Alaris Gateway arbeidsstasjon. Bruksanvisning no

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Alaris Gateway arbeidsstasjon. Bruksanvisning no"

Transkript

1 Alaris Gateway arbeidsstasjon Bruksanvisning no

2 Innhold 1000DF00427 utgave 2 1/28 Innledning Tiltenkt bruk Om denne bruksanvisningen Advarsler og forsiktighetsregler Kontroll og indikatorer Kontrollknapper Indikatorer Symboldefinisjoner Etikettsymboler Funksjonene til arbeidsstasjonen Modulær design Systemfeilindikasjon Strømforsyning Batteriforsyning Nettstrømuttak til infusjonspumper Nettstrøm til en annen arbeidsstasjon Alarmlokaliseringslampe (hvis montert) Høydejusterbare infusjonsstativ (der de er montert) Infusjonsslangekroker (der de er montert) Valgmuligheter for montering av arbeidsstasjonen Forholdsregler for drift Driftsmiljø Elektromagnetisk kompatibilitet og interferens Farer Drift av arbeidsstasjonen Slå på Slå av Tilbakestille arbeidsstasjonen Installere en reservearbeidsstasjon Fjerne en reservearbeidsstasjon Montere en pumpe Fjerne en pumpe Grensesnitt for datakommunikasjon Grensesnitt for sykepleieranrop Grensesnitt for strekkodeleser RS232-seriegrensesnitt (hvis det er montert) Ethernet-grensesnitt Trådløst Ethernet-grensesnitt (hvis det er montert) Hjelpegrensesnitt (for ekstra Gateway) Datatilgang Webtjeneste Konfigurasjon av webtjeneste Strekkodeleser (valgfri) Oversikt Visuelle indikatorer Skanne en strekkode Side

3 Spesifikasjoner for datakommunikasjonsgrensesnitt Grensesnitt for sykepleieranrop Grensesnitt for strekkodeleser RS232-seriegrensesnitt Ethernet-grensesnitt Trådløst Ethernet-grensesnitt (hvis det er montert) Hjelpegrensesnitt (for ekstra Gateway) Produktspesifikasjoner Elektrisk Batteri Webtjeneste Miljø Klassifisering Samsvar med bestemmelser Fysisk Kompatibilitet med vogn Vedlikehold Rutinevedlikehold, prosedyrer Batteri Bytte nettstrømsikringer Rengjøring og lagring Avhending Produkter og reservedeler Alaris infusjonssystem Reservedeler Servicekontakter DF00427 utgave 2 2/28

4 Innledning Innledning Alaris Gateway Workstation (heretter kalt "arbeidsstasjon") er konstruert som et modulært system. Det tilbyr en kommunikasjonsgateway mellom Alaris -infusjonspumpen og administrasjonssystemer for pasientdata, pasientovervåkningssystemer eller kliniske informasjonssystemer som krever tilgang til registrerte infusjonsdata i pumpen. Funksjoner: Sentralt administrasjonssystem for flere pumper MDI (Medical Device Interface) en unik monteringsmekanisme som sørger for datakommunikasjon og nettstrøm til pumpen Redusert kabelfloke ved bruk av bare én stikkontakt Enkel å sette opp med fleksibel, modulær design Effektiv organisering av flere infusjonslinjer og konfigurasjoner Batteribackup i tilfelle avbrudd i kraftforsyningen Valgfri varsellampe med høy synlighet gjør det enklere å lokalisere pumper i alarmtilstand Grensesnitt for sykepleieranrop for alle pumper som er knyttet til arbeidsstasjonen Programmet som kjører på arbeidsstasjonen tillater ekstern tilgang Arbeidsstasjonen støtter valgfrie oppgraderinger for forbedring av datakommunikasjonsgrensesnittene og støtte av programvare for tilkoblinger til slike klient-/serversystemer. Tiltenkt bruk Alaris Gateway Workstation er tiltenkt brukt for feste, strømforsyning og kommunikasjonsstøtte med Alaris infusjonspumper, innenfor driftsmiljøet som er angitt i denne bruksanvisningen (DFU). I slikt miljø kan enheten bli eksponert for følgende behandlingsområder: Væsketerapi, blodoverføringer, parenteral ernæring, medisinterapi, kjemoterapi, dialyse og anestesi. Alaris Gateway Workstation er konstruert slik at den ikke har direkte innvirkning på infusjonsprosessen. Data er tilgjengelig og den installerte programvaren på arbeidsstasjonen kan konfigureres fra en klient-pc ved hjelp av en standard nettleser. Dette kan utføres via en Ethernet-forbindelse eller ved direkte tilkobling til arbeidsstasjonen. Programvaren tilbys i henhold til, og er underlagt en lisens fra CareFusion. 1000DF00427 utgave 2 3/28

5 Om denne bruksanvisningen Om denne bruksanvisningen Før bruk må brukeren må være fortrolig med arbeidsstasjonen som beskrives i denne bruksanvisningen. Les den relevante bruksanvisningen for pumpene for å lære riktig bruk av infusjonspumper. Bruksanvisningene for programvaren som er installert i arbeidsstasjonen, er tilgjengelig fra en klient-pc ved hjelp av en standard nettleser. Alle illustrasjoner i denne bruksanvisningen viser vanlige innstillinger og verdier som kan benyttes ved oppsett av funksjonene på arbeidsstasjonen. Disse innstillingene er kun veiledende. Du finner en fullstendig oversikt over innstillinger og verdier i avsnittet Spesifikasjoner. Illustrasjonene i denne bruksanvisningen viser eksempler på konfigurasjoner og utstyr som kanskje ikke er tilgjengelige på alle markeder eller i alle regioner. Du kan kontakte en lokal leverandør for flere opplysninger. Advarsler og forsiktighetsregler Advarselsoverskriften varsler brukeren om en potensielt alvorlig konsekvens (dødsfall, skade eller alvorlige negative hendelser) for pasienten eller brukeren. Forsiktig-overskriften varsler brukeren om å være spesielt oppmerksom, og å bruke pumpen eller programvaren på riktig måte. 1000DF00427 utgave 2 4/28

6 Kontroll og indikatorer Kontroll og indikatorer Kontrollknapper Symbol a AV/PÅ-knapp Beskrivelse Trykk én gang for å slå på arbeidsstasjonen. Trykk og hold inne i ett sekund for å slå av arbeidsstasjonen. Hvis systemet må tilbakestilles, trykker du og holder inne i minst fire sekunder. Deretter trykker du på knappen på nytt for å slå på arbeidsstasjonen igjen. Indikatorer Symbol j Batteriindikator S Strømindikator Beskrivelse når denne lyser, kjører arbeidsstasjonen på det interne batteriet. Når den blinker, er batterispenningen lav og arbeidsstasjonen vil straks slå seg av automatisk. når denne lyser, er arbeidsstasjonen koblet til strømnettet, og batteriet lades. Statusindikator "A" gir visuell indikasjon på at programmet er i drift. Statusindikator "B" gir visuell indikasjon på at nettverket er i drift. w Statusindikator "PÅ" når denne er tent, er arbeidsstasjonen i drift. Systemfeilindikator denne indikatoren tennes når arbeidsstasjonen oppdager en intern feil. 1000DF00427 utgave 2 5/28

7 Symboldefinisjoner Symboldefinisjoner Etikettsymboler Symbol Beskrivelse Kontakt for sykepleieranrop RS232-kontakt Nettilkobling for ekstra Gateway Grensesnittenhet, generell (Kontakt for strekkodeleser) Kontakt for Ethernet-nettverk Nettstrøminntak AUX Nettstrømuttak Ww x Kontakt O r Dette utstyret inneholder en radiofrekvenssender/-mottaker (hvis den er installert) Strømstyrke på sikring OBS! (se medfølgende dokumentasjon) for potensialutjevning (PE) Beskyttet mot væskeinntrengning (vertikalt fallende dråper) Vekselstrøm T t U Enheten samsvarer med kravene i EU-direktiv 93/42/EØF, som endret av 2007/47/EF. Produksjonsdato Produsent Avhendes i henhold til prosedyrer for elektromedisinsk utstyr EC REP Autorisert EU-representant Laserprodukt i klasse DF00427 utgave 2 6/28

8 Funksjonene til arbeidsstasjonen Funksjonene til arbeidsstasjonen Modulær design Arbeidsstasjonen har en modulær design som tillater ytterligere utvidelse av antall og plasseringer for MDI-elementer. Basismodulen består av 3 MDI-elementer med moduler på 2 MDI-elementer som utvider den vertikale konfigurasjonen. Horisontale T-stykker av 2, 3 eller 4 MDI-elementer kan være nødvendig for å tilpasse pumper og infusjonsstativ etter behov. Arbeidsstasjonen kan bare endres av en kvalifisert servicetekniker. Konfigurasjon 80203UNSxx-74: Basismodulenhet (base med 3 MDI-elementer) sett forfra Kroker, for inf.poser Høydejusterbar stang Stangklemme Batteriindikator Nettstrømsindikator A/B-statusindikatorer Statusindikator PÅ Systemfeilindikator Sklisperre PÅ/AV Kroker for feste av infusjonssett Skinne for montasje av pumper Sett bakfra Varsellampe (LED) Strømtilkobling Port for infrarød kommunikasjon Strekkodeleser RS232-serieport (valgfri) RS232-serieport (valgfri) RS232-serieport (valgfri) Grensesnitt for sykepleieranrop Standard RS232- seriegrensesnitt Hjelpegrensesnitt (for ekstra Gateway) Ethernetgrensesnitt Kontakt for potensialutjevning (PE) w Nettstrøminntak Nettstrømuttak 1000DF00427 utgave 2 7/28

9 Funksjonene til arbeidsstasjonen Konfigurasjon 80203UNSxx-235, vist montert på en Alaris -vogn: Kroker, for inf.poser Skinne for kroker Skinneklemme Kroker for feste av infusjonssett Skinneklemme Skinneklemme Vogn Systemfeilindikasjon Arbeidsstasjonen overvåker kontinuerlig kraftforsyningens og kommunikasjonssystemets integritet. Hvis en systemfeil skulle oppstå under drift, vil systemfeilindikatoren tennes samtidig som det utløses en hørbar alarm. Med henblikk på å unngå eventuelt avbrudd i infusjonen, opprettholdes strømmen fra strømnettet til infusjonspumpene på MDI-elementet hvis det oppdages en systemfeil. Arbeidsstasjonen tenner systemfeilindikatoren et øyeblikk og aktiverer den hørbare alarmen hver gang enheten slås på. Forsiktig: Hvis ikke systemfeilindikatoren tennes når arbeidsstasjonen blir slått på (under "selvtesten"), tar du den ut av drift og kontakter en kvalifisert servicetekniker. Forsiktig: Hvis det skulle oppstå en systemfeil under bruk, tar du arbeidsstasjonen ut av drift så snart det er praktisk mulig, og kontakter en kvalifisert servicetekniker. Strømforsyning Arbeidsstasjonen drives av nettstrøm gjennom en standard IEC-nettstrømkontakt. Når enheten er koblet til nettstrøm, lyser indikatoren for nettstrøm. Både strømførende og nøytral ledning er beskyttet med sikringer i en dobbelt sikringsholder plassert ved nettstrømkontakten. Advarsel: Ved tilkobling til nettstrøm må det brukes jordet ledning (2 faser + jord). Hvis integriteten til den eksterne beskyttende lederen i installasjonen eller oppsettet er tvilsom, må ikke arbeidsstasjonen brukes. 1000DF00427 utgave 2 8/28

10 Funksjonene til arbeidsstasjonen Batteriforsyning Arbeidsstasjonen bør vanligvis opereres fra nettstrøm. Hvis det skulle oppstå midlertidig strømbrudd, vil imidlertid en intern kraftforsyning sørge for ca. 20 minutter ekstra driftstid. Nettstrøm bør tilkobles igjen så snart som mulig. Batteriindikatoren tennes hver gang arbeidsstasjonen kjører på det interne batteriet. Når den lyser, kjører arbeidsstasjonen på det interne batteriet. Når den blinker, er batterispenningen lav, og arbeidsstasjonen vil straks slå seg av automatisk. Batteriet lades automatisk hver gang arbeidsstasjonen er koblet til nettstrøm. Da arbeidsstasjonen er beregnet på bruk fra nettstrøm, vil enheten bare starte når den er koblet til nettstrøm. Nettstrømuttak til infusjonspumper Arbeidsstasjonen har sin egen strømfordelingskrets for forsyning av nettstrøm til de tilkoblede pumpene. Av sikkerhetsårsaker sendes det ikke strøm gjennom MDI-elementets IEC-kontakt før pumpen er helt tilkoblet til MDI-elementet. Nettspenningsindikatoren på infusjonspumpen vil også lyse. Advarsel: Nettstrømstilkoblingen på MDI-elementet er bare beregnet på tilkobling til en pumpe. Du må ALDRI koble annet utstyr til denne kontakten. Arbeidsstasjonen utjevner startstrømmen når nettstrømmen kobles samtidig til pumpene. Når arbeidsstasjonen slås på for første gang, eller når den gjentilkobles til nettstrøm mens den kjører på det interne batteriet, legges det inn en liten forsinkelse i tilføringen av nettstrømmen mellom hvert MDI-element. Dette forskyver fordelingen av nettstrøm til alle pumper og reduserer derfor startstrømstopper. Nettstrøm til en annen arbeidsstasjon Arbeidsstasjonen er utstyrt med en hjelpekontakt for nettstrøm. Når det er begrenset tilgang til nettstrømmen, kan en annen arbeidsstasjon drives av denne IEC-kontakten. Forsiktig: Den ekstra nettstrømskontakten har ingen bryter, og er strømførende når nettstrøm tilføres arbeidsstasjonen. Advarsel: For å unngå å overskride systemets tillatte jordlekkasjestrøm på 500 µa, kan totalt antall pumper som er tilkoblet begge arbeidsstasjonene, beregnes med følgende formel: A Hvis 52 µa x antall tilkoblede Alaris GP volumetriske pumper + 15 µa x antall tilkoblede Alaris GW volumetriske pumper + 30 µa x antall tilkoblede Alaris sprøytepumper + 90 µa x 2 arbeidsstasjoner Mindre enn 500 µa du er i tvil, kobler du hver arbeidsstasjon til en egen stikkontakt. Advarsel: Den ekstra nettstrømskontakten er bare beregnet på tilkobling til en annen arbeidsstasjon eller et autorisert CareFusion-produkt. Du må ALDRI koble mer enn én arbeidsstasjon eller annet utstyr til uttaket. Alarmlokaliseringslampe (hvis montert) En varsellampe er montert på øvre del av arbeidsstasjonen for å bidra til lokalisering av eventuelle pumper som har gått inn i en alarmeller advarselstilstand. Når varsellampen tennes, lyser den med samme farge som den visuelle statusindikatoren på pumpene: rød for alarmer og gul for advarsler. Varsellampen blinker automatisk hver gang en pumpe som er koblet til arbeidsstasjonen, går inn i en alarm- eller advarselstilstand. Den slutter å blinke når tilstanden nullstilles på pumpen. Intensiteten til alarmlokaliseringslampen kan konfigureres ved hjelp av webtjenesten. Alarmlokaliseringslampen lyser automatisk rødt og deretter gult hver gang arbeidsstasjonen blir slått på. Alarmlokaliseringslampen er der for at pumper med aktive alarmer eller advarsler skal være enkle å finne. Den erstatter ikke alarmen eller advarselen på pumpen, som er hovedindikatoren på at en klinikers oppmerksomhet er påkrevd. Forsiktig: Hvis alarmlokaliseringslampen ikke tennes når arbeidsstasjonen blir slått på, er det sannsynlig at lampen har en feil. Ta arbeidsstasjonen ut av bruk og kontakt en godkjent tekniker. A Alarmvarsellampen kan ikke kobles til en 4 MDI-elementers horisontal modul. 1000DF00427 utgave 2 9/28

11 Funksjonene til arbeidsstasjonen Høydejusterbare infusjonsstativ (der de er montert) Det høydejusterbare stativet med en diameter på 18 mm er laget slik at du enkelt kan feste væskeposene på arbeidsstasjonen. Stangen kan holde en vekt på 3 kg. Stangen holdes sikkert på plass av en klemme og sklisperre. Dette gir ekstra fleksibilitet ved valg av ønsket høyde på væskeposer. Slik bruker du klemmen: 1. Grip klemmen i nedre ende av stangen og løsne den store skruen forsiktig. 2. Hold stangen og utløs låsehendelen slik at stangen beveger seg fritt. 3. Endre høyden på poseopphengeren: a) Slik øker du høyden på poseopphengeren: Fortsett å skyve stangen oppover til ønsket høyde. Når den er stilt inn, slutter du å skyve, og låser med hendelen igjen. b) Slik senker du høyden på poseopphengeren: Hold låsehendelen i åpen stilling, og skyv stangen nedover til ønsket høyde. Når den er stilt inn, slutter du å skyve, og låser med hendelen igjen. 4. Stram til den store skruen for å låse stangen i posisjon b 2 3 A Ved konfigurasjonene 80203UNSxx-235 og 80203UNSxx-035 bør den justerbare skinnen for kroker flyttes slik at den passer med høyden som er angitt i bruksanvisningen for den aktuelle pumpen. Infusjonsslangekroker (der de er montert) For å bistå med å dirigere infusjonssett og sprøyteforlengelsessett fra arbeidsstasjonen til pasienten, kan du feste kroker på baksiden av arbeidsstasjonen. Krokene er høydejusterbare for å muliggjøre plassering ved siden av både sprøyte- og volumetriske pumper, og kan monteres på venstre eller høyre side av arbeidsstasjonen. Slik bruker du krokene for feste av infusjonssett: 1. Løsne den store skruen og juster til ønsket posisjon. 2. Stram til den store skruen for hånd for å sikre enheten. 3. Sett på plass gummipakningen igjen. 1000DF00427 utgave 2 10/28

12 Valgmuligheter for montering av arbeidsstasjonen Funksjonene til arbeidsstasjonen Arbeidsstasjonen er utformet for å minimalisere eksponeringen av alle tilkoblingspunkter og alle kontakter mot væsketilsig fra lekkende poser og infusjonsslanger montert over og på enheten. Monter arbeidsstasjonen slik at oppsamling av væske i enheten minimeres. A Se i den tekniske servicehåndboken (1000SM00015) for anbefalt antall monteringssett og installasjonssteder for hver arbeidsstasjonkonfigurasjon. Montering på infusjonsstativ Et sett for montering av arbeidsstasjonen på stativ (1000SP00169) kan fås for å hjelpe med å montere arbeidsstasjonen på infusjonsstativer eller lignende. Når den er montert, vil arbeidsstasjonen kunne monteres på vertikale stenger med diameter på mellom 15 og 40 mm. Advarsel: Sjekk at stangen/stativet kan holde en fullt bestykket arbeidsstasjon (se produktspesifikasjonen) før montering. Advarsel: Sjekk at stangklemmen er helt i orden før den brukes. Advarsel: Stativfeste bør bare brukes for montering av arbeidsstasjonen på faste stenger / overliggende svingarmer. Advarsel: Personer som er svake bør ikke prøve å bruke/stramme stangklemmesystemet. Montering på mobil tralle Bruk monteringssettet som følger med arbeidsstasjonen for å montere enheten på en mobil vogn. For stabilitetens skyld bør du følge disse retningslinjene når du flytter en vognmontert arbeidsstasjon mellom arbeidssteder: 1. Fjern alle unødvendige tilkoblinger og håndter arbeidsstasjonen med forsiktighet under all transport. 2. Kontroller at væskeposene ikke veier over 1 kg når de henger på stativet, og at stangen står i lavest mulige stilling. Advarsel: Ikke overbelast vognen. Sørg for god stabilitet ved å følge retningslinjene som er angitt i produktspesifikasjonene. Advarsel: Arbeidsstasjonen bør ikke monteres på noe mobilt infusjonsstativ som ikke tilfredsstiller kravene til stabilitet og styrke for hele montasjen i følge EN Montering på utstyrsskinne Det leveres et monteringssett med hver arbeidsstasjon for å lette montering av enheten på skinner for sykehusutstyr. Arbeidsstasjonen kan monteres på rektangulære skinner når den er installert. Plasser hver av de to delene i monteringssettet øverst og nederst på bakplaten av arbeidsstasjonen for best mulig støtte og feste på skinnene. Juster brakettene slik at de passer til avstanden mellom utstyrsskinnene, og stram festeskruene godt for å sikre arbeidsstasjonen skikkelig. Advarsel: Alle skinnesystemer for støtte av medisinske enheter må overholde BSEN 12218:1999. Kontroller at skinnen tåler en fullt bestykket arbeidsstasjon (se produktspesifikasjoner) før montering. Advarsel: Ikke plasser arbeidsstasjonen med nettstrømskontakter eksponert i tilfelle det oppstår en lekkasje. 1000DF00427 utgave 2 11/28

13 Forholdsregler for drift Forholdsregler for drift M Driftsmiljø Brukere av arbeidsstasjonen må lese alle anvisningene i denne håndboken før bruk av denne medisinske enheten. Arbeidsstasjonen er utviklet for bruk i de fleste sammenhenger, også i private institusjoner og slike som er tilkoblet et offentlig lavspentnett som forsyner bygninger for private formål. Når du setter opp en arbeidsstasjon, bør du foreta en vurdering av potensielle farer ved ruting av elektriske ledninger og infusjonsslanger. Der det er aktuelt, må du identifisere og implementere forsiktighetstiltak. Arbeidsstasjonen bør bare brukes med kompatible CareFusion-produkter med tilbehør og passende infusjonsposer og -slanger. Ved bruk i pasientbehandling bør hver arbeidsstasjon være reservert for omsorg for én enkelt pasient. Når det brukes en ekstra arbeidsstasjon, bør denne reserveres for samme pasient som den primære arbeidsstasjonen den er tilkoblet. Denne arbeidsstasjonen må ikke brukes i nærheten av brennbare anestesigasser blandet med luft, oksygen eller dinitrogenoksid. Elektromagnetisk kompatibilitet og interferens Denne arbeidsstasjonen er beskyttet mot virkningene av ekstern interferens, medregnet høyenergiske radiofrekvensutstrålinger, magnetfelt og elektrostatiske utladninger (for eksempel slike som genereres av elektrokirurgiske apparater og etseutstyr, store motorer, bærbare radioer, mobiltelefoner osv.) og er testet ifølge EN Arbeidsstasjonen er klassifisert i gruppe 1, klasse A etter CISPR II. Når Alaris -infusjonspumper er tilkoblet og i drift, er systemet fortsatt et klassesystem i gruppe 1, klasse A etter CISPR II. Denne arbeidsstasjonen er en CISPR II gruppe 1, klasse A-enhet som i den normale produktutgaven bruker RF-energi bare for interne funksjoner. Derfor er RF-utstrålingene svært lave, og det er usannsynlig at de skaper interferens med elektronisk utstyr i nærheten. Arbeidsstasjonen sender imidlertid ut en viss elektromagnetisk stråling innenfor nivåene som er angitt i IEC/EN og IEC/EN Hvis arbeidsstasjonen påvirker annet utstyr, bør en forsøke en annen innbyrdes plassering for å redusere eller unngå dette. Strålebehandlingsutstyr: Ikke bruk arbeidsstasjonen i nærheten av strålebehandlingsutstyr. Strålingsnivåer som genereres av strålebehandlingsutstyr, for eksempel en lineær akselerator, kan virke sterkt inn på måten arbeidsstasjonen fungerer. Se produsentens anbefalinger om trygg avstand og andre forholdsregler. Du får mer informasjon ved å kontakte den lokale representanten for CareFusion. MR (magnetisk resonanstomografi): Arbeidsstasjonen inneholder ferromagnetisk materiale som er mottakelig for interferens med magnetiske felt, som genereres av MR-utstyr. Derfor regnes ikke arbeidsstasjonen i utgangspunktet som MR-kompatibel. Hvis bruk av arbeidsstasjonen i MR-miljøer ikke kan unngås, anbefaler CareFusion sterkt at arbeidsstasjonen festes på trygg avstand fra det magnetiske feltet, utenfor området med kontrollert tilgang, for å unngå eventuell magnetisk interferens med arbeidsstasjonen eller forvrengning av MR-bilder. Hva som er trygg avstand, bør fastsettes i overensstemmelse med produsentenes anbefalinger for elektromagnetisk interferens (EMI). Du finner mer informasjon i den tekniske servicehåndboken (TSM) for produktet. Be eventuelt om råd fra den lokale representanten for CareFusion. Tilbehør: Bare bruk anbefalt tilbehør sammen med arbeidsstasjonen. Arbeidsstasjonen er bare testet og i samsvar med relevante EMC-krav når den brukes sammen med anbefalt tilbehør. Bruk av tilbehør, transduser eller kabel som ikke er spesifisert av kan føre til økte utladninger eller nedsatt arbeidsstasjonsimmunitet. Arbeidsstasjonen har en valgfri radiofrekvens for IEEE b WLan-grensesnitt (RF-kort). Når dette er tilkoblet, må arbeidsstasjonen utstråle elektromagnetisk energi for å kunne utføre sin tiltenkte funksjon. Elektronisk utstyr i nærheten kan påvirkes. Elektrostatiske utladninger over 15kv gjennom luft, eller radiobølger med feltstyrke over 10V/m kan i noen tilfeller påvirke arbeidsstasjonen. Hvis arbeidsstasjonen påvirkes av ekstern interferens, vil den forbli i sikkermodus, og varsle brukeren ved med visuelle alarmer og lydalarmer. Skulle den inntrufne alarmtilstanden fortsette selv etter manuell inngripen, anbefales det å skifte ut denne bestemte arbeidsstasjonen og sette den i karantene for oppfølging ved kvalifisert teknisk personell. Portabelt og mobilt RF-kommunikasjonsutstyr kan påvirke annet medisinsk elektrisk utstyr i nærheten. 1000DF00427 utgave 2 12/28

14 Forholdsregler for drift B A V Farer Arbeidsstasjonen er tung og utgjør en potensiell fare ved løfting. Vær forsiktig når du pakker ut og monterer arbeidsstasjonen. Det oppstår eksplosjonsfare hvis arbeidsstasjonen brukes i nærvær av brennbare anestesimidler. Utvis forsiktighet ved å plassere arbeidsstasjonen borte fra enhver kilde til fare. Farlig spenning: Det er fare for elektrisk støt hvis huset på arbeidsstasjonen åpnes eller tas av. All service må overlates til kvalifisert teknisk personell. Nettstrømsforsyningen må tilkobles med en kabel med tre ledere (to faser + jord). Hvis integriteten til den eksterne beskyttende lederen i installasjonen eller oppsettet er i tvil, må arbeidsstasjonen ikke brukes. Ikke åpne det beskyttende dekselet for RS232/sykepleieranrop når det ikke er i bruk. Forholdsregler mot elektrostatiske utladninger er nødvendig ved tilkobling til RS232/sykepleieranrop. Berøring av kontaktstiftene kan forårsake feil i overspenningsvernet mot elektrostatiske utladninger. For å forhindre enhver potensiell feil skapt ved ESD (statiske utladninger) i nærheten av eller over 15 kv, anbefales det at alle handlinger skal foretas av tilstrekkelig opplært personell og at pumpen ikke skal være tilkoplet pasienten ved tilkopling av RS232/pleiertilkallingsinnretning. Hvis arbeidsstasjonen faller ned, utsettes for overdreven fuktighet, væskesøl, fuktighet eller høy temperatur, eller på annen måte mistenkes for å ha blitt skadet, må den tas ut av drift og inspiseres av en kvalifisert servicetekniker. Originalemballasjen bør brukes ved transport eller lagring. Temperatur, fuktighet og trykk må være innenfor de grenser som er angitt under Spesifikasjoner og på esken. De svarte gummibåndene på baksiden av arbeidsstasjonen er konstruert for å hindre inntrenging av væsker og annen forurensing. Arbeidsstasjonen må ikke monteres eller brukes uten at båndene er på plass. Den valgfrie strekkodeleseren er et laserprodukt i klasse 1. Bruk av kontroller eller justering eller utførelse av prosedyrer ut over det som er spesifisert i denne håndboken, kan føre til farlig eksponering for laserlys. Brukeren må ikke under noen omstendigheter prøve å utføre service på strekkodeleseren. Du må aldri forsøke å se på laserstrålen selv om det virker som at strekkodeleseren ikke er i drift. Åpne aldri skanneren for å se inn i enheten. Hvis du gjør det, kan det føre til farlig eksponering for laserlys. Bruk av optiske instrumenter sammen med laserutstyret vil øke risikoen for øyeskade. 1000DF00427 utgave 2 13/28

15 Drift av arbeidsstasjonen Drift av arbeidsstasjonen Slå på Etter at arbeidsstasjonen er slått på for første gang, kan det ta opptil 90 sekunder før eventuelle tjenester og applikasjoner som kjører på enheten, er helt klare for drift. 1. Koble nettstrømsledningen fra strømforsyningen til IEC-inntakskontakten på arbeidsstasjonen. 2. Kontroller at nettstrømsindikatoren lyser 3. Trykk én gang på tasten a for å slå på arbeidsstasjonen. 4. Den røde LEDen på strekkodeleseren lyser et øyeblikk (hvis montert), og strekkodeleseren avgir et lydsignal. 5. Kontroller at alarmlokaliseringslampen (hvis montert) lyser rødt og deretter gult, før den slukkes. 6. Kontroller at feilindikatoren lyser et øyeblikk, avgir en rekke lydsignaler og deretter slukkes. 7. Kontroller at arbeidsstasjonen avgir en kort hørbar tone. 8. Kontroller at feilindikatoren lyser et øyeblikk, og deretter slukkes. 9. Kontroller at PÅ-statusindikatoren lyser. 10. Etter en korrekt oppstart, vil statusindikatorene A og B blinke (gjelder bare når den valgfrie kommunikasjonsoppgraderingen er installert alternativ 2 og høyere) Forsiktig: Ikke slå av arbeidsstasjonen i løpet av denne første perioden på 90 sekunder. Forsiktig: Hvis noen av verifiseringskontrollene mislykkes når arbeidsstasjonen slås på, kan det skyldes en feil. Ta arbeidsstasjonen ut av bruk og kontakt en kvalifisert servicetekniker. Slå av Trykk på tasten a og hold den inne i ett sekund for å slå av arbeidsstasjonen. Tilbakestille arbeidsstasjonen Hvis det skulle bli behov for å tilbakestille arbeidsstasjonen, trykker du på tasten a, og holder den inne i minst fire sekunder inntil PÅstatusindikatoren slukkes. Deretter slipper du tasten og trykker på den på nytt for å slå arbeidsstasjonen på igjen. Forsiktig: Hvis du tilbakestiller arbeidsstasjonen, og den fortsatt ikke fungerer korrekt, tar du enheten ut av bruk og kontakter en kvalifisert servicetekniker. Installere en reservearbeidsstasjon 1. Start med både den primære arbeidsstasjonen og reservearbeidsstasjonen avslått. 2. Koble sammen reservekontakten (den røde Ethernet-porten) på reservearbeidsstasjonen og reservekontakten på den primære arbeidsstasjonen ved hjelp av Ethernet-kabelen som fulgte med reservearbeidsstasjonen. 3. Trykk én gang på tasten a på den primære arbeidsstasjonen for å slå den på. 4. Trykk én gang på tasten a på reservearbeidsstasjonen for å slå den på. Fjerne en reservearbeidsstasjon A Hvis den primære arbeidsstasjonen av en eller annen grunn ikke kan slås av, kan pumpene som er festet på reservearbeidsstasjonen tas av, men reservearbeidsstasjonen må være på. Hvis reservearbeidsstasjonen slås av eller kobles fra, kan det føre til at den primære arbeidsstasjonen aktiverer alarmen for systemfeil. 1. Trykk én gang på tasten a på den primære arbeidsstasjonen for å slå den av. 2. På reservearbeidsstasjonen trykker du på tasten a og holder den inne i ca. fire sekunder for å slå den av. 3. Koble fra Ethernet-kabelen fra reservekontakten (den røde Ethernet-porten) på den primære arbeidsstasjonen. 4. Koble fra Ethernet-kabelen fra reservekontakten på reservearbeidsstasjonen. 1000DF00427 utgave 2 14/28

16 Montere en pumpe Drift av arbeidsstasjonen 1. Hold pumpen horisontalt og skyv den inn i MDI-elementet. Hvis den er riktig plassert, vil den roterende armen "klikke" i posisjon på den rektangulære stangen, og hovedstrømkontakten vil gli på plass i inntaket på pumpen. Kontroller at MDI-hendelen står i returstilling. 2. Kontroller at nettstrømsindikatoren på pumpen lyser. Verken nettstrøm eller datakommunikasjon vil være tilgjengelig før pumpen er riktig plassert på MDI-elementet. Ved bruk av volumetriske pumper med arbeidsstasjonen anbefales det at infusjonsposer plasseres på en krok direkte over pumpen de brukes sammen med. Dette reduserer faren for sammenblanding av slanger når flere volumetriske pumper er i bruk. A Hvis en pumpe fjernes og erstattes mens arbeidsstasjonen er i drift, kan det ta opptil 10 sekunder før pumpen registreres. Forsiktig: Pumper plassert i arbeidsstasjonen (over eller under pasienten) kan utgjøre en fare for sifonering eller overtrykk. Referer til den relevante bruksanvisningen for flere opplysninger. Forsiktig: Før du starter infusjon med en volumetrisk pumpe, må du kontrollere at infusjonssettet i pumpen er koblet til den rette posen. Fjerne en pumpe 1. Hold pumpen med begge hender, og skyv utløserhendelen på høyre side av pumpen bakover. 2. Hold hendelen tilbake, og trekk pumpen horisontalt mot deg. 3. Kontroller at den røde lampen på MDI-elementet er slukket etter fjerning av pumpen. Forsiktig: Hvis indikatoren i MDI-elementet tennes når ingen infusjonspumpe er koblet til MDI-elementet, kan det skyldes en feil med MDI-elementet. Ta arbeidsstasjonen ut av bruk og kontakt en godkjent servicetekniker. 1000DF00427 utgave 2 15/28

17 Grensesnitt for datakommunikasjon Grensesnitt for datakommunikasjon Brukeren bør være kjent med datakommunikasjonsgrensesnittene som er tilgjengelige på arbeidsstasjonen, før forsøk på tilkobling av enheten til klient/server-systemer. Feilaktig tilkobling av datakommunikasjonskabler vil ikke skade enheten, men kan forårsake at arbeidsstasjonen fungerer feilaktig inntil feilen er løst. Forsiktig: Forholdsregler mot statisk elektrisitet er påkrevd ved tilkobling av datakommunikasjonskabler til arbeidsstasjonen. Unngå berøring av pinnene på kontaktene, ettersom det kan føre til sviktende vern mot statisk elektrisitet. Grensesnitt for sykepleieranrop Et grensesnitt for sykepleieranrop er tilgjengelig. Det aktiveres hver gang en pumpe knyttet til arbeidsstasjonen går inn i en alarm- eller advarselstilstand, og stopper når tilstanden nullstilles på pumpen. Grensesnittet for sykepleieranrop kan kobles til slik at det fungerer i en normalt åpen eller normalt lukket kontaktposisjon. Kontroller at sykepleieranrop aktiveres automatisk hver gang arbeidsstasjonen blir slått på. Grensesnittet for sykepleieranrop på arbeidsstasjonen gjør at den kan tilkobles i ett enkelt punkt i sykepleieranropssystemet på sykehuset. Sykepleieranropet aktiveres når en pumpe sender en alarm eller advarsel til arbeidsstasjonen via IrDA-grensesnittet. Overføringen av en slik alarm eller advarsel kan bli avbrutt, hvis for eksempel pumpen ikke var korrekt koblet til arbeidsstasjonen. CareFusion anbefaler at der påliteligheten av sykepleieranropet er av største viktighet, bør koblingen gå direkte fra grensesnittet på pumpen til sykepleieranropet. Forsiktig: Hvis grensesnittet for sykepleieranrop ikke fungerer når arbeidsstasjonen blir slått på, er det sannsynlig at grensesnittet har en feil. Ta arbeidsstasjonen ut av bruk og kontakt en kvalifisert servicetekniker. Grensesnitt for strekkodeleser En strekkodeleser kan knyttes til arbeidsstasjonen. Grensesnittet på arbeidsstasjonen forsyner strøm og en seriedataforbindelse til strekkodeleseren. Strekkodeleseren er konfigurert til å støtte strekkoder av EAN-typen. RS232-seriegrensesnitt (hvis det er montert) Arbeidsstasjonen kan kobles til én enkelt RS232-enhet. Dette elektrisk isolerte grensesnittet gjør at pumper med RS232-porter som ikke er kompatible med MDI-elementgrensesnittet, og andre produsenters medisinske enheter, kan integreres i arbeidsstasjonen. Et ekstra alternativ kan gi tilkoblingsmuligheter for tre ekstra RS232-enheter. Ethernet-grensesnitt Arbeidsstasjonen kan brukes på et 10 Base-T/100 Base-Tx- svitsjet LAN. En DHCP-klienttjeneste tillater bruk av enten fast eller dynamisk nettverksadressering av arbeidsstasjonen. På lignende vis tilbys en DNS-klient. Konfigurasjon av disse klienttjenestene skjer gjennom webtjenesten. Ethernet-tilkoblingen til arbeidsstasjonen er elektrisk isolert. Trådløst Ethernet-grensesnitt (hvis det er montert) Arbeidsstasjonen kan brukes mot et IEEE b 2.4 GHz trådløst LAN. SSID-valg av trådløs gruppe støttes, i likhet med datakryptering ved hjelp av 128-biters WEP-nøkler. Konfigurasjon av det trådløse Ethernet-grensesnittet gjøres gjennom webtjenesten. Den integrerte dipolantennen med diversitet er innebygd i det trådløse nettverkskortet (PCMCIA), som er montert i arbeidsstasjonen. Hjelpegrensesnitt (for ekstra Gateway) Når bruk av en enkelt, stor arbeidsstasjon ikke er praktisk, kan to mindre arbeidsstasjoner kobles sammen for å oppføre seg som én enkelt arbeidsstasjon. Slik kobler du sammen arbeidsstasjonene: 1. Kontroller at bare én arbeidsstasjon er utstyrt med kommunikasjonsoppgraderingen (alternativ 2 eller høyere) og koblet til den eksterne klienten. 2. Koble de to arbeidsstasjonene sammen ved hjelp av en standard CAT5e Ethernet-kabel satt inn i reservekontakten (den røde Ethernet-porten) på hver arbeidsstasjon. 3. Infusjonsdataene fra hver arbeidsstasjon vil bli automatisk integrert slik at det dannes én enkelt forbindelse til den eksterne klienten. Forsiktig: Systemfeilindikatoren vil aktiveres hvis en annen enhet enn en korrekt konfigurert arbeidsstasjon blir koblet til reservekontakten. 1000DF00427 utgave 2 16/28

18 Datatilgang Datatilgang Arbeidsstasjonen beholder alle interne infusjonsdata i en XML-representasjon. Disse dataene oversettes av applikasjoner på arbeidsstasjonen til det aktuelle formatet for den eksterne klienten. Tilgang til disse dataene avhenger av programvareapplikasjonene som er installert på arbeidsstasjonen. Datakonfidensialitet, integritet, etterrettelighet og avhengighet administreres gjennom tilkoblingsspesifikke programvareapplikasjoner som kjører på arbeidsstasjonen. Referer til webtjenestens hjelpeprogram hvis du trenger spesifikk informasjon om tilgjengelig programvare. 1000DF00427 utgave 2 17/28

19 Webtjeneste Webtjeneste Standard eksternt grensesnitt på arbeidsstasjonen er webgrensesnittet. En tilgjengelig webtjeneste er vert for dette og muliggjør: konfigurasjon av alle grensesnitt og programvare visning av alle gjeldende infusjonsdata visning av interne hendelseslogger generert av arbeidsstasjonen tilgang til hjelpeprogrammer for den installerte programvaren. Hvis du vil ha tilgang til webtjenesten, kobler du deg til arbeidsstasjonen med hjelp av en standard nettleser, for eksempel Microsoft Internet Explorer. Fabrikkstandarden for IP-adresser til arbeidsstasjonen er HTTP-serveren kommuniserer via port 80 på arbeidsstasjonen. Arbeidsstasjonen bruker IP-adresseområdet til for 255 interne formål. Den er derfor kompatibel med eksterne nettverk som bruker dette IP-adresseområdet. Forsiktig: Arbeidsstasjonen bør bare konfigureres med den tilgjengelige webtjenesten. Ethvert forsøk på tilgang til operativsystemet, endring av system- eller programfiler, endring av registerinnstillinger eller installering av programvare som ikke er lisensiert av kan føre til at arbeidsstasjonen ikke fungerer korrekt. Konfigurasjon av webtjeneste 1. Koble PCen til kontakten for Ethernet-nettverket på arbeidsstasjonen med en CAT5 krysset kabel. 2. Velg Start > Kontrollpanel på PCen. Dobbeltklikk på ikonet Nettverksforbindelser og deretter ikonet Lokal tilkobling. 3. Velg kategorien Generelt, og klikk på Egenskaper. 4. Velg Internettprotokoll (TCP/IP), og klikk på Egenskaper. 5. Sett PCens IP-adresse til og nettverksmasken til , og klikk på OK. Du må kanskje starte om PCen. 1000DF00427 utgave 2 18/28

20 Webtjeneste 6. Hvis nettleseren kobles til via en proxy-server, må adressen til denne deaktiveres. Velg Verktøy > Alternativer for Internett i Internet Explorer. 7. Velg kategorien Tilkoblinger og klikk på LAN-innstillinger. Noter deg detaljene til proxy/serveren og fjern merket i avmerkingsboksen "Bruk en proxy-server til lokalnettet". 8. Koble til webtjenesten via A Visse Alaris GW-konfigurasjoner for volumetriske pumper vil identifisere seg som en GE-pumpe og vises som dette i webgrensesnittet. Alaris Enteralsprøytepumpe kan identifiseres som en Alaris GH-sprøytepumpe og vises som GH_G i webgrensesnittet. Infusjonsdataene for en montert pumpe mens den er på vent, blir bare oppdatert i webgrensesnittet én gang når en aktivitet (som å starte infusjon med pumpen) har inntruffet, status blir korrekt rapportert. 1000DF00427 utgave 2 19/28

21 Strekkodeleser (valgfri) Strekkodeleser (valgfri) Oversikt Strekkodeleseren (hvis montert) gjør at du kan skanne og gjenkjenne strekkoder. Kabeltilkobling Grønn LED Rød LED A Arbeidsstasjonen Laseråpning må slås av før du monterer eller kobler fra strekkodeleseren. Visuelle indikatorer Strekkodeleseren har to LED-indikatorer (grønn og rød) som befinner seg øverst på leseren. Når leseren er på, indikerer LEDene den gjeldende statusen på leseren. Alle LEDer AV strekkodeleseren har ikke strømtilførsel, eller den er i standbymodus. Uavbrutt grønt laseren er aktiv. Uavbrutt grønt, ett rødt blink vellykket avlesning av strekkode. Skanne en strekkode 1. Sørg for at strekkoden befinner seg i strekkodeleserens skannefelt (ikke mer enn ca. 10 cm fra laseråpningen). Strekkodeleseren aktiveres automatisk, og den grønne LEDen tennes. 2. Plasser strekkoden på linje med den synlige laserstreken. 3. Strekkodeleseren skanner strekkoden automatisk. 4. Når strekkodeleseren leser av strekkoden, blinker den røde LEDen, og strekkodeleseren avgir et lydsignal. Strekkodedataene overføres til arbeidsstasjonen. 1000DF00427 utgave 2 20/28

22 Spesifikasjoner for datakommunikasjonsgrensesnitt Spesifikasjoner for datakommunikasjonsgrensesnitt Grensesnitt for sykepleieranrop Kontakt på arbeidsstasjonen Kontakttype: Binder Tilhørende plugg Stikkontakttype: Binder "710"-serien Kabeltype: maks. diameter på kabelkappen: 4 mm. Isolasjon: 1,5 kv Merkeverdi: 30 V/1 A Beskrivelse Pinne 1: NC_COM 2 Pinne 2: NC_NC Pinne 3: NC_NO 1 3 Grensesnitt for strekkodeleser Bare for bruk med strekkodeleser levert av CareFusion. Type kontakt på arbeidsstasjonen: Binder Kabeltype: N/A Beskrivelse Pinne 1: +5 V 3 Pinne 2: TxD 2 4 Pinne 3: GND Pinne 4: RxD Pinne 5: SENSE 1 5 RS232-seriegrensesnitt Kontakttype: D-type 9 pinner (hunn) Kabeltype: standard RS232-kabel: lengde < 1,5 m 1,3 Isolasjon: 1,5 kv Datahastighet: 57,6 kbaud Beskrivelse Pinne 1: N/C Pinne 2: RXD Pinne 3: TXD Pinne 4: N/C Pinne 5: GND Pinne 6: N/C Pinne 7: RTS Pinne 8: CTS Pinne 9: N/C 1000DF00427 utgave 2 21/28

23 Spesifikasjoner for datakommunikasjonsgrensesnitt Ethernet-grensesnitt Kontakttype: RJ45 Kabeltype: CAT5e Ethernet-kabel: lengde > 1,5 m 1 Isolasjon: 1,5 kv Datahastighet: 10/100 Mbps Beskrivelse Pinne 1: TxD+ Pinne 2: TxD Pinne 3: RxD+ Pinne 4: N/C Pinne 5: N/C Pinne 6: RxD Pinne 7: N/C Pinne 8: N/C Trådløst Ethernet-grensesnitt (hvis det er montert) Antenne: Type: integrert dipolantenne med diversitet RF-kort: Frekvensområde: ISM-bånd 2,4 til 2,4897 MHz Modulasjon: CCK Tilgjengelig sendereffekt: 100 mw (20 dbm) Sertifisering av RF-kortet: Det trådløse nettverkskortet (PCMCIA) som er installert i arbeidsstasjonen, overholder de grunnleggende kravene og andre relevante bestemmelser i RTTE- (Radio and Telecom Terminal Equipment) direktivet 1999/5/EF. Hjelpegrensesnitt (for ekstra Gateway) Kontakttype: RJ45 Kabeltype: CAT5e Ethernet-kabel: etter behov 2 Isolasjon: 1,5 kv Beskrivelse Pinne 1: Tx+ Pinne 2: Tx Pinne 3: Rx+ Pinne 4: N/C Pinne 5: N/C Pinne 6: Rx Pinne 7: N/C Pinne 8: N/C MERKNADER: 1 Forutsetter at klientutstyret er ikke-medisinsk utstyr og utenfor pasientmiljøet. Kan være mindre enn 1,5 meter hvis klientutstyret er medisinsk utstyr som tilfredsstiller EN Arbeidsstasjonen kan brukes hvor som helst innenfor pasientmiljøet. 3 Enten en krysset eller rett RS232-kabel kreves. Se i bruksanvisningen for enheten som skal tilkobles for opplysninger om kabelen. 1000DF00427 utgave 2 22/28

24 Produktspesifikasjoner Produktspesifikasjoner Elektrisk Beskyttelse mot elektrisk støt: Klasse I Forsyningsspenning: 115/-230 V, ~50/60 Hz Merkeverdi: 460 VA (maksimalt) Sikringer: 2 x 4A I 2 t strømstyrke: 300 A2/sek, 250 V (20 x 5 mm) Bussmann GMD-4A. Delenr. 0000EL00949 Bruk bare deler som er anbefalt av CareFusion. Nettstrømsuttak: til MDI-element: 115/230 V, ~50/60 Hz til den andre arbeidsstasjonen: V, ~50-60 Hz, VA: Se tabell. Vern mot væskeinntrenging: IPX1 - Beskyttet mot vertikalt fallende vanndråper. Batteri Type: Nikkel-metall-hydrid Ladetid: 2½ timer til 100 % opplading Driftstid: 20 minutter Webtjeneste Standard IP-adresse: Nettleser: Internet Explorer versjon 6; Windows XP eller 2000 operativsystem Miljø Drift Transport og lagring Temperatur: 5 40 C 20 C 50 C Luftfuktighet: 20 % 90 % 15 % 95 % Atmosfærisk trykk: hpa hpa Klassifisering Kontinuerlig drift Samsvar med bestemmelser I samsvar med IEC/EN , IEC/EN , IEC/EN DF00427 utgave 2 23/28

25 Produktspesifikasjoner Fysisk Konfigurasjon 1 Kroker, for inf. poser Høyde (mm) 2 Bredde (mm) Dybde (mm) Maksimalvekt (kg ca.) Ikke bestykket Bestykket 3 Merkeeffekt, VA UNSxx , UNSxx ,7 25, UNSxx ,8 30, UNSxx-34 2/ ,1 36, UNSxx ,2 21, UNSxx ,8 32, UNSxx , UNSxx-54 2/ ,2 43, UNSxx ,8 28, UNSxx , UNSxx , UNSxx-74 2/ , UNSxx ,3 45, UNSxx UNSxx ,5 45,5 360 Kompatibilitet med vogn Konfigurasjon 1 For bruk på vogn (80083UN00-00) 5 For bruk på Alaris vogn (80203UNS00-00) UNSxx UNSxx UNSxx UNSxx UNSxx UNSxx UNSxx UNSxx UNSxx UNSxx UNSxx UNSxx UNSxx UNSxx UNSxx xx angir tilkoblingsalternativet - 01, 02, eller Høyden på arbeidsstasjonen med poseopphengerne i senket stilling der det er aktuelt. Poseopphengerne kan forlenges 500 mm mer over arbeidsstasjonen. 3 Omfatter pumper og 1 l væskeposer på hver krok for infusjonsposer. 4 Total VA-effekt for to tilkoblede arbeidsstasjoner må ikke overstige 460 VA. (omfatter pumpekombinasjoner innenfor grensene for lekkasjestrøm) 5 Installasjonen bør holdes så lav som mulig. Montasjehøyden bør ikke overstige 160 cm fra gulvet til overkant av arbeidsstasjonen. 6 Installasjonen bør holdes så lav som mulig. Se i 1000PB01717, siste utgave, for maksimale montasjehøyder. 1000DF00427 utgave 2 24/28

26 Vedlikehold Vedlikehold Rutinevedlikehold, prosedyrer For å holde arbeidsstasjonen i god stand er det viktig å holde den ren, samt følge prosedyrene for rutinemessig vedlikehold som er beskrevet nedenfor. Service må bare utføres av kvalifisert personell i følge den tekniske servicehåndboken (Technical Service Manual TSM 1000SM00015). Lister over kretsskjema og deler og all annen serviceinformasjon som kan hjelpe medisinskteknisk avdeling til å reparere deler som kan betegnes som reparerbare, leveres av CareFusion på anmodning. A Hvis arbeidsstasjonen utsettes for støt og skader, høy fuktighet eller høy temperatur, må den tas ut av drift umiddelbart for service ved en kvalifisert tekniker. Forebyggende vedlikehold og utbedringer osv. bør utføres på et sted som er i samsvar med vedlagt informasjon. CareFusion er ikke ansvarlig hvis noen av disse handlingene utføres på en måte som ikke er i samsvar med veiledning og informasjon fra CareFusion. Intervall Når du monterer pumper Når du tar av pumper I følge institusjonens retningslinjer Minst én gang i året (Se teknisk servicehåndbok for ulike deler) A Se Rutinevedlikehold, prosedyre Kontroller at hver pumpe er riktig plassert på de elektriske kontaktene, og mekanisk låst i stilling. Sjekk at den røde LEDen slutter å lyse når du tar bort pumpen. Hvis lampen fortsatt er PÅ, må arbeidsstasjonen sjekkes av en kvalifisert servicetekniker. Rengjør de ytre overflatene på utstyret grundig før og etter langtidslagring. Inspiser nettstrømsuttak, kommunikasjonskontakter og nettstrømsinntak for skader. Utfør elektriske sikkerhetskontroller. Den samlede lekkasjestrømmen for enheten må måles. Hvis den er mer enn 500µA, må utstyret ikke brukes, men etterses av en kvalifisert servicetekniker. i den tekniske servicehåndboken for kalibreringsprosedyrer. Måleenhetene som brukes i kalibreringsprosedyren er SI-enheter (internasjonale standardenheter). Batteri Skifte av batteri skal overlates til medisinsk-teknisk avdeling. Bruk bare batterier som er anbefalt av CareFusion. Du finner ytterligere informasjon om batteriskifte i teknisk servicehåndbok. Batteripakken som brukes i Alaris Gateway Workstation, er produsert av CareFusion og inkluderer et eget kretskort laget spesielt for Alaris Gateway Workstation. Den kontrollerer, sammen med programvaren for Alaris Gateway Workstation, batteribruk, -opplading og -temperatur. Enhver bruk av batteripakker i Alaris Gateway Workstation som ikke er produsert av er på egen risiko, og CareFusion gir ingen garanti for eller godkjenning av batteripakker som ikke er produsert av CareFusion. CareFusions produktgaranti gjelder ikke hvis Alaris Gateway Workstation er påført skade eller tidlig slitasje, feil eller feilfunksjoner som følge av bruk med batteripakker som ikke er produsert av CareFusion. Bytte nettstrømsikringer Hvis pumpene som er montert på arbeidsstasjonen viser batterisymbolet kontinuerlig, og nettstrømsindikatoren ikke tennes når pumpen kobles til strømnettet og slås på, kan det skyldes at sikringen i nettstrømskontakten eller nettstrømssikringene på arbeidsstasjonen er røket. Undersøk først sikringen i nettstrømsstøpselet. Hvis ikke nettstrømsindikatoren lyser, fortsetter du med å sjekke hovedsikringene til arbeidsstasjonen. Slå av strømmen og koble arbeidsstasjonen fra strømnettet. Det anbefales at bare en kvalifisert servicetekniker skifter ut nettstrømssikringene. Se i Teknisk servicehåndbok for flere opplysninger om skifting av de interne nettstrømssikringene. A Hvis sikringene fortsetter å gå, kan det være en elektrisk feil og du bør få pumpen og strømforsyningen kontrollert av medisinskteknisk avdeling. 1000DF00427 utgave 2 25/28

Alaris Gateway arbeidsstasjon. Bruksanvisning no

Alaris Gateway arbeidsstasjon. Bruksanvisning no laris Gateway arbeidsstasjon Bruksanvisning no Innhold 1000DF00427 utgave 4 1/28 Innledning.... 3 Tiltenkt bruk.... 3 Om denne bruksanvisningen.... 4 dvarsler og forsiktighetsregler.... 4 Kontroll og indikatorer...

Detaljer

Alaris Gatewayarbeidsstasjon v1.2. Bruksanvisning no

Alaris Gatewayarbeidsstasjon v1.2. Bruksanvisning no laris Gatewayarbeidsstasjon v1.2 Bruksanvisning no Innhold Innledning...3 lternativer for maskinvaren til arbeidsstasjonen...3 lternativer for programvaren til arbeidsstasjonen...3 Tiltenkt bruk...5 Identifisering

Detaljer

Alaris Gateway-arbeidsstasjon. Bruksanvisning

Alaris Gateway-arbeidsstasjon. Bruksanvisning Alaris Gateway-arbeidsstasjon Bruksanvisning Innhold Side Grunnleggende informasjon..................................................................................... 1 Grunnleggende informasjon Alaris

Detaljer

Pakkeinnhold. Ordliste. Powerline Adapter

Pakkeinnhold. Ordliste. Powerline Adapter Powerline Adapter Legg merke til! Utsett ikke Powerline Adapter for ekstreme temperaturer. Plasser ikke enheten i direkte sollys eller nær varmekilder. Bruk ikke Powerline Adapter i ekstremt fuktige eller

Detaljer

Pakkeinnhold. Ordliste. Powerline Adapter

Pakkeinnhold. Ordliste. Powerline Adapter Powerline Adapter Legg merke til! Utsett ikke Powerline Adapter for ekstreme temperaturer. Plasser ikke enheten i direkte sollys eller nær varmekilder. Bruk ikke Powerline Adapter i ekstremt fuktige eller

Detaljer

Bruksanvisning Norsk. Alarm & Sensorplaster

Bruksanvisning Norsk. Alarm & Sensorplaster Bruksanvisning Norsk Alarm & Sensorplaster Bruksanvisning Larm & Sensorplaster Norsk version 2007 Redsense Medical AB Box 287 301 07 Halmstad www.redsensemedical.com RM-1-RM029 August 09 Innhold Advarsler

Detaljer

Disker og stasjoner. Dokumentdelenummer: Denne håndboken beskriver hvordan du bruker harddisken og eventuelle eksterne stasjoner.

Disker og stasjoner. Dokumentdelenummer: Denne håndboken beskriver hvordan du bruker harddisken og eventuelle eksterne stasjoner. Disker og stasjoner Dokumentdelenummer: 405759-091 Mai 2006 Denne håndboken beskriver hvordan du bruker harddisken og eventuelle eksterne stasjoner. Innhold 1 Behandle disker og stasjoner 2 Disklampe 3

Detaljer

Videomatic VEO. Bruker- og vedlikeholdsveiledning. Videomatic VEO. Videomatic VEO HMS art. nr.: Best. nr.:

Videomatic VEO. Bruker- og vedlikeholdsveiledning. Videomatic VEO. Videomatic VEO HMS art. nr.: Best. nr.: Videomatic VEO Bruker- og vedlikeholdsveiledning Videomatic VEO Videomatic VEO HMS art. nr.: Best. nr.: 1 Innhold Videomatic VEO... 1 Generelt... 3 Medisinsk klassifisering... 3 Levetid... 3 Installasjon...

Detaljer

INSTALLASJONSVEILEDNING

INSTALLASJONSVEILEDNING INSTAASJONSVEIEDNING GARO SR3 komfyrvakt Hurtigveiledning Sett i batteriene og monter sensoren på vegg (A) eller opp under ventilatoren (B, ): Mot komfyren. Alternativ A: veggen Alternativ B og : avtrekksviften

Detaljer

BiPAC 7202 / 7202G. (802.11g) ADSL-sikkerhetsruter. Hurtigstartguide

BiPAC 7202 / 7202G. (802.11g) ADSL-sikkerhetsruter. Hurtigstartguide BiPAC 7202 / 7202G (802.11g) ADSL-sikkerhetsruter Hurtigstartguide BiPAC (802.11g) ADSL2+-sikkerhetsruter For mer detaljerte instruksjoner angående konfigurering og bruk av (802.11g) ADSL Router, vennligst

Detaljer

Hurtiginstallasjonsveiledning

Hurtiginstallasjonsveiledning Hurtiginstallasjonsveiledning Aktuelle modeller: AS6004U Ver.3.0.0413 (2017-4-13) Innholdsfortegnelse Merknader... 3 Sikkerhetsforholdsregler... 4 1. Pakkens innhold... 5 2. Ekstrautstyr... 6 3. Maskinvareinstallasjonsveiledning...

Detaljer

BIPAC-7402/7402W (Trådløs) ADSL VPN Firewall Router med 3DES Akselerator Hurtigstartguide

BIPAC-7402/7402W (Trådløs) ADSL VPN Firewall Router med 3DES Akselerator Hurtigstartguide BIPAC-7402/7402W (Trådløs) ADSL VPN Firewall Router med 3DES Akselerator Hurtigstartguide Billion BIPAC-7402/7402W (Trådløs) ADSL VPN Firewall Router med 3DES Akselerator (Merk:) For mer detaljerte instruksjoner

Detaljer

Oppsett av PC mot Linksys trådløsruter

Oppsett av PC mot Linksys trådløsruter Oppsett av PC mot Linksys trådløsruter Skal du sette opp din PC mot en Linksys trådløsruter, kan du følge dette dokumentet for hjelp. Figur 1 Linksys trådløsruter Dette dokumentet forutsetter: Norsk versjon

Detaljer

MONTERINGSANVISNING TERMLIFT

MONTERINGSANVISNING TERMLIFT MONTERINGSANVISNING TERMLIFT MONTERINGSANVISNING Før du setter i gang. For montering, bruk og vedlikehold av denne motoren pakken på en sikker måte, er det flere forutsetninger som må tas. For sikkerheten

Detaljer

MONTERINGS- OG BRUKSANVISNING FOR GARASJEPORTÅPNER

MONTERINGS- OG BRUKSANVISNING FOR GARASJEPORTÅPNER MONTERINGS- OG BRUKSANVISNING FOR GARASJEPORTÅPNER Vennligst les denne manualen nøye før du installerer Innhold A. Deleliste.. 2 B. Funksjoner.. 3 C. Montering.. 4 D. Fjernkontroll og design.. 7 E. Programmering..

Detaljer

Bruksanvisning Zoomax Snow Håndholdt elektronisk lupe V1.1

Bruksanvisning Zoomax Snow Håndholdt elektronisk lupe V1.1 Bruksanvisning Zoomax Snow Håndholdt elektronisk lupe V1.1 1 Innholdsregister Beskrivelse... 3 Innhold i esken... 3 Beskrivelse av enhet:... 4 Komme i gang... 5 Batteri installering... 5 Lading av batteri...

Detaljer

Figur 1. Bilde av Amos alarmenhet (til venstre) og sensor (til høyre).

Figur 1. Bilde av Amos alarmenhet (til venstre) og sensor (til høyre). Revidert 22.09.2009 av Merethe Haugland Gassalarm Amos - NG 1. Innledning Amos Modell 550 naturgassalarm med en ekstern sensor, type 9712/NG, varsler gasslekkasje med lys- og lydsignal. Alarm utløses når

Detaljer

KDIX 8810. Monteringsinstruksjoner

KDIX 8810. Monteringsinstruksjoner KDIX 8810 Monteringsinstruksjoner Oppvaskmaskin, sikkerhet 4 Installasjonskrav 5 Installasjonsinstruksjoner 7 Oppvaskmaskin, sikkerhet Din og andres sikkerhet er veldig viktig. Det finnes mange viktige

Detaljer

MONTERINGSANVISNING BRUKERVEILEDNING SMART BASIC

MONTERINGSANVISNING BRUKERVEILEDNING SMART BASIC MONTERINGSANVISNING BRUKERVEILEDNING SMART BASIC Waterguard SmartBasic PRINSIPPSKISSE AV WATERGUARD SMART BASIC S Sentralenhet INNGANG BAD/WC Trådløs sensor D Dørbryter 230 V Jordet M Magnetventil BA D

Detaljer

Installasjonsveiledning

Installasjonsveiledning v4.2.1 NOR GARO SR2 PCU5.1-PP Installasjonsveiledning GARO SR2 komfyrvakt med strømstyringsenhet PCU5.1-PP Innehold 1. Forberedelser 2. Installasjon 3. Feilsøking 4. Installering av vannlekkasjedetektoren

Detaljer

Brukerhåndbok RUBY. Bojo as. Akersbakken 12, 0172 OSLO. Utgave 0311

Brukerhåndbok RUBY. Bojo as. Akersbakken 12, 0172 OSLO. Utgave 0311 Brukerhåndbok RUBY Bojo as Akersbakken 12, 0172 OSLO Tel 23 32 75 00 Faks 23 32 75 01 www.bojo.no post@bojo.no service@bojo.no support@bojo.no Utgave 0311 2 Innholdsfortegnelse RUBY... 1 Innholdsfortegnelse...

Detaljer

Quha Zono. Brukermanual

Quha Zono. Brukermanual Quha Zono Brukermanual 2 Av/På-knapp / Indikatorlys USB port Monteringsbrakett Det kan være nyttig å lese nøye gjennom instruksjonene før man tar i bruk Quha Zono mus. 3 Kom i gang Quha Zono er en trådløs

Detaljer

Installasjonsveiledning

Installasjonsveiledning Installasjonsveiledning Del 1/2 GARO SR2 komfyrvakt v4.1.1 NOR SR2 Innehold 1. Forberedelser 2. Installasjon 3. Oppsett 4. Still inn alarmgrensen 5. Installering av vannlekkasjedetektoren (tilbehør) 6.

Detaljer

Installasjonsveiledning. Røros Siro komfyrvakt med strømstyringsenhet PCU5.1-P. Se installasjonsvideo: RØROS HETTA. v4.2.1 NOR RM Siro PCU5.

Installasjonsveiledning. Røros Siro komfyrvakt med strømstyringsenhet PCU5.1-P. Se installasjonsvideo: RØROS HETTA. v4.2.1 NOR RM Siro PCU5. Installasjonsveiledning Røros Siro komfyrvakt med strømstyringsenhet PCU5.1-P Se installasjonsvideo: v4.2.1 NOR RM Siro PCU5.1-P RØROS HETTA Innehold 1. Forberedelser 2. Installasjon 3. Feilsøking 4. Installering

Detaljer

Wallbox Pulsar Bruker manual

Wallbox Pulsar Bruker manual Wallbox Pulsar Bruker manual 1/15 Velkommen til Wallbox Gratulerer med kjøpet av det revolusjonerende lade system for El. bil designet med banebrytende teknologi for å tilfredsstille dine daglige behov.

Detaljer

myguard 7202 / 7202G (802.11g) ADSL-sikkerhetsruter Hurtigstartguide

myguard 7202 / 7202G (802.11g) ADSL-sikkerhetsruter Hurtigstartguide myguard 7202 / 7202G (802.11g) ADSL-sikkerhetsruter Hurtigstartguide myguard (802.11g) ADSL2+-sikkerhetsruter For mer detaljerte instruksjoner angående konfigurering og bruk av (802.11g) ADSL Router,

Detaljer

Bruksanvisning BreCOM VR 500

Bruksanvisning BreCOM VR 500 Bruksanvisning BreCOM VR 500 Breens Jaktutstyr AS Drognestoppen 2 N-2150 Årnes Tel +4763909585 post@brecom.no www. brecom.no BreCOM VR 500 bruksanvisning Vi er takknemlige du har valgt BreCOM jaktradio

Detaljer

BIPAC-711C2 / 710C2. ADSL Modem / Router. Hurtigstartguide

BIPAC-711C2 / 710C2. ADSL Modem / Router. Hurtigstartguide BIPAC-711C2 / 710C2 ADSL Modem / Router Hurtigstartguide BIPAC-711C2 / 710C2 ADSL Modem / Router For mer detaljerte instruksjoner angående konfigurering og bruk av ADSL Modem Router, vennligst gå til online

Detaljer

Takk for at du valgte vår Trådløse Mobil Bredbånds router/modem, (heretter kalt 3G-router).

Takk for at du valgte vår Trådløse Mobil Bredbånds router/modem, (heretter kalt 3G-router). Takk for at du valgte vår Trådløse Mobil Bredbånds router/modem, (heretter kalt 3G-router). Merk: Støttede funksjoner og faktisk utseende avhenger av hvilket produkt du har kjøpt. De følgende bildene er

Detaljer

Hurtigstart. Powerline 1200 + ekstra kontakt Modell PLP1200

Hurtigstart. Powerline 1200 + ekstra kontakt Modell PLP1200 Hurtigstart Powerline 1200 + ekstra kontakt Modell PLP1200 Innhold i pakken I noen regioner er en ressurs-cd inkludert med produktet. 2 Komme i gang Med Powerline-adaptere får du en alternativ måte å utvide

Detaljer

ZTE MF636 USB-modem Hurtigbrukerveiledning. NetCom Privat/Bedrift: 05050 / 05051

ZTE MF636 USB-modem Hurtigbrukerveiledning. NetCom Privat/Bedrift: 05050 / 05051 ZTE MF636 USB-modem Hurtigbrukerveiledning NetCom Privat/Bedrift: 05050 / 05051 1 Introduksjon ZTE MF636 USB-modemet er et flermodus 3G USB-modem, for Turbo3G/3G/EDGE/ GPRS/GSM-nettverk. USB-modemet bruker

Detaljer

Bruksanvisning. for. Vippebadekar Medicare K1, K2 og K3

Bruksanvisning. for. Vippebadekar Medicare K1, K2 og K3 Bruksanvisning for Vippebadekar Medicare K1, K2 og K3 Innhold Sikkerhetsråd... 3 Bruksområde... 3 Regler og forskrifter... 3 CE-merke/klassifisering... 3 Garanti... 3 Hvis det oppstår skade ved levering...

Detaljer

EFP Integrert Kablet Komfyr- og Tavlevakt (ICSG-1+IIR) Installasjons- og bruksanvisning

EFP Integrert Kablet Komfyr- og Tavlevakt (ICSG-1+IIR) Installasjons- og bruksanvisning EFP Integrert Kablet Komfyr- og Tavlevakt (ICSG-1+IIR) Installasjons- og bruksanvisning Montasje- og bruksanvisning EFP Systemet Integrert Kablet Komfyr- og Tavlevakt 2012 Side 1 av 7 Montasjeanvisning

Detaljer

1 Digital mini-dvr 0 Brukerveiledning

1 Digital mini-dvr 0 Brukerveiledning 1 Digital mini-dvr 0 Brukerveiledning Les brukerveiledningen nøye før du tar apparatet i bruk Introduksjon Takk for at du har kjøpt dette mini-dvr-kameraet. Den er liten nok til å skjules hvor du ønsker

Detaljer

SP120 SP220 SP320 SP820. 08/19235/0 - Issue 0

SP120 SP220 SP320 SP820. 08/19235/0 - Issue 0 SP120 SP220 SP320 SP820 NO 08/19235/0 - Issue 0 1 100 min. 500 185 SP120 610 300 min. SP220 100 495 min. 587 180 300 min. 100 min. 519 201 SP320 600 300 min. SP820 100 min. 578 675 181 300 min. 2 3 4 5

Detaljer

HÅNDBOK. Bruksanvisning for tørkehylle TSH80

HÅNDBOK. Bruksanvisning for tørkehylle TSH80 HÅNDBOK Bruksanvisning for tørkehylle 24 Kjære kunde Gratulerer med din nye Beha tørkehylle. Du har kjøpt et moderne produkt av høy kvalitet. I tillegg er det enkelt å betjene. Denne håndboken gjelder

Detaljer

Din bruksanvisning NOKIA RX-4

Din bruksanvisning NOKIA RX-4 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for NOKIA RX-4. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på NOKIA RX-4 i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner,

Detaljer

Dette produkt er en bevegelses detektor med sender til en mottaker i trådløse ringeklokker, og radio mottakere med veksel utgang.

Dette produkt er en bevegelses detektor med sender til en mottaker i trådløse ringeklokker, og radio mottakere med veksel utgang. Riktig bruk av produktet BETJENINGS- OG BRUKERVEILEDNING Du har nå anskaffet deg et kvalitetsprodukt av høy kvalitet. Normale garantibestemmelser gjelder, så sant det ikke har vært utsatt gal behandling,

Detaljer

MONTERINGSANVISNING BRUKERVEILEDNING SMART STOP

MONTERINGSANVISNING BRUKERVEILEDNING SMART STOP MONTERINGSANVISNING BRUKERVEILEDNING SMART STOP Waterguard NRL-SmartStopp PRINSIPPSKISSE AV WATERGUARD SMART STOP D Trådløs dørbrytter (Smart Switch) INNGANG BAD/WC Trådløs sensor S Smart Socket 230 V

Detaljer

EGM-100A SERVOMOTOR. Vær oppmerksom!

EGM-100A SERVOMOTOR. Vær oppmerksom! BLÅ EGM-100A SERVOMOTOR Vær oppmerksom! Spjeldmotoren EGM-100A MÅ ALDRI ÅPNES OPP. Skjønt at det er mulig å justere grensebryterne til EGM-100A på fremsiden, er det ikke tillatt å prøve å reparere justeringsknappen

Detaljer

Veiledning for aktivering av. Mobil Bredbåndstelefoni

Veiledning for aktivering av. Mobil Bredbåndstelefoni Veiledning for aktivering av Mobil Bredbåndstelefoni Veiledning for aktivering av Mobil Bredbåndstelefoni For at Telio Mobil Bredbåndstelefoni skal fungere på din mobiltelefon må en klient (@irtelio) lastes

Detaljer

Inngangsmodul Trådløs

Inngangsmodul Trådløs Inngangsmodul Trådløs Dokument oversatt fra engelsk -no 2014-04-22 A001 Innhold 1 Produktbeskrivelse... 1 2 Retningslinjer for installasjon... 1 3 Beskrivelse av grensesnitt... 2 3.1 Tilkoblinger... 2

Detaljer

Norsk versjon. Innledning. Installasjon av hardware. LC202 Sweex Powerline Eternett adapter 200 Mbps

Norsk versjon. Innledning. Installasjon av hardware. LC202 Sweex Powerline Eternett adapter 200 Mbps LC202 Sweex Powerline Eternett adapter 200 Mbps Innledning Ikke utsett Sweex Powerline Ethernet Adapter 200 Mbps for ekstreme temperaturer. Ikke plasser produkter i direkte sollys eller nær varmeelementer.

Detaljer

UNI-DEX BRUKSANVISNING

UNI-DEX BRUKSANVISNING UNI-DEX BRUKSANVISNING BESKRIVELSE AV ENHETEN Se illustrasjon 1 1.1 Svarknapp 1.2 Room off knapp 1.3 Bæresnor 1.4 Mikrofon 1.5 Ladeindikator 1.6 Ladekontakt 1.7 Ledning med 3,5mm jack plugg Les bruksanvisningen

Detaljer

Bruksanvisning for Bluepower oppladbar strømstasjon Vennligst les nøye gjennom bruksanvisningen og oppbevar den til senere bruk.

Bruksanvisning for Bluepower oppladbar strømstasjon Vennligst les nøye gjennom bruksanvisningen og oppbevar den til senere bruk. Bruksanvisning for Bluepower oppladbar strømstasjon Vennligst les nøye gjennom bruksanvisningen og oppbevar den til senere bruk. Ved feil bruk av apparatet vil garantien falle bort. 1 Bluepower oppladbar

Detaljer

RS485 Gateway Trådløs

RS485 Gateway Trådløs Trådløs Dokument oversatt fra engelsk -no 2014-04-22 A001 Innhold 1 Produktbeskrivelse... 1 2 Retningslinjer for installasjon... 1 3 Beskrivelse av grensesnitt... 3 3.1 Tilkoblinger... 3 3.2 Oppstart...

Detaljer

BRUKERMANUAL. Trådløs fjernkontroll til MINI 100/101 MIDI 200/201 MAXI SERIEN

BRUKERMANUAL. Trådløs fjernkontroll til MINI 100/101 MIDI 200/201 MAXI SERIEN BRUKERMANUAL Trådløs fjernkontroll til MINI 100/101 MIDI 200/201 MAXI SERIEN Art. nr. 17-00040 Fra serienummer 500 - Rev.3-21.08.08 INNHOLDSFORTEGNELSE TRÅDLØS FJERNKONTROLL 3 Etter montasje 3 Koding av

Detaljer

TRÅDLØS MOTTAKER BT-PR02 RF BT-FR02 RF BT-WR02 RF BT-WR02 H&C RF. BRUKSANVISNING NO Trådløse mottakere 4-5

TRÅDLØS MOTTAKER BT-PR02 RF BT-FR02 RF BT-WR02 RF BT-WR02 H&C RF. BRUKSANVISNING NO Trådløse mottakere 4-5 TRÅDLØS MOTTAKER BT-PR02 RF BT-FR02 RF BT-WR02 RF BT-WR02 H&C RF BRUKSANVISNING NO Trådløse mottakere 4-5 1 NO CZ Mottakere 1. Presentasjon Navn Pluggmottaker Innfelt mottaker Veggmottaker Veggmottaker

Detaljer

Brukerhåndbok. AirQlean High takmontert luftfiltreringssystem

Brukerhåndbok. AirQlean High takmontert luftfiltreringssystem Brukerhåndbok AirQlean High takmontert luftfiltreringssystem .. Copyright 2014 QleanAir Scandinavia 2 DEL 1 Sikkerhetsinformasjon 1.1. Innledning Dette kapitlet inneholder sikkerhetsinformasjon. AirQlean

Detaljer

Norsk versjon. Innledning. Installasjon av hardware. Installasjon Windows XP. LW057V2 Sweex trådløst LAN PCI kort 54 Mbps

Norsk versjon. Innledning. Installasjon av hardware. Installasjon Windows XP. LW057V2 Sweex trådløst LAN PCI kort 54 Mbps LW057V2 Sweex trådløst LAN PCI kort 54 Mbps Innledning Ikke utsett trådløs LAN PCI kort 54 Mbps for ekstreme temperaturer. Ikke plasser innretningen i direkte sollys eller nær varmeelementer. Ikke bruk

Detaljer

Din bruksanvisning HP COMPAQ DX7300 MICROTOWER PC http://no.yourpdfguides.com/dref/857524

Din bruksanvisning HP COMPAQ DX7300 MICROTOWER PC http://no.yourpdfguides.com/dref/857524 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for HP COMPAQ DX7300 MICROTOWER PC. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på HP COMPAQ DX7300 MICROTOWER PC

Detaljer

BIPAC-7500G g ADSL VPN Firewall Router med 3DES Akselerator Hurtigstartguide

BIPAC-7500G g ADSL VPN Firewall Router med 3DES Akselerator Hurtigstartguide BIPAC-7500G 802.11g ADSL VPN Firewall Router med 3DES Akselerator Hurtigstartguide Billion BIPAC-7500G 802.11g ADSL VPN Firewall Router med 3DES Akselerator For mer detaljerte instruksjoner angående konfigurering

Detaljer

Turny bladvender Brukerveiledning

Turny bladvender Brukerveiledning Turny bladvender Brukerveiledning Generelt om Turny elektronisk bladvender...2 Tilkobling av Turny...2 Installasjon...3 Montering av bok/tidsskrift...4 Bruk av Turny...4 Aktiviser vippefunksjonen...5 Mulige

Detaljer

EFP Integrert Kablet Komfyrvakt (ICSG-1) Installasjons- og bruksanvisning

EFP Integrert Kablet Komfyrvakt (ICSG-1) Installasjons- og bruksanvisning EFP Integrert Kablet Komfyrvakt (ICSG-1) Installasjons- og bruksanvisning Montasje- og bruksanvisning EFP Systemet Integrert Kablet Komfyrvakt ICSG-1 2012 Side 1 av 6 Montasjeanvisning EFP Integrert Komfyrvakt

Detaljer

Brynsalléen 4, 0667 Oslo TEL: 22 66 66 70 Fax: 22 66 66 71 www.tolcon.no tolcon@tolcon.no

Brynsalléen 4, 0667 Oslo TEL: 22 66 66 70 Fax: 22 66 66 71 www.tolcon.no tolcon@tolcon.no Produkt: Amos Type: Gassdetektor - NG Leverandør: Tolcon AS Revidert: 03.12.2014 av Jan-Ove Gustavsen NG GAS Norsk importør: TOLCON AS Brynsalléen 4, 0667 Oslo TEL: 22 66 66 70 Fax: 22 66 66 71 www.tolcon.no

Detaljer

Gjelder for produkter med serienummer f.o.m Installasjon- og Brukerveiledning. VERN Komfyrvakt Sensor. El.nr.:

Gjelder for produkter med serienummer f.o.m Installasjon- og Brukerveiledning. VERN Komfyrvakt Sensor. El.nr.: Gjelder for produkter med serienummer f.o.m 1601-00001 Installasjon- og Brukerveiledning VERN Komfyrvakt Sensor El.nr.: 6251630 Enkel trygghet 1 BRUKERINFORMASJON VERN komfyrvakt sensor er et sikkerhetsprodukt

Detaljer

Brukermanual QL-700. Etikettskriver

Brukermanual QL-700. Etikettskriver Brukermanual Etikettskriver QL-700 Sørg for å lese nøye gjennom denne håndboken før du tar i bruk maskinen. Vi anbefaler at du oppbevarer denne håndboken i nærheten for framtidig referanse. www.brother.com

Detaljer

Falck 6901 EpiTon Varenr: 323 001

Falck 6901 EpiTon Varenr: 323 001 Brukerveiledning Falck 6901 EpiTon Varenr: 323 001 Epilepsialarm med Mikrofonføler Falck 6901 EpiTon er beregnet for å varsle anfall ved lyd. Falck 6901 EpiTon er følsom for svake lyder, noe som gjør den

Detaljer

Bruksanvisning BreCOM VR 500

Bruksanvisning BreCOM VR 500 Bruksanvisning BreCOM VR 500 Breens Jaktutstyr AS Drognestoppen 2 N-2150 Årnes Tel +4763909585 post@brecom.no www. brecom.no BreCOM VR 500 bruksanvisning Vi er takknemlige du har valgt BreCOM jaktradio

Detaljer

RØROS HETTA INSTALLASJONSVEILEDNING. Siro komfyrvakt. Se installasjonsvideo: Strømstyringsenhet: PCU5.1-P PCU5.1-PP PCU3

RØROS HETTA INSTALLASJONSVEILEDNING. Siro komfyrvakt. Se installasjonsvideo: Strømstyringsenhet: PCU5.1-P PCU5.1-PP PCU3 Se installasjonsvideo: INSTAASJONSVEIEDNING Siro komfyrvakt Strømstyringsenhet: PCU5.-P PCU5.-PP PCU 086 V4.5.0 NOR RM SIRO PCU5.-P RØROS HETTA INNEHOD ADVARSER. FORBEREDESER. Forberedelser. Installasjon.

Detaljer

NB: Enheten fungerer etter prinsippene for sanntids fasesammenligning takket være radio overføring.

NB: Enheten fungerer etter prinsippene for sanntids fasesammenligning takket være radio overføring. Bruksanvisning TAG 5000 og TAG 5000S - Trådløs FASEINDIKATOR EL NR 88 801 46 / 47 ADVARSEL: Les disse merknadene nøye før bruk. 1. Mål TAG 5000 er utformet for å: Undersøke elektriske nettkonfigurasjoner

Detaljer

Installasjon. Powerline 500 Modell XAVB5421

Installasjon. Powerline 500 Modell XAVB5421 Installasjon Powerline 500 Modell XAVB5421 Innhold i pakken I noen regioner er en ressurs-cd inkludert med produktet. Merk: Adaptere varierer fra region til region. Adapteren din kan se annerledes ut.

Detaljer

BRUKSANVISNING OG MONTERING

BRUKSANVISNING OG MONTERING GARASJEPORTÅPNER 6710310200 BRUKSANVISNING OG MONTERING BRUKSANVISNING I: Forberedelse Pakk ut åpneren. Kontroller at alle delene er på plass. II: Verktøy du trenger. Se på bilde 1 Skiftenøkkel/fastnøkler

Detaljer

Installasjon- og Brukerveiledning. VERN Komfyrvakt Sensor. El.nr.: 6251630. Enkel trygghet

Installasjon- og Brukerveiledning. VERN Komfyrvakt Sensor. El.nr.: 6251630. Enkel trygghet Installasjon- og Brukerveiledning VERN Komfyrvakt Sensor El.nr.: 625630 Enkel trygghet BRUKERINFORMASJON MONTERINGSINSTRUKS VERN komfyrvakt sensor er et sikkerhetsprodukt som overvåker platetoppen på komfyren.

Detaljer

CTC Trådløs romføler. Funksjon - Drift - Vedlikehold

CTC Trådløs romføler. Funksjon - Drift - Vedlikehold CTC Trådløs romføler Funksjon - Drift - Vedlikehold www.ctc.no Jan. 2014 CTC Ferrofil A/S forbeholder seg retten til når som helst å kunne modifisere produktet eller deler av det, uten forutgående eller

Detaljer

Skuremaskin Primaster Top Light

Skuremaskin Primaster Top Light Brukerveiledning Skuremaskin Primaster Top Light www.skovly.no 1 Generell informasjon: Top Light skuremaskin er designet for effektiv rengjøring av små, trange områder, trapper og avsatser. De er tilpasset

Detaljer

BIPAC 6600. Bredbåndsruter med brannmur. Hurtigstartguide

BIPAC 6600. Bredbåndsruter med brannmur. Hurtigstartguide BIPAC 6600 Bredbåndsruter med brannmur Hurtigstartguide Billion BIPAC 6600 Bredbåndsruter med brannmur For mer detaljerte instruksjoner angående konfigurering og bruk av Broadband Firewall Router, vennligst

Detaljer

Brukerhåndbok. ClearReader+ Bojo as. Akersbakken 12, 0172 OSLO. Utgave 0111

Brukerhåndbok. ClearReader+ Bojo as. Akersbakken 12, 0172 OSLO. Utgave 0111 Brukerhåndbok ClearReader+ Bojo as Akersbakken 12, 0172 OSLO Tel 23 32 75 00 Faks 23 32 75 01 www.bojo.no post@bojo.no service@bojo.no support@bojo.no Utgave 0111 ClearReader+ dokumentleser 1. Introduksjon.

Detaljer

Innholdsfortegnelse. Forord

Innholdsfortegnelse. Forord Innholdsfortegnelse Å tenke på før installasjon av MOBWATCHER SAFETY... 2 A. Koblingsskjema... 3 B. Bortkobling av minuspolen... 3 B. Bortkobling av minuspolen... 4 C. Montering av båtenheten... 5 D. Innkobling

Detaljer

TO-VEIS TRÅDLØST TILKALLINGSSYSTEM PG-200

TO-VEIS TRÅDLØST TILKALLINGSSYSTEM PG-200 TO-VEIS TRÅDLØST TILKALLINGSSYSTEM PG-200 Takk for at du har valgt vårt produkt PG-200 trådløse tilkallingssystem. Vennligst les denne bruksanvisningen før du tar produktet i bruk. Hvis du har noen spørsmål,

Detaljer

Installasjonsveiledning for programvare

Installasjonsveiledning for programvare Installasjonsveiledning for programvare Denne bruksanvisningen forklarer hvordan programvaren installeres over en USB- eller nettverkstilkobling. Modellene SP 200/200S/203S/203SF/204SF mangler nettverkstilkobling.

Detaljer

F G H. Bytt batteri. 230 V Ja Unormalt batteri V Ja Normal bruk V Nei Bruk batteristrøm. 230 V Nei Batteriet er nesten flatt

F G H. Bytt batteri. 230 V Ja Unormalt batteri V Ja Normal bruk V Nei Bruk batteristrøm. 230 V Nei Batteriet er nesten flatt Produktinformasjon E A C F G H A: På/av-bryter : ruk vekselstrøm: konstant grønt ruk batteristrøm: blinkende grønt C: ruk vekselstrøm: angir belastningsnivå ruk batteristrøm: angir batterikapasitet D:

Detaljer

Kjøkkenventilator 761 Opal

Kjøkkenventilator 761 Opal Kjøkkenventilator 761 Opal NO Bruksanvisning Sikkerhetsforskrifter... 3 Installasjon... 4 Bruk... 7 Service og garanti... 8 991.0292.966/124987/2014-05-02 (9084) SIKKERHETSFORSKRIFTER Les nøye gjennom

Detaljer

Disker og stasjoner. Dokumentdelenummer: 419460-091

Disker og stasjoner. Dokumentdelenummer: 419460-091 Disker og stasjoner Dokumentdelenummer: 419460-091 Januar 2007 Denne håndboken beskriver hvordan du bruker harddisken og eventuelle eksterne stasjoner (tilleggsutstyr). Innhold 1 Behandle disker og stasjoner

Detaljer

HÅNDBOK. Bruksanvisning terrassevarmer TV2000IN

HÅNDBOK. Bruksanvisning terrassevarmer TV2000IN HÅNDBOK Bruksanvisning terrassevarmer Råd og vink 2 Kjære kunde Gratulerer med din nye Beha terrassevarmer. Du har kjøpt et moderne produkt av høy kvalitet. I tillegg er det enkelt å betjene. Denne håndboken

Detaljer

Alde Smart Control App

Alde Smart Control App Bruks- og installasjonsanvisning for Alde Smart Control Android Alde Smart Control App iphone 2 Hurtigveiledning 3 Bruksanvisning 4 Innledning 4 Appen Alde Smart Control 5 Appen Alde Smart Control - hovedmeny

Detaljer

VENTILATOR TRIO. METIS, INFINITY BRUKSANVISNING MODELL

VENTILATOR TRIO. METIS, INFINITY BRUKSANVISNING MODELL VENTLATOR TRO. METS, NFNTY BRUKSANVSNNG MODELL 1 3 4 2 8 7 1 3 5 4 6 6 5 7 8 6 5 1-Luftutløpsgap 2-Glass 3-ntern skorstein 4-Ekstern skorstein 5-Hoveddel 6-Kontrollpanel 7-Halogenlampe 8-Kassettfilter

Detaljer

Kjøkkenhette 602 12. NO Bruksanvisning

Kjøkkenhette 602 12. NO Bruksanvisning Kjøkkenhette 602 12 NO Bruksanvisning Sikkerhetsforskrifter... 3 Installasjon... 4 Tilpasning av luftstrømmen... 6 Bruk... 12 Service og garanti... 13 991.0292.836/125554/2014-05-02 (9093) SIKKERHETSFORSKRIFTER

Detaljer

Hvordan installere pumpen Sauermann EE1750

Hvordan installere pumpen Sauermann EE1750 Hvordan installere pumpen Sauermann EE1750 1. Sensor: Dimensjoner: L 55 x B 40 x H 35 mm Sensor monteres enten direkte i dryppanne eller i dreneringsrør. OBS! Vær påpasselig med å gjøre rent filteret hver

Detaljer

Første gangs bruk kort beskrivelse Avsnitt 1. Tilkobling (4.1) 2. Avinstallere gamle drivere og produkter (4.2) 3. Installere under Windows (4.

Første gangs bruk kort beskrivelse Avsnitt 1. Tilkobling (4.1) 2. Avinstallere gamle drivere og produkter (4.2) 3. Installere under Windows (4. Første gangs bruk kort beskrivelse Avsnitt 1. Tilkobling (4.1) 2. Avinstallere gamle drivere og produkter (4.2) 3. Installere under Windows (4.3)! 4. Kontroll etter installering (5) 1 Introduksjon Denne

Detaljer

Brugervejledning. MEMOdayplanner. Varenr: 402 701

Brugervejledning. MEMOdayplanner. Varenr: 402 701 Brugervejledning MEMOdayplanner Varenr: 402 701 Innholdsfortegnelse Beskrivelse... 3 MEMOdayplanner leveres med... 3 Montering... 3 Tavlens bakside... 4 Innstilling av lysstyrke... 4 Visning av tid som

Detaljer

INSTALLASJONSGUIDE Telefonadapter

INSTALLASJONSGUIDE Telefonadapter INSTALLASJONSGUIDE Telefonadapter 3 Innhold Introduksjon 4 Oversikt 5 Strømtilkobling 6 Koble til telefonlinjen 7 Klargjør SoundGate for telefonbruk 9 Bruk av Telefonadapter og support 10 Godkjenninger,

Detaljer

Varslingshjelpemidler Bentel B3G-220 GSM Viderevarsler Bruksanvisning

Varslingshjelpemidler Bentel B3G-220 GSM Viderevarsler Bruksanvisning Varslingshjelpemidler Bentel B3G-220 GSM Viderevarsler Bruksanvisning Gjerstadveien 398, Brokelandsheia, 4993 Sundebru, Tlf + 47 37119950 Fax + 47 37119951 E-mail: post@picomed.no Foretaksnummer 962 211

Detaljer

Installasjon IDT 120. Art. nr: 320 454

Installasjon IDT 120. Art. nr: 320 454 Installasjon IDT 120 Art. nr: 320 454 1. Installasjon 1.1 Soner IDT 128 installeres på steder der personer må passere når de forlater et rom eller en sone. IDT 128 sender ut et magnetfelt i en viss størrelse

Detaljer

GNBENKER.NO. Montasje-, bruks- og vedlikeholdsanvisning

GNBENKER.NO. Montasje-, bruks- og vedlikeholdsanvisning GNBENKER.NO Montasje-, bruks- og vedlikeholdsanvisning KJØLEBENKER MODELLER: CDC-Food 8-0-0; CDC-Food 12-0-0; CDC-Food 16-0-0 CDC-Beverages 8-0-0; CDC-Beverages 12-0-0; CDC-Beverages 16-0-0 CDC-Grill 8-0-0;

Detaljer

BESKRIVELSE CCIR/GSM RELE SIKRINGSRADIO CCIR/GSM RELE

BESKRIVELSE CCIR/GSM RELE SIKRINGSRADIO CCIR/GSM RELE BESKRIVELSE CCIR/GSM RELE SIKRINGSRADIO Dato: 08.09.2015 V1.1.0 CCIR/GSM RELE INNHOLD: 1. INNLEDNING...2 2. MONTERING...2 3. AKTIVISER RELE MED CCIR (7-tone)...3 4. GSM...4 5. AKTIVISER RELE MED GSM...4

Detaljer

VULCANO 1/1 VULCANO 2/1 VULCANO 3/1 VULCANO 4/1 VULCANO 60x40

VULCANO 1/1 VULCANO 2/1 VULCANO 3/1 VULCANO 4/1 VULCANO 60x40 Artikkel: VULCANO 1/1 VULCANO 2/1 VULCANO 3/1 VULCANO 4/1 VULCANO 60x40 Rev. 02.2012 Innhold 1. Advarsler vedrørende brukermanualen...2 2. Sikkerhet og korrekt bruk...2 3. Garanti...2 4. Klargjøring og

Detaljer

Bruksanvisning homeguard Smokesense FOR LADERE

Bruksanvisning homeguard Smokesense FOR LADERE Bruksanvisning homeguard Smokesense FOR LADERE homeguard Smokesense for ladere Komponenter, montering og virkemåte Dette dokumentet beskriver homeguard Smokesense for ladere som er basert på såkalt «Plug

Detaljer

Bruker- og vedlikeholdsveiledning

Bruker- og vedlikeholdsveiledning Vekkerklokke Time Flash med Lisa mottaker Bruker- og vedlikeholdsveiledning Vekkerklokke Time Flash, analog Vekkerklokke Time Flash med Lisa mottaker HMS art. nr.: 135472 Best. nr.: 1104875 INNHOLD Vekkerklokke

Detaljer

Styringsautomatikk for varmekabler på tak, i nedløp og i takrenner Brukermanual, revisjon 04 (Produsent NOR-IDE AS, http://www.nor-ide.

Styringsautomatikk for varmekabler på tak, i nedløp og i takrenner Brukermanual, revisjon 04 (Produsent NOR-IDE AS, http://www.nor-ide. Styringsautomatikk for varmekabler på tak, i nedløp og i takrenner Brukermanual, revisjon 04 (Produsent NOR-IDE AS, http://www.nor-ide.no) http://micromatic.no Micro Matic Norge AS tlf.:66775750 (www.micromatic.no)

Detaljer

Din bruksanvisning HP PAVILION DV9331EU http://no.yourpdfguides.com/dref/4158997

Din bruksanvisning HP PAVILION DV9331EU http://no.yourpdfguides.com/dref/4158997 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for HP PAVILION DV9331EU. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på HP PAVILION DV9331EU i bruksanvisningen (informasjon,

Detaljer

Norsk versjon. Installasjon Windows XP og Vista. LW311 Sweex trådløs LAN innstikkort 300 Mbps

Norsk versjon. Installasjon Windows XP og Vista. LW311 Sweex trådløs LAN innstikkort 300 Mbps LW311 Sweex trådløs LAN innstikkort 300 Mbps Ikke utsett Sweex trådløse LAN innstikkort 300 Mbps for ekstreme temperaturer. Ikke plasser innretningen i direkte sollys eller nær varmeelementer. Ikke bruk

Detaljer

Rutland Regulator. RWS200 Instruksjonsmanual (Part No. CA-11/20 12v CA-11/21 24 v)

Rutland Regulator. RWS200 Instruksjonsmanual (Part No. CA-11/20 12v CA-11/21 24 v) Rutland Regulator RWS200 Instruksjonsmanual (Part No. CA-11/20 12v CA-11/21 24 v) Dokument nr. SM-314 Utgivelse A Utarbeidet av as Maritim 2002 Side 1 av 5 Advarsel Vennligst les denne manualen før du

Detaljer

VULCANO 2/1 INFRA VULCANO 3/1 INFRA VULCANO 4/1 INFRA

VULCANO 2/1 INFRA VULCANO 3/1 INFRA VULCANO 4/1 INFRA Artikkel: VULCANO 2/1 INFRA VULCANO 3/1 INFRA VULCANO 4/1 INFRA Rev. 02.2012 Innhold 1. Advarsler vedrørende brukermanualen...2 2. Sikkerhet og korrekt bruk...2 3. Garanti...2 4. Klargjøring og drift...2

Detaljer

EW-7438RPn Air Quick Installation Guide

EW-7438RPn Air Quick Installation Guide EW-7438RPn Air Quick Installation Guide 02-2014 / v1.0 I. Produktinformasjon I-1. Pakkens innhold - EW-7438RPn Air - CD med multi-språk QIG & brukermanual - Hurtiginstallasjonsguide (QIG) - Tilgangs-nøkkelkort

Detaljer

Din bruksanvisning SAMSUNG MZ-7PC128D http://no.yourpdfguides.com/dref/4546387

Din bruksanvisning SAMSUNG MZ-7PC128D http://no.yourpdfguides.com/dref/4546387 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for SAMSUNG MZ-7PC128D. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på SAMSUNG MZ-7PC128D i bruksanvisningen (informasjon,

Detaljer

LINDHOLT DATA Bruksanvisning GT I700 Igangsetting og bruk. Per Lindholt 10/04/2012

LINDHOLT DATA Bruksanvisning GT I700 Igangsetting og bruk. Per Lindholt 10/04/2012 LINDHOLT DATA Bruksanvisning GT I700 Igangsetting og bruk Per Lindholt 10/04/2012 Forklaring på detaljer Indikatorlampene: Den venstre lyser rødt når tilkoplet PC Den midtre blinker gult når trådløst LAN

Detaljer

Fire & Safety 350701.021

Fire & Safety 350701.021 Fire & Safety 350701.021 Innholdet i denne manualen kan endres uten varsel og er ikke bindende for Eltek Fire & Safety AS. Copyright : Eltek Fire & Safety AS, Norway 2002 NS-ISO 9001 Sertifikat No.244

Detaljer

Elektra H ... 13 ... 7 GB... 9 NO... 11 ... 15 ... 21 ... 23 ... 27 ... 25

Elektra H ... 13 ... 7 GB... 9 NO... 11 ... 15 ... 21 ... 23 ... 27 ... 25 SE... 7 GB... 9 NO... 11 FR... 13 RU... 15 DE... 17 PL... 19 FI... 21 NL... 23 ES... 25 IT... 27 ELH623, ELH633, ELH933 445 375 430 min 300 mm min 300 mm min 500 mm Fig. 1 2 c-c 350/274 9 50 16 10 405/465

Detaljer

Brukerveiledning Garrison fotoelektrisk detektorsystem LK-20HD

Brukerveiledning Garrison fotoelektrisk detektorsystem LK-20HD Generelt Brukerveiledning Garrison fotoelektrisk detektorsystem LK-20HD LK-20HD, LK-35HD og LK-70HD er fotoelektriske detektorsystemer som er designet for å aktivere en inntrengeralarm gjennom et par usynlige

Detaljer