, inkludert tilleggsutstyr og programvare. ACCUVEIN MODELL AV300 VENEVISNINGSSYSTEM Brukerhåndbok Detaljert brukerinformasjon og produktspesifikasjon for AV300 venevisningssystem, inkludert tilleggsutstyr og programvare AV300 Norsk II Av300 brukerhåndbok

Detaljer

Volumat Agilia. Volumetrisk infusjonspumpe Bruksanvisning

Volumat Agilia. Volumetrisk infusjonspumpe Bruksanvisning Volumat Agilia Volumetrisk infusjonspumpe Bruksanvisning Innholdsfortegnelse 1. INNLEDNING... 4 Programmeringsmoduser... 4 Infusjonsmoduser... 4 Anvendelsesområde... 5 Nødvendige forholdsregler... 5 2.

Detaljer

Liebert GXT3 230V, 5000 10 000VA

Liebert GXT3 230V, 5000 10 000VA Vekselstrøm for Business-Critical Continuity Liebert GXT3 230V, 5000 10 000VA Bruksanvisning INNHOLDSFORTEGNELSE VIKTIGE SIKKERHETSINSTRUKSJONER..............................................1 LAGRE DISSE

Detaljer

MEDTRONIC CARELINK 2090 Programmerer for Medtronic- og Vitatron-enheter

MEDTRONIC CARELINK 2090 Programmerer for Medtronic- og Vitatron-enheter MEDTRONIC CARELINK 2090 Programmerer for Medtronic- og Vitatron-enheter 2090/9986/SW007: 0123 2001 VSC01: 0344 2002 Innhold 1 Informasjon om programmereren 7 Forklaring av symboler på pakningen og produktet

Detaljer

Infusomat Space. og tilleggsutstyr. Bruksanvisning. Gyldig for Software 686B

Infusomat Space. og tilleggsutstyr. Bruksanvisning. Gyldig for Software 686B Infusomat Space og tilleggsutstyr Bruksanvisning Gyldig for Software 686B INNHOLD INNHOLD Innhold...2 Sammendrag/Infusomat Space...3 Pasientens sikkerhet...5 Menystruktur/Sammendrag...7 Menystruktur/Navigasjon...8

Detaljer

Digital Color Printer

Digital Color Printer 2-059-516-32 (1) Digital Color Printer Bruksanvisning UP-D55 2004 Sony Corporation ADVARSEL For å redusere risikoen for brann eller støt, må ikke enheten utsettes for regn eller fuktighet. For å unngå

Detaljer

Brukerhåndbok for EverFlo

Brukerhåndbok for EverFlo Brukerhåndbok for EverFlo Norsk Brukerhåndbok for EverFlo Brukerhåndbok for EverFlo Innhold Symbolforklaring... 2 Forkortelser... 2 Kapittel 1: Innledning... 3 Tiltenkt bruk... 3 Om EverFlo... 3 Delene

Detaljer

Brukerveiledning. Norsk

Brukerveiledning. Norsk Brukerveiledning Norsk Innhold Innledning... 1 Bruksindikasjoner... 1 Kontraindikasjoner... 1 Bivirkninger... 2 Generelle advarsler og forsiktighetsregler... 2 Astral-apparatet... 4 Astral-apparatets grensesnitt...

Detaljer

Telefunken AED Modell HR 1 Brukermanual Versjon 2.3

Telefunken AED Modell HR 1 Brukermanual Versjon 2.3 Telefunken AED Modell HR 1 Brukermanual Versjon 2.3 Utgiver DefiTeq International BV Mispelhoefstraat 31B 5651 GK Eindhoven Nederland www.defiteq.com Eierskapsmerknad DefiTeq reserverer all rettigheter

Detaljer

Bruksanvisning Sat 801+

Bruksanvisning Sat 801+ Bruksanvisning Sat 801+ Bitmos GmbH Himmelgeister Straße 37 D-40225 Düsseldorf Tyskland Tlf.: +49 (0) 211 / 60 10 10-30 Faks: +49 (0) 211 / 60 10 10-50 E-post: info@bitmos.de Internett: www.bitmos.de 36-8101.EN

Detaljer

Manual for ABPM 6100-maskinvare

Manual for ABPM 6100-maskinvare Representant i juridiske spørsmål Welch Allyn Limited Navan Business Park Dublin Road Navan, County Meath, Republic of Ireland Welch Allyn, Inc. 4341 State Street Road Skaneateles Falls, NY 13153 USA www.welchallyn.com

Detaljer

Brukerhåndbok. FLOW-i 2.2 Anestesiapparat

Brukerhåndbok. FLOW-i 2.2 Anestesiapparat x Brukerhåndbok FLOW-i 2.2 Anestesiapparat Innhold INNHOLD 1 Innledning 2 Viktig 3 Systemoversikt 4 Oppstart og kontrollprosedyre 5 Systemfunksjonalitet 6 AFGO - ekstra friskgassuttak, valgfritt (Additional

Detaljer

MEDTRONIC CARELINK 2090

MEDTRONIC CARELINK 2090 MEDTRONIC CARELINK 2090 Programmerer Referansehåndbok MEDTRONIC CARELINK 2090 Referansehåndbok Veiledning for oppsett og bruk av Medtronic CareLink 2090-programmereren. Den følgende listen inneholder

Detaljer

VPAP IV VPAP IV ST. User Guide. Norsk. positive airway pressure device

VPAP IV VPAP IV ST. User Guide. Norsk. positive airway pressure device VPAP IV VPAP IV ST positive airway pressure device User Guide VPAP IV VPAP IV ST ENHET FOR POSITIVT LUFTVEISTRYKK Brukerveiledning Innhold Introduksjon............................................... 1

Detaljer

MEDTRONIC CARELINK PROGRAMMERER Modell 2090-programmerer for Medtronic- og Vitatronenheter

MEDTRONIC CARELINK PROGRAMMERER Modell 2090-programmerer for Medtronic- og Vitatronenheter MEDTRONIC CARELINK PROGRAMMERER Modell 2090-programmerer for Medtronic- og Vitatronenheter 0123 2001 2090-programmerer 0 Referansehåndbok 0 Veiledning for oppsett og bruk av 2090-programmereren. Følgende

Detaljer

BIS VISTA monitoreringssystem

BIS VISTA monitoreringssystem BIS VISTA monitoreringssystem BRUKERHÅNDBOK Kun Rx EC REP Aspect Medical Systems, Inc. Aspect Medical Systems International B.V. One Upland Road Rijnzathe 7d2 Norwood, MA 02062 3454 PV De Meern USA Nederland

Detaljer

UPS 700-1000 - 1500-2000 - 3000 VA

UPS 700-1000 - 1500-2000 - 3000 VA GE Consumer & Industrial Brukerhåndbok Digital Energy Avbruddsfri strømforsyning (UPS) On-line VH Series UPS 700-1000 - 1500-2000 - 3000 VA GE Consumer & Industrial SA General Electric Company CH 6595

Detaljer

MELDING TIL INSTALLATØR

MELDING TIL INSTALLATØR POWERMAX Trådløst Alarmsystem/Hjemmeautomasjon Installasjonsveiledning INNHOLD 1. INTRODUKSJON... 2 2. SPESIFIKASJONER... 2 2. 1 Generelle Data...2 2. 2 RF Seksjon...2 2. 3 Tekniske Data...2 2. 4 Kommunikasjon...3

Detaljer

MELDING TIL INSTALLATØR

MELDING TIL INSTALLATØR POWERMAX Trådløst Alarmsystem/Hjemmeautomasjon Installasjonsveiledning INNHOLD 1. INTRODUKSJON...2 2. SPESIFIKASJONER...2 2. 1 Generelle Data...2 2. 2 RF Seksjon...2 2. 3 Tekniske Data...2 2. 4 Kommunikasjon...3

Detaljer

Infant Flow SiPAP. Brukerhåndbok

Infant Flow SiPAP. Brukerhåndbok Infant Flow SiPAP Brukerhåndbok ii Infant Flow SiPAP Dette dokumentet er beskyttet av amerikanske og internasjonale lover om opphavsrett. Dette dokumentet skal ikke kopieres, reproduseres, oversettes,

Detaljer

S8 Auto 25. User Guide. Norsk. Positive Airway pressure device

S8 Auto 25. User Guide. Norsk. Positive Airway pressure device S8 Auto 25 Positive Airway pressure device User Guide S8 Auto 25 POSITIV LUFTVEISTRYKKENHET Brukerveiledning 2008 ResMed Ltd. 268224-Nor/1 08 09 Innhold Innledning................................................

Detaljer

Injectomat MC Agilia

Injectomat MC Agilia Injectomat MC Agilia Sprøytepumper Brukerveiledning Innhold 1. INNLEDNING... 4 Programmeringsmoduser... 4 Infusjonsmoduser... 4 Tilsiktet bruk... 5 Forholdsregler... 5 2. BESKRIVELSE... 6 3. INSTALLASJON...

Detaljer

Leica Rugby 610. Brukerhåndbok. Versjon 1.0 Norsk

Leica Rugby 610. Brukerhåndbok. Versjon 1.0 Norsk Leica Rugby 610 Brukerhåndbok Versjon 1.0 Norsk Innledning Anskaffelse Gratulerer med kjøpet av et Leica roterende laserinstrument. Denne håndboka inneholder viktige sikkerhetsanvisninger samt instruksjoner

Detaljer